Uluslararası Düzeyde Sektörel Gelişmeler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Düzeyde Sektörel Gelişmeler"

Transkript

1 Uluslararası Düzeyde Sektörel Gelişmeler Uluslararası firmalarla kurduğu stratejik ortaklıklarla yazılım ve bilişim alanında dünyanın birçok ülkesine çözümler sunan Triodor Ar-Ge; tarım ve hayvancılık, gıda, lojistik, inşaat ve makina gibi endüstriler için yazılım ve robotik projeleri geliştirmektedir. Triodor Ar- Ge nin süt üretim çiftliklerinde kullanılmak üzere geliştirdiği robotik otomasyon sistemleri, makina haberleşme uygulamaları, çevrimiçi ve mobil teknolojiler, gömülü yazılım uygulamaları ve lojistik yazılımları göze çarpan çalışmalardır. Triodor Ar-Ge günden güne gelişmek ve daha iyi hizmet-ürün sunabilmek adına kendi faaliyet alanındaki global gelişmeleri yakından takip etmekte ve yeniliklere yakın durmaktadır. Günümüzde birçok cihaz internet bağlantısına sahiptir: akıllı telefonlar, akıllı saatler, akıllı televizyonlar ve tablet bilgisayarlar... Gartner Araştırma Şirketi, internet bağlantısına sahip cihazların dünya çapında pazar gelirinin, önümüzdeki altı yılda 1 milyon yu geçeceğinin tahmin edildiğini bildirmiştir. Diğer araştırma şirketleri ise daha iyimser bir yaklaşımla pazar gelirindeki bu artışın her yıl çift haneli olacağını düşünmektedir. Siz evde değilken telefon üzerinden açabildiğiniz kalorifer sistemi, Philips tarafından sunulan 2013 model internet bağlantılı lambalar, ZigBee cihazlar kablosuz iletişim teknolojileri için iyi birer örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Triodor Ar- Ge nin tarım ve hayvancılık, akıllı şehircilik ve metal sektörlerinde geliştirdiği mobil uygulamalar önemli kullanım alanları bulmakta ve gün geçtikçe yeni projelerle pek çok farklı sektörde de yer almaktadır. Akıllı telefonlar ve tabletler ile satın alınan mobil uygulamalar şimdilerde dünyada önemli bir pazar oluşturmuştur. Teknoloji piyasası guruları mobil trendlerin geleceğin şekillenmesinde önemli paya sahibi olacağında hemfikirdir. Akıllı telefonların yükselişiyle oluşan ve şu anda 25 milyar dolar hacminde yeni pazarın 2017 yılına kadar hızlı büyüyüşünü sürdüreceği bildirilmektedir. Analistlerin raporlarına göre, 2017 yılında mobil uygulama firmaları 50 milyar dolarlık bir pazardan pay kapacaktır. 200 milyon kişinin çalıştığı bu pazarda yatırımın karşılığı çok büyük olmakta; bir kaç kişinin yaptığı uygulamalar, maksimum 5-6 bin dolarlık masraf karşılığında milyon dolarlık geri dönüşler sunabilmektedir. Günlük yaşamla iç içe olan mobil uygulamalar birçok iş kolunda gelecek vaat etmektedir. Yine birçok şirket rekabet piyasasında yer almak için bu teknolojiyi kullanmak zorunda kalmaktadır. Örneğin; 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nde Vodafone Çiftçi Kulübü, Akıllı Çiftçi Telefonu Samsung Galaxy Pocket ve Vodafone Çiftçi Kılavuzu uygulaması ile Türkiye de çiftçileri daha verimli iş yapma biçimleriyle tanıştıracağını duyurmuştur. Triodor Ar-Ge ise, Mobil Çiftçilik projesi ile süt üretim süreçlerinde şu iyileşmeleri sağlayacaktır: Çiftçiler ineklerin sağlık durumunu, hayvanların hareketliliğindeki ve geviş getirme sayılarındaki değişimleri, kızgınlık/gebelik durumlarını, her inek için optimum yem miktarı, yem kalitesi ve inek başına süt verimi gibi yüzlerce farklı veriyi kullanımı kolay göstergelerle mobil cihazlar üzerinden rahatlıkla izleyecek; raporlayabilecek; veriler arasındaki ilişkileri gözlemleyebilecek; sistemin uyarı mekanizması sayesinde sorunları erkenden görüp giderebileceklerdir. Bu sayede süt çiftçiliği çiftçiler için bir eziyet olmaktan çıkıp her an her yerden yönetilebilir, anında aksiyon alınabilir, eğlenceli, sürdürülebilir ve karlı bir hale dönüşecektir. Triodor Ar-Ge mobil teknolojiler alanında hizmet verdiği sektörlere her geçen gün yenilerini eklemekte ve geliştirdiği yeni mobil uygulamalarla yerini sağlamlaştırmaktadır. Tarım ve Hayvancılık Triodor Ar-Ge nin başlıca faaliyet alanlarından biri olan tarım-hayvancılık sektöründe son yıllarda öne çıkan gelişmeler ve yenilikler, sektörün popülerliğini arttırmakta ve gelişime

2 daha da açılmasını sağlamaktadır. CBS Hollandanın son rakamlarına göre Nisan 2013 itibariyle Hollanda da sağmal sürülerin sayısı bir önceki yıla oranla %5 artmıştır. Bu artış sektördeki büyümeye dikkat çekmektedir. Amerikalı trend gözlemcisi Jim Carroll a göre, dünyada artan gıda talebi dolayısıyla tarım sektörü hızlı büyümesini sürdürecektir. Sektördeki genç sığır sayısının 1-2 yıl içinde %7.5 artışla olacağı öngörülmektedir. Önümüzdeki on yıl içerisinde tohum, süt ve et fiyatlarının yükseleceği; Avrupa tarım gelirlerinin ise 2022 de periyoduna göre %17.5 oranında artacağı ve Avrupa Birliği süt üretiminin 2022 de milyon tona çıkacağı öngörülmektedir. Süt sektöründe yer alan şirketler de bu hala genç ve dinamik sektör ile büyümeye devam etmektedirler. Bir diğer göze çarpan nokta ise 2015 yılı itibari ile Avrupadaki süt kota sisteminin sona erecek olması ve hükümetin çiftçilere ekonomik kazanım sağlamaları için mandıracılık yapmaları adına yer temin edecek olmasıdır. Bu yaklaşım, süt hayvancılığı sektörünün önümüzdeki yıllarda da artarak büyümeye devam edeceğinin göstergesidir. Büyüme, sektördeki otomasyon ihtiyacında da her geçen gün yenilik ve gelişmelerin olacağının habercisidir. Türkiye de ise tarım ve hayvancılıkta bilişim sistemlerinin yaygınlaşması; bu sistemlerin kırsal alanda yarattığı değişimler; tarımda web, mobil ve Windows tabanlı uygulamalar ile bu teknolojilerin kullanım alanları her geçen gün artmakta ve yeni gelişmeler gerçekleşmektedir. TAGEM Genel Müdürü Doç. Dr. Masum Burak 2012 de yaptığı açıklamada; son 10 yılda Türkiye'nin Ar-Ge'ye ayırdığı kaynağın artmasıyla 2023 yılında 40 milyar dolar tarım ürünü ihracatı yapan dünyanın 5. büyük ülkesi olmayı hedeflediklerini kaydetmiştir. Yorumcu Adjiedj Bakas özellikle yüksek teknolojili tarım imkanlarına dikkat çektiği incelemesinde, toplumların hayvan sağlığı ve organik gıdalar konusunda giderek bilinçlendiği aktarmaktadır. Gündemdeki diğer bir konu, pozitif ve negatif etkileriyle enerji kullanımı ve biyolojik çeşitliliğin popülerleşmesidir. Yenilenmeyen kaynaklar yerine sürdürülebilir kaynaklara, zirai ilaçların ve kirliliğin azaltılmasına daha fazla bütçe ayrılacaktır. 27 Avrupa ülkesinde biyosidal ürünlerin kullanımını düzenlemek için 1 Eylül 2013 te yürürlüğe girecek Avrupa Biyosid Düzenlemesi sayesinde hayvanların dezenfeksiyonu ve ahırların temizliği için yasadışı kimyasallar kullanan hayvan yetiştiricilerinin tasfiye edilmesi umulmaktadır. Robotik Hayvancılıkta Robotik Uygulamaları Yakın gelecekte gündemden düşmeyecek araştırma konularından biri mekatronik ve robotik projeleridir. Ticari alanda Amazon ve Google robotik üzerine yaptığı ciddi yatırımlar dikkat çekmektedir. Google yakın zamanda; Big Dog ve Çita (dünyanın en hızlı koşan robotu) robotlarını geliştiren Boston Dynamics dahil olmak üzere sekiz robotik şirketi satın almıştır. Robotlar gün geçtikçe daha insansı hale gelmektedirler. Ancak, Boston MIT den Profesör Sherry Turkle robotların artan kullanımının tehlike arz ettiği konusunda uyarmaktadır. Turkle a göre, sosyal robotların tasarımcıları insanların duygusal zaaflarından faydalanmaktadır. Dijital bağlantılar ve sosyal robotların aslında arkadaşlık (friendship) değil, yoldaşlık (companionship) sağladıkları unutulmamalıdır. Hala oldukça maliyetli olan ev-içi robotların pazara girmesinin yıl süreceğini söyleyen araştırmacılar, büyük ölçekli çiftliklerin ise iş süreçlerini daha verimli hale getirmek için daha çok robot kullanacağını belirtmektedir. Gelişmiş ülkelerde robot sistemleri hayvancılık sektöründe de hızla yer almaktadır. Stichting Kwaliteitszorg Onderhoud Melkinstallaties e göre; 2012 yılı içinde Hollanda da 250 süt işletmesi daha

3 inekleri besleyebilen, sağma işlemlerini gerçekleştirebilen, süt kalitesini ölçebilen ve hastalık sebeplerini hızlı bir şekilde ortaya çıkartabilen robotlara geçiş yapmıştır. Yine 2012 sonu itibariyle toplam 2952 işletme robotik süt sağım sistemine sahiptir, ki bu ülkedeki kayıtlı çiftçinin %16 sını oluşturmaktadır. Çiftlik başına robot sayısı 1.53 tür. Türkiye de de büyük ölçekli süt işletmeleri işlerini verimli şekilde devam ettirmek için robotlara yönelmeye başlamış, Triodor un stratejik iş ortağı Lely firmasına ait ilk robot satışları 2013 yılında Türkiye de yapılmıştır. Büyük Veri ve Bulut Kontrol teknolojilerindeki ilerlemeler ile birçok sistemin otomatik ve yarı otomatik şekilde kullanılması gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan kullanılabilecek verinin gittikçe artması ve karmaşıklaşması işletmelerin yönetim ve karar alma süreçlerinde sorunlara yol açmaktadır. Giderek büyüyen veri yığınları yerine bu veri yığınlarından çıkarılacak anlamlı bilgi nin önemi her geçen gün artmakta ve bilgiye ihtiyaç büyümektedir. Veri yığınlarının anlamlı bilgi olarak depolanabiliyor olması, bu açıdan güzel bir kaynak oluşturma potansiyeline sahiptir. Veri madenciliği, veri madenciliği araçları ile bir veya birden fazla sistemin yapılandırılmış ve tekrarlanabilir verilerinin analiz teknikleri ile geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Triodor Ar-Ge birkaç yıldır hemen hemen her faaliyet alanındaki vizyonunu buna göre şekillendirmekte; projelerini ve stratejik ortaklıklarını büyük ölçekte verileri toplayarak bilgiye dönüştürme ekseni üzerinde konumlandırmaktadır. Dokümanda sunulan tarım-hayvancılık, portal, sosyal medya projeleri ile üniversitelerle ortak yürütülen Santez çalışmaları bu yaklaşımın somut örnekleridir. Triodor Ar-Ge aynı zamanda, yakın gelecekte gittikçe artan bir rol oynayacak bulut bilişim teknolojisiyle ilgili de araştırma ve ön hazırlık çalışmaları yapmaktadır. Bulut teknolojisi gün geçtikçe sektörel olarak gelişmekte ve yayılmaktadır. İki yıl içerisinde kurumsal IT güvenlik servislerinin %10 unun bulut üzerinden sağlanacağı düşünülmektedir. Bulut ile güvenli posta, güvenli web ağı geçişleri, güvenlik açığı analizi, kimlik ve erişim yönetimi gibi kavramlar piyasada önemli ölçüde değişim gösterecektir. Gartner tarafından yapılan araştırmaya göre, bulut tabanlı güvenlik hizmetlerinin satışı, 2016 yılında 4.2 milyar $ a kadar büyüyecektir. Ayrıca ABD ve Avrupa kuruluşlarının birçoğu bulut hizmetlerini kullanmayı planlamaktadır. Bulut teknolojisi bir diğer öne çıkan özelliği olarak maliyetlerin yarıya çekilmesini sağladığından şirketler bu hizmeti tercih etmeye başlamaktadır. Mobil cihazların bulut sistemine kolayca erişebilmelerinin de ivmesiyle bulut teknolojilerinde inovasyon artarak devam edecektir. Oyunlaştırma ve Oyun Son olarak; gamification, yani oyunlaştırma, mobil ve yazılım dünyasının son trendi olarak öne çıkmaktadır. Son zamanlarda oldukça popüler olan oyunlaştırma dünyadaki en sıcak kategorilerden biridir de oyunlaştırma projelerinde dünya çapında 100 milyon dolar harcanmış; 2014 te bu rakamın 938 milyon $ a, 2016 da ise 2.8 milyar $ a kadar büyümesi beklenmektedir. Ancak 2014 yılında mevcut oyunlaştırma uygulamalarının %80 inin başarısız olacağı kehanetinde bulunan araştırma şirketi Gartner, başarılı bir oyunlaştırma örneği yaratmak için oyun mekaniğini iyi anlamak ve süreci iyi tasarlamak gerektiği konusunda uyarmaktadır li yılların başından itibaren gittikçe popülerleşerek eğlence oyunlarının yanında yerini almaya başlayan eğitici, pazarlama amaçlı, sosyal, alternatif gerçeklik gibi türleri bulunan ciddi oyunlar (serious games) iş dünyasına da sıçramaya başlamaktadır. Yönetim tecrübesi elde etmek, yetki vermeyi oğrenmek, iş birliği ve yapılandırma için oyunların yanısıra alternatif gerçeklik oyunlarıyla (alternate reality gamea) firmalar

4 kooperatif platformlar oluşturabilmekte, iş problemlerine çözümler temin edebilmekte, tahmin yapıp senaryolar geliştirebilmektedir. Dünyada dijital oyun pazarı günden güne büyürken ülkemizde de çok güzel gelişmeler olmaktadır. Bu kapsamda, Ekonomi Eski Bakanı Zafer Çağlayan tarafından 2012 yılında dış ticaretteki teşvik düzenlemeleri hakkında yapılan açıklamada, mobil oyunda marka yaratmak hedefiyle cep telefonları için bu tür uygulamalar geliştirenlere 50 bin $ lık teşvik sağlanacağı belirtilmiştir. Ayrıca, büyük uluslararası oyun üretim ve dağıtım firmaları Türkiye ye gelmekte, hem ülkemizde hem de burada üs kurarak çevre ülkelerde yayılmaya başlamaktadırlar te ilki gerçekleştirilen ve Türkiye deki sektörün en önemli buluşması olmaya aday Oyun Konferansı nda firmalar, tüm oyun geliştiriciler ve pazarın gelecekteki potansiyel çalışanları olacak yetenekli gençler bir araya gelmiştir. PricewaterhouseCoopers dan alınan son bilgiye göre dünya çapında oyun endüstrisinde yıllık %7 lik bir büyüme vardır ve 45 milyar civarında ciro söz konusudur. Oyunlar tabletler, cep telefonları ve bilgisayarlar için oldukça popüler ve yaygın bir etkinlik türüdür. Dünya çapında oyun oynayan 700 milyondan fazla insan vardır ve bu sayı gelecek yıllarda artarak devam edecektir. Spil Games tarafından yayınlanan The State of Online Gaming raporunda bu bilgi yer almaktadır. Tablet bilgisayarların kullanıcı sayıları her geçen gün artmakta, fiyatları ucuzlamaktadır. Oyun geliştiriciler de bu cihazları kullanarak oyun deneyimlerini geliştirmekte ve sektöre katkıda bulunmaktadırlar. Oyunlar çevrimiçi oynanabilme özelliklerinden ötürü daha da ilgi odağı olmaktadır. Oyunların insanların eğlence kavramlarında yarattığı etkinin yanısıra eğitim sektörüne de olumlu etkileri yadsınamayacak derecede fazladır. Nijmegen Radboud Üniversitesi'nde yapılan bir literatür çalışması; oyunların çocukların öğrenmelerini, sağlıklarını ve sosyal becerilerini olumlu anlamda etkilediğini göstermektedir. Bazı oyunlar çocukların yaratıcılığını arttırmakta, karşılarına çıkan negatif durumlarla başa çıkabilmede yardımcı olmaktadır. Hızla büyüyen oyun pazarında çoğalan fırsatlarla iyi programcılara, oyun geliştiricilere ihtiyaç artmaktadır. Lojistik Dinamik yapısı, ürün çeşitliliği, müşterilerin artan istekleri lojistikte yazılımların önemini artırmaktadır. Çeşitli sektörlerde farklı kullanım alanlarının doğmasına öncülük eden mobil uygulamaların lojistik sektöründe de yer bulmaya başlaması kaçınılmaz olmaktadır. Örnek bir uygulama WMS ve TMS sistemleri ile ilgili olup yeni nesil uygulamalar daha çok mobil uygulamalar şekline dönüşmektedir. Akıllı telefonların pazar payındaki hızlı büyüme, mobil iş uygulamaları için talebin artmasına sebep olmaktadır. Ayrıca artık birçok şirket kendi mobil uygulamasını geliştirmekte ve kullanmaktadır. Lojistik Derneği (LODER) Başkanı Prof Dr. Mehmet Tanyaş; neyin, nasıl, nerede ve ne miktarda depolanacağını ve taşınacağının yazılımlar sayesinde kontrol edilebileceğini belirtmiştir. Tanyaş, yazılımların önemine dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etmiştir: Siparişlerin izlenebilmesi ve stokların kullanılabilirliliği kontrol altına alabilmek için yazılımların kullanılması çok önemli hale geldi. Son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte lojistikte kabuk değiştirdi. Türkiye de geçtiğimiz yıllarda lojistik sadece bir ürünün taşınması ile tarif ediliyordu. Yazılımların gelişmesi ile birlikte ürünlerin ne kadar zamanda gideceği, kaç derecede muhafaza edileceği gibi birçok konuyu kontrol altına alabilir duruma geldik. Lojistik sektörü geçmiş yıllarda insan kaynaklı bir sektörken artık yazılımların ön planda olduğu bir sektör durumunda ve gelişen yazılımlar sayesinde artık insan kaynaklı sorunlar minimize edilmiş durumdadır. Triodor Ar-Ge lojistik yazılımlarında rota optimizasyonu ve sipariş kestirimi konularına odaklanmaktadır.

5 Çağrı ve Destek Merkezleri Geleceğin çağrı merkezlerinin insan ve kaynak ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. Dimension Data tarafından yayınlanan 2013/14 Küresel İletişim Merkezi Kıyaslama Raporu ndan alınan bilgiye göre 11 sektörde, 817 kuruluş ve Asya Pasifik, Avustralya, Orta Doğu-Afrika, Kuzey-Güney Amerika ve Avrupa'da olmak üzere 79 ülkede yapılmış olan ankette; çağrı merkezi çalışanları çağrı merkezi sektörünü terketmekte, müşteriler müşteri temsilcilerinin sayıca yetersizliğinden yakınmaktadır. Müşteri temsilcilerine yeni beceriler kazandırmak ve hizmet kalitesini yukarıda tutmak için verilen mücadele yine önemli bir gider kalemidir. Çağrı merkezleri ise bu süreçlerde iyileştirmeler için hızla değişen teknolojiye hızlı bir şekilde uyum sağlamaya ihtiyaç duymaktadırlar. Artan operasyonel karmaşıklıklar ve eski sistemlerin varlığı yapıyı hantal kılmakta ve teknolojiye uyumu zorlaştırmaktadır. Bu durum yapıda köklü değişikliklerin yapılmasına olan ihtiyacı arttırmaktadır. Triodor Ar-Ge de çağrı merkezi sektöründe, yapıdaki sorunlara akılcı çözümler getirecek uygulamalar ve dünya çağrı merkezi sektörüne sunulabilecek sistemler araştırılmaktadır. Akıllı Şehircilik Bilişim ve teknolojinin en etkin kullanılabileceği alanlardan bir diğeri ise, son yıllarda ortaya çıkan Akıllı Şehircilik kavramıdır. Akıllı şehircilik ile sorunlar tanımlanmakta ve akıllı şebekeler, akıllı binalar, akıllı su temini gibi altyapı projelerinde kullanılan sensörler benzeri yapılar ile bunlara akılcı çözümler bulunmaktadır. Accenture Danışmanlık şirketine göre şu an dünya çapında 90 milyon akıllı şebeke projesi vardır ve sayı 2015 yılında 212 milyonu bulacaktır. Morgan Stanley, akıllı şebekeler için 2009 yılında 20 milyar $ olan küresel pazarın 2030 yılında 100 milyar $ a ulaşacağını tahmin etmektedir. İnternet girişimcisi Profesör William Vermeend akıllı şehircilik, dünyada faydalı ve rekabetçi bir ekonomi sağlayacak öngörüsünde bulunmuştur. Başta ABD ve Japonya da olmak üzere akıllı şehirler oluşturulmakta ve bu kavram günden güne dünyada yayılmaktadır. Ayrıca Avrupa da Amsterdam Belediyesi, TU Delft, Wageningen Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), birkaç büyük şirket ve teknolojik araştırma enstitüsü ile birlikte kurulmuş olan The Amsterdam Metropolitan Institute for Advanced Solutions (AMS), multidisipliner bir yaklaşımla akıllı şehircilik kapsamında uygulamalı teknoloji ve kentsel tasarım alanındaki konulara, örneğin trafik, gıda, atık, enerji ve sağlık üzerine odaklanmaktadır. Bu yapı Amsterdam da yaşayan laboratuvar olarak deneysel bir alan şeklinde görülmektedir ve global erişimi olan bir ağa sahiptir. Türkiye de Kasım 2013 de gerçekleştirilen Akıllı Şehirler VII. Bilişim Kongresi nde, akıllı şehirlerin yönetimi, akıllı ve dijital yaşam, akıllı şehircilik kavramı içerisinde birçok konuda oturumlar düzenlenmiş ve kavramın günümüz ve gelecek için önemi vurgulanmıştır. Triodor Ar-Ge de akıllı şehircilik alanında gerçekleştirilen projeler bulunmakta ve sayısı her geçen gün artmaktadır.

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ŞEKİLLER LİSTESİ...2 TABLOLAR LİSTESİ...2 KUTULAR LİSTESİ...3 KISALTMALAR...4 I. GİRİŞ...9 II. BİLGİ TOPLUMU

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR

PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR YÖNETİCİ ÖZETİ Parça sektörü, genel olarak çalıştıkları ana sanayii müşterilerine bağımlı bir sanayi koludur. Parça sektöründe faaliyet gösteren

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE E-TİCARET SEKTÖRÜ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE E-TİCARET SEKTÖRÜ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE E-TİCARET SEKTÖRÜ İktisadi Araştırmalar Bölümü Nisan 2013 Aslı G. Şat Sezgin Uzman Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz. 1 E-Ticaret Nedir?

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association 2023 Hedefleri Uluslararası yolunda Yatırımcılar Derneği International

Detaylı

İLAÇ AR-GE EKOSİSTEMİ RAPORU

İLAÇ AR-GE EKOSİSTEMİ RAPORU İLAÇ AR-GE EKOSİSTEMİ RAPORU NİSAN 2015 Bu rapor Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) ve The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) nın koşulsuz destekleriyle Türkiye Ekonomi

Detaylı

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2011-2012 Rapor Hakkında Vodafone Türkiye olarak ikinci kez yayımladığımız bu Sürdürülebilirlik Raporu aracılığıyla 2011/12 mali yılına ait sürdürülebilirlik

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı

sektörü için dijital ilaç çağı olacak 675.000

sektörü için dijital ilaç çağı olacak 675.000 Petrol fiyatı aşağı, Türkiye ekonomisi yukarı? ISSN: 1309-0054 Sayfa 3 Sayfa 9 Sayfa 11 The Şubat - Mart 2015 Deloitte Times www.deloitte.com.tr Healthcare and Life Sciences Predictions 2020 A bold future?

Detaylı

Online alışveriş yapanların gizemi Çok kanallı perakendecilikte 10 mit

Online alışveriş yapanların gizemi Çok kanallı perakendecilikte 10 mit Online alışveriş yapanların gizemi Çok kanallı perakendecilikte 10 mit PwC Küresel Çok Kanallı Perakendecilik Anketi ve Türkiye Sonuçları 2013 www.pwc.com.tr II İçindekiler I. Yönetici Özeti 2 Günümüzde

Detaylı

2023 E DOĞRU YENİ SENARYOLAR

2023 E DOĞRU YENİ SENARYOLAR ihracatstratejileri Türkiye 2023 ihracat stratejileri özel dergisi Makine - Savunma - İklimlendirme 2023 E DOĞRU YENİ SENARYOLAR Türkiye nin özel sektörü 2023 stratejileri kapsamında yeni senaryolarla

Detaylı

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI HAZIRLAYANLAR Rekabet Başuzmanı Kürşat ÜNLÜSOY Rekabet Uzman Yardımcısı Ebru İNCE Rekabet Uzman Yardımcısı Fethullah GÜLER 3. Daire Başkanlığı Ankara 2010

Detaylı

DOĞU MARMARA BÖLGESİ OTOMOTİV VE OTOMOTİV YAN SANAYİ ÖN RAPORU. Hazırlayan: Cem BAYRAK

DOĞU MARMARA BÖLGESİ OTOMOTİV VE OTOMOTİV YAN SANAYİ ÖN RAPORU. Hazırlayan: Cem BAYRAK DOĞU MARMARA BÖLGESİ OTOMOTİV VE OTOMOTİV YAN SANAYİ ÖN RAPORU Hazırlayan: Cem BAYRAK İçindekiler Giriş... 2 Amaç... 2 Kapsam... 2 Mevcut Durum... 2 Sektör Tanımı... 2 İlişkili Sektörler... 3 Dünyadaki

Detaylı

YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği ODTÜ- TEKPOL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN AR-GE ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Işılay ARAS UÇ KULLANICI AÇISINDAN MİY İN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİNİN ALGILANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

Sanayideki yapısal sorunların çözümü, mikro alandaki reformlarla mümkündür

Sanayideki yapısal sorunların çözümü, mikro alandaki reformlarla mümkündür İthalatımızın çok önemli bir bölümünü ara malları oluşturmaktadır. Üretimin artması ile birlikte ara malı ithalatı da artmakta bu da cari işlemler açığını yükselterek sürdürülebilir büyüme için bir risk

Detaylı

Türkiye Şirket Birleşme ve Satın Alma Raporu. Değişen Pazar Koşullarında Fırsatların Belirlenmesi

Türkiye Şirket Birleşme ve Satın Alma Raporu. Değişen Pazar Koşullarında Fırsatların Belirlenmesi Türkiye Şirket Birleşme ve Satın Alma Raporu Değişen Pazar Koşullarında Fırsatların Belirlenmesi 2 Türkiye Şirket Birleşme ve Satın Alma Raporu Türkiye Şirket Birleşme ve Satın Alma Raporu 3 İçindekiler

Detaylı

İLAÇ AR-GE EKOSİSTEMİ HIZLANDIRICI ARAÇ SETİ

İLAÇ AR-GE EKOSİSTEMİ HIZLANDIRICI ARAÇ SETİ İLAÇ AR-GE EKOSİSTEMİ HIZLANDIRICI ARAÇ SETİ NİSAN 2015 YÖNETİCİ ÖZETİ 1. Türkiye ekonomisi son otuz yılda önemli bir dönüşüm sürecinden geçmiştir. İhracatını arttırması ve zenginleşmesinin yanı sıra,

Detaylı

2015 Türk bankacılık. sektörü için zorlu bir yıl olacak

2015 Türk bankacılık. sektörü için zorlu bir yıl olacak Leasing sektörü 5 senede 2 kat büyüyecek 2015 Türk bankacılık sektörü için zorlu bir yıl olacak ISSN: 1309-0054 Sağlık ve yaşam bilimlerinde dönüşüm şart Sayfa 4 Sayfa 5 Sayfa 8 The Nisan - Mayıs 2015

Detaylı

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu 2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER VİZYONUMUZ... 2 MİSYONUMUZ... 2 STRATEJİLERİMİZ... 3 KURUMSAL PROFİL... 4 ORTAKLIK YAPISI... 5 ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 5 YÖNETİM KURULU

Detaylı

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ 161 GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ SUNUŞ İletişim ve ulaşım teknolojisinde yaşanan gelişme ve ulusal ekonomilerin dışa açılmasıyla

Detaylı

Tüketici odaklı olmak...

Tüketici odaklı olmak... AYIN RÖPORTAJI a 6 ISSN: 1309-0054 Sayfa 5 Sayfa Sayfa 5 65 Sayfa 9 OCAK-ŞUBAT 2014 www.deloitte.com.tr Tüketici odaklı olmak... Tüketiciyi merkeze alma odaklı bir dönüşüm sürecini, Deloitte işbirliğiyle

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

23-26 Mayıs 2006 İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA GEZİSİ RAPORU

23-26 Mayıs 2006 İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA GEZİSİ RAPORU 23-26 Mayıs 2006 İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA GEZİSİ RAPORU Seda ÖLMEZ ÇAKAR Atilla Hakan ÖZDEMİR Haziran 2006, ANKARA 1. SUNUŞ Ülkemizde biyoteknoloji, ulusal strateji çalışmalarında uzun bir süredir

Detaylı