a. Müracaatın aşamasında Sistem hatası - TAREKS sistemine giriş yapılırken karşılaşılan hatalar sonucu Başvurunun yapılamaması Sistemin gün

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "a. Müracaatın aşamasında Sistem hatası - TAREKS sistemine giriş yapılırken karşılaşılan hatalar sonucu Başvurunun yapılamaması Sistemin gün"

Transkript

1 TAREKS VE TSE UYGULAMALARINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

2 TAREKS SİSTEMİNDEN VE UYGULAMADAN KAYNAKLANAN SORUNLAR a. Müracaatın aşamasında Sistem hatası - TAREKS sistemine giriş yapılırken karşılaşılan hatalar sonucu Başvurunun yapılamaması Sistemin gün içerisinde uzun saatler bazı dönemlerde günler süren arızası nedeni ile müracaat gerçekleştirilememektedir. iil k örnek ;

3 b. E-İmza işleminin gerçekleştirilememesi TAREKS e giriş yapılmasının ardından ve/veya evraklar yükleme işlemi aşamasında elektronik imza kullanımının aşağıda örneklendirildiği şekilde gerçekleştirilememesi. B d d i k ll k l d k lk Bu durumda zaman zaman e-imza kullanıcının kayıtlarının ortadan kalkması nedeni ile kullanıcı tarafından işlemin yeniden yapılması gerekliliği oluşmaktadır.

4 c. Model bazında müracaat TSE ve CE ye tabi müracaatlarda beher model için ayrı kalem açılarak başvuru yapılamasının talep edilmesi ciddi zaman kayıplarına sebebiyet vermekte olup, aynı müracaat içerisinde farklı modeller için ayrı kalem açılmaksızın başvuru yapılabilmesi faydalı olacaktır. (kalemlerdeki içerik bilgisinin aynı olduğu durumlar için) Bazı ithalatlarda model bazında müracaat nedeni ile kalemlik başvurularda çok ciddi zaman kayıpları yaşanmaktadır. d. Revize yapılamaması Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulanan TAREKS başvurularının belirli Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulanan TAREKS başvurularının belirli alanlarında talebe istinaden revize işlemi yapılabilmesine karşın TSE ye tabi işlemler için gerçekleştirilen başvurularda revize yapılamamaktadır.

5 e. TAREKS sisteminde evrak yüklenmesi aşamasında evrak boyutun 1 megabayt olarak sınırlandırılmış olması başvuruların bölünerek yapılmasına sebebiyet vermektedir. Bu durum zaman kayıplarına sebep olmaktadır. f. TSE müracaatlarının sonuçlanma süresi zaman zaman 10 günü bulmaktadır. g. Uzmanlara/Denetmenlere telefonla ulaşılamaması, bilgi alınamaması TAREKS Sisteminde inceleme yapan Denetmenin Sistem üzerinde gözükmemesi h. TSE heyet incelemesi yapılacak saat yerine tüm günün bildirilmesi heyet incelemesi için gün boyunca personel bulundurulmasına ve iş gücü kaybına neden olmaktadır. ı. TAREKS sistemine geçiş sonrasındajustintimebaşvuruları kabul edilmemekte ve otomotiv sanayicileri mağdur olmaktadır. Bu konudaki belirsizliğin giderilmesinde yarar görülmektedir. i. Koşullu kabul uygulamasındaki belirsizliklerin ortadan kaldırılması, hangi kriterlere göre koşullu kabul olarak sonuçlandırıldığı bilgisinin net olarak bildirilmesi

6 j. Çift Sistem kullanılması TAREKS ve TSE nin ayrı ayrı sistem kullanması nedeni ile meydana gelen bazı aksaklıklar ve örnekleri ; 1-) G.T.İ.P. Hatası TAREKS sistemine girişi yapılmış Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunun TSE Sisteminde farklı olarak gözükmesi 2-) Kaydedilen bilgiler için yeniden form düzenlenmesi TAREKS Sistemine işlenecek TSE Sisteminde otomatik oluşan formların (ek-3,ek-17) Sistem kaynaklı bilgilerin forma yansımaması (üretici bilgisi, telefonu gibi) nedeni ile PDF formatındaki formlar üzerinde kullanıcılardan düzenleme-düzeltme talep edilmesi çok ciddi zaman kayıplarına neden olmaktadır. 3-) TAREKS Başvuru Numarası Başvurunun ardından alınan TAREKS Başvuru numarasının TSE Sisteminde bulunmaması 4-) )Diğer uyuşmazlıklar TAREKS Sisteminde başvuru yapılan firma isminin TSE Sisteminde farklı çıkması TSE nin TAREK Sistemini kullanması, bütün müracaatların tek bir sistem üzerinden (TAREKS Sistemi) yapılması.

7 a) G.T.İ.P. İ Hatası TAREKS Sistem Görüntüsü A Numaralı 550 ve 50 adetlik TAREKS Başvurusu görüldüğü üzere Tarifesine sahiptir. Ancak bir sonraki sayfada görülebileceği üzere Sistem tarafından oluşturulan ek-17 taahhütnamesinde GTİP kendiliğinden olarak değiştirilmiştir.

8 a) G.T.İ.P. İ Hatası TSE Sistem Görüntüsü Sistem tarafından oluşturulan EK-17 Taahhütname TSE Personeli Tarafından sistem üzerinden gönderilen mesaj Bilgi İşlem ile yapılan görüşmenin sonucunda revize yapılamaması sebebiyle dosyanın iptal işlemi Bilgi İşlem ile yapılan görüşmenin sonucunda revize yapılamaması sebebiyle dosyanın iptal işlemi gerçekleşmiştir.

9 b) Kaydedilen bilgiler için yeniden form düzenlenmesi TAREKS Başvurularında Üretici adresi ve Telefonları sistem tarafından zorunlu kılınmıştır. ş Başvurunun ş TSE Sistemine düşmesinin ş ardından EK-3 Bilgi formu üzerinde aynı Bilgiler Tekrar istenmektedir. TSE Personelinin Göndermiş olduğu eksiklik yazısı Zorunlu olan bilgilerinin sisteme girişinin ardından TSE tarafından tekrar istenmesi ve bu işlemin PDF formatındaki form üzerinden yapılması zorunluluğu TAREKS işlemleri için ciddi zaman kaybı yaratmaktadır.

10 c)tareks Başvuru Numarası TAREKS Sisteminde yapılan bazı başvuruların ardından evrak yükleme aşamasında başvuru numarası görünmemektedir. İşaretlenen alandan görülebileceği üzere TAREKS sisteminde müracaat numarası mevcut olmasına karşın TSE Sistemi işlem numarasını görememektedir. Evrak yüklenemeyen başvuru iptal edilmiş ve yeni başvuru yapılmıştır. Ekonomi Bakanlığı Bilgi İşlem l ve TSE Bilgi i İşlem l ile durum paylaşılmış l olup bir çözüm bulunamamıştır.

11 d) Diğer uyuşmazlıklar TAREKS Sistem Görüntüsü TSE Sistem Görüntüsü Başvuru numarası aynı olmasına karşın başvuru gerçekleştirilen Firma ile TSE Sisteminde gözüken Firmanın sistemsel uyuşmazlığı. Yukarıdaki görüntüye ait başvuru işlemden kaldırılmıştır. Yapılan görüşmelerde konu ile ilgili çözüm bulunamamıştır.

12 d) Diğer uyuşmazlıklar TAREKS Sistem Görüntüsü TSE Sistem Görüntüsü Başvuru numarası aynı olmasına karşın iki sistem arasında Firma isimlerinin farklı gözükmesi. Yukarıdaki görüntüye ait başvuru iptal edilmiştir. Yapılan görüşmelerde konu ile ilgili çözüme ulaşılamamıştır.

13 EKONOMİ BAKANLIĞI TAREKS SİSTEMİNDEN KAYNAKLANAN HATA ÖRNEKLERİ Ekonomi Bakanlığı Sistemine giriş sırasında karşılaşılan hata örneği - 1

14 EKONOMİ BAKANLIĞI TAREKS SİSTEMİNDEN KAYNAKLANAN HATA ÖRNEKLERİ Ekonomi Bakanlığı Sistemine giriş sırasında karşılaşılan hata örneği -2

15 EKONOMİ BAKANLIĞI TAREKS SİSTEMİNDEN KAYNAKLANAN HATA ÖRNEKLERİ Ekonomi Bakanlığı Sistemine giriş sırasında karşılaşılan hata örneği -3

16 EKONOMİ BAKANLIĞI TAREKS SİSTEMİNDEN KAYNAKLANAN HATA ÖRNEKLERİ Başvuru ş sayfasının tam görüntülenememesi sebebiyle yapılamayan y başvurulara ait hata örneği.

17 EKONOMİ BAKANLIĞI TAREKS SİSTEMİNDEN KAYNAKLANAN HATA ÖRNEKLERİ İmzalama işlemi sırasında karşılaşılan hata örnekleri

18 1. Revize Çözüm Önerileri Ekonomi Bakanlığığ tarafından uygulanan TAREKS başvurularınınş belirli alanlarında revize işlemi yapılabilmesine karşın TSE ve CE ye tabi işlemler için gerçekleştirilen başvurularda revize yapılamamaktadır. Herhangi bir hata ya da zaruri değişiklik gerçekleştirilememekte olup başvuruş direkt iptal edilmektedir. Zaman ve maliyet kaybını önlemek adına revize yapılabilmesi faydalı olacaktır. 2.Evrak Yükleme Başvuruş ekine yüklenmesi gereken tüm evraklar TAREKS sistemine, Dekont ise TSE sistemine yüklenmektedir. TAREKS veya TSE sisteminde sorun olması durumunda evraklar yüklenememekte olup sistem kaynaklı sebepler göz ardı edilerek başvurular iptal olmaktadır. TSE veya TAREKS sistemlerinden birinde sorun olması durumunda çalışan sistem üzerinden tüm evrakların yüklenebilmesi veya müracaatın daha komplike tek bir sistem üzerinden yürütülmesi faydalı olacaktır. 3. TSE ve CE ye tabi müracaatlarda beher model için ayrı kalem açılarak başvuru gerçekleştirilmesinin talep edilmesi ciddi zaman kayıplarına sebebiyet vermekte olup, aynı müracaat içerisinde farklı modeller için ayrı kalem açılmaksızın başvuru gerçekleştirilebilmesi faydalı olacaktır. (kalemlerdeki içerik bilgisinin aynı olduğu durumlar için)

19 Çözüm Önerileri 4. Benzer uygulamalarda olduğu şekilde (Kayıt Belgesi) asgari bir miktar/kıymet belirlenmek suretiyle uygulamadan muafiyet sağlanması faydalı olacaktır. (Örnek 2010/1 sayılı Tebliğ madde 2 ; Bu Tebliğin birinci maddesinde belirtilen ürünler, bir gümrük beyannamesi kapsamında, brüt 50 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise kayda alma uygulamasına tabi değildir) 5. TSE ve CE müracaatlarına kaydedilen bilgilerden otomatik oluşanş formların (ek-3,ek-17) sistem kaynaklı üzerinde çıkmayan bilgilerin (pdf formatında) kullanıcılar tarından yeniden oluşturulması nedeniyle yaşanan zaman kayıplarının önlenebilmesi adına Sistemde (TAREKS-TSE) gerekli revizyonların yapılarak sadece ödeme dekontunun sisteme yüklenmesinin sağlanmasının faydalı olacağı öngörülmektedir. 6. TAREKS ve TSE Sistemine gerçekleştirilen ş evrak yükleme işlemleri ş esnasında Kurum a ait Server da meydana gelen yoğunluk nedeni ile evrak yükleme işlemi çok yavaş sağlanabilmekte ve gecikmeler yaşanmaktadır. Kurum tarafından kullanılan yapının gözden geçirilmesinde yarar görülmektedir.

20 Çözüm Önerileri 10. TAREKS müracaat işlemlerinde TSE uygulamalarında olduğu gibi Denetmen/Uzman iletişim bilgisinin yer almasının faydalı olacağı öngörülmektedir. ö 11. E-İmza sahibi gerçek kişilere Ekonomi Bakanlığı TAREKS Sisteminde Firma tanımlaması içini verilen Noter onaylı taahhütnamelere ilave olarak beher TSE ve CE müracaatlarında ilave Noter tasdikli vekaletnamenin talep edilmesi zaman kayıplarına neden olmaktadır. Bu nedenle uygulamanın sonlandırılmasında yarar görülmektedir. 12. Bir ithalat işlemine ilişkin TSE ve CE müracaatlarının ayrı ayrı gerçekleştirilmesinin talep edilmesi gereksiz zaman kayıplarına ve ilave maliyetlere sebebiyet bi vermektedir. Aynı ithalat t işlemi i içini TSE ve CE başvurularının tek müracaatta gerçekleştirilebilmesinin sağlanmasının yararlı olacağı öngörülmektedir.

21 TEŞEKKÜRLER TURHAN GÜNDÜZ İGMD YÖNETİM KURULU BAŞKANI

8 Kasım 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28461 KURUL KARARI

8 Kasım 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28461 KURUL KARARI 8 Kasım 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28461 KURUL KARARI Şeker Kurumundan: ŞEKER KURULU KARARI Karar tarihi : 02/11/2012 Karar No : 264/6 Karar : "Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı İthalatı İçin Elektronik

Detaylı

SERBEST BÖLGE İŞLEMLERİNİN SBBUP YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN GENELGE GENELGE 2013/2

SERBEST BÖLGE İŞLEMLERİNİN SBBUP YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN GENELGE GENELGE 2013/2 SERBEST BÖLGE İŞLEMLERİNİN SBBUP YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN GENELGE No : 2013/2 Yayım Tarihi : 12/07/2013 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 29/07/2013 Amaç ve Kapsam GENELGE 2013/2 MADDE 1- (1) Serbest

Detaylı

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2015/1)

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2015/1) GENELGE (MGMB-UMGGB-2015/1) İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2015/1) İçindekiler 1 Tanımlamalar... 3 2 Genel Hükümler... 6 3 Başvuru... 8 4 Başvuru İptallerine

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY DAHİLDE İŞLEME REJİMİ 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

Bireysel KEP Sözleşmesi

Bireysel KEP Sözleşmesi Sayfa 1 / 10 Sözleşme No: Müşteri No: BİREYSEL KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Bireysel Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hizmet Sözleşmesi ( Sözleşme ); Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad.

Detaylı

Şeker Kurumundan: YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICI İTHALATI İÇİN UYGUNLUK BELGESİ DÜZENLENMESİ VE İZLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (02.07.2013 T. 28695 R.G.

Şeker Kurumundan: YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICI İTHALATI İÇİN UYGUNLUK BELGESİ DÜZENLENMESİ VE İZLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (02.07.2013 T. 28695 R.G. Şeker Kurumundan: YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICI İTHALATI İÇİN UYGUNLUK BELGESİ DÜZENLENMESİ VE İZLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (02.07.2013 T. 28695 R.G.) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, yüksek yoğunluklu

Detaylı

PROJE SÜREÇLERİ YÖNETİM SİSTEMİ

PROJE SÜREÇLERİ YÖNETİM SİSTEMİ PROJE SÜREÇLERİ YÖNETİM SİSTEMİ İçerik 0 Kullanıcı Bilgileri 0 Destek Başvurusu İşlemleri 0 Talep, Rapor ve Yayın İşlemleri 0 Harcama İşlemleri 0 Eski Projelere Yönelik İşlemler Kullanıcı Bilgileri 0 HÜ

Detaylı

TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI

TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI Bu talimat; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 28. maddesi gereğince,

Detaylı

GENELGE (MCMB-UMCGB-2014/2) "CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin ithalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/9)

GENELGE (MCMB-UMCGB-2014/2) CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin ithalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/9) GENELGE (MCMB-UMCGB-2014/2) "CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin ithalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/9) İçindekiler 1 Tanımlamalar... 3 2 Başvuru... 8 3 Uygunluk Değerlendirme...

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ HİZMET YERİ BELGELENDİRME USUL VE ESASLARI Yönetim Kurulu Karar No : 29/04/2014 tarih ve XIX/50/236 numaralı Yürürlük Tarihi : 05/05/2014 Revizyon Tarihi :18/02/2015 XIX/90-399

Detaylı

E-Beyanname Kılavuzu Ekim 2004

E-Beyanname Kılavuzu Ekim 2004 E-Beyanname Kılavuzu Ekim 2004 Bu kitapçık, açıklayıcı bir rehber olması amacıyla Ekim 2004 itibarıyla mevcut bulunan mevzuat ve uygulama göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Bu tarihten sonraki değişiklikler

Detaylı

DIġ TĠCARET MÜSTEġARLIĞI

DIġ TĠCARET MÜSTEġARLIĞI DIġ TĠCARET MÜSTEġARLIĞI Ġhracat Genel Müdürlüğü Emin YILMAZ emin.yilmaz@dtm.gov.tr 1 Sunumda Neler Var? Genel Değerlendirme DİR Otomasyon Uygulaması İşleyişi DİİB Almak İçin Yapılması Gerekenler DİİB

Detaylı

E-Beyanname Kılavuzu Aralık 2005

E-Beyanname Kılavuzu Aralık 2005 E-Beyanname Kılavuzu Aralık 2005 Bu kitapçık, açıklayıcı bir rehber olması amacıyla Aralık 2005 itibarıyla mevcut bulunan mevzuat ve uygulama göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Bu tarihten sonraki değişiklikler

Detaylı

ADRES BEYAN FORMUNUN VERİ GİRİŞİ SIRASINDA YAPILACAK KONTROLLER VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

ADRES BEYAN FORMUNUN VERİ GİRİŞİ SIRASINDA YAPILACAK KONTROLLER VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ MUHTARLIK ASKI SÜRECİ ADRES BEYAN FORMUNUN VERİ GİRİŞİ SIRASINDA YAPILACAK KONTROLLER VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Kayıt bürosu

Detaylı

ORTAK TRANSİT VE NCTS CEP KİTABI SIK KARŞILAŞILAN SORULAR VE CEVAPLARI

ORTAK TRANSİT VE NCTS CEP KİTABI SIK KARŞILAŞILAN SORULAR VE CEVAPLARI ORTAK TRANSİT VE NCTS CEP KİTABI SIK KARŞILAŞILAN SORULAR VE CEVAPLARI Mehmet Uylukcu Gümrük ve Ticaret Uzmanı Umut Şedele Gümrük ve Ticaret Uzmanı GİRİŞ Bu çalışma, ülkemizin 1 Aralık 2012 tarihinde Ortak

Detaylı

Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği

Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği 7 Eylül 2005 tarihli ve 25929 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SERTİFİKASYON YÖNETMELİĞİ TALİMATI

SERTİFİKASYON YÖNETMELİĞİ TALİMATI 1 AMAÇ: Bu talimatın amacı Artıbel in; ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 13485 vb. gibi yönetim sistemleri belgelendirme faaliyetlerinin uygulamalarını açıklamaktır. 2 UYGULAMA DETAYI: Akreditasyon

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ÜRÜN BELGELENDİRME MERKEZİ HİZMET BELGELENDİRME YÖNERGESİ YKK : XVI/74-865 Yürürlük Tarihi : 23 AĞUSTOS 2007 Revizyon Tarihi : 13 TEMMUZ 2010 Revizyon No : 01 Revizyon Yürürlük

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/4)

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/4) DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/4) (Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) nden alınan 13.05.2005 tarih 0120003355 sayılı yazı eki 2005/4 sayılı Genelge ve değişikleri aşağıya

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21)

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21) Ekonomi Bakanlığından: BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, ek-1 ve ek-2 de belirtilen

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ GÖZETİM VE MUAYENE MERKEZİ BAŞKANLIĞI GÖZETİM VE MUAYENE HİZMETLERİ YÖNERGESİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ GÖZETİM VE MUAYENE MERKEZİ BAŞKANLIĞI GÖZETİM VE MUAYENE HİZMETLERİ YÖNERGESİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ GÖZETİM VE MUAYENE MERKEZİ BAŞKANLIĞI GÖZETİM VE MUAYENE HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- Bu yönerge; Türk Standardları Enstitüsü Gözetim

Detaylı

e-defter Uygulaması Başvuru Kılavuzu Versiyon 2.0 Ağustos 2014 ANKARA e-defter Uygulaması Başvuru Kılavuzu Ağustos 2014 Versiyon : 2.

e-defter Uygulaması Başvuru Kılavuzu Versiyon 2.0 Ağustos 2014 ANKARA e-defter Uygulaması Başvuru Kılavuzu Ağustos 2014 Versiyon : 2. e-defter Uygulaması Başvuru Kılavuzu Versiyon 2.0 Ağustos 2014 Versiyon : 2.0 1/8 ANKARA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 2.0 2/8 Versiyon Yayımlanma Tarihi

Detaylı

Genel Müdür, Sistem Belgelendirme Müdürü, Müşteri İlişkileri ve Planlama Müdürü, Baş Denetçi, Denetçi ve Tüm Komiteler

Genel Müdür, Sistem Belgelendirme Müdürü, Müşteri İlişkileri ve Planlama Müdürü, Baş Denetçi, Denetçi ve Tüm Komiteler 1. AMAÇ Bu talimat, ISO/IEC 17021 standardı çerçevesinde SİSTEMER tarafından Kuruluşların yönetim sistemlerinin ilgili standart şartlarına göre değerlendirilerek uygunluğunun belgelendirilmesi faaliyetinin

Detaylı

SERBEST BÖLGELERDEKİ ÜSTYAPI VE TAŞINMAZLARIN TAHSİSİ, DEVRİ, SATIŞI VE TALEBE UYGUN OLMAYAN TAŞINMAZLARA İLİŞKİN GENELGE

SERBEST BÖLGELERDEKİ ÜSTYAPI VE TAŞINMAZLARIN TAHSİSİ, DEVRİ, SATIŞI VE TALEBE UYGUN OLMAYAN TAŞINMAZLARA İLİŞKİN GENELGE SERBEST BÖLGELERDEKİ ÜSTYAPI VE TAŞINMAZLARIN TAHSİSİ, DEVRİ, SATIŞI VE TALEBE UYGUN OLMAYAN TAŞINMAZLARA İLİŞKİN GENELGE No : 2012/3 Yayım Tarihi : 07/06/2012 Yürürlük Tarihi : 08/06/2012 Amaç ve Kapsam

Detaylı

A ND Uluslararası Denetim ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti BELGELENDİRME EL KİTABI

A ND Uluslararası Denetim ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti BELGELENDİRME EL KİTABI A ND Uluslararası Denetim ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti BELGELENDİRME EL KİTABI HAZIRLAYAN Bulut KUTSAV Yönetim Temsilcisi ONAYLAYAN Hüseyin A. Yazıcı Genel Müdür Bu Kalite El Kitabı, A ND Uluslararası

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130322-14.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130322-14.htm Sayfa 1 / 3 22 Mart 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28595 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/3) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife

Detaylı

2014-1 EK-1 ve 2014-2 CE Genelgelerinde Ortak hususlar:

2014-1 EK-1 ve 2014-2 CE Genelgelerinde Ortak hususlar: 2014-1 EK-1 ve 2014-2 CE Genelgelerinde Ortak hususlar: Gümrük Evrakları ile ilgili: Enstitümüze fiili denetime yönlendirilen başvurular için TAREKS'e yüklenmesi gereken başvuru belgeleri şunlardır: --

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2) BİRİNCİ BÖLÜM

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2) BİRİNCİ BÖLÜM Dış Ticaret Müsteşarlığından: DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ GÖZETİM VE MUAYENE MERKEZİ BAŞKANLIĞI GÖZETİM VE MUAYENE ÜCRETLENDİRME YÖNERGESİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ GÖZETİM VE MUAYENE MERKEZİ BAŞKANLIĞI GÖZETİM VE MUAYENE ÜCRETLENDİRME YÖNERGESİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ GÖZETİM VE MUAYENE MERKEZİ BAŞKANLIĞI GÖZETİM VE MUAYENE ÜCRETLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönerge, TSE GMMB Gözetim ve

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME YÖNERGESİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME YÖNERGESİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME YÖNERGESİ Yönetim Kurulu Karar No : 29/04/2014 tarih ve XIX/50/236 numaralı Yürürlük Tarihi : 05/05/2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tarifler

Detaylı