Katalog Katalog 2005 Kontrol donan m, ayd nlatma kontrol sistemleri ve LED. Parlak fikirlerin dünyas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Katalog 2005. Katalog 2005 Kontrol donan m, ayd nlatma kontrol sistemleri ve LED. Parlak fikirlerin dünyas"

Transkript

1 Test iflaretleri, standartlar ve semboller TridonicAtco ürünleri EC talimatlar 89/336/EEC(EMC talimat ) ve 73/23/EEC(alçak gerilim talimat ) gereksinimlerine uymaktad r ve CE iflareti tafl ma yetkisi vard r. EC uygunluk bildirisi istenebilir - FAQ adresinden s k sorulan sorular bölümünde adresine araflt rma için göndererek. ENEC iflareti (Avrupa normlar elektrik sertifikasyonu) Avrupa uygunluk iflaretidir ve üzerinde bulunan cihaz n Enec in tüm gereksinimlerine uydu unu gösterir. TridonicAtco test sertifikalar istenebilir. vwvw.tridonicatco.com adresinden s k sorulan sorular bölümünde adresine araºt rma için göndererek. S n f I için sembol Cihaz standart alev alabilen yüzeyler üzerine monte edilmeye uygundur. Standart yan c yüzeyler 2mm den kal n a aç ve a aç bazl malzemeleri içermektedir. Cihaz, yang nda davran fl DIN 4102 Bölüm 1 kapsam nda standart yanabilir inflaat malzemelerine uygun olan mobilyalara monte edilebilir veya tak labilir. Malzemeler lamine edilemez, ahflapla kaplanamaz ya da verniklenemez. Ateflleyiciler LED modülleri ve kontrol donan m LuxCONTROL ayd nlatma kontrol sistemleri Floresan ampuller için acil durum ayd nlatma modülleri Floresan ampuller için manyetik balastlar Floresan ampuller için elektronik balastlar Alçak gerilim ampulleri için manyetik trafolar Alçak gerilim ampulleri için elektronik trafolar Yüksek bas nç deflarj ampulleri için manyetik balastlar Yüksek bas nç deflarj ampulleri için elektronik balastlar Katalog 2005 Katalog 2005 Kontrol donan m, ayd nlatma kontrol sistemleri ve LED Cihaz bilinmeyen yan c özelliklere sahip eflyalar üzerine tak lmaya uygundur. S cakl k ve termal olarak korunan kontrol donan m için iflaret TridonicAtco donan m afl r s nmay önleyici cihazlar içermektedir. Örne in, balast n tüm yüzeyinde 100 C s cakl k korumas ile ilgilidir. Bu demektir ki e er cihaz belirtilen koflullar alt nda çal fl rsa (flebeke gerilimi, ortam s cakl gibi) normal iflletmede veya hata koflullar nda s cakl k 100 C nin üstüne ç kmayacakt r. Ayr tipler için de erler muhafaza üzerinde belirtilmifltir. Ba ms z bir donan m için iflaret. Donan m armatür içine monte edilmemelidir. Ba ms z ampul kontrol donan m için iflaret. Donan m ayr olarak armatür d fl na monta edilebilir. K sa devere korumal emniyet izole trafolar. K sa devre korumas z, emniyet izole trafolar. EN 55015; CISPR 15 Radyo frekans giriflimleri < 30 Mhz EN 55022; CISPR 22 Radyo frekans giriflimleri > 30 Mhz EN ; IEC Acil durum ayd nlatma armatürleri için özel gereksinimler EN (EN ); IEC (IEC ) Tüp fleklinde floresan ampuller için balastlar genel ve emniyet gereksinimleri EN 60921; IEC Tüp fleklinde floresan ampuller için balastlar performans gereksinimleri EN (EN ); IEC (IEC ) Deflarj ampulleri için balastlar genel ve emniyet gereksinimleri EN 60923; IEC Deflarj ampulleri için balastlar performans gereksinimleri EN 60924; IEC (EN ; EN ); Floresan ampuller için DC veya AC beslemeli balastlar (IEC ; IEC ) genel ve emniyet gereksinimleri EN 60925; IEC Floresan ampuller için DC veya AC beslemeli elektronik balastlar performans gereksinimleri EN (EN ); IEC (IEC ) Ateflleyici cihazlar genel ve emniyet gereksinimleri EN 60927; IEC Ateflleyici cihazlar performans gereksinimleri EN (EN ); Tüp fleklinde floresan ampuller için AC beslemeli elektronik balastlar IEC (IEC ) genel ve emniyet gereksinimleri EN 60929; IEC Tüp fleklinde floresan ampuller için AC beslemeli elektronik balastlar performans gereksinimleri EN ; IEC Harmonik ak m emisyonlar EN (EN ); Filaman ampuller için AC veya DC beslemeli elektronik ad m konvertörler IEC (IEC ) genel ve emniyet gereksinimleri EN 61047; IEC Filaman ampuller için AC veya DC beslemeli elektronik ad m konvertörler performans gereksinimleri EN ; IEC Çal flt rma cihazlar için özel gerksinimler EN ; IEC Filaman ampuller için AC veya DC beslemeli elektronik indirici konvertörler özel gereksinimler EN ; IEC Floresan ampuller için AC beslemeli elektronik balast özel gereksinimleri EN ; IEC Genel ayd nlatma için DC beslemeli elektronik balast özel gereksinimleri EN ; IEC Acil durum ayd nlatma için DC beslemeli elektronik balast özel gereksinimleri EN ; IEC Floresan ampuller için balastlar n özel gereksinimleri EN ; IEC Deflarj ampullerin için balastlar n özel gereksinimler EN 61547; IEC EMC ba fl kl k gereksinimleri EN 61558; IEC Güç trafolar n n emniyeti acc. VDE 0108 Acil durum ayd nlatma tesisatlar için uygun IEC Çevre testi test Fh: Titreflim, genifl bant (dijital kontrol) IEC Temel çevre test prosedürü test Eb: Çarpma IEC Temel çevre test prosedürü testdb: Nem, s, döngü (12-12 saat döngüler) UL 935 Floresan ampul balastlar ANSI C62.41 A Kategorisi Alçak gerilim AC güç devrelerinde ani afl r gerilimde tavsiye edilen uygulama ANSI C82.11 Yüksek frekans floresan ampul balastlar /10/04 Önceden haber vermeden teknik de ifliklikler yapma hakk m z sakl d r. Veri içeri inin do rulu u ile ilgili sorumlulu umuz yoktur. Parlak fikirlerin dünyas

2

3

4 Dizin Floresan ampuller için manyetik balastlar sayfa Tan t m 11 Lineer ampuller için manyetik balastlar T5, T8 EC 4 16 W 230 V 13 T5, T8 EC 4 16 W 240 V 14 T8, T28, T30, T38 EC W 230 V 15 T8, T28, T30, T38 EC W 240 V 16 T8, T28 EC W 230 V 17 T8, T28 EC W 240 V 18 Kompakt ampuller için manyetik balastlar TC-D, TC-DD, TC-L, TC-S EC 5 18 W 230 V 19 TC-D, TC-DD, TC-L, TC-S EC 5 18 W 240 V 20 TC-D, TC-DD, TC-L EC W 230 V 21 TC-D, TC-DD, TC-L EC W 240 V 22 Kompakt ampuller için luxfit TC-D, TC-S LEC 5 13 W 230 V 23 TC-S UEC 5 11 W 230 V ve 240 V 24 TC-D UEC W 230 V ve 240 V 25 TC-DD UEC W 230 V ve 240 V 26 Lineer ve kompakt ampuller için güçlendirimifl izolasyonlu manyetik balastlar T5, T8, TC-D, TC-DD, TC-L, TC-S EC 5 28 W 230 V 50 Hz 27 T8, TC-D, TC-DD, TC-L, TC-R, U ETAWATT W 230 V 50 Hz 28 Devre flemalar 29 Teknik detaylar - IDC bas/çek terminali 337 Balastlar için CELMA enerji s n fland rmas n gösteren tablo 338 Floresan ampuller için elektronik balastlar Floresan ampuller için elektronik balastlar Tan t m 35 T5 lineer ampuller W lineer gövde T8 lineer ampuller W lineer gövde TC-L kompakt ampuller W lineer/kompakt gövde TC-SEL, TC-DEL, TC-TEL kompakt ampuller 5 70 W lineer/kompakt gövde T5, T8, TC-SEL, TC-DEL, TC-TEL, TC-DD 4 18 W lineer/kompakt gövde TC-DEL, TC-TEL kompakt ampuller W gerilim dayan ml 54 TC-DD W lineer gövde 55 Aksesuarlar IP 44 K T 56 PC kompakt kit kutusu 56 Destekleyici parçalar 61 Devre flemalar 57 Teknik detaylar - IDC bas/çek terminali 337 Balastlar için CELMA enerji s n fland rmas n gösteren tablo

5 Dizin Floresan ampuller için dim edilebilir elektronik balastlar sayfa Tan t m 65 T5 lineer ampuller PCA T5 ECO W V lineer gövde 68 PCA T5 EXCEL one4all W V lineer gövde 69 PCA T5HE EXCEL one4all W V lineer gövde 88 PCA T5 ECO W V lineer gövde 70 PCA T5 EXCEL one4all W V lineer gövde 71 PCA T5HO EXCEL one4all 54 W V lineer gövde 89 PCA 3/14 T5 ECO / 4/14 T5 ECO V lineer gövde 72 PCA 3/14 T5 EXCEL one4all / 4/14 T5 EXCEL one4all V lineer gövde 73 PCA T5c ECO W (T5 dairesel) V kompakt gövde 74 PCA T5c EXCEL one4all W (T5 dairesel) V kompakt gövde 75 T8 lineer ampuller PCA ECO W V lineer gövde 76 PCA EXCEL one4all W V lineer gövde 77 PCA EXCEL one4all 32 W V lineer gövde 90 PCA 3/18 ECO / 4/18 ECO V lineer gövde 78 PCA 3/18 EXCEL one4all / 4/18 EXCEL one4all V lineer gövde 79 TC-L kompakt ampuller PCA TCL ECO W V lineer gövde 80 PCA TCL EXCEL one4all W V lineer gövde 81 PCA BX EXCEL one4all 40 W V lineer gövde 91 PCA TCL ECO c W V kompakt gövde 82 PCA TCL EXCEL one4all c W V kompakt gövde 83 TC-SEL, TC-DEL, TC-TEL kompakt ampuller PCA ECO W V kompakt gövde 84 PCA EXCEL one4all W V kompakt gövde 85 PCA CFL EXCEL one4all W V kompakt gövde 92 TC-DD kompakt ampuller PCA TC-DD ECO 55 W V kompakt gövde 86 PCA TC-DD EXCEL one4all 55 W V kompakt gövde 87 Devre flemalar 93 Teknik detaylar - IDC bas/çek terminali 337 Balastlar için CELMA enerji s n fland rmas n gösteren tablo

6 Dizin luxcontrol Ayd nlatma Kontrol Sistemleri sayfa Tan t m 99 smartdim SMART-LS II AKILLI fl k sensörü 100 DSI SMART Çoklu-sensör DSI ( fl k/pir/ir) 101 DSI-SMART Kontrol DSI smart için k z lötesi uzaktan kumanda 102 DSI-SMART programlay c DSI smart için k z lötesi programlama ünitesi 102 smartdim SM Anahtar kontrollü modül smartdim 103 smartdim sensör 1 + ayna Ifl k sensörü, tavana montaj için 30 x 30 mm gövde içinde PIR sensörü 104 smartdim Sensör 2 Ifl k sensörü, tavana montaj için mm gövde içinde PIR sensörü 105 smartswitch Dim edilemeyen üniteler için anahtarlama modülü (örne in PC PRO) 106 modulardim modulardim BASIC Anahtar kontrollü ve 3 gruplu modül Hareket dedektörleri, modulardim güç kayna, DIN ray ayakl 107 modulardim SC 4 fl k senaryolu modül; DIN ray ayakl 108 modulardim DM 3 grup için gün fl kontrol modülü; DIN ray ayakl 109 modulardim LC fiebeke gerilimi ile çal flan hareket sensörleri modülü 110 comfortdim DALI PS DIN ray ayakl comfortdim güç kayna 111 DALI PS1 Harici montaj için comfortdim güç kayna 112 DALI GC ki grup için anahtar kontrol modülü 113 DALI SC Dört senaryo için anahtar kontrol modülü 114 DALI TOUCHPANEL Dokunmatik kontrol modülü 115 DALI SCI windim/dali (comfortdim) için seri bilgisayar arabirimi (RS 232) 116 DALI DSI DALI den DSI sinyaline dönüfltürücü modül 117 DALI DSI II DALI den DSI sinyaline dönüfltürücü modül 118 DALI RM DALI röle modülü 119 DALI PCD/S DALI faz kesici dimer VA (faz n yükselen ve alçalan k s mlar nda) 120 windim windim kablo10m RS 232 kablosu 121 windim kablo 2/8m RS 232/RJ 12 priz giriflli 121 DSI-VPC windim kablosu için hat kuvvetlendiricisi (kald r lacak) 122 Girifller/Röle üniteleri DSI-V/T DSI hat kuvvetlendiricisi/anahtar kontrollü 123 DSI-A/D 1-10v sinyalle kontrol/anahtar ile aç/kapa 124 DSI-A/DS 1-10v sinyalle kontrol/anahtar ile aç/kapa 125 DSI-RK DSI röle modülü (250 V 200 VA/500 W veya 110 V DC 100 ma) 126 DSI-EIB Armatür içine monte edilebilen EIB arabirimi 127 DSI-EIBS DIN ray ayakl EIB arabirimi 128 DSI-LON/S Gün fl na dayal kontrol 3 grup 129 DSI-V DSI sinyalleri için hat kuvvetlendiricisi (kald r lacak) 130 DSI-PCD/S Faz n yükselen ve alçalan peryodlar nda kesen dimer, haf zal, senaryolu VA 131 LUXMATE BASIC IR DSI-IR K z lötesi uzaktan kumanda kontrol arabirimi 132 DSI-2IR 2 kanall k z lötesi uzaktan kumanda kontrol arabirimi 133 IREL Armatür içine monte edilebilen k z lötesi sensör DSI-IR / DSI-2IR 134 IRED Tavana montaj için k z lötesi sensör 134 IRS DSI-IR / DSI-2IR için k z lötesi uzaktan kumanda 134 Devre flemalar

7 Dizin Floresan ampuller için acil durum ayd nlatma modülleri sayfa Tan t m 147 EM BASIC V 50/60 Hz 148 EM BASIC LP V 50/60 Hz 150 PC COMBO V 50/60 Hz 152 PC CFL COMBO V 50/60 Hz 154 PC CFL COMBO-CONNECT V 50/60 Hz 156 EM SELFTEST V 50/60 Hz 158 EM PRO V 50/60 Hz 160 Accu-flarj edilebilir akülar 162 Devre flemalar 163 Teknik detaylar - IDC bas/çek terminali 337 Yüksek bas nçl deflarj ampulleri için kontrol donan m Yüksek bas nçl deflarj ampulleri için manyetik balastlar n tan t m 169 Ateflleyiciler ve aksesuarlar n tan t m 172 Kit kutular n n tan t m 176 Yüksek bas nçl deflarj ampulleri için elektronik balastlar n tan t m 177 Darbe ateflleyicileri için güç kademeli manyetik balastlar Darbe zaman ayarl darbe ateflleyicileri 260 Ar zal ampulü kapatan darbe ateflleyicileri 261 Filtre endüktörleri ECF 262 lave empedansl ateflleyiciler ZRM A201W / ZRM B 201W / ZRM C201W Güç anahtar ZRM U6L ve ZRM U6L/T 265 Dijital güç anahtar ZRM U6M 265 Ampul tekrar ateflleme monitörü LRM Tilt anahtar 266 Gerilim dayan ml klemens kapa ZE Manyetik Ateflleyiciler Kit kutular Elektronik balastlar balastlar Yüksek bas nçl c val ampuller 50 W ECM / OMB W ECM / OMB W OMB W OGL / OMB W OGL / OMB W and 1000 W OGL 700 and Yüksek bas nçl sodyum ampuller 35 W ECIS / OMBIS 35 bkz. matriks sayfas W OMBS 50 bkz. matriks sayfas W ECIS / OMBIS 70 bkz. matriks sayfas 168 OM PAK 70 PCS W OMBIS / OMBS 100 bkz. matriks sayfas 168 OM PAK W ECIS / OMBIS / OMBS 150 bkz. matriks sayfas 168 OM PAK 150 PCS W OMBIS / OGLIS 250 bkz. matriks sayfas W OGLS 400 bkz. matriks sayfas W OGLS 600 bkz. matriks sayfas W OGLIS 1000 bkz. matriks sayfas Metal halide ampuller 20 W PCI W ECIS / OMBIS 35 bkz. matriks sayfas 168 OM PAK 35 PCI W ECIS / OMBIS 70 bkz. matriks sayfas 168 OM PAK 70 PCI W OMBIS 100 bkz. matriks sayfas 168 OM PAK 100 PCI W ECIS / OMBIS 150 bkz. matriks sayfas 168 OM PAK 150 PCI W OMBIS / OGLIS 250 bkz. matriks sayfas W OGLI / OGLS 400 bkz. matriks sayfas W OGLIS 1000 bkz. matriks sayfas W OGLI 2000 / OGLI 1/ bkz. matriks sayfas SON SDW-T W OM

8 Dizin Alçak gerilim halojen ampuller için güvenlik izolasyon transformatörleri sayfa Manyetik transformatörler Tan t m 269 KTR VA 271 Armatür içine monte edilebilen korumas z TMDC VA 230/11, 5 V ve 240/11. 5 V 272 Armatür içine monte edilebilen ak ma hassas s l korumal TMDC VA 230/11.5 V ve VA 240/11.5 V 273 Armatür içine monte edilebilen korumas z TMBB VA 230/11.5 V ve 240/11.5 V 274 Armatür içine monte edilebilen ak ma hassas s l korumal TMBB VA 230/11, 5 V and 240/11, 5 V 275 TMBB trafolar için aksesuarlar primer ve sekonder sarg ba lant lar aras nda ay rma parças 276 Armatür içine monte edilebilen korumas z TMDC VA 230/11.5 V ve 240/11.5 V 277 Ak ma hassas tekrar kullan labilen s l korumal (W tip) ve ak ma hassas s l korumal (U tip;) TMBC VA 230/11, 5 V ve 240/11, 5 V 278 Armatür içine monte için ak ma hassas s l korumal /korumas z OGT VA 230/12 V ve 245/12 V 279 TMDD VA 230/11,5 V ve 240/11,5 V harici montaj için ak ma duyarl s l kesicili emniyet izolasyonlu manyetik transformatörler 280 Harici montaj için manyetik güvenli izole trafolar-lovotec manyetik OMT VA /12 V 281 Aksesuarlar Güvenli da t m SV Manyetik yükseltici trafo TMDA VA 283 Devre flemalar 284 Elektronik transformatörler Tan t m 285 TE-0105 one4all sc, 105 VA, V, 0/50/60 Hz, armatür içine monte edilebilen; Dim etme: DSI, DALI, anahtar DIM, basarak anahtarlama 287 Harici montaj için TE-0105 one4all sc, 105 VA, V, 0/50/60 Hz; Dim etme: DSI, DALI, anahtar DIM, basarak anahtarlama 288 Harici montaj için TE-0150 one4all sc, 150 VA, V, 0/50/60 Hz; Dim etme: DSI, DALI, anahtar DIM, basarak anahtarlama 289 Uzun kablolama için TE-DC 0300 D101 one4all, 300 VA, V, 0/50/60 Hz; Dim etme: DSI, DALI, anahtar DIM, basarak anahtarlama 290 TE-T VA 230/240 V 50/60 Hz; Dim etme: Tek veya çift anahtarlamal 291 Uzun kablolama için TE-DC 0300 D101 one4all, 300 VA, V, 0/50/60 Hz; Dim etme: yok (sabit ç k fl) 292 TE-S VA V 50/60 Hz; Dim etme: faz kesici dimer (alçalan k sm nda) 293 TE-C VA /11,5 V 50/60 Hz h zl ; Dim etme: faz kesici dimer (alçalan ve yükselen k s mlar nda) 294 TE-ECO VA V 50/60 Hz; Dim etme: faz kesici dimer 295 TE-NE VA V 50/60 Hz; Dim etme: faz kesici dimer 296 Armatür içine monte edilebilen gövdesiz elektronik transformatörler TE-A VA V 50/60 Hz 297 Devre flemalar 298 LED Tan t m 303 powerled fl k zincirleri LED P LED P LED P 510/ powerled flerit modülleri LED P LED P LED P 110/111, P 520/ powerled RGB LED D LED D 109/110/ LED D 112/ LED D

9 Dizin LED sayfa spaceled sistemi sistem tan tma 314 LED P 601, P LEDZ 101 zincir 316 LED Z 112 besleme 316 LEDZ 121 köprü 316 LED Z 161 montaj plakas 316 LEDZ 131 koruma seti 316 powerled modülleri 230 V LED P VAC 317 LED P VAC 318 powerled modülleri alçak gerilim LED P 002/ LED P powerled transfonmatörleri LED 0007 / 0010 K LED 0001 K LED 0025 K LED 0070 K LED 0010 K PowerLED kontrol üniteleri LED 0025 K 210, transformatörü 25 VA, 24 V, one4all arabirimi 326 LED 0025 K 211, 24 V, DALI arabirimi 327 LED C002, PMW kontrol ünitesi 328 LED COOS, DALI RGB kontrol ünitesi 329 LED C004.PWM DALI RGB kuvvetlendirici 330 powerled aksesuarlar LED Z 200 montaj plakas 331 LED Z 201 montaj ve so utma profili 331 LEDZ 161 montaj plakas 332 LED Z 220/Z 221 /Z 222 kapaklar 332 LED lineer mercek 333 Teknik bilgiler IDC terminali 337 Balastlar için CELMA enerji s n fland rmas n gösteren tablo 338 Garanti flartlar 340 TridonicAtco Sat fl Organizasyonu

10 Floresan ampuller için manyetik balastlar Dizin sayfa Tan t m 11 Lineer ampuller için manyetik balastlar T5, T8 EC 4 16 W 230 V 13 T5, T8 EC 4 16 W 240 V 14 T8, T28, T30, T38 EC W 230 V 15 T8, T28, T30, T38 EC W 240 V 16 T8, T28 EC W 230 V 17 T8, T28 EC W 240 V 18 Kompakt ampuller için manyetik balastlar TC-D, TC-DD, TC-L, TC-S EC 5 18 W 230 V 19 TC-D, TC-DD, TC-L, TC-S EC 5 18 W 240 V 20 TC-D, TC-DD, TC-L EC W 230 V 21 TC-D, TC-DD, TC-L EC W 240 V 22 Kompakt ampuller için luxfit TC-D, TC-S LEC 5 13 W 230 V 23 TC-S UEC 5 11 W 230 V ve 240 V 24 TC-D UEC W 230 V ve 240 V 25 TC-DD UEC W 230 V ve 240 V 26 Lineer ve kompakt ampuller için güçlendirlmifl izolasyonlu manyetik balastlar T5, T8, TC-D, TC-DD, TC-L, TC-S EC 5 28 W 230 V 50 Hz 27 T8, TC-D, TC-DD, TC-L, TC-R, U ETAWATT W 230 V 50 Hz 28 Devre flemalar 29 Teknik detaylar - IDC bas/çek terminali 337 Balastlar için CELMA enerji s n fland rmas n gösteren tablo 338

11

12 Floresan ampuller için manyetik balastlar Minimum güç kay plar Verimsiz bir manyetik balast, yüksek kay p oran ve buna ba l olarak da afl r s nma demektir. Sonuç olarak, ampul optimum s cakl k aral n aflabilir ve baz durumlarda armatür içindeki kondansatör gibi di er parçalar da afl r s nmadan dolay bozulabilir. Manyetik balast, öz endüktans prensibi ile çal flan bir ak m s n rlama cihaz d r. Do ru ak m n geçmesini sa layan manyetik balast n empedans, ampulün ark gerilimine göre ayarlan r. Baz durumlarda manyetik balast, birden fazla ampul için kullan labilir. Ancak ampul, belirtilenin d fl nda baflka bir manyetik balast ile kullan lmamal d r. Ayr ca, besleme gerilimindeki veya frekanstaki de ifliklikler balast n ve ampulün performans n etkileyece inden do ru de erlerdeki modeller kullan lmal d r. Optimum performans EC 36 A501K 230/50 Yuvarlak ba lant delikli taban plakal IDC terminalli manyetik balast Ana parametrelerde dikkatli bir kontrol ile optimum performans sa lanabilir. Ön s tma ak m Ön s tma ak m, ateflleme geriliminden önce katotlara uygulan r. Do ru ön s tma ak m yoksa, katotlar ilerleyen safhalarda ar zalanacak, bu da ampul ömrünü k saltacakt r. Ayn durum, ak m çok yüksek oldu unda da söz konusu olabilir. TridonicAtco, manyetik balast içindeki sarg lar optimum oranda kullanarak çok düflük kayba sahip balastlar tasarlam flt r. Kompakt ölçülerdedir ve üretiminde yüksek kalite malzeme kullan lm flt r. Kay plar (ampul ve manyetik balast), balast-ampul devre s n fland rmas na (EEI) göre tasarlanm flt r. Do ru manyetik balast seçimi TridonicAtco afla daki enerji s n flar na göre balastlar önermektedir: standart (EEI = C) düflük kay p (EEI = B2) süper düflük kay p (EEI = B1) Her model ayn empedansa sahiptir ve ayn ampul ak m n sa lamaktad r. Tek fark, kay plardad r ve s cakl k art fl verilerden de görülebilece i gibi düflüktür. Düflük kay pl manyetik balast n iki yarar vard r: Enerji tüketimi Düflük kay pl bir manyetik balast, standart bir manyetik balasttan %30 daha az güç tüketir, süper düflük kay pl manyetik balast ise, standart manyetik balasttan %67 daha az güç kullan r. Ateflleme gerilimi Starter kor durumundayken, starter anahtar aç ld nda ateflleme gerilimi manyetik balast taraf ndan üretilir. Düflük ve yüksek s cakl klarda oluflacak gerilim art fllar ve anormal s cakl k farkl l klar n n görüldü ü koflullarda, elektronik starterler gerekebilir. Bir floresan ampulün sabit çal flmas için besleme gerilimi ampul geriliminin en az iki kat de erinde olmal d r. E er bu de erden az ise, gerilimi yükseltmek için yükseltici trafoya ihtiyaç vard r. Ampul ak m Üretimde kullan lan s k toleranslar, empedans n, do ru ampul ak m ve dolay s yla do ru ampul gücü ve fl k ak s için do ru de erde olmas n sa lar. S cakl k art fl Standart bir manyetik balast n s cakl, bulundu u ortamda 55 K (kelvin) kadar artacakt r. Düflük kay pl manyetik balastta bu de er 35-40K, süper düflük kay pl balastta ise 25K d r. TridonicAtco, manyetik balastlar nda kay plar azaltmak için boyutlar en ideal olacak flekilde tasarlamaktad r. Bununla birlikte düflük kay pl manyetik balastlarda boyutlar büyümektedir. Ölçülen güç tüketimi ço unlukla ölçüm metoduna dayansa da, 10K ya kadar farklar n ç kmas beklenebilir. 11

13 Maksimum hizmet ömrü Tutarl yüksek kalite TridonicAtco, maksimum hizmet ömrü sa layan 180 C ve üzeri s cakl klar için tasarlanm fl yüksek kalitede H s n f yal tkan malzemeler kullanmaktad r. Uzun y llara dayanan araflt rma ve gelifltirme çal flmalar sonucunda do ru yal tkan malzemenin seçimi gerçeklefltirilmifltir. Tridonic ATCO ürünlerinin s cakl a karfl direnç üstünlükleri, zorunlu gereksinimleri aflan özelliktedir. Afla daki grafik, manyetik balast n hizmet ömrünün sarg s cakl na göre de iflimini göstermektedir. Maksimum sarg s cakl olan 130 C üzerindeki her 10 C balast n ömrünü yar yar ya k salt r. Tahmini hizmet ömrü, 130 C sarg s cakl nda, sürekli iflletme halinde, 10 y ld r. Sarg s cakl, ortam s cakl ile manyetik balast n güç tüketiminin bir fonksiyonu olan s cakl k art fl n n toplam d r. Zaman (y l) ISO 9001 sertifikal ürün ve ekipmanlar yüksek kalite garantisi alt ndad r. Tüm ürünler, %100 üretim sonu testine tabi tutulmakta ve üretimde yüksek kaliteli hammaddeler kullan lmaktad r. Sürekli yüksek kalite, tam otomatik üretim sayesinde sa lanmaktad r. TridonicAtco manyetik balastlar n n özellikleri çok k sa manyetik yollar kaçak alan fonksiyonsuz enine laminasyon tasar m gerilim 230 V 50 Hz veya 240 V 50 Hz ( stek üzerine di er gerilim aral klar da üretilebilir) kompakt sarg lar düflük güç tüketimi k sa s yollar maksimum sarg s cakl tw = 130 C H s n f yal t m sürekli tolerans testli tam otomatik üretim vakum alt nda vernikleme süreklilik, k sa devre, topra a k sa devre ve çal flma de erlerini içeren %100 son test, uzun hizmet ömrü IDC yal tkan terminaller bas/çek teknolojisini kullanan aletsiz ba lant teknolojisi, direkt kablolamaya uygun. (Di er terminaller istek üzerine tedarik edilir.) Sarg s cakl C Minimum kaçak manyetik alanlar TridonicAtco manyetik balastlar, kaçak manyetik alanlar en aza indirmek için tasarlanm flt r. Böylece hassas cihazlar n yak n nda kullan mlar soruna yol açmamaktad r. Uygun teslim tarihi Her manyetik balast için teslim tarihleri uygun hale getirilmifltir. Standart (A) hemen teslim edilebilir ve müflterilere teslimatta maksimum esneklik sa lamaktad r. Özel (B) ürün gam için, birkaç haftal k teslim süresi öngörülmektedir. Ampul matriksi Ulusal ve uluslararas test iflaretleri TridonicAtco manyetik balastlar, ulusal ve uluslararas test kurulufllar taraf ndan onaylanm flt r. Hangi ampul için hangi manyetik balast? fiu anki mevcut ampul matriksini elde edebilirsiniz. Internet ile: ile: 12

14 T5, T8 Manyetik balastlar Lineer ampuller EC 4 16 W 230 V 50 Hz Sac nüve uzunlu u 27: tw=130 C Basma terminali 0,5-1,5 mm 2 flekil 1 flekil 2 Sac nüve uzunlu u 50: tw = 130 C ConCut - IDC terminal 0, 5-1,5 mm 2 armatürlerde otomatik kablolama için en iyi flekilde tasarlanm flt r BJB ve ALF firmalar n n otomatik kablolama makineleri için uygundur. Paketleme sac nüve uzunlu u 27: 5 tane, bantlanm fl 2200 parça/palet Paketleme sac nüve uzunlu u 50: 5 tane, bantlanm fl 1400 parça/palet Kablolama: sayfa 29 Onayl : EN 60920/921 Ampul Manyetik balast P. F. Düzeltme Stok tipi güç uzun- çap tipi ürün fle- uzun- sac nüve ba lant a rl k Δ T kay plar nominal λ paralel kompanzasyon seri komp. W luk mm no kil luk uzunlu u delikleri ampul kondansatör faz kondansatör mm mm KL mm D mm kg K W ➀ ak m A μf±%10 250V ak m A μf±%4 EEI = C EC 4/8 A27 230/ , ,3 50 5,2 0,17 0,25 2 0,04 A 2x EC 4/8 A27 230/ , ,3 40 5,2 0,17 0,34 2 0,05 A EC 4/8 A27 230/ , ,3 45 4,7 0,16 0,3 2 0,05 A 2x EC 4/8 A27 230/ , ,3 40 4,7 0,16 0,44 2 0,05 A EC 4/8 A27 230/ , ,3 45 3,9 0,145 0,35 2 0,06 A 2x EC 13 A27 230/ , ,3 40 3,1 0,145 0,6 2 0,09 A EC 13 A27 230/ , ,3 40 4,2 0,17 0,44 2 0,07 A EC 13 A27 230/ , , ,165 0,47 2 0,08 A EC 15 A501K 230/ ,5 50 EEI = C 0,31 0,32 4,5 0,12 A 2x EC 30 A501K 230/ ,5 50 EEI = C 0,35➁ 0,45 4,5 0,18 A EC 16 A27 230/ , ,3 45 5,2 0,2 0,49 2 0,09 A EEI = B2 2x EC 13 C101K 230/ , , , ,09 A EC 13 C101K 230/ , , ,17 0,35 2 0,07 A EC 13 C101K 230/ , , ,8 0,165 0,45 2 0,08 A EC 15 C501K 230/ ,5 50 EEI = B2 0,31 0,33 4,5 0,12 A 2x EC 30 C501K 230/ ,5 60 7,6 0,35➁ 0,45 4,5 0,18 A EEI = B1 2x EC 13 B27 230/ , ,3 55 5,5 0,17➁ 0,55 2 0,09 A 2x EC 13 B501K 230/ , ,9 0,17 0,33 2 0,07 A EC 13 B27 230/ , ,3 55 4,0 0,17 0,37 2 0,07 A EC 13 B501K 230/ , ,9 0,17 0,33 2 0,07 A EC 13 B27 230/ , ,3 55 3,8 0,165 0,46 2 0,08 A EC 13 B501K 230/ , ,7 0,165 0,42 2 0,08 A 2x EC 30 B501K 230/ , ,4 0,35➁ 0,44 4,5 0,18 A EC 16 B27 230/ , ,3 45 4,4 0,2 0,44 2 0,09 A ➀ Bak r tel 25 C s cakl nda ve ampul ak m nda ölçülen ortalama de er ➁ Paralel ba lant da ölçülen ampul ak m cos ϕ > 0,9 13

15 T5, T8 Manyetik balastlar Lineer ampuller EC 4 16 W 240 V 50 Hz Sac nüve uzunlu u 27: tw = 130 C Basma terminali 0,5-1,5 mm 2 flekil 1 flekil 2 Sac nüve uzunlu u 50: tw = 130 C ConCut - IDC terminal 0, 5-1,5 mm 2 armatürlerde otomatik kablolama için en iyi flekilde tasarlanm flt r. BJB ve ALF firmalar n n otomatik kablolama makineleri için uygundur. Paketleme sac nüve uzunlu u 27: 5 tane, bantlanm fl 2200 parça/palet Paketleme sac nüve uzunlu u 50: 5 tane, bantlanm fl 1400 parça/palet Kablolama: sayfa 29 Onayl : EN 60920/921 Ampul Manyetik balast P. F. Düzeltme Stok tipi güç uzun- çap tipi ürün fle- uzun- sac nüve ba lant a rl k Δ T kay plar nominal λ paralel kompanzasyon seri komp. W luk no kil luk uzunlu u delikleri ampul kondansatör faz kondansatör mm mm mm KL mm D mm kg K W ➀ ak m A μf±%10 250V ak m A μf±%4 EEI = C EC 4/8 A27 240/ , ,3 55 5,4 0,17 0,25 2 0,04 A 2x EC 4/8 A27 240/ , ,3 45 5,4 0,17 0,34 2 0,05 A EC 4/8 A27 240/ , ,3 45 4,8 0,16 0,28 2 0,05 A 2x EC 4/8 A27 240/ , ,3 40 4,8 0,16 0,44 2 0,05 A EC 4/8 A27 240/ , , ,145 0,38 2 0,06 A 2x EC 13 A27 240/ , ,3 50 3,3 0,145 0,49 2 0,09 A EC 13 A27 240/ , ,3 50 4,3 0,165 0,44 2 0,07 A EC 15 A502K 240/ , ,31 0,32 4 0,12 A 2x EC 30 A502K 240/ ,5 60 6,5 0,31➁ 0,49 4 0,17 A EC 16 A27 240/ , ,3 55 5,5 0,2 0,46 2 0,09 A EEI = B1 2x EC30 LB502K 240/ , ,4 0,31 0,44 4 0,15 A ➀ Bak r tel 25 C s cakl nda ve ampul ak m nda ölçülen ortalama de er cos ϕ > 0,9 14

16 T8, T12 Manyetik balastlar Lineer ampuller EC W 230 V 50 Hz tw = 130 C ConCut - IDC terminal 0,5-1,5 mm armatürlerde otomatik kablolama için en iyi flekilde tasarlanm flt r. BJB ve ALF firmalar n n otomatik kablolama makineleri için uygundur. flekil 1 flekil 2 Paketleme sac nüve uzunlu u 50 ve 54: 5 tane, bantlanm fl 1400 parça/palet Paketleme sac nüve uzunlu u 90 ve 100: 5 tane, bantlanm fl 1000 parça/palet Kablolama: sayfa 29 Onayl : EN 60920/921 Ampul Manyetik balast P. F. Düzeltme Stok tipi güç uzun- çap tipi ürün fle- uzun sac nüve ba lant a rl k Δ T kay plar nominal λ paralel kompanzasyon seri komp. luk no kil luk uzunlu u delikleri ampul kondansatör faz kondansatör W mm mm mm KL mm D mm kg K W ➀ ak m A μf±%10 250V ak m A μf±%4 EEI = C EC 18 A501K 230/ ,5 60 EEI = C 0,37 0,35 4,5 0,13 2,7/480V A 2x EC 36 A501K 230/ ,5 50 EEI = C 0,41➁ 0,47 4,5 0,22 3,4/450V A φ22 φ EC 30 A501K 230/ , ,6 0,4 0,37 5 0,16 A EC 18 A501K 230/ ,5 50 8,4 0,29 0,45 3 0,14 2,4/450V A EC 30 A501K 230/ ,5 65 EEI = C 0,365 0,47 4,5 0,17 A φ32 φ EC 32 A501K 230/ ,5 65 9,5 0,45 0,4 5 0,21 3,4/450V A EC 36 1 A501K 230/ , ,4 0,625 0,34 8 0,21 A EC 36 A501K 230/ ,5 55 EEI = C 0,43 0,48 4,5 0,22 3,4/450V A EC 36 A501K 230/ ,5 55 EEI = C 0,43 0,49 4,5 0,23 3,4/450V A 40 (36) (26) EC 36 1 A501K 230/ , ,55 0,37 6 0,23 4,5/450V A φ40 φ EC 36 A501K 230/ , ,415 0,5 4,5 0,24 3,4/450V A U EC 36 A501K 230/ , ,5 0,43 0,5 4,5 0,24 3,4/450V A 42 (38) (26) EC 36 1 A501K 230/ , ,55 0,45 6 0,24 4,3/450V A EEI = B EC 18 LC501K 230/ ,55 55 EEI = B2 0,37➁ 0,32 4,5 0,13 2,7/480V A EC 18 LC111K 230/ ,5 55 EEI = B2 0,37➁ 0,32 4,5 0,13 2,7/480V A 2x EC 36 LC501K 230/ , ,6 0,40 0,52 4,5 0,22 3,4/450V A EC 18 LC501K 230/ , ,29 0,43 3 0,14 2,4/450V A EC 30 C501K 230/ ,5 60 7,6 0,365 0,47 4,5 0,17 A EC 36 LC501K 230/ ,55 55 EEI = B2 0,43 0,46 4,5 0,22 3,4/450V A EC 36 LC111K 230/ ,5 55 EEI = B2 0,43 0,45 4,5 0,22 3,4/450V A EC 36 LC501K 230/ ,55 50 EEI = B2 0,43 0,49 4,5 0,23 3,4/450V A EEI = B EC 18 B501K 230/ ,85 35 EEI = B1 0,37 0,3 4,5 0,13 2,7/480V A 2x EC 36 B501K 230/ , ,8 0,41➁ 0,45 4,5 0,22 3,4/450V A EC 18 B501K 230/ , ,3 0,29 0,4 3 0,14 2,4/450V A EC 30 B501K 230/ ,55 45 EEI = B1 0,365 0,44 4,5 0,17 A EC 36 B501K 230/ ,85 30 EEI = B1 0,43 0,43 4,5 0,22 3,4/450V A U EC 36 B501K 230/ , ,43 0,45 4,5 0,24 3,4/450V A φ EC 36 B501K 230/ , ,415 0,43 4,5 0,24 3,4/450V A ➀ Bak r tel 25 C s cakl nda ve ampul ak m nda ölçülen ortalama de er; ➁ paralel ba lant da ölçülen ampul ak m ; cos ϕ > 0,9 15

17 T8, T12 Manyetik balastlar Lineer ampuller EC W 240 V 50 Hz tw = 130 C ConCut - IDC terminal 0,5-1,5 mm armatürlerde otomatik kablolama için en iyi flekilde tasarlanm flt r. BJB ve ALF firmalar n n otomatik kablolama makineleri için uygundur. Paketleme sac nüve uzunlu u 50 ve 54: 5 tane, bantlanm fl 1400 parça/palet Paketleme sac nüve uzunlu u 90: 5 tane, bantlanm fl 1000 parça/palet Kablolama: sayfa 29 Onayl : EN 60920/921 Ampul Manyetik balast P. F. Düzeltme Stok tipi güç uzun- çap tipi ürün uzun- sac nüve ba lant a rl k Δ T kay plar nominal λ paralel kompanzasyon seri komp. luk no luk uzunlu u delikleri ampul kondansatör faz kondansatör W mm mm mm KL mm D mm kg K W ➀ ak m A μf±%10 250V ak m A μf±%4 EEI = C EC 18 A502K 240/ ,5 55 9,9 0,37 0,33 4 0,13 A 2x EC 36 A502K 240/ ,5 55 7,5 0,37 0,51 4 0,21 A φ22 φ EC 30 A502K 240/ , ,6 0,4 0,34 4 0,16 A EC 18 A502K 240/ ,5 45 6,5 0,29 0,42 3,5 0,13 A EC 30 A502K 240/ ,5 60 8,9 0,365 0,47 4 0,17 A φ32 φ EC 32 A502K 240/ , ,1 0,45 0,41 4 0,22 A EC 36 A502K 240/ ,5 60 9,5 0,43 0,46 4 0,22 A EC 36 A502K 240/ , ,43 0,47 4 0,23 A U EC 36 A502K 240/ , ,43 0,49 4 0,23 A φ40 φ EC 36 A502K 240/ , ,43 0,5 4 0,23 A φ EC 36 A502K 240/ , ,43 0,5 4 0,23 A EEI = B EC 18 LC502K 240/ , ,6 0,37 0,31 4 0,13 A EC 18 LC502K 240/ , ,4 0,29 0,41 4 0,12 A EC 36 LC502K 240/ , ,7 0,430 0,45 4 0,2 A EC 36 LC502K 240/ , ,7 0,430 0,47 4 0,2 A 2x EC 36 LC502K 240/ , ,7 0,4➁ 0,49 4 0,1 A EC 36 LC502K 240/ , ,2 0,415 0,49 4 0,2 A U EC 36 LC502K 240/ , ,7 0,430 0,49 4 0,2 A EEI = B EC 18 B502K 240/ , ,5 0,37 0,29 4 0,12 A 2x EC 36 B502K 240/ , ,7 0,41➁ 0,45 4 0,19 A EC 18 B502K 240/ , ,5 0,37 0,3 4 0,13 A 2x EC 36 B502K 240/ , ,7 0,41 0,47 4 0,2 A EC 30 LB502K 240/ , ,4 0,4 0,28 5 0,12 A EC 18 B502K 240/ , ,2 0,29 0,38 3,5 0,12 A EC 30 LB502K 240/ , ,5 0,365 0,41 4 0,15 A EC 36 B502K 240/ , ,3 0,43 0,41 4 0,2 A EC 36 B502K 240/ , ,3 0,43 0,44 4 0,21 A EC 36 B502K 240/ , ,3 0,43 0,47 4 0,22 A U EC 36 B502K 240/ , ,3 0,43 0,45 4 0,22 A φ40 φ EC 36 B502K 240/ , ,8 0,415 0,46 4 0,22 A ➀ Bak r tel 25 C s cakl nda ve ampul ak m nda ölçülen ortalama de er; ➁ paralel ba lant da ölçülen ampul ak m ; cos ϕ > 0,9 16

18 T8, T12 Manyetik balastlar Lineer ampuller EC W 230 V 50 Hz Sac nüve uzunlu u 90 ve 100: tw = 130 C ConCut - IDC terminal 0, 5-1,5 mm 2 armatürlerde otomatik kablolama için en iyi flekilde tasarlanm flt r. BJB ve ALF firmalar n n otomatik kablolama makineleri için uygundur. flekil 1 flekil 2 Sac nüve uzunlu u 140: tw = 130 C Basma terminali 0,5-1,5 mm 2 Paketleme sac nüve uzunlu u 90 ve 100: 5 tane, bantlanm fl 1000 parça/palet Paketleme sac nüve uzunlu u 140: 5 tane, bantlanm fl Kablolama: sayfa 29 Onayl : EN 60920/921 Ampul Manyetik balast P. F. Düzeltme Stok tipi güç uzun- çap tipi ürün fle- uzun- sac nüve ba lant a rl k Δ T kay plar nominal λ paralel kompanzasyon seri komp. luk no kil luk uzunlu u delikleri ampul kondansatör faz kondansatör W mm mm mm KL mm D mm kg K W ➀ ak m A μf±%10 250V ak m A μf±%4 EEI = C EC 58 A501K 230/ ,85 50 EEI = C 0,67 0,48 7 0,32 5,3/450V A U EC 58 A501K 230/ , ,67 0,5 7 0,32 5,3/450V A EC 125 A /240/ , ,5 0,94 0,62c 7,6/440V A EEI = B EC 58 C501K 230/ ,85 50 EEI = B2 0,67 0,47 7 0,32 5,3/480V A EC 58 LC501K 230/ ,9 45 EEI = B2 0,67 0,47 7 0,31 5,3/480V A EC 70 C501K 230/ , ,7 0,7 0,52 7 0,37 A EC 70 C501K 230/ , ,8 0,67 0,55 6 0,39 A EC 80/85 C / , ,4 0,87 0,46 8 0,46 A EC 80/85 C / , ,4 0,8 0,53 8 0,47 A EEI = B EC 65 B / ,3 30 EEI = B1 0,67 0,45 7 0,32 5,3/480V A U EC 65 B / ,3 30 8,3 0,67 0,49 7 0,32 5,3/480V A EC 70 B501K 230/ ,97 40 EEI = B1 0,7 0,52 6 0,38 A EC 70 B501K 230/ , ,7 0,67 0,55 6 0,39 A ➀ Bak r tel 25 C s cakl nda ve ampul ak m nda ölçülen ortalama de er ➁ paralel ba lant da ölçülen ampul ak m cos ϕ > 0,9 17

19 T8, T12 Manyetik balastlar Lineer ampuller EC W 240 V 50 Hz Sac nüve uzunlu u 90 ve 100: tw = 130 C ConCut - IDC terminal 0, 5-1,5 mm 2 armatürlerde otomatik kablolama için en iyi flekilde tasarlanm flt r. BJB ve ALF firmalar n n otomatik kablolama makineleri için uygundur. flekil 1 flekil 2 Sac nüve uzunlu u 140: tw = 130 C basma terminali 0,5-1,5 mm 2 Paketleme sac nüve uzunlu u 90 ve 100: 5 tane, bantlanm fl 1000 parça/palet Paketleme sac nüve uzunlu u 140: 5 tane, bantlanm fl 600 parça/palet Kablolama: sayfa 29 Onayl : EN 60920/921 Ampul Manyetik balast P. F. Düzeltme Stok tipi güç uzun- çap tipi ürün fle- uzun- sac nüve ba lant a rl k Δ T kay plar nominal λ paralel kompanzasyon seri komp. luk no kil luk uzunlu u delikleri ampul kondansatör faz kondansatör W mm mm mm KL mm D mm kg K W ➀ ak m A μf±%10 250V ak m A μf±%4 EEI = C EC 58 A502K 240/ , ,1 0,67 0,46 6 0,33 A EC 58 A502K 240/ , ,1 0,67 0,46 6 0,36 A U EC 58 A502K 240/ , ,1 0,67 0,51 6 0,36 A EC 100 A / , ,4 0,98 0, ,5 A EC 100 A / , ,8 0,96 0,5 8,4 0,53 A EC 125 A /240/ , ,5 0,94 0,60c 7,2/440V A EEI = B EC 58 LC502K 240/ , ,1 0,67 0,46 7 0,3 A U EC 58 LC502K 240/ , ,1 0,67 0,51 7 0,3 A EC 70 C502K 240/ , ,8 0,7 0,55 7 0,35 A EC 70 C502K 240/ , ,8 0,67 0,51 6 0,38 A EEI = B EC 65 B / ,3 30 9,2 0,67 0,44 6 0,33 A EC 65 B / ,3 30 9,2 0,67 0,48 6 0,34 A U EC 65 B / ,3 30 9,2 0,67 0,48 6 0,34 A EC 70 B502K 240/ , ,4 0,7 0,5 6 0,36 A EC 70 B502K 240/ , ,4 0,67 0,56 6 0,38 A ➀ Bak r tel 25 C s cakl nda ve ampul ak m nda ölçülen ortalama de er ➁ paralel ba lant da ölçülen ampul ak m cos ϕ > 0,9 18

20 TC-D, TC-DD, TC-L,TC-S Manyetik balastlar Kompakt ampuller EC 5 18 W 230 V 50 Hz Sac nüve uzunlu u 27: tw = 130 C Basma terminali 0,5-1,5 mm 2 flekil 1 flekil 2 Sac nüve uzunlu u 50, 54 ve 90: tw = 130 C ConCut - IDC terminal 0, 5-1, 5 mm 2 armatürlerde otomatik kablolama için en iyi flekilde tasarlanm flt r. BJB ve ALF firmalar n n otomatik kablolama makineleri için uygundur. Paketleme sac nüve uzunlu u 27: 5 tane, bantlanm fl 2200 parça/palet Paketleme sac nüve uzunlu u 50 ve 54: 5 tane, bantlanm fl 1400 parça/palet Kablolama: sayfa 30, 31 Onayl : EN 60920/921 Paketleme sac nüve uzunlu u 90: 5 tane, bantlanm fl 1000 parça/palet Ampul Manyetik balast P. F. Düzeltme Stok tipi güç tipi tipi ürün fle- uzun- sac nüve ba lant a rl k Δ T kay plar nominal λ paralel kompanzasyon seri komp. no kil luk uzunlu u delikleri ampul kondansatör faz kondansatör W mm KL mm D mm kg K W ➀ ak m A μf±%10 250V ak m A μf±%4 EEI = C 5 TC-S EC 09 A27 230/ , , ,18 0,28 2 0,05 A 7 TC-S EC 09 A27 230/ , , ,175 0,32 2 0,05 A 2x7 TC-S EC 13 A27 230/ , ,3 40 4,2 0,17➁ 0,47 2 0,08 A 9 TC-S EC 09 A27 230/ , ,3 50 4,5 0,17 0,36 2 0,06 A 2x9 TC-S EC 13 A27 230/ , ,3 45 3,9 0,16➁ 0,58 1,5 0,08 A 10 TC-D EC 13 A27 230/ , ,3 50 EEI = C 0,19 0,37 2 0,07 A 10 TC-DD EC 13 A27 230/ , ,3 50 EEI = C 0,18 0,39 2 0,07 A 11 TC-S EC 09 A27 230/ , ,3 40 3,7 0,155 0,47 2 0,07 A 13 TC-D EC 13 A27 230/ , ,3 40 EEI = C 0,175 0,47 2 0,08 A 16 TC-DD EC 16 A27 230/ , ,3 45 EEI = C 0,195 0,48 2 0,1 A 18 TC-D EC 18 A27 230/ , ,3 55 EEI = C 0,22 0,49 2 0,11 A 18 TC-L EC 18 A501K 230/ ,55 55 EEI = C 0,37 0,32 4,5 0,13 2,7/480V A 2x18 TC-L EC 36 A501K 230/ ,5 50 8,5 0,400➁ 0,48 4,5 0,2 3,4/450V A 2x18 TC-L EC 36 LA501K 230/ , ,4➁ 0,48 4,5 0,2 3,4/450V A EEI = B2 10 TC-D EC 13 B27 230/ , ,3 45 EEI = B2 0,19 0,33 2 0,06 A 18 TC-D EC 18 TCD C101K 230/ , ,3 55 EEI = B2 0,22 0,49 2 0,11 A 18 TC-L EC 18 LC501K 230/ ,55 55 EEI = B2 0,37 0,33 4,5 0,13 2,7/480V A 2x18 TC-L EC 36 LC501K 230/ , ,6 0,4➁ 0,44 4,5 0,2 3,4/450V A EEI = B1 5 TC-S EC 09 B27 230/ , ,3 40 4,6 0,18 0,25 2 0,05 A 7 TC-S EC 09 B27 230/ , ,3 40 4,4 0,18 0,3 2 0,05 A 2x7 TC-S EC 13 B27 230/ , ,3 40 4,1 0,170➁ 0,45 2 0,07 A 9 TC-S EC 09 B27 230/ , ,3 35 4,2 0,17 0,34 2 0,06 A 2x9 TC-S EC 13 B27 230/ , ,3 35 3,6 0,160➁ 0,55 1,5 0,09 A 10 TC-DD EC 13 B27 230/ , ,3 40 EEI = B1 0,18 0,38 2 0,06 A 11 TC-S EC 09 B27 230/ , ,3 35 3,6 0,155 0,43 2 0,07 A 13 TC-D EC 13 B27 230/ , ,3 40 EEI = B1 0,165 0,44 2 0,07 A 16 TC-DD EC 16 B27 230/ , ,3 45 EEI = B1 0,195 0,45 2 0,1 A 18 TC-D EC 18 B27 230/ , ,3 50 EEI = B1 0,22 0,47 2 0,11 A 18 TC-L EC 18 B501K 230/ ,85 40 EEI = B1 0,37 0,29 4,5 0,1 2,7/480V A 2x18 TC-L EC 36 B501K 230/ , ,2 0,4➁ 0,46 4,5 0,2 3,4/450V A ➀ Bak n tel 25 C s cakl nda ve ampul ak m nda ölçülen ortalama de er; ➁ paralel ba lant da ölçülen ampul ak m ; cos ϕ > 0,9 19

21 TC-D, TC-DD, TC-L, TC-S Manyetik balastlar Kompakt ampuller EC 5 18 W 240 V 50 Hz Sac nüve uzunlu u 27: tw = 130 C Basma terminali 0,5-1,5 mm 2 flekil 1 flekil 2 Sac nüve uzunlu u 50, 54 and 90: tw = 130 C ConCut - IDC terminal 0, 5-1, 5 mm 2 armatürlerde otomatik kablolama için en iyi flekilde tasarlanm flt r. BJB ve ALF firmalar n n otomatik kablolama makineleri için uygundur. Paketleme sac nüve uzunlu u 27: 5 tane, bantlanm fl 2200 parça/palet Paketleme sac nüve uzunlu u 50 ve 54: 5 tane, bantlanm fl 1400 parça/palet Kablolama: sayfa 30, 31 Onayl : EN 60920/921 Paketleme sac nüve uzunlu u 90: 5 tane, bantlanm fl 1000 parça/palet Ampul Manyetik balast P. F. Düzeltme Stok tipi güç tipi tipi ürün fle- uzun- sac nüve ba lant a rl k Δ T kay plar nominal λ paralel kompanzasyon seri komp. no kil luk uzunlu u delikleri ampul kondansatör faz kondansatör W mm KL mm D mm kg K W ➀ ak m A μf±%10 250V ak m A μf±%4 EEI = C 5 TC-S EC 09 A27 240/ , ,3 60 5,8 0,18 0,28 2 0,05 A 7 TC-S EC 09 A27 240/ , ,3 55 5,4 0,175 0,31 2 0,05 A 2x7 TC-S EC 13 A27 240/ , ,3 40 4,8 0,175 0,45 2 0,08 A 9 TC-S EC 09 A27 240/ , , ,17 0,36 2 0,06 A 2x9 TC-S EC 13 A27 240/ , ,3 35 4,6 0,17 0,52 2 0,08 A 10 TC-D EC 13 A27 240/ , ,3 50 5,5 0,19 0,34 2 0,07 A 10 TC-DD EC 13 A27 240/ , ,3 45 4,9 0,18 0,36 2 0,06 A 11 TC-S EC 09 A27 240/ , ,3 40 4,4 0,155 0,44 2 0,07 A 13 TC-D EC 13 A27 240/ , ,3 40 4,8 0,175 0,45 2 0,08 A 16 TC-DD EC 16 A27 240/ , ,3 50 5,3 0,195 0,46 2 0,09 A 18 TC-D EC 18 A27 240/ , ,3 55 6,2 0,22 0,46 2 0,1 A 18 TC-L EC 18 A502K 240/ , ,1 0,375 0,33 4 0,12 A 2x18 TC-L EC 36 A502K 240/ ,5 50 8,8 0,4➁ 0,49 4 0,2 A EEI = B2 2x18 TC-L EC 36 LC502K 240/ , ,7 0,4➁ 0,49 4 0,21 A EEI = B1 5 TC-S EC 09 B27 240/ , ,3 50 5,3 0,18 0,25 2 0,05 A 7 TC-S EC 09 B27 240/ , , ,175 0,29 2 0,05 A 2x7 TC S EC 13 B502K 240/ ,5 30 3,4 0,175 0,41 2 0,07 A 9 TC-S EC 09 B27 240/ , ,3 40 4,5 0,17 0,34 2 0,06 A 2x9 TC S EC 13 B502K 240/ ,5 25 3,2 0,17 0,48 2 0,09 A 10 TC-D EC 13 B502K 240/ ,5 35 3,9 0,19 0,3 2 0,06 A 10 TC-DD EC 13 B502K 240/ ,5 30 3,5 0,18 0,34 2 0,06 A 11 TC-S EC 09 B27 240/ , , ,155 0,39 2 0,07 A 13 TC-D EC 13 B502K 240/ ,5 25 3,4 0,175 0,4 2 0,07 A 16 TC-DD EC 16 B27 240/ , ,3 45 4,2 0,195 0,44 2 0,09 A 18 TC-D EC 18 B27 240/ , ,3 60 5,4 0,22 0,44 2 0,1 A 18 TC-D EC 18 TCD LB502K 240/ , ,22 0,41 2 0,08 A 18 TC-L EC 18 B502K 240/ , ,7 0,375 0,29 4 0,1 A 2x18 TC-L EC 36 B502K 240/ , ,5 0,4 0,44 4 0,18 A ➀ Bak r tel 25 C s cakl nda ve ampul ak m nda ölçülen ortalama de er cos ϕ > 0,9 20

22 TC-D, TC-DD, TC-L Manyetik balastlar Kompakt ampuller EC W 230 V 50 Hz tw = 130 C ConCut - IDC terminal 0, 5-1,5 mm 2 armatürlerde otomatik kablolama için en iyi flekilde tasarlanm flt r. BJB ve ALF firmalar n n otomatik kablolama makineleri için uygundur. flekil 1 flekil 2 Paketleme sac nüve uzunlu u 50 ve 54: 5 tane, bantlanm fl 1400 parça/palet Paketleme sac nüve uzunlu u 90: 5 tane, bantlanm fl 1000 parça/palet Kablolama: sayfa 30, 31 Onayl : EN 60920/921 Ampul Manyetik balast P. F. Düzeltme Stok tipi güç tipi tipi ürün fle- uzun- sac nüve ba lant a rl k Δ T kay plar nominal λ paralel kompanzasyon seri komp. no kil luk uzunlu u delikleri ampul kondansatör faz kondansatör W mm KL mm D mm kg K W ➀ ak m A μf±%10 250V ak m A μf±%4 EEI = C 24 TC-L EC 18 A501K 230/ ,55 50 EEI = C 0,345 0,42 3 0,14 2,5/450V A 26 TC-D EC 18 A501K 230/ ,55 45 EEI = C 0,325 0,46 3 0,15 2,5/450V A 28 TC-DD EC 18 A501K 230/ ,55 40 EEI = C 0,32 0,48 3 0,15 A 34 TC-L EC 36 A501K 230/ ,5 55 9,4 0,43 0,49 4,5 0,2 A 34 TC-L EC 36 LA501K 230/ , ,2 0,43 0,47 4,5 0,2 A 36 TC-L EC 36 A501K 230/ ,5 55 EEI = C 0,43 0,49 4,5 0,22 3,4/450V A 36 TC-L EC 36 LA501K 230/ ,55 55 EEI = C 0,43 0,49 4,5 0,22 3,4/450V A 38 TC-DD EC 36 A501K 230/ ,5 55 EEI = C 0,43 0,48 4,5 0,23 A 38 TC-DD EC 36 LA501K 230/ ,55 55 EEI = C 0,43 0,43 4,5 0,23 A EEI = B2 21 TC-DD EC 21 C501K 230/ ,5 35 EEI = B2 0,26 0,42 3 0,11 A 24 TC-L EC 26 OC101K 230/ ,53 55 EEI = B2 0,345 0,40 3 0,15 2,5/450V B 26 TC-D EC 18 LC501K 230/ ,55 50 EEI = B2 0,325 0,43 3,5 0,15 2,5/450V A 26 TC-D EC 26 OC101K 230/ ,53 50 EEI = B2 0,325 0,40 3 0,15 2,5/450V B 28 TC-DD EC 18 LC501K 230/ ,55 45 EEI = B2 0,32 0,49 3 0,15 A 36 TC-L EC 36 LC501K 230/ ,55 55 EEI = B2 0,43 0,44 4,5 0,22 3,4/450V A EEI = B1 21 TC-DD EC 21 B501K 230/ ,5 35 EEI = B1 0,26 0,42 3 0,11 A 24 TC-L EC 18 B501K 230/ ,85 30 EEI = B1 0,345 0,39 3 0,13 2,5/450V A 26 TC-D EC 18 B501K 230/ ,85 30 EEI = B1 0,325 0,43 3 0,14 2,5/450V A 28 TC-DD EC 18 B501K 230/ ,85 30 EEI = B1 0,32 0,46 3 0,15 A 36 TC-L EC 36 B501K 230/ ,85 35 EEI = B1 0,43 0,44 4,5 0,22 3,4/450V A ➀ Bak r tel 25 C s cakl nda ve ampul ak m nda ölçülen ortalama de er ➁ paralel ba lant da ölçülen ampul ak m ; cos ϕ > 0,9 21

TRIDONIC FİYAT LİSTESİ

TRIDONIC FİYAT LİSTESİ XED-DECO serisi Tridonic Kodu Tanımı Renk Güç (W) Ișık Akısı (lm) Akım (ma) Boyut (LXBXH) Renk Geri Verimi RT226 RT227 RT228 RT229 RT230 RT240 RT234 RT235 RT237 894 895 897 898 899 895 895 8952 00332 XED-3

Detaylı

p a r l a k f i k i r l e r d ü n y a s

p a r l a k f i k i r l e r d ü n y a s comfortdim DALI KONTROL C HAZLARI Ç N D J TA L AYDINLATMA YÖNET M p a r l a k f i k i r l e r d ü n y a s comfortdim TEKNOLOJ S, TAM ESNEKL K GEN fileme MKANI VE EN YÜKSEK DÜZEYDE LET fi M KOLAYLI I SA

Detaylı

modulardim DSI KONTROL C HAZLARI Ç N D J TAL AYDINLATMA S STEM p a r l a k f i k i r l e r d ü n y a s

modulardim DSI KONTROL C HAZLARI Ç N D J TAL AYDINLATMA S STEM p a r l a k f i k i r l e r d ü n y a s modulardim DSI KONTROL C HAZLARI Ç N D J TAL AYDINLATMA S STEM p a r l a k f i k i r l e r d ü n y a s modulardim ESNEKL K VE MÜKEMMEL KONTROL modulardim, TridonicAtco nun denenmifl ve test edilmifl DSI

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

AKIM TRANSFORMATÖRLER

AKIM TRANSFORMATÖRLER Ak m Transformatörleri FAT 0B FAT 0 Ç NDEK LER Özellikler Akım Transformatörlerinin Gücünün Belirlenmesi Teknik Tablo Oran Hatası Grafiği Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 2 4 FAT 40 FAT 40L FAT 0 FAT

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 2 Ekim 205 Fiyat Listesi 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER Yeni Boy Anma Ak m (A) Soldan Tahrikli. Ortadan Tahrikli 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Siparifl No. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli. Anma. Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

Siparifl No. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli. Anma. Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Boy Anma. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER YEN 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

powerled p a r l a k f i k i r l e r d ü n y a s

powerled p a r l a k f i k i r l e r d ü n y a s powerled GELECE N AYDINLATMASI p a r l a k f i k i r l e r d ü n y a s LED SINIRSIZ OLANAKLAR SUNAN B R IfiIK KAYNA I Edison yaklafl k 120 y l önce elektrik ampulünü icat etti inden bu yana, günlük yaflam

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal.

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 ÜÇ VE DÖRT KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 25A, 40A ve 63A (AC1) IEC çalışma gücü:

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

Hastanelerde LED Aydınlatma Çözümleri

Hastanelerde LED Aydınlatma Çözümleri Hastanelerde LED Aydınlatma Çözümleri Dinlendirici çözümlerle, maksimum enerji tasarrufu, düşük bakım maliyetleri Konforlu Mevcut manyetik balastlı floresan lambaların 50hz lik stroboskobik kırpışma sebebiyle

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

Accurax lineer motor R88L-EC-FW/GW-@ Sistem konfigürasyonu

Accurax lineer motor R88L-EC-FW/GW-@ Sistem konfigürasyonu ADR RLECFW/GW@ Accurax lineer motor Optimize edilmiş etkililiğe sahip yeni lineer motorlar Yüksek hız ve yüksek görev döngülü işlemler için demir çekirdekli motorlar ve kertiksiz ve yüksek dinamik uygulamaları

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

Güvenilir kapama! Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar

Güvenilir kapama! Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar Güvenilir kapama! Yenilikler Modüler, çok yönlü seri. Son derece işlevsel, sağlam, aşınmaya dayanıklı, güvenilir, paslanmaz. Optimize edilmiş sistem çözümleri Herşey

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

Online teknik sayfa. MOC3ZA-KAZ33D3 Standstill Monitor GÜVENLIK RÖLELERI

Online teknik sayfa. MOC3ZA-KAZ33D3 Standstill Monitor GÜVENLIK RÖLELERI Online teknik sayfa MOC3ZA-KAZ33D3 Standstill Monitor A B C D E F Resimler farklı olabilir Sipariş bilgileri Tip Stok no. MOC3ZA-KAZ33D3 6044981 Diğer cihaz modelleri ve aksesuar www.sick.com/standstill_monitor

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 : 0 3 8 3 8 4 9 4 9 5.5 2 5.5 2.5 6 - - - - - - - 3RT205-AP0

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

Issue date: March 2011 / 6992280

Issue date: March 2011 / 6992280 Issue date: March 2011 / 6992280 2. Banyo Mobilyas Ahflap Özellikler 7 6. Garanti fiartlar ve Garanti Belgesi 29 29 29 2. Banyo Mobilyalar Malzeme Özellikleri 3. 4. 5. 6. 7. 2. Banyo Mobilyalar Malzeme

Detaylı

çindekiler Kombinasyon kutular

çindekiler Kombinasyon kutular çindekiler...72 Sunum...72 Bofl kombinasyon kutular...74 Montajl kombinasyon kutular...75 220x300 montajl kombinasyon kutular...75 130x220 montajl kombinasyon kutular...78 90x180 montajl kombinasyon kutular...80

Detaylı

KLEA Enerji Analizörü

KLEA Enerji Analizörü KLEA Enerji Analizörü Kolay panel montajı sistem bağlantısı Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Veri Toplama Platformu Tüm enerji tüketimleri bir KLEA

Detaylı

Ek kılavuz. Konnektör ISO 4400. Sınır seviyesi sensörleri için. Document ID: 30380

Ek kılavuz. Konnektör ISO 4400. Sınır seviyesi sensörleri için. Document ID: 30380 Ek kılavuz Konnektör ISO 4400 Sınır seviyesi sensörleri için Document ID: 30380 İçindekiler İçindekiler Kendi emniyetiniz için. Amaca uygun kullanım... 3.2 Genel güvenlik uyarıları... 3.3 Ex alanlar için

Detaylı

Online teknik sayfa UE43-3MF2A3 UE43-3MF GÜVENLIK RÖLELERI

Online teknik sayfa UE43-3MF2A3 UE43-3MF GÜVENLIK RÖLELERI Online teknik sayfa UE43-3MF2A3 UE43-3MF A B C D E F Resimler farklı olabilir Sipariş bilgileri Tip Stok no. UE43-3MF2A3 6024901 Diğer cihaz modelleri ve aksesuar www.sick.com/ue43-3mf H I J K L M N O

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

EasyPan DA ITIM PANOLARI

EasyPan DA ITIM PANOLARI EasyPan D ITIM PNOLRI EasyPan Da t m Panolar yollu yollu 24 yollu Ç NDEK LER Özellikler Kullanılan Ürünler Sipariş Kodları ksesuarlar ve Sipariş Kodları Hazır ara Sistemleri Özellikler Sipariş Kodları

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar DARBES Z MATKAP D 6SH 6.5 mm / 240 W 6.5mm mandren kapasitesi yüksek delme h z ; 4500 dev/dak. kompakt yap tümü ile izoleli yap

Detaylı

İçerik. Ürün no.: SLE518I-K4/4-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: SLE518I-K4/4-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 50134013 SLE518I-K4/4-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve

Detaylı

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için TA-COMPACT-DP Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP küçük devrelerdeki

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar EasyPan Da t m Panolar Ç NDEK LER yollu yollu 24 yollu 30 yollu yollu yollu 24 yollu 30 yollu Özellikler Kullanılan Ürünler ipariş Kodları ksesuarlar ve ipariş Kodları Hazır ara istemleri Özellikler ipariş

Detaylı

DBS721, DBS729 Siren taban, kl siren taban

DBS721, DBS729 Siren taban, kl siren taban DBS721, DBS729 Siren taban, kl siren taban Otomatik adreslenebilir C-NET bus hatt için Cerberus PRO Siren taban DBS721 ve kl siren taban DBS729 11 seçilebilir ton, 2 programlanabilir aktivasyon seviyesi

Detaylı

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Teknik föy Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Açıklama salınım önleme fonksiyonunu iyileştiren enerji tasarrufu, maliyet düşürme ve enerji verimliliği. gelişmiş tasarımda, aktüatör ve vanaların aşırı

Detaylı

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz TM 39 - SET ph Metre TM 39 modeli laboratuvar ve endüstriyel alanlar için ideal bir tafl nabilir ph metre cihaz d r. ph metrenin dikkat çeken unsurlar ; yüksek do ruluk, sa lam plastik korumal çanta, ph

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC31AR-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC31AR-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133005 MSI-SR-LC31AR-03 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC21-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC21-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133009 MSI-SR-LC21-03 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 5 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

İçerik. Ürün no.: SLS46CI-70.K28-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör verici

İçerik. Ürün no.: SLS46CI-70.K28-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör verici Ürün no.: 50121911 SLS46CI-70.K28-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

Ecras Elektronik Multimetre

Ecras Elektronik Multimetre Ecras Elektronik Multimetre Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Kolay panel montajı sistem bağlantısı Anlık Her fazda VL-N ve ortalama değerleri. Her fazda

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 "Hydrocontrol G"

Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 Hydrocontrol G Oventrop kalite yönetim sistemi DIN-EN-ISO 9001 e göre sertifika edilmifltir. Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 "Hydrocontrol G" Kullan m alan : Oventrop kolon ayar vanalar, s cak

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

İçerik. Ürün no.: SLE46C-70.K2/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: SLE46C-70.K2/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 50121916 SLE46C-70.K2/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM 10.1. AYDINLATMA YÖNET M Yap lan araflt rmalar, bir otomasyon sisteminin tam anlam ile uygulanmas ve teknik elemanlar n programl bak mlarda ald önlemler sonucunda y

Detaylı

Smile HERŞEY KONTROL ALTINDA. Hepsi bir arada ısıtma kontrolörü

Smile HERŞEY KONTROL ALTINDA. Hepsi bir arada ısıtma kontrolörü Smile HERŞEY KONTROL ALTINDA Hepsi bir arada ısıtma kontrolörü Hepsi bir arada ısıtma kontrolörü Smile kontrolörler, güneş enerjisi, Özellikler katı yakıt, doğalgaz ve fuel-oil kazanları, n Birden fazla

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-ES31-01 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-ES31-01 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133022 MSI-SR-ES31-01 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

EL-sc kontrollu balastlar. l i g h t i n g t h e w a y forward

EL-sc kontrollu balastlar. l i g h t i n g t h e w a y forward EL-sc kontrollu balastlar l i g h t i n g t h e w a y forward EL-sc ürün gamı- Üstün armatürlerin balastı 21 mm yükseklikteki gövdede standart veya yandan takmalı Günümüzün aydınlatmaya yönelik sürekli

Detaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER Jeneratör Kontrol Ünitesi AGC 100

TEKNİK ÖZELLİKLER Jeneratör Kontrol Ünitesi AGC 100 TEKNİK ÖZELLİKLER Jeneratör Kontrol Ünitesi AGC 100 Jeneratör Kontrolü ve Koruma Şebeke İzleme ve Koruma Motor Kontrolü ve Koruma Gösterge Ekranı Senkronsuz Güç Yönetimi DEIF A/S Frisenborgvej 33 DK-7800

Detaylı

Online teknik sayfa UE48-2OS3D2 UE48-2OS GÜVENLIK RÖLESI

Online teknik sayfa UE48-2OS3D2 UE48-2OS GÜVENLIK RÖLESI Online teknik sayfa UE48-2OS3D2 UE48-2OS A B C D E F Resimler farklı olabilir Sipariş bilgileri Tip Stok no. UE48-2OS3D2 6024916 Diğer cihaz modelleri ve aksesuar www.sick.com/ue48-2os H I J K L M N O

Detaylı

Online teknik sayfa UE43-4AR2D2 UE43-4AR GÜVENLIK RÖLESI

Online teknik sayfa UE43-4AR2D2 UE43-4AR GÜVENLIK RÖLESI Online teknik sayfa UE43-4AR2D2 UE43-4AR A B C D E F Resimler farklı olabilir Ayrıntılı teknik bilgiler Sipariş bilgileri Tip Stok no. UE43-4AR2D2 6034772 Diğer cihaz modelleri ve aksesuar www.sick.com/ue43-4ar

Detaylı

Online teknik sayfa UE43-2MF2D2 UE43-2MF GÜVENLIK RÖLESI

Online teknik sayfa UE43-2MF2D2 UE43-2MF GÜVENLIK RÖLESI Online teknik sayfa UE43-2MF2D2 UE43-2MF A B C D E F Resimler farklı olabilir Sipariş bilgileri Tip Stok no. UE43-2MF2D2 6024893 Diğer cihaz modelleri ve aksesuar www.sick.com/ue43-2mf H I J K L M N O

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC510R14-600/V Güvenlik ışık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC510R14-600/V Güvenlik ışık perdesi alıcı Ürün no.: 68001136 MLC510R14-600/V Güvenlik ışık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

ŞÖNT - ENDÜKTİF YÜK REAKTÖRLERİ

ŞÖNT - ENDÜKTİF YÜK REAKTÖRLERİ REAKTÖRLER ŞÖNT - ENDÜKTİF YÜK REAKTÖRLERİ Şönt reaktörler endüktif etki oluşturan cihazlardır. Bu nedenle Endüktif Yük Reaktörü olarak da adlandırılırlar ve kapasitifreaktif enerjinin yüksek olduğu sistemlerde

Detaylı

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar SETRO 3WX fiebeke-geerator OTOMAT K TRASFER PAOSU Malzeme Cinsi Siparifl o. Adet / Kutu 3WX36-7J.00 fiebeke ve generatör flalterinin, flebeke enerjisinin kesilip geri gelmesine göre otomatik olarak devreye

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI 410.F50-03 Güvenlik kontrolü

İçerik. Ürün no.: MSI 410.F50-03 Güvenlik kontrolü Ürün no.: 50134312 MSI 410.F50-03 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler

Detaylı

RADYO ZIGBEE teknolojisi ile Duvarlara zarar vermeden kablosuz özgürlük

RADYO ZIGBEE teknolojisi ile Duvarlara zarar vermeden kablosuz özgürlük EV OTOMASYONU RADYO ZIGBEE teknolojisi ile Duvarlara zarar vermeden kablosuz özgürlük Yeni yapılar ve yenileme çalışmaları için kablosuz (RF) çözüm standardı. Duvarlara zarar vermeden kontrol noktaları

Detaylı

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3 Sayfa -2 GENİŞLETME MODÜLLERİ EXP SERİSİ Dijital giriş ve çıkış Analog giriş ve çıkış PT100 sensörler için giriş İletişim modülleri (RS232, RS485, Ethernet, vs.) GSM/GPRS modem Saat takvimli veri depolama

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC31MR-01 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC31MR-01 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133006 MSI-SR-LC31MR-01 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

çindekiler Kauçuk fifl-priz serisi, Ark kaynak makina ba lant elemanlar,

çindekiler Kauçuk fifl-priz serisi, Ark kaynak makina ba lant elemanlar, çindekiler, Ark kaynak makina ba lant elemanlar, Kauçuk fifl priz serisi...6 Sunum...6 Referanslar...7 Ark kaynak makina ba lant elemanlar...10 Sunum...10 H zl seçim k lavuzu...12 Boyutlar-Kauçuk...13

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-CM43-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-CM43-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133027 MSI-SR-CM43-03 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 5 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VISIC50SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VISIC50SF Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Online teknik sayfa UE48-3OS2D2 UE48-3OS GÜVENLIK RÖLELERI

Online teknik sayfa UE48-3OS2D2 UE48-3OS GÜVENLIK RÖLELERI Online teknik sayfa UE48-3OS2D2 UE48-3OS A B C D E F Resimler farklı olabilir Sipariş bilgileri Tip Stok no. UE48-3OS2D2 6025089 Diğer cihaz modelleri ve aksesuar www.sick.com/ue48-3os H I J K L M N O

Detaylı

Online teknik sayfa UE43-3AR3D2 UE43-3AR GÜVENLIK RÖLELERI

Online teknik sayfa UE43-3AR3D2 UE43-3AR GÜVENLIK RÖLELERI Online teknik sayfa UE43-3AR3D2 UE43-3AR A B C D E F Resimler farklı olabilir Ayrıntılı teknik bilgiler Sipariş bilgileri Tip Stok no. UE43-3AR3D2 6034568 Diğer cihaz modelleri ve aksesuar www.sick.com/ue43-3ar

Detaylı

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ FUEL-O L BRÜLÖRLER ÇOK GEN fi ARALI I, BÜYÜK LERDE K KADEMEL MODELLER SESS Z, YÜKSEK VER ML ÇALIfiMA KARfiI BASINÇLI KAZANLAR Ç N ÖZEL D ZAYN EN Y KAL TE KOMPONENTLERLE

Detaylı

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik Ürün no.: 50132984 MSI 410-01 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler Temel

Detaylı

Özellikler. DBS720 Siren taban

Özellikler. DBS720 Siren taban DBS720, FDS221-R, FDS221-W Siren taban, Alarm sireni Otomatik adreslenebilir dedektör bus C-NET için Cerberus PRO Siren taban DBS720 11 seçilebilir ton, 2 programlanabilir aktivasyon seviyesi Siren ses

Detaylı

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 300 Tip CR3B Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan Doğalgaz ve LPG

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC511R Güvenlik ışık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC511R Güvenlik ışık perdesi alıcı Ürün no.: 68005109 MLC511R14-900 Güvenlik ışık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

Aydınlatma Sistemleri için Komponentler

Aydınlatma Sistemleri için Komponentler A New Lighting Experience Aydınlatma Sistemleri için Komponentler 2009/2010 VS Garanti Güvenlik Temel bir ihtiyaçtır. Avrupanın en büyük aydınlatma komponentleri tedarikçisi Vossloh-Schwabe 80 yıllık bir

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

İçerik. Ürün no.: SLE46C-40.K2/4P-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: SLE46C-40.K2/4P-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 50121917 SLE46C-40.K2/4P-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi - Baxi Group, De Dietrich, Remeha Tek Kademeli Gaz Brülörleri BG Serisi BG serisi tek kademeli brülörlerde sabit gaz ve

Detaylı

İçerik. Ürün no.: ODSL 96K/ S12 Optik mesafe sensörü. Teknik veriler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

İçerik. Ürün no.: ODSL 96K/ S12 Optik mesafe sensörü. Teknik veriler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar Ürün no.: 50101882 ODSL 96K/66-2300-S12 Optik mesafe sensörü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar 1 / 5 Teknik veriler Temel veriler Seri

Detaylı

İçerik. Ürün no.: SLE46C-40.K4/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: SLE46C-40.K4/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 50126327 SLE46C-40.K4/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC500T EX2 Güvenlik ışık perdesi verici

İçerik. Ürün no.: MLC500T EX2 Güvenlik ışık perdesi verici Ürün no.: 68040312 MLC500T30-1200-EX2 Güvenlik ışık perdesi verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

BÖLÜM 2 Üç Fazl Transformatör Testleri

BÖLÜM 2 Üç Fazl Transformatör Testleri BÖLÜM 2 Üç Fazl Transformatör Testleri 2-1 DENEY 2-1 Üç Fazl Ba lant lar AMAÇ Testler tamamland ktan sonra üç fazl transformatörlerin de i ik ba lant ekilleri ve sarg gerilimlerinin ölçülmesi konusunda

Detaylı