T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANSÜSTÜ DERSLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANSÜSTÜ DERSLERİ"

Transkript

1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANSÜSTÜ DERSLERİ

2 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANSÜSTÜ DERSLERİ KODU DERS ADI T U K AKTS S/Z BM501 Algoritmaların Tasarım ve Analizi ,5 S BM502 Ayrık Matematikte İleri Konular ,5 S BM503 Algoritmalarla Sayısal Yöntemler ,5 S BM504 Görüntü İşleme ,5 S BM505 Uygulamalı Yapay Zeka ,5 S BM506 Hibrid Zeki Sistemler ,5 S BM507 Kurumsal Bilgi Güvenliği ,5 S BM508 Yapay Sinir Ağları ,5 S BM509 Mobil ve Kablosuz Ağlar ,5 S BM510 İleri Bilgisayar Grafikleri ,5 S BM511 Bilgi ve Bilgisayar Güvenliği ,5 S BM512 Veri ve Ağ Güvenliği ,5 S BM513 İleri Yazılım Mühendisliği ,5 S BM514 Veri Madenciliği ,5 S BM515 Paralel Veri İşleme ,5 S BM516 İleri Olasılık Teorisi ve Rassal Süreçler ,5 S BM517 Bilgisayarla Görme ,5 S BM518 İleri Bilgisayar Mimarileri ,5 S BM519 İnternet Yazılımları ,5 S BM520 İleri Sayısal Tasarım ,5 S BM521 Kullanıcı Arayüzü Tasarımı ,5 S BM531 Bilişimde Proje Yönetimi ,5 S T=Teori U= Uygulama K=Kredi S=Seçmeli Z=Zorunlu

3 BM501 Algoritmaların Tasarım ve Analizi (3-0) 3 Algoritmaların temel kavramları. matematiksel gereksinimler. Rekürsif eşitlikler ve eşitsizlikler. Karmaşıklık ölçütleri, O, o ve diğer notasyonlar. Çeşitli alanlardaki klasik algoritmaların karmaşıklık analizi. Sıralama, arama, ç,zgeler, eşleme, matris işlemleri, dönüşümler. BM502 Ayrık Matematikte İleri Konular (3-0) 3 Kombinatorik teori, permütasyon ve kombinasyon, üretken fonksiyonlar, yeniden gözlenme ilişkileri, dahil olma ve olmama prensipleri. Blok dizayn. Algoritma analizi, bilgisayar organizasyonu, VLSI yerleşimi, kodlama teorisi, simülasyon ve diğer problemler üzerine mevcut teorilerin uygulanması. BM503 Algoritmalarla Sayısal Yöntemler (3-0) 3 Lineer olmayan denklemler, fonksiyon yaklaşımları, enterpolasyon polinomları, lineer denklem takımlarının çözümü, iteratif teknikler, kısmi diferansiyel denklemler, parabolik kısmi diferansiyel denklemler, diferansiyel denklemler için sayısal yöntemler eğri uydurma yöntemleri, lineer cebir, özdeğer problemleri. BM504 Görüntü İşleme (3-0) 3 Görüntü işleme ve uygulamaları hakkında genel bilgi. Görüntü işlemenin temelleri, örnekleme ve nicemleme. Görüntü iyileştirme, histogram tabanlı işlemler, süzgeçler. Fourier dönüsümü ve frekans bölgesi. Görüntü onarma, gürültü modelleri. Renkli görüntü işleme. Görüntü sıkıştırma. Morfolojik işlemler. BM505 Uygulamalı Yapay Zeka (3-0) 3 Zeka, Yapay Zeka, Yapay Zeka teknikleri ve temel ilkeleri. Öğrenme stratejileri, Problem çözme ve arama stratejileri. Prensipler. Yapay Zeka araçları. Bilgi gösterimi, yöntemleri ve teknikleri. Problem çözme yöntemleri. LISP ve PROLOG ile uygulama örnekleri. BM506 Hibrid Zeki Sistemler (3-0) 3 Yapay sinir ağları-bulanık sistemler, bulanık sistemler-evrimsel algoritmalar, yapay sinir ağları-evrimsel algoritmalar, yapay sinir ağları-bulanık sistemler-evrimsel algoritmalar, hibrid sistem uygulamaları, diğer özel konular ve uygulama projeleri. BM507 Kurumsal Bilgi Güvenliği (3-0) 3 Kurumsal Bilgi Güvenliğine Giris, Güncel gelişmeler, Şifreleme teknikleri ve yaklaşımları, Sık karşılaşılan açıklar, Kurumsal Bilgi Güvenliği Kavramları ve standartları,iso 17799, CC15408, ISO 2700X Serisi, Bilgi varlıklarını değerlendirme ve risk yönetimi, Kurumsal Ağlarda Bilgi Güvenliği Uygulamaları, Kurumsal Ağlara Sızma Yöntemleri, Kurumsal Bilgi güvenliği ve Toplum Mühendisliği, Sızma Testleri, Araştırma ve uygulama projeleri, BM508 Yapay Sinir Ağları (3-0) 3 Zeka, çoklu zeka ve yapay zeka kavramları. Yapay zeka teknikleri: Bulanık mantık, genetik algoritma, tabu araştırma, uzman sistemler ve yapay sinir ağları (YSA). YSA kavramları, yapıları ve algoritmaları. Değişik ağ tipleri: Çok katlı perseptronlar, hopfield ağ, LVQ, radial tabanlı ağlar. Öğrenme algoritmaları: geri yayılım, genetik algoritma, Levenberg-Marquardt algoritması, Hızlı yayılım, delta-bar-delta, geliştirilmiş delta-bar-delta, rastgele yönlendirilmiş araştırma. Yapay sinir ağlarının uygulama alanlarına örnekler, yapay sinir ağı uygulamaları. Dönem araştırma projesi. BM509 Mobil ve Kablosuz Ağlar (3-0) 3 İkinci nesil kablosuz ağların tasarımında temel teknikler: hücresel ağ ve protokolleri, erişim teknikleri, sinyal isleme ve hareketlilik yönetimi, kablosuz veri isleme, mobil internet ve kişisel erişim servisleri. Üçüncü nesil geniş bant sistemler, yeni teknolojiler. BM510 İleri Bilgisayar Grafikleri (3-0) 3 3 boyutlu çizimlerin iki boyutta izdüşümü, 3 boyutlu çizim yazılımlarının tasarımı, dinamik sistemlerin yörüngelerinin üç boyutta benzetimi, yüzey algoritmaları, eğri uydurma algoritmaları. BM511 Bilgi ve Bilgisayar Güvenliği (3-0) 3 Bilgi, güvenlik ve bilgisayar güvenliğine giriş. Güvenlik mühendisliği. Güvenliği sağlama teknikleri. Kriptolama bilimi, Simetrik ve asimetrik algoritmalar. E-imza. Kimlik doğrulama ve kanıtlama yaklaşımları. Açık anahtar altyapısı. Saldırı tespit sistemleri. Bilgisayar güvenlik modelleri. Yazılım güvenliği. E-posta ve www güvenliği. Elektronik ticaret. Güvenlik duvarları. Risk tayini. Bilgi güvenliği

4 standartları. Araştırma projeleri. BM512 Veri ve Ağ Güvenliği (3-0) 3 Şifreleme Sistemleri ve Sistemlerine Giriş, Açık Anahtarlı Şifreleme ve RSA Şifreleme Sistemleri, DES(Data Encryption Standart) Şifreleme Sistemi, Veri ve Ağ Güvenliğine Giriş, Güvenlik Politikaları, Güvenlik Duvarı (Fire Wall), AAA (Authentication-Authorization-Acounting), ACL (Access Control List) ve NAT(Ağ Adres Dönüşümü), VPN (Virtual Private Network), Saldırı Tespit Sistemleri, E-Ticaretin Güvenliği ve SSL, ECC (Error Correcting Codes), Sayısal İmza, IP Güvenliği BM513 İleri Yazılım Mühendisliği (3-0) 3 Yazılım mühendisliği kavramları: yasam döngüsü, planlama, tasarlama, gerçekleştirme ve test. Büyük yazılım sistemlerinin tasarlanması ve gerçekleştirilmesi. Yazılım belirtimlerinin saptanması. Modüler yapıların oluşturulması. Kodlama ilkeleri. Testlerin planlanması. Yazılım bakımı. Büyük yazılım projelerinin yönetimi. Gerçek yazılım örnekleri. Dönem projesi. BM514 Veri Madenciliği (3-0) 3 Veri madenciliğinin önemi. Temel veri madenciliği teknikleri. Karar ağaçları. Birliktelik kuralları. K-means algoritması. Genetik öğrenme. Veritabanlarında bilgi keşfi.veri ambarları.gelişmiş veri madenciliği teknikleri.veri madenciliği uygulama alanları. BM515 Paralel Veri İşleme (3-0) 3 Flynn genel mimari sınıflaması. Paralel bilgisayar modelleri. Veri düzenleme ve paralel bilgisayar yapılarında bağlantı modelleri. Paralel ve eşzamanlı sistemlerin benzerlik ve farklılıkları. Programlama dillerinde paralel öğeler; veri bağımlılığının çözümlenme yöntemleri, zaman uyumlama, semafor kullanımı, kritik bölgeler. Paralel çözümlere uygun uygulama ve algoritmalar. Paralel programlama modelleri ve dilleri. BM516 İleri Olasılık Teorisi ve Rassal Süreçler (3-0) 3 Giriş, Olasılık Uzayları, Deneyler, Sonuçlar, Olaylar, Koşullu Olasılık, Bağımsızlık, Bileşik deneyler, Binom Açılımı, Poisson Açılımı, Dijital Haberleşmede Şartlı Olasılıklar, Olasılık Dağılımları, Şartlı Dağılımlar, Rastgele Değişken Fonksiyonları, Olası Değerler, Rastgele Değişken Çiftinin Ortak Dağılımı, Ortak Gaussian Rastgele Değişkenleri, İki Rastgele Değişkenin Fonksiyonları, Rastgele Değişken Çiftinin Dönüştürülmesi, Çoklu İstatistiksel Rastlantı Değişkeni Olasılık Dağılımı, Çoklu İstatistiksel Rastlantı Değişkeni Durum Dağılımı, Çoklu Rastgele Değişken Fonksiyonlarının Dağılımı, Çoklu İstatistiksel Rastlantı Değişkeni Gaussian Dağılımı, Dağılımın Kestirim Parametreleri, Merkezi Limit Teoremi, Rastgele Toplamlar, İhtimal İşlemlerinin Olasılık Tanımlaması, Autocovariance Fonksiyonları, Ergodicity, Poisson Birleştirimli İhtimal İşlemleri, İhtimal İşlemlerinin Dönüştürülmesi, Gürültü: Beyaz Gürültü, Termik Gürültü, Darbe Gürültüsü, Gürültü etkisini azaltmakla ilgili uygulamalar. BM517 Bilgisayarla Görme (3-0) 3 Görüntü olusumu, öznitelik çıkarma, bölge büyütme, sinir sezimi, doku analizi, stereo görme, görüntü dizileri, hareket tahmini, iki boyutlu ve üç boyutlu gösterim, esleme. BM518 İleri Bilgisayar Mimarileri (3-0) 3 Bilgisayar sistemlerinin yapıları. RISC ve CISC mimarileri. Komut kümeleri. Mimari tasarım. İşlemci ve veri yolu organizasyonu. Verimlilik çözümleme. Pipelining ve diğer performans artırıcı teknikler. I/O sistemleri. Paralel ve süper bilgisayarlara giriş ve bağlantı ağları. BM519 İnternet Yazılımları (3-0) 3 Html nedir? Temel terimler. Temel taglar. Yazı biçimlendirme, link ve resim tagları. Formlar.tablolar.Web sayfası dizaynında kullanılan hazır programlar. Java script yazma. ASP hakkında genel bilgi. JSP nedir? JSP ile dinamik sayfalar.jsp ile veritabanı uygulamaları. Servletler. MYSQL veritabanı. BM520 İleri Sayısal Tasarım (3-0) 3 Programlanabilir mantık devreleri (FPGA, CPLD), donanım tanımlama dilleri (Verilog, VHDL) ile sayısal tasarım, sentezleme, tasarım benzetimi, tasarım doğrulama, tasarımı entegre üzerine yükleme, gömülü işlemci tasarımı. BM521 Kullanıcı Arayüzü Tasarımı (3-0) 3 Bilgisayar giriş ve çıkış sistemlerinin arayüzleştirilmesi ve tasarımı. Kullanıcı ergonomisi, yazılım ergonomisi, veri giriş arayüzleri, editör tasarımı, görsel dillerde arayüz elemanları, görsel arayüz tasarımı.

5 Çıkış ortamları: grafikler, müzik ve 3-B sesler. BM531 Bilişimde Proje Yönetimi (3-0) 3 Proje planlama ve kontrolde prensipler ve metotlar. Bunlara proje planı geliştirme, kaynak planlaması ve çizelgeleme konuları dahil (PERT/CPM); proje izleme ve sonuçlandırma. Etkili ekip çalışması için liderlik. Disiplinler arası projeleri etkin bir biçimde yönetme becerileri. Bu derste teknolojiyi yoğun olarak kullanan firmaların özel sorunları tüm ders boyunca vurgulanmaktadır. BM590 Seminer(3-0) 0 Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir. Güncel mesleki konuların incelenmesi araştırılması, sunumu ve tartışılması gerçekleştirilir. BM700Uzmanlık Alan Dersi (3-0) 0 Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

ELEKTRİK VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ)

ELEKTRİK VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) 1 ELEKTRİK VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) Program Tanımı ve Açıklaması; Elektrik ve Bilgisayar Mühendisli i Yüksek Lisans Programının misyonu yeni bilgi üretmek, bilimsel araştırmalarda

Detaylı

Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı Lisansüstü Ders Listesi

Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı Lisansüstü Ders Listesi Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı Lisansüstü Ders Listesi D.Kodu Dersin Adı Teori Uyg. Kredi YMT501 Yüksek Lisans Semineri - - - YMT502 Doktora Semineri - - - YMT503 Dağıtık Uygulama Geliştirme ve Tasarımı

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) BİL121 AYRIK MATEMATİK 3-0-3 AKTS: 6 Mantık, Kümeler ve Fonksiyonlar; Algoritmanın

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) BİL121 AYRIK MATEMATİK 3-0-0 AKTS: 6 Mantık, Kümeler ve Fonksiyonlar; Algoritmanın

Detaylı

BMÜ-223 Sistem Teorisi 2 0 0 2 İST-201 Olasılık ve İstatistik 3 0 0 3 BMÜ221 Veri Yapıları 3 2 0 4 BMÜ- 112

BMÜ-223 Sistem Teorisi 2 0 0 2 İST-201 Olasılık ve İstatistik 3 0 0 3 BMÜ221 Veri Yapıları 3 2 0 4 BMÜ- 112 FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 2008-2009 ÖĞRETĠM YILINDAN ĠTĠBAREN UYGULANACAK DERS PROGRAMI(YENĠ) 1. SINIF GÜZ YARIYILI (1.Yarıyıl) 1. SINIF BAHAR YARIYILI (2.Yarıyıl)

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNGİLİZCE ZORUNLU HAZIRLIK SINIFLI DERS PROGRAMI VE DERS İÇERİKLERİ 1 HAZIRLIK SINIFI I. Kodu Dersin adı Teorik

Detaylı

Ders İçerik. BİRİNCİ YIL Güz Yarıyılı

Ders İçerik. BİRİNCİ YIL Güz Yarıyılı Ders İçerik BİRİNCİ YIL Güz Yarıyılı TRD101 Türk Dili-I Dil nedir? Dilin ulus yaşamındaki yeri ve önemi, dil- kültür ilişkisi. Dilbilgisinin tanımı, işlevi ve bölümleri. Sesbilgisi; Türkçenin sesleri ve

Detaylı

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü Hazırlık Sınıfı HAZ-001 Hazırlık Sınıfı 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zorunlu I. Yarıyıl BIL-101 Algoritma ve Programlama 3,0 1,0 0,0 7,0 3,5 4,0 Zorunlu Algoritma Tasarımı ve Akış Şemaları, C program yapısı.

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN LERİ MAT183 Matematik I (4-0) 4-4 FIZ 183 Genel Fizik I (4-0) 4-4 KIM183 Genel Kimya

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENLİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENLİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENLİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MAT115 Matematik - I (4, 2, 5) 6 Kümeler, reel sayılar, kompleks sayılar,

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL ENF1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar

Detaylı

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Akademik Kadro

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Akademik Kadro Bilişim Sistemleri Mühendisliği Akademik Kadro Yrd. Doç. Dr. Boran Şekeroğlu Bölüm Başkanı + Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Kaan Uyar Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Sevay Öğetim Üyesi M.Sc Kezban Alpan

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM. 17 Ağustos 2001 tarihinde kurulan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN), başlangıçta Havacılık, Elektronik,

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM. 17 Ağustos 2001 tarihinde kurulan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN), başlangıçta Havacılık, Elektronik, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 17 Ağustos 2001 tarihinde kurulan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN), başlangıçta Havacılık, Elektronik, Bilgisayar ve Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dallarında yüksek

Detaylı

BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ EĞĠTĠM PLANINA ĠLAVE EDĠLEN TEKNĠK SEÇMELĠ DERSLERĠN KARġILAġTIRMALI TABLOSU

BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ EĞĠTĠM PLANINA ĠLAVE EDĠLEN TEKNĠK SEÇMELĠ DERSLERĠN KARġILAġTIRMALI TABLOSU KARAR 2: Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın 03.06.2011 tarih ve B.30.2.ĠYE.0.72.03.00/2255 sayılı oluru ile Enstitü Senatosuna sunulan Mühendislik Fakültesi nin 12.05.2011 tarih ve 5/5 sayılı Fakülte

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ...-... Eğitim-Öğretim yılı için Türkçe Lisans Programı ve Ders İçerikleri (9 sayfa) ektedir..../.../... Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ USIS-2008 Kısa Ders İçerikleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS 0111521 Bilgisayar

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLI Ders İçerikleri 1 BİRİNCİ SINIF I. YARIYIL MAT 101-Matematik I 4 /

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri I. DÖNEM

Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri I. DÖNEM Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri I. DÖNEM AITB1001 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ- I 2 0 0 Osmanlı İmparatorluğu'nun Dağılışı

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ Haziran 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri Đçindekiler

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri

Detaylı

I.YARIYIL 2211101 MATEMATİK-I

I.YARIYIL 2211101 MATEMATİK-I I.YARIYIL 2211101 MATEMATİK-I (3-1-3.5) Bağlantı ve Fonksiyon; Cümle, sıralı ikili, bağlantı, fonksiyon kavramı ve bunların özellikleri, fonksiyon türleri, foksiyonların bileşkesi, ters fonksiyon, bir

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL BLY1001 Algoritma ve Programlamaya Giriş Algoritmanın

Detaylı

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Mevcut Program: TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 1.Dönem 2.Dönem 521 Doğrusal Eniyileme ve Ağ Modelleri 2-2-3 10 524

Detaylı

Kredi: (4 / 1 / 0) 4 Önkoşul: CMPE112 Yankoşul: Yok

Kredi: (4 / 1 / 0) 4 Önkoşul: CMPE112 Yankoşul: Yok Course Descriptions I - Turkish: All core courses offered by the department of the program Ders Tanımları I Türkçe: Programı sunan Bölüm tarafından verilen tüm temel dersler Ders Kodu: DERSXXX in ders

Detaylı

EE 101 Elektrik Mühendisliğine Giriş (2-0)2

EE 101 Elektrik Mühendisliğine Giriş (2-0)2 EE 101 Elektrik Mühendisliğine Giriş (2-0)2 Elektrik Mühendisliği dallarının uzman öğretim üyeleri tarafından öğrencilere seminerler verilerek tanıtılması. Bu dallar şu şekilde sıralanabilir: Devre ve

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ USİS 2003 EĞİTİM PLANI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ USİS 2003 EĞİTİM PLANI USIS-2003 Kısa Ders İçerikleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ USİS 2003 EĞİTİM PLANI Birinci Sınıf Dersleri Bilgisayar Bilimlerine

Detaylı

CTIS DERSLERİ (2012)

CTIS DERSLERİ (2012) CTIS DERSLERİ (2012) CTIS 151 Programlamaya Giriş Hem tasarım hem de programlama bakış açısıyla programlamaya giriş. Programlama dillerinin söz dizimi ve anlam bilgisi. Programlama stili. Programda çıkabilecek

Detaylı

2203103 ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE GİRİŞ

2203103 ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE GİRİŞ I. YARIYIL 2203101 MATEMATİK-I (2-0-2) Bağlantı ve Fonksiyon; Cümle, sıralı ikili, bağlantı, fonksiyon kavramı ve bunların özellikleri, fonksiyon türleri, foksiyonların bileşkesi, ters fonksiyon, bir fonksiyonun

Detaylı