T.C. VAN VALİLİĞİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. VAN VALİLİĞİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU"

Transkript

1 T.C. VAN VALİLİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van

2 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞTIR. 2

3 İÇİNDEKİLER I. Genel Bilgiler 4 İl Siyasi Haritası Yılı ADNKS Sonuçları 6 Kuruma Ait Bilgiler 7 Sosyal Güvenlk Kurumu II. Van Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü Yatırım ve Faaliyetlerinin Plan-Program Metinlerine Uygunluğu Analizi Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü 2014 Yılı Genel Kurumsal Yatırım Değerlendirme Tablosu Plan ve Program Metinlerinin Analiz Tablosu Değerlendirme Raporu Tablosu İl Valisinin Kurumsal Değerlendirmesi 3

4 I. GENEL BİLGİLER 4

5 Nüfus Bilgileri Tablosu S.NO İLCE ADI SAYISI * NÜFUS NÜFUS NÜFUS MAHALLE BAHÇESARAY BAŞKALE ÇALDIRAN ÇATAK EDREMİT ERCİŞ GEVAŞ GÜRPINAR İPEKYOLU 50 ** * * 10 MURADİYE ÖZALP SARAY TUŞBA 67 ** * * 2010 ve 2000 yıllarında kurulu olmayan merkez ilçe Nufus Miktarları TOPLAM * 6360 Sayılı Kanun ile Van ilinde, İpekyolu ve Tuşba ilçesi 2013 yılında kurulduğundan İlçe olarak 2010 ve 2000 yılları nufus sayımında belirtilmemiştir ** 6360 Sayılı Kanun ile Van ilinde, İpekyolu ve Tuşba ilçesi 2013 yılında kurulmuştur. 5

6 Kurum Bilgileri Personel Sayısı : 127 kişi Bina Özellikleri: 3 Blok 1 Bodrum Kat, Zemin Kat ve 2 Normal kat olmak üzere Toplam 4 Kattan oluşmakta olup, toplam 5536 m2 Araç Bilgisi: 1 Kiralık otomobil, Kutuma ait 1 minibüs, 2 otomobil olmak üzere toplam 4 adet Verilen Hizmetler: -Genel sağlık sigortası işlemlerinin yapılması -İşveren işlemlerinin yapılması - Yurtdışı sigortalı işlemlerinin yapılması Kurumumuz kapsamındaki tüm sigortalıların kendileri ile bakmakla yükümlü olunan kişilerin; - Sağlık güvencelerinin sağlanması, - Yol gündelik ücreti ödenmesi, - Tıbbi malzemelerinin temini. 4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılara; - İş göremezlik ödeneğinin verilmesi, - Emzirme yardımı yapılması, - Cenaze yardımı yapılması, - Evlenme yardımı yapılması, - Sürekli İş göremezlik geliri bağlanması - Maluliyet aylığının bağlanması, - Yaşlılık aylığının bağlanması, - Ölüm aylığının bağlanması 6

7 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI VAN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YATIRIM VE FAALİYETLERİNİN PLAN-PROGRAM METİNLERİNE UYGUNLUĞU ANALİZİ 7

8 Plan Ve Program Metinleri Analiz Tablosu BAKANLIK/KURUM STRATEJİK PLAN STRATEJİK PLANA İLİŞKİN NİCEL VERİLER PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMINA İLİŞKİN NİCEL VERİLER Sosyal Güvenlik Kurumu Dönemi Stratejik Planı Tema (varsa) Stratejik Amaç Hedef Strateji (Varsa) Performans Göstergesi 2014 Yılı Performans Programı Stratejik Amaç Performans Hedefi Faaliyet Performans Göstergesi TEMA 1. (varsa). Stratejik Amaç 1: Sosyal güvenlik sisteminde gelir ve gider arasındaki farkı azaltmak Hedef 1.1 Kayıt dışı istihdamı azaltmak Performans Hedefi Kayıt Dışı İstihdamın Azaltılması ve Sosyal Güvenlik Bilincinin Geliştirilmesi Faaliyetler 1. Sosyal Güvenlik Bilincini Arttırma Faaliyeti 2. Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Kapsamında Yapılan Rehberlik ve Denetim Faaliyeti Performans Göstergeleri 1. Kayıt dışı istihdamı azaltmak amacıyla yapılan bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti sayısı (30 adet) 2. Denetlenen işyeri bazında tespit edilen kayıt dışı çalışan sayısının bir önceki yıla göre artış oranı (%20) 3. Yapılan denetimlerde tespit edilen tescilsiz işyeri sayısının bir önceki yıla göre artış oranı (%5) 4. Kayıt dışı istihdam oranının bir önceki yıla oranı (%-2) Hedef 1.2 Prim ve prime ilişkin tüm Performans Hedefi Sigorta Prim Gelirlerinin ve Faaliyetler Sigorta Prim Gelirlerinin ve Primlere Performans Göstergeleri 1. İcra tahsilat tutarının bir 8

9 alacakların tahsilat oranını artırmak Primlere İlişkin Tüm Alacakların Tahsilatının Arttırılması İlişkin Tüm Alacakların Tahsilatının Arttırılması Faaliyeti önceki yıla göre artış oranı (%20) 2. Yıl içerisinde icra yoluyla satışa çıkarılan mal sayısının bir önceki yıla göre artış oranı (%20) 3. Yıl içerisinde icra yoluyla satıştan elde edilen gelirin bir önceki yıla göre artış oranı (%20) 4. Prim teşviklerinin duyurulması için yapılan çalışma sayısının bir önceki yıl yapılan çalışma sayısına oranı(işverene, işçiye, sektöre) (%20) 5. Özel sektörde sigortalıların asgari ücret üzerinden yapılan bildirim oranındaki azalış miktarı (%3) Hedef 1.3 Sağlık harcamalarını, sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlamadan, etkin ve verimli hale getirmek Performans Hedefi Sağlık Hizmetlerine Erişimin Arttırılması ve Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi Sağlanarak Sağlık Harcamalarının Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi Faaliyetler Sağlık Harcamaları Yönetim ve Kontrol Faaliyeti Performans Göstergeleri 1. Kişi başına ödenen tedavi harcama tutarının bir önceki yıla göre değişim oranı (%-10) 2. Kişi başına ödenen ilaç harcama tutarının bir önceki yıla göre değişim oranı (%-5) 3. Yapılan mevzuat düzenlemesi sayısı (3 adet) 4. Sağlık teknolojileri değerlendirme yöntemi kullanılarak değerlendirmesi yapılan sağlık hizmeti sayısı (1 adet) 9

10 Hedef 1.4 Kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak Performans Hedefi Kurum Kaynaklarının Yönetiminde Etkinliği ve Verimliliği Sağlamak Faaliyetler Mali Yönetim ve Kontrol Faaliyeti Performans Göstergeleri 1. Genel Yönetim Gideri Tutarı / Kurum Gelirleri Tutarı (%1,35) 2. MOSİP te geliştirilen uygulama sayısı (200 adet) 3. Yıllar itibariyle iç denetim programının gerçekleşme oranı (%95) Hedef 1.5 Yersiz ödeme yapılmasını önlemek Performans Hedefi Bilgi Teknolojileri Alt Yapısından Faydalanarak Yersiz Ödemelerin Önlenmesi Faaliyetler Hile ve Suistimallerin Tespit Edilmesinde Risk Analiz Modellerinin Kullanılması Faaliyeti Performans Göstergeleri Yersiz sağlık ödemelerinin toplam sağlık ödemelerine oranı (%1,5) TEMA 2. (varsa). Stratejik Amaç 2: Hizmet kalitesini sürekli geliştirmek Hedef 2.1 Etkin bir insan kaynakları sistemi oluşturmak Performans Hedefi İnsan Kaynakları Yönetiminde Fırsat Eşitliğini Sağlamak ve Verilen Eğitim Sayısını Arttırmak Faaliyetler Eğitim Planlama, Düzenleme ve Uygulama Faaliyeti Performans Göstergeleri 1. Kişi başına verilen eğitim saati (Yüz Yüze Eğitim) (24,5 saat) 2. Kişi başına verilen eğitim saati (Video Konferans) (6,5 saat) 3. Kişi başına verilen eğitim saati (E - Öğrenme) (13 saat) 4. Hizmet içi eğitim alan personel sayısının toplam personel sayısına oranı (Yüz Yüze Eğitim) (%38,2) 5. Hizmet içi eğitim alan personel sayısının toplam personel sayısına oranı (Video Konferans) (%6,08) 6. Kişisel gelişim eğitimleri alan personel sayısının toplam personel sayısına oranı (Yüz Yüze Eğitim) (%5,8) 7. Kişisel gelişim eğitimleri 10

11 Hedef 2.2 Bilgi teknolojilerinden en üst seviyede yararlanmak Performans Hedefi Kurum İçin Gerekli Yazılımların Yapılması ve Temin Edilmesi, Yazılımlar İçin Gerekli Donanım Altyapılarının Oluşturulması, Var Olanların Sistematik Olarak Güçlendirilmesi Faaliyetler Bilişim Teknolojileri Faaliyeti alan personel sayısının toplam personel sayısına oranı (Yüz Yüze Eğitim) (%0,8) 8. E-öğrenme modüllerinin toplam tamamlanma oranının toplam modül sayısına oranı (%3,8) 9. E-öğrenme ile gerçekleştirilen uzaktan eğitim uygulama sayısı (54 adet) 10. E-öğrenme ile güncellemesi tamamlanan uzaktan eğitim uygulama sayısının toplam uzaktan eğitim uygulama sayısına oranı (%88) Performans Göstergeleri 1. Kurumsal sistemlerin kesilme, hata verme oranı (%1) 2. Kurumsal sistemlerin iyileştirilmesi ve kapasite artırımı (%90) 3. Doküman Yönetim Sistemi ile entegre edilen uygulama sayısı (3 adet) 4. Doküman Yönetim Sisteminde üretilen toplam evrak sayısı ( adet) 5. Gerçekleştirilen ve revize edilen uygulama sayısı (22 adet) 6. Gerçekleştirilen Mobil Uygulama Sayısı (17 adet) 7. Entegre sigortacılık uygulamalarında artış oranı (%10) 11

12 Hedef 2.3 Hukuk hizmetlerini etkili hale getirmek Hedef 2.4 İletişim sisteminin etkililiğini artırmak Hedef 2.5 Hizmet süreçlerini etkin ve verimli hale getirmek Performans Hedefi Hukuk Hizmetlerinin Hızlı ve Verimli Olmasının Sağlanması, Etkinliğinin Arttırılması Performans Hedefi Bilgiye Kolay Erişimin Sağlanması, Bilgi Edinme Birimlerinin İşlevselliğinin Arttırılması ve İletişim Sisteminin Geliştirilmesi Performans Hedefi Mevzuatın Yeterli, Kolay Anlaşılabilir ve Ulaşılabilir Hale Getirilmesi, Vatandaş Odaklı Çalışma Anlayışıyla Hizmetlerin Gerçekleştirilmesi, Hizmet Alanların ve Çalışanların Memnuniyetinin Yükseltilmesi Faaliyetler Hukuk Hizmetleri Faaliyeti Faaliyetler İletişim ve Haberleşme Faaliyeti Faaliyetler Hizmet Kalitesini ve İş Süreçlerini Geliştirme Faaliyeti Performans Göstergeleri Kartoteks sistemine dâhil edilen dava ve mütalaa sayısının toplam dava ve mütalaa sayısına oranı (%100) Performans Göstergeleri 1. Çağrı Merkezince cevaplanan taleplerin ilk kontakta çözüm oranı (%90) 2. SGK İletişim sisteminin geliştirilmesine yönelik oluşturulan uygulama sayısı (20 adet) 3. SGK TV tarafından yapılacak program sayısı (100 adet) 4. SGK TV Kurumsal Bilgi Ekranı Yayın Noktası (500 adet) 5. Kurulan KİOKS sayısı (60 adet) Performans Göstergeleri 1. Bitirilen (İl Müdürlüğü, SGM, Arşiv) İnşaat sayısı (30 adet) 2. Tamamlanan Onarım/Planlanan onarım (%80) 3. Dökümante edilen iş süreçlerinin artış oranı (%50) 4. İyileştirilen süreç sayısı (81 adet) 5. Emeklilik hizmetleri hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik düzenlenen faaliyet sayısı (41 adet) 6. 4/b sigortalıları için e- 12

13 ödenek ten düzenlenen istirahat raporu sayısının toplam 4/b istirahat raporu sayısına oranı (%60) 13

14 Yıllık Yatırım Faaliyetleri İcmal Raporu Yatırımcı Kuruluş Sektörü Toplam Proje Sayısı Toplam Proje Bedeli (TL) PROJELERDE KULLANILANFİNASMAN KAYNAKLARI Önceki Yıllar Toplam Harcama Tutarı (TL) Van İLİ 2014 YILI SGK MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL YATIRIM DEĞERLENDİRMESİ (TL) 2014 Yılı Merkezi Bütçe Tahsisi Müdürlüğün 2014 yılında herhangi bir yatırımı yoktur Mevcut değil Mevcut değil Mevcut değil 2014 Yılı İç Kredi Tutarı Mevcut değil 2014 Yılı Dış Kredi Tutarı Mevcut değil 2014 Yılı Öz Kaynak Mevcut değil 2014 Yıl Hibe Mevcut değil Mevcut değil 2014 Yıl İçi Harcama (TL) Mevcut değil Toplam Harcama (TL) Biten Proje Sayısı Devam Eden Proje Sayısı Başlanmamış Proje Sayısı Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Mevcut değil Mevcut değil Mevcut değil Mevcut değil Mevcut değil 14

15 Mevcut değil Proje Adı Proje Başlama Yılı Proje Tutarı* Van İli SGK Müdürlüğü 2014 Yılı Yatırımları (TL) Yatırımın Önceki Yıllar Durumu Önceki Yıllar Harcaması Fiziki Gerçekleşme (%)** Nakdi Gerçekleşme (%)** 2014 Yılı Ödeneği 2014 Yılı Aktarılan Ödenek 2014 Yılı Harcamas ı Toplam Fiziki Gerçekleşm e (%) Toplam Nakdi Gerçekleşme (%) TOPLAM 15

16 31/12/2014 Tarihi İtibariyle 2015 Yılına Devredilen İş Ve Ödenek İcmal Tablosu NO 1 Mevcut değil 2 3 Birimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı / Van İli 2014 Yılı Toplam Proje Sayısı 2014 Yılı Proje Ödenek Toplamı 2014 Yılı Biten Proje Sayısı 2015 Yılında Devam Eden Proje Sayısı 2015 Yılına Devreden Ödenek Toplamı TOPLAM 16

17 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim Van Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Sosyal Güvenlik Kurumu Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı SA H - PH PG Faaliyet Stratejik Amaç 1: Sosyal güvenlik sisteminde gelir ve gider arasındaki farkı azaltmak Hedef 1.1Kayıt dışı istihdamı azaltmak Performans Hedefi: Kayıt Dışı İstihdamın Azaltılması ve Sosyal Güvenlik Bilincinin Geliştirilmesi PG1. Kayıt dışı istihdamı azaltmak amacıyla yapılan bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti sayısı (24 adet) PG2. Denetlenen işyeri bazında tespit edilen kayıt dışı çalışan sayısının bir önceki yıla göre artış oranı (%20) PG3. Yapılan denetimlerde tespit edilen tescilsiz işyeri sayısının bir önceki yıla göre artış oranı (%5) PG4. Kayıt dışı istihdam oranının bir önceki yıla oranı (%-2) F1.Sosyal Güvenlik Bilincini Arttırma Faaliyeti F2. Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Kapsamında Yapılan Rehberlik ve Denetim Faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 24 (+) PG2 %66 (-) PG3 %50 (-) PG4 % (-) Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F1 F2 Sosyal Güvenlik Bilincinin artırılmasına yönelik il bazında altışar aylık dönemde =24 adet faaliyet öngörülmüş il müdürlüğümüzce yıllık 24 adet bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti hedeflenmiş ve İl Müdürlüğümüzce 24 adet bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir yılında 246 adet işyeri, 2014 yılında ise 397 adet işyeri denetlenmiştir. 17

18 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim Van Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Sosyal Güvenlik Kurumu Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı SA H - PH PG Faaliyet Stratejik Amaç 1: Sosyal güvenlik sisteminde gelir ve gider arasındaki farkı azaltmak Hedef 1.2Prim ve prime ilişkin tüm alacakların tahsilat oranını artırmak Performans Hedefi: Sigorta Prim Gelirlerinin ve Primlere İlişkin Tüm Alacakların Tahsilatının Arttırılması PG1. İcra tahsilat tutarının bir önceki yıla göre artış oranı (%20) PG2. Yıl içerisinde icra yoluyla satışa çıkarılan mal sayısının bir önceki yıla göre artış oranı (%20) PG3. Yıl içerisinde icra yoluyla satıştan elde edilen gelirin bir önceki yıla göre artış oranı (%20) PG4. Prim teşviklerinin duyurulması için yapılan çalışma sayısının bir önceki yıl yapılan çalışma sayısına oranı(işverene, işçiye, sektöre) (%20) PG5. Özel sektörde sigortalıların asgari ücret üzerinden yapılan bildirim oranındaki azalış miktarı (%3) F1. Sigorta Prim Gelirlerinin ve Primlere İlişkin Tüm Alacakların Tahsilatının Arttırılması Faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 %13 (-) PG2 %0 (-) PG3 %0 (-) PG4 PG5 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F yılında işverenlere yönelik 1 adet, muhasebecilere yönelik 1 adet seminer düzenlenmiştir. 18

19 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim Van Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Sosyal Güvenlik Kurumu Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı SA H - PH PG Faaliyet Stratejik Amaç 1: Sosyal güvenlik sisteminde gelir ve gider arasındaki farkı azaltmak Hedef 1.3 Sağlık harcamalarını, sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlamadan, etkin ve verimli hale getirmek Performans Hedefi: Sağlık Hizmetlerine Erişimin Arttırılması ve Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi Sağlanarak Sağlık Harcamalarının Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi PG1. Kişi başına ödenen tedavi harcama tutarının bir önceki yıla göre değişim oranı (%-10) PG2. Kişi başına ödenen ilaç harcama tutarının bir önceki yıla göre değişim oranı (%-5) PG3. Yapılan mevzuat düzenlemesi sayısı (3 adet) PG4. Sağlık teknolojileri değerlendirme yöntemi kullanılarak değerlendirmesi yapılan sağlık hizmeti sayısı (1 adet) F1. Sağlık Harcamaları Yönetim ve Kontrol Faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 PG2 PG3 PG4 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F1 19

20 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim Van Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Sosyal Güvenlik Kurumu Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı SA H - PH PG Faaliyet Stratejik Amaç 1: Sosyal güvenlik sisteminde gelir ve gider arasındaki farkı azaltmak Hedef 1.4Kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak Performans Hedefi: Kurum Kaynaklarının Yönetiminde Etkinliği ve Verimliliği Sağlamak PG1. Genel Yönetim Gideri Tutarı / Kurum Gelirleri Tutarı (%1,35) PG2. MOSİP te geliştirilen uygulama sayısı (200 adet) PG3. Yıllar itibariyle iç denetim programının gerçekleşme oranı (%95) F1. Mali Yönetim ve Kontrol Faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 PG2 PG3 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F1 20

21 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim Van Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Sosyal Güvenlik Kurumu Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı SA Stratejik Amaç 1: Sosyal güvenlik sisteminde gelir ve gider arasındaki farkı azaltmak H - PH Hedef 1.5 Yersiz ödeme yapılmasını önlemek Performans Hedefi: Bilgi Teknolojileri Alt Yapısından Faydalanarak Yersiz Ödemelerin Önlenmesi PG PG1. Yersiz sağlık ödemelerinin toplam sağlık ödemelerine oranı (%1,5) Faaliyet F1. Hile ve Suistimallerin Tespit Edilmesinde Risk Analiz Modellerinin Kullanılması Faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F1 21

22 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim Van Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Sosyal Güvenlik Kurumu Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı SA H - PH PG Faaliyet Stratejik Amaç 2:Hizmet kalitesini sürekli geliştirmek Hedef 2.1Etkin bir insan kaynakları sistemi oluşturmak Performans Hedefi: İnsan Kaynakları Yönetiminde Fırsat Eşitliğini Sağlamak ve Verilen Eğitim Sayısını Arttırmak PG1. Kişi başına verilen eğitim saati (Yüz Yüze Eğitim) (24,5 saat) PG2. Kişi başına verilen eğitim saati (Video Konferans) (6,5 saat) PG3. Kişi başına verilen eğitim saati (E - Öğrenme) (13 saat) PG4. Hizmet içi eğitim alan personel sayısının toplam personel sayısına oranı (Yüz Yüze Eğitim) (%38,2) PG5. Hizmet içi eğitim alan personel sayısının toplam personel sayısına oranı (Video Konferans) (%6,08) PG6. Kişisel gelişim eğitimleri alan personel sayısının toplam personel sayısına oranı (Yüz Yüze Eğitim) (%5,8) PG7. Kişisel gelişim eğitimleri alan personel sayısının toplam personel sayısına oranı (Yüz Yüze Eğitim) (%0,8) PG8. E-öğrenme modüllerinin toplam tamamlanma oranının toplam modül sayısına oranı (%3,8) PG9. E-öğrenme ile gerçekleştirilen uzaktan eğitim uygulama sayısı (54 adet) PG10. E-öğrenme ile güncellemesi tamamlanan uzaktan eğitim uygulama sayısının toplam uzaktan eğitim uygulama sayısına oranı (%88) F1. Eğitim Planlama, Düzenleme ve Uygulama Faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 PG2 PG3 PG4 22

23 PG5 PG6 PG7 PG8 PG9 PG10 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F1 23

24 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim Van Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Sosyal Güvenlik Kurumu Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı SA Stratejik Amaç 2:Hizmet kalitesini sürekli geliştirmek H - PH Hedef 2.2Bilgi teknolojilerinden en üst seviyede yararlanmak Performans Hedefi: Kurum İçin Gerekli Yazılımların Yapılması ve Temin Edilmesi, Yazılımlar İçin Gerekli Donanım Altyapılarının Oluşturulması, Var Olanların Sistematik Olarak Güçlendirilmesi PG PG1. Kurumsal sistemlerin kesilme, hata verme oranı (%1) PG2. Kurumsal sistemlerin iyileştirilmesi ve kapasite artırımı (%90) PG3. Doküman Yönetim Sistemi ile entegre edilen uygulama sayısı (3 adet) PG4. Doküman Yönetim Sisteminde üretilen toplam evrak sayısı ( adet) PG5. Gerçekleştirilen ve revize edilen uygulama sayısı (22 adet) PG6. Gerçekleştirilen Mobil Uygulama Sayısı (17 adet) PG7. Entegre sigortacılık uygulamalarında artış oranı (%10) Faaliyet F1. Bilişim Teknolojileri Faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 PG2 PG3 24

25 PG4 PG5 PG6 PG7 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F1 25

26 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim Van Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Sosyal Güvenlik Kurumu Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı SA Stratejik Amaç 2:Hizmet kalitesini sürekli geliştirmek H - PH Hedef 2.3Hukuk hizmetlerini etkili hale getirmek Performans Hedefi: Hukuk Hizmetlerinin Hızlı ve Verimli Olmasının Sağlanması, Etkinliğinin Arttırılması PG PG1. Kartoteks sistemine dâhil edilen dava ve mütalaa sayısının toplam dava ve mütalaa sayısına oranı (%100) Faaliyet F1. Hukuk Hizmetleri Faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F1 26

27 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim Van Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Sosyal Güvenlik Kurumu Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı SA H - PH PG Faaliyet Stratejik Amaç 2:Hizmet kalitesini sürekli geliştirmek Hedef 2.4İletişim sisteminin etkililiğini artırmak Performans Hedefi: Bilgiye Kolay Erişimin Sağlanması, Bilgi Edinme Birimlerinin İşlevselliğinin Arttırılması ve İletişim Sisteminin Geliştirilmesi PG1. Çağrı Merkezince cevaplanan taleplerin ilk kontakta çözüm oranı (%90) PG2. SGK İletişim sisteminin geliştirilmesine yönelik oluşturulan uygulama sayısı (20 adet) PG3. SGK TV tarafından yapılacak program sayısı (100 adet) PG4. SGK TV Kurumsal Bilgi Ekranı Yayın Noktası (500 adet) PG5. Kurulan KİOKS sayısı (60 adet) F1. İletişim ve Haberleşme Faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 PG2 PG3 PG4 PG5 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F1 27

28 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim Van Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Sosyal Güvenlik Kurumu Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı SA Stratejik Amaç 2:Hizmet kalitesini sürekli geliştirmek H - PH Hedef 2.5Hizmet süreçlerini etkin ve verimli hale getirmek Performans Hedefi: Mevzuatın Yeterli, Kolay Anlaşılabilir ve Ulaşılabilir Hale Getirilmesi, Vatandaş Odaklı Çalışma Anlayışıyla Hizmetlerin Gerçekleştirilmesi, Hizmet Alanların ve Çalışanların Memnuniyetinin Yükseltilmesi PG PG1. Bitirilen (İl Müdürlüğü, SGM, Arşiv) İnşaat sayısı (30 adet) PG2. Tamamlanan Onarım/Planlanan onarım (%80) PG3. Dökümante edilen iş süreçlerinin artış oranı (%50) PG4. İyileştirilen süreç sayısı (81 adet) PG5. Emeklilik hizmetleri hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik düzenlenen faaliyet sayısı (41 adet) PG6. 4/b sigortalıları için e-ödenek ten düzenlenen istirahat raporu sayısının toplam 4/b istirahat raporu sayısına oranı (%60) Faaliyet F1. Hizmet Kalitesini ve İş Süreçlerini Geliştirme Faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 PG2 PG3 PG4 28

29 PG5 PG6 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F1 29

30 İl Valisinin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne Yönelik Kamu Yatırımları ve Stratejik Plan ve Performans Programı Hedeflerine Yönelik Kurumsal Değerlendirmesi Sosyal Güvenlik Kurumu nun yıllarını kapsayan Stratejik Plan ında Kaliteli, adil, kolay erişilebilir, insan odaklı hizmet veren, aktüeryal ve mali açıdan sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemini yürütmek ve geliştirmek kurumun misyonu olarak belirlenmiştir. SGK Van İl Müdürlüğü 127 personeli ile bu misyonu ilimizde yerine getirmeye çalışmakta ve Onuncu Kalkınma Planında da ifade edildiği şekilde Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadele edilmesi politikalar doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Belirlenen ilkeler doğrultusunda SGK Van İl Müdürlüğünün 2014 yılı faaliyetleri ve bu faaliyetlerin merkezi düzede hazırlanan plan ve programlara uygunluğuna ilişkin değerlendirme aşağıda sunulmuştur; Kayıt dışı İstihdamın azaltılması ve sosyal güvenlik bilincinin geliştirilmesi amacıyla 2014 yılı içerisinde müdürlüğümüzce 24 adet faaliyet düzenlenmiştir. Planlama yılı içersinde denetlenen işyeri bazında tespit edilen kayıt dışı çalışan sayısının bir önceki yıla göre artış oranı %66 olarak tespit edilmiştir. Ulusal hedeflerde belirtilen %20 lik oranın çok üzerindedir. Kayıt dışı çalışan sayısının düşürülmesi için daha etkin denetleme çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.. Yapılan denetimlerde tespit edilen tescilsiz işyeri sayısının bir önceki yıla göre artış oranı %50 dolaylarındadır. Bu da yine %5 lik ulusal hedeflerin üzerinde bir oran olarak göze çarpmaktadır. Sigorta prim gelirlerinin ve primlere ilişkin tüm alacakların tahsilatının arttırılması amacına yönelik olarak 2014 yılında işverenlere yönelik 1 adet, muhasebecilere yönelik 1 adet seminer düzenlenmiştir. Dönem içerisinde yapılan tahsilatlarda icra tahsilat tutarının bir önceki yıla göre artış oranı %13 olarak gerçekleşmiştir. Merkezi plan ve programlarda yer alan göstergelerin çoğu merkezi nitelikli olduğundan yerel hedef ve göstergelerle düzenlenmiş plan ve programlara ihtiyaç duyulmaktadır. Yerel ölçekli planlarla yapılacak değerlendirmelerin daha geçerli ve sağlıklı olacağı kanaatini taşımaktayız. İbrahim TAŞYAPAN Vali 1

31 T.C. VAN VALİLİĞİ Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ADRES: Selimbey Mah. 502 İpekyolu Bulvarı No:22/1 Yeni Adliye Sarayı Yanı İpekyolu/VAN Telefon : +90 (432) Faks : +90 (432) vanyatirimgov.tr 2

T.C. VAN VALİLİĞİ. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. VAN VALİLİĞİ. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van 2014-2014 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I. Genel Bilgiler İl Siyasi Haritası Nüfus Bilgileri Tablosu

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrük Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. VAN VALİLİĞİ. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrük Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrük Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van- 2015 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ GEREĞİNCE

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞKUR İl Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. VAN VALİLİĞİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞKUR İl Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞKUR İl Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van - 2015 1 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. VAN VALİLİĞİ. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 1 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Bütçe Daire Başkanlığı 2014 Yılı Programı BAKAN SUNUMU Kamunun yeniden yapılanması çalışmaları doğrultusunda, ülkemizdeki

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI Van Defterdarlığı 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

MALİYE BAKANLIĞI Van Defterdarlığı 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ MALİYE BAKANLIĞI Van Defterdarlığı 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 İÇİNDEKİLER I. Genel Bilgiler 4 İl Siyasi Haritası 4 2014 Yılı ADNKS Sonuçları 5 Kuruma Ait Bilgiler 6 II. III.

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENELGE 2016/

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENELGE 2016/ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : 71556981--E. Konu : 2016 Yılı Taşra Hedefleri GENELGE 2016/ Bilindiği üzere; Sosyal Güvenlik Kurumu Merkez Çalışma

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu

5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu 1 / 52 5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. Risk esaslı iç denetim yapılması hedeflenmiş

Detaylı

Tekirdağ SGK Müdürü KOTAN: Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün hedeflediği performansı yakaladı.

Tekirdağ SGK Müdürü KOTAN: Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün hedeflediği performansı yakaladı. Tekirdağ SGK Müdürü KOTAN: Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün hedeflediği performansı yakaladı. Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mahmut KOTAN, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün hedeflediği performansı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

İLAÇTA AR-GE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAKIŞI

İLAÇTA AR-GE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAKIŞI İLAÇTA AR-GE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAKIŞI DR. MUSTAFA KURUCA SGK BAŞKAN YARD. EKİM 2014 1 o o o o AR-GE NEDİR? AR-GE DEN BEKLENENLER NELERDİR? İLAÇ AR-GE SİNDE NEREDEYİZ? -SGKİLAÇ HARCAMALARI -GERİ ÖDEME

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI İl Sağlık Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

SAĞLIK BAKANLIĞI İl Sağlık Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU SAĞLIK BAKANLIĞI İl Sağlık Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van - 2015 I BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞTIR.

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2018 2017 2 HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Etimesgut Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10.05.2017 tarih ve 3422 sayılı yazısı doğrultusunda,

Detaylı

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ } Türkiye İş Kurumu 2003 tarihinde 4904 sayılı kanun ile kurulmuştur. } 665 sayılı KHK ile Bölge Çalışma Müdürlükleri

Detaylı

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 2016 AĞUSTOS ÖZET 2016 Dönemi Gerçekleşmeleri 2015 yılı ayında 5,2 milyar TL fazla veren bütçe, 2016 yılı ayında 3,6 milyar TL fazla vermiştir. 2015 yılı ayında 8,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Stratejik Planlama Çalışmaları

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İl Müftülüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İl Müftülüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İl Müftülüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van - 2015 I BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞTIR.

Detaylı

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 2 STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV-YETKĠ

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 GENELGE 2008/4 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Artışları konulu 2008/4 sayılı Genelge ekte yer almaktadır. yayımlanan 2008 Yılı

Detaylı

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 KASIM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 798 milyon TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 1 milyar TL fazla vermiştir. 215 yılı ayında 4,7 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı

Detaylı

PERFORMANSPROGRAMI 2013

PERFORMANSPROGRAMI 2013 PERFORMANSPROGRAMI 2013 StratejiGeliştirmeBaşkanlığı BütçeDaireBaşkanlığı ANKARA,2013 PERFORMANS PROGRAMI I 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI II Bakan Sunumu 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Kamunun yeniden

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe Daire Başkanlığı 2013 Yılı

PERFORMANS PROGRAMI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe Daire Başkanlığı 2013 Yılı 2013 PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe Daire Başkanlığı 2013 Yılı ii Bakan Sunumu Kamunun yeniden yapılanması çalışmaları doğrultusunda, ülkemizdeki kamu mali yönetimi ve kontrol

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YALOVA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Neden Mali Yönetim Reformu Mali disiplin Kaynak tahsisi ve kaynakların stratejik önceliklere göre kullanılması Etkinlik

Detaylı

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 EYLÜL ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 14,1 milyar TL açık veren bütçe, 216 yılı ayında 16,9 milyar TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 7,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 216

Detaylı

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 EKİM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 7,2 milyar TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 14 milyon TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 9,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı

Detaylı

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 217 217 Dönemi Gerçekleşmeleri 216 yılı ayında 7,9 milyar TL açık veren bütçe, 217 yılı ayında 13,7 milyar TL açık vermiştir. 216 yılı ayında 5,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 217 yılı ayında

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Satın Alma,

Detaylı

PROJE TABANLI ULUSLARARASI DEĞİŞİM PROGRAMI

PROJE TABANLI ULUSLARARASI DEĞİŞİM PROGRAMI PROJE TABANLI ULUSLARARASI DEĞİŞİM PROGRAMI Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı Yükseköğretim sisteminin uluslararasılaşması odaklı süreçlerinde, Niteliğin arttırılmasına yönelik hedefler doğrultusunda

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... vii GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU VE ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR

İÇİNDEKİLER. Önsöz... vii GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU VE ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR İÇİNDEKİLER Önsöz... vii GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU VE ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR 1.ÇALIŞMA HUKUKU... 3 2. ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR... 4 I- MİLLİ ÇALIŞMA HUKUKU KURULUŞLARI...

Detaylı

Performans Esaslı Bütçeleme Kamu idareleri i tarafından hazırlanan stratejik planlarda larda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyu

Performans Esaslı Bütçeleme Kamu idareleri i tarafından hazırlanan stratejik planlarda larda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ğ Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 2005 Performans Programı Salim DEMİRHAN Devlet Bütçe Uzmanı 12 Ocak 2004 Performans Esaslı Bütçeleme

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2012 YILI REHBERLİK SEMİNERLERİ. Meslek Mensupları Buluşması

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2012 YILI REHBERLİK SEMİNERLERİ. Meslek Mensupları Buluşması T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2012 YILI REHBERLİK SEMİNERLERİ Meslek Mensupları Buluşması 2012 1 Yeni yüzüyle SGK SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı yerine tek çatı: SGK Beş ayrı uygulama kanunu yerine tek kanun:

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Valilik DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. VAN VALİLİĞİ. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Valilik DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Valilik DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞTIR. 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU. Mali Hizmetler Müdürlüğü. 3 - Mali Yapının Güçlendirilmesi. 3.1 - Mali Yapının Güçlendirilmesi

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU. Mali Hizmetler Müdürlüğü. 3 - Mali Yapının Güçlendirilmesi. 3.1 - Mali Yapının Güçlendirilmesi Stratejik Hedef 3.1.1 - Gelirlerin artırılması 1 Kaçakların azaltılması -Kesin Hesap Tahakkuk Tahsil %89,02 %90 %92 karşılaştırması 2 Güncellemenin artırılması - Ayda %80 %82 %85 Güncellenen bilgi sayısı

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

O.D.T.Ü. Elektrik-Elektronik Mühendisliği. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Eğitimi (Tez Aşaması) İngilizce (Çok İyi), Almanca (Alman Kültür 8.

O.D.T.Ü. Elektrik-Elektronik Mühendisliği. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Eğitimi (Tez Aşaması) İngilizce (Çok İyi), Almanca (Alman Kültür 8. KİŞİSEL BİLGİLER Adı- Soyadı Doğum Yeri/Yılı Medeni Durumu E-posta Twitter Youtube Adem ONAR Bayburt/1968 Evli, 3 Çocuk Babası ademonar@gmail.com @adem_onar http://www.youtube.com/ademonar ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

2016 YILI BÜTÇESİ. 1 DAKA/2016 Bütçe

2016 YILI BÜTÇESİ. 1 DAKA/2016 Bütçe 2016 YILI BÜTÇESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. BÜTÇE... 4 2.1. GELİR BÜTÇESİ... 4 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR... 4 İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR... 4 BELEDİYELERDEN AKTARILAN

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Detaylı

2015 YILI BÜTÇESİ. 1 DAKA/2015 Bütçe

2015 YILI BÜTÇESİ. 1 DAKA/2015 Bütçe 2015 YILI BÜTÇESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. BÜTÇE... 4 2.1. GELİR BÜTÇESİ... 4 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR... 4 İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR... 4 BELEDİYELERDEN AKTARILAN

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı i Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Yıllık Faaliyet Raporu 01.01.2011 31.12.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii TABLOLAR LİSTESİ... iii 1. Satın

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI İÇ LARI DIŞ LAR 1 Performans Programının Hazırlanması 2-Sayıştay 3-4-Kalkınma Bakanlığı 5-6-Kamuoyu

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van- 2015 I BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

MART 2015 DÖNEMİ 2014 YILI MART AYINDA 5,1 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI MART AYINDA 6,8 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR.

MART 2015 DÖNEMİ 2014 YILI MART AYINDA 5,1 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI MART AYINDA 6,8 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. MART 215 DÖNEMİ 214 YILI MART AYINDA 5,1 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 215 YILI MART AYINDA 6,8 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. 214 YILI MART AYINDA 538 MİLYON TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞ İKEN 215 YILI MART AYINDA

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

SUR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. 1 Banka Değişikliği Dilekçe 30 Dakika

SUR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. 1 Banka Değişikliği Dilekçe 30 Dakika SUR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği Dilekçe 30 Dakika 2 3 4 5 6 Adres

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

1. GİRİŞ BÜTÇE... 3

1. GİRİŞ BÜTÇE... 3 2017 YILI BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 2 2. BÜTÇE... 3 2.1. GELİR BÜTÇESİ... 3 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR... 3 İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR... 3 BELEDİYELERDEN AKTARILAN

Detaylı

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Yönetici Özeti Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, mali yönetin ve kontrol sistemimizi

Detaylı

2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van - 2015 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ

Detaylı

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK Stratejik plandaki hedeflere yenilerini ekleyerek İş Planları ile takibini sağlamak TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi nin Gerektirdiği Standartları

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI

DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI www.nku.edu.tr DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI Varol BOZ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü 1 Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından

Detaylı

I. GİDER-GELİR BİLGİLERİ

I. GİDER-GELİR BİLGİLERİ I. GİDER-GELİR BİLGİLERİ 2014-2015-2016 YILI GİDER- GİDER GERÇEKLEME TABLOSU GİDER TAHMİN GİDER GERÇEKLEŞEN GİDER GERÇEKLEŞME ORANI GELİR TAMİN GELİR GERÇEKLEŞEN GELİR GERÇEKLEŞME ORANI 2016 396.699.477,19

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER...7 5510 SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... 15 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç... 25 MADDE 2 : Kapsam... 26 MADDE 3 : Tanımlar... 27 İKİNCİ KISIM

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2 / 23 R İ Z E Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 3 / 23 I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri

Detaylı

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka/Ptt Şube Değişikliği SİGORTALILIK DURUMU

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van - 2015 I BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

SSK TABAN VE TAVAN TUTARLARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/31

SSK TABAN VE TAVAN TUTARLARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/31 1 İstanbul, 28.01.2004 Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına

Detaylı

5510 sayılı Kanunla 2925 sayılı Kanunun bazı maddeleri yürürlükten kaldırılmış, bazı maddeleri ise değiştirilmiştir.

5510 sayılı Kanunla 2925 sayılı Kanunun bazı maddeleri yürürlükten kaldırılmış, bazı maddeleri ise değiştirilmiştir. 5510 sayılı Kanunla 2925 sayılı Kanunun bazı maddeleri yürürlükten kaldırılmış, bazı maddeleri ise değiştirilmiştir. 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra kamu idareleri hariç tarım ve orman işlerinde

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AMASYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞOVA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AMASYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞOVA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AMASYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞOVA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Detaylı

SGK Sürdürülebilirliği, Faturalar ve Yeni Uygulamalar

SGK Sürdürülebilirliği, Faturalar ve Yeni Uygulamalar SGK Sürdürülebilirliği, Faturalar ve Yeni Uygulamalar Yrd.Doç.Dr.Cengiz Konuksal SASDER 4.ULUSAL KONGRESİ, 5-8 KASIM 2015-ANTALYA YIL 2005- SSK CİBALİ YIL 2005- SSK CİBALİ YIL 2005 DEN 2015 E DEĞİŞEN NE?

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Başkan Acar 4. Ulusal Sağlık Kurultayına Katıldı

Başkan Acar 4. Ulusal Sağlık Kurultayına Katıldı Başkan Acar 4. Ulusal Sağlık Kurultayına Katıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: -BÜTÇEDEN SAĞLIK HARCAMALARINA 2012 YILINDA 47,8 MİLYAR LİRA AYRILDI -TÜRKİYE DE 3 MİLYON 447 BİN 166 KİŞİ DİYABET

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2015 YILI TAŞRA PERFORMANS HEDEFLERİ ÖLÇME KILAVUZU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2015 YILI TAŞRA PERFORMANS HEDEFLERİ ÖLÇME KILAVUZU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2015 YILI TAŞRA PERFORMANS HEDEFLERİ ÖLÇME KILAVUZU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Stratejik Yönetim ve Proje Daire Başkanlığı Ocak/2015 1 EYLEMLER Eylem No Eylem göstergesi Hedefi

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ekonomik sınıflama bazında bütçenin oransal dağılımı harcama durumu hizmet transferi 4.. 3.5. 3.. 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. hiz met transferi

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çanakkale 2016 1 SUNUŞ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) (01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012) 1 1. Takvimi Şekil 1: Kurumsal Gelişim, Yönetim, İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması Başlık KURUMSAL GELİŞİM,

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2016 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU AĞUSTOS / ADANA

T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU AĞUSTOS / ADANA T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU AĞUSTOS - 2014 / ADANA T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU... I-OCAK

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ HAZİRAN 2017 Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara

Detaylı

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ TEŞVİK UYGULAMA ve YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA - Nisan 2012 1 TEŞVİK NEDİR? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET RAPORU İLİŞKİSİ: PERFORMANS BİLGİLERİ TABLOLARI

PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET RAPORU İLİŞKİSİ: PERFORMANS BİLGİLERİ TABLOLARI PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET RAPORU İLİŞKİSİ: PERFORMANS BİLGİLERİ TABLOLARI Doç. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz 10 Mart 2010 Her İşin Başı: Politika Oluşturma, Planlama ve Bütçeleme Yönetimsel Başarı: Başarılı

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Artık çıkacak yapılandırmaların nasıl bir içeriğe sahip olduğunu önceden öngörmek mümkün olabiliyor. İşverenler için önemi.

Artık çıkacak yapılandırmaların nasıl bir içeriğe sahip olduğunu önceden öngörmek mümkün olabiliyor. İşverenler için önemi. Pazartesi, 22 Ağustos 206 4:00 Klasik hale gelmiş yapılandırma kanunlarımızdan biri daha geliyor. Gerçekten ekonominin sıkıntılı günler Artık çıkacak yapılandırmaların nasıl bir içeriğe sahip olduğunu

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.09.00/X-1093-52-76-40257 A n k a r a Konu : Geçici İş Göremezlik Ödeneği 16.01.2008 ve Emzirme Yardımı Ödemeleri GENELGE 2008/7 Kurumumuza devredilen SSK na tabi sigortalılarının

Detaylı

İzmir, 14 Aralık 2012 FATİH ACAR SGK BAŞKANI

İzmir, 14 Aralık 2012 FATİH ACAR SGK BAŞKANI GENEL DEĞERLENDİRME TOPLANTISI İzmir, 14 Aralık 2012 FATİH ACAR SGK BAŞKANI TAKDİM PLANI 1 SOSYAL GÜVENLİK REFORMU 2 3 REFORM SÜRECİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR REFORM SONRASI MEVCUT DURUM (2008

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ. İşsizlik Sigortası Ödemeleri

İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ. İşsizlik Sigortası Ödemeleri İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan sigortalılardan; hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde İŞKUR birimlerine veya elektronik ortamda

Detaylı

SAĞLIK HİZMETİ GERİ ÖDEMELERİ VE YALIN UYGULAMALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2017

SAĞLIK HİZMETİ GERİ ÖDEMELERİ VE YALIN UYGULAMALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2017 SAĞLIK HİZMETİ GERİ ÖDEMELERİ VE YALIN UYGULAMALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2017 Sağlık Hizmeti Geri Ödemeleri ile Yalın Uygulamaların İlişkisi 2 Sağlık Hizmeti Geri Ödemeleri ile Yalın

Detaylı

2010 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI MALİ HESAPLAR DETAYLARI 2011 YILI RAPORU Ocak 2012

2010 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI MALİ HESAPLAR DETAYLARI 2011 YILI RAPORU Ocak 2012 2010 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI MALİ HESAPLAR DETAYLARI 2011 YILI RAPORU Ocak 2012 Muhasebe Ödeme Birim Başkanlığı PROGRAMIN TANIMLANMASI Bu mali destek programı, Ajans uzmanlarının bölgede yapmış

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.08.0.SGB.0.03.00.00 / 5827 03/ 08 /2011 Konu : 2012-2014 Dönemi Yat. Prog. Haz.

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.08.0.SGB.0.03.00.00 / 5827 03/ 08 /2011 Konu : 2012-2014 Dönemi Yat. Prog. Haz. YATIRIM PROGRAMININ HAZIRLANMASI ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR 2011 Yılı Devlet Yatırım Programında olan ve 2011 yılı sonuna kadar ödenek yetersizliği veya inşaatın tamamlanamayacak olması nedeniyle 2012 yılında

Detaylı

2012 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART/2013 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanun Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar

Detaylı