T.C. VAN VALİLİĞİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. VAN VALİLİĞİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU"

Transkript

1 T.C. VAN VALİLİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van

2 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞTIR. 2

3 İÇİNDEKİLER I. Genel Bilgiler 4 İl Siyasi Haritası Yılı ADNKS Sonuçları 6 Kuruma Ait Bilgiler 7 Sosyal Güvenlk Kurumu II. Van Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü Yatırım ve Faaliyetlerinin Plan-Program Metinlerine Uygunluğu Analizi Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü 2014 Yılı Genel Kurumsal Yatırım Değerlendirme Tablosu Plan ve Program Metinlerinin Analiz Tablosu Değerlendirme Raporu Tablosu İl Valisinin Kurumsal Değerlendirmesi 3

4 I. GENEL BİLGİLER 4

5 Nüfus Bilgileri Tablosu S.NO İLCE ADI SAYISI * NÜFUS NÜFUS NÜFUS MAHALLE BAHÇESARAY BAŞKALE ÇALDIRAN ÇATAK EDREMİT ERCİŞ GEVAŞ GÜRPINAR İPEKYOLU 50 ** * * 10 MURADİYE ÖZALP SARAY TUŞBA 67 ** * * 2010 ve 2000 yıllarında kurulu olmayan merkez ilçe Nufus Miktarları TOPLAM * 6360 Sayılı Kanun ile Van ilinde, İpekyolu ve Tuşba ilçesi 2013 yılında kurulduğundan İlçe olarak 2010 ve 2000 yılları nufus sayımında belirtilmemiştir ** 6360 Sayılı Kanun ile Van ilinde, İpekyolu ve Tuşba ilçesi 2013 yılında kurulmuştur. 5

6 Kurum Bilgileri Personel Sayısı : 127 kişi Bina Özellikleri: 3 Blok 1 Bodrum Kat, Zemin Kat ve 2 Normal kat olmak üzere Toplam 4 Kattan oluşmakta olup, toplam 5536 m2 Araç Bilgisi: 1 Kiralık otomobil, Kutuma ait 1 minibüs, 2 otomobil olmak üzere toplam 4 adet Verilen Hizmetler: -Genel sağlık sigortası işlemlerinin yapılması -İşveren işlemlerinin yapılması - Yurtdışı sigortalı işlemlerinin yapılması Kurumumuz kapsamındaki tüm sigortalıların kendileri ile bakmakla yükümlü olunan kişilerin; - Sağlık güvencelerinin sağlanması, - Yol gündelik ücreti ödenmesi, - Tıbbi malzemelerinin temini. 4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılara; - İş göremezlik ödeneğinin verilmesi, - Emzirme yardımı yapılması, - Cenaze yardımı yapılması, - Evlenme yardımı yapılması, - Sürekli İş göremezlik geliri bağlanması - Maluliyet aylığının bağlanması, - Yaşlılık aylığının bağlanması, - Ölüm aylığının bağlanması 6

7 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI VAN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YATIRIM VE FAALİYETLERİNİN PLAN-PROGRAM METİNLERİNE UYGUNLUĞU ANALİZİ 7

8 Plan Ve Program Metinleri Analiz Tablosu BAKANLIK/KURUM STRATEJİK PLAN STRATEJİK PLANA İLİŞKİN NİCEL VERİLER PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMINA İLİŞKİN NİCEL VERİLER Sosyal Güvenlik Kurumu Dönemi Stratejik Planı Tema (varsa) Stratejik Amaç Hedef Strateji (Varsa) Performans Göstergesi 2014 Yılı Performans Programı Stratejik Amaç Performans Hedefi Faaliyet Performans Göstergesi TEMA 1. (varsa). Stratejik Amaç 1: Sosyal güvenlik sisteminde gelir ve gider arasındaki farkı azaltmak Hedef 1.1 Kayıt dışı istihdamı azaltmak Performans Hedefi Kayıt Dışı İstihdamın Azaltılması ve Sosyal Güvenlik Bilincinin Geliştirilmesi Faaliyetler 1. Sosyal Güvenlik Bilincini Arttırma Faaliyeti 2. Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Kapsamında Yapılan Rehberlik ve Denetim Faaliyeti Performans Göstergeleri 1. Kayıt dışı istihdamı azaltmak amacıyla yapılan bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti sayısı (30 adet) 2. Denetlenen işyeri bazında tespit edilen kayıt dışı çalışan sayısının bir önceki yıla göre artış oranı (%20) 3. Yapılan denetimlerde tespit edilen tescilsiz işyeri sayısının bir önceki yıla göre artış oranı (%5) 4. Kayıt dışı istihdam oranının bir önceki yıla oranı (%-2) Hedef 1.2 Prim ve prime ilişkin tüm Performans Hedefi Sigorta Prim Gelirlerinin ve Faaliyetler Sigorta Prim Gelirlerinin ve Primlere Performans Göstergeleri 1. İcra tahsilat tutarının bir 8

9 alacakların tahsilat oranını artırmak Primlere İlişkin Tüm Alacakların Tahsilatının Arttırılması İlişkin Tüm Alacakların Tahsilatının Arttırılması Faaliyeti önceki yıla göre artış oranı (%20) 2. Yıl içerisinde icra yoluyla satışa çıkarılan mal sayısının bir önceki yıla göre artış oranı (%20) 3. Yıl içerisinde icra yoluyla satıştan elde edilen gelirin bir önceki yıla göre artış oranı (%20) 4. Prim teşviklerinin duyurulması için yapılan çalışma sayısının bir önceki yıl yapılan çalışma sayısına oranı(işverene, işçiye, sektöre) (%20) 5. Özel sektörde sigortalıların asgari ücret üzerinden yapılan bildirim oranındaki azalış miktarı (%3) Hedef 1.3 Sağlık harcamalarını, sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlamadan, etkin ve verimli hale getirmek Performans Hedefi Sağlık Hizmetlerine Erişimin Arttırılması ve Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi Sağlanarak Sağlık Harcamalarının Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi Faaliyetler Sağlık Harcamaları Yönetim ve Kontrol Faaliyeti Performans Göstergeleri 1. Kişi başına ödenen tedavi harcama tutarının bir önceki yıla göre değişim oranı (%-10) 2. Kişi başına ödenen ilaç harcama tutarının bir önceki yıla göre değişim oranı (%-5) 3. Yapılan mevzuat düzenlemesi sayısı (3 adet) 4. Sağlık teknolojileri değerlendirme yöntemi kullanılarak değerlendirmesi yapılan sağlık hizmeti sayısı (1 adet) 9

10 Hedef 1.4 Kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak Performans Hedefi Kurum Kaynaklarının Yönetiminde Etkinliği ve Verimliliği Sağlamak Faaliyetler Mali Yönetim ve Kontrol Faaliyeti Performans Göstergeleri 1. Genel Yönetim Gideri Tutarı / Kurum Gelirleri Tutarı (%1,35) 2. MOSİP te geliştirilen uygulama sayısı (200 adet) 3. Yıllar itibariyle iç denetim programının gerçekleşme oranı (%95) Hedef 1.5 Yersiz ödeme yapılmasını önlemek Performans Hedefi Bilgi Teknolojileri Alt Yapısından Faydalanarak Yersiz Ödemelerin Önlenmesi Faaliyetler Hile ve Suistimallerin Tespit Edilmesinde Risk Analiz Modellerinin Kullanılması Faaliyeti Performans Göstergeleri Yersiz sağlık ödemelerinin toplam sağlık ödemelerine oranı (%1,5) TEMA 2. (varsa). Stratejik Amaç 2: Hizmet kalitesini sürekli geliştirmek Hedef 2.1 Etkin bir insan kaynakları sistemi oluşturmak Performans Hedefi İnsan Kaynakları Yönetiminde Fırsat Eşitliğini Sağlamak ve Verilen Eğitim Sayısını Arttırmak Faaliyetler Eğitim Planlama, Düzenleme ve Uygulama Faaliyeti Performans Göstergeleri 1. Kişi başına verilen eğitim saati (Yüz Yüze Eğitim) (24,5 saat) 2. Kişi başına verilen eğitim saati (Video Konferans) (6,5 saat) 3. Kişi başına verilen eğitim saati (E - Öğrenme) (13 saat) 4. Hizmet içi eğitim alan personel sayısının toplam personel sayısına oranı (Yüz Yüze Eğitim) (%38,2) 5. Hizmet içi eğitim alan personel sayısının toplam personel sayısına oranı (Video Konferans) (%6,08) 6. Kişisel gelişim eğitimleri alan personel sayısının toplam personel sayısına oranı (Yüz Yüze Eğitim) (%5,8) 7. Kişisel gelişim eğitimleri 10

11 Hedef 2.2 Bilgi teknolojilerinden en üst seviyede yararlanmak Performans Hedefi Kurum İçin Gerekli Yazılımların Yapılması ve Temin Edilmesi, Yazılımlar İçin Gerekli Donanım Altyapılarının Oluşturulması, Var Olanların Sistematik Olarak Güçlendirilmesi Faaliyetler Bilişim Teknolojileri Faaliyeti alan personel sayısının toplam personel sayısına oranı (Yüz Yüze Eğitim) (%0,8) 8. E-öğrenme modüllerinin toplam tamamlanma oranının toplam modül sayısına oranı (%3,8) 9. E-öğrenme ile gerçekleştirilen uzaktan eğitim uygulama sayısı (54 adet) 10. E-öğrenme ile güncellemesi tamamlanan uzaktan eğitim uygulama sayısının toplam uzaktan eğitim uygulama sayısına oranı (%88) Performans Göstergeleri 1. Kurumsal sistemlerin kesilme, hata verme oranı (%1) 2. Kurumsal sistemlerin iyileştirilmesi ve kapasite artırımı (%90) 3. Doküman Yönetim Sistemi ile entegre edilen uygulama sayısı (3 adet) 4. Doküman Yönetim Sisteminde üretilen toplam evrak sayısı ( adet) 5. Gerçekleştirilen ve revize edilen uygulama sayısı (22 adet) 6. Gerçekleştirilen Mobil Uygulama Sayısı (17 adet) 7. Entegre sigortacılık uygulamalarında artış oranı (%10) 11

12 Hedef 2.3 Hukuk hizmetlerini etkili hale getirmek Hedef 2.4 İletişim sisteminin etkililiğini artırmak Hedef 2.5 Hizmet süreçlerini etkin ve verimli hale getirmek Performans Hedefi Hukuk Hizmetlerinin Hızlı ve Verimli Olmasının Sağlanması, Etkinliğinin Arttırılması Performans Hedefi Bilgiye Kolay Erişimin Sağlanması, Bilgi Edinme Birimlerinin İşlevselliğinin Arttırılması ve İletişim Sisteminin Geliştirilmesi Performans Hedefi Mevzuatın Yeterli, Kolay Anlaşılabilir ve Ulaşılabilir Hale Getirilmesi, Vatandaş Odaklı Çalışma Anlayışıyla Hizmetlerin Gerçekleştirilmesi, Hizmet Alanların ve Çalışanların Memnuniyetinin Yükseltilmesi Faaliyetler Hukuk Hizmetleri Faaliyeti Faaliyetler İletişim ve Haberleşme Faaliyeti Faaliyetler Hizmet Kalitesini ve İş Süreçlerini Geliştirme Faaliyeti Performans Göstergeleri Kartoteks sistemine dâhil edilen dava ve mütalaa sayısının toplam dava ve mütalaa sayısına oranı (%100) Performans Göstergeleri 1. Çağrı Merkezince cevaplanan taleplerin ilk kontakta çözüm oranı (%90) 2. SGK İletişim sisteminin geliştirilmesine yönelik oluşturulan uygulama sayısı (20 adet) 3. SGK TV tarafından yapılacak program sayısı (100 adet) 4. SGK TV Kurumsal Bilgi Ekranı Yayın Noktası (500 adet) 5. Kurulan KİOKS sayısı (60 adet) Performans Göstergeleri 1. Bitirilen (İl Müdürlüğü, SGM, Arşiv) İnşaat sayısı (30 adet) 2. Tamamlanan Onarım/Planlanan onarım (%80) 3. Dökümante edilen iş süreçlerinin artış oranı (%50) 4. İyileştirilen süreç sayısı (81 adet) 5. Emeklilik hizmetleri hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik düzenlenen faaliyet sayısı (41 adet) 6. 4/b sigortalıları için e- 12

13 ödenek ten düzenlenen istirahat raporu sayısının toplam 4/b istirahat raporu sayısına oranı (%60) 13

14 Yıllık Yatırım Faaliyetleri İcmal Raporu Yatırımcı Kuruluş Sektörü Toplam Proje Sayısı Toplam Proje Bedeli (TL) PROJELERDE KULLANILANFİNASMAN KAYNAKLARI Önceki Yıllar Toplam Harcama Tutarı (TL) Van İLİ 2014 YILI SGK MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL YATIRIM DEĞERLENDİRMESİ (TL) 2014 Yılı Merkezi Bütçe Tahsisi Müdürlüğün 2014 yılında herhangi bir yatırımı yoktur Mevcut değil Mevcut değil Mevcut değil 2014 Yılı İç Kredi Tutarı Mevcut değil 2014 Yılı Dış Kredi Tutarı Mevcut değil 2014 Yılı Öz Kaynak Mevcut değil 2014 Yıl Hibe Mevcut değil Mevcut değil 2014 Yıl İçi Harcama (TL) Mevcut değil Toplam Harcama (TL) Biten Proje Sayısı Devam Eden Proje Sayısı Başlanmamış Proje Sayısı Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Mevcut değil Mevcut değil Mevcut değil Mevcut değil Mevcut değil 14

15 Mevcut değil Proje Adı Proje Başlama Yılı Proje Tutarı* Van İli SGK Müdürlüğü 2014 Yılı Yatırımları (TL) Yatırımın Önceki Yıllar Durumu Önceki Yıllar Harcaması Fiziki Gerçekleşme (%)** Nakdi Gerçekleşme (%)** 2014 Yılı Ödeneği 2014 Yılı Aktarılan Ödenek 2014 Yılı Harcamas ı Toplam Fiziki Gerçekleşm e (%) Toplam Nakdi Gerçekleşme (%) TOPLAM 15

16 31/12/2014 Tarihi İtibariyle 2015 Yılına Devredilen İş Ve Ödenek İcmal Tablosu NO 1 Mevcut değil 2 3 Birimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı / Van İli 2014 Yılı Toplam Proje Sayısı 2014 Yılı Proje Ödenek Toplamı 2014 Yılı Biten Proje Sayısı 2015 Yılında Devam Eden Proje Sayısı 2015 Yılına Devreden Ödenek Toplamı TOPLAM 16

17 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim Van Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Sosyal Güvenlik Kurumu Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı SA H - PH PG Faaliyet Stratejik Amaç 1: Sosyal güvenlik sisteminde gelir ve gider arasındaki farkı azaltmak Hedef 1.1Kayıt dışı istihdamı azaltmak Performans Hedefi: Kayıt Dışı İstihdamın Azaltılması ve Sosyal Güvenlik Bilincinin Geliştirilmesi PG1. Kayıt dışı istihdamı azaltmak amacıyla yapılan bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti sayısı (24 adet) PG2. Denetlenen işyeri bazında tespit edilen kayıt dışı çalışan sayısının bir önceki yıla göre artış oranı (%20) PG3. Yapılan denetimlerde tespit edilen tescilsiz işyeri sayısının bir önceki yıla göre artış oranı (%5) PG4. Kayıt dışı istihdam oranının bir önceki yıla oranı (%-2) F1.Sosyal Güvenlik Bilincini Arttırma Faaliyeti F2. Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Kapsamında Yapılan Rehberlik ve Denetim Faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 24 (+) PG2 %66 (-) PG3 %50 (-) PG4 % (-) Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F1 F2 Sosyal Güvenlik Bilincinin artırılmasına yönelik il bazında altışar aylık dönemde =24 adet faaliyet öngörülmüş il müdürlüğümüzce yıllık 24 adet bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti hedeflenmiş ve İl Müdürlüğümüzce 24 adet bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir yılında 246 adet işyeri, 2014 yılında ise 397 adet işyeri denetlenmiştir. 17

18 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim Van Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Sosyal Güvenlik Kurumu Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı SA H - PH PG Faaliyet Stratejik Amaç 1: Sosyal güvenlik sisteminde gelir ve gider arasındaki farkı azaltmak Hedef 1.2Prim ve prime ilişkin tüm alacakların tahsilat oranını artırmak Performans Hedefi: Sigorta Prim Gelirlerinin ve Primlere İlişkin Tüm Alacakların Tahsilatının Arttırılması PG1. İcra tahsilat tutarının bir önceki yıla göre artış oranı (%20) PG2. Yıl içerisinde icra yoluyla satışa çıkarılan mal sayısının bir önceki yıla göre artış oranı (%20) PG3. Yıl içerisinde icra yoluyla satıştan elde edilen gelirin bir önceki yıla göre artış oranı (%20) PG4. Prim teşviklerinin duyurulması için yapılan çalışma sayısının bir önceki yıl yapılan çalışma sayısına oranı(işverene, işçiye, sektöre) (%20) PG5. Özel sektörde sigortalıların asgari ücret üzerinden yapılan bildirim oranındaki azalış miktarı (%3) F1. Sigorta Prim Gelirlerinin ve Primlere İlişkin Tüm Alacakların Tahsilatının Arttırılması Faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 %13 (-) PG2 %0 (-) PG3 %0 (-) PG4 PG5 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F yılında işverenlere yönelik 1 adet, muhasebecilere yönelik 1 adet seminer düzenlenmiştir. 18

19 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim Van Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Sosyal Güvenlik Kurumu Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı SA H - PH PG Faaliyet Stratejik Amaç 1: Sosyal güvenlik sisteminde gelir ve gider arasındaki farkı azaltmak Hedef 1.3 Sağlık harcamalarını, sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlamadan, etkin ve verimli hale getirmek Performans Hedefi: Sağlık Hizmetlerine Erişimin Arttırılması ve Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi Sağlanarak Sağlık Harcamalarının Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi PG1. Kişi başına ödenen tedavi harcama tutarının bir önceki yıla göre değişim oranı (%-10) PG2. Kişi başına ödenen ilaç harcama tutarının bir önceki yıla göre değişim oranı (%-5) PG3. Yapılan mevzuat düzenlemesi sayısı (3 adet) PG4. Sağlık teknolojileri değerlendirme yöntemi kullanılarak değerlendirmesi yapılan sağlık hizmeti sayısı (1 adet) F1. Sağlık Harcamaları Yönetim ve Kontrol Faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 PG2 PG3 PG4 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F1 19

20 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim Van Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Sosyal Güvenlik Kurumu Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı SA H - PH PG Faaliyet Stratejik Amaç 1: Sosyal güvenlik sisteminde gelir ve gider arasındaki farkı azaltmak Hedef 1.4Kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak Performans Hedefi: Kurum Kaynaklarının Yönetiminde Etkinliği ve Verimliliği Sağlamak PG1. Genel Yönetim Gideri Tutarı / Kurum Gelirleri Tutarı (%1,35) PG2. MOSİP te geliştirilen uygulama sayısı (200 adet) PG3. Yıllar itibariyle iç denetim programının gerçekleşme oranı (%95) F1. Mali Yönetim ve Kontrol Faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 PG2 PG3 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F1 20

21 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim Van Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Sosyal Güvenlik Kurumu Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı SA Stratejik Amaç 1: Sosyal güvenlik sisteminde gelir ve gider arasındaki farkı azaltmak H - PH Hedef 1.5 Yersiz ödeme yapılmasını önlemek Performans Hedefi: Bilgi Teknolojileri Alt Yapısından Faydalanarak Yersiz Ödemelerin Önlenmesi PG PG1. Yersiz sağlık ödemelerinin toplam sağlık ödemelerine oranı (%1,5) Faaliyet F1. Hile ve Suistimallerin Tespit Edilmesinde Risk Analiz Modellerinin Kullanılması Faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F1 21

22 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim Van Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Sosyal Güvenlik Kurumu Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı SA H - PH PG Faaliyet Stratejik Amaç 2:Hizmet kalitesini sürekli geliştirmek Hedef 2.1Etkin bir insan kaynakları sistemi oluşturmak Performans Hedefi: İnsan Kaynakları Yönetiminde Fırsat Eşitliğini Sağlamak ve Verilen Eğitim Sayısını Arttırmak PG1. Kişi başına verilen eğitim saati (Yüz Yüze Eğitim) (24,5 saat) PG2. Kişi başına verilen eğitim saati (Video Konferans) (6,5 saat) PG3. Kişi başına verilen eğitim saati (E - Öğrenme) (13 saat) PG4. Hizmet içi eğitim alan personel sayısının toplam personel sayısına oranı (Yüz Yüze Eğitim) (%38,2) PG5. Hizmet içi eğitim alan personel sayısının toplam personel sayısına oranı (Video Konferans) (%6,08) PG6. Kişisel gelişim eğitimleri alan personel sayısının toplam personel sayısına oranı (Yüz Yüze Eğitim) (%5,8) PG7. Kişisel gelişim eğitimleri alan personel sayısının toplam personel sayısına oranı (Yüz Yüze Eğitim) (%0,8) PG8. E-öğrenme modüllerinin toplam tamamlanma oranının toplam modül sayısına oranı (%3,8) PG9. E-öğrenme ile gerçekleştirilen uzaktan eğitim uygulama sayısı (54 adet) PG10. E-öğrenme ile güncellemesi tamamlanan uzaktan eğitim uygulama sayısının toplam uzaktan eğitim uygulama sayısına oranı (%88) F1. Eğitim Planlama, Düzenleme ve Uygulama Faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 PG2 PG3 PG4 22

23 PG5 PG6 PG7 PG8 PG9 PG10 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F1 23

24 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim Van Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Sosyal Güvenlik Kurumu Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı SA Stratejik Amaç 2:Hizmet kalitesini sürekli geliştirmek H - PH Hedef 2.2Bilgi teknolojilerinden en üst seviyede yararlanmak Performans Hedefi: Kurum İçin Gerekli Yazılımların Yapılması ve Temin Edilmesi, Yazılımlar İçin Gerekli Donanım Altyapılarının Oluşturulması, Var Olanların Sistematik Olarak Güçlendirilmesi PG PG1. Kurumsal sistemlerin kesilme, hata verme oranı (%1) PG2. Kurumsal sistemlerin iyileştirilmesi ve kapasite artırımı (%90) PG3. Doküman Yönetim Sistemi ile entegre edilen uygulama sayısı (3 adet) PG4. Doküman Yönetim Sisteminde üretilen toplam evrak sayısı ( adet) PG5. Gerçekleştirilen ve revize edilen uygulama sayısı (22 adet) PG6. Gerçekleştirilen Mobil Uygulama Sayısı (17 adet) PG7. Entegre sigortacılık uygulamalarında artış oranı (%10) Faaliyet F1. Bilişim Teknolojileri Faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 PG2 PG3 24

25 PG4 PG5 PG6 PG7 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F1 25

26 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim Van Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Sosyal Güvenlik Kurumu Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı SA Stratejik Amaç 2:Hizmet kalitesini sürekli geliştirmek H - PH Hedef 2.3Hukuk hizmetlerini etkili hale getirmek Performans Hedefi: Hukuk Hizmetlerinin Hızlı ve Verimli Olmasının Sağlanması, Etkinliğinin Arttırılması PG PG1. Kartoteks sistemine dâhil edilen dava ve mütalaa sayısının toplam dava ve mütalaa sayısına oranı (%100) Faaliyet F1. Hukuk Hizmetleri Faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F1 26

27 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim Van Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Sosyal Güvenlik Kurumu Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı SA H - PH PG Faaliyet Stratejik Amaç 2:Hizmet kalitesini sürekli geliştirmek Hedef 2.4İletişim sisteminin etkililiğini artırmak Performans Hedefi: Bilgiye Kolay Erişimin Sağlanması, Bilgi Edinme Birimlerinin İşlevselliğinin Arttırılması ve İletişim Sisteminin Geliştirilmesi PG1. Çağrı Merkezince cevaplanan taleplerin ilk kontakta çözüm oranı (%90) PG2. SGK İletişim sisteminin geliştirilmesine yönelik oluşturulan uygulama sayısı (20 adet) PG3. SGK TV tarafından yapılacak program sayısı (100 adet) PG4. SGK TV Kurumsal Bilgi Ekranı Yayın Noktası (500 adet) PG5. Kurulan KİOKS sayısı (60 adet) F1. İletişim ve Haberleşme Faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 PG2 PG3 PG4 PG5 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F1 27

28 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim Van Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Sosyal Güvenlik Kurumu Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı SA Stratejik Amaç 2:Hizmet kalitesini sürekli geliştirmek H - PH Hedef 2.5Hizmet süreçlerini etkin ve verimli hale getirmek Performans Hedefi: Mevzuatın Yeterli, Kolay Anlaşılabilir ve Ulaşılabilir Hale Getirilmesi, Vatandaş Odaklı Çalışma Anlayışıyla Hizmetlerin Gerçekleştirilmesi, Hizmet Alanların ve Çalışanların Memnuniyetinin Yükseltilmesi PG PG1. Bitirilen (İl Müdürlüğü, SGM, Arşiv) İnşaat sayısı (30 adet) PG2. Tamamlanan Onarım/Planlanan onarım (%80) PG3. Dökümante edilen iş süreçlerinin artış oranı (%50) PG4. İyileştirilen süreç sayısı (81 adet) PG5. Emeklilik hizmetleri hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik düzenlenen faaliyet sayısı (41 adet) PG6. 4/b sigortalıları için e-ödenek ten düzenlenen istirahat raporu sayısının toplam 4/b istirahat raporu sayısına oranı (%60) Faaliyet F1. Hizmet Kalitesini ve İş Süreçlerini Geliştirme Faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 PG2 PG3 PG4 28

29 PG5 PG6 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F1 29

30 İl Valisinin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne Yönelik Kamu Yatırımları ve Stratejik Plan ve Performans Programı Hedeflerine Yönelik Kurumsal Değerlendirmesi Sosyal Güvenlik Kurumu nun yıllarını kapsayan Stratejik Plan ında Kaliteli, adil, kolay erişilebilir, insan odaklı hizmet veren, aktüeryal ve mali açıdan sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemini yürütmek ve geliştirmek kurumun misyonu olarak belirlenmiştir. SGK Van İl Müdürlüğü 127 personeli ile bu misyonu ilimizde yerine getirmeye çalışmakta ve Onuncu Kalkınma Planında da ifade edildiği şekilde Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadele edilmesi politikalar doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Belirlenen ilkeler doğrultusunda SGK Van İl Müdürlüğünün 2014 yılı faaliyetleri ve bu faaliyetlerin merkezi düzede hazırlanan plan ve programlara uygunluğuna ilişkin değerlendirme aşağıda sunulmuştur; Kayıt dışı İstihdamın azaltılması ve sosyal güvenlik bilincinin geliştirilmesi amacıyla 2014 yılı içerisinde müdürlüğümüzce 24 adet faaliyet düzenlenmiştir. Planlama yılı içersinde denetlenen işyeri bazında tespit edilen kayıt dışı çalışan sayısının bir önceki yıla göre artış oranı %66 olarak tespit edilmiştir. Ulusal hedeflerde belirtilen %20 lik oranın çok üzerindedir. Kayıt dışı çalışan sayısının düşürülmesi için daha etkin denetleme çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.. Yapılan denetimlerde tespit edilen tescilsiz işyeri sayısının bir önceki yıla göre artış oranı %50 dolaylarındadır. Bu da yine %5 lik ulusal hedeflerin üzerinde bir oran olarak göze çarpmaktadır. Sigorta prim gelirlerinin ve primlere ilişkin tüm alacakların tahsilatının arttırılması amacına yönelik olarak 2014 yılında işverenlere yönelik 1 adet, muhasebecilere yönelik 1 adet seminer düzenlenmiştir. Dönem içerisinde yapılan tahsilatlarda icra tahsilat tutarının bir önceki yıla göre artış oranı %13 olarak gerçekleşmiştir. Merkezi plan ve programlarda yer alan göstergelerin çoğu merkezi nitelikli olduğundan yerel hedef ve göstergelerle düzenlenmiş plan ve programlara ihtiyaç duyulmaktadır. Yerel ölçekli planlarla yapılacak değerlendirmelerin daha geçerli ve sağlıklı olacağı kanaatini taşımaktayız. İbrahim TAŞYAPAN Vali 1

31 T.C. VAN VALİLİĞİ Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ADRES: Selimbey Mah. 502 İpekyolu Bulvarı No:22/1 Yeni Adliye Sarayı Yanı İpekyolu/VAN Telefon : +90 (432) Faks : +90 (432) vanyatirimgov.tr 2

T.C. VAN VALİLİĞİ. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrük Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. VAN VALİLİĞİ. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrük Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrük Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van- 2015 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ GEREĞİNCE

Detaylı

2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van - 2015 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Valilik DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. VAN VALİLİĞİ. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Valilik DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Valilik DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞTIR. 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van- 2015 BU RAPOR 3152 YILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞTIR.

Detaylı

2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van - 2015 I BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Van İl Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Van İl Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Van İl Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van - 2015 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ GEREĞİNCE

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolları 11.Bölge Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. VAN VALİLİĞİ. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolları 11.Bölge Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van - 2015 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2010-2014 STRATEJİK PLANI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2010-2014 STRATEJİK PLANI I Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Plan (2010-2014) ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İTİYAT HALİNE GETİREN MİLLETLER, ÖNCE HAYSİYETLERİNİ, SONRA HÜRRİYETLERİNİ

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 2013 YILI İZLEME RAPORU

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 2013 YILI İZLEME RAPORU 1 İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 2013 YILI İZLEME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2014 2 ÖNSÖZ Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU. 2012 FAALiYET RAPORU. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2012 YILI FAALİYET RAPORU. 2012 FAALiYET RAPORU. Strateji Geliştirme Başkanlığı 2012 FAALiYET RAPORU Strateji Geliştirme Başkanlığı 2012 YILI FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Başkanlığı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Stratejik Yönetim Daire Başkanlığı 2012

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Stratejik Yönetim Daire Başkanlığı 2013 YILI FAALİYET RAPORU Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden rahat yaşama yollarını aramayı

Detaylı

2010 YILI FAALİYET RAPORU

2010 YILI FAALİYET RAPORU 2010 Yılı Faaliyet Raporu 2010 YILI FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Başkanlığı Sosyal 1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Stratejik Yönetim ve Planlama Daire Başkanlığı 2010 YILI

Detaylı

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU 2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU Bu Rapor; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır Mali Planlar ve Performans Programı Stratejik

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MART 2013 1 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ABDULLAH GÜL CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞBAKAN BAKAN SUNUŞU Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de çağdaş mali yönetimin temel ilke ve kurallarını

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 2015-2019 STRATEJİK PLAN İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR DİZİNİ...iii GRAFİKLER DİZİNİ...iii ŞEKİLLER DİZİNİ...iii KISALTMALAR...iv GİRİŞ... 1 I. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ... 2 A. Yasal Çerçeve...

Detaylı

DAİRE BAŞKANININ SUNUŞU

DAİRE BAŞKANININ SUNUŞU DAİRE BAŞKANININ SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41 inci maddesi gereğince mali saydamlık ve hesap verebilirliği artırmak üzere kamu idarelerince faaliyet raporu hazırlanması uygulamasına

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2009 BAŞKAN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun amacı, kalkınma planları

Detaylı

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU 10 2010 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 358 Ankara 2010 2010 YILI FAALİYET RAPORU ...BU ULUSA VE ÜLKEYE HİZMET GÖREVİ BİTMEYECEKTİR. yılında tüm dünyaya yayılarak 2009 yılında zirve yapan 2008 son ekonomik

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 BiRiM FAALiYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 GENEL BİLGİLER... 3 MİSYON... 3 VİZYON... 3 YETKİ VE SORUMLULUK... 4 GÖREVLERİ... 4 İDAREYE

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU

2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Stratejik Yönetim ve Proje Daire Başkanlığı 2014 YILI FAALİYET RAPORU Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden,

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Çağdaş bir kamu yönetimi sistemi oluşturmanın evrensel kuralları vardır.

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU (2002-2013)

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU (2002-2013) 2013 Sayı 11 SOSYAL GÜVENLİK SOSYAL GÜVENLİK REFORMU (2002-2013) EMEKLİLERE YÖNELİK DÜZENLEMELER SAĞLIK ALANINDA YAPILAN DÜZENLEMELER SİGORTA VE PRİMLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER ENGELLİLERE VE YETİMLERE İLİŞKİN

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI M. EMİN ZARARSIZ IN BASIN TOPLANTISI 18 Ocak 2011 ANKARA

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI M. EMİN ZARARSIZ IN BASIN TOPLANTISI 18 Ocak 2011 ANKARA SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI M. EMİN ZARARSIZ IN BASIN TOPLANTISI 18 Ocak 2011 ANKARA Değerli basın mensupları, Bir yılı geride bırakıp yeni bir yıla girmemiz nedeniyle, Kurum olarak 2010 yılında gerçekleştirdiklerimiz

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 3 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, misyonunda da belirtildiği üzere yüksek öğrenim gençliğinin

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU STRATEJİK PLANI 2015-2019

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU STRATEJİK PLANI 2015-2019 STRATEJİK PLAN i ii STRATEJİK PLAN iii iv Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden rahat yaşama yollarını aramayı itiyat haline getiren milletler; önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra istiklallerini

Detaylı

Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur.

Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. BAKAN SUNUŞU DR. MEHMET MÜEZZİNOĞLU SAĞLIK BAKANI Bakanlığımız, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI I T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2013 Yılı PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI www.strateji.gov.tr II III İdareciler, Bana içten sevgilerini haykıranlar, yarım asırdan beri büyük Türk Ulusunun

Detaylı

Hazine Müsteşarlığı. 2008 Yılı. Faaliyet Raporu

Hazine Müsteşarlığı. 2008 Yılı. Faaliyet Raporu Hazine Müsteşarlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu ii BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının ulusal hedeflerimize uygun olarak şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde etkili ve verimli bir şekilde kullanılması,

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2015 YÖNETİCİ SUNUŞU Yükseköğretimde son yıllarda oldukça büyük bir gelişme yaşanmaktadır. Bu nedenle

Detaylı