KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1275 KAHRAMANMARAŞ'IN İĞNE YAPRAKLI ORMANLARINDA GÖZLENEN BAZI BÖCEK TÜRLERİ VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1275 KAHRAMANMARAŞ'IN İĞNE YAPRAKLI ORMANLARINDA GÖZLENEN BAZI BÖCEK TÜRLERİ VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER"

Transkript

1 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1275 KAHRAMANMARAŞ'IN İĞNE YAPRAKLI ORMANLARINDA GÖZLENEN BAZI BÖCEK TÜRLERİ VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Doç. Dr. Mehmet KANAT* Özet İğne yapraklı ağaç türlerinden bölgede ağırlıklı olarak kızılçam ağaç türü mevcuttur yılları arasında özellikle kızılçam ormanlarında Thaumetopoea pityocampa (Schiff.) zararı yoğun olarak gözlenmiştir. Zarardan dolayı yer yer ağaçlar yapraklarını tamamen kaybetmiş, zarar sona erdiğinde ise yeniden yapraklanmalardır. Karaçamların sürgünlerinde zarar yapan Rhyacionia buoliana (Den. & Schiff.) Göksün bölgesinde yıllarında Göksun karaçam ormanlarında populasyonunda artış gözlenmiştir. Kabuk böceklerinden Orthotomicus erosus (Wool.) bölgede yoğun olarak kızılcam ve karaçam, Pityokteines curvidens (Germ.) ise göknar ağaçlarının gövdelerinde zarar yaparak yer yer kurumalara yol açmaktadırlar. P. curvidens ile mücadele amacıyla feromon tuzaklarında her iki generasyon boyunca toplam adet ergin birey yakalanmıştır. Bölgede karaçam ağaçlarının yaprakları ile beslenerek zarar veren Calliptamus italicus L. karaçam ormanlarında, Diprion pini (L.) ve Neodiprion sertifer (Geoff.) ise göksün karaçam ormanlarında gözlenmiştir. Karaçam ağaçlarının hem sürgün hem de gövdelerinde zarar yapan Blastophagus piniperda (L.) ve Blastophagus minör (Htg.) türlerine ise Andırın karaçam ormanlarında rastlanmıştır. Bu zararlılara karşı genellikle mekanik, kimyasal kısmen de biyolojik mücadele şekilleri uygulanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Zararlı böcek türleri, İğne yapraklı ormanlar, Kahramanmaraş Some Insect Species on the Kahramanmaraş Conifer Forests and The Measures Should be Taken Against Them Calabrian pine is extensively found in Kahramanmaraş region. Damage of Thaumetopoea pityocampa (Schiff.) has greatly been betvveen years on the calabrian pine. Due to damage of T. Pityocampa, needles of calabrian pine trees was greatly eaten. Damage of Rhyacionia buoliana (Den. & Schiff.) is found on the crimean pine shoots in Goksun region betvveen years. Damage of Orthotomicus erosus (Wool.) is found on the calabrian and crimean pines, Pityokteines curvidens (Germ.) is found on the fir forests, Calliptamus italicus L., Diprion pini (L.), Neodiprion sertifer (Geoff.), Blastophagus piniperda (L.) and Blastophagus minör (Htg.) is found on the crimean pine forests in the Goksun, Baskonu and Andirin regions. Mechanical, Chemical and Biological cntrol methods against this harmful insects in the region. Key Words: Harmful insect species, Conifer forests, Kahramanmaraş * KSÜ Orman Fakültesi

2 1276 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1.Giriş XX. yüzyılda gittikçe artan nüfusun çeşitli gereksinimlerini karşılamada doğal kaynakların büyük katkısı bulunmaktadır. Doğal kaynaklar içerisinde en önemlilerinden biri olan ve ulusal ekonomideki değerleri gün geçtikçe artan ormanların geliştirilmesi ve korunması kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir. Artan kereste ihtiyacını karşılamak amacıyla hızlı gelişen orman ağacı türlerinin önemi daha da artmıştır. Ülkemiz odun hammaddesi bakımından sürekli bir talep açığı ile karşı karşıya bulunmaktadır. Nüfusumuz hızla arttığı için odun hammaddesine olan ihtiyaçta gittikçe artmaktadır. Buna ek olarak orman alanlarımız gittikçe daralmakta, mevcut ormanlarımızın verim gücü, odun ve odun türevi olan maddelere duyulan ihtiyacı karşılamada yetersiz kalmaktadır. Gelecek yıllardaki talep açığını kapatmak, hiç olmazsa biraz azaltmak için alınması gereken önlemlerden biriside verimsiz yada verim gücü düşük olan orman alanlarını, verim gücü yüksek ve genetik bakımdan üstün türlerle ve ırklarla ağaçlandırmaktır (Işık ve ark., 1987). Kahramanmaraş Bölgesi ormanlık alan bakımından (%36) ülkemiz ormanlık alanından (%26) daha fazla bir orana sahiptir. Ancak, her geçen gün ormanlık alanlar çeşitli abiyotik ve biyotik faktörler yüzünden olumsuz etkilenmektedir. Biyotik faktörler kapsamında yer alan zararlı böcekler bu konuda önem arz etmektedirler. Populasyon artışları sonucunda böcek zararlarından dolayı ağaçlarda artım kayıpları yer yer de kurumalar görülmektedir. Kahramanmaraş Bölgesinde hem Akdeniz iklim tipi hem de karasal iklim tipi gözükmekte, buna paralel olarak ağaç türleri de farklılık arz etmektedir. Hızlı gelişen orman ağacı olan kızılçam (Pinus brutia Ten.) ağaç türü ülkemizde geniş bir yayılış göstermektedir. Kızılçam, Doğu Akdeniz havzasında yetişen bir orman ağacı türüdür. Başlıca yayılışını Türkiye'de yapmakta; Güney ve Batı Anadolu bölgelerindeki ağaçlandırma çalışmalarında öteki türlere nazaran daha çok kullanılmaktadır. Deniz düzeyinden başlayarak Güney Anadolu'da metreye, Batı Anadolu'da metreye, Kuzey Anadolu'da da metre yükseltilere kadar çıkmaktadır. Bu yatay ve dikey yayılış alanları içinde kızılçam değişik ekolojik özellikler gösteren alanlarda yetişmektedir (Işık ve Ark., 1987). Araştırma alanı olarak seçilen Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ormanlarının alansal dağılımında kızılçam tüm orman işletme müdürlüklerinde mevcut olmak üzere ha normal koru, ha bozuk koru olmak üzere toplam ha'dır. Bu miktar Türkiye kızılçam ormanlarının %6'sına karşılık gelmektedir (Neyişçi, 1987). Hızlı gelişen orman ağacı türlerinden biri olan kızılçam ağaç türünü ilk yaşlarından itibaren çam keseböceği, Thaumetopoea pityocampa (Schiff.) iğne yapraklarını yemek suretiyle zarar yapan primer bir zararlıdır. Doğu Akdeniz bölgesinde yer alan Kahramanmaraş ormanlarında yılları arasında populasyon artışı göstererek ağaçların iğne yapraklarını yemek suretiyle zararlı olmuştur. Özellikle son larva döneminde en çok besine ihtiyaç duyan bu zararlı tür, iğne yaprakları yemek suretiyle ağaçların asimilasyon organlarını kısmen yok etmiştir. Asimilasyon organları kısmen yok olan ve yanmış ağaç görünümü alan ağaçlar diğer sekonder zararlı böcekler için uygun ortam oluşturarak, HaziranTemmuz aylarında yeniden taze iğne yapraklar meydana getirmişlerdir. T. pityocampa ülkemizde, ha alanda zararlı olmakta, kızılcam, karaçam ve diğer çam türlerinde %60'a varan artım kaybına yol açmaktadır (Anonim, 1995). Araştırma bölgesinde 12 Ağustos tarihinde ergin olarak çıkmaya başlayan T. pityocampa (Kanat, 1998)'nın larvaları Eylül sonuekim aylarından itibaren iğne yapraklarla beslenmeye başlamakta, en fazla zararı ise NisanMayıs aylarında son larva dönemlerinde vermektedirler. Çam sürgün bükücüsü, Rhyacionia buoliana (Den. & Schiff.) Dünyada çok geniş bir yayılış alanına sahiptir. Bu geniş yayılış alanı içinde 29 konukçu türde zarar yaptığı bilinmektedir. (Mol, 1987).

3 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1277 Böceğin larvaları zarar yapar. Türkiye'de çam ağaçlarının hemen en zararlı böceğidir. Larvalar tomurcukları delerek içine girer ve tomurcuğun iç kısmını oyarak zararlı olur. Bu şekilde zarar gören tomurcuklar ya kurur ya da postacı boynuzu denilen anormal şekilde gelişim gösterir. Bazen de çalı, püskül, ya da fırça şeklinde, yahut çift postacı boynuzu gibi oluşumlar meydana gelir. Genellikle tepe sürgününün kuruması o fidanın gelişmesini etkiler ve bunun sonucu olarak fidanın değiştirilmesi gerekir (Çanakçıoğlu ve Mol, 1998). Kabuk böceklerinden Büyük göknar kabukböceği, Pityokteines curvidens (Germ.), erken uçan böceklerdendir. Çiftleşme odası kabuğun içinde olup, kabuk kaldırıldığında görülmez. Sık, kısa ve kabuğa gömülmüş olan larva yolları diri oduna pek az dokunmuş durumdadır. Pupa beşiği diri odunun birkaç milimetre kadar derinliğinde bulunur (Çanakçıoğlu ve Mol, 1998). Pupa beşikleri en fazla 10 mm diri oduna gömülü bir durumda olup, bunların ağzı ince öğüntülerden oluşan bir tapa ile kapanmıştır. Genç erginlerin olgunluk yiyimleri pupa beşiğinden başlayarak kabuk içerisinde kısa yollardan oluşur veya yaşlı erginlerin regenerasyon yiyiminde olduğu gibi diri odun içerisinde dallanmış durumdadır. Kışlama, larva veya pupa olarak diri odun içerisinde veya ergin olarak kabuk içindeki pupa beşiğinin yakınında bulunan küçük olgunluk yiyimi odacıkları içinde olur. Üreme yerini terk eden genç erginler dikili göknarlarm kabuklarında kısa ve reçinesiz yollardan oluşan bir olgunluk yiyimi yaparak daha sonra kabuk çatlakları ve buna benzer korumalı yerlerde kışlarlar. Bu şekilde kışlama yapılan ağaçlar kabuklarından akan reçineden dolayı kolayca tanınabilir. İki katlı bir generasyonu vardır. Birinci uçma zamanı mart nisan, ikincisi de hazirantemmuz aylarına rastlar. Ancak hava hallerinin uygun gittiği zamanlarda yılda üç döl de verebilir (Selmi, 1998). Bölge ormanlarında populasyonu artan diğer kabuk böceklerinden Akdeniz çam kabukböceği, Orthotomicus erosus (Woll.) Merkez ve Andırın kızılçamkaraçam ormanlarında, Büyük ormanbahçıvanı Blastophagus piniperda (L.) ve Küçük ormanbahçıvanı Blastophagus minör (Htg.), Andırın karaçam ormanlarında zarar yapmaktadırlar. Ağaçların yaprakları ile beslenen çekirge türlerinden Calliptamus italicus L. (italyan çekirgesi) karaçam ormanlarında, Kırmızımtırak sarı çalı antenli yaprakarısı, Neodiphon sertifer (Geoff.) ve çalı antenli yaprakarısı Diprion pini (L.) türleri Göksün karaçam ormanlarında zararlı olmaktadırlar. Bu çalışmada Kahramanmaraş'ın iğne yapraklı ormanlarında son yıllarda pupulasyon artışı gösteren ve populasyonları artış eğiliminde olan bazı böcek türlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 2. Materyal ve Metot Bu araştırma Kahramanmaraş bölgesi iğne yapraklı ormanlarında bazı önemli zararlıların tespit edilmesi amacıyla yılları arasında Merkez, Andırın, Göksün orman işletme Müdürlükleri ormanlarında yürütülmüştür. Araştırmalar kabuk ve kambiyumda zarar yapan böcek türleri için Göksun, Andırın, göknar ormanlarında P. curvidens, Merkez ve Andırın kızılçam ormanlarında O erosus, Andırın karaçam ormanlarında B. minör ve B. piniperda türlerine karşı deneme alanları alınmıştır. Kabuk ve kambiyumda zarar yapan böcekleri tespit etmek amacıyla zayıf düşmüş dikli göknar, kızılçam, karaçam ağaçları tuzak ağacı ve yer yer de tuzak odunları hazırlanmıştır. Sürekli gözlemlenen bu materyaller üzerinde böceklerin yumurta, larva, pupa ve ergin dönemleri ile bölgesel biyolojilerine ait bilgiler toplanmıştır. Araziye asılan feromon tuzakları haftada iki defa kontrol edilmiştir. İğne yaprakları yemek suretiyle zarar yapan böceklere karşı ise, Merkez ve Andırın Kızılçam ormanlarında T. Pityocampa, Göksun karaçam ormanlarında D. pini ve N. sertifer, karaçam ormanlarında ise C. italicus la ilgili deneme alanlarında araştırmalar sürdürülmüştür. Yaprakları yemek suretiyle zarar yapan türler ile ilgili çalışmalar hem arazi hem de laboratuvar

4 1278 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU şartlarında sürdürülmüştür. Sürgünlerde zarar yapan böcek türlerinden R buoliana için deneme alanları Göksün karaçam ormanlarında alınmıştır. Sürgünde zarar yapan türlerin erginlerinin elde edilmesi için zararın gözlendiği sürgünlere bez şifonlar bağlanmış, aynı zamanda laboratuvar şartlarında da ağzı bez tülbentle kapatılmış cam kavanozlarda ergin çıkışları izlenmiştir. Böcek türlerine ait elde edilen bilgiler değerlendirilmiş ve bulgular kısmında tablo ve şekiller halinde verilmiştir. 3. Bulgular Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü toplam hektar ormanlık alana sahiptir. Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü kapsamında ise toplam hektar ormanlık alan bulunmaktadır. Kahramanmaraş ormanları genellikle iğne yapraklı olup, kızılcam ve karaçam ağırlıklıdır. Son yıllarda iğne yapraklı ormanlarda zarar yapmakta olan çeşitli familyalara ait 9 adet böceğe ait bilgiler aşağıda verilmiştir. Thaumetopoea pityocampa (Schiff.) (Çam keseböceği) Ferhuş bölgesi kızılcam ormanlarında yılları arasında T. pityocampa'nm zararı görülmüştür. T. pityocampa''nın çap artımı üzerine etkisini ortaya koymak için çap kademesi, yaş sınıfı, yetişme ortamı, iklim, zarar yılı gibi koşulların aynı olmasına dikkat edilmiştir. T. pityocampa''nın zararının görüldüğü ve böceğin zararının görülmediği yıllardaki alınan artım kalemleri laboratuarda ölçülmüş, yaklaşık %21 civarında artım azalması tespit edilmiştir (Kanat ve ark., 2004) Rhyacionia buoliana (Den. & Schiff.) (Çam sürgün bükücüsü) Afşin Orman İşletme Şefliği sınırları içerisindeki Karaömer köyü civarındaki 1015 yaşlarındaki karaçamların uç tomurcuklarında R. buoliana'nın yoğun bir şekilde zararı görülmektedir. Yılda bir generasyon veren bu türün tarihinde GöksunAfşin karayolu Karaömer köyü civarından alınan uç sürgünlerdeki olgun larvalar ertesi günden itibaren pupa olmaya başlamış ve tarihleri arasında erginleşmişlerdir (Kanat, 1998). Zararlının bölge için biyolojisini tespit etmek amacıyla yapılan çalışmalarda, tarihinde 411, 412, 443, 444, 445 nolu bölmelerde böceğin larva döneminde olduğu tespit edilmiştir. Zararın yoğun olduğu yerdeki sayımda 100 m 2 lik alanda 24 ağaçta 183 adet larvaya rastlanılmıştır. Ortalama ağaç başına 7.6 adet larva düşmektedir. En fazla bir ağaçta ise 10 adet larvaya rastlanmıştır. Mayıs ayının ilk haftasında yapılan incelemelerde, araştırma alanının diğer kısmında bulunan 2025 yaşlarındaki ağaçların yan dallarında bulunan sürgünlerin tomurcuklarında %35 oranında larvalara rastlanılmıştır. Larvalar tomurcuklarda tek tek bulunmaktadırlar. Aynı günlerde 1015 yaşlı ağaçlandırma alanında yapılan tepe sürgünü kontrollerinde ise tepe sürgünlerinin %23'ünde larvalara rastlanılmıştır. Araştırma alanı yakınındaki bazı fertlerde önceki yıllarda tepe tomurcuğu zarar gördüğünden postacı boynuzu oluşumlarına rastlanmıştır. Larva zararının sürgün içinde olması mücadeleyi güçleştirmektedir. Alanda daha önceleri zararın belirgin olduğu alanlarda, mekanik mücadele kapsamında, zarar görmüş tomurcukların bulunduğu sürgünler pupa olmadan önceki larva döneminde elle toplanılmış ve yakılmıştır.

5 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1279 Zaman alan ve insan gücüne dayanan bu mücadele alandaki zararlı populasyonunu düşürememiştir. Alanda erkek erginleri yakalayarak çiftleşmeyi önlemeyi amaçlayan cinsel koku (feromon) tuzakları araştırma alanında çeşitli bakılarda olmak üzere aralıklı olarak toplam 10 adet asılmıştır. Erginlerin görüldüğü ilk hafta ve sonraki hafta olmak üzere 2 defa kimyasal ilaçlama yapılmıştır. İlaçlama 333 hektarlık alanda yapılmıştır. Yumurta koymadan erginlerin öldürülmesini amaçlayan kimyasal mücadelede erginlerin öldükleri gözlenmiştir. Ancak, alandaki çeşitli faydalı böcek türleri de olumsuz etkilenmiştir. Araştırmanın yapıldığı aynı yıl Diprion pini (L.) (Çalı antenli çam yaprakarısı) nin 2. generasyonunda populasyonu anormal derecede artmış ve araştırma alanının hemen kuzey doğusunda bulunan tabii tensil sahasında karaçam ağaçlarının iğne yapraklarını tahrip etmiştir. Pityokteines curvidens (Germ.) Büyük Göknar Kabukböceği Göknar (Abies cilicica) ormanları, Toros dağlarının uzantısında yer alan Kahramanmaraş (), Andırın ve Göksün bölgelerinde doğal olarak yetişmektedir. Zararlı böceklerle birlikte birçok biyotik ve abiyotik zararlının hedefi olan Göknar ormanları alan olarak gün geçtikçe azalma eğilimindedir. Son yıllarda ağaçlan kurutma derecesinde zararlı olan büyük göknar kabukböceğinin zararına söz konusu ormanlarda rastlanılmaktadır. Büyük göknar kabukböceği ağaçlarının kambiyumlarında zarar yapmakta, bu zarar sonucu su iletim demetleri kesilen ağaçlar kurumaktadırlar. Böceğe karşı bu güne kadar uygulanan klasik savaş metodu tuzak odunları hazırlayarak mücadele etme şeklindedir. Bu savaş aşırı derecede dikkat etmeyi gerektirmektedir. Uygulayıcılar tarafından tuzakların hazırlanma zamanı ve toplanma zamanındaki gecikmeler böceğin populasyonunu daha da artırabilmektedir. Özellikle Batı Karadeniz göknar ormanlarında populasyonu artan bu türün zararına, araştırma alanında ise 1998 yılında Göksün Orman İşletme Müdürlüğü, Yağbasan göknar ormanlarında ve Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü göknar ormanlarında rastlanmıştır (Kanat, 2000). Araştırma kapsamında yaklaşık aynı populasyon yoğunluğuna sahip alanlarda kullanılan feromon tuzakları ile2000 yılında yaklaşık ortalama 5 566, 2001 yılında 6 468, 2002 yılında ve 2003 yılında ise adet ergin birey yakalanmıştır. Bu rakamların karşılaştırmasından 2000 ve 2001 yılları kendi arasında, 2002 ve 2003 yılları ise kendi arasında populasyon durumu bakımından benzerlik arz etmektedir. Genarasyonlar arası farklılık incelendiğinde ise I generasyonda ortalama 935, II. Generasyonda ise 761 adet ergin birey tuzaklarla yakalanmaktadır (Tablo 1). Bu durum I generasyonda tuzakların kurulmalarının daha önemli olduğunun bir göstergesidir. Bölgede birinci dölün son ergin bireyleri Haziran ayı başlarına kadar gözlenmektedir. Populasyonun yoğun olduğu ve dişilerle çiftleşen erkek ergin bireylerin feromon tuzakları ile toplanamadığı varsayıldığında, her bir dişinin 120 kadar yumurta bırakabildiği ve oluşturduğu ana yolların toplam uzunluğunun 2060 mm arasında değişebildiği (Sekendiz, 1991) dikkate alındığında böceğin ikinci dölün populasyonu kat kat artacaktır. Fazla miktarda ürediğinde primer zararlı olabilen ve sağlam ağaçlarda da zarar yapan bu tür, tercihen kalın kabuklu göknar ağaçlarında yaşamaktadır. Ağaçların üst kısımlarından aşağıya doğru zarar yapmakta olan Pissodes piceae (111.) ve Cryphalus piceae (Ratz.) ile çoğu kez birlikte rastlandığı (Çanakçıoğlu ve Mol, 1998) da göz önüne alındığında göknar ormanları için son derece tehlikelidir.

6 1280 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU Tablo 1. Deneme alanlarında feromon tuzakları ile toplanan böcek miktarları İşletme Müd Andırın Andırın Göksun Göksun K..Maraş Andırın Andırın K.Maraş K.Maraş İşletme Şefliği Kaleboynıı Kaleboynu Çamurlu Yağbasan Kaleboynu Kaleboynu Mevkii Halburtepe Kuyucak Çamurlu Hotaş Halburtepe Halburtepe Yıl Ort. Böcek Mik. (l.gen.) Böcek Mik. (2. gen.) En fazla böcek yakalanan tarihler 25 haziran 2 Temmuz 17.Haziran 1 temmuz 19.Haziran 3 temmuz 12 Haziran 3 temmuz 22 haziran 6 Temmuz 24 Mart 21 Nisan 16 Haziran 3 Temmuz 24 Mart 21 Nisan 16 Haziran 3 Temmuz Feromonların kullanıldığı deneme alanlarında 2004 yılı itibariyle yapılan konrollerde bazı ağaçların 100 cm 2 lik kabuk ve kambiyum alanlarında bir, bazı ağaçlarda ise hiç böcek gözlenmemiştir. Populasyonun azaldığı deneme alanlarındaki ağaçlarda ise belirgin bir kurumaya da rastlanılmamıştır. Diprion pini (L.) (Çalı antenli çam yaprakansı) Bölge ormanlarında tarihinde D. pini tırtılları AfşinGöksun yolu üzerinde Yazıköy civarında karaçamların iğne yapraklarıyla beslenirken rastlanmıştır. Dokunulduğunda hepsi birden pandül gibi sallanmakta olan bu tırtıllar tehlikenin geçtiğini fark ettikleri an ise normal hale gelmektedirler. Larvalar arazi şartlarında Haziran ayının son haftasında pupa olmuşlardır. Neodiprion sertifer (Geoff.) Bölgede Göksun Orman İşletme Müdürlüğü, Yağbasan Orman İşletme Şefliği'ne ait karaçam ormanlarında tarihinde erginlerine rastlanmıştır. Blastophagus minör (Htg.) (Küçük Ormanbahçıvanı) Andırın Orman işletme Müdürlüğü'ne ait karaçam ormanlarının bulunduğu Elmadağ mevkiinde erginlerin sürgünlere gelerek regenerasyon yiyimi yaptığı tarihinde tespit edilmiştir. Regenerasyon yiyimi görülen ağaçların sürgün uçlarından 4, 5, 7, 9, 10 cm uzunluğunda öz kısımlarının yenmiş oldukları tespit edilmiştir. Ağaçların sürgün uçlarındaki ibreler sararmıştır. Yirmi yaşında bir ağaç kesilerek toplanan sürgünlerin çoğunda bir veya iki adet ergin böceğin olduğu tespit edilmiştir. Bir ağaçtan 30 adet ergin böcek toplanmıştır tarihinde aynı yerde hazırlanan odunların kabuklarının altındaki yenik yolları içerisinde bulunan çok sayıda erginlerine rastlanmıştır. Aynı tarihte 1520 yaşlarında karaçam ağaçlarının sürgün uçlarında regenarasyon yiyimi yapmakta olan erginlerine de rastlanılmıştır.

7 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1281 Blastophagus piniperda (L.) Büyük Ormanbahçrvanı) Bu böceğin erginlerine tarihinde Andırın orman deposu civarındaki kızılcam ormanlarında sürgünler içerisine girerek öz kısımlarını 2 3 cm boyunca tahrip ettiği bir dönemde erginlerine rastlanmıştır. Orthotomicus erosus (Woll.) (Akdeniz çam kabukböceği) Bu böcek türüne Kahramanmaraş Orman bölge Müdürlüğü orman depoları başta olmak üzere kızılcam ve karaçamlarda hazırlanmış tuzak ağaçları, odunları ve kesim artıkları olan alanlarda yoğun olarak rastlanmaktadır. Bu tür ile mücadele amacıyla kullanılan feromon tuzakları oldukça başarılıdır. Binlerce ergin birey tuzaklarla toplanabilmektedir. Calliptamus italicus L. (italyan çekirgesi) Bu çekirge türüne tarihinde yaylası mevkiinde KahramanmaraşAndırın şosesinin mera alanından karaçam meşçeresine yapraklarla beslenmek amacıyla geçmekte olan ve yoldan geçen arabaların çarpmasından dolayı yol üzerinde yaklaşık m uzunluğundaki bir mesafede metre karede 1520 adet ölmüş çekirgelere rastlanmıştır. 4. Öneriler Bu kapsamda elde edilen sonuçlar irdelendiğinde orman bahçıvanları için tuzak odunlarının hazırlanmaları, P. curvidens ve O. Erosus'a karşı feromon tuzakları kullanma populasyonun azalmasına olumlu etki sağlamaktadır. Uygulayıcılar tarafından, rakım ve bakıya göre değişebilen böceklerin uçma zamanları takip edilerek araziye zamanında tuzakların kurulması ve gerekli takiplerin zamanında yapılması ile populasyon seviyeleri düşürülebilecektir. Populasyon durumu bakımından hektarda yaklaşık ortalama 34 göknar ağacının kuruduğu ve bu ağaçların 100 cm 2 kabukkambiyum alanlarında yaklaşık 23 ergin bireye rastlanıldığı durumlarda hektara 2 adet feromon tuzağı kurulmalıdır. R. buoliana tarafından zarar gören tomurcuklar uçma zamanından önce elle toplanılarak yakılmalıdır. Yumurta dönemi boyunca yumurtaların açılmasını engelleyen seçici özellikteki yalnız yumurtaları etkileyen, çevreye zarar vermeyen insektisitlerden uygun olanları kullanılmalıdır. Ağaçlandırma alanlarında parazit böcek türlerine uygun yaşam ortamı sağlamak amacıyla ibreligeniş yapraklı türler karıştırılmalı ve gerekli bakım çalışmaları zamanında yapılmalıdır. Böceğin parazit ve predatörleri tespit edilerek biyolojik mücadelede kullanılmalıdır. yapraklarda zarar yapan başta çam keseböceği olmak üzere bu zararlı türlere karşı başta biyolojik mücadele olmak üzere mekanik ve biyoteknik yöntemler uygulanmalıdır. Çekirge türüne karşı çinko levhalar ve uygun seçici özellikteki insektisitler kullanılabilir. 5. Kaynaklar Çanakçıoğlu H., Mol, T., Orman Entomolojisi Zararlı ve Yararlı Böcekler. İ. Ü. Orman Fakültesi Yayınları, Rektörlük No: 4063, Fakülte No: 451, 284s, İstanbul. Çanakçıoğlu, H. Mol, T Orman Entomolojisi (Genel Bölüm) İ. Ü. Yayın No: 4255, 404 s.

8 1282 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU Işık K., Topak, M., Keskin, A., C, Kızılcamda (Pinus brutia Ten.) Orijin Denemeleri. Orman Genel Müdürlüğü Orman Ağaçlan ve Tohumları Islah Enstitüsü Yayın No: 3, 2s, Ankara. Kanat, M., Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Ormanlarında Zarar Yapan Önemli Böcek Türlerinin Araştırılması. K. T. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü (Doktora Tezi Basılmamış), 64s, Trabzon. Kanat, M Kahramanmaraş Ormanlarındaki Zararlı Böcekler. Orman Bölge Müdürlüğü Yayını, 8 s, Kahramanmaraş. Kanat, M., Alma, M., Sivrikaya F Effect of defoliation by Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.) (Lepidoptera: Thaumetopoeidae) on annual diameter increment of Pinus brutia Ten. in Turkey (in press). Mol, M., Rhyacionia buoliana (Den. & Schiff.) (Lepidoptera, Tortricidae)'nın Marmara Bölgesindeki X?LX2LY\ ve Biyolojisi. Orman Genel Müdürlüğü Yay. No: 661, Seri No: 27, 233s, Ankara. Neyişçi, T., Kızılcam El Kitabı. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, Muhtelif yayınlar Serisi: 52, Ankara Selmi, E Türkiye Kabuk Böcekleri ve Savaşı. İ.Ü. Yayın No: 4042, 196 s. Sekendiz, O.A Abies nordmanniana (Stev.) Spach.'ın Doğu Karadeniz Bölümü, Ormanlarındaki Zararlı Böcekleri ile Koruma ve Savaş Yöntemleri. Orman Genel Müdürlüğü Yayın No: 678, 200 s..

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 60 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 60 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 60 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004 Kahramanmaraş Yöresinde Kızılçamlarda (Pinus brutia Ten.) Çam Keseböceği, Thaumetopoea pityocampa (Schiff.)

Detaylı

ORMAN KORUMA, ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE VE ENTOMOLOJİ

ORMAN KORUMA, ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE VE ENTOMOLOJİ DİKKAT: 1- Sorular çoktan seçmeli test şeklinde olup, cevap kağıdındaki doğru cevaba ait kare kutunun içi X (çarpı) şeklinde işaretlenerek cevaplanacaktır. 2- Cevaplandırmada siyah kurşun kalem ve yumuşak

Detaylı

KAHRAMANMMARAŞ ANDIRIN KIZILÇAM ORMANLARINDA AKDENİZ ÇAM KABUK BÖCEĞİ (Orthotomicus erosus WOLL) NE KARŞI FEROMON DENEMESİ

KAHRAMANMMARAŞ ANDIRIN KIZILÇAM ORMANLARINDA AKDENİZ ÇAM KABUK BÖCEĞİ (Orthotomicus erosus WOLL) NE KARŞI FEROMON DENEMESİ Fen ve Mühendislik Dergisi 2001, Cilt 4, Sayı 1 86 KAHRAMANMMARAŞ ANDIRIN KIZILÇAM ORMANLARINDA AKDENİZ ÇAM KABUK BÖCEĞİ (Orthotomicus erosus WOLL) NE KARŞI FEROMON DENEMESİ Selçuk İNAÇ KSÜ, Orman Fakültesi,

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 ZEYTİN

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 ZEYTİN

Detaylı

Özet. Anahtar kelimeler: Feromon, ortero, orthotomicus erosus, çam, kabuk böcekleri.

Özet. Anahtar kelimeler: Feromon, ortero, orthotomicus erosus, çam, kabuk böcekleri. İstanbul Gaziosmanpaşa Ağaçlandırma Alanında Akdeniz Çam Kabuk Böceği Orthotomicus Erosus Wollaston, 1857 (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) a Karşı Feromon Denemesi Sakin Vural VARLI 1,*, Aydın SEVER

Detaylı

Türkiye de yeni bir sedir zararlısı Dichelia cedricola (Diakonoff) 1974 (Lep.: Tortricidae) nın biyolojisi, zararı ve doğal düşmanları

Türkiye de yeni bir sedir zararlısı Dichelia cedricola (Diakonoff) 1974 (Lep.: Tortricidae) nın biyolojisi, zararı ve doğal düşmanları Türkiye de yeni bir sedir zararlısı Dichelia cedricola (Diakonoff) 1974 (Lep.: Tortricidae) nın biyolojisi, zararı ve doğal düşmanları Mustafa AVCI 1 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman

Detaylı

Domates Yaprak Galeri Güvesi Tuta absoluta

Domates Yaprak Galeri Güvesi Tuta absoluta Tuta absoluta Bu nesne Türkiye Tarımsal Öğrenme Nesneleri Deposu kullan-destekle kategorisinden bir öğrenme nesnesidir. Kullan-Destekle nesneleri bilimsel çalışmalarda kaynak gösterilerek kullanmak istisna

Detaylı

Tohum ve Fidanlık Tekniği. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

Tohum ve Fidanlık Tekniği. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Tohum ve Fidanlık Tekniği Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Gerek ekim ve gerekse dikim yoluyla olsun ağaçlandırmalarda ilk çıkış noktası TOHUM dur. 1997 yılında: 20.703.122 Hektar (Ülke genelinin % 26,6 ' sı),

Detaylı

TAXUS : (Porsuklar) (8 Türü var) Taxus baccata L. (Adi Porsuk)

TAXUS : (Porsuklar) (8 Türü var) Taxus baccata L. (Adi Porsuk) TAXUS : (Porsuklar) (8 Türü var) Taxus baccata L. (Adi Porsuk) Çoğunlukla boylu çalı ender 20 m boy, sık dallı, yuvarlak tepeli, kırmızı_kahverengi kabuk gelişi güzel çatlar ve dökülür İğne yapraklar 1-2.5

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Zeytin

Detaylı

EKİN KURDU (Zabrus Spp.) Özden Güngör Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 23.Temmuz Ankara

EKİN KURDU (Zabrus Spp.) Özden Güngör Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 23.Temmuz Ankara EKİN KURDU (Zabrus Spp.) Özden Güngör Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 23.Temmuz.2015 - Ankara Ekin Kurdu (Zabrus Spp) Ergini Geniş bir baş ve fırlayan sırt kısmının görünüşünden

Detaylı

MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMASI YAPACAK OLAN ORMAN MÜHENDİSLERİ İÇİN UYGULAMA TEZ KONULARI

MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMASI YAPACAK OLAN ORMAN MÜHENDİSLERİ İÇİN UYGULAMA TEZ KONULARI MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMASI YAPACAK OLAN ORMAN MÜHENDİSLERİ İÇİN UYGULAMA TEZ KONULARI EK:2 1- SİLVİKÜLTÜRÜN TEMEL ESASLARI, METOTLARI, TEDBİRLERİ, SİLVİKÜLTÜR PLANLARININ YAPIMI VE SİLVİKÜLTÜR TEKNİKLERİNİN

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2003, ISSN: , Sayfa:1-14

Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2003, ISSN: , Sayfa:1-14 Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, : 1, Yıl: 2003, ISSN: 1302-7085, Sayfa:1-14 ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKI ULUDAĞ GÖKNAR ALANINDA BULUNAN KÜÇÜK GÖKNAR KABUKBÖCEĞİ [Cryphalus piceae

Detaylı

Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen. Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda)

Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen. Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda) Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen Toros (Lübnan) Sediri (C. libani) Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda) Himalaya Sediri Atlas Sediri (C. deodora) (C. atlantica) Dünyada Kuzey Afrika,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ ÖNSEN-HACIAĞALAR YÖRESİNDEKİ FISTIKÇAMLARINDA (Pinus pinea L.) KORUMA PROBLEMLERİ VE ZARAR YAPAN BÖCEK TÜRLERİ

KAHRAMANMARAŞ ÖNSEN-HACIAĞALAR YÖRESİNDEKİ FISTIKÇAMLARINDA (Pinus pinea L.) KORUMA PROBLEMLERİ VE ZARAR YAPAN BÖCEK TÜRLERİ Fen ve Mühendislik Dergisi 2001, Cilt 4, Sayı 2 37 KAHRAMANMARAŞ ÖNSEN-HACIAĞALAR YÖRESİNDEKİ FISTIKÇAMLARINDA (Pinus pinea L.) KORUMA PROBLEMLERİ VE ZARAR YAPAN BÖCEK TÜRLERİ Mehmet KANAT KSÜ Orman Fakültesi,

Detaylı

Aksi durumda yabacı bir bölgeden getirilen ırk/ırklar o yöreye uyum sağlamış yerel ırklarla polen alışverişine giriştiklerinde genetik tabanda

Aksi durumda yabacı bir bölgeden getirilen ırk/ırklar o yöreye uyum sağlamış yerel ırklarla polen alışverişine giriştiklerinde genetik tabanda Ağaçlandırma çalışmalarına temel oluşturacak tohum sağlanmasını emniyetli hale getirebilmek için yerel ırklardan elde edilen tohum kullanılması doğru bir yaklaşımdır. Aynı türde de olsa orijin denemeleri

Detaylı

Tohum Bahçeleri. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

Tohum Bahçeleri. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Tohum Bahçeleri Tohum bahçeleri irsel (genetik) bakımdan daha yüksek nitelikli tohum elde etmek üzere, bir anlamda damızlık olarak seçilen üstün ağaçlardan alınan aşı kalemleriyle aşılanan fidanlardan

Detaylı

Pinus halepensis te Glaf (Kın)

Pinus halepensis te Glaf (Kın) Pinus (Çam) Bu cins Gymnospermler içerisinde en fazla türe sahip olandır. 112 türle temsil edilmektedir. Herdemyeşildir. Hem uzun hem de kısa sürgünleri vardır. Pinus (Çam) Sürgünler: Uzun sürgünlerle

Detaylı

BÖLÜM 3. Artvin de Orman Varlığı

BÖLÜM 3. Artvin de Orman Varlığı BÖLÜM 3 Artvin de Orman Varlığı Özgür EMİNAĞAOĞLU Orman, oldukça geniş bir alanda kendine özgü bir iklim oluşturabilen, belirli yükseklik, yapı ve sıklıktaki ağaçlar, ağaçcık, çalı ve otsu bitkiler, yosun,

Detaylı

TRAKYA ORMAN ALANLARİ İLE ORMANLARIN AĞAÇ SERVETİ DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELENME

TRAKYA ORMAN ALANLARİ İLE ORMANLARIN AĞAÇ SERVETİ DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELENME Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu II 127 T.C. ORMAN BAKANLIĞI O.G.M.. Çanakkale Bölge Müdürlüğü Çalışma Programı TRAKYA ORMAN ALANLARİ İLE ORMANLARIN AĞAÇ SERVETİ DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELENME

Detaylı

Kahramanmaraş Ormanlarının Orman Ekosistemleri İzleme Programı Kapsamında İrdelenmesi*

Kahramanmaraş Ormanlarının Orman Ekosistemleri İzleme Programı Kapsamında İrdelenmesi* KSÜ Doğa Bil. Derg., 19(2), 193-200, 2016 193 Araştırma Makalesi Kahramanmaraş Ormanlarının Orman Ekosistemleri İzleme Programı Kapsamında İrdelenmesi* Fatih SİVRİKAYA 1**, Yunus AKGÜN 2 1 KSÜ, Orman Fakültesi,

Detaylı

ORMAN AMENAJMANI SEÇME ORMANLARINDA ANLAMA -XI hafta

ORMAN AMENAJMANI SEÇME ORMANLARINDA ANLAMA -XI hafta ORMAN AMENAJMANI SEÇME ORMANLARINDA ANLAMA -XI hafta KTÜ Orman Fakültesi Seçme Ormanı Değişik yaşlı ve düşey kapalı orman formuna seçme ormanı ve seçme işletmesi adı verilmektedir. Tabakalı seçme ormanında,

Detaylı

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L.

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Porsuk Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Genel olarak 15-20 m boylanır. 2-2.5 m çap yapabilir. Yenice - Karakaya (Karabük)

Detaylı

C e d r u s ( S e d i r ) C e d r u s a t l a n t i c a C e d r u s b r e v i f o l i a C e d r u s d e o d o r a C e d r u s l i b a n i

C e d r u s ( S e d i r ) C e d r u s a t l a n t i c a C e d r u s b r e v i f o l i a C e d r u s d e o d o r a C e d r u s l i b a n i 1 BİTKİ TANIMA I PEP101_H03 C e d r u s ( S e d i r ) C e d r u s a t l a n t i c a C e d r u s b r e v i f o l i a C e d r u s d e o d o r a C e d r u s l i b a n i Sakarya Üniversitesi İbreliler 2 C

Detaylı

Dryocosmus kuriphilus(kestane gal arısı)sürvey Talimatı. Dryocosmuskuriphilus(Yasumatsu) (Kestane gal arısı)

Dryocosmus kuriphilus(kestane gal arısı)sürvey Talimatı. Dryocosmuskuriphilus(Yasumatsu) (Kestane gal arısı) Dryocosmus kuriphilus(kestane gal arısı)sürvey Talimatı Zararlı Organizma Dryocosmuskuriphilus(Yasumatsu) (Kestane gal arısı) Sınıf: Insecta Takım: Hymenoptera Familya:Cynipidae Tanımı Konukçuları Zarar

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TEKNİK GEZİ GÖREV RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TEKNİK GEZİ GÖREV RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TEKNİK GEZİ GÖREV RAPORU Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü tarafından 19-24 Mayıs 2015

Detaylı

TRABZON İLİ SÜRMENE İLÇESİ ÇAMBURNU YÖRESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI HAKKINDA RAPOR

TRABZON İLİ SÜRMENE İLÇESİ ÇAMBURNU YÖRESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI HAKKINDA RAPOR TRABZON İLİ SÜRMENE İLÇESİ ÇAMBURNU YÖRESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI HAKKINDA RAPOR 1. Giriş Türkiye Ormancılar Derneği genel merkezinin talebi ve görevlendirmesi üzerine TOD KTÜ Orman Fakültesi temsilcisi

Detaylı

Anoplophora chinensis(turunçgil uzun antenli böceği) Sürvey Talimatı

Anoplophora chinensis(turunçgil uzun antenli böceği) Sürvey Talimatı Anoplophora chinensis(turunçgil uzun antenli böceği) Sürvey Talimatı Zararlı Organizma Anoplophorachinensis(Forster, 1771) (Turunçgil uzunantenli böceği) Sınıf: Insecta Takım: Coleoptera Familya:Cerambycidae

Detaylı

GYMNOSPERMAE. (Açık Tohumlular)

GYMNOSPERMAE. (Açık Tohumlular) GYMNOSPERMAE (Açık Tohumlular) PINACEAE ***** -Bu familya yaşayan gymnospermlerin en zengin ve en geniş alanı oluşturan familyasıdır. -Bu familya da, boylu ağaç, ağaç, ağaççık, boylu çalı, çalı formunda

Detaylı

46.Dönem AB Temel Eğitim Kursu. Ġsa SERTKAYA. Orman Genel Müdürlüğü

46.Dönem AB Temel Eğitim Kursu. Ġsa SERTKAYA. Orman Genel Müdürlüğü T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA TOPLULUKLARI ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ VE ÜLKEMĠZ ORMANLARINDA TOPLU AĞAÇ ÖLÜMLERĠNE SEBEP OLAN KABUK BÖCEKLERĠNĠN ÇEVRESEL ETKĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ 46.Dönem

Detaylı

ORMANCILIKTA UZAKTAN ALGILAMA. ( Bahar Yarıyılı) Prof.Dr. Mehmet MISIR. 2.Hafta ( )

ORMANCILIKTA UZAKTAN ALGILAMA. ( Bahar Yarıyılı) Prof.Dr. Mehmet MISIR. 2.Hafta ( ) 2.Hafta (16-20.02.2015) ORMANCILIKTA UZAKTAN ALGILAMA (2014-2015 Bahar Yarıyılı) Prof.Dr. Mehmet MISIR Ders İçeriği Planlama Sistemleri Envanter Uzaktan Algılama (UA) Uzaktan Algılamanın Tanımı ve Tarihsel

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANA Ölçme Bilgisi Ve Kadastro Ayhan ATEŞOĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman fakültesi Orman müh. Böl. Zonguldak Karaelmas Üniver. Orman fakültesi Orman müh. Böl. Y. Lisans Tez Konusu

Detaylı

Bartın İli Kavak Zararlılarına Yeni Katkılar

Bartın İli Kavak Zararlılarına Yeni Katkılar artın İli Kavak Zararlılarına Yeni Katkılar Yafes YILDIZ artın Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği ölümü Geliş Tarihi:06.04.2015 Özet 2009-2011 yılları arasında gerçekleştirilen bu çalışmada

Detaylı

BİTKİ TANIMA I. Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR

BİTKİ TANIMA I. Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR BİTKİ TANIMA I Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR 1 PEP101_H02 Abies (Göknar); A. pinsapo (İspanyol Göknarı), A. concolor (Gümüşi Göknar, Kolorado Ak Gökn), A. nordmanniana (Doğu Karadeniz-Kafkas Göknarı), A. bornmülleriana

Detaylı

Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı

Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı Ormanların Önemi ve Yararları Yeryüzündeki karasal canlı türlerinin önemli bir bölümü ormanlarda bulunmakta veya ormanlara bağlı olarak yaşamaktadır. Biyolojik

Detaylı

T. C. ORMAN GENEL MÜDÜRLĞÜ PROJE SONUÇ RAPORU

T. C. ORMAN GENEL MÜDÜRLĞÜ PROJE SONUÇ RAPORU T. C. ORMAN GENEL MÜDÜRLĞÜ PROJE SONUÇ RAPORU PROJE ADI Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü Kızılçam Ağaçlandırma Sahalarında Akdeniz Orman Bahçıvanı [Tomicus destruens (Wollaston) (Col., Curculionidae)]

Detaylı

Uzm. Sedat EREN AĞUSTOS-2015 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR

Uzm. Sedat EREN AĞUSTOS-2015 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR PAMUK ENTEGRE MÜCADELEDE BİYOTEKNİK YÖNTEMLER Uzm. Sedat EREN AĞUSTOS-2015 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR Entegre Mücadelede Biyoteknik Mücadele Yöntemleri İlaçların yaygın ve

Detaylı

Prof. Dr. Mahmut EROĞLU. KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Mahmut EROĞLU. KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Doğu Ladini Ormanlarımızda Dendroctonus micans (Kugelann), Ips typographus (L.) ve Ips sexdentatus (Boerner) un Zarar Durumları ve Mücadele Çalışmaları Prof. Dr. Mahmut EROĞLU KTÜ Orman Fakültesi Orman

Detaylı

Bu işletme şekli karışık meşcerelerin gençleştirilmesinde kullanılan silvikültürel teknikleri içermektedir.

Bu işletme şekli karışık meşcerelerin gençleştirilmesinde kullanılan silvikültürel teknikleri içermektedir. Grup İşletmeleri Bu işletme şekli karışık meşcerelerin gençleştirilmesinde kullanılan silvikültürel teknikleri içermektedir. Gruplar halinde karışımda bulunan ve yaş ve boy üstünlüğü verilmesi gereken

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ OKALİPTÜS ISLAH ÇALIŞMALARI. A. Gani GÜLBABA Orman Yük Mühendisi

DOĞU AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ OKALİPTÜS ISLAH ÇALIŞMALARI. A. Gani GÜLBABA Orman Yük Mühendisi DOĞU AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ OKALİPTÜS ISLAH ÇALIŞMALARI A. Gani GÜLBABA Orman Yük Mühendisi Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Estitüsü PK. 18 33401 TARSUS 1. GİRİŞ Okaliptüs, yurdumuza

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE OKALİPTÜSLERİN YETİŞTİRİLMESİ OLANAKLARI ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI. A. GANİ GÜLBABA Orman Yüksek Mühendisi

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE OKALİPTÜSLERİN YETİŞTİRİLMESİ OLANAKLARI ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI. A. GANİ GÜLBABA Orman Yüksek Mühendisi GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE OKALİPTÜSLERİN YETİŞTİRİLMESİ OLANAKLARI ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI A. GANİ GÜLBABA Orman Yüksek Mühendisi Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü PK. 18 33401

Detaylı

2. Karışımın Ağaç Türleri Meşcere karışımında çok değişik ağaç türleri bulunur. Önemli olan, ağaçların o yetişme ortamı özelliklerine uyum gösterip

2. Karışımın Ağaç Türleri Meşcere karışımında çok değişik ağaç türleri bulunur. Önemli olan, ağaçların o yetişme ortamı özelliklerine uyum gösterip 2. Karışımın Ağaç Türleri Meşcere karışımında çok değişik ağaç türleri bulunur. Önemli olan, ağaçların o yetişme ortamı özelliklerine uyum gösterip karışıma katılabilmeleridir. Karışımdaki ağaç türleri

Detaylı

Ağaçlandırma Tekniği (2+1) Bahar yarıyılı Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

Ağaçlandırma Tekniği (2+1) Bahar yarıyılı Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Ağaçlandırma Tekniği (2+1) 2015-2016 Bahar yarıyılı Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Ülkenin %27.3'si ormanlarla kaplıdır. Bu da 21.403.805 hektar ormana karşılık gelmektedir. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 Ağaçlandırma

Detaylı

ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMALARDA KULLANILAN TÜRLER. Prof.Dr. Ali Ömer Üçler

ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMALARDA KULLANILAN TÜRLER. Prof.Dr. Ali Ömer Üçler ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMALARDA KULLANILAN TÜRLER Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1 Temel Kabuller 1-idare süresi sonunda, yıllık ortalama kabuksuz gövde odunu artımı 10 m3/ha ve daha fazla olan ağaç türleri, hızlı

Detaylı

Symptoms of Dioryctria splendidella Herrich-Shaeffer Damage and Relationship Between Time of Silviculturel Treatments and Population Increase

Symptoms of Dioryctria splendidella Herrich-Shaeffer Damage and Relationship Between Time of Silviculturel Treatments and Population Increase DIORYCTRIA SPLENDIDELLA Herrich-Shaeffer (Lepidoptera, Pyralidae) ZARARININ BELİRTİLERİ ve POPULASYON ARTIŞI İLE SİLVİKÜLTÜREL MÜDAHALE ZAMANI ARASINDAKİ İLİŞKİ Symptoms of Dioryctria splendidella Herrich-Shaeffer

Detaylı

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANA Ormancılık Ekonomisi ADI VE SOYADI Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR İstanbul Orman Fakültesi Bölümü İstanbul Orman Ekonomisi Y. Lisans Tez Konusu Türkiye deki Doğu Ladini (Picea orientalis

Detaylı

An endemic pest of Taurus fir, Abies cilicica (Antoine et Kotschy) Carrière; Pityokteines marketae Knížek, (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae)

An endemic pest of Taurus fir, Abies cilicica (Antoine et Kotschy) Carrière; Pityokteines marketae Knížek, (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) Türk. entomol. derg., 2012, 36 (2): 277-285 ISSN 1010-6960 Orijinal araştırma (Original article) Toros Göknarı, Abies cilicica (Antoine et Kotschy) Carrière nın endemik bir zararlısı; Pityokteines marketae

Detaylı

Çam Kese Böceği (Thaumetopoeo pityocampa Shiff) ile Biyolojik Mücadele

Çam Kese Böceği (Thaumetopoeo pityocampa Shiff) ile Biyolojik Mücadele Çam Kese Böceği (Thaumetopoeo pityocampa Shiff) ile Biyolojik Mücadele Mehmet Ali ONARAN 1, Mustafa KATI 2* 1 Muğla Anadolu Lisesi Merkez-Muğla 2 Selimiye Anadolu Tarım Meslek Lisesi Üsküdar-İstanbul Özet

Detaylı

CORYLACEAE 1C 1 E. Anemogam, kışın yaprağını döken odunsu bitkilerdir. Gövde kabukları çatlaksız ya da boyuna çatlaklıdır. Tomurcuklar sürgüne

CORYLACEAE 1C 1 E. Anemogam, kışın yaprağını döken odunsu bitkilerdir. Gövde kabukları çatlaksız ya da boyuna çatlaklıdır. Tomurcuklar sürgüne CORYLACEAE 1C 1 E. Anemogam, kışın yaprağını döken odunsu bitkilerdir. Gövde kabukları çatlaksız ya da boyuna çatlaklıdır. Tomurcuklar sürgüne almaçlı dizilmiştir. Tomurcuklar çok pullu, sapsız, sürgüne

Detaylı

Erkek çiçekler bir eksen etrafında dizilmiştir. Etaminlerde iki polen tozu torbası vardır. Çiçek tozları marttan itibaren olgunlaşır.

Erkek çiçekler bir eksen etrafında dizilmiştir. Etaminlerde iki polen tozu torbası vardır. Çiçek tozları marttan itibaren olgunlaşır. Bitki tanıma I FAM: PİNACEAE Conifera sınıfının en önemli familyasıdır. 10 cins ve 210 kadar tür içerir. Tropik ormanlardan kuzey kutbuna kadar geniş yayılışı vardır. GENUSLARI: Abies, Picea, Keteleria,

Detaylı

BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ

BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ Badem Anadolu nun en eski meyve türlerinden birisidir. Ancak ülkemizde bademe gerekli önem verilmemekte, genellikle tarla kenarlarında sınır ağacı olarak yetiştirilmektedir. Ülkemizde

Detaylı

ÖZET. Anahtar kelimeler: Ips typographus, Picea orientalis, Ips sexdentatus, Dendroctonus micans, Thanasimus formicarius.

ÖZET. Anahtar kelimeler: Ips typographus, Picea orientalis, Ips sexdentatus, Dendroctonus micans, Thanasimus formicarius. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: IV Sayfa: 1301-1308 PİCEA ORİENTALİS ORMANLARINDA IPS TYPOGRAPUS UN MÜCADELESİ İÇİN KULLANILAN FEROMON TUZAKLARINA DÜŞEN PREDATÖR BÖCEK

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI. 46 EKOLOJİ 8 BİYOMLAR Karasal Biyomlar

10. SINIF KONU ANLATIMI. 46 EKOLOJİ 8 BİYOMLAR Karasal Biyomlar 10. SINIF KONU ANLATIMI 46 EKOLOJİ 8 BİYOMLAR Karasal Biyomlar EKOSİSTEM İLE BİYOM ARASINDAKİ İLİŞKİ Canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen abiyotik ve biyotik faktörlere olarak bitki ve hayvan topluluklarını

Detaylı

BİTKİ TANIMA I. P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) Yrd. Doç. Dr.

BİTKİ TANIMA I. P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) Yrd. Doç. Dr. 1 BİTKİ TANIMA I Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) C r y p t o m e r i a j a p o n i c a ( K a d i f

Detaylı

A-KONU,GÖZLEM VE MÜCADELE

A-KONU,GÖZLEM VE MÜCADELE TEBLĐĞ NO.286 Tasnif no. IV-1519 ORMAN ZARARLILARI ĐLE MÜCADELE ESASLARI A-KONU,GÖZLEM VE MÜCADELE Bu tebliğde, ormanlarımıza zarar vererek, hastalıklara sebep olan böcekler, mantarlar, bitkiler, fareler,

Detaylı

POZANTI ĐŞLETMESĐ ORMANLARINDA ZARAR YAPAN BÖCEKLER VE MÜCADELESĐ

POZANTI ĐŞLETMESĐ ORMANLARINDA ZARAR YAPAN BÖCEKLER VE MÜCADELESĐ POZANTI ĐŞLETMESĐ ORMANLARINDA ZARAR YAPAN BÖCEKLER VE MÜCADELESĐ Harmful Insects Damaging to Trees in Pozantı Forest Enterprise and Their Control Methods Fatih AYTAR Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ali KÜÇÜKOSMANOĞLU

Yrd.Doç.Dr. Ali KÜÇÜKOSMANOĞLU Yrd.Doç.Dr. Ali KÜÇÜKOSMANOĞLU ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1953 Akçaabat-Trabzon T: 212226110025258 216

Detaylı

YANGIN HASSASİYET DERECESİNİN BELİRLENMESİ: TAŞKÖPRÜ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ

YANGIN HASSASİYET DERECESİNİN BELİRLENMESİ: TAŞKÖPRÜ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi 6 (1-2) (2005), 28-34 YANGIN HASSASİYET DERECESİNİN BELİRLENMESİ: TAŞKÖPRÜ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ Ömer KÜÇÜK Sabri ÜNAL Gazi Üniversitesi, Kastamonu

Detaylı

Juglans (Cevizler), Pterocarya (Yalancı cevizler), Carya (Amerikan cevizleri)

Juglans (Cevizler), Pterocarya (Yalancı cevizler), Carya (Amerikan cevizleri) JUGLANDACEAE 6-7 cinsle temsil edilen bir familyadır. Odunları ve meyveleri bakımından değerlidir. Kışın yaprağını döken, çoğunlukla ağaç, bazıları da çalı formundadırlar. Yaprakları tüysü (bileşik) yapraklıdır.

Detaylı

Patates te Çözümlerimiz

Patates te Çözümlerimiz Patates te Çözümlerimiz Sürdürülebilir Tarım, yeterli ve kaliteli miktarlarda gıda maddesinin uygun maliyetlerde üretimini, dünya tarımının ekonomik canlılığını, çevrenin ve doğal tarım kaynaklarının

Detaylı

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29 1.1. Orman ve Ormancılık Türkiye yaklaşık olarak 80 milyon hektar (ha) yüzölçümüyle dağlık ve eko-coğrafya bakımından zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Bu ekolojik zenginliğe paralel olarak ormanlar da

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Zeytin

Detaylı

F. Takım: Coleoptera

F. Takım: Coleoptera F. Takım: Coleoptera 1. Familya: Dermestidae a)anthrenus museorum L. (Çekmece böceği) b)trogoderma granarium Everst. (Khapra böceği) a)anthrenus museorum L. (Çekmece böceği) Erginleri 3 mm. kadar olan

Detaylı

BETULACEAE. Alnus cinsleri vardır.

BETULACEAE. Alnus cinsleri vardır. BETULACEAE Jeolojik devirlerde daha fazla sayıda cins ve türlere sahip olan bu familyanın, bugün 6 cins ve bu cinslerin kışın yaprağını döken 100 kadar türü, Kuzey Yarımkürenin ılıman ve serin bölgelerinde

Detaylı

Hatay İli Heterocera (Lepidoptera) Faunasına Katkılar

Hatay İli Heterocera (Lepidoptera) Faunasına Katkılar Hatay İli Heterocera (Lepidoptera) Faunasına Katkılar Erol ATAY * * Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Antakya, Hatay, TÜRKİYE * Corresponding author: eatay@mku.edu.tr

Detaylı

BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA

BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA EKOSİSTEM İLE BİYOM ARASINDA İLİŞKİ Canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen abiyotik ve biyotik faktörlere bağlı olarak bitki ve hayvan topluluklarını barındıran

Detaylı

GENUS: ABİES (GÖKNARLAR)

GENUS: ABİES (GÖKNARLAR) Bitki tanıma I 1 GENUS: ABİES (GÖKNARLAR) Yaklaşık 35-40 türü bulunur. Ülkemizde doğal olarak 4 türü yetişir. Herdem yeşildir. Dallar gövdeye çevrel dizilir. Kabuk gençlerde düzgün yaşlılarda çatlaklıdır.

Detaylı

AMERİKAN BEYAZ KELEBEĞİ (Hyphantria cunea (Dry.)) ÜZERİNE BİYOLOJİK VE MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR * Erol AKKUZU 1 Torul MOL 2

AMERİKAN BEYAZ KELEBEĞİ (Hyphantria cunea (Dry.)) ÜZERİNE BİYOLOJİK VE MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR * Erol AKKUZU 1 Torul MOL 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2006, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 50-57 AMERİKAN BEYAZ KELEBEĞİ (Hyphantria cunea (Dry.)) ÜZERİNE BİYOLOJİK VE MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR

Detaylı

KABUK BÖCEKLERİNİN FEROMON TUZAKLARINA YÖNELİRKEN RENK VE TUZAK TİPİ AYRIMI YAPIP YAMADIKLARININ TESPİTİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

KABUK BÖCEKLERİNİN FEROMON TUZAKLARINA YÖNELİRKEN RENK VE TUZAK TİPİ AYRIMI YAPIP YAMADIKLARININ TESPİTİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: IV Sayfa: 1392-1396 KABUK BÖCEKLERİNİN FEROMON TUZAKLARINA YÖNELİRKEN RENK VE TUZAK TİPİ AYRIMI YAPIP YAMADIKLARININ TESPİTİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

Detaylı

TÜRKİYE ORMANLARI VE ORMANCILIĞI

TÜRKİYE ORMANLARI VE ORMANCILIĞI TÜRKİYE ORMANLARI VE ORMANCILIĞI 1-ORMAN KAYNAKLARI VE NİTELİKLERİ Türkiye ormanlarının tamamına yakını devletin hüküm ve tasarrufu altında olup Orman Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülebilirlik ilkesi

Detaylı

DOĞAL DÜŞMANLAR YARARLI BÖCEKLER

DOĞAL DÜŞMANLAR YARARLI BÖCEKLER DOĞAL DÜŞMANLAR YARARLI BÖCEKLER 1. UĞUR BÖCEĞİ (COCCİNELLİDAE) Uğur böceği (Coccinellidae), çok yaygın olarak görülen, kırmızı kanatlı bir böcektir. Uç uç böceği de denir. Tropiklerde mavi ve yeşil renklerine

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY (2014-2015 GÜZ DÖNEMİ)

Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY (2014-2015 GÜZ DÖNEMİ) Tohum ve Fidanlık Tekniği Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY (2014-2015 GÜZ DÖNEMİ) Diğer Autovejetatif Üretme Yöntemleri Stolonlarla Üretme : Tepe tomurcuğundan oluşan ince hava sürgünleri stolon olarak isimlendirilir.

Detaylı

SARI ÇAY AKARININ ÇAY BİTKİSİ ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU ZARARLANMALAR. RAPOR

SARI ÇAY AKARININ ÇAY BİTKİSİ ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU ZARARLANMALAR. RAPOR SARI ÇAY AKARININ ÇAY BİTKİSİ ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU ZARARLANMALAR. RAPOR Bölgemizin sahip olduğu iklim şartları dolayısıyla günümüze değin çay plantasyon alanlarımızda ekonomik boyutta zarara sebep olabilecek

Detaylı

Günümüzde orman yangınları, küreselleşen dünyada etkileri ve sonuçları yönünden bütün ülkeleri ilgilendiren doğal afetlerin en önemlilerinden

Günümüzde orman yangınları, küreselleşen dünyada etkileri ve sonuçları yönünden bütün ülkeleri ilgilendiren doğal afetlerin en önemlilerinden Günümüzde orman yangınları, küreselleşen dünyada etkileri ve sonuçları yönünden bütün ülkeleri ilgilendiren doğal afetlerin en önemlilerinden biridir. Yangınlar, dünya genelinde her yıl milyonlarca hektar

Detaylı

YÖNETMELİK. ç) Araştırma ormanı mühendisliği: Araştırma ormanı ile ilgili faaliyetleri yürütmekle görevli mühendisliği,

YÖNETMELİK. ç) Araştırma ormanı mühendisliği: Araştırma ormanı ile ilgili faaliyetleri yürütmekle görevli mühendisliği, 17 Ağustos 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28387 Orman Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

ANTEP FISTIĞI YETİŞTİRİLMESİ VE BAKIMI

ANTEP FISTIĞI YETİŞTİRİLMESİ VE BAKIMI ANTEP FISTIĞI Antep fıstığı ülkemizde yetişme alanı geniş olan önemli ihraç ürünlerimizdendir.yıllık üretimimiz 30 bin ton civarındadır.meyvesinin bileşiminde %53.8 yağ %20 protein,%15 şeker ve nişasta

Detaylı

ELMA İÇ KURDU. Elma iç kurdu larvası

ELMA İÇ KURDU. Elma iç kurdu larvası ELMA İÇ KURDU Kışı ağaç gövdelerinin çatlamış kabukları arasında, ambalaj ve depolama yerlerinde ördükleri kokonlar içerisinde olgun larva olarak geçiren iç kurdu larvaları, Nisan sonu-mayıs başlarında

Detaylı

mümkün olduğu takdirde hasta fidecikleri yakmak gerekir. Ayrıca sık ekimlerden kaçınmalı, tohum gerektiğinden daha fazla derine ekilmemeli, aşırı

mümkün olduğu takdirde hasta fidecikleri yakmak gerekir. Ayrıca sık ekimlerden kaçınmalı, tohum gerektiğinden daha fazla derine ekilmemeli, aşırı mümkün olduğu takdirde hasta fidecikleri yakmak gerekir. Ayrıca sık ekimlerden kaçınmalı, tohum gerektiğinden daha fazla derine ekilmemeli, aşırı gübre kullanılmamalı, kirli su ile sulama yapılmamalıdır.

Detaylı

ORMAN AMENAJMANI ( BAHAR YARIYILI)

ORMAN AMENAJMANI ( BAHAR YARIYILI) ORMAN AMENAJMANI (2016-2017 BAHAR YARIYILI) Ağaç Serveti ve Artım Envanteri Ağaç Serveti ve Artım Envanteri Ağaç servetinin; a) ağaç türleri b) yaş sınıfları ya da çap sınıfları, ve c) gövde kalite sınıfları

Detaylı

Bitkilerin Adlandırılması

Bitkilerin Adlandırılması Bitkilerin Adlandırılması Bitki isimlerinin bir yerden diğerine değişmemesi, hangi bitkinin söz konusu olduğunun kesin ve emin bir şekilde anlaşılabilmesi ve dünya üzerinde birlik sağlamak için bitkilerde

Detaylı

Isparta çam ormanlarında çam kese böceği (Thaumetopoea wilkinsoni Tams, 1926) (Lep.: Notodontidae) zararının artım üzerine etkisi 1

Isparta çam ormanlarında çam kese böceği (Thaumetopoea wilkinsoni Tams, 1926) (Lep.: Notodontidae) zararının artım üzerine etkisi 1 DOI:http://dx.doi.org/10.16969/teb.29367 Türk. entomol. bült., 2016, 6 (3): 231-244 ISSN 2146-975X Orijinal araştırma (Original article) Isparta çam ormanlarında çam kese böceği (Thaumetopoea wilkinsoni

Detaylı

RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA

RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER 7-F Miray DAĞCI Ömür Mehmet KANDEMİR DANIŞMAN ÖĞRETMEN NİLÜFER DEMİR İZMİR - 2013 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı ve Hedefi.. 2 2. Afit

Detaylı

AraĢtırma Faaliyetleri. Dr. Ahmet ĠPEK Daire BaĢkanı

AraĢtırma Faaliyetleri. Dr. Ahmet ĠPEK Daire BaĢkanı AraĢtırma Faaliyetleri Dr. Ahmet ĠPEK Daire BaĢkanı Sunumun Ġçeriği Daire BaĢkanlığının Ana ÇalıĢma Konuları Daire BaĢkanlığı ve AraĢtırma Enstitülerinin Personel Durumu AraĢtırma Kurumlarının Tarihçesi

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİMSEL VE TEKNİK GEZİ RAPORU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİMSEL VE TEKNİK GEZİ RAPORU BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİMSEL VE TEKNİK GEZİ RAPORU Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Bilimsel ve Teknik Gezisi 20/05/2013-24/05/2013

Detaylı

TOHUM. Pof. Dr. İbrahim TURNA

TOHUM. Pof. Dr. İbrahim TURNA TOHUM Pof. Dr. İbrahim TURNA Orman Alanları: 4 milyar ha. DÜNYA DA DURUM Üretilen Odun Hammaddesi: 3.4 milyar m 3 Yakın gelecekteki arz açığı: 800-900 milyon m 3 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyara

Detaylı

KENT ORMANCILIĞI KENT ORMANLARINDA KORUMA KTÜ ORMAN FAKÜLTESİ 2017 TRABZON PROF. DR. İBRAHİM TURNA

KENT ORMANCILIĞI KENT ORMANLARINDA KORUMA KTÜ ORMAN FAKÜLTESİ 2017 TRABZON PROF. DR. İBRAHİM TURNA KENT ORMANCILIĞI KENT ORMANLARINDA KORUMA PROF. DR. İBRAHİM TURNA KTÜ ORMAN FAKÜLTESİ 2017 TRABZON KENT ORMANLARININ KORUNMASI Kentsel yeşil alanların korunması için bu alanlara zarar veren etmenlerin

Detaylı

BİYOTEKNİK YÖNTEMLER

BİYOTEKNİK YÖNTEMLER BİYOTEKNİK YÖNTEMLER Zararlıların biyolojisi, fizyolojisi ve davranışları üzerine etkili olan bazı yapay veya doğal maddeler kullanarak onların, yani zararlıların normal özellikleri bozulmak suretiyle

Detaylı

ORMAN AĞACI ISLAHI. Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY (2015-2016 GÜZ DÖNEMİ)

ORMAN AĞACI ISLAHI. Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY (2015-2016 GÜZ DÖNEMİ) ORMAN AĞACI ISLAHI Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY (2015-2016 GÜZ DÖNEMİ) HETEROVEGETATİF (=AŞI İLE) ÜRETME Aşı ile üretme tekniği, üretilmesi istenilen bitkinin bir parçasını, kökünden faydalanmak istenilen

Detaylı

DİKİM YOLUYLA AĞAÇLANDIRMA

DİKİM YOLUYLA AĞAÇLANDIRMA DİKİM YOLUYLA AĞAÇLANDIRMA Dikim yöntemlerinin seçilmesini gerektiren koşullar: 1 **Ekstrem iklim koşulları (düşük ve yüksek sıcaklıklar), **Ekstrem toprak ve arazi koşulları (kurak veya çok ıslak, kışın

Detaylı

DİKİM YOLUYLA AĞAÇLANDIRMA. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1

DİKİM YOLUYLA AĞAÇLANDIRMA. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 DİKİM YOLUYLA AĞAÇLANDIRMA Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Dikim yöntemlerinin seçilmesini gerektiren koşullar: Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 **Ekstrem iklim koşulları (düşük ve yüksek sıcaklıklar), **Ekstrem

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ VE ÇEVRESİNDE PARK BAHÇELERDE SALKIM SÖĞÜTLERDE (Salix babylonica L.) ZARAR YAPAN BÖCEK TÜRLERİNİN TESPİTİ

KAHRAMANMARAŞ VE ÇEVRESİNDE PARK BAHÇELERDE SALKIM SÖĞÜTLERDE (Salix babylonica L.) ZARAR YAPAN BÖCEK TÜRLERİNİN TESPİTİ Fen ve Mühendislik Dergisi 2001, Cilt 4, Sayı 1 79 KAHRAMANMARAŞ VE ÇEVRESİNDE PARK BAHÇELERDE SALKIM SÖĞÜTLERDE (Salix babylonica L.) ZARAR YAPAN BÖCEK TÜRLERİNİN TESPİTİ Mehmet KANAT KSÜ, Orman Fakültesi,

Detaylı

Yafes YILDIZ, Azize TOPER KAYGIN 1 ÖZET

Yafes YILDIZ, Azize TOPER KAYGIN 1 ÖZET III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: IV Sayfa: 1327-1335 BARTIN DA Sinapis arvensis L. (YABANİ HARDAL) ÜZERİNDE ZARAR YAPAN Pieris brassicae (LINNAEUS, 1758) (LEPIDOPTERA, PIERIDAE)

Detaylı

Uzm. Sedat EREN AĞUSTOS-2015 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR

Uzm. Sedat EREN AĞUSTOS-2015 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR PAMUKTAKİ ZARARLILARI ÖRNEKLEME ZAMANI, ÖRNEKLEME YÖNTEMİ, EZE ve MÜCADELE ZAMANLARI Uzm. Sedat EREN AĞUSTOS-2015 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR KONU BAŞLIKLARI Tanımlar Başarılı

Detaylı

Önceden Tahmin ve Erken Uyarı

Önceden Tahmin ve Erken Uyarı Önceden Tahmin ve Erken Uyarı Hava sıcaklığı Nem Rüzgar hızı ve yönü Güneş şiddeti Yağmur miktarı Toprak nemi sıcaklığı Yaprak ıslaklığı Zamanında doğru ilaçlama Ürün ve çevrenin korunması Gereksiz ilaçlamalar

Detaylı

ORMANLARIN KORUNMASI

ORMANLARIN KORUNMASI T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMANCILIK VE SU ŞÛRASI 2013 21-23 Mart 2013 ÇALIŞMA GRUBU 8 ORMANLARIN KORUNMASI ŞÛRA ÇALIŞMA BELGESİ Ankara - 2012 ORMANLARIN KORUNMASI ÇALIŞMA GRUBU Çalışma Grubu Başkanı

Detaylı

ORMAN ZARARLILARIYLA MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ORMAN ZARARLILARIYLA MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN ZARARLILARIYLA MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1-Koruma Şube Müdürlüğü 2-Orman Zararlıları İle Mücadele Şube Müdürlüğü 3-Ormancılık Karantina Şube Müdürlüğü 4-Orman Ekosistemlerini İzleme Şube Müdürlüğü

Detaylı

SERT ÇAMLARDAN TÜRKİYE DE DOĞAL OLARAK YETİŞENLER

SERT ÇAMLARDAN TÜRKİYE DE DOĞAL OLARAK YETİŞENLER SERT ÇAMLARDAN TÜRKİYE DE DOĞAL OLARAK YETİŞENLER Pinus sylvestris: Sarıçam Pinus nigra: Karaçam Pinus brutia:kızılçam Pinus halepensis: Halep çamı Pinus pinea: Fıstık çamı Pinus sylvestris: Sarıçam Kuzey

Detaylı