KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1275 KAHRAMANMARAŞ'IN İĞNE YAPRAKLI ORMANLARINDA GÖZLENEN BAZI BÖCEK TÜRLERİ VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1275 KAHRAMANMARAŞ'IN İĞNE YAPRAKLI ORMANLARINDA GÖZLENEN BAZI BÖCEK TÜRLERİ VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER"

Transkript

1 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1275 KAHRAMANMARAŞ'IN İĞNE YAPRAKLI ORMANLARINDA GÖZLENEN BAZI BÖCEK TÜRLERİ VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Doç. Dr. Mehmet KANAT* Özet İğne yapraklı ağaç türlerinden bölgede ağırlıklı olarak kızılçam ağaç türü mevcuttur yılları arasında özellikle kızılçam ormanlarında Thaumetopoea pityocampa (Schiff.) zararı yoğun olarak gözlenmiştir. Zarardan dolayı yer yer ağaçlar yapraklarını tamamen kaybetmiş, zarar sona erdiğinde ise yeniden yapraklanmalardır. Karaçamların sürgünlerinde zarar yapan Rhyacionia buoliana (Den. & Schiff.) Göksün bölgesinde yıllarında Göksun karaçam ormanlarında populasyonunda artış gözlenmiştir. Kabuk böceklerinden Orthotomicus erosus (Wool.) bölgede yoğun olarak kızılcam ve karaçam, Pityokteines curvidens (Germ.) ise göknar ağaçlarının gövdelerinde zarar yaparak yer yer kurumalara yol açmaktadırlar. P. curvidens ile mücadele amacıyla feromon tuzaklarında her iki generasyon boyunca toplam adet ergin birey yakalanmıştır. Bölgede karaçam ağaçlarının yaprakları ile beslenerek zarar veren Calliptamus italicus L. karaçam ormanlarında, Diprion pini (L.) ve Neodiprion sertifer (Geoff.) ise göksün karaçam ormanlarında gözlenmiştir. Karaçam ağaçlarının hem sürgün hem de gövdelerinde zarar yapan Blastophagus piniperda (L.) ve Blastophagus minör (Htg.) türlerine ise Andırın karaçam ormanlarında rastlanmıştır. Bu zararlılara karşı genellikle mekanik, kimyasal kısmen de biyolojik mücadele şekilleri uygulanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Zararlı böcek türleri, İğne yapraklı ormanlar, Kahramanmaraş Some Insect Species on the Kahramanmaraş Conifer Forests and The Measures Should be Taken Against Them Calabrian pine is extensively found in Kahramanmaraş region. Damage of Thaumetopoea pityocampa (Schiff.) has greatly been betvveen years on the calabrian pine. Due to damage of T. Pityocampa, needles of calabrian pine trees was greatly eaten. Damage of Rhyacionia buoliana (Den. & Schiff.) is found on the crimean pine shoots in Goksun region betvveen years. Damage of Orthotomicus erosus (Wool.) is found on the calabrian and crimean pines, Pityokteines curvidens (Germ.) is found on the fir forests, Calliptamus italicus L., Diprion pini (L.), Neodiprion sertifer (Geoff.), Blastophagus piniperda (L.) and Blastophagus minör (Htg.) is found on the crimean pine forests in the Goksun, Baskonu and Andirin regions. Mechanical, Chemical and Biological cntrol methods against this harmful insects in the region. Key Words: Harmful insect species, Conifer forests, Kahramanmaraş * KSÜ Orman Fakültesi

2 1276 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1.Giriş XX. yüzyılda gittikçe artan nüfusun çeşitli gereksinimlerini karşılamada doğal kaynakların büyük katkısı bulunmaktadır. Doğal kaynaklar içerisinde en önemlilerinden biri olan ve ulusal ekonomideki değerleri gün geçtikçe artan ormanların geliştirilmesi ve korunması kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir. Artan kereste ihtiyacını karşılamak amacıyla hızlı gelişen orman ağacı türlerinin önemi daha da artmıştır. Ülkemiz odun hammaddesi bakımından sürekli bir talep açığı ile karşı karşıya bulunmaktadır. Nüfusumuz hızla arttığı için odun hammaddesine olan ihtiyaçta gittikçe artmaktadır. Buna ek olarak orman alanlarımız gittikçe daralmakta, mevcut ormanlarımızın verim gücü, odun ve odun türevi olan maddelere duyulan ihtiyacı karşılamada yetersiz kalmaktadır. Gelecek yıllardaki talep açığını kapatmak, hiç olmazsa biraz azaltmak için alınması gereken önlemlerden biriside verimsiz yada verim gücü düşük olan orman alanlarını, verim gücü yüksek ve genetik bakımdan üstün türlerle ve ırklarla ağaçlandırmaktır (Işık ve ark., 1987). Kahramanmaraş Bölgesi ormanlık alan bakımından (%36) ülkemiz ormanlık alanından (%26) daha fazla bir orana sahiptir. Ancak, her geçen gün ormanlık alanlar çeşitli abiyotik ve biyotik faktörler yüzünden olumsuz etkilenmektedir. Biyotik faktörler kapsamında yer alan zararlı böcekler bu konuda önem arz etmektedirler. Populasyon artışları sonucunda böcek zararlarından dolayı ağaçlarda artım kayıpları yer yer de kurumalar görülmektedir. Kahramanmaraş Bölgesinde hem Akdeniz iklim tipi hem de karasal iklim tipi gözükmekte, buna paralel olarak ağaç türleri de farklılık arz etmektedir. Hızlı gelişen orman ağacı olan kızılçam (Pinus brutia Ten.) ağaç türü ülkemizde geniş bir yayılış göstermektedir. Kızılçam, Doğu Akdeniz havzasında yetişen bir orman ağacı türüdür. Başlıca yayılışını Türkiye'de yapmakta; Güney ve Batı Anadolu bölgelerindeki ağaçlandırma çalışmalarında öteki türlere nazaran daha çok kullanılmaktadır. Deniz düzeyinden başlayarak Güney Anadolu'da metreye, Batı Anadolu'da metreye, Kuzey Anadolu'da da metre yükseltilere kadar çıkmaktadır. Bu yatay ve dikey yayılış alanları içinde kızılçam değişik ekolojik özellikler gösteren alanlarda yetişmektedir (Işık ve Ark., 1987). Araştırma alanı olarak seçilen Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ormanlarının alansal dağılımında kızılçam tüm orman işletme müdürlüklerinde mevcut olmak üzere ha normal koru, ha bozuk koru olmak üzere toplam ha'dır. Bu miktar Türkiye kızılçam ormanlarının %6'sına karşılık gelmektedir (Neyişçi, 1987). Hızlı gelişen orman ağacı türlerinden biri olan kızılçam ağaç türünü ilk yaşlarından itibaren çam keseböceği, Thaumetopoea pityocampa (Schiff.) iğne yapraklarını yemek suretiyle zarar yapan primer bir zararlıdır. Doğu Akdeniz bölgesinde yer alan Kahramanmaraş ormanlarında yılları arasında populasyon artışı göstererek ağaçların iğne yapraklarını yemek suretiyle zararlı olmuştur. Özellikle son larva döneminde en çok besine ihtiyaç duyan bu zararlı tür, iğne yaprakları yemek suretiyle ağaçların asimilasyon organlarını kısmen yok etmiştir. Asimilasyon organları kısmen yok olan ve yanmış ağaç görünümü alan ağaçlar diğer sekonder zararlı böcekler için uygun ortam oluşturarak, HaziranTemmuz aylarında yeniden taze iğne yapraklar meydana getirmişlerdir. T. pityocampa ülkemizde, ha alanda zararlı olmakta, kızılcam, karaçam ve diğer çam türlerinde %60'a varan artım kaybına yol açmaktadır (Anonim, 1995). Araştırma bölgesinde 12 Ağustos tarihinde ergin olarak çıkmaya başlayan T. pityocampa (Kanat, 1998)'nın larvaları Eylül sonuekim aylarından itibaren iğne yapraklarla beslenmeye başlamakta, en fazla zararı ise NisanMayıs aylarında son larva dönemlerinde vermektedirler. Çam sürgün bükücüsü, Rhyacionia buoliana (Den. & Schiff.) Dünyada çok geniş bir yayılış alanına sahiptir. Bu geniş yayılış alanı içinde 29 konukçu türde zarar yaptığı bilinmektedir. (Mol, 1987).

3 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1277 Böceğin larvaları zarar yapar. Türkiye'de çam ağaçlarının hemen en zararlı böceğidir. Larvalar tomurcukları delerek içine girer ve tomurcuğun iç kısmını oyarak zararlı olur. Bu şekilde zarar gören tomurcuklar ya kurur ya da postacı boynuzu denilen anormal şekilde gelişim gösterir. Bazen de çalı, püskül, ya da fırça şeklinde, yahut çift postacı boynuzu gibi oluşumlar meydana gelir. Genellikle tepe sürgününün kuruması o fidanın gelişmesini etkiler ve bunun sonucu olarak fidanın değiştirilmesi gerekir (Çanakçıoğlu ve Mol, 1998). Kabuk böceklerinden Büyük göknar kabukböceği, Pityokteines curvidens (Germ.), erken uçan böceklerdendir. Çiftleşme odası kabuğun içinde olup, kabuk kaldırıldığında görülmez. Sık, kısa ve kabuğa gömülmüş olan larva yolları diri oduna pek az dokunmuş durumdadır. Pupa beşiği diri odunun birkaç milimetre kadar derinliğinde bulunur (Çanakçıoğlu ve Mol, 1998). Pupa beşikleri en fazla 10 mm diri oduna gömülü bir durumda olup, bunların ağzı ince öğüntülerden oluşan bir tapa ile kapanmıştır. Genç erginlerin olgunluk yiyimleri pupa beşiğinden başlayarak kabuk içerisinde kısa yollardan oluşur veya yaşlı erginlerin regenerasyon yiyiminde olduğu gibi diri odun içerisinde dallanmış durumdadır. Kışlama, larva veya pupa olarak diri odun içerisinde veya ergin olarak kabuk içindeki pupa beşiğinin yakınında bulunan küçük olgunluk yiyimi odacıkları içinde olur. Üreme yerini terk eden genç erginler dikili göknarlarm kabuklarında kısa ve reçinesiz yollardan oluşan bir olgunluk yiyimi yaparak daha sonra kabuk çatlakları ve buna benzer korumalı yerlerde kışlarlar. Bu şekilde kışlama yapılan ağaçlar kabuklarından akan reçineden dolayı kolayca tanınabilir. İki katlı bir generasyonu vardır. Birinci uçma zamanı mart nisan, ikincisi de hazirantemmuz aylarına rastlar. Ancak hava hallerinin uygun gittiği zamanlarda yılda üç döl de verebilir (Selmi, 1998). Bölge ormanlarında populasyonu artan diğer kabuk böceklerinden Akdeniz çam kabukböceği, Orthotomicus erosus (Woll.) Merkez ve Andırın kızılçamkaraçam ormanlarında, Büyük ormanbahçıvanı Blastophagus piniperda (L.) ve Küçük ormanbahçıvanı Blastophagus minör (Htg.), Andırın karaçam ormanlarında zarar yapmaktadırlar. Ağaçların yaprakları ile beslenen çekirge türlerinden Calliptamus italicus L. (italyan çekirgesi) karaçam ormanlarında, Kırmızımtırak sarı çalı antenli yaprakarısı, Neodiphon sertifer (Geoff.) ve çalı antenli yaprakarısı Diprion pini (L.) türleri Göksün karaçam ormanlarında zararlı olmaktadırlar. Bu çalışmada Kahramanmaraş'ın iğne yapraklı ormanlarında son yıllarda pupulasyon artışı gösteren ve populasyonları artış eğiliminde olan bazı böcek türlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 2. Materyal ve Metot Bu araştırma Kahramanmaraş bölgesi iğne yapraklı ormanlarında bazı önemli zararlıların tespit edilmesi amacıyla yılları arasında Merkez, Andırın, Göksün orman işletme Müdürlükleri ormanlarında yürütülmüştür. Araştırmalar kabuk ve kambiyumda zarar yapan böcek türleri için Göksun, Andırın, göknar ormanlarında P. curvidens, Merkez ve Andırın kızılçam ormanlarında O erosus, Andırın karaçam ormanlarında B. minör ve B. piniperda türlerine karşı deneme alanları alınmıştır. Kabuk ve kambiyumda zarar yapan böcekleri tespit etmek amacıyla zayıf düşmüş dikli göknar, kızılçam, karaçam ağaçları tuzak ağacı ve yer yer de tuzak odunları hazırlanmıştır. Sürekli gözlemlenen bu materyaller üzerinde böceklerin yumurta, larva, pupa ve ergin dönemleri ile bölgesel biyolojilerine ait bilgiler toplanmıştır. Araziye asılan feromon tuzakları haftada iki defa kontrol edilmiştir. İğne yaprakları yemek suretiyle zarar yapan böceklere karşı ise, Merkez ve Andırın Kızılçam ormanlarında T. Pityocampa, Göksun karaçam ormanlarında D. pini ve N. sertifer, karaçam ormanlarında ise C. italicus la ilgili deneme alanlarında araştırmalar sürdürülmüştür. Yaprakları yemek suretiyle zarar yapan türler ile ilgili çalışmalar hem arazi hem de laboratuvar

4 1278 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU şartlarında sürdürülmüştür. Sürgünlerde zarar yapan böcek türlerinden R buoliana için deneme alanları Göksün karaçam ormanlarında alınmıştır. Sürgünde zarar yapan türlerin erginlerinin elde edilmesi için zararın gözlendiği sürgünlere bez şifonlar bağlanmış, aynı zamanda laboratuvar şartlarında da ağzı bez tülbentle kapatılmış cam kavanozlarda ergin çıkışları izlenmiştir. Böcek türlerine ait elde edilen bilgiler değerlendirilmiş ve bulgular kısmında tablo ve şekiller halinde verilmiştir. 3. Bulgular Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü toplam hektar ormanlık alana sahiptir. Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü kapsamında ise toplam hektar ormanlık alan bulunmaktadır. Kahramanmaraş ormanları genellikle iğne yapraklı olup, kızılcam ve karaçam ağırlıklıdır. Son yıllarda iğne yapraklı ormanlarda zarar yapmakta olan çeşitli familyalara ait 9 adet böceğe ait bilgiler aşağıda verilmiştir. Thaumetopoea pityocampa (Schiff.) (Çam keseböceği) Ferhuş bölgesi kızılcam ormanlarında yılları arasında T. pityocampa'nm zararı görülmüştür. T. pityocampa''nın çap artımı üzerine etkisini ortaya koymak için çap kademesi, yaş sınıfı, yetişme ortamı, iklim, zarar yılı gibi koşulların aynı olmasına dikkat edilmiştir. T. pityocampa''nın zararının görüldüğü ve böceğin zararının görülmediği yıllardaki alınan artım kalemleri laboratuarda ölçülmüş, yaklaşık %21 civarında artım azalması tespit edilmiştir (Kanat ve ark., 2004) Rhyacionia buoliana (Den. & Schiff.) (Çam sürgün bükücüsü) Afşin Orman İşletme Şefliği sınırları içerisindeki Karaömer köyü civarındaki 1015 yaşlarındaki karaçamların uç tomurcuklarında R. buoliana'nın yoğun bir şekilde zararı görülmektedir. Yılda bir generasyon veren bu türün tarihinde GöksunAfşin karayolu Karaömer köyü civarından alınan uç sürgünlerdeki olgun larvalar ertesi günden itibaren pupa olmaya başlamış ve tarihleri arasında erginleşmişlerdir (Kanat, 1998). Zararlının bölge için biyolojisini tespit etmek amacıyla yapılan çalışmalarda, tarihinde 411, 412, 443, 444, 445 nolu bölmelerde böceğin larva döneminde olduğu tespit edilmiştir. Zararın yoğun olduğu yerdeki sayımda 100 m 2 lik alanda 24 ağaçta 183 adet larvaya rastlanılmıştır. Ortalama ağaç başına 7.6 adet larva düşmektedir. En fazla bir ağaçta ise 10 adet larvaya rastlanmıştır. Mayıs ayının ilk haftasında yapılan incelemelerde, araştırma alanının diğer kısmında bulunan 2025 yaşlarındaki ağaçların yan dallarında bulunan sürgünlerin tomurcuklarında %35 oranında larvalara rastlanılmıştır. Larvalar tomurcuklarda tek tek bulunmaktadırlar. Aynı günlerde 1015 yaşlı ağaçlandırma alanında yapılan tepe sürgünü kontrollerinde ise tepe sürgünlerinin %23'ünde larvalara rastlanılmıştır. Araştırma alanı yakınındaki bazı fertlerde önceki yıllarda tepe tomurcuğu zarar gördüğünden postacı boynuzu oluşumlarına rastlanmıştır. Larva zararının sürgün içinde olması mücadeleyi güçleştirmektedir. Alanda daha önceleri zararın belirgin olduğu alanlarda, mekanik mücadele kapsamında, zarar görmüş tomurcukların bulunduğu sürgünler pupa olmadan önceki larva döneminde elle toplanılmış ve yakılmıştır.

5 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1279 Zaman alan ve insan gücüne dayanan bu mücadele alandaki zararlı populasyonunu düşürememiştir. Alanda erkek erginleri yakalayarak çiftleşmeyi önlemeyi amaçlayan cinsel koku (feromon) tuzakları araştırma alanında çeşitli bakılarda olmak üzere aralıklı olarak toplam 10 adet asılmıştır. Erginlerin görüldüğü ilk hafta ve sonraki hafta olmak üzere 2 defa kimyasal ilaçlama yapılmıştır. İlaçlama 333 hektarlık alanda yapılmıştır. Yumurta koymadan erginlerin öldürülmesini amaçlayan kimyasal mücadelede erginlerin öldükleri gözlenmiştir. Ancak, alandaki çeşitli faydalı böcek türleri de olumsuz etkilenmiştir. Araştırmanın yapıldığı aynı yıl Diprion pini (L.) (Çalı antenli çam yaprakarısı) nin 2. generasyonunda populasyonu anormal derecede artmış ve araştırma alanının hemen kuzey doğusunda bulunan tabii tensil sahasında karaçam ağaçlarının iğne yapraklarını tahrip etmiştir. Pityokteines curvidens (Germ.) Büyük Göknar Kabukböceği Göknar (Abies cilicica) ormanları, Toros dağlarının uzantısında yer alan Kahramanmaraş (), Andırın ve Göksün bölgelerinde doğal olarak yetişmektedir. Zararlı böceklerle birlikte birçok biyotik ve abiyotik zararlının hedefi olan Göknar ormanları alan olarak gün geçtikçe azalma eğilimindedir. Son yıllarda ağaçlan kurutma derecesinde zararlı olan büyük göknar kabukböceğinin zararına söz konusu ormanlarda rastlanılmaktadır. Büyük göknar kabukböceği ağaçlarının kambiyumlarında zarar yapmakta, bu zarar sonucu su iletim demetleri kesilen ağaçlar kurumaktadırlar. Böceğe karşı bu güne kadar uygulanan klasik savaş metodu tuzak odunları hazırlayarak mücadele etme şeklindedir. Bu savaş aşırı derecede dikkat etmeyi gerektirmektedir. Uygulayıcılar tarafından tuzakların hazırlanma zamanı ve toplanma zamanındaki gecikmeler böceğin populasyonunu daha da artırabilmektedir. Özellikle Batı Karadeniz göknar ormanlarında populasyonu artan bu türün zararına, araştırma alanında ise 1998 yılında Göksün Orman İşletme Müdürlüğü, Yağbasan göknar ormanlarında ve Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü göknar ormanlarında rastlanmıştır (Kanat, 2000). Araştırma kapsamında yaklaşık aynı populasyon yoğunluğuna sahip alanlarda kullanılan feromon tuzakları ile2000 yılında yaklaşık ortalama 5 566, 2001 yılında 6 468, 2002 yılında ve 2003 yılında ise adet ergin birey yakalanmıştır. Bu rakamların karşılaştırmasından 2000 ve 2001 yılları kendi arasında, 2002 ve 2003 yılları ise kendi arasında populasyon durumu bakımından benzerlik arz etmektedir. Genarasyonlar arası farklılık incelendiğinde ise I generasyonda ortalama 935, II. Generasyonda ise 761 adet ergin birey tuzaklarla yakalanmaktadır (Tablo 1). Bu durum I generasyonda tuzakların kurulmalarının daha önemli olduğunun bir göstergesidir. Bölgede birinci dölün son ergin bireyleri Haziran ayı başlarına kadar gözlenmektedir. Populasyonun yoğun olduğu ve dişilerle çiftleşen erkek ergin bireylerin feromon tuzakları ile toplanamadığı varsayıldığında, her bir dişinin 120 kadar yumurta bırakabildiği ve oluşturduğu ana yolların toplam uzunluğunun 2060 mm arasında değişebildiği (Sekendiz, 1991) dikkate alındığında böceğin ikinci dölün populasyonu kat kat artacaktır. Fazla miktarda ürediğinde primer zararlı olabilen ve sağlam ağaçlarda da zarar yapan bu tür, tercihen kalın kabuklu göknar ağaçlarında yaşamaktadır. Ağaçların üst kısımlarından aşağıya doğru zarar yapmakta olan Pissodes piceae (111.) ve Cryphalus piceae (Ratz.) ile çoğu kez birlikte rastlandığı (Çanakçıoğlu ve Mol, 1998) da göz önüne alındığında göknar ormanları için son derece tehlikelidir.

6 1280 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU Tablo 1. Deneme alanlarında feromon tuzakları ile toplanan böcek miktarları İşletme Müd Andırın Andırın Göksun Göksun K..Maraş Andırın Andırın K.Maraş K.Maraş İşletme Şefliği Kaleboynıı Kaleboynu Çamurlu Yağbasan Kaleboynu Kaleboynu Mevkii Halburtepe Kuyucak Çamurlu Hotaş Halburtepe Halburtepe Yıl Ort. Böcek Mik. (l.gen.) Böcek Mik. (2. gen.) En fazla böcek yakalanan tarihler 25 haziran 2 Temmuz 17.Haziran 1 temmuz 19.Haziran 3 temmuz 12 Haziran 3 temmuz 22 haziran 6 Temmuz 24 Mart 21 Nisan 16 Haziran 3 Temmuz 24 Mart 21 Nisan 16 Haziran 3 Temmuz Feromonların kullanıldığı deneme alanlarında 2004 yılı itibariyle yapılan konrollerde bazı ağaçların 100 cm 2 lik kabuk ve kambiyum alanlarında bir, bazı ağaçlarda ise hiç böcek gözlenmemiştir. Populasyonun azaldığı deneme alanlarındaki ağaçlarda ise belirgin bir kurumaya da rastlanılmamıştır. Diprion pini (L.) (Çalı antenli çam yaprakansı) Bölge ormanlarında tarihinde D. pini tırtılları AfşinGöksun yolu üzerinde Yazıköy civarında karaçamların iğne yapraklarıyla beslenirken rastlanmıştır. Dokunulduğunda hepsi birden pandül gibi sallanmakta olan bu tırtıllar tehlikenin geçtiğini fark ettikleri an ise normal hale gelmektedirler. Larvalar arazi şartlarında Haziran ayının son haftasında pupa olmuşlardır. Neodiprion sertifer (Geoff.) Bölgede Göksun Orman İşletme Müdürlüğü, Yağbasan Orman İşletme Şefliği'ne ait karaçam ormanlarında tarihinde erginlerine rastlanmıştır. Blastophagus minör (Htg.) (Küçük Ormanbahçıvanı) Andırın Orman işletme Müdürlüğü'ne ait karaçam ormanlarının bulunduğu Elmadağ mevkiinde erginlerin sürgünlere gelerek regenerasyon yiyimi yaptığı tarihinde tespit edilmiştir. Regenerasyon yiyimi görülen ağaçların sürgün uçlarından 4, 5, 7, 9, 10 cm uzunluğunda öz kısımlarının yenmiş oldukları tespit edilmiştir. Ağaçların sürgün uçlarındaki ibreler sararmıştır. Yirmi yaşında bir ağaç kesilerek toplanan sürgünlerin çoğunda bir veya iki adet ergin böceğin olduğu tespit edilmiştir. Bir ağaçtan 30 adet ergin böcek toplanmıştır tarihinde aynı yerde hazırlanan odunların kabuklarının altındaki yenik yolları içerisinde bulunan çok sayıda erginlerine rastlanmıştır. Aynı tarihte 1520 yaşlarında karaçam ağaçlarının sürgün uçlarında regenarasyon yiyimi yapmakta olan erginlerine de rastlanılmıştır.

7 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1281 Blastophagus piniperda (L.) Büyük Ormanbahçrvanı) Bu böceğin erginlerine tarihinde Andırın orman deposu civarındaki kızılcam ormanlarında sürgünler içerisine girerek öz kısımlarını 2 3 cm boyunca tahrip ettiği bir dönemde erginlerine rastlanmıştır. Orthotomicus erosus (Woll.) (Akdeniz çam kabukböceği) Bu böcek türüne Kahramanmaraş Orman bölge Müdürlüğü orman depoları başta olmak üzere kızılcam ve karaçamlarda hazırlanmış tuzak ağaçları, odunları ve kesim artıkları olan alanlarda yoğun olarak rastlanmaktadır. Bu tür ile mücadele amacıyla kullanılan feromon tuzakları oldukça başarılıdır. Binlerce ergin birey tuzaklarla toplanabilmektedir. Calliptamus italicus L. (italyan çekirgesi) Bu çekirge türüne tarihinde yaylası mevkiinde KahramanmaraşAndırın şosesinin mera alanından karaçam meşçeresine yapraklarla beslenmek amacıyla geçmekte olan ve yoldan geçen arabaların çarpmasından dolayı yol üzerinde yaklaşık m uzunluğundaki bir mesafede metre karede 1520 adet ölmüş çekirgelere rastlanmıştır. 4. Öneriler Bu kapsamda elde edilen sonuçlar irdelendiğinde orman bahçıvanları için tuzak odunlarının hazırlanmaları, P. curvidens ve O. Erosus'a karşı feromon tuzakları kullanma populasyonun azalmasına olumlu etki sağlamaktadır. Uygulayıcılar tarafından, rakım ve bakıya göre değişebilen böceklerin uçma zamanları takip edilerek araziye zamanında tuzakların kurulması ve gerekli takiplerin zamanında yapılması ile populasyon seviyeleri düşürülebilecektir. Populasyon durumu bakımından hektarda yaklaşık ortalama 34 göknar ağacının kuruduğu ve bu ağaçların 100 cm 2 kabukkambiyum alanlarında yaklaşık 23 ergin bireye rastlanıldığı durumlarda hektara 2 adet feromon tuzağı kurulmalıdır. R. buoliana tarafından zarar gören tomurcuklar uçma zamanından önce elle toplanılarak yakılmalıdır. Yumurta dönemi boyunca yumurtaların açılmasını engelleyen seçici özellikteki yalnız yumurtaları etkileyen, çevreye zarar vermeyen insektisitlerden uygun olanları kullanılmalıdır. Ağaçlandırma alanlarında parazit böcek türlerine uygun yaşam ortamı sağlamak amacıyla ibreligeniş yapraklı türler karıştırılmalı ve gerekli bakım çalışmaları zamanında yapılmalıdır. Böceğin parazit ve predatörleri tespit edilerek biyolojik mücadelede kullanılmalıdır. yapraklarda zarar yapan başta çam keseböceği olmak üzere bu zararlı türlere karşı başta biyolojik mücadele olmak üzere mekanik ve biyoteknik yöntemler uygulanmalıdır. Çekirge türüne karşı çinko levhalar ve uygun seçici özellikteki insektisitler kullanılabilir. 5. Kaynaklar Çanakçıoğlu H., Mol, T., Orman Entomolojisi Zararlı ve Yararlı Böcekler. İ. Ü. Orman Fakültesi Yayınları, Rektörlük No: 4063, Fakülte No: 451, 284s, İstanbul. Çanakçıoğlu, H. Mol, T Orman Entomolojisi (Genel Bölüm) İ. Ü. Yayın No: 4255, 404 s.

8 1282 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU Işık K., Topak, M., Keskin, A., C, Kızılcamda (Pinus brutia Ten.) Orijin Denemeleri. Orman Genel Müdürlüğü Orman Ağaçlan ve Tohumları Islah Enstitüsü Yayın No: 3, 2s, Ankara. Kanat, M., Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Ormanlarında Zarar Yapan Önemli Böcek Türlerinin Araştırılması. K. T. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü (Doktora Tezi Basılmamış), 64s, Trabzon. Kanat, M Kahramanmaraş Ormanlarındaki Zararlı Böcekler. Orman Bölge Müdürlüğü Yayını, 8 s, Kahramanmaraş. Kanat, M., Alma, M., Sivrikaya F Effect of defoliation by Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.) (Lepidoptera: Thaumetopoeidae) on annual diameter increment of Pinus brutia Ten. in Turkey (in press). Mol, M., Rhyacionia buoliana (Den. & Schiff.) (Lepidoptera, Tortricidae)'nın Marmara Bölgesindeki X?LX2LY\ ve Biyolojisi. Orman Genel Müdürlüğü Yay. No: 661, Seri No: 27, 233s, Ankara. Neyişçi, T., Kızılcam El Kitabı. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, Muhtelif yayınlar Serisi: 52, Ankara Selmi, E Türkiye Kabuk Böcekleri ve Savaşı. İ.Ü. Yayın No: 4042, 196 s. Sekendiz, O.A Abies nordmanniana (Stev.) Spach.'ın Doğu Karadeniz Bölümü, Ormanlarındaki Zararlı Böcekleri ile Koruma ve Savaş Yöntemleri. Orman Genel Müdürlüğü Yayın No: 678, 200 s..

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 60 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 60 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 60 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004 Kahramanmaraş Yöresinde Kızılçamlarda (Pinus brutia Ten.) Çam Keseböceği, Thaumetopoea pityocampa (Schiff.)

Detaylı

ORMAN KORUMA, ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE VE ENTOMOLOJİ

ORMAN KORUMA, ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE VE ENTOMOLOJİ DİKKAT: 1- Sorular çoktan seçmeli test şeklinde olup, cevap kağıdındaki doğru cevaba ait kare kutunun içi X (çarpı) şeklinde işaretlenerek cevaplanacaktır. 2- Cevaplandırmada siyah kurşun kalem ve yumuşak

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 ZEYTİN

Detaylı

Özet. Anahtar kelimeler: Feromon, ortero, orthotomicus erosus, çam, kabuk böcekleri.

Özet. Anahtar kelimeler: Feromon, ortero, orthotomicus erosus, çam, kabuk böcekleri. İstanbul Gaziosmanpaşa Ağaçlandırma Alanında Akdeniz Çam Kabuk Böceği Orthotomicus Erosus Wollaston, 1857 (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) a Karşı Feromon Denemesi Sakin Vural VARLI 1,*, Aydın SEVER

Detaylı

Domates Yaprak Galeri Güvesi Tuta absoluta

Domates Yaprak Galeri Güvesi Tuta absoluta Tuta absoluta Bu nesne Türkiye Tarımsal Öğrenme Nesneleri Deposu kullan-destekle kategorisinden bir öğrenme nesnesidir. Kullan-Destekle nesneleri bilimsel çalışmalarda kaynak gösterilerek kullanmak istisna

Detaylı

MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMASI YAPACAK OLAN ORMAN MÜHENDİSLERİ İÇİN UYGULAMA TEZ KONULARI

MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMASI YAPACAK OLAN ORMAN MÜHENDİSLERİ İÇİN UYGULAMA TEZ KONULARI MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMASI YAPACAK OLAN ORMAN MÜHENDİSLERİ İÇİN UYGULAMA TEZ KONULARI EK:2 1- SİLVİKÜLTÜRÜN TEMEL ESASLARI, METOTLARI, TEDBİRLERİ, SİLVİKÜLTÜR PLANLARININ YAPIMI VE SİLVİKÜLTÜR TEKNİKLERİNİN

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ ÖNSEN-HACIAĞALAR YÖRESİNDEKİ FISTIKÇAMLARINDA (Pinus pinea L.) KORUMA PROBLEMLERİ VE ZARAR YAPAN BÖCEK TÜRLERİ

KAHRAMANMARAŞ ÖNSEN-HACIAĞALAR YÖRESİNDEKİ FISTIKÇAMLARINDA (Pinus pinea L.) KORUMA PROBLEMLERİ VE ZARAR YAPAN BÖCEK TÜRLERİ Fen ve Mühendislik Dergisi 2001, Cilt 4, Sayı 2 37 KAHRAMANMARAŞ ÖNSEN-HACIAĞALAR YÖRESİNDEKİ FISTIKÇAMLARINDA (Pinus pinea L.) KORUMA PROBLEMLERİ VE ZARAR YAPAN BÖCEK TÜRLERİ Mehmet KANAT KSÜ Orman Fakültesi,

Detaylı

Aksi durumda yabacı bir bölgeden getirilen ırk/ırklar o yöreye uyum sağlamış yerel ırklarla polen alışverişine giriştiklerinde genetik tabanda

Aksi durumda yabacı bir bölgeden getirilen ırk/ırklar o yöreye uyum sağlamış yerel ırklarla polen alışverişine giriştiklerinde genetik tabanda Ağaçlandırma çalışmalarına temel oluşturacak tohum sağlanmasını emniyetli hale getirebilmek için yerel ırklardan elde edilen tohum kullanılması doğru bir yaklaşımdır. Aynı türde de olsa orijin denemeleri

Detaylı

Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen. Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda)

Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen. Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda) Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen Toros (Lübnan) Sediri (C. libani) Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda) Himalaya Sediri Atlas Sediri (C. deodora) (C. atlantica) Dünyada Kuzey Afrika,

Detaylı

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L.

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Porsuk Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Genel olarak 15-20 m boylanır. 2-2.5 m çap yapabilir. Yenice - Karakaya (Karabük)

Detaylı

ORMAN AMENAJMANI SEÇME ORMANLARINDA ANLAMA -XI hafta

ORMAN AMENAJMANI SEÇME ORMANLARINDA ANLAMA -XI hafta ORMAN AMENAJMANI SEÇME ORMANLARINDA ANLAMA -XI hafta KTÜ Orman Fakültesi Seçme Ormanı Değişik yaşlı ve düşey kapalı orman formuna seçme ormanı ve seçme işletmesi adı verilmektedir. Tabakalı seçme ormanında,

Detaylı

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANA Ölçme Bilgisi Ve Kadastro Ayhan ATEŞOĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman fakültesi Orman müh. Böl. Zonguldak Karaelmas Üniver. Orman fakültesi Orman müh. Böl. Y. Lisans Tez Konusu

Detaylı

46.Dönem AB Temel Eğitim Kursu. Ġsa SERTKAYA. Orman Genel Müdürlüğü

46.Dönem AB Temel Eğitim Kursu. Ġsa SERTKAYA. Orman Genel Müdürlüğü T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA TOPLULUKLARI ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ VE ÜLKEMĠZ ORMANLARINDA TOPLU AĞAÇ ÖLÜMLERĠNE SEBEP OLAN KABUK BÖCEKLERĠNĠN ÇEVRESEL ETKĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ 46.Dönem

Detaylı

Dryocosmus kuriphilus(kestane gal arısı)sürvey Talimatı. Dryocosmuskuriphilus(Yasumatsu) (Kestane gal arısı)

Dryocosmus kuriphilus(kestane gal arısı)sürvey Talimatı. Dryocosmuskuriphilus(Yasumatsu) (Kestane gal arısı) Dryocosmus kuriphilus(kestane gal arısı)sürvey Talimatı Zararlı Organizma Dryocosmuskuriphilus(Yasumatsu) (Kestane gal arısı) Sınıf: Insecta Takım: Hymenoptera Familya:Cynipidae Tanımı Konukçuları Zarar

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TEKNİK GEZİ GÖREV RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TEKNİK GEZİ GÖREV RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TEKNİK GEZİ GÖREV RAPORU Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü tarafından 19-24 Mayıs 2015

Detaylı

C e d r u s ( S e d i r ) C e d r u s a t l a n t i c a C e d r u s b r e v i f o l i a C e d r u s d e o d o r a C e d r u s l i b a n i

C e d r u s ( S e d i r ) C e d r u s a t l a n t i c a C e d r u s b r e v i f o l i a C e d r u s d e o d o r a C e d r u s l i b a n i 1 BİTKİ TANIMA I PEP101_H03 C e d r u s ( S e d i r ) C e d r u s a t l a n t i c a C e d r u s b r e v i f o l i a C e d r u s d e o d o r a C e d r u s l i b a n i Sakarya Üniversitesi İbreliler 2 C

Detaylı

BİTKİ TANIMA I. Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR

BİTKİ TANIMA I. Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR BİTKİ TANIMA I Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR 1 PEP101_H02 Abies (Göknar); A. pinsapo (İspanyol Göknarı), A. concolor (Gümüşi Göknar, Kolorado Ak Gökn), A. nordmanniana (Doğu Karadeniz-Kafkas Göknarı), A. bornmülleriana

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

Anoplophora chinensis(turunçgil uzun antenli böceği) Sürvey Talimatı

Anoplophora chinensis(turunçgil uzun antenli böceği) Sürvey Talimatı Anoplophora chinensis(turunçgil uzun antenli böceği) Sürvey Talimatı Zararlı Organizma Anoplophorachinensis(Forster, 1771) (Turunçgil uzunantenli böceği) Sınıf: Insecta Takım: Coleoptera Familya:Cerambycidae

Detaylı

T. C. ORMAN GENEL MÜDÜRLĞÜ PROJE SONUÇ RAPORU

T. C. ORMAN GENEL MÜDÜRLĞÜ PROJE SONUÇ RAPORU T. C. ORMAN GENEL MÜDÜRLĞÜ PROJE SONUÇ RAPORU PROJE ADI Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü Kızılçam Ağaçlandırma Sahalarında Akdeniz Orman Bahçıvanı [Tomicus destruens (Wollaston) (Col., Curculionidae)]

Detaylı

Ağaçlandırma Tekniği (2+1) Bahar yarıyılı Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

Ağaçlandırma Tekniği (2+1) Bahar yarıyılı Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Ağaçlandırma Tekniği (2+1) 2015-2016 Bahar yarıyılı Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Ülkenin %27.3'si ormanlarla kaplıdır. Bu da 21.403.805 hektar ormana karşılık gelmektedir. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 Ağaçlandırma

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ OKALİPTÜS ISLAH ÇALIŞMALARI. A. Gani GÜLBABA Orman Yük Mühendisi

DOĞU AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ OKALİPTÜS ISLAH ÇALIŞMALARI. A. Gani GÜLBABA Orman Yük Mühendisi DOĞU AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ OKALİPTÜS ISLAH ÇALIŞMALARI A. Gani GÜLBABA Orman Yük Mühendisi Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Estitüsü PK. 18 33401 TARSUS 1. GİRİŞ Okaliptüs, yurdumuza

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE OKALİPTÜSLERİN YETİŞTİRİLMESİ OLANAKLARI ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI. A. GANİ GÜLBABA Orman Yüksek Mühendisi

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE OKALİPTÜSLERİN YETİŞTİRİLMESİ OLANAKLARI ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI. A. GANİ GÜLBABA Orman Yüksek Mühendisi GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE OKALİPTÜSLERİN YETİŞTİRİLMESİ OLANAKLARI ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI A. GANİ GÜLBABA Orman Yüksek Mühendisi Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü PK. 18 33401

Detaylı

An endemic pest of Taurus fir, Abies cilicica (Antoine et Kotschy) Carrière; Pityokteines marketae Knížek, (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae)

An endemic pest of Taurus fir, Abies cilicica (Antoine et Kotschy) Carrière; Pityokteines marketae Knížek, (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) Türk. entomol. derg., 2012, 36 (2): 277-285 ISSN 1010-6960 Orijinal araştırma (Original article) Toros Göknarı, Abies cilicica (Antoine et Kotschy) Carrière nın endemik bir zararlısı; Pityokteines marketae

Detaylı

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANA Ormancılık Ekonomisi ADI VE SOYADI Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR İstanbul Orman Fakültesi Bölümü İstanbul Orman Ekonomisi Y. Lisans Tez Konusu Türkiye deki Doğu Ladini (Picea orientalis

Detaylı

ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMALARDA KULLANILAN TÜRLER. Prof.Dr. Ali Ömer Üçler

ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMALARDA KULLANILAN TÜRLER. Prof.Dr. Ali Ömer Üçler ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMALARDA KULLANILAN TÜRLER Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1 Temel Kabuller 1-idare süresi sonunda, yıllık ortalama kabuksuz gövde odunu artımı 10 m3/ha ve daha fazla olan ağaç türleri, hızlı

Detaylı

POZANTI ĐŞLETMESĐ ORMANLARINDA ZARAR YAPAN BÖCEKLER VE MÜCADELESĐ

POZANTI ĐŞLETMESĐ ORMANLARINDA ZARAR YAPAN BÖCEKLER VE MÜCADELESĐ POZANTI ĐŞLETMESĐ ORMANLARINDA ZARAR YAPAN BÖCEKLER VE MÜCADELESĐ Harmful Insects Damaging to Trees in Pozantı Forest Enterprise and Their Control Methods Fatih AYTAR Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma

Detaylı

A-KONU,GÖZLEM VE MÜCADELE

A-KONU,GÖZLEM VE MÜCADELE TEBLĐĞ NO.286 Tasnif no. IV-1519 ORMAN ZARARLILARI ĐLE MÜCADELE ESASLARI A-KONU,GÖZLEM VE MÜCADELE Bu tebliğde, ormanlarımıza zarar vererek, hastalıklara sebep olan böcekler, mantarlar, bitkiler, fareler,

Detaylı

BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ

BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ Badem Anadolu nun en eski meyve türlerinden birisidir. Ancak ülkemizde bademe gerekli önem verilmemekte, genellikle tarla kenarlarında sınır ağacı olarak yetiştirilmektedir. Ülkemizde

Detaylı

AMERİKAN BEYAZ KELEBEĞİ (Hyphantria cunea (Dry.)) ÜZERİNE BİYOLOJİK VE MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR * Erol AKKUZU 1 Torul MOL 2

AMERİKAN BEYAZ KELEBEĞİ (Hyphantria cunea (Dry.)) ÜZERİNE BİYOLOJİK VE MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR * Erol AKKUZU 1 Torul MOL 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2006, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 50-57 AMERİKAN BEYAZ KELEBEĞİ (Hyphantria cunea (Dry.)) ÜZERİNE BİYOLOJİK VE MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR

Detaylı

Çam Kese Böceği (Thaumetopoeo pityocampa Shiff) ile Biyolojik Mücadele

Çam Kese Böceği (Thaumetopoeo pityocampa Shiff) ile Biyolojik Mücadele Çam Kese Böceği (Thaumetopoeo pityocampa Shiff) ile Biyolojik Mücadele Mehmet Ali ONARAN 1, Mustafa KATI 2* 1 Muğla Anadolu Lisesi Merkez-Muğla 2 Selimiye Anadolu Tarım Meslek Lisesi Üsküdar-İstanbul Özet

Detaylı

Patates te Çözümlerimiz

Patates te Çözümlerimiz Patates te Çözümlerimiz Sürdürülebilir Tarım, yeterli ve kaliteli miktarlarda gıda maddesinin uygun maliyetlerde üretimini, dünya tarımının ekonomik canlılığını, çevrenin ve doğal tarım kaynaklarının

Detaylı

DOĞAL DÜŞMANLAR YARARLI BÖCEKLER

DOĞAL DÜŞMANLAR YARARLI BÖCEKLER DOĞAL DÜŞMANLAR YARARLI BÖCEKLER 1. UĞUR BÖCEĞİ (COCCİNELLİDAE) Uğur böceği (Coccinellidae), çok yaygın olarak görülen, kırmızı kanatlı bir böcektir. Uç uç böceği de denir. Tropiklerde mavi ve yeşil renklerine

Detaylı

Juglans (Cevizler), Pterocarya (Yalancı cevizler), Carya (Amerikan cevizleri)

Juglans (Cevizler), Pterocarya (Yalancı cevizler), Carya (Amerikan cevizleri) JUGLANDACEAE 6-7 cinsle temsil edilen bir familyadır. Odunları ve meyveleri bakımından değerlidir. Kışın yaprağını döken, çoğunlukla ağaç, bazıları da çalı formundadırlar. Yaprakları tüysü (bileşik) yapraklıdır.

Detaylı

BETULACEAE. Alnus cinsleri vardır.

BETULACEAE. Alnus cinsleri vardır. BETULACEAE Jeolojik devirlerde daha fazla sayıda cins ve türlere sahip olan bu familyanın, bugün 6 cins ve bu cinslerin kışın yaprağını döken 100 kadar türü, Kuzey Yarımkürenin ılıman ve serin bölgelerinde

Detaylı

YÖNETMELİK. ç) Araştırma ormanı mühendisliği: Araştırma ormanı ile ilgili faaliyetleri yürütmekle görevli mühendisliği,

YÖNETMELİK. ç) Araştırma ormanı mühendisliği: Araştırma ormanı ile ilgili faaliyetleri yürütmekle görevli mühendisliği, 17 Ağustos 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28387 Orman Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

AraĢtırma Faaliyetleri. Dr. Ahmet ĠPEK Daire BaĢkanı

AraĢtırma Faaliyetleri. Dr. Ahmet ĠPEK Daire BaĢkanı AraĢtırma Faaliyetleri Dr. Ahmet ĠPEK Daire BaĢkanı Sunumun Ġçeriği Daire BaĢkanlığının Ana ÇalıĢma Konuları Daire BaĢkanlığı ve AraĢtırma Enstitülerinin Personel Durumu AraĢtırma Kurumlarının Tarihçesi

Detaylı

RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA

RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER 7-F Miray DAĞCI Ömür Mehmet KANDEMİR DANIŞMAN ÖĞRETMEN NİLÜFER DEMİR İZMİR - 2013 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı ve Hedefi.. 2 2. Afit

Detaylı

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29 1.1. Orman ve Ormancılık Türkiye yaklaşık olarak 80 milyon hektar (ha) yüzölçümüyle dağlık ve eko-coğrafya bakımından zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Bu ekolojik zenginliğe paralel olarak ormanlar da

Detaylı

Günümüzde orman yangınları, küreselleşen dünyada etkileri ve sonuçları yönünden bütün ülkeleri ilgilendiren doğal afetlerin en önemlilerinden

Günümüzde orman yangınları, küreselleşen dünyada etkileri ve sonuçları yönünden bütün ülkeleri ilgilendiren doğal afetlerin en önemlilerinden Günümüzde orman yangınları, küreselleşen dünyada etkileri ve sonuçları yönünden bütün ülkeleri ilgilendiren doğal afetlerin en önemlilerinden biridir. Yangınlar, dünya genelinde her yıl milyonlarca hektar

Detaylı

ELMA İÇ KURDU. Elma iç kurdu larvası

ELMA İÇ KURDU. Elma iç kurdu larvası ELMA İÇ KURDU Kışı ağaç gövdelerinin çatlamış kabukları arasında, ambalaj ve depolama yerlerinde ördükleri kokonlar içerisinde olgun larva olarak geçiren iç kurdu larvaları, Nisan sonu-mayıs başlarında

Detaylı

ANTEP FISTIĞI YETİŞTİRİLMESİ VE BAKIMI

ANTEP FISTIĞI YETİŞTİRİLMESİ VE BAKIMI ANTEP FISTIĞI Antep fıstığı ülkemizde yetişme alanı geniş olan önemli ihraç ürünlerimizdendir.yıllık üretimimiz 30 bin ton civarındadır.meyvesinin bileşiminde %53.8 yağ %20 protein,%15 şeker ve nişasta

Detaylı

BİTKİ TANIMA I. P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) Yrd. Doç. Dr.

BİTKİ TANIMA I. P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) Yrd. Doç. Dr. 1 BİTKİ TANIMA I Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) C r y p t o m e r i a j a p o n i c a ( K a d i f

Detaylı

GENUS: ABİES (GÖKNARLAR)

GENUS: ABİES (GÖKNARLAR) Bitki tanıma I 1 GENUS: ABİES (GÖKNARLAR) Yaklaşık 35-40 türü bulunur. Ülkemizde doğal olarak 4 türü yetişir. Herdem yeşildir. Dallar gövdeye çevrel dizilir. Kabuk gençlerde düzgün yaşlılarda çatlaklıdır.

Detaylı

ORMAN ZARARLILARININ YÖNETİMİ DERS NOTU (2015) Prof. Dr. Mahmut EROĞLU

ORMAN ZARARLILARININ YÖNETİMİ DERS NOTU (2015) Prof. Dr. Mahmut EROĞLU ORMAN ZARARLILARININ YÖNETİMİ DERS NOTU (2015) Prof. Dr. Mahmut EROĞLU BİRİNCİ BÖLÜM 1. Ülkemizde Orman Korumanın Dünü, Bügünü ve Yarını 1.1. Ormanların önemi Yeryüzündeki karasal canlı türlerinin önemli

Detaylı

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-7. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-7. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-7 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER SILVIKÜLTÜRÜN AMACı: Koru ormanı İşletmelerinin Silvikültürel Planlaması Tıraşlama İşletmesi: Bir alan üzerinde yaşlı ağaçların aynı zamanda kesilmesi

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİMSEL VE TEKNİK GEZİ RAPORU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİMSEL VE TEKNİK GEZİ RAPORU BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİMSEL VE TEKNİK GEZİ RAPORU Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Bilimsel ve Teknik Gezisi 20/05/2013-24/05/2013

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY (2014-2015 GÜZ DÖNEMİ)

Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY (2014-2015 GÜZ DÖNEMİ) Tohum ve Fidanlık Tekniği Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY (2014-2015 GÜZ DÖNEMİ) Diğer Autovejetatif Üretme Yöntemleri Stolonlarla Üretme : Tepe tomurcuğundan oluşan ince hava sürgünleri stolon olarak isimlendirilir.

Detaylı

mümkün olduğu takdirde hasta fidecikleri yakmak gerekir. Ayrıca sık ekimlerden kaçınmalı, tohum gerektiğinden daha fazla derine ekilmemeli, aşırı

mümkün olduğu takdirde hasta fidecikleri yakmak gerekir. Ayrıca sık ekimlerden kaçınmalı, tohum gerektiğinden daha fazla derine ekilmemeli, aşırı mümkün olduğu takdirde hasta fidecikleri yakmak gerekir. Ayrıca sık ekimlerden kaçınmalı, tohum gerektiğinden daha fazla derine ekilmemeli, aşırı gübre kullanılmamalı, kirli su ile sulama yapılmamalıdır.

Detaylı

ORMANLARIN KORUNMASI

ORMANLARIN KORUNMASI T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMANCILIK VE SU ŞÛRASI 2013 21-23 Mart 2013 ÇALIŞMA GRUBU 8 ORMANLARIN KORUNMASI ŞÛRA ÇALIŞMA BELGESİ Ankara - 2012 ORMANLARIN KORUNMASI ÇALIŞMA GRUBU Çalışma Grubu Başkanı

Detaylı

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER SIRA BÖLGE BAŞLAMA- FİNANSMAN PROJE ADI BÜTÇESİ NO MÜDÜRLÜĞÜNÜN ADI BİTİŞ TARİHİ KAYNAĞI DURUMU 1 Amasya OBM Amasya Kazanasmazlar Konağı Ormancılık OKA + İl Özel

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ VE ÇEVRESİNDE PARK BAHÇELERDE SALKIM SÖĞÜTLERDE (Salix babylonica L.) ZARAR YAPAN BÖCEK TÜRLERİNİN TESPİTİ

KAHRAMANMARAŞ VE ÇEVRESİNDE PARK BAHÇELERDE SALKIM SÖĞÜTLERDE (Salix babylonica L.) ZARAR YAPAN BÖCEK TÜRLERİNİN TESPİTİ Fen ve Mühendislik Dergisi 2001, Cilt 4, Sayı 1 79 KAHRAMANMARAŞ VE ÇEVRESİNDE PARK BAHÇELERDE SALKIM SÖĞÜTLERDE (Salix babylonica L.) ZARAR YAPAN BÖCEK TÜRLERİNİN TESPİTİ Mehmet KANAT KSÜ, Orman Fakültesi,

Detaylı

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 Banu Akadlı Ergöçmen ve Mehmet Ali Eryurt Bu bölümde gebeliği önleyici yöntem kullanımı dışında kadının gebe kalma riskini etkileyen temel faktörler incelenmektedir.

Detaylı

ORMAN AĞACI ISLAHI. Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY (2015-2016 GÜZ DÖNEMİ)

ORMAN AĞACI ISLAHI. Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY (2015-2016 GÜZ DÖNEMİ) ORMAN AĞACI ISLAHI Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY (2015-2016 GÜZ DÖNEMİ) HETEROVEGETATİF (=AŞI İLE) ÜRETME Aşı ile üretme tekniği, üretilmesi istenilen bitkinin bir parçasını, kökünden faydalanmak istenilen

Detaylı

HATIRA ORMANLARI PROJESİ

HATIRA ORMANLARI PROJESİ HATIRA ORMANLARI PROJESİ 2013 YILSONU RAPORU TEMA VAKFI ORMAN ve KIRSAL KALKINMA BÖLÜMÜ 31 Ekim 2013 1. TEKİRDAĞ HATIRA ORMANI (Malkara-Ahmetpaşa Köyü Mevkii) 1.1. Proje Sahası Hakkında Genel Bilgi Proje

Detaylı

ANTALYA İLİNDE NAR ZARARLILARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR: GÖVDE VE DALLARDA ZARAR YAPANLAR

ANTALYA İLİNDE NAR ZARARLILARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR: GÖVDE VE DALLARDA ZARAR YAPANLAR ANTALYA İLİNDE NAR ZARARLILARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR: GÖVDE VE DALLARDA ZARAR YAPANLAR Ali ÖZTOP 1 Mehmet KEÇECİ 1 Mehmet KIVRADIM 2 1 Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 07100 - Antalya 2 Tarım

Detaylı

Tohumların saklanması sırasındaki rutubet içerikleri %5-14 arasında değişmekle birlikte, genel olarak %8-10 civarına düşmektedir.

Tohumların saklanması sırasındaki rutubet içerikleri %5-14 arasında değişmekle birlikte, genel olarak %8-10 civarına düşmektedir. Kısa ömürlü tohumlar sınıfında yer alan yumuşak kabuklu Göknar ve Sedir tohumları, %7-12 rutubet içeriği ve -15ºC de 3-5 yıl kadar çimlenme kabiliyetine zarar vermeden saklanabilmektedir. Tohumların saklanması

Detaylı

NOHUT HASTALIKLARI VE ZARARLILARI

NOHUT HASTALIKLARI VE ZARARLILARI NOHUT HASTALIKLARI VE ZARARLILARI Antraknoz, nohut sineği ve yeşil kurt hakkında bilgiler verilecektir. Nohut antraknozu, Ascochyta rabiei adlı mantar tarafından meydana getirilen, Dr. Metin BABAOĞLU Ziraat

Detaylı

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması Pestisit; herhangi bir istenmeyen canlının (zararlı organizma), yayılmasını engelleyen, uzaklaştıran ya da ondan koruyan her türlü bileşik ya da bileşikler karışımıdır. Tarımda pestisitler, zararlı organizmaları

Detaylı

ORMAN ZARARLILARININ YÖNETĠMĠ DERS NOTU

ORMAN ZARARLILARININ YÖNETĠMĠ DERS NOTU ORMAN ZARARLILARININ YÖNETĠMĠ DERS NOTU Birinci Bölüm TÜRKĠYE DE ORMAN KORUMANIN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI 1. GĠRĠġ Ormanların önemi Yeryüzündeki karasal canlı türlerinin önemli bir bölümü ormanlarda bulunmakta

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 Dal Alma Kalın dallarda motorlu testere, ince dallarda balta kullanılır. Özellikle ergonomik ve ekonomik

Detaylı

KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER

KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER Populus nigra Dr. Süleyman GÜLCÜ - 2008 1 KAVAK FİDANI ÜRETİMİ VE FİDANLIK TEKNİĞİ Kavak fidanı yetiştirilmesinde en önemli konuların başında, kaliteli kavak fidanı yetiştirilmesine

Detaylı

"Ağaç"tan "Orman"a Salih Usta 0505 771 15 71 usta_salih@yahoo.com

Ağaçtan Ormana Salih Usta 0505 771 15 71 usta_salih@yahoo.com "Ağaç"tan "Orman"a Salih Usta Orman Mühendisi KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARAŞTIRMA DERNEĞİ 0505 771 15 71 usta_salih@yahoo.com Kavramsal olarak orman: «ORMAN» deyince!? İşletme Biçimlerine

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ.. ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ. ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ. ÇOK AMAÇLI UYGULAMA PROJESİ 201 (BU KAPAK SAYFASI

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

GRUP DOĞA GEBZE SANAYİ BÖLGESİNDE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN AZALTILMASINDA KULLANILABİLECEK BİYOAKÜMÜLATÖR BİTKİLERİN ARAŞTIRILMASI

GRUP DOĞA GEBZE SANAYİ BÖLGESİNDE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN AZALTILMASINDA KULLANILABİLECEK BİYOAKÜMÜLATÖR BİTKİLERİN ARAŞTIRILMASI GRUP DOĞA GEBZE SANAYİ BÖLGESİNDE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN AZALTILMASINDA KULLANILABİLECEK BİYOAKÜMÜLATÖR BİTKİLERİN ARAŞTIRILMASI Grup Üyeleri A.Burcu ŞİMŞEK Burhan YOĞUN Kıvanç TEKE Proje Danışmanları Prof.

Detaylı

Toprağa Bambu Odunkömürü Yerleştirmek Yoluyla Çay Bitkilerinin Gelişimini Teşvik Etmek

Toprağa Bambu Odunkömürü Yerleştirmek Yoluyla Çay Bitkilerinin Gelişimini Teşvik Etmek Toprağa Bambu Odunkömürü Yerleştirmek Yoluyla Çay Bitkilerinin Gelişimini Teşvik Etmek Tokai Üniversitesi, İnsan Refahı İçin Yüksek Teknoloji Okulu Biyolojik Bilimler ve Teknoloji Bölümü. Shizuoka, 2001.

Detaylı

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5. Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.Arkensis, 6.Kapensis Flora alemleri flora bölgelerine (region), flora

Detaylı

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GİRİŞ Sulamanın amacı kültür bitkilerinin ihtiyacı olan suyun, normal yağışlarla karşılanmadığı hallerde insan eliyle toprağa verilmesidir. Tarımsal

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA Ülkemizde Tarımsal Ormancılık Çalışmaları Ülkemizde tarımsal ormancılık çalışmalarını anlayabilmek için ülkemiz topraklarının yetişme ortamı özellikleri

Detaylı

ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ

ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ Mehmet Sakınç*, Aliye Aras**, Cenk Yaltırak*** *İTÜ, Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, Maslak/İstanbul **İ.Ü. Fen Fakültesi, Biyoloji

Detaylı

ORMAN KORUMA ABİYOTİK (CANSIZ) ZARARLILAR

ORMAN KORUMA ABİYOTİK (CANSIZ) ZARARLILAR ORMAN KORUMA ABİYOTİK (CANSIZ) ZARARLILAR Prof. Dr. Ertuğrul BİLGİLİ Aralık 2014 Biyotik (Canlı) Zararlılar Abiyotik (Cansız) Zararlılar İnsan Hayvan Bitki Ekolojik Kumul Yangın İklim Toprak Rüzgar Fırtına

Detaylı

Yangın Gözetleme Kulelerinin Lokasyonlarının CBS Ortamında Görünürlük Analizi İle Değerlendirilmesi

Yangın Gözetleme Kulelerinin Lokasyonlarının CBS Ortamında Görünürlük Analizi İle Değerlendirilmesi I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 26-28 Ekim 2, Kahramanmaraş KSÜ Mühendislik Bil. Der., Özel Sayı, 22 226 KSU J. Engineering Sci., Special Issue, 22 Yangın Gözetleme Kulelerinin Lokasyonlarının

Detaylı

Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Gelişimi Üzerine Ökseotu nun Etkisi

Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Gelişimi Üzerine Ökseotu nun Etkisi Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin Coruh University Orman Fakültesi Dergisi Journal of Forestry Faculty ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X Cilt: 15, Sayı:1, Sayfa: 64-72

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI III. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Köprülü Kanyon Milli Parkının Kısa Tanıtımı Gerçekleştirilen Envanter Çalışmaları Belirlenen Orman Fonksiyonları Üretim Ekolojik Sosyal

Detaylı

SEL KONTROLUNDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROL ÇALIġMALARININ ÖNEMĠ

SEL KONTROLUNDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROL ÇALIġMALARININ ÖNEMĠ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEL KONTROLUNDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROL ÇALIġMALARININ ÖNEMĠ Hanifi AVCI Genel Müdür ġubat-2011 SEL AFETĠNĠN SEBEBĠ

Detaylı

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI Alper AYTEKİN ZKÜ Bartın Orman Fakültesi 74100 BARTIN ÖZET Bu çalışmada Bartın Orman Fakültesi nin diğer orman

Detaylı

BATI KARADENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

BATI KARADENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ BATI KARADENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Metin SERİN Enstitü Müdürü Orman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmaları Başmühendisliği Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Görevleri: Yangın,

Detaylı

Picea A. Dietr. Ladinler

Picea A. Dietr. Ladinler Picea A. Dietr. Ladinler Kuzey Yarım kürenin serin ve yağışlı bölgelerinde 40 kadar türü Ülkemizde tek bir türü (Doğu Ladini) Çin ve Japonya da 18 tür Kuzey Amerika ve Kanada da 7 tür Geniş ormanlar kurar.

Detaylı

TEKNİK GEZİ GÖREV RAPORU

TEKNİK GEZİ GÖREV RAPORU TEKNİK GEZİ GÖREV RAPORU 23-27 Mayıs 2016 tarihleri arasında Muğla Orman Bölge Müdürlüğü mıntıkalarında gerçekleştirilen Teknik Gezi ye ait bilgi ve değerlendirmeler aşağıda açıklanmıştır. Teknik Gezi

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER İsmail Güvenç* I. Kahramanmaraş'ta Sebze Tarımı 1Giriş Ülkemiz nüfusu, son sayıma göre 67 milyon

Detaylı

EGE BÖLGESİ AĞAÇLANDIRMA ALANLARINDA ÇAM KESEBÖCEĞİ (Thaumetopoea pityocampa(den. &Schiff) YUMURTA PARAZİTOİTLERİNİN BELİRLENMESİ

EGE BÖLGESİ AĞAÇLANDIRMA ALANLARINDA ÇAM KESEBÖCEĞİ (Thaumetopoea pityocampa(den. &Schiff) YUMURTA PARAZİTOİTLERİNİN BELİRLENMESİ Orman Bakanlığı Yayın No:152 ISSN 1300-9508 Müdürlük Yayın No: 031 EGE BÖLGESİ AĞAÇLANDIRMA ALANLARINDA ÇAM KESEBÖCEĞİ (Thaumetopoea pityocampa(den. &Schiff) YUMURTA PARAZİTOİTLERİNİN BELİRLENMESİ Studies

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ NDEKİ ORMAN KADASTRO ÇALIŞMALARI VE ORMAN KORUMA AÇISINDAN DEGERLENDİRİLMESİ

KAHRAMANMARAŞ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ NDEKİ ORMAN KADASTRO ÇALIŞMALARI VE ORMAN KORUMA AÇISINDAN DEGERLENDİRİLMESİ Fen ve Mühendislik Dergisi 2001, Cilt 4, Sayı 2 55 KAHRAMANMARAŞ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ NDEKİ ORMAN KADASTRO ÇALIŞMALARI VE ORMAN KORUMA AÇISINDAN DEGERLENDİRİLMESİ Mehmet KANAT KSÜ Orman Fakültesi, Orman

Detaylı

Araştırma Notu 15/180

Araştırma Notu 15/180 Araştırma Notu 15/180 22 Nisan 2015 ÇOCUKLARIN YARISI MADDİ YOKSUNLUK İÇİNDE Seyfettin Gürsel *, Gökçe Uysal ve Mine Durmaz Yönetici Özeti Avrupa Birliği standartlarına göre 2013 yılında Türkiye de 0-15

Detaylı

EGE BÖLGESİ TOHUM BAHÇELERİNDE KOZALAK ZARARLILARININ VE MÜCADELE YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİ

EGE BÖLGESİ TOHUM BAHÇELERİNDE KOZALAK ZARARLILARININ VE MÜCADELE YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİ Bakanlık Yayın No : 254 Müdürlük Yayın No : 35 ISSN 1300-9508 EGE BÖLGESİ TOHUM BAHÇELERİNDE KOZALAK ZARARLILARININ VE MÜCADELE YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİ (ODC:416.2) Studies on Determination of Cone Pests

Detaylı

ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMALARDA FİDAN ÜRETİM VE DİKİM ÇALIŞMALARI. Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1

ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMALARDA FİDAN ÜRETİM VE DİKİM ÇALIŞMALARI. Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1 ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMALARDA FİDAN ÜRETİM VE DİKİM ÇALIŞMALARI Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1 Temel Kabuller Endüstriyel ağaçlandırmalarda genellikle topraksız (çıplak köklü) fidanlar dikilmektedir (türe göre

Detaylı

Çayın Bitkisel Özellikleri

Çayın Bitkisel Özellikleri Çayın Bitkisel Özellikleri Bir asırlık bir ömre sahip bulunan çay bitkisi doğada büyümeye bırakıldığında zaman bir ağaç görünümünü alır. Görünüş itibarı ile dağınık bir görünüm arz eden bitki yapısı tek

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER SIRA 1 2 5 8 DAİRE BAŞKANLIĞININ ADI Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER Oduna Dayalı Orman Ürünleri Üretim Süreçleri Takip Sistemi Biyokütle

Detaylı

FAGACEAE. kürenin subtropik ve serin bölgelerinde ormanlar kuran 600 kadar türü vardır.

FAGACEAE. kürenin subtropik ve serin bölgelerinde ormanlar kuran 600 kadar türü vardır. FAGACEAE Fagaceae familyasının 6 cins (Fagus, Quercus, Castanea, Castanopsis, Lithofagus, Nothafagus) ve bu cnislerin her iki yarı kürenin subtropik ve serin bölgelerinde ormanlar kuran 600 kadar türü

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER A-HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Birime Destek 1 Sütçü ve kombine

Detaylı

ÜLKEMİZDEKİ BAZI BALLI BİTKİLERİN ÇİÇEKLENME DÖNEMİ, POLEN, ÇİÇEK NEKTARI VE BÖCEK NEKTARI ÜRETİM KAPASİTELERİ İLE BULUNDUĞU İLLER

ÜLKEMİZDEKİ BAZI BALLI BİTKİLERİN ÇİÇEKLENME DÖNEMİ, POLEN, ÇİÇEK NEKTARI VE BÖCEK NEKTARI ÜRETİM KAPASİTELERİ İLE BULUNDUĞU İLLER Üretim A bies nordmanniana (STEV.) SPACH Göknar Nisan Temmuzda bitki üzerinde yaşayan Cinara pectinata, Cinara pillicornis, gibi böceklerin çıkardıklarını bal arıları bala dönüştürür. Artvin, Balıkesir,

Detaylı

HAMAMBÖCEKLERİ ve MÜCADELE YÖNTEMLERİ

HAMAMBÖCEKLERİ ve MÜCADELE YÖNTEMLERİ HAMAMBÖCEKLERİ ve MÜCADELE YÖNTEMLERİ HAMAMBÖCEKLERİ ve MÜCADELE YÖNTEMLERİ HAMAMBÖCEKLERİ Ordo (Takım): Blattoptera (Hamam böcekleri) Vücutları kahverengi tonlarında, yassı ve ovaldir. Antenler çoğunlukla

Detaylı

BU BELGE İSPANYA NIN ARAGON EYALETİNDE BULUNAN GENEL GIDA MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİTKİ KORUMA MERKEZİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.

BU BELGE İSPANYA NIN ARAGON EYALETİNDE BULUNAN GENEL GIDA MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİTKİ KORUMA MERKEZİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. BU BELGE İSPANYA NIN ARAGON EYALETİNDE BULUNAN GENEL GIDA MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİTKİ KORUMA MERKEZİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN Centro de Protección Vegetal Genel Gıda Müdürlüğü

Detaylı

ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EĞİMLİ ARAZİLERDE TERASLAMA TEKNİĞİ BUROR HENDEKLİ TERAS BUROR ÇUKURLU SEKİ TERAS (BUROR : Bursa Orman Terası) 2009 Arazi Yetenek Sınıfları ve Bu

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI SAMSUN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI 5216 sayılı yasadan önceki Belediye Hizmet Alanı (7.000 ha) 5747 sayılı yasadan sonra Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Çizgisi (79.000 ha) 6360 sayılı

Detaylı

CUPRESSUS L. Serviler

CUPRESSUS L. Serviler CUPRESSUS L. Serviler Bu cinsin Kuzey Amerika, Oregon, Meksika, Akdeniz den Himalaya ve Çin e kadar yaklaşık 20 türü var. Herdem Yeşil ağaç ve çalılar. Sürgünler dört köşeli, yahut yuvarlakça. Yapraklar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAYSERİ (YAHYALI )'DA KARAÇAM ( Pinus nigra Arnold ) LARDA ZARARLI OLAN ÇAM SÜRGÜN BÜKÜCÜSÜ, (Rhyacionia buoliana (DEN.&SCHİFF): LEPİDOPTERA-TORTRİCİDAE)'NÜN

Detaylı

ASLĠ AĞAÇ TÜRLERĠMĠZ

ASLĠ AĞAÇ TÜRLERĠMĠZ ASLĠ AĞAÇ TÜRLERĠMĠZ İBRELİ VE YAPRAKLI ORMAN ALANLARI Ġbreli ormanlar 61% Yapraklı Ormanlar 39% ĠBRELĠ= GYMNOSPERMAE (AÇIK TOHUMLULAR)= 13 220 721 Ha YAPRAKLI = ANGİOSPERMAE (KAPALI TOHUMLULAR)=8 447

Detaylı