KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1275 KAHRAMANMARAŞ'IN İĞNE YAPRAKLI ORMANLARINDA GÖZLENEN BAZI BÖCEK TÜRLERİ VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1275 KAHRAMANMARAŞ'IN İĞNE YAPRAKLI ORMANLARINDA GÖZLENEN BAZI BÖCEK TÜRLERİ VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER"

Transkript

1 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1275 KAHRAMANMARAŞ'IN İĞNE YAPRAKLI ORMANLARINDA GÖZLENEN BAZI BÖCEK TÜRLERİ VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Doç. Dr. Mehmet KANAT* Özet İğne yapraklı ağaç türlerinden bölgede ağırlıklı olarak kızılçam ağaç türü mevcuttur yılları arasında özellikle kızılçam ormanlarında Thaumetopoea pityocampa (Schiff.) zararı yoğun olarak gözlenmiştir. Zarardan dolayı yer yer ağaçlar yapraklarını tamamen kaybetmiş, zarar sona erdiğinde ise yeniden yapraklanmalardır. Karaçamların sürgünlerinde zarar yapan Rhyacionia buoliana (Den. & Schiff.) Göksün bölgesinde yıllarında Göksun karaçam ormanlarında populasyonunda artış gözlenmiştir. Kabuk böceklerinden Orthotomicus erosus (Wool.) bölgede yoğun olarak kızılcam ve karaçam, Pityokteines curvidens (Germ.) ise göknar ağaçlarının gövdelerinde zarar yaparak yer yer kurumalara yol açmaktadırlar. P. curvidens ile mücadele amacıyla feromon tuzaklarında her iki generasyon boyunca toplam adet ergin birey yakalanmıştır. Bölgede karaçam ağaçlarının yaprakları ile beslenerek zarar veren Calliptamus italicus L. karaçam ormanlarında, Diprion pini (L.) ve Neodiprion sertifer (Geoff.) ise göksün karaçam ormanlarında gözlenmiştir. Karaçam ağaçlarının hem sürgün hem de gövdelerinde zarar yapan Blastophagus piniperda (L.) ve Blastophagus minör (Htg.) türlerine ise Andırın karaçam ormanlarında rastlanmıştır. Bu zararlılara karşı genellikle mekanik, kimyasal kısmen de biyolojik mücadele şekilleri uygulanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Zararlı böcek türleri, İğne yapraklı ormanlar, Kahramanmaraş Some Insect Species on the Kahramanmaraş Conifer Forests and The Measures Should be Taken Against Them Calabrian pine is extensively found in Kahramanmaraş region. Damage of Thaumetopoea pityocampa (Schiff.) has greatly been betvveen years on the calabrian pine. Due to damage of T. Pityocampa, needles of calabrian pine trees was greatly eaten. Damage of Rhyacionia buoliana (Den. & Schiff.) is found on the crimean pine shoots in Goksun region betvveen years. Damage of Orthotomicus erosus (Wool.) is found on the calabrian and crimean pines, Pityokteines curvidens (Germ.) is found on the fir forests, Calliptamus italicus L., Diprion pini (L.), Neodiprion sertifer (Geoff.), Blastophagus piniperda (L.) and Blastophagus minör (Htg.) is found on the crimean pine forests in the Goksun, Baskonu and Andirin regions. Mechanical, Chemical and Biological cntrol methods against this harmful insects in the region. Key Words: Harmful insect species, Conifer forests, Kahramanmaraş * KSÜ Orman Fakültesi

2 1276 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1.Giriş XX. yüzyılda gittikçe artan nüfusun çeşitli gereksinimlerini karşılamada doğal kaynakların büyük katkısı bulunmaktadır. Doğal kaynaklar içerisinde en önemlilerinden biri olan ve ulusal ekonomideki değerleri gün geçtikçe artan ormanların geliştirilmesi ve korunması kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir. Artan kereste ihtiyacını karşılamak amacıyla hızlı gelişen orman ağacı türlerinin önemi daha da artmıştır. Ülkemiz odun hammaddesi bakımından sürekli bir talep açığı ile karşı karşıya bulunmaktadır. Nüfusumuz hızla arttığı için odun hammaddesine olan ihtiyaçta gittikçe artmaktadır. Buna ek olarak orman alanlarımız gittikçe daralmakta, mevcut ormanlarımızın verim gücü, odun ve odun türevi olan maddelere duyulan ihtiyacı karşılamada yetersiz kalmaktadır. Gelecek yıllardaki talep açığını kapatmak, hiç olmazsa biraz azaltmak için alınması gereken önlemlerden biriside verimsiz yada verim gücü düşük olan orman alanlarını, verim gücü yüksek ve genetik bakımdan üstün türlerle ve ırklarla ağaçlandırmaktır (Işık ve ark., 1987). Kahramanmaraş Bölgesi ormanlık alan bakımından (%36) ülkemiz ormanlık alanından (%26) daha fazla bir orana sahiptir. Ancak, her geçen gün ormanlık alanlar çeşitli abiyotik ve biyotik faktörler yüzünden olumsuz etkilenmektedir. Biyotik faktörler kapsamında yer alan zararlı böcekler bu konuda önem arz etmektedirler. Populasyon artışları sonucunda böcek zararlarından dolayı ağaçlarda artım kayıpları yer yer de kurumalar görülmektedir. Kahramanmaraş Bölgesinde hem Akdeniz iklim tipi hem de karasal iklim tipi gözükmekte, buna paralel olarak ağaç türleri de farklılık arz etmektedir. Hızlı gelişen orman ağacı olan kızılçam (Pinus brutia Ten.) ağaç türü ülkemizde geniş bir yayılış göstermektedir. Kızılçam, Doğu Akdeniz havzasında yetişen bir orman ağacı türüdür. Başlıca yayılışını Türkiye'de yapmakta; Güney ve Batı Anadolu bölgelerindeki ağaçlandırma çalışmalarında öteki türlere nazaran daha çok kullanılmaktadır. Deniz düzeyinden başlayarak Güney Anadolu'da metreye, Batı Anadolu'da metreye, Kuzey Anadolu'da da metre yükseltilere kadar çıkmaktadır. Bu yatay ve dikey yayılış alanları içinde kızılçam değişik ekolojik özellikler gösteren alanlarda yetişmektedir (Işık ve Ark., 1987). Araştırma alanı olarak seçilen Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ormanlarının alansal dağılımında kızılçam tüm orman işletme müdürlüklerinde mevcut olmak üzere ha normal koru, ha bozuk koru olmak üzere toplam ha'dır. Bu miktar Türkiye kızılçam ormanlarının %6'sına karşılık gelmektedir (Neyişçi, 1987). Hızlı gelişen orman ağacı türlerinden biri olan kızılçam ağaç türünü ilk yaşlarından itibaren çam keseböceği, Thaumetopoea pityocampa (Schiff.) iğne yapraklarını yemek suretiyle zarar yapan primer bir zararlıdır. Doğu Akdeniz bölgesinde yer alan Kahramanmaraş ormanlarında yılları arasında populasyon artışı göstererek ağaçların iğne yapraklarını yemek suretiyle zararlı olmuştur. Özellikle son larva döneminde en çok besine ihtiyaç duyan bu zararlı tür, iğne yaprakları yemek suretiyle ağaçların asimilasyon organlarını kısmen yok etmiştir. Asimilasyon organları kısmen yok olan ve yanmış ağaç görünümü alan ağaçlar diğer sekonder zararlı böcekler için uygun ortam oluşturarak, HaziranTemmuz aylarında yeniden taze iğne yapraklar meydana getirmişlerdir. T. pityocampa ülkemizde, ha alanda zararlı olmakta, kızılcam, karaçam ve diğer çam türlerinde %60'a varan artım kaybına yol açmaktadır (Anonim, 1995). Araştırma bölgesinde 12 Ağustos tarihinde ergin olarak çıkmaya başlayan T. pityocampa (Kanat, 1998)'nın larvaları Eylül sonuekim aylarından itibaren iğne yapraklarla beslenmeye başlamakta, en fazla zararı ise NisanMayıs aylarında son larva dönemlerinde vermektedirler. Çam sürgün bükücüsü, Rhyacionia buoliana (Den. & Schiff.) Dünyada çok geniş bir yayılış alanına sahiptir. Bu geniş yayılış alanı içinde 29 konukçu türde zarar yaptığı bilinmektedir. (Mol, 1987).

3 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1277 Böceğin larvaları zarar yapar. Türkiye'de çam ağaçlarının hemen en zararlı böceğidir. Larvalar tomurcukları delerek içine girer ve tomurcuğun iç kısmını oyarak zararlı olur. Bu şekilde zarar gören tomurcuklar ya kurur ya da postacı boynuzu denilen anormal şekilde gelişim gösterir. Bazen de çalı, püskül, ya da fırça şeklinde, yahut çift postacı boynuzu gibi oluşumlar meydana gelir. Genellikle tepe sürgününün kuruması o fidanın gelişmesini etkiler ve bunun sonucu olarak fidanın değiştirilmesi gerekir (Çanakçıoğlu ve Mol, 1998). Kabuk böceklerinden Büyük göknar kabukböceği, Pityokteines curvidens (Germ.), erken uçan böceklerdendir. Çiftleşme odası kabuğun içinde olup, kabuk kaldırıldığında görülmez. Sık, kısa ve kabuğa gömülmüş olan larva yolları diri oduna pek az dokunmuş durumdadır. Pupa beşiği diri odunun birkaç milimetre kadar derinliğinde bulunur (Çanakçıoğlu ve Mol, 1998). Pupa beşikleri en fazla 10 mm diri oduna gömülü bir durumda olup, bunların ağzı ince öğüntülerden oluşan bir tapa ile kapanmıştır. Genç erginlerin olgunluk yiyimleri pupa beşiğinden başlayarak kabuk içerisinde kısa yollardan oluşur veya yaşlı erginlerin regenerasyon yiyiminde olduğu gibi diri odun içerisinde dallanmış durumdadır. Kışlama, larva veya pupa olarak diri odun içerisinde veya ergin olarak kabuk içindeki pupa beşiğinin yakınında bulunan küçük olgunluk yiyimi odacıkları içinde olur. Üreme yerini terk eden genç erginler dikili göknarlarm kabuklarında kısa ve reçinesiz yollardan oluşan bir olgunluk yiyimi yaparak daha sonra kabuk çatlakları ve buna benzer korumalı yerlerde kışlarlar. Bu şekilde kışlama yapılan ağaçlar kabuklarından akan reçineden dolayı kolayca tanınabilir. İki katlı bir generasyonu vardır. Birinci uçma zamanı mart nisan, ikincisi de hazirantemmuz aylarına rastlar. Ancak hava hallerinin uygun gittiği zamanlarda yılda üç döl de verebilir (Selmi, 1998). Bölge ormanlarında populasyonu artan diğer kabuk böceklerinden Akdeniz çam kabukböceği, Orthotomicus erosus (Woll.) Merkez ve Andırın kızılçamkaraçam ormanlarında, Büyük ormanbahçıvanı Blastophagus piniperda (L.) ve Küçük ormanbahçıvanı Blastophagus minör (Htg.), Andırın karaçam ormanlarında zarar yapmaktadırlar. Ağaçların yaprakları ile beslenen çekirge türlerinden Calliptamus italicus L. (italyan çekirgesi) karaçam ormanlarında, Kırmızımtırak sarı çalı antenli yaprakarısı, Neodiphon sertifer (Geoff.) ve çalı antenli yaprakarısı Diprion pini (L.) türleri Göksün karaçam ormanlarında zararlı olmaktadırlar. Bu çalışmada Kahramanmaraş'ın iğne yapraklı ormanlarında son yıllarda pupulasyon artışı gösteren ve populasyonları artış eğiliminde olan bazı böcek türlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 2. Materyal ve Metot Bu araştırma Kahramanmaraş bölgesi iğne yapraklı ormanlarında bazı önemli zararlıların tespit edilmesi amacıyla yılları arasında Merkez, Andırın, Göksün orman işletme Müdürlükleri ormanlarında yürütülmüştür. Araştırmalar kabuk ve kambiyumda zarar yapan böcek türleri için Göksun, Andırın, göknar ormanlarında P. curvidens, Merkez ve Andırın kızılçam ormanlarında O erosus, Andırın karaçam ormanlarında B. minör ve B. piniperda türlerine karşı deneme alanları alınmıştır. Kabuk ve kambiyumda zarar yapan böcekleri tespit etmek amacıyla zayıf düşmüş dikli göknar, kızılçam, karaçam ağaçları tuzak ağacı ve yer yer de tuzak odunları hazırlanmıştır. Sürekli gözlemlenen bu materyaller üzerinde böceklerin yumurta, larva, pupa ve ergin dönemleri ile bölgesel biyolojilerine ait bilgiler toplanmıştır. Araziye asılan feromon tuzakları haftada iki defa kontrol edilmiştir. İğne yaprakları yemek suretiyle zarar yapan böceklere karşı ise, Merkez ve Andırın Kızılçam ormanlarında T. Pityocampa, Göksun karaçam ormanlarında D. pini ve N. sertifer, karaçam ormanlarında ise C. italicus la ilgili deneme alanlarında araştırmalar sürdürülmüştür. Yaprakları yemek suretiyle zarar yapan türler ile ilgili çalışmalar hem arazi hem de laboratuvar

4 1278 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU şartlarında sürdürülmüştür. Sürgünlerde zarar yapan böcek türlerinden R buoliana için deneme alanları Göksün karaçam ormanlarında alınmıştır. Sürgünde zarar yapan türlerin erginlerinin elde edilmesi için zararın gözlendiği sürgünlere bez şifonlar bağlanmış, aynı zamanda laboratuvar şartlarında da ağzı bez tülbentle kapatılmış cam kavanozlarda ergin çıkışları izlenmiştir. Böcek türlerine ait elde edilen bilgiler değerlendirilmiş ve bulgular kısmında tablo ve şekiller halinde verilmiştir. 3. Bulgular Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü toplam hektar ormanlık alana sahiptir. Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü kapsamında ise toplam hektar ormanlık alan bulunmaktadır. Kahramanmaraş ormanları genellikle iğne yapraklı olup, kızılcam ve karaçam ağırlıklıdır. Son yıllarda iğne yapraklı ormanlarda zarar yapmakta olan çeşitli familyalara ait 9 adet böceğe ait bilgiler aşağıda verilmiştir. Thaumetopoea pityocampa (Schiff.) (Çam keseböceği) Ferhuş bölgesi kızılcam ormanlarında yılları arasında T. pityocampa'nm zararı görülmüştür. T. pityocampa''nın çap artımı üzerine etkisini ortaya koymak için çap kademesi, yaş sınıfı, yetişme ortamı, iklim, zarar yılı gibi koşulların aynı olmasına dikkat edilmiştir. T. pityocampa''nın zararının görüldüğü ve böceğin zararının görülmediği yıllardaki alınan artım kalemleri laboratuarda ölçülmüş, yaklaşık %21 civarında artım azalması tespit edilmiştir (Kanat ve ark., 2004) Rhyacionia buoliana (Den. & Schiff.) (Çam sürgün bükücüsü) Afşin Orman İşletme Şefliği sınırları içerisindeki Karaömer köyü civarındaki 1015 yaşlarındaki karaçamların uç tomurcuklarında R. buoliana'nın yoğun bir şekilde zararı görülmektedir. Yılda bir generasyon veren bu türün tarihinde GöksunAfşin karayolu Karaömer köyü civarından alınan uç sürgünlerdeki olgun larvalar ertesi günden itibaren pupa olmaya başlamış ve tarihleri arasında erginleşmişlerdir (Kanat, 1998). Zararlının bölge için biyolojisini tespit etmek amacıyla yapılan çalışmalarda, tarihinde 411, 412, 443, 444, 445 nolu bölmelerde böceğin larva döneminde olduğu tespit edilmiştir. Zararın yoğun olduğu yerdeki sayımda 100 m 2 lik alanda 24 ağaçta 183 adet larvaya rastlanılmıştır. Ortalama ağaç başına 7.6 adet larva düşmektedir. En fazla bir ağaçta ise 10 adet larvaya rastlanmıştır. Mayıs ayının ilk haftasında yapılan incelemelerde, araştırma alanının diğer kısmında bulunan 2025 yaşlarındaki ağaçların yan dallarında bulunan sürgünlerin tomurcuklarında %35 oranında larvalara rastlanılmıştır. Larvalar tomurcuklarda tek tek bulunmaktadırlar. Aynı günlerde 1015 yaşlı ağaçlandırma alanında yapılan tepe sürgünü kontrollerinde ise tepe sürgünlerinin %23'ünde larvalara rastlanılmıştır. Araştırma alanı yakınındaki bazı fertlerde önceki yıllarda tepe tomurcuğu zarar gördüğünden postacı boynuzu oluşumlarına rastlanmıştır. Larva zararının sürgün içinde olması mücadeleyi güçleştirmektedir. Alanda daha önceleri zararın belirgin olduğu alanlarda, mekanik mücadele kapsamında, zarar görmüş tomurcukların bulunduğu sürgünler pupa olmadan önceki larva döneminde elle toplanılmış ve yakılmıştır.

5 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1279 Zaman alan ve insan gücüne dayanan bu mücadele alandaki zararlı populasyonunu düşürememiştir. Alanda erkek erginleri yakalayarak çiftleşmeyi önlemeyi amaçlayan cinsel koku (feromon) tuzakları araştırma alanında çeşitli bakılarda olmak üzere aralıklı olarak toplam 10 adet asılmıştır. Erginlerin görüldüğü ilk hafta ve sonraki hafta olmak üzere 2 defa kimyasal ilaçlama yapılmıştır. İlaçlama 333 hektarlık alanda yapılmıştır. Yumurta koymadan erginlerin öldürülmesini amaçlayan kimyasal mücadelede erginlerin öldükleri gözlenmiştir. Ancak, alandaki çeşitli faydalı böcek türleri de olumsuz etkilenmiştir. Araştırmanın yapıldığı aynı yıl Diprion pini (L.) (Çalı antenli çam yaprakarısı) nin 2. generasyonunda populasyonu anormal derecede artmış ve araştırma alanının hemen kuzey doğusunda bulunan tabii tensil sahasında karaçam ağaçlarının iğne yapraklarını tahrip etmiştir. Pityokteines curvidens (Germ.) Büyük Göknar Kabukböceği Göknar (Abies cilicica) ormanları, Toros dağlarının uzantısında yer alan Kahramanmaraş (), Andırın ve Göksün bölgelerinde doğal olarak yetişmektedir. Zararlı böceklerle birlikte birçok biyotik ve abiyotik zararlının hedefi olan Göknar ormanları alan olarak gün geçtikçe azalma eğilimindedir. Son yıllarda ağaçlan kurutma derecesinde zararlı olan büyük göknar kabukböceğinin zararına söz konusu ormanlarda rastlanılmaktadır. Büyük göknar kabukböceği ağaçlarının kambiyumlarında zarar yapmakta, bu zarar sonucu su iletim demetleri kesilen ağaçlar kurumaktadırlar. Böceğe karşı bu güne kadar uygulanan klasik savaş metodu tuzak odunları hazırlayarak mücadele etme şeklindedir. Bu savaş aşırı derecede dikkat etmeyi gerektirmektedir. Uygulayıcılar tarafından tuzakların hazırlanma zamanı ve toplanma zamanındaki gecikmeler böceğin populasyonunu daha da artırabilmektedir. Özellikle Batı Karadeniz göknar ormanlarında populasyonu artan bu türün zararına, araştırma alanında ise 1998 yılında Göksün Orman İşletme Müdürlüğü, Yağbasan göknar ormanlarında ve Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü göknar ormanlarında rastlanmıştır (Kanat, 2000). Araştırma kapsamında yaklaşık aynı populasyon yoğunluğuna sahip alanlarda kullanılan feromon tuzakları ile2000 yılında yaklaşık ortalama 5 566, 2001 yılında 6 468, 2002 yılında ve 2003 yılında ise adet ergin birey yakalanmıştır. Bu rakamların karşılaştırmasından 2000 ve 2001 yılları kendi arasında, 2002 ve 2003 yılları ise kendi arasında populasyon durumu bakımından benzerlik arz etmektedir. Genarasyonlar arası farklılık incelendiğinde ise I generasyonda ortalama 935, II. Generasyonda ise 761 adet ergin birey tuzaklarla yakalanmaktadır (Tablo 1). Bu durum I generasyonda tuzakların kurulmalarının daha önemli olduğunun bir göstergesidir. Bölgede birinci dölün son ergin bireyleri Haziran ayı başlarına kadar gözlenmektedir. Populasyonun yoğun olduğu ve dişilerle çiftleşen erkek ergin bireylerin feromon tuzakları ile toplanamadığı varsayıldığında, her bir dişinin 120 kadar yumurta bırakabildiği ve oluşturduğu ana yolların toplam uzunluğunun 2060 mm arasında değişebildiği (Sekendiz, 1991) dikkate alındığında böceğin ikinci dölün populasyonu kat kat artacaktır. Fazla miktarda ürediğinde primer zararlı olabilen ve sağlam ağaçlarda da zarar yapan bu tür, tercihen kalın kabuklu göknar ağaçlarında yaşamaktadır. Ağaçların üst kısımlarından aşağıya doğru zarar yapmakta olan Pissodes piceae (111.) ve Cryphalus piceae (Ratz.) ile çoğu kez birlikte rastlandığı (Çanakçıoğlu ve Mol, 1998) da göz önüne alındığında göknar ormanları için son derece tehlikelidir.

6 1280 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU Tablo 1. Deneme alanlarında feromon tuzakları ile toplanan böcek miktarları İşletme Müd Andırın Andırın Göksun Göksun K..Maraş Andırın Andırın K.Maraş K.Maraş İşletme Şefliği Kaleboynıı Kaleboynu Çamurlu Yağbasan Kaleboynu Kaleboynu Mevkii Halburtepe Kuyucak Çamurlu Hotaş Halburtepe Halburtepe Yıl Ort. Böcek Mik. (l.gen.) Böcek Mik. (2. gen.) En fazla böcek yakalanan tarihler 25 haziran 2 Temmuz 17.Haziran 1 temmuz 19.Haziran 3 temmuz 12 Haziran 3 temmuz 22 haziran 6 Temmuz 24 Mart 21 Nisan 16 Haziran 3 Temmuz 24 Mart 21 Nisan 16 Haziran 3 Temmuz Feromonların kullanıldığı deneme alanlarında 2004 yılı itibariyle yapılan konrollerde bazı ağaçların 100 cm 2 lik kabuk ve kambiyum alanlarında bir, bazı ağaçlarda ise hiç böcek gözlenmemiştir. Populasyonun azaldığı deneme alanlarındaki ağaçlarda ise belirgin bir kurumaya da rastlanılmamıştır. Diprion pini (L.) (Çalı antenli çam yaprakansı) Bölge ormanlarında tarihinde D. pini tırtılları AfşinGöksun yolu üzerinde Yazıköy civarında karaçamların iğne yapraklarıyla beslenirken rastlanmıştır. Dokunulduğunda hepsi birden pandül gibi sallanmakta olan bu tırtıllar tehlikenin geçtiğini fark ettikleri an ise normal hale gelmektedirler. Larvalar arazi şartlarında Haziran ayının son haftasında pupa olmuşlardır. Neodiprion sertifer (Geoff.) Bölgede Göksun Orman İşletme Müdürlüğü, Yağbasan Orman İşletme Şefliği'ne ait karaçam ormanlarında tarihinde erginlerine rastlanmıştır. Blastophagus minör (Htg.) (Küçük Ormanbahçıvanı) Andırın Orman işletme Müdürlüğü'ne ait karaçam ormanlarının bulunduğu Elmadağ mevkiinde erginlerin sürgünlere gelerek regenerasyon yiyimi yaptığı tarihinde tespit edilmiştir. Regenerasyon yiyimi görülen ağaçların sürgün uçlarından 4, 5, 7, 9, 10 cm uzunluğunda öz kısımlarının yenmiş oldukları tespit edilmiştir. Ağaçların sürgün uçlarındaki ibreler sararmıştır. Yirmi yaşında bir ağaç kesilerek toplanan sürgünlerin çoğunda bir veya iki adet ergin böceğin olduğu tespit edilmiştir. Bir ağaçtan 30 adet ergin böcek toplanmıştır tarihinde aynı yerde hazırlanan odunların kabuklarının altındaki yenik yolları içerisinde bulunan çok sayıda erginlerine rastlanmıştır. Aynı tarihte 1520 yaşlarında karaçam ağaçlarının sürgün uçlarında regenarasyon yiyimi yapmakta olan erginlerine de rastlanılmıştır.

7 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1281 Blastophagus piniperda (L.) Büyük Ormanbahçrvanı) Bu böceğin erginlerine tarihinde Andırın orman deposu civarındaki kızılcam ormanlarında sürgünler içerisine girerek öz kısımlarını 2 3 cm boyunca tahrip ettiği bir dönemde erginlerine rastlanmıştır. Orthotomicus erosus (Woll.) (Akdeniz çam kabukböceği) Bu böcek türüne Kahramanmaraş Orman bölge Müdürlüğü orman depoları başta olmak üzere kızılcam ve karaçamlarda hazırlanmış tuzak ağaçları, odunları ve kesim artıkları olan alanlarda yoğun olarak rastlanmaktadır. Bu tür ile mücadele amacıyla kullanılan feromon tuzakları oldukça başarılıdır. Binlerce ergin birey tuzaklarla toplanabilmektedir. Calliptamus italicus L. (italyan çekirgesi) Bu çekirge türüne tarihinde yaylası mevkiinde KahramanmaraşAndırın şosesinin mera alanından karaçam meşçeresine yapraklarla beslenmek amacıyla geçmekte olan ve yoldan geçen arabaların çarpmasından dolayı yol üzerinde yaklaşık m uzunluğundaki bir mesafede metre karede 1520 adet ölmüş çekirgelere rastlanmıştır. 4. Öneriler Bu kapsamda elde edilen sonuçlar irdelendiğinde orman bahçıvanları için tuzak odunlarının hazırlanmaları, P. curvidens ve O. Erosus'a karşı feromon tuzakları kullanma populasyonun azalmasına olumlu etki sağlamaktadır. Uygulayıcılar tarafından, rakım ve bakıya göre değişebilen böceklerin uçma zamanları takip edilerek araziye zamanında tuzakların kurulması ve gerekli takiplerin zamanında yapılması ile populasyon seviyeleri düşürülebilecektir. Populasyon durumu bakımından hektarda yaklaşık ortalama 34 göknar ağacının kuruduğu ve bu ağaçların 100 cm 2 kabukkambiyum alanlarında yaklaşık 23 ergin bireye rastlanıldığı durumlarda hektara 2 adet feromon tuzağı kurulmalıdır. R. buoliana tarafından zarar gören tomurcuklar uçma zamanından önce elle toplanılarak yakılmalıdır. Yumurta dönemi boyunca yumurtaların açılmasını engelleyen seçici özellikteki yalnız yumurtaları etkileyen, çevreye zarar vermeyen insektisitlerden uygun olanları kullanılmalıdır. Ağaçlandırma alanlarında parazit böcek türlerine uygun yaşam ortamı sağlamak amacıyla ibreligeniş yapraklı türler karıştırılmalı ve gerekli bakım çalışmaları zamanında yapılmalıdır. Böceğin parazit ve predatörleri tespit edilerek biyolojik mücadelede kullanılmalıdır. yapraklarda zarar yapan başta çam keseböceği olmak üzere bu zararlı türlere karşı başta biyolojik mücadele olmak üzere mekanik ve biyoteknik yöntemler uygulanmalıdır. Çekirge türüne karşı çinko levhalar ve uygun seçici özellikteki insektisitler kullanılabilir. 5. Kaynaklar Çanakçıoğlu H., Mol, T., Orman Entomolojisi Zararlı ve Yararlı Böcekler. İ. Ü. Orman Fakültesi Yayınları, Rektörlük No: 4063, Fakülte No: 451, 284s, İstanbul. Çanakçıoğlu, H. Mol, T Orman Entomolojisi (Genel Bölüm) İ. Ü. Yayın No: 4255, 404 s.

8 1282 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU Işık K., Topak, M., Keskin, A., C, Kızılcamda (Pinus brutia Ten.) Orijin Denemeleri. Orman Genel Müdürlüğü Orman Ağaçlan ve Tohumları Islah Enstitüsü Yayın No: 3, 2s, Ankara. Kanat, M., Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Ormanlarında Zarar Yapan Önemli Böcek Türlerinin Araştırılması. K. T. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü (Doktora Tezi Basılmamış), 64s, Trabzon. Kanat, M Kahramanmaraş Ormanlarındaki Zararlı Böcekler. Orman Bölge Müdürlüğü Yayını, 8 s, Kahramanmaraş. Kanat, M., Alma, M., Sivrikaya F Effect of defoliation by Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.) (Lepidoptera: Thaumetopoeidae) on annual diameter increment of Pinus brutia Ten. in Turkey (in press). Mol, M., Rhyacionia buoliana (Den. & Schiff.) (Lepidoptera, Tortricidae)'nın Marmara Bölgesindeki X?LX2LY\ ve Biyolojisi. Orman Genel Müdürlüğü Yay. No: 661, Seri No: 27, 233s, Ankara. Neyişçi, T., Kızılcam El Kitabı. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, Muhtelif yayınlar Serisi: 52, Ankara Selmi, E Türkiye Kabuk Böcekleri ve Savaşı. İ.Ü. Yayın No: 4042, 196 s. Sekendiz, O.A Abies nordmanniana (Stev.) Spach.'ın Doğu Karadeniz Bölümü, Ormanlarındaki Zararlı Böcekleri ile Koruma ve Savaş Yöntemleri. Orman Genel Müdürlüğü Yayın No: 678, 200 s..

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 60 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 60 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 60 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004 Kahramanmaraş Yöresinde Kızılçamlarda (Pinus brutia Ten.) Çam Keseböceği, Thaumetopoea pityocampa (Schiff.)

Detaylı

sycophanta nın Biyolojisi Beslenmesi Erginler, Şubat ayının son günleri ile Mart ayının ilk günlerinde

sycophanta nın Biyolojisi Beslenmesi Erginler, Şubat ayının son günleri ile Mart ayının ilk günlerinde Üretilen erginler anında zararın yoğun olduğu alanlara bırakılmalı, ya da pupa aşamasında (beslenmenin son bulduğu larva döneminde) zararın gözlendiği alanlarda toprağa gömülme şekli uygulanmalıdır. En

Detaylı

ORMAN ZARARLILARININ YÖNETĠMĠ DERS NOTU

ORMAN ZARARLILARININ YÖNETĠMĠ DERS NOTU ORMAN ZARARLILARININ YÖNETĠMĠ DERS NOTU Birinci Bölüm TÜRKĠYE DE ORMAN KORUMANIN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI 1. GĠRĠġ Ormanların önemi Yeryüzündeki karasal canlı türlerinin önemli bir bölümü ormanlarda bulunmakta

Detaylı

Teknik Bülten Serisi No: 174

Teknik Bülten Serisi No: 174 174 TÜRKİYE'DE İGNEYAPRAKLI AGAÇLARDA ZARAR YAPAN SIRICIDAE (HYMENOPTERA) TÜRLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR STUDIES ON THE SIRICIDAE (HYMENOPTERA) SPECIES ATTACKING TURKISH CONIFERS Dr. Oktay ÖZKAZANÇ ORMANCILIK

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. ZEYTİN Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. ZEYTİN Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ZEYTİN Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Ankara - 2011 * Bu kitapçık Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina

Detaylı

Cynipidae), D. rosae (Linnaeus 1758) (Hym.: Cynipidae) nın en sık rastlanılan zararlılar olduğu belirtilmektedir (Özbek ve Çalmaşur 2005).

Cynipidae), D. rosae (Linnaeus 1758) (Hym.: Cynipidae) nın en sık rastlanılan zararlılar olduğu belirtilmektedir (Özbek ve Çalmaşur 2005). 1 1. GİRİŞ Ülkemizin hemen hemen her tarafında doğal olarak yetişen kuşburnu türleri Rosa L. (Rosaceae) cinsi içerisinde değerlendirilmekte ve bu cins Türkiye de 24 taksonla temsil edilmektedir (Davis

Detaylı

ULUS-ARDIÇ YÖRESİ SAF DOĞU KAYINI (Fagus orientalis Lipsky.) MEŞCERELERİNE AİT MEŞCERE DİNAMİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ULUS-ARDIÇ YÖRESİ SAF DOĞU KAYINI (Fagus orientalis Lipsky.) MEŞCERELERİNE AİT MEŞCERE DİNAMİKLERİNİN BELİRLENMESİ Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2011, Cilt: 13, Sayı: 19, 12-25 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 ULUS-ARDIÇ YÖRESİ SAF DOĞU KAYINI (Fagus orientalis Lipsky.) MEŞCERELERİNE AİT MEŞCERE DİNAMİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

Çam Kese Böceği (Thaumetopoeo pityocampa Shiff) ile Biyolojik Mücadele

Çam Kese Böceği (Thaumetopoeo pityocampa Shiff) ile Biyolojik Mücadele Çam Kese Böceği (Thaumetopoeo pityocampa Shiff) ile Biyolojik Mücadele Mehmet Ali ONARAN 1, Mustafa KATI 2* 1 Muğla Anadolu Lisesi Merkez-Muğla 2 Selimiye Anadolu Tarım Meslek Lisesi Üsküdar-İstanbul Özet

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM TEKNOLOJİLERİ TARLA BİTKİLERİ ZARARLILARIYLA MÜCADELE 621BHY124

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM TEKNOLOJİLERİ TARLA BİTKİLERİ ZARARLILARIYLA MÜCADELE 621BHY124 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM TEKNOLOJİLERİ TARLA BİTKİLERİ ZARARLILARIYLA MÜCADELE 621BHY124 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. FINDIK Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. FINDIK Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü FINDIK Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Ankara - 2011 * Bu kitapçık Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina

Detaylı

CEVİZ ÖNSÖZ. Mehmet Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

CEVİZ ÖNSÖZ. Mehmet Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ÖNSÖZ Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi etkileyen en önemli unsurların başında kuşkusuz zararlı organizma olarak adlandırılan hastalık, zararlı ve yabancı otlar gelmektedir. Ülkemizde yetiştirilen kültür

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. ELMA Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. ELMA Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ELMA Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Ankara - 2011 * Bu kitapçık Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina Daire

Detaylı

Journal of South-West Anatolia Forest Research Institute

Journal of South-West Anatolia Forest Research Institute Enstitü Yayın No : 71 ISSN: 1300-8579 BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of South-West Anatolia Forest Research Institute ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA

Detaylı

1. GİRİŞ. 2. CEVİZİN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ

1. GİRİŞ. 2. CEVİZİN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ 1. GİRİŞ Ceviz (Juglans regia L.), botanikte Dicotiledoneae sınıfı Juglandales takımı, Juglandaceae familyası ve Juglans cinsinde yer alır. Juglans cinsi içerisinde günümüzde özellikleri belirlenen 18

Detaylı

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DAĞLIK ARAZİDEKİ LADİN MEŞCERELERİNDE

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DAĞLIK ARAZİDEKİ LADİN MEŞCERELERİNDE T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DAĞLIK ARAZİDEKİ LADİN MEŞCERELERİNDE FARKLI BÖLMEDEN ÇIKARMA YÖNTEMLERİNİN ÇEVRESEL AÇIDAN İRDELENMESİ ÜZERİNE BİR

Detaylı

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ARTVİN YÖRESİNDEKİ BÖLMEDEN ÇIKARMA ÇALIŞMALARININ ORMAN

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ARTVİN YÖRESİNDEKİ BÖLMEDEN ÇIKARMA ÇALIŞMALARININ ORMAN T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ARTVİN YÖRESİNDEKİ BÖLMEDEN ÇIKARMA ÇALIŞMALARININ ORMAN TOPRAĞININ BAZI ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

The Effects of Top Pruning on Flower and Cone Production Turkish Red Pine (Pinus brutia Ten.) Clone Park Established in Antalya, Düzlerçamı in Turkey.

The Effects of Top Pruning on Flower and Cone Production Turkish Red Pine (Pinus brutia Ten.) Clone Park Established in Antalya, Düzlerçamı in Turkey. Orman Bakanlığı Yayın No : 141 ISSN : 1302-857X Müdürlük Yayın No : 19 ANTALYA DÜZLERÇAMI NDA KURULU KIZILÇAM (Pinus brutia Ten. ) KLON PARKI NDA TEPE BUDAMASININ ÇİÇEK VE KOZALAK VERİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BADEM EYLEM PLANI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BADEM EYLEM PLANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BADEM EYLEM PLANI 2013-2017 O R M A N G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü C BE AV Dİ Z E M E YE LY EL M E M P LP AL NA I N I ( 2( 02 10 21-3 2-02 10 61

Detaylı

Küresel İklim Değişikliğinin Kabuk Böcekleri Üzerinde Beklenen Etkileri. The Expected Effects of the Global Climate Change on Bark Beetles

Küresel İklim Değişikliğinin Kabuk Böcekleri Üzerinde Beklenen Etkileri. The Expected Effects of the Global Climate Change on Bark Beetles Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 3 (2): 149-157, 2010 ISSN: 1308-3961, www.nobel.gen.tr Küresel İklim Değişikliğinin Kabuk Böcekleri Üzerinde Beklenen Etkileri Ziya ŞİMŞEK¹ * Yalçın KONDUR 1 Muharrem

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ORMAN DEPOLARINDAKİ TOMRUKLARDA ÜRETİMDEN

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ORMAN DEPOLARINDAKİ TOMRUKLARDA ÜRETİMDEN T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ORMAN DEPOLARINDAKİ TOMRUKLARDA ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN FİZİKSEL ZARARLARIN BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yaşar ERMİŞ

Detaylı

EL KİTABI DiZİSİ: 1 K 1 ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYINLARI. Muhtelif Yayınlar Serisi: 42

EL KİTABI DiZİSİ: 1 K 1 ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYINLARI. Muhtelif Yayınlar Serisi: 42 EL KİTABI DiZİSİ: 1 K 1 ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYINLARI Muhtelif Yayınlar Serisi: 42 ÖN SÖZ Ülkemizde 666.607 ha'lık bir yayılış alanı ve 153.667.488 m 3 'lük dikili ağaç servetiyle ön sıralarda

Detaylı

ZEYTİN HASTALIK VE ZARARLILARI 16. 16.1.1. Halkalı leke (Spilocaea oleagina (Cast) Hughes)

ZEYTİN HASTALIK VE ZARARLILARI 16. 16.1.1. Halkalı leke (Spilocaea oleagina (Cast) Hughes) ZEYTİNDE BAKIM İŞLEMLERİ 92 ZEYTİN HASTALIK VE ZARARLILARI 16 16.1. Zeytin Hastalıkları 16.1.1. Halkalı leke (Spilocaea oleagina (Cast) Hughes) Tanımı ve Yaşayışı : Hastalık etmeni fungus (mantar) olup,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Necati ŞİMŞEKLİ KARAPINAR RÜZGÂR EROZYONUNU ÖNLEME ALANININ SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ/TOPRAK YÖNETİMİ PLANININ GELENEKSEL YAPININ PERSFEKTİFİNDE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK BİTKİ ZARARLILARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK BİTKİ ZARARLILARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK BİTKİ ZARARLILARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

SÜS BİTKİLERİNDE GÖRÜLEN BAŞLICA HASTALIK VE ZARARLILAR. Gül Küllemesi Hastalığı ( Sphaerotheca pannosa var. rosae (Walt.)Lev. )

SÜS BİTKİLERİNDE GÖRÜLEN BAŞLICA HASTALIK VE ZARARLILAR. Gül Küllemesi Hastalığı ( Sphaerotheca pannosa var. rosae (Walt.)Lev. ) SÜS BİTKİLERİNDE GÖRÜLEN BAŞLICA HASTALIK VE ZARARLILAR Gül Küllemesi Hastalığı ( Sphaerotheca pannosa var. rosae (Walt.)Lev. ) Hastalığı meydana getiren fungus kışı dal, bitki artıkları ve tomurcuklarda

Detaylı

- 13-1.GĐRĐŞ Yaşam boyu tüm canlılar birbirlerine gereksinim duymaktadırlar. Bundan dolayı doğada bir uyum içinde varlıklarını sürdürmektedirler. Doğa ile birlikte tüm canlılar arasındaki denge korunduğu

Detaylı

BAKANLIĞI EGE ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

BAKANLIĞI EGE ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EL KİTABI DİZİSİ DEFNE (Laurus nobilis L.) T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI EGE ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 1 Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Mustafa Kemal Bulvarı No: 75 Zeytinalanı Urla

Detaylı

I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş

I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 243 Adıyaman-Kâhta İlçesi Civarı Ormanlarında Yaşayan Oklu Kirpi (Hystrix indica Kerr, 1792) nin ve Porsuk (Meles meles Linnaeus, 1758) un Ekolojisi ve Yayılışının Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Belirlenmesi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Aylin ÖZBİÇERLER YENİ KİRAZ ÇEŞİTLERİNDE SIK DİKİM VE İSPANYOL BUDAMA SİSTEMİNİN MEYVE VERİM VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ BAHÇE BİTKİLERİ

Detaylı