AYDIN KESEN. ZMR TCARET BORSASI-Gazi Bulvarı No: zmir, Tel: (0232) (5 Hat), Fax: (0232) ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYDIN KESEN. ZMR TCARET BORSASI-Gazi Bulvarı No:2 35210 zmir, Tel: (0232) 425 13 70 (5 Hat), Fax: (0232) 484 29 54, www.itb.org.tr"

Transkript

1 The Developments in Production and Trade of Biotech Cotton in Turkey and Traceability Türkiye de Biyoteknolojik Pamuk Üretim ve Ticaretindeki Gelimeler ve Biyoteknolojik pamukların zlenebilirlii Aydın KESEN zmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Bakanı 1.Giri Yüzyıllar boyunca, tarımda yüksek verimli ürünlerin yetitirilmesi hedeflenmitir. Tarımda teknoloji kullanımını artmasıyla birlikte verimlilikte önemli gelimeler kaydedildikçe, düük maliyetli üretim ve böylece yüksek ekonomik avantaj salamaya odaklanılmıtır. Dünya Ticaret Örgütü(DTÖ) Tarım Anlamasının 1995 yılından itibaren uygulanmaya balanması ve böylece tarımın küresel ekonomiye entegrasyonu ile birlikte Dünya tarım piyasalarında, sürdürülebilir rekabet gücüne sahip olmak büyük önem kazanmaya balamıtır. te bu dönemde, birçok ülkede, tarımsal biyoteknoloji sektörün rekabet gücünün artırılmasında stratejik bir gelime olarak ortaya çıkmıtır. Uluslar arası tarım ürünleri piyasaları içinde belki de rekabet gücü açısından dikkat çekici gelimelerin yaandıı piyasa pamuk piyasasıdır. Nitekim, pamuk piyasasının ileyiini yönlendiren, pamuun temel hammadde olarak kullanıldıı Tekstil ve Konfeksiyon sektörü de dünyada en youn rekabetin yaandıı sektörlerin baında gelmektedir. Pamuk, dünya ticaretinde en önemli tarımsal emtialardan biri olma özelliini taımaktadır. Pamuk üreten, ileyen her ülke son derece önemli bir büyüklüe ulamı olan küresel pamuk ticaretinde kendini en iyi ekilde konumlandırma uraısı içindedir. Bu nedenle birçok ülkede düük maliyetli yüksek verimli ve kaliteli pamuk üretimi konusunda çalımalar hızla sürmektedir. Bu çalımalar kapsamında biyoteknolojik pamuk üretimi ile ilgili faaliyetlerin 1990 lı yıllarla birlikte arttıı ve üretimin 2000 li yıllarda önemli bir ivme kazandıı dikkat çekmektedir. Türkiye, dünyanın yedinci büyük pamuk üreticisi, dördüncü büyük pamuk tüketicisi ve ikinci büyük pamuk ithalatçısı ve aynı zamanda dünyanın altıncı büyük tekstil ve dördüncü büyük konfeksiyon tedarikçisi olarak dünya pamuk, tekstil ve konfeksiyon pazarındaki konumunu korumak ve daha da güçlendirmek durumundadır. Ancak Türkiye de yüksek maliyetler nedeniyle pamuk arzını talebe paralel biçimde artırmak mümkün olmamı, arz açıı ithalat yolu ile kapatılmı, tekstil ve konfeksiyon sektörü daha da dıa baımlı hale gelmitir. Türkiye de pamuk üretiminin istenilen oranda artmamasının hatta son yıllarda gerilemesinin en büyük sebebi yüksek maliyetlerdir. Ülkemizde önemli oranda maliyet ve verim avantajı saladıı ön görülen biyoteknolojik(bt) pamuk üretimine geçilmemi, geleneksel yöntemlerle pamuk üretimi sürdürülmütür. Türkiye de üretilen pamuklar, %100

2 Genetik Modifikasyona (GMO) uramamı ürünlerdir. Ancak, ülkemizin pamuk talebi % 50 ye yaklaan bir oranda ithalatla karılanmakta ve muhtemeldir ki ithalat yolu ile biyoteknolojik pamuklar ülkemize gelmektedir. Ne yazık ki uluslar arası ticarette pamukların izlenebilirlii söz konusu deildir. Bu nedenle, Türkiye ye ithalat yolu ile gelen pamukların hangi oranda Bt pamuk olduunun tespiti güçtür. Günümüzde, uluslararası ticareti yönlendiren en önemli unsurlardan birisi tüketici tercihleridir. Tüketiciler, son yıllarda artan bilinç ve refah düzeyine balı olarak, salık ve çevre konularına daha duyarlı yaklamakta ve bir ürünün nasıl ve kimler tarafından üretildiini bilmek istemektedirler. Bu süreç, dünyada özelikle de tarımsal ürünlerde izlenebilirlilii ön plana çıkarmıtır. zlenebilirlik, tüketici tercihlerinin serbestçe yönlenmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. Kukusuz tüketici tercihlerinde, refah ve bilinç düzeyi, salık,çevre ve etik kurallara duyarlılık seviyesi etkin olmaktadır. Biyoteknolojik ürünlerin üretimi ve tüketimi konusunda, pozitif ve negatif anlamda çok farklı yaklaımlar söz konusudur. Bu noktada önemli olan, biyoteknolojik ürünlerin ve/veya geleneksel ürünlerin etiketlenerek izlenebilirliinin salanmasıdır. Sonuçta tüketici tercihleri dorultusunda talep arzı yönlendirecektir. 2.Dünyada Biyoteknolojik Pamuk, Avantajlar ve Dezavantajlar Küreselleme ve beraberinde iletiim olanaklarındaki hızlı gelimeler dünya ticaretinde deiikliklere yol açmı, küresel piyasada ortaya çıkan yüksek rekabet koulları yeni ürünleri ve kavramları ortaya çıkarmıtır. Modern biyoteknolojideki gelimelere balı olarak dünya tarım ürünleri piyasalarında önemli ilem hacmine sahip mısır,soya ve pamukta biyoteknolojik çalımalar 1990 lı yıllardan itibaren hız kazanmıtır. Pamukta üretim maliyetlerinin yüksek olması, bazı bölgelerde böcek zararlılarının youn olması ve yabancı ot sorunun youn ilaçlama gerektirmesi, pamukta biyoteknolojik çalımalarının önemini artırmı ve hız kazanmasına neden olmutur. Genelde, dünyada bu konuda 10 bitkiye aırlık verilmi olup, çeltik, patates, mısır, papaya, domates, pamuk, soya, buday, yonca ve eker pancarında gen nakli yöntemi baarıyla uygulanmaktadır(açıkgöz,2006) yılında 1,7 milyon hektar alanda bioteknolojik ürün üretilirken 2006 yılı itibarıyla bu rakam 102 milyon hektara ulamıtır. 22 ülkede 10.8 milyon üretici biyoteknolojik ürünleri üretmektedir. Dünyada 102 milyon hektar alanın % 54 ü ABD dedir. Söz konusu, 102 milyon hektar alanın yüzde 13 inde, 13.4 milyon hektar alanda Bt pamuk üretilmektedir yılından bu yana dünyada Bt pamuk üretimi hızla artmıtır yılında bir önceki yıla göre artı yüzde 37 oranında olmutur.

3 Toplam Bt Ürün Ekili Bt Pamuk Alanı (Milyon Ekili Alanı Pamuk Yıllar Ha) (Milyon Ha) (%) Kaynak: Clive James, ISAAA, Çeitli Yıllar 2006 yılı itibarıyla dünya pamuk ekim alanı 35 milyon hektara ulaırken, Bt ekim alanının payı yüzde 39 olmutur. Dünya Pamuk Ekim Alanı (Milyon Ha) Yıllar Kaynak:ICAC Bt Pamuk Pay (%)

4 Mevcut transgenik ürünlerin saladıı ekonomik yararlar;daha etkili böcek ve yabani ot mücadelesi sonucu, verim artıı salamaları ve ilaçlama masraflarından tasarrufu salayarak üretim maliyetinin düürülmesidir. Ayrıca, tarımsal sava araçlarının devreden çıkarılması ile kalıntı etkisinin azaltılması sonucu daha güvenli ve salıklı gıda ve yem tüketimi ve tarımsal ilaçlamanın azaltılması ile toprak ve yer altı sularının kimyasallarla kirlenmesinin önlenmesi salanacaktır. Dier yandan, transgenik ürünler insan ve hayvan salıı gıda güvenlii, biyolojik çeitlilik, gen, çevre ve sosyo-ekonomik yapı üzerinde risk oluturma olasılıı taımaktadırlar(tunalıolu, 2004). Transgenik ürünlerde ürüne ve uygulama biçimine göre deimekle birlikte genelde daha az tarımsal ilaç kullanıldıı bir gerçektir. Bazı ülkelerde zararlılara dayanıklı transgenik pamuk tarımında ilaç kullanımında % 70 lere varan azalmalara rastlanmaktadır. Bu, doal olarak çevrenin daha az kirlenmesi anlamına gelir. Farklı ülkelerdeki transgenik pamuk tarımının verim, gelir ve kar açısından konvensiyonel tarıma göre üstünlük salamaktadır(açıkgöz,2006). Pamukta tarımsal ilaç maliyetinde en az Güney Afrika da yüzde 33, en çok Meksika da yüzde 77 oranında olmak üzere çeitli ülkelerde önemli tasarruf salanmıtır. Ayrıca Bt pamuk üreten ülkelerde Meksika da yüzde 9 ve Arjantin de yüzde 33 olmak üzere çeitli oranlarda verim artıı salanmıtır(özertan, 2007). Bu gün dünyanın en fazla biyoteknolojik pamuk üreten ülkesi ABD dir. ABD de 3.9 milyon ha alanda pamuk üretilirken, Hindistan da 3.8 milyon ha, Çin de 3.5 milyon ha alanda üretilmektedir. Arjantin, Brezilya,Avustralya da da biyoteknolojik pamuk üretilmektedir. Bu gün, ABD de 3.9 milyon hektar biyoteknolojik pamuk üretilmekte ve 2007 yılı itibarıyla toplam ekim alanlarının yüzde 87 sine tekabül etmektedir. Çin de yaklaık ekim alanlarının yüzde 60 ı Bt pamuk ekim alanıdır. Hindistan transgenik pamuk alanını 2002 den günümüze hızla artmıtır. Yıllık 8 milyon Ha pamuk alanın 5 yıl içinde neredeyse yarısının (3,8 milyon Ha) transgenik çeitlere açılmasının sebebi, gelirini ortalama %65 oranında artması ve ürün kaybının olmaması nedeniyle verimin artmasıdır(açıkgöz,2006). 3.Türkiye de Biyoteknolojik Pamuk Üretimi ve Ticareti Konusundaki Gelimeler 3.1.Türkiye de Pamuk Durumu Türkiye de pamuk, Ege, Çukurova ve Güneydou Anadolu bölgelerinde 2006 yılı itibarıyla üretici tarafından 534 bin hektar alanda üretilmektedir. Pamuk, ülkemiz için yüksek katma deer yaratan bir tarım ürünü olması, üretim, istihdam ve ihracat açısından lokomotif sektör konumunda olan tekstil ve konfeksiyon

5 sektörü için temel bir girdi niteliinde olması, dorudan veya dolaylı ekilde milyonlarca insana istihdam yaratması nedeniyle stratejik bir önem arz etmektedir. Türkiye de tarım sektörünün potansiyeli ve tekstil ve konfeksiyon sektörünün mevcut kapasitesi göz önüne alındıında, dı ticaretteki payı yaklaık yüzde 26 olan Tekstil ve Konfeksiyon sektörünün gelecei için pamuk üretimini sürdürülebilirliinin salanması gereklidir. Türkiye de pamuk talebi yaklaık 1.7 milyon tondur. Bu talebin ancak yüzde 50 si yurt içi üretimle salanmaktadır. Oysa, Türkiye de geçmi yıllardaki verilere dayanarak ııında 1.5 milyon ton pamuk üretim kapasitesi olduunu söylemek mümkündür. Ne yazik ki, Ülkemiz için büyük önem arz eden sektörün temel hammadesi olan pamukta sıkıntılı dönemler yaanmaktadır. Fiyatlarda görülen düü ve artan maliyetler özellikle son yıllarda ekim alanlarının ve üretimin dümesine neden olmutur. 2006/07 sezonunda ise yüksek verimlilie balı olarak üretimde artı öngörülmütür. 2007/08 sezonunda ise hem kuraklıın hem de üretimden kaçıın devam etmesi nedeniyle pamuk üretiminde düü tahmin edilmektedir. Özellikle ülkemizin en kaliteli pamuklarının yetitirildii Ege bölgesinde pamuk üretimi hızla azalmaktadır. Bölgede, zmir Ticaret Borsası tarafından yapılan rekolte çalıması sonucu içinde bulunduumuz sezonda üretimin yüzde 28 oranında gerileyecei beklenmektedir. 2002/03 sezonu dikkate alındıında 2006/07 Ege bölgesinde pamuk üretici sayısının % 47 oranında azaldıı görülmektedir. Türkiye Pamuk Durumu Ekim Alanı Sezon (Bin Ha) Verim (Kg/Ha) Üretim (Bin Ton) hracat (Bin Ton) thalat (Bin Ton) 2002/ , / , / , / , /07* 534 1, Kaynak: Tarım ve Köyileri Bakanlıı, DTM, TÜK Kayıtları (*):Öngörü Bu sürecin temel sebebi, üreticilerin yüksek maliyetler nedeniyle pamuk üretiminden yeter gelir elde edememeleridir yılından sonra, girdi maliyetleri ile pamuk fiyatları arasındaki makasın üretici aleyhine iddetle bozulmutur. Üreticilerin pamuk üretimlerini sürdürebilmeleri için maliyetlerini azaltmaları ve ürünlerinin pazar deerini artırmaları gerekmektedir. Nitelikli pamuklarının üretildii Anadolu topraklarında pamuk üretiminden vazgeçilmesi söz konusu deildir.

6 te bu noktada, Türkiye de pamuk sektörünün geleceini için Bt pamuk üretiminin Türkiye pamuk üretimine etkileri oldukça iyi analiz edilmelidir. Öncelikle bir çok ülkede çalımaların devam ettii bu teknolojik gelimeden uzak kalmamak gerektii ortadadır. Türkiye nin doal, beeri ve mali kaynakları göz önüne alınarak Bt pamuk üretiminin faydaları ve zararları etüd edilmelidir. Kanımızca öncelikle yapılması gereken, devlet kontrolünde pamuk üretim bölgelerinde çeitli lokasyonlarda deneme üretimlerinin yapılarak bu çalımaların Türk pamuk sektörüne olumsuz olumlu etkilerinin ortaya konulmasıdır. Hangi bölgelerde Bt pamuk üretimine geçilebilecei, bölgenin ekolojik koulları üretim maliyetleri, girdi kullanım oranları gibi faktörler ekseninde deerlendirilmelidir Türkiye de Biyoteknolojik Pamuk Üretimi Konusundaki Yasal Düzenlemeler Türkiye de biyoteknolojik(transgenik) ürün üretimi, izin dahilinde kontrollü deneme üretimi dıında kesinlikle yasaktır. Biyoteknolojik ürün yetitiriciliinin yasak olduu Türkiye de, Tarım ve Köyileri Bakanlıı Tohumluk thalat Uygulama Genelgesi ne göre (1988), yalnızca aratırma ve deneme amaçlı olmak üzere, Bakanlıkça uygun görülen bu tip tohumlukların ithaline mevzuat çerçevesinde izin veriliyor. Aynı genelgeye göre, gerek deneme gerekse ticari amaçla deerlendirilmek üzere yapılacak tüm transgenik olmayan bitki çeitlerine ait tohumlukların ithalatında ise, ithalatçı firma tarafından söz konusu tohumluun transgenik genik olmadıının beyan ve taahhüt edilmesi gerekmektedir. Transgenik ürünlerin üretimi, Üretim, 5 Mayıs 1998 yılında yürürlüe giren kapsamında sadece kontrollü artlar altında uygun görülmesi durumunda sadece deneme amaçlı yapılabilmektedir. Yürürlükte olan Transgenik Kültür Bitkilerinin Alan Denemeleri Hakkında Talimat uyarınca transgenik ürünler, Aratırma Enstitülerince deiik lokasyonlarda alan denemelerine alınmaktadır. Talimatın yürürlüe girmesinden sonra transgenik pamuk (herbisite ve yeil kurt ile pembe kurta dayanıklı) çeitleri 1998 yılında Aratırma Enstitülerince alan denemelerine alınmıtır.

7 Çevre Bakanlıı tarafından Genetik Yapısı Deitirilmi Canlılar hakkında yayımlanan 1999/15 sayılı genelge ile Tarım ve Köyileri Bakanlıı Aratırma Enstitülerince alan denemeleri ve risk analizleri yapılmaksızın transgenik bitki çeitlerinin piyasaya sürülmesi, kullanılması, üretilmesi ve tanıtılması yasaklanmıtır. Ayrıca, Türkiye, Birlemi Milletler Biyolojik Çeitlilik Anlaması nın bir parçası olan Cartagena Protokolü ne taraf bir ülkedir. Cartagena Protokolü biyolojik türlülüün sürdürülebilir kullanımını ve korunmasını olumsuz etkileyebilecek, insan salıı açısından riskler yaratabilecek GDO ların sınır ötesi taınımını, alıp satımını ve kullanımını denetlemeyi öngören ve ülkeleri balayıcılıı olan bir protokoldür Türkiye de Ulusal Biyogüvenlik Yasa Taslaı üzerinde çalımalar devam edecektir. Biyoteknolojik çalımalara yön verecek olan bu taslaın bir an önce düzenlenip, yasalamasında yarar vardır Türkiye de Biyoteknolojik Pamuk Ticareti Türkiye de GDO içeren ürünlerin ithalatı ve piyasada satılma riski oldukça yüksek. Çünkü bu konuda herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktır. ABD'de sekiz yıldır transgenik soya, pamuk, mısır üretilmekte ve bunlar normal ürünlerden depolama aamasında ayrılmadıından adeta bir karıım halinde tüketiciye ve dı satıma sunulmaktadır(açıkgöz, 2006). ABD inde pamuk ekim alanlarının içinde bulunduumuz yıl itibarıyla %87 si biyoteknolojik pamuktur. Hindistan da pamuk ekim alanlarının yüzde 50 si, Çin in %65 i biyoteknolojik pamuklardır. Türkiye nin ülkelere göre pamuk ithalatı incelendiinde, Türkiye pamuk ithalatının yaklaık yüzde 56 sının ABD inden yapıldıı görülmektedir. ABD nin pamuklarının yaklaık yüzde 90 ı biyoteknolojik pamuk olduuna göre Türkiye ye ABD den ithal edilen ithal edilen pamukların biyoteknolojik pamuk olma ihtimali oldukça yüksektir. Ayrıca 2006/06 sezonunda dikkat çeken nokta Hindistan ın pamuk ithalatımızdaki payının yüzde 1 den yüzde 10 a yükselmesidir. Hindistan da ekim alanlarının yüzde 50 si Bt pamuklardır. Sadece GMO free pamukların üretildii Yunanistan dan olan ithalatımız ise 2006/07 sezonunda yüzde 42 oranında azalmı ve toplam ithalatımızdaki payı yüzde 22 den yüzde 11 e dümütür. Toplam ithalatımızın yüzde 70 nin youn Bt pamuk ithalatı yapılan ABD ve Hindistan dan olduu ortaya çıkmaktadır. ÜLKELERE GÖRE TÜRKYE PAMUK THALATI 2005/ /07 Ülkeler Miktar(Ton) Miktar(Ton) Deiim(%) Pay(%) ABD 416, ,

8 Yunanistan 164,995 96, Hindistan 10,187 83, Türkmenistan 42,285 72, Özbekistan 20,491 30, Mısır 4,572 5, Dier 91,394 59, Toplam Kaynak:TÜK AYDIN KESEN 4.Biyoteknolojik Pamukların zlenebilirliinin Önemi ve Salanması Günümüzde, küresel ısınma ve ani iklim deiiklikleri doal kaynakların, çevrenin ve bio çeitliliinin korunması konularında insan olunun evrensel perspektifte daha da duyarlı olmasına neden olmaktadır. Dier taraftan artan refah ve bilinç düzeyi ile birlikte insanların salık konularındaki bireysel duyarlılıkları artmıtır. Bu deiimler somut biçimde tüketici tercihlerinin deiimine neden olmaktadır. Tüketiciler gerek evrensel gerek bireysel kaygılarla tükettikleri ürünler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak ne yedikleri ve ne giydiklerini bilme hakkına sahip olmak istemektedirler. Özellikle de biyoteknolojik ürünler konusunda risk düzeyinin yüksek olması nedeniyle bu ürünlerin izlenebilirlii daha da önemli olmaktadır. Avrupa Birlii dâhil bazı ülkelerde bu tür gıdalar için etiketleme zorunluluu bulunduu halde Kanada, A.B.D ve Hong Kong' da belirli koullarda etiketleme yapıldıı, bu arada düzenleme bulunmayan ülkelerin de bulunduu görülmektedir. Dünyada biyoteknolojik ürünlerin izlenebilirlii söz konusu deildir. Biyoteknolojik pamuk üretimi yapılan birçok ülkede pamuk hasadı karıık yapılmaktadır. Ülkemizde de youn biçimde Bt pamuk üreten ülkelerden ithalat yapılmakta ancak bu ürünlerin Bt pamuk olup olmadıkları konusunda belirsizlik söz konusudur. GMO lu ürünlerin etiketlenmesi konusunda tartımalar hala devam etmektedir. Kısa vadede GMO lu ürünlerin etiketlenmesi mümkün görünmemektedir. Bu balamda Türkiye, Yunanistan gibi yasal düzenlemelere balı olarak yüzde 100 GMO free pamuk üretmek durumunda olan ülkelerin GMO free olarak pamuk ürünlerini etiketlemelerine imkan tanınmalıdır. Kanımca, Türkiye de üretilen pamukların %100 GMO free olarak etiketlenmeleri ve hatta bu pamuklardan mamul Tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin de % 100 free olarak etiketlenmeleri Türkiye nin bu sektörde markalamasına katkı salayacaktır. Sonuç olarak, önemli olan, biyoteknolojik ürünlerin ve/veya geleneksel ürünlerin etiketlenerek izlenebilirliinin salanması gerekmektedir.. Bu ürünler hakkında

9 tüketiciler bilgilendirilmeli, bu ürünleri talep edip etmem hakkı kendilerine ait olmalıdır. Kaynaklar: AÇIKGÖZ N., KIYMAZ T., TARAKÇIOLU M. Biyoteknoloji Alanındaki Gelimelerin Yansımaları ve Türkiye nin Politika Seçenekleri, TUNALIOLU R. Genetii Deitirilmi Organizmalar, Özertan G., Aermi P.,GM Cotton and ts Possible Contributions to Environmental Sustainability and Rural Development n Turkey. ml

STRATEJİK ÜRÜN PAMUKTA TEHLİKE ÇANLARI

STRATEJİK ÜRÜN PAMUKTA TEHLİKE ÇANLARI STRATEJİK ÜRÜN PAMUKTA TEHLİKE ÇANLARI Gözde SEVİLMİŞ-Şebnem BORAN 1. Giriş Pamuk, çırçır sanayisinin, lifi ile tekstil sanayisinin, çekirdeği ile yağ ve yem sanayisinin, linteri ile de kağıt sanayisinin

Detaylı

Meyve ve Sebze ile ilgili kavramlar ve GDO

Meyve ve Sebze ile ilgili kavramlar ve GDO Meyve ve Sebze ile ilgili kavramlar ve GDO Doğal Ürünler! Bu ürünler tamamen doğal koşullarda üretilen ürünlerdir. Kimyasal gübre ve tarım ilacı kullanmadan, doğal tohumlarla üretilirler. Organik Ürünler!

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE 2015 YILI PAMUK RAPORU Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı

Kuraklık Pamuğu da Vurdu

Kuraklık Pamuğu da Vurdu Kuraklık Pamuğu da Vurdu Bilindiği gibi pamuk dünyada söz sahibi olduğumuz ürünlerimizden biri. İhracatımızda önemli paya sahip ve lokomotif sektörlerimizden olan tekstil ve konfeksiyon başta olmak üzere

Detaylı

Modern Biyoteknolojinin Tarımda Kullanımının Politik ve Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi

Modern Biyoteknolojinin Tarımda Kullanımının Politik ve Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi Modern Biyoteknolojinin Tarımda Kullanımının Politik ve Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi Emine OLHAN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü GDO GMO Transgenik Biyoteknolojik yöntemlerle

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE 2014 YILI PAMUK RAPORU Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE 2016 YILI PAMUK RAPORU Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU 2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU Haziran 2017 İçindekiler Yönetici Özeti... 2 1. Dünya İplik İhracatı... 3 2. Türkiye nin İplik İhracatı... 5 Yıllar İtibariyle İhracat ve Pay... 5 Başlıca Ülkeler

Detaylı

Organik Tarım ve Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar

Organik Tarım ve Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar Organik Tarım ve Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ICEA (Etik ve çevresel Sertifikasyon Enstitüsü) Zir.. Yük. Müh. Ramazan AYAN email: info@icea-tr.comicea-tr Organik (=Ekolojik, biyolojik) Tarım

Detaylı

TÜRKİYE DE BİYOGÜVENLİK KONUSUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER VE UYGULAMALAR

TÜRKİYE DE BİYOGÜVENLİK KONUSUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER VE UYGULAMALAR GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR ve POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE BİYOGÜVENLİK KONUSUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER VE UYGULAMALAR Dr. İsa ÖZKAN Daire Başkanı 5. Gıda Güvenliği

Detaylı

AYDIN COMMODITY EXCHANGE

AYDIN COMMODITY EXCHANGE AYDIN T CARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE 2013 YILI PAMUK RAPORU Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ÜRÜNLER (GDO) ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME. Mahmut ARIKAN

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ÜRÜNLER (GDO) ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME. Mahmut ARIKAN GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ÜRÜNLER (GDO) ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME Mahmut ARIKAN GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizma (GDO) nedir? GDO lar, biyoteknolojik

Detaylı

TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI MART 2011 Tohumculuk Sanayisi Nedir? Tohumculuk Hangi İş ve Aşamalardan Oluşur? Tohumculuk İçin AR-GE

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Sunum: N. ÜLKÜ AYIK 23-24 MART 2016 KAHRAMANMARAŞ TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 1 MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM TEKSTİL

Detaylı

Modern Bitki Biyoteknolojisi

Modern Bitki Biyoteknolojisi Modern Bitki Biyoteknolojisi Ali TETİK Eylül, 2001 AJANDA: Biyoteknoloji Nedir? Biyoteknolojinin Genel Kullanım Alanları Bitki Islahında Biyoteknoloji ve Gen Tekniği Biyoteknoloji ile Yeni Bitkilerin elde

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

ULUSLARARASI HUBUBAT KONSEYİ RAPORU

ULUSLARARASI HUBUBAT KONSEYİ RAPORU Hububat ve yağlık tohum fiyatları yukarı doğru hareketine Şubat ayının ilk günlerinde de devam etmiştir. Bu dönemde 2008 de görülen zirve değerlere yaklaşan fiyatlar kaydedilmiştir. Ancak günübirlik değişmelere

Detaylı

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR GİRİŞ Solanaceae familyasına ait olduğu bilinen patatesin Güney Amerika`nın And Dağları nda doğal olarak yetiştiği; 16. yüzyılın ikinci yarısında

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2017 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan itibaren ekimi yapılarak üretilen besin grubudur.

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Organik Tarım

Dünyada ve Türkiye de Organik Tarım Dünyada ve Türkiye de Organik Tarım Organik tarım, dünyada yaklaşık 130 ülkede yapılmakta ve organik tarım üretim alanı giderek artmaktadır. 2011 yılı verilerine göre dünyada 37 milyon hektar alanda organik

Detaylı

YEM den GIDA ya (FEED to FOOD)

YEM den GIDA ya (FEED to FOOD) TÜRKİYE de YEM ÜRETİMİ SORUNLARI ve GDO lu HAMMADDELERİN TÜRKİYE ve AB de KULLANIMI M.ÜLKÜ KARAKUŞ TÜRKİYE YEM SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ 10 Şubat 2005 / ANKARA YEM den GIDA ya (FEED to FOOD) 2003 2004 700 600

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YEM SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ, BEKLENTİLER, FIRSATLAR. Prof. Dr. Nizamettin Şenköylü Genel Sekreter

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YEM SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ, BEKLENTİLER, FIRSATLAR. Prof. Dr. Nizamettin Şenköylü Genel Sekreter TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YEM SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ, BEKLENTİLER, FIRSATLAR Prof. Dr. Nizamettin Şenköylü Genel Sekreter Gıda Üretimindeki Küresel Güçlükler Nüfus artışı İklim değişikliği Kuraklık Su kaynaklarının

Detaylı

ZEYTİNYAĞI SEKTÖR RAPORU-2013

ZEYTİNYAĞI SEKTÖR RAPORU-2013 Türkiye de Üretim Zeytin ağacında periyodisiteden dolayı zeytin üretimi yıllara göre inişli çıkışlı bir grafik izlemekte ve üretime bağlı olarak bir yıl düşük (yok yılı) bir yıl yüksek (var yılı) ürün

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

Dünya Bakliyat Pazarı ve Son Gelişmeler

Dünya Bakliyat Pazarı ve Son Gelişmeler Dünya Bakliyat Pazarı ve Son Gelişmeler Bakliyat üretiminde artış trendi sonraki yıllarda da devam etmiş, 2013 yılında 77,2 milyon tona, 2014 yılında da 77,6 milyon tona çıkmıştır. Bu artışta hem ekim

Detaylı

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006)

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006) DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (-2006) Zafer YÜKSELER Danıman 10 Austos 2007 1. Giri: hracat ve ithalat fiyat endekslerindeki farklı deiimler, yıllar itibariyle dı ticaret

Detaylı

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Türkiye de Üretim İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı

Detaylı

KURU ÜZÜM ÜRETİM. Dünya Üretimi

KURU ÜZÜM ÜRETİM. Dünya Üretimi KURU ÜZÜM ÜRETİM Dünya Üretimi Dünyada, önde gelen üretici ülkeler tarafından üretilen üzümlerin belirli bir kısmı her yıl kurutularak 1,2 milyon tona yakın miktarda kurutulmuş üzüm elde edilmektedir.

Detaylı

BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE

BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE Elman BAHAR 1 Ahmet KUBA 2 lknur DOAN 1 Özay DENZL 1 Baak GÜZEYCAN 1 1. Trakya Üniversitesi, Tekirda Ziraat Fakültesi,

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU İçindekiler DÜNYA ÜRETİMİ... 3 DÜNYA TİCARETİ... 4 TÜRKİYE DE İLAÇ ve ECZACILIK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 5 Türkiye de Sağlık Harcamaları... 5 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İhracat... 7 İthalat...

Detaylı

TOHUMLUKLARDA GDO ANALĠZĠ ĠÇĠN NUMUNE ALMA TALĠMATI

TOHUMLUKLARDA GDO ANALĠZĠ ĠÇĠN NUMUNE ALMA TALĠMATI TOHUMLUKLARDA GDO ANALĠZĠ ĠÇĠN NUMUNE ALMA TALĠMATI Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı, tohumluklarda GDO (Genetik yapısı değiştirilmiş organizma) tespiti amacıyla yapılacak analizler için numune alınmasının

Detaylı

Mehmet Emin Turgut Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yem Dairesi Başkanı. Antalya-18 Nisan 2016

Mehmet Emin Turgut Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yem Dairesi Başkanı. Antalya-18 Nisan 2016 Mehmet Emin Turgut Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yem Dairesi Başkanı Antalya-18 Nisan 2016 Yem Mevzua*! 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde uygulamaya esas

Detaylı

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 TÜRKİYE DE KİMYA SEKTÖRÜ... 4 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İHRACAT... 6 İTHALAT... 8

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 TÜRKİYE DE KİMYA SEKTÖRÜ... 4 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İHRACAT... 6 İTHALAT... 8 KİMYA SEKTÖR RAPORU İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 TÜRKİYE DE KİMYA SEKTÖRÜ... 4 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İHRACAT... 6 İTHALAT... 8 DÜNYA TİCARETİ Dünyada kimya sanayinin yaklaşık % 38 ini ana kimyasallar,

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI 37 KALITIM 18 GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA ALANLARI

10. SINIF KONU ANLATIMI 37 KALITIM 18 GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA ALANLARI 10. SINIF KONU ANLATIMI 37 KALITIM 18 GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA ALANLARI GENETİK MÜHENDİSLİĞİ Belirli bir amaca yönelik olarak genetik madde üzerinde yapılan çalışmaları içerir. Canlıların

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, TOHUMCULUK ÜRETİM Tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli ve rekabet

Detaylı

tepav Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve satın alma işlemleri ne anlama geliyor? Haziran2014 N201419 POLİTİKANOTU

tepav Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve satın alma işlemleri ne anlama geliyor? Haziran2014 N201419 POLİTİKANOTU POLİTİKANOTU Haziran2014 N201419 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Selin ARSLANHAN MEMİŞ 1 Yaşam Bilimleri ve Sağlık Politikaları Analisti Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve

Detaylı

Prof. Dr. Birol Akgün - Selçuk Üniversitesi, İİBF - k.edu.tr

Prof. Dr. Birol Akgün - Selçuk Üniversitesi, İİBF - k.edu.tr Prof. Dr. Birol Akgün - Selçuk Üniversitesi, İİBF - bakgun@selcu k.edu.tr Tarım Bakanlığınca 26 Ekim de Resmi Gazete de yayınlanan genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar (GDO) ve bitkisel ürünlerin

Detaylı

!" # $%!" ## #! " $ $ # $ %%%! &' % ()! &'

! # $%! ## #!  $ $ # $ %%%! &' % ()! &' !"#$%!" #$ %!" ### $$ %%%!&' ()!&' $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "( *""+"'", -.'/0"""-".123!+"&,'* 4 5' ' 6 (" 6', &'* "(7 5' " 89+

Detaylı

"GDO Yönetmeliði" tamam:gdo'suza GDO'suz demek yasak!.

GDO Yönetmeliði tamam:gdo'suza GDO'suz demek yasak!. "GDO Yönetmeliði" tamam:gdo'suza GDO'suz demek yasak!. GDO Yönetmeliði Resmi Gazete de yayýnlandý. Üreticileri ve tüketicileri büyük tehdit altýna sokacak yönetmenliði yayýnlýyoruz. Tarým ve Köyiþleri

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, TOHUMCULUK ÜRETİM Bilindiği üzere, tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

! " #$!" ## #! " $ $ # $ %%%! &' % ()! &'

!  #$! ## #!  $ $ # $ %%%! &' % ()! &' !"#$!" #$ %!" ### $$ %%%!&' ()!&' $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "( * ""+"'", - +./ 01"(23 4' 5 6"""/" 4 78 9!+"&,'* : ;'

Detaylı

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton)

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton) NARENCİYE DOSYASI Kökeni Güneydoğu Asya olan turunçgillerin, çağdaş anlamda üretimi 19. yüzyılda ABD`de başlamış ve hızla yayılmıştır. Turunçgil yetiştiriciliği dünyada 40 derece kuzey enlemi ile 40 derece

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Sunum: Murat YAZICI (Daire Başkanı) Pamuğun Geleceği Şekilleniyor Konferansı Bodrum 12-14 Haziran 2014 TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ

Detaylı

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 Konu : 390319000000 GTİP no lu GPPS ve HIPS ithalatına % 3 oranında gümrük vergisi uygulanmasının kaldırılma talebi Sayın Bakanlığınızın,

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

Ayakkabı Sektör Profili

Ayakkabı Sektör Profili Ayakkabı Sektör Profili Elif UĞUR Ayakkabı, çok eski çağlarda insanların zorlu coğrafya ve iklim koşullarında ayaklarını muhafaza etmek ve zarar görmelerini engellemek amacıyla kullanılırken günümüzde

Detaylı

Prof.Dr.İlkay DELLAL

Prof.Dr.İlkay DELLAL TUSAF 2013 Buğday, Un, İklim Değişikliği ve Yeni Trendler Kongresi İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ KISKACINDA TARIM ve GIDA SEKTÖRÜ Prof.Dr.İlkay DELLAL 9 Mart 2013, Antalya GÜNDEM 9 Mart 2013 1. GÜNEŞ (%40)

Detaylı

Brezilya Plastik Ambalaj Sanayi Araştırması

Brezilya Plastik Ambalaj Sanayi Araştırması Brezilya Plastik Ambalaj Sanayi Araştırması Brezilya Nüfus açısından, 205 milyon kişi ile dünyanın 5 nci büyük ülkesi olan Brezilya, son dönemde sağlanan ekonomik büyüme ve refah düzeyinin artması ile

Detaylı

BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR

BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR Gözde SEVİLMİŞ Giderek artan nüfusa paralel olarak gıda maddeleri tüketimi ve dolayısıyla bitkisel yağ tüketimi artmaktadır. Diğer yandan artan gıda

Detaylı

Biyoteknolojinin Bitkisel Üretimde Kullanımı

Biyoteknolojinin Bitkisel Üretimde Kullanımı Biyoteknolojinin Bitkisel Üretimde Kullanımı Prof. Dr. Sebahattin Özcan Doç.Dr. Cengiz Sancak Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Biyoteknolojinin Bitkisel Üretimde Kullanımı Canlılarda

Detaylı

FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014

FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014 FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014 FAO süt fiyat endeksi 184,3 ile Ekim ayında bir önceki aya göre %1,9 geriledi. Böylece geçen yıl aynı dönemin % 26,6 gerisinde kaldı. Tereyağı,

Detaylı

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra;

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra; BORYAD / Aralık 2009 1. 2009, finansal anlamda fırtınalı bir yıldı. Kısaca iecam ın 2009 yılını deerlendirebilir misiniz? Öncelikli konularınız neler oldu, kârlılık hedefleriniz de büyük amalar görüldü

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu ette tüketim endeksi, ekonomideki tüketim eilimlerini kartla yapılan tüketimi baz alarak incelemektedir. Bu nedenle, endeks

Detaylı

TEKSTİL İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU

TEKSTİL İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU TEKSTİL İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 1.BÖLÜM TEKSTİL İMALATI SANAYİNİN TANIMI VE KAPSAMI 1.1 TEKSTİL İMALATI SANAYİ 1.2 TEKSTİL İMALATI SANAYİNİN KAPSAMI 2.BÖLÜM SEKTÖRÜN GELİŞİMİ

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI ETÜT VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI ETÜT VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI ETÜT VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ BİYOTEKNOLOJİ SEKTÖR PROFİLİ Hazırlayan: Ömer Kuray 2004 2. Gelişme Yolundaki Ülkeler ve Biyoteknolojik Ürünlerin Ticareti: Dünya ticaretini yönlendiren

Detaylı

YEN BR PAMUK MARKASI OLUTURMA ÇABALARI: EGE PAMUU

YEN BR PAMUK MARKASI OLUTURMA ÇABALARI: EGE PAMUU YEN BR PAMUK MARKASI OLUTURMA ÇABALARI: EGE PAMUU. Barı KOCAGÖZ zmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Bakan Yrd. Bugünün dünyasında, iç piyasada ve uluslararası alanda rekabet etmek için sadece en düük fiyatla

Detaylı

Tablo -1: Dana ve Sığır Eti Üretim ve tüketimi - Seçilen Ülkelerin Özeti (1000 ton karkas ağırlık eşdeğeri)

Tablo -1: Dana ve Sığır Eti Üretim ve tüketimi - Seçilen Ülkelerin Özeti (1000 ton karkas ağırlık eşdeğeri) ABD TARIM BAKANLIĞI (USDA) KIRMIZI ET VE KANATLI SEKTÖRÜNDE DÜNYA PAZARLARI VE TİCARET SIĞIR VE DANA ETİ Küresel Üretim Küresel üretimin 2018'de yaklaşık yüzde 2 artarak 62,6 milyon tona çıkacağı tahmin

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TARIMDA DEĞİŞİM Dünyada 1970 li yıllarda; Tüketicilerin bilinçlenmesi, 1990 lı yıllarda

Detaylı

TÜRKİYE DE YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU VE AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETİMİ, ARZ TALEP DENGESİ

TÜRKİYE DE YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU VE AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETİMİ, ARZ TALEP DENGESİ TÜRKİYE DE YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU VE AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETİMİ, ARZ TALEP DENGESİ HAKAN ÇALEN GENEL MÜDÜR V. Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Bitkisel Yağlar Konferansı 2016 / İSTANBUL Türkiye yağlı tohum üretimi

Detaylı

ADIM ADIM YGS- LYS 92. ADIM KALITIM 18 GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA ALANLARI

ADIM ADIM YGS- LYS 92. ADIM KALITIM 18 GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA ALANLARI ADIM ADIM YGS- LYS 92. ADIM KALITIM 18 GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA ALANLARI GENETİK MÜHENDİSLİĞİ Belirli bir amaca yönelik olarak genetik madde üzerinde yapılan çalışmaları içerir. Canlıların

Detaylı

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE DE ÜRETİM VE TÜKETİM Sağlıklı beslenme konusunda her geçen gün daha da duyarlı davranmaya başlayan tüketiciler kırmızı ete alternatif olarak, daha az yağlı ve daha ucuz

Detaylı

Değişen Dünya ve GDOlar

Değişen Dünya ve GDOlar Değişen Dünya ve GDOlar Prof. Dr. Selim ÇETİNER Sabancı Üniversitesi cetiner@sabanciuniv.edu 13 Kasım 2014 Biyoteknolojinin Gelişimi Modern Biyoteknoloji Monoklonal antikor üretimi Hayvanlarda embriyo

Detaylı

TÜRKİYE DE PAMUK ÜRETİMİ VE BAKANLIK POLİTİKALARI. Dr. Mehmet HASDEMİR Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TÜRKİYE DE PAMUK ÜRETİMİ VE BAKANLIK POLİTİKALARI. Dr. Mehmet HASDEMİR Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü TÜRKİYE DE PAMUK ÜRETİMİ VE BAKANLIK POLİTİKALARI Dr. Mehmet HASDEMİR Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 21. YÜZYILDA PAMUK ÇALIŞTAYI 23-24 MART 2016 SUNUM PLANI KÜRESEL PAMUK SEKTÖRÜ TÜRKİYE PAMUK SEKTÖRÜ

Detaylı

2009 Yılında Üretilen Transgenik Ürünlerin (GDO) Global Durumunun Özeti. Clive James ISAAA Kurucusu ve Yöneticisi

2009 Yılında Üretilen Transgenik Ürünlerin (GDO) Global Durumunun Özeti. Clive James ISAAA Kurucusu ve Yöneticisi Clive James ISAAA Kurucusu ve Yöneticisi Nobel Ödüllü Bilim Adamı Norman BORLAUG a ithaf edilmiştir ISAAA Özet 41, hazırlayan tarafından Transgenik (GDO lu) ürünlerin ilk defa üretime sokulduğu 1996 yılından

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

TÜRKİYE NİN TARIM ÜRÜNLERİ PAZARINDAKİ YERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE NİN TARIM ÜRÜNLERİ PAZARINDAKİ YERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE NİN TARIM ÜRÜNLERİ PAZARINDAKİ YERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Şebnem BORAN Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörü; insanlar için gerekli gıdaları karşılayan, sanayiye hammadde kaynağı oluşturan, nüfusun

Detaylı

Developing of Transgenic Production in the World and The Economic Effects of Proble to Using of Bt Seed on Corn Farming in Çukurova Region

Developing of Transgenic Production in the World and The Economic Effects of Proble to Using of Bt Seed on Corn Farming in Çukurova Region MPRA Munich Personal RePEc Archive Developing of Transgenic Production in the World and The Economic Effects of Proble to Using of Bt Seed on Corn Farming in Çukurova Region Erkan Aktas Research Institute

Detaylı

Dünya Enerji Görünümü Dr. Fatih Birol Baş Ekonomist, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İstanbul, 20 Aralık 2013

Dünya Enerji Görünümü Dr. Fatih Birol Baş Ekonomist, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İstanbul, 20 Aralık 2013 Dünya Enerji Görünümü 2013 Dr. Fatih Birol Baş Ekonomist, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İstanbul, 20 Aralık 2013 Günümüzde dünyanın enerji görünümü Enerji sektöründeki bazı ezberler bozuluyor. Ülkelerin

Detaylı

Tablo 1: Dünya Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretimi ( Kuş üzümü ve diğer türler dahil, Bin Ton) Yunanis tan ABD

Tablo 1: Dünya Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretimi ( Kuş üzümü ve diğer türler dahil, Bin Ton) Yunanis tan ABD KURU ÜZÜM ÜRETİM Dünya Üretimi Dünyada, önde gelen üretici ülkeler tarafından üretilen üzümlerin belirli bir kısmı her yıl kurutularak 1,2 milyon tona yakın miktarda kurutulmuş üzüm elde edilmektedir.

Detaylı

HEXAFERM in Türkiye ve Dünya Açısından Stratejik Önemi Şubat Hexaferm.com

HEXAFERM in Türkiye ve Dünya Açısından Stratejik Önemi Şubat Hexaferm.com HEXAFERM in Türkiye ve Dünya Açısından Stratejik Önemi Şubat 2017 HEXAFERM in Finans Kaynağı ve Ortağı Dünya Bankası Bir Kıraça Holding ve Hexagon Grubu kuruluşu olan Hexagon Katı Atık ve ona ait organomineral

Detaylı

ULUSAL BİYOGB. Protokolü. Cartagena Biyogüvenlik. ü ne dayanır

ULUSAL BİYOGB. Protokolü. Cartagena Biyogüvenlik. ü ne dayanır ULUSAL BİYOGB YOGÜVENLİK ÇERÇEVESİ (UBÇ) Cartagena Biyogüvenlik Protokolü ü ne dayanır PROTOKOL İHTİYATLILIK PRENSİBİNİ TEMEL ALIR Protokolün n amacı Çevre ve Kalkınma Hakkındaki Rio Deklarasyonunun 15

Detaylı

Türkiye de ve Dünya da Kanatlı Sektörü

Türkiye de ve Dünya da Kanatlı Sektörü Türkiye de ve Dünya da Kanatlı Sektörü Ülkemizde beyaz et sektörü, özellikle 80 li yıllarda başlanan yatırımlar neticesinde çok önemli bir mesafe almıştır. Bir tarım ülkesi olan Türkiye, kanatlı hayvan

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/32) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; devam

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, 217 15 147 12 16 7 132 182 295 399 191 135 618 22 358 416 195 34 3 222 17 14 143 32 43 31 3 35 44 464 841 1.42 1.392 1.3 1.615 1.782 ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜN TANIMI SITC

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 6

S R K Ü L E R : 2007 / 6 S R K Ü L E R : 2007 / 6 27.12.2006! " # $% $ & '()) * & +, '-. /, 0& & $ & $ '& + $!0&&, & ' +0 +!0&&0 /!'-# $%". /1,. '&! -,! & &2-3(4-3(4 && -53(4 &6 & ' 7 &+ 8'& & / '&! ()) 7 * + ' $&& / + - ' & 8,$,

Detaylı

Modern Biyoteknolojinin Tarımda Kullanımının Politik ve Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi

Modern Biyoteknolojinin Tarımda Kullanımının Politik ve Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi Modern Biyoteknolojinin Tarımda Kullanımının Politik ve Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi Emine OLHAN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü GDO GMO Transgenik Biyoteknolojik yöntemlerle

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

Sağlıklı Tarım Politikası

Sağlıklı Tarım Politikası TARLADAN SOFRAYA SAĞLIKLI BESLENME Sağlıklı Tarım Politikası Prof. Dr. Ahmet ALTINDĠġLĠ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ahmet.altindisli@ege.edu.tr Tarım Alanları ALAN (1000 ha)

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

!" # $%! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! # $%! # $$ $!  % % # $ &&&  '( % )*  '( !"#$%!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+##,#(#-./(01###.#/23 ",#' -(+ 4 5( ( 6)#6(-'(+#)75(#89,9(:

Detaylı

Küresel Ekonomik Krizin Türkiye de Gıda Güvencesi Üzerine Etkileri

Küresel Ekonomik Krizin Türkiye de Gıda Güvencesi Üzerine Etkileri TÜRKYE IX. TARIM EKONOMS KONGRES ANLIURFA, 2010 Küresel Ekonomik Krizin Türkiye de Gıda Güvencesi Üzerine Etkileri Özlem ETÜRK 1 M. Necat ÖREN 1 Tuna ALEMDAR 1 ÖZET Son yıllarda meydana gelen ekonomik

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİ İTHALATINA UYGULANAN KORUNMA ÖNLEMLERİ 2 YILLIK DEĞERLENDİRME

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİ İTHALATINA UYGULANAN KORUNMA ÖNLEMLERİ 2 YILLIK DEĞERLENDİRME TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİ İTHALATINA UYGULANAN KORUNMA ÖNLEMLERİ 2 YILLIK DEĞERLENDİRME TÜRKİYE GİYİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 211 yılı Temmuz ayında yürürlüğe konulan kumaş ve hazır giyim ürünlerine

Detaylı

3 1 0 2 20 BUĞDAY RAPORU

3 1 0 2 20 BUĞDAY RAPORU 0 1 Dünya buğday üretimi, üretim devlerinden biri olan ABD nin yaklaşık 4 milyon tonluk üretim azalmasına rağmen bu sene ekili alanların ve verimin artmasıyla paralel olarak Ağustos ayı verilerine göre

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". " " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!",

! # $! %&'(()*!!+,$!-+ ./ #!.    0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! 2 3 $-! 0 $! 4 444,3,, 5!.!, !"# $ %&'()'$*!$+$&+,!!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". "-+ -.+. " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!", -. * ",/" - 6%%( 7 "#!896: ;, +"-** "8',& ""$ + + "0*0! -! 0# 0#!* -"0 " < +"!

Detaylı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı Üretim ve Verim Katkısı Toplum Beslenmesine Katkı Sanayi Sektörüne Katkı Milli Gelire Katkı Dış Ticaret Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 Yılı Gülçiçeği Raporu Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI GÜLÇİÇEĞİ RAPORU OCAK 2013 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ 2- ÜRETİM 1- Dünya

Detaylı

PAMUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

PAMUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU PAMUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU PAMUK Nisan 2004 1. GİRİŞ Pamuk, tekstilden barut ve film malzemesi yapımına kadar 50 çeşit sanayi kolunun hammaddesini oluşturan en önemli tarımsal ürünlerden birisidir. Bilindiği

Detaylı

Eylül Ayı Tekstil Gündemi

Eylül Ayı Tekstil Gündemi 30.09.2016 Türk halı sektörü gelişmeye devam ediyor Türkiye pamuk tüketimi, 2017 yılında son 10 yılın en yüksek rakamına ulaşacak Endonezya tekstil endüstrisi, küresel ihracat liginde ilk 5 e girmeyi hedefliyor

Detaylı

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması Pestisit; herhangi bir istenmeyen canlının (zararlı organizma), yayılmasını engelleyen, uzaklaştıran ya da ondan koruyan her türlü bileşik ya da bileşikler karışımıdır. Tarımda pestisitler, zararlı organizmaları

Detaylı

Tarım Sektöründe Bölgemizin ve İlimizin Yeri ve Önemi. Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ

Tarım Sektöründe Bölgemizin ve İlimizin Yeri ve Önemi. Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım Sektöründe Bölgemizin ve İlimizin Yeri ve Önemi Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım; sanayi sektörüne hammadde sağlaması, ülkemiz nüfusunun yaklaşık üçte birinin geçim kaynağı olması ve kazandırdığı ihracat

Detaylı