AYDIN KESEN. ZMR TCARET BORSASI-Gazi Bulvarı No: zmir, Tel: (0232) (5 Hat), Fax: (0232) ,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYDIN KESEN. ZMR TCARET BORSASI-Gazi Bulvarı No:2 35210 zmir, Tel: (0232) 425 13 70 (5 Hat), Fax: (0232) 484 29 54, www.itb.org.tr"

Transkript

1 The Developments in Production and Trade of Biotech Cotton in Turkey and Traceability Türkiye de Biyoteknolojik Pamuk Üretim ve Ticaretindeki Gelimeler ve Biyoteknolojik pamukların zlenebilirlii Aydın KESEN zmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Bakanı 1.Giri Yüzyıllar boyunca, tarımda yüksek verimli ürünlerin yetitirilmesi hedeflenmitir. Tarımda teknoloji kullanımını artmasıyla birlikte verimlilikte önemli gelimeler kaydedildikçe, düük maliyetli üretim ve böylece yüksek ekonomik avantaj salamaya odaklanılmıtır. Dünya Ticaret Örgütü(DTÖ) Tarım Anlamasının 1995 yılından itibaren uygulanmaya balanması ve böylece tarımın küresel ekonomiye entegrasyonu ile birlikte Dünya tarım piyasalarında, sürdürülebilir rekabet gücüne sahip olmak büyük önem kazanmaya balamıtır. te bu dönemde, birçok ülkede, tarımsal biyoteknoloji sektörün rekabet gücünün artırılmasında stratejik bir gelime olarak ortaya çıkmıtır. Uluslar arası tarım ürünleri piyasaları içinde belki de rekabet gücü açısından dikkat çekici gelimelerin yaandıı piyasa pamuk piyasasıdır. Nitekim, pamuk piyasasının ileyiini yönlendiren, pamuun temel hammadde olarak kullanıldıı Tekstil ve Konfeksiyon sektörü de dünyada en youn rekabetin yaandıı sektörlerin baında gelmektedir. Pamuk, dünya ticaretinde en önemli tarımsal emtialardan biri olma özelliini taımaktadır. Pamuk üreten, ileyen her ülke son derece önemli bir büyüklüe ulamı olan küresel pamuk ticaretinde kendini en iyi ekilde konumlandırma uraısı içindedir. Bu nedenle birçok ülkede düük maliyetli yüksek verimli ve kaliteli pamuk üretimi konusunda çalımalar hızla sürmektedir. Bu çalımalar kapsamında biyoteknolojik pamuk üretimi ile ilgili faaliyetlerin 1990 lı yıllarla birlikte arttıı ve üretimin 2000 li yıllarda önemli bir ivme kazandıı dikkat çekmektedir. Türkiye, dünyanın yedinci büyük pamuk üreticisi, dördüncü büyük pamuk tüketicisi ve ikinci büyük pamuk ithalatçısı ve aynı zamanda dünyanın altıncı büyük tekstil ve dördüncü büyük konfeksiyon tedarikçisi olarak dünya pamuk, tekstil ve konfeksiyon pazarındaki konumunu korumak ve daha da güçlendirmek durumundadır. Ancak Türkiye de yüksek maliyetler nedeniyle pamuk arzını talebe paralel biçimde artırmak mümkün olmamı, arz açıı ithalat yolu ile kapatılmı, tekstil ve konfeksiyon sektörü daha da dıa baımlı hale gelmitir. Türkiye de pamuk üretiminin istenilen oranda artmamasının hatta son yıllarda gerilemesinin en büyük sebebi yüksek maliyetlerdir. Ülkemizde önemli oranda maliyet ve verim avantajı saladıı ön görülen biyoteknolojik(bt) pamuk üretimine geçilmemi, geleneksel yöntemlerle pamuk üretimi sürdürülmütür. Türkiye de üretilen pamuklar, %100

2 Genetik Modifikasyona (GMO) uramamı ürünlerdir. Ancak, ülkemizin pamuk talebi % 50 ye yaklaan bir oranda ithalatla karılanmakta ve muhtemeldir ki ithalat yolu ile biyoteknolojik pamuklar ülkemize gelmektedir. Ne yazık ki uluslar arası ticarette pamukların izlenebilirlii söz konusu deildir. Bu nedenle, Türkiye ye ithalat yolu ile gelen pamukların hangi oranda Bt pamuk olduunun tespiti güçtür. Günümüzde, uluslararası ticareti yönlendiren en önemli unsurlardan birisi tüketici tercihleridir. Tüketiciler, son yıllarda artan bilinç ve refah düzeyine balı olarak, salık ve çevre konularına daha duyarlı yaklamakta ve bir ürünün nasıl ve kimler tarafından üretildiini bilmek istemektedirler. Bu süreç, dünyada özelikle de tarımsal ürünlerde izlenebilirlilii ön plana çıkarmıtır. zlenebilirlik, tüketici tercihlerinin serbestçe yönlenmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. Kukusuz tüketici tercihlerinde, refah ve bilinç düzeyi, salık,çevre ve etik kurallara duyarlılık seviyesi etkin olmaktadır. Biyoteknolojik ürünlerin üretimi ve tüketimi konusunda, pozitif ve negatif anlamda çok farklı yaklaımlar söz konusudur. Bu noktada önemli olan, biyoteknolojik ürünlerin ve/veya geleneksel ürünlerin etiketlenerek izlenebilirliinin salanmasıdır. Sonuçta tüketici tercihleri dorultusunda talep arzı yönlendirecektir. 2.Dünyada Biyoteknolojik Pamuk, Avantajlar ve Dezavantajlar Küreselleme ve beraberinde iletiim olanaklarındaki hızlı gelimeler dünya ticaretinde deiikliklere yol açmı, küresel piyasada ortaya çıkan yüksek rekabet koulları yeni ürünleri ve kavramları ortaya çıkarmıtır. Modern biyoteknolojideki gelimelere balı olarak dünya tarım ürünleri piyasalarında önemli ilem hacmine sahip mısır,soya ve pamukta biyoteknolojik çalımalar 1990 lı yıllardan itibaren hız kazanmıtır. Pamukta üretim maliyetlerinin yüksek olması, bazı bölgelerde böcek zararlılarının youn olması ve yabancı ot sorunun youn ilaçlama gerektirmesi, pamukta biyoteknolojik çalımalarının önemini artırmı ve hız kazanmasına neden olmutur. Genelde, dünyada bu konuda 10 bitkiye aırlık verilmi olup, çeltik, patates, mısır, papaya, domates, pamuk, soya, buday, yonca ve eker pancarında gen nakli yöntemi baarıyla uygulanmaktadır(açıkgöz,2006) yılında 1,7 milyon hektar alanda bioteknolojik ürün üretilirken 2006 yılı itibarıyla bu rakam 102 milyon hektara ulamıtır. 22 ülkede 10.8 milyon üretici biyoteknolojik ürünleri üretmektedir. Dünyada 102 milyon hektar alanın % 54 ü ABD dedir. Söz konusu, 102 milyon hektar alanın yüzde 13 inde, 13.4 milyon hektar alanda Bt pamuk üretilmektedir yılından bu yana dünyada Bt pamuk üretimi hızla artmıtır yılında bir önceki yıla göre artı yüzde 37 oranında olmutur.

3 Toplam Bt Ürün Ekili Bt Pamuk Alanı (Milyon Ekili Alanı Pamuk Yıllar Ha) (Milyon Ha) (%) Kaynak: Clive James, ISAAA, Çeitli Yıllar 2006 yılı itibarıyla dünya pamuk ekim alanı 35 milyon hektara ulaırken, Bt ekim alanının payı yüzde 39 olmutur. Dünya Pamuk Ekim Alanı (Milyon Ha) Yıllar Kaynak:ICAC Bt Pamuk Pay (%)

4 Mevcut transgenik ürünlerin saladıı ekonomik yararlar;daha etkili böcek ve yabani ot mücadelesi sonucu, verim artıı salamaları ve ilaçlama masraflarından tasarrufu salayarak üretim maliyetinin düürülmesidir. Ayrıca, tarımsal sava araçlarının devreden çıkarılması ile kalıntı etkisinin azaltılması sonucu daha güvenli ve salıklı gıda ve yem tüketimi ve tarımsal ilaçlamanın azaltılması ile toprak ve yer altı sularının kimyasallarla kirlenmesinin önlenmesi salanacaktır. Dier yandan, transgenik ürünler insan ve hayvan salıı gıda güvenlii, biyolojik çeitlilik, gen, çevre ve sosyo-ekonomik yapı üzerinde risk oluturma olasılıı taımaktadırlar(tunalıolu, 2004). Transgenik ürünlerde ürüne ve uygulama biçimine göre deimekle birlikte genelde daha az tarımsal ilaç kullanıldıı bir gerçektir. Bazı ülkelerde zararlılara dayanıklı transgenik pamuk tarımında ilaç kullanımında % 70 lere varan azalmalara rastlanmaktadır. Bu, doal olarak çevrenin daha az kirlenmesi anlamına gelir. Farklı ülkelerdeki transgenik pamuk tarımının verim, gelir ve kar açısından konvensiyonel tarıma göre üstünlük salamaktadır(açıkgöz,2006). Pamukta tarımsal ilaç maliyetinde en az Güney Afrika da yüzde 33, en çok Meksika da yüzde 77 oranında olmak üzere çeitli ülkelerde önemli tasarruf salanmıtır. Ayrıca Bt pamuk üreten ülkelerde Meksika da yüzde 9 ve Arjantin de yüzde 33 olmak üzere çeitli oranlarda verim artıı salanmıtır(özertan, 2007). Bu gün dünyanın en fazla biyoteknolojik pamuk üreten ülkesi ABD dir. ABD de 3.9 milyon ha alanda pamuk üretilirken, Hindistan da 3.8 milyon ha, Çin de 3.5 milyon ha alanda üretilmektedir. Arjantin, Brezilya,Avustralya da da biyoteknolojik pamuk üretilmektedir. Bu gün, ABD de 3.9 milyon hektar biyoteknolojik pamuk üretilmekte ve 2007 yılı itibarıyla toplam ekim alanlarının yüzde 87 sine tekabül etmektedir. Çin de yaklaık ekim alanlarının yüzde 60 ı Bt pamuk ekim alanıdır. Hindistan transgenik pamuk alanını 2002 den günümüze hızla artmıtır. Yıllık 8 milyon Ha pamuk alanın 5 yıl içinde neredeyse yarısının (3,8 milyon Ha) transgenik çeitlere açılmasının sebebi, gelirini ortalama %65 oranında artması ve ürün kaybının olmaması nedeniyle verimin artmasıdır(açıkgöz,2006). 3.Türkiye de Biyoteknolojik Pamuk Üretimi ve Ticareti Konusundaki Gelimeler 3.1.Türkiye de Pamuk Durumu Türkiye de pamuk, Ege, Çukurova ve Güneydou Anadolu bölgelerinde 2006 yılı itibarıyla üretici tarafından 534 bin hektar alanda üretilmektedir. Pamuk, ülkemiz için yüksek katma deer yaratan bir tarım ürünü olması, üretim, istihdam ve ihracat açısından lokomotif sektör konumunda olan tekstil ve konfeksiyon

5 sektörü için temel bir girdi niteliinde olması, dorudan veya dolaylı ekilde milyonlarca insana istihdam yaratması nedeniyle stratejik bir önem arz etmektedir. Türkiye de tarım sektörünün potansiyeli ve tekstil ve konfeksiyon sektörünün mevcut kapasitesi göz önüne alındıında, dı ticaretteki payı yaklaık yüzde 26 olan Tekstil ve Konfeksiyon sektörünün gelecei için pamuk üretimini sürdürülebilirliinin salanması gereklidir. Türkiye de pamuk talebi yaklaık 1.7 milyon tondur. Bu talebin ancak yüzde 50 si yurt içi üretimle salanmaktadır. Oysa, Türkiye de geçmi yıllardaki verilere dayanarak ııında 1.5 milyon ton pamuk üretim kapasitesi olduunu söylemek mümkündür. Ne yazik ki, Ülkemiz için büyük önem arz eden sektörün temel hammadesi olan pamukta sıkıntılı dönemler yaanmaktadır. Fiyatlarda görülen düü ve artan maliyetler özellikle son yıllarda ekim alanlarının ve üretimin dümesine neden olmutur. 2006/07 sezonunda ise yüksek verimlilie balı olarak üretimde artı öngörülmütür. 2007/08 sezonunda ise hem kuraklıın hem de üretimden kaçıın devam etmesi nedeniyle pamuk üretiminde düü tahmin edilmektedir. Özellikle ülkemizin en kaliteli pamuklarının yetitirildii Ege bölgesinde pamuk üretimi hızla azalmaktadır. Bölgede, zmir Ticaret Borsası tarafından yapılan rekolte çalıması sonucu içinde bulunduumuz sezonda üretimin yüzde 28 oranında gerileyecei beklenmektedir. 2002/03 sezonu dikkate alındıında 2006/07 Ege bölgesinde pamuk üretici sayısının % 47 oranında azaldıı görülmektedir. Türkiye Pamuk Durumu Ekim Alanı Sezon (Bin Ha) Verim (Kg/Ha) Üretim (Bin Ton) hracat (Bin Ton) thalat (Bin Ton) 2002/ , / , / , / , /07* 534 1, Kaynak: Tarım ve Köyileri Bakanlıı, DTM, TÜK Kayıtları (*):Öngörü Bu sürecin temel sebebi, üreticilerin yüksek maliyetler nedeniyle pamuk üretiminden yeter gelir elde edememeleridir yılından sonra, girdi maliyetleri ile pamuk fiyatları arasındaki makasın üretici aleyhine iddetle bozulmutur. Üreticilerin pamuk üretimlerini sürdürebilmeleri için maliyetlerini azaltmaları ve ürünlerinin pazar deerini artırmaları gerekmektedir. Nitelikli pamuklarının üretildii Anadolu topraklarında pamuk üretiminden vazgeçilmesi söz konusu deildir.

6 te bu noktada, Türkiye de pamuk sektörünün geleceini için Bt pamuk üretiminin Türkiye pamuk üretimine etkileri oldukça iyi analiz edilmelidir. Öncelikle bir çok ülkede çalımaların devam ettii bu teknolojik gelimeden uzak kalmamak gerektii ortadadır. Türkiye nin doal, beeri ve mali kaynakları göz önüne alınarak Bt pamuk üretiminin faydaları ve zararları etüd edilmelidir. Kanımızca öncelikle yapılması gereken, devlet kontrolünde pamuk üretim bölgelerinde çeitli lokasyonlarda deneme üretimlerinin yapılarak bu çalımaların Türk pamuk sektörüne olumsuz olumlu etkilerinin ortaya konulmasıdır. Hangi bölgelerde Bt pamuk üretimine geçilebilecei, bölgenin ekolojik koulları üretim maliyetleri, girdi kullanım oranları gibi faktörler ekseninde deerlendirilmelidir Türkiye de Biyoteknolojik Pamuk Üretimi Konusundaki Yasal Düzenlemeler Türkiye de biyoteknolojik(transgenik) ürün üretimi, izin dahilinde kontrollü deneme üretimi dıında kesinlikle yasaktır. Biyoteknolojik ürün yetitiriciliinin yasak olduu Türkiye de, Tarım ve Köyileri Bakanlıı Tohumluk thalat Uygulama Genelgesi ne göre (1988), yalnızca aratırma ve deneme amaçlı olmak üzere, Bakanlıkça uygun görülen bu tip tohumlukların ithaline mevzuat çerçevesinde izin veriliyor. Aynı genelgeye göre, gerek deneme gerekse ticari amaçla deerlendirilmek üzere yapılacak tüm transgenik olmayan bitki çeitlerine ait tohumlukların ithalatında ise, ithalatçı firma tarafından söz konusu tohumluun transgenik genik olmadıının beyan ve taahhüt edilmesi gerekmektedir. Transgenik ürünlerin üretimi, Üretim, 5 Mayıs 1998 yılında yürürlüe giren kapsamında sadece kontrollü artlar altında uygun görülmesi durumunda sadece deneme amaçlı yapılabilmektedir. Yürürlükte olan Transgenik Kültür Bitkilerinin Alan Denemeleri Hakkında Talimat uyarınca transgenik ürünler, Aratırma Enstitülerince deiik lokasyonlarda alan denemelerine alınmaktadır. Talimatın yürürlüe girmesinden sonra transgenik pamuk (herbisite ve yeil kurt ile pembe kurta dayanıklı) çeitleri 1998 yılında Aratırma Enstitülerince alan denemelerine alınmıtır.

7 Çevre Bakanlıı tarafından Genetik Yapısı Deitirilmi Canlılar hakkında yayımlanan 1999/15 sayılı genelge ile Tarım ve Köyileri Bakanlıı Aratırma Enstitülerince alan denemeleri ve risk analizleri yapılmaksızın transgenik bitki çeitlerinin piyasaya sürülmesi, kullanılması, üretilmesi ve tanıtılması yasaklanmıtır. Ayrıca, Türkiye, Birlemi Milletler Biyolojik Çeitlilik Anlaması nın bir parçası olan Cartagena Protokolü ne taraf bir ülkedir. Cartagena Protokolü biyolojik türlülüün sürdürülebilir kullanımını ve korunmasını olumsuz etkileyebilecek, insan salıı açısından riskler yaratabilecek GDO ların sınır ötesi taınımını, alıp satımını ve kullanımını denetlemeyi öngören ve ülkeleri balayıcılıı olan bir protokoldür Türkiye de Ulusal Biyogüvenlik Yasa Taslaı üzerinde çalımalar devam edecektir. Biyoteknolojik çalımalara yön verecek olan bu taslaın bir an önce düzenlenip, yasalamasında yarar vardır Türkiye de Biyoteknolojik Pamuk Ticareti Türkiye de GDO içeren ürünlerin ithalatı ve piyasada satılma riski oldukça yüksek. Çünkü bu konuda herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktır. ABD'de sekiz yıldır transgenik soya, pamuk, mısır üretilmekte ve bunlar normal ürünlerden depolama aamasında ayrılmadıından adeta bir karıım halinde tüketiciye ve dı satıma sunulmaktadır(açıkgöz, 2006). ABD inde pamuk ekim alanlarının içinde bulunduumuz yıl itibarıyla %87 si biyoteknolojik pamuktur. Hindistan da pamuk ekim alanlarının yüzde 50 si, Çin in %65 i biyoteknolojik pamuklardır. Türkiye nin ülkelere göre pamuk ithalatı incelendiinde, Türkiye pamuk ithalatının yaklaık yüzde 56 sının ABD inden yapıldıı görülmektedir. ABD nin pamuklarının yaklaık yüzde 90 ı biyoteknolojik pamuk olduuna göre Türkiye ye ABD den ithal edilen ithal edilen pamukların biyoteknolojik pamuk olma ihtimali oldukça yüksektir. Ayrıca 2006/06 sezonunda dikkat çeken nokta Hindistan ın pamuk ithalatımızdaki payının yüzde 1 den yüzde 10 a yükselmesidir. Hindistan da ekim alanlarının yüzde 50 si Bt pamuklardır. Sadece GMO free pamukların üretildii Yunanistan dan olan ithalatımız ise 2006/07 sezonunda yüzde 42 oranında azalmı ve toplam ithalatımızdaki payı yüzde 22 den yüzde 11 e dümütür. Toplam ithalatımızın yüzde 70 nin youn Bt pamuk ithalatı yapılan ABD ve Hindistan dan olduu ortaya çıkmaktadır. ÜLKELERE GÖRE TÜRKYE PAMUK THALATI 2005/ /07 Ülkeler Miktar(Ton) Miktar(Ton) Deiim(%) Pay(%) ABD 416, ,

8 Yunanistan 164,995 96, Hindistan 10,187 83, Türkmenistan 42,285 72, Özbekistan 20,491 30, Mısır 4,572 5, Dier 91,394 59, Toplam Kaynak:TÜK AYDIN KESEN 4.Biyoteknolojik Pamukların zlenebilirliinin Önemi ve Salanması Günümüzde, küresel ısınma ve ani iklim deiiklikleri doal kaynakların, çevrenin ve bio çeitliliinin korunması konularında insan olunun evrensel perspektifte daha da duyarlı olmasına neden olmaktadır. Dier taraftan artan refah ve bilinç düzeyi ile birlikte insanların salık konularındaki bireysel duyarlılıkları artmıtır. Bu deiimler somut biçimde tüketici tercihlerinin deiimine neden olmaktadır. Tüketiciler gerek evrensel gerek bireysel kaygılarla tükettikleri ürünler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak ne yedikleri ve ne giydiklerini bilme hakkına sahip olmak istemektedirler. Özellikle de biyoteknolojik ürünler konusunda risk düzeyinin yüksek olması nedeniyle bu ürünlerin izlenebilirlii daha da önemli olmaktadır. Avrupa Birlii dâhil bazı ülkelerde bu tür gıdalar için etiketleme zorunluluu bulunduu halde Kanada, A.B.D ve Hong Kong' da belirli koullarda etiketleme yapıldıı, bu arada düzenleme bulunmayan ülkelerin de bulunduu görülmektedir. Dünyada biyoteknolojik ürünlerin izlenebilirlii söz konusu deildir. Biyoteknolojik pamuk üretimi yapılan birçok ülkede pamuk hasadı karıık yapılmaktadır. Ülkemizde de youn biçimde Bt pamuk üreten ülkelerden ithalat yapılmakta ancak bu ürünlerin Bt pamuk olup olmadıkları konusunda belirsizlik söz konusudur. GMO lu ürünlerin etiketlenmesi konusunda tartımalar hala devam etmektedir. Kısa vadede GMO lu ürünlerin etiketlenmesi mümkün görünmemektedir. Bu balamda Türkiye, Yunanistan gibi yasal düzenlemelere balı olarak yüzde 100 GMO free pamuk üretmek durumunda olan ülkelerin GMO free olarak pamuk ürünlerini etiketlemelerine imkan tanınmalıdır. Kanımca, Türkiye de üretilen pamukların %100 GMO free olarak etiketlenmeleri ve hatta bu pamuklardan mamul Tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin de % 100 free olarak etiketlenmeleri Türkiye nin bu sektörde markalamasına katkı salayacaktır. Sonuç olarak, önemli olan, biyoteknolojik ürünlerin ve/veya geleneksel ürünlerin etiketlenerek izlenebilirliinin salanması gerekmektedir.. Bu ürünler hakkında

9 tüketiciler bilgilendirilmeli, bu ürünleri talep edip etmem hakkı kendilerine ait olmalıdır. Kaynaklar: AÇIKGÖZ N., KIYMAZ T., TARAKÇIOLU M. Biyoteknoloji Alanındaki Gelimelerin Yansımaları ve Türkiye nin Politika Seçenekleri, TUNALIOLU R. Genetii Deitirilmi Organizmalar,www.aeri.org.tr Özertan G., Aermi P.,GM Cotton and ts Possible Contributions to Environmental Sustainability and Rural Development n Turkey. ml

TOKAT LNDE ENTEGRE MÜCADELE UYGULAMALARININ ÜRETC ÜZERNE ETKLER

TOKAT LNDE ENTEGRE MÜCADELE UYGULAMALARININ ÜRETC ÜZERNE ETKLER T.C. GAZOSMANPAA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ TOKAT LNDE ENTEGRE MÜCADELE UYGULAMALARININ ÜRETC ÜZERNE ETKLER Cengiz DERTL YÜKSEK LSANS TEZ TARIM EKONOMS ANABLM DALI Prof. Dr. A. Zafer GÜRLER TOKAT-2008

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Ulaım Corafyası, Ulaım, Türkiye, Karayolu Ulaımı. Abstract

Anahtar Kelimeler: Ulaım Corafyası, Ulaım, Türkiye, Karayolu Ulaımı. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ULAIM CORAFYASI AÇISINDAN TÜRKYE DE

Detaylı

BİYOGÜVENLİK KURULU NA SUNULMAK ÜZERE SOSYO-EKONOMİK DEĞERLENDİRME KOMİTESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPOR

BİYOGÜVENLİK KURULU NA SUNULMAK ÜZERE SOSYO-EKONOMİK DEĞERLENDİRME KOMİTESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPOR BİYOGÜVENLİK KURULU NA SUNULMAK ÜZERE SOSYO-EKONOMİK DEĞERLENDİRME KOMİTESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPOR KONU: A2704-12 Soya Çeşidi Bu rapor, genetik olarak değiştirilmiş A2704-12 soya çeşidinin Türkiye

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Biyogüvenlik Yasa Tasarısı www.ekopolitik.org

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Biyogüvenlik Yasa Tasarısı www.ekopolitik.org Hazırlayan: Ali Ünal Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Derneği Büyükdere Cd. Naci Kasım Sk. No:3/1 Mecidiyeköy Şişli İstanbul Tel: (212) 3564185-86 Faks: (212) 3564187 E-posta: info@ekopolitik.org İçindekiler

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI PAMUK RAPORU

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI PAMUK RAPORU T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI PAMUK RAPORU Şubat 2015 1 1-GİRİŞ 3 2 - PAMUK ÜRETİM VE TÜKETİMİ İÇİNDEKİLER 4 2.1 - DÜNYA PAMUK EKİM ALANLARI 4 2.2 - DÜNYA PAMUK

Detaylı

ENERJ RAPORU. Rapor koordinatörü :

ENERJ RAPORU. Rapor koordinatörü : ENERJ RAPORU 7. Kasım 2008 Sayın Enerji Bakanımız Hilmi GÜLER in 29 Eylül 2008 tarihindeki talimatları ile hazırlanan Enerji Raporu çalımasına gönüllü olarak katılanlar : Prof. Dr..Engin TÜRE Prof. Dr.

Detaylı

Tekstil Bankası A.. 2005 Yılı Faaliyet Raporu

Tekstil Bankası A.. 2005 Yılı Faaliyet Raporu Tekstil Bankası A.. 2005 Yılı Faaliyet Raporu çindekiler 1 Olaan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 2 Vizyon, Misyon 3 Seçilmi Finansal Göstergeler 4-5 Genel Müdür Mesajı 6-7 Yönetim Kurulu 8-9 Üst Yönetim

Detaylı

Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu

Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu çindekiler 1 Olaan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 2 Vizyon, Misyon 3 Balıca Finansal Göstergeler 4-6 Yönetim Kurulu Bakanı ve Genel Müdür Mesajı 7-8 Yönetim

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TÜRKYE CUMHURYET MERKEZ BANKASI ANONM RKET 12 Nisan 2005 tarihli HSSEDARLAR GENEL KURULUNA sunulan 2004 YETM ÜÇÜNCÜ HESAP YILI HAKKINDA BANKA MECLSNCE HAZIRLANAN FAALYET RAPORU BLANÇO, KÂR VE ZARAR HESABI

Detaylı

T.C. GAZ ÜNVERSTES ENDÜSTRYEL SANATLAR ETM FAKÜLTES LETME ETM BÖLÜMÜ LSANS TEZ FNANSAL KRALAMA (LEASING) Türker ÇEVK

T.C. GAZ ÜNVERSTES ENDÜSTRYEL SANATLAR ETM FAKÜLTES LETME ETM BÖLÜMÜ LSANS TEZ FNANSAL KRALAMA (LEASING) Türker ÇEVK T.C. GAZ ÜNVERSTES ENDÜSTRYEL SANATLAR ETM FAKÜLTES LETME ETM BÖLÜMÜ LSANS TEZ FNANSAL KRALAMA (LEASING) Türker ÇEVK rtibat : turcevik@hotmail.com GSM: 05326032494 2003 - ANKARA ÖZET Leasing kavramı, bir

Detaylı

ÇN HALK CUMHURYET 1978 DEN GÜNÜMÜZE

ÇN HALK CUMHURYET 1978 DEN GÜNÜMÜZE ÇN HALK CUMHURYET 1978 DEN GÜNÜMÜZE TASLAK METN Mayıs 2006 Bu çalımanın ilk versiyonu TÜSAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu nun misyonu dorultusunda 2003 yılında Arzu lhan Kıbrıs tarafından hazırlanmıtır.

Detaylı

SSK GERÇE. Yayına Hazırlayanlar: Dr. Tufan Kaan Dr. Selçuk Atalay. Kasım 2004 Ankara Tel: 0312 418 87 00

SSK GERÇE. Yayına Hazırlayanlar: Dr. Tufan Kaan Dr. Selçuk Atalay. Kasım 2004 Ankara Tel: 0312 418 87 00 SSK GERÇE! Yayına Hazırlayanlar: Dr. Tufan Kaan Dr. Selçuk Atalay Kasım 2004 Ankara Tel: 0312 418 87 00 GR 2 35 MLYON NSANA HZMET VEREN SSK NIN SALIK HZMET SUNUMUNDAK YER 3 SSK NIN DEVRNN ARKASINDAK GERÇEKLER!

Detaylı

II. TARIM ŞURASI VI.KOMİSYON ÜRETİM VE PAZARLAMA POLİTİKALARI

II. TARIM ŞURASI VI.KOMİSYON ÜRETİM VE PAZARLAMA POLİTİKALARI II. TARIM ŞURASI VI.KOMİSYON ÜRETİM VE PAZARLAMA POLİTİKALARI İÇİNDEKİLER 6. Üretim ve Pazarlama Politikaları 6.1. Üretim Politikaları 6.1.1 Bitkisel Üretimde Değişme ve Gelişmeler 6.1.2 Hayvansal Üretimde

Detaylı

BİYOGÜVENLİK KURULU NA SUNULMAK ÜZERE SOSYO-EKONOMİK DEĞERLENDİRME KOMİTESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPOR

BİYOGÜVENLİK KURULU NA SUNULMAK ÜZERE SOSYO-EKONOMİK DEĞERLENDİRME KOMİTESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPOR BİYOGÜVENLİK KURULU NA SUNULMAK ÜZERE SOSYO-EKONOMİK DEĞERLENDİRME KOMİTESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPOR KONU: Swede-rape (MS8, RF3, MS8xRF3) Kolza (Kanola) Çeşidi Bu rapor, genetik olarak değiştirilmiş

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TARIM TOPRAI AZ OLAN KIRSAL ALANLARDA

Detaylı

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı.

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 TÜRKYE DE ÖZELLEEN

Detaylı

BĐTKĐ BĐYOTEKNOLOJĐSĐ: DÜNYADA VE TÜRKĐYE DE GDO LARDA SON GELĐŞMELER

BĐTKĐ BĐYOTEKNOLOJĐSĐ: DÜNYADA VE TÜRKĐYE DE GDO LARDA SON GELĐŞMELER BĐTKĐ BĐYOTEKNOLOJĐSĐ: DÜNYADA VE TÜRKĐYE DE GDO LARDA SON GELĐŞMELER Prof. Dr. A. Murat ÖZGEN 1 Doç. Dr. Melahat Avcı BĐRSĐN 1 Doç. Dr. Haluk EMĐROĞLU 2 ÖZET Günümüzde, başta Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

TÜRKİYE VI. PAMUK, TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ. 24-25 Nisan 2003, Antalya. Ağustos 2003 Ankara

TÜRKİYE VI. PAMUK, TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ. 24-25 Nisan 2003, Antalya. Ağustos 2003 Ankara TÜRKİYE VI. PAMUK, TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ 24-25 Nisan 2003, Antalya Ağustos 2003 Ankara Editörler: Tijen ÖZÜDOĞRU Yakup Erdal ERTÜRK İletişim Tel : (90) (312) 326 00 06 Fax : (90)

Detaylı

potekli Konut Finansmanına likin Çeitli Kanunlarda Deiiklik Yapılmasına likin Kanun Tasarısı Taslaı

potekli Konut Finansmanına likin Çeitli Kanunlarda Deiiklik Yapılmasına likin Kanun Tasarısı Taslaı POTEKL KONUT FNANSMAN SSTEMNE LKN ÇETL KANUNLARDA DEKLK YAPILMASINA LKN KANUN TASARISI TASLAI GENEL Etkili bir konut finansman sistemi, hem bireylerin konut ihtiyacının karılanması hem de inaat ve finans

Detaylı

www.bakka.gov.tr bilgi@bakka.gov.tr

www.bakka.gov.tr bilgi@bakka.gov.tr Bu raporun yayın hakları, elektronik ortamlar dahil tüm görsel malzemenin kullanım hakkı Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı na aittir. www.bakka.gov.tr bilgi@bakka.gov.tr Güney Mahallesi Zonguldak Yolu Caddesi

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr 1 NASIL BR AFET YÖNETM? Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr GR Bilindii üzere afetler, meydana geldikleri toplumlarda olumsuz etkiler bırakan olaylardır. nsan kaynaklı afetlerin bir ekilde önlenmesi,

Detaylı

BMS (POMZA) ALT SEKTÖR RAPORU

BMS (POMZA) ALT SEKTÖR RAPORU TÜRKYE ODALAR VE BORSALAR BRL TÜRKYE TOPRAK SANAY MECLS BMS (POMZA) ALT SEKTÖR RAPORU BMS SANAYCLER DERNE Hazırlayan Bims Sanayicileri Dernei EYLÜL 2006 Ankara 1 1. GR Bims taı, teknik terminolojide doal

Detaylı

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A..

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A.. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FOMBRUN TBAR

Detaylı

Developing of Transgenic Production in the World and The Economic Effects of Proble to Using of Bt Seed on Corn Farming in Çukurova Region

Developing of Transgenic Production in the World and The Economic Effects of Proble to Using of Bt Seed on Corn Farming in Çukurova Region MPRA Munich Personal RePEc Archive Developing of Transgenic Production in the World and The Economic Effects of Proble to Using of Bt Seed on Corn Farming in Çukurova Region Erkan Aktas Research Institute

Detaylı

! "# $ : %& ' () $*+",-. /

! # $ : %& ' () $*+,-. / !"#$: & ' ()$*+",-./ 0 01 Türkiye nin demografik armaanı geçtiimiz günlerde ülkemizin gündemine oturmu durumda. Bu konuda pek çok ey yazıldı çizildi. Özetle Türkiye nin Avrupa Birlii perspektifi çerçevesinde

Detaylı

BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ

BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ Mayıs 2005 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 2 2. BUĞDAY ÜRETİM VE TÜKETİMİ... 2 2.1. Dünya Buğday üretimi... 2 2.3. Dünya Buğday Tüketimi... 4 2.4. Türkiye Buğday Üretimi...

Detaylı

'()*+(!,&'!#% %!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". "-+ -.+. " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!",

'()*+(!,&'!#% %! # $! %&'(()*!!+,$!-+ ./ #!. -+ -.+.   0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! 2 3 $-! 0 $! 4 444,3,, 5!.!, 2007!"#$#%! & 1 '()*+(!,&'!#% %!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". "-+ -.+. " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!", -. * ",/" - 6%%( 7 "#!896: ;, +"-** "8',&""$ + + "0*0! -! 0# 0#!* -"0

Detaylı