Bir Akut Pestisit İntoksikasyonu Salgını İncelemesi; Kahramanmaraş Vali Saim ÇOTUR Yatılı İlköğretim Bölge Okulu, Mayıs 2008

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir Akut Pestisit İntoksikasyonu Salgını İncelemesi; Kahramanmaraş Vali Saim ÇOTUR Yatılı İlköğretim Bölge Okulu, Mayıs 2008"

Transkript

1 Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(3): Bir Akut Pestisit İntoksikasyonu Salgını İncelemesi; Kahramanmaraş Vali Saim ÇOTUR Yatılı İlköğretim Bölge Okulu, Mayıs 2008 [An Investigation of an Acute Pesticide Intoxication Outbreak; the Vali Saim ÇOTUR RBPES, Kahramanmaraş, May 2008] ÖZET AMAÇ: Bu çalışmada Kahramanmaraş Merkez Karacasu beldesi Vali Saim ÇOTUR Yatılı İlköğretim Bölge Okulu nda Mayıs 2008 de meydana gelen pestisit intoksikasyonu salgını sırasında ve sonrasında yapılan inceleme ve müdahaleleri sunmak amaçlanmıştır. YÖNTEM: Araştırma bir salgın incelemesi olup çalışmada hastalar, hastaların aileleri, okulun yönetici ve öğretmenleri ile yapılan yüz yüze görüşmeler, sağlık kuruluşlarının ve okulun kayıtları ile laboratuar çalışmaları kullanılmıştır. BULGULAR: Olgular ilk olarak 5 Mayıs 2008 tarihinde ortaya çıkmaya başlamıştır. Salgın sürecinde 51 pestisit intoksikasyonu olgusu saptanmış, ölen olmamıştır. Hastaların tümü Vali Saim ÇOTUR YİBO öğrencisidir. Okulun 1695 öğrencisi bulunmaktadır. Bütün olguların 35 i (%68,6) kız, 16 sı (%31,4) erkek öğrenciydi. Olguların ortanca yaşı 11 (min=8, max=14) idi. İntoksikasyon olguları %84,3ü en olarak 11 yaşındaydı. İntoksikasyon nedeni, okulun içme suyuna tarım ilacı (pestisit) bulaşması olarak tespit edilmiştir. SONUÇ: Pestisit zehirlenmelerinin önlenebilmesi için, özellikle kırsal kesimde bu ilaçlarla yapılan uygulamaların olabildiğince dikkatli yapılması gerekmektedir. İnsan ve çevre sağlığı için en az düzeyde toksik, zararlılara en etkili ve ruhsatlı maddeler kullanılmalı, özellikle çocuklar gibi duyarlı kişiler ilaçlama yapılan ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Bölge yöneticileri ve çiftçilerin tarım ilacı zehirlenmeleri konusunda bilgilendirilmeleri sağlanmalı ve zehirlenmelerin önlenebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması yönünde çalışmalar yapılmalıdır. Zehirlenmelerin tedavisinde önemli gelişmeler olmakla birlikte, problemin çözümünde en etkin yöntem koruyucu önlemlerin alınmasıdır. SUMMARY AIM: In this study, it is aimed to explain the causes of the pesticid intoxication occured in the Vali Saim ÇOTUR Regional Boarding Primary Education School in Karacasu district of the province of Kahramanmaraş in May, 2008 and what have been done after the intoxication. METHODS: In the study is an investigation of outbreak. In the study used to face-to-face interviews with patients, parents of patients, menagers and teachers of school and the records of the health foundations and school and the laboratory works. RESULTS: Cases of acute pesticide intoxication first began appearing on 5 May During the course of the pesticide intoxication 51 cases were determined, though there were no fatalities. All cases are students of the Vali Saim ÇOTUR RBPES. It has 1695 students. All cases, 35 (68.6%) were females and 16 (31.4%) males, and median age 11 (min=8, max=14). Intoxication was highest level as 84.3% in cases at the age of 11. The cause of the intoxication was agriculture medicine (pesticide) contamination of the school s drinking water. CONCLUSION: In order to prevent pesticide poisoning, it is necessary to be very careful with pesticide application especially in rural areas. Substances that are least toxic to human and environment, and are licenced and most effective to pests must be used, sensitive people, especially children, must be kept away. More attempts should be made for raising the awereness of zone managers and farmers in order to prevent intoxications. Even if there is important improvement in intoxication management, the most effective method is prevention of poisoning. Şükrü Özgün 1, Ekrem Yıldırım 2, Adem Solmaz 3, Murat Kireçci 3, M. Reha Hüdayioğlu 4 1 Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü, Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi, 2 İl Sağlık Müdürlüğü, Trabzon Fatih Devlet Hastanesi, 3 Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü, Gıda ve Çevre Kontrol Şubesi, 4 Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürü. Anahtar Kelimeler: Pestisit, intoksikasyon, salgın, su, kirlenme. Key words: Pesticide, intoxication, outbreak, water, contamination. Sorumlu yazar/ Corresponding author: Şükrü Özgün. Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü, Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi, Yörükselim Mah. Gazi Mustafa Kuşçu Cad. No: 56, 46050, Kahramanmaraş, Türkiye. GİRİŞ Bitkilerin, hastalık yapıcı etkenler, zararlılar ve yabancı otların etkilerinden korunması, ürünün ve ürün kalitesinin arttırılması çalışmaları zirai mücadele olarak adlandırılmaktadır (1). Bu amaçla pek çok yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemler içerisinde ekonomik olması nedeniyle pestisitler en fazla tercih edilen yöntemlerden biridir ve daha uzun yıllar kullanımda olacakları tahmin edilmektedir (1,2). Pestisitler genel olarak toksik etkileri fazla olan maddelerdir. İnsanlar, hayvanlar ve çevre üzerinde akut ve kronik pek çok zararlara neden olmaktadırlar (1,3-5). Bu maddeler için değişik çalışmalarda toksik 199

2 düzeyler belirlenmiş olmakla birlikte akut alınımda her miktar toksik kabul edilmektedir (6). Dünyada değişik kimyasal formülasyonlarda, her yıl 1,5-2,6 milyon ton civarında pestisit üretilmekte ve bu 31 milyar ABD doları civarında bir ticari hacim oluşturmaktadır (7-9). Türkiye de formülasyon olarak pestisit kullanımı ton civarındadır ve pestisit pazarı yıllık 250 milyon doları bulmaktadır (10,11). İntoksikasyona neden olabilen bu maddeler vücuda, cilt, gıda, su ve hava yoluyla alınmaktadır (12). İçme ve kullanma sularının kontaminasyonu etkileyebileceği nüfusun çok geniş olabilmesi nedeniyle önemlidir. Suların kontaminasyonu genellikle tarımsal ilaçlamalardan sonra toprak yüzeyinde kalan pestisitlerin sulama ve yağmur suları ile yüzey akışı şeklinde veya toprak içerisinde aşağıya doğru yıkanmak suretiyle taban suyu ve diğer su kaynaklarına ulaşabilmesi şeklinde olmaktadır (2). Ülkemizde yeraltı suyu kirliliği yeterince takip edilememektedir (13). Türkiye de genel olarak tarım ilacı kullanımı az olmakla birlikte, kalabalık ve turistik potansiyeli yüksek yörelerimiz olan Akdeniz ve Ege bölgelerindeki kullanım Türkiye tüketiminin 2/3 ünden fazlasını oluşturmaktadır. Entansif tarım yapılan bu yörelerdeki pestisit tüketimi birçok gelişmiş ülke ile aynı düzeydedir (1). Kaza ya da intihar amaçlı akut pestisit zehirlenmesi tüm dünyada yaygın görülen önemli bir önlenebilir morbidite ve mortalite sebebidir (14-17). Zehirlenme tedavisinde önemli gelişmeler olmakla beraber, hastalık oluşmadan önce koruyucu önlemlerin alınması her zaman çok daha maliyet etkin olmaktadır (16). Pestisitlere bağlı hastalık ve intoksikasyon sayıları değişik nedenlerden dolayı kesin olarak belirlenememekle birlikte, dünyada yılda yaklaşık 3 milyon ciddi akut pestisit zehirlenmesi olduğu, bunların den fazlasının öldüğü tahmin edilmektedir (18,19). İngiltere de pestisitlerin, zehirlenmeden oluşan ölümlerin %1,1 inden sorumlu olduğu bildirilmektedir (14). Ülkelerin gelişmişlik düzeyi azaldıkça tarım ilacı kullananlarda intoksikasyon oranı artmakta ve fatal seyreden pestisit zehirlenmelerinin %95 i gelişmekte olan ülkelerde meydana gelmektedir (19,20). Ülkemizde de pestisit zehirlenmeleri ile ilgili ayrıntılı istatistiksel veriler bulunmamaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2002 yılında uyuşturucu ve diğer ilaçlar ile zehirlenen , diğer katı ve sıvı maddelerle zehirlenen 7.467, gaz ve buhar ile kaza sonucu zehirlenen kişi hastanede yatarak tedavi sonucu iyileşmiş, bu nedenlerle sırasıyla 137, 79 ve 33 kişi de tedavi sırasında ölmüştür (21). Yıllara göre intoksikasyon etkenleri değerlendirildiğinde ilaç zehirlenmelerinde rölatif bir azalma saptanırken tarımsal-endüstriyel kaynaklı maddeler ile zehirlenmelerde artış görülmektedir (22). Pestisit zehirlenmeleri en çok tarımsal savaşım amaçlı kullanımın yoğun olduğu ilkbahar ve yaz mevsimlerinde ve kırsal kesimde meydana gelmektedir (19,23). Kahramanmaraş nüfusu, 2007 sayımına göre, kişidir. Nüfusun sı (%58,2) şehir merkezinde, i (%41,8) köylerde yaşamaktadır (24). Toplam zirai ürün ekilen alan hektardır (25,26). Kahramanmaraş ilinde sebzecilik çiftçinin önemli gelir kaynağını oluşturmaktadır. Açıkta ve örtü altında yapılan sebze tarımında özellikle ilkbahar ve yaz aylarında yoğun bir şekilde pestisit kullanılmaktadır (25,27,28). Bu çalışmada Mayıs 2008 da Kahramanmaraş Merkez Karacasu beldesi Vali Saim ÇOTUR Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda (YİBO) meydana gelen pestisit intoksikasyonu salgını sırasında ve sonrasında yapılan inceleme ve müdahaleleri sunmak, bilinçsiz pestisit kullanımının oluşturabileceği sakıncaları vurgulamak amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM Bu çalışmada 5 25 Mayıs 2008 tarihleri arasında Kahramanmaraş ili Merkez Karacasu beldesi Vali Saim ÇOTUR YİBO nda görülen su kaynaklı bir salgın incelenmiştir. İl Sağlık Müdürlüğünden Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi, Gıda ve Çevre Kontrol Şubesi ve bölge sağlık ocağından görevli kişilerin katılımıyla oluşturulmuş bir ekip bölgeye giderek, incelemelerini yapmış ve olayı tanımlamaya çalışmıştır. Aynı zamanda başvuru yapılan sağlık kurumlarından düzenli olarak hastalarla ilgili bilgiler toplanmıştır. Bölgeye giderken, bakteriyolojik su örneği için steril şişeler, kimyasal örnek şişeleri, kayıt tutmak için gerekli malzemeler, mikrobiyolojik kontaminasyon ihtimali göz önüne alınarak sudaki klor düzeyinin yetersiz olması durumunda kullanılmak üzere klor tabletleri alınmıştır. Günlük olarak ziyaretler yapılmış olup alınan örnekler Kahramanmaraş İli Halk Sağlığı Laboratuarı ve Adana Bölge Hıfzıssıhha Müdürlüğü Laboratuarı na gönderilmiştir. Okul idarecileri, çevre sakinleri ve öğrencilerle görüşülerek, muhtemel etkenler hakkında incelemeler yapılmış, okulun içme ve kullanma suyu kaynağı, bu kaynaktan okulun kısımlarına suyun dağıtımı, okulun 200

3 ve içme suyu şebekesinin yapısı, okulun ve okulun bulunduğu mahallenin çevre şartları, alınan gıdaların ve suyun muhtemel kontaminasyon kaynaklarına maruziyet durumları, yatılı ve evci öğrencilerin gıda alımları, ortak alınan gıda olup olmadığı, hastalanan ve hastalanmayan öğrencilerin cinsiyet, yaş, evci ve yatılı olma durumları hakkında bilgi toplanmıştır. BULGULAR tarihinde sabah saat den sonra olgular görülmeye başlamış ve kısa bir sürede 40 tan fazla öğrenci benzer şikâyetlerle bağlı Sağlık Ocağına ve Kahramanmaraş ili Kadın Hastalıkları ve Çocuk Hastanesine başvurmuştur. Akşama doğru olgu sayısı 51 e ulaşmıştır. Olguların hepsi Vali Saim ÇOTUR YİBO öğrencilerinden oluşmaktadır. Okulda 330 tanesi yatılı toplam 1695 öğrenci eğitim görmektedir. Hastalanan öğrencilerin 6 sı yatılı 45 i gündüzlü öğrencidir. Hastaların yaş ve cinsiyete göre dağılımı tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1. Olgularının yaş ve cinsiyete göre dağılımı (Karacasu, Mayıs 2008) Kız Erkek TOPLAM Yaş Sayı % Sayı % Sayı % 8 1 2,9 1 2, ,7 2 3, ,9 1 2, , , , ,6 3 5, ,9 1 2,0 TOPLAM 35 68,6* 16 31,4* ,0 *Satır yüzdesi Hastaların 43 ü (%84,3) 11 yaşındadır ve beşinci sınıfı öğrencisidir. Olayın olduğu gün itibariyle bu sınıfın ilk derslerinin beden eğitimi dersi olduğu ve fiziksel olarak yorulan öğrencilerin bahçe çeşmesinden bolca su içtikleri öğrenciler tarafından belirtilmiştir. Olguların 41 inin (%80,4) ilk başvuru yeri Kahramanmaraş Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi, 10 unun (%19,6) bölge sağlık ocağıdır. Bu 10 kişi daha sonra Kahramanmaraş Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi ne sevk edilmişlerdir. Olguların 41 i %80,4 ü kliniklerde yatırılarak, 10 u (%19,6) ise acil serviste izlendiği saptanmıştır. Öğrencilerin 1 i hariç hepsi tarihinde taburcu edilmiş, kalan kişinin de farklı bir hastalık nedeniyle yatırılarak tedavisine devam edildiği belirlenmiştir. Ölüm olmamıştır. Öğrenciler ve okul idaresi ile yapılan görüşmelerde şikâyetlerin öğleden önce saat civarında başladığı anlaşılmıştır. Hastalanan öğrencilerden yatılı olanlar sabah kahvaltısında çay, ekmek, peynir, reçel ve zeytin yemiştir, gündüzlü öğrencilerin ise ortak bir kaynaktan olmamak üzere genel olarak saat 7.30 civarında yaptıkları sabah kahvaltısında çay, ekmek, peynir, yumurta, reçel, zeytin, yoğurt, süt, kaymak v.b. yedikleri belirlenmiştir. Hastalanan 3 öğrenci saat 8.45 civarında ekşi denilen genel olarak ekşi tadı olan meyvelerin tohumlarının kurutulmasıyla elde edilen bir yiyecekten yediklerini ifade etmiştir. Fakat aynı yiyecekten yemiş olan diğer öğrencilerde ve yiyeceği okula getiren öğrencinin ev halkında her hangi bir şikâyet oluşmamıştır. İntoksikasyon lu olgulardan gündüzcü olan 41 kişinin evlerinde ve diğer mahalle sakinlerinde benzer olguya rastlanmamıştır. Okul kantininde simit bisküvi meyve suyu benzeri yiyecek ve içecekler satılmaktadır. Satılan ürünlerin ambalajlı ve miadlarının geçmemiş olduğu gözlenmiştir. Okul idaresinden alınan bilgiye göre olay günü okulda seyyar satıcı olmamıştır. Pansiyon yemekhanesinin genel durumu temiz ve sıhhi görünümdedir. Hastalanan öğrencilerin tümü okul bahçesi ve/veya katlardan su içtiklerini ifade etmiştir. Ayrıca olguların hepsi yakınmalarından önce tat, görünüm ve koku yönünden olumsuz nitelendirilebilecek bir yiyecek yemediklerini, 6 sı ise okul musluklarından içtikleri suda içim sonrasında benzin kokusuna benzer koku aldıklarını ifade etmişlerdir. Olgu tanımı karın ağrısı, bulantı ve kusmadan oluşmaktadır. Olgularda ishal bulunmamaktadır. Su içimi sonrası şikâyetlerin başlama süresi olguların %45,1 inde 30 dakika 1 saat arasında sürmüştür (Tablo 2). Tablo 2. Olguların su içme ve şikâyetlerinin başlangıç saatleri arasında geçen süre (Karacasu, Mayıs 2008) Süre Sayı % 30 dakikadan az 17 33,3 30 dk-1 saat 23 45,1 1-2 saat 11 21,6 TOPLAM ,0 Olguların hepsi şikâyetlerinin başlamasını takip eden en geç 1 saat içinde sağlık kurumuna başvurmuştur. Olguların salgın oluşturup oluşturmadığının ayırımının yapılması verilecek sağlık hizmetleri, olayın gelişiminin değerlendirilmesi ve kontrol altına alınabilmesi yönünden önemlidir. Bu amaçla yıl 201

4 içinde ve önceki yıllarda aynı döneme ait okul öğrenci sevkleri ve sağlık ocağı kayıtları incelenmiş olup benzer olgu yığılmalarına rastlanmamıştır. Okul idaresinden 2007 yılının nisan-mayıs aylarında değişik nedenlerle ortalama olarak 3 4 öğrenci/gün (en az 0 en çok 11) rahatsızlığını belirtip sevk almıştır yılı aynı döneminde de benzer sayıda öğrenci farklı şikâyetlerle sevk alırken pazartesi günü hepsi yaklaşık olarak aynı tabloyu gösteren 51 çocuğun varlığı olayın bir salgın olduğunu göstermektedir. Aynı dönemde diğer okullardan olgu tanımına uyan hasta bildirimi olmamıştır. Okul İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi, Gıda ve Çevre Kontrol Şubesi ve bölge sağlık ocağının katılımıyla oluşturulan bir ekip tarafından günlük olarak ziyaret edilerek olayın gelişimi ve olgu tanımına uyan kişiler taranmıştır. Olayın ikinci gününde 4 olgu tespit edilmiş fakat inceleme sonrasında bu kişilerin yeni olgu olmayıp birinci gün hastalanan olgulardan oldukları belirlenmiştir. Takip eden günlerde yeni olguya rastlanmamıştır. Bu bilgiler ışığında salgın eğrisi de incelenerek tek kaynaklı bir salgın olduğu düşünülmüştür (Şekil 1). O lg u Say ı s Şekil 1. Salgın Eğrisi Zaman Okulun içme ve kullanma suyu okul bahçesine açılan bir kuyudan sağlanmaktadır. Kuyudan alınan su okul pansiyonunun yanında bulunan iki gözlü yaklaşık 150 ton kapasiteli bir depoya aktarılarak okul şebekesine verildiği belirlenmiştir. Kuyu suyu yalnız okul birimlerinde kullanılmaktadır. Klorlama sistemi mevcut değildir. İçme suyu temin edilen kuyuya yaklaşık 10 metre mesafede kanalizasyon şebekesine ait rögar kapağının bulunduğu ve havanın yağışlı olmamasına karşın, okul bahçesinin dış duvarı ve rögarın etrafındaki çukurluklarda ıslaklıklar ve pis bir kokunun mevcut olduğu belirlenmiştir. Kuyunun kapak çevresindeki beton zeminde kırık ve çatlaklar bulunduğu, deponun ise zemin ve iç yüzeyinin sıvalı olduğu, deponun dıştan gelebilecek kirlenmelere karşı pencere camlarının olmadığı belirlenmiştir. Okulun dışında bulunan Karaziyaret mahallesinin genel çevre durumuna bakıldığında mahallede yoğun bir şekilde büyük baş hayvan besiciliği yapılmakta olduğu, çöplük ve gübreliklerin gelişigüzel etrafa dökülmüş olduğu görülmüştür. Mevcut içme suyu kuyusu etrafında çöplük ve gübrelik bulunmamaktadır. Meskenler genel olarak tek katlı ve sıvasızdır. Bölge tarımsal faaliyetin yoğun olduğu bir bölgedir ve okulun etrafında geniş tarım arazileri bulunmaktadır. Bu arazilerde ilaçlama ve gübreleme dönemlerinde bol miktarda tarım ilacı ve kimyasal gübre kullanılmakta olduğu bilinmektedir tarihinde sabahın erken saatlerinde de ilaçlama ve sonrasında sulama yapıldığı, bol miktarda sulama suyunun okul çevre duvarı etrafından geçtiği ve yer yer göllenmelerin olduğu çevre sakinleri ve okul idarecileri tarafından belirtilmiştir. Yapılan inceleme ve okul idaresinin verdiği bilgiye göre çevre duvarı dışındaki toprağın gevşek ve su geçirir özellikte olduğu görülmüş olup bu alan okul kuyusunun yaklaşık 2 metre yakınından teğet geçmektedir. Mikrobiyolojik veya kimyasal bir bulaş olabileceği göz önüne alınarak okulun içme ve kullanma suyundan depo girişi ve lavabolardan ikişer adet olmak üzere numune alınmış olup ayrıca Karaziyaret mahallesinden de kimyasal ve mikrobiyolojik numune alınmıştır. Okul suyundan ve yiyecekler açısından sabah kahvaltısında verilen ekmek, reçel, zeytin ve peynirden numuneler alınarak Adana Bölge Hıfzıssıhha Merkezine mikrobiyolojik ve toksikolojik analiz için gönderilmiştir. Bu bulgular ışığında tarihi itibariyle il umumi hıfzıssıhha meclisi toplanarak okulun tarihleri arasında iki gün süreyle tatil edilmesine karar verilmiş, içme ve kullanma suyunun analiz sonuçları çıkıncaya kadar tüketime verilmesi engellenmiş, okulun içme ve kullanma suyunun Karacasu Beldesi şebekesinden sağlanması ve gerekli durumlarda ambalajlı su veya tankerlerle sağlıklı su temini kararlaştırılmıştır. Okul suyunun kullanımının durdurulmasından sonra yeni olguya rastlanmamıştır. Klinisyenlerden alınan bilgiye göre özellikle ilaçlama dönemlerinde pestisit zehirlenmeleri tekli 202

5 olgular şeklinde bölgede görülmektedir. Hasta öğrencilerin muayenesi sonucunda kliniğin ortak kullanım maddesi olan okul suyu alımından kısa süre sonra gelişmesi ve bazı öğrencilerin suda içim sonrasında koku hissettiklerini belirtmesi nedeniyle bakteriyolojik yanında toksik nedenlerinde göz önüne alınması gerektiği düşünülmüştür. Hastalığın Tanısının Kesinleştirilmesi, Kaynak ve Bulaşma Yolunun Saptanması tarihi itibariyle yapılan incelemede depo çıkışından alınan numunede suda klor bulunmadığı tespit edilmiştir. Mahallenin üç farklı noktasından yapılan ölçümlerde ise 0,3 ppm lik klora rastlanmıştır. Mikrobiyolojik veya kimyasal bir bulaş olabileceği göz önüne alınarak okul ve mahalleden numuneler alınarak Kahramanmaraş halk sağlığı laboratuarında incelenmiştir. Okulun içme ve kullanma suyundan depo girişinden alınan bakteriyolojik numune 100 cc de 0 (sıfır) koliform bakteri sonucuyla temiz kabul edilmiş, fizikokimyasal numunede ise tortu tespit edilmiştir. Lavaboların birinde ise 100 cc de 9 (dokuz) koliform bakteri sonucuyla kirli kabul edilmiş, bu lavabodan alınan fizikokimyasal ve diğer lavabodan alınan her iki numune hastalık etkeni tespit edilememiştir. Mahalleden alınan numuneler ise bakteriyolojik üreme olmamıştır tarihi itibariyle hastaların takibinin yapıldığı Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinden alınan raporda hastalığın içme suyuna karışmış bir kimyasal tarafından oluşturulmuş olabileceği belirtilmiştir. Olguların büyük çoğunluğunun sabah, öğle ve akşam yemeklerini kendi evlerinde yemiş olması, düğün, davet, toplantı gibi okul suyundan içme haricinde toplu organizasyonlarda yemek yemediklerinin saptanmış olması, yine tadı, görünümü, kokusu uygun olmayan yiyecek yemediklerinin öğrenilmesi olayın su kaynaklı olduğunu göstermektedir. Tüm olgular okul öğrencisidir ve ortak kullanım olarak okul suyundan başka şüpheli gıda veya maruziyet tanımlanmamaktadır. Tarım arazilerinin ilaçlanma dönemi olması, bazı çocukların içme suyunda şüpheli koku tarif etmesi, uzman raporunda hastaların kliniklerinin kimyasal maddeyle zehirlenme düşündürdüğünün belirtilmesi, bakteriyolojik analizlerin olayı açıklamaması ve olay günü sabah erken saatlerde okul çevresindeki tarım arazilerinde sulama yapılmış olması ve sulama sonrasında suyun kuyuya yakın mesafeden geçtiği ve göllenmelerin oluştuğu, zeminin gevşek yapıda olduğunun anlaşılması ve olguların da eş zamanlı olarak yalnızca okulda ortaya çıkması nedeniyle tarımsal ilaçların kuyu suyunu kontamine etmesiyle oluşan zehirlenme düşünülmüştür. İlaçlı sulama suyuna maruziyetin kesilmesi, kuyu suyunun kullanıma kapatılması sonucunda olgu görülmemesi, sonrasında alınan bakteriyolojik numunelerde de üreme olmaması bu durumu desteklemektedir. Sonuç olarak, Adana Bölge Hıfzıssıhha Müdürlüğünce verilen rapora göre içme ve kullanma suyunun temin edildiği kuyu çıkışından alınan numunede fosforlu insektisit kalıntısına rastlanmıştır. Bu maddenin okul etrafında bulunan tarım arazilerinde yapılan ilaçlama çalışmaları sonrasında sulama suyuyla taşınarak, okulun içme ve kullanma suyunu sağlayan kuyuyu kontamine ettiği sonucuna varılmıştır. Öğrencilerde meydana gelen karın ağrısı, mide bulantısı ve baş ağrısı gibi belirtilere bu kimyasal maddenin sebep olduğu anlaşılmıştır. Diğer besin maddelerinde ve Karacasu belediyesi şebekesinden alınan numunelerde toksik maddeye rastlanmamıştır. Yapılan Çalışmalar Milli Eğitim Müdürlüğü, Karacasu Belediyesi, Tarım İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve okul idaresiyle birlikte sektörler arası işbirliği kapsamında çalışmalar yürütülmüştür. İçme suyu temin edilen kuyu etrafındaki çatlak ve kırıklar itibariyle betonlanarak tamir edilmiş, kuyuya yakın yol üzerindeki rögar kapağından sızma olmayacak şekilde bakımları yapılmıştır. Yine kuyuya yakın yol üzerinde okul ihata duvarı boyunca dışarıdan gelebilecek yağmur ve sulama sularının sızmasını önleyecek şekilde üzerine kaldırım ve bordür taşı döşenmiş ayrıca su deposu tahliye edilerek dezenfekte edilmiştir. Klorlama sisteminin gerekliliği belirtilmiş ve okul idaresi tarafından da yeni döneme sistemin yetiştirileceği ifade edilmiştir. Kuyu suyunun kullanımdan men edildiği dönem içerisinde belediye tarafından tankerlerle su temini yapılmıştır. Gerekli önlemler alındıktan sonra alınan kimyasal ve mikrobiyolojik su numuneleri Adana Bölge Hıfzıssıhha Müdürlüğünce tarihinde yapılan analizlerde temiz bulunmuştur. Konu hakkında ilgili kurumlara bu tür kimyasalların kontrollü ve bilinçli bir şekilde toplum ve çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde kullanımının sağlanması için bölgede tarımsal faaliyetlerle uğraşanlara gerekli eğitimin verilmesi ve bu konuda gerekli her türlü önlemin alınması yönünde bilgi verilmiştir. 203

6 TARTIŞMA Ülkemiz dâhil olmak üzere pek çok ülkede kimyasal zirai mücadelenin yanlış uygulanması sonucu oluşan ve çok tehlikeli boyutlara varabilen zehirlenmeler ve çevre problemleri bildirilmektedir (1,3-5). Çalışmamızda kısa süre içerisinde 51 kişi hastalanmış ve hastaneye başvurmuştur. Bu durum hatalı pestisit uygulamasının insan hayatı üzerinde olumsuz etkilerinin ne kadar önemli olduğu ve bu konuda yapılacak çalışmaların ve alınacak tedbirlerin gerekliliği hakkında fikir verici olmaktadır. Samsun da yapılan bir çalışmaya göre pestisit zehirlenmeleri en çok Ağustos (%21,7) ve Temmuz (%18,3) ayları ile yaz (%55,0) ve ilkbahar (%25,0) mevsiminde meydana gelmiştir (19). Bu dönemler tarımsal savaşım amaçlı pestisit kullanım dönemleridir. Aynı çalışmada olguların %18,3 ü şehir merkezi, %35,0 i ilçe merkezi ve %46,7 si ise köyde yaşamaktadır (19). Görüldüğü gibi olguların çoğunluğu eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşımın daha az olduğu kırsal kesimde oluşmaktadır. Tarımsal ilaç kullanım oranlarının artmasına paralel olarak tarımsal kaynaklı maddeler ile zehirlenmelerde artış görülmektedir (22). Ülkemizde pestisit kullanımının artarak devam edeceği düşünüldüğünde pestisit intoksikasyonu olgu ve salgınlarıyla daha fazla karşılaşacağımız ve değişik düzeylerde etkilenimlerin giderek artacağı anlaşılmaktadır. Olguların sağlık kurumuna başvuru süresi zehirlenme olgularında hayati öneme sahiptir. Bu açıdan salgının başlangıcından itibaren hastalar sağlık hizmetine hızlı bir şekilde ulaşmışlardır. Burada olayın meydana geldiği okulun sağlık ocağına ve kent merkezine yakın olması ve ulaşım imkânlarının bulunması etkili olmuştur. Bu çalışmada da etken maddenin organik fosforlular grubu pestisit olduğu anlaşılmıştır. Ülkemizde 2002 yılında en yoğun tüketilen 5 insektisit de oldukça zehirli olan organik fosforlu bileşiklerdir. Bu dönemde tüketilen insektisitlerin % ünü ( em, kg/l) organofosfatlar oluşturmaktadır (1) yılında Kahramanmaraş ta ,5 kg ı organik fosforlular grubundan olmak üzere kg pestisit tüketilmiştir (25). İlaçlama çalışmalarına başlamadan önce çevrenin etkilenmesini minimuma indirmek için tedbirler alınmalı bölge idarecileri ve ilgili kişiler bilgilendirilmelidir. Su ve hava kirlenmesi açısından dikkatli olunmalı, toplu yaşam alanlarının etkilenmesi engellenmelidir. Bunun yapılabilmesi için ilaçlamayı yapacak kişilerin pestisitlerin zararları ve oluşabilecek durumlar hakkında bilgili ve duyarlı olmaları gerekmektedir. Ayrıca tarım arazilerinde ve diğer amaçlı pestisit kullanımının yoğun olduğu bölgelerin yöneticilerinin de konu hakkında bilgili ve duyarlı olmaları ve ilgili kurumlar tarafından bilgilendirilmeleri gerekmektedir. İlaçlama çalışması yapılırken yukarıda belirtilen önlemlerin yeterli alınmadığı çalışmamızda da görülmüş olup bu durum konu hakkında yeterli bilgi ve duyarlılığın mevcut olmadığını göstermektedir. Ruhsatsız ve asgari standart malzeme ve yöntemlere uyulmadan inşa edilen ve zamanla bakım ve takipleri yapılmayan su kuyuları bölgede tarımsal faaliyetlerin fazla olması nedeniyle mikrobiyolojik kontaminasyon yanında kimyasal kontaminasyona da açık durumdadır. İncelemelerimizde de okul kuyusunun risk faktörleri taşıdığı görülmüş olup, sonrasında okul idaresi tarafından tamir ve bakımı sağlanmıştır. Çocuk ve gençler zehirlenme olaylarından daha fazla etkilenmektedir. Bizim incelememiz sonucunda da bu durum açık olarak ortaya çıkmaktadır. Olayın meydana gelişinden itibaren çocuklarda rahatsızlıklar görülmesine rağmen hiçbir okul öğretmeni ve diğer erişkin personelde olgu oluşmamıştır. SONUÇ VE ÖNERİLER Salgın nedeni olarak tarım arazilerinde yapılan ilaçlama çalışmaları sonrasında fosforlu insektisitlerin sulama suyuyla taşınarak, okulun su kuyusunu kontamine etmesi bulunmuştur. Hastalar sağlık hizmetine kısa sürede ve hızlı bir şekilde ulaşmış ve sektörler arası işbirliği ve salgın kontrolü çalışmaları sonucunda yeni olgu saptanmamıştır. Salgında yalnızca okul öğrencileri etkilenmiştir. Bu gibi olayların önlenebilmesi ve toplum ve bireylerin korunabilmesi amacıyla ilgili kurumların halkın eğitimi ve alınabilecek tedbirler açısından sektörler arası işbirliği çerçevesinde çalışmaları gerekmektedir. Tarım çalışanları ve pestisit uygulayıcıları konu hakkında eğitilmelidir. Pestisitler sadece bu konuda sertifika sahibi kişilerce uygulanabilmelidir. Su havzalarındaki tarım arazilerinde gübre ve pestisit kullanımı sınırlandırılmalıdır. Zirai mücadele ilaçlarının satışlarının reçeteye tabi tutulması çalışmaları yaygınlaştırılmalıdır. Uzun vadede ise pestisit kullanımı azaltılmalı ve alternatif mücadele yöntemleri kullanılmalıdır. Tarım arazilerinin ve pestisit kullanımının yoğun olduğu illerde halk sağlığı laboratuvarları tarım ilacı analizleri açısından güçlendirilmelidir. 204

7 Kuyu sularından yararlanılan bölgelerde kuyular kayıt altına alınmalı, bu kayıtlar için DSİ ve il özel idarelerince verilen kuyu ruhsatları esas alınmalı, ruhsatsız kuyu kullanımına müsaade edilmemelidir. Her basamakta çalışan hekim ve diğer sağlık personelinin bu tip hastalıklar ve risk grupları hakkında duyarlı olmaları gerekmektedir. Teşekkür: Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü Gıda ve Çevre Kontrol Şubesi çalışanlarına, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerine, Kahramanmaraş Tarım İl Müdürlüğü Bitki Koruma Şube Müdürü Sayın Hüseyin GÖK e, Karacasu Beldesi Vali Saim ÇOTUR YİBO idareci ve öğretmenlerine katkılarından dolayı teşekkür ederiz. KAYNAKLAR 1. Delen N, Durmuşoğlu E, Güncan A, Güngör N, Turgut C, Burçak A. Türkiye de Pestisit Kullanımı, Kalıntı ve Organizmalarda Duyarlılık Azalışı Sorunları. Ankara. Türkiye Ziraat Mühendisliği 6. Teknik Kongre, 2005; s Pestisitlerin İnsan ve Çevre Üzerine Etkileri. Ankara. Doğa İnsan İşbirliği Derneği, ler/pestisitler.doc. [Erişim tarihi: ]. 3. Dıgrak M, Özçelik S. Bazı Pestisitlerin Saccharomyces Cerevisiae WET 136 Tarafından Parçalanması. Ekoloji. 1998; 7(28): US. Environmental Protection Agency (US EPA) Indoor Air Quality. Washington DC. hi: ]. 5. Pesticide Usage in the United States: History, Benefits, Risks, and Trends. Clemson University Department of Entomology, Soils, & Plant Sciences. Pesticide Information Program. Athens, Georgia._1996._http://entweb.clemson.edu/pestic id/program/srpiap/pestuse.pdf. [Erişim tarihi: ]. 6. Tunçok Y, Kalyoncu Nİ. Tarım ve Böcek İlaçlarıyla Zehirlenmeler T.C. Sağlık Bakanlığı Birinci Basamağa Yönelik Zehirlenmeler Tanı ve Tedavi Rehberleri SB. RSHMB. Hıfzısıhha Mektebi Müdürlüğü, Bakanlık Yayın Numarası: 712. HM Yayın No: SB-HM-2007/14. s Willoughby OH. Farm chemicals handbook 99. Meister RT ed. USA. Meister Publishing Company, McKenzie W. Agrochemical service: the world market in In: Annual review of the Crop Protection Association. Peterborough: Crop Protection Association, Pesticide Action Network North America (PANNA) PANNA: World and U.S. Agrochemical Market in San Francisco, CA _http://www.panna.org/legacy/panups/panu p_ dv.html. [Erişim tarihi: ]. 10. Nükleer ve Kromatografik Tekniklerle Pestisit Kalıntılarının Analiz Edilmesi. Turkiye Atom Enerjisi Kurumu, Ankara Nükleer Tarım ve Hayvancılık Araştırma Merkezi, Nükleer Tarım Bölümü._Ankara._2005._http://kutuphane.taek.go v.tr/internet_tarama/dosyalar/cd/4115/pdf/135.pdf. [Erişim tarihi: ]. 11. Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker in TBMM Genel Kurulu nda Rusya Ile Yaşanan Yaş Meyve Sebze Sorunu İle İlgili Yaptigi Konuşma Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. Ankara _http://www.tarim.gov.tr/arayuz/10/haberayr intisi.asp?ay=6&yil=2008&id=1505. [Erişim tarihi: ]. 12. Managing Pesticide Poisoning Risk and Understanding the Signs and Symptoms. Institute of Agriculture and Natural Resources at the University of Nebraska-Lincoln. Lincoln, NE _http://www.ianrpubs.unl.edu/epublic/live/ec 2505/build/ec2505.pdf. [Erişim tarihi: ]. 13. Filibeli A. İçmesuyu Koruma Havzalarının Kirlenmeye Karşı Korunması. Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi. 1999; 9(2): Acute pesticide poisoning: a proposed classification tool. Bulletin of the World Health Organization._Geneva._2001._http://www.who.int /bulletin/volumes/86/3/ /en/print.html. [Erişim tarihi: ]. 15. Atabek ME, Pirgon Ö. Pesticide Poisoning In Children Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci. 2006, 2(5): İnsektisitler ve Pestisitler. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı. Adana _http://lokman.cu.edu.tr/anestezi/reanimasy onnot/zehirlen.htm. [Erişim tarihi: ]. 17. Jeyaratnama J. Acute Pestıcıde Poısonıng: A Major Global Health Problem. World Health Statıstıcs Quarterly. 1990; 43(3): Hastanelere Yatan Hastaların Seçilmiş 150 Hastalık Nedenine Göre Dağılımı T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Sağlık İstatistikleri._Ankara._2005._http://www.tuik.gov.t r/preistatistiktablo.do?istab_id=257._[erişim_tari hi: ]. 19. Sataloğlu N, Aydın B, Turla A. Pestisit Zehirlenmeleri. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2007; 6(3): Genç G, Saraç A, Ertan Ü. Çocuk Hastanesi Acil Servisine Başvuran Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi. Nobel Medicus. 2007; 3(1):

8 21. Atalay E, Eroğlu ÖK, Özelce B, Fakirullahoğlu F, Baysal K. Hayatı Tehdit Eden İlginç Bir Organik Fosfor Zehirlenmesi Olgusu/PP Milli Pediatri Kongresi, Biçer S, Ayaz NA, Onan S, Hacıhasanoğlu O, Sezer S, Çetindağ F ve ark. Zehirlenme Olgularında Takip ve Tedavi Yaklaşımımız. Bakırköy Tıp Dergisi. 2006; 2(3): Soltaninejad K, Faryadia M, Sardaria F. Acute Pesticide Poisoning Related Deaths In Tehran During The Period Journal of Forensic and Legal Medicine. 2007; 14(6): Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Veri Tabanı TC. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu._Ankara._2007._http://tuikrapor.tuik.gov.t r/reports/rwservlet?adnks=&report=turkiye_il_koy _sehir.rdf&p_il1=46&p_kod=2&desformat=html &ENVID=adnksEnv. [Erişim tarihi: ]. 25. Kahramanmaraş İli Çevre Durum Rapor. Kahramanmaraş. TC. Kahramanmaraş Valiliği İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü ÇED ve Planlama Şube Müdürlüğü, 2006, s Kahramanmaraş İli Tarımsal Yapısı. Kahramanmaraş Valiliği İl Tarım Müdürlüğü _http://www.kahramanmarastarim.gov.tr/tari msal_yapi.htm [Erişim tarihi: ]. 27._Tarım_Takvimi._Kahramanmaraş._Kahramanmar aş Valiliği İl Tarım Müdürlüğü _http://www.kahramanmarastarim.gov.tr/tari m_takvimi/nisan.htm. [Erişim tarihi: ]. 28._Tarım_Takvimi._Kahramanmaraş._Kahramanmar aş Valiliği İl Tarım Müdürlüğü _http://www.kahramanmarastarim.gov.tr/tari m_takvimi/mayıs.htm. [Erişim tarihi: ]. 206

Elma Yetiştiriciliği Alanında Çalışanların Tarım İlaçları Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları*

Elma Yetiştiriciliği Alanında Çalışanların Tarım İlaçları Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları* Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2010; 9(6):633-644 Elma Yetiştiriciliği Alanında Çalışanların Tarım İlaçları Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları* [The Knowledge, Attitude and Behaviour

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Murat EMELİ SEYHAN VE YÜREĞİR HAVZASINDA BİTKİ KORUMA YÖNTEMLERİNİN UYGULAMADAKİ SORUNLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA BİTKİ KORUMA ANA BİLİM

Detaylı

Cilt : 20 Sayı : 6 Kasım Aralık 2011

Cilt : 20 Sayı : 6 Kasım Aralık 2011 S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt : 20 Sayı : 6 Kasım Aralık 2011 ISSN 1300-0853 Bir İlçede Akut Gastroenterit Salgını Değerlendirmesi Kayseri de Tularemi ve Hekimlerin Tularemi Konusundaki

Detaylı

Altındağ İlçesindeki Bir İlköğretim Okulunun Çevre Sağlığı Yönünden Değerlendirilmesi

Altındağ İlçesindeki Bir İlköğretim Okulunun Çevre Sağlığı Yönünden Değerlendirilmesi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 32 (1) 1-8, 2006 ORİJİNAL YAZI Altındağ İlçesindeki Bir İlköğretim Okulunun Çevre Sağlığı Yönünden Değerlendirilmesi Fehminaz TEMEL, Levent AKIN, Songül ACAR VAİZOĞLU,

Detaylı

Tarım ilaçları kullanımı ve riskleri

Tarım ilaçları kullanımı ve riskleri 154 Tarım ilaçları kullanımı ve riskleri Osman TİRYAKİ, Ramazan CANHİLAL, Sümer HORUZ Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 38039, KAYSERİ ÖZET Anahtar Kelimeler Pestisit,

Detaylı

GAZİANTEP TE KUYU SULARI ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA ANABİLİM DALI RAMAZAN BALKANLIOĞLU

GAZİANTEP TE KUYU SULARI ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA ANABİLİM DALI RAMAZAN BALKANLIOĞLU T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA ANABİLİM DALI GAZİANTEP TE KUYU SULARI KİRLİLİĞİNİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ RAMAZAN BALKANLIOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELMA ÜRETİMİ YAPAN TARIM İŞLETMELERİNDE TARIMSAL İLAÇ KULLANIMINDA YAYIM YAKLAŞIMLARI; KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ H. Feyza KARAÇAYIR YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ

Detaylı

ELAZIĞ IN SU PROBLEMLERİ VE SU KİRLİLİĞİ

ELAZIĞ IN SU PROBLEMLERİ VE SU KİRLİLİĞİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 12, Sayı: 2, Sayfa: 63-82, ELAZIĞ-2002 ELAZIĞ IN SU PROBLEMLERİ VE SU KİRLİLİĞİ Water Problems and Water Pollution

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ TEHLĐKELĐ ATIK GERĐ KAZANIM/BERTARAF TESĐSLERĐNDE ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐNĐN MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Aslı YAPICI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Çevre Mühendisliği

Detaylı

TARIMSAL FAALĠYETLERĠN ĠÇME SUYU HAVZALARINDAKĠ ETKĠLERĠNĠN ARAġTIRILMASI: ANKARA ĠLĠ ÖRNEĞĠ

TARIMSAL FAALĠYETLERĠN ĠÇME SUYU HAVZALARINDAKĠ ETKĠLERĠNĠN ARAġTIRILMASI: ANKARA ĠLĠ ÖRNEĞĠ TARIMSAL FAALĠYETLERĠN ĠÇME SUYU HAVZALARINDAKĠ ETKĠLERĠNĠN ARAġTIRILMASI: ANKARA ĠLĠ ÖRNEĞĠ Dr. Yener ATASEVEN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2011 ANKARA ÖNSÖZ Dünya üzerindeki

Detaylı

Ev Temizlik Malzemeleri Farkındalık Araştırması-Aydın

Ev Temizlik Malzemeleri Farkındalık Araştırması-Aydın Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2011; 10(4): 451-462 Ev Temizlik Malzemeleri Farkındalık Araştırması-Aydın [Awareness Research on Household Cleaning Substances-Aydin] ÖZET AMAÇ: 20 yaş ve

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ HARRAN TOPRAK SERİSİNDE ENDOSULFANIN ADSORPSİYON VE DESORPSİYONU A. Dilek ATASOY TOPRAK ANABİLİM DALI ŞANLIURFA 2007 Prof. Dr. Faruk İNCE Danışmanlığında,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA DAKİ DÖRT VE BEŞ YILDIZLI OTELLERDE ÇALIŞAN YİYECEK VE İÇECEK PERSONELİNİN HİJYEN BİLGİLERİ VE UYGULAMALARININ İNCELENMESİ Yalçın SARGIN

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ BİLİM DALI

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ BİLİM DALI T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ BİLİM DALI YEŞİL OKUL: ÇEVRE, SAĞLIK VE EĞİTİME ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ayşen DEMİR Malatya

Detaylı

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2903 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1860 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ Yazarlar Doç.Dr. Didem ARSLANTAŞ (Ünite 1) Prof.Dr. Demet ÖZBABALIK (Ünite 2) Doç.Dr. Melis NAÇAR

Detaylı

Tokat İlinde Traktör Ve Tarım Makinaları Kullanımından Kaynaklanan İş Kazalarının İş Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi

Tokat İlinde Traktör Ve Tarım Makinaları Kullanımından Kaynaklanan İş Kazalarının İş Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Reseach Article JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN:

Detaylı

Türkiye nin Su Politikaları

Türkiye nin Su Politikaları Derleme / Review Article TAF Prev Med Bull 2011; 10(3): 327-338 Türkiye nin Su Politikaları [Water Policies of Turkey] ÖZET Su en kritik kaynaklarımızdan biridir. Tarihsel olarak medeniyetler su kaynaklarının

Detaylı

TÜRKİYE DE PESTİSİT KULLANIMI, KALINTI VE DAYANIKLILIK SORUNLARI

TÜRKİYE DE PESTİSİT KULLANIMI, KALINTI VE DAYANIKLILIK SORUNLARI TÜRKİYE DE PESTİSİT KULLANIMI, KALINTI VE DAYANIKLILIK SORUNLARI Enver DURMUŞOĞLU 1 Osman TİRYAKİ 2 Ramazan CANHİLAL 2 ÖZET Bu çalışmada, Türkiye de kullanılan pestisitlerin ruhsatlandırılmalarından tüketim

Detaylı

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ VE AİLELERİNİN SAĞLIĞINI GELİŞTİRME PROGRAMI MAHALLİ MÜLKİ AMİRLER İÇİN REHBER

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ VE AİLELERİNİN SAĞLIĞINI GELİŞTİRME PROGRAMI MAHALLİ MÜLKİ AMİRLER İÇİN REHBER MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ VE AİLELERİNİN SAĞLIĞINI GELİŞTİRME PROGRAMI MAHALLİ MÜLKİ AMİRLER İÇİN REHBER Yaşadığımız ortam sağlımızı etkiler. Bu rehber, Harran Üniversitesi tarafından, Birleşmiş Milletler

Detaylı

İkinci bölümde, araştırmada kullanılan materyallerin nereden ve nasıl toplandığı anlatılmıştır.

İkinci bölümde, araştırmada kullanılan materyallerin nereden ve nasıl toplandığı anlatılmıştır. 1.GİRİŞ Günümüz dünyasının en önemli sorunlardan biri de hızla artan dünya nüfusudur. FAO'nun raporlarına göre her yıl insanlara 15-20 milyon ton gıda maddesi gerekmektedir. Dünyanın yüzölçümü sınırlı

Detaylı

TTB 18. HALK SAĞLIĞI GEZĐCĐ EĞĐTĐM SEMĐNERĐ (GES, 2006) GÜNEY VE GÜNEYDOĞU ĐLLERĐNDE GÖÇ VE SAĞLIK

TTB 18. HALK SAĞLIĞI GEZĐCĐ EĞĐTĐM SEMĐNERĐ (GES, 2006) GÜNEY VE GÜNEYDOĞU ĐLLERĐNDE GÖÇ VE SAĞLIK TTB 18. HALK SAĞLIĞI GEZĐCĐ EĞĐTĐM SEMĐNERĐ (GES, 2006) GÜNEY VE GÜNEYDOĞU ĐLLERĐNDE GÖÇ VE SAĞLIK 1.GĐRĐŞ: Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu nun, bu yıl on sekizinci kez düzenlediği Halk Sağlığı

Detaylı

The Analysis of Pesticide Use in Tomato Production in Konya Province in Terms of Environmental Sensitivity Perspective

The Analysis of Pesticide Use in Tomato Production in Konya Province in Terms of Environmental Sensitivity Perspective Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(1): 47-54, 2012 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ ORİJİNAL MAKALE ORIGINAL ARTICLE DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ ANALYSIS OF CASES REFERRED TO THE DISABILITY BOARD OF DICLE UNIVERSITY HOSPITALS Cem Uysal

Detaylı

SU ve YAŞAM Ekim 2012

SU ve YAŞAM Ekim 2012 SU ve YAŞAM Ekim 2012 SU ve YAŞAM Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası, ASKİ-SUKADER, Çevre Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Halkevleri, İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi,

Detaylı

Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi Cilt: I, Sayı:1, Elazığ, 2014 133

Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi Cilt: I, Sayı:1, Elazığ, 2014 133 Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi Cilt: I, Sayı:1, Elazığ, 2014 133 YEREL VE BÖLGESEL DÜZEYDE ÇEVRE KİRLİLİĞİ SORUNLARI: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ Environmental Pollution Issues on the Local and

Detaylı

OSMANİYE İLİNDEKİ KENTLEŞMENİN ÇEVRE ve İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ve KENT BİLGİ SİSTEMLERİ

OSMANİYE İLİNDEKİ KENTLEŞMENİN ÇEVRE ve İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ve KENT BİLGİ SİSTEMLERİ OSMANİYE İLİNDEKİ KENTLEŞMENİN ÇEVRE ve İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ve KENT BİLGİ SİSTEMLERİ Fazıl NACAR 1, Nuri SAĞIR 2 1 Korkut Ata Üniversitesi, Osmaniye MYO, Osmaniye Belediye Başkan Yrd., fnacar@cu.edu.tr

Detaylı

ISSN: 1012 0726 (Baskı) ISSN: 1308 2477 (Online) SAYI: 104 DSİ TEKNİK BÜLTENİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ISSN: 1012 0726 (Baskı) ISSN: 1308 2477 (Online) SAYI: 104 DSİ TEKNİK BÜLTENİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISSN: 1012 0726 (Baskı) ISSN: 1308 2477 (Online) SAYI: 104 DSİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK BÜLTENİ DSİ TEKNİK BÜLTENİ Sahibi DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Adına Haydar KOÇAKER Sorumlu Müdür

Detaylı

BAKANIMIZ MEHMET MEHDİ EKER:

BAKANIMIZ MEHMET MEHDİ EKER: Yıl: 18 Sayı: 105 T.C. Ordu Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Yayınıdır İki Ayda Bir Yayınlanan Mesleki Gazete MART-NİSAN 2014 BAKANIMIZ MEHMET MEHDİ EKER: Tarımsal Hasılamız 62 Milyar Dolara

Detaylı

Türkiye de Tütün Kontrolü Politikaları

Türkiye de Tütün Kontrolü Politikaları Türkiye de Tütün Kontrolü Politikaları Yazarlar Nazmi Bilir Banu Çakır Elif Dağlı Toker Ergüder Zeynep Önder ÖZET Bu rapor, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Bloomberg Tütünle Mücadele Küresel Girişimi

Detaylı

KATI ATIKLAR. Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU. Birinci Baskı

KATI ATIKLAR. Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU. Birinci Baskı KATI ATIKLAR Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU Birinci Baskı Ankara-1994 I. Basım: 3500 Adet-1994 ISBN 975-7572-30-6 Bu kitap, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Projesi

Detaylı