BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ"

Transkript

1 BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi 1 BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ Ankara Ticaret Odası Amerikan Merkez Bankası önceki Başkanı Greenspan bir demecinde yüzyılın en önemli ekonomik olayı olarak Basel II yi ifade etmektedir. Dünya bankacılık sektörü 2007 de Basel II düzenlemesiyle tarihinde yeni bir sayfa açacaktır.

2 2 BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi Baskı: Yorum Basın Yayın Sanayii Ltd. Şti. İvedik Matbaacılar Sitesi 35. Cad. No: 36 Yenimahalle/ANKARA Tel: (312) Fax: (312) Basıldığı Tarih:

3 BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi 3 ÖNSÖZ Son yıllarda dünya finans sisteminde yaşanan istikrarsızlıklar, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin finansal sektörlerinin, sağlıklı yapılanması gerekliliğini ön plana çıkarmıştır. Nitekim, 2001 krizi ile birlikte ülkemizdeki faiz oranlarındaki ani yükseliş, Türk lirasındaki ani değer kaybı ve ekonomik faaliyetlerdeki daralmanın, bankalarda öz kaynak aşınması ile birlikte ödeme güçlüğüne yol açtığı malumdur. Krizlerin ülkemize maliyeti, 2001 yılı milli gelirinin %32 sine kadar ulaşmıştır. Bankacılık sektöründe yaşanan bu gelişmeler ışığında, uzun süreden beri hem denetleyiciler hem de finans sektörünün üzerinde yoğun olarak çalıştığı Basel II, uluslararası alanda 2007 yılında, ülkemizde ise 2008 yılında uygulamaya girecektir. Basel II, Yüzyılın en önemli ekonomik olayı olarak ifade ediliyor. Basel II ile birlikte dünya bankacılık sektörü tarihinde yeni bir sayfa açılacaktır. Bankalarda etkin risk yönetimini ve piyasa disiplinini geliştirmek, sermaye yeterliliği ölçümlerinin etkinliğini arttırmak yoluyla etkin bir bankacılık sistemi oluşturmak ve finansal istikrara katkıda bulunmak için Basel II önemli bir fırsattır. Basel II uzlaşısı, bankacılık sektörü-şirketler arasındaki ilişkilere de radikal değişiklikler

4 4 BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi getirecektir. Bankaların davranışını etkileyecek olan yeni risk yönetimi anlayışı, finansman sorununu önemli ölçüde bankacılık sisteminden karşılayan KOBİ lerimize de yansıyacaktır. Bu çerçevede; Basel II ile gelecek olan değişime uyum sağlayamayan ve değişimi yönetemeyen KOBİ lerin kredi maliyetleri artacak ve ileriye yönelik gerçekçi planlar yapmaları zorlaşacaktır. Sonuç olarak değişime ayak uyduramamanın sonucunun yaşamsal derecede önem taşıdığı görülmektedir. Buradan hareketle, Basel II konusunda uygulayıcıları bilgilendirmek ve sürecin reel sektöre ne gibi etkileri olacağını ortaya koymak amacıyla bu kitabı hazırladık. ATO aynı zamanda, Hacettepe Üniversitesi ile beraber yakın gelecekte üyelerinin risklerini ölçebilecek bir altyapı kurma çalışmalarını da yürütmekte olup konunun yakın takipçisidir. KOBİ ler açısından yapılması gerekenleri adım adım ortaya koymayı hedeflediğimiz rehber niteliğindeki bu yayının hazırlanmasına katkıda bulunan Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü ne teşekkürlerimi sunar, kitabın KOBİ lerimizin Basel II ile gelecek değişime uyum sağlayabilmesi ve değişimin doğru olarak yönlendirilmesi ve yönetilebilmesine katkı sağlamasını dilerim. Sinan AYGÜN Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

5 BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 7 BASEL II NEDİR?... 8 BASEL II DÜZENLEMELERİNİN AMACI... 9 BASEL II NİN KAPSAMI...11 BASEL II STANDARTLARI NELER GETİRECEKTİR? BASEL II KAPSAMINDA RİSKİN ÖLÇÜLMESİ ve KREDİ DERECELENDİRİLMESİ Basel II Risk Tanımları Basel II Risk Ölçüm Yaklaşımları Kredi Riskinin Ölçülmesi Standart Yaklaşım İçsel Derecelendirme Yaklaşımı Operasyonel Riskin Ölçülmesi TÜRKİYE DE KOBİLER ve BASEL II NİN ETKİLERİ KOBİ Nedir? Basel II ye Göre KOBİ Tanımı KOBİ lerin Önemi KOBİ lerin Avantaj ve Dezavantajları BASEL II NİN KOBİLERE ETKİLERİ Aile Şirketleri ve Basel II Basel II YE Uyum Sürecinde KOBİ lere Düşen Görevler BASEL II NİN KOBİLERE GETİRECEĞİ AVANTAJLAR SONUÇ KAYNAKÇA... 59

6 6 BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi Boş sayfa

7 BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi 7 GİRİŞ Uluslararası uygulamada 2007 den, ülkemiz bankacılık sektörü için ise 2008 den itibaren yürürlüğe girmesi beklenen Basel II nin ne olduğunun KOBİ ler tarafından doğru bir şekilde kavranması gerekmektedir. Basel II özellikle AB sürecinde önem arz etmektedir. Basel II; bankaları, müşterileri, derecelendirme kuruluşlarını, düzenleyici otoriteleri, genel makro ekonomik eğilimleri doğrudan etkileyecektir. Bu doğrultuda, reel sektörün hemen işe koyularak Basel II nin etkilerini değerlendirip değişimi başlatması gerekmektedir. Bankalar bu türden çalışmalara daha önceden başlamıştır. Çünkü Basel II nin gerektirdiği risk değerlendirmelerinin yapılabilmesi için inanılmaz derecede bilgi ve veriye ihtiyaç vardır, ayrıca birçok şeyi istatistiksel olarak ifade etmek, uygun bilgi işlem sistemlerini kurmak, geliştirmek gerekmektedir. Firmalar açısından baktığımızda ise daha ucuz kredi kullanmanın tek yolu daha iyi risk derecesine sahip olmaktır. Daha iyi risk derecesine sahip olabilmek için gereken tedbirleri almaya bir an önce başlamak gerekmektedir.

8 8 BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi Bu süreçten en çok KOBİ ler etkilenecektir. Onlar çok büyük bir kültürel değişimden geçecektir. Bu işi anlamak, hazmetmek bile çok zaman almaktadır. Dolayısıyla uygulamaya geçmek ve bir an önce değişim ihtiyacının farkında olarak kurumsallaşma yolunda adım atmaya başlamak özellikle KOBİ ler açısından son derecede önemlidir. Ancak uygulama sürecine geçmeden önce BASEL II nin ne olduğunun, BASEL II standartlarının ve kapsamının iyice anlaşılması gereklidir. Basel II nin uygulamaya girmesi ile piyasa ortamının genel risk seviyesi denetlenebilir bir hale gireceğinden ekonomiye olan güven artacak, bu durum ise gerek yerli, gerekse yabancı sermayenin ülke pazarlarına daha fazla yatırım yapmasını teşvik edecektir. Diğer taraftan Basel II sistemi, firmaları daha verimli çalışmaları için teşvik edeceğinden, ekonominin kaynak etkinliği artacaktır. BASEL II NEDİR? BASEL Komitesi G10 ülkelerinin Merkez Bankası İdarecileri tarafından 1974 yılında kurulmuştur. BASEL komitesi üyeleri Luxemburg, İspanya ve G10 ülkelerinin üst düzey banka denetçilerinden oluşur ve Komite, yılda 4 kere Uluslararası Ödemeler Bankası(BIS) nda toplanmaktadır.

9 BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi 9 Basel Komitesi 1988 yılında Basel - I standartlarını yayınlamıştır. Bu standartlar bankaların uyması gereken çalışma kriterlerini belirlemiş ve bankaların olası krizlere dayanıklılığını arttırmak üzere, banka sermayelerinin, riskli aktiflere oranının %8 den az olamayacağını belirten sermaye yeterlik rasyosu nu dile getirmiştir. Ancak zamanla mali piyasaların gelişmesi ve işlemlerin karmaşıklaşması sonucunda yetersiz kalan standartlarla komite bu kez Basel II standartlarını oluşturmuştur. BASEL II direktifleri, Basel Bankacılık Denetim Komitesi (BCBS) tarafından 2004 yılında yayımlanmış, bankaların sermaye yeterliliklerinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin olarak Uluslarası Ödemeler Bankası (BIS) bünyesinde oluşturulmuş standartlar bütünüdür. BASEL II nin uluslararası uygulamada 2007 yılı başında, Türkiye de ise 2008 yılından itibaren yürürlüğe girmesi beklenmektedir. BASEL II DÜZENLEMELERİNİN AMACI Ekonomik sermaye teorisindeki gelişmeler, karmaşık finansal enstrümanların kullanılması ile birlikte Basel Komitesi nin eski sermaye düzenlemelerini gözden geçirmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Yeni düzenlemelerle birlikte,

10 10 BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi bankaların kendi iç kontrol ve risk yönetimi süreçlerine daha fazla önem vermesi ve böylece finansal sistemin daha güvenli ve itibarlı bir hale gelmesi amaçlanmaktadır. Dolayısıyla Basel II uzlaşısı, temel olarak finansal sistemde güvenliğin ve sağlamlığın temin edilmesi amacı ile oluşturulmuş ve tüm önemli bankalara hitap edecek biçimde geliştirilmiştir. Bu amaçla paralel olarak BASEL II, Şeffaf ve Uluslararası genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uyumlu finansal tablolar yolu ile piyasa disiplinini sağlayarak rekabetçi eşitliği arttırmaktadır. Bu doğrultuda aşağıda belirtilen amaçlar BASEL II nin temel amaçları olarak özetlenebilmektedir. Finansal sistemde güven ve sağlamlığı sağlamak, Rekabet eşitliğini arttırmak, Riskin ele alımında daha kapsamlı ve risk odaklı yaklaşımları ortaya koymak, Bankaların maruz kaldıkları riskleri daha iyi ölçmek ve bunu en az sermaye düzeyi ile ilişkilendirmek, Ulusal ve uluslararası denetim uygulamalarını güçlendirmek, Bankaları risk yönetim yeterliliklerini geliştirmeleri için teşvik etmek. Tablo 1, firma ve bankaların mevcut düzenlemeleri ile BASEL II düzenlemelerinin karşılaştırılmasını ortaya koymaktadır.

11 BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi 11 Kaynak: Deloitte, 29 Ocak 2004 BASEL II NİN KAPSAMI BASEL II, üç yapısal blok üzerine kurulmuştur: 1: Minimum sermaye yükümlülüğü, 2 : Sermaye yeterliliğinin denetimi (Düzenleyici denetim süreci) 3 : Piyasa disiplini 1. Birinci Yapısal Blok: Bankaların kredi risklerini derecelendirerek minimum sermaye yükümlülüklerini (gerekliliği) belirlemeyi amaçlar. 2. İkinci Yapısal Blok: Banka ve denetim otoritesinin değerlendirme sürecidir. 3. Üçüncü Yapısal Blok: Kamuya açıklamalar yapılmasını gerekli gören bu blok, piyasa disiplini ve şeffaflığın sağlanmasını hedeflemektedir.

12 12 BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi Kaynak: Deloitte, 29 Ocak 2004 BASEL II ile birlikte risk kavramı geniş bir çerçevede ele alınmıştır: Tablo dan da görülebileceği gibi BASEL II ile birlikte risk kavramı; kredi riski, operasyonel risk ve piyasa riskini de içerisine alacak biçimde kapsamlıca ele alınmıştır. Kaynak: Ayhan YÜKSEL -BDDK Araştırma Raporu 2005/4

13 BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi 13 BASEL II STANDARTLARI NELER GETİRECEKTİR? BASEL II Standartlarının amacı bankaların kredi kriterlerinde risk yönetimini ön plana çıkarmaktır. Bu doğrultuda, BASEL II ile birlikte risk odaklı kredi yönetimi ve riske dayalı kredi fiyatlaması ön plana çıkacaktır. Kredi kullanan firmaların taşıdıkları riskler ve teminat türlerine göre kredi fiyatları belirlenecektir. Riskler; firmanın risk seviyesi kredi işleminin risk seviyesi olarak değerlendirilecektir. Şu an geçerli olan mevcut sistemde (Basel I), özel sektör firmalarına verilen kredilerde risk yapısına bakılmaksızın, teminat yapısı dikkate alınmakta ve %100 risk ağırlığına sahip olmaktadır. Ancak Basel II standartları ile birlikte firmaların risk ağırlıkları, onların kredi notuna bağlanacaktır. Yani, Basel II kriterlerinin uygulanmaya başlanması ile birlikte firmaların ve kullanılacak kredinin risk seviyesi doğrudan kredi maliyetini etkileyecektir. İşte tam bu aşamada firmalara bağımsız denetim kuruluşları ve bankalar tarafından verilen derecelendirme notu önem kazanmaktadır. Yani, firmaların de-

14 14 BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi recelendirme notu standart yaklaşımdan farklı biçimde hesaplanacaktır. Örneğin kredi verilen firmanın derecelendirme notunun düşmesi, bankanın daha çok risk alması, karşılık olarak daha çok sermaye tutması ve birçok kaynağı getiriden mahrum bırakması anlamına gelecektir. Bu tür durumlarda kredi notu düşük firmalara kullandırılacak kredinin maliyeti artacaktır.

15 BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi 15 Yukarıdaki örneklerde de (Tablo 4 ve Şekil 2) görülebileceği gibi, şirketlerin derecelendirme notu düştükçe, ödeyecekleri kredi faizi de yükselecektir. Ayrıca BASEL II standartlarının benimsenmeye başlanması ile birlikte, ülkemizde bugüne kadar kredi teminatı olarak kabul edilen müşteri çek-senetleri ile ortak ve grup şirketi kefaletleri artık teminat olarak kabul edilmeyecektir. Diğer bir ifade ile, aşağıdaki Tablo 5 ve Tablo 6 da da görüleceği üzere mevcut sistemde kullanılan teminatlar ile Basel II de kabul edilen teminatlar değişiklik gösterecektir.

16 16 BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi Tablo 5. Karşılık Mevzuatında Dikkate Alınan Teminatlar ve Garantiler TEMİNAT GRUPLARI I. GRUP II. GRUP TEMİNAT TÜRLERİ Nakit ve mevduat Hazine, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca veya bunların kefaletiyle ihraç edilen bono ve tahviller OECD ülkeleri merkezi yönetimleri ile merkez bankalarınca ya da bunların kefaletiyle ihraç edilen menkul kıymetler Avrupa Merkez Bankasınca ya da bu Bankanın kefaletiyle ihraç edilen menkul kıymetler Altın ve diğer kıymetli madenler Borsaya kote edilmiş hisse senetleri Varlığa dayalı menkul kıymetler Özel sektör tahvilleri Türkiye de faaliyette bulunan bankaların kendi kredi sınırları dahilinde verecekleri kefaletler ve teminat mektupları OECD ülkelerinde faaliyet gösteren bankaların garantileri OECD ülkeleri merkezi yönetimleri ile merkez bankalarının kefaletleri Avrupa Merkez Bankasınca verilecek garanti ve kefaletler DİKKATE ALINMA ORANI % 100 % 75

17 BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi 17 Kredi riskine karşı koruma sağlayan kredi türev anlaşmaları Firmaların kamu kurumları nezdindeki doğmuş istihkak alacaklarının temliki veya rehni Paraya tahvili kolay menkul kıymetler ile emtiayı temsil eden kıymetli evrak, piyasa değerini aşmayan tutarda rehinli her türlü emtia ile menkuller Ekspertiz kıymeti yeterli olmak kaydıyla, tapu gayrimenkullerin ipotekleri ile tahsisli araziler üzerine yapılan gayrimenkullerin ipotekleri Müşterilerden alınan gerçek kambiyo senetleri Ticari İşletme Rehni İhracat vesaiki Taşıt rehni III. GRUP IV. GRUP Uçak veya gemi ipoteği Kredibilitesi yüksek gerçek ve tüzel kişilerin kefaletleri Müşterilerden alınan diğer senetler İlk üç grup dışında kalan teminat türleri % 50 % 25 Kaynak : Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

18 18 BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi Tablo 6. Mevcut Sermaye Yeterliliği Mevzuatında Dikkate Alınan Teminatlar ve Garantiler TEMİNAT ve GARANTİ TÜRLERİ Nakit Hazine kefaleti OECD ülkeleri merkezi yönetimleri ile merkez bankalarınca ya da bunların kefaletiyle ihraç edilen menkul kıymetler Hazinece veya Hazinenin kefaletiyle çıkarılan menkul kıymetler OECD ülkeleri merkezi yönetimleri ile merkez bankalarının kefaleti OECD ülkeleri merkezi yönetimleri ile merkez bankalarınca ya da bunların kefaletiyle ihraç edilen menkul kıymetler Bankaların kendi ihraç ettikleri menkul kıymetler (yatırım fonu katılma belgeleri hariç) Türkiye de faaliyette bulunan bankaların mukabil kefaletleri OECD ülkeleri bankalarının mukabil kefaletleri OECD ülkeleri bankalarınca veya bu bankaların kefaletiyle ihraç edilen menkul kıymetler Risk bazlı sermaye yükümlülüğü dahil olmak üzere koruyucu denetim ve düzenlemelere tabi olan OECD ülkeleri sermaye piyasası aracı kurumlarına verilen veya bu aracı kurumların kefaleti veya garantisi İkamet amacıyla kullanılan gayrimenkullerin birinci derede ipoteği Belediye sınırları dahilindeki tapulu arsa ve araziler ile garimenkullerin birinci derece ipoteği RİSK AĞIRLIĞI % 0 % 20 % 50

19 BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi 19 Bu gayrimenkuller üzerinde 2 veya 3. dereceden tesis edilmiş ipotekler (banka tarafından tesis edilen ipotek tutarı, bankanın ipotek derecesinden önde gelen ipotek ve boş ipotek değerleri toplamı ile gayrimenkullerin rayiç değeri arasındaki farkı aşmamak kaydıyla) % 50 Bilgi için : Yönetmelikte yer verilmeyen diğer teminat ve garantilerin herhangi bir risk azaltıcı etkisi olmamaktadır. Dolayısıyla sadece bu tür teminat veya garantiler ile korunan krediler %100 risk ağırlığına tabi tutulmaktadır. Söz konusu teminat ve garantilere ilişkin örnekler şunlardır: Özel sektör tahvilleri, Firmaların kamu kurumları nezdindeki doğmuş istihkak alacaklarının temliki veya rehni Paraya tahvili kolay menkul kıymetler ile emtiayı temsil eden kıymetli evrak, piyasa değerini aşmayan tutarda rehinli her türlü emtia ile menkuller, % 100 Müşterilerden alınan gerçek kambiyo senetleri, Ticari işletme rehni, İhracat vesaiki, Taşıt rehni, Uçak veya gemi ipoteği, Kredibilitesi yüksek gerçek ve tüzelkişilerin kefaletleri, Müşterilerden alınan diğer senetler. Kaynak : Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik

20 20 BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi BASEL II KAPSAMINDA RİSKİN ÖLÇÜLMESİ VE KREDİ DERECELENDİRİLMESİ Mevcut sistemde ülkemizde yer alan işletmelerin bankalardan kredi talepleri değerlendirilirken firma banka uzmanlarınca incelenerek istihbarat yapılmakta ve kredi işlemi sonuçlandırılmaktadır. Ancak bu sistemde sorunlar göze çarpmaktadır: Bu sistemde incelemeler gelişmiş standartlara dayandırılmamakta ve subjektif olabilmektedir. Bir uzmana göre iyi olarak değerlendirilen firma, diğer bir uzmana göre kredi alabilmek için yeterli kriterlere sahip olmamaktadır. En önemlisi kredi taşıyanın aldığı riskler rakamsal olarak ifade edilmediği için farklı uzman görüşleri ortaya çıkmaktadır. Kişisel değerlendirilmelere dayanan objektif olmayan değerlendirmeler yapılmaktadır. Basel II bankalar için yeni düzenlemeler getirerek risk yönetimine ve risk değerlendirmesine daha fazla önem vermelerini sağlayacaktır. Basel II uygulaması daha önceden kabul edilen Basel I-Sermaye Yeterliliği Uzlaşısına ek olarak banka müşterisinin kredi kalitesini veya ödeme gücünü yansıtan derecelendirme notla-

21 BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi 21 rı ve müşterinin krediyi ödememesi durumunda bankanın zararını düşüren teminatlar ve garantiler gibi risk azaltım araçlarına da dikkat çekmektedir. Basel II Risk Tanımları: Basel II standartlarına göre bankaların hesaplaması gereken Sermaye Yeterlilik Rasyosu ve bu formülde yer alan risk tanımları aşağıdaki gibidir:

22 22 BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi Sermaye Yeterlilik Rasyosu (SYR) = Özkaynaklar [Kredi Riski + Piyasa Riski + Operasyonel Risk] Bu risk kavramlarının tanımı şu şekildedir: - Kredi Riski: Bankaların kısa ve orta vadede verdikleri kredilerin ya hiç ödenmemesi ya da zamanında ödenememesi sonucunda bankanın uğrayacağı zarar. - Piyasa Riski: Finansal piyasaların faiz oranları ve döviz kurlarında değişmeler sonucunda bankanın zarar etme veya sermaye kaybetme riski. - Operasyonel Risk: Bir bankanın işlemeyen ya da uygun olmayan iç süreçler, insanlar ve sistemler ya da dış etkenler nedeniyle ortaya çıkabilecek zarara uğrama riski. Operasyonel riskler; personel riski, teknolojik riskler, organizasyon riski, yasal riskler ve dış risklerden oluşmaktadır. Basel II de de Basel I de olduğu gibi asgari sermaye yeterlilik oranı %8 olarak saptanmış ve Basel I de yer almayan operasyonel risk de dahil edilmiştir. Basel II Risk Ölçüm Yaklaşımları: Basel II nin sermaye yükümlülüklerinin

23 BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi 23 belirlenmesine ilişkin 1. yapısal bloğu riskin ölçülmesinde çeşitli yaklaşımlar sunmaktadır: Kredi riski Standart Yaklaşım (Basel 1 yaklaşımının güncellenmiş şekli) İçsel Derecelendirme Yaklaşımı Piyasa riski (Basel 1 yaklaşımı ile aynı) Standart Yaklaşım İçsel Modeller Yaklaşımı Operasyonel risk Temel Gösterge Yaklaşımı Standart Yaklaşım Gelişmiş Ölçüm Yaklaşımları Kredi Riskinin Ölçülmesi: Standart Yaklaşım: Standart yaklaşımda bankacılık defterindeki firmalar, bankalar ve ülke riskleri için bağımsız dışsal derecelendirme kurumlarının (Standart&Poors, Moody s, Fitch gibi) derecelendirmeleri kullanılarak varlıkların risk ağırlıkları hesaplanır. Hangi derecelendirme şirketinin notlarının kullanılacağını ulusal otorite belirleyecektir.

24 24 BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi Aşağıdaki Tabloda (Tablo 7) standart yaklaşımda kullanılan risk ağırlıkları ve kredi notları gözükmektedir: Kaynak: KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi

25 BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi 25 Tablodan Hazine, Merkez Bankası, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile şirketlere verilen kredilerin risk ağırlıkları arttıkça kredi notlarının düştüğü gözlemlenmektedir. Bankalar bu derecelendirme notlarına göre kredi faizlerini artırıp azaltacaktır. Örneğin; A notunu alan şirkete verilen kredinin faizi B nin altında not alan bir şirkete verilen kredinin faizinden daha düşük olacaktır. Derecesi olmayan bir şirket ise %100 risk ağırlığına sahip olmaktadır. Görülebileceği gibi, kredi faizini azaltmanın yolu iyi bir kredi riski derecesine sahip olmaktan geçmektedir. Standart yaklaşımın genel esasları şöyle sıralanabilir: Bankalar ve yasal aracı kuruluşlar genellikle hazinenin aldığından bir risk ağırlığı daha yüksek/kötü alırlar. (Örneğin hazinenin %20 olduğu durumda bankaların risk ağırlığı %50 dir) Tüm kurumsal alacak ve ticari emlak alacakları için risk ağırlığı %100 dür. İkamet amaçlı gayrimenkul ipoteği için risk ağırlığı %35 dir. Perakendeci için risk ağırlığı %75 dir. 90 günden uzun süreli, tahsili gecikmiş

26 26 BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi teminatsız alacakların %150 risk ağırlığı, insiyatife bağlı olarak ayrılan karşılık miktarı kadar azaltılabilir. Kredi riski azaltma teknikleri kabul edilir. Ayrıca basitleştirilmiş standart yaklaşımda risk ağırlıkları saptanırken OECD tarafından belirlenen ihracat kredi kuruluşları puanları, dışsal bağımsız derecelendirmelere bir alternatif olarak kullanılmaktadır. İçsel Derecelendirme Yaklaşımı: İçsel derecelendirme yaklaşımında, bankalar varlıklarının risk ağırlıklarını, risk ağırlığı fonksiyonuna dayanan spesifik ölçümler ile kendileri içsel olarak hesaplayacaklardır. İçsel derecelendirme yaklaşımına göre kredi veren bankalar öncelikle varlıklarını aşağıdaki şekilde sınıflandırarak portföylerini oluşturmalıdırlar: Şirket - Proje Finansmanı - Yatırım Finansmanı - Emtia Finansmanı - Gelir Getiren Gayrimenkul Finansmanı - Ticari Gayrimenkul Finansmanı

27 BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi 27 Ülke / Hazine - Hükümetler - Merkez Bankaları - Bazı Kamu Kurumları - Çok taraflı kalkınma bankaları - IMF - BIS (Uluslar arası Ödemeler Bankası) - Avrupa Merkez Bankası - Avrupa Topluluğu Banka - Bankalarla beraber aracı kurumlar Perakende - Bireysel Müşteriler - İpotekli Konut Finansman Kredileri - Küçük İşletmeler Hisse Senedi Daha sonra bankalar yukarıda sayılan varlıklarından oluşturdukları portföylerinin risk ağırlıklarını saptayacaklardır. Bankaların burada kullanması gereken risk ağırlığı fonksiyonu aşağıdaki gibidir: Varlıkların risk ağırlığı =Temerrüt halinde risk tutarı x ƒ(temerrüt olasılığı, Temerrüt halinde kayıp oranı, Vade)

28 28 BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi Temel içsel derecelendirme yaklaşımında bankalar borç verenin temerrüt olasılığını (TO) kendi sistemlerinden çıkan verilere göre hesaplayacaklar, diğer model girdileri ise üst denetim otoritesi tarafından belirlenecektir. Gelişmiş içsel derecelendirme yaklaşımında ise bankalar temerrüt olasılığının (TO) yanında temerrüt halinde risk tutarını (THRT) ve temerrüt halinde kayıp oranını (THK) da kendileri belirleyeceklerdir. Vade temel içsel derecelendirme yaklaşımında genellikle 2,5 yıl kabul edilirken, gelişmiş yaklaşımda 1-5 yıl arası kabul edilmektedir. Bankalar yukarıdaki fonksiyon girdilerini elde ettikten sonra zarar olasılığını tahmin ederek beklenen ve beklenmeyen kayıplara karşı önlem almaya çalışmalıdırlar. İçsel derecelendirme yaklaşımını benimsemek isteyen bankaların risk belirleme ve ölçüm metodolojilerinin tutarlı, güvenilir ve geçerli

29 BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi 29 olması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen parametrelerin bir bankada gerçeği yansıtması diğerinde ise olduğundan daha düşük tahmin edilmesi halinde bankalar arasında sermaye yeterliliğinin belirlenmesinde farklılıklar yaratması ve rekabeti bozması söz konusu olduğu için denetim otoritesi tarafından kapsamlı incelemeyi gerektirmektedir. Bazı Türk bankaları içsel derecelendirme sistemlerinin kullanılmasını öngörecek Basel II uyumlu derecelendirme sistemlerini kurmuş ya da kurma aşamasındadır. Operasyonel Riskin Ölçülmesi: Basel II de, Basel I de yer verilmeyen operasyonel riskin ölçülmesine de değinilmiştir. Operasyonel riskin ölçülmesi için 3 yaklaşım benimsendiği görülmektedir: 1) Temel gösterge yaklaşımı: Bu yaklaşımda operasyonel risk sermayesi üç senelik brüt gelirin %15 i olarak hesaplanmaktadır. 2) Standart yaklaşım: Bu yaklaşımda, Operasyonel risk sermayesi = Faaliyet alanı başına düşen brüt gelir x β olarak hesaplanır. β düzenleyici kurum tarafından belirlenen bir yüzdedir.

30 30 BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi 3) Gelişmiş ölçüm yaklaşımları: Gelişmiş ölçüm yaklaşımları ise operasyonel risk ölçüm sistemlerine sahip olan bankaların geliştirdikleri risk ölçüsüdür. Bankaların gelişmiş ölçüm yaklaşımları kullanabilmesi için en az üç yıllık bir veriye ihtiyaçları vardır. Operasyonel riski hesaplaması gereken kurumlar için belirlenen 8 faaliyet alanı mevcuttur: kurumsal finans, ticaret ve satış, bireysel bankacılık, ticari bankacılık, ödeme ve uzlaştırma, acentelik hizmetleri, varlık yönetimi, bireysel komisyonculuk. TÜRKİYE DE KOBİ LER ve BASEL II NİN ETKİLERİ KOBİ Nedir? Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), gerek gelişmiş, gerekse gelişmekte olan tüm ülkelerde başta ekonomi ve istihdam olmak üzere pek çok açıdan büyük önem taşımaktadır. Ancak, ne yazık ki, Küçük ve orta boy işletme ana tanımı içinde, KOBİ lere değişik ülkeler hatta aynı ülke içindeki farklı birimler farklı farklı özellikler yüklemektedirler. KOBİ tanımlamalarında genel olarak 3 faktörün öne çıktığı söylenmektedir. Bu faktörler, firmada çalışan sayısı, yıllık ciro miktarı ile bağımsızlık ölçütleri olarak belirlenmiştir. Bağımsızlık ölçütü, bir firmanın sermayesi ve hissesinin %25 ten fazlasının bir büyük sermaye

31 BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi 31 grubuna ait olmaması olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla, hisse payı içinde büyük sermayenin payı %25 ten az olan bütün firmalar KOBİ tanımındaki bağımsızlık ölçütünü sağlamış olmaktadırlar. Buna ek olarak, KOBİ kapsamı içine giren ve mikro ölçekli işletmeler, küçük ölçekli işletmeler, orta ölçekli işletmeler olarak sınıflandırılmakta olan birimler ise, istihdam ettikleri eleman sayısı ve ciro miktarlarına göre adlandırılmaktadırlar. En genel tanımlardan birini yapan Dış Ticaret Müsteşarlığı na göre, KOBİ ler; imalat sanayiinde faaliyet gösteren, işçi çalıştıran, gerçek usulde defter tutan, arsa ve bina hariç sabit sermaye tutarı bilanço net değeri itibariyle 2 milyon ABD doları karşılığı YTL yi aşmayan işletmelerdir. Hazine Müsteşarlığı nın tanımına göre ise; imalat sanayiinde faaliyette bulunan ve yasal defter kayıtlarında arsa ve bina hariç, makine ve teçhizat, tesis, taşıt araç ve gereçleri, demirbaşlar vb. toplamının net tutarı 400 bin Yeni Türk Lirasını aşmayan; en fazla 9 işçi çalıştıran işletmeler çok küçük (mikro) ölçekli,10-49 işçi çalıştıran işletmeler küçük ölçekli, işçi çalıştıran işletmeler orta ölçekli işletmelerdir. Yaşanan kavram kargaşasını azaltmak ve değişen şartlara adaptasyon amacıyla tarihinde KOBİ tanımı, nitelikleri ve

32 32 BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi sınıflandırılması hakkında Resmi Gazete de yeni bir yönetmelik yayımlanmıştır. Yürürlüğe giren bu yeni yönetmeliğe göre KOBİ tanımlamaları aşağıdaki şekilde yapılmaktadır: Ancak, yapılan bu düzenlemelere karşın, Avrupa Birliği nin yaptığı KOBİ tanımı ile ülkemizdeki KOBİ tanımı hala aynı olamamıştır. AB nin 1 Ocak 2005 te yürürlüğe giren KOBİ tanımı içerisinde çalışan kişi sayısı, yıllık ciro veya bilanço büyüklüğü ile bağımsızlık kriterlerinden oluşan ölçüler kapsanmaktadır. Kaynak : Ekonomi Politikaları Araştırma Enstitüsü

33 BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi 33 Basel II ye Göre KOBİ Tanımı Daha önce de söylendiği gibi, KOBİ lerin tanımlanmaları konusunda gerek ülkeler arasında, gerekse aynı ülke sınırları içerisindeki farklı kurumlar arasında bazı farklılıklar görülmektedir. Bu farklılıkların başlıca sebebi, tanımlama yapılırken farklı kriterlerin kullanıyor olmasıdır. Basel II Standartlarına göre ise KOBİ lerin tanımı tek kritere göre yapılmaktadır. Bu kriter ise, işletmelerin yıllık satış ciroları olmaktadır. Bu durumda, yıllık satış ciroları 50 Milyon Euro nun altında kalan işletmeler KOBİ olarak değerlendirilmektedir. Ancak, Basel II standartları da, tıpkı diğer kurumların yaptığı tanımlamalarda olduğu gibi, KOBİ leri kendi içerisinde de sınıflara ayırmaktadır. Sınıflara ayırma konusunda kullanılan kriter ise, KOBİ lerin kullandıkları kredi miktarları olarak görülmektedir. Aşağıdaki tabloda (Tablo 10) işletmelerin Basel II standartlarına göre sınıflandırılması görülmektedir. Kaynak: TBB, 2004

34 34 BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, KOBİ sınıflandırmasında kurumsal ya da perakende ayrımı KOBİ nin kullandığı kredi miktarına göre belirlenmektedir. Buna göre, bir bankadaki toplam kredisi 1 Milyon Euro nun altında kalan KOBİ ler perakende portföy içinde tanımlanmakta, ilgili bankadaki kredi miktarı 1 milyon Euro nun üstünde olan KOBİ ler ise kurumsal portföy içinde tanımlanmaktadır. Kaynak: TBB, 2004 KOBİ lerin farklı tanımlanıp, farklı sınıflara ayrılması onların farklı risk ağırlıklarına tabi tutulmalarına yol açmaktadır. Örneğin standart yaklaşımda perakende kredilere %75 risk ağırlığı verilirken, kurumsal krediler için ise risk ağırlığı işletmenin derecelendirme notuna göre belirlenecektir. Dolayısıyla, bu yeni uzlaşının, özellikle yüksek tutarlarda kredi kullanan işletmeleri daha fazla etkileyeceği söylenebilir.

35 BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi 35 Tanımlanmaları konusunda fikir birliği olmasa da, ekonominin lokomotifi konumunda olan KOBİ lerin ülkenin kalkınması için önemi açıkça ortadadır. DİE nin 2002 yılında gerçekleştirdiği çalışmaya göre ülkemizde faaliyet gösteren firmaların %99.89 unun KOBİ olarak belirlenmiş olması, KOBİ lerin ülkemiz için ne denli önemli olduğunun kanıtıdır (Bkz. Tablo 11). Buna ek olarak, OECD verilerine göre, KOBİ ler 2000 yılı itibari ile toplam istihdamın %76.7 sini, sermaye yatırımının %38 ini, katma değerin %26.5 ini meydana getirmektedirler. (OECD 2004, SMEs in Turkey Issues and Policies) Türkiye deki KOBİ lerin sektörlere göre dağılımı incelendiğinde ise, neredeyse yarısının (%47) ticaret sektöründe faal olduğu, en az yer aldıkları sektörün ise % 2 lik bir oranla inşaat sektörü olduğu görülür. Aşağıdaki grafikte

Basel II ve III nedir Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013

Basel II ve III nedir Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013 Basel II ve III nedir Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013 Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013 İçerik 1. Basel uzlaşısı Basel ve tarihçesi Basel II kapsamı Basel III ün getirdiği yenilikler 2. Basel

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: KARŞILIKLAR TEBLİĞİ 20 Temmuz 2007 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 26588 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE ALACAKLARI İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA

Detaylı

Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları. 4 Mayıs 2006

Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları. 4 Mayıs 2006 Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları 4 Mayıs 2006 Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları Gündem 1. Basel II uygulama takvimi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : FĐNANSAL KĐRALAMA, FAKTORĐNG VE FĐNANSMAN ŞĐRKETLERĐNCE ALACAKLARI ĐÇĐN AYRILACAK KARŞILIKLARA ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLĐĞ 1 (20 Temmuz 2007 Tarihli

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4 Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008 Bankacılık sektörü 2002-2008 Mart Mayıs 2008 Sunumun içeriği I- Finansal sektörün büyüklüğü ve kamu ile ilişkisi II- Bankacılık sistemine ilişkin bilgiler III- Büyüme IV- Bilanço yapısında değişme V-Risk

Detaylı

BASEL II BANKACILIK DÜZENLEMELERİ VE İÇ DENETİM Prof. Dr. Güler ARAS, Yıldız Teknik Üniversitesi aras@yildiz.edu.tr

BASEL II BANKACILIK DÜZENLEMELERİ VE İÇ DENETİM Prof. Dr. Güler ARAS, Yıldız Teknik Üniversitesi aras@yildiz.edu.tr BASEL II BANKACILIK DÜZENLEMELERİ VE İÇ DENETİM Prof. Dr. Güler ARAS, Yıldız Teknik Üniversitesi aras@yildiz.edu.tr İç denetim kredibilite kazandırır. Basel II Bankacılık Düzenlemeleri Son yıllarda globalleşme

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MENKUL KIYMET YATIRIMLARI KISA ÖZET

Detaylı

BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ

BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ OCAK - MART 216 8 NİSAN 216 İstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürlüğü İÇİNDEKİLER Sayfa ANKET SONUÇLARININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ i TABLOLAR Tablo 1 İşletmelere

Detaylı

KONU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN MUHASEBE UYGULAMALARI İLE FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KONU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN MUHASEBE UYGULAMALARI İLE FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BAKIŞ MEVZUAT KONU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN MUHASEBE UYGULAMALARI İLE FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SAYI 2013162 ÖZET Yönetmelikte, finansal kiralama, faktoring

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI LİKİT ALT FONU (12. ALT FON) (YFBL1)

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI LİKİT ALT FONU (12. ALT FON) (YFBL1) YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI LİKİT ALT FONU (12. ALT FON) (YFBL1) FONUN TANIMI Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Şubat 2015 Fon, portföyünün tamamının vade yapısı en çok 180 gün

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN MUHASEBE UYGULAMALARI İLE FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN MUHASEBE UYGULAMALARI İLE FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: R.Gazete No.28861 R.G. Tarihi: 24.12.2013 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN MUHASEBE UYGULAMALARI İLE FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu, Metlife Emeklilik ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: (Eski Ünvanı:

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7.

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7. GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4. Seçilmiş Bazı Ülkelerde Büyüme Oranları 2 Grafik I.5. Seçilmiş

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

Dış Kırılganlık Göstergelerinde Bozulma Riski

Dış Kırılganlık Göstergelerinde Bozulma Riski Dış Kırılganlık Göstergelerinde Bozulma Riski KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINA GÖRE DIŞ KIRILGANLIK Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P (1) Dış Likidite Rasyosu: Toplam Dış Finansman İhtiyacı/(Cari Alacaklar

Detaylı

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ. Değerli Basın Mensupları ve Konuklar;

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ. Değerli Basın Mensupları ve Konuklar; DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ Değerli Basın Mensupları ve Konuklar; Teknolojik gelişmeler ve liberalleşmelerin etkisiyle, mali kurumlar

Detaylı

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ Dr. Korcan Demircioğlu T. Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Operasyonel Risk Yönetiminin Önemi Amaçları ve Hedefleri Nelerdir? Hedefler Amaçlar Daha

Detaylı

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu 2009 YILI I. DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Sunuş Bankamızın, 31 Mart 2009 dönemine ait solo finansal veriler üzerinden hazırlanan Ara Dönem Faaliyet Raporu, 14 Mayıs 2009 tarihinde web sitesinde yayımlanmıştır.

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye (Tebliğ'in 2B Fıkrası Doğrultusunda Onaylı) B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı)

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GENEL DEĞERLENDİRME Küresel kriz sonrası özellikle gelişmiş ülkelerde iktisadi faaliyeti iyileştirmeye yönelik alınan tedbirler sonucunda küresel iktisadi koşulların bir önceki Rapor dönemine kıyasla olumlu

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR FDI doğrudan yabancı yatırım, bir ülke borsasında işlem gören şirketlerin hisselerinin bir diğer ülke veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy yatırımları dışında kalan

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI Türk mali sektörü 27 yılının ilk altı ayında büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisi de devam etmiştir. Grafik II.1. Mali Sektörün

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2007-2012 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri

28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri 28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri Yönetici Özeti: 28.06.2012 tarihinde yayımlanan Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik ile

Detaylı

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D) Hesap

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler. Ekim 2010

Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler. Ekim 2010 Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler Ekim 2010 Bu çalışma, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan günlük veriler baz alınarak yapılmaktadır. Çalışmanın amacı,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN MUHASEBE UYGULAMALARI İLE FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 25 Şubat 2013 30 Haziran 2015 tarihi

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Kapital Yatırım

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

31/12/2004 tarihli Bilanço (YTL) 31/12/2004 tarihli Gelir Tablosu (YTL) Varlıklar (+) 10,122,098.- Borçlar (-) -20,410.-

31/12/2004 tarihli Bilanço (YTL) 31/12/2004 tarihli Gelir Tablosu (YTL) Varlıklar (+) 10,122,098.- Borçlar (-) -20,410.- 01/01/2004 31/12/2004 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Kapital Yatırım

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011

Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011 Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu,

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

BASEL II. Kurulu Bilgilendirme Sunumu Nisan 2007, Ankara

BASEL II. Kurulu Bilgilendirme Sunumu Nisan 2007, Ankara BASEL II TTGV Yönetim Y Kurulu Bilgilendirme Sunumu Nisan 2007, Ankara Sunum Planı Genel Olarak Basel Basel I-Basel II Yeni Standartların n Temel Çerçevesievesi Uygulamaya Geçiş Standart YöntemY Basel

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül Türkiye de Bankacılık Sektörü 2007-2012 Eylül Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2013-2017 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Ekrem Keskin Mayıs 2010 Sunum Uluslararası gelişmeler Türkiye deki gelişmeler Bankacılık sektörüne yansıma Sonuç 2 Yapılanlar Ortak çaba:

Detaylı

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA Genel Olarak Oran Analizi p Oran analizi tekniğinin amacı, finansal tablo kalemlerinin aralarındaki anlamlı ve yararlı ilişkilerden yola çıkarak bir işletmenin cari finansal

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

GKB - Garanti Emeklilik ve Hayat Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu. Performans Sunuş Raporu

GKB - Garanti Emeklilik ve Hayat Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu. Performans Sunuş Raporu GKB - Garanti Emeklilik ve Hayat Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Performans Sunuş Raporu A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/11/2005 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon Performans Sunum Raporu 13.05.2016

Detaylı

Finansal Ekonometri. Ders 3 Risk ve Risk Ölçüleri

Finansal Ekonometri. Ders 3 Risk ve Risk Ölçüleri Finansal Ekonometri Ders 3 Risk ve Risk Ölçüleri RİSK Tanım (Oxford English Dictionary): Risk bir tehlike, kötü sonuçların oluşma şansı, kayıp yada şansızlığın ortaya çıkmasıdır. Burada bizim üzerinde

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü

Türkiye de Bankacılık Sektörü Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-214 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

Ekonomide ve Bankacılık Sektöründe Gelişmeler, Beklentiler. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı

Ekonomide ve Bankacılık Sektöründe Gelişmeler, Beklentiler. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomide ve Bankacılık Sektöründe Gelişmeler, Beklentiler Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı 12 Mayıs 2017 2016: zorlukların ve belirsizliklerin yüksek olduğu bir yıl yaşandı Dış ve iç şoklar üst üste

Detaylı

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN MUHASEBE UYGULAMALARI İLE FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN MUHASEBE UYGULAMALARI İLE FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 25.12.2013/222-1 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN MUHASEBE UYGULAMALARI İLE FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme

Detaylı

FACTORING. M. Vefa TOROSLU

FACTORING. M. Vefa TOROSLU FACTORING M. Vefa TOROSLU Factoring in Tanımı Factoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan alacak haklarını factor adı verilen finansal kuruluşlara satmak suretiyle

Detaylı

BASEL II Günışığına Çıkıyor

BASEL II Günışığına Çıkıyor BASEL II Günışığına Çıkıyor Elif AY - Erdem ALPTEKİN Basel Komitesi (Bank for International Settlement BIS) ve Basel 1 Uluslararası finansal piyasalarında meydana gelen krizlerin pek çoğunun nedeni etkin

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 BÜYÜME AMAÇLI ULUSLAR ARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

Grafik I.3. ABD Enflasyon, İşsizlik ve Fed Bilanço Büyüklüğü Değişiminin Gelişimi 2

Grafik I.3. ABD Enflasyon, İşsizlik ve Fed Bilanço Büyüklüğü Değişiminin Gelişimi 2 GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. Seçilmiş Ülkelerde Yıllık Büyüme Oranları 1 Grafik I.2. 2012 Yılı için Yapılan Büyüme Tahminleri 1 Grafik I.3. ABD Enflasyon, İşsizlik ve Fed Bilanço Büyüklüğü Değişiminin Gelişimi

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Döviz Kurları 2 Grafik I.4. ABD 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirisi 2 Grafik I.5. Gelişmiş

Detaylı

D) Hesap Özeti nde Yer Alan Vergi Provizyonundan Sonraki Dönem Karı ve GeçmişYıllar Karı Toplamı

D) Hesap Özeti nde Yer Alan Vergi Provizyonundan Sonraki Dönem Karı ve GeçmişYıllar Karı Toplamı EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D)

Detaylı

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler . Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler 31/07/2012 Yayın Hakkında Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler yayını; Basel II geçişiyle uyumlu olarak BDDK

Detaylı

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN YENİ NESİL FİNANS ARAÇLARI. 28 Mayıs 2013

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN YENİ NESİL FİNANS ARAÇLARI. 28 Mayıs 2013 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN YENİ NESİL FİNANS ARAÇLARI 28 Mayıs 2013 Bankaların Sermaye Yeterliliği ve Konut/İnşaat Kredilerinin Gelişimi Sermaye Yeterliliği Rasyosunun Gelişimi Bankaların sermaye yeterliliği

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100 endeksi, Mayıs ayı içerisinde %0,07 lik düşüş göstererek 85.990 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Murat İNCE Vahap Tolga KOTAN Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

BASEL II. RİSK AĞIRLIK FONKSİYONLARI (Beklenmeyen Kayıplar)

BASEL II. RİSK AĞIRLIK FONKSİYONLARI (Beklenmeyen Kayıplar) BASEL II RİSK AĞIRLIK FONKSİYONLARI (Beklenmeyen Kayıplar) Temerrüde düşmemiş krediler için Basel II düzenlemelerinde Korelasyon Katsayısı, Vade ayarlaması, Sermaye Yükümlülüğü oranı, Sermaye yükümlülüğü

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR VAKIF EMEKLİLİK

Detaylı

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji Varlık Yönetimi İçindekiler I. Şirket Profili IV. Yatırım Fonları II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? V Şirket Bonosu III. Varlık Gruplarımız VI. Varlık Yönetimi Strateji VII. Özel Varlık Danışmanlığı

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ

Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ KPMG TÜRKİYE Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ Değİşİklİkler Set - II: Sermaye Yeterliliği Standart Oranı Hesaplaması ve Açıklamalarına İlişkin Değişiklikler kpmg.com.tr Yayın Hakkında Bankaların Raporlama

Detaylı

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ocak ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -5,2 Milyar doların altında -4,88 milyar dolar olarak geldi. Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre

Detaylı