VATAN OFSET YAYINCILIK ve MATBAACILIK A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı TASLAK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VATAN OFSET YAYINCILIK ve MATBAACILIK A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı TASLAK"

Transkript

1 VATAN OFSET YAYINCILIK ve MATBAACILIK A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca... tarih ve sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç tavanı TL olarak belirlenmiştir. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçları, halka arz yoluyla ihraç edilebileceği gibi halka arz edilmeksizin de satışa sunulabilir. Bu ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özet ile birlikte geçerli bir izahname oluşturur. Bu nedenle, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. İhraççı bilgi dokümanının ilanından söz konusu doküman kapsamında halka arz işlemini gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası Kuruluna onaylanmak amacıyla sermaye piyasası aracı notu sunuluncaya kadar geçen süre boyunca bu ihraççı bilgi dokümanının güncellenmesi gerekmez. İhraççı bilgi dokümanının onaylanması, ihraççı bilgi dokümanında yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraççının yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü, Kurul veya herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçları farklı özelliklerde ihraç edilecek olup, her ihraca ilişkin koşullar, ihracın özellikleri, ihraç tutarı, satış süresi ve esasları gibi bilgiler ihraçtan önce ilan edilecek olan sermaye piyasası aracı notu ve özet aracılığıyla kamuya duyurulacaktır. Bu ihraççı bilgi dokümanı ile birlikte incelenmesi gereken sermaye piyasası aracı notu ve özet, ortaklığımızın ve halka arzda satışa aracılık edecek Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin ve adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nda (kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu(SPKn) nun 10 uncu maddesi uyarınca, izahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan; ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur. 1

2 GELECEĞE YÖNELİK AÇIKLAMALAR Bu ihraççı bilgi dokümanı, düşünülmektedir, planlanmaktadır, hedeflenmektedir, tahmin edilmektedir, beklenmektedir gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece ihraççı bilgi dokümanının yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, ihraççının geleceğe yönelik açıklamalarının öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir. 2

3 İÇİNDEKİLER 1. İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER BAĞIMSIZ DENETÇİLER SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER RİSK FAKTÖRLERİ İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER GRUP HAKKINDA BİLGİLER EĞİLİM BİLGİLERİ KÂR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI ANA PAY SAHİPLERİ İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER DİĞER BİLGİLER ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER İNCELEMEYE AÇIK BELGELER EKLER

4 KISALTMA VE TANIMLAR Kısaltma BLANKET Borsa veya Borsa İstanbul BSMV DİBS EUR, EURO ya da AVRO FAVÖK GM GMY Hazine HEAT-SET ISIN İİK İNSERT KAP KKDF Kurul veya SPK MKK MÜCELLİT SC SGMK SPKn Şeker Yatırım veya Aracı Kurum TC TCMB TL TTK TTSG TÜİK UFRS USD veya ABD Doları V.U.K Vatan Ofset, İhraççı veya Şirket YK Tanım Kauçuk Baskı Malzemesi Borsa İstanbul A.Ş. Banka ve Sigorta Muamele Vergisi Devlet İç Borçlanma Senedi Avrupa Birliği Üyelerinden 17 sinin Kullandığı Ortak Para Birimi Faiz, Amortisman Vergi Öncesi Kar Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı Sıcak Baskı Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Numarası İcra İflas Kanunu İlave Sayfalar-İlan Kamuyu Aydınlatma Platformu Kaynak Kullanım Destekleme Fonu Sermaye Piyasası Kurulu Merkezi Kayıt Kuruluşu Ciltçi Mürekkep Sabit Getirili Menkul Kıymet 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Türk Lirası 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Türkiye İstatistik Kurumu Uluslararası Finansal Raporlama Sistemi Amerika Birleşik Devletleri Para Birimi Vergi Usul Kanunu Vatan Ofset Yayıncılık ve Matbaacılık Anonim Şirketi Yönetim Kurulu 4

5 I. BORSA GÖRÜŞÜ II. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR Yoktur. 5

6 1. İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu ihraççı bilgi dokümanı ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve ihraççı bilgi dokümanında bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz. İhraççı Vatan Ofset Yayıncılık ve Matbaacılık A.Ş. Yetkilisi Fulya KAVAK Yön. Krl. Başkanı Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kadir TEZELLER Grup Başkanı Ramazan ÖZNACAR Genel Müdür Yrd. Sorumlu Olduğu Kısım: İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ TAMAMI Sorumlu Olduğu Kısım: İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ TAMAMI

7 2. BAĞIMSIZ DENETÇİLER 2.1. Bağımsız denetim kuruluşunun ticaret unvanı, adresi ve sorumlu ortak başdenetçinin adı soyadı: 31 Aralık 2013, 31 Aralık 2014 ve 31 Mart 2015 tarihli karşılaştırmalı finansal tablolar Güreli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından denetlenmiş ve bu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporları söz konusu bağımsız denetim şirketi tarafından hazırlanmış olup, bağımsız denetim raporlarında yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun ilgili hükümleri çerçevesinde sorumludur. Bu süre içerisinde sorumlu ortak başdenetçi değişmemiştir. Güreli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. Sorumlu Ortak Baş Denetçi Dr. M.Özgür GÜNEL Adres Spine Tower Büyükdere cad.59.sk.no:243 Kat:25-26 Maslak Sarıyer / İstanbul Telefon Fax İnternet Adresi Bağımsız denetim kuruluşlarının/sorumlu ortak başdenetçinin görevden alınması, görevden çekilmesi ya da değişmesine ilişkin bilgi: Yoktur. 3. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER Şirket in , ve dönemleri itibariyle bilançoları aşağıdaki tablolarda verilmektedir. TL Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar Stoklar Duran Varlıklar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Kısa Vadeli Borçlanmalar Ticari Borçlar Diğer Borçlar Ertelenmiş Gelirler - - Uzun Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Borçlanmalar Uzun Vadeli Karşılıklar

8 ÖZKAYNAKLAR Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları - Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları) Net Dönem Karı / (Zararı) ( ) ( ) ( ) TOPLAM KAYNAKLAR Şirket in , , ve dönemleri itibariyle gelir tabloları aşağıdaki tablolarda verilmektedir. TL Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat Brüt Kar/(Zarar) (82.805) Esas Faaliyet Karı / (Zararı) ( ) ( ) ( ) ( ) Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı / (Zararı) ( ) ( ) ( ) ( ) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı) ( ) ( ) ( ) ( ) Dönem Karı / (Zararı) ( ) ( ) ( ) ( ) Pay Başına Kazanç - Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (0,0359) (0,0647) -0,0992-0, Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç RASYOLAR Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler) 1,29 1,35 2,15 Likitide Oranı (Dönen Varlıklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler) 0,90 0,92 1,67 Özkaynaklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler 2,85 3,66 8 Özkaynaklar / Uzun Vadeli Yükümlülükler 6,59 6,26 4 Özkaynaklar / Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler 1,99 2,31 2,67 Özkaynaklar / Kısa ve Uzun Vadeli Borçlanmalar 9,65 15,22 15,40 Kısa Vadeli Borçlanmalar / Toplam Varlıklar 0,07 0,04 - Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler / Toplam Kaynaklar 0,33 0,30 0,27 Faaliyet Giderleri / Net Satışlar 0,15-0,15-0,15 Net Kar Marjı 0,10-0,06-0,07 Özsermaye Karlılığı (Vergi sonrası kar/ort.özserm.) 0,02 0,05 0,07 Yatırımcı, yatırım kararını vermeden önce ihraççının finansal durum ve faaliyet sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı işbu ihraççı bilgi dokümanının 13 no lu bölümünü de dikkate almalıdır. 4. RİSK FAKTÖRLERİ İşbu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihracı yapılacak olan borçlanma aracı ihracına ilişkin ihraççının yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu 8

9 kuruluşu tarafından garanti altına alınmamış olup, yatırım kararının, ihraççının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir İhraççının Borçlanma Araçlarına İlişkin Yükümlülüklerini Yerine Getirme Gücünü Etkileyebilecek Riskler İhraççının borçlanma araçlarından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirememesinin başlıca nedeni iflas etmesi ya da ödeme aczi içine girmesidir. İhraççının iflas etmesi ya da ödeme aczi içine girmesine neden olabilecek başlıca riskler aşağıdaki gibidir; Alacak Riski Alacak riski, bir müşteri veya karşı tarafın finansal araç sözleşmesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi riskidir ve müşterilerden, alacaklardan ve yatırım senetlerinden kaynaklanır. Vatan Ofset in maruz kaldığı alacaklar riski, her bir müşterinin bireysel karakteristik özelliklerinden etkilenir. Müşteri tabanının demografik yapısı, faaliyette bulunduğu ülkenin oluşturduğu temerrüt riskinin alacak riski üzerinde etkisi vardır. Vatan Ofset in , ve tarihi itibariyle Ticari Alacak tablosu (net) aşağıda verilmiştir. (TL) Ticari alacaklar (net) Kur Riski Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. ABD Doları ve Euro cinsinden kur riskine maruz İhraççı döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerinin Türk Lirası na çevriminde kullanılan kur oranlarındaki değişimden olumsuz veya olumlu yönde etkilenmektedir. Yabancı Para Pozisyonu Döviz Varlıkları Döviz Yükümlülükleri Net Döviz Pozisyonu Kurlarda %10 Artış Olması Halinde Kara Etkisi Şirket in dönemi itibariyle TL ( : Yok) döviz varlığı, TL ( : TL) döviz yükümlülüğü bulunmaktadır. Şirket in dönemi itibariyle döviz kurunun %10 artması sonucunda Şirket in net karında TL (31.12:2013: TL) azalış yönünde etki yaparken, %10 azalış ise TL ( : TL) artışa neden olabilecektir. İhraççı, faaliyetlerinden kaynaklanan döviz yükümlülüğünü türev finansal araçlar kullanmak suretiyle hedge etmemektedir. 9

10 Faiz Oranı Riski Faiz oranı riski, faiz oranlarında meydana gelen dalgalanmaların İhraççının faize duyarlı varlıkları üzerinde meydana getirebileceği değer düşüşü, borçları üzerinde ise değer artışı olarak tanımlanır. İhraççının sabit faizli borçlanmaları söz konusu olup, değişken faizli kredi kullanılması halinde kredi faizlerindeki olası değişimler ihraççının finansal yükümlülüklerini ve dolayısıyla karlılığını etkileyebilir. Faiz Pozisyonu Sabit faizli finansal yükümlülükler Değişken faizli finansal yükümlülükler Sermaye Riski İhraççı sermaye yeterliliğini kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerden nakit ve nakit benzerleri düşülerek elde edilen net borç rakamını özkaynak toplamına bölünmesi yoluyla takip etmekte olup, Net Borç / Özkaynaklar oranının yüksekliği İhraççının finansal borçlarını ödeme riskini göstermektedir. İhraççının finansal tablo dönemleri itibariyle Toplam Sermaye ve Net Borç / Özkaynaklar oranı aşağıdaki gibidir: Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler Nakit ve Nakit Benzerleri ( ) ( ) ( ) Net Borç Toplam Özkaynaklar Toplam Sermaye Net Borç/Özkaynak Oranı 0,45 0,39 0, Strateji Riski Büyüme stratejisinin belirlenmesinde fırsatların yeterince belirlenememesi, Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek olası tehditlerin yeterince değerlendirilememesi, büyüme için gereken (mali, fiziki, beşeri ve teknik) altyapının ve organizasyon yapısının yetersizliği unsurlarından dolayı Şirket in maruz kalabileceği zarar olasılığıdır Teknoloji ve İletişim Riski Teknoloji ve iletişim riski, mevcut ve gelişmekte olan içsel ve dışsal teknolojilerin işletme ihtiyaç ve hedeflerini karşılama konusunda yetersiz, güvenilmez, devamlılığı olmayan, maliyetli vb. hale gelmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek risktir Hammadde Fiyatları Riski Dünya kağıt ve mürekkep fiyatlarında yaşanabilecek önemli dalgalanmaların Şirket in faaliyet sonuçlarını negatif etkilemesi söz konusu olabilir. Şirket faaliyet gösterdiği sektörün doğası gereği başta kağıt olmak üzere mürekkep yüksek stok rakamlarına ulaşılabilmektedir. 10

11 Şirket Merkezinin Taşınması Riski İhraççının faaliyet gösterdiği adres kiralıktır. Kira sözleşmesinin bir sebepten yenilenmemesi halinde, İhraççının merkezin taşınması söz konusu olabilir. Mevcut kira şartları doğrultusunda uygun maliyetli yeni bir kiralamanın yapılamaması halinde İhraççının kiralama giderlerinde artış yaşanabilir, taşınma sebebiyle İhraççı ciddi ek maliyetlere katlanabilir ve söz konusu durum İhraççının karlılığını olumsuz etkileyebilir Diğer Riskler Operasyonel risk İç süreçlerinin, sistemlerin veya insan kaynaklarının yetersizliğinden ya da deprem, yangın ve sel gibi felaketlerden veya terör saldırıları gibi dış etkenlerden dolayı Şirket in maruz kalabileceği zarar olasılığıdır Ülke Riski Uluslararası işlemlerde, Şirkete borçlu olan kişi ya da kuruluşun faaliyette bulunduğu ülkenin ekonomik, sosyal ve politik yapısı nedeniyle yükümlülüğün kısmen veya tamamen zamanında yerine getirilememesi sonucunda Şirketin zarar etme ihtimalini ifade eder Mevzuat riski Türkiye de yerleşik, Türkiye kanunları ve mevzuatına tabi olan Vatan Ofset in kontrolü dışında, gelecekte bu kanunlarda ve mevzuatta yapılacak değişiklikler sektörü etkileyeceğinden; Şirket in faaliyetleri ve finansal sonuçları üzerinde doğrudan veya dolaylı olumsuz etki oluşturabilir Global Kredi Piyasalarından Kaynaklanan Riskler Bazı ülkelerin kredi itibarına yönelik artan endişeler, Global olarak borçlanma maliyetlerinin artmasına yol açabilirken, dış piyasalar kaynaklı ekonomik durgunluk ülkemiz ekonomisinde de yavaşlamaya yol açabilir. Bu durum, Şirket in hem finansman maliyetlerine, hem de iş hacmine olumsuz etki edebilir. 5. İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER 5.1. İhraççı hakkında genel bilgi: İhraççının ticaret ünvanı: Vatan Ofset Yayıncılık ve Matbaacılık A.Ş İhraççının kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numarası: Ticaret siciline tescil edilen merkez adresi Sanayi Mah.1650 Sokak No:2 Doğan Medya Tesisleri Esenyurt İstanbul Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü İstanbul Ticaret Sicil Numarası İhraççının kuruluş tarihi ve süresiz değilse, öngörülen süresi: Ticaret siciline tescil tarihi olup, süresizdir. 11

12 İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax numaraları: Ticaret Unvanı Vatan Ofset Yayıncılık ve Matbaacılık A.Ş. Hukuki Statüsü Anonim Şirket Tabi Olduğu Yasal Mevzuat T.C. Kanunları Kurulduğu Ülke Türkiye Cumhuriyeti Sanayi Mah.1650 Sokak No:2 Doğan Medya Merkez Adresi Tesisleri Esenyurt İstanbul Telefon Faks İnternet Adresi İhraççının ödeme gücünün değerlendirilmesi için önemli olan, ihraççıya ilişkin son zamanlarda meydana gelmiş olaylar hakkında bilgi: Yıl Olay Açıklaması Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. nin sahibi bulunduğu Doğan Ofset Yayıncılık ve Matbaacılık A.Ş. deki (şimdiki adı: Vatan Ofset Yayıncılık ve Matbaacılık A.Ş.) %99.93 payını tarihinde Avro bedel ile Fulya Kavak ve Marsaş Baskı ve Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş. (Birlikte Alıcı) ye satmıştır. (-Kamu Aydınlatma Platformunda bulunan; Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık 2014 A.Ş. nin 18/07/2014 tarihli Özel Durum Açıklaması: Nihai pay bedelinin Avro tutarındaki kısmı sözleşme öncesinde avans olarak; Avro tutarındaki kısmı "Pay Alım ve Satım Sözleşmesi" tarihinde ( ); Avro tutarındaki kısmı ise "Kapanış" tarihinde (bugün) nakden ödenmiş olup; bakiye Avro tutarındaki kısım ile ilgili olarak da vadeli "Marsaş Baskı ve Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş." avalli bir adet çek alınmış bulunmaktadır.) Şirket Sermayesinin TL Ortak Fulya KAVAK tarafından TL 2015 nakit olmak üzere TL ye yükseltilmesi Yatırımlar: İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken son finansal tablo tarihinden itibaren yapılmış olan başlıca yatırımlara ilişkin açıklama: 31/03/2015 tarihinden sonra, Metro Hipermarketler firması ile yapılan anlaşma uyarınca kişiselleştirme makinesi alımı Halk Leasing firması ile tedariği sağlanmış olup, makine bilgilerine aşağıda yer verilmiştir. SITMA 950 NR.164 S.16 AUTOMATIC WRAPPING SYSTEM (yatırım tutarı 315,000 EURO) İhraççının yönetim organı tarafından geleceğe yönelik önemli yatırımlar hakkında ihraççıyı bağlayıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözleşmeler ve diğer girişimler hakkında bilgi: 12

13 Yoktur Madde 5.2.2'de belirtilen bağlayıcı taahhütleri yerine getirmek için gereken finansmanın planlanan kaynaklarına ilişkin bilgi: Yoktur İhraççının borçlanma aracı sahiplerine karşı yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için önemli olan ve grubun herhangi bir üyesini yükümlülük altına sokan veya ona haklar tanıyan, olağan ticari faaliyetler dışında imzalanmış olan tüm önemli sözleşmelerin kısa özeti: Yoktur. 6. FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 6.1. Ana faaliyet alanları: İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgi: İhraçcı firma, dergi, insert, broşür, katalog, gazete, rehber ve kitap üretiminde web (heat-set) ve düz baskı (sheet-fed) olmak üzere, alternatif gramajda ve emülsiyonda bobin ve tabaka kâğıtlara baskı yapmaktadır. Vatan Ofset m 2 alanda 7 gün 24 saat durmaksızın sahip olduğu ileri teknoloji, makine parkuru ve deneyimli uzman kadrosu ile müşterilerine komple ve süratli bir hizmet sunmaktadır. Vatan Ofset ISO 9000 ve ISO belgeleri ile kalite ve çevre korumaya verdiği önemi göstermektedir. Vatan Ofset, m 2 baskı alanında 16 sayfalardan oluşan kurutmalı web (heat-set) baskı makineleri, 10 renk tabaka-bobin baskı yapabilen 70x100 baskı makinesi, Speed master Sm Renk makinesi ile baskı sonrası bölümüne formalar üretmektedir. 5 adet tel dikiş hattı, 2 ileri teknoloji Amerikan ciltleme hattı, giyotin makasları, bilgisayarlı kontrol ile donatılmış birbirinden farklı ciltleme makineleri ile üretimini sürdürmektedir. İhraççının, m 2 alan üzerinde ki hizmet verdiği bölümlerle ve makine parkuru ile ilgili olarak tanıtım bilgileri aşağıda bulunmaktadır. Computer To Plate (Ctp) Baskı Öncesi Hazırlık Baskı öncesi hizmetlere ilişkin yatırımlar ctp ağırlıklı olarak devam etmektedir. Geçmişte olduğu gibi baskı öncesine ilişkin hizmetler müstakil olma eğilimlerini sürdürmektedir. Ancak büyük ölçekli işletmeler yine de baskı öncesi süreçlere ilişkin yapıyı bünyelerinde bulundurmaya devam etmektedir. Sektöründeki teknolojik gelişimleri takip eden Vatan Ofset ctp konusunda da Türkiye nin üst seviyede büyük ctp makine parkına sahiptir. 3 adet ctp kalıp pozlama makinesi, 7 adet kalıp delme makinesi 1 adet kalıp zamklama makinesi, 1 adet ön mürekkepleme sistemi, 4 adet bilgisayar, Integris Prova sistemleri ile dünyanın herhangi bir noktasından internet ağıyla müşterilerimize vermiş olduğumuz özel ve gizliliği yüksek şifrelerimiz ile gönderilen pdf dosyalarını (Sayfalar) makinelerin ve kâğıtların özelliklerine göre montajı yapılarak kalıp çekimi ve baskıya hazırlık aşaması gerçekleşir. Vatan Ofset, ctp nin sayfa montaj ekranlarında üst düzey kâğıda, makine ve mürekkebe endeksli olarak baskı kalibrasyonları üretmektedir. 13

14 Rotasyon Web Ofset Heat-Set Makine Parkuru - HARRIS M-1000X WEB HEAT-SET 5 baskı ünitesinden oluşan baskı makinesi 8 ön 8 arka A4 ölçüsünde (210x297mm) 16 sayfa karşılığı 1 forma formatında baskı yapmaktadır. Makinenin en büyük özelliklerinden birisi beşinci baskı ünitesine sahip olmasıdır. Bu baskı ünitesinde ekstra (pantone) renkler, fosforlu renkler, her türlü yaldız ve metalik boyalar, ön ve arka olmak üzere toplamda dört sayfaya ekstra müşterinin talep ettiği parfüm ve koku uygulaması yapılabilmektedir. En büyük özelliklerinden biri de makinenin kâğıt çıkış ünitesinin alternatif ölçüler de kâğıdı baskı esnasında ikiye bölerek, iki ayrı katlamadan 8 sayfadan oluşan 1/2 formalara dönüştürmektedir. Bu özel makinenin saatteki hızı forma baskıdır. M1000X makinesinin diğer bir özelliği de paralel kırım A5 formatı, tabloid A3 formatı, delta kırım, A4 formatında çeyrek kırım basabilme kabiliyetine sahiptir. - HEIDELBERG M600 WEB HEAT-SET 4 adet double baskı ünitesi olan 8 ön 8 arka toplamda 16 sayfa çeyrek kırım, paralel kırım, tabloid kırım, delta kırım, baby folder (yarım forma) aynı zamanda sırttan tutkal uygulaması ile çıkış ünitesinde bulunan üç ağızlı bıçak (rota schneider) sistemi ile komple hizmet veren bitmiş üründe saatte forma üreten son derece gelişmiş bir teknolojiye sahiptir. - HEIDELBERG M850B WEB HEAT-SET Dört double baskı ünitesinden oluşan aynı anda 16 sayfa ön 16 sayfa arka yüz toplamda 32 sayfa, saatte forma üretim yapabilen baskı makinesidir. Aynı zamanda uygun kağıt ölçülerinde A4 formatında 24 sayfa, A5 formatında paralel kırımda 64 sayfa, 16 sayfa tabloid, 8 sayfa A2 formatlarında üretim yapabilen bir makinedir. - HEIDELBERG M850C HEAT-SET Dört double baskı ünitesi 32 sayfa çeyrek kırımı aynı anda sırttan tutkal ve katlama çıkışında ki üç ağız bıçaklı kesim sistemi ile müşteriye makine ağzından bitmiş ürün teslimi özelliğine sahiptir. Saatte ki hızı formadır. Bu makinenin en büyük özelliklerinden biri de katlama çıkışında Muller Martini vivo marka paketleme sisteminin de bulunmasıdır. Semi Commercial (Yarı Ticari Baskı Makineleri) - 4x16 DAN OLUŞAN, 4 AYRI KULE 4 MAKİNE BASKI ÜNİTESİ Her bir kule bağımsız olarak, 4 adet 16 sayfadan oluşan, farklı işleri üretebilen aynı anda iki kuleyi birleştirerek 32 sayfa, üç kuleyi birleştirerek 48 sayfa, dördüncü kuleyi birleştirerek 64 sayfa çeyrek kırım, 32 sayfa tabloid kırım işi üretebilecek kapasiteye sahip bir makinedir. Toplamda ki bir ünitenin hızı saatte formadır. Bu makinenin en büyük özelliklerinden biri de kazan ölçüsünün 580 mm olmasıyla, A4 e alternatif ekonomik bir boyut yaratmasıdır. Yukarıdaki özelliklere sahip makinelerin ortak özelliği; bilgisayar destekli mürekkep ön ayarları, register kontrol ve ayar sistemleri, otomatik blanket yıkama sistemleri, otomatik kalıp değiştirme sistemleri, tutkal aplikasyon üniteleri, silikon aplikasyon üniteleri, merkezi sc ve mc otomatik boya pompalama sistemleri, tüm makineler de kalibre edilmiş ve müşterinin densitometrik değerlerine uygun fotoğrafların, baskı altı materyaline hatasız baskı yapabilen sistemleri ile ön plana çıkmaktadır. Tabaka (Sheet Fed) Baskı Makineleri - 720x1020 MM EBATLI 10 RENKLİ MAN ROLAND 710 (PERFEKTÖRLÜ SHEED FED BASKI MAKİNESİ) Makinekâğıt yükleme istasyonu hem tabaka ofset kâğıtları, aynı zamanda da bobinden tabakaya istenilen ölçüde baskı yapabilme özelliğine sahip olmasıdır. 10 renkli makine 60 gr 14

15 kâğıttan 400 gr kâğıda kadar baskı yapabilme imkânına sahiptir. 5+5 üniteden olma özelliği ise 4+4 pantone baskının yanı sıra 5. ünitelerde kreatif ekstra renkler basabilmesini gerçekleştirebilmektedir. Saatte tek yüz tabaka, perfektörlü tabaka basabilmektedir x1020 MM EBATLI HEIDELBERG (SHEET FED) BASKI MAKİNESİ Makinenin özelliği tabaka ofset kâğıtları tek yüz ön, tek yüz arka baskı sistemine sahip olmasıdır. 5 renkli makine 60 gr kâğıttan 400 gr kâğıda kadar baskı yapabilmektedir. 4 renk dışında ki bir ünite de ekstra (pantone) renkler basabilmektedir. - ROLAND RZK Özellikle şirketimiz bünyesinde basımı gerçekleştirilen, dergilerin kapak ve özel eklerin baskı üstü laminasyonunu yapan mat ve parlak laminasyon yapabilen bir makinedir. Mücellit Güçlü Baskı Sisteminin Karşılığı Güçlü bir mücellit bölümü gerektirmektedir. 5 adet Muller Martini Prima tel dikiş makineleri saatte forma tel dikiş yapabilme kapasitesine sahiptir. 2 adet Cmc ve Sıtma poşetleme, poşet içi promosyon ürünleri, yayın formaları ve insert formaları sayfa aralarına ürün ve ürünler atabilme kabiliyetine sahip makinelerdir. Yeni ilave olarak alınan Sıtma poşetleme sistemine bağlı olarak Domino bilgisayar destekli datadan inkjet kodlama yazılım sayesinde kişiye özel, adresleme uygulanabilmektedir. Muller Martini Trend Binder 26 istasyonlu hotmelt ve puremelt tutkal sistemini faklı kâğıtlara uygulayabilen, saatte adet hıza sahip iki adet Amerikan cilt makinesi mevcuttur. Fidia zarf yapma makinesi, birçok özelliğe sahip olan bu makine; davetiye zarfı, diplomat zarflar, dosya zarfları, renkli zarflar vb. birçok zarf çeşitleri üretmektedir. Bu makinelere bağlı olarak giyotin bıçakları, forma toplama makineleri, forma kırma makineleri, shrink naylon paketleme, streç film sarma makineleri, şerit sarma makineleri ile Euro palet kullanımıyla mükemmel bir şekil de müşteriye ürün sevkiyatı yapılmaktadır. Lojistik Nakliye-Ulaşım Vatan Ofset 20 Ton kapasiteli 2 adet tır, 3 adet 10 ton kapasiteli kamyonet, 2 adet nakliye minibüsü, 2 adet müşteri hizmet aracı, 2 adet motor kuryesi ile 7/24 saat Türkiye nin her noktasına hizmeti verebilen bir lojistik ağına sahiptir. Depolama İhraççı 10,311m² üretim holünde 1,500 m² lik deposu dahil olmak üzere barkot sistemi ile dış alım, stoklama, üretim içi sevk idare 500 ton kağıdı mürekkep ve diğer yan malzemeleri bünyesinde muhafaza edebilmektedir. İhraççı faaliyetlerini şirket merkezinin bulunduğu Sanayi Mah.1650 Sokak No: 2 Esenyurt İstanbul adresindeki m² lik kapalı alanda yürütmektedir. İhraççının satış gelirlerinin mal ve hizmet grupları bazında dağılımı aşağıda gösterilmiştir. ÜRÜN ÇEŞİTLERİNE GÖRE HASILAT (TL) /03/ İnsert/Kampanya Broşürü Dergi Kitap

16 Diğer Satışlar Genel Toplam Araştırma ve geliştirme süreci devam eden önemli nitelikte ürün ve hizmetler ile söz konusu ürün ve hizmetlere ilişkin araştırma ve geliştirme sürecinde gelinen aşama hakkında ticari sırrı açığa çıkarmayacak nitelikte kamuya duyurulmuş bilgi: Yoktur Başlıca sektörler/pazarlar: Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ihraççının bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi: Basım sanayi kökenlerini geleneksel matbaacılık faaliyetlerinin oluşturduğu önemli ve eski bir sanayi sektörüdür. Matbaacılık ile birlikte tarihte sağlanan önemli gelişmelerin ardından yaşanan sanayi devrimi sektörü küçük ölçekli matbaacılık işlerinden büyük ölçekli firmaların yer aldığı basım sanayine dönüştürmüştür. İmalat sanayinin önemli sektörlerinden biri olan basım sanayi günümüzde basım teknolojisinde ulaşılan seviyenin katkısı ile çok çeşitli basım işlevlerini ve işlerini kapsayan bir sanayi haline gelmiştir. Basım sanayi günümüzde bilginin dolaşımını hızlandırarak küreselleşmeyi desteklerken, ülkeler ve toplumlar arasındaki yakınlaşmayı da artırmaktadır. Basım sanayi yine bilgi toplumu ve teknolojinin yarattığı yeni koşullar içinde ve özellikle dijital eğilimleri karşısında kendini sürekli yenilemekte ve değişime uyum sağlamaktadır. Basım sanayi bir endüstri kolu olarak iktisadi faaliyetlerin içinde yer almakla birlikte, sosyal ve toplumsal açıdan da önemli katma değer yaratmaktadır. Basım sanayinin ürünleri toplumsal gelişim için gerekli en önemli unsurlardır. Matbaacılık tarihinin başından itibaren basım sanayinin varlığı toplumsal gelişime büyük katkı sağlamıştır. Bu itibarla basım sanayinin sayısal veriler ile ölçülebilen ekonomik katkılarının yanı sıra önemli toplumsal katkısı da bulunmaktadır. Basım sanayinin toplumsal katkısı günümüzde sanayinin üretim teknolojisindeki olağan üstü değişimlere rağmen artarak sürmektedir. TÜİK in Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri ciro büyüklüğü basım sanayinde faaliyet gösteren tüm firmaların ilgili yıl içinde yaptıkları yurtiçi ve yurtdışı mal ve hizmet satışlarının toplamı ile hesaplanmaktadır. Kod Ürün Açıklaması Kayıtlı Medyanın Basılması ve Çoğaltılması Gazetelerin Basımı Diğer Matbaacılık Basım ve Yayın Öncesi Hizmetler Ciltçilik ile İlgili Hizmetler Kayıtlı Medyanın

17 Çoğaltılması Tablo 84 : Basım Sanayi Ciro Büyüklüğü(Milyon TL) Kaynak: TÜİK Yıllık Sanayi ve Hizmet istatistikleri. (Http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1035) Basım sanayinde alt sektörlerin temel göstergelerdeki payları 2011 yılı itibariyle aşağıda sunulmaktadır. Buna göre girişim sayısı olarak en yüksek paya yüzde 87,9 ile diğer matbaacılık işleri alt sektörü sahip bulunmaktadır. Üretim değeri olarak en yüksek paya yüzde 85,0 oranı ile yine diğer matbaacılık işleri alt sektörü sahiptir. Basım sanayinde en yüksek katma değeri ise yüzde 82,9 payı ile yine diğer matbaacılık işleri alt sektörü yaratmaktadır. Basım sanayinde en yüksek yatırım yüzde 91,6 payı ile diğer matbaacılık işleri alt sektöründe yapılmaktadır. Grafik 15: Basım Sanayinde Üretim Değerlerine Göre Alt Sektör Gruplarının Payları (Yüzde, 2011) Kaynak :TÜİK. Türkiye nin Konumu Türk basım sanayi iş hacmi itibari ile Avrupa Birliği nde sekizinci büyük pazarıdır. Bununla birlikte sektör büyük ölçüde iç pazar odaklı gelişme göstermektedir. Potansiyelinin oldukça altındaki ihracatı ile dünya ihracatından sadece yüzde 0,2 pay almaktadır. Üretim Türk basım sanayi üretimde ileri teknolojiyi kullanmakta ve modern makine parkına sahip bulunmaktadır. Bu makine parkı rekabet avantajı sağlamaktadır. Ancak Türkiye üretim teknolojisinde dışa bağımlıdır. Üretim teknolojisine sahip ülkeler teknolojik ilerlemeler ile yüksek katma değer, verimlilik, etkinlik, ürün çeşitliliği, yenilikçilik gibi alanlarda rekabet avantajına sahip olurken Türkiye bu konuda teknoloji kullanımı ile izleyicisi ve uyarlayıcı olabilmektedir. Üretim maliyetleri açısından Türkiye gelişmiş ülkelere göre avantajlı, gelişen ülkelere göre ise dezavantajlı 17

18 konumdadır. Türkiye de enerji, işgücü, vergiler, ithalat (KKDF), çevre, çalışma hayatı gibi alanlarda ilave maliyet yaratan çok sayıda düzenleme, dolaylı vergi kesinti, fon vb. bulunmaktadır. Avrupa da yatırımların ve üretimin kaydığı Polonya, Çek cumhuriyeti, Slovakya gibi ülkelerde üretim koşulları daha rekabetçidir. Küresel eğilimler ile birlikte ölçeklerin büyüdüğü basım sanayinde Türkiye çoğunlukla küçük ölçekli bir sanayiye sahip bulunmaktadır. Kod Ürün Açıklaması Kayıtlı Medyanın Basılması ve Çoğaltılması Gazetelerin Basımı Diğer Matbaacılık Basım ve Yayın Öncesi Hizmetler Ciltçilik ile İlgili Hizmetler Kayıtlı Medyanın Çoğaltılması C İmalat Sanayi Pay(%) 1,09 1 1,11 1,14 1 0,85 0,93 Tablo 64: Basım Sanayi Üretim Değeri(Milyon TL) Kaynak : TÜİK.Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri. (Http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1035) Sektörde çok sayıda küçük ölçekli firma yer almaktadır yılında 99 çalışana kadar olan firmaların girişim sayısı içindeki payı yüzde 99,7 buna karşın cirodaki payları yüzde 74,9 dur. Sektörde 100 kişi ve üzerinde çalıştıran toplam 38 firma ise sektör cirosunun yüzde 25,1 ine sahiptir. Sektörde küresel alanda toplulaşma yanşamakta olup rekabet için ölçekler sürekli büyümektedir. Türkiye de ise ölçek ekonomisine sahip az sayıda firma yer almaktadır. Türk Basım Sanayinin Gelişimi Türk basım sektörünün bir sanayi niteliğinde gelişimi 1950 li yıllarda dönemin tipo teknolojisi kullanılarak başlamıştır li yılların başında çoğu küçük ölçekli 1000 e yakın basım sektörü işletmesi bulunmaktadır. Bu sayı 1960 yılında yaklaşık 1500 olmuş, orta ve büyük ölçekli işletmeler oluşmaya başlamıştır. Türk basım sanayinin gelişme sürecinde ikinci aşama 1960 lı yılların ortasında ofset teknolojisinin kullanılması ile başlamıştır yılına 18

19 gelindiğinde basım sektöründe yer alan toplam firma sayısı olmuştur. Bu firmaların adeti küçük firmalar 189 u ise orta ve büyük ölçekli firmalardır yılları arasında ise Türk basım yayım sanayisinde iki ana eğilim belirleyici olmuştur. Bunlardan ilki ofset teknolojisinin kullanımının daha yaygın hale gelmeye başlamasıdır. İkinci eğilim ise gelişmiş ülkelerde hızlanan teknoloji değişimi ve ofset teknolojisinin kullanımı ile ellerindeki mevcut çok geniş kapasiteli eski (tipo teknolojili) makinelerin gelişmekte olan ülkelere transfer edilmesi ile oluşmuştur. Bu çerçevede arasında sektörde faaliyet gösteren işletme sayısı hızla artmıştır. Sektörde faaliyet gösteren işletme sayısı 1980 yılında 3.391, 1985 yılında ise ye çıkmıştır yılına gelindiğinde firmanın u küçük ölçekli, 278 i ise orta ve büyük ölçekli işletmelerdir yılından itibaren Türk basım yayın sanayisi üçüncü önemli ve yeni bir gelişme aşamasına girmiştir. Bu yeni gelişme aşamasına geçiş de yine teknoloji odaklı olarak başlamıştır. Tipo teknolojisinden ofset teknolojiye yoğun bir geçiş başlamıştır. İşletme sayısı 1990 yılında e, 1995 yılında 6,269 a, 1997 yılında e ve 2002 yılında e yükselmiştir. Türk Basım Sektörüne ait SWOT analizi aşağıda bulunmaktadır. Güçlü Yönler Üretimde yüksek teknolojili makine parkının varlığı ve bu makine parkı ile yapılan üretim. Uzun yılların getirdiği üretim bilgisi ve tecrübesi. Modern üretim tesislerinin varlığı. Teknoloji faaliyetlerinde yüksek kaliteli ürün üretime kapasitesine sahip olunması. Türk basım sanayi rakipleri ile aynı kalitede ürünler üretebilmektedir. Ancak bunun sektör geneline yaygınlaşması gerekmektedir. Yeniliklere uyum ve uygulama becerisi de sanayinin güçlü yönlerindendir. Teknolojik gelişmeler yakından izlenmekte dinamik yapı ile yenilikler çok kısa sürede uygulanabilmektedir. Bu açıdan sürekli gelişme sergilenmektedir. Pazarlama ve satışta yükselen iç pazar ile gelişme potansiyeli yüksek olan pazarlara yakınlık Sanayinin bir diğer güçlü yönünü oluşturmaktadır. Zayıf Yönler Üretimde üretim teknolojisinde dışa bağımlılık, kayıt dışı üretim ve küçük ölçek ağırlıklı yapı Teknoloji faaliyetlerinde yeterli katma değerli ürün geliştirememek. Üretim teknolojisinde dışa bağlı olunması ile iç pazarın maliyet-fiyat odaklı talep yapısı katma değerli ürün geliştirmeyi sınırlamaktadır. Pazarlama ve satışta alıcı hakim iç piyasa maliyet-fiyat odaklı rekabet ve haksız rekabet zayıf yönleri oluşturmaktadır. Alıcı hakim piyasa nedeniyle yoğun bir fiyat rekabeti yaşanmaktadır. Bu nedenle oluşan maliyet-fiyat rekabeti içinde yoğun fiyat kırmaları yaşanmaktadır. Bazı alt baskı işlerinde yoğunlaşan kayıt dışı üretim ise önemli bir haksız rekabet yaratmaktadır. Finansman ve mali yapıda piyasa koşullarının yarattığı rekabet ortamında karşılaşılan düşük karlılık. Yüksek maliyet yapısı ile artan maliyetler karşısında piyasada oluşan fiyat rekabetinin düşük karlılık yaratması. Gelişmiş bölgelerde toplulaşmış olan basım sanayi için yeterli yatırım teşvikleri olmaması. İnsan kaynaklarında vasıflı ve vasıfsız iş gücü açığı, yeterli kalifiye işgücü bulunamaması ve çalıştırılamaması. Fırsatlar 19

20 Üretimde hızlı teknolojik gelişmeler ile rekabet gücünü artırma olanakları ve Avrupa da üretimin yeni ülkelere kayması. Türk basım sanayi teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek, uyum sağlayarak ve uygulayarak bu fırsattan azami ölçüde yararlanmaya çalışmaktadır. Avrupa da gelişmiş teknoloji ve üretim kapasitesine sahip basım sanayi yüksek maliyetler nedeniyle üretimini uygun yatırım ve üretim koşullarının olduğu ülkelere kaydırmaktadır. Türk basım sanayi bu fırsat iyi değerlendirmelidir. Teknoloji faaliyetlerinde ürün, hizmet ve süreçlerde inovasyon olanakları ile multi medya firmalarının ortak baskı/internet/sosyal medya uygulamalarının yarattığı yeni iş fırsatları. Pazarlama ve satışta ihracat olanakları, gelişen ülke pazarları, Türkiye nin artan ihracatı ile ambalaj etiket baskıları alanında oluşan potansiyel, genç nüfus ve yükselen iç pazar. İhracat basım sanayi için önemli bir olanak sunmaktadır. Fazla kapasite ihracat ile değerlendirilebilecektir. İhracatta hızlı bir gelişme potansiyeli bulunmaktadır. Yakın ve komşu pazarlar ihracat için önemli bir açılım potansiyeli taşımaktadır. En hızlı büyüyen iş alanı olan ihracat ve perakende sektörlerinin uzun vadeli hedefleri ile hızlı büyüme potansiyeli olan ambalaj ürünleri alt sektöründe fırsatlar bulunmaktadır. Genç nüfus ve kentleşme, kişisel gelir arışları ile desteklenen yükselen iç pazar fırsatlar sunmaktadır. Tehditler Hammadde ve girdilerde kağıt ve ara girdilerde kalitesiz ve standart dışı ürünlerin kullanımı ile oluşan haksız rekabet, böylece bozulan ürün imajı ve tüketici sağlığının bozulması riskleri. Girdilerde dışa bağlı kalınması da tehdit oluşturmaktadır. Dünya da ara girdi üreticileri konsolide olmaktadır. Yurtiçinde aracılar azalmaktadır ve dünyada oligopol bir piyasaya yaklaşılmaktadır. Üretimde teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme ile birlikte geleneksel matbaa işlerinde daralma. Basım sanayinde oluşan kapasite fazlası. Yüksek enerji maliyetleri.arz-talep dengesizliği. Fazla kapasitenin piyasada bozucu etki yapması. Teknoloji faaliyetlerinde araştırma geliştirme altyapısının sınırlı olması, yeterli eko sistemin oluşmaması, piyasa talebinin ARGE faaliyetlerini tetiklememesi ile oluşan sınırlı araştırma ve ürün, geliştirme faaliyetleri. Ölçeklerin ve karlılığın ARGE için yeterli olmaması. Pazarlama ve satışta pazarda basılı medya ve görsel talebinin azalması. Düşük üretim maliyetleri ve ürün fiyatları ile Çin, Güney Doğu Asya ve Afrika ülkelerinin rekabet baskısı. Ticari matbaacılık ve yayıncılıkta daralan pazar. Finansman ve mali yapıda maliyetleri arttıran ilave yükler tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Yüksek enerji maliyetleri, işgücü üzerindeki yükler, kesinti ve vergiler, KKDF uygulamaları, iletişim vergileri vb. İnsan kaynaklarında meslek liselerine talebin azalması ve meslek lisesi mezunlarının sektörde çalışmak istememesi. Sektörün geçmişinde oluşan usta-çırak ilişkisi ile insan kaynağı artık yetişmemektedir. Mesleki eğitim sağlayan liselere talep azalmaktadır. Mesleğin eğitimini gören mezunlar ise sektörde çalışmak istememektedir. Piyasa ve sektör koşulları içinde sanayinin tehlikeli işler yönetmeliği kapsamında yer almaya devam etmesi, yeni iş sağlığı ve güvenliği yasası ile getirilen düzenlemelerin yarattığı ilave yükler, fikri mülkiyet haklarının yeterince korunamaması ile oluşan korsan basım faaliyetleri. Çalışma hayatında yeşil kart, işsizlik sigortası ve sosyal yardım uygulamalarının işgücünü ve çalışmayı caydırması ve giderek işgücü açığı yaratması. 20

21 İhraççının SWOT Analizi Güçlü Yönler: Vatan ofset, gerek endüstriyel matbaa sektöründe m2 lik üretim holüyle geniş ve hızlı iş hacmine sahip olması ile gerek endüstriyel matbaa hizmetleri hariç düz ofset, tabaka, mücellit gibi büyük küçük her müşteri kategorisine hizmet vermesiyle, gerekse müşteri kitlesi tarafından bilinmekle birlikte, müşterileri ile uzun yıllara dayalı ilişkisi ve özel sektörde bulunan çoğu mağazacılık ve basın-medya sektöründe öncü firmalarla yapılan anlaşmaları ile büyüyen bir müşteri gamı bulunmaktadır. Vatan ofset, makine parkurunun genişliği, profesyonel ekibi ve firmalar için çok önemli olan zaman yönetimini en iyi şekilde yapmasından kaynaklı olarak sektörde tercih edilen firmalar arasında yer almaktadır. Vatan ofset, lojistik alanında da Türkiye nin 640 noktasına ürün teslimatı ile birlikte müşteriye sınırsız hizmeti ulaşım sağlamaktadır. Bunun yanında, makine ve insan gücünü fiyat politikasına yansıtarak piyasada rekabetçi fiyatlar verebilme gücüne sahiptir. Vatan ofset, endüstriyel matbaa alanında ki başarısını, 72 yıllık bilinirliği ve ortakların 43 yıllık deneyimi kullanılarak girdiği tüm ihalelerden zaferle çıkması, rakip oyuncuları geride bırakarak ispatlamaktadır. Firma, ESP muhasebe yazılımını kullanarak kendi kendini denetleme politikasını ilke edindiğini göstermektedir. Bunun yanı sıra, ilgili yazılımın müşteri takip ve raporlamaya da destek vermesi, müşteri analizlerinin doğru yapılmasına, doğru fiyatlamalara sonucunda kar analizlerinin profesyonel bir şekilde takibine yardımcı olmaktadır. Vatan ofset, yapmakta olduğu ve yapacağı makine yatırımları ile müşterilerine verdiği hizmeti arttırmakta ve arttırmaya devam etmektedir. Firma, deneyimi sayesinde müşterilerini daha karlı baskı tekniklerini sunarak, çeşitli projeler de yapmaktadır. Bu da kazan-kazan mantığını ortaya çıkartmaktadır. Zayıf Yönler: Firma, ihale usulü çalıştığından ve büyük oyuncuların ihale bitiş sürelerinin 3 ile 5 yıl arasında değişmesinden dolayı, müşteri kazanımı kısıtlı olmaktadır. Makine alımları, yüksek oranda yurtdışına bağımlı olduğundan ve gümrük işlemlerinin uzun sürmesinden dolayı geç kalınması bazı iş kabullerinin gecikmesine neden olmaktadır. Mal tedariği döviz üzerinden olmasından dolayı kur artış-azalışları firma maliyetini doğrudan etkilemektedir. Fırsatlar: Piyasada Zincir Mağazalarının artması iş potansiyelinin artmasını sağlayacaktır. Türkiye de görsel olan insert-broşürlere ilgiden dolayı firmaların tirajları arttırarak siparişlerin artması öngörülmektedir. Basın- Medya sektöründe ki büyük oyuncuların kendi uhdelerinde yaptıkları matbaa işlerini ham madde, personel maliyeti, depo ve yer temini giderlerinden dolayı bünyelerinden çıkartmaları sektöre de ki tirajları yükseltecektir. Tehditler: 21

22 Türkiye piyasası politikaya bağımlı olmasından dolayı herhangi bir olumsuzluk durumunda tirajları etkilemesi sektör için tehdit teşkil etmektedir. Avrupa piyasalarının negatif hareketlerinden dolayı kurlarda ki dalgalanma, sektörde hammadde fiyatlarını doğrudan etkilemektedir İhraççının rekabet konumuna ilişkin olarak yaptığı açıklamaların dayanağı: İstanbul Sanayi Odası 2015/4001 Nolu Raporu (http://www.iso.org.tr/haberler/etkinlikler/isokagit-kagit-urunleri-ve-basim-sanayi-sektor-raporunuacikladi/?aspxautodetectcookiesupport=1) TÜİK İstatistikleri (http://www.tuik.gov.tr/pretablo.do?alt_id=1035) 7. GRUP HAKKINDA BİLGİLER 7.1. İhraççının dahil olduğu grup hakkında özet bilgi, grup şirketlerinin faaliyet konuları, ihraççıyla olan ilişkileri ve ihraççının grup içindeki yeri: İhraççı ortaklarından Fulya KAVAK ın %100 ortak olduğu şirket Marsaş Baskı ve Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş. firması Vatan Ofset firmasının da %15 ne sahip olup, inaktif bir firmadır. Ailenin ortak olduğu başka şirket bulunmamaktadır İhraççının grup içerisindeki diğer bir şirketin ya da şirketlerin faaliyetlerinden önemli ölçüde etkilenmesi durumunda bu husus hakkında bilgi: Yoktur. 8. EĞİLİM BİLGİLERİ 8.1. Bağımsız denetimden geçmiş son finansal tablo döneminden itibaren ihraççının finansal durumu ile faaliyetlerinde olumsuz bir değişiklik olmadığına ilişkin beyan: Vatan Ofset, bağımsız denetimden geçmiş son finansal tablo tarihi olan ten itibaren Şirket in finansal durumu ve faaliyetlerinde olumsuz bir değişiklik olmadığını beyan eder İhraççının beklentilerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler, talepler, taahhütler veya olaylar hakkında bilgiler: Yoktur. 9. KÂR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ 9.1. İhraççının kar beklentileri ile içinde bulunulan ya da takip eden hesap dönemlerine ilişkin kar tahminleri: Yoktur İhraççının kar tahminleri ve beklentilerine esas teşkil eden varsayımlar: Yoktur. 22

23 9.3. Kar tahmin ve beklentilerine ilişkin bağımsız güvence raporu: Yoktur Kâr tahmini veya beklentilerinin, geçmiş finansal bilgilerle karşılaştırılabilecek şekilde hazırlandığına ilişkin açıklama: Yoktur. 10. İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İhraççının genel organizasyon şeması: İdari yapı: 23

24 İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi: Yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır: Adı Soyadı Fulya KAVAK Sidar TUNCA Kürşat Semih ŞİŞMAN Levent Eşref UZUNOĞLU Görevi Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Yönetim Kurulu Üyesi Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Yönetim Kurulu Üyesi Görev Süresi / Kalan Görev Süresi 3 Yıl / 2 Yıl 9 Ay 3 Yıl / 2 yıl 9 Ay 3 Yıl / 2 yıl 9 Ay 3 Yıl / 2 yıl 9 Ay Sermaye Payı (TL) (%) , ,13 0,00 0 0,00 0 İhraççının yönetim kurulu üyeleri tarihli olağan genel kurulda seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu üyelerinin ihraççı dışında yürüttükleri görevler: Ortaklık Adı, Soyadı Şirket Unvanı Görevi Payı (%) Fulya KAVAK Marsaş Baskı ve Amb.San.Tic. A.Ş. Ortak 100 Sidar TUNCA Tunca Hukuk Bürosu Avukat 100 Sidar TUNCA Tunca Danışmanlık Ltd.Şti Danışman 100 Levent Eşref UZUNOĞLU TEB Pazarlama Yöneticisi Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi: Yoktur. Durumu Devam Ediyor Devam Ediyor Devam Ediyor Devam ediyor. Adı Soyadı Görevi Son 5 Yılda İhraççıda Sermaye Payı Üstlendiği Görevler (TL) (%) Ali Osman ALTINÇEKİÇ Genel Müdür Genel Müdür Yrd. - - Güldem ŞIK Finans Direktörü Yusuf YÜCE Mali İşler Müdürü Mali İşler Müdürü Son 5 yılda, ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni 24

25 kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi: Adı Soyadı Fulya KAVAK Sidar TUNCA Kürşat Semih ŞİŞMAN Levent Eşref UZUNOĞLU Ali Osman ALTINÇEKİÇ Güldem ŞIK Yusuf YÜCE Görevi Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Finans Direktörü Mali İşler Müdürü Yukarıda isimleri bulunan, yönetimde söz sahibi olan yöneticiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunmamaktadır Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelin ihraççıya karşı görevleri ile şahsi çıkarları veya diğer görevleri arasında bulunan olası çıkar çatışmaları hakkında bilgi: Yoktur. 11. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI İhraççının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımları: Denetim Komitesi Denetimden sorumlu komite oluşturulmamıştır. Riskin Erken Saptanması Komitesi 25

VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan başvuru incelenmekte olup, iş bu İhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun onayını takiben kesinleşen

Detaylı

VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Özet

VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Özet VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 30.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 22/05/2015 tarih ve 13/635 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 05/06/2014 tarih ve 17/549 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

İhraççı Bilgi Dokümanıdır

İhraççı Bilgi Dokümanıdır MÜREKKEP MATBAACILIK MEDYA BASIM RADYO VE TELEVİZYON İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca /.../.. tarihinde onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI

İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI Varantlar Sertifikalar Senetler İçin Deutsche Bank AG Londra Şubesi nden ( Deutsche Bank veya İhraççı ) İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca

Detaylı

İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI

İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI Varantlar Sertifikalar Senetler İçin Deutsche Bank AG Londra Şubesi nden ( Deutsche Bank veya İhraççı ) İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca

Detaylı

İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI

İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI Varantlar Sertifikalar Senetler İçin Deutsche Bank AG Londra Şubesi nden ( Deutsche Bank veya İhraççı ) İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca... tarih ve... sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır 1 İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca...

Detaylı

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca... tarih ve.. sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

Abkay Grup Klima Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı

Abkay Grup Klima Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan başvuru incelenmekte olup, iş bu İhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun onayını takiben kesinleşen

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır. Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 21.11.2013 tarih ve 38/1230 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç

Detaylı

27/HA-554 09/6/2014 Lider Faktoring Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı

27/HA-554 09/6/2014 Lider Faktoring Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı 27/HA-554 09/6/2014 Lider Faktoring Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 05/06/2014 tarihinde onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası

Detaylı

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı (TASLAK)

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı (TASLAK) BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı (TASLAK) Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca /.../205 tarihinde onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı,

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.. tarih ve sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına

Detaylı

İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı Kurulca onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. ING Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı

İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı Kurulca onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. ING Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı Kurulca onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. ING Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca... tarih ve... sayı ile

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır. Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 21.11.2013 tarih ve 38/1230 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 10/09/2014 tarih ve 27/901 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 10/09/2014 tarih ve 27/901 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca... tarih ve.sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma

Detaylı

İHRAÇÇI BİLGİ DÖKÜMANI

İHRAÇÇI BİLGİ DÖKÜMANI İHRAÇÇI BİLGİ DÖKÜMANI Varantlar Sertifikalar Senetler İçin Deutsche Bank AG Londra Şubesi nden ( Deutsche Bank veya İhraççı ) İHRAÇÇI BİLGİ DÖKÜMANI Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca

Detaylı

ING Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

ING Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır ING Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca... tarih ve... sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 150.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI 1 Best İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME 2014 1 GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş İzahname (Bu izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından

Detaylı

Abkay Grup Klima Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Özet

Abkay Grup Klima Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Özet Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan başvuru incelenmekte olup, iş Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun onayını takiben kesinleşen Özet ayrıca ilan edilecektir.

Detaylı

Bu izahname Taslak İzahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan kayda alma başvurusunun incelenmekte olduğu, izahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu

Bu izahname Taslak İzahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan kayda alma başvurusunun incelenmekte olduğu, izahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu Bu izahname Taslak İzahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan kayda alma başvurusunun incelenmekte olduğu, izahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı ve Sermaye Piyasası

Detaylı