Bu rapor, 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası'nın 3. maddesi uyarınca hazırlanmıştır. 13 Kasım, Raporu Hazırlayan Denetim Ekibi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu rapor, 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası'nın 3. maddesi uyarınca hazırlanmıştır. 13 Kasım, 2013. Raporu Hazırlayan Denetim Ekibi"

Transkript

1 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı SSSA Y AAY TTA YIIIŞ ŞŞT Y AAYY SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DENETİM RAPORU MD 14/ Kasım, 2013 KKTC Kalkınma Bankası 2010 Mali Yılı Hesaplarına İlişkin Dene m Raporu Rapor: 26 Sayfa

2 Bu rapor, 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası'nın 3. maddesi uyarınca hazırlanmıştır. 13 Kasım, 2013 Raporu Hazırlayan Denetim Ekibi Kıdemli Denetçi Ece ÇELİKDAL Denetçiler Duycan GEYLAN Yankı DENİZSEVER Refet ÇAĞIN Bu rapora Sayıştay Başkanlığının adresinden ulaşılabilir.

3 İÇİNDEKİLER ÖZET Denetim Görüşü Denetim Bulguları Özeti: Öneriler: GİRİŞ Finansal Raporlama ve Muhasebe Politikaları: İç Kontrol ve İç Denetim BULGULAR ÖNEMLİ BULGULAR: Tahvil Alma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi: Yasal Takibe Aktarma Sürecinde Gecikme: Envanter Kaydının Olmaması: Hak Edişe Göre Kredi Kullandırılması Aşamasında Yetersiz Kontrol: Bilgisayar Destekli Muhasebe Sistemi Yetersizliği ve Kayıtların Elde Tutulması: DİĞER BULGULAR: Tahsilat Kayıtlarının Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Uygun Olarak Tutulmaması: Kasa Hesabı kaydının tutulmaması Alınan Çekler Hesabının Çalıştırılmaması: Kredi Kullandırımında Yeterli Teminat Alınmaması: Kredi Kullandırımında Yasa ve Tüzüklere Aykırılık: Amortisman Hesaplamalarında Yanlış Oranın Kullanılması: Bankalar Hesap Alanı Uyuşturmasında Dönemsellik İlkesine Aykırılık: Hatalı Faiz ve Reeskont Hesaplaması: Hatalı Döviz Kurunun Kullanılması: Tahakkuk Ettirilmeyen Faiz Geliri: İştirakler Hesabının Hatalı Olması: Dövizli Krediler Kur Farklarında Sınıflandırma Yapılmaması: Genel Kurulun Düzenli Olarak Toplanmaması:... 22

4 ÖZET Sayıştay Başkanlığı nın tarafımıza tevdi etmiş olduğu görev doğrultusunda Kalkınma Bankası na ait 2010 mali yılı hesaplarına ilişkin mali denetim tarafımıza sunulan kayıt, bilgi ve belgeler ışığında örnekleme ve analitik prosedür yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 1. Denetim Görüşü a. Mali Tablolarla ilgili Denetim Görüşü: Kalkınma Bankası nın 2010 mali yılına ilişkin bilanço ve karzarar tablosu incelenmiştir. Denetim sonucunda, mali tabloları olumsuz etkileme riski taşıyan önemlilik seviyesinin altında hatalar olmakla birlikte, hesapları doğrudan etkileyen önemlilik seviyesi üzerinde hata olmadığı, mali tabloların Kalkınma Bankası nın 31 Aralık 2010 tarihindeki finansal durumunu, faaliyet sonuçlarını ve nakit akışlarını genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uyumlu olarak doğru ve açık bir biçimde yansıttığı sonucuna varılmıştır. b. Yasallıkla ilgili Denetim Görüşü: Aşağıda özeti verilip, denetim bulgularında ayrıntılı olarak izah edilen ve ilgili mevzuata aykırı oldukları tespit edilen uygulamalardan dolayı Bankanın faaliyetlerine şartlı görüş verilebileceği sonucuna ulaşılmıştır. 2. Denetim Bulguları Özeti: a yılında KKTC de faaliyet gösteren toplam 23 bankadan 10 bankanın 2010 mali yılı için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası ndan toplam ,49 TL tutarında tahvil almakla yükümlü oldukları halde toplam ,82 TL lik tahvil aldıkları, dolayısıyla ,67 TL tutarında eksik tahvil alındığı ve 454/1992 sayılı yasanın 16. ve 37. maddelerine aykırı davranıldığı, b. Dünya Matbaacılık Ltd. ye banka kaynaklı sanayi yatırım kredisinin, makine teminatı karşılığı kullandırılması esnasında, aynı amaca yönelik sunulan belgelerle ilgili Banka tarafından yeterli bir araştırma yapılmadan kredinin sağlandığı, c. Banka nın vadesi geldiği halde ödenmeyen kredi taksitlerinin yasal takibe aktarımlar konusunda mevzuata uygun hareket etmediği, d. Yönetim Kurulu nun K/171/08 nolu kararı ile Yeşilırmak Turizm ve Yatırım Şti Ltd ye yeterli teminat sunulması karşılığında, USD tutarında yatırım kredisi kullandırılmasına onay vermesine karşın, teminatın USD değerinde olduğu ve kredinin kullandırılması aşamasında Kalkınma Bankası Kredilendirme Kriter ve Prensipleri nde belirtilen (kullandırılacak kredinin 1.30 katı) orana bağlı olarak teminatın yetersiz kalacağı, 1

5 e. Devlet Planlama Örgütünce Bumerang Travel Club Ltd. e verilen 032(RR) Yatırım Teşvik Belgesinin Özel Şartlar başlığı altındaki 6. maddesine göre şirkete kredi tahsis edilmediği ve edilmeyeceği şeklinde şartı bulunmasına ve Bakanlar Kurulu ile Bankanın belirlediği kredilendirme kriterlerine aykırı olmasına rağmen, Kalkınma Bankası tarafından söz konusu şirkete bitmiş olan bir proje için kredilendirilme yapıldığı, f. Gelir ve Vergi Dairesi Yıpranma Payları Tebliği nde belirlenen sektörlere göre uygulanacak amortisman oranları doğrultusunda, binalar için %3 amortisman oranı ayrılması gerekirken, %4 oranı kullanılarak hatalı uygulama yapıldığı, tespit edilmiştir. 3. Öneriler: a. 45/1992 sayılı Kalkınma Bankası Yasası nın 16(2) maddesi kuralları bağlamında Tahvil Alma yükümlülüğünü yerine getirmeyen bankalar için 37. maddede belirtilen cezai müeyyidenin çalıştırılması gerekmektedir. b. Tespit edilen hak edişler ile sunulan ekspertiz raporlarındaki yetersizliğin önüne geçmek ve iç kontrolleri güçlendirmek adına kredilere konu olan gümrük belgeleri dahil tüm teyit edici evrakların kontrolden geçirilmesi ayrıca Bankaca da yerinde kontrol yapılması gerekmektedir. c. Kalkınma Bankası nın problemli krediler için Krediler Tüzüğü nün 18. maddesinde yer alan hükme istinaden hareket etmesi gerekmektedir. Kullandırılan kredilerin tahsilatlarındaki gecikmelerin takibinin sağlıklı olarak yapılabilmesi için, ödeme tarihi baz alınarak kredi müşterilerinin listeleneceği ve takibinin yapılacağı bir sistem oluşturulmalıdır. d. Teminatlar Kalkınma Bankası kredilendirme kriter ve prensipleri bağlamında belirlenen oranlar çerçevesinde alınmalıdır. e. Her yıl onaylanan ve kullandırılan krediler değerlendirilmeli ve ortaya çıkan hatalar zamanında tespit edilip düzeltilmelidir. f. İşlemlerin ilgili mevzuat doğrultusunda yapılmasına özen gösterilmelidir. 2

6 1. GİRİŞ Kalkınma Bankası na ait 2010 mali yılı tablolarındaki hesaplar baz alınarak belirlenen hesap alanlarından 11 tanesi için örnekleme ve 1 hesap alanı için ise analitik prosedür yöntemi kullanılarak denetim yapılmıştır. Kalkınma bankasına ait denetim 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası uyarınca gerçekleştirilmiştir. Bu denetim, Kalkınma Bankası nın tarihli bilanço ve kar/zarar tablolarının güvenilirliğini ölçmek ve banka faaliyetlerinin mevzuata uygun yapılıp yapılmadığını değerlendirmek için yapılmıştır. 1.1 Finansal Raporlama ve Muhasebe Politikaları: Kalkınma Bankası Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan 2010 mali yılı raporunda; KKTC Kalkınma Bankası mali tablolarının Fasıl 113 Şirketler Yasası hükümlerinin Bankacılık ile iştirak eden şirketler için yetkili kıldığı tarzda ve usulüne göre hazırlanmış ve bir önceki hesap dönemi ile tutarlı bir şekilde uygulanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansıtıldığı belirtilmiştir. 45/1992 sayılı KKTC Kalkınma Bankası Yasası nın 3. maddesine göre Kalkınma Bankası Limited Şirket statüsünde kamu tüzel kişiliğine haiz bir Banka olarak kurulmuştur. Ancak bu Yasanın 36(1) maddesi bağlamında Bankaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankalar Yasası ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Yasası Kuralları uygulanamayacağı, 36(2) maddesinde ise yasada açık olarak kural bulunmayan konularda, o konu ile ilgili Şirketler Yasası hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Banka faaliyet amacı doğrultusunda; 45/1992 sayılı Yasa nın 5. maddesiyle kredi açmak, tahvil satın almak ve/veya çıkarmak (devlet kefaletli), diğer bankalardan mevduat kabul etmek, kredi müşterilerine hesap açmak, senet ve vesikaları reeskont ettirmek ve/veya Merkez Bankasının sunduğu senet ve vesikaları reeskonta kabul etmek, kredilerle ilgili rehabilitasyon, konsolidasyon, bonifikasyon yapmak, amacını gerçekleştirmede yardımcı her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlemleri yapmak şeklinde bankacılık fonksiyonunu yerine getirmekle yükümlü kılınmıştır. Diğer yandan ise 39/2001 sayılı Bankalar Yasası nın 44. maddesinde mevduat toplamayan kalkınma ve yatırım bankaları sınırlanmış olmasına rağmen; Banka nın amacı doğrultusunda gerçekleştirdiği işlemleri kayıt altına alırken; Merkez Bankası Tebliği ve kendi yasasında belirtilen kuralları uyguladığı görülmüştür. Dolayısıyla bu durum da muhasebe politikalarına yansımaktadır. 1.2 İç Kontrol ve İç Denetim Yapılan denetim sonucunda Kalkınma Bankası nın iç kontrol mekanizmasının etkin olmadığı tespit edilmiştir. İç kontrolün bazı alanlarda etkin çalışmaması, hataları önlemede Banka nın yetersiz kaldığı anlamına gelmektedir. Banka nın muhasebe biriminde yapılan bazı işlemlerin iç kontrole tabi olmadığı belirlenmiştir. 3

7 Ayrıca, Kalkınma Bankası Denetleme Kurulu tarafından yerine getirilen iç denetim sonucunda, Kurul tarafından hazırlanan 2010 mali yılı raporunda denetimin genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Halbuki Raporumuzun Bulgular bölümünde de izah edildiği gibi bu ilkelere riayet edilmeden yapılan işlemlerin söz konusu olduğu tespit edilmiştir. Nitekim Denetleme Kurulu üyelerinden biri ile yapılan yüz yüze görüşmede bu durum kabul edilmiş ve denetimlerin, ihbar ve/veya şikayet üzerine yapıldığı tarafımıza aktarılmıştır. İç kontrol ve iç denetim birbirinden farklı, ancak birbirini tamamlayan iki kavram olarak değerlendirilmelidir. Banka içi kontrollerin yerindeliği ve yeterliliğinin değerlendirilebilmesi için iç denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir. 2. BULGULAR Denetim planı hazırlanırken; Finansal tablolara olabilecek etkisi belirlenmiş ve denetim sürecinde bu konuların nasıl ele alındığı EKA da sunulan Hataya Sebep Olabilecek Önemli Riskler tablosunda açıklanmıştır. Denetimde tespit edilen bulgular uluslararası standartlara göre kuruma yarattıkları/yaratabilecekleri sorunlar önemlilik düzeyleri baz alınarak önemli bulgular ve diğer bulgular şeklinde iki kısma ayrılarak raporlanmıştır. 2.1 ÖNEMLİ BULGULAR: Tahvil Alma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi: Bulgu: Kalkınma Bankası Yasası nın 16(2)(A) maddesinde yer alan; Bankalar taahhütlerine karşılık bulundurmaları gerekli yüzde on disponibilitenin iki puanlık kısmı için devlet garantili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası tahvili almak zorundadırlar hükmüne karşılık, Merkez Bankası bankaların 2010 mali yılında almak zorunda oldukları toplam ,24 TL lik devlet garantili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası tahvilleri olduğunu Kalkınma Bankası na tarih ve BHM2010/593 sayılı yazı ile bildirmiştir. Merkez Bankası nın bildirimine göre, 2010 yılında KKTC de faaliyet gösteren toplam 23 banka bulunmaktaydı. Yapılan denetimde bu bankaların 13 nün yükümlülüğünü yerine getirdiği, 10 bankanın ise taahhütlerine karşılık almak zorunda olduğu toplam ,49TL lik tahvil miktarı yerine, ,82 TL lik tahvil aldığı ve bu nedenle, toplam ,67 TL meblağ tutarında eksik tahvil aldığı tespit edilmiştir. (Tablo 1) 4

8 TABLO 1 Eksik Tahvil Alan Bankalar Alınması Gereken Kalkınma Bankası Tahvili Alınan Tahvil Alınmayan Tahvil K.T. Koop.Merkez Bankası Ltd , , ,78 Limasol T.Koop.Bankası Ltd , , ,18 Asbank Ltd , , ,83 K.İktisat Bankası Ltd , , ,60 Artam Bank Ltd , ,25 21,45 Akfinans Ltd , , ,65 Universal Bank Ltd , , ,64 K. Continental Bank Ltd , , ,74 Viya Bank Ltd , , ,94 T.Ekonomi Bankası AŞ , , ,86 TOPLAM , , ,67 Banka İçin Risk: Bankaların almak zorunda olduğu tahviller Kalkınma Bankası na kendi kaynağıyla kredi kullandırabilmesi açısından önemli bir finansman kaynağı yaratmaktadır yılında alınan tahviller ile kullandırılan kredilerin oranına bakıldığında tahvillerin banka kaynaklı kredilerin kullandırılmasında büyük bir orana sahip olduğu görülmektedir. Bankalar tarafından alınan tahvil miktarının yükümlülüklerine göre eksik olması, Kalkınma Bankası nın kendi kaynağıyla kullandırabileceği kredi miktarında aynı oranda azalmaya yol açacağı düşünülmektedir. Banka Yönetiminin Cevabı: Bankaların tahvil alma mükellefiyetlerine karşılık zaman zaman aksamaların olduğu ve bazı bankaların eksiklerini tamamlamakta gecikmeli davranmakla birlikte Bankamızca yazılı ikazlar yapılmaktadır. Aynı şekilde 2012 yılı verilerine baktığımızda Bankaların toplam taahhütleri TL iken toplam Tahvil mevcudu TL karşılığıdır. Buna göre Tahvil alınması yönünde iyi bir gelişme olduğu söylenebilmektedir. Ayrıca, Bankamız tarafından düzenlenen Tahviller yasa gereği 1 yıl vadeli olup vade sonunda ilgili Bankanın taahhüt ve mevcutlarına göre yenilenme işlemleri yapılmaktadır. Her Tahvil in düzenlenme tarihine göre ilgili mali dönem sonunda reeskont ayrılmak sureti ile Kar/Zarar tablosu ve Bilanço ya yansıtılmaktadır Bu başlık altında dahil olan ancak 2Önemli Bulgular başlığı altında 4Muhasebe çerçevesinde belirtildiği şekliyle Tahviller haricindeki tüm işlemlerde tahakkuk esası kullanıldığı tespit edilmiştir. şeklindeki ifadeye itiraz edilmiş ve Tahakkuk sisteminin Tahvillerde de kullanıldığı vurgulanmıştı. Buradaki ifadenin Bankaların toplam yükümlülüğü 5

9 içerisinde bulunduğu halde Bankalar tarafından ilgili mali dönemde alınmayan Tahvil miktarlarının Bilançoda yer almadığının vurgulandığı ifade edilmiştir. Böyle bir durumda ise Bilanço Aktif ve Pasiflerinin ayni ölçüde artırılmış olacağı, Gelir Gider tablosunda değişiklik olmayacağı tarafımızdan belirtilmiş ve alınmayan Tahvil miktarlarının Faaliyet Raporlarında Bilanço dip notları olarak gösterilmesi yönünde mutabakata varılmıştır. Ayrıca, ilgili dönem Müdürü Sayın Ahmet Ataner ile Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer A. Köseoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Aziz Kalçay ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ertan Tosun, Sayın Atilla Süren, Sayın Dr. Zeki Çiftçi, Sayın Kayhan Sonsal, Sayın Münür Doratlı ya disponibilite cetveline göre bankaların almak zorunda oldukları Kalkınma Bankası Tahvil miktarını almayan bankaların uyarılmaması ile Kalkınma Bankası Yasası nın 37. maddesinin çalıştırılmaması hususlarındaki gerekçelerinin nedeni sorulduğunda; dönem Müdürü nün tarihli yazısında, söz konusu tahvillerin çok büyük kısmının ödendiği, geriye kalan bakiye kısmının ise bilahare tahsil edilmekte olduğu için Yönetim Kurulunun bankaların cezalandırılması hususunda hiçbir karar üretmediği belirtilmiştir; Yukarıda belirtilen Yönetim Kurulu üyeleri ise konunun gündemlerine getirilmediğinden dolayı herhangi bir malumatlarının ve sorumluluklarının bulunmadığını tarih ve KBA16/ sayılı ortak cevaplarında ifade etmişlerdir. Değerlendirme ve Riske Hitap Eden Öneri/Öneriler: Banka Yönetiminin cevabında; 2012 yılı verilerinde bankaların yükümlülüklerini yerine getirme hususunda iyileştirmelerin olduğu vurgulanırken aslında 2012 yılı için de alınan eksik tahvil miktarlarının söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. 45/1992 sayılı Kalkınma Bankası Yasası nın 27. maddesi hükmü uyarınca Bankaya kaynak sağlanması için gerekli tedbir ve kararların üretilmesinde yetkili kılınan Yönetim Kurulunun iş programlarını ve finansman planlarını onaylayacağı, izleyip, gerektiğinde değiştirebileceği ve sonuç olarak da bilançoyu onaylayarak Genel Kurula götürmekle yükümlülüğünün bulunduğu açıktır. Dolayısıyla, Yönetim Kurulunun önemli görevleri arasında yer alan bu hususun, ciddiye alınması, bu bilgilerin sürekli olarak bilgisine getirilmesi ve kaynağın sağlanabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması önem arz etmektedir. Taslak Denetim Raporunun Banka ya iletilmesinin akabinde Kalkınma Bankası Müdürü Sayın Ercan İbrahimoğlu tarih ve KB: /A16/ sayılı yazısında tarihi itibarı ile tahvil alma mükellefiyetleri bulunan bankaların yükümlülüklerini yerine getirmeyen on dört bankaya mükellefiyetlerini yerine getirmeleri için bildirimde bulunulduğunu, bu bankalardan 7 sinin mükellefiyetlerini yerine getirdiği, geriye kalan 7 Bankanın ise tahvil alma mükellefiyetlerini yerine getirmediği ve bu nedenle tekrardan ilgili bankalara uyarı yazıları gönderildiği belirtilmiştir. Aynı yazıda konunun Yönetim Kurulu gündemine taşındığı, Yönetim Kurulu nun ise 45/1992 sayılı Kalkınma Bankası Yasası nın 28. maddesi uyarınca Genel Müdür tarafından söz konusu işlemlerin yürütülmesi gerektiği ve bunun için bir karar üretilmesine gerek görülmediği belirtilmiştir. Bu nedenle, Kalkınma Bankası Yasası nın 37. maddesinde yer alan; Bu Yasanın 16 ncı maddesinin (2) inci fıkrası kurallarına uymayan Bankaların işlerini fiilen yöneten karar ve icra organı mensupları bir suç işlemiş olur ve mahkumiyetleri halinde görev ve ilgilerine ve fiile katılma derecelerine göre 5 yıla kadar hapis cezasına veya 5,000,000,000.TL (Beş Milyar Türk Lirası) na kadar para 6

10 cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler. hükmü uyarınca tahvil alma sorumluluklarını yerine getirmeyen bankaların cezai müeyyideye tabi tutulmaları yönünde işlem başlatılması gerekmektedir Yasal Takibe Aktarma Sürecinde Gecikme: Bulgu: Verilen kredilerin geri dönüşü ve yasal takibe alınmasına ilişkin yapılan araştırmada 76 yatırımcıya ait kredilerin problemli kredi kapsamına girdiği, bu nedenle de yasal takibe alındığı saptanmıştır. Bu yatırımcılara ait kredilerin geri kalmış tutarlarının ne olduğu hususunda bilgi talep edilmesine rağmen, işlemlerin manüel tutulduğu ve denetimimiz süresince bu bilgilerin derlenemeyeceği gerekçesine dayanılarak ilgililerce herhangi bir bilgi sağlanamamakla birlikte, konu yatırımcıların kredilerinin geri kalmış taksit sayısına bakıldığında yasal takibe aktarım için 8 taksite kadar beklenilenlerin var olduğu anlaşılmıştır. Krediler Tüzüğü nün Takip ve Tasfiye başlıklı 18. maddesinde...tahsili gecikmiş kredi ve/veya faiz alacakları problemli kredi addedilerek idari yollardan tahsiline çalışılır. İdari yollardan tahsilat işlemi, tahsil edilemeyen ilk taksit tarihinden itibaren başlatılır ve bir sonraki taksit tarihine kadar devam eder Yasal yollara geçilmeden önce borçlunun makul bir ödeme planı sunması ve bu planın Kredi İştirak Komitesi nce olumlu bulunması halinde, azami bir yıllık sürede alacağın idari yollarla tahsil ve tasfiyesi ile takside bağlanmasına krediyi tahsis eden makam yetkilidir hükmü yer almaktadır. Ancak yukarıda belirtilen sonuçlara ait uygulamaya bakıldığında yetkili makamın yasal gerekleri yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Banka İçin Risk: Kalkınma Bankası tarafından problemli kredi olarak addedilen krediler için zamanında yasal takip işleminin başlatılmayarak tahsilâtın geciktirilmesi, Bankanın kuruluş amacı ve işlevine ters düşmesi yanında, Bankaca verilen kredilerin geri ödenmesini suiistimale açık hale getirebilecek ve düzenli tahsilâtın yapılmaması riskini artıracaktır. Düzenli tahsilâtın yapılmaması Bankanın nakit akışının olumsuz yönde etkilenmesine ve yeni yatırımcıların kredi taleplerinin de karşılanamamasına neden olacaktır. Banka Yönetiminin Cevabı: Bankamız 2008 yılından başlayıp 2010 yılına kadar devam eden süreçte gerek ekonomik kriz ve gerekse özellikle turizm sektöründe meydana gelen tıkanıklıklar nedeniyle mevcut 2 yıllık taksitlerin ötelenmesi hakkında Bakanlar Kurulu düzeyinde Turizm sektörünün girişimleri olmuştu. Bu konuda Bakanlar Kurulu kararları ( tarih ve S ( KII ) no lu karar ile tarih ve S ( KII ) no lu karar) oluşturulmuş, ancak Banka Yönetim Kurulunca uygun bulunmayıp karar alınmadığından uygulamaya geçilememişti. Bakanlar Kurulu nun konu ile ilgili kararları olması nedeniyle uygulamaya girme ihtimali göz önünde bulundurularak yasal takibe aktarılmada gecikme yaşandığı görülmektedir. Dolayısı ile yasal takibe aktarmak için geri kalmış taksit sayısının 8 lere kadar çıkması genel kabul görmüş bir uygulama değildir. 7

11 Değerlendirme ve Riske Hitap Eden Öneri/Öneriler: Banka Yönetiminin cevabında; Bakanlar Kurulu nun özellikle turizm sektörüne yönelik taksitlerin ötelenmesine ilişkin kararı olmasından dolayı yasal takibe aktarılmada gecikme yaşandığı ifade edilmektedir. Oysa 45/1992 Sayılı Kalkınma Bankası Yasası nın 34. maddesinde, Bakanlar Kurulu nun Bankanın vereceği kredilerde kredinin veriliş şekli ve alınacak teminatlar hakkında tüzük yapma yetkisine sahip olduğu açıkça belirtilmektedir. İlgili maddede kredi taksitlerinin ötelenmesi hakkında Bakanlar Kuruluna herhangi bir yetki verilmemektedir. Dolayısıyla Kalkınma Bankası, yasal takibe aktarımlar konusunda Bakanlar Kurulu Kararı yerine Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan Krediler Tüzüğü nün 18. maddesinde belirlenen hükümler doğrultusunda işlem yapmak durumundadır. Nitekim Bankanın kuruluşundan günümüze kadar geçen süreçteki uygulamalara ilişkin yapılan Denetimlerimize 1 bakıldığında; cevapta belirtilen uygulamanın bir defaya mahsus olmadığı, geçmişte de aynı uygulamaların olduğu ve bu uygulamalarla mevzuatın göz ardı edildiği veya mevzuata uydurmak adına mevzuatın değiştirildiği görülmektedir. Kullandırılan kredilerin tahsilatlarındaki gecikmelerin takibinin sağlıklı olarak yapılabilmesi için, örneğin ödeme tarihi baz alınarak kredi müşterilerinin listeleneceği bir Excel formatı oluşturulabilir. Böylece tahsilâtı yapılan ve yapılamayan kredilerin ayrımı kolayca yapılabilecek, tahsilâtı geciken kredilerin tahsilâtı için gereken yasal işlemlerin yapılmaması riski azalacaktır Envanter Kaydının Olmaması: Bulgu: Bankada envanter kayıtlarının olmadığı, bunun yerine yıl sonu itibarı ile hazırlanan amortisman listesinin mevcut olduğu, ancak bu listede sabit kıymetlere ilişkin varlıkların elde ediliş biçimi ve niteliğine yönelik referans verilmediği, diğer bir ifade ile sabit kıymetlerin ayrıntılı dökümlerinin yer aldığı ve süreklilik arz etmesi gereken kayıtların tutulmadığı tespit edilmiştir. Banka için Risk: Envanter kayıtlarının olmaması ve sabit kıymetlerle ilgili ayrıntılı bilgilerin bulunmaması bu kıymetlerin suiistimale açık olması riskini taşımaktadır. Envanter işlemlerinin yapılmaması, mali tabloların dönem sonunda gerçek değerlerinin yansıtılmaması riskini taşımaktadır. Banka Yönetiminin Cevabı: Bankamız Envanter defteri mevcut olup, Sayıştay Başkanlığı raporu sonrasında en kısa zamanda güncel hale getirilmesi amacıyla çalışmalar başlatılmıştır. Ancak, Envanter kayıt defterinde kayıtların güncel olmaması dönem sonunda mali tablolara gerçek değerlerini yansıtmama riskini taşımamaktadır. Bankamız envanterlerinde sadece menkul ve gayrimenkuller bulunmaktadır. Bankamıza alınan herhangi bir sabit kıymet fatura karşılığı olarak ayni anda kayda girmektedir. Ayni şekilde herhangi bir sabit kıymetin Dönemine İlişkin tarih ve B /5405 sayılı Denetim Raporu, Dönemine İlişkin tarih ve B /8768 sayılı Denetim Raporu, 2006 Mali Yılına İlişkin tarih ve B /8698 sayılı Denetim Raporu, 8

12 kayıtlardan çıkarılması (hek veya satış yapılması ) her halükarda bir belgeye dayanılarak kayıtlardan çıkarılmaktadır. Dolayısı ile dönem sonunda gerçek değerlerin yansıtılmaması söz konusu değildir. Ayrıca, 66/1999 sayılı İşletmelerin Sermaye ve Ekonomik Varlıklarının Yeniden Değerlendirilmesi Yasası nın 55/2007 sayılı Yasa ile 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılması sonrasında Ekonomik kıymetlerin mali dönem sonlarında yeniden değerlendirilmesi yapılmamakta ve Bilançolara mal oluş bedeli üzerinden yansıtılmaktadır. Yukarıda verilen cevabın akabinde ilgililerle yapılan yüz yüze görüşme sonrasında yazılan ikinci cevapta; Envanter defter kayıtlarının 2010 yılı denetimleri sırasında güncel olmadığı, ancak 2013 Şubat ayından itibaren güncellenmiş olduğu ayrıca Envanter kayıt defteri haricinde Bankamız Muhasebe kayıtlarının tutulmuş olduğu Yevmiye, Defteri Kebir ve Yardımcı defterlerde tüm kayıtlar yanında Sabit Aktiflerin de kaydının giriş tarihleri itibariyle bulunduğu ve Mali tablolara yansıtılmamasının mümkün olmadığı şeklinde ifadede bulunulmuştur. Değerlendirme ve Riske Hitap Eden Öneri/Öneriler: Envanter; sayım, kontrol ve düzeltme işlemlerini yapmak suretiyle, belirli bir tarihteki alacakların, borçların ve varlıkların miktar ve değerlerinin saptanmasıdır. Kurumların envanter sayımı yapmadaki öncelikli nedeni mali tablolarını gerçeğe yakın bir değerle tespit edebilmesidir. Her kurumun, hesap dönemi sonunda envanter yaparak varlıklarının ve kaynaklarının gerçek durumlarını miktar ve değer olarak belirleyerek envanter defterine kaydetmesi gerekmektedir. Her ne kadar 27/1977 sayılı Vergi Usul Yasası nın 124(3) maddesi; Amortisman defteri veya listelerinin kayıtları, envanter kaydı yerine geçer. hükmü göz önünde bulundurularak Kalkınma Bankası nın envanter kaydı yerine amortisman listesi oluşturması doğru bir uygulama gibi görünse de, envanter işlemleri yapılmadan hazırlanan işletmeye ait bilanço ve gelirgider tablosu gerçek değerleri yansıtmama riskini taşıyacaktır. Denetimin gerçekleştirildiği dönemde, bankanın envanter kayıt defterinin güncel olmadığı Banka tarafından da kabul edilmiş ve Banka Müdürü Sayın Ercan İbrahimoğlu tarafından Sayın Abdullah Altıntaş, envanter kaydının oluşturulması hususunda görevlendirilmiştir. İlgili sorumlu tarafımızla da görüşerek 2013 Şubat ayından itibaren ambardaki mevcudu belirlemek üzere sayım yaparak tutanak tanzim etmiş ve bu tarih itibariyle girişçıkış ve envanter kayıtlarını oluşturmaya başlamıştır Hak Edişe Göre Kredi Kullandırılması Aşamasında Yetersiz Kontrol: Bulgu: Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu tarih ve K/229/09 sayılı karar ile Dünya Matbaacılık Ltd. nin matbaacılık, karton kutu, kâğıt ambalaj üretim projesinde kullanmak üzere 4 baskı makinesi almaktan vazgeçmesi üzerine yeni proje maliyeti çerçevesinde USD banka kaynaklı sanayi yatırım kredisi limiti kullanmasına, krediye 2 yıl ödemesiz 7 yıl vade tanınmasına, gerekli sermaye artışının Teşvik Belgesi nde öngörüldüğü şekilde yatırım süresi sonunda gerçekleştirilmesine karar vermiştir yılında hak ediş üzerinden kullandırılmaya başlanan kredilere ilişkin teminat olarak gayrimenkul 9

13 ipoteği gösterilmiş, ancak Yönetim Kurulu tarih ve K/143/11 sayılı karar ile banka kaynaklı sanayi yatırım kredisinin %70'inin gayrimenkul ipoteği karşılığında kullandırılmış olmasını dikkate alarak; bakiye kredi limitinin banka teminat mektubu ve/veya gayrimenkul ipoteği ve/veya 1:1.30 (kullandırılacak kredinin 1.30 katı) oranında makine teminatı karşılığında kullandırılmasına karar verdi. Kalkınma Bankası na icar satış mukaveleleri hazırlanarak devredilen ve Sanayi Dairesi tarafından hazırlanan expertiz raporuna dayandırılarak hazırlanan hak edişteki makinelere ait faturalar incelendiğinde; Aynı mallara yönelik çifte faturaların düzenlendiği ve Türkiye Gümrüğü ile KKTC Gümrüğü ne sunulan bu fatura tutarları arasında fark olduğu tespit edilmiştir.(tablo 2) Tablo 2 Fat. Tarih Fat. No Firma Adı Malın Cinsi Fiyat (USD) Expertiz Rapor No Gümrük No Belge Gümrük Tarih P Paz. Halkla İlş. Man Roland 705 Tan. Plan Eğitim Ofset Baskı Hiz. San. Tic. Ltd. Makinesi Şti P Paz. Halkla İlş. Tan. Plan Eğitim Hiz. San. Tic. Ltd. Şti P Paz. Halkla İlş. Tan. Plan Eğitim Hiz. San. Tic. Ltd. Şti P Paz. Halkla İlş. Tan. Plan Eğitim Hiz. San. Tic. Ltd. Şti Man Roland 7003B 4 Renkli Ofset Baskı Mak. ve Sandart Aksesuarları Müller Martini Forma Harman Kapak Makinası Muller Martini Forma Harman Kapak Takma Makinesi ,00 Seri:YH USD Mersin Yolcu Salonu Gümrük Müd ,00 SND.0.00 Mağusa Gümrük /96/ ,00 Seri:YI USD Taşucu Gümrük ,00 SND /96/ Girne Gümrük Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere, KKTC Gümrüğü ne ibraz edilen faturalar ile TC Gümrüğüne ibraz edilen faturalar arasında 1,280,900 USD tutarında fark olduğu ve teminat olarak sunulan makinelerin gerçek değerinden daha düşük bir değere sahip olması nedeniyle krediye ilişkin teminatın yetersiz kaldığı saptanmıştır. Bu durum aynı zamanda verilen ve/veya verilecek olan kredi miktarını da aynı oranda etkilemektedir. Bu durum Bankaca sonradan tespit edilmiş ve Polis Genel Müdürlüğü ne bildirilmiş ve akabinde konu ile ilgili soruşturma başlatmıştır. Banka İçin Risk: Krediler ekspertiz raporları ve faturalara dayandırılan hak edişe göre kullandırıldığından, bu hak edişlere ilişkin gerçekleştirilen iç kontrol yetersiz kalmakta ve kredilerin gerçeği yansıtmayan belgeler üzerinden kullandırılma riski artmaktadır. Yetersiz teminat karşılığında kredi kullandırılması, kredinin geri ödemesinde sorun yaşanması halinde, tamamının ipotekle kapatılamaması riskini taşımaktadır. 10

14 Banka Yönetiminin Cevabı: Spesifik Riskler olarak belirtilen bahse konu proje dahil, Bankamızca onaylanan krediler çerçevesinde makine ve teçhizat, mefruşat vb. yatırımların yurtdışından alınması halinde, KKTC Gümrüklerine sunulan faturalar üzerinden hazırlanan orijinal Gümrük Giriş Belgeleri ve, Bu evrakların Bankamızın hizmet aldığı Devlet Kurumlarından biri olan Sanayi Dairesi Müdürlüğünün Ekspertiz ( Makine ve Teçhizatların yerinde monte edilmiş durumunu belirten tespiti ve değerlerini içeren ) Raporu, Bankamızca hazırlanacak Hakediş Tespit Raporu için esastır. Dolayısı ile bahse konu evraklar, öncelikle KKTC Gümrük Müdürlüğü ile Sanayi Dairesi Müdürlüğünün kontrolünden geçmektedir. KKTC Gümrüğü ne sunulan ve Gümrük ten geçen faturalar dışında, yurtdışı gümrüklerinden geçen faturaların araştırılması Bankamız mükellefiyetleri içinde olmayıp, aksine bu görevin KKTC Gümrüklerine ait olduğu kanaati hasıl olmaktadır. KKTC Gümrüklerine sunulan evrakların, yurtdışı gümrüklerinden geçen evraklarla farklı olduğu bilgimize geldiği anda, Polis Müdürlüğüne bizzat Bankamızın başvurusu ile Polis soruşturmasının başlatılması gerçekleştirilmiştir. Değerlendirme ve Riske Hitap Eden Öneri/Öneriler: Bankanın hakediş tespit raporlarının, ekspertiz raporlarına dayandırıldığı ve Bankanın hizmet alarak sağladığı ekspertiz raporlarını hazırlayanların veya diğer Kurumların sorumluluğu bulunduğu vurgulanarak, Bankanın sorumluluğu bulunmadığı ifade edilmektedir. Ancak yukarıdaki tespitimizden de anlaşıldığı gibi Bankanın hazırladığı hakediş raporlarına kaynak olan Ekspertiz Raporlarının yanlış ve/veya yanıltıcı veriler içerebileceği açıktır. Kullandırılan kredilerin dayandırıldığı faturaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığının kontrolü, Banka nın da sorumluluğunda olduğu kadar ilk aşamada ekspertiz raporu hazırlayan Sanayi Dairesi ve faturaların doğru olup olmadığını kontrol etmeden ithal işlemini gerçekleştiren Gümrük Müdürlüğüne de aittir. Bu sorumluluğun Banka üst Yönetimince üstlenilmemesi iç kontrolün düzgün çalıştırılmadığının bir göstergesidir. Bu nedenle aynı hataların kullandırılan diğer kredilerde de ortaya çıkabileceği düşünülmektedir. Tespit edilen hak edişler ile sunulan ekspertiz raporlarındaki yetersizliğin önüne geçmek ve iç kontrolleri güçlendirmek adına kredilere konu olan gümrük belgeleri dahil tüm teyit edici evrakların kontrolden geçmesi ve ekspertiz değerlendirmesi yapılırken, Bankanın iç kontrol mekanizmasını çalıştırmak adına ilgili Banka personelinin de sürece dahil olması, ayrıca bu gibi durumların tekrarlanmaması için ekspertiz raporları hazırlayan birimlerin Bankaca uyarılması gerekmektedir Bilgisayar Destekli Muhasebe Sistemi Yetersizliği ve Kayıtların Elde Tutulması: Bulgu: KKTC Kalkınma Bankası nda kredi ve tahvil reeskontlarına ilişkin kayıtların bilgisayar ortamında tutulduğu ancak, bunların haricinde gerçekleşen faaliyet sonuçlarının muhasebe bölümü tarafından manüel olarak kayda alındığı tespit edilmiştir. Muhasebe 11

15 kaydına yönelik IT (information technology) donanımı yetersizliği, günün koşullarına uygun, ana ve tali hesapların gerektiğinde izlenebileceği bir sistemin oluşturulmasına engel teşkil etmektedir. Banka İçin Risk: Kayıtların elde tutulması sonucu ortaya çıkan hatalar küçük olsa bile toplamda önemlilik eşiğinin üzerinde bir hataya sebep olma riskini taşır. Banka Yönetiminin Cevabı: Bankamız Bilgisayar programı için yazılım çalışmaları devam etmekte olup tam olarak tamamlanmaması nedeniyle esas kayıtlar elde tutulmaktadır. Bilgisayar Programı tamamlanmamış dahi olsa yazılımın tamamlandığı ölçüde programından faydalanılmaktadır. Değerlendirme ve Riske Hitap Eden Öneri/Öneriler: KKTC ekonomisine katkı koyma amacı güden Kalkınma Bankası gibi bir Bankanın bilgisayar destekli muhasebe ve raporlama sisteminin hesap kullanıcıları için ihtiyaç duyulan düzeye taşınmasının öncelikli ve zaruri ihtiyacı olduğu, programdan belirli ölçüde faydalanmanın; birimler arası iletişim eksikliğini gideremeyeceği ve yönetime gerekli bilgileri anında aktaramayacağı açıktır. Bankanın mali sistemine ilişkin bilgi akışının istenildiği anda Banka üst yönetimine ve karar organı durumunda olan Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu na, doğru ve gerçekçi bilânço analizi, risk analizi, likidite analizi yapılmasına, izlenmesine, yönetilmesine ve raporlanmasına ilişkin politikaların uygulanmasına olanak sağlaması gerekmektedir. Bu nedenle bu sistemin ivedi olarak hayata geçirilmesi önem arz etmektedir. 2.2 DİĞER BULGULAR: Tahsilat Kayıtlarının Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Uygun Olarak Tutulmaması: Kasa Hesabı kaydının tutulmaması. Bulgu: Kalkınma Bankası müşterilerinden nakit olarak gerçekleştirilen tahsilâtların muhasebe kaydı yapılırken Kasa Hesabı nın çalıştırılmadığı, bunun yerine Bankalar Hesabı nın çalıştırıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle tahsilâtların ne şekilde yapıldığı defter kayıtlarından anlaşılmamaktadır. Banka İçin Risk: Banka tahsilâtlarının ana hesap kaydı olan kasa hesabının çalıştırılmaması; iç denetim de dâhil olmak üzere nokta denetimlerde, kasa noksanının ve/veya fazlasının tespit edilmesinde sorun yaratmakla birlikte, kasa mevcudiyetinin suiistimale açık olabileceği ve/veya iç kontrol mekanizmasında zafiyet yaratabileceği riskini taşımaktadır. Banka Yönetiminin Cevabı: Kalkınma Bankası ndan kredi kullanan yatırımcılardan alınan çekler ve nakitler ayni günden veya çalıştığımız bankaların veznelerinin kapanış saatlerine bağlı olarak en geç ertesi gün Banka hesabına yatırılması nedeniyle Muhasebe kayıtlarında 12

16 doğrudan Banka hesabı kullanılmaktadır. Bu noktada, yatırımların Banka hesaplarına geçmesi bire bir takip edilip gerekli uyuşturma işlemleri yapılmaktadır. Konu hakkındaki raporunuz sonrasında, uygulama değişikliği dikkate alınıp gerekli çalışma başlatılmıştır. Değerlendirme ve Riske Hitap Eden Öneri/Öneriler: Genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygun olarak kasa hesabının çalıştırılması gerekmektedir. Kasa ve Bankalar hesabının düzenli olarak uyuşturulması yapılmalıdır Alınan Çekler Hesabının Çalıştırılmaması: Bulgu: Kredi müşterilerinden tahsil edilen çekler aynı gün müşterinin kredi hesabından düşülmesine rağmen, bankada takas işlemine tabi tutulduğundan 2 iş günü sonunda banka ekstrelerine yansımaktadır. Çek tahsilatı sırasında alınan çekler hesabı yerine doğrudan banka hesabı nın çalıştırılması hem tahsilatların günlük ve dönemsel olarak uyuşturulmasında, hem de defter kayıtları ve ekstre bakiyelerinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların giderilmesinde sorun yaratmaktadır. Banka İçin Risk: Genel muhasebe prensiplerine göre, Alınan çekler hesabı gerçek ve tüzel kişiler tarafından ilgili kuruma verilmiş olup henüz tahsil için bankaya verilmemiş veya ciro edilmemiş olan çeklerin izlenmesini sağlamaktadır. Çekin Kalkınma Bankası na verilmesi ile çekin ilgili banka tarafından tahsil edilerek hesaba geçmesi arasında bir zaman aralığı olmaktadır. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre Bankalar Hesabı nın borç kalanı ilgili işletmenin bankalardaki ticari mevduatını, yani parasını göstermektedir. Oysa, Kalkınma Bankasında tahsil edilen çeklerin Alınan çekler Hesabı na kaydedilmeden ve henüz fiilen takastan dönmeden doğrudan Bankalar Hesabı na kaydedilmesi sebebiyle Bankalar Hesabı nın borç kalanında görülen ve Bankanın mevcudu olması gereken meblağ ile Kalkınma Bankasının bankalardaki gerçek parasal varlığı arasında tutarsızlığa neden olmaktadır. Mevcut uygulama dolayısıyla, muhasebe kaydı açısından alınan çeklerin karşılıksız çıkması riski de göz ardı edilmektedir. Bahse konu zaman aralığında krediler için karar üretilirken, hesap kullanıcılarına sunulan muhasebe kayıtlarındaki söz konusu yanıltıcı bilgiler sonucunda hatalı kararlar üretilebilme riski ortaya çıkmaktadır. Banka Yönetiminin Cevabı: Bankamız tahakkuk sistemi yanında taksitlerin belirlenen günde tahsil edilmesi esastır. Gecikmeli ödemeler için tahsilat gününe göre gecikme faizi hesaplanmaktadır. Bu nedenle tahsil edilen tutar ayni gün ilgili kredi hesabından düşülmektedir.(bu uygulama Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı, Vergi Dairesi ve benzeri dairelerde ayni şekilde uygulanmaktadır) tahsil edilen çekin anında kredi hesabından düşülmemesi daha büyük sorunları beraberinde getirecektir. Çekin karşılıksız çıkma durumunda ise, yapılan işlem ters kayıt sistemi ile kredi hesabına borçlandırılmaktadır. Ayrıca iade çek masrafı yine ilgili kredi hesabına 13

17 borçlandırılmaktadır. Bu durumda çeklerin iade olması karşılığında herhangi bir risk payı oluşturmamaktadır. Ayrıca, Bankamız kayıtları aylık olarak uyuşturma işlemlerine tabi tutulmakta ve tüm hesaplar uyuşturulmaktadır. Özellikle banka defter kaydında olup henüz bozdurulmamış çekler ile henüz takas işlemi tamamlanmaması nedeniyle ekstre kaydına geçmemiş olan çekler olabilmektedir. Tüm bunların her ay tarafımızdan kayıtları tutulmakta ve aylık ekstreler buna göre uyuşturulmaktadır. Konu hakkındaki raporunuz sonrasında, uygulama değişikliği dikkate alınıp gerekli çalışma başlatılmıştır. Değerlendirme ve Riske Hitap Eden Öneri/Öneriler: Kalkınma Bankası nca tahsil edilen çeklerin yukarıda belirtilen genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak kayıtlara yansıtılması ve dönemsel hesap uyuşturmalarının düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Bunun sonucunda, hem Bankanın gerçek parasal varlığının takibi yapılabilecek, hem de zaten gecikmekte olan tahsilatların düzenli olarak kontrol edilmesi sağlanabilecektir Kredi Kullandırımında Yeterli Teminat Alınmaması: Bulgu: 45/1992 sayılı Kalkınma Bankası Yasası nın Bankanın Görev ve Yetkileri başlıklı 5(9) maddesi gereğince; açılan krediler karşılığında taşınır mal rehini, ticari işletme rehini, taşınmaz mal ipoteği de dahil olmak üzere her türlü teminatı almak bankanın görev ve yetkilerindedir. Yeşilırmak Turizm ve Yatırım Şti Ltd. ye tarih ve K/171/08 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yeterli teminat gösterilmesi karşılığında USD tutarında banka kaynaklı yatırım kredisi kullandırılması onaylanmıştır. Alınan ipoteğin USD değerinde olduğu dikkate alındığında kredinin kullandırılması aşamasında Kalkınma Bankası Kredilendirme Kriter ve Prensipleri nde belirtilen orana (kullandırılacak kredinin 1.30 katı) bağlı olarak teminatın yetersiz kalacağı görülmektedir. Banka İçin Risk: Yetersiz teminat karşılığında kredi kullandırılması, kredinin geri ödemesinde sorun yaşanması durumunda tamamının ipotekle kapatılamaması ve alınması gereken faiz ve komisyonların alınamaması, bu durumda da kaynak finansmanı açısından Banka nın başarısız olması riskini taşımaktadır. Banka Yönetiminin Cevabı: KKTC Kalkınma Bankası nın 45/1992 sayılı yasasının Madde. 34(1) altında yer alan Krediler Tüzüğü ve Kalkınma Bankası Yasası İç düzeni çerçevesindeki Bankanın Görevi, Yetkileri ve Oluşumu başlığı altındaki 5 (9) maddesinde Açtığı krediler karşılığında taşınır mal rehini, ticari işletme rehini, taşınmaz mal ipoteği de dâhil olmak üzere her türlü teminatı almak hususuna yer verilmektedir. Yukarda yer alan madde tahtında, döviz veya Türk Lirası cinsinden kullandırılacak kredilere karşılık alınacak para cinsine bağlı teminatlar hususundaki oranlar Banka Yönetim Kurulu nca alınan kararlar çerçevesinde uygulanmaktadır. 14

18 Kredilendirilen projelerle ilgili Bankamız ekspertiz raporları çerçevesindeki proje maliyet, veya ipotek maliyet değerlendirmeleri alınacak teminatın esasını teşkil etmektedir. Yatırım projelerinde teminat olarak alınan gayrimenkul ipoteği, halen uygulanmakta olan hak edişlere göre, dilimler halinde çözülen kredi tutarına göre yapılan kısmi ipotek işlemleri çerçevesinde yapılabileceği gibi, Projenin üzerine yapılacağı arazi ve proje inşaat değeri (mefruşat, tefriş, teçhizat hariç) üzerinden bir defada da ipotek alınabilmektedir.(k/29/98 sayı ve 9 Şubat,1998 tarihli Yön. Krl. kararı) Bankamız uygulamaları çerçevesinde kredinin niteliğine göre hesaplamalarda alınan marjlar (1.5 2 katı oranlar veya bazı özel durumlarda işin niteliğine göre) oluşacak faiz ve masrafları karşılayacak nitelikte olması yanında, kredinin geri dönüşlerindeki risk paylarını da kapsayacak şekilde, zaman ve koşullara bağlı olarak Yönetim Kurulu Kararı ile yenilenebilmektedir. Genel olarak Banka Yönetim Kurulu nun onaylanan kredilerle ilgili kararlarında yer alan teminat kısmı, kredinin yeterli ve kabul edilebilir gayrimenkul ipoteği ve/veya Banka Teminat Mektubu karşılığında kullandırılması şeklindedir. Bu çerçevede 4. paragrafta anlatıldığı üzere; Hak edişler çerçevesinde, dilimler halinde çözülen kredi tutarına göre yapılan kısmi ipotek işlemleri ile yapılabileceği gibi, Her hak ediş için her defasında Tapu Dairelerine gidilmesinin önlenmesi ve tapu işlemlerindeki evrak akışının azaltılması açısından ipotek konusu gayrimenkule yettiği kadar, toplam değer üzerinden ipotek konularak kontrollü bir şekilde kullandırılmaktadır. Ancak her halükarda kullandırılan kredi miktarı, teminat miktarını aşmamaktadır. Kredi kullandırımında yeterli teminat alınması başlığı altına yer alan denetçi Bulgu, Banka İçin Risk ve Riske Hitap Eden Öneri/ Öneriler kısımlarına ortaya çıkan analizlerde; Yeşilırmak Turizm ve Yatırım Şti. Ltd. e tarih ve K/171/08 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile USD.1,000,000. tutarında Banka Kaynaklı Yatırım Kredisi onaylandığı, oysa alınan ipoteğin USD.930,000. olduğu ve yetersiz teminat karşılığı kredi kullandırıldığı kanaatiyle Bankanın risk altında olduğu hususunda görüş belirtilmiştir. Yapılan toplantıda alınan ipoteğin, kullandırılan kredi dilimlerine göre yeterli olduğu izah edilmiş ve konu ile ilgili mutabakata varılmıştır. Ayrıca bu maddede Sayıştay tarafından murad edilenin kredi talebinde bulunan müşterinin yeterli teminata sahip olup olmadığı konusunda emin olunmadan kredi talebinin onaylanmaması gerektiği olduğu anlaşılmıştır. Ancak mevcut uygulamalarımızın ve mevzuatımızın böyle olmadığı izahla, konu tahtında yapılacak önerilerin rapora alınması hususunda görüş birliğine varılmıştır. Değerlendirme ve Riske Hitap Eden Öneri/Öneriler: Yukarıda da izah edildiği gibi kullandırılacak kredi ile alınacak teminat oranı birbiriyle bağlantılı olup, Kredilendirme Kriter ve Prensipleri nde alınacak teminat, kullandırılacak kredi miktarının 1.30 katı olarak belirlenmiştir. Nitekim Kredi İştirak Komitesi nin tarih ve 41/2008 sayılı kararının 6.Sonuç Bölümünde; Kredinin onaylanması halinde sunulan teminatın yeterli 15

19 olmadığı görülmekte olup ilave teminat sunulması gerekmektedir. ibaresi yer almaktadır. Dolayısıyla kullandırılan kredi miktarına bağlantılı olarak alınan teminatın da artırılması gerekmektedir Kredi Kullandırımında Yasa ve Tüzüklere Aykırılık: Bulgu: Bumerang Travel Club Ltd. Bakanlar Kurulu nun tarih ve E sayılı kararı kapsamında 2009 yılında hazine kaynaklı turizm yatırım kredisi başvurusunda bulunmuştur. Şirketin tarihli başvurusuna ilişkin dosyasından, bankaya sunmuş olduğu su arıtma ile ilgili makine ve teçhizat faturalarının tarihli olduğu tespit edilmiştir. KKTC Devlet Planlama Örgütünce söz konusu şirkete verilen tarih ve 032(RR) nolu Yatırım Teşvik Belgesinin Özel Şartlar başlığı altındaki 6. maddede; TC Hazine Müsteşarlığının 2002/1 numaralı Tebliğinin 4. maddesi uyarınca yatırımcıdan alınan taahhütname ışığında KKTC de kredi tahsis edilmediği ve edilmeyeceği şartı bulunmaktadır. Diğer taraftan, Banka Yönetim Kurulu'nun tarih ve K/24/07 sayılı kararında; Teşvik Belgesi tarihinden/ön başvuru ve/veya dilekçe tarihinden; bina ve inşaat yatırımları için en fazla 12 ay önce; makine, teçhizat ve diğer yatırımlar için en fazla 6 ay öncesine kadar gerçekleştirilen yatırımlar ile müracaat tarihinden sonra yapılan ve yapılacak olan yatırımların birlikte kredilendirme kapsamına alınması hükmü yer almaktadır. Bu bağlamda hem Teşvik Belgesi nde yer alan şarttan hem de yukarıda alıntısı verilen Yönetim Kurulu Kararı ndan dolayı kredilendirme yapılmaması gerektiği anlaşılmaktadır. Banka İçin Risk: Belirlenmiş olan kurallara aykırı olacak şekilde önceden tamamlanmış bir proje için kredinin onaylanması ve kullandırılması, kullandırılacak olan kaynağın zaten önceden kredisi alınmış ve tamamlanmış bir proje için kullanılamayacağı, dolayısıyla diğer hak eden projeler için kullandırılacak kaynağın yanlış amaca, diğer bir ifade ile haksız yere birilerini kredilendirmeye yönelik kullandırılması riskini taşımaktadır. Banka Yönetiminin Cevabı: Bakanlar Kurulu nun, T sayı ve tarihli kararı ve bu kararı tadil eden S sayı ve tarihli karar ile S sayı ve tarihli karara ilaveten otellerin deniz suyundan içme ve kullanma suyu elde etmelerinin teşvik edilmesine ilişkin S sayı ve tarihli kararı yeni 3 üncü madde eklenmek suretiyle E sayı ve tarihli karar uyarınca; faaliyette bulunan ve Turizmden sorumlu Bakanlıkça belgelendirilmiş turistik konaklama tesislerinin içme suyu ihtiyaçlarının bir bölümünü deniz suyundan karşılayabilmek üzere hazırlayacakları arıtma projelerinde kullanılmak üzere Yarım Kalmış Turistik Tesislerin Tamamlanmasına Kredi Verilmesi Projesi kaleminden 2009 mali yılında toplam TL1,000,000.tutarında kaynak tahsis edilmesi uygun görülmüştür. Şirketin, tarihinde KKTC Sağlık Bakanlığı Devlet Laboratuarı Dairesi Müdürlüğü nden su örneğinin TDS analizine yönelik görüş alınmıştır. 3 Kasım, 2009 tarihli KKTC Turizm Çevre ve Kültür Dairesi tarafından yazılan yazıda Girne Bölgesi nde bulunan Bumerang Travel Club Ltd. e ait otel için yapılan 600m3/gün kapasiteli deniz suyu arıtma ile 16

20 ilgili olarak tarihli denetim raporu ve tarihli Devlet Laboratuarı Dairesi tahlil sonuçları çerçevesinde ve tarih ve S sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında maliyet üzerinden %20 hibe nitelikli katkının ödendiği belirtilmiştir. Şirketin tarihli talebi incelemeye alındığında, Bankamıza sunmuş olduğu faturalardan tespit edilen gümrük giriş tarihlerine göre su arıtma ile ilgili makine ve teçhizatın tarihinde almış olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, EURO 465,000. tutarında yatırıma ait tarihli Gümrük Vergisi ve Fon Muafiyeti bulunmaktadır. Bu tarihler dikkate alındığında Bankamız Yönetim Kurulu nun 47/2000 sayılı Teşvik Belgesi ile ilgili uygulamalara yönelik K/24/07 sayı ve tarihli kararı ile, Bankamıza Kredi Müracaatında bulunan projeler değerlendirilirken, Teşvik Belgesi tarihinden sonra ve ön başvuru ve/veya dilekçe tarihinden bina ve inşaat yatırımları için en fazla 12 ay önce, makine teçhizat ve diğer yatırımlar için en fazla 6 ay öncesine kadar gerçekleştirilen yatırımlar ile müracaat tarihinden sonra yapılan ve yapılacak olan yatırımların birlikte kredilendirme kapsamına alınması kararı mevcuttur. Bu tespitler çerçevesinde tarihli Bilgi Notu ile Bankamız Genel Müdürlüğü bilgilendirilmiştir. Bankamız Genel Müdür Yardımcısı, konu yatırımın 2006 yılında gerçekleşmiş olduğunu ancak arıtma ile ilgili kaynağın 2009 da yaratıldığı için şirketin kredi müracaatında bulunduğu belirtilmiştir. Ancak, Bankamız kriterlerine göre başvurudan önce yatırımların kredilendirme kapsamına girmediği de belirtilmiştir. Ancak, konu yatırımla ilgili Turizm Bakanlığı nca %20 hibenin ödenmiş olması kullanılacak olan kaynağın Reel Sektörün Desteklenmesi Projesinden tahsis edilen kaynak olması ve dosyanın Yönetim Kurulu gündeminde olması dikkate alınarak konu problem vurgulanarak dosyanın değerlendirilmesi ve Yönetim Kurulu nun bilgisine getirilmesinin uygun olacağı yönünde Genel Müdüre yazı yazılmıştır. Dosya, belirtilen hususların Yönetim Kurulu nun bilgisine getirilecek şekilde tamamlanması yönündeki Genel Müdür talimatı ile neticelendirilmiştir. Bahse konu tüm hususlar tarih ve KİK97/2009 sayılı Kredi İştirak Komitesi Raporu ile Yönetim Kurulunun bilgisine sunulmuştur. Kredi İştirak Komitesinin KİK97/2009 sayılı raporunu görüşen Yönetim Kurulu K/269H355/09 sayı ve tarihli karar uyarınca, Bakanlar Kurulu nun tarih ve E sayılı kararı ve KKTC Maliye Bakanlığı ile yapılan Kredi Antlaşması çerçevesinde Bumerang Travel Club Ltd. adına Hazine Kaynaklı Yatırım Kredisi onaylamıştır. Değerlendirme ve Riske Hitap Eden Öneri/Öneriler: Devlet Planlama Örgütünce verilen tarih ve 032(RR) nolu Yatırım Teşvik Belgesi nde bu şirketin kredilendirilemeyeceği belirtilmesine ve 2007 yılında alınan Yönetim Kurulu Kararı na göre kredilendirilme imkanı olmamasına rağmen, Bumerang Travel Club Ltd. nin Kalkınma Bankası na sunduğu tarih ve numaralı Gümrük Vergisi ve Fon Muafiyet Belgesi ne dayanılarak kredilendirildiği, dolayısıyla tamamlanmış bir yatırım ile ilgili olduğundan ve şirkete verilen Teşvik Belgesi nde konulan şarta aykırı olduğundan bu şirkete kredi verilmemesi gerektiği ve bu uygulamanın mevzuata aykırı olduğu açıktır. 17

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının; bankacılık

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Jeoloji ve Maden Dairesi 2012 Mali Yılı Gelir Hesapları Dene m Raporu

Jeoloji ve Maden Dairesi 2012 Mali Yılı Gelir Hesapları Dene m Raporu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı 1983 1983 1983 SSSA Y AAY TTA YIIIŞ ŞŞT Y AAYY 1978 1978 1978 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DENETİM RAPORU MD 21/2013 25 Kasım, 2013 Jeoloji ve Maden Dairesi 2012

Detaylı

İçindekiler. Rapor 2 sayfa, Ekler 8 sayfadan ibarettir.

İçindekiler. Rapor 2 sayfa, Ekler 8 sayfadan ibarettir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı SSSA Y AAY TTA YIIIŞ ŞŞT Y AAYY SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DENETİM RAPORU MD 22/2013 17 Aralık, 2013 Muhaceret Dairesi 2010 Mali Yılı Gelir Hesapları Dene m Raporu

Detaylı

Piyangolar Birimi 2010 Mali Yılı Hesapları Dene m Raporu

Piyangolar Birimi 2010 Mali Yılı Hesapları Dene m Raporu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı 1983 1983 1983 SSSA Y AAY TTA YIIIŞ ŞŞT Y AAYY 1978 1978 1978 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DENETİM RAPORU MD 25/2013 23 Aralık, 2013 Piyangolar Birimi 2010 Mali

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa) R.G. 67 20 Haziran 2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI (39/2001 Sayılı Yasa) Madde 23(2)B, (2)Ç ve (5) Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 sayılı Bankalar

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: 10.02.2009 KONU Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ Maliye Bakanlığı 20 Şubat 2009 tarih 27147 sayılı

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KAMU İİHALE KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

İskele Kaymakamlığı ile Mehmetçik Bucağı 2011 Mali Yılı Gelir Hesapları Dene m Raporu

İskele Kaymakamlığı ile Mehmetçik Bucağı 2011 Mali Yılı Gelir Hesapları Dene m Raporu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı 1983 1983 1983 SSSA Y AAY TTA YIIIŞ ŞŞT Y AAYY 1978 1978 1978 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DENETİM RAPORU MD 15/2013 18 Kasım, 2013 İskele Kaymakamlığı ile Mehmetçik

Detaylı

ARTVİN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ARTVİN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ARTVİN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 2 3.

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ADIIYAMAN ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİZMİİR BORNOVA BELEDİİYESİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

D) Hesap Özeti nde Yer Alan Vergi Provizyonundan Sonraki Dönem Karı ve GeçmişYıllar Karı Toplamı

D) Hesap Özeti nde Yer Alan Vergi Provizyonundan Sonraki Dönem Karı ve GeçmişYıllar Karı Toplamı EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D)

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. Aralık/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.tr Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YOZGAT BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye (Tebliğ'in 2B Fıkrası Doğrultusunda Onaylı) B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı)

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00:

Detaylı

İskele Kaymakamlığı ile Mehmetçik Bucağı 2012 Mali Yılı Gelir Hesapları Dene m Raporu

İskele Kaymakamlığı ile Mehmetçik Bucağı 2012 Mali Yılı Gelir Hesapları Dene m Raporu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı 1983 1983 1983 SSSA Y AAY TTA YIIIŞ ŞŞT Y AAYY 1978 1978 1978 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DENETİM RAPORU MD 16/2013 18 Kasım, 2013 İskele Kaymakamlığı ile Mehmetçik

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2009/DK-07/565 sayılı Kararı ile;

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2009/DK-07/565 sayılı Kararı ile; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun 04.11.2009 tarih ve 2009/DK-07/565 sayılı Kararı ile; 25.03.2009 tarih ve 2009/DK 07/149 sayılı Kurul Kararı nın 2 nci maddesi (b) fıkrası ile; Turkcell İletişim

Detaylı

KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER

KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER İbrahim ERCAN* 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun(t.c.yasalar, 1961) Mükerrer 242 nci maddesi

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU İkincil Mevzuat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği (13 Eylül 2012 tarihli 28410 sayılı Resmi Gazete) 6306 Sayılı Kanun

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Tarih 14/01/2009 Sayı KKDF-1/2009-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Golf Federasyonu nun 01.01.2014 30.09.2014 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanun, Bağımsız

Detaylı

Spor Fonu 2010 Mali Yılı Kesin Hesap Dene m Raporu

Spor Fonu 2010 Mali Yılı Kesin Hesap Dene m Raporu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı 1983 1983 1983 SSSA Y AAY TTA YIIIŞ ŞŞT Y AAYY 1978 1978 1978 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DENETİM RAPORU MD 26/2013 23 Aralık, 2013 Spor Fonu 2010 Mali Yılı Kesin

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ORMAN VE SU İİŞLERİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ORTA DOĞU TEKNİİK ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII MUĞLA SIITKII KOÇMAN ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D) Hesap

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII PAMUKKALE ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI İLE... BANKASI ARASINDA FAİZ DESTEĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN PROTOKOL

EKONOMİ BAKANLIĞI İLE... BANKASI ARASINDA FAİZ DESTEĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN PROTOKOL EKONOMİ BAKANLIĞI İLE... BANKASI ARASINDA FAİZ DESTEĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN PROTOKOL Taraflar Madde 1- Bu protokol İnönü Bulvarı No: 36/ANKARA adresinde mukim EKONOMİ BAKANLIĞI ile... adresinde mukim...

Detaylı

ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Sayılı Yasa Madde (23) Altında Tebliğ

ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Sayılı Yasa Madde (23) Altında Tebliğ R.G 196 05.12.2013 ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Sayılı Yasa Madde (23) Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 41/2008 sayılı Uluslararası Bankacılık Birimleri

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: **)

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: **) Maliye Bakanlığından: Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: **) Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 1 175 inci maddesi ile Maliye Bakanlığı; muhasebe standartları, tek düzen hesap

Detaylı

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 26 İstanbul, KONU : 90 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı.

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 26 İstanbul, KONU : 90 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. SİRKÜLER SAYI : 2016 / 26 İstanbul,30.03.2016 KONU : 90 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. 29/03/2016 tarihli 29668 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 90 Seri No.lu Gider

Detaylı

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ;

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ; 2010 HESAP DÖNEMİ KESİN MİZAN BİLDİRİMİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLECEKTİR. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine (bankalar,finans kurumları, finansal

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Dönen Varlıklar-Hazır Değerler. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Dönen Varlıklar-Hazır Değerler. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Dönen Varlıklar-Hazır Değerler Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi DÖNEN VARLIKLAR Dönen varlıklar; işletmelerin bir yıl veya daha kısa sürede nakde dönüştürmeyi

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

: RAPOR : 6 YAPRAK : EKLER : 8 (30 YAPRAK)

: RAPOR : 6 YAPRAK : EKLER : 8 (30 YAPRAK) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ SAYıŞTAY DENETİM RAPORU: SAYı : 07/3/2013 TARİH: 17 Temmuz, 2013 : HAZıRLAYAN: Haluk ŞEVKi - BAŞ DENETÇi YARDIMCISI RAPORUN KONUSU: Güzelyurt Kaymakamlığı 2011 Mali Yılı Gelir

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

Değerli Üyemiz, 21/02/2011

Değerli Üyemiz, 21/02/2011 Değerli Üyemiz, 21/02/2011 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: KARŞILIKLAR TEBLİĞİ 20 Temmuz 2007 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 26588 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE ALACAKLARI İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/39 İstanbul,24 Nisan 2006 KONU : KDV Yönünden Mükellefiyet

Detaylı

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 90) YAYIMLANDI

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 90) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/119-1 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 90) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz

Detaylı

Genel Tarım S gortası Fonu 2011 Mal Yılı Kes n Hesap Denet m Raporu

Genel Tarım S gortası Fonu 2011 Mal Yılı Kes n Hesap Denet m Raporu 1983 1983 SS A AY AY Y Y II Ş TA ŞT 1978 1978 1983 SA Y I Ş T AY 1978 KKTC SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DENETİM RAPORU MD 6/2015 23 Eylül, 2015 Genel Tarım S gortası Fonu 2011 Mal Yılı Kes n Hesap Denet m Raporu

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE HALK SAĞLIIĞII KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2012/28. Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yatırım Teşvik) (Seri No: 11) Yayımlandı.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2012/28. Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yatırım Teşvik) (Seri No: 11) Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net GÜMRÜK SİRKÜLERİ

Detaylı

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği S Đ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 19.01.2011 Sayı: 2011/08 Konu: 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 403 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Özet: 19.01.2011

Detaylı

SİRKÜLER (2012/23) İDARİ PARA CEZALARINDA İNDİRİM

SİRKÜLER (2012/23) İDARİ PARA CEZALARINDA İNDİRİM SİRKÜLER (2012/23) KONU : 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükmleri uyarınca kesilen İdari Para Cezalarında İndirim. Bilindiği üzere yukarıda bahsi geçen kanunun 102. Maddesinin

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI

KAMU İHALE KURULU KARARI Hizmet Alım İhalesinde İş Artışı Nasıl Yapılır? KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2010/033 Gündem No : 63 Karar Tarihi : 11.05.2010 Karar No : 2010/UH.I-1312 Şikayetçi: Tuğra Temizlik Gıda İnş. Taah.

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

Ürün ve Hizmet Ücretleri

Ürün ve Hizmet Ücretleri Birim Birim Asgari Asgari Azami Azami Güncelleme İşlem Grubu işlem Adı Kalem Adı Masraf Tutar Oran Tutar Oran Tutar Oran Açıklama Tarihi Para Aktarma Havale TL Havaleler İsme (Kasadan) TL % 30 0,5 (%5)

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YALOVA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)?

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)? 1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı 100.01 Problem 1. a) Gelir tahakkukları b) hisse senetleri c) gelecek aylara ait giderler d) özel fonlar

Detaylı

2. BA BS FORMLARINA İLİŞKİN USULSÜZLÜK CEZASI UYGULAMASINDA LEHE OLAN HÜKÜMLER

2. BA BS FORMLARINA İLİŞKİN USULSÜZLÜK CEZASI UYGULAMASINDA LEHE OLAN HÜKÜMLER Türk Ceza Kanununun 7. maddesinde "suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur" hükmü

Detaylı

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MUŞ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MUŞ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MUŞ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

: RAPOR : 7 YAPRAK : EKLER : 7 (18 YAPRAK)

: RAPOR : 7 YAPRAK : EKLER : 7 (18 YAPRAK) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ SAYıŞTAY DENETİM RAPORU: SAYı : 071/t12013 TARİH: 23 Temmuz, 2013 : HAZıRLAYAN: Haluk ŞEVKi BAŞ DENETÇi YARDIMCISI : RAPORUN KONUSU: : Gazimağusa Kaymakamlığı ile Akdoğan

Detaylı

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.10.2016/130-1 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI ÖZET : - 6736 sayılı Kanunun

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Döviz Hesabı İle İlgili Özellikli Durumlar

Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Döviz Hesabı İle İlgili Özellikli Durumlar Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Döviz Hesabı İle İlgili Özellikli Durumlar Ömer DAĞ Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı odag@muhasebat.gov.tr 1.GİRİŞ Genel yönetim kapsamında yer alan kamu idarelerinde

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AKSARAY BELEDİİYESİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

: Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90) yayımlandı. alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna

: Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90) yayımlandı. alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna SİRKÜLER TARİH : 31.03.2016 SAYI : 2016-03-6 KONU : Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90) yayımlandı. ÖZETİ : Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2015/93 24.Aralık.2015 İçindekiler: * Ödeme ve tahsilatların bankadan geçirilmesi zorunluluğuna ilişkin VUK Genel Tebliği yayımlandı. ÖDEME VE TAHSİLATLARIN BANKADAN GEÇİRİLMESİ ZORUNLULUĞUNA

Detaylı

BÜLTEN. KONU: 2010 ve izleyen dönemler için, elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu hk 403 nolu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır.

BÜLTEN. KONU: 2010 ve izleyen dönemler için, elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu hk 403 nolu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet İşhanı K:5 35210 Alsancak - İzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2011-016 Tarih: 19.01.2011

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

Soru No: 8 İlgili Hüküm: Yönetmelik 27 nci madde ve 28 inci madde uygulaması Konu: Bilanço dışı borçların raporlanması

Soru No: 8 İlgili Hüküm: Yönetmelik 27 nci madde ve 28 inci madde uygulaması Konu: Bilanço dışı borçların raporlanması BASEL III - LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI UYGULAMASI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU SIKÇA SORULAN SORULAR VE AÇIKLAMALAR Soru No: 8 İlgili Hüküm: Yönetmelik 27 nci madde ve 28 inci madde uygulaması

Detaylı

2010 YILI GENEL KURULU'NA İLİşKİN DENETLEME KURULU RAPORU

2010 YILI GENEL KURULU'NA İLİşKİN DENETLEME KURULU RAPORU Genel Kurul toplantı tarihi İncelemenin ait olduğu dönem Rapor düzenleme tarihi S.S. BAYINDIRKONUT YAPI KOOPERATİFİ 2010 YILI GENEL KURULU'NA İLİşKİN DENETLEME KURULU RAPORU : 22.05.2011 : 2010 : 15.04.2011

Detaylı

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.09.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.09.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.09.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Halk Oyunları Federasyonu nun 01.09.2012-31.12.2012 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289

Detaylı

83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. 1. Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması

83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. 1. Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması (Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan bu Tebliğ in, yalnızca Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki Tecil- Terkin uygulamasına ilişkin kısımlarına yer verilmiştir.) 83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Detaylı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı ÖNSÖZ Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yönelik yapılacak yardımların ayrıntıları 2004 yılından itibaren başlatılan uygulama çerçevesinde kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu çerçevede;

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

YENİ MAKİNE ALIMINDA KULLANILAN KREDİLERDE BSMV İSTİSNASI

YENİ MAKİNE ALIMINDA KULLANILAN KREDİLERDE BSMV İSTİSNASI YENİ MAKİNE ALIMINDA KULLANILAN KREDİLERDE BSMV İSTİSNASI 6655 sayılı kanun ile sanayi sicil belgesi sahibi mükelleflere üretim işlerinde kullanılmak üzere satın alınan makine için kullanılan krediler

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII BOĞAZİİÇİİ ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII SPOR TOTO TEŞKİİLAT BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI İÇİNDEKİLER 1- Amaç 2- Kapsam 3- Yasal ve mali çerçeve 4- Roller ve sorumluluklar 5- Banka ve nakit yönetimi 6- Bütçe 7- Mali yıl ve planlar 8- İhtiyatlar 9-

Detaylı

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem 22 Eylül 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26651 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİİ İİŞLETMELERİİ GELİİŞTİİRME VE DESTEKLEME İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII ((KOSGEB)) 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII MESLEKİİ YETERLİİLİİK KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı