Biyosidal Ürünlerin Çevre Sağlığı Üzerine Etkileri. Dr. Şahin TOPRAK Mart 2014, Antalya

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Biyosidal Ürünlerin Çevre Sağlığı Üzerine Etkileri. Dr. Şahin TOPRAK Mart 2014, Antalya"

Transkript

1 Biyosidal Ürünlerin Çevre Sağlığı Üzerine Etkileri Dr. Şahin TOPRAK Mart 2014, Antalya

2 Biyosidal Ürün ve Ekosistem Arasındaki İlişki Biyosidal Ürün Kronolojisi Ekosistem analizi Enerji ve Madde döngüsü Besin zinciri Biyolojik Birikim Çevreye Holostik (Bütünsel) yaklaşım Biyosidal ürün gerekli mi? Gerekliyse Niçin, Ne kadar, Nasıl ve Ne Zaman? Sonuçlarına katlanabilir miyiz?...

3 BİYOSİDAL KULLANIMI İnsanoğlunun yerleşik ve tarım toplumu olarak şekillenmeye başlamasıyla, kendisini direkt veya dolaylı olarak etkileyen/zarar veren canlılara karşı bir mücadele içerisine girmiştir. Önceleri daha çok fiziksel bir korunma veya kaçma davranışı şeklinde gerçekleşirken, insanın doğaya egemen olma güdüsünün artışına bağlı olarak farklı mekanizmalar veya ürünler kullanılmaya başlanmıştır.

4 Bulgular, bize ilk kullanılan biyosidal amaçlı ürünlerin Kükürt ve Arsenik olduğu, sonraları bitkisel droglardan faydalanıldığı göstermiştir 1800 lerden sonra Bakır ve Cıva gibi maddeler mantarlaşmaya karşı kullanılmış olup, böceklerde siyanür, arsenik gibi maddeler kullanılmıştır.

5 Bunların başında bir dönem mucize ilaç/ürün olarak tanımlanan DDT (diklorodifenil trikloroetan) P. Muller tarafından keşfedilmesiyle pestisid kullanımında yeni bir dönem açılmış oldu. Soğuk savaşların en yoğun dönemde yaşandığı yıllarda, sinir gazı üzerinde çalışan Alman bilim adamları organofosforlu bir insektisit olan Parathionu bulmuşlardır ve takip eden yıllarda ticari piyasaya sunulmuştur.

6 Pestisidlerin dünyadaki kullanımı artmaya başlanınca ilk pestisit yasası ABD de 1947 yılında çıkartılmış Pestisitlerin ekosistemdeki zararlı etkilerine dikkat çeken bilim insanı ise biyolog Rachel Carson'un 1962 yılında yayımladığı "Sessiz İlkbahar" kitabıyla ortaya koyduğu çalışmadır. DDT ve klorlu hidrokarbonların ekosistemdeki kalıcılığı, insan ve hayvanlardaki birikimini, hedef dışı türler üzerindeki toksik etkilerini, çevre ve insan sağlığı üzerindeki negatif etkilerine dikkat çekerek ilk bilimsel kaygıları ortaya koymuştur.

7 Daha sonraları bilimsel çalışmaların hız kazanması sonucu DDT nin farelerde kanserojen etki yaptığı kanıtlanınca 1971 de ABD de kullanımı yasaklanmıştır yıllardan sonra birçok ülkede kullanımı belli kriterlere bağlanmıştır.

8 Biyosidal Ürünler ve Çevre Sağlığı Biyosidal ürünlerin hedef alana/ortama püskürtülmesi sonucu ilk olarak havaya karışmaktadır. Havayla teması olan tüm canlılar ilk olarak ve direkt bir etkiye maruz kalmaktadır. Havadaki kalıcılığı veya yayılımı, Parçacıkların büyüklüğüne, hacimsel dağılımına, hava akımına, havanın sıcaklığı gibi bazı faktörlere bağlıdır. Belli bir lokalitede kullanılan biyosidal ürün, hava akımıyla istenmeyen birçok uzak alanlara yayılması olasıdır.

9 Bu anlamda kullanım öncesi klimatik faktörler mutlaka değerlendirilmeli; doz, nozül çapı, damlacık tek düzeliği gibi parametreler titizlikle hesaplanarak uygulama yapılmalıdır. Biyosidal ürünler, havadaki toz partiküllerine bağlanarak kilometrelerce uzaklara gidebilmekte ve havadaki diğer kimyasallarla birleşerek sekonder kirleticiler oluşturabilirler.

10 Biyosidal Ürünlerin Karasal (Toprak) Ekosisteme Etkileri Toprak veya kara olarak adlandırdığımız karasal ekosistemlerdeki kirlilik, sadece toprağın kirlenmesi şeklinde kendini göstermez, Mekanik, biyolojik ve fiziksel olarak biyosidal ürünler topraktan havaya buharlaşabilecekleri gibi yer altı sularına sızarak veya akarak ta tehlike yaratabilirler. Toprak kirliliğine bağlı olarak canlılar ve insanlar bu zehirli kimyasalları doğrudan alabildikleri gibi, toprak aracılığıyla bitkilere geçebilir ve kimi kültür bitkilerinde söz konusu kimyasallar toksik düzeyde birikebilmekte ve oradan da tüketicilere geçebilmektedir.

11 Biyosidal Ürünlerin Sucul (Aquatik) Ekosistemlere Etkileri Biyosidal ürünler, nerede kullanılırsa kullanılsın en son varacağı yer toprak ve oradan da sucul ekosistemlerdir. Bu durum doğrudan toprak yüzeyinden akıntılarla, evlerden, bitkilerden ve tarımsal bölgelerden akış şeklinde olabilir. Uygulama sonrası bazı kimyasallar su akımı, toprağa enjekte edilmeleriyle, yağmur ve karla yıkanarak yeraltı sularına karışarak içme suyunu ciddi anlamda tehdit edebilir. Pestisitlerin kullanılması bu nedenle mutlaka denetim altında olmalı, su kütlelerinin denetimi düzenli olarak yapılmalıdır.

12 EKOSİSTEM Ekosistemin en önemli işlevi, içinde madde ve enerji döngülerinin gerçekleşmesidir. Karşılıklı olarak madde alışverişi yapacak biçimde birbirlerine etki yapan canlı organizmalarla, cansız maddelerin bulunduğu her hangi bir doğa parçasına EKOSİSTEM diyoruz.

13 Biyolojik Spektrum Etki Protoplazma Hücre Doku Organ Sistem organizma Populasyon Kommunite Ekosistem Biyosfer (Ekosfer) Etki

14 Güneş EKOSİSTEMDE ENERJİ AKIŞI Enerji ISI Fotosentez ISI Hücresel Solunum ATP ATP Hücresel Solunum Hücresel Solunum Karbonhidrat ISI ATP Bitkiler (Ototrof) Hayvanlar (Heterotrof)

15 Güneş enerjisi BİYOSİDAL 2. Tüketiciler Üreticiler 1. Tüketiciler Üreticiler

16 Biyolojik Birikim İNSAN 16 B Balık Balık 8 B 8 B 4B 4B 4B 4B Küçük su canlıları B B B B B B B B B B B B B B B B Plankton Plankton Plankton Plankton

17 AIDS ve HIV Virüsünün Öyküsü (Direnç mekanizması) AIDS Dünyaya iki kaynaktan yayılmış (Afrika-Güney Asya: ABD ve Avrupa) HIV(Human immunodefiency virus) İnsanda makrofaj ve T- lenfositlerin parazitidir. Hücrenin enzim sistemini ve enerji kaynaklarını taklit ederek çoğalır ve hücreyi öldürür. Virüs kapıldıktan sonra 2 yıl içinde ölüm gözlenir. AZT (Azidotimidin) bir nükleotid analogu olup, virüsün replikasyonunu engelleyici bir ilaç olarak önemli başarılar sağladı. Ancak, İlaç uygulamasından 2 yıl sonra HIV, AZT ye dirençli virüsler oluşturdu.

18 DDT nin Öyküsü İnsanlığın kurtarıcısı olarak ilk başlarda düşünülmüş Bir öğrencinin bitirme tezidir DDT 30 yıl boyunca raflarda kalmıştır Paul Muller DDT yi ilaçlamada kullanmıştır. İlk 10 yıl içinde ddt nin milyonlarca hayat kurtardığı tahmin edilmiş, ancak çok sonraları da yasaklanmış Türkiye de 1981 de yasaklandı

19 Endonezya da 1950 lerde sıtma için DDT kullanıldı. İlk birkaç sene sıtma ve sivrisinekler azaldı fakat bu kez VEBA salgını başladı ve sıtma tekrar hortladı NEDEN? Kullanılan DDT ile bir ilgisi var mı? Kesinlikle EVET

20 Kediler ölünce, Fareler üzerinde Predatör baskısı yok oluyor DDT kedilerde birikiyor Kediler kertenkele yiyince Fare populasyonu artıyor Alana DDT uygulanmış DDT kertenkelelere geçiyor Veba salgını başlıyor

21 Çevresel Sorunlar ve İndirgemeli Çözümler Sıtma-sivrisinek-Gambusia spp- Gambusia ile mücadele Kaliforniya kıyıları- Deniz kestanesi-yengeçler-hüzünlü Son İnsektisid-kimyasal mücadele-direnç mekanizması-çaresizlik Pestisid-tarım zararlısı-verimlilik-trajedi Hormon kullanımı- meyve sebzede estetik- Dramatik birikim GDO lu ürünler- çeşitlilik ve bolluk- Geri dönülmez rahatsızlıklar Ekosisteme müdahale- karşılığında sert tepkiler.

22 Çevre Sağlığında indirgemeli (Reductionism) ve Bütünsel (Holism) Yaklaşım 18. y.y dan bu yana Batı Bilimciliği, daha çok indirgemeli yaklaşımla gelişmiştir. Bu yaklaşımın temel öngörüsü; Bir problemi parçalar şeklinde çözmektir. İndirgemeli yaklaşım fizik kimya gibi bilim dallarının temel yaklaşım şeklidir. (Roket) Ekolojik/çevresel sorunlarda da bazen indirgemeli yaklaşımlar kullanılabilir (laboratuvar) Günümüzde Ekolojik ve Çevre Bilimlerinde Bütünsel Yaklaşım bir zorunluluktur. Neden. (Ekosistem mantığı). Ekosistemde cereyan eden enerji ve madde döngülerinin her hangi bir yerinde bir kesinti, yaşamın sonu demektir.

23 Bazı çevre bilimcilerine göre indirgemeli yaklaşım, batıdaki hıristiyanlık felsefesinden kaynaklanmıştır. (insan-doğa arasına çizgi çekilmiş) Bu yaklaşımın sonucunda, doğaya saygı ve doğayı çözme yerine, pervasız ve zarar verici bir yaklaşım doğmuştur. (çevre sorunlardaki acz) Bütünsel Yaklaşımın ise kökeni Batı Bilimi değil, Doğu felsefesidir. Bütünsel yaklaşıma, hemen hemen Doğu dinlerinin (Budizim, Taoizm ve Hinduizm v.s) tümünde de rastlıyoruz. Burada temel Öngörü: Alemde veya evrende veya sistemde her şeyin birbirine bağımlı olduğu fikridir.

24 Ortak Malların Trajedisi (Garrett Hardin, 1968) Herkesin kullanımına açık olan, ama hiç kimsenin korumakta sorumlu tutulmadığı alanlar. Bir mera (çobanların koyun otlatması) Su birikintisi (Biyosidal uygulama) Hava Toprak

25 Küçük Kararların Zülmü (Kahn 1966) Bir fabrikadan çıkan kirli havanın yerel etkisini azaltmak için küçük bir kararla baca boyunu yükseltmek ileride daha büyük bölgesel bir soruna neden olur. Haşerelerden korunmak için küçük bir kararla sadece biyosidal (denetimsiz) uygulaması ileride ekosistemin tahribatıyla ortaya çıkan daha büyük bir soruna dönüşebilir.

26 Çevresel Sosyal Tuzaklar (Cross and Guyer 1980) Tehlikeli atıkların bilinçsiz ve denetimsiz kullanımı Aşırı ve denetimsiz kimyasalların kullanımı Sulak alan kirliliği ve bozulması Çekici bir yeme gelen bir hayvanın tuzaktan bir daha çıkamaması

27 Çevresel Etik ve Değerler (A.Carl Leopold 2004) Çevre sağlığının korunması, sadece yasal yaptırımlarla değil etik destek modeline de ihtiyaç vardır. Çevresel anlamda ETİK : hayatta kalma mücadelesinde hareket özgürlüğüne getirilen sınırlamadır. İstediğimiz gibi bir biyosidal ürünü istediğimiz yere uygulamaya getirilecek bir sınır

28 Tehlikeyi Önleme İlkesi (Rio prensipleri) İnsan doğası: Sorun ciddi anlamda kötüleşmeden engelleyici eyleme geçilmez. Çevresel sorunların çoğunda maalesef, önleyici tedbirler alınmamaktadır. Sadece ülkemizde kullanılan 100 binlerce ton biyosidal ürünün çevresel risk parametreleri yeterince irdelenmemiştir.

29 İki kefeli Kapitalizm (E.P.Odum 1997) Bir yatırımcı, bir yandan yeni ürün ya da Pazar olanaklarını gözetirken, Bir yandan da kaynakları en etkin kullanarak, olası en yüksek geri dönüşümü sağlayarak kirliliği minimum düzeye nasıl indirgeyeceğini de öngörmelidir. Eokoloji ile Ekonominin Kesişme endeksi yapılmalıdır.

30 ÇÖZÜM : SADECE KİMYASAL MI? ÇEVRESEL Mİ? HEM ÇEVRESEL HEM KİMYASAL MI? HANGİSİ ÖNCELİKLİ OLMALI? EĞER, Yaşam alanınız bu şekilde ise.!

31 Yakacak olarak tezek yapılması

32 Yakacak olarak kullanılan BİR TEZEKTE larva durumu

33 Kırılan tezeklerin içinde aşırı pupa oluşumu

34 Kent merkezinin yanında hayvan yetiştirilen mağaralar ve akan gübreler

35 Gübrelerin taşınmasında şehir caddelerinin durumu

36

37 Şehir içi kanallarınız bu durumda ise

38

39 BİYOSİDAL ÜRÜNLER AÇISINDAN EKOLOJİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ 1- Ekosistem: Biyosidal ürünün ekosistemdeki kalıcılığı, yayılımı 2- Çevresel Yazgı/kader: Ekosisteme verilen biyosidal ürünlerin, su, toprak ve havadaki durumları 3- Hedef Dışı Türler: Uygulama sonrası hedef dışı türlerin etkilenme oranı 4- Hedef Türler: Hedef türlere olan öldürme etkisi ve zaman 5- Toksisite. Biyosidal ürünlerin canlı yaşamı üzerindeki zararlı etkileri

40 SONUÇ OLARAK Artan nüfus, küresel çevre sorunları, yaşamın hareketliliği, içe ve dışa göçler, kaynakların yetersizliği, yasal mevzuatların yetersizliği / denetimsizliği, ekonomik ve ticari kaygılar gibi birçok nedenden dolayı ekosisteme yoğun, kontrolsüz ve bilinçsiz bir biyosidal ürün aktarımı söz konusudur. Biyosidal ürünler ve kalıntıları; ekosistemde besin zinciri, diğer biyokimyasal döngüler ve klimatik faktörlerle, hava, yağmur, kar, toprak, yeraltı suyu, yüzey suları, sis ve hatta kutuplardaki buz parçalarında saptanmışlardır.

41 Kullanılan her gram kimyasalın besin zinciri boyunca, bizlere ulaştığını da dikkate aldığımızda, birikim yoluyla insan ve çevre sağlığı açısından çok ciddi riskleri beraberinde getireceği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu anlamda biyosidal ürünlerin üretiminden kullanımına kadar geçen bütün aşamalarının çok titizlikle değerlendirilmesi, çevresel risk faktörlerinin belirlenmesi ve katı bir denetimle bu risklerin ekosistemde minimize edilmesi gerekmektedir. NASIL MI?

42 5 U KURALINA UYARAK 5 U KURALINA KESİNLİKLE UYULMALIDIR. UYGUN BİYOSİDAL ÜRÜN, UYGUN DOZ, UYGUN EKİPMAN, UYGUN ELEMAN VE UYGUN ZAMANLAMA Bu parametrelerden birinin bile yetersizliği çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileyecektir

43 GEÇMİŞİ OLMAYAN YA DA SİLİNMİŞ- YOK EDİLMİŞ BİR DÜNYA VAR OLMAMIŞ BİR DÜNYADIR Dilerim, bu salondakilere, özellikle neyi vurgulamaya çalıştığımı, gelecekte neler olabileceğini, ortaya çıkacak sonuçların çoğumuzun zannettiğinden daha ürkütücü olabileceğini, yeterince anlatabilmişimdir. GELECEK SİZLERİN ELİNİZDE, ÇOK GEÇ KALMAYIN DERİM!!!

Çevre Biyolojisi. Çevre Biyolojisi 1

Çevre Biyolojisi. Çevre Biyolojisi 1 Çevre Biyolojisi Çevre Biyolojisi 1 Çevre Biyolojisi Biyoloji Çevre Fizik Biyofizik Biyofizikokim. Fiziko Kimya Biyo- Kimya Kimya Çevre Biyolojisi 2 Çevre Nedir? İçinde bulunduğumuz canlı, cansız tüm varlıkların

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Çalıştığınız sektörün neden olduğu çevre kirliliğini önleyecek tedbirleri alabileceksiniz. ARAŞTIRMA Sektörünüzün yol açtığı çevre sorunlarını ve alınabilecek

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KİMYA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KİMYA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KİMYA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KİMYA EĞİTİMİ DERS SORUMLUSU : Prof.Dr. İnci MORGİL HAZIRLAYANLAR : ERKAM UYGUR UĞUR ALAKEL PROJE SORUSU TARIMDA KULLANILAN ZİRAİ İLAÇLARIN

Detaylı

TEMİZ ENERJİ İLE TEMİZ ÜRETİM

TEMİZ ENERJİ İLE TEMİZ ÜRETİM Eşit, özgür, demokratik ve barış dolu bir dünya için TEMİZ ENERJİ İLE TEMİZ ÜRETİM Prof. Dr. Tanay Sıdkı UYAR 1 BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Tünel Yolu Cad. No.2 34744 Bostancı-İSTANBUL Tel: (0216) 380

Detaylı

Ekolojist olmak istiyorum!

Ekolojist olmak istiyorum! Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projesi 2011-1-TR1-LEO05-27987 Ekolojist olmak istiyorum! Ekoloji bağlamında Kimya, Mühendislik, Biyoloji ve Mimari www.eco-matrix.com Bu yayın, Hayat Boyu Öğrenme

Detaylı

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ A.Kadir HALKMAN 1, Metin ATAMER 2, A.Hamdi ERTAŞ 3 ÖZET Sanayileşme sürecindeki ülkelerde gelişmiş ve gelişmemiş ülkelere oranla daha çok çevre kirliliği oluşmaktadır. Artan

Detaylı

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları ÇEVRE HUKUKU Ders Notları Bu çalışma Çevre Hukuku-I dersine katılan öğrencilerin faydalanması için hazırlanmış ders notu niteliğindedir. Bu itibarla bilimsel atıf kuralları, dikkate alınmamıştır. Çalışmanın

Detaylı

TOPRAKLARIN TARIM İLAÇLARINDANDAN KORUNMASI VE EKOLOJİK TARIM

TOPRAKLARIN TARIM İLAÇLARINDANDAN KORUNMASI VE EKOLOJİK TARIM TOPRAKLARIN TARIM İLAÇLARINDANDAN KORUNMASI VE EKOLOJİK TARIM Tarihsel süreç içerisinde topraklar üretkenliği nedeniyle kutsal olarak kabul edilirken, bunu korumanın bir ulusun onuru olduğu ve kaybedilenin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA 850CK0001

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA 850CK0001 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA 850CK0001 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

ÜNİTE 10 SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM

ÜNİTE 10 SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM ÜNİTE 10 SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM ÜNİTENİN KONULARI Sürdürülebilir Tarım Tarım Topraklarının Günümüzdeki Durumu Su ve Su Ürünlerinin Günümüzdeki Durumu Hayvancılığın Günümüzdeki Durumu Sürdürülebilir Tarım

Detaylı

TARIM VE ÇEVRE. Türker Altan 1, Rıza Kanber 2, Hüseyin Özbek 3, Erdal Şekeroğlu 4

TARIM VE ÇEVRE. Türker Altan 1, Rıza Kanber 2, Hüseyin Özbek 3, Erdal Şekeroğlu 4 TARIM VE ÇEVRE Türker Altan 1, Rıza Kanber 2, Hüseyin Özbek 3, Erdal Şekeroğlu 4 ÖZET Doğal ekosistemler dinamik bir yapı içerisinde kendilerine özgü ve süreklilik gösteren bir denge içerisinde işlevlerini

Detaylı

BULGARİSTAN TÜRKİYE SINIRÖTESİ BÖLGESİNDE ORGANİK ÜRETİM VE YEŞİL ENERJİ

BULGARİSTAN TÜRKİYE SINIRÖTESİ BÖLGESİNDE ORGANİK ÜRETİM VE YEŞİL ENERJİ Bulgaria-Turkey IPA Cross-Border Programme CCI 2007CB16IPO008 BULGARİSTAN TÜRKİYE SINIRÖTESİ BÖLGESİNDE ORGANİK ÜRETİM VE YEŞİL ENERJİ PROJE 2007CB16IPO008-2011-2-036 EKONOMİK EKO ENERJİ STRATEJİSİ ENERJİ

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Editör: Yrd. Doç. Dr. Orçun Bozkurt ÇEVRE EĞİTİMİ ISBN: 978-605-5885-20-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Editör: Yrd. Doç. Dr. Orçun Bozkurt ÇEVRE EĞİTİMİ ISBN: 978-605-5885-20-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 4. Baskı Editör: Yrd. Doç. Dr. Orçun Bozkurt ÇEVRE EĞİTİMİ ISBN: 978-605-5885-20-5 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2014, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİK TARIM BAKIMINDAN TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELECEĞİ. HAZIRLAYAN Prof. Dr. Celal ER

İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİK TARIM BAKIMINDAN TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELECEĞİ. HAZIRLAYAN Prof. Dr. Celal ER İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİK TARIM BAKIMINDAN TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELECEĞİ HAZIRLAYAN Prof. Dr. Celal ER YAYIN NO: 2009-3 İstanbul, 2009 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI ve REHABİLTASYONU ÜN TE 21

ÇEVRENİN KORUNMASI ve REHABİLTASYONU ÜN TE 21 ÇEVRENİN KORUNMASI ve REHABİLTASYONU ÜN TE 21 TOPRAĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN YAŞAM İÇİN ÖNEMİ Organik Tarım, ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi kurmaya yönelik, insana ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6 TANIMLAR 6 AFET TÜRLERİ 7 1.1 DOĞAL AFETLER 7 1.1.1 Jeolojik Afetler 8 1.1.1.1 Yerkürenin Yapısı ve Levha hareketleri 9 1.1.1.2 Deprem 14 1.1.1.3 Göçük, Toprak Kayması 15

Detaylı

İNSAN VE ÇEVRE DOĞADAN NASIL YARARLANIYORUZ? DOĞANIN EMRİNDE MİYİZ? SUÇLU KİM?

İNSAN VE ÇEVRE DOĞADAN NASIL YARARLANIYORUZ? DOĞANIN EMRİNDE MİYİZ? SUÇLU KİM? İNSAN VE ÇEVRE DOĞADAN NASIL YARARLANIYORUZ? DOĞANIN EMRİNDE MİYİZ? SUÇLU KİM? BÖLÜM 10 D O Ğ A D A N N A S I L YA R A R L A N I Y O R U Z? İnsan, var oluşundan günümüze doğada üstünlük kurmaya yönelik

Detaylı

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. ÇEVRE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 2. ÇEVRE KİRLİLİĞİ 2.1 Çevre 3 2.2. Çevre Kirliliği 2.2.1. Hava Kirliliği

Detaylı

İŞLETMELERİN SOSYAL SORUMLULUKLARI ÇERÇEVESİNDE YEŞİL PAZARLAMA UYGULAMALARI VE KİMYA SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR İNCELEME

İŞLETMELERİN SOSYAL SORUMLULUKLARI ÇERÇEVESİNDE YEŞİL PAZARLAMA UYGULAMALARI VE KİMYA SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR İNCELEME İŞLETMELERİN SOSYAL SORUMLULUKLARI ÇERÇEVESİNDE YEŞİL PAZARLAMA UYGULAMALARI VE KİMYA SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR İNCELEME Hazırlayan: Muradiye ÜSTÜNAY Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nevin ALTUĞ Lisansüstü Eğitim,

Detaylı

İLAÇLARIN VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN GELİŞTİRİLME SÜREÇLERİ VE DOĞA ÜZERİNE ETKİLERİ

İLAÇLARIN VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN GELİŞTİRİLME SÜREÇLERİ VE DOĞA ÜZERİNE ETKİLERİ İLAÇLARIN VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN GELİŞTİRİLME SÜREÇLERİ VE DOĞA ÜZERİNE ETKİLERİ Esra KAPUCU, Hasan KAHVECİ, Özlem SUSAM, Yeşim ÇANTA Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği

Detaylı

A dan Z ye İklim Değişikliği Başucu Rehberi

A dan Z ye İklim Değişikliği Başucu Rehberi A dan Z ye İklim Değişikliği Başucu Rehberi Çok geç olmadan harekete geçmek isteyenler için Hazırlayanlar Yunus Arıkan Gülçin Özsoy REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ i TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Hazırlayan : Pelin SENCAR Danışman : Yrd. Doç. Dr. Berkan DEMİRAL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Kamu Yönetimi Anabilim dalı için

Detaylı

Proje Bilgi Kitapçığı

Proje Bilgi Kitapçığı Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir. "Ergene Havzasında Tarım Topraklarının Kirlilikten Arındırılması ve Islahı Projesi" (Proje No: TR0135.03-02/28) UZUNKÖPRÜ

Detaylı

BİNOM. Biyo ve Nano Teknoloji(BİNOTEK) Kulübü Bilim Sağlık ve Teknoloji Dergisi. Değerli okurlarımız,

BİNOM. Biyo ve Nano Teknoloji(BİNOTEK) Kulübü Bilim Sağlık ve Teknoloji Dergisi. Değerli okurlarımız, SAYI 2 HAZİRAN 2010 BİNOM Biyo ve Nano Teknoloji(BİNOTEK) Kulübü Bilim Sağlık ve Teknoloji Dergisi Değerli okurlarımız, BİNOM dergisi olarak bu senenin son sayısıyla yine sizlerleyiz. Bu sayımızda ağırlıklı

Detaylı

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Hazırlayanlar: Prof.Dr.Derin ORHON Prof.Dr.Seval

Detaylı

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar / Genetically Modified Organisms (GDO/GMO) - BİLİM VE TEKNOLOJİ

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar / Genetically Modified Organisms (GDO/GMO) - BİLİM VE TEKNOLOJİ Son yılların en gözde tartışmalarından biri genetik olarak değişikliğe uğratılmış organizmalar üzerinedir. Kısa adıyla GMO ya da GDO (Genetically Modified Organisms-Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar),

Detaylı

Tarım ilaçları kullanımı ve riskleri

Tarım ilaçları kullanımı ve riskleri 154 Tarım ilaçları kullanımı ve riskleri Osman TİRYAKİ, Ramazan CANHİLAL, Sümer HORUZ Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 38039, KAYSERİ ÖZET Anahtar Kelimeler Pestisit,

Detaylı