SEREZ'DE MÜL TECİ iskani

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEREZ'DE MÜL TECİ iskani"

Transkript

1 :

2 ....., KUÇUK ASYA FELAKETI DE SORA SEREZ'DE MÜL TECİ iskai EVAGELİA BALTAAYTEK SOER ALPA Hanna Arendt gibi pek çk yal bilimeiye göre dünyanın bir yerinden kvulan inanların dünyanın herhangi ba9ka bir yerinde kabul görmeyeceği huuunu günümüz iyaetinde en iyi anlatan grup mültecilerdir. Serez'de Küçük Aya Felaketi 'nden nra mülteci ikdnını knu alan bu çalı9ma i9te tam da öz knuu dramatik ürece daklanmaktadır. Serez, tümyunan Makednya 'ı a ç ıından bir mikrkzm larak değerlendirileceği için mülteciterin geli9iyle birlikte Serez'de meydana gelen demgrauik deği9imin takibinin tüm bölgedeki geli9meler hakkında uikir vereceği kanaatindeyiz. ı923 yılında Hxc.O rrıc; MaKaiSviaç (Makednya'nın Sesi) gazetesi Yunanistan'da yaşadıkları karşısında şaşkına dönmüş bir mültecinin' sıkıntısını anlattığı bir makale yayımladı : "Fakat neden kimi kardeşlerimiz bize alaycı gözlerle bakıyr? eden yerinden yurdundan lmuşların acısını nlar da kalplerinde hissetmiyr? eden nların ıstırabına, felaketine bakıp gülüyrlar? Bu yalnız nların felaketi değil ki, memleketin felaketi."' MÜLTEci ŞOKUDA ÖCE: ERKE 20. YÜZYILDA YUA MAKEDOYASI Küçük Asya Felaketi mültecileri ve nların Makednya'da iskanı, yüzyılın ilk yıllarında rtaya çıkmış lan mülteci srunu incelenmeden anlaşılamaz. Balkan Savaşları'nın hemen ardından Makednya demgrafik açıdan büyük bir altüst luş yaşadı. 3 Balkan Savaşları'ndan hemen önce Yunan Makednyası'ndan ayrılan Müslümanların sayısı ı bin, savaş snrasında bölgeyi terk ederek Dğu Trakya ve Batı Anadlu'da iskan edi Mülteciler Mavrlfs'ta (ı955). 20

3 !en Müslümanların sayısı ise ı bin larak tahmin edilmektedir. Bunlardan pek çğunun bölgeden kaçmaya ı9ı2 yılında müttefik Balkan devletlerinin rdularının önce başladığını harekatından biliyruz. 4 Bölgenin gayrimüslim nüfusu da savaştan derinlemesine etkilendi. II. Balkan Sav aşı neticesinde, (ı) ı5. Bulgar Makednya'dan ayrıldı, (2) ı. Yunan Makednya'nın çeşitli bölgelerinden Sırhistan ve Bulgaristan'a çekildi, (3) 7. Yunan, Bulgaristan'ın il hak ettiği Batı Trakya'da ve (4) Bulgar Dğu Trakya'da evlerini terk etmek zrunda bırakıldı. 5 Alexander Pallis'e göre, ı9ı2 ile ı924 arasında Makednya'da bölgenin tplumsal ve kültürel yapısını etkileyen n yedi göç dalgası gerçekleşti. Bu dönemde Balkanlar'da gerçekleşen söz knusu nüfus hareketlerinin Avrupa tarihinde bir benzeri yktu ve ancak II. Dünya Savaşı'nın trajedileri ile ölçek larak aşılabildiler 6 Agia Eleni'den bir mülteci evi. Ftğrar Eleni. a M "' :r "' f _J </) ::;; : _J (]._ f Bölgesel bir ticaret, tarım ve deplama merkezi lan Serez, çözülmekte lan Osmanlı İmparatrluğu, Bulgaristan ve Yunanistan arasında bir kavşak nktası teşkil ediyr ve yukarıda Makednya için aktarmış lduğumuz demgrafik örüntüyü sergiliyrdu. Sürekli değişen yönetimler ve askeri perasynlar nedeniyle her ne kadar demgrafik veriler net değilse de, şurası kesindir ki, bölge, özellikle de daha önce belirttiğimiz gibi Balkanlar'ın bir mikrkazmasunu sunan Serez, 20. yüzyıl başında bölgesel, dilsel ve geleneksel larak yere l(leşmiş) bağlar ve tarihsel miras üzerinden farklılaşan pek çk altkültüre ev sahipliği yapıyrdu. Patljik rekabetçi milliyetçilikler çağında, Serez'in sergilediği bu çeşitlilik arkaik ve kabul edilemez hale geldi terk etmişti ve snraki yıllarda Müs daha Serez'den ayrılmıştıb Mark Ma ea (Yeni) ve şe hrin bu süreçte hızla demgrafik kaleydskpu dönmeye başladı: ı9ı 3 yılında ı lan şehir nüfusu ı9ı3 yılında ıı2.ı35'e geriledi. Küçük Asya Felaketi'nden snra yapılan ilk nüfus sayımı lan ı928 nüfus sa lüman nüfusun sayısı azalmaya devam etti. Dönemin Türk basını, Müslümanların göçü esnasında yaşanan belirli laylara, örneğin Zihni'deki caminin yanmasına ve Müslüman zwer, Serez'den Müslümanların ay. rılışına dair yapılan canlı bir gözlemi aktarmaktadır: "Geçen Salı günü Serez pazarında mezariıkiarına yapılan tecavüzlere vurgu yaparak bunun bir tehcir görmeniz gerekirdi. Müslüman köy lup, lan biteni kendi gözlerinizle yımında ise Serez'in nüfusu ı larak kaydedildi 7 lduğunu ve Yunan yöneticilerin lerinden gelen köylülerin halini... Müslümanların kitlesel sürgününün dükkaniarını bşaltıp, Serez'e gelip Balkan Savaşları sna erdiğinde müsebbibi lduğunu iddia etmişti. fiyatı düşünmeden mallarını ellerinıj. Müslüman Serez vilayetini ı915'e geldiğimizde Müslüman den çıkarırkenki hallerini görüp ağ Bafra'dan görüntüler. 21

4 p ciddi değişiklikler yarattı ve bu süre zarfında vilayetin Yunan nüfusu dalgalı bir seyir izledi. Makednya Genel idari Bölgesi (revtıdj t.ıiıcrıarı MaKeviaç) tarafından yapılan ı9ı3 nüfus sayımına göre vilayetin nüfusu 'di. Aynı sayı, ı9ı6 tarihli Yunan Dışişleri Bakanlığı'ndan Paris'teki Yunan Büyükelçiliği'ne gönderilen bir ntta tekrar ediliyrdu." Vilayetin nüfusu kısa süre içerisinde 79. ı7ı'e düştü ve bunun 'ü Elinfn değildi. Üstelik bu sayı içinde vilayete yeni gelmiş lan Yunan mülteci de vardı. Bu nktada şu da belirtilmelidir ki ı92'de yapılan nüfus sayımı bölgenin etnik kmpzisynu hakkında bilgi vermemektedir. Her ne kadar Batı ve Merkez Makednya için Umumi Makednya Valisi tarafından 1923'te hazırlanmış da, Dğu bir etngrafik rapr mevcutsa Makednya için benzer istatistikler mevcut değildir, dlayısıyla ı92'de Serez'deki Yunan nüfusu knusunda net sayılar vermek yılına ait Serez'deki iskiin faaliyetlerini gösteren harita. Hazırlayan Mülteci İskan Kmisynu üyesi Alexander A. Pa Ilis. Yu nan Ulusal Araş tırm a V a k rı ' nın A. A. Pallls Ar ş ivi. lamamak imkansızdı. Hepsine neden göç etmeye hazırlandıklarını srdum ve bana gözyaşları içinde hıçkırarak dediler ki, 'Biz özgürce ve nurumuzla yaşamaya alıştık ama tpraklarımıza nasıl el kyduklarını, evimize bile girdiklerini gördükçe yaşamın Müslümanlar için imkansız hale geldiğini hissediyruz. ' " 9 Yunanistan'da 1920 yılındaki nüfus sayımına göre Serez vilayetinde Müslümanlar hala nüfusun yaklaşık %14'ünü lu şturmaya devam ediyrdu ve 1924 yılına gelindiğinde sadece Serez'den ayrılan Müslümanların sayısı 'ye ulaşmıştı. Gayrimüslim "azınlıklara" gelirsek, Balkan Savaşları ' nın başlangıcında Musevi Serez şehrinde yaşamaktaydı ve bu sayı şehrin Bulgarlar tarafından işgalinden hemen önce (Ekim ı9ı2) 988'e gerilemişti. İşgal (6 Kasım ı912) ve şehrin y ı kımı ile neticelenen yangın (13 Temmuz 19ı3) esnasında 140 Musevi hanesinden 1ı5 ' i geri çekilen Bulgar kuvvetleri tara fından ateşe verildi. Bunun yanı sıra cemaate ait lan sinagg, kul gibi yapılar da bu yangında kül ldu.' 0 Benzer şekilde, bölgenin yönetiminin Yunanistan ve Bulgaristan arasında sürekli el değiştirmesi bölgede birbirini takip eden karşılıklı "etnik ayrıştırma " (ethnic unmixing) pratiklerinin yaşanmasına neden ldu ve bu durum Serez'in ı918'de kesin şekilde Yunanistan'a bağlanmasına değin devam etti ve 1920 arasın da Slavfn bölgeyi terk etti. İlgili yönetimlerin ardı ardına gelen Elensizleştirme ve Bulgarsıziaştırma girişimleri belli grupların tpluca tardını, zrunlu iskan pratiklerini ve nüfus mübadelesini içeriyrdu ve bu uygulamalar bölgenin yerli nüfusunun içinden bir mülteci nüfus ç ı karmıştı. Buna bir de bölgeye dışarıdan akın eden mülteciler eklenecekti." I. Dünya Savaşı'nın snuna değin nüfus mübadeleleri öngören 1914 tarihli OsmanlıYunanistan Anlaşması ve ı919 yılında imzalanan euilly Anlaşması Serez'in demgrafik yapısında mümkün değildir. Yüzyılın başında Yunan Makednyası'nın demgrafik 1 verilerine ilişkin belirsizlikler bölgeye ilişkin kmşu ülkelerin birbiriyle çelişen iddialarından kaynaklanıyrdu. Makednya üzerindeki iddialarını temellendirebilmek için Yunanlar, Bulgarlar, Osmanlılar ve Slavlar istatistiksel verileri kullandılar ve bu durum, istatistiksel verilerin dğruluğu açısından katik bir atmsfer yarattı, zira Makednya ihtilafın tam da merkezi pzisynundaydı. ' 3 SEREZ'DE KÜÇÜK ASYA MÜLTEciLERİ Yunan rdusunun geri çekilmesi ve Küçük Asya Felaketi, tüm Yunanistan'a ve tabii ki Serez'e de Küçük Asya'dan muazzam bir mülteci akını başlattı. Mülteciler, Serez'e varmalarının ardından karmaşık ve parçalanmış bir yerli nüfus ile karşılaştılar. Serez'de Elinfn ve Slavfn Ortdks Hıristiyanlar, Müslümanlar ve Museviler yaşamaktaydı. Buna ek larak, yıllar içerisinde Makednya'da birikmiş lan kalabalık mülteci nüfus da kendi içinde geni ş bir çeşit lili k sergiliyrdu. Mülteciler, belli etnik ve dini

5 gelenekleri rtak biçimde sergilemelerine, kaderlerinin alınlarına mülteci damgası vurmasına ve benzer beklentiler içinde lmalarına karşın aralarında ciddi farklılıklar vardı. Din, mültecilerin Yunan milli ideljisiyle bağ kurmalarını sağlayan rtak tplumsal zemindi. Ancak ne geçmişleri ne de mantaliteleri aynıydı. Yunanistan'a geldikleri zaman Pntusça ya da Kapadkyaca gibi farklı diyalektler ya da Türkçe gibi tümüyle farklı diller knuşuyrlardı. Yaşadıkları tpraklardan "sökülme" biçimleri de farklıydı ki bu durum nların Yunanistan'daki kaderlerini de belirleyecekti. Örneğin, Küçük Asya'nın batı kıyılarından gelen mülteciler memleketlerini ı922'de Yunan cephesi çöktükten snra, sürgün kşullarında terk etmişler ve yanlarına hiçbir şey alamamışlardı. Öte yandan, ı9ı9 euilly Anlaşması'nın yarattığı göreli larak iyi kşullar, mültecilerin Dğu Trakya'dan barışçıl biçimde ayrılmaları ve taşınabilir mallarından bir bölümünü yanlarına almaları şansını vermişti. Küçük Asya Felaketi'nden snra Serez'e gelerek Dirnitra'ya yerleşen mülteci bir aileye mensup Lazars Asikglu bu durumu şöyle anlatıyrdu: "Kağnılarla gelen bazı Pntuslular ve Trakyalıların hayvanları ve aletedevatı vardı, tprak buldular ve ekip biçmeye başladılar [...] Bölgeye önce ı92 ' de evlerini terk eden Trakyalılar geldi ve bunlar ı922'de yeniden geldiler ancak ı9ı9'da Kafkasyalılar çktan bölgeye yerleşmiş durumdaydı. Ardından Trakyalılar ve biz Pntuslular, ardından da Anadlulular geldi."' 4 mecliste birinci gündem maddesini luşturmuştu. İskan meselesine geri dönecek lursak, Makednya, Yunan Devleti'nin mültecilere tahsis ettiği esas iskan sahasıydı; zira "Yeni Tpraklar"ın' 5 nüfusu ciddi derecede azdı ve/veya bu bölgedeki yerleşim yerleri savaşta ya tümden yk lmuş ya da büyük hasar görmüştü. Buna ek larak eski sahiplerince terk edilmiş ekilebilir alanlar mevcuttu. Etngrafik açıdan sınır bölgesinin nüfusu ya Yunanlmayan ya da Yunanca knuşmayan bir tplamdan luşuyrdu ki, bu durum etnik ve dilsel türdeşlik arayışındaki Yunan ulusdevletinin mantığına ters idi. Aynı zamanda, kmşu Bulgaristan ' ın bölge üzerindeki iddialarını kuvvetlendireceği için devletin tprak bütünlüğü açısından ptansiyel bir tehditti. Yunan Devleti için bunun iktisadi yükü ldukça ağır lsa da devletmerkezli bir bakış açısı ile böyle bir iskan stratejisinin belli avantajları mevcuttu: Her şeyden önce, devlet bu iskan girişimi ile bölgenin etnik hmjenliğini sağladığı gibi, tprak bütünlüğünü de garanti altına alacaktı. Devlet, Pntuslu ve Kafkasyalı mültecileri, Serez gibi bölgelerin Slavfn sakinlerini Helenize edecek temel güç ve kuzey sınırlarının muhafızı larak gördü. İkinci larak, gelen nüfusun Makednya'da iskan edilmesi hem bölgedeki nüfusu artıracak hem de bölgenin yeniden imar edilmesini sağlayacaktı. Sn larak, iktisadi açıdan, iskan bölgede küçük üreticileri, kendi işinin sahibi küçük tacirleri ve sanayi için işgücünü rtaya çıkartacak, üretimi artıracak, bunun yanı sıra tprak refrmu için bir mazeret yaratarak Yunanistan'ın bağımsızlıktan bu yana çözemediği tarımsal TürkYunan üfus Mübadelesi (ı923 ı924) ve yeni mültecilerin gelişi ile prblemi çözmesi için fırsat yaratacaktı. Devlet, bu şekilde kırsal bölgelerdeki birlikte mülteci nüfusun hem kendi tplumsal kargaşa riskini içinde hem de yerlilerle arasındaki rtadan kaldırmayı düşünüyrdu. ' 6 rekabet ve gerilim yğunlaştı ve bu, Bu nktaya yeniden döneceğiz. iskan süreci belli bir istikrar düzeyine ulaşıncaya değin bölgede yük Cemiyeti Akvam'a bağlı larak çasek düzeyde hareketliliğe yl açtı. lışan özerk bir kurum lan Mülteci ı920'ler byunca mülteci akışı ve sa İskan Kmisynu idaresinde Make vaşta yıkıma uğramış Yunanistan'ın bu srunu nasıl çözeceği knusu siyaset ve eknminin en temel meselesi haline gelmiş ve pek çk kez dnya iskan meselesinin merkezi haline geldi.' 7 Kurulmuş lan n yedi yerel is kan bürsu, ilk önce dönüm tprağı Makednya'ya yer leştirilen mülteciler ar as ında dağıtacak ve yerleşim yerlerinin kurulmasını denetleyecekti.' 8 Bölgenin mübadil Müslümanlar yerine pek çk mülteci göçmen aldığının bir göstergesi larak bu yerel bürlardan ikisi Serez'de (Serez, Sintiki) kurulmuştu. ı928'e gelinceye değin Mülteci İskan Kmisynu Makednya'da mülteci yerleşimi inşa etmişti ve faaliyetlerini ı93'da lağvedilinceye kadar devam ettirdi. ' 9 Savaşlar ve bunun neticesinde gelişen kşullar nedeniyle büyük miktarda nüfus kaybeden Makednya yeniden dğmaya başlamıştı. Terk edilmiş köyler yeniden insan dldu, yeni köy. ler inşa edildi ve tpraklar yeniden ekilip biçilmeye başlandı. Serez, bu büyük resmin bir parçasıydı. Şehir, Balkan Savaşları ve Bulgar "mezalimi" süresince büyük zarar görmüştü. Mültecilerin vilayete ulaşmasından evvel, şehir merkezinin kendisi ve ı75 köy tamamen, 62 köy ise kısmen harap lmuş ve nüfusun önemli bir bölümü plitik çalkantılar nedeniyle vilayeti terk etmişti 'Buna rağmen, panik halindeki, savaş kşullarından yrgun düşmüş mülteciler Serez'e akın ediyrdu. ı920 ile ı928 arasında vilayetin nüfusu %77,2 ranında arttı. Vilayete gelen nüfus, TablA'da da görüldüğü üzere, esas larak Küçük Asya, Trakya, Pntus, Bulgaristan ve Kafkasya' dandır. 29 Eylül ı924 tarihinde Ma.Kavia. (Makednya) gazetesi Serez vilayetindeki mülteci sayısının 70 bine ulaştığını, bunların 22 bininin Serez'de, 25 bininin Sidirkastr'da, 5 bininin igrita'da ve ı8 bininin Zihni'de bulunduğunu bildiriyrdu. Mübadele'den snra mülteci yerli nüfusu lan Serez vilayetinde iskan edilmişti. Küçük Asya Felaketi ve TürkYunan üfus Mübadelesi'nin ardından yapılan ilk. nüfus sayımı lan ı928 üfus Sayımı'na göre bu seneye değin viiayete gelen mülteci sayısı tabl A'da de gösterildiği üzere 8ı.724'tü ve vilayetin tplam nüfusu ı larak kaydedilmişti. " Bu nktada mülteci iskanı söz knusu lduğunda Vakalpuls ve Maravelakis'in Serez ve "' rl.,.. "' :r: "" > > _J V) 2 ::::> _J._ 23

6 24 köylerine yerleştirilen mülteciler, kökenleri, Serez'e geliş ylları vs. üzerine detaylı ancak dağınık bilgiler sunduğunu ayrıca belirtmemiz gerekiyr." Basılmış bu kaynaklara ek larak, Küçük Asya Çalışmaları Merkezi 'nin sözlü tarih arşivinde ı950'lerde bölgede araştırmacıların saha çalışmaları neticesinde derlenmiş tanıklıklarda mülteci iskanı knusunda önemli bilgiler mevcuttur. Serez'deki mülteciler arasındaki ölüm ranı da iski'in meselesi etrafındaki prblemierin ne kadar ciddi lduğunu gösterir niteliktedir. Ylda ölenler ya da öldürülenler dışında ölüm ve mülteci sözcükleri birbirleri ile yakından alakah lmaya ı92'ler byunca devam etmekteydi. 70 bin mülteci Yunanistan'a varmalarının ilk ayında hayatını kaybetmişti. iskanın ilk yıllarında mülteciler arasındaki ölüm ranı %2'yi bulmuştu. Sulak ve büyük kısmı bataklık durumda lan Serez Ovası'nda ı92 ' ler byunca en önemli ölüm sebebi sıtmaydı. Sı tma, zatürree ve grip tarafından takip ediliyrdu ki bu da sıhhi açıdan mülteci yerleşimlerinin kötü vaziyette lduğunun bir diğer göstergesiydi.' 3 Serez'deki tüm ölümlerin %37'si bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanıyrdu. Sı tmadan ölüm ranının mülteciler arasında yerlilerden daha yüksek lduğu da belirtilmesi gereken başka bir durumdur. Bu durum, mülteci yerleşimlerinin Strymn (Karasu) Vadisi'nde ıslah edilmemiş arazilerde, altyapı çalış tamamlanmadan kurulma maları sından kaynaklanıyrdu.' 4 45 Aralık ı927 tarihinde tplanan Serez, Dr ama ve Kavala Birleşik Tplumsal ve İşbirliği Knferansı'nda ( IIayıcıvnıc6 Kat IIavauvı>ıaıptcrnK6 ~uvept ~cppci:ıv, L'lpaı.ı.ac;, Ka~aA.ac;) StrymnFilippi'deki bölge nüfusunu sıtmadan kruyacak ve köylülere daha çk ekilebilecek arazi sağlayacak ıslah çalışmaları üzerine bir tartışma yürütüldü. Mülteci İskan Kmisynu tarafından dağıtıl a n kinin tabietleri insanları sıtmadan krumak için yeterli değildi ve Serez'de ı929'da sadece beş dispanser bulunuyrdu.'5 Yüksek ölüm ranları ve bu ranın yüksekliğinde sıtmanın etkisi llparpv yıkij <J>cvvJfde (Muhacir Sedası) yayımlanan ve birkaç mısrasını aktardığımız "Maıcı>via KyA.u MuxaıÇı']p" (Makednya Köylü Muhacir) isimli şiirde açık bir şekilde görülüyrdu. Bu şiir, ölümcül hastalığın durdurulması için yürek burkan bir imdat, bir tıbbi yardım çağrısıydı: TabaA: Küçük A&ya feaaketi 'nden önce ve &nra Serez vuayetindleki müueciaer ve kökenaeri 1 l'ti'l'il'i'm l!t!pa ~.. ı;ı;n,,, IJ;ıı.ııma.. l!iliij,, ~ ~ Küçük Asya ı.ı J.946 Trakya 2.86 ı Pntus ı5,296 ı6.933 Bulgaristan 3 35ı Kafkasya J.785 istanbul Rusya ı6ı Sırhistan Arnavutluk 43 ı2 55 Rmanya Tplam Kaynak, Tzeı epis, s. '47 Erkek Kadın ~ua.ıpaıyi na.oça ~ep iv XacrıaA.iK yıupiytp. Icrpa'iA.iv öu~ava.api nupiyıp ~ana craya.a ~ ~uxa8 Çı1p ıcaxpı~ava.api cruvıcıep ıcıni 8Çupiyıp A~av c<pcvöta.ep mp 8Çape nua.uv mça.cpe EöÇeA. crapöi aytaka.api 8ÇtK1i xaıa ıça.cpe Sülfatyu blca verin Hastalık yürüyr İsrail'in dumanları bürüyr Sapasağlam muhacir kahramanları sünger gibi çürüyr Aman efendiler bir çare bulun bizlere Ecel sardı ayakları, hatta çıktı d izlere. SEREZ'İ YEİDE İŞASI a. Mülteciterin kentlerde iskanı Serez'de mülteci iskanı Mülteci İskan Kmisynu ve devletin temel larak Mülteci Kruma Sandığı (Taı.ı.ci IIı>pı8aA.'Jfcffic; IIp~ıpuymv) ve Refah Bakanlığı (Ynupyci IIp6vıac;) ve Milli Banka (E8vııcı'] Tpan ı>ça) kurumları aracılığıyla yürüttüğü işbirliği neticesinde gerçekleşti. Bu kurumlardan Milli Banka, mültecilere n be ş senenin üzerinde vade ve %7 faiz ile verilen yabancı destekli kredinin idaresi ve dağıtımından srumlu idi. Snraki yıllarda bu merkezi çabalara srunların çözümünü ve iski'in sürecini hızlandırmayı amaçlayan mültecilerin, kperatifler vasıtasıyla evler inşa etme ve tarım kperatifleri kurma klektif çabaları da eklenecekti. Elbette yerel yönetimler de iski'in sürecinde ldukça etkindi. Mültecilerin kentlerde iski'in edilmesi prbleminin kökleri Bakan Savaşı yıllarına, özellikle deserez'in Bulgarlar tarafından tamamen tahrip edilmesine değin uzanmaktadır evsiz aileden sadece 300 tanesi takip eden n beş yılda barınacak bir ev bulabilecekti. Bu srunu çözmek için yerel yöneticiler ı.6 kentsel yerleşim yapılmasına karar verdiler. Bu ı.6 yerleşimin ı. ı ' ü yangında evlerini kaybeden yeriilere tahsis edilecek,

7 kalaniarsa mültecilere dağıtılacaktı. ' 6 An cak Küçük Asya Felaketi ile şehri vuran yeni mülteci dalgası kendinden önce yapılan planları tam manası y la bşa çıkardı. Serez vilayetinde evsiz yerli ve mülteciterin isk a nı için fa rklı planlar yapıldı. İlk plan 2ı Eylül ı 92 0 tarihinde kabul edildi. ı92 ' deki anaplana ek larak yine Küçük Asya Felaketi öncesinde yapılmış yerel pl anlar (Sere z ı9ı3, igrita ı92ı, S dravikiı922, Dxmbusı922, e M e lenikı922) mevcuttu.' 7 Yerliler ve yeni gelen mülteciterin barınma için rekabeti kanlı laylarla snuçl a ndı. Barınma srununun uzunca bir süre çözüme bağlanmadığı bu durum patlamaya hazır bir rtam yaratmıştı. Serez'de Öyle ki söz knusu atmsferden Serez Milletvekili iklas Knstantpuls'un hükümete dönük larak kaleme aldığı mektupta da bahsediliyrdu.' 8 Yeni plandan önce (ı925) Serez'de, 1913 tarihinde inşa edilmiş halde lan sınırlar. 12 yardım bölgeleri. de en temel knularından biri lmuş ve knseyin gündemine üç biçimde yansımıştı :l' (i) İskan kentin en acil ihtiyacıdır ve bu srunun bir ay içinde Kent Knseyi tarafından çözülmemesi durumunda mülteciler kenti terk edeceklerini knseye bildirmişlerdir. ı922 ve ı924 arasında aile ya (ii) Kent Knseyi, kamu hizmetlerinin yeni inşa edilen iskan sahalarında sağlanması için hükümetle ilişkiye ya da Müslüman emvali metruke sinde iskan edildi ve ı98 aile de kiralık da ya da evlerde yaşıyrdu. ' 9 29 Eylül ı924 tarihli MaKEvia (Makednya) gazetesi Serez'de iskana ilişkin şu sayıları veriyrdu: 5.92ı kişi iskan edilmişken 2.3ıı kişi çadırlarda, derme çatma teneke evlerde ya da Mübadele'ye tabi Müslümanların evlerinin kridrlarında kendi sıralarının gelmesini bekliyrdu. Genellikle ı2 kişi tek bir dayı paylaşıyrdu. Devlet, barınma srununa geçici bir çözüm larak 65 kulübe inşa etmişti. 20 Mart ı926 tarihinde aynı gazete çk sayıda mültecinin çadırlar ya da camilerde yaşadığını bildiriyrdu. geçme gereksinimi duymuştur. (iii) Kentin genişlemesi durdurulmalıdır. Mülteciterin iskan knusundaki kaygıları, yakıcı ihtiyaçları ve merkezi adımların yetersizliği ı92'lerin snlarına dğru yerel inisiyatifierin gelişmesine ve mülteciterin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere kperatifler kurmalarına neden ldu. Bayır Mahalle'deki (bügünkü Kallithea) Halk Evi (AatK~ L'rE"{T]), Herakleia (Hp&xA.Eta) ve Ev (Lr eyrı) gibi kperatifler buna örnek larak gösterilebilir. Küçük Asya'nın batı kıyılarından, Pntus, Trakya ve istanbul'dan 5 9 sidia ve ea inia gibi yerleşim yerlerinin isimleri söz knusu yerleşim Ierin sakinlerinin kökenlerini, daha dğru bir ifade ile yerleşimlerde iskan edilen mülteciterin ekserisinin kökenini gösteriyr ve mültecilere kendi kökenierini anımsatıyrdu. Müslümanların terk edilmiş emlakine mülteciterin iskan edilmesi ile luşturulan tek yerleşim, ismini aynı isimli camiden alan Zincirli Cami idi. Agis Panteleimnas, Musevi mahallesinin bulunduğu araziye, mahallenin belediye tarafından cemaatten satın alınıp, Mülteci İskan Kmisynu 'na snra inşa edilmişti. devredilmesinden Serez'in kent merkezindeki mülteci iskanı ldukça yavaş ilerliyrdu. Zira, Serez esasen çevresindeki köyterin ihtiyaçlarını karşılayan bir ticari merkezdi ve kentteki i skan faaliyetleri kırsaldaki iskan faaliyetleri ile yakından ilişkiliydi H Mülteci İskan Kmisynu, mülteciterin kırsal iskanına ne kadar daklanırsa daklansın, bu yavaş temp Makednya ' nın diğer şehirlerinde de gözlemleniyrdu. Mülteci İskan Kmisynu'nun kent Dahası, bundan birkaç ay evvel 3 gelen görece daha varlıklı aileler bu sel klanizasyn dairesi kırsaldaki Serez Vilayeti Tüm Mülteciler Knferansı şunu vurgulamıştı: Ocak ı926 itibariyle tüm Makednya çapında kentli mülteciterin %25'i bile iskan edilmemiştp 0 Bunun yanı sıra Serez Tüm Mülteciler Birliği Başkanı Skratis Anthrakpuls, yeni yapılan binaların mülteciterin alışkanlıkiarına ve yaşam tarziarına uymadığı için "mültecilerin kesin bir şekilde a partmanları reddettiklerini" ilan etmekteydp' İskan, kent knseyinin kperatifler vasıtasıyla ev sahibi ldular. 33 ı925 Kent Planı, kentin sınırlarını genişletti ve kenti mdernize etti. Serez'deki mülteci yerleşimleri, tıpkı diğer Yunan kentlerinde lduğu gibi şehrin dışında, şehri çevreteyecek şekilde planlanmıştı (Bkz. Şekilı). Bu yerleşimlerden 9'u ı925 planı dahilinde, 3'ü (Agii Anargyri, Çömlekdere/ Agis Panteleimnas ve Pyrvlika) bu plana ek larak inşa edilmişti. ea Kiuplia, Vithynia, Piiskan prjelerini desteklemek üzere, "kır kökenli mülteciterin yerleştirileceği bölgelerde kentli nüfusun kuvvetlendirilmesi" maksadıyla 2 kurulmuştu ve zaten Yunanistan ölçeğinde kentleşmenin gerçekleşmesi için tarımsal yapıda ciddi bir dönüşüme gereksinim vardı.ıs Kent merkezlerinde mülteci iskanına dair prblemler, mültecilerin, "ea Zihnili kentli mülteciler" örneğinde Şekilı: Serez şehrinin naylanmış planları (ı920ı925). ı. Stylians G na tas (Pyrvlik) 2. Süvari Kışiası 3 Agii Anargyri 4 Bayır Mahalle (Kallithea) 5 İpekböcekçiliği 6. ea lnia 7. Zinciri i Cami 8. ea Kiuplia 9 Aziz Pantalen (Çömlek dere) ı. Pisidya ıı. Süvari nizamiyesi karşısındaki mahalle 12. Strgi (Şefkat). 25

8 i ı, lduğu gibi seslerini yükseltmelerine bacılığı gibi küçük ama kendilerinin ve iskan sürecine müdahil lmalarına lan işler kurdular. Bazıları özellikle neden lmuştu. ea Zihnili kentli mülteciler, Serez milletvekilierine kadınlar halı atölyelerinde ya da ipekböcekçiliğinde kendi memleketiiieri tplu bir dilekçe yllayarak Mülteci tarafından istihdam edildi. İskan Dairesi'nin işleri sürekli ertelediğine ilişkin şikayetlerini ve yeni Fakat pek çk mülteci yüksek kiralar nedeniyle dükkan kiralayamıyrdu. iskan sahalarının inşasına yetkili Eylül 1924'te bu duruma dikkat çeken kişilerin buna müdahil lması gerektiği yönündeki taleplerini dile getirmişlerdir 3 6 MaKE8via (Makednya) gazetesi bir tplumsal ayaklanma tehlikesine dikkat çekiyrdu. Cemiyeti Akvam belgelerine dayanarak, Elit G. Mears, Serez'deki kentsel iskana ilişkin şunları nt etmektedir: 1928'in Temmuz ayı snuna kadar Serez'in kentli mülte b. Mülteciterin kırsalda iskanı Mültecilerin, Yunanistan'a ul a şması tarımsal yapıyı da derinden etkiledi. Mülteciler için luşturulan tplam kırsal yerleşimden ı.47'si Macilerinin iskanı için Mülteci İsk a n kednya ' daydı. 39 Kırsal alanda mül Kmisynu sadece 400 hane inşa teci iskanı için devlet, ç ğunlukla etmişti. Açıktır ki bu sayı, gerçek yabancı fnlara yaslanarak tplam Daha önce de belirtildiği gibi Makednya'daki n yedi Mülteci İskan Kmisynu bürsundan ikisi Serez vilayetindeki iskan işlerinden srumluydu. Bu bürlar, vilayette ı86 mülteci yerleşimi inşa ettiler. Bunlardan 8ı'i Serez'de; ı s' i Sintiki'deydi ve 'u Serez'de ve 'u Sintiki'de lmak üzere mülteci bu yerleşimlerde iskan edildiler. ı86 yerleşimden, 86 ' sı mültecilere has (aj.i.ıyeiç) yerleşimlerdi. Bunların 29'u Serez'de, sisi Sintiki'deydi. Geriye kalan ı yerleşim ise mülteci ve yeriiierin birlikte yaşayacakları karışık yerleşimierdi (J.I.ıKw0. 40 (Bkz. Tabl B ve Şekil z) Yunanistan istatistik Bürsu, İçişleri Bakanlığı gibi pek çk kururnca ihtiyacı karşılamaktan ldukça uzaktı f. harcamıştır. Öte yandan, sağlanan verileri ve Serez'in değişik 37 Bu knu üzerine yapılan diğer kentsel iskan faaliyetlerine bunun dönemlerde havadan çekilmiş f çalışmalara göre, iskan işlemi tamamlandığında yalnızca yedide biri ranında kaynak tğraflarını inceleyen Thedrakiinşa kentte ı.s6 hane aktarıldığını da belirtmemiz gerekir. Patsi'ye göre Serez'deki 136 kırsal edilmişti. Oysa Serez, tıpkı diğer Kırsal iskan prgramı, ldukça kararlı yerleşimden yalnızca %zs'inin ta mülteci şehirleri lan Kavala, Xanti bir prgramdı ve aslında yalnı z rihi 1923'ün gerisine uzanıyrdu. ve Alexandruplis gibi tam bir demgrafik ca mültecilerin barınmasının sağlan Diğer yerleşimler ise ll. Dünya patlama yaşıyrdu masını değil, tarımsal eknminin Savaşı'ndan hemen önce ya da sn 1928 arasında Serez kentsel nüfusu geleneksel yapısını dönüştürmeyi, ra kurulmuştu. Yazara göre kuruluş yıllık %9,3'lük bir randa büyüyrdu, güçlü ve kararlı bir iktisadi ve siyasi krnljisine göre luşturulan bu aynı dönemde tüm vilayetin nüfusu ise %7,7 ranında artıyrdu. 3 8 Resmi atmsfer de yaratmayı hedefliyrdu. Devletin sınırlı lanakları nedeniyle, kategrileri örnekleyen bazı yerleşim yerleri mevcuttu. Örneğin, e istatistiklere göre kent merkezine kırsal iskan prgramının uygulanmasında Suli, 1923'ten önce kurulmuş bir mülteci gelmişti. ve kırsal yerleşimierin ku köydü ve Serez vilayeti tarafından rulması nktasında ciddi prblemler banliyö larak nitelenmişti. Öte Kentli nüfusun alabildiği yardım en mevcuttu. Prjelerin ilerleme hızı en yandan, e Skp, mültecilerin fazla başlarını skabilecekleri bir ciddi prblemdi. Buna ek larak pr iskanı sürecinde bu amaçla planevdi ve bu nüfusun iş sahibi yapılması jelerin uygulanmasını ciddi biçimde lanarak iki dünya savaşı arasındaki vb. destek prjeleri söz knusu yavaşlatan ve acil larak atılması ge dönemde yapılmış bir yerleşimdi. değildi, ancak yaşamlarını sürdürecek reken adımları engelleyen kadastr ea Kerdyllya ise ll. Dünya Savaşı herhangi bir mali kaynakları su yapılmamış arazilerin varlığı gibi snrası kurulmuş bir yerleşimdi. da yktu. Çk sayıda mülteci terzi, hukuki belirsizlikler ve pratik srunlar Oinussa ise, örneğin, gelişigüzel ayakkabıcı, bakkal, manav, at ara da vardı. bir yerleşimdi. 4 ' Ta'ba~IB: MiUteci E&lkan K~mi&y~ınıu uıı:ra~~ndan Serez'de /kurnaan yeraeg,imaer Mültecilere has yerleşimler Karma yerleşimler TOPLAM y A y A S erez ı; S intiki TOPLAM ı; y A Bı ı S l 26 (Y, Yerleşim, A Aile,, üfus) Kaynak, Mülteci!skan Kmisynu Makednya Klanizasyn Genel Müdürlü ~ü. KaTıiAyç Twv rr paqmy ık ffiv cnıvıkı cr Ji cllv MaKeöv(aç J.IE taç veaç OVOJ.lacriaç, Selanik, 1928.

9 ı9 2 4'te Serez'de kır kökenli mülteci vardı ve hemen hemen tamamı yıllar byunca çk ciddi srunlarla karşı karşıya kalacaklardı. 4 ' Kırsal alanlara "yerleştirilen" mültecilerin pek çğu aslında ya harap ya da çktan işgal edilmiş yapılarla baş başa bırakılıyrdu. Daha kötüsü bir kısmı, tarımsal üretimin pratik nedenlerle imkansız lduğu dağ eteklerinde "iskan" ediliyrlardı. Devlet, iskan sahalarını daimi larak terk etmeye niyetlenen mültecilere karşı klluk kuvvetlerini sürmekten çekinmiyrdu43 Devlet, klluk kuvvetlerini mültecileri disipline etmek için de kullanıyrdu. Bu nedenle, Serez'de n sekiz mülteci plisle çatışıp, tutuklanmıştı. 44 Yerliler ve mülteciler arasındaki çatışmalar ise bir nevi iskan sürecinin Leitmtiv'i gibiydi. Çünkü yerliler savaşsnrası ümitlerini mültecilere tahsis edilmesi gereken Müslüman emvali metrukesine bağlamıştı, bu mülkiere el kymak için sabırsızlanıyrlardı. Tüm bu srunlar, sıklıkla mecliste de tartışılıyrdu. Türkiye'deki Rum emvali metrukesinin tazminatı prblemi de meclis tplantılarının daimi gündemlerinden biriydi; mültecilerin malları hiçbir zaman tam larak tazmin edilmemiş lsa bile (1930'a değin tüm emvali metrukenin ancak % ıs' i tazmin edilmişti.). 45 Tazminat meselesi mülteciler arasında önce büyük bir umut, ardından da büyük bir hayal kırıklığı yarattı. ı2 Şubat ı927 tarihinde Serez'deki tüm mülteci örgütleri Panthen Tiyatrsu'nda tplanarak hükümeti prtest etmiş, sn ödeme tarihi geçen tazminatlarının ödenmesini talep etmiş ve iskan ile ilgili diğer acil taleplerini dile ge C l r c l e:ı p r l'lnrlln.ıt t c. p p ul:ı t.! n ' 1, 000 çk kez meclis gündemine alındığı görülmektedir. 47 Daha önce de belirtildiği gibi Serez'deki iskan prgramının başarısı aynı zamanda bir ulusal güvenlik başlığı larak görülmekteydi. Bu nedenle 1928'de mecliste Serez'deki iskan işlerinin hızlanması için ı15 milyn drahmilik bir ek ödeneğin tahsis edilmesi hususu ilgili bakaniıkiara önerilmişti. Makednya'ya özellikle Küçük Asya Felaketi mültecilerinin gelişi " geniş araziler, hatta manastırların geniş mülkleri için bir cup de grdce anlamına gelmiş" ve iskan faaliyeti bu geniş arazileri tam manasıyla silip süpürmüştü. 48 Serez'de de vaziyet böyleydi. Serez'deki ve Chalkidiki'deki n sekiz manastır, örneğin, sahip ldukları arazilerden %s'sini mülteci iskanı için hükümete devretmişti. 49 Müslüman emvali metrukesinden lan Ali Ağa Çiftliği (ı2. dönüm), Arnavut Abdi Ağa, Recep Ağa ve Bayram Ağa Çiftliği (6. dönüm) gibi geniş araziler tarımsal üretime, özellikle tütün ekimine, arazilerin yeniden dağıtımı ı değil, aynı zamanda kadastrsu da yapıldı. Serez ve Sidirkastr'da hükümetin görevlendirdiği ekipler tarafından 13ı köyün kadastrsu ve 6 köyde tprak dağıtımı yapıldı. (Bkz. Tabl C) Kadastr faaliyetine yer isimlerinin değişimi eşlik etti. Dlayısıyla, mülteci iskanı, Makednya'nın yalnızca demgrafik açıdan değil, Yunanca lmayan yer adları açısından da Helenizasynu ile snuçlandı. Mülteci İskan Kmisynu'nun hazır 1 ladığı 1<}28 tarihli katalg bölgedeki eski ve yeni yer isimlerini kuyucuya sunmaktadır. Kırsal kökenli mültecilere tprak dağıtımı tprağın verimliliğine göre Serez'de, köyden köye gösterse de, rtalama arazi genişliği 28,2 dönümdü. Yeager'in hesaplamalarına göre mülteci yerleşimlerindeki tpraklar yer Iiierin tpraklarından daha küçük ve daha parçalıydı.s' Makednya'da halihazırda mevcut lan ekilebilir yapılıyrdu. ciddi değişimler araziler dışında, Serez Ovası'nda tirmişlerdi. 4 6 ı928 ' in Şubat ayında, tahsis edilmişti.5 Makednya'daki arazi ıslah çalışmaları da mevcuttu. Serez'deki farklı mülteci örgütlerinin mülteci iskanı esnasında yalnızca İskan çalışmalarına eşlik eden alttemsilcileri meclise giderek acil srunlarını, özellikle de tazminatlarla ilgili endişelerini dile getirdiler. Tıpkı Makednya'nın diğer parçalarında lduğu gibi Serez'deki mülteciler de dernekler, kmiteler, cemiyetler kurmuşlardı acil srunlarına dikkat çekmek için. Yunan Meclisi'nin zabıtlarında arasında Serezli değişik mülteci örgütlerinin (ea Kiuplia İpek Böcekçiliği Derneği, Tpraksızlar Birliği vb.) taleplerinin pek f![jl'fba!dc: 'dli[jl d 93 d' e ve I[JLri[JLziaer Bölge Kadastrsu yapılmış araziler Dağıtılmış araziler Köyler Dönüm Köyler Dönüm S erez n Siderkastr 6ı Kaynak, K ııl gi rgi, s Şekilz: "'... 2 Mülteci İskan (/'} Kmisynu'nun <! katalğu.,.. "' baz alınarak "' hazırlanmış :r: Serez "' vilayetindeki f _j mülteci iskanı haritası. Kaynak: Yeager, s. ııı. (/'} 2 ::ı _j CL f 27

10 28 yapı çalışmaları da Serez'de üreti örnekleri arasında en radikali lan caktı. Serez'e ilişkin demgrafik vemin artırılmasında etkili ldu. Serez liberal tprak refrmu plitikası için riler de aynı örüntüyü sergiliyrdu. Ovası'nda iki temel suylu vardı : bir bahane luşturuyrdu. Liberal Serez kent merkezinde Yunan nüfusunun Strymn ve Belitsa drenaj kanalları. Parti (K6f.lf.l.O. <I>tA. EA.ım8apwv) hükümetinin tplam nüfus içindeki ranı Mülteci İskan Kmisynu, drenaj kanalları büyük arazileri rtadan ı9ı2'den ı926'ya gelene değin tam etrafında bu kanalların inşasında kaldırarak küçük tprak mülkiyeti iki katına çıkmış ve % 94'e ula ş mıştı. çalışacak işçiler için büyük yerni teşvik etmesinin üç temel amacı TablD, ı9ı2 ve ı926 ' daki Serez'in leşimler inşa etti. Bu drenaj prjeleri vardı: Siyasi larak, Yenizels yanlısı etnik kmpzisynunu göstermektedir. ile Serez ve Kavala'da ı, ) milyn dönüm arazinin ıslah edilerek ekilebilir hükümet, Yunanistan'a gelmekte lan yüz binlerce mültecinin desteğini Serez vilayetinin diğer bölgele rinde ise Yunanların ranı %94 ile % hale gelmesi planlanıyrdu. Altyapı almak istiyr ve Yenizels, mül ı arasında seyrediyrdu, yani tüm çalışmalarının önemi mülteciler tarafından tecilerden işçi sınıfı ile mukayeseyle vilayette Yunanlar ezici çğunluğu da özellikle bölgedeki ta "tplumsal denge açısından daha luşturuyrdu. Dlayısıyla, mülteci rımsal üretim ve verimliliğin hızlı kıym e tli lan küçük burjuva sınıfı " iskanının bölgenin demgrafik yapısını artışıyla birlikte takdir edilmişti.s ' yaratmaya uğraşıyrdus 4 İktisadi düzenlemek için ı9ı'iardan beri Serez'de mülteciler arasındaki yüksek açıdan, hükümetin planı " dğrudan uygulanan demgrafik mühendislik ölüm ranları esasen sıtmadan kendi tarlalarından çıkarları lan ve plitikalarının snuncusu lduğu ileri geldiğinden, söz knusu prjeler üretimi artırmak için elinden geleni söylenebilir. Bu demgrafik mühen bu hastalıkla mücadele için de yapacak bağımsız küçük mülk sahibi dislik adımları (temel larak nüfus kritik önemdeydi. köylü bir sınıf" yaratmaktı. 55 Ancak mübadeleleri) neticesinde Yunan lmayan liberallerin bu planı suya düştü. unsurlar bölgeden çıkarılmış, Sn larak, ı92'ierde liberaller tarafından ı934 seçimlerindeserez ve Kavala'da süreç takip edilen iskan plitikası uygulanan arazilerin par mülteciler en mame Yunanistan ile tanım gereği Yunan kabul edilen çalanması ve dağıtılmasına dayalı tarımsal plitika nlar için bir tercih değil, siyasal gelecekleri için bir zrunluluktu. Yenizels yanlıları ile Yenizels karşıtları arasındaki bölünmede yerli tprak sahipleri açık biçimde krallığı ve Halk Partisi'nin (Aa.i:K6 K6f.lf.l.O.) mülteci karşıtı plitikalarını destekliyrlardı. Mülteciler ve yerliler arasındaki karşıtlık yaygın, sürekli ve siyasi manipülasyna açık durumdaydı. Serez'in sınır köyü lan Angistri'de lduğu gibi. ı925'te bu karma köyde ı6 yerli (Slav Makednyalı) ve 90 mülteci aile yerleşikti. ı932'de Halk Partisi'nin seçim vaatlerinden biri köydeki mültecilerin sürülmesi ve tpraklarının yeriilere dağıtılmasıydı. Bunun ardından Halk Partisi'nin kısa ömürlü hükümeti süresince yerliler mültecilerin tpraklarını işgal etmiş, hükümetin düşmesinin ardından ise Halk Partisi, mültecileri köyden atmaları için yerlileri kışkırtmıştı. etice larak Şubat ı933'te iki mülteci yerliler tarafından öldürülmüş ve cinayeti işleyenler, Serez valisinin İçişleri Bakanlığı'na knu ile ilgili yazmış lduğu gizli raprdaki iddiasına göre, plis tarafından saklanmıştı. 53 Bu atmsferde mültecilerin Yunanistan'a varışı, ba z ı araştırmacılara göre ı92'ierde Balkanlar'daki Kmünist Partisi'ni (Kı.ıf.1uvtanK6 K6f.lf.l.O. EA.A.aa.ç, bundan snra KKE) destekleyeceklerdi. KKE, kent merkezlerinde ve çk fakir köylerdeki kimi çaresiz mültecilerin sn sığınağı lmuştu. Bu duruma ITpmpuyua'ı <I>wv~ (Muhacir Sedası) gaie.tesinde Karamanlıca yayımlanan bir şiirde dikkat çekiliyr ve yetkililer daha erken bir tarihte şöyle uyarılıyrdu : Kuf.1uviaı: qnpkaa.aptva f.l.evaiır A.avA.ap ApapA.ap aııça. E pi EKJ.l. EKa~Ç Ka.A.a.vA.ap Eaaç A.aÇaK mpkuv mya.evav ytaa.ava.ap 'EyEp qıa.ktpa.aepi apa.yin apav OAJ.l.UGO. Kmünist fırkalarına mensup lanlar Ararlar sizleri ekmeksiz kalanlar Esas lacak bir gün söylenen yalanlar Eğer fakirleri arayıp sran lmasa MÜLTEci İSKAII ETKİLERİ a. Demgrafik Etkiler Mülteci iskanı ile birlikte bölgenin demgrafik realitesi tamamen ve geri dönülmez biçimde değişti. I. Dünya Savaşı'ndan önce Makednya büyük bir etnik çeşitlilik sergiliyrdu. ı9ı2'de bölge nüfusunun % 42,6'sı Yunan kökenli idi, bu ran ı926'da % 88,8 gibi baskın bir çğunluğa ulaşa nüfusun buraya yerleştirilmesi ile perçinlenmiş ve geriye kalan Yunan lmayan unsurlar istatistiksel larak "ihmal edilebilir" düzeye gelmişti. (Bkz. Tabl D) Daha önce de belirttiğimiz gibi mülteci iskanının bariz amacının dışında iki amacı daha vardı : Makednya nüfusunun türdeş hale getirilmesi ve bunun neticesinde tprak bütünlüğünün garantilenmesi. Durum böyle lmakla birlikte, Yunan Devleti'nin bu amaçlara sadece kağıt üzerinde eriştiğini iddia etmek de mümkündür. Zira her ne kadar mülteciler Yunan da lsa, ciddi bir kültürel ve dilsel çeşitlilik sergiliyrlardı ki bu çeşitlilik özellikle mülteciler ile yerliler arasında tplumsal sınırların luşmasına neden lacaktı. Söz knusu tplumsal sınırlar iktisadi rekabet ve iktisadi rekabetin bir yansıması lan plitik çekişmeler nedeniyle kuvvetlenecekti. Bu nktada, Türkfn Pntuslu mülteciler bir örnek larak görülebilir. ı928 nüfus sayımına göre Serez'de ıj. Türkfn Ortdks mülteci mevcuttu ve bu sayı diğer Makednya vilayetleri arasında en büyük s a y ıydı. s 6 b. Ssyplitik Etkiler Makednya 'daki ve Serez'deki nüfusun kağ ıt üzerindeki Helenizasy

11 nu yerel srunları tmatik larak çözmemişti. varlığının Mültecilerin bölgedeki ilk günlerinden itibaren, özellikle "yerel" elirlerin dminant l duğu karma iskan saha larınd a, tplumsal patlama riski göze çarpıyrdu. Mültecilerin kitlesel varlıkları ve sergiledikleri çeşitlilik savaş neticesinde perişan lmuş iktisadi yapı ile perçin l enmişti. Bu atmsferde yerli nüfus kendisini sn derece tehdit altında hissediyrdu. Bu nedenledir ki mültecilerin anılarında mültecilerle yerliler arasındaki ve karşılıklı çatışmalara nefrete rastlamak pek mümkün hale gelmektedir. Serez'de yerliler ve mülteciler arasındaki "epei6dia" (hadiseler) adeta gündelik hayatın ayrılmaz bir parçasıydı. "İskan esnasında, Zihni'de yalnızca yerlilerle değil, yerel yetkililerle de çatışmalar eksik lmazdı." 57 Yerliler ve mülteciler arasındaki ilk ciddi "karşı karşıya geliş" Serez'e bağlı, mülteci nüfusun yeriilere ranının ı / 6 lduğu Küpköy'de gerçekleşti. 58 ea Bafra'ya yaklaşık ı2 mülteci aile iskan edilmişti ve bu ailelere ekip biçmeleri için tplam 2. dönüm arazi veri lmi şti. Küpköy'ün yerlileri ise mültecilerin gelişinden önce de tprak kıtlığı nedeniyle şikayetlerde bulunmuşlardı. As lınd a laydan önce de Küpköy sakinleri, Zihnililerin de yüreklendirmesiyle Serez ve Drama yetkililerine şikayetlerde bulunmuşlardı, ama şikayetleri sümen alt ı edilmişti. Altı kişilik bir kmite lu şturarak Selanik'e giden yerliler başbakan, tarım ve içişleri bakanlarına hitaben bir memrandum kaleme alıp muhataplarına iletmişlerdi Kasım ı924 tarihinde yerli ler mültecilerin tarlaianna girmeye çalıştılar, ancak mülteciler nları durdurdu. Bunun üzerine yerliler köylerine gidip adam tplayıp silahlanarak geri döndüler. Çat ı şmanın snunda n üç mülteci yaralandı. İki ya da üç tanesi ağır silahlarla yaralanmıştı. Yaralılar Drama'ya gönderildi. Mülteciler ise Rdlivs'a sığındı l ar. Yerliler, ea Bafra 'daki mülteci yer l eşimine ilerlediler ve yedi mülteci evini, üç a hırı ve üç çadırı yerle bir ettiler. Drama'da mülteciler saldırıyı bir gösteri düzenleyerek ve Atina'ya tplu bir telgraf göndererek prtest ettiler. Atina'da mülteci kökenli vekiller tplantı yap ıp, içişleri bakanına başvurarak Serez valisinin aziini talep ettiler. 60 Bu hadise, Makednya'da genel bir huzursuzluğa yl açtı. Aynı günlerde benzer laylar Pangai (Kavala) ve Midilli'nin köylerinde de gerçekleşti 6 ' ea Bafra, n beş gün içinde yeniden ve bu kez üç mültecinin sğuktan ölmesi haberiyle manşet l acaktı ki, bu durum da iskan srununun yakıcılığını açık biçimde gösteriyrdu. 6 ' Dönemin en önemli mülteci gazetesi II pcrqıuyık~ <l>wv~ 1 MuxaÇT]p ~aacrı'] (Muhacir Se Küpköy vakası meclisteki tartışmalarda da yer almışt ı. Örneğin, 24 Ekim ı924 tarihli turumda Serez milletvekili Dimsthenis Melfs, Küpköy vakasının gerçekleştiği tam larak nasıl üzerine knuşurken şöyle demiştir: "Pangian sakinleri daha önce hem mültecilere hem de millete büyük hizmetlerde bulunmuşlardır. Snuç larak, mültecilere bu şekilde muamele edilmesi nların esas niyeti değildi. " Melfs layın tüm mesuliyetinin İskan Bürsu'nda ldu ğunu iddia etmiştir. Zira, İskan Bürsu, mültecileri ilk yerleştirildikleri Kungi'den alarak yeriiierin dası) knu hakkında, özellikle Kara tpraklarının l duğu Küpköy'deki manlıca sayfalarında, çk sert eleştiriler yapıyrdu. Olayı naklettikten snra, Mııhacir Seda6ı lay üzerine şöyle bir yrum yapmaktadır : "Zavallı muhacirler Anatl'da Kemal'in kılıcından burada da yeriilerin silahından telef lup gidiyrlar. Evvelce de yazdığımı z gibi bu fena manzara hükümetin ve memurların idaresizliğinden ileri geliyr. Asıl halledilecek meseleler bunlard ı r. Bizim mebuslar bakalım bunun üzerine ne yapacaklar? Eğer yine mansub ve rütbe ylunu takip edecekler ise artık mebusandan çeki lsinler. Daha şerefli lur." 63 Aynı gazetede başka bir makalede de şöy l e denmekteydi: "Şu temsile binaen madem ki muhacirlere ev, tarla vesaire verilmesi zımnında böyle yerliler ile muharebeler ve kurbanlar verilecek ise halde bu adamlar Kemal'de durup da rada ölmeleri daha evla idi." 6 4 bölgeye tüm itirazlarına rağmen yerleştirmiştir 65 Küpköy vakası gündemde bir süre daha kaldı. yılında ı925 Kavala milletvekili Gergis Zervs, "Küpköy yakınlarında kamuyunu bir süredir meşgul eden ea Bafra yer l eşim inin kurulm ası ile ilgili" tarım bakanına mültecilerin haklarının krunması için bir mektup göndermiştir. Zervs, mektubunda Küpköy sakinlerinin ufak çıkarları nın Pntus'ta "esir" larak dğmuş ve Yunanistan 'a gelmiş ı2 ailenin iskanından daha mı önemli lduğunu srmaktad ı r. Zervs'a göre mülteciler, n l arın Yunanistan'daki özgür kardeşlerinin işledikleri plitik günahı Yunanistan'a getirilerek ve Bulgaristan s ınırında iskan edilerek ödemişierdi ve daha fazla eziyete lüzum yktu. Mektubunun snunda Zervs, tarım bakanından istifa etmesini istemiştir Eylül ı924 ' te mülteci gazetesi IIaı..ınpcrqıuytKll igrita'da f(]l'/b~d: Serez ~efhırinin etnik kmrpzi&ynu d1jd2 ve d926 üfus ı (Tümmülteci) bir mültecinin yerliler Yunanlar 47% 94% Müslümanlar 40% Bulgarlar 9% 6% Diğer 4% Kaynak, Pentzpuıs, The Balkan Exchange, n.d. ı ~ </).,.. "" "' :ı: "" 1 _j </) :2 ::ı '

12 Serezli kentli mülteciler ve yerliler arasında kırsal bölgelerde yerleştirilen mültecilere dönük bir öfke vardı. Zira, kırsal bölgelerde iskan edilen mülteciterin iskan için ayrı lan fnlardan ve kamu hizmetlerinden aslan payını aldıkiarına dair bir şüphe vardı. Serez Belediye Başkanı, örneğin, Atina'ya bir mektup yllayarak şehirdeki ı.ı yerli ailenin. kötü yaşam kşullarından dert yanmakta ve mülteciterin iskan planları üzerinden fnlardan adaletsizce yararlandığına dikkat çekmekteydi. 67 Bu resim, Yunanistan'ın Yenizels yanlısı ve karşıtı partiler arasındaki çktan bölünmüş plitik atmsferine denk düşüyrdu. Mülteciler, 193'a kadar neredeyse yekvücut larak Yenizels'un siyasi prgramını destekledi. Mülteciler arasında Yenizels'a duyulan kişisel sempati de kadar büyüktü ki Serez'de mülteciler y vermeye tpluca, bir yürüyüş yaparak gitmiş, bu esnada krtejin en önünde uzun bir sapanın ucuna tutturulmuş bir Yenizels resmi taşımışlardı. 68 c. Eknmik Etkiler Serez Ovası'nın verimliliğini tarif etmek için bir deyiş vardır: Serez Ova gözlemliyruz 'lerde yalnızca ekili arazi miktarı artmamış, aynı zamanda Serez'de hem merkezi girişimler hem de farklı geçmişiere sahip mülteciler tarafından yeni teknikler ve yeni ürün çeşitleri uygulamaya knulmuştur. (Bkz. Tabl E) Serez için en önemli tarımsal ürün, buğdaydı. İskan sürecinde, yeni bir thum türü(canberra) denenmiş ve bu yeni thum 20 kat daha fazla ürün vererek büyük bir başarı sağlamlştı. 7 Ancak, söz knusu denemeler aracılığıyla tarımsal gelirlerdeki maliyeti artırmadan sağlanan kısa dönemli hızlı artış, Serez'de pamuk gibi daha değerli ürünlerin ekimini lumsuz etkiledi. Diğer yandan, Serez'deki (ve bütün Makednya genelinde) mülteciler tarafından üretilen en önemli endüstri bitkisi tütündü. Bu ürün, aynı zamanda mülteci etkisinin en klay biçimde izinin sürülebilmesine lanak sağlayan tarımsal üründü. Tütün üretimi, 19ı ' larda ve 192'lerin başında tütün üreticilerinin kitlesel ayrılışından etkilenmiştir. Ancak, tütün ekiminde deneyimli lan mülteciterin gelişi, bu endüstri bitkisi için bir devrim anlamına geldi. Tütün üretiminin aşırı üretim ve yüksek üretim maliyetleri sebebiyle darbe aldığı ve bu duruma eşlik eden uluslararası talepte dü tarafından öldürüldüğünü bildir <l t, altın yuva<\ ı. Fakat, l. Dünya Sa şüş yaşandığı döneme kadar, tütün mektedir ve bu layın arkasında vaşı snrası yıllardaki durumda bun Yunan eknmisindeki kilit ticari da yine iskan meselesi, özellikle de Müslüman emvali metrukesi vardır dan eser yktur. ı922 yılında vanın sadece %8'i ekilip biçilmektedir. mal lmuştur 7 ' Mülteciler, kısa bir dönemde üçe katianan tüm üreti. 1931'de Serez'e bağlı Dirnitra'da Ancak, mülteciterin gelişi ile birlikte min üçte ikisini üretiyrdu, çünkü dğan ikinci kuşak bir mülteci lan Lazaras Asikglu yerliler ve mülteciler işlenen arazide ve tarımsal üretimde istikrarlı bir büyümenin yaşandığını tütün üretimi emekyğun bir üretimdi ve mülteciterin küçük arazileri arasındaki gerilimin nesiller için elverişli idi. 192'lerin rtala byu sürdüğünü iddia etmiştir. rında "tütün, ekili alanların nda birinden daha az bir alanda yetiştirilmesine rağmen tplam brüt mahsul üretiminin takriben beşte birini luşturmaktaydı ve Yunan ihracat gelirlerinin yarısı tütünden elde edilmekteydi"j' Yunanistan'daki en önemli tütün üretim merkezi lan Kavala yöresinde 137 mülteci yerleşiminden 1'ü tütün üretimi ile uğraşmaktaydı. Bundan dlayı Makednya'da yeni gelen nüfusun hızlı bir şekilde tütün üretimi yapan Müslüman nüfusun yerini aldığı snucuna ulaşılabilir. Ancak, Ladas ' ın da dediği gibi, yüksek emek arzına rağmen, tütün üretiminde istihdam edilmiş lan yeni işçilerin ücretleri yüksek kalmaya devam etti ve sendikaların gücü ve;gittikçe emekçiler ara s ında yaygınlaşan kmünist aktiviteler nedeniyle üretim maliyetleri yükseldi. Kmünist Parti'nin gazetesi lan PtÇcrnacrnıc; (Radikal), tütün işçilerinin faaliyetleri ve Kanvı;pyattKı'J 'Evccrtç Lcppciıv (Serez Tütün Birliği) gibi örgütlenmelerinin Serez'deki aktiviteleri knusunda pek çk habere yer verdi. 7 ı Radikalleşmesinde KKE'nin kuvvetli tesiri lan tütün işçilerinin çk büyük kısmı Küçük Asya kökenli mültecilerdi. Adamantis Deimezis'in 1927'de belirttiği gibi mülteci yerle ı ıO ' , , , , ,ı , ıl, 6 52] ,2 6ıJ.498 ı , ,3 Kaynak: Yeager, s. ı Bı. "ı 96' d ak i ekili araziyi ı kabul edersek ilgili sütun d eg i ş imi daha net gösterm ektedir.

13 şimlerine "kmünizm mikrbu" bu ve Yunanistan'daki ssy laşmıştı plitik düzende mülteci yerleşimleri bu mikrbun esas kaynağıydı.7 4 Daha ı924 yılında, Maxs8via (Makednya) gazetesi kmünist faaliyetleri Serez'in en önemli srunlarından biri larak sayıyrdu.7 5 Bu tarihlerden başlayarak mülteci iskanının ardından esasen işçi sınıfı şehirleri haline gelen Serez ve Kavala gibi tütün üreten yerleşimlerde kmünist faaliyetler göze çarpıyrdu. ilerleyen yıllarda Dğu Makednya'nın tütün üretim merkezleri, tütün işçilerinin ldukça kuvvetli grevierine tanıklık edecekti.1 6 Her ne kadar ı923'te Serez'de KKE'nin seçim gücü ldukça sınırlı (%3,65) lsa da, bu destek hızla yükselecek ve Kavala'da seçilen "Kızıl Belediye Başkanı" Dimitris Partsalides'ten birkaç gün snra Mart ı934'te Serez'de de "Kızıl" Belediye Başkanı, Dinysus Menychtas, göreve gelecekti. Ancak birkaç hafta içinde Dğu Makednya'nın kızıl başkanları görevden el çektirilecekti. ı936 seçimlerinde KKE, Serez'de % ıı,8 y alacaktı.7 7 Kuşkusuz, mültecilerin iki savaş arası dönemde Se rez' deki siyasi katılım mekanizmaları, siyasi partiler ve özörgütlenmelerindeki faaliyetleri snraki yıllara da ışık tutması açısından daha derinlemesine ve daha analitik biçimde incelenmeyi hak etmektedir. Bu çalışmada Küçük Asya mültecilerinin Serez'deki iskanını incelerneyi ve bu knuda mevcut literatürün durumuna ilişkin bir değerlendirme yapmayı amaçladık. Söylememiz gerekir ki özel larak bu knu üzerine çk az sayıda çalışma bulunmaktadır ve bir bölümü hala basılmamış durumdadır. Bu nktada, gelecekteki çalışmalara kaynaklık edebilecek bazı çalışmalara dikkat çekmek istiyruz. Mary Ruth Yeager'in ı979 yılında Kalifrniya Üniversitesi Berkeley'e sunmuş lduğu dktra tezi, basılmamış lmasına rağmen, bu knu üzerine hala en detaylı ve en iyi araştırılmış çalışma lmayı sürdürmektedir. Yeager, Serez'de mültecilerin gelmesinden snra köy luşumları üzerine yğunlaşmakta ve Serez'deki değişimleri ı970'lere değin incelemektedir. Yeager bir cğrafyacı lsa da, titizlikle ele aldığı araştırma knusunu tarihsel ve antrpljik açılardan ldukça zengin bir içerikle sunmaktadır. Şehir planlamacılığı perspektifinden Lila ThedriduStiriu ldukça parlak çalışmalara imza atmış ve özellikle mültecilerin Serez'de iskanı ve Serez'in şehir yapısı knusunda örnek labilecek nitelikte eserler vermiştir. Lazars Asikglu, bize Dirnitra kasabasının iyi yazılmış bir yerel tarihini sunmaktadır. Asikglu'nun çalışması, benzer çalışmaların sık sık düşmüş lduğu nstalji tuzağından ustalıkla uzak kalmıştır. staljik ve gözü yaşlı biçimde Küçük Asya'da bırakılmış lan geçmiş yerine, mülteci kökenden gelme bir Dimitralı larak Asikglu kentin tarihinin canlı bir resmini ve arşivlerde rastlanması pek mümkün lmayan kimi "içerden bilgileri" kuyucusuna sunmaktadır. Araştırma materyali söz knusu lduğunda, Küçük Asya Çalışmaları Merkezi'nin Sözlü Gelenek Arşivi'nin (Apxsi llp<pptıd]ç llap6.8crrıç) önemi vurgulanmalıdır. Bu arşivde, materyaller mültecilerin kökenine göre kategrize edilmiş durumdadır. Bu nedenle, Serez'e yerleştirilen mültecilerin çğunlukla geldikleri Küçük Asya ya da Pntus köy, kasaba ya da şehirlerine dönük (Bafra, Akdağmadeni, Bilecik vb.) bir araştırma S erez' deki iskan çalışması üzerine de bilgiler rtaya çıkarabilir.7 8 Biz yaptığımız çalışma esnasında, Bafra ds e memlelketten ihidlya:r lkidlll!fl[, ne dle ırioldlidl lkidluidlnuidlırdlidln. Hiçbiır ~eyi 101.ııretmeyen ZIDLmiDLn.:..[ biidlmioln intilk101.mm[ 101.Um~~ Udlu ve dliolihidl dl101. tü/kenmedli gidlubiol! Evladı, bütün varlığıyla bu suretle darmadağın, zar u giryan, nal an ve perişan lan bu güzel memlekete gelince: Bedbaht Sirzlular istila, katliam, hicret, icbar ı hicret ve nihayet mübadele yllarıyla bir kişi bile kalmamak üzere emsalsiz vatanlarından ayrılır ayrılmaz, hatta daha tamamen ayrılmadan raları m üstevliler arasında bir ihtiras ve bğuşma kaynağı halini aldı. Daha biz rada iken Bulgarlar tarafından Rum mahalleleri ateşe verildi. Bütün bu mahalleler tp ateşi altında yandı. Yerlerinde yeller esti, çarşılarda tek bir dükkan kalmadı. Hepsi kül ldu. Bütün servetler bir anda ellerinden çıktı. Daha snraları vakit vakit harp i ere, işgal i ere alıp verme i ere sahne ldu. Bu feci haller yıllarca sürdü. Zillet, meskenet, sefajet ve açlık aldı yürüdü. Vaktiyle kendilerine parlak istiklaller ve istikballer vaat eden yabancıların iğfalat ve tesviiatma kapılıp asırlarca içinde bulundukları nan ve nimetierin kadir ve kıymetini bilerek bilmeyerek ve hepsini unutarak "Türk byunduruğundan bizi kurtarınız." diye bağıran ve bütün devletlere binlerce telgraflar yağdıran Rum ve Bulgar vatandaşlar tam tuz sene snra yine büyük devletlere müracaatlara başladı. Telgraflar yağdırıldı. Fakat bambaşka şekilde. İşte bu defa çektikleri telgrafları n, gazetelerde kuduğumuz, dinlediğimiz acıklı bir örneği: "Aç kaldık, ölümden kırılıyru z, mahvluyruz, evlerimiz kapanıyr, caklarımız sönüyr, kökümüz kuruyr, skaklarda açlıktan ölenlerden geçilemiyr, memlekette iniltiden durulmuyr, bize ya yemek yetiştirin ya tabut hem de pek çabuk." işte aziz Sirzlular, yüreği yanık hemşeriler ve kuyucular! Altın yuvası diye tarihlere geçen Sirz'un köklerinde iiiicenap Türk'ün ayrıldığı günden beri, sizin bildiğiniz ve gördüğünüz parlak ve feyyaz güneş, eski şaşaasıyla bir gün bile kendisini nlara göstermedi. O güzel kkulu bahar çiçekleri ralarda hiç uçuşmadı. Sizin bıraktığınız bülbüller hiç ötmedi, yıllarca, asırlarca yaşadığınız ve yaşattığınız tatlı hayattan eser kalmadı. Güler yüz görülmedi. Tatlı bir söz işitilmedi. Ferahlı bir gün yaşanmadı. e memleketten hayır kaldı, ne de rada kalanlardan. Hiçbir şeyi affetmeyen zaman ı blaman intikamını almış ldu ve daha da tükenmedi galiba! Fatebiru yd uli 'Lebödr. Bu hadiselerden ibret alınız ay akıl ve fikir sahipleri. Kaynak: Serezli. Mehmet Esat lı 9 48l. Memleket Hatıra ları. A. Kçak, 1. Şirin and F. Yavuz. (ed.) Cil ı. ı. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 286. c<\... ~ V) "' "' :c "" f f...j V) 2 ::>...J ()._ 31

14 yalarında ve Serez'e yerleştiri lmi ş mültecilerce kaleme alınan elyazmalarında Küpköylü yerliler ve ea Bafralı mülteciler arasındaki çatış maya ilişkin herhangi bir referansa denk gelmedik. Oysa bu gibi dramatik laylar, ı96'larda bile unuttılmaktan çk uzaktı. Bu yıllarda Küçük Asya Çalışmaları Merkezi'nden bilim insanları bu bölgede saha çalışmaları yaparak mülteci kökenlilerden materyal tplamıştı. Ancak mülteciterin bu materyallerdeki knuya ilişkin sırada dahi devam eden sağır edici sessizlikleri sağcı hükümetler tarafından bu bölgede sürdürülen teröre işaret etmektedir. iskana ilişkin sruların hiçbiri Küpköy layiarına gönderme yapmamıştır, ancak unutmamak gerekir ki sessizlik, böylesi durumlarda, en anlamlı tanıklıktır. Başka bir ptansiyel kaynak ise dönemin büyük gazeteleri [MaK ı::v{a (Makednya), EA. ı::usı::pv Bı'u.ıa (Eieftern Vima =Özgür Frum), KaSrıı..ıı::pıv~ (Kathimerini = Günlü k), PtÇcrmicrnıç (Rizspastis =Radikal) vb.] ile yerel ya da bölgesel gazeteler labilir. Örneğin H IIp6ç (Prds =Terakki) her ne kadar ı929'da yayımlanmaya başlamışsa da Serez'de basılmış lması ve mülteci karşıtı söylemin beşiği lan Halk Partisi'nin yayını lması dlayısıyla ldukça önemlidir. Drama'da basılan 0appç (Tharrs = Cesaret) başka bir kaynak larak görülebilir. Benzer şekilde dönemin mülteci basını da [IIpcrqmyucı'] <I>v~ (Prsfygiki Fni= Muhacir Sedası), IIaı..ırcpcr<puytK~ (Pamprsfygiki = TümMülteci), IIpcrqıuyıK6ç K6crı..ıç (Prsfygiks Ksms= Mülteci Dünyası)] gelecekteki araştırmalar için bir diğer önemli kaynak teşkil edecektir. Yunan basınına ek larak, dönemin Bulgaristan basını sn derece önemlidir. Bulgaristan ' ın Ege Denizi'ne inmek amacıyla bölgeye ilişkin taşıdığı ulusal niyetleri belliyken, bölgede Pntus ve Kafkas kökenli Yunan ların demgrafik ağırlığını artıran iskan faaliyetlerinin Bulgaristan tarafindan yakından takip edildiğini varsaymak akla yakındır. Dlayısıyla Bulgaristan cenahının süreç üzerine gözlem, yrum ve siyasi hamlelerini incelemenin ldukça ilginç snuçlar vereceğini düşünüyruz. Muhtemel araştırma başlıklarına gelirsek, bazı knuların özel larak mercek altına alınması gerektiği kanaatindeyiz. Bunların başında mülteciterin kendi tarihinin yazılması gelmektedir. örneğin, mülteciterin cemiyet, birlik ve derneklerinin faaliyetleri, liderlik yapı l arı, siyasal yönelimlerinin zaman içindeki gelişimleri incelenmesi ldukça Muhacir Sedası, ~8 Ocak ~925 tartilhu 54 &aymmdla Serez'dlekti 1btir mulhactirdlen aaman 1btir mektup yaya.maar. Mektup yeratiaer Ue mulhactiraer ara&mdlakti anaa~mazhk, 1bundla yerae~tik kurnmaarm ynadla.ğa. ruer gti1bti pek çk 1ba~hğa a.~a.k tutar. 1, 32 Serez' den alınan mektup pcr<puyııdj <l>wvfı [Muhacir Sedasıl Müdüriyeline Din ve mezhebe farz lan vazifemizi ifa etmek üzere Fta günüusa'nın vaftiz günü] Despta müracaatla Serraise [Serez] yakın lan bir ırmağa bir muvakkat köprü yaparak stavrsu [haçl ırmağa atmasını rica eyledik. Despt Efendi Dimarhs'a [Belediye Başkanı! sevk eyledi. Dimarhsi sabahtan saat 4 kadar bekleyip ge lm ediğind e n tekrar bir heyet ile despta gidilerek keyfiyeti anlat ırdık ve verilen izin üzerine ufak tefek dal ağaçlarını keserek çalın etrafını bürüdük. Stavrsi sudan almak üzere s kadar muhacir çıplanuk suya girdiler. Despt ayagını köprüye atar atmaz çaya ıı metr mesafede bir kuru yere Stavrsi atarak rubalı bir ş ah ı s eline aldı. Stavrsi almak üzere çıp l anan muhacirler bundan muğber larak ruhalının alması için maksad ile kuru yere atılan Stavrsi ruhalının elinden aldılar. Orada bulunan jandarmalar elindeki bastn ile işaret vererek jandarma efradı kasa turalarını çıkararak çıplak muhacirler üzerine hücumla şiddetli darp eylediler, adeta bir müsademe zuhura gelmiş işbu müsademe neticesinde muhacirlerden birisinin klu kırıldı, birisinin kasaturası ayağına skarak bir taraftan girdi diğer taraftan çıktı. ikisinin kafası yaralandı ve dayak yiyenin haddi hesabı yktur. Yaraiiiara dktr, mehlem (m erh em) hiç bir şey yktur. it gibi gebersinler diyrlar. Bu hal kiafesi mutaassıplıktan ve muhacirleri kötü göz ile bakmaktan ileri geliyr mademki böyle Stavrsin suya atılacağı gün muharebe ilan edecekler idi, bize de haber verseler idi biz de muharebeye gider gibi hazırlanır gider idik. Hülasa Stavrsin suyu kaniara byanarak aziz Stavrs muhacırların kanına byanmış tır. Saçılan nifak thumları dallanmaya başladı. Muhacir kelimesini işittiler mi bir günlük yla kaçıyrlar, ekiisiada iknsmilari Ikilisede iknalarıl öpmüyrlar ki muhacirler öptüğünden dlayı güya mikrp var imiş deyu işte rezalet bu raddeye vardı. Allah aşkına lsun bu vakayı gazetanızla ilan ediniz. Bir Muhacir E. II. <l>. lmuhacir Seda ı ' nın ntu] Gün geçmiyr ki muhacırlarımıza hakaret edilmesin. Paliadeki [yukarıdaki] mektup gibi her taraftan idare ha nemize şikayet l er verud etmektedir. Tarla taksiminde, para dağıtmasında, elbise verilmesinde, ve haneler tevziinde muhacırlara yapılan hakaret ve edilen italei lisan[dil uzatmal. dövmeler ve saire rezaletlerin önünü almaya ça lı şırken Aziz günlerde Stavrsa kapılan hürmetten dlayı da dayak yiyrlar. Artık u tanmak arianmak kalmadı. Bu hal ne vakte kadar devam edecektir? Yksa muhacirleri ekklisiaya Ikiliseyel devam etmelerine de mi mani lunacak? Bunlar Hıristiyan değil midirler? Muhacirler Türk'ün byunduruğu altında yaşarken ve işkenc e edilirken yine de dinlerini muhafaza etmi ş ler. Eğer maksad dinsi z li ğ e davet ise buna muvaffak lamazlar. Zira muhacirler dinlerine kavidirler. Müsebbiplerin tecziyesi için alakad ara nın ş iddetle dikkatlerini celp ederiz.

15 önemli lmakla birlikte halen anılan knularda literatürde büyük bir eksiklik mevcuttur. Bunun yanı sıra mültecilerin iki dünya savaşı arasındaki dönemde S erez' de sergiledikleri siyasi davranışın analizi de ldukça önemlidir. Se rez' den Müslümanların tedrici göçü ile ilgili bütünlüklü akademik ça l ışma l ar bulunmamaktadır. Bu nktada kısa süre önce Memleket Hatıraları başlığı ile yayımlanan Müftüzade Mahmut Esat'ın (Serezli) anıları gibi ça lı şmalar özellikle önem taşımaktadır. Zira, bu ve benzeri çalışmalar madalynun diğer yüzüne ilişkin önemli bilgiler sunmaktadır. Bunları söylemekle birlikte, mülteci lerin yaşadıklarının ne sözcüklerle, ne tek bir çalışma ne de tek bir kişinin çabası ile tam larak ifade edilebileceğini düşünüyruz. Çünkü bunlar öyle deneyimlerdir ki yaşa yanlar tarafından bile sözcüklerle ifade edilememektedir. Tıpkı, Asikglu ile mülakat yaptığında 90 yaşında lan ve 1995 yılında Serez'de vefat eden Pntuslu mülteci Anastasia Athanasulia'nun dediği gibi: "Ah, çcuğum, zamanlar bizim gördüklerimiz ve çektiklerimiz binlerce kitaba sığmaz." EVAGELiA BALTA A YTEK SOER ALP A 0"\ ri DiPOTLAR Bu çalışma 2013 y ılında E8vıK6lôpuı.ıa Epı:uvcOv (Yunan Ulusal Araştırma Vakfı, ElE) Osmanl ı Çalışmaları Prgramı'nda gerçekleştirildi. Ça l ışma süresince Aytek Sner Al pan ' ın akademik çalışmalan ' IO puı.ıa ITatÖEiaç Kat Eupmrra'iKıJ riamcr~iı (IPEP. Atina) tarafından mali larak desteklendi. Makalenin ilk ve rsiynu Serez'de 78 Haziran tarihinde düzenlenen "imparatrluktan ulusdevlete: Serez ve çevre bölgesinin geç 19. yüzy ıl ve 20. yüzyıldaki etnljik. kültürel ve ssyal durumu" başlıklı knferansta s unulmuştur. Makalenin Türkçe versiynunda "mülteci" sözcüğünü kullanmamızın nedeni, Türkiye ve Yunanistan'da aynı dönem üzerine farklılaşan kelime dağarcığının neticesidir. Yunanistan'da 1920'lerde Anadlu'dan ve Trakya'dan ülkeye lan göçü anlatmak için mübadil ya da göçmen manasında muhacire karşılık gelen sözcükler kullanılmamaktad ı r. Bunun yerine yaygın larak kullanılan sözcük p6mpuyaç ' tır. Biz de makalenin Türkçe versiynunda bu farkı vurgulayabilmek için mülteci sözcüğünü tercih ettik. Bunun metin byunca tek istisnasını, ITpcrqıuyuai <I>wv~ gazetesinin isminin tercümesi luşturmaktadır. Gazetenin adının tam çevirisi "mülteci sesi" dir ancak ITpmpuytKll <Dcv~ iki dilli bir gazetedir ve gazetenin bir bölümü Yunan karakterlerle Türkçe yani Karamanlıca yazılmıştır. Bu sayfalarda gazetenin adı Muhacir Sedaöı larak geçmektedir. Bu nedenle biz de gazetenin kendi tercümesine sadık kaldık. Hxıô nıç MaKEviaç [Makednya'nın Sesi[ (7 Ekim 1923)'den alıntılayan iks Marantzidis, ftacraaiv MıAMr: Ziıruı TO t9vç [Yaşasın Millet[. Herakli, Girit Üniversitesi Yayınları, 2 ı, s. g. Serez'in ıg. yüzyıl ve erken 20. yüzyıldaki bir prtresi için bakın ı z Hacı Veli Aydın, "T cravrçılkı nv LEppci:ıv Kara nç Gcı.ıavtKEç E7rETIJpiÖEÇ (ı882 I9D7) (Osmanlı Salnamelerine göre Serez Sancağı (ıbb21907)l. LEppaiKil Liı~~Encw ı (2ı), s Alexander A. Pallis, "Racial Migratins in the Balkans during the Years ıgı219 24". The Gegraphical jurnal 66/4 (Ekim 1925). s Ayrıca bkz. Dimitrije DjrdjeviC, "Migratins during the Balkan Wars and Wrld W ar One". MigratinJ in Balkan HiJtıy (ed.) Ivan inic, Belgrade, Serbian Academy f Sciences and Arts, Institute fr Balkan Studies 1989, içinde s Stephan P. ladas, The Exchange u Minritie. Bulgaria. Greece and Turkey, ew Yrk, Macmillan, 1932, s. ıs. Maria Tdrva, lmasining tlıe BalkanJ, ew Yrk, Oxfrd Üniversitesi Yayınları, 1997, s. ı75. P.. Tzelepis, "H EÇ<Aıt;~ ru ıra~bucr~iı ru. LEppci:ıv (acrnku, rıı.ııacrnku, aypnku) aıro r ıgı3 JlEXPt r ı gb ı" lıgı3'ten ıg8ı'e Serez vilayetinde (kentli, banliyö. köylü) nüfusun değişi mil. LEppa'iKıi XpvtK6. ı (ıg8g), s. ı 40. lakvs D. Michailidis, "Ppulatin Shiftsin Cntemprary Greek Macednia",. Hiöt ıy b Macednia, (ed.) 1. Klipuls. Selanik. Museum f the Macednian Struggle, 2007, içinde s. 366 ve Giannis Glavinas, Ot ı.ıuauaı.ı.avtki rrarıeuaı.ıi crn1v Ellô:8a ( ): AvnA~\j!EtÇ Kat ırpaknkf.ç r11ç EllllVtıctlç öı iıaıarı ç. LxEatıç w: XPıcrnuvUç YllYEvdç Kat rrpoaı.puyeç ly unanistan'daki Müslüman üfus (ıgı2 ı 923): Yunan yönetiminin görüş ve uygulama l arı. Hıristiyan yerliler ve mülteciler arası ilişkileri. yayımlanmamış dktra tezi. Selanik Arist Üniversitesi, 2008, s. ı6, ı7. Mark Mazwer, Salnica. City b Glıôtö: ClıriötianJ. Mııölimö anel)ewö 143D195D, Knpf Dubleday Publishing Grup, 2007, s. 314 \O Kerem Yitzchak. "Serres (Sirz)." Encyclpedia f jews in the lslamic Wrld. Executive Ed it r rman A. Stillman. Brill Online. Reference. University f Califrnia San Dieg. 25 Apr,il 20ı3 "httı;:ı :l/ 'i nline. brill.nl /entries / mclgediafjewsintheislamicwrld/ serressirazsim ı96ı". Bulgar işgali ve Serez'deki Musevi cemaati için ayrıca bakınız: Thans Veremis, Th. and Fatini Knstantpulu, " IcrrpıKft cıcraywytl" Oı.'Ell11vcç Eppaiı: :Erıxcia nıç ıcrwpiaç ruç ı.u::aa aıro öııracı.ıunku Kat ıcrrpık6. Eyypaqıa ru YıtupyEiu E~run:ptKffiv \Yunan Musevileri: Tarihleri üzerine Yunan Dışişle ri Bakanlığı Arşivi'nden Diplmatik ve Tarihsel Belgeler Seçkisil, Atina, Kastaniti, ı, içinde s. 35 Serez'deki Musevi cemaatine ilişkin ayrıca bakınız: iks iklau, "H EPpaiK~ ırapucria crraç :EEppaç" ISerez'de Musevi varlığı], XpvıKıi S2 (19S5). S Thedra Dragstinva, Between Tw Mtlıerlandö: atinality anel Lmigratin amns the Greekô u Bulgaria , Crnell University Press, Kindie Editin, 20 11, s. Bı. Buna ek larak Dragstinva ıgı6 yılında Serez'in Bulgaristan tarafından ele geçirildiğini ve kendisinden önceki Yunan yönetiminin Helenleştirme girişimlerini tersine çevirmek için Bulgar yönetiminin şehrin Yunan nüfusuna ce b ren asimile edilmesi gereken bir azınlık ve bölgenin Bulgarlaşmasının önündeki engel muamelesi yaptığını vurgu l amaktadır (s. gs). 1. Dünya Savaşı esnasında da şehrin Yunan nüfusu Bulgarlar tarafından arnele taburlarına gönderilmişti. Bkz. Dirnitra TsesmetziMarangaki, "c6reptıicrrpia nıç n6a~ç" [Kentin Mdern Tarihi[. in, LEppeç: Aır6 r XTEÇ crr cr~~epa [Serez: Dünden Bugüne[ (ed.) D. Samsaris, Serez Belediyesi, 2ı, s Bu sayı l ar Glavinas'ın çalışmasından alınmıştır. 13 lakvs D. Michailidis, 'The Statistical Battle fr the Ppulatin f Greek Macednia''. Hiötry u Mcednia. ı. Klipuls (ed.). Selanik. Museum f the Macednian Struggle, 2007, içinde s SJ. 14 lazares Asikglu, tj.~ı.ırırpa LEppci:ıv. H a1tnlrrccnı rrıç ıcrrpiaç Ev6ç veu xcpmu pc rraa.ıeç piçcç [Dimitra Serez: Kökleri mazide yeni bir köyün tarihini resmetmekl. Dirnitra ı999. s. ı8ıı Yunan tarihyazımında ı gıı'den snra Yunanistan'a katılan tpraklar ~ yeni tpraklar" larak geçmektedir. ı6 Dimitris Pentzpuls, Tlıe Balkan Lxclıange ~ Minı itieö and ftj /m pa ct Upn Greece, The Hague, Mutn, 1962, s. ı Mülteci lskiin Kmisynu'nun luşumu ve faaliyetleri knusunda bkz. Kstas Katsanis, "Opcr!j>uyı<6 Ç~T~~a " [Mülteci Meselesi[, T 1922 Kat t npompuytç Mıu vea ııarıci lı9 22 ve mülteciler Yeni bir bakışi. (ed.) Antnis ıs Liaks, Atina, efeli, 20 11, s Mülteci i skan Kmisynu'nun faaliyetlerinin erken bir değerlendirmesi için bkz. jhn Hpe Simpsn. 'The Wrk f the Greek Refugee Settlement Cmmissin'', jurnal b tlıe Ryal lnötitute b Internatinal Abbairô B / 6 (1929). s Mülteci Iski'in Kmisynu'nun yerel bürları şunlard ı : Axiupli, Verria, Giannitsa, Drama, Edessa, Erdaia, Selanik, Kavala, Kastria, Kilkis, Kzani, langadas, Pieria, Serez, Sintiki, Flrina. Halkidiki. Bkz. Mülteci lskan Kmisynu Makednya Klnizasynu Genel Müdürlüğü, Kar6lyç TWV rrpmpuyıkwv cruvtkıcrı.ıci:ıv MaKEÔviaç ~u: raç vf.uç vı.ıaaiaç!yer Isimleri ile Makednya'daki Mülteci Yerleşimleri Katalğu[, Selanik, 192S. Alexander A. Pallis. "ripcr~ uy ı<v Ç~ nı~a" (Mülteci meselesi), MEyilA~ EU~vı<~ Eyıcul<AnaiEıa (Büyük Yunan Ansiklpedisi) v: ı (ed.) P. Drandakis, Atina, Pyrss, s taras tarafından ver.ilen istatistikler ldukç~ aydın l atıcıdır: Yunanistan'da kurulan kırsal mülteci yerleşiminden ı.ss'i Makednya'daydı. Michael 1. taras, H ayprık~ arrkatô:aracrıç rcv ırpmpuycv [Mültecilerin kırsalda iskanı i, Atina, Chrnika yayınevi, ı934, s. ı2. Benzer bir ran nüfus istatistikleri için de geçerlidir. Yunanistan'a gelen tüm mültecilerin %sı'si Makednya'da iski'in edilmişti. Bkz. i ks Marantzidis. s. Ss. Aleka KaradimuGerlympu, ~IlpaqıuyıK~ EyKatcicrracrrı Kat ı avacrxı::8ıaaı.ıoç rcv Bp EtEllaötKci:ıv ırmcv, ıgı21940 "!Mülteci iskanı ve Kuzey Yunanistan'da şehirlerin yeniden planlanması[. O /;Ep ı Çuı~6ç mı~ ı'ıu~ ırarpia. O ı n:pmpuyuıtoaetç crnıv EllCtöa Emcrnıı.ıvıKO :EuvEöpı (Köklerinden kparılmak ve anavatan Yunanistan'daki diğer mülteci kentleri Bilimsel Knferansi (ıı ), Atina. Mrailis Okulu s. 95 lsaak lavrentidis, "H ev Ellô:öı cykarctaracrıç rcv EK nvwu Ellılvwv: A'. ı.ıoç LEppffiv" (Pntuslu Rumların Yunanistan'da Iskanı ı: Serez Vilayetil. ApxEiv nvru 29 (ıg6s). s Aşağıdaki veriler M. Maravelakis A. Vakalpuls, Aı rrpcrqıuyıkai tykaracrrılaetç EV nı rrtpıx~ 8EcrcraAviıcrı ç (Selanik bölgesinde mülteci yerleşimleril. Selanik, 1955 çalışmasından derlenerek bir tabl haline getirilmiştir. (bkz. snraki sayfadaki tabl) Kimi yerel araştırmacılar da mültecilerin yerleşim l eri ve kendileri ile aynı kökenden gelen mülteci aileler üzerine çalışmalar yapm ı ştır. örneğin, iklas Ververidis, OıKyEvEıEç KıÇEpPEvıwrıôv MıKpı'ıçAcriaç [Küçük Asya'daki Kızderbent Kökenli Aileler], Siderkastr, league f atins, Greek Refugee Settlement, Cenva, ıg26, s. 93 Ayrıca bkz. Pentzpuls, s. 9S Ruth Marie Yeager, Rebugee Settlement anel Viiiage Clıange in the Diötrict b SerreJ. Greece Unpublished PhD. University f Califrnia, Berkeley, 1979, s. ı3ı. ı35. Elizabeth Kntgirgi, Ppulatin Lxclıange in Greek Macednia: The Rural Sett/ement b Rebugeed , ew Yrk, Oxfrd University Press 2006, s

16 26 Vasilis 1. Tzanakaris, EıKvypacpııf.IEvrı ltopiu nıç Cmpultıry Ppulatin exchange between va r l ı ğ ı bildirilse de ilerleyen günlerde bu haber mja rı ç trv LEppci:ıv ISerez Şehr in in Resimli Tarihi ). c. Greece and Turkey, ew Yrk, Berghahn Bks, dgrulanmamıştır. Gazeteler ya l nızca yara lı lardan ı, Serres, Giat i. ı99 1, s. 337 ı3, içinde s. ı 4. ba h setm i ş l erdir. Asikglu da ay rı ca Parthena, 27 ı 920 p l anı için bkz. y rı ca bkz. a l sı4. See als 40 Mülteci lskan Kmisynu Makednya Karamanidu'nun çcuğunun çatış m a esnasında :c c;:: n evaıyr.düşünüyrum. Ula Thedridu G Klanizasyn Genel Müdürlügü. Ka r ıil..yç Twv öldüğün ü yazmaktadır. Bkz. As ikglu, s rrpcnpuyıkwv cruvıkıaı.ı.wv MaKeBviaç ııe f Eleftheris Panagitpuls fi Gergs Karitis, wç 6 ı "T ui~ıu" (Kani, MuKe8viu (ı4.ı ı. ı924). Ayrıca bkz. z ~ AanKi n:pcrqıuy ı K i cruv t Kıcrı.ıi crra I:Eppaç Tu veuç vı.ı.uiuç (Yeni isimleriyle Makednya'daki "MuxaSÇ~p Kuprrav<ap~" IMuhacir Kurba n la rı!. t/; MmnAEpu" Ilki savaş aras ı dönemde Serez'de mülteci yerleş im leri! Selanik, ı g28. npcrqıuy ı~ <l>wv ıi ( ı924). ~ kentli mülteci ye r leşimler il. LEppa'iKCt Av6.AeKm julia ThedrakiPatsi. AypnKi tktcrj.li: "Ta pıiauvu TWV n:pcnpuycv etç 4 ı H 62 TUÇ I:Eppaç z 4 (2005), s Ayrıca bkz. Aleka Karadimu n:epirrnaıı Tu J.lU I:eppWv!Kırsa l Yerleş i m l er : ISerez'de mültecilerin çektikleri!. PıÇcrrriıcrr~ ç ::ı > _, Gerlympu, s. ı 6ıt Serez Vakası l. yayım l anmamış dktra tezi, Ulusal ( ı.ı2. ı 924), s. 2. >= 28 Kstas Katsapis, "T npq:ıuyıko ÇJinu.ı.a" (Mülteci Teknik Üniversitesi, Atina ı 997, s ı "I:Eppeç 8Çqenv8E KavA~ JlOUcra8e:J.1EAEp" (Serres ::;ı meselesi!. T ı 922 Kat ı rrp6crq:ıuycç Mıa vea pan Ct 42 "At I:f:ppa ı Kat TU Çrıt~p aw tııç" ISerez ve cihetinde kan l ı müsademelerl. n pqmyudı Cll rv~ > lı922 ve mülteciler Yeni bir bakışi. (ed.) A. liaks, meseleleri(, MaKESvia (29.09.ı924). (9. 11.ı924). ~ Atina, efeli , s. ı sı ıs3. 43 Pelagidis. ea Baf r a' n ı n Pntuslu mültecilerinin 64 " MuxaSÇ~p Kuprrav1cap~ " (Muhacir K ur ban l arı!. 29 Efstathis Pelagidis. "H avoprrrymıypacpia TOU ı 928 ' d e bile yer l eşimle r in i temelli terk etmeye Il pcrqıuyı~ <l>wv~ ( ı 924). 34 rrpcrıpuyıkıi Ç~ t~~a r ç (ı9ıj ı 9JO)"IMü lt eci çal ı şt ı k l arı n a işaret eder. bkz Pe\agidis, "H 65 A l ınt ti ayan Anna Knstantinidu, "T rrpcrqmytk6 meselesinin antrcğ ra fyası (ı9 ı J I 9JO) f. p6crqıuyeç av9pwrryecypaqı i a", s. Bs. Ç~TTJ,.ta OTO euqvtkö KOtvpUAt ( )" cr~v MaKESvia ( Makednya'da mültecileri (eds) 44 Gergis Kritiks, "The Agricultural Settlement!Yunan Meclisi'nde mülteci meselesi!, O ı rcp6mpuye:ç lannis K lipu\s lakvs D. Mihailidis, Atina, f Refugees: A Surce f Prductive Wrk and Tıl MuKeöviu (Makednya' da mültecileri. lannis Sciety fr Macednian Studies, 2007, s. B. Stability in Greece, ı 92ıı9ı, Asricultural Klipuls ve \akvs Mihai\idis (ed.) Atina, JO ll pcrqıuytkll <Dmv~, )1 january ı 926, S. 1. Hiötıy 79 /3 (Yaz 2005), s. JJO. Makednya Araştırmala rı Derneği içinde s. 129 ı ı7. ı ı Ula ThedriduStiriu, " n pqı u y t KCt crn:itıa 45 Stathis Pelagidis, "flpmpuytkct n:ppa~jluw tu 66 Mektubun tam metni Drarna'da bas ıl an m rıv n:6arı Twv I:eppWv~ ISerez şehrinde mülteci ppeıeua8ıku Kat AmU x.wpu m Ellrıv ı KO Eliıppç ( Cesaret) gazetesinde ıı Mar t ı 925'te evleri]. MıKpucrıumcit I:n:iOa ıs (2ı), s. Bs. Kıvpuıi1cı (ı924 ı 928)" (Yunan Meclisi'nde yay ı mla n m ı ştır. Bunlara ek larak, Maria Gita, 32 ThedriduStiriu, Panagitpuls ve Kuzey Yunanistan ve çevresindeki bölgede mülteci Küpköy vakası üzerine çk ilginç bir çal ı şma Karitis, s prbl em leri ( ı 924 ı 928)f. MaKeSvıKiı 26 ( ı 988), s. yay ı mt a m ı şt ı r. Maria Gita, "nppa~ paw nç ll "Halk Evi" knusunda bkz. Ula Thedridu 73 xeaetç YTJYEVWV ırpacpuywv. H n:epirrnarı TOU Stiriu fi Eleftheris Panagitpuls fi Gergs 46 ~I:uUaArınlp t v Tmv rrpcpuyrv LEppcbv Ta K ı UrrKı'i Km avriknmoç nıç" (YerliMülteci Karitis, s ve mültecilerin kendi kendilerine aıttıı.ı.rna twv" ISerez'de mültecilerin gösterisi ilişkisindeki prblemler, Küpköy vakası ve etkisi!. ge l iştirdik l eri barınma prjeleri ve kurdukları Ta lepleril. MaKESvia <ıı.ı.ı927). M tkpuaım ı ıciı I:ıriOa 17 (2012), S. ı 39 ı s. kpera tifler için bkz. Ula Thedrid us tir iu, 47 Pe\ agidis, " Il pcrqıuy ı Ka npp<ıi ~ara", s Katsapis, s. ı sı ı s3. "AuttEyacrıı acrrciıv npacpuyrv nıv n6aıı Twv 48 Pentzpuls. s. ı sı. ThedrakiPatsi. s. 6ı. 68 Marantzidis, s. ıı. Mültecilerin Yenizels yanl ıl ı~ı I:eppciJv" (Kentli mültecilerin Serez şehrinde kendi 49 Kntgirgi, s üzerine gen i ş bir literatür bu l unmaktad ır. Biz barı n ma prjeleri!, MtKpuıaTncıl I:rri8a ı 6 (ı ı ı), s. 50 Asikg\u, s. ı95. Knu ile ilgili mülteci akınından burada sadece bunlardan be lli bazı l arına referans ı87 ı 99 önceki sayılar ve çifti ikierin islimlak durumu için vermek le yetiniyruz: lfigeneia Anastasiadu. "O 34 Kentsel ve k ı rsa l ' i skit nı n birbi ri ile yakından alakah bkz. Kritiks, s. 328, J29 BevıÇE/... ç Kat TO e:aat]vtoupktk6 U J.H,PWVO qı t f..iuç l duğu Yunan Meclisi'nde de pek çk kereler 5ı Yeager. s. 1S7.ı7ı. Tu ı930~ iyenizels ve 1930 TürkYunan Dstluk dile getirilmiştir. Örnegin, 2S Haziran ı 924'te 5Z ladas, s and Kntgirgi, s See als Anlaşması!, MEAe:nlJ.lUta yupw arr6 rv BEVtÇEA iklas Manusis bu knuyu vurgulayan bir Asikglu, s Kat nıv mx~ Tu IYenizels ve dönemi üzerine araşt ır malari. (ed.) Thans Yeremis ve Odysseas knuşma ya p mışt ır. Bkz. ilpw::rucct TJÇ 1:1' EOv ı K~ Ç I:uw:AEUcre:rç 14. Ulusal Birleşim Za b ıt l arı l. c. ı, ı 924, 35 Gergis Kritiks. "State plicy and urban emplyment f refugees, The Greek ca se (ı923 ı 9J0l", eurpean Review au HiMry (2000), S. s. 395 ı94ı95 j6 Ka tsapis. s. ıs ı sı. 37 Elit G. Mears, Greece taday: The Autermatlı ~ the Reuusee lmpact, Stanfrd, Stanfrd, 53 Gerge Mavrgrdats, Stillbrn Rebublic' Scial Calitintı and Party Strategied in Greece , Berkeley, University f Ca lifrnia Press,ı983, s Valinin Içişle r i Bakanl ı ğ ı 'na yazığı rapr için bkz. "E \ efıheris K. Ven izels" Ulusal A raşt ır ma Vakf ı Dijital A r şiv l eri, "EK9emı tu ~ı ıip;(ll I:e:ppWv npç TO Yrrupyei EcrnepıKci:ıv OXETtKCt J.IE Evtpyeu;ç tu J\a'iKU KOJ.lpatç evavtiv n:pqıuywv crrrıv KıvOnıw AyK i crrp ı IAngistri köyünde Halk Partisi'nin mültecilere Uni versity Press 1929, s karş ı eylemleri üzerine Serez va li sinin i çiş l eri ıs "The ppulatin f 'refugee' twns such as Kavala bakanı n a rapru(. ı7 Şubat ı 9JJ. httpj/www. 70 ladas, s. 66. Dimitrakpu\s, Atina, Philipptis, ı 980: Gergis T. Mavrgrdats, Stil\qrn Rebub\ic Ayrıca bkz. G. T Mavrgrdats Christs Hatzisiff, Be:vıÇe:AıcrJ.lÜÇ Kal ankoç e:kcruyxpovtcrj.lüç (Venizelsçuluk ve Kentsel M d ern l eş m e (. Atina, Girit Üniversitesi Yay ınl a rı, ı Ruth Marie Yeager, Reuusee Settlement anel Viiiage Change in the DiMrict b Serre6. Greece yayınlanmam ı ş dktra tezi, University f Ca lifrnia, Ber ke ley, ı 979, s. ı8j. grew by ı. 5 % annually in ı920ı928 fl\wed by ve n ize l sarc h ives.gr/r ec.asp? i d 2s ı ı 7 ı Mark Mazwer, Greece and the Interwar Xanthi (ı. ı % ), Serres <9J%) and Alexandrup\i s 54 Mark Mazwer, nthe Re fugees. the Ecnmic Crisis tcnmic Cri6itı, Oxfrd, Oxfrd University Press. (9.ı % )", bkz. li la lentidu, The Mediterranean and the Cl\apse f Yenizelist Hegemny, ı929 ı99ı, s. 87, 248 Kntgirgi, Ppulatin Cxchanse city in tran6itin: Scial clıange and urban ı 93ı'', ö.eati Kf.vrpu M tkpaıa n Kci:ıv I:nuOWv 9 in Greek Macednia, s develpment, Cambridge, ew Yr k, Cambridge ( ı 992), s Pentzpuls, s. ıs6. Mazwer. Greece and the University Press ı g9, s. 72. Petrs Kichs. "H 55 Alexander A. Pallis, Greece 'd Anat/ian Venturelnter~war Ccnmic Critıitı. s. 87. eçeaıç rı tu e:urıvıku rraıı9uj.lu Kat ııırp6pae:wrı and A~er: A Survey au the Diplamatic and 73 Riz6pa6titı 'in ayrıca şu say ıl arına bakınız: auwu J..LExpı m ı" (Yunan nüfusunun ge l işim i Plitical A&pect& au the Greek Cxpeclitin t A&ia ı 924, ı 8.05.ı924, ı 924, ı 924, ve ı y ıl ına ka dar nüfus tahmini!. Erru8ai J2/ l Min r!ı ), lndra, Methuen C, ı 937, s. ı s.l ı.ı 924. (Ekim. ı 982), s. ı 49. ı76. Öte yandan Servakis ve Pertuntzi. örnegin, 74 Adamantis Deimezis, Situatin Scia le cree en 39 Alexandra Yerlymps. "Interwar Twn Planning ta rı msa l arazilerin aşırı derecede parça l anmasının Grece iı: la 6UHe de 1 'tchange detı Ppulatintı, and the Refugees in Greece" Renee Hirschn (ed.), rtalama tah ı l veriminde düşüşe neden l du~unu Paris, j. Budry, ı 927. Cr&&ins the Aesean' An Apprai&al au the 1923 iddia etmektedir. Bkz. Gergis Serva ki s fi C. 75 "Aı I:tppm Kat ra Çq nlwuıi nıç" ISerez ve Pertuntzi, "The Agricultural Plicy f Greece" in: meseleleril. Makeclnia ( ı 924). Asricultııral Sy&tem& au Middle Curpe. (ed.) Ora 76 Evangelia Balta. "Histry f, and Histrigraphy. KÖKE!SKA BÖLGESI A ILE SAYISI S. Mrgan, ew Yrk, Macmillan, ı 933, s. ı96. n, Greek Tbacc ~ in: Evangelia Balta. Peuple et 56 Marantzidis, s. 88, 93 Prductin. Pur un e interpretatin detı 6urce6 Aravi sss Se r ez As ikglu, s ttmantı, Istanbul, les Ed itins!sis, ı 999, s. ısj. Ampelkip i Kam enikia 6 58 Küpköy eski Başbaka n Knstantins Karamanlis'in 77 "H avnqıacrınk~ viktj TWv I:e:ppWv" ISerez'in Haç (Pntus) S er ez 2 memleketiydi, bkz. \saak laurentidis, s. 379 antifaşist zaferi) Ri z tıpamitı ı. OJ.I934 KKE'nin Tsim er a (Pntus) Kava klı (Lefknas) 5 59 'T K ı UrrKı i KUl ıı Eu MrrCtqıpu " (Küpköy ve ea seçim perf r mansı için bkz. Angels Elefantis, H Ba fra (. Eliıppç ( ı J.OJ. ı 92J). Ayrıca bkz. Asikg\u, s. eırayyeaia nıç uouvunıç ErravitTarı ( Imkansız Karaca (Pntus) Ser ez devrimin sözül. Atina, 0 \ks, ı976, s. ıı6. KebirSusurluk (Bursa) Ser ez 70 6 "Aı lın:tpf.pe t at twv at J.IUTTJp<:i:Jv cruj.l7taokcôv 78 Ayrıca Eleni Glykatzi'nin Serez'e, Dimitrits i' ye vs. JlEtaÇU rrpqıuywv KUt e:vwn:ıwv " (Mülteciler ve yapmış l duğu seyahatler ldukça etkileyicidir. Kermen (Çatalca) Ser ez Bölgesi yeriiierin kanl ı ka r ş ı karş ı ya ge l işlerinin detayla rı ( Bu seyahatler esnasında Eleni Glykatsi, Küçük A lep! i (Mal kara) Ser ez Bölgesi 145 LKpt7r (8. 1ı.ı 924). "H cruj.ln:aıdı truv I:eppci:ıv" Asya Ça lı şma l arı Merkezi narnma mülteci Büy ük Gerdeli ISerez müsademesil. Ti pcrqıuy ı~ <l>wv~ (9.ı1.1924) yer l eş i m l erinde bilgi tp \ a mı şt ır Bkz Eleni M unuhi ı ve Karama nl ıca sayfalardaki d i ~er makaleler: Glykatzi, ~08mp t K6 nıç arrtoi.. ılç yıa crullyıl (Mavr thalassa) "I:Eppeç OÇıxe:nvOE KuvA ıi J.IOUaÖe J.Ie:AEp" (Serres uau::u crnı MaKE8viu ( ı 326 AuyUcrru 19S3) (Trak va) cihetinde kanl ı müsademeler(; "MuxaSÇ~p (Makednya' da malzeme tplamak için yapı l an Su b aş k öy (Uzunkö prü) Ka t Kamila 40 Kupn:uvAap~" IMuhacir K u rban l a rı!. "Opqıuviô rı ç görev seyahati (ıj26 Ağusts '95J)f. "''<ri Epivates Serres 126 KtUrrKt'i8e" (Orfanidis Küpköy'del npcrq:ıuy t Kll KEvtpu M ı Kpa ı attkci>v Enu8ri>v 3 (1982), s. 197 A igiali (Siliv ri) Tzumagia (Her akleia) 3 <l>ıv~ (6 ve ). Her ne kadar ilk günlerde 208. köyde mültecilerden h ayatını kaybedenierin

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ Türkiye de Nüfusun Tarihsel Gelişimi I. Türkiye de nüfus ve nüfus sayımları II. III. IV. Türkiye de nüfus grafiği Türkiye de nüfus sayımının amaçları ve snuçları

Detaylı

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c M i R e K c K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I Türkiye den Yurtdışına Yönelen Göç Hareketleri Üzerine Brifing N: 2 / 2009 Bu brifing Kç Üniversitesi Göç Araştırmaları

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Kdu Dönemi Zrunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS İST 373 3

Detaylı

HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK

HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK (12 Nisan 2002 tarih ve 24724 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır) Madde 1- Amaç Bu

Detaylı

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. Uluslararası Bürsu

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

o Kullanım: Sesli çağrı, kısa mesaj ve SMS için % 43 (% 25 özel iletişim vergisi ve % 18

o Kullanım: Sesli çağrı, kısa mesaj ve SMS için % 43 (% 25 özel iletişim vergisi ve % 18 Turkiye Yunanistan Plnya Prtekiz Özbekistan İngiltere Avusturya Slavenya Arnavutluk Hllanda Azerbaycan İspanya Sırbistan Malta Kıbrıs Karadağ Kazakistan Türkiye de mbil telefn hizmeti ve vergilendirme

Detaylı

Uygulamaya İlişkin II. AB Komisyonu Raporu

Uygulamaya İlişkin II. AB Komisyonu Raporu AB Türkiye Bildirisi Uygulamaya İlişkin II. AB Kmisynu Rapru 17.06.2016 Sn Durum AB Türkiye Bildirisi snuç vermeye devam ediyr. İlk raprdan bu yana özellikle geri dönüş ve yeniden yerleştirme prgramları

Detaylı

Lojistik & Tedarik Zinciri Projesi. 16.02.2015 / B.Arda Dedekoca

Lojistik & Tedarik Zinciri Projesi. 16.02.2015 / B.Arda Dedekoca Ljistik & Tedarik Zinciri Prjesi 16.02.2015 / B.Arda Dedekca Ljistik Genel bakış Ljistik şirketleri cir büyüklüklerine göre 3 grupta tplanabilir A-Yılllık cirsu 0 50 mtl (Pazarın %75 i) yerli sermaye B-Yıllık

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amaçları

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amaçları Rehberlik ve Psikljik Danışma Hizmetlerinin Amaçları Psikljik danışma ve rehberlik uygulamalarının amacını rtaya kyabilmek için öncelikle, "kendini gerçekleştirme" (self-actualizing) kavramından hareket

Detaylı

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ -------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aslıhan BALDAN Dğuş BALDAN ŞEHİR

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

Zorunlu Karşılık Oranları

Zorunlu Karşılık Oranları Zrunlu Karşılık Oranları Mevduat bankalarının elindeki mevduatlara karşılık Merkez Bankası nda bulundurmak zrunda ldukları mevduat ranıdır; Oranlar TCMB tarafından belirlenir; Amacı piyasa likiditesi kntrlüdür.

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar]

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Ek.9 Hayatbyu Öğrenme Prgramı Hayatbyu Öğrenme Prgramı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Mdeli (Persnel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Bundan böyle kurum larak adlandırılacak taraf:

Detaylı

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa.

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Elveda Rumeli Merhaba Rumeli İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Hamdi Fırat BÜYÜK* Balkan Savaşları nın 100. yılı anısına Kitap Yayınevi tarafından yayınlanan Elveda Rumeli Merhaba

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ Magna, aktif ancak adil bir rekabet içindedir ve serbest ve adil rekabeti desteklemektedir. Tarafımızca,

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Prjesi II. Faz Genel Sağlık Sigrtası Sağlık Bakım Hizmetleri Ödemeleri için

Detaylı

FARK YARATANLAR PROGRAMI

FARK YARATANLAR PROGRAMI FARK YARATANLAR PROGRAMI UYGULAMA, DEĞERLENDİRME VE SONUÇ RAPORU Ağusts 2O11 Bu rapr 2009-2011 (Fark Yaratanlar 1.ve 2. Seznları) arası yapılan tüm prgram ve faaliyet değerlendirmeleri göze alınarak Sabancı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM: Özyeğin Üniversitesinde iş sağlığı ve güvenliği/çevre başlığı kapsamında tüm süreçlerin irdelenmesini, süreç ve çalışanların kaza ve tehlikelerden uzak tutulup güvenli bir şekilde kesintiye

Detaylı

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI X. ÜNİTE TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI BÜTÇE DÖNEMİ ( MALİ YIL ) Bütçenin uygulanma dönemine mali yıl denir. Bu süre genellikle bir yıldır ve takvim yılıyla

Detaylı

ÇELİK YAPI SEKTÖRÜ 2012 DEĞERLENDİRMESİ İLE 2013 BEKLENTİLERİ VE HEDEFLERİ

ÇELİK YAPI SEKTÖRÜ 2012 DEĞERLENDİRMESİ İLE 2013 BEKLENTİLERİ VE HEDEFLERİ H. Yener GÜR EŞ TUCSA Başkan Yardımcısı ECCS PMB Başkanı E-psta: yenergures@gmail.cm ÇELİK YAPI SEKTÖRÜ 2012 DEĞERLENDİRMESİ İLE 2013 BEKLENTİLERİ VE HEDEFLERİ 20 Ocak 2013 Her yılsnu geldiğinde Bu yılı

Detaylı

Trinidad ve Tobago 1990: Latin Amerika'nın ilk ve tek İslam devrimi

Trinidad ve Tobago 1990: Latin Amerika'nın ilk ve tek İslam devrimi Trinidad ve Tobago 1990: Latin Amerika'nın ilk ve tek İslam devrimi 1990 yılında Latin Amerika'nın ada ülkesinde bir grup Müslüman ülkedeki yönetimi ele geçirmek için silahlı darbe girişiminde bulunmuştu.

Detaylı

yirmi dört ay ayni sermaye

yirmi dört ay ayni sermaye ANONİM ŞİRKETLER Tanımı Annim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş lan, brçlarından dlayı yalnız malvarlığıyla srumlu bulunan şirkettir. Amaçları Annim şirket, kanunen yasak lmayan her türlü eknmik

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK Prgram Değerlendiricileri erlendiricileri Eğitim E Sunum İçeriği Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci Evreleri

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar]

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Ek V.12 Hayatbyu Öğrenme Prgramı Hayatbyu Öğrenme Prgramı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Mdeli (Persnel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Bundan böyle kurum larak adlandırılacak taraf:

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri MAGNA INTERNATIONAL INC. Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri Magna, aktif ancak adil bir rekabet içindedir ve serbest ve adil rekabeti

Detaylı

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler:

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler: İçindekiler: ÇP lerde Hakemlik Prje tekliflerinin değerlendirilmesi Değerlendirme Süreci Evaluatin criteria applicable t Cllabrative prject prpsals Işbirliği Prjeleri Değerlendirme Kriterleri Evaluatin

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2016 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 3. HAFTA: PLANLAMA Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Başarılı bir prje geliştirebilmek için prjenin

Detaylı

TÜBİTAK DESTEKLERİ ve ÖDÜLLERİ DESTEKLER

TÜBİTAK DESTEKLERİ ve ÖDÜLLERİ DESTEKLER DESTEKLER 1. Knsrsiyumlara Katılma Amaçlı Seyahat Desteği : Hrizn 2020 Prgramı na sunulacak prjelerde, prje yürütücüsü larak görev alacak kişilerin prje pazarları, bilgi günleri, knsrsiyum tplantıları

Detaylı

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ GÖREV: 1. Örnek Olay İncelemesi Çalışma Tablsunun tamamını kuyarak knuya

Detaylı

ESKİ GÜMÜŞHANE (SÜLEYMANİYE MAHALLESİ) VE PANAYIR ALANI

ESKİ GÜMÜŞHANE (SÜLEYMANİYE MAHALLESİ) VE PANAYIR ALANI ESKİ GÜMÜŞHANE (SÜLEYMANİYE MAHALLESİ) VE PANAYIR ALANI Tarihi geçmişi M.Ö. 3000 4000 lere ait olduğu belirtilen, Gümüş madeni yurdu Gümüşhane, Gümüş-hane, Kimişhane, vb. olarak bilinen bu diyarın bilinen

Detaylı

1Ç16 Finansal Sonuçları Bankacılık Sektörü

1Ç16 Finansal Sonuçları Bankacılık Sektörü 1Ç16 Finansal Snuçları Bankacılık Sektörü 1Ç16 Net Kar Beklenti ve Gerçekleşmeler Mn TL 1Ç16 4Ç15 Çeyreksel % 1Ç15 Yıllık % Kaynak: VKY Araştırma ve Strateji, BDDK, Research Turkey, Banka Finansalları

Detaylı

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN A. AMACIMIZ: TANITIMI Öğrenci yaşamında bilgi ve başarının yanı sıra düşünce ve davranış hazırlığının da önemli bir etken lduğumdan hareketle yla çıkan

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ BİLGİSAYA DESTEKLİ TASAIM FİNAL POJE ÖDEVİ Teslim Tarihi 22 Ocak 2014 (Saat 17:00) Ödev rapru elden teslim edilecektir. İlgili MATLAB dsyaları ise sduehmcad@gmail.cm adresine gönderilecektir. Elden teslimler

Detaylı

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 BAKAN SUNUŞU Medeniyetin simgesi lan su, günümüze kadar sadece miktar larak değerlendirilmiş lup, kalite açısından

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ'NE

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ'NE A K PARTİ Sayı: Ar-Ge-81-11-2016/414 25/04/2016 Knu: AK Parti Ar-Ge Başkanlığı 5. Ssyal Bilimler Teşvik Ödülü KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ'NE AK Parti Araştırma

Detaylı

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

Çizelge 1. Yeraltısuyu beslenim sıcaklığı ve yükseltisi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması

Çizelge 1. Yeraltısuyu beslenim sıcaklığı ve yükseltisi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması YERALTISUYU BESLENİM SICAKLIK VE YÜKSELTİSİNİN BELİRLENMESİ Yeraltısuyu sistemlerinde beslenim kşulları, arazi gözlemleri ile tpgrafik, jeljik, hidrjeljik, meterljik bilgilerin birleştirilmesi ile belirlenebilir.

Detaylı

Panik Atak ve Panik Bozukluk

Panik Atak ve Panik Bozukluk Panik Atak ve Panik Bzukluk Panik ve kaygı her türlü insanı yaşamının herhangi bir döneminde etkileyebilir. Araştırmalara göre her 30 kişiden biri hayatının bir döneminde ciddi panik atak srunu yaşayabilir.

Detaylı

1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri

1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri AB eşleştirme Prjesi Türkiye Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Perfrmans Yönetimi KURS PROGRAMI 1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri TARİH : Kursun 1. kısmı: 30.5 17.6.2011 2. kısmı 04.07

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ EĞİTİM ADI İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Prgramı Eğitimi EĞİTİMİN AMACI İşletmelerin sahip ldukları en önemli kaynaklardan birisi,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE TARIM ÜNİVERSİTELERİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE TARIM ÜNİVERSİTELERİ İZMİR TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE TARIM ÜNİVERSİTELERİ UĞUR BURÇ YILDIZ Temmuz 2008 1 ATİNA TARIM ÜNİVERSİTESİ ( AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS) ATİNA TARIM ÜNİVERSİTESİ NİN TARİHİ Atina

Detaylı

2015 Makroekonomik Beklentiler

2015 Makroekonomik Beklentiler AKBANK 2015 Makreknmik Beklentiler Aralık 2014 Şahin Zuluğ Melek Sibel Yapıcı Dğukan Ulusy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014T 2015T BÜYÜME: 2015 BEKLENTİMİZ %3,5 1. Özel Tüketim Harcamaları:

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU A. Rapr dönemi ve Yönetim Kurulu hakkında bilgi: Şirket Ünvanı: Gdyear Lastikleri

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 MART 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 MART 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 MART 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU A. Rapr dönemi ve Yönetim Kurulu hakkında bilgi: Şirket Ünvanı: Gdyear Lastikleri

Detaylı

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR 6.1. Ar-Ge, Yenilik ve Girişimcilik Destek Mekanizmalarında Bütünsellik, Uyum ve Hedef Odaklılığın Sağlanması için Krdinasyn Kurulu Oluşturulması [2011/102] KARAR NO Y Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik destek

Detaylı

Algoritma, Akış Şeması ve Örnek Program Kodu Uygulamaları Ünite-9

Algoritma, Akış Şeması ve Örnek Program Kodu Uygulamaları Ünite-9 Örnek 1 Algritma, Akış Şeması ve Örnek Prgram Kdu Uygulamaları Ünite-9 Klavyeden girilen A, B, C sayılarına göre; A 50'den büyük ve 70'den küçük ise; A ile B sayılarını tplayıp C inci kuvvetini alan ve

Detaylı

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ OKYANUS YÖNETİM Okyanus Yöneticilik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Temel Yöneticilik Becerileri Ekip Çalışması, Tplantı Yönetimi Etkili Liderlik, Kçluk Eğitici Eğitimi, Sunum Teknikleri Telefnda İletişim

Detaylı

SABAH RAPORU - 28/04/2017

SABAH RAPORU - 28/04/2017 SABAH RAPORU - 28/04/2017 TÜRKİYE TÜİK verilerine göre eknmik güven endeksi yıl başından bu yana izlediği yükseliş trendine devam ederek Nisan ayında da % 3.6 artış gösterdi ve 99.5 ldu. Nisan ayında Tüketici

Detaylı

10 ve DAHA KÜÇÜK YAŞ SPORCULAR MÜSABAKA TALİMATI

10 ve DAHA KÜÇÜK YAŞ SPORCULAR MÜSABAKA TALİMATI 1 10 ve DAHA KÜÇÜK YAŞ SPORCULAR MÜSABAKA TALİMATI İlk Yayım Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 14.12.2013 10YMT 1001 2 1- Amaç TTF 10 Yaş MÜSABAKA TALİMATI Bu yaş grubu sprcuların tenis spruna

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR. Erasmus+ programı nedir?

SIKÇA SORULAN SORULAR. Erasmus+ programı nedir? SIKÇA SORULAN SORULAR Erasmus prgramı nedir? Erasmus prgramı, Avrupa daki yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile çk yönlü işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği prgramıdır. Yükseköğretim

Detaylı

FİRMA PROFİLİ. geliştirmede yol açan güçlü bir firma olmaktır.

FİRMA PROFİLİ. geliştirmede yol açan güçlü bir firma olmaktır. FİRMA PROFİLİ 2000 yılından beri endüstriyel yapılar, eğitim, sağlık ve turizm tesisleri, açık ve kapalı spr alanları, enerji ve iletişim altyapı tesislerinin inşa işlerinde faaliyet gösteren FGC İNŞAAT,

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı Giriş Hatırlanacağı gibi 1980 ler tmasyn dönemiydi. Üretimde rbt kullanımı özellikle Batı ülkelerinde çk yaygındı. 1990 larda ise Tplam Kalite Yönetimi

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ ÇALIŞMASI - 2

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ ÇALIŞMASI - 2 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ ÇALIŞMASI - 2 İSTANBUL, 2017 Dersin Amacı: Bu dersin amacı, ftgrametri, kartgrafya ve arazi yönetimine ilişkin uygulama becerilerinin

Detaylı

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101]

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 2012/101 Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması İLGİLİ DİĞER

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Ocak 2016 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama DESTEKLİ İŞ İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik prfilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama BİRLEŞTİRİLMİŞ ANKET BULGULARI RAPORU ÖZET GİRİŞ Destekli iş istihdamı;

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR ERASMUS Prgramı nedir? SIKÇA SORULAN SORULAR ERASMUS Prgramı, Avrupa daki yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile çk yönlü işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği Prgramıdır. Yükseköğretim

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar]

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Ek V.12 Hayatbyu Öğrenme Prgramı Hayatbyu Öğrenme Prgramı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Mdeli (Persnel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Bundan böyle kurum larak adlandırılacak taraf:

Detaylı

5953 Sayılı Basın İş Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu. Kanunlar Arasındaki Farklar. Yusuf Yücel

5953 Sayılı Basın İş Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu. Kanunlar Arasındaki Farklar. Yusuf Yücel 5953 Sayılı Basın İş Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu Kanunlar Arasındaki Farklar Yusuf Yücel Deneme Süresi Basın İş Kanunu İş Kanunu Mesleğe ilk intisap eden gazeteciler için tecrübe müddeti en çk üç aydır

Detaylı

Demokrasi Kusagi Aylik Bülten, Ekim 2012

Demokrasi Kusagi Aylik Bülten, Ekim 2012 Demkrasi Kusagi Aylik Bülten, Ekim 2012 Değerli meslektaşlarım, Eylül ayı Demkratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Prjesi için ldukça yğun geçti. Gözden geçirilerek yeniden tasarlanan seçmeli ders öğretim

Detaylı

SABAH RAPORU - 09/05/2017

SABAH RAPORU - 09/05/2017 SABAH RAPORU - 09/05/2017 TÜRKİYE Gündem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillersn ile telefnda görüştü. Diplmatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşğlu'nun ABD'li mevkidaşı

Detaylı

HİZMET SEKTÖRLERİ PLATFORMU. Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Hizmet Ticareti Anlaşmaları Dairesi Şubat 2013

HİZMET SEKTÖRLERİ PLATFORMU. Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Hizmet Ticareti Anlaşmaları Dairesi Şubat 2013 HİZMET SEKTÖRLERİ PLATFORMU Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Hizmet Ticareti Anlaşmaları Dairesi Şubat 2013 SUNUMUN İÇERİĞİ I. Hizmet Sektörleri Platfrmu Tanım Ulusal, Bölgesel ve Uluslararası Örnekler Faaliyetler

Detaylı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu Ağustos 21, 2017-1:53:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Hamit BİRTANE Uzman Mart 2012 TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Günümüz ekonomilerinin en büyük sorunlarından biri olan

Detaylı

MERSİN İLİ, MUT İLÇESİ ve KARAMAN İLİ, MERKEZ İLÇESİ MUT RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MERSİN İLİ, MUT İLÇESİ ve KARAMAN İLİ, MERKEZ İLÇESİ MUT RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU MERSİN İLİ, MUT İLÇESİ ve KARAMAN İLİ, MERKEZ İLÇESİ MUT RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU ANKARA 2013 1. PLANLAMA ve ENERJİ PLANLAMASI 1.1. Planlama Gelişimi ve Planlamanın

Detaylı

SÜREÇ İYİLEŞTİRME-II

SÜREÇ İYİLEŞTİRME-II İçindekiler SÜREÇ İYİLEŞTİRME-II... 1 1. SÜREÇ İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ... 1 1.1. Sadeleştirme... 1 1.2. Katma Değer Analizi... 2 1.3. Bşluk ve Kpuklukları Giderme... 2 2. SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN BİR METODOLOJİ...

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. N : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 NOT: Üst Bilgide Başlığa Anabilim Dalı veya Bilim Dalı İsmini, Dküman kdunda XXX Bölüne Anabilim Dalı/ Bilim Dalı kdunuzu giriniz 1. HİZMET KAPSAMI: Göz Anabilim

Detaylı

GDF SUEZ GRUP KÜRESEL SAĞLIK GÜVENLİK ANLAŞMASI ÖNSÖZ

GDF SUEZ GRUP KÜRESEL SAĞLIK GÜVENLİK ANLAŞMASI ÖNSÖZ GDF SUEZ GRUP KÜRESEL SAĞLIK GÜVENLİK ANLAŞMASI ÖNSÖZ Temel haklar, ssyal diyalg ve sürdürülebilir kalkınma knulu 16 kasım 2010 tarihli GDF SUEZ küresel anlaşmasını imzalayan tarafların hedeflerinden biri,

Detaylı

TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER

TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER Merve Nur Bulut, Kübra Sezgin www.improkul.impr.org.tr facebook.com/improkul @improkul improkul@gmail.com SURİYE KRİZİ VE TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER 2011

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

MAKALE ÇAĞRISI INTERNATIONAL CRIMES AND HISTORY / ULUSLARARASI SUÇLAR VE TARİH MAKALE ÇAĞRISI

MAKALE ÇAĞRISI INTERNATIONAL CRIMES AND HISTORY / ULUSLARARASI SUÇLAR VE TARİH MAKALE ÇAĞRISI AVRASYA İNCELEMELERİ MERKEZİ CENTER FOR EURASIAN STUDIES MAKALE ÇAĞRISI INTERNATIONAL CRIMES AND HISTORY / ULUSLARARASI SUÇLAR VE TARİH 14.06.2016 MAKALE ÇAĞRISI INTERNATIONAL CRIMES AND HISTORY / ULUSLARARASI

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 20 Ocak 2010

GÜNE BAŞLARKEN 20 Ocak 2010 GÜNE BAŞLARKEN 20 Ocak 2010...eknmikarastirma@halkbank.cm.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz B ankalararası döviz piyasasında dlar kuru bugün açılışta, eur dlar paritesinin aşağı yönlü hareketine

Detaylı

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BAKİ SARISAKAL 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BİNALAR VE ARAZİ LİSTESİ Manastır Vilayetinde Nüfus Cemaati İslam Ulah ve Rum Ermeni Bulgar Yahudi

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

MÜŞTERİYE DAHA YAKIN OLMAK

MÜŞTERİYE DAHA YAKIN OLMAK MÜŞTERİYE DAHA YAKIN OLMAK Mantık basit; Eğer şemsiye satıyrsanız, bahar aylarında satışlarınızın artacağını ve hatta yağmurlu günlerde zirveye ulaşacağını bilirsiniz. Pazarlama stratejinizin iskeletini

Detaylı

2015-2016 Erasmus+ Konsorsiyumu Staj Hareketliliği Başvuru İlanı

2015-2016 Erasmus+ Konsorsiyumu Staj Hareketliliği Başvuru İlanı 2015-2016 Erasmus+ Knsrsiyumu Staj Hareketliliği Başvuru İlanı Değerli Öğrencilerimiz, Erasmus+ Prgramı kapsamında, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Krdinatörlüğü nde TÜMSİAD, Hitit Üniversitesi ve Kastamnu

Detaylı

30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes. rahat bir nefes alacak.

30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes. rahat bir nefes alacak. 30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes rahat bir nefes alacak. 2/B Nedir? Anayasa nın 169 uncu maddesine göre 31.12.1981 tarihinden önce orman niteliğini kaybeden, 6831 sayılı Orman Kanunu nun 2/B maddesi

Detaylı

RUMELİ DEN GELEN SON MÜBADİL KAFİLESİ

RUMELİ DEN GELEN SON MÜBADİL KAFİLESİ RUMELİ DEN GELEN SON MÜBADİL KAFİLESİ BAKİ SARISAKAL RUMELİ DEN GELEN SON MÜBADİL KAFİLESİ Türk tarihinin, matemli bir sahnesi daha kapandı. Karasudan, Teselya Ovasına, Alasonya Geçitlerinden, Kayalar

Detaylı

SABAH RAPORU - 05/04/2017

SABAH RAPORU - 05/04/2017 SABAH RAPORU - 05/04/2017 TÜRKİYE Gündem Zeybekci: Yüzde 6 ve üzerinde büyümek zrundayız http://spekulatr.cm/haberler/537/ Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Merkez Bankası'nın elindeki araçların yeterliliğini

Detaylı

Çevre ve İmar Hukuku. Murat Taşdemir Çevre Mühendisi Yabataş Mühendislik Çevre Mühendisleri Odası Eski Genel Başkanı

Çevre ve İmar Hukuku. Murat Taşdemir Çevre Mühendisi Yabataş Mühendislik Çevre Mühendisleri Odası Eski Genel Başkanı Çevre ve İmar Hukuku Murat Taşdemir Çevre Mühendisi Yabataş Mühendislik Çevre Mühendisleri Odası Eski Genel Başkanı 02.11.2016 Yabataş Mühendislik Ltd. Şti. Refik Belendir Skak 53/5 Yukarı Ayrancı/Çankaya/Ankara

Detaylı

Görevde Yükselme Eğitimi Başvuru Kılavuzu 2011 GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ BAŞVURU KILAVUZU

Görevde Yükselme Eğitimi Başvuru Kılavuzu 2011 GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ BAŞVURU KILAVUZU GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ BAŞVURU KILAVUZU 2011 E r z i n c a n Ü n i v e r s i t e s i P e r s n e l D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı Sayfa 0 İÇİNDEKİLER İçerik Sayfa Numarası Açıklamalar 2 Başvuru Bilgileri

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLANI

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLANI T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLANI Ssyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü öğretimi için 2011 2012 eğitim-öğretim yılında açılacak prgramlar,

Detaylı

SABAH RAPORU - 02/05/2017

SABAH RAPORU - 02/05/2017 SABAH RAPORU - 02/05/2017 TÜRKİYE Gündem: Wikipedia ülkede yasaklandı Cuma günü açıklanan enflasyn raprunda, 2017 için enflasyn tahmini % 8'den % 8.5'e, 2018 için de % 6'dan % 6.4'e yükseltildi. Gıda enflasynu

Detaylı

ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Diğer Mal ve Hizmet Gelirlerinin Kapsamı 3. Diğer Gelirlerin

Detaylı

Bölüm V Bilişim Kentleri ve Oluşum Süreci

Bölüm V Bilişim Kentleri ve Oluşum Süreci Bölüm V Bilişim Kentleri ve Oluşum Süreci 21. yy la bilginin, üretim faktörlerinden birisi lması nedeniyle Bilgi Çağı denebilir. Böyle bir isimlendirmede Bilişim Teknljilerinin gelişip yaygınlaşmasının

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Cihan SOYALP Ticaret Dairesi Başkanı 31 MART 2017 ANTALYA

Cihan SOYALP Ticaret Dairesi Başkanı 31 MART 2017 ANTALYA Cihan SOYALP Ticaret Dairesi Başkanı 31 MART 2017 ANTALYA 1 YURT DIŞI PİYASALAR 2 DÜNYA BUĞDAY DURUMU Milyn Tn 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Üretim 699 657 716 730 736 754 735 Tüketim 700 678

Detaylı

DENEY-3. Devre Çözüm Teknikleri

DENEY-3. Devre Çözüm Teknikleri DENEY-3 Devre Çözüm Teknikleri A) Hazırlık Sruları Deneye gelmeden önce aşağıda belirtilen aşamaları eksiksiz yapınız. İstenilen tüm verileri rapr halinde deneye gelirken ilgili araştırma görevlisine teslim

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri MÜDEK Değerlendirme erlendirme Ölçütleri MÜDEK MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme erlendirme Ölçütleri (Sürüm m 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları (Değişti/gelişti)

Detaylı

SABAH RAPORU - 04/05/2017

SABAH RAPORU - 04/05/2017 SABAH RAPORU - 04/05/2017 TÜRKİYE Gündem Mdy s Türk bankacılık sekörü hakkında rapr yayınladı. http://spekulatr.cm/haberler/524/ Enflasyn düşmediği süre yatırımcılar TCMB'nin sıkı para plitikasını sürdürmeye

Detaylı

IBF, PIRI Group ve Jacobs & Associates Konsorsiyumu DEA REHBERİ

IBF, PIRI Group ve Jacobs & Associates Konsorsiyumu DEA REHBERİ IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu DEA REHBERİ 1. GİRİŞ Bu Rehber, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin kapsamına giren ve milli güvenlikle ilgili hususlar ile kesin hesap

Detaylı

2002 YILI SEKTÖRLER İTİBARİYLE

2002 YILI SEKTÖRLER İTİBARİYLE Yayın N : 2003-20 İSTANBUL TİCARET ODASI 2002 YILI SEKTÖRLER İTİBARİYLE EKONOMİK DURUM ANALİZİ İSTATİSTİK ŞUBESi 2003 MAYIS Bu eserin telifhakları İstanbul Ticaret Odası'na aittir. İTO'nun ve yazarın ismi

Detaylı

Diş ve Diş Eti Hastalıklarında Mevcut Durum ve Koruyucu Dişhekimliği İle İlgili Talepler

Diş ve Diş Eti Hastalıklarında Mevcut Durum ve Koruyucu Dişhekimliği İle İlgili Talepler Diş ve Diş Eti Hastalıklarında Mevcut Durum ve Kruyucu Dişhekimliği İle İlgili Talepler Bugün, ülkemizdeki ağız ve diş sağlığı ranlarına baktığımızda, karşımıza çıkan tabl sn derece lumsuzdur. Halkımızın

Detaylı

ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU ÇAĞRI METNİ ARALIK 2016 /AMASYA

ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU ÇAĞRI METNİ ARALIK 2016 /AMASYA ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU ÇAĞRI METNİ 01-03 ARALIK 2016 /AMASYA Amasya Üniversitesi ile Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu (KIBATEK) işbirliğinde 01-03 Aralık 2016 tarihleri

Detaylı