TARIM MAK NALARI SEKTÖRÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARIM MAK NALARI SEKTÖRÜ"

Transkript

1 TARMAKB R TÜRK TARIM ALET VE MAK NALARI MALATÇILARI B RL THE TURKISH ASSOCIATION OF AGRICULTURAL MACHINERY AND EQUIPMENT MANUFACTURERS TARIM MAK NALARI SEKTÖRÜ SEKTÖR STAT ST K RAPORU Agricultural Machinery Statistical Bulletin Derleyen/ Rapporteur: M.Selami LER Me rutiyet Cad. No:31/ K lay/ankara (T): (3 hat) (F): [ ]

2 Özet/ Summary TRAKTÖR/ TRACTOR Traktör malat (Adet), Tractor Production (Units), llar/ Years malat/ Production (Adet/ Unit) llar/ Years malat/ Production (Adet/ Unit) (%2,8) De erler, BST Bakanl MARTEK Traktör Alt Komitesi Üyesi olan ve imalatç olarak kabul edilen firmalar n üretim adetleri konusundaki beyanlar kapsar. Yerlilik oran nda bir alt s r dikkate al nmam r. Traktör hracat [ITC] (Adet ve De er, USD), Tractor Exports [ITC] (Units & Value, USD), llar/ Years Adet/ Units De er/ Value (USD) llar/ Years Adet/ Units De er/ Value (USD) Traktör thalat [ITC] (Adet ve De er), Tractor Imports [ITC] (Units & Value, USD), llar/ Years Adet/ Units De er/ Value (USD) llar/ Years Adet/ Units De er/ Value (USD) Traktör Pazar (Adet), Tractor Market (Units), llar/ Years Adet/ Units llar/ Years Adet/ Units (11) Kaynak: TU K/ Source: TU K De erler, içinde bulunulan y l ile bir önceki y la ait modelleri kapsar 2

3 EK PMAN/ EQUIPMENT Ekipman hracat [TARMAKBIR] (De er, USD), Equipment Exports [TARMAKBIR] (Value, USD), llar/ Years De er/ Value (USD) llar/ Years De er/ Value (USD) De erler, kümes hayvanc ile tar m ürünleri proses/temizleme/tasnif ekipmanlar kapsamaz/ Figures doesn t cover poultry and agricultural products, process / cleaning / sorting equipment Ekipman hracat [ITC] (De er, USD), Equipment Exports [ITC] (Value, USD), llar/ Years De er/ Value (USD) llar/ Years De er/ Value (USD) Ekipman thalat [TARMAKB R] (De er, USD), Equipment Imports [TARMAKBIR] (Value, USD), llar/ Years De er/ Value (USD) llar/ Years De er/ Value (USD) De erler, kümes hayvanc ile tar m ürünleri proses/temizleme/tasnif ekipmanlar kapsamaz/ Figures doesn t cover poultry and agricultural products, process / cleaning / sorting equipment Ekipman thalat [ITC] (De er, USD), Equipment Imports [ITC] (Value, USD), llar/ Years De er/ Value (USD) llar/ Years De er/ Value (USD)

4 TARIM MAK NALARI/ AGRICULTURAL MACHINERY Türkiye Tar m Makinalar D Ticareti (De er, Bin USD), Foreign Trade of Agricultural Machinery of Turkey (Value, Thousand USD), hracat/ Exportation TARMAKB R , , , , , , ,0 OA B , , , , , , ,0 ITC , , , , , , ,0 thalat/ Importation TARMAKB R , , , , , , ,0 OA B , , , , , ,7 ITC , , , , , , ,0 Not: OA B, TARMAKB R, ITC-COMTRADE gibi kurumlar n ihracat ve ithalat rakamlar aras nda farkl klar mevcuttur. Bunun nedeni kurumlar n tar m makinas olarak de erlendirmeye ald mallar n farkl olmas ndan kaynaklanmaktad r. Örne in OA B, tütün haz rlama-i leme makinalar, kümes hayvanc ve ar k, tar m ürünlerini s flamaya yönelik makinalar de erlendirmeye al rken, süt sa ma ekipmanlar ile tar msal yükleyicileri kapsam d nda b rakmaktad r. Türkiye Tar m Makinalar D Ticareti- [OA B] (De er, Milyon USD), Foreign Trade of Tractor and Agricultural Machinery of Turkey- [OA B] (Value, Mill. USD), hracat/ Exportation 184,2 221,4 274,0 379,7 306,0 340,3 407, thalat/ Importation 421,8 518,2 443,6 379,9 240,2 463,1 745,3 Denge/ Balance -237,6-296,8-169,6-0,3 65,8-122,8-337,9 Türkiye Tar m Makinalar D Ticareti- [TARMAKB R] (De er, Bin USD), Foreign Trade of Agricultural Machinery of Turkey-[TARMAKB R] (Value, Thousand USD), hracat/ Exportation Traktör/ Tractor , , , , , , ,2 Ekipman/ Equipment , , , , , , ,4 Toplam/ Total , , , , , , ,6 thalat/ Importation Traktör/ Tractor , , , , , , ,0 Ekipman/ Equipment , , , , , , ,0 Toplam/ Total , , , , , , ,0 Denge/ Trade Balance , , , , , , ,0 Türkiye Tar m Makinalar D Ticareti- [ITC] (De er, Bin USD), Foreign Trade of Agricultural Machinery of Turkey-[ITC] (Value, Thousand USD), hracat/ Exportation Traktör/ Tractor Ekipman/ Equipment Toplam/ Total thalat/ Importation Traktör/ Tractor Ekipman/ Equipment Toplam/ Total Denge/ Trade Balance

5 Dünya Tar m Makinalar hracat - [ITC] (De er, Bin USD), Export Value of Agricultural Machinery of Turkey- [ITC] (Value, Thousand USD), GT P/ HS Code Toplam/ Total Dünya Tar m Makinalar thalat - [ITC] (De er, Bin USD), Import Value of Agricultural Machinery of Turkey- [ITC] (Value, Thousand USD), GT P/ HS Code Toplam/ Total Türkiye Tar m Makinalar hracat - [ITC] (De er, Bin USD), Export Value of Agricultural Machinery of Turkey- [ITC] (Value, Thousand USD), GT P/ HS Description Sulama Ekipmanlar laçlama Ekipmanlar Sulama& laçlama Aksam-Parça Yükleyiciler Toprak leme, Ekim, Gübreleme 8432 ve Bitki Bak m Ekipmanlar Hasat, Harman, Biçme, Balya 8433 ve S fland rma Ekipmanlar Süt Sa ma Ekipmanlar Di er Tar m Makinalar (Tohum laçlama, Çit Budama, Yem Haz rlama, Ormanc k, Kümes ve Ar k Makinalar ) Tar msal Römork Traktör Motokültüvatör Tütün Haz rlama ve leme Ekipmanlar Toplam/ Total

6 Türkiye Tar m Makinalar thalat - [ITC] (De er, Bin USD), Import Value of Agricultural Machinery of Turkey- [ITC] (Value, Thousand USD), GT P/ HS Description Sulama Ekipmanlar laçlama Ekipmanlar Sulama& laçlama Aksam-Parça Yükleyiciler Toprak leme, Ekim, Gübreleme 8432 ve Bitki Bak m Ekipmanlar Hasat, Harman, Biçme, Balya 8433 ve S fland rma Ekipmanlar Süt Sa ma Ekipmanlar Di er Tar m Makinalar (Tohum laçlama, Çit Budama, Yem Haz rlama, Ormanc k, Kümes ve Ar k Makinalar ) Tar msal Römork Traktör Motokültüvatör Tütün Haz rlama ve leme Ekipmanlar Toplam/ Total Türkiye Traktör ve Ekipman D Ticaretinde Grup Paylar - [ITC] (De er, Bin USD), 2012 Group Share in Foreign Trade of Agricultural Machinery of Turkey- [TARMAKB R] (Value, Thousand USD), 2012 GT P/ HS Description hracat/ Exportation Yüzde/ Share Traktör hariç Yüzde/ Share (Ex Tractor) thalat/ Importati on Yüzde/ Share Traktör hariç Yüzde/ Share (Ex Tractor) Sulama Ekipmanlar ,8% 1,8% ,5% 7,2% laçlama Ekipmanlar ,6% 3,7% ,2% 3,5% Sulama& laçlama Aksam-Parça ,3% 3,1% ,2% 5,2% Yükleyiciler ,0% 0,1% ,8% 1,3% Toprak leme, Ekim, Gübreleme 8432 ve Bitki Bak m Ekipmanlar ,2% 31,3% ,2% 11,6% Hasat, Harman, Biçme, Balya 8433 ve S fland rma Ekipmanlar ,6% 25,0% ,9% 51,1% Süt Sa ma Ekipmanlar Di er Tar m Makinalar (Tohum laçlama, Çit Budama, Yem Haz rlama, Ormanc k, Kümes ve Ar k Makinalar ) ,1% 4,9% ,4% 3,8% ,0% 28,3% ,1% 9,7% Tar msal Römork ,3% 0,7% 187 0,0% 0,0% Traktör ,7% 0,0% ,6% 0,0% Motokültüvatör ,3% 0,8% ,9% 1,4% Tütün Haz rlama ve leme Ekipmanlar ,1% 0,3% ,2% 5,1% Toplam/ Total

7 Türkiye Traktör ve Ekipman hracat nda Grup Paylar - [ITC] (De er, Bin USD), Group Share in Export Value Trade of Agricultural Machinery of Turkey- [TARMAKB R] (Value, Thousand USD), Code Product label Exported value in 2008 Exported value in 2009 Exported value in 2010 Exported value in 2011 Exported value in 2012 Mekanizasyon ITC ' Wheeled tractors nes ' Parts of harvesting,threshing & other agricultural & mowing machinery ' Poultry-keeping machinery, nes ' Parts for rollers and other soil preparation or cultivation machinery ' Seeders, planters and transplanters ' Pts of mech app (hand-op or not) for proj/disp or spray liq or powders ' Mech appl for proj/disp o sprayg liquids o powders for agr o horticut ' Parts of agr/hort/forest/bee-keepg mach nes inc pts of germinatn plant ' Ploughs ' Scarifiers, cultivators, weeders and hoes ' Machinery for preparing animal feeding stuffs ' Threshing machinery nes ' Milking machines ' Poultry incubators and brooders ' Mowers for hay etc including cutter bars for tractor mounting ' Agri/hortic/forestry bee-keeping mach nes inc germination plant ' Harvesting machinery nes ' Disc harrows ' Rollers,stone-removers&other soil preparation or cultivation machinery ' Straw or fodder balers, including pick-up balers ' Manure spreaders and fertiliser distributors ' Parts of milking machines and dairy machinery ' Parts of poultry-keeping machinery ' Pedestrian controlled tractors ' Machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other produce ' Trailers for agricultural purposes ' Hay tedders and rakes and other haymaking machinery ' Root or tuber harvesting machines ' Mowers, powered, lawn, with horizontal cutting device ' Mowers, powered, lawn, nes ' Combine harvester-threshers

8 Türkiye Traktör ve Ekipman thalat nda Grup Paylar - [ITC] (De er, Bin USD), Group Share in Import Value of Agricultural Machinery of Turkey- [TARMAKB R] (Value, Thousand USD), Code Product label Imported value in 2008 Imported value in 2009 Imported value in 2010 Imported value in 2011 Imported value in 2012 Mekanizasyon ITC ' Wheeled tractors nes ' Combine harvester-threshers ' Pts of mech app (hand-op or not) for proj/disp or spray liq or powders ' Mech appl for proj/disp o sprayg liquids o powders for agr o horticut ' Harvesting machinery nes ' Parts of harvesting,threshing & other agricultural & mowing machinery ' Scarifiers, cultivators, weeders and hoes ' Poultry-keeping machinery, nes ' Machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other produce ' Seeders, planters and transplanters ' Straw or fodder balers, including pick-up balers ' Milking machines ' Mowers for hay etc including cutter bars for tractor mounting ' Mowers, powered, lawn, with horizontal cutting device ' Machinery for preparing animal feeding stuffs ' Pedestrian controlled tractors ' Parts of milking machines and dairy machinery ' Root or tuber harvesting machines ' Poultry incubators and brooders ' Parts for rollers and other soil preparation or cultivation machinery ' Parts of agr/hort/forest/bee-keepg mach nes inc pts of germinatn plant ' Agri/hortic/forestry bee-keeping mach nes inc germination plant ' Rollers,stone-removers&other soil preparation or cultivation machinery ' Parts of poultry-keeping machinery ' Mowers, powered, lawn, nes ' Manure spreaders and fertiliser distributors ' Threshing machinery nes ' Hay tedders and rakes and other haymaking machinery ' Ploughs ' Trailers for agricultural purposes ' Disc harrows

9 1. MALAT/ PRODUCTION A. TRAKTÖR / TRACTOR Traktör malat, Tractor Production, Kaynak/ Source OSD GTHB TARMAKB R DPT llar/ Years Adet/ Units De erler, BST Bakanl MARTEK Traktör Alt Komitesi Üyesi olan ve imalatç olarak kabul edilen firmalar n üretim adetleri konusundaki beyanlar kapsar. Yerlilik oran nda bir alt s r dikkate al nmam r. Aylara Göre Traktör malat (1), Tractor Production by Months (1), Aylar/ Toplam/ Months Total (1) NH, Case, Erkunt, Tümosan, Ba ak, Hattat ve/and Valtra 9

10 Firmalar Baz nda Traktör malat, Tractor Production by Firms, B.M.C. T.O.E. Hattat Türk Traktör Burtrak Çumita Hema ltor SDF Traksan Tümosan T.Z.D.K. Uzel Erkunt Ba ak Toplam

11 TOPLAM De erler, BST Bakanl MARTEK Traktör Alt Komitesi Üyesi olan ve imalatç olarak kabul edilen firmalar n üretim adetleri konusundaki beyanlar kapsar. Yerlilik oran nda bir alt s r dikkate al nmam r. 11

12 Ekipman malat (Adet), Equipment Production (Units), B. EK PMAN / EQUIPMENT C N S / (Type) Kulakl Pulluk (Mouldboard Plough) Ark Açma Pullu u(furrow Opener Plough) Diskli Pulluk (Disc Ploughs) Goble Disk (Goble Disc) Dipkazan (Subsoiler) Kültivatör (Cultivator) Toprak Frezesi (Rotary Type Soil Cultivator) Rototiller (Rotary Tiller) Diskli Tirmik-Di li Tirmik (Disc Harrows-Spike Tooth Harrows) Merdane (Land Roller) Silindir (Flat Roller) Tapan (Float) ra Aras Çapa Mak. (Inter-Row Hoeing Machine) ra Aras Çapa Aleti (Inter-Row Hoeing Equipment) Orak Ve Kanatl Orak Mak. (Sickle-Sail Reaper) Set Mak. (Earth Curbing Machine) Skrayper (Scraper) Kaymak Kirma Aleti (Clod Crusher) Çizel (Chisel) Tesviye Küre i (Mounted Grader) Toprak Burgusu (Hole Digger) Pnöm. Tek Dane Ekim Mak. (Pne.Single Seed Drilling Machine) Tek Dane Ekim Mak. (Mekanik) (Spacing Drill) Pnöm. S raya Ekim Makinesi (Pneumatic Precision Drill Machine) Mekanik S raya Ekim Makinesi (Mechanical Seed Driller) Pamuk Ekim Mak. (Cotton Sowing Machine) So an Mibzeri (Onion Planter) Patates Ekim Makinasi (Potato Planter) Patates Söküm Makinasi (Potato Uprooting Harvester) Fide Dikim Makinesi (Transplanting Machine) Sapdö er Harman Makinasi (Chop-Thresher) Findik Harman Makinasi (Hazelnut Harvester) Pancar Sökme Makinesi (Beet Lifter) Kombine Pancar Hasat Makinesi (Combine Beet Harvester) Pancar Sökme Çatal (Beet Lifting Fork) So an Hasat Makinesi (Onion Harvester) Sabit Selektör (Stationary Seed Cleaner) Seyyar Selektör (Mobile Seed Cleaner) Çim Biçme Makinesi (Lawn Mower) nd k Ay klama Makinasi (Hazelnut Shelling Machine) Biçer Ba lar (Binder) nd k Dikim Makinasi (Hazelnut Planter) Traktör (Tractor) Traktör Kabini (Tractor Cab) Kepçe (Tractor Mounted Frontloader) El Traktörü (Two Wheeled Hand Tractor) Traktör Sepetli i (Mounted Transportbox) Kald rma Çubu u (Mounted Lifting Bar)

13 Yer F st Daneleme Makinesi (Peanut Graining Machine) Ha ha K rma ve Daneleme Makinasi (Opium Scratching And Graining Machine) r Daneleme Makinesi (Corn Sheller) r Silaj Makinesi (Silage Maize Harvester) Ot Silaj Makinesi (Forage Harvester) Santrifüjlü Kimyevi Gübre Da iticisi (Centrifugal Chemical Fertilizer Spreader) Tarla Ve Bahçe Pülverizatörü (Field And Garden Sprayer) rt Pülverizatörü (Knapsack Sprayer) Atomizör (Atomizer) Tozlama Makinesi (Dusters) Tar m Römorku (Trailer) Su Tankeri (Water Tank) Sap Parçalama Makinesi (Stalk And Straw Chopper) Çay r Biçme Makinesi (Mower) Ot T rm (Hay Rake) Çuvallamal Sap döver Harman Mk. (Bagging Chop-Thresher) Havuç Y kama Makinesi (Carrot Cleaner) Elevatör (Belt Elevator) Pnömatik Saman Elevatörü (Pneumatic Straw Conveyor) Sap Toplama Saman Yapma Mak. (Clamp And Straw Machine) Zeytin Eleme Makinesi (Olive Sifting Machine) Zeytin Çizme Makinesi (Olive Scratching Machine) Zeytin S fland rma Makinesi (Olive Sorting Machine) Elemeli Üzüm Savurma Mak. (Grape Hurling Machine With Sifter) Kabak Çekirde i Ç karma Makinesi (Squash Seed Hauler) Kekik Temizleme Makinesi (Thyme Scrubber) r Ve Çeltik Kurutma Makinasi (Maize And Rice Drying Machine) Balya Makinesi (Baler) Yem Silosu (Fodder Silo) Yem Tankeri (Feed Tank) Mini Yem Tesisi (Small Feed Plant) Yem Ezme Makinesi (Feed Pressing Machine) Yem K yma Makinesi (Feed Chopper) Yem De irmeni (Feed Mill) Yem K rma Makinasi (Feed Grinder) Ari Kovan (Bee Scap) Otomatik Suluk (Automatic Bowl) Kombi kürüm (Combicurum) Yay k Makinesi (Churner) Süt Sa m Tesisi (Milking Plant) Süt Sa m Makinesi (Milking Machine) Derin Kuyu Su Pompasi (Deep Well Water Pump) Motopomp (Irrigation Pump Driven By Tractor) Elektropomp (Electrical Driven Pump) Su Pompa Motoru (Irrigation Pump Motor) Santrifüjlü Su Pompasi (Centrifugal Water Pump) Dalg ç Pompa (Graded Deep Well Pump) Saman Aktarma-Bo altma Mak. (Straw Conveyor And Unloader) Sand kl Gübre Da itma Makinasi (Fertilizer Dist. with Case)

14 Tütün Rafi (Tobacco Shelf) Helezon (Auger Conveyor) Ya murlama Ba li i (Sprinkler) Jeneratör (Generator) Triyör (Seed Grader) r Hasat Tablas (Maize Picker Attachment) Çiftlik Gübresi Da tma Makinesi (Manure Spreader) Akrobat Ot Tirmi i (Hay Rake) Biçerdöver(Combine Harvester) Sapkeser (Stalk Cutter) Ta Toplama Mak. (Stone Picker) Ta Toplama Pullu u Bitki Seyreltme Mak. (Plant Scanting Machines) Çal Makinesi (Shrubs Destroying Machine) Sisleyici (Mister) Elma Tasnif Makinesi(Apple Grading Machine) Sebze Ekim Mak. (Mekanik) (Vegetable Plating Machine) Nohut Hasat Mak.(Chickpea Harvester) Süt Toplama Ve Ta ima Tank (Milk Collecting And Trans. Tank) Yer F st Hasat Mak.(Peanut Digger) Sera Is (Greenhouse Heater) Sera (Greenhouse) Zeytin S kma Mak.(Kontini Sist) (Olive Squeezing Machine) Köklü A aç Sökme Mak Otomatik Sulama Makinasi (Automatic Irrigation Machine) Ayçiçe i Hasad Mak (Sunflower Harvester) So an Kesme Mak. (Bulb Topping Machine) Pamuk Toplama Mak Bal Süzme Mak. (Honey Filtering Machine) Çekilir Biçerdöver (Tractor Drawn Harvester) Enerji Türbini (Wind Mill) Silaj Paketleme Mak Zeytin Silkme Mak An za Ekim Mk. (Direkt Ekim Mk.) Susam Ekim Mak Kabak Hasat Makinesi Toprak Alt Gübreleme Makinesi So an Söküm Makinesi Havuç Söküm Makinesi Kaynak: GTHB / Source: GTHB 14

15 Traktör hracat (Adet ve De er, USD), Tractor Exports (Units & Value, USD), HRACAT / EXPORTS A. TRAKTÖR / TRACTOR Kaynak/ Source TARMAKB R ITC GTHB OSD llar/ Years De er/ Adet/ De er/ Adet/ Units De er/ Value (USD) Adet/ Units Value (USD) Unit Value(USD) Renkli bölge, beygir gücü tan mlanm traktörleri kapsar Aylara Göre Traktör hracat (Adet), Tractor Exports by Months (Units), Aylar/ Toplam/ Months Total (1) Hattat, NH, Case, Erkunt, Tümosan 15

16 GT P Kodlar na Göre Traktör hracat (Adet ve De er), Tractor Exports by HS Code (Units & Value, USD), Madde Ad Product Name Miktar Un ts Toplam Toplam Miktar Miktar Toplam Miktar Toplam Value Value Un ts Un ts Value (USD) Un ts Value (USD) (USD) (USD) Traktör;(< 18 Kw) Traktör;(18-37 Kw) Traktör;(37-59 Kw) Traktör;(59-75 Kw) Traktör;(75-90 Kw) Traktör;(>90 Kw) Toplam / Total Madde Ad Product Name Miktar Un ts Toplam Toplam Toplam Miktar Miktar Miktar Toplam Value Value Value Un ts Un ts Un ts Value (USD) (USD) (USD) (USD) Traktör;(< 18 Kw) Traktör;(18-37 Kw) Traktör;(37-59 Kw) Traktör;(59-75 Kw) Traktör;(75-90 Kw) Traktör;(>90 Kw) Toplam / Total Traktör hracat Ortalama Birim Fiyatlar (De er, USD), Unit Price in Tractor Exports (Value, USD), Birim Fiyat/ Average Units Price

17 Türkiye Traktör hracat n Ülkelere Göre Da (De er, Bin USD), Tractor Exports of Turkey by Countries (Value, Thousand USD) of Tractor, Ülkeler/ Countries World United States of America Italy Iraq Poland Germany Morocco South Africa Australia Thailand Chile Argentina Indonesia Austria Algeria Saudi Arabia Malaysia France Uruguay Mexico Portugal Bulgaria Spain Ecuador Tunisia Philippines Norway Bolivia Kenya Peru Slovenia Serbia Netherlands United Kingdom Angola Belgium Azerbaijan Myanmar Brazil Cyprus

18 Ülkeler Baz nda Traktör hracat De erleri (De er, Bin USD), Tractor Exports Value by Countries (Value, Thousand USD), Ülkeler/ Countries World Germany United States of America Italy United Kingdom Japan France Austria India Brazil Finland Republic of Korea Belgium Mexico China Turkey Belarus Canada Netherlands Czech Republic Sweden Thailand Kaynak: ITC COMTRADE / Source: ITC COMTRADE 18

19 B. EK PMAN / EQUIPMENT Ekipman hracat [TARMAKBIR] (De er, USD), Equipment Exports [TARMAKBIR] (Value, USD), llar/ Years De er/ Value (USD) llar/ Years De er/ Value (USD) De erler, kümes hayvanc ile tar m ürünleri proses/temizleme/tasnif ekipmanlar kapsamaz. Ekipman hracat [ITC] (De er, USD), Equipment Exports [ITC] (Value, USD), llar/ Years De er/ Value (USD) llar/ Years De er/ Value (USD)

20 Türkiye Ekipman hracat n Ülkelere Göre Da (De er, Bin USD), Equipment Exports of Turkey by Countries (Value, Thousand USD) of Tractor, Ülkeler/ Importers World Iraq (%11) Azerbaijan (%8) France (%6,5) Italy (%5,6) Sudan (%5,3) Bulgaria (%4,6) Russian Federation Iran (Islamic Republic of) Algeria Egypt Romania Saudi Arabia Libya India Tunisia Malaysia Ethiopia Uzbekistan United States of America Cyprus Morocco Nigeria Turkmenistan Ukraine Uruguay Serbia Mexico Hungary China South Africa Israel Germany Greece Georgia Kazakhstan Indonesia Netherlands Republic of Moldova Yemen Poland The former Yugoslav Republic of Macedonia Australia

21 Ülkeler Baz nda Ekipman (ITC) hracat De erleri (De er, Bin USD), Equipment Exports Value by Countries (Value, Thousand USD), Ülkeler World United States of America Germany Italy China Netherlands France Belgium Canada Poland Brazil Austria Denmark Spain United Kingdom Sweden Hungary Czech Republic Mexico Japan Israel Belarus Finland Slovakia Argentina Turkey Kaynak: ITC COMTRADE / Source: ITC COMTRADE 21

22 GT P Kodlar na Göre Ekipman hracat (De er, USD), Equipment Exports by HS Code (Value, USD), GT P No/ HS. Code Madde smi/ Product Name Tar ma/bahçecili e ait sulama cihazlar Portatif zirai mücadelede kullan lan s püskürtücüler Portatif zirai mücadelede kullan lan toz püskürtücüler Portatif zirai mücadelede kullan lan pülverizatörler Portatif zirai mücadelede kullan lan di er püskürtücüler Portatif, tarla, bahçede kullan lan s püskürtücüler Portatif, tarla, bahçede kullan lan toz püskürtücüler Portatif, tarla, bahçede kullan lan pülverizatörler Portatif, tarla, bahçede kullan lan di er püskürtücüler Traktörle çekilen/bunlara monte edilen pülv. ve toz da Di er pülverizatörler ve toz da lar Tar m ve bahçecili e ait makinalar n aksam ve parçalar Zirai traktörlere tak lmak için özel imal edilmi yükleyici Tar mda kullan lmak için özel imal yükleyiciler Pulluklar Diskli t rm klar (diskorolar) Skarifikatörler Kültivatörler T rm klar (makine ile kullan lanlar) Toprak frezeleri (rötovatörler) Gübreli çapa makinalar Di er çapa makinalar T rm kl merdaneler Di er merdaneler Di er zararl otlar ay klayan makinalar Merkezden tahrikli mekanik hassas ekim ma. (mibzer) Merkezden tahrikli pnömatik hassas ekim ma. (mibzer) Merkezden tahrikli olmayan hassas ekim makinalar Tek dane ekim makinalar Yumru dikim makinalar Fide dikim makinalar Fidan dikim makinalar Mineral veya kim. gübreler için gübreleme ma.ve cihaz Di er gübreler için gübreleme makina ve cihazlar Çimenlikler ve spor sahalar için silindirler Ta parçalar sökme, toplama makinalar Tarla ve bahçe tar na ait di er makina ve cihazlar Topra haz., i lemeye ve ekmeye mah.mak.için aks Elektrik motorlu, yatay kesicili, çim biçme ma. ve cihazlar Kendinden hareketli,oturakl,yatay kesicili,çim biçme ma

23 Kendinden hareketli oturaks z-yatay kesicili-çim biçme ma Kendinden hareketli olmayan,yatay kesicili çim biçme ma Elektrik motorlu di er çim biçme makina ve cihazlar Kendinden hareketli,oturakl,di er çim biçme ma. ve cih Kendinden hareketli,oturaks z, di er çim biçme ma Kendinden hareketli olmayan-di er çim biçme ma Motorsuz çim biçme makina ve cihazlar Motorlu çay r biçme makinalar Çay r biçme mak.; traktörle ta. veya çek.üzere imal ed Di er ekilde kullan lan di er çe it çay r biçme mak Ot haz rlama makina ve cihazlar Ot ve saman balyalama makina ve cihazlar Kombine Biçer döverler Sap döver harman makinalar Di er harman makina ve cihazlar Patates sökme makinalar Patates hasat makinalar Pancar hasat makinalar Yer f st sökme makinalar Di er kök ve yumru sökme makinalar Kendinden hareketli silaj makinalar Di er silaj makinalar Di er hasat makina ve cihazlar Meyve ve sebzeleri a rl k/büyüklüklerine göre ay ran makine ve cihazlar Yumurtalar a rl k ve büyüklüklerine göre ay ran makine ve cihazlar Di er tar m ürünlerini a rl k/büyüklüklerine göre ay ran makine ve cihazlar Kombine hasat ve harman mak. ait aksam ve parçalar Ot ve samanlar balyalama mak. ait aksam ve parçalar Harman makinalar na ait aksam ve parçalar Orak makinalar na (biçerlere) ait aksam ve parçalar Di er hasat makinalar na ait aksam ve parçalar Süt sa ma makinalar Sütcülükte kullan lan makina ve cih. aksam ve parçalar Hayvan yemlerini haz rlamaya mahsus makina ve cih Civciv ç kartma makine ve cihazlar Civciv büyütme makine ve cihazlar Tavuk beslemeye mahsus otomatik cihazlar Yumurtalar muayene etmek için mekanik tertibatl makine ve cihazlar Tavuklar n tüylerini yolmaya mahsus makine ve cihazlar Kümes hayvanc na mahsus di er makine ve cihazlar

AB-AD ZİRAAT ALETLERİ-İDRİS AVCI

AB-AD ZİRAAT ALETLERİ-İDRİS AVCI FIRM CATALOGUE Address: Meşrutiyet Cad. No:31/6 Kızılay/Ankara TURKEY T: 00 90 312 4193794 (3 Lines) F:00 90 312 4193753 Web: http://www.tarmakbir.org @: tarmakbir@ttmail.com tarmakbir@tarmakbir.org facebook.com/tarmakbir

Detaylı

Not: Bu Çalışma Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından hizmet alımı yolu ile hazırlatılmıştır.

Not: Bu Çalışma Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından hizmet alımı yolu ile hazırlatılmıştır. Not: Bu Çalışma Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından hizmet alımı yolu ile hazırlatılmıştır. 1 TARIM ALET VE MAKİNELERİ SEKTÖRÜ DEĞER ZİNCİRİ ANALİZİ VE KÜMELENME 1.1.1.1. Konya İli Tarım Alet ve Makineleri

Detaylı

Tarım ve orman traktörleri ve makinaları Sınıflandırma sistemi ve sınıflandırma

Tarım ve orman traktörleri ve makinaları Sınıflandırma sistemi ve sınıflandırma Tarım ve orman traktörleri ve makinaları Sınıflandırma sistemi ve sınıflandırma 1 Sınıflandırma sistemi Tarım ve ormancılık alanlarında üretim ve değerlendirme işlerinde kullanılan bütün traktör, alet

Detaylı

www.nur-akmakina.com.tr

www.nur-akmakina.com.tr 1 www.nur-akmakina.com.tr Hakkımızda 61 yıl önce küçük bir atölyede üretime başlayan firmamız bugün teknolojik yatırımlarla ülke ekonomisine ve istihdamına katkı veren bir kuruluş olmuştur. Ellinin üzerindeki

Detaylı

940320- METAL MOBİLYA PAZAR ARAŞTIRMASI

940320- METAL MOBİLYA PAZAR ARAŞTIRMASI 940320- METAL MOBİLYA PAZAR ARAŞTIRMASI 940320- METAL MOBİLYA DÜNYA İTHALATÇILARI 2013 Yılı verilerine göre dünya ithalat pazarının 13,7 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olduğu dikkat çekerken ABD pazarının

Detaylı

Türkiye Tar m Makineleri Sektörü Sektör Tan ve Ticari De erler (2013)

Türkiye Tar m Makineleri Sektörü Sektör Tan ve Ticari De erler (2013) Türkiye Tar m Makineleri Sektörü Sektör Tan ve Ticari De erler (2013) M. Selami leri, TARMAKB R Türk Tar m Alet ve Makinalar malatç lar Birli i May s 2013 Bölüm I: Sektörün Stratejik Önemi Bölüm II: Biz

Detaylı

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers 2015

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers 2015 OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers 2015 OSD OICA Üyesidir

Detaylı

TARIM ALET VE MAKİNELERİ SEKTÖRÜ 2013 VERİ ARAŞTIRMA RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI

TARIM ALET VE MAKİNELERİ SEKTÖRÜ 2013 VERİ ARAŞTIRMA RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI TARIM ALET VE MAKİNELERİ SEKTÖRÜ 2013 VERİ ARAŞTIRMA RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI BAŞKAN DAN; Gelişmelerin Dünya çapında bir enerji merkezi oluşturulmasını planladığı bölgemiz de; Proje alanı İskenderun

Detaylı

TARIM ALET VE MAKİNELERİ

TARIM ALET VE MAKİNELERİ TARIM ALET VE MAKİNELERİ SEKTÖRÜN TANIMI Tarım alet ve makineleri sektörü, imalat sektörünün yatırım malları üreten bir alt sektörüdür. Tarımsal mekanizasyon araçları olarak da adlandırılan bu ürünler

Detaylı

NARENCİYE Uluslararası Pazar Analizi. Yaş Meyve ve Sebze Kümesi

NARENCİYE Uluslararası Pazar Analizi. Yaş Meyve ve Sebze Kümesi NARENCİYE Uluslararası Pazar Analizi Yaş Meyve ve Sebze Kümesi Haziran 2011 MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI AVRUPA İŞLETMELER AĞI NARENCİYE ULUSLARASI PAZAR ANALİZİ HAZİRAN 2011 1 İçindekiler 1. BÖLÜM:

Detaylı

OUR VISION Rising up through the world leading companies in Industrial Garment Ironing Sector and making Malkan a world brand

OUR VISION Rising up through the world leading companies in Industrial Garment Ironing Sector and making Malkan a world brand 2014 GOST-RUSSIA M SYONUMUZ Dünya ve Türkiye için endüstriyel ütü makinleri imal etmek, ihracat rakamlarımızı yükselterek Dünya makine sektöründe ivme kazandırmaktır. Dünya tekstil sektörüne, kuru temizleme

Detaylı

Güçlü kuruluş, üstün kalite... Strong company, outstanding quality...

Güçlü kuruluş, üstün kalite... Strong company, outstanding quality... Güçlü kuruluş, üstün kalite... Strong company, outstanding quality... TEKBAŞ soyisimli 4 kardeş tarafından 1960 lı yıllarda tarım makineleri tamir atölyesi şeklinde başlayan çalışmalar, daha sonra kamyonlara

Detaylı

Neden Türkiye & Tarım Ve Hayvancılık?

Neden Türkiye & Tarım Ve Hayvancılık? Neden Türkiye & Tarım Ve Hayvancılık? Dünya besin ihtiyacının devamlı arttığı, buna rağmen temel besin kaynaklarının ve temiz suya erişim oranının günden güne azaldığı düşünülürse tarım ve hayvancılık

Detaylı

TANITIM. Faaliyetlerimiz

TANITIM. Faaliyetlerimiz @[>8 C3 @0>7: :08 ;090>7?38@Z>[?38@Z> >0=A Y&) !5HPHN?HMSHUHS" 0GSHT. :H!SVULXHU 1DG# ;Q.(&$+ 8"#" NDX$0PMDSD @. (& )&-(,-)!( 6DU" 4. (& )&-(,*( BHE. KUUR.$$WWW#UDSODMELS#QSJ

Detaylı

BÖLGEMİZDE TARIM ALANLARINDA VERİM DEĞERLERİ

BÖLGEMİZDE TARIM ALANLARINDA VERİM DEĞERLERİ DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ARAS Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı BÖLGEMİZDE TARIM ALANLARINDA VERİM DEĞERLERİ 28.08.2014 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ARAS Mevlana Kalkınma

Detaylı

ÇELİK KAPIDA POTANSİYEL HEDEF PAZARLAR

ÇELİK KAPIDA POTANSİYEL HEDEF PAZARLAR ÇELİK KAPIDA POTANSİYEL HEDEF PAZARLAR ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ: ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN VERİLERİN GÜVENİLİRLİĞİ: Bu Araştırmalarda kullanılan temel istatistikî veriler ITC-TRADE MAP (International

Detaylı

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Kasım 2014 İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 1 Değerli Meslektaşlarım,

Detaylı

GTİP i 84.29 içerisinde olan tüm iş makineleri ve ekipmanlar (aksamlar ve aksesuarlar hariç) Bu gruba örnekler:

GTİP i 84.29 içerisinde olan tüm iş makineleri ve ekipmanlar (aksamlar ve aksesuarlar hariç) Bu gruba örnekler: 1. İş Makineleri GTİP i 84.29 içerisinde olan tüm iş makineleri ve ekipmanlar (aksamlar ve aksesuarlar hariç) Paletli Ekskavatör Tekerlekli Yükleyici Tekerlekli Kazıcı Yükleyici Greyder Yol Silindiri Vibrasyonlu

Detaylı

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ BİRİMİ 474 VERGİ HADDİ 1 2 3 4 84.01 Nükleer reaktörler; nükleer reaktörler için ışınlanmamış yakıt elemanları (kartuşlar); izotopik ayırım için makina ve cihazlar : 8401.10.00.00.00

Detaylı

Tela ve Transfer Bask Presleri

Tela ve Transfer Bask Presleri Tela ve Transfer Bask Presleri Fusing and Transfer Printing 2014 ISO 9001 GOSTRUSSIA M SYONUMUZ Dünya ve Türkiye için endüstriyel ütü makinleri imal etmek, ihracat rakamlarımızı yükselterek Dünya makine

Detaylı

Batı Marmara Bölgesi nin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri

Batı Marmara Bölgesi nin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Batı Marmara Bölgesi nin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri Mehmet Fırat BARAN a *, Osman GÖKDOĞAN

Detaylı

Bulgaristan Yap Haftas 7. Uluslararas htisas Fuar

Bulgaristan Yap Haftas 7. Uluslararas htisas Fuar 05Fuarlar.doc 5/15/07 3:44 PM Page 62 May s-haziran / May-June 2007/ No.21 Fuarlar / Fairs Bulgaristan Yap Haftas 7. Uluslararas htisas Fuar 7th International Specialised Exhibition Bulgaria Building Week

Detaylı

Dünya da 1 Numara WINTERSTEICiER. Araştırma Ekipmanları. Classic Deneme Biçerdöveri

Dünya da 1 Numara WINTERSTEICiER. Araştırma Ekipmanları. Classic Deneme Biçerdöveri Dünya da 1 Numara WINTERSTEICiER Araştırma Ekipmanları Classic Deneme Biçerdöveri 2 İçerik: Classic Parsel Biçerdöveri 4 Makina 6 Kokpit 7 Tablalar 8 Tahıl Toplama ve İletim 10 Örnekleme 11 Harmanlama

Detaylı

Tamer ERYİĞİT * Importance of Industrial Crops in the Development of Iğdır Province and Some Suggestions for Improvement

Tamer ERYİĞİT * Importance of Industrial Crops in the Development of Iğdır Province and Some Suggestions for Improvement YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2011.21(1):73-81 Geliş Tarihi (Received): 02.09.2010 Kabul Tarihi (Accepted): 26.10.2010 Derleme/Review Iğdır İlinin Kalkınmasında Endüstri Bitkileri Tarımının Önemi ve

Detaylı

TARIM ALET VE MAK NALARI

TARIM ALET VE MAK NALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2354 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1351 TARIM ALET VE MAK NALARI Yazarlar Prof.Dr. Ali hsan ACAR, Prof.Dr. Ramazan ÖZTÜRK (Ünite 1-6) Prof.Dr. Metin GÜNER, Prof.Dr.

Detaylı

İTHALAT REJİMİ KARARININ II SAYILI LİSTESİ (80-97 Fasıllar) (Sanayi ürünlerine uygulanan gümrük vergisi oranlarını göstermektedir.

İTHALAT REJİMİ KARARININ II SAYILI LİSTESİ (80-97 Fasıllar) (Sanayi ürünlerine uygulanan gümrük vergisi oranlarını göstermektedir. İTHALAT REJİMİ KARARININ II SAYILI LİSTESİ (80-97 Fasıllar) (Sanayi ürünlerine uygulanan gümrük vergisi oranlarını göstermektedir.) 1 H(II) SAYILI LİSTE (80-97 Fasıllar)... H3 H80. FASIL... H3 H81. FASIL...

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2010

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2010 TÜİK İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2010 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK MTB: 2010-962-10 Adet-Copies Contents İçindekiler Arazi 2 Land klim 4 Climate Çevre 6

Detaylı

ANTALYA BÖLGESİ SERA SEBZECİLİĞİ İŞLETMELERİNDE TARIMSAL ALTYAPI ve MEKANİZASYON ÖZELLİKLERİ

ANTALYA BÖLGESİ SERA SEBZECİLİĞİ İŞLETMELERİNDE TARIMSAL ALTYAPI ve MEKANİZASYON ÖZELLİKLERİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(1), 101-108 ANTALYA BÖLGESİ SERA SEBZECİLİĞİ İŞLETMELERİNDE TARIMSAL ALTYAPI ve MEKANİZASYON ÖZELLİKLERİ Murad ÇANAKCI İbrahim AKINCI Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

KATALOG / CATALOG 2014

KATALOG / CATALOG 2014 MAKİNA İMALATÇILARI BİRLİĞİ ASSOCIATION OF TURKISH MACHINE MANUFACTURERS www.mib.org.tr KATALOG / CATALOG 2014 ÜYESİDİR / MEMBER OF 1 www.mib.org.tr MAKİNA İMALATÇILARI BİRLİĞİ YAZILI KARARI OLMADAN İZİNSİZ

Detaylı

A Bridge Between East and West Do u ile Bat Aras ndaki Köprü. www.turkcoat.com

A Bridge Between East and West Do u ile Bat Aras ndaki Köprü. www.turkcoat.com ISTANBUL A Bridge Between East and West Do u ile Bat Aras ndaki Köprü www.turkcoat.com 3 rd Coatings, Inks, Adhesives, Sealants, Construction Chemicals, Production Technologies, Conference and Exhibition

Detaylı