TARIM MAK NALARI SEKTÖRÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARIM MAK NALARI SEKTÖRÜ"

Transkript

1 TARMAKB R TÜRK TARIM ALET VE MAK NALARI MALATÇILARI B RL THE TURKISH ASSOCIATION OF AGRICULTURAL MACHINERY AND EQUIPMENT MANUFACTURERS TARIM MAK NALARI SEKTÖRÜ SEKTÖR STAT ST K RAPORU Agricultural Machinery Statistical Bulletin Derleyen/ Rapporteur: M.Selami LER Me rutiyet Cad. No:31/ K lay/ankara (T): (3 hat) (F): [ ]

2 Özet/ Summary TRAKTÖR/ TRACTOR Traktör malat (Adet), Tractor Production (Units), llar/ Years malat/ Production (Adet/ Unit) llar/ Years malat/ Production (Adet/ Unit) (%2,8) De erler, BST Bakanl MARTEK Traktör Alt Komitesi Üyesi olan ve imalatç olarak kabul edilen firmalar n üretim adetleri konusundaki beyanlar kapsar. Yerlilik oran nda bir alt s r dikkate al nmam r. Traktör hracat [ITC] (Adet ve De er, USD), Tractor Exports [ITC] (Units & Value, USD), llar/ Years Adet/ Units De er/ Value (USD) llar/ Years Adet/ Units De er/ Value (USD) Traktör thalat [ITC] (Adet ve De er), Tractor Imports [ITC] (Units & Value, USD), llar/ Years Adet/ Units De er/ Value (USD) llar/ Years Adet/ Units De er/ Value (USD) Traktör Pazar (Adet), Tractor Market (Units), llar/ Years Adet/ Units llar/ Years Adet/ Units (11) Kaynak: TU K/ Source: TU K De erler, içinde bulunulan y l ile bir önceki y la ait modelleri kapsar 2

3 EK PMAN/ EQUIPMENT Ekipman hracat [TARMAKBIR] (De er, USD), Equipment Exports [TARMAKBIR] (Value, USD), llar/ Years De er/ Value (USD) llar/ Years De er/ Value (USD) De erler, kümes hayvanc ile tar m ürünleri proses/temizleme/tasnif ekipmanlar kapsamaz/ Figures doesn t cover poultry and agricultural products, process / cleaning / sorting equipment Ekipman hracat [ITC] (De er, USD), Equipment Exports [ITC] (Value, USD), llar/ Years De er/ Value (USD) llar/ Years De er/ Value (USD) Ekipman thalat [TARMAKB R] (De er, USD), Equipment Imports [TARMAKBIR] (Value, USD), llar/ Years De er/ Value (USD) llar/ Years De er/ Value (USD) De erler, kümes hayvanc ile tar m ürünleri proses/temizleme/tasnif ekipmanlar kapsamaz/ Figures doesn t cover poultry and agricultural products, process / cleaning / sorting equipment Ekipman thalat [ITC] (De er, USD), Equipment Imports [ITC] (Value, USD), llar/ Years De er/ Value (USD) llar/ Years De er/ Value (USD)

4 TARIM MAK NALARI/ AGRICULTURAL MACHINERY Türkiye Tar m Makinalar D Ticareti (De er, Bin USD), Foreign Trade of Agricultural Machinery of Turkey (Value, Thousand USD), hracat/ Exportation TARMAKB R , , , , , , ,0 OA B , , , , , , ,0 ITC , , , , , , ,0 thalat/ Importation TARMAKB R , , , , , , ,0 OA B , , , , , ,7 ITC , , , , , , ,0 Not: OA B, TARMAKB R, ITC-COMTRADE gibi kurumlar n ihracat ve ithalat rakamlar aras nda farkl klar mevcuttur. Bunun nedeni kurumlar n tar m makinas olarak de erlendirmeye ald mallar n farkl olmas ndan kaynaklanmaktad r. Örne in OA B, tütün haz rlama-i leme makinalar, kümes hayvanc ve ar k, tar m ürünlerini s flamaya yönelik makinalar de erlendirmeye al rken, süt sa ma ekipmanlar ile tar msal yükleyicileri kapsam d nda b rakmaktad r. Türkiye Tar m Makinalar D Ticareti- [OA B] (De er, Milyon USD), Foreign Trade of Tractor and Agricultural Machinery of Turkey- [OA B] (Value, Mill. USD), hracat/ Exportation 184,2 221,4 274,0 379,7 306,0 340,3 407, thalat/ Importation 421,8 518,2 443,6 379,9 240,2 463,1 745,3 Denge/ Balance -237,6-296,8-169,6-0,3 65,8-122,8-337,9 Türkiye Tar m Makinalar D Ticareti- [TARMAKB R] (De er, Bin USD), Foreign Trade of Agricultural Machinery of Turkey-[TARMAKB R] (Value, Thousand USD), hracat/ Exportation Traktör/ Tractor , , , , , , ,2 Ekipman/ Equipment , , , , , , ,4 Toplam/ Total , , , , , , ,6 thalat/ Importation Traktör/ Tractor , , , , , , ,0 Ekipman/ Equipment , , , , , , ,0 Toplam/ Total , , , , , , ,0 Denge/ Trade Balance , , , , , , ,0 Türkiye Tar m Makinalar D Ticareti- [ITC] (De er, Bin USD), Foreign Trade of Agricultural Machinery of Turkey-[ITC] (Value, Thousand USD), hracat/ Exportation Traktör/ Tractor Ekipman/ Equipment Toplam/ Total thalat/ Importation Traktör/ Tractor Ekipman/ Equipment Toplam/ Total Denge/ Trade Balance

5 Dünya Tar m Makinalar hracat - [ITC] (De er, Bin USD), Export Value of Agricultural Machinery of Turkey- [ITC] (Value, Thousand USD), GT P/ HS Code Toplam/ Total Dünya Tar m Makinalar thalat - [ITC] (De er, Bin USD), Import Value of Agricultural Machinery of Turkey- [ITC] (Value, Thousand USD), GT P/ HS Code Toplam/ Total Türkiye Tar m Makinalar hracat - [ITC] (De er, Bin USD), Export Value of Agricultural Machinery of Turkey- [ITC] (Value, Thousand USD), GT P/ HS Description Sulama Ekipmanlar laçlama Ekipmanlar Sulama& laçlama Aksam-Parça Yükleyiciler Toprak leme, Ekim, Gübreleme 8432 ve Bitki Bak m Ekipmanlar Hasat, Harman, Biçme, Balya 8433 ve S fland rma Ekipmanlar Süt Sa ma Ekipmanlar Di er Tar m Makinalar (Tohum laçlama, Çit Budama, Yem Haz rlama, Ormanc k, Kümes ve Ar k Makinalar ) Tar msal Römork Traktör Motokültüvatör Tütün Haz rlama ve leme Ekipmanlar Toplam/ Total

6 Türkiye Tar m Makinalar thalat - [ITC] (De er, Bin USD), Import Value of Agricultural Machinery of Turkey- [ITC] (Value, Thousand USD), GT P/ HS Description Sulama Ekipmanlar laçlama Ekipmanlar Sulama& laçlama Aksam-Parça Yükleyiciler Toprak leme, Ekim, Gübreleme 8432 ve Bitki Bak m Ekipmanlar Hasat, Harman, Biçme, Balya 8433 ve S fland rma Ekipmanlar Süt Sa ma Ekipmanlar Di er Tar m Makinalar (Tohum laçlama, Çit Budama, Yem Haz rlama, Ormanc k, Kümes ve Ar k Makinalar ) Tar msal Römork Traktör Motokültüvatör Tütün Haz rlama ve leme Ekipmanlar Toplam/ Total Türkiye Traktör ve Ekipman D Ticaretinde Grup Paylar - [ITC] (De er, Bin USD), 2012 Group Share in Foreign Trade of Agricultural Machinery of Turkey- [TARMAKB R] (Value, Thousand USD), 2012 GT P/ HS Description hracat/ Exportation Yüzde/ Share Traktör hariç Yüzde/ Share (Ex Tractor) thalat/ Importati on Yüzde/ Share Traktör hariç Yüzde/ Share (Ex Tractor) Sulama Ekipmanlar ,8% 1,8% ,5% 7,2% laçlama Ekipmanlar ,6% 3,7% ,2% 3,5% Sulama& laçlama Aksam-Parça ,3% 3,1% ,2% 5,2% Yükleyiciler ,0% 0,1% ,8% 1,3% Toprak leme, Ekim, Gübreleme 8432 ve Bitki Bak m Ekipmanlar ,2% 31,3% ,2% 11,6% Hasat, Harman, Biçme, Balya 8433 ve S fland rma Ekipmanlar ,6% 25,0% ,9% 51,1% Süt Sa ma Ekipmanlar Di er Tar m Makinalar (Tohum laçlama, Çit Budama, Yem Haz rlama, Ormanc k, Kümes ve Ar k Makinalar ) ,1% 4,9% ,4% 3,8% ,0% 28,3% ,1% 9,7% Tar msal Römork ,3% 0,7% 187 0,0% 0,0% Traktör ,7% 0,0% ,6% 0,0% Motokültüvatör ,3% 0,8% ,9% 1,4% Tütün Haz rlama ve leme Ekipmanlar ,1% 0,3% ,2% 5,1% Toplam/ Total

7 Türkiye Traktör ve Ekipman hracat nda Grup Paylar - [ITC] (De er, Bin USD), Group Share in Export Value Trade of Agricultural Machinery of Turkey- [TARMAKB R] (Value, Thousand USD), Code Product label Exported value in 2008 Exported value in 2009 Exported value in 2010 Exported value in 2011 Exported value in 2012 Mekanizasyon ITC ' Wheeled tractors nes ' Parts of harvesting,threshing & other agricultural & mowing machinery ' Poultry-keeping machinery, nes ' Parts for rollers and other soil preparation or cultivation machinery ' Seeders, planters and transplanters ' Pts of mech app (hand-op or not) for proj/disp or spray liq or powders ' Mech appl for proj/disp o sprayg liquids o powders for agr o horticut ' Parts of agr/hort/forest/bee-keepg mach nes inc pts of germinatn plant ' Ploughs ' Scarifiers, cultivators, weeders and hoes ' Machinery for preparing animal feeding stuffs ' Threshing machinery nes ' Milking machines ' Poultry incubators and brooders ' Mowers for hay etc including cutter bars for tractor mounting ' Agri/hortic/forestry bee-keeping mach nes inc germination plant ' Harvesting machinery nes ' Disc harrows ' Rollers,stone-removers&other soil preparation or cultivation machinery ' Straw or fodder balers, including pick-up balers ' Manure spreaders and fertiliser distributors ' Parts of milking machines and dairy machinery ' Parts of poultry-keeping machinery ' Pedestrian controlled tractors ' Machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other produce ' Trailers for agricultural purposes ' Hay tedders and rakes and other haymaking machinery ' Root or tuber harvesting machines ' Mowers, powered, lawn, with horizontal cutting device ' Mowers, powered, lawn, nes ' Combine harvester-threshers

8 Türkiye Traktör ve Ekipman thalat nda Grup Paylar - [ITC] (De er, Bin USD), Group Share in Import Value of Agricultural Machinery of Turkey- [TARMAKB R] (Value, Thousand USD), Code Product label Imported value in 2008 Imported value in 2009 Imported value in 2010 Imported value in 2011 Imported value in 2012 Mekanizasyon ITC ' Wheeled tractors nes ' Combine harvester-threshers ' Pts of mech app (hand-op or not) for proj/disp or spray liq or powders ' Mech appl for proj/disp o sprayg liquids o powders for agr o horticut ' Harvesting machinery nes ' Parts of harvesting,threshing & other agricultural & mowing machinery ' Scarifiers, cultivators, weeders and hoes ' Poultry-keeping machinery, nes ' Machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other produce ' Seeders, planters and transplanters ' Straw or fodder balers, including pick-up balers ' Milking machines ' Mowers for hay etc including cutter bars for tractor mounting ' Mowers, powered, lawn, with horizontal cutting device ' Machinery for preparing animal feeding stuffs ' Pedestrian controlled tractors ' Parts of milking machines and dairy machinery ' Root or tuber harvesting machines ' Poultry incubators and brooders ' Parts for rollers and other soil preparation or cultivation machinery ' Parts of agr/hort/forest/bee-keepg mach nes inc pts of germinatn plant ' Agri/hortic/forestry bee-keeping mach nes inc germination plant ' Rollers,stone-removers&other soil preparation or cultivation machinery ' Parts of poultry-keeping machinery ' Mowers, powered, lawn, nes ' Manure spreaders and fertiliser distributors ' Threshing machinery nes ' Hay tedders and rakes and other haymaking machinery ' Ploughs ' Trailers for agricultural purposes ' Disc harrows

9 1. MALAT/ PRODUCTION A. TRAKTÖR / TRACTOR Traktör malat, Tractor Production, Kaynak/ Source OSD GTHB TARMAKB R DPT llar/ Years Adet/ Units De erler, BST Bakanl MARTEK Traktör Alt Komitesi Üyesi olan ve imalatç olarak kabul edilen firmalar n üretim adetleri konusundaki beyanlar kapsar. Yerlilik oran nda bir alt s r dikkate al nmam r. Aylara Göre Traktör malat (1), Tractor Production by Months (1), Aylar/ Toplam/ Months Total (1) NH, Case, Erkunt, Tümosan, Ba ak, Hattat ve/and Valtra 9

10 Firmalar Baz nda Traktör malat, Tractor Production by Firms, B.M.C. T.O.E. Hattat Türk Traktör Burtrak Çumita Hema ltor SDF Traksan Tümosan T.Z.D.K. Uzel Erkunt Ba ak Toplam

11 TOPLAM De erler, BST Bakanl MARTEK Traktör Alt Komitesi Üyesi olan ve imalatç olarak kabul edilen firmalar n üretim adetleri konusundaki beyanlar kapsar. Yerlilik oran nda bir alt s r dikkate al nmam r. 11

12 Ekipman malat (Adet), Equipment Production (Units), B. EK PMAN / EQUIPMENT C N S / (Type) Kulakl Pulluk (Mouldboard Plough) Ark Açma Pullu u(furrow Opener Plough) Diskli Pulluk (Disc Ploughs) Goble Disk (Goble Disc) Dipkazan (Subsoiler) Kültivatör (Cultivator) Toprak Frezesi (Rotary Type Soil Cultivator) Rototiller (Rotary Tiller) Diskli Tirmik-Di li Tirmik (Disc Harrows-Spike Tooth Harrows) Merdane (Land Roller) Silindir (Flat Roller) Tapan (Float) ra Aras Çapa Mak. (Inter-Row Hoeing Machine) ra Aras Çapa Aleti (Inter-Row Hoeing Equipment) Orak Ve Kanatl Orak Mak. (Sickle-Sail Reaper) Set Mak. (Earth Curbing Machine) Skrayper (Scraper) Kaymak Kirma Aleti (Clod Crusher) Çizel (Chisel) Tesviye Küre i (Mounted Grader) Toprak Burgusu (Hole Digger) Pnöm. Tek Dane Ekim Mak. (Pne.Single Seed Drilling Machine) Tek Dane Ekim Mak. (Mekanik) (Spacing Drill) Pnöm. S raya Ekim Makinesi (Pneumatic Precision Drill Machine) Mekanik S raya Ekim Makinesi (Mechanical Seed Driller) Pamuk Ekim Mak. (Cotton Sowing Machine) So an Mibzeri (Onion Planter) Patates Ekim Makinasi (Potato Planter) Patates Söküm Makinasi (Potato Uprooting Harvester) Fide Dikim Makinesi (Transplanting Machine) Sapdö er Harman Makinasi (Chop-Thresher) Findik Harman Makinasi (Hazelnut Harvester) Pancar Sökme Makinesi (Beet Lifter) Kombine Pancar Hasat Makinesi (Combine Beet Harvester) Pancar Sökme Çatal (Beet Lifting Fork) So an Hasat Makinesi (Onion Harvester) Sabit Selektör (Stationary Seed Cleaner) Seyyar Selektör (Mobile Seed Cleaner) Çim Biçme Makinesi (Lawn Mower) nd k Ay klama Makinasi (Hazelnut Shelling Machine) Biçer Ba lar (Binder) nd k Dikim Makinasi (Hazelnut Planter) Traktör (Tractor) Traktör Kabini (Tractor Cab) Kepçe (Tractor Mounted Frontloader) El Traktörü (Two Wheeled Hand Tractor) Traktör Sepetli i (Mounted Transportbox) Kald rma Çubu u (Mounted Lifting Bar)

13 Yer F st Daneleme Makinesi (Peanut Graining Machine) Ha ha K rma ve Daneleme Makinasi (Opium Scratching And Graining Machine) r Daneleme Makinesi (Corn Sheller) r Silaj Makinesi (Silage Maize Harvester) Ot Silaj Makinesi (Forage Harvester) Santrifüjlü Kimyevi Gübre Da iticisi (Centrifugal Chemical Fertilizer Spreader) Tarla Ve Bahçe Pülverizatörü (Field And Garden Sprayer) rt Pülverizatörü (Knapsack Sprayer) Atomizör (Atomizer) Tozlama Makinesi (Dusters) Tar m Römorku (Trailer) Su Tankeri (Water Tank) Sap Parçalama Makinesi (Stalk And Straw Chopper) Çay r Biçme Makinesi (Mower) Ot T rm (Hay Rake) Çuvallamal Sap döver Harman Mk. (Bagging Chop-Thresher) Havuç Y kama Makinesi (Carrot Cleaner) Elevatör (Belt Elevator) Pnömatik Saman Elevatörü (Pneumatic Straw Conveyor) Sap Toplama Saman Yapma Mak. (Clamp And Straw Machine) Zeytin Eleme Makinesi (Olive Sifting Machine) Zeytin Çizme Makinesi (Olive Scratching Machine) Zeytin S fland rma Makinesi (Olive Sorting Machine) Elemeli Üzüm Savurma Mak. (Grape Hurling Machine With Sifter) Kabak Çekirde i Ç karma Makinesi (Squash Seed Hauler) Kekik Temizleme Makinesi (Thyme Scrubber) r Ve Çeltik Kurutma Makinasi (Maize And Rice Drying Machine) Balya Makinesi (Baler) Yem Silosu (Fodder Silo) Yem Tankeri (Feed Tank) Mini Yem Tesisi (Small Feed Plant) Yem Ezme Makinesi (Feed Pressing Machine) Yem K yma Makinesi (Feed Chopper) Yem De irmeni (Feed Mill) Yem K rma Makinasi (Feed Grinder) Ari Kovan (Bee Scap) Otomatik Suluk (Automatic Bowl) Kombi kürüm (Combicurum) Yay k Makinesi (Churner) Süt Sa m Tesisi (Milking Plant) Süt Sa m Makinesi (Milking Machine) Derin Kuyu Su Pompasi (Deep Well Water Pump) Motopomp (Irrigation Pump Driven By Tractor) Elektropomp (Electrical Driven Pump) Su Pompa Motoru (Irrigation Pump Motor) Santrifüjlü Su Pompasi (Centrifugal Water Pump) Dalg ç Pompa (Graded Deep Well Pump) Saman Aktarma-Bo altma Mak. (Straw Conveyor And Unloader) Sand kl Gübre Da itma Makinasi (Fertilizer Dist. with Case)

14 Tütün Rafi (Tobacco Shelf) Helezon (Auger Conveyor) Ya murlama Ba li i (Sprinkler) Jeneratör (Generator) Triyör (Seed Grader) r Hasat Tablas (Maize Picker Attachment) Çiftlik Gübresi Da tma Makinesi (Manure Spreader) Akrobat Ot Tirmi i (Hay Rake) Biçerdöver(Combine Harvester) Sapkeser (Stalk Cutter) Ta Toplama Mak. (Stone Picker) Ta Toplama Pullu u Bitki Seyreltme Mak. (Plant Scanting Machines) Çal Makinesi (Shrubs Destroying Machine) Sisleyici (Mister) Elma Tasnif Makinesi(Apple Grading Machine) Sebze Ekim Mak. (Mekanik) (Vegetable Plating Machine) Nohut Hasat Mak.(Chickpea Harvester) Süt Toplama Ve Ta ima Tank (Milk Collecting And Trans. Tank) Yer F st Hasat Mak.(Peanut Digger) Sera Is (Greenhouse Heater) Sera (Greenhouse) Zeytin S kma Mak.(Kontini Sist) (Olive Squeezing Machine) Köklü A aç Sökme Mak Otomatik Sulama Makinasi (Automatic Irrigation Machine) Ayçiçe i Hasad Mak (Sunflower Harvester) So an Kesme Mak. (Bulb Topping Machine) Pamuk Toplama Mak Bal Süzme Mak. (Honey Filtering Machine) Çekilir Biçerdöver (Tractor Drawn Harvester) Enerji Türbini (Wind Mill) Silaj Paketleme Mak Zeytin Silkme Mak An za Ekim Mk. (Direkt Ekim Mk.) Susam Ekim Mak Kabak Hasat Makinesi Toprak Alt Gübreleme Makinesi So an Söküm Makinesi Havuç Söküm Makinesi Kaynak: GTHB / Source: GTHB 14

15 Traktör hracat (Adet ve De er, USD), Tractor Exports (Units & Value, USD), HRACAT / EXPORTS A. TRAKTÖR / TRACTOR Kaynak/ Source TARMAKB R ITC GTHB OSD llar/ Years De er/ Adet/ De er/ Adet/ Units De er/ Value (USD) Adet/ Units Value (USD) Unit Value(USD) Renkli bölge, beygir gücü tan mlanm traktörleri kapsar Aylara Göre Traktör hracat (Adet), Tractor Exports by Months (Units), Aylar/ Toplam/ Months Total (1) Hattat, NH, Case, Erkunt, Tümosan 15

16 GT P Kodlar na Göre Traktör hracat (Adet ve De er), Tractor Exports by HS Code (Units & Value, USD), Madde Ad Product Name Miktar Un ts Toplam Toplam Miktar Miktar Toplam Miktar Toplam Value Value Un ts Un ts Value (USD) Un ts Value (USD) (USD) (USD) Traktör;(< 18 Kw) Traktör;(18-37 Kw) Traktör;(37-59 Kw) Traktör;(59-75 Kw) Traktör;(75-90 Kw) Traktör;(>90 Kw) Toplam / Total Madde Ad Product Name Miktar Un ts Toplam Toplam Toplam Miktar Miktar Miktar Toplam Value Value Value Un ts Un ts Un ts Value (USD) (USD) (USD) (USD) Traktör;(< 18 Kw) Traktör;(18-37 Kw) Traktör;(37-59 Kw) Traktör;(59-75 Kw) Traktör;(75-90 Kw) Traktör;(>90 Kw) Toplam / Total Traktör hracat Ortalama Birim Fiyatlar (De er, USD), Unit Price in Tractor Exports (Value, USD), Birim Fiyat/ Average Units Price

17 Türkiye Traktör hracat n Ülkelere Göre Da (De er, Bin USD), Tractor Exports of Turkey by Countries (Value, Thousand USD) of Tractor, Ülkeler/ Countries World United States of America Italy Iraq Poland Germany Morocco South Africa Australia Thailand Chile Argentina Indonesia Austria Algeria Saudi Arabia Malaysia France Uruguay Mexico Portugal Bulgaria Spain Ecuador Tunisia Philippines Norway Bolivia Kenya Peru Slovenia Serbia Netherlands United Kingdom Angola Belgium Azerbaijan Myanmar Brazil Cyprus

18 Ülkeler Baz nda Traktör hracat De erleri (De er, Bin USD), Tractor Exports Value by Countries (Value, Thousand USD), Ülkeler/ Countries World Germany United States of America Italy United Kingdom Japan France Austria India Brazil Finland Republic of Korea Belgium Mexico China Turkey Belarus Canada Netherlands Czech Republic Sweden Thailand Kaynak: ITC COMTRADE / Source: ITC COMTRADE 18

19 B. EK PMAN / EQUIPMENT Ekipman hracat [TARMAKBIR] (De er, USD), Equipment Exports [TARMAKBIR] (Value, USD), llar/ Years De er/ Value (USD) llar/ Years De er/ Value (USD) De erler, kümes hayvanc ile tar m ürünleri proses/temizleme/tasnif ekipmanlar kapsamaz. Ekipman hracat [ITC] (De er, USD), Equipment Exports [ITC] (Value, USD), llar/ Years De er/ Value (USD) llar/ Years De er/ Value (USD)

20 Türkiye Ekipman hracat n Ülkelere Göre Da (De er, Bin USD), Equipment Exports of Turkey by Countries (Value, Thousand USD) of Tractor, Ülkeler/ Importers World Iraq (%11) Azerbaijan (%8) France (%6,5) Italy (%5,6) Sudan (%5,3) Bulgaria (%4,6) Russian Federation Iran (Islamic Republic of) Algeria Egypt Romania Saudi Arabia Libya India Tunisia Malaysia Ethiopia Uzbekistan United States of America Cyprus Morocco Nigeria Turkmenistan Ukraine Uruguay Serbia Mexico Hungary China South Africa Israel Germany Greece Georgia Kazakhstan Indonesia Netherlands Republic of Moldova Yemen Poland The former Yugoslav Republic of Macedonia Australia

21 Ülkeler Baz nda Ekipman (ITC) hracat De erleri (De er, Bin USD), Equipment Exports Value by Countries (Value, Thousand USD), Ülkeler World United States of America Germany Italy China Netherlands France Belgium Canada Poland Brazil Austria Denmark Spain United Kingdom Sweden Hungary Czech Republic Mexico Japan Israel Belarus Finland Slovakia Argentina Turkey Kaynak: ITC COMTRADE / Source: ITC COMTRADE 21

22 GT P Kodlar na Göre Ekipman hracat (De er, USD), Equipment Exports by HS Code (Value, USD), GT P No/ HS. Code Madde smi/ Product Name Tar ma/bahçecili e ait sulama cihazlar Portatif zirai mücadelede kullan lan s püskürtücüler Portatif zirai mücadelede kullan lan toz püskürtücüler Portatif zirai mücadelede kullan lan pülverizatörler Portatif zirai mücadelede kullan lan di er püskürtücüler Portatif, tarla, bahçede kullan lan s püskürtücüler Portatif, tarla, bahçede kullan lan toz püskürtücüler Portatif, tarla, bahçede kullan lan pülverizatörler Portatif, tarla, bahçede kullan lan di er püskürtücüler Traktörle çekilen/bunlara monte edilen pülv. ve toz da Di er pülverizatörler ve toz da lar Tar m ve bahçecili e ait makinalar n aksam ve parçalar Zirai traktörlere tak lmak için özel imal edilmi yükleyici Tar mda kullan lmak için özel imal yükleyiciler Pulluklar Diskli t rm klar (diskorolar) Skarifikatörler Kültivatörler T rm klar (makine ile kullan lanlar) Toprak frezeleri (rötovatörler) Gübreli çapa makinalar Di er çapa makinalar T rm kl merdaneler Di er merdaneler Di er zararl otlar ay klayan makinalar Merkezden tahrikli mekanik hassas ekim ma. (mibzer) Merkezden tahrikli pnömatik hassas ekim ma. (mibzer) Merkezden tahrikli olmayan hassas ekim makinalar Tek dane ekim makinalar Yumru dikim makinalar Fide dikim makinalar Fidan dikim makinalar Mineral veya kim. gübreler için gübreleme ma.ve cihaz Di er gübreler için gübreleme makina ve cihazlar Çimenlikler ve spor sahalar için silindirler Ta parçalar sökme, toplama makinalar Tarla ve bahçe tar na ait di er makina ve cihazlar Topra haz., i lemeye ve ekmeye mah.mak.için aks Elektrik motorlu, yatay kesicili, çim biçme ma. ve cihazlar Kendinden hareketli,oturakl,yatay kesicili,çim biçme ma

23 Kendinden hareketli oturaks z-yatay kesicili-çim biçme ma Kendinden hareketli olmayan,yatay kesicili çim biçme ma Elektrik motorlu di er çim biçme makina ve cihazlar Kendinden hareketli,oturakl,di er çim biçme ma. ve cih Kendinden hareketli,oturaks z, di er çim biçme ma Kendinden hareketli olmayan-di er çim biçme ma Motorsuz çim biçme makina ve cihazlar Motorlu çay r biçme makinalar Çay r biçme mak.; traktörle ta. veya çek.üzere imal ed Di er ekilde kullan lan di er çe it çay r biçme mak Ot haz rlama makina ve cihazlar Ot ve saman balyalama makina ve cihazlar Kombine Biçer döverler Sap döver harman makinalar Di er harman makina ve cihazlar Patates sökme makinalar Patates hasat makinalar Pancar hasat makinalar Yer f st sökme makinalar Di er kök ve yumru sökme makinalar Kendinden hareketli silaj makinalar Di er silaj makinalar Di er hasat makina ve cihazlar Meyve ve sebzeleri a rl k/büyüklüklerine göre ay ran makine ve cihazlar Yumurtalar a rl k ve büyüklüklerine göre ay ran makine ve cihazlar Di er tar m ürünlerini a rl k/büyüklüklerine göre ay ran makine ve cihazlar Kombine hasat ve harman mak. ait aksam ve parçalar Ot ve samanlar balyalama mak. ait aksam ve parçalar Harman makinalar na ait aksam ve parçalar Orak makinalar na (biçerlere) ait aksam ve parçalar Di er hasat makinalar na ait aksam ve parçalar Süt sa ma makinalar Sütcülükte kullan lan makina ve cih. aksam ve parçalar Hayvan yemlerini haz rlamaya mahsus makina ve cih Civciv ç kartma makine ve cihazlar Civciv büyütme makine ve cihazlar Tavuk beslemeye mahsus otomatik cihazlar Yumurtalar muayene etmek için mekanik tertibatl makine ve cihazlar Tavuklar n tüylerini yolmaya mahsus makine ve cihazlar Kümes hayvanc na mahsus di er makine ve cihazlar

TARIM MAK NALARI SEKTÖRÜ

TARIM MAK NALARI SEKTÖRÜ TARMAKB R TÜRK TARIM ALET VE MAK NALARI MALATÇILARI B RL THE TURKISH ASSOCIATION OF AGRICULTURAL MACHINERY AND EQUIPMENT MANUFACTURERS TARIM MAK NALARI SEKTÖRÜ SEKTÖR STAT ST K RAPORU Agricultural Machinery

Detaylı

TARIM MAK NALARI SEKTÖRÜ

TARIM MAK NALARI SEKTÖRÜ TARMAKB R TÜRK TARIM ALET VE MAK NALARI MALATÇILARI B RL THE TURKISH ASSOCIATION OF AGRICULTURAL MACHINERY AND EQUIPMENT MANUFACTURERS TARIM MAK NALARI SEKTÖRÜ SEKTÖR STAT ST K RAPORU Agricultural Machinery

Detaylı

KONYA İLİ TARIM MAKİNALARI SEKTÖR RAPORU MEHMET ÖZÇELİK

KONYA İLİ TARIM MAKİNALARI SEKTÖR RAPORU MEHMET ÖZÇELİK Giriş Konya ili Türkiye de tarım makineleri açısından, ülkenin önemli merkezlerinden bir tanesidir. Özellikle ildeki tarım alanlarının genişliği, toprak işleme alet ve makinalarına olan ihtiyacı artırmıştır.

Detaylı

940320- METAL MOBİLYA PAZAR ARAŞTIRMASI

940320- METAL MOBİLYA PAZAR ARAŞTIRMASI 940320- METAL MOBİLYA PAZAR ARAŞTIRMASI 940320- METAL MOBİLYA DÜNYA İTHALATÇILARI 2013 Yılı verilerine göre dünya ithalat pazarının 13,7 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olduğu dikkat çekerken ABD pazarının

Detaylı

KA-1 : Öğrenme Hareketliliği

KA-1 : Öğrenme Hareketliliği ERASMUS+ KA-1 : Öğrenme Hareketliliği Learning Mobility of Individuals Yükseköğretim Kurumları İçin Özlem YÜCEL Erasmus Uzmanı 21 Kasım 2013 - Fırat Üniversitesi, Elazığ ERASMUS+ KA1 : Learning mobility

Detaylı

TARIM ALET VE MAKİNELERİ SEKTÖRÜ 2013 VERİ ARAŞTIRMA RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI

TARIM ALET VE MAKİNELERİ SEKTÖRÜ 2013 VERİ ARAŞTIRMA RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI TARIM ALET VE MAKİNELERİ SEKTÖRÜ 2013 VERİ ARAŞTIRMA RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI BAŞKAN DAN; Gelişmelerin Dünya çapında bir enerji merkezi oluşturulmasını planladığı bölgemiz de; Proje alanı İskenderun

Detaylı

AB-AD ZİRAAT ALETLERİ-İDRİS AVCI

AB-AD ZİRAAT ALETLERİ-İDRİS AVCI FIRM CATALOGUE Address: Meşrutiyet Cad. No:31/6 Kızılay/Ankara TURKEY T: 00 90 312 4193794 (3 Lines) F:00 90 312 4193753 Web: http://www.tarmakbir.org @: tarmakbir@ttmail.com tarmakbir@tarmakbir.org facebook.com/tarmakbir

Detaylı

Yozgat İlinin Tarımsal Mekanizasyon Durumunun İncelenmesi

Yozgat İlinin Tarımsal Mekanizasyon Durumunun İncelenmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Yozgat İlinin Tarımsal Mekanizasyon Durumunun İncelenmesi a Tanzer ERYILMAZ*, Osman GÖKDOĞAN b,

Detaylı

NEVŞEHİR İLİNİN TARIMSAL MEKANİZASYON ÖZELLİKLERİ. Tanzer ERYILMAZ1, Osman GÖKDOĞAN2, Murat Kadir YEŞİLYURT1, Kazım ERCAN

NEVŞEHİR İLİNİN TARIMSAL MEKANİZASYON ÖZELLİKLERİ. Tanzer ERYILMAZ1, Osman GÖKDOĞAN2, Murat Kadir YEŞİLYURT1, Kazım ERCAN Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 0; 0() : 6 Journal of Adnan Menderes University Agricultural Faculty 0; 0() : 6 Araştırma / Research NEVŞEHİR İLİNİN TARIMSAL MEKANİZASYON ÖZELLİKLERİ

Detaylı

SEGER A.Ş. SEGER DIS TIC. PAKMETAL LTD.STI.

SEGER A.Ş. SEGER DIS TIC. PAKMETAL LTD.STI. KURULUŞ : 1981 FAALİYET KONUSU : Elektrikli ve Havalı Korna Tasarımı, Üretimi ve Satışı SERMAYE YAPISI : % 100 Türk Sermayeli Şirket ÇALIŞAN SAYISI : 370 ( 220 Türk - 150 Çinli çalışan ) ÜRETİM KAPASİTESİ

Detaylı

Erasmus Koordinatörler Toplantısı. Fen Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu 19.12.2013

Erasmus Koordinatörler Toplantısı. Fen Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu 19.12.2013 Erasmus Koordinatörler Toplantısı Fen Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu 19.12.2013 Akış 2012-2013 Dönemi Değerlendirme 2013-2014 Dönemi Erasmus + Dönemi Giden Öğrenci Sayıları (2012-2013) 90 89 80

Detaylı

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers II

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers II Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers 2010 - II OSD OICA Üyesidir OSD OSD is a is Member a Member of OICA of OICA OSD OICA

Detaylı

2 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 3

2 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 3 2014 2014 2 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 3 2014 4 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 5 6 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 7

Detaylı

MİLLİ DNA VERİ BANKASI ÇALIŞMALARI ve ADLİ DNA ANALİZLERİNDE YENİ NESİL

MİLLİ DNA VERİ BANKASI ÇALIŞMALARI ve ADLİ DNA ANALİZLERİNDE YENİ NESİL MİLLİ DNA VERİ BANKASI ÇALIŞMALARI ve ADLİ DNA ANALİZLERİNDE YENİ NESİL İbrahim SEMİZOĞLU TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU EKİM- 2013 MALATYA ÜLKEMİZDE ADLİ DNA ANALİZLERİ BAŞBAKANLIK Üniversiteler Adalet

Detaylı

2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de. Technology.Transfer.Application.

2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de. Technology.Transfer.Application. 2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de Technology.Transfer.Application. Steinbeis Merkezi Haus der Wirtschaft Willi-Bleicher-Str. 19 70174 Stuttgart Almanya Haus der Wirtschaft, Stuttgart

Detaylı

GTİP 6208 KADIN/KIZ COÇUK İÇİN İÇ VE GECE GİYİM EŞYASI

GTİP 6208 KADIN/KIZ COÇUK İÇİN İÇ VE GECE GİYİM EŞYASI Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTİP 6208 KADIN/KIZ COÇUK İÇİN İÇ VE GECE GİYİM EŞYASI 620811 Kadın/kız çocuk için kombinezon, jüp/jüpon; sentetik/suni

Detaylı

İlköğretim Ortaokul veya mesleki ortaokul Mesleki veya İki veya üç yıllık. fakülte. Gereğini arz ederim. Başvuru Sahibi İmza

İlköğretim Ortaokul veya mesleki ortaokul Mesleki veya İki veya üç yıllık. fakülte. Gereğini arz ederim. Başvuru Sahibi İmza Ek-1 TÜKAS KAYIT FORMU A- Kişisel Bilgiler A 1. T.C. Kimlik No./ Vergi Kimlik No. A 2. Adı, Soyadı A 3. Baba Adı A 4. Ana Adı A 5. Cinsiyeti A 6. Doğum (Gün/ay/yıl).../.../.... A 7. Telefon No. Cep : (

Detaylı

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers 2009 - II

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers 2009 - II OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers 2009 - II OSD OICA Üyesidir

Detaylı

Not: Bu Çalışma Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından hizmet alımı yolu ile hazırlatılmıştır.

Not: Bu Çalışma Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından hizmet alımı yolu ile hazırlatılmıştır. Not: Bu Çalışma Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından hizmet alımı yolu ile hazırlatılmıştır. 1 TARIM ALET VE MAKİNELERİ SEKTÖRÜ DEĞER ZİNCİRİ ANALİZİ VE KÜMELENME 1.1.1.1. Konya İli Tarım Alet ve Makineleri

Detaylı

DIŞ TİCARET RAKAMLARI / FOREİGN TRADE

DIŞ TİCARET RAKAMLARI / FOREİGN TRADE DIŞ TİCARET RAKAMLARI / FOREİGN TRADE Gaziantep Dış Ticareti Genel Görünüm / Gaziantep Foreign Trade Overview (1.000 USD) Yıllara Göre Gaziantep ten Yapılan İhracat Miktarları (Milyon Dolar) Annual Breakdown

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ (NİKSAR İLÇESİ) BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ TOKAT-2015 İÇİNDEKİLER ÜRÜN ADI SAYFA NO

Detaylı

Medya Paylaşım Toplantıları 15

Medya Paylaşım Toplantıları 15 Medya Paylaşım Toplantıları 15 Gündemdeki Konular Reklam Yatırımları - Metodoloji - 2013 Reklam Yatırımları ve Analizler Gündemdeki Konular Reklamcılar Derneği 30. Yılı Reklamcılar Derneği kuruluşundan

Detaylı

kula 2012 ÜRÜN YELPAZESİ

kula 2012 ÜRÜN YELPAZESİ kula 2012 ÜRÜN YELPAZESİ CHEVALIER takım tezgahlarının imalatçısı Falcon Machine Tools Co., Ltd. 1972 yılında kurulmuş, 1978 de takım tezgahı imalatına başlamıştır. Falcon Machine Tools Co., Ltd. 1992

Detaylı

NARENCİYE Uluslararası Pazar Analizi. Yaş Meyve ve Sebze Kümesi

NARENCİYE Uluslararası Pazar Analizi. Yaş Meyve ve Sebze Kümesi NARENCİYE Uluslararası Pazar Analizi Yaş Meyve ve Sebze Kümesi Haziran 2011 MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI AVRUPA İŞLETMELER AĞI NARENCİYE ULUSLARASI PAZAR ANALİZİ HAZİRAN 2011 1 İçindekiler 1. BÖLÜM:

Detaylı

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers II

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers II OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers 2008 - II OSD OICA Üyesidir

Detaylı

TARIM ALET VE MAKİNELERİ

TARIM ALET VE MAKİNELERİ TARIM ALET VE MAKİNELERİ SEKTÖRÜN TANIMI Tarım alet ve makineleri sektörü, imalat sektörünün yatırım malları üreten bir alt sektörüdür. Tarımsal mekanizasyon araçları olarak da adlandırılan bu ürünler

Detaylı

Nederman Talaşlı İmalat Konsepti. Temiz Hava Temiz Çalışma ortamı Temiz Soğutucu Sıvıları Temiz Çevre ve Geri Dönüşüm

Nederman Talaşlı İmalat Konsepti. Temiz Hava Temiz Çalışma ortamı Temiz Soğutucu Sıvıları Temiz Çevre ve Geri Dönüşüm Nederman Talaşlı İmalat Konsepti Temiz Hava Temiz Çalışma ortamı Temiz Soğutucu Sıvıları Temiz Çevre ve Geri Dönüşüm İmalatınız çalışanlarınız ve çevreniz için çözümler üretiyoruz Metal İşleme Sanayisinde

Detaylı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Ali ERGİN-ali.ergin@tarim.gov.tr HAZİRAN-2014 KIRSAL KALKINMA ÇALIŞMALARI

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ BELGELENDİRMEDE ÖNCÜ VE LİDER KURULUŞ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ BELGELENDİRMEDE ÖNCÜ VE LİDER KURULUŞ 2 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ Standard Hazırlama Belgelendirme Ürün

Detaylı

6. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu

6. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu Enerji, yaşam ve çevre Enerji, Yaşam ve Çevre, Çankaya Üniversitesi, 25 Nisan 2013, Prof. Dr. Osman SEVAİOĞLU Sayfa 1/20 Enerjinin anlamı İngiliz koloni döneminde (1757-1947) asilzadenin itibarı sahip

Detaylı

TARIM ALET VE MAKİNELERİ

TARIM ALET VE MAKİNELERİ TARIM ALET VE MAKİNELERİ SEKTÖRÜN TANIMI Tarım alet ve makineleri sektörü, imalat sektörünün yatırım malları üreten bir alt sektörüdür. Tarımsal mekanizasyon araçları olarak da adlandırılan bu ürünler

Detaylı

ÇELİK KAPIDA POTANSİYEL HEDEF PAZARLAR

ÇELİK KAPIDA POTANSİYEL HEDEF PAZARLAR ÇELİK KAPIDA POTANSİYEL HEDEF PAZARLAR ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ: ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN VERİLERİN GÜVENİLİRLİĞİ: Bu Araştırmalarda kullanılan temel istatistikî veriler ITC-TRADE MAP (International

Detaylı

Konya İlinin Toprak İşleme Alet ve Makinaları Projeksiyonu

Konya İlinin Toprak İşleme Alet ve Makinaları Projeksiyonu Konya İlinin Toprak İşleme Alet ve Makinaları Projeksiyonu ÖZET Bünyamin DEMİR 1*, İsmail ÖZTÜRK 2 1 : Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 33130, Mersin 2 : Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım

Detaylı

Türkiye de mobil telefon hizmeti ve vergilendirme. Gabriel Solomon. İstanbul, 9 Mayıs 2012

Türkiye de mobil telefon hizmeti ve vergilendirme. Gabriel Solomon. İstanbul, 9 Mayıs 2012 Türkiye de mobil telefon hizmeti ve vergilendirme Gabriel Solomon İstanbul, 9 Mayıs 2012 Sınırlı - Gizli Bilgi GSMA 2011 Tüm GSMA toplantıları, GSMA'ın anti-tröst uyum politikasına uygun şekilde yapılmaktadır.

Detaylı

HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US /

HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US / 1 2 2 www.lukas.com.tr 3 4 4 HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US / Firmamız 2002 yılında Konya da kurulmuştur. Süt sistemleri ve tarım makineleri üretimi yapmaktayız. Üretmiş olduğumuz ürünleri Avrupa başta

Detaylı

Erasmus+ Genel Bilgilendirme Toplantısı. 26.12.2014 İletişim Fakültesi-Konferans Salonu Doç.Dr. Sevinç HATİPOĞLU Erasmus Kurum Koordinatörü

Erasmus+ Genel Bilgilendirme Toplantısı. 26.12.2014 İletişim Fakültesi-Konferans Salonu Doç.Dr. Sevinç HATİPOĞLU Erasmus Kurum Koordinatörü Erasmus+ Genel Bilgilendirme Toplantısı 26.12.2014 İletişim Fakültesi-Konferans Salonu Doç.Dr. Sevinç HATİPOĞLU Erasmus Kurum Koordinatörü Erasmus Kimdir? Desiderius Erasmus 1465-1536 yılları arasında

Detaylı

MAY 21-24, 2016. 5 th COMMERCIAL VEHICLES, BUSES AND COMPONENTS EXPO STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FAIR CONVENTION AND CONGRESS CENTER

MAY 21-24, 2016. 5 th COMMERCIAL VEHICLES, BUSES AND COMPONENTS EXPO STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FAIR CONVENTION AND CONGRESS CENTER In cooperation with 5 th COMMERCIAL VEHICLES, BUSES AND COMPONENTS EXPO MAY 21-24, 2016 BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY STANBUL FAIR CONVENTION AND CONGRESS CENTER Büyükçekmece, stanbul / Turkey Küresel

Detaylı

Neden CHERY Traktör? İhtiyaç varsa, çözüm de var.

Neden CHERY Traktör? İhtiyaç varsa, çözüm de var. Neden CHERY Traktör? İhtiyaç varsa, çözüm de var. Marka Tarihi CHERY Industry Group, 16 yılın imalatçı deneyimini barındırıyor. TOP1 Çin taşıt imalatçısı TOP2 Çin traktör imalatçısı TOP3 Çin biçerdöver

Detaylı

Batı Marmara Bölgesi nin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri

Batı Marmara Bölgesi nin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Batı Marmara Bölgesi nin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri Mehmet Fırat BARAN a *, Osman GÖKDOĞAN

Detaylı

TYD-1200 Depolu Harman Makinesi Vitesli Şanzımanlı Multi Purpose Mobile System Thresher

TYD-1200 Depolu Harman Makinesi Vitesli Şanzımanlı Multi Purpose Mobile System Thresher KAlite ve güveen KALİTEDE ÖNCÜ OLABİLMEK İÇİN; TEKNOLOJİK ŞARTLARI SAĞLAYARAK, GÜVENİLİR ÜRÜNLERİMİZLE, EĞİTİLMİŞ PERSONEL VE DENETİMLİ TEÇHİZATLARLA MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK VE MÜŞTERİ TALEPLERİNİ YERİNE

Detaylı

ANTALYA BÖLGESİ SERA SEBZECİLİĞİ İŞLETMELERİNDE TARIMSAL ALTYAPI ve MEKANİZASYON ÖZELLİKLERİ

ANTALYA BÖLGESİ SERA SEBZECİLİĞİ İŞLETMELERİNDE TARIMSAL ALTYAPI ve MEKANİZASYON ÖZELLİKLERİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(1), 101-108 ANTALYA BÖLGESİ SERA SEBZECİLİĞİ İŞLETMELERİNDE TARIMSAL ALTYAPI ve MEKANİZASYON ÖZELLİKLERİ Murad ÇANAKCI İbrahim AKINCI Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

Turizm ve Yoksullaştıran Büyüme

Turizm ve Yoksullaştıran Büyüme İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt: 5, Sayı: 4, 2016 Sayfa: 922-932 Nisan Özel Turizm ve Yoksullaştıran Büyüme Öz H. Önder SARIDOĞAN Öğr. Gör., Bozok Üniversitesi Sorgun Meslek Yüksekokulu

Detaylı

14 Araştırma Makalesi. Gaziantep İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri

14 Araştırma Makalesi. Gaziantep İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri 14 Araştırma Makalesi Gaziantep İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri Cem BİLİM 1*, Tayfun KORUCU 2, Tuba SEMERCİ 1 1 Antepfıstığı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Gaziantep 2 KSÜ, Ziraat Fakültesi Biyosistem

Detaylı

Diyarbakır İlindeki Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özellikleri

Diyarbakır İlindeki Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özellikleri Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2006, 2 (1), 87-93 Diyarbakır İlindeki Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özellikleri Abdullah Sessiz 1, M. Murat Turgut 1, F. Göksel Pekitkan 1, Reşat ESGİCİ

Detaylı

400 HbA1c test veya 200 HbA2/F/A1c test 220-0375 D-10 Printer Kağıdı...10 rulo Lyphochek Diabet Kontrol ikiseviye (2 seviyeden 3 adet)...

400 HbA1c test veya 200 HbA2/F/A1c test 220-0375 D-10 Printer Kağıdı...10 rulo Lyphochek Diabet Kontrol ikiseviye (2 seviyeden 3 adet)... H e m o g l o b i n T e s t i D-10 HbA 1c, HbA 2 ve HbF Eşsiz Destek Bio-Rad dünya çapında servis ve destek ekibiyle HbA1c testi konusunda uzun yıllardır destek vermektedir. D-10 size güvenen hastalar

Detaylı

SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ

SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ Sağlık Ekonomisi Nedir? YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ - YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN Sağlık Ekonomisinin Tanımı Sağlık ekonomisi, ekonomi biliminin (özelde

Detaylı

AB 7. Çerçeve Programı. Marie Curie AraĢtırma Programları ve Bursları

AB 7. Çerçeve Programı. Marie Curie AraĢtırma Programları ve Bursları AB 7. Çerçeve Programı Marie Curie AraĢtırma Programları ve Bursları Selcen Gülsüm ASLAN Marie Curie AraĢtırma Programları ve Bursları AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi ncpmobility@tubitak.gov.tr

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011 SUNUM PLANI I. EKONOMİK YATIRIMLAR DESTEKLEME PROGRAMI II. TOPLU BASINÇLI SULAMA SİSTEMLERİ YATIRIMLARI III. MAKİNE

Detaylı

Tekstil ve Makine Sektörüne Genel Bir Bakış

Tekstil ve Makine Sektörüne Genel Bir Bakış Tekstil ve Makine Sektörüne Genel Bir Bakış Teks'l Sektörüne Genel Bakış Teks%l Sektörü Teks'l sektörü ülkemizin geleneksel sanayi kollarından olup sanayi ve ihracaaa başarı öyküsünün mihenk taşlarından

Detaylı

7. Uluslar Arası Süs Bitkileri, Peyzaj ve Yan Sanayileri İhtisas Fuarı

7. Uluslar Arası Süs Bitkileri, Peyzaj ve Yan Sanayileri İhtisas Fuarı 7. Uluslar Arası Süs Bitkileri, Peyzaj ve Yan Sanayileri İhtisas Fuarı 7 th International Istanbul Plants, Landscaping and Supporting Industries Trade Fair 2015 FUAR SONUÇ RAPORU www.eurasiaplantfair.com

Detaylı

BÖLGEMİZDE TARIM ALANLARINDA VERİM DEĞERLERİ

BÖLGEMİZDE TARIM ALANLARINDA VERİM DEĞERLERİ DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ARAS Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı BÖLGEMİZDE TARIM ALANLARINDA VERİM DEĞERLERİ 28.08.2014 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ARAS Mevlana Kalkınma

Detaylı

Tarım Makinaları Hibe Programının Diyarbakır İlinin Mekanizasyon Gelişimine Etkisi

Tarım Makinaları Hibe Programının Diyarbakır İlinin Mekanizasyon Gelişimine Etkisi Tarım Makinaları Hibe Programının Diyarbakır İlinin Mekanizasyon Gelişimine Etkisi Abdullah SESSİZ 1, A. Konuralp ELİÇİN 1, Reşat ESGİCİ 1, Ferdi TANTEKİN 2 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım

Detaylı

Mersin Yöresinde Seracılık Yapan Tarımsal İşletmelerin Altyapı ve Mekanizasyon Özellikleri

Mersin Yöresinde Seracılık Yapan Tarımsal İşletmelerin Altyapı ve Mekanizasyon Özellikleri Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2006, 2 (4), 285-292 Mersin Yöresinde Seracılık Yapan Tarımsal İşletmelerin Altyapı ve Mekanizasyon Özellikleri Bünyamin DEMİR, İsmail ÖZTÜRK Atatürk Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

İçindekiler. / Index. İçindekiler. Index Firma Profili Company Profile İmalatlar Products Makina Parkı Machine Park...

İçindekiler. / Index. İçindekiler. Index Firma Profili Company Profile İmalatlar Products Makina Parkı Machine Park... 1 2 İçindekiler / Index İçindekiler Index... 3 Firma Profili Company Profile... 4 İmalatlar Products... 6-17 Makina Parkı Machine Park... 18 Referanslar References... 20 3 FİRMA PROFİLİ Teksan Torna Pres

Detaylı

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers 2015

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers 2015 OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers 2015 OSD OICA Üyesidir

Detaylı

ITMS DAYS www.itmsdays.com. Information Technologies Management Systems Days

ITMS DAYS www.itmsdays.com. Information Technologies Management Systems Days ITMS DAYS Information Technologies Management Systems Days FİNANS SEKTÖRÜNDE İLK ISO27001 SERTİFİKASYONU, DENEYİMLERİN PAYLAŞILMASI Ş Ercüment BÜYÜKŞUMNULU Teknoloji Hizmetleri Direktörü GÜNDEM 3 Bankalararası

Detaylı

TOPLAM / TOTAL 3.782 21 3.803 TÜRKİYE'DEN YURTDIŞINDAN TOPLAM FROM TURKEY FROM ABROAD TOTAL BİNA BUILDING MAKİNA-TEÇHİZAT MACHINE - EQUIPMENT

TOPLAM / TOTAL 3.782 21 3.803 TÜRKİYE'DEN YURTDIŞINDAN TOPLAM FROM TURKEY FROM ABROAD TOTAL BİNA BUILDING MAKİNA-TEÇHİZAT MACHINE - EQUIPMENT UYRUĞU / NATIONALITY T.C. YABANCI TOPLAM TURKISH FOREIGNER TOTAL YÖNETİCİ / DIRECTOR 0 5 5 BÜRO PERSONEL / EMPLOYEE 75 5 80 İŞÇİ / WORKER.87.88 TOPLAM / TOTAL.78.80 BİNA BUILDING MAKİNA-TEÇHİZAT MACHINE

Detaylı

ULAKNET Balküpü Ağ Saldırı Tespit Sistemi. Onur BEKTAŞ (onur at ulakbim. gov.tr) Murat SOYSAL (msoysal at ulakbim.gov.tr)

ULAKNET Balküpü Ağ Saldırı Tespit Sistemi. Onur BEKTAŞ (onur at ulakbim. gov.tr) Murat SOYSAL (msoysal at ulakbim.gov.tr) ULAKNET Balküpü Ağ Saldırı Tespit Sistemi Onur BEKTAŞ (onur at ulakbim. gov.tr) Murat SOYSAL (msoysal at ulakbim.gov.tr) BALKÜPÜ? Balküpleri bilgi ve ağ güvenliğine yönelik yapılan saldırıların farkına

Detaylı

ÜRÜN GRUBU TÜRKİYE DAĞILIM (%) DAĞILIM (%) PRODUCT GROUP TURKEY DISTRIBUTION ANTALYA* DISTRIBUTION TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK 3.

ÜRÜN GRUBU TÜRKİYE DAĞILIM (%) DAĞILIM (%) PRODUCT GROUP TURKEY DISTRIBUTION ANTALYA* DISTRIBUTION TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK 3. YILLAR İHRACAT İTHALAT DIŞ TİCARET HACMİ DENGE İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YEARS EXPORT IMPORT FOREIGN TRADE VOLUME BALANCE EXPORT / IMPORT COVERAGE RATE ( % ) 1990 87.309 95.345 182.654-8.036 91.6

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2015 / 67

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2015 / 67 İstanbul, 27 Ağustos 2015 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2015 / 67 KONU : Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2016 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hk. Bilindiği üzere Emlak

Detaylı

KONYA MÝMARLAR ODASI. Baðlantýlar

KONYA MÝMARLAR ODASI. Baðlantýlar Baðlantýlar KONYA MÝMARLAR ODASI TÜRKÝYE DEKÝ MÝMARLIK YAYINLARI Mimarlar Odasý ÞubeleriAdana Þubewww.adanamimod.orgAnkar Þubewww.mimarlarodasiankara.orgAntalya Þubewww.antmimod.org.trBalýkesir Þubewww.balmim.orgBursa

Detaylı

TARIM MAKİNELERİ SEKÖR NOTU

TARIM MAKİNELERİ SEKÖR NOTU TARIM MAKİNELERİ SEKÖR NOTU Tarım alet ve makineleri sektörü, imalat sektörünün yatırım malları üreten bir alt sektörüdür. Tarımsal mekanizasyon araçları olarak da adlandırılan bu ürünler tarımsal üretimde

Detaylı

Electricity Generated From Coal. Coal Based Generation: in 2008: 41% in 2030: 44%

Electricity Generated From Coal. Coal Based Generation: in 2008: 41% in 2030: 44% Electricity Generated From Coal Billion kwh 16000 14000 12000 10000 8000 6000 WORLD 1973: 6118 Billion kwh 2008: 20269 Billion kwh 2030: 33252 Billion kwh 4000 2000 0 Coal Gas Nuclear Hydro Oil Bio and

Detaylı

İZMİR İLİ 2012 YILI ARPA MALİYETİ

İZMİR İLİ 2012 YILI ARPA MALİYETİ İZMİR İLİ 2012 YILI ARPA MALİYETİ GİDERLER TUTARI (TL/Da) DAĞILIM ( % ) Tarla Kirası 65,00 26,37 GİRDİ GİDERLERİ 43,50 17,65 Gübre Bedeli 22,00 Tohum bedeli 15,00 Zir.Müc.İlaç Bedeli 6,50 Su Bedeli 0,00

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Rekabet Politikası

Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Rekabet Politikası tepav Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Küreselleşme Rekabet Politikası ve kriz Slide 1 türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Rekabet Politikası Güven Sak Ankara, 26

Detaylı

TARMAKBĐR TÜRK TARIM ALET VE MAKĐNALARI ĐMALATÇILARI BĐRLĐĞĐ TARIM MAKĐNALARI SEKTÖRÜ

TARMAKBĐR TÜRK TARIM ALET VE MAKĐNALARI ĐMALATÇILARI BĐRLĐĞĐ TARIM MAKĐNALARI SEKTÖRÜ TARMAKBĐR TÜRK TARIM ALET VE MAKĐNALARI ĐMALATÇILARI BĐRLĐĞĐ TARIM MAKĐNALARI SEKTÖRÜ SEKTÖR RAPORU RAPORTÖR: M. SELAMĐ ĐLERĐ Meşrutiyet Cad. No:31/6 06420 Kızılay/Ankara tarmakbir@tarmakbir.org www.tarmakbir.org

Detaylı

Dünyada ve Kıbrıs ın kuzeyinde yaşanan toplumsal cinsiyet temelli ekonomik sorunlar ve çözüm önerileri

Dünyada ve Kıbrıs ın kuzeyinde yaşanan toplumsal cinsiyet temelli ekonomik sorunlar ve çözüm önerileri TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE SENDİKAL MÜCADELE Dünyada ve Kıbrıs ın kuzeyinde yaşanan toplumsal cinsiyet temelli ekonomik sorunlar ve çözüm önerileri TOPLUMSAL CİNSİYET NEDİR? Sahip olduğumuz biyolojik

Detaylı

Halogen Free. Halojen İçermez. Elastomerik Kauçuk Köpüğü.

Halogen Free. Halojen İçermez. Elastomerik Kauçuk Köpüğü. Elastomerik Kauçuk Köpüğü Halogen Free Halojen İçermez n Denizyolları n Havayolları n Demiryolları n Offshore n Petro Kimya n Yenilenebilir Enerji n Kamu Binaları www.isideminsulation.com.tr Hakkımızda

Detaylı

İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ. Osman Birsen

İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ. Osman Birsen İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ Osman Birsen İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ Başkanõ 1 Ana Başlõklar 1 Hukuki ve genel altyapõ 2 Likidite ve getiri 3 Projeler 4 Uluslararasõ konum 2 -1- Hukuki ve Genel

Detaylı

ww.create-rpc.org Katılım ve Eğitimde Eşitsizliği Azaltma Stratejileri Keith M Lewin

ww.create-rpc.org Katılım ve Eğitimde Eşitsizliği Azaltma Stratejileri Keith M Lewin ww.create-rpc.org Katılım ve Eğitimde Eşitsizliği Azaltma Stratejileri Keith M Lewin Eğitimdeki Eşitsizliği Azaltmak İçin Dört Neden B.M. Sözleşmesi, Binyıl Kalkınma Hedefleri, Herkes İçin Eğitim, Önce

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ (PAZAR İLÇESİ) BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ TOKAT-2016 İÇİNDEKİLER ÜRÜN ADI SAYFA NO

Detaylı

Sağlık Hizmeti Modelleri, Karşılaştırmalar

Sağlık Hizmeti Modelleri, Karşılaştırmalar Sağlık Hizmeti Modelleri, Karşılaştırmalar AB Eşleştirme Projesi, Ankara 5. Eğitim haftası Klaus Halla Geliştirme Müdürü 29.11.2011 Unitec States Luxembourg (1) Norway Switzerland Austria Iceland Belgium

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI TARIMSAL ALETLER VE MAKİNELER SEKTÖR PROFİL ARAŞTIRMASI

İSTANBUL TİCARET ODASI TARIMSAL ALETLER VE MAKİNELER SEKTÖR PROFİL ARAŞTIRMASI İSTANBUL TİCARET ODASI TARIMSAL ALETLER VE MAKİNELER SEKTÖR PROFİL ARAŞTIRMASI Hazırlayan : Elif Çakır Ekim, 2005 İÇİNDEKİLER ÖZET Sayfa No TARIMSAL ALETLER VE MAKİNELER I- SEKTÖRÜN TANIMI VE KAPSAMI 1-

Detaylı

Tarım ve orman traktörleri ve makinaları Sınıflandırma sistemi ve sınıflandırma

Tarım ve orman traktörleri ve makinaları Sınıflandırma sistemi ve sınıflandırma Tarım ve orman traktörleri ve makinaları Sınıflandırma sistemi ve sınıflandırma 1 Sınıflandırma sistemi Tarım ve ormancılık alanlarında üretim ve değerlendirme işlerinde kullanılan bütün traktör, alet

Detaylı

Türkiye de İklim Değişikliği Politikalarının Tanıtılması - LIFE05-TCY/TR/000164

Türkiye de İklim Değişikliği Politikalarının Tanıtılması - LIFE05-TCY/TR/000164 PROGRAM 10:00 10:15 Açılış 10:15-10:35 2004/2005 Sera Gazı Envanterlerinde Sanayi ve Ulaşım Yunus ARIKAN, REC Türkiye 10:35 11:00 Ulaşımda ve Sanayide Düşük/Sıfır Maliyetli Sera Gazı Azaltım Önlemleri

Detaylı

AYDIN YÖRESİNDE İMAL EDİLEN TARIM ALET VE MAKİNALARININ YÖRE TARIMINDA KULLANIM ORANLARININ BELİRLENMESİ

AYDIN YÖRESİNDE İMAL EDİLEN TARIM ALET VE MAKİNALARININ YÖRE TARIMINDA KULLANIM ORANLARININ BELİRLENMESİ Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 121 AYDIN YÖRESİNDE İMAL EDİLEN TARIM ALET VE MAKİNALARININ YÖRE TARIMINDA KULLANIM ORANLARININ BELİRLENMESİ Determination of the Ratio of Use of Agricultural

Detaylı

COMPANY INFORMATION FİRMAMIZ HAKKINDA

COMPANY INFORMATION FİRMAMIZ HAKKINDA COMPANY INFORMATION The company started its work life with copper and lead casting in the 1960s and in the 1980s we started to serve in The Aluminium Sector with a 1200 ton capacity aluminium extrusion

Detaylı

ÇİFTLİK MAKİNE VE EKİPMANLARI

ÇİFTLİK MAKİNE VE EKİPMANLARI YEM HAZIRLAMA MAKİNELERİ 5Y 5 FONKSİYONLU FULL MODEL Patates, pancar, şalgam, turp, elma benzeri ürünleri doğrama ünitesi 500 kg/saat Somaklı mısır öğütme Yonca, yulaf, mısır talaşı ve çeşitli otları parçalama

Detaylı

Teknoloji ve güvenin buluştuğu adres... The meeting address of trust and technology... www.unsaltarim.com. Ürün Kataloğu.

Teknoloji ve güvenin buluştuğu adres... The meeting address of trust and technology... www.unsaltarim.com. Ürün Kataloğu. Teknoloji ve güvenin buluştuğu adres... The meeting address of trust and technology... www.unsaltarim.com Ürün Kataloğu Product Catalogue Firma Profili Teknoloji ve güveni buluşturan ÜNSAL TARIM MAKİNALARI

Detaylı

1975 DEN BUGÜNE DEĞERİNİ, SINCE 1975, THE VALUE PLANTER KNOWS PNÖMATİK HASSAS ANIZA EKİM MAKİNASI PNEUMATIC NO-TILL PRECISION PLANTER ŞH-PMÇA SERİSİ

1975 DEN BUGÜNE DEĞERİNİ, SINCE 1975, THE VALUE PLANTER KNOWS PNÖMATİK HASSAS ANIZA EKİM MAKİNASI PNEUMATIC NO-TILL PRECISION PLANTER ŞH-PMÇA SERİSİ 1975 DEN BUGÜNE DEĞERİNİ, SINCE 1975, THE VALUE PLANTER KNOWS PNÖMATİK HASSAS ANIZA EKİM MAKİNASI PNEUMATIC NO-TILL PRECISION PLANTER ŞH-PMÇA SERİSİ EKİLEBİLİR TARIM ÜRÜNLERİ ARABLE AGRICULTURAL PRODUCTS

Detaylı

1. 27.07.2011 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin Verilme ve Son Ödeme Tarihleri 01.08.2011 Olarak Yeniden BelirlenmiĢtir.

1. 27.07.2011 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin Verilme ve Son Ödeme Tarihleri 01.08.2011 Olarak Yeniden BelirlenmiĢtir. Ġstanbul, 25 Temmuz 2011 MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2011 / 54 KONU : 27.07.2011 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması ile Haziran 2011 Dönemi Ba ve Bs

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (3) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 28 Aralık 2013 Geçen iki haftaki yazılarımızla irdelemeye başladığımız

Detaylı

www.dilmenler.com.tr 9

www.dilmenler.com.tr 9 9 Born for Innovation TR Türkiye, İstanbul da 1982 yılında kurulan DMS Dilmenler Makine Tekstil San. Tic. A.Ş. 30000 m 2 Kapalı üretim sahasında 250 kişilik kalifiye ekibi ile Tekstil Boyama ve Terbiye

Detaylı

Secret for perfectness lies in wisdom and ability to join the right parts. Mükemmelli in s rr do ru parçalar birlefltiren ak l ve beceridir.

Secret for perfectness lies in wisdom and ability to join the right parts. Mükemmelli in s rr do ru parçalar birlefltiren ak l ve beceridir. Mükemmelli in s rr do ru parçalar birlefltiren ak l ve beceridir. Secret for perfectness lies in wisdom and ability to join the right parts. Baflar n n tarifini soranlara, tarihimizi örnek veriyoruz. 1985

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR PROFİLİ 2013 İtibariyle

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR PROFİLİ 2013 İtibariyle PROSES KAPASİTESİ ( BİTMİŞ MAMUL ÜRETİMİ ) TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR PROFİLİ 2013 İtibariyle 8,1 Milyon Ton BİTMİŞ MAMUL ÜRETİM DEĞERİ 34 Milyar $ EKONOMİYE SAĞLANAN KATMA DEĞER 13 Milyar $ SEKTÖRÜN PROSES

Detaylı

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011 TÜRKİYE DE 1., 2.VE 3. BASAMAKTA SAĞLIK PERSONELİ DURUMU

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011 TÜRKİYE DE 1., 2.VE 3. BASAMAKTA SAĞLIK PERSONELİ DURUMU Prof. Dr. Servet Özgür 1- Giriş ve Sınıflandırma TÜRKİYE DE 1., 2.VE 3. BASAMAKTA SAĞLIK PERSONELİ DURUMU Kamu ve özel sektörde her çeşit sağlık hizmetini üreten personelin tümüne sağlık insangücü denir

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 19011:2011 Ocak 2012 ICS 13.120.10;13.020.10 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TETKİK KILAVUZU Guidelines for quality and/or environmental management systems

Detaylı

PETROL ÜRÜNLERİ VE DOĞAL GAZIN VERGİLENDİRİLMESİ, FİYAT TEŞEKKÜLÜ VE TARİHSEL GELİŞİMİ VE ÖNERİLER

PETROL ÜRÜNLERİ VE DOĞAL GAZIN VERGİLENDİRİLMESİ, FİYAT TEŞEKKÜLÜ VE TARİHSEL GELİŞİMİ VE ÖNERİLER 21.04.2009 Panel-Ankara PETROL ÜRÜNLERİ VE DOĞAL GAZIN VERGİLENDİRİLMESİ, FİYAT TEŞEKKÜLÜ VE TARİHSEL GELİŞİMİ VE ÖNERİLER Emekli Petrol İşleri Genel Müdürü ve O.D.T.Ü. Öğretim Görevlisi 2007 YILIPETROL

Detaylı

Diyarbakır İlindeki Hayvancılık İşletmelerinin Mekanizasyonu

Diyarbakır İlindeki Hayvancılık İşletmelerinin Mekanizasyonu Diyarbakır İlindeki Hayvancılık İşletmelerinin Mekanizasyonu Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, H. Deniz ŞİRELİ 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Diyarbakır 2 Çukurova

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2016 / 36

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2016 / 36 İstanbul, 05 Nisan 2016 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2016 / 36 KONU : İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmetlerinde Özel İletişim Vergisi (ÖİV) Uygulaması (14 Seri Nolu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği)

Detaylı

ESCMID ve Türkiye İlişkileri

ESCMID ve Türkiye İlişkileri ESCMID ve Türkiye İlişkileri Dr. Murat Akova ESCMID Genel Sekreteri Merhaba İsviçre 300 Üyelerin Ülkelere Dağılımı 250 200 150 100 83 50 0 UK IT DE US NL ES CH GR FR TR BE SE DK PT RO HR Toplam 93

Detaylı

TARIMSAL İŞLETMELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM

TARIMSAL İŞLETMELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM BU TEDBİR İÇİN ALACAĞINIZ MAKİNE EKİPMAN TEKLİFLERİNDE; AŞAĞIDA KIRMIZI RENKLE BELİRLENMİŞ OLAN MAKİNE EKİPMAN İSİMLERİNİ VE EK 2.1. MAKİNE EKİPMAN LİSTESİNİ KULLANINIZ. UYGUN HARCAMALAR LİSTESİ TARIMSAL

Detaylı

AB HUKUKUNDA KARAR ALMA SÜRECİ. Haluk Günuğur Türkiye Avrupa Birliği Derneği 17.09.2008

AB HUKUKUNDA KARAR ALMA SÜRECİ. Haluk Günuğur Türkiye Avrupa Birliği Derneği 17.09.2008 AB HUKUKUNDA KARAR ALMA SÜRECİ Haluk Günuğur Türkiye Avrupa Birliği Derneği 17.09.2008 AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİNİN AŞAMALARI United States of Europe Federal or Confederal Economic Union European Citizenship

Detaylı

Mert Seydi YENILMEZ. M&S 1. Bölge Teknoloji Direktörü

Mert Seydi YENILMEZ. M&S 1. Bölge Teknoloji Direktörü Mert Seydi YENILMEZ M&S 1. Bölge Teknoloji Direktörü Ajanda Neden Plan A? Plan A Nedir? M&S Plan A kapsamında küresel olarak ne yapıyor? 10 Bölgesel Nüfus (Milyar) 9 Kuzey Amerika Avrupa 8 Güney Amerika

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2010 / 31

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2010 / 31 Đstanbul, 3 Mayıs 2010 MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2010 / 31 KONU : Kullanılmış Araç (Binek Otomobil) Satışında Uygulanacak KDV Oranı Đle Đlgili 54 Sayılı K.D.V. Sirküleri Hk. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi

Detaylı

Türkiye de İklim Değişikliği Politikalarının Tanıtılması - LIFE05-TCY/TR/000164

Türkiye de İklim Değişikliği Politikalarının Tanıtılması - LIFE05-TCY/TR/000164 PROGRAM 10:00 10:15 Açılış Genel Değerlendirme Yunus ARIKAN, REC Türkiye 10:15-10:45 2004 Yılı İtibarı ile Enerji Kaynaklı CO2 Salımlarının Ayrıştırma Yöntemiyle Analizi Araş. Gör. Mustafa ÖZÇAĞ, Adnan

Detaylı

SPINTEC 343 SPINTEC 343 H

SPINTEC 343 SPINTEC 343 H english Operating Instructions...1-11 deutsch Betriebsanleitung...12-22 français Notice d utilisation...23-33 nederlands Gebruiksaanwijzing...34-44 italiano Istruzioni sull uso...45-55 norsk Driftsinstruks...56-66

Detaylı

Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Yapısı Ve Sorumlulukları

Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Yapısı Ve Sorumlulukları Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Yapısı Ve Sorumlulukları AB Eşleştirme Projesi, Ankara 5. Eğitim Haftası 21. Gün, 11 Nisan 2011 Klaus Halla Geliştirme Müdürü Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Sorumlulukları:

Detaylı

Argentina. Australia. Austria. Brazil. Canada. Argentina. Chile. Australia. Republic of) Austria. Brazil. Czech Republic. Canada. Denmark.

Argentina. Australia. Austria. Brazil. Canada. Argentina. Chile. Australia. Republic of) Austria. Brazil. Czech Republic. Canada. Denmark. Transfer Fiyatlandırması, malların hizmetlerin ya da gayri maddi hakların ilişkili kişiler arasında el değiştirmesinde uygulanan fiyat olarak tanımlanabilir. Transfer fiyatlandırması genellikle uluslar

Detaylı

TARIM ALET VE MAKİNELERİ

TARIM ALET VE MAKİNELERİ TARIM ALET VE MAKİNELERİ SEKTÖRÜN TANIMI Tarım alet ve i sektörü, imalat sektörünün yatırım malları üreten bir alt sektörüdür. Tarımsal mekanizasyon araçları olarak da adlandırılan bu ürünler tarımsal

Detaylı