TARIM MAK NALARI SEKTÖRÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARIM MAK NALARI SEKTÖRÜ"

Transkript

1 TARMAKB R TÜRK TARIM ALET VE MAK NALARI MALATÇILARI B RL THE TURKISH ASSOCIATION OF AGRICULTURAL MACHINERY AND EQUIPMENT MANUFACTURERS TARIM MAK NALARI SEKTÖRÜ SEKTÖR STAT ST K RAPORU Agricultural Machinery Statistical Bulletin Derleyen/ Rapporteur: M.Selami LER Me rutiyet Cad. No:31/ K lay/ankara (T): (3 hat) (F): [ ]

2 Özet/ Summary TRAKTÖR/ TRACTOR Traktör malat (Adet), Tractor Production (Units), llar/ Years malat/ Production (Adet/ Unit) llar/ Years malat/ Production (Adet/ Unit) (%2,8) De erler, BST Bakanl MARTEK Traktör Alt Komitesi Üyesi olan ve imalatç olarak kabul edilen firmalar n üretim adetleri konusundaki beyanlar kapsar. Yerlilik oran nda bir alt s r dikkate al nmam r. Traktör hracat [ITC] (Adet ve De er, USD), Tractor Exports [ITC] (Units & Value, USD), llar/ Years Adet/ Units De er/ Value (USD) llar/ Years Adet/ Units De er/ Value (USD) Traktör thalat [ITC] (Adet ve De er), Tractor Imports [ITC] (Units & Value, USD), llar/ Years Adet/ Units De er/ Value (USD) llar/ Years Adet/ Units De er/ Value (USD) Traktör Pazar (Adet), Tractor Market (Units), llar/ Years Adet/ Units llar/ Years Adet/ Units (11) Kaynak: TU K/ Source: TU K De erler, içinde bulunulan y l ile bir önceki y la ait modelleri kapsar 2

3 EK PMAN/ EQUIPMENT Ekipman hracat [TARMAKBIR] (De er, USD), Equipment Exports [TARMAKBIR] (Value, USD), llar/ Years De er/ Value (USD) llar/ Years De er/ Value (USD) De erler, kümes hayvanc ile tar m ürünleri proses/temizleme/tasnif ekipmanlar kapsamaz/ Figures doesn t cover poultry and agricultural products, process / cleaning / sorting equipment Ekipman hracat [ITC] (De er, USD), Equipment Exports [ITC] (Value, USD), llar/ Years De er/ Value (USD) llar/ Years De er/ Value (USD) Ekipman thalat [TARMAKB R] (De er, USD), Equipment Imports [TARMAKBIR] (Value, USD), llar/ Years De er/ Value (USD) llar/ Years De er/ Value (USD) De erler, kümes hayvanc ile tar m ürünleri proses/temizleme/tasnif ekipmanlar kapsamaz/ Figures doesn t cover poultry and agricultural products, process / cleaning / sorting equipment Ekipman thalat [ITC] (De er, USD), Equipment Imports [ITC] (Value, USD), llar/ Years De er/ Value (USD) llar/ Years De er/ Value (USD)

4 TARIM MAK NALARI/ AGRICULTURAL MACHINERY Türkiye Tar m Makinalar D Ticareti (De er, Bin USD), Foreign Trade of Agricultural Machinery of Turkey (Value, Thousand USD), hracat/ Exportation TARMAKB R , , , , , , ,0 OA B , , , , , , ,0 ITC , , , , , , ,0 thalat/ Importation TARMAKB R , , , , , , ,0 OA B , , , , , ,7 ITC , , , , , , ,0 Not: OA B, TARMAKB R, ITC-COMTRADE gibi kurumlar n ihracat ve ithalat rakamlar aras nda farkl klar mevcuttur. Bunun nedeni kurumlar n tar m makinas olarak de erlendirmeye ald mallar n farkl olmas ndan kaynaklanmaktad r. Örne in OA B, tütün haz rlama-i leme makinalar, kümes hayvanc ve ar k, tar m ürünlerini s flamaya yönelik makinalar de erlendirmeye al rken, süt sa ma ekipmanlar ile tar msal yükleyicileri kapsam d nda b rakmaktad r. Türkiye Tar m Makinalar D Ticareti- [OA B] (De er, Milyon USD), Foreign Trade of Tractor and Agricultural Machinery of Turkey- [OA B] (Value, Mill. USD), hracat/ Exportation 184,2 221,4 274,0 379,7 306,0 340,3 407, thalat/ Importation 421,8 518,2 443,6 379,9 240,2 463,1 745,3 Denge/ Balance -237,6-296,8-169,6-0,3 65,8-122,8-337,9 Türkiye Tar m Makinalar D Ticareti- [TARMAKB R] (De er, Bin USD), Foreign Trade of Agricultural Machinery of Turkey-[TARMAKB R] (Value, Thousand USD), hracat/ Exportation Traktör/ Tractor , , , , , , ,2 Ekipman/ Equipment , , , , , , ,4 Toplam/ Total , , , , , , ,6 thalat/ Importation Traktör/ Tractor , , , , , , ,0 Ekipman/ Equipment , , , , , , ,0 Toplam/ Total , , , , , , ,0 Denge/ Trade Balance , , , , , , ,0 Türkiye Tar m Makinalar D Ticareti- [ITC] (De er, Bin USD), Foreign Trade of Agricultural Machinery of Turkey-[ITC] (Value, Thousand USD), hracat/ Exportation Traktör/ Tractor Ekipman/ Equipment Toplam/ Total thalat/ Importation Traktör/ Tractor Ekipman/ Equipment Toplam/ Total Denge/ Trade Balance

5 Dünya Tar m Makinalar hracat - [ITC] (De er, Bin USD), Export Value of Agricultural Machinery of Turkey- [ITC] (Value, Thousand USD), GT P/ HS Code Toplam/ Total Dünya Tar m Makinalar thalat - [ITC] (De er, Bin USD), Import Value of Agricultural Machinery of Turkey- [ITC] (Value, Thousand USD), GT P/ HS Code Toplam/ Total Türkiye Tar m Makinalar hracat - [ITC] (De er, Bin USD), Export Value of Agricultural Machinery of Turkey- [ITC] (Value, Thousand USD), GT P/ HS Description Sulama Ekipmanlar laçlama Ekipmanlar Sulama& laçlama Aksam-Parça Yükleyiciler Toprak leme, Ekim, Gübreleme 8432 ve Bitki Bak m Ekipmanlar Hasat, Harman, Biçme, Balya 8433 ve S fland rma Ekipmanlar Süt Sa ma Ekipmanlar Di er Tar m Makinalar (Tohum laçlama, Çit Budama, Yem Haz rlama, Ormanc k, Kümes ve Ar k Makinalar ) Tar msal Römork Traktör Motokültüvatör Tütün Haz rlama ve leme Ekipmanlar Toplam/ Total

6 Türkiye Tar m Makinalar thalat - [ITC] (De er, Bin USD), Import Value of Agricultural Machinery of Turkey- [ITC] (Value, Thousand USD), GT P/ HS Description Sulama Ekipmanlar laçlama Ekipmanlar Sulama& laçlama Aksam-Parça Yükleyiciler Toprak leme, Ekim, Gübreleme 8432 ve Bitki Bak m Ekipmanlar Hasat, Harman, Biçme, Balya 8433 ve S fland rma Ekipmanlar Süt Sa ma Ekipmanlar Di er Tar m Makinalar (Tohum laçlama, Çit Budama, Yem Haz rlama, Ormanc k, Kümes ve Ar k Makinalar ) Tar msal Römork Traktör Motokültüvatör Tütün Haz rlama ve leme Ekipmanlar Toplam/ Total Türkiye Traktör ve Ekipman D Ticaretinde Grup Paylar - [ITC] (De er, Bin USD), 2012 Group Share in Foreign Trade of Agricultural Machinery of Turkey- [TARMAKB R] (Value, Thousand USD), 2012 GT P/ HS Description hracat/ Exportation Yüzde/ Share Traktör hariç Yüzde/ Share (Ex Tractor) thalat/ Importati on Yüzde/ Share Traktör hariç Yüzde/ Share (Ex Tractor) Sulama Ekipmanlar ,8% 1,8% ,5% 7,2% laçlama Ekipmanlar ,6% 3,7% ,2% 3,5% Sulama& laçlama Aksam-Parça ,3% 3,1% ,2% 5,2% Yükleyiciler ,0% 0,1% ,8% 1,3% Toprak leme, Ekim, Gübreleme 8432 ve Bitki Bak m Ekipmanlar ,2% 31,3% ,2% 11,6% Hasat, Harman, Biçme, Balya 8433 ve S fland rma Ekipmanlar ,6% 25,0% ,9% 51,1% Süt Sa ma Ekipmanlar Di er Tar m Makinalar (Tohum laçlama, Çit Budama, Yem Haz rlama, Ormanc k, Kümes ve Ar k Makinalar ) ,1% 4,9% ,4% 3,8% ,0% 28,3% ,1% 9,7% Tar msal Römork ,3% 0,7% 187 0,0% 0,0% Traktör ,7% 0,0% ,6% 0,0% Motokültüvatör ,3% 0,8% ,9% 1,4% Tütün Haz rlama ve leme Ekipmanlar ,1% 0,3% ,2% 5,1% Toplam/ Total

7 Türkiye Traktör ve Ekipman hracat nda Grup Paylar - [ITC] (De er, Bin USD), Group Share in Export Value Trade of Agricultural Machinery of Turkey- [TARMAKB R] (Value, Thousand USD), Code Product label Exported value in 2008 Exported value in 2009 Exported value in 2010 Exported value in 2011 Exported value in 2012 Mekanizasyon ITC ' Wheeled tractors nes ' Parts of harvesting,threshing & other agricultural & mowing machinery ' Poultry-keeping machinery, nes ' Parts for rollers and other soil preparation or cultivation machinery ' Seeders, planters and transplanters ' Pts of mech app (hand-op or not) for proj/disp or spray liq or powders ' Mech appl for proj/disp o sprayg liquids o powders for agr o horticut ' Parts of agr/hort/forest/bee-keepg mach nes inc pts of germinatn plant ' Ploughs ' Scarifiers, cultivators, weeders and hoes ' Machinery for preparing animal feeding stuffs ' Threshing machinery nes ' Milking machines ' Poultry incubators and brooders ' Mowers for hay etc including cutter bars for tractor mounting ' Agri/hortic/forestry bee-keeping mach nes inc germination plant ' Harvesting machinery nes ' Disc harrows ' Rollers,stone-removers&other soil preparation or cultivation machinery ' Straw or fodder balers, including pick-up balers ' Manure spreaders and fertiliser distributors ' Parts of milking machines and dairy machinery ' Parts of poultry-keeping machinery ' Pedestrian controlled tractors ' Machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other produce ' Trailers for agricultural purposes ' Hay tedders and rakes and other haymaking machinery ' Root or tuber harvesting machines ' Mowers, powered, lawn, with horizontal cutting device ' Mowers, powered, lawn, nes ' Combine harvester-threshers

8 Türkiye Traktör ve Ekipman thalat nda Grup Paylar - [ITC] (De er, Bin USD), Group Share in Import Value of Agricultural Machinery of Turkey- [TARMAKB R] (Value, Thousand USD), Code Product label Imported value in 2008 Imported value in 2009 Imported value in 2010 Imported value in 2011 Imported value in 2012 Mekanizasyon ITC ' Wheeled tractors nes ' Combine harvester-threshers ' Pts of mech app (hand-op or not) for proj/disp or spray liq or powders ' Mech appl for proj/disp o sprayg liquids o powders for agr o horticut ' Harvesting machinery nes ' Parts of harvesting,threshing & other agricultural & mowing machinery ' Scarifiers, cultivators, weeders and hoes ' Poultry-keeping machinery, nes ' Machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other produce ' Seeders, planters and transplanters ' Straw or fodder balers, including pick-up balers ' Milking machines ' Mowers for hay etc including cutter bars for tractor mounting ' Mowers, powered, lawn, with horizontal cutting device ' Machinery for preparing animal feeding stuffs ' Pedestrian controlled tractors ' Parts of milking machines and dairy machinery ' Root or tuber harvesting machines ' Poultry incubators and brooders ' Parts for rollers and other soil preparation or cultivation machinery ' Parts of agr/hort/forest/bee-keepg mach nes inc pts of germinatn plant ' Agri/hortic/forestry bee-keeping mach nes inc germination plant ' Rollers,stone-removers&other soil preparation or cultivation machinery ' Parts of poultry-keeping machinery ' Mowers, powered, lawn, nes ' Manure spreaders and fertiliser distributors ' Threshing machinery nes ' Hay tedders and rakes and other haymaking machinery ' Ploughs ' Trailers for agricultural purposes ' Disc harrows

9 1. MALAT/ PRODUCTION A. TRAKTÖR / TRACTOR Traktör malat, Tractor Production, Kaynak/ Source OSD GTHB TARMAKB R DPT llar/ Years Adet/ Units De erler, BST Bakanl MARTEK Traktör Alt Komitesi Üyesi olan ve imalatç olarak kabul edilen firmalar n üretim adetleri konusundaki beyanlar kapsar. Yerlilik oran nda bir alt s r dikkate al nmam r. Aylara Göre Traktör malat (1), Tractor Production by Months (1), Aylar/ Toplam/ Months Total (1) NH, Case, Erkunt, Tümosan, Ba ak, Hattat ve/and Valtra 9

10 Firmalar Baz nda Traktör malat, Tractor Production by Firms, B.M.C. T.O.E. Hattat Türk Traktör Burtrak Çumita Hema ltor SDF Traksan Tümosan T.Z.D.K. Uzel Erkunt Ba ak Toplam

11 TOPLAM De erler, BST Bakanl MARTEK Traktör Alt Komitesi Üyesi olan ve imalatç olarak kabul edilen firmalar n üretim adetleri konusundaki beyanlar kapsar. Yerlilik oran nda bir alt s r dikkate al nmam r. 11

12 Ekipman malat (Adet), Equipment Production (Units), B. EK PMAN / EQUIPMENT C N S / (Type) Kulakl Pulluk (Mouldboard Plough) Ark Açma Pullu u(furrow Opener Plough) Diskli Pulluk (Disc Ploughs) Goble Disk (Goble Disc) Dipkazan (Subsoiler) Kültivatör (Cultivator) Toprak Frezesi (Rotary Type Soil Cultivator) Rototiller (Rotary Tiller) Diskli Tirmik-Di li Tirmik (Disc Harrows-Spike Tooth Harrows) Merdane (Land Roller) Silindir (Flat Roller) Tapan (Float) ra Aras Çapa Mak. (Inter-Row Hoeing Machine) ra Aras Çapa Aleti (Inter-Row Hoeing Equipment) Orak Ve Kanatl Orak Mak. (Sickle-Sail Reaper) Set Mak. (Earth Curbing Machine) Skrayper (Scraper) Kaymak Kirma Aleti (Clod Crusher) Çizel (Chisel) Tesviye Küre i (Mounted Grader) Toprak Burgusu (Hole Digger) Pnöm. Tek Dane Ekim Mak. (Pne.Single Seed Drilling Machine) Tek Dane Ekim Mak. (Mekanik) (Spacing Drill) Pnöm. S raya Ekim Makinesi (Pneumatic Precision Drill Machine) Mekanik S raya Ekim Makinesi (Mechanical Seed Driller) Pamuk Ekim Mak. (Cotton Sowing Machine) So an Mibzeri (Onion Planter) Patates Ekim Makinasi (Potato Planter) Patates Söküm Makinasi (Potato Uprooting Harvester) Fide Dikim Makinesi (Transplanting Machine) Sapdö er Harman Makinasi (Chop-Thresher) Findik Harman Makinasi (Hazelnut Harvester) Pancar Sökme Makinesi (Beet Lifter) Kombine Pancar Hasat Makinesi (Combine Beet Harvester) Pancar Sökme Çatal (Beet Lifting Fork) So an Hasat Makinesi (Onion Harvester) Sabit Selektör (Stationary Seed Cleaner) Seyyar Selektör (Mobile Seed Cleaner) Çim Biçme Makinesi (Lawn Mower) nd k Ay klama Makinasi (Hazelnut Shelling Machine) Biçer Ba lar (Binder) nd k Dikim Makinasi (Hazelnut Planter) Traktör (Tractor) Traktör Kabini (Tractor Cab) Kepçe (Tractor Mounted Frontloader) El Traktörü (Two Wheeled Hand Tractor) Traktör Sepetli i (Mounted Transportbox) Kald rma Çubu u (Mounted Lifting Bar)

13 Yer F st Daneleme Makinesi (Peanut Graining Machine) Ha ha K rma ve Daneleme Makinasi (Opium Scratching And Graining Machine) r Daneleme Makinesi (Corn Sheller) r Silaj Makinesi (Silage Maize Harvester) Ot Silaj Makinesi (Forage Harvester) Santrifüjlü Kimyevi Gübre Da iticisi (Centrifugal Chemical Fertilizer Spreader) Tarla Ve Bahçe Pülverizatörü (Field And Garden Sprayer) rt Pülverizatörü (Knapsack Sprayer) Atomizör (Atomizer) Tozlama Makinesi (Dusters) Tar m Römorku (Trailer) Su Tankeri (Water Tank) Sap Parçalama Makinesi (Stalk And Straw Chopper) Çay r Biçme Makinesi (Mower) Ot T rm (Hay Rake) Çuvallamal Sap döver Harman Mk. (Bagging Chop-Thresher) Havuç Y kama Makinesi (Carrot Cleaner) Elevatör (Belt Elevator) Pnömatik Saman Elevatörü (Pneumatic Straw Conveyor) Sap Toplama Saman Yapma Mak. (Clamp And Straw Machine) Zeytin Eleme Makinesi (Olive Sifting Machine) Zeytin Çizme Makinesi (Olive Scratching Machine) Zeytin S fland rma Makinesi (Olive Sorting Machine) Elemeli Üzüm Savurma Mak. (Grape Hurling Machine With Sifter) Kabak Çekirde i Ç karma Makinesi (Squash Seed Hauler) Kekik Temizleme Makinesi (Thyme Scrubber) r Ve Çeltik Kurutma Makinasi (Maize And Rice Drying Machine) Balya Makinesi (Baler) Yem Silosu (Fodder Silo) Yem Tankeri (Feed Tank) Mini Yem Tesisi (Small Feed Plant) Yem Ezme Makinesi (Feed Pressing Machine) Yem K yma Makinesi (Feed Chopper) Yem De irmeni (Feed Mill) Yem K rma Makinasi (Feed Grinder) Ari Kovan (Bee Scap) Otomatik Suluk (Automatic Bowl) Kombi kürüm (Combicurum) Yay k Makinesi (Churner) Süt Sa m Tesisi (Milking Plant) Süt Sa m Makinesi (Milking Machine) Derin Kuyu Su Pompasi (Deep Well Water Pump) Motopomp (Irrigation Pump Driven By Tractor) Elektropomp (Electrical Driven Pump) Su Pompa Motoru (Irrigation Pump Motor) Santrifüjlü Su Pompasi (Centrifugal Water Pump) Dalg ç Pompa (Graded Deep Well Pump) Saman Aktarma-Bo altma Mak. (Straw Conveyor And Unloader) Sand kl Gübre Da itma Makinasi (Fertilizer Dist. with Case)

14 Tütün Rafi (Tobacco Shelf) Helezon (Auger Conveyor) Ya murlama Ba li i (Sprinkler) Jeneratör (Generator) Triyör (Seed Grader) r Hasat Tablas (Maize Picker Attachment) Çiftlik Gübresi Da tma Makinesi (Manure Spreader) Akrobat Ot Tirmi i (Hay Rake) Biçerdöver(Combine Harvester) Sapkeser (Stalk Cutter) Ta Toplama Mak. (Stone Picker) Ta Toplama Pullu u Bitki Seyreltme Mak. (Plant Scanting Machines) Çal Makinesi (Shrubs Destroying Machine) Sisleyici (Mister) Elma Tasnif Makinesi(Apple Grading Machine) Sebze Ekim Mak. (Mekanik) (Vegetable Plating Machine) Nohut Hasat Mak.(Chickpea Harvester) Süt Toplama Ve Ta ima Tank (Milk Collecting And Trans. Tank) Yer F st Hasat Mak.(Peanut Digger) Sera Is (Greenhouse Heater) Sera (Greenhouse) Zeytin S kma Mak.(Kontini Sist) (Olive Squeezing Machine) Köklü A aç Sökme Mak Otomatik Sulama Makinasi (Automatic Irrigation Machine) Ayçiçe i Hasad Mak (Sunflower Harvester) So an Kesme Mak. (Bulb Topping Machine) Pamuk Toplama Mak Bal Süzme Mak. (Honey Filtering Machine) Çekilir Biçerdöver (Tractor Drawn Harvester) Enerji Türbini (Wind Mill) Silaj Paketleme Mak Zeytin Silkme Mak An za Ekim Mk. (Direkt Ekim Mk.) Susam Ekim Mak Kabak Hasat Makinesi Toprak Alt Gübreleme Makinesi So an Söküm Makinesi Havuç Söküm Makinesi Kaynak: GTHB / Source: GTHB 14

15 Traktör hracat (Adet ve De er, USD), Tractor Exports (Units & Value, USD), HRACAT / EXPORTS A. TRAKTÖR / TRACTOR Kaynak/ Source TARMAKB R ITC GTHB OSD llar/ Years De er/ Adet/ De er/ Adet/ Units De er/ Value (USD) Adet/ Units Value (USD) Unit Value(USD) Renkli bölge, beygir gücü tan mlanm traktörleri kapsar Aylara Göre Traktör hracat (Adet), Tractor Exports by Months (Units), Aylar/ Toplam/ Months Total (1) Hattat, NH, Case, Erkunt, Tümosan 15

16 GT P Kodlar na Göre Traktör hracat (Adet ve De er), Tractor Exports by HS Code (Units & Value, USD), Madde Ad Product Name Miktar Un ts Toplam Toplam Miktar Miktar Toplam Miktar Toplam Value Value Un ts Un ts Value (USD) Un ts Value (USD) (USD) (USD) Traktör;(< 18 Kw) Traktör;(18-37 Kw) Traktör;(37-59 Kw) Traktör;(59-75 Kw) Traktör;(75-90 Kw) Traktör;(>90 Kw) Toplam / Total Madde Ad Product Name Miktar Un ts Toplam Toplam Toplam Miktar Miktar Miktar Toplam Value Value Value Un ts Un ts Un ts Value (USD) (USD) (USD) (USD) Traktör;(< 18 Kw) Traktör;(18-37 Kw) Traktör;(37-59 Kw) Traktör;(59-75 Kw) Traktör;(75-90 Kw) Traktör;(>90 Kw) Toplam / Total Traktör hracat Ortalama Birim Fiyatlar (De er, USD), Unit Price in Tractor Exports (Value, USD), Birim Fiyat/ Average Units Price

17 Türkiye Traktör hracat n Ülkelere Göre Da (De er, Bin USD), Tractor Exports of Turkey by Countries (Value, Thousand USD) of Tractor, Ülkeler/ Countries World United States of America Italy Iraq Poland Germany Morocco South Africa Australia Thailand Chile Argentina Indonesia Austria Algeria Saudi Arabia Malaysia France Uruguay Mexico Portugal Bulgaria Spain Ecuador Tunisia Philippines Norway Bolivia Kenya Peru Slovenia Serbia Netherlands United Kingdom Angola Belgium Azerbaijan Myanmar Brazil Cyprus

18 Ülkeler Baz nda Traktör hracat De erleri (De er, Bin USD), Tractor Exports Value by Countries (Value, Thousand USD), Ülkeler/ Countries World Germany United States of America Italy United Kingdom Japan France Austria India Brazil Finland Republic of Korea Belgium Mexico China Turkey Belarus Canada Netherlands Czech Republic Sweden Thailand Kaynak: ITC COMTRADE / Source: ITC COMTRADE 18

19 B. EK PMAN / EQUIPMENT Ekipman hracat [TARMAKBIR] (De er, USD), Equipment Exports [TARMAKBIR] (Value, USD), llar/ Years De er/ Value (USD) llar/ Years De er/ Value (USD) De erler, kümes hayvanc ile tar m ürünleri proses/temizleme/tasnif ekipmanlar kapsamaz. Ekipman hracat [ITC] (De er, USD), Equipment Exports [ITC] (Value, USD), llar/ Years De er/ Value (USD) llar/ Years De er/ Value (USD)

20 Türkiye Ekipman hracat n Ülkelere Göre Da (De er, Bin USD), Equipment Exports of Turkey by Countries (Value, Thousand USD) of Tractor, Ülkeler/ Importers World Iraq (%11) Azerbaijan (%8) France (%6,5) Italy (%5,6) Sudan (%5,3) Bulgaria (%4,6) Russian Federation Iran (Islamic Republic of) Algeria Egypt Romania Saudi Arabia Libya India Tunisia Malaysia Ethiopia Uzbekistan United States of America Cyprus Morocco Nigeria Turkmenistan Ukraine Uruguay Serbia Mexico Hungary China South Africa Israel Germany Greece Georgia Kazakhstan Indonesia Netherlands Republic of Moldova Yemen Poland The former Yugoslav Republic of Macedonia Australia

21 Ülkeler Baz nda Ekipman (ITC) hracat De erleri (De er, Bin USD), Equipment Exports Value by Countries (Value, Thousand USD), Ülkeler World United States of America Germany Italy China Netherlands France Belgium Canada Poland Brazil Austria Denmark Spain United Kingdom Sweden Hungary Czech Republic Mexico Japan Israel Belarus Finland Slovakia Argentina Turkey Kaynak: ITC COMTRADE / Source: ITC COMTRADE 21

22 GT P Kodlar na Göre Ekipman hracat (De er, USD), Equipment Exports by HS Code (Value, USD), GT P No/ HS. Code Madde smi/ Product Name Tar ma/bahçecili e ait sulama cihazlar Portatif zirai mücadelede kullan lan s püskürtücüler Portatif zirai mücadelede kullan lan toz püskürtücüler Portatif zirai mücadelede kullan lan pülverizatörler Portatif zirai mücadelede kullan lan di er püskürtücüler Portatif, tarla, bahçede kullan lan s püskürtücüler Portatif, tarla, bahçede kullan lan toz püskürtücüler Portatif, tarla, bahçede kullan lan pülverizatörler Portatif, tarla, bahçede kullan lan di er püskürtücüler Traktörle çekilen/bunlara monte edilen pülv. ve toz da Di er pülverizatörler ve toz da lar Tar m ve bahçecili e ait makinalar n aksam ve parçalar Zirai traktörlere tak lmak için özel imal edilmi yükleyici Tar mda kullan lmak için özel imal yükleyiciler Pulluklar Diskli t rm klar (diskorolar) Skarifikatörler Kültivatörler T rm klar (makine ile kullan lanlar) Toprak frezeleri (rötovatörler) Gübreli çapa makinalar Di er çapa makinalar T rm kl merdaneler Di er merdaneler Di er zararl otlar ay klayan makinalar Merkezden tahrikli mekanik hassas ekim ma. (mibzer) Merkezden tahrikli pnömatik hassas ekim ma. (mibzer) Merkezden tahrikli olmayan hassas ekim makinalar Tek dane ekim makinalar Yumru dikim makinalar Fide dikim makinalar Fidan dikim makinalar Mineral veya kim. gübreler için gübreleme ma.ve cihaz Di er gübreler için gübreleme makina ve cihazlar Çimenlikler ve spor sahalar için silindirler Ta parçalar sökme, toplama makinalar Tarla ve bahçe tar na ait di er makina ve cihazlar Topra haz., i lemeye ve ekmeye mah.mak.için aks Elektrik motorlu, yatay kesicili, çim biçme ma. ve cihazlar Kendinden hareketli,oturakl,yatay kesicili,çim biçme ma

23 Kendinden hareketli oturaks z-yatay kesicili-çim biçme ma Kendinden hareketli olmayan,yatay kesicili çim biçme ma Elektrik motorlu di er çim biçme makina ve cihazlar Kendinden hareketli,oturakl,di er çim biçme ma. ve cih Kendinden hareketli,oturaks z, di er çim biçme ma Kendinden hareketli olmayan-di er çim biçme ma Motorsuz çim biçme makina ve cihazlar Motorlu çay r biçme makinalar Çay r biçme mak.; traktörle ta. veya çek.üzere imal ed Di er ekilde kullan lan di er çe it çay r biçme mak Ot haz rlama makina ve cihazlar Ot ve saman balyalama makina ve cihazlar Kombine Biçer döverler Sap döver harman makinalar Di er harman makina ve cihazlar Patates sökme makinalar Patates hasat makinalar Pancar hasat makinalar Yer f st sökme makinalar Di er kök ve yumru sökme makinalar Kendinden hareketli silaj makinalar Di er silaj makinalar Di er hasat makina ve cihazlar Meyve ve sebzeleri a rl k/büyüklüklerine göre ay ran makine ve cihazlar Yumurtalar a rl k ve büyüklüklerine göre ay ran makine ve cihazlar Di er tar m ürünlerini a rl k/büyüklüklerine göre ay ran makine ve cihazlar Kombine hasat ve harman mak. ait aksam ve parçalar Ot ve samanlar balyalama mak. ait aksam ve parçalar Harman makinalar na ait aksam ve parçalar Orak makinalar na (biçerlere) ait aksam ve parçalar Di er hasat makinalar na ait aksam ve parçalar Süt sa ma makinalar Sütcülükte kullan lan makina ve cih. aksam ve parçalar Hayvan yemlerini haz rlamaya mahsus makina ve cih Civciv ç kartma makine ve cihazlar Civciv büyütme makine ve cihazlar Tavuk beslemeye mahsus otomatik cihazlar Yumurtalar muayene etmek için mekanik tertibatl makine ve cihazlar Tavuklar n tüylerini yolmaya mahsus makine ve cihazlar Kümes hayvanc na mahsus di er makine ve cihazlar

TARIM MAK NALARI SEKTÖRÜ

TARIM MAK NALARI SEKTÖRÜ TARMAKB R TÜRK TARIM ALET VE MAK NALARI MALATÇILARI B RL THE TURKISH ASSOCIATION OF AGRICULTURAL MACHINERY AND EQUIPMENT MANUFACTURERS TARIM MAK NALARI SEKTÖRÜ SEKTÖR STAT ST K RAPORU Agricultural Machinery

Detaylı

TARIM MAK NALARI SEKTÖRÜ

TARIM MAK NALARI SEKTÖRÜ TARMAKB R TÜRK TARIM ALET VE MAK NALARI MALATÇILARI B RL THE TURKISH ASSOCIATION OF AGRICULTURAL MACHINERY AND EQUIPMENT MANUFACTURERS TARIM MAK NALARI SEKTÖRÜ SEKTÖR STAT ST K RAPORU Agricultural Machinery

Detaylı

TARIMSAL MEKANİZASYON ARAÇLARI 2017 YILI DENEY ÜCRET TARİFESİ

TARIMSAL MEKANİZASYON ARAÇLARI 2017 YILI DENEY ÜCRET TARİFESİ SIRA NO TARIMSAL MEKANİZASYON ARAÇLARI 2017 YILI DENEY ÜCRET TARİFESİ ARACIN CİNSİ 2017 YILI KDV siz DENEY ÜCRETİ (TL) ENERJİ ve GÜÇ ÜNİTELERİ 1 Traktörler (OECD Kod 2 ye göre) a) 0-20 kw arası 6.285,00

Detaylı

KONYA İLİ TARIM MAKİNALARI SEKTÖR RAPORU MEHMET ÖZÇELİK

KONYA İLİ TARIM MAKİNALARI SEKTÖR RAPORU MEHMET ÖZÇELİK Giriş Konya ili Türkiye de tarım makineleri açısından, ülkenin önemli merkezlerinden bir tanesidir. Özellikle ildeki tarım alanlarının genişliği, toprak işleme alet ve makinalarına olan ihtiyacı artırmıştır.

Detaylı

İhracat-İthalat

İhracat-İthalat 8463 8463: Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer takım tezgâhları 8463.1: Çubuk, boru, profil, tel veya benzerlerini çekme makinaları 8463.2: Diş açma makinaları 8463.3: Tel

Detaylı

2013 YILI İTHALAT HARİTASI

2013 YILI İTHALAT HARİTASI 940429 YILI İTHALAT HARİTASI yılı verilerine göre 1.796 milyar dolarlık olan pazarın en büyük alıcısı Almanya ve ardından ABD ve Fransa dır. AB ülkeleri pazarın diğer alıcıları arasında önemli bir yer

Detaylı

İHRACAT-İTHALAT

İHRACAT-İTHALAT 8462 8462:Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye mahsus takım tezgâhları (presler dahil); metalleri kavislendirmeye, katlamaya, düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, taslak

Detaylı

2016 YILI TARIMSAL MEKANİZASYON ARAÇLARI DENEY ÜCRET TARİFESİ

2016 YILI TARIMSAL MEKANİZASYON ARAÇLARI DENEY ÜCRET TARİFESİ 2016 YILI TARIMSAL MEKANİZASYON ARAÇLARI DENEY ÜCRET TARİFESİ SIRA NO ARACIN CİNSİ 2016 YILI KDV siz DENEY ÜCRETİ (TL) ENERJİ ve GÜÇ ÜNİTELERİ 1 Traktörler (OECD Kod 2 ye göre) a) 0-20 kw arası 5.715,00

Detaylı

940320- METAL MOBİLYA PAZAR ARAŞTIRMASI

940320- METAL MOBİLYA PAZAR ARAŞTIRMASI 940320- METAL MOBİLYA PAZAR ARAŞTIRMASI 940320- METAL MOBİLYA DÜNYA İTHALATÇILARI 2013 Yılı verilerine göre dünya ithalat pazarının 13,7 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olduğu dikkat çekerken ABD pazarının

Detaylı

KA-1 : Öğrenme Hareketliliği

KA-1 : Öğrenme Hareketliliği ERASMUS+ KA-1 : Öğrenme Hareketliliği Learning Mobility of Individuals Yükseköğretim Kurumları İçin Özlem YÜCEL Erasmus Uzmanı 21 Kasım 2013 - Fırat Üniversitesi, Elazığ ERASMUS+ KA1 : Learning mobility

Detaylı

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers 2016 OSD OICA Üyesidir

Detaylı

TARIM ALET VE MAKİNELERİ SEKTÖRÜ 2013 VERİ ARAŞTIRMA RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI

TARIM ALET VE MAKİNELERİ SEKTÖRÜ 2013 VERİ ARAŞTIRMA RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI TARIM ALET VE MAKİNELERİ SEKTÖRÜ 2013 VERİ ARAŞTIRMA RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI BAŞKAN DAN; Gelişmelerin Dünya çapında bir enerji merkezi oluşturulmasını planladığı bölgemiz de; Proje alanı İskenderun

Detaylı

UN SEKTÖRÜ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI

UN SEKTÖRÜ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI UN SEKTÖRÜ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI İTHALAT HARİTASI yılı verilerine göre 4.718.029.000$ büyüklüğü olan pazarın en büyük alıcısı Irak ve ardından Afganistandır. Son 5 yıllık verilere göre Pazar yılında az

Detaylı

AB-AD ZİRAAT ALETLERİ-İDRİS AVCI

AB-AD ZİRAAT ALETLERİ-İDRİS AVCI FIRM CATALOGUE Address: Meşrutiyet Cad. No:31/6 Kızılay/Ankara TURKEY T: 00 90 312 4193794 (3 Lines) F:00 90 312 4193753 Web: http://www.tarmakbir.org @: tarmakbir@ttmail.com tarmakbir@tarmakbir.org facebook.com/tarmakbir

Detaylı

/39 KATMA DEĞER VERGĐSĐ ORANLARI ĐÇĐN YENĐ BĐR KARARNAME ÇIKARILDI ÖZET :

/39 KATMA DEĞER VERGĐSĐ ORANLARI ĐÇĐN YENĐ BĐR KARARNAME ÇIKARILDI ÖZET : 11.02.2008/39 KATMA DEĞER VERGĐSĐ ORANLARI ĐÇĐN YENĐ BĐR KARARNAME ÇIKARILDI ÖZET : Seyahat acentaları tarafından müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutarı ve bu hizmete ilişkin aracılık bedellerinin

Detaylı

TARIMSAL MEKANİZASYON ARAÇLARI 2017 YILI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ DENEY ÜCRET TARİFESİ

TARIMSAL MEKANİZASYON ARAÇLARI 2017 YILI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ DENEY ÜCRET TARİFESİ TARIMSAL MEKANİZASYON ARAÇLARI 2017 YILI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ DENEY ÜCRET TARİFESİ SIRA NO ARACIN CİNSİ 2017 YILI KDV siz DENEY ÜCRETİ (TL) ENERJİ ve GÜÇ ÜNİTELERİ 1 Traktörler (OECD Kod 2 ye göre)

Detaylı

PASSPORT VERİ TABANI

PASSPORT VERİ TABANI PASSPORT VERİ TABANI EUROMONITOR INTERNATIONAL KİMDİR? 30 sektörde stratejik pazar anlayışı Bilinçli kararlarınız için güvenilir kaynak Üyelik hizmetleri (Passport Veri tabanı), Raporlar ve Danışmanlık

Detaylı

Denizli İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin İncelenmesi. Current Status of Agricultural Mechanization Level of Denizli Province

Denizli İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin İncelenmesi. Current Status of Agricultural Mechanization Level of Denizli Province TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ www.turkjans.com TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES Denizli İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin İncelenmesi İbrahim DORUK Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

Yozgat İlinin Tarımsal Mekanizasyon Durumunun İncelenmesi

Yozgat İlinin Tarımsal Mekanizasyon Durumunun İncelenmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Yozgat İlinin Tarımsal Mekanizasyon Durumunun İncelenmesi a Tanzer ERYILMAZ*, Osman GÖKDOĞAN b,

Detaylı

DERİM SONRASI FİZYOLOJİSİ LABORATUARINDA YAPILAN ANALİZLER ANALİZ ADI DENEY ADI

DERİM SONRASI FİZYOLOJİSİ LABORATUARINDA YAPILAN ANALİZLER ANALİZ ADI DENEY ADI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERİM SONRASI FİZYOLOJİSİ LABORATUARINDA YAPILAN ANALİZLER 1 Titre Edilebilir Asitlik 140,00 2 C Vitamini Miktarı (HPLC): 310,00 3 Suda Çözünebilir Kuru Madde Miktarı 70,00 4 Toplam

Detaylı

ÜYE FİRMA KATALOĞU/ MEMBERS CATALOGUE

ÜYE FİRMA KATALOĞU/ MEMBERS CATALOGUE ÜYE FİRMA KATALOĞU/ MEMBERS CATALOGUE Address: Meşrutiyet Cad. No:31/6 Kızılay/Ankara TURKEY T: 00 90 312 4193794 (3 Lines) F:00 90 312 4193753 Web: http://www.tarmakbir.org @: tarmakbir@ttmail.com tarmakbir@tarmakbir.org

Detaylı

NEVŞEHİR İLİNİN TARIMSAL MEKANİZASYON ÖZELLİKLERİ. Tanzer ERYILMAZ1, Osman GÖKDOĞAN2, Murat Kadir YEŞİLYURT1, Kazım ERCAN

NEVŞEHİR İLİNİN TARIMSAL MEKANİZASYON ÖZELLİKLERİ. Tanzer ERYILMAZ1, Osman GÖKDOĞAN2, Murat Kadir YEŞİLYURT1, Kazım ERCAN Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 0; 0() : 6 Journal of Adnan Menderes University Agricultural Faculty 0; 0() : 6 Araştırma / Research NEVŞEHİR İLİNİN TARIMSAL MEKANİZASYON ÖZELLİKLERİ

Detaylı

FRESH2007 İSTANBUL TÜRKİYE NİN ESKİ DOĞU BLOKU ÜLKELERİNE YAŞ MEYVE SEBZE VE NARENCİYE İHRACATI

FRESH2007 İSTANBUL TÜRKİYE NİN ESKİ DOĞU BLOKU ÜLKELERİNE YAŞ MEYVE SEBZE VE NARENCİYE İHRACATI FRESH2007 İSTANBUL 6-8.06. 2007 TÜRKİYE NİN ESKİ DOĞU BLOKU ÜLKELERİNE YAŞ MEYVE SEBZE VE NARENCİYE İHRACATI - TURKEY FRESH FRUIT. VEGETABLE AND CITRUS EXPORTS TO THE FORMER EASTERN BLOC COUNTRIES Republic

Detaylı

SEGER A.Ş. SEGER DIS TIC. PAKMETAL LTD.STI.

SEGER A.Ş. SEGER DIS TIC. PAKMETAL LTD.STI. KURULUŞ : 1981 FAALİYET KONUSU : Elektrikli ve Havalı Korna Tasarımı, Üretimi ve Satışı SERMAYE YAPISI : % 100 Türk Sermayeli Şirket ÇALIŞAN SAYISI : 370 ( 220 Türk - 150 Çinli çalışan ) ÜRETİM KAPASİTESİ

Detaylı

Erzurum İlinin Mekanizasyon Özellikleri

Erzurum İlinin Mekanizasyon Özellikleri Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 4 (2), 57-7, 29 ISSN : 13-936 Erzurum İlinin Mekanizasyon Özellikleri Sefa ALTIKAT Ahmet ÇELİK Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 2524 Erzurum

Detaylı

2 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 3

2 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 3 2014 2014 2 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 3 2014 4 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 5 6 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 7

Detaylı

Erasmus Koordinatörler Toplantısı. Fen Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu 19.12.2013

Erasmus Koordinatörler Toplantısı. Fen Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu 19.12.2013 Erasmus Koordinatörler Toplantısı Fen Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu 19.12.2013 Akış 2012-2013 Dönemi Değerlendirme 2013-2014 Dönemi Erasmus + Dönemi Giden Öğrenci Sayıları (2012-2013) 90 89 80

Detaylı

Adana İli Tarım Makinaları Varlığında 10 Yıl İçinde Meydana Gelen Değişimler

Adana İli Tarım Makinaları Varlığında 10 Yıl İçinde Meydana Gelen Değişimler İli Tarım Makinaları Varlığında 10 Yıl İçinde Meydana Gelen Değişimler Yasemin VURARAK, Nigar ANGIN Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, yvurarak@hotmail.com Özet: Çalışma, 2000-2010 yılları

Detaylı

İhracat-İthalat

İhracat-İthalat 8456 8456 Grubu: Herhangi bir maddenin aşındırılarak, lazerle, diğer ışın veya foton ışınıyla, ultrasonik, elektro -erozyon, elektro -kimyasal, elektron ışını, iyonik ışın veya plazma arkı yöntemleri ile

Detaylı

2016 Elektrifikasyon Ürünleri bölümü Profil

2016 Elektrifikasyon Ürünleri bölümü Profil 2016 Elektrifikasyon Ürünleri bölümü Profil Slayt 1 Elektrifikasyon Ürünleri bölümü Genel bakış ~41,000 çalışan $ 9,6 milyar Gelir (2015) Bulunduğu +100 ülke sayısı Üretim Tesisleri +100 Günde 1,5 milyon

Detaylı

GTİP 6208 KADIN/KIZ COÇUK İÇİN İÇ VE GECE GİYİM EŞYASI

GTİP 6208 KADIN/KIZ COÇUK İÇİN İÇ VE GECE GİYİM EŞYASI Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTİP 6208 KADIN/KIZ COÇUK İÇİN İÇ VE GECE GİYİM EŞYASI 620811 Kadın/kız çocuk için kombinezon, jüp/jüpon; sentetik/suni

Detaylı

MİLLİ DNA VERİ BANKASI ÇALIŞMALARI ve ADLİ DNA ANALİZLERİNDE YENİ NESİL

MİLLİ DNA VERİ BANKASI ÇALIŞMALARI ve ADLİ DNA ANALİZLERİNDE YENİ NESİL MİLLİ DNA VERİ BANKASI ÇALIŞMALARI ve ADLİ DNA ANALİZLERİNDE YENİ NESİL İbrahim SEMİZOĞLU TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU EKİM- 2013 MALATYA ÜLKEMİZDE ADLİ DNA ANALİZLERİ BAŞBAKANLIK Üniversiteler Adalet

Detaylı

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers II

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers II Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers 2010 - II OSD OICA Üyesidir OSD OSD is a is Member a Member of OICA of OICA OSD OICA

Detaylı

2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de. Technology.Transfer.Application.

2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de. Technology.Transfer.Application. 2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de Technology.Transfer.Application. Steinbeis Merkezi Haus der Wirtschaft Willi-Bleicher-Str. 19 70174 Stuttgart Almanya Haus der Wirtschaft, Stuttgart

Detaylı

Krom ve Ferrokrom Sektörünün Dünya da ve Türkiye de 2016 yılı Görünümü. Levent Yener - TMD Temmuz 2017 Krom Çalıştayı - İstanbul

Krom ve Ferrokrom Sektörünün Dünya da ve Türkiye de 2016 yılı Görünümü. Levent Yener - TMD Temmuz 2017 Krom Çalıştayı - İstanbul Krom ve Ferrokrom Sektörünün Dünya da ve Türkiye de 2016 yılı Görünümü Levent Yener - TMD Temmuz 2017 Krom Çalıştayı - İstanbul 1 Dünya Krom Rezerv/Kaynaklarının Ülkelere göre Dağılımı 2 Dünya da Krom

Detaylı

Hatay İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri. Agricultural Mechanization Properties of Hatay Province

Hatay İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri. Agricultural Mechanization Properties of Hatay Province Hatay İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri Mehmet AKAR 1, Mehmet Zahid MALASLI 2, Ahmet ÇELİK 1 1 Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Erzurum 2 Bingöl Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

İlköğretim Ortaokul veya mesleki ortaokul Mesleki veya İki veya üç yıllık. fakülte. Gereğini arz ederim. Başvuru Sahibi İmza

İlköğretim Ortaokul veya mesleki ortaokul Mesleki veya İki veya üç yıllık. fakülte. Gereğini arz ederim. Başvuru Sahibi İmza Ek-1 TÜKAS KAYIT FORMU A- Kişisel Bilgiler A 1. T.C. Kimlik No./ Vergi Kimlik No. A 2. Adı, Soyadı A 3. Baba Adı A 4. Ana Adı A 5. Cinsiyeti A 6. Doğum (Gün/ay/yıl).../.../.... A 7. Telefon No. Cep : (

Detaylı

PETROLEUM MARKET SECTOR REPORT PETROLEUM MARKET DEPARTMENT MARCH

PETROLEUM MARKET SECTOR REPORT PETROLEUM MARKET DEPARTMENT MARCH PETROLEUM MARKET SECTOR REPORT PETROLEUM MARKET DEPARTMENT MARCH TABLES Table 1 2012 Mart Ayı Dağıtıcı ve İhrakiye Teslimi Lisansı Sahiplerinin Petrol İthalatı Table 2 2012 Mart Ayı Rafinerici Lisansı

Detaylı

Bakım, Onarım ve Yenileme (MRO) Kılavuzları. Yeni ürünler

Bakım, Onarım ve Yenileme (MRO) Kılavuzları. Yeni ürünler Bakım, Onarım ve Yenileme (MRO) Kılavuzları Yeni ürünler 2016.2 BAKIM, ONARIM VE YENILEME (MRO) KILAVUZLARI Dormer in mevcut geniş ürün yelpazesi Bakım,Onarım ve Yenileme sektörü için geliştirilen kaliteli

Detaylı

ZEYTİNYAĞI DIŞ TİCARET ANALİZİ

ZEYTİNYAĞI DIŞ TİCARET ANALİZİ ZEYTİNYAĞI DIŞ TİCARET ANALİZİ 2016 MAYIS BÖLÜM-1 TÜRKİYE NİN REKABET GÜCÜNÜN YÜKSEK OLDUĞU PAZARLAR 1.1. Dünya Yıllar İthalat Artışı ve Oranına Göre Büyüyen Pazarlar 1.2. İthalatın Büyüdüğü ve Türkiye

Detaylı

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers 2009 - II

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers 2009 - II OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers 2009 - II OSD OICA Üyesidir

Detaylı

Not: Bu Çalışma Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından hizmet alımı yolu ile hazırlatılmıştır.

Not: Bu Çalışma Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından hizmet alımı yolu ile hazırlatılmıştır. Not: Bu Çalışma Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından hizmet alımı yolu ile hazırlatılmıştır. 1 TARIM ALET VE MAKİNELERİ SEKTÖRÜ DEĞER ZİNCİRİ ANALİZİ VE KÜMELENME 1.1.1.1. Konya İli Tarım Alet ve Makineleri

Detaylı

kula 2012 ÜRÜN YELPAZESİ

kula 2012 ÜRÜN YELPAZESİ kula 2012 ÜRÜN YELPAZESİ CHEVALIER takım tezgahlarının imalatçısı Falcon Machine Tools Co., Ltd. 1972 yılında kurulmuş, 1978 de takım tezgahı imalatına başlamıştır. Falcon Machine Tools Co., Ltd. 1992

Detaylı

Kültivatör yaylı ayakları Tines For Cultivators

Kültivatör yaylı ayakları Tines For Cultivators Döşemenler Ziraat Makinaları A.Ş. 1978 yılından bu yana aile şirketi olarak çalışmakta olan,sektöründe tanınan bir işletmedir. Uzman kadrosu ile her türlü toprak yapısına ve farklı traktör güçlerine uygun

Detaylı

NARENCİYE Uluslararası Pazar Analizi. Yaş Meyve ve Sebze Kümesi

NARENCİYE Uluslararası Pazar Analizi. Yaş Meyve ve Sebze Kümesi NARENCİYE Uluslararası Pazar Analizi Yaş Meyve ve Sebze Kümesi Haziran 2011 MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI AVRUPA İŞLETMELER AĞI NARENCİYE ULUSLARASI PAZAR ANALİZİ HAZİRAN 2011 1 İçindekiler 1. BÖLÜM:

Detaylı

TARIM ALET VE MAKİNELERİ

TARIM ALET VE MAKİNELERİ TARIM ALET VE MAKİNELERİ SEKTÖRÜN TANIMI Tarım alet ve makineleri sektörü, imalat sektörünün yatırım malları üreten bir alt sektörüdür. Tarımsal mekanizasyon araçları olarak da adlandırılan bu ürünler

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ (NİKSAR İLÇESİ) BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ TOKAT-2015 İÇİNDEKİLER ÜRÜN ADI SAYFA NO

Detaylı

DIŞ TİCARET RAKAMLARI / FOREİGN TRADE

DIŞ TİCARET RAKAMLARI / FOREİGN TRADE DIŞ TİCARET RAKAMLARI / FOREİGN TRADE Gaziantep Dış Ticareti Genel Görünüm / Gaziantep Foreign Trade Overview (1.000 USD) Yıllara Göre Gaziantep ten Yapılan İhracat Miktarları (Milyon Dolar) Annual Breakdown

Detaylı

Medya Paylaşım Toplantıları 15

Medya Paylaşım Toplantıları 15 Medya Paylaşım Toplantıları 15 Gündemdeki Konular Reklam Yatırımları - Metodoloji - 2013 Reklam Yatırımları ve Analizler Gündemdeki Konular Reklamcılar Derneği 30. Yılı Reklamcılar Derneği kuruluşundan

Detaylı

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers II

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers II OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers 2008 - II OSD OICA Üyesidir

Detaylı

MEKSİKA KOLOMBİYA. SEKTÖREL TİCARET HEYETİ Mart 2017

MEKSİKA KOLOMBİYA. SEKTÖREL TİCARET HEYETİ Mart 2017 MEKSİKA KOLOMBİYA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ 12-18 Mart 2017 Neden Meksika? Dünyanın en büyük 15. Ekonomisi, 2050 yılına kadar en büyük 5 ekonomiden biri olması tahmin ediliyor 1. 127 milyon nüfusluk pazar

Detaylı

MİNİ VANALAR (DN 8) MINI VALVES (DN 8)

MİNİ VANALAR (DN 8) MINI VALVES (DN 8) MİNİ VANALAR (DN 8) (DN 8) SEKTÖRÜNDE DÜNYA MARKASI WORLD S LEADING BRAND IN THE INDUSTRY 56 2.000 Üzerinde Ürün Çeşidi ÜLKEYE İHRACAT More than 2.000 products type in 56 countries 02 MİNİ VANALAR (DN8)

Detaylı

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton)

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton) DÜNYA ŞARAP ÜRETİMİ Son 15 yılda 2 kat büyüyen dünya şarap ticaretinde, ihracat miktarı açısından üçüncü olmasına rağmen, 8.3 milyar dolarlık gelirle zirvede bulunan Fransa, şarapçılıktaki gelirlerini

Detaylı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Ali ERGİN-ali.ergin@tarim.gov.tr HAZİRAN-2014 KIRSAL KALKINMA ÇALIŞMALARI

Detaylı

Türkiye de mobil telefon hizmeti ve vergilendirme. Gabriel Solomon. İstanbul, 9 Mayıs 2012

Türkiye de mobil telefon hizmeti ve vergilendirme. Gabriel Solomon. İstanbul, 9 Mayıs 2012 Türkiye de mobil telefon hizmeti ve vergilendirme Gabriel Solomon İstanbul, 9 Mayıs 2012 Sınırlı - Gizli Bilgi GSMA 2011 Tüm GSMA toplantıları, GSMA'ın anti-tröst uyum politikasına uygun şekilde yapılmaktadır.

Detaylı

Dijital Çağda Mendeley ve Siz. Dr.Başak Candemir 1

Dijital Çağda Mendeley ve Siz. Dr.Başak Candemir 1 Dijital Çağda Mendeley ve Siz Dr.Başak Candemir 1 Gündem Mendeley nedir? Dünyada Mendeley Mendeley ın Türkiye için önemi Mendeley le yapabilecekleriniz Yol haritası 2 Mendeley nedir? Mendeley yayınları

Detaylı

TARIM ALET VE MAKİNELERİ

TARIM ALET VE MAKİNELERİ TARIM ALET VE MAKİNELERİ SEKTÖRÜN TANIMI Tarım alet ve makineleri sektörü, imalat sektörünün yatırım malları üreten bir alt sektörüdür. Tarımsal mekanizasyon araçları olarak da adlandırılan bu ürünler

Detaylı

Nederman Talaşlı İmalat Konsepti. Temiz Hava Temiz Çalışma ortamı Temiz Soğutucu Sıvıları Temiz Çevre ve Geri Dönüşüm

Nederman Talaşlı İmalat Konsepti. Temiz Hava Temiz Çalışma ortamı Temiz Soğutucu Sıvıları Temiz Çevre ve Geri Dönüşüm Nederman Talaşlı İmalat Konsepti Temiz Hava Temiz Çalışma ortamı Temiz Soğutucu Sıvıları Temiz Çevre ve Geri Dönüşüm İmalatınız çalışanlarınız ve çevreniz için çözümler üretiyoruz Metal İşleme Sanayisinde

Detaylı

6. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu

6. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu Enerji, yaşam ve çevre Enerji, Yaşam ve Çevre, Çankaya Üniversitesi, 25 Nisan 2013, Prof. Dr. Osman SEVAİOĞLU Sayfa 1/20 Enerjinin anlamı İngiliz koloni döneminde (1757-1947) asilzadenin itibarı sahip

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ BELGELENDİRMEDE ÖNCÜ VE LİDER KURULUŞ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ BELGELENDİRMEDE ÖNCÜ VE LİDER KURULUŞ 2 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ Standard Hazırlama Belgelendirme Ürün

Detaylı

KATLANIR PİSTONLU ÇEKİLİR TİP GOBLE DİSKAROW

KATLANIR PİSTONLU ÇEKİLİR TİP GOBLE DİSKAROW KATLANIR PİSTONLU ÇEKİLİR TİP GOBLE DİSKAROW PISTON TYPE FOLDING TRAILED DISC HARROW 1 Disk Sayısı Disk Çapı Disk Arası Yatak Adedi Aks Çapı Genişlik Yükseklik Şase Profil Ölçüleri Çalışma Genişliği Number

Detaylı

ÇELİK KAPIDA POTANSİYEL HEDEF PAZARLAR

ÇELİK KAPIDA POTANSİYEL HEDEF PAZARLAR ÇELİK KAPIDA POTANSİYEL HEDEF PAZARLAR ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ: ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN VERİLERİN GÜVENİLİRLİĞİ: Bu Araştırmalarda kullanılan temel istatistikî veriler ITC-TRADE MAP (International

Detaylı

Tokat İlinin Tarımsal Mekanizasyon Durumu ve Farklı Toprak İşleme Sistemlerinin Uygulanabilirliliği

Tokat İlinin Tarımsal Mekanizasyon Durumu ve Farklı Toprak İşleme Sistemlerinin Uygulanabilirliliği GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2006, 23 (2), 45-51 Tokat İlinin Tarımsal Mekanizasyon Durumu ve Farklı Toprak İşleme Sistemlerinin Uygulanabilirliliği Abdullah Kasap 1 Engin Özgöz 2 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi,

Detaylı

Konya İlinin Toprak İşleme Alet ve Makinaları Projeksiyonu

Konya İlinin Toprak İşleme Alet ve Makinaları Projeksiyonu Konya İlinin Toprak İşleme Alet ve Makinaları Projeksiyonu ÖZET Bünyamin DEMİR 1*, İsmail ÖZTÜRK 2 1 : Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 33130, Mersin 2 : Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım

Detaylı

Batı Marmara Bölgesi nin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri

Batı Marmara Bölgesi nin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Batı Marmara Bölgesi nin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri Mehmet Fırat BARAN a *, Osman GÖKDOĞAN

Detaylı

HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US /

HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US / 1 2 2 www.lukas.com.tr 3 4 4 HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US / Firmamız 2002 yılında Konya da kurulmuştur. Süt sistemleri ve tarım makineleri üretimi yapmaktayız. Üretmiş olduğumuz ürünleri Avrupa başta

Detaylı

GÜVENLİ TİCARETİN ADRESİ: EULER HERMES

GÜVENLİ TİCARETİN ADRESİ: EULER HERMES GÜVENLİ TİCARETİN ADRESİ: EULER HERMES Euler Hermes hakkında Rakamlarla Euler Hermes; 34,9% lik pazar payı ile dünyanın en büyük alacak sigortası şirketi 2011 yılı konsolide cirosu 2,275 milyar Euro Dünya

Detaylı

Neden CHERY Traktör? İhtiyaç varsa, çözüm de var.

Neden CHERY Traktör? İhtiyaç varsa, çözüm de var. Neden CHERY Traktör? İhtiyaç varsa, çözüm de var. Marka Tarihi CHERY Industry Group, 16 yılın imalatçı deneyimini barındırıyor. TOP1 Çin taşıt imalatçısı TOP2 Çin traktör imalatçısı TOP3 Çin biçerdöver

Detaylı

Tekstil ve Makine Sektörüne Genel Bir Bakış

Tekstil ve Makine Sektörüne Genel Bir Bakış Tekstil ve Makine Sektörüne Genel Bir Bakış Teks'l Sektörüne Genel Bakış Teks%l Sektörü Teks'l sektörü ülkemizin geleneksel sanayi kollarından olup sanayi ve ihracaaa başarı öyküsünün mihenk taşlarından

Detaylı

14 Araştırma Makalesi. Gaziantep İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri

14 Araştırma Makalesi. Gaziantep İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri 14 Araştırma Makalesi Gaziantep İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri Cem BİLİM 1*, Tayfun KORUCU 2, Tuba SEMERCİ 1 1 Antepfıstığı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Gaziantep 2 KSÜ, Ziraat Fakültesi Biyosistem

Detaylı

Erasmus+ Genel Bilgilendirme Toplantısı. 26.12.2014 İletişim Fakültesi-Konferans Salonu Doç.Dr. Sevinç HATİPOĞLU Erasmus Kurum Koordinatörü

Erasmus+ Genel Bilgilendirme Toplantısı. 26.12.2014 İletişim Fakültesi-Konferans Salonu Doç.Dr. Sevinç HATİPOĞLU Erasmus Kurum Koordinatörü Erasmus+ Genel Bilgilendirme Toplantısı 26.12.2014 İletişim Fakültesi-Konferans Salonu Doç.Dr. Sevinç HATİPOĞLU Erasmus Kurum Koordinatörü Erasmus Kimdir? Desiderius Erasmus 1465-1536 yılları arasında

Detaylı

TYD-1200 Depolu Harman Makinesi Vitesli Şanzımanlı Multi Purpose Mobile System Thresher

TYD-1200 Depolu Harman Makinesi Vitesli Şanzımanlı Multi Purpose Mobile System Thresher KAlite ve güveen KALİTEDE ÖNCÜ OLABİLMEK İÇİN; TEKNOLOJİK ŞARTLARI SAĞLAYARAK, GÜVENİLİR ÜRÜNLERİMİZLE, EĞİTİLMİŞ PERSONEL VE DENETİMLİ TEÇHİZATLARLA MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK VE MÜŞTERİ TALEPLERİNİ YERİNE

Detaylı

Turizm ve Yoksullaştıran Büyüme

Turizm ve Yoksullaştıran Büyüme İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt: 5, Sayı: 4, 2016 Sayfa: 922-932 Nisan Özel Turizm ve Yoksullaştıran Büyüme Öz H. Önder SARIDOĞAN Öğr. Gör., Bozok Üniversitesi Sorgun Meslek Yüksekokulu

Detaylı

MAY 21-24, 2016. 5 th COMMERCIAL VEHICLES, BUSES AND COMPONENTS EXPO STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FAIR CONVENTION AND CONGRESS CENTER

MAY 21-24, 2016. 5 th COMMERCIAL VEHICLES, BUSES AND COMPONENTS EXPO STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FAIR CONVENTION AND CONGRESS CENTER In cooperation with 5 th COMMERCIAL VEHICLES, BUSES AND COMPONENTS EXPO MAY 21-24, 2016 BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY STANBUL FAIR CONVENTION AND CONGRESS CENTER Büyükçekmece, stanbul / Turkey Küresel

Detaylı

TÜRKAY TARIM MAKİNALARI SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

TÜRKAY TARIM MAKİNALARI SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. T-SCM-2-A 20101202 2' Li Sıra Arası Çapa Mak. - Tam Üniteli - Ağır tip - 200 cm 4.100,00 T-SCM-3 20102103 3' Lü Sıra Arası Çapa Mak. - Tam Üniteli - 200 cm 4.900,00 T-SCM-3-A 20102404 3' Lü Sıra Arası

Detaylı

ANTALYA BÖLGESİ SERA SEBZECİLİĞİ İŞLETMELERİNDE TARIMSAL ALTYAPI ve MEKANİZASYON ÖZELLİKLERİ

ANTALYA BÖLGESİ SERA SEBZECİLİĞİ İŞLETMELERİNDE TARIMSAL ALTYAPI ve MEKANİZASYON ÖZELLİKLERİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(1), 101-108 ANTALYA BÖLGESİ SERA SEBZECİLİĞİ İŞLETMELERİNDE TARIMSAL ALTYAPI ve MEKANİZASYON ÖZELLİKLERİ Murad ÇANAKCI İbrahim AKINCI Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

Dr. Önder KABAŞ TARIMSAL MEKAN ZASYONUN DÜNYADA VE TÜRK YEDEK YER

Dr. Önder KABAŞ TARIMSAL MEKAN ZASYONUN DÜNYADA VE TÜRK YEDEK YER Dr. Önder KABAŞ TARIMSAL MEKAN ZASYONUN DÜNYADA VE TÜRK YEDEK YER zla ço alan nüfusun gereksinimlerini kar lamak için, birim alandan niteliksel ve niceliksel olarak daha yüksek üretim, günümüz tar msal

Detaylı

Diyarbakır İlindeki Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özellikleri

Diyarbakır İlindeki Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özellikleri Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2006, 2 (1), 87-93 Diyarbakır İlindeki Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özellikleri Abdullah Sessiz 1, M. Murat Turgut 1, F. Göksel Pekitkan 1, Reşat ESGİCİ

Detaylı

400 HbA1c test veya 200 HbA2/F/A1c test 220-0375 D-10 Printer Kağıdı...10 rulo Lyphochek Diabet Kontrol ikiseviye (2 seviyeden 3 adet)...

400 HbA1c test veya 200 HbA2/F/A1c test 220-0375 D-10 Printer Kağıdı...10 rulo Lyphochek Diabet Kontrol ikiseviye (2 seviyeden 3 adet)... H e m o g l o b i n T e s t i D-10 HbA 1c, HbA 2 ve HbF Eşsiz Destek Bio-Rad dünya çapında servis ve destek ekibiyle HbA1c testi konusunda uzun yıllardır destek vermektedir. D-10 size güvenen hastalar

Detaylı

ERZURUM İLİ TARIM ALET VE MAKİNALARI HARİTASININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE BELİRLENMESİ

ERZURUM İLİ TARIM ALET VE MAKİNALARI HARİTASININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE BELİRLENMESİ ERZURUM İLİ TARIM ALET VE MAKİNALARI HARİTASININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE BELİRLENMESİ C. Yıldız 1, İ. Öztürk 2, Y. Erkmen 3 1 Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Erzurum,

Detaylı

Transfer Fiyatlandırmas

Transfer Fiyatlandırmas G L O B A L T R A N S F E R P R I C I N G S E R V I C E S Transfer Fiyatlandırmas rması T A X Dr. Metin DURAN, İstanbul/27.01.2009 ANY TAX ADVICE IN THIS COMMUNICATION IS NOT INTENDED OR WRITTEN BY KPMG

Detaylı

BÖLGEMİZDE TARIM ALANLARINDA VERİM DEĞERLERİ

BÖLGEMİZDE TARIM ALANLARINDA VERİM DEĞERLERİ DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ARAS Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı BÖLGEMİZDE TARIM ALANLARINDA VERİM DEĞERLERİ 28.08.2014 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ARAS Mevlana Kalkınma

Detaylı

AB 7. Çerçeve Programı. Marie Curie AraĢtırma Programları ve Bursları

AB 7. Çerçeve Programı. Marie Curie AraĢtırma Programları ve Bursları AB 7. Çerçeve Programı Marie Curie AraĢtırma Programları ve Bursları Selcen Gülsüm ASLAN Marie Curie AraĢtırma Programları ve Bursları AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi ncpmobility@tubitak.gov.tr

Detaylı

SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ

SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ Sağlık Ekonomisi Nedir? YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ - YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN Sağlık Ekonomisinin Tanımı Sağlık ekonomisi, ekonomi biliminin (özelde

Detaylı

Esnek Hava Kanalları Flexible Air Duct

Esnek Hava Kanalları Flexible Air Duct Esnek Hava Kanalları Flexible Air Duct n Isıtma n Soğutma n Havalandırma n İklimlendirme n Atık Gaz Geçiş Hatları www.isideminsulation.com.tr ISIDEM FLEXIDUCT ile Soluduğunuz Hava Garanti Altında ISIDEM

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011 SUNUM PLANI I. EKONOMİK YATIRIMLAR DESTEKLEME PROGRAMI II. TOPLU BASINÇLI SULAMA SİSTEMLERİ YATIRIMLARI III. MAKİNE

Detaylı

7. Uluslar Arası Süs Bitkileri, Peyzaj ve Yan Sanayileri İhtisas Fuarı

7. Uluslar Arası Süs Bitkileri, Peyzaj ve Yan Sanayileri İhtisas Fuarı 7. Uluslar Arası Süs Bitkileri, Peyzaj ve Yan Sanayileri İhtisas Fuarı 7 th International Istanbul Plants, Landscaping and Supporting Industries Trade Fair 2015 FUAR SONUÇ RAPORU www.eurasiaplantfair.com

Detaylı

DÜNYA MEYVE SUYU SANAYİNİN HAMMADDE GEREKSİNİMİ ve TÜRKİYE nin STRATEJİK ÖNEMİ

DÜNYA MEYVE SUYU SANAYİNİN HAMMADDE GEREKSİNİMİ ve TÜRKİYE nin STRATEJİK ÖNEMİ DÜNYA MEYVE SUYU SANAYİNİN HAMMADDE GEREKSİNİMİ ve TÜRKİYE nin STRATEJİK ÖNEMİ Doç. Dr. Y. Birol SAYGI Bilgi Üniversitesi Türkiye 12. Gıda Kongresi 5-7 Ekim 2016, Edirne Ajanda Dünya Rakamları Dünya Hammadde

Detaylı

VANA KUTULARI Valve Boxes клапанных коробок مامص تاعبرم

VANA KUTULARI Valve Boxes клапанных коробок مامص تاعبرم VANA KUTULARI Valve Boxes клапанных коробок مامص تاعبرم ALMANYA IRAK KOSOVA AZERBAYCAN SUUDİ ARABİSTAN KATAR RUSSIA AUSTRALIA T.R.N.C. LEBANON ROMANIA SYRIA BRAZIL RUSYA AVUSTRALYA K.K.T.C. LÜBNAN ROMANYA

Detaylı

Sivas İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Yılları Arasındaki Değişiminin İncelenmesi

Sivas İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Yılları Arasındaki Değişiminin İncelenmesi GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2009, 26(2), 87-95 Sivas İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin 1997-2007 Yılları Arasındaki Değişiminin İncelenmesi Ebubekir Altuntaş 1 İhsan Aslan 2 1- Gaziosmanpaşa Üniversitesi,

Detaylı

Tarım Makinaları Hibe Programının Diyarbakır İlinin Mekanizasyon Gelişimine Etkisi

Tarım Makinaları Hibe Programının Diyarbakır İlinin Mekanizasyon Gelişimine Etkisi Tarım Makinaları Hibe Programının Diyarbakır İlinin Mekanizasyon Gelişimine Etkisi Abdullah SESSİZ 1, A. Konuralp ELİÇİN 1, Reşat ESGİCİ 1, Ferdi TANTEKİN 2 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım

Detaylı

Türkiye nin CERN e Ortak Üyeliği

Türkiye nin CERN e Ortak Üyeliği Türkiye nin CERN e Ortak Üyeliği M. Hakan KIZILTOPRAK TOBB Başkanlık Özel Müşaviri (CERN Industrial Liaison Officer for TURKEY) www.tobb.org.tr/cern CERN@tobb.org.tr hakan.kiziltoprak@cern.ch +90 312 218

Detaylı

ULAKNET Balküpü Ağ Saldırı Tespit Sistemi. Onur BEKTAŞ (onur at ulakbim. gov.tr) Murat SOYSAL (msoysal at ulakbim.gov.tr)

ULAKNET Balküpü Ağ Saldırı Tespit Sistemi. Onur BEKTAŞ (onur at ulakbim. gov.tr) Murat SOYSAL (msoysal at ulakbim.gov.tr) ULAKNET Balküpü Ağ Saldırı Tespit Sistemi Onur BEKTAŞ (onur at ulakbim. gov.tr) Murat SOYSAL (msoysal at ulakbim.gov.tr) BALKÜPÜ? Balküpleri bilgi ve ağ güvenliğine yönelik yapılan saldırıların farkına

Detaylı

Mersin Yöresinde Seracılık Yapan Tarımsal İşletmelerin Altyapı ve Mekanizasyon Özellikleri

Mersin Yöresinde Seracılık Yapan Tarımsal İşletmelerin Altyapı ve Mekanizasyon Özellikleri Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2006, 2 (4), 285-292 Mersin Yöresinde Seracılık Yapan Tarımsal İşletmelerin Altyapı ve Mekanizasyon Özellikleri Bünyamin DEMİR, İsmail ÖZTÜRK Atatürk Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

İçindekiler. / Index. İçindekiler. Index Firma Profili Company Profile İmalatlar Products Makina Parkı Machine Park...

İçindekiler. / Index. İçindekiler. Index Firma Profili Company Profile İmalatlar Products Makina Parkı Machine Park... 1 2 İçindekiler / Index İçindekiler Index... 3 Firma Profili Company Profile... 4 İmalatlar Products... 6-17 Makina Parkı Machine Park... 18 Referanslar References... 20 3 FİRMA PROFİLİ Teksan Torna Pres

Detaylı

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers 2015

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers 2015 OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers 2015 OSD OICA Üyesidir

Detaylı

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Üyesi Ülkelerin Uluslararası Ticaret Hacimleri Üzerine Bir Çalışma

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Üyesi Ülkelerin Uluslararası Ticaret Hacimleri Üzerine Bir Çalışma Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Üyesi Ülkelerin Uluslararası Ticaret Hacimleri Üzerine Bir Çalışma Ahmet Ziyaeddin Bulum 1,*, Filiz Ersöz 1, Taner Ersöz 1 Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Fakültesi, Endüstri

Detaylı

RURAL KÜRESEL VANA Rural Ball Valves Полевые шаровые краны صمام كروي رورال

RURAL KÜRESEL VANA Rural Ball Valves Полевые шаровые краны صمام كروي رورال RURAL KÜRESEL VANA Rural Ball Valves Полевые шаровые краны صمام كروي رورال ALMANYA IRAK KOSOVA AZERBAYCAN SUUDİ ARABİSTAN KATAR RUSSIA AUSTRALIA T.R.N.C. LEBANON ROMANIA SYRIA BRAZIL RUSYA AVUSTRALYA K.K.T.C.

Detaylı

Electricity Generated From Coal. Coal Based Generation: in 2008: 41% in 2030: 44%

Electricity Generated From Coal. Coal Based Generation: in 2008: 41% in 2030: 44% Electricity Generated From Coal Billion kwh 16000 14000 12000 10000 8000 6000 WORLD 1973: 6118 Billion kwh 2008: 20269 Billion kwh 2030: 33252 Billion kwh 4000 2000 0 Coal Gas Nuclear Hydro Oil Bio and

Detaylı