Prof Dr HALİL L KOYUNCU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof Dr HALİL L KOYUNCU"

Transkript

1 FİZİK TEDAVİ YÖNTEMLERİ Prof Dr HALİL L KOYUNCU

2 FİZİK K TEDAVİ Fizik vasıtalarla yapılan tedavidir.

3 FİZİKSEL TIP Fizik vasıtalar taların n tanı ve tedavide kullanılmas lmasıdır. Rehabilitasyon yöntemlerinden y biridir.

4 Fizik Tedavi yöntemleri: y 1- Pasif Tedavi 2- Aktif Tedavi (egzersiz)

5 Fizik Tedavi Yöntemleri Y 1 1. Isı tedavisi Lokal ve genel sıcak s (Termoterapi) Lokal soğuk (Kriyoterapi( Kriyoterapi)

6 Fizik Tedavi Yöntemleri Y 2 2. Elektrik akımlar mlarıyla tedavi (Alçak ve orta frekanslı akımlar)

7 Fizik Tedavi Yöntemleri Y 3 3. IşıI şık k dalgalarıyla tedavi (Fototerapi, ışınlar)

8 Fizik Tedavi Yöntemleri Y 4 4. Mekanik vasıtalarla tedavi Egzersiz Masaj Traksiyon Pnömatik kompresyon Manipülasyon

9 Fizik Tedavi Yöntemleri Y 5 5. Hidroterapi ve balneoterapi (Normal su ve kaplıca suyu tedavisi)

10 Fizik Tedavi Yöntemleri Y 6 6.Diğer Tedaviler Akupunktur Biofeedback

11 Fizik Tedavi YöntemleriY Doğal olanlar (Güne neş, kaplıca, torpido balığı ığı) Yapay olanlar (IR, Ultraviyole,, radar, ultrason)

12 Fizik Tedavi Yöntemleri Y Cilt (genellikle) Diğer yollarla (solunum, vajinal, rektal, gastrointestinal yollarla) Uygulama Yeri

13 FT Uygulama Alanları Nörolojik hastalıklar kların n sekelleri Romatizmal hastalıklar kların n sekelleri Ortopedik ve travmatolojik hastalıklar kların sekelleri Diğerleri (yanık k,akciğer,ağrı )

14 Sıcağın n Vücutta V Yayılmas lması- Dokulara Aktarımı 1. Radyasyon (ışı( ışınlama) Infraruj(1 cm -Yayılma şeklinde- Sabit uygulama

15 2. Kondüksiyon (iletim- temasla) Hot pack(sabit uygulama)

16 3. Konveksiyon (Dolanımla) Fluidoterapi,, sauna, çalkantılı banyo Hareketli uygulama

17 4. Konversiyon (Dönüşümle) Foton, elektrik veya mekanik kaynaktan enerji deriden emilerek ısı enerjisine dönüşürd Radar, US, KDD

18 Termoterapiyi Etkileyen Faktörler 1. Isı kaynağı ile ilgili faktörler 2. Çevresel Faktörler 3. Kişisel isel Faktörler

19 TERMOTERAPİNİN FİZYOLOJİK K ETKİLER LERİ 1- Direkt yolla ( Lokal etkiler) 2- Refleks yolla ( Nöroendokrin sistem) (genel etkiler)

20 SICAĞIN IN GENEL ETKİLER LERİ Metabolik değişimler imler Vasküler değişimler imler Nöromusküler değişimler imler Konnektif doku etkileri

21 Sıcağın n Lokal Etkileri Vazodilatasyon Metabolizma hızlanması Bağ dokusu esnekliği ve viskozite artması (kas, tendon,, kapsül, ligaman) Kas spazmı çözülmesi Ağrı azalması

22 TERMOTERAPİ YÖNTEMLERİ 1.Yüzeyel sıcaklık k verenler.sıcak paketler-hot pack.sıcak su torbası.sıcak kompresler.sıcak sıvı ve katı maddeler.parafin. IR

23 TERMOTERAPİ YÖNTEMLERİ-2 2.Derin sıcaklık k verenler.ultrason.radar.kısa dalga diatermi

24 Kısa dalga diatermi *Disk elektrodlarla ve kablo ile uygulanır.. *Tüm m dokularda geçer er *5-30 dk.. Uygulanır..

25 Ultrason *5-10 cm derine iner. *0.5-3 W/cm 2 ile 5-15 dk * Sabit ve hareketli uygulama

26 Termoterapi Endikasyonları 1. Kontraktür- sertlikler 2. AğrılıA durumlar 3.Kas spazmı 4. Kronik inflamasyon 5. Periferik dolaşı şım m boz. 6. Diğer organ hastalıklar kları

27 Termoterapi Kontrendikasyonları-1 1. Akut inflamatuar durumlar (RA) 2. Kalp ve solunum yetmezliği 3. Periferik dolaşı şım m bozukluğu 4.Kanamalı bölgeler 5.Malignite durumlarında 6.MS, Lupus ve adrenal yetersizlikte 7. KüçüK üçük çocuklar ve yaşlılar lar

28 Termoterapi Kontrendikasyonları-2 8.Mental ve psikolojik hastalar 9. Gebelerde ilk 3 ayda 10.Açık k yaralar 11. Metal implantlarda (Radar ve KDD) 12. İçi i sıvıs dokulara derin ısı verilmemeli(us) 13. Bakırl rlı rahimiçi araç kullananlar (KDD) 14. Duyarlılığı ığı olanlar

29 KRİYOTERAP YOTERAPİ (LOKAL SOĞUK UYGULAMASI) Organizmaya tedavi amacıyla lokal soğuk uygulanmasıdır C nin altı soğuk tedavisidir.

30 Kriyoterapide Isı İletimi Kondüksiyon (temel) Evaporasyon (buharlaşma) Konveksiyon (dolanım): sıvı/havas

31 Kriyoterapi ve Lokal Fizyolojik Etkileri 1- Dolaşı şıma etkileri(inflamasyonu önleme-vazokonstrüksiyon) 2- Sinir ve kasa etkileri(spazm-spastisite azalması,, Sinir ileti hızıh yavaşlamas laması) 3- Eklem ve bağ dokusu etkileri(doku esnekliği i azalması,sertlik ve viskosite artması,tendon tendon uzunluğu u azalması). 4- Diğer etkileri(ağrı azalması (inflamasyonun azalması,, spazm çözülmesi, sinir ileti bloku,, kapı kontrolü ve endorfin salınmas nması)

32 Kriyoterapi Endikasyonları Kas spazmları Nörolojik hastalıklardaki spastisite durumları Kas iskelet sistemi akut travmatik durumları Akut romatizmal hast (OA, RAİ AS) MAS ve diğer yumuşak doku romatizmaları Termal yanıklar

33 Kriyoterapi Kontrendikasyonları Soğuk intoleransı olanlarda Soğuğa a duyarlılık durumlarında (vask( vaskülit, Lupus) Yüzeyel sinirlere (ulnar( ulnar, peroneal) Tıkayıcı arter hastalıklar kları ve kan hastalıklar kları Duyu bozuklukları Yaşlı, çocuk ve kaşekside Kalp hastalıklar kları

34 Kriyoterapi Yöntemleri ve Türleri Soğuk paketler (anestezi hissedilene kadar) Vapokoolan spreyler (kontirritasyonlu( kontirritasyonlu) Soğuk su Buz masajı Daldırma yöntemiy Soğuk kompresler

35 Kriyoterapide Etkili Faktörler1 1. Isı kaynağı ile ilgili 2. Kişisel isel faktörler 3-Çevre ile ilgili faktörler

36 ELEKTROTERAPİ Alçak ve orta frekanslı elektrik akımlar mları ile yapılan tedavi şeklidir

37 ELEKTRİK K AKIMLARI 1. Galvani Akımı ( Doğru akım ) 2. Alçak frekanslı akımlar 3. Orta frekanslı akımlar 4. Yüksek frekanslı akımlar

38 Galvanik Akım Jeneratör, r, pil, batarya ve aküdeki akım Yön n ve şiddeti değişmez Elektroliz, elektroforez, elektroosmoz ve iyontoforez etkili dk süreli Kas sinir uyarımı

39 ALÇAK AK FREKANSLI AKIMLAR.. Uyarı-impuls akımlar mlarıdır. r.. <1000 Hz. Tedavide Hz kullanılır..

40 1. Faradik Akım 2. Kesikli Galvani 3. Progresif Akımlar *Sinuzoidal Akımlar *Diadinamik Akımlar *TENS (Transcutaneous( Electrical Nerve Stimulation)

41 ORTA FREKANSLI AKIMLAR KHz arası akımlar Uyarı zayıft ftır İnterferans Akımlar mları Vakumla uygulanır

42 YÜKSEK FREKANSLI AKIMLAR Frekans > 1 MHz Kısa dalga, Mikrodalga ve Uzun dalga diatermilerdir. Isı verirler

43 Elektroterapi Etkileri Analjezik (ağrı azalması) Eksitasyon (kas kuvvetlenmesi ve eğitimi) e Sinirsel Kassal Trofik etki ve atrofi önlenmesi Sempatik inhibisyon Kas spazmını çözmek Molekül, l, ilaç ve iyonların n ciltten penetrasyonu Tümoral oluşumlar umların n elektrolizle ortadan kaldırılmas lması

44 ELEKTROTERAPİ ENDİKASYONLARI. Romatizmal ağrılı durumlar (Artrit, artroz,, FMS, MAS). Nöropati ve miyopatiler ( Nevralji, motor nöron n hast). Dolaşı şım bozukluklarında ( Raynaud, Sudeck venöz, lenfatik drenaj). Eklem ve eklem çevresi travmalarında. Postop. durumlar. İmmobilizasyona bağlı kontraktürlerde rlerde ve sertliklerde. İnaktiviteye bağlı kas atrofileri ve atonilerde Kas spazmı ve spastisitede

45 ELEKTROTERAPİ KONTRENDİKASYONLARI KASYONLARI. Kalp pili olanlar. Uygulanan yerin duyarlılık kaybında. Kooperasyon bozukluğu olanlarda. Tm. Tbc. Ateşli durumlar. Kanamalar. Gebelik. Tromboflebit ve derin ven trombozlarında. Epilepsi. Metalik implantlar

46 FOTOTERAPİ ( IŞIN IN TEDAVİSİ ) Elektromagnetik spektrumdaki çeşitli ışınlar nların tedavi amacıyla kullanılmas lmasıdır.

47 ELEKTROMAGNETİK SPEKTRUM Dalga boylarına göre;. Kozmik ışınlar A. Ultraviole ışınlar nları A. Görünen ışık A. İnfraruj A. Uzun dalga diatermi 10 m-75 m m

48 IŞIN IN TEDAVİSİ. Güneş tedavisi. Ultraviole. Lazer

49 GÜNEŞ TEDAVİSİ. Görünen ışık (Aydınlat nlatır). İnfraruj ışınlar nları ( %40 yüzeyel ısı verir ). Ultraviole ışınlar nları (%8)

50 ULTRAVİOLE IŞINLARI I INLARI (UV) Radyasyon şeklinde yayılır. Floresans oluşturur. A, B, C tipleri vardır (Uzun, orta, kısa k dalga boylu). Karbon, Civa, Ksenon gibi cisimler ve güneşten elde edilir.. Dermise kadar penetre olur.

51 UV ETKİLER LERİ. Direkt ( deri ile ilgili fotokimyasal yolla). Pigment artışı. Epitelizasyon artışı. Deri renk artışı (bronzlaşma, eritem,, yanık). Bakterisidal etki. Vit D sentezi. İndirekt nörohumoral etki ( nörolojik yolla ) (Fotoreseptörlerle-enerji enerji transdüksiyon ksiyon)

52 UV ENDİKASYONLARI. Fiziksel Tıp ve Reh.. Bası yaraları - Açık yaralar. Protez öncesi ampute alana. Osteoporoz.osteomalazi osteomalazi,raşitizm. Dermatoloji ( PUVA şeklinde ). Pediatri. Ameliyathane sterilazyonu (Bakterisid)

53 UV KONTRENDİKASYONLARI KASYONLARI. Aşırı duyarlılık. Aşırı eritemli durumlar. Çeşitli infekte cilt hastalıklar kları. Kalp, böbrekbrek ve KC hastalıklar kları. Haricen sürülen veya sistemik ilaçlar lar. SLE. Albinizm *Fotoallerji, fototoksisite,, yanık, deri yaşlanmas lanması,, kanser artışı istenmeyen etkiler.

54 LAZER (LASER) ( Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) Yoğunla unlaştırılmış ışık Foton enerjisi verir Yapay ışıkt ktır Epidermiste %99 emilir. Düşük güçlü ( Tıpta ) ( Yumuşak ak): 1 mvolt ( soğuk ) Görünen ışık -IR dalga boyund

55 LAZER İN N FİZİK F ÖZELLİKLERİ 1.Monokromatik (tek renk, tek dalga boylu) 2.Kohorens Kohorens(uyumluluk, dağı ğılmazlık, dalgalar aynı anda, aynı fazda ve paraleldir) 3.Küçü üçük diverjans (hızl zlı ve uzak mesafelere tek çizgi olarak gider) 4.Yoğun enerji taşı şır

56 Lazer Etkileri Termal Nontermal - Ağrı giderici - Biostimülan - Yara iyileştirici -Spazm çözülmesi ( arterioller ) - Mikrosirkülasyonun düzenlenmesi - Metabolizmayı hızlandırması

57 Lazer Uygulama Şekilleri ( Sürekli S ve Kesikli) 1-Bölgesel ışınlanma 2- Nokta stimulasyonu şeklinde

58 LAZER ENDİKASYONLARI 1. Lokomotor sistem hastalıklar kları (OA, RA, YDR, Kırık) 2.Diğer (Diş, göz g z, KBB,sinir,deri )

59 LAZER KONTRENDİKASYONLARI KASYONLARI. Gebelik. Çocukluk dönemi. Fotosensitif ilaçlar lar ile. Sebebi belli olmayan ağrı. Epilepsi. Kardiyak pace-maker. Tiroid bezi ve göz g üzerine. Akut enflamatuar romatizmal hastalıklar. Enfekte bölgeler ve variköz venler üzerine. Fetüs, gonadlar ve malign tümörler üzerine

60 MEKANOTERAPİ Mekanik fizik tedavi vasıtalar taları ile yapılan tedavidir

61 MEKANOTERAPİ VASITALARI Egzersiz Masaj Spinal traksiyon Pnömatik Kompresyon Manipülasyon

62 MASAJ El veya cihazla vücuda v ritmik hareketlerle basınç uygulanmasıdır.(yo r.(yoğurma-yunanca) Basınç reseptörlerine rlerine etkin Damarlarda (lenf, arter, venöz) ) dolaşı şımı değiştirir.

63 Presyon MASAJ TİPLERT PLERİ Perküsyon (vurma) Vibrasyon Diğer: er:bağ dokusu-. Buz masajı

64 MASAJIN ETKİLER LERİ. Mekanik etkiler:damar Damar-Deri-Bağ dokusu yapışı ışıklığını giderme-kaslar Kasları uyarma. Refleks etkiler: Sinirsel aktivasyon Kalp hızı artışı Genel relaksasyon ve sedasyon

65 MASAJDA DİKKAT D EDİLECEK 1- Kişiye iye ait 2- Uygulayana ait 3- Çevreye ait PRENSİPLER PLER

66 MASAJIN ENDİKASYONLARI. Ağrılı durumlar. Yumuşak doku yaralanmaları. Kas spazmları ve atrofileri. Eklem sıvı artışı ve ödemler. Yumuşak doku yapışı ışıklıkları ve sertlikleri. Fibromiyalji sendromu ve MAS. Vasküler bozukluklar. Genel relaksasyon. Psikolojik destek

67 MASAJIN KONTRENDİKASYONLARI KASYONLARI. Yumuşak doku infeksiyonları. Over Tm leri. Kanama bozuklukları. Gebelik. Deri greftleri. Tromboflebit. Yanıklar. Kırıklar. İlk saat içindeinde spor yaralanmaları. Açık A k yaralar

68 SPİNAL TRAKSİYON Servikal-lomber lomber vertebral eklemleri açma ve yumuşak dokuları germek içinin uygulanan bir çekme yöntemidir. *Manuel *Mekanik *Elektrik-Elektronik Elektronik

69 TRAKSİYON ETKİLER LERİ. Ağrının azalması. Spazmın çözülmesi. Eklem aralığı ığının artması. Foramenlerin genişlemesi. Yumuşak dokuların gerilmesi. Postürün düzelmesi. Yapışı ışıklıkların gideril ilmesi. Sinir basılar larının azalması. Lokal dolaşı şımın düzenlenmesi

70 TRAKSİYON TİPLERT PLERİ 1. Süreye S göre: g a) Sürekli( rekli(continue): Az ağıa ğırlık, birkaç saat b) Statik(sabit): Fazla ağıa ğırlık, dk c) İntermittant(aralıklı): ):Birkaç saniye veya dakika çekim, sonra gevşeme,20 eme,20-30 dk,, yüksek y ağıa ğırlık, aralıkl klı

71 TRAKSİYON TİPLERT PLERİ 2. Kuvvete göreg a) Ototraksiyon (hastanın n el ve bacaklarıyla kendi kendini çekmesi) b) Yer çekimi (L3 altı ağırlığın n %50 si) c) Manuel (birkaç sn lik pasif çekme) d) Mekanik (ağı ğırlık-makara ile) e) Elektrik-Elektronik Elektronik (ayarlı- programlı

72 TRAKSİYON ENDİKASYONLARI. Sinir kökü sendromları ( disk hernisi ). Dejeneratif eklem hastalığı (spondiloz). Eklem hipomobilitesi. Kas spazmları. Yumuşak doku romatizmaları. LDH de postop rekurran ağrı

73 TRAKSİYONDA PRENSİPLER PLER Hasta pozisyonu (yatarak, oturarak) Yöntem çeşidi (elle, ağıa ğırlıkla, motorlu aygıtla) Kuvvet miktarı (boyunda en az 11.5 kg, belde kg) Süre (boyunda kg. 24 saat, 3-43 hafta,belde dk.)

74 TRAKSİYON KONTRENDİKASYONLARI KASYONLARI. Spinal enfeksiyonlar. Osteoporoz, osteomalasi. Kardiovasküler hast (aort anevrizması, ateroskleroz,, HT). Restriktif-obstr obstrüktif akciğer hast. Mide barsak hast. (peptik ülser,hiatal, ve inguinal herni ). Gebelik. Belirgin anksiete. Tümörler, T spinal kord basısı, RA te boyun tutulumu *Boynun yumuşak doku yaralanmalarında nda

75 PÖNOMATİK K KOMPRESYON Vasküler hastalıklarda devamlı ve/veya aralıkl klı hava basınc ncı ile yapılan uygulamadır

76 UYGULAMA ŞEKİLLERİ Arteryel hast.da mm Hg basınç Venöz hast.da mm Hg basınç Günde 1-2 saat uygulanır Lenf drenajı içindeinde faydalıdır Kol ve bacaklara uygulanır

77 ENDİKASYONLAR 1. Travmatik ödem 2. Venöz yetersizlik 3. Lenfödem 4. Selülitler litler 5. Arteryel yetersizlik

78 KONTRENDİKASYONLARI KASYONLARI 1. İnfeksiyonlar 2. Tromboflebit 3. Lenf tıkanıklığı

79 Manipülasyon Elle yapılan, ağrısız a z maksimal eklem hareketini sağlayan pasif bir uygulamadır. Germe işlemii

80 Manipülasyon Tipleri 1.Yeri( Genel-özel spinal) 2. Yönü Y (Direkt/İndirekt ) 3. Bası (temaslı,, temassız 4.Eklem- kas hareketi

81 Manipülasyon Etkileri Mekanik Nörofizyolojik: - Ağrı azalması - Propriosepsiyon kontrolü - Tonus azalması - Kraniosakral sıvı düzenlenmesi Psikolojik

82 MANİPÜLASYONDA PRENSİPLER PLER Hasta tamamen gevşemi emiş olmalıdır. Zorlayıcı olmamalı Normal eklem hareketi üzerinde hareket gerektirir. Bir yada birkaç defa yapılabilir. Otonomik yan etkiler olabilir.(6-72 saat sürer.) Hastaya uygun pozisyon verilmelidir.

83 Manipülasyon Endikasyonları Spinal ağrılar - Disk hernileri - Faset sendromları - Spondiloz - Yumuşak doku rom - İnterkostal nevralji Omuz ağrılara ları

84 Manipülasyon Kontrendikasyonları Tümörler Spinal deformiteler İnfeksiyonlar VBY sendromu Kauda ekina sendromu Seronegatif Miyelopati spondilartritler Çok seviyeli herniler Osteoporoz Kırıklar Gebelik RA Diğer

85 HİDROTERAPİ Su ile yapılan tedavidir

86 SUYUN GENEL ETKİLER LERİ Kaldırma kuvveti Hidrostatik basınc ncı Sıcaklığı Hareketi İçindeki mineralleri

87 HİDROTERAPİ UYGULAMALARI Genel su banyoları Hidroterapi havuzları Hubbard tank banyoları Benuar banyoları Lokal su banyoları Girdap banyosu Kontrast banyo Oturma banyoları Duşlar Islak kompresler

88 SU İÇİ TEDAVİ EGZERSİZLER ZLERİ Su içinde i inde yapılan hareketler suyun kaldırma gücü ile kasların n ekonomik şekilde çalışmasını Eklemlerin daha rahat hareket etmesini Yardıml mlı,, dirençli ve destekli egzersizler Ortopedik,nörolojik rolojik ve romatizmal hastalıklar kların rehabilitasyonunda kullanılabilir. labilir.

89 Kaplıca tedavisi Kaplıca tedavisi doğal su enerji kaynaklarının n kür k şeklinde uygulandığı bir tedavi şeklidir. Kaplıca suları kaynağı ğın n bulunduğu u yöreye y özgü su, toprak, iklim ve tabiat koşullar ullarına göre değişik ik özellikler gösteriri. g Suyun sıcakls caklığına göre g 20 C üstünde termal sular olarak adlandırılır. r.

90 Kaplıca suyu sıcakls caklıklarına göreg C hipotermal C izotermal C hipertermal

91 Kaplıca tedavi şekilleri Tabii maden suyu (balneoterapi( balneoterapi) Çamur tedavisi (peloidoterapi( peloidoterapi) İklim tedavisi (klimaterapi( klimaterapi) Mağara ara tedavisi (speoterapi( speoterapi) Güneş ve kum tedavisi (talasoterapi( talasoterapi)

92 Kaplıca su tedavisi etkileri Stres - uyum Kaplıca suyu çevresi tabiat ve iklim koşullar ullarının n psikolojik etkisi Kaplıca suyunun spesifik etkileri Suyun sıcakls caklığı,, ağrıa kesme ve kas gevşetme, etme, yumuşak dokuları uzatma Hidrostatik basınç: : yumuşak dokulara masaj, basınç ve uyarı

93 Kaplıca su tedavisi etkileri-2 Suyun kaldırma kuvveti vücudu v yer çekimi etkisinden kurtarma, egzersizleri rahat yapma imkanı Biokimyasal etki ; kimyasal iyonların n deriden penetrasyon,, solunumdan inhalasyon,, içme i kürlerinin mide mulkazasından vücuda girmesi Kükürtlü suların n adrenal korteksi uyarması Suyun sıcakls caklığının hipotalamus ısı kontrol merkezlerinin uyarılmas lması

94 Kaplıca su tedavisi şekilleri Ekstarnal uygulamalar: banyo kürleri k dakika /günde 1 defa sabah aça karına ve toplam 21 seans Hastaya ayrıca tedavi egzersizi, fizik tedavi, masaj ve spor faaliyetleri yaptırılır. r. İnternal uygulamalar: 1. İçmeler 2. Solunum inhalasyonu

95 Kaplıca su tedavisi endikasyonları 1. Sinir sistemi hastalıklar kları: psikonevrozlar,, nevralji, periferik sinir felçleri, leri, kas hastalıklar kları, nevrit, poliomyelit ve sekel hemipleji 2. Üst ve alt solunum yolu hastalıklar kları: allerjik rinitler, sinüsit sit,, farenjit, larengit,, bronşit

96 Kaplıca su tedavisi endikasyonları-2 3.Dolaşı şım m sistemi hastalıklar kları, CO2 li sular kullanılır. Kronik koronel yetersizlik, labil hipertansiyon, Burger hastalığı ığı, Raynoud hastalığı ığı,, RSD 4.Hareket sistemi hastalıklar kları; romatizmal ve ortopedik nedenlere bağlı sırasıyla: AS, OA, Kronik RA, yumuşak doku romatizmaları

97 Kaplıca su tedavisi endikasyonları-3 5. Gastrointestinal sistem hastalıklar kları; ; diş eti hastalıklar kları,, gastrit, ülser, dispepsi, bilier diskinezi ve fonksiyonel kabızl zlıklarda 6. Ürogenital sistem; idraryolu taşlar ları, kumları,kronik glomerulonefrit,, sistit, adnekstit, fonksiyone kısırlık 7. Deri hastalıklar kları ; seboraid dermatit, ekzema, ürtiker, nörodermit, psöriasis riasis,, liken planus

98 Kaplıca su tedavisi kontrendikasyonları 1. Mutlak KE: Tüm T m akut iltihabi, ateşli hastalıklar, tbc,, kanser, dekompanse organ yetersizliği i olanlar, kanama ve tıkanmalart 2. Nisbi KE: Myokard enfaktüsü,, varis, regüle olmamış diabet,, gebelik, erken dönemdeki menapoz, çocuk ve ileri yaş.

99 AKUPUNKTUR İğne batırma işlemi(kulak i akupunkturu) Akupressör basınç uygulanması Bozulmuş dengeyi sağlama Akupunktur noktaları- motor nokta-tetik tetik nokta aynı Analjezik etkili İğne, lazer, bası şeklinde

100 BİOFEEDBACK Vucuttaki normal veya anormal, irademiz dışında gelişen en ve hissedilmeyen olayların elektronik cihazlar vasıtas tasıyla ses ve ışıkla uyarılarak kontrol edilmesidir. Bir alet yardımıyla yla kas aktivitesini görsel g ve işitsel itsel hale getirilmesidir.

101 BİOFEEDBACK - Sinir sisteminin motor, somatik ve otonom kısımlarının n istemli kontrolüdür. r. - Farklı tipleri vardır.( r.(pozisyonel,, basınç, termal, kan basınc ncı,, solunum, EMG) - Nörolojik, romatizmal, üriner, vasküler ler, respiratuar, muskuler, intestinal,, psikolojik hast.)

102 SONUÇLAR!!! Fizik vasıtalar sıcak,soğuk,elektrik, uk,elektrik,ışık,mekanik Fizyolojik etkileri genel-lokallokal Uygulama teknikleri Endikasyonları Kontrendikasyonları

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 70.YIL İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ Uzmanlık Tezi Dr. F. Banu

Detaylı

TEDAVİ YÖNTEMLERİ KBEN SAĞLIK MERKEZİ

TEDAVİ YÖNTEMLERİ KBEN SAĞLIK MERKEZİ DR. Ali AKBEN Nörolojik Hastalıklarda TEDAVİ YÖNTEMLERİ KBEN SAĞLIK MERKEZİ DR. ALİ AKBEN 1 957 yılında Kahramanmaraş ta doğan Ali Akben; ilk, orta ve lise tahsilini burada tamamladı. İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım Prof.Dr. Turgut İPEK Travma Epidomiyolojisi Tüm yaş grublarında 4.sıklıkta ölüme neden olur. 34 yaş altında diğer hastalıkların tümünden daha fazla ölüme neden olur.

Detaylı

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ 1/191 1 DİĞER İŞLEMLER 2 S100000 Tek Hekim Sağlık Raporu 50 75 3 S100010 Sağlık Kurulu Raporu 200 300 Şehitlere ve gazilere ait silahlar için 4 S100020 Silah Ruhsatı için

Detaylı

REFLEKS SEMPATİK DİSTROFİ SENDROMU(RSDS) (Omuz-El Sendromu, Sudeck

REFLEKS SEMPATİK DİSTROFİ SENDROMU(RSDS) (Omuz-El Sendromu, Sudeck REFLEKS SEMPATİK DİSTROFİ SENDROMU(RSDS) (Omuz-El Sendromu, Sudeck Atrofisi, Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu) Yrd.Doç.Dr. MEHTAP BOZKURT Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Detaylı

Hastanın Genel Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi

Hastanın Genel Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi Hastanın Genel Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi AMAÇ Bireyin sağlık durumunun değerlendirilmesi, gerçek ve olası sağlık bakım gereksinimlerinin ve problemlerinin tanımlanması ve tanımlanan gereksinimlerin

Detaylı

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ Dr Vuslat Yürüt Çaloğlu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı vuslatyurut@yahoo.com Kanser tedavisinde

Detaylı

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Gökay ÜSTDAL Danışman Öğretim

Detaylı

YÜZ FELCİ / FASIAL FELÇ

YÜZ FELCİ / FASIAL FELÇ YÜZ FELCİ / FASIAL FELÇ Bantlama, batı ve doğu tedavileri beraber kullanıldığında, tamamlayıcı tedavi olarak çok etkilidir. Sadece, bantı orijinal pozisyon yönünde kasa uygulayın. Hiç zor değil, çünkü

Detaylı

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU)

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) Türk Nöroloji Derneği 2011 BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) MİGREN BAŞAĞRISI

Detaylı

FARKLI ORTAMLARDA EGZERSİZ ISI DENGESİ VE EGZERSİZ

FARKLI ORTAMLARDA EGZERSİZ ISI DENGESİ VE EGZERSİZ FARKLI ORTAMLARDA EGZERSİZ ISI DENGESİ VE EGZERSİZ ISI DENGESİ İç sıcaklık sabittir (37 o C) Deri ve ekstremitelerde değişkendir Normal vücut ısısı 36-38 o C Rektal 37 o C (çekirdek ısı, en az değişir)

Detaylı

İş sağlığı güvenliği. Doç Dr. Günay SAKA

İş sağlığı güvenliği. Doç Dr. Günay SAKA İş sağlığı güvenliği Doç Dr. Günay SAKA İş sağlığı ve güvenliği Tanımı: İş güvenliği, işyerlerindeki çalışma koşullarının sağlık ve güvenlik içinde olmasını temin eden ve sonucunda iş kazaları ile meslek

Detaylı

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ GÖZ SİNYAL İZLEYİCİLERDE KURULUM 523EO0294 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLKYARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI H. Fazıl İNAN* Zülfinaz KURT** İlknur KUBİLAY***

Detaylı

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ümmü YILDIZ FINDIK AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. TEMEL ĠLKYARDIM UYGULAMALARI EĞĠTĠM KĠTABI

T.C. TEMEL ĠLKYARDIM UYGULAMALARI EĞĠTĠM KĠTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠSTANBUL ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACĠL VE AFETLERDE SAĞLIK HĠZMETLERĠ ġubesġ TEMEL ĠLKYARDIM UYGULAMALARI EĞĠTĠM KĠTABI ĠSTANBUL 2011 ÖNSÖZ Yaşadığımız sürece çeşitli nedenlerle yaralanmalar

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Sayfa: 1 BÖLÜM I... 4 GİRİŞ... 4 Kaynak nedir... 4 BÖLÜM II... 4 KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ... 5 1. GAZ KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM... 5 2. ELEKTRİK KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM İŞLERİ...

Detaylı

YAġLI BĠREYLERDE FĠZYOLOJĠK DEĞĠġĠKLĠKLER VE HEMġĠRELĠK TANILAMASI. Seda PEHLİVAN 1, Ayfer KARADAKOVAN 2

YAġLI BĠREYLERDE FĠZYOLOJĠK DEĞĠġĠKLĠKLER VE HEMġĠRELĠK TANILAMASI. Seda PEHLİVAN 1, Ayfer KARADAKOVAN 2 YAġLI BĠREYLERDE FĠZYOLOJĠK DEĞĠġĠKLĠKLER VE HEMġĠRELĠK TANILAMASI Seda PEHLİVAN 1, Ayfer KARADAKOVAN 2 ÖZET Yaşlanma hücresel seviyeden organ seviyesine kadar sonuçları bir bütün içerisinde değerlendirilen

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ TUR-P CERRAHİSİNDE İRRİGASYON SOLÜSYONU MİKTARI VE OPERASYON SÜRESİ İLE İLİŞKİLİ

Detaylı

Omurilik zedelenmeleri hareket ve hissetme gibi vücut fonksiyonlarının kaybını doğuran omurga yaralanmalarına verilen addır.

Omurilik zedelenmeleri hareket ve hissetme gibi vücut fonksiyonlarının kaybını doğuran omurga yaralanmalarına verilen addır. Omurilik zedelenmeleri hareket ve hissetme gibi vücut fonksiyonlarının kaybını doğuran omurga yaralanmalarına verilen addır. Sebepler: travma, Motorlu taşıt kazaları %44 Şiddet %24 Düşmeler %22 Spor =

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ 1 Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası, Türk Geriatri Derneği ve Pratisyen Hekimlik Derneği ne aittir, kurumların izni olmaksızın depolanamaz, kopyalanamaz

Detaylı

YÜZ TELANJEKTAZĠLERĠNDE ND:YAG VE KTP LAZER TEDAVĠLERĠNĠN ETKĠNLĠĞĠ

YÜZ TELANJEKTAZĠLERĠNDE ND:YAG VE KTP LAZER TEDAVĠLERĠNĠN ETKĠNLĠĞĠ T.C S.B. OKMEYDANI EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ DERĠ VE ZÜHREVĠ HASTALIKLAR KLĠNĠĞĠ KLĠNĠK ġef VEKĠLĠ: Doç. Dr. Mehmet Salih GÜREL YÜZ TELANJEKTAZĠLERĠNDE ND:YAG VE KTP LAZER TEDAVĠLERĠNĠN ETKĠNLĠĞĠ Dr.

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. TOMRİS ŞENGÖR YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ

Detaylı

SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE İLAÇLARI 3

SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE İLAÇLARI 3 SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE İLAÇLARI 3 3. Parkinson Tedavisinde Kullanılan İlaçlar: Parkinson hastalığının tedavisinde, esas itibariyle ya dopamini artıran ilaçlar (örneğin Levodopa) veya SSS ye girebilen

Detaylı