Prof Dr HALİL L KOYUNCU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof Dr HALİL L KOYUNCU"

Transkript

1 FİZİK TEDAVİ YÖNTEMLERİ Prof Dr HALİL L KOYUNCU

2 FİZİK K TEDAVİ Fizik vasıtalarla yapılan tedavidir.

3 FİZİKSEL TIP Fizik vasıtalar taların n tanı ve tedavide kullanılmas lmasıdır. Rehabilitasyon yöntemlerinden y biridir.

4 Fizik Tedavi yöntemleri: y 1- Pasif Tedavi 2- Aktif Tedavi (egzersiz)

5 Fizik Tedavi Yöntemleri Y 1 1. Isı tedavisi Lokal ve genel sıcak s (Termoterapi) Lokal soğuk (Kriyoterapi( Kriyoterapi)

6 Fizik Tedavi Yöntemleri Y 2 2. Elektrik akımlar mlarıyla tedavi (Alçak ve orta frekanslı akımlar)

7 Fizik Tedavi Yöntemleri Y 3 3. IşıI şık k dalgalarıyla tedavi (Fototerapi, ışınlar)

8 Fizik Tedavi Yöntemleri Y 4 4. Mekanik vasıtalarla tedavi Egzersiz Masaj Traksiyon Pnömatik kompresyon Manipülasyon

9 Fizik Tedavi Yöntemleri Y 5 5. Hidroterapi ve balneoterapi (Normal su ve kaplıca suyu tedavisi)

10 Fizik Tedavi Yöntemleri Y 6 6.Diğer Tedaviler Akupunktur Biofeedback

11 Fizik Tedavi YöntemleriY Doğal olanlar (Güne neş, kaplıca, torpido balığı ığı) Yapay olanlar (IR, Ultraviyole,, radar, ultrason)

12 Fizik Tedavi Yöntemleri Y Cilt (genellikle) Diğer yollarla (solunum, vajinal, rektal, gastrointestinal yollarla) Uygulama Yeri

13 FT Uygulama Alanları Nörolojik hastalıklar kların n sekelleri Romatizmal hastalıklar kların n sekelleri Ortopedik ve travmatolojik hastalıklar kların sekelleri Diğerleri (yanık k,akciğer,ağrı )

14 Sıcağın n Vücutta V Yayılmas lması- Dokulara Aktarımı 1. Radyasyon (ışı( ışınlama) Infraruj(1 cm -Yayılma şeklinde- Sabit uygulama

15 2. Kondüksiyon (iletim- temasla) Hot pack(sabit uygulama)

16 3. Konveksiyon (Dolanımla) Fluidoterapi,, sauna, çalkantılı banyo Hareketli uygulama

17 4. Konversiyon (Dönüşümle) Foton, elektrik veya mekanik kaynaktan enerji deriden emilerek ısı enerjisine dönüşürd Radar, US, KDD

18 Termoterapiyi Etkileyen Faktörler 1. Isı kaynağı ile ilgili faktörler 2. Çevresel Faktörler 3. Kişisel isel Faktörler

19 TERMOTERAPİNİN FİZYOLOJİK K ETKİLER LERİ 1- Direkt yolla ( Lokal etkiler) 2- Refleks yolla ( Nöroendokrin sistem) (genel etkiler)

20 SICAĞIN IN GENEL ETKİLER LERİ Metabolik değişimler imler Vasküler değişimler imler Nöromusküler değişimler imler Konnektif doku etkileri

21 Sıcağın n Lokal Etkileri Vazodilatasyon Metabolizma hızlanması Bağ dokusu esnekliği ve viskozite artması (kas, tendon,, kapsül, ligaman) Kas spazmı çözülmesi Ağrı azalması

22 TERMOTERAPİ YÖNTEMLERİ 1.Yüzeyel sıcaklık k verenler.sıcak paketler-hot pack.sıcak su torbası.sıcak kompresler.sıcak sıvı ve katı maddeler.parafin. IR

23 TERMOTERAPİ YÖNTEMLERİ-2 2.Derin sıcaklık k verenler.ultrason.radar.kısa dalga diatermi

24 Kısa dalga diatermi *Disk elektrodlarla ve kablo ile uygulanır.. *Tüm m dokularda geçer er *5-30 dk.. Uygulanır..

25 Ultrason *5-10 cm derine iner. *0.5-3 W/cm 2 ile 5-15 dk * Sabit ve hareketli uygulama

26 Termoterapi Endikasyonları 1. Kontraktür- sertlikler 2. AğrılıA durumlar 3.Kas spazmı 4. Kronik inflamasyon 5. Periferik dolaşı şım m boz. 6. Diğer organ hastalıklar kları

27 Termoterapi Kontrendikasyonları-1 1. Akut inflamatuar durumlar (RA) 2. Kalp ve solunum yetmezliği 3. Periferik dolaşı şım m bozukluğu 4.Kanamalı bölgeler 5.Malignite durumlarında 6.MS, Lupus ve adrenal yetersizlikte 7. KüçüK üçük çocuklar ve yaşlılar lar

28 Termoterapi Kontrendikasyonları-2 8.Mental ve psikolojik hastalar 9. Gebelerde ilk 3 ayda 10.Açık k yaralar 11. Metal implantlarda (Radar ve KDD) 12. İçi i sıvıs dokulara derin ısı verilmemeli(us) 13. Bakırl rlı rahimiçi araç kullananlar (KDD) 14. Duyarlılığı ığı olanlar

29 KRİYOTERAP YOTERAPİ (LOKAL SOĞUK UYGULAMASI) Organizmaya tedavi amacıyla lokal soğuk uygulanmasıdır C nin altı soğuk tedavisidir.

30 Kriyoterapide Isı İletimi Kondüksiyon (temel) Evaporasyon (buharlaşma) Konveksiyon (dolanım): sıvı/havas

31 Kriyoterapi ve Lokal Fizyolojik Etkileri 1- Dolaşı şıma etkileri(inflamasyonu önleme-vazokonstrüksiyon) 2- Sinir ve kasa etkileri(spazm-spastisite azalması,, Sinir ileti hızıh yavaşlamas laması) 3- Eklem ve bağ dokusu etkileri(doku esnekliği i azalması,sertlik ve viskosite artması,tendon tendon uzunluğu u azalması). 4- Diğer etkileri(ağrı azalması (inflamasyonun azalması,, spazm çözülmesi, sinir ileti bloku,, kapı kontrolü ve endorfin salınmas nması)

32 Kriyoterapi Endikasyonları Kas spazmları Nörolojik hastalıklardaki spastisite durumları Kas iskelet sistemi akut travmatik durumları Akut romatizmal hast (OA, RAİ AS) MAS ve diğer yumuşak doku romatizmaları Termal yanıklar

33 Kriyoterapi Kontrendikasyonları Soğuk intoleransı olanlarda Soğuğa a duyarlılık durumlarında (vask( vaskülit, Lupus) Yüzeyel sinirlere (ulnar( ulnar, peroneal) Tıkayıcı arter hastalıklar kları ve kan hastalıklar kları Duyu bozuklukları Yaşlı, çocuk ve kaşekside Kalp hastalıklar kları

34 Kriyoterapi Yöntemleri ve Türleri Soğuk paketler (anestezi hissedilene kadar) Vapokoolan spreyler (kontirritasyonlu( kontirritasyonlu) Soğuk su Buz masajı Daldırma yöntemiy Soğuk kompresler

35 Kriyoterapide Etkili Faktörler1 1. Isı kaynağı ile ilgili 2. Kişisel isel faktörler 3-Çevre ile ilgili faktörler

36 ELEKTROTERAPİ Alçak ve orta frekanslı elektrik akımlar mları ile yapılan tedavi şeklidir

37 ELEKTRİK K AKIMLARI 1. Galvani Akımı ( Doğru akım ) 2. Alçak frekanslı akımlar 3. Orta frekanslı akımlar 4. Yüksek frekanslı akımlar

38 Galvanik Akım Jeneratör, r, pil, batarya ve aküdeki akım Yön n ve şiddeti değişmez Elektroliz, elektroforez, elektroosmoz ve iyontoforez etkili dk süreli Kas sinir uyarımı

39 ALÇAK AK FREKANSLI AKIMLAR.. Uyarı-impuls akımlar mlarıdır. r.. <1000 Hz. Tedavide Hz kullanılır..

40 1. Faradik Akım 2. Kesikli Galvani 3. Progresif Akımlar *Sinuzoidal Akımlar *Diadinamik Akımlar *TENS (Transcutaneous( Electrical Nerve Stimulation)

41 ORTA FREKANSLI AKIMLAR KHz arası akımlar Uyarı zayıft ftır İnterferans Akımlar mları Vakumla uygulanır

42 YÜKSEK FREKANSLI AKIMLAR Frekans > 1 MHz Kısa dalga, Mikrodalga ve Uzun dalga diatermilerdir. Isı verirler

43 Elektroterapi Etkileri Analjezik (ağrı azalması) Eksitasyon (kas kuvvetlenmesi ve eğitimi) e Sinirsel Kassal Trofik etki ve atrofi önlenmesi Sempatik inhibisyon Kas spazmını çözmek Molekül, l, ilaç ve iyonların n ciltten penetrasyonu Tümoral oluşumlar umların n elektrolizle ortadan kaldırılmas lması

44 ELEKTROTERAPİ ENDİKASYONLARI. Romatizmal ağrılı durumlar (Artrit, artroz,, FMS, MAS). Nöropati ve miyopatiler ( Nevralji, motor nöron n hast). Dolaşı şım bozukluklarında ( Raynaud, Sudeck venöz, lenfatik drenaj). Eklem ve eklem çevresi travmalarında. Postop. durumlar. İmmobilizasyona bağlı kontraktürlerde rlerde ve sertliklerde. İnaktiviteye bağlı kas atrofileri ve atonilerde Kas spazmı ve spastisitede

45 ELEKTROTERAPİ KONTRENDİKASYONLARI KASYONLARI. Kalp pili olanlar. Uygulanan yerin duyarlılık kaybında. Kooperasyon bozukluğu olanlarda. Tm. Tbc. Ateşli durumlar. Kanamalar. Gebelik. Tromboflebit ve derin ven trombozlarında. Epilepsi. Metalik implantlar

46 FOTOTERAPİ ( IŞIN IN TEDAVİSİ ) Elektromagnetik spektrumdaki çeşitli ışınlar nların tedavi amacıyla kullanılmas lmasıdır.

47 ELEKTROMAGNETİK SPEKTRUM Dalga boylarına göre;. Kozmik ışınlar A. Ultraviole ışınlar nları A. Görünen ışık A. İnfraruj A. Uzun dalga diatermi 10 m-75 m m

48 IŞIN IN TEDAVİSİ. Güneş tedavisi. Ultraviole. Lazer

49 GÜNEŞ TEDAVİSİ. Görünen ışık (Aydınlat nlatır). İnfraruj ışınlar nları ( %40 yüzeyel ısı verir ). Ultraviole ışınlar nları (%8)

50 ULTRAVİOLE IŞINLARI I INLARI (UV) Radyasyon şeklinde yayılır. Floresans oluşturur. A, B, C tipleri vardır (Uzun, orta, kısa k dalga boylu). Karbon, Civa, Ksenon gibi cisimler ve güneşten elde edilir.. Dermise kadar penetre olur.

51 UV ETKİLER LERİ. Direkt ( deri ile ilgili fotokimyasal yolla). Pigment artışı. Epitelizasyon artışı. Deri renk artışı (bronzlaşma, eritem,, yanık). Bakterisidal etki. Vit D sentezi. İndirekt nörohumoral etki ( nörolojik yolla ) (Fotoreseptörlerle-enerji enerji transdüksiyon ksiyon)

52 UV ENDİKASYONLARI. Fiziksel Tıp ve Reh.. Bası yaraları - Açık yaralar. Protez öncesi ampute alana. Osteoporoz.osteomalazi osteomalazi,raşitizm. Dermatoloji ( PUVA şeklinde ). Pediatri. Ameliyathane sterilazyonu (Bakterisid)

53 UV KONTRENDİKASYONLARI KASYONLARI. Aşırı duyarlılık. Aşırı eritemli durumlar. Çeşitli infekte cilt hastalıklar kları. Kalp, böbrekbrek ve KC hastalıklar kları. Haricen sürülen veya sistemik ilaçlar lar. SLE. Albinizm *Fotoallerji, fototoksisite,, yanık, deri yaşlanmas lanması,, kanser artışı istenmeyen etkiler.

54 LAZER (LASER) ( Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) Yoğunla unlaştırılmış ışık Foton enerjisi verir Yapay ışıkt ktır Epidermiste %99 emilir. Düşük güçlü ( Tıpta ) ( Yumuşak ak): 1 mvolt ( soğuk ) Görünen ışık -IR dalga boyund

55 LAZER İN N FİZİK F ÖZELLİKLERİ 1.Monokromatik (tek renk, tek dalga boylu) 2.Kohorens Kohorens(uyumluluk, dağı ğılmazlık, dalgalar aynı anda, aynı fazda ve paraleldir) 3.Küçü üçük diverjans (hızl zlı ve uzak mesafelere tek çizgi olarak gider) 4.Yoğun enerji taşı şır

56 Lazer Etkileri Termal Nontermal - Ağrı giderici - Biostimülan - Yara iyileştirici -Spazm çözülmesi ( arterioller ) - Mikrosirkülasyonun düzenlenmesi - Metabolizmayı hızlandırması

57 Lazer Uygulama Şekilleri ( Sürekli S ve Kesikli) 1-Bölgesel ışınlanma 2- Nokta stimulasyonu şeklinde

58 LAZER ENDİKASYONLARI 1. Lokomotor sistem hastalıklar kları (OA, RA, YDR, Kırık) 2.Diğer (Diş, göz g z, KBB,sinir,deri )

59 LAZER KONTRENDİKASYONLARI KASYONLARI. Gebelik. Çocukluk dönemi. Fotosensitif ilaçlar lar ile. Sebebi belli olmayan ağrı. Epilepsi. Kardiyak pace-maker. Tiroid bezi ve göz g üzerine. Akut enflamatuar romatizmal hastalıklar. Enfekte bölgeler ve variköz venler üzerine. Fetüs, gonadlar ve malign tümörler üzerine

60 MEKANOTERAPİ Mekanik fizik tedavi vasıtalar taları ile yapılan tedavidir

61 MEKANOTERAPİ VASITALARI Egzersiz Masaj Spinal traksiyon Pnömatik Kompresyon Manipülasyon

62 MASAJ El veya cihazla vücuda v ritmik hareketlerle basınç uygulanmasıdır.(yo r.(yoğurma-yunanca) Basınç reseptörlerine rlerine etkin Damarlarda (lenf, arter, venöz) ) dolaşı şımı değiştirir.

63 Presyon MASAJ TİPLERT PLERİ Perküsyon (vurma) Vibrasyon Diğer: er:bağ dokusu-. Buz masajı

64 MASAJIN ETKİLER LERİ. Mekanik etkiler:damar Damar-Deri-Bağ dokusu yapışı ışıklığını giderme-kaslar Kasları uyarma. Refleks etkiler: Sinirsel aktivasyon Kalp hızı artışı Genel relaksasyon ve sedasyon

65 MASAJDA DİKKAT D EDİLECEK 1- Kişiye iye ait 2- Uygulayana ait 3- Çevreye ait PRENSİPLER PLER

66 MASAJIN ENDİKASYONLARI. Ağrılı durumlar. Yumuşak doku yaralanmaları. Kas spazmları ve atrofileri. Eklem sıvı artışı ve ödemler. Yumuşak doku yapışı ışıklıkları ve sertlikleri. Fibromiyalji sendromu ve MAS. Vasküler bozukluklar. Genel relaksasyon. Psikolojik destek

67 MASAJIN KONTRENDİKASYONLARI KASYONLARI. Yumuşak doku infeksiyonları. Over Tm leri. Kanama bozuklukları. Gebelik. Deri greftleri. Tromboflebit. Yanıklar. Kırıklar. İlk saat içindeinde spor yaralanmaları. Açık A k yaralar

68 SPİNAL TRAKSİYON Servikal-lomber lomber vertebral eklemleri açma ve yumuşak dokuları germek içinin uygulanan bir çekme yöntemidir. *Manuel *Mekanik *Elektrik-Elektronik Elektronik

69 TRAKSİYON ETKİLER LERİ. Ağrının azalması. Spazmın çözülmesi. Eklem aralığı ığının artması. Foramenlerin genişlemesi. Yumuşak dokuların gerilmesi. Postürün düzelmesi. Yapışı ışıklıkların gideril ilmesi. Sinir basılar larının azalması. Lokal dolaşı şımın düzenlenmesi

70 TRAKSİYON TİPLERT PLERİ 1. Süreye S göre: g a) Sürekli( rekli(continue): Az ağıa ğırlık, birkaç saat b) Statik(sabit): Fazla ağıa ğırlık, dk c) İntermittant(aralıklı): ):Birkaç saniye veya dakika çekim, sonra gevşeme,20 eme,20-30 dk,, yüksek y ağıa ğırlık, aralıkl klı

71 TRAKSİYON TİPLERT PLERİ 2. Kuvvete göreg a) Ototraksiyon (hastanın n el ve bacaklarıyla kendi kendini çekmesi) b) Yer çekimi (L3 altı ağırlığın n %50 si) c) Manuel (birkaç sn lik pasif çekme) d) Mekanik (ağı ğırlık-makara ile) e) Elektrik-Elektronik Elektronik (ayarlı- programlı

72 TRAKSİYON ENDİKASYONLARI. Sinir kökü sendromları ( disk hernisi ). Dejeneratif eklem hastalığı (spondiloz). Eklem hipomobilitesi. Kas spazmları. Yumuşak doku romatizmaları. LDH de postop rekurran ağrı

73 TRAKSİYONDA PRENSİPLER PLER Hasta pozisyonu (yatarak, oturarak) Yöntem çeşidi (elle, ağıa ğırlıkla, motorlu aygıtla) Kuvvet miktarı (boyunda en az 11.5 kg, belde kg) Süre (boyunda kg. 24 saat, 3-43 hafta,belde dk.)

74 TRAKSİYON KONTRENDİKASYONLARI KASYONLARI. Spinal enfeksiyonlar. Osteoporoz, osteomalasi. Kardiovasküler hast (aort anevrizması, ateroskleroz,, HT). Restriktif-obstr obstrüktif akciğer hast. Mide barsak hast. (peptik ülser,hiatal, ve inguinal herni ). Gebelik. Belirgin anksiete. Tümörler, T spinal kord basısı, RA te boyun tutulumu *Boynun yumuşak doku yaralanmalarında nda

75 PÖNOMATİK K KOMPRESYON Vasküler hastalıklarda devamlı ve/veya aralıkl klı hava basınc ncı ile yapılan uygulamadır

76 UYGULAMA ŞEKİLLERİ Arteryel hast.da mm Hg basınç Venöz hast.da mm Hg basınç Günde 1-2 saat uygulanır Lenf drenajı içindeinde faydalıdır Kol ve bacaklara uygulanır

77 ENDİKASYONLAR 1. Travmatik ödem 2. Venöz yetersizlik 3. Lenfödem 4. Selülitler litler 5. Arteryel yetersizlik

78 KONTRENDİKASYONLARI KASYONLARI 1. İnfeksiyonlar 2. Tromboflebit 3. Lenf tıkanıklığı

79 Manipülasyon Elle yapılan, ağrısız a z maksimal eklem hareketini sağlayan pasif bir uygulamadır. Germe işlemii

80 Manipülasyon Tipleri 1.Yeri( Genel-özel spinal) 2. Yönü Y (Direkt/İndirekt ) 3. Bası (temaslı,, temassız 4.Eklem- kas hareketi

81 Manipülasyon Etkileri Mekanik Nörofizyolojik: - Ağrı azalması - Propriosepsiyon kontrolü - Tonus azalması - Kraniosakral sıvı düzenlenmesi Psikolojik

82 MANİPÜLASYONDA PRENSİPLER PLER Hasta tamamen gevşemi emiş olmalıdır. Zorlayıcı olmamalı Normal eklem hareketi üzerinde hareket gerektirir. Bir yada birkaç defa yapılabilir. Otonomik yan etkiler olabilir.(6-72 saat sürer.) Hastaya uygun pozisyon verilmelidir.

83 Manipülasyon Endikasyonları Spinal ağrılar - Disk hernileri - Faset sendromları - Spondiloz - Yumuşak doku rom - İnterkostal nevralji Omuz ağrılara ları

84 Manipülasyon Kontrendikasyonları Tümörler Spinal deformiteler İnfeksiyonlar VBY sendromu Kauda ekina sendromu Seronegatif Miyelopati spondilartritler Çok seviyeli herniler Osteoporoz Kırıklar Gebelik RA Diğer

85 HİDROTERAPİ Su ile yapılan tedavidir

86 SUYUN GENEL ETKİLER LERİ Kaldırma kuvveti Hidrostatik basınc ncı Sıcaklığı Hareketi İçindeki mineralleri

87 HİDROTERAPİ UYGULAMALARI Genel su banyoları Hidroterapi havuzları Hubbard tank banyoları Benuar banyoları Lokal su banyoları Girdap banyosu Kontrast banyo Oturma banyoları Duşlar Islak kompresler

88 SU İÇİ TEDAVİ EGZERSİZLER ZLERİ Su içinde i inde yapılan hareketler suyun kaldırma gücü ile kasların n ekonomik şekilde çalışmasını Eklemlerin daha rahat hareket etmesini Yardıml mlı,, dirençli ve destekli egzersizler Ortopedik,nörolojik rolojik ve romatizmal hastalıklar kların rehabilitasyonunda kullanılabilir. labilir.

89 Kaplıca tedavisi Kaplıca tedavisi doğal su enerji kaynaklarının n kür k şeklinde uygulandığı bir tedavi şeklidir. Kaplıca suları kaynağı ğın n bulunduğu u yöreye y özgü su, toprak, iklim ve tabiat koşullar ullarına göre değişik ik özellikler gösteriri. g Suyun sıcakls caklığına göre g 20 C üstünde termal sular olarak adlandırılır. r.

90 Kaplıca suyu sıcakls caklıklarına göreg C hipotermal C izotermal C hipertermal

91 Kaplıca tedavi şekilleri Tabii maden suyu (balneoterapi( balneoterapi) Çamur tedavisi (peloidoterapi( peloidoterapi) İklim tedavisi (klimaterapi( klimaterapi) Mağara ara tedavisi (speoterapi( speoterapi) Güneş ve kum tedavisi (talasoterapi( talasoterapi)

92 Kaplıca su tedavisi etkileri Stres - uyum Kaplıca suyu çevresi tabiat ve iklim koşullar ullarının n psikolojik etkisi Kaplıca suyunun spesifik etkileri Suyun sıcakls caklığı,, ağrıa kesme ve kas gevşetme, etme, yumuşak dokuları uzatma Hidrostatik basınç: : yumuşak dokulara masaj, basınç ve uyarı

93 Kaplıca su tedavisi etkileri-2 Suyun kaldırma kuvveti vücudu v yer çekimi etkisinden kurtarma, egzersizleri rahat yapma imkanı Biokimyasal etki ; kimyasal iyonların n deriden penetrasyon,, solunumdan inhalasyon,, içme i kürlerinin mide mulkazasından vücuda girmesi Kükürtlü suların n adrenal korteksi uyarması Suyun sıcakls caklığının hipotalamus ısı kontrol merkezlerinin uyarılmas lması

94 Kaplıca su tedavisi şekilleri Ekstarnal uygulamalar: banyo kürleri k dakika /günde 1 defa sabah aça karına ve toplam 21 seans Hastaya ayrıca tedavi egzersizi, fizik tedavi, masaj ve spor faaliyetleri yaptırılır. r. İnternal uygulamalar: 1. İçmeler 2. Solunum inhalasyonu

95 Kaplıca su tedavisi endikasyonları 1. Sinir sistemi hastalıklar kları: psikonevrozlar,, nevralji, periferik sinir felçleri, leri, kas hastalıklar kları, nevrit, poliomyelit ve sekel hemipleji 2. Üst ve alt solunum yolu hastalıklar kları: allerjik rinitler, sinüsit sit,, farenjit, larengit,, bronşit

96 Kaplıca su tedavisi endikasyonları-2 3.Dolaşı şım m sistemi hastalıklar kları, CO2 li sular kullanılır. Kronik koronel yetersizlik, labil hipertansiyon, Burger hastalığı ığı, Raynoud hastalığı ığı,, RSD 4.Hareket sistemi hastalıklar kları; romatizmal ve ortopedik nedenlere bağlı sırasıyla: AS, OA, Kronik RA, yumuşak doku romatizmaları

97 Kaplıca su tedavisi endikasyonları-3 5. Gastrointestinal sistem hastalıklar kları; ; diş eti hastalıklar kları,, gastrit, ülser, dispepsi, bilier diskinezi ve fonksiyonel kabızl zlıklarda 6. Ürogenital sistem; idraryolu taşlar ları, kumları,kronik glomerulonefrit,, sistit, adnekstit, fonksiyone kısırlık 7. Deri hastalıklar kları ; seboraid dermatit, ekzema, ürtiker, nörodermit, psöriasis riasis,, liken planus

98 Kaplıca su tedavisi kontrendikasyonları 1. Mutlak KE: Tüm T m akut iltihabi, ateşli hastalıklar, tbc,, kanser, dekompanse organ yetersizliği i olanlar, kanama ve tıkanmalart 2. Nisbi KE: Myokard enfaktüsü,, varis, regüle olmamış diabet,, gebelik, erken dönemdeki menapoz, çocuk ve ileri yaş.

99 AKUPUNKTUR İğne batırma işlemi(kulak i akupunkturu) Akupressör basınç uygulanması Bozulmuş dengeyi sağlama Akupunktur noktaları- motor nokta-tetik tetik nokta aynı Analjezik etkili İğne, lazer, bası şeklinde

100 BİOFEEDBACK Vucuttaki normal veya anormal, irademiz dışında gelişen en ve hissedilmeyen olayların elektronik cihazlar vasıtas tasıyla ses ve ışıkla uyarılarak kontrol edilmesidir. Bir alet yardımıyla yla kas aktivitesini görsel g ve işitsel itsel hale getirilmesidir.

101 BİOFEEDBACK - Sinir sisteminin motor, somatik ve otonom kısımlarının n istemli kontrolüdür. r. - Farklı tipleri vardır.( r.(pozisyonel,, basınç, termal, kan basınc ncı,, solunum, EMG) - Nörolojik, romatizmal, üriner, vasküler ler, respiratuar, muskuler, intestinal,, psikolojik hast.)

102 SONUÇLAR!!! Fizik vasıtalar sıcak,soğuk,elektrik, uk,elektrik,ışık,mekanik Fizyolojik etkileri genel-lokallokal Uygulama teknikleri Endikasyonları Kontrendikasyonları

UZM. DR. FATMA BEGÜM EROL TIBBİ EKOLOJİ VE HİDROKLİMATOLOJİ UZMANI İSTANBUL FİZİK TEDAVİ REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

UZM. DR. FATMA BEGÜM EROL TIBBİ EKOLOJİ VE HİDROKLİMATOLOJİ UZMANI İSTANBUL FİZİK TEDAVİ REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ UZM. DR. FATMA BEGÜM EROL TIBBİ EKOLOJİ VE HİDROKLİMATOLOJİ UZMANI İSTANBUL FİZİK TEDAVİ REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Kaplıca Tedavisi Endikasyonları Kaplıca kürü ve kaplıcalara özgü balneoklimaterapi

Detaylı

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI NA GİRİŞ KOŞULLARI : Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokullarının veya Yüksekokul ve Fakültelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Detaylı

H 1 FTR ve Romatoloji alanında temel konularda ve güncel gelişmeleri içeren bir seminer programı tıpta uzmanlık öğrencileri tarafından sunulur

H 1 FTR ve Romatoloji alanında temel konularda ve güncel gelişmeleri içeren bir seminer programı tıpta uzmanlık öğrencileri tarafından sunulur FTR 28 FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON Dr. Sevim ORKUN / 1 Dr. Işık KELEŞ /2 Dr. Gülümser AYDIN /3 Dr. Elem İNAL /4 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS FTR 7001 MAKALE SAATİ Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ve

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

Tu rkiye deyaşlı Turizminde Kaplıca Sularının ve MekanlarınYaşlı Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi

Tu rkiye deyaşlı Turizminde Kaplıca Sularının ve MekanlarınYaşlı Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi Tu rkiye deyaşlı Turizminde Kaplıca Sularının ve MekanlarınYaşlı Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi Prof. Dr. Deniz Evcik Ankara Üniversitesi Haymana MYO FTR uzman Dr. Yaşlanma biyolojik bir süreç olup

Detaylı

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI BOYUN AĞRILARI BOYUN ANOTOMISI 7 vertebra, 5 intervertebral disk, 12 luschka eklemi, 14 faset eklem, Çok sayıda kas ve tendondan oluşur. BOYNUN FONKSIYONU Başı desteklemek Başın tüm hareket

Detaylı

REHABİLİTASYONDA FİZİK TEDAVİ AJANLARININ KULLANIMI

REHABİLİTASYONDA FİZİK TEDAVİ AJANLARININ KULLANIMI REHABİLİTASYONDA FİZİK TEDAVİ AJANLARININ KULLANIMI Fizik tedavi ajanlarının uygun yerde ve uygun zamanda kullanımı son derece faydalı sonuçlar verirler. Kullanımında bilgi + beceri ve tecrübe önemlidir.

Detaylı

1. Fizik Tedavi Nedir?

1. Fizik Tedavi Nedir? 1. Fizik Tedavi Nedir? Kas iskelet sistemi ile ilgili ağrı, fonksiyon kaybı, sakatlık ve yetersizliğin tedavisinde elektrik akımı, sıcak-soğuk, çeşitli frekansta ses dalgaları, manyetik alan tedavisi,

Detaylı

I. YARIYIL (ZORUNLU) İLERİ NÖROFİZYOLOJİ (FTR

I. YARIYIL (ZORUNLU) İLERİ NÖROFİZYOLOJİ (FTR T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) İLERİ NÖROFİZYOLOJİ

Detaylı

EGZERSİZ VE TERMAL STRES. Prof.Dr.Fadıl ÖZYENER

EGZERSİZ VE TERMAL STRES. Prof.Dr.Fadıl ÖZYENER EGZERSİZ VE TERMAL STRES Prof.Dr.Fadıl ÖZYENER TERMAL DENGE ısı üretimi BMH Kas etkinliği Hormonlar Besinlerin termik etkisi Postur Çevre ısısı Vücut ısısı (37 o C±1) ısı kaybı konveksiyon, radyasyon,

Detaylı

FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon

FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Complex Regional Pain Syndromme yrd. doç. dr. emin ulaş erdem GİRİŞ Genellikle travmalardan sonra ortaya çıkar Belirgin bir sinir hasarı

Detaylı

Fizik Tedavi Yöntemleri. Fizik Tedavi Modaliteleri. Derin ısı uygulamaları: 1. Ultrason 2. Kısa Dalga 3. Mikrodalga

Fizik Tedavi Yöntemleri. Fizik Tedavi Modaliteleri. Derin ısı uygulamaları: 1. Ultrason 2. Kısa Dalga 3. Mikrodalga Fizik Tedavi Yöntemleri Doç.Dr.Ümit Dündar Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD Fizik tedavi: Tedavi için enerji türlerinin uygulanmasıdır. Lokomotor sistem hastalıklarında

Detaylı

T E N S T E R A P İ BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR

T E N S T E R A P İ BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR T E N S T E R A P İ BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR İÇİNDEKİLER TENS TERAPİ NEDİR... 1 TENSİN VÜCUDA UYGULANMASI, TENS İÇİN ELEKTRODLARIN YERLEŞTİRİLMESİ... 2 TENS TERAPİNİN ETKİLİ OLDUĞU HASTALIKLAR... 3 TENS

Detaylı

Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten

Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 214 215 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 5 (TIP 322) SİNİR SİSTEMİ VE LOKOMOTOR

Detaylı

AĞRI İLE NASIL BAŞA ÇIKARIZ

AĞRI İLE NASIL BAŞA ÇIKARIZ AĞRI İLE NASIL BAŞA ÇIKARIZ Öğr. Gör. Müjgan ONARICI Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çankırı 2013 Ağrı / Organizmayı koruyan bir duyu Duyu doku hasarının olduğu bölgede yanıt Ağrı Tarih

Detaylı

Dr. Aliye Tosun İKÇÜ Tıp Fak FTR AD

Dr. Aliye Tosun İKÇÜ Tıp Fak FTR AD Dr. Aliye Tosun İKÇÜ Tıp Fak FTR AD Sıcak ve soğuk Elektroterapiler Traksiyon ve masaj Mobilizasyon ve manipülasyonlar FES /Biofeedback Balneoterapi Tedavi edici egzersizler 2 Sıcağın fizyolojik etkileri

Detaylı

Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu. Prof. Dr.Hidayet Sarı

Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu. Prof. Dr.Hidayet Sarı Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu Prof. Dr.Hidayet Sarı Tanım Özellikle omurgayı tutan ve ankiloza götüren kronik iltihabi sistemik romatizmal hastalıktır. Sakroiliak eklem iltihabı oluşturmak ana bulgusudur.

Detaylı

BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin bazı diğer sonuçları (S00-T98) Kafa yaralanmaları (S00-S09) Yüzeysel kafa yaralanması Başın açık

BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin bazı diğer sonuçları (S00-T98) Kafa yaralanmaları (S00-S09) Yüzeysel kafa yaralanması Başın açık S00 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin

Detaylı

BEL AĞRISI. Dahili Servisler

BEL AĞRISI. Dahili Servisler BEL AĞRISI Dahili Servisler İnsan omurgası vücut ağırlığını taşımak, hareketine izin vermek ve spinal kolonu korumak için dizayn edilmiştir. Omurga kolonu, birbiri üzerine dizilmiş olan 24 ayrı omur adı

Detaylı

Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi

Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Boyun Anatomisi Boyun Anatomisi Omurganın en hareketli parçasıdır. Karotis, vertebral arter, omurilik ve spinal sinirleri

Detaylı

T e r m a l i n B a ş k e n t i Thermal Capital of Turkey A f y o n k a r a h i s a r

T e r m a l i n B a ş k e n t i Thermal Capital of Turkey A f y o n k a r a h i s a r T e r m a l i n B a ş k e n t i Thermal Capital of Turkey A f y o n k a r a h i s a r Prof. Dr. Mustafa SOLAK Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü msolak@aku.edu.tr V. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi

Detaylı

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı Programa Kabul Koşulları: Yüksek Lisans: Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü veya Fizik

Detaylı

5. SINIF 1.KURUL 3.Döngü

5. SINIF 1.KURUL 3.Döngü 5. SINIF 1.KURUL 3.Döngü DERS PROGRAMI H A R E K E T S İ S T E M İ H A S T A L I K L A R I 1 5. S I N I F - 1. D E R S K U R U L U - 3. D Ö N G Ü H A R E K E T S İ S T E M İ H A S T A L I K L A R I ( 0

Detaylı

GÜVEN. Kvalifiye Personel, Lisan, Kültür,Din,Gelenek ve Görgü farkliliklari

GÜVEN. Kvalifiye Personel, Lisan, Kültür,Din,Gelenek ve Görgü farkliliklari SAGLIK TURIZMI DR.MED.MEHMET VEDAT ÖZEK 1957 IZMIR Lise Saint Benoit Istanbul, Ankara Tevfik Fikret 1975 Almanya Munih tip fakultesi menzunu 1985 USA Boston Kardioloji Research center Harvard Med. School

Detaylı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan HASTALIK MODELİ

Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan HASTALIK MODELİ Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan HASTALIK MODELİ 1. Semptom ve Bulguların toplanması, 2. Olası Tanının belirlenmesi, 3. Yardımcı tanı yöntemleri ile tanının doğrulanması, 4. Bilimsel olarak ispatlanmış

Detaylı

Prof.Dr.Sibel Çubukçu Fırat Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Prof.Dr.Sibel Çubukçu Fırat Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı ELEKTROTERAPİ Prof.Dr.Sibel Çubukçu Fırat Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Elektrik akımının insan organizmasına etkileri Tüm gelişmiş canlılar temelde iki

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten

Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 3 TIP 331-SİNİR SİSTEMİ VE LOKOMOTOR SİSTEM Başlama Tarihi: 30.11.15 Bitiş Tarihi:

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi

Detaylı

Bel A r lar n n Tedavisinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yöntemleri

Bel A r lar n n Tedavisinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yöntemleri .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Bafl, Boyun, Bel A r lar Sempozyum Dizisi No: 30 May s 2002; s. 181-189 Bel A r lar n n Tedavisinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yöntemleri

Detaylı

Hisar Intercontinental Hospital

Hisar Intercontinental Hospital Varisler BR.HLİ.92 Venöz Hastalıklar (Toplardamarlar) Varis Hastalığı: Bacaklarımızda kirli kanı yukarı taşımak üzere görev alan iki ana ven sistemi bulunur. Yüzeyel ve derin ven sistemi olarak adlandırılan

Detaylı

FİZYOTERAPİST KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN ADANA A 1.1 2014/I

FİZYOTERAPİST KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN ADANA A 1.1 2014/I TANIM Yaralanma, hastalık, engel, hareket sistemi bozuklukları ve sağlıkla ilgili diğer durumlardan kaynaklanan ağrı ve fonksiyon bozukluklarında; hekimin tanısına göre, fizyoterapi ve rehabilitasyona

Detaylı

Natur-Med de Bir Gün Nasıl Geçiyor?

Natur-Med de Bir Gün Nasıl Geçiyor? Natur-Med de Bir Gün Nasıl Geçiyor? Arınma, Do a, Termal SPA www.natur-med.com.tr Natur-Med Davutlar-Kuşadası Natur-Med'de Konaklama Otel Süiti Bahçe Süiti Bahçe Odası Otel Odası Arınma, Do a, Termal SPA

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

YÜKSEK YOĞUNLUKLU LAZER LAZER TERAPİ TEKNOLOJİSİNDE DEVRİM

YÜKSEK YOĞUNLUKLU LAZER LAZER TERAPİ TEKNOLOJİSİNDE DEVRİM LAZER TERAPİ TEKNOLOJİSİNDE DEVRİM 3 KANITLANMIŞ TIBBİ PRENSİPLERE DAYANAN DEVRİM YARATAN TEKNOLOJİ Lazer tedavisinde yeni jenerasyon teknoloji Derin penetrasyon Üstün klinik sonuçlar Maksimum güvenlik

Detaylı

T.C. İÜ/ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI TIP FAK. 5. SINIF PRATİK ve TEORİK DERS PROGRAMI

T.C. İÜ/ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI TIP FAK. 5. SINIF PRATİK ve TEORİK DERS PROGRAMI Çarşamba Perş T.C. İÜ/ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI TIP FAK. 5. SINIF PRATİK ve TEORİK DERS PROGRAMI 2011 F Grubu Ders Programı Sorumlu Öğretim Üyesi: gül Sorumlu

Detaylı

Romatizma BR.HLİ.066

Romatizma BR.HLİ.066 Nedir? başta eklemler olmak üzere, birçok organ ve dokunun doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görmesine yol açabilen hastalıklar grubudur. Kanda iltihap düzeyinde yükselmeye neden olup olmamasına göre

Detaylı

Yeni başlayanlar için TEDAVİ PROTOKOLLERİ

Yeni başlayanlar için TEDAVİ PROTOKOLLERİ Yeni başlayanlar için TEDAVİ PROTOKOLLERİ PROTOKOL TRAVMA ve YARALANMA NA: Boyun, HA: Problemli alan üzerinde gezdirilecek. Kemik yaralanmalarında özellikle FLEX elektrot AKUT TRAVMA KEMİK 1. SEANS 35

Detaylı

Gelişen en Olguda Mentamove ile Tedavi

Gelişen en Olguda Mentamove ile Tedavi Spontan Foot Drop (Düşük k Ayak) Gelişen en Olguda Mentamove ile Tedavi Dr. Mustafa Akgün, Dr. Zehra Akgün, Dr. Christoph Garner Mentamove Merkezi Bursa Türkiye Keywords: Lumbar Disc Disease, Foot Drop,

Detaylı

KRİYOTERAPİ VE SPOR HEKİMLİĞİ: HİPERBARİK GAZLI KRİYOTERAPİ

KRİYOTERAPİ VE SPOR HEKİMLİĞİ: HİPERBARİK GAZLI KRİYOTERAPİ KRİYOTERAPİ VE SPOR HEKİMLİĞİ: HİPERBARİK GAZLI KRİYOTERAPİ D. MATHELIN 95, AV. Victor Hugo 83700 Saint Raphael ÖZET: Spor hekimliğinin kullanımına sunulan çok sayıdaki medikal teknikler gibi kriyoterapi

Detaylı

Bel ağrısı tüm dünyada yaygın olarak gözlenen bir şikayettir. Sanayileşmiş ülkelerde sıklığı giderek artış göstermektedir

Bel ağrısı tüm dünyada yaygın olarak gözlenen bir şikayettir. Sanayileşmiş ülkelerde sıklığı giderek artış göstermektedir Bel Boyun Fıtıkları Dr. Hülya Pekar Sağlık ve Güzellik Kliniği Lazer Epilasyon botox, yüz gençleştirm Bel ağrısı tüm dünyada yaygın olarak gözlenen bir şikayettir. Sanayileşmiş ülkelerde sıklığı giderek

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

ESNEKLİK GELİŞTİRME VE PROGRAMLAMA

ESNEKLİK GELİŞTİRME VE PROGRAMLAMA ESNEKLİK GELİŞTİRME VE PROGRAMLAMA 1 ESNEKLİK Tanımlar Esneklik Bir eklem ya da bir dizi eklemin kendi hareket genişliğinde tamamen hareket edebilmesi Ya da bir eklemin ya da eklem dizisinin hareket genişliği

Detaylı

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

Detaylı

Esneklik. Bir eklemin ya da bir dizi eklemin tüm hareket genişliğinde hareket edebilme yeteneğidir

Esneklik. Bir eklemin ya da bir dizi eklemin tüm hareket genişliğinde hareket edebilme yeteneğidir ESNEKLİK 1 ESNEKLİK Hareketleri büyük bir genlikte uygulama yetisi Hareketlilik olarak da bilinmektedir Bir sporcunun becerileri büyük açılarda ve kolay olarak gerçekleştirmesinde önde gelen temel gerekliliktir

Detaylı

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Dokuların oksijen ve besin ihtiyacını karşılayan, kanın vücutta dolaşmasını temin eden, kalp ve kan damarlarının meydana getirdiği sisteme dolaşım

Detaylı

Spor Yaralanmalarında Konservatif Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi

Spor Yaralanmalarında Konservatif Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Spor Yaralanmalarında Konservatif Tedavi Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Yumuşak doku injurisi Kas, tendon ve bağ yaralanmalarını kapsar. Strain: Kas ve tendonların aşırı yüklenmesi veya

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON STAJI TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON STAJI TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON STAJI TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI GRUP 6 (31.08.2015 18.09.2015) DERSİN SAATİ DERSİN KONUSU

Detaylı

FAZ I. Değerlendirme Eğitim Fiziksel aktivite Psikososyal yaklaşım. Bileşenler. Tanım. Değerlendirme. Koroner yoğun bakım

FAZ I. Değerlendirme Eğitim Fiziksel aktivite Psikososyal yaklaşım. Bileşenler. Tanım. Değerlendirme. Koroner yoğun bakım Bileşenler KORONER YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK REHABİLİTASYON NASIL OLMALIDIR? Prof. Dr. Mehmet Uzun GATA Haydarpaşa Hastanesi Psikososyal yaklaşım 1 4 Tanım Koroner yoğun bakım merkezi = coronary care unit

Detaylı

Yaşlıda Ağrı Tedavisi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker

Yaşlıda Ağrı Tedavisi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Yaşlıda Ağrı Tedavisi Prof. Dr. Reyhan Çeliker Amaç l Toplumun bir parçası olan yaşlı bireyin, bu döneminde yaşam kalitesinin korunması ve aktif bir yaşam sürmesinin sağlanması rehabilitasyon tıbbının

Detaylı

9.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği. 8.Ünite Sıcak-Soğuk Uygulamalar SOĞUK UYGULAMA 24.Hafta ( 10-14 / 03 / 2014 )

9.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği. 8.Ünite Sıcak-Soğuk Uygulamalar SOĞUK UYGULAMA 24.Hafta ( 10-14 / 03 / 2014 ) 9.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 8.Ünite Sıcak-Soğuk Uygulamalar SOĞUK UYGULAMA 24.Hafta ( 10-14 / 03 / 2014 ) Soğuk Uygulama ; Vücudun ısısını düşürmek amacıyla lokal yada genel olarak, bir takım fiziksel

Detaylı

9.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği. 8.Ünite Sıcak ve Soğuk Uygulamalar SICAK UYGULAMA 23. Hafta ( 03-07 / 03 / 2014 )

9.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği. 8.Ünite Sıcak ve Soğuk Uygulamalar SICAK UYGULAMA 23. Hafta ( 03-07 / 03 / 2014 ) 9.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 8.Ünite Sıcak ve Soğuk Uygulamalar SICAK UYGULAMA 23. Hafta ( 03-07 / 03 / 2014 ) SICAK UYGULAMA Vücudun bir bölümüne veya tamamına sıcaklık veren yada sıcaklık yayan

Detaylı

ݤRehabilitasyon Fizyolojik yada anatomik yetersizliği ve çevreye uyumsuzluğu olan kişinin fiziksel, ruhsal, toplumsal, mesleki, özel uğraşı ve eğitsel

ݤRehabilitasyon Fizyolojik yada anatomik yetersizliği ve çevreye uyumsuzluğu olan kişinin fiziksel, ruhsal, toplumsal, mesleki, özel uğraşı ve eğitsel REHABİLİTASYONA GİRİŞ Prof.Dr.Sibel Çubukçu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD ݤRehabilitasyon Fizyolojik yada anatomik yetersizliği ve çevreye uyumsuzluğu olan kişinin

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. DOLGİT % 5 Krem Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde: Her 100 gram krem etkin madde olarak 5 gram ibuprofen içerir.

KULLANMA TALİMATI. DOLGİT % 5 Krem Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde: Her 100 gram krem etkin madde olarak 5 gram ibuprofen içerir. KULLANMA TALİMATI DOLGİT % 5 Krem Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde: Her 100 gram krem etkin madde olarak 5 gram ibuprofen içerir. Yardımcı maddeler: Orta zincirli dallanmış trigliseridler, gliserol

Detaylı

Ek-4 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ A GRUBU. Beyin malign neoplazmı. Beynin ve merkezi sinir sistemi diğer kısımlarının benign neoplazmı

Ek-4 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ A GRUBU. Beyin malign neoplazmı. Beynin ve merkezi sinir sistemi diğer kısımlarının benign neoplazmı FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ A GRUBU Ek-4 C71 D33 G11 Beyin malign neoplazmı Beynin ve merkezi sinir sistemi diğer kısımlarının benign neoplazmı Herediter ataksi G12.2 Motor nöron hastalığı

Detaylı

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ A GRUBU

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ A GRUBU A GRUBU Açıklama C71 Beyin malign neoplazmı (*) D33 Beynin ve merkezi sinir sistemi diğer kısımlarının benign neoplazmı (*) G11 Herediter ataksi (*) G12.2 Motor nöron hastalığı (*) G20 Parkinson hastalığı

Detaylı

T.C. İÜ/ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI TIP FAK. 5. SINIF PRATİK ve TEORİK DERS PROGRAMI

T.C. İÜ/ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI TIP FAK. 5. SINIF PRATİK ve TEORİK DERS PROGRAMI Çarşamba Perş T.C. İÜ/ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI TIP FAK. 5. SINIF PRATİK ve TEORİK DERS PROGRAMI 20 D Grubu Ders Programı Sorumlu Öğretim Üyesi: gül Sorumlu Asistan:

Detaylı

5. SINIF 5.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI 5. S I N I F - 5. G R U P 1. D E R S K U R U L U

5. SINIF 5.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI 5. S I N I F - 5. G R U P 1. D E R S K U R U L U 5. S I N I F - 5. G R U P 1. D E R S K U R U L U H A R E K E T S İ S T E M İ H A S T A L I K L A R I ( 0 6 N İ S A N 2 0 1 5 2 9 M A Y I S 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Enver İHTİYAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden

Detaylı

Girişimsel radyolojide hasta/klinik yönetimi kursu

Girişimsel radyolojide hasta/klinik yönetimi kursu 3. İLERİ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ KURSLARI KURS PROGRAMI 1. GÜN Girişimsel radyolojide hasta/klinik yönetimi kursu 08:30-09:25 GR'de poliklinik uygulamaları 08:30-08:40 GR'de poliklinik kurmanın yolları ve

Detaylı

Tüm Dönem 3 Dersleri 16.S. No:11 deki Prof. Dr. Hüsnü Göksel Dersliğinde Yapılacaktır.

Tüm Dönem 3 Dersleri 16.S. No:11 deki Prof. Dr. Hüsnü Göksel Dersliğinde Yapılacaktır. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 205 206 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III 9. DERS KURULU PROGRAMI KAS İSKELET SİSTEMİ 23 Mayıs 0 Haziran 206 Tüm Dönem 3 Dersleri 6.S. No: deki Prof. Dr. Hüsnü Göksel Dersliğinde

Detaylı

İLK YARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...1

İLK YARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...1 İÇİNDEKİLER Bölüm I: İLK YARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...1 A. İLK YARDIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR...1 1. İlk Yardım ve Acil Bakımın Özellikleri...2 B. KORUMA...12 1. Olay Yerinin Değerlendirilmesi...12 2. Olay

Detaylı

Ses Kısıklığı Nedenleri:

Ses Kısıklığı Nedenleri: Sesin oluşumunda temel olarak üç sistem rol oynamaktadır. Bu sistemlerden birincisi jeneratör sistemdir. Jeneratör sistem basınçlı hava çıkışını sağlayan akciğerler tarafından oluşturulur. İkincisi vibratuar

Detaylı

ERKEN MOBİLİZASYON 27/04/16 YATAK İSTİRAHATİ/HAREKETSİZLİK EPİDEMİYOLOJİ

ERKEN MOBİLİZASYON 27/04/16 YATAK İSTİRAHATİ/HAREKETSİZLİK EPİDEMİYOLOJİ ERKEN MOBİLİZASYON Prof.Dr. Necati GÖKMEN DOKUZ EYLÜL ÜÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD YOĞUN BAKIM BİLİM DALI İZMİR Dinlenme Doğal tedavi mekanizması Yatak istirahati Uyku ile

Detaylı

DİYABETİK AYAK YARA BAKIMI ve HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI SEMA İNCE DİYABETİK AYAK YARA BAKIM HEMŞİRESİ Ç.Ü.T.F. ENDOKRİN VE METABOLİZMA BD

DİYABETİK AYAK YARA BAKIMI ve HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI SEMA İNCE DİYABETİK AYAK YARA BAKIM HEMŞİRESİ Ç.Ü.T.F. ENDOKRİN VE METABOLİZMA BD DİYABETİK AYAK YARA BAKIMI ve HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI SEMA İNCE DİYABETİK AYAK YARA BAKIM HEMŞİRESİ Ç.Ü.T.F. ENDOKRİN VE METABOLİZMA BD SUNUM İÇERİĞİ Diyabetik ayak Diyabetik ayak yara nedenleri Etiyopatogenezi

Detaylı

5. SINIF 1.KURUL 2.DÖNGÜ 5. S I N I F - 1. D E R S K U R U L U - 2. D Ö N G Ü

5. SINIF 1.KURUL 2.DÖNGÜ 5. S I N I F - 1. D E R S K U R U L U - 2. D Ö N G Ü 5. S I N I F -. D E R S K U R U L U -. D Ö N G Ü H A R E K E T S İ S T E M İ H A S T A L I K L A R I ( E K İ M 0 5 0 4 A R A L I K 0 5 ) Dekan : Prof. Dr. Enver İHTİYAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu)

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 1. YIL ilk yarıyıl (güz dönemi) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 09.00-09.50 SHMY101 ANES-101 ANES-101

Detaylı

SUPRAFEN %5 jel Cilt üzerine uygulanır.

SUPRAFEN %5 jel Cilt üzerine uygulanır. KULLANMA TALİMATI SUPRAFEN %5 jel Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde: Her 1 gram jel etkin madde olarak 50 mg ibuprofen içerir. Yardımcı maddeler: Propilen glikol, karbomer 940, disodyum edta, etil alkol

Detaylı

DOLPHIN EL MASAJ ALETİ KULLANMA KILAVUZU

DOLPHIN EL MASAJ ALETİ KULLANMA KILAVUZU DOLPHIN EL MASAJ ALETİ KULLANMA KILAVUZU Kullanım talimatları: Lütfen bu kitabı iyi muhafaza ediniz. Sağlığınızın keyfini çıkarmaya buradan başlayabilirsiniz 1 Masaj Prensibi Masaj, Geleneksel Çin Tıbbının

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi M.YEKSAN 11.15-12.00

Detaylı

Yaşamsal fonksiyonların sürekli azalması, tüm organizmanın verimliliğinde görülen azalma,çevresel faktörlere uyum sağlayabilme yeteneğinin azalması

Yaşamsal fonksiyonların sürekli azalması, tüm organizmanın verimliliğinde görülen azalma,çevresel faktörlere uyum sağlayabilme yeteneğinin azalması Yaşlı sağlığı DSÖ yaşlılığı Yaşamsal fonksiyonların sürekli azalması, tüm organizmanın verimliliğinde görülen azalma,çevresel faktörlere uyum sağlayabilme yeteneğinin azalması olarak tanımlamıştır 65 yaş

Detaylı

5. SINIF 2.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI 5.SINIF- 2.GRUP 1.DERS KURULU

5. SINIF 2.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI 5.SINIF- 2.GRUP 1.DERS KURULU - 2.GRUP 1.DERS KURULU HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI (13 EKİM 2014 05 ARALIK 2014) Dekan : Prof. Dr. Bekir YAŞAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof. Dr. Hüseyin İLHAN Başkoordinatör : Prof. Dr.

Detaylı

Foot Drop Gelişen Olguda EMG Tetiklemeli Elektrostimulasyon (Mentamove Metodu) ile Fonksiyonel İyileşme

Foot Drop Gelişen Olguda EMG Tetiklemeli Elektrostimulasyon (Mentamove Metodu) ile Fonksiyonel İyileşme Foot Drop Gelişen Olguda EMG Tetiklemeli Elektrostimulasyon (Mentamove Metodu) ile Fonksiyonel İyileşme Olgu Sunumu Dr. Mustafa Akgün*, Dr. Zehra Akgün**, Dr. Christoph Garner**** Bursa Devlet Hastanesi,

Detaylı

FTR 205 Elektroterapi I. Düz (Galvanik) Akım. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 205 Elektroterapi I. Düz (Galvanik) Akım. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 205 Elektroterapi I Düz (Galvanik) Akım yrd. doç. dr. emin ulaş erdem DÜZ (GALVANİ) AKIMLAR 2 kutbu olan (+ ve -) ve bir kutuptan diğer kutba düz, sabit, devamlı olan akımlardır. Akımın elde edilişi;

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ FİZİK TEDAVİ ÜNİTESİ CİHAZLARIN GÜVENLİ KULLANIMINA YÖNELİK PROSEDÜR

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ FİZİK TEDAVİ ÜNİTESİ CİHAZLARIN GÜVENLİ KULLANIMINA YÖNELİK PROSEDÜR SAYFA NO 1 / 5 1.AMAÇ:Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde fizik tedavi ünitesinde; hasta ve çalışan güvenliğini yakından ilgilendiren cihazların kalibrasyonları ve elektrik

Detaylı

PES PLANUS (Düz Tabanlık) Doç. Dr.Gökhan Meriç

PES PLANUS (Düz Tabanlık) Doç. Dr.Gökhan Meriç PES PLANUS (Düz Tabanlık) Doç. Dr.Gökhan Meriç Ayağın Özellikleri Ayağın diğer uzuvlardan farklı üç özelliği vardır. Yer ile teması sağlayan tek bölge olması Tüm vücut ağırlığını taşıması Sert bir kalıp

Detaylı

Turizm sektörü, Türkiye için önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır.

Turizm sektörü, Türkiye için önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. Turizm sektörü, Türkiye için önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. Milli Gelirin yaklaşık %5 i turizm sektöründen elde edilmektedir. (%1i termal turizimden) Turizm sektöründe son yıllarda yaşanan hızlı

Detaylı

Ödem, hiperemi, konjesyon. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Ödem, hiperemi, konjesyon. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Ödem, hiperemi, konjesyon Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 1 Hemodinamik bozukluklar Ödem Hiperemi / konjesyon Kanama (hemoraji) Trombüs / emboli İnfarktüs Şok 2 Hemodinamik bozukluklar Ödem 3 Ödem Tanım: İnterstisyel

Detaylı

Spinal Kord Yaralanmaları ve Ağrı. Dr. Ayşegül Ketenci İstanbul Tıp Fak. FTR AD

Spinal Kord Yaralanmaları ve Ağrı. Dr. Ayşegül Ketenci İstanbul Tıp Fak. FTR AD Spinal Kord Yaralanmaları ve Ağrı Dr. Ayşegül Ketenci İstanbul Tıp Fak. FTR AD SKY- Sıklık 1 275 000 Kişi 259 000 Kişi Ağrı % 48-94 Yaşamı sınırlayan şiddetli ağrı % 11-34 Yaşam kalitesini en fazla düşüren

Detaylı

Su sıcaklığı: 31 C ve 46 C arasında değişir.

Su sıcaklığı: 31 C ve 46 C arasında değişir. İşte Türkiye'nin kaplıca rehberi Kaplıcalar, Türkiye'de bir çok kişi şifa merkezleridir. Peki hastalığınıza göre hangi kaplıcaya gitmeniz gerektiğini biliyor musunuz? İşte hastalıklara ve özelliklerine

Detaylı

Spor yaralanmaları ve tedavi yöntemleri

Spor yaralanmaları ve tedavi yöntemleri Spor yaralanmaları ve tedavi yöntemleri İster amatör olarak spor yapın, isterseniz profesyonel sporcu olun, başınıza en sık gelen olaylardan biridir sakatlanmak. Yazan: Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Detaylı

Hemoroid (Basur) Nedir?

Hemoroid (Basur) Nedir? Sindirim sisteminin giriş kapısını ağız ve dişler, çıkış kapısını ise anal kanal ve anüs oluşturur. İstemli olarak sağlanan dışkı ve gaz çıkışının kontrolü; hemoroitlerin de bir parçası olduğu bu anal

Detaylı

Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen

Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen hemen tüm insanlar değişik nedenlerle baş ağrısından

Detaylı

Müşahade Odasında Yatan Hastaların Tanı Bazında Dağılımları

Müşahade Odasında Yatan Hastaların Tanı Bazında Dağılımları Müşahade Odasında Yatan Hastaların Tanı Bazında Dağılımları Hastane Adı : R0.4 Karın ağrısı diğer ve tanımlanmamış 558 5,46 2 R07.4 Göğüs ağrısı, tanımlanmamış 459 2,72 3 R06.0 Dispne 262 7,26 4 R42 Baş

Detaylı

İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul

İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Öğrenim hedefleri Mezenterik vasküler olay şüphesi ile gelen hastayı değerlendirmede kullanılan

Detaylı

SERVİKAL DİSK HERNİSİ

SERVİKAL DİSK HERNİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SERVİKAL DİSK HERNİSİ (Boyun Fıtığı) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ SERVİKAL MYELOPATİLİ HASTALARIN YAKINMALARI Omurga, omur denilen

Detaylı

EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL PRENSİPLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ

EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL PRENSİPLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL PRENSİPLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ EGZERSİZ REÇETESİ? Egzersiz reçetesi bireylere sistematik ve bireyselleştirilmiş fiziksel aktivite önerileri yapılmasıdır. EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL

Detaylı

09.02.2015. Oksijen Uygulama Yöntemleri. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği. Oksijen Uygulama Yöntemleri. Oksijen Uygulama Yöntemleri

09.02.2015. Oksijen Uygulama Yöntemleri. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği. Oksijen Uygulama Yöntemleri. Oksijen Uygulama Yöntemleri 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 22.Hafta ( 23 27 / 02 / 2015 ) OKSİJEN UYGULAMA YÖNTEMLERİ Slayt No: 34 Solunumu Olan Hastalarda Kullanılan Araçlar Solunumu olan hastalarda; nazal kanül, basit yüz

Detaylı

PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR. Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli

PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR. Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli PERİFERİK ARTER HASTALARINA YAKLAŞIM NASIL OLMALIDIR? A) ANAMNEZ (ÖYKÜ,

Detaylı

FİZYOTERAPİST TANIM GÖREVLER KULLANILAN ALET VE MALZEMELER TÜRKİYE İŞ KURUMU

FİZYOTERAPİST TANIM GÖREVLER KULLANILAN ALET VE MALZEMELER TÜRKİYE İŞ KURUMU FİZYOTERAPİST TANIM Yaralanma, hastalık, özür, hareket sistemi bozuklukları ve sağlıkla ilgili diğer durumlardan kaynaklanan ağrı ve fonksiyon bozukluklarında; hekimin tanısına göre, fizyoterapi ve rehabilitasyona

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

İLKYARDIM. www.hiasd.org

İLKYARDIM. www.hiasd.org İLKYARDIM www.hiasd.org Misyon & Vizyon Plan İlkyardım tanımı İlkyardım malzemeleri Haberleşme Kırık-çıkık Kanama Yanık Sara Hayvan dostlarımız Zehirlenme Duman zehirlenmesi Elektrik çarpması Kalp krizi

Detaylı

T.C. İÜ/ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI TIP FAK. 5. SINIF PRATİK ve TEORİK DERS PROGRAMI

T.C. İÜ/ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI TIP FAK. 5. SINIF PRATİK ve TEORİK DERS PROGRAMI Çarşamba Perş Cu ma T.C. İÜ/ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI TIP FAK. 5. SINIF PRATİK ve TEORİK DERS PROGRAMI 2011 G Grubu Ders Programı Sorumlu Öğretim Üyeleri: gül

Detaylı

Kan Akımı. 5000 ml/dk. Kalp Debisi DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII. Dr. Nevzat KAHVECİ

Kan Akımı. 5000 ml/dk. Kalp Debisi DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII. Dr. Nevzat KAHVECİ MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN İSKEMİK YANITI DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII Dr. Nevzat KAHVECİ Kan basıncı 60 mmhg nın altına düştüğünde uyarılırlar. En fazla kan basıncı 1520 mmhg ya düştüğünde uyarılır.

Detaylı

DERİ VE EKLERi + LOKOMOTOR SİSTEM BLOĞU SUNUM LİSTESİ

DERİ VE EKLERi + LOKOMOTOR SİSTEM BLOĞU SUNUM LİSTESİ S.No Tarih Gün Saat Sunum Sunum Yapan Sunumun Yapılacağı Yer 1 12.09.2011 Pa Lokomotor sistemde ağrı mekanizmaları Ö.El FTR AD Dersanesi 2 12.09.2011 Pa 13.30-14.30 Yara iyileşmesi,hipertrofik skar,keloid

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ YRD. DOÇ. DR. UĞUR AKDU

SAĞLIK TURİZMİ YRD. DOÇ. DR. UĞUR AKDU SAĞLIK TURİZMİ YRD. DOÇ. DR. UĞUR AKDU Sağlık Turizminin Çeşitleri 2 Termal ve spa-wellness turizmi İleri yaş ve engelli turizmi Medikal turizm 3 Termal ve Spa-Wellness Turizmi Mineralize termal sular

Detaylı

MYOLOGIA CRUSH SENDROMU. Dr. Nüket Göçmen Mas

MYOLOGIA CRUSH SENDROMU. Dr. Nüket Göçmen Mas MYOLOGIA CRUSH SENDROMU Dr. Nüket Göçmen Mas Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD Kas hücresi ve kas dokusu Kısalma özelliğini taşıyan hücreye kas hücresi denir. Bunların oluşturduğu dokuya

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ HİJYENİ-4 PROF. DR. SARPER ERDOĞAN İş Hijyeni-4 Işınlar İyonizan olmayan ışınlar İyonizan ışınlar Eşik değerler 1 Işınlar

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI LEODEX % 1.25 jel Haricen uygulanır. Etkin madde: 1 g jel, 12.50 mg deksketoprofene eşdeğer 18.45 mg deksketoprofen trometamol Yardımcı maddeler: Karbomer 980 NF (Carbomer Homopolymer),

Detaylı

2.Valvüler kalp hastalıklarına cerrahi yaklaşım: Aort,Mitral, Trikuspit (2 saat)(yrd.doç.dr.şenol Gülmen)

2.Valvüler kalp hastalıklarına cerrahi yaklaşım: Aort,Mitral, Trikuspit (2 saat)(yrd.doç.dr.şenol Gülmen) Kalp Damar Cerrahi Dönem 4 2012-2013 Öğretim Yılı Teorik Dersler 12.11.2012-16.11.2012 Staj Grubu(4) 1.Kardiyopulmoner Baypas, İntraaortik Balon Pompası, Yapay Kalp (1 saat) Yrd.Doç.Dr.Şenol 2.Valvüler

Detaylı