REGİONAL İNKİŞAFDA İNKİŞAF AGENTLİKLƏRİNİN ROLU: AVROPANIN KİÇİK PARİSİ VƏ BAKININ QARDAŞI İZMİRDƏN QEYDLƏR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REGİONAL İNKİŞAFDA İNKİŞAF AGENTLİKLƏRİNİN ROLU: AVROPANIN KİÇİK PARİSİ VƏ BAKININ QARDAŞI İZMİRDƏN QEYDLƏR"

Transkript

1 REGİONAL İNKİŞAFDA İNKİŞAF AGENTLİKLƏRİNİN ROLU: AVROPANIN KİÇİK PARİSİ VƏ BAKININ QARDAŞI İZMİRDƏN QEYDLƏR Elşən BAĞIRZADƏ, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Türk Dünyası İşlətmə Fakültəsinin müəllimi, İzmir vilayəti Əhalisi 3,7 milyon Şəhər əhalisi 90,9% Ərazisi 12,1 min km2 Mərkəzi şəhəri İzmir Adambaşına ÜDM 10 min dollar İşsizlik 11,8% Giriş İzmir Avopada uzun illər Kiçik Paris kimi tanınan, ilin 300 günü günəşli, Türkiyənin Ege sahillərindəki incisi sayılan vilayətidir. İzmir mədəniyyətlər beşiyi Aralıq Dənizində 8500 illik görkəmli tarixi ilə keçmişdən bu günə mədəniyyət, sənət və ticarət mərkəzidir. Dünyada ən çox oxunan ikinci kitab İlyada nın müəllifi Homerin doğum yeri olması, xristianlığın ilk yeddi kilsəsindən üçünün sahibi olması, antik elm və mədəniyyət mərkəzi Efesin burda yerləşməsi kimi faktorlar bu vilayətin tarixi önəmini də ortaya qoyur. İzmir tarixən bir çox dinlərin və mədəniyyətin qardaşca, dostca yaşadığı barış yurdu kimi yadda qalmışdır. Türkiyənin Respublika dövrü inkişafında da böyük rol oynayan bu vilayətin mərkəzi şəhəri, hazırda respublika dəyərlərinin ən çox müdafiə olunduğu Cumhuriyetin Qalası adını almışdır. İzmir Türkiyənin sosial-iqtisadi inkişaf və rəqabət qabiliyyətliliyi baxımından 3-cü böyük vilayəti olmaqla, Egey Bölgəsinin də mərkəzidir. Bu gün İzmir 50%-i 30 yaşın altında olan gənc və dinamik əhalisi ilə, Türkiyə ÜDM-nin 13,5%-nin formalaşdığı ikinci böyük sənaye (sənaye istehsalının 8,9%-i) mərkəzidir. İzmir Azərbaycan baxımından da maraq doğuran bir bölgədir. Belə ki, İzmir şəhəri bu gün dünyanın müxtəlif ölkələrində - ABŞ-dan Orta Asiyaya qədər yerləşən bir çox şəhərlə qardaşlaşmış dır. Ancaq bunlar arasında ilk sırada Bakı şəhəri dayanır. Belə ki, İzmirlə Bakının qardaşlaşması, hələ Sovet dövründə, 1985-ci ildə baş tutmuşdur. Həqiqətən də İzmirdə olan zaman bu şəhərlərin coğrafi və iqlim xüsusiyyətləri baxmından bir-birinə nə qədər bənzər olduğunu açıq şəkildə görmək mümkündür. Digər tərəfdən Azərbaycanın hazırda Türkiyə iqtisadiyyatına qoyduğu ən iri həcmli investisiya obyekti olan PETKİM şirkəti də İzmirdə yerləşir. Ümumiyyətlə, İzmir şəhərində olan zaman təbiət və iqlim etibarilə, Bakını xatırlasaq da, sosial-mədəni struktur və şəhərləşmə xüsusiyyəti baxımından Türkiyənin ən çox Avropalaşmış gözəl şəhərlərindən birilə üz-üzə olduğumuzu hiss edirik. Heç təsadüfü deyil ki, Viktor Hüqo 1829-cu ildə İzmir haqqında yazır: İzmir, çox gözəl kiçik şapkasıyla bir kraliçadır. Xoşbəxt ilk bahar dayanmadan onun çağırışına cavab verir. Vazadakı çiçəklərin gülümsəməsi kimi, o da dənizlər arasından

2 işıldayır. Hətta Arşipelin yaradılışından çox daha ehtiraslı bir şəkildə. Bu məqalədə, İzmir iqtisadiyyatını, oradakı regional inkişaf proseslərini, xüsusilə də bu prosesdə İzmir İnkişaf Agentliyinin son illərdəki önəmli rolunu Azərbaycan, həmçinin də Bakı oxucularının diqqətinə çatdırmaq niyyətindəyik. 1. Türkiyə iqtisadiyyatında İzmir Sosial-iqtisadi inkişaf və rəqabətqabiliyyətlilik indeksində Türkiyənin İstanbul və Ankaradan sonra 3-cü vilayəti olan İzmir, eyni zamanda Egey Bölgəsinin mərkəzidir. İzmir Türkiyənin zəngin təbii resurslara, yüksək kapital yığımına, yetişmiş insan gücünə, inkişaf etmiş instutsional strukturuna, elm və texnologiya infrastrukturuna və güclü nəqliyyat şəbəkəsinə malik bir vilayətidir. 1.1 İzmir İqtisad Konqresi və Türkiyə Respublikasının İqtisadiyyat Andı nın qəbulu İzmirin Türkiyə iqtisadiyatındakı rolundan danışdıqda, İzmir İqtisad Konqresinə toxunmamaq mümkün deyildir. Belə ki, Lozanda beynəlxalq aləmə Türkiyənin siyasi müstəqilliyini qəbul etdirmək cəhdləri göstərən yeni Türkiyə hökuməti, paralel olaraq 17 fevral - 4 mart 1923-cü il tarixləri arasında keçirdiyi İzmir İqtisad Konqresində də ölkənin iqtisadi müstəqilliyini dünyaya bəyan edir və yeni Türkiyənin gələcək iqtisadi inkişafının təməl prinsiplərini müəyyənləşdirirdi. Təşkilində Türkiyə Respublikasının ilk iqtisadiyyat naziri Mahmut Esat Bozkurtun böyük rol oynadığı bu Konqres, Mustafa Kamal Atatürkün açılış nitqilə öz işinə başlamış və Kazım Karabekir Paşanın rəhbərliyi ilə işini davam etmişdir. Türkiyə Respublikasının hələ rəsmi elan edilməsindən əvvəl bu konqresin keçirilməsində əsas məqsəd, gələcəkdə həyata keçiriləcək iqtisadi siyasətin əsas prinsiplərini və zəruri tədbirlərini müəyyənləşdirmək və yeni idarəedici kadronun cəmiyyətin öndə gələn varlı sinifinin təmsilçilərilə tanış edilməsi olmuşdur. Konqresdə sənayeçilər, tacirlər, əkinçilər və işçilər olmaqla cəmiyyətin 4 əsas təbəqəsindən 1135 nümayəndə iştirak etmiş və hər qrup öz problemlərini və istəklərini rəsmi şəkildə təqdim etmişdir. Konqresdə yeni Türkiyənin 12 maddəlik İqtisadiyyat Andı və iqtisadi qrupların istək və təkliflərilə bağlı qərarlar qəbul edilmişdir. Gələcək Türk iqtisadi sisteminin əsas prinsiplərinin təsbit edildiyi İqtisadiyyat Andı nda əsas diqqəti çəkən məsələlər yerli istehsalın təşviqi, lüks idxaldan çəkinmək, azad sahibkarlıq və çalışma azadlığını təmin etmək, inhisarçılığa icazə verməmək, iqtisadiyyata faydalı olması şərtilə xarici sərmayəyə icazə verilməsidir. Sonralar da İzmir İqtisad Konqresinin ənənəsi davam etdirilmiş və 2-cisi 1983, 3-cüsü 1992, 4-cüsü isə 2004-cü ildə keçirilmişdir. 1.2 Şəhərləşmə və qadın məşğulluğunun yüksək olduğu vilayət 3,7 milyon əhalisi ilə Türkiyənin əhali sıxlığı baxımından 3-cü vilayəti olan İzmir, eyni zamanda əsasən miqrasiya hesabına olmaqla, əhalisi sürətlə artan bölgələrindəndir. İzmir şəhərləşmə baxımından da Türkiyənin öndə gələn bölgələrindəndir. Hazırda Türkiyədə şəhər əhalisi 75% olduğu halda, bu rəqəm İzmirdə 90,1%- dir. İqtisadiyyatında qadın məşğulluğunun Türkiyə ortalamasının 2 qatı olması isə İzmirin spesifik xüsusiyyətləri arasındadır. İzmirdə əmək məhsuldarlığı göstəricisi də (25%), Türkiyə orta göstəricisindən (14%) yüksəkdir. 1.3 Təhsil sektorunun inkişafına görə Türkiyənin 5-ci vilayəti İzmir təhsil səviyyəsi baxımından Türkiyənin inkişaf etmiş vilayətlərindəndir. Belə ki, təhsilin bütün pillələrində məktəbləşmə səviyyəsi orta Türkiyə səviyyəsindən yükəsk olmaqla yanaşı, ali təhsil məzunlarının 15 yaşdan yuxarı əhaliyə olan nisbəti göstəricisilə (10,8%) Türkiyənin Ankaradan (15,5%) sonra 2-ci vilayətidir. Əhalinin 93%-i savadlıdır və hazırda 8 min elmi işçinin çalışdığı 4-ü özəl olmaqla, ildə 16 min məzun verən 7 universitetə malikdir. 1.4 Türkiyə ÜDM-nin formalaşdığı 3-cü böyük vilayət OECD-nin qlobal iqtisadiyyatda rəqabətqabiliyyətli vilayətləri tədqiq etdiyi 2006-cı il tarixli hesabatına əsasən İzmir Egey regionu ÜDMnin təxminən 50%-i, Türkiyə ÜDM-nin isə təxminən 13,5%-i istehsal edir. Adambaşına düşən ÜDM sıralamasında Türkiyənin 6-cı vilayət olan İzmirin illik orta əhali artımı da OECD göstəricisindən olduqca yüksəkdir. Hesabata görə İstanbul və Ankaradan sonra Türkiyə ÜDM-i formalaşdıran 3-cü böyük vilayət İzmirdir. Hesabata görə İzmir ÜDM göstəricisi baxımından Avropadakı regionlarla müqayisə edildikdə isə, 295 vilayət arasında 185-ci sıradadır. İzmir ÜDM-nin sektorlar üzrə strukturuna baxdıqda 54,4% xidmətlərin, 37,5% sənayenin və 8,1% kənd təsərrüfatının xüsusi çəkiyə malik

3 olduğunu görürük. Məşğuluğun strukturuna da nəzər yetirdikdə bunun müvafiq olaraq, 52%, 31% və 17% olduğunu görə bilərik. 1.5 Yığım səviyyəsinə görə Türkiyənin 3-cü vilayəti İzmir əhalinin yığım səviyyəsi yüksək olan bölgədir. Belə ki, hazırda Türkiyə bank sistemindəki məcmu əmanətlərin 6,2%-i, məcmu bank kreditlərinin də 6,4%-i İzmirin payına düşür ki, bu baxımdan da İzmir ölkədə üçüncü yerdə dayanır. 1.6 Xarici ticarətdə Türkiyənin 2-ci mərkəzi İzmir xarici ticarət baxımından İstanbuldan sonra Türkiyənin ikinci mərkəzi hesab olunur. Ölkə ixracının təxminən 6%-i, idxalının isə 4,1%-i İzmirin payına düşür dən çox ixracatçı firmanın olduğu İzmirdə əsas ixrac məhsulları dəmir-polad, toxuculuq məhsulları, avtomobil, maşın və aqrar-sənaye məhsullarıdır. Son üç ildə İzmirin ixracı 40% artmışdır. 1.7 Türkiyənin ən çox sənaye şəhərciyi olan vilayəti İzmir 18 sənaye şəhərciyi ilə, Türkiyənin ən çox sənaye şəhərciyi olan vilayəti hesab olunur. Həmçinin bölgədə 2 azad iqtisadi zona da fəaliyyət göstərir. Türkiyənin ticarət həcmi baxımından 2-ci ən böyük azad iqtisadi zonası olan Egey Sərbəst Bölgəsi (ESBAŞ) və İzmir Texnoloji İnkişaf Bölgəsi investorların əsas diqqət mərkəzindədir. İzmir Türkiyədə toxuculuq və toxuculuq məhsulları emalı üzrə əsas mərkəzlərdəndir. Ən çox firma da məhz bu sektorda çalışır. Sonrakı sıralarda isə metal emalı, qida, içki və tütün emalı sektorları gəlir. Ümumilikdə, İzmir Türkiyə emal sektorunda fəaliyyət göstərən firmaların 10,4%-ə malikdir. 1.8 Türkiyənin 2-ci ən böyük limanı İzmir yerləşdiyi təbii-coğrafi mövqeyi və iqtisadi potensialından irəli gələrək, bu gün Türkiyənin ən önəmli limanlarına sahibdir. Bunlara İzmir (Alsancaq), Aliağa-Nemrut, Çeşmə, Dikili və Çandarlı (layihə mərhələsində) limanları aiddir. İzmir (Alsancaq) limanı illik 2757 gəmi qəbul etməsi və 12 milyon tonluq potensialı ilə Egey bölgəsinin ən böyük limanı sayılır. Qərbi Avropa və Şimali Afrika arasındakı mərkəzi mövqedə olması və güclü daxili bölgələrilə bu liman yalnız Egey bölgəsinin kənd təsərrüfatı və ticarət mərkəzi deyil, eyni zamanda Türk ixrac məhsulları üçün də çox əhəmiyyətli rola malikdir. Türkiyə konteyner ixracında ilk sırada olan liman, həmçinin də İç Anadolu və Egey bölgələrinin idxalat qapısı sayılır. Hazırda Türkiyə ixracatının 18%-i, idxalatının 12%-i, Egey bölgəsi xarici ticarətinin 90%-i, konteyner ixracatının isə 55%-i həyata keçirən bu liman ölkənin 2-ci böyük limanıdır. Liman dünyanın ən böyük dəniz nəqliyyatı şirkətlərinin istifadə etdiyi limanlardandır. Yüklər bu Limandan Avropanın, Amerikanın, Qaradənizin, Aralıq Dənizinin, Afrika və Çinin mühüm limanlarına asanlıqla daşına bilir. 1.9 Tarixilik, modernlik və təbiət gözəlliyinin sintezi olan mühüm turizm mərkəzi Zəngin torpaq və iqlim resurslarıyla İzmir Türkiyənin önəmli orqanik kənd təsərrüfatı və yüksək turizm potensialı olan vilayətidir. Efes, Məryəm Ana, Berqama kimi önəmli tarixi əsərlərə malik İzmirin Çeşmə, Alaçatı, Foça kimi turizm bölgələri dünyada məşhurdur. Son illər cruise turizmi də inkişaf etmişdir ki, bu da ildə təxminən əlavə turistin bölgəni ziyarət etməsini təmin edir. İzmir Türkiyə iqtisadiyyatı üçün sərgi mərkəzlərindən biri kimi də önəmlidir. Heç təsadüfü deyil ki, hər il İzmirdə keçirilən və Türkiyənin ilk beynəlxalq sərgisi İzmir Enternasyonal Fuarı dır. 2. İzmirdə investisiya mühiti və təşviqlər Bu gün əlverişli coğrafi mövqeyi, təbii resursları, insan potensialı, infrastruktur imkanları, azad iqtisadi zonaları, sənaye şəhərcikləri və texnoloji inkişaf mərkəzi ilə İzmir investorlar üçün cəlbedici investisiya bölgəsidir. Ancaq bütün bunlarla yanaşı, İzmirdə investorlar üçün bir sıra təşviq mexanizmləri də mövcuddur. Bunlarn bir qismini Türkiyədəki ümumi təşviq mexanizmləri, bir qismini də ölkədə qüvvəyə minmiş yeni təşviq sistemi çərçivəsində İzmir üçün müəyyənləşdirilən xüsusi təşviq mexanizmləri təşkil edir. Ümumi təşviq mexanizmlərinə başlıca olaraq, idxal edilən maşın və təchizat üçün gömrük vergisindən azadolma ilə xaricdən və ya daxili bazardan tədarük edilən maşın və təchizat üçün ƏDV istisnası aiddir. Bununla yanaşı, müəyyən sektorlarda minimum 50 milyon TL (təxminən 33 min dollar) və ondan çox investisiyalarda güzəştli mənfəət vergisi, ərazi verilməsi və işəgötürənlərə Sosial Sığorta Qurumuna ödənən sosial müdafiə ayırması dəstəyi verilir. Həmçinin keçən ildən regionlar üzrə sektorlara verilən yeni təşviq sistemi də qüvvəyə minmişdir. Belə ki, yeni sistemə görə məşğulluğu təşviq etmək məqsədilə, minimum əmək haqqı üzərindən ödəniləcək Sosial Müdafiə ayırmasında

4 işəgötürənlərin payının ilk 6 aylıq hissəsi Dövlət Xəzinəsi tərəfindən ödənilir. Yeni sistemə görə araşdırma fəaliyyətlərilə texnoloji inkişaf bölgələrində həyata keçiriləcək investisiyalar üçün də mühüm üstünlüklər nəzərdə tutulmuşdur. Bunlar ixracatı təşviq və araşdırma fəaliyyətləri, milli və beynəlxalq sərgilərdə iştirak, patent kimi məsrəfləri əhatə edir. Yeni sistemə görə İzmir üçün təşviq nəzərdə tutulan sektorlar quru nəqliyyatı sektoru və onun yan sektorları, elektronika, dərman, maşın və avadanlıq emalı, tibbi, həssas və optik alətlərin emalı sektorlarıdır. Bu sektorlara qoyulan investisiyalara əldə edilən mənfəətin ümumi investisiya həcminin 20%-ə çatana qədər güzəştli mənfəət vergisi (10%) tətbiq edilir cı ildən başlayaraq isə, İzmirdə investisiya qoymaq istəyən investorlar üçün yeni və çox önəmli bir imkan açılmışdır ki, bu da İzmir İnkişaf Agentliyinin göstərdiyi əlverişli xidmətlərdən faydalanmalarıdır. 3. Regional İnkişaf Agentliyi nədir? Regional İnkişaf Agentlikləri, iqtisadi və ya inzibati rayonlar səviyyəsində qurulan, yerli xalqı sahib olduğu potensialdan istifadə etmələri yönündə təşviq edən, regionda fəaliyyət göstərən müxtəlif statuslu qurumlar arasında kordinasiya yaradaraq resurslardan səmərəli istifadə edilməsini təmin edən, regionun layihələndirmə imkanlarını artıran, tərəfdaşlara yüksək keyfiyyətli xidmət və problemləri həlletmə yolları təqdim edən qurumlardır. Türkiyə Respublikasının 2006-cı ildə qəbul olunan İnkişaf Agentliklərinin Qurulması, Kordinasiyası və Vəzifələri Haqqında Qanun unun 1-ci maddəsində isə inkişaf agentlikləri, dövlət bölməsi, özəl bölmə və QHT-lər arasındakı əməkdaşlığı inkişaf etdirən, resursların yerində və səmərəli istifadəsini təmin etmək və yerli potensialı hərəkətə gətirmək yolu ilə, milli inkişaf plan və proqramlarında nəzərdə tutulan prinsip və siyasətlərə uyğun şəkildə regional inkişafı sürətləndirən, onun davamlılığnı təmin edən, regionlararası və regiondaxili inkişaf fərqlərini azaltmaq məqsədilə formalaşdırılan qurumlar kimi müəyyənləşdirilmişdir. 4. Türkiyənin ilk Regional İnkişaf Agentliyi - İzmir İnkişaf Agentliyi (İZKA) və İzmirin inkişafındakı rolu İzmir İnkişaf Agentliyi, Türkiyənin ilk iki inkişaf agentliyindən biri kimi 2006-cı ildə Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə qurulmuşdur. İzmir İnkişaf Agentliyi qısa müddət ərzində öz fəaliyyətində konkret vizion, missiya və əsas prinsipləri müəyyənləşdirmişdir: Vizion: Davamlı regional inkişafda qabaqcıl, təsirli və beynəlxalq tanınmışlığa malik Agentlik olmaq, Missiya: İzmirin davamlı inkişafı naminə kompleks bir yanaşma ilə yerli potensialı hərəkətə gətirəcək vasitələr formalaşdırmaq və reallaşdırmaq, Prinsiplər: İştirakçılıq, Yenilikçilik, Tərəfsizlik, Şəffaflıq, Etibarlılıq, Həllə Fokslanmaq. 4.1 İZKA-nın təşkilati strukturu İZKA qanunvericiliyə uyğun olaraq, aşağıdakı strukturlardan ibarətdir: İnkişaf Şurası: Agentliyin məsləhət orqanı olan bu struktur, dövlət, özəl və QHT sektoru və universitetlərin nümayəndələrindən olmaqla, 100 nəfərdən ibarətdir. Qurum İdarəetmə Şurasına regionun problemlərini və imkanlarını qiymətləndirməklə bağlı tövsiyyə qərarları verir. İdarəetmə Şurası: Agentliyin qərarverici orqanı olan bu struktur, İzmir valisi, İzmir Böyükşəhər Bələdiyyə sədri, İzmir Vilayət Məclisi sədri, Egey Bölgəsi Sənaye Palatası sədri, İzmir Ticarət Palatası sədrindən ibarət 5 nəfər və İnkişaf Şurası üzvləri arasından seçilən 3 nəfər olmaqla, 8 nəfərdən ibarətdir. Baş katiblik: Agentliyin icra orqanı olmaqla, 26 mütəxəssis, 7 köməkçi personal və baş katibdən ibarətdir. Baş katibin əmrində, Agentliyin İdarəetmə Şurasının təsbit etdiyi bütün icra fəaliyyətlərini həyata keçirir. Baş katiblik Dəstək bölməsi, Planlaşdırma, Proqramlaşdırma və Kordinasiya bölməsi, Proqram Menecmenti böməsi, İzləmə və Qiymətləndirmə bölməsi və İnvestisiya Dəstək Ofislərindən ibarətdir. 4.2 İZKA-nın əsas fəaliyyət istiqamətləri Regional subyektlərlə birlikdə iştirakçılıq prinsipinə əsaslanaraq, İzmirin Regional İnkişaf Planını hazırlamaq, Regionun plan və proqramlarının həyata keçirilməsinə xidmət edən layihə və fəaliyyətlərə maliyyə və texniki dəstək vermək, Dəstək verdiyi layihələri izləmək və qiymətləndirmək,

5 İzmirin milli və beynəlxalq səviyyədə əməkdaşlıq və investisiya imkanlarının təbliğini həyata keçirmək, İzmirdə investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində təşəbbüslər göstərmək, İnvestorların icazə və lisenziya əməliyyatlarını bir əldən təqib edərək nəticləndirmək, Regional strategiyaların müəyyənləşdirilməsinə və hazırlanmasına dəstək vermək, İzmirdə sahibkarlıq potensialını artırmaq, İzmirdə dövlət, özəl və QHT sektoru arasında əməkdaşlığı inkişaf etdirmək, İzmirin layihə formalaşdırma və inkişaf etdirmə potensialını artırmaq. 4.3 İZKA-nın maliyyə təminatı İZKA-nın fəaliyyəti aşağıdakı gəlir mənbələri əsasında maliyyələşdirlir: Keçən il dövlət büdcəsi vergi gəlirlərindən vergi qaytarılmaları ilə yerli idarələrə və fondlara ayrılan paylar çıxıldıqdan sonra qalan məbləğdən 0,005% həcmində hər il ayrılacaq transfert ödəməsindən Ali Planlaşdırma Şurası tərəfindən əhali, inkişaf səviyyəsi və məhsuldarlıq göstəriciləri nəzərə alınaraq Agentliyə ayrılan pay, Avropa Birliyi və digər beynəlxalq fondlardan təmin edilən resurslar, Agentliyin gəaliyyətindən əldə edilən gəlirlər, İzmir vilayəti özəl idarələri gəlirlərindən 1%-lik pay, İzmir bələdiyyələri gəlirlərindən 1%-lik pay, İzmir vilayəti sənaye və ticarət palataları gəlirlərini 1%-lik pay, Mili və beynəlxalq təşkilatların yardım və ianələri, Agentliyin keçən ildən qalan xərclənməyən gəliri. 4.4 İzmirin cü illər Regional İnkişaf Planının hazırlanması İzmir Regional İnkişaf Agentliyinin əsas fəaliyyətlərindən biri İzmirin Regional İnkişaf Planının hazırlanmasıdır. Agentlik ilk öncə İzmirin mövcud vəziyyətinin geniş təhlilini apardıqdan sonra (SWAT analiz), təxminən 3 min nəfərin fikir və tövsiyyələrini nəzərə alaraq, bu planı hazırlamışdır. Türkiyə Respublikası Dövlət Planlama Təşkilatı (DPT) tərəfindən təsdiq olunan bu plan, cü illər üzrə İzmirin iqtisadi, sosial və mədəni sahələrdə kompleks yanaşma əsasında reallaşdıracağı inkişaf strategiyasının tematik və sektorlar üzrə inkişaf istiqamətlərini, hədəflərini və prioritetlərini ortaya qoyan əsas siyasət sənədidir. Plan regional dövlət qurumlarının, QHT-lərin, universitetlərin, özəl sektorun iştirakı və ortaq ağlı ilə müəyyənləşdirilmiş Qoruyaraq İnkişaf Edən, Yaradaraq Böyüyən Yenilikçi İzmir vizionunu reallaşdırmağa yönəlməklə DPT-nin IX. İnkişaf Planı ( ) və Uzun Müddətli Strategiyası ( ) çərçivəsində hazırlanmışdır. Planda İzmirin potensial resursları, imkanları və güclü tərəflərini ortaya qoyan, problemləri prioritetə çevirən və prioritetlərlə bağlı hədəfləri də özündə birləşdirən iştirakçı bir strateji yanaşma izlənmişdir. Bərabərlik və sosiallıq, davamlı inkişaf və iştirakçılıq prinsiplərinin əsas götürüldüyü planda İzmirin tematik inkişaf inkişaf istiqamətləri aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilmişdir: Müəssisələrin rəqabət qabiliyyəti, Məşğulluq və sosial inteqrasiya, Davamlı ekologiya, Gücləndirilmiş infrastruktur. Sektorlar üzrə inkişaf istiqamətləri isə aşağıdakılardır: Yüksək texnologiyaya əsaslanan sənaye, Bərpa oluna bilən enerji, Logistika, Turizm, Kənd təsərrüfatı və ona əsaslanan sənaye (Əlavə dəyəri yüksək aqrar məhsullar, Qida və yeyinti sənayesi, Toxuculuq və geyim sənayesi). Plan İzmir və Ege Bölgəsilə bağlı, müxtəlif funksiyalara malik bütün qurumlar tərəfindən reallaşdırılan strateji planlaşdırma fəaliyyətlərinin, instutsional və sektoral strateji sənədlərinin eyni prioritetlər və hədəflərə yönəlməsini təmin edərək, İzmirin potensialının səmərəli və məhsuldar istifadəsinə zəmin yaratmaq məqsədi daşıyır. 4.5 İZKA investorlara ödənişsiz bələdçilik və One Stop Shop (vahid pəncərə) xidməti göstərir İZKA investorlara dəstək vermək və İzmiri investorlar üçün cazibə mərkəzinə çevirmək məqsədilə xüsusi bir struktur İnvestisiya Dəstək Ofisi yaratmışdır. Bu ofis investorlara investisiya qoymdan əvvəl, investisiya qoyma mərhələsində və investisiya qoyulduqdan sonra bütün zəruri informasiya dəstəyi verir. Bununla yanaşı, İnvestisiya Dəstək Ofisi İzmirin biznes və investisiya mühitinin yerli və xarici investorlara tanıdılması və investisiyaların təşviqilə də məşğuldur. Ofis investorların dövlət qurumları ilə bağlı bütün icazə və lisenziya əməliyyatlarını,

6 həmçinin də digər inzibati əməliyyatlarını təqib və koordinasiya edərək, onların sürətlə yekunlaşmasını təmin edir. İnvestisiya Dəstək Ofisi investisiyanın tamamlanmasına qədər investorun üzləşdiyi problemləri izləyərək onların həlli üçün dəstək verir. Həmçinin onların üzləşdiyi maneələri müəyyən edir və onların həlli ilə bağlı müvafiq orqanlara müraciət edir. One Stop Shop (vahid pəncərə) xidməti adlanan bu xidmətə görə də investorlardan heç bir ödəniş tələb edilmir. Hər hansı bir investisiya ilə bağlı Ofisə ərizə ilə müraciət edən investor üçün ayrıca bir qovluq açılır və investorun dövlət qurumları ilə bağlı bütün əməliyyatları tamamlandıqca o qovluqda toplanılır. Həmçinin həmin qovluqdakı informasiyalara investor şifrə vasitəsilə internet üzərindən də çıxış əldə edərək, prosesin gedişini izləyə bilir. Ofis nəinki investorlara dəstək verir, həmçinin də Baş nazirliyin Türkiyə İnvestisiya Dəstək və Tanıtma Agentliyi, həmçinin də digər müvafiq qurumlarla əlaqəli şəkildə İzmirin investisiya imkanlarının təbliğini həyata keçirir, bu sahədə müvafiq nəşrlər, internet portalları haırlayır. Ofis həmçinin davamlı zəruri etüdlər apardığından imkanlarını müəyyən etdiyi potensial investorlara da konkret təkliflər verir. Artıq bu gün, İnvestisiya Dəsətək Ofisi sayəsində İzmirə investisiya qoymaq istəyən investorlar artıq yeganə adres kimi İzmir Regional İnkişaf Agentliyini görür və hər cür informasiyanı operativ şəkildə əldə etmək imkanına malikdirlər. 4.6 İZKA-nın dəstək fəaliyyətləri İZKA fəaliyyətində investorları, İzmirin inkişafına xidmət edən layihələri müxtəlif yollarla dəstəkləyir. İnkişaf Agentlikləri Layihə və Fəaliyyət Dəstəkləmə Əsasnaməsi əsasında həyata keçirilən bu dəstəklər arasında aşağıdakı dəstək formaları fərqləndirilir: Maliyyə dəstəyi, Texniki dəstək. Maliyyə dəstək növləri aşağıdakılardır: Birbaşa maliyyələşdirmə dəstəyi: Agentliyin müəyyən layihə və fəaliyyətlərə göstərdiyi əvəzsiz yardımlardan ibarətdir və əsasən layihə təkliflərinin qəbulu metodu ilə həyata keçirilir. Birbaşa fəaliyyət dəstəyi: Regionun inkişafı və rəqabət gücü baxımından mühüm imkanlardan istifadə edilməsinə, region iqtisadiyyatı üçün təhdit və risqlərin qarşısının alınmasında təcili tədbirlərin görülməsilə bağlı məsələlərdə tətbiq edilir. Bunun üçün kritik əhəmiyyət daşıyan araşdırma və planlaşdırma işləri, regionun yenilikçilik və təşəbüskarlıq imkanlarını genişləndirməyə xidmət edən biznes inkişaf mərkəzləri, texnoloji inkişaf mərkəzləri, texnoparklar kimi qurumların və bunların təsislərinin qurulması məqsədi daşıyır. Bu istiqamətlərdə fəaliyyətlərə birbaşa maliyyə dəstəyi verilir. Nəzarət olunan layihə dəstəyi: Regional inkişafı sürətləndirmək məqsədilə, region planlarında və ya sahə tədqiqatları nəticəsində müəyyənləşdirilən sahələr üçün regiondakı təşəbbüskarlıq və yenilikçilik imkanlarını genişləndirəcək biznes inkişaf mərkəzləri, texnoparklar, texnoloji inkişaf mərkəzləri, ortaq istifadə üçün yarmarka ticarət mərkəzi, sərgi salonu, labaratoriya və atelye kimi böyük büdcəli infrastruktur və işlətmə dəstəklərini nəzərdə tutan layihə dəstəklərini əhatə edir. Digər maliyyə dəstəklərindən ayrılan əsas xüsusiyyəti bu layihələrin Agentliyin rəhbərliyində və koordinasiyasında icra edilməsidir. Faiz dəstəyi: Kommersiya fəaliyyətilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslərin müvafiq vasitəçi qurum ilə Agentlik arasında imzalanan protokolda göstərilən xarakterdəki layihələri üçün həmin vasitəçi qurumlardan alacaqları kreditlərə görə ödəyəcəkləri faiz xərclərinin Agentlik tərəfindən əvəzsiz qarşılanmasını nəzərdə tutan yardımdır. Faizsiz kredit dəstəyi: Agentlik tərəfindən kommersiya fəaliyyətilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslərin müvafiq vasitəçi qurum ilə Agentlik arasında imzalanan protokolda göstərilən xarakterdəki layihələri üçün, həmin vasitəçi qurumların əli ilə kredit verilməsini və bu maliyyə dəstəyinin Agentliyə faiz ödəmədən hissə-hissə geri ödənməsini nəzərdə tutan əvəzsiz yardımdır. Texniki dəstək verilməsində əsas məqsəd, regiondakı yerli subyektlərin regional inkişaf baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edən, ancaq zəif instutsional imkanlar səbəbindən hazırlıq və həyata keçirilmə mərhələlərində çətinliklə üzləşilən fəaliyyətlərinə dəstək verməkdir. Bu çərçivədəki başlıca tədbirlərə marifləndirmə, proqram və layihə hazırlanmasına kömək etmə, müvəqqəti mütəxəssis təmin etmə, müşavirlik xidməti göstərmə, lobbi fəaliyyətləri və beynəlxalq əlaqələrin qurulması kimi instutsional və imkanları genişləndirici fəaliyyətləri aiddir.

7 4.7 İZKA-nın Kiçik və Orta Sahibkarlığa Maliyyə Dəstəyi Proqramı Proqram 30 dekabr 2008-ci ildən icra olunmağa başlamış və maliyyə dəstəyi layihə təklifi metodu ilə həyata keçirilmişdir. İzmirin İlkin Regional İnkişaf Planında göstərilən prioritetlərin əsas götürüldüyü proqramın məqsədi KOS-un rəqabət gücünü artırmaq, məşğulluq səviyyəsini yüksəltmək, təmiz və alternativ enerji resurslarının istehsalı və istehlakı yolu ilə yenilikçi fəaliyyətləri təşviq etmək olmuşdur. Proqram çərçivəsində İzmirdə fəaliyyət göstərən kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri tərəfindən 441 layihə təklif edilmişdir ki, bunların da qiymətləndirmə prosesindən sonra 98-ə əvəzsiz maliyyə dəstəyi verilmişdir. 4.8 İZKA-nın Sosial İnkişafa Maliyyə Dəstəyi Proqramı İZKA KOS-a Maliyyə Dəstəyi Proqramı ilə birlikdə, Sosial İnkişafa Maliyyə Dəstəyi Proqramını da həyata keçirmişdir. Bu proqramın məqsədi isə İzmirdə davamlı sosial-iqtisadi inkişafa dəstək vermək yolu ilə insan resursları və sosial kapitalın inkişaf etdirilməsi və həyat keyfiyyətinin yüksəldilməsi olmuşdur. Proqram çərçivəsində İzmirdə fəaliyyət göstərən müxtəlif kommersiya və qeyri-kommersiya qurumları tərəfindən 234 layihə təklif olunmuşdur ki, bunların da 71-ə əvəzsiz maliyyə dəstəyi verilmişdir. Ümumiyyətlə hər iki proqram çərçivəsində olduqca orjinal layihələr maliyyələşdirilmişdir ki, bunlara da təxminən 30 milyon TL (təxminən 20 milyon dollar) əvəzsiz maliyyə dəstəyi verilmişdir. 4.9 İZKA-nın Kənd Təsərrüfatı və Kənd İnkişafna Maliyyə Dəstəyi Proqramı 30 Dekabr 2009-cu il tarixdən başlayaraq, qüvvəyə minən bu proqram çərçivəsində dəstəklənəcək layihələrə ümumi həcmi 18,9 milyon TL (təxminən 12,9 milyon dollar) olan bir fond ayrılmışdır. Bunun 11,9 milyon TL-lik hissəsi kommersiya qurumlarının, 7 milyon TL-lik hissəsi isə qeyri-kommersiya qurumlarının istifadəsinə açılmışdır. Proqramın əsas məqsədi İzmir vilayətində kənd təsərrüfatı istehsalından əldə edilən əlavə dəyərin artırılmasına və bölgədə kənd təsərrüfatı və ona əsaslanan sənayenin rəqabət gücünü yüksəldən fəaliyyətləri dəstəkləyərək, kəndin inkişafına xidmət etməkdir. Kənd təsərrüfatının texnoloji infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi, ərzaq təhlükəsizliyi və davamlı istehsala xidmət edən fəaliyyətlər, heyvandarlıq, su məhsulları və istixana sahəsində istehsal infrastrukturunun modernləşdirilməsi kimi prioritet sahələrdə irəli sürülən layihələrin maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulan bu proqramdan istifadə üçün göstərilən prioritetlərin ən az birini özündə birləşdirən və müddəti 12 ayı keçməyən layihələrlə müraciət etmək tələb edilir. Qeyri-kommersiya qurumları tərəfindən təklif olunan layihələr üzrə ən azı TL, ən çoxu isə TL həcmində maliyyə ayrılır. Bu eyni zamanda layihənin smeta dəyərinin 10%-dən az, 75%-dən çox ola bilməz. Qalan hissəni müraciət edən tərəf ödəyir və bu zaman da natural şəkildə maliyyələşdirmə qəbul edilmir. Kommersiya qurumları tərəfindən təklif olunan layihələr üzrə isə eyni prinsiplər gözlənilməklə yanaşı, həmçinin layihənin smeta dəyərinin 10%-dən az, 50%-dən çox olmayan hissəsi maliyyələşdirilir İZKA-nın Turizm və Ekologiyaya Maliyyə Dəstəyi Proqramı Bu proqram da 30 dekabr 2009-cu il tarixindən qüvvəyə minmişdir. Proqram proqram çərçivəsində dəstəklənəcək layihələrə ümumi həcmi 12,6 milyon TL (təxminən 8,4 milyon dollar) olan bir fond ayrılmışdır. Proqramın əsas məqsədi, İzmir vilayətində turizmin diversifikasiyası yolu ilə bölgənin turizmdə rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına və ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına xidmət etməkdir. Prioritet sahələrdə irəli sürülən layihələrin maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulan bu proqramdan istifadə üçün göstərilən prioritetlərin ən az birini özündə birləşdirən və müddəti ayı keçməyən layihələrlə müraciət etmək tələb edilir. Təklif olunan layihələr üzrə ən azı TL, ən çoxu isə TL həcmində maliyyə ayrılır. Bu eyni zamanda layihənin smeta dəyərinin 10%-dən az, 75%-dən çox ola bilməz. Son söz yerinə: Qısamüddətli fəaliyyətin konkret nəticələri İZKA 2006-cı ildə Türkiyənin ilk iki pilot Regional İnişaf Agentliyindən biri kimi yaradılsa da, əslində müxtəlif qanunvericilik aktlarının qəbul edilməsindən real fəaliyyətə 2008-ci ilin sonu cu ildən başlamışdır. Göründüyü kimi bu müddət ərzində tam təşkilatlanmış bir qurum kimi fəaliyyət göstərməklə, İzmir vilayətinin inkişaf planını hazırlamış, 100-lərlə layihələrin reallaşdırılmasına xidmət edən 4 böyük maliyyə dəstəyi proqramı həyata keçirməyə başlamış və bu gün İzmirdə investorların müraciət etdiyi əsas

8 ünvana çevrilmişdir. Xüsusilə, onu qeyd etməliyik ki, bütün digər fəaliyyətlərlə yanaşı, İZKA-nın birbaşa fəaliyyətinin nəticəsi olaraq, təkcə 2009-cu ildə Lüksemburq, ABŞ və Fransa kapitallı 3 xarici şirkət İzmirə 50 milyon dollarlıq investisiya qoymuşlar ki, bunun da nəticəsində 750 daimi iş yeri açılmışdır. Bütün bu fəaliyyətlər və bundan sonra planaşdırılan tədbirlərlə İZKA-nın Türkiyə Respublikasının 100-cü ili olan 2023-cü ilə İzmir üçün müəyyənləşdirdiyi hədəf Aralıq Dənizinin Ulduzu olmaqdır.

AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ

AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2014 XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİN BAŞLICA İSTİQAMƏTLƏRİ Bir ölkənin xarici iqtisadi əlaqələri əsasən aşağıdakı istiqamətlər

Detaylı

AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ SEKTORLAR ÜZRƏ TƏHLİLİ. Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ SEKTORLAR ÜZRƏ TƏHLİLİ. Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ SEKTORLAR ÜZRƏ TƏHLİLİ Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2016 ÜDM İSTEHSALINDA SEKTORLARIN PAYI (2015) ÜDM İSTEHSALINDA SEKTORLARIN PAYI Azərbaycanda ÜDM-nin

Detaylı

AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI

AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI Aprel 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI Baş redaktor : Dr. Vüsal Musayev İqtisad Elmləri Doktoru London Universiteti AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA KİÇİK VƏ ORTA SAHİBKARLIQ SƏVİYYƏSİNDƏ İSTEHLAK

Detaylı

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT. 31 dekabr 2013-ci il tarixə

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT. 31 dekabr 2013-ci il tarixə MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT "Qeyrihökumət təşkilatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi Qaydası»na 1 nömrəli əlavə 31 dekabr 2013ci il tarixə FORMA 1 Müəssisə, təşkilat Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını

Detaylı

Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin 1-ci yarısının nəticələri

Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin 1-ci yarısının nəticələri Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin 1-ci yarısının nəticələri Əsas göstəricilər Hasilat AÇG neft (min barel/gün) neft (milyon ton) Sahdəniz qaz (milyard kubmetr) kondensat (milyon ton) Əməliyyat

Detaylı

2014-cü ilin üçüncü rübünün nəticələri

2014-cü ilin üçüncü rübünün nəticələri 2014-cü ilin üçüncü rübünün nəticələri Əsas göstəricilər Hasilat AÇG neft (min barel/gündə) neft (milyon ton) ŞD qaz (milyard kubmetr) kondensat (milyon ton) Əməliyyat məsrəfləri, $milyon AÇG BTC ŞD CQBK

Detaylı

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT VÖEN

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT VÖEN MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT «Qeyri-hökumət təşkilatının illik maliyyə hesabatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi Qaydası»na 1 nömrəli əlavə 31 dekabr 2009 il tarixə FORMA 1 VÖEN 1 3 0 0 1 2

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində daxili proseduralarla bağlı qəbul edilmiş qaydalar

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində daxili proseduralarla bağlı qəbul edilmiş qaydalar Monitorinqi Xidmətində daxili proseduralarla bağlı qəbul edilmiş qaydalar Qaydanın adı «Azərbaycan Respublikasnın Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində protokol işinin təşkili üzrə Qaydalar»

Detaylı

Sabancı Universiteti

Sabancı Universiteti Sabancı Universiteti 1996-cı ildə qurulan Sabancı Universiteti, araşdırmalara və fərdə fokuslanan fənlərarası təhsillə qabaqda gələn bir qlobal universitetdir; Akademik seçki və performansın azadlığı və

Detaylı

Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni mənafelərinin

Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni mənafelərinin AZƏRLOTEREYA AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN 2012-ci il üzrə İLLİK HESABATI Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni

Detaylı

BÖYÜK BRİTANİYANIN VERGİ SİSTEMİ

BÖYÜK BRİTANİYANIN VERGİ SİSTEMİ 58 MART 2013 BÖYÜK BRİTANİYANIN VERGİ SİSTEMİ Böyük Britaniya Qərbi Avropanın ən yüksək inkişaf ölkələrindən biridir. Bu ölkə vergi elminin vətəni hesab edilir. Böyük Britaniyanın vergi sahəsində olan

Detaylı

Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları. Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets

Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları. Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets 100% dövlət şirkəti və ölkənin ən böyük vergi ödəyicisi; Şaxələnmiş gəlir mənbələri - Neft, qaz

Detaylı

Azərbaycanda turizmin vəziyyəti

Azərbaycanda turizmin vəziyyəti Azərbaycanda turizmin vəziyyəti İqtisadi islahatların həyata keçirilməsində iqtisadi və sosial mexanizmlərin formalaşması, dinamikası və proqnozlaşdırılması, xüsusi tədqiqat obyekti kimi təhlili, islahatların

Detaylı

İyul 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI

İyul 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI İyul 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA İXTISASLAŞMIŞ TURİZM SƏNAYESİNİN İNKİŞAFINA DAİR STRATEJİ YOL XƏRİTƏSİ Strateji Yol Xəritəsi nəzərdə tutulmuş müddətlər ərzində

Detaylı

Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri

Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri QOŞMA C3 ƏMSSTQ SƏNƏDİNƏ ƏLAVƏYƏ DÜZƏLİŞLƏRİN REYESTRİ Qoşma C3: ƏMSSTQ sənədinə Əlavəyə Düzəlişlərin Reyestri i MÜNDƏRİCAT 1 MÜQƏDDİMƏ... I Cədvəllər Cədvəl

Detaylı

DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI

DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI DSMF 16.09.2015 Mündəricat Giriş...2 Məqsəd... 2 Məzmun... 2 Xidmətin istifadəçiləri...

Detaylı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin cı il 5 oktyabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. Əlavə Ümumi müddəalar

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin cı il 5 oktyabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. Əlavə Ümumi müddəalar Xarici ölkələrə ixrac missiyalarının təşkilinə, xarici bazarların araşdırılması və marketinq fəaliyyətinə, Made in Azerbaijan brendinin xarici bazarlarda təşviqinə, yerli şirkətlərin ixracla bağlı xarici

Detaylı

2016-cı il Azərbaycan tarixində dərin islahatlar ili kimi yadda qalacaq! Vusal Musayev

2016-cı il Azərbaycan tarixində dərin islahatlar ili kimi yadda qalacaq! Vusal Musayev 2016 İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi İqtisadi Təhlil və Analitik-İnformasiya Departamenti 2016-cı il Azərbaycan tarixində dərin

Detaylı

AZƏRBAYCANIN İQTİSADİ SİYASƏTİNİN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ

AZƏRBAYCANIN İQTİSADİ SİYASƏTİNİN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ AZƏRBAYCANIN İQTİSADİ SİYASƏTİNİN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2014 İQTİSADİ SİYASƏT VƏ ƏSAS NÖVLƏRİ İqtisadi siyasət, makroiqtisadi tarazlıqların hansı istiqamətdə

Detaylı

May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI

May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI MÜNDƏRİCAT 1. VALYUTA TƏNZİMİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNDA DƏYİŞİKLİKLƏR...3 2.ÖDƏMƏ QABİLİYYƏTİNİ İTİRMİŞ BANKLARIN REZOLYUSİYASI VƏ SAĞLAMLAŞDIRMA

Detaylı

İsmayıllı Peşə Tədris Mərkəzi. haqqında məlumat. Tarix: 04/10/2017

İsmayıllı Peşə Tədris Mərkəzi. haqqında məlumat. Tarix: 04/10/2017 Peşə Təhsili Üzrə Dövlət Agentliyinin İsmayıllı Peşə Tədris Mərkəzi haqqında məlumat Tarix: 04/10/2017 Məktəb haqqında məlumat Şəhər / Rayon: İsmayıllı şəhəri Ünvan: Ə.Ələkbərzadə küç 34 Email: WEB sayt:

Detaylı

Bu hesabatda biznesin həyat siklinin əsas istiqamətləri ətraflı şəkildə təhlil olunur.

Bu hesabatda biznesin həyat siklinin əsas istiqamətləri ətraflı şəkildə təhlil olunur. Xülasə Bu hesabatda biznesin həyat siklinin əsas istiqamətləri ətraflı şəkildə təhlil olunur. Müşahidələr 2007-ci ilin sonunda 2008-ci ilin əvvəllərində seçilən 1800 statistic bölgü vahidi təmsil edən

Detaylı

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi Temmuz 2013 T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İçindekiler Azerbaycan Cumhuriyeti Hakkında Genel Bilgiler...5 Azerbaycan Cumhuriyeti

Detaylı

Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması haqqında Təlimat. 1. Ümumi müddəalar

Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması haqqında Təlimat. 1. Ümumi müddəalar Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin _06_ oktyabr 2009-cu il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Protokol 28 Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması

Detaylı

STRATEJİ PLANLAŞDIRMA

STRATEJİ PLANLAŞDIRMA 23 sentyabr 2016 Bakı, Azərbaycan STRATEJİ PLANLAŞDIRMA Gubad İbadoğlu Strategiya nədir? Strategiya əksər vaxtı Plan Üsül Pozisiya Ssenari Perspektiv kimi təsvir olunur Strategiya - taktika Strategiya

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 2009-cu il 18 mart tarixli referendum nəticəsində qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının referendum aktının tətbiqi

Detaylı

Tibbi sığorta haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Tibbi sığorta haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Tibbi sığorta haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun əhalinin tibbi sığortasının təşkilati, hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir, tibbi sığortanın subyektləri arasındakı münasibətləri

Detaylı

Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında qrantların (o cümlədən sub-qrantın, qranta əlavənin, habelə ianələr istisna olmaqla, bu Qanunun 1-ci maddəsinin birinci

Detaylı

TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ ÜÇÜN MEBEL KATALOQU

TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ ÜÇÜN MEBEL KATALOQU Məktəb mebeli Partalar Oturacaqlar Toplantı yerləri Laboratoriya İxtisaslaşmiş siniflər Metal mebellər Bağça mebeli Akt zalı Yumşaq mebel TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ ÜÇÜN MEBEL KATALOQU TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ ÜÇÜN

Detaylı

MÜASİR AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ FORMALAŞMASININ ƏSAS MƏRHƏLƏLƏRİ. Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

MÜASİR AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ FORMALAŞMASININ ƏSAS MƏRHƏLƏLƏRİ. Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru MÜASİR AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ FORMALAŞMASININ ƏSAS MƏRHƏLƏLƏRİ Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2014 MÜSTƏQİLLİYƏ QƏDƏRKİ DÖVR... XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəlləri: Qurudan çıxarılan

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Sektorunun İnkişafı Strategiyası

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Sektorunun İnkişafı Strategiyası Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Sektorunun İnkişafı Strategiyası Nəqliyyat sisteminin inkişafı Azərbaycan Respublikası üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ölkə iqtisadiyyatının infrastruktur sahələri

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində ödəniş vasitələrinin maliyyə hesabatlarında uçotu Qaydaları

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində ödəniş vasitələrinin maliyyə hesabatlarında uçotu Qaydaları Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyəti 18 yanvar 2003-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Protokol N 01 Reyestr N 32 İdarə Heyətinin Sədri Elman Rüstəmov Azərbaycan Respublikasının

Detaylı

TEXNOPARKLAR. Kiçik sahibkarlar üçün bələdçi

TEXNOPARKLAR. Kiçik sahibkarlar üçün bələdçi TEXNOPARKLAR Kiçik sahibkarlar üçün bələdçi Bakı - 2015 Texnoparklar: kiçik sahibkarlar üçün bələdçi. Bakı 2015, 48 səh Müəllif: Arif Nəcimov Redaktor: Azər Mehtiyev Bu nəşr Amerika Birləşmiş Ştatlarının

Detaylı

ƏVVƏLKİ VƏ YENİ BEYNƏLXALQ TERMİNALDA REKLAM MƏKANLARI. Brendlərin Uçuş Zolağı

ƏVVƏLKİ VƏ YENİ BEYNƏLXALQ TERMİNALDA REKLAM MƏKANLARI. Brendlərin Uçuş Zolağı ƏVVƏLKİ VƏ YENİ BEYNƏLXALQ TERMİNALDA REKLAM MƏKANLARI Brendlərin Uçuş Zolağı MÜNDƏRİCAT BİZ KİMİK? VİZYONUMUZ YENİ TERMİNALA BİR NƏZƏR NİYƏ BEYNƏLXALQ TERMİNALDA REKLAM? HƏDƏF KÜTLƏMİZ MƏHSULLARIMIZ BİZ

Detaylı

Təcrübəçi və Yeni Məzunların işə qəbulu

Təcrübəçi və Yeni Məzunların işə qəbulu Təcrübəçi və Yeni Məzunların işə qəbulu 2013 Məzmun Nə etməli Texniki müsahibəyə dair məsləhətlər Seçim prosesinə ümumi baxış Gənc mütəxəssis (Challenge) proqramı Nə etməli Müsahibədə uğur qazanmaq üçün

Detaylı

Azərbaycan Respublikasında çimərlik turizminin inkişafına dair ci illər üçün. Tədbirlər Planı

Azərbaycan Respublikasında çimərlik turizminin inkişafına dair ci illər üçün. Tədbirlər Planı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 30 mart tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasında çimərlik turizminin inkişafına dair -ci illər üçün Tədbirlər Planı Tədbirin adı

Detaylı

Sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkilində biznes-planın rolu

Sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkilində biznes-planın rolu Sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkilində biznes-planın rolu Sahibkarlıq fəaliyyəti mülkiyyət formasından asılı olamayaraq fiziki və hüquqi şəxslərin mənfəət və ya şəxsi gəlir əldə etmək məqsədilə özlərinin

Detaylı

YERLİ ŞİRKƏTİN YARADILMASININ PROSEDUR QAYDALARI

YERLİ ŞİRKƏTİN YARADILMASININ PROSEDUR QAYDALARI YERLİ ŞİRKƏTİN YARADILMASININ PROSEDUR QAYDALARI Yerli şirkətin yaradılması mərkəzləşdirilmiş qaydada vergi orqanında həyata keçirilir. Prosedur qaydalar: 1. Təsis sənədlərin a. Nizamnamə b. Hüquqi ünvan

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2011-Cİ İL DÖVLƏT BÜDCƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2011-Cİ İL DÖVLƏT BÜDCƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2011-Cİ İL DÖVLƏT BÜDCƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri 12 061 000,0 min manat, xərcləri

Detaylı

AMEDIA Ünvan: Bakı, Azərbaycan / C.Cabbarlı 44 / Caspian Plaza Tel.:( ) / ( )

AMEDIA Ünvan: Bakı, Azərbaycan / C.Cabbarlı 44 / Caspian Plaza Tel.:( ) / ( ) AMEDIA 2016 Ünvan: Bakı, Azərbaycan / C.Cabbarlı 44 / Caspian Plaza Tel.:(+994 12) 4369846 / (+994 77) 4100004 E-mail: info@amedia.az www.amedia.az HAQQIMIZDA AMEDIA komandası olaraq biz böhranda şirkətlərin

Detaylı

Elmi tədqiqatların təsnifatı. Məqsədli təyinatı üzrə: Fundamental; Tətbiqi; Axtarış; Işləmə.

Elmi tədqiqatların təsnifatı. Məqsədli təyinatı üzrə: Fundamental; Tətbiqi; Axtarış; Işləmə. A.D.Hüseynova Elmi tədqiqatlar - yeni hadisələrin öyrənmə prosesi və praktiki istifadə üçün öyrənilən obyektin müxtəlif amillərin təsirindən asılı olaraq dəyişmə qanunauyğunluğunun açıqlanmasıdır. Elmi

Detaylı

Azər-Türk Bank ASC üzrə

Azər-Türk Bank ASC üzrə Azər-Türk Bank ASC üzrə XİDMƏT HAQQI TARİFLƏRİ Fiziki şəxslərə göstərilən bank xidmətləri üzrə TARİFLƏR CƏDVƏLİ 1 1.1 1.2 1.3 2 Bank hesablarının açılması: Cari hesabın açılması (əmanət qoyulması, kredit

Detaylı

Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi. Qaynar xətt: Ünvan: Azərbaycan, Bakı, Droqal döngəsi, 702-ci məhəllə

Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi. Qaynar xətt: Ünvan: Azərbaycan, Bakı, Droqal döngəsi, 702-ci məhəllə Qaynar xətt: 1654 Email: reports@cert.az Ünvan: Azərbaycan, Bakı, Droqal döngəsi, 702-ci məhəllə Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi, 2014 İnformasiya təhlükəsizliyi insidentlərinin qarşısının alınması və nəticələrinin

Detaylı

KORPORATİV SOSİAL MƏSULİYYƏT ÜZRƏ BEYNƏLXALQ

KORPORATİV SOSİAL MƏSULİYYƏT ÜZRƏ BEYNƏLXALQ KORPORATİV SOSİAL MƏSULİYYƏT ÜZRƏ BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏ VƏ ONDAN İSTİFADƏ İMKANLARI İnsan resurslarının dəyərlərə dayalı menecmenti Korporativ dəyərlər və davranış kodeksi İctimai sektorda fəallıq KSM Təhcizatda

Detaylı

Turizm haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Turizm haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Turizm haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında turizm bazarının hüquqi əsaslarının bərqərar edilməsinə yönəldilmiş dövlət siyasətinin prinsiplərini, turizm fəaliyyətinin

Detaylı

DÜNYA İQTİSADİYYATI. I Mövzu - Giriş: dünya iqtisadiyyatının coğrafiyası və qloballaşma

DÜNYA İQTİSADİYYATI. I Mövzu - Giriş: dünya iqtisadiyyatının coğrafiyası və qloballaşma DÜNYA İQTİSADİYYATI I Mövzu - Giriş: dünya iqtisadiyyatının coğrafiyası və qloballaşma THE WORLD ECONOMY: Geography, Business, Development Frederick P. Stutz, Barney Warf Sixth Edition, Pearson, 2012 HAZIRLADI:

Detaylı

H E S A B A T Q E Y D Ə A L I N D I!

H E S A B A T Q E Y D Ə A L I N D I! R Ə S M İ S T A T İ S T İ K A H E S A B A T I 1-İstehsal -li forma Hesabatı təqdim edən müəssisənin adı: Bazarstore Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Müəssisənin kodu: 1173024 Hesabat dövrü: 2016 -ci il 9

Detaylı

«Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının. Protokol 11 -li. «16» may 2016-cı il. Sədr B.

«Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının. Protokol 11 -li. «16» may 2016-cı il. Sədr B. «Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının Protokol 11 -li «16» may 2016-cı il Sədr B.Əzizov (Azərbaycan Respublikasının Müşahidə Şurasının 24 oktyabr 2016-cı

Detaylı

Türkiyədə mövcud tənzimləyici qaydalar

Türkiyədə mövcud tənzimləyici qaydalar Tariflərin təkmilləşdirilməsi və Kommunal xidmətlərin tənzimlənməsi Türkiyədə mövcud tənzimləyici qaydalar Hasan ÖZKOÇ TÜRKİYƏNİN Enerji Bazarı Tənzimləyici Qurumunun İşçi qrupunun rəhbəri Bakı, Azərbaycan

Detaylı

Kommunal müəssisələr tərəfindən satınalma

Kommunal müəssisələr tərəfindən satınalma 16-cı Xülasə Avqust 2011-ci il Dövlət satınalmaları Kommunal müəssisələr tərəfindən satınalma MÜNDƏRİCAT Kommunal müəssisələr tərəfindən satınalma Kommunal müəssisələrin satınalma prosedurları haqqında

Detaylı

ADA Universitetində təhsil alan tələbələrin təhsil. haqqının maliyyələşdirilməsi üçün Təhsil krediti

ADA Universitetində təhsil alan tələbələrin təhsil. haqqının maliyyələşdirilməsi üçün Təhsil krediti ADA Universitetində təhsil alan tələbələrin təhsil haqqının maliyyələşdirilməsi üçün Təhsil krediti 03.09.2015 Ərizəçi (Borcalan) Universitetdə bakalavr və magistr pilləsində təhsilini başlayan və ya təhsilini

Detaylı

DƏRMAN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

DƏRMAN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU www.stomatoloq.az DƏRMAN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında dərman və tibb vasitələri ilə davranışın hüquqi və təşkilatı əsaslarını müəyyən edir,

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSIL NAZIRLIYI AZƏRBAYCAN TEXNIKI UNIVERSITETI. KREDİT SİSTEMİ İLƏ BaKALAVR HAZIRLIĞININ Tədris planı

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSIL NAZIRLIYI AZƏRBAYCAN TEXNIKI UNIVERSITETI. KREDİT SİSTEMİ İLƏ BaKALAVR HAZIRLIĞININ Tədris planı AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSIL NAZIRLIYI AZƏRBAYCAN TEXNIKI UNIVERSITETI 050627- Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi Təhsil müddəti 4 il (əyani) Sıra Fənlərin şifri Fənlərin adı

Detaylı

MÜTƏXXƏSSİSLƏR dünya standartları tələblərinə cavab verən, 6 ayından 6 yaşınadək uşaqlar üçün inkişafetdirici oyuncaqlar əsasında xüsusi olaraq bütöv

MÜTƏXXƏSSİSLƏR dünya standartları tələblərinə cavab verən, 6 ayından 6 yaşınadək uşaqlar üçün inkişafetdirici oyuncaqlar əsasında xüsusi olaraq bütöv MÜTƏXXƏSSİSLƏR dünya standartları tələblərinə cavab verən, 6 ayından 6 yaşınadək uşaqlar üçün inkişafetdirici oyuncaqlar əsasında xüsusi olaraq bütöv bir ERKƏN İNKİŞAF SİSTEMİ hazırlamışlar. Bizim SERTIFIKATLAŞDIRILMIŞ

Detaylı

"Birləşmiş Millətlər Təşkilatının "İqlim Dəyişmələri haqqında" Çərçivə Konvensiyasına dair" Kioto Protokoluna qoşulmaq barədə

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişmələri haqqında Çərçivə Konvensiyasına dair Kioto Protokoluna qoşulmaq barədə "Birləşmiş Millətlər Təşkilatının "İqlim Dəyişmələri haqqında" Çərçivə Konvensiyasına dair" Kioto Protokoluna qoşulmaq barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi

Detaylı

Naxçıvan : inkişafın yeni mərhələsi

Naxçıvan : inkişafın yeni mərhələsi Naxçıvan : inkişafın yeni mərhələsi Đstəyirəm ki, mənim arzum, istəklərim, Azərbaycan dövləti haqqında, müstəqli Azərbaycanın gələcəyi haqqında və Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan haqqında planlarım,

Detaylı

YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də. İstehlakçıların müraciətlərinə baxılmasına dair Qaydalar

YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də. İstehlakçıların müraciətlərinə baxılmasına dair Qaydalar Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC-nin Müşahidə Şurasının tarixli saylı Protokol üzrə qərarı ilə Təsdiq edimişdir Müşahidə Şurasının Sədri Faik Açıkalın YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də İstehlakçıların müraciətlərinə

Detaylı

Qərar Q-14. Relizin Tarixi: Bakı şəhəri, 30 iyun 2014-cü il

Qərar Q-14. Relizin Tarixi: Bakı şəhəri, 30 iyun 2014-cü il İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta müqaviləsinin məzmununun və formasının təsdiq edilməsi haqqında Relizin Tarixi:

Detaylı

Kredit bürosu borcalanlar üçün əla imkanlar

Kredit bürosu borcalanlar üçün əla imkanlar Kredit bürosu borcalanlar üçün əla imkanlar Bu məqalə Kredit Bürolarının yaradılması vasitəsilə kredit məlumatının mübadiləsinin əsas prinsiplərini təsvir edir. 15 dekabr 2009-cu il tarixdə Bakı şəhərində

Detaylı

Finansist. Təqdimat ALMANİYA VERGİ SİSTEMİ

Finansist. Təqdimat ALMANİYA VERGİ SİSTEMİ Finansist Təqdimat ALMANİYA VERGİ SİSTEMİ 54 APREL 2013 Təqdimat Finansist Almaniya güclü maliyyə sisteminə malik olan dövlətlərdən biridir. Vergi sisteminə gəldikdə isə demək olar ki, burada vergi gəlirləri

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2009-CU İL DÖVLƏT BÜDCƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2009-CU İL DÖVLƏT BÜDCƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2009-CU İL DÖVLƏT BÜDCƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il dövlət büdcəsinin gəlirləri 12177000,0 min manat, xərcləri

Detaylı

ETGi Video Konfrans E-Learning, Uzaqdan Təhsil Həlləri

ETGi Video Konfrans E-Learning, Uzaqdan Təhsil Həlləri Dünyanı Dəyişdirən İnnovativ Texnologiyalar və Həllər ETGi Video Konfrans E-Learning, Uzaqdan Təhsil Həlləri Məhsullar Həllər Xidmətlər Video Konfrans Xidmət içi Təhsil Qurumsal Kommunikasiya Sadəcə Software

Detaylı

EDİTÖR DEN. Aşk olsun böyle dostluğa ve kardeşliğe. Eşq olsun belə dostluğa. və qardaşlığa. www.petkim.com.tr - 1

EDİTÖR DEN. Aşk olsun böyle dostluğa ve kardeşliğe. Eşq olsun belə dostluğa. və qardaşlığa. www.petkim.com.tr - 1 EDİTÖR DEN Aşk olsun böyle dostluğa ve kardeşliğe PETKİM YAŞAM ın 1-4 Haziran 2010 tarihleri arasında Bakü de düzenlenen Caspian Oil & Gas (COG) Fuarı için hazırladığımız özel sayısı ile karşınızdayız

Detaylı

Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin idarəetmə orqanlarında təmsil edilməsinin faydaları

Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin idarəetmə orqanlarında təmsil edilməsinin faydaları Azərbaycanda sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin idarəetmə aparatında təmsil edilməsi: Mövcud Vəziyyətin Qiymətləndirilməsi və Təkmilləşdirilməsi I stiqamətləri CESD Tədqiqat Qrupu Layihə Avropa I ttifaqı

Detaylı

İqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 15 mart tarixli F-44 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir

İqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 15 mart tarixli F-44 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir İqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 15 mart tarixli F-44 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir AZƏRLOTEREYA AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN 2016-cı il üzrə İLLİK HESABATI Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında

Detaylı

Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərilən Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada)

Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərilən Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada) Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərn Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada) PLASTİK KARTLAR ÜZRƏ TARİFLƏR 1. Plastik kartın verilməsi (illik xidmət

Detaylı

ENERJİ SƏMƏRƏLİYİ: DAVAMLI İNKİŞAF ÜÇÜN YENİ VASİTƏ. Azərbaycan şirkətlərin enerji səmərəyili ilə bağlı təçrübələrinin öyrənilməsi

ENERJİ SƏMƏRƏLİYİ: DAVAMLI İNKİŞAF ÜÇÜN YENİ VASİTƏ. Azərbaycan şirkətlərin enerji səmərəyili ilə bağlı təçrübələrinin öyrənilməsi ENERJİ SƏMƏRƏLİYİ: DAVAMLI İNKİŞAF ÜÇÜN YENİ VASİTƏ Azərbaycan şirkətlərin enerji səmərəyili ilə bağlı təçrübələrinin öyrənilməsi 3 Mündəricat GİRİŞ... 4 İCMAL... 5 1.GİRİŞ... 9 1.1. İqtisadi məlumat...9

Detaylı

ŞIRKƏTIN INKIŞAFıNıN RƏQABƏT STRATEGIYALARı VƏ ONLARıN TƏSNIFLƏŞDIRILMƏSI

ŞIRKƏTIN INKIŞAFıNıN RƏQABƏT STRATEGIYALARı VƏ ONLARıN TƏSNIFLƏŞDIRILMƏSI ŞIRKƏTIN INKIŞAFıNıN RƏQABƏT STRATEGIYALARı VƏ ONLARıN TƏSNIFLƏŞDIRILMƏSI i.e.n., doc. Hüseynova Arzu Rəqabətədavamlı təşkilatların layihələndirilməsi Baxılan məsələlər: Strategiyaların təsnifləşdirilməsi

Detaylı

Korporativ idarəetmə. Ruslan Atakişiyev İqtisadi Resursların Öyrənilməsi Mərkəzinin sədri. Məruzəçi:

Korporativ idarəetmə. Ruslan Atakişiyev İqtisadi Resursların Öyrənilməsi Mərkəzinin sədri. Məruzəçi: Korporativ idarəetmə Məruzəçi: Ruslan Atakişiyev İqtisadi Resursların Öyrənilməsi Mərkəzinin sədri 1 Sahibkarlığın tarixi inkişafı a) Tacirlər, sənətkarlar, iri torpaq sahibləri və s.; b) XVI əsrdə sahibkarlığın

Detaylı

EFİOPİYA VƏ SOMALİNİN KƏND TƏSƏRRÜFATININ MÜQAYİSƏLİ SƏCİYYƏSİ

EFİOPİYA VƏ SOMALİNİN KƏND TƏSƏRRÜFATININ MÜQAYİSƏLİ SƏCİYYƏSİ EFİOPİYA VƏ SOMALİNİN KƏND TƏSƏRRÜFATININ MÜQAYİSƏLİ SƏCİYYƏSİ Efiopiyanın kənd təsərrüfatı. İqtisadiyyatının əsasını kənd təsərrüfatı təşkil edir.belə ki,üdm-un 50%-i, ixracatın isə 85%-i,ümumi məşğulluğun

Detaylı

MobilBank. Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması

MobilBank. Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması MobilBank Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması Xidmət siyahısı Kommunal xidmətlərin ödənişi Mobil operator xidmətlərinin ödənişi İnternet provayderlər xidmətlərinin ödənişi Pulun kartdan

Detaylı

Bank sistemində pulların ekspertizasının təşkili və aparılması Q A Y D A L A R I

Bank sistemində pulların ekspertizasının təşkili və aparılması Q A Y D A L A R I Dövlət qeydiyyatına alınmışdır Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti Qeydiyyat 3118 Protokol 05 18 mart 2005-ci il 03 mart

Detaylı

KONSEPSIYA SƏNƏDLƏRİNİN QƏBULU NO. ITB/AZE/009/2012

KONSEPSIYA SƏNƏDLƏRİNİN QƏBULU NO. ITB/AZE/009/2012 TƏHLÜKƏSIZLIK VƏ ƏTRAF MÜHIT ÜZRƏ VƏTƏNDAŞ FƏALIYYƏTI KONSEPSIYA SƏNƏDLƏRİNİN QƏBULU NO. ITB/AZE/009/2012 Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Bakı Ofisi Təhlükəsizlik və Ətraf Mühit üzrə

Detaylı

MÖVZU 5 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemində kapitalın beynəlxalq hərəkəti

MÖVZU 5 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemində kapitalın beynəlxalq hərəkəti MÖVZU 5 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemində kapitalın beynəlxalq hərəkəti 5.1. Kapitalın beynəlxalq hərəkəti: mahiyyəti, mərhələləri, inkişaf səbəbləri, göstəriciləri və formaları 5.2. Birbaşa

Detaylı

Məmməd MUSAYEV, Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatlarının Milli Konfederasiyasının prezidenti

Məmməd MUSAYEV, Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatlarının Milli Konfederasiyasının prezidenti Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası və Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası arasında 2016-2017-ci

Detaylı

Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərilən Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada)

Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərilən Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada) Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərilən Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada) PLASTİK KARTLAR ÜZRƏ TARİFLƏR 1. Plastik kartın verilməsi (illik xidmət

Detaylı

Azərbaycana gələn xarici vətəndaşlar üçün Vergi Təlimatı 2014

Azərbaycana gələn xarici vətəndaşlar üçün Vergi Təlimatı 2014 Azərbaycana gələn xarici vətəndaşlar üçün Vergi Təlimatı 2014 Deloitte Azərbaycan Respublikasında tətbiq olunan şəxsi gəlir vergisi və qanunvericiliyə əməletmə prosedurları barədə hazırkı qısaca məlumatı

Detaylı

QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN BANKLAR VASİTƏSİLƏ LEQALLAŞDIRILMASININ QARŞISININ ALINMASINA DAIR

QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN BANKLAR VASİTƏSİLƏ LEQALLAŞDIRILMASININ QARŞISININ ALINMASINA DAIR Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikası Milli Bankı İdarə Heyətinin _03_ noyabr 2006-cı il tarixli qərarı ilə Protokol 34 D/reyestr 160 QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN

Detaylı

Damazlıq heyvandarlıq haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Damazlıq heyvandarlıq haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Damazlıq heyvandarlıq haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu qanun Azərbaycan Respublikasında heyvandarlıqda damazlıq işinin təşkilinin və idarə edilməsinin hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən

Detaylı

M Ə L U M A T I. 1. Bankın Nizamnaməsini qəbul etmək, nizamnaməyə əlavə və dəyişikliklər etmək;

M Ə L U M A T I. 1. Bankın Nizamnaməsini qəbul etmək, nizamnaməyə əlavə və dəyişikliklər etmək; Yapı Kredi Bank Azərbaycan Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İdarəetmə Orqanlarının səlahiyyətləri, maliyyə idarəetməsi, hesabatlıq və daxili nəzarət prosesləri haqqında M Ə L U M A T I Bankın Səhmdarlarının

Detaylı

Açıq bazar əməliyyatları. Banklardan kənar nağd pul. Baza inflyasiya. Çərçivə alətləri. Deflyasiya. Dezinflyasiya. Dollarlaşma

Açıq bazar əməliyyatları. Banklardan kənar nağd pul. Baza inflyasiya. Çərçivə alətləri. Deflyasiya. Dezinflyasiya. Dollarlaşma Açıq bazar əməliyyatları Banklararası pul bazarı Banklardan kənar nağd pul Baza inflyasiya Çərçivə alətləri Deflyasiya Devalvasiya Dezinflyasiya Dollarlaşma Dövriyyədə olan nağd pul Emissiya Faiz dərəcələri

Detaylı

Q A N U N U. Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il dövlət büdcəsi haqqında

Q A N U N U. Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il dövlət büdcəsi haqqında A Z Ə R B A Y C A N R E S P U B L İ K A S I N I N Q A N U N U Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il dövlət büdcəsi haqqında Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri 10222000,0

Detaylı

''Elektron ticarət haqqında'' Azərbaycan Respublikasının qanunu

''Elektron ticarət haqqında'' Azərbaycan Respublikasının qanunu ''Elektron ticarət haqqında'' Azərbaycan Respublikasının qanunu Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında elektron ticarətin təşkili və həyata keçirilməsinin hüquqi əsaslarını, onun iştirakçılarının hüquq və

Detaylı

cü illərdə Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramı GİRİŞ

cü illərdə Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramı GİRİŞ 2011-2013-cü illərdə Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 4 may tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir

Detaylı

ACCESSPAY XİDMƏTİ. 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 -

ACCESSPAY XİDMƏTİ. 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 - ACCESSPAY XİDMƏTİ 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 - ACCESSPAY XİDMƏTİ ƏSAS FUNKSİYALAR AccessBank-ın və ya digər Bankın plastik kartı vasitəsilə AccessBank-da olan cari, debit kart, əmanət hesablarına

Detaylı

Bülleten No: 29 / may 2015 MAY Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam! Heydər Əliyev

Bülleten No: 29 / may 2015 MAY Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam! Heydər Əliyev Bülleten No: 9 / may MAY 9 Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam! Heydər Əliyev Bцlleten No: 9 / may Yerli icra hakimiyyəti orqanlarında vətəndaşların müraciətləri üzrə

Detaylı

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası nın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası nın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası nın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 8 oktyabr tarixli

Detaylı

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT VƏ SƏNAYE UNİVERSİTETİ. Kafedra: Metrologiya, standartlaşdırma və keyfiyyətin idarəə olunması

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT VƏ SƏNAYE UNİVERSİTETİ. Kafedra: Metrologiya, standartlaşdırma və keyfiyyətin idarəə olunması AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT VƏ SƏNAYE UNİVERSİTETİ Fakültə: İqtisadiyyatt və menecment Kafedra: Metrologiya, standartlaşdırma və keyfiyyətin idarəə olunması Fənn: Standartlaşdırma və sertifikasiya SƏRBƏST İŞ

Detaylı

İşçi sənəd, Oktyabr 2017

İşçi sənəd, Oktyabr 2017 ŞƏrq TƏrƏfdaşlığı regionunda siyasətin formalaşdırılması və ictimai məlumatlandırma üçün son ekoloji qiymətləndirməhesabatlarının effektivliyi və uyğunluğu AzƏrbaycan Respublikası İşçi sənəd, Oktyabr 217

Detaylı

Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası qaydaları. 1. Ümumi müddəalar

Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası qaydaları. 1. Ümumi müddəalar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 28 sentyabr 2010-cu il tarixli 167 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası qaydaları 1. Ümumi müddəalar 1.1. Bu Qaydalar

Detaylı

İdman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları

İdman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti «İdman mərc oyunlarının həyata keçirilməsi məqsədi ilə hüquqi şəxsin akkreditasiya olunması Qaydası»nın və «İdman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları»nın

Detaylı

Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti haqqında

Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti haqqında Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLĐKASININ Q A N U N U Maddə 1. Qanunun təyinatı Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi

Detaylı

Biznesin təşkilati-hüquqi formaları

Biznesin təşkilati-hüquqi formaları Biznesin təşkilati-hüquqi formaları (Harri Potter Menecment 512 ASEU) Biznesin təşkilati-hüquqi formaları bir sıra əlamətlərə görə fərqlənirlər ki, bunlara aşağıdakıları aid etmək olar: - kapital sahibinin

Detaylı

IV Zirvə Oyunlarının ƏSASNAMƏSİ

IV Zirvə Oyunlarının ƏSASNAMƏSİ IV Zirvə Oyunlarının ƏSASNAMƏSİ Xırdalan-2016 Təsdiq edirəm Zirvə İnternational Sport Clubs MMC-nin Direktoru R.Rəsulov 01 aprel 2016-cı il Zirvə İnternational Sport Clubs MMC-nin IV Zirvə Oyunlarının

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI SƏRBƏST İŞ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI SƏRBƏST İŞ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI SƏRBƏST İŞ FƏNN: KOMPÜTER ELMLƏRİNİN TARİXİ VƏ METODOLOGİYASI MÖVZU: DÜNYADA SMART-KART, E-MONEY VƏ DİGƏR ELEKTRON XİDMƏT NÖVLƏRİ

Detaylı

Məxfilik Siyasəti. Əhatə dairəsi. Məlumatın növü və Toplanma Metodları

Məxfilik Siyasəti. Əhatə dairəsi. Məlumatın növü və Toplanma Metodları Məxfilik Siyasəti Bu Məxfilik Siyasətində ("Siyasət") biz Qualcomm Incorporated və filiallarımızın (kollektiv şəkildə "biz", "bizi" və yaxud "bizim") şəxsi məlumatları necə toplaması istifadə etməsi, emal

Detaylı

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası 1. Ümumi müddəalar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 28 dekabr tarixli, 212 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası 1.1. Bu Qayda Azərbaycan

Detaylı

Əlavə D Ətraf Mühitin və Sosial Sahənin İdarə Edilməsi və Monitorinqi Planı

Əlavə D Ətraf Mühitin və Sosial Sahənin İdarə Edilməsi və Monitorinqi Planı Əlavə D Ətraf Mühitin və Sosial Sahənin İdarə Edilməsi və Monitorinqi Planı MÜNDƏRİCAT 1 GİRİŞ... 1 2 İDARƏETMƏ PLANLARINA DÜZƏLİŞLƏR... 2 Cədvəl Cədvəl 1: -ə düzəlişlərin siyahısı... 3 Ətraf Mühitin və

Detaylı

Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı cü il. Sədr. Elman Rüstəmov

Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı cü il. Sədr. Elman Rüstəmov Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı Qərar 2014-cü il Sədr Elman Rüstəmov Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən ödəniş sistemlərində hesablaşmaların təşkili Qaydaları

Detaylı

2017-ci il/noyabr 8. Qeyri-neft sektorunda bu il çox ciddi islahatlar aparılıb və ixracımız da kəskin artıb, doqquz ayın nəticələri çox müsbətdir

2017-ci il/noyabr 8. Qeyri-neft sektorunda bu il çox ciddi islahatlar aparılıb və ixracımız da kəskin artıb, doqquz ayın nəticələri çox müsbətdir Qeyri-neft sektorunda bu il çox ciddi islahatlar aparılıb və ixracımız da kəskin artıb, doqquz ayın nəticələri çox müsbətdir Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasının

Detaylı