T.C. BEYKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 MALİ YILI KESİN HESABI (BÜTÇE TAŞINIR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BEYKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 MALİ YILI KESİN HESABI (BÜTÇE TAŞINIR)"

Transkript

1 T.C. BEYKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 MALİ YILI KESİN HESABI (BÜTÇE TAŞINIR) 1

2 2

3 BEYKÖY BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER Giriş Meclis Kararı Yılı Kesin Hesabı Bilanço(2015) Banka Mevcudu Tespit Tutanağı Teminat Mektupları Sayım Tutanağı Faaliyet Sonuçları Tablosu(2015) Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli(2015) Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli(2015) Kesin Mizan(2015) Yönetimde Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Taşınır Kesin Hesap Cetveli

4 4

5 5

6 T.C. BEYKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü Sayı : /04/2016 Konu : 2015 Mali Yılı Kesin Ve Taşınır Kesin Hesabı BAŞBAKANLIK MAKAMINA 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereğince düzenlediğimiz 2015 Mali Yılı Kesin Hesap ve Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri incelenmesi için Encümene havale edilmek üzere yazımız ekinde sunulmuştur. Gereğini arz ederim. EKLER: 2015 Yılı Kesin Hesap Ve Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri Belediye Başkanlığı Hizmet Bina Beyköy-DÜZCE Bilgi İçin: Bahar AYDIN Telefon No: (0380) Faks No: (0380) Memur e-posta: İnternet Adresi: Telefon No: (0380)

7 2015 YILI KESİN HESABI Beyköy Belediye Başkanlığının 2015 yılı Kesin Hesabına ait cetveller hazırlanmış olup, yazımız ekinde sunulmuştur. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi gereğince Belediyemiz encümeninde görüşülmesi hususunda olurlarınıza arz ederim. GİDER İCMALİ Net Bütçe Gerçekleşen Oran 1. Personel Giderleri , , Sosyal Güvenlik Kurumları , , Mal ve Hizmet Alımları , , Faiz Giderleri , , Cari Transferler , , Sermaye Giderleri , , Yedek Ödenek 6.230, , ,82 91,46 GELİR İCMALİ Toplam Tahakkuk Gerçekleşen Oran 1. Vergi Gelirleri , , Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , Alınan Bağış ve Yardımlar , , Diğer Gelirler , , Sermaye Gelirleri 9.579, , , ,78 82,77 FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI Bütçe ile Tahmin Edilen Gerçekleşen Oran 1. İç Borçlanma 00,00 00, Dış Borçlanma 00,00 00,

8 2015 Mali Yılı Kesin Hesabı incelenmiştir. Belediyemizin 2015 Mali Yılı Kesin Hesabının Bakanlıkça tespit edilen formüle uygun olduğu; Madde-1: Belediyemizin 2015 yılı tahmini gider bütçesi olarak dönem başında; ,00 (dörtmilyonbeşyüzbinlira)lira verilmiş, 2014 yılından 2015 yılına (ikiyüzseksendörtbinsekizyüzaltmışaltıliraellisekizkuruş) liralık ödenek devri ile ,58(dörtmilyonyediyüzseksendörtbinsekizyüzaltmışaltıliraellisekizkuruş)liralık net ödenek elde edilmiştir.2015 yılında ,82 (dörtmilyonüçyüzyetmişaltıbinellibirliraseksenikikuruş) liralık bütçe gideri yapılmış, ,45(üçyüzyetmişdörtbindokuzyüzotuzdokuzlirakırkbeşkrş) liralık gider 2016 yılına devir edilmiş, ,31(otuzüçbinsekizyüzyetmişbeşliraotuzbirkrş)liralık ödenek ise iptal edilmiştir. Madde-2: Belediyemizin 2015 yılı gelir bütçesi ,00 (dörtmilyonbeşyüzbinlira) lira olarak tahmin edildiği, 2014 yılından 2015 yılına ,01 (birmilyonseksenbeşbinüçyüzdoksanüçlirabirkrş) lira tahakkuk devri ile 2015 yılı tahakkuku olan ,38 (beşmilyonbeşyüzotuzikibinyüzaltmışdörtliraotuzsekizkuruş) liralık tutarla 2015 yılında toplam ,39(altımilyonaltıyüzonyedibinbeşyüzelliyediliraotuzdokuzkrş) tahakkuk elde edilmiştir tarihine kadar ,78 (beşmilyondörtyüzyetmişdokuzbindörtyüzikiliraelliyetmişsekizkuruş) tahsil edilmiştir. Tahsil edilmeyen ,61(birmilyonyüzotuzsekizbinyüzellidörtliraaltmışbirkuruş) lira ise 2016 yılına devredilmiştir. Madde-3: 2015 yılında borçlanmaya gidilmediğinden açık fazlanın finansman tablosu sıfırdır. Madde-4: 2015 yılı Taşınır Kesin Hesabı Cetvelleri incelendiğinde, Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun düzenlendiği Belediyemizin mizan ile karşılaştırıldığında hesapların tuttuğu tespit edilmiştir. 8

9 Kurumun Adı: Yılı: 2015 BEYKÖY BELEDİYESİ BİLANÇO Ayı: OCAK- ARALIK A K T İ F L E R 2013 Yılı 2014 Yılı 2015(Cari Yıl) P A S İ F L E R 2013 Yılı 2014 Yılı 2015(Cari Yıl) I- DÖNEN VARLIKLAR ,48 III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,80 10 HAZIR DEĞERLER ,49 30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR , BANKA HESABI , BANKA KREDİLERİ HESABI , BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI ,43 32 FAALİYET BORÇLARI ,64 12 FAALİYET ALACAKLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI , GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI ,27 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR , GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI , ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI , GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI , EMANETLER HESABI , VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI ,50 36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER ,20 14 DİĞER ALACAKLAR , VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI , KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI ,04 37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI ,00 15 STOKLAR , KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI , İlk Madde ve Malzemeler ,25 16 ÖN ÖDEMELER ,10 IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR , BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI ,10 40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR ,03 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR , BANKA KREDİLERİ HESABI ,03 9

10 190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI ,63 II- DURAN VARLIKLAR 22 FAALİYET ALACAKLARI 222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI 24 MALİ DURAN VARLIKLAR , , ,14 43 DİĞER BORÇLAR , KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİ Ş BORÇLAR HESABI ,46 47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI , KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI ,98 48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI , GİDER TAHAKKUKLARI HESABI , , MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI ,89 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR V- ÖZ ,88 KAYNAKLAR , ARAZİ VE ARSALAR HESABI ,80 50 NET DEĞER , YERALTI VE YERÜSTÜ 500 NET DÜZENLERİ HESABI ,67 DEĞER HESABI , BİNALAR HESABI 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 254 Taşıtlar Grubu 255 Demirbaşlar Grubu , , , ,45 52 YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI , YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI ,01 57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI , GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI ,94 10

11 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) , YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI ,32 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI , DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI , HAKLAR HESABI , BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) ,00 ============ ==== ========== ====== =============== = =============== = =============== = =============== = Aktif Toplam ,39 Pasif Toplam ,39 IX- NAZIM HESAPLAR ,32 91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI , TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI ,00 92 TAAHHÜT HESAPLARI , GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI ,32 ============ ==== ========== ====== =============== = IX- NAZIM HESAPLAR ,32 91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI , TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI ,00 92 TAAHHÜT HESAPLARI , GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI ,32 =============== = =============== = =============== = Genel Toplam ,71 Genel Toplam ,71 11

12 KURUMUN BANKA MEVCUDU TESPİT TUTANAĞI Günü 3 1 ADI BEYKÖY BELEDİYESİ Ayı 1 2 KODU Yılı Banka Hesabı Defteri Borç Sayfası Genel Toplamı : ,77 Banka Hesabı Defteri Alacak Sayfası Genel Toplamı : 0 Kayıtlara Göre Bankada Bulunması Gerekn Miktar : ,77 BEYKÖY BELEDİYESİ Kurumunun Tarihi itibariyle kayıtlara göre banka hesabının ,77 lira borç/alacak artığının ekli banka mutabakat yazısına uygun olduğu görülmüştür. Durumu gösteren bu tutanak üç nüsha olarak düzenlenmiştir. 12

13 KURUMUN BANKA MEVCUDU TESPİT TUTANAĞI Günü 3 1 ADI BEYKÖY BELEDİYESİ Ayı 1 2 KODU Yılı Banka Hesabı Defteri Borç Sayfası Genel Toplamı : 5.000,00 Banka Hesabı Defteri Alacak Sayfası Genel Toplamı : 0 Kayıtlara Göre Bankada Bulunması Gereken Miktar : 5.000,00 BEYKÖY BELEDİYESİ Kurumunun Tarihi itibariyle kayıtlara göre banka hesabının 5.000,00 lira borç/alacak artığının ekli banka mutabakat yazısına olduğu görülmüştür. Durumu gösteren bu tutanak üç nüsha olarak düzenlenmiştir. 13

14 KURUMUN BANKA MEVCUDU TESPİT TUTANAĞI Günü 3 1 ADI BEYKÖY BELEDİYESİ Ayı 1 2 KODU Yılı Banka Hesabı Defteri Borç Sayfası Genel Toplamı : ,05 Banka Hesabı Defteri Alacak Sayfası Genel Toplamı : 0 Kayıtlara Göre Bankada Bulunması Gereken Miktar : ,05 BEYKÖY BELEDİYESİ Kurumunun Tarihi itibariyle kayıtlara göre banka hesabının ,05 lira borç/alacak artığının ekli banka mutabakat yazısına uygun olduğu görülmüştür. Durumu gösteren bu tutanak üç nüsha olarak düzenlenmiştir. 14

15 KURUMUN BANKA MEVCUDU TESPİT TUTANAĞI Günü 3 1 ADI BEYKÖY BELEDİYESİ Ayı 1 2 KODU Yılı Banka Hesabı Defteri Borç Sayfası Genel Toplamı : ,45 Banka Hesabı Defteri Alacak Sayfası Genel Toplamı : 0 Kayıtlara Göre Bankada Bulunması Gereken Miktar : ,45 BEYKÖY BELEDİYESİ Kurumunun Tarihi itibariyle kayıtlara göre banka hesabının ,45 lira borç/alacak artığının ekli banka mutabakat yazısına uygun olduğu görülmüştür. Durumu gösteren bu tutanak üç nüsha olarak düzenlenmiştir. 15

16 KURUMUN BANKA MEVCUDU TESPİT TUTANAĞI Günü 3 1 ADI BEYKÖY BELEDİYESİ Ayı 1 2 KODU Yılı Banka Hesabı Defteri Borç Sayfası Genel Toplamı : 631,17 Banka Hesabı Defteri Alacak Sayfası Genel Toplamı : 0 Kayıtlara Göre Bankada Bulunması Gereken Miktar : BEYKÖY BELEDİYESİ Kurumunun Tarihi itibariyle kayıtlara göre banka hesabının 631,17 lira borç/alacak artığının ekli banka mutabakat yazısına uygun olduğu görülmüştür. Durumu gösteren bu tutanak üç nüsha olarak düzenlenmiştir. 16

17 KURUMUN TEMİNAT MEKTUPLARI SAYIM TUTANAĞI BEYKÖY GÜNÜ 3 1 ADI BELEDİYESİ AYI 1 2 KODU YILI SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DEĞERLERİN Sayımda Bulunulan Miktar Noksan Fazla Kime Ait Olduğu Cinsi Adedi Tutarı Adet Tutar Adet Tutar Adet Tutar ÇESAN MAD. İNŞ. TAAH. TURZ. SAN. TİC. LİMİTE D ŞİRKETİ TEMİNAT , , ÇESAN MAD. İNŞ. TAAH. TURZ. SAN. TİC. LİMİTE D ŞİRKETİ TEMİNAT , , SEÇKİN PETROL TİC. NAKLİYAT LTD. ŞTİ. TEMİNAT , , TEMSAN ÖZEL GÜEVN. TEM. KUAF. HZ. TEKS. GID. NAK. TEMİNAT , , MAH BUR GRUP SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. TEMİNAT , , OKEAN-RASSIA TEMİZLİK HİZ. ARAŞ. BİLGİ TOPLAMA SİST. YEMEK TURZ. İNŞ. TEMİNAT , , SEÇKİN PETROL TİC. NAKLİYAT LTD. ŞTİ. TEMİNAT , , ESEN İNSAN KAYNAKLARI TAAH. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TEMİNAT , , TOPLAM , , tarihinde BEYKÖY BELEDİYESİ Kurumunun veznesi de yapılan sayımda yukarıda dökümü gösterilen ,00 TL tutarında değerlerin kayıtlarına göre tamam /Durum gösteren bu tutanak üç nüsha olarak düzenlenmiştir. 17

18 BEYKÖY BELEDİYESİ / TARİHLERİ ARASI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Hesap Yardımcı Hesaplar Hesap Yardımcı Hesaplar Kodu I II III IV V GİDERİN TÜRÜ BORÇ ALACAK BAKIYE Kodu I II III IV V GELİRİN TÜRÜ BORÇ ALACAK BAKIYE PERSONEL GİDERLERİ , , Vergi Gelirleri , , , MEMURLAR , , Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler , , , Temel Maaşlar , , Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler , , , Temel Maaşlar , , Bina Vergisi , , , Zamlar ve Tazminatlar , , Arsa Vergisi , , , Zamlar ve Tazminatlar , , Arazi Vergisi 8.310, ,22 50, Ödenekler 2.281, , Çevre Temizlik Vergisi , , Ödenekler 2.281, , Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , , , Sosyal Haklar , , Özel Tüketim Vergisi 98, , , Sosyal Haklar , , Haberleşme Vergisi , , Ek Çalışma Karşılıkları , , Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi 98, , , Ek Çalışma Karşılıkları , , Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri , , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , İlan ve Reklam Vergisi , , Zamlar ve Tazminatlar , , Harçlar , ,76 18

19 Kadro Karşılığı Sözleşmeli PersonelZam ve Tazminatları , , Diğer Harçlar , , İŞÇİLER , , Bina İnşaat Harcı , , İşçilerin Ücretleri , , İşgal Harcı , , Sürekli İşçilerin Ücretleri , , İşyeri Açma İzni Harcı , , İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları , , Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı , , Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları , , Tellallık Harcı , , İşçilerin Sosyal Hakları , , Yapı Kullanma İzni Harcı 0 103,11 103, Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları , , Diğer Harçlar , , İşçilerin Fazla Mesaileri , , Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri , , Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , , , GEÇİCİ PERSONEL 6.529, , Mal Satış Gelirleri , , , Ücretler 6.529, , Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri , , Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri 6.529, , Diğer Mal Satış Gelirleri , , , DİĞER PERSONEL , , Hizmet Gelirleri , , , Ücret ve Diğer Ödemeler , , Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler 944, , , Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler , , Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler , , , Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler , , Diğer hizmet gelirleri , ,68 19

20 630 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , Kurumlar Hasılatı , , , Memurlar , , Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı , , , Sosyal Güvenlik Kurumuna , , Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı , , ,81 Su Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı , , , Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , , Sağlık Primi Ödemeleri , , Kira Gelirleri 5.480, , , İŞÇİLER , , Taşınmaz Kiraları 5.480, , ,87 İşsizlik Sigortası Diğer Taşınmaz Fonuna 7.588, , Kira Gelirleri 5.480, , ,87 Alınan Bağış ve İşsizlik Sigortası Yardımlar ile Fonuna 7.588, , Özel Gelirler , , Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Sosyal Güvenlik Kurumuna , , Alınan Bağış ve Yardımlar , ,00 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , , Sermaye , ,00 Alt yapı hizmetleri için MAL VE HİZMET ALIM genel bütçeden GİDERLERİ , , , alınan , ,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 0 855,81 855,81 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları , , Cari 0 855,81 855, Kırtasiye Alımları , , Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar 0 855,81 855,81 20

21 Periyodik Yayın Alımları Diğer Gelirler 4.916, , , Diğer Yayın Alımları 400, , Faiz Gelirleri , , Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 4.428, , Diğer Faizler , , Su Alımları 2.260, , Kişilerden Alacaklar Faizleri Temizlik Malzemesi Alımları 2.168, , Mevduat Faizleri , , Enerji Alımları , , Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 4.916, , , Yakacak Alımları , , Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar , , Akaryakıt ve Yağ Alımları , , Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar , , Elektrik Alımları , , Kamu Harcamalarına Katılma Payları 4.916, , , Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları , , Yiyecek Alımları , , Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı 3.246, , ,69 Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı Yol Harcamalarına Katılma Payı 1.670, , İçecek Alımları Giyim ve Kuşam Alımları , , Para Cezaları , , Giyecek Alımları , , Vergi Cezaları , ,94 Vergi ve Diğer Spor Malzemeleri Amme Alacakları Alımları , , Gecikme Zamları , ,39 21

22 Özel Malzeme Alımları , , Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları , , Zirai Malzeme ve İlaç Alımları 6.696, , Diğer Özel Malzeme Alımları 3.983, , sayılı KanuKapsamında Geç Ödeme Zammı , , sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı , , sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı , ,80 Diğer Para Cezaları , ,31 Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları , , Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları , , , Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Diğer Çeşitli Bakım Giderleri , , Gelirler 0 0,01 0,01 Diğer Tüketim Mal ve Diğer Çeşitli Malzemesi Alımları , , , Gelirler 0 0,01 0,01 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli YOLLUKLAR 5.360, , Gelirler 0 0,01 0,01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 4.484, , Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 4.484, , Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 875, , Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 875, , GÖREV GİDERLERİ , , Yasal Giderler , ,

23 Mahkeme Harç ve Giderleri , , Ödenecek Vergi, ResimHarçlarBenzeri Giderler 1.185, , İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler 1.110, , Diğer Vergi, Resim ve HarçlarvbGiderler 75, , HİZMET ALIMLARI , , Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler , , Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri , , Bilgisayar Hizmeti Alımları 1.626, , Harita Yapım ve Alım Giderleri Temizlik Hizmeti Alım Giderleri , , Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler , , Haberleşme Giderleri , , Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri , , Taşıma Giderleri 4.814, , Yük Taşıma Giderleri 4.414, , Geçiş Ücretleri Tarifeye Bağlı Ödemeler , , İlan Giderleri 2.832, , Sigorta Giderleri , , Kiralar , , Taşıt Kiralaması Giderleri , ,

24 İş Makinası Kiralaması Giderleri , , Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri , , Diğer Hizmet Alımları , , Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri , , Diğer Hizmet Alımları , , TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ , , Temsil Giderleri , , Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri , , Tanıtma Giderleri , , Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri , , MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , , Menkul Mal Alım Giderleri , , Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 7.544, , Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları , , Avadanlık ve Yedek Parça Alımları 466, , Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları , , Bakım ve Onarım Giderleri , , Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri , ,

25 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri , , İş Makinası Onarım Giderleri , , Diğer Bakım ve Onarım Giderleri , , GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , , Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri , , Okul Bakım ve Onarımı Giderleri , , Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri 1.600, , Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri , , Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri , , Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri , , Yol Bakım ve Onarımı Giderleri , , Yol Bakım ve Onarımı Giderleri , , Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri 38, , Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri 38, , TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ , , Cenaze Giderleri , , Cenaze Giderleri , ,

26 Mezar ve Şehitlik Yapım ve Bakım Giderleri FAİZ GİDERLERİ , , DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ , , Diğer İç Borç Faiz Giderleri , , TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri , , CARİ TRANSFERLER , , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILANTRANSFERLER , , Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara , , Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara , , HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 6.000, , Sosyal Amaçlı Transferler 6.000, , Muhtaç Asker Ailelerine Yardım 6.000, , Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler , , Vergi Gelirleri , , Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler , , Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler , , Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , Kurumlar Hasılatı , ,

27 Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı , , Amortisman Giderleri , , Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri , , Tesis, Makine Ve Cihazların Amortisman Giderleri , , Taşıtların Amortisman Giderleri , , Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Giderleri 2.200, , Haklar Amortisman Giderleri 2.200, , , , , , , ,49 27

28 BEYKÖY BELEDİYESİ / TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Tarih/Saat: :25 Kurumsal Fonksiyonel Fin Sonraki Ekonomik Geçen Bütçe İle Ek Net Bütçe Bütçe Ödenen Ödenek İptal. Yıla Açık Sınıflandırma Sınıflandırm Sınıflandırm Ödene Aktarmayla Tip Yıldan Verilen a a Açıklama k Ödeneği Gideri Bütçe Üstü Edilen Devreden lama Devreden Ödenek Toplamı Toplamı Gideri Harcama Ödenek Ödenek I II III IV V I II III IV I I II III IV Ödenek Eklenen Aktarma (+) (-) 46 BELEDİYE , , , , , , , , DÜZCE İLİ , , , , , , , , BELDE BELEDİYELERİ , , , , , , , , BEYKÖY BELEDİYESİ , , , , , , , , GENEL KAMU HİZMETLERİ , , , , , , , , YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI, FİNANSAL VE MALİ İŞLER, DIŞİŞLERİ HİZMETLERİ , , , , , , YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI HİZMETLERİ , , , , , , MAHALLİ İDARELER , , , , , , PERSONEL GİDERLERİ , , , , , , DİĞER PERSONEL , , , , , , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , Memurlar , ,

29 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , , , , , YOLLUKLAR , , HİZMET ALIMLARI , , TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ , , , , , , GENEL HİZMETLER , , , , , , , DİĞER GENEL HİZMETLER , , , , , , , MAHALLİ İDARELER , , , , , , , PERSONEL GİDERLERİ , , , , , , MEMURLAR , , , , , , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , , İŞÇİLER , , , , , , GEÇİCİ PERSONEL , , , , DİĞER PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , , , , , Memurlar , , , , , İŞÇİLER , , , , ,8 0 99, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , , , , , , , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , , , YOLLUKLAR , , , , , , , GÖREV GİDERLERİ , , , , , , , HİZMET ALIMLARI , , , , , , , ,7 29

30 TEMSİL VETANITMAGİD ERLERİ , , , , , , MENKUL MAL,GAYRİMAD Dİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , , , , , , GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , , , , , , , TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ , , , , , , FAİZ GİDERLERİ , , , , , , DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ , , , , , , CARİ TRANSFERLER , , , , , , , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER , , , , , , HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER , , , , , GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR , , SERMAYE GİDERLERİ , , , , , , , MAMUL MAL ALIMLARI , , , , , , GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI , , , , GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRM ASI , , , ,

31 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ , , , YEDEK ÖDENEKLER , , , , PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ , , KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ , , YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ , , DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ , , , YEDEK ÖDENEK , ,

32 BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ / TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : BEYKÖY BELEDİYESİ Gelirin Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil Kodu İle Gelir Tahakkuku Tahakkuk Red ve Devreden Oranı Tahmin Tahakkuku İadeler Tahakkuk (%) I II III IV V Açıklaması Edilen Tahsilatı Yılı Net Tahsilatı 1 Vergi Gelirleri , , , , ,68 98, , ,00 56, Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler , , , , , , ,90 40, Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler , , , , , , ,90 40, Bina Vergisi , , , , , , ,29 58, Arsa Vergisi , , , , , , ,42 14, Arazi Vergisi , ,12-43, , , , ,83 26, Çevre Temizlik Vergisi , , , , , , ,36 38, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , , , , ,32 98, , ,10 96, Özel Tüketim Vergisi , , , ,67 98, , , Haberleşme Vergisi 6.367, , , , , Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi , , , ,52 98, , , Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 8.273, , , , , , ,10 38, Eğlence Vergisi 1.273, Yangın Sigortası Vergisi 2.000, İlan ve Reklam Vergisi 5.000, , , , , , ,10 38, Harçlar , , , , , Diğer Harçlar , , , , , Bina İnşaat Harcı , , , , , Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı 1.273, İşgal Harcı , , , , , İşyeri Açma İzni Harcı , , , , , Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı 1.273,

33 Tatil Günlerinde Çalışma RuhsatıHarcı 3.818, , , , , Tellallık Harcı , , , , , Yapı Kullanma İzni Harcı , ,11 103,11 103, , Diğer Harçlar , , , , , Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , , , , ,27 70,1 3 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , , , , , , ,54 78, Mal Satış Gelirleri , , , , , Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri , , , , , Hizmet Gelirleri , , , , , , ,54 78, İlan ve Reklam Gelirleri 1.273, Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler ,00 769, , , , , ,15 75, Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler , , , , , , ,39 44, Diğer hizmet gelirleri , , , , , Kurumlar Hasılatı , , , , , , ,40 65, Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı , , , , , , ,40 65, Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı , , , , , , ,47 75, Su Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı , , , , , , ,93 57, Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 3.818, Diğer Kurumlar Hasılatı 1.273, Diğer Kurumlar Hasılatı 1.273, Kira Gelirleri , , , , , , ,33 81, Taşınmaz Kiraları , , , , , , ,33 81,3 33

34 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri , , , , , , ,33 81, Taşınır Kiraları , Taşınır Kira Gelirleri , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , , , , , Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar , , , , , Sermaye , , , , , Alt yapı hizmetleri için genel bütçeden alınan , , , , , Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar , ,81 855,81 855, , Cari , ,81 855,81 855, , Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar , ,81 855,81 855, , Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar 2.315, Proje Yardımları , Cari , Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları , Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları 6.367, Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları 5.093, Diğer Gelirler , , , , , , ,34 99, Faiz Gelirleri 4.273, , , , , Diğer Faizler 4.273, , , , , Kişilerden Alacaklar Faizleri Mevduat Faizleri 3.000, , , , , Diğer Faizler 1.273, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , , , , , ,34 99,88 34

35 Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar , , , , , Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar , , , , , KamuHarcamalarına Katılma Payları , , , , , , ,34 77, Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı , , , , , , ,34 76, Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı 1.273, Yol Harcamalarına Katılma Payı , , , Diğer Harcamalara Katılma Payları 1.273, Diğer Paylar 1.273, Diğer Paylar 1.273, Para Cezaları , , , , , Vergi Cezaları , , , , , Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları , , , , , sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı , , , , sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı , , , , sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı , , , , Diğer Para Cezaları 2.547, , , , , Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları 2.547, , , , , Diğer Çeşitli Gelirler 3.649, Diğer Çeşitli Gelirler 3.649,

36 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 1.273, İrat Kaydedilecek Hisse Senedi ve Tahviller 1.273, İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları 1.102, Sermaye Gelirleri , , , , , Taşınmaz Satış Gelirleri , , , , , Arazi Satışı , , , , , Arazi Satışı , , , , , Arsa Satışı , , , , , Arsa Satışı , , , , , Taşınır Satış Gelirleri 6.367, Taşıt Satış Gelirleri 6.367, Taşıt Satış Gelirleri 6.367, Toplam , , , , ,78 98, , ,61 82,8 36

37 KESİN MİZAN BEYKÖY BELEDİYESİ Yıl : 2015 Dönem : OCAK-ARALIK Hesap Yardımcı Hesap Borç Alacak Borç Kalanı Alacak Kalanı Kodu Kodu Hesap Adı (TL) (TL) (TL) (TL) 100 KASA HESABI , , ALINAN ÇEKLER HESABI , , BANKA HESABI , , ,06 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME 103 EMİRLERİ HESABI ( - ) , , DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI , , BANKA KREDİ KARTLARINDAN 109 ALACAKLAR HESABI , , , GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI , , , GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI , , ,32 0 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI , , , VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI , , KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI 1.281, ,55 237, İlk Madde ve Malzemeler , , , PERSONEL AVANSLARI HESABI 1.050, , BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI , , ,10 0 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI , , DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI , , ,

38 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ 191 HESABI , , GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI , , GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI , , , MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI , , ARAZİ VE ARSALAR HESABI , , , YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI , , BİNALAR HESABI , , TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI , , , Taşıtlar Grubu , , , Demirbaşlar Grubu , , , BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) , , , YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI , , , HAKLAR HESABI 4.000, , BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) , , ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI , , BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) , , BANKA KREDİLERİ HESABI , , , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI , , , ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI , , , EMANETLER HESABI , , , ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI , , ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI , ,

39 362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI , , VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI , , , KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI , , , GİDER TAHAKKUKLARI HESABI 9.905, , HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ 391 HESABI , , BANKA KREDİLERİ HESABI , , , KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI , , KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI , , , GİDER TAHAKKUKLARI HESABI 9.905, , , NET DEĞER HESABI , , , YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI , , GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI , , , DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI , , , GELİRLER HESABI , , GİDERLER HESABI , , FAALİYET SONUÇLARI HESABI , , BÜTÇE GELİRLERİ HESABI , , GELİR YANSITMA HESABI , , BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI 98,53 98, BÜTÇE GİDERLERİ HESABI , , GİDER YANSITMA HESAPLARI , ,

40 895 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI , , GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI , , BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI , , ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI , , TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI , , , TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI , , , GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI , , , GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI , , ,32 Toplam , , , ,92 40

41 YÖNETİM DÖNEMİNDE GÖREV YAPAN MUHASEBE YETKİLİLERİNE AİT LİSTE Muhasebe Biriminin Kodu Muhasebe Biriminin Adı BEYKÖY BELEDİYESİ 01/01/2015 Tarihinden Mahsup Dönemi Sonuna Kadar Asil veya Vekil Olarak Görev Yapan Muhasebe Yetkililerinin Asil veya Göreve Başlama ve Görevden Ayrılma Vekil Tarihleri Adı Soyadı Bugünkü Adresleri Başlama Tarihi Ayrılma Tarihi Ahmet CESUR ASİL KÜLTÜR MAHALLESİ 6 CAD.NO:37 BEYKÖY/DÜZCE Kayıtlara Uygundur 41

42 TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ Taşınırın II Düzey İDARENİN ADI KODU Detay Kodu Sıra Taşınır Ölçü No II Düzey Birimi Geçen Yıldan Gelecek Yıla Devir Detay Taşınır II Düzey Detay Devreden (3) Yıl İçinde Giren (4) Toplam Yıl İçinde Çıkan (5) (6) Kodu (2) Adı Miktarı Tutarı Miktarı Tutarı Miktarı Tutarı Miktarı Tutarı Miktarı Tutarı Yazı Araçları , , , Kağıt Ürünler , , , Yazıcı, Faksimile Cihazı, Fotokopi ve Baskı Makinesi Malzemeleri , , , Kağıt Tutturucuları, Tutkallar ve Bantlar , , , Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri , , , Bilişim Malzemeleri , , ,

43 İDARENİN ADI KODU Sıra Taşınır Ölçü No II Düzey Birimi Detay TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ Taşınırın II Düzey Detay Kodu Geçen Yıldan Devreden (3) Yıl İçinde Giren (4) Toplam Yıl İçinde Çıkan (5) Gelecek Yıla Devir (6) Kodu (2) Taşınır II Düzey Detay Adı Miktarı Tutarı Miktarı Tutarı Miktarı Tutarı Miktarı Tutarı Miktarı Tutarı Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları , , , , , , İDARENİN ADI KODU Sıra Taşınır Ölçü No II Düzey Birimi Detay TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ Taşınırın II Düzey Detay Kodu Geçen Yıldan Devreden (3) Yıl İçinde Giren (4) Toplam Yıl İçinde Çıkan (5) Gelecek Yıla Devir (6) Kodu (2) Taşınır II Düzey Detay Adı Miktarı Tutarı Miktarı Tutarı Miktarı Tutarı Miktarı Tutarı Miktarı Tutarı Medikal Malzemeler , , , , , ,

44 İDARENİN ADI KODU Sıra Taşınır Ölçü No II Düzey Birimi Detay TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ Taşınırın II Düzey Detay Kodu Geçen Yıldan Devreden (3) Yıl İçinde Giren (4) Toplam Yıl İçinde Çıkan (5) Gelecek Yıla Devir (6) Kodu (2) Taşınır II Düzey Detay Adı Miktarı Tutarı Miktarı Tutarı Miktarı Tutarı Miktarı Tutarı Miktarı Tutarı Sıvı Yakıtlar 5.100, , , , , , , , , , Yağlar ve Katkı Yağlar , , , İDARENİN ADI KODU Sıra Taşınır Ölçü No II Düzey Birimi Detay TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ Taşınırın II Düzey Detay Kodu Geçen Yıldan Devreden (3) Yıl İçinde Giren (4) Toplam Yıl İçinde Çıkan (5) Gelecek Yıla Devir (6) Kodu (2) Taşınır II Düzey Detay Adı Miktarı Tutarı Miktarı Tutarı Miktarı Tutarı Miktarı Tutarı Miktarı Tutarı Temizlik Malzemeleri , , , , , , Temizlik Araç ve Gereçleri , ,30 76, ,30 76, , Temizleme ve Dezenfeksiyon Solüsyonları ,8 5 70,8 5 70,

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

GELİRİN TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL (N)

GELİRİN TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL (N) FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 01.01.2017-30.06.2017 46.35.13.00 ÇİĞLİ BELEDİYESİ (TL) Hesap Yardımcı Hesap Hesap Yardımcı Hesap GİDERİN TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL (N) Kodu I II III IV Kodu I II III IV

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

GELİRİN TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL (N)

GELİRİN TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL (N) FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 01.01.2018-30.06.2018 46.35.13 ÇİĞLİ BELEDİYESİ (TL) 630 01 Personel Giderleri 16.686.599,63 18.091.282,12 11.590.034,41 600 01 Vergi Gelirleri 36.230.963,13 42.369.467,00 40.996.542,94

Detaylı

TARİHLİ MİZAN

TARİHLİ MİZAN BUCAK BELEDİYESİ 102 BANKA HESABI 10.212.818,80 6.247.234,11 3.965.584,69 0,00 102.01 Banka Hesabı 9.788.991,90 5.852.549,04 3.936.442,86 0,00 102.03 BANKA HESABI(Otomotik Ödeme) 423.826,90 394.685,07

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

TARİHLİ MİZAN

TARİHLİ MİZAN BUCAK BELEDİYESİ 102 BANKA HESABI 39.734.935,56 39.734.935,56 0,00 0,00 102.01 Banka Hesabı 37.520.274,14 37.520.274,14 0,00 0,00 102.03 BANKA HESABI(Otomotik Ödeme) 1.889.661,42 1.889.661,42 0,00 0,00

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI , ,75 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR , , EMANETLER HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI , ,75 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR , , EMANETLER HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO AKTİF HESAPLAR 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 1 BANKA HESABI 1 PROJE ÖZEL HESABI 12 FAALİYET ALACAKLARI 120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI DİĞER ALACAKLAR 0 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

TARİHLİ MİZAN

TARİHLİ MİZAN BUCAK BELEDİYESİ 102 BANKA HESABI 12.842.823,07 13.087.240,68 0,00 0,00 102.01 Banka Hesabı 12.261.966,51 12.297.259,72 0,00 0,00 102.03 BANKA HESABI(Otomotik Ödeme) 580.856,56 789.980,96 0,00 0,00 103

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50 Temel Maaşlar

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 7 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 53,132,315.89 630 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 7,044,749.59 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 3,520,342.71

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,38

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,38 GİDERLER HESABI 265.245.357,38 GELİRLER HESABI 1.640.842,71 PERSONEL GİDERLERİ 8.5.318,91 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.0.3,91 MEMURLAR 5.818.435,41 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 10.470.458,58 Temel Maaşlar

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 60,869,561.14 65,906,398.20 78,874,750.37 630 01 1 MEMURLAR 7,956,369.31 8,601,011.72 12,494,845.06 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,781,914.42 4,093,825.61 4,426,610.72

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,84

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,84 GİDERLER HESABI 5.3.6,84 GELİRLER HESABI 165.176.9,33 PERSONEL GİDERLERİ 88.960.585,96 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.930.746,87 MEMURLAR 80.924.3, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.684.561, Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,06

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,06 Yılı : 27 GİDERLER HESABI 1.5.789.665, GELİRLER HESABI 824.273.918,20 PERSONEL GİDERLERİ 8.298.885,92 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.379.1,38 MEMURLAR 4.476.455,77 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.364.487,71

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,64

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,64 GİDERLER HESABI 250.280.4,64 GELİRLER HESABI 216.586.625, PERSONEL GİDERLERİ 1.210.416,98 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.747.268,22 MEMURLAR 1.865.8,80 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.0.2,87 Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,47

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,47 GİDERLER HESABI 5.945.7,47 GELİRLER HESABI 118.293.154,96 PERSONEL GİDERLERİ 72.277.7, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.6.423,82 MEMURLAR 61.265.569,40 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.463.973, Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,74 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,74 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 43.283.578,74 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2.457.758,82 10 HAZIR DEĞERLER -1.469.886,98 32 FAALİYET BORÇLARI.473,

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,08

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,08 Yılı : 27 GİDERLER HESABI 459.375.5, GELİRLER HESABI 552.844.242,82 PERSONEL GİDERLERİ 297.970.844,39 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 27.592.162,51 MEMURLAR 274.1.877,15 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.6.1,

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,93

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,93 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 26 GİDERLER HESABI 1.545.231,93 6 GELİRLER HESABI 8.559.250,42 PERSONEL GİDERLERİ 66.1.837, 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.844.765,56 MEMURLAR 58.738.460,42

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,20

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,20 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 4.551.686, GELİRLER HESABI 510.497.1,28 PERSONEL GİDERLERİ 274.748.5,53 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 21.473.6, MEMURLAR 250.9.677,37 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 18.579.538,81

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 78.4.6,45 GELİRLER HESABI.454.823, PERSONEL GİDERLERİ 43.623.325,73 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.194.839, MEMURLAR 42.1.482,33 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.6,69 Temel

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,02

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,02 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 2.847.265, 6 GELİRLER HESABI 850.285.4,55 PERSONEL GİDERLERİ 1.524.773,16 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.789.8,10 MEMURLAR 1.3.653,72 6 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.1.3,98

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 78.0.951,53 GELİRLER HESABI 84.541.851, PERSONEL GİDERLERİ 36.7.656,38 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.881.9,36 MEMURLAR 34.869.9,56 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.752.0,65

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 GİDERLER HESABI 9.835.758, GELİRLER HESABI 8.894.162,50 PERSONEL GİDERLERİ 75.645.571,49 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 6.927.573,15 MEMURLAR 74.5.339,56 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 6.768.274,94 Temel

Detaylı

TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 3 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 69.642.422,82 GELİRLER HESABI 89.4.344,65 PERSONEL GİDERLERİ 37.838.782,37 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.229.8,42 MEMURLAR 35.783.928,32

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,70

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,70 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 66.522.4,70 GELİRLER HESABI 96.594.3,48 PERSONEL GİDERLERİ 40.225.8,85 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.676.1,49 MEMURLAR 39.177.6,21 Mal ve

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,38

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,38 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 365.182.150,38 GELİRLER HESABI 4.7.5,40 PERSONEL GİDERLERİ 241.462.510,23 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 22.7.348,78 MEMURLAR 218.218.281,35 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 18.266.773,34

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,98

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,98 Yılı : GİDERLER HESABI 89.842.981,98 GELİRLER HESABI 4.858.929,22 PERSONEL GİDERLERİ 45.718.5,67 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.948.6,39 MEMURLAR 44.2.3,73 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.515, Temel

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,50

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,50 Yılı : 27 GİDERLER HESABI 552.988.881,50 GELİRLER HESABI 665.161.3, PERSONEL GİDERLERİ 270.921.5,87 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 51.387.781, MEMURLAR 233.942.3,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 39.9.752,81

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,85

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,85 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 67.386.316,85 GELİRLER HESABI 78.9.792,21 PERSONEL GİDERLERİ 37.364.7,83 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.538.160,39 MEMURLAR 34.535.840,86 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 10.210.165,78

Detaylı

Gelirin Kodu Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,

Gelirin Kodu Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2009/31-12-2009 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2009 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,42

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,42 GİDERLER HESABI 4.5.2,42 GELİRLER HESABI 466.298.379,10 PERSONEL GİDERLERİ 263.563.234,39 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 23.835.558,81 MEMURLAR 251.825.167,89 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 18.876.2, Temel

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,37

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,37 GİDERLER HESABI 183.279.766,37 GELİRLER HESABI 210..189,23 PERSONEL GİDERLERİ 36.763.337,67 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.545.950,59 MEMURLAR 31.6.828,29 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.380.224,38 Temel

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,36

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,36 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 196.4.694,36 6 GELİRLER HESABI 220.238.421,50 PERSONEL GİDERLERİ 8.724.351,85 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 27.676.854,43 MEMURLAR 5.328.720,38 6 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74 Yılı : GİDERLER HESABI 73.793.929,74 GELİRLER HESABI 71.449.874,53 PERSONEL GİDERLERİ 32.449.344,43 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.2.163,95 MEMURLAR 31.347.872,76 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.917.218,40

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,16

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,16 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 26 GİDERLER HESABI 38.5.1,16 GELİRLER HESABI 52.553.353,95 PERSONEL GİDERLERİ 17.439.676,68 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 333.670,68 MEMURLAR 16.648.278,86 Mal

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92 Yılı : GİDERLER HESABI 1.198.394,92 GELİRLER HESABI 2.6.198, PERSONEL GİDERLERİ 1.5.9,18 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17.2.8,19 MEMURLAR 1.549.6,86 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.538.785, Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI ,86

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI ,86 Yılı : 25 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 160.629.521,86 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 48.394.833,28 Personel Giderleri 130.1.4,83 Vergi Gelirleri 8.159.313,80 Memurlar 126.179.271,27 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,60

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,60 GİDERLER HESABI 97.4.269,60 GELİRLER HESABI 6.474.365,91 PERSONEL GİDERLERİ 58.5.693,45 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.545.436,71 MEMURLAR 57.5.283,97 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.291.9,44 Temel Maaşlar

Detaylı

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 1.000,

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 1.000, Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2010/31-12-2010 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2010 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,58

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,58 GİDERLER HESABI 52.446.5,58 GELİRLER HESABI 74.8.8,79 PERSONEL GİDERLERİ 29.519.1,67 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.427.358, MEMURLAR 28.856.370, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.242.8, Temel Maaşlar

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 236.1.384,71 GELİRLER HESABI 326.0.7,87 PERSONEL GİDERLERİ 7.7.4,10 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.467.888,64 MEMURLAR 1.646.953,36 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.645.886,41

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 42.652.357,55 GELİRLER HESABI 59.398.9,97 PERSONEL GİDERLERİ 24.4.577, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.848.540,26 MEMURLAR 23.526.7,41 Mal

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) SONU 39 06 ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 65.073.000 65.885.813 81.888.000 57.117.817 82.841.000 88.697.000 93.490.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 65.073.000 65.885.813 81.888.000 57.117.817

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI ,32

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI ,32 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Ay: BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ BÜTÇE GİDERLERİ HESABI.88.9, BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 8., Personel Giderleri..99,8 Vergi Gelirleri 77.,..7,8 Gelir ve

Detaylı

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, ,

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2012/31-12-2012 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

2017 YILI GELİR BÜTÇESİ

2017 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİR KODU I II III IV 2017 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVELİ AÇIKLAMA 2017 YILI GELİR TAHMİNİ ( ) 01 VERGİ GELİRLERİ 210.750.000 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,13

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,13 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 163.837.624, GELİRLER HESABI 253.8.3,89 PERSONEL GİDERLERİ 92.593.5,95 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 8.458.762,40 MEMURLAR 89.879.166,47 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 7.788.822,

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : GİDERLER HESABI 180.450.778,97 GELİRLER HESABI 219.5.248,42 PERSONEL GİDERLERİ 1.542.1,47 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.6.4,35 MEMURLAR 1.878.9,43 Mal ve Hizmet

Detaylı

MİZAN (Ana Hesap Bazında) , , , ,65 0, , , , ,

MİZAN (Ana Hesap Bazında) , , , ,65 0, , , , , MİZAN (Ana Bazında) Ait Olduğu Ay : Adı B o r ç A l a c a k Borç Artığı Alacak Artığı BANKA HESABI..,..,.., VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) PROJE ÖZEL HESABI..,..,..,.,.., DÖVİZ HESABI..,..,.,

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,14

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,14 GİDERLER HESABI 234.553.565, GELİRLER HESABI 3.165.1, PERSONEL GİDERLERİ 56.452.576,41 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.189.4,28 MEMURLAR 55.470.3,69 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 7.972.940, Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 15.7.572,59 6 GELİRLER HESABI 37.743.358,96 PERSONEL GİDERLERİ 8.550.786,61 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 57.747,26 MEMURLAR 8.219.8,82

Detaylı

2018 YILI GELİR BÜTÇESİ

2018 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİR KODU I II III IV 2018 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVELİ AÇIKLAMA 2018 YILI GELİR TAHMİNİ ( ) 01 VERGİ GELİRLERİ 223.500.000 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

Detaylı

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 1.000, , , , ,

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 1.000, , , , , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2011/31-12-2011 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2011 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2013/31-12-2013 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,57

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,57 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 26 GİDERLER HESABI 48.836.972,57 GELİRLER HESABI 2.173.478,22 PERSONEL GİDERLERİ 31.586.7,96 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.291.757,87 MEMURLAR 31.193.860,52

Detaylı

2015 YILI GELİR BÜTÇESİ

2015 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİR KODU I II III IV 2015 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVELİ AÇIKLAMA 2015 YILI GELİR TAHMİNİ ( ) 01 VERGİ GELİRLERİ 160.950.000 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

Detaylı

2016 YILI GELİR BÜTÇESİ

2016 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİR KODU I II III IV 2016 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVELİ AÇIKLAMA 2016 YILI GELİR TAHMİNİ ( ) 01 VERGİ GELİRLERİ 175.500.000 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 22 GİDERLER HESABI 3.498.279, 6 GELİRLER HESABI 18.2.292, PERSONEL GİDERLERİ 1.732.1,62 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.631,60 MEMURLAR 1.732.1,62 6 Mal ve

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94 Yılı : GİDERLER HESABI 2.193.217.517,94 6 GELİRLER HESABI 2.547.2.935,59 Personel 3.958.1,82 6 Vergi Gelirleri 224.968.595,68 Memurlar 246,24 6 Harçlar 224.968.595,68 Ek Çalışma Karşılıkları 246,24 6 Diğer

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 630 GİDERLER HESABI 179.380.571,37 246.631.591,95 107.250.640,31 630 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.540,21 31.982.752,53 630 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 630 1 1 1

Detaylı

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bütçe Kesin 2016 Hesabı Mali Hizmetler Müdürlüğü İçindekiler İlgili Mevzuat...4 Bütçe Kesin Hesap Özeti...5 Bütçe Gideri Kesin Hesap Cetveli (Ekonomik Kodun 1. Düzeyi)...6

Detaylı

MİZAN (Ana Hesap Bazında) , , , ,86 0, , , , ,

MİZAN (Ana Hesap Bazında) , , , ,86 0, , , , , MİZAN (Ana Bazında) Ait Olduğu Ay : Adı B o r ç A l a c a k Borç Artığı Alacak Artığı BANKA HESABI..,..,.., VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) PROJE ÖZEL HESABI..,..,..,.,..,., DÖVİZ HESABI..,..,.,

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

MİZAN (Ana Hesap Bazında) , , , , , , , , ,04 78.

MİZAN (Ana Hesap Bazında) , , , , , , , , ,04 78. MİZAN (Ana Bazında) Ait Olduğu Ay : Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Borç Artığı Alacak Artığı BANKA HESABI.8.,..,8.., VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) PROJE ÖZEL HESABI..8,..8,..8,.8.,

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) KBÖ KBÖ 39 06 ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 26.326.000 31.820.960 46.381.000 23.834.698 65.073.000 60.808.000 64.538.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 26.326.000 31.820.960 46.381.000

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 830 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 830 01 1 1 01 Temel Maaşlar 3,040,891.55

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 76.5.871,49 6 GELİRLER HESABI 154.536.871,86 Personel 2.615.963,94 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 79.1.823,12 Memurlar 2.539.120, 6 Mal ve

Detaylı

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, ,

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2014/31-12-2014 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

MİZAN (Ana Hesap Bazında) , , , ,79 0,00 0, , ,51 0,

MİZAN (Ana Hesap Bazında) , , , ,79 0,00 0, , ,51 0, MİZAN (Ana Bazında) Ait Olduğu Ay : Adı B o r ç A l a c a k Borç Artığı Alacak Artığı BANKA HESABI..,8..,8..8, VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) PROJE ÖZEL HESABI..,..,..,..,..,8 DÖVİZ HESABI..,..,.,

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , MİZAN (Ayrıntılı) Ait Olduğu Ay : Adı B o r ç A l a c a k Borç Artığı Alacak Artığı Vakıflar Bankası..,..,., Vakıflar Bankası..,..,.., Verilen Gönderme Emirleri Hesabı..,..,., AB Hibeleri..,..,.., Kamu

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , MİZAN (Ayrıntılı) Ait Olduğu Ay : Adı B o r ç A l a c a k Borç Artığı Alacak Artığı Vakıflar Bankası..,..,., Vakıflar Bankası..,..,.., Verilen Gönderme Emirleri Hesabı..,..,., AB Hibeleri..,..,.., Kamu

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... Bütçe Kararnamesi... Fonksiyonel

Detaylı

MİZAN (Ana Hesap Bazında) , , , , , , , ,

MİZAN (Ana Hesap Bazında) , , , , , , , , MİZAN (Ana Bazında) // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Ait Olduğu Ay : Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Borç Artığı Alacak Artığı BANKA HESABI..,..,.., VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 23.554.6,68 GELİRLER HESABI 67.195.4,92 PERSONEL GİDERLERİ.853.4,81 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 97.3,64 MEMURLAR.297.285,92 Mal ve Hizmet

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,96

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,96 Yılı : 27 GİDERLER HESABI 66.673.3,96 GELİRLER HESABI 71.346.775, PERSONEL GİDERLERİ 23.628.398,93 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.6.4,39 MEMURLAR 22.572.6,58 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.493.571,67

Detaylı