Zihin Kuramının 3-5 Yaşları Arasındaki Çocuklarda Gelişiminin Yanlış İnanç Performansına Göre İncelenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zihin Kuramının 3-5 Yaşları Arasındaki Çocuklarda Gelişiminin Yanlış İnanç Performansına Göre İncelenmesi"

Transkript

1 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Zihin Kuramının 3-5 Yaşları Arasındaki Çocuklarda Gelişiminin Yanlış İnanç Performansına Göre İncelenmesi Bahar KEÇELİ KAYSILI a Ankara Üniversitesi Funda ACARLAR Ankara Üniversitesi Öz Normal gelişim gösteren çocukların zihin kuramı işlemlerindeki performanslarının yaşlara göre belirlenmesi ve kullanılan yanlış inanç işlemlerine göre çocukların performanslarında fark olup olmadığının incelenmesinin amaçlandığı araştırma, tarama araştırmaların bir türü olan kesitsel araştırma deseni kullanılarak yapılandırılmıştır. Çalışma grubuna yaşlar arasında toplam 72 çocuk alınmıştır. 6 aylık dilimlerden oluşan altı yaş grubunun her birine 12 çocuk dâhil edilmiştir. Zihin kuramının değerlendirilmesinde 4 yanlış inanç işlemi kullanılmıştır. Sonuçlar, 3-5 yaşlar arasındaki anadili Türkçe olan çocuklarda zihin kuramının yaşlara göre gelişiminin diğer dillerle benzerliklerinin yanı sıra farklılıklarının da olduğunu göstermektedir. Çocukların kendi yanlış inançlarını anlamada 3 yaşında başarılı oldukları, başkasının yanlış inançlarını anlamada ise 3 yaşın ikinci ve 4 yaşın ilk döneminde bir değişimin yaşandığı, ancak kazanımın 4.6 yaşta olduğu bulunmuştur. Anahtar Kelimeler Zihin Kuramı, Yanlış İnanç, Zihni Okuma. Gelişim sürecinde, çocukların diğer kişilerin zihinsel durumlarını anlamaları zihin kuramı ile açıklanmaktadır. Zihin kuramı kavramı ile eyleme neden olan inanç, istek, niyet, hayal, duygu gibi zihinsel durumlardan çıkarsamada bulunmak kastedilmektedir. Diğer bir deyişle zihin kuramı, inanç ve istek gibi birbiriyle ilişkili olan zihinsel durum yapılarına dayanılarak oluşturulan bilgiler bütünüdür (Wellman ve Estes, 1986). Kişinin zihin kuramına sahip olması, diğer kişilerin kendisinden farklı bir zihne sahip olduğunu fark edebilmesini, a Öğr. Gör. Bahar KEÇELİ KAYSILI Özel eğitim alanında doktora öğrencisidir. Çalışma alanları arasında otizmli çocuklara dil ve iletişim becerilerinin öğretimi ile zihin kuramı ve dil arasındaki gelişimsel ilişki yer almaktadır. İletişim: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Cebeci, Ankara/TÜRKİYE. Elektronik posta: tr Tel: /3014 Fax: kendisinin veya diğer kişilerin niyet, inanç, istek ve bilgisi gibi zihinsel durumlarını anlayabilmesini ve zihinsel olarak bunları temsil edebilme yetisine sahip olmasını gerektirmektedir. Kısacası zihin kuramına sahip olmak, kişinin kendisinin ve diğerlerinin zihninin içeriğini yansıtabilmesi demektir (Baron-Cohen, 2000). Çocuklarla yapılan çalışmalar bu düşünce tarzının yetişkin düzeyine ulaşabilmesi için birçok becerinin gelişmesi gerektiğini göstermektedir. Ortak dikkat/ortak ilgi (joint attention), karşıdaki kişinin niyetini anlamak, farklı kişilerin farklı görüş açılarının olduğunu bilmek, zihinsel durum belirten sözcükleri kullanmak ve hayali oyun becerileri zihin kuramının öncülleri olarak kabul edilen ve zihin kuramını oluşturduğu düşünülen becerilerdir (Miller, 2006). Zihin kuramının gelişimi konusunda yapılmış olan çalışmalarda, 3-5 yaşları arasında zihin kuramının gelişiminde önemli değişikliklerin yaşandığı belirtilmektedir (de Villiers ve Pyers, 2002; Flavell, Everett, Croft ve Flavell, 1981; Wellman, Cross ve Wat- 1809

2 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ son, 2001; Youngblade ve Dunn, 1995). Bu çalışmalar, sosyal düşünce ve davranışın olgunlaşmasında odak noktayı oluşturduğu düşünülen üst-temsil yetisi kapasitesine (meta-representational capacity) bir başka deyişle başkasının zihinsel temsillerini kendi zihninde temsil edebilme yeteneğine yoğunlaşmıştır. Karşıdakinin davranışını yordamamızı sağlayan bu becerinin, var olup olmadığını ölçmemize imkan veren paradigma ise yanlış inanç (false belief) işlemleridir (Wimmer ve Perner, 1983). Zihin kuramının gelişimi konusunda yapılmış olan yukarıda bahsedilen çalışmalar, yanlış inanç işlemleri ile ölçülen karşıdakinin zihinsel durumunu doğru okuyabilme yetisinin özelliklerine, bu yetinin gelişimine, yanlış inanç işlemlerindeki performansın davranışları yordama ve açıklamadaki rolüne yoğunlaşmıştır. Zihin kuramının gelişiminde odak nokta olduğu düşünülen karşıdakinin zihinsel durumunu doğru okuyabilme yetisinin bir ölçütü olarak yanlış inanç gelişiminin izlediği sıra aşağıda sunulmaktadır. Normal gelişim gösteren çocuklar yaklaşık 18. ayda istemek, sevmek gibi zihinsel durum belirten sözcükleri kullanmaya ve istekleri hakkında konuşmaya başlarlar. İçsel durumların erken dönemde anlaşılmasının, zihinsel durumların anlaşılmasını da sağladığı düşünülmektedir. Bu nedenle istekler ve duygularla ilgili akıl yürütme, diğerlerinin zihinsel durumlarını anlamak için destekleyici bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda zihin kuramı istekler ve duyguları anlamaktan, inançları anlamaya doğru bir gelişme göstermektedir (Bartsch ve Wellman, 1995; Wellman, Philips ve Rodriguez, 2000). Üç yaşındaki normal gelişim gösteren çocuklar, gerçek ve hayal edilen bir bisküvinin hangisinin zihinsel, hangisinin fiziksel olarak var olduğunun ayrımını yapabilmektedirler (Watson, Gelman ve Wellman, 1998). Wellman ve Estes in (1986) çalışmasında, bir kişinin köpeği olduğu diğerinin ise köpeği düşündüğü söylendiğinde 3, 4 ve 5 yaşlarındaki çocuklar, hangi köpeğe dokunulabileceği ve hangi köpeğin sevilebileceği konusunda doğru tahminde bulunabilmişlerdir. Bunun yanı sıra 3-5 yaşlar arasındaki çocuklar, düşüncenin öznelliğini de kavrayabilmektedirler. Flavell, Flavell, Green ve Moses (1990), 3 yaşındaki çocukların bir kişinin kurabiyeyi lezzetli bulurken diğer bir kişinin kurabiyenin kötü olduğunu düşünebileceğini belirttiklerini göstermişlerdir. Ayrıca 3 ve 4 yaşlarındaki çocuklar düşünmek ve yapmak eylemleri arasındaki farkı da ayırt edebilmektedirler. Bu yaş grubundaki çocukların düşünmenin içsel, öznel ve zihinsel olduğunu, yapmanın ise gözlenebilir, açık olduğunu bildikleri gösterilmiştir (Flavell, Green ve Flavell, 1995). Zihinsel durumlar, sadece fiziksel olarak var olmamaları ile açıklanmamaktadır. Zihinsel durumlar aynı zamanda, kişilerin eylemlerini ve deneyimlerini açıklayabilmektedir. Bu durumda davranışları açıklarken inançlar, istekler ve eylemler şeklinde üç kavramdan bahsedilebilir. Örneğin Ayşe nin neden havuza gittiği (eylem), yüzmek istemesi (istek) ve havuzun o gün açık olduğunu düşünmesi ya da bilmesi (inanç) ile açıklanabilir. Bu temel üçlü yapı (inançlar, istekler ve eylemler) kişilerin, çeşitli deneyimlere dayanan duygular yaşamalarına da neden olmaktadır. Örneğin havuzun kapalı olması ve Ayşe nin hayal kırıklığı yaşaması (Wellman ve Lagattuta, 2000). Çocukların bu zihinsel sistemi anlamalarında gündeme gelen yanlış inanç yani karşıdakinin zihinsel durumunu doğru okuyabilme yetisi zihin kuramının en yaygın olarak çalışılmış yönüdür. Zihin kuramının bileşeni olan yanlış inanç, kişinin kendisinin ve başkalarının ne düşündüğüne ilişkin inançları doğrultusunda eylemde bulunmasıdır (Dennett, 1978). Yukarıda bahsedilen zihinsel sistemi anlama, birinci düzeydeki yanlış inanç işlemleri ile değerlendirilmektedir. Bu işlemlere birinci düzey işlemler denilmesinin nedeni, sadece tek bir kişinin (kendisi ya da öteki) zihinsel durumuna ilişkin çıkarımda bulunmayı içermesidir. Normal gelişim gösteren çocukların bahsedilen bu standart işlemlerde 4 yaş civarında başarılı olduğu bilinmektedir (Flavell, 1999; Wimmer ve Perner, 1983). Bunun yanı sıra işlemlerdeki dilbilimsel özellikler kolaylaştığında 3 yaşındaki bazı çocukların da işlemlerde başarı gösterebilecekleri bulunmuştur (Lewis ve Osborne, 1990). Ayrıca bu işlemleri geçemeyen çocukların 2 haftalık eğitimden sonra başarılı oldukları da belirtilmektedir (Slaughter ve Gopnik, 1996) den 1998 yılına kadar zihin kuramı ile ilgili yapılmış olan 178 çalışmayı, yanlış inanç işlemlerinde performansı etkileyen değişkenler açısından inceleyen araştırmacılar, 2.5 yaşındaki çocukların %20 den azının, 3.8 yaş çocuklarının %50 sinin ve 4.8 yaş çocuklarının %75 inin yanlış inanç işlemlerinden geçtiklerini ortaya koymuşlardır (Wellman ve ark., 2001). Bu araştırma, yanlış inançla ilgili yapılmış olan ilk araştırmadan 1998 yılına kadar 15 yıllık bir süreyi kapsayarak çocukların yanlış inanç işlemlerindeki performanslarına genel olarak ışık tutmaktadır. İkinci düzeydeki yanlış inanç işlemleri ise birden fazla zihinsel duruma ilişkin çıkarımda bulunmayı içermektedir. İkinci düzeydeki yanlış inanç işlemleri Ahmet in ne düşündüğü hakkında Ayşe ne düşünüyor şeklindeki bir yapıyı barındırmakta- 1810

3 KEÇELİ KAYSILI, ACARLAR / Zihin Kuramının 3-5 Yaşları Arasındaki Çocuklarda Gelişiminin Yanlış İnanç Performansına... dır. İkinci düzey yanlış inanç işlemleri normal gelişimde 6 civarında kazanılmaktadır (Baron-Cohen, 2000). Birinci düzey yanlış inancın değerlendirilmesinde çoğunlukla, görünüm-gerçeklik, beklenilmeyen içerik ve beklenilmeyen yer değişikliği gibi farklı işlemlerin kullanıldığı dikkati çekmektedir. Bu işlemlerde genellikle çocuklara, karakterlerin inançları ve istekleri ile ilgili bilgi verilerek eylemleri hakkında tahminde bulunmaları istenmektedir. Bu işlemlerin her biri farklı dil becerileri gerektirdiğinden araştırmalarda, aynı amaçla farklı işlemlerin uyarlandığı dikkati çekmektedir. Bu işlemler, uygulanması bakımından kolay ve çocuklar için çekici olan işlemlerdir ve psikometrik yapıları sağlamdır (Wellman ve ark., 2001). Wimmer ve Perner (1983), normal gelişim gösteren çocukların yanlış inançlarını değerlendirmek için yer değişikliği işlemini ilk kullanan araştırmacılardır. Araştırmacılar bu işlemde oyuncaklar kullanarak bir öykü canlandırmışlardır. Diğer uyarlamalarda ise öyküler kullanılmış, gerçek kişiler dahil edilmiş ya da gerçek kişilerin videoları ya da resimleri eklenmiştir (Baron-Cohen, Leslie ve Frith, 1985; Perner, Leekam ve Wimmer, 1987). Beklenilmeyen yer değişikliği işleminde, çocuğa tanıtılan karakterlerden biri bir nesneyi X e koyar ve odadan ayrılır. Ortamda bulunan diğer karakter, ilk karakter gittikten sonra nesneyi X den alarak Y ye koyar. Ardından çocuğa ilk karakterin odaya tekrar geldiğinde nesneyi bulmak için ilk olarak nereye bakacağı sorusu sorulur (Wimmer ve Perner, 1983). Normal gelişim gösteren 4-5 yaşlarındaki çocukların yer değişikliği işlemlerinde başarılı olmaları farklı bireylerin çevrelerindeki olaylarla ilgili farklı düşüncelere sahip olduklarını anladıklarını göstermektedir (Moses ve Flavell, 1990; Wimmer ve Perner, 1983). Beklenilmeyen içerik işlemi ise kişinin kendi inancının da yanlış olabileceğini ortaya koymaktadır (Hogrefe, Wimmer ve Perner, 1986; Perner, ve ark., 1987). Bu işlemde kişinin kendi inanıcının yanlış olabileceği sonucu ile karşılaşmasının, başkasının inancını tahmin etmede kolaylaştırıcı unsur olabileceği düşünülmüştür. Bu işlemde çocuklara bonibon kutusu gibi tanıdıkları bir kutu gösterilerek içinde ne olduğu sorulmuştur. Çocuklar böylece kutunun içinde ne olduğuna dair deneyimleri doğrultusunda cevap verirler (Örneğin bonibon kutusu-şeker cevabı). Daha sonra kutunun içindeki kalem gibi beklenmedik nesneler gösterilerek yanıldıkları ortaya çıkarılmıştır. Bu aşamadan sonra bir başkasının kutuyu ilk gördüğünde içinde ne olduğunu sanacağı sorusu yöneltilmiştir. Bu işlemi 4 ve 5 yaşındaki çocuklar geçebilirken (Gopnik ve Astington, 1988; Perner ve ark., 1987), 3 yaşındaki normal gelişim gösteren çocuklar, hem kendilerinin hem de diğerlerinin inançlarının yanlış olduğunu belirtmede güçlükler yaşamışlardır (Perner, Frith, Leslie ve Leekam, 1989). Yanlış inanç işlemlerinin bir diğer uyarlaması ise Flavell, Flavell ve Green (1983) tarafından geliştirilen görünüm-gerçeklik işlemidir. Temsili düşünce ve gerçek arasındaki ayırımı değerlendirmek için geliştirilmiştir. Bu işlemde aldatıcı nesneler kullanılmaktadır. Örneğin Flavell ve arkadaşlarının (1983) çalışmasında çocuğa, taşa benzeyen bir sünger gösterilir. Çocuğun süngere dokunmasına izin verilmeden önce sünger gösterilerek ne olduğu sorulur. Çocuk taş olduğunu söyler. Daha sonra dokunması istenir ve sorulduğunda bu kez sünger olduğunu söyler. Çocuklara iki soru sorulur: Neye benziyor? ve Gerçekte ne? Üç yaşındaki çocuklar nesnenin gerçekte ne olduğu sorusuna sünger cevabını verirken; neye benziyor sorusuna yine sünger cevabını vermişlerdir. Dört yaşındaki çocuklar ise temsili ve gerçek düşünceyi ayırt ederek nesnenin taşa benzediğini ama gerçekte bir sünger olduğunu söyleyebilmişlerdir. Yukarıda tanıtılan işlemler yanlış inancın değerlendirilmesinde klasikleşmiş işlemler olsa da bu işlemlerin pek çok uyarlaması bulunmaktadır. Yanlış inançta değişimin yaşandığı yaşın 4 yaşın başı olduğu söylenebilmekle beraber çocukların yanlış inanç işlemlerinde bireysel farklılıkları olduğu bilinmektedir (Bartsch ve Estes, 1996). Aynı işlemler uygulandığında 3 yaştaki çocukların bazıları işlemlerde başarılı olabilirlerken, bazı çocuklar 5 yaşına kadar başarı sağlayamamışlardır. Yanlış inanç işlemlerinde gözlemlenen bu bireysel farklılıklar, normal gelişim gösteren ve özel gereksinimli çocuklarda yanlış inancı anlamada etkili olabilecek olası değişkenlerin incelenmesine rehberlik etmiştir (Slaughter ve Repacholi, 2003). Bartsch ve Estes (1996), bu bireysel farklılıkları üç nedensel kategoriye ayırarak (i) yürütücü işlevler, dürtü kontrolü ve bağlanma ilişkisi gibi öncül nedenlerden kaynaklanan farklılıklar, (ii) hayali oyun ve sohbet becerilerindeki yeterliliklerin sonucunda zihin kuramının erken ya da geç kazanımı, (iii) kültürel farklılıklara bağlı olarak, zihin kuramının niteliğindeki farklılıklar olmak üzere özetlemişlerdir. Çocuklarda zihin kuramının gelişimi ile ilgili çalışmaların, genellikle İngilizce konuşan çocuklarla yapıldığı görülmektedir. Farklı diller ve kültürlerde zihin kuramının gelişimi incelendiğinde, 44. ayda Amerikalı çocukların %50 sinin, Avustralya- 1811

4 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ lıların %69 unun ve Japonların %40 ının işlemlerden geçtiği görülmektedir (Wellman ve ark., 2001). Sonuç olarak Wellman ve arkadaşlarının (2001) meta-analiz bulguları, çocukların yanlış inancı anlamalarında tutarlı bir gelişimsel sürecin olduğunu desteklemektedir. Farklı diller ve kültürlerde yanlış inanç işlemlerindeki performansın küçük yaşta zayıf olduğu, yaş ilerledikçe performansın da geliştiği görülmektedir. Türkiye de 4-5 ve 6 yaşlarındaki düşük ve orta sosyoekonomik düzeydeki ailelerin çocuklarıyla kurum bakımındaki çocukların zihin kuramı performansları karşılaştırılmış ve ev ortamında yetişen çocukların zihin kuramı performanslarının kurum bakımındaki çocuklara göre daha iyi olduğu bulunmuştur (Yağmurlu, Kazak-Berument ve Çelimli, 2005). Ailenin zihinsel durumlar hakkında çocuklarıyla yaptıkları sohbetleri, kardeş sayısı, sosyo-ekonomik durum gibi aileye ilişkin değişkenlerin, yürütücü işlevler ve dil gibi zihinsel yapıların, akran ilişkileri gibi sosyal becerilerin zihin kuramı ile ilişkili olduğunu ortaya koyan araştırmalar bulunmaktadır (Hughes, 1998; Jenkins ve Astington, 2000; Ruffman, Perner ve Parkin, 1999; Slaughter ve Repacholi, 2003; Yağmurlu, Kazak- Berument ve Çelimli, 2005). Dil ve yanlış inancı anlama da kuşkusuz ilişkili olmakla birlikte bu ilişkinin yönü tartışılmaya devam edilmektedir. İlişkinin yönü üç olasılıkla açıklanabilmektedir. İlk olasılık zihin kuramının dile bağlı olduğu, ikinci olasılık dilin zihin kuramına bağlı olduğu ve son olasılık da her ikisinin de başka faktörlere dayandığı yönündedir (Astington ve Jenkins, 1999). Granti (2004), Türkçe konuşan çocukların yanlış inanç işlemlerinde 3 yaşından itibaren başarılı olmaya başladıklarını ancak bu becerilerin tam olarak 4 yaş dolaylarında kazanıldığını belirtmiştir. Ayrıca çocukların zihinsel durum belirten eylem sözcüklerinden en erken sanmak sözcüğünü anladıkları ancak zihinsel durum belirten eylemleri (bilmek, hatırlamak, düşünmek, unutmak, kandırmak vb) anlamanın, yanlış inanç işlemlerini anlamak için belirleyici olmadığı bulunmuştur. Bayramoğlu ve Hohenberger (2007), 4 5 yaşlarında Türkçe konuşan çocukların zihin kuramı gelişimini inceledikleri araştırmalarında, yaşa göre zihin kuramı performansları arasında fark olduğunu, aynı farkın cinsiyet için söz konusu olmadığını vurgulamışlardır. Aksu-Koç, Aydın, Avcı, Sefer ve Yaşa (2005), 4 yaştaki çocukların 3 yaşa göre yanlış inanç işlemlerinde (görünüm ve gerçeklik, beklenilmeyen içerik ve kandırarak içerik değiştirme) daha iyi performans gösterdiklerini ancak görünüm ve gerçeklik yanlış inanç işleminde bu iki yaş arasında farklılık olmadığını belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra yanlış inanç işleminde kullanılan sorular düşünmek yerine sanmak eylemini içerdiğinde Türkçe konuşan çocukların zihin kuramı kazanımının İngilizce konuşan çocuklardan daha erken olduğu ileri sürülmüştür. Bir başka çalışmada Türkçe, Portoriko İspanyolcası, İngilizce ve Brezilya İspanyolcası konuşan çocukların yanlış inanç performansları karşılaştırılmıştır (Shatz, Diesendruck, Martinez-Beck ve Akar, 2003). Türkçe ve Porto Riko İspanyolcasında yanlış inanç durumları, sanmak, zannetmek gibi özel eylem sözcükleri ile ifade edilebilmekte iken, diğer dillerde bunu karşılayan sözcük düşünmektir. Bu araştırmada yanlış inanç sorusunun X kalemlerin nerede olduğunu düşünüyor ya da sanıyor? şeklinde yöneltilmesinin Türkçe ve Portoriko İspanyolcası konuşan çocukların, İngilizce ve Brezilya İspanyolcası konuşan çocuklara göre daha başarılı olmalarını sağladığı görülmüştür. Farklı diller ve kültürler karşılaştırıldığında zihin kuramı işlemlerinin edinim yaşları farklılıklar göstermekle beraber genel olarak normal gelişim gösteren çocukların 4 yaştan itibaren yanlış inanç işlemlerindeki anlayışlarının geliştiği görülmektedir (Wellman ve ark., 2001). Farklı diller ve kültürlerde zihin kuramı gelişimine ilişkin çalışmalar yapılması, bu alandaki gelişimin dil, zihin, sosyal çevre gibi diğer alanlarla ilişkisinin de aydınlatılmasını sağlayacaktır. Türkiye de zihin kuramının 3-5 yaşlar arasındaki gelişimini inceleyen çalışmalardan yukarıda bahsedilmiştir. Granti (2004) tarafından yapılan çalışmada zihin kuramının değerlendirilmesinde birincil düzey işlemler olan beklenilmeyen içerik ve beklenilmeyen yer değişikliği yanlış inanç işlemleri kullanılmıştır: Aksu-Koç ve arkadaşları (2005) ise yaptıkları çalışmada yanlış inancın değerlendirilmesinde yukarıdaki işlemlere ek olarak görünüm-gerçeklik işlemini de kullanmışlardır. Bu araştırmada Aksu-Koç ve arkadaşlarının (2005) çalışmasındakine benzer olarak aynı görünüm-gerçeklik, beklenilmeyen içerik ve beklenilmeyen yer değişikliği işlemlerinin kullanılması planlanmış ve beklenilmeyen yer değişikliği işlemine iki farklı uyarlama eklenmiştir. Beklenilmeyen yer değişikliği işlemlerinde üç farklı işlem kullanılmasının nedeni aynı amaçla kullanılan farklı işlemlerde çocukların performanslarında fark olup olmadığının incelenmesidir. Bu araştırmada 3-5 yaş arasında çocukların farklı yanlış inanç işlemlerindeki performansları, bu yaş grubunda gelişimin çok hızlı olduğu da düşünülerek, 6 aylık dilimlerle oluşturulan gruplar karşılaştırılarak incelenmiştir. 1812

5 KEÇELİ KAYSILI, ACARLAR / Zihin Kuramının 3-5 Yaşları Arasındaki Çocuklarda Gelişiminin Yanlış İnanç Performansına... Bu şekilde çocukların yanlış inanç işlemlerindeki performanslarında ortaya çıkan değişimin, daha ayrıntılı olarak gözlenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada, Türkçe konuşan 3-5 yaşları arasındaki normal gelişim gösteren çocukların zihin kuramı işlemlerindeki performanslarının yaşlara göre belirlenmesi ve kullanılan yanlış inanç işlemlerine göre çocukların performanslarında fark olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın Deseni Yöntem Bu araştırma nicel araştırma yöntem ve tekniklerinden tarama araştırmalarının bir türü olan kesitsel araştırma deseni kullanılarak yapılandırılmıştır. Tarama araştırmalarının amacı genellikle araştırma konusu ile ilgili var olan durumun fotoğrafını çekerek bir betimleme yapmaktır (Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2008). Belirlenen evrenden seçkisiz olmayan örnekleme yöntemi olan ölçüt örnekleme yöntemi ile çalışma grubu oluşturulmuştur. Ölçüt örnekleme yönteminde örneklem için belirlenen ölçütü karşılayan birimler örnekleme alınırlar (Büyüköztürk ve ark., 2008). Aşağıda çalışma grubu için belirlenen ölçütler yer almaktadır. Araştırma Grubu Araştırma grubunu, Ankara ili merkezinde okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden, 3.00 ve 5.11 yaşları arasında normal gelişim gösteren 81 çocuk oluşturmaktadır. Çocukların anne ve baba eğitim düzeylerinin en az lise olması, ön koşul olarak belirlenmiş ve araştırma grubu, buna göre oluşturulmuştur. Ailelerin eğitim düzeyi ile çocukların zihin kuramı gelişimi ilişkili bulunduğu için (Pears ve Moses, 2003) bu çalışmada anne-baba eğitim düzeylerinin eşitlenmesine karar verilmiştir. Veriler, özel ve kamu kurumlarının bünyesinde bulunan 5 okulöncesi eğitim kurumundan toplanmıştır. Okullardan çalışmanın yapılabilmesi için izin alındıktan sonra aileler çalışmanın amacı konusunda, bilgilendirilmiş ve ailelerin sözlü onayları alınmıştır. Araştırma grubuna, çocukların öğretmenleri, anne ya da babaları ve araştırmacının gözlemleri doğrultusunda genel gelişiminde herhangi bir sorun olmadığı düşünülen ve anadili Türkçe olan çocuklar alınmıştır. Araştırmaya alınan 81 çocuktan 9 u, beklenilmeyen yer değişikliği işlemindeki kontrol sorularını yanıtlayamadığı için bu çocuklara araştırmada kullanılan 5 işlemden 3 ü uygulanamamıştır. Bu nedenle 9 çocuğun araştırmadan çıkarılmasına karar verilmiştir. Altı aylık dilimlerden oluşan altı yaş grubunun her birine 12 çocuk dahil edilmiştir. Örneklem grubundaki çocukların yaş ve cinsiyete göre dağılımları Tablo 1 de sunulmuştur. Tablo 1. Örneklem Grubundaki Çocukların Yaş ve Cinsiyete Göre Dağılımı YAŞ GRUPLARI n (72) Cinsiyet X (Yaş. Ay) E-6K E-7K E-7K E-6K E-7K E-7K Veri Toplama Araçları Zihin kuramında birinci düzey yanlış inancı değerlendirmek amacıyla; Flavell ve arkadaşları (1983) tarafından geliştirilen görünüm-gerçeklik, Hogrefe ve arkadaşları (1986) tarafından geliştirilen beklenilmeyen içerik, Wimmer ve Perner (1983) ile Baron-Cohen ve arkadaşları (1985) tarafından geliştirilen beklenilmeyen yer değişikliği işlemleri kullanılmıştır. Bu işlemlerin genel yapısı bozulmamakla beraber dile ilişkin uyarlamalar yapılmıştır. Görünüm-Gerçeklik İşlemi: Bu işlemde çocuğa taşa benzeyen şekerler gösterilmiş ve dokunup yemesine izin vermeden önce nesnenin ne olduğu sorulmuştur. Çocuk nesneye dokunup yedikten sonra Gerçekte bu nedir? sorusu yöneltilmiştir. Temsili düşünce ve gerçek arasındaki ayırımı değerlendirmek için sorulan bu kontrol sorusunun ardından aşağıdaki yanlış inanç soruları sorulmuştur: (a) Kendisinin yanlış inancını anlama sorusuna Ben bunu sana vermeden önce ne olduğunu sanmıştın? yanlış inanç geliştirmiş çocukların taş yanıtını vermeleri beklenmiştir. (b) Bir diğerinin yanlış inancını anlama sorusuna Arkadaşın ben ona bunları vermeden önce bunları ne sanır? ise çocukların taş cevabını vermeleri beklenmiştir. Başkasının yanlış inancı ile ilgili iki cevap seçeneği olduğu için (şeker veya taş) verilen cevabın doğruluğu bir kez de neden? sorusu sorularak değerlendirilmiştir. Çocukların 16 sı bu işlemde kullanılan taşa benzeyen şekerleri tanıdıkları için taşa benzeyen şekerler ilk gösterildiğinde şeker yanıtını vermişlerdir. Orijinal işlemde Flavell ve arkadaşları (1983) S 1813

6 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ taşa benzeyen sünger kullanmışlardır. Bu araştırmada ise orijinal işlemde kullanılan taşa benzeyen sünger materyali bulunamadığı için taşa benzeyen şekerlerin kullanılmasına karar verilmiştir. Ancak çocukların bu şekerlerle ilgili deneyimleri olduğu ve taş şekerlerin onlar için tanıdık bir materyal olduğu gözlenmiştir. Bu nedenle temsili düşünce ve gerçek arasındaki ayırım ile kendisinin ve diğerinin yanlış inancı 16 çocukta bu işlemle değerlendirilememiştir. Bu nedenle görünüm ve gerçeklik işlemi tüm analizlerden çıkarılmıştır. Beklenilmeyen İçerik İşlemi: Bu yanlış inanç işleminde çocukların tanıdığı bir şeker kutusu içine kalem konmuş ve kutu çocuklara gösterilerek kutunun içinde ne olduğu sorulmuştur. Daha sonra kutunun içindeki kalemler çocuğa gösterilmiş ve kalemler kutuya tekrar konularak kutu kapatılmıştır. Bu işlemde, çocukların kendi yanlış inancı ve diğerinin yanlış inancını anlamaları ölçülmektedir. (i) Kendi yanlış inancına yönelik olarak sorulan Kutuyu ilk gördüğünde içinde ne olduğunu sanmıştın? sorusuna kendi yanlış inancını belirterek yanlış inanç geliştirmiş çocukların şeker cevabını vermeleri gerekmektedir. Çocuklar bu sorudan 0-1 arasında puan almışlardır. (ii) Diğerinin yanlış inancını yordamaya yönelik olarak sorulan Arkadaşına ben bu kutuyu ilk gösterdiğimde içinde ne olduğunu sanır? sorusuna ise yanlış inanç geliştirmiş çocukların şeker yanıtını vermeleri beklenmiştir. Çocuklar bu sorudan 0-1 arasında puan almışlardır. Bu soruya, işlemde geçen iki nesneden (şeker ve kalem) herhangi birini rastgele seçerek cevap verme olasılığı olduğu için verilen cevabın doğruluğu bir kez de Neden? sorusu sorularak değerlendirilmiştir. Neden sorusu aynı zamanda diğerinin yanlış inancını anlama için ikinci bir soru olarak düşünülmüştür. Çünkü çocukların neden sorusuna verecekleri yanıt diğerinin zihinsel durumuna ilişkin mantık yürütmelerini gerektirmektedir. Çocukların Neden? sorusuna verdikleri Çünkü bu şeker kutusu, üstünde şeker resmi var, içindekileri görmedi, içinde şeker olduğunu sanıyor yanıtları doğru kabul edilmiştir. Bu cevaplara karar verme aşamasında iki araştırmacı tüm çocukların cevaplarını inceleyip fikir birliğine varmışlardır. Çocuklar verdikleri bu cevaplardan da 0-1 arasında puan almışlardır. Böylece bu işlemde çocuklar, toplam 0-3 arasında puan almışlardır. Görünüm-Gerçeklik ve Beklenilmeyen İçerik işlemleri Aksu-Koç ve arkadaşları (2005) tarafından da aynı materyaller kullanılarak uygulanmıştır. Bahsedilen araştırmadaki yanlış inanç soruları (Arkadaşın bunları yemedi, dokunmadı. Gelince ona da böyle gösterelim, arkadaşın bunları ne sanır/ bu kutuda ne var sanır?), Arkadaşın ben ona bunları vermeden önce bunları ne sanır?/kutuyu ilk gördüğünde içinde ne olduğunu sanmıştın? Arkadaşına ben bu kutuyu ilk gösterdiğimde içinde ne olduğunu sanır? şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklik, çocukların işlemdeki başarısının, işlemlerin dilbilimsel özelliklerinden etkilenmemesi için yapılmıştır. Alan yazında da zamanı belirten sözcüklerin soruda yer almasının soruyu anlamada ve yanıtlamada kolaylaştırıcı etkisi olduğu rapor edilmiştir. Lewis ve Osborne (1990) yanlış inanç sorularının dilbilimsel özelliklerinin çocukların performanslarında değişikliğe yol açtığını bulmuşlardır. Soru Arkadaşın bunları ne sanır? yerine Arkadaşın ben ona bunları vermeden önce bunları ne sanır? şeklinde zamanı belirten sözcükler eklenerek sorulduğunda küçük yaştaki çocukların bu işlemlerdeki başarılarının arttığı bulunmuştur. Aynı şekilde Aksu-Koç ve arkadaşlarının (2005) soruda yer alan sanmak eyleminin düşünmek eylemine göre işlemlerdeki başarıda kolaylaştırıcı etki yarattığını bulmalarından yola çıkılarak sorular, sanmak eylemi kullanılarak ve zaman belirten sözcükler eklenerek yöneltilmiştir. Beklenilmeyen Yer Değişikliği İşlemleri: Beklenilmeyen yer değişikliği yanlış inanç işleminde üç farklı işlem kullanılmıştır. Bu işlemler aşağıda ayrıntılı olarak tanıtılmıştır. İşlemlerdeki süreçler aynı olmakla beraber birinci ve üçüncü işlemlerde çocuk pasif bir rol oynarken ikinci işlemde işleme aktif olarak katılmıştır. Bunun yanı sıra üçüncü işlem birinci işlemden farklı olarak öyküleme ile desteklenmiştir. (i) Ali ve Ayşe adında iki kukla çocuklarla tanıştırılarak kuklaların farklı büyüklük ve renkteki kutuları ile Ayşe nin topu çocuklara gösterilmiştir. Ali ve Ayşe bir süre topla oynadıktan sonra Ayşe, Ali ye eve gitmesi gerektiğini söyleyerek topunu kutusuna koyup gitmiştir. Ayşe gittikten sonra Ali, Ayşe ye bir şaka yapacağını söyleyip topu Ayşe nin kutusundan almış ve kendi kutusuna saklamıştır. (ii) Çocuklara arabayla oynamayı seven bir köpek kuklası gösterilmiştir. Ortamda farklı iki kutu da yer almıştır. Kukla oyuncak arabayla kısa bir süre oynadıktan sonra arabayı A kutusuna koyarak gitmiştir. Çocuğa hadi kuklaya bir şaka yapalım denilmiş ve araba A kutusundan alınıp B kutusuna yerleştirilmiştir (uygulamacı yerleştirmede çocuktan yardım istemiştir). Bu işlem Granti (2004) tarafından da benzer şekilde kullanılmış ancak çocuk işleme dahil edilmemiştir. 1814

7 KEÇELİ KAYSILI, ACARLAR / Zihin Kuramının 3-5 Yaşları Arasındaki Çocuklarda Gelişiminin Yanlış İnanç Performansına... (iii) Çocuklara Susam Sokağı karakterlerinin yer aldığı resimli kısa bir öykü anlatılmıştır. Kurabiye Canavarı kurabiyeleri çok seviyormuş. Bir tabak dolusu kurabiyesi varmış. Kurabiyelerini yatağının altına saklamış ve uyumuş. Büdü, Kurabiye Canavarı na bir şaka yapmak istemiş. Kurabiye Canavarı uyurken, kurabiyeleri yatağın altından almış ve çöp kutusunun içine saklamış. Sonra kurabiye canavarı uyanmış. Çocuklara bu üç beklenilmeyen yer değişikliği işleminin sonunda aşağıdaki sorular sorulmuştur. Kontrol soruları: Ayşe odadan çıkmadan önce topunu nereye koymuştu?/köpek gitmeden önce arabasını nereye koymuştu?/kurabiye canavarı kurabiyelerini nereye koymuştu? Ayşe nin topu şimdi nerede?/köpeğin arabası şimdi nerede?/kurabiye canavarının kurabiyeleri şimdi nerede? Bu kontrol soruları, çocukların işlemdeki temel unsurları hatırlayıp hatırlamadıklarının belirlenmesi amacıyla yöneltilmiştir. Kontrol sorularını yanıtlayamayan 9 çocuk araştırma grubunun tanıtıldığı bölümde anlatıldığı gibi araştırmadan çıkarılmıştır. Yanlış inanç soruları: Ayşe, içeri girdiğinde, topunu bulmak için ilk olarak nereye bakacak? sorusuna verilen cevaplara göre çocuklar 0-1 arasında puan almışlardır. Bu sorudan sonra Neden? sorusu yöneltilmiş ve bu soruya verilen cevap da 0-1 arasında puanlandırılmıştır. Köpek arabasını bulmak için ilk olarak nereye bakacak? sorusuna verilen cevaplara göre çocuklar 0-1 arasında puan almışlardır. Bu sorudan sonra Neden? sorusu yöneltilerek bu soruya verilen cevap da ayrıca 0-1 arasında puanlandırılmıştır. Kurabiye canavarı kurabiyelerini yemek için ilk olarak nereye bakacak? sorusuna verilen cevaplara göre çocuklar 0-1 arasında puan almışlardır. Bu sorudan sonra Neden? sorusu yöneltilmiş ve bu soruya verilen cevap da 0-1 arasında puanlandırılmıştır. Bu yanlış inanç soruları da beklenilmeyen içerik işleminde olduğu gibi zaman belirten sözcükler eklenerek çocuğa yöneltilmiştir. Ayrıca çocukların yanlış inanç sorularından sonra sorulan Neden? sorusuna verdikleri Çünkü topunu buraya koymuştu, topunun orada olduğunu sanıyor/düşünüyor, çünkü o onun kutusuydu yanıtları doğru yanıtlar olarak kabul edilmiştir. Böylece çocuklar, beklenilmeyen yer değişikliği işlemi ile ölçülen diğerinin yanlış inancını anlamada toplam 0 6 arasında puan almışlardır. Çocukların tüm işlemlerden aldıkları puanlar (Beklenilmeyen içerik ve beklenilmeyen yer değişikliği işlemlerinden alınan puanlar) hesaplanarak toplam zihin kuramı puanı elde edilmiştir. Çocuklar uygulanan tüm işlemlerden 0 9 arasında toplam zihin kuramı puanı elde etmişlerdir. İşlemler Uygulamalar çocukların devam ettikleri okullarda, birinci araştırmacı tarafından bireysel olarak yürütülmüştür. Okulun içindeki sessiz bir sınıfta uygulamacı ve çocuk bir masada karşılıklı olarak oturmuş ve uygulama sürecini gerçekleştirmişlerdir. Her uygulama yaklaşık 20 dakika sürmüştür ve hiçbir çocukta uygulamaya ara verilmesi gerekmemiştir. Sıra etkisini ortadan kaldırmak için her bir çocukta işlemler farklı bir sırayla uygulanmıştır. Bunun için her bir işleme sayı verilmiş, çocukla uygulamaya başlamadan önce sayılardan bir seri oluşturulmuş ve bu seri takip edilerek uygulama yapılmıştır. Bu şekilde tüm olasılıklar denenmeye çalışılmıştır. Verilerin Analizi Çocukların toplam zihin kuramı puanlarının ortalaması ve standart sapması altı yaş grubu ve tüm çocuklar için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Yanlış inanç becerilerinin yaş gruplarına ve çocukların performanslarının kullanılan yanlış inanç işlemlerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis testi, yaş grupları ve yanlış inanç işlemleri arasındaki farkın kaynağını bulmak için Mann Whitney U-testi kullanılmıştır. Bulgular Bu çalışmada incelenen toplam zihin kuramı puanının yaş gruplarına göre aritmetik ortalamaları ve standart sapma değerleri Tablo 2 de sunulmuştur. Buna göre zihin kuramı toplam puan ortalamasının 6.35 (S= 3.29) olduğu bulunmuştur. 1815

Zihin Kuramı: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan ve Normal Gelişen Çocukların Performanslarının Karşılaştırılması

Zihin Kuramı: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan ve Normal Gelişen Çocukların Performanslarının Karşılaştırılması Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2013, 14(1) 83-103 Zihin Kuramı: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan ve Normal Gelişen Çocukların Performanslarının Karşılaştırılması Bahar

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

gelişmiş/olgunlaşmış

gelişmiş/olgunlaşmış UZMANLIĞI HALK OYUNLARI VE DANS EĞİTİCİ VE ÖĞRETİCİLİĞİ OLAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARIN İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE EPISTEMOLOGICAL BELIEFS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik Nitel Araştırmada Geçerlik ve Bilimsel araştırmanın en önemli ölçütlerinden biri olarak kabul edilen geçerlik ve güvenirlik araştırmalarda en yaygın olarak kullanılan iki en önemli ölçüttür. Araştırmalarda

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

Matematiksel Beceriler

Matematiksel Beceriler Matematiksel Beceriler Küçük Prens ten. Büyükler sayılardan hoşlanır. Onlara yeni bir dostunuzdan söz açtınız mı, hiçbir zaman size önemli şeyler sormazlar. Size Sesi nasıl? Hangi oyunları sever? Kelebek

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Onur ÖZKOPARAN MEB Gümüşhacıköy Anadolu Lisesi, Amasya ozkoparanonur@hotmail.com

Detaylı

Bahar Keçeli-Kaysılı, Ph. D. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (0312) 363-3350/7104 bkaysili@ankara.edu.

Bahar Keçeli-Kaysılı, Ph. D. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (0312) 363-3350/7104 bkaysili@ankara.edu. Bahar Keçeli-Kaysılı, Ph. D. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (0312) 363-3350/7104 bkaysili@ankara.edu.tr Uzmanlık Alanları İletişim, dil gelişimi ve sosyal etkileşim

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI İÇİNDEKİLER KISIM I VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI BÖLÜM 1 Vygotsky nin Yaklaşımına Giriş Zihnin Araçları... 4 Zihnin Araçları Niçin Önemlidir... 5 Vygostky Yaklaşımının Tarihçesi...

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Parametrik İstatistiksel Yöntemler (t testi ve F testi)

Parametrik İstatistiksel Yöntemler (t testi ve F testi) Parametrik İstatistiksel Yöntemler (t testi ve F testi) Dr. Seher Yalçın 27.12.2016 1 İstatistiksel testler parametrik ve parametrik olmayan testler olmak üzere iki gruba ayrılır. Parametrik testler, ilgilenen

Detaylı

"Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları.

Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. "Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. Survey Results Which Were Done in Comenius Project named'' Different? Building

Detaylı

SAYILAR VE SAYMA TEKRAR TESTİ

SAYILAR VE SAYMA TEKRAR TESTİ İŞLEM KAVRAMI SAYILAR VE SAYMA TEKRAR TESTİ SAYILAR VE SAYMA KONU ÖZETİ SAYI KAVRAMI VE SAYMA Sayı ve sayma kavramı öncesinde öğrenilmiş olması gereken alt düzey temel beceriler: Karşılaştırma Sınıflandırma

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

KPSS-EB-CÖ/ Öğrenciyi merkeze alan sınıf içi öğretim etkinlikleri düzenlenirken aşağıdakilerden öncelikle hangisi dikkate alınmalıdır?

KPSS-EB-CÖ/ Öğrenciyi merkeze alan sınıf içi öğretim etkinlikleri düzenlenirken aşağıdakilerden öncelikle hangisi dikkate alınmalıdır? 39. Aşağıdakilerden hangisi, buluş yoluyla öğrenme yönteminden yararlanmaya çalışan bir öğretmenin, öğrencilerin derse aktif katılımlarını sağlaması için yapması gereken davranışlardan biri olamaz? A)

Detaylı

Oluşturulan evren listesinden örnekleme birimlerinin seçkisiz olarak çekilmesidir

Oluşturulan evren listesinden örnekleme birimlerinin seçkisiz olarak çekilmesidir Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof. Dr. Şener Büyüköztürk Doç. Dr. Ebru Kılıç Çakmak Yrd. Doç. Dr. Özcan Erkan Akgün Doç. Dr. Şirin Karadeniz Dr. Funda Demirel Örnekleme Yöntemleri Evren Evren, araştırma

Detaylı

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi**

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Düşünme; duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Non-Parametrik İstatistiksel Yöntemler

Non-Parametrik İstatistiksel Yöntemler Non-Parametrik İstatistiksel Yöntemler Dr. Seher Yalçın 27.12.2016 1 1. Tek Örneklem Kay Kare Testi 2. İki Değişken İçin Kay Kare Testi 3. Mann Whitney U Testi 4. Kruskal Wallis H Testi ortanca testine

Detaylı

PANSİYONLU OKULLARDA ÇALIŞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZ SAYGI ve KARAR VERME STİLLERİ

PANSİYONLU OKULLARDA ÇALIŞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZ SAYGI ve KARAR VERME STİLLERİ PANSİYONLU OKULLARDA ÇALIŞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZ SAYGI ve KARAR VERME STİLLERİ Yasin DEMİRCAN, Vedat AYAN Tekışık Anadolu Lisesi, GİRESUN Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Ramazan YİRCİ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uğur ÖZALP Millî

Detaylı

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Makalenin Yayınlandığı Dergi: İktisat İşletme ve Finans Yayınlanma Tarihi: 2014-08-01 00:00:00 Cilt: 29, Sayı: 341, Yıl: 2014 Sayfa(lar): 57-86 ISSN: 1300-610X Digital Object Identifier (DOI): 10.3848/iif.2014.341.4074

Detaylı

S İ N A N K A L K A N SALİ H R A K A P V E O R H A N Ç A K I R O Ğ L U

S İ N A N K A L K A N SALİ H R A K A P V E O R H A N Ç A K I R O Ğ L U KAYNAŞTIRMA SINIFLARINDA EĞİTİM ALAN ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR İÇİN HAZIRLANAN BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARININ AKTİF BİLEŞENLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ S İ N A N K A L K A N SALİ H R A K A P V

Detaylı

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (19 Aralık Şubat 2017)

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (19 Aralık Şubat 2017) ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (19 Aralık 2016-10 Şubat 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞIN TANIMI Davranış Kavramı, öncelikle insan veya hayvanın tek tek veya toplu olarak gösterdiği faaliyetler olarak tanımlanabilir. En genel anlamda davranış, insanların

Detaylı

ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ

ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ ALTAN YILMAZ ÖZLÜCE ORTAOKULU TÜRKÇE ÖĞRETMENİ MÜRÜVVET ÖZTÜRK

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii İçindekiler... v

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii İçindekiler... v İÇİNDEKİLER Önsöz... iii İçindekiler... v BÖLÜM I BİLİMLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAMLAR... 2 Gerçek- Gerçeklik (Reality- Şe niye)... 2 Bilgi (Knowledge, Episteme, Malumat)... 3 Bilgi Türleri... 3 Bilginin

Detaylı

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bilimsel Araştırmaların Sınıflandırılması İlişki Aramayan Araştırmalar Betimsel Araştırmalar Deneysel Olmayan Araştırmalar İlişki Arayan Araştırmalar Sebep-Sonuç İlişkisine Dayalı

Detaylı

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Dr. Sinem Sevil DEĞİRMENCİ Prof.Dr.Gökay AKSARAY Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Giriş

Detaylı

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU Kültegin Ögel Ceyda Y. Eke Nazlı Erdoğan Sevil Taner Bilge Erol İstanbul 2005 Kaynak gösterme Ögel K, Eke C, Erdoğan N, Taner S, Erol B. İstanbul

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Sayı Kavramı ve Sayma

Sayı Kavramı ve Sayma Sayı Kavramı ve Sayma Elma nedir? Elma??? Elma Elma Elma Elma Elma Elma Elma Elma Elma Elma Elma Elma Bir??? Bir Bir Bir Bir Bir SAYI KAVRAMI VE SAYMA Her ne kadar basit gibi gözükse de sayı ve sayma işlemi

Detaylı

Zihin Kuramı Nedir,Nasıl Ölçeriz? Dr.Oğuzhan KILINÇEL Tokat Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Antalya

Zihin Kuramı Nedir,Nasıl Ölçeriz? Dr.Oğuzhan KILINÇEL Tokat Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Antalya Zihin Kuramı Nedir,Nasıl Ölçeriz? Dr.Oğuzhan KILINÇEL Tokat Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Antalya - 2017 1 SUNUM PLANI Giriş Zihin Kuramı/Akıl Teorisi Nedir? Zihin Kuramı Bileşenleri Zihin Kuramı

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Yöntemleri Evren & Örneklem (Fraenkel & Wallen, 1990) Evren & Örneklem 2 Evren Evren, araştırma sonuçlarının genelleneceği (geçerli olacağı) büyük grup. Hedef evren, araştırmacının ulaşmak istediği,

Detaylı

Türkiye de Kadın Futbolcuların Spora Başlamalarına Etki Eden Unsurlar ve Spordan Beklentileri.

Türkiye de Kadın Futbolcuların Spora Başlamalarına Etki Eden Unsurlar ve Spordan Beklentileri. Türkiye de Kadın Futbolcuların Spora Başlamalarına Etki Eden Unsurlar ve Spordan Beklentileri. Mustafa Atli, Ersin Arslan, Zekiye Özkan Giriş Futbol; nereye gideceği tahmin edilen, kontrol edilebilen yuvarlak

Detaylı

T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU

T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Öğretmenlerin Ve Anne-Babaların Öz-Yetkinlik İnançları, Tükenmişlik Algıları Ve Çocukların Problem Davranışları Proje Yürütücüsü: Prof.

Detaylı

Örneklem. Yöntemleri FBED511 Eğitim Bilimlerinde Temel Araştırma Yöntemleri 1. Evren & Örneklem. Evren. Örneklem ve örnekleme

Örneklem. Yöntemleri FBED511 Eğitim Bilimlerinde Temel Araştırma Yöntemleri 1. Evren & Örneklem. Evren. Örneklem ve örnekleme Yöntemleri & EBE Z Eğitimde Araştırma Yöntemleri (Fraenkel & Wallen, 1990), araştırma sonuçlarının genelleneceği (geçerli olacağı) büyük grup. Hedef evren, araştırmacının ulaşmak istediği, ancak ulaşması

Detaylı

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları-BEP. Arş. Gör. Canan SOLA ÖZGÜÇ 7. Hafta

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları-BEP. Arş. Gör. Canan SOLA ÖZGÜÇ 7. Hafta Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları-BEP Arş. Gör. Canan SOLA ÖZGÜÇ 7. Hafta GÜNDEM BEP NEDİR? BEP İN ÖĞELERİ BEP EKİBİ BÖP TÜM HİZMET PLANI BEP(IEP) Rehberlik araştırma merkezlerinde Eğitsel Değerlendirme

Detaylı

VOLEYBOL ALAN BİLGİSİ EĞİTİMİNİN ORTAOKUL BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ VE ÖĞRENCİ ÖĞRENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

VOLEYBOL ALAN BİLGİSİ EĞİTİMİNİN ORTAOKUL BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ VE ÖĞRENCİ ÖĞRENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ VOLEYBOL ALAN BİLGİSİ EĞİTİMİNİN ORTAOKUL BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ VE ÖĞRENCİ ÖĞRENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Investigation of The Effects of a Volleyball Content

Detaylı

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ 1 BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ Bilimsel yöntem aşamalarıyla tanımlanmış sistematik bir bilgi üretme biçimidir. Bilimsel yöntemin aşamaları aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir (Karasar, 2012): 1. Bir problemin

Detaylı

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. ( 07 Eylül-16 Ekim 2015 )

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. ( 07 Eylül-16 Ekim 2015 ) ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ ( 07 Eylül-16 Ekim 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

LEGOLİNO. HEDEF-1 Legolino oyununu tanıma

LEGOLİNO. HEDEF-1 Legolino oyununu tanıma LEGOLİNO HEDEF-1 Legolino oyununu tanıma 1-1 Oyunla ilgili dikkatini toplar. 1-2 Anlatılanları dikkatle dinler. 1-3 Parçaları kendisinin çıkarıp tekrar toplaması gerektiğini bilir. 1-4 Uygulama kutusunu

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016)

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (07 Aralık 2015-15 Ocak 2016) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

Veri Toplama Araçları

Veri Toplama Araçları Veri Toplama Araçları 0 Görüşme 0 Odak grup görüşmesi 0 Gözlem 0 Araştırma problemine hizmet edecek her nevi doküman (soru formları, katılımcı ve/veya araştırmacı günlüğü, fotoğraf, resim vb) GÖRÜŞME Önceden

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Araştırma Görevlisi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi ABD, 2

Araştırma Görevlisi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi ABD, 2 ANAOKULLARINA DEVAM EDEN 6 YAŞ ÇOCUKLARININ SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Hilal İlknur TUNÇELİ 1 Berrin AKMAN 2 Sakarya Üniversitesi, htunceli@sakarya.edu.tr Hacettepe

Detaylı

BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ

BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ 1 BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Gözlenen belli bir özelliği, bu özelliğe ilişkin ölçme sonuçlarını yani verileri kullanarak betimleme, istatistiksel işlemlerin bir boyutunu oluşturmaktadır. Temel

Detaylı

Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler

Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler Yard. Doç. Dr. Sinan Olkun Arş. Gör. Tuba Aydoğdu Abant İzzet Baysal Üniversitesi,

Detaylı

Cito Türkiye. Cito Türkiye Öğrenci İzleme Sistemi (ÖİS) Cito Türkiye Bilişsel Gelişim Uygulaması (BG)

Cito Türkiye. Cito Türkiye Öğrenci İzleme Sistemi (ÖİS) Cito Türkiye Bilişsel Gelişim Uygulaması (BG) Cito Türkiye Cito, merkezi Hollanda da bulunan uluslararası bir ölçme-değerlendirme kurumudur. Almanya, ABD ve Türkiye de şubeleri; Japonya ve Kore de temsilcilikleri bulunmaktadır. Otuz ülkeye eğitimin

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI ÖĞRENCİ SINAVI 2016 RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI ÖĞRENCİ SINAVI 2016 RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI ÖĞRENCİ SINAVI 2016 RAPORU İçerik Giriş... 2 Puanlama... 2 Puanların Dağılımı... 3 Klasik Test Kuramına Göre Madde İstatistikleri... 4 Madde zorluk katsayıları...

Detaylı

CAN KARDEŞ KREŞİ REHBERLİK SERVİSİ

CAN KARDEŞ KREŞİ REHBERLİK SERVİSİ CAN KARDEŞ KREŞİ REHBERLİK SERVİSİ EKİM 2014 AYLIK REHBERLİK BÜLTENİ Çocuğumla Nasıl Oyun Oynayacağım? Oyun nedir? Oyun, çocukların dünyayı algılamalarını, hayal ile gerçek dünya arasında köprü kurmalarını

Detaylı

BÖLÜM 10 PUAN DÖNÜŞÜMLERİ

BÖLÜM 10 PUAN DÖNÜŞÜMLERİ 1 BÖLÜM 10 PUAN DÖNÜŞÜMLERİ Bir gözlem sonucunda elde edilen ve üzerinde herhangi bir düzenleme yapılmamış ölçme sonuçları 'ham veri' ya da 'ham puan' olarak isimlendirilir. Genellikle ham verilerin anlaşılması

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

DEVAMSIZLIĞA KARŞI SÜREKLİ BAŞARI İÇİN AİLE ZİYARETLERİ

DEVAMSIZLIĞA KARŞI SÜREKLİ BAŞARI İÇİN AİLE ZİYARETLERİ DEVAMSIZLIĞA KARŞI SÜREKLİ BAŞARI İÇİN AİLE ZİYARETLERİ Giriş Bu çalışma Bir Felsefe Gurubu Öğretmeni ve aynı zamanda eğitim yöneticisi olan meslektaşımızın farklı okullarda yürüttüğü rehberlik, öğrenci

Detaylı

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir.

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. VERİ ANALİZİ GİRİŞ Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. Bilimsel Bilgi: Kaynağı ve elde edilme süreçleri belli olan bilgidir. Sosyal İlişkiler Görgül Bulgular İşlevsel

Detaylı

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının E-içerik Geliştirme Becerileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının E-içerik Geliştirme Becerileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının E-içerik Geliştirme Becerileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Mehmet Kokoç, Fatih Erdoğdu 1, Ünal Çakıroğlu Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Detaylı

Olcay KİREMİTCİ*, LaleYILDIZ*, A.Meliha CANPOLAT* *Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Olcay KİREMİTCİ*, LaleYILDIZ*, A.Meliha CANPOLAT* *Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNE MOTIVASYONEL YÖNELİMİN FİZİKSEL AKTİVİTEYE YÖNELİK ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ: Okul Türü ve Cinsiyet Değişkeninin Yarattığı Farklılıklar Olcay KİREMİTCİ*, LaleYILDIZ*,

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Değeri $ ve bataryası 7 dakika yetiyor;) Manyetik alan prensibine göre çalıştığı için şimdilik demir ve bakır kaplama yüzeylerde

Değeri $ ve bataryası 7 dakika yetiyor;) Manyetik alan prensibine göre çalıştığı için şimdilik demir ve bakır kaplama yüzeylerde 3.HAFTA Değeri 10.000$ ve bataryası 7 dakika yetiyor;) Manyetik alan prensibine göre çalıştığı için şimdilik demir ve bakır kaplama yüzeylerde kullanılabiliyor. Sistematik bir yöntem kullanmak suretiyle,

Detaylı

EĞITIM BILIMLERI ÖSYM YE BIREBIR SORULAR

EĞITIM BILIMLERI ÖSYM YE BIREBIR SORULAR ĞTM BM ÖSM BB SOU psikolojinin genel nitelikleri ve gelişim psikolojisine giriş sorular PSKOOJ G TK V GŞM PSKOOJS GŞ SOU 1. nne babanın eğitim seviyesinin çocuğun iletişim becerilerine etkisinin incelendiği

Detaylı

Popülasyon Ortalamasının Tahmin Edilmesi

Popülasyon Ortalamasının Tahmin Edilmesi Güven Aralıkları Popülasyon Ortalamasının Tahmin Edilmesi Tanımlar: Nokta Tahmini Popülasyon parametresi hakkında tek bir rakamdan oluşan tahmindir. Popülasyon ortalaması ile ilgili en iyi nokta tahmini

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

BÖLÜM 5 MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ

BÖLÜM 5 MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ 1 BÖLÜM 5 MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ Gözlenen belli bir özelliği, bu özelliğe ilişkin ölçme sonuçlarını yani verileri kullanarak betimleme, istatistiksel işlemlerin bir boyutunu oluşturmaktadır. Temel sayma

Detaylı

GÖRÜŞME GÖRÜŞME GÖRÜŞME. Sanat vs Bilim? Görüşme Yapma Becerileri. Hangi Amaçlar için Kullanılır? (mülakat-interview)

GÖRÜŞME GÖRÜŞME GÖRÜŞME. Sanat vs Bilim? Görüşme Yapma Becerileri. Hangi Amaçlar için Kullanılır? (mülakat-interview) Görüşme Görüşme Türleri Görüşme Süreci (mülakat-interview) Nitel araştırmada en sık kullanılan veri veri toplama aracıdır. Amacı, bir bireyin iç dünyasına girmek ve onun bakış açısını anlamaktır. Odak

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MART, 2017 MUĞLA T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ.... ANABİLİM DALI.... BİLİM

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Mart 2017 Cilt:25 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi xii-xxi Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Lütfi İNCİKABI, Samet KORKMAZ, Perihan AYANOĞLU,

Detaylı

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25%

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% TEDU İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI İÇERİK ŞEMASI VE TABLOLAR TEDU EPE 1. Oturum 10.00-12.00 2. Oturum 14.00-16.00 A. Dinleme 25% B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% D. Okuma 25% Dinlerken Cevaplama Kompozisyon

Detaylı

BÖLÜM 12 STUDENT T DAĞILIMI

BÖLÜM 12 STUDENT T DAĞILIMI 1 BÖLÜM 12 STUDENT T DAĞILIMI 'Student t dağılımı' ya da kısaca 't dağılımı'; normal dağılım ve Z dağılımının da içerisinde bulunduğu 'sürekli olasılık dağılımları' ailesinde yer alan dağılımlardan bir

Detaylı

VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ: Düşünceleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri

Detaylı

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004, 15 (4), 207-218 BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Şeref ÇiÇEK, Levent M.

Detaylı

EDD DERS 4: GÖNDERME SÜRECİ VE FORMAL-İNFORMAL DEĞERLENDİRME. Prof. Dr. Tevhide Kargın

EDD DERS 4: GÖNDERME SÜRECİ VE FORMAL-İNFORMAL DEĞERLENDİRME. Prof. Dr. Tevhide Kargın EDD DERS 4: GÖNDERME SÜRECİ VE FORMAL-İNFORMAL DEĞERLENDİRME Prof. Dr. Tevhide Kargın Gönderme Süreci Gönderme süreci, gönderme öncesi süreçte özel gereksinimli olarak belirlenen bireylere yönelik uygulanan

Detaylı

THOMAS TÜRKİYE PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları Özet Rapor

THOMAS TÜRKİYE PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları Özet Rapor THOMAS TÜRKİYE PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları Özet Rapor Amaç Aşamalar Örneklem Analizler PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları nın amacı, yeni örneklemler

Detaylı

225 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Dilek Sarıtaş-Atalar

225 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Dilek Sarıtaş-Atalar 225 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Dilek Sarıtaş-Atalar Bilgi Nedir? Bilme edimi, bilinen şey, bilme edimi sonunda ulaşılan şey (Akarsu, 1988). Yeterince doğrulanmış olgusal bir önermenin dile getirdiği

Detaylı

Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları

Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları PISA ARAŞTIRMALARI ve TÜRKİYE Yrd. Doç. Dr. Ergül Demir Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ankara, 21 Kasım 2015 1 PISA Nedir? Uluslararası eğitim

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ EYLEM ARAŞTIRMASI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ EYLEM ARAŞTIRMASI BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ EYLEM ARAŞTIRMASI 1 KAZANIMLAR Eylem araştırmalarının ortaya çıkış nedenini ve felsefi temelini açıklayabileceğiz Eylem araştırmalarının araştırma sorularını belirleyebileceğiz

Detaylı

SEÇKİSİZ OLMAYAN ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ

SEÇKİSİZ OLMAYAN ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ SEÇKİSİZ OLMAYAN ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ SEÇKİSİZ OLMAYAN ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Seçkisiz olmayan örnekleme yöntemleri Fraenkel ve Wallen(2006) ın sınıflandırmasıyla tutarlı olarak ; Sistematik Örnekleme Amaçsal

Detaylı