Geleceğe Enerjiniz Kalsın

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Geleceğe Enerjiniz Kalsın"

Transkript

1 Geleceğe Enerjiniz Kalsın

2 GİRİŞ Günümüzün dinamik pazar koģullarında iģletmeler her geçen gün rekabet güçlerini artırmaya yönelik ilerlemeler gerçekleģtirme, bunu ise genel olarak hizmet kalitelerini artırarak ya da giderleri azaltarak baģarabilmektedirler. Bu rekabet ortamında ise Ģirketlerin rakiplerinden kendilerini ayırt edecek yeni bir hizmet arayıģı içerisine girmeleri veya kârlılıklarını artıracak yeni iģ modellerine baģvurmaları kaçınılmaz hale gelmektedir. Tres Enerji iģte tam da bu noktada Ģirketinizin kârlılığını ve rekabet gücünü kendi yap-iģlet iģ modeli ile size hiçbir ilave yatırım veya iģletme sorumluluğu yüklemeden artırmayı hedeflemektedir. Tres Enerji hedefe, Ģirketinizin önemli gider kalemlerinden biri olan enerji faturalarında kayda değer tasarruf sağlayarak ulaģtırır.

3 HAKKIMIZDA Tres Enerji, iģletmelerin elektrik, ısı ve soğutma ihtiyaçlarının tedariğine yönelik olarak kojenerasyon veya trijenerasyon sistemlerini yatırım, uygulama ve iģletme bütçelerini bütünüyle kendisi finanse etmek suretiyle anahtar teslimi olarak tasarlar, uygular, iģletme ve bakım hizmetlerini uzun vadeli olarak gerçekleģtirir. Tres Enerji bir Global Yatırım Holding ve Doyap Group iģtirakidir.

4 GLOBAL YATIRIM HOLDİNG LİMAN İŞLETMELERİ Global Liman ĠĢletmeleri, gerek Türkiye gerekse yurtdıģında ticari liman ve kruvaziyer limanı yatırımları ve iģletmeciliği gerçekleģtirmektedir. Ege Ports KuĢadası Singapur Cruise Port Port Akdeniz Antalya Barselona Cruise Port Bodrum Cruise Port Creuers Port of Adria Bar-Karadağ Malaga Cruise Lizbon Cruise Terminal Port Global Enerji, pazar lideri olduğu sıkıģtırılmıģ doğalgaz sektörü yanında enerji üretimi ve madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren iģtirakleriyle enerji sektörünün önde gelen yatırımcılarındandır. Naturelgaz Tres Enerji Straton Ra GüneĢ Galata Enerji Mavi Bayrak ENERJİ GAYRİMENKUL Pera GYO baģta gayrimenkul projeleri olmak üzere, gayrimenkul tabanlı sermaye araçlarına yatırım yapmaktadır. Sümer Park AVM & Konut Denizli Hotel & Hastane Salıpazarı Global Binası Vakıfhan No:6 Van AVM & Hotel Projesi Grubun finans bölümü bankacılık dıģı finansal hizmetleri içermekte ve aracılık, finansal danıģmanlık, kurumsal finansman, araģtırma ve portföy yönetimi hizmetleri sunan iģtiraklerden oluģmaktadır. Global Menkul Değerler AZ Global Portföy Yönetimi FİNANS

5 GYH ENERJİ YATIRIMLARI CNG DAĞITIM ENERJĠ ÜRETĠMĠ MADENCĠLĠK RA GüneĢ Enerjisi

6 ENERJİ VERİMLİLİĞİ Enerji harcamaları iģletmelerin en önemli gider kalemlerinden bir tanesidir. Elektrik ve ısı ihtiyacının ayrı ayrı ünitelerde karģılandığı iģletmelerde büyük oranda enerji verim kayıpları görülmektedir. Öte yandan elektrik ve ısının birlikte üretildiği birleşik enerji sistemleri (diğer adıyla kojenerasyon veya trijenerasyon) ile enerji eģ zamanlı olarak hem elektrik hem de ısı formlarında en az kayıpla yüksek verimde üretilerek iģletmelerin sürekli kullanımına sunulabilmektedir. Bu sayede iģletmeler enerji verimliliğini artırırken, üretim maliyetlerini azaltmakta dolayısıyla kârlılıklarını yükseltmektedir.

7 ENERJİ VERİMLİLİĞİ Tres Enerji, tüm yatırım ve işletme bedellerini üstlenerek, iģletmenize kojenerasyon veya trijenerasyon tesisleri kurmakta ve enerji tedarikini en düģük maliyetle sağlamaktadır. Bu sayede iģletmeniz daha ekonomik, güvenilir, sürekli ve temiz bir enerji kaynağına sahip olmaktadır. Birleşik üretim sistemleri enerji verimliliğini maksimuma çıkararak ayrı üretim sistemlerine göre %60 ı aşan oranda daha fazla verim sağlar.

8 ENERJİ VERİMLİLİĞİ BirleĢik üretim sistemlerinde, soğutma kullanımıyla da birlikte, toplam çevrim verimi %90 seviyesinin üzerine çıkmaktadır. Amaç sistemin üreteceği farklı formlardaki enerjileri tamamen kullanmaktır. BİRLEŞİK ÜRETİM (TRİJENERASYON)

9 NELER SUNUYORUZ Sistem Analizi Saha keģfi ve veri analizi Sistem kapasitesinin seçilmesi ve tasarımı Tasarruf analiz raporu Detay mühendislik süreçleri Ġzin Süreçleri Resmi izin dosyalarının hazırlanması BaĢvuruların takibi ve sonuçlandırılması Kabul iģlemleri Sistem Kurulumu Tedarik ve montajın gerçekleģtirilmesi Elektrik ve mekanik entegrasyon Sistem test ve onayları Sistemin devreye alınması ĠĢletme ve bakım Sistemi emre amade bulundurma ĠĢletmenin gerçekleģtirilmesi Bakım,onarım ve periyodik parça değiģmi 7/24 sistem takibi

10 NELER KAZANDIRIYORUZ Tres Enerji olarak, yap-iģlet iģ modeli kapsamında tüm yatırım maliyetleri ve diğer bedelleri karģılayıp, teknik sorumlulukları üstlenerek; ĠĢletmenizin enerjiye iliģkin verilerinin detaylı analizini gerçekleģtirip uygun kapasite ve teknoloji tasarımını yapmayı, ĠĢletmeniz için en uygun kojenerasyon veya trijenerasyon sistemini kurmayı, Sistemi uzun vadeli olarak iģletmeyi, Sisteme iliģkin tüm bakım ve onarım iģlemlerini uzun vadeli olarak gerçekleģtirmeyi, Enerji yapınızı en verimli Ģekilde yönetmeyi öneriyoruz.

11 NELER KAZANDIRIYORUZ Bu süreç boyunca ise iģletmenizin; Elektrik ve ısı enerjilerine dayalı giderlerinde önemli tasarruflar elde ederek kârlılığının artmasını, Elektrik ve ısının birlikte kullanılması ile enerji çeģitliliği ve verimliliğinin en üst seviyelere çıkmasını, Güvenli ve kesintisiz enerji üretimi ile iģ ve kalite kayıplarını en aza indirerek operasyonel verimliliğinin yükselmesini, ġebeke kaynaklı elektrik kesintisi, frekans ve voltaj düzensizliklerinin etkisinin ortadan kalkmasını, sağlıyoruz. Sonuç olarak; işletmenizin ucuz, sürekli, güvenilir ve temiz bir enerji kaynağına sahip olması adına gerekli maliyet, risk ve sorumlulukları tamamıyla üstleniyoruz.

12 ÖZET TRES ENERJĠ TARAFINDAN ĠġLETMENĠZE SUNULUR KAZANIMLAR TRES ENERJĠ TARAFINDAN ÜSTLENĠLĠR SORUMLULUKLAR Ödenmeyecek elektrik bedelleri Ödenmeyecek doğalgaz vb. ısıtma bedelleri Sürekli ve temiz enerji kaynağı Karbon emisyon kazanımları Bazı fon ve vergilerden muafiyet Tarife değiģikliği ve lisanssız elektrik üretimi Yatırım bedeli ödemeden sistemi kiralayabilme veya sahip olma Enerji verimliliği vizyonu sağlayabilme YATIRIM MALĠYETLERĠ Enerji Merkezi Elektrik Entegrasyon Mekanik Entegrasyon Doğalgaz Entegrasyon ĠnĢaat ĠĢleri Lisans ĠĢlemleri ĠġLETME MALĠYETLERĠ Bakımlar ve Periyodik Parça DeğiĢimleri Profesyonel Enerji Yönetimi ve ĠĢletmeye Dayalı Riskler FĠNANS MALĠYETLERĠ Yatırım Bedelleri ĠĢletme Bedelleri

13 SÜREÇLER 1. FĠZĠBĠLĠTE 2. TEKLĠF ĠĢletmenin tüketim kriterleri ve mevcut sistemi değerlendirilerek teknik fizibilite hazırlanır. Elektrik ve ısı maliyetleri üzerinden sağlanabilecek kazançlar saptanarak müģteriye önerilir. 3. ANLAġMA 4. UYGULAMA 5. VERĠ PAYLAġIMI Hizmet-iĢletme süreleri karģılıklı olarak belirlenerek müģteri ile sözleģme imzalanır. Sistem, anlaģma sağlanan kriterlere uygun olarak yerinde tesis edilir ve devreye alınarak iģletilir. Sistem çıktıları 7 gün 24 saat izlenir, müģteriye sağlanan kazançlar anlık olarak kendisiyle paylaģılır. BĠRLEġĠK ENERJĠ SĠSTEMLERĠ

14 NERELERDE UYGULUYORUZ Kojenerasyon/Trijenerasyon sistemleri, elektrik, ısı ve soğutma ihtiyacı olan tüm üretim ve yaģam alanlarında uygulama esnekliği ile dünyada en çok tercih edilen enerji üretim modellerindendir. Ülkemizde son yıllarda yürürlüğe girmiģ olan kanun ve yönetmeliklerle, bu sistemlerin uygulanmasının önü açılmıģtır.

15 LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ Ülkemizde enerji kaynak çeģitliliğinin ve enerji verimliliğin artırılmasına yönelik yapılan yasal düzenlemeler çerçevesinde, gerçek veya tüzel kiģilere kendi enerjilerini üretebilme hakkı tanınmıģtır. Kendi enerjilerini üretme hakkına sahip gerçek veya tüzel kiģiler, bu kapsamda herhangi bir lisans alma veya farklı bir Ģirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulmuģlardır. Tres Enerji, iģletmelerin lisanssız elektrik üretimi kapsamında kendi enerjilerini elde etmelerine olanak sağlamaktadır. ĠĢ modelimizde tüm sistem yatırımı ve iģletmesi Tres Enerji tarafından üstlenilir. Bununla beraber iģletmeler hem güvenli ve kesintisiz bir üretime kavuģurlar, hem de enerji giderlerinde önemli kazançlar sağlarlar.

16 KOJENERASYON VE TRİJENERASYON HAKKINDA Kojenerasyon sistemleri baģta doğalgaz olmak üzere diğer yakıtların bir motor veya türbinde yakılarak elektrik ve ısının birlikte üretildiği birleģik güç sistemleridir. Diğer bir ifadeyle kojenerasyon, enerjinin aynı sistemden eģ zamanlı olarak hem elektrik hem de ısı biçimlerinde beraberce üretilmesi ve iģletmelerin kullanımına sunulmasıdır. Trijenerasyon sistemlerinde ise enerji; elektrik, ısıtma ve soğutma olmak üzere üç farklı biçimde eģ zamanlı olarak iģletmelerin kullanımına sunulmaktadır. Trijenerasyonun kojenerasyondan farkı ise sisteme dahil edilen soğutma sistemi sayesinde, üretilen ısının, dönüģtürülerek soğutma ihtiyaçları için de kullanılabilmesidir.

17 KOJENERASYON VE TRİJENERASYON UN FAYDALARI ġebekeye bağımlılık en aza indirilir ve iģletmeler Ģebekedeki kesinti ve düzensizliklerden en düģük düzeyde etkilenerek operasyonel verimliliklerini artırırlar. Enerjinin tüketim yerinde üretilmesi sonucunda iletim ve dağıtım Ģebekesinde oluģan enerji kayıpları ortadan kalkar; Ģebekeye ilave yatırım gerekliliğinin önüne geçilir. Enerji maliyetlerinde önemli tasarruflar sağlanır. Düşük karbon emisyonu ile temiz ve doğaya saygılı bir enerji üretimi gerçekleģtirilir. Tek kaynaktan elektrik, ısıtma ve soğutma olmak üzere değiģik formlarda enerji elde edilir ve toplamda %90 ı aģan yüksek enerji verimliliğine ulaģılır.

18 TRİJENERASYON SİSTEM BİLEŞENLERİ:TRES MODELİ GELECEĞE ENERJİNİZ KALSIN

19 Tres Enerji Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. Adres: Rıhtım Caddesi No: 51 Karaköy İstanbul Telefon: / 1743 Fax: Geleceğe Enerjiniz Kalsın...

Global Yatırım Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları

Global Yatırım Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları Global Yatırım Holding Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklıkları SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 1 1. Raporun Dönemi 01/01/2012 31/12/2012 2.

Detaylı

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Bilgiler Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve

Detaylı

Ek-7 (KAPAK) LOGO ... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE ... 3

Ek-7 (KAPAK) LOGO ... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE ... 3 (KAPAK) LOGO 1... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE... 3 4 1 2 3 4 Proje sahibi iģletmenin veya tüzel kiģinin logosu yer alacaktır. Proje sahibi iģletmenin veya tüzel kiģinin adı veya ünvanı yazılacaktır. Proje

Detaylı

ÖNSÖZ. Tüm bunların sonucu Ģeffaf bir Ģekilde piyasa hareketlerini ve büyüklüklerini ortaya koyacak yapının oluģturulması sağlanacaktır.

ÖNSÖZ. Tüm bunların sonucu Ģeffaf bir Ģekilde piyasa hareketlerini ve büyüklüklerini ortaya koyacak yapının oluģturulması sağlanacaktır. ÖNSÖZ Bilindiği üzere 1980 li larda yaygın olarak ülkemizde kullanımına baģlanılan doğal gaz, baģta elektrik üretimi olmak üzere konut, sanayi ve diğer kullanımlarda etkinliğini giderek artırarak günümüzde

Detaylı

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS)

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) Karar Destek Sistemleri, yani DSS, yöneticilerin karar vermesine yardımcı olan interaktif ve bilgisayar ortamında olan sistemlerdir. DSS ler yöneticilerin karar vermede yardımcı

Detaylı

Enerji Tüketiminde Dönüşüm İçin. Binalarda Enerji Verimliliği. Yol Haritası

Enerji Tüketiminde Dönüşüm İçin. Binalarda Enerji Verimliliği. Yol Haritası Enerji Tüketiminde Dönüşüm İçin Binalarda Enerji Verimliliği Yol Haritası 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Binaların Enerji Tüketiminde Dönüşüm için Yol Haritası - Giriş Enerjiyi verimli

Detaylı

SERHAT KALKINMA AJANSI

SERHAT KALKINMA AJANSI T.C BAġBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER ĠÇĠN PROJE UYGULAMA REHBERİ SERHAT KALKINMA AJANSI 2010 1 GĠRĠġ... 2 1.1 KAPSAM...2 1.2 YASAL DAYANAKLAR...2

Detaylı

T.C. EGE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ Ġktisat Bölümü

T.C. EGE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ Ġktisat Bölümü T.C. EGE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ Ġktisat Bölümü TÜRKĠYE DE YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ KAYNAKLARI POTANSĠYELĠ, KULLANIMI VE DIġA BAĞIMLILIĞI ÖZDEN YILMAZ & LEYLA KÖSEM ĠZMĠR 2011 0 Ġçerik

Detaylı

Yenilenebilir Enerjilerde Son Durum, Hedefler ve Uygulanan Politikalar

Yenilenebilir Enerjilerde Son Durum, Hedefler ve Uygulanan Politikalar Yenilenebilir Enerjilerde Son Durum, Hedefler ve Uygulanan Politikalar Zerrin Taç ALTUNTAġOĞLU, Elektrik Mühendisi, Kamu Yönetimi Yüksek Lisans zaltuntasoglu@gmail.com Özet Yenilenebilir enerji kaynakları

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI Nisan 2003 1 PİYASA YAPISI... 1 1.1 AMAÇLAR... 1 1.2 PİYASA YAPISINA GENEL BAKIŞ... 2 1.3 PİYASA FAALİYETLERİ VE PİYASAYA GİRİŞ...

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Madencilik Sektörü

Dünyada ve Türkiye de Madencilik Sektörü -1- İçerik 1. Giriş 3 2. Dünyada Madencilik 4 2.1. Genel Görünüm 4 2.2. Üretim 5 2.3. Tüketim 6 2.4. Dünya Madenciliği 8 2.4.1. Gelişmiş Bazı Ülkelerde Madencilik Faaliyetleri 8 3. Türkiye de Madencilik

Detaylı

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018)

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) 18 Aralık 2018 GENEL ÇERÇEVE Cumhuriyetimizin 100. yıl ufkunu ortaya koyan 2023 vizyonuyla ve katılımcı bir yaklaşımla (7.200 ü yerelden, 10.000 i aşkın kişi ve kurum

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Ġkinci Bölüm 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Madde 3-4734

Detaylı

ŞANLIURFA LOJİSTİK STRATEJİ PLANI VE LOJİSTİK MERKEZ (KARALİMANI) FİZİBİLİTE RAPORU

ŞANLIURFA LOJİSTİK STRATEJİ PLANI VE LOJİSTİK MERKEZ (KARALİMANI) FİZİBİLİTE RAPORU ŞANLIURFA LOJİSTİK STRATEJİ PLANI VE LOJİSTİK MERKEZ (KARALİMANI) FİZİBİLİTE RAPORU OTOYO L BAĞ LANTI KAVŞ AĞI GAP HAVALİMANI 1. OSB ŞA NL IU RF A GA Zİ AN TE P ŞA NL IU RF AL OJ İS Tİ K ME RK EZ İ TC

Detaylı

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR 1. Giriş... 2 2. Plan Öncesi Dönemde Türkiye de Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler... 2 3. Planın Temel Amaçları ve İlkeleri... 3 4. Küresel Enerji Sisteminde

Detaylı

Artık hepsine birden sahip olabilirsiniz - daha fazla yenilik, güç ve verimlilik.

Artık hepsine birden sahip olabilirsiniz - daha fazla yenilik, güç ve verimlilik. Artık hepsine birden sahip olabilirsiniz - daha fazla yenilik, güç ve verimlilik. 10 MW sınıfında yeni şaşırtıcı Jenbacher gaz motoru ile uzun ömürlü enerji. Daha Az Yakıt Tüketimi ve CO 2 Emisyonu ile

Detaylı

ĠLĠġKĠ YÖNETĠMĠNDE ĠÇ VE DIġ MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠN SAĞLANMASI

ĠLĠġKĠ YÖNETĠMĠNDE ĠÇ VE DIġ MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠN SAĞLANMASI KMU ĠĠBF Dergisi Yıl:10 Sayı:14 Haziran/2008 ĠLĠġKĠ YÖNETĠMĠNDE ĠÇ VE DIġ MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠN SAĞLANMASI Özet Selen DOĞAN * Selçuk KILIÇ ** Günümüzde pazarlamada yoğun bir değişim yaşanmaktadır. Ürün

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

ĠLERLEME BĠLDĠRĠMĠ 2011. BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER KÜRESEL ĠLKELER SÖZLEġMESĠ

ĠLERLEME BĠLDĠRĠMĠ 2011. BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER KÜRESEL ĠLKELER SÖZLEġMESĠ ĠLERLEME BĠLDĠRĠMĠ 2011 BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER KÜRESEL ĠLKELER SÖZLEġMESĠ GELECEĞĠMĠZĠ ĠNġA EDĠYORUZ kaynaklarımızı ve enerjimizi geleceğe yönelttik Sürdürülebilir Kalkınma için temel attık, gelecek neslin

Detaylı

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak...

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... Sürdürülebilirlik Raporu ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... İçindekiler 2 Yönetiṁ Kurulu Başkanı ndan Mesaj 4 Vizyon, Misyon, Hedef ve İlkeler 6 Kısaca Otokar 8 Otokar ın Rekabet Avantajları 10

Detaylı

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu,

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu, A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni Katkı: BaĢvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleģtirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dıģında tamamı yatırımcı tarafından karģılanan/karģılanacak

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASI YAN HĠZMETLER YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ELEKTRĠK PĠYASASI YAN HĠZMETLER YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ELEKTRĠK PĠYASASI YAN HĠZMETLER YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik piyasasında yan hizmetler kapsamında sunulan hizmetlerin tedarikine

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM

BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM İÇİNDEKİLER Sayfa No ĠÇĠNDEKĠLER... i TABLOLAR... iii ġekġller... iv KISALTMALAR... v 11. ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETĠM... 11-1 11.1. Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi...

Detaylı

MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA GERĠLĠM (OG) ALÇAK GERĠLĠM (AG) ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekelerġnġn ARIZA ONARIM BAKIM ĠġLERĠ ÖZEL ġartnamesġ SĠSTEM ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ KASIM

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ 7-8 KASIM 2012 TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 7-8 KASIM 2012 İsmet Danyeli Leyla Emektar Emel Sezer SONUÇ BİLDİRGESİ ÖNSÖZ Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) olarak

Detaylı

ÜLKEMIZIN ENERJI IHTIYACINI KARŞILAMAK IÇIN DUR DURAK BILMEDEN ÇALIŞAN, TARIHI YATIRIMLARA IMZA ATARAK ÜLKEMIZ EKONOMISINE KATKI SAĞLAYAN

ÜLKEMIZIN ENERJI IHTIYACINI KARŞILAMAK IÇIN DUR DURAK BILMEDEN ÇALIŞAN, TARIHI YATIRIMLARA IMZA ATARAK ÜLKEMIZ EKONOMISINE KATKI SAĞLAYAN 40 KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU biz değilsek KIM ÜLKEMIZIN ENERJI IHTIYACINI KARŞILAMAK IÇIN DUR DURAK BILMEDEN ÇALIŞAN, TARIHI YATIRIMLARA IMZA ATARAK ÜLKEMIZ EKONOMISINE KATKI SAĞLAYAN BIZIZ KOÇ

Detaylı