A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases"

Transkript

1 e l A þ t ý m Yüzyedi Spontn Pnömotoks Olgusund Klinik Deneyimimiz n i j i O O i g in A Review of ou Clinicl Expeience: 107 Spontneus Pneumothox Cses h c s Re l Spontn Pnömotoks / Spontn Pnömotoks Ufuk Çobnoğlu 1, Fut Syı 1, Mehmet Melek 2, Duygu Megn 1, Ftih Selvi 3 1 Göğüs Cehisi An Bilim dlı, 2 Çocuk Cehisi An Bilim dlı, 3 Acil Tıp An Bilim dlı, Yüzüncü Yıl Ünivesitesi Tıp Fkültesi, Vn, Tükiye. Özet Amç Pnömotoks, göğüs cehisinin sık gözlenen ve hyti tehlike z eden, cil müdhle geektien hstlığıdı. Spontn pnömotoks lı (SP) hstl iki gub yılk yş, cinsiyet, tnı yöntemlei, uygulnn tedvi yöntemlei ve sonuçlı çısındn geiye dönük olk değelendiildi. Geeç ve Yöntemle Hzin 2003 ile Myıs 2006 tihlei sınd SP nedeniyle tedvi edilen 107 hst çlışmy dhil edildi. Hstlın 44 ü (%41.13) pime spontn pnömotkslı (PSP), 63 ü (%58.87) sekonde spontn pnömotkslı (SSP) idi. Hstlın yşı, cinsiyeti, ltt ytn pulmone hstlık, sig öyküsü, semptoml, pnömotoksın loklizsyonu, teşhisi, tedvi biçimi, cehi endiksyonl, nüks, mobidite ve motlite onlı ile hstne ytış süelei gözden geçiildi. Bulgul Olgulın 77 si (%71.96) ekek, 30 u (%28.04) byn, otlm yşlı 45.7±19.1 idi. Sekonde spontn pnömotokslı olguld konik obstüktif kciğe hstlığı (KOAH) en sık (% 39.68) sptnn nedendi. Yimi (%18.69) olgu eküens pnömotoks idi ve bu olgulın 16 sın (%14.95) cehi uygulndı. Tedvide 49 (%45.79) hst sdece tüp tokostomi ile tedvi ediliken 21 (%19.62) hsty göğüs tüpü ve cehi, 19 (%17.75) hsty göğüs tüpü ve kimysl plöedezis uygulndı. Cehi endiksyonl uzmış hv kçğı, bül ve nüks idi. Hstne motlitesi %1.86 olk tespit edildi. Otlm hstne ytış süesi 9.1±3.5 gün olk sptndı. Sonuç Spontn pnömotoks zmnınd teşhis ve tedvi edildiğinde sonuçlı oldukç iyi motlitesi düşük bi ptolojidi. Spontn pnömotokst pime tedvi yklşımı pnömotoksın deecesine göe konsevtif yklşım vey tüp tokostomidi. Bununl bebe tüp tokostominin bşısız olduğu hstld cehi yöntemle güvenle ve düşük nüks onlı ile uygulnbili. Anht Kelimele Spontn Pnömotoks, Etiyoloji, Tedvi, Pognoz. Abstct Aim Pneumothox is the common nd life thetening poblem of thocic sugey, needs ugent intevention. In this study, spontneous pneumothox (SP) cses wee divided into two goups nd evluted etospectively ccoding to ge, sex, dignostic methods, tetments, nd esults. Mteil nd Methods Between June 2003 nd My 2006, 107 ptients with SP wee enolled into ou study. Thee wee 44 (41.13%) pimy spontneous pneumothox (PSP) nd 74 (58.87%) secondy spontneous pneumothox (SSP) ptients. Age, gende, undelying lung disese, smoking histoy, symptoms, dignosis, tetment type, sugicl indiction, mobidity, ecuence, motlity, nd hospitl sty of the ptients wee eviewed. Results 77 ptients (71.96 %) wee mle nd 30 ptients (28.04 %) wee femle nd thei men ge ws 45.7±19.1 yes. Chonic obstuctive lung disese (COLD) ws the most common (39.68%) cuse detected in the cses with secondy spontneous pneumothox. In twenty (18.695%) ptients ecuence ws obseved nd sixteen (14.95 %) of these ptients undewent sugey. Whees 49 (%45.79) ptients wee mnged by tube thocostomy, 21(19.62%) ptients wee mnged by tube thocostomy+sugey nd 19 (17.75%) ptients wee mnged by tube thocostomy+ pleuodesis. Opetive indictions wee polonged i lek nd bulle + ecuence. Hospitl motlity ws 1.86%. The men postopetive hospitliztion time of the ptients ws 9.1±3.5 dys. Conclusions Spontneous pneumothox is pthology with low motlity nd cuble disese when dignosed nd teted in time. The pimy tetment modlity fo spontneus pneumothox is consevtive tetment o the thocotomy depending on the degee of pneumothox. Sugicl pocedues cn be pplied sfely, with low ecuence te, when the tube thocostomy emins unsuccessful. Keywods Spontneous Pneumothox, Etiology, Tetment, Pognosis. DOI: /JCAM.359 Received: Accepted: Pinted: J Clin Anl Med 2011;2(3):54-8 Coesponding Autho: Ufuk Çobnoğlu, YYÜ Tıp Fkültesi Aştım Hstnesi, Göğüs Cehisi AD. Vn, Tükiye. Phone: Fx: GSM: E-mil: 54 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

2 Spontn Pnömotoks / Spontn Pnömotoks Giiş Göğüs cehisi ptiğinde en sık kşılşıln hstlıkldn bii oln spontn pnömotoks (SP) tvm olmksızın plevl boşlukt hv toplnmsıdı. Altt ytn kciğe hstlığı olmyn sğlıklı bieylede oty çıkn SP pime spontn pnömotoks (PSP) olk tnımlnı. Sekonde spontn pnömotoks (SSP) ise konik obstüktif kciğe hstlığı (KOAH), tübeküloz, edinilmiş bğışıklık eksikliği sendomu (AİDS), skoidoz, pnömoni y d kistik fibozis gibi ltt ytn bi kciğe hstlığı nedeni ile meydn geli [1,2]. Geeç ve Yöntem Hzin 2003 ile Myıs 2006 tihlei sınd klinikleimize müct etmiş spontn pnömotoks tnılı 107 olgu etospektif olk incelendi. Altt ytn kciğe ptolojisi olmyn olgul PSP, ltt ytn kciğe hstlığının kompliksyonu olk pnömotoks gelişen olgul SSP olk sınıflndııldı. Bun göe olgulın 44 ü (%41.13) PSP, 63 ü (%58.87) SSP lı olk tnımlndı. Hstl; yş, cinsiyet, semptoml, pnömotoks loklizsyonu ve onı, sig öykülei, kciğe ptolojilei, tedvi yöntemlei, göğüs tüpü klış süesi, hstnede klış süelei, nüks onı ve nüks gelişme süelei, mobidite ve motlite onlı yönünden incelendile. Olguld tnıy hstnın hikyesi, fizik muyene ve k-ön kciğe gfisi ile gidildi. Tnının tm olk kesinleştiilemediği olguld ve etiyolojiyi ydınltmk geeken duumld toks bilgisylı tomogfi (BT) ve/vey yüksek çözünülüklü bilgisylı tomogfi (YÇBT) çekildi. Rhe ve k. nın yöntemi kullnılk kollps deecesi değelendiildi [3]. Kollps deecesi, pnömotoksın genişliği %20 den z ise küçük, %20-40 sınd ise ot, %40 dn fzl ise büyük olk sınıflndııldı. Pnömotoks onı %20 nin ltınd oln hstl 2-3 lite/ dk dn nzl oksijen tedvisi veilip, midklvikule ht ikinci intekostl lıktn spisyon ypıldı. Pnömotoks onı %20 den fzl oln hstl pnömotoksın olduğu tft ot ksille ht intekostl lıktn tüp tokostomi uygulndı. Olgul kciğe ekspnsiyonu, den tkibi ve posteionteio kciğe gfisi ile değelendiildi. Akciğe gfisinde kciğei ekspnse oln, denden hv kçğı olmyn ve 24 stlik denjı 100 ml den z oln hstld denj sonlndııldı. Denin çekilmesinden 24 st son lınn kontol gfileinde pnömotoks izlenmemesi tedvi bşısı olk kbul edildi. Nüks, mssif hv kçğı, 5-7 günlük süede eekspnsiyonun sğlnmmsı, biltel bleb vey bülün tespit edilmesi vey kontltel pnömotoks hlinde cehi giişim uygulndı. Cehi giişim için vey cehi giişim sonsınd isk oluştun diençli hv kçğı gelişen hstld plöedez ypıldı. Bu mçl otolog kn, tetsiklin ve tlk kullnıldı. 5 (%4.67) olgud otolog kn; hstdn lınn peifeik knın (mksiml 1ml/ kg) hepin eklenmeden ve hsty sedsyon y d nljezi geektimeden 50 ml göğüs tüpü yoluyl ttbik edildi. 6 (%5.60) hstd önce lokl nestezi mcıyl 200 mg lidokin (10 ml), dh son Tetsiklin (20mg/kg) 100 ml seum fizyolojik ile sulndıılk plev içine veildi. 8 (%7.47) olgud ise sbest lifleinde yıştıılmış 5 g tlk mddesi, 40 cc isotonik (%0.9 NCl solusyonu) ve 10 cc pilocine lokl nestezik jn ile sulndıılk tüp tokostomi yoluyl plevl lığ veildi. Plöedez ypıln tüm olguld işlem sonsı göğüs tüpü klempe edilmiş, uygulnn jnın plev boşluğund eşit dğılmsı için hstnın pozisyonu 20 dkik süe ile he 5 dkikd bi değiştiilmişti (sıt üstü, yüzü koyun, he iki yn, öne vey ky eğileek otum). Ayıc, hstl 24 stlik süe içinde teş, göğüs ğısı, bulntı ve kusm gibi gelişebilecek kompliksyonl çısındn izleme lınmıştı. Bulgul Olgulın 77 si (%71.96) ekek, 30 u (%28.04) kdın hstldı (Tblo 1). Yş otlmlı 45.7±19.1 (14-71) olk tespit edildi. Yş otlmlı çısındn PSP ve SSP lı olgul sındki isttistiksel fk nlmlı idi (p=0.001) (Tblo 2). Pime spontn pnömotokslı hstld 13 (%29.54) olgunun biinci, 17 (%38.63) olgunun ikinci dekdd olduğu, SSP lı hstld ise 21 (%33.33) olgunun dödüncü, 17 (%26.98) olgunun beşinci dekdd olduğu sptndı (Gfik 1). Pime spontn pnömotokslı ekek olgulın SSP lı ekek olgul göe (p=0.002) ve PSP lı kdın olgulın SSP lı kdın olgul göe (p=0.003) dh uzun boylu ve lındki fkın isttistiksel olk nlmlı olduğu göüldü (Tblo 2). Olguld en sık göülen beliti nefes dlığı (%71.96) olup, bunu sısıyl göğüs ğısı (%43.92), hlsizlik (%39.25) ve öksüük (%26.16) izlemekteydi. Tüm olguld pnömotoks en çok sğ d (%52.33) gelişmişti. Pnömotoks deecesi PSP lı olguld en çok (%43.18) subtotl, SSP lıld ise psiyel (%42.85) olk sptndı. Tüm olguldki psiyel ve subtotl pnömotoks onının (% 41.12) eşit olduğu göüldü (Tblo 1). Dh önce pnömotoks geçimiş ve nüks ile gelmiş 20 (%18.69) olgu tespit edildi. Bunldn 13 ü (%12.14) ipsiltel, 7 si (%6.54) kontltel nüksledi (Tblo 1). Tüm olgul içeisinde sig içenlein onı (77 olgu) %71.96 olup, PSP lı 31 (%70.45), SSP lı 46 (%73.01) hstd sig öyküsü pozitifti (Gfik 2). Pime spontn pnömotokslı hstldn 37 ekek olgunun 27 si (%72.97), 7 kdın olgunun 4 ü (%57.14), SSP lı hstldn 40 ekek olgunun 37 si (%92.5), 23 kdın olgunun 9 u (%39.13) sig içen hstldı. (Gfik 2). Sekonde spontn pnömotokslı olguld pnömotoks neden oln kciğe ptolojilei içeisinde %39.68 (25 olgu) onı ile en sık konik obstüktif kciğe hstlığı göülüken bunu %19.04 (12 olgu) ile intetisyel kciğe hstlığı, %14.28 (9 olgu) ile tübeküloz izlemekte idi (Tblo 3). Pnömotoksı %20 nin ltınd oln 7 (%6.54) olgu oksijen desteği ltınd gözlem ve spisyon ile tkip edildi. Bunldn PSP li 5 (%4.67) olgunun üçünde ve SSP li iki olgud pnömotoks miktının tmsı üzeine tüp tokostomi uygulndı (Tblo 4). Nüks pnömotoksl gelen PSP li 10 olgunun dödüne video ydımlı tokoskopik cehi (VATS) ile ltısın (plevl ypışıklıkl gibi teknik zolukl nedeniyle) ksille tokotomi ile büllektomi + plöektomi ypıldı. Nüks SSP li ltı olgunun ikisinde VATS ile wedge ezeksiyon + plöektomi posedüü uygulnıken yine benze teknik zolukl nedeni ile döt olguy ksile tokotomi uygulndı. Opesyon çısındn iskli oln döt olguy tüp tokostomi + plöedez ypıldı (Tblo 4). Tüp tokostomi uygulndıktn son diençli hv kçğı (>7gün) gelişen ve kciğe ekspnsiyon kusuu oln PSP li 9 olgunun 6 sın, SSP li 6 olgunun 4 üne VATS ile wedge ezeksiyon + plöektomi uygulndı. Plevl ypışıklıkldn dolyı VATS ypılmyn PSP li üç olgu ve SSP li iki olgud ynı işlem ksille tokotomi ile geçekleştiildi. Sekonde spontn pnömotokslı olguldn hidopnömotoksı oln ve tüp tokostomi sonsı pefoe kciğe kist hidtiği 55 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

3 Spontn Pnömotoks / Spontn Pnömotoks Tblo 1:Olgulın demogfik özelliklei Pime Spontn pnömotoks (n:44) Sekonde spontn pnömotoks (n:63) Toplm Cinsiyet* Ekek 37/44 (84.09) 40/63 (63.49) 77/107 (71.96) Kdın 7/44 (15.91) 23/63 (36.51) 30/107 (28.04) Belitile* Nefes dlığı 34/44 (77.27) 43/63 (68.25) 77/107 (71.96) Göğüs ğısı 29/44 (65.90) 18/63 (28.57) 47/107 (43.92) Öksüük 7/44 (15.90) 21/63 (33.33) 28/107 (26.16) Ateş 5 /63 (7.93) 5/107 (4.67) Mom 1/44 (2.27) 3 /63 (4.76) 4/107 (3.73) Sıt ğısı 3/44 (6.81) 5 /63 (7.93) 8/107 (7.47) Teleme 9 /63 (14.28) 9/107 (8.41) Blgm çıkm 11/63 (17.46) 11/107 (10.28) Hlsizlik 17/44 (38.63) 25/63 (39.68) 42 / 107 (39.25) Asemptomtik 2/44 (4.54) 3 /63 (4.76) 5 /107 (4.67) Pnömotoks loklizsyonu* Sğ 25/44 (56.81) 31/63 (49.20) 56/107 (52.33) Sol 17/44 (38.63) 29/63 (46.03) 46/107 (42.99) Biltel 2 /44 (4.54) 3 /63 (4.76) 5 /107 (4.67) Pnömotoks onı (%)* Miniml (<%20) 5 /44 (11.36) 2 / 63 (3.17) 7/107 (6.54) Psiyel (%20-40) 17/44 (38.63) 27/63 (42.85) 44 /107 (41.12) Subtotl (%40-60) 19/44 (43.18) 25/63 (39.68) 44 /107 (41.12) Totl (>%60) 3/44 (6.81) 9/ 63 (14.28) 12 / 107(11.21) Nüks ile gelen hst syısı* İpsiltel 7/44 (11.11) 6/63 (9.52) 13/107 (12.14) Kontltel 3/44 (6.81) 4/63 (6.34) 7/107(6.54) *: Değele n (%) olk veilmişti Tblo 2. Olgulın yş ve boy onlı ile göğüs tüpü ve hstnede klış süelei bkımındn isttistiksel kşılştımsı Pime Spontn pnömotoks (n.44) Sekonde spontn pnömotoks (n:63) Toplm Yş** 24.3± ± ± Boy** Ekek ± ± ± Kdın ± ± ± Göğüs tüpü klış süesi** 6.3± ± ± Hstnede klış süesi** 8.9± ± ± **: Değele otlm ± stndt spm olk veilmişti Tblo 3.Sekonde spontn pnömotokslı olgulın etiyolojisi Hstlık n % Konik obstüktif kciğe hstlığı 25/ Tübeküloz 9/ İntestisiyel kciğe hstlığı 12/ Akciğe knsei 5/ Kist Hidtik 2/ Pnömoni 7/ Akciğee metstz 3/ Tblo 4. Olguld uygulnn tedvi yöntemlei Pime Spontn Pnömotoks (n:44) Sekonde Spontn Pnömotoks (n:63) Toplm (n:107) Gözlem+ Aspisyon* 5/44 (11.36) 2/63 (3.17) 7/107 (6.54) Tüp tokostomi ypmdn opesyon* (Nüksle gelen olgul) İlk müdhle olk tüp tokostomi Gözlem+ Aspisyon sonsı tüp tokostomi 10/44 (22.72) (VATS:4, AT:6) 6/63 (9.52) (VATS:2, AT:4) 16 (14.96) (VATS:6, AT:10) 29/44 (65.90) 55 (87.30) 84/107 (78.50) 3/44 (6.81) 2 /63 (3.17) 5/107 (4.67) 21/107 (19.62) 9/44 (20.45) 12/63 (19.04) Tüp toksotomi sonsı opesyon (VATS:10, AT/ (VATS:6, AT:3) (VATS:4, AT/PLT:8) PLT:11) Tüp tokostomi sonsı dençli 9/44 (20.45) 6/63 (9.52) hv kçğı ve kciğe ekspnsiyon 15/107 (14.01) kusuu olnl Pefoe kist hidtik 2/63 (3.17) 2/107 (1.86) Akciğe metstzı 1/63 (1.58) 1/107 (0.93) Tübeküloz 1/63 (1.58) 1/107 (0.93) Akciğe knsei 2/63 (3.17) 2 /107 (1.86) Tüp tokostomi sonsı plöedez 7/44 (11.11) 12/63 (19.04) 19/107 (17.57) Bşısız plöedez den son opesyon * 2/7 (28.57) (AT:2) 3/12 (25) (AT:3) P 5/19 (26.32) (AT:5) *: Değele n (%) olk veilmişti AT:Aksille tokotomi PLT: Posteioltel tokotomi tespit edilen iki olguy kistotomi + kpitonj, üst lobt kvitesi oln tübekülozlu bi olguy üst lobektomi, kciğe penkim metztzı oln bi olguy metsttektomi; kciğe knseli olguldn opebl oln iki hstdn biine lobektomi, diğeine bilobektomi opesyonlı posteioltel tokotomi ile ypıldı (Gfik 3). Nüks pnömotoks ile gelen ve cehi opesyon için iskli bulunn döt SSP li olgu ile tüp tokostomi sonsı hv kçğı miniml olk devm eden nck kciğelei ekspnse oln 8 SSP li ve 7 PSP li olguy plöedez uygulndı. Plöedez için beş olgud otolog kn, ltı olgud tetsiklin ve sekizinde tlk kullnıldı. En sık yn etki (%31.57) teş olup, kullnıln jnl içeesinde yn etkiye en çok tlkın neden olduğu sptndı (Tblo 5). Plöedez ypıln olgulın 14 ünde (%73.68) bşılı olunuken, 5 olgud (%26.32) hv kçğı kesilmedi. Bu olguld ksille tokotomi ile penkim onımı, büllektomi, plöektomi ve plevl bzyon uygulndı. Olgulımızd hstnede kldıklı süe içeinde kompliksyon gelişme onı %6.54 (7 olgu) olk sptndı. Bunldn ikisinde (%1.86) mpiyem, ikisinde (%1.86) eekspnsiyon kciğe ödemi, iki (%1.86) olgud telektzi ve biisinde (%0.93) pnömoni gelişmişti. Tüm bu olgul konsevtif tedvi yöntemlei ile sğltıldıl (Gfik 3). Sekonde spontn pnömotokslı 70 yşınd KOAH ı oln ve uzmış hv kçğı nedeniyle opee edilen bi olgud postopetif üçüncü gününde, 71 yşınd kciğe knseli bi olgud ytışının beşinci gününde siynoz, ciddi dispne, öksüük, hipotnsiyon (70/50mmHg) ve tşikdi (174/dk) gelişti. Bu hstl PEEP (Positive End Expitoy Pessue) (5 cm H2O) modund meknik ventilsyon tedvisi bşlnıldı. Tkipleinde kdiyovsküle ve espitu stbilizsyonu sğlnmyn hstl kdiyopulmone est ile kybedildile [Motlite onı: %1.86 (2 olgu)] (Gfik 3). Olgulın hstnede klış süelei ve göğüs tüpü klış süelei değelendiildiğinde he iki süenin de SSP li olguld dh uzun ve PSP li olgul ile sındki fkın isttistiksel olk nlmlı (p=0.001) olduğu tespit edildi (Tblo 2). Hstl ilk ltı y içinde ylık, dh son üç ylık peiyodll izlendile. Bu izlem sonucund ylnızc tüp tokostomi ile tedvi edilen 49 olgunun 10 nund (%20.41), VATS uygulnn olgulın 4 ünde (%15.38), tokotomi ypıln olgulın biisinde (%3.84) pnömotoks nüksü gelişmiş ve en z nüks onı tokotomi ypıln olguld sptnmıştı (Tblo 6). Nükslein tbucu olduktn son meydn gelme süelei değelendiildiğinde (Tblo 6) tüp tokostomi ile tedvi edilen PSP li hstld nüks süesi ynı şekilde tedvi edilen SSP lıl göe dh kıs oluken, VATS ile tedvi edilen PSP lı olguld nüks süesi SSP lı olguldn dh uzundu. He iki tedvi gubund d PSP lı ve SSP lı olgulın nüks etme süelei sındki fk isttistiksel olk nlmlı bulunmmıştı (Tüp tokostomi gubu: p=0.312), (VATS gubu: p=0.334). Tüm PSP li olgull, SSP li olguld nüks gelişme onlı değelendiildiğinde, lındki fkın isttistiksel olk nlmlı (p=0.002) olduğu tespit edildi. Ttışm Pime spontn pnömotoks genellikle subplevl yeleşimli küçük bleb lein ptlmsı ile oluşu ve en sık genç ekeklede göülü. Sekonde spontn pnömotoks ise ltt ytn kciğe hstlığın bğlı gelişi (Konik obstüktif kciğe hstlığı ve tübeküloz en sık nedenledi) 56 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

4 Spontn Pnömotoks / Spontn Pnömotoks Tblo 5. Plöedez mcıyl kullnıln jnlın kşılştıılmsı 57 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Otolog kn Tlk Tetsiklin Toplm Olgu syısı * 5 (4.67) 8 (7.47) 6 (5.60) Yn etki Ateş (n:1) Ateş (n:3) Ağı (n:6) Hipotnsiyon (n:1) Dispne (n:2) Ateş (n:2) Ağı (n:3) Dispne (n:1) Kciğe enzim seviyeleinde yükselme(n:2) 19/107 (17.75) Kompliksyon Ampiyem (n:1) Ampiyem (n:1) 2/19 (10.52) Bşı onı * 3/5 (60) 7/8 (87.5) 4/6 (66.66) 14/19 (73.68) Bşısızlık onı * 2/5 (40) 1/8 (12.5) 2/6 (33.33) 5/19 (26.32) *: Değele n (%) olk veilmişti Tblo 6. Nüks gelişme onlı ve süeleinin tedvi yöntemlei ile kşılştıılmsı PSP li olgul (n:44) SSP lı olgul (n:63) Nüks onı Süesi/y Nüks onı Süesi/y P Toplm Ylnızc Tüp tokostomi ile tedvi edilen olgul (n:49) * 6/16 3,6 ± 4.8 4/ ± 3, /49 (20.41) Plöedez (n:19) * 2/7 3/12 5/19 (26.31) Ylnızc gözlem ve spisyon ile tedvi edilen olgul (n:2) * 1/2 1,5 1/2 (50) VATS ile tedvi edilen olgul (n:16) * 2/6 6,7 ± 3,7 2/10 5,9 ± 5, /16 (25) Tokotomi ile tedvi edilen olgul (n:26) * 1/2 2,5 1/26 (3.84) 21/107 Toplm * 11/44 (25) 10/63 (15.87) (19.62) *: Değele n (%) olk veilmişti Gfik 1. Olgulın yş guplın göe dğılımı Gfik 2. Olgulın sig içme onlı Gfik 3. Olguldki pognostik süeç ve ot-ilei yş gubund göülmektedi [4,5]. Bizim vklımızd d SSP li hstlın yş otlmlı (59.1±11.3), PPS li olguldn (24.3±5.7) beligin olk yüksekti (Tblo 2). Pime spontn pnömotokslı hstlin ince beden ypılı ve uzun boylu olduklı, htt geiye dönük ypıln incelemelede çocukluk yşınd d boylının dh uzun olduğu sptnmıştı [1,6]. Bu bieylede göğüs kfesinin vetikl olk hızl büyümesinin inttosik bsıncı etkileyeek kciğe peksinde subplevl bül oluşumun yol çtığı svunulmktdı [6]. Bizim çlışmmızd d PSP li ekek ( ± 13.60) ve kdın ( ± 4.14) olgulın boy otlmlı SSP li ekek ( ± 5.74) ve kdınldn ( ± 5.16) dh uzun ve lındki fk isttistiksel olk nlmlı (p=0.002, P=0.003) bulunmuştu. Sekonde spontn pnömotokslı hstld ltt ytn pulmone bi ptoloji bulunmktdı. Bizim hstlımızd d litetüle uyumlu olk KOAH %39.68 lik onl SSP etiyolojisinde ilk sıd ye lmktdı [7]. Tübeküloz d SSP etiyolojisinde önemli bi yee shipti ve yklşık insidnsı %23 tü [8]. Seimizde tübeküloz SSP etiyolojilei içeisinde üçüncü (% 14.28) sıddı. Sekonde spontn pnömotoks neden oln en sık mlignite skom metstzlıdı. Seimizde kciğe knse metstzın bğlı SSP gelişen üç (%4.76) olgud; lenks, meme ve lt ekstemite osteoskom metstzı sptnmıştı. Pime kciğe tümöleinin spontn pnömotoksl bilikte göülme insidnsı % 0,03-0,05 di. Etiyolojide diekt plevl invzyon, obstuktif mfizemin neden olduğu lveol üptüü, tümö telektzisine bğlı kompnstu hipeinflsyon nedeniyle lveol üptüü ve diğe bilinmeyen nedenle ol oynmktdı [9]. Seimizde kciğe knseine bğlı SSP gelişen 5 (%4.67) olgumuz bulunmktydı. Spontn pnömotoksın sig içenlede dh yygın olk göüldüğü ve sig içme onlının %80-83 olduğu bildiilmişti [10,11]. Pnömotoks iski sig içilmesi ve miktı ile doğu ontılı olk 20 kt yüksek olbili. Akciğe dokusund sig ile bğlntılı olk tn nötofil ve mkofj ktivsyonu sonucu elstik liflede hs oluşu ve bunun sonucund bülle gelişebili. Potez-ntipotez ve oksidn-ntioksidn sistemle sındki dengesizlik etiyolojide ol oyn [12]. Bizim seimizde sig içme onı %71.96 idi (Gfik 2). Ypıln çlışmld sig içen ekeklede pnömotoks gelişme iski %12 iken sig içmeyen ekeklede bu on %0,1 di [13]. Olgulımızdn PSP li 37 ekek hstnın 27 si (%72.97), 7 kdın olgunun 4 ü (%57.14), ) 40 ekek olgunun 37 si (%92.5), 23 kdın olgunun 9 u (%52.94) sig içmekteydi (Gfik 2). Spontn pnömotokst göülen bşlıc klinik bulgul, ni bşlyn göğüs ğısı ve/vey nefes dlığı, tşikdi, teleme, hipotnsiyon, solukluk ve siynozdu [1,2]. Çlışmmızd PSP li ve SSP li olguld en sık izlenen beliti nefes dlığı olup, bu semptom ltt ytn bi kciğe hstlığı nedeni ile SSP li gupt dh sıktı. Spontn pnömotoks tedvisinde mç; kliniğin düzeltilmesi, pnömotoksın boşltılk kciğein tek ekspnsiyonunun sğlnmsı ve pnömotoksın tekının önlenmesidi. Spontn pnömotokst bşlıc tedvi yöntemlei gözlem, oksijen desteği, bsit spisyon, tüp tokostomi, tüp tokostomi ile

5 Spontn Pnömotoks / Spontn Pnömotoks plöodez, VATS ve tokotomidi [1,2]. Pnömotoks tedvisinde tüp tokostomi ile bsit spisyonu kşılştın ndomize bi çlışmd tedviden üç y sonki nüks onlı sısıyl %28 ve 20 olk sptnmıştı. Bu çlışm spisyonun den kd etkin olduğunu göstemektedi [13]. Noppen ve kdşlı spisyonu %59, intekostl tüp denjını %63 olk bşılı bulmuşldı [14]. Bu çlışmd gözlem + spisyon ypıln 7 (%6.54) olgunun, 5 inde (%71.42) kciğe ekspnsiyonu sğlnmmış ve pnömotoks deecesinin tmsı üzeine tüp tokostomi uygulndı. Gözlem ve spisyonl tbucu edilen 2 (%28.57) olgudn biisinde bibuçuk y son pnömotoks nüksü sptndı. Böylece çlışmmızd ylnızc gözlem ve spisyon ile tedvi edilen olguldki bşı onı %14.28 olk tespit edilmişti. Seimizde ilk nd 84 (%78.50) olguy tüp tokostomi uygulndı ve bunldn 21 inde (%23.59) cehi tedvi, 19 und (%21.34) plöedez geekli oldu. Ylnızc tüp tokostomi ile tedvi edileek tbucu edilen 49 (%45.79) olgu mevcut olup, bu olguldn 10 nund (%20.41) tkiplei süecinde pnömotoks nüks gelişti. Tüp tokostomi uygulnn tüm olgulımız içeisinde bşı onı %46.42 (39/84) olk belilenmişti. Spontn pnömotokslı hstld ilk tkt en sık opesyon endiksyonu uzmış hv kçğıdı [17]. Klinisyenlein çoğu 7-10 günden fzl hv kçğı olmsı duumund cehi tedvinin geektiğini svunuke, diğelei 15 günde hv kçğının kesileceğini ve opesyon için cele edilmemesi geektiğini ifde etmektedi [6]. Seimizde opesyon onı 42 olgu ile %39.25 olup, 16 (%14.96) olgu nüks ile gelen hstldı. Onbeş (%14.01) olgu ilk tüp tokostomi sonsı, 5 (%4.67) olgu plöedez sonsı kesilmeyen hv kçğı nedeni ile 6 (%5.60) SSP li olgu ise kciğeleindeki ek ptolojile nedeni ile opee edildile. Cehi giişim olk hstld tokotomi vey VATS kullnılbili. VATS ın tokotomiye göe vntjlı sınd; dh z cehi tvmy yol çmsı, meliyt sonsı ğının miniml olmsı ve kciğe fonksiyonlının kounmsıdı. Cilt kesileinin küçük olmsı d kozmetik üstünlük sğl. Tokoskopinin miniml invziv cehi olmsı hstlın dh eken tbucu edilmesini sğlmkt ve günlük ktiviteye dönüşü hızlndımktdı [15-17]. Anck VATS tn son pnömotokst teklm olsılığı %2-14 sınd bildiiliken bu on tokotomi sonsı %0-7 di [14]. Çlışmmızd 16 (%14.95) olgu VATS, 26 olgu (%24.29) tokotomi ile opee edildile. VATS uygulnn olguld nüks onımız litetüden dh yüksek (%25) iken, tokotomi ypıln olguld litetü ile ynı (%3.84) bulunmuştu. Bu duumu çlışmyı kpsyn yılld kliniğimizin tokotomi ile ypıln giişimlede VATS göe dh deneyimli olmsın bğlıyouz. Göğüs tüpü cılığı ile skleozn mdde uygulnmsı nüksü zltı. Nükslein zltılmsı için ilk tkt y d nüks oty çıktığınd kimysl plöedez uygulnbili. Bu mçl kullnıln bşlıc jnl; tlk, tetsiklin, minocycline, doxycycline, bleomycin ve hstnin kendi knıdı [1,18]. Plöedez için en etkili jn olk kullnıln tlkt eküens onı % 8, tetsiklinde %18.8, otolog knd % olk bildiilmişti [16,19,20]. Seimizde 19 (%17.75) olguy plöedez uygulndı ve bşı onı %73.68 ile litetü ile uyumluydu [21,22]. Litetüde ilk tk sonsı ypıln tedvinin şekline göe %16 52 onınd nüks izlendiği, nükslein genellikle ilk 6 24 y sınd göüldüğü ve ilk 4 yıl içeisindeki nüks onının %54 olduğu belitilmektedi. PSP d nüks onı ilk tk sonsı %20 30 iken, ikinci tk sonsı %50, üçüncü tk sonsı %80 in üzeindedi [11,23,24]. Litetüde SSP li olguld nüks onının PSP li olguldn dh yüksek olduğunu bildien çlışml olduğu gibi, bunun tesini bildien çlışml d mevcuttu [25]. Çlışmmızd genel nüks onı %19.62 (21 olgu) olup, PSP olgulınd bu on %25, SSP olgulınd ise %15.87 olk bulundu. SSP lı olgulın dh z ond nüks etmesinin ltt ytn kciğe hstlığın bğlı plevl ypışıklıklın dh fzl olmsı ile çıklnbileceğini düşünmekteyiz. Sonuç olk, spontn pnömotoks yş, klinik duum ve ltt ytn nedenlee göe tedvi edilen, gençlede göüldüğünde sıklıkl benign seyeden, ilei yşt ve pulmone ezevi kısıtlı hstld cil müdhle edilmediğinde yşmı tehdit eden klinik bi ntitedi. Zmnınd tnı ve uygun tedvi ile oluşbilecek motlite ve mobidite engellenebili. Tüp tokostomi spontn pnömotokst hl ilk bsmk olk seçilmesi geeken tedvi yöntemidi. Nüks SP ın tedvisinde cehi tedvi yöntemleinin bşı şnsı yüksekti. Litetüde spontn pnömotks tedvisinde tokoskopik tedvi, tokotomiye ltentif bi yöntem olk kbul edilmektedi ve sonuçlı kbul edilebili sınıl içeisindedi. Anck özellikle ksille tokotominin de eksttosik delelein kesilmemesi, geniş bi plöektomi shsın olnk tnımsı, mnüplsyon kolylığının ynı sı dh düşük nüks onlı nedeni ile tecih edilebili bi yöntem olduğu kntindeyiz. Kynkl 1. Fy WA, Ppe K. Pneumothox. In: Shields TW, LoCiceo III J, Ponn RB, Rusch VW (eds). Genel Thocic Sugey. 6th ed. Phildelphi: Lippincott Willims & Wilkins, 2005: Beuchmp G, Ouellette D. Spontneous pneumothox nd pneumomedistinum. In: Peson FG, Coope JD, Desluies J (eds). Thocic Sugey. 2nd ed. Phildelphi: Chuchill Livingstone, 2002: Rhe JT, De Luc SA, Geene RE. Detemining the size of pneumothox in the upight ptient. Rdiology 1985;144: Gök M, Cen S, Sunm G, Uzun K. Spontn pnömotokslı kdın olgulın değelendiilmesi. Tıp Aştım De 2007;5: Kuzucu A, Soysl Ö, Ulutş H. Optiml timing fo sugicl tetment to pevent ecuence of spontneous pneumothox. Sug Tody 2006;36: Fujino S, Inoue S, Tezuk N, Hnok J, Swi S, Ichinose M et l. Physicl development of sugiclly teted ptients with pimy spontneous pneumothox.chest. 1999;116: Sssoon CS. The etiology nd tetment of spontneous pneumothox. Cu Opin Pulm Med. 1995;1: Blnco-Peez J, Bodon J, Pineio-Amigo L, Roc-Seno R, Izquiedo R, Abl-Ac J. Pneumothox in ctive pulmony tubeculosis:esugence of n old compliction? Respi Med 1998;92: Steinhuslein A, Cuttt FJ. Spontneous pneumothox:a compliction of lung cnce. Chest 1985; 88: Venejoux M, Rheison C, Combe P, Villnuev P, Luent F, Tunon de 58 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine L JM et l. Spontneous pneumothox: pgmtic mngement nd long-tem outcome. Respi Med 2001;95: Chee CBE, Abishegnden J, Yeo JKS, Lee P, Hun PYM, Poh SC et l. Pesistnt i-lek in spontneous pneumothox-clinicl couse nd outcome. Respi Med 1998;92: Bense L, Eklund G, Wimn LG. Smoking nd the incesed isk of contcting spontneous pneumothox. Chest 1987;92: Andivet P, Djedini K, Teboul JL, Bochd L, Deyfuss D. Spontneous pneumothox. Compison of thocic dinge vs immedite o delyed needle spition. Chest 1995; 108: Noppen M, Alexnde P, Diesen P, Slbbynck H, Vesteten A. Mnul spition vesus chest tube dinge in fist episodes of pimy spontneous pneumothox: multicente, pospective, ndomized pilot study. Am J Respi Cit Ce Med 2002;165: Schoenenbege RA, Hefeli WE, Weiss P, Ritz RF. Timing of invsive pocedues in thepy fo pimy nd secondy spontneous pneumothox. Ach Sug 1991; 126: Mssd G, Thoms P, Wihlm JM. Minimlly invsive mngement fo fist nd ecuent pneumothox. Ann Thoc Sug 1998;66: Dumont P, Diemont F, Mssd G, Toumieux B, Wihlm JM, Mond G. Does thocoscopic ppoch fo sugicl tetment of spontneous pneumothox epesent pogess? Eu J Cdiothoc Sug 1997;11: Light RW, O H VS, Moitz TE, McElhinney AJ, Butz R, Hkenson CM et l. Intpleul tetcycline fo the pevention of ecuent spontneous pneumothox. Results of Deptment of Vetens Affis coopetive study. JAMA 1990; 264: Tschopp JM, Rmi-Pot R, Noppen M, Astoul P. Mngement of spontneous pneumothox:stte of the t. Eu Respi J 2006; 28: Rivs de Andes JJ, Blnco S, de l Toe M. Postsugicl pleuodesis with utologous blood in ptients with pesistent i lek. Ann Thoc Sug 2000;70: Weissbeg D, Refely Y. Pneumothox. Expeience with 1199 ptients. Chest 2000; 117: O Rouke JP, Yee ES. Civilin spontneuos pneumothox. Tetment options nd long tem esults. Chest 1989; 96: Ounes-Besbes L, Golli M, Knni J, Dchoui F, Ncii N, El Atous S et l. Pediction of ecuent spontneous pneumothox: CT scn findings vesus mngement fetues. Respi Med 2007;101: Feixinet JL, Cnlís E, Juliá G, Rodiguez P, Sntn N, Rodiguez de Csto F. Axilly thocotomy vesus videothocoscopy fo the tetment of pimy spontneous pneumothox. Ann Thoc Sug 2004;78: Çelik B, Ndi A, Şhin E, Kptnoğlu M, Demi H, Futun K. Nüks spontn pnömotokslı olguld isk fktölei, klinik ve dyolojik değelendime. Tük Göğüs Klp Dm Ce Deg 2008;16:

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h e A þ t ý m Choosing the Access Site in ecuneous Nepholithotomy: Is Intecostl Appoch s Sfe s Subcostl? l n i j i O O i g in ekütn Nefolitotomi de Giiş Yeinin Seçimi: İntekostl Giiş Subkostl Kd Güvenli

Detaylı

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye e l n i j i O A þ t ý m O i g in Review of the Ptients Hospitlized fom the Emegency Sevice nd Applying to the Emegency Sevice: A Coss-Sectionl Anlysis of Tining Hospitl Acil Sevis Bşvuulının ve Acil Sevisten

Detaylı

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study e l A þ t ý m Is Sugicl Biopsy Necessy fo Dignosis of Intestitil Lung Diseses: A Retospective Clinicl Study n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklınd Cehi Biyopsi Geekli Midi: Retospektif Klinik

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

Surgical Treatment of Hemoptysis: Analysis of 17 Cases. Hemoptizide Cerrahi Tedavi:17 Olgunun Analizi. n i. j O. r l

Surgical Treatment of Hemoptysis: Analysis of 17 Cases. Hemoptizide Cerrahi Tedavi:17 Olgunun Analizi. n i. j O. r l e l A þ t ý m Sugicl Tetment of Hemoptysis: Anlysis of 17 Cses n i j i O O i g Hemoptizide Cehi Tedvi:17 Olgunun Anlizi in h c s Re l Hemoptizide Cehi Tedvi / Sugicl Tetment of Hemoptysis Ufuk Çobnoğlu

Detaylı

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood e in A þ t ý m Çocukluk Çğınd Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı l n i j i O O i g Chest Tums due to Bicycle ccident in Childhood h c s Re l Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident

Detaylı

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results e A þ t ý m Ostium Secundum Type Atil Septl Defect Afte Sugicl Tetment of Ely nd Long-Tem Results l n i j i O O i g in Ostium Sekundum Tipi Atiyl Septl Defektlein Cehi Tedvisi Sonsı Eken ve Uzun Dönem

Detaylı

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of 30 Ptients with Gynecomsti Sugiclly Teted Cehi Tedvi Uygulnn 30 Jinekomstili Hstnın Değelendiilmesi h c s Re l Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Nuettin

Detaylı

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3 e in A þ t ý m Ou Sedtion Expeience on Mentlly Retded Ptients l n i j i O O i g Mentl Retde Hstldki Sedsyon Deneyimleimiz h c s Re l Mentl Retdsyon ve Sedsyon / Mentl Retdtion nd Sedtion Metin Alkn 1,

Detaylı

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

l İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanısında VATS VATS for the Diagnosis of Interstitial Lung Diseases

l İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanısında VATS VATS for the Diagnosis of Interstitial Lung Diseases e l A þ t ý m An Idel Choice in the Dignosis of Intestitil Lung Diseses: Video-Assisted Thocoscopic Sugey n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklının Tnısınd İdel Bi Tecih: Video Ydımlı Tokoskopik

Detaylı

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

Keywords Fall, Childhood, Trauma.

Keywords Fall, Childhood, Trauma. e in l A þ t ý m Çocukluk Çğınd Düşmeye Bğlı Toks Tvmlı n i j i O O i g Chest Tums due to Fll in Childhood h c s Re l Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Melek 2

Detaylı

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Re The Effects of Sugicl Tetment on Elbow nd Hnd Functions in Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Supcondyl Fctues with Posteio Appoch Posteio Giişimle Tedvi Edilen Gtlnd

Detaylı

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients e A þ t ý m Evlution of HbA1c Levels nd Postoetive Atil Fibilltion in Dibetic Ptients l n i j i O O i g in Diybetik Hstld HbA1c ile Postoetif Atiyl Fibilsyon İlişkisinin Değelendiilmesi h c s Re l Postoetif

Detaylı

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i.

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i. e A þ t ý m Anlysis of Depession nd Anxiety Levels in Ptients with Dyspne l n i j i O O i g in Dispneli Hstlın Depesyon ve Kygı Düzeyleinin Anlizi h c s Re l Dispne ve Kygı / Dyspne nd Anxiety Sevet Kyhn

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l e A þ t ý m Benign Postt Hipeplzisi Tedvisinde Kullnıln Döt Alf Blokö Ajnın Etkinlikleinin Kşılştıılmsı l n i j i O O i g in Compison the Efficcy of Fou Diffeent Alph Blockes in the Tetment of Benign Posttic

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases e r Ar þ t ý r m Eş zmnlı Bilterl Spontn Pnömotorks: 11 Olgunun Retrospektif Anlizi l n i j ri O O i g in Simultneus Bilterl Spontneus Pneumothorces: A Retrospective Anlysis of 11 Cses h c r s Re l Bilterl

Detaylı

Akciğer ve Mediastinal Lezyonlarda Preoperatif Tahminlerimizin Analizi

Akciğer ve Mediastinal Lezyonlarda Preoperatif Tahminlerimizin Analizi n i j l A þ t ý m Akciğe ve Medistinl Lezyonld Peopetif Thminleimizin Anlizi i O O Anlyses of Peopetive h c e s Re i g in l Pesumptive Dignosis in Lung nd Medistinl Lesions Peopetif Thminleimizin Anlizi

Detaylı

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h e A þ t ý m The Efficcy of Mew Scoe in Renl Tnsplnt Recipients Refeed to Emegency Deptment l n i j i O O i g in Acil Sevise Bşvun Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skounun Mobidite Belileme Etkinliği h c s Re l

Detaylı

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain e l A þ t ý m The Effect of Bck School Pogm on Fe Avoidnce Behvio, Disbility nd Pin in Chonic Mechnic Low Bck Pin n i j i O O i g in Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmının Ağı, Özü ve Koku Kçınm Dvnışı

Detaylı

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l e A þ t ý m Pin, Depession nd Qulity of Life in Ptients with Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome l n i j i O O i g in Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomlu Hstld Ağı, Depesyon ve Yşm Klitesi h c s Re l Konik

Detaylı

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1 e l A þ t ý m A Five Ye Motlity Anlysis in Chest Disese Hospitl Locted in Est Blckse Region n i j i O O i g in Doğu Kdeniz Bölgesindeki Bi Göğüs Hstlıklı Hstnesinde Beş Yıllık Motlite Anlizi h c s Re l

Detaylı

Interestingly Foreign Bodies in Esophageal and Bronchial System: Analysis of 9 Cases

Interestingly Foreign Bodies in Esophageal and Bronchial System: Analysis of 9 Cases e l A þ t ý m Inteestingly Foeign Bodies in Esophgel nd Bonchil System: Anlysis of 9 Cses n i j i O O i g in Özofgus ve Bonşil Sistemde İlginç Ybncı Cisimle: 9 Olgunun Anlizi h c s Re l İlginç Ybncı Cisimle

Detaylı

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h e A þ t ý m Symptom Modifying Effect of Colchicine in Ptients with Knee Osteothitis l n i j i O O i g in Diz Osteotitli Hstld Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h c s Re l Diz Osteotitinde Kolşisin

Detaylı

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses l n i j i O O i g in Petem Eylem ve Petem Eken Membn Rüptüü Olgulınd Feitin ve Cp Düzeyleinin Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı

Detaylı

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l e A þ t ý m Mtue Cystic Tetom of the Ovy Clinicl, Rdiologicl nd, Histopthologic Aspects l n i j i O O i g in Ovein Mtü Kistik Tetomunun Klinik Rdyolojik ve Histoptolojik Özelliklei h c s Re l Ovein Mtü

Detaylı

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy e l A þ t ý m Fctos Affecting Success nd Compliction of Pecutneous Nepholithotomy n i j i O O i g in Pekütn Nefolitotomide Bşıyı ve Kompliksyonlı Etkileyen Fktöle h c s Re l Pekutn Nefolitotomi / Pecutneous

Detaylı

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l e A þ t ý m Compison of Lumb Disc Henition nd Degenetion Reltionship with the Sgittl Mophology of the Spine l n i j i O O i g in Omugnın Sgittl Mofolojisi ile Lombe Disk Henisi ve Dejenesyonun Kşılştıılmsı

Detaylı

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years? e A þ t ý m How did the Genel Sugey Deptment of Tining Hospitl Chnge in Ten Yes? l n i j i O O i g in Eğitim Hstnesi Genel Cehi Kliniği 10 Yıld Nsıl Değişim Göstedi? h c s Re l Cehi Kliniğinde Değişim

Detaylı

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l e A þ t ý m Compison of Rnge of Motion Afte Totl Knee Posthesis Accoding to Diffeent Type of Posthesis l n i j i O O i g in Totl Diz Potezi Sonsı Heket Açıklığının Fklı Potez Tipleine Göe Kşılştıılmsı

Detaylı

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O e in A þ t ý m Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study l n i j i O O i g Agofobi ve Pnik Bozukluk: Kşılştımlı Bi Çlışm h c s Re l Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Ayşegül Kt¹, M. Hkn

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1 e A þ t ý m Investigtion of Thyoid Metbolism Diseses in Küthy Region l n i j i O O i g in Küthy Bölgesinde Tioid Metbolizmsın Bğlı Hstlıklın Aştıılmsı h c s Re l Tioid / Thyoid Mehmet Yk 1, Zuhl Yıldıım

Detaylı

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l e A þ t ý m Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince l n i j i O O i g in Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İd İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Duumu h c s Re l Ispt

Detaylı

Göğüs Cerrahisi AD, 2 Genel Cerrahi AD, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van, Türkiye

Göğüs Cerrahisi AD, 2 Genel Cerrahi AD, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van, Türkiye e l A þ t ý m Yukı Btın Ameliytlındn Son Plevl Efüzyonl: 47 Olgunun Anlizi n i j i O O i g in Pleul Effusion Resultnt fte Uppe Abdominl Sugey: Anlysis of 47 Cses h c s Re l Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Kdi

Detaylı

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l e A þ t ý m The Evlution of Fiboblst Gowth Fcto 23 Levels in Hypogondotopic Hypogondism l n i j i O O i g in Hipogondotopik Hipogondizmde Fiboblst Gowth Fktö 23 Seviyesinin Değelendiilmesi h c s Re l (Hipogondotopik

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3 e l A þ t ý m The Compison of BCG Mintennce Tetments in High Gde Bldde Tumo Ptient n i j i O O i g in Yüksek Riskli Mesne Tümölü Hstld Uygulnn İdme BCG Tedvileinin Kşılştıılmsı h c s Re l Tm Doz ve Yım

Detaylı

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer e l A þ t ý m The Effects of Tumou Thickness nd Size on Cevicl Lymph Node Metstsis in Tongue Cnce n i j i O O i g in Dil Knseleinde Tümö Klınlığı ve Boyutun Sevikl Lenf Nodu Metstzın Etkilei h c s Re l

Detaylı

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h e A þ t ý m Pemenstul Symptom Sceening Tool: A Useful Tool fo DSM-5 Pemenstul Dysphoic Disode l n i j i O O i g in Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci: DSM-5 Aybşı Öncesi Disfoi Bozukluğunu Tmd Kullnışlı bi

Detaylı

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n l A þ t ý m Blneotepi Göen Yşlı Hstld Cilt Anlizi n i j i O O i Demtologic Anlysis in Eldely Ptients Duing Blneothepy h c e s Re g in l Blneotepi / Blneothepy Selçuk Özdogn 1, Ekn Ky 1, Ali Hikmet Ky 1,

Detaylı

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l e A þ t ý m The Pevlence of Obesity in Fist Ye Pimy School Students in Nine Disticts of İzmi Povince l n i j i O O i g in İzmi e Bğlı Dokuz İlçede İlköğetim Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı h

Detaylı

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l e A þ t ý m Feeding Behvio nd Nutition Eduction in Pimy School Students: A School-Bsed Study l n i j i O O i g in İlköğetim Öğencileinde Beslenme Dvnışlı ve Beslenme Eğitimi: Okul Tbnlı Bi Çlışm h c s

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h e A þ t ý m Efficcy of Kefi on the Relese of Lysosoml Poteses Afte Expemintl Spinl Cod Tum l n i j i O O i g in Deneysel Omuilik Ylnmlınd Kefiin Lizozoml Poteslın Slınımı Üzeine Etkisi h c s Re l Kefi,

Detaylı

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l e A þ t ý m Musculoskeletl Pin nd Qulity of Life Among Obese Childen l n i j i O O i g in Obez Çocukld Ks İskelet Sistemi Ağılı ve Yşm Klitesi h c s Re l Obez Çocukld Muskuloskeletl Ağı / Musculoskeletl

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

Tip 3 Kronik Prostatit (Kronik Pelvik Ağrı Sendromu) Üzerine Üç Farklı Tedavi Protokolünün Etkinliğinin Karşılaştırılması

Tip 3 Kronik Prostatit (Kronik Pelvik Ağrı Sendromu) Üzerine Üç Farklı Tedavi Protokolünün Etkinliğinin Karşılaştırılması n i j l A þ t ý m Tip 3 Konik Posttit (Konik Pelvik Ağı Sendomu) Üzeine Üç Fklı Tedvi Potokolünün Etkinliğinin Kşılştıılmsı i O O The Compison of the Efficcy of Thee Diffeent Tetment Potocols h c e s Re

Detaylı

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1 e l A þ t ý m A Study on Qulity of Life in Ptients with Dibetes n i j i O O i g Dibet Hstlın Kliteli Yşmsı Üzeine Bi Aştım in h c s Re l Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life Müchit Sbi Bilgin

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium e A þ t ý m Investigtion of Some Hemtologicl nd Biochemicl Pmetes in Pegnncy nd Ely Puepeium l n i j i O O i g in Hmilelikte ve Eken Puepeiumd Bzı Hemtolojik ve Biyokimysl Pmetelein Aştıılmsı h c s Re

Detaylı

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn Afilisyon Uygulnn Hstnelede Çlışn Memnuniyeti; Muğl

Detaylı

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia e l A þ t ý m The Effect of Lidocine Eniched Cdioplegi on Myocdil Ischemi-Repefusion Injuy n i j i O O i g in Lidokin İle Zenginleştiilmiş Kdiyoplejinin Miyokdiyl İskemi-Repefüzyon Hsı Üzeine Etkisi h

Detaylı

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation e l A þ t ý m Slte s Innominte Osteotomy in the Tetment of Congenitl Hip Disloction n i j i O O i g in Gelişimsel Klç Çıkığının Cehi Tedvisinde Açık Redüksiyon ve Slte Innominte Osteotomisinin Sonuçlı

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Kriz Dergisi 1(3): 129-133 HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Dr. Ahmet Rıft ŞAHİN*, Dr. Aysen ÖZKAN** Özet: İntihr girişimi nedeniyle medikl vey cerrhi tedvi gerektiren 3 hstnın dosylrı incelendi.

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

Comparison of Levobupivacaine and Levobupivacaine-Fentanyl in Inguinal Herniorrhaphy

Comparison of Levobupivacaine and Levobupivacaine-Fentanyl in Inguinal Herniorrhaphy e l A þ t ý m Compison of Levobupivcine nd Levobupivcine-Fentnyl in Inguinl Heniohphy n i j i O O i g in İnguinl Heni Onımınd Levobupivkin ile Levobupivkin-Fentnil nin Kşılştıılmsı h c s Re l Levobupivkin,

Detaylı

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Sugmmdex nd Neostigmine in Shot Tem Sugey l n i j i O O i g in Kıs Süeli Cehide Sugmmdeks ile Neostigminin Kşılştıılmsı h c s Re l Sugmmdeks ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2 e l A þ t ý m Ely Results of Antomic Double Bundle Anteio Cucite Ligment Reconstuction n i j i O O i g in Antomik Çift Demet Ön Çpz Bğ Rekonstüksiyonunun Eken Dönem Sonuçlı h c s Re l Çift Demet Ön Çpz

Detaylı

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h e r Ar þ t ý r m Juvenile Mystheni Grvis: A Report of Three Cses nd Literture Review l n i j ri O O i g in Jüvenil Miysteni Grvis: Üç Olgu Sunumu ve Litertürün Gözden Geçirilmesi h c r s Re l Jüvenil Miysteni

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging e l A þ t ý m Compsion of Optic Neve Hed with Steeophotometic nd Scnning Lse Ophthlmoscopic Imging n i j i O O i g in Optik Sini Bşının Steeofotometik ve Scnning Lse Oftlmoskopik Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l e r Ar þ t ý r m Comprison of Intubtion with Double Lumen nd Single Lumen Tube in Terms of Hemodynmic Response l n i j ri O O i g in Çift Lümenli ve Tek Lümenli Tüple Entübsyonun Hemodinmik Ynıt Açısındn

Detaylı

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l e A þ t ý m Effect of Electomgnetic Field (Wi-Fi) on the Pnces: Role of Selenium nd L-Cnitine l n i j i O O i g in Elektomnyetik Alnın (Wi-Fi) Pnkes Dokusun Etkisi: Selenyum ve L-Cnitin in Rolü h c s Re

Detaylı

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment e l A þ t ý m Foot Disbility in Ptients with Ankylosing Spondylitis: A Clinicl nd Ultsonogphic Assessment n i j i O O i g in Ankilozn Spondilitli Hstld Ayk Dizbilitesi: Klinik ve Ultsonogfik Değelendime

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI V. Ulusl Üetim Aştımlı Sempozyumu, İstbul Ticet Üivesitesi, 25-27 Ksım 2005 ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Tme EREN Kııkkle Üivesitesi

Detaylı

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4 BASİ AİNEER BÖÜ 4 ODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜER fi ip fiekil-i fi fiekil-i ip N fiekil-ii fiekil-ii Çuuklın he iinin ğılığın diyelim Şekil-I de: Desteğe göe moment lısk, Şekil-I de: Şekil-II de: 4 ESEN AINARI

Detaylı

Kordon Kanında Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği Taraması h

Kordon Kanında Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği Taraması h e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler Derleme 84 İntrvezikl Bcillus Clmette-Guerin Uygulmsı ile Mesnede Oluşn Ultrstrüktürel Değişiklikler Gökhn Sönmez, Adullh Demirtş Erciyes Üniversitesi Tıp Fkültesi, Üroloji Anilim Dlı, Kyseri, Türkiye

Detaylı

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l e r Ar þ t ý r m Evlution of Autoimmunity in Ptients with Primry Cutneous Vsculitis l n i j ri O O i g in Primer Kutnöz Vskülitli Hstlrd Otoimmünitenin Değerlendirilmesi h c r s Re l Primer Kutnöz Vskülit

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: POLİKLİNİKLERDEN YD DİĞER YTKLI SERVİSLERDEN HSTNIN GELİŞİ T.C. CELL BYR ÜNİVERSİTESİ HFS SULTN HSTNESİ YYIN TRİHİ:28.03.2008 REVİZE TRİHİ: 15.01.2016 DOKÜMN NO:PŞ-09 BSKI NO:01 REVİZE NO:01 SYF

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ 233 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ Hüly SARAK Abduhmn SATMAN ÖZET Litetüde jeoteml ezevu dvnışlını modelleyen çeşitli modelle mevcuttu. Bunl üetim debisi zlm yöntemi, boyutsuz ezevu modellemesi

Detaylı

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Vn Tıp Dergisi: 13 (3):71-77,2006 Kekikğin Kollestrol Düzeyine Etkisi Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçnlrd Thymus fllx F. (kekik) Yprklrının Kn Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Hnefi Özbek*,

Detaylı

Knowlodge of Tuberculosis Among Health Higher School Students. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tüberküloz Bilgi Düzeyi. n i. j O.

Knowlodge of Tuberculosis Among Health Higher School Students. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tüberküloz Bilgi Düzeyi. n i. j O. e l A þ t ý m Knowlodge of Tubeculosis Among Helth Highe School Students n i j i O O i g in Sğlık Yüksekokulu Öğencileinin Tübeküloz Bilgi Düzeyi h c s Re l Tübeküloz Bilgi Düzeyi / Tubeculosis Knowledge

Detaylı

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti X U1 US D/ TRY (S ğ t f ) Mt 13 Cum Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 1 8,373.9 Piys Değei-TÜM ($m) 319,91.9 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,4.4 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,61.47 Yutdışı piysl Bosl Kpnış

Detaylı

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır.

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır. RİJİT (KTI) CİSMİN KİNEMTİĞİ Ktı cisimlein heketleinin tnımlnmsı e nlizi iki yönden önem tşı. iincisi sıkç kşılşıln bi duum olup mç, değişik tipte km, dişli, çubuk e bu gibi mkin elemnlını kullnk belili

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ . İki bsmklı toplm sı vdı. ile lınd sl olmsı için ve e tm bölünmemeli e bölünen sıl 8 det e bölünen sıl det LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLİ 8. - ` j - 8 k - 8 8-8 8 nck ʼin ktı oln sıl ( tne) kee lındı. -

Detaylı

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ .. (,! Z ) min için! `, j LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp:. {,,,,,, 7,, 9} Z/'te $ 7,,. $,,. $ 9,,. k ve k ve k ve k f p f p f p f pf pf p evp:. ` j! k 7 ` j! ` j` j 7 ` j!! `-j! `- j!!!.. b. c b c b

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HSTNIN GELİŞİ T.C. CELL BYR ÜNİVERSİTESİ HFS SULTN HSTNESİ YYIN TRİHİ:28.03.2008 REVİZE TRİHİ: 15.01.2016 DOKÜMN NO:PŞ-06-F BSKI NO:01 REVİZE NO:01 SYF NO:1/6 -YTKLI TEDVİ HİZMETLERİ PROSES KIŞ

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

Geniş Vestibüler Akuaduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu

Geniş Vestibüler Akuaduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu Uludğ Üniversitesi Tıp Fkültesi Dergisi 30 (2) 131-135, 2004 OLGU BİLDİRİMİ Geniş Vestiüler Akuduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu Nusret İNCİ, İrhim HIZALAN, Özlem Ky TURGUT, İlker TEZEL, Selçuk ONART, Levent

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

Progresif Supranükleer Palsi: İki Olgu Sunumu

Progresif Supranükleer Palsi: İki Olgu Sunumu 10 ISSN:2149-455X Olgu Sunumu / Cse Report Progresif Suprnükleer Plsi: İki Olgu Sunumu Progressive Suprnucler Plsy: Two Cse Reports Mustf Ceyln 1, Bekir Enes Demiryürek 2, Bilgehn Atılgn Acr 3, Ayl Neslihn

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90 X U 00 USD/ T RY (S ğ t f ) 03 Nisn 203 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 00 86,026.7 Piys Değei-TÜM ($m) 334,67. Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 95,660.3 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m),648.89 TÜFE'de Mt yınd

Detaylı

Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Katkısı

Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Katkısı DAHİLİ BİLİMLER / MEDICAL SCIENCES Arştırm Mklesi / Reserch Article Ankr Üniversitesi Tıp Fkültesi Mecmusı 2009, 62(4) Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Ktkısı Contribution of

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

KOBAYLARDA GENTAMİSİN'İN KARACİĞER TOKSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI : E VİTAMİNİ'NİN ETKİSİ

KOBAYLARDA GENTAMİSİN'İN KARACİĞER TOKSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI : E VİTAMİNİ'NİN ETKİSİ NKR TIP MECMUSI (THE JOURNL OF THE FCULTY OF MEDICINE) Voİ. 48 : 191-198, 1995 KOBYLRD GENTMİSİN'İN KRCİĞER TOKSİTESİNİN RŞTIRILMSI : E VİTMİNİ'NİN ETKİSİ Orhn Cnbolt* Mustf Kvutcu* Serdr Öztürk* Ekmel

Detaylı