Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1-09092012-2-1171-1-00000000

Transkript

1 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

2 AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta sırasıyla Temel Bilimler Testi ve Klinik Bilimler Testi bulunmaktadır. 2. Bu kitapçıktaki testler toplam 120 sorudan oluşmaktadır. 3. Bu testler için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat). 4. Bu kitapçıktaki testlerde yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 5. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız. 6. Bu testler puanlanırken her bölümde doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı o bölümle ilgili ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir. 7. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız. 8. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.

3 2012-DUS Sonbahar / TBT TEMEL BİLİMLER TESTİ Bu testte 40 soru vardır. 1. Foramen jugulare nin yapısına katılan kemikler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? 4. Ductus nasolacrimalis, burun boşluğunda aşağıdakilerden hangisine açılır? Os temporale Os zygomaticum Infundibulum ethmoidale Os occipitale Os sphenoidale Recessus sphenoethmoidalis Os sphenoidale Os frontale Meatus nasi medius Os occipitale Os temporale Meatus nasi superior Os sphenoidale Os ethmoidale Meatus nasi inferior 2. Nervus hypoglossus tarafından inerve edilmeyen kas aşağıdakilerden hangisidir? 5. Aşağıdaki gangliyonlardan hangisi, foramen ovale nin altında yerleşir? Musculus styloglossus Ganglion oticum Musculus hyoglossus Ganglion ciliare Musculus palatoglossus Ganglion superius Musculus chondroglossus Ganglion geniculi Musculus genioglossus Ganglion pterygopalatinum 3. Açık temporomandibüler eklem cerrahisi için tragus önünden yapılacak preauriküler insizyonda korunacak olan arter aşağıdakilerden hangisidir? Arteria transversa faciei Arteria facialis Arteria maxillaris Arteria temporalis superficialis Arteria alveolaris inferior 6. Aşağıdaki kaslardan hangisinin motor siniri nervus trochlearis tir? Musculus obliquus inferior Musculus rectus inferior Musculus levator palpebrae superioris Musculus obliquus superior Musculus rectus lateralis 1

4 2012-DUS Sonbahar / TBT 7. Burun solunum mukozasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Silyalı hücreler Goblet hücreleri Bowman bezleri Kapillerler Serö-müköz bezler 10. Birinci farengeal arktan gelişen ve mandibulanın oluşumuna da katılan kıkırdak aşağıdakilerden hangisidir? Meckel Aritenoit Krikoit Tiroit Kuneiform 8. I. Gingiva II. Diş III. Sert damak 11. Aşağıdakilerden hangisi, düz kasın yapısında bulunmaz? Aktin Miyozin Troponin Kalmodulin IV. Burunda koku bölgesi Yoğun cisimler Yukarıdaki yapılardan hangileri keratinize çok katlı yassı epitelle örtülüdür? I ve II I ve III II ve III II ve IV III ve IV 12. Aşağıdaki damarlardan hangisinin dilatasyonu ile toplam periferik akım direnci en fazla azalır? Arterler Venler Venüller Arteriyoller Kapillerler 9. Aşağıdaki yapılardan hangisi hiyalin kıkırdak içerir? İntervertebral disk Dış kulak yolu Kulak kepçesi Epiglottis Trakea 2

5 2012-DUS Sonbahar / TBT 13. Fonksiyonel rezidüel kapasiteyi aşağıdakilerden hangisi tanımlar? Normal ekspirasyonun sonunda akciğerlerde kalan hava miktarı Zorlu ekspirasyondan sonra akciğerlerde kalan hava miktarı Normal inspirasyondan sonra akciğerlerde bulunan hava miktarı Derin inspirasyondan sonra akciğerlerde bulunan hava miktarı Normal soluk hacminden ölü boşluk havasının çıkarılmasıyla bulunan hava miktarı 16. Aşağıdakilerden hangisi, pankreastan insülin hormonunun salgılanmasında artışa neden olmaz? Parasempatik aktivite Plazma aminoasit düzeyi artışı Açlık Gastrik inhibitör peptid Büyüme hormonu 17. Proteinlerin sentez sonrası modifikasyonlarının gerçekleştiği organeller aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? 14. Duyusal uyarılar beyin korteksinin aşağıdaki tabakalarından hangisinde sonlanır? I. tabaka II. tabaka III. tabaka Golgi Hücre zarı Çekirdek Lizozom Endoplazmik retikulum Golgi IV. tabaka V. tabaka Golgi Mitokondri Mitokondri Lizozom 15. Eritrositlerde, oksijeni bağlayarak taşınmasında görev alan molekül aşağıdakilerden hangisidir? Ankrin Spektrin Aglütinojen 2,3-difosfogliserat Hemoglobin 18. Hiyalüronik asitin yapısında tekrarlayan disakkaritler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? N-Asetilglukozamin Galaktoz N-Asetilglukozamin Glukuronik asit N-Asetilgalaktozamin Galaktoz N-Asetilgalaktozamin L-iduronik asit N-Asetilglukozamin L-iduronik asit 3

6 2012-DUS Sonbahar / TBT 19. Eksikliği amfizeme neden olan ve nötrofil elastazını inhibe eden protein aşağıdakilerden hangisidir? α 1 -antitripsin Albümin Seruloplazmin Kollajen Tripsinojen 22. Kalsitonin hormonunun biyokimyasal yapısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aminoasit türevi Protein Kolesterol türevi Yağ asidi türevi Eikosanoit 20. Aşağıdaki sentezlerden hangisi karaciğerde gerçekleşmez? Glikojen sentezi Glukagon sentezi Üre sentezi Keton cisimlerinin sentezi Kolesterol sentezi 23. Basınçlı buharla sterilizasyon işleminin standart uygulaması (121 C de 15 dak.) aşağıdaki patojenlerden hangisinde diğerlerine göre daha az güvenlidir? Mycobacterium türleri Zarfsız viruslar Bakteri sporları Cryptosporidium türleri Prionlar 21. Demiri bağlayarak antimikrobiyal etki yapan ve tükürükte de bulunan protein aşağıdakilerden hangisidir? Ferritin Transferrin Laktoferrin 24. Sağlıklı doğan bir bebeğin kordon kanındaki immünoglobulinler aşağıdakilerden hangisidir? Anneye ait IgG Anneye ait IgM Ferroportin Hemosiderin Bebeğe ait IgM Bebeğe ait IgG Anneye ait IgA 4

7 2012-DUS Sonbahar / TBT 25. İnsanda hastalık yapan en küçük virus aşağıdakilerden hangisidir? 28. Aşağıdakilerden hangisi sistemik hastalık oluşturan dimorfik mantarlardan biri değildir? Togavirus Calicivirus Flavivirus Blastomyces dermatitidis Parvovirus Retrovirus Histoplasma capsulatum Coccidioides immitis Paracoccidioides brasiliensis Rhizopus oryzae 26. Eritrosit içindeki periferik yerleşimi ve halka şekli nedeniyle Plasmodium falciparum ile karıştırılan etken aşağıdakilerden hangisidir? Leishmania Isospora Babesia Trypanosoma Toxoplasma 29. Bakteriyal enfeksiyona bağlı apse odaklarında görülebilen nekroz tipi aşağıdakilerden hangisidir? Kazeifikasyon nekrozu Likefaksiyon nekrozu Yağ nekrozu Koagülasyon nekrozu Fibrinoid nekroz 27. Az pişmiş deniz ürünleri tükettikten bir gün sonra karın krampları, kusma ve sulu ishal başlayan bir hastada en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? Enterohemorajik E. coli Clostridium botulinum Salmonella türleri Vibrio parahaemolyticus Campylobacter jejuni 30. Akut inflamasyonda lökositlerin endotele sıkı yapışmasında, lökosit yüzeyindeki hangi adezyon molekülü rol oynar? İntegrin P-selektin Proteoglikan Sialyl-Lewis X Fibronektin 5

8 2012-DUS Sonbahar / TBT 31. Kanserleşme riski en fazla olan prekanseröz lezyon aşağıdakilerden hangisidir? 34. Asetaminofen ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Kalın lökoplazi Kanama zamanını uzatır. Granüler lökoplazi İnce lökoplazi Proliferatif verrüköz lökoplazi Liken planus Periferde siklooksijenaz enzimini güçlü biçimde inhibe ederek etki gösterir. Gastrointestinal sistemde sıklıkla kanamaya yol açar. Çocuklarda kullanılması önerilmez. Yüksek dozlarda hepatotoksik etki yapar. 32. On sekiz yaşında erkek hastada mandibula korpusunda uniloküler, iyi sınırlı, ekspansiyon yapmayan 3 cm çaplı, radyolusent ve asemptomatik lezyon saptanmıştır. Biyopsi örneğinin incelenmesi sonucunda içinde seröhemorajik sıvı olan ve epiteli bulunmayan kistik bir kavite görülmüştür. Bu tablo için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Basit kemik kisti 35. Oral uygulamada, aşağıdaki farmasötik şekillerden hangisi en hızlı emilir? Draje Kapsül Çözelti Süspansiyon Tablet Dentigeröz kist Stafne kemik kisti Anevrizmal kemik kisti Glandüler odontojenik kist 36. GABA reseptörünü doğrudan etkilemeyen antiepileptik ilaç aşağıdakilerden hangisidir? Benzodiazepin Fenobarbital Topiramat Gabapentin 33. Ventriküler aritminin kontrol altına alınmasında da kullanılan lokal anestezik madde aşağıdakilerden hangisidir? Klonazepam Mepivakain Lidokain Artikain Prokain Bupivakain 6

9 2012-DUS Sonbahar / TBT 37. İntron bölgelerinin çıkartılmasında işlev gören RNA molekülü aşağıdakilerden hangisidir? mrna trna rrna sirna snrna 38. Kargo proteinlerin veziküller içinde taşınmasını gerçekleştiren organel aşağıdakilerden hangisidir? Peroksizom Mitokondri Golgi Lizozom Ribozom 39. Hatalı aminoasitin protein sentezine katıldığı mutasyon tipi aşağıdakilerden hangisidir? Anlamsız Yanlış anlamlı Delesyon İnsersiyon Çerçeve kayması 40. Hücre iskeleti elemanlarından ara filamentlerin rol oynadığı hücre-hücre bağlantısı aşağıdakilerden hangisidir? Desmozom Hemidesmozom Sıkı bağlantı Fokal adezyon Adherans bağlantı 7 TEMEL BİLİMLER TESTİ BİTTİ. KLİNİK BİLİMLER TESTİNE GEÇİNİZ.

10 KLİNİK BİLİMLER TESTİ Bu testte 80 soru vardır. 1. Kompozitlerde polimerizasyon başlatıcısı olarak kullanılan kamforokinonun, ışığı çoğunlukla absorbe ettiği dalga boyu aşağıdakilerden hangisidir? 274 nm 374 nm 474 nm 574 nm 674 nm 4. Aşağıdaki kaide materyallerinden hangisinin kompresyon kuvvetlerine karşı dayanımı en fazladır? Polikarboksilat siman Çinko oksit ojenol Rezin modifiye cam iyonomer siman Çinko fosfat siman Cam iyonomer siman 2. Kök yüzeyi çürüğünde en sık görülen mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir? Actinomyces Lactobacillus Veillonella Streptococcus mutans Streptococcus sanguis 5. Aşağıdakilerden hangisi diş preparasyonlarında nokta açısını tanımlar? Kavite duvarı ile dişin dış yüzeyi arasında oluşan açıdır. 3. Hipokalsifiye minenin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Yumuşak ve translusent Kavite içerisinde farklı yönlenen üç yüzeyin birleşim açısıdır. Kavite içerisinde fasiyal ve pulpal duvarların birleşim açısıdır. Kavite içerisinde pulpal ve aksiyal duvarların birleşim açısıdır. Kavite içerisinde aksiyal ve gingival duvarların birleşim açısıdır. Sert ve translusent Yumuşak ve opak Sert ve opak Çok sert ve translusent 8

11 6. Ağızda çok sayıda dişte görülen, yumuşak ve açık renkli formdaki çürük lezyonları aşağıdakilerden hangisidir? 9. Amalgam alaşımlarda diğer elementlerin oksidasyonunu engelleyen ve gecikmiş ekspansiyona neden olan element aşağıdakilerden hangisidir? Rezidüel çürük lezyonları Gümüş Kalay Bakır Kronik çürük lezyonları Başlangıç çürük lezyonları Demir Çinko Sekonder çürük lezyonları Rampant çürük lezyonları 7. Aşağıdakilerden hangisi çürük, abrazyon, erozyon, atrizyon veya operatif prosedürler gibi lokal uyaranlara karşı oluşturulan dentin tiplerinden biri değildir? Sekonder dentin Reaksiyoner dentin Reparatif dentin İrregüler dentin 10. Floridlerin çürük önleme mekanizmaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İntraselüler polisakkarit oluşumunu artırır. Tükürükteki floroapatitin diş sert dokularına çökelmesini artırır. Kavitasyon göstermeyen başlangıç çürük lezyonlarının remineralizasyonunu hızlandırır. Glikoziltransferazın enzimatik üretimini inhibe eder. İritasyon dentini Bakteriyal adezyonu azaltır. 8. Posterior dişlerde kompozit dolgu maddesi kullanımı için aşağıdakilerden hangisi kontrendikedir? Mine dokusu ile sınırlı küçük-orta boy lezyonlar Premolar ve birinci molar dişlerin estetik restorasyonları Geriye kalan zayıf diş yapısını güçlendirmek üzere kullanılan bazı büyük restorasyonlar Ağır oklüzal streslerin varlığı 11. Yumuşak damağa kadar uzanan ve opere edilemeyen maksiller torus varlığında aşağıdaki ana bağlayıcı tiplerinden hangisi kullanılır? Palatal plak Palatal bar Palatal U plak Palatal H bar Labial bar Kuron altyapısı olarak kullanılan bazı restorasyonlar 9

12 12. Vener-metal restorasyonlarda aşağıdaki diş eti bitiş çizgisi tiplerinden hangisi en az gerilim yaratır? Chamfer Shoulder Bizotajlı shoulder Knife-edge Radyal shoulder 15. Aşağıdakilerden hangisi çevresel kroşeler sınıfına girmez? Akers kroşe Halka kroşe Embrazür kroşe Geri etkili kroşe Roach kroşe 13. Aşağıdakilerden hangisi alt çenenin tüm eksantrik hareketlerinde, alt ve üst dişlerin tümünün aynı anda ve sürekli teması sonucu ortaya çıkan oklüzyon tipidir? 16. Aşağıdaki ölçü maddelerinden hangisinin dezenfeksiyonunda klorin solüsyonları kullanılmamalıdır? Aljinat Agar Sentrik oklüzyon Silikon Polieter Unilateral balanslı oklüzyon Kanin koruyuculu oklüzyon Çinko oksit ojenol Bilateral balanslı oklüzyon Protrüzif oklüzyon 14. Lateral mandibüler hareketlerde yatay düzlemden bakıldığında kondil yolunun sagittal düzlem ile yaptığı açı aşağıdakilerden hangisidir? Fasiyal açı Bennet açısı 17. Nazal ve paranazal bölge tümörlerinin cerrahi rezeksiyonunu takiben ağız ve komşu kaviteleri birbirinden ayırmak için kullanılan protez aşağıdakilerden hangisidir? Obturator protez Palatal lift protez Palatal augmentation protezleri Fischer açısı İnsizal açı Tüberkül açısı Speech aid protezleri Flange protezleri 10

13 18. Aşağıdakilerden hangisi tam seramik sistemlerde kırılmaya karşı direnci artırmak amacı ile kullanılan kristallerden biri değildir? Lösit Kalsit Zirkonya Alumina Sanidine 21. Yüz felci şikâyeti ile başvuran 50 yaşındaki erkek hastanın yapılan fizik muayenesinde parotis bölgesinde kitle tespit ediliyor. Kitleden alınan biyopsi örneğinde yoğun mitotik aktivite ile beraber kribriform yapıda küçük koyu boyanan hücre grupları, bazoidal hücre infiltrasyonu ve perinöral invazyon saptanıyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Adenokistik karsinom Polimorfoz low grade adenokarsinom Monomorfik adenom 19. Herbst testleri sırasında, ıslık çalma ve emme hareketlerinde hastanın alt protezinde hareketlenme varsa aşağıdakilerden hangisi yapılır? Osteosarkom Onkositom Dil frenilumu bölgesi kısaltılır. Vestibül ön kenarı ve dudak frenilumu kısaltılır. Yanak vestibülü ve yanak frenilumları kısaltılır. Molarlar hizasında dil altı bölgesi kısaltılır. Sol ve sağ taraftan kanin ve küçük molarlar hizasında kısaltma yapılır. 22. Aşağıdakilerden hangisi oral Candida enfeksiyonunun predispozan faktörlerinden biri değildir? Protez kullanımı Kserostomi Diyabet İmmünoaktivatör ajan kullanımı Geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı 20. Metal destekli seramik restorasyonlarda metal-porselen bağlantısında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? Kompresif kuvvetler Manyetik kuvvetler van der Waals kuvvetleri Mekanik bağlantı kuvvetleri Kimyasal bağlantı kuvvetleri 23. Aşağıdaki lokal anesteziklerden hangisi ester grubuna aittir? Bupivakain Prokain Lidokain Prilokain Mepivakain 11

14 24. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi oral mukozada melanin pigmentasyonuna neden olan hastalıklardan biri değildir? Diskeratozis konjenita Peutz-Jeghers sendromu Addison hastalığı McCune-Albright sendromu Behçet hastalığı 27. Aşağıdaki semptomlardan hangisi Gorlin-Goltz sendromunda görülmez? Vertebra anomalileri Geniş burun kökü Çenelerde multipl keratokistler Periferal osteomlar Deride bazal hücreli karsinomlar 25. Oral bölgede en fazla görülen malign tümör aşağıdakilerden hangisidir? Skuamöz hücreli karsinom Mukoepidermoid karsinom Fibrosarkom Kondrosarkom Osteosarkom 28. Aşağıdakilerden hangisi mandibula kırıklarında açık redüksiyon kontrendikasyonudur? Deplase, stabil olmayan kırık segmentlerinin varlığı Panfasiyal fraktürlerde Maksillomandibüler fiksasyon uygulamasının yapılamadığı durumlar Kırık bölgesindeki kemikte belirgin enfeksiyon olması Kondil kırığı ve mandibulanın bir başka bölgesindeki kırığın bir arada olması 26. Antral psödokistler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Maksiller sinüs polipleri olarak da bilinirler. Maksiller sinüsün doğal ostiumunun tıkanması sonucu meydana gelirler. Klinik olarak sinüzit bulguları görülür. Çok katlı yassı epitel ile çevrilidirler. Tedavi gerektirmez, zamanla kaybolurlar. 12

15 29. İmplant uygulamalarında kemik dansitesinin değerlendirilmesinde kullanılan D1, D2, D3 ve D4 sınıflamasına göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? D1 kemik yüklemelere elverişlidir. D1 kemikte implant yerleştirirken soğutmaya daha fazla önem verilmelidir. Anterior mandibulada çoğunlukla D3 kemik mevcuttur. D4 kemikte mümkün olduğunca uzun ve geniş implant kullanılmalıdır. D4 kemik uzun dönem dişsiz kalmış posterior maksillada görülür. 31. Aşağıdakilerden hangisinde doku ve yapıların radyografik görünümleri, radyolusentten radyoopağa doğru sıralanmıştır? Yumuşak doku-trabeküler kemik-kemik iliği-kortikal kemik-mine Kemik iliği-yumuşak doku-trabeküler kemik-mine-kortikal kemik Yumuşak doku-kemik iliği-trabeküler kemik-kortikal kemik-mine Yumuşak doku-trabeküler kemik-kemik iliği-mine-kortikal kemik Kemik iliği-yumuşak doku-trabeküler kemik-kortikal kemik-mine 30. Trigeminal nevraljinin bulguları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 32. İki veya daha fazla sayıdaki süt ya da daimi diş kökünün, sement yüzeylerinden birbirleriyle kaynaşmasına ne ad verilir? Sürekli ve keskin ağrı ile karakterizedir. Füzyon Konkresens Tedavisinde karbamazepin en yaygın kullanılan ilaçlardan biridir. Ağrı, temas ve uyaranla tetiklenir. Dilaserasyon Transpozisyon Geminasyon Ağrı genelde tek taraflı olup nadiren orta hattı geçer. Ağrı sadece nervus trigeminus un dağılım alanında görülür. 33. I. Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi II. III. Artrografi Manyetik rezonans görüntüleme Temporomandibüler eklem diski yukarıdaki tekniklerden hangileri ile tam olarak görüntülenebilir? Yalnız I Yalnız II Yalnız III I ve II II ve III 13

16 34. Aşağıdakilerden hangileri X-ışını oluşumu sırasında tüp içerisinde ortaya çıkan yüksek ısıyı etkisiz hâle getirmek için kullanılır? 36. Çenelerdeki normal anatomik oluşumların radyografisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakır blok Yağ İnsisiv fossa radyolusent izlenir. Bakır blok Molibden Yağ Molibden Alüminyum Bakır blok Molibden Alüminyum Anterior nazal spina radyolusent izlenir. Lingual foramen, opak bir hat ile çevrili yuvarlak radyolusent sahadır. Mental fossa, mandibulanın anterior yüzeyindeki radyolusent depresyon sahasıdır. Eksternal oblik sırt, radyoopak bir çizgi olarak izlenir. 35. Aşağıdaki sistemik hastalık-bulgu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Sistemik Hastalık Bulgu Osteoporozis Renal osteodistrofi Kemik dansitesinde azalma Dişlerde hipokalsifikasyon 37. Sıklıkla üst dudakta ve yüzde şişlik, fasiyal paralizi ve fissürlü dil belirtileri ile kendini gösteren durum aşağıdakilerden hangisidir? Median rhomboid glossit Hipotiroidizm Hiperparatiroidizm Kemik dansitesinde azalma Lamina dura kaybı Sarkoidoz Nörofibroma Melkersson-Rosenthal sendromu Rikets Kemik dansitesinde artma Sialadenitis 14

17 38. Ağız içi radyografi tekniklerinden biri olan paralel teknikle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 41. İnterdental papillada krater benzeri çöküntüye neden olan ve gri psödomembran ile kaplı ülserasyon aşağıdaki hastalıklardan hangisinde görülür? Diş ve film birbirine paralel olmalıdır. Oral mukoz-membran pemfigoid X-ışınları, film ve dişe dik olarak gönderilmelidir. Işın kaynağı-diş arası mesafe mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır. Diş-film mesafesi mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır. Fokal spot küçük olmalıdır. Pemfigus vulgaris Eritema multiforme Primer herpetik gingivostomatit Akut nekrotizan ülseratif gingivitis 42. Gingivektomi operasyonunda fasiyal ve lingual yüzeylerdeki insizyonlar için kullanılan periodontal bıçak aşağıdakilerden hangisidir? 39. Zigomatik arkın görüntülenmesinde kullanılan ideal radyografi tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Posteroanterior sefalometrik Reverse-Towne Orban Kirkland Prichard Ochsenbein Merrifield Lateral sefalometrik Submentoverteks Lateral ramus 43. Aşağıdakilerden hangisi Restoratif Faz (Faz III tedavi) içerisinde yer almaz? Sabit protetik uygulamalar 40. Aşağıdakilerden hangisinde sialore görülmez? Endodontik tedavi Yeni yapılan hareketli protezler Aftöz ülserler Nöromusküler bozukluklara bağlı mental retardasyon Ağır metal zehirlenmeleri Sigara kullanımı Hareketli protetik uygulamalar Restoratif işlemler sonrası oluşan doku cevabının değerlendirilmesi Periodontal muayene 15

18 44. İltihabi periodontal hastalıkların patogenezinde en önemli rolü oynayan proinflamatuvar sitokinler aşağıdakilerden hangisidir? İnterlökin-1, İnterlökin Periodontal cep derinliği ölçümünde aşağıdakilerden hangisi sondlama derinliğini etkilemez? Sondun boyutu Sondun açısı İnterlökin-2, İnterlökin-5 Dokuların inflamasyon durumu İnterlökin-1,Tümör nekrozis faktör-α İnterferon, Trombosit kaynaklı büyüme faktörü Sondun yapıldığı materyal Sondun uygulanma kuvveti İnsülin benzeri büyüme faktörü-β, Trombosit kaynaklı büyüme faktörü 48. Aşağıdakilerden hangisi plaktan bağımsız gingival lezyonlardan biridir? Herpes virus enfeksiyonları 45. Diş eti bağ dokusunda hacim olarak en fazla bulunan komponent aşağıdakilerden hangisidir? Kollajen fibriller Fibroblastlar Damarlar Sinirler İlaca bağlı diş eti büyümeleri Puberte ile ilişkili gingivitis Hamileliğe bağlı gingivitis Lösemiye bağlı gingivitis Matriks 46. Aşağıdakilerden hangisi gingivektominin kontrendikasyonlarından biridir? İlaca bağlı diş eti büyümeleri Kemik üstü ceplerin eliminasyonu Kemik üstü periodontal apselerin eliminasyonu İnflamasyona bağlı diş eti büyümeleri Cep tabanının, mukogingival birleşimin apikalinde olduğu durumlar 49. Periodontitin kardiyovasküler hastalık açısından risk oluşturmasında aşağıdakilerden hangisinin rolü yoktur? Bakterilerin trombositler üzerine direkt etkisi Bakterilerin endotelyal hücreleri invazyonu Otoimmün cevaplar Proinflamatuvar mediyatörlerin vasküler dokuda endokrin benzeri etki göstermesi Birikmiş glikasyon son ürünlerinin dokularda yüksek seviyede bulunması 16

19 50. Yirmi yedi yaşında kadın hastanın, yapılan muayenesinde birinci molar ve kesici dişlerinin yanı sıra 3 daimi dişinde daha 7 mm periodontal cep varlığı saptanıyor. Belirgin ataklar şeklinde kemik ve ataşman yıkımı varlığı olan bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Lokalize agresif periodontitis 53. Embriyolojik gelişim sırasında primer damağın oluşumu ne zaman gerçekleşir? günler günler günler günler Lokalize kronik periodontitis günler Generalize agresif periodontitis Generalize kronik periodontitis Akut nekrozitan periodontitis 54. Nüks açısından en stabil ortognatik cerrahi prosedürü aşağıdakilerden hangisidir? Üst çenenin aşağı yönde konumlandırılması 51. Wits sefalometrik analizinde referans düzlemi olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılmaktadır? Sella-Nasion düzlemi Üst çenenin yukarı yönde konumlandırılması Üst çenenin öne alınması Alt çenenin öne alınması Frankfort horizontal düzlemi Alt çenenin geriye alınması Palatal düzlem Oklüzal düzlem Mandibüler düzlem 55. Aşağıdaki ortodontik diş hareketi tiplerinden hangisinde gerekli optimal kuvvet en azdır? İntrüzyon Ekstrüzyon 52. Lip bumper apareyi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Alt keserlerde retrüzyona neden olur. Tipping Translasyon Rotasyon Alt keserlerin gingival marjininde konumlanır. Alt ark boyunda artışa neden olur. Alt arkta ekspansiyon meydana getirir. Alt molarların distale hareketine neden olur. 17

20 56. Maksillanın superior ve posterior suturalarının prenatal dönemde kaynaşması ile ortaya çıkan, hipertelorizm ve şiddetli orta yüz çöküklüğü ile karakterize sendrom aşağıdakilerden hangisidir? Pierre Robin sendromu Treacher Collins sendromu Cleidocranial dysostosis Marfan sendromu Crouzon sendromu 59. Aşağıdakilerden hangisi Sınıf II elastiklerin etkilerinden biridir? Üst molar ve alt kesici dişlerde ekstrüzyon Üst molar dişlerde intrüzyon Üst dişlerde distalizasyon ve alt dişlerde mezializasyon Üst dişlerde mezializasyon ve alt dişlerde distalizasyon Alt kesici dişlerde intrüzyon 57. Parmak emme alışkanlığı aşağıdakilerden hangisine neden olmaz? Daralmış üst dental ark Mandibulanın posterior rotasyonu Üst kesici dişlerin protrüzyonu Ön açık kapanış Ön yüz yüksekliğinin azalması 60. Aşağıdaki analizlerden hangisi erken karışık dişlenme döneminde gerekli ark boyutu ile mevcut ark boyutu arasındaki uyumsuzluğun hesaplanması için kullanılır? Steiner analizi Bolton analizi McNamara analizi Moyers analizi Epker analizi 58. Hızlı üst çene genişletmesi sonrasında, midpalatal sutur bütünlüğünün yeniden elde edilebilmesi için genişletme aygıtı ağızda en az ne kadar tutulmalıdır? 1-2 ay 3-6 ay 7-10 ay ay 24 ay 61. Pulpada ağrı iletiminden sorumlu sinir lifi aşağıdakilerden hangisidir? A-alfa A-beta A-delta A-gama B 18

21 62. I. Karbamid peroksit II. III. IV. Hidrojen peroksit Sodyum klorit Sodyum perborat İntrakoronal beyazlatmada yukarıdaki maddelerden hangileri kullanılmaz? Yalnız III Yalnız IV I ve II II ve IV III ve IV 64. Daimi dişlerde internal kök rezorpsiyonunun klinik ve radyografik muayenesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Farklı açılardan radyografi alındığında radyolusent sahanın yeri değişmez. Radyografik incelemede kök kanal devamlılığında bir bozulma söz konusu olmaz. Radyografik incelemede kök dış yüzeyinde herhangi bir yıkım olmaz. Radyografik olarak rezorpsiyon kök dış yüzeyine ulaşmamış ise komşu kemikte rezorpsiyon olmaz. Vitalite testi genellikle pozitif cevap verir. 63. Aşağıdaki irigasyon solüsyonlarından hangisi organik doku çözücü özelliğine sahiptir? Klorheksidin 65. Horizontal kök kırıklarında splintleme tipi ve süresi ile ilgili güncel tedavi aşağıdakilerden hangisidir? Tip Süre Formaldehit Rijit splintleme 2-4 gün Sodyum hipoklorit Rijit splintleme 2-4 hafta Etilen diamin tetra-asetik asit Rijit splintleme 2-4 ay İodin potasyum iodid Semirijit splintleme 2-4 hafta Semirijit splintleme 2-4 ay 66. Aşağıdakilerden hangisi kanal doldurmada kullanılan solid core taşıyıcı bir sistemdir? Sistem B İnject R Fill Ultrafil ThermaFil Obtura 19

22 67. Aşağıdakilerden hangisi kök kanalı şekillendirmede kullanılan bir döner alet sistemi değildir? 70. Aşağıdakilerden hangisi pulpanın vitalitesini belirlemede kullanılan testlerden biri değildir? EndoSequence Termal test Self-Adjusting File Sistem Elektrikli pulpa testi K3 Anestezik test RaCe Lazer Dopler Flowmetre testi Sistem B Kavite testi 68. Travma sonrası 24 saat içinde başvuran bir hastada, kök gelişimi tamamlanmamış üst santral dişte komplike kuron kırığı oluştuğu görülmüştür. Alınan radyografta kök kırığı olmadığı saptanmıştır. Bu hasta için en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir? Kök kanal tedavisi Parsiyal pulpotomi Total pulpotomi Apeksifikasyon Apikal rezeksiyon 71. Erken çocukluk çağı çürüğü (EÇÇ) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 71 aylık ve daha küçük çocuklarda bir veya birden fazla sayıda çürük, kayıp ya da dolgulu dişin bulunmasıdır. Genellikle en fazla etkilenen dişler alt süt kesici dişlerdir. Üç yaşın altındaki çocuklarda herhangi bir düz yüzey çürüğünün bulunması şiddetli EÇÇ belirtisidir. Gece uzun süreli biberon ile beslenme etiyolojik faktör olabilir. İlk diş sürmesinden itibaren dişlerin temizlenmesiyle önlenebilir. 69. Başarılı bir apikal rezeksiyon işlemi sonrasında kök ucunda sementogenezis ne zaman başlar? 5-6 ay 3-4 ay 2-3 ay gün 2-4 gün 20

23 72. Mine başlangıç çürüğü lezyonları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Minimal kavite prensipleri uygulanarak lezyonun restorasyonu gerçekleştirilir. Lezyon erken evrelerde ısırma radyografilerinde görülmeyebilir. Remineralize olabilen lezyonlardır. Sıklıkla diş eti kenarına yakın kısımlarda görülür. Mine dokusunun optik özellikleri değişir. 74. Süt dişlerinin erken kaybedildiği durumlarda kayıp dişten kaynaklanan yerin korunması amacı ile; I. band-loop yer tutucu II. III. IV. kuron-loop yer tutucu alt çene lingual arkı transpalatal ark V. distal ayak yer tutucular kullanılabilir. Beş yaşındaki bir çocuğun süt ikinci molar dişinin erken kaybedildiği durumda aşağıdaki yer tutuculardan hangileri kullanılır? Yalnız I Yalnız V I ve II II ve IV I, III ve V 73. Süt dişlerinde travma sonucu en sık karşılaşılan yaralanma tipi aşağıdakilerden hangisidir? Kuron kırıkları Kuron-kök kırıkları Alveol kırıkları Kök kırıkları 75. Süt dişlenmede maymun aralığı üst ve alt çenede aşağıdaki lokalizasyonlardan hangisinde yer almaktadır? Üst çenede Alt çenede Lüksasyon süt lateralin distalinde süt kaninin mezialinde süt lateralin mezialinde süt lateralin distalinde süt birinci moların distalinde süt birinci moların mezialinde süt kaninin mezialinde süt kaninin distalinde süt birinci moların mezialinde süt birinci moların distalinde 21

24 76. Bakteriyal endokardit riski taşıyan çocuk hastalar için standart oral antibiyotik profilaksi dozu aşağıdakilerden hangisidir? 79. Travma hikâyesi olmaksızın mandibüler süt kesicilerinin erken kaybı ile klinik bulgu veren hastalık aşağıdakilerden hangisidir? İşlemden 1 saat önce 50 mg/kg amoksisilin Down sendromu İşlemden 1 saat sonra 20 mg/kg amoksisilin Ektodermal displazi İşlemden 6 saat sonra 50 mg/kg amoksisilin Kleidokranial displazi İşlemden 1 saat önce 30 mg/kg siprofloksasin Hipofosfatazya İşlemden 6 saat sonra 30 mg/kg siprofloksasin Osteogenezis imperfekta 77. İçme sularında 0,3-0,6 ppm florid bulunan bir bölgede yaşayan 4 yaşındaki çürük aktif bir çocuğa verilebilecek en uygun sistemik florid dozu kaç mg dir? 0,25 mg 0,50 mg 0,75 mg 1,0 mg 1,5 mg 80. Aşağıdaki durumlardan hangisinde pit ve fissür örtücü uygulaması kontrendikedir? Minimal dekalsifikasyon veya opasite görünümü olan renklenmiş pit ve fissürler Diğer dişlerde oluşmuş pit ve fissür çürükleri Tükürükten izole edilebilen dişler Yüksek çürük risk grubundaki bireyler İnterproksimal bölgesinde çürük bulunan dişler 78. Akut herpetik gingivostomatit ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Çocuklarda sıklıkla 6 yaşından önce ortaya çıkar. Yaygın olarak etken herpes simpleks tip 1 virustur. Tedavisinde antibakteriyal ilaçlar tercih edilir. Lezyonlar bukkal mukoza, dil ve dudaklarda yaygındır. Lezyonlar ağrılıdır. 22 TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu testlerin her

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin her

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin her hakkı

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

ÖSYM TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

ÖSYM TEMEL SORU KİTAPÇIĞI 1-16062012-1-1161-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-1 Matematik Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır. 3. Bu testte

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-16062012-1-1161-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-1 Matematik Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır. 3. Bu testte

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (DUS) (İlkbahar Dönemi) BİLİM SINAVI 13 NİSAN 2014

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (DUS) (İlkbahar Dönemi) BİLİM SINAVI 13 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (DUS) (İlkbahar Dönemi) BİLİM SINAVI 13 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) GENEL CERRAHİ 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) GENEL CERRAHİ 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) GENEL CERRAHİ 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 21 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 21 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 21 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (DUS) (Sonbahar Dönemi) 7 EYLÜL 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ORTAÖĞRETİM GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 28 EYLÜL 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ORTAÖĞRETİM GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 28 EYLÜL 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ORTAÖĞRETİM GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 28 EYLÜL 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖN LİSANS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 27 EYLÜL 2014 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖN LİSANS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 27 EYLÜL 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖN LİSANS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 27 EYLÜL 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 6 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 6 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 6 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 5 TEMMUZ 2014 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 5 TEMMUZ 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 5 TEMMUZ 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (DUS) (Sonbahar Dönemi) BİLİM SINAVI 14 EYLÜL 2014

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (DUS) (Sonbahar Dönemi) BİLİM SINAVI 14 EYLÜL 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (DUS) (Sonbahar Dönemi) BİLİM SINAVI 14 EYLÜL 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 14 ARALIK 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 17 Mayıs 2015 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 17 Mayıs 2015 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ 015 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) TÜRKÇE ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINVI 17 Mayıs 015 DI :... SOYDI :... DY NUMRSI :... İMZ : SIR NO:... ÖNEMLİ 1. Bu soru kitapçığı Türkiye

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) GENEL CERRAHİ 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) GENEL CERRAHİ 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) GENEL CERRAHİ 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-16062012-1-1161-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-1 Geometri Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. 3. Bu testte

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖN LİSANS 18 EKİM 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 TARİH TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 TARİH TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 TARİH TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) 21 Haziran 2009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) 21 Haziran 2009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) Haziran 009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ADI :... SOYADI :...

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PÖS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ- EKONOMETRİ-İSTATİSTİK-KAMU YÖNETİMİ- ULUSLARARASI İLİŞKİLER)

Detaylı

MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 GEOMETRİ TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 GEOMETRİ TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. Ö S Y M T.. YÜKSKÖĞRTİM KURULU ÖĞRNİ SÇM V YRLŞTİRM MRKZİ LİSNS YRLŞTİRM SINVI MTMTİK SINVI GOMTRİ TSTİ SORU KİTPÇIĞI 9 HZİRN 00 U SORU KİTPÇIĞI 9 HZİRN 00 LYS GOMTRİ TSTİ SORULRINI İÇRMKTİR. u testlerin

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (DUS) BİLİM SINAVI 25 EYLÜL 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YAZILI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 22 ARALIK 2013

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YAZILI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 22 ARALIK 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YAZILI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 22 ARALIK 2013 Bu testlerin

Detaylı

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU 2017 1. DÖNEM SINAV TARİHİ: 25.02.2017 TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 2017 1.DÖNEM UYGULAMA KILAVUZU 1) GENEL BİLGİLER SON BAŞVURU TARİHİ : 02

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurt İçi) 4 TEMMUZ 2010 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurt İçi) 4 TEMMUZ 2010 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurt İçi) TEMMUZ 00 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ADI :... SOYADI :...

Detaylı

MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 9 HAZİRAN 00 BU SORU KİTAPÇIĞI 9 HAZİRAN 00 LYS MATEMATİK

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 4 TEMMUZ 2015 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 4 TEMMUZ 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 4 TEMMUZ 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 5 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 5 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 5 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır.

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (Sonbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 8 EYLÜL 2013 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (Sonbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 8 EYLÜL 2013 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (Sonbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 8 EYLÜL 2013 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 TARİH TESTİ 13 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 TARİH TESTİ 13 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 TARİH TESTİ 13 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

Prof. Dr. Gökhan AKSOY

Prof. Dr. Gökhan AKSOY Prof. Dr. Gökhan AKSOY * Çiğneme, Beslenme * Yutkunma, * Estetik, * Konuşma, * Psikolojik Kriterler * Sosyolojik Kriterler Mandibüler: alt çene kemiğine ait, alt çene kemiğiyle ilgili Örnek: * mandibüler

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 15 HAZİRAN 2013 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 15 HAZİRAN 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 15 HAZİRAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE

Detaylı

2013 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) A

2013 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) A ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) TÜRKÇE ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINVI 8 Mayıs DI :... SOYDI :... DY NUMRSI :... İMZ : SIR NO:... GENEL. u soru kitapçığı Türkiye deki belirli

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (PÖS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ- EKONOMETRİ-İSTATİSTİK-KAMU YÖNETİMİ- ULUSLARARASI

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIK ÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) 19 TEMMUZ 2014 CUMARTESİ

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIK ÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) 19 TEMMUZ 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIK ÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) 19 TEMMUZ 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı