istikrar enstitüsü Mali Ġzleme Raporu Yılı Mart-Nisan- Mayıs Ayları Bütçe Sonuçları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "istikrar enstitüsü Mali Ġzleme Raporu - 2010 Yılı Mart-Nisan- Mayıs Ayları Bütçe Sonuçları"

Transkript

1 istikrar enstitüsü Mali Ġzleme Raporu Yılı Mart-Nisan- Mayıs Ayları Bütçe Sonuçları

2 2010 TEPAV ISE Bu rapordaki tüm bilgiler kaynak gösterilmesi kaydı ile kullanılabilir. 2

3 I Yılı Mart-Nisan-Mayıs Ayları Bütçe Uygulama Sonuçları A. Merkezi Yönetim 2010 Yılı Mart-Nisan-Mayıs Ayları Bütçe Sonuçlarına Kısa Bakış-Yönetici Özeti Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan bütçe uygulama sonuçlarına göre, merkezi yönetim bütçesi Mart ayı sonu itibarı ile 11,3 milyar TL açık vermiştir. Nisan ayı sonunda ise bu açık 15,8 milyar seviyesine yükselmiş ve Mayıs ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre % 51,7 oranında bir iyileşme göstererek % yaklaşık 10 milyar TL seviyesine gerilemiştir. Mart ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre bütçe harcamaları % 2,9, faiz dışı harcamalar % 10,4 oranında; bütçe gelirleri ise % 20,6 oranında artmıştır. Nisan ayı sonunda ise harcamalardaki artış oranı % 7, faiz dışı harcamalardaki artış oranı % 7,8 ve gelirlerdeki artış oranı % 15,4 tür. Mayıs ayı sonunda toplam harcamalar 112,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı dönemine göre % 5,3 oranında artmıştır. Faiz dışı harcamalarda ise artış oranı % 9,4 tür. Aynı dönemde bütçe gelirleri 102,6 milyar TL ile % 19 oranında artmıştır. Vergi gelirlerindeki artış oranı ise % 25 tir. Yılın geri kalan döneminde harcamaların hızlanması beklenmektedir. Bu hem sermaye giderleri, mal ve hizmet alımları ile sermaye transferlerinden kaynaklı olarak ertelenen ve/veya tahakkuk süreci tamamlanmayan harcamaların gerçekleşecek olmasından, hem de TBMM ne Mayıs ayından itibaren Hükümet tarafından sunulan tasarılarda harcama artırıcı düzenlemelerden kaynaklı olacaktır. Bu dönemde gelirlerdeki artış hızının boyutu ise bütçe açığının performansı üzerinde etkili olacaktır. 3

4 Geçtiğimiz aylar içinde dikkati çeken bir gelişme de bazı kamu kurum ve kuruluşlarının birbirlerine olan borç ve alacak ilişkilerini tasfiye eden yasa tasarısının TBMM gündemine gelmiş olmasıdır. Bu yasa ile enerji KİT lerinin ve bu arada belediyelerin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının birbirlerine olan borçları ile alacakları mahsuplaştırılmaktadır. En önemlisi, burada borçları silinen kuruluşlara birer transfer niteliği taşıyan mali işlemlerin bütçe ile ilişkilendirilmeksizin bütçe dışında muhasebeleştirilmelerine imkan tanınarak mali saydamlığa ters düşen uygulamalar yapılıyor olmasıdır. Bu tür uygulamalara Mali Kural Yasa sı yürürlüğe girmeden girişilmesi de ayrıca dikkat çekicidir. 4

5 Tablo 1. Merkezi Yönetim Bütçesi 2010 Mart-Nisan-Mayıs Ayları Gerçekleşmeleri (2009 Yılı ile Karşılaştırmalı) milyon TL 2009 Yıl 2010 Öde Yıl 2010 Öde. Değişim Değişim Son. Göre Göre Son. Göre Göre Mar.09 Mar.10 (%) Nis.09 Nis.10 (%) May.09 May.10 Gerç. Gerç. Gerç. Gerç. Harcamalar ,93 24,85 23, ,99 32,71 32, ,33 40,00 39,24 1-Faiz Hariç Harcama ,43 22,58 23, ,82 30,97 31, ,41 37,73 38,39 Personel Giderleri ,92 25,92 26, ,49 34,33 35, ,48 42,52 43,93 Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi ,65 24,56 24, ,36 32,28 32, ,58 40,00 40,36 Mal ve Hizmet Alımları ,48 16,22 16, ,99 24,09 25, ,75 29,73 33,97 Cari Transferler ,64 26,35 27, ,13 34,88 34, ,88 41,78 41,23 Sermaye Giderleri ,85 5,59 5, ,83 14,76 11, ,85 18,67 19,22 Sermaye Transferleri ,43 8,98 8, ,64 17,78 20, ,35 20,97 26,28 Borç Verme ,74 29,34 17, ,97 35,93 27, ,58 43,66 31,35 Yedek Ödenekler Faiz Harcamaları ,09 34,00 26, ,37 39,71 38, ,28 49,09 42,67 Gelirler ,58 21,99 24, ,42 31,32 32, ,02 40,09 43,34 1-Genel Bütçe Gelirleri ,43 21,78 23, ,15 31,09 32, ,72 39,92 43,01 Vergi Gelirleri ,58 22,12 24, ,09 29,55 32, ,99 38,41 42,82 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,57 12,32 24, ,34 58,29 58, ,54 68,91 83,66 Faizler, Paylar ve Cezalar ,59 18,74 25, ,47 27,25 36, ,44 35,72 48,77 Sermaye Gelirleri ,75 65,68 0, ,99 66,78 2, ,86 67,42 9,98 Alınan Bağış ve Yardımlar ,48 40,87 47, ,63 45,46 58, ,97 49,15 64,08 Alacaklardan Tahsilat ,39 13,85 13, ,45 20,05 16, ,91 54,47 20,30 2-Özel Bütçe Gelirleri ,00 21,90 29, ,41 29,64 39, ,25 37,10 50,28 3-Düzen. ve Denet. Kurul.Gel ,24 47,43 43, ,04 62,80 58, ,54 66,94 64,68 Bütçe Dengesi ,71 36,63 22, ,31 38,44 31, ,73 39,61 19,89 Faiz Dışı Denge ,10 55, ,06 106,96 95, ,84 551,14 216,86 Program Tanımlı Faiz Dışı Denge ,77 Değişim (%) 2009 Yıl Son. Göre Gerç Öde. Göre Gerç.

6 Grafik 1. Merkezi Yönetim Bütçesi Program Tanımlı Faiz Dışı Fazla Gerçekleşmeleri ( Mayıs ayı Sonu Karşılaştırmaları Milyon TL ) Cari fiyatlarla 2003=100 fiyatlarıyla (D) (D) (D), KEY ödemelerinin faiz dışı dengeye katıldığını ifade etmektedir. Mayıs sonu itibarı ile program tanımlı faiz dışı fazla performansı küresel krizin etkilerinin en belirgin bir şekilde hissedildiği 2009 yılına göre oldukça iyi bir performans göstermiştir yılı fiyatları ile geçen yıl 1,4 milyar TL düzeyinde olan program tanımlı açık bu sene 4,3 milyar TL düzeyinde fazlaya dönmüştür. Bununla birlikte, 2010 performansı krizin etkisinin ilk hissedildiği yıl olan 2008 yılı dahil olmak üzere önceki yılların altında çıkmıştır yılı Mayıs sonu merkezi yönetim bütçe performansının 2008 ve önceki yılların altında kalmasına bütçe faiz dışı harcamaların vergi gelirlerinin üzerinde bir artış göstermesi neden olmuştur yılı fiyatlarıyla baktığımızda, 2004 yılı Mayıs sonu kümülatif düzeyine göre faiz dışı harcamalar 2010 yılında % 68,9 oranında artarken vergi gelirlerinde artış hızı % 31,7 oranında çıkmıştır. Nitekim izleyen grafiklerde sabit fiyatlarla harcama ve gelir düzeylerindeki gelişmenin harcamalarda çok daha belirgin bir

7 şekilde artış yönünde yüksek olduğu görülmektedir. Grafik 2. Merkezi Yönetim Bütçesi Harcama ve Gelir Büyüklükleri ( Mayıs ayı Sonu Karşılaştırmaları, 2003 yılı fiyatlarıyla Milyar TL ) 70,0 70,0 60,0 60,0 50,0 50,0 40,0 40,0 30,0 30,0 20,0 20,0 10,0 10,0 0, , Toplam Harcama Faiz Dışı Harcama Toplam Gelir Vergi Geliri İt. Al. KDV Hariç Vergi Gelirleri 7

8 B. Bütçe Giderleri 2010 Mayıs ayı sonunda, merkezi yönetim bütçe giderleri 112,6, milyar TL, faiz dışı giderler ise 88,4 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre artış oranları; toplam giderlerde % 5,3; faiz dışı giderlerde ise % 9,4 tür yıl sonuna göre merkezi yönetim bütçe giderlerinin gerçekleşme oranı % 40 iken, 2010 başlangıç bütçesine göre gerçekleşme oranı % 39,2 dir. Faiz dışı giderlerde ise, bu oranlar sırası ile % 37,7 ve % 38,4 dür. Geçen yıla göre faiz dışı giderlerin bütçeye göre kullanımı çok az daha yüksek çıkmıştır. Tablo Mayıs Ayı Sonu Karşılaştırmalı Bütçe Harcamaları (milyon TL) Artış Oranı (%) 2009 Gerç. Oranı (%) 2010 Gerç. Oranı (%) Merkezi Yönetim Bütçe Harc. Top ,3 40,0 39,2 Faiz Dışı Giderler ,4 37,7 38,4 I. Per. Giderleri ,5 42,5 43,9 II.Sos. Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri ,6 40,0 40,4 III. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,7 29,7 34,0 Sağlık Harcamaları ,2 33,6 41,8 Ġlaç Harcamaları ,4 31,9 158,8 Tedavi ve Sağlık Malzemesi Harc ,5 30,7 231,2 YeĢil Kart ,0 35,1 34,9 Savunma ve Güvenlik (Sağlık Harıç) ,8 24,5 30,0 Diğer Mal ve Hizmet Harcamaları ,8 33,5 35,4 IV. Cari Transferler ,9 41,8 41,2 Görev Zararları ,2 49,5 28,4 Hazine Yardımları ,4 39,8 39,1 Sosyal Güv. Kuruluş. Hazine Yard ,6 40,4 41,9 Sağlık, Emeklilik ve Sosyal Yardım Gid ,3 40,1 39,3 Sosyal Güvenlik Açık Finansmanı ,9 38,3 35,9 Kar Amacı Güt. Kur. Yap. Trans ,1 57,2 36,5 Hane Halkına Yapılan Transferler ,8 42,9 44,2 Tarımsal Amaçlı Transferler ,7 76,2 75,5 Hane Halkına Yapılan Diğ. Trans ,4 29,8 21,2 Sosyal Amaçlı Transferler ,5 33,3 36,9 Yurtdışına Yapılan Transferler ,3 45,9 33,0 Gelirden Ayrılan Paylar ,7 38,4 42,7 V. Sermaye Giderleri ,8 18,7 19,2 VI. Sermaye Transferleri ,4 21,0 26,3 Yurtiçi Sermaye Transferi ,7 21,6 27,9 Yurtdışı Sermaye Transferi ,8 5,7 VII. Borç Verme ,6 43,7 31,3 Yurtiçi Borç Verme ,7 45,6 30,7 Yurtdışı Borç Verme ,9 28,5 38,4 VIII. Yedek Ödenekler 0 0 Faiz Giderleri ,3 49,1 42,7

9 Personel giderlerinde görülen % 11,5 oranındaki artışın, bu dönemde faiz dışı harcamalarda görülen artış üzerindeki etkisi yüksektir. Bir başka önemli etki ise, Sosyal Güvenlik Kurumu na(sgk) ödenen devlet primlerinde görülen % 55,6 oranındaki artıştır. Bu artışın nedeninin devlet memurlarına yönelik olarak Sosyal Güvenlik Yasası uygulamasından kaynaklandığını daha önceki raporumuzda belirtmiştik. Cari transferler Mayıs sonunda geçen yılın aynı döneminde göre % 9,9 oranında artmıştır. Bu artışın kaynaklarına baktığımızda: Tarımsal amaçlı transferler % 23,7 oranında artmıştır yılı ödeneğinin geçen yıl eğilimine benzer bir şekilde % 75,5 i ilk beş ay sonunda kullanılmıştır. Gelirden ayrılan paylar, vergi gelirlerindeki artış kaynaklı olarak, % 24,4 oranında artmıştır. Faiz dışı harcamalardaki artışa katkısı personel giderlerinden sonra en yüksek olan kalemdir. Sosyal güvenlik açık finansmanı % 1,9 oranında, devlet sosyal güvenlik katkısı ise % 34 oranında artmıştır. Devlet sosyal güvenlik katkısındaki artış, SGK nun gelirlerini arttırması nedeni ile, SGK açık finansmanı için yapılan transferde görülen artışın sınırlı kalmasına neden olmuştur. Toplamda sağlık, emeklilik ve sosyal yardım için bütçeden yapılan transferlerdeki artış % 7,3 düzeyindedir. Görev zararları % 40,2 oranında azalmıştır. Burada 2010 Nisan ayı sonuna kadar mali kurumlar görev zararının oluşmaması ve özellikle KİT görev zararlarında görülen % 32,5 oranındaki azalış etkili olmuştur. Aşağıda yer alan ekonomik kodlama detayına göre oluşturulmuş Tablo da görüleceği gibi, bu azalmanın en önemli nedeni, Toprak Mahsulleri Ofisi görev zararlarında görülen dönemsel azalıştır. 9

10 KİT görev zararları 2010 yılında Mayıs sonu itibarı ile % 32 oranında azalmış görülmekle birlikte 2009 yılında başlayan yüksek düzeyini 2010 yılında da sürdürmüştür yılı öncesi yaklaşık 300 milyon TL düzeyinde olan KİT görev zararları izleyen iki yılda üç katın üzerinde bir artış göstermiştir. Kutu 1. Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bir Kısım Borç ve Alacaklarının Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı Enerji sektöründeki KİT lerin bozulan mali yapılarını iyileştirmeye yönelik olarak Haziran ayında TBMM ne gönderilen Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bir Kısım Borç ve Alacaklarının Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı tarihinde TBMM ne sunulmuştur. İlgili Komisyon da görüşmeleri devam eden tasarı ile, enerji alanında faaliyet gösteren Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ) ile Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) arasındaki borç ve alacakların, herhangi bir faiz ve gecikme zammı uygulanmaksızın takas ve mahsup suretiyle tasfiye edilmesi ve oluşan bakiyenin TEDAŞ bilançosunda muhasebeleştirilmesi; BOTAŞ'ın vergi borçları, TETAŞ'ın mülga Kamu Ortaklığı Fonu na ait borçları, TEDAŞ'ın geçmişe yönelik genel aydınlatma alacakları ile kamu kurum ve kuruluşlarından olan alacaklarının terkin edilmesi öngörülmektedir. TBMM nde görüşülen bu tasarı ile yaklaşık 4 milyar tutarında (GSYİH ya oran olarak % 0,4) bütçe harcaması niteliğinde olan bir harcama tutarı silinmektedir. Tahakkuk süreci tamamlanmadığı için kurum bütçelerinde önemli bir kısmının gider olarak gösterilmediği tahmin edilen bu alacakların yaklaşık % 70 i yerel yönetimlerin aydınlatmadan kaynaklı yükümlülükleridir. Geri kalan tutarın ise önemli bir kısmı resmi dairelerin biriken borçlarıdır. Toplam içinde yaklaşık % 5-7 arasındaki yükümlülüğün ise ibadethaneler ile köylerin içme sularının elektrik tüketiminden kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Yasa tasarısının izleyen paragraflarda yer alan 4 üncü ve 5 inci maddeleri bu duruma ilişkin düzenlemeleri getirmektedir; 10

11 (4) Bu Kanunun yayımından önceki ay sonu itibarı ile tahakkuk eden ve bu Kanunun yayımı tarihi itibari ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ve sermayesinin tamamı kendisine ait dağıtım şirketlerine ödenmemiş olan; a) İl özel idareleri ve belediyelerin genel aydınlatma bedeli, b) İbadethanelerin aydınlatma bedeli, c) Köylerin içme suyuna ilişkin elektrik kullanım bedeli, ç) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde sayılan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar adına, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ve sermayesinin tamamı kendisine ait dağıtım şirketleri tarafından tahakkuk ettirilen elektrik kullanım bedelleri borçlarının tamamı, fer ileri terkin edilmek kaydıyla öncelikle Gümrük Müsteşarlığına bağlı tahsil dairelerine olan borçlardan, bakiye tutar ise Maliye Bakanlığına olan borçlardan mahsup edilir. (5) Bu Kanun kapsamında takas ve mahsup işlemleri uygulanmış olan borç bakiyelerine, takas ve mahsup işlemlerinin tamamlandığı ayı takip eden ay başından itibaren yıllık bazda Hazine Müsteşarlığı iskontolu Devlet İç Borçlanma Senedi faizi uygulanır. Diğer maddeler ise esas olarak TEDAŞ alacak ve yükümlülüklerinden hareketle kurumların alacak ve borçlarının terkinine ilişkin düzenlemeler getirmektedir. Sonuç olarak 20 milyar TL düzeyinde tahmin edilen kurumlar arasındaki toplam alacak tutarının yaklaşık milyar TL düzeyinde bir kısmının net bir yükümlülük olarak bilançolarda düzeltilmesi öngörülmektedir. Tablo Mayıs Ayı Sonu KİT Görev Zararları* (1000 TL) Değişim Oranları(%) / / / / 2009 KİT Görev Zararları ,91 42,73 333,24-32,08 T.C.Devlet Demiryollarına ,42 5,04 7,36 5,03 Toprak Mahsulleri Ofisine ,04-60,59 TETAŞ TTK'ya TŞFAŞ'ye ,00-72,50 TKİ ,78 5,88 0,00 56,45 *Ekonomik kodlama detayına göre oluşturulmuştur. 11

12 Mal ve hizmet alım giderleri Mayıs sonunda % 2,7 oranında azalmıştır. Bu azalışta devlet memurlarına ilişkin tedavi giderlerinin sosyal güvenlik kurumuna aktarılması etkin olmuştur. Yine yeşil kart harcamalarındaki azalışın da % 17 ler düzeyinde olması buradaki azalışı belirlemiştir. Sağlık harcamaları bu şekilde azalmış görünürken savunma ve güvenlik giderleri % 15,8; diğer mal ve hizmet alımları için yapılan harcamalar ise % 10,4 oranında artmıştır. Gelecek aylarda özellikle yeşil kart harcamalarındaki artıştan dolayı sağlık giderlerinin artması beklenmektedir. Aynı dönemde sermaye giderleri % 1,8 oranında, sermaye transferleri ise % 0,4 oranında azalmıştır. Bu iki ana harcama kalemindeki kullanımın toplam ödeneğin % 20 leri civarında olması, ilk beş ay sonunda faiz dışı harcamaların % 10 ların üstüne çıkmasının da önüne geçmiştir. Tablo 4. Nisan Döneminde SGK ya Kayıtlı İstihdam Düzeyindeki Değişme Değişim (%) Hizmet Akdi* ,6 Bağımsız Çalışanlar ,8 Kamu Çalışanları ,9 Toplam ,7 *Mart Kaynak: SGK Mali İstatistikler Bülteni (erişim tarihi Mayıs 2010) 2010 Nisan ayı sonunda, SGK ya kayıtlı istihdam, % 3,7 oranında artış göstermiştir. Bağımsız çalışanlar ile kamu çalışanların sayında bir azalma görünürken hizmet akdi ile çalışanların sayısındaki artış kayıtlı istihdam sayısının düşmesinin önüne geçmiştir. 12

13 Kayıtlı istihdam % 3,7 oranında artarken prim gelirleri tahsilatı % 26,8 oranında artmıştır. Aynı dönemde merkezi yönetim bütçesinden SGK na yapılan devlet katkısının % 38,5 oranında artması nedeniyle, toplam gelirlerdeki artış oranı % 16,9 seviyesinde çıkmıştır. Mayıs sonu itibarı ile devlet katkısının büyüklüğü toplam prim gelirlerinin % 27 sine kadar çıkmıştır. Toplam gelirler içinde ise payı % 19 lara yükselmiştir. Gelecek dönemde ekonomide ve istihdam düzeyinde beklenen iyileşmenin istenen düzeyden uzak olması durumunda SGK nun gelirleri açısından en büyük riskin burası olacağı düşünülmektedir. Tablo 5. Sosyal Güvenlik Kurumu Dengesi (milyon TL) Nisan Ocak-Nisan BÜTÇE KALEMLERĠ DeğiĢim (%) DeğiĢim (%) I-GELĠRLER , ,83 1- PRĠM GELĠRLERĠ , ,17 2- YENĠDEN YAPILANDIRMA ,18 3- DEVLET KATKISI , ,45 4- EK ÖDEME , ,30 5- FATURALI ÖDEMELER , ,82 6- DĠĞER GELĠRLER , ,64 II-GĠDERLER , ,60 1- EMEKLĠ AYLIKLARI , , S.K. KAPSAMINDAKĠ ÖD , ,65 3- EK ÖDEME , ,66 4- SAĞLIK HARCAMALARI(yolluk dahil) , ,35 SAĞLIK HARCAMALARI(Yolluk hariç) , , ĠLAÇ HARCAMALARI , , TEDAVĠ HARCAMALARI , , DEVLET HASTANELERĠ , , ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ , , ÖZEL HASTANLER , , YOLLUK , DĠĞER HARCAMALAR , ,27 5- FATURALI ÖDEMELER , ,83 6- YÖNETĠM , ,04 7- YATIRIM ,35 8- DĠĞER GĠDERLER , ,53 III- DENGE , ,39 IV- BÜTÇE TRANSFERĠ , ,15 1- AÇIK ĠÇĠN , ,58 2- DEVLET KATKISI , ,45 3- EK ÖDEME ĠÇĠN , ,30 4- FATURALI ÖDEMELER ĠÇĠN , ,82 5-TEġVĠKLER , ,55 1- Ekim 2008 tarihinden itibaren SYZ emekli aylıkların içerisinde yer almaktadır. Kaynak: SGK Mali İstatistikler Bülteni (erişim tarihi Haziran 2010) 13

14 Faiz dışı harcamalarda görülen % 9,4 oranındaki artışa en önemli katkı cari harcamalar kaleminden gelmiştir. Bu dönemde, mal ve hizmet alımlarında görülen azalmaya rağmen, personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına ödenen primlerdeki artış nedeni ile cari harcamaların artışa katkısı, cari transferlerin üzerinde çıkmıştır. Bununla birlikte cari transferlerin katkısı ise % 49,8 ile cari harcamalara oldukça yakın düzeyde gerçekleşmiştir. Tablo 6. Mayıs Ayı Sonu Merkezi Yönetim Bütçe Faiz Dışı Harcamalarının Faiz Dışı Harcamalardaki Artışa Katkısı Artış Oranına Katkı (%) Dağılım Faiz Dışı Harcamalar 9,4 100,0 Cari Harcamalar 5,1 53,8 Personel 3,4 35,9 Sos. Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri 2,0 21,1 Mal ve Hizmet Alımları -0,3-3,2 Sağlık -1,2-12,5 Savunma ve Güvenlik 0,5 4,9 Cari Transferler 4,7 49,8 Sosyal Güvenlik Kuruluş.Hazine Yard. 0,1 1,5 Sağlık, Emeklilik ve Sosyal Yardım Giderleri 1,9 20,2 Tarımsal Amaçlı Transferler 1,0 10,7 Gelirden Ayrılan Paylar 2,5 26,6 Sermaye Giderleri -0,1-0,9 Sermaye Transferleri 0,0 0,0 Diğer -0,3-2,7 Mayıs sonu itibarı ile esnek olmayan harcamaların payı 2010 yılında geçen yılın 0,4 puan üzerine çıkarak, % 82,6 oranına ulaşmıştır yılının krizin en çok hissedildiği yıl olması nedeni ile harcama esnekliğinin azalmasına rağmen, 2010 yılının harcama esnekliğinin daha da düşük olması önemlidir. Burada, giderlerde görülen artışların bu yıl özellikle, personel giderleri, SGK na ödenen devlet primleri, SGK na yapılan transferler gibi esnekliği olmayan harcamalardan kaynaklandığı göz önüne alınmalıdır. Bu ise, izleyen aylarda harcamaların yaratacağı baskının artması anlamına gelmektedir. 14

15 Grafik 2. Esnek Olan ve Olmayan Harcamaların Bütçe Harcamaları İçindeki % Paylarının Gelişimi ( Mayıs Sonu) 90,0 80,0 82,2 82,5 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 17,8 17,5 10,0 0, Mayıs 2010 Mayıs Esnek Olmayan Har. Esnek Har. 15

16 C. Bütçe Gelirleri Merkezi yönetim bütçe gelirleri, 2010 Mayıs ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre, önemli bir performans göstererek 102,6 milyar TL ile % 19 oranında artmıştır. Vergi gelirleri ise bu dönemde daha iyi bir performans ile % 25 oranında artmıştır. Vergi gelirlerinin artış hızı Nisan ayı sonunda yavaşlamaya başlamış görünse de, Mayıs ayı sonunda beklentilerin aksine tekrar ivme kazanmıştır. Burada özellikle ithalde alınan KDV ile dahilde alınan KDV başta olmak üzere dolaylı vergi tahsilatında geçen yılın aynı dönemindeki düşük performansın yarattığı baz etkisi göz önüne alınmalıdır. Bununla birlikte, vergi gelirlerindeki bu performans artışının yine de mevcut gelişmelere göre açıklanamayan bir kısmının da söz konusu olduğu düşünülmektedir. Özellikle BOTAŞ başta olmak üzere, enerji KİT lerinin ertelenen borçlarının ödenmediğinin TBMM ne gönderilen tasarılardan anlaşıldığı bir durumda bu tespit daha doğru hale gelmektedir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri ise bu dönemde % 17,5 oranında azalmıştır Nisan ayında bütçeleştirilen GSM 900 frekans tahsis ücretinin yarattığı baz etkisi, bu azalışın önemli nedenlerinden biridir. Bir başka etki ise KİT ve kamu bankaları gelirlerinde görülen % 1,4 oranındaki azalıştır. Sermaye gelirleri ise, geçen yıl fonlardan aktarılan yaklaşık 1,3 milyar TL lık kaynağın bu yıl gerçekleşmemiş olması nedeniyle % 22,9 oranında azalmıştır. Özel bütçeli idarelerin gelirleri bu dönemde % 44,2 oranında artarken, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirlerindeki artış ise % 4 ile sınırlı bir artış içinde olmuştur. 16

17 Tablo 7. Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Mayıs) (milyon TL) Mayıs 2009 Mayıs 2010 Artış Or. (%) Merkezi Yönetim Gelirleri ,02 Genel Bütçe Gelirleri ,72 I-Vergi Gelirleri ,99 1. Gelir ve Kazanç Üz. Al.Vergiler ,63 a) Gelir Vergisi ,83 Gelir Vergisi Tevkifatı ,07 b) Kurumlar Vergisi ,66 Kurumlar Geçici Vergisi ,86 2. Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler ,64 b) Motorlu TaĢıtlar Vergisi ,34 3. Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri ,05 a) Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi ,64 b) Özel Tüketim Vergisi ,37 c) Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ,59 d) ġans Oyunları Vergisi ,54 e) Özel ĠletiĢim Vergisi ,74 4. Uluslararası Tic. ve Mua. Al. Verg ,63 b) Ġthalde Alınan Katma Değer Vergisi ,53 5. Damga Vergisi ,15 6. Harçlar ,88 7. BaĢka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Ver ,95 II-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,54 III-Alınan Bağışlar ve Yard. ile Özel Gel ,97 IV-Faizler, Paylar ve Cezalar ,44 1.Faiz Gelirleri ,70 V-Sermaye Gelirleri ,86 VI-Alacaklardan Tahsilat ,91 Özel Bütçeli İdarelerin Gelirleri ,25 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Gel ,54 Toplam vergi gelirlerindeki artışın ve özelleştirme gelirlerinin düşmesinin etkisiyle, vergi gelirlerinin toplam gelirler içindeki payı % 83,3 oranında çıkmıştır. Yılın başında başlayan eğilim Mayıs ayında da devam etmiştir. 17

18 Grafik 3. Toplam Genel Bütçe Gelirleri Tahsilâtı İçinde Vergi Gelirleri ve Vergi Dışı Gelir Paylarındaki Gelişme (Mayıs Sonu)(%) ,7 21,1 14,7 24,5 18,6 18,0 17,9 17,0 29,6 30,2 20,9 83,3 78,9 85,3 75,5 81,4 82,0 82,1 83,0 70,4 69,8 79,1 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 Vergi Dışı Gelirler Vergi Gelirleri Vergi performansının dolaylı vergilerdeki artıştan kaynaklanmasının bir sonucu olarak, genel bütçe vergi gelirleri toplamı içinde dolaylı vergilerin payı tekrar % 65 ler düzeyine çıkmıştır. Grafik Mayıs Sonu Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilâtının Dolaylı ve Dolaysız Vergi Paylarının Gelişimi (%) ,4 38,5 36,5 34,9 33,2 34,9 36,7 65,6 61,5 63,5 65,1 66,8 65,1 63,3 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 Dolaylı Vergiler Dolaysız Vergiler Vergi gelirlerindeki artışa enflasyondan arındırarak baktığımızda, ilk beş ay sonunda toplam gelirlerin % 9,1, vergi gelirlerinin ise % 14,6 oranında arttığı görülmektedir. Özellikle ithalde alınan KDV 18

19 kalemindeki reel artışın % 40 lara ulaşması, ÖTV ve Kurumlar Vergisi tahsilatının % 20 leri geçmesi, öne çıkan çarpıcı gelişmeler olmuştur. Önceki raporlarda belirttiğimiz şekilde, ithalattaki artıştan kaynaklı olarak dış ticaretten tahsil edilen vergi gelirlerindeki artışı gelir performansı olarak değerlendirmek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Benzer şekilde, bankacılık sistemi ağırlıklı olmak üzere Kurumlar Vergisi tahsilatındaki artışın da ekonomideki olumlu gelişmeyle ilgili olduğunu söylemek mümkün değildir. Nitekim, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin hem nominal hem de reel olarak çarpıcı bir şekilde düşmesi bu değerlendirmenin bir göstergesi olarak ele alınabilir. 19

20 Tablo 8. Genel Bütçe Vergi Gelirleri Reel (Enflasyondan Arındırılmış) Artış Oranları (2010/2009) Değişim Reel Ocak-Mayıs Ocak-Mayıs (%) Değişim (Bin TL) (Bin TL) (%) Merkezi Yönetim Gelirleri ,02 9,10 Genel Bütçe Gelirleri ,72 8,81 I-Vergi Gelirleri ,99 14,56 Gelir, Kar ve Sermaye Kazanç. Üz. Al. Ver ,63 1,40 Gelir Vergisi ,83-9,10 Beyana Dayanan Gelir Vergisi ,27 3,82 Basit Usulde Gelir Vergisi ,15-0,87 Gelir Vergisi Tevkifatı ,48-10,62 Gelir Geçici Vergisi ,73 6,08 Kurumlar Vergisi ,66 25,26 Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi ,73 15,24 Kurumlar Vergisi Tevkifatı ,25-11,32 Kurumlar Geçici Vergisi ,86 26,36 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler ,64 11,49 Veraset ve İntikal Vergisi ,41 58,03 Motorlu Taşıtlar Vergisi ,34 10,31 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri ,05 14,62 Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi ,64 18,83 Özel Tüketim Vergisi ,37 21,33 Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV ,50 18,70 Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV ,15 45,87 Kolalı Gazoz, Alkollü İç. Ve Tüt Mam ,89 16,31 Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV ,49 109,43 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ,59-23,55 Mal ve Hizmetlerden Alınan Diğer V ,30-19,61 Uluslararası Ticaret ve Muame. Al. Ver ,63 38,07 Gümrük Vergileri ,78 14,38 İthalde Alınan Katma Değer Vergisi ,53 40,72 Diğer DıĢ Ticaret Gelirleri ,82 38,24 Damga Vergisi ,15 12,88 Harçlar ,88 50,21 BaĢka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Ver ,95 123,60 Vergi gelirlerindeki artışa en büyük katkı, % 42 oranı ile, geçen dönemin aksine KDV tahsilatlarından gelmiştir. ÖTV tahsilatı ile birlikte bu oran geçmiş aylara göre düşmekle birlikte, % 70 in üzerine çıkmıştır. Mayıs sonunda vergi gelirlerinde yaşanan artışın yaklaşık % 55 i ÖTV ve KDV tahsilatından gelmiştir. 20

21 Tablo Nisan Ayı Sonu Bütçe Vergi Gelirleri Gerçekleşmesi ve Artış Oranına Katkısı milyon TL Mayıs Artış Oranı (%) Artış Oranına Katkı (%) Vergi Gelirleri ,0 100,0 Gelir ve Kur.Kaz. Üz.Elde Edilen Ver ,6 15,1 Gelir Vergisi Tevkifatı ,5-2,2 Kurumlar Geçici Vergisi ,9 15,3 Özel Tüketim Vergisi ,4 30,6 Petrol ve Doğalgaz Ür. İlişkin ÖTV ,5 16,1 Kolalı Gazoz, Alkollü İç. Ve Tüt Mam ,9 8,5 KDV Tahsilatı ,1 42,0 İthalde Alınan Katma Değer Vergisi ,5 27,9 Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi ,6 14,1 Diğer Vergiler ,2 12,3 Damga Vergisi ,2 2,4 Harçlar ,9 7,1 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ,6-1,8 Negatif işaret artışı, pozitif işaret azalışı göstermektedir. Genel olarak vergi gelirlerinin düşmesi nedeni ile pozitif işaret vergi gelirlerindeki azalışa pozitif katkı anlamındadır. Bu değerlendirmelerin ışığında vergi gelirleri performansındaki gelişmelere bazı kalemler detayında daha yakından bakarsak: Grafik 5. Dahilde Alınan KDV Tahsilâtında Reel Artış (%) 30,0 27,7 25,0 20,0 18,8 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0 9,8 10,8 8,7-0,3-3,2-6,9 12,3 6,7 5,6 5,7 0,5-5,0-4,5-8,7-10,3-12, Ġlk 3 Ay Nisan Sonu Mayıs Sonu 2009 yılında dahilde alınan KDV tahsilatı, Nisan ayından itibaren, GSM 900 frekans tahsis ücretinin yarattığı KDV etkisinin de katkısı ile reel olarak artış trendine geçmiştir. Geçen yıl Nisan 21

22 ayından itibaren görülen iyileşmenin yarattığı baz etkisi, reel artış oranlarının azalmasına neden olsa da, artış oranları, Mayıs ayı sonunda tekrar yükselen bir trend içine girmiştir. Dahilde alınan KDV tahsilatının enflasyondan arındırılmış bir şekilde %18,8 düzeyinde çıkması mevcut gelişmelerle açıklanabilir görülmemektedir. Grafik 6. Özel Tüketim Vergisi Tahsilatında Reel Artış (%) 25,0 22,0 21,3 20,0 15,0 10,0 18,2 15,8 14,1 14,013,5 10,5 18,2 5,0 0,0 0,5 2,9 1,7-5,0-3,1-10,0-9,7-10,6-9,0-7,9-15,0-14,4-20, Ġlk 3 Ay Nisan Sonu Mayıs Sonu Toplam ÖTV tahsilatı, Mayıs ayı sonunda ilk üç aylık performansın gerisinde olmakla birlikte, Mayıs ayındaki olumlu performansın etkisiyle % 21,3 reel artış göstermiştir. ÖTV tahakkukundaki reel artış ise dönemin en yüksek oranı olan 20,9 oranında gerçekleşmiştir. 22

23 Grafik 7. Özel Tüketim Vergisi Tahakkukunda Reel Artış (%) 25,0 20,0 19,0 17,9 20,9 15,0 10,0 5,0 0,0 2,7 0,2 4,1 3,3-5,0-10,0-6,1-6,1-7,4-7,4-8, Ġlk 3 Ay Nisan Sonu Mayıs Sonu ÖTV nin alt kalemleri içinde yer alan dayanıklı tüketim malları üzerinden tahsil edilen vergide reel artış % 100 ün üzerine çıkmıştır. Grafik 8. Dayanıklı Tüketim Malları Üzerinden Tahsil Edilen Özel Tüketim Vergisi Tahsilâtında Reel Artış (%, Kümülatif) 120,0 100,0 109,43 97,6694,86 80,0 60,0 64,0 63,8 48,8 40,0 20,0 26,9 25,4 16,8 8,2 10,8 14,0 0,0-20,0-0,5-6,5-12,1-40,0-60,0-37,1-39,0-40, Ġlk 3 Ay Nisan Sonu Mayıs Sonu Dayanıklı tüketim malları üzerinden tahsil edilen reel ÖTV tahakkukundaki artış % 105 oranına çıkmıştır. Her ay tahakkuk eden tutar tahsilattan farklı olarak belirgin bir eğilimde artmaktadır. 23

24 Grafik 9. Dayanıklı Tüketim Malları Üzerinden Tahsil Edilen Özel Tüketim Vergisi Tahakkukunda Reel Artış (%, Kümülatif) 120,0 100,0 80,0 60,0 62,3 76,30 105,20 40,0 20,0 0,0 12,5 2,7 1,6-20,0-12,0-7,8-9,1-40,0-60,0-31,1-34,1-40, Ġlk 3 Ay Nisan Sonu Mayıs Sonu Mayıs sonu itibarı ile ithalde alınan KDV tahsilatındaki reel artış, yılın ilk aylarına göre azalmakla birlikte, hala % 40 ın üzerindedir. Geçen raporlarda yazdığımız gibi, ithalde alınan KDV tahsilatındaki artışı baz etkisi ve durgunluktan nisbi çıkış gibi hususlara bir ölçüde bağlamak mümkün gözükse de, açıklığa kavuşturulması gereken noktalar bulunduğuna dikkat çekmek gerekmektedir. Grafik 10. İthalde Alınan KDV Tahsilâtında Reel Artış (%) 50,0 40,0 43,8 43,2 40,7 30,0 20,0 10,0 10,8 11,4 10,3 16,0 14,2 14,7 13,3 15,7 14,4 0,0-10,0-0,8-1,4-2,1-20,0-30,0-40,0-35,7-35,8-35, Ġlk 3 Ay Nisan Sonu Mayıs Sonu İthalde alınan KDV tahsilatı yıl içinde açıklanması gereken bir şekilde ithalat düzeyinden farklılaşarak yüksek çıkmaktadır. 24

25 Ocak 05 Nisan 05 Temmuz 05 Ekim 05 Ocak 06 Nisan 06 Temmuz 06 Ekim 06 Ocak 07 Nisan 07 Temmuz 07 Ekim 07 Ocak 08 Nisan 08 Temmuz 08 Ekim 08 Ocak 09 Nisan 09 Temmuz 09 Ekim 09 Ocak 10 Nisan 10 İzleyen Grafik ten görüleceği üzere, ortalama efektif oranın 2005 yılından bu yana % 16 ve % 13 gibi oranları nadiren yakaladığı ve 2008 yılında % 11,6, 2009 yılında ise % 11,9 oranında olduğu dikkate alındığında, vergileme sisteminde bir değişiklik olmadığı varsayımı altında, bu düzeydeki bir artışı özel durumlar dışında açıklamak pek mümkün görünmemektedir. Ocak ayında % 15,9 oranında çıkan efektif oran, Şubat ayında % 12,9 a, Mart ayında % 11,6 ya düşmüş, Nisan ayında ise tekrar ortalamanın üstüne, % 13 lere çıkmıştır. Böyle kısa bir dönemde bu düzeydeki bir sapmanın kamu otoriteleri tarafından (Maliye Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığı) iyi açıklanması gerektiği düşünülmektedir. Grafik 11. İthalde Alınan KDV Aylık Efektif Oran Gelişimi (Nisan 2010) (%) 16,0 14,0 12,0 15,6 15,9 12,9 13,0 11,6 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Efektif Oran (%) 3 Aylık Hareketli Ortalama (Efektif Oran(%)) 25

26 III. Bütçe Finansmanı ve Borç Stokundaki Gelişmeler Tablo 10. Hazine Nakit Dengesi (Mayıs) (milyon TL) Ocak* Şubat* Mart* Nisan* Mayıs* Toplam* GELİRLER ÖZELLEŞTİRME ve FON GELİRLERİ GİDERLER Faiz Dışı Giderler Faiz Ödemeleri FAİZ DIŞI DENGE NAKİT DENGESİ FİNANSMAN BORÇLANMA (NET) DIŞ BORÇLANMA NET Kullanım Ödeme İÇ BORÇLANMA NET Kulllanım Ödeme ÖZELLEŞTİRME GELİRİ TMSF'DEN DEVİRLİ-GARANTİLİ AKTARIMLAR BORÇ GERİ DÖNÜŞÜMLERİ BANKA KULLANIMI KUR FARKLARI BANKA KULLANIMI NET * Geçici Mayıs ayı sonunda Hazine toplam nakit açığı yaklaşık 10 milyar TL dir. Bütçe açığı ile Hazine nakit açığı Mayıs ayı sonunda aşağı yukarı aynı düzeye gelmiştir. Önceki yıllardan biraz daha farklı olarak, ilk beş ayda nakit açığının finansmanında ağırlık iç borçlanmada olsa da, net dış borç kullanımı da payını arttırmış gibi görünmektedir. 26

27 Tablo 11. Genel Bütçe Dengesi ve Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Karşılaştırmalı Tablosu (Mayıs) Genel Bütçe Dengesi Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (milyon TL) Mayıs Sonu (milyon TL) Mayıs Sonu Bütçe Dengesi Bütçe Dengesi Emanetler Emanetler Avanslar Avanslar Nakit Dengesi Nakit Dengesi Finansman Finansman Toplam Net Borçlanma Toplam Net Borçlanma Net Borç Verme (-) -177 Net Borç Verme (-) -158 Özelleştirme Geliri 0 Özelleştirme Geliri 0 Kasa ve Diğer Kalemler Değişimi (-) Giriş (+) Çıkış Kasa ve Diğer Kalemler Değişimi (-) Giriş (+) Çıkış Buna karşılık bütçe nakit dengeleri Hazine nakit dengesine oranla daha fazla açık göstermektedir. Bu durum henüz bütçe hesaplarına gelir olarak yansımamış ancak Hazine kasasına girmiş gelirlerin olabileceğini işaret etmektedir. Grafik 11. Merkezi Yönetim İç Borç Stoku Faiz Yapısı 60,0 53,0 52,9 52,3 53,4 54,2 54,1 50,0 47,0 47,1 47,7 46,6 45,8 45,9 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Sabit Faizliler Değişken Faizliler İç borç stoku döviz ve faiz yapısında izlenen eğilimler ile ilgili olarak önemli bir değişiklik gözlemlenmemektedir. 27

28 Grafik 12. Merkezi Yönetim İç Borç Stoku TL-Döviz Yapısı 100,0 94,8 95,6 95,8 95,9 96,0 95,9 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 5,2 4,4 4,2 4,1 4,0 4,1 0,0 Türk Lirasi Cinsinden Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Grafik 13. İç Borçlanmanın Ortalama Vadesi ve Faiz Oranı (%) 55,0 53,0 51,0 49,0 47,0 45,0 43,0 41,0 39,0 37,0 35,0 9,7 9,5 9,3 9,1 8,9 8,7 8,5 8,3 8,1 7,9 İç Borçlanmanın Ortalama Vadesi (Ay) (sol eksen) İç Borç İhaleleri Ortalama Faiz Oranı % (sağ eksen) İç borçlanmanın ortalama vadesi dalgalı seyrini korumuş ve Mayıs ayı içinde azalmıştır. Buna karşılık Hazine nin birinci piyasadan yaptığı borçlanmaların faizi artmaya devam etmiştir. 28

29 EKLER Ek Tablo Merkezi Yönetim Bütçe Ödenek ve Giderleri (Mayıs Sonu) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Toplam 2010 Bütçe (%) Harcamaların Gerçekleşme (%) Dağılımı Giderler ,24 100,00 Faiz Hariç Giderler ,39 78,49 I. Personel Giderleri ,93 23,55 Memur ,59 19,79 İşçi ,02 1,17 Diğer ,62 2,59 II. Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Primi ,36 3,98 Memur ,96 3,37 İşçi ,35 0,23 Diğer ,85 0,39 III. Mal ve Hizmet Alımları ,97 7,60 Savunma-Güvenlik ,99 2,43 M.S.B ,13 1,84 Jandarma Genel Komutanlığı ,72 0,36 Emniyet Genel Müdürlüğü ,49 0,23 Sağlık Harcamaları ,77 1,78 Yeşil Kart Uygulamasına İlişkin Sağlık Hizmetleri ,87 1,43 İlaç ,83 0,11 Tedavi ve Sağlık Malzemesi ,20 0,24 Devlet Boçları Genel Giderleri ,00 0,01 Diğer Mal ve Hizmet Giderleri ,44 3,38 IV. Cari Transferler ,23 37,41 Görev Zararları ,44 1,09 KİT Görev Zararları ,36 0,98 Mali Kurumlar ,00 0,00 Diğer Görev Zararları ,86 0,11 Hazine Yardımları ,06 21,63 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Hazine Yardımları ,88 0,47 İşsizlik Sigortası Fonu ,19 0,41 Sandıklara 5 Puan Prim Desteği ,54 0,05 Mahalli İdareler ,64 0,63 Belediyelere Yardım ,03 0,06 Diğer (İl özel İd. ve köyler) ,42 0,57 Diğer Hazine Yardımları ,78 0,41 DFİF ,41 0,08 Diğer ,39 0,34 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler ,46 0,24 Hane Halkına Yapılan Transferler ,24 0,60 Burslar ve Harçlıklar ,64 0,33 Eğitim Amaçlı Diğer Tarnsferler ,00 0,16 Sağlık Amaçlı Transfer ,09 0,02 Yiyecek Amaçlı Transfer ,00 0,07 Barınma Amaçlı Transfer ,38 0,01 Tarımsal Destekleme Ödemeleri ,54 3,76 Doğrudan Gelir Desteği ,10 1,64 Ürün Destekleme Ödemeleri ,64 1,14 Hayvancılık Destekleme Ödemeleri ,74 0,89 Diğer ,20 0,09 Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler ,24 0,21 Sosyal Amaçlı Transferler ,92 0,52 Yurtdışına Yapılan Transferler ,02 0,30 Gelirden Ayrılan Paylar ,70 9,07 V. Sermaye Giderleri ,22 3,23 VI. Sermaye Transferleri ,28 0,80 VII. Borç Verme ,35 1,92 Yurtiçi Borç Verme ,67 1,72 KİT ,22 1,08 Risk Hesabı ,00 0,00 Diğer ,07 0,64 Yurtdışı Borç Verme ,43 0,21 Kıbrıs ,43 0,21 VIII. Yedek Ödenekler ,00 0,00 Faiz Giderleri ,67 21,51 I. İç Borç Faizi ,39 18,77 II. Dış Borç Faizi ,85 2,61 III. İskonto ve Kısa Vadeli İşlemlere Ait Faiz ,15 0,13

30 Ek Tablo 2. Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri karşılaştırmalı (Mayıs Sonu) 2009 Mayıs Toplam Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı Mayıs Toplam Bütçe Tahmini Gerçekleşme Oranı Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri , ,2-2,1 5,3 Faiz Hariç Bütçe Giderleri , ,4 16,7 9,4 Personel Giderleri , ,9 11,4 11,5 Sos. Güv. Kurumlarına Devlet Primi Gid , ,4 56,5 55,6 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,0 28,1-2,7 Savunma-Güvenlik , ,0 97,0 15,8 Sağlık Giderleri , ,8-14,3-32,2 Genel Tedavi ve Sağlık Malzemesi Gid , ,2-37,9-58,5 Genel İlaç Giderleri , ,8-66,9-65,4 Yeşil Kart Sağlık Hizmetleri , ,9 3,8-17,0 Devlet Borçları Genel Giderleri , ,0-36,1-63,9 Diğer Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,4 12,7 10,4 Cari Transferler , ,2 8,6 9,9 Görev Zararları , ,4 75,5-40,2 KİT' Görev Zararları , ,4 420,5-32,5 Mali Kurumlar , ,0 Diğer Görev Zararları , ,9-15,6 8,3 Hazine Yardımları , ,1 6,4 7,4 Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Haz. Yar , ,9 20,1 27,6 İşsizlik Sigorta Fonu , ,2 20,1 13,4 Sağlık, Emeklilik ve Sosyal Yardım Giderleri , ,3 3,6 7,3 Devlet Sosyal Güvenlik Katkısı , ,2 39,1 34,0 Sosyal Güvenlik Açık Finansmanı , ,9-5,1 1,9 Diğer , ,6-12,4-3,9 Mahalli İdarelere Hazine Yardımları , ,6 29,8 15,9 Diğer Hazine Yardımları , ,8 62,5-14,3 Kar Amacı Gütmeyen Kur.Yap.Tran , ,5-31,9-45,1 Hane Halkına Yapılan Transferler , ,2-46,1 23,8 Tarımsal Amaçlı Transferler , ,5-10,6 23,7 Ürün Destekleme Ödemeleri , ,6-6,7-2,6 Hayvancılık Destekleme Ödemeleri , ,7-81,8 17,7 Diğer Tarımsal Amaçlı Transferler , ,0 30,5 55,2 Hane Halkına Yapılan Diğer Trans , ,2-65,8-21,4 Sosyal Amaçlı Transferler , ,9 69,2 72,5 Yurtdışına Yapılan Transferler , ,0 49,4 4,3 Gelirden Ayrılan Paylar , ,7 21,0 24,7 Mahalli İdare Payları , ,9 21,2 26,0 Fonlara Verilen Paylar , ,3 25,5 19,4 Diğer Paylar , ,2 6,2 22,8 Sermaye Giderleri , ,2 84,9-1,8 Sermaye Transferleri , ,3 34,7-0,4 Yurtiçi Sermaye Transferleri , ,9 29,4-1,7 Yurtdışı Sermaye Transferleri , ,7 464,6 Borç Verme , ,3-34,7-8,6 Yurtiçi Borç Verme , ,7-27,8-11,7 Yurtdışı Borç Verme , ,4-100,0 29,9 Yedek Ödenekler Faiz Giderleri , ,7-56,6-7, Mayıs Artış Oranı Toplam

31 Ek Tablo 3. Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri Karşılaştırmalı (Mayıs Sonu) 2010 Mayıs 2009 Mayıs Artış (%) 2010 Bütçede Ön Görülen 2009 Yılsonu 2010 Bütçeye Göre Gerçekleşen (%) 2009 Yılsonuna Göre Gerçekleşen (%) Merkezi Yönetim Gelirleri , ,34 40,09 Genel Bütçe Gelirleri , ,01 39,92 I-Vergi Gelirleri , ,82 38,41 Gelir, Kar ve Sermaye Kazanç. Üz. Al. Ver , ,64 41,55 Gelir Vergisi , ,90 42,36 Beyana Dayanan Gelir Vergisi , ,23 51,53 Basit Usulde Gelir Vergisi , ,44 52,56 Gelir Vergisi Tevkifatı , ,46 41,66 Gelir Geçici Vergisi , ,72 45,81 Kurumlar Vergisi , ,58 39,81 Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi , ,10 74,40 Kurumlar Vergisi Tevkifatı , ,60 47,33 Kurumlar Geçici Vergisi , ,73 38,73 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler , ,36 43,76 Veraset ve İntikal Vergisi , ,03 30,14 Motorlu Taşıtlar Vergisi , ,34 44,27 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , ,56 37,36 Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi , ,12 37,78 Özel Tüketim Vergisi , ,86 35,82 Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV , ,00 35,27 Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV , ,47 33,69 Kolalı Gazoz, Alkollü İç. Ve Tüt Mam , ,43 37,71 Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV , ,32 29,79 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi , ,70 46,08 Mal ve Hizmetlerden Alınan Diğer V , ,16 42,38 Uluslararası Ticaret ve Muame. Al. Ver , ,74 33,58 Gümrük Vergileri , ,53 39,29 İthalde Alınan Katma Değer Vergisi , ,04 33,05 Diğer DıĢ Ticaret Gelirleri , ,19 33,11 Damga Vergisi , ,31 41,39 Harçlar , ,62 38,72 BaĢka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Ver , ,56 38,10 II-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , ,66 68,91 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , ,99 34,78 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri , ,88 81,59 Kurumlar Karları , ,97 57,74 Kira Gelirleri , ,65 38,59 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , ,45 85,39 III-Alınan Bağışlar ve Yardımlar ile Özel Gel , ,08 49,15 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar ,36 92,00 Özel Gelirler , ,79 49,15 IV-Faizler, Paylar ve Cezalar , ,77 35,72 Faiz Gelirleri , ,15 38,81 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , ,65 46,45 Devlet Payları , ,53 29,49 Genel Bütçeli İdarelere Ait Paylar , ,82 47,02 Para Cezaları , ,92 37,35 Yargı Para Cezaları , ,31 39,64 İdari Para Cezaları , ,39 33,71 Vergi Cezaları , ,25 38,96 Diğer Para Cezaları , ,97 34,13 Diğer Çeşitli Gelirler , ,51 17,64 V-Sermaye Gelirleri , ,98 67,42 Taşınmaz Satış Gelirleri , ,40 38,24 Taşınır Satış Gelirleri , ,45 22,82 Diğer Sermaye Satış Gelirleri , ,81 70,96 VI-Alacaklardan Tahsilat , ,30 54,47 Özel Bütçeli İdarelerin Gelirleri , ,28 37,10 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Gelirleri , ,68 66,94

Mali İzleme Raporu. İstikrar Enstitüsü MAYIS 2012 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI RAPORU

Mali İzleme Raporu. İstikrar Enstitüsü MAYIS 2012 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI RAPORU Mali İzleme Raporu İstikrar Enstitüsü MAYIS 2012 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI RAPORU 2012 TEPAV ISE Bu rapordaki tüm bilgiler kaynak gösterilmesi kaydı ile kullanılabilir. MERKEZİ YÖNETİM 2012 YILI MAYIS

Detaylı

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi 80/3 g.o.p ankara türkiye tel: +90 312

Detaylı

istikrar enstitüsü Mali İzleme Raporu - 2007 Yılı Ocak Ayı Bütçe Sonuçları

istikrar enstitüsü Mali İzleme Raporu - 2007 Yılı Ocak Ayı Bütçe Sonuçları istikrar enstitüsü Mali İzleme Raporu - 2007 Yılı Ocak Ayı Bütçe Sonuçları 2007 TEPAV ISE Bu rapordaki tüm bilgiler kaynak gösterilmesi kaydıyla kullanılabilir. 2/23 I. 2007 Yılı Ocak Ayı Sonu Sonuçları

Detaylı

MaliİzlemeRaporu. İstikrar Enstitüsü. Ekim Kasım 2010. Bütçe Sonuçları. Merkezi Yönetim 2010 Yılı Ekim/Kasım Ayları Bütçe Sonuçlarına Kısa Bakış

MaliİzlemeRaporu. İstikrar Enstitüsü. Ekim Kasım 2010. Bütçe Sonuçları. Merkezi Yönetim 2010 Yılı Ekim/Kasım Ayları Bütçe Sonuçlarına Kısa Bakış MaliİzlemeRaporu İstikrar Enstitüsü Ekim Kasım 2010 Bütçe Sonuçları Merkezi Yönetim 2010 Yılı Ekim/Kasım Ayları Bütçe Sonuçlarına Kısa Bakış 2011 TEPAV ISE Bu rapordaki tüm bilgiler kaynak gösterilmesi

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

istikrar enstitüsü Mali İzleme Raporu - 2008 Yılı Kasım-Aralık Ayları Bütçe Sonuçları

istikrar enstitüsü Mali İzleme Raporu - 2008 Yılı Kasım-Aralık Ayları Bütçe Sonuçları istikrar enstitüsü Mali İzleme Raporu - 2008 Yılı Kasım-Aralık Ayları Bütçe Sonuçları 2009 TEPAV ISE Bu rapordaki tüm bilgiler kaynak gösterilmesi kaydı ile kullanılabilir. 2 I. 2008 Yılı Kasım-Aralık

Detaylı

Mali İzleme Raporu. İstikrar Enstitüsü OCAK-MART 2012 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI RAPORU

Mali İzleme Raporu. İstikrar Enstitüsü OCAK-MART 2012 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI RAPORU Mali İzleme Raporu İstikrar Enstitüsü OCAK-MART 2012 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI RAPORU 2012 TEPAV ISE Bu rapordaki tüm bilgiler kaynak gösterilmesi kaydı ile kullanılabilir. İÇİNDEKİLER I. BÜTÇE DENGESİ...

Detaylı

istikrar enstitüsü Mali İzleme Raporu -Ağustos 2006 Bütçe Sonuçları

istikrar enstitüsü Mali İzleme Raporu -Ağustos 2006 Bütçe Sonuçları istikrar enstitüsü Mali İzleme Raporu -Ağustos 2006 Bütçe Sonuçları 2006 TEPAV ISE Bu rapordaki tüm bilgiler kaynak gösterilmesi kaydıyla kullanılabilir. 2/24 I. 2006 Ağustos Ayı Sonuçları A. Merkezi Yönetim

Detaylı

istikrar enstitüsü Mali İzleme Raporu - 2009 Yılı Ocak- Mart Dönemi Bütçe Sonuçları

istikrar enstitüsü Mali İzleme Raporu - 2009 Yılı Ocak- Mart Dönemi Bütçe Sonuçları istikrar enstitüsü Mali İzleme Raporu - 2009 Yılı Ocak- Mart Dönemi Bütçe Sonuçları 2009 TEPAV ISE Bu rapordaki tüm bilgiler kaynak gösterilmesi kaydı ile kullanılabilir. 2 I. 2009 Yılı Ocak-Mart Dönemi

Detaylı

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014 6. Kamu Maliyesi 214 yılının ilk yarısı itibarıyla bütçe performansı, özellikle faiz dışı harcamalarda gözlenen yüksek artışın ve yılın ikinci çeyreğinde belirginleşen iç talebe dayalı vergilerdeki yavaşlamanın

Detaylı

MaliİzlemeRaporu. İstikrar Enstitüsü. Haziran Eylül 2010 Bütçe Sonuçları

MaliİzlemeRaporu. İstikrar Enstitüsü. Haziran Eylül 2010 Bütçe Sonuçları MaliİzlemeRaporu İstikrar Enstitüsü Haziran Eylül 2010 Bütçe Sonuçları Sayıştay ın 2009 Yılı Uygunluk Bildirimi ve Uygulama Sonuçları Raporu Üzerine Değerlendirmeler ve 2011 Bütçesi Görüşülürken Plan ve

Detaylı

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 217 217 Dönemi Gerçekleşmeleri 216 yılı ayında 7,9 milyar TL açık veren bütçe, 217 yılı ayında 13,7 milyar TL açık vermiştir. 216 yılı ayında 5,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 217 yılı ayında

Detaylı

Mali İzleme Raporu. - 2007 Yılı Ekim Ayı Bütçe Sonuçları. - 2007 Mali Yılı Bütçe Hedeflerine Nasıl Ulaşılıyor?

Mali İzleme Raporu. - 2007 Yılı Ekim Ayı Bütçe Sonuçları. - 2007 Mali Yılı Bütçe Hedeflerine Nasıl Ulaşılıyor? istikrar enstitüsü Mali İzleme Raporu - 2007 Yılı Ekim Ayı Bütçe Sonuçları - 2007 Mali Yılı Bütçe Hedeflerine Nasıl Ulaşılıyor? -Faiz Dışı Fazla Performansındaki Bozulma Ne Zaman Başladı? : Bazı Hatırlatmalar

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 EKİM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 7,2 milyar TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 14 milyon TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 9,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı

Detaylı

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 EYLÜL ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 14,1 milyar TL açık veren bütçe, 216 yılı ayında 16,9 milyar TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 7,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 216

Detaylı

ŞUBAT YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2016 YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR.

ŞUBAT YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2016 YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR. 216 ŞUBAT ŞUBAT 216 215 YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 216 YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR. 215 YILI ŞUBAT AYINDA 4,5 MİLYAR TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞ İKEN 216 YILI

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ KASIM yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre; Bütçe gelirleri % 6,2 artarak 39.219 milyon TL, Bütçe giderleri % 16,8 artarak 35.618 milyon TL olmuştur. yılının ayında 6.423 milyon

Detaylı

MAYIS 2015 DÖNEMİ 2014 YILI MAYIS AYINDA 1,5 MİLYAR TL FAZLA VEREN BÜTÇE, 2015 YILI MAYIS AYINDA 1,6 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR.

MAYIS 2015 DÖNEMİ 2014 YILI MAYIS AYINDA 1,5 MİLYAR TL FAZLA VEREN BÜTÇE, 2015 YILI MAYIS AYINDA 1,6 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR. MAYIS 215 DÖNEMİ 214 YILI MAYIS AYINDA 1,5 MİLYAR TL FAZLA VEREN BÜTÇE, 215 YILI MAYIS AYINDA 1,6 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR. 214 YILI MAYIS AYINDA 8,6 MİLYAR TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞ İKEN 215 YILI MAYIS

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ AĞUSTOS yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre; Bütçe gelirleri % 19,1 artarak 37.985 milyon TL, Bütçe giderleri % 8,6 azalarak 32.38 milyon TL olmuştur. yılının ayında 3.145 milyon

Detaylı

MART 2015 DÖNEMİ 2014 YILI MART AYINDA 5,1 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI MART AYINDA 6,8 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR.

MART 2015 DÖNEMİ 2014 YILI MART AYINDA 5,1 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI MART AYINDA 6,8 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. MART 215 DÖNEMİ 214 YILI MART AYINDA 5,1 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 215 YILI MART AYINDA 6,8 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. 214 YILI MART AYINDA 538 MİLYON TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞ İKEN 215 YILI MART AYINDA

Detaylı

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 KASIM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 798 milyon TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 1 milyar TL fazla vermiştir. 215 yılı ayında 4,7 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı

Detaylı

ARALIK 2015 DÖNEMİ 2014 YILI ARALIK AYINDA 12 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI ARALIK AYINDA 17,2 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR.

ARALIK 2015 DÖNEMİ 2014 YILI ARALIK AYINDA 12 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI ARALIK AYINDA 17,2 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. ARALIK 2015 DÖNEMİ 2014 YILI ARALIK AYINDA 12 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI ARALIK AYINDA 17,2 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. 2014 YILI ARALIK AYINDA 10,6 MİLYAR TL FAİZ DIŞI AÇIK VERİLMİŞ İKEN 2015

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ EYLÜL Maliye Bakanlığı 15/1/ tarihinde yılı ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu nu yayımladı. yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre; Bütçe gelirleri %,7 artarak 3.339

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

istikrar enstitüsü Mali İzleme Raporu - 2008 Yılı Eylül ve Ekim Ayları Bütçe Sonuçları

istikrar enstitüsü Mali İzleme Raporu - 2008 Yılı Eylül ve Ekim Ayları Bütçe Sonuçları istikrar enstitüsü Mali İzleme Raporu - 2008 Yılı Eylül ve Ekim Ayları Bütçe Sonuçları - 2009 Yılı Bütçesi ve Makro Ekonomik Çerçeve; Nasıl Bir Maliye Politikası - Maliye Bakanlığının Açıklamaları ve Mali

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 2016 AĞUSTOS ÖZET 2016 Dönemi Gerçekleşmeleri 2015 yılı ayında 5,2 milyar TL fazla veren bütçe, 2016 yılı ayında 3,6 milyar TL fazla vermiştir. 2015 yılı ayında 8,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken

Detaylı

HAZİRAN 2015 DÖNEMİ 2014 YILI HAZİRAN AYINDA 613 MİLYON TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI HAZİRAN AYINDA 3,2 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR.

HAZİRAN 2015 DÖNEMİ 2014 YILI HAZİRAN AYINDA 613 MİLYON TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI HAZİRAN AYINDA 3,2 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR. HAZİRAN 215 DÖNEMİ 214 YILI HAZİRAN AYINDA 613 MİLYON TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 215 YILI HAZİRAN AYINDA 3,2 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR. 214 YILI HAZİRAN AYINDA 959 MİLYON TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞ İKEN 215

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

(TL) KODLAR 2016 YILI 2017 YILI 2018 YILI AÇIKLAMA

(TL) KODLAR 2016 YILI 2017 YILI 2018 YILI AÇIKLAMA KODLAR 2016 YILI 2017 YILI 2018 YILI AÇIKLAMA I II III IV BÜTÇE GELİRİ BÜTÇE GELİRİ BÜTÇE GELİRİ 01 VERGİ GELİRLERİ 504.450.400.000 562.058.482.000 623.347.340.000 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 18.965.949.000

Detaylı

(TL) KODLAR 2015 YILI 2016 YILI 2017 YILI AÇIKLAMA

(TL) KODLAR 2015 YILI 2016 YILI 2017 YILI AÇIKLAMA KODLAR 2015 YILI 2016 YILI 2017 YILI AÇIKLAMA I II III IV BÜTÇE GELİRİ BÜTÇE GELİRİ BÜTÇE GELİRİ 01 VERGİ GELİRLERİ 427.048.060.000 469.376.795.000 514.327.838.000 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 9.545.927.000

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Maliye Bakanlığı 15/08/2017 tarihinde 2017 yılı ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu nu yayımladı. 2017 yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre;

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ BİLGİ NOTU KASIM 2014 Maliye Bakanlığı 15/12/2014 tarihinde 2014 yılı ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu nu yayımladı. 2014 yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre;

Detaylı

istikrar enstitüsü Mali İzleme Raporu - 2007 Yılı Şubat Ayı Bütçe Sonuçları Çok mu Şaşırtıcı? Fakir Ailelere Kömür Yardımı Uygulaması

istikrar enstitüsü Mali İzleme Raporu - 2007 Yılı Şubat Ayı Bütçe Sonuçları Çok mu Şaşırtıcı? Fakir Ailelere Kömür Yardımı Uygulaması istikrar enstitüsü Mali İzleme Raporu - 2007 Yılı Şubat Ayı Bütçe Sonuçları Çok mu Şaşırtıcı? Fakir Ailelere Kömür Yardımı Uygulaması Sosyal Güvenlik Kurumlarının Devlet Hastanelerine ve Üniversite Hastanelerine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ BİLGİ NOTU EKİM 2016 Maliye Bakanlığı 15/11/2016 tarihinde 2016 yılı ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu nu yayımladı. 2016 yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre; Bütçe

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ BİLGİ NOTU MART 2017 Maliye Bakanlığı 17/04/2017 tarihinde 2017 yılı ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu nu yayımladı. 2017 yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre; Bütçe

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ BİLGİ NOTU ARALIK 2014 Maliye Bakanlığı 15/01/2015 tarihinde 2014 yılı ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu nu yayımladı. 2014 yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre;

Detaylı

(TL) KODLAR 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI AÇIKLAMA

(TL) KODLAR 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI AÇIKLAMA 01 VERGİ GELİRLERİ 300.995.224.000 330.772.633.000 360.321.529.000 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 9.301.354.000 8.943.556.000 9.678.272.000 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 1.183.383.000

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

Kamu Kesimi. Ünite 04: Kamu Maliyesindeki Gelişmeler

Kamu Kesimi. Ünite 04: Kamu Maliyesindeki Gelişmeler Kamu Kesimi: Yasama Merkezî Yönetim Genel Bütçeye Dahil Yürütme Yargı Kamu Kesimi Mahallî Yönetim Kamu İktisadî Teşebbüsleri Katma Bütçeli Vakıflar Gen. Müd. Karayolları Gen. Müd. DSİ Üniversiteler İKT442

Detaylı

(TL) KODLAR 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI AÇIKLAMA

(TL) KODLAR 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI AÇIKLAMA 01 VERGİ GELİRLERİ 347.890.019.000 380.142.375.000 416.294.416.000 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 9.233.225.000 9.994.661.000 10.367.047.000 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 2.046.203.000

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : / /2010 Bilindiği üzere, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı mükerrer

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ BİLGİ NOTU KASIM 2016 Maliye Bakanlığı 15/12/2016 tarihinde 2016 yılı ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu nu yayımladı. 2016 yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ BİLGİ NOTU TEMMUZ 2014 Maliye Bakanlığı 15/09/2014 tarihinde 2014 yılı ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu nu yayımladı. 2014 yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ BİLGİ NOTU HAZİRAN 2016 Maliye Bakanlığı 15/07/2016 tarihinde 2016 yılı ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu nu yayımladı. 2016 yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre;

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 17 EKİM 2011 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler... 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar

Detaylı

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış Değişmeyen yapısal sorunlar ışığında 2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış GİRİŞ Bütçe, öncelikle yürütme organının kamunun ihtiyaçlarını belirlemesi ve bunların karşılanması için halktan toplanacak

Detaylı

GSYH

GSYH İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (Cari Fiyatlarla) 4 TABLO 3: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (1998 Fiyatlarıyla)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2012 Yılı Eylül Ayı Bütçe Gerçekleşmeleri Maliye Bakanlığı tarafından 16/10/2012 tarihinde yayımlanan 2012 yılı Eylül ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu na göre;

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE GEREKÇES

2016 YILI BÜTÇE GEREKÇES T.C. MAL YE BAKANLI I 2016 YILI BÜTÇE GEREKÇES EK M 2015, ANKARA Ç NDEK LER Sayfa BÖLÜM I BÜTÇE PERFORMANSI... 1 BÖLÜM II ORTA VADEL MAL PLAN (2016-2018)... 29 BÖLÜM III 2016 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

istikrar enstitüsü - Yeni Açıklanan Yerel Yönetim Hesapları Bize Neler Anlatıyor? Mali İzleme Raporu - 2007 Yılı Mart Ayı Bütçe Sonuçları

istikrar enstitüsü - Yeni Açıklanan Yerel Yönetim Hesapları Bize Neler Anlatıyor? Mali İzleme Raporu - 2007 Yılı Mart Ayı Bütçe Sonuçları istikrar enstitüsü Mali İzleme Raporu - 2007 Yılı Mart Ayı Bütçe Sonuçları - Yeni Açıklanan Yerel Yönetim Hesapları Bize Neler Anlatıyor? 2007 TEPAV ISE Bu rapordaki tüm bilgiler kaynak gösterilmesi kaydıyla

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

istikrar enstitüsü Mali İzleme Raporu Yılı Nisan Ayı Bütçe Sonuçları - Borçlanma Limitinde yapılan değişiklikler ve TBMM nin Bütçe Hakkı

istikrar enstitüsü Mali İzleme Raporu Yılı Nisan Ayı Bütçe Sonuçları - Borçlanma Limitinde yapılan değişiklikler ve TBMM nin Bütçe Hakkı istikrar enstitüsü Mali İzleme Raporu - 2009 Yılı Nisan Ayı Bütçe Sonuçları - Borçlanma Limitinde yapılan değişiklikler ve TBMM nin Bütçe Hakkı 2009 TEPAV ISE Bu rapordaki tüm bilgiler kaynak gösterilmesi

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

istikrar enstitüsü Mali İzleme Raporu - 2006 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları

istikrar enstitüsü Mali İzleme Raporu - 2006 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları istikrar enstitüsü Mali İzleme Raporu - Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları 2007 TEPAV ISE Bu rapordaki tüm bilgiler kaynak gösterilmesi kaydıyla kullanılabilir. 2/37 I. Yıl Sonu Sonuçları A. Merkezi Yönetim

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ NİSAN 14 NİSAN 1 NİSAN DEĞİŞİM % 1 Vergi Gelirleri 8.717.1.4,14 9.61.1.34, 1,3 1 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 6.16.816,39

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI TEMMUZ 217 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ ALTI AYLIK BÜTÇE SONUÇLARI 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.646.085,40-TL açık veren bütçe, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.022.416,60-TL fazla vermiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM

ORTA VADELİ PROGRAM T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak 2016 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak

Detaylı

6. Kamu Maliyesi. 6.1. Bütçe Gelişmeleri

6. Kamu Maliyesi. 6.1. Bütçe Gelişmeleri 6. Kamu Maliyesi Faiz dışı harcamalarda yaşanan artış eğilimine karşın bütçe gelirlerinin harcamalara kıyasla daha hızlı yükselmesi sonucu, 2 yılında bütçe performansı geçen yıla göre daha olumlu bir seyir

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

istikrar enstitüsü Mali İzleme Raporu

istikrar enstitüsü Mali İzleme Raporu istikrar enstitüsü Mali İzleme Raporu - 2009 Yılı Mayıs- Haziran Ayları Bütçe Sonuçları - Sosyal Güvenlik Kurumunun Hızla Bozulan Mali Dengesi ve Sağlık Harcamalarındaki Reel Artış - Otomatik Dengeleyiciler

Detaylı

OCAK-EYLÜL 2008 YEREL YÖNETİM KONSOLİDE BÜTÇE PERFORMANSI GERÇEKLEŞMELERİ: YEREL YÖNETİMLER MALİ PERFORMANSINDAKİ BOZULMA DEVAM ETMEKTEDİR

OCAK-EYLÜL 2008 YEREL YÖNETİM KONSOLİDE BÜTÇE PERFORMANSI GERÇEKLEŞMELERİ: YEREL YÖNETİMLER MALİ PERFORMANSINDAKİ BOZULMA DEVAM ETMEKTEDİR OCAK-EYLÜL 2008 YEREL YÖNETİM KONSOLİDE BÜTÇE PERFORMANSI GERÇEKLEŞMELERİ: YEREL YÖNETİMLER MALİ PERFORMANSINDAKİ BOZULMA DEVAM ETMEKTEDİR Doç. Dr. H. Hakan YILMAZ Ocak 2009 I. YEREL YÖNETİMLERİN BÜTÇE

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ. HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri ,

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ. HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri , İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi.6.66.78, 4.89.6.6,7,6 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 4..789,4 44.79.49,8 8,44 Gelir

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 215 YILI TEMMUZ 215 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

Değerlendirme Notu/6 03.12.2014

Değerlendirme Notu/6 03.12.2014 Değerlendirme Notu/6 03.12.2014 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ NE GETİRİYOR? Mahmut Esen 1 Sayamadığınız, ölçemediğiniz hesaplayamadığınız olayları tanıyamazsınız. Galileo Galilei ÖZET Merkezi Yönetim

Detaylı

istikrar enstitüsü Mali İzleme Raporu Mayıs 2006 Bütçe Sonuçları (Kur ve Faizlerdeki Artışın Bütçeye Etkisi)

istikrar enstitüsü Mali İzleme Raporu Mayıs 2006 Bütçe Sonuçları (Kur ve Faizlerdeki Artışın Bütçeye Etkisi) istikrar enstitüsü Mali İzleme Raporu Mayıs 2006 Bütçe Sonuçları (Kur ve Faizlerdeki Artışın Bütçeye Etkisi) 2006 TEPAV ISE Bu rapordaki tüm bilgiler kaynak gösterilmesi kaydıyla kullanılabilir. 2/31 2006

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

ARALIK 2012 DÖNEMİ 2011 YILI ARALIK AYINDA 18,2 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2012 YILI ARALIK AYINDA 15,5 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR.

ARALIK 2012 DÖNEMİ 2011 YILI ARALIK AYINDA 18,2 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2012 YILI ARALIK AYINDA 15,5 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. ARALIK 212 DÖNEMİ 211 YILI ARALIK AYINDA 18,2 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 212 YILI ARALIK AYINDA 15,5 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. 211 YILI ARALIK AYINDA 17 MİLYAR TL FAİZ DIŞI AÇIK VERİLMİŞ İKEN 212 YILI

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2012 İÇİNDEKİLER 1. 2012 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER 1. 2014 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

Mahalli İdareler Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu

Mahalli İdareler Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu Mahalli İdareler Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu Muhasebat Genel Müdürlüğü OCAK-EYLÜL 2011 DÖNEMİ MAHALLİ İDARELER KONSOLİDE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2010 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE 2,6 MİLYAR TL BÜTÇE FAZLASI

Detaylı

Ocak-Mart 2010 Devresi Gelirlerin Özeti

Ocak-Mart 2010 Devresi Gelirlerin Özeti I II III IV GELİR TAHMİNLERİ 2,517,689,600.00 2,686,927,270.01 621,054,555.04 2,065,872,714.97 01 VERGİ GELİRLERİ 1,185,035,000.00 1,185,035,000.00 266,076,572.26 918,958,427.74 01 1 GELİR, KAR VE SERMAYE

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

Mali İzleme Ön Değerlendirme Raporu Ekim 2005 Eylül Bütçe Sonuçları ve 2006 Yılı Bütçesi

Mali İzleme Ön Değerlendirme Raporu Ekim 2005 Eylül Bütçe Sonuçları ve 2006 Yılı Bütçesi economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Mali İzleme Ön Değerlendirme Raporu Ekim 2005 Eylül Bütçe Sonuçları ve 2006 Yılı Bütçesi Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Haziran 2013, No: 63

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Haziran 2013, No: 63 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Haziran 2013, No: 63 Bu sayıda; -Mart ayı işsizlik verileri -Mayıs ayı bütçe gerçekleşmeleri değerlendirilmiştir. İşsizlik Mart Ayında Arttı Mart ayında işiz

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 214 SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 3 uncu maddesinin;

Detaylı

MAHALLİ İDARELERİN BORÇ VE HARCAMA YAPISINDAKİ SON GELİŞMELER. Ahmet ARSLAN CPA, MBA, SMMM Bağımsız Denetçi MALİYE BAKANLIĞI

MAHALLİ İDARELERİN BORÇ VE HARCAMA YAPISINDAKİ SON GELİŞMELER. Ahmet ARSLAN CPA, MBA, SMMM Bağımsız Denetçi MALİYE BAKANLIĞI MAHALLİ İDARELERİN BORÇ VE HARCAMA YAPISINDAKİ SON GELİŞMELER Ahmet ARSLAN CPA, MBA, SMMM Bağımsız Denetçi MALİYE BAKANLIĞI aarslan10@hotmail.com Sunum İçeriği Harcamaların hacmi ve yapısı Harcamaların

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ

BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 OCAK 2016 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler... 3 3 TABLO 2:

Detaylı

SUNUŞ. Hayri BARAÇLI Genel Müdür

SUNUŞ. Hayri BARAÇLI Genel Müdür SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetimin yapısını ve işleyişini, kamu

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı