Enerjinizi bofla harcamay n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Enerjinizi bofla harcamay n"

Transkript

1 [ Hv ] Is tm Bizim flimiz! AKII ISITMA S STEMER [ Su ] [ Toprk ] [ Buderus ] Buderus Yüksek norm kullnm verimi, Düflük su hcimli kompkt yp s, Koly temizlik imkn veren, rülörü sökmeden tmmen ç lilen kzn kp tsr m, Sorun ve verim ky yrtn türültörlerden ms z tsr m, syesinde Ömür Boyu Çok Yüksek Performns ile çl fl rlr. Brülör sökülmeden tmmen ç lilen ön kpk, ynm ods ve tüm dumn orulr n n kolyc temizlenmesine imkn verir. Drln Kesitli Mikro Türülnsl Kondens Plus Dumn Borusu Yüksek teknoloji, profesyonel kliteli montj ve k ml desteklenmelidir. Bu yüzden tüm Is sn Buderus ürün yelpzesi, yetkili uzmn yiler trf ndn hizmetinize sunulmktd r. Türkiye geneline d lm fl 300 ü flk n yetkili yimiz, Is sn Buderus ürünleri ve uygulmlr hkk nd detyl ilgiler için hizmetinizdedir. Ürünlerimizi dh yk ndn tn mk için showroomlr m z y d we syfm z ziyret edeilirsiniz. Is tm ihtiyçlr n z için profesyonel dn flmn n z Teknik verilerde her vermeden de ifliklik ypm hkk üretici firmy ittir. Enerjinizi ofl hrcmy n ISISAN ISITMA VE K MA SANAY A.fi. MERKEZ Bestekâr fievki Bey Sk. No. Blmumcu STANBU Tel. ( Fks: ( AMANA BUZDOABI SHOWROOM Brros Bulvr No. 42 Blmumcu STANBU Tel. ( Fks: ( , STANBU ANADOU BÖGE MÜDÜRÜ Ü Ankr Asflt üzeri Onur Sk. No.6 Kofluyolu Kd köy STANBU Tel. (026) , Fks: (026) , STANBU MERKEZ DEPO Osmngzi Mh. Bttlgzi Cd. No.45 Smnd r STANBU Tel. (026) , Fks: (026) , SERV S MÜDÜRÜ Ü Ankr Asflt üzeri Onur Sk. No.6 Kofluyolu Kd köy STANBU Tel. (026) 544, Fks: (026) , ADANA BÖGE MÜDÜRÜ Ü Turgut Özl Bulvr No.29 Migros krfl s ADANA Tel. ( , Fks: ( ANKARA BÖGE MÜDÜRÜ Ü Aky Cddesi No.22 Dedemn Oteli krfl s ANKARA Tel. ( , Fks: ( ANKARA SERV S MÜDÜRÜ Ü Gersn Sn. Sit Sokk No. 35 Ergzi ANKARA Tel. ( , Fks: ( , ANTAYA BÖGE MÜDÜRÜ Ü Ali Çetinky Cddesi No.52 PTT krfl s ANTAYA Tel. ( , Fks: ( BURSA BÖGE MÜDÜRÜ Ü Ylov Yolu 9. km No.28 Ovkç BURSA Tel. (0224) , Fks: (0224) ZM R BÖGE MÜDÜRÜ Ü Akçy Cddesi No. 283 Emlk Bnks Konutlr Krfl s Gziemir ZM R Tel. ( , Fks: ( Y ll k Teknolojik Deneyim AKII ISITMA S STEMER

2 Genel Özellikler %0 ün Üzerinde Kzn Verimi Yo uflml kznlr, s elde etmek için yk t n lt s l de erini (Hu) de il, üst s l de erini (Ho) kulln r. Avrup ve Almny d yp ln verim hesplmlr nd stndrt olrk lt s l de er Hi %0 olrk kul edilir. Böylece %0 ün üstünde ir kzn verimi mümkün olmktd r. Klsik kznlr yo uflml kznlrl krfl lflt rmk nck u flekilde mümkün olilmektedir. Do l gz n gizli s orn % dir (lt s l de er Hu temel l nd nd). Klsik kznlr, do l gzdki u s y kullnmzlr. Gz yk tl yo uflml kznlrd ise, su uhr yo uflturulrk u gizli s potnsiyelinin üyük ir k sm ndn fydln l r. Düflük S ckl k Kzn % (H u de eri z l nrk) η k = % 93 Çok Yüksek Verimli Kulln lmyn yo uflm enerjisi Bc gz ky plr Ifl n m ky plr Semoller: η k : Kzn verimi Hu : Alt s l de er Buderus Kendinden Yo uflml Kzn % (H u de eri z l nrk) η k = % 9 : Bc ç k fl : Düflük s ckl k s tm devresi dönüflü : Yüksek s ckl k s tm devresi dönüflü : Kzn gidifli Düflük s ckl k devrelerinin dönüflleri kzn n en lt ndki, yüksek s ckl k devrelerinin dönüflleri ise ort k s mdki dönüfl zlr n ln r. Böylece en so uk gz ile en so uk su krfl lflt r lrk, en yüksek yo uflm verimi elde edilir. YÜKSEK NORM KUANMA VER M leri teknoloji ürünü kendinden yo uflml gz yk tl kznlr ile c gz ndki gizli s dn yrrlnrk %9 norm kullnm verimi (40/30 C) elde edilir. Üç tm geçiflli özel tsr m ve d fl hv s ckl n göre çl fln pneli ile yüksek s ckl ktki iflletmelerde ile yüksek verimle çl fl r. 90/70 C sistemde %5 norm kullnm verimine shiptir. TÜRBÜATÖRSÜZ (SORUNSUZ) KAZAN Türültörler kirlenme ve fl nm gii prolemler nedeniyle iflletmeci trf ndn söküleilmektedir. Bu durumd türültörlü tsrlnm fl kzn n verimi düflmekte, yk t tüketimi rtmktd r. Di er trftn türültörsüz dizyn edilen Buderus kznlrd hem türültörden kynklnn prolemler oluflmz, hem de kzn ömrü oyunc yüksek performns s ln r. Buderus SB Kznlrd türültörün yerine Buderus ptentli Drln Kesitli Mikro Türülsyonlu Kondens Plus Dumn Borusu kulln lrk yüksek verim ve sorunsuz iflletme s ln r. Bu özel konstrüksiyon syesinde oru merkez ekseninde hreket eden gzlr ile yo uflm s n r lt n kdr so utulrk ynm fl gzlr n içindeki enerji en yüksek verimle su trf n ktr l r, öylelikle mksimum yo uflm elde edilir. Borulr n fl do ru e imli yp s syesinde yo uflm suyu rhtl kl fl do ru krken dumn orusunun kendi kendini temizlemesi de s lnm fl olur. Drln Kesitli Mikro Türülnsl Kondens Plus Dumn Borusu ÜÇ TAM GEÇ fi KAZAN Üç tm geçiflli yp s ile yüksek verimli çl fl r. ki frkl dönüfl lnt z syesinde düflük s ckl ktki zonlr dh fzl yo uflm s lyck flekilde yüksek s ckl ktki zonlr n dönüflüyle kr flmdn kzn lnilir. ÇOK DÜfiÜK BACA KAYBI Mükemmel tsr m ve genifl s trnsferi yüzeyleri syesinde c gz s ckl tesist dönüfl suyu s ckl n n sdece 5- C üzerinde olmktd r. Düflük s ckl k kznlr nd C oln c gz s ckl - 70 C lere kdr inmekte ve üyük verim rt fl s lnmktd r. ER OTOMASYON TEKNOOJ S leri Teknoloji ogmtic Kumnd Pneli: Buderus Kznlr, Buderus'un özel olrk gelifltirmifl oldu u ogmtic Kumnd Pnelleri ile tm uyum içerisinde çl fl rlr. ogmtic Kumnd Pnelleri, modüler yp lr syesinde tek ir kzn ile 20 s tm devresine ms z olrk progrm verme ve kumnd edeilme, od s ckl n ±0, C hsssiyetle sit tutm, sistem optimizsyonu, oyler termik dezenfeksiyonu, telefon ile progrmlnilme (Esycom ile) gii özelliklere shiptir. Ö reneilme yetene ine ship ogmtic Kumnd Pneli ulundu u ind d fl hv s ckl n ve od s ckl n ölçer. Bu de erlere göre s tm e risini otomtik olrk elirler. Sürekli olrk u e riyi günceller. Böylelikle her in kendi özel s tm e risiyle çl fl rken ind yp lilecek de iflikliklere (örne in ilve izolsyon) kolyl kl dpte olur. Konforu sit tutrken yk t ekonomisi s lr. Esycom ile herleflme ve uzktn kontrol imkn : Esycom rc l ile telefon htt üzerinden kzn n progrm de ifltirileilir, kzn verileri l nilir, kzn ilgi gönderileilir; kzn girilen fks numrs n otomtik r z fks çekeilir, yrlnn telefon numrs n vey cep telefonun sesli r z mesj rkilir. Hricen eklenen ekipmnlr için de 4 yr mesj l nilir ("Bin kp s ç ld ", "Su deposund su itti" gii). ogmtic Pnel ve Ecokom sistemi Buderus trf ndn gelifltirildi i için sistem tm ir uyum içinde çl fl r. TAM AÇIAB R KAZAN KAPISI E KOAY BAKIM VE TEM ZEME MKANI Büyük temizleme ofllu u syesinde ogno Plus SB 35, SB 65 ve SB 735 kendinden yo uflml gz yk tl kznlr n k m çok kolyd r. Öndeki dumn snd n n sökülmesinden sonr, yo uflm orulr özel temizlik seti yrd m yl kolyc temizleneilir. YÜKSEK fietme EMN YET / YÜKSEK KA TE MAZEME Ynm ods ve tüm gz temsl yüzeyler yüksek lfl ml pslnmz çelik mlzemeden iml edilmifltir. KEND NDEN SES ZOASYONU Üç tm geçifl, ön dumn snd ndki kustik izolsyon* ve ses yutucu ltl k** syesinde son derece sessiz ir çl flm s ln r. AZ YER HT YACI Kompkt yp s syesinde kendinden yo uflml gz yk tl kznlr en dr lnlr ile kolyc yerlefltirileilir. ogno Plus SB 35 için,25 m, SB 65 için,77 m ve SB 735 için 2,2 m montj yüksekli i yeterlidir. ÇEE DOSTU Üç tm geçifl sistemi syesinde zrrl t k gz emisyonu düflük ir iflletme için idel ortm oluflturmktd r. Buderus VM çevre dostu ön kr fl ml gz yk tl rülör ile dh düflük c gz ve emisyon de erleri elde edileilir. ISISAN BUDERUS GÜVENCES Buderus un 275 y ll k teknolojik deneyimi ile üretilen ogno Plus SB Serisi Kznlr, Is sn Buderus un 30 y ll k tesist proje ve uygulm deneyimi ile sunulmktd r. YÜKSEK KA TE ISISAN SERV S DESTE ISISAN Byileri ve Servisleri % 0 müflteri memnuniyeti hedefi ile hizmet verirler. Tüm ürünlerin yyg n servis, yedek prç ve servis grntisi ulunur ve 24 st hizmet veren nöetçi Is sn servisleri so uk k fl günlerinde ile hftn n 7 günü 24 st 365 gün hizmet vererek müflterisine verdi i önemi gösterir. * SB 735 modelinde. **Ses yutucu ltl k SB 735/200kW modelinde stndrt. Di er modellerde opsiyoneldir. ogmtic HS 42 Kumnd Pneli Tek kznl sistemlerde ek modül/pnel olmdn d fl hvy l çl flm, ir oyler ve ir üç yollu vns z s tm devresi kontrolü, modülsyonlu vey iki kdemeli rülör kontrolü ypilir. Üç yollu vnl s tm devresi gii ilve kontroller uygun modüller l nrk s ln r. Türkçe yz l m syesinde kulln m kolyd r. ogmtic HS 43 ve HS 432 Kumnd Pnelleri ogomtic HS 43 kumnd pneli tek kznl sistemde 8 yr üç yollu vnl s tm devresine kumnd vereilir. ki vey üç kznl sistemlerde n pnel görevini üstlenir. Çoklu kzn iflletim sistemlerinde HS 43 pnel, di er HS 432 pnellerin kontrolünü s lr. Bu sistemde üç kzn n kontrolü ve un l 22 yr üç yollu vnl s tm devresi kontrolü mümkündür. stenirse toplm 20 s tm devresi kontrol edileilir. Türkçe yz l m syesinde kulln m kolyd r.

3 Teknik Özellikler ogno Plus SB35 Kznlr Kzn Boyutlr D B ) H H D 680 AKO DN5 H AKO Teknik Bilgiler Model SB 35 / 50 SB 35 / 70 SB 35 / 90 SB 35 / 5 Kpsite kcl/h Anm Is l Gücü 40/30 C kw / C kw 45,2 63,5 8,8 4,7 Yerleflim Ölçüleri 820 A Düflük Su Seviyesi S n rly c s n lterntif olilecek minimum s nç s n rly c için lnt z. (R Tek dönüfl htt vrs dönüfl RK e lnml d r. : AKO: : : : : Bc ç k fl Drenj lnt s Düflük s ckl k s tm devresi dönüflü Yüksek s ckl k s tm devresi dönüflü Kzn gidifli Emniyet htt lnt s Ynm Is l Gücü kw 46,4 65, 83,9 7,5 A rl k kg Su Hcmi l Gz Hcmi l (0).57 Sevk Bs nc P 50 (tvsiye de eridir ve kulln ln rülöre l d r) (Çekifl gereksinimi) Bc Gz S ckl Su Trf Direnç E risi Gz Trf Direnci mr 0,43 0,5 0,59 0,77 Mksimum Gidifl Suyu S ckl C 20 Mksimum flletme r Bs nc 4 Bc B lnt s D (iç) DN H mm Ynm Ods Uzunluk mm Ø mm Brülör Kp Kl nl k mm ØD B mm Kzn Dönüfl H RK mm Drenj B lnt s H AKO mm Mksimum izin verilen gidifl suyu s ckl = Emniyet s n r (imit Termostt STB) - 8 Örnek: Emniyet s n r (imit Termostt STB) = 0 C ise Mksimum izin verilen gidifl suyu s ckl = 0-8 = 82 C'dir..200* (700) Model BR A 200 (0) * Brülör ölçüsüne (BR) göre de ifleilir. SB 35 / (400) SB 35 / (400) SB 35 / 90 7 (4) SB 35 / 5 7 (4) Boyutlr mm dir, prntez içinde minimum de erler verilmifltir Bc Gz S ckl ( C) Semoller Bc gz s ckl Dönüfl suyu s ckl Sistem s ckl 75/ C Sistem s ckl 40/30 C Kzn Yükü (%) 0 Su Trf Direnci (mr) Dei (m 3 /h)

4 Teknik Özellikler ogno Plus SB 65 Kznlr Kzn Boyutlr H H K H H 76 K 783 BR 3) A 3 A 2 Teknik Bilgiler Model SB 65 / 45 SB 65 / 85 SB 65 / 240 SB 65 / 3 SB 65 / 400 SB 65 / 5 SB 65 / 640 Kpsite kcl/h Anm Is l Gücü 40/30 C kw / C kw Ynm Is l Gücü kw A rl k kg Su Hcmi l Gz Hcmi l Sevk Bs nc (Çekifl Gereksinimi) P 50 (tvsiye de eridir ve kulln ln rülöre l d r) Gz Trf Direnci mr,20,55 2,20 2,40 3,00 3,55 4,40 Mksimum Gidifl Suyu S ckl C 20 Mksimum flletme Bs nc r 4,0 4,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 Uzunluk mm K mm Genifllik B mm Yükseklik H mm H K mm Kzn Alt Profili B GR mm A mm Bc B lnt s D (iç) DN H mm Ynm Ods Uzunluk mm Ø mm Brülör Kp Derinlik mm H BR mm Kzn Ç k fl Ø DN H mm Kzn Dönüfl Ø RK DN H RK mm A mm Ø RK2 DN H RK2 mm A 2 mm Emniyet Htt Ø DN B lnt s H mm A 3 mm Drenj B lnt s H AKO mm A 4 mm Boflltm A z H E mm Mksimum izin verilen gidifl suyu s ckl = Emniyet s n r (imit Termostt STB) - 8 C Örnek: Emniyet s n r (imit Termostt STB) = 0 C ise Mksimum izin verilen gidifl suyu s ckl = 0-8 = 82 C'dir. B GR B 298 Yerleflim Ölçüleri A 400 (0) A 2 H Model A A2* B SB 65 / SB 65 / 85 (4) (.200) SB 65 / SB 65 / 3 (500) (.200) SB 65 / (0) (.250) SB 65 / SB 65 / 640 (700) (.500) B 800 BR * Brülör ölçüsüne (BR) göre de ifleilir Boyutlr mm dir, prntez içinde minimum de erler verilmifltir. H RK2 H RK 200 (0) RK.42 A Kumnd pnelinin yn tk lms hlindeki görünüfl (Opsiyonel) kw rs ndki kznlr için minimum s nç s n rly c lnt z (R. 3) 400 kw dn üyük kpsiteli kznlr için düflük su seviye s n rly c s lnt z. Bc Gz S ckl Bc Gz S ckl ( C) Semoller Bc gz s ckl Dönüfl suyu s ckl Sistem s ckl 75/ C Sistem s ckl 40/30 C H BR : AKO: : : : : Kzn Yükü (%) D A A 4 AKO DN5 E H AKO H E Bc ç k fl Drenj lnt s Düflük s ckl k s tm devresi dönüflü Yüksek s ckl k s tm devresi dönüflü Kzn gidifli Emniyet htt lnt s Su Trf Direnç E risi 0 Su Trf Direnci (mr) c Dei (m 3 /h) Semoller SB 65, Kzn kw rs SB 65, Kzn kw rs c SB 65, Kzn kw rs

5 Teknik Özellikler ogno Plus SB 735 Kznlr Kzn Boyutlr K H K H H A A H RK2.04 H RK H D Teknik Bilgiler Model SB 735 / 790 SB 735 / 970 SB 735 / 200 Kpsite kcl/h Anm Gücü 40/30 C kw / C kw Ynm Is l Gücü kw A rl k kg Su Hcmi l Gz Hcmi l Sevk Bs nc (Çekifl gereksinimi) P 50 (tvsiye de eridir ve kulln ln rülöre l d r) Gz Trf Direnci mr 4,96 5,66 6,38 Mksimum Gidifl Suyu S ckl C 20 Mksimum flletme Bs nc r 5,5 Uzunluk mm K mm Yükseklik H K mm Kzn Alt Profili B GR mm GR mm Bc B lnt s D (iç) DN H mm Ynm Ods Uzunluk mm Ø mm Brülör Kp Derinlik mm H BR mm Kzn Ç k fl Ø DN H mm Kzn Dönüfl Ø RK DN H RK mm Ø RK2 DN H RK2 mm A 2 mm Emniyet Htt Ø DN B lnt s H mm A 3 mm Drenj B lnt s Ø AKO DN H AKO mm A 2 mm Boflltm A z Ø E DN H E mm Stndrt teslimt kpsm ndki Titreflim Yutucu ek 40 mm yükseklik getirmektedir. Mksimum izin verilen gidifl suyu s ckl = Emniyet s n r (imit Termostt STB) - 8 C Örnek: Emniyet s n r (imit Termostt STB) = 0 C ise Mksimum izin verilen gidifl suyu s ckl = 0-8 = 82 C'dir. Yerleflim Ölçüleri A 400 (0) A 2 ** Model A A2** B SB 735 / 790 SB 735 / 970 SB 735 /.200 B (700) (900) (800) (.0) (800) (.0) min 800 BR * Kumnd Pnelinin yn tk lms durumund. ** Brülör ölçüsüne (BR) göre de ifleilir Boyutlr mm dir, prntez içinde minimum de erler verilmifltir. 200 (0) H AKO GR Bc Gz S ckl Bc Gz S ckl ( C) 340 H E Kzn Yükü (%) Semoller Bc gz s ckl, Dönüfl suyu s ckl Sistem s ckl 75/ C, Sistem s ckl 40/30 C Su Trf Direnç E risi Su Trf Direnci (mr) E Kumnd pnelinin yn tk lms hlindeki görünüfl (Opsiyonel). Düflük Su Seviye S n rly c s n lnt yeri. : AKO: : : : : 200 A AKO Bc ç k fl Drenj lnt s Düflük s ckl k s tm devresi dönüflü Yüksek s ckl k s tm devresi dönüflü Kzn gidifli Emniyet htt lnt s 50 0 Dei (m 3 /h)

6 Genel Özellikler Örnek Tesist fiemlr Norm Kullnm Verimi Norm Kullnm Verimi (%) 8, , Sistem Dönüfl Suyu Proje De eri ( C) Yüksek Norm Kullnm Verimi Yukr dki grfikte frkl sistemlere göre Buderus Kznlr n Norm Kullnm Verimleri gösterilmifltir. Grfikte görüldü ü gii yüksek dönüfl s ckl klr nd ile Buderus Kendinden Yo uflml Kznlr n Norm Kullnm Verimleri son derece yüksektir: = 30 C Norm kullnm verimi η k = %8,9 = C Norm kullnm verimi η k = %6,0 = 70 C Norm kullnm verimi η k = %4,9 = Sistem Dönüfl Suyu Proje S ckl k De eri Yo uflml kznlr n norm kullnm s l verimlerinin yüksek olms fl dki etkenlere l d r: Yüksek CO 2 de erleri CO 2 ne kdr yüksek olurs, s tm gzlr n n yo uflm s ckl o kdr yüksek olur. Dönüfl suyu s ckl klr n n düflük klms Dönüfl suyu s ckl ne kdr düflük olurs, yo uflm orn d o kdr yüksek ve c gz s ckl d o kdr düflük olur. Düflük c gz s ckl ve yüksek yo uflm enerjisi için dizyn edilmifl yo uflm yüzeyi (Drln Kesitli Mikro Türülnsl Dumn Borulr ) Bc gz nd tm ve k smi yo uflm olms, sistemin verimini etkiler. Frkl Sistem S ckl klr ndki Kpsitelerin Hesplnms Kpsite Dönüflüm Ktsy s,00 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 0,94 0,935 0,93 0,92 0,9 0, Sistem Dönüfl Suyu Proje De eri ( C) Buderus Kznlr n Teknik Veri tlolr nd 40/30 C ve 75/ C sistemler için Anm Is l Güçleri verilmifltir. E er u sistemlerden frkl s ckl kt ir sistem seçilmifl ise, u durumd kzn n kpsite de eri sistem dönüfl suyu s ckl n l olrk yukr dki diygrm yrd m ile seçilecek oln ir Kpsite Dönüflüm Ktsy s ile çrp l r. Bu flekilde kzn n tlolrd verilen sistem s ckl klr d fl ndki sistemlerdeki kpsite de eri hesplnilir. Örnek: Buderus ogno Plus SB 65 / 640 Kzn n 40/30 C sistem için Anm Kpsitesi 640 kw'd r. Bu kzn n 70/50 C sistem için Anm Is l Gücü hesplnmk istenirse diygrmdn Sistem Dönüfl Suyu S ckl 50 C' ye krfl l k gelen Kpsite Dönüflüm Ktsy s 0,935 olrk okunur. Bu de er de 640 kw ile çrp ld nd 70/50 C sistem için kzn kpsitesi 598,4 kw olrk hespln r. ISISAN BUDERUS KEND NDEN YO UfiMAI ÜÇ TAM GEÇ fi KAZAN ÖRNEK TES SAT fiemasi ISISAN BUDERUS KEND NDEN YO UfiMAI VE YO UfiMASIZ KAZANI KASKAD S STEM ÖRNEK TES SAT fiemasi Kzn Verim E rileri Durm Ky plr 2 8 Norm Kullnm Verimi (%) 40/30 C 0,6 0,5 Durm Ky plr (%) 6 4 0,4 0, / C Kzn Yükü (%) 0,2 0, 0, Kzn Suyu Ortlm S ckl ( C) Aç klmlr ogno Plus SB 35, ogno Plus SB 65, c ogno Plus SB 735 c Yukr d verilen flemlr örnektir. Frkl tesistlr için lütfen ize vey yetkili yilerimize flvurunuz.

Bahçe Mah. Soğuksu Cad. No:73 MERSİN www.sratanitim.com info@sratnitim.com. Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0.

Bahçe Mah. Soğuksu Cad. No:73 MERSİN www.sratanitim.com info@sratnitim.com. Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0. Tnıtım Bhçe Mh. Soğuksu Cd. No:73 MERSİN www.srtnitim.com info@srtnitim.com Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0.532 592 60 05 çık hvdki prestijiniz 1 Tnıtım ,Büfe Durk Rket 118 x 178 cm Gintbord

Detaylı

Kontak İbreli Termometreler

Kontak İbreli Termometreler E-mil: Fx: +49 661 6003-607 www.jumo.net www.jumo.co.uk www.jumo.us Veri Syfsı 608523 Syf 1/8 Kontk İbreli Termometreler Özellikler Pnel montj vey ek cihz gibi proses değeri göstergeli sıcklık kontrolörü

Detaylı

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi Kesir.. Trlı lnı gösteren kesri bulunuz. kesrini ile genişlettiğimizde elde edilecek kesri bulunuz.. Yndki şekilde bir bütün 8 eş prçy bölünmüş ve bu prçlrdn tnesi trnmıştır. Trlı lnı gösteren kesir syısı

Detaylı

Baymak Fuel-Oil Brülörü Kitapç

Baymak Fuel-Oil Brülörü Kitapç Bymk Fuel-Oil Brülörü Kitpç MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0024 - Rev.00-2/09/2007 Bymk Fuel-Oil Brülörü MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Lütfen cihzınızı kullnmy fllmdn önce u kılvuzu okuyunuz.

Detaylı

Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullanabiliriz? Alan tahmin etmede kullanabiliriz.

Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullanabiliriz? Alan tahmin etmede kullanabiliriz. 4.1 Aln Neler Ö renece iz? Geometrik flekillerin lnlr n hesplyc z. Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullnbiliriz? Aln thmin etmede kullnbiliriz. Söz Vrl Prlelkenrsl bölge Bir y içinde yklfl k lt metre krelik

Detaylı

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5 Komisyon LES EŞİT ĞRILIK ve SYISL DYLR TMMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 97-605-36-1-5 Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem kdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem kdemi Yy. Eğt. Dn.

Detaylı

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre,

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre, TI BSINCI TEST - 1 1 1 π dir π Bun göre, 4 > 1 CEV B de ve cisimlerinin e ypt klr s nçlr eflit oldu un göre, SX S Z + 4 8 S Y I II III CEV B Tu llr n X, Y ve Z noktlr n ypt s nç, X S Y S Z S dir Bun göre,

Detaylı

ege yayıncılık Oran Orant Özellikleri TEST : 91 a + 3b a b = 5 2 0,44 0,5 = 0,22 oldu una göre, a + b en az kaçt r? A) 3 B) 11 C) 14 D) 15 E) 16

ege yayıncılık Oran Orant Özellikleri TEST : 91 a + 3b a b = 5 2 0,44 0,5 = 0,22 oldu una göre, a + b en az kaçt r? A) 3 B) 11 C) 14 D) 15 E) 16 Orn Ornt Özellikleri TEST : 91 1. 0,44 0,5 = 0,22 5. + 3 = 5 2 2. 3. 4. oldu un göre, kçt r? A) 0,2 B) 0,25 C) 0,5 D) 0,6 E) 0,75 y = 3 4 + y oldu un göre, y orn kçt r? A) 7 B) 1 C) 1 D) 7 E) 10 oldu un

Detaylı

Montör başvuru kılavuzu

Montör başvuru kılavuzu Montör şvuru kılvuzu Dikin Altherm Düşük sıklıklı split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Montör şvuru kılvuzu Dikin Altherm Düşük sıklıklı split Türkçe İçindekiler İçindekiler 1 Genel

Detaylı

KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX

KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX TR KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX 2 www.electrolux.com 1x 1x 2x 3x Ø 10 3x Ø 6x70 6x Ø 2,9x9,5 13x Ø 3,5x6,5 1x 1x Type 14 1x 3 4 www.electrolux.com SX BACK R1 FRONT RX R1 ( ) SX BACK Y FRONT RX 3 x Ø 10mm

Detaylı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi. Doğrusal Sistemlerin Sınıflandırılması Doğrusal Sistemlerin Zaman Davranışı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi. Doğrusal Sistemlerin Sınıflandırılması Doğrusal Sistemlerin Zaman Davranışı Sim Dinmiği v Modllmi Doğrul Simlrin Sınıflndırılmı Doğrul Simlrin Zmn Dvrnışı Giriş: Sim dinmiği çözümlmind, frklı fizikl özlliklr şıyn doğrul imlrin krkriiklrini blirlyn ml bğınılr rınd bnzrlik noloji

Detaylı

VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE OKSİJENİN SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ

VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE OKSİJENİN SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ TEKNOLOJİ, Cilt 7, (24), Syı 3, 415-425 TEKNOLOJİ VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE OKSİJENİN SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ ÖZET Hüseyin USTA* Kevser DİNCER**

Detaylı

PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ. (19-22 Ağustos 2013 Akyaka)

PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ. (19-22 Ağustos 2013 Akyaka) PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ (19-22 Ağustos 213 Akyk) Pljlr Çevre Bilinçlenirme Projesi 19-22 Ağustos trihleri rsın TÜRÇEV Muğl Şuesi ve Akyk Beleiyesi iş irliği ile gerçekleştirili. Proje TÜRÇEV

Detaylı

Sylvac Visio. Kullanıcı dostu. Entegre üç farklı aydinlatma. teknik uzmanlıðı. Atölye ve Laboratuar Uygulamalari Ýçin Görüntülü Ölçüm Sistemlerİ

Sylvac Visio. Kullanıcı dostu. Entegre üç farklı aydinlatma. teknik uzmanlıðı. Atölye ve Laboratuar Uygulamalari Ýçin Görüntülü Ölçüm Sistemlerİ 1969 dn beri hsss ölçüm cihzlrının İsviçre li üreticisi Sylvc Visio Atölye ve Lbortur Uygulmlri Ýçin Görüntülü Ölçüm Sistemlerİ Optİk mkinlr uygulnn sylvc teknik uzmnlıðı 1969 dn beri hsss ölçüm cihzlrı

Detaylı

1.BÖLÜM SORU. (x+3) (4x 2 13) = 3(x+3) denklemini sa layan x de- erlerinin çarp m kaçt r? x+3 kümesi afla dakilerden hangisidir?

1.BÖLÜM SORU. (x+3) (4x 2 13) = 3(x+3) denklemini sa layan x de- erlerinin çarp m kaçt r? x+3 kümesi afla dakilerden hangisidir? 1.BÖLÜM MATEMAT K Derginin u s s nd kinci Dereceden Denklemler, Eflitsizlikler ve Prol konusund çözümlü sorulr er lmktd r. Bu konud, ÖSS de ç kn sorulr n çözümü için gerekli temel ilgileri ve prtik ollr,

Detaylı

KARŞI AKIŞLI SU SOĞUTMA KULESİ BOYUTLANIDIRILMASI

KARŞI AKIŞLI SU SOĞUTMA KULESİ BOYUTLANIDIRILMASI KARŞI AKIŞI SU SOĞUTMA KUESİ BOYUTANIDIRIMASI Yrd. Doç. Dr. M. Turh Çob Ege Üiversitesi, Mühedislik Fkultesi Mkie Mühedisliği Bölümü turh.cob@ege.edu.tr Özet Bu yzımızd ters kışlı soğutm kulelerii boyut

Detaylı

Ç NDEK LER. Güç Kontaktörleri. Güç Kontaktörleri

Ç NDEK LER. Güç Kontaktörleri. Güç Kontaktörleri Güç Kontktörleri Ç NDEK LER FC0M FC0M FCD FCD FCD FCD FC0D FCD FC0D FCD Kompnzsyon Kontktörleri FCDK FCDK FCD FC0D FC0D FC0D FC0D FC00D FCD FC0D FCDK Güç Kontktörleri Özellikler Kullnım Sınıflrın Göre

Detaylı

Yüksek verimli ve ekonomik merkezi sistem çözümleri

Yüksek verimli ve ekonomik merkezi sistem çözümleri [ Hava ] Şema Sayfaları Başlık şablonu Folio Medium [ Su ] [ Toprak ] [ Buderus ] Yüksek verimli ve ekonomik merkezi sistem çözümleri Isıtma Bizim İşimiz Üflemeli Brülörlü Çelik Kazanlar Merkezi ısıtmada

Detaylı

İDEAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU TASARIMINDA ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI

İDEAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU TASARIMINDA ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI Gzi Üniv Müh Mim Fk Der J Fc Eng Arch Gzi Univ Cilt 20, No 1, 95-106, 2005 Vol 20, No 1, 95-106, 2005 İDEAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU TASARIMINDA ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI Ergün ERASLAN

Detaylı

Havadan Suya Isı Pompası Sistemleri Yenilenebilir Isıtma Teknolojisi

Havadan Suya Isı Pompası Sistemleri Yenilenebilir Isıtma Teknolojisi Hvn Suy Isı Pompsı Sistemleri Yenileneilir Isıtm Teknolojisi Dh Çok Enerji Tsrrufu Dh Fzl Konfor Dh Koly Kurulum Kullnıcı Dostu Kontrol Hızlı, Bsit Kurulum Hepsi ir r&kompkt Küçük oyutlrı syesine, tşınmsı,

Detaylı

Uzunluklar Ölçme. Çevre. Alan. Zaman Ölçme. S v lar Ölçme. Hacmi Ölçme

Uzunluklar Ölçme. Çevre. Alan. Zaman Ölçme. S v lar Ölçme. Hacmi Ölçme MTEMT K Uzunluklr Ölçme Çevre ln Zmn Ölçme S v lr Ölçme Hcmi Ölçme Temel Kynk 5 Uzunluklr Ölçme UZUNLUKLRI ÖLÇME Çevremizde metre, sntimetre, milimetre vey bunlr n herhngi ikisi ile söyledi imiz uzunluklr

Detaylı

DO ALGAZ SAY DO ALGAZ SA AÇLARI Y

DO ALGAZ SAY DO ALGAZ SA AÇLARI Y Do lgz Syçlr Ç NDEK LER G Do lgz Syçlrı Genel Özellikler Ön Öemeli Kompkt Do lgz Syı Teknik Tlo Bsınç Kyı ve Ht E rileri Teknik Resimler Ön Öeme Moülü Genel Özellikler Teknik Tlo Teknik Resimler G G-CPPU

Detaylı

A A A A A TEMEL MATEMAT K TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MATEMAT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 4.

A A A A A TEMEL MATEMAT K TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki TEMEL MATEMAT K TEST  bölümüne iflaretleyiniz. 4. TEMEL MTEMT K TEST KKT! + u bölümde cevplyc n z soru sy s 40 t r + u bölümdeki cevplr n z cevp k d ndki "TEMEL MTEMT K TEST " bölümüne iflretleyiniz.. ( + )y + = 0 (b ) + 4y 6 = 0 denklem sisteminin çözüm

Detaylı

Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Yalvaç Meslek Yüksek Okulu

Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Yalvaç Meslek Yüksek Okulu PERSONEL SEÇĐMĐNĐN ANALĐTĐK HĐYERARŞĐ PROSESĐ YÖNTEMĐYLE GERÇEKLEŞTĐRĐLMESĐ ÖZET Orhn ADIGÜZEL Glolleşmenin neden olduğu ilgi ve teknolojideki gelişmeler, işletmeleri ve kurumlrı dh kliteli insn kynğın

Detaylı

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI Dilek ARDAÇ, Ebru MUĞALOĞLU Boğziçi Üniversitesi, Eğitim Fkültesi, OFMA Eğitimi Bölümü, İSTANBUL ÖZET: Çlışm bilimsel süreçlerin kznımını mçlyn

Detaylı

Montör başvuru kılavuzu

Montör başvuru kılavuzu Montör şvuru kılvuzu Dikin Altherm hyrid ısı pompsı + EVLQ05+08CA EHYHBH05AA EHYHBH/X08AA Montör şvuru kılvuzu Dikin Altherm hyrid ısı pompsı Türkçe İçindekiler İçindekiler 1 Genel güvenlik önlemleri 4

Detaylı

Bu ürünü kullanmadan önce verilen talimatları dikkatlice okuyun ve daha sonra tekrar faydalanmak üzere saklayın.

Bu ürünü kullanmadan önce verilen talimatları dikkatlice okuyun ve daha sonra tekrar faydalanmak üzere saklayın. KLİMA Duvr Monte Tip İçİndekİler Güvenlik Önlemleri...Tr- İç Ünite ile ilgili Genel Bkış ve Çlıştırm...Tr- Uzktn Kumnd ile ilgili Genel Bkış ve Çlıştırm...Tr- Bkım ve Temizleme...Tr- Türkçe Sorun Giderme...Tr-

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası Mustf YĞCI www.mustfgci.com.tr, 11 Ceir Notlrı Mustf YĞCI, gcimustf@hoo.com Prolün Tepe Noktsı Ö nce ir prolün tepe noktsı neresidir, onu htırltlım. Kc, prolün rtmktn zlm ve zlmktn rtm geçtiği nokt dieiliriz.

Detaylı

Is tma tekni ini de ifltiren teknoloji

Is tma tekni ini de ifltiren teknoloji [ ava ] Is tma izim flimiz! AKII ISITMA S STEMER [ Su ] [ Toprak ] Ecostream Üflemeli rülörlü Çelik Kazanlar Kazan Tipi ogano SE 425 ogano SE 625 ogano SE 725 ogano SK 425 ogano SK 625 ogano SK 725 Thermostream

Detaylı

Havadan Suya Isı Pompası Sistemleri Yenilenebilir Isıtma Teknolojisi

Havadan Suya Isı Pompası Sistemleri Yenilenebilir Isıtma Teknolojisi Hvn Suy Isı Pompsı Sistemleri Yenileneilir Isıtm Teknolojisi Dh Çok Enerji Tsrrufu Dh Fzl Konfor Dh Koly Kurulum Kullnıcı Dostu Kontrol Hızlı, Bsit Kurulum Hepsi ir r&kompkt Küçük oyutlrı syesine, tşınmsı,

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikrstirmlr.com ISSN:- Mkine Teknolojileri Elektronik Dergisi 5 () - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Kıs Mkle Sehim Ornın Bğlı Olrk Bir Mil Üzerinde Oluşn Sıcklık Dğılımının Arştırılmsı Vedt SAVAŞ,

Detaylı

Kemalpaşa (İzmir) Kentsel Dış Mekanlarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma

Kemalpaşa (İzmir) Kentsel Dış Mekanlarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma Ege Üniv. Zirt Fk. Derg., 2001; 38 (2-3):143-150 ISSN 1018-8851 Kemlpş (İzmir) Kentsel Dış Meknlrının Yeterliliği Üzerine Bir Arştırm Şerif HEPCAN 1 Adnn KAPLAN 2 Erhn KÜÇÜKERBAŞ 3 Bülent ÖZKAN 4 Summry

Detaylı

12. SINIF MATEMATİK DERSİ İLERİ DÜZEY ÖĞRETİM PROGRAMI

12. SINIF MATEMATİK DERSİ İLERİ DÜZEY ÖĞRETİM PROGRAMI 12. SINIF MATEMATİK DERSİ İLERİ DÜZEY ÖĞRETİM PROGRAMI Progrmın öğrencilerde geliştirmeyi hedeflediği becerilerle 12. sınıf mtemtik öğretim progrmı ilişkisi Modelleme/Problem çözme Mtemtiksel Süreç Becerileri

Detaylı

Is tma tekni ini de ifltiren teknoloji

Is tma tekni ini de ifltiren teknoloji [ ava ] Is tma izim flimiz! AKII ISITMA S STEMER [ Su ] [ Toprak ] Kazan Modeli ogano SE 425 ogano SE 635 ogano SE 735 ogano SK 425 ogano SK 625 ogano SK 725 Thermostream Teknolojisi = Minimum debi ve

Detaylı

Baymak Fuel-Oil Brülörü Kitapç

Baymak Fuel-Oil Brülörü Kitapç Bymk Fuel-Oil Brülörü Kitpç MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU Bymk Fuel-Oil Brülörü MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Lütfen cihzınızı kullnmy şlmdn önce u kılvuzu okuyunuz. Size u kitpçıkl erer servis hizmeti

Detaylı

OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI

OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI Uygulm Yönerge Kitpçığı 11.02.2015 ESOGÜ Eğitim Fkültesi Özel Eğitim Bölümü ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR

Detaylı

1.BÖLÜM SORU SORU. Reel say larda her a ve b için a 2 b 2 = (a+b) 2 2ab biçiminde bir ifllemi tan mlan yor.

1.BÖLÜM SORU SORU. Reel say larda her a ve b için a 2 b 2 = (a+b) 2 2ab biçiminde bir ifllemi tan mlan yor. .BÖLÜM MATEMAT K Derginin u sy s n fllem ve Moüler Aritmetik konusun çözümlü sorulr yer lmkt r. Bu konu, ÖSS e ç kn sorulr n çözümü için gerekli temel ilgileri ve prtik yollr, sorulr m z n çözümü içine

Detaylı

JOVO STEFANOVSKİ NAUM CELAKOSKİ. Sekizyıllık İlköğretim

JOVO STEFANOVSKİ NAUM CELAKOSKİ. Sekizyıllık İlköğretim JOVO STEFNOVSKİ NUM CELKOSKİ Sekizyıllık İlköğretim Syın Öğrenci! u kitp, ders proğrmınd öngörülen ders mlzemesini öğrenmek için yrdımcı olcktır. Vektörler, öteleme ve dönme hkkınd yeni ilginç bilgiler

Detaylı

Tezgah Tipi Testere GÖLZ MS400

Tezgah Tipi Testere GÖLZ MS400 Ø 400mm elms testere dhil Tezgh Tipi Testere GÖLZ MS400 Profeyoneller için üretilmiştir. y k Sö üle b i li r s u t e k n es i bi r l n li r k e s i m t k sı ıl bile n e le k t rik li K o l y s p sı 2014

Detaylı

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 1 Nisan 2012. Matematik Soruları ve Çözümleri

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 1 Nisan 2012. Matematik Soruları ve Çözümleri Yükseköğretime Geçiş Sınvı (Ygs) / Nisn 0 Mtemtik Sorulrı ve Çözümleri. 0,5, işleminin sonuu kçtır? 0,5 0, A) 5 B) 5,5 C) 6 D) 6,5 E) 7 Çözüm 0,5 0,5, 0, 05 50 5.5.4 5.5. 4 4 0 5 .. 4.6 6 işleminin sonuu

Detaylı

SAYIM FORMÜLERİ (31 Mart saat 24 itibarıyla durumu) SAYIM ÇEVRESİ KONUT AİLE (EV HALKI) KİŞİ. Doğum tarihi. Çalışan kişi aile üyesi olarak ikamet eder

SAYIM FORMÜLERİ (31 Mart saat 24 itibarıyla durumu) SAYIM ÇEVRESİ KONUT AİLE (EV HALKI) KİŞİ. Doğum tarihi. Çalışan kişi aile üyesi olarak ikamet eder HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ DEVLET İSTATİSTİK KURUMU SAYIM FORMÜLERİ (31 Mrt st 24 itibrıyl durumu) Formüler P-1 İşbu formüler kpsmındki bütün bilgiler resmi sır olup sdece isttistik mçl kullnılcktır. 1. Soydı

Detaylı

Veri, Sayma ve Olasılık. Test / 30. soru 1. soru 5. soru 2. soru 6. soru 3. soru 7. soru 8. soru 4

Veri, Sayma ve Olasılık. Test / 30. soru 1. soru 5. soru 2. soru 6. soru 3. soru 7. soru 8. soru 4 Test / 0 soru soru Bir zr t ld nd üste gelen sy n n tek oldu u ilindi ine göre, sy n n sl sy olm Bir çift zr t ld nd üste gelen sy lr n toplm n n 0 oldu u ilindi ine göre, zrlrdn irinin olm soru soru Bir

Detaylı

Dikkat, Yüksek Gerilim, Çift / Takviyeli Çöpe CE Đşareti Tehlike Riski, Elektrik Çarpması Yalıtımlı Atmayın Uyarı Tehlikesi

Dikkat, Yüksek Gerilim, Çift / Takviyeli Çöpe CE Đşareti Tehlike Riski, Elektrik Çarpması Yalıtımlı Atmayın Uyarı Tehlikesi DS7A ĐLERĐ / GERĐ SAYICI Dikkt, Yükk Grilim, Çift / Tkviyli Çöp CE Đşrti Tlik Riki, Elktrik Çrpmı Ylıtımlı Atmyın Uyrı Tliki TEKNĐK ÖZELLĐKLER Ebt : 7x7mm no Kiti : 68x68mm Götrg : x6hn 7 Sgmnt Sym Girişi

Detaylı

Boru Çapının Soğutucu Akışkan Hızına ve Soğutma Yüküne Etkisi

Boru Çapının Soğutucu Akışkan Hızına ve Soğutma Yüküne Etkisi Süleymn Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Derisi Suleymn Demirel University Journl of Nturl nd Applied Science 19(1), 9-18, 215 Boru Çpının Soğutucu Akışkn Hızın ve Soğutm Yüküne Etkisi Murt

Detaylı

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 6 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK MERKEZĐ ÇAPRAZ PERDELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 6 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK MERKEZĐ ÇAPRAZ PERDELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 6 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK MERKEZĐ ÇAPRAZ PERDELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI 6.1. SĐSTEM... 6/ 6.. YÜKLER... 6/4 6..1. Düşey Yükler...

Detaylı

Esnek olun, uzun yaflay n!

Esnek olun, uzun yaflay n! Is tma Bizim flimiz! AKII ISITMA S STEMER [ Hava ] [ Su ] [ Toprak ] Ecostream Üflemeli lü Esnek Döküm Kazanlar Kazan Tipi ogano G 5 ogano G 25 ogano GE 5 ogano GE 55 ogano GE 65 ogano Plus* GE 55 ogano

Detaylı

ORAN ORANTI 2 1 3 - - 4 4 2 1 1 2 ÖYS. = = yazılabilir. veya ALIŞTIRMALAR

ORAN ORANTI 2 1 3 - - 4 4 2 1 1 2 ÖYS. = = yazılabilir. veya ALIŞTIRMALAR YILLAR 00 003 00 00 006 00 008 009 00 0 3 - - ÖYS ORAN ORANTI ve t. t. t.e zılilir. f Or: E z iri sıfır frklı ı iste iki çokluğu ölümüe or eir. Or irimsizir. Ortı : iki ve h fzl orı eşitliğie ortı eir.

Detaylı

LOGOBLOC 3 GEÇ fil KAZAN

LOGOBLOC 3 GEÇ fil KAZAN LOGOBLOC 3 GEÇ fil KAZAN Yüksek Is l Verim %9 Alman Teknolojisi Estetik Dizayn Eliptik Kazan Gövdesi 3 Tam Geçiflli Kazan Yap s Düflük S cakl k Kazan Thermomix Teknolojisi Logobloc Kazan Teknik Özellikleri

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

faydalı motor işletme sahasında her devirdeki muhtemel maksimum güç veya maksimum moment motor işletmesinin tatminkar olduğu devir ve güç sahası

faydalı motor işletme sahasında her devirdeki muhtemel maksimum güç veya maksimum moment motor işletmesinin tatminkar olduğu devir ve güç sahası Motor izyn ve oersyon rmetreleri Motor kullnıcısı çısınn önemli ktörler şunlrır: işletme shsın motor erormnsı işletme shsın motorun ykıt tüketimi ve gereken ykıtın iytı işletme shsın motorun gürültüsü

Detaylı

TÜRKİYE DE İLLERİN TRAFİK GÜVENLİĞİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ (AHP)İLE BELİRLENMESİ

TÜRKİYE DE İLLERİN TRAFİK GÜVENLİĞİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ (AHP)İLE BELİRLENMESİ Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:4, Syı:2, 2014,57-69/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:4, No:2,2014,57-69 TÜRKİYE DE İLLERİN TRAFİK GÜVENLİĞİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ (AHP)İLE BELİRLENMESİ ÖZET Emine

Detaylı

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI RENLER RENLER renler çlışmlrı itiriyle kvrmlr enzerler. Kvrmlr ir hreketin vey momentin diğer trf iletilmesini sğlrlr ve kıs ir süre içinde iki trftki hızlr iririne eşit olur. renler ise ir trftki hreketi

Detaylı

SAYI KÜMELERİ. Örnek...1 :

SAYI KÜMELERİ. Örnek...1 : SAYILAR SAYI KÜMELERİ RAKAM S yı l r ı i f d e e t m ek i ç i n k u l l n d ı ğ ı m ız 0,,,,,,6,7,8,9 semollerine rkm denir. DOĞAL SAYILAR N={0,,,...,n,...} k üm e s i n e d o ğ l s yı l r k üm e s i d

Detaylı

SORU SORU. ABCDEF... düzgün çokgenin ard fl k köfleleridir. m(ebf) = 12 ise

SORU SORU. ABCDEF... düzgün çokgenin ard fl k köfleleridir. m(ebf) = 12 ise GMR erginin bu sy s nd Çokgenler ve örtgenler konusund çözümlü sorulr yer lmktd r. u konud, ÖSS de ç kn sorulr n çözümü için gerekli temel bilgileri ve prtik yollr, sorulr m z n çözümü içinde ht rltmy

Detaylı

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi - Baxi Group, De Dietrich, Remeha Tek Kademeli Gaz Brülörleri BG Serisi BG serisi tek kademeli brülörlerde sabit gaz ve

Detaylı

EKSTRÜZYONLA ŞEKİLLENDİRİLEN TİCARİ SAFLIKTAKİ ALÜMİNYUMUN SONLU ELEMANLAR METODUYLA MODELLENMESİ VE ANALİZİ

EKSTRÜZYONLA ŞEKİLLENDİRİLEN TİCARİ SAFLIKTAKİ ALÜMİNYUMUN SONLU ELEMANLAR METODUYLA MODELLENMESİ VE ANALİZİ 5. Uluslrrsı İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Myıs 2009, Krük, Türkiye EKSTRÜZYONLA ŞEKİLLENDİRİLEN TİCARİ SAFLIKTAKİ ALÜMİNYUMUN SONLU ELEMANLAR METODUYLA MODELLENMESİ VE ANALİZİ FINITE

Detaylı

VIESMANN. VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Isı yükü 3,8-18,2 MW Buhar kapasitesi 5 ile 26 t/h arasında.

VIESMANN. VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Isı yükü 3,8-18,2 MW Buhar kapasitesi 5 ile 26 t/h arasında. VIESMANN VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Isı yükü 3,8-18,2 MW Buhar kapasitesi 5 ile 26 t/h arasında Teknik Bilgi Föyü Sipariş numaralarını ve fiyatları lütfen sorunuz Kazan seçimi

Detaylı

Cevap: Cevap: Cevap: Cevap: Sayfa 1

Cevap: Cevap: Cevap: Cevap: Sayfa 1 1 639 syılı Gı Trım ve Hyvnılık Bknlığının Teşkilt ve Görevleri Hkkın Knun Hükmüne Krrnmeye göre şğıkileren hngisi Hyvnılık Genel Müürlüğünün görevlerinen iri eğilir? ) Hyvnılığı geliştirmek, teşvik etmek

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

BÖLÜM 5. MATRİS ve DETERMİNANTLAR 5.1. MATRİSLER. Taşkın, Çetin, Abdullayeva. reel sayılardan oluşan. olmak üzere tüm a.

BÖLÜM 5. MATRİS ve DETERMİNANTLAR 5.1. MATRİSLER. Taşkın, Çetin, Abdullayeva. reel sayılardan oluşan. olmak üzere tüm a. MTEMTİK BÖLÜM 5 Tşkın, Çetin, bdullyev MTRİS ve DETERMİNNTLR 5 MTRİSLER Tnım : mni,,, j + olmk üzere tüm ij reel syılrdn oluşn m m n n mn tblosun m x n tipinde bir mtrisi denir ve kısc şeklinde gösterilir

Detaylı

uygun ekim yapabilmesine engel olmas, tarlada bulunan yabanc ot tohumlar ile birlikte bitki art klar nda bulunan ha ere ve hastal klar n imhas,

uygun ekim yapabilmesine engel olmas, tarlada bulunan yabanc ot tohumlar ile birlikte bitki art klar nda bulunan ha ere ve hastal klar n imhas, 1 1. G R Hv ve su gii, nl lr n y ms için vzgeçilmez unsurlrdn iri de toprkt r. Toprk, itki örtüsünün eslendi i kynklr n n deposudur. Topr n üst tks insnlr n ve di er nl lr n eslenmesinde temel kynk te

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

η= 1 kn c noktasında iken A mesnedinin mesnet tepkisi (VA)

η= 1 kn c noktasında iken A mesnedinin mesnet tepkisi (VA) ölüm Đzosttik-Hipersttik-Elstik Şekil Değiştirme TESİR ÇİZGİSİ ÖRNEKLERİ Ypı sistemlerinin mruz kldığı temel yükler sit ve hreketli yüklerdir. Sit yükler için çözümler önceki konulrd ypılmıştır. Hreketli

Detaylı

60/100-80/125 YÜKSELTME İLAVE İSTENİLEN ÖLCÜDE YAPILIR

60/100-80/125 YÜKSELTME İLAVE İSTENİLEN ÖLCÜDE YAPILIR 11/05/2012 HERMETİK VE YOĞUŞMLI KOMBİ BCLRI İÇ DIŞ CP BOY (CM) HERMETİK YOGUŞMLI 60/100 25 CM 11.00 12.00 60/100 50 CM 20.00 21.00 60/100 75 CM 30.00 32.00 60/100 100 CM 40.00 42.00 60/100 125 CM 50.00

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Limit. Kapak Konusu: Gerçel Say lar V: Süreklilik ve Limit

Limit. Kapak Konusu: Gerçel Say lar V: Süreklilik ve Limit Kpk Konusu: Gerçel S lr V: Süreklilik Limit Limit v = ƒ() Bir bflk örne e bkl m. < c < b olsun. ƒ: [, b] \ {c}, grfi i fl dki gibi oln bir fonksion olsun. Fonksion c nokts nd tn mlnmm fl. Os fonksion c

Detaylı

ÖLÇME TEKNĠKLERĠ DERSĠ

ÖLÇME TEKNĠKLERĠ DERSĠ 1 Konu Ģlıklrı ÖLÇME TEKNĠKLERĠ DERSĠ 1) Ölçme ilgisi İle İlgili çıklmlr 2) sit ölçme letleri 3) Doğrulrın elirtilmesi 4) Uzunluklrın Ölçülmesi 5) ln Hesplrı 6) Thomson Yolu İle ln Hesbı 7) Koordint Yrdımı

Detaylı

ÇELİK YAPILAR DERS NOTLARI

ÇELİK YAPILAR DERS NOTLARI ÇELİK YAILAR DERS NOTLARI Skry Üniversitesi Mühendislik Fkültesi İnşt Mühendisliği Bölümü 1- Çeliğin Trihçesi Ülkemizle trihsel ilişkisi Demir : Düşük ornd krbon(c) içerir, yumuşk, ergime noktsı:1500 0

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Sylvac Scan BASİT HIZLI ÇOK SERİ. TornalanmıŞ Parçalar Ýçin Optik Ölçüm MakİnalarI

Sylvac Scan BASİT HIZLI ÇOK SERİ. TornalanmıŞ Parçalar Ýçin Optik Ölçüm MakİnalarI 1969 dn beri hsss ölçüm cihzlrının İsviçre li üreticisi Sylvc Scn TornlnmıŞ Prçlr Ýçin Optik Ölçüm MkİnlrI Bütün Sİlİndİrİk Prçlr Ýçİn HIzlI Ve Hsss Optik Boyutsl Ölçüm Sizi en çok tlep edilen boyut ve

Detaylı

MarCal. Kumpaslar GENEL BİLGİLER. MarCal - Tasarım Özellikleri. DIN 862'ye göre G hata sınırları. MarCal - Ölçüm türleri. MarCal.

MarCal. Kumpaslar GENEL BİLGİLER. MarCal - Tasarım Özellikleri. DIN 862'ye göre G hata sınırları. MarCal - Ölçüm türleri. MarCal. BASİT ÖLÇÜMLER İÇİN PARMAK HESABI YETER. GERİ KALANLAR İÇİN MARCAL VAR. MARCAL ürünleri ile ilgili en güncel ilgilere WEB sitemizden ulşılilirsiniz: www.mhr.com, WeCode 203 Mhr trfındn üretilen MrCl serisi

Detaylı

YENĠÇAĞA ĠLÇESĠ VE DEREKÖY DE GELENEKSEL KADIN KIYAFETLERĠ VE SÜSLEMELERĠ

YENĠÇAĞA ĠLÇESĠ VE DEREKÖY DE GELENEKSEL KADIN KIYAFETLERĠ VE SÜSLEMELERĠ Ant Ġzzet Bysl Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Dergisi Journl of Socil Sciences Cilt / Volume: 2008-2 Syı / Issue: 17 YENĠÇAĞA ĠLÇESĠ VE DEREKÖY DE GELENEKSEL KADIN KIYAFETLERĠ VE SÜSLEMELERĠ Ftm

Detaylı

LKÖ RET M MATEMAT K 8 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI. Lokman GÜNDO DU

LKÖ RET M MATEMAT K 8 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI. Lokman GÜNDO DU LKÖ R M MM K 8 Ö RMN KILVUZ K I Lokmn GÜNO U u kitp, Millî itim knl lim ve erbiye Kurulu flknl n n 8.06.00 trih ve 6 sy l krr yl 0-0 ö retim y l ndn itibren (befl) y l süreyle ders kitb olrk kbul edilmifltir.

Detaylı

DENKLEM ÇÖZME DENKLEM ÇÖZME. Birinci dereceden İki bilinmeyenli. 2x 2 + 5x + 2 = 0. 3x x 2 + 1 = 0. 5x + 3 = 0. x + 17 = 24.

DENKLEM ÇÖZME DENKLEM ÇÖZME. Birinci dereceden İki bilinmeyenli. 2x 2 + 5x + 2 = 0. 3x x 2 + 1 = 0. 5x + 3 = 0. x + 17 = 24. DENKLEM ÇÖZME + + = 0 + = 0 + = 0 + y = 0 İkinci dereceden ir ilinmeyenli denklemdir. İkinci dereceden ir ilinmeyenli denklemdir. Birinci dereceden ir ilinmeyenli denklemdir. Birinci dereceden İki ilinmeyenli

Detaylı

YARI OTOMATiK PELET KAZANI. Yeni Nesil Eco Mini Serisi

YARI OTOMATiK PELET KAZANI. Yeni Nesil Eco Mini Serisi YARI OTOMATiK PELET KAZANI Yeni Nesil Eco Mini Serisi Özellikler Geri Yanma Kontrolü: Gelişmiş Yanma Sistemi: Çok Yönlü Kontrol Sistemi: Dijital Kontrol Paneli: Kompakt Brülör Ünitesi: Manuel Türbülatör

Detaylı

MERKEZİ SİSTEM KAZAN. Yakut Serisi Çelik Kazan. Elmas Serisi Çelik Paket Kazan. Logobloc 3 Geçiflli Çelik Kazan. Safir Serisi Çelik Paket Kazan

MERKEZİ SİSTEM KAZAN. Yakut Serisi Çelik Kazan. Elmas Serisi Çelik Paket Kazan. Logobloc 3 Geçiflli Çelik Kazan. Safir Serisi Çelik Paket Kazan MERKEZİ SİSTEM KAZAN Yakut Serisi Çelik Elmas Serisi Çelik Paket Logobloc Geçiflli Çelik Safir Serisi Çelik Paket MERKEZİ SİSTEM İKİ GEÇİŞLİ ÇELİK KAZAN Yakut Serisi Çelik.000 kcal/h 0.000 kcal/h kapasiteler

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

BUDERUS GB162 SERİSİ DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN FİYAT LİSTESİ

BUDERUS GB162 SERİSİ DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN FİYAT LİSTESİ BUDERUS GB112 SERİSİ DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI FİYAT LİSTESİ Açıklama Kapasite [kcal/h] * 29 kw ve 43 kw kazanlar, 3 bar emniyet ventili üzerinde montajlı halde teslim edilmektedir. * Logamatic 4000 Panel kullanıldığında,

Detaylı

R600 R3400 & R3600. Yüksek kapasiteli, yer tipi yoğuşmalı kazanlar

R600 R3400 & R3600. Yüksek kapasiteli, yer tipi yoğuşmalı kazanlar R0 R3400 & R30 Yüksek kapasiteli, yer tipi yoğuşmalı kazanlar ELCO R0 R1 - R2 - R3 - R4 R5 - R6 - R7 Yoğuşmalı yer tipi kazan DAR ALANLAR İÇİN İDEAL, KOMPAKT VE HAFİF 1:7 YE VARAN SINIFININ EN YÜKSEK MODÜLASYONLU

Detaylı

Patlama korumalı ek termostat

Patlama korumalı ek termostat E-mil: Fx: +49 661 6003-607 www.jumo.net www.jumo.us Veri Syfsı 605051 Syf 1/7 Ptlm korumlı ek termostt Tip ATH-EXx Serisi Özellikler 10 A kontk derecesi Bölge 1, 2, 21 ve 22'de doğrudn yerleştirilebilir

Detaylı

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar Y P A L E T Ahşp pletlerle rekbet edebilir fiyttdır İç içe geçebildiğinden dh z stok yeri tutr Konteynırlr uygun ebtlr CP3, CP5 Çevreyle Dost Düny çpınd kıs sürede teslimt Isıl işlem,fümigsyon gerektirmez,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: ELEKTRİK TEKNİSYENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: ELEKTRİK TEKNİSYENİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı ire şknlığı KİTPÇIK TÜRÜ TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ SINVI 29. GRUP: ELEKTRİK

Detaylı

ANSAN TR050 PANTHER VR.0.P TR www.nsn.om www.nsn.om 444 40 Müþteri Hizmetleri Müþteri hizmetleri httýný tüm illerden ve ep telefonlrýndn þýn ln kodu koymdn ryilirsiniz. Profesyonellere profesyonel çözümler...

Detaylı

Viesmann. VITOMAX HS Buhar kapasitesi 0,5-4,0 t/h. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX HS Tip M73B

Viesmann. VITOMAX HS Buhar kapasitesi 0,5-4,0 t/h. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX HS Tip M73B Viesmann VITOMX HS Buhar kapasitesi 0,5-4,0 t/h Teknik Bilgi Föyü VITOMX HS Tip M73B Yüksek basınçlı buhar kazanı Basınçlı Kaplar Direktifi uyarınca sertifikalı Ekonomizörsüz veya entegre ekonomizörlü

Detaylı

Buderus Üflemeli Brülörlü Çelik Kazanlar. Logano SK655 Logano SK755. Yüksek verimli ve ekonomik merkezi sistem çözümleri

Buderus Üflemeli Brülörlü Çelik Kazanlar. Logano SK655 Logano SK755. Yüksek verimli ve ekonomik merkezi sistem çözümleri Buderus Üflemeli Brülörlü Çelik Kazanlar Logano SK655 Logano SK755 Yüksek verimli ve ekonomik merkezi sistem çözümleri Merkezi ısıtmada ekonomik işletim ve akıllı çözümler Her Kapasitede Ekonomik ve Verimli

Detaylı

duoclean BOYLER . Q S Tam Is t lm fl K smen Boflalm fl K smen Boflalm fl ve S cakl k Katmanl Tam Is t lm fl

duoclean BOYLER . Q S Tam Is t lm fl K smen Boflalm fl K smen Boflalm fl ve S cakl k Katmanl Tam Is t lm fl duocean OYER OGOUX SU Dik Tip duocean OYER OGOUX T2T3T Yat k Tip duocean OYER OGOUX SF Dik Tip duocean AKÜMÜATÖR TANKI OGOUX F2F3F Yat k Tip duocean AKÜMÜATÖR TANKI GÜNEfi ENERJ S S STEM OYER duocean MKT

Detaylı

Double solenoid vana Nominal çap Rp 3/8 - Rp 2 DMV-D/11 DMV-DLE/11

Double solenoid vana Nominal çap Rp 3/8 - Rp 2 DMV-D/11 DMV-DLE/11 Double solenoid vn Nominl çp 3/8 - DMV-D/11 DMV-DLE/11 7.30 Printed in Germny Edition 11.13 Nr. 253 071 1 6 Teknik DUNGS double solenoid vn DMV, iki mnyetik vlin tek bir kompkt rmtür içinde entere edilmiş

Detaylı

ÇÖZÜM SORU. Küpün yan yüzünü açal m. En k sa yol, do rusal uzakl k oldu undan, Bir dikdörtgenler prizmas n n ayr tlar a, b, c dir.

ÇÖZÜM SORU. Küpün yan yüzünü açal m. En k sa yol, do rusal uzakl k oldu undan, Bir dikdörtgenler prizmas n n ayr tlar a, b, c dir. GMTR eginin bu sy s nd Uzy Geometi, isimlein ln ve Hcimlei konusund çözümlü soul ye lmktd. u konud, ÖSS de ç kn soul n çözümü için geekli temel bilgilei ve ptik yoll, soul m z n çözümü içinde t ltmy mçld

Detaylı

VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL

VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL DANIÞMA MERKEZi: Cihzın TC.Gümrük ve Ticret bknlığı ve bknlıkç tespit ve iln edilen kullnım ömrü (cihzın fonksiyonlrını yerine getirebilmesi

Detaylı

EM/PM Serisi Modülasyonlu 90-4.275 kw Do algaz ve LPG için...

EM/PM Serisi Modülasyonlu 90-4.275 kw Do algaz ve LPG için... az Yak tl rülörler EM/PM Serisi Modülasyonlu RNTi 9-4.275 kw o algaz ve LP için... EM/PM Serisi az rülörleri - Modülasyonlu EM: rülörde son aflama EM serisi gaz brülörleri deneyimin, uzun süreli araflt

Detaylı

Gaz Yakıtlı Brülörler

Gaz Yakıtlı Brülörler Gaz Yakıtlı Brülörler Vectron Modeller 14,5 2.100 kw kapasite aralığında, kolay erişebilirlik ve servis imkanı, kompakt, hafif, farklı namlu uzunlukları seçenekleri ile küp formasyonunda brülör sökülmeden

Detaylı

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VKTÖRLR ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT VKTÖRLR 1. Kznım : Vektör kvrmını çıklr.. Kznım : İki vektörün toplmını ve vektörün ir gerçek syıyl çrpımını ceirsel ve geometrik olrk gösterir. VKTÖRLR 1.

Detaylı

275 Y ll k Teknolojik Deneyim

275 Y ll k Teknolojik Deneyim [ Hava ] Is tma Bizim flimiz! AKII ISITMA S STEMER [ Su ] [ Toprak ] ogamax Plus [ Buderus ] Plazma Polimerizasyon Tekni i Bu teknik gaz formlu tekil moleküllerden oluflan özel bir kaplama yüzeyi oluflturarak

Detaylı

TÜM HAREKETLER 4 KEZ TEKRARLANMALIDIR.

TÜM HAREKETLER 4 KEZ TEKRARLANMALIDIR. Ayklr yere düz srk sndlyede oturulur.her zmn urundn nefes lınmlı ve ğız kplı tutulmlıdır. Eller elin rksın konur ve nefes verilir. Bel ve sırt kslrı iyice ksılrk hv dışrıy verilmeye çlışılmlıdır. Tekrr

Detaylı

R3400 & R3600. Yüksek kapasiteli, yer tipi yoğuşmalı kazanlar

R3400 & R3600. Yüksek kapasiteli, yer tipi yoğuşmalı kazanlar R3400 & R30 Yüksek kapasiteli, yer tipi yoğuşmalı kazanlar ELCO R3400 R3401 - R3402 - R3403 - R3404 R3405 - R3406 - R3407 - R3408 R3409 - R3410 Yoğuşmalı yer tipi kazan R3401 - R3410 PREMIX SU SOĞUTMALI

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 : 0 3 8 3 8 4 9 4 9 5.5 2 5.5 2.5 6 - - - - - - - 3RT205-AP0

Detaylı

A.R. Firuzan - Y. Y. Ayvaz/ SHEWART Kontrol Kartlar nda(çizelgesinde) Tasar m Parametrelerinin Seçimi Üzerine Bir Uygulama

A.R. Firuzan - Y. Y. Ayvaz/ SHEWART Kontrol Kartlar nda(çizelgesinde) Tasar m Parametrelerinin Seçimi Üzerine Bir Uygulama YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:2 Sy : Cll Byr Ünivrsitsi..B.F. MAN SA SHEWHART Kontrol Krtlr nd (Çizlgsind) Tsr m Prmtrlrinin Sçimi Üzrin Bir Uygulm Yrd. Doç. Dr. Ali R z F RUZAN Dokuz Eylül Ünivrsitsi,

Detaylı

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ DENEY NO: 4 THÉENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DERE PARAMETRELERİ Mlzeme ve Cihz Litei:. 330 direnç det. k direnç 3 det 3.. k direnç det 4. 3.3 k direnç det 5. 5.6 k direnç det 6. 0 k direnç det

Detaylı

Logamax Buderus Plus GB162. Yer Tipi Kazan 320-620 kw. Logano plus GB402. Yüksek Verim, Konfor ve Geniş Kullanım Alanı

Logamax Buderus Plus GB162. Yer Tipi Kazan 320-620 kw. Logano plus GB402. Yüksek Verim, Konfor ve Geniş Kullanım Alanı Logamax Buderus Plus GB162 Yoğuşmalı Gaz Kazan Yakıtlı Yoğuşmalı Yer Tipi Kazan 320-620 kw Yüksek Verim, Konfor ve Geniş Kullanım Alanı 1 Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Yer Tipi Kazan Enerjinizi Boşa Harcamayın:

Detaylı

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ

Detaylı