Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood"

Transkript

1 e in A þ t ý m Çocukluk Çğınd Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı l n i j i O O i g Chest Tums due to Bicycle ccident in Childhood h c s Re l Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident 1 Ufuk Çobnoğlu, 2 Mehmet Melek, 1 Fut Syı, 1 Duygu Megn 1 Göğüs Cehisi AD, 2 Çocuk Cehisi AD, Yüzüncü Yıl Ünivesitesi Tıp Fkültesi Vn, Tükiye. Özet Amç Çocukluk çğı ylnmlı, çocukld ölümün bşt gelen nedenidi ve sğlık bşvuusund önemli bi yee shipti. Tvm 4 yşındn büyük çocukld en sık, 1-4 yş sı çocukld ise ikinci sık ölüm nedenidi. Bu ölümlein ikinci sık nedeni toks ylnmlıdı. Çoğu künt tvml bğlı oln toks ylnmlının %50 den fzlsı çoklu ogn sistemi ylnmlı ile biliktedi. Bu çlışmd, çocukluk çğınd bisiklet kullnımın bğlı toks tvmlı olgulı değelendiileek bisiklet kullnıcılı için tfik düzenlemeleinin ypılmsı, eğitimleinin sğlnmsı gibi konul dikkt çekmeyi mçldık. Geeç ve Yöntemle yıllı sınd, Göğüs Cehisi Anbilim Dlı n bisiklet kullnımın bğlı toks tvmsı tnısı ile ytııln 17 peditik hst etospektif olk değelendiildi. He hst için Peditik Tvm Skou (PTS) hesplndı. PTS için tnımlyıcı isttistikle ypıldı. Bulgul Onbi olgu (%64.70) üç tekelekli bisiklet kzsın, 6 olgu (% 35.29), iki tekelekli bisiklet kzsın bğlı olk ylnmıştı. En sık stlnn tosik ptolojile kciğe kontüzyonu (%41.2) ve toks duvı kontüzyonu (%29.41) idi. Göğüs dışı ylnm onı %35.29 bulundu; en sık ekstemite (%17.64) ve bdominopelvik (%11.76) ylnml göüldü. Tedvide 12 olgud (%70.58) semptomtik tedvi yeteli oluken, 2 sine (%11.76) tüp tokostomi, 1 ine (%5.9) tokotomi uygulndı. Mobidite 3 olgud (%17.64) mevcuttu. Motlite onı %5.9 idi (n:1). İlve sistem ylnmsı oln olgulın otlm PTS değei, izole göğüs tvmlı olgulının otlm PTS değeinden dh küçüktü. Sonuç Çocuklın göğüs kfesi dh yüksek ond kıkıdk içediği ve kostlın kemikleşmesi tmmlnmdığındn göğüs duvı çok esnek ve medistinl ypıl heketlidi. Dışıdn göülen bi tvm işeti olmksızın ciddi inttosik ylnm göülebili. Pulmone kontüzyon ve pnömotoks kost kııklı olmksızın gelişebili. Bisiklet kzlını önlemek mcıyl; bisiklet kullnıcılının eğitimi sğlnmlı, ksk kullnımı yygınlştıılmlı ve şehi tfiğinde tüm bisiklet kullnıcılı için özel düzenlemele ypılmlıdı. Aile eğitim düzeyinin tmsının d tvmlın önlenmesinde önemli olü olcktı. Anht Kelimele Bisiklet Kzsı; Toks Tvmsı, Çocuk. Abstct Aim Childhood injuies e the leding cuse of deth in childen nd esult in significnt helthce utiliztion. Tum is the second most common cuse of motlity in childen ged 1-4 yes nd leding cuse of deth in childen olde thn 4 yes. Thocic injuy is the second most leding cuse of deth in tumtized childen. Multisystemic injuy is found in moe thn 50% of childen with thocic injuies most of which e secondy to blunt tums. We plnned this study to evlute thox tum cses secondy to bicycle diving in childhood nd to dw ttention to the impotnce of the egultion of tffic ules, the eduction of bicycle dives. Mteil nd Methods A etospective evlution ws pefomed in 17 peditic ptients dmitted to the Deptment of Thocic Sugey duing with dignosis of chest tum due to bicycle diving. Fo evey ptient, peditic tum scoe (PTS) ws clculted. Desciptive sttistics wee pefomed fo PTS. Results Eleven (64.70%) cses wee injued due to the ticycle ccidents nd six cses 6 (35.29%) wee injued due to the two-wheeled bicycle ccidents. The most fequent thocic pthologies included pulmony contusion (41.2%) nd chest wll contusion (29.41%). Extthocic injuies wee seen in 35.29%, the extemities (17.64%) nd bdomino pelvic (11.76%) being the most commonly involved. Tetment consisted of symptomtic tetment in 12 ptients (70.58%), tube thocostomy in 2 ptients (11.76%), nd thocotomy in 1 ptient (5.9%). The mobidity ws seen in 3 ptients (17.64%). The motlity te ws 5.9% (n:1). The men PTS of the cses who hd dditionl system injuies wee signifıcntly wose thn the cses who hd isolted chest tums. Conclusions The peditic thox hs gete ctilge content nd incomplete ossifiction of the ibs. Due to the plibility of the peditic ib cge nd medistinl mobility, significnt intthocic injuy my exist in the bsence of extenl signs of tum. Pulmony contusion nd pneumothox e fequently pesent without ib fctues. Pulmony contusion, pneumothox, nd ib fctues e the most common injuies. In ode to pevent bicycle ccidents; bicycle dives should hve specific eduction, helmet use must become widesped nd specil tffic egultions hve to be settled. Incesing the eduction level if fmily will contibute to the pevention of childhood tum. Keywods Bicycle Accident; Thocic Tum, Child. DOI: /JCAM.332 Received: Accepted: Pinted: J Clin Anl Med 2011;2(3):34-8 Coesponding Autho: Ufuk Çobnoğlu, Yüzüncü Yıl Ünivesitesi Tıp Fkültesi Aştım Hstnesi Göğüs Cehisi AD. Vn, Tükiye. Phone: GSM: Fx: Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

2 Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident Giiş Günümüzde tvm gelişmiş ülkelede 1-17 yş gubu çocukld en sık ölüm nedenidi [1,2]. Tüm tvmlın %25 i çocukluk yş gubund göülmekte olup, bu yş gubundki ölüm nedenleinin %49 unu tvm oluştumktdı [1]. Tvm önleme sttejileinin geliştiilmesi, hstne öncesi, cil sevis ve yoğun bkım ünitesi ştlının iyileştiilmesi ve tedvideki yeniliklee ğmen, son 30 yıldı tvm çocuk sğlığı için en önemli tehdit unsuu olmy devm etmektedi [1,2]. Çocukld göğüs tvmsı künt tvml içeisinde %20-30 sınd bi ond ye lmktdı. Özellikle künt tvmd çoğu zmn biden fzl boşluk tvmtize ols d, toks tvmsı çocukld motlite çısındn kf tvmsındn son ikinci sıd ye lmktdı. Çocukld tüm vücut tvmlı içeisinde genel motlite onı %2-3 civınd iken göğüs tvmlı çocukld bu on %20 lee ulşbilmektedi [1-3]. Künt toks tvmlının büyük bi bölümü (% ) tfik kzlın bğlı meydn gelmektedi [4,5]. Günümüzde ulşım mcıyl kyollı kullnımının gideek yygınlşmsı ve he yıl tn syıd cın tfiğe çıkmsı tfik kzlının d tmsın neden olmktdı. Emniyet Genel Müdülüğü; Tfik Eğitim ve Aştım Die Bşknlığı nın veileine göe ülkemizde 2000 yılınd tfik kzsı ve bun bğlı ölüm ve ylnm oluken; yıll içeisinde tn tfik kzsı syısın plel olk (Gfik 1) 2009 yılınd kz syısı , ölü syısı ve ylı syısı olk tespit edilmişti [6]. Tfik kzlındki bu tış plel olk he geçen gün ülkemizde çocuk cil üniteleine bşvun bisiklet kzsı olgulınd d beligin tış olmuştu. Emniyet Genel Müdülüğü nün yyınlmış olduğu isttistik veileine göe 2009 yılı ilk ltı yınd 1002, 2010 yılının ilk ltı yınd 1280 bisiklet kzsı meydn gelmişti [6]. Bisiklet eişkinle için çoğunlukl spo ve tşım mcıyl kullnılmsın ğmen; çocukl sınd oyun ve gezinti için kullnılı. Özellikle iki tekelekli bisikletlede temel kullnım öğesi denge olduğu için bisiklet ile oluşn tvmld çoğunlukl etken bisikletten vey bisiklet ile oln düşmeledi. Düşme sonucu bisiklet gidonunun çpmsın bğlı tvml vey genel vücut tvmlı oluşbili. ABD isttistikleine göe he yıl bisiklet tvmlın bğlı olk otlm ölüm göülmektedi ve bu ölenlein % 50 si çocuk yşlınddı [7]. Bu çlışmd bisiklet kzlın bğlı toks tvmsı gelişmiş olgulın litetü eşliğinde ttışılmsı mçlnmıştı. Geeç ve Yöntem yıllı sınd tfik kzlın bğlı künt toks tvmsı geçimiş 216 çocuk hstdn bisiklet ylnmsın bğlı toks tvmsı geçien 17 (%7.87) olgu etospektif olk incelendi. Olgulın 5 i (%29.41) kız, 12 si (%70.59) ekek, yş otlmlı 9.53 ± 2.50 (6-14yş) idi. Tüm olgul diekt kciğe gfilei ve endiksyonu olnl to ks bilgisylı tomogfilei ile değelendiildile. Eşlik eden ogn ylnmlının tnısı ilgili kliniklein konsültsyonu, ektemite gfilei, beyin tomogfisi, beyin MRI, btın USG ve btın tomogfisi tetkiklei ydımı ile konuldu. He hst için + 12 ile -6 değelei sınd değişen Peditik Tvm Skou (PTS) belilendi. Olgul; semptomlı, klinik ve dyolojik bulgulı, uygulnn tedvi yöntemlei, tvmnın mevsimsel ilişkisi, mobidite ve motlitelei çısındn değelendiildile. İsttistik nliz PTS için tnımlyıcı isttistikle otnc değe (medyn), otlm, stndt spm, minimum ve mksimum değe olk ifde edilmişti. Bu özellik için gupl sınd fk olup olmdığını belilemede Kuskl Wllis testi kullnılmıştı. Hesplmld isttistik nlmlılık düzeyi %5 olk lınmış ve hesplml SPSS isttistik pket pogmınd ypılmıştı. Bulgul Olgulın 11 i (%64.70) tşım mcıyl kullnıln üç tekelekli bisiklet, 6 sı (% 35.29) iki tekelekli bisiklet kzsın bğlı olk ylnmıştı. Bisiklet kzlın bğlı toks tvmsının en sık (%41.2) Alık-Şubt ylınd olduğu ve bu yl içeisindeki olgulın tümünün 11 yşın üzeinde bulunduğu tespit edildi (Tblo 1). Meydn gelen kzlın 7 si (%41.2) bisiklet ile motolu çlın çpışmsı, 6 sı (%35.28) bisikletten ve/vey bisiklet ile bilikte düşme ve 4 ü (%23.52) bisiklet ile sbit cisme çpm sonucund meydn gelmişti. Olguld en sık göülen toks ptolojisi 7 (%41.2) olgu ile kciğe kontüzyonu olup, bunu 5 (%29.41) olgu ile toks duvı kontüzyonu izlemekte idi. Eşlik eden ylnml sısıyl; otopedik (%17.64) (2 lt, bi üst ektemite kıığı), bdominopelvik (%11.76) (1 kciğe lsesyonu, 1 dlk lsesyonu) ve kf tvmlı (%5.9) (1 çökme kıığı + beyin ödemi) olk tespit edildi (Tblo 2). Toks ptolojilei nedeniyle iki olguy (%11.76) tüp toko- Tblo1. Ayl % Mt Hzin Eylül Gfik 1. Tükiye de tfik kzsı isttistiklei ( ) Gfik 2. Olguld toks ptolojilei nedeniyle uygulnn tedvi yöntemlei 35 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

3 kontüzyonu ylnml Kot fktüü Abdomino-pelvik ylnml Klvikul fktüü Stenum fktüü Pnömotoks Hemotoks Diyfgm üptüü Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident Toks ptolojilei % % Otopedik ylnml Kot fktüü Abdomino-pelvik ylnml Klvikul fktüü Stenum fktüü Pnömotoks Hemotoks Diyfgm üptüü stomi, bi olguy (%5.9) çık opesyon uygulndı. Akciğe kontüzyonu oln ve tkiplei sısınd teyl kn gzlı (ph: , po2: 65-86mmHg, pco2:39-49mmhg, HCO3: mmol/l) ve psiyel oksijen bsıncı değeleinde (%75-79) düşme, solunum syısınd tm (> 30/dk) gelişen iki olgu entübe edileek PEEP modund meknik ventilsyon bğlndıl (Gfik 2). Çlışmy dhil edilen 17 olgunun 12 si (%70.58) ise teyl kn gzı nlizi ve oksijen stusyonu izlemi ile monitöize edileek oksijen desteği ltınd tkip edildile. Göğüs duvı kemik ypılınd kııklı oln olgul sekesyon etnsiyonu, telektzi gibi kompliksyonlın önlenebilmesi çısındn nljezik tedvi uygulndı. Eşlik eden ogn ylnmsı nedeniyle, Gustilo tip1, tip 2 femu cisim kıığı oln iki olgu intmedülle çivileme ile supkondile humeus kıığı oln diğe bi olgu ise ltel insizyonl çık edüksiyon ve pinleme yöntemi ile opee edildi. Beyin ödemi ile bilikte kftsınd depesyon kıığı oln bi olgud opesyon ile depese kemik eleve edildi. Abdomino-pelvik tvm nedeniyle dlk lsesyonu ve posteio üet üptüü gelişen ve hemtüisi oln bi olgud splenofi uygulnıken; hemtüi konsevtif olk sğltıldı. Kciğe lsesyonu oln diğe olgud ise pime onım geçekleştiildi. Olguld otlm PTS 4.84 ± 2.30 olup, eşlik eden ogn ylnmsı ile bilikte toks tvmsı oln 6 olgud bu on 2.6 ± 1.94 olk tespit edilmiş ve izole toks tvmlı olgull lındki fk isttistiksel olk nlmlı bulunmuştu (p=0.004). Bunldn kf tvmsı ve bdomino-pelvik ylnmsı oln 3 olgunun PTS onı ise diğe olgul göe en düşük (1.66 ± 2.08) seviyede idi (p= 0.001). Olguld mobidite onı üç olgu ile %17.64 olup, 1 olgud telektzi, 1 olgud pnömoni, 1 olgud kıık kemiğin kynmmsı tespit edildi. Solunum güçlüğü gelişen ve teyl kn gzı değeleinin bozulmsı sonucu solunum cihzın bğlnn iki olgudn biisi kdiyopulmone stbilizsyonun sğlnmsı üzeine 3. gün ekstübe edildi. Diğe hst toks tvmsın bğlı kciğe kontüzyonu gelişmiş ve kciğe lsesyonu nedeniyle opee edilen olgu idi. Pe-şok duumund opesyon lınn bu hstd kciğe sğ lob sebest kenındn kubbeye kd uznn sgittl eksende yeleşmiş 3 cm den dein lsesyon, 10 cm den büyük, Gfik 3. Tükiye genelinde il genişleyen hemtom (Gde III ylnm) tespit edildi. Pingle mnevsı ile knm kısmen kontol ltın lındıktn son, hemtoml temizlenip lsesyon lnın uygulnn teyp sütüle ile pime onım ypıldı. Postopetif dönemde yoğun bkım ünitesinde solunum cihzın bğlı olk tkip edilen hstnın hemodinmik stbilizsyonu temin edilemedi ve postopetif 4. günde kdiyopulmone est nedeni ile kybedildi. Kybedilen bu tek olgu ile motlite onı %5.9 olk hesplndı. Ttışm Tvmy yol çn tfik kzlı içinde doğl olk en büyük gubu motolu ç kzlı oluştumktdı. Anck, geek tfik kzlı içinde, geekse künt tvml yol çn etkenle sınd küçük bi gubu oluştus d bisiklet kzlı önemli bi motlite ve mobidite nedenidi [9]. Ülkemizde 2009 yılınd 2582, 2010 yılının ilk ltı yınd 1280 bisiklet kzsı olduğu bildiilmişti [6] yılınd tüm tfik kzlı içinde bisiklet kzlı onı %0.97 iken 2010 yılı ilk ltı yınd ise bu on %1.03 olk tespit edilmişti [6]. Kliniğimize yıllı sınd tfik kzsın bğlı toks tvmsı nedeniyle gelen 216 çocuk hstnın 17 sinde (%7.87) ylnmnın bisiklet kzsı sonucund meydn geldiği tespit edilmişti. Bu on ülkemizde bisiklet kzlın bğlı tüm sistem ylnmlını içeen çlışmlın onlındn (%8.7-14) bi mikt düşüktü [10,11]. Seimizde ylnızc bisiklet kzlın bğlı toks tvmsı gelişen ve kliniğimizde tkip edilen olgul incelenmiş olup diğe sistem ylnmlı nedeniyle fklı kliniklece tkip edilen olgul çlışmy dhil edilmediği için hstnemiz genelinde bu onın dh yüksek olmsı muhtemeldi. Ypıln ştıml bisiklet kzlının dh çok okul çğı çocuklınd ve ekeklede meydn geldiğini göstemişti [12]. Bu yş gubund bisiklet kzlınd tış neden oln etkenle sınd hipektivite ve düşük ile bğlı gibi psikososyl fktölein syılbileceği ifde edilmektedi. Bizim çlışmmızd d litetüle uyumlu olk kzlın çok büyük bi kısmı (%70.59) ekeklede meydn gelmişti. Olgulımızın en sık göüldüğü yş gubu ise diğe pediytik yş guplınd ypıln çlışml uygun olk %58.82 onıyl 6-10 yş gubu idi [12,13]. Çlışmmız etospektif olk plnlndığındn bisiklet kzlınd etkili olbilecek psikososyl fktölein yıntılı bi değelendiilmesi ypılmmıştı. Anck, olgulımızd tvmlın %64.70 inin tşım mcıyl kullnıln üç tekelekli bisiklet kzlın bğlı olmsı ve bu kzlın düşük gelili ile çocuklı tfındn ile bütçesine ktkı mcıyl yptıklı yük tşım işlevi sısınd meydn gelmiş olmsı bu konunun yıc idelenmesini geekli kılmktdı. Tfik kzlının kış ylınd diğe mevsimlee göe dh düşük onld olduğu bilinmektedi. Bun plel olk bisiklet kzlı d bu mevsimde dh z göülü [13]. Tfik Eğitim ve Aştım Die Bşknlığının 2010 yılı ilk ltı ylık veileinde (Gfik 3) bisiklet kzlının bh ylındn itiben tn bi eğim izlediği göülmektedi [6]. Bizim çlışmmızd ise bu veileden fklı olk bisiklet kzlının en çok (%41.2) kış ylınd meydn geldiği ve bu olgulın d yş guplının diğeleine göe dh büyük olduğu göülmektedi (Tblo 1). Ayıc bu yld meydn gelen bisiklet kzlının tümünün üç tekelekli tşım bisikleti kzsı olduğu tespit edilmişti. Bu duum çlışmmızı yz ylınd spo ve eğlence mcıyl kullnıln bisikletlele meydn gelen kzldn 36 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

4 Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident yıştımktdı. Diğe künt tvmld olduğu gibi çocukldki bisiklet tvmlınd d en çok kf tvmlı göülü [1,14-16]. Powell ve k., bisiklet ve motosiklet kzlının % onınd kf tvmsın yol çtığını bildiilmişti [14]. Bizim seimizde toks tvmsı olmksızın, bisiklet kzlın bğlı kf tvmsı gelişen olgul çlışmy dhil edilmediklei için kf tvmsı onı (%5.9) oldukç düşüktü. Çocukld, tüm künt tvmld olduğu gibi bisiklet tvmlınd d kf tvmlındn son ikinci sıklıkt kın tvmlı göülü. Bisikletten düşme ile oluşn künt tvmld genellikle gidon ylnmlı oluşu ve gidonun kın duvınd çptığı bölgeye göe pnkes, duodenum, dlk ve/vey kciğe y d bğıskl etkilenebili [1,14-16]. Yyınld yklşık 25 olgud, bisiklet gidonunun kın çpmsı sonucu oluşn kın duvı fıtıklı d bildiilmişti [17]. Çocukld bisiklet tvmlınd toks tvmlı üçüncü sıklıktdı ve kın tvmlındn 10 kt dh z göülü. Çocukld göülen ciddi toks tvmlı genellikle (%48) kontüzyon şeklindedi [1,7,15]. Çocukldki bisiklet tvmlınd kciğe ve dlk ylnmsı % onınd I. ve II. deece, % 5 onınd ise, III. ve IV. deece olduğundn ni ve yşmı tehdit edici knm olsılığı düşüktü. Bu nedenle dlk ve kciğe ylnmlı ykın izlem ştıyl konsevtif olk izlenebili [7,15,16]. Bu çlışmd dlk ylmsı oln olguy splenofi uygulnmış, posteio üet üptüü nedeniyle gelişen hemtüisi konsevtif yöntemlele sğltılmıştı. Üçüncü deece kciğe ylnmsı ile opee edilen diğe olgu ise postopetif dönemde hemodinmik stbilizsyonu sğlnılmyk kybedilmişti. Çocuk yş gubund göğüs kfesinin esnek olmsı tvm esnsınd oluşn enejiyi diekt olk kciğe pnkimine ynsımkt ve pnkim hsı oluştumktdı. Pulmone kontüzyon posttvmtik dönemde oldukç sık göülen bi duumdu. Pnömoni ve Akut Respituv Distes Sendomu (ARDS) sık göülen kompliksyonlındndı [18]. Bu çlışmd toplm 7 (%41.2) olgud izole vey kombine kciğe kontüzyonu gelişmiş olup bu on litetü veilei ile uyumluluk göstemektedi [18]. Göğüs tvmlınd tedvi yklşımlı konusund tüp tokostomi hlen en sık kullnıln yöntem olmy devm etmektedi. Çlışmmızd plevl bütünlüğün bozulduğu iki (%11.76) olgud tüp tokostomi uygulndı. Toks tvmlını içeen biçok seide bu on çok dh yüksekti (%50-75) [11,19]. Anck bu seile künt toks tvmlın neden oln tüm tfik kzlını ve düşme gibi biçok etyolojiyi içeen ve penete toks tvmlını d kpsyn çlışmldı. Tvmtik pnömotokst he koşuld tüp tokostomi uygulnmsı öneilmektedi. Böylece oluşbilecek tnsiyon pnömotoks gibi yşmsl tehdit oluştun kompliksyonl önlenebili [20]. Hemotoks olgulınd ise tüp tokostomi endiksyonlı olgunun şiddetine ve bulgul göe dh esnekti. Bu çlışmd 1 (%5.9) olgud pnömotoks, 1 (%5.9) olgud hemotoks nedeniyle tüp tokostomi uygulnmıştı. Toks tvmlınd cil toktomi endiksyonlı; şok tblosunun olmsı, devm eden knmy it semptom ve bulgulın olmsı (1 İlk denjd totl kn hcminin %20 sinden fzl knm olmsı; 2 Knmnın 1 2 ml/kg/st hızınd devm etmesi; 3 Knmnın tmsı; 4 Plevl boşluğun kn ve pıhtı sebebiyle dene olmmsı [21]) ilk denj sısınd, kciğe gfisinde bi tf hemitoksın tmmen opk göünmesi, hemopeikdium vey klp tmpondı bulgulının olmsı, tn vey boşltılmyn hemotoks, tke, bonş vey yygın pnkim lsesyonu ve tüp tokostomiye kşın devm eden (>7 gün ) msif hv kçğının olmsı ve diyfgm üptülei olk kbul edili [22]. Ülkemizde ypıln çlışmld tokotomi onlı %1.2 ile %12.7 sınd bildiilmektedi [5,22]. Dış mekezli yyınld ise tokotomi onlı dh yüksekti (%10-71) [23-25]. Tükiye deki tokotomi onı düşüklüğü ulşım sounlı nedeniyle olgulın hstneye getiilmeleindeki güçlüklee, sğlık kuumlının hekim, geeç ve donnım yetesizlikleine bğlı olbili. Çlışmmızd tokotomi diyfgm üptüü nedeni ile 1 (%5.9) olguy uygulnmıştı. Bu seideki tüm olgul teiyl kn gzı nlizi ve oksijen stusyon izlemi ile monitöize edileek oksijen desteği ltınd tkip edildile. Göğüs duvı kemik ypılınd kııklı oln olgul sekesyon etnsiyonu, telektzi gibi kompliksyonlın önlenebilmesi çısındn nljezik tedvi uygulndı. Akciğe kontüzyonu gelişen 7 (%41.2) olgudn 2 sine (%11.76) meknik ventilsyon ile solunum desteği sğlndı. Bu olguldn biisi (%5.9) bdominl tvmy bğlı kciğe lsesyonu nedeni ile opee edilen hst idi. Göğüs ylnmlınd mobidite onlı, Sho ve kdşlının çlışmlınd %36 [25], diğe çlışmld ise bu on ykın olk po edilmişti [18,26,27]. Eşlik eden ogn ylnmlının vlığınd bu onl tmktdı [18,26]. Bizim seimizde mobidite onı %17.64 olup, 1 olgud telektzi, 1 olgud pnömoni, 1 olgud kıık kemiğin kynmmsı tespit edildi. Çocuğun yşmının kutılmsı ve klitesi yönünden tvm sonsı ilk dkikl büyük önem tşı. Pime değelendimede mç; hızlı-etkili esüsitsyon ve ylının stbilizsyonudu. Bu şmd tiyj ciddi biçimde ylnmış hstld tedvi öncelikleini belilemek mcıyl kullnılmktdı [28]. Seimizde bu mçl düşmeye bğlı tvm nedeniyle bşvun hstl PTS sistemi kullnılmış ve sonuçt PTS sisteminin ylnız tvm hstsının cil yönlendiilmesinde değil, ynı zmnd hstlın mobidite ve pognozu hkkınd bilgi veebileceğini oty koymuştu [28]. Teps ve kdşlı [29] tfındn geliştiilmiş oln PTS, tvm geçimiş çocuğun hızlı ve doğu bi biçimde değelendiilmesini sğlyn bi çtı. Altı belileyicisi vdı. Toplm sko + 12 (ylnm yok) ve 6 (ölümcül ylnm) sınd değişi ve sko zldıkç motlite yükselmektedi [1,28,29]. PTS nın 8 in üzeinde olduğu olguld motlite sıfıken; 8 ve ltındki olguld %30 motlite belitilmişti [1,29]. Seimizde otlm PTS 4.84 ± 2.30 olup, eşlik eden ogn ylnmsı ile bilikte toks tvmsı oln 6 olgud bu on 2.6 ± 1.94 olk tespit edilmiş ve lındki fk isttistiksel olk nlmlı bulunmuştu (p=0.004). Bunldn kf tvmsı ve bdomino-pelvik ylnmsı oln 3 olgunun PTS onı ise diğe olgul göe en düşük (1.66 ± 2.08) seviyede sptnmıştı (p= 0.001). Bisiklet kzlı sonucund kf tvmsı, ekstemite tvmsı, toks tvmsı, bdominl ve üogenitl sistem tvmlı gibi ylnml, gidon ylnmlı ve ndien ölüm geçekleşebilmektedi. Meydn gelen tvmnın şiddeti ynınd etkilediği sistem ve bunun sonucund oty çıkn ogn hslı pognoz üzeine etkilidi [7]. Bisiklet kzlınd oluşn kın, toks ve üine sistemdeki künt tvmlın oluştuduğu hs dıştn thmin edilemeyecek kd büyük olbili. Bu nedenle bisiklet tvmlı hiçbi zmn hstnın dış göünüşü dikkte lınk önemsiz olk değelendiilmemelidi. Hstnın ykınmlı ve yıntılı klinik 37 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

5 Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident bkı ile çınsml yönlendiileek tüm sistemle yıntılı incelenmeli ve kesin tnı konulmlıdı. Açınsmld genellikle solid ognl öncelikli değelendiildiğinden solid ogn ylnmsı göülmeyen bisiklet tvmlınd pefosyon olsılığı d dim düşünüleek hstl bu yönden incelenmeli ve klinik izleme lınmlıdı. Ülkemizde bisiklet kullnımındki tış plel olk tfik kzlındki bisiklet kzlı onınd d tış gözlenmektedi. Bisiklet kzlının büyük çoğunluğu, evin ykın çevesinde ve mhlle hudutlı içinde meydn geli. Yn yolldn vey mhlle lındn n cddeye çıkışl, 10 yş ltındki bisikletli çocuk ölümleinin yısındn fzlsının temelini oluştuuken; yşlı sınd meydn gelen ölümlein %58 inin nedenlei sınd ise motolu ç yollın dönüşle ve giişle ye lı [30-32]. Meydn gelen bisiklet kzlı ve bunlın neden olduğu kyıp, ylnm ve mddi hsın zltılmsı ve önlenmesi için bzı dıml tılmlıdı. Bu dıml sınd; tfikteki bisiklet süücüleinin bilinçlendiilmesine yönelik belli lıkll eğitim ve kuslın veilmesi, kzlın yoğun göüldüğü yş gubu ve yld kul ihllleini önleyici tedbilein tıılmsı, tfik ve tfik kullı ile ilgili eğitim sefebeliğinin bşltılmsı ve özellikle bisiklet kullnıcılınd ksk kullnımının yygınlştıılmsı gibi önlemle ye lmlıdı. Ypıln ştıml, eğitim ve bilgilendimedeki eksiklikle bi tf bıkıldığınd bu ihmllein en büyük nedeninin dvnışsl olduğunu göstemektedi. Bi çocuktki dvnışsl özellikleden ilenin dvnışsl özellikleini göz önüne lmdn söz etmek mümkün değildi. Bisiklet kullnıken kendilei ksk kullnn y d çocuklı ile bilikte bisiklete binen ilelein çocuklı diğe çocukl göe 80 kez dh fzl ksk kullnm eğilimindedile [32]. Aynı şekilde çocuklın bd emniyet kemei kullnmmsının temel nedeni bd nne ve bblının d emniyet kemei kullnmmsıdı. Ayıc ilelein bisiklet kullnn çocuklını gözetim ltınd tutmk, bilgilenmek, bilgilendimek ve eğitmek gibi bi soumluluklı d vdı. Bu soumluluklı geeği olk ilele, dokuz yş ltı [32] çocuklının mutlk bi yetişkin nezetinde bisiklete binmeleini sğlmlı, çocuğu ylnız bşın bisiklet kullnmy bıkmdn önce, güvenli bisiklet süüşü için geekli yol kullını öğendiğinden emin olmlı, tfik işetinin ne nlm geldiğini öğetmeli ve kull uymsını öğütlemelidi. Çocukl hiçbi zmn klın bkmdn bisikletle dönüş ypmmlı, dönme sinyli vemeden ve dönmeye bşlmdn önce omuzlının üzeinden geiyi kontol etmeyi öğenmeli, klblık cddelede bisiklete binmekten kçınmlı, ç yollının güvenlik iski oluştun tehlikeli kvşkldn oluştuğunu bilmeli, güvenlik çısındn stndtl uygun bisiklet kskı kullnmlıdıl [30-32]. Bu pensipleden ödün veilmediğinde motolu ç kzlının ynınd dh önemsiz gibi youmlnn bisiklet kzlındn kounulbilmesinin ve ölümlein en z indiilebilmesinin olnklı olbileceği düşüncesindeyiz. Kynkl 38 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 1.Rmenofsky ML. Infnts nd childen s ccident victims nd thei emegency mngement. In:O Neill JA, Rowe MI, Gosfeld JL, Fonklsud EW, Con AG editos. 5th ed. Peditic Sugey. St.Louis, Mosby,1998. p Avello JT, Cnto RM. Peditic Mjo tum: An ppoch to evlution nd mngement. Emeg Med Clin Noth Am 2007; Nkym DK, Rmenofsky FL, Rowe MI. Chest injuies in childhood. Ann Sug 1999; 210: Chmpion HR, Copes WS, Scco WJ, Fey CF, Holcoft JW, Hoyt DB, et l. Impoved pedictions fom seveity chcteiztion of tum (ASCOT) ove Tum nd Injuy Seveity Scoe (TRISS): esults of n independent evlution. J Tum 1996;40: Çobnoglu U. Göğüs tvmsı: 110 olgunun nlizi. Toks Degisi 2006;7: Tfik Eğitim ve Aştım Diesi Bşknlığı. Tfik isttistiklei. 7.Bown RL, Koepplinge ME, Mehlmn CT, Gitelmn M, Gci VF. All-tein vehicle nd bicycle cshes in childen: Epidemiology nd compison of injuy seveity. J Ped Sug 2002;37: Çınbş S, Özkn HK. Devlet politiklının yol ve tfik güvenliğine etkilei. In: Tfik ve Yol Güvenliği Kongesi Konge Kitbı; Nisn 2001, Ank, Tükiye. Ank: 2001; p Thompson MJ, Riv FP. Bicycle-elted injuies. Am Fm Physicin 2001;63: Syn A, Kçy Ş, Oky T, Aınk A. Çocukld bisiklet tvmlı. Çocuk Cehisi Degisi 2007;21: Çiftci AO, Tnyel FC, Slmn AB, Büyükpmukcu N, Hiçsönmez A. Gstointestinl tct pefotion due to blunt bdominl tum. Pedit Sug Int 1998;13: Cushmn R, Down J, McMilln N, Wclwik H. Bicycle-elted injuies: suvey in peditic emegency deptment. CMAJ 1990;143: Güzel A, Esoy B, Doğusoy Y, Küçükuğuluoğlu Y, Altınel T, Kslihoğlu S. Bisiklet kzsı nedeniyle çocuk cil ünitemize bşvun olgulın değelendiilmesi. Ulus Tvm Acil Cehi Deg 2006;12: Powell EC, Tnz RR, Di Scl C. Bicycle-elted injuies mong peschool childen. Ann Emeg Med 1997;30: Bşkl AC. Kın ve Göğüs Tvmsı. In: Bşkl AC (ed): Bebek ve Çocuklın Cehi ve Üolojik Hstlıklı. Ank, Plme Yyıncılık 2006; s: King DR. Tum in infncy nd childhood. Initil evlution nd mngement. Pedit Clin Noth Am 1985;32: Mncel B, Alsm A. Tumtic bdominl wll heni: n unusul bicycle hndleb injuy. Ped Sug Int 2003;19: Melle JL, Little AG, Shemet DW. Thocic tum in childen. Peditics 1984; 74: Boyd AD. Pneumothox nd hemothox. In: Hood RM, Boyd AD, Cullifod AT(eds):Thocic tum, Phildelphi,1989; Aky H. Hemotokst tnı ve tedvi yklşımı. Solunum Degisi 2002;4: Cnkson SJ, Fiscje JD, Al-Rbeeh AA, Al-Jddn SA. Peditic thocic tum Sudi Medicl Jounl 2001; Vol. 22 (2): Altunky A, Aktunç E, Kutluk AC, Büyükteş M, Demicn N, Demi AS ve k. Göğüs tvmlı 282 olgunun nlizi. TG- KDCD 2007;15: Robison PD, Hmn PK, Tinkle JK, Gove FL. Mngement of penetting lung injuies in civilin pctice. J Thoc Cdiovsc Sug 1988;95: Gln G, Penlve JC, Pis F, Cffen JM J, Blsco E, Boo JM, et l. Blunt chest injuies in 1696 ptients. Eu J Cdiothoc Sug 1992;6: Sho RM, Cittenden M, Indeck M, Htunin SL, Rodiguez A. Blunt thocic tum. Anlysis of 515 ptients. Ann Sug. 1987;206: O Neill JA. Advnces in the mngement of peditic tum. Am J Sug 2000;180: Lee BS, Echempti SR, Bcchett MD, Levine MR, Bie PS. Suvivl fte documented 19-stoy fll: cse epot. J Tum 2003;55: Kufmnn CR, Mie RV, Riv FP, Cico CJ. Evlution of the peditic tum scoe. JAMA 1990;263: Teps J, Mollitt D, Tlbet J, Bynt M. The peditic tum scoe s pedicto of injuy seveity in the injued child. J Pedit Sug 1987;22: Ehlich PF, Helmkmp JC, Willims JM, Hque A, Fubee PM. Mtched Anlysis of Pent s nd Childen s Attitudes nd Pctices towds Moto Vehicle nd Bicycle Sfety: An Impotnt Infomtion Gp. Inj Contol Sf Pomot 2004;11: Punik S, Long J, Coffmn S. Pofile of peditic bicycle injuies. South Med J 1998;91: Msh E, Conno S, Wesolowski K, Gisoni E. Peventing bicycle-elted hed tum in childen. Int J Tum Nus 2000;6:

Keywords Fall, Childhood, Trauma.

Keywords Fall, Childhood, Trauma. e in l A þ t ý m Çocukluk Çğınd Düşmeye Bğlı Toks Tvmlı n i j i O O i g Chest Tums due to Fll in Childhood h c s Re l Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Melek 2

Detaylı

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye e l n i j i O A þ t ý m O i g in Review of the Ptients Hospitlized fom the Emegency Sevice nd Applying to the Emegency Sevice: A Coss-Sectionl Anlysis of Tining Hospitl Acil Sevis Bşvuulının ve Acil Sevisten

Detaylı

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Re The Effects of Sugicl Tetment on Elbow nd Hnd Functions in Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Supcondyl Fctues with Posteio Appoch Posteio Giişimle Tedvi Edilen Gtlnd

Detaylı

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of 30 Ptients with Gynecomsti Sugiclly Teted Cehi Tedvi Uygulnn 30 Jinekomstili Hstnın Değelendiilmesi h c s Re l Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Nuettin

Detaylı

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h e A þ t ý m The Efficcy of Mew Scoe in Renl Tnsplnt Recipients Refeed to Emegency Deptment l n i j i O O i g in Acil Sevise Bşvun Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skounun Mobidite Belileme Etkinliği h c s Re l

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3 e in A þ t ý m Ou Sedtion Expeience on Mentlly Retded Ptients l n i j i O O i g Mentl Retde Hstldki Sedsyon Deneyimleimiz h c s Re l Mentl Retdsyon ve Sedsyon / Mentl Retdtion nd Sedtion Metin Alkn 1,

Detaylı

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results e A þ t ý m Ostium Secundum Type Atil Septl Defect Afte Sugicl Tetment of Ely nd Long-Tem Results l n i j i O O i g in Ostium Sekundum Tipi Atiyl Septl Defektlein Cehi Tedvisi Sonsı Eken ve Uzun Dönem

Detaylı

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l e A þ t ý m Compison of Rnge of Motion Afte Totl Knee Posthesis Accoding to Diffeent Type of Posthesis l n i j i O O i g in Totl Diz Potezi Sonsı Heket Açıklığının Fklı Potez Tipleine Göe Kşılştıılmsı

Detaylı

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı

Detaylı

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses l n i j i O O i g in Petem Eylem ve Petem Eken Membn Rüptüü Olgulınd Feitin ve Cp Düzeyleinin Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l e A þ t ý m Musculoskeletl Pin nd Qulity of Life Among Obese Childen l n i j i O O i g in Obez Çocukld Ks İskelet Sistemi Ağılı ve Yşm Klitesi h c s Re l Obez Çocukld Muskuloskeletl Ağı / Musculoskeletl

Detaylı

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O e in A þ t ý m Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study l n i j i O O i g Agofobi ve Pnik Bozukluk: Kşılştımlı Bi Çlışm h c s Re l Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Ayşegül Kt¹, M. Hkn

Detaylı

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years? e A þ t ý m How did the Genel Sugey Deptment of Tining Hospitl Chnge in Ten Yes? l n i j i O O i g in Eğitim Hstnesi Genel Cehi Kliniği 10 Yıld Nsıl Değişim Göstedi? h c s Re l Cehi Kliniğinde Değişim

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h e A þ t ý m Choosing the Access Site in ecuneous Nepholithotomy: Is Intecostl Appoch s Sfe s Subcostl? l n i j i O O i g in ekütn Nefolitotomi de Giiş Yeinin Seçimi: İntekostl Giiş Subkostl Kd Güvenli

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l e A þ t ý m Benign Postt Hipeplzisi Tedvisinde Kullnıln Döt Alf Blokö Ajnın Etkinlikleinin Kşılştıılmsı l n i j i O O i g in Compison the Efficcy of Fou Diffeent Alph Blockes in the Tetment of Benign Posttic

Detaylı

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l e A þ t ý m The Pevlence of Obesity in Fist Ye Pimy School Students in Nine Disticts of İzmi Povince l n i j i O O i g in İzmi e Bğlı Dokuz İlçede İlköğetim Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı h

Detaylı

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1 e A þ t ý m Investigtion of Thyoid Metbolism Diseses in Küthy Region l n i j i O O i g in Küthy Bölgesinde Tioid Metbolizmsın Bğlı Hstlıklın Aştıılmsı h c s Re l Tioid / Thyoid Mehmet Yk 1, Zuhl Yıldıım

Detaylı

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l e A þ t ý m Feeding Behvio nd Nutition Eduction in Pimy School Students: A School-Bsed Study l n i j i O O i g in İlköğetim Öğencileinde Beslenme Dvnışlı ve Beslenme Eğitimi: Okul Tbnlı Bi Çlışm h c s

Detaylı

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain e l A þ t ý m The Effect of Bck School Pogm on Fe Avoidnce Behvio, Disbility nd Pin in Chonic Mechnic Low Bck Pin n i j i O O i g in Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmının Ağı, Özü ve Koku Kçınm Dvnışı

Detaylı

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l e A þ t ý m Mtue Cystic Tetom of the Ovy Clinicl, Rdiologicl nd, Histopthologic Aspects l n i j i O O i g in Ovein Mtü Kistik Tetomunun Klinik Rdyolojik ve Histoptolojik Özelliklei h c s Re l Ovein Mtü

Detaylı

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients e A þ t ý m Evlution of HbA1c Levels nd Postoetive Atil Fibilltion in Dibetic Ptients l n i j i O O i g in Diybetik Hstld HbA1c ile Postoetif Atiyl Fibilsyon İlişkisinin Değelendiilmesi h c s Re l Postoetif

Detaylı

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l e A þ t ý m Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince l n i j i O O i g in Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İd İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Duumu h c s Re l Ispt

Detaylı

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l e A þ t ý m Pin, Depession nd Qulity of Life in Ptients with Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome l n i j i O O i g in Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomlu Hstld Ağı, Depesyon ve Yşm Klitesi h c s Re l Konik

Detaylı

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i.

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i. e A þ t ý m Anlysis of Depession nd Anxiety Levels in Ptients with Dyspne l n i j i O O i g in Dispneli Hstlın Depesyon ve Kygı Düzeyleinin Anlizi h c s Re l Dispne ve Kygı / Dyspne nd Anxiety Sevet Kyhn

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l e A þ t ý m The Evlution of Fiboblst Gowth Fcto 23 Levels in Hypogondotopic Hypogondism l n i j i O O i g in Hipogondotopik Hipogondizmde Fiboblst Gowth Fktö 23 Seviyesinin Değelendiilmesi h c s Re l (Hipogondotopik

Detaylı

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l e A þ t ý m Compison of Lumb Disc Henition nd Degenetion Reltionship with the Sgittl Mophology of the Spine l n i j i O O i g in Omugnın Sgittl Mofolojisi ile Lombe Disk Henisi ve Dejenesyonun Kşılştıılmsı

Detaylı

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n l A þ t ý m Blneotepi Göen Yşlı Hstld Cilt Anlizi n i j i O O i Demtologic Anlysis in Eldely Ptients Duing Blneothepy h c e s Re g in l Blneotepi / Blneothepy Selçuk Özdogn 1, Ekn Ky 1, Ali Hikmet Ky 1,

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn Afilisyon Uygulnn Hstnelede Çlışn Memnuniyeti; Muğl

Detaylı

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h e A þ t ý m Symptom Modifying Effect of Colchicine in Ptients with Knee Osteothitis l n i j i O O i g in Diz Osteotitli Hstld Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h c s Re l Diz Osteotitinde Kolşisin

Detaylı

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium e A þ t ý m Investigtion of Some Hemtologicl nd Biochemicl Pmetes in Pegnncy nd Ely Puepeium l n i j i O O i g in Hmilelikte ve Eken Puepeiumd Bzı Hemtolojik ve Biyokimysl Pmetelein Aştıılmsı h c s Re

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h e A þ t ý m Pemenstul Symptom Sceening Tool: A Useful Tool fo DSM-5 Pemenstul Dysphoic Disode l n i j i O O i g in Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci: DSM-5 Aybşı Öncesi Disfoi Bozukluğunu Tmd Kullnışlı bi

Detaylı

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır.

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır. RİJİT (KTI) CİSMİN KİNEMTİĞİ Ktı cisimlein heketleinin tnımlnmsı e nlizi iki yönden önem tşı. iincisi sıkç kşılşıln bi duum olup mç, değişik tipte km, dişli, çubuk e bu gibi mkin elemnlını kullnk belili

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ 233 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ Hüly SARAK Abduhmn SATMAN ÖZET Litetüde jeoteml ezevu dvnışlını modelleyen çeşitli modelle mevcuttu. Bunl üetim debisi zlm yöntemi, boyutsuz ezevu modellemesi

Detaylı

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ .. (,! Z ) min için! `, j LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp:. {,,,,,, 7,, 9} Z/'te $ 7,,. $,,. $ 9,,. k ve k ve k ve k f p f p f p f pf pf p evp:. ` j! k 7 ` j! ` j` j 7 ` j!! `-j! `- j!!!.. b. c b c b

Detaylı

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h e A þ t ý m Efficcy of Kefi on the Relese of Lysosoml Poteses Afte Expemintl Spinl Cod Tum l n i j i O O i g in Deneysel Omuilik Ylnmlınd Kefiin Lizozoml Poteslın Slınımı Üzeine Etkisi h c s Re l Kefi,

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1 e l A þ t ý m A Study on Qulity of Life in Ptients with Dibetes n i j i O O i g Dibet Hstlın Kliteli Yşmsı Üzeine Bi Aştım in h c s Re l Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life Müchit Sbi Bilgin

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases e l A þ t ý m Yüzyedi Spontn Pnömotoks Olgusund Klinik Deneyimimiz n i j i O O i g in A Review of ou Clinicl Expeience: 107 Spontneus Pneumothox Cses h c s Re l Spontn Pnömotoks / Spontn Pnömotoks Ufuk

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l e A þ t ý m Effect of Electomgnetic Field (Wi-Fi) on the Pnces: Role of Selenium nd L-Cnitine l n i j i O O i g in Elektomnyetik Alnın (Wi-Fi) Pnkes Dokusun Etkisi: Selenyum ve L-Cnitin in Rolü h c s Re

Detaylı

Günlük Bülten. 09 Nisan 2013. TÜİK Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı

Günlük Bülten. 09 Nisan 2013. TÜİK Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı X U10 0 USD/T RY (S ğ t f ) 09 Nisn 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 83,346.5 Piys Değei-TÜM ($m) 327,914.7 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 93,738.0 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,470.23 Yutdışı

Detaylı

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study e l A þ t ý m Is Sugicl Biopsy Necessy fo Dignosis of Intestitil Lung Diseses: A Retospective Clinicl Study n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklınd Cehi Biyopsi Geekli Midi: Retospektif Klinik

Detaylı

Surgical Treatment of Hemoptysis: Analysis of 17 Cases. Hemoptizide Cerrahi Tedavi:17 Olgunun Analizi. n i. j O. r l

Surgical Treatment of Hemoptysis: Analysis of 17 Cases. Hemoptizide Cerrahi Tedavi:17 Olgunun Analizi. n i. j O. r l e l A þ t ý m Sugicl Tetment of Hemoptysis: Anlysis of 17 Cses n i j i O O i g Hemoptizide Cehi Tedvi:17 Olgunun Anlizi in h c s Re l Hemoptizide Cehi Tedvi / Sugicl Tetment of Hemoptysis Ufuk Çobnoğlu

Detaylı

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1 e l A þ t ý m A Five Ye Motlity Anlysis in Chest Disese Hospitl Locted in Est Blckse Region n i j i O O i g in Doğu Kdeniz Bölgesindeki Bi Göğüs Hstlıklı Hstnesinde Beş Yıllık Motlite Anlizi h c s Re l

Detaylı

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases e r Ar þ t ý r m Eş zmnlı Bilterl Spontn Pnömotorks: 11 Olgunun Retrospektif Anlizi l n i j ri O O i g in Simultneus Bilterl Spontneus Pneumothorces: A Retrospective Anlysis of 11 Cses h c r s Re l Bilterl

Detaylı

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee zi ke si e e M sit esi ı y ltü nive edi nlığ ü l K k iz Ü Be şk ü n t e y ı B At Akd Aln s Od t e c i T y n Al Düzenleme Kuulu Ognizing Committee Pof. D. Osmn HORATA Pof. D. İsfil KURTCEPHE Pof. D. Muhem

Detaylı

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ . İki bsmklı toplm sı vdı. ile lınd sl olmsı için ve e tm bölünmemeli e bölünen sıl 8 det e bölünen sıl det LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLİ 8. - ` j - 8 k - 8 8-8 8 nck ʼin ktı oln sıl ( tne) kee lındı. -

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller Eleco 2014 Elektik Elektonik ilgisy ve iyomedikl Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Ksım 2014, us Linee Olmyn DC Sevo Motoun ulnık Mntık Denetleyici ile Hız Denetimi Nonline DC Sevo Moto Speed Contol with

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90 X U 00 USD/ T RY (S ğ t f ) 03 Nisn 203 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 00 86,026.7 Piys Değei-TÜM ($m) 334,67. Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 95,660.3 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m),648.89 TÜFE'de Mt yınd

Detaylı

Göğüs Cerrahisi AD, 2 Genel Cerrahi AD, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van, Türkiye

Göğüs Cerrahisi AD, 2 Genel Cerrahi AD, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van, Türkiye e l A þ t ý m Yukı Btın Ameliytlındn Son Plevl Efüzyonl: 47 Olgunun Anlizi n i j i O O i g in Pleul Effusion Resultnt fte Uppe Abdominl Sugey: Anlysis of 47 Cses h c s Re l Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Kdi

Detaylı

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia e l A þ t ý m The Effect of Lidocine Eniched Cdioplegi on Myocdil Ischemi-Repefusion Injuy n i j i O O i g in Lidokin İle Zenginleştiilmiş Kdiyoplejinin Miyokdiyl İskemi-Repefüzyon Hsı Üzeine Etkisi h

Detaylı

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Vn Tıp Dergisi: 13 (3):71-77,2006 Kekikğin Kollestrol Düzeyine Etkisi Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçnlrd Thymus fllx F. (kekik) Yprklrının Kn Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Hnefi Özbek*,

Detaylı

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l e r Ar þ t ý r m Comprison of Intubtion with Double Lumen nd Single Lumen Tube in Terms of Hemodynmic Response l n i j ri O O i g in Çift Lümenli ve Tek Lümenli Tüple Entübsyonun Hemodinmik Ynıt Açısındn

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI V. Ulusl Üetim Aştımlı Sempozyumu, İstbul Ticet Üivesitesi, 25-27 Ksım 2005 ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Tme EREN Kııkkle Üivesitesi

Detaylı

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Adı ve Soyadı : Nisan 2011 No :... Bölümü :... MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARA SINAV SORULARI

Adı ve Soyadı : Nisan 2011 No :... Bölümü :... MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARA SINAV SORULARI Adı ve Soydı :................ 16 Nisn 011 No :................ Bölümü :................ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARA SINAV SORULARI 1) Aşğıdkile hngisi/hngilei doğudu? I. Coulomb yssındki Coulomb sbiti k

Detaylı

Akciğer ve Mediastinal Lezyonlarda Preoperatif Tahminlerimizin Analizi

Akciğer ve Mediastinal Lezyonlarda Preoperatif Tahminlerimizin Analizi n i j l A þ t ý m Akciğe ve Medistinl Lezyonld Peopetif Thminleimizin Anlizi i O O Anlyses of Peopetive h c e s Re i g in l Pesumptive Dignosis in Lung nd Medistinl Lesions Peopetif Thminleimizin Anlizi

Detaylı

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I Kurumsl web sitelerinin en büyük hedefi; kullnıcılrı müşteri, müşterileri kullnıcı

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (0) 010, 104-10 GETİRİ VOLATİLİTESİ-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI ÜZERİNDE AMPİRİK BİR UYGULAMA RETURN VOLATILITY-TRADING VOLUME RELATIONSHIP: AN EMPIRICAL

Detaylı

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi ve Spo Yüksekokulu 2014 Yılı Özet: Özel Yetenek Sınavı Sonuçlaının Değelendiilmesi Mehmet Emin YILDIZ 1* Buak GÜRER 2 Ubeyde GÜLNAR 1 1 Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi

Detaylı

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4 BASİ AİNEER BÖÜ 4 ODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜER fi ip fiekil-i fi fiekil-i ip N fiekil-ii fiekil-ii Çuuklın he iinin ğılığın diyelim Şekil-I de: Desteğe göe moment lısk, Şekil-I de: Şekil-II de: 4 ESEN AINARI

Detaylı

Ekonomik Büyüme Teorisine Katkı **

Ekonomik Büyüme Teorisine Katkı ** Jounl of Economic nd Politicl Economy www.ijepe.com Volume Septeme 4 Iue Ekonomik Büyüme Teoiine Ktkı ** By Roet M. SOLOW **. Giiş üm teoi, tmmen doğu olmyn vyıml ğlıdı. Teoiyi oluştun T d udu. Bşılı i

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak X U10 0 US D/ TRY (S ğ t f ) 26 Mt 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 82,765.6 Piys Değei-TÜM ($m) 321,134.8 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,731.9 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,258.63 Yutdışı piysl

Detaylı

ÇÖZÜM SORU. Küpün yan yüzünü açal m. En k sa yol, do rusal uzakl k oldu undan, Bir dikdörtgenler prizmas n n ayr tlar a, b, c dir.

ÇÖZÜM SORU. Küpün yan yüzünü açal m. En k sa yol, do rusal uzakl k oldu undan, Bir dikdörtgenler prizmas n n ayr tlar a, b, c dir. GMTR eginin bu sy s nd Uzy Geometi, isimlein ln ve Hcimlei konusund çözümlü soul ye lmktd. u konud, ÖSS de ç kn soul n çözümü için geekli temel bilgilei ve ptik yoll, soul m z n çözümü içinde t ltmy mçld

Detaylı

TEST 12-1 KONU. çembersel hareket. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ s ise. 1. H z ve ivme vektörel olduğundan her ikisinin yönü değişkendir. 7.

TEST 12-1 KONU. çembersel hareket. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ s ise. 1. H z ve ivme vektörel olduğundan her ikisinin yönü değişkendir. 7. KOU çebesel heket Çözüle S - ÇÖÜMLR. H z ve ive vektöel olduğundn he ikisinin yönü değişkendi. 6. 30 s ise 3 4 sniye f Hz 4. F, ıçp vektöü ile hız vektöü sındki çı 90 di. k 7. 000 7. 7 h 3600s 0 /s X t

Detaylı

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Myıs 15 GİZLİ Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Giriş Myıs 15 Giriş LYTR, yönetii seçimi ve yönetim eerileri geliştirme ile ilgili kişilik konulrın odklnır. Bu rpor, profesyonel

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Sugmmdex nd Neostigmine in Shot Tem Sugey l n i j i O O i g in Kıs Süeli Cehide Sugmmdeks ile Neostigminin Kşılştıılmsı h c s Re l Sugmmdeks ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison

Detaylı

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy e l A þ t ý m Fctos Affecting Success nd Compliction of Pecutneous Nepholithotomy n i j i O O i g in Pekütn Nefolitotomide Bşıyı ve Kompliksyonlı Etkileyen Fktöle h c s Re l Pekutn Nefolitotomi / Pecutneous

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya KMU PERSONEL SEÇME SINVI LİSNS ÖĞRETMENLİK LN BİLGİSİ ORTÖĞRETİM MTEMTİK TESTİ ÇÖZÜM KİTPÇIĞI T.C. KİMLİK NUMRSI : DI : SOYDI : TG Mıs DİKKT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ ŞĞID VERİLEN UYRILRI MUTLK OKUYUNUZ.. Tstli

Detaylı

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ Gzi Üniv. Müh. Mim. Fk. Der. J. Fc. Eng. Arch. Gzi Univ. Cilt 4, No, 9-36, 009 Vol 4, No, 9-36, 009 TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

Detaylı

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti X U1 US D/ TRY (S ğ t f ) Mt 13 Cum Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 1 8,373.9 Piys Değei-TÜM ($m) 319,91.9 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,4.4 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,61.47 Yutdışı piysl Bosl Kpnış

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL FİZK 14-22 Des 7 ELEKTRIKSEL POTANSIYEL D. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kynkl: -Fizik 2. Cilt (SERWAY) -Fiziğin Temellei 2.Kitp (HALLIDAY & RESNIK) -Ünivesite Fiziği (Cilt 2) (SEARS ve ZEMANSKY) www.ovgun.com

Detaylı

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging e l A þ t ý m Compsion of Optic Neve Hed with Steeophotometic nd Scnning Lse Ophthlmoscopic Imging n i j i O O i g in Optik Sini Bşının Steeofotometik ve Scnning Lse Oftlmoskopik Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer e l A þ t ý m The Effects of Tumou Thickness nd Size on Cevicl Lymph Node Metstsis in Tongue Cnce n i j i O O i g in Dil Knseleinde Tümö Klınlığı ve Boyutun Sevikl Lenf Nodu Metstzın Etkilei h c s Re l

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU FRÇASZ DOĞRU AKM MOOR SİSEMİNİNİN DENEYSE OARAK GERÇEKEŞİRİMESİ VE SİMÜASYONU Es KANDEMİR 1 H.ık DURU 2 Si ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esoy BEŞER 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fkültesi Koceli Ünivesitesi,

Detaylı

UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE HAVA FOTOĞRAFLARINDAKİ GELİŞMELERİN HARİTA ÜRETİM SÜRECİNE YANSIMALARI

UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE HAVA FOTOĞRAFLARINDAKİ GELİŞMELERİN HARİTA ÜRETİM SÜRECİNE YANSIMALARI TMMOB Hrit ve Kdstro Mühendisleri Odsı. Türkiye Hrit Bilimsel ve Teknik Kurultyı 2 Mrt Nisn 05, Ankr UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE HAVA FOTOĞRAFLARINDAKİ GELİŞMELERİN HARİTA ÜRETİM SÜRECİNE YANSIMALARI H.Akdeniz,

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi TURKMIA 10 Proceedings 26 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Web Tbnlı Yoğun Bkım Krr Destek Sistemi Deniz ÖZEL, Uğur BİLGE, Neşe ZAYİM, Melike CENGİZ Osmn SAKA b, Ftih ÖZBEK, Biyoisttistik ve

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DES 03 Özer ŞENYU Mrt 0 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DA MOOLANN ELEĐ DEE MODELLEĐ E AAEĐSĐLEĐ ENDÜĐ DEESĐ MODELĐ Endüviye uygulnn gerilim (), zıt emk (E), endüvi srgı direni () ile temsil

Detaylı

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR ÜNİTE - 7 BÖLÜM Polinomlr (Temel Kvrmlr) -. p() = 3 + n 6 ifdesi bir polinom belirttiğine göre n en z 5. p( + ) = + 4 + Test - olduğun göre, p() polinomunun ktsyılr toplmı p() polinomund terimlerin kuvvetleri

Detaylı