Cevap Anahtarı. Etkinlik - 3 B - C - A - D - E - F. Etkinlik Y 2- D 3- D 4- Y 5- Y 6- D 7- D 8- Y. Etkinlik - 1.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cevap Anahtarı. Etkinlik - 3 B - C - A - D - E - F. Etkinlik Y 2- D 3- D 4- Y 5- Y 6- D 7- D 8- Y. Etkinlik - 1."

Transkript

1 Selanik Akıllı Ödev - 1 ÜNİTE 1: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR Aile ismi : Atatürk Adı : Mustafa Kemal Baba adı : Ali Rıza Ana adı : Zübeyde Doğum yeri : Selanik Doğum yılı : C 2- A 3- D 4- B B - C - A - D - E - F 1- Y 2- D 3- D 4- Y 5- Y 6- D 7- D Cepheden Cepheye Mustafa Kemal Akıllı Ödev - 3 B - C - F - A - E - D 1- d 2- a 3- b 4- e 5- c 1- Y 2- D 3- D 4- Y Fransız İhtilali 2- Sırplar 3- Turancılık 4- II. Abdülhamid 5- Hareket Ordusu 1- İtalya 2- vatan sevgisini 3- Şerif 4- Başkomutan 5- Kafkas 6- albaylığa 7- Çanakkale 8- Samsun 9- Şam 10- Trablusgarp Dört Şehir ve Mustafa Kemal Akıllı Ödev - 4 Mustafa Okulda Akıllı Ödev - 2 A- 2 B- 6 C- 1 D- 3 E- 4 F Manastır Askeri İdadisi 2- Selanik Askeri Rüştiyesi 3- Selanik Mülkiye Rüştiyesi 4- Selanik Askeri Rüştiyesi 5- İstanbul 6- Manastır Askeri İdadisi 1- d 2- c 3- b 4- a 1- D 2- Y 3- Y 4- Y 5- D 6- Y 7- D 8- D ŞİFRE : İSTANBUL 1- D 2- Y 3- Y 4- D Ar tık İnkılap Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz! 1

2 Liderlik Yolunda Mustafa Kemal Akıllı Ödev Yenilikçiliği 2- Akılcılığı 3- Barışçılığı 4- İnsan sevgisi, eğitime verdiği önem 5- Vatan sevgisi 6- Gerçekçi oluşu Üçlü İtilaf Devletleri 1 - İngiltere 2 - Fransa 3 - Rusya Üçlü İttifak Devletleri 1 - Almanya 2 -Avusturya-Macaristan 3 - İtalya Nutuk Cumalı Ordugahı Geometri Kitabı Vatandaş İçin Medeni Bilgiler Tabiye ve Tatbikat Seyahati B - A - C - F - D - E 1- Teşkilatçılığı 2- Liderliği 3- Bağımsızlığa düşkün oluşu 4- İnkılapçılığı Görünürdeki Nedeni: 2 Genel Nedenler: Özel Nedenler: Osmanlı Devleti Hangi Cephede?-II Akıllı Ödev - 7 İmparatorluklar yıkıldı. Milli devletler kuruldu. Yeni rejimler ortaya çıktı. Avrupa'nın haritası yeniden çizildi. Dünya barışını korumak amacıyla Milletler Cemiyeti kuruldu. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasında etkili oldu. ÜNİTE 2: MİLLİ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER A- Çanakkale Cephesi B- Kafkas Cephesi C- Kanal Cephesi D- Irak Cephesi Osmanlı Devleti Hangi Cephede?-I Akıllı Ödev Fransa 2- Avusturya - Macaristan 3- İngiltere 4- Rusya 5- İtalya 6- Almanya 1- d 2- a 3- c 4- b Emel - Kafkas Cephesi Murat - Kanal Cephesi Mehmet - Suriye Cephesi Elif - Hicaz-Yemen Cephesi Taarruz Cepheleri: Kanal Cephesi, Kafkas Cephesi Savunma Cepheleri: Çanakkale Cephesi, Suriye Cephesi, Irak Cephesi, Hicaz-Yemen Cephesi, Filistin Cephesi Yardım Cepheleri: Romanya Cephesi, Galiçya Cephesi, Makedonya Cephesi 2 Ar tık İnkılap Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz!

3 Geldikleri Gibi Giderler Akıllı Ödev - 8 A- Yunanlılar B- İtalyanlar C- Fransızlar D- Ermeniler E- İngilizler YARARLI : ZARARLI : c 2- a 3- d 4- b 1- Sivas 2- İrade-i Milliye 3- Kuvayımilliye 4- Erzurum 5- Amasya Genelgesi Ve Milli Mücadele Başlıyor-II Akıllı Ödev Limni Adası'nın Mondros Limanında 2-30 Ekim Rauf Orbay 4- Amiral Kaltrop 5- Ateşkesin ülkeyi işgale açık hale getiren maddelerine itiraz etmiştir. 6- İlk başlarda tepkisiz kalınmış, işgaller başlayınca protestolar yapılmış, Kuvayimilliye ortaya çıkmıştır. ŞİFRE : LİDER ATATÜRK Havza Genelgesi- 2-4 Amasya Genelgesi- 6-8 Erzurum Kongresi- 1-7 Sivas Kongresi D 2- D 3- Y 4- D 5- Y 6- Y 1- Osmanlı Devleti'nin savunma gücü ortadan kalkmıştır. 2- Osmanlı Devleti'nin merkezi otoritesi yok olmuştur. 3- Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir. 4- Türk toprakları işgale açık hale gelmiştir. Egemenlik Milletindir-I Akıllı Ödev - 11 B - D - C - E - A Ve Milli Mücadele Başlıyor-I Akıllı Ödev - 9 A- İstanbul B- Samsun C- Havza D- Amasya E- Erzurum F- Sivas G- Ankara C - B - E - A - D 1- Y 2- D 3- Y 4- Y 5- D 6- Y 7- D 8- D 9- D 10- Y Temsil Heyeti 2- Ankara 3- Malta 4- Amasya Görüşmeleri 5- Milli ant Ar tık İnkılap Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz! 3

4 Egemenlik Milletindir-II Akıllı Ödev D 2- A 3- E 4- C 5- B Tam bağımsızlık- Bir ulusun başka bir ulusun hakimiyetine girmemesi, siyasi, ekonomik ve kültürel açılardan bağımsız yaşamasıdır. Milli egemenlik- Milletin kendi kendisini idare etmesi ve kendisini yönetecek kişileri seçmesi. 1- Vatanın bütünlüğü 2- Eşitlik 3- Tam bağımsızlık 1- D 2- D 3- Y 4-D 5- Y 6- Y 7- D ÜNİTE 3: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM Doğu ve Güney Cepheleri Akıllı Ödev - 14 Soldan Sağa Yukarıdan Aşağıya 1- Tehcir 2- Kazım Karabekir 3- Gümrü 5- Dörtyol 4- Ermenistan 8- Ankara 6- Kuvayımilliye 9- Sütçü İmam 7- Kahraman 10- Şahin Bey Sütçü İmam - Güney Cephesi Ali Saib Ursavaş - Güney Cephesi Şahin Bey - Güney Cephesi Kazım Karabekir - Doğu Cephesi TBMM İsyanlara Karşı - Sevr Akıllı Ödev d 2- e 3- c 4- b 5- a 6- f 1- D 2- Y 3- Y 4- D 5- D 6- Y 7- D İstanbul Hükümeti Tarafından Çıkarılanlar - 2,10 İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri Tarafından Çıkarılanlar - 4,5,8,9,11,12 Azınlıklar Tarafından Çıkarılanlar - 1,7 Kuvayımilliye Taraftarları Tarafından Çıkarılanlar - 3,6 OLUMLU : OLUMSUZ : A- Yunanlılar B- İtalyanlar C- Fransızlar D- Ermeniler E- İngilizler Askeri - 1,5 Siyasi - 2,6 Ekonomik - 3,4 İstiklal Milletimindir-I Akıllı Ödev E - F - C - B - A - D a - Birinci İnönü b - Amanullah Han c - Kütahya Eskişehir 4 Ar tık İnkılap Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz!

5 Birinci İnönü Savaşı- 6,8 İkinci İnönü Savaşı- 3,4 Kütahya-Eskişehir Savaşı- 2,7 Gediz Muharebeleri- 1, Mart Mehmet Akif Ersoy 3- Osman Zeki Üngör Maarif Kongresi-Fedakar Anadolu İnsanı Akıllı Ödev - 17 Ulaşım- 3 Beslenme- 2 Giyecek- 1 Haberleşme- 5 Güvenlik Y 2- D 3- Y 4- Y 5- D 6- D İstiklal Milletimindir-II Akıllı Ödev - 16 İç Politika Açısından Sonuçları TBMM'ye ve düzenli orduya duyulan güven arttı. İstiklal Marşı kabul edildi. Çerkez Ethem İsyanı bastırıldı. Askere alım işleri hızlandı. Dış Politika Açısından Sonuçları Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalandı. Afganistan ile Dostluk Antlaşması imzalandı. a- Ankara b- Yabancı unsurlarla mücadele ve milli düşünceleri boğmaya çalışan her karşı fikre şiddetle karşı koyma gereği. c- Vatan çocuklarına hiçbir zorluk karşısında baş eğmeyerek sabırla çalışmalarını; ana babalarına ise yavrularının eğitimlerini tamamlamak için her türlü fedakarlığa katlanmalarını önermektedir. 1- milli eğitim 2- Kütahya-Eskişehir 3- Tekalif-i Milliye Emirleri 4- başöğretmenlik 5- başkomutanlık Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 2- Londra Konferansı 3- Sovyet Rusya 4- Afganistan 5- Batum 6- Ankara Antlaşması 7- Londra Konferansı 8- Gümrü Antlaşması 9- Birinci İnönü Zaferi 1- General 2- Bekir Sami Bey 3- Kütahya-Eskişehir 4- Moskova 5- İtalya Şahlan Sakarya-Büyük Taarruz Akıllı Ödev - 18 Soldan Sağa Yukarıdan Aşağıya 1- Büyük Taarruz 2- Yunanistan 3- Kars 4- Sakarya 5- İzmir 6- Fransa 7- Mareşal 8- Başkomutanlık 9- Ankara 10- Gazi Ar tık İnkılap Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz! 5

6 1- İkinci Viyana Kuşatması ile başlayan geri çekilme sona erdi. 2- TBMM, Mustafa Kemal'e mareşallik rütbesi ve gazilik unvanı verdi. 3- Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması imzalandı. 4- Fransa ile Ankara Antlaşması imzalandı. 5- Yunanlılar savunmaya, Türk ordusu taarruza geçti. 6- Türk milletinin bağımsızlığını kazanacağına olan inancı arttı. Büyük Taarruz'dan Önce Büyük Taarruz'dan Sonra D 2- Y 3- Y 4- D 5- D 6- Y 1- İstiklal Savaşı 2- TBMM 3- Halil Dikmen 4- İstanbul 5- İsmet Paşa ÜNİTE 4: ÇAĞDAŞ UYGARLIK YOLUNDA ADIMLAR Saltanatın Kaldırılması - Lozan Barış Ant. Akıllı Ödev - 20 Saltanat : Cumhuriyet: Sevr Barış Antlaşması Lozan Barış Antlaşması mudanya - Milli Mücadele'yi Konu Alan Eserler Akıllı Ödev c 2- b 3- a 4- d İstiklal Marşı Şu Çılgın Türkler Tek Adam İstiklal Harbinde Cephane Taşıyan Kadınlar Zafer Anıtı Nazım Hikmet - 3 İbrahim Çallı - 4 Halide Edip Adıvar - 1 Tarık Buğra Milli Ekonomi - Başkent Ankara Akıllı Ödev - 21 A - D - C - E - F - B Savunma: 2-8 Madencilik: 4-9 Sanayi: 3-6 Tarım: 5 Bankacılık: D 2- D 3- Y 4- D 5- Y 6- D 7- Y 6 Ar tık İnkılap Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz!

7 Yaşasın Cumhuriyet - Çağdaş Devlete Doğru Akıllı Ödev D 2- C 3- B 4- E 5- A NEDENLER SEPETİ SONUÇLAR SEPETİ Anayasası Anayasası Anayasası Anayasası D 2- Y 3- D 4- Y 5- Y 6- D Kabotaj Bayramı - İzmir Suikastı Akıllı Ödev - 25 Çok Partili Demokratik Hayat - Çağdaş Uygarlık Akıllı Ödev Cumhuriyet Halk Fırkası Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Serbest Cumhuriyet Fırkası Şeyh Sait İsyanı 2- Fethi Okyar Abdülmecid Efendi 5- Laiklik DOĞRU YANLIŞ a- Ziya Hurşit b- Hayır, tanımıyorlar. Para verilecektir. c- Cesur oluşu, kendine güven duygusu Osmanlı Devleti Dönemi Cumhuriyet Dönemi Y 2- D 3- Y 4- D 5- D 6- Y ŞİFRE: ÇAĞDAŞ Hukuk ve Aile - Şeyh Sait İsyanı Akıllı Ödev - 24 MECELLE ÇİÇEĞİ MEDENİ KANUN ÇİÇEĞİ Nutuk - Harf İnkılabından Millet Mekteplerine Akıllı Ödev - 26 BİRİNCİ AŞAMA İKİNCİ AŞAMA ÜÇÜNCÜ AŞAMA Ar tık İnkılap Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz! 7

8 1- Mustafa Kemal 2- Nutuk 3- Gençliğe Hitabe 4- evrensel 5- TBMM Dönemi B - D - E - C - A 1- A 2- C 3- B 4- B 5- A 6- C 1- D 2- D 3- Y 4- Y 1- Hıfzıssıhha Müessesesi 2- Türk Kızılay Cemiyeti 3- Sanatoryum Eğitim Sağlık Milli Kültür - Kubilay Olayı - Cumhuriyet Kenti Akıllı Ödev - 27 TÜRK TARİH KURUMU TÜRK DİL KURUMU Türk Tarih Kurumu Türk Dil Kurumu Modern Tarım Yıl Nutku Akıllı Ödev Örnek çiftlik kurarak tarımı geliştirmek 2- Bazı bitkileri yetiştirerek halka örnek olmak 3- Ziraat konusunda uygulamalı eğitim yapmak 4- Yüksek Ziraat Okuluna girecek öğrencilerin çiftlikte bir yıl fiilen çalışarak staj yapmasını sağlamak 5- Eğlenme ve dinlenme alanı oluşturmak 1- Y 2- D 3- Y 4- D 5- D 6- Y 7- D Atatürk Orman Çiftliği'nin kurulması 2- Aşar vergisinin kaldırılması 3- Yüksek Ziraat Okulunun açılması 4- Tarım Kredi Kooperatiflerinin açılması Üniversite Reformu - Devlet Toplum Elele Akıllı Ödev - 28 Üniversitelerin Sahip Olması Gereken Nitelikleri Üniversitelerin Sahip Olmaması Gereken Nitelikleri D 2- Y 3- D 4- Y 5- D 6- Y 1- Atatürk Orman Çiftliği'nin Kuruluş Amaçları 2- Modern Tarımın Doğuşu 8 Ar tık İnkılap Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz!

9 Sanat ve Spor - Türk Kadını - Soyadı Kanunu Akıllı Ödev - 30 C - D - B - A 1: Sanat 2: Spor 3: Sanat 4: Sanat 5: Spor 6: Spor Müzik- 1-5 Spor Resim Heykel Atatürk 2- Soyadı Kanunu 3- Mustafa Kemal 4- Cumhuriyetçilik 5- seçme ve seçilme ÜNİTE 5: ATATÜRKÇÜLÜK Çağdaşlaşma - Atatürk'ü Etkileyen Olaylar Akıllı Ödev - 32 Türk Düşünürler Yabancı Düşünürler Atatürkçülüğün Amaçları Atatürkçülüğün Nitelikleri : Cumhuriyetçilik 2: Milliyetçilik 3: Halkçılık 4: Devletçilik 5: Laiklik 6: İnkılapçılık Ziya Gökalp 2- Tevfik Fikret 3- Namık Kemal Atatürk İnkılapları Akıllı Ödev - 31 Siyasi Alanda- 1-8 Ekonomik Alanda- 4-6 Hukuk Alanında- 2-9 Eğitim ve Kültür Alanında Toplumsal Alanda Y 2- D 3- Y 4- Y 5- D 6- D 7- D 1- Medeni Kanun 2- Nutuk 3- Kızılay 4- Aşar vergisi 5- Siyasi haklarını Her Şey Güçlü Bir Türkiye İçin Akıllı Ödev - 33 Emel- Ekonomik güç Murat- Sosyokültürel güç Mehmet- Askeri güç Elif- Siyasi güç Askeri güç- 4-7 Siyasi güç- 6-8 Ekonomik güç- 1-5 Sosyokültürel güç- 2-3 Ekonomik güç- 3 Askeri güç- 1 Siyasi güç- 4 Sosyokültürel güç Sosyokültürel güç 2- Ekonomik güç 3- Siyasi güç 4- Askeri güç 5- Siyasi güç 6- Sosyokültürel güç 7- Askeri güç 8- Ekonomik güç Ar tık İnkılap Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz! 9

10 Cumhuriyetçilik-Cumhuriyetin Vatandaşlarıyız Akıllı Ödev Y 2- D 3- Y 4- D 5- D 6- Y 7- Y 8- D 9- D 10- Y Cumhuriyetin ilanı Halifeliğin kaldırılması 1921 Anayasası'nın kabulü Çok partili siyasi hayata geçilmesi Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi benimsemek ve bu uğurda çalışmaktır. Milli birlik ve beraberlik- Milletin bütün olması, bütünlük içinde ayırıcı ve bölücü unsurlara asla yer verilmemesi demektir Yurdumuzu korumak 2- Kanunlara uymak 3- Vergi vermek 4- Oy kullanmak 5- Askerlik yapmak Halkçılık Akıllı Ödev Kişisel haklar Siyasi haklar Ekonomik ve sosyal haklar Halkçılıkla ilgili Halkçılıkla ilgili değil Milliyetçilik Akıllı Ödev - 35 A- Türk milletinin büyük ve kabiliyetli bir millet olduğuna B- Kendini Türk hissetmek C- Milli birlik ve beraberlik, çalışkanlık, iyi geçinmek D- Milli birlik ve beraberlik Devletçilik Akıllı Ödev Atatürk milliyetçiliğine uygun Atatürk milliyetçiliğine uygun değil Milliyetçilik- Milletini sevmek, onu yüceltme amacını Ar tık İnkılap Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz!

11 Siyasi nedenler : Siyasi bağımsızlık için ekonomik bağımsızlığın gerekli olması Ekonomik nedenler : Ülkenin ekonomik durumu 1929 Dünya ekonomik bunalımı Sosyal nedenler : Halkın ihtiyaçlarını karşılamak Sosyal adaleti sağlamak İnkılapçılık Akıllı Ödev - 39 A- Türk milletini, dini ve mezhebi bağ yerine Türk milliyeti bağıyla birbirine bağlaması B- Türk halkının tamamen çağdaş bir toplum seviyesine çıkarmak C- Türk milleti tarafından gerçekleştirilen inkılapları D- İnkılaplara sahip çıkmak, inkılapları geliştirmek ve cumhuriyeti korumak Laiklik Akıllı Ödev - 38 DOĞRU: YANLIŞ: Aklın ve bilimin öncülüğünde yenileşmeyi ve gelişmeyi sağlamıştır. 2. Atatürkçü düşünce sistemine dinamik bir yapı kazandırarak çağdaşlaşmayı sürekli hale getirmiştir. 3. Toplumun çağdaş bir yapıya kavuşmasını sağlamıştır. 4. Milli değerlerine bağlı, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde her türlü yeniliğe açık bireylerin yetişmesini sağlamıştır Zamana göre geri kalmış, toplumun ihtiyaçlarını karşılamayan kurumların ortadan kaldırılması ve yerine ilerlemeyi, gelişmeyi kolaylaştıracak çağdaş kurumların kurulması esasına dayanır. Yönetim alanında Saltanatın kaldırılması Halifeliğin kaldırılması Şeriye ve Evkaf Vekaleti'nin kaldırılması Hukuk alanında Medeni Kanun'un kabulü 1928 yılında "Devletin dini İslam'dır." maddesinin anayasadan çıkarılması 1937 yılında laikliğin anayasaya girmesi Eğitim ve kültür alanında Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulü Medreselerin kapatılması Harf inkılabının yapılması Sosyal alanda Tekke ve zaviyelerin kapatılması Kılık-Kıyafet Kanunu'nun kabulü İbadet yerleri dışında dini kıyafet, sembol ve işaretler ile dolaşılmasının yasaklanması İnkılap- Bir devletin önemli kurumlarını kısa sürede değiştirme, yenileştirme çalışmasıdır. İnkılapçılık- Toplumun kurumlarını geliştirmeye ve değiştirmeye açık tutmaktır. İhtilal- Bir devletin siyasi teşkilatını kanunlara uymadan zorla değiştirmek üzere yapılan yenilik hareketidir Ar tık İnkılap Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz! 11

12 Atatürk İlkeleri Akıllı Ödev - 40 Cumhuriyetçilik Milliyetçilik- 3-9 Halkçılık- 5-7 Devletçilik Laiklik İnkılapçılık- 6-8 Mazlum Milletler-Cumhuriyet Bize Emanet Akıllı Ödev Pakistan - Muhammed Ali Cinnah Afganistan - Amanullah Han Hindistan - Gandhi D 2- Y 3- D 4- D 5- Y 6- Y 7- D 1- Devletçilik 2- Halkçılık 3- Milliyetçilik 4- Laiklik 5- Cumhuriyetçilik 6- İnkılapçılık 1- Cumhuriyetçilik 2- Laiklik 3- İnkılapçılık 4- Devletçilik 5- Milliyetçilik 6- Halkçılık 1- mazlum milletler 2- Muhammed İkbal 3- Türkiye Cumhuriyeti 4- Milli dil 5- Afganistan 6- Türk Dil Kurumu 7- Atatürk ilkeleri gençlere 10- inkılapçılık ÜNİTE 6: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜ Türk Dış Politikası-I Akıllı Ödev - 43 İlkelerin Dayanakları-Büyük Eser Akıllı Ödev - 41 Kaynağı Türk milli kültürüdür. Laik düşünce ve hukuka dayanır. Uygulamaya da yansımıştır. Akılcı ve bilimseldir. Evrensel ve barışçıdır A- 4 B- 1 C- 2 D D 2- Y 3- Y 4- D 1- Barışçıdır. 2- Bağımsızdır. 3- Gerçekçidir. 4- Hukuka bağlıdır. 5- Milli güce dayalıdır. B - D - A - C - E - F 1- c 2- b 3- d 4- e 5- a 1- Barışçı olması 2- Bağımsız olması 3- Gerçekçi olması 4- Hukuka bağlı olması 5- Milli güce dayalı olması BALKAN ANTANTI- Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya SADABAT PAKTI- Türkiye, İran, Irak, Afganistan 12 Ar tık İnkılap Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz!

13 Türk Dış Politikası-II Akıllı Ödev C 2- B 3- A 4- A 5- C 6- B 1- D 2- Y 3- Y 4- D 5- D 6- Y 7- D 1- D 2- Y 3- Y 4- D 5- D 1- Musul sorunu 2- Hatay sorunu 3- Sadabat Paktı 4- Möntrö Boğazlar Sözleşmesi 5- Balkan Antantı 6- Nüfus Mübadelesi 1- Yabancı okullar 2- Musul sorunu 3- Boğazlar 4- Hatay sorunu 5- Nüfus Mübadelesi ÜNİTE 7: ATATÜRK'TEN SONRA TÜRKİYE: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI İnsan Hakları-Soğuk Savaş-Gelişen Türkiye Akıllı Ödev A 2- C 3- A 4- C 5- B 6- B 1- D 2- Y 3- Y 4- D Ekonomi- 5-6 Ulaşım- 1-7 Sağlık- 3-8 Eğitim- 2-9 Sanat d 2- b 3- a 4- c Türk Ordusu-Türkiye'ye Yönelik Tehditler Akıllı Ödev - 47 II. Dünya Savaşı - Demokratik Türkiye Akıllı Ödev Japonya 2- İtalya 3- Sovyetler Birliği (SSCB) 4- Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 5- Almanya 6- Türkiye Mihver Devletler- Almanya, İtalya, Japonya Müttefik Devletler- İngiltere, ABD, Fransa, SSCB OLUMLU OLUMSUZ c 2- a 3- e 4- d 5- b Terör Ermeni sorunu Misyonerlik İç ve dış tehditler İrticai faaliyetler 1- Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2- Hava Kuvvetleri Komutanlığı 3- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 4- Sahi Güvenlik Komutanlığı 5- Jandarma Genel Komutanlığı Misyonerlik İrticai faaliyetler Terör Ar tık İnkılap Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz! 13

14 SSCB'nin Dağılması-Körfez Savaşı-AB'ye Doğru Akıllı Ödev Bor- Jet ve roket yakıtı, cam, seramik sanayi, yanmayı önleyici maddeler Boraks- Boya yapımı, deterjan ve sabun üretimi, antifiriz üretimi Toryum- Elektronik cihaz, aydınlatma, nükleer enerji Krom- Paslanmak çelik, silah, uçak ve gemi sanayi Petrol- Yakıt, kimya sanayi, enerji üretimi, ısınma Batı ile ilişkilerini geliştirmek istemesi Ekonomik ve refah seviyesini yükseltmek istemesi Çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak istemesi Türkiye'nin sahip olduğu coğrafi konumu 1- Y 2- Y 3- D 4- D 5- D 6- Y 7- Y 8- D 14 Ar tık İnkılap Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz!

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

L 1 S E ... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE ATATURKÇULUK KEMAL KARA ÖNDE YAYINCILIK

L 1 S E ... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE ATATURKÇULUK KEMAL KARA ÖNDE YAYINCILIK L 1 S E..... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE...... ATATURKÇULUK KEMAL KARA Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 31.05.2006 tarih ve 233 sayılı karan ile 2006-2007 öğretim

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Bir Kahraman Doğuyor

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI ŞU AN UYGULANAN MÜFREDAT 1.ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR (6 Kazanım) 1. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ders No : 0310290045 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ders No : 005002004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI...OKULU T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI...OKULU T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI...OKULU T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI SÜRE SÜRE: 8 DERS İ 1. ÜNİTE ÜNİTE ADI: Bir Kahraman Doğuyor EYLÜL 1.(17-23) UYANAN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı...

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp... 1 2-Türk İnkılâbının Özellikleri... 2 3-Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... 2 B-İNKILÂPLA ALAKALI DİĞER KAVRAMLAR 1-İhtilâl... 4 2-Darbe...

Detaylı

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir?

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir? 1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer devletlerle ekonomik ilişkilerinde kolaylık ve uyum sağlamak için yapılan çalışmalardan A) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması B) Tekke ve zaviyelerin

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-04 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-04/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 Orijinal Metin Özdamarlar 2013-2014 Merkezi Yazılıya Hazırlık Deneme Sınavı-8 Öğrencinin Adı ve Soyadı: Sınıfı ve Numarası: 8/ - 1. SEVR LOZAN Boğazlar Kapitülasyonlar

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni

KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni Düzenli Ordunun Kurulması Nedenleri: Kuva-yı Milliye nin ișgalleri durduramaması Kuva-yı Milliye nin zararlı faaliyetleri Düzenli ordulara

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-03 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-03/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

SELAMİ REİSOĞLU TARİH KONU TEKRARI

SELAMİ REİSOĞLU TARİH KONU TEKRARI SELAMİ REİSOĞLU TARİH KONU TEKRARI 15.07.2018 TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Savaşın tarafları: Osmanlı x İtalya = 15 Ekim 1912 UŞİ ANTLAŞMASI Nedenleri Libya daki fosfat ve petrol yataklarına İtalya nın

Detaylı

11. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR A. İN HAYATI. Mustafa Kemal in çocukluk dönemini ve içinde bulunduğu toplumun

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI 1. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması b) Uşi Antlaşması c) Bükreş Antlaşması d) İstanbul Antlaşması 4. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'nda

Detaylı

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH İÇİNDEKİLER SUNUŞ...V TEŞEKKÜR...V Tarih Bilimi Hakkında... 1 Birinci Kısım TÜRK TARİHİ Birinci Bölüm İslamiyet Öncesi Türk Tarihi I. GENEL OLARAK... 5 II. İSLAMİYETTEN

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR İÇİNDEKİLER Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR I. 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ... 21 Sanayileşen Avrupa Karşısında

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ KURTULUŞ SAVAŞI DOĞU VE GÜNEY CEPHESİ DOĞU CEPHESİ Ermeniler XIX. Yy`a kadar Osmanlı topraklarında huzur içinde yaşadılar, devletin çeşitli kademelerinde

Detaylı

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V TEŞEKKÜR... V Tarih Bilimi Hakkında... 1 Birinci Kısım TÜRK TARİHİ Birinci Bölüm İslamiyet Öncesi Türk Tarihi I. GENEL OLARAK... 5 II. İSLAMİYETTEN

Detaylı

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR TA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK İLKE VE İNKİLAP TARİHİ 2 ZAFER FOTOKOPİ SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLER. 0.332 353 78 75 Rampalı Çarşı 1 Kat No: 135 Meram/KONYA Sipariş ve Bilgi

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması

Lozan Barış Antlaşması Lozan Barış Antlaşması Anlaşmanın Nedenleri Anlaşmanın Nedenleri Görüşme için İzmir de yapılmak istenmiş fakat uluslararası antlaşmalar gereğince tarafsız bir ülkede yapılma kararı alınmıştır. Lozan görüşme

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 Atatürk ün çocukluk dönemini yaşadığı Selanik in taşıdığı özelliklerden bazıları şunlardır: ANABİLİM 500 SORU-1 KİTAPÇIĞI TEST-2 SORU-16 I. Farklı milletler bir arada yaşamıştır. II.

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9

2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9 2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9 1. Mudanya Mütarekesi, Yunanlıların aslında Osmanlı Devleti nin paylaşımı projesinde bir alet olduğunu, arkalarındaki gücü İngiltere başta olmak üzere İtilâf devletlerinin

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 2. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 17 MAYIS 2015 Saat:

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA 1 Kütahya- Eskişehir Savaşı nda ordumuz Sakarya Nehri nin doğusuna çekilmişti. 2 TEKÂLİF-İ MİLLİYE NİN SAKARYA SAVAŞI NA ETKİSİ Tekâlif-i Milliye kararları daha uygulamaya yeni başlandığı için Sakarya

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Mondros Mütarekesi ve Mütareke Sonrası Genel Durum İşgaller ve Kurtuluş Savaşı Hazırlık Evresi T.B.M.M. nin Açılması Düzenli Ordu Hazırlıkları,

Detaylı

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI 5. SINIF 1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM Bu ünitede öğrencilerimiz içinde bulunduğu çeşitli grup ve kurumlarla ilişkisini anlamaya çalışır. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile

Detaylı

TEST 1. Yıl Sonu Tekrar. 6. Avrupa ülkeleri arasındaki çıkar çatışmaları, kendi aralarında bloklaşmalara neden oldu.

TEST 1. Yıl Sonu Tekrar. 6. Avrupa ülkeleri arasındaki çıkar çatışmaları, kendi aralarında bloklaşmalara neden oldu. TEST 1 Yıl Sonu Tekrar 1. Bir devletin başka milletleri, toplulukları, siyasi ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılmak istemesine genel olarak ne ad verilir? A) Sömürgecilik B) İnkılâpçılık C) Sanayi

Detaylı

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant.

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Tekâlif-i Milliye Ordu gereksinimi için, Sakarya Savaşı ndan önce *1921-TBMM

Detaylı

LGS İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı

LGS İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı LGS İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı LGS(Liselere Geçiş Sistemi) deneme sınavı arayan birçok öğrenci için güzel bir hizmet Şanlıurfa MEM tarafından veriliyor. LGS deneme sınavı ile 2 Haziran

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I ve II DERSİNİN AMACI VE HEDEFİ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I ve II DERSİNİN AMACI VE HEDEFİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I ve II DERSİNİN AMACI VE HEDEFİ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersi; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun değişik 5. Maddesinin (i) bendine göre Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya)

2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya) İNKILAP TARİHİ ÇALIŞMA KAĞIDI 1- M. Kemal in ilk görev yeri neresidir? ( Şam) 2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya) 3- M.

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi.

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. ATATÜRK KRONOLOJİSİ 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899: Mart 13: İstanbul Harp

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta ANKARA DA ULUSAL MECLİSİN AÇILMASI A-) Mustafa Kemal in Ankara ya Gelişi ve Ankara nın Merkez Olması B-) Meclis in Açılışı ve İlk Meclisin Aldığı Kararlar C-) İstanbul ve Ankara

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

ORTAÖĞRETİM. Öğretmenin. Ders Notları. Çözümlü / Cevaplı Sorular ve Etkinlikler

ORTAÖĞRETİM. Öğretmenin. Ders Notları. Çözümlü / Cevaplı Sorular ve Etkinlikler ORTAÖĞRETİM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Öğretmenin Ders Notları Çözümlü / Cevaplı Sorular ve Etkinlikler II ORTAÖĞRETİM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK (Öğretmenin Ders Notları) EDİTÖR Turgut

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER YILLIK PLANI

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER YILLIK PLANI . SINIF SOSYAL BİLGİLER YILLIK PLANI 08-09 Soru Bankası.hafta - Eylül BİREY VE TOPLUM Öğrendiklerimi Uyguluyorum... 6.hafta - 0 Eylül Olaylar ve Sonuçları....hafta 0-0 Ekim Biz Bu Toplumun Bir Üyesiyiz...

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi dir. Sırasıyla, Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi,

Detaylı

1881: Selanik te doğdu.

1881: Selanik te doğdu. 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899 Mart 13: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına

Detaylı

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 4. YAZMA 5. DİL BİLGİSİ Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 1. Yazma Kurallarını Uygulama

Detaylı

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder? KPSS TARİH DENEME SINAVI 1: I- Orhun Anıtları II- Yenisey Yazıtları III- Manas Destanı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir? A- Yalnız ll B-l ve ll C-ll ve lll D-l ve lll E-Yalnız

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Keşfetme Alanı (Föy No) Ünite Değerlendirme Fiilimsi Türleri Fiilimsi Türleri - 1 2

8. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Keşfetme Alanı (Föy No) Ünite Değerlendirme Fiilimsi Türleri Fiilimsi Türleri - 1 2 Kelime ve Kelime Guruplarında Anlam 2 Fiilimsiler Cümle Bilgisi Cümlede Anlam Metin Yorumu Fiil Çatısı Cümle Çeşitleri 8 Cümlede Anlam 9 Metinde Yorum 0 Yazım Kuralları 2 ktalama İşaretleri Anlatım Bozuklukları

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II HIST 102 Her İkisi

Detaylı

BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI

BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI 2015-2016 BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI 4- TBMM hükümetinin ilk askeri ve siyasi başarısı A) Londra Konferansı B) Moskova antlaşması 1-) Arkadaşlar kongremizde yurt genelindeki

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ

8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BİR KAHRAMAN DOĞUYOR ÜNİTESİ KONU ANLATIMI HASAN DOĞAN BİR KAHRAMAN DOĞUYOR M. Kemal 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, Babası Ali Rıza Efendidir.

Detaylı

SÜRE SÜRE: 4 DERS SAATİ 1. ÜNİTE ÜNİTE ADI: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR. Bir Osmanlı Şehri Selanik. Mustafa Kemal in Öğretim Gördüğü Okullar

SÜRE SÜRE: 4 DERS SAATİ 1. ÜNİTE ÜNİTE ADI: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR. Bir Osmanlı Şehri Selanik. Mustafa Kemal in Öğretim Gördüğü Okullar 4. HAFTA (23 Eylül 27 Eylül) EYLÜL 3. Hafta (6- Eylül 20 Eylül) 2. Hafta (9- Eylül 3 Eylül) AY HAFTA SAAT 203 204 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 8. SINIF T.C. İNKILÂP TARİHİ

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS rders BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 AIIT101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-TEOG DENEMESİ-14

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-TEOG DENEMESİ-14 T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-TEOG DENEMESİ-14 ( Bir Cumhuriyet Kenti konusuna kadar olan bölümleri kapsar.) 1. 3. Mustafa Kemal in doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği Selanik, Rumeli de önemli kentlerden

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler BEP Plan Hazırla T.C Menemen Kaymakamlığı erol tarakçıoğlu ortaokulu Müdürlüğü T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : hüseyin can yalçın Uzun Dönemli Amaç

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİ EVLER İHLAS İLKOKULU 8. SINIF T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİ EVLER İHLAS İLKOKULU 8. SINIF T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 4 HAFTA EYLÜL 3 Hafta AY HAFTA SAAT 013 014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİ EVLER İHLAS İLKOKULU SÜRE SÜRE: 4 DERS SAATİ 1. ÜNİTE ÜNİTE ADI: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR KONU KAZANIM ETKİNLİK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 05002000 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

COŞKU 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları

COŞKU 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları COŞKU 7.Sınıf Din Kültürü Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır ÜNİTE 1 Kader ve Evrendeki Yasalar İnsan İradesi ve Kader Allah a Güvenmek (Tevekkül) Ayete l Kürsi ve Anlamı İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma

Detaylı

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır. Doğup büyüdüğü Selanik, o dönemde önemli bir kültürel merkezdi. XIX. yüzyılın son çeyreğinde

Detaylı

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Atatürkçülük Konusuna Kadar DENEME 3 TEOG 2

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Atatürkçülük Konusuna Kadar DENEME 3 TEOG 2 1- Mustafa nın doğduğu ve 1896 yılına kadar kaldığı Mustafa nın doğduğu ve 1896 yılına kadar kaldığı Selanik, Osmanlı Devleti nin çok uluslu yapısında değişik Selanik, Osmanlı Devleti nin çok uluslu yapısında

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II HIST 102 Her İkisi

Detaylı

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE Ünite Ünite 01 Anlam - I 26 Cümlenin Ögeleri - I (Cümlenin Temel Ögeleri) 02 03 04 Anlam - II Anlam - III Anlam - IV Anlam Bilgisi - I (Kelimede Anlam) 27 Cümlenin Ögeleri - II (Cümlenin Yardımcı

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir.

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. DENEME 15 1. Kutluk Devleti nde, Bilge Kağan ın Budist tapınağı yaptırma fikrine karşı devlet adamları karşı

Detaylı

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur.

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur. 3. Selçuklularda, I. hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekle görevli olması, KPSS 2009 GK-(3) ülkenin, hanedan üyelerinin ortak malı sayılması, din işlerinin halifeye, dünya işlerinin sultana ait olması

Detaylı

Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri

Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Ders No : 0690220054 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 3 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 3 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 1. ÜNİTE Atatürk ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla

Detaylı

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Sonuna Kadar

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Sonuna Kadar 1- Manastır İdadisi yatılı bir okuldu. Askerî idadilerin kuruluş amacı harp okullarına öğrenci yetiştirmekti. Bu nedenle zor bir eğitim programları vardı. Mustafa Kemal, diğer idadilere göre daha üstün

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-ELEKTRIK-ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ. Adı Kodu Dili Türü Yarıyıl

ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-ELEKTRIK-ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ. Adı Kodu Dili Türü Yarıyıl ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-ELEKTRIK-ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Ön Koşul leri DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Yarıyıl Sorumluları

Detaylı

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE Ünite Ünite 01 Kelime Gruplarında Anlam - I 29 Cümlenin Öğeleri - I (Cümlenin Temel Ögeleri) 02 Kelime Gruplarında Anlam - II 03 Kelime Gruplarında Anlam - III 04 Kelime Gruplarında Anlam - IV 05

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AI0 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

Deneme Analizi (Sözel Bölüm)

Deneme Analizi (Sözel Bölüm) Deneme Analizi (Sözel Bölüm) Deneme -1 1 Paragrafta Anlam B 2 Paragrafta Anlam C Yazım Kuralları A 4 Cümlenin Ögeleri D 5 Paragrafta Anlam D 6 Paragrafta Anlam A Sözcükte Anlam D 8 Paragrafta Anlam A 9

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 0020020021 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI. A) Aşağıda yer alan LGS ye yönelik yayımlanan örnek MEB soruları yer almaktadır. Bu soruları yanıtla.

ÇALIŞMA SORULARI. A) Aşağıda yer alan LGS ye yönelik yayımlanan örnek MEB soruları yer almaktadır. Bu soruları yanıtla. Adı - Soyadı: Sınıf: 8/ Ders: T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇALIŞMA SORULARI Sevgili Öğrencimiz, A) Aşağıda yer alan LGS ye yönelik yayımlanan örnek MEB soruları yer almaktadır. Bu soruları yanıtla.

Detaylı

ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Koordinatörlüğü 2014

ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Koordinatörlüğü 2014 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Koordinatörlüğü 2014 1. MEŞRUTİYET Meşrutiyet: Başında bir hükümdarın bulunduğu, parlamentosu ve anayasası olan sistemdir. Mithat

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I Prof. Dr. Coşkun ÇAKIR Ders saati: Salı, 09.00 10.30 Perşembe, 09.00 10.30 Ders Asistanı: Mustafa Batman Ofis saati: Salı, 11.00-12.00 Perşembe, 11.00 12.00 Ders Tanımı

Detaylı

6. Atatürk'ün 1919'a kadar bulunduğu görevler ve yaptığı hizmetleri üstlendiği milli mücadele liderliği açısından yorumlar

6. Atatürk'ün 1919'a kadar bulunduğu görevler ve yaptığı hizmetleri üstlendiği milli mücadele liderliği açısından yorumlar 5. HAFTA 6 Eylül 30 Eylül) EYLÜL 4. Hafta (19- Eylül 3 Eylül) AY HAFTA SAAT 011 01 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKÖĞRETİM OKULU 8. SINIF T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ

Detaylı

A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması. B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması

A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması. B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması HAFTALAR KONULAR 1. Hafta ATEŞKESTEN ANTLAŞMAYA A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması C-) Lozan Öncesi İçte ve Dışta

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Ders No : 0020040023 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı