FRANÇOIS VIGOUROUX François Vigouroux, 1936 y l nda do du. Ekonomi gazetecili i alan nda e itim gördü. Ayn zamanda psikolog ve sosyolog olan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FRANÇOIS VIGOUROUX François Vigouroux, 1936 y l nda do du. Ekonomi gazetecili i alan nda e itim gördü. Ayn zamanda psikolog ve sosyolog olan"

Transkript

1 FRANÇOIS VIGOUROUX François Vigouroux, 1936 y l nda do du. Ekonomi gazetecili i alan nda e itim gördü. Ayn zamanda psikolog ve sosyolog olan Vigouroux, romanc l n n yan s ra Le secret de famille (1993), L âme des maisons (1996) ve L empire des mères (1998) adl deneme kitaplar n yazd. Romanlar : L insurrection (1966), La nuit, les miroirs (1970), Flashes (2002), Monsieur le Président, pourquoi nous as-tu abandonnés? (2003; Bizi Neden Terk Ettin Say n Baflkan, çev.: Ifl l Özcan, Ayr nt Yay nlar, 2005), La Folie de Maurice B. (2004) Vigouroux ayr ca Grand-père décédé stop viens en uniforme (2001) adl uzun öykünün de yazar d r.

2 Ayr nt : 460 Edebiyat dizisi: 137 Bizi Neden Terk Ettin Say n Baflkan? François Vigouroux Frans zcadan çeviren Ifl l Özcan Yay ma haz rlayan Alev Özgüner Kitab n özgün ad Monsieur le Président, pourquoi nous as-tu abandonnés? Presses Universitaires de France/2003 bas m ndan çevrilmifltir Presses Universitaires de France Bu kitab n Türkçe yay m haklar Ayr nt Yay nlar na aittir Kapak illüstrasyonu Sevinç Altan Kapak düzeni Arslan Kahraman Düzelti Ayen Koçal Bask ve cilt Sena Ofset (0 212) Birinci bas m 2005 Bask adedi 2000 ISBN AYRINTI YAYINLARI Hobyar Mah. Cemal Nadir Sok. No: 3 Ca alo lu - stanbul Tel.: (0 212) Faks: (0 212) &

3 François Vigouroux Bizi Neden Terk Ettin Say n Baflkan?

4 E D E B Y A T D Z S GÜLÜNES AfiKLAR/Milan Kundera Ë KALEC N N PENALTI ANINDAK END fies /Peter Handke Ë YÜZBAfiI VE KADINLAR TABURU/Mario Vargas Llosa Ë B Z/Yevgeni Zamyatin Ë KES K B R BAfi/Iris Murdoch Ë YE- N TANRILAR/Alberto Vasquez-Figueroa Ë NFAZA ÇA RI/Vladimir Nabokov Ë EVET AMA, B R LOKOMOT F BUNU YAPAB L R M BAKALIM?/Woody Allen Ë ÇALI HOROZU/Michel Tournier Ë BANYO/Jean-Philippe Toussaint Ë BALKON/Jean Genet Ë GÜNEfi MPARATORLU U/J.G. Ballard Ë BEYAZ ZENC LER/Ingvar Ambjörnsen Ë S YAH MADONNA/Doris Lessing Ë KAPANDA ÜÇ KAPLAN/G. Cabrera Infante Ë ZAMANIN KIYI- SINDAK KADIN/Marge Piercy Ë ANARfi N N KISA YAZI/Hans Magnus Enzensberger Ë FOTO RAF MAK NE- S /Jean-Philippe Toussaint Ë GÜLÜN GÜNLÜ Ü/Ursula K. LeGuin Ë HOTEL DU LAC/Anita Brookner Ë AZ Z- LER ve ÂL MLER/Terry Eagleton Ë VEDA YEME /Michel Tournier Ë ORLANDO/Virginia Woolf Ë UTANÇ B T- T /Anja Meulenbelt Ë YAKIN GELECE N M TOSLARI/J. G. Ballard Ë KARANLI IN SOL EL /Ursula K. LeGuinË A /Iris Murdoch Ë WATT/Samuel Beckett Ë EKOTOPYA/Ernest Callenbach Ë GECEY ANLAT BA- NA/Djuna Barnes Ë NSAN POSTUNA BÜRÜNMÜfi KÖPEK/Ingvar Ambjörnsen Ë CUMA/Michel Tournier Ë AFROD T N BAfiKALDIRISI/Lawrence Durrell Ë GÜNDEL K MUTLULU A ALIfiMA/Anja Meulenbelt Ë MUR- PHY/Samuel Beckett Ë MASAL MASAL Ç NDE/Khimaira/John Barth Ë ZEN VE MOTOS KLET BAKIM SANA- TI/Robert M. Pirsig Ë PARFÜMÜN DANSI/Tom Robbins Ë SINIRSIZ RÜYALAR D YARI/J. G. Ballard Ë FRAN- SIZ TE MEN N KADINI/John Fowles Ë BEYAZ OTEL/D.M. Thomas Ë MYRA/Gore Vidal Ë DALGALAR/Virginia Woolf Ë ATLANT K ÖTES /Witold Gombrowicz Ë HAYRANLIK/Anja Meulenbelt Ë FERDYDURKE/Witold Gombrowicz Ë MELEKLER ZAMANI/Iris Murdoch Ë PAULINA 1880/Pierre Jean Jouve Ë EfiEKARISI FABR - KASI/Iain Banks Ë ROCK LANET /Iain Banks Ë KAYIP ZAMAN/Anja Meulenbelt Ë SEN Ç ME GÖM- DÜM/Andrew Jolly Ë BAfiTAN ÇIKARICININ GÜNLÜ Ü/Sören Kierkegaard Ë KONFIDENZ/Ariel Dorfman Ë ALTIN DAMLA/Michel Tournier Ë B R GAR P VAKA: MATMAZEL P./Brian O Doherty Ë NIETZSCHE A LADI- INDA/Irvin D. Yalom Ë KIZILA AÇLAR KRALI/Michel Tournier Ë A LEDE B R ÖLÜM/James Agee Ë KUT- SAL BÖLGE/Carlos Fuentes Ë KALPS Z AMANDA/Jurek Becker Ë 62-Maket Seti/Julio Cortázar Ë ÇARPIfi- MA/J.G. Ballard Ë ÜÇLEME-Molloy-Malone Ölüyor-Adland r lamayan/samuel Beckett Ë DUR B R MOLA VER/Tom Robbins Ë HIRSIZIN GÜNLÜ Ü/Jean Genet Ë KÜÇÜK DE fi MLER/Marge Piercy Ë LILA/Robert M. Pirsig Ë ERG NL K YAfiI/Michel Leiris Ë AfiKSIZ L fik LER/Samuel Beckett Ë ES RGEYEN GÖKYÜZÜ/Paul Bowles Ë YALANCI JAKOB/Jurek Becker Ë D VAN/Irvin D. Yalom Ë PORNOGRAF /Witold Gombrowicz Ë MERCIER LE CAMIER/Samuel Beckett Ë B R ERKE E NASIL TECAVÜZ ED L R?/Märta Tikkanen Ë /BENDE- N Z VE MARCO POLO/Paul Griffiths Ë DO MAMIfi KR STOF/Carlos Fuentes Ë RÜYA SAK NLER /Iris Murdoch Ë H Ç Ç N MET NLER ve Uzun Öyküler/Samuel Beckett Ë DUYGU YOLCULU U/Laurence Sterne Ë BETTY BLUE/Philippe Djian Ë A AÇKAKAN/Tom Robbins Ë ANARfi ST/Tristan Hawkins Ë BAKAKA /Witold Gombrowicz Ë PORTNOY UN FERYADI/Philip Roth Ë 101/2 BÖLÜMDE DÜNYA TAR H /Julian Barnes Ë SU- N TENEFFÜS/Ricardo Piglia Ë MANfi ÖTES /Julian Barnes Ë ADA/Aldous HuxleyË GÜLÜN MUC ZES /Jean Genet Ë MÖSYÖ/Jean-Philippe Toussaint Ë Ç ÇEKLER N MERYEM ANASI/Jean Genet Ë BAfiUCU O LA- NI/Alison Fell Ë YARATIK/John Fowles Ë SEN SEVM YORUM/Julian Barnes Ë ZENC LER/Jean Genet Ë TÜNEL/Ernesto Sábato Ë KARA PRENS/Iris Murdoch Ë KARNINDAN KONUfiANIN ÖYKÜSÜ/Pauline Melville Ë TANRI NIN A ZINDAN EVREN N H KÂYES /Franco Ferrucci Ë HAYATIN VE AfiKIN YASALARI/Connie Palmen Ë KAHRAMANLAR VE MEZARLAR/Ernesto Sabato Ë KAYNAK VE ÇALI/Michel Tournier Ë CENNETE B R KOfiU/J.G. Ballard Ë D fi ADAM/Joanna Russ Ë FLAUBERT N PAPA ANI/Julian Barnes Ë ALDAT- MA/Philip Roth Ë KOKA N GECELER /J.G. Ballard Ë ACABA NASIL?/Samuel BeckettË MANTISSA/John Fowles Ë KOLEKS YONCU/John Fowles Ë BENJAMIN: DAR GEÇ TTEK AYDIN/Jay Parini Ë METEOR- LAR/Michel Tournier Ë ARKADAfiLIK/Connie Palmen Ë AfiK VESA RE/Julian Barnes Ë S R US TAN GELEN KURBA A/Tom Robbins Ë BAYAN GULLIVER CÜCELER ÜLKES NDE/Alison Fell Ë GELECEKTEN ANI- LAR/William Morris ËBEN MLE TANIfiMADAN ÖNCE/Julian Barnes Ë NG LTERE NG LTERE YE KARfiI/Julian Barnes Ë Y fi/david Lodge Ë Y T K RUHLAR IRMA I/Connie Palmen Ë TERAP /David Lodge Ë ÖLÜRKEN/Jim Crace Ë GÜZELL K HIRSIZLARI/Pascal Bruckner Ë SÜPER KENT/J.G. Ballard Ë SISKA BACAKLAR/Tom Robbins Ë BETON ADA/J.G. Ballard Ë LK AfiK, SON TÖRENLER/Ian McEwan Ë GILLES ile JEANNE/Michel Tournier Ë B R KOMÜN STLE EVLEND M/Philip Roth Ë KIZILDER L N N fiarkisi/james Welc Ë S NEMA MÜDAV M /Walker Percy Ë KARANLIKLARIN EFEND S /Ernesto Sabato Ë METROLAND/Julian Barnes Ë B Z NEDEN TEREK ETT N SAYIN BAfiKAN?/François Vigouroux 4

5 Birinci gün B ilgisayar m masaya koydum ve çal flt rd m. Yeni bir dosya açt m. Ad, Birinci gün. Bana ikinci katta bir çal flma odas verildi; duvarlar, döflemesi, hatta mobilyalar metalik bir dolap, bir masa, iki sandalye bile hep gri renkte; sanayi kurulufllar n n birkaç y ld r, yöneticilerinin k yafetlerinde oldu u gibi yönetim servislerinin mobilyalar nda da tercih etti i, donukluktan neredeyse görülmeyen o grilikte. lk iflim pencereye gidip storu kald rmak oldu. Karfl da, yirmi metre kadar ötede, tek bir penceresi, en ufak bir aç kl olmayan beton bir duvardan baflka bir fley görünmüyor. Yukar da, bir sonbahar ö leüzerinin beyaz ms gökyüzü flöyle böyle seçiliyor. Afla da, kald r m 5

6 tafl yla döflenmifl dar ve uzun bir avlu, zincir ve asma kilitlerin vuruldu u, sivri uçlar olan demir parmakl kl bir kap ya kadar uzan - yor. Normalde pencere aç lm yor: Büro klimal. Fakat Martine bana, bak m servisinden izin al nabilece ini söyledi; size, pencere camlar ndan birini açma olana verecek bir anahtar getirip, klimay kap yorlar. Masan n üzerinde bir telefon, gümüfli abajurlu yüksek bir lamba ve yan tarafta henüz hiçbir fleye ba l olmayan bir bilgisayar n ekran ve klavyesi var. Sandalyeler deriye benzeyen plastik bir maddeyle kapl. Dolap raflar ve çal flma masas n n çekmeceleri bofl, bakt m. flte ben böyle bir yerde çal flaca m. Tam befl gün boyunca. Al flmak için çok k sa bir süre, bunu bilmezden gelir gibi davranmak içinse çok uzun. Görüflmek için bana gelecekler. Benim di erlerine gitmem gerekmeyecek. Bu da her türlü boflbo azl k riskini ortadan kald racak! malathane dekilerin her fleyden çok s r saklamaya önem verdikleri ve bunu nas l h rsla yapt klar bilinir. fiirket, herhangi birinin endüstriyel süreçlerin bütününe iliflkin bir fikir sahibi olmas n engelleyen, küçük küçük bölümler halinde çal flmaya dayal bir düzen kurmufl. Hatta analiz edilirse, piyasaya, kullan lan teknikler ya da halihaz rdaki araflt rmalarla ilgili bir bilgi s zar korkusuyla en ufak bir at n bile d flar ç kmas na izin verilmedi i söyleniyor. Tüm hareketlerin sürekli olarak kontrollü ve hesapl gibi göründü ü bu kapal evrende, fabrikan n durumu hakk nda dedikodular n bafllad bu flüphe atmosferinde henüz birkaç saattir bulunmaktay m ve bana, flimdiden kiflili imi biraz kaybetmiflim gibi geliyor. nsan iliflkileri diye adland r labilecek özel bir çal flma birimi için görev yap yorum. Ad, fl Yönetimi ve letiflim Hizmetleri fiirketi, di er bir deyiflle MC2 * : Hizmetlerinden yararlanmak isteyen yöneticileri bafltan ç karabilecek dinamik ve modern bir formül sadece. Ben, flu kula a hofl gelen dan flman unvan na sahibim ve iflimin esas flirketlerdeki ifl iliflkilerini iyilefltirmek, yani yetki sahiplerinin iflini kolaylaflt rmak ve yetki alt ndakilerin yönetime boyun e melerini daha katlan l r hale getirmek. * Frans zca Management et Communication Conseil in bafl harfleri. E=mc 2 ye gönderme yap l yor. (ç.n.) 6

7 Fabrikaya ancak ö lene do ru gelebildim. Tren gerçekten de rötar yapm fl ve benim için ayr lan kiral k arabaya binmeden önce epeyce beklemem gerekmiflti. Bununla birlikte, flimdiden bir sürü fley oldu: Yolculuk, malathane yi keflif, Martine le tan flma, yönetim kurulu toplant s. Birazdan gelecekler. Onlara sorular soraca m. Cevap veriyormufl gibi yapacaklar. B rakaca m, konuflsunlar. Onlar tan yorum. Y llardan beri onlarla çal fl yorum. Daha bu sabah trende, onlarla karfl laflt m; hepsi birbirinin benzeri, birbirinin yerine geçebilir, hepsi bir fabrika ya da süpürge dolab gibi herhangi bir fleyden sorumlu ve hepsi gökyüzüne kadar yükselen bir hiyerarfli içinde kendilerinden daha yukar daki sorumlular n emrinde. Hava hâlâ karanl kt ve d flar s görülmüyordu. Sanki malathane ye birtak m çekincelerle gidiyormuflum gibi, trenin gidifl yönünün aksi taraf na oturmufl, gidifl yönüne s rt m dönmüfltüm. Yolcular yavafl yavafl uykudan uyan yordu. Birkaç flimdiden çal flmaya koyulmufltu. Bana pek de uzak olmayan bir yerde ihtiyatl, kalburüstü, çok ciddi görünüfllü, gri k yafetinden üst düzey bir din adam oldu- u kolayca anlafl lan biri vard : Bu, belki ç lg n bir Paris gecesinden sonra piskoposlu una geri dönen bir piskopos veya altlar n teftifl etmek üzere taflraya giden daha yüksek bir görevli, bir kardinaldi. Vagona da lm fl dört befl kifli bir fleylerle u rafl yor, yer de ifltirip duruyor, birbirleriyle konufluyor ve flefleri olmas gereken, parlak sar bir gömle in üzerine yeflil bir kravat takm fl, genç ve güven dolu bir adam düzenli aral klarla ziyaret ediyordu. Adam n önüne, yan na, etraf na bilgisayar, telefonu, kahvesi, ajandas, portakal suyu barda, gözlü ü, dosyalar, ceketi, hesap makinesi ve gazeteleri yay lm flt. Sanki flimdiden bürosundaym flças na, ona dan fl yorlard. fiüphesiz, birkaç av hayvan yakalamak için taflradaki flirket cang - l na sefere gidiliyordu. Savafla haz rlan yorlard. Birazdan herhangi bir teknik komiteye sunulacak bir raporun son düzeltmeleri yap l - yordu. Ticari bir önerinin maliyeti, vergileri ve ihtiyat paylar n n hesaplanmas tamamlanmak üzereydi. Yeni uyand klar halde zinde ve baflar l yd lar. 7

8 Aralar nda ince, oval yüzlü, kara gözlü, esmer bir genç kad n vard. Henüz ad n n Myriam oldu unu bilmiyordum. Bir belge göstermek için flefine do ru e ildi inde, bej kaza n n aç k yakas ndan gö üslerinin bafllang c ve aç k mor sutyeni görülüyordu. Çok k sa bir etek giymiflti. Bir an için göz göze geldik. Çok çekiciydi. Bunu ona nas l söyleyebilirdim? Bir not yaz p, kontrolörle ona gönderebilirdim. Sizi çok güzel buluyorum. Sizden etkilendim. Notu al p flaflk nl kla okur ve hofl bir gülümsemeyle bak fllar n bana çevirirdi. Böyle olaca na, beni görmeden yan mdan geçip kendi yerine oturdu. Tren birazdan son dura a varacak, arkadafllar yla kalabal a kar fl p gözden kaybolacak ve onu bir daha hiç göremeyecektim. Bu ifladamlar n n aras nda bir sevgilisi var m yd? Belki de yeflil kravatl adam n k z arkadafl yd, kim bilir? Gidecekleri üç y ld zl otelde bu akflam kim onunla birlikte olacakt? Peki ya di erleri? Her biri kendi odas nda, erotik say labilecek bir film izleyerek ve flirketin hesab nda görülmemesi için, bu ekstray ertesi sabah gizlice ödeyecek olman n verdi i s k nt yla mastürbasyon mu yapacakt? Yoksa içlerinden birinin odas nda ç lg n bir parti için mi toplanacaklard? Gerçekleflmesi neredeyse imkâns z bir olas l k: Seks, cinsiyeti kullanma ve suiistimal etme, dine oldu u gibi sanayiye de zarar verir ve din adamlar gibi, personelin de güçlerini, müflterileri memnun etmek için saklamalar gereklidir. Myriam la bu k sac k karfl laflma, bu sabah n ilk olay yd. kincisi ise hemen ard ndan gerçekleflti, ve tabiri caizse, gazetedeydi. Birinci sayfada, gitti im flirketle ilgili bir makale vard. Esas fabrikas, yani ana fabrikas ve merkezi Haute-Tarentaine bölgesinde, Valeville de olan Frans z endüstrisinin bakanlar n söyledi i gibi bu en de erli kuruluflunu, ekonomi uzmanlar n n söyledi i gibi aile flirketi olmakla birlikte uluslararas ölçekteki bu Endüstriyel Bileflim Maddeleri malathanesi ni herkes bilir. Dikkat çekici bir bafll n malathane nin sonu mu geliyor? hemen alt nda, flirketin yabanc bir grup taraf ndan ele geçirilmekte oldu u yaz l yd. Bu henüz ekonomi bas n n n ç kard bir söylentiydi, fakat ifl çevrelerinde ifllerinin, çevrenin ifllerine benzedi i çevre bir bomba etkisi yapmakta gecikmeyecekti. Valeville deki fabrikan n da lmas n- 8

9 dan, üstüne üstlük kapanmas ndan korkan flirket personelinde flimdiden tedirginlik, hatta panik yarataca n düflünüyordum: Binlerce insan iflsiz b rakacak ve bütün bölgenin ekonomisini altüst edecek ekonomik bir sars nt. Bu haber, her halükârda üstlendi im göreve belli bir renk kat yordu. Yolcular ani bir heyecan sard. Tren rötar yap yordu. Yine! Bu ay pt! Telefonlara sar l nd. Herkes flefini, müflterisini, sekreterini, ifl arkadafl n ar yordu: Yar m saat, üç çeyrek saat, bir saat sonra orada olacaklard. Herkes yak n yordu. fiimdiden dünyan n iflleyiflinde bir düzensizlik olmufltu. Ve yolculuk boyunca yan nda oturanlarla üç kelime bile etmemifl olanlar, flimdi s ra arkadafl n tan k göstermeye çal fl yordu. Bak n, diyorlard, ulusun kalk nmas için, pazartesi sabah evlerini b rak p yollara düflen savaflç lara nas l davran - yorlar... Ne ac! Hatta içlerinden biri bo uk bir sesle, Paris-Saint- Flour ekspresinin geçen hafta nas l yirmi befl dakika rötar yapt n anlat yordu. Valeville e ve malathane ye varmam bir saatten az sürdü. Fabrika, flehrin ç k fl nda, da lar ile nehrin aras nda uzanan genifl bir ovaya kurulmufltu. Dingin bir sonbahar sabah yd. Yol bir sürü küçük çitle kesilmifl çay rlar ve araziler boyunca ak p gidiyordu. Gri yük örtüleriyle askeri araçlara benzeyen kamyon konvoylar yla karfl lafl yordum. Nihayet uzakta, bembeyaz bir duman sorgucunun yükseldi i, iç içe geçmifl boru düzenekleriyle desteklenen yüksekçe bir yap n n yass ve siyah tepesinin belirdi ini gördüm. Herkesin mutlaka flu ya da bu gün foto raf n gördü ü ve logosunda bulundu una göre malathane nin de sembolü olan bu kule, merkezi üniteydi. Yavafl yavafl uzun bacalar, karmakar fl k atölyeleri ve stok ambarlar n keflfettim. Arabay ç narlarla çevrili, kesinlikle ziyaretçilere ayr lm fl park yerine b rakt m, çünkü kendimi hâlâ s radan bir ziyaretçi olarak görüyordum. Güvenlik görevlileri ve köpekleri, fabrikay çevreleyen demir parmakl klar boyunca gidip geliyordu. Ticari ve idari bölümlerin bulundu u devasa bina, giriflin hemen yan ndayd. Bir yolcu gemisine benzer flekilde infla edilmiflti: Baz katlar, bir geminin üst güverteleri gibi, binan n bütününe göre geri- 9

10 de kalm flt ; beflinci ve yedinci katlar, a açç klar n belli belirsiz seçilebildi i bir terasa aç l yordu. Giriflteki büyük salona yer yer madeni çiçekler serpifltirilmiflti ve duvarlarda ya da seyyar panolarda malathane de üretilen endüstriyel bileflimlerin tüm dünyada nas l kullan ld n gösteren foto raflar vard. Afifllerde büyük bir ciddiyetle belirtildi i gibi, sonuçlar - n n kuflku götürmeyecek denli iyi oldu u göz önüne al narak bu bileflimlerin her zaman en geliflkin, en etkili ve en ucuz oldu unun alt çiziliyordu. Dan flmaya müracaat ettim, görevli k z bir listeyi inceledi ve benimle Madam Serval diye birinin görüflece ini belirtti; ona haber verecekti. fiüphesiz bir yanl fll k olmal, dedim ona, çünkü geçen hafta kendisiyle de kararlaflt rd m z gibi önce Baflkan la görüflmem gerekiyordu. Kabul görevlisi bafl n sallad ; talimatlara göre hareket etmekten baflka bir fley yap lamazd, dolay s yla önce o han mefendinin karfl s na ç kacakt m. Kimli imi al p, karfl l nda ceketimin yakas na takaca m bir kart verdi ve biraz beklememi rica etti. O s rada salona küçük bir grup girdi ve bunlar n biraz evvel trende dört dönen insanlar oldu unu gördüm. Do al olarak aralar nda o esmer kad n da vard. Üstünü de ifltirmifl, sanayi kurulufllar na çok daha uygun bir k yafet giymiflti. Ona gülümsedim, ama hiç görmemifl gibi davrand. Yan ma bir kad n yanaflarak Madam Serval in yard mc s oldu unu söyledi. Beni onun yan na götürmek istiyordu. Asansöre binince, ad n ilk kez duydu um bu Madam Serval in kim oldu unu sordum. Yard mc s soruma biraz flafl rm fl gibi göründü. Onun insan kaynaklar müdür yard mc s oldu unu söyledi. Üstelik Madam Serval in beni gayet iyi tan d n san yordu. kinci kattayd k ve önümüze upuzun bir koridor aç l yordu. Numaral bir kap - n n önünde durmadan önce, iç karart c duvarlar aras nda ilerledik. Madam Serval in yard mc s, t klatt ktan sonra kap y açt, ard ndan içeri girebilmem için geri çekildi. Madam Serval bana do ru ilerledi ve onu hemen tan d m. Karfl mdaki Martine di. Neredeyse hiç de iflmemiflti. Petits Degrés bar n, salonun dibindeki masam z hat rlad m. Gülümsüyordu. Bir 10

11 anl k bir tereddütten sonra kucaklaflt k. Bu sensin! Evet! Gördün mü bak! Ne kadar oldu? Hemen hemen on befl y l san r m! Bilseydim... Sana, Paris e telefon edecektim, ama... Gözlerinin ve dudaklar n n çevresinde beliren hafif k r fl kl klara bak yordum. Martine... Ayn üniversitede ayn dersler takip edildi i için sonbaharda da devam eden yaz aflklar. Sert k fl mevsimine direnemeyen aflklar. Birbirimizle görüflememifltik. Haf zam n derinliklerinde saklad m, babam n an s yla iç içe olan onun, ikimizin görüntüleri var flimdi. Babam n ölümünden önceki günlerde benim yan mdayd. Ve onu burada, bu büroda, on befl y l sonra görünce, gözlerimin önüne aniden, bembeyaz örtülerin üzerindeki zay f ve kararm fl yüz geldi. Fontmaure da... Seni sonsuzlu a yolcu etti imiz yer. Martine ve ben ölü yapraklarla kapl yolda yürüyoruz. Tu la duvarlar n üzerini, yer yer dökülen yabani asmalar sarm fl. Birkaç basamak t rman - yoruz. Düofondan ad m söylüyorum. Kap aç l yor. kinci katta, dipte, solda. Yatakta oturmuflsun. S rt na bir sürü yast k konulmufl. Donuk ve bombofl gökyüzünden baflka bir fleyin görülmedi i pencereden bak yorsun. Ellerini dümdüz yata a b rakm fls n. lk kez ellerine bak yorum. Zorlukla nefes al yorsun. K m ldam yorsun. Bembeyaz örtülerin üzerinde zay f ve kararm fl yüzün beliriyor... Martine birkaç kelimeyle neler yapt n anlatt. Nas l evlendi ini ve hemen ard ndan nas l bofland n. Aslen oral oldu u bu bölgeye bunu zaten biliyordum nas l geldi ini. malathane ye nas l girdi ini ve flimdi on iki yafl nda olan o lu Fabien la birlikte ailesinin evine nas l yerleflti ini. S ra bana gelince, ben de onunkine benzeyen hikâyemi k saca anlatt m: Evlilik, çocuklar, boflanma ve yaflam n yerine geçen ifl hayat. Ertesi gün için beni evine akflam yeme- ine davet etti. Gevezelik ederiz. Birkaç arkadafl daha gelecek. Zevkli olacak. Taflrada da insanlar n yaflamay bildi ini göreceksin! 11

12 Sonra ciddi konulara geçtik: malathane. Sabah gazetelerde yer alan, ard ndan da radyo ve televizyonlarda tekrarlanan haber flirket içinde yay lm fl ve personelin konufltu u tek konu haline gelmiflti. Sendikalar yönetimle görüflmek istemiflti. Paris teki d fl iliflkiler bürosu gazetecilerin ak n na u ram flt. fiimdilik bilgi aktar lmamas ve yorum yap lmamas yönünde talimat verilmiflti. Fakat baflka bir fley daha vard. Bunu söylerken sesini biraz alçaltt. Baflkan la k sa bir görüflme yapmam düflünülmüfltü. Fakat Baflkan afl r derecede dakik oldu u halde, bu pazartesi sabah odas nda de ildi. Kimse nerede oldu unu bilmiyordu; bu da yönetimdekiler aras nda biraz endifle yarat yordu. Kap çal nd ve Martine in yard mc s, trendeki genç kad nla birlikte kap da belirdi. Martine hemen onu bana tan tt. Myriam, yeni bir bilgiifllem sistemi kurmak üzere birkaç haftad r flirkette bulunan bir hizmet firmas n n eleman yd. Bunun üzerine bana bakmak, gülümsemek ve hatta sabah karfl laflt m z kabul etmek zorunda kald. Biraz ciddi ve ahenkli inifl ç k fllarla dolu bir ses tonu vard. Onu iyice çekici bulmaya bafllam flt m. Uygulamadaki bir ayr nt y Martine le görüflmek için gelmiflti. Bana ikinci defa gülümsemeden, neredeyse geldi i gibi hemen gitti. Bunun üzerine Martine le birlikte, benim yapacaklar m gözden geçirdik. Baflkan n istedi i gibi, yönetim kurulu toplant s na birkaç dakikal na kat lacakt m. Toplant da görevimin amac n anlatacak ve genel düzenle ilgili birkaç soru sorabilecektim. Ard ndan müdürlerin her biriyle teker teker görüflmem kararlaflt r lm flt. Hafta boyunca görüflüp konuflaca m insanlar n listesini inceledik. Martine bana gerekli bilgileri veriyordu. Uzun uzun konuflmaya gerek kalmadan çok kolay anlafl yorduk. Eski suç ortakl m z, olaylar alg - lamadaki benzerli imizi, bir iflin özünü ayn h zla kavrad m z yeniden keflfediyordum. Sanayi kurulufllar na özgü o kurfluni donuk fl kla y kanan bu so uk büroda üniversite kütüphanesinin küçücük lambalar ndan yay lan sar fl n ayd nlatt o cilal, uzun ahflap masada hâlâ yan yana oturuyormufluz gibiydik. Gene kap ya vuruldu. K sa iki vurufl. Martine in cevap vermesine f rsat kalmadan, tombul ve dazlak bir adam odaya dald. 12

13 Hâlâ bir fley yok. Kimse bilmiyor, dedi yüksek sesle. Ne Paris tekiler ne de ailesi. Bir saat sonra içiflleri bakan na haber verilecek. Bunlar söyledikten sonra orada oldu umu fark etti ve söyledikleri bir yabanc taraf ndan duyuldu u için bir an rahats z olmufl gibi göründü. Hemen bana do ru ilerledi. Sizi bekliyorduk, dedi. Bu, insan kaynaklar müdürü Ludovic Ardillart d. Elimi kuvvetlice s kt. Sonra içeri girerken söyledi i, Baflkan ve onun ortadan yok olmas yla ilgili oldu unu anlad m sözlerine hiç de inmeden, k sa bir hofl geldiniz söylevine giriflti; beni gemiye kabul etmekten memnun oldu unu, flirketin tam göbe inde olaca m ve dolay s yla sorunlar n görece im için benden hiçbir fley gizlenemeyece ine göre, a z m n s k l na güvenebilece ini; ama ait oldu um çal flma grubunun ününü bildi inden bu konuda hiçbir kayg duymad n, üstlendi im görevin ne denli nazik oldu unu bildi ini, kendisinin ya da Madam Serval in bana gereken kolayl klar göstermekten mutluluk duyaca n ve nihayet biraz sonra, yönetim kurulu toplant s nda yeniden görüflece imizi dile getirdi. Ve tek kelime bile etmeme f rsat vermeden elimi yeniden kuvvetle s kt ; biraz sonra gene görüflece imize göre anlams z bir hareketti bu. Gerçekten de biraz sonra Martine beni yönetim kat na, beflinci kata götürdü. Bir asansöre bindik. Kumanda dü melerine bakarken, yerin alt nda dört kat daha oldu unu ve beflinci kat n üzerinde daha birçok kat oldu u halde bu asansörün o katlara ç kmad n fark ettim. Martine beni toplant salonunun giriflinde b rakt. Yaflamdaki en önemli ilkenin dakiklik oldu una inanan ve bir pencere aral nda ciddi ciddi konuflmakta olan iki müdür flimdiden oradayd. Bir dan flman n geldi inden haberdar olduklar n belirterek, kendilerini birer cümle ve mimikle tan tt larsa da isimlerini akl mda tutamad m: dari ifller müdürü ile bak m servisi müdürü. Ard ndan di erleri geldiler; kim olduklar n bilemedi im, ama hepsi de Martine in bana verdi i flirket flemas n n en tepesinde yer alan yaklafl k on iki kifli üretim, bilgiifllem, sat fl müdürleri, vs. Gruptaki tek kad n n ad Émilienne Müller di; araflt rma ve gelifltirme 13

14 bölümünü yönetiyordu. Sar fl n, etli butlu, k rk yafllar nda görünen güzel bir kad nd ; siyah, bol bir deri etek ve yeflil kadife bir ceket giymiflti. Ludovic Ardillart gruba kat ld ve genel müdürün gelmesi beklenirken toplant ya gayri resmi olarak baflland. Büyük, oval bir masan n çevresinde yerlerini ald lar, bana da kibarca bir yer göstererek, görevimin amaçlar n k saca aç klamam beklediler. Ard ndan gelen tart flmadan, flu s ralar devreye girmemin uygun olmad, bunun daha sakin bir zamanda yap lmas gerekti i ortaya ç kt, ancak nedenini söylemekten kaç nd lar. Aç kças, flirketteki insan iliflkilerinin iyilefltirilmesi konusunu tart flacak halleri yoktu. Baflka kayg lar da vard, bunu anl yordum ve Genel Müdür Henri de Roquemorel içeri girdi inde, Valeville ve imalathanesinden derhal ayr lmam gerekti ini düflünüyordum. Uzun boylu, kibar görünüfllü, genç, fl k, güler yüzlü biriydi ve mükemmel beyazl kta iri diflleri vard. Gelip elimi s kt. Bir yabanc n n yan nda esas sorundan bahsedilemeyece i için, hangi konuda konufluldu unun fark na varm flt çoktan. fl arkadafllar n n görevimin ileri bir tarihe ertelenmesiyle ilgili ortak talebine hiç flafl rmad. Fakat flirketteki ifl iliflkilerinin kalitesi flu an için ona tamamen önemsiz görünse de, kendi fikri sorulacak olursa, Baflkan n verdi i bir karar n yeniden tart flmaya aç lmas için bir neden göremiyordu. Koflullar birazdan bunlar aram zda görüflece iz öngörülenin yap lmas - n gerektiriyordu. Kiflisel görüflünü böylece belirttikten sonra, gerçekten baflar l tüm yöneticilerin onaylad bir yönteme göre astlar na fikirlerini sordu. Müdürler derhal düzenli bir s rayla geri ad m att lar ve rekabetçi flirketlerin tüm yönetim kurullar nda yürürlükte olan usullere göre, gülünç duruma düflmeden, en güçlünün fikrine kat ld lar. Böylece o hafta boyunca, önceden kararlaflt r lan görüflmeleri yapmam onaylanm fl oldu listeye daha o sabah insan kaynaklar yönetimi el koymufltu. Her biriyle teker teker görüflece im hat rlat ld, ama buna pek de sevinmifl gibi görünmediler. Genel müdür ek bilgilere ihtiyaçlar olup olmad n sordu. Hay r, dediler, daha fazla bir fley bilmek istemiyorlard. Bir an evvel aralar nda konuflmak için acele ediyorlard. Yanlar ndan ayr ld m. 14

15 Görevim, elle yaz lm fl çok özel ve gizli bir mektupta belirtilmiflti; MC2 nin müdürü, bu mektubu Endüstriyel Bileflim Maddeleri malathanesi nin Paris Iéna Caddesi ndeki flubelerinde faaliyet gösteren genel kurul baflkan na bizzat elden vermiflti. Kimse bu belgeden tek bir iz bile bulamayacak. Ben sadece ak ldan söyleyebilirim.... tarihli görüflmemizde, Valeville deki malathane fabrikas nda insan iliflkileriyle ilgili bir çal flma yapma görevini flirketimize vermek istediniz. Bu görevin amac n n, Yönetim Kurulu ndaki üst kadrolar n genel anlay fl durumunu de erlendirmek, tutum ve yükümlülüklerini saptamak oldu unu gördük. Do al olarak bu amaç hiç belli edilmeyecektir. Bu nedenle, müdahalemiz flirket iliflkileri ve iletiflimini iyilefltirmeye yönelik bir çal flma gibi gösterilecektir. Di er düzeylerdeki personel de kadrolu memurlar, ustabafl lar, teknisyenler izlenecektir. Size ayr ca gönderece imiz resmi mektupta, bu görevi üstlenen flirketimiz eleman n n deneyim ve yetkileriyle ilgili tüm bilgileri bulacaks n z... Baflkan tam olarak neyi bilmek istiyor? Müdürlerinin onu sorgusuz sualsiz izleyecek kadar sevip sevmediklerini mi? Ya da sadece ondan hofllan p hofllanmad klar n m? malathane nin geliflmesini sa lamak için ne gibi s k nt lara katlanabileceklerini mi? Birkaç sayfa hizmet durumum, yetkilerimin yüksekli i, geniflli- i ve derinli ine ayr lm fl. Burada terimler, görüfl ak fllar, ba lay c kelime gruplar art arda s ralanm fl. Öyle ki ortaya endüstriyel ve ekonomik azizlik halesiyle çevrilmifl birisi ç kmakta. Çok deneyimli, bu alanda bilgi sahibidir ve tek kayg s, gerçe e dikkatle bakanlara flirketin esas amaçlar n gözden kaç rma imkân tan mayan flu ünlü ekonomik gerçeklik ve somutluktur. Mükemmeliyet ve kalitenin olas tüm biçimlerine eksiksiz ve gerçek bir duyarl l k gösterir. Cesur ve mücadeleci oldu u kadar, de iflik ve deneyim art r c görevlere de düflkündür... Baflkanlar n, müdürlerin, insan kaynaklar yöneticilerinin, hatta insan kaynaklar n gelifltirme flirketin, genel ç karlara ne denli önem verdi ini gösteren bir terim yöneticilerinin bile gözlerini kamaflt racak bir dil. Çünkü bilinen tüm âlemlerin en gerçekçisi olma iddias nda olan flirketler âlemi, ayn zamanda bofl kelimelerin ve bilgin baykufl misali beylik sözlerin de en fazlas n 15

16 ister. Eksiksiz kaliteden, mükemmeliyetten, s f r hatadan, kesintisiz geliflmeden, daimi iyilefltirmeden bahseder: En ünlü felsefecileri ve fizikçileri k flkançl ktan çatlatacak saltl kta kavramlar. Ve ben, insan iliflkileri konusunda bir uzman olarak ortaya ç k yorum; bu öyle ola anüstü bir tan mlama ki, beni tüm terapistlerin, psikologlar n, psikiyatrlar n ve psikanalistlerin üzerine ç kar yor. S k nt s n çektikleri ruhsal karmaflalar teflhis etmeye çal flarak flirketlerin içini defliyorum: Kimlik bunal mlar, bölünmeler, nevrozlar, duygusal eksiklikler, kayg lar ve çeflitli körlükler. En ucuz oldu u kadar, en etkili ve özellikle de flirket yöneticilerinin en ufak rahats zl k duymaks z n yutabilecekleri ilaçlar sal k veriyorum. Ve iflte ilk müflterim. Tekdüze bir sesle, beylik sözlerin art arda s - raland bir söyleve giriflen fliflman ve k sa biri. Gözlü ünün camlar kapkal n, bak fllar n yakalayam yorum. Atölyesinde adaleti nas l sa lamaya çal flt n anlat yor. Bu yerine getirilmesi imkâns z bir görevmifl, çeliflen istekler aras nda s k fl p kalm fl, yapabilece inin en iyisini yap yormufl, do du u kasabada y k k dökük bir ev sat n alarak onarm fl, cumartesi ve pazar günleri ailece oraya gidiyorlarm fl, böylece çocuklu unun do as ve hayvanlar yla hasret gideriyormufl. Hepsi bir büro ya da atölyede çal fl yorlar. Ufak tefek ifller yapmak veya bahçeyle u raflmak için evlerine gidiyorlar. Spor yap yorlar. Sürekli bir fleylere yetiflmeye çal fl yorlar. Ava gidiyorlar. Çeflitli derneklere üyeler. Aile hayatlar, üç televizyonlar, bir karavanlar var. Yemeklerini a r a r yiyorlar. Hayattan fazla flikâyet etmiyorlar. nflaat yapt rm fllar. Uzun süre borç ödemifller. Hayattan yak n yorlar. fle arabayla geliyorlar. Yak ttan tasarruf etmek için arabay çok h zl sürmüyorlar. Çocuklar var. Zarar verebilecek fleylerden bahsetmemeye çal fl yorlar. Tuza a düflüyorlar. Bugün kayg l - lar: S k nt, beslenecek bir kaynak bulmufl. Ö len beni, flirket restoran dedikleri yemekhaneye götürdüler. 16

THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikal roman ve hikâye yazar (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçar l k de il bilgeliktir görüflünü ön plana ç kar p ç lg nl k

THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikal roman ve hikâye yazar (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçar l k de il bilgeliktir görüflünü ön plana ç kar p ç lg nl k THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikal roman ve hikâye yazar (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçar l k de il bilgeliktir görüflünü ön plana ç kar p ç lg nl k derecesinde oyuncul romanlar yazmaktad r. Romanlar,

Detaylı

NASREEN AKHTAR 1974 y l nda Pakistan da do an Nasreen Akhtar dört yafl ndayken ailesiyle birlikte Birleflik Krall k a göçmüfltür.

NASREEN AKHTAR 1974 y l nda Pakistan da do an Nasreen Akhtar dört yafl ndayken ailesiyle birlikte Birleflik Krall k a göçmüfltür. NASREEN AKHTAR 1974 y l nda Pakistan da do an Nasreen Akhtar dört yafl ndayken ailesiyle birlikte Birleflik Krall k a göçmüfltür. Londra Üniversitesi, Goldsmiths College da Dilbilim ö renimi gördükten

Detaylı

THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikal roman ve hikâye yazar (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçar l k de il bilgeliktir görüflünü ön plana ç kar p ç lg nl k

THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikal roman ve hikâye yazar (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçar l k de il bilgeliktir görüflünü ön plana ç kar p ç lg nl k THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikal roman ve hikâye yazar (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçar l k de il bilgeliktir görüflünü ön plana ç kar p ç lg nl k derecesinde oyuncul romanlar yazmaktad r. Romanlar,

Detaylı

MAGGIE GEE 1948 de Dorset te dünyaya gelen Maggie Gee, e itimini Oxford, Somerville College da tamamlad ktan sonra yay n dünyas na editör olarak

MAGGIE GEE 1948 de Dorset te dünyaya gelen Maggie Gee, e itimini Oxford, Somerville College da tamamlad ktan sonra yay n dünyas na editör olarak MAGGIE GEE 1948 de Dorset te dünyaya gelen Maggie Gee, e itimini Oxford, Somerville College da tamamlad ktan sonra yay n dünyas na editör olarak girdi. Daha sonra Wolverhampton Polytechnic te yüksek lisans

Detaylı

ISBN 978-97 5-539-551-7 Sertifika No.: 16061

ISBN 978-97 5-539-551-7 Sertifika No.: 16061 PHILIP ROTH 19 Mart 1933 te New Jersey in Newark kentinde do an Philip Roth, Bucknell Üniversitesi ni bitirdikten sonra Chicago Üniversitesi nde yüksek lisans ö renimi görmüfltür. Ard ndan Chicago da ngiliz

Detaylı

DIRK WITTENBORN Dirk Wittenborn 1952 y l nda, New Haven, Connecticut ta do du. Gençlik y llar n, kurgusal bir kasaba olan Vlyvalle a hiç benzemeyen

DIRK WITTENBORN Dirk Wittenborn 1952 y l nda, New Haven, Connecticut ta do du. Gençlik y llar n, kurgusal bir kasaba olan Vlyvalle a hiç benzemeyen DIRK WITTENBORN Dirk Wittenborn 1952 y l nda, New Haven, Connecticut ta do du. Gençlik y llar n, kurgusal bir kasaba olan Vlyvalle a hiç benzemeyen bir yerde geçirdi. Yap mc l n üstlendi i Born Again adl

Detaylı

John Fowles Mantissa

John Fowles Mantissa JOHN (ROBERT) FOWLES (1926-2005) ngiliz romanc, hikâyeci, flair ve denemeci. Fowles, mit ve gizemi gerçekçilik ve varoluflçu düflünce ile birlefltiren romanlar yla yüzy l n önemli yazarlar aras na girmifltir.

Detaylı

PAULINE MELVILLE Ça dafl yaz n n önde gelen isimlerinden olan Pauline Melville 1948 y l nda Guyana da do du. Bir roman ve iki öykü kitab olan,

PAULINE MELVILLE Ça dafl yaz n n önde gelen isimlerinden olan Pauline Melville 1948 y l nda Guyana da do du. Bir roman ve iki öykü kitab olan, PAULINE MELVILLE Ça dafl yaz n n önde gelen isimlerinden olan Pauline Melville 1948 y l nda Guyana da do du. Bir roman ve iki öykü kitab olan, çeflitli antolojilerde fliirleri yer alan Melville ayn zamanda

Detaylı

Ayr nt Yay nlar, Julian Barnes n tüm yap tlar n yay n program na alm flt r.

Ayr nt Yay nlar, Julian Barnes n tüm yap tlar n yay n program na alm flt r. JULIAN BARNES Ça dafl ngiliz edebiyat n n önde gelen adlar ndan olan Julian Barnes, 1946 da Leicester da do du. Oxford Üniversitesi, Magdalen College da okudu. The Oxford English Dictionary de sözlükbilimci;

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

CONNIE PALMEN Connie Palmen (d. St. Odiliënberg, 1955) Amsterdam Üniversitesi nde Felsefe ve Felemenk Dili ve Edebiyat ö renimi gördü.

CONNIE PALMEN Connie Palmen (d. St. Odiliënberg, 1955) Amsterdam Üniversitesi nde Felsefe ve Felemenk Dili ve Edebiyat ö renimi gördü. CONNIE PALMEN Connie Palmen (d. St. Odiliënberg, 1955) Amsterdam Üniversitesi nde Felsefe ve Felemenk Dili ve Edebiyat ö renimi gördü. Edebiyat dergilerinde birçok k sa hikâyesi yay mland ktan sonra, 1991

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

JOANNA RUSS Joanna Russ 22 fiubat 1937 de do du. Cornell Üniversitesi ni bitirdikten sonra, Yale Tiyatro Okulu nun, Dramatik Edebiyat ve Oyun Yazarl

JOANNA RUSS Joanna Russ 22 fiubat 1937 de do du. Cornell Üniversitesi ni bitirdikten sonra, Yale Tiyatro Okulu nun, Dramatik Edebiyat ve Oyun Yazarl JOANNA RUSS Joanna Russ 22 fiubat 1937 de do du. Cornell Üniversitesi ni bitirdikten sonra, Yale Tiyatro Okulu nun, Dramatik Edebiyat ve Oyun Yazarl bölümünde ö renim gördü. Çeflitli üniversitelerde ve

Detaylı

WALKER PERCY Walker Alexander Percy, 1916 da Alabama, Birmingham da dünyaya geldi. On üç yafl ndayken, baflar l bir avukat olan babas n n intihar

WALKER PERCY Walker Alexander Percy, 1916 da Alabama, Birmingham da dünyaya geldi. On üç yafl ndayken, baflar l bir avukat olan babas n n intihar WALKER PERCY Walker Alexander Percy, 1916 da Alabama, Birmingham da dünyaya geldi. On üç yafl ndayken, baflar l bir avukat olan babas n n intihar etmesi, iki y l sonra da annesinin gizemli bir trafik kazas

Detaylı

Ayrıntı: 609 Edebiyat Dizisi: 177 Hafız Divanı 1. Cilt Hâfız-ı Şirâzi

Ayrıntı: 609 Edebiyat Dizisi: 177 Hafız Divanı 1. Cilt Hâfız-ı Şirâzi MEHMET KANAR 01.01.1954 tarihinde Konya da doğdu. İlkokulu Konya Gazi Mustafa Kemal İlkokulu nda, ortaokulu İstanbul Kartal Maltepe Ortaokulu, liseyi Vefa Lisesi nde tamamladıktan sonra, 1970-1971 öğrenim

Detaylı

DENIS JOHNSON 1949 da Münih te Amerikal bir subay n o lu olarak dünyaya gelen Denis Johnson, çocuklu unu Tokyo ve Manila ile Washington n

DENIS JOHNSON 1949 da Münih te Amerikal bir subay n o lu olarak dünyaya gelen Denis Johnson, çocuklu unu Tokyo ve Manila ile Washington n DENIS JOHNSON 1949 da Münih te Amerikal bir subay n o lu olarak dünyaya gelen Denis Johnson, çocuklu unu Tokyo ve Manila ile Washington n banliyölerinde geçirdi. Iowa Üniversitesi nde e itim gördü- ü s

Detaylı

J. G. BALLARD 1930 da fianghay da do du. Pearl Harbour bask n n n hemen ard ndan öteki yabanc larla birlikte bir sivil tutsak kamp na yerlefltirildi.

J. G. BALLARD 1930 da fianghay da do du. Pearl Harbour bask n n n hemen ard ndan öteki yabanc larla birlikte bir sivil tutsak kamp na yerlefltirildi. J. G. BALLARD 1930 da fianghay da do du. Pearl Harbour bask n n n hemen ard ndan öteki yabanc larla birlikte bir sivil tutsak kamp na yerlefltirildi. Savafl bitince ailesiyle birlikte ngiltere ye döndü.

Detaylı

İYREC-İ PÉZÉŞKZÂD 1928 yılında Tahran'da dünyaya gelen Pézéşkzâd'ın babası doktor, annesi öğretmendir. İlk ve ortaöğrenimini Tahran'da tamamladıktan

İYREC-İ PÉZÉŞKZÂD 1928 yılında Tahran'da dünyaya gelen Pézéşkzâd'ın babası doktor, annesi öğretmendir. İlk ve ortaöğrenimini Tahran'da tamamladıktan İYREC-İ PÉZÉŞKZÂD 1928 yılında Tahran'da dünyaya gelen Pézéşkzâd'ın babası doktor, annesi öğretmendir. İlk ve ortaöğrenimini Tahran'da tamamladıktan sonra Fransa'da hukuk tahsili yapmıştır. İran'da beş

Detaylı

J. G. BALLARD 1930 da fianghay da do du. Pearl Harbour bask n n n hemen ard ndan öteki yabanc larla birlikte bir sivil tutsak kamp na yerlefltirildi.

J. G. BALLARD 1930 da fianghay da do du. Pearl Harbour bask n n n hemen ard ndan öteki yabanc larla birlikte bir sivil tutsak kamp na yerlefltirildi. J. G. BALLARD 1930 da fianghay da do du. Pearl Harbour bask n n n hemen ard ndan öteki yabanc larla birlikte bir sivil tutsak kamp na yerlefltirildi. Savafl bitince ailesiyle birlikte ngiltere ye döndü.

Detaylı

JIM CRACE Jim Crace 1946 y l nda ngiltere, Hertfordshire da dünyaya geldi ve kuzey Londra da yetiflti. Londra Üniversitesi ngiliz Edebiyat bölümünün

JIM CRACE Jim Crace 1946 y l nda ngiltere, Hertfordshire da dünyaya geldi ve kuzey Londra da yetiflti. Londra Üniversitesi ngiliz Edebiyat bölümünün JIM CRACE Jim Crace 1946 y l nda ngiltere, Hertfordshire da dünyaya geldi ve kuzey Londra da yetiflti. Londra Üniversitesi ngiliz Edebiyat bölümünün derslerini d flar dan takip etti. Sudan da uluslararas

Detaylı

ISBN 978-975-539-546-3 SERT F KA No.: 10704

ISBN 978-975-539-546-3 SERT F KA No.: 10704 SAS A STANIS IĆ Sas a Stanis ić 1978 y l nda Do u Bosna n n Vis egrad flehrinde, Bosnal bir annenin ve S rp bir baban n çocu u olarak do du. 1992 y l nda 14 yafl nda bir çocukken S rp birliklerinin, do

Detaylı

Ayrıntı: 613 Edebiyat Dizisi: 179. Kuzeye Göç Mevsimi Tayeb Salih. Arapça dan Çeviren Adnan Cihangir. Yayıma Hazırlayan Gül Korkmaz

Ayrıntı: 613 Edebiyat Dizisi: 179. Kuzeye Göç Mevsimi Tayeb Salih. Arapça dan Çeviren Adnan Cihangir. Yayıma Hazırlayan Gül Korkmaz TAYEB SALİH Tayeb Salih (1929-2009) Sudan da doğdu. Hartum Üniveristesinde eğitim gördü. Bir süre ülkesinde öğretmenlik yaptıktan sonra İngiltere ye yerleşen Salih, uzun bir süre BBC nin Arapça bölümünü

Detaylı

DANIEL ALARCÓN Daniel Alarcón, memleketi Lima, Peru da yayınlanan Etiqueta Negra dergisinin editör yardımcısıdır. Öykü seçkisi War by Candlelight,

DANIEL ALARCÓN Daniel Alarcón, memleketi Lima, Peru da yayınlanan Etiqueta Negra dergisinin editör yardımcısıdır. Öykü seçkisi War by Candlelight, DANIEL ALARCÓN Daniel Alarcón, memleketi Lima, Peru da yayınlanan Etiqueta Negra dergisinin editör yardımcısıdır. Öykü seçkisi War by Candlelight, 2006 PEN/Hemingway Ödülü nün finalisti oldu. 2007 de Granta

Detaylı

GAVIN WESTON 1962 yılında Belfast'ta doğan İrlandalı görsel sanatçı ve yazar Gavin Weston, Fine Art at Saint Martin s School of Art and Design ve

GAVIN WESTON 1962 yılında Belfast'ta doğan İrlandalı görsel sanatçı ve yazar Gavin Weston, Fine Art at Saint Martin s School of Art and Design ve GAVIN WESTON 1962 yılında Belfast'ta doğan İrlandalı görsel sanatçı ve yazar Gavin Weston, Fine Art at Saint Martin s School of Art and Design ve Goldsmiths College da eğitim gördü. 1995 yılında Ulster

Detaylı

THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikal roman ve hikâye yazar (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçar l k de il bilgeliktir görüflünü ön plana ç kar p ç lg nl k

THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikal roman ve hikâye yazar (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçar l k de il bilgeliktir görüflünü ön plana ç kar p ç lg nl k THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikal roman ve hikâye yazar (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçar l k de il bilgeliktir görüflünü ön plana ç kar p ç lg nl k derecesinde oyuncul romanlar yazmaktad r. Romanlar,

Detaylı

DAVID LODGE 1935 te Londra da doğan David Lodge, College London Üniversitesi nden 1955 te mezun olur. 1959 da aynı üniversiteden yüksek lisans

DAVID LODGE 1935 te Londra da doğan David Lodge, College London Üniversitesi nden 1955 te mezun olur. 1959 da aynı üniversiteden yüksek lisans DAVID LODGE 1935 te Londra da doğan David Lodge, College London Üniversitesi nden 1955 te mezun olur. 1959 da aynı üniversiteden yüksek lisans derecesi alır. Bu arada Britanya Ordusu nda askerlik hizmetini

Detaylı

PHILIP ROTH 19 Mart 1933 te New Jersey nin Newark kentinde do du. Bucknell Üniversitesi ni bitirdikten sonra Chicago Üniversitesi nde yüksek lisans ö

PHILIP ROTH 19 Mart 1933 te New Jersey nin Newark kentinde do du. Bucknell Üniversitesi ni bitirdikten sonra Chicago Üniversitesi nde yüksek lisans ö PHILIP ROTH 19 Mart 1933 te New Jersey nin Newark kentinde do du. Bucknell Üniversitesi ni bitirdikten sonra Chicago Üniversitesi nde yüksek lisans ö renimi gördü. Ard ndan Chicago da ngiliz edebiyat,

Detaylı

THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikalı roman ve hikâye yazarı (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçarılık değil bilgeliktir görüşünü ön plana çıkarıp çılgınlık

THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikalı roman ve hikâye yazarı (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçarılık değil bilgeliktir görüşünü ön plana çıkarıp çılgınlık THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikalı roman ve hikâye yazarı (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçarılık değil bilgeliktir görüşünü ön plana çıkarıp çılgınlık derecesinde oyuncul romanlar yazmaktadır. Romanları,

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

ISBN

ISBN DAVID LODGE 1935 te Londra da do an David Lodge, College London Üniversitesi nden 1955 te mezun oldu. 1959 da ayn üniversiteden yüksek lisans derecesi ald. Bu arada Britanya Ordusu nda askerlik hizmetini

Detaylı

HA JIN Çin in Liaoning eyaletinde doğan Ha Jin subay olan babasının izinden giderek, on üç yaşında orduya katılır. Edebiyata ilgisi nedeniyle altı

HA JIN Çin in Liaoning eyaletinde doğan Ha Jin subay olan babasının izinden giderek, on üç yaşında orduya katılır. Edebiyata ilgisi nedeniyle altı HA JIN Çin in Liaoning eyaletinde doğan Ha Jin subay olan babasının izinden giderek, on üç yaşında orduya katılır. Edebiyata ilgisi nedeniyle altı yıl sonra ordudan ayrılıp, üniversitede İngilizce üzerine

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Urs Widmer. Babamın Kitabı

Urs Widmer. Babamın Kitabı URS WIDMER Urs Widmer 1938 de Basel de doğmuştur. Basel, Montpellier ve Paris te Alman Dili ve Edebiyatı, Latin Dili ve Edebiyatı, ayrıca Tarih öğrenimi görmüştür. Walter ve Suhrkamp yayınevlerinde editörlük

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

IRIS MURDOCH 1919 da İrlanda da doğan İngiliz romancı, oyun yazarı, şair, denemeci, felsefeci ve senaryo yazarı. Murdoch hemen her yıl hacimli birer

IRIS MURDOCH 1919 da İrlanda da doğan İngiliz romancı, oyun yazarı, şair, denemeci, felsefeci ve senaryo yazarı. Murdoch hemen her yıl hacimli birer IRIS MURDOCH 1919 da İrlanda da doğan İngiliz romancı, oyun yazarı, şair, denemeci, felsefeci ve senaryo yazarı. Murdoch hemen her yıl hacimli birer roman yazmış olmasının yanında, Sartre, Romantic Rationalist

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

PETER CAREY 7 May s 1943 Avustralya do umlu Peter Philip Carey, Booker Ödülü nü iki kere kazanm fl iki yazardan biridir. lk ve ortaö renimini

PETER CAREY 7 May s 1943 Avustralya do umlu Peter Philip Carey, Booker Ödülü nü iki kere kazanm fl iki yazardan biridir. lk ve ortaö renimini PETER CAREY 7 May s 1943 Avustralya do umlu Peter Philip Carey, Booker Ödülü nü iki kere kazanm fl iki yazardan biridir. lk ve ortaö renimini tamamlad ktan sonra devam etti i Melbourne deki Monash University,

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

MICHEL TOURNIER Frans z romanc, öykücü ve denemeci; 1924 te Paris te do du. Tournier, gerçekçi mekânlarda geçmesine karfl l k, mitlerden ve

MICHEL TOURNIER Frans z romanc, öykücü ve denemeci; 1924 te Paris te do du. Tournier, gerçekçi mekânlarda geçmesine karfl l k, mitlerden ve MICHEL TOURNIER Frans z romanc, öykücü ve denemeci; 1924 te Paris te do du. Tournier, gerçekçi mekânlarda geçmesine karfl l k, mitlerden ve simgecilikten yararlanan ve entelektüel bir k flk rt c l k içeren

Detaylı

ROBERT M. PIRSIG 1928 de Minneapolis te doğan Robert Maynard Pirsig Minnesota Üniversitesi nde felsefe, kimya ve gazetecilik öğrenimi gördü.

ROBERT M. PIRSIG 1928 de Minneapolis te doğan Robert Maynard Pirsig Minnesota Üniversitesi nde felsefe, kimya ve gazetecilik öğrenimi gördü. ROBERT M. PIRSIG 1928 de Minneapolis te doğan Robert Maynard Pirsig Minnesota Üniversitesi nde felsefe, kimya ve gazetecilik öğrenimi gördü. Hindistan daki Benares Hindu Üniversitesi nde Doğu felsefesi

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Hâfız-ı Şirâzi. Hafız Divanı. 2. Cilt

Hâfız-ı Şirâzi. Hafız Divanı. 2. Cilt MEHMET KANAR 01. 01. 1954 tarihinde Konya da doğdu. İlkokulu Konya Gazi Mustafa Kemal İlkokulu nda, ortaokulu İstanbul Kartal Maltepe Ortaokulu, liseyi Vefa Lisesi nde tamamladıktan sonra 1970-1971 öğrenim

Detaylı

Bask ve Cilt Mart Matbaac l k Sanatlar (0 212) (Pbx) Mart Plaza Merkez Mah. Ceylan Sk. No: Nurtepe/Kâ thane- stanbul

Bask ve Cilt Mart Matbaac l k Sanatlar (0 212) (Pbx) Mart Plaza Merkez Mah. Ceylan Sk. No: Nurtepe/Kâ thane- stanbul JULIAN BARNES Ça dafl ngiliz edebiyat n n önde gelen adlar ndan olan Julian Barnes, 1946 da Leicester da do du. Oxford Üniversitesi, Magdalen College da okudu. The Oxford English Dictionary de sözlükbilimci;

Detaylı

ROMAN GRAF 1978 yılında, İsviçre de, Winterthur da doğdu. Leipzig te Alman Edebiyatı eğitimi almıştır. 2008 de Studer/Ganz Ödülü, 2009 da

ROMAN GRAF 1978 yılında, İsviçre de, Winterthur da doğdu. Leipzig te Alman Edebiyatı eğitimi almıştır. 2008 de Studer/Ganz Ödülü, 2009 da ROMAN GRAF 1978 yılında, İsviçre de, Winterthur da doğdu. Leipzig te Alman Edebiyatı eğitimi almıştır. 2008 de Studer/Ganz Ödülü, 2009 da Mara-Cassens Ödülü ve 2010 da da en umut vadeden genç yazarlara

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi Bu Ne Biçim Seçim 1 Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi bulmufl 2. Demek ki ngilizler o zamanlar bir yandan sömürüyor, öte yandan demokrasi üzerine araflt rma yap yorlarm fl.

Detaylı

SAMUEL BECKETT İrlandalı romancı, oyun ve senaryo yazarı, öykücü, şair, denemeci ve çevirmen (1906-1989). Dublin in bir banliyösünde doğdu, Protestan

SAMUEL BECKETT İrlandalı romancı, oyun ve senaryo yazarı, öykücü, şair, denemeci ve çevirmen (1906-1989). Dublin in bir banliyösünde doğdu, Protestan SAMUEL BECKETT İrlandalı romancı, oyun ve senaryo yazarı, öykücü, şair, denemeci ve çevirmen (1906-1989). Dublin in bir banliyösünde doğdu, Protestan bir ailedendi. 1927 de Dublin deki Trinity College

Detaylı

Ursula K. LeGuin LeGuin 21 Ekim 1929 da ABD nin Kaliforniya eyaletinin Berkeley kentinde doğdu. Babası ünlü antropolog Alfred Kroeber di.

Ursula K. LeGuin LeGuin 21 Ekim 1929 da ABD nin Kaliforniya eyaletinin Berkeley kentinde doğdu. Babası ünlü antropolog Alfred Kroeber di. Ursula K. LeGuin LeGuin 21 Ekim 1929 da ABD nin Kaliforniya eyaletinin Berkeley kentinde doğdu. Babası ünlü antropolog Alfred Kroeber di. Doğal olarak esinini Kızılderili efsaneleri ve masallarından alarak,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n I. Bölüm letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n Tafllar ve sopalar kemiklerimizi k rabilir, ama sözler kalbimizi k rar. -ROBERT FULGHUM 1 Dil üstad William Safire a bir seferinde sormufllar: Özensiz iletiflimin

Detaylı

JOHN (ROBERT) FOWLES ( ) ngiliz romanc, hikâyeci, flair ve denemeci. Fowles, mit ve gizemi gerçekçilik ve varoluflçu düflünce ile

JOHN (ROBERT) FOWLES ( ) ngiliz romanc, hikâyeci, flair ve denemeci. Fowles, mit ve gizemi gerçekçilik ve varoluflçu düflünce ile JOHN (ROBERT) FOWLES (1926-2005) ngiliz romanc, hikâyeci, flair ve denemeci. Fowles, mit ve gizemi gerçekçilik ve varoluflçu düflünce ile birlefltiren romanlar yla yüzy l n önemli yazarlar aras na girmifltir.

Detaylı

Pascal Bruckner. H nç Aylar

Pascal Bruckner. H nç Aylar PASCAL BRUCKNER Romanc, denemeci ve filozof Pascal Bruckner 1948 y l nda Paris te do du. Paris Üniversitesi nde ö renim gördü. Felsefe yüksek lisans n n ard ndan, edebiyat doktoras yapt. 1986 y l nda California

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

FRANÇOISE BOUILLOT 1954 do umlu Frans z romanc, çevirmen, elefltirmen ve deneme yazar Françoise Bouillot un yay mlanm fl romanlar flunlard r: Les

FRANÇOISE BOUILLOT 1954 do umlu Frans z romanc, çevirmen, elefltirmen ve deneme yazar Françoise Bouillot un yay mlanm fl romanlar flunlard r: Les FRANÇOISE BOUILLOT 1954 do umlu Frans z romanc, çevirmen, elefltirmen ve deneme yazar Françoise Bouillot un yay mlanm fl romanlar flunlard r: Les Ports du Nord, Seuil, 1997; Travesti, Maren Sell, 1991;

Detaylı

EDMUNDO PAZ SOLDÁN Nobel ödülü sahibi ünlü yazar Mario Vargas Llosa tarafından yeni neslin en önemli Latin Amerikalı yazarları arasında ilk sırada

EDMUNDO PAZ SOLDÁN Nobel ödülü sahibi ünlü yazar Mario Vargas Llosa tarafından yeni neslin en önemli Latin Amerikalı yazarları arasında ilk sırada EDMUNDO PAZ SOLDÁN Nobel ödülü sahibi ünlü yazar Mario Vargas Llosa tarafından yeni neslin en önemli Latin Amerikalı yazarları arasında ilk sırada gösterilen José Edmundo Paz Soldan 1967 yılında Bolivya

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

ROLF LAPPERT 1958 yılında İsviçre nin Zürih kentinde doğan Rolf Lappert, asıl olarak grafik sanatçısı olarak meslek hayatına başlamıştır.

ROLF LAPPERT 1958 yılında İsviçre nin Zürih kentinde doğan Rolf Lappert, asıl olarak grafik sanatçısı olarak meslek hayatına başlamıştır. ROLF LAPPERT 1958 yılında İsviçre nin Zürih kentinde doğan Rolf Lappert, asıl olarak grafik sanatçısı olarak meslek hayatına başlamıştır. Yayımladığı ilk romanlarının ardından uzun süre yazmaya ara vermiş

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

JEAN GENET (D. 19 Aralık 1910 Ö. 15 Nisan 1986) Paris te doğdu. Evlilikdışı bir çocuk olduğu için annesi tarafından terk edildi, on yaşına değin bir

JEAN GENET (D. 19 Aralık 1910 Ö. 15 Nisan 1986) Paris te doğdu. Evlilikdışı bir çocuk olduğu için annesi tarafından terk edildi, on yaşına değin bir JEAN GENET (D. 19 Aralık 1910 Ö. 15 Nisan 1986) Paris te doğdu. Evlilikdışı bir çocuk olduğu için annesi tarafından terk edildi, on yaşına değin bir yetimhanede ve Morvan da bir çiftçi ailesinin yanında

Detaylı

DANIEL ALARCÓN Daniel Alarcón, memleketi Lima, Peru da yayınlanan Etiqueta Negra dergisinin editör yardımcısıdır. Öykü seçkisi War by Candlelight,

DANIEL ALARCÓN Daniel Alarcón, memleketi Lima, Peru da yayınlanan Etiqueta Negra dergisinin editör yardımcısıdır. Öykü seçkisi War by Candlelight, DANIEL ALARCÓN Daniel Alarcón, memleketi Lima, Peru da yayınlanan Etiqueta Negra dergisinin editör yardımcısıdır. Öykü seçkisi War by Candlelight, 2006 PEN/Hemingway Ödülü nün finalisti oldu. 2007 de Granta

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

JULIAN BARNES Çağdaş İngiliz edebiyatının önde gelen adlarından olan Julian Barnes, 1946 da Leicester da doğdu. Oxford Üniversitesi, Magdalen College

JULIAN BARNES Çağdaş İngiliz edebiyatının önde gelen adlarından olan Julian Barnes, 1946 da Leicester da doğdu. Oxford Üniversitesi, Magdalen College JULIAN BARNES Çağdaş İngiliz edebiyatının önde gelen adlarından olan Julian Barnes, 1946 da Leicester da doğdu. Oxford Üniversitesi, Magdalen College da okudu. The Oxford English Dictionary de sözlükbilimci;

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor.

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Etkili letiflim Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Resim ve bafll n iki görevi vard r: Okuyucuyu durdurmak ve mesaj n gerisini okutmak. Reklam n z n amac ürünü satmak de il vermek

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

ALISON FELL skoçyal flair, romanc ve öykücü, 1944 te Dumfries de do du de Edinburgh College of Art bitirdi ten 1979 a kadar tiyatroyla ve

ALISON FELL skoçyal flair, romanc ve öykücü, 1944 te Dumfries de do du de Edinburgh College of Art bitirdi ten 1979 a kadar tiyatroyla ve ALISON FELL skoçyal flair, romanc ve öykücü, 1944 te Dumfries de do du. 1967 de Edinburgh College of Art bitirdi. 1970 ten 1979 a kadar tiyatroyla ve gazetecilikle ilgilendi, Britanya n n ilk feminist

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Etkin Sunumlar Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı