HbF QUIPlate Kat. No. 9325

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HbF QUIPlate Kat. No. 9325"

Transkript

1 HbF QUIPlate Kat. No. 9325

2 KULLANIM AMACI HbF QUIPlate prosedür radyal immunodiffüzyon (RID) ile hemoglobin F kantitatif tayin edilmesi içindir. Fetal hemoglobin (HbF) gebeliğin onuncu haftasında fetus ta predominant hemoglobin (Hb) olarak oluşur. Doğumda, total hemoglobinin % 60-% 90 ını HbF ve kalanını yetişkin hemoglobin (HbA) oluşmaktadır 1. Normal yetişkin hemoglobin düzeyleri yaklaşık 6 aylıkken oluşur ve yaklaşık % 2 toplam Hb de HbF düzeyi ve HbA major hemoglobin ile elde edilir 1. Bebeklik sonrası, % 2 den daha yüksek olan HbF düzeyi erken yaşta başlayan orak hücre anemisi veya beta talasemia gibi anemi hastalığını göstermektedir 2,3. Yüksek HbF, megaloblastik anemi, aplastik anemi ve yetişkinlerde ortaya çıkan löseminin bazı türleri gibi birçok alakasız hematolojik hastalıklarında da rapor edilmiştir 2-4. Çok hafif HbF yükselmesi maligniteler, thalassemias ve anemilerin bazı türleri neden olacaktır 4. HbF in az miktarı bazen hamile kadın hücrelerinde de görülür 2. Yüksek HbF düzeyleri, HbF sentezi devam eden yetişkinlerde "fetal hemoglobin kalıtsal kalıcılığı" (HPFH) olarak bilinen durumda meydana gelir 1-4. HPFH için kişi heterozigotları, % 15 ile % 30 HbF konsantrasyonuna sahiptir 1. Helena HbF QUIPlates, RID kullanarak HbF düzeylerinin hızlı kantitasyonu için tasarlanmıştır. Doğru şekilde daha yüksek HbF düzeyleri ölçmek için, HPFH deki gibi, numune HbF Diluent ile dilüe edilmeli ve sonra RID ile ölçülmelidir. Elektroforez de Helena Hemoglobinopatiler Prosedürü kullanarak yüksek HbF düzeyleri ölçmek için kullanılabilir. HbF için spesifik antiserum QUIPlate un agaroz jeline dahil edilir. HbF Standartları ve hasta hemoglobin dilüsyonları (antijen) agaroz da kuyulara uygulanır. Antijen, kuyu etrafında opak bir presipite halka üreten HbF antiserum ile numunede HbF le reaksiyona girerek agaroz matriks içinde difüze olmasını sağlar. Her bir standart ve örnek için presipite halka çapı 24 saat inkübasyondan sonra ölçülür. Presipite halka kare çapı, inkübasyon sonunda doğrudan HbF konsantrasyonu ile orantılıdır. Bir referans eğrisi standartlardan hazırlanır ve örneklerde HbF konsantrasyonunu belirlemek için kullanılır. UYARILAR VE ÖNLEMLER Tüm kitler yalnızca in-vitro diyagnostikte kullanım içindir. Herhangi bir kit bileşenini ağzınızla pipetlemeyin, ağzınıza sürmeyin. Tüm kit bileşenlerinin işlemi sırasında eldiven giyin. Risk, güvenlik koşulları ve atım bilgisi için ürün güvenlik kağıdına başvurun. NOT: Standart hazırlamak için kullanılan tam kan Hepatit B Antijen (HBsAg) ve HIV antikor için negatif bulunmuştur; bundan dolayı, standartlar hasta serumda gözlenmiş gibi aynı dikkat ile çalışılmalıdır. BİLEŞENLER 1. HbF QUIPlate Koruyucu olarak eklenen 0.1% sodyum azit ile ve keçi, at veya koyun hazırlanan monospesifik antiinsan HbF antiserum ile 0.1 M Tris buffer da 1.5% agaroz içerir. Ürün paketlenmiş olarak kullanıma hazırıdır. 2. HbF Standartlar HbF Standartları saf hemoglobin A ve F den hazırlanır ve üç konsantrasyon içerir: 0.5%, 5% ve 10% HbF. Ürün paketlenmiş olarak kullanıma hazırıdır. 3. Diğer Kit Bileşenleri Her kitin kullanım talimatlarını içerir. SAKLAMA VE RAF ÖMRÜ 1. HbF QUIPlate Plakalar C de saklanmalıdır ve etiket üzerinde belirtilen son kullanma tarihine kadar stabildir. Dondurmayın. Dondurma agaroz jelde zarara neden olabilir. Her zaman plakayı sıkıca kapalı tutun. Bozulmayı: (1) agaroz un kristal görünümü, (2) agarozun asimetrik 1

3 kuyuları, (3) agarozda kırılma veya yırtılma, (4) agarozun düzensiz boya rengi sahip olması, (5) HbF Standartlar elde edilen lineer bir referans eğrisinin başarısızlığı gösterebilir.bu durumlardan herhangi biri varsa plaka kullanılmamalıdır. 2. HbF Standartlar Standartlar C de saklanmalıdır ve etiket üzerinde belirtilen son kullanma tarihine kadar stabildir. SAĞLANMAYAN FAKAT GEREKSİNİLEN ÖĞELER Kat. No HbF QUIPlate Control Kat. No HbF Diluent Kat. No QUIP Comparator Kat. No Dialamatic Microdispenser Kat. No Dialamatic Tubes Kat. No Humidity Chamber Deiyonize su NUMUNE ALINMASI VE HAZIRLANMASI Örnek: EDTA gibi bir antikoagülanlı yetişkin tam kan tercih edilen örnektir. Tercihen hasta numuneleri alındıktan hemen sonra çalışılmalıdır. Numuneler 5 gün boyunca C de saklanabilir. Hasta örneğinin hazırlanması 1. Standart bie laboratuar yöntemi kullanarak toplam hemoglobin konsantrasyonunu belirleyin. 2. Hasta örnekleri 0.5% ile 10% HbF içerir. a.1 g/dl final hemoglobin konsantrasyon için deiyonize su ile 0.2 ml örneği dilüe edin. Gerekli deiyonize su miktarını belirlemek için aşağıdaki denklemi kullanın: Toplam hacim = (0.2 ml tam kan) x (g/dl Hb) 1 g/dl Hb Deiyonize su hacmi = Toplam hacim 0.2 ml i. En yakın 0.5g/dL toplam Hb konsantrasyonu yuvarlak içine alın. ii. 0.2ml tam kan örneğine eklenecek suyun hacmini hesaplayın. b. Dilüsyon sonrası, testin doğruluğu için hemolizi tamamlamak için örnekleri agitate edin. c. Bu çökelti HbF QUIPlate üzerinde aplikasyon için kullanılacaktır. 3. Hasta örnekleri 10% HbF den daha fazla içerir. a. 1 g/dl final hemoglobin konsantrasyon için deiyonize su ile 0.2 ml örneği dilüe edin. Gerekli su miktarını belirlemek için yukarıda Adım 2.a da sağlanan denklemi kullanın. b. Hem örnek preparatı hem de HbF Dilüenti vorteksleyin. 1g/dL örnek preparatı kullanarak, 1 kısım hasta örneği ve 9 kısım HbF Diluent kullanarak 1:10 oranında dilüe edin. (Önerilen hacim 5μl örnek artı 45μl dilüenttir). c. Plakaya uygulama öncesi dilüsyon kuyularını karıştırın. d. Bu preparat HbF QUIPlate ye uygulama için kullanılacaktır. ADIM-ADIM PROSEDÜR NOT: C ye gelene kadar plakayı bekletin. Plaka, plaka flanşların her birine bir başparmak ve işaret parmağı yerleştirerek ve sonra ayrı bölümlerde çevirerek kolayca açılabilir. 1. Eğer varsa, kuyulardan fazla nemi alın. 2. Plaka üzerinde uygun kuyulara 5μL HbF Standard (0.5%, 5% ve10%) pipetleyin. NOT: Uygulama sırasında kuyuda oluşan hasar asimetrik presipite halkalar ve hatalı sonuçlara neden olacaktır. 2

4 3. Plaka üzerinde uygun kuyulara 5μL dilüe edilmiş hasta örneği ve 5μL HbF Kontrol pipetleyin. NOT: Uygulama öncesi her bir hasta dilüsyonu iyice karıştırıldığından emin olun. 4. Plakayı kapatın ve Nem Çemberi içine koyun. Plaka flanşlarının üstü ve altınının birbiri ile hizalanmadığından emin olun C de en az 24 saat boyunca kapalı plakayı inkübe edin. NOT: Plaka inkübasyon zamanı (24 saat) kısa olmamalıdır. 24 saatten daha az olan inkübasyon hatalı sonuçlara neden olabilir. 6. İnkübsayon sonunda tanktan plakaları alın. 7. Presipite halka ölçümünü aşağıdaki gibi yapın: i. Plakanın kapağını açın ii. QUIP Comparator (ocular) altında bir presipite halkayı inceleyin. iii.doğru, tekrarlanabilir okumaları için oküleri mümkün olduğunca yakın olarak göze tutun. iv. En yakın 0.1 mm halka çapını okuyun ve kaydedin (aşağıdaki Şekil 1 bakın, ölçek mm de). Şekil 1. Halka çapı 0.7 mm olarak ölçülmüştür NOT: Eğer QUIPlate da bazı kuyular kullanmazsa, plaka kapatılarak nemli çember içinde C de saklanabilir. Bu saklama koşulları altında, bir plaka yeni bir referans eğrisi oluşturmadan 28 gün kadar tekrar kullanılabilir. Plaka eğer yeni bir referans eğrisi çizilecekse, 28 gün sonra kullanılabilir. Son Ürünün Kararlılığı: Plakalar son noktada okunmalıdır veya sıkıca kapatılabilir ve aşağıdaki gibi okunmadan önce saklanabilir: 1) İnkübasyon sonrası 14 gün kadar C de saklanır, veya 2) İnkübasyon sonrası 28 gün kadar C de saklanır. KALİTE KONTROL Helena HbF QUIPlate Kontrol prosedürün tüm aşamalarını kontrol etmek için her bir plak için çalışılmalıdır. SONUÇLARIN YORUMLANMASI 1. Sağlanan grafik kağıdı kullanarak referans eğrisi hazırlayın. Aşağıda, Şekil 2'de gösterilen her bir HbF Standard için halka çapı karesine (y-ekseni) karşı bilinen örnek konsantrasyonu (x-ekseni) çizin. Noktalardan geçen en iyi best line çizin. HbF Standartları referans eğri üzerinde doğrusal bir best line vermelidir. Eğer eğri doğrusal değilse, çizmeden önce halka çapı karesinin alındığından emin olun. Eğer eğri hala doğrusal değilse, plakalar end pointe (24 saat inkübe edilmemiş) ulaşmamış olabilir veya bir uygulama hatası yapılmış olabilir. 3

5 Yukarıdaki Şekil 2, Referans Eğrisinin Örneği 2. Yukarıdaki standartlar için gösterilen her bir örnek ve kontrol presipite halkanın çapının karesini alın. Eğer numune çift çalışılırsa, değerlerin ortalamasını alın ve ortalama halka çapının karesini alın. 3. Karesi alınmış çap değeri kullanılarak, referans eğrisinden % HbF okuyun. a. % 0.5 ve % 10 arasındaki HbF değerleri ile numune sonuçları referans eğrisinden doğrudan okunur. b. 10% HbF den daha büyük sonuçlar içeren örnekler için sonular final değerini elde etmek için 10 dilüsyon faktörü ile çarpılmalıdır. SINIRLAMALAR 1. Dilüsyon öncesi numunelerin yeterli vortekslenmesi tekrarlanabilirliği için gereklidir. 2. Helena HbF QUIPlate, % 0.5 den yukarıdaki HbF düzeylerine sahip tam kan örnekleri doğru sonuçlar verir. % 10 dan daha büyük HbF düzeyli örnekler saf HbA Dilüent ile dilüe edilmelidir. 3. Hasta presipite halkalar netlik ve şiddetine göre standart halkalarla karşılaştırılmalıdır. Nadir durumlarda, bir hastada bir kirleticinin göstergesi çok zayıf halka diffuzyonu olabilir. Bu 4

6 en sık 5g/dL hemolizat uygulanması ile gerçekleşir. % 0.5 den daha az ya da hiç bulunmayan HbF li bazı hastalar hiç presipite halka göstermeyebilir. REFERANS DEĞERLERİ Helena HbF QUIPlate yöntemi kullanarak HbF değerleri için referans aralığı 50 yetişkin, 18 veya daha büyük yaşlardan alınan tam kan örnekleri test edilerek oluşturulmuştur. Yetişkin HbF = % Her bir laboratuar kendi hasta populasyonu için normal değer aralıklarını oluşturmalıdır. Bu değerler sadece bir kılavuz olarak düşünülmelidir. PERFORMANS ÖZELLİKLERİ Normal numuneler üzerinde hassas çalışmalar sisteminin performans özelliklerini değerlendirmek için yapılmıştır. BIBLIYOGRAFYA 1. Huisman, T.H.J. and Jonxis, J.H.P., The Hemoglobinopathies Clin and Biochem Anal, 2nd Edition, Marcel Dekker, Inc., Vol. 6:342, Meites, S. ed. Pediatric Clinical Chemistry, Am. Assoc. for Clin. Chem, Washington, DC. Pub. 2nd Ed pg , Lehmann, H. and Huntsman, R.G., Mans Haemoglobins, North Holland Publishing Co., Oxford pg , Wrightstone, R.N. and Huisman, T.H.J., On the Levels of Hemoglobins F and A2 in Sickle-cell Anemia and Some Related Disorders. Am J Clin Pathol 61: , Laboratory Methods for Detecting Hemoglobinopathies Division of Host Factors, Center for Infectious Diseases, Center for Disease Control, Atlanta, GA, p11-18,

Kullanım Talimatları. SAS-3 Alkaline-Hb Katalog No:

Kullanım Talimatları. SAS-3 Alkaline-Hb Katalog No: Kullanım Talimatları SAS-3 Alkaline-Hb Katalog No: 300900 KULLANIM AMACI SAS-3 Alkalin Hb kit agaroz jel elekroforez ile insan hemoglobinlerini ayırmak için tasarlanmıştır. Baş fonksiyonlara sahip bir

Detaylı

helena BioSciences Europe Kullanım Talimatları SAS-MX ACID Hb-10 Katalog No:

helena BioSciences Europe Kullanım Talimatları SAS-MX ACID Hb-10 Katalog No: helena www.helena-biosciences.com BioSciences Europe Kullanım Talimatları SAS-MX ACID Hb-10 Katalog No: 100700 KULLANIM AMACI SAS-MX Hb-10 kit agaroz jel elekroforez ile insan hemoglobinlerini ayırmayı

Detaylı

Kullanım Talimatları SAS-3 SERUM PROTEIN. Katalog No:

Kullanım Talimatları SAS-3 SERUM PROTEIN. Katalog No: Kullanım Talimatları SAS-3 SERUM PROTEIN Katalog No: 300105 KULLANIM AMACI SAS-3 Serum Protein kiti agaroz jel elektroforezi ile serum proteinlerinin ayrılması ve miktarının belirlenmesini amaçlar. Farklı

Detaylı

helena BioSciences Europe Kullanım Talimatları SAS-1 ALKALINE-Hb Katalog No:

helena BioSciences Europe Kullanım Talimatları SAS-1 ALKALINE-Hb Katalog No: helena www.helena-biosciences.com BioSciences Europe Kullanım Talimatları SAS-1 ALKALINE-Hb Katalog No: 200900 KULLANIM AMACI SAS-1 Alkalin Hb-12 kit agaroz jel elekroforez ile insan hemoglobinlerini ayırmak

Detaylı

Kullanım Talimatları. Hb Isoelektrik Focusing-10. Katalog No:

Kullanım Talimatları. Hb Isoelektrik Focusing-10. Katalog No: Kullanım Talimatları Hb Isoelektrik Focusing-10 Katalog No: 100900 KULLANIM AMACI Hb-IEF 10 kit agaroz jel elekroforez ile insan hemoglobinlerini ayırmayı amaçlar. Baş fonksiyonlara sahip bir protein grubu

Detaylı

helena BioSciences Europe Kullanım Talimatları SAS-1 Acid Hb-12 Katalog No:

helena BioSciences Europe Kullanım Talimatları SAS-1 Acid Hb-12 Katalog No: helena www.helena-biosciences.com BioSciences Europe Kullanım Talimatları SAS-1 Acid Hb-12 Katalog No: 201000 KULLANIM AMACI SAS-1 Asit Hb-12 kit agaroz jel elekroforez ile insan hemoglobinlerini ayırmak

Detaylı

Kullanım Talimatları. SAS-3 HDL Kolesterol. Katalog No:

Kullanım Talimatları. SAS-3 HDL Kolesterol. Katalog No: Kullanım Talimatları SAS-3 HDL Kolesterol Katalog No: 300500 1 KULLANIM AMACI SAS-3 HDL KOLESTEROL SAS-3 HDL Kolesterol Kit bir tamponlu agaroz jel içinde yüküne göre serum lipoproteinleri ayırır. Lipoprotein

Detaylı

QMS TOPIRAMAT. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları TOPIRAMATE KONTROLLERİ 0374181 1-3

QMS TOPIRAMAT. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları TOPIRAMATE KONTROLLERİ 0374181 1-3 0155241-C October, 2014 QMS TOPIRAMAT İmmün testi Bu Quantitative Microsphere System (QMS) prospektüsü kullanım öncesinde dikkatle okunmalıdır. Prospektüste verilen talimatlar uygulanmalıdır. Bu prospektüste

Detaylı

Kullanım Talimatları. TITAN III Hemoglobin Elektroforez REF. 3022

Kullanım Talimatları. TITAN III Hemoglobin Elektroforez REF. 3022 Kullanım Talimatları TITAN III Hemoglobin Elektroforez REF. 3022 KULLANIM AMACI Alkali tamponunda selüloz asetat kullanarak Helena Hemoglobin Elektroforez Prosedürü anormal haemoglobinlerin kalitatif ve

Detaylı

helena BioSciences Europe Kullanım Talimatları SAS-MX İDRAR PROTEİN Katalog No:

helena BioSciences Europe Kullanım Talimatları SAS-MX İDRAR PROTEİN Katalog No: helena www.helena-biosciences.com BioSciences Europe Kullanım Talimatları SAS-MX İDRAR PROTEİN Katalog No: 100500 KULLANIM AMACI SAS-MX İdrar Protein Kiti agaroz jel elektroforez ile konsantre edilmemiş

Detaylı

5359_ _TR. Kullanım Talimatı. Protein S Antigen Rocket EID. Kat. No. 5359

5359_ _TR. Kullanım Talimatı. Protein S Antigen Rocket EID. Kat. No. 5359 Kullanım Talimatı Protein S Antigen Rocket EID Kat. No. 5359 1 KULLANIM AMACI Protein S prosedür Laurell roket elektroforezi kullanarak komplement bileşeni C-4 bağlayıcı protein (C4bp) sahip bir kompleks

Detaylı

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KONTROLLERİ 0374090

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KONTROLLERİ 0374090 0155206-D-TR October, 2014 QMS LAMOTRIGINE İmmün testi Bu Quantitative Microsphere System (QMS) prospektüsü kullanım öncesinde dikkatle okunmalıdır. Prospektüste verilen talimatlar uygulanmalıdır. Bu prospektüste

Detaylı

attomol apo B-100 quicktype

attomol apo B-100 quicktype attomol apo B-100 quicktype İnsan apolipoprotein B-100 (apo B-3500 mutasyonu) gen inde 10708G>A geçiş tespitine yönelik kit Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 20 tespit sipariş numarası: 1015

Detaylı

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KALİBRATÖRLERİ 0373787

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KALİBRATÖRLERİ 0373787 0155199-E-TR November, 2014 QMS LAMOTRIGINE İmmün testi Bu Quantitative Microsphere System (QMS) prospektüsü kullanım öncesinde dikkatle okunmalıdır. Prospektüste verilen talimatlar uygulanmalıdır. Bu

Detaylı

NAT Yöntem onayı. Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

NAT Yöntem onayı. Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD NAT Yöntem onayı Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Yöntem onayı (minimum) Doğruluk Ticari test (Verifikasyon) Tekrarlanabilirlik (intra-,inter-assay) Doğrusallık

Detaylı

Kullanım Talimatları. SAS-3 Kolesterol Profili. Katalog No:

Kullanım Talimatları. SAS-3 Kolesterol Profili. Katalog No: Kullanım Talimatları SAS-3 Kolesterol Profili Katalog No: 300600 1 KULLANIM AMACI SAS-3 KOLESTEROL PROFİL SAS-3 Kolesterol Profil Kit bir tamponlu agaroz jel içinde yüküne göre serum lipoproteinleri ayırır.

Detaylı

Kullanım Talimatı Protein C Rocket EID Kat. No. 5357

Kullanım Talimatı Protein C Rocket EID Kat. No. 5357 Kullanım Talimatı Protein C Rocket EID Kat. No. 5357 1 KULLANIM AMACI Protein C Rocket EID (electroimmunodiffusion) prosedürü Laurell roket elektroforez tarafından plazma protein C antijenin kantitatif

Detaylı

ANALİTİK YÖNTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2004

ANALİTİK YÖNTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2004 ANALİTİK YÖNTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2004 1 Laboratuvarlarda yararlanılan analiz yöntemleri performans kalitelerine göre üç sınıfta toplanabilir: -Kesin yöntemler

Detaylı

Hemoglobinopatilere Laboratuvar Yaklaşımı

Hemoglobinopatilere Laboratuvar Yaklaşımı Hemoglobinopatilere Laboratuvar Yaklaşımı Dr. Çağatay Kundak DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU 1949 yılında Orak Hücre Anemisi olan hastalarda elektroforetik olarak farklı bir hemoglobin tipi tanımlanmıştır.

Detaylı

Protein C Antijen Test Kit REF 5285

Protein C Antijen Test Kit REF 5285 Protein C Antijen Test Kit REF 5285 In Vitro Diagnostik kullanım için KULLANIM AMACI Sitratlı insan plazmasında Protein C Antijen kantitatif tespiti için bir enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) testidir.

Detaylı

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 DNA parçalarının agaroz jelden geri kazanımı ve PZR ürünlerinin saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09009050

Detaylı

attomol lactose intolerance C>T quicktype

attomol lactose intolerance C>T quicktype attomol lactose intolerance -13910C>T quicktype İnsan laktase-genine karşı -13910C>T geçiş tespitine yönelik mutasyon testi Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 20 tespit sipariş numarası: 1045

Detaylı

BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli

BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli FAST-BRCA Sequencing Kit BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR... 3 5

Detaylı

α1-antitrypsin quicktype

α1-antitrypsin quicktype attomol α1-antitrypsin quicktype İnsan α-1 antitripsin gen inde M-, Z- and S-alellerin tespitine yönelik kit Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! Z-mutasyonun tespiti için 10 sipariş numarası:

Detaylı

KULLANIM AMACI Helena ProtoFluor Reaktif Sistemi tam kanda çinko protoporfirin ölçmek için hematoflorometre kullanılır.

KULLANIM AMACI Helena ProtoFluor Reaktif Sistemi tam kanda çinko protoporfirin ölçmek için hematoflorometre kullanılır. ProtoFluor Reaktif Sistemi REF. 2000 KULLANIM AMACI Helena ProtoFluor Reaktif Sistemi tam kanda çinko protoporfirin ölçmek için hematoflorometre kullanılır. Çinko protoporfirin (ZPP) ölçümü demir eksikliğinde

Detaylı

I. Analitik duyarlılık ve özgüllük II. Klinik duyarlılık ve özgüllük III. Kesinlik tekrarlanabilirlik IV. Doğruluk V. Doğrusallık (lineerite)

I. Analitik duyarlılık ve özgüllük II. Klinik duyarlılık ve özgüllük III. Kesinlik tekrarlanabilirlik IV. Doğruluk V. Doğrusallık (lineerite) SORU 1 IVD/CE belgesi olan kantitatif HBV DNA PCR testi satın alma aşamasında yöntem doğrulama (verifikasyon) yapmak istiyorsunuz. Hangi parametreleri mutlaka kontrol etmek isterseniz? I. Analitik duyarlılık

Detaylı

Kullanım Talimatları. SAS-3 Yüksek Rezolüsyon. Katalog No:

Kullanım Talimatları. SAS-3 Yüksek Rezolüsyon. Katalog No: Kullanım Talimatları SAS-3 Yüksek Rezolüsyon Katalog No: 300700 KULLANIM AMACI SAS-3 Yüksek Rezolüsyon Kit agaroz jel elektroforezi tarafından serum veya plazma proteinlerini ayırmayı amaçlamıştır. Serum,

Detaylı

attomol HLA-B*27 Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 1.Giriş 2. Genel Açıklamalar

attomol HLA-B*27 Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 1.Giriş   2. Genel Açıklamalar attomol HLA-B*27 HLA-B*27 in tespitine yönelik kit (Doku tiplemesi için kullanmayın!) Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 40 tespit sipariş numarası: 1030 1.Giriş İnsan lökosit antijenleri(hla)

Detaylı

helena BioSciences Europe Kullanım Talimatları SAS-MX YÜKSEK RESOLÜSYON Katalog No:

helena BioSciences Europe Kullanım Talimatları SAS-MX YÜKSEK RESOLÜSYON Katalog No: helena www.helena-biosciences.com BioSciences Europe Kullanım Talimatları SAS-MX YÜKSEK RESOLÜSYON Katalog No: 101300 KULLANIM AMACI SAS-1 Plus Yüksek Resolüsyon Kit agaroz jel elektroforezi tarafından

Detaylı

RTA DNA qpcr Probe Master Mix

RTA DNA qpcr Probe Master Mix RTA DNA qpcr Probe Master Mix Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi -- 2012-01 DNA'nın gerçek zamanlı tayini ve miktar ölçümü için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09030025 25 test 09030100 100 test 09030500

Detaylı

Kullanım Talimatları. SAS-1 Kolesterol Profili-12. Katalog No:

Kullanım Talimatları. SAS-1 Kolesterol Profili-12. Katalog No: Kullanım Talimatları SAS-1 Kolesterol Profili-12 Katalog No: 200600 1 KULLANIM AMACI SAS-1 Kolesterol profili-12 SAS-1 Kolesterol Profili-12 Kit bir tamponlu agaroz jel içinde yüküne göre serum lipoproteinleri

Detaylı

helena BioSciences Europe Kullanım Talimatları SAS-1 URINE SDS Katalog No:

helena BioSciences Europe Kullanım Talimatları SAS-1 URINE SDS Katalog No: helena www.helena-biosciences.com BioSciences Europe Kullanım Talimatları SAS-1 URINE SDS Katalog No: 201400 KULLANIM AMACI SAS-1 İdrar SDS kiti, SDS agaroz jel elektroforezi ile idrar numuneleri kullanılarak

Detaylı

Kullanım Talimatları. SAS IgG-IEF Plus. REF: (Çift Antikor) REF: (Tek Antikor)

Kullanım Talimatları. SAS IgG-IEF Plus. REF: (Çift Antikor) REF: (Tek Antikor) Kullanım Talimatları SAS IgG-IEF Plus REF: 104100 (Çift Antikor) REF: 104200 (Tek Antikor) KULLANIM AMACI SAS IgG IEF Plus Kiti, agaroz jel izoelektrik fokuslama ve immunoblotlama ile CSF de ve serumda

Detaylı

helena BioSciences Europe Kullanım Talimatları IgG-IEF Katalog No: (Çift Antikor) Katalog No: (Tek Antikor)

helena BioSciences Europe Kullanım Talimatları IgG-IEF Katalog No: (Çift Antikor) Katalog No: (Tek Antikor) helena www.helena-biosciences.com BioSciences Europe Kullanım Talimatları IgG-IEF Katalog No: 102100 (Çift Antikor) Katalog No: 102200 (Tek Antikor) KULLANIM AMACI IgG IEF Kiti, agaroz jel izoelektrik

Detaylı

D-dimer. Kullanım manueli REF 5250

D-dimer. Kullanım manueli REF 5250 D-dimer Kullanım manueli REF 5250 Fibrin D-dimer için Lateks Aglütinasyon Testi. 80 tespit için reaktifler Sadece in-vitro diagnostik kullanım içindir. I. KULLANIM AMACI Helena D-dimer fibrin D-dimerin

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : MGG Quick Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5024-100, 5024-500T, 5024-1000, 5024-2000T 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Vücut sıvılarındaki hücrelerin

Detaylı

-1- Biüret Yöntemi. ANALĐZ ĐÇĐN GEREKLĐ EKĐPMANLAR Mikro pipet (1000 µl) Makro küvet (3 ml) 1 Vorteks Analitik terazi Spektrofotometre (540 nm)

-1- Biüret Yöntemi. ANALĐZ ĐÇĐN GEREKLĐ EKĐPMANLAR Mikro pipet (1000 µl) Makro küvet (3 ml) 1 Vorteks Analitik terazi Spektrofotometre (540 nm) 1 GĐRĐŞ Protein tayin kiti takip edilerek hazırlanmıştır. Protein tayin kiti kullanılarak örneklerde hızlı, güvenilir ve kolay bir şekilde protein miktarı saptanabilmektedir. Protein tayin kitinde gerçekleştirilen

Detaylı

Mitokondrial DNA Analiz Paneli

Mitokondrial DNA Analiz Paneli FAST-mtDNA Sequencing Kit Mitokondrial DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR...

Detaylı

7900003 24 Test Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 Test Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 Test Circulating Tumor Cell Control Kit 1 KULLANIM AMACI In Vitro Diagnostik Kullanım İçindir CELLSEARCH Dolaşımdaki Tümör Hücresi Kontrolü Kiti nin, numune tespiti ve tanımlama sistemlerinin

Detaylı

HASTABAŞI TEST CİHAZI KULLANIMI VE BAKIMI. Dr Sibel DEVECİ Biyokimya Uzmanı

HASTABAŞI TEST CİHAZI KULLANIMI VE BAKIMI. Dr Sibel DEVECİ Biyokimya Uzmanı HASTABAŞI TEST CİHAZI KULLANIMI VE BAKIMI Dr Sibel DEVECİ Biyokimya Uzmanı GLUKOMETRE Glukometre ile Kan Şeker Ölçümü Birim mg/dl veya mmol/l olarak ayarlanabilir. Cihaz iki dakika içerisinde kullanılmadığında

Detaylı

Kullanım Talimatları. SAS-3 Alkalin Fosfataz İzoenzim. REF (reaktif dahil) REF (sadece jel kit), REF (sadece reaktif kit)

Kullanım Talimatları. SAS-3 Alkalin Fosfataz İzoenzim. REF (reaktif dahil) REF (sadece jel kit), REF (sadece reaktif kit) Kullanım Talimatları SAS-3 Alkalin Fosfataz İzoenzim REF 300800 (reaktif dahil) REF300801 (sadece jel kit), REF 300802 (sadece reaktif kit) KULLANIM AMACI SAS-3 Alkalin Fosfataz izoenzim kiti, agaroz jel

Detaylı

helena BioSciences Europe Kullanım Talimatları SAS-MX ALP ISOENZİM

helena BioSciences Europe Kullanım Talimatları SAS-MX ALP ISOENZİM helena www.helena-biosciences.com BioSciences Europe Kullanım Talimatları SAS-MX ALP ISOENZİM Katalog No: 102000 KULLANIM AMACI SAS-MX ALP kiti, agaroz jel elektroforezi tarafından Alkaline fosfataz izoenzimlerinin

Detaylı

KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ

KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ Kantitatif analiz yöntemleri, maddenin miktar tayinlerine dayalı analiz yöntemleridir. Günümüzde miktar tayinine yönelik birçok yöntem bilinmektedir. Pratik çalışmalarda

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Grocott Methenamin Gümüş Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5058-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Mantarların ışık mikroskobisi ile incelenmesi

Detaylı

Avian Flu Screening&Typing H5, H7

Avian Flu Screening&Typing H5, H7 REF V-34-50R VER 04.03.08 Avian Flu Screening&Typing H5, H7 Kullanılan Semboller REF Liste Numarası 2-8 C/ -20 C de saklayın RUO Sadece Araştırma Kullanımı için Dikkat! LOT Lot Numarası VER Versiyon Son

Detaylı

helena BioSciences Europe Kullanım Talimatları SAS-MX İDRAR IFE Katalog No:

helena BioSciences Europe Kullanım Talimatları SAS-MX İDRAR IFE Katalog No: helena www.helena-biosciences.com BioSciences Europe Kullanım Talimatları SAS-MX İDRAR IFE Katalog No: 100600 KULLANIM AMACI SAS-MX İdrar IFE Kiti, jel içinde proteinin immunofiksaatonu izlenerek agaroz

Detaylı

KROM (Cr +6 ) ANALİZ YÖNTEMİ VALİDAYON RAPORU VE BELİRSİZLİK HESAPLARI

KROM (Cr +6 ) ANALİZ YÖNTEMİ VALİDAYON RAPORU VE BELİRSİZLİK HESAPLARI Doküman No: R.LAB.5.4.04 Rev.No/Tarih : 00/ Yayın Tarihi: 08.07.2011 Sayfa: 1 / 1 KROM (Cr +6 ) ANALİZ YÖNTEMİ VALİDAYON RAPORU BELİRSİZLİK HESAPLARI Doküman No: R.LAB.5.4.04 Rev.No/Tarih : 00/ Yayın Tarihi:

Detaylı

Petrifilm Maya ve Küf Sayım Plakalarında maya ve küf kolonilerini birbirinden ayırmak için aşağıda belirtilen genel özelliklere dikkat edin: MAYA

Petrifilm Maya ve Küf Sayım Plakalarında maya ve küf kolonilerini birbirinden ayırmak için aşağıda belirtilen genel özelliklere dikkat edin: MAYA Petrifilm Maya ve Küf Sayım Plakasında maya ve küf kolonileri kolayca sayılabilir. Gösterge boya, maya ve küf kolonilerini boyar, böylece kontrast sağlar ve sayım işlemini kolaylaştırır. Petrifilm Maya

Detaylı

Yöntem ve Test Seçimine Yaklaşım. Dr. Alpay Özbek Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. İZMİR

Yöntem ve Test Seçimine Yaklaşım. Dr. Alpay Özbek Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. İZMİR Yöntem ve Test Seçimine Yaklaşım Dr. Alpay Özbek Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. İZMİR Literatür Tanı Rehberleri Kongre İyileştirme Ğereksinimi Uzman Klinisyen İsteği

Detaylı

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Fenolik maddeler uçucu özellik göstermeyen safsızlıklardan distilasyon işlemiyle ayrılır ve ph 7.9 ± 0.1 de potasyum ferriksiyanür

Detaylı

Kullanım Talimatları. SAS-1 HDL-Kolesterol Katalog No:

Kullanım Talimatları. SAS-1 HDL-Kolesterol Katalog No: Kullanım Talimatları SAS-1 HDL-Kolesterol Katalog No: 200500 1 SAS-1 HDL-KOLESTEROL KULLANIM AMACI SAS-1 HDL-Kolesterol Kit aşağıdaki reaksiyon sıralarına göre her bir lipoprotein kolesterol komponentinin

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

METAL ANALİZ YÖNTEMİ (ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRE CİHAZI İLE )

METAL ANALİZ YÖNTEMİ (ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRE CİHAZI İLE ) METAL ANALİZ YÖNTEMİ (ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRE CİHAZI İLE ) YÖNTEM YÖNTEMĐN ESASI VE PRENSĐBĐ Atomik absorpsiyon spektrometresi cihazında numune alevin içerisine püskürtülür ve atomize edilir.

Detaylı

Kapiler Reaktif REF 5506

Kapiler Reaktif REF 5506 Kapiler Reaktif REF 5506 KULLANIM AMACI İlk standart tek aşamalı protrombin zamanı testi 1935 yılında Dr. Armand Quick tarafından geliştirilmiştir 1-2. Oral antikoagülan tedavisinin izlenmesi ve indüksiyonu

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Alkali Fosfataz Lökosit Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5057-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Kan, kemik iliği veya doku numunelerinde

Detaylı

ANALĐZ ĐÇĐN GEREKLĐ EKĐPMANLAR. Mikro pipet (1000 µl) Ependorf tüpü (1.5 ml) Cam tüp (16X100 mm)

ANALĐZ ĐÇĐN GEREKLĐ EKĐPMANLAR. Mikro pipet (1000 µl) Ependorf tüpü (1.5 ml) Cam tüp (16X100 mm) 1 GĐRĐŞ Toplam lipid tayininde sülfo-fosfo-vanillin reaksiyonu takip edilmekte olup hızlı güvenilir ve kolay bir yöntem olduğu için tercih edilmiştir. Serum içerisindeki toplam lipid miktarının kantitatif

Detaylı

TANIMLAR. Dr. Neriman AYDIN. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

TANIMLAR. Dr. Neriman AYDIN. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı TANIMLAR Dr. Neriman AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı In-vitro tanı Sürekli doğru sonuç Amaca uygun Zamanında Uygun maliyet In-vitro tanı elemanları Kitler

Detaylı

Petrifilm 2000 Serisi Hızlı Koliform çoğalmasının erken sayımı bakterilerin tipine, metabolik bağlıdır.

Petrifilm 2000 Serisi Hızlı Koliform çoğalmasının erken sayımı bakterilerin tipine, metabolik bağlıdır. AOAC INTERNATIONAL ile A.B.D. Gıda ve İlaç Dairesi tarafından hazırlanan Bakteriyolojik Analitik Kitabı'nda (BAM),koliformlar şu şekilde tanımlanmaktadır: Metabolik fermantasyon sırasında laktozdan asit

Detaylı

M47 MICROGEN STREP MICROGEN

M47 MICROGEN STREP MICROGEN M47 MICROGEN STREP MICROGEN Strep; kültür ortamından Streptococcus Lancefield gruplarının (A, B, C, D, F ve G) tespitini hızlı bir şekilde gerçekleştiren latex slide aglütasyon testidir. İnsanda enfeksiyona

Detaylı

TCR-TECORA DDS CİHAZI KULLANİM TALIMATI

TCR-TECORA DDS CİHAZI KULLANİM TALIMATI TCR-TECORA DDS CİHAZI KULLANİM TALIMATI 1. Cihazın Kullanımı DDS Dinamik seyreltme örnekleme cihazı UNI EN 13649 standardını karşılamak için tasarlanmıştır. Charcoal tüpleri ve desorpsıyon metodu ile VOC

Detaylı

Moleküler Testlerde Yöntem Geçerliliğinin Sınanması. Dr. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Moleküler Testlerde Yöntem Geçerliliğinin Sınanması. Dr. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Moleküler Testlerde Yöntem Geçerliliğinin Sınanması Dr. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD 8. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi 2014 Laboratuvarda

Detaylı

CalFast DIŞKIDA KALPROTEKTİN İÇİN KOLAY,GÜVENİLİR VE HIZLI TEST 20 DAKİKADAN KISA SÜREDE SONUÇ KANTİTATİF HIZLI TEST

CalFast DIŞKIDA KALPROTEKTİN İÇİN KOLAY,GÜVENİLİR VE HIZLI TEST 20 DAKİKADAN KISA SÜREDE SONUÇ KANTİTATİF HIZLI TEST 444 8 887 CalFast KANTİTATİF HIZLI TEST 20 DAKİKADAN KISA SÜREDE SONUÇ DIŞKIDA KALPROTEKTİN İÇİN KOLAY,GÜVENİLİR VE HIZLI TEST DIŞKIDA KALPROTEKTİN İN SAYISAL BELİRLENMESİ İÇİN HIZLI TEST KALPROTEKTİN

Detaylı

Çiğ, işlenmiş ve karışık et, süt ve plazmada tür içeriğinin kalitatif tespiti için F.A.S.T. IMMUNOSTICK ET TÜRLERİ TARAMA KİTİ

Çiğ, işlenmiş ve karışık et, süt ve plazmada tür içeriğinin kalitatif tespiti için F.A.S.T. IMMUNOSTICK ET TÜRLERİ TARAMA KİTİ Çiğ, işlenmiş ve karışık et, süt ve plazmada tür içeriğinin kalitatif tespiti için F.A.S.T. IMMUNOSTICK ET TÜRLERİ TARAMA KİTİ İÇERİK BÖLÜM SAYFA NUMARASI 1 2 F.A.S.T (FOOD ANALYTE SCREENING TESTS) 2 2

Detaylı

Kullanım Talimatları. TITAN III Serum Protein Elektroforezi REF. 3023

Kullanım Talimatları. TITAN III Serum Protein Elektroforezi REF. 3023 Kullanım Talimatları TITAN III Serum Protein Elektroforezi REF. 3023 KULLANIM AMACI Serum Protein Elektroforez prosedürü selüloz asetatta elektroforez ile serum proteinlerinin ayrılması ve miktarının belirlenmesini

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ HASTALARDA KULLANILAN MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ TALİMATI

TRANSFÜZYON MERKEZİ HASTALARDA KULLANILAN MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ TALİMATI 1.AMAÇ.Hastalara ait kan örneklerinde yapılması gereken mikrobiyolojik testleri, bu testlerin çalışma yöntemlerini ve kalite kontrol gereklerini belirlemektir.. 2.KAPSAM : Bu talimat transfüzyon merkezinde

Detaylı

Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1

Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1 Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1 Spesifik tanı yöntemleri: 1. Direk (kült ltür r ve bakterinin gösterilmesi) g 2. Antikorların n gösterilmesig 1.Standart tüp aglütinasyonu 2.Rose Bengal

Detaylı

508 HİDROLOJİ ÖDEV #1

508 HİDROLOJİ ÖDEV #1 508 HİDROLOJİ ÖDEV #1 Teslim tarihi: 30 Mart 2009 16:30 1. Yüzey alanı 40 km 2 olan bir gölde Haziran ayında göle giren akarsuyun ortalama debisi 0.56 m 3 /s, gölden çıkan suyun ortalama debisi 0.48 m

Detaylı

Portatif ph Metre. www.novatekanalitik.com. Teknik Özellikler. Arkadan aydınlatmalı, sıvı kristal ekran

Portatif ph Metre. www.novatekanalitik.com. Teknik Özellikler. Arkadan aydınlatmalı, sıvı kristal ekran Portatif ph Metre Teknik Özellikler Ekran Arkadan aydınlatmalı, sıvı kristal ekran Tuş Takımı 6 tuşlu membran tuş takımı Ölçüm aralıkları ph ñ2.00 to 19.99 mv ± 1400 Sıcaklık ñ20.0 to 150.0 C (ñ4.0 to

Detaylı

helena BioSciences Europe Kullanım Talimatları SAS-1 ALKALINE PHOSPHATASE - 12 Katalog No:

helena BioSciences Europe Kullanım Talimatları SAS-1 ALKALINE PHOSPHATASE - 12 Katalog No: helena www.helena-biosciences.com BioSciences Europe Kullanım Talimatları SAS-1 ALKALINE PHOSPHATASE - 12 Katalog No: 200800 KULLANIM AMACI SAS-1 Alkaline Fosfataz izoenzim kiti, agaroz jel elektroforezi

Detaylı

MAIA Pesticide MultiTest

MAIA Pesticide MultiTest MAIA Pesticide MultiTest GIDALARDA PESTİSiT KALINTILARI İÇİN AB MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ İLE UYUMLU ÇOKLU KALINTI TARAMA TESTİ Microplate Acetylcholinesterase Inhibition Assay (MAIA) katı veya sıvı gıda

Detaylı

5.2.01-01 Yarı ömrü ve radyoaktif denge

5.2.01-01 Yarı ömrü ve radyoaktif denge Maddenin Fiziksel Yapısı Radyoaktivite Yarı ömrü ve radyoaktif denge Neler öğreneceksiniz Ana madde Yavru madde Bozunum hızı Ayrışma ya da bozunum sabiti Sayma hızı Yarı ömür Ayrışma ürünü Prensip: Bir

Detaylı

Kistik Fibrozis DNA Analiz Paneli

Kistik Fibrozis DNA Analiz Paneli FAST-CFTR Sequencing Kit Kistik Fibrozis DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR...

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ GİRİŞ Yapılan herhangi bir mekanik tasarımda kullanılacak malzemelerin belirlenmesi

Detaylı

Test Circulating Tumor Cell Control Kit

Test Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 Test Circulating Tumor Cell Control Kit 1 KULLANIM AMACI In Vitro Diagnostik Kullanım İçindir CELLSEARCH Dolaşımdaki Tümör Hücresi Kontrolü Kiti nin, numune tespiti ve tanımlama sistemlerinin

Detaylı

ALEV FOTOMETRESİ İLE SODYUM VE POTASYUM ANALİZİ. Alev fotometresinde kullanılan düzeneğin şematik gösterimi şekil 1 deki gibidir.

ALEV FOTOMETRESİ İLE SODYUM VE POTASYUM ANALİZİ. Alev fotometresinde kullanılan düzeneğin şematik gösterimi şekil 1 deki gibidir. ALEV FOTOMETRESİ İLE SODYUM VE POTASYUM ANALİZİ ALEV FOTOMETRESİ Alev fotometresinde kullanılan düzeneğin şematik gösterimi şekil 1 deki gibidir. Slit Slit Ayna Numune Filtre Dedektör Alev Galvanometre

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI-I ÖĞÜTME ELEME DENEYİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI-I ÖĞÜTME ELEME DENEYİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI-I ÖĞÜTME ELEME DENEYİ ISPARTA, 2014 ÖĞÜTME ELEME DENEYİ DENEYİN AMACI: Kolemanit mineralinin

Detaylı

QIAsymphony DSP Dolaşan DNA Kiti

QIAsymphony DSP Dolaşan DNA Kiti QIAsymphony DSP Dolaşan DNA Kiti Şubat 2017 Performans Özellikleri 937556 Sample to Insight İçindekiler Performans Özellikleri... 4 Temel performans... 4 Çalışma kesinliği... 5 2 ml ve 4 ml protokollerinin

Detaylı

RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-05 IVD İnsan kan örneklerinden in vitro tanı amaçlı genomik nükleik asit izolasyon ve saflaştırması için In vitro tanı amaçlı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. DİCOL jel %1 Cilt üzerine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. DİCOL jel %1 Cilt üzerine uygulanır. KULLANMA TALİMATI DİCOL jel %1 Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde: Her 1 g jel 10 mg Diklofenak sodyuma eşdeğer Diklofenak dietilamonyum içerir. Yardımcı maddeler: Karbopol, cetiol B2, cetiol LC, propilen

Detaylı

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR:

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR: BURULMA DENEYİ 1. DENEYİN AMACI: Burulma deneyi, malzemelerin kayma modülü (G) ve kayma akma gerilmesi ( A ) gibi özelliklerinin belirlenmesi amacıyla uygulanır. 2. TANIMLAMALAR: Kayma modülü: Kayma gerilmesi-kayma

Detaylı

helena BioSciences Europe Kullanım Talimatları SAS-3 IMMUNOFIX Katalog No:

helena BioSciences Europe Kullanım Talimatları SAS-3 IMMUNOFIX Katalog No: helena www.helena-biosciences.com BioSciences Europe Kullanım Talimatları SAS-3 IMMUNOFIX Katalog No: 300300 KULLANIM AMACI SAS-3 IFE kit,agaroz jel elektroforezi ile monoklonal gammopatilerin ayrılmasını

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı:

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı: Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı: Katılımcılara; klinik mikrobiyoloji laboratuarlarında doğru, geçerli ve

Detaylı

ANALİTİK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN LABORATUVARA KURULMASI İLE İLGİLİ HESAPLAMALAR. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005

ANALİTİK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN LABORATUVARA KURULMASI İLE İLGİLİ HESAPLAMALAR. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 ANALİTİK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN LABORATUVARA KURULMASI İLE İLGİLİ HESAPLAMALAR Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 1 Yöntem Seçiminde Göz Önünde Bulundurulacak Özellikler 1 *Yönteme ilişkin

Detaylı

Cevaplara bir kan damlasından ulaşabiliriz. TEST PROSEDÜRLERİ & SORUN GİDERME

Cevaplara bir kan damlasından ulaşabiliriz. TEST PROSEDÜRLERİ & SORUN GİDERME TEST PROSEDÜRLERİ & SORUN GİDERME Prosedür-Genel Bakış Önemli yöntemsel notlar - Farklı kitlerden bileşenleri başka bileşenlerle değiştirmeyiniz - Kapiller venöz kan (anti-koagülanlı veya anti-koagülansız)

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU PCE-DD D

KULLANIM KILAVUZU PCE-DD D KULLANIM KILAVUZU PCE-DD D Oluşturma Tarihi: 25/01/2017 Versiyon 1.1 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Teslimat İçeriği;... 3 3 Güvenlik... 3 4 Uyarılar... 3 5 Teknik Özellikler... 4 6 Cihaz Tanıtımı... 4 6.1

Detaylı

HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi

HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi UYGULAMA NOTU Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi L019 HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi HAZIRLAYANLAR Kim. Akın Osanmaz ve Uzm. Kim. Ozan Halisçelik Ant Teknik Cihazlar Ltd. Şti. KONU: Elma suyu numunelerinde,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. NETİRA göz damlası 5 ml Göze uygulanır. Etkin madde :

KULLANMA TALİMATI. NETİRA göz damlası 5 ml Göze uygulanır. Etkin madde : KULLANMA TALİMATI NETİRA göz damlası 5 ml Göze uygulanır. Etkin madde : Netilmisin sülfat. 100 ml de, 0.300 g Netilmisin e eşdeğer 0.455 g Netilmisin sülfat içerir. Yardımcı Maddeler : Sodyum klorür, Benzalkonyum

Detaylı

GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ UYGULAMA DERSİ NO:5 Enzim Analizleri

GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ UYGULAMA DERSİ NO:5 Enzim Analizleri 1. Enzimler GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ UYGULAMA DERSİ NO:5 Enzim Analizleri Enzimler, hücreler ve organizmalardaki reaksiyonları katalizleyen ve kontrol eden protein yapısındaki bileşiklerdir. Reaksiyon hızını

Detaylı

VERİFİKASYON. Dr. Tijen ÖZACAR. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD - İZMİR

VERİFİKASYON. Dr. Tijen ÖZACAR. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD - İZMİR VERİFİKASYON Dr. Tijen ÖZACAR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD - İZMİR TANIM Ticari veya laboratuvarda geliştirilmiş bir testin, laboratuvardaki performansının ölçülerek dökümante

Detaylı

Bölüm 4: X-IŞINLARI DİFRAKSİYONU İLE KANTİTATİF ANALİZ

Bölüm 4: X-IŞINLARI DİFRAKSİYONU İLE KANTİTATİF ANALİZ Malzeme Karakterizasyonu Bölüm 4: X-IŞINLARI DİFRAKSİYONU İLE KANTİTATİF ANALİZ X-IŞINLARI DİFRAKSİYONU (XRD) İLE TEK FAZLI* NUMUNEDE KANTİTAF ANALİZ Kafes parametresinin ölçümü ile kimyasal analiz: Tek

Detaylı

Minimum Bakterisidal. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu Mart 2010, Aydın

Minimum Bakterisidal. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu Mart 2010, Aydın Minimum Bakterisidal Konsantrasyon (MBC) Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu Mart 2010, Aydın Antimikrobik Tedavinin Başarısı Esas olarak konak defans mekanizmasına bağlıdır Konak antibiyotikle etkisi azalmış mikroorganizmayı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her 1 g jel 10 mg Diklofenak sodyuma eşdeğer Diklofenak dietilamonyum içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her 1 g jel 10 mg Diklofenak sodyuma eşdeğer Diklofenak dietilamonyum içerir. KULLANMA TALİMATI VOLTAREN EMULGEL Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde: Her 1 g jel 10 mg Diklofenak sodyuma eşdeğer Diklofenak dietilamonyum içerir. Yardımcı maddeler: Karbomer, makrogol ketostearil eter,

Detaylı

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI IMMUNOASSAY TALİMATI

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI IMMUNOASSAY TALİMATI Kullanım amacı KBUDEK Immunoassay Dış Kalite Kontrol Programı, bu programa katılan her bir laboratuvarın performansını diğer laboratuvarlarla test, yöntem ve cihaz bazında karşılaştırılmasını sağlamak

Detaylı

KULLANIM TALİMATLARI

KULLANIM TALİMATLARI KULLANIM TALİMATLARI n Formalin de Parasite Suspensions KULLANIM AMACI Microbiologics Parasite Suspensions, bilinen özelliklere sahip spesifik parazit popülasyonları içeren kalite kontrol karşılaştırma

Detaylı

Akdeniz Anemisi; Cooley s Anemisi; Talasemi Majör; Talasemi Minör;

Akdeniz Anemisi; Cooley s Anemisi; Talasemi Majör; Talasemi Minör; TALASEMİ Akdeniz Anemisi; Cooley s Anemisi; Talasemi Majör; Talasemi Minör; Talasemi kırmızı kan hücrelerinin üretimini bozan genetik hastalıklardır. Ülkemizde çok sık görülmektedir. Hastaların kırmızı

Detaylı

Protokolü PD S Reaksiyon

Protokolü PD S Reaksiyon Salmonella sp. Real time PCR Tespit Kiti Protokolü PD S00 0 50 Reaksiyon REŞİT GALİP CADDESİ 74-7 06700 ÇANKAYA, ANKARA, TÜRKİYE T +90 32 447 22 79 / 80 F +90 32 447 22 07 www.bmlabosis.com İnternal Pozitif

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. GİSMOTAL 24 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için granül Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. GİSMOTAL 24 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için granül Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI GİSMOTAL 24 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için granül Ağızdan alınır. Etkin madde: Sulandırılmadan önce; her 100 gram toz, 787 mg trimebutin içerir. Sulandırıldıktan sonra; her

Detaylı

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır.

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. WEİL FELİX TESTİ WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. Riketsiyöz tanısında çapraz reaksiyondan faydalanılır bu nedenle riketsiyaların çapraz reaksiyon

Detaylı

Analiz Süresi: 30-35 C'de 48 saat

Analiz Süresi: 30-35 C'de 48 saat 3M PETRİFİLM AEROBİK SAYIM PLAKALARI 3M Petrifilm Aerobic Sayım Plakaları toplam aerobic bakteri populasyonlarını belirlemek için düzenlenmiştir. Uygulanacak basit bir prosedürle aynı zamanda etlerde ve

Detaylı

KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR

KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR BİYOKİMYA LABORATUVARI Laboratuvarın çoğunlukla en büyük kısmını oluşturan biyokimya bölümü, vücut sıvılarının kimyasal bileşiminin belirlendiği bölümdür. Testlerin çoğunluğu,

Detaylı