Bireysel Emeklilik. Sistemi ve Tanıtım Kılavuzu. Bugünlerin birikimleri yarınların güvencesi... Aegon Yarını Değiştirir ve 0025 No lu Plan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bireysel Emeklilik. Sistemi ve Tanıtım Kılavuzu. Bugünlerin birikimleri yarınların güvencesi... Aegon Yarını Değiştirir. 0023 ve 0025 No lu Plan"

Transkript

1 Aegon Yarını Değiştirir Güven, saygı, kalite ve şeffaflık ilkeleriyle yürüyen Aegon; Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve 28 binden fazla çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik ve fon yönetimi alanlarında, dünyada lider konumda bulunan şirketlerden biridir. Hollanda merkezli Aegon, milyonlarca müşterisinin finansal gelecekleri hakkında doğru kararlar alması için en uygun çözümleri sunar ve müşterilerinin geleceklerini güvence altına almalarına yardımcı olur. Hisseleri; Amsterdam ve New York borsalarında işlem gören Aegon, 25 den fazla pazarda başarıyla yönettiği yatırımlarıyla Yarını Değiştirir. Bireysel Emeklilik Sistemi ve Tanıtım Kılavuzu Bugünlerin birikimleri yarınların güvencesi ve 0025 No lu Plan AEGON TÜRKİYE Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sokak K2 Plaza No: 14 Kat: Kadıköy-İSTANBUL T: (0216) F: (0216) / Rev. Tarihi / Rev. No: BESEPTK 15/05/

2 AEGON GRUP VE AEGON TÜRKİYE Güven, saygı, kalite ve şeffaflık... Aegon'un Temel Stratejileri; En iyi yaptığı işe odaklanma - Hayat sigortası, emeklilik ve uzun dönemli tasarruf ve yatırım ürünleri Küresel kaynakları yerel ihtiyaçların hizmetine sunma Karlı ve sürdürülebilir büyüme Pazar liderliği Yeni ve gelişen pazarlara yatırım yaparak genişleme olarak özetlenebilir. Aegon, güven, saygı, kalite ve şeffaflık öz değerlerine bağlı 28 binden fazla çalışanı, Amerika, Avrupa ve Asya'da faaliyet gösteren şirketleri ile 25 den fazla pazarda milyonlarca müşterisinin Finansal ihtiyaçlarına en uygun ürün ve hizmetleri sunmaktadır. Hisseleri Amsterdam ve New York borsalarında işlem gören Hollanda merkezli Aegon, odaklandığı hayat sigortası, emeklilik ve fon yönetimi alanlarında lider konumundaki gruplardan bir tanesidir. Aegon, 1993 yılında Macaristan ile başlayan büyüme serüvenini bölgenin yükselen değeri olarak gördüğü Türkiye ile devam ettirmek istemiş ve bu arzusunu 2008 Temmuz'unda gerçekleştirmiştir. Bu çerçevede, hayat sigortası ve emeklilik alanında faaliyet gösteren Ankara Emeklilik A.Ş.'nin hisselerinin tamamı satın alınmış, gerekli hukuki süreçlerin tamamlanmasını takiben, şirket ismi 26 Eylül 2008 tarihinden itibaren, Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Geçmişten gelen birikimini, yeni yönetim anlayışı ve Aegon'un küresel güç ve deneyimi ile birleştirerek yeniden yapılanan Aegon Emeklilik ve Hayat; İNGİLTERE KANADA HOLLANDA Ülke çapında iyi örgütlenmiş donanımı, bilgi ve becerisi yüksek danışmanları aracılığıyla, POLONYA ÇEK CUMHURİYETİ SLOVAKYA UKRAYNA MACARİSTAN ROMANYA A.B.D İSPANYA MEKSİKA TÜRKİYE ÇİN JAPONYA PASİFİK OKYANUSU HİNDİSTAN TAYLAND PASİFİK OKYANUSU BREZİLYA Aegon N.V. Faaliyet gösterdiği ülkeler HİNT OKYANUSU Esnek, yararlanması kolay ve anlaşılır olarak tasarlanmış ürün ve hizmetler arasından, En uygun çözüm önerisini, yalın ve eksiksiz biçimde aktararak, karar verme yolculuğunda müşterisinin yanında olur. SİNGAPUR ATLANTİK OKYANUSU Geleceğe yönelik beklenti ve Finansal ihtiyaçları doğru biçimde analiz edip, AVUSTRALYA Sadece satın alma sürecinde değil, sonrasında da, değişen piyasa koşulları ve Finansal ihtiyaçlara yanıt verecek biçimde, etkin, esnek, şeffaf, hızlı ve destekleyici hizmet anlayışı ile müşterilerinin yanında olmaya devam eder. Güçlü, güvenilir ve hizmet odaklı bir çözüm ortağı olan Aegon Emeklilik ve Hayat, müşterilerinin daha iyi bir geleceğe sahip olması için çalışır.

3 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ Mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak 2001 yılında yasalaşan ve 2003 yılında hayata geçen Bireysel Emeklilik Sistemi; bireylerin çalışma yaşamı boyunca yapacakları düzenli tasarrufların yatırıma yönlendirilerek, emeklilik döneminde ek gelir elde etmelerini sağlayan, devlet tarafından vergi teşvikleri ile desteklenen bir özel emeklilik sistemidir. Bireysel Emeklilik Sistemi ne medeni hakları kullanma ehliyetine haiz kişiler katılabilir. Bireysel Emeklilik Sistemi nin bireylere ve ülkelerin ekonomilerine başlıca katkıları; Kamu sosyal güvenlik sistemlerinin yetersiz kaldığı günümüz koşullarında bireylerin çalışma dönemlerinde yapabilecekleri tasarrufları en etkin biçimde emeklilik dönemlerine taşıyarak emeklilik döneminde refah seviyelerinin artmasını sağlamak Bireylere etkin, düzenli ve güvenilir bir tasarruf mekanizması oluşturarak ulusal tasarruf düzeyinin artmasını sağlamak Tasarrufların mali sisteme girmesini sağlayarak, sermaye piyasalarının derinleşmesini, volatilitenin (dalgalanma derecesinin) düşmesini ve piyasaların gelişimini sağlamak Mali sisteme giren tasarrufların reel sektöre kaynak yaratmasını ve sosyal güvenliğin devlet üzerindeki yükünün hafiflemesini sağlayarak makroekonomik büyüme ve istihdamın artışında rol oynamak. şeklinde özetlenebilir. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE GİRİŞ Bireysel Emeklilik Sistemi ne girmek isteyen katılımcıya ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin emekliliğe yönelik beklentilerine, ortalama gelir düzeyine, kamu sosyal güvenlik sistemine dahil beklentilerine ve ihtiyaçlarına uygun emeklilik planını sunar. Katılımcı ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi, teklif kabul etmesi halinde, giriş bilgi formunu ve teklif formunu usulüne uygun olarak doldurup imzalar. İmzalı formların birer örneği ve tanıtım kılavuzu katılımcıya verilir. Emeklilik sözleşmesi, tarafından reddedilmediği takdirde, varsa blokaj süresinin tamamlanmasını müteakip, katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihte yürürlüğe girer. Emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihi, katılımcının Bireysel Emeklilik Sistemi ne giriş tarihi olarak kabul edilir. emeklilik sözleşmesini, emeklilik sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç on (10) iş günü içinde elektronik ortamda veya matbu halde katılımcıya ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişiye gönderir. Katılımcı, teklif formunun imzalanmasını veya teklifin onaylanmasını müteakip altmış (60) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma veya teklifin şirket tarafından reddedilmesi halinde, yapılan tüm ödemeler, fon toplam gider kesintisi haricinde hiçbir kesinti yapılmadan, varsa yatırım gelirleriyle birlikte on (10) iş günü içinde ödeyene iade edilir. Ancak, sözleşme yürürlüğe girdikten sonra cayma durumunda, varsa getiri tutarı stopaja tabi olacaktır. EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ Emeklilik sözleşmesi bireysel veya grup emeklilik sözleşmesi olarak yapılabilir. Grup emeklilik sözleşmesi, gruba bağlı bireysel veya işveren grup emeklilik sözleşmesi olarak düzenlenir. Bireysel emeklilik sözleşmesi, bireysel emeklilik planına bağlı olarak şirket ile katılımcının taraf olarak yer aldığı emeklilik sözleşmesidir. Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi, grup emeklilik planına bağlı olarak şirket ile katılımcının taraf olarak yer aldığı emeklilik sözleşmesidir. İşveren grup emeklilik sözleşmesi, grup emeklilik planına bağlı olarak şirket ile sponsor kuruluşun taraf olarak yer aldığı ve katılımcının lehine yapılan emeklilik sözleşmesidir. KATKILARIN ÖDENMESİ VE ÖDENMEYE ARA VERİLMESİ Katılımcı emeklilik sözleşmesinde belirlenen eseslar dahilinde nezdinde açılacak bireysel emeklilik hesabına katkı yapar. Bu katkılara katkı payı adı verilir. Katılımcı ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi, katkı payı ödemeye ara verebilir. Emeklilik sözleşmesine göre ödenmesi öngörülen katkı paylarının vadesinde ödenmesi esastır. Ancak, emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödenmesine ara verilebilir. Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir. Katılımcı, bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden itibaren en az on yıl sistemde bulunmak koşuluyla 56 yaşını tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanır. KATKI VE BİRİKİMLERİN YATIRIMA YÖNLENDİRİLMESİ Katılımcı ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin ödediği katkı payları plan dahilindeki emeklilik yatırım fonlarında emeklilik sözleşmesinin yürürlüğe girmesinden sonra ve şirket hesaplarına intikalini takip eden en geç ikinci iş gününde yatırıma yönlendirilir. Bir plan kapsamında birden fazla fon bulunabilir ve katılımcı katkı paylarının aynı planda birden fazla fon arasında paylaştırılmasına karar verebilir. Şirket hesabına intikal etmekle birlikte, katkı payının ait olduğu katılımcının tespit edilemediği durumlarda, bu tutar, hesaplarına intikal etmiş ancak katılımcısı ya da sozleşmesi tanımlanamayan giriş aidatı ve katkı payları

4 kaynağına iade edilir. İadenin kaynak tarafından kabul edilmediği durumlarda, yatırılan tutar yatıran kişinin T.C. Kimlik Numarası nın Adrese Dayalı Nufus Kayıt Sistemi nde kayıtlıolan adresine en yakın PTT Şubesi ne isme havale yontemi ile iade edilir. FON DAĞILIM DEĞİŞİKLİĞİ, PLAN DEĞİŞİKLİĞİ VE BAŞKA EMEKLİLİK ŞİRKETİNE AKTARIM Bireysel emeklilik hesabındaki birikimin ve ödenen katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranları veya tutarları, bir yılda azami altı kez değiştirilebilir. Emeklilik planı bir yılda azami dört (4) kez değiştirilebilir. Aktarım yapılan şirketteki emeklilik sözleşmesi, birikimin aktarıldığı tarihte yürürlüğe girer ve yürürlüğü müteakip on iş günü içinde yeni emeklilik sözleşmesi katılımcının veya varsa sponsor kuruluşa gönderilir. Aktarılan bireysel emeklilik sözleşmesi için giriş aidatı alınmaz. Katılımcının aktarım hakkını tekrar kullanabilmesi için, aktarım yaptığı emeklilik şirketi ile kurulan yeni emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren en az bir (1) yıl geçmesi şartı aranır. Şirket aktarım amacıyla hesap özeti talep eden katılımcıya ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişiye beş (5) iş günü içinde aktarım bilgi formunu ve hesap özetini gönderir. Katılımcı ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi hesap özeti ile birlikte aktarım yapılacak şirkete başvurur. Aktarım için katılımcı ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi, aktarım talep formunu doldurur. Şirket aktarım talep formunun şirkete bildiriminden itibaren en geç on (10) iş günü içerisinde talebi yerine getirmekle ve birikimlerle birlikte bu hesaba ilişkin bilgi ve belgeleri aktarmakla yükümlüdür. DEVLET KATKISI İşveren tarafından ödenenler hariç katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının yüzde yirmi beşine karşılık gelen tutar, emeklilik şirketleri tarafından Emeklilik Gözetim Merkezi ne iletilen bilgiler esas alınarak Devlet Katkısı olarak Emeklilik Gözetim Merkezi nce hesaplanır. Devlet Katkısı uygulaması sadece T.C. vatandaşlarını ve mavi kart sahiplerini kapsamaktadır. Devlet Katkısı, Hazine Müsteşarlığı bütçesine konulan ödenekten katılımcıların ilgili hesaplarına şirketler aracılığıyla aktarılmak üzere Emeklilik Gözetim Merkezi ne ödenir. Şu kadar ki, bir katılımcı için bir takvim yılında ödenen ve Devlet Katkısı tutarının hesaplanmasına esas teşkil eden katkı paylarının toplamı, ilgili takvim yılına ait hesaplamaya ilişkin dönemin sona erdiği tarihte geçerli brüt asgari ücretin hesaplama dönemine isabet eden toplam tutarını aşamaz. Bu ödenekten bütçenin diğer kalemlerine hiçbir şekilde aktarma yapılamaz. Devlet Katkısı, katkı payı ödemelerinden ayrı olarak takip edilir ve Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen yatırım araçlarında yatırıma yönlendirilir. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDEKİ KESİNTİLER Katılımcının ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin, Bireysel Emeklilik Sistemi ne ilk defa katılması sırasında veya yeni bir sözleşme hesabı açtırması halinde, katılımcıdan ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin seçmiş oldukları planda belirtilen tutarda giriş aidatı alınır. Bu tutar aylık brüt asgari ücretin yüzde onunu aşamaz. Peşin ve ertelenmiş olarak alınan giriş aidatlarının toplamı teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretin; a) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren üç (3) yıl içinde şirketten ayrılanlar için yüzde yetmiş beşini (%75), b) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren üç (3) yılını dolduran sözleşmelerden altı (6) yıldan önce şirketten ayrılanlar için yüzde ellisini (%50), c) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren altı (6) yılını dolduran sözleşmelerden on (10) yıldan önce şirketten ayrılanlar için yüzde yirmi beşini (%25), aşamaz. Bireysel emeklilik hesabına yapılan katkı payları üzerinden katılımcının seçmiş olduğu planda belirtilen tutar/ oranda yönetim gideri kesintisi alınır. Fon net varlık değeri üzerinden hesaplanmak suretiyle katılımcının ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin seçmiş olduğu fonlara göre aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda fon işletim gideri kesintisi alınır. Fon Adı Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu (ANE) Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu (ANG) Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu (ANK) Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (ANS) Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (ANU) Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (ANY) Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (AEY) Yıllık % (Bileşik) 1,75 1,75 1,00 2,00 1,75 2,00 0,274 Fon İşletim Gideri Günlük (Yüzbinde) 4,75 4,75 2,73 5,43 4,75 5,43 0,

5 Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç (3) ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir. Ödemeye ara verilmesi halinde ara verme süresi boyunca katılımcının birikiminden, ara verilen her tam ay için iki (2) Türk Lirası ek yönetim gideri kesintisi alınır. Bir (1) yıldan fazla ödemeye ara verme durumunda, bireysel emeklilik hesabına ilişkin olarak Emeklilik Gözetim Merkezi ne şirket tarafından ödenen sabit giderler, katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikiminden indirilir. Ödemeye ara verme durumunda birikimden alınacak kesintilerin hesaptaki birikimin sıfır Türk Lirası nın altına düşmesine yol açacağı durumlarda, bu kesintinin, birikimin bu tutarın altına düşmesine yol açacak kısmı tahsil edilmez. EMEKLİLİĞE HAK KAZANMA Katılımcı, Bireysel Emeklilik Sistemi ne giriş tarihinden itibaren en az on (10) yıl sistemde bulunmak koşuluyla 56 yaşını tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanır. Emekliliğe hak kazanan katılımcı, ilgili bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin tamamını veya bir kısmını alabilir. kendisine yapılan başvuru üzerine emekliliğe hak kazanan katılımcıya emeklilik bilgi formunu ve hesap özetini, beş (5) iş günü içinde gönderir. emekliliğe hak kazanan ve seçenekler konusunda bilgilendirdiği katılımcının, birikimlerinin tamamının ödenmesine ilişkin yazılı talebini on (10) iş günü içinde yerine getirir. Birikimlerini kısmen almak isteyen katılımcı, hazırlanacak bir program çerçevesinde aylık, üç (3) aylık, altı (6) aylık veya yıllık dönemlerde bireysel emeklilik hesabından birikimlerinin ödenmesini talep edebilir. Bu şekilde belirlenen ödeme dönemleri ve ödeme tutarları yılda en fazla iki (2) kez değiştirilebilir. Birikimlerini kısmen almaya başlayan katılımcı, ilgili bireysel emeklilik hesabına katkı payı ödeyemez ve hesap birleştirmesi yapamaz. Katılımcının birikimlerinin tamamını istediği anda alma hakkı saklıdır. Katılımcı, kalan birikimleri için fon dağılımını değiştirme ve aktarım haklarını kullanmaya devam edebilir. Katılımcının birden fazla emeklilik sözleşmesi bulunması halinde, tüm sözleşmelerden emekliliğe hak kazanması için en az birinden bu hakkı kazanması yeterlidir. Katılımcının diğer sözleşmelerden emekliliğe hak kazanması, emeklilik hakkının kullanılmasına ilişkin talebin yapılması ile birlikte, emekli olmak istediği diğer sözleşmelerinden de hesap birleştirmesi yaparak bu hakkı kullanacağını şirkete bildirmesine bağlıdır. SİSTEMDEN ÇIKIŞ Emekliliğe Hak Kazanmadan Sistemden Ayrılma; Katılımcı, emekliliğe hak kazanmadan sistemden ayrılması halinde Bireysel Emeklilik Sistemi ne giriş tarihinden kaynaklanan süreye ilişkin haklarını kaybeder. ayrılma amacı ile kendisine yapılan başvuru üzerine, sistemden ayrılmanın doğuracağı mali sonuçları içeren ayrılma bilgi formunu ve hesap özetini katılımcıya beş (5) iş günü içinde gönderir. Katılımcının ayrılma talep formunu imzalayarak şirkete göndermesi halinde, bireysel emeklilik hesabındaki birikimler yasal kesintiler yapılarak formun şirkete ulaştığı tarihten itibaren yirmi (20) iş günü içinde katılımcıya ödenir. Maluliyet Hali Nedeniyle Sistemden Ayrılma; Katılımcının maluliyet hali nedeniyle sistemden ayrılma talebinde bulunabilmesi için sosyal güvenlik mevzuatına göre maluliyet gelirine hak kazanmış olması gerekir. Katılımcının sosyal güvencesinin bulunmaması halinde, maluliyet halinin resmi sağlık müesseseleri tarafından verilecek bir rapor ile tespit edilmesi gerekir. Vefat Sonucu Sistemden Ayrılma; Katılımcının sözleşme devam ederken vefatı halinde, varsa lehdar/lehdarlara yoksa kanuni varislerine birikimleri ödenir. Emeklilik Şirketleri Tarafından; Bireysel emeklilik sözleşmeleri için; a) On (10) yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarına yüzde on beş (%15), b) On (10) yıl süreyle sistemde kalmış olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarına yüzde on %10, c) Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarına yüzde beş %5 oranında gelir vergisi uygulanacaktır. BİLGİ EDİNME Katılımcı, Bireysel Emeklilik Sistemi ve sözleşmesi ile ilgili her türlü bilgiyi Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. den alabilir. Bireysel Emeklilik Sistemi ne ilişkin günlük gözetim ve denetimin sağlanması amacıyla, Hazine Müsteşarlığının görevlendirme ve yetkilendirmesi çerçevesinde Emeklilik Gözetim Merkezi kurulmuştur. Katılımcı ve/veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi daha detaylı bilgi almak istemesi halinde Emeklilik Gözetim Merkezinin internet sitesine başvurabilir. Merkez ve posta adresi : Kozyatağı Mh. Sarı Kanarya Sk. K2 Plaza No: 14 Kat: Kadıköy /İSTANBUL Elektronik posta adresi : Web adresi : Telefon numarası : Faks numarası : /01 Çağrı Merkezi :

6 1. REFERANS KATKI PAYI UYGULAMALARI Her plana katılım için belirlenen aylık referans katkı payı ve artış kuralları Şirket tarafından emeklilik planlarında belirlenir. Aylık referans katkı payındaki artış, artış anında yürürlükte/teklif statüsünde olan sözleşmelere uygulanmayacak olup, ilgili sözleşmelerde aylık referans katkı payının altında ödeme yapılabilir. Ancak yeni sözleşme alımında ya da var olan sözleşmenin katkı payının indirilmesi talebinde, ilgili tarihteki plana ait aylık referans katkı payının altında bir katkı payı tutarı belirlenemez. 2. KATKI PAYI UYGULAMALARI Her sözleşmenin aylık katkı payı sözleşmeye giriş tarihinde belirlenir ve her sene bireysel emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihi yıldönümleri itibariyle arttırılır. Artırım, Türkiye İstatistik Kurumu nun aşağıda belirtilen dönem için açıkladığı yıllık Üretici Fiyatları Endeksi oranının aylık katkı payına uygulanması ile elde edilen tutarın, en yakın bir (1) TL ye yuvarlanması ile gerçekleştirilir. Dönem = Bir önceki sene bireysel emeklilik sözleşmesinin yürürlüğe girdiği aydan içinde bulunulan yıl sözleşmenin yürürlüğe girdiği aydan bir önceki aya kadar olan dönem Katılımcı yukarıda tarif edilen otomatik katkı payı artışını kabul etmeyebilir. Bu durumda ilgili sözleşmenin katkı payı artıştan önceki seviye ile aynı alınır. Bunun haricinde sözleşme sahibi istediği zaman katkı payını arttırabilir ya da ilgili tarihteki aylık referans katkı payının altına düşmeyecek şekilde indirebilir. Ancak katkı payının indirilmesi talebinde, ilgili tarihteki plana ait aylık referans katkı payının altında bir katkı payı tutarı belirlenemez. Bireysel Emeklilik Planları Uygulama Esasları 3. REFERANS KATKI PAYI YA DA KATKI PAYI ALTINDA YAPILAN ÖDEMELERDE UYGULANACAK KURALLAR Katılımcı veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin, sözleşmede belirlenen katkı payını ödemesi esastır. Ödenen katkı payı sözleşmede belirlenen katkı payı tutarının altında ise aşağıdaki uygulamalar yapılır: a) Ödeme sözleşmede belirlenen katkı payından düşük, ancak ilgili tarihteki referans katkı payına eşit ya da daha yüksekse, ilgili dönem için sözleşmenin katkı payı, ödenen katkı payına eşit olacak şekilde güncellenir. b) Ödeme hem sözleşmede belirlenen katkı payından hem de ilgili tarihteki referans katkı payından düşükse, ödeme kaynağına iade edilir ve hiç ödeme yapılmamış sayılır. 4. KATKI PAYI ÜZERİNDE YAPILAN ÖDEMELERDE UYGULANACAK KURALLAR Katılımcı veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi sözleşmede belirlenen katkı payından fazla ödeme gerçekleştirebilir. Bu durumda aşağıdaki uygulamalar yapılır: a) Ödeme sözleşmede belirlenen katkı payından yüksekse ancak iki (2) katından düşükse, ilgili dönem için sözleşmenin katkı payı, ödenen katkı payına eşit olacak şekilde güncellenir

7 b) Ödeme sözleşmede belirlenen katkı payının iki (2) katına eşit ya da daha yüksek bir tutar şeklinde yapıldıysa, ödenen tutar için ödeme tarihinden itibaren sözleşme vadelerini ileriye doğru kapatacak şekilde işlem yapılır. Kalan fazla tutar için, sözleşmenin bu ödeme ile kapatılan ilk vadesindeki katkı payı, artık katkı payını da içerecek şekilde güncellenir. 5. EK KATKI PAYI ÖDEME KURALLARI Emeklilik sözleşmelerine, sözleşmenin ait olduğu planda belirtilen kurallar dahilinde ek katkı payı ödemesi yapılabilir. Ancak ilgili tarihte son katkı payı veya giriş aidatı ödeme vadesi açık olan sözleşmeye ek katkı payı ödemesi yapılamaz. 6. KATKI PAYI ÖDEMEYE ARA VERME UYGULAMASI Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç (3) ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir katkı payı ödemesi yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir. 7. ÖDEME ARAÇLARI Emeklilik sözleşmesine yapılacak olan tüm ödemeler kredi kartı ile yapılır. Katılımcı veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin kredi kartı ile ödeme yapamayacağı durumlarda, şirketin önceden onaylaması şartı ile banka hesabından otomatik tahsilat yöntemi ile ödeme kabul edilebilir. 8. GEÇMİŞ VADELERE İLİŞKİN ÖDEME YAPMA KURALLARI Sözleşmenin açık olan vadeleri, ödemeye ara verme durumu kesinleştikten sonra geriye yönelik olarak kapatılamaz. 9. KATKI PAYLARININ YATIRIMA YÖNLENDİRİLMESİ hesaplarına intikal eden katkı payı tutarına ait fon alım emri ertesi iş günü verilir. Katkı payı tutarı üzerinden verilen alım emri, Likit Kamu Fonunda; emrin verilmesinden önceki son hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden, diğer fonlarda emrin verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden ve emrin verildiği günü takip eden iş günü yerine getirilerek, katılımcının bireysel emeklilik hesaplarına pay aktarımı gerçekleştirilir. Katkı payı tutarı, Likit Kamu Fonu alımı hariç, alım emrinin verilişinden pay aktarımının gerçekleştirildiği süreye kadar geçen bir (1) günlük sürede Likit Kamu Fonu nda değerlendirilerek nemalandırılır. Söz konusu nema tutarına ait alış emirleri, katılımcının seçtiği fon dağılım oranları dahilinde katılımcının hesaplarına pay aktarımının gerçekleştirildiği gün verilir. Katkı payının fonlara dağılım oranı virgülden sonra üç (3) haneye kadar belirlenir. Katkı payının fonlara dağılımı sonrası kalan artık katkı payı tutarı katılımcı hesabında bırakılarak bir sonraki yatırıma yönlendirilecek tutara ilave edilir. Ayrılma, Emeklilik Nedeniyle Hesap Birleştirme Fon Karması ve Plan Değişikliği Emeklilik Yatırım Fonları ndan ayrılma, emeklilik nedeniyle hesap birleştirme veya birikimin değerlendirildiği fonların başka fonlarla değiştirilmesine ilişkin taleplere yönelik fon alım satım emirleri; katılımcının satışı yapılacak fonlarından, satış valörü en uzun süreli olan fonun valör süresi dikkate alınarak, tüm alım satım emirlerinin nakit hareketi aynı günde gerçekleşecek şekilde verilir. (Birikimin değerlendirildiği fonların başka fonlarla değiştirilmesine ilişkin taleplerde emirler, mevcut fonlarla yeni talep edilen fonlar arasındaki fark kadar verilir.) Tarihsel olarak; satış sonucu doğacak nakit hareketlerinin aynı gün gerçekleşmesi esasına dayalı şekilde sıralanan fon alım satım emirleri; ilgili fonun, satışın yapıldığı günde uygulanan birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Fon paylarına karşılık gelen tutarlar, katılımcının satışı yapılacak fonları arasında bulunan ve satış valörü en uzun süreli olan fonun valör süresinde katılımcının bireysel emeklilik hesabına aktarılır. Fon karması değişikliği durumunda ise satış tutarlarının katılımcı hesabına aktarıldığı gün, yeni fon karmasına ilişkin verilmiş olan alış emirleri gerçekleştirilerek, yeni paylar katılımcı hesabına aktarılır. 10. KAYNAĞI BELLİ OLMAYAN ÖDEMELER Bu plan dahilinde hesaplarına intikal etmiş ancak katılımcısı ya da sözleşmesi tanımlanamayan giriş aidatı ve katkı payları kaynağına iade edilir. İadenin kaynak tarafından kabul edilmediği durumlarda, yatırılan tutar yatıran kişinin T.C. Kimlik Numarası nın Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi nde kayıtlı olan adresine en yakın PTT Şubesi ne isme havale yöntemi ile iade edilir. 11. GİRİŞ AİDATI UYGULAMALARI Katılımcının ilk sözleşmesinden emeklilik planının gerektirdiği giriş aidatı ve/veya ertelenen giriş aidatı kesintisi yapılmadan, ilk sözleşmenin sona erdirilmesi veya sözleşmeden cayılması halinde, ilgili katılımcıya ait diğer sözleşmelerden giriş aidatı ve/veya ertelenen giriş aidatının kesintisi yapılabilir. Katılımcının bireysel emeklilik sisteminden ayrılması veya başka bir şirkete aktarım talebinde bulunması durumunda giriş aidatının ödenmemiş kısmı katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinden başvuru tarihinde indirilerek tahsil edilir. Plan değişikliğinde katılımcı geçtiği planda yeniden giriş aidatı ödemez. İlk planındaki uygulama esasları aynen devam eder. Katılımcının hesap birleştirme hakkı sadece emekli olma durumunda kullanılabilir olup, bu talepte bulunulması halinde, birleştirme nedeniyle kapatılacak sözleşmeye ait giriş aidatının ertelenmiş tutarı tahsil edilmeyecektir. Katılımcının sözleşmesinin vefat veya işgöremezlik nedeniyle sonlandırılması halinde, herhangi bir giriş aidatı tahsil edilmez. İndirim suretiyle yapılan tahsilatlarda birikimlerin fonlar arasındaki dağılım oranı dikkate alınır

8 FON ÜNVANLARI VE ASGARİ-AZAMİ SINIRLARI Bu kılavuza konu emeklilik planları kapsamında katılımcıya sunulan emeklilik yatırım fonları ve bu fonların asgari ve azami sınırları ile alım-satım işlemlerindeki valörleri aşağıdaki gibidir. Fon Adı Alış Valörü Satış Valörü Asgari Oran Azami Oran Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu (ANE) t+2 Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu (ANG) Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu (ANK) t t Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (ANS) t+2 Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (ANU) t+3 Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (ANY) t+2 Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (AEY) t Emeklilik Yatırım Fonları Bu kılavuza konu emeklilik planları kapsamında katkı payının fonlara dağılım oranı virgülden sonra üç (3) haneye kadar belirlenir. Katkı payının fonlara dağılımı sonrası kalan artık katkı payı tutarı katılımcı hesabında bırakılarak bir sonraki yatırıma yönlendirilecek tutara ilave edilir. AZAMİ FON TOPLAM İŞLETİM GİDERİ Bu kılavuza konu emeklilik planları kapsamında bulunan her bir fonun net varlık değeri üzerinden, günlük olarak fon işletim gideri kesintisi yapılır ve fon birim pay değeri, kesinti sonrası açıklanır. Plan kapsamında sunulan fonların işletim gideri kesintisi oranları ve azami fon toplam işletim gideri oranları aşağıdaki gibidir. Fon masrafları ile işletim gideri kesintisi toplamının aşağıda belirlenen azami fon toplam işletim giderinin altında olması durumunda, fona ek bir gider tahakkuk ettirilmez. Fon masrafları ile işletim gideri kesintisi toplamının aşağıda belirlenen azami fon toplam işletim giderinin üstünde olması durumunda ise ilgili oranı aşan tutar, şirket tarafından fona iade edilir

9 Fon Adı Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu (ANE) Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fon (ANG) Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu (ANK) Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (ANS) Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (ANU) Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (ANY) Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (AEY) Fon İşletim Gideri Yıllık % Günlük (Bileşik) (Yüzbinde) Fon Toplam İşletim Gideri Yıllık % Günlük (Bileşik) (Yüzbinde) 1,75 4,75 1,91 5,25 1,75 4,75 1,91 5,25 1,00 2,73 1,09 3,00 2,00 5,43 2,28 6,25 1,75 4,75 2,28 6,25 2,00 5,43 2,28 6,25 0,274 0,75 0,365 1,00 Performans kesintisi ve fon toplam gider kesintisi azami oranlarında değişen koşullara göre Müsteşarlıkça yapılabilecek değişik, değişiklik oranını aşmamak üzere sözleşmede belirtilen kesinti oranlarına yansıtılabilecektir. Emeklilik Planları DEVLET KATKISI UYGULAMALARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İşveren tarafından ödenenler hariç katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının yüzde yirmi beş %25 ine karşılık gelen tutar, emeklilik şirketleri tarafından Emeklilik Gözetim Merkezi ne iletilen bilgiler esas alınarak Devlet Katkısı olarak Emeklilik Gözetim Merkezi nce hesaplanır. Devlet Katkısı, Hazine Müsteşarlığı bütçesine konulan ödenekten katılımcıların ilgili hesaplarına şirketler aracılığıyla aktarılmak üzere Emeklilik Gözetim Merkezi ne ödenir. Şu kadar ki, bir katılımcı için bir takvim yılında ödenen ve Devlet Katkısı tutarının hesaplanmasına esas teşkil eden katkı paylarının toplamı, ilgili takvim yılına ait hesaplamaya ilişkin dönemin sona erdiği tarihte geçerli brüt asgari ücretin hesaplama dönemine isabet eden toplam tutarını aşamaz. Bu ödenekten bütçenin diğer kalemlerine hiçbir şekilde aktarma yapılamaz. Devlet Katkısı, katkı payı ödemelerinden ayrı olarak takip edilir ve Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen yatırım araçlarında yatırıma yönlendirilir. AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DE BULUNAN DEVLET KATKISI TUTARLARI Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (AEY) NDA DEĞERLENMEKTEDİR

10 0023 NUMARALI İKİNCİ BAHAR EMEKLİLİK PLANI Plana Dahil Olabilmek İçin Şirketçe Belirlenen Katkı Payı (Referans Katkı Payı) Tutarı Bu planın referans katkı payı tutarı teklif teklifin imzalandığı ya da onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretin yüzde onudur (%10). Giriş Aidatı Bu planın peşin giriş aidatı, teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretin yüzde onudur (%10). İlgili tutar peşin olarak sözleşme başlangıcında ödenir. Bu plan kapsamında ayrıca aktarım veya sistemden çıkış tarihine ertelenmiş giriş aidatı uygulaması yapılır. Peşin ve ertelenmiş olarak alınan giriş aidatlarının toplamı teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretin; a) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren üç (3) yıl içinde şirketten ayrılanlar için yüzde yetmiş beşi (%75), b) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren üç (3) yılını dolduran sözleşmelerden altı (6) yıldan önce şirketten ayrılanlar için ellisi (%50), c) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren altı (6) yılını dolduran sözleşmelerden on (10) yıldan önce şirketten ayrılanlar için yüzde yirmi beşi (%25) olarak uygulanır. Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren on (10) yıl ve sonrasında şirketten ayrılanlar için ertelenmiş giriş aidatı tutarı alınmaz. Yönetim Gider Kesintisi Bu plan kapsamında katılımcının bireysel emeklilik hesabına yaptığı katkı payı ödemeleri üzerinden aşağıdaki oranlar dahilinde yapılır. Sözleşmede Belirlenen Katkı Payı Tutarı (her bir aya karşılık gelen tutar-k) k< aylık brüt asgari ücret in %50 si %2 Aylık brüt asgari ücret in %50 si k % NUMARALI SAFİR EMEKLİLİK PLANI Plana Dahil Olabilmek İçin Şirketçe Belirlenen Katkı Payı (Referans Katkı Payı) Tutarı Bu planın referans katkı payı tutarı teklifin imzalandığı ya da onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretin yüzde onudur (%10). Ayrıca bu plana katılmak için başlangıç ek katkı payı ödenmesi gerekmektedir. Katılımcının bireysel emeklilik hesabına yaptığı başlangıç ek katkı payının asgari tutarı, teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretin on beş (15) katıdır. Giriş Aidatı Bu plan kapsamında aktarım veya sistemden çıkış tarihine ertelenmiş giriş aidatı uygulaması yapılır. Ertelenmiş olarak alınan giriş aidatı teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretin; a) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren üç (3) yıl içinde şirketten ayrılanlar için yüzde yetmiş beşi (%75), b) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren üç (3) yılını dolduran sözleşmelerden altı (6) yıldan önce şirketten ayrılanlar için yüzde ellisi (%50), c) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren altı (6) yılını dolduran sözleşmelerden on (10) yıldan önce şirketten ayrılanlar için yüzde yirmi beşi (%25) olarak uygulanır. Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren on (10) yıl ve sonrasında şirketten ayrılanlar için ertelenmiş giriş aidatı tutarı alınmaz. Yönetim Gider Kesintisi Bu plan kapsamında katılımcının bireysel emeklilik hesabına yaptığı katkı payı ödemeleri üzerinden yüzde biri (%1) oranında yönetim gider kesintisi yapılır. Ek katkı payı asgari tutarı Brüt asgari ücret in on (10) katı olarak belirlenmiştir, ek katkı payı ödemeleri yönetim gider kesintisine tabi değildir. Her yönetim gider kesintisi işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan Aylık Brüt Asgari Ücrete göre belirlenecektir. Ek katkı payı asgari tutarı aylık brüt asgari ücret in on (10) katı olarak belirlenmiştir, ek katkı payı ödemeleri yönetim gider kesintisine tabi değildir