ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYSEL KIYICI Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans / Y. Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1998 Tıpta Uzmanlık Biyokimya ve Klinik S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Biyokimya Hastanesi 2002 Yabancı Dil ve Düzeyi: İngilizce (ÜDS/85) Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı: Antiepileptik İlaç Kullanımı ve Oksidatif Stres Danışmanı: Doç.Dr.Doğan YÜCEL Görevler: Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Dr.Arş.Gör. S.B.Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başasistan S.B.Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzman Dr Konya Numune Hastanesi Uzman Dr Konya Dr.Faruk Sükan Doğum ve Çocuk Hastanesi 2006 Yrd.Doç. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Yrd.Doç. Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Doç.Dr. Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Nisan Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: 1. Metabolik Sendromlu Hastalarda ve Sağlıklı Bireylerde Oksidatif Stresin Araştırılması 2. Metabolik Sendromlu Hastalarda ve Sağlıklı Bireylerde Serum Visfatin Düzeyleri ve Paraoksonaz Enzim Aktivitelerinin Araştırılması Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları: 1. Kemik Metastazı Olan Meme Kanserli Hastalarda Verilen D Vitamini Tedavisinin Dolaşımdaki HSP-90 ve CK-18 Düzeyleri Üzerine Etkisi (Doktora Tezi) 2. Tip II Diabette Oksidatif Stresin 8-isoprostan ve CoQ Düzeyleri ile Değerlendirilmesi (Tıpta Uzmanlık Tezi)

2 Projelerde Yaptığı Görevler: Yürütücüsü Olduğu Projeler 1. Auralı ve aurasız migrenli hastalarda ve sağlıklı kontrollerde homosistein, asimetrik dimetil arjinin (ADMA) düzeyleri ve nitrik oksit sentaz gen polimorfizminin araştırılması. Araştırma Projesi, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Projeler Koordinatörlüğü (BAP Proje No: ) 2. Metabolik sendromlu hastalarda ve sağlıklı bireylerde oksidatif stresin araştırılması. Yüksek Lisans Tez Projesi, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Projeler Koordinatörlüğü (BAP Proje No: ) 3. Tip II diabette oksidatif stresin 8-isoprostan ve CoQ düzeyleri ile değerlendirilmesi. Tıpta Uzmanlık Tez Projesi, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Projeler Koordinatörlüğü (BAP Proje No: ) 4. Kemik metastazı olan meme kanserli hastalarda verilen D vitamini tedavisinin dolaşımdaki HSP-90 ve CK-18 düzeyleri üzerine etkisi. Doktora Tez Projesi, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Projeler Koordinatörlüğü (BAP Proje No: ) Yardımcı Araştırıcı Olarak Katıldığı Projeler 1. Sigara içen ve içmeyen gebelerin kord kanında oksidatif stres faktörleri ve iskemi modifiye albümin. Tıpta Uzmanlık Tez Projesi, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Projeler Koordinatörlüğü (BAP Proje No: ) 2. Sigara içen, sigarayı bırakan, pasif maruz kalan ve hiç içmeyen genç kadınlarda folat, vitamin B-12, B-6 ve homosistein düzeyleri arasındaki ilişki. Araştırma Projesi, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Projeler Koordinatörlüğü (BAP Proje No: ) 3. Solunum Yetmezliğinde Fonksiyonel Adrenal yetmezliğin Yoğun Bakım Sonuçlarına Etkisi. Tıpta Uzmanlık Tez Projesi, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Projeler Koordinatörlüğü (BAP Proje No: ) 4. Sirolimusun sıçanlarda Bleomycin ile oluşturulmuş pulmoner fibrozis üzerine etkisi. Araştırma Projesi, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Projeler Koordinatörlüğü (BAP Proje No: ) 5. Obstrüktif Uyku Apne Sendrom (OSAS) lu Orta Yaşlı Erkeklerde Osteoporoz ve Osteoporozla İlgili Hormanlar. Tıpta Uzmanlık Tez Projesi, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Projeler Koordinatörlüğü (BAP Proje No: ) 6. Dört Haftalık Koenzim Q10 desteğinin Sedanter Genç Erkeklerde Egzersizle Oluşan Kas Hasarı Üzerine Etkileri. Yüksek Lisans Tez Projesi, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Projeler Koordinatörlüğü (BAP Proje No: ) 7. Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Hemodiyalize Girme Süresinin Kardiyovasküler Risk Belirteçleri Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tez Projesi, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Projeler Koordinatörlüğü(BAP Proje No: ) 8. Alerjik Rinokonjonktivit ve Astım Hayvan Modelinde Steroid, Montelukast ve Omalizumab Tedavilerinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması.(Araştırma Projesi, TÜBİTAK, Proje No: 108S402)

3 İdari Görevler: 1. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Dönem I Koordinatör Yardımcılığı ( ) 2. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Etik Kurul Üyeliği ( ) 3. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi DönemII Koordinatör Yardımcılığı ( ) 4. Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Ağustos 2010-Ağustos 2011) 5. Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Dönem II Koordinatör Yardımcılığı (Ekim 2010-Ekim 2011) Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: Türk Tabipleri Birliği Konya Karaman Tabip Odası Türk Biyokimya Derneği Türk Klinik Biyokimya Derneği Ödüller: 1. Yayın Teşvik Birincilik Ödülü: Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından 2011 yılı içinde Science Citation Index de yer alan dergilerde yayımlanmış makale, uluslararası bildiri ve atıflar açısından yapılan değerlendirmede Temel Tıp Bilimleri Yardımcı Doçentleri birincilik ödülü. 2. En İyi Poster Sunumu Üçüncülük Ödülü (Poster Bildiri): Sigara İçme Durumu ile Serum Lipid ve Lipoprotein düzeyleri Arasındaki İlişki. 10.Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Mayıs 2011, Fethiye. 3. En İyi Serbest Bildiri Sunum Ödülü (Sözlü Sunum): Kemik Metastazlı Meme Kanserli Hastalarda Verilen D Vitamini Tedavisinin Dolaşımdaki HSP90 ve CK-18 Düzeyleri Üzerine Etkisi. XI. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 28 Nisan-1 Mayıs 2011, Antalya. 4. En İyi Poster Ödülü (Poster Bildiri): The Effects of Aromatase Inhibitors on Estradiol, Leptin, Insulin and IGF-1 Levels in Breast Cancer Patients: Contributions of Obesity Related Factors. 8 th Mediterranean Conference on Oncology Innovations In Breast Cancer Management, November, 2010, Antalya, Türkiye. 5. Yılın Bildirileri Ödülü (Poster Bildiri): Migren Hastalarında Homosistein ve ADMA Düzeyleri ile enos Gen Polimorfizminin Araştırılması. XXII. Ulusal Biyokimya Kongresi, Ekim 2010, Eskişehir. 6. En İyi Poster Sunum Ödülü Kategorisinde Birincilik Ödülü: Sıçanlarda Kronik Egzersiz Sonrası Leptin, Ghrelin, Resistin Düzeyleri ve Bu Düzeylere Fluvastatinin Etkisi. IX. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Nisan 2009, Antalya. 7. Yılın Bildirileri Kategorisinde İkincilik Ödülü (Sözlü Sunum): Deneysel Subaraknoid Kanamada N-Asetilsisteinin Vazospazmı Engelleyici Etkileri. Türk Nöroşirurji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, Nisan 2009

4 Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler LİSANS DÜZEYİNDEKİ DERSLER Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi (1., 2. ve 3.Sınıflar) Akademik Yıl Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı Teorik Konsantrasyon Kavramları Epitel ve Bağ Dokusu Biyokimyası Glikoproteinler ve Glikozaminoglikanlar Ekstraselüler Matriks Enzimlerin Yapısı ve Sınıflandırılması Enzim Aktivitesinin Düzenlenmesi Enzim Kinetiği Hormonlarına Giriş Hipofiz ve Hipotalamus Hormonları Tiroid ve Paratiroid Hormonları Gonad Hormonları Karbohidratlara Giriş Monosakkaritler ve Reaksiyonları Glikozid Bağı ve Glikozidler Disakkaritler, Polisakkaritler ve Türev Karbohidratlar Enzimlerin Yapısı ve Sınıflandırılması Enzim Aktivitesinin Düzenlenmesi Enzim Kinetiği Metabolizmaya Giriş Karbohidrat Metabolizmasına Giriş, Emilim, Sindirim Glikoliz ve Diğer Monosakkarit Metabolizması Krebs Devri Elektron Transport Sistemleri Hem Sentezi Porfirin ve Bilirübin Metabolizması Tümör Biyokimyası ve Markerları Laboratuvar Analiz Sonuçlarının Yorumları Selçuklu Üniversitesi Sağlıklı Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (1.Sınıf) Akademik Yıl Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Öğrenci Sayısı Biyokimya 2 120

5 LİSANSÜSTÜ DÜZEYDEKİ DERSLER Akademik Yıl Dönem Güz İlkbahar Güz İlkbahar Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı Karbonhidratların Yapısı 2 2 (Y.Lisans) Biyolojik Tampon Sistemler 1 2 (Doktora) Enzimler (Y.Lisans) 2 1 Karbonhidratların Yapısı 2 2 (Y.Lisans) Pratik laboratuar hazırlık, 1 2 tartışması-i (Y.Lisans) Amino Asitlerin Sentez ve Yıkımı 2 1 (Y.Lisans) Biyolojik Tampon Sistemler 1 1 (Doktora) Amino Asitlerin Sentez ve Yıkımı 2 2 (Y.Lisans) Enzimler (Y.Lisans) 2 2 Karbonhidratlar ve Lipitlerin 2 2 Yapısı (Y.Lisans) Porfirinler ve bilirubin 1 4 metabolizması (Y.Lisans) Karbonhidratların Yapısı 2 1 (Y.Lisans) Biyolojik Membranlar ve 1 2 Reseptörler (Doktora) Biyolojik Tampon Sistemler 1 2 (Doktora) Amino Asitlerin Sentez ve Yıkımı 2 1 (Y.Lisans) Enzimler (Y.Lisans) 2 1

6 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Artac M, Bozcuk H, Kıyıcı A, Eren OO, Boruban MC, Ozdogan M. Serum leptin level and waist-to-hip ratio (WHR) predict the overall survival of metastatic breast cancer (MBC) patients treated with aromatase inhibitors (AIs). Breast Cancer Dec 28. [Epub ahead of print] A2. Alp A, Buyukbas S, Alp H, Gergerlioglu HS, Oz M, Basarali MK, Kiyici A. Effects of exercise and caffeic acid phenethyl ester after chronic exercise rat model. J Sports Sci Med. 2011;10: A3. Tulek B, Kiyan E, Toy H, Kiyici A, Narin C, Suerdem M. Anti-inflammatory and antifibrotic effects of sirolimus on bleomycin-induced pulmonary fibrosis in rats. Clin Invest Med. 2011;34(6):E341-E347. A4. Arı H, Tokaç M, Alihanoğlu Y, Kıyıcı A, Kayrak M, Arı M. Relationship between hearttype fatty acid-binding protein levels and coronary artery disease in exercise stress testing: an observational study. Anadolu Kardiyol Derg. 2011;11(8): A5. Songül Şahinli A, Marakoğlu K, Kiyici A. Evaluation of the levels of oxidative stress factors and ischemia modified albumin in the cord blood of smoker and non-smoker pregnant women. J Matern Fetal Neonatal Med Oct 25. [Epub ahead of print] A6. Bayir A, Kara H, Kıyıcı A, Kıyıcı H, Ak A. The effects of melatonin on oxidative stress markers in an animal model of radiocontrast-induced nephropathy. Biomed Res. 2011; 22(3): A7. Erdi MF, Güney Ö, Kıyıcı A, Esen H. The Effects of Alpha Lipoic Acid on Cerebral Vasospasm Following Experimental Subarachnoid Hemorrhage in the Rabbit. Turkish Neurosurgery.2011;21(4): A8. Bekci TT, Kayrak M, Kiyici A, Maden E, Ari H, Kaya Z, Teke T, Akilli H. The association among lipoprotein-associated phospholipase A2 levels, total antioxidant capacity and arousal in male patients with OSA. Int J Med Sci. 2011;8(5): Epub 2011 Jun 10 A9. Kaya Z, Ozdemir K, Kayrak M, Gul EE, Altunbas G, Duman C, Kiyici A. Soluble CD40 ligand levels in acute pulmonary embolism: a prospective, randomized, controlled study. Heart Vessels. 2012;27(3): Apr 14. [Epub ahead of print] A10. Cakir M, Levendoglu F, Kiyici A, Coskun Y. Serum CXCL10 levels and neuromuscular manifestations in patients with autoimmune thyroid diseases. Autoimmunity. 2011;44(6): Epub 2011 Apr 4 A11. Bekci TT, Kayrak M, Kiyici A, Ari H, Teke T, Maden E, Akilli H. The relation between Lp-PLA2 levels with periodic limb movements. Sleep Breath. 2012;16(1): Jan 10. [Epub ahead of print] A12. Ozdemir S, Kıyıcı A, Balci O, Göktepe H, Ciçekler H, Celik C. Assessment of ischemia-modified albumin level in patients with recurrent pregnancy loss during the first trimester. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2011;155(2): Dec 23.

7 A13. Kayrak M, Bacaksiz A, Ulgen MS, Vatankulu MA, Zengin K, Ayhan SS, Basaralı MK, Büyükbas S, Kiyici A. Plasma concentrations of soluble CD40 ligand in smokers with acute myocardial infarction: a pilot study. Heart Vessels. 2011;26(2): Oct 27. A14. Kıyıcı A, Mehmetoğlu İ, Karaoğlan H, Atalay H, Solak Y, Turk S. Ischemia-Modified Albumin Levels in Patients With End-Stage Renal Disease Patients on Hemodialysis: Does Albumin Analysis Method Affect Albumin-Adjusted Ischemia-Modified Albumin Levels? J Clin Lab Anal. 2010;24: A15. Güney O, Erdi F, Esen H, Kiyici A, Kocaogullar Y. N-acetylcysteine prevents vasospasm after subarachnoid hemorrhage. World Neurosurg 2010;73(1):42-9. A16. Kıyıcı A, Okudan N, Gökbel H, Beliviranlı M. The Effect of Grape Seed Extracts on Serum Paraoxonase Activities in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats. J Med Food 2010; 13(3): A17. Ozdemir S, Ozdemir M, Görkemli H, Kiyici A, Bodur S. Specific dermatologic features of the polycystic ovary syndrome and its association with biochemical markers of the metabolic syndrome and hyperandrogenism. Acta Obstet Gynecol Scand 2010;89(2): A18. Aydin LY, Kiyici A, Berktaş BM, Berkoğlu M, Yücel D. Tissue oxidative stress in non small cell lung cancer. Turk J Biochem 2009;34: A19. Ozdemir S, Celik C, Görkemli H, Kiyici A, Kaya B. Compared effects of surgical and natural menopause on climacteric symptoms, osteoporosis, and metabolic syndrome. Int J Gynaecol Obstet 2009;106(1): Epub 2009 Apr 25. A20. Sahsivar MO, Narin C, Kiyici A, Toy H, Ege E, Sarigül A. The effect of iloprost on renal dysfunction after renal I/R using cystatin C and beta2-microglobulin monitoring. Shock 2009;32(5): A21. Kiyici A, Ibis M, Akbulut S, Koklu S, Ucar E, Unlu A. Serum TNF-alpha levels in acute and chronic pancreatitis. Eur J Gen Med. 2009;6(2): A22. Ozdemir S, Görkemli H, Gezginç K, Ozdemir M, Kiyici A. Clinical and metabolic effects of medroxyprogesterone acetate and ethinyl estradiol plus drospirenone in women with polycystic ovary syndrome. Int J Gynaecol Obstet. 2008;103(1):44-9. Epub 2008 Jul 16. A23. Kurban S, Mehmetoglu I, Oran B, Kiyici A. Homocysteine levels and total antioxidant capacity in children with acute rheumatic fever. Clin Biochem 2008;41(1-2): B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler: B1. Bayir A, Sivrikaya A, Korucu EN, Kiyici A. The Effects of Melatonin on Plasma Copper, Chromium and Cobalt Levels in Radiocontrast Agent Toxicity. Mediterranean Emergency Medicine Congress, September, 2011, Kos, Greece. (Sözlü Bildiri) B2. Bayir A, Sivrikaya A, Korucu EN, Kiyici A. The Effects of Melatonin on Plasma Selenium Levels in Iodinated Radiocontrast Agent Toxicity. Mediterranean Emergency Medicine Congress, September, 2011, Kos, Greece. (Sözlü Bildiri)

8 B3. Bayir A, Sivrikaya A, Korucu EN, Kiyici A. The Effects of Melatonin on Plasma Zinc Levels in Radiocontrast Agent Toxicity. Mediterranean Emergency Medicine Congress, September, 2011, Kos, Greece. (Sözlü Bildiri) B4. Bayir A, Ertekin B, Kiyici A, Ak Ahmet, Kara F. The relation between acceptance SOD Levels in Patients with Multitrauma and GCS, ISS and TS. Mediterranean Emergency Medicine Congress, September, 2011, Kos, Greece. (Sözlü Bildiri) B5. Marakoglu K, Kiyici A, Vatansev H. The relation between the levels of folate, vitamin B-12, B-6 and homocysteine among young women who are smokers and never smokers. 17 th WONCA Europe 2011 Conference, 8-11 September 2011, Warsaw, Poland. B6. Gokbel H, Oz M, Kıyıcı A, Okudan N, Belviranli M, Mehmetoglu I. Ischemic preconditioning attenuates intestinal ischemia reperfusion injury. Turkish FEPS Physiology Congress, 3-7 September 2011, İstanbul, Türkiye. B7. İpekci SH, Cakir M, Kiyici A, Artac M. Assessment of the Pituitary Function in Nasopharyngeal Carcinoma Patients Treated with Radiotherapy. The Endocrine Society s 93 rd Annual Meeting & Expo, 4-7 June, 2011, Boston, USA. B8. B. Ozturk, B. Oc, H. Vatansev, A. Kiyici, F. Kara, A. Unlu, M.Oc. Use of Ischemia Modified Albumin During Congenital Cardiac Surgery: Preliminary Study. The Heart Surgery Forum, March 24-27, 2011, Antalya, Türkiye. (Sözlü Bildiri) B9. N. Unlu, A. Unlu, O. Gonlum, Z. Ure, A. Kıyıcı, H. Vatansev. Salivary Profile, Total Oxidant and Antioxidant Levels in Adults. 89 th General Session and Exhibition of IADR, March 16-19, 2011, San Diego, USA. B10. M. Artaç. D. Aşkın, A. Kıyıcı, O.Ö. Eren, M. Öncel, M.C. Börüban. The Effects of Aromatase Inhibitors on Estradiol, Leptin, Insulin and IGF-1 Levels in Breast Cancer Patients: Contributions of Obesity Related Factors. 8 th Mediterranean Conference on Oncology Innovations in Breast Cancer Management, November, 2010, Antalya, Türkiye. B11. Seval Akbulut, Mehmet Gürbilek, Aysel Kıyıcı, Mehmet Aköz, Lütfullah Altıntepe, Aynur Karakuşçu, Cemile Topçu. Investigation of the Effects of Erythropoietin (Epo) Application on Na+-K+ ATPase Enzyme Activity in Diabetic patients with Polyneuropathy. The 12 th Asian-Pacific Congress of Clinical Biochemistry, October 3-7, 2010, Seoul, Korea. B12. Mehmet Aköz, Ayşegül Kiraz, Aysel Kıyıcı, Cemile Topçu, Mehmet Gürbilek. Ischemia Modified Albumin Levels in Diabetic and Nondiabetic Patients with Chronic Renal Failure on Hemodialysis. The 12 th Asian-Pacific Congress of Clinical Biochemistry, October 3-7, 2010, Seoul, Korea. B13. M. Artac, H. S. Bozcuk, A.Kiyici, O.O. Eren, M. C. Boruban, M. Ozdogan. Correlation of serum leptin level and waist-to-hip ratio (WHR) with overall survival of patients with metastatic breast cancer (MBC) treated with aromatase inhibitors (AIs) ASCO Annual Meeting, 4-8 Haziran 2010, Chicago, ABD. B14. A.S. Şahinli, K.Marakoğlu, A.Kıyıcı. Evaluation of the levels of oxidative stress factors and ischemia modified albumin levels in the cord blood of smoker and nonsmoker pregnant women. 2 nd Congress of Association of General Practice/ Family Medicine of South East Europe (AGP/FM SEE), Nisan 2010, Antalya.

9 B15. Hakki Gökbel, Aysel Kiyici, Nilsel Okudan, Muaz Beliviranli. The evaluation of the effects of grape seed extract on serum paraoxonase activity in streptozotocin-induced diabetic rats. XXXVI International Congress of Physiological Sciences, 27 Temmuz-1 Ağustos 2009, Kyoto, Japonya. B16. Ayşegül Bayır, Hasan Kara, Aysel Kıyıcı. The effects of melatonin on tissue Superoxide Dismutase (SOD) and Malondialdehyde (MDA) levels in radicontrast nephropathy. 10 th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, Mayıs 2009, Antalya, Türkiye. (Sözlü Bildiri) B17. M. Artaç, M. Samur, A. Kıyıcı, B. Afacan, M. Özdoğan, H. Bozcuk. The impact of leptin and estradiol levels on clinical outcomes in metastatic breast cancer (MBC) patients treated with aromatase inhibitors. 33 rd ESMO Congress, Eylül 2008, Stokholm, İsveç. B18. O. Sahsivar, C. Narin, A. Kiyici, H. Toy, E. Ege, A. Sarigul. The Effect of Iloprost on Renal Dysfunction Following Renal Ischemia-Reperfusion Injury. 57 th ESCVS International Congress, Nisan 2008, Barselona, İspanya. B19. Aysel Kiyici, Ayse Ozcan, Aynur Karakuscu, Sevil Kurban, Idris Mehmetoglu. Inflammatory Cytokines and hscrp Levels In Female Migraine Patients. 15 th Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation, 4-7 Eylül 2007, Antalya, Türkiye. B20. Aysel Kiyici, Seval Akbulut, Sevil Kurban, Idris Mehmetoglu. The Effects of Peritoneal dialysis and Hemodialysis on Cytokines, hscrp and Homocysteine Levels. 15 th Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation, 4-7 Eylül 2007, Antalya, Türkiye. B21. K.Uzun, E. Maden, T.Teke, C.Korkmaz, A. Kiyici, F. Ozer. The effect of smoking on blood and lavage fluid IL-4,6,10,12,13, TNF-α and γ-inf levels of rats with bleomycin induced pulmonary fibrosis. 17 th European Respiratory Society Annual Congress, Eylül 2007, Stokholm, İsveç. B22. A. Kiyici, A. Karakuscu, I. Mehmetoglu. Paraoxonase activities in female migraine patients. 32 nd FEBS Congress Molecular Machines, 7-12 Temmuz 2007, Viyana, Avusturya. D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Teke T, Maden E, Kıyıcı A, Yavşan DM, Çiçek H, Uzun K. Hiperkapnik Solunum Yetmezliği Gelişen KOAH lı Hastalarda Non-İnvaziv V entilasyonun Plazma Brain Natriüretik Peptid (BNP) ve Troponin Üzerine Etkisi. Selçuk Üniversitesi Tıp Dergisi 2011;27(3): D2. Kıyıcı A, Artaç M, Çiçekler H, Eren Ö, Mehmetoğlu İ, Börüban C. Aromataz inhibitörü tedavisinin meme kanserli hastalarda serum total siyalik asit düzeylerine etkisi. Selçuk Tıp Dergisi 2010; 26(2), D3. Hüseyin Atalay, Turgut Teke, Zuhal Yavuz, Emin Maden, Aysel Kıyıcı, Yalçın Solak, Kürşat Uzun. İnvaziv ve Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyon Uygulanan Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığında Adrenal Fonksiyonun Değerlendirilmesi. Yoğun Bakım Dergisi 2010; 1: 6-9. D4. Aysel Kıyıcı, Hümeyra Ercan. Metabolik Sendroma Biyokimyasal Bir Bakış. Klinik Laboratuar Araştırma Dergisi 2008; 12(1-4):

10 D5. Özdemir S, Görkemli H, Dilek A, Kıyıcı A. Folik asit gebelik öncesi veya gebelik döneminde herkese verilmelimidir? J Gynecol Obstet Neonatal 2007; 4: D6. Demir YS, Çulha C, Demir E, Gülçelik N E, Demirbaş B, Çakal E, Özkaya M, Kıyıcı A, Yılmaz G, Aral Y. Yeni Tespit Edilen Tip 2 Diyabetiklerde Rosiglitazon ve Metforminin Metabolik Duruma ve Plasminojen Aktivatör İnhibitör-1 Düzeylerine Etkisinin Erken Dönemde Değerlendirilmesi. Medical Network Dahili Tıp Bilimleri Dergisi 2007; 2/3-4: D7. Kıyıcı A, Yücel D. Antiepileptik ilaç kullanımı ve oksidatif stres. Tıp Araştırmaları Dergisi 2007; 5(2): D8. Kıyıcı A, Şeneş M. Antiepileptik ilaç düzeyi ölçümünde türbidimetri ve HPLC yöntemlerinin karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 22(3), Eylül D9. Kıyıcı A, Karakaş A, Duranay M, Kesimal A, Demir H, Yücel D. Hemodiyaliz hastalarında oksidatif stres göstergesi olarak serum oksidasyon aktivitesi tayini. Optimal Tıp Dergisi 2002; 15(2): D10. Aykut Ö, Kıyıcı A, Güler S, Kılınç AŞ, Çakır B. İki farklı oral antidiabetik ajanın diabet takibinde önemli biyokimyasal testler üzerine olan etkileri. Türk Biyokimya Dergisi 2002; 27 (3): D11. Kıyıcı A, Yücel D. Prostat Kanserinde En Önemli Belirteç: PSA. Türk Biyokimya Dergisi 2002; 27 (1): E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Ulu H, Marakoğlu K, Kıyıcı A. Konya da Gebe Kadınlarda ve Yenidoğan Bebeklerinde İdrarda İyot Düzeylerinin Değerlendirilmesi. 11. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Mayıs 2012, Antalya. E2.Okudan N, Kıyıcı A, Belviranlı M, Gökbel H, Öz M, Mehmetoğlu İ. Sıçanlarda İntestinal İskemi Reperfüzyon Hasarında Kurkumin Desteğinin Koruyucu Etkileri. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 7. Ulusal Kongresi, 27 Eylül- 1 Ekim 2011, Dalaman. E3.Vatansev H, Öztürk B, Kıyıcı A, Sivrikaya A, Karakuşçu A, Ünlü A. Migren Hastalarında İskemi Modifiye Albümin ve ox-ldl Düzeyleri. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 7. Ulusal Kongresi, 27 Eylül- 1 Ekim 2011, Dalaman. E4. Marakoğlu K, Kıyıcı A, Vatansev H. Sigara İçme Durumu ile Serum Lipid ve Lipoprotein Düzeyleri Arasındaki İlişki. 10.Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Mayıs 2011, Fethiye. E5. Değişli C, Kıyıcı, A, Artaç M, Mehmetoğlu İ, Börüban C. Kemik Metastazı Olan Meme Kanserli Hastalarda Verilen D Vitamini Tedavisinin Dolaşımdaki HSP-90 ve CK-18 Düzeyleri Üzerine Etkisi. XI. Ulusal klinik Biyokimya Kongresi, 28 Nisan-1 Mayıs 2011, Belek, Antalya.(Sözlü Bildiri) E6. Akyürek F, Saraçlıgil B, Kıyıcı A. Yeni Bir Tam Otomatik İdrar Analiz Sisteminin Performans Değerlendirmesi. XI. Ulusal klinik Biyokimya Kongresi, 28 Nisan-1 Mayıs 2011, Belek, Antalya.

11 E7. Öztürk B, Kıyıcı A, Vatansev H, Sivrikaya A, Solak Y, Atalay H, Ünlü A. Periton Diyalizi ve Hemodiyaliz Hastalarında IMA Düzeyleri ve Düzeltilmiş IMA Sonuçlarına Albümin Ölçüm Yöntemlerinin Etkisi. XI. Ulusal klinik Biyokimya Kongresi, 28 Nisan-1 Mayıs 2011, Belek, Antalya. E8. Aysel Kıyıcı. Kanserin Önlenmesi ve Tedavisinde Vitamin D nin Rolü. XXII. Ulusal Biyokimya Kongresi, Ekim 2010, Eskişehir.(Davetli Konuşma) E9. Sema Yılmaz, Abdullah Sivrikaya, Hüsamettin Vatansev, Aysel Kıyıcı, Alpaslan Taner, Mehmet Dağlı, Ali Ünlü. Behçet Hastalarında Serum Arginin ve Arginin Türev Düzeyleri. XXII. Ulusal Biyokimya Kongresi, Ekim 2010, Eskişehir. (Sözlü Bildiri) E10. Aysel Kıyıcı, Aynur Karakuşçu, Kamile Marakoğlu, Hüsamettin Vatansev, Bahadır Öztürk, Ali Ünlü. Migren Hastalarında Homosistein ve ADMA Düzeyleri ile enos Gen Polimorfizminin Araştırılması. XXII. Ulusal Biyokimya Kongresi, Ekim 2010, Eskişehir. E11. Hüsamettin Vatansev, Aysel Kıyıcı, Sema Yılmaz, Abdullah Sivrikaya, Bahadır Öztürk, Mehmet Dağlı, Ali Ünlü. Romatoid Artritli Hastalarda Arginin ve Asimetrik Dimetil Arginin Düzeyleri. XXII. Ulusal Biyokimya Kongresi, Ekim 2010, Eskişehir. E12. Saadet Han Aslan, Şebnem Yosunkaya, Aysel Kıyıcı, Oktay Sarı. Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Orta Yaşlı Erkeklerde Osteoporoz ve Osteoporozla İlgili Parametreler. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 30. Ulusal Kongresi, Ekim 2010, Antalya. (Sözlü Bildiri) E13. Suna Özdemir, Aysel Kıyıcı, Halime Göktepe, Osman Balcı, Hümeyra Çiçekler. Erken postpartum Dönemde Ischemia Modified Albumin Seviyelerinin Değerlendirilmesi. Türkiye Maternal Tıp ve Perinatoloji Derneği 7. Ulusal Kongresi, Eylül 2010, İstanbul. E14. Suna Özdemir, Aysel Kıyıcı, Çetin Çelik, Hümeyra Çiçekler, Osman Balcı, Halime Göktepe. İlk trimester gebelik kayıplarında ischemia modified albumin seviyelerinin değerlendirilmesi. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Kongresi, Mayıs 2010, Antalya. E15. Veli Uğurcu, Hüsamettin Vatansev, Ali Ünlü, Abdullah Sivrikaya, Fikret Akyürek, Bahadır Öztürk, Aysel Kıyıcı. Kronik Renal Yetmezlikli Hastalarda Arjinin Türevleri. Biyokimyada Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Mayıs 2010, Mersin. (Sözlü Bildiri, Tam Metin) E16. Hatice Karaoğlan, Aysel Kıyıcı, Sait Gönen, Sami Erdem, İdris Mehmetoğlu. Tip II Diyabette Oksidatif Stresin 8-İsoprostan ve Koenzim Q Düzeyleri ile Değerlendirilmesi. X. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Nisan 2010, Fethiye, Muğla. E17. Hümeyra Çiçekler, İdris Mehmetoğlu, Aysel Kıyıcı, Nedime Korucu, Suna Özdemir, Halime Göktepe. Habitüel Abortuslu Olgularda Serum Adenozin Deaminaz Aktiviteleri. X. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Nisan 2010, Fethiye, Muğla. E18. Cüneyt Karagöl, Aysel Kıyıcı, Hacer İlbilge Ertoy Karagöl, Sevgi Keleş, Hasibe Artaç, İsmail Reisli. Çocuklarda Akut Astım Atağının Şiddetinin Belirlenmesinde İskemi Modifiye Albumin in Önemi. XVII Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 3-7 Kasım 2009, Antalya.

12 E19. Rahim Kocabaş, Mehmet Aköz, Aysel Kıyıcı, Mehmet Gürbilek, Mahmut Baykan. Trans 9 18:1 Oktadekanoik Asit İzomerinin (elaidik asit) Adiponektin ve Growth Hormon Düzeylerine Etkileri. 21. Ulusal Biyokimya Kongresi, Ekim 2009, İstanbul. E20. Aysel Kıyıcı, Mehmet Artaç, Hümeyra Çiçekler, Önder Eren, İdris Mehmetoğlu, Cem Börüban. Aromataz İnhibitörü Tedavisinin Meme Kanserli Hastalarda Serum Total Siyalik Asit Düzeylerine Etkisi. 21. Ulusal Biyokimya Kongresi, Ekim 2009, İstanbul. E21. Aysel Kıyıcı, İdris Mehmetoğlu, Hatice Karaoğlan, Hüseyin Atalay, Süleyman Türk. Hemodiyalize Giren Hastalarda İskemi Modifiye Albümin Düzeylerine Albümin Ölçüm Yöntemlerinin Etkisi. 21. Ulusal Biyokimya Kongresi, Ekim 2009, İstanbul. E22. Mehmet Kayrak, Aysel Kıyıcı, Turgut Teke, Kürşat Uzun. Akut Solunum Yetmezliği Hastalarında İskemi Modifiye Albümin Seviyeleri. 6. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, Ekim 2009, Konya. E23. Hatice Karaoğlan, Ayşe Şenelmiş, Aysel Kıyıcı, Ayşe Özcan, Müfide Öncel. Metabolik Sendromda Yeni Kardiyovasküler Risk Faktörleri. IX. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Nisan 2009, Antalya. E24. Ayşe Özcan, Sadık Büyükbaş, Serdar Gergerlioğlu, Aysel Kıyıcı, Hakkı Gökbel. Sıçanlarda Kronik Egzersiz Sonrası Leptin, Ghrelin, Resistin Düzeyleri ve Bu Düzeylere Fluvastatinin Etkisi. IX. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Nisan 2009, Antalya. E25. Önder Güney, Fatih Erdi, Hasan Esen, Aysel Kıyıcı, Yalçın Kocaoğullar. Deneysel Subaraknoid Kanamada N-Asetilsisteinin Vazospazmı Engelleyici Etkileri. Türk Nöroşirurji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, Nisan 2009, Girne, Kıbrıs. E26. Hüseyin Tokgöz, Kürşad Aydın, Bülent Oran, Aysel Kıyıcı. Valproat İle Tedavi Edilen Epilepsili Çocuklarda Plazma İnsülin, Leptin, Nöropeptid Y, Ghrelin ve Adiponektin Düzeyleri ve Karotis Arter İntima Media Kalınlığı. 6. Ulusal Epilepsi Kongresi, 4-7 Haziran 2008, İzmir. (Sözlü Bildiri) E27. Aysel Kıyıcı, İdris Mehmetoğlu. GC-FID Tekniği ile Aminoasit Analizi. 3.Ulusal HPLC ve Mass Spektrometri Çalıştayı ve Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), Mayıs 2008, Ankara.(Sözlü Bildiri) E28. K. Uzun, T.Teke, E. Maden, A. Kıyıcı. Non-İnvazif Ventilasyonun (NIV) Pro-Brain Natriuretic Peptide (BNP) ve Troponin Üzerine Etkisi. Türk Toraks Deneği 10.Yıllık Kongresi, Nisan 2007, Antalya. E29. K. Uzun, T.Teke, Z.Yavuz, E. Maden, A. Kıyıcı, H. Atalay. İnvaziv ve Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyon Uygulanan Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığında Adrenal Fonksiyonun Değerlendirilmesi. Türk Toraks Deneği 10.Yıllık Kongresi, Nisan 2007, Antalya. E30. İdris Mehmetoğlu, Gülsüm Yılmaz, Sevil Kurban, Aysel Kıyıcı. Esansiyel Hipertansiyon Hastalarında Plazma Nitrik Oksit Düzeyi ve Total Antioksidan Aktivitenin Araştırılması. VII. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Nisan 2007, Antalya. E31. Aysel Kıyıcı, Mehmet İbiş, Seval Akbulut, Seyfettin Köklü, Engin Uçar, Ali Ünlü. Akut ve Kronik Pankreatitlerde Serum TNF-Alfa Düzeyleri. VII. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Nisan 2007, Antalya.

13 E32. İdris Mehmetoğlu, Aysel Kıyıcı, Sevil Kurban, Müfide Öncel. Yoğun Bakım ve Hemodiyaliz Hastalarında Serum Albümin Düzeyi Ölçümünde BCG ve BCP Yöntemlerinin Karşılaştırılması. VII. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Nisan 2007, Antalya. E33. Aysel Kıyıcı, Mehmet Şeneş, Oğuzhan Zengi, Selma Özdemir, Doğan Yücel. Antiepileptik İlaç Ölçümünde HPLC ve Türbidimetrik Yöntemlerin Karşılaştırılması. HPLC ve Diğer Seaparasyon Teknikleri Ulusal Sempozyumu, Mayıs 2003, Ankara. E34. Alpaslan Karakaş, Aysel Kıyıcı, Murat Duranay, Aynur Kesimal, Hatice Demir, Doğan Yücel. Hemodiyaliz Hastalarında Oksidatif Stres Göstergesi Olarak Oksidan Aktivite Tayini. 17. Ulusal Biyokimya Kongresi, Haziran 2002, Ankara. E35. Serdar Güler, Aytül Ş. Kılınç, Bekir Çakır, Aysel Kıyıcı, Ömer Aykut, Doğan Yücel. İki Farklı Oral Antidiabetik Ajanın Diabet Takibinde Önemli Biyokimyasal Testler Üzerine Etkileri. II. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 31 Ekim-4 Kasım 2001, Kuşadası. E36. Elmas Öğüş, Nermin Çelebi, Hatice Sürer, Alpaslan Karakaş, Aysel Kıyıcı, Hatice Demir, Doğan Yücel. İki Farklı Hormon Analizöründe Bir Carryover Çalışması. II. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 31 Ekim-4 Kasım 2001, Kuşadası.

ÖZGEÇMİŞ. (Ünvanı,Adı Doç. Dr. Sevinç Polat (sfpolat@mynet.com) Doğum Yeri: Şenkaya / ERZURUM Doğum Tarihi: 05. 08. 1965 Milliyeti: TC.

ÖZGEÇMİŞ. (Ünvanı,Adı Doç. Dr. Sevinç Polat (sfpolat@mynet.com) Doğum Yeri: Şenkaya / ERZURUM Doğum Tarihi: 05. 08. 1965 Milliyeti: TC. ÖZGEÇMİŞ (Ünvanı,Adı Doç. Dr. Sevinç Polat (sfpolat@mynet.com) Soyadı) Doğum Yeri: Şenkaya / ERZURUM Doğum Tarihi: 05. 08. 1965 Milliyeti: TC Medeni Evli Durumu: Adres: Bozok Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görev Kurum/Kuruluş Yıl Araştırma Görevlisi. Erzincan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ. Görev Kurum/Kuruluş Yıl Araştırma Görevlisi. Erzincan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Rabia SAĞLAM 2. Doğum Tarihi : 17. 10. 1984 3. Unvanı : Dr. Öğr. Üyesi 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Atatürk Üniversitesi 2003-2007 Toplum

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Aysun Perim Ketenciler 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu: Yüksek lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Aysun Perim Ketenciler 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu: Yüksek lisans 1. Adı Soyadı: Aysun Perim Ketenciler 2. Doğum Tarihi: 21.11.1982 3. Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu: Yüksek lisans ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Trakya Üniversitesi 2000

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Öğrenim alanı Üniversite Fakülte/enstitü Mezuniyet yılı. Dokuz Eylül Üniversitesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İstanbul Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Öğrenim alanı Üniversite Fakülte/enstitü Mezuniyet yılı. Dokuz Eylül Üniversitesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İstanbul Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Vildan KOCATEPE 2. Doğum Tarihi: 26.02.1987 3. Öğrenim Durumu: Derece Öğrenim alanı Üniversite Fakülte/enstitü Mezuniyet yılı Lisans Hemşirelik Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Arzu Keskin Aktan 2. Doğum Tarihi : 29/04/ Unvanı : Doktor Öğretim Üyesi 4. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Arzu Keskin Aktan 2. Doğum Tarihi : 29/04/ Unvanı : Doktor Öğretim Üyesi 4. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Arzu Keskin Aktan 2. Doğum Tarihi : 29/04/1982 3. Unvanı : Doktor Öğretim Üyesi 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hacettepe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görevler Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Hemşire Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Koroner Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara

ÖZGEÇMİŞ. Görevler Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Hemşire Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Koroner Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hafize ÖZDEMİR 2. Doğum Yeri ve Tarihi : Giresun 24.02.1981 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Hacettepe Üniversitesi 2007 Rehabilitasyon Y. Lisans Protez Ortez Biyomekanik

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Hacettepe Üniversitesi 2007 Rehabilitasyon Y. Lisans Protez Ortez Biyomekanik ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Başar ÖZTÜRK Doğum Tarihi: 26.10.1983 Öğrenim Durumu: Doktora Ünvanı: Doktor Fizyoterapist Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizyoterapi ve Hacettepe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Y. Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Doktora Fizyoloji Hacettepe Üniversitesi 1997

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Y. Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Doktora Fizyoloji Hacettepe Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Ahmet TOMUR 2. Doğum Tarihi: 1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Y. Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Doktora

Detaylı

ÖNCEKİ GÖREVLERİ VE SON GÖREVİ

ÖNCEKİ GÖREVLERİ VE SON GÖREVİ ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve soyadı: Özcan EREL Doğum tarihi: 15 Ocak 1963 Doğum yeri: Kulu, Konya Medeni durumu: Evli, 3 çocuk babası. Yabancı dil: İngilizce Askerlik görevi: İstanbul Deniz Hastanesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. VKV Amerikan Hastanesi Eylül 1998 - Şubat, 2000

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. VKV Amerikan Hastanesi Eylül 1998 - Şubat, 2000 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ülkü ÖZDEMİR 2. Doğum Yeri ve Tarihi : Giresun 18.11.1976 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Bahire ULUS 2.Doğum Tarihi : 13/03/1962 3.Unvanı : Öğretim Görevlisi Dr. 4.Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi 2013

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi 2013 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. ADI SOYADI: Erdal Ceylan 2. E-MAIL: erdlcyln.ec@gmail.com 3. UNVANI: Araştırma Görevlisi Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi 2013

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hediye KARAKOÇ 2. Doğum Tarihi : 22.07.1991 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Lisansüstü 5. Çalıştığı Kurum : KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: GÖKÇE AYKOL ŞAHİN Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 2003 Doktora Periodontoloji Anabilim Dalı İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Deniz Erdağ Doğum Tarihi: 07.06.1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Yakın Doğu Üniversitesi 2002 Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK İletisim Bilgileri Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 Mail: arif_saybak@yahoo.com 2. Doğum Tarihi: 1984 3. Unvanı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ Adı : Derya Soyadı: : Özcanlı Atik Doğum Yeri : ADANA-Kozan Doğum Tarihi : 01.03.1981 Medeni Hali : Evli Tel: 0534 970 1568 E-posta: deryaatik@osmaniye.edu.tr EĞİTİM DURUMU: Mezun Olduğu Üniversite:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Aysel TOPAN Doğum Tarihi: 03 Mayıs 1981 Yabancı Dil: İngilizce Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans lik Y. Lisans lik Doktora lik Zonguldak

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Diş Hekimliği. Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Diş Hekimliği. Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: SİMGE TAŞIN İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: simge.tasin@okan.edu.tr 2.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Öğr. Gör. Uzm. Berin Bayraklı Doğum Tarihi: 01.01.1967 Öğrenim Durumu: Yüksek Lİsans Yabancı Dil: İngilizce Medeni Durum: Evli-2 çocuk sahibi Derece Bölüm/Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: Latife Utaş Akhan DOĞUM TARİHİ: 28 Aralık 1979 YABANCI DİL: İngilizce ( Aralık 2007 ÜDS: 71.250) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl lisans

Detaylı

DERECE ÜNİVERSİTE ALAN MEZUNİYET YILI

DERECE ÜNİVERSİTE ALAN MEZUNİYET YILI ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hatice Gülsoy 2. Doğum Tarihi: 01.02.1983 3. Ünvanı: Doktor Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Doktora 5. Çalıştığı Kurum: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi DERECE ÜNİVERSİTE

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: EMRE AYTUĞAR Öğrenim Durumu: DOKTORA Bölümü: Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002 FAKÜLTESİ Doktora/S.Yeterlilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yasin ASLAN Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ġngilizce Öğretmenliği ABD Selçuk Üniversitesi 1996-97

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: BELDE ARSAN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: BELDE ARSAN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BELDE ARSAN İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: belde.arsan@okan.edu.tr 2.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: BELDE ARSAN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: BELDE ARSAN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BELDE ARSAN İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: belde.arsan@okan.edu.tr 2.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. ...(Pejman Golabi)...Göğüs Hastalıkları Uzmanı. : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. ...(Pejman Golabi)...Göğüs Hastalıkları Uzmanı. : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul ÖZGEÇMİŞ...(Pejman Golabi)......Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doğum Tarihi : 05.05.1974 Doğum Yeri İş Adresi : Tahran-İran : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul Telefon:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: HATİCE KÜBRA OLKUN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: HATİCE KÜBRA OLKUN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: HATİCE KÜBRA OLKUN İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: kubra.olkun@okan.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Derece Alan Üniversite Yıl. Çalışılan Kurum Atanılan Görev Çalışma Tarihleri

ÖZGEÇMİŞ. :  Derece Alan Üniversite Yıl. Çalışılan Kurum Atanılan Görev Çalışma Tarihleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sinem DAĞ İletişim Bilgileri Adres : Mağusa, Telefon : 03926303002 Mail : sinem.dag@emu.edu.tr dag_sinem@hotmail.com 2. Doğum Tarihi : 16.02.1989 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi

Detaylı

1989-1995 Kandilli Kız Lisesi

1989-1995 Kandilli Kız Lisesi Burcu ÇEVRELİ KİŞİSEL BİLGİLER Adres :Eski Ankara Cad. Aydınlar Sit. B Blok Yenişehir Kurtköy-Pendik- İstanbul GSM : 0537 942 82 69 e-mail : burcucevreli@uskudar.edu.tr burcu-vet1978@hotmail.com Doğum

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Pedodonti Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Pedodonti Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: MÜGE TOKUÇ İletişim Bilgileri: Adres: İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat- Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 6771630-3856 Mail: muge.tokuc@okan.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı: Hale TOSUN 2. Doğum Tarihi: 07.07.1970 3. Unvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lise Hemşirelik Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi 1988 Lisans Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. : 10. Yıl Caddesi Protokol Yolu No:45 TOPKAPI\İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. : 10. Yıl Caddesi Protokol Yolu No:45 TOPKAPI\İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Enver Çıracı İletişim Bilgileri Adres Mail : 10. Yıl Caddesi Protokol Yolu No:45 TOPKAPI\İSTANBUL :eciraci@biruni.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 01.01.1982 3. Unvanı

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı

Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Ebru Erek Kazan Doğum Tarihi: 15 Kasım 1978 Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 1995-1999

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Kerim Kaan GÖKÜSTÜN 2. Doğum Tarihi: 07.07.1994 3. Ünvan: Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sağlık

Detaylı

İdari Görevler Görev Dönemi Görev 2008-01.02.2012 Müdür Yardımcısı Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İdari Görevler Görev Dönemi Görev 2008-01.02.2012 Müdür Yardımcısı Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1 Öğr.Gör.Türkan AKYOL GÜNER AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Düzenleme Tarihi : 30.11.2012 İletişim Bilgileri Yazışma Adresi : Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu BAHAR 2. Doğum Tarihi: 05.09.1979 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Mezun Olduğu Üniversite Fakülte/Bölüm/Mezuniyet Tarihi Yüksek Lisans/Tarihi Doktora/Alanı/Tarihi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Öykü Peren TÜRK 2. Doğum Tarihi : 04.01.1993 3. Unvan : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Lisansüstü Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beslenme ve Diyetetik Başkent

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dokuz Eylül Üniversitesi 1998

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dokuz Eylül Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı : Feyzan CANKURTARAN 2. Doğum Tarihi : 26.07.1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4.Öğrenim Durumu : Doktora 5.Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görevi Kurum Süre (Yıl -Yıl) Ebe İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Ürojinekoloji Bilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Görevi Kurum Süre (Yıl -Yıl) Ebe İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Ürojinekoloji Bilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cansu (Günaydın) IŞIK 2. Doğum Tarihi: 28.06.1987 3. Unvanı: Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ebelik İstanbul Üniversitesi Bakırköy SYO 2009

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ELİF ÇİFTÇİOĞLU İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: elif.ciftcioglu@okan.edu.tr

Detaylı

1. Adı Soyadı: Emel Serdaroğlu Kaşıkçı. 2. Doğum tarihi: 1975 / İstanbul. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu

1. Adı Soyadı: Emel Serdaroğlu Kaşıkçı. 2. Doğum tarihi: 1975 / İstanbul. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Emel Serdaroğlu Kaşıkçı 2. Doğum tarihi: 1975 / İstanbul 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji İ.Ü. Fen Fakültesi 1993-1997 Yüksek

Detaylı

Derece Bölüm/Program Lise/ Üniversite Yıl Sağlık Hizmetleri Meslek. Anadolu Üniversitesi Ege Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi

Derece Bölüm/Program Lise/ Üniversite Yıl Sağlık Hizmetleri Meslek. Anadolu Üniversitesi Ege Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fulya ÖZSOY 2. Doğum Tarihi: 24.08.1983 3. Unvanı: Öğr. Gör. Uzm. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Lise/ Üniversite Yıl Sağlık Hizmetleri Meslek Önlisans Yüksek Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tuğçe Naime Gedik 2. Doğum Tarihi : 08/10/1987 3. Unvanı : Dr. Öğr. Üyesi 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji

Detaylı

1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1984

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1984 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Müyesser ERDEM 2. Doğum Tarihi: 30-10 - 1960 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

DEKAN Prof.Dr. Celalettin VATANSEV. Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ. Prof.Dr. Mehmet AKÖZ. Öğr.Gör.Dr. Duygu AKIN SAYGIN. Doç.Dr.

DEKAN Prof.Dr. Celalettin VATANSEV. Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ. Prof.Dr. Mehmet AKÖZ. Öğr.Gör.Dr. Duygu AKIN SAYGIN. Doç.Dr. T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II-2018-2019 DERS YILI V. DERS KURULU (9 HAFTA) (UROGENİTAL VE ENDOKRİN) (15 NİSAN 2019-24 MAYIS 2019) DEKAN Prof.Dr. Celalettin VATANSEV BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. İnan KAYA

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. İnan KAYA ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. İnan KAYA 1. Adı Soyadı : İnan KAYA 2. Doğum Tarihi : 01.10.1981 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Ortaokul-lise Anadolu Lisesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Ortaokul-lise Anadolu Lisesi 1992 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ÖNER ÇELİK Doğum Tarihi: 20/06/1974 Ünvan: Uzman Tıp Doktoru Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Ortaokul-lise Anadolu Lisesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : 30.03.1974 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı Erciyes Üniversitesi 1992-1995

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı Erciyes Üniversitesi 1992-1995 1. Adı Soyadı: Ümit ERTEM 2. Doğum Tarihi: 20.04. 1969 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: IŞIL DOĞRUER. İletişim Bilgileri: Adres: İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: IŞIL DOĞRUER. İletişim Bilgileri: Adres: İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: IŞIL DOĞRUER İletişim Bilgileri: Adres: İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 6771630-3856 Mail: isil.dogruer@okan.edu.tr

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı: Soyadı: Fatma YILDIZ E-mail: fatma.yildiz@alanya.edu.tr 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 01/10/1988 - Eskişehir 3. Ünvanı: Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu. Lisans Hemşirelik Hemşirelik Bölümü Lisans Programı

ÖZGEÇMİŞ. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu. Lisans Hemşirelik Hemşirelik Bölümü Lisans Programı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hatice Dilek DOĞAN 2. Doğum Yeri. Afyonkarahisar/ Merkez 3. Unvanı: Dr. Öğr. Üyesi. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Mezunu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans lik Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez Başlığı: Hemşirelerin verimliliğe ilişkin tutumları ve bir ölçek geliştirme çalışması

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez Başlığı: Hemşirelerin verimliliğe ilişkin tutumları ve bir ölçek geliştirme çalışması ÖZGEÇMİŞ 1. Adı-Soyadı: NİLGÜN GÖKTEPE 2. Doğum Tarihi: 30.03.1977 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1998 Yüksek

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı: Soyadı: Fatma YILDIZ E-mail: fatma.yildiz@alanya.edu.tr 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 01/10/1988 - Eskişehir 3. Ünvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans Programı

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tülay AYYILDIZ Doğum Tarihi: 16-12-1975 Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Öğrenim Dönemi Devam ediyor 2005 2001 1996 1994 Diploma Türü Doktora Yüksek Lisans

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı Ülkemizde Üretilen Makarnaların Bileşimi ve Pişirme Kaliteleri Üzerinde Araştırmalar Tez Danışmanı Yrd.Doç.Dr.

Yüksek Lisans Tez Başlığı Ülkemizde Üretilen Makarnaların Bileşimi ve Pişirme Kaliteleri Üzerinde Araştırmalar Tez Danışmanı Yrd.Doç.Dr. ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Eğitim Bilgileri TC No : 58258361008 Adı ve Soyadı : İlkay YILMAZ Unvanı : Dr. - A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Doğum Tarihi ve Yeri : 24.01.1977; Sakarya İletişim Adresleri : ilkayyilmaz@ayvansaray.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul -2010

ÖZGEÇMİŞ. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul -2010 1. Adı Soyadı : Duygu Vardağlı ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi :30/06/1983 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :Lisansüstü (Doktora) mezunu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ege Üniversitesi 2002-2007

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Hakan Yılmaz. İletişim Bilgileri: Adres: İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat- Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Hakan Yılmaz. İletişim Bilgileri: Adres: İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat- Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hakan Yılmaz İletişim Bilgileri: Adres: İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat- Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 6771630-3856 Mail: hakan.yilmaz@okan.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: HATİCE KÜBRA OLKUN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: HATİCE KÜBRA OLKUN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: HATİCE KÜBRA OLKUN İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: kubra.olkun@okan.edu.tr

Detaylı

DÖNEM II (A Grubu) T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS YILI A GRUBU

DÖNEM II (A Grubu) T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS YILI A GRUBU (A Grubu) T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS YILI A GRUBU V. DERS KURULU (6 HAFTA) (ÜROGENİTAL ve ENDOKRİN) (18 NİSAN - 27 MAYIS 2016) DEKAN Prof.Dr. Celalettin VATANSEV

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı soyadı: Sevim ÖKSÜZ İletişim Bilgileri: Adres: Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Bölümü, Mağusa-KIBRIS Tel: 0 (392) 630 2473 0 (392) 630 3067 Mail: sevim.oksuz@emu.edu.tr

Detaylı

DÖNEM II T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ DERS YILI B GRUBU

DÖNEM II T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ DERS YILI B GRUBU T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 DERS YILI B GRUBU V. DERS KURULU (7 HAFTA) (ÜROGENİTAL ve ENDOKRİN) (16 NİSAN - 28 MAYIS 2018) DEKAN Prof.Dr. Celalettin VATANSEV BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA ÖZGEÇMİŞ 1958 Eskişehir doğumludur. 1982. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans, 2002 Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde hemşirelik esaslarında yüksek

Detaylı

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi İstanbul Üniversitesi 2008- Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı:

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi İstanbul Üniversitesi 2008- Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE ZENGİN ALPÖZGEN Doğum Tarihi: 08 EYLÜL 1980 Unvanı: Uzman Fizyoterapist Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lise Vefa Anadolu Lisesi 1999 Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Betül Güven 2. Doğum Tarihi: 25 Ağustos 1981 3. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi 1999-2003 Hemşirelik Programı

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI I. YARIYILI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI B 601 Temel Biyokimya I Zorunlu 3 0 3 4 B

Detaylı

1. Adı Soyadı: Yıldız Erdoğanoğlu. 2. Doğum Tarihi: 27/07/ Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: Yıldız Erdoğanoğlu. 2. Doğum Tarihi: 27/07/ Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Yıldız Erdoğanoğlu 2. Doğum Tarihi: 27/07/1975 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hacettepe Üniversitesi 1998 Yüksek

Detaylı

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 DERS YILI B GRUBU II. DERS KURULU (6 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (20 KASIM - 29 ARALIK 2017) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 DERS YILI A GRUBU II. DERS KURULU (6 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (20 KASIM - 29 ARALIK 2017) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Onay Budak İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL : 0534 846 46 16 : onaybudak@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 01.01.1987 3.

Detaylı

İstanbul'da bulunan Zihinsel Engelliler Eğitim Uygulama Okullarındaki öğrencilerde diş ve dişeti sağlığı durumunun saptanması ve iyileştirilmesi

İstanbul'da bulunan Zihinsel Engelliler Eğitim Uygulama Okullarındaki öğrencilerde diş ve dişeti sağlığı durumunun saptanması ve iyileştirilmesi ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kenan NAZAROĞLU Doğum Tarihi: 20.01.1983 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi İstanbul

Detaylı

DÖNEM II T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ DERS YILI A GRUBU

DÖNEM II T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ DERS YILI A GRUBU T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 DERS YILI A GRUBU V. DERS KURULU (7 HAFTA) (ÜROGENİTAL ve ENDOKRİN) (16 NİSAN - 28 MAYIS 2018) DEKAN Prof.Dr. Celalettin VATANSEV BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : ZEHRA AYCAN Doğum Tarihi: 29 MART 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Gazi üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Çocuk

Detaylı

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 DERS YILI B GRUBU II. DERS KURULU (6 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (21 KASIM - 30 ARALIK 2016) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : BEHİCE EKİCİ İletişim Bilgileri Adres Mail 2. Doğum Tarihi : 20.10.1963 3. Unvanı : Yard. Dr. 4. Öğrenim Durumu : : Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü

Detaylı

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gaye (Enbiyaoğlu) Saltukoğlu 2. Doğum Tarihi : 1945 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1969 Yüksek

Detaylı

ADI SOYADI (Name Kasım TAKIM

ADI SOYADI (Name Kasım TAKIM ADI SOYADI (Name Kasım TAKIM Surname) FAKÜLTESİ (Faculty) VETERİNER BÖLÜMÜ (Department) Temel Bilimler ANABİLİM DALI Biyokimya İŞ TELEFONU (Office telephone) FAKS NUMARASI (Fax 318 39 22 number) MİLLİYETİ

Detaylı

Turkey) on Sea Urchin (Paracentrotus lividus) Fresenius Environmental Bulletin,

Turkey) on Sea Urchin (Paracentrotus lividus) Fresenius Environmental Bulletin, ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Selma KATALAY Doğum Tarihi: 24-10-1967 Ünvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji/ Hidrobiyoloji Ege Üniversitesi,Fen

Detaylı

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 DERS YILI A GRUBU II. DERS KURULU (6 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (21 KASIM - 30 ARALIK 2016) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İSİM Gülşah KANER. Kişisel Bilgiler Doğum Tarihi: 21.03.1985 Doğum Yeri: İzmir. Eğitim

ÖZGEÇMİŞ. İSİM Gülşah KANER. Kişisel Bilgiler Doğum Tarihi: 21.03.1985 Doğum Yeri: İzmir. Eğitim İSİM Gülşah KANER ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Doğum Tarihi: 21.03.1985 Doğum Yeri: İzmir Eğitim 1991-1999...İzzet Gökçimen İlköğretim Okulu, İzmir 1999-2003...Karşıyaka Şemikler Süper Lisesi, İzmir 2003-2007...Erciyes

Detaylı

1. Adı - Soyadı : Perihan EREN BANA 2. Doğum Tarihi : Ünvanı : Uzman 4. Öğrenim Durumu : Yüksek Lisans

1. Adı - Soyadı : Perihan EREN BANA 2. Doğum Tarihi : Ünvanı : Uzman 4. Öğrenim Durumu : Yüksek Lisans 1. Adı - Soyadı : Perihan EREN BANA 2. Doğum Tarihi : 19.08.1978 3. Ünvanı : Uzman 4. Öğrenim Durumu : Yüksek Lisans Derece Bölüm Üniversite Lisans İşletme Fakültesi Anadolu Üniversitesi 2006 Lisansüstü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanites)

ÖZGEÇMİŞ. 7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanites) 1. Adı Soyadı : Bahire KÜÇÜKKAYA 3. Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Lisans Yıldız Teknik Üniversitesi 1989 Y.Lisans Biyofizik Marmara Üniversitesi

Detaylı

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ)

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ) T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Dilek Oskay Doğum Tarihi: 1980 Unvanı: Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Celal Bayar Üniversitesi 2001 Y. Lisans Biyoloji/Botanik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Nihan Çakır Biçer 2. Doğum tarihi : 26.11.1985 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisansüstü PhD Doktora Beslenme ve Diyetetik Beslenme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: IŞIL DOĞRUER İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: isil.dogruer@okan.edu.tr 2.

Detaylı

Prof. Dr. Yıldız Tümerdem. Mesleksel Yaşam Öyküsü

Prof. Dr. Yıldız Tümerdem. Mesleksel Yaşam Öyküsü Prof. Dr. Yıldız Tümerdem Mesleksel Yaşam Öyküsü 1. Adı Soyadı: Yıldız Tümerdem 2. Doğum Tarihi: 01.01.1937 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Ankara Üniversitesi

Detaylı

Prof.Dr. BAYAZIT MUSAL

Prof.Dr. BAYAZIT MUSAL Prof.Dr. BAYAZIT MUSAL Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Veterinerlik Eğitim Bilgileri Yüksek 1990-1995 Ankara Üniversitesi Ankara Veteriner Fakültesi Lisans Bilimler Bölümü 1995-2000 Doktora

Detaylı

Adı-soyadı: Gamze ERİKOĞLU ÖRER Doğum tarihi ve yeri: 13 Şubat 1983 Ankara E-mail: gamzeorer@gmail.com, basketball.08@hotmail.com

Adı-soyadı: Gamze ERİKOĞLU ÖRER Doğum tarihi ve yeri: 13 Şubat 1983 Ankara E-mail: gamzeorer@gmail.com, basketball.08@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1.KİŞİSEL BİLGİLER Adı-soyadı: Gamze ERİKOĞLU ÖRER Doğum tarihi ve yeri: 13 Şubat 1983 Ankara E-mail: gamzeorer@gmail.com, basketball.08@hotmail.com 2. EĞİTİM DERECE ÜNİVERSİTE - FAKÜLTE BÖLÜM

Detaylı

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Zekeriya GÖKTAŞ Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doçent ( 2013 ) Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Gazi

Detaylı

SEVGİ ŞİMŞEK , I. Uluslararası, XVI. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya

SEVGİ ŞİMŞEK , I. Uluslararası, XVI. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya SEVGİ ŞİMŞEK ÖĞRENİM DURUMU 2017-2018 Yüksek Lisans- Hemşirelik- Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı 1987-1991 Lisans- Hemşirelik- Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu 1990-1991 Hemşirelik Hizmetleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Mansuroğlu mah. Kurtuluş cad. No:6 Kat:1/Daire:3 Bayraklı/ İZMİR

ÖZGEÇMİŞ. : Mansuroğlu mah. Kurtuluş cad. No:6 Kat:1/Daire:3 Bayraklı/ İZMİR 1. Adı Soyadı : ÇİLER ELMAS ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Mansuroğlu mah. Kurtuluş cad. No:6 Kat:1/Daire:3 Bayraklı/ İZMİR : (553) 873 93 30 : ciler_yeygel884@hotmail.com ciler.yeygel@karatay.edu.tr

Detaylı

Fen-Edebiyat Fakültesi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Fen-Edebiyat Fakültesi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1. KİŞİSEL BİLGİLER 1.1. Adı Soyadı: Gökhan ALPASLAN 1.2. Doğum Tarihi ve Yeri: 29.06.1982 / ANKARA 1.3. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr 1.4. Öğrenim Durumu: Doktora 2. AKADEMİK DERECELER 2.1. Eğitim (dereceler, alan,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Albena Gayef 2. Doğum Tarihi: 15.05.1977 3. Unvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü Marmara Üniversitesi

Detaylı

Uz.Dr. Saadet TOKLUOĞLU

Uz.Dr. Saadet TOKLUOĞLU Uz.Dr. Saadet TOKLUOĞLU Fakülte : İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, 1988 Uzmanlık : İÇ HASTALIKLARI, DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, 2000 YAYINLAR Sadık Muallaoğlu, Güngör Utkan, Ayşe Gök Durnalı, Ülkü Yalçıntaş

Detaylı