İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ"

Transkript

1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1

2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? NEDEN İHTİYAÇ VARDIR? 2

3 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? İş Sağlığı ve Güvenliği; bir işyerinde çalışanların normal sağlıklı hallerini sürdürmeleri için yürütülmesi gereken faaliyetlerin tümüdür. 3

4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? 4

5 İSG KANUNUNA NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU? Avrupa ülkelerinde iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu Yılda kişi hayatını kaybetmekte, kişi sürekli iş göremez hale gelmekte, 149 milyon iş günü ve 20 milyar EURO kayıp oluşmaktadır. 5

6 İSG KANUNUNA NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU? 6

7 İSG KANUNUNA NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU? 7

8 İSG KANUNUNA NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU? 8

9 İSG KANUNUNA NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU? 9

10 İSG KANUNUNA NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU? İŞ KAZASININ HUKUKİ SONUCU Maddi Tazminat İş Göremezlik (49) Tedavi Masrafları BORÇLAR KANUNU (6098) Maddi Tazminat Destekten Yoksun Kalma (53) Çalışma Gücünün Kaybından Doğan Zararlar Manevi Tazminat (56) Haklar (16) SSGSSK (5510) Geçici/Sürekli İş göremezlik Hak Sahiplerine Gelir İşveren Rücuu (21) İktisadi Geleceğin Sarsılmasından Doğan Zararlar Evlenme Yardımı Cenaze Yardımı

11 İSG KANUNUNA NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU? İŞ KAZASININ CEZAİ SONUCU CEZA HUKUK İŞ HUKUKU Taksirle Öldürme (5237/85) 2 6 Yıl Hapis Taksirle Yaralama (5237/89) 3 Aydan -1 Yıla Hapis Adli para cezası İdari Yaptırım Kapatma Durdurma Alıkoyma İdari Para Cezası 4857/ Yükümlülüklere Aykırı / 1250 TL Birden fazla ölüm bir /birden fazla ölümü + bir/birden fazla yaralanma 2 yıl 15 yıl Birden fazla kişi 6 ay 3 yıl 78 İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine aykırı her önlem 250 TL

12 6331 SAYILI KANUNUN AMACI TARİHÇESİ VE GELİŞİMİ 12

13 İSG NİN TARİHÇESİ VE GELİŞİMİ İş ile sağlık arasındaki ilişki üzerinde ilk defa Yunan ve Roma Uygarlıklarında durulmuş olmakla birlikte 1919'da kurulan (İLO) Uluslararası Çalışma Örgütü günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek niteliktedir. 13

14 İSG NİN TARİHÇESİ VE GELİŞİMİ Bizde ise; 1865'de Dilaver Paşa Nizamnamesi 1869'da Maadin Nizamnamesi 'de Ereğli Havza i Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun gibi değerlendirmeler olmuştur. 1919'da kurulan İLO Uluslararası Çalışma Örgütünün çıkarmış olduğu sözleşmelerin büyük bir bölümü Türkiye Cumhuriyeti tarafından onaylanmıştır 14

15 İSG NİN TARİHÇESİ VE GELİŞİMİ 1936'da 3008, 1967'de 931, 1971'de 1475 ve 2003'de 4857 sayılı İş Kanunlarında İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili düzenlemeler olmuştur. 15

16 GÜVENLİ DAVRANIŞ BİLİNCİ 16

17 GÜVENLİ DAVRANIŞ BİLİNCİ TRT ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar; ayda en az 60 dakika iş sağlığı ve güvenliği,çalışma hayatında kayıt dışılığın önlenmesi, sosyal güvenlik, işçi ve işveren ilişkileri konularında uyarıcı ve eğitici mahiyette yayın yapmakla zorunlu tutuldular. Bu yayının en az 30 dakikası 17: saatleri arasında olmak üzere 8: arasında yapılacak. 17

18 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU den önce 4857 sayılı İş Kanununun içinde bir bölüm olarak ele alınan İş Sağlığı ve Güvenliği 6331 sayılı kanunla ilk defa tek başına müstakil bir kanun olarak düzenlenmiştir sayılı Kanun; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk,hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. 18

19 ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ 6331 sayılı Kanunda yetkiler, görevler, sorumluluklar profesyonel çalışanlara verilmiş olsa da yasayla getirilmiş tüm yükümlülükler işverene ait olduğu için yükümlülükler işverenlerin yerine getireceği şekilde düzenlenmiştir. 19

20 ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ 20

21 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanunun amacı; iş sağlığı ve güvenliğinde en iyi koşulları hedefleyerek iş yerlerinin mevcut durumunun sürekli İyileştirilmesini sağlamaktır. 21

22 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 sayılı kanun ile kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlar kanun kapsamına alınmıştır. Bu kapsama çırak ve stajyerler de dahil edilmiştir. 22

23 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KANUNUN UYGULAMA KAPSAMI DIŞINDA TUTULAN İŞYERLERİ Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri iş yerindekiler hariç TSK, genel kolluk kuvvetleri, MİT faaliyetleri, Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri, Ev hizmetleri, Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar, Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri 23

24 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU GENEL TANIMLAR 24

25 ÖNEMLİ KAVRAMLAR-TANIMLAR SAĞLIK Tehlikeye ve riske maruz kalmama emniyetli olma halidir. İŞ SAĞLIĞI Çalışanların iş nedeniyle oluşabilecek hastalık ve kazalardan korunmasıdır. 25

26 ÖNEMLİ KAVRAMLAR-TANIMLAR TEHLİKE İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelidir. 26

27 ÖNEMLİ KAVRAMLAR-TANIMLAR GÜVENLİK Çalışanın, tehlikelere karşı güvende ve korunaklı olma halidir. İŞ GÜVENLİĞİ İş yerlerinde işin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır. 27

28 ÖNEMLİ KAVRAMLAR-TANIMLAR TEHLİKE SINIFI İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartlar ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak işyeri için belirlenen tehlike grubudur. 28

29 ÖNEMLİ KAVRAMLAR-TANIMLAR İŞYERİ Mal veya hizmet üretiminin yapıldığı asıl işyeri ile teknik yönden ona bağlı olan yada onu tamamlayan yerlerle çalışanın birlikte örgütlendiği organizasyondur. İŞ KAZASI İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen yada bedenen özre uğratan olay. MESLEK HASTALIĞI Mesleki risklere maruz kalınması sonucu ortaya çıkan hastalıktır. 29

30 ÖNEMLİ KAVRAMLAR-TANIMLAR ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma gibi konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışandır, 30

31 ÖNEMLİ KAVRAMLAR-TANIMLAR İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemandır. 31

32 ÖNEMLİ KAVRAMLAR-TANIMLAR İŞYERİ HEKİMİ İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimdir, İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ (İSGB) İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan birimidir. 32

33 ÖNEMLİ KAVRAMLAR-TANIMLAR İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK KURULU 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere işverenin oluşturduğu bir kuruldur.

34 ÖNEMLİ KAVRAMLAR-TANIMLAR DESTEK ELEMANI Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişidir. TEKNİK ELEMAN Teknik öğretmen, fizikçi veya kimyager unvanına sahip olanlar İle Üniversitelerin İş Sağlığı ve Güvenliği programı mezunlarıdır. 34

35 ÖNEMLİ KAVRAMLAR-TANIMLAR EĞİTİM KURUMU İş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin Eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşlarını, üniversiteleri ve TTK na göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan müesseseleri ifade eder. 35

36 ÖNEMLİ KAVRAMLAR-TANIMLAR ÖNLEME İş yerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümüdür. 36

37 ÖNEMLİ KAVRAMLAR-TANIMLAR RİSK Tehlikeden Kaynaklanacak kayıp, yaralanma yada başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir. 37

38 ÖNEMLİ KAVRAMLAR-TANIMLAR RİSK DEĞERLENDİRMESİ İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin karşılaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır. 38

39 ÖNEMLİ KAVRAMLAR-TANIMLAR ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ (OSGB) Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile TTK na göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, iş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimidir. ONAYLI DEFTER İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her işyeri için tek olan defterdir. 39

40 İSG TEMEL PRENSİPLER 40

41 İŞ VERENLERİN YOL HARİTASI 1. İşyerinin Tehlike Sınıfının belirlenmesi, 2. Risk değerlendirme raporunun hazırlanması, 3. Acil eylem planının hazırlanması, 4. Çalışanların eğitimlerinin tamamlanması, 5. Ölçüm ve muayene işlemlerinin tamamlanması, 6. İş yeri çalışanları temsilci atamalarının yapılması, 7. İş sağlığı ve iş güvenliği kurulu kurulması, 8. İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırması, 41

42 TEHLİKE SINIFININ BELİRLENMESİ 42

43 TEHLİKE SINIFININ BELİRLENMESİ Tehlike Sınıfının tespitinde, iş yerinde yürütülen ASIL İŞ in tehlike sınıfı dikkate alınır. İş veren, ASIL İŞ faaliyet değişikliğini en geç 1 ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmelidir. ASIL İŞ in tayininde tereddüde düşülmesi halinde iş yerinin kuruluş amacına bakılır. İş yerinde birden fazla ASIL İŞ tanımına uygun faaliyetin yürütülmesi halinde, bu işlerden tehlike sınıfı yüksek olan iş esas alınır. 43

44 TEHLİKE SINIFININ BELİRLENMESİ İş yerinin tehlike sınıfının değişmesi halinde gerekli işlemler için tebliğ tarihinden itibaren 90 gün içinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne müracaat etmek zorundadırlar. 44

45 TEHLİKE SINIFININ BELİRLENMESİ İşverenler, işyerlerinin tehlike sınıflarını dikkate alarak, Çok Tehlikeli işyerlerinde A Sınıfı, Tehlikeli işyerlerinde B Sınıfı, Az Tehlikeli işyerlerinde C Sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi çalıştırmakla yükümlüdür. Çalışanların sayısına ve işyeri türüne bakılmaksızın her işyerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunludur. 45

46 RİSK DEĞERLENDİRMESİ İşveren, çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve iş güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 46

47 RİSK DEĞERLENDİRMESİ Risk değerlendirmesi yapılırken: Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu, Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi, İşyerinin tertip ve düzeni, Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu, gibi hususlar dikkate alınır. 47

48 RİSK DEĞERLENDİRMESİ Risk değerlendirme ekibi: a) İşveren veya işveren vekili, b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri, c) İşyerindeki çalışan temsilcileri, ç) İşyerindeki destek elemanları, d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi olan çalışanlardan oluşturulur. 48

49 RİSK DEĞERLENDİRMESİ İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz. Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler işveren tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar. 49

50 RİSK DEĞERLENDİRMESİ Risk değerlendirmesi çalışması güncel halde tutulmalı ve işyerinin tehlike sınıfına göre "Çok Tehlikeli" sınıftaki işyerlerinde en geç 2 yılda bir, "Tehlikeli" sınıftaki işyerlerinde en geç 4 yılda bir, "Az Tehlikeli" sınıftaki işyerlerinde en geç 6 yılda bir periyodik olarak yenilenmelidir. 50

51 RİSK DEĞERLENDİRMESİ Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda, yürütülen işler için diğer işverenlerin yürüttüğü işler de göz önünde bulundurularak ayrı ayrı risk değerlendirmesi gerçekleştirilir. İşverenler, risk değerlendirmesi çalışmalarını, koordinasyon içinde yürütür, birbirlerini ve çalışan temsilcilerini tespit edilen riskler konusunda bilgilendirir. 51

52 RİSK DEĞERLENDİRMESİ Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, işyerlerinde ayrı ayrı gerçekleştirilen risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu yönetim tarafından yürütülür. Yönetim; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için ilgili işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir. 52

53 RİSK DEĞERLENDİRMESİ Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde: Her alt işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak, gerekli risk değerlendirmesi çalışmalarını yapar veya yaptırır. Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl işverenin sorumluluk alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler asıl işverence sağlanır. Asıl işveren, alt işverenlerce yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarını denetler ve bu konudaki çalışmaları koordine eder. Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene verir. 53

54 RİSK DEĞERLENDİRMESİ Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi veya Güvenlik Raporu hazırlanması gereken işyerlerinde Risk Değerlendirmesi Tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için İşletmeci, gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür. 54

55 RİSK DEĞERLENDİRMESİ Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi veya Güvenlik Raporu hazırlanması gereken işyerlerinde Risk Değerlendirmesi İşletmeci, kazaların önlenmesi ile ilgili politikasını belirten Büyük Kaza Önleme Politika Belgesini hazırlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sistemine yüklemek ve aslını işyerinde saklamakla yükümlüdür. Bakanlıkça, işletmeler Online olarak takip edilir. 55

56 RİSK DEĞERLENDİRMESİ Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi veya Güvenlik Raporu hazırlanması gereken işyerlerinde Risk Değerlendirmesi Büyük kaza önleme politika belgesi; Faaliyet halindeki kuruluşlar için tarihini müteakiben 6 ay içinde hazırlanmak zorunda. Diğer durumlarda faaliyete geçmeden önce, hazırlanacak. Güvenlik raporu her 5 yıllık süre içerisinde güncellenecek ve 5 yıllık sürenin bitiminden itibaren 20 iş günü içinde ÇSGB na gönderilecek. 56

57 ACİL EYLEM PLANI İşveren, belirlediği mümkün ve muhtemel acil durumların oluşturabileceği zararları önlemek ve daha büyük etkilerini sınırlandırmak üzere gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. 57

58 ACİL EYLEM PLANI İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar belirlenirken: a) Risk değerlendirmesi sonuçları, b) Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali, c) İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar, ç) Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali, d) Sabotaj ihtimali gibi hususlar dikkate alınmalıdır. 58

59 ACİL EYLEM PLANI İşyerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir. Hazırlanmış olan acil durum planları tehlike sınıfına göre ; "Çok Tehlikeli" sınıftaki işyerlerinde en geç 2 yılda bir, "Tehlikeli" sınıftaki işyerlerinde en geç 4 yılda bir ve "Az Tehlikeli" işyerlerinde en geç 6 yılda bir yenilenmelidir. 59

60 ACİL EYLEM PLANI Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda, yürütülen işler için diğer işverenlerin yürüttüğü işler de göz önünde bulundurularak acil durum planı işverenlerce ortaklaşa hazırlanır. Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, İş hanları, sanayi bölgeleri veya sitelerinin işyerlerince hazırlanan acil durum planlarının koordinasyonu yönetim tarafından yürütülür. 60

61 ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. 61

62 ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz. 62

63 ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, İş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar. Verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. 63

64 ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ İşveren değişen ve ortaya çıkan yeni riskleri de dikkate alarak düzenli aralıklarla iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini tekrarlamalıdır. Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az 1 defa Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2 yılda en az 1 defa Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 3 yılda en az 1 defa iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri tekrarlanmalıdır. 64

65 ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde; Az tehlikeli işyerleri için en az 8 saat, Tehlikeli işyerleri için en az 12 saat, Çok tehlikeli işyerleri için en az 16 saat olarak her çalışan için düzenlenmelidir. Verilen eğitimin sonunda ölçme ve değerlendirme yapılır. 65

66 ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından, Üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri tarafından, verilir. 66

67 ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ EĞİTİM KONULARI Genel konular 1. Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, 2. Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, 3. İşyeri temizliği ve düzeni, 4. İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar Sağlık konuları 1. Meslek hastalıklarının sebepleri, 2. Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, 3. Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, 4. İlkyardım 67

68 ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ EĞİTİM KONULARI Teknik konular 1. Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, 2. İş kazalarının sebepleri ve korunma teknikleri, 3. Güvenlik ve sağlık işaretleri, 4. İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, 5. Kişisel koruyucu donanım kullanımı, 6. Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, gibi 68

69 ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ İşyerinde çalışanlar, çalışan temsilcileri ve başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar ve bunların işverenleri; işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri ile düzeltici ve önleyici tedbirler hakkında bilgilendirilir. İşveren; ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan bütün çalışanları, tehlikeler ile bunlardan doğan risklere karşı alınmış ve alınacak tedbirler hakkında derhal bilgilendirir. 69

70 SAĞLIK GÖZETİMİ İşveren; Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. Çalışanların; İşe girişlerinde, İş değişikliğinde, İşten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde, İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır. 70

71 SAĞLIK GÖZETİMİ Çalışanların sağlık kontrollerinin - Az Tehlikeli Sınıfta yer alan iş yerlerinde 5 yılda bir, - Tehlikeli Sınıfta yer alan iş yerlerinde 3 yılda bir, - Çok Tehlikeli Sınıfta yer alan işyerlerinde yılda bir tekrarlanması gerekir. Ancak işyeri hekiminin uygun görmesi durumunda kontrol süreleri kısaltılabilir. 71

72 SAĞLIK GÖZETİMİ Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz. Alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır. 72

73 ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve Çalışan Sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, belli sayılarda çalışan temsilcisini görevlendirir. 73

74 ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ 2 ile 50 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 1, 51 ile 100 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 2, 101 ile 500 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 3, 501 ile 1000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 4, 1001 ile 2000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 5, 2001 ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde 6, çalışan temsilcisi görevlendirilmelidir. 74

75 ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ Bir çalışanın çalışan temsilcisi olabilmesi için; İşyerinin tam süreli daimi çalışanı olması, En az 3 yıllık iş deneyiminin bulunması, En az ortaokul düzeyinde öğrenim görmüş olması gereklidir. Görevini yürütmesi nedeniyle, çalışan temsilcisinin hakları kısıtlanamaz. 75

76 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. İşverene bağlı, birden fazla işyeri bulunduğu hallerde 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu her bir işyerinde ayrı ayrı kurul kurulur. 76

77 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU Kurul : 1) İşveren veya işveren vekili, 2) İş güvenliği uzmanı, 3) İşyeri hekimi, 4) İnsan kaynakları veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi, 5) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı, 6) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta, 7) Çalışan temsilcisi, (işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilciden) oluşur. 77

78 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması halinde, işverenler birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işvereni bilgilendirmekle yükümlüdür. İş yerinde alt işverene bağlı çalışanlar olması halinde, asıl işverenin koordinasyonunda alt işverenin de katılımıyla bir kurul oluşturulmalıdır. 78

79 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak, İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek, İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirmekle görevlidir. 79

80 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU Kurullar en az ayda bir kere toplanır. Kurulun gündemi, yeri, zamanı toplantıdan en az 48 saat önce kurul üyelerine bildirilir. (Kurul sekreteri tarafından) Kurul üye sayısının çokluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile verilir. Her toplantıda alınan kararlar için tutanak tutulur ve katılanlara imzalatılır. İlgililere duyurulur ve sırası ile dosyalanır.

81 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İşveren; Çalışanları arasından, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak istenen nitelikte belge sahibi bir çalışanını iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirir. Belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, OSGB lerinden veya ToplumSağlığı Merkezlerinden hizmet alarak bu yükümlülüğü yerine getirebilir. 81

82 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İş Güvenliği Uzmanlarının görevleri: Rehberlik, Risk değerlendirmesi, Çalışma ortamı gözetimi, Eğitim, bilgilendirme ve kayıt, İlgili birimlerle işbirliği yapmak. 82

83 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI 10 dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika süre ile Diğer işyerlerinden; görev yaparlar. Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika. Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika. Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika. 83

84 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Tehlikeli sınıfta yer alan 1500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çok tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. 84

85 İŞYERİ HEKİMİ 10 dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 25 dakika süre ile Diğer işyerlerinden; görev yaparlar. Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 4 dakika. Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika. Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika süre ile görev yaparlar. 85

86 İŞYERİ HEKİMİ Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Tehlikeli sınıfta yer alan 1500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çok tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. 86

87 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 10 dan az çalışanı olan ve Az Tehlikeli veya Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 35 dakika süre ile görev yapar. Diğer işyerlerinden; Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 6 dakika. Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 9 dakika. Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 12 dakika süre ile görev yapar. 87

88 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ Tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, Diğer Sağlık Personeli görevlendirilmesi şartı aranmaz. Ancak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla bu işyerlerinde, işyeri hekiminin talebi ve işverenin uygun görmesi halinde diğer sağlık personeli görevlendirilebilir. 88

89 KAYIT VE BİLDİRİM İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık elemanları işverene karşı sorumludur. Bu sorumluluk kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili hususları işverene bildirir. İşverenin tedbir almadığı hayati tehlike arz eden riskler bulunması halinde ise doğrudan ÇSGB'na başvurur. 89

90 KAYIT VE BİLDİRİM İşveren; Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenlemekle yükümlüdür. İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenlemelidir. 90

91 KAYIT VE BİLDİRİM İşveren, İş kazalarını kazadan sonraki 3 iş günü içinde SGK'na bildirmelidir, Kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde SGK'na bildirmelidir. İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları, SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder. 91

92 KAYIT VE BİLDİRİM İşveren; İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı, İşten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını, saklar. Çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, önceki işveren dosyanın bir örneğini onaylayarak bir ay içinde gönderir. 92

93 KAYIT VE BİLDİRİM Onaylı defter işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, Genel Müdürlük veya noterce her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır. Onaylı defter yapılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile işveren tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır. Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından saklanır. Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur. 93

94 İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 94

95 İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği koşullarını iyileştirmek ve bunun sürekliliğini sağlamak zorundadır, Mesleki risklerin önlenmesi için, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbiri almak zorundadır, Çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu dikkate almak zorundadır, Çalışma ortamında gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yaptırmak zorundadır, 95

96 İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Çalışanların hayati tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri almak zorundadır, Teknik gelişmelere uyum sağlamak, tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek zorundadır, Risk Değerlendirmesi yapar veya yaptırır, Risk Değerlendirme raporlarını da dikkate alarak genel bir önleme politikası geliştirmek zorundadır, 96

97 İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İşveren, risklerden kaçınmak, kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek, risklerle kaynağında mücadele etmek zorundadır, Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek zorundadır, İş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemek, denetlemek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak zorundadır, 97

98 İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İşveren, çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı,işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz. 98

99 İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Çalışanlar arasında gerekli niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden hizmet alarak da yerine getirebilir. İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Gerekli niteliklere ve belgeye sahip olması halinde, Tehlike Sınıfı ve Çalışan Sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini işveren kendisi de üstlenebilir. 99

100 İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İşveren,görevlendirdiği kişilerin veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekan ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar. İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlar. Görevlendirdiği kişiler veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir. 100

101 İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdiği kişiler veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir. 101

102 İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İşveren, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda "İSGB=İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi" kurar. Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir 102

103 ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Çalışanlar, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve İşverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür. 103

104 ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İşyerindeki makine, cihaz,araç, gereç, tehlikeli madde,taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemekle yükümlüdür. 104

105 ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Kendilerine sağlanan Kişisel Koruyucu Donanımı doğru kullanmak ve korumakla yükümlüdür. Kendi görev alanında iş sağlığı ve güvenliğinin yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştığında işveren ve çalışan temsilcisine haber vermekle yükümlüdür. Çalışanlar sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tehlikeleri iş sağlığı ve güvenliği kuruluna, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene bildirerek gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilirler. 105

106 ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İşyerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının korunması ve geliştirilmesi için; İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı veya işveren tarafından verilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili mevzuata uygun talimatlara uyar. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek üzere işveren tarafından görevlendirilen kişi veya OSGB lerin yapacağı çalışmalarda işbirliği yapar. 106

107 ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin çalışmalara, sağlık muayenelerine, bilgilendirme ve eğitim programlarına katılır. Makine, tesisat ve kişisel koruyucu donanımı verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda ve amacına uygun olarak kullanır. Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapar. 107

108 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Kanun, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin belirlenen sürelerle işyeri bünyesindeki personel tarafından verilmesini esas alıyor. Ancak işyerinde uygun vasıflara sahip personel bulunmaması halinde bu hizmet işyeri dışındaki OSGB lerden de alınabilir. 108

109 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri, a) İşçilerin sağlık gözetimi, b) Çalışma ortamının gözetimi, c) Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme d) İlkyardım ve acil müdahale e) Kayıt ve istatistik, gibi görevleri ile benzeri diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. 109

110 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İşveren, Ortak İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi hizmetini aldığı danışman firma ile sözleşme yapmak zorundadır. Sözleşme 3 nüsha olarak düzenlenir. Bu nüshalardan biri işverende, biri firmada kalır ve biri de Genel Müdürlüğe gönderilir. İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekiminin tam süreli görevlendirilmesi gereken işyerlerinde işveren, gerekli donanım ve personeli sağlayarak işyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmak zorundadır. 110

111 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Tüm işyerlerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısı göz önüne alınmadan asgari düzeyde OSGB'den İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti alması veya İş Sağlığı Güvenliği Birimi kurması gerekmekte olup, artık işe girişte ve iş süresince Aile Hekimleri ve Hastanelerin İşe Giriş Sağlık Raporu-Sağlık Kontrolü yapma yetki ve görevleri kalmamıştır.

112 İSG HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ 10'dan az çalışanı olan "Çok Tehlikeli" ve "Tehlikeli" sınıfta yer alan işyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesinde, Bakanlık maddi destekte bulunacak. 112

113 İSG HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ SGK tarafından tescil edilmiş işyeri kayıtları esas alınmak suretiyle çalışan sayısının tespitinde: Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli işyerinin bulunması halinde, Türkiye genelinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalıştırılan toplam sigortalı sayısı esas alınacak. İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar, İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar, Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar, toplam sigortalı sayısına dahil edilerek dikkate alınacak. 113

114 İSG HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ İşyerinin; İSG-KATİP e kayıtlı, onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, hizmet sunucusu ile yapılmış sözleşmesinin olmasına bakılacak. İŞVERENLERCE DESTEKTEN YARARLANILABİLMESİ İÇİN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN YASAL SÜRESİ İÇİNDE KURUMA VERİLMESİ ŞARTTIR. 114

115 İSG HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ 10 dan az çalışanı bulunan işverenlere sağlanacak destek bedelleri, işyerinin tehlike sınıfı ve Kuruma bildirilen sigortalı sayısı ile sigortalıların çalıştıkları gün sayısı esas alınarak her bir işyeri için ayrı ayrı tespit edilecek. Sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının, Tehlikeli sınıftaki işyerleri için %1,4, Çok tehlikeli sınıftaki iş işyerleri için ise %1,6 sı üzerinden sigortalı başına iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedeli bulunacak. 115

116 İSG HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ Kapsama giren işverenlerce destekten yararlanmak için Kuruma başvuruda bulunulması gerekiyor. Kurum, kapsama giren işverenlere sağlanan hizmetin bedelini, üçer aylık dönemler halinde hesaplayacak. Dönem sonundaki tutarları takip eden ikinci ayın sonunda işverene ödeyecek. Eğer işverenin prim borcu varsa, destek tutarları öncelikle bu borca mahsup edilecek. 116

117 İSG HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ DESTEKTEN FAYDALANACAK İŞYERLERİ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ DESTEK HİZMETLERİNİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ UYARINCA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ YETKİ BELGESİ OLAN HİZMET SUNUCULARINDAN ALACAKLAR. 117

118 İSG HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ Çalıştırdıkları sigortalıları Kurum a bildirmedikleri tespit edilen işverenler, tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlayarak sağlanan destekten 3 yıl süreyle faydalanamayacak ve kayıt dışı çalışanın işe başladığı aydan itibaren yapılan ödemeler Kurumca yasal faizi ile birlikte geri alınacak. 118

119 İŞİN DURDURULMASI İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur. 119

120 İŞİN DURDURULMASI Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, Risk Değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulur. İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödemekle veya durumlarına göre başka bir iş vermekle yükümlüdür. 120

121 ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA Çalışan, ciddi ve yakın bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığında çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilecek. 121

122 İSG KANUNU YÜRÜRLÜK 122

123 İDARİ PARA CEZALARI 123

124 İDARİ PARA CEZALARI İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu getirilen yükümlülüklere uyulmamasının yaptırımı olarak aşağıdaki idari para cezalarını öngörülmüş. Kanunun 26. maddesinde düzenlenen İPC cezaları 1.120,- TL ile TL arasında değişmektedir. 124

125 İDARİ PARA CEZALARI ,- TL kesilecek İPC Güvenlik raporu hazırlama zorunluluğunda olan işverenler, hazırladığı raporun içerik ve yeterlilikleri Bakanlıkça incelenmesini yaptırmadan işyerini açtığı takdirde. 125

126 İDARİ PARA CEZALARI ,- TL kesilecek İPC İşveren, işletmeye başlamadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlamadığı takdirde. 126

127 İDARİ PARA CEZALARI ,- TL kesilecek İPC - Yükümlülüklere göre işyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işi yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmeden devam ettiren işverene fiil başka bir suç oluştursa dahi yukarıdaki ceza uygulanır. - Ayrıca bu sürede işçilerin ücretini ödemeyen işverene ihlale uğrayan her bir çalışan için Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar İPC uygulanır. 127

128 İDARİ PARA CEZALARI 5.602,- TL kesilecek İPC - Belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her bir kişi için kesilecektir. Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar - Ayrıca diğer sağlık personeli görevlendirmeyen işverene 2.801,- Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktarda 128

129 İDARİ PARA CEZALARI 5.602,- TL kesilecek İPC - Birden fazla işyerlerinin bulunduğu iş merkezlerinde, iş hanlarında, sanayi bölgeleri ve sitelerinde iş sağlığı ve güvenliği koordinasyon yükümlülüklerini yerine getirmeyen, iş yerlerine gerekli uyarıları yapmayan yönetimlere. - İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olan işverene. 129

130 İDARİ PARA CEZALARI 3.361,- TL kesilecek İPC - İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene ilk ay yukarıdaki ceza, - aykırılığın devam ettiği her ay için 5.042,- Türk Lirası İPC kesilecektir. 130

131 İDARİ PARA CEZALARI 2.241,- TL kesilecek İPC - Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışma yapmayanlara İşverene her fiil için ayrı ayrı olmak üzere. - İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemeyen, denetlemeyen ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamayanlara, her fiil için ayrı ayrı olarak. 131

132 İDARİ PARA CEZALARI 2.241,- TL kesilecek İPC - Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirlemeyen ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri almayanlara, - İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde, Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde, SGK ya bildirimde bulunmadığında. 132

133 İDARİ PARA CEZALARI 2.241,- TL kesilecek İPC - Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmezse, - 50 ve daha fazla işçi çalıştırılan ve 6 aydan uzun sürekli işlerin görüldüğü işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulması yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverene her bir aykırılık için ayrı ayrı 133

134 İDARİ PARA CEZALARI 1.681,- TL kesilecek İPC - Görevlendirdikleri kişi veya kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamayan İşverene, bu fiiller için ayrı ayrı. - İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamayan, İşverene bu fiiller için ayrı ayrı. - Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirmeyen, İşverene bu fiiller için ayrı ayrı. 134

135 İDARİ PARA CEZALARI 1.681,- TL kesilecek İPC - İş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmayan işverene. - Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmayan, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenlemeyen işverene her bir fiil için ayrı ayrı. - Çalışan temsilcilerinin tehlike kaynağının yok edilmesi veya riskin azaltılması önerilerini dikkate almayan işverene. 135

136 İDARİ PARA CEZALARI 1.681,- TL kesilecek İPC - Belirlenen çalışma süresi nedeniyle işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gerektiği durumlarda; işverenin, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurmaması halinde, Her bir ihlal için ayrı ayrı. - İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkilerini, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlayanlar, her bir ihlal için ayrı ayrı. 136

137 İDARİ PARA CEZALARI 1.120,- TL kesilecek İPC - Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmeyen işverene yerine getirilmeyen her bir tedbir için ayrı ayrı. - İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması bakımından işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler, yasal hak ve sorumluluklar, ilk yardım, gibi konularda çalışanları, çalışan temsilcilerini bilgilendirmeyen işverene bilgilendirilmeyen her çalışan için. 137

138 İDARİ PARA CEZALARI 1.120,- TL kesilecek İPC - Çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamayan, çalışan temsilcilerini özel olarak eğitmeyen, mesleki eğitim alması gereken tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyen kişiler çalıştırılması, iş kazası veya meslek eğitiminden dolayı işe ara verip tekrar başlayanlara, gerekli eğitimler verilmeden başlatılması durumunda her bir çalışan için. - İş sağlığı ve güvenliği hakkında çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, her bir aykırılık için ayrı ayrı. 138

139 İDARİ PARA CEZALARI 1.120,- TL kesilecek İPC - Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, gibi konularda uygun donanıma sahip ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlamayan, - Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmayan, İşverene uyulmayan her bir yükümlülük için Türk Lirası, aykırılığın devem ettiği her ay için aynı miktar 139

140 İDARİ PARA CEZALARI 1.120,- TL kesilecek İPC - Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda; Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapmayan ve çalışanlara gerekli talimatları vermeyen, - Durumun devam etmesi hâlinde, zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini isteyen, İşverene uyulmayan her bir yükümlülük için kesilir, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar uygulanır. 140

141 İDARİ PARA CEZALARI 1.120,- TL kesilecek İPC - Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapıp, acil durum planlarını hazırlamayan, İşverene uyulmayan her bir yükümlülük için - İş sağlığı ve güvenliği hakkında çalışan temsilcisi görevlendirilmesi yükümlülüğünü yerine getirilmemesine. - Bu kanuna dayalı olarak çıkarılacak yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak. 141

142 İDARİ PARA CEZALARI 1.120,- TL kesilecek İPC - Çalışanlarını sağlık gözetimine tabi tutmayan, işe giriş, iş değişikliği, iş kazası veya meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaştırma sonrası talep edilmesi halinde, işin devamı süresince bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışacaklar yapacakları işe uygun olduklarını belirten rapor olmadan işe başlatılması durumunda, her bir çalışan için. 142

143 İDARİ PARA CEZALARI - Kanunda belirtilen idari para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu il müdürünce verilir. Verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içinde ödenir. - İdari para cezaları tüzel kişiliği bulunmayan kamu kurum ve kuruluşları adına da düzenlenebilir. - İdari para cezalarına itirazlar Sulh Ceza Mahkemesine yapılacaktır. 143

144 144

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN Sıra No / Konu Konunun genel amacı Öğrenme hedefleri 9 / İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Detaylı

OCAK 2013 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

OCAK 2013 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ OCAK 2013 20 Haziran 2012 de kabul edildi. 30 Haziran tarih, 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. İş sağlığı ve güvenliği ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI HOŞGELDİNİZ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 24.10.2013 İÇERİK İSG Açısından Devletin Sorumlulukları 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşverenlerin Yükümlülükleri

Detaylı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Risk Değerlendirme Yükümlülüğü İLKER KIYAK MAKİNA MÜHENDİSİ İSG UZMANI ( A SINIFI ) www.ilkmak.com Risk Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka

Detaylı

YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUN ve YÖNETMELİKLEREGÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞVERENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER

YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUN ve YÖNETMELİKLEREGÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞVERENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUN ve YÖNETMELİKLEREGÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞVERENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER Yasal dayanaklar 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (01.01.2013-31.12.2013)

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (01.01.2013-31.12.2013) 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (01.01.2013-31.12.2013) Yükümlülüğü Getiren Madde Ceza Maddesi Yerine Getirilmeyen Yükümlülük Uygulanacak İdari Para Cezası

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ T Ü R K İ Y E K A M U - S E N G E N E L S E K R E T E R İ T Ü R K S A Ğ L I K - S E N G E N E L B A Ş K A N

Detaylı

ODAK KALİTE, Çevre, İş Güvenliği ve Risk Yönetimi Danışmanlık Hiz. Ltd. Sti

ODAK KALİTE, Çevre, İş Güvenliği ve Risk Yönetimi Danışmanlık Hiz. Ltd. Sti ODAK KALİTE, Çevre, İş Güvenliği ve Risk Yönetimi Danışmanlık Hiz. Ltd. Sti MADDE 4 (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; a) Mesleki risklerin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ĠDARĠ PARA CEZALARI (01.01.2013-31.12.2013) Yükümlülüğü Getiren Madde MADDE 4 İşverenin

Detaylı

- Kamu kurumları ile 50 den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra (30.06.

- Kamu kurumları ile 50 den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra (30.06. S İ R K Ü L E R R A P O R Sirküler Tarihi : 14.02.2013 Sirküler No : 2013-05 Konu : İş Sağliği Ve Güvenliği Kanunu İle Yürürlüğe Giren Hükümler Ve Yaptirimlari Hakkında Sirküler Bilindiği üzere 30.06.2012

Detaylı

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -II- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -II-

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -II- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -II- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -II- 1 / 10 Yusuf DOĞAN Mali Müşavirlik 4. İşverenin Risk Değerlendirmesi Yükümlülüğü İşveren, güvenlik tedbirleri ve koruyucu ekipmanlar ile

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Türkiye de İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulaması 1936 yılında çıkarılmış olan 3008 sayılı ilk İş Kanunu, 1971 yılında yürürlüğe giren 1457 sayılı kanun, 2003 yılında çıkarılan 4857

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI MADDE 4 Yükümlülüğü Getiren Madde Ceza Maddesi Yerine Getirilmeyen Yükümlülük İşverenin genel yükümlülüğü 4/1-a 26/1-a

Detaylı

BARETİSG. Baretisg- İş Sağlığı ve Güvenliği İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ EYLÜL ENGİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI

BARETİSG. Baretisg- İş Sağlığı ve Güvenliği İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ EYLÜL ENGİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI BARETİSG İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ EYLÜL ENGİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI GÖKHAN ENGİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI EMİN KÜÇÜK MALİ MÜŞAVİR-SGK DANIŞMANI Web: www.baretisg.com

Detaylı

BARETİSG. Baretisg- İş Sağlığı ve Güvenliği İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ EYLÜL ENGİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI

BARETİSG. Baretisg- İş Sağlığı ve Güvenliği İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ EYLÜL ENGİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI BARETİSG İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ EYLÜL ENGİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI GÖKHAN ENGİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI EMİN KÜÇÜK MALİ MÜŞAVİR-SGK DANIŞMANI Web: www.baretisg.com

Detaylı

Doç. Dr. Pir Ali KAYA

Doç. Dr. Pir Ali KAYA 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nda İşverenin Yükümlülükleri Doç. Dr. Pir Ali KAYA Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 1 I. 6331 Sayılı Kanuna Göre İşverenin

Detaylı

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6 XXIII İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Burhanettin KURT Genel Müdür Yardımcısı 23 Aralık 2014 6331 sayılı İş Sağlığı

Detaylı

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI SUNU PLANI 1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI -1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

Detaylı

6331 30.06.2012 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

6331 30.06.2012 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; İş Sağlığı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İSG. Uzm. Ahmet ASLANCAN Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığı 1 İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 6331 KANUNUNDAKİ TANIMLAR-1

Detaylı

Ders No: 29 Hoş Geldiniz

Ders No: 29 Hoş Geldiniz Acil Durum Planları Ders No: 29 Hoş Geldiniz Eğitimimizin Amacı Katılımcıların, işyerlerinde acil durumlarda uygulanacak planlar ve bu planlamanın yapılması hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Öğrenim

Detaylı

DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ:

DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: 12 39 Slayt 1/6 RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: Kazaların önlenmesinde, mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarımız, görevlerimiz ve yetkilerimiz hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme 2016 Güz

Detaylı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Çalışan Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişidir. Çalışan Temsilcisi İş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN UN TARAFLARA GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN UN TARAFLARA GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN UN TARAFLARA GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1 Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması mevcut şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve

Detaylı

6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu Hükümlerine Aykırılık Dolayısı İle Uygulanacak İdari Para Cezaları

6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu Hükümlerine Aykırılık Dolayısı İle Uygulanacak İdari Para Cezaları 6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu Hükümlerine Aykırılık Dolayısı İle Uygulanacak İdari Para Cezaları 30 Aralık 2012 tarihinden itibaren yürürlükte olacak 6331 sayılı İş sağlığı Güvenliği Kanununda

Detaylı

ÇALIŞMA HAYATI İLE İLGİLİ KANUNLAR

ÇALIŞMA HAYATI İLE İLGİLİ KANUNLAR ÇALIŞMA HAYATI İLE İLGİLİ KANUNLAR 4857 SAYILI İŞ KANUNU 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TANIMLAR Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU TAKVİMİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU TAKVİMİ MADDE NO 10 10/1 10/4 11 11 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU TAKVİMİ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU TAKVİMİ KANUN MADDESİNİN YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ AZ İŞYERİ 1 İŞYERLERİ ÇOK İŞYERLERİ

Detaylı

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ CEZALAR HAZIRLAYAN KORAY ERDEN 400514109

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ CEZALAR HAZIRLAYAN KORAY ERDEN 400514109 YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ CEZALAR HAZIRLAYAN KORAY ERDEN 400514109 6331 SAYILI KANUN 2012 yılında kabul edilen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan

Detaylı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu na Genel Bakış

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu na Genel Bakış Halil POLAT İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürü İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunla, kamudakiler dahil bütün

Detaylı

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28681 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU İş sağlığı ve güvenliği ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı. İş Kanunu:

Detaylı

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 6331 sayılı İş Sağlığı ve

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. HOŞGELDİNİZ Fahrettin YILMAZ Eğitim Uzmanı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. HOŞGELDİNİZ Fahrettin YILMAZ Eğitim Uzmanı 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 30/06/2012 tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanmıştır HOŞGELDİNİZ Fahrettin YILMAZ Eğitim Uzmanı 1 Kanunun Kapsamı Belli İstisnalar dışında

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Dr. Buhara ÖNAL İSGÜM Antalya, Eylül 2012 İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI Yükümlülük Maddesi Ceza Maddesi 4/1-a 26/1-a 4/1-b 26/1-a 6/1-a 6/1-b 6/1-c 6/1-ç 6/1-d Yerine Getirilmeyen

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ İÇERİK İSG Açısından Devletin Sorumlulukları 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşverenlerin Yükümlülükleri İşçilerin Yükümlülükleri

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk,

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ÖZET SUNUMU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ÖZET SUNUMU 1 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ÖZET SUNUMU Kabul Tarihi: 20 Haziran 2012 Yayın Tarihi: 30 Haziran 2012 Resmî Gazete Sayısı: 28339 http://sarikultur.blogspot.com Bu kanun; kamu ve özel sektöre

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE ÇOK CİDDİ YÜKÜMLÜLÜKLER VE BÜYÜK CEZALAR GELİYOR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE ÇOK CİDDİ YÜKÜMLÜLÜKLER VE BÜYÜK CEZALAR GELİYOR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE ÇOK CİDDİ YÜKÜMLÜLÜKLER VE BÜYÜK CEZALAR GELİYOR Ahmet AĞAR Sosyal Güvenlik Müşaviri 24.09.2012 I- GİRİŞ Bilindiği gibi, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30.06.2012

Detaylı

ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 2

ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 2 ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 2 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU NA GÖRE KAYITLAR- KURUM HEKĠMLĠĞĠNDE ĠġYERĠ HEKĠMLĠĞĠ ĠĢçi Sağlığı

Detaylı

İşyerinde birden fazla asıl iş tanımına uygun faaliyetin yürütülmesi halinde, bu işlerden tehlike sınıfı yüksek olan iş esas alınacaktır.

İşyerinde birden fazla asıl iş tanımına uygun faaliyetin yürütülmesi halinde, bu işlerden tehlike sınıfı yüksek olan iş esas alınacaktır. 6331 sayılı Yasa İle Getirilen Yükümlülüklere Uygun Hareket Ediyor musunuz? Yükümlülükler- Yürürlük tarihleri- Yaptırımlar Metin ÖZDERİN Ayşen GÜLER www.metinozderin.av.tr * Yazımız Sayın Şirketiniz açısından

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi NACİ ATASEVEN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI www.antalyaisguvenligi.com 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA YÜRÜLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 2 nci

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NELER GETİRİYOR?

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NELER GETİRİYOR? 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NELER GETİRİYOR? 1 TÜM ÇALIŞANLAR SAĞLIK VE GÜVENLE ÇALIŞACAK Kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlar kanun kapsamına alındı. Kişinin bulunduğu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU UYARINCA İVEDİLİKLE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU UYARINCA İVEDİLİKLE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU UYARINCA İVEDİLİKLE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER Bilindiği gibi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -I-

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -I- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -I- Bilindiği üzere 30 haziran 2012 tarih 28339 sayılı resmi gazete de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yayınlanmış olup işyerlerinde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Çalışanların Eğitimi, Bilgilendirilmesi ve Katılımların Sağlanması Yükümlülüğü Çalışanların bilgilendirilmesi (m. 16) (1) İşyerinde iş sağlığı ve

Detaylı

27.09.2012 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Çok Ciddi Yükümlülükleri ve Büyük Cezalar Geliyor Pazartesi, 12 Kasım 2012 18:55

27.09.2012 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Çok Ciddi Yükümlülükleri ve Büyük Cezalar Geliyor Pazartesi, 12 Kasım 2012 18:55 I- GİRİŞ: Bilindiği gibi, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30.06.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak, bir kısım maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girdiği halde, diğer bir kısım maddeleri

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU İsmail GERİM Genel Müdür Yardımcısı 07 Mayıs 2013, İZMİR İSG Verileri ve Maliyetleri

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLİNMESİ GEREKENLER

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLİNMESİ GEREKENLER 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN UYGULAMASINA İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu; İLİŞKİN BİLİNMESİ GEREKENLER işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI 18/1/2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan İSG Kurulları Hakkında Yönetmelik, İSGK kapsamına giren, 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA YER VERİLEN İDARİ PARA CEZALARININ 2016 YILINDA UYGULANACAK TUTARLARI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA YER VERİLEN İDARİ PARA CEZALARININ 2016 YILINDA UYGULANACAK TUTARLARI 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA YER VERİLEN İDARİ PARA CEZALARININ 2016 YILINDA UYGULANACAK TUTARLARI 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nda yer verilen muhtelif idari para cezalarının

Detaylı

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI 4 1 a Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1- Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1- Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği [Resmi Gazete: 09.12.2003 Salı, Sayı: 25311 (Asıl)] Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik,

Detaylı

(*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

(*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681 İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 1 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 3

Detaylı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uyarınca Uygulanacak İdari Para Cezaları

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uyarınca Uygulanacak İdari Para Cezaları 331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uyarınca Uygulanacak İdari Para Cezaları Kanun Mad. 4 /1- /1-c Ceza mad. a Fiil 331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uyarınca Uygulanacak İdari Para Cezaları

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN UYGULAMASINA YÖNELİK SORUNLAR HAKKINDA RAPOR

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN UYGULAMASINA YÖNELİK SORUNLAR HAKKINDA RAPOR 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN UYGULAMASINA YÖNELİK SORUNLAR HAKKINDA RAPOR İŞ GÜVENLİĞİ VE GÜVENLİĞİ KANUNUN UYGULAMASINA YÖNELİK SORUNLAR 1-İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun amacı; işyerlerinde

Detaylı

Gökhan KOLCU Bilgisayar Mühendisi Satış Yönetmeni

Gökhan KOLCU Bilgisayar Mühendisi Satış Yönetmeni Gökhan KOLCU Bilgisayar Mühendisi Satış Yönetmeni İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUN SÜRECİ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kabul Tarihi: 20 Haziran 2012 RG. Yayım Tarihi: 30 Haziran 2012 6331- İSG

Detaylı

10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri. AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak)

10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri. AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) 6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE 6331 SAYILI İSG KANUNUNDAKİ İDARİ PARA CEZALARININ TEHLİKE SINIFI VE ÇALIŞAN

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI Olan 4/1-a MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülüğü 26/1-a İş güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURUL EĞİTİMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURUL EĞİTİMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURUL EĞİTİMİ Hazırlayan İLKER KIYAK Makine Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı ( A sınıfı ) 1 2 Eğitimin Amacı Katılımcılara; İşyerlerinde yasal mevzuata uygun olarak İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları. Cemil Selçuk SAĞIROĞLU İş Müfettişi Yrd.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları. Cemil Selçuk SAĞIROĞLU İş Müfettişi Yrd. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları Cemil Selçuk SAĞIROĞLU İş Müfettişi Yrd. Sunum Planı 6331 sayılı İSG Kanunu nda öne çıkan yükümlülükler ve cezai müeyyideler nedir? İSG teftişlerine

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasında İ.P.C. lere Hazırmısınız!..

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasında İ.P.C. lere Hazırmısınız!.. İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasında İ.P.C. lere Hazırmısınız!.. BURSA BİLANÇO - EYLÜL / EKİM 2012 SAYI 1422 Smmm. Ali SERBEST serbestali@hotmail.com I-GİRİŞ İşyerlerinde iş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması

Detaylı

KANUNA HIZLI BAKIŞ. - İş yerleri, yapılan işin niteliğine göre tehlike sınıflarına ayrılıyor.

KANUNA HIZLI BAKIŞ. - İş yerleri, yapılan işin niteliğine göre tehlike sınıflarına ayrılıyor. 1 KANUNA HIZLI BAKIŞ - İş sağlığı ve güvenliği konusu ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı. - Kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlar kanun kapsamına alındı. - İş yerleri, yapılan işin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİKANUNU NUN DEĞERLENDİRMESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİKANUNU NUN DEĞERLENDİRMESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİKANUNU NUN DEĞERLENDİRMESİ 30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu; Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) ve Avrupa

Detaylı

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız.

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız. DİKKAT!!!! İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALMAYA BAŞLAMADINIZ MI???? İşyeriniz Çok Tehlikeli ve Tehlikeli işler kapsamında ise ya da, İşyeriniz Az Tehlikeli İşler kapsamında ancak çalışan sayınız 50 nin üstünde

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş İstanbul Grup Başkanlığı 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Murat GÜRSOY İş Müfettişi Okan ÇETİNKAYA İş Müfettişi Yrd. İçindekiler Yayın Tarihi Hedef

Detaylı

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır.

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır. ORGANİZASYONDAKİ YERİ görev yapar. : : İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlu Koordinatörüne bağlı GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: İş Yeri Hekiminin Görevleri: (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde

Detaylı

Apartmanlarda İSG ve Risk Analizleri

Apartmanlarda İSG ve Risk Analizleri Apartmanlarda İSG ve Risk Analizleri 1 Tanımlar (4857) Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir. İşçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara

Detaylı

Madde: 6 İdari para cezaları ve uygulanması

Madde: 6 İdari para cezaları ve uygulanması 6631 İSG KANUNU Madde: 6 İdari para cezaları ve uygulanması Mesleki risklerin önlenmesi, Eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, Organizasyonun yapılması, Gerekli araç ve gereçlerin

Detaylı

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI 6331 Sayılı Kanun: Madde:11-12 Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI Kadri KABAK Çalışma ve İş Kurumu İzmir İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr Sunum İçeriği Mevcut mevzuat yapısı İstatistiki veriler Kanun neler getiriyor Plânlanan öncelikler

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2017 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) (Yeniden nde Sözü Edilen Fiil 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ

İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI DANIŞMANLIĞI İŞYERİ TEHLİKE SINIFININ TESPİTİ RİSK ANALİZİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ACİL DURUM PLANI RİSK ANALİZİ - Tesisin tüm çalışma

Detaylı

Boss Yönetişim Yeni İş sağlığı ve İş güvenliği

Boss Yönetişim Yeni İş sağlığı ve İş güvenliği Boss Yönetişim Yeni İş sağlığı ve İş güvenliği 6331 Sayılı Kanun Genel Çalışanlarınsağlıkvegüvenliklerinikorumaktemel anayasal bir haktır.işhukukunun temel ilkesi olan işçiyikorumailkesininhayatageçirilmesinin

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2016 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) (Yeniden nde Sözü Edilen 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri

Detaylı

ISG KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER, YÜKÜMLÜLÜKLER VE CEZAİ YAPTIRIMLARI ISG UZMANI: M.AYHAN KENTBUĞA MEHMET KÖTÜCE

ISG KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER, YÜKÜMLÜLÜKLER VE CEZAİ YAPTIRIMLARI ISG UZMANI: M.AYHAN KENTBUĞA MEHMET KÖTÜCE ISG KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER, YÜKÜMLÜLÜKLER VE CEZAİ YAPTIRIMLARI ISG UZMANI: M.AYHAN KENTBUĞA ISGYT: MEHMET KÖTÜCE ESKİ KANUN CEZASI: 1.250 TL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMASI,

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2017 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri Açıklamalar 4/1-a MADDE

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI nde Sözü 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 4/1-a İş güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2017 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 4/1-a MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülüğü 26/1-a İş güvenliğiyle ilgili tedbir almamak,

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.01.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.01. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3 Dayanak ve tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 4 İşverenin yükümlülüğü

Detaylı

10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri Çalışanı Olan İşyerleri AZ TEHLİKELİ ÇOK TEHLİKELİ TEHLİKELİ

10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri Çalışanı Olan İşyerleri AZ TEHLİKELİ ÇOK TEHLİKELİ TEHLİKELİ nde 4/1-a MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülüğü 26/1-a İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen

Detaylı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TBMM KABUL TARİHİ : 20.06.2012 R.G. YAYIM TARİHİ : 30.06.2012 R.GAZETE NO. : 28339 KANUN NUMARASI : 6331 BU KANUNA NEDEN İHTİYAÇ

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2017 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %3,83) Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen

Detaylı

10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri. AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak)

10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri. AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) 6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE 6331 SAYILI İSG KANUNUNDAKİ İDARİ PARA CEZALARININ TEHLİKE SINIFI VE ÇALIŞAN

Detaylı

İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Çalışan Katılımının Önemi

İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Çalışan Katılımının Önemi İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Çalışan Katılımının Önemi Y.Doç.Dr.Nezih VAROL, Halk Sağlığı & Adli Tıp Uzmanı Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hastanelerde İSG Sempozyumu 27.05.2014 Dünya

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2017 Yılında Uygulanacak Miktarı 10-49 Çalışanı Olan 50-+ Çalışanı Olan Açıklamalar 4/1-a MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülüğü

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ Ali Kaan ÇOKTU İSG Uzman Yardımcısı Endüstri Mühendisi Giriş Genel

Detaylı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Ceza Maddeleri ve Cezalar TABLOSU. Uygulama Tarihi. MADDE 38 (1) Bu Kanunun;

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Ceza Maddeleri ve Cezalar TABLOSU. Uygulama Tarihi. MADDE 38 (1) Bu Kanunun; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Ceza Maddeleri ve Cezalar TABLOSU İşverenin genel yükümlülüğü MADDE 4 (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2016 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri Açıklamalar 4/1-a MADDE

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2016 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 4/1-a MADDE 4 - İşverenin

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2017 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri

Detaylı

6331 SAYILI GENEL BİLGİLENDİRME SEMİNERİ HOŞGELDİNİZŞ. ÇSG Eğitim Uzmanı. Tekirdağ

6331 SAYILI GENEL BİLGİLENDİRME SEMİNERİ HOŞGELDİNİZŞ. ÇSG Eğitim Uzmanı. Tekirdağ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI GENEL BİLGİLENDİRME SEMİNERİ HOŞGELDİNİZŞ Dr. Erdem CAM ÇSG Eğitim Uzmanı 27 Mart 2014 27 Mart 2014 Tekirdağ İÇERİKİ İSG Açısından Devletin Sorumlulukları 6331

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2017 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 4/1-a MADDE 4 - İşverenin

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 24.01.2013 Sayı: 2013/46 Ref: 4/46

SĐRKÜLER Đstanbul, 24.01.2013 Sayı: 2013/46 Ref: 4/46 SĐRKÜLER Đstanbul, 24.01.2013 Sayı: 2013/46 Ref: 4/46 Konu: ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ KANUNU ĐLE ĐLGĐLĐ MEVZUAT HAKKINDA HATIRLATMALAR 30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de 6331 sayılı Đş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2016 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri

Detaylı