İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ"

Transkript

1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1

2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? NEDEN İHTİYAÇ VARDIR? 2

3 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? İş Sağlığı ve Güvenliği; bir işyerinde çalışanların normal sağlıklı hallerini sürdürmeleri için yürütülmesi gereken faaliyetlerin tümüdür. 3

4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? 4

5 İSG KANUNUNA NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU? Avrupa ülkelerinde iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu Yılda kişi hayatını kaybetmekte, kişi sürekli iş göremez hale gelmekte, 149 milyon iş günü ve 20 milyar EURO kayıp oluşmaktadır. 5

6 İSG KANUNUNA NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU? 6

7 İSG KANUNUNA NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU? 7

8 İSG KANUNUNA NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU? 8

9 İSG KANUNUNA NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU? 9

10 İSG KANUNUNA NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU? İŞ KAZASININ HUKUKİ SONUCU Maddi Tazminat İş Göremezlik (49) Tedavi Masrafları BORÇLAR KANUNU (6098) Maddi Tazminat Destekten Yoksun Kalma (53) Çalışma Gücünün Kaybından Doğan Zararlar Manevi Tazminat (56) Haklar (16) SSGSSK (5510) Geçici/Sürekli İş göremezlik Hak Sahiplerine Gelir İşveren Rücuu (21) İktisadi Geleceğin Sarsılmasından Doğan Zararlar Evlenme Yardımı Cenaze Yardımı

11 İSG KANUNUNA NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU? İŞ KAZASININ CEZAİ SONUCU CEZA HUKUK İŞ HUKUKU Taksirle Öldürme (5237/85) 2 6 Yıl Hapis Taksirle Yaralama (5237/89) 3 Aydan -1 Yıla Hapis Adli para cezası İdari Yaptırım Kapatma Durdurma Alıkoyma İdari Para Cezası 4857/ Yükümlülüklere Aykırı / 1250 TL Birden fazla ölüm bir /birden fazla ölümü + bir/birden fazla yaralanma 2 yıl 15 yıl Birden fazla kişi 6 ay 3 yıl 78 İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine aykırı her önlem 250 TL

12 6331 SAYILI KANUNUN AMACI TARİHÇESİ VE GELİŞİMİ 12

13 İSG NİN TARİHÇESİ VE GELİŞİMİ İş ile sağlık arasındaki ilişki üzerinde ilk defa Yunan ve Roma Uygarlıklarında durulmuş olmakla birlikte 1919'da kurulan (İLO) Uluslararası Çalışma Örgütü günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek niteliktedir. 13

14 İSG NİN TARİHÇESİ VE GELİŞİMİ Bizde ise; 1865'de Dilaver Paşa Nizamnamesi 1869'da Maadin Nizamnamesi 'de Ereğli Havza i Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun gibi değerlendirmeler olmuştur. 1919'da kurulan İLO Uluslararası Çalışma Örgütünün çıkarmış olduğu sözleşmelerin büyük bir bölümü Türkiye Cumhuriyeti tarafından onaylanmıştır 14

15 İSG NİN TARİHÇESİ VE GELİŞİMİ 1936'da 3008, 1967'de 931, 1971'de 1475 ve 2003'de 4857 sayılı İş Kanunlarında İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili düzenlemeler olmuştur. 15

16 GÜVENLİ DAVRANIŞ BİLİNCİ 16

17 GÜVENLİ DAVRANIŞ BİLİNCİ TRT ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar; ayda en az 60 dakika iş sağlığı ve güvenliği,çalışma hayatında kayıt dışılığın önlenmesi, sosyal güvenlik, işçi ve işveren ilişkileri konularında uyarıcı ve eğitici mahiyette yayın yapmakla zorunlu tutuldular. Bu yayının en az 30 dakikası 17: saatleri arasında olmak üzere 8: arasında yapılacak. 17

18 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU den önce 4857 sayılı İş Kanununun içinde bir bölüm olarak ele alınan İş Sağlığı ve Güvenliği 6331 sayılı kanunla ilk defa tek başına müstakil bir kanun olarak düzenlenmiştir sayılı Kanun; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk,hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. 18

19 ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ 6331 sayılı Kanunda yetkiler, görevler, sorumluluklar profesyonel çalışanlara verilmiş olsa da yasayla getirilmiş tüm yükümlülükler işverene ait olduğu için yükümlülükler işverenlerin yerine getireceği şekilde düzenlenmiştir. 19

20 ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ 20

21 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanunun amacı; iş sağlığı ve güvenliğinde en iyi koşulları hedefleyerek iş yerlerinin mevcut durumunun sürekli İyileştirilmesini sağlamaktır. 21

22 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 sayılı kanun ile kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlar kanun kapsamına alınmıştır. Bu kapsama çırak ve stajyerler de dahil edilmiştir. 22

23 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KANUNUN UYGULAMA KAPSAMI DIŞINDA TUTULAN İŞYERLERİ Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri iş yerindekiler hariç TSK, genel kolluk kuvvetleri, MİT faaliyetleri, Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri, Ev hizmetleri, Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar, Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri 23

24 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU GENEL TANIMLAR 24

25 ÖNEMLİ KAVRAMLAR-TANIMLAR SAĞLIK Tehlikeye ve riske maruz kalmama emniyetli olma halidir. İŞ SAĞLIĞI Çalışanların iş nedeniyle oluşabilecek hastalık ve kazalardan korunmasıdır. 25

26 ÖNEMLİ KAVRAMLAR-TANIMLAR TEHLİKE İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelidir. 26

27 ÖNEMLİ KAVRAMLAR-TANIMLAR GÜVENLİK Çalışanın, tehlikelere karşı güvende ve korunaklı olma halidir. İŞ GÜVENLİĞİ İş yerlerinde işin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır. 27

28 ÖNEMLİ KAVRAMLAR-TANIMLAR TEHLİKE SINIFI İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartlar ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak işyeri için belirlenen tehlike grubudur. 28

29 ÖNEMLİ KAVRAMLAR-TANIMLAR İŞYERİ Mal veya hizmet üretiminin yapıldığı asıl işyeri ile teknik yönden ona bağlı olan yada onu tamamlayan yerlerle çalışanın birlikte örgütlendiği organizasyondur. İŞ KAZASI İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen yada bedenen özre uğratan olay. MESLEK HASTALIĞI Mesleki risklere maruz kalınması sonucu ortaya çıkan hastalıktır. 29

30 ÖNEMLİ KAVRAMLAR-TANIMLAR ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma gibi konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışandır, 30

31 ÖNEMLİ KAVRAMLAR-TANIMLAR İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemandır. 31

32 ÖNEMLİ KAVRAMLAR-TANIMLAR İŞYERİ HEKİMİ İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimdir, İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ (İSGB) İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan birimidir. 32

33 ÖNEMLİ KAVRAMLAR-TANIMLAR İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK KURULU 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere işverenin oluşturduğu bir kuruldur.

34 ÖNEMLİ KAVRAMLAR-TANIMLAR DESTEK ELEMANI Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişidir. TEKNİK ELEMAN Teknik öğretmen, fizikçi veya kimyager unvanına sahip olanlar İle Üniversitelerin İş Sağlığı ve Güvenliği programı mezunlarıdır. 34

35 ÖNEMLİ KAVRAMLAR-TANIMLAR EĞİTİM KURUMU İş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin Eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşlarını, üniversiteleri ve TTK na göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan müesseseleri ifade eder. 35

36 ÖNEMLİ KAVRAMLAR-TANIMLAR ÖNLEME İş yerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümüdür. 36

37 ÖNEMLİ KAVRAMLAR-TANIMLAR RİSK Tehlikeden Kaynaklanacak kayıp, yaralanma yada başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir. 37

38 ÖNEMLİ KAVRAMLAR-TANIMLAR RİSK DEĞERLENDİRMESİ İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin karşılaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır. 38

39 ÖNEMLİ KAVRAMLAR-TANIMLAR ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ (OSGB) Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile TTK na göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, iş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimidir. ONAYLI DEFTER İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her işyeri için tek olan defterdir. 39

40 İSG TEMEL PRENSİPLER 40

41 İŞ VERENLERİN YOL HARİTASI 1. İşyerinin Tehlike Sınıfının belirlenmesi, 2. Risk değerlendirme raporunun hazırlanması, 3. Acil eylem planının hazırlanması, 4. Çalışanların eğitimlerinin tamamlanması, 5. Ölçüm ve muayene işlemlerinin tamamlanması, 6. İş yeri çalışanları temsilci atamalarının yapılması, 7. İş sağlığı ve iş güvenliği kurulu kurulması, 8. İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırması, 41

42 TEHLİKE SINIFININ BELİRLENMESİ 42

43 TEHLİKE SINIFININ BELİRLENMESİ Tehlike Sınıfının tespitinde, iş yerinde yürütülen ASIL İŞ in tehlike sınıfı dikkate alınır. İş veren, ASIL İŞ faaliyet değişikliğini en geç 1 ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmelidir. ASIL İŞ in tayininde tereddüde düşülmesi halinde iş yerinin kuruluş amacına bakılır. İş yerinde birden fazla ASIL İŞ tanımına uygun faaliyetin yürütülmesi halinde, bu işlerden tehlike sınıfı yüksek olan iş esas alınır. 43

44 TEHLİKE SINIFININ BELİRLENMESİ İş yerinin tehlike sınıfının değişmesi halinde gerekli işlemler için tebliğ tarihinden itibaren 90 gün içinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne müracaat etmek zorundadırlar. 44

45 TEHLİKE SINIFININ BELİRLENMESİ İşverenler, işyerlerinin tehlike sınıflarını dikkate alarak, Çok Tehlikeli işyerlerinde A Sınıfı, Tehlikeli işyerlerinde B Sınıfı, Az Tehlikeli işyerlerinde C Sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi çalıştırmakla yükümlüdür. Çalışanların sayısına ve işyeri türüne bakılmaksızın her işyerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunludur. 45

46 RİSK DEĞERLENDİRMESİ İşveren, çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve iş güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 46

47 RİSK DEĞERLENDİRMESİ Risk değerlendirmesi yapılırken: Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu, Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi, İşyerinin tertip ve düzeni, Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu, gibi hususlar dikkate alınır. 47

48 RİSK DEĞERLENDİRMESİ Risk değerlendirme ekibi: a) İşveren veya işveren vekili, b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri, c) İşyerindeki çalışan temsilcileri, ç) İşyerindeki destek elemanları, d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi olan çalışanlardan oluşturulur. 48

49 RİSK DEĞERLENDİRMESİ İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz. Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler işveren tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar. 49

50 RİSK DEĞERLENDİRMESİ Risk değerlendirmesi çalışması güncel halde tutulmalı ve işyerinin tehlike sınıfına göre "Çok Tehlikeli" sınıftaki işyerlerinde en geç 2 yılda bir, "Tehlikeli" sınıftaki işyerlerinde en geç 4 yılda bir, "Az Tehlikeli" sınıftaki işyerlerinde en geç 6 yılda bir periyodik olarak yenilenmelidir. 50

51 RİSK DEĞERLENDİRMESİ Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda, yürütülen işler için diğer işverenlerin yürüttüğü işler de göz önünde bulundurularak ayrı ayrı risk değerlendirmesi gerçekleştirilir. İşverenler, risk değerlendirmesi çalışmalarını, koordinasyon içinde yürütür, birbirlerini ve çalışan temsilcilerini tespit edilen riskler konusunda bilgilendirir. 51

52 RİSK DEĞERLENDİRMESİ Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, işyerlerinde ayrı ayrı gerçekleştirilen risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu yönetim tarafından yürütülür. Yönetim; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için ilgili işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir. 52

53 RİSK DEĞERLENDİRMESİ Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde: Her alt işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak, gerekli risk değerlendirmesi çalışmalarını yapar veya yaptırır. Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl işverenin sorumluluk alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler asıl işverence sağlanır. Asıl işveren, alt işverenlerce yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarını denetler ve bu konudaki çalışmaları koordine eder. Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene verir. 53

54 RİSK DEĞERLENDİRMESİ Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi veya Güvenlik Raporu hazırlanması gereken işyerlerinde Risk Değerlendirmesi Tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için İşletmeci, gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür. 54

55 RİSK DEĞERLENDİRMESİ Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi veya Güvenlik Raporu hazırlanması gereken işyerlerinde Risk Değerlendirmesi İşletmeci, kazaların önlenmesi ile ilgili politikasını belirten Büyük Kaza Önleme Politika Belgesini hazırlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sistemine yüklemek ve aslını işyerinde saklamakla yükümlüdür. Bakanlıkça, işletmeler Online olarak takip edilir. 55

56 RİSK DEĞERLENDİRMESİ Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi veya Güvenlik Raporu hazırlanması gereken işyerlerinde Risk Değerlendirmesi Büyük kaza önleme politika belgesi; Faaliyet halindeki kuruluşlar için tarihini müteakiben 6 ay içinde hazırlanmak zorunda. Diğer durumlarda faaliyete geçmeden önce, hazırlanacak. Güvenlik raporu her 5 yıllık süre içerisinde güncellenecek ve 5 yıllık sürenin bitiminden itibaren 20 iş günü içinde ÇSGB na gönderilecek. 56

57 ACİL EYLEM PLANI İşveren, belirlediği mümkün ve muhtemel acil durumların oluşturabileceği zararları önlemek ve daha büyük etkilerini sınırlandırmak üzere gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. 57

58 ACİL EYLEM PLANI İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar belirlenirken: a) Risk değerlendirmesi sonuçları, b) Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali, c) İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar, ç) Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali, d) Sabotaj ihtimali gibi hususlar dikkate alınmalıdır. 58

59 ACİL EYLEM PLANI İşyerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir. Hazırlanmış olan acil durum planları tehlike sınıfına göre ; "Çok Tehlikeli" sınıftaki işyerlerinde en geç 2 yılda bir, "Tehlikeli" sınıftaki işyerlerinde en geç 4 yılda bir ve "Az Tehlikeli" işyerlerinde en geç 6 yılda bir yenilenmelidir. 59

60 ACİL EYLEM PLANI Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda, yürütülen işler için diğer işverenlerin yürüttüğü işler de göz önünde bulundurularak acil durum planı işverenlerce ortaklaşa hazırlanır. Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, İş hanları, sanayi bölgeleri veya sitelerinin işyerlerince hazırlanan acil durum planlarının koordinasyonu yönetim tarafından yürütülür. 60

61 ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. 61

62 ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz. 62

63 ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, İş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar. Verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. 63

64 ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ İşveren değişen ve ortaya çıkan yeni riskleri de dikkate alarak düzenli aralıklarla iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini tekrarlamalıdır. Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az 1 defa Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2 yılda en az 1 defa Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 3 yılda en az 1 defa iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri tekrarlanmalıdır. 64

65 ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde; Az tehlikeli işyerleri için en az 8 saat, Tehlikeli işyerleri için en az 12 saat, Çok tehlikeli işyerleri için en az 16 saat olarak her çalışan için düzenlenmelidir. Verilen eğitimin sonunda ölçme ve değerlendirme yapılır. 65

66 ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından, Üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri tarafından, verilir. 66

67 ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ EĞİTİM KONULARI Genel konular 1. Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, 2. Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, 3. İşyeri temizliği ve düzeni, 4. İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar Sağlık konuları 1. Meslek hastalıklarının sebepleri, 2. Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, 3. Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, 4. İlkyardım 67

68 ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ EĞİTİM KONULARI Teknik konular 1. Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, 2. İş kazalarının sebepleri ve korunma teknikleri, 3. Güvenlik ve sağlık işaretleri, 4. İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, 5. Kişisel koruyucu donanım kullanımı, 6. Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, gibi 68

69 ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ İşyerinde çalışanlar, çalışan temsilcileri ve başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar ve bunların işverenleri; işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri ile düzeltici ve önleyici tedbirler hakkında bilgilendirilir. İşveren; ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan bütün çalışanları, tehlikeler ile bunlardan doğan risklere karşı alınmış ve alınacak tedbirler hakkında derhal bilgilendirir. 69

70 SAĞLIK GÖZETİMİ İşveren; Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. Çalışanların; İşe girişlerinde, İş değişikliğinde, İşten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde, İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır. 70

71 SAĞLIK GÖZETİMİ Çalışanların sağlık kontrollerinin - Az Tehlikeli Sınıfta yer alan iş yerlerinde 5 yılda bir, - Tehlikeli Sınıfta yer alan iş yerlerinde 3 yılda bir, - Çok Tehlikeli Sınıfta yer alan işyerlerinde yılda bir tekrarlanması gerekir. Ancak işyeri hekiminin uygun görmesi durumunda kontrol süreleri kısaltılabilir. 71

72 SAĞLIK GÖZETİMİ Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz. Alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır. 72

73 ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve Çalışan Sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, belli sayılarda çalışan temsilcisini görevlendirir. 73

74 ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ 2 ile 50 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 1, 51 ile 100 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 2, 101 ile 500 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 3, 501 ile 1000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 4, 1001 ile 2000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 5, 2001 ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde 6, çalışan temsilcisi görevlendirilmelidir. 74

75 ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ Bir çalışanın çalışan temsilcisi olabilmesi için; İşyerinin tam süreli daimi çalışanı olması, En az 3 yıllık iş deneyiminin bulunması, En az ortaokul düzeyinde öğrenim görmüş olması gereklidir. Görevini yürütmesi nedeniyle, çalışan temsilcisinin hakları kısıtlanamaz. 75

76 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. İşverene bağlı, birden fazla işyeri bulunduğu hallerde 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu her bir işyerinde ayrı ayrı kurul kurulur. 76

77 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU Kurul : 1) İşveren veya işveren vekili, 2) İş güvenliği uzmanı, 3) İşyeri hekimi, 4) İnsan kaynakları veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi, 5) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı, 6) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta, 7) Çalışan temsilcisi, (işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilciden) oluşur. 77

78 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması halinde, işverenler birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işvereni bilgilendirmekle yükümlüdür. İş yerinde alt işverene bağlı çalışanlar olması halinde, asıl işverenin koordinasyonunda alt işverenin de katılımıyla bir kurul oluşturulmalıdır. 78

79 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak, İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek, İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirmekle görevlidir. 79

80 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU Kurullar en az ayda bir kere toplanır. Kurulun gündemi, yeri, zamanı toplantıdan en az 48 saat önce kurul üyelerine bildirilir. (Kurul sekreteri tarafından) Kurul üye sayısının çokluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile verilir. Her toplantıda alınan kararlar için tutanak tutulur ve katılanlara imzalatılır. İlgililere duyurulur ve sırası ile dosyalanır.

81 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İşveren; Çalışanları arasından, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak istenen nitelikte belge sahibi bir çalışanını iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirir. Belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, OSGB lerinden veya ToplumSağlığı Merkezlerinden hizmet alarak bu yükümlülüğü yerine getirebilir. 81

82 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İş Güvenliği Uzmanlarının görevleri: Rehberlik, Risk değerlendirmesi, Çalışma ortamı gözetimi, Eğitim, bilgilendirme ve kayıt, İlgili birimlerle işbirliği yapmak. 82

83 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI 10 dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika süre ile Diğer işyerlerinden; görev yaparlar. Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika. Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika. Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika. 83

84 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Tehlikeli sınıfta yer alan 1500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çok tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. 84

85 İŞYERİ HEKİMİ 10 dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 25 dakika süre ile Diğer işyerlerinden; görev yaparlar. Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 4 dakika. Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika. Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika süre ile görev yaparlar. 85

86 İŞYERİ HEKİMİ Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Tehlikeli sınıfta yer alan 1500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çok tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. 86

87 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 10 dan az çalışanı olan ve Az Tehlikeli veya Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 35 dakika süre ile görev yapar. Diğer işyerlerinden; Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 6 dakika. Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 9 dakika. Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 12 dakika süre ile görev yapar. 87

88 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ Tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, Diğer Sağlık Personeli görevlendirilmesi şartı aranmaz. Ancak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla bu işyerlerinde, işyeri hekiminin talebi ve işverenin uygun görmesi halinde diğer sağlık personeli görevlendirilebilir. 88

89 KAYIT VE BİLDİRİM İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık elemanları işverene karşı sorumludur. Bu sorumluluk kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili hususları işverene bildirir. İşverenin tedbir almadığı hayati tehlike arz eden riskler bulunması halinde ise doğrudan ÇSGB'na başvurur. 89

90 KAYIT VE BİLDİRİM İşveren; Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenlemekle yükümlüdür. İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenlemelidir. 90

91 KAYIT VE BİLDİRİM İşveren, İş kazalarını kazadan sonraki 3 iş günü içinde SGK'na bildirmelidir, Kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde SGK'na bildirmelidir. İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları, SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder. 91

92 KAYIT VE BİLDİRİM İşveren; İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı, İşten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını, saklar. Çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, önceki işveren dosyanın bir örneğini onaylayarak bir ay içinde gönderir. 92

93 KAYIT VE BİLDİRİM Onaylı defter işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, Genel Müdürlük veya noterce her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır. Onaylı defter yapılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile işveren tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır. Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından saklanır. Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur. 93

94 İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 94

95 İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği koşullarını iyileştirmek ve bunun sürekliliğini sağlamak zorundadır, Mesleki risklerin önlenmesi için, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbiri almak zorundadır, Çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu dikkate almak zorundadır, Çalışma ortamında gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yaptırmak zorundadır, 95

96 İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Çalışanların hayati tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri almak zorundadır, Teknik gelişmelere uyum sağlamak, tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek zorundadır, Risk Değerlendirmesi yapar veya yaptırır, Risk Değerlendirme raporlarını da dikkate alarak genel bir önleme politikası geliştirmek zorundadır, 96

97 İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İşveren, risklerden kaçınmak, kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek, risklerle kaynağında mücadele etmek zorundadır, Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek zorundadır, İş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemek, denetlemek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak zorundadır, 97

98 İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İşveren, çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı,işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz. 98

99 İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Çalışanlar arasında gerekli niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden hizmet alarak da yerine getirebilir. İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Gerekli niteliklere ve belgeye sahip olması halinde, Tehlike Sınıfı ve Çalışan Sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini işveren kendisi de üstlenebilir. 99

100 İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İşveren,görevlendirdiği kişilerin veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekan ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar. İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlar. Görevlendirdiği kişiler veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir. 100

101 İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdiği kişiler veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir. 101

102 İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İşveren, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda "İSGB=İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi" kurar. Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir 102

103 ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Çalışanlar, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve İşverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür. 103

104 ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İşyerindeki makine, cihaz,araç, gereç, tehlikeli madde,taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemekle yükümlüdür. 104

105 ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Kendilerine sağlanan Kişisel Koruyucu Donanımı doğru kullanmak ve korumakla yükümlüdür. Kendi görev alanında iş sağlığı ve güvenliğinin yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştığında işveren ve çalışan temsilcisine haber vermekle yükümlüdür. Çalışanlar sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tehlikeleri iş sağlığı ve güvenliği kuruluna, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene bildirerek gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilirler. 105

106 ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İşyerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının korunması ve geliştirilmesi için; İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı veya işveren tarafından verilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili mevzuata uygun talimatlara uyar. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek üzere işveren tarafından görevlendirilen kişi veya OSGB lerin yapacağı çalışmalarda işbirliği yapar. 106

107 ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin çalışmalara, sağlık muayenelerine, bilgilendirme ve eğitim programlarına katılır. Makine, tesisat ve kişisel koruyucu donanımı verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda ve amacına uygun olarak kullanır. Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapar. 107

108 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Kanun, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin belirlenen sürelerle işyeri bünyesindeki personel tarafından verilmesini esas alıyor. Ancak işyerinde uygun vasıflara sahip personel bulunmaması halinde bu hizmet işyeri dışındaki OSGB lerden de alınabilir. 108

109 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri, a) İşçilerin sağlık gözetimi, b) Çalışma ortamının gözetimi, c) Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme d) İlkyardım ve acil müdahale e) Kayıt ve istatistik, gibi görevleri ile benzeri diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. 109

110 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İşveren, Ortak İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi hizmetini aldığı danışman firma ile sözleşme yapmak zorundadır. Sözleşme 3 nüsha olarak düzenlenir. Bu nüshalardan biri işverende, biri firmada kalır ve biri de Genel Müdürlüğe gönderilir. İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekiminin tam süreli görevlendirilmesi gereken işyerlerinde işveren, gerekli donanım ve personeli sağlayarak işyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmak zorundadır. 110

111 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Tüm işyerlerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısı göz önüne alınmadan asgari düzeyde OSGB'den İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti alması veya İş Sağlığı Güvenliği Birimi kurması gerekmekte olup, artık işe girişte ve iş süresince Aile Hekimleri ve Hastanelerin İşe Giriş Sağlık Raporu-Sağlık Kontrolü yapma yetki ve görevleri kalmamıştır.

112 İSG HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ 10'dan az çalışanı olan "Çok Tehlikeli" ve "Tehlikeli" sınıfta yer alan işyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesinde, Bakanlık maddi destekte bulunacak. 112

113 İSG HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ SGK tarafından tescil edilmiş işyeri kayıtları esas alınmak suretiyle çalışan sayısının tespitinde: Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli işyerinin bulunması halinde, Türkiye genelinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalıştırılan toplam sigortalı sayısı esas alınacak. İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar, İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar, Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar, toplam sigortalı sayısına dahil edilerek dikkate alınacak. 113

114 İSG HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ İşyerinin; İSG-KATİP e kayıtlı, onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, hizmet sunucusu ile yapılmış sözleşmesinin olmasına bakılacak. İŞVERENLERCE DESTEKTEN YARARLANILABİLMESİ İÇİN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN YASAL SÜRESİ İÇİNDE KURUMA VERİLMESİ ŞARTTIR. 114

115 İSG HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ 10 dan az çalışanı bulunan işverenlere sağlanacak destek bedelleri, işyerinin tehlike sınıfı ve Kuruma bildirilen sigortalı sayısı ile sigortalıların çalıştıkları gün sayısı esas alınarak her bir işyeri için ayrı ayrı tespit edilecek. Sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının, Tehlikeli sınıftaki işyerleri için %1,4, Çok tehlikeli sınıftaki iş işyerleri için ise %1,6 sı üzerinden sigortalı başına iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedeli bulunacak. 115

116 İSG HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ Kapsama giren işverenlerce destekten yararlanmak için Kuruma başvuruda bulunulması gerekiyor. Kurum, kapsama giren işverenlere sağlanan hizmetin bedelini, üçer aylık dönemler halinde hesaplayacak. Dönem sonundaki tutarları takip eden ikinci ayın sonunda işverene ödeyecek. Eğer işverenin prim borcu varsa, destek tutarları öncelikle bu borca mahsup edilecek. 116

117 İSG HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ DESTEKTEN FAYDALANACAK İŞYERLERİ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ DESTEK HİZMETLERİNİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ UYARINCA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ YETKİ BELGESİ OLAN HİZMET SUNUCULARINDAN ALACAKLAR. 117

118 İSG HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ Çalıştırdıkları sigortalıları Kurum a bildirmedikleri tespit edilen işverenler, tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlayarak sağlanan destekten 3 yıl süreyle faydalanamayacak ve kayıt dışı çalışanın işe başladığı aydan itibaren yapılan ödemeler Kurumca yasal faizi ile birlikte geri alınacak. 118

119 İŞİN DURDURULMASI İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur. 119

120 İŞİN DURDURULMASI Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, Risk Değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulur. İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödemekle veya durumlarına göre başka bir iş vermekle yükümlüdür. 120

121 ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA Çalışan, ciddi ve yakın bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığında çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilecek. 121

122 İSG KANUNU YÜRÜRLÜK 122

123 İDARİ PARA CEZALARI 123

124 İDARİ PARA CEZALARI İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu getirilen yükümlülüklere uyulmamasının yaptırımı olarak aşağıdaki idari para cezalarını öngörülmüş. Kanunun 26. maddesinde düzenlenen İPC cezaları 1.120,- TL ile TL arasında değişmektedir. 124

125 İDARİ PARA CEZALARI ,- TL kesilecek İPC Güvenlik raporu hazırlama zorunluluğunda olan işverenler, hazırladığı raporun içerik ve yeterlilikleri Bakanlıkça incelenmesini yaptırmadan işyerini açtığı takdirde. 125

126 İDARİ PARA CEZALARI ,- TL kesilecek İPC İşveren, işletmeye başlamadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlamadığı takdirde. 126

127 İDARİ PARA CEZALARI ,- TL kesilecek İPC - Yükümlülüklere göre işyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işi yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmeden devam ettiren işverene fiil başka bir suç oluştursa dahi yukarıdaki ceza uygulanır. - Ayrıca bu sürede işçilerin ücretini ödemeyen işverene ihlale uğrayan her bir çalışan için Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar İPC uygulanır. 127

128 İDARİ PARA CEZALARI 5.602,- TL kesilecek İPC - Belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her bir kişi için kesilecektir. Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar - Ayrıca diğer sağlık personeli görevlendirmeyen işverene 2.801,- Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktarda 128

129 İDARİ PARA CEZALARI 5.602,- TL kesilecek İPC - Birden fazla işyerlerinin bulunduğu iş merkezlerinde, iş hanlarında, sanayi bölgeleri ve sitelerinde iş sağlığı ve güvenliği koordinasyon yükümlülüklerini yerine getirmeyen, iş yerlerine gerekli uyarıları yapmayan yönetimlere. - İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olan işverene. 129

130 İDARİ PARA CEZALARI 3.361,- TL kesilecek İPC - İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene ilk ay yukarıdaki ceza, - aykırılığın devam ettiği her ay için 5.042,- Türk Lirası İPC kesilecektir. 130

131 İDARİ PARA CEZALARI 2.241,- TL kesilecek İPC - Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışma yapmayanlara İşverene her fiil için ayrı ayrı olmak üzere. - İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemeyen, denetlemeyen ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamayanlara, her fiil için ayrı ayrı olarak. 131

132 İDARİ PARA CEZALARI 2.241,- TL kesilecek İPC - Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirlemeyen ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri almayanlara, - İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde, Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde, SGK ya bildirimde bulunmadığında. 132

133 İDARİ PARA CEZALARI 2.241,- TL kesilecek İPC - Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmezse, - 50 ve daha fazla işçi çalıştırılan ve 6 aydan uzun sürekli işlerin görüldüğü işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulması yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverene her bir aykırılık için ayrı ayrı 133

134 İDARİ PARA CEZALARI 1.681,- TL kesilecek İPC - Görevlendirdikleri kişi veya kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamayan İşverene, bu fiiller için ayrı ayrı. - İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamayan, İşverene bu fiiller için ayrı ayrı. - Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirmeyen, İşverene bu fiiller için ayrı ayrı. 134

135 İDARİ PARA CEZALARI 1.681,- TL kesilecek İPC - İş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmayan işverene. - Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmayan, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenlemeyen işverene her bir fiil için ayrı ayrı. - Çalışan temsilcilerinin tehlike kaynağının yok edilmesi veya riskin azaltılması önerilerini dikkate almayan işverene. 135

136 İDARİ PARA CEZALARI 1.681,- TL kesilecek İPC - Belirlenen çalışma süresi nedeniyle işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gerektiği durumlarda; işverenin, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurmaması halinde, Her bir ihlal için ayrı ayrı. - İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkilerini, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlayanlar, her bir ihlal için ayrı ayrı. 136

137 İDARİ PARA CEZALARI 1.120,- TL kesilecek İPC - Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmeyen işverene yerine getirilmeyen her bir tedbir için ayrı ayrı. - İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması bakımından işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler, yasal hak ve sorumluluklar, ilk yardım, gibi konularda çalışanları, çalışan temsilcilerini bilgilendirmeyen işverene bilgilendirilmeyen her çalışan için. 137

138 İDARİ PARA CEZALARI 1.120,- TL kesilecek İPC - Çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamayan, çalışan temsilcilerini özel olarak eğitmeyen, mesleki eğitim alması gereken tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyen kişiler çalıştırılması, iş kazası veya meslek eğitiminden dolayı işe ara verip tekrar başlayanlara, gerekli eğitimler verilmeden başlatılması durumunda her bir çalışan için. - İş sağlığı ve güvenliği hakkında çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, her bir aykırılık için ayrı ayrı. 138

139 İDARİ PARA CEZALARI 1.120,- TL kesilecek İPC - Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, gibi konularda uygun donanıma sahip ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlamayan, - Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmayan, İşverene uyulmayan her bir yükümlülük için Türk Lirası, aykırılığın devem ettiği her ay için aynı miktar 139

140 İDARİ PARA CEZALARI 1.120,- TL kesilecek İPC - Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda; Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapmayan ve çalışanlara gerekli talimatları vermeyen, - Durumun devam etmesi hâlinde, zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini isteyen, İşverene uyulmayan her bir yükümlülük için kesilir, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar uygulanır. 140

141 İDARİ PARA CEZALARI 1.120,- TL kesilecek İPC - Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapıp, acil durum planlarını hazırlamayan, İşverene uyulmayan her bir yükümlülük için - İş sağlığı ve güvenliği hakkında çalışan temsilcisi görevlendirilmesi yükümlülüğünü yerine getirilmemesine. - Bu kanuna dayalı olarak çıkarılacak yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak. 141

142 İDARİ PARA CEZALARI 1.120,- TL kesilecek İPC - Çalışanlarını sağlık gözetimine tabi tutmayan, işe giriş, iş değişikliği, iş kazası veya meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaştırma sonrası talep edilmesi halinde, işin devamı süresince bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışacaklar yapacakları işe uygun olduklarını belirten rapor olmadan işe başlatılması durumunda, her bir çalışan için. 142

143 İDARİ PARA CEZALARI - Kanunda belirtilen idari para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu il müdürünce verilir. Verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içinde ödenir. - İdari para cezaları tüzel kişiliği bulunmayan kamu kurum ve kuruluşları adına da düzenlenebilir. - İdari para cezalarına itirazlar Sulh Ceza Mahkemesine yapılacaktır. 143

144 144