TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A. Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A. Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI"

Transkript

1 TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A. Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

2 BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. nin ( Şirket ) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte Topluluk ) tarihi itibariyle hazırlanan özet ara dönem konsolide bilançosu ile aynı tarihte sona eren ara döneme ait özet konsolide gelir, özsermaye değişim ve nakit akım tablolarını incelemiş bulunuyoruz. Söz konusu mali tablolar tarihi itibariyle Türk Lirasının satın alma gücüyle ifade edilmiştir. Hazırlanan bu mali tablolardan Topluluk yönetimi sorumludur. 2. İncelememiz, Uluslararası Denetim Standartları tarafından öngörülen sınırlı denetim ilkelerine uygun olarak yapılmıştır. Sınırlı denetim, esas olarak özet ara mali tabloların hazırlanışındaki sistemi anlamaya yönelik olarak şirket personelinden elde edilen mali ve muhasebe bilgilerinin değerlendirilmesini ve bunlar üzerinde uygulanan analitik incelemeleri kapsayan çalışmaları içermektedir. Ara dönem konsolide mali tablolar üzerinde yapılan sınırlı denetim çalışmalarının kapsamı, mali tabloların bütünü üzerinde bir görüş oluşturmak amacı ile genel kabul görmüş denetim ilkelerine göre yapılan tam kapsamlı denetim çalışmalarına oranla oldukça sınırlı tutulmuştur. Bu nedenle, tam kapsamlı bir denetçi görüşü beyan etmemekteyiz. 3. Topluluk, konsolide mali tablolarını Uluslararası Finansal Raporlama Standartları nı ( UFRS ) esas alarak ilk kez tarihinde hazırlamıştır. Dolayısıyla, ilişikte tarihinde sona eren dokuz aylık dönem için hazırlanan özet ara dönem konsolide gelir tablosu, özsermaye değişim tablosu ve nakit akım tablosu ile ilgili dipnotlar tarihinde sona eren dokuz aylık ara dönem ile karşılaştırmalı olarak sunulmamıştır. 4. Aktif bir piyasada oluşmuş piyasa fiyatı bulunmayan ve diğer değerleme yöntemleri kullanılarak piyasa değeri tespit edilemeyen satılmaya hazır finansal varlıklar ekli konsolide mali tablolarda, endekslenmiş maliyet değerleri ile gösterilmiştir. Aktif piyasa fiyatı bulunmayan satılmaya hazır finansal varlıkların güncel bir tarih itibariyle bağımsız şirket değerleme çalışmaları bulunmadığından kalıcı değer düşüklüğü olduğuna ilişkin somut veriler bulunmamaktadır. Bu nedenle bu finansal varlıklar için herhangi bir değer düşüş karşılığı ayrılmamıştır. 5. Sınırlı incelememize göre, karşılaştırmalı olarak verilemeyen mali tablolar ve 4 numaralı paragrafta açıklanan hususun muhtemel etkileri dışında ekli konsolide ara dönem mali tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uygun olması için yapılması gerekli herhangi bir düzeltmeye rastlanmamıştır. DENETİM SERBEST MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Hüseyin Gürer Sorumlu Ortak Baş Denetçi İstanbul, 10 Aralık

3 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İçindekiler Sayfa ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOSU... 3 ÖZET KONSOLİDE ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 4 ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOSU... 5 NOT 1 TOPLULUĞUN YAPISI VE FAALİYET ALANLARI NOT 2 KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN HAZIRLANMA ESASLARI... 8 NOT 3 NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER NOT 4 ALIM SATIM AMAÇLI FİNANSAL VARLIKLAR NOT 5 TİCARİ ALACAKLAR NOT 6 İLİŞKİLİ ŞİRKETLERLE OLAN BAKİYE VE İŞLEMLER NOT 7 STOKLAR NOT 8 DİĞER ALACAKLAR VE DÖNEN VARLIKLAR NOT 9 FİNANSAL DURAN VARLIKLAR POZİTİF NOT 10 ŞEREFİYE NOT 11 NEGATİF ŞEREFİYE NOT 12 MADDİ DURAN VARLIKLAR NOT 13 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR NOT 14 DİĞER ALACAKLAR VE DURAN VARLIKLAR NOT 15 FİNANSAL BORÇLAR NOT 16 TİCARİ BORÇLAR NOT 17 DİĞER BORÇLAR VE GİDER TAHAKKUKLARI VERGİ NOT NOT 19 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI NOT 20 ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR NOT 21 TAAHHÜTLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 22 SERMAYE VE YASAL YEDEKLER NOT 23 NET SATIŞLAR SATIŞLARIN NOT 24 MALİYETİ FAALİYET NOT 25 GİDERLERİ

4 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR FİNANSMAN NOT 26 GELİRLERİ/GİDERLERİ DİĞER NOT 27 GİDERLER FAALİYET GRUPLARI BAZINDA FAALİYET NOT 28 GÖSTERGELERİ HİSSE SENEDİ NOT 29 İHRACI TEMETTÜ NOT 30 ÖDEMESİ BİRLEŞME, SATINALMA VE NOT 31 DEVİRLER NOT 32 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN HUSUSLAR NOT 33 MALİ TABLOLARIN ONAYLANMASI... 24

5 30 EYLÜL VE 31 ARALIK TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Tutarlar, Türk Lirası nın deki satın alma gücü ile Milyon TL olarak ifade edilmiştir.) VARLIKLAR Dönen Varlıklar Not Nakit ve nakit benzeri kalemler 3 288,979, ,113,994 Alım satım amaçlı finansal varlıklar 4 2,218, ,773 Ticari alacaklar (net) 5 382,390, ,868,779 İlişkili şirketlerden alacaklar 6 9,086, ,031 Stoklar (net) 7 342,679, ,283,760 Diğer alacaklar ve dönen varlıklar (net) 8 64,085,959 48,152,078 Dönen Varlıklar Toplamı 1,089,441, ,816,415 Duran Varlıklar Finansal duran varlıklar (net) 9 388,021, ,507,979 Pozitif şerefiye (net) 10 20,568,273 22,239,796 Negatif şerefiye (net) 11 (165,037,130) (179,387,097) Maddi duran varlıklar (net) 12 2,210,131,501 2,228,591,335 Maddi olmayan duran varlıklar (net) 13 5,772,846 5,672,248 Diğer alacaklar ve duran varlıklar 14 13,664,786 7,412,097 Duran Varlıklar Toplamı 2,473,121,316 2,460,036,358 Varlıklar Toplamı 3,562,562,670 3,352,852,773 Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

6 30 EYLÜL VE 31 ARALIK TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Tutarlar, Türk Lirası nın deki satın alma gücü ile Milyon TL olarak ifade edilmiştir.) YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE Kısa Vadeli Yükümlülükler Not Kısa vadeli finansal borçlar ,298, ,832,554 Ticari borçlar (net) 16 90,028,090 98,459,423 İlişkili şirketlere borçlar 6 10,148,770 4,999,721 Alınan sipariş avansları 7,061,711 6,104,521 Diğer borçlar ve gider tahakkukları 17 52,115,979 61,814,967 Ödenecek kurumlar vergisi 18 27,451,641 38,483,015 Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 502,105, ,694,201 Uzun Vadeli Yükümlülükler Uzun vadeli finansal borçlar ,592, ,385,226 Diğer uzun vadeli borçlar ,415 40,523 Kıdem tazminatı karşılığı ,353, ,304,539 Ertelenmiş vergi yükümlülüğü (net) ,361, ,053,070 Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 576,043, ,783,358 Toplam Yükümlülükler 1,078,148,392 1,038,477,559 Ana Ortaklık Dışı Paylar Sermaye ve yedekler 542,878, ,319,107 Dönem karı 55,630,166 69,029,624 Ana Ortaklık Dışı Paylar Toplamı ,508, ,348,731 Özsermaye Sermaye ,500, ,000,000 Sermayeye yapılan düzeltme 22 2,848, ,777,733 Emisyon primi 22 4,979,173 4,827,631 Yasal yedekler ,654, ,766,178 Yabancı para çevrim farkları 884, ,565 Satılmaya hazır finansal varlıklardan gelen değerleme fonları 21,203,916 11,505,037 Birikmiş karlar 1,082,153, ,825,849 Net dönem karı 137,680, ,621,490 Özsermaye Toplamı 1,885,905,617 1,738,026,483 Yükümlülükler ve Özsermaye Toplamı 3,562,562,670 3,352,852,773 Taahhüt ve yükümlülükler 21 Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 2

7 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOSU (Tutarlar, Türk Lirası nın deki satın alma gücü ile Milyon TL olarak ifade edilmiştir.) Not 01 Ocak- Net satışlar 23 1,571,293,746 Satışların maliyeti 24 (1,020,184,049) Brüt kar 551,109,697 Faaliyet giderleri 25 (295,386,778) Faaliyet karı 255,722,919 Finansman giderleri (net) 26 (31,691,192) Diğer giderler (net) 27 (24,213,399) Parasal kazanç 82,135,726 Vergi ve ana ortaklık dışı pay öncesi kar 281,954,054 Vergi -Cari vergi gideri 18 (46,562,117) -Ertelenmiş vergi gideri 18 (42,081,291) Ana ortaklık dışı pay öncesi kar 193,310,646 Ana ortaklık dışı pay 20 (55,630,166) Net kar 137,680,480 Hisse başına kar (TL) 340 Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 3

8 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU (Tutarlar, Türk Lirası nın deki satın alma gücü ile Milyon TL olarak ifade edilmiştir.) Sermaye Sermayeye Yapılan Düzeltmeler Emisyon Primi Yasal Yedekler Yabancı Para Çevrim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Gelen Değerleme Fonları Birikmiş Karlar Toplam 01 Ocak itibariyle bakiye 285,000, ,777,733 4,827, ,766, ,565 11,505,037 1,125,447,339 1,738,026,483 Nakit sermaye artırımları 20,599,787 (28,720) 151,542 20,722,609 Nakit olmayan sermaye artırımları 117,900,213 (117,900,213) - Satılmaya hazır finansal varlıkların rayiç değerlerindeki artış 9,698,879 9,698,879 Yabancı para çevrim farkları 181, ,970 Yasal yedekler 22,888,556 (22,888,556) - Dağıtılan temettü (20,404,804) (20,404,804) Net dönem karı 137,680, ,680,480 itibariyle bakiye 423,500,000 2,848,800 4,979, ,654, ,535 21,203,916 1,219,834,459 1,885,905,617 Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 4

9 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOSU (Tutarlar, Türk Lirası nın deki satın alma gücü ile Milyon TL olarak ifade edilmiştir). Not İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Net dönem karı 137,680,480 Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler - Maddi duran varlıkların amortismanı ,455,933 - Maddi olmayan duran varlıkların amortismanı ,343 - Döneme gelir yazılan negatif şerefiye (net) (12,463,186) - Finansal borçlara ilişkin kur farkı ve faiz tahakkuku 11,656,853 - Kıdem tazminatı karşılığı 19 7,740,126 - Şüpheli ticari alacak karşılığındaki değişim 5 (1,699,778) - Stok değer düşüş karşılığındaki değişim 7 (341,868) - Ana ortaklık dışı paylar 20 55,630,166 - Parasal kayıp/kazanç ile netleştirilmiş vergi tahakkuku 18 72,870,751 İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım 447,210,820 - İşletme sermayesindeki değişimler (106,191,311) Faaliyetlerden elde edilen nakit 341,019,509 - Ödenen vergi 18 (57,593,491) - Ödenen kıdem tazminatı 19 (7,691,575) İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit 275,734,443 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI - Alım satım amaçlı finansal varlıklardaki değişim (net) 4 (1,549,913) - Finansal duran varlıklardaki değişim (net) 9 (2,814,182) - Yıl içinde oluşan şerefiye 10 (215,258) - Maddi duran varlık alımları 12 (161,966,979) - Maddi olmayan duran varlık alımları 13 (781,941) - Satılan maddi duran varlıkların net defter değeri 12 4,970,880 - Yabancı para çevrim farkı değişimi 181,970 - Diğer yatırım faaliyetlerinde gerçekleşen değişim (5,557,009) Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit (167,732,432) FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI - Finansal borçlardaki değişim 15 24,016,359 - Ödenen temettü (20,404,804) - Sermaye ve emisyon primlerindeki artış 20,722,609 - Ana ortaklık dışı paylardaki değişim (net) (33,470,236) Finansal faaliyetlerde kullanılan nakit (9,136,072) NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM 98,865,939 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER 190,113,994 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER 288,979,933 Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 5

10 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT (Tutarlar, Türk Lirası nın deki satın alma gücü ile Milyon TL olarak ifade edilmiştir.) 1. TOPLULUĞUN YAPISI VE FAALİYET ALANLARI Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Topluluğu Topluluk, holding şirketi Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Şirket ve hisselerinin çoğunluğuna veya yönetimine sahip bulunduğu 27 bağlı ortaklık ve 2 müşterek yönetime tabi işletmeden oluşmaktadır. Türkiye nin en büyük özel ticari bankalarından biri olan Türkiye İş Bankası A.Ş. ( İş Bankası ) tarafından, 69 yıl önce Türkiye de kurulmuştur. Şirket in hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda 19 yıldır işlem görmektedir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bilanço tarihi itibariyle Şirket te %66.11 lik paya sahiptir ve yönetimde kontrolü elinde tutmaktadır. Konsolidasyona dahil edilen şirketler: Konsolidasyona dahil edilen şirketlerin faaliyet konuları, faaliyet grupları ve Topluluğun sermayeleri içindeki doğrudan ve dolaylı iştirak payları aşağıda verilmiştir: Şirket ünvanı Faaliyet konusu Kayıtlı olduğu ülke Faaliyet grubu T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (*) Holding Şirketi Türkiye Holding Trakya Cam Sanayii A.Ş. (*) Düzcam, oto camı ve işlenmiş cam üretimi ve Türkiye Düzcam satışı Trakya Glass Bulgaria EAD. Düzcam üretimi Bulgaristan Düzcam Trakya Cam Investment B.V. Finansman ve holding şirketi Hollanda Düzcam Çayırova Cam Sanayii A.Ş. Buzlu cam üretim ve satışı Türkiye Düzcam Paşabahçe Cam Sanayi ve Tic. A.Ş. Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı Türkiye Cam ev eşyası Paşabahçe Eskişehir Cam San.ve Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı Türkiye Cam ev eşyası Tic.A.Ş. Denizli Cam San. ve Tic. A.Ş. (*) Soda ve kristal cam ev eşyası el üretimi ve satışı Türkiye Cam ev eşyası Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş. Kağıt-karton ambalaj üretimi ve satışı Türkiye Cam ev eşyası Paşabahçe Mağazaları A.Ş. Cam ev eşyası perakende satışı Türkiye Cam ev eşyası Anadolu Cam Sanayi A.Ş. (*) Cam ambalaj üretimi ve satışı Türkiye Cam ambalaj JSC Mina Cam ambalaj üretim ve satışı Gürcistan Cam ambalaj OOO Ruscam Cam ambalaj üretim ve satışı Rusya Cam ambalaj Balsand B.V. Cam ambalaj üretim ve satışı Rusya Cam ambalaj Ferro Döküm Sanayii ve Tic. A.Ş. Döküm üretimi ve satışı Türkiye Cam ambalaj Cam Ürünleri İşleme San. A.Ş. Cam ürünleri işlenmesi Türkiye Cam ambalaj Anadolu Cam Investment B.V. Finansman ve holding şirketi Hollanda Cam ambalaj Soda Sanayi A.Ş. (*) Soda ve krom kimyasalları üretimi ve satışı Türkiye Kimyasal Şişecam Bulgaria Ltd. Soda satışı Bulgaristan Kimyasal Cam Elyaf Sanayii A.Ş. Cam elyafı ve polyester üretimi ve satışı Türkiye Kimyasal Camiş Madencilik A.Ş. Cam hammaddeleri üretimi ve satışı Türkiye Kimyasal Camiş Egypt Mining Ltd. Co. Kum tedarikçisi Mısır Kimyasal Camiş Elektrik Üret. Otopr. Gr. A.Ş. Elektrik üretimi ve satışı Türkiye Kimyasal Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Cam hammaddeleri üretimi ve satışı Türkiye Kimyasal Cam Pazarlama A.Ş. Topluluk ürünlerinin ihracatı Türkiye Diğer Camiş Lojistik Hizmetleri A.Ş. (*) Lojistik hizmetleri Türkiye Diğer Camiş Limited Yurtdışı alım hizmetleri İngiltere Diğer Camiş Sigorta Hizmetleri A.Ş. Sigorta acenteliği Türkiye Diğer (*) Bu şirketlere ait hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (İMKB) işlem görmektedir. 6

11 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT (Tutarlar, Türk Lirası nın deki satın alma gücü ile Milyon TL olarak ifade edilmiştir.) 1. TOPLULUĞUN YAPISI VE FAALİYET ALANLARI (devamı) Konsolidasyona dahil edilen şirketler (devamı): Doğrudan Dolaylı Doğrudan Dolaylı sahiplik oranı sahiplik oranı sahiplik oranı sahiplik oranı Şirket Ünvanı % % % % Trakya Cam Sanayii A.Ş Trakya Glass Bulgaria EAD Trakya Cam Investment B.V Çayırova Cam Sanayii A.Ş Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş Paşabahçe Eskişehir Cam San. ve Tic. A.Ş Denizli Cam San. ve Tic. A.Ş Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş Paşabahçe Mağazaları A.Ş Anadolu Cam Sanayii A.Ş JSC Mina OOO Ruscam Balsand B.V Ferro Döküm Sanayii ve Tic. A.Ş Cam Ürünleri İşleme San. A.Ş Anadolu Cam Investment B.V Soda Sanayii A.Ş Şişecam Bulgaria Ltd Cam Elyaf Sanayii A.Ş Camiş Madencilik A.Ş Camiş Egypt Mining Ltd. Co Camiş Elektrik Üret. Otopr. Gr. A.Ş Madencilik San. ve Tic. A.Ş Cam Pazarlama A.Ş Camiş Lojistik Hizmetleri A.Ş Camiş Limited Camiş Sigorta Hizmetleri A.Ş Müşterek yönetime tabi işletmeler: Topluluğun müşterek yönetimine sahip olduğu iki adet işletme vardır. Konsolide mali tablolar açısından müşterek yönetime tabi işletmelerin faaliyet konuları, faaliyet grupları ve Topluluğun sermayeleri içindeki doğrudan ve dolaylı iştirak payları aşağıda verilmiştir: Şirket ünvanı Faaliyet konusu Kayıtlı olduğu Faaliyet grubu ülke Oxyvit Kimya San. ve Tic. A.Ş. Vitamin-K üreticisi Türkiye Kimyasal Omco İstanbul Kalıp San.ve Tic.A.Ş. Kalıp üretimi ve satışı Türkiye Cam ambalaj 7

12 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT (Tutarlar, Türk Lirası nın deki satın alma gücü ile Milyon TL olarak ifade edilmiştir.) 1. TOPLULUĞUN YAPISI VE FAALİYET ALANLARI (devamı) Müşterek yönetime tabi işletmeler (devamı): Doğrudan Dolaylı Doğrudan Dolaylı sahiplik oranı sahiplik oranı sahiplik oranı sahiplik oranı Şirket Ünvanı % % % % Oxyvit Kimya San. ve Tic. A.Ş Omco İstanbul Kalıp San.ve Tic. A.Ş KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN HAZIRLANMA ESASLARI dönemine ait özet ara dönem konsolide mali tablolar Topluluğun tarihi itibariyle hazırlanan yıllık mali tablolarında açıklanan muhasebe politikaları ile tutarlı bir şekilde hazırlanmıştır. Bu sebeple ara mali tablolar yılına ait yıllık mali tablolar dikkate alınarak incelenmelidir. Özet ara dönem mali tablolar, UFRS nin ara dönem mali tablolarının hazırlanmasına yönelik Uluslararası Muhasebe Standardı ( UMS 34 )-Ara Mali Tablolar a uygun olarak hazırlanmıştır. Topluluk, konsolide mali tablolarını Uluslararası Finansal Raporlama Standartları nı ( UFRS ) esas alarak 30 Eylül tarihinde ilk kez hazırlamıştır. Dolayısıyla, ilişikte tarihinde sona eren dokuz aylık dönem için hazırlanan özet ara dönem konsolide gelir tablosu, özsermaye değişim tablosu ve nakit akım tablosu ile ilgili dipnotlar tarihinde sona eren dokuz aylık ara dönem ile karşılaştırmalı olarak sunulmamıştır. 30 Aralık tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5024 sayılı Kanun ile 1 Ocak tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi esaslarının uygulanmasını esas alan vergi mevzuatı yürürlüğe girmiştir. Kanun da Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki (TEFE) artışın, son 36 ayda %100 den ve son 12 ayda %10 dan yüksek olması halinde kurumlar vergisi matrahının enflasyon muhasebesi düzeltmesini de dikkate alacak şekilde hesaplanması öngörülmektedir. tarihi itibariyle son 36 aylık fiyat endeksi artışı %88.69 ve son 12 ay için %12.50 gerçekleşmiştir. Şirket geçmiş üç aylık dönemlerle tutarlı olarak, itibariyle de kurumlar vergisi ve ertelenmiş vergi matrahını enflasyon muhasebesi düzeltmelerini dikkate alarak hesaplamıştır. Enflasyona göre yapılan düzeltmeler, SPK nun Seri: XI, No:20 sayılı Tebliğ ekinde yayımlanan fiyat endeksleri kullanılarak bulunan katsayılar esas alınarak hesaplanmıştır. tarihi itibariyle ekte sunulan mali tabloların düzeltilmesinde kullanılan söz konusu endeks ve katsayılar aşağıda belirtilmiştir: Tarihler Endeks Katsayı , , , , , , ,

13 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT (Tutarlar, Türk Lirası nın deki satın alma gücü ile Milyon TL olarak ifade edilmiştir.) 3. NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER Kasa 137, ,715 Vadesiz mevduatlar 33,671,164 24,883,737 Vadeli mevduatlar 253,647, ,111,517 Alınan çekler 80,383 31,709 Diğer hazır değerler 1,442,678 1,901, ,979, ,113, ALIM SATIM AMAÇLI FİNANSAL VARLIKLAR Hisse senetleri 36,794 31,459 Yatırım fonları 276, ,785 Devlet tahvili ve hazine bonosu 1,905, ,275 Diğer - 80,254 2,218, ,773 Devlet tahvili ve hazine bonosu Nominal değer Vade Milyon TL 1,829,988 Kasım -Nisan ,905, ,735 Ocak 340, TİCARİ ALACAKLAR (NET) Ticari alacaklar 349,065, ,400,634 Alacak senetleri 35,818,691 29,331,968 Alacak senetleri reeskontu (3,611,296) (5,464,063) Verilen depozito ve teminatlar 137, ,076 Diğer ticari alacaklar 862, ,504 Şüpheli ticari alacaklar 9,547,230 11,327,753 Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (9,428,707) (11,256,093) 382,390, ,868,779 yılında gerçekleşen şüpheli alacaklar karşılığı hareketi aşağıdaki gibidir. Açılış bakiyesi (11,256,093) Dönem gideri (1,343,862) Tahsilatlar 2,212,144 Parasal kazanç 959,104 Kapanış bakiyesi (9,428,707) 9

14 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT (Tutarlar, Türk Lirası nın deki satın alma gücü ile Milyon TL olarak ifade edilmiştir.) 6. İLİŞKİLİ ŞİRKETLERLE OLAN BAKİYE VE İŞLEMLER İş Bankası nda tutulan mevduatlar Vadesiz mevduat 23,517,545 21,662,341 Vadeli mevduat 253,647, ,479, ,165, ,141,817 İş Bankası ndan alınan krediler 4,193,549 38,958,071 İlişkili şirketlerden alacaklar Şişecam Shangai Trade Co. Ltd. 10,506 - İstanbul Porselen Sanayi A.Ş ,091 Mepa Merkezi Pazarlama A.Ş. 1,497 - Posuda Ltd. 4,983,603 - Paşabahçe USA Inc ,186 Paşabahçe Investment B.V. 3,717, ,754 Solvay Sodi S.A. 153,252 - OAO Pokrovsky 6,769 - Diğer 212,290-9,086, ,031 İlişkili şirketlere borçlar Anadolu Anonim Türk Sigorta A.Ş. 2,773,132 2,451,820 İstanbul Porselen Sanayi A.Ş. 2,337,512 2,377,546 Mepa Merkezi Pazarlama A.Ş. 20,414 - OAO Pokrovsky 1,093,794 - Solvay Sodi S.A. 3,610,323 - Hissedarlar tarafından talep edilmeyen temettü 313, ,930 Diğer ,425 10,148,770 4,999,721 İlişkili şirketlerle ilgili faiz gelirleri İş Bankası 3,216,309 Mepa Merkezi Pazarlama A.Ş. 471 İstanbul Porselen San.A.Ş. 1,741 Paşabahçe Investment B.V. 172,303 Paşabahçe USA Inc. 23,154 3,413,978 İlişkili şirketlerle ilgili faiz giderleri İş Bankası 743,255 İstanbul Porselen Sanayi A.Ş. 277,416 Mepa Merkezi Pazarlama A.Ş. 2,684 Paşabahçe Investment B.V. 54,632 Paşabahçe USA Inc. 15,045 1,093,032 İlişkili şirketlerle ilgili giderler İş Bankası 292,362 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 127, ,314 10

15 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT (Tutarlar, Türk Lirası nın deki satın alma gücü ile Milyon TL olarak ifade edilmiştir.) 7. STOKLAR (NET) İlk madde ve malzeme 103,540,565 83,876,749 Yarı mamüller 19,585,154 15,833,795 Mamüller 165,894, ,145,840 Ticari mallar 15,672,068 13,619,918 Verilen sipariş avansları 15,719,477 15,928,762 Diğer stoklar 22,268,292 8,220,564 Stok değer düşüklüğü karşılığı - (341,868) 342,679, ,283,760 yılı içerisinde stok değer düşüş karşılığında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir. Açılış bakiyesi (341,868) İptal edilen karşılık 312,738 Parasal kazanç 29,130 Kapanış bakiyesi - 8. DİĞER ALACAKLAR VE DÖNEN VARLIKLAR (NET) Personelden alacaklar 1,640, ,648 Diğer şüpheli alacaklar 452, ,847 Şüpheli alacaklar karşılığı (388,685) (261,077) Peşin ödenen giderler 27,535,846 28,690,987 Gelir tahakkukları 230, ,973 Devreden KDV 8,073,656 4,917,458 Yurtdışı satışlardan kaynaklanan terkin edilecek KDV 4,684,775 7,529,969 Verilen iş avansları 14,908 36,911 Personele verilen avanslar 830, ,166 Topluluk dışı ortaklardan alacaklar 6,813,185 - Diğer çeşitli alacaklar 14,198,705 5,759,196 64,085,959 48,152,078 11

16 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT (Tutarlar, Türk Lirası nın deki satın alma gücü ile Milyon TL olarak ifade edilmiştir.) 9. FİNANSAL DURAN VARLIKLAR (NET) Konsolide edilmeyen bağlı ortaklıklar Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar Satılmaya hazır finansal varlıklar 7,728,053 1,596, ,696, ,021, ,307 1,586, ,924, ,507,979 Topluluğun konsolide edilmeyen bağlı ortaklıklarındaki pay tutarları aşağıdaki gibidir: Pay % Pay % Şişecam China Ltd ,106 59,106 Mepa Merkezi Pazarlama A.Ş , ,652 İstanbul Porselen Sanayi A.Ş ,235,860 8,235,860 Paşabahçe Glass GmbH ,968 65,968 Topkapı Yatırım Holding A.Ş ,773 13,765 Paşabahçe Investment B.V ,158, ,698 Şişecam Shangai Trade Co.Ltd , ,622 Paşabahçe USA Inc Paşabahçe Magazaları B.V ,711 - Değer düşüş karşılığı (8,439,512) (8,439,512) 996,307 7,728,053 Şişecam China Ltd., Paşabahçe Glass GmbH, Paşabahçe Investment B.V., Paşabahçe USA Inc., Şişecam Shangai Trade Co. Ltd. ve Topkapı Yatırım Holding A.Ş. Türkiye ve Türkiye dışında pazarlama, satış ve yatırım faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş bağlı ortaklıklardır. Bu şirketlerin mali tabloları konsolide mali tablolara oranla önemli görülmediklerinden ekli mali tablolarda konsolide edilmemiş, enflasyona göre düzeltilmiş değerleri ile gösterilmişlerdir. Mepa Merkezi Pazarlama A.Ş. ve İstanbul Porselen Sanayi A.Ş. gayri faal olduklarından bu şirketlere olan iştirak tutarlarının tamamına ekli mali tablolarda iştirak değer düşüş karşılığı ayrılmıştır. Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar: Nominal değer 12 Vade

17 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT (Tutarlar, Türk Lirası nın deki satın alma gücü ile Milyon TL olarak ifade edilmiştir.) Eurobond USD 1,000,000 Haziran ,596,718 1,586,749 13

18 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT (Tutarlar, Türk Lirası nın deki satın alma gücü ile Milyon TL olarak ifade edilmiştir.) 9. FİNANSAL DURAN VARLIKLAR (NET) (devamı) Satılmaya hazır finansal varlıklar Pay % Pay % Petrol Ofisi A.Ş. (*) ,076, ,350,892 AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. (***) <1 83,378, ,378,918 Trakya Yatırım Holding A.Ş.(**) ,263, ,263,520 Solvay Şişecam Holding AG ,248, ,248,496 İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş , ,403,491 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş ,639, ,639,836 Anadolu Hayat Emeklilik Sigorta A.Ş.(*) ,066, ,505,377 İş Finansal Kiralama A.Ş. (*) ,457, ,754,255 Yatırım Finansman Yatırım Ortaklığı A.Ş. (*) , ,091 Destek Reasürans T.A.Ş. <1 127,434 <1 127,434 Efes Holding A.Ş. <1 96,287 <1 96,287 İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş , ,895 İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (*) <1 49,191 <1 28,510 Camiş Yatırım Holding A.Ş. <1 13,756 <1 13,756 İş Koray Tur.Orm.Mad.İnş.Tah.Tic.A.Ş. <1 5,260 <1 5,260 Anadolu Turizm İnşaat Ticaret A.Ş. <1 2,883 <1 2,883 UND Deniz Taşımacılığı A.Ş. <1 111,469 <1 111,469 UN Gemicilik San.A.Ş. <1 68,917 <1 36,985 UND Denizcilik A.Ş , ,251 UND Ro-Ro İşletmeleri A.Ş , ,251 Kumsan Döküm Malz.San.Tic.A.Ş , ,984 Taşel Türk Alkollü İçki Şarap End.Ltd , ,161 Camser Seracılık , ,569 Diğer 14,097 14, ,696, ,924,923 (*) Bu şirketlere ait hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (İMKB) işlem görmektedir. (**) Trakya Yatırım Holding A.Ş. İş Bankası nın kontrolü altındadır. Topluluğun iştirak üzerinde ne önemli etkinliği ne de kontrol gücü bulunmadığından bu iştirak ekli mali tablolarda konsolide edilmemiş, enflasyona göre düzeltilmiş değeri ile gösterilmiştir. (***) Dönem içinde İş-Tim İle Aycell in mevcut aktif ve pasifleri bir bütün halinde TTI İletişim Haberleşme Hiz. A.Ş. tarafından devir alınmış olup, birleşme sonrasında İş-Tim deki %5 lik pay %0.69 a düşmüştür. Ayrıca, TTI İletişim Haberleşme Hiz. A.Ş. nin ünvanı, AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. olarak değiştirilmiştir. 14

19 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT (Tutarlar, Türk Lirası nın deki satın alma gücü ile Milyon TL olarak ifade edilmiştir.) 10. POZİTİF ŞEREFİYE (NET) Maliyet Birikmiş İtfa Net 1 Ocak itibariyle 32,373,879 (10,134,083) 22,239,796 Dönem içinde iştiraklerin alımı sırasında oluşan şerefiye (*) 215, ,258 Dönem gideri - (1,886,781) (1,886,781) itibariyle 32,589,137 (12,020,864) 20,568,273 (*) Dönem içinde oluşan şerefiye, International Finance Corporation dan satın alınan %1.12 oranındaki Trakya Cam Sanayii A.Ş. hisseleri ile ilgilidir. 11. NEGATİF ŞEREFİYE (NET) Maliyet Birikmiş İtfa Net 1 Ocak itibariyle (191,332,892) 11,945,795 (179,387,097) Dönem gideri - 14,349,967 14,349,967 itibariyle (191,332,892) 26,295,762 (165,037,130) 15

20 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT (Tutarlar, Türk Lirası nın deki satın alma gücü ile Milyon TL olarak ifade edilmiştir.) 12. MADDİ DURAN VARLIKLAR ( NET ) Arazi ve arsalar Yer altı ve yerüstü düzenleri Binalar Tesis makine ve cihazlar Taşıtlar Demirbaşlar Diğer maddi duran varlıklar Yapılmakta olan yatırımlar ve verilen avanslar Toplam Maliyet Değeri 1 Ocak açılış bakiyesi 59,024, ,369, ,172,723 4,675,191,776 27,951, ,561,855 62,593,856 32,223,619 5,877,089,170 Kur çevrim farkı (114,120) 2,121,352 58,876 (43,448) 74, ,720 2,728,129 Alımlar 840, , ,640 9,289,519 1,420,061 3,305,719 1,005, ,021, ,238,850 Çıkışlar (42,091) (124,034) (1,023,986) (67,450,407) (3,428,335) (9,330,814) (6,489) - (81,406,156) Yapılmakta olan yatırımlardan transferler - 533, ,665 81,157, ,448 3,933,825 74,622 (86,224,464) - kapanış bakiyesi 59,823, ,905, ,492,922 4,700,310,017 26,297, ,427,137 63,742,638 89,650,391 5,957,649,993 Birikmiş Amortismanlar 1 Ocak açılış bakiyesi - (50,579,257) (177,534,480) (3,209,595,938) (17,689,534) (154,031,821) (39,066,805) - (3,648,497,835) Kur çevrim farkı - - (669,051) (676,426) (11,128) (11,128) (31,174) - (1,398,907) Dönem gideri - (2,627,613) (9,897,839) (147,274,357) (2,459,976) (7,116,508) (4,680,733) - (174,057,026) Çıkışlar - 39, ,854 63,498,249 3,176,502 9,319,905 6,489-76,435,276 kapanış bakiyesi - (53,167,593) (187,706,516) (3,294,048,472) (16,984,136) (151,839,552) (43,772,223) - (3,747,518,492) itibariyle net defter değeri 59,823,163 95,738, ,786,406 1,406,261,545 9,313,800 44,587,585 19,970,415 89,650,391 2,210,131,501 itibariyle net defter değeri 59,024,302 97,789, ,638,243 1,465,595,838 10,262,352 44,530,034 23,527,051 32,223,619 2,228,591,335 16

21 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT (Tutarlar, Türk Lirası nın deki satın alma gücü ile Milyon TL olarak ifade edilmiştir.) 13. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) Maliyet değeri Haklar Diğer maddi olmayan duran varlıklar Toplam 1 Ocak açılış bakiyesi 22,163,375 4,208,408 26,371,783 Kur çevrim farkı 7,250 (3) 7,247 Alımlar 772,595 2, ,694 Çıkışlar kapanış bakiyesi 22,943,220 4,210,504 27,153,724 Birikmiş amortismanlar 1 Ocak açılış bakiyesi (19,413,175) (1,286,360) (20,699,535) Kur çevrim farkı (1,151) - (1,151) Dönem gideri (605,595) (74,597) (680,192) Çıkışlar kapanış bakiyesi (20,019,921) (1,360,957) (21,380,878) itibariyle net defter değeri 2,923,299 2,849,547 5,772,846 itibariyle net defter değeri 2,750,200 2,922,048 5,672, DİĞER ALACAKLAR VE DURAN VARLIKLAR Personelden alacaklar 10,250 11,205 Peşin ödenmiş giderler 12,961,135 7,152,706 Diğer duran varlıklar 248, ,401 13,664,786 7,412,097 17

22 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT (Tutarlar, Türk Lirası nın deki satın alma gücü ile Milyon TL olarak ifade edilmiştir.) 15. FİNANSAL BORÇLAR Kısa vadeli banka kredileri 277,069, ,662,686 Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli anapara taksitleri ve faizleri 38,229,436 54,937,117 Diğer kısa vadeli banka kredileri - 4,232,751 Toplam kısa vadeli finansal borçlar 315,298, ,832,554 Uzun vadeli kredilerin uzun vadeli kısmı 247,481, ,135,180 Diğer uzun vadeli banka kredileri 250, ,105 Toplam uzun vadeli krediler 247,592, ,385,226 Toplam finansal borçlar 562,890, ,217,780 Finansal borçların geri ödeme vadeleri aşağıdaki gibidir: 1 yıl içinde ödenecekler 278,832, ,29 8, yıl içinde ödenecekler 87,716,604 67,111, yıl içinde ödenecekler 49,519,331 48,776, yıl içinde ödenecekler 49,519,331 39,881, yıl içinde ödenecekler 30,817,301 30,797,466 5 yıl ve sonrası 30,019,559 61,818, ,890, ,217, TİCARİ BORÇLAR (NET) Kısa vadeli ticari borçlar 89,469,162 96,264,709 Borç senetleri 433, ,664 Borç senetleri reeskontu (1,211,837) (1,610,821) Kısa vadeli finansal kiralama borçları - 2,548,277 Alınan depozito ve teminatlar 1,252, ,304 Diğer ticari borçlar 85, ,290 90,028,090 98,459,423 Uzun vadeli ticari borçlar 736,415 40, DİĞER BORÇLAR VE GİDER TAHAKKUKLARI Personele borçlar 4,664,844 3,680,415 Ödenecek vergi ve harçlar 15,482,813 21,856,744 Ödenecek SSK primleri 11,136,946 7,925,307 Tahakkuk etmiş giderler 5,312,530 1,156,790 Diğer tahakkuk ve yükümlülükler 3,414,156 1,837,476 18

23 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT (Tutarlar, Türk Lirası nın deki satın alma gücü ile Milyon TL olarak ifade edilmiştir.) Topluluk dışı ortaklara borçlar 3,182,623 - Karşılıklar 8,922,067 25,358,235 52,115,979 61,814, VERGİ Ödenecek kurumlar vergisi: Kurumlar vergisi karşılığı 46,562,117 80,371,141 Peşin ödenmiş vergi ve fonlar (19,110,476) (41,888,126) 27,451,641 38,483,015 Vergi karşılığı: Cari kurumlar vergisi karşılığı 46,562,117 Ertelenmiş vergi karşılığı 42,081,291 88,643,408 Ertelenmiş vergiye baz teşkil eden zamanlama farklılıkları: Maddi duran varlıkların değerleme ve amortisman farklılıkları 978,721, ,310,081 Kıdem tazminatı karşılığı (116,353,090) (116,304,539) Yararlanılacak yatırım indirimi (231,167,680) (257,765,754) Vergiden mahsup edilecek geçmiş yıl zararları (79,868,347) (110,061,185) Reel olmayan finansman giderleri (26,013,833) - Stokların değerlemesi (7,982,235) (10,881,069) Finansal kiralama borçları - 2,585,027 Ticari alacaklar ve borçlar reeskontu (3,501,873) (3,286,820) Şüpheli alacaklar karşılığı (5,229,823) (4,169,837) Çeşitli gelir ve gider tahakkukları (net) (4,962,635) 6,863, ,641, ,289,279 Ertelenmiş vergi (alacağı)/ yükümlülükleri: Maddi duran varlıkların değerleme ve amortisman farklılıkları 322,978, ,293,019 Kıdem tazminatı karşılığı (38,396,520) (34,891,362) Yararlanılacak yatırım indirimi (30,935,333) (27,663,434) Vergiden mahsup edilecek geçmiş yıl zararları (26,356,555) (33,018,356) Reel olmayan finansman giderleri (8,584,565) - Stokların değerlemesi (3,056,398) (3,264,321) Finansal kiralama borçları - 775,508 Ticari alacaklar ve borçlar reeskontu (1,155,618) (986,046) Şüpheli alacaklar karşılığı (1,725,842) (1,250,952) Çeşitli gelir ve gider tahakkukları (net) (1,405,524) 2,059, ,361, ,053,070 Ertelenmiş vergi yükümlülüğü hareketleri: Açılış bakiyesi 185,053,070 Parasal kazanç (15,772,657) Ertelenmiş vergi gideri 42,081,291 Kapanış bakiyesi 211,361,704 19

24 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT (Tutarlar, Türk Lirası nın deki satın alma gücü ile Milyon TL olarak ifade edilmiştir.) 20

25 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT (Tutarlar, Türk Lirası nın deki satın alma gücü ile Milyon TL olarak ifade edilmiştir.) 18. VERGİ (devamı) Vergi karşılığının mutabakatı: Vergi öncesi kar 281,954,054 Geçerli vergi oranı %33 Hesaplanan vergi 93,044,838 Vergi etkileri: -kanunen kabul edilmeyen giderler 9,481,293 -temettü ve diğer vergiden muaf gelirler (39,757,533) -vergiden mahsup edilebilecek geçmiş yıl zararları 1,087,066 -yararlanılacak yatırım indirimleri (16,045,899) -vergiden muaf / vergiden indirilemeyecek parasal kayıp / kazanç 26,133,835 -konsolidasyon düzeltmeleri 21,619,724 -farklı vergi oranlarına tabi yurtdışı iştirakler (6,919,916) Vergi 88,643, KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI Açılış bakiyesi 116,304, ,459,939 Dönem gideri 17,650,160 25,216,823 Ödenen tazminatlar (7,691,575) (8,208,351) Parasal kazanç (9,910,034) (13,163,872) Kapanış bakiyesi 116,353, ,304, ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR Açılış bakiyesi 576,348, ,827,663 Ana ortaklık dışı paylardaki dönem içi azalış 3,702,109 (342,841,772) Ödenen temettüler (37,172,345) (40,666,784) Dönem faaliyet sonuçlarındaki ana ortaklık dışı paylar 55,630,166 69,029,624 Kapanış bakiyesi 598,508, ,348,731 21

26 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT (Tutarlar, Türk Lirası nın deki satın alma gücü ile Milyon TL olarak ifade edilmiştir.) 21. TAAHHÜTLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER Verilen teminat mektupları 27,343,309 12,318,403 Verilen teminat senetleri 230,063, ,435,466 İpotek 73,626,293 - İştirak hissesi satın alma taahhüdü (*) 14,976,960 15,258,490 Diğer 377,820 3, ,387, ,015,704 tarihi itibariyle Topluluk aleyhine açılmış ve devam eden davaların toplam riski yaklaşık 8,957,542 Milyon TL dir ( : 7,874,563 Milyon TL). Ayrıca Şirket, Trakya Glass Bulgaria EAD nin IFC önderliğinde uluslararası bankaların katılımıyla oluşan sendikasyondan kullanacağı 100 Milyon USD lik kredinin tamamına müştereken ve müteselsilen garantör olmuştur. (*) 1997 senesinde Soda San A.Ş., Solvay ve EBRD Solvay Şişecam Holding A.G. de ortak olarak Bulgaristan da özelleştirilen Solvay Sodi nin çoğunluk hisselerini satın almıştır. EBRD, ortaklıkta finansal ortak olarak yer almaktadır. EBRD, Solvay Şişecam Holding A.G. ye 40 Milyon USD koyarak ortak olmuştur ve hisselerinin 30 Milyon USD ye karşılık gelen kısmını Solvay e, 10 Milyon USD e karşılık gelen kısmını Soda Sanayii A.Ş. ne satmak üzere, bu iki diğer ortağa opsiyon vermiştir. Solvay ve Soda Sanayii A.Ş. bu opsiyon karşılığında her yıl EBRD ye üzerinde anlaşılan bir oran ile faiz ödemesi yapmaktadır. İlk anlaşmada, Temmuz 2002 ye kadar geçerli olan opsiyon süresi yapılan yeni anlaşma çerçevesinde Nisan 2007 ye kadar uzatılmış ve aşamalı hale getirilmiştir. Buna göre opsiyonun 2005, 2006 ve 2007 yıllarında kullanılması öngörülmektedir. 22. SERMAYE VE YASAL YEDEKLER ve itibariyle sermaye yapısı aşağıdaki gibidir: Ortaklar (%) (%) İş Bankası ,962, ,404,585 Destek Reasürans , ,249 Halka açık kısım ,516, ,581,166 Nominal sermaye ,500, ,000,000 Enflasyon düzeltmesi 3,444, ,345,143 Yeniden düzenlenmiş sermaye 426,944, ,345,143 Bağlı ortaklıklarca satın alınmış Şirket hisse senetleri (596,174) (567,410) Düzeltilmiş sermaye 426,348, ,777,733 22

27 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT (Tutarlar, Türk Lirası nın deki satın alma gücü ile Milyon TL olarak ifade edilmiştir.) Şirket in sermayesi 847,000,000,000 adet hisseden oluşmaktadır ( : 570,000,000,000). 22. SERMAYE VE YASAL YEDEKLER (devamı) tarihi itibariyle özsermaye kalemlerinin nominal ve enflasyona göre düzeltilmiş tutarları ile bu düzeltmeler sonucunda oluşan, özsermaye enflasyon düzeltme farkları aşağıdaki gibidir. Özsermaye kalemleri Nominal Tutar Enflasyon Düzeltme Farkları Düzeltilmiş Tutar Sermaye 423,500,000 2,848, ,348,800 Emisyon primi 5,584,003 (604,830) 4,979,173 Yasal yedekler 63,343, ,222, ,566,178 Statü yedekleri 1,888,952 13,199,604 15,088,556 Olağanüstü yedekler 154,537, ,313, ,850, NET SATIŞLAR 648,854, ,979, ,833,703 1 Ocak - Yurt içi satışlar 1,106,371,486 Yurt dışı satışlar 642,031,005 Diğer gelirler 772,488 Satış iadeleri (7,428,160) Satış iskontoları (109,866,370) Satışlardan diğer indirimler (60,586,703) 24. SATIŞLARIN MALİYETİ 1,571,293, Ocak- İlk madde ve malzeme giderleri (528,655,973) Doğrudan işçilik giderleri (94,608,356) Genel üretim giderleri (156,177,020) Amortisman giderleri (96,683,601) Yarı mamul stoklarındaki değişim 3,010,915 Mamul stoklarındaki değişim (73,709,341) 23

28 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT (Tutarlar, Türk Lirası nın deki satın alma gücü ile Milyon TL olarak ifade edilmiştir.) Satılan mamullerin maliyeti Satılan ticari malların maliyeti Verilen hizmetlerin maliyeti Diğer maliyetler Satışların maliyeti (946,823,376) (49,115,344) (20,616,545) (3,628,784) (1,020,184,049) 25. FAALİYET GİDERLERİ 01 Ocak- Araştırma ve geliştirme giderleri (14,410,286) Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (143,460,781) Genel yönetim giderleri (137,515,711) (295,386,778) 26. FİNANSMAN GİDERLERİ (NET) 01 Ocak- Faiz gelirleri 21,280,227 Kambiyo karları 63,804,005 Kambiyo zararları (37,098,854) Kısa ve uzun vadeli borçlanma maliyetleri (79,676,570) (31,691,192) 27. DİĞER GİDERLER (NET) Ocak- Konusu kalmayan karşılıklar 2,380,896 Diğer gelirler ve karlar 28,406,629 Reeskont faiz gelirleri 2,652,035 Temettü gelirleri 4,803,220 Karşılık giderleri (2,857,051) Diğer gider ve zararlar (20,916,269)

29 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT (Tutarlar, Türk Lirası nın deki satın alma gücü ile Milyon TL olarak ifade edilmiştir.) Reeskont faiz giderleri (2,154,729) Çalışmayan kısım giderleri (36,528,130) (24,213,399) 25

30 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT (Tutarlar, Türk Lirası nın deki satın alma gücü ile Milyon TL olarak ifade edilmiştir.) 28. FAALİYET GRUPLARI BAZINDA FAALİYET GÖSTERGELERİ Faaliyet Grupları Net Satışlar Satışların maliyeti Brüt kar Düzcam Cam Ev Eşyası Cam Ambalaj Kimyasallar Diğer Holding Şirketi Konsolidasyon Düzeltmeleri Konsolide 392,814, ,708, ,479, ,440,278 3,208,653 1,471,890 (139,830,230) 1,571,293,746 (258,614,429) (309,764,959) (272,491,473) (369,691,726) 26,550,909 (13,194,048) 177,021,677 (1,020,184,049) 134,200, ,943, ,987,905 46,748,552 29,759,562 (11,722,158) 37,191, ,109,697 Faaliyet giderleri (61,480,987) (127,360,679) (44,972,503) (54,519,091) (30,332,745) (11,553,058) 34,832,285 (295,386,778) Faaliyet karı 72,719,464 60,583,259 82,015,402 (7,770,539) (573,183) (23,275,216) 72,023, ,722,919 Net kar 64,746,951 29,906,443 74,383,923 16,456,231 15,692,839 57,676,490 (121,182,397) 137,680,480 Bilanço Varlıklar toplamı Özsermaye toplamı 1,273,927,872 1,091,852, ,835, ,194, ,513,871 1,291,349,118 (2,907,110,332) 3,562,562, ,596, ,691, ,123, ,086, ,158,812 1,181,996,559 (2,607,747,933) 1,885,905,617 26

31 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT (Tutarlar, Türk Lirası nın deki satın alma gücü ile Milyon TL olarak ifade edilmiştir.) 29. HİSSE SENEDİ İHRACI Şirket dönem içinde çıkarılmış sermayesini 403,000,000 Milyon TL den 423,500,000 Milyon TL ye yükseltmiş, artırılan kısma isabet eden 20,500,000 Milyon TL nin 20,415,200 Milyon TL nakden, 84,800 Milyon TL iç kaynaklardan karşılanmış ve 14 Ekim tarihinde tescil edilmiştir. Dönem içinde artırılan tutar nakit esasına göre tarihi itibariyle kayıtlara yansıtılmıştır. 30. TEMETTÜ ÖDEMESİ Şirket, Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar gereğince, Haziran ayında, yılı konsolide bilanço karından, 20.4 Trilyon TL temettü ödemiştir. 31. BİRLEŞME, SATINALMA VE DEVİRLER Şirket, 23 Ocak de, Trakya Cam Sanayii A.Ş. nin %1.12 oranındaki 2,553,759,923,000 TL nominal değerdeki hisselerini International Finance Corporation dan satın almıştır. Şirketin, Trakya Cam Sanayii A.Ş. deki payı, satın alma sonrasında toplam 138,451,870,263,000 TL nominale, oranı ise %60.83 e yükselmiştir. Toplululuğun bağlı ortaklıklarından Paşabahçe Investment B.V., Rusya da kurulu olan Posuda Ltd. şirketinin %100 hissesini Bor Glassworks firmasından 300 bedelle satın almış, alım satım sözleşmesi 9 Eylül tarihinde imzalanmış, hisse devri ise 30 Ekim tarihinde gerçekleştirilmiştir. Posuda Ltd şirketi, 27 Eylül tarihinde 90 ton/gün kapasite ile üretime başlamıştır. Toplululuğun bağlı ortaklıklarından Anadolu Cam Sanayii A.Ş., 25 Mayıs tarihinde Hollanda da kurulan yatırım şirketi Balsand B.V. ye 6 Temmuz tarihinde % 51 oranında iştirak etmiştir. Rusya da kurulu olan OAO Pokrovsky şirketinin % 78 hissesinin, Topluluğun bağlı ortaklıklarından Balsand B.V. tarafından satın alınmasına karar verilmiş olup, hisse devir işlemlerinin Aralık ayı içerisinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Ayrıca, OOO Ruscam UFA şirketi 4 Ekim tarihinde Balsand B.V. nin %100 iştiraki ile kurulmuş olup, bu şirkete ilişkin yatırımlar devam etmektedir. 32. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN HUSUSLAR Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve mali tabloları önemli ölçüde etkileyen bir husus bulunmamaktadır. 33. MALİ TABLOLARIN ONAYLANMASI Seri: XI, No.25 sayılı tebliğinde atıfta bulunulan Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre hazırlanan bağımsız sınırlı denetimden geçmiş mali tabloları, denetim Komitesi nin kararı da dikkate alınarak incelenmiş, söz konusu mali tabloların faaliyet sonuçlarının gerçek durumunu yansıttığı ve şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: XI, No.25 sayılı tebliğinde atıfta bulunulan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) na uygun olduğu ve hazırlanan konsolide mali tabloların Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Faruk Polatkan ve Merkez Muhasebe Müdürü Mükremin Şimşek tarafından imzalanmasına karar verilmiş ve Şirket Yönetim Kurulu nun 10 Aralık tarihli toplantısında kamuya bildirim amacıyla onaylanmıştır. 27

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR Trakya Cam

Detaylı

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A. Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A. Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A. Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A. Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TRAKYA CAM SANAYİİ A. Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TRAKYA CAM SANAYİİ A. Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART TARİHİ İTİBARİYLE ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN KONSOLİDE MALİ TABLOLAR BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR Geçmiş I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 34,461,053 33,270,237 1- Kasa 2.12,14 5,399 3,936 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 5,328,477 6,888,908 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 5,304,441 300,000 1 Kasa 2.12 ve 14 885 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12 ve 14 5,291,898 300,000 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş ( ) VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 42.562.301 40.038.800 1- Kasa 2.055 5.621 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.109.040

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar VARLIKLAR 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.174.329 B- Finansal

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015-31 MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 45.253.994,64 46.048.530,11

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası TL olarak ifade edilmiştir. S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.) VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

VARLIKLAR Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1

VARLIKLAR Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Sınırlı A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 400.336.146 356.748.314 1- Kasa 2.12 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 382.043.864 337.414.881 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 263.491.975 248.320.045 1- Kasa 14 4.366 716 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 227.301.590 214.496.725 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

VARLIKLAR Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş

VARLIKLAR Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş (Bağımsız ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 180.132.508 148.412.597 1- Kasa 2.574 1.519 2- Alınan Çekler 198.000-3- Bankalar 154.566.102 127.975.131 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Dipnot 30 Haziran Aralık 2015

Dipnot 30 Haziran Aralık 2015 I- Cari Varlıklar VARLIKLAR Sınırlı * A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 277.365.269 248.320.045 1- Kasa 14 6.567 716 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 232.594.351 214.496.725 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 4.2 140,189,744 84,308,388 1- Kasa 1,241 1,451 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 55,478,005 40,790,095 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

30 EYLÜL 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 198,312,375 265,650,443 1- Kasa 1,883 1,066 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 126,104,557 132,620,174 4- Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 369.427.908 356.748.314 1- Kasa 2.12 - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 350.799.509 337.414.881 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi)

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi) VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 39.720.884 21.838.791 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 34.992.866 19.459.108 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

ETHİCA SİGORTA A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI ,59

ETHİCA SİGORTA A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI ,59 ETHİCA SİGORTA A.Ş. 30.9.2016 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI 134.313.863,59 I- Cari Varlıklar 131.781.338,67 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 58.358.199,02 1- Kasa 0,00 2- Alınan

Detaylı

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 74.491.361 1 Kasa 22.011 2 Alınan Çekler 3 Bankalar Mad.14 45.095.851 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () (198.176) 5 Diğer Nakit Ve

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 329.164.600 307.043.536 1- Kasa 14 16.631 5.457 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 264.017.020 252.152.612 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 377.696.718 286.947.210 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 349.257.089 260.688.056 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 600,034, ,893,564. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 600,034, ,893,564. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 309,044,079 266,916,929 1- Kasa 2.12 13 43 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 287,777,816 251,924,017 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 5,055,181 300,000 1- Kasa 972-2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 213,507,060 133,722,172 1- Kasa 14 2,413 2,067 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 156,849,494 70,133,616 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR Sınırlı I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 226.230.862 208.419.503 1- Kasa 14 4.723 4.295 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 201.568.745 177.740.692 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2, 14 150,426,391 177,237,086 1- Kasa 14 1,384 1,170 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 77,298,776 97,248,492 4- Verilen Çekler

Detaylı

31 MART 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

31 MART 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR Dipnot 31-Mart-2016 31-Aralık-2015 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2, 14 218,469,092 265,650,443 1- Kasa 14 1,386 1,066 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 136,663,768 132,620,174 4-

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 330.158.076 309.044.079 1- Kasa 2.12 (7) 13 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 308.139.310 287.777.816 4- Verilen

Detaylı

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir)

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dip not Cari Dönem 31 Aralık 2008 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 175,614,589 1- Kasa 14 30,940 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 126,682,134

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015 VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015 A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 408.289.979 172.765.990 1- Kasa 10.722 6.568 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 197.051.975 39.428.140 4- Verilen Çekler

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar DİPNOT 30/06/2013 31/12/2012 I- Varlıklar 414.976.300 377.590.795 A- Nakit Ve Nakit

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 462.164.090 450.117.063 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 447.722.420 432.161.889 4- Verilen Çekler

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 635,898,086.65 583,896,838.74 1- Kasa 14 36,621.14 15,605.84 2- Alınan Çekler 14 12,488.00 3- Bankalar 14 635,861,465.51 583,868,744.90

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 286.142.880 266.916.929 1- Kasa 2.12 13 43 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 267.800.986 251.924.017 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 579,235,107.46 443,645,999.64 1- Kasa 14 27,572.45 19,250.24 2- Alınan Çekler 14 5,000.00 11,758.00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 579,202,535.01

Detaylı

30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2, 14 18,747,345 21,075,452 1- Kasa 14-338 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 15,328,171 17,502,814 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka Garantili

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Sınırlı VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 77,202,854 35,354,950 1- Kasa 8,048 8,740 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar Mad.35 52,302,566 13,839,095 4- Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar nin 1 Ocak - 30 Haziran 2013 Ara Hesap Dönemine Ait Sınırlı Denetim Raporu Yapı Kredi Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na,

Detaylı

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- Varlıklar Notlar 31.12.2006 31.12.2005 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 60.746.208 36.894.992 1- Kasa 9.735 261.740 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 38.167.009 20.315.062 4- Verilen Çekler

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2.3 72.697.782 83.850.008 1- Kasa 14 3.860 17.043 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 72.736.511 83.841.225 4- Verilen Çekler

Detaylı