Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi. Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi. Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi"

Transkript

1 Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi Mümkün olan en yüksek sağlık standardına sahip olma hakkımız Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi

2 2 Adriaan van Es ve Paul Hunt ın önsözüyle Önsöz On yıllarca süren ihmalden sonra mümkün olan en yüksek sağlık standardına sahip olma hakkı layık olduğu ilgiyi çekmeye başlıyor. Devletler, sağlık çalışanları, hükümetler arası örgütler, belli başlı insan hakları örgütleri, Kalkınma grupları ve diğerleri konuyu ciddiye almaya başladılar. standardına sahip olma hakkının sadece bir slogan değil ama sağlık politikalarını, programlarını ve projelerini güçlendirecek bir araç olduğunu kavramaya başladılar. Sağlık ve insan haklarının ortak bir zemini paylaştıklarını ve birbirlerini pekiştirdiklerini giderek daha fazla fark ettiler. Mümkün olan en yüksek sağlık standardına sahip olma hakkının dezavantajlı bireyleri ve toplumları güçlendireceğinden kuşkumuz yok. Bu hak, hayatları kurtarmaya ve acıları azaltmaya yardım edebilir.. >> Mümkün olan en yüksek sağlık standardına sahip olma hakkı sadece bir slogan değil, sağlık politikalarını, programlarını ve projelerini güçlendirecek bir araçtır. Ancak bu temel insan hakkının potansiyelinin gerçekleşmesi için yaygın olarak tanınması ve anlaşılması gerekir. Bu kitapçık mümkün olan en yüksek sağlık standardına sahip olma hakkına çok kısa, özlü ve erişilebilir bir giriş sağlamayı amaçlamaktadır. Kitapçığın sizi konu hakkında daha çok okumaya teşvik edeceğini (son sayfaları yol gösterici olabilir) ümit ediyoruz. Bu kitapçığın yayınlanmasını mümkün kılan herkese, özellikle de Shane Kelleher e, çok teşekkürler. Dr. Adriaan van Es IFHHRO Koordinatörü Profesör Paul Hunt BM Mümkün Olan En Yüksek Sağlık Standardına Sahip Olma Hakkı Özel Raportörü Bu broşür orijinal olarak Uluslararası Sağlık ve İnsan Hakları Örgütleri Federasyonu (International Federation of Health and Human Rights Organizations, IFFHRO) ve Essex Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi (Human Rights Centre of the University of Essex) tarafından "Our Right to the Highest Attainable Standard of Health" adıyla İngilizce yayınlanmıştır. Türkçe çeviriyi Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi adına Dr. Nazmi Zengin yapmıştır. Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi, orijinal metnin kullanımına izin verdikleri için IFFHRO ve Essex Üniversitesi'ne teşekkür borçludur. Daha fazla bilgi adresinden alınabilir. Sağlık hakkı ile ilgili çok sayıda belge Essex Üniversitesi ( ve IFHHRO ( websitelerinde bulunmaktadır. Türkçe basım için yeniden tasarım: A. M. Zengin Konya, 2009 Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi Sağlık ve İnsan Hakları Dizisi No: 3

3 3 Sağlık hakkının kapsamı sağlık hizmetleriyle sınırlı değildir Sağlık hakkımızın ana elemanları nelerdir? Temel bir insan hakkı >> Sağlığımız tıbbi hizmetlerden başka çok sayıda faktöre bağlıdır. Bunlar arasında güvenli suya ulaşım, gıda, sanitasyon ve barınma yanı sıra ayrımcılığa maruz kalmama da bulunur. temel bir insan hakkıdır. İnsan hakları uluslararası hukuk tarafından korunur. İnsan hakları insan olarak onurumuzu korur. Anahtar terimler standardına sahip olma hakkı ve sağlık hakkı terimleri daha açık bir formül olan herkesin mümkün olan en yüksek bedensel ve ruhsal sağlık standardına sahip olma hakkı nın uygun bir kısaltması olarak kullanılır. Bazı hastalıklara yatkınlık ya da sağlıksız yaşam biçimlerini tercih etme gibi devletin tamamen ya da kısmen kontrolü dışında olan faktörlerce etkilendiğinden devlet bireyin sağlıklı olmasını tam anlamıyla garanti edemez. Bu belge sağlık hakkı hakkında olmakla birlikte, yaşam hakkı ve ayrımcılığa maruz kalmama gibi diğer insan hakları da sağlığımızın korunmasına katkıda bulunur. Sağlık hakkı gelişen sağlık ve insan hakları hareketinin çok önemli bir bileşenidir. Sağlığımız tıbbi hizmetlerden başka çok sayıda faktöre bağlıdır. Bunlar arasında güvenli suya ulaşım, gıda, sanitasyon ve barınma yanı sıra ayrımcılığa maruz kalmama da bulunur. Sağlık hakkımız hem tıbbi bakımı hem de sağlığın biraz önce saydığımız temel gerekliliklerini içerir. Sağlık hakkının kapsamı sağlık hizmetleriyle sınırlı değildir 2004 te BM mümkün olan en yüksek sağlık standardına sahip olma hakkı Özel Raportörü Peru yu ziyaret etti. Hastane ve klinik ziyaretleri yanısıra, su kaynakları hastalıkların ve akut ishalin özellikle çocuklar arasında sık görüldüğü içme suyu ve yeterli sanitasyondan yoksun kentsel alanları da ziyaret etti. Kurşun filiziyle zehirlenen ve zehirli atıklara maruz kalan topluluklara gitti. Ayrıca, yoksulluk ve ayrımcılığın bireylerin ve toplulukların sağlığına olan etkilerini inceledi. Özetle, sağlık hakkı sadece tıbbi hizmetlerle değil, ama aynı zamanda sağlıklı olmak için gerekli temel şartlarla da ilgilenir. Sağlık hakkının yürürlüğe sokulması bir çok sektörün ve hükümet yetkililerinin birlikte çalışmalarını gerektirir. Kaynak: UN Special Rapporteur on the right to the highest attainable standard of health, report on mission to Peru, Sağlık hakkımızın temel elemanları nelerdir? İster kentsel ister kırsal alanda yaşayalım, yeterli miktarda ve iyi kalitede tıbbi hizmete ve sağlık için gerekli temel şartlara kolayca ulaşabilme hakkımız vardır. Sağlık hakkımızın önemli bir diğer yönü de hem tıbbi bakımın hem de sağlıklı olabilmek için gerekli temel şartların ayrımcılık yapılmadan herkesin gücünün yetebileceği bedelle sağlanmasıdır. Sağlıkla ilgili konularda bilgi verme ve alma hakkımız vardır. Ayrıca, kendi sağlık durumumuzla ilgili bilgilerin özel ve mahrem tutulmasını istemek de hakkımızıdır. Sağlığımızla ilgili kararların alınmasına ve politika oluşturulmasına yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde katılıma hakkımız vardır. En dezavantajlı olanlar da dahil tüm bireylerin ve toplulukların katılımının sağlanması için adımlar atılmalıdır.

4 4 Toplum katılımı ve sağlık hakkı Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sağlık hakkı aynı mıdır? Toplum ve hükümet düzeyinde katılım Toplum katılımı ve sağlık hakkı İlk olarak Rajasthan da yoksul işçilerin ve köylülerin oluşturduğu yerel bir örgütçe başlatılan, jan sunvais, ya da açık duruşmalar, vatandaşların resmi kayıtları ayrıntılı biçimde incelemelerinin ve hükümet görevlilerinden kamu fonlarını özensiz ve uygunsuz kullanmalarının hesabını sormalarının oturmuş bir yöntemi haline geldi. Bu açık duruşmalar artık hükümet tarafından desteklenmeye başlandı ve bazı kentsel alanlara da yayıldı. Bazıları özellikle sağlık hakkına odaklanmıştı. Hindistan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu sağlık hakkı konusuna özel ilgi gösterdi ve bazı açık duruşmaların düzenlenmesinin sorumluluğunu üstlendi. Örneğin, 2004 te, Ulusal İnsan Hakları Komisyonu nca 5 bölgesel açık duruşma düzenlendi. Devlet insan hakları komisyonlarının da katılımı ile başka yerel celseler de düzenlendi. Bu süreç Yeni Delhi de yapılan bir ulusal açık duruşma ile doruğa ulaştı. Bu açık duruşmalarda, bireyler sağlık hizmeti isteklerinin geri çevrilmesine dair tanıklıklarını sundular. Aktivistler ve hükümet dışı örgütler (STKlar) insan haklarına saygı duyulmaması konusundaki endişelerini dile getirdiler. Sağlıkla ilgili üst düzey devlet görevlileri tüm bu açık duruşmalara katıldılar, notlar aldılar ve tanıklıklara cevap verdiler. Bu açık duruşmalar toplumu sağlık hakkı konusunda harekete geçirdi, sağlık hizmetlerinin uygun standartlarının ne olduğu konusunda farkındalık uyandırdı ve tıbbi hizmetlerin sunumundaki yapısal yetersizlikleri ortaya koydu. Kaynak: Human Rights, Health and Poverty Reduction Strategies, World Health Organisation, Sağlık hakkımız, sadece binalar, doktorlar, hemşireler, ilaçlar, su ve sanitasyon anlamında değil işlevsel bir sağlık koruma sistemi hakkı olarak da görülebilir. Bu sistem hepimizin sağlıklı olmasını garanti edemiyorsa da, herkese mümkün olan en yüksek bedensel ve ruhsal sağlık hakkına sahip olmak için eşit şans sağlamalıdır. Eşit insanlar olarak, sağlık hakkı hepimizindir. Sağlık hakkımızdan yararlanma şansımız cinsiyet, ırk, din, yaş, dil, renk, engellilik, sağlık durumu (örneğin HIV/AIDS), ulusal ya da sosyal köken, cinsel tercihler, politik ya da başka konulardaki görüşler, varlık, doğum, sivil, politik, sosyal ya da diğer statüler nedeniyle adaletsiz biçimde engellenmemelidir. Ayrıca, sağlık hizmetleri farklı kültürlerin bakış açılarına saygı duyacak biçimde sağlanmalıdır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sağlık hakkı aynı mıdır? Bazen, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, hükümetin sağlık hakkını tüm yönleriyle bir defada garanti etmeye gerçekten gücü yetmeyebilir. Böyle durumlarda, hükümet sağlık hakkımızın tüm yönlerini aynı anda garantilemekle yükümlü değildir. Ancak hükümet zaman içinde sağlık hakkımızı daha iyi duruma getirmek için ulusal sağlık stratejisi ve eylem planı hazırlamalı ve yürürlüğe koymalıdır. Tüm hükümetlerin sağlık hakkının gerçekleştirilmesinin sürekli iyileştirilmesi yükümlülüğü vardır. Hükümetler ulusal sağlık stratejisi ve eylem planlarında açık belirteçler ve ölçütler ortaya koymalı ve zaman içindeki ilerlemeyi ölçmek için gerekli verilerin toplanmasını garanti etmelidirler. >> Sağlık hakkımız, sadece binalar, doktorlar, hemşireler, ilaçlar, su ve sanitasyon anlamında değil işlevsel bir sağlık koruma sistemi hakkı olarak da görülebilir.

5 5 Ulusal bütçelerin sağlık hakkı ile uyumluluğunu gözlemleme Sağlık hakkımızı garantilemekten kim sorumlu? Sorumluluk alma >> Hükümetimiz ülke çapında hastanelerin, kliniklerin, doktorların, hemşirelerin, aletlerin ve ilaçların sağlık ihtiyaçlarına uygun olarak adil biçimde dağıtıldığını garantilemelidir. Bu veriler ana sosyal sınıflandırmalar (örneğin cinsiyet ve etnisite) temelinde çözümlenerek herhangi bir grubun adaletsiz biçimde engellenip engellenmediğini saptamamızı mümkün kılınmalıdır. Kaynaklar kısıtlı olduğunda, hükümetimiz birinci önceliği toplumumuzun en temel sağlık ihtiyaçlarına vermelidir. Bu temel ihtiyaçlar gıdaya, güvenli suya, sanitasyona, barınmaya ve temel ilaçlara sahip olduğunun garantilenmesini kapsar. Zor zamanlarda, hükümetimiz toplumumuzun en örselenebilir kesimlerini korumaya özel dikkat göstermelidir. İster gelişmiş, isterse gelişmekte olan bir ülkede yaşayalım, hükümetimiz ülke çapında hastanelerin, kliniklerin, doktorların, hemşirelerin, aletlerin ve ilaçların sağlık ihtiyaçlarına uygun olarak adil biçimde dağıtıldığını garantilemelidir. Hükümetimize sağlıkla ilgili kaynakları etnisite, cinsiyet, din ya da başka herhangi bir gayrimeşru temelde adaletsiz olarak dağıtma izni verilmemiştir. Ulusal bütçelerin sağlık hakkı ile uyumluluğunu gözlemleme Meksika da, Fundar adlı bir STK ulusal bütçelerin sağlık hakkıyla uyumluluğunu analiz etmek için yöntem geliştirmede öncü bir çalışma yaptı. Meksika bütçesi hükümetin insan hakları yükümlülüklerini özellikle de sağlık hakkının ana bileşenlerini ne derece yansıttığını belirlemek amacıyla incelendi. Sonuçlar hem Sağlık Bakanlığının ödeneklerini tam anlamıyla harcayamadığını hem de marjinalize olmuş insanların büyük oranda yaşadığı bölgelere kişi başına ana sağlığı ve bağışıklama için ortalamadan daha az kaynak ayrıldığını gösterdi. Ücra bölgelerde yaşayan toplulukların sağlık kuruluşlarına erişimini sağlamak için gerekli altyapıya çok az fon ayrılıyordu. Kısaca, bütçe analizi sağlık hakkını ilerleyici biçimde gerçekleştirme yükümlülüğünü yerine getirmek, herkesin kolayca ulaşabileceği sağlık hizmetleri sağlamak ve hiç kimsenin sağlık hakkı bakımından ayrımcılığa maruz kalmamasını güvenceye almak için mevcut kaynakların iyi kullanılmadığını ortaya koydu. Kaynak: Health care: A question of human rights, no charity, Fundar 2002, reported in Human Rights, Health and Poverty Reduction Strategies, World Health Organisation, Gelişmiş bir ülkede yaşıyorsak ve gelişmekte olan bir ülke halkının en temel sağlık gerekliliklerini yerine getirmiyorsa bizim hükümetimizin bu ülkeye halkının temel sağlık ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olma yükümlülüğü vardır. Sağlık hakkımızı garanti altına almak kimin sorumluluğudur? Sağlık hakkımızın güvenceye alınmasında ana hukuksal sorumluluk devlete aittir. Ancak, uluslararası örgütler, şirketler, sağlık çalışanları ve aile üyeleri de sağlık hakkımızı iyi ya da kötü yönde etkileyebilecek güce sahiptir. Herkes eylemlerinin ya da eylemsizliklerinin sağlık hakkımıza zarar vermesinin sorumluluğunu almalıdır.

6 6 irketler ve sağlık hakkı Sağlık hakkımızı garantilemekten sorumlu olanlardan nasıl hesap sorabiliriz? Hesap verebilirlik irketler ve sağlık hakkı Güney Afrika dünyada HIV/AIDS prevalansı en yüksek olan ülkelerden biridir de, hükümete temel ilaçların fiatını azaltma yetkisi veren bir mevzuat kabul edildi de, ilaç endüstrisini temsil eden bir organ Güney Afrika hükümetini bu kanunun yürürlüğe girmesini önlemek amacıyla mahkemeye verdi. Güney Afrikadaki HIV/AIDSli hastaları temsil eden Treatment Action Campaign (TAC) adlı STK, mahkemedeki duruşmada yasanın desteklenmesi için yoğun bir kamoanya başlattı. Mahkeme TAC ın Güney Afrika hükümeti lehine kanıt sunmasını kabul etti. İlaç sanayisinin temel ilaçlardan elde ettiği Güney Afrika nın yoksul halkı için ödenmesi mümkün olmayan kara karşı büyüyen toplumsal öfke ilaç endüstrisini temsil eden organın hukuki işlemleri geri çekmesine yol açtı. Sonuç olarak HIV/AIDS lilerin kullandığı çok sayıda ilacın fiyatı önemli ölçüde düştü. Sağlık hakkımızı garantilemekten sorumlu olanlardan nasıl hesap sorabiliriz? Tüm insan hakları etkili hesap verebilirlik gerektirir. Sağlık hakkımızı güvenceye almaktan sorumlu olanlar ulusal ve uluslararası düzeylerde hesap verebilmelidir. Tüm hesap verme mekanizmalarının erişilebilir, saydam ve etkili olması şartıyla devletlerin değişik hesap verme biçimlerini seçmelerine izin verilmiştir. 6 Ulusal düzeyde, hesap verme mekanizmalarının bir çok türü vardır. Örneğin, sağlık hakkı ya da yasalarımızda ya da Anayasamızda mevcut başka bir hak (örneğin ayrımcılığa maruz kalmama hakkı) ihlal edilmişse dava açmak ve mahkemelerden hukuksal olarak bağlayıcı bir karar verilmesini beklemek bunlardan biri olabilir. Hükümetten bağımsız olarak çalışan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu ya da Ombudsmanı şikayetlerle ilgili soruşturma yapmak ve yaptırımı olan önerilerde bulunmak üzere yetkilendirilebilir. Yasa tasarılarını ayrıntılı biçimde inceleyen parlamento komiteleri gibi politik hesap verme mekanizmaları ülkemizin parlamenter sistemine dahil edilebilir. Sağlık hakkımızı ilerletmenin bir diğer yolu yoksulluğu azaltma ve uluslararası kalkınma politikaları da dahil olmak üzere tüm politika oluşturma süreçlerinde bu hakkın da dikkate alınmasını sağlamaktır. Politika yaklaşımı ayrıca daha önce sözü edilen ancak onlarla sınırlı olmayan dikkatli hesap verme ve gözlemleme mekanizmalarını gerektirir. Bunlar önerilen politikanın sağlık hakkı üzerindeki olası etkilerini belirlemek için insan hakları etki değerlendirmelerinin kullanılmasını içerebilir. Politika yaklaşımının, politikaların zaman içinde sağlık hakkını ileri götürüp götürmediğini ölçecek göstergeleri ve ölçütleri de içermesi gerekir. >> Devletlerin farklı hesap verme mekanizmaları seçmelerine izin verilmekle birlikte, tüm hesap verme mekanizmaları erişilebilir, saydam ve etkili olmalıdır.

7 7 Sağlık hakkını politika belirleme süreçlerine katma Bölgesel hesap verme ve sağlık hakkı Sağlık hakkını politika belirleme süreçlerine katma 2005 te, İngiltere Uluslararası Kalkınma Bakanlığı (DfID) Sağlık Kaynağı Merkezi, Anne Ölümlerine Karşı İnsan Hakları Yaklaşımı nın Geliştirilmesi başlıklı bir yayın yaptı. Yayında, anne ölümlerini azaltmak için uzun süredir var olan küresel inisiyatiflere rağmen, her yıl hala 500 binden fazla anne ölümü meydana geldiği belirtiliyordu. DfID bu durumu sağlık hakları da dahil olmak üzere kadın haklarının sistemli olarak ihlal edilmesine, kadınların statülerinin düşük olmasına ve sağlık sistemlerinin başarısızlığına bağlıyordu. DfID haktemelli bir yaklaşımın politika yapıcıların yoksul kadınların ana sağlığı hizmetlerine, özellikle acil doğum hizmetlerine, erişimini zorlaştıran ekonomik, sosyal, kültürel ve politik güçlere odaklanmasına yardım edebileceğini öne sürüyordu. DfID tek başına teknik girişimlere odaklanmanın anne ölüm oranları üzerine gereken etkiyi yapmayacağını, genelde sağlık hizmeti sunumunun iyileştirilmesine ve kadının statüsüyle ilgili olarak kadınları kaçınılabilir anne ölümü risklerine maruz bırakan sağlık sektörü dışındaki konuların dile getirilmesi için daha fazla desteğe ihtiyaç duyulduğunu öne sürüyordu. Kaynak: K Hawkins, K Newman, D Thomas, C Carlson, Developing a Human Rights-Based Approach to Addressing Maternal Mortality, DfID Health Resource Centre, Uluslararası düzeyde, hükümetimiz sağlık hakkını içeren bir antlaşmanın tarafı ise, hesap verme mekanizmaları genellikle üç gruptan birine girer. Birincisi, hükümetimiz belli bir antlaşmayla ilgili uyumu izlemekten sorumlu bir organa, örneğin BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi ne, periyodik raporlar sunmakla yükümlü olabilir. Bu komite bir devletin yükümlülüklerine uyup uymadığı konusundaki gözlemlerine başlamadan önce devletlerden aldığı raporları ve STKlardan aldığı gölge raporlar ı gözden geçirir. Doğru ve güvenilir gölge raporlar hazırlamak STKlar için yaşamsal bir roldür. İkincisi, bazı antlaşmalarda, tümünde değil, bireylere kendi ülkesinde sonuç alamadığı takdirde ilgili antlaşma organına şikayet etme hakkı tanınmıştır. Üçüncüsü, bazı antlaşmalar ilgili antlaşma organını dikkatine sunulan özel bir hak konusundaki büyük ve sistemi ihlaller konusunda araştırma yapmak ve rapor hazırlamakla yetkili kılan bir tahkikat mekanizması içerir. Hükümetimiz sağlık hakkını içeren bir antlaşma imzalamasa bile, hala uluslararası düzeyde bazı hesap verebilirlik mekanizmalarına erişme ihtimali vardır. Örneğin, BM Özel Raportörleri BM İnsan hakları Konseyi nin özel bir ülke ya da sağlık hakkı gibi bir temayla ilgili olarak atadığı bağımsız uzmanlardır. Özel Raportör, bireylerden aldığı insan hakkı ihlali şikayetlerine dayanarak o devletin bir ya da birden çok insan hakları antlaşmalarına taraf olup olmadığına bakmaksızın bir devletten açıklama isteyebilir. Bölgesel hesap verilebilirlik ve sağlık hakkı Afrika da, Amerika ve Avrupa da, bölgesel antlaşmalar hükümetlerin sağlık hakkıyla ilgili hesap vermesi fırsatını sağlamaktadır. Örneğin, Nijerya daki Ogoni toplumu askeri hükümetin petrol şirketlerinin Ogoni toprağındaki faaliyetlerine göz yumarak ve çabuklaştırarak sağlık hakkını, temiz çevre hakkını ve diğer bazı insan haklarını ihlal ettiğini iddia etti. STK lar, Afrika İnsan ve Toplum Hakları artı na dayanarak Afrika İnsan ve Toplum Hakları Komisyonu na Ogoni toplumu adına şikayette bulundular. Komisyon hükümetin kirlenmeyi ve ekolojik bozulmayı önlemeyerek Ogoni halkının sağlık ve temiz çevre hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Ayrıca hükümetin petrolle ilgili faaliyetleri denetlemedeki yetersizliğinin, Ogoni halkına maddi yarar sağlama ve yerel toplulukların karar almaya katılma haklarını da yok sayarak Afrika artı nı ihlal ettiğine de karar verdi. Komisyon Ogoni halkına yapılan saldırıların durdurulmasını, saldırıların sorumlularının belirlenmesini ve kovuşturulmasını, zararların tazmin edilmesini, geleceğe y- önelik olarak çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi yapılmasını, sağlık ve çevre riskleri hakkında bilgi sağlanmasını istedi. Kaynak: 50 Leading Cases on Economic, Social and Cultural Rights, Centre on Housing Rights and Evictions, 2003.

8 Daha fazla bilgi için Seçilmiş rehberler ve yorumlar: 25 Questions and Answers on Health and Human Rights World Health Organisation, 2002 Fact Sheet on The Right to Health World Health Organisation Dünya Sağlık Örgütü nün sağlık ve insan haklarıyla ilgili yayınlarına şu adresten erişilebilir: The Right to Health: a Resource Manual for NGOs Asher, Judith, United Nations Special Rapporteur on the Right to the Highest Attainable Standard of Health, initial report on sources and content of the Right to Health E/CN.4/2003/58 United Nations Special Rapporteur on the Right to the Highest Attainable Standard of Health, report on mission to Uganda E/CN.4/2006/48/Add.2 United Nations Special Rapporteur on the Right to the Highest Attainable Standard of Health, report on progress and obstacles to the health and human rights movement, in addition to cases on the right to health and other healthrelated rights A/HRC/4/28. Özel Raportör ün raporlarına şu adresten erişilebilir: www2.essex.ac.uk/human_rights_centre/rth/ Fact Sheet on the Right to Health Office of the High Commissioner for Human Rights Seçilmiş uluslararası antlaşmalar, bildirgeler ve yorumlar: Aşağıdaki belgelere şu adresten erişilebilir: Article 25, Universal Declaration of Human Rights, 1948 Article 12, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966 General Comment No. 14 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (The Right to Health), 2000 Articles 11.1(f) and 12, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, 1979 General Recommendation No. 24 of the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (Women and Health), 1999 Article 5(e)(iv), International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 1965 Article 24, Convention on the Rights of the Child, 1989 The Millennium Development Goals, United Nations Seçilmiş bölgesel antlaşmalar: Article 16, African Charter on Human and Peoples Rights, Article 10, Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (Protocol of San Salvador), Article 11, European Social Charter, 1961 (değişiklik yapılan hali) Sağlık ve insan hakları konusunda çalışan bazı kuruluşlar: Averting Maternal Death and Disability Program, Mailman School of Public Health, Columbia University Center for Economic and Social Rights Centre for Reproductive Rights (CRR) Francois Xavier Bagnoud Center for Health and Human Rights, Harvard University ww.hsph.harvard.edu/fxbcenter Fundar Health and Human Rights Division, University of Cape Town International Federation of Health and Human Rights Organisations International Network for Economic, Social and Cultural Rights People's Health Movement Physicians for Human Rights Program on International Health and Human Rights, Harvard School of Public Health Realizing Rights: The Ethical Globalization Initiative Right to Health Unit, Human Rights Centre, Essex University www2.essex.ac.uk/human_rights_centre/rth/ Treatment Action Campaign The University of New South Wales' Initiative for Health and Human Rights (IHHR) United Nations Children Fund (UNICEF) United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) United Nations Population Fund (UNFPA) The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) United Nations Special Rapporteur on the Right to the Highest Attainable Standard of Health, Wemos Foundation World Health Organisation Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi Sağlık ve İnsan Hakları Dizisi No: 3

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİNİN TÜRKİYE NİN BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİNE EK ÇOCUK SATIŞI, ÇOCUK FAHİŞELİĞİ VE ÇOCUK PORNOGRAFİSİ EK PROTOKOLÜNE İLİŞKİN İLK DÖNEMSEL RAPORUNA YÖNELİK NİHAİ GÖZLEMLERİ 1. Komite,

Detaylı

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI. Yasemin DİNÇ Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI. Yasemin DİNÇ Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI Yasemin DİNÇ Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI 1948 yılında yayımlanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi,

Detaylı

Bilgi Uçurma Politikası

Bilgi Uçurma Politikası Bilgi Uçurma Politikası Naspers, işletme faaliyetlerinin doğruluğuna büyük önem vermektedir. Bu nedenle Naspers, Naspers'in veya onun herhangi bir Çalışanının Uygunsuz Davranışta bulunduğuna inanmak için

Detaylı

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi 19/11/2012 Aday Memur Eğitimleri-2012 1 ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

BMA ve Commonwealth Medical Trust Sağlık hakkı: sağlık çalışanları için rehber Haziran 2007 Sağlık hakkı: sağlık çalışanları için rehber Judith Asher Danielle Hamm Julian Sheather British Medical Association

Detaylı

1 İsim Yapısı Genel İlkeler Misyon Vizyon Aktivite ve Projeler Genel Bakış...

1 İsim Yapısı Genel İlkeler Misyon Vizyon Aktivite ve Projeler Genel Bakış... İçindekiler 1 İsim... 2 2 Yapısı... 2 3 Genel İlkeler... 2 3.1 Misyon... 2 3.2 Vizyon... 2 4 Aktivite ve Projeler... 3 4.1 Genel Bakış... 3 4.2 Aktiviteler... 3 5 Alt komite yöneticileri... 3 5.1 SCORA

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin Uygulanması

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin Uygulanması Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme CRC/C/TUR/Q/2-3 Dağıtım: Genel 16 Kasım 2011 Aslı: İngilizce Çocuk Hakları Komitesi Altmışıncı Oturum 29 Mayıs 15 Haziran 2012 Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sıra No İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE : GMKA/Yönerge/10 Revizyon No : 2 Tarih : 29/08/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

Devletin Yükümlülükleri

Devletin Yükümlülükleri Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel Dericiler Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Haklar ve İnsan Hakları Hukuku Çerçevesinde Devletin Yükümlülükleri Refah Devletinin Krizi Ekseninde Bir İnceleme İÇİNDEKİLER

Detaylı

BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ

BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ 11.09.2008, Kamu- STK Diyalog Toplantısı: Çölleşme ile Mücadelede Ortaklıklar AB Deneyimi ve CRIC7 için Fırsatlar ANKARA DRYNET PROJESİ Birleşmiş Milletler

Detaylı

UNESCO Raporu. İnsanın Savunmasızlığı ve Kişisel Bütünlüğüne Saygı İlkesi. Prof. Dr. Meral Özgüç

UNESCO Raporu. İnsanın Savunmasızlığı ve Kişisel Bütünlüğüne Saygı İlkesi. Prof. Dr. Meral Özgüç UNESCO Raporu İnsanın Savunmasızlığı ve Kişisel Bütünlüğüne Saygı İlkesi Prof. Dr. Meral Özgüç H.Ü.T. F. Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Mart 2015 Birleşmiş Milletler Eğitim

Detaylı

Daimler grubunda sosyal sorumluluk ile ilkeler. Daimler sosyal sorumluluğunun bilincinde olup Küresel Anlaşma (Global Compact) için baz

Daimler grubunda sosyal sorumluluk ile ilkeler. Daimler sosyal sorumluluğunun bilincinde olup Küresel Anlaşma (Global Compact) için baz 2 Daimler grubunda sosyal sorumluluk ile ilkeler Giriş Daimler sosyal sorumluluğunun bilincinde olup Küresel Anlaşma (Global Compact) için baz oluşturan 10 ilkeye bağlıdır. Bu ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi

Detaylı

Sivil Toplum Örgütleri HIV Epidemisinin Önlenmesinde Neler Yapabilir. Tekin Tutar

Sivil Toplum Örgütleri HIV Epidemisinin Önlenmesinde Neler Yapabilir. Tekin Tutar Sivil Toplum Örgütleri HIV Epidemisinin Önlenmesinde Neler Yapabilir Tekin Tutar www.pozitifiz.org İnfo@pozitifiz.org HIV Alanındaki STK lar HIV pozitifler ve yakınları Sağlık çalışanları Cinsiyet ve cinsel

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü İçin Taslak Yasal Temeller Merkez Düzey Yerel Düzey Müdahale Mekanizmaları Geleneksel

Detaylı

UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü. Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı

UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü. Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü Günümüz toplumlarında

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

Yasal Düzenlemeler. Modül 2 EĞİTİM KILAVUZU. Editör Miguel Santos. Yazarlar Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA. Düzenleyen Mehtap COŞGUN BAŞAR ROMANYA

Yasal Düzenlemeler. Modül 2 EĞİTİM KILAVUZU. Editör Miguel Santos. Yazarlar Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA. Düzenleyen Mehtap COŞGUN BAŞAR ROMANYA Modül 2 EĞİTİM KILAVUZU Yasal Düzenlemeler Editör Miguel Santos Yazarlar Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA Düzenleyen Mehtap COŞGUN BAŞAR ROMANYA Bu proje, Hayatboyu Öğrenme Programı Grundtvig Çok Taraflı Projeler

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ 22 Temmuz Uyum Danışmanlığı / Ombudsmanlığı Uluslararası Finans Kurumu / Çok Taraflı Yatırım

Detaylı

Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi

Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi İlke Beyanı: 3M çalışma ortamındaki herkes, kendisine saygıyla davranılmasını hak eder. Saygı göstermek, her bir kişiye eşsiz yetenekleri, geçmişi ve bakış

Detaylı

[Dünya Tabipler Birliği nin Eylül 1995, Bali, Endonezya da yapılan toplantısında kabul edilmiştir.]

[Dünya Tabipler Birliği nin Eylül 1995, Bali, Endonezya da yapılan toplantısında kabul edilmiştir.] [Dünya Tabipler Birliği nin Eylül 1995, Bali, Endonezya da yapılan toplantısında kabul edilmiştir.] Giriş Hekimler, hastaları ve geniş toplum kesimleri arasındaki ilişkilerde son yıllarda önemli değişikler

Detaylı

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE MUAMELE EŞİTLİĞİ CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE Ayşegül Yeşildağlar Ankara, 08.10.2010 HUKUKİ KAYNAKLAR Md. 2 EC : temel prensip -kadın erkek eşitliğini sağlamak, Topluluğun özel bir yükümlülüğüdür,

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Ba kanl. Avrupa Birli i Toplumsal Cinsiyet E itli i Stratejisi

T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Ba kanl. Avrupa Birli i Toplumsal Cinsiyet E itli i Stratejisi T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Ba kanl Avrupa Birli i Toplumsal Cinsiyet E itli i Stratejisi Özet Bilgi Notu Haz rlayan AB leri Uzman Yrd. Gök en

Detaylı

İş ve İnsan Hakları politikası. 1 Giriş 2 Taahhüt 3 Uygulama 4 Yönetişim

İş ve İnsan Hakları politikası. 1 Giriş 2 Taahhüt 3 Uygulama 4 Yönetişim İş ve İnsan Hakları politikası 1 Giriş 2 Taahhüt 3 Uygulama 4 Yönetişim BP 2013 İş ve İ nsan Hakları Politikası 1. Giriş Dünyaya enerji sağlayan bir kurumuz; temel enerji kaynaklarını bulur, geliştirir

Detaylı

BM Sağlık Hakkı Özel Raportörü SİVİL TOPLUM İÇİN REHBER

BM Sağlık Hakkı Özel Raportörü SİVİL TOPLUM İÇİN REHBER BM Sağlık Hakkı Özel Raportörü SİVİL TOPLUM İÇİN REHBER Uluslararası Sağlık ve İnsan Hakları Örgütleri Federasyonu IFHHRO Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi Teşekkürler Bu rehberin taslağını

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER. Genel Kurul GENEL KURUL KARARI. [Üçüncü Komite raporu üzerine (A/53/625/Add.2)]

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER. Genel Kurul GENEL KURUL KARARI. [Üçüncü Komite raporu üzerine (A/53/625/Add.2)] BİRLEŞMİŞ MİLLETLER A Genel Kurul Dağıtım GENEL A/RES/53/144 8 Mart 1999 Elli üçüncü oturum Gündem maddesi 110 (b) GENEL KURUL KARARI [Üçüncü Komite raporu üzerine (A/53/625/Add.2)] 53/144. Evrensel Olarak

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Musa Rahmanlar Ankara/2016 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi/Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü İçerik 1. Sürdürülebilir

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

Genel Eşit Muamele Yasası

Genel Eşit Muamele Yasası Genel Eşit Muamele Yasası Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 10 soru 10 cevap Türkisch 1 AGG nin amacı nedir? AGG nin amacı, aşağıdaki sebeplerden dolayı mağduriyet oluşumunu engellemek ve mevcut

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

bireysel özgürlük dayanışma eşit haklar öz saygı katılım

bireysel özgürlük dayanışma eşit haklar öz saygı katılım bireysel özgürlük dayanışma eşit haklar öz saygı katılım Temel haklar Santé Belçika herkese vatandaşlık ve İnsan Haklarına saygıyı temin eden Demokratik Devlet hakka saygıyı temin eder. Devlet, sadece

Detaylı

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları)

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları) 27 Ağustos- 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana da toplanan Suçların Önlenmesine ve Suçların Islahı üzerine Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiştir. Dünya halkları, Birleşmiş

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

AB Çevre Müktesebatı Semineri Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, Temel Belgeler ve AB Müktesebatı

AB Çevre Müktesebatı Semineri Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, Temel Belgeler ve AB Müktesebatı AB Çevre Müktesebatı Semineri Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, Temel Belgeler ve AB Müktesebatı Hazırlayanlar: Kerem Okumuş- Gülün Egeli 25 Kasım 2010, Ankara AB Çevre Müktesebatı Yapısı Avrupa Antlaşmaları

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ HAZIRLAYAN : ŞERİF OLGUN ÖZEN, CGAP KİDDER EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANI sozen@csgb.gov.tr EĞİTİMİN

Detaylı

T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop

T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde öğrenim görmekte olan engelli öğrencilerin

Detaylı

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI SUNU PLANI 1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI -1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

Detaylı

Sağlığın sosyal belirleyicileri ve hekimler / Kayıhan Pala

Sağlığın sosyal belirleyicileri ve hekimler / Kayıhan Pala Sağlığın sosyal belirleyicileri ve hekimler / Kayıhan Pala Sağlığın sosyal belirleyicileri, sağlığı ve iyi olma halini etkileyen temel etmenler olarak bilinir; bunlar doğduğumuz, büyüdüğümüz, yaşadığımız,

Detaylı

Dr. Bekir KESKİNKILIÇ

Dr. Bekir KESKİNKILIÇ Dr. Bekir KESKİNKILIÇ 1 SAĞLIK Yalnızca hastalık veya sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Irk, din, siyasi görüş, ekonomik veya sosyal durum ayrımı yapılmaksızın

Detaylı

Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Ruh Sağlığı Programları Şubesi DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ 2016 YILI ETKİNLİK RAPORU

Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Ruh Sağlığı Programları Şubesi DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ 2016 YILI ETKİNLİK RAPORU Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Ruh Sağlığı Programları Şubesi DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ 2016 YILI ETKİNLİK RAPORU DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ 2016 YILI TEMASI HERKES İÇİN PSİKOLOJİK İLK YARDIM Her dört yetişkinden

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr.Şenol Çomoğlu

AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr.Şenol Çomoğlu AKILCI İLAÇ KULLANIMI Dr.Şenol Çomoğlu 2 AKILCI İLAÇ KULLANIMI Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır. Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Gelişimi ve Binyıl Kalkınma Hedefleri Yolunda Gelişmeler. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yıldız YAPAR.

Türkiye de Erken Çocukluk Gelişimi ve Binyıl Kalkınma Hedefleri Yolunda Gelişmeler. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yıldız YAPAR. Türkiye de Erken Çocukluk Gelişimi ve Binyıl Kalkınma Hedefleri Yolunda Gelişmeler Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yıldız YAPAR 12 Ekim 2010 Sunuş Planı Erken Çocukluk Gelişimi (EÇG) Nedir? Binyıl

Detaylı

MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME. Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü.

MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME. Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü. MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü. Madrid 1 STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME (SÇD) SÇD, sürdürülebilirliğe

Detaylı

İnsan Hakları İhtisas Komitesi

İnsan Hakları İhtisas Komitesi İnsan Hakları İhtisas Komitesi Prof. Dr. Harun Tepe İnsan Hakları İhtisas Komitesi Başkanı Komite Başkanı: Prof. Dr. Harun Tepe Komite Üyeleri Üyeler Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi Prof. Dr. Mesut Gülmez Prof.

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ KENT, BÖLGE, ÇEVRE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ KENT, BÖLGE, ÇEVRE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ KENT, BÖLGE, ÇEVRE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankaya Üniversitesi Kent, Bölge

Detaylı

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik İdari Özet Türkçe Avustralya Hükümet hizmetlerinin Avustralya nın kültür ve dil bakımından çeşitlilikler gösteren nüfusuna duyarlılığı üzerine bir araştırma

Detaylı

AB Fonları nda Ortaklık İlkesi Macaristan dan Deneyimler

AB Fonları nda Ortaklık İlkesi Macaristan dan Deneyimler AB Fonları nda Ortaklık İlkesi Macaristan dan Deneyimler Ákos Éger Orta ve Doğu Avrupa Banka İzleme Ağı (CEE Bankwatch Network) Ulusal Çevre ve Doğa Korumacıları Topluluğu AB Fonlarının planlanması 2004-2006

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited İnsan Hakları Politikası (22 Şubat 2013 tarih ve 2/2013 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015 No'lu

Detaylı

SAĞLIK ALANINDA DEVLETİN DEĞİŞEN ROLÜ TÜRKİYE DE SAĞLIK BAKANLIĞI NIN ROLÜNÜN VE FONKSİYONLARININ YENİDEN TANIMLANMASI

SAĞLIK ALANINDA DEVLETİN DEĞİŞEN ROLÜ TÜRKİYE DE SAĞLIK BAKANLIĞI NIN ROLÜNÜN VE FONKSİYONLARININ YENİDEN TANIMLANMASI SAĞLIK ALANINDA DEVLETİN DEĞİŞEN ROLÜ TÜRKİYE DE SAĞLIK BAKANLIĞI NIN ROLÜNÜN VE FONKSİYONLARININ YENİDEN TANIMLANMASI Hazırlayan: Prof. Dr. Coşkun Can Aktan SAĞLIK ALANINDA DEVLETİN DEĞİŞEN ROLÜ Hazırlayan:

Detaylı

Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi sorumluluğu

Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi sorumluluğu İsveç Eğitim Sistemi: Okul kurucuları 01/01/08 de basılmıştır Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi sorumluluğu İsveç'te okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi

Detaylı

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler:

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ TUTUM BELGESİ Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yer alan üniversiteler ve diğer bütün kurumlar çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve adaletine duyarlı

Detaylı

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması Dr. Selman ÖĞÜT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 21. Yüzyılda Uluslararası Hukuk Çerçevesinde BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü Konunun genel amacı Katılımcıların iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramalarına yardımcı olmaktır

Detaylı

Örselenebilir Gruplar Hekim Tutumu. Doç.Dr. Aysun Balseven Odabaşı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD

Örselenebilir Gruplar Hekim Tutumu. Doç.Dr. Aysun Balseven Odabaşı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD Örselenebilir Gruplar Hekim Tutumu Doç.Dr. Aysun Balseven Odabaşı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD Sunum Planı Olgu örnekleri Örselenebilirlik, incinebilirlik, savunmasızlık Tartışma Öneriler

Detaylı

TIBBİ ZARAR VE SORUMLULUK HUKUKU

TIBBİ ZARAR VE SORUMLULUK HUKUKU TIBBİ ZARAR VE SORUMLULUK HUKUKU (NORDİK EKSENLİ) KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK HUKUKU HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME Doç. Dr. MÜSLÜM AKINCI ODAK DEĞER: Hasta Hakları Hukuk düzeninde bir şeyin hak olarak tanımlanması

Detaylı

IFLA İnternet Bildirgesi

IFLA İnternet Bildirgesi IFLA İnternet Bildirgesi Bilgiye engelsiz erişim özgürlük, eşitlik, küresel anlayış ve barış için temeldir. Bu nedenle, Kütüphane Dernekleri Uluslararası Federasyonu (IFLA) belirtir ki: Düşünce özgürlüğü,

Detaylı

TÜTÜN ÜRÜNLERİ ÜZERİNDEKİ VERGİYİ ARTIRMAK

TÜTÜN ÜRÜNLERİ ÜZERİNDEKİ VERGİYİ ARTIRMAK TÜTÜN ÜRÜNLERİ ÜZERİNDEKİ VERGİYİ ARTIRMAK Doç. Dr. S. Erhan DEVECİ 9 Haziran 2010 - Elazığ Sunum Planı - Konunun önemi - Vergi ve fiyatlar ile ilgili ulusal stratejik planlar - Verginin artırılması sonucu

Detaylı

Engellilik Modelleri ve Ölçüleri

Engellilik Modelleri ve Ölçüleri Engellilik Modelleri ve Ölçüleri Sophie Mitra Fordham Üniversitesi mitra@fordham.edu Konferans: Engellilik ölçümünün ve engellilerin fiziksel erişiminin iyileştirilmesi: Uluslararası deneyimlerden çıkarılan

Detaylı

AVRUPA SOSYAL ŞARTININ TOPLU ŞİKAYET SİSTEMİ ÖNGÖREN EK PROTOKOLÜ

AVRUPA SOSYAL ŞARTININ TOPLU ŞİKAYET SİSTEMİ ÖNGÖREN EK PROTOKOLÜ AVRUPA SOSYAL ŞARTININ TOPLU ŞİKAYET SİSTEMİ ÖNGÖREN EK PROTOKOLÜ (Strasbourg, imza: 09/11/1995; yürürlük: 01/07/1998) 1 Başlangıç 18 Ekim 1961 tarihinde Torino da imzaya açılan Avrupa Sosyal Şartının

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii v 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ 1.EKONOMİK ENTEGRASYONLAR... 1 1.1.Küreselleşme ve Bölgeselleşme... 2 1.1.1. Küreselleşme... 2

Detaylı

EŞİTLİK ÖDÜLÜ NÜN VERİLMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

EŞİTLİK ÖDÜLÜ NÜN VERİLMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER AS/Ega/Inf (2009) 4 - Turkish 26 January 2009 TUegadocinf04_2009 EŞİTLİK ÖDÜLÜ NÜN VERİLMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER F 67075 Strasbourg Cedex assembly@coe.int Tel: + 33 3 88 41 2000 Fax: +33 3 88 41 2776

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

Avrupa Birliği ÇevrePolitikası. Kerem Okumuş REC Türkiye Direktör Yardımcısı 5 Ocak 2010, İstanbul

Avrupa Birliği ÇevrePolitikası. Kerem Okumuş REC Türkiye Direktör Yardımcısı 5 Ocak 2010, İstanbul Avrupa Birliği ÇevrePolitikası Kerem Okumuş REC Türkiye Direktör Yardımcısı 5 Ocak 2010, İstanbul AB Çevre Müktesebatı Yapısı Avrupa Antlaşmaları (..., Maastricht, Amsterdam, Nice) İkincil Hukuk Yönergeler

Detaylı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Destekleri

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Destekleri Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Destekleri Bu çalışmada Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler Başbakanlık; Yurtdışı Türkler ve

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2 HAFTA 2 Bu haftaki ders önü sorularımız: 1. Size göre hak kavramı nedir? Çocukluğunuzu da göz önünde tutarak sahip olduğunuz/olmadığınız veya kullanabildiğiniz haklarınızı tartışınız. 2 Geçmişte çocuklar

Detaylı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Misyon: Evrensel Etik İlkelerin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanmasına önderlik etmek

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı AVRUPA İNSAN

Detaylı

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden Neler Yaptık? Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın himayesinde 15 16 Eylül 2015 tarihleri

Detaylı

BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN DERNEĞİ ÖZGÜN FİNANSMAN EKSENİ DEĞERLENDİRME FORMU

BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN DERNEĞİ ÖZGÜN FİNANSMAN EKSENİ DEĞERLENDİRME FORMU BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN DERNEĞİ ÖZGÜN FİNANSMAN EKSENİ DEĞERLENDİRME FORMU Tarihi Okulun İsmi Formu Dolduranın Adı Soyadı Formu Dolduranın Asli Görevi : / / : : : Bu form Başka Bir Okul Mümkün Derneği ne

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ 2. KAPSAM Nazilli Devlet Hastanesinde bölüm bazında risk değerlendirmeleri yaparak çalışanların çalıştıkları alanlardan kaynaklı risklerini belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını

Detaylı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı Gülşah Özcanalp Göktekin Uzman Sosyolog / İş ve Meslek Danışmanı Liderlik Enstitüsü Eğitim ve İstihdam Hizmetleri Çalışma Evrensel Bir Haktır İnsan

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Türkiye de Radyasyon Güvenliği Komiteleri

Türkiye de Radyasyon Güvenliği Komiteleri Türkiye de Radyasyon Güvenliği Komiteleri Yrd. Doç. Dr. Ayşegül YURT Dokuz Eylül Üniversitesi 1. ULUSAL RADYASYONDAN KORUNMA KONGRESİ 19-21 KASIM 2015, ANKARA Radyasyon Güvenliği Komiteleri (RGK) 2690

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

KİTLESEL GÖÇLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ. Uzm. Dr. Muzaffer AKKOCA

KİTLESEL GÖÇLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ. Uzm. Dr. Muzaffer AKKOCA KİTLESEL GÖÇLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ Uzm. Dr. Muzaffer AKKOCA 20.05.2016 GİRİŞ İnsanlar neden ülkelerini terk ederler? Savaş Doğal afet Ekonomik nedenler Can güvenliği ULUSLAR ARASI MEVZUAT Devlet Koruması:

Detaylı

Ulaştırma Sektöründe Riskten Korunma Stratejileri Küresel Gelişmeler ve Yeni Trendler. 2015 SMM Bilişim. Tüm Hakları Saklıdır.

Ulaştırma Sektöründe Riskten Korunma Stratejileri Küresel Gelişmeler ve Yeni Trendler. 2015 SMM Bilişim. Tüm Hakları Saklıdır. Ulaştırma Sektöründe Riskten Korunma Stratejileri Küresel Gelişmeler ve Yeni Trendler 1 İçerik Ulaşım Sektörünün Yapısı Ulaşım Sektöründe Yeni Risk Algısı Ulaşım Sektörüne Özgü Kurumsal Risk Yönetimi Türkiye

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

*ÖZEL KÜÇÜKYALI TEKDEN ORTAOKULU EKO-OKUL SUNUMU

*ÖZEL KÜÇÜKYALI TEKDEN ORTAOKULU EKO-OKUL SUNUMU *ÖZEL KÜÇÜKYALI TEKDEN ORTAOKULU EKO-OKUL SUNUMU *EKO-OKUL PROGRAMI NEDİR? *Eko-Okullar Projesi okullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir projedir.

Detaylı

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi Doç.Dr.Tufan BAL Dersin İçeriği Kırsal Kalkınma Kavramının Tarihçesi Kırsal Kalkınmada Temel Amaç Kırsal Alan Kalkınma Politikaları Kırsal

Detaylı

Haklarım var, Hakların var, Hakları var...

Haklarım var, Hakların var, Hakları var... Haklarım var, Hakların var, Hakları var... Çocuk haklarına giriş Herkesin hakları vardır. Ayrıca, 18 yaşından küçük bir erkek veya kız çocuğu olarak sizin özel bazı haklarınız vardır. Bu hakların bir listesi

Detaylı

Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 2011 Harran Üniversitesi-UNFPA

Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 2011 Harran Üniversitesi-UNFPA Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 211 Harran Üniversitesi-UNFPA Hizmet için kanıt oluşturan sonuçlar açısından Hizmetleri planlama ve uygulama açısından

Detaylı

HEMŞİRELERDE ÇALIŞMA ORTAMI UZM. HEM. HANDAN ALAN HEMŞİRELİKTE YÖNETİM AD DOKTORA ÖĞRENCİSİ

HEMŞİRELERDE ÇALIŞMA ORTAMI UZM. HEM. HANDAN ALAN HEMŞİRELİKTE YÖNETİM AD DOKTORA ÖĞRENCİSİ HEMŞİRELERDE ÇALIŞMA ORTAMI UZM. HEM. HANDAN ALAN HEMŞİRELİKTE YÖNETİM AD DOKTORA ÖĞRENCİSİ Çalışma hayatı insan yaşamının vazgeçilmez bir parçasıdır. Günün en aktif döneminin yaşandığı çalışma ortamları,

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 27 Şubat 2017 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe yaklaşık 100

Detaylı

Tıpta Örselenebilir Gruplar Hekim Tutumu. Doç.Dr. Aysun Balseven Odabaşı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD

Tıpta Örselenebilir Gruplar Hekim Tutumu. Doç.Dr. Aysun Balseven Odabaşı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD Tıpta Örselenebilir Gruplar Hekim Tutumu Doç.Dr. Aysun Balseven Odabaşı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD Sunum Planı Olgu örnekleri Örselenebilirlik, incinebilirlik, savunmasızlık Tartışma

Detaylı

Genel Kurul Tarafından Kabul Edilen Karar 1

Genel Kurul Tarafından Kabul Edilen Karar 1 Genel Kurul Tarafından Kabul Edilen Karar 1 [Üçüncü Komite raporu üzerine (A/63/425)] 63/155 Kadına yönelik her türlü şiddetle mücadelenin yoğunlaştırılması Genel Kurul, 19 Aralık 2006, 61/143 sayılı ve

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı