BÖLÜM 2: PIC16F877 MİKRODENETLEYİCİSİ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM 2: PIC16F877 MİKRODENETLEYİCİSİ..."

Transkript

1 V İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: GİRİŞ MİKROİŞLEMCİLERE GENEL BİR BAKIŞ MİKRODENETLEYİCİLERE GENEL BİR BAKIŞ MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMAK İÇİN GEREKENLER...16 BÖLÜM 2: PIC16F877 MİKRODENETLEYİCİSİ PIC DENETLEYİCİLER VE PIC16F877 NİN GENEL ÖZELLİKLERİ BELLEK ORGANİZASYONU Program Belleği (Flash Bellek) Veri Belleği (RAM Bellek) BESLEME UÇLARI VE BAĞLANTILARI OSİLATÖR KONFİGÜRASYONLARI Kristal Osilatörler R/C Osilatörü Harici Osilatör SIFIRLAMA (RESET) DEVRESİ VE ÇEŞİTLERİ Besleme İlk Verildiği Anda Sıfırlama - Power On Reset (POR) Güç Zamanlayıcılı Sıfırlama - Power Up Timer (PWRT) Osilatör Başlama Zamanlayıcısı - Oscillator Start-up Timer (OST) Gerilim Düşmesi Sıfırlama - Brown Out Reset (BOR) Watch Dog Timer (WDT) Sıfırlaması MCLR Sıfırlaması GİRİŞ / ÇIKIŞ (I/O) PORT LARI PORT A PORT B PORT C, PORT D ve PORT E KONFİGÜRASYON BİTLERİ KESMELER (INTERRUPTS) ÜRÜN TANIMLAMA KOD AÇILIMLARI...38 BÖLÜM 3: C PROGRAMLAMA DİLİ C DİLİNİN TARİHİ C DİLİNDE KOMUT YAZIMI CCS C VERİ TÜRLERİ DEĞİŞKENLER VE DEĞİŞKEN TANIMLAMA Değişken Tanımlama Kuralları Değişkenlere Değer Verme ve Veri Gösterimleri Değişkenlerin Faaliyet Alanı ve Ömrü Global Değişkenler Yerel Değişkenler Parametre Değişkenler YER VE TÜR BELİRLEYİCİLERİ auto Yer Belirleyicisi static Yer Belirleyicisi register Yer Belirleyicisi extern Yer Belirleyicisi const Tür Belirleyicisi volatile Tür Belirleyicisi DEĞİŞKEN TÜRÜ İSİMLERİNE TAKMA İSİM VERME SABİT TANIMLAMA VE ROM BELLEĞE VERİ YAZMA Ters Eğik Çizgi (-\ BackSlash) Sabitleri...50

2 VI % Sabitleri OPERATÖRLER ARİTMETİKSEL OPERATÖRLER İLİŞKİSEL (KARŞILAŞTIRMA) OPERATÖRLER MANTIKSAL OPERATÖRLER BİT OPERATÖRLERİ Bit Değil (~) Operatörü Bit VE (&) Operatörü Bit VEYA ( ) Operatörü Bit ÖZEL VEYA (^) Operatörü Sola Öteleme (<<) Operatörü Sağa Öteleme (>>) Operatörü Unary Operatörler Özel Amaçlı Operatörler Atama ( = ) Operatörü İşlemli Atama Operatörü Öncelik Operatörü Virgül (,) Operatörü Diğer Operatörler OPERATÖRLERİN ÖNCELİK SIRASI KARAR VERME KONTROL DEYİMLERİ if Deyimi if else Deyimi switch-case Şartlı Dallanma Deyimi goto Deyimi Durum Operatörü (?:) DÖNGÜ DEYİMLERİ while Döngüsü do-while Döngüsü for Döngüsü break Deyimi continue Deyimi FONKSİYONLAR return Deyimi FONKSİYON PROTOTİPLERİ DİZİLER Dizilere Değer Verme ve Çok Boyutlu Diziler GÖSTERİCİLER (POINTERS) Gösterici Bildirimleri Gösterici Kullanımı Adres Operatörü (&) STRINGLER YAPILAR (STRUCTURES) Yapı Değişkeni Tanımlaması ve Yapı Elemanına Erişilmesi Yapıların Fonksiyonlara Gönderilmesi Göstericileri Yapılarda Kullanmak BİRLİKLER (UNION) Birlik Değişkeni Tanımlaması ve Birlik Elemanına Erişilmesi SAYIMLAMA TÜRÜ (ENUM) AÇIKLAYICI YAZIMI ÖZEL KARAKTERLERİN GÖSTERİMİ...89 BÖLÜM 4: CCS C DERLEYİCİSİ CCS C DERLEYİCİSİ CCS C DEMO PROGRAMININ KURULMASI...95

3 VII 4.3. CCS C DERLEYİCİSİ MENÜLERİ File Menüsü Project Menüsü Şeridi Edit Menüsü Şeridi Search Menüsü Şeridi Options Menüsü Şeridi Compile Menüsü Şeridi View Menüsü Şeridi Tools Menüsü Şeridi Debug Menüsü Şeridi Document Menüsü Şeridi User ToolBar Menüsü Şeridi Help Menüsü CCS KOMUT SETİ CCS C ÖN İŞLEMCİ FONKSİYONLARI CCS C YERLEŞİK FONKSİYONLARI Mikrodenetleyici Kontrol Fonksiyonları Karakter ve String Fonksiyonları Hafıza Fonksiyonları Matematik Fonksiyonları Özel Fonksiyonlar CCS C PROGRAMI GENEL GÖVDESİ BÖLÜM 5: CCS C İLE PROGRAM DERLEMEK VE DENEMEK CCS C DE DERLEME İŞLEMİ Otomatik Olarak Proje Dosyası Oluşturmak ve Derlemek El İle (Manuel) Proje Dosyası Oluşturmak Ve Derlemek DERLEME SONUCU OLUŞAN VE CCS C NİN TANIDIĞI DOSYA FORMATLARI PIC PROG/DEKA V5 DENEY SETİNİN TANITIMI PIC PROG/DEKA V5 Deney Setinin Donanımsal Özellikleri Programlama Devresi ve Soketi USB Programlama Kablosu Giriş Soketi ICSP Programlama ve Debugger Konnektörü x8 Pin Sıralı Alfanümerik LCD Soketi x7 Segment LED Display x7 Dot Matris LED LED Gösterge PortB Seçme Anahtarı Buzzer Grafik LCD ve 1x14 Pin Sıralı LCD Soketi I2C EEPROM Soketi x4 Keypad PortE Analog Giriş Trimpotları PortA Giriş/Çıkış Buton ve LED'leri Pull-up/Pull-down Anahtarları Port A, B, C, D, E Giriş/çıkış Pinleri IR ve RF İletişim Devresi RS232 Seri iletişim konnektörü ve Devresi CCS C PROGRAMINDA DEBUGGER İŞLEMİ MPLAB PROGRAMINDA CCS C DERLEYİCİSİNİ KULLANMAK MPLAB Programında Otomatik Olarak CCS C Proje Dosyası Oluşturmak MPLAB Programında Manuel Olarak CCS C Proje Dosyası Oluşturmak MPLAB Programında CCS C Derleyicisi İle Derleme İşlemi MPLAB Programında CCS C Dosyalarının Debugger İşlemi...169

4 VIII BÖLÜM 6: PORT GİRİŞ/ÇIKIŞ VE BİT/BYTE İŞLEMLERİ PORT GİRİŞ/ÇIKIŞ KOMUTLARI SET_TRIS_X() Komutu GET_TRIS_X() Komutu OUTPUT_LOW() Komutu OUTPUT_HIGH() Komutu OUTPUT_BIT() Komutu OUTPUT_X() Komutu OUTPUT_TOGGLE() Komutu OUTPUT_FLOAT() Komutu INPUT() Komutu INPUT_X() Komutu INPUT_STATE() PORT_A_PULLUPS(), PORT_B_PULLUPS() Komutları BİT VE BYTE İŞLEMLERİ KOMUTLARI BIT_SET() Komutu BIT_CLEAR() Komutu BIT_TEST() Komutu SWAP() Komutu SHIFT_LEFT() Komutu SHIFT_RIGHT() Komutu ROTATE_LEFT() Komutu ROTATE_RIGHT() Komutu MAKE8() Komutu MAKE16() Komutu MAKE32() Komutu LED YAKMA VE SÖNDÜRME UYGULAMASI BUTON İLE LED KONTROL UYGULAMASI LED TOGGLE UYGULAMASI PORT OKUMA VE PORT A BİLGİ GÖNDERME UYGULAMASI BÖLÜM 7: KARAR VERME DÖNGÜ İŞLEMLERİ VE GECİKME FONKSİYONLARI KARAR VERME VE DÖNGÜ DEYİMLERİ if Deyimi if else Deyimi switch-case Şartlı Dallanma Deyimi goto Deyimi while döngüsü do-while Döngüsü for Döngüsü break Deyimi continue Deyimi GECİKME FONKSİYONLARI DELAY_US() Fonksiyonu DELAY_MS() Fonksiyonu DELAY_CYCLES() Fonksiyonu BUTON İLE BCD SAYICI UYGULAMASI YÜRÜYEN IŞIK UYGULAMASI DISPLAY UYGULAMASI-1(0-F SAYICI) DİSPLAY UYGULAMASI-2(BUTON İLE 0-99 YUKARI SAYICI) DISPLAY UYGULAMASI-3 (7448 ENTEGRESİ VE BUTON İLE YUKARI-AŞAĞI 0-99 SAYICI)...221

5 IX BÖLÜM 8: PORT ÇOĞULLAMA VE MATRİS LED DİSPLAY UYGULAMALARI KAYMALI KAYDEDİCİ ENTEGRESİ ENTEGRESİ ENTEGRESİ Çalışma Modları ve Kontrol Kaydedicisi İLE 2 ÇIKIŞLA 7 SEGMENT DİSPLAY SÜRME UYGULAMASI İLE PORT ÇOĞULLAMA UYGULAMASI İLE PORT ÇOĞULLAMA UYGULAMASI MATRİS LED DİSPLAY MATRİS LED DİSPLAY UYGULAMASI BÖLÜM 9: KESME (INTERRUPT) İŞLEMLERİ KESME MANTIĞI VE KESME OLAYLARINA GENEL BİR BAKIŞ CCS C DE KESME OLUŞTURMA İŞLEMLERİ DIŞ KESME (EXTERNAL INTERRUPT-EXT_INT) UYGULAMASI B PORT UNDAKİ B4...B7 PİN LERİNDE DEĞİŞİKLİK KESMESİ UYGULAMASI BÖLÜM 10: ZAMANLAYICI VE SAYICI İŞLEMLERİ ZAMANLAYICI/SAYICI KAVRAMLARI TIMER0 BİRİMİ SETUP_TIMER_0() Fonksiyonu SET_TIMER0 ve SET_RTCC() Fonksiyonu Timer0 Kesmesi (#INT_TIMER0) GET_TIMERx() Fonksiyonu Timer0 Uygulaması Timer0 Uygulaması TIMER1 BİRİMİ Timer1 Kesmesi (#INT_TIMER1) SETUP_TIMER1() Fonksiyonu SET_TIMER1() Fonksiyonu Timer1 Uygulaması Timer1 Uygulaması TIMER2 BİRİMİ Timer2 Kesmesi (#INT_TIMER2) SETUP_TIMER_2() Fonksiyonu SET_TIMER2() Fonksiyonu Timer2 Uygulaması WATCHDOG TIMER (WDT) BİRİMİ SETUP_WDT() Fonksiyonu RESTART_WDT() Fonksiyonu WDT Uygulaması SETUP_OSCILLATOR() FONKSİYONU BÖLÜM 11: CAPTURE/COMPARE/PWM BİRİMİ İŞLEMLERİ CCP BİRİMİNE GENEL BAKIŞ CAPTURE (YAKALAMA) MODU COMPARE (KARŞILAŞTIRMA) MODU PWM MODU SET_PWMX_DUTY() FONKSİYONU SETUP_CCPX() FONKSİYONU CAPTURE MODU UYGULAMASI COMPARE MODU UYGULAMASI PWM MODU UYGULAMASI PWM MODU UYGULAMASI

6 X BÖLÜM 12: TUŞ TAKIMI (KEYPAD) UYGULAMALARI TUŞ TAKIMI (KEYPAD) HAKKINDA BİLGİ TUŞ TAKIMI UYGULAMASI C922 KEY ENKODER ENTEGRESİ TUŞ TAKIMI UYGULAMASI-2 (74C922 İLE) BÖLÜM 13: KARAKTER LCD VE GRAFİK LCD UYGULAMALARI PARALEL KARAKTER LCD LCD DDRAM Belleği ve LCD Karakter Tablosu HD44780 Tabanlı LCD Komutları Paralel LCD yi Direkt Bilgisayara Bağlamak SERİ LCD Seri LCD Komutları ve DDRAM Adresleri Seri LCD yi Direkt Bilgisayara Bağlamak CCS C KARAKTER TABANLI PARALEL LCD KÜTÜPHANESİ (LCD.C VE LCD420.C) PARALEL KARAKTER LCD UYGULAMASI TUŞ TAKIMI VE LCD UYGULAMASI KENDİ LCD DOSYAMIZI OLUŞTURMAK KENDİ LCD DOSYAMIZ İLE LCD UYGULAMASI LCD DE TÜRKÇE VE ÖZEL KARAKTER KULLANMA ÖZEL KARAKTERLİ LCD DOSYASI OLUŞTURMA ÖZEL KARAKTERLİ LCD UYGULAMASI GRAFİK LCD CCS C Grafik LCD Kütüphane Dosyaları GRAFİK LCD UYGULAMASI BÖLÜM 14: ANALOG/DİJİTAL ÇEVİRİCİ MODÜLÜ İŞLEMLERİ A/D MODÜLÜ SETUP_ADC() FONKSİYONU SETUP_ADC_PORTS() SET_ADC_CHANNEL() FONKSİYONU READ_ADC() FONKSİYONU #DEVICE ADC=X KOMUTU A/D KESMESİ ADC UYGULAMASI ADC UYGULAMASI LM35 SICAKLIK SENSÖRÜ LM35 SICAKLIK SENSÖRÜ UYGULAMASI BÖLÜM 15: DAHİLİ EEPROM İŞLEMLERİ DÂHİLİ EEPROM EEPROM Kesmesi (#INT_EEPROM) DÂHİLİ EEPROM OKUMA-YAZMA FONKSİYONLARI READ_EEPROM() Fonksiyonu WRITE_EEPROM() Fonksiyonu FLASH PROGRAM BELLEĞİ OKUMA-YAZMA İŞLEMLERİ READ_PROGRAM_EEPROM() Fonksiyonu WRITE_PROGRAM_EEPROM() Fonksiyonu ERASE_PROGRAM_EEPROM() Fonksiyonu DATA EEPROM VE FLASH PROGRAM HAFIZASI KORUMA İŞLEMLERİ DÂHİLİ EEPROM UYGULAMASI-1 (HAFIZALI KRONOMETRE) DÂHİLİ EEPROM UYGULAMASI-2 (BİT BİT BİLGİ OKUMA) FLASH PROGRAM HAFIZASI UYGULAMASI...412

7 XI BÖLÜM 16: ANALOG KARŞILAŞTIRICI VE VOLTAJ REFERANS MODÜLÜ KARŞILAŞTIRICI (COMPARATOR) MODÜLÜ Karşılaştırıcı Kesmesi SETUP_COMPARATOR() FONKSİYONU KARŞILAŞTIRICI VOLTAJ REFERANS MODÜLÜ SETUP_VREF() FONKSİYONU KARŞILAŞTIRICI VE VOLTAJ REFERANS MODÜLÜ UYGULAMASI BÖLÜM 17: PARALEL SLAVE PORT (PSP) MODÜLÜ İŞLEMLERİ PARALEL SLAVE PORT (PSP) MODÜLÜ PSP Modülü Yazma İşlemi PSP Modülü Okuma İşlemi Paralel Slave Port Kesmesi (#INT_PSP) SETUP_PSP() FONKSİYONU PSP_INPUT_FULL(), PSP_OUTPUT_FULL(), PSP_OVERFLOW() FONKSİYONLARI PARALEL SLAVE PORT MODÜLÜ UYGULAMASI BÖLÜM 18: RS232 SERİ İLETİŞİM İŞLEMLERİ RS232 SERİ İLETİŞİM MAX232 ENTEGRESİ CCS C İLE RS232 SERİ İLETİŞİM #USE RS232() Fonksiyonu SET_UART_SPEED() Fonksiyonu RS232 Seri İletişim Kesmeleri (#INT_RDA) RS232 Giriş/Çıkış Fonksiyonları WINDOWS HYPER TERMINAL VE CCS C SERIAL INPUT/OUTPUT MONITOR Windows Hyper Terminal Programı CCS C Serial Input/Output Monitor Programı RS232 SERİ İLETİŞİM UYGULAMASI BÖLÜM 19: I 2 C İLE SPI SERİ İLETİŞİM VE HARİCİ BELLEK İŞLEMLERİ I 2 C SERİ İLETİŞİM CCS C İLE I 2 C SERİ İLETİŞİM #USE I 2 C () Fonksiyonu I 2 C_START(), I 2 C_WRITE(), I 2 C_READ(), I 2 C_STOP(), I 2 C_POLL() Fonksiyonları I 2 C Kesmesi CCS C Harici EEPROM Kütüphaneleri C02 EEPROM ENTEGRESİ CCS C DOSYALARINI KULLANARAK 24C02 HARİCİ EEPROM UYGULAMASI KENDİ HARİCİ EEPROM FONKSİYONLARIMIZI YAZMA Kendi Harici EEPROM Fonksiyonlarımız İle 24C02 EEPROM Uygulaması SPI SERİ İLETİŞİM SPI İletişim Modları CCS C İLE SPI SERİ İLETİŞİM SETUP_SPI(), SPI_READ(), SPI_WRITE(), SPI_DATA_IS_IN(), SPI_XFER() Fonksiyonları #USE SPI() Fonksiyonu SPI Kesmesi EEPROM ENTEGRESİ CCS C DONANIMSAL SPI FONKSİYONLARIYLA EEPROM UYGULAMASI CCS C YAZILIMSAL SPI FONKSİYONLARIYLA EEPROM UYGULAMASI KENDİ KOMUTLARIMIZLA YAZILIMSAL SPI İLETİŞİMİ VE EEPROM UYGULAMASI...504

8 XII BÖLÜM 20: MOTOR UYGULAMALARI DC MOTOR L298 DC Motor Sürücü Entegresi DC MOTOR UYGULAMASI STEP (ADIM) MOTOR ULN2003 Entegresi Step Motor Uygulaması (ULN2003A İle) Bilgisayar İle Step Motor Kontrolü Uygulaması R/C SERVO MOTOR R/C Servo Motor Uygulaması BÖLÜM 21: 1-WIRE (TEK HAT) İLETİŞİM WIRE (TEK HAT) İLETİŞİMİ Wire İletişim İşlemleri Reset Sinyali Gönderme Bir Bit 1 Bilgisi Yazma Bir Bit 0 Bilgisi Yazma Bir Bit Okuma İşlemi WIRE İLETİŞİM İÇİN KENDİ FONKSİYONLARIMIZI OLUŞTURMA Wire İletişim Hızını Seçme Fonksiyonu Wire İletişim Reset Sinyali Fonksiyonu Wire İletişimde 1 Bit Bilgi Yazma Fonksiyonu Wire İletişimde 1 Bit Bilgi Okuma Fonksiyonu Wire İletişimde 1 Byte Bilgi Yazma Fonksiyonu Wire İletişimde 1 Byte Bilgi Okuma Fonksiyonu DS1990A İ-BUTTON WIRE İLETİŞİM UYGULAMASI (DS1990A İLE) CCS C 1-WIRE İLETİŞİM KÜTÜPHANE DOSYASI BÖLÜM 22: SICAKLIK SENSÖRÜ, RTC, DİJİTAL POT VE SES UYGULAMALARI DS1621 DİJİTAL SICAKLIK SENSÖRÜ DS1621 Sıcaklık ve Termostat Entegresi Uygulaması DS1302 RTC (REAL TIME CLOCK/CALENDAR) CCS C Derleyicisi DS1302 Kütüphane Dosyası DS1302 RTC Uygulaması DS1868 DİJİTAL POTANSİYOMETRE ENTEGRESİ CCS C Derleyicisi DS1868 Kütüphane Dosyası DS1868 Dijital Potansiyometre Uygulaması CCS C DERLEYİCİSİ SES DOSYASI Ses Uygulaması BÖLÜM 23: KIZIL ÖTESİ İLETİŞİM (INFRARED IR) KIZIL ÖTESİ İLETİŞİM (INFRARED IR) Kızıl Ötesi Verici LED Kızıl Ötesi Alıcı KIZIL ÖTESİ İLETİŞİM PROTOKOLLERİ SONY Kızıl Ötesi İletişim Protokolü (SONY IR - SIRC) PHILIPS RC5 Kızıl Ötesi Protokolü KIZIL ÖTESİ İLETİŞİM UYGULAMASI DİZİN KAYNAKÇA NOT: Taralı olan satırlar uygulama programı olduğunu gösterir.

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004 İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 4 2. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 3. SERTİFİKALAR... 6 3.1. Yönetmelikler ve Standartlar... 6 4. AÇIKLAMALAR... 7 4.1. Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Sırasında Dikkat Edilecek

Detaylı

MSP430 LaunchPad Geliştirme Seti artık USB bağlantı özelliğine sahip!

MSP430 LaunchPad Geliştirme Seti artık USB bağlantı özelliğine sahip! 1 Başlarken MSP430 LaunchPad Geliştirme Seti artık USB bağlantı özelliğine sahip! MSP-EXP430F5529LP (ya da F5529 LaunchPad ), MSP430F5529 USB mikro denetleyici için masrafsız ve sade bir geliştirme setidir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. PROTEUS 6.2 SP 5 KURULUMU... 1

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. PROTEUS 6.2 SP 5 KURULUMU... 1 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. PROTEUS 6.2 SP 5 KURULUMU... 1 3. ISIS... 1 3.1. Araç Çubukları... 3 3.1.1.Dosya Araç Çubuğu... 3 3.1.2. Görünüm Araç Çubuğu... 4 3.1.3. Düzen Araç Çubuğu... 4 3.1.4.

Detaylı

C Programlama Dili'ne Giriş

C Programlama Dili'ne Giriş Ders 1: Giriş Giriş C Programlama Dili'ne Giriş Bu ilk derste, bir C programın nasıl derlenip çalıştırılacağı ve Internet'te bulabileceğiz derleyicilerden bahsedilecektir. En basit C programının derleyip

Detaylı

TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu P/N 1072767B-TR REV 1.0 ISS 16OCT14 Telif Hakkı 2014 United Technologies Corporation. Interlogix, United Technologies Corporation un bir birimi olan UTC Building

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ. Yard. Doç. Dr. Ünal Küçük

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ. Yard. Doç. Dr. Ünal Küçük TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Yard. Doç. Dr. Ünal Küçük GİRİŞ PROGRAMLAMA VE YAZILIM Program: belirli bir işi gerçekleştirmek için gerekli komutlar dizisi olarak tanımlanabilir. Programlama: Bir programı

Detaylı

VLT 2800 VLT 2800 İÇİNDEKİLER Emniyet kuralları.................... 2 Mekanik montaj..................... 5 Boyutlar..................6 Motor bağlantıları.................. 7 ebeke bağlantıları.........9

Detaylı

Önsöz. 1. Dahili komponentlar için Hi-pot test yapmayınız. AC sürücüde kullanılan yarı iletkenler yüksek basınç altında zarar görebilir.

Önsöz. 1. Dahili komponentlar için Hi-pot test yapmayınız. AC sürücüde kullanılan yarı iletkenler yüksek basınç altında zarar görebilir. Önsöz DELTA nın üstün performanslı VFD-EL serisini seçtiğiniz için teşekkürler. VFD-EL Serisi yüksek kaliteli komponentler ve malzemeler kullanılarak mevcut en son mikroişlemci teknolojisi ile üretilmektedir.

Detaylı

Atek ADR-10 Serisi YÜKSEK PERFORMANS DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA EKRANI KULLANMA KILAVUZU

Atek ADR-10 Serisi YÜKSEK PERFORMANS DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA EKRANI KULLANMA KILAVUZU Atek ADR-10 Serisi YÜKSEK PERFORMANS DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA EKRANI KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1. ATEK DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA SİSTEMLERİ... 3 1.1. ATEK lineer enkoder ve dijital koordinat okuma ünitesi

Detaylı

NÜMERİK AŞIRI AKIM ve TOPRAK KORUMA RÖLESİ KULLANIM KILAVUZU

NÜMERİK AŞIRI AKIM ve TOPRAK KORUMA RÖLESİ KULLANIM KILAVUZU NÜMERİK AŞIRI AKIM ve TOPRAK KORUMA RÖLESİ KULLANIM KILAVUZU AFB Enerji Mühendislik İnşaat Taah. Paz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. İvedik Organize Sanayi Böl. 24 Cad. 758. Sk. No: 1-3, 24. Cad. 759. Sk. No:

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA Temel Kavramlar Sayı ve Kodlama Sistemleri Bilgisayarın Kullanım Alanları ve Bilgisayarda Ölçü Birimleri Anakart, İşlemci (CPU), ROM ve RAM,

Detaylı

Ürünlere Genel Bakış IPC. Endüs triyel PC Gömülü PC

Ürünlere Genel Bakış IPC. Endüs triyel PC Gömülü PC Ürünlere Genel Bakış IPC I/O Motion Automation Endüs triyel PC Gömülü PC EtherCAT EtherCAT Terminalleri EtherCAT Kutusu I/O Terminalleri Fieldbus Kutusu Altyapı Bileşenleri Sürücü Teknolojisi TwinCAT TwinSAFE

Detaylı

EtherCAT Maliyetleri Düşüren Yüksek Hızlı Ethernet

EtherCAT Maliyetleri Düşüren Yüksek Hızlı Ethernet EtherCAT Maliyetleri Düşüren Yüksek Hızlı Ethernet Otomasyon için gerçek zamanlı Ethernet tab 2 I/O terminal seviyesinde gerçek zamanlı Ethernet Düşük sistem maliyeti Esnek topoloji Maksimum performans

Detaylı

O-bOt ÖRNEK UYGULAMALAR

O-bOt ÖRNEK UYGULAMALAR O-bOt ÖRNEK UYGULAMALAR 1 ĐÇĐNDEKĐLER 1 ÇĐZGĐ ĐZLEYEN ROBOT... 3 1.1 Genel Bilgiler... 3 1.2 O-bOt un Çizgi Đzleyen Robot Haline Getirilmesi... 3 1.3 Algoritma ve Programlama... 6 2 ENGELDEN KAÇINAN ROBOT...

Detaylı

C X X X X X koruyucu olarak görev yapan pragma once desteği 2010 da Sunulan! **artık kullanılmayan++ kullanılmayan biçiminde

C X X X X X koruyucu olarak görev yapan pragma once desteği 2010 da Sunulan! **artık kullanılmayan++ kullanılmayan biçiminde Sayfa 1 / 23 Karakter: D= Delphi C= C++Builder P= Embarcadero Prism TM ENTEGRE DENETÇİLER E2 de Geliştirilmiş! Intel x86 komut setini destekleyen Yüksek performans x86 Assembler 32-bit satır içi assembler

Detaylı

Bildiğiniz gibi programları oluşturan kodlar ve veriler hafızaya yüklendikten sonra işlemci tarafından satırsatır icra edilirler.

Bildiğiniz gibi programları oluşturan kodlar ve veriler hafızaya yüklendikten sonra işlemci tarafından satırsatır icra edilirler. ADRESLEME MODLARI Bildiğiniz gibi programları oluşturan kodlar ve veriler hafızaya yüklendikten sonra işlemci tarafından satırsatır icra edilirler. Ayrıca CPU tüm giriş çıkış işlemlerini de hafızaya erişerek

Detaylı

STAJ RAPORU EKREM CAĞLAR 9702EE032 ELEKTRONİK

STAJ RAPORU EKREM CAĞLAR 9702EE032 ELEKTRONİK STAJ RAPORU EKREM CAĞLAR 9702EE032 ELEKTRONİK Pratik çalışmanın yapıldığı, KURUM: PROFİLO TELRA A.Ş BİRİM : ARGE (Araştırma Geliştirme) TARİH: 28.08.2000-29.09.2000 Kurum adresi ve telefon numarası, Cemal

Detaylı

Elektrik flebeke korumas. Sepam 10 serisi

Elektrik flebeke korumas. Sepam 10 serisi Elektrik flebeke korumas Sepam 0 serisi Sepam 0 serisi İçindekiler Introduction 3 Sepam protection relays, the product of experience 3 Selection guide for all applications 4 Panorama of Sepam applications

Detaylı

Kullanım Kılavuzu NPD4756-00 TR

Kullanım Kılavuzu NPD4756-00 TR NPD4756-00 TR İçindekiler Önsöz Telif Hakkı ve Ticari Markalar... 11 Bu Kılavuzun Kullanılması... 12 Bu kılavuzda kullanılan yazım biçimleri... 12 Yasal Olmayan Kopyalar ve Çıktılar... 13 Ürün Özellikleri...

Detaylı

Yumuşak yol verici. 3RW44 Cihaz kılavuzu 10/2010. Endüstriyel şalt tekniği. Answers for industry.

Yumuşak yol verici. 3RW44 Cihaz kılavuzu 10/2010. Endüstriyel şalt tekniği. Answers for industry. Yumuşak yol verici 3RW44 Cihaz kılavuzu 10/2010 Endüstriyel şalt tekniği Answers for industry. İçindekiler Önemli açıklamalar Giriş 1 SIRIUS Yumuşak yol verici 3RW44 Cihaz kılavuzu Projeksiyon açıklamaları

Detaylı

EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA

EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA 6. HAFTA EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN apaydin@beun.edu.tr EMYO Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu ALGORİTMA ÖRNEK1: İki sayının toplamı

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI EDİTÖR: YRD. DOÇ.DR. HASAN H. BALIK TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Ahmet TEKİN Ayhan AKBAL Bahadır SEVİNÇ Fatih ERTAM Harun H. TUZSUZOĞLU İhsan SERHATLIOĞLU Kemal BALIKÇI M. Fatih TALU Musa ÇIBUK

Detaylı

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10 Referans Kitapçığı Elektrik Şebeke Koruması Sepam seri 10 İçindekiler Güvenlik Bilgisi.....................................................7 Kitapçık Hakkında...................................................9

Detaylı

OMS 560. Yük Sınırlayıcı İndikatörü. Kullanım Kılavuzu. Ver 1.5

OMS 560. Yük Sınırlayıcı İndikatörü. Kullanım Kılavuzu. Ver 1.5 OMS 560 Yük Sınırlayıcı İndikatörü Kullanım Kılavuzu Ver 1.5 AKSÖZ MAKİNA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ÖNSÖZ Bu kılavuz, yükleme, ana kontrol bakım ve kullanımı, sensör, ve asansör ağırlık biriminin yardımcılarından

Detaylı

ENF102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE C/ C++ PROGRAMLAMA DİLİ. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

ENF102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE C/ C++ PROGRAMLAMA DİLİ. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ENF102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE C/ C++ PROGRAMLAMA DİLİ Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Giriş math Kütüphane Fonksiyonları Çok Parametreyle Fonksiyon

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEMEL MANTIK DEVRELERİ 522EE0245 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı POWERFLEX 7000 ORTA GERILIM AC SÜRÜCÜLERI 200 bg'den 34.000 bg'ye (150 kw'den 25.400 kw'ye)

Detaylı

Genel Ayarlar Rehberi

Genel Ayarlar Rehberi Kullanım Talimatları Genel Ayarlar Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Makinenin Bağlanması Sistem Ayarları Kaset Kağıt Ayarları Fotokopi / Doküman Sunucusu Özellikleri Yazıcı Özellikleri Tarayıcı Özellikleri Tarayıcı

Detaylı

SZ-10/SZ-20. Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ

SZ-10/SZ-20. Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ SZ-10/SZ-20 Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu Bir Olympus dijital fotoğraf makinesi satın aldığınız için teşekkür ederiz. Yeni fotoğraf makinenizi kullanmaya başlamadan önce,

Detaylı

C'ye Giriş ILK C PROGRAMINIZ. Bu bir programdir, ve bunu kisaltmanin, basitlestirmenin bir yolu yoktur.isin kotu tarafi, bu

C'ye Giriş ILK C PROGRAMINIZ. Bu bir programdir, ve bunu kisaltmanin, basitlestirmenin bir yolu yoktur.isin kotu tarafi, bu C'ye Giriş ILK C PROGRAMINIZ En basit C programi: Bu bir programdir, ve bunu kisaltmanin, basitlestirmenin bir yolu yoktur.isin kotu tarafi, bu program birsey yapmaz. Buradaki en onemli kelime, sozcugudur.

Detaylı