ZEYREK 453 PAFTA 2419 ADA 13 PARSEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZEYREK 453 PAFTA 2419 ADA 13 PARSEL"

Transkript

1 1. ZEYREK BÖLGESİ GENEL ÖZELLİKLERİ VE TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ İstanbul un Rumeli yakasında ve batısında yer alan Zeyrek semti, Bizans ve Osmanlı döneminde önemli ve merkezi bir bölge olduğu bilinen Fatih ilçesi sınırları içindedir. Kuzeybatıda Cibali, güneyde Saraçhane, doğuda Vefa ve Küçükpazar, batıda Çarşamba semtleriyle sınırlıdır. Eski çağlardan günümüze uygarlıkların geliştiği İstanbul da, tarihi yarımada üzerinde yeralan Zeyrek semtinin bakımsızlık ve yangınlar sonucu yok olan yapıların enkazları ve çok katlı niteliksiz binalar olumsuz yönde etkilemektedir. Günümüzde Zeyrek bölgesi, fiziksel ve sosyal dokusunun hızla değişimi ve ekonomik koşullar nedeniyle bakımsız ve harap görünüm kazanmıştır. Zeyrek bölgesi, bugün tarihsel kimliği ile günümüze aktardığı ipuçlarından da anlaşıldığı üzere İstanbul kenti tarihsel sürecinde köklü bir geçmişe sahiptir. Bölgenin tarihsel gelişimi mevcut yapı ve kalıntılar ile tarihi kaynaklarda yer alan belgeler doğrultusunda, Bizans ve Osmanlı dönemi olarak iki bölümde incelenebilir. 1.1 TARİHSEL GELİŞİMİ Bizans Dönemi Zeyrek semtinin bulunduğu bölge İmparator Konstantin döneminde kent surlarının ileri alınmasıyla Konstantinopolis sınırları içine dahil olmuştur.kentte sınırlar içinde yedi tepe yer almaktadır. Zeyrek, Konstantinopolis in dördüncü tepesi üzerinde ve eteklerinde konumlanmıştır. Tepe üzerinde konumlanmış olması nedeniyle yapılar, istinat duvarları üzerine teraslar oluşturularak yerleştirilmiştir. Bizans döneminde, Konstantinopolis kenti yol dokusu, topoğrafya ve liman bağlantıları göz önüne alınarak oluşturulmuştur. Kentin eşine ender rastlanan yapı tiplerinden su haznelerine, su kaynaklarının azlığından dolayı çok önem verilmiştir. Zeyrek yakınındaki Valens su kemeri, M.S. 368 yılında, İmparator Valens tarafından yapılmıştır.

2 Bizans döneminden günümüze ulaşabilmiş dini yapılar göz önüne alındığında, Zeyrek bölgesinin dinsel merkez durumunda olduğu da gözlemlenebilmektedir. Bunlardan biride 12. Yy. başından itibaren imparatorların mezarları için tercih edilen Pantokrator Manastırı Kilisesidir. Pantokrator Kilisesi, evrenin hakimi Pantokrator İsa adına yapılmış manastıra ait kilisedir. Kilise dışındaki bölümleri günümüze ulaşamamıştır yılında, İstanbul un Osmanlı egemenliğine geçmesinden sonra medrese ve camiye çevrilen Pantokrator Manastırı, batısına inşa edilen tekke, medrese ve var olan papaz odaları ile Osmanlı İmparatorluğunun en önemli eğitim kurumlarından biri olmuştur. Yapının tüm bölümleri hakkında birçok araştırma yapılmış, yapı 1953 ve 1966 yıllarında restorasyon geçirmiştir. Zeyrek semtinde Bizans konut yapılarının varlığı ve özellikleri hakkında bir kayıt bulunamamıştır. Bununla birlikte, Fatih vakfiyeleri ve Ayasofya tahrir defterinde İstanbul da kayıtlı Bizans konakları hakkında bilgiler bulunmaktadır. Bu belgelerden, kentte bir veya iki katlı, kargir binaların yoğunlukta olduğu anlaşılmaktadır Osmanlı Dönemi İstanbul un fethinden sonra kentte yapılaşma ve kentsel dokunun düzenlenmesi konularına öncelikli önem verilmiştir. Zeyrek semti de fetihten sonra, kent içindeki merkezi konumu ve sınırları içinde yer alan dini yapıları ile önem kazanmıştır. En önemli dini merkezlerden biri olan Pantokrator Manastırı nın önemi, fetihten sonra medreseye çevrilmesiyle artmış, önemli ilim adamları medrese de eğitim vermiştir. Fatih vakfiyelerine göre manastırın tüm hücreleri ve papaz odaları medrese olarak kullanılmıştır. Bu, hücre ve papaz odalarından günümüze kalıntı ulaşamamıştır. Medresenin baş müderrisi Molla Zeyrek Mehmet Efendidir. Zeyrek lakabının Farsça anlayışlı, uyanık, zeki anlamına geldiği bilinmektedir. Osmanlı döneminde Zeyrek semti konut ağırlıklı bir yerleşim olmuştur. 16 yy.da Fatih mahallesine bağlanan semtte Müslüman nüfus yoğunluktadır. Bu dönem ve sonrası Zeyrek bölgesinin en büyük sorunu sık görülen yangınlardır. Cibali yangınları olara k bilinen ve çoğunlukla Haliç kıyısında başlayan yangınlar kimi zaman kentin yarısını yok etmiş, birçok konut ve anıtın yanmasına neden olmuştur. Yangınlar nedeniyle ahşap yapı yasağı, ahşap

3 yapılar için yangın duvarları, dar saçak yapma gibi zorunluluklar getirilmiş olmasına rağmen Zeyrek bölgesinde kargir yapı son derecede az sayıda olup, olanlar da geç tarihlidir. Osmanlı döneminde, konut ağırlıklı yapıların yoğunlukta olduğu Zeyrek te konut dokusunu, ayrık ve bitişik düzende konaklar oluşturmaktadır. Bunların dışında geç dönem kargir yapılar da mevcuttur. Bitişik düzen yapılar bahçe içindeki konaklara göre sayıca ağırlıktadır. İki katlı ve cihannümalı konaklar arsaya yayılmış, ikiden fazla katlı konaklar ise daha küçük taban alanı üzerinde oluşturulmuştur. Zeyrek konakları hakkında, 1915 yılına ait hava fotoğrafı ile bilgi edinmek mümkündür tarihli Pervititch haritasında da semtin Osmanlı dönemindeki genel yerleşim özellikleri görülmektedir. 1.2 MİMARİ ÖZELLİKLER Günümüzde Zeyrek te bulunan ahşap konutların çoğu özgün özelliklerinin büyük bölümünü yitirmiştir. Konutların sokak ile etkileşimi eski tarihli harita ve fotoğraflarda gözlenebilmektedir. Büyük bahçeler içinde köşk, konak ve yalılar ile bitişik düzen ahşap ve kargir yapılar İstanbul da rastlanan başlıca konut tipleridir.yangınlardan etkilenen bölgenin yol dokusu ızgara sistem ile yeniden düzenlenmiştir. Zeyrek teki geleneksel konutların tamamında harem ve selamlık ayrımı bulunmaktadır. Büyük konaklarda harem ve selamlık bölümleri ayrı binalar olarak yapılır. Kalabalık aile ve hizmetli topluluğunu barındıran İstanbul konaklarının, büyüklüğüne göre kendi mutfak, hamam, mektep, fırın ve camileri bulunmaktadır. Zeyrek geleneksel konutları arasında içinde benzer hizmet mekanları bulunan konak büyüklüğünde yapılar görülmektedir. Bu yapıların bir kısmında ayrı bir mekan olarak tasarlanan mutfak günümüze ulaşmıştır. İstanbul konaklarının ortak öğesi sayılabilecek yüksek bahçe duvarları ile yaya ve arabalar için oluşturulmuş yüksek bahçe kapılarının, Zeyrek konutlarında da bulunduğu bilinmektedir Plan Cephe Özellikleri Zeyrek ahşap konutları geleneksel Türk konutu plan özelliklerini taşımaktadır. Türk konutunu oluşturan başlıca öğeleri üç grupta toplamak mümkündür. Oda, sofa ve geçit-merdivenler.

4 Konaklarda bu öğelerin dışında hizmet ve temizlik mekânları için konak dışında alanlar ayrılmıştır. Zeyrek te yapılar zemin kat, ara kat ve üst katlardan oluşmakla birlikte, kargir bodrum ve mahzenlere sahip örneklerde bulunmaktadır. Mutfak, hamam gibi hizmet mekanları yapıyla ilişkili yada bağımsız tasarlanmıştır. Zemin katlarda taşlık ve galerili ara katlar ile üst katlar merdivenin ulaştığı sofa ve çevresinde bulunan odalardan oluşmaktadır. Araştırma yapılan bölgedeki konutlarda, eyvan ve sekiliğe rastlanmamıştır. Geleneksel konut özellikleriyle benzer olarak Zeyrek konaklarının odalarında yer alan dolap, pencere ve kapı kullanım sınırlarında insan boyutuna yakın ölçüler kullanılmıştır. Konutların cepheleri farklı dönemlerin özelliklerini taşımaktadır. Konut cephelerinde temelde aynı ögeler kullanılmakta, bezemeler ise yapıya ve yapım tarihine göre farklılaşmaktadır. Cephelerde hareketi sağlayan çıkmalar, çeşitli geometri ve düzenlerle uygulanmıştır. Dörtgen ve üçgen çıkmaların, cephe üzerinde bir veya iki kat yüksekliğinde olup üst katlarda genişlediği gözlemlenmiştir. Konutların pencere tipleri içinde en yaygın olanı, ölçülerine göre bölüntülü yada bölüntüsüz giyotin pencerelerdir. Pencerelerin çoğunda kafes yer alır. Zeyrek ahşap konutlarının cephe ve plan düzeninde giriş kapıları önemli bir yer alır. Türk konutunun başlıca özelliklerinden olan dışa kapalılık, İstanbul konak cephelerinde daha az etkilidir. İstanbul da zem,t katların sağır cepheli ve avlu duvarlarının yüksek oluşu ile içe dönük yapının yerini üst katlarda aynı hizada ve benzer tip pencereler ile dışa açık yapı almıştır. Büyük konakların yüksek avlu duvarları olmasına karşın, bitişik düzen evlerin kapıları doğrudan sokağa açılmaktadır Yapım teknikleri ve Malzeme Kullanımı Ahşap karkas sistemle oluşturulmuş yapıların başlıca taşıyıcı öğeleri dikme, kiriş ve üst başlıklardır. Duvar yüzeyi iç mekânda horasan sıvalı, dış yüzeyde ahşap kaplıdır. Ahşap kaplamalar bindirme yada yalı baskısı şeklinde uygulanmaktadır. Kaplamalarda sade ve profilli örneklere rastlanmaktadır. Zeyrek konutlarının bir bölümünün zemin ve bodrum katları kargirdir. Kargir duvarlar genellikle ahşap hatıllı olup moloz veya kabayonu taşlarla oluşturulmuştur. Bölgede tuğla

5 hatıllı taş duvarlarda bulunmaktadır. Hamam ve hizmet mekanları, bazı örneklerde tuğla malzemeyle Kargir olarak oluşturulmuştur. Çoğu yapıda taşlık ve mutfak malta taşı arakat sahanlığı ise mermer kaplıdır ADA 13 PARSEL DE YERALAN AHŞAP KONAK 2.1. TARİHSEL GELİŞİM Zeyrek, 2419 ada 13 parsel üzerinde yer alan ahşap konağın yapım tarihi ile adına yaptırılan kişi veya aile belli olmamakla beraber zaman içerisinde el değiştirerek konağın bugünkü sahiplerine ulaşmıştır. Yapının harem bölümü, yılında geçirdiği yangın sonrası zemin katındaki mahzenleri, Kargir hamamı ve birkaç mekanı dışında yok olmuştur. İki ay sonra geçirdiği yangında kalıntı olarak var olan mekan ve cephelerin büyük bölümü de tamamen yanmıştır. Konak günümüzde harap durumdadır. Kiracılar tarafından onarılan selamlık bölümünün bir kısmı halen mevcuttur. Fatih Belediyesinin 1996 yılında yaptığı çalışmalar ile yakın çevresindeki yol düzeyi özgün kota indirilmiş, çevre düzenlemeleri yapılmıştır. Konakla ilgili belgeler incelendiğinde binanın iki dönem geçirerek günümüze ulaştığı anlaşılmaktadır. Birinci dönemde, bina zemin kat ve iki normal kattan oluşmaktadır hava fotoğrafı(resim 2) ve 1945 yılı fotoğrafları(resim 1) irdelendiğinde binanın zemin ve üç kattan oluştuğu görülmektedir. Bu veriler ışığında restitüsyon projesi iki dönem halinde hazırlanmıştır.

6 RESİM yılı Fotoğrafı (Alman Arkeoleoji Enstitüsü) RESİM yılı Hava Fotoğrafı

7 2.2. MİMARİ ÖZELLİKLER Genel Yerleşim Özellikleri Konak Zeyrek Kilise Camii nin kuzeyinde yer almaktadır. Yapının bahçesi güneybatıda, Zeyrek Kilise Camisini çevreleyen İbadethane Arkası Sokak ve devamında Fazilet sokak, kuzeydoğuda ise Mehmet Paşa sokak ile sınırlıdır. Konağın haremlik ve selamlık bölümü iki ayrı yapı olarak algılanmaktadır. Yapı, içinde bulunduğu parseli üç bölüme ayırmaktadır. Aralarındaki kot farkı sebebiyle bahçeler arasında yüksek duvarlar mevcuttur. Mehmet Paşa sokak ile sınırlanan kuzeydoğu bahçesi, aralarında m. kot farkı bulunan iki bölümden oluşmaktadır. Her iki bölümünde bu sokağa bakan duvarları üzerinde birer kapı izi bulunmaktadır. Kapılar taş örülerek kapatılmıştır. Kuzeydoğu bahçesinin güneydoğu yarısında daire planlı, içi horasan sıvalı toprak dolu bir havuza rastlanmıştır. Yine bu bölümde mermer bir kuyu bulunmaktadır. RESİM 3. Zeyrek bölgesi 1942 haritası parsel sınırları

8 2.2.2 Plan Cephe Özellikleri Konak, harem ve selamlık bölümleri ile geç dönemde yapılan ek binalardan oluşmaktadır yılında geçirdiği yangın sonucu, harem bölümünün büyük bir kısmı yok olmuştur. Selamlık bölümü ise yapılan eklere ve onarımlara rağmen özgün özelliklerinin bir çoğunu koruyabilmiştir. Özgün durumda mutfak bölümüne ait olduğu düşünülen alanda yer alan ek binalar, betonarme ve yangın geçirmiş bölümlerden devşirilmiş ahşap malzemelerle yapılmıştır. Harem bölümünün yangın sonrası kalabilen kısımları; zemin katta mahzenler, üst katta ise sofa, oda, hamam ve tuvalettir. Zemin kat mekanları, dikdörtgene yakın biçimde üç mahzenden oluşmaktadır. mahzenler beşik tonozla örtülüdür. Farklı yapım teknikleriyle oluşturulmuş alt yapı duvarlarında, taş, tuğla malzeme ve bağlayıcı olarak da horasan harcı kullanılmıştır. Üst yapıda bugüne ulaşabilen ahşap mekanlar, dikdörtgen biçimindeki sofaya açılmaktadır. 2h17 mekanı, su haznesi, çeşme ve kurnaları ile özel hamam işlevine sahiptir. Hamam, tuğla duvarları, düz örtüsü ve cehennemlik bölümü ile özgün özelliklerini korumaktadır. 2h16 wc mekanında özgün tuvalet taşı bulunmaktadır. 2h15 koridor mekanı özgününde ahşap bagdadi sivri tonozla örtülüdür. Koridorun önünde yer alan 2h14 ılıklık mekanı ahşap çıkma ile kuzeydoğu cephesine açılmaktadır. Selamlık bölümüne giriş Z01 mekanına açılan K3 kapısı ile sağlanmaktadır. Z01 mekanı aracılığıyla da, Z02, Z03, Zh04, Z05 ve Z06 mekanlarına ulaşılmaktadır. Z02 mekanı dikdörtgen olup mekanın kuzeydoğu duvarı özgün değildir. Kuzeydoğu cephesinde Z03 wc mekanına ait kalıntı ve gider künkleri görülmektedir. Selamlık bölümünün I. Katı koridora açılan iki mekandan oluşmaktadır. Selamlık ve harem arasında 1979 yangını öncesi var olan merdiven boşluğuna ait kalıntılar bulunmaktadır. Bu kalıntılardan, ahşap bağdadi sisteme dair veriler elde edilebilmektedir. Yapının güneybatı cephesi ahşap kaplamalı olup konağın Fazilet Sokak bahçesi yönündedir. 1. Kat güneybatı cephesine, güneydoğuda üçgen bir çıkmayla 2.00 m. taşmıştır. Bu katın yerleşim açısı zemin kattan farklıdır. Cephe özgün kaplamalarıyla günümüze ulaşabilmiştir.

9 Kuzeybatı yönünde bahçe duvarıyla birleşmesinden dolayı zemin katta cephesi görülememektedir. 1.katta ise ahşap kaplamalarla kapatılmış sağır cephe niteliğindedir. Kuzeydoğu cephesi özgün niteliklerinin büyük bölümünü kaybetmiştir. Bahçenin teraslı olması sebebiyle yapı istinat duvarları üzerine inşa edilmiştir. Kuzeydoğu cephesinde istinat duvarlarını ayrıntılarıyla görmek mümkündür. Güneydoğu cephesi, mermer merdivenle ulaşılan selamlık bölümü 1. Kat giriş kapısı, ahşap duvarları ve harem bölümü duvar kalıntılarını içermektedir. Selamlık bölümü üzeri üç yönlü kırma çatıdır. Günümüzde varolan çatı 1990larda onarılmış ve yenilenmiştir. Çatı özgün durumda alaturka kiremit ile örtülüdür. Onarım sırasında marsilya kiremidi kullanılmıştır. RESİM 4. Zeyrek bölgesi 1915 haritası parsel sınırlar ADA 13 PARSEL DE YERALAN AHŞAP KONAK IN RESTİTÜSYONU 3.1. KRONOLOJİK DEĞİŞİM Yapısal Verilere Göre Kronolojik Analiz Konağın harem ve selamlık bölümlerinin yapım sistemi ve malzemelerinde yapılan incelemelerde, yapının birden fazla farklı yapım dönemi olduğuna dair veriler bulunmuştur.

10 Harem bölümü kargir duvarları çok farklı yapım teknikleriyle oluşturulmuştur. Parseli çevreleyen bahçe duvarları da birbirinden farklı duvar örgüsüne sahiptir. Güneybatı cephesinin alt seviyelerde taş-tuğla almaşık örgüyle başlayan duvar, üst seviyede moloz taş olarak sonlanmaktadır. Üst kotta yer alan tonoz kalıntısındaki harcın içeriği itibariyle alt kotla üst kot duvar yapısı birbirinden farklılık göstermektedir. Bu veri, tonoz kalıntısı ile duvarın ayrı dönemlerde yapıldığını düşündürmektedir. Tonoz kalıntısı ile cepheden uzakta yer alan eğrisel örtülü kalıntının tuğla boyutları aynıdır, bu nedenle iki kalıntı aynı dönemde olabilir. Kuzeydoğu cephesi, güneybatı ve kuzeybatı cephelerinden farklı olarak kabayonu taş duvar tekniğiyle oluşturulmuştur. Cephede 1979 da yok olan ahşap yapıya ait merdiven duvarı, tuvalet gideri, kiriş, arakat girintisi ve sıva gibi izlerin bulunması, ahşap yapı ve altyapı duvarının eş zamanlı olduğunu göstermektedir. Güneydoğu cephesinin güneybatı bölümü kabayonu moloz taş duvardır. Bu bölümde kuzeydoğu ve orta kısımlara göre büyük boyutlu taşlar daha düzenli şekilde yerleştirilmiştir. Konağın güneydoğusunda 1979 yılında yanmış ahşap bölümün zemin kat duvarını oluşturan bahçe duvarı, kemer örgüsüyle diğer duvarlardan farklıdır. Duvarın yol çalışmaları sırasında yıkılan bölümünde yapılan incelemede, kemer boşluklarının tuğla örülerek kapatıldığı anlaşılmıştır Mekansal Verilere Göre Kronolojik Analiz Konağın geçirdiği yangın sonrası kalıntıları, yapıldığı dönem konusunda veriler içermektedir. Yapının ahşap mekanlarından 2h12,2h13,2h17 yapıya ait özgün verilere ulaşılabilen mekanlardır. Günümüzde yıkılmış olan 2h14 ılıklık mekânı ve kapatılmış olan 2h15 mekanının tavan kaplamasını oluşturan ahşap bagdadi tonoz yapının özgün ve ilgi çekici özelliklerini oluşturur niteliktedir. Hamam bölümü üstyapı mekanlarına ait günümüze ulaşabilmiş en önemli mekan 2h17 hamam mekanıdır. Hamamın düz örtüsü üzerinde dekoratif fil gözleri bulunmaktadır.

11 Mekanda yeralan çeşme aynası ve buhar kapağı zaman içinde kaybolmuştur. Düz örtüye sahip hamamlar konusunda yapılan araştırma sonucunda hamam bölümünün 19 yy. ortalarına tarihlenebileceği belirlenmiştir MİMARİ ÖZELLİKLER Genel Yerleşim Özellikleri Konağın restitüsyonuna ait en eski veri 1870 lerin sonuna denk gelen J.X Raoult a ait Zeyrek Camini gösterir fotoğraf ve Abdullah Biraderlere ait 1800 lerin sonuna işaret eden fotoğraftır. Fotoğraf, yapının Fazilet Sokak üzerindeki yüksek bahçe duvarlarını ve giriş kapısını göstermektedir. Duvarda bir kapı ve pencere bulunmaktadır. Ana giriş kapısı duvarın orta kısmında kemerli bir nişin içinde yer almaktadır. Bu kapı konak sınırları içindeki bir yapıya ait olabileceği gibi bahçeye ana giriş kapısı niteliğinde de olabilir. Girişin devam duvarında pencere bulunmaktadır Pervititch haritası, konağın mimari özelliklerine ait önemli bulgular içermektedir. Harita üzerinde konağa ait yapıların parsel içindeki yerleşimi görülmektedir. Yapı, büyük boyutlu bir ana bölüm ve bu yapıya eklenmiş daha küçük boyutlu yapılardan oluşmaktadır. büyük boyutlu yapının harem bölümü, küçük boyutlu yapının selamlık ile mutfak bölümlerine ait olduğu düşünülmektedir. Yapıların yerleşimi ve topografik özellikler parseli üç bölüme ayırmıştır. Mehmet Paşa Sokak üzerinde konağın iki bahçe kapısı yer almaktadır. İki kapıdan biri harem biri selamlık bölümüne ulaşımı sağlamaktadır. Harem bölümüne girilen kapıdan merdivenlerle çıkılarak bahçe kotuna ulaşılır. Konağın Fazilet sokak ve devamındaki İbadethane sokak üzerinde de birer bahçe kapısının var olduğu görülebilmektedir. Mekan bölümlenmeleri ve kat bilgileri de okunabilmektedir Plan Özellikleri Konağın 1979 yılında yangında yok olmuş mekanları hakkında, yapıya ait 1997 tarihli mimar Oya Taşkın ın tezinden ve çeşitli fotoğraflardan yararlanılarak restitüsyona yardımcı bilgilere sahip olunabilmiştir. Bu bilgilere göre; harem bölümü zemin kat, arakat, 1.kat ve kısmi 2. Kattan oluşmaktadır. Zemin katta, İbadethane arkası sokak, 14 no.lu kapıdan yapı içine ve üç basamakla taşlığa

12 ulaşılmaktadır. Taşlık bölümünden, mutfak, kiler ve kuzeydoğu cephesine ve çamaşırlık bölümüne geçiş sağlanır. Taşlıktan tek kollu bir merdivenle ara kata çıkış sağlanır. Taşlıktan tek kollu bir merdivenle ulaşılan ara katta, 1h02 hol, 1h03 oda, 1h04 oda mekanlarına ulaşılır. Bu kattan döner bir merdivenle 1. Ve 2. kata ulaşılır. 1.katta ana merdivenin karşısında da ahşap bir merdiven yer almakla beraber bu merdiven kısmi 2. kata çıkışı sağlar. Döner merdivenin yanından bir koridorla ana sofaya ulaşılır. 2h01 sofa mekanından diğer mekanlara dağılınılır. Sofanın güneybatı yönünde bir geçitle 2h13 oda mekanına, oradan da bir koridorla 2h17 hamam mekanına ulaşılır. Hamam mekanı onu çevreleyen hela, külhan ve ılıklık bölümleriyle özel hamam niteliğindedir ve günümüze özgün niteliklerini çok fazla kaybetmeden ulaşabilmiştir. Ana sofanın kuzeydoğusunda, hela ve selamlık ile bağlantı sağlayan özgün mermer merdiven yer almaktadır. Kısmi 2. Kat olan cihannüma katı bir koridora, oradan da 3h01 ve 3h02 odalarına ulaşılmaktadır. Selamlık bölümü ise istinat duvarları üzerinde iki katlıdır. Özelliklerinin büyük bölümünü koruyarak günümüze ulaşmıştır. Yapının dört giriş kapısı bulunmaktadır. Fazilet sokak üzerindeki ana bahçe kapısından kuzeybatı bahçesine ulaşılmaktadır. Selamlığın bu bahçeden kullanılan iki girişi bulunmaktadır. K3 kapısından Z01 oda giriş mekanına ulaşılır. Günümüzde mekanı bölen ek duvarlar kaldırıldığında mekan bütünlüğü sağlanabilmiştir. Z02, Z03 ve Z05 mekânları girişe açılmakta ve özgün niteliklerini kısmen koruyabilmişlerdir. Z04 oda mekan boyutları tam bilinememekle beraber, yaklaşık boyutları belirlenebilmiştir. Cephede yıkılan bölümün yarattığı boşluklar tuğla ile kapatılmıştır. Harem ile selamlık arasındaki merdivenle selamlık bölümü 1. Kata ulaşılmaktadır. Bugün üzeri açık olan merdivenin yapı içinde kalma olasılığı yüksektir. Selamlık 1. Katı, bir koridor üzerinde bulunan iki mekan ve bir wc mekanından oluşmaktadır.

13 Cephe Özellikleri Konağın cepheleri konusunda 1979 yangınından önceki yıllara ait fotoğraflarından ve günümüze ulaşan kalıntılardan bilgi edinilebilmiştir. Yapının kuzeybatı cephesi, kargir altyapı duvarları üzerinde yükselen ahşap bir yapıdır. Harem bölümü altyapısında, basık kemerli taşsöve ve demir kanatlı kapıları bulunmaktadır. Üstyapıda ise ılıklık, oda ve hela mekanlarına ait pencereler bulunmaktadır. Günümüzde bu ılıklık mekanı mevcut olmadığından cephe düzenine kaynaklardan ulaşılmıştır. Güneybatı cephesinde yüksek avlu duvarları ve harem bölümünün giriş cephesi bulunmaktadır. Hamam dış duvarları bahçe içinde kalmıştır. Üzerindeki izlerden sıvalı oldukları düşünülmektedir. Harem bölümü zemin katında giriş kapısı ve iki yanında giyotin iki pencere bulunmakla beraber ara katında cephesini oluşturmaktadır. Harem 1. Kat pencereleri de giyotin olmakla beraber önleri ahşap parmaklıklıdır. Güneydoğu cephesi, yüksek bahçe duvarları ve hamam bölümünün külhanına bitişik, 1. Kat seviyesinde ahşap bölüm, zemin kat seviyesinde kargir güneydoğu duvarını içerir. Yapının hamam bölümünün devamında, 1. katta ahşap bir çıkma bulunmaktadır. Harem taşlık mekânının güneydoğu cephesi sağır cephedir. 1. Kat seviyesine ait kesin bulgu elde edilememiştir. Konağın cepheleri sade bir cephe anlayışına sahiptir cm. aralıklarında kaplama tahtaları kullanılmıştır. Cepheler planı yansıtmaktadır. Kargir kısımlar ise horasan sıvalıdır. 4.SONUÇ Zeyrek İbadethane arkası sokak 14 no.lu konak, Zeyrek Kilise Cami karşısındaki konumu ve mimari özellikleriyle korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması gereken bir sivil mimarlık örneğidir. Yapının Bizans dönemi Pantokrator Manastırı sınırları içinde olması ve aynı zamanda Osmanlı Konaklarının önemli mekanlarını içermesi arkeoloji ve mimarlık tarihi açısından önemini artırmaktadır yılında geçirdiği yangın sonucu büyük bölümü yokolan yapının, günümüze ulaşan bölümleri de bakımsızlık ve kötü kullanım sonucunda giderek yok olmaktadır.

14 Yangından kurtulan kargir özel hamam ve tonozlu altyapı mekanları her geçen gün özgün özelliklerini yitirmektedir. Onarım öncesi yapı çevresinde detaylı bir arkeolojik kazı yapılmalı, mevcut altyapı, bahçe duvarları ve diğer kalıntılar ayrıntılı olarak tespit edilmeli ve yapı üzerindeki dönemlere ulaşılmalıdır. Saygılarımızla

15 İÇİNDEKİLER 1. ZEYREK BÖLGESİ GENEL ÖZELLİKLERİ VE TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ 1.1 Tarihsel Gelişim Bizans Dönemi Osmanlı Dönemi 1.2 Mimari Özellikler Plan Cephe Özellikleri Yapım Teknikleri ve Malzeme Kullanımı ADA 13 PARSEL DE YERALAN AHŞAP KONAK 2.1 Tarihsel Gelişim 2.2 Mimari Özellikler Genel Yerleşim Özellikleri Plan-Cephe Özellikleri ADA 13 PARSEL DE YERALAN AHŞAP KONAK IN RESTİTÜSYONU 3.1 Kronolojik Değişim Yapısal Verilere göre Kronolojik Analiz Mekansal Verilere göre Kronolojik Analiz 3.2 Mimari Özellikler Genel Yerleşim Özellikleri Plan Özellikleri Cephe Özellikleri 4. SONUÇ

16 Zeyrek 2419 ada 13 parsel RESTİTÜSYON RAPORU Temmuz 2011

ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ

ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ 1-YAPININ YERİ VE TANIMI Proje konusu yapı grubu, İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sinanağa

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 ADA, 6 PARSEL RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU İLE İLİŞKİLİ FOTOĞRAF VE GÖRSELLER

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 ADA, 6 PARSEL RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU İLE İLİŞKİLİ FOTOĞRAF VE GÖRSELLER SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 ADA, 6 PARSEL RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU İLE İLİŞKİLİ FOTOĞRAF VE GÖRSELLER TARİHİ YAPININ FOTOĞRAFI Foto no: F01 BÖLGEYE AİT TARİHİ PERVİTİTCH HARİTASI TESCİLLİ YAPI

Detaylı

RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK

RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK KINALIADA 46 ADA 10 PARSEL SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ TESCİLLİ YAPI RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK KINALI ADA AHŞAP ESKİ ESER RESTORASYON RAPORU İLİ : İstanbul İLÇESİ : Adalar MAHALLESİ : Kınalı Ada CADDESİ

Detaylı

SANAT TARİHİ RAPORU II. TARİHÇE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ZEYREK 2419 ADA

SANAT TARİHİ RAPORU II. TARİHÇE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ZEYREK 2419 ADA II. TARİHÇE Osmanlı Devleti nin uzun tarihi boyunca farklı geleneklerin, coğrafi ve tarihi şartların oluşturduğu güçlü bir sivil mimari geleneği vardır. Bu mimari gelenek özellikle 19.yüzyılın ortalarına

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR T.. KÜLTÜR VE TURİZM AKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI ÖLGE KURULU KARAR TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.01.20172 35.002/1 KARAR TARİHİ VE NO : 30.01.2011789 T ^ ' İZMİR İzmir İli, ııca İlçesi'nde

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları PERVARİ İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 185 3.6. PERVARİ İLÇESİ 3.6.1. PALAMUT KÖYÜ UMURLU MEZRASI HANI Han Umurlu Mezrasının hemen dışındadır. Yapı üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını

Detaylı

MİMARİ PROJE RAPORLARI

MİMARİ PROJE RAPORLARI BACA +9.06 alaturka kiremit %33 eğim +8.22 +8.35 %33 eğim %33 eğim +7.31 +7.10 +6.45 yağmur oluğu +6.45 P1 P1 P1 P1 P1 P1 +5.05 +5.05 giyotin pencere giyotin pencere giyotin pencere giyotin pencere giyotin

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ 2017 1. Genel Hükümler 1.1.Kapsam Bu rehber Kocaeli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerine ilave

Detaylı

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ* Muğla İli, Milas İlçesi, Beçin Kalesi nde 20.05.2013 tarihinde başlatılan kazı çalışmaları 24.12.2013 tarihinde tamamlanmıştır. Kazı

Detaylı

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi Eski Mağara Camisi'ne Yeni Mağara Camisi'nin batı duvarının yanından gidilerek ulaşılmaktadır. Tamamen terk edilmiş olan yapının içinin ve cephesi her geçen gün daha fazla tahrip olduğu görülmektedir.

Detaylı

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 562 ADA, 11 PARSEL RESTİTÜSYON AÇIKLAMA RAPORU

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 562 ADA, 11 PARSEL RESTİTÜSYON AÇIKLAMA RAPORU SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 562 ADA, 11 PARSEL RESTİTÜSYON AÇIKLAMA RAPORU SÜLEYMANİYE MAHALLESİ PAFTA NO:131 562 ADA 11 PARSEL Küçük Dolap Sokak Kapı No:2 MEVCUT DURUM: Süleymaniye yenileme

Detaylı

Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi Adresi İnceleme Tarihi Fotoğrafl ar ve çizimler Kat adedi Bahçede bulunan elemanlar Tanımı

Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi Adresi İnceleme Tarihi Fotoğrafl ar ve çizimler Kat adedi Bahçede bulunan elemanlar Tanımı Dr. Doğan DEMİRCİ Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Sarıtepelerin Evi olarak bilinmektedir. 19. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Adresi: Emre Mahallesi, 3805.

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE Mir (Cencekir) Kalesi:...9 Geramon Kilisesi...40 Halmun (Elamun) Kilisesi...4 Beyaz Köprü...46 Köprü...47 AVRUPA KONSEYİ DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ

Detaylı

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL :

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL : AHMET AFİF PAŞA YALISI 1 230 ADA 21 PARSEL EK-1 Ahmet Afif Paşa Yalısı, Boğaziçi İstinye Koyu nun yakınında, Köybaşı Caddesine 25 m, Boğaz a 40 m cepheli 2.248,28 m² yüzölçümlü arsa üzerinde 1910 yılında

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂNLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂNLAR 432 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂNLAR DÜKKÂNLAR ANITLAR 433 DÜKKÂN (Sephavan Mh. Dülgerler Sk. No:34) D ükkân, Dülgerler Sokakta, Kapı Camiinin güneyinde yer alır.

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 SİLOPİ

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 SİLOPİ T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 990 SİLOPİ Yeşiltepe Höyüğü... Nuh Nebi Camii ve Medresesi... Şerif Camii...6 Görümlü Camii...7 Mart Şumuni Kilisesi...9 Dedeler Köyü Kilisesi...0 Han Kalıntısı... Tellioğlu Kasrı...

Detaylı

Evlerin sokağa açılan kapıları düz atkılı ya da kemerli dikdörtgendir. Tek kanatlıdır ve ahşap ya da demirdendir.

Evlerin sokağa açılan kapıları düz atkılı ya da kemerli dikdörtgendir. Tek kanatlıdır ve ahşap ya da demirdendir. Konutlarda genellikle beyaz kesme taş, yer yer de bağdadi tekniğinde ahşap kullanılmıştır. Yerli dile 'Sacak' (Köşk) denen çıkmalar ahşap ya da taş konsollara oturan ahşap hatıllarla desteklenir. Orhan

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ İran üzerinden geçerek Batı Anadolu'ya yerleşen Türk boyların dan bir bölümü 13. yüzyıl sonlarında

Detaylı

TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE ve RESTORASYON DERSİ. Restitüsyon Rölöve Restorasyon Rehabilitasyon Renovasyon

TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE ve RESTORASYON DERSİ. Restitüsyon Rölöve Restorasyon Rehabilitasyon Renovasyon TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE ve RESTORASYON DERSİ Restitüsyon Rölöve Restorasyon Rehabilitasyon Renovasyon RESTİTÜSYON Tanımı ve örnekleri RESTİTÜSYON Sonradan değişikliğe uğramış, kısmen yıkılmış ya da yok

Detaylı

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI BÖLÜM 1 : Genel Hükümler AMAÇ Madde 1: Konya Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Camii ve çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içindeki uygulamaların; 5226-3386

Detaylı

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ Ulu Cami Medresesi, kuzey-batı köşesine sokulmuş olan Küçük Mescit ve onun bitişiğindeki muhdes bir yapı sebebiyle düzgün bir plân şeması ve âbidevi bir görünüş arz etmez. Bununla beraber

Detaylı

OSMANLI DÖNEMİ BİR GRUP HAMAM YAPISINDA MALZEME KULLANIMI

OSMANLI DÖNEMİ BİR GRUP HAMAM YAPISINDA MALZEME KULLANIMI OSMANLI DÖNEMİ BİR GRUP HAMAM YAPISINDA MALZEME KULLANIMI KADER REYHAN 1, BAŞAK İPEKOĞLU 2 ÖZET Osmanlı dönemi mimarisinde malzeme kullanımının; yapının işlevi, büyüklüğü ve inşa edildiği yerleşim yerinin

Detaylı

İZMİT GELENEKSEL KONUTLARININ TİPOLOJİSİ

İZMİT GELENEKSEL KONUTLARININ TİPOLOJİSİ İZMİT GELENEKSEL KONUTLARININ TİPOLOJİSİ Sonay * GİRİŞ Kocaeli ilinin merkezi olan ve İzmit Körfezi nin bitiminde kurulan İzmit, Anadolu yu İstanbul a bağlayan kara, deniz ve demiryolu kavşağında yer almaktadır.

Detaylı

MİMARİ PROJE RAPORLARI

MİMARİ PROJE RAPORLARI BACA +9.06 alaturka kiremit %33 eğim +8.22 +8.35 %33 eğim %33 eğim +7.31 +7.10 +6.45 yağmur oluğu +6.45 P1 P1 P1 P1 P1 P1 +5.05 +5.05 giyotin pencere giyotin pencere giyotin pencere giyotin pencere giyotin

Detaylı

TARİHİ AMASYA CADDESİ ÜZERİNDEKİ ZİLE EVLERİ. Emine Saka AKIN 1 Adnan SEÇKİN 2 ÖZET

TARİHİ AMASYA CADDESİ ÜZERİNDEKİ ZİLE EVLERİ. Emine Saka AKIN 1 Adnan SEÇKİN 2 ÖZET TARİHİ AMASYA CADDESİ ÜZERİNDEKİ ZİLE EVLERİ Emine Saka AKIN 1 Adnan SEÇKİN 2 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, eminesaka.akin@gop.edu.tr 2 Yüksek Mimar, Tokat, seckinad@gmail.com ÖZET Tokat il merkezinin

Detaylı

ÜSKÜDAR KUZGUNCUK SAHİLİ ENVANTER NO: 1

ÜSKÜDAR KUZGUNCUK SAHİLİ ENVANTER NO: 1 ÜSKÜDAR KUZGUNUK SAHİLİ ENVANTER NO: 1 MAHALLESİ: HAIHESNA HATUN SOKAĞI: PAŞALİMANI AD. KAPI NO : 125 PAFTA : 109 ADA : 512 PARSEL : 21 BUGÜNKÜ KUL.: Konut KORUMA DURUMU VAZİYET PLANI YAPTIRAN: YAPAN:

Detaylı

II. BEYAZIT HAMAMI RESTORASYONU TAMAMLAMA VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ

II. BEYAZIT HAMAMI RESTORASYONU TAMAMLAMA VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ II. BEYAZIT HAMAMI RESTORASYONU TAMAMLAMA VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ Gökhan ERGÜVEN (Y.Mimar) Yapı Denetim Şefi Salih ÖZCİ (İnş.Müh.) Yapı Denetim Görevlisi Doğan GÜNDOĞAN (Mak.Müh.) Yapı Denetim Görevlisi

Detaylı

AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI

AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI AYASULUK (SELÇUK) KALESİ Ayasuluk Tepesi nin en yüksek yerine inşa edilmiş olan iç kale Selçuk İlçesi nin başına konulmuş bir taç gibidir. Görülen kale

Detaylı

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog.

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog. YAPILARDA HASAR TESBĐTĐ-I 3. RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME D ESASLARI: (Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Gruplandırılması,

Detaylı

HOŞAP KALESİ KAZISI

HOŞAP KALESİ KAZISI HOŞAP KALESİ KAZISI - 2011 Giriş Van İli, Gürpınar İlçesi, Hoşap Kalesi ndeki 2011 yılı kazı çalışmaları, Başkanlığımda 16 kişilik bir ekip tarafından Bakanlık Temsilcisi Erzurum Müzesi nden Arkeolog Çetin

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ OTEL

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ OTEL 868 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ OTEL OTEL 869 AUGUSTOS OTELİ K onya İstasyon binasının karşısında bulunan yapı Bağdat demir yolu ile birlikte inşa edilmiştir. Oteli

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 GÜÇLÜKONAK

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 GÜÇLÜKONAK T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 990 GÜÇLÜKONAK Finik Kalesi...67 Finik İç Kalesi...69 Faki Teyran Camii...7 Finik Zaviyesi...76 Dağyeli Hanı...78 Türbe (Kubbe-i Berzerçio)...80 Pavan Köprüsü...8 Belkıs (Nebi Süleyman)

Detaylı

T.C. BURSA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12256 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BURSA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12256 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. BURSA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12256 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:Bursa

Detaylı

RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU

RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU Resuloğlu yerleşimi ve mezarlık alanı Çorum / Uğurludağ sınırları içinde, Resuloğlu (Kaleboynu) Köyü nün kuş uçumu 900 m kuzeybatısındadır. Yerleşim

Detaylı

Geleneksel Ahşap Yapıların Özgün Çatı ve Cephe Detaylarının Bursa Görükle Köyü Örneklerinde İncelenmesi

Geleneksel Ahşap Yapıların Özgün Çatı ve Cephe Detaylarının Bursa Görükle Köyü Örneklerinde İncelenmesi Geleneksel Ahşap Yapıların Özgün Çatı ve Cephe Detaylarının Bursa Görükle Köyü Örneklerinde İncelenmesi Özlem KÖPRÜLÜ BAĞBANCI 1 M.Bilal BAĞBANCI 2 Elif ACAR BİLGİN 3 Konu Başlık No: 8 Tarihi Yapılarda

Detaylı

BAYKAN İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

BAYKAN İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları BAYKAN İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 75 3.3. BAYKAN İLÇESİ 3.3.1. VEYSEL KARANÎ TÜRBESİ Baykan ilçesine bağlı Ziyâret beldesindeki Veysel Karanî Câmii ve Türbesi nin ne zaman ve kimler tarafında

Detaylı

ESKİ VE YENİ KONUTLARIN KARŞILAŞTIRILMASI: BURDUR ÖRNEĞİ

ESKİ VE YENİ KONUTLARIN KARŞILAŞTIRILMASI: BURDUR ÖRNEĞİ 1314 I.BURDUR SEMPOZYUMU ESKİ VE YENİ KONUTLARIN KARŞILAŞTIRILMASI: BURDUR ÖRNEĞİ Feyza SEZGİN * ÖZET Konut, uygarlığın başından beri insanın en temel gereksinimlerinin gerçekleştirildiği mekândır. Bu

Detaylı

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin /

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / 50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI

NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI VE YAKIN ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI PLAN NOTLARI OCAK 2013 A. KENTSEL VE ARKEOLOJİK

Detaylı

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI N.Cansen KIUÇÇOTE Rest.Uzm.Y.Mimar ayın Konuklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Eski Eser Onarım çalışmaları içerisinde Edime İlinde oldukça kapsamlı restorasyonlara

Detaylı

İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ

İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ Nadir TOPKARAOGLU-A.Yakup KESlCl TjTjİİj ülliye, Tire llçesi'nin batı ucunda, Turan Mahallesi, Beyler Deresi mevkiinde yeralmaktadır.^- ^ i Külliye; cami,

Detaylı

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 471 - Analysis of Historic Buildings dersi kapsamında Düzce nin Konuralp Belediyesi ne 8-14 Ekim 2012 tarihleri

Detaylı

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında.

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Tarih : 16.04.2014 Sayı : 04-14-390 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ne ANKARA Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Bakanlığınız tarafından

Detaylı

Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler

Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler 95 Sur içi Camisi Tek Kitapta! İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., İstanbul un tarihsel ve mimari açıdan en zengin bölgesi Sur içini inci gibi süsleyen

Detaylı

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ)

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Oniki Havariler Kilisesi olarak da bilinen Kümbet Camii, Kars Kalesi nin güneye bakan yamacında bulunmaktadır. Üzerinde yapım tarihini veren

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

BOZDOĞAN ÇARŞI HAMAMI Şakir Çakmak

BOZDOĞAN ÇARŞI HAMAMI Şakir Çakmak Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number XIX/2 Ekim/ October 2010, 27-41 BOZDOĞAN ÇARŞI HAMAMI Şakir Çakmak Özet Aydın-Nazilli ye bağlı Bozdoğan da yer alan Çarşı Hamamı, günümüze büyük değişiklikler geçirerek

Detaylı

YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA

YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi, 499

Detaylı

02 MART 2017 ADIYAMAN SAMSAT DEPREMİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

02 MART 2017 ADIYAMAN SAMSAT DEPREMİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU DİCLE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 02 MART 2017 ADIYAMAN SAMSAT DEPREMİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU Yrd. Doç. Dr. M. Şefik İmamoğlu Maden Müh.Böl.Genel

Detaylı

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN TİP KONUT PROJESİ ŞANLIURFA EVLERİ

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN TİP KONUT PROJESİ ŞANLIURFA EVLERİ YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN TİP KONUT PROJESİ ŞANLIURFA EVLERİ YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Şanlıurfa tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olup, gerek malzeme

Detaylı

BOĞAZA. sevgiyle gülümseyen bir ev... Özlem ve Halit Akyürek ten Boğaz da bir restorasyon çalışması...

BOĞAZA. sevgiyle gülümseyen bir ev... Özlem ve Halit Akyürek ten Boğaz da bir restorasyon çalışması... ev de Kuzguncuk un köy içi dokusunu, bugüne dek geçirdiği yangınlardan kalabilen ve 19. yy ın ikinci yarısıyla 20 yy ın başına tarihlenen sıra evler, tek evler, köşkler ve son dönem apartmanları oluşturuyor.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ. Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ. Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı Selçuklu Dönemi (1071-1308) Oğuzların devamı olan XI. yüzyılın yarısında kurulan, merkezi Konya olan Selçuklular

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R Muğla İli, Fethiye İlçesi nde, özel çevre koruma bölgesinde kalan Kayaköy ve Keçiler Köyünde, GEEAYK nun 13.11.1982 gün ve A-4020 sayılı kararı ile tescil edilen ve son halini İzmir II Numaralı Kültür

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON Rölöve, bir yapının, kent dokusunun veya arkeolojik kalıntının yakından incelenmesi, belgelenmesi, mimarlık

Detaylı

Kisleçukuru Manastırı: Antalya da Bilinmeyen Bir Bizans Manastırı. Dr. Ayça Tiryaki 24 Mart 2010. Dr. Ayça Tiryaki

Kisleçukuru Manastırı: Antalya da Bilinmeyen Bir Bizans Manastırı. Dr. Ayça Tiryaki 24 Mart 2010. Dr. Ayça Tiryaki Kisleçukuru Manastırı: Antalya da Bilinmeyen Bir Bizans Manastırı Dr. Ayça Tiryaki 24 Mart 2010 http://www.obarsiv.com/e_voyvoda_0910.html Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi'nde yapılan konuşma

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

Osmanlı nın ilk hastanesi:

Osmanlı nın ilk hastanesi: mekan Osmanlı nın ilk hastanesi: Yıldırım Darüşşifası YAPIMI 1394 TE TAMAMLANAN VE OSMANLI DEVLETİ NİN İLK HASTANESİ OLARAK KABUL EDİLEN BURSA DAKİ YILDIRIM DARÜŞŞİFASI, OSMANLI NIN YAPI ALANINDA DEVLET

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-2 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YIĞMA BİNA

Detaylı

MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ

MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı olarak 01 Kasım 2013 Cuma günü Koruma Kuramı ve Geleneksel Yapı Bilgisi I dersleri kapsamında

Detaylı

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar;

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar; DUVARLAR Yapılarda bulunduğu yere göre, aldığı yükleri temele nakleden, bina bölümlerini birbirinden ayıran, bölümleri çevreleyen ve yapıyı dış tesirlere karşı koruyan düşey yapı elemanlarına duvar denir.

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, NİLÜFER İLÇESİ, ERTUĞRUL MAHALLESİ H21C.04C.1A-1B PAFTA, 1018 ADA 3 PARSEL VE 924 ADA 26 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ŞUBAT 2016 BURSA İLİ, NİLÜFER

Detaylı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Üç Şerefeli Camii Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Üç Şerefeli Cami......................... 4 0.1.1 Osmanlı Mimarisinde Çığır Açan İlklerin Buluştuğu Cami............................

Detaylı

Zeyrek Camii Restorasyonu Zeynep Ahunbay 11 Ekim 2006 http://www.obarsiv.com/e_voyvoda_0607.html

Zeyrek Camii Restorasyonu Zeynep Ahunbay 11 Ekim 2006 http://www.obarsiv.com/e_voyvoda_0607.html Zeyrek Camii Restorasyonu Zeynep Ahunbay 11 Ekim 2006 http://www.obarsiv.com/e_voyvoda_0607.html Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi'nde yapılan konuşma metni, araştırmacıların kişisel kullanımları

Detaylı

Gerede Yukarı Hamam Restorasyonuna İlişkin Değerlendirmeler

Gerede Yukarı Hamam Restorasyonuna İlişkin Değerlendirmeler Gerede Yukarı Hamam Restorasyonuna İlişkin Değerlendirmeler Çiğdem Belgin DİKMEN 1, Ferruh TORUK 2 1 Yrd. Doç. Dr. Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Divanlı Yolu, 66100,

Detaylı

Akustik Konut: Barbaros Evi

Akustik Konut: Barbaros Evi 42 Akustik Konut: Barbaros Evi DOĞANIN İÇİNDE, SESSİZ VE SAKİN BİR YAŞAM ORTAMI SAĞLAMA AMACIYLA YOLA ÇIKILAN BARBAROS EVİ TASARIMINDA, GELENEKSEL VE MODERN MALZEMELERİN BİR ARADA KULLANIMI İLE SES YALITIMI

Detaylı

Geleneksel Cumalıkızık Konutlarında Cephe Özellikleri Ve Günümüzdeki Durum

Geleneksel Cumalıkızık Konutlarında Cephe Özellikleri Ve Günümüzdeki Durum Geleneksel Cumalıkızık Konutlarında Cephe Özellikleri Ve Günümüzdeki Durum Dr. Z. Sevgen Perker 1 Konu Başlık No: 8. Tarihi Yapılarda Çatı ve Cepheler ÖZET Geçmişten günümüze kent kimliklerinin şekillenmesinde

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

İhale Tarihi 02 Ekim 2015 saat 14.00 tedir. (Teklifler 01 Ekim 2015 saat 17.00 ye kadar alınmaktadır.)

İhale Tarihi 02 Ekim 2015 saat 14.00 tedir. (Teklifler 01 Ekim 2015 saat 17.00 ye kadar alınmaktadır.) TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU İŞTİRAKLER VE GAYRİMENKULLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BODRUM İLÇESİ NİN SALİH ADASI NDA TOPLAM 34.265,78 m² YÜZÖLÇÜMLÜ DENİZE CEPHELİ 3 ADET PARSEL ÜZERİNDE TRİPLEKS VİLLA İhale

Detaylı

ERUH İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

ERUH İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları ERUH İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 115 3.4. ERUH İLÇESİ 3.4.1. EMİR NASREDDİN KÜLLİYESİ Eruh a bağlı Kavaközü Köyü nde, vadi içindedir. Külliyeyi oluşturan yapıların hiç birisinin üzerinde kim tarafından

Detaylı

AKROPOLİS de ONARIM YÖNTEMLERİ Eylül-2011

AKROPOLİS de ONARIM YÖNTEMLERİ Eylül-2011 Bilgi Paylaştıkça Değerlenir AKROPOLİS de ONARIM YÖNTEMLERİ Eylül-2011 Tarihi eserlerin onarım ve güçlendirmesi ile ilgili önemli bilgi ve tecrübe birikimine sahip olan ACIBADEM Restorasyon Mimarlık İnşaat

Detaylı

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör.

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör. MESLEK RESMİ DERSİ Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri Hazırlayan Öğr. Gör. Cahit GÜRER 26.02.2009-Afyonkarahisar YAPI Canlıların beslenmek ve barınmak

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları 54 MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN SARAYLARI FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Eski Saray (Beyazıt Sarayı) MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN

Detaylı

T.C. ANTALYA 9. İCRA DAİRESİ 2015/2699 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ANTALYA 9. İCRA DAİRESİ 2015/2699 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ANTALYA 9. İCRA DAİRESİ 2015/2699 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu kaydı : Antalya

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

RÖLÖVE RAPORU FENERLİ EV

RÖLÖVE RAPORU FENERLİ EV RÖLÖVE RAPORU FENERLİ EV SAKARYA, TARAKLI İLÇESİ ULUCAMİ MAHALLESİ 5 PAFTA, 542 PARSEL 1 BELGE LİSTESİ: 1. K.T.V.K.K. Tescil fişi 2. Aplikasyon Krokisi, 3. Kotlu kroki 4. İmar Durumu 5. Çap örneği 6. Tapu

Detaylı

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI İnsanlar ihtiyaçlarına bağlı olarak çevreyi değiştirerek daha rahat yaşayabilmeleri için yeni bir çevre meydana getiriler. Bunlar yapıyı oluşturur. İnsanların ihtiyaçlarını

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K - 60 - İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar - 61 - K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus : Sofular : 37 ve 42. Sokaklar : Hazine

Detaylı

Seyitgazi Külliyesi, 13. yüzyılın başında

Seyitgazi Külliyesi, 13. yüzyılın başında SEYİTGAZİ KÜLLİYESİ Doç. Dr. Canan PARLA Anadolu Üniversitesi Ed. Fak. Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Seyitgazi Külliyesi, 13. yüzyılın başında Seyitgazi İlçesi, Üçler Tepesi nin güneydoğu yamacındaki

Detaylı

Rpldp Ratum AYSFI. Utarit İ7fil. \dumdl. hafif bölmeler detaylar \ "üniiiiıı. yapı-endüstri merkezi yayınları

Rpldp Ratum AYSFI. Utarit İ7fil. \dumdl. hafif bölmeler detaylar \ üniiiiıı. yapı-endüstri merkezi yayınları Utarit İ7fil Rpldp Ratum AYSFI > \dumdl 1 hafif bölmeler detaylar \ s. \ i* "üniiiiıı yapı-endüstri merkezi yayınları 2 KAVRAM-GELİSME Kapının Evrimsel Süreci KAPININ İŞLEVLERİ (GEÇİŞ-KORUMA-YAUTIM) Kapının

Detaylı

SUNULLAH EFENDİ TÜRBESİ

SUNULLAH EFENDİ TÜRBESİ hazırlayan: arkeologlar Gözden Kaçanlar SUNULLAH EFENDİ TÜRBESİ Gözden Kaçanlar ın bu sayısında tanıtılan Türbesi, belki her gün önünden geçtiğimiz ve sorgulamadan baktığımız bir yapının aslında gözüktüğü

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R Toplantı Tarihi-No: 22.10.2014-115 Karar Tarihi ve No: 22.10.2014-1962 T.C. 22.00.333 Toplantı Yeri EDİRNE Edirne İli, Merkez İlçesi, Yahşifakih Mahallesi, Hükümet (Saraçlar) Caddesi, 10 pafta, 76 ada,

Detaylı

İZMİR. Birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış, 8500 yıllık tarihi ve kültürel zenginliği ile Ege de parlayan bir inci tanesi...

İZMİR. Birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış, 8500 yıllık tarihi ve kültürel zenginliği ile Ege de parlayan bir inci tanesi... İZMİR Birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış, 8500 yıllık tarihi ve kültürel zenginliği ile Ege de parlayan bir inci tanesi... ÇEŞME Antik çağlardan günümüze uzanan eşsiz tarihi, sakin ve huzurlu yapısı,

Detaylı

FOSSATİ'NİN "AYASOFYA" ALBÜMÜ

FOSSATİ'NİN AYASOFYA ALBÜMÜ FOSSATİ'NİN "AYASOFYA" ALBÜMÜ Ayasofya, her dönem şehrin kilit dini merkezi haline gelmiştir. Doğu Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'da inşa ettirdiği en büyük kilisedir. Aynı zamanda dönemin imparatorlarının

Detaylı

2013 YILI TRİPOLİS ANTİK KENTİ KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI

2013 YILI TRİPOLİS ANTİK KENTİ KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI 1 2013 YILI TRİPOLİS ANTİK KENTİ KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI Tripolis Antik Kenti, Denizli nin Buldan İlçesi ne bağlı Yenicekent kasabası sınırları içerisinde yer almaktadır. Büyük Menderes (Maiandros)

Detaylı

GEBZE NİN TARİHİ ESERLERİ CAMİLER

GEBZE NİN TARİHİ ESERLERİ CAMİLER GEBZE NİN TARİHİ ESERLERİ CAMİLER 1. Sultan Orhan Camii : Gebze'nin batısında yer alan cami tahmini olarak 1323-1331 yılları arasında inşa edilmiştir. Osmanlı mimarisinin ilk örneklerinden olan camiyi

Detaylı

42 I MİMARİ I HAMAMLAR. Hamamlar. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin /

42 I MİMARİ I HAMAMLAR. Hamamlar. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / 42 I MİMARİ I HAMAMLAR Hamamlar Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com MİMARİ I HAMAMLAR I 43 Sağlıklı ve medeni bir yaşamın belgeleri olan hamamlarımızdan ilk bahsedenimiz yine

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİM 241 YAPI BİLGİSİ II Prof.Dr. Nilay COŞGUN Arş.Gör.Dr. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Nurşah SERTER Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL OKBAZ Arş.Gör.

Detaylı

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI... 1 2. MEVCUT PLAN DURUMU... 2 3. PLANLAMA GEREKÇESİ-PLANLAMA KARARLARI... 5 4. EKLER... 9 i 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI Plan değişikliği yapılan alan;

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Toplantı Tarihi ve No : 17.04.2015-128 Karar Tarihi ve No : 17.04.2015-2746 Toplantı Yeri: AKSARAY Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, I.,II.,III.Derece Arkeolojik Sit Alanı olan Ihlara Vadisi sit sınırlarına

Detaylı

MYRELAION ROTUNDA SI. Gözden Kaçanlar. kerim altuğ. hazırlayan: arkeologlar derneği istanbul şubesi

MYRELAION ROTUNDA SI. Gözden Kaçanlar. kerim altuğ. hazırlayan: arkeologlar derneği istanbul şubesi hazırlayan: arkeologlar derneği istanbul şubesi Gözden Kaçanlar MYRELAION ROTUNDA SI Bu ay Laleli de, kendisini çevreleyen büyük yapılar tarafından ezilmiş olan Bodrum (Mesihpaşa) Camii veya bir zamanların

Detaylı