İŞLEM FORMÜLLERİ YAYIN NO : 75

Save this PDF as:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞLEM FORMÜLLERİ YAYIN NO : 75"

Transkript

1 YAYIN NO : 75 İŞLEM FORMÜLLERİ (Bir komisyon tarafından önümüzdeki 4 yıl için hazırlanan ve Yönetim Kurulumuzun tarihli toplantısında görüşülerek kabul edilen İşlem Formülleri, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün tarihli 9198/18776 sayılı yazıları ile tarihinden itibaren 4 yıl süreyle geçerli olmak üzere onaylanmakla bu tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir.) Ankara 2012

2 ÖNSÖZ 1512 Sayılı Noterlik Kanununun 200 üncü maddesi gereğince hazırlanan ve Adalet Bakanlığının onayından sonra yürürlüğe konulan İşlem Formülleri Birliğimizin 49 numaralı yayını olarak 2000 yılında bastırılarak gönderilmiş ve sonrasında da uygulama bu doğrultuda sürdürülmüştür. 40 ıncı Olağan Kongremizde verilen yetki çerçevesinde hazırlanan İşlem Formülleri üzerindeki çalışmalar tamamlanmış, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün tarihli 9198/18776 sayılı yazıları ile tarihinden itibaren 4 yıl süreyle geçerli olmak üzere onaylanmıştır. Yeni ve genişletilmiş şekliyle meslektaşlarımızın yararlanmasına sunar, başarılar dileriz. Saygılarımızla, Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu

3 İÇİNDEKİLER Formül No DÜZENLEME İŞLEM FORMÜLLERİ 1-a Okuryazarlar için 1 1-b Okuryazar olmayanlar için 2 1-c Biri okuryazar diğeri okuryazar olmayanlar için 3 1-d Okuryazar olmayanlar için mühür beyannamesi 5 2-a Tanık istemeyen okuryazar işitme ve/veya konuşma özürlüler için 7 2-b Tanık isteyen okuryazar işitme ve/veya konuşma özürlüler için 8 2-c Okuryazar olmayan işitme ve/veya konuşma özürlüler için Görme özürlüler için 12 4-a T.C Uyruklu/Yabancı Uyruklu Okuryazar Türkçe bilmeyenler için 14 4-b T.C Uyruklu/Yabancı Uyruklu Okuryazar olmayan Türkçe bilmeyenler için 15 5-a Ölünceye kadar bakma sözleşmesi (okuryazarlar için) 17 5-b Ölünceye kadar bakma sözleşmesi (okuryazar olmayanlar için) 19 5-c Ölünceye kadar bakma sözleşmesi (Biri okuryazar diğeri okuryazar olmayanlar için) 21 6-a Miras sözleşmesi (okuryazarlar için) 23 6-b Miras sözleşmesi (okuryazar olmayanlar için) 25 6-c Miras sözleşmesi(biri okuryazar diğeri okuryazar olmayanlar için) 27 7-a Mirastan feragat sözleşmesi (okuryazarlar için) 29 7-b Mirastan feragat sözleşmesi (okuryazar olmayanlar için) 31 7-c Mirastan feragat sözleşmesi (Biri okuryazar diğeri okuryazar olmayanlar için) 33 8-a Vasiyetname (okuryazarlar için) 35 8-b Vasiyetname (okuryazar olmayanlar için) 37 8-c Vasiyetname (T.C/Yabancı Uyruklu Türkçe bilmeyen okuryazarlar için) 39 8-d Vasiyetname (T.C/Yabancı Uyruklu Türkçe bilmeyen okuryazar olmayanlar için) Vasiyetname tevdi ve emanet tutanağı a Tanıma senedi (okuryazarlar için) b Tanıma senedi (okuryazar olmayanlar için) a Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi (okuryazarlar için) b Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi (okuryazar olmayanlar için) c Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi (Biri okuryazar diğeri okuryazar olmayanlar için) a Taşınmaz satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi (okuryazarlar için) b Taşınmaz satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi (okuryazar olmayanlar için) c Taşınmaz satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi (Biri okuryazar diğeri okuryazar olmayanlar için) a Mülkiyetin saklı tutulması kaydıyla satış sözleşmesi (okuryazarlar için) b Mülkiyetin saklı tutulması kaydıyla satış sözleşmesi (okuryazar olmayanlar için) c Mülkiyetin saklı tutulması kaydıyla satış sözleşmesi (Biri okuryazar diğeri okuryazar olmayanlar için) a İbraname (okuryazarlar için) b ibraname (okuryazar olmayanlar için) a Vekâletname (okuryazarlar için) b Vekâletname (okuryazar olmayanlar için) c Vekâletname (Biri okuryazar diğeri okuryazar olmayanlar için) Geri alım (Vefa) hakkı sözleşmesi a Önalım (Şuf'a) hakkı sözleşmesi b Önalım (Şuf'a) hakkından feragat c Önalım (Şuf'a) hakkının kullanımından vazgeçme(satıştan önce) d Önalım (Şuf'a) hakkının kullanımından vazgeçme(satıştan sonra) Satın alma (İştira) sözleşmesi 78

4 19- Paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü (Şüyuu idame mükellefiyeti) sözleşmesi Miras payının devri sözleşmesi Zilyetliğin devri sözleşmesi 84 II- ONAYLAMA İŞLEM FORMÜLLERİ 1- Okuryazarlar için 86 2-a Tanık isteyen okuryazar işitme ve/veya konuşma özürlüler için 87 2-b Tanık istemeyen okuryazar işitme ve/veya konuşma özürlüler için Tarih onaylaması İlgili okuryazar Türkçe bilmiyor Türkçe ve yabancı dildeki metinler altındaki imzanın onayı, ilgili okuryazar Türkçe bilmiyor 92 III- ÖRNEK VERME İŞLEM FORMÜLLERİ 1- İbraz edilen asıldan örnek Daireden örnek Yabancı dildeki kâğıttan örnek İbraz edilen asıldan kısmen örnek Yabancı dildeki kâğıttan kısmen örnek Kamu kurum ve kuruluşlarının web sitesinden çıkarılan örnek 98 IV- DİĞER İŞLEM FORMÜLLERİ 1- Tespit tutanağı Emanet alma tutanağı Çevirme (Tercüme) işlemi a Ödememe protestosu b Kabul etmeme protestosu a Azilname, ihbarname, ihtarname, istifaname(imza onaysız) b Azilname, ihbarname, ihtarname, istifaname(imza onaylı) a Defter tasdiki b Defter ara (yenileme) tasdiki c Defter kapanış tasdiki d Defter görüldü tasdiki Tescil 110

5 Düzenleme Formül No: 1-a DÜZENLEME ŞEKLİNDE (OKURYAZARLAR İÇİN) (NK 60, 72-86, 88, 89, NKY 90-93) yılı ayının günü / / Aşağıda mühür ve imzası bulunan ben Noteri, adresindeki dairemde görev yaparken yanıma gelen ve gösterdiği verilmiş.. gün,. kayıt ve. seri numaralı, fotoğraflı.. göre ili, ilçesi,. mahallesi/köyü nüfusuna cilt, aile sıra, sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı., ana adı doğum tarihi. olan, T.C. kimlik numaralı, halen adresinde oturduğunu ve okuryazar olduğunu söyleyen... bir düzenlenmesini istedi. İlgilinin kimliği hakkında yukarıda yazılı belge ile kanı sahibi olduğum gibi bu işlemi yapma yeteneğinin bulunduğunu ve okuryazar olduğunu anladım. Bunun üzerine.. şu suretle söze başladı: (Bu bölüme İlgilinin gerçek isteği yazılacak) diye sözlerini bitirdi. Yazılan tutanak okuması için kendisine verildi. Okudu. Yazılanların gerçek isteği olduğunu beyan etmesi üzerine İlgili ve tarafımdan imzalandı, mühürlendi. yılı ayının günü / / İLGİLİ NOTER -ÜNVANI RESMİ MÜHÜR VE sayılı Kanun gereğince noterlik işlemlerinde, ilgili T.C. vatandaşı gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralarının, tüzel kişilerin de vergi kimlik numaralarının yazılması yasal zorunluluk olup, yabancı gerçek şahısların ise Ülkemizden alınmış yabancılara mahsus kimlik numaraları, yoksa aldıkları veya alacakları vergi kimlik numaraları işleme yazılır. 2006/57 numaralı Genelge de belirtilen işlemlerde bu numaraların yazılması zorunludur. 2- İlgili daireye gelememişse, işlemde mazeretinin nedeni ve imzasının gidilen adreste alındığı belirtilmelidir. (NK 83) 3- Noter, gerek gördüğünde tanık isteyebilir. 1

6 Düzenleme Formül No: 1-b DÜZENLEME ŞEKLİNDE (OKURYAZAR OLMAYANLAR İÇİN) (NK 60, 72-89, HMK 206, NKY 90-93) yılı ayının günü / / Aşağıda mühür ve imzası bulunan ben Noteri, adresindeki dairemde görev yaparken yanıma gelen ve gösterdiği.. verilmiş.. gün,. kayıt ve seri numaralı, fotoğraflı.. göre ili, ilçesi,. mahallesi/köyü nüfusuna cilt, aile sıra, sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı., ana adı doğum tarihi. olan,. T.C. kimlik numaralı, halen... adresinde oturduğunu ve okuryazar olmadığını/imza atamadığını söyleyen... bir... düzenlenmesini istedi. Yanında gelen ve gösterdiği.. verilmiş.. gün,. kayıt ve. seri numaralı, fotoğraflı.. göre ili, ilçesi,.mahallesi/köyü nüfusuna cilt, aile sıra, sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı., ana adı doğum tarihinin. olduğu anlaşılan,.. T.C. kimlik numaralı, halen. adresinde oturduğunu söyleyen.. ile gösterdiği.. verilmiş.. gün,. kayıt ve. seri numaralı, fotoğraflı.. göre ili, ilçesi,. mahallesi/köyü nüfusuna cilt, aile sıra, sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı., ana adı doğum tarihinin. olduğu anlaşılan, T.C. kimlik numaralı, halen. adresinde oturduğunu söyleyen tanık olarak geldiklerini söylediler. Kendilerinin tanıklığa engel bir halleri olmadığını sorarak öğrendiğim gibi, İlgilinin de bu işlemi yapma yeteneğinin bulunduğunu ve okuryazar olmadığını anladım. İlgilinin kimliği hakkında, ibraz ettiği belge ve tanıkların beyanlarından kanı sahibi oldum. İlgili tanıkların yanında şu suretle söze başladı. (Buraya İlgilinin beyanı yazılacak) diye sözlerini bitirdi. İlgilinin beyanı yazıldıktan sonra tutanak tanıklar önünde açıkça İlgiliye okunup anlatıldı. İlgili ve tanıklar beyanın aynen yazıldığını ifade ettikten sonra tutanağın altına, ilgilinin sol el başparmak izi bastırılarak, tanıklar ve tarafımdan imzalandı, mühürlendi. yılı ayının günü / / İLGİLİ TANIK TANIK NOTER -ÜNVANI SOL EL BAŞPARMAK İZİ RESMİ MÜHÜR VE sayılı Kanun gereğince noterlik işlemlerinde, ilgili T.C. vatandaşı gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralarının, tüzel kişilerin de vergi kimlik numaralarının yazılması yasal zorunluluk olup, yabancı gerçek şahısların ise Ülkemizden alınmış yabancılara mahsus kimlik numaraları, yoksa aldıkları veya alacakları vergi kimlik numaraları işleme yazılır. 2006/57 numaralı Genelge de belirtilen işlemlerde bu numaraların yazılması zorunludur. 2- İlgili daireye gelememişse, işlemde mazeretinin nedeni ve imzasının gidilen adreste alındığı belirtilmelidir. (NK 83) 3- İmza atamayanların mühür veya bir alet ya da parmak izi kullanmak suretiyle yapacakları hukuki işlemleri içeren belgelerin senet niteliğini taşıyabilmesi için noterler tarafından düzenleme biçiminde yapılması zorunludur. Buna göre düzenlenecek olan senetler için ilgilisinden harç, vergi ve değerli kâğıt bedeli alınmaz. (HMK 206) 2

7 Düzenleme Formül No: 1-c DÜZENLEME ŞEKLİNDE (BİRİ OKURYAZAR DİĞERİ OKURYAZAR OLMAYANLAR İÇİN) (NK 60, 72-89, HMK 206, NKY 90-93) yılı ayının günü / / Aşağıda mühür ve imzası bulunan ben Noteri, adresindeki dairemde görev yaparken yanıma gelen ve gösterdiği.. verilmiş.. gün,. kayıt ve.. seri numaralı, fotoğraflı.. göre ili, ilçesi,. mahallesi/köyü nüfusuna cilt, aile sıra, sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı., ana adı doğum tarihi. olan ve T.C. kimlik numaralı, halen adresinde oturduğunu, okuryazar olduğunu söyleyen... ile gösterdiği.. verilmiş..gün,. kayıt ve. seri numaralı, fotoğraflı.. göre ili, ilçesi,. mahallesi/köyü nüfusuna cilt, aile sıra, sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı., ana adı doğum tarihi. olan ve T.C. kimlik numaralı, halen... adresinde oturduğunu, okuryazar olmadığını/imza atamadığını söyleyen. birlikte bana başvurarak bir.. düzenlenmesini istediler. Yanlarında gelen ve gösterdiği.. verilmiş.. gün,. kayıt ve seri numaralı, fotoğraflı.. göre ili, ilçesi,. mahallesi/köyü nüfusuna cilt, aile sıra, sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı., ana adı doğum tarihinin. olduğu anlaşılan T.C. kimlik numaralı, halen. adresinde oturduğunu söyleyen.. ile gösterdiği.. verilmiş..gün,. kayıt ve seri numaralı, fotoğraflı.. göre ili, ilçesi,.mahallesi/köyü nüfusuna cilt, aile sıra, sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı., ana adı doğum tarihinin. olduğu anlaşılan T.C. kimlik numaralı, halen. adresinde oturduğunu söyleyen tanık olarak geldiklerini söylediler. Kendilerinin tanıklığa engel bir halleri olmadığını sorarak öğrendiğim gibi, İlgililerin de bu işlemi yapma yeteneklerinin bulunduğunu ve İlgililerden. nun okuryazar olmadığını/imza atamadığını,.. nun okuryazar olduğunu beyanlarından anladım. İlgililerin kimliği hakkında, ibraz ettikleri belgeler ile tanıkların beyanlarından kanı sahibi oldum. İlgililer tanıkların yanında şu suretle söze başladılar. (Buraya İlgililerin beyanı yazılacak) diye sözlerini bitirdiler. İlgililerin beyanı yazıldıktan sonra tutanak tanıklar önünde okuryazar olmayan İlgiliye açıkça okunup anlatıldı. Okuryazar olan İlgiliye okuması için verildi. Okuryazar olan İlgili okudu. İlgililer ve tanıklar beyanlarının aynen yazıldığını ifade ettikten sonra tutanağın altına 3

8 okuryazar olmayan/imza atamayan İlgilinin sol el başparmak izi bastırılarak, diğer İlgili, tanıklar ve tarafımdan imzalandı, mühürlendi. yılı ayının günü / / İLGİLİLER TANIK TANIK 1-2- SOL EL BAŞPARMAK İZİ NOTER -ÜNVANI RESMİ MÜHÜR VE sayılı Kanun gereğince noterlik işlemlerinde, ilgili T.C. vatandaşı gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralarının, tüzel kişilerin de vergi kimlik numaralarının yazılması yasal zorunluluk olup, yabancı gerçek şahısların ise Ülkemizden alınmış yabancılara mahsus kimlik numaraları, yoksa aldıkları veya alacakları vergi kimlik numaraları işleme yazılır. 2006/57 numaralı Genelge de belirtilen işlemlerde bu numaraların yazılması zorunludur. 2- İlgili daireye gelememişse, işlemde mazeretinin nedeni ve imzasının gidilen adreste alındığı belirtilmelidir. (NK 83) 3- İmza atamayanların mühür veya bir alet ya da parmak izi kullanmak suretiyle yapacakları hukuki işlemleri içeren belgelerin senet niteliğini taşıyabilmesi için noterler tarafından düzenleme biçiminde yapılması zorunludur. Buna göre düzenlenecek olan senetler için ilgilisinden harç, vergi ve değerli kâğıt bedeli alınmaz. (HMK 206) 4

9 Düzenleme Formül No: 1-d DÜZENLEME ŞEKLİNDE MÜHÜR BEYANNAMESİ (OKURYAZAR OLMAYANLAR İÇİN) (NK 60, 72-89, HMK 206, NKY 90-93) yılı ayının günü / / Aşağıda mühür ve imzası bulunan ben Noteri, adresindeki dairemde görev yaparken yanıma gelen ve gösterdiği.. verilmiş.. gün,. kayıt ve seri numaralı, fotoğraflı.. göre ili, ilçesi,. mahallesi/köyü nüfusuna cilt, aile sıra, sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı., ana adı doğum tarihi. olan,. T.C. kimlik numaralı, halen... adresinde oturduğunu ve okuryazar olmadığını/imza atamadığını söyleyen... bir mühür beyannamesi düzenlenmesini istedi. Yanında gelen ve gösterdiği.. verilmiş.. gün,. kayıt ve. seri numaralı, fotoğraflı.. göre ili, ilçesi,.mahallesi/köyü nüfusuna cilt, aile sıra, sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı., ana adı doğum tarihinin. olduğu anlaşılan,.. T.C. kimlik numaralı, halen. adresinde oturduğunu söyleyen.. ile gösterdiği.. verilmiş.. gün,. kayıt ve. seri numaralı, fotoğraflı.. göre ili, ilçesi,. mahallesi/köyü nüfusuna cilt, aile sıra, sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı., ana adı doğum tarihinin. olduğu anlaşılan, T.C. kimlik numaralı, halen. adresinde oturduğunu söyleyen tanık olarak geldiklerini söylediler. İlgilinin kimliği hakkında ibraz ettiği belgeden ve tanıklarının beyanından kanı sahibi oldum. İlgilinin bu işlemi yapma yeteneğinin bulunduğunu ve okuryazar olmadığını/imza atamadığını anladım. Tanıkların da tanıklığa engel bir halleri olmadığını kendilerine sorarak öğrendim. İlgili tanıkların yanında şu suretle söze başladı. Tüm resmi daireler, kurum ve kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler ve bankalar ile yapacağım işlemlerde, aşağıda örneği bulunan mührümü kullanacağımı, bu mührümün bulunacağı tüm belgelerin hukuken tarafımı bağlayacağını beyan eder, bu beyanımın ve mührümün onaylanmasını talep ederim. diye sözlerini bitirdi. İlgilinin beyanı yazıldıktan sonra, tutanak tanıklar önünde İlgiliye açıkça okunup anlatıldı. İlgili ve tanıklar beyanın aynen yazıldığını ifade ettikten sonra tutanağın altına, İlgilinin sol el başparmak izi ve mührünün üç örneği bastırılarak, tanıklar ve tarafımdan imzalandı, mühürlendi. yılı ayının günü / / 5

10 İLGİLİ SOL EL BAŞPARMAK İZİ MÜHÜR MÜHÜR MÜHÜR TANIK TANIK NOTER -ÜNVANI RESMİ MÜHÜR VE sayılı Kanun gereğince noterlik işlemlerinde, ilgili T.C. vatandaşı gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralarının, tüzel kişilerin de vergi kimlik numaralarının yazılması yasal zorunluluk olup, yabancı gerçek şahısların ise Ülkemizden alınmış yabancılara mahsus kimlik numaraları, yoksa aldıkları veya alacakları vergi kimlik numaraları işleme yazılır. 2006/57 numaralı Genelge de belirtilen işlemlerde bu numaraların yazılması zorunludur. 2- İlgili daireye gelememişse, işlemde mazeretinin nedeni ve imzasının gidilen adreste alındığı belirtilmelidir. (NK 83) 3- İmza atamayanların mühür veya bir alet ya da parmak izi kullanmak suretiyle yapacakları hukuki işlemleri içeren belgelerin senet niteliğini taşıyabilmesi için noterler tarafından düzenleme biçiminde yapılması zorunludur. Buna göre düzenlenecek olan senetler için ilgilisinden harç, vergi ve değerli kâğıt bedeli alınmaz. (HMK 206) 6

11 Düzenleme Formül No: 2-a DÜZENLEME ŞEKLİNDE (TANIK İSTEMEYEN OKURYAZAR, İŞİTME VE/VEYA KONUŞMA ÖZÜRLÜLER İÇİN) (NK 60, 72-86, 88, 89, NKY ) yılı ayının günü / / Aşağıda mühür ve imzası bulunan ben Noteri, adresindeki dairemde görev yaparken yanıma gelen ve kendisinin işitme ve/veya konuşma özürlü olduğunu anladığım ve gösterdiği.. verilmiş.. gün,. kayıt ve. seri numaralı, fotoğraflı.. göre ili, ilçesi,. mahallesi/köyü nüfusuna cilt, aile sıra, sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı., ana adı doğum tarihi. olduğunu,... T.C. kimlik numaralı, halen... adresinde oturduğunu ve işlemde tanık bulundurulmasını istemediğini el yazısı ile bildiren, okuryazar..... bir. düzenlenmesini istedi. İbraz ettiği belgeden kimliğini tespit ettiğim ve bu işlemi yapma yeteneğinin olduğunu anladığım işitme ve/veya konuşma özürlü, okuryazar İlgili yapmak istediği işlemi el yazısı ile bildirerek, devamla (buraya işitme ve/veya konuşma özürlü ilgilinin el yazısı ile beyan ettiği gerçek isteklerine uygun beyanı yazılacak) diye isteklerini bitirdi. İlgilinin isteklerini tutanağa yazdırdım. Tutanak, okuması için İlgiliye verildi. Okudu. Yazılanların kendi gerçek isteği olduğunu, yazı ile bildirmesi üzerine tutanağın altı İlgili ve tarafımdan imzalandı, mühürlendi. yılı ayının günü / / İLGİLİ NOTER -ÜNVANI RESMİ MÜHÜR VE sayılı Kanun gereğince noterlik işlemlerinde, ilgili T.C. vatandaşı gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralarının, tüzel kişilerin de vergi kimlik numaralarının yazılması yasal zorunluluk olup, yabancı gerçek şahısların ise Ülkemizden alınmış yabancılara mahsus kimlik numaraları, yoksa aldıkları veya alacakları vergi kimlik numaraları işleme yazılır. 2006/57 numaralı Genelge de belirtilen işlemlerde bu numaraların yazılması zorunludur. 2- İlgili daireye gelememişse, işlemde mazeretinin nedeni ve imzasının gidilen adreste alındığı belirtilmelidir. (NK 83) 3- Noterlik Kanunu nun 73. maddesinde tarih ve 5378 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik nedeniyle; işitme ve konuşma özürlü ilgili ile yazıyla anlaşmak mümkün ise onaylama ve düzenleme işlemlerde ilgili tanık bulundurulmasını istemezse işlem tanıksız olarak yapılır. (TMK nın 532. ve devamı maddelerinde belirtilen vasiyetname ve diğer ölüme bağlı tasarruflar hariç) ilgili ile yazıyla anlaşmak mümkün değilse gerek onaylama, gerekse düzenleme, tüm işlemlerde iki tanık ve tercümanın katılımıyla işlem yapılır. (NK 87 ve HMK 206) 4- İlgilinin işlem için el yazısı ile yazarak verdiği isteğinin dairede kalan işlem aslına eklenmesi önerilir. 7

12 Düzenleme Formül No: 2-b DÜZENLEME ŞEKLİNDE (TANIK İSTEYEN OKURYAZAR, İŞİTME VE/VEYA KONUŞMA ÖZÜRLÜLER İÇİN) (NK 60, 72-86, 88, 89, NKY ) yılı ayının günü / / Aşağıda mühür ve imzası bulunan ben Noteri, adresindeki dairemde görev yaparken yanıma gelen ve kendisinin işitme ve/veya konuşma özürlü olduğunu anladığım ve gösterdiği.. verilmiş.. gün,. kayıt ve. seri numaralı, fotoğraflı.. göre ili, ilçesi,. mahallesi/köyü nüfusuna cilt, aile sıra, sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı., ana adı doğum tarihi. olduğunu,... T.C, kimlik numaralı, halen... adresinde oturduğunu el yazısı ile bildiren, okuryazar..... bir. düzenlenmesini istedi. Yanında getirdiği iki kişinin tanık olduğunu yazı ile bildirmesi üzerine, bunlardan gösterdiği.. verilmiş.. gün,. kayıt ve seri numaralı, fotoğraflı.. göre ili, ilçesi,. mahallesi/köyü nüfusuna cilt, aile sıra, sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı., ana adı doğum tarihinin. olduğu anlaşılan,..t.c. kimlik numaralı, halen. adresinde oturduğunu söyleyen.. ile gösterdiği.. verilmiş.. gün,. kayıt ve.. seri numaralı, fotoğraflı.. göre ili, ilçesi,. mahallesi/köyü nüfusuna cilt, aile sıra, sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı., ana adı doğum tarihinin... olduğu anlaşılan,..t.c. kimlik numaralı, halen. adresinde oturduğunu söyleyen tanık olarak geldiklerini söylediler. Bu kişilerin tanıklığa engel bir hallerinin bulunmadığını kendilerinden sorarak anladım. Tanıklar İlgilinin işitme ve/veya konuşma özürlü, okuryazar ve bu işlemi yapma yeteneğine sahip ve yukarıda yazılı belgedeki kişi olduğunu söylediler. İbraz ettiği belgeden kimliğini tespit ettiğim ve bu işlemi yapma yeteneğinin olduğunu anladığım işitme ve/veya konuşma özürlü İlgili yapmak istediği işlemi el yazısı ile bildirerek, devamla (buraya işitme ve/veya konuşma özürlü ilgilinin el yazısı ile beyan ettiği gerçek isteklerine uygun beyanı yazılacak) diye isteklerini bitirdi. İlgilinin isteklerini tutanağa yazdırdım. Tutanak, tanıkların yanında okuması için İlgiliye verildi. Okudu. İlgilinin tanıkların yanında yazı ile tutanağa yazılanların kendi gerçek isteği olduğunu bildirmesi üzerine, tutanağın altı İlgili, tanıklar ve tarafımdan imzalandı, mühürlendi. yılı ayının günü / / İLGİLİ TANIK TANIK NOTER -ÜNVANI RESMİ MÜHÜR VE 8

13 sayılı Kanun gereğince noterlik işlemlerinde, ilgili T.C. vatandaşı gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralarının, tüzel kişilerin de vergi kimlik numaralarının yazılması yasal zorunluluk olup, yabancı gerçek şahısların ise Ülkemizden alınmış yabancılara mahsus kimlik numaraları, yoksa aldıkları veya alacakları vergi kimlik numaraları işleme yazılır. 2006/57 numaralı Genelge de belirtilen işlemlerde bu numaraların yazılması zorunludur. 2- İlgili daireye gelememişse, işlemde mazeretinin nedeni ve imzasının gidilen adreste alındığı belirtilmelidir. (NK 83) 3- Noterlik Kanunu nun 73. maddesinde tarih ve 5378 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik nedeniyle; işitme ve konuşma özürlü ilgili ile yazıyla anlaşmak mümkün ise onaylama ve düzenleme işlemlerde ilgili tanık bulundurulmasını istemezse işlem tanıksız olarak yapılır. (TMK nın 532. ve devamı maddelerinde belirtilen vasiyetname ve diğer ölüme bağlı tasarruflar hariç) İlgili ile yazıyla anlaşmak mümkün değilse gerek onaylama, gerekse düzenleme, tüm işlemlerde iki tanık ve tercümanın katılımıyla işlem yapılır. (NK 87 ve HMK 206) 4- İlgilinin işlem için el yazısı ile yazarak verdiği isteğinin dairede kalan işlem aslına eklenmesi önerilir. 9

14 Düzenleme Formül No: 2-c DÜZENLEME ŞEKLİNDE (OKURYAZAR OLMAYAN, İŞİTME VE/VEYA KONUŞMA ÖZÜRLÜLER İÇİN) (NK 60, 72-89, HMK 206, NKY 56, 90-93, 96) yılı ayının günü./ / Aşağıda mühür ve imzası bulunan ben Noteri, adresindeki dairemde görev yaparken yanıma gelen ve gösterdiği.. verilen.. gün,. kayıt ve.. seri numaralı, fotoğraflı.. göre ili, ilçesi,. mahallesi/köyü nüfusuna cilt, aile sıra, sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı., ana adı doğum tarihinin. olduğu,... T.C. kimlik numaralı,.. nın işitme ve/veya konuşma özürlü olduğunu anladım. İlgili ile okuryazar olmaması nedeniyle yazıyla anlaşılamadığı için kendisiyle anlaşabileceğini öğrendiğim ve gösterdiği.. verilen.. gün,. kayıt ve seri numaralı, fotoğraflı.. göre ili, ilçesi,.mahallesi/köyü nüfusuna cilt, aile sıra, sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı., ana adı doğum tarihinin. olduğu anlaşılan ve T.C. kimlik numaralı, halen. adresinde oturduğunu söyleyen,.. yı tercüman olarak tayin ettim. Usulüne uygun olarak andı yaptırılan tercüman aracılığı ile İlgilinin halen.. adresinde oturduğunu ve bir. düzenlenmesini istediğini öğrendim. Yanında gelen gösterdiği.. verilmiş.. gün,. kayıt ve seri numaralı, fotoğraflı.. göre ili, ilçesi,. mahallesi/köyü nüfusuna cilt, aile sıra, sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı., ana adı doğum tarihinin. olduğu anlaşılan,.t.c. kimlik numaralı, halen.. adresinde oturduğunu söyleyen.... ile gösterdiği.. verilmiş.. gün,. kayıt ve.. seri numaralı, fotoğraflı.. göre ili, ilçesi,. mahallesi/köyü nüfusuna cilt, aile sıra, sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı., ana adı doğum tarihinin. olduğu anlaşılan,. T.C. kimlik numaralı, halen. adresinde oturduğunu söyleyen tanık olarak geldiklerini söylediler. Kendilerinin tanıklığa engel halleri bulunmadığını sorarak öğrendiğim gibi, İlgilinin de bu işlemi yapma yeteneğinin bulunduğunu tercüman aracılığıyla anladım. İlgilinin kimliği hakkında ibraz ettiği belge ve tanıkların beyanlarından kanı sahibi oldum. Tanıkların yanında işitme ve/veya konuşma özürlü İlgili, tercüman aracılığıyla şu suretle söze başladı: (İlgilinin tercüman aracılığı ile söylediği yazılacak) diye sözünü bitirdi. 10

15 İlgilinin isteklerini tutanağa yazdırdım. Tutanak, tanıkların yanında aynen okunarak tercüman aracılığı ile İlgiliye anlatıldı. İlgili, tercüman aracılığı ile gerçek isteklerinin aynen yazılmış olduğunu bildirdi. Tanıkların da İlgilinin tercüman tarafından tercüme edilen beyanlarının aynen yazıldığını beyan etmeleri üzerine tutanak, İlgilinin sol el başparmak izi bastırılarak, tercüman, tanıklar ve tarafımdan imzalandı, mühürlendi. yılı ayının.. günü / / İLGİLİ TERCÜMAN TANIK TANIK SOL EL BAŞPARMAK İZİ NOTER -ÜNVANI RESMİ MÜHÜR VE sayılı Kanun gereğince noterlik işlemlerinde, ilgili T.C. vatandaşı gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralarının, tüzel kişilerin de vergi kimlik numaralarının yazılması yasal zorunluluk olup, yabancı gerçek şahısların ise Ülkemizden alınmış yabancılara mahsus kimlik numaraları, yoksa aldıkları veya alacakları vergi kimlik numaraları işleme yazılır. 2006/57 numaralı Genelge de belirtilen işlemlerde bu numaraların yazılması zorunludur. 2- İlgili daireye gelememişse, işlemde mazeretinin nedeni ve imzasının gidilen adreste alındığı belirtilmelidir. (NK 83) 3- Noterlik Kanunu nun 73. maddesinde tarih ve 5378 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik nedeniyle; işitme ve konuşma özürlü ilgili ile yazıyla anlaşmak mümkün ise onaylama ve düzenleme işlemlerde ilgili tanık bulundurulmasını istemezse işlem tanıksız olarak yapılır. (TMK nın 532. ve devamı maddelerinde belirtilen vasiyetname ve diğer ölüme bağlı tasarruflar hariç) ilgili ile yazıyla anlaşmak mümkün değilse gerek onaylama, gerekse düzenleme, tüm işlemlerde iki tanık ve tercümanın katılımıyla işlem yapılır. (NK 87 ve HMK 206) 4- İmza atamayanların mühür veya bir alet ya da parmak izi kullanmak suretiyle yapacakları hukuki işlemleri içeren belgelerin senet niteliğini taşıyabilmesi için noterler tarafından düzenleme biçiminde yapılması zorunludur. Buna göre düzenlenecek olan senetler için ilgilisinden harç, vergi ve değerli kâğıt bedeli alınmaz. (HMK 206) 5- Tercümana usulüne uygun olarak yaptırılacak yemin için düzenlenecek tutanak noterlikteki tercümanlara ait yemin tutanakları kartonunda saklanır. (NKY md.56/15, 96/3) 11

16 Düzenleme Formül No: 3 DÜZENLEME ŞEKLİNDE (GÖRME ÖZÜRLÜLER İÇİN) (NK 60, 72-89, HMK 206, NKY 90-93) yılı ayının günü / / Aşağıda mühür ve imzası bulunan ben Noteri, adresindeki dairemde görev yaparken yanıma gelen ve kendisinin görme özürlü olduğunu anladığım ve gösterdiği.. verilmiş.. gün,. kayıt ve seri numaralı, fotoğraflı.. göre ili, ilçesi,. mahallesi/köyü nüfusuna cilt, aile sıra, sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı., ana adı doğum tarihi. olan, T.C. kimlik numaralı, halen... adresinde oturduğunu söyleyen bir. düzenlenmesini istedi. Yanında gelen ve gösterdiği.. verilmiş.. gün,. kayıt ve. seri numaralı, fotoğraflı.. göre ili, ilçesi,. mahallesi/köyü nüfusuna cilt, aile sıra, sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı., ana adı doğum tarihinin. olduğu anlaşılan, T.C. kimlik numaralı, halen. adresinde oturduğunu söyleyen.. ile gösterdiği.. verilmiş.. gün,. kayıt ve seri numaralı, fotoğraflı.. göre ili, ilçesi,. mahallesi/köyü nüfusuna cilt, aile sıra, sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı., ana adı doğum tarihinin. olduğu anlaşılan, T.C. kimlik numaralı, halen.... adresinde oturduğunu söyleyen tanık olarak geldiklerini söylediler. Kendilerinin tanıklığa engel bir halleri olmadığını sorarak öğrendim. İlgilinin de bu işlemi yapma yeteneğinin bulunduğunu anladım. İlgilinin kimliği hakkında, ibraz ettiği belge ve tanıkların beyanlarından kanı sahibi oldum. İlgili tanıkların yanında şu suretle söze başladı: (Görme özürlü ilgilinin istekleri yazılacak) diye sözlerini bitirdi. Yazılan tutanak tanıklar önünde açıkça okunup, anlatıldı. İlgili tutanakta yazılanların gerçek istekleri olduğunu tanıklar yanında beyan etti. Tanıkların da İlgilinin gerçek isteklerinin aynen yazıldığını beyan etmeleri üzerine tutanağın altına ilgilinin sol el başparmak izi (veya imza, mühür, işaret) alınarak, tanıklar ve tarafımdan imzalandı, mühürlendi. yılı ayının günü / / İLGİLİ TANIK TANIK NOTER -ÜNVANI SOL EL BAŞPARMAK İZİ RESMİ MÜHÜR VE (İmza-Mühür-İşaret) 12

17 sayılı Kanun gereğince noterlik işlemlerinde, ilgili T.C. vatandaşı gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralarının, tüzel kişilerin de vergi kimlik numaralarının yazılması yasal zorunluluk olup, yabancı gerçek şahısların ise Ülkemizden alınmış yabancılara mahsus kimlik numaraları, yoksa aldıkları veya alacakları vergi kimlik numaraları işleme yazılır. 2006/57 numaralı Genelge de belirtilen işlemlerde bu numaraların yazılması zorunludur. 2- İlgili daireye gelememişse, işlemde mazeretinin nedeni ve imzasının gidilen adreste alındığı belirtilmelidir. (NK 83) 3- İmza atamayanların mühür veya bir alet ya da parmak izi kullanmak suretiyle yapacakları hukuki işlemleri içeren belgelerin senet niteliğini taşıyabilmesi için noterler tarafından düzenleme biçiminde yapılması zorunludur. Buna göre düzenlenecek olan senetler için ilgilisinden harç, vergi ve değerli kâğıt bedeli alınmaz. (HMK 206) 4- Noterlik Kanunu nun 73. maddesinde tarih ve 5378 sayılı yasa ile yapılan değişiklik nedeniyle; ilgili görme özürlü ise kendisiyle yazıyla anlaşmak mümkün olsa da olmasa da onaylama işlemlerde tanık bulundurmak ilgilinin talebine bağlıdır, düzenleme işlemlerde ise özel hüküm olan NK nin 87. maddesi uyarınca işlemde tanık bulundurmak zorunludur. 13

18 Düzenleme Formül No: 4-a DÜZENLEME ŞEKLİNDE (T.C UYRUKLU / YABANCI UYRUKLU OKURYAZAR TÜRKÇE BİLMEYENLER İÇİN) (NK 60, 72-86, 88, 89, NKY 56, 90-93, 96) yılı ayının günü / / Aşağıda mühür ve imzası bulunan ben Noteri, adresindeki dairemde görev yaparken yanıma gelen ve gösterdiği.. verilmiş.. gün,. kayıt ve seri numaralı, fotoğraflı.. göre ili, ilçesi,. mahallesi/köyü nüfusuna cilt, aile sıra, sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı., ana adı doğum tarihi. olan, T.C./yabancı kimlik numaralı, halen... adresinde oturduğunu, Türkçe bilmediğini ve okuryazar olduğunu tercüman vasıtasıyla bildiren ilgili Türkçe bilmediğinden ve.. (bildiği dil yazılacak) bildiğinden, Tercüman olarak tayin edilip, usulüne uygun olarak andı yaptırılan ve gösterdiği.. verilmiş.. gün,. kayıt ve. seri numaralı, fotoğraflı.. göre ili, ilçesi,. mahallesi/köyü nüfusuna cilt, aile sıra, sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı., ana adı doğum tarihi. olan. T.C. kimlik numaralı, halen adresinde oturduğunu söyleyen, tercüman, ilgiliyle konuşarak onun bir. düzenlenmesini istediğini söyledi. İlgilinin bu işlemi yapma yeteneğinin bulunduğunu, Türkçe bilmediğini ve okuryazar olduğunu tercüman aracılığıyla anladım. İbraz ettiği belge ile kimliği hakkında kanı sahibi oldum. İlgili, tercüman aracılığıyla şu suretle söze başladı: (İlgilinin istekleri yazılacak) diye sözlerini bitirdi. Yazılan tutanak tarafımdan okundu ve tercüman tarafından İlgiliye tercüme edilip anlatıldı. İlgilinin de tutanakta yazılanların gerçek isteğine uygun olduğunu tercüman aracılığıyla beyan etmesi üzerine, tutanak İlgili, tercüman ve tarafımdan imzalandı, mühürlendi. yılı ayının günü.. / / İLGİLİ TERCÜMAN NOTER -ÜNVANI RESMİ MÜHÜR VE sayılı Kanun gereğince noterlik işlemlerinde, ilgili T.C. vatandaşı gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralarının, tüzel kişilerin de vergi kimlik numaralarının yazılması yasal zorunluluk olup, yabancı gerçek şahısların ise Ülkemizden alınmış yabancılara mahsus kimlik numaraları, yoksa aldıkları veya alacakları vergi kimlik numaraları işleme yazılır. 2006/57 numaralı Genelge de belirtilen işlemlerde bu numaraların yazılması zorunludur. 2- İlgili daireye gelememişse, işlemde mazeretinin nedeni ve imzasının gidilen adreste alındığı belirtilmelidir. (NK 83) 3-Tercümana usulüne uygun olarak yaptırılacak yemin için düzenlenecek tutanak, noterlikteki tercümanlara ait yemin tutanakları kartonunda saklanır. (NKY md. 56/15, 96/3) 14

19 Düzenleme Formül No: 4-b DÜZENLEME ŞEKLİNDE (T.C UYRUKLU / YABANCI UYRUKLU OKURYAZAR OLMAYAN TÜRKÇE BİLMEYENLER İÇİN) (NK 60, 72-89, HMK 206, NKY 56, 90-93, 96) yılı ayının günü / / Aşağıda mühür ve imzası bulunan ben Noteri, adresindeki dairemde görev yaparken yanıma gelen ve gösterdiği.. verilmiş.. gün,. kayıt ve seri numaralı, fotoğraflı.. göre ili, ilçesi,. mahallesi/köyü nüfusuna cilt, aile sıra, sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı., ana adı doğum tarihi. olan, T.C./yabancı kimlik numaralı, halen... adresinde oturduğunu Türkçe bilmediğini ve okuryazar olmadığını tercüman vasıtasıyla bildiren ilgili Türkçe bilmediğinden ve.. (bildiği dil yazılacak) bildiğinden, Tercüman olarak tayin edilip, usulüne uygun olarak andı yaptırılan, gösterdiği.. verilmiş.. gün,. kayıt ve. seri numaralı, fotoğraflı.. göre ili, ilçesi,. mahallesi/köyü nüfusuna cilt, aile sıra, sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı., ana adı doğum tarihi. olan ve. T.C. kimlik numaralı, halen adresinde oturduğunu söyleyen, tercüman, İlgiliyle konuşarak onun bir. düzenlenmesini istediğini söyledi. Yanında gelen ve gösterdiği.. verilmiş.. gün,. kayıt ve. seri numaralı, fotoğraflı.. göre ili, ilçesi,.mahallesi/köyü nüfusuna cilt, aile sıra, sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı., ana adı doğum tarihinin. olduğu anlaşılan,.. T.C. kimlik numaralı, halen. adresinde oturduğunu söyleyen.. ile gösterdiği.. verilmiş.. gün,. kayıt ve. seri numaralı, fotoğraflı.. göre ili, ilçesi,. mahallesi/köyü nüfusuna cilt, aile sıra, sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı., ana adı doğum tarihinin. olduğu anlaşılan, T.C. kimlik numaralı, halen. adresinde oturduğunu söyleyen tanık olarak geldiklerini söylediler. Kendilerinin tanıklığa engel bir halleri olmadığını sorarak öğrendiğim gibi, İlgilinin bu işlemi yapma yeteneğinin bulunduğunu, Türkçe bilmediğini ve okuryazar olmadığını tercüman aracılığıyla anladım ve ibraz ettiği belge ile İlgilinin kimliği hakkında kanı sahibi oldum. İlgili tercüman aracılığıyla şu suretle söze başladı: (İlgilinin istekleri yazılacak) diye sözlerini bitirdi. Yazılan tutanak tarafımdan okundu ve tercüman tarafından İlgiliye tercüme edilip anlatıldı. İlgilinin tutanakta yazılanların kendi gerçek isteğine uygun olduğunu, tercüman aracılığıyla tanıklar önünde beyan etmesi ve tanıklarla, tercümanın da İlgilinin beyanlarının 15

20 aynen yazıldığını söylemeleri üzerine, tutanağın altına İlgilinin sol el başparmak izi bastırılarak, tanıklar, tercüman ve tarafımdan imzalandı, mühürlendi... yılı ayının günü / / İLGİLİ TANIK TANIK NOTER -ÜNVANI SOL EL BAŞPARMAK İZİ RESMİ MÜHÜR VE TERCÜMAN sayılı Kanun gereğince noterlik işlemlerinde, ilgili T.C. vatandaşı gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralarının, tüzel kişilerin de vergi kimlik numaralarının yazılması yasal zorunluluk olup, yabancı gerçek şahısların ise Ülkemizden alınmış yabancılara mahsus kimlik numaraları, yoksa aldıkları veya alacakları vergi kimlik numaraları işleme yazılır. 2006/57 numaralı Genelge de belirtilen işlemlerde bu numaraların yazılması zorunludur. 2- İlgili daireye gelememişse, işlemde mazeretinin nedeni ve imzasının gidilen adreste alındığı belirtilmelidir. (NK 83) 3- İmza atamayanların mühür veya bir alet ya da parmak izi kullanmak suretiyle yapacakları hukuki işlemleri içeren belgelerin senet niteliğini taşıyabilmesi için noterler tarafından düzenleme biçiminde yapılması zorunludur. Buna göre düzenlenecek olan senetler için ilgilisinden harç, vergi ve değerli kâğıt bedeli alınmaz. (HMK 206) 4- Tercümana usulüne uygun olarak yaptırılacak yemin için düzenlenecek tutanak noterlikteki tercümanlara ait yemin tutanakları kartonunda saklanır. (NKY md.56/15, 96/3) 16

21 Düzenleme Formül No: 5-a DÜZENLEME ŞEKLİNDE ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ (OKURYAZARLAR İÇİN) (TMK 534, 536, 545, BK , TBK , NK 60, 72-86, 88, 89, NKY 7, 49/son, 59, 90-93, 109, 135) yılı ayının günü.. / / Aşağıda mühür ve imzası bulunan ben Noteri, adresindeki dairemde görev yaparken yanıma gelen ve gösterdiği.. verilmiş.. gün,. kayıt ve seri numaralı, fotoğraflı.. göre ili, ilçesi,. mahallesi/köyü nüfusuna cilt, aile sıra, sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı., ana adı doğum tarihi. olan ve T.C. kimlik numaralı, halen.. adresinde oturduğunu, okuryazar olduğunu söyleyen... ile gösterdiği.. verilmiş.. gün,. kayıt ve seri numaralı, fotoğraflı.. göre ili, ilçesi,. mahallesi/köyü nüfusuna cilt, aile sıra, sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı., ana adı doğum tarihi. olan ve T.C. kimlik numaralı, halen... adresinde oturduğunu, okuryazar olduğunu söyleyen... birlikte bana başvurarak ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlenmesini istediler. İlgililerin bu işlemi yapma yeteneklerinin bulunduğunu ve okuryazar olduklarını anladım. Yanlarında tanık olarak gelenlerden ve gösterdiği.. verilmiş.. gün,.. kayıt ve. seri numaralı, fotoğraflı.. göre ili, ilçesi,. mahallesi/köyü nüfusuna cilt, aile sıra, sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı., ana adı doğum tarihinin. olduğu anlaşılan,.. T.C. kimlik numaralı, halen. adresinde oturduğunu söyleyen, okuryazar ile gösterdiği.. verilmiş.. gün,. kayıt ve seri. numaralı, fotoğraflı.. göre ili, ilçesi,. mahallesi/köyü nüfusuna cilt, aile sıra, sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı., ana adı doğum tarihinin. olduğu anlaşılan T.C. kimlik numaralı, halen. adresinde oturduğunu söyleyen, okuryazar tanık olarak geldiklerini söylediler. Her iki tanık birlikte Bizlerin Türk Medeni Kanununun 536. maddesindeki yasaklı hallerimizin bulunmadığını kabul ve beyan ederiz demeleri üzerine, kendilerinin tanıklığa engel hallerinin olmadığını anladım. İlgililerin kimlikleri hakkında ibraz ettikleri belgelerden ve tanıkların beyanlarından kanı sahibi oldum. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapmak isteyenlerden (Bakılacak).. şu suretle söze başladı. (Bu kısma ilgilinin beyanı yazılacak. Bu beyan içinde diğer tarafa bırakılan taşınmaz malların tapu kayıtlarının açıkça belirtilmesi gerekir. Diğer malların - para da olabilir - cins, miktar ve nitelikleri yazılır.) diye sözlerini bitirdi. Diğer taraf (Bakacak). şu suretle söze başladı. (Bu kısma bakacak kişinin bakılacak kişiyi ölünceye kadar bakıp gözeteceği, hastalandığında tedavi ettireceği ve sair hususlar etraflıca yazılacaktır.) diye sözlerini bitirdi. Yazılan sözleşme okunmak üzere kendilerine verildi. Ayrı ayrı okudular. İlgililer gerçek isteklerinin tam olarak yazıldığını söyledikten sonra, hep birlikte imzalandı, mühürlendi. yılı ayının günü / / 17

22 BAKILACAK BAKACAK NOTER -ÜNVANI RESMİ MÜHÜR VE Yazılan ölünceye kadar bakma sözleşmesini okuduk. Bu sözleşmenin gerçek isteklerimizi tamamen kapsadığını noter huzurunda aşağıdaki tanıklara beyan ederiz. yılı ayının günü. / / BAKILACAK BAKACAK Ölünceye kadar bakma sözleşmesi okunmak üzere bakılacak ile bakacak. ya ayrı ayrı verildi. Sözleşmeyi her biri ayrı ayrı önümüzde okuduktan sonra, her ikisinin de bize yazılanların gerçek isteklerine uygun olduğunu beyan ettiklerini ve kendilerini bu işlemi yapmaya yeterli (tasarrufa ehil) gördüğümüzü bildiririz. yılı. ayının. günü. / / TANIK TANIK Yazılan bu ölünceye kadar bakma sözleşmesi bakılacak,, bakacak., tanık., tanık.. ve ben Noter tarafından imzalandı, mühürlendi. yılı ayının günü. / / BAKILACAK BAKACAK TANIK TANIK NOTER -ÜNVANI RESMİ MÜHÜR VE sayılı Kanun gereğince noterlik işlemlerinde, ilgili T.C. vatandaşı gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralarının, tüzel kişilerin de vergi kimlik numaralarının yazılması yasal zorunluluk olup, yabancı gerçek şahısların ise Ülkemizden alınmış yabancılara mahsus kimlik numaraları, yoksa aldıkları veya alacakları vergi kimlik numaraları işleme yazılır. 2006/57 numaralı Genelge de belirtilen işlemlerde bu numaraların yazılması zorunludur. 2- İlgili daireye gelememişse, işlemde mazeretinin nedeni ve imzasının gidilen adreste alındığı belirtilmelidir. (NK 83) 3- Ölünceye kadar bakma sözleşmelerinin çeşitleri: a) Miras Hukuku hükümlerine tabi ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Bakım karşılığı edimin bakacak olan kişiye, bakılacağın ölümünden sonra intikal etmesi kararlaştırılan sözleşmelerdir.) Bu sözleşmenin fihrist defterine kayıt edilmesi ve bakılacağın nüfus kayıtlarına şerh edilmek üzere nüfus müdürlüğüne bildirilmesi gerekir. (TBK 611) b) Borçlar Hukuku hükümlerine tabi (Alelade) ölünceye kadar bakma sözleşmesi. (Bakım karşılığı edimin bakacak olan kimseye sözleşme anında intikal etmesi kararlaştırılan sözleşmelerdir.) 4- Her iki ölünceye kadar bakma sözleşmesinin de miras mukavelesi şeklinde yapılması gerekir. (TBK 612) 5- İşlem fotoğraflı yapılır. 6- Yasada amir bir hüküm bulunmamasına rağmen ilgilinin yeteneği yönünden doktor raporu istenmesi önerilir. 18

23 Düzenleme Formül No: 5-b DÜZENLEME ŞEKLİNDE ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ (OKURYAZAR OLMAYANLAR İÇİN) (TMK 534, 536, 545, BK , TBK , NK 60, 72-86, 88, 89, HMK 206, NKY 7, 49/son, 59, 90-93, 109, 135) yılı ayının günü / / Aşağıda mühür ve imzası bulunan ben Noteri, adresindeki dairemde görev yaparken yanıma gelen ve gösterdiği.. verilmiş.. gün,. kayıt ve seri numaralı, fotoğraflı.. göre ili, ilçesi,. mahallesi/köyü nüfusuna cilt, aile sıra, sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı., ana adı doğum tarihi. olan, T.C. kimlik numaralı, halen... adresinde oturduğunu, okuryazar olmadığını söyleyen ile gösterdiği... verilmiş.. gün,. kayıt ve.. seri numaralı, fotoğraflı.. göre ili, ilçesi,. mahallesi/köyü nüfusuna cilt, aile sıra, sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı., ana adı doğum tarihi. olan ve T.C. kimlik numaralı, halen... adresinde oturduğunu, okuryazar olmadığını söyleyen... birlikte bana başvurarak ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlenmesini istediler. İlgililerin bu işlemi yapma yeteneklerinin bulunduğunu ve okuryazar olmadıklarını anladım. Yanlarında tanık olarak gelenlerden ve gösterdiği.. verilmiş..gün,. kayıt ve. seri numaralı, fotoğraflı.. göre ili, ilçesi,. mahallesi/köyü nüfusuna cilt, aile sıra, sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı., ana adı doğum tarihinin. olduğu anlaşılan T.C. kimlik numaralı, halen.... adresinde oturduğunu söyleyen okuryazar ile gösterdiği.. verilmiş.. gün,. kayıt ve.. seri numaralı, fotoğraflı.. göre ili, ilçesi,. mahallesi/köyü nüfusuna cilt, aile sıra, sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı., ana adı doğum tarihinin. olduğu anlaşılan,.. T.C. kimlik numaralı, halen. adresinde oturduğunu söyleyen, okuryazar tanık olarak geldiklerini söylediler. Her iki tanık birlikte Bizlerin Türk Medeni Kanununun 536. maddesindeki yasaklı hallerimizin bulunmadığını kabul ve beyan ederiz demeleri üzerine kendilerinin tanıklığa engel hallerinin olmadığını anladım. İlgililerin kimlikleri hakkında ibraz ettikleri belgelerden ve tanıkların beyanlarından kanı sahibi oldum. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapmak isteyenlerden (Bakılacak).. şu suretle söze başladı: (Bu kısma ilgilinin beyanı yazılacak. Bu beyan içinde diğer tarafa bırakılan taşınmaz malların tapu kayıtlarının açıkça belirtilmesi gerekir. Diğer malların -para da olabilir- cins, miktar ve nitelikleri yazılır.) diye sözlerini bitirdi. Diğer taraf (Bakacak). şu suretle söze başladı: (Bu kısma bakacak kişinin bakılacak kişiyi ölünceye kadar bakıp gözeteceği, hastalandığında tedavi ettireceği ve sair hususlar etraflıca yazılacaktır.) diye sözlerini bitirdi. Yazılan sözleşme tanıklar önünde İlgililere okundu. İlgililerin, yazılanların gerçek istekleri olduğunu tanıklar yanında söylemeleri üzerine sözleşmenin altına İlgililerin sol el 19

24 başparmak izleri bastırılarak, tarafımdan imzalandı, mühürlendi. yılı ayının günü / / BAKILACAK BAKACAK NOTER -ÜNVANI SOL EL BAŞPARMAK İZİ SOL EL BAŞPARMAK İZİ RESMİ MÜHÜR VE Ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapanlar. ile nın beyanlarının önümüzde yapıldığını, kendilerini bu işlemi yapmaya yeterli (tasarrufa ehil) gördüğümüzü ve yazılan ölünceye kadar bakma sözleşmesinin, bakılacak. ile bakacak. ya, önümüzde okunduğunu, her iki İlgilinin de, yazılanların gerçek isteklerine uygun olduğunu bize beyan ettiklerini bildiririz. yılı ayının günü / / TANIK TANIK Yazılan bu ölünceye kadar bakma sözleşmesinin altına bakılacak, bakacak. nın sol el başparmak izleri bastırıldı, tanık., tanık.. ve ben Noter tarafından imzalandı, mühürlendi. yılı ayının günü. / / BAKILACAK SOL EL BAŞPARMAK İZİ BAKACAK SOL EL BAŞPARMAK İZİ TANIK TANIK NOTER -ÜNVANI RESMİ MÜHÜR VE sayılı Kanun gereğince noterlik işlemlerinde, ilgili T.C. vatandaşı gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralarının, tüzel kişilerin de vergi kimlik numaralarının yazılması yasal zorunluluk olup, yabancı gerçek şahısların ise Ülkemizden alınmış yabancılara mahsus kimlik numaraları, yoksa aldıkları veya alacakları vergi kimlik numaraları işleme yazılır. 2006/57 numaralı Genelge de belirtilen işlemlerde bu numaraların yazılması zorunludur. 2- İlgili daireye gelememişse, işlemde mazeretinin nedeni ve imzasının gidilen adreste alındığı belirtilmelidir. (NK 83) 3- Ölünceye kadar bakma sözleşmelerinin çeşitleri: a) Miras Hukuku hükümlerine tabi ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Bakım karşılığı edimin bakacak olan kişiye, bakılacağın ölümünden sonra intikal etmesi kararlaştırılan sözleşmelerdir.) Bu sözleşmenin fihrist defterine kayıt edilmesi ve bakılacağın nüfus kayıtlarına şerh edilmek üzere nüfus müdürlüğüne bildirilmesi gerekir. (TBK 611) b) Borçlar Hukuku hükümlerine tabi (Alelade) ölünceye kadar bakma sözleşmesi. (Bakım karşılığı edimin bakacak olan kimseye sözleşme anında intikal etmesi kararlaştırılan sözleşmelerdir.) 4- Her iki ölünceye kadar bakma sözleşmesinin de miras mukavelesi şeklinde yapılması gerekir. (TBK 612) 5- İmza atamayanların mühür veya bir alet ya da parmak izi kullanmak suretiyle yapacakları hukuki işlemleri içeren belgelerin senet niteliğini taşıyabilmesi için noterler tarafından düzenleme biçiminde yapılması zorunludur. Buna göre düzenlenecek olan senetler için ilgilisinden harç, vergi ve değerli kâğıt bedeli alınmaz. (HMK 206) 6- İşlem fotoğraflı yapılır. 7- Yasada amir bir hüküm bulunmamasına rağmen ilgilinin yeteneği yönünden doktor raporu istenmesi önerilir 20

25 Düzenleme Formül No: 5-c DÜZENLEME ŞEKLİNDE ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ (BİRİ OKURYAZAR DİĞERİ OKURYAZAR OLMAYANLAR İÇİN) (TMK 534, 536, 545, BK , TBK , NK 60, 72-89, HMK 206, NKY 7, 49/son, 59, 90-93, 109, 135) yılı ayının günü / / Aşağıda mühür ve imzası bulunan ben Noteri, adresindeki dairemde görev yaparken yanıma gelen ve gösterdiği.. verilmiş.. gün,. kayıt ve seri numaralı, fotoğraflı.. göre ili, ilçesi,. mahallesi/köyü nüfusuna cilt, aile sıra, sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı., ana adı, doğum tarihi. olan,... T.C. kimlik numaralı, halen... adresinde oturduğunu, okuryazar olmadığını söyleyen ile gösterdiği... verilmiş.. gün,. kayıt ve.. seri numaralı, fotoğraflı.. göre ili, ilçesi,. mahallesi/köyü nüfusuna cilt, aile sıra, sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı., ana adı doğum tarihi. olan,... T.C. kimlik numaralı, halen adresinde oturduğunu, okuryazar olduğunu söyleyen. birlikte bana başvurarak ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlenmesini istediler. İlgililerin bu işlemi yapma yeteneklerinin bulunduğunu ve İlgililerden.. nın okuryazar olmadığını,.. nın ise okuryazar olduğunu anladım. Yanlarında tanık olarak gelenlerden ve gösterdiği.. verilmiş.. gün,. kayıt ve.. seri numaralı, fotoğraflı.. göre ili, ilçesi,. mahallesi/köyü nüfusuna cilt, aile sıra, sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı., ana adı doğum tarihinin. olduğu anlaşılan,..t.c. kimlik numaralı, halen. adresinde oturduğunu söyleyen, okuryazar.. ile gösterdiği.. verilmiş.. gün,. kayıt ve.... seri numaralı, fotoğraflı.. göre ili, ilçesi,. mahallesi/köyü nüfusuna cilt, aile sıra, sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı., ana adı doğum tarihinin. olduğu anlaşılan,.. T.C. kimlik numaralı, halen. adresinde oturduğunu söyleyen, okuryazar tanık olarak geldiklerini söylediler. Her iki tanık birlikte Bizlerin Türk Medeni Kanununun 536. maddesindeki yasaklı hallerimizin bulunmadığını kabul ve beyan ederiz demeleri üzerine kendilerinin tanıklığa engel hallerinin olmadığını anladım. İlgililerin kimlikleri hakkında ibraz ettikleri belgelerden ve tanıkların beyanlarından kanı sahibi oldum. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapmak isteyenlerden (Bakılacak).. şu suretle söze başladı: (Bu kısma İlgilinin beyanı yazılacak. Bu beyan içinde diğer tarafa bırakılan taşınmaz malların tapu kayıtlarının açıkça belirtilmesi gerekir. Diğer malların -para da olabilir- cins, miktar ve nitelikleri yazılır.) diye sözlerini bitirdi. Diğer taraf (Bakacak). şu suretle söze başladı: (Bu kısma bakacak kişinin bakılacak kişiyi ölünceye kadar bakıp gözeteceği, hastalandığında tedavi ettireceği ve sair hususlar etraflıca yazılacaktır.) diye sözlerini bitirdi. Yazılan sözleşme tanıklar önünde okuryazar olmayan İlgiliye okundu. Okuryazar İlgiliye okuması için verildi. Okuryazar olan İlgili okudu. İlgililerin, yazılanların gerçek istekleri olduğunu tanıklar yanında söylemeleri üzerine sözleşmenin altına okuryazar olmayan İlgilinin 21

26 sol el başparmak izi bastırılarak, okuryazar olan İlgili ve tarafımdan imzalandı, mühürlendi. yılı ayının günü / / BAKILACAK BAKACAK NOTER -ÜNVANI SOL EL BAŞPARMAK İZİ RESMİ MÜHÜR VE Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin tarafları olan ile.. nın beyanlarının önümüzde yapıldığını, bakılacak ya önümüzde okunduğunu, bakacak. ya ise okuması için verildiğini, okuryazar olan ilgilinin okuduğunu ve bakacak.... ile bakılacak. nın yazılanların gerçek isteklerine uygun olduğunu bize beyan ettiklerini ve kendilerini bu işlemi yapmaya yeterli (tasarrufa ehil) gördüğümüzü bildiririz. yılı ayının günü. / / TANIK TANIK Yazılan bu ölünceye kadar bakma sözleşmesinin altına bakılacak nın sol el başparmak izi bastırıldı, bakacak., tanık., tanık.. ve ben Noter tarafından imzalandı, mühürlendi. yılı ayının günü. / / BAKILACAK SOL EL BAŞPARMAK İZİ BAKACAK TANIK TANIK NOTER -ÜNVANI RESMİ MÜHÜR VE sayılı Kanun gereğince noterlik işlemlerinde, ilgili T.C. vatandaşı gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralarının, tüzel kişilerin de vergi kimlik numaralarının yazılması yasal zorunluluk olup, yabancı gerçek şahısların ise Ülkemizden alınmış yabancılara mahsus kimlik numaraları, yoksa aldıkları veya alacakları vergi kimlik numaraları işleme yazılır. 2006/57 numaralı Genelge de belirtilen işlemlerde bu numaraların yazılması zorunludur. 2- İlgili daireye gelememişse, işlemde mazeretinin nedeni ve imzasının gidilen adreste alındığı belirtilmelidir. (NK 83) 3- Ölünceye kadar bakma sözleşmelerinin çeşitleri: a) Miras Hukuku hükümlerine tabi ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Bakım karşılığı edimin bakacak olan kişiye, bakılacağın ölümünden sonra intikal etmesi kararlaştırılan sözleşmelerdir.) Bu sözleşmenin fihrist defterine kayıt edilmesi ve bakılacağın nüfus kayıtlarına şerh edilmek üzere nüfus müdürlüğüne bildirilmesi gerekir. (TBK 611) b) Borçlar Hukuku hükümlerine tabi (Alelade) ölünceye kadar bakma sözleşmesi. (Bakım karşılığı edimin bakacak olan kimseye sözleşme anında intikal etmesi kararlaştırılan sözleşmelerdir.) 4- Her iki ölünceye kadar bakma sözleşmesinin de miras mukavelesi şeklinde yapılması gerekir. (TBK 612) 5- İmza atamayanların mühür veya bir alet ya da parmak izi kullanmak suretiyle yapacakları hukuki işlemleri içeren belgelerin senet niteliğini taşıyabilmesi için noterler tarafından düzenleme biçiminde yapılması zorunludur. Buna göre düzenlenecek olan senetler için ilgilisinden harç, vergi ve değerli kâğıt bedeli alınmaz. (HMK 206) 6- İşlem fotoğraflı yapılır. 7- Yasada amir bir hüküm bulunmamasına rağmen ilgilinin yeteneği yönünden doktor raporu istenmesi önerilir 8- İlgililerden bakılacak okuryazar olmayıp, bakacak okuryazar olduğu varsayımı ile bu formül hazırlanmış olup, aksi durum olduğu takdirde formülde gerekli düzeltme yapılmalıdır. 22

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 5 GENELGE 2019/4 (1798) A. AİLE MALLARI ORTAKLIĞI Aile malları ortaklığı ve kazanç paylı aile malları ortaklığı, Türk Medeni Kanununun 373 ila 385 inci maddeleri arasında düzenlenmiştir. Türk Medeni

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ NBS - Eski Vezne Değişiklik Numarası: 1.3 25/03/2014 Eski Eski Vezne kodunun karşısına yeni işlem kodu verilmiştir. Yeni kodu olmayan işlemler için eski işlem adı verilmiş ve yeni

Detaylı

DEFTER TUTMA MÜKELLEFİYETİ VE TASDİK ZAMANLARI

DEFTER TUTMA MÜKELLEFİYETİ VE TASDİK ZAMANLARI DEFTER TUTMA MÜKELLEFİYETİ VE TASDİK ZAMANLARI DEFTER TUTMA MÜKELLEFİYETİ Gerçek ve Tüzel Kişi Tacirler Tarafından Tutulacak Defterler Serbest Meslek Erbabı Tarafından Tutulacak Defterler TASDİKE TABİ

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNE VE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA Rev.01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TEFTİŞE BAŞLAMA VE TESBİT TUTANAĞI. Düzenlenen bu tutanak birlikte imzalanıp bir nüshası noter görevlisine verildi.../.../2015

TEFTİŞE BAŞLAMA VE TESBİT TUTANAĞI. Düzenlenen bu tutanak birlikte imzalanıp bir nüshası noter görevlisine verildi.../.../2015 TEFTİŞE BAŞLAMA VE TESBİT TUTANAĞI Bu gün Noterliğine teftiş yapılmak üzere gelindi. Noter (veya vekili) hazır bulunmakla teftişe başlandı. Kasaya ve maliye makbuzlarının sayımına geçildi. Kasada toplam

Detaylı

DEFTER TUTMA MÜKELLEFİYETİ VE TASDİK ZAMANLARI

DEFTER TUTMA MÜKELLEFİYETİ VE TASDİK ZAMANLARI DEFTER TUTMA MÜKELLEFİYETİ VE TASDİK ZAMANLARI DEFTER TUTMA MÜKELLEFİYETİ Gerçek ve Tüzel Kişi Tacirler Tarafından Tutulacak Defterler Serbest Meslek Erbabı Tarafından Tutulacak Defterler TASDİKE TABİ

Detaylı

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ 37-b) 4. sırada teklif veren Özçınarlar İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketinin tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir

Detaylı

DEFTER TUTMA MÜKELLEFİYETİ VE TASDİK ZAMANLARI

DEFTER TUTMA MÜKELLEFİYETİ VE TASDİK ZAMANLARI DEFTER TUTMA MÜKELLEFİYETİ VE TASDİK ZAMANLARI DEFTER TUTMA MÜKELLEFİYETİ Gerçek ve Tüzel Kişi Tacirler Tarafından Tutulacak Defterler Serbest Meslek Erbabı Tarafından Tutulacak Defterler TASDİKE TABİ

Detaylı

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİ III. BİLGİLENDİRME TOPLANTISI. 11 Mart 2018

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİ III. BİLGİLENDİRME TOPLANTISI. 11 Mart 2018 TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİ III. BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 11 Mart 2018 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

Şirket Kuruluş İşlemlerine İlişkin Getirilen Yenilikler

Şirket Kuruluş İşlemlerine İlişkin Getirilen Yenilikler Şirket Kuruluş İşlemlerine İlişkin Getirilen Yenilikler Giriş 1 10 Mart 2018 tarihli Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda

Detaylı

MALİ YILINA İLİŞKİN 30/04/2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

MALİ YILINA İLİŞKİN 30/04/2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET 1. 2018 MALİ YILINA İLİŞKİN 30/04/2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimiz Ortakları 2018 mali yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 30/04/2019 tarihinde saat 10:00 da, Barbaros

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO: HİZMETİN ADI GEREKLİ EVRAKLAR HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1- Emlak vergisi Bildirimi (Bina -Arsa- Arazi) 1. Emlak Vergisi bildirimi (idare tarafından doldurulur) 2. Tapu Fotokopisi 2 adet

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TAPU VERME ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TAPU VERME ESASLARI TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TAPU VERME ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) ÜYELERE

Detaylı

7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı-II

7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı-II - Duyuru Mart, 2018 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı-II Özet 10 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7099 sayılı

Detaylı

Limited Şirketlerin Kuruluş İşlemleri İçin Gerekli Belgeler,

Limited Şirketlerin Kuruluş İşlemleri İçin Gerekli Belgeler, Limited Şirketlerin Kuruluş İşlemleri İçin Gerekli Belgeler, 1. Anonim ve limited şirketlerin kuruluşunun tescil talebine ilişkin şirket ünvanı yazılmış ve şirket yetkilisi tarafından imzalanmış tescil

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ODUNPAZARI TAPU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ODUNPAZARI TAPU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Taşınmaz Sorgulaması, Kayıt ve Belge Örneği istemi 1- İlgilisinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi, kamu kurumlarına ait resmi yazı. İşlem: 30 Dk. (**) 2 Satış

Detaylı

Konu: Kuruluş Aşamasında Şirket Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürü Huzurunda İmzalanması Hk.

Konu: Kuruluş Aşamasında Şirket Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürü Huzurunda İmzalanması Hk. Sirküler No: 2016-99 Sirküler Tarihi: 06.12.2016 Konu: Kuruluş Aşamasında Şirket Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürü Huzurunda İmzalanması Hk. 06.12.2016 tarih ve 29910 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

Düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir. 1- Yetkilendirme Başvurusu

Düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir. 1- Yetkilendirme Başvurusu SİRKÜLER 2018/48: Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen web tabanlı Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) uygulaması konusunda

Detaylı

1973/41 Tevkil yönteminin kullanılmasında noterlerin uyacağı kurallar hakkında.

1973/41 Tevkil yönteminin kullanılmasında noterlerin uyacağı kurallar hakkında. VEKÂLETNAMELER 1. UYGULAMAYA İLİŞKİN GENELGELER 1973/41 Tevkil yönteminin kullanılmasında noterlerin uyacağı kurallar hakkında. 1973/49 Değerli kâğıt bedellerinin nasıl alınacağı konusunda 1976/26 Onaylama

Detaylı

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO ANONİM ŞİRKET MERKEZ NAKLİ Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 602 sayılı Türk Ticaret Kanun u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla

Detaylı

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi. Dilekçe Yetkililerce imzalı 1

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi. Dilekçe Yetkililerce imzalı 1 TÜR DEĞİŞİKLİĞİ ŞAHISIN ANONİM VEYA LİMİTED ŞİRKETE DÖNÜŞMESİ Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 602 sayılı Türk Ticaret Kanun

Detaylı

Nüfus Kayıt Örneği Verilmesi

Nüfus Kayıt Örneği Verilmesi Nüfus Kayıt Örneği Verilmesi Nüfus kayıt örneği kişinin aile kütüğündeki nüfus kaydının çıkarılarak aslına uygunluğu onaylanmış ve aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli olan resmi bir belgedir. Nüfus Kayıt

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 25.12.2015 Sayı: 2015/024 Konu: RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ I- FİZİKÎ ORTAMDA (KAĞIT DEFTERLERDE) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ Aşağıda Vergi

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3- Ana Sözleşme 4- Kurucular Beyanı 5- Ödenmiş Sermaye Banka Dekontu ve Bloke Yazısı 6- Rekabet Fon Payı Dekontu 7- İmza Beyannamesi 8- Kuruluş Bildirim

Detaylı

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Ticaret Sicil Müdürlüğü / No : İstanbul / 272252 Ticaret Unvanı : Ticari Adresi (Kayıtlı Merkez Adresi): Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mah.

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 SİRKÜLER İstanbul, 29.05.2017 Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 Konu: SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 03.11.2017

Detaylı

Konu: 2017 yılında kullanılacak yasal defterlerin tasdikine ilişkin açıklamalar Hk.

Konu: 2017 yılında kullanılacak yasal defterlerin tasdikine ilişkin açıklamalar Hk. No: 2016/97 Tarih: 20.12.2016 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi KOLLEKTİF ŞİRKET KURULUŞ Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 602 sayılı Türk Ticaret Kanun u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ (Sermaye Artırımı ve Azaltımı Dışında)

LİMİTED ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ (Sermaye Artırımı ve Azaltımı Dışında) LİMİTED ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ (Sermaye Artırımı ve Azaltımı Dışında) Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 602 sayılı Türk

Detaylı

HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İLANI

HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İLANI HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İLANI İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nün 94841 sicil sayısında kayıtlı şirketimizin ortaklarının

Detaylı

YÖNETMELİK NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 11 Temmuz 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29413 Adalet Bakanlığından: YÖNETMELİK NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İŞLEMLER. 6 Sicile Kayıtlı Bir Geminin Mahkeme veya İcra Yolu ile Alınması Durumunda Alıcı Adına Sicillere Tescili

İŞLEMLER. 6 Sicile Kayıtlı Bir Geminin Mahkeme veya İcra Yolu ile Alınması Durumunda Alıcı Adına Sicillere Tescili GEMİLERİN MGS YE KAYDI, KAYIT DEĞİŞİKLİĞİ, ALIM/SATIM/BAĞIŞ VE TERKİN İŞLEMLERİ İŞLEMLER 1 İnşa Halindeki Gemilere Mahsus Sicil e Tescil Yurt İçinde veya Serbest Bölgelerde İnşası Tamamlanmış Gemilerin

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI TAPU MÜDURLÜ"ÖÜ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI TAPU MÜDURLÜÖÜ HİZMET STANDARTLARI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI TAPU MÜDURLÜ"ÖÜ ADI TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Taşınmaz Sorgulaması, Kayıt ve Belge örneği istemi 1- İlgilisinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE . /../.. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE... projesinde bulunan,. Ada.. Parsel.. Blok... Nolu bağımsız bölümün borcunu bitirmiş bulunmaktayım. Tapu devri için gerekli işlemlerin

Detaylı

S.S.TAŞKÖPRÜ ORTA ÖLÇEKLİ TOPLU İŞ YERİ YAP KOOPERATİFİ ORTAK KAYIT ve KABUL DİLEKÇESİ

S.S.TAŞKÖPRÜ ORTA ÖLÇEKLİ TOPLU İŞ YERİ YAP KOOPERATİFİ ORTAK KAYIT ve KABUL DİLEKÇESİ S.S.TAŞKÖPRÜ ORTA ÖLÇEKLİ TOPLU İŞ YERİ YAP KOOPERATİFİ ORTAK KAYIT ve KABUL DİLEKÇESİ Tarih: 1163 sayılı Kooperatifler kanununa göre düzenlenmiş SINIRLI SORUMLU TAŞKÖPRÜ ORTA ÖLÇEKLİ TOPLU İŞ YERİ YAPI

Detaylı

Özü:Ticari Defterlerin Onaylanmaları Sırasında Yaşanan Tereddütler Hk.

Özü:Ticari Defterlerin Onaylanmaları Sırasında Yaşanan Tereddütler Hk. 27.10.2014 Tarihli 105 Numaralı Genel Yazı Hukuk/Mali Danışmalık 16256 Ankara, 23.10.2014 Özü:Ticari Defterlerin Onaylanmaları Sırasında Yaşanan Tereddütler Hk.... NOTER ODASI BAŞKANLIĞINA... NOTERLİĞİNE

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi. Dilekçe (Yetkililer tarafından asıl imzalı 1

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi. Dilekçe (Yetkililer tarafından asıl imzalı 1 LİMİTED ŞİRKET SERMAYE ARTIRIMI Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 602 sayılı Türk Ticaret Kanun u uyarınca kısmen güncellenmiş

Detaylı

46-a-I) Özçınarlar Ltd.Şti.-Maliyet/Satış Tespit Tutanaklarının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirden İstenilmesi Özçınarlar İnşaat Turizm Ticaret

46-a-I) Özçınarlar Ltd.Şti.-Maliyet/Satış Tespit Tutanaklarının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirden İstenilmesi Özçınarlar İnşaat Turizm Ticaret 46-a-I) Özçınarlar Ltd.Şti.-Maliyet/Satış Tespit Tutanaklarının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirden İstenilmesi Özçınarlar İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi aşırı düşük teklif açıklamasında İşçilik

Detaylı

KONU: 2019 Yılında Kullanılacak Ticari Defterlerin Açılış Tasdiklerinin Aralık 2018 Sonuna Kadar Yaptırılması Gerekiyor.

KONU: 2019 Yılında Kullanılacak Ticari Defterlerin Açılış Tasdiklerinin Aralık 2018 Sonuna Kadar Yaptırılması Gerekiyor. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,05/12/2018 Sayı:2018/78

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet Şirketimizin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Nisan 2017 Çarşamba günü,

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 KAPASİTE 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname 4- Kapasite raporu talebinde bulunan

Detaylı

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 27/9/2006,11057 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/04/2006, No:5490 Yayımlandığı Resmî Gazete : 20 Ekim

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara

Detaylı

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Başvuru Online Başvuru ve SMS Yoluyla Bilgilendirme (2010/21) Emlakçıların Ön Başvuru İle İş Takibi Uygulaması

Detaylı

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Dilekçe Müdürlerin tümü tarafından imzalı 1

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Dilekçe Müdürlerin tümü tarafından imzalı 1 YABANCI UYRUKLU FİRMA ŞUBE AÇILIŞ Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 602 sayılı Türk Ticaret Kanun u uyarınca kısmen güncellenmiş

Detaylı

I- FİZİKÎ ORTAMDA (KAĞIT DEFTERLERDE) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ

I- FİZİKÎ ORTAMDA (KAĞIT DEFTERLERDE) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ Açıklamalı Sirküler Rapor 2014/01 11.12.2014 RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ I- FİZİKÎ ORTAMDA (KAĞIT DEFTERLERDE) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ Aşağıda

Detaylı

SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27 NİSAN 2018 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27 NİSAN 2018 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27 NİSAN 2018 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27/Nisan/2018

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/212 Ref: 4/212 I- FİZİKÎ OLARAK (KAĞIT ORTAMINDA) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/212 Ref: 4/212 I- FİZİKÎ OLARAK (KAĞIT ORTAMINDA) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ SİRKÜLER İstanbul, 09.12.2016 Sayı: 2016/212 Ref: 4/212 Konu: RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ I- FİZİKÎ OLARAK (KAĞIT ORTAMINDA) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ

Detaylı

Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir, sözleşmedeki imzaların noterce tasdiki şarttır.

Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir, sözleşmedeki imzaların noterce tasdiki şarttır. KOLLEKTİF ŞİRKETLER Kollektif şirket; ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirisinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış

Detaylı

1. Ticaret sicili müdürlüklerince Vergi Usul Kanunu bakımından tasdik edilmesi zorunlu olan defterler

1. Ticaret sicili müdürlüklerince Vergi Usul Kanunu bakımından tasdik edilmesi zorunlu olan defterler DUYURU Sayı: 2018/035 BURSA, 26.04.2018 Konu: ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLERİN KURULUŞ AŞAMASINDA TASDİK ETTİRMEK ZORUNDA OLDUKLARI DEFTERLERİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNCE TASDİK İŞLEMLERİNE

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 2 KAPASİTE RAPORU EKSPERTİZ RAPORU (Gıda) 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME Sirküler Rapor 16.12.2011/ 147-1 2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME ÖZET : 2011 yılına ait defterlerin kapanış tasdiklerinde uygulanacak düzenleme İlgili Kanun : 213

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda yer alan gündemle 26 Mart 2019 Salı günü saat 11:00 da Kuş Bakışı Cad. No:37

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle, 31/03/2015 Salı günü saat 15:00 te Büyükdere

Detaylı

KARACABEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün

KARACABEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün KARACABEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün 2 Aylık Ödeme

Detaylı

AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE

AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE Amaç MADDE 1 - (1) Avukatların, avukatlık mevzuatından kaynaklanan bilgi verme yükümlülükleri kapsamında birbirlerine

Detaylı

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI 01 HAZİRAN 2018 BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI 01 HAZİRAN 2018 BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 01 HAZİRAN 2018 DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 01 HAİZRAN 2018 TARİHLİ NA İLİŞKİN Şirketimizin İlişkili Taraf ile Önemli Nitelikteki İşlem onayına ilişkin Olağanüstü Genel Kurulu, gündemdeki

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :167 KARAR 167 : Kuran Kursu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına, İlçenin Camiatik Mahallesi 310 ada 27 parselin, Belediyemize ait uygun bir arsa ile takas edilmesine İmar Komisyon

Detaylı

TESPİT VE ÖNERİ DEFTERİNİN ONAYLATILMASI

TESPİT VE ÖNERİ DEFTERİNİN ONAYLATILMASI TESPİT VE ÖNERİ DEFTERİNİN ONAYLATILMASI İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tespit ve Öneri Defteri Nedir? Onaylı defter; İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / RHEAG, 2015 [] 19.06.2015 18:10:52. Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / RHEAG, 2015 [] 19.06.2015 18:10:52. Genel Kurul Toplantısı Çağrısı RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / RHEAG, 2015 [] 19.06.2015 18:10:52 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Adres Telefon 212-3862600 Faks 212-3862635 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Detaylı

T.C. KAMU İHALE KURUMU Düzenleme Dairesi Başkanlığı. Sayı : E.2018/ Konu : Yönerge Değişikliği DAĞITIM YERLERİNE

T.C. KAMU İHALE KURUMU Düzenleme Dairesi Başkanlığı. Sayı : E.2018/ Konu : Yönerge Değişikliği DAĞITIM YERLERİNE T.C. KAMU İHALE KURUMU Düzenleme Dairesi Başkanlığı Sayı : 74618582-010.07.02.00-E.2018/18380 11.07.2018 Konu : Yönerge Değişikliği DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, yerli veya yabancı gerçek/tüzel kişilerin,

Detaylı

Rehber 7099 SAYILI KANUN (MALİ DÜZENLEMELER)

Rehber 7099 SAYILI KANUN (MALİ DÜZENLEMELER) 0 Rehber 7099 SAYILI KANUN (MALİ DÜZENLEMELER) 1 7099 SAYILI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNDA YER ALAN MALİ DÜZENLEMELER 10 Mart 2018 tarihli

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNEVE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA)

GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNEVE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA) Amaç GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNEVE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- Tapu Sicil Müdürlükleri İşlemleri

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- Tapu Sicil Müdürlükleri İşlemleri SIR A NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- Tapu Sicil Müdürlükleri İşlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER BELGE TALEBİNİN DAYANAĞI

Detaylı

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLARA DUYURU

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLARA DUYURU GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLARA DUYURU Şirketimizin 2016 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 16 Haziran

Detaylı

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ (Limited Şirketten Hakiki Şahısa)

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ (Limited Şirketten Hakiki Şahısa) FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun u uyarınca

Detaylı

HADİM NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS HİZMETLERİNE AİT STANDARTLARI TABLOSU

HADİM NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS HİZMETLERİNE AİT STANDARTLARI TABLOSU HADİM NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS HİZMETLERİNE AİT STANDARTLARI TABLOSU 1 SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Nüfus cüzdanı verilmesi

Detaylı

2)İşveren ile katılımcı arasında imzalanacak sözleşme ve İl Müdürlüğümüzün onay vermesi durumunda geçerlilik kazanacaktır.

2)İşveren ile katılımcı arasında imzalanacak sözleşme ve İl Müdürlüğümüzün onay vermesi durumunda geçerlilik kazanacaktır. TRABZON ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 1-İşverenden İstenen Belgeler: a) Talep dilekçesi (EK-1) b) İşveren taahhütnamesi (EK-20), c) Ön Talep Formu (EK-35), d) İşveren türüne

Detaylı

YENİ TÜRK LİRASI UYGULAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI

YENİ TÜRK LİRASI UYGULAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI YENİ TÜRK LİRASI UYGULAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI Esra Tacettin 27.10.2004 Hukuki Düzenleme Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin Para Birimi Hakkında 5083 Sayılı Kanun 31 Ocak 2004 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanmıştır.

Detaylı

ÖRNEK 1. İşçinin idareler aleyhine açmış olduğu davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair beyan dilekçesi örneği

ÖRNEK 1. İşçinin idareler aleyhine açmış olduğu davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair beyan dilekçesi örneği ÖRNEK 1 İşçinin idareler aleyhine açmış olduğu davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair beyan dilekçesi örneği ( Bakanlığına / Müsteşarlığına/ Genel Müdürlüğüne / Başkanlığına/ Rektörlüğüne

Detaylı

ODA SİCİL EL KİTABI DOKÜMAN KODU ALICI DAĞITIM ŞEKLİ [ ] KONTROLLÜ [ ] KONTROLSÜZ ÜNVAN İMZA ÜNVAN İMZA GER FORM KODU: FRM.08.R00

ODA SİCİL EL KİTABI DOKÜMAN KODU ALICI DAĞITIM ŞEKLİ [ ] KONTROLLÜ [ ] KONTROLSÜZ ÜNVAN İMZA ÜNVAN İMZA GER FORM KODU: FRM.08.R00 ODA SİCİL EL KİTABI GER DOKÜMAN KODU ALICI DAĞITIM ŞEKLİ [ ] KONTROLLÜ [ ] KONTROLSÜZ HAZIRLAYAN ONAYLAYAN ÜNVAN İMZA ÜNVAN İMZA FORM KODU: FRM.08.R00 ODA SİCİL EL KİTABI GİRİŞ BÖLÜM NO REVİZYON NO REVİZYON

Detaylı

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Nüfus cüzdanı verilmesi

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Talep Üzerine Yeni (Gerçek Kişi) 1.Dilekçe

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere

Detaylı

nezdinde yeminli mali müşavirlerce yapılacak tespitlere ilişkin açıklamalar

nezdinde yeminli mali müşavirlerce yapılacak tespitlere ilişkin açıklamalar SİRKÜLER TARİH : 24.04.201.2017 SAYI : 2017-04-02 02 KONU : Serbest t Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45) yayımlandı. ÖZETİ : Tebliğde, e-defter uygulaması

Detaylı

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi HAKİKİ ŞAHIS KURULUŞ Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber,

Detaylı

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin mükellefiyet tesisi Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin küçük veya kısıtlı olması

Detaylı

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin 2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, 4 Haziran 2015 Perşembe günü

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Bankamızın 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurulu, Necatibey Caddesi

Detaylı

SERBEST BÖLGELERDE YABANCI UYRUKLU PERSONELE VERİLECEK ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

SERBEST BÖLGELERDE YABANCI UYRUKLU PERSONELE VERİLECEK ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR SERBEST BÖLGELERDE YABANCI UYRUKLU PERSONELE VERİLECEK ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1- (1) 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu nun 10 uncu ve Serbest Bölgeler

Detaylı

Fiziken Toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığı pay sahipleri listesi üzerinden kontrolü yapılacaktır.

Fiziken Toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığı pay sahipleri listesi üzerinden kontrolü yapılacaktır. BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 15 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Ticaret Sicili Numarası: 639184

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı 1 / 4 İZMİR TAPU VE KADASTRO III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi : a) Av. Ayşe SUNAR'ın 01/06/2016 tarihli dilekçesi. b) Hukuk Müşavirliği'nin 24.06.2016 tarihli ve 85254071-045.02[16.503]/-E.1467498 sayılı yazısı.

Detaylı

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi BANKA ŞUBE AÇMA Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 602 sayılı Türk Ticaret Kanun u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber,

Detaylı

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi. Dilekçe Yetkililerce imzalı 1

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi. Dilekçe Yetkililerce imzalı 1 KOLLEKTİF ŞİRKET MERKEZ NAKLİ Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 602 sayılı Türk Ticaret Kanun u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA BÜROKRATİK İŞLEMLERİ AZALTAN 2012/1 NO LU GENELGE YAYIMLANDI

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA BÜROKRATİK İŞLEMLERİ AZALTAN 2012/1 NO LU GENELGE YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.04.2012/77-1 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA BÜROKRATİK İŞLEMLERİ AZALTAN 2012/1 NO LU GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan 2012/1 No lu Genelgede, ticaret

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2018/45 Değerli Müşterimiz;

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2018/45 Değerli Müşterimiz; Ö z e t B ü l t e n Tarih : 26.06.2018 Sayı : 2018/45 Değerli Müşterimiz; Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları itibariyle aşağıdadır. Konu başlıkları; -Kağıt Ortamındaki

Detaylı