ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] SEVİYE 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] SEVİYE 4"

Transkript

1 ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] KENT İÇİ RAYLI SİSTEMLER TREN SÜRÜCÜSÜ SEVİYE 4 REVİZYON NO:.. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015

2 [Referans Kodu] [Kent İçi Raylı Sistemler Tren Sürücüsü (Seviye 4)] ÖNSÖZ Kent İçi Raylı Sistemler Tren Sürücüsü (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır. Yeterlilik taslağı, tarihinde imzalanmış olan işbirliği protokolü ile görevlendirilen Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği (TÜRSİD) tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan taslak hakkında sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmış ve görüşler değerlendirilerek taslak üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Nihai taslak MYK Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi tarafından incelenip değerlendirildikten ve Komitenin uygun görüşü alındıktan sonra, MYK Yönetim Kurulunun / /20.. tarih ve. sayılı kararı ile onaylanarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesine (UYÇ) yerleştirilmesine karar verilmiştir. Yeterliliğin hazırlanması, görüş bildirilmesi, incelenmesi ve doğrulanmasında katkı sağlayan kişi, kurum ve kuruluşlara görüş ve katkıları için teşekkür eder, yararlanabilecek tüm tarafların bilgisine sunarız. Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2015 i

3 [Referans Kodu] [Kent İçi Raylı Sistemler Tren Sürücüsü (Seviye 4)] GİRİŞ Ulusal yeterliliğin hazırlanmasında, sektör komitelerinde incelenmesinde ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmasında temel ölçütler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinde belirlenmiştir. Ulusal yeterlilikler aşağıdaki unsurları içermektedir; a)yeterliliğin adı ve seviyesi, b)yeterliliğin amacı, c)yeterliliğe kaynak teşkil eden meslek standardı, meslek standardı birimleri/görevleri veya yeterlilik birimleri, ç)yeterlilik sınavına giriş için aranan şartlar, d)yeterlilik birimleri bazında öğrenme çıktıları ve başarım ölçütleri, e)yeterliliğin kazanılmasında uygulanacak ölçme, değerlendirme ve değerlendirici ölçütleri f)yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, yenilenme şartları, belge sahibinin gözetimine ilişkin şartlar, g)yeterliliği geliştiren kurum/kuruluş ve doğrulayan Sektör Komitesi. Ulusal yeterlilikler ulusal meslek standartları ve/veya uluslararası meslek standartları esas alınarak oluşturulur. Ulusal yeterlilikler; Örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumları, Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları, Kuruma yetkilendirme ön başvurusunda bulunmuş kuruluşlar, Ulusal meslek standardı hazırlamış kuruluşlar, Meslek kuruluşları ile bunların müşterek çalışmasıyla oluşturulur. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2015 ii

4 [Referans Kodu] [Kent İçi Raylı Sistemler Tren Sürücüsü (Seviye 4)] [REFERANS KODU] KENT İÇİ RAYLI SİSTEMLER TREN SÜRÜCÜSÜ ULUSAL YETERLİLİĞİ 1 YETERLİLİĞİN ADI Kent İçi Raylı Sistemler Tren Sürücüsü 2 REFERANS KODU 15UY 3 SEVİYE 4 4 ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ 5 TÜR - 6 KREDİ DEĞERİ - A)YAYIN TARİHİ - ISCO 08: B)REVİZYON NO 00 C)REVİZYON TARİHİ - 8 AMAÇ Kent İçi Raylı Sistemler Tren Sürücüsü (Seviye 4) mesleğinin başarılı, verimli ve uluslar arası standartlara uygun, çalışanların iş tatmini almasını sağlayacak şekilde yapılabilmesi, mesleğin eksiksiz, kaliteli olarak gerçekleştirilebilmesi, işin geliştirilerek sürdürülebilmesi için; Adayların sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır 9 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I Kent İçi Raylı Sistemler Tren Sürücüsü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı - 14UMS YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I 11 YETERLİLİĞİN YAPISI 11-a) Zorunlu Birimler A1- İş Sağlığı ve Güvenliği, Acil Durum, Çevre, Kalite ve İş Organizasyonu A2- Treni İşletime Hazırlama ve Kullanma A3- Trendeki ve Hattaki Aksaklıklar 11-b) Seçmeli Birimler B1- Otomatik ve Yarı Otomatik Hatlarda Tren Kullanımı B2- Manuel Hatlarda Tren Kullanımı 11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları 1. Alternatif: A1, A2, A3, B1 2. Alternatif: A1, A2, A3, B2 Mesleki Yeterlilik Kurumu,

5 [Referans Kodu] [Kent İçi Raylı Sistemler Tren Sürücüsü (Seviye 4)] 3. Alternatif: A1, A2, A3, B1, B2 12 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Kent İçi Raylı Sistemler Tren Sürücüsü (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve performansa dayalı sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır. 11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları maddesinde belirtilen alternatifler arasından birini seçecek olan aday, seçtiği alternatife ait yeterlilik birimleri için hazırlanmış sınavlara girer. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. 13 BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ 14 GÖZETİM SIKLIĞI 15 BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ Kent İçi Raylı Sistemler Tren Sürücüsü (Seviye 4) yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır. Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Askı nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder. Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 3 yıl çalıştığına dair resmi kayıt, b) 5 yıl belge geçerlilik süresinin son 2 yılı içerisinde en az 1 yıl aralıksız çalıştığına dair resmi kayıt, c) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınav YETERLİLİĞİ GELİŞTİREN KURULUŞ(LAR) YETERLİLİĞİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği (TÜRSİD) Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi Mesleki Yeterlilik Kurumu,

6 [A1] İş Sağlığı ve Güvenliği, Acil Durum, Çevre, Kalite ve İş Organizasyonu [A1] İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ACİL DURUM, ÇEVRE, KALİTE VE İŞ ORGANIZASYONU YETERLİLİK BİRİMİ 1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI 2 REFERANS KODU 15UY 3 SEVİYE 4 4 KREDİ DEĞERİ - 5 A)YAYIN TARİHİ - B)REVİZYON NO 00 C)REVİZYON TARİHİ - İş Sağlığı ve Güvenliği, Acil Durum, Çevre, Kalite ve İş Organizasyonu 6 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI Kent İçi Raylı Sistemler Tren Sürücüsü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı - 14UMS ÖĞRENME ÇIKTILARI Öğrenme Çıktısı 1: İş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1.1: İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları açıklar. 1.2: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risklerin azaltılmasına yönelik önlemleri sıralar. Öğrenme Çıktısı 2: Tehlike durumlarında acil durum prosedürlerini tanımlar. 2.1: Acil durum iletişim prosedürlerini açıklar. 2.2: Yolcu tahliyesi prosedürlerini açıklar. 2.3: Yangın durumunda izlenecek prosedürlerini açıklar. 2.4: Şüpheli paket bulunması durumunda izlenecek prosedürleri açıklar. 2.5: Ray hattında yolcu/cisim olması durumunda izlenecek prosedürleri açıklar. 2.6: Tren insan/tren teması durumunda izlenecek prosedürleri açıklar. 2.7: Diğer acil durumlarda izlenecek prosedürleri açıklar. Öğrenme Çıktısı 3: Çevresel riskleri ve gereken önlemleri tanımlar. 3.1: Çevre koruma standart ve yöntemlerini açıklar. 3.2: Çevresel risklerin azaltılmasına yönelik önlemleri sıralar. Öğrenme Çıktısı 4: Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri açıklar. 4.1: İşe ait kalite gerekliliklerini sıralar. 4.2: Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri açıklar. 4.3: Yapılan çalışmaların kalitesini nasıl kontrol edeceğini açıklar. 4.4: Süreçlerde saptanan uygunsuzlukların giderilmesi ile ilgili çalışmaları açıklar. Mesleki Yeterlilik Kurumu,

7 [A1] İş Sağlığı ve Güvenliği, Acil Durum, Çevre, Kalite ve İş Organizasyonu Öğrenme Çıktısı 5: İş organizasyonu ile ilgili faaliyetleri açıklar. 5.1: Çalışma alanı ile araç, gereç ve ekipmanını nasıl düzenleyeceğini açıklar. 5.2: Çalışma programının nasıl yapılacağını açıklar. 8 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 8 a) Teorik Sınav (T1) A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2 de yer alan Bilgiler kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 25 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %70 ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir. 8 b) Performansa Dayalı Sınav A1 birimine yönelik performansa dayalı ölçme ve değerlendirme diğer birimlerin performansa dayalı sınavları esnasında yapılacaktır. 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ ve SAYISI Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği (TÜRSİD) Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ EK A1-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler 1. Acil durum müdahale yöntemleri 2. Atık yönetimi ve geri kazanım /geri dönüşüm 3. Çalışma koşulları ve çalışma ortamındaki risklerin değerlendirilmesi 4. Çalışma ve kontrol prosedürleri 5. Çevre duyarlılığı, çevre kirliliği ve çevre koruma 6. Çevre ve insan sağlığı 7. Doğal kaynakların verimli kullanımı 8. Donanımın, araçların ve el aletlerinin kullanımı Mesleki Yeterlilik Kurumu,

8 [A1] İş Sağlığı ve Güvenliği, Acil Durum, Çevre, Kalite ve İş Organizasyonu 9. Elektrikten kaynaklanan tehlikeler 10. İSG ile ilgili malzeme, ürün, makine, alet ve donanım 11. İSG ile ilgili temel kavramlar, kodlar, terimler 12. İş Kanunu 13. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı 14. İşyeri çalışma prosedürleri 15. Kalite kontrol metotları 16. Kalite yönetim sistemi temel kavramlar ve tanımlar 17. Kaza durumundaki davranış ve ilk yardım 18. Kaza önleme talimatları 19. Kişisel koruyucu donanımlar 20. Muhtelif makinelerdeki koruma önlemleri 21. Risk analizi 22. Sektörün yol açtığı çevre sorunlar 23. Süreç kalitesi, hata ve arıza engelleme 24. Tehlikeli atık 25. Toplam kalite yönetimi temel ilkeleri 26. Yangını önleme ve yangınla mücadele EK A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi a) BİLGİLER UMS İlgili Yeterlilik Birimi Değerlendirme No Bilgi İfadesi Bölüm Başarım Ölçütü Aracı BG.1 İşe özgü kişisel koruyucu donanım, koruma ve müdahale araçları ile uyarı ve işaret levhalarının neler olduğunu, kontrol noktalarını ve bulunması gereken yerleri belirtir. A.1.1 A.1.2 A.1.3 A T1 BG.2 İş sağlığı ve güvenliğini etkileyecek riskleri, acil durumları ve alınması gereken önlemleri açıklar. A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.3.1 A T1 BG.3 BG.4 Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını ve İSG yi tehlikeye düşürecek durumlardan önleyemediklerini hangi birimlere/kişilere bildirmesi gerektiğini açıklar. Acil çıkış ve/veya kaçış prosedürlerini açıklar. BG.5 Acil durum iletişim prosedürlerini açıklar. J.1.1 J.1.2 A T1 A T T1 Mesleki Yeterlilik Kurumu,

9 [A1] İş Sağlığı ve Güvenliği, Acil Durum, Çevre, Kalite ve İş Organizasyonu J.2.1 J.2.2 J.3.1 J.3.4 J.4.1 J.4.3 J.5.1 J.6.1 J.6.2 J.8.1 J.8.4 J BG.6 Acil durumlarda hat enerjisi kesintisi ile ilgili uygulayacağı adımları sıralar. J.2.3 J.3.3 J.5.2 J.6.3 J T1 BG.7 BG.8 BG.9 Acil durumlarda aydınlatma sistemi ile ilgili uygulayacağı adımları sıralar. Tahliye işlemlerinin nereden ve nasıl yapılacağını açıklar. Trenin tünelde olduğu durumlarda trenin hareket kabileyetine göre uygulayacağı adımları sıralar. J.2.5 J.2.4 J.2.6 J.3.2 J.3.3 J.4.2 J.8.3 J.9.4 J.3.2 J T1 T1 T1 BG.10 Duman tahliye ve kaçış senaryosunu açıklar. J T1 BG.11 Trende şüpheli paket olması durumunda trenin izleyeceği güzergahı açıklar. BG.12 İhbar edilen şüpheli paketin bulunduğu bölgenin güvenlik çemberine alınması adımlarını sıralar. Ray hattında yolcu/cisim olması durumunda trenin BG.13 acilen durması için gerekli adımları sıralar. J T1 J T1 J T1 BG.14 Kaza ile ilgili edinmesi geren bilgileri ve tutması gereken kayıtları açıklar. J.6.1 J.6.2 J.8.1 J T1 Mesleki Yeterlilik Kurumu,

10 [A1] İş Sağlığı ve Güvenliği, Acil Durum, Çevre, Kalite ve İş Organizasyonu BG.15 Kaza bölgesinde alınacak önlemleri açıklar. J.6.4 J.6.5 J T1 BG.16 Ray hattını su basması durumunda uygulanacak prosedürleri açıklar. J T1 BG.17 Geri dönüştürülebilen malzemeleri açıklar. B T1 BG.18 Geri dönüştürülebilen malzemelere yönelik izlenmesi B T1 gereken adımları sıralar. BG.19 Tehlikeli ve zararlı atıkların neler olduğunu tanımlar. B T1 BG.20 Tehlikeli ve zararlı atıklarların depolanması ile ilgili izlenmesi gereken adımları açıklar. B.2.2 B.2.3 B.2.4 B T1 BG.21 Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun B T1 donanım, malzeme ve ekipmanın neler olduğu açıklar. BG.22 Dökülme ve sızıntılara karşı alınacak önlemleri B T1 açıklar. BG.23 Mesleğin gerektirdiği kalite gerekliliklerini açıklar. C T1 BG.24 Mesleğin gerektirdiği çalışma yaşamına ilişkin temel 4.1 T1 C.1.1 kanun ve yönetmelikleri belirtir. BG.25 Mesleğin gerektirdiği mesleki etik kurallarını açıklar. C T1 BG.26 Kalite yönetim ve uygulama sistemleriyle ilgili talimatları açıklar. BG.27 Çalışmalarla ilgili doldurulan kalite formlarını ve diğer formları listeler. BG.28 Mesleği icra edeceği makine, alet ve donanımı meslekle ilgili temel kavram ve kodları açıklar. BG.29 Bakımı veya onarımı gerçekleştirilen cihazın ya da sistemin teknik özelliklerini açıklar. BG.30 Hata ve arıza gidermeyle ilgili uygulama ve yöntemlerini açıklar. BG.31 BG.32 Prosedür ve talimatlara göre iş programının yapılmasını açıklar. İş tanımı kapsamında katılması gereken çalışmaları açıklar. C.2.1 C.2.3 C.3.2 C.3.3 C.4.1 C.4.2 C.4.3 D.2.1 D.2.2 D.2.3 D.2.4 D.2.5 D.2.7 D.3.1 D.3.2 D T1 4.2 T1 4.3 T1 4.3 T1 4.4 T1 5.2 T1 5.2 T1 Mesleki Yeterlilik Kurumu,

11 [A2] Treni İşletime Hazırlama ve Kullanma [A2] TRENİ İŞLETİME HAZIRLAMA ve KULLANMA YETERLİLİK BİRİMİ 1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI 2 REFERANS KODU 15UY 3 SEVİYE 4 4 KREDİ DEĞERİ - 5 A)YAYIN TARİHİ - B)REVİZYON NO 00 C)REVİZYON TARİHİ - Treni İşletime Hazırlama ve Kullanma 6 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI Kent İçi Raylı Sistemler Tren Sürücüsü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı - 14UMS ÖĞRENME ÇIKTILARI Öğrenme Çıktısı 1: Araçlardan tren oluşturur. 1.1: Bağlama (kuplaj) yapar. 1.2: Çözme (dekuplaj) yapar. 1.3: Treni/aracı bakım ve park alanlarında kullanır. Öğrenme Çıktısı 2:Treni sefere hazırlar. 2.1: Treni canlandırır. 2.2: Treni sefere hazırlar. Öğrenme Çıktısı 3: Hatta tren kullanır. 3.1: Platform bölgesinde ve istasyonlar arasında tren kullanır. 3.2: Treni seferden alır. 3.3: Treni söndürür. Öğrenme Çıktısı 4: İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygular. 4.1: İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygular. 4.2: Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunur. Öğrenme Çıktısı 5: Kalite ve iş organizasyonu faaliyetlerini yürütür. 5.1: Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygular. 5.2: Süreçlerde saptanan uygunsuzlukların giderilmesi ile ilgili çalışmalara katkı sunar. 5.3: Çalışma alanı ile araç, gereç ve ekipmanını düzenler. 8 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 8 a) Teorik Sınav Mesleki Yeterlilik Kurumu,

12 [A2] Treni İşletime Hazırlama ve Kullanma (T1) A2 birimine yönelik teorik sınav Ek A2-2 de yer alan Bilgiler kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 25 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %70 ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A2-2) ölçmelidir. 8 b) Performansa Dayalı Sınav (P1) A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A2-2 de yer alan Beceriler ve Yetkinlikler kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir. YETERLİLİK BİRİMİNİ 9 GELİŞTİREN Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği (TÜRSİD) KURUM/KURULUŞ(LAR) 10 YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi SEKTÖR KOMİTESİ 11 MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ ve SAYISI YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ EK A2-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler 1. Araç ve tren sistemleri 2. Araç ve tren sürüşü 3. Arızalı araca müdahale yöntemleri 4. Elektrik elektronik 5. Güç sistemleri 6. Hat ve hat ekipmanları 7. Hidrolik sistemler 8. İSG ve acil durum müdahale yöntemleri 9. Mekanik sistemler 10. Pnömatik sistemler Mesleki Yeterlilik Kurumu,

13 [A2] Treni İşletime Hazırlama ve Kullanma 11. Prosedürler ve talimatlar 12. Sinyalizasyon ve haberleşme EK A2-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi a) BİLGİLER UMS İlgili Yeterlilik Birimi Değerlendirme No Bilgi İfadesi Bölüm Başarım Ölçütü Aracı BG.1 BG.2 BG.3 BG.4 BG.5 Araçların hareketine ve kuplaj yapılmasına engel olan durumaları açıklar. Araçların teknik özelliklerine ve talimatlara (mekanik, elektrik, pnömatik) göre kuplaj yapılmasını açıklar. Araç özelliklerine göre tren bütünlüğü kontrol adımlarını sıralar. Araçların hareketine ve dekuplaj yapılmasına engel olan durumaları açıklar. Araçların teknik özelliklerine ve talimatlara göre (mekanik, elektrik, pnömatik) dekuplaj yapılmasını açıklar. E T1 E T1 E T1 E T1 E T1 BG.6 Tren /araç hareketine engel olan durumaları açıklar. E T1 BG.7 Depo/park alanlarında gerçekleştireceği manevralarda uyacağı adımları açıklar. E.1.2 E.2.4 E.3.2 E T1 BG.8 Treni canlandırma işlemlerini açıklar. F.1.1 F.1.2 F.1.3 F T1 BG.9 Treni sefere hazırlama işlemlerini açıklar. F.2.1 F.2.2 F T1 BG.10 Sinyalizasyon sisteminin çalışmaması durumunda talimatlarda belirtilen müdahaleleri belirtir. F T1 BG.11 Hat ve enerji besleme sistemlerindeki olası G.3.1 G T1 Mesleki Yeterlilik Kurumu,

14 [A2] Treni İşletime Hazırlama ve Kullanma BG.12 olumsuzlukları ve müdahale yöntemlerini açıklar. Sinyalizasyon ekipmanlarında meydana gelen arızalarda uygulayacağı adımları açıklar. H.1.3 G T1 BG.13 Araçta meydana gelen arızaları, aksaklıkları ve yaşanan diğer olumsuzluklarda uygulayacağı adımları sıralar. BG.14 Treni genel sürüş talimatlarına göre nasıl sevk ve idare edeceğini tanımlar. BG.15 Tren içerisinden diğer kabine geçerken kontrol edeceği noktaları açıklar. G T1 G.3.5 H T1 G T1 BG.16 Treni söndürme işlemlerini tanımlar. G.8.1 G.8.2 G.8.3 G T1 b) BECERİ VE YETKİNLİKLER No Beceri ve Yetkinlik İfadesi UMS İlgili Bölüm Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü Değerlendirme Aracı BY.1* İş sağlığı ve güvenliği ve acil durumlarla ilgili tüm talimatlara ve yönetmeliklere uygun çalışır. A.1 A.2.1 A.3.1 A P1 BY.2* Yapılan işe ve çalışma ortamına uygun kişisel koruyucu donanımları (KKD) kullanır. A P1 BY.3* BY.4* Kişisel koruyucu donanımın, koruma ve müdahale araçlarının tüm kontrollerini yapar. Kişisel koruyucu donanımlardan uygun olmayanların yenileri ile değiştirir. A.1.2 A P1 4.1 P1 BY.5* BY.6* BY.7* BY.8* BY.9* İSG ye ilişkin koruma ve müdahale araçlarını ilgili mevzuata göre uygun ve çalışır şekilde bulundurur. Geri dönüştürülebilen malzemelerin plastik, kağıt, metal, cam gibi cinslerine göre ayırarak sınıflandırır. Tehlikeli atıkları diğer atıklardan ve malzemelerden ayırt ederek talimatlara göre gereken önlemleri alır. Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin mevzuatta belirtilen şekilde saklanmasını sağlar. İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini izin verilen tolerans ve A P1 B P1 B.2.2 B.2.3 B.2.4 B.2.5 C P1 4.2 P1 5.1 P1 Mesleki Yeterlilik Kurumu,

15 [A2] Treni İşletime Hazırlama ve Kullanma BY.10 BY.11 BY.12 BY.13 BY.14 BY.15 BY.16* BY.17* sapmalara göre uygular. Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular. Makine, alet, donanım ya da sistem üzerinde yapılan ayarların talimatlara uygunluğunu kontrol eder. Bakımı veya onarımı gerçekleştirilen cihazın ya da sistemin teknik özelliklere uygunluğunu kontrol eder. Hata ve arıza gidermeyle ilgili uygulama ve yöntemleri uygular. Çalışma alanının verimli çalışmaya, kalite gerekliliklerine ve talimatlara uygun olmasını sağlar. Makine, ekipman ve çalışma alanını sürekli temiz ve kullanılabilir durumda olacak şekilde düzenler. Araçların hareketine ve kuplaj yapılmasına engel olmadığını (fren, eksen, gabari vb.) kontrol eder. Araçların teknik özelliklerine ve talimatlara (mekanik, elektrik, pnömatik) göre kuplaj yapar. C P1 C P1 C P1 C.4.1 C.4.2 C.4.3 D.1.1 D.1.2 D.1.3 D.1.4 D.1.5 D.1.6 D P1 5.3 P1 5.3 P1 E P1 E P1 BY.18* Kuplajın doğruluğunu kontrol eder. E P1 BY.19 BY.20* BY.21* Araç özelliklerine ve talimatlara göre tren bütünlüğünü kontrol eder. Araçların hareketine ve dekuplaj yapılmasına engel olmadığını kontrol eder. Araçların teknik özelliklerine ve talimatlara göre (mekanik, elektrik, pnömatik) dekuplaj yapar. E P1 E P1 E P1 BY.22 Araçların teknik özelliklerine göre dekuplajı kontrol eder. BY.23 Tren /araç hareketine engel bir durum olup olmadığını kontrol eder. BY.24* Manevraları talimatlar doğrultusunda enerji, sinyal, makas konumları ve hız limitleri dahilinde gerçekleştirir. E P1 E P1 E.1.2 E.2.4 E.3.2 E P.1 BY.25 Treni/aracı belirlenen noktaya park eder. E.3.4 G.7.5 G P1 BY.26* Pantografı kaldırır. F P1 Mesleki Yeterlilik Kurumu,

16 [A2] Treni İşletime Hazırlama ve Kullanma BY.27* Aracın pantograftan enerji aldığını (kalktığını) kontrol eder. F P1 BY.28* Batarya, yardımcı güç, ve cer sistemlerini devreye alır. F.1.2 F P1 BY.29 Park/disk frenlerini devre dışı bırakır. F P1 BY.30 Trenin iç ve dış kısımlarının sefere uygunluğunu kontrol eder. F.2.1 F P1 BY.31* Sinyalizasyon sistemlerini devreye alır. F P1 BY.32* Sinyalizasyon sistemlerinin çalıştığını kontrol eder. F P1 BY.33 Sinyalizasyon sisteminin çalışmaması durumunda talimatlarda belirtilen müdahaleleri yapar. BY.34 Yolcu ve tren sürücüsü bilgilendirme sistemlerini devreye alır. Bilgilendirme sisteminin çalışmaması durumunda BY.35 talimatlarda belirtilen müdahaleleri yapar. BY.36* Platformdaki yolcu hareketlerine dikkat ederek platforma kontrollü giriş yapar. BY.37 Platformda belirlenen noktada treni durdurur. BY.38* Platformda yolcuların trene iniş ve binişlerini kontrol eder. BY.39* Tren kapılarının kapandığını ve sinyalizasyonu kontrol ederek treni hareket ettirir. Sinyalizasyon ekipmanlarında meydana gelen BY.40* arızaları acilen bildirir. F P1 F P1 F P1 G P1 G P1 G P1 G P1 G P1 BY.41* Araçta meydana gelen arızaları, aksaklıkları ve yaşanan diğer olumsuzlukları acilen bildirir. G P1 BY.42* Treni genel sürüş talimatlarına göre sevk ve idare eder. G.3.5 G.3.6 H.1.2 H P1 BY.43 Sürücü kabinini pasif hale getirir. G P1 BY.44 BY.45 Kabin camlarını, iletişim sistemlerini, kapılarını varsa aynalarını vb. kapatır. Tren içerisinden diğer kabine geçerken araçları kontrol eder. G P1 G P1 BY.46 Sürücü kabinini aktif hale getirir. G P1 BY.47 Trenin servis dışı olacağı durumlarda talimatlarda belirtilen önlemleri alır. G.7.2 G P1 Mesleki Yeterlilik Kurumu,

17 [A2] Treni İşletime Hazırlama ve Kullanma BY.48 Tren kapılarının ve pencerelerinin kapalı olduğunu kontrol eder. BY.49 Park/disk frenlerini devreye alır. BY.50 Yardımcı güç ve diğer sistemleri devre dışı bırakır. BY.51 Pantografı indirir ve kontrol eder. (*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar. G.8.1 G.8.2 G.8.3 G P1 3.3 P1 3.3 P1 3.3 P1 Mesleki Yeterlilik Kurumu,

18 [A3] Trendeki ve Hattaki Aksaklıklar Yayın Tarihi:../../20.. Rev. No: [A3] TRENDEKİ VE HATTAKİ AKSAKLIKLAR YETERLİLİK BİRİMİ YETERLİLİK BİRİMİ 1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI 2 REFERANS KODU 15UY 3 SEVİYE 4 4 KREDİ DEĞERİ - 5 A)YAYIN TARİHİ - B)REVİZYON NO 00 C)REVİZYON TARİHİ - Trendeki ve Hattaki Aksaklıklar 6 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI Kent İçi Raylı Sistemler Tren Sürücüsü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı - 14UMS ÖĞRENME ÇIKTILARI Öğrenme Çıktısı 1: Trendeki ve hattaki aksaklıklarla ilgili işlemleri yapar. 1.1: Tren arızaları ile ilgili faaliyetleri yürütür. 1.2: Sefere engel olan ve olmayan hat arızaları ile ilgili faaliyetleri yürütür. Öğrenme Çıktısı 2: Ölü treni park eder. 2.1: Treni/aracı öldürür. 2.2: Ölü treni/aracı park alanına getirir. Öğrenme Çıktısı 3: İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygular. 3.1: İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygular. 3.2: Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunur. Öğrenme Çıktısı 4: Kalite ve iş organizasyonu faaliyetlerini yürütür. 4.1: Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygular. 4.2: Süreçlerde saptanan uygunsuzlukların giderilmesi ile ilgili çalışmalara katkı sunar. 4.3: Çalışma alanı ile araç, gereç ve ekipmanını düzenler. 8 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 8 a) Teorik Sınav (T1) A3 birimine yönelik teorik sınav Ek A3-2 de yer alan Bilgiler kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 25 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %70 ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A3-2) ölçmelidir. Mesleki Yeterlilik Kurumu,

19 [A3] Trendeki ve Hattaki Aksaklıklar Yayın Tarihi:../../20.. Rev. No: 8 b) Performansa Dayalı Sınav (P1) A3 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A3-2 de yer alan Beceriler ve Yetkinlikler kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A3-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir. YETERLİLİK BİRİMİNİ 9 GELİŞTİREN Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği (TÜRSİD) KURUM/KURULUŞ(LAR) 10 YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi SEKTÖR KOMİTESİ 11 MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ ve SAYISI YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ EK A3-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler 1. Araç ve tren sistemleri 2. Araç ve tren sürüşü 3. Arızalı araca müdahale yöntemleri 4. Elektrik elektronik 5. Güç sistemleri 6. Hat ve hat ekipmanları 7. Hidrolik sistemler 8. İSG ve acil durum müdahale yöntemleri 9. Mekanik sistemler 10. Pnömatik sistemler 11. Prosedürler ve talimatlar 12. Sinyalizasyon ve haberleşme EK A3-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi a) BİLGİLER Mesleki Yeterlilik Kurumu,

20 [A3] Trendeki ve Hattaki Aksaklıklar Yayın Tarihi:../../20.. Rev. No: UMS İlgili Yeterlilik Birimi Değerlendirme No Bilgi İfadesi Bölüm Başarım Ölçütü Aracı BG.1 Araçta meydana gelen arıza, aksaklık ve yaşanan diğer olumsuzluklarda uygulayacağı adımları açıklar. BG.2 Sefere engel olmayan izole edilelecek arızaları açıklar. BG.3 Sefere engel olmayan izole edilelecek arıza durumlarında uygulanacak süreçleri tanımlar. Tren söndürme ve canlandırma işlemini gerektiren BG.4 arıza durumlarını açıklar. BG.5 Tren söndürme ve canlandırma işlemini gerektiren arıza durumlarında uygulayacağı adımları sıralar. Sefere engel olan veya izole edilen arıza BG.6 durumlarında uygulanacak süreçleri açıklar. H T1 H.2.2 H.2.3 H.2.4 H.5.1 H.5.2 H.2.2 H.2.3 H.2.4 H.5.1 H.5.2 H.2.5 H.2.6 H.2.5 H.2.6 H.2.7 H T1 1.1 T1 1.1 T1 1.1 T1 1.1 T.1 BG.7 Sefere engel olmayan hat arızalarında uygulanacak adımları belirtir. H.3.1 H T.1 BG.8 Sefere engel olan hat arızalarında uygulanacak adımları belirtir. BG.9 Sinyalin kapalı olması durumunda uygulaması gereken adımları açıklar. BG.10 Makasların manuel tanzim edilmesini açıklar. H.4.1 H.4.2 H.4.3 H.6.1 H.6.2 H.6.3 H.6.4 H T T1 1.2 T1 BG.11 Görerek sürüş kurallarını tarif eder. H T1 BG.12 Çalışma yapılan bölgelerden geçerken uygulayacağı adımları açıklar. BG.13 Öldürülecek aracın diğer araçlarla olan mekanik kuplajı kontrol etme adımlarını açıklar. BG.14 Trenin/aracın teknik özelliklerine göre öldürme adımlarını açıklar. BG.15 Öldürülen treni/aracı sürücü kabininden aktif hale getirme adımlarını açıklar. BG.16 Treni/aracı kontrollü bir biçimde sürerek park alanına götürme adımlarını açıklar. H.9.1 I.1.2 I.1.3 I.3.3 I.4.2 I.2.1 I.2.2 I T1 2.1 T T1 2.2 T1 2.2 T1 Mesleki Yeterlilik Kurumu,

21 [A3] Trendeki ve Hattaki Aksaklıklar Yayın Tarihi:../../20.. Rev. No: BG.17 Treni/aracı kontrollü bir biçimde park etme adımlarını açıklar. BG.18 BG.19 Arızalı trenin/aracın başına/sonuna kurtarma treninin/aracının kuplörünü bağlama süreçlerini açıklar. Arızalı trenin/aracın başına/sonuna bağlanan kurtarma treninin/aracının kuplörünü kontrol etme süreçlerini açıklar. BG.20 Ölü treni/aracı çekerek kontrollü bir biçimde park alanına / depo bölgesine götürme adımlarını açıklar. BG.21 Ölü treni/aracı çekerek kontrollü bir biçimde emniyet tedbirlerini alarak park etme adımlarını açıklar. BG.22 Ölü treni/aracı iterek kontrollü bir biçimde park alanına / depo bölgesine götürme adımlarını açıklar. BG.23 Ölü treni/aracı iterek kontrollü bir biçimde emniyet tedbirlerini alarak park etme adımlarını açıklar. I.2.4 I.2.2 I.2.3 I.2.4 I.3.1 I.3.2 I.4.1 I.3.1 I.3.2 I.4.1 I.3.4 I.3.5 I.3.6 I.3.4 I.3.5 I.3.6 I.4.3 I.4.4 I.4.5 I.4.6 I.4.7 I.4.8 I.4.3 I.4.4 I.4.5 I.4.6 I.4.7 I T1 2.2 T1 2.2 T1 2.2 T1 2.2 T1 2.2 T1 2.2 T1 b) BECERİ VE YETKİNLİKLER No Beceri ve Yetkinlik İfadesi UMS İlgili Bölüm Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü Değerlendirme Aracı BY.1* İş sağlığı ve güvenliği ve acil durumlarla ilgili tüm talimatlara ve yönetmeliklere uygun çalışır. A.1 A.2.1 A.3.1 A P1 BY.2* Yapılan işe ve çalışma ortamına uygun kişisel koruyucu donanımları (KKD) kullanır. A P1 BY.3* BY.4* Kişisel koruyucu donanımın, koruma ve müdahale araçlarının tüm kontrollerini yapar. Kişisel koruyucu donanımlardan uygun olmayanların yenileri ile değiştirir. A.1.2 A P1 3.1 P1 Mesleki Yeterlilik Kurumu,

22 [A3] Trendeki ve Hattaki Aksaklıklar Yayın Tarihi:../../20.. Rev. No: BY.5* BY.6* BY.7* BY.8* BY.9* BY.10 BY.11 BY.12 BY.13 BY.14 BY.15 BY.16* BY.17 İSG ye ilişkin koruma ve müdahale araçlarını ilgili mevzuata göre uygun ve çalışır şekilde bulundurur. Geri dönüştürülebilen malzemelerin plastik, kağıt, metal, cam gibi cinslerine göre ayırarak sınıflandırır. Tehlikeli atıkları diğer atıklardan ve malzemelerden ayırt ederek talimatlara göre gereken önlemleri alır. Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin mevzuatta belirtilen şekilde saklanmasını sağlar. İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini izin verilen tolerans ve sapmalara göre uygular. Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular. Makine, alet, donanım ya da sistem üzerinde yapılan ayarların talimatlara uygunluğunu kontrol eder. Bakımı veya onarımı gerçekleştirilen cihazın ya da sistemin teknik özelliklere uygunluğunu kontrol eder. Hata ve arıza gidermeyle ilgili uygulama ve yöntemleri uygular. Çalışma alanının verimli çalışmaya, kalite gerekliliklerine ve talimatlara uygun olmasını sağlar. Makine, ekipman ve çalışma alanını sürekli temiz ve kullanılabilir durumda olacak şekilde düzenler. Araçta meydana gelen arızaları, aksaklıkları ve yaşanan diğer olumsuzlukları acilen bildirir. Arıza sefere mani değilse arızayı izole ederek seferine devam eder. A P1 B P1 B.2.2 B.2.3 B.2.4 B.2.5 C.1.1 C P1 3.2 P1 4.1 P1 4.1 P1 C P1 C P1 C.4.1 C.4.2 C.4.3 D.1.1 D.1.2 D.1.3 D.1.4 D.1.5 D.1.6 D P1 4.3 P1 4.3 P1 H P1 H P1 Tünel ortamlarındaki arızalarda sürüşe engel bir BY.18 durum yok ise iki istasyon arasında durmadan ilk istasyona ulaşmaya çalışır. Yardımcı güç, bilgisayar, araç içi haberleşme BY.19 arızaları ve araç üstü sinyalizasyon arızalarında tren söndürme ve canlandırma işlemlerini uygular. BY.20* Otomatik kumanda edilemeyen makasları talimatlara göre manuel tanzim eder. Ray hattındaki, enerji aktarım sistemlerindeki ve BY.21* makaslardaki sefere mani arızaları tespit ettiğinde treni acil olarak durdurur. Trafik kontrolöründen sinyal numarasını ve BY.22* konumunu bildirerek, kapalı sinyal geçişi için onay H P1 H.2.5 H P1 H P1 H P1 H P1 Mesleki Yeterlilik Kurumu,

23 [A3] Trendeki ve Hattaki Aksaklıklar BY.23* BY.24* BY.25 BY.26 BY.27 BY.28 BY.29 BY.30 BY.31 BY.32 BY.33 alır. Makas konumundan dolayı, sinyalin kapalı olduğu durumlarda, ilgili makasları yerel kumanda ile veya manuel tanzim eder. Güzergahı üzerindeki makasların konumunu teyit ederek görerek sürüş kurallarını uygulayarak kapalı sinyalden geçer. Öldürülecek aracın diğer araçlarla olan mekanik kuplajı kontrol eder. Trenin/aracın teknik özelliklerine göre treni/aracı öldürür ve frenlerini boşaltır. Öldürülen treni/aracı sürücü kabininden aktif hale getirir. Hareket ettirilen ölü trenin/aracın frenlerinin boş olduğunu talimatlarda belirtilen mesafede kontrol eder. Treni/aracı kontrollü bir biçimde sürerek park alanına götürür. Treni/aracı kontrollü bir biçimde emniyet tedbirlerini alarak park eder. Park ettiği ölü trenin frenlerini devreye alır. Arızalı trenin/aracın başına/sonuna kurtarma treninin/aracının kuplörünü bağlar. Arızalı trenin/aracın başına/sonuna bağlanan kurtarma treninin/aracının kuplörünü kontrol eder. BY.34 Ölü treni/aracı çekerek kontrollü bir biçimde park alanına / depo bölgesine götürür. BY.35 İkinci tren sürücüsünün verdiği bilgiler doğrultusunda treni sürerek ölü treni iter. İkinci tren sürücüsü ile sürekli iletişim kurar; BY.36* iletişimin kesilmesi durumunda treni acilen durdurur. (*) Peformans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar. Yayın Tarihi:../../20.. Rev. No: H P1 H P1 I P1 I.1.3 I.3.3 I.4.2 I.2.1 I.2.2 I.2.3 I.2.3 I.2.4 I.3.6 I.4.8 I.3.1 I.3.2 I.4.1 I.3.1 I.3.2 I.4.1 I.3.5 I.4.7 I.4.4 I.4.5 I P1 2.2 P1 2.2 P1 2.2 P1 2.2 P1 2.2 P1 2.2 P1 2.2 P1 2.2 P1 2.2 P1 2.2 P1 Mesleki Yeterlilik Kurumu,

24 [B1] Otomatik ve Yarı Otomatik Hatlarda Tren Kullanımı Yayın Tarihi:../../20.. Rev. No: [B1] OTOMATİK ve YARI OTOMATİK SİSTEMLERE ÖZEL TRAFİK KONTROL İŞLEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ 1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI Otomatik ve Yarı Otomatik Hatlarda Tren Kullanımı 2 REFERANS KODU 15UY 3 SEVİYE 4 4 KREDİ DEĞERİ - A)YAYIN TARİHİ - 5 B)REVİZYON NO 00 C)REVİZYON TARİHİ - 6 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI Kent İçi Raylı Sistemler Tren Sürücüsü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı - 14UMS ÖĞRENME ÇIKTILARI Öğrenme Çıktısı 1: Otomatik ve yarı otomatik hatlarda tren kullanır. 1.1: Otomatik ve yarı otomatik hatlarda manuel tren kullanır. 1.2: Alternatif güzergah izler. Öğrenme Çıktısı 2: İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygular. 2.1: İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygular. 2.2: Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunur. Öğrenme Çıktısı 3: Kalite ve iş organizasyonu faaliyetlerini yürütür. 3.1: Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygular. 3.2: Süreçlerde saptanan uygunsuzlukların giderilmesi ile ilgili çalışmalara katkı sunar. 3.3: Çalışma alanı ile araç, gereç ve ekipmanını düzenler. 8 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 8 a) Teorik Sınav (T1) B1 birimine yönelik teorik sınav Ek B1-2 de yer alan Bilgiler kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %70 ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek B1-2) ölçmelidir 8 b) Performansa Dayalı Sınav (P1) B1 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek B1-2 de yer alan Beceriler ve Yetkinlikler kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların Mesleki Yeterlilik Kurumu,

25 [B1] Otomatik ve Yarı Otomatik Hatlarda Tren Kullanımı Yayın Tarihi:../../20.. Rev. No: tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B1-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir. YETERLİLİK BİRİMİNİ 9 GELİŞTİREN Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği (TÜRSİD) KURUM/KURULUŞ(LAR) 10 YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi SEKTÖR KOMİTESİ 11 MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ ve SAYISI YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ EK B1-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler 1. Araç ve tren sistemleri 2. Araç ve tren sürüşü 3. Arızalı araca müdahale yöntemleri 4. Elektrik elektronik 5. Güç sistemleri 6. Hat ve hat ekipmanları 7. İSG ve acil durum müdahale yöntemleri 8. Prosedürler ve talimatlar 9. Sinyalizasyon ve haberleşme Mesleki Yeterlilik Kurumu,

26 [B1] Otomatik ve Yarı Otomatik Hatlarda Tren Kullanımı Yayın Tarihi:../../20.. Rev. No: EK B1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi a) BİLGİLER UMS İlgili Yeterlilik Birimi Değerlendirme No Bilgi İfadesi Bölüm Başarım Ölçütü Aracı BG.1 BG.2 BG.3 Otomatik ve yarı otomatik hatlarda manuel tren kullanma adımlarını açıklar. Araç üstü ve hat sinyalizasyon sisteminin devre dışı kaldığı durumlarda görerek sürüş kurallarını açıklar. Makas konumu belli olmayan geçiş bölgelerinde uygulayacağı adımları açıklar. G T1 G T1 G T1 BG.4 Otomatik/yarı otomatik hatlarda alternatif güzergah izleme adımlarını açıklar. H T1 b) BECERİ VE YETKİNLİKLER No Beceri ve Yetkinlik İfadesi UMS İlgili Bölüm Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü Değerlendirme Aracı BY.1* İş sağlığı ve güvenliği ve acil durumlarla ilgili tüm talimatlara ve yönetmeliklere uygun çalışır. A.1 A.2.1 A.3.1 A P1 BY.2* Yapılan işe ve çalışma ortamına uygun kişisel koruyucu donanımları (KKD) kullanır. A P1 BY.3* Kişisel koruyucu donanımın, koruma ve müdahale araçlarının tüm kontrollerini yapar. Kişisel koruyucu donanımlardan uygun olmayanların BY.4* yenileri ile değiştirir. A.1.2 A P1 2.1 P1 BY.5* İSG ye ilişkin koruma ve müdahale araçlarını ilgili mevzuata göre uygun ve çalışır şekilde bulundurur. A P1 BY.6* Geri dönüştürülebilen malzemelerin plastik, kağıt, metal, cam gibi cinslerine göre ayırarak sınıflandırır. BY.7* Tehlikeli atıkları diğer atıklardan ve malzemelerden ayırt ederek talimatlara göre gereken önlemleri alır. BY.8* Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin mevzuatta belirtilen şekilde saklanmasını sağlar. B P1 B.2.2 B.2.3 B.2.4 B P1 2.2 P1 Mesleki Yeterlilik Kurumu,

27 [B1] Otomatik ve Yarı Otomatik Hatlarda Tren Kullanımı İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara BY.9* göre kalite gerekliliklerini izin verilen tolerans ve sapmalara göre uygular. BY.10 Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular. BY.11 Makine, alet, donanım ya da sistem üzerinde yapılan ayarların talimatlara uygunluğunu kontrol eder. BY.12 Bakımı veya onarımı gerçekleştirilen cihazın ya da sistemin teknik özelliklere uygunluğunu kontrol eder. BY.13 Hata ve arıza gidermeyle ilgili uygulama ve yöntemleri uygular. BY.14 Çalışma alanının verimli çalışmaya, kalite gerekliliklerine ve talimatlara uygun olmasını sağlar. C.1.1 C.2.1 Yayın Tarihi:../../20.. Rev. No: 3.1 P1 3.1 P1 C P1 C P1 C.4.1 C.4.2 C.4.3 D.1.1 D.1.2 D P1 3.3 P1 BY.15 Makine, ekipman ve çalışma alanını sürekli temiz ve kullanılabilir durumda olacak şekilde düzenler. D.1.4 D.1.5 D.1.6 D P1 BY.16 * BY.17 * Araç üstü ve hat sinyalizasyon sisteminin devre dışı kaldığı durumlarda görerek sürüş kurallarını uygular. Makas konumu belli olmayan geçiş bölgelerinde, makas başından geçecekse sinyal önünde, ökçeden/göbekten girişlerde makaslarda bekleme noktası önünde durur. G P1 G P1 BY.18 Tanzimli makaslardan talimatlara göre geçiş yapar. G P1 BY.19 * Tanzimli olmayan makasları manuel tanzim eder. G P1 BY.20 * Manuel tanzim ettiği makası kontrol ederek talimatlara göre geçiş yapar. BY.21 Sinyalizasyon sisteminin verdiği hız değerlerine göre hareket eder. Tek hat üzerinde ters yön işletmeciliğine uyumlu BY.22 olmayan sinyalizasyon sistemlerinde trafik kontrolörünün talimatına ve hız limitlerine göre hareket eder. (*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar. G P1 H P1 H P1 Mesleki Yeterlilik Kurumu,

28 [Referans Kodu] Manuel Hatlarda Tren Kullanımı Yeterlilik Birimi [B2] MANUEL HATLARDA TREN KULLANIMI YETERLİLİK BİRİMİ YETERLİLİK BİRİMİ 1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI 2 REFERANS KODU 15UY 3 SEVİYE 4 4 KREDİ DEĞERİ - 5 A)YAYIN TARİHİ - B)REVİZYON NO 00 C)REVİZYON TARİHİ - Manuel Hatlarda Tren Kullanımı Yeterlilik Birimi 6 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI Kent İçi Raylı Sistemler Tren Sürücüsü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı - 14UMS ÖĞRENME ÇIKTILARI Öğrenme Çıktısı 1: Manuel hatlarda tren kullanır. 1.1: Trenden talepli otomatik makasları tanzim eder. 1.2: Yaya ve karayolu trafiği ile ortak alanlarda tren kullanır. Öğrenme Çıktısı 2: Aksaklık ve acil durumlarla ilgili faaliyetleri yürütür. 2.1: Alternatif güzergah izler. 2.2: Tren taşıt teması durumunda izlenecek prosedürleri uygular. Öğrenme Çıktısı 3: İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygular. 3.1: İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygular. 3.2: Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunur. Öğrenme Çıktısı 4: Kalite ve iş organizasyonu faaliyetlerini yürütür. 4.1: Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygular. 4.2: Süreçlerde saptanan uygunsuzlukların giderilmesi ile ilgili çalışmalara katkı sunar. 4.3: Çalışma alanı ile araç, gereç ve ekipmanını düzenler. 8 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 8 a) Teorik Sınav (T1) B2 birimine yönelik teorik sınav Ek B2-2 de yer alan Bilgiler kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 15 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için Mesleki Yeterlilik Kurumu,

29 [Referans Kodu] Manuel Hatlarda Tren Kullanımı Yeterlilik Birimi ortalama bir dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %70 ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek B2-2) ölçmelidir 8 b) Performansa Dayalı Sınav (P1) B1 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek B2-2 de yer alan Beceriler ve Yetkinlikler kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir. YETERLİLİK BİRİMİNİ 9 GELİŞTİREN Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği (TÜRSİD) KURUM/KURULUŞ(LAR) 10 YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi SEKTÖR KOMİTESİ 11 MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ ve SAYISI YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ EK B2-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler 1. Araç ve tren sistemleri 2. Araç ve tren sürüşü 3. Arızalı araca müdahale yöntemleri 4. Elektrik elektronik 5. Güç sistemleri 6. Hat ve hat ekipmanları 7. İSG ve acil durum müdahale yöntemleri 8. Karayolu trafik bilgisi 9. Prosedürler ve talimatlar 10. Sinyalizasyon ve haberleşme EK B2-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi Mesleki Yeterlilik Kurumu,

30 [Referans Kodu] Manuel Hatlarda Tren Kullanımı Yeterlilik Birimi a) BİLGİLER UMS İlgili Yeterlilik Birimi Değerlendirme No Bilgi İfadesi Bölüm Başarım Ölçütü Aracı BG.1 Trenden talepli otomatik makasları tanzim ederken uygulayacağı adımları açıklar. G T1 BG.2 Görerek sürüş ve trafik kurallarını açıklar. G.4.1 G T1 BG.3 Platform dışındaki yerlerde kapıları serbest bırakma adımlarını sıralar. G T1 BG.4 Alterntif güzergah izleme adımlarını belirtir. BG.5 Acil durum iletişim prosedürlerini açıklar. BG.6 Hattın enerjisinin kesilmesini gerektiren durumları açıklar. BG.7 Kaza sonrası yaralıların kontrolünü ve talimatlara göre uygulanacak süreçleri tanımlar. BG.8 Kaza ile ilgili tutulması gereken kayıtları ve uygulanması gereken prosedürleri açıklar. H.8.1 H.8.2 H.8.3 H.8.5 J.7.1 J.7.3 J.7.2 J.7.4 J.7.5 J.7.6 J T1 2.2 T1 2.2 T1 2.2 T1 2.2 T1 b) BECERİ VE YETKİNLİKLER No Beceri ve Yetkinlik İfadesi UMS İlgili Bölüm Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü Değerlendirme Aracı BY.1* İş sağlığı ve güvenliği ve acil durumlarla ilgili tüm talimatlara ve yönetmeliklere uygun çalışır. A.1 A.2.1 A.3.1 A P1 BY.2* Yapılan işe ve çalışma ortamına uygun kişisel koruyucu donanımları (KKD) kullanır. A P1 BY.3* Kişisel koruyucu donanımın, koruma ve müdahale araçlarının tüm kontrollerini yapar. A P1 Mesleki Yeterlilik Kurumu,

ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] KENT İÇİ RAYLI SİSTEMLER TRAFİK KONTROLÖRÜ SEVİYE 5 REVİZYON NO:.. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 [Referans Kodu] [Kent İçi Raylı Sistemler Trafik Kontrolörü (Seviye

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0199-3 METAL İŞLERİ SERİ ÜRETİM TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0199-3 METAL İŞLERİ SERİ ÜRETİM TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 14UY0199-3 METAL İŞLERİ SERİ ÜRETİM TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 14UY0199-3 Metal İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi (Seviye 3) ÖNSÖZ Metal

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 17UY MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 17UY0298-4 MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY0298-4 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye 4)

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY KAYNAK OPERATÖRÜ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 11UY KAYNAK OPERATÖRÜ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0016-4 KAYNAK OPERATÖRÜ SEVİYE 4 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 11UY0016-4 Kaynak Operatörü (Seviye 4) ÖNSÖZ Kaynak Operatörü (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 11UY DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0015-4 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 11UY0015-4 Direnç Kaynak Ayarcısı (Seviye 4) Yayın Tarihi:12.07..2011 Rev. :01 ÖNSÖZ

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0105-3 MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0105-3 MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0105-3 MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0105-3 Makine Montajcısı ÖNSÖZ Makine Montajcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] KENT İÇİ RAYLI SİSTEMLER KATANER BAKIM ELEMANI SEVİYE 4 REVİZYON NO:.. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 [Referans Kodu] [Kent İçi Raylı Sistemler Kataner Bakım Elemanı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY RAY ARK KAYNAKÇISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 15UY RAY ARK KAYNAKÇISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0232-3 RAY ARK KAYNAKÇISI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0232-3 Ray Ark Kaynakçısı (Seviye 3) Yayın Tarihi:30/09/2015 Rev. No:00 ÖNSÖZ Ray Ark

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY MAKİNE RESSAMI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY MAKİNE RESSAMI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0104-3 MAKİNE RESSAMI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0104-3Makine Ressamı ÖNSÖZ Makine Ressamı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 02 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) Yayın Tarihi:12.04.2011 Rev. :02 ÖNSÖZ Çelik Kaynakçısı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0105-4 MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0105-4 MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0105-4 MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0105-4 Makine Montajcısı ÖNSÖZ Makine Montajcısı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK. 13UY00xx-5 KALİBRASYONCU SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK. 13UY00xx-5 KALİBRASYONCU SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK 13UY00xx5 KALİBRASYONCU SEVİYE 5 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 ÖNSÖZ Kalibrasyoncu Seviye 5 Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0212-3 ENDEKS OKUMA GÖREVLİSİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0212-3 ENDEKS OKUMA GÖREVLİSİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0212-3 ENDEKS OKUMA GÖREVLİSİ SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0212-3 Endeks Okuma Görevlisi (Seviye 3) ÖNSÖZ Endeks Okuma Görevlisi (Seviye 3) Ulusal

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0070-3 REFRAKTERCİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0070-3 REFRAKTERCİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0070-3 REFRAKTERCİ SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0070-3 Refrakterci Yayın Tarihi:18/07/2012 Rev. No:0 ÖNSÖZ Refrakterci (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY TADIMCI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 17UY TADIMCI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 17UY0293-4 TADIMCI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY0293-4 Tadımcı (Seviye 4) ÖNSÖZ Tadımcı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Kurumu

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU MOTORLU ARAÇ ALIM SATIM SORUMLUSU SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU MOTORLU ARAÇ ALIM SATIM SORUMLUSU SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU MOTORLU ARAÇ ALIM SATIM SORUMLUSU SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 Referans Kodu Motorlu Araç Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) ÖNSÖZ Motorlu

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0224-3 PRESÇİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0224-3 PRESÇİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0224-3 PRESÇİ SEVİYE 3 REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0224-3 Presçi (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği Yayın Tarihi:29.07.2015 Rev. No:00 ÖNSÖZ Presçi (Seviye

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0039-3 ÖN İPLİK OPERATÖRÜ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0039-3 ÖN İPLİK OPERATÖRÜ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0039-3 ÖN İPLİK OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 ÖNSÖZ Ön İplik Operatörü (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0206-3 ELEKTRO-MEKANİK MONTAJ İŞÇİSİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0206-3 ELEKTRO-MEKANİK MONTAJ İŞÇİSİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0206-3 ELEKTRO-MEKANİK MONTAJ İŞÇİSİ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0206-3 Elektro-Mekanik Montaj İşçisi Seviye 3 Yayın Tarihi: 25.03.2015 Rev.

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY ODUN DIŞI ÜRÜN TOPLAYICISI (YERDEN) SEVİYE 2

ULUSAL YETERLİLİK 17UY ODUN DIŞI ÜRÜN TOPLAYICISI (YERDEN) SEVİYE 2 ULUSAL YETERLİLİK 17UY0283-2 ODUN DIŞI ÜRÜN TOPLAYICISI (YERDEN) SEVİYE 2 REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY0283-2 Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (Yerden) (Seviye 2) ÖNSÖZ Odun Dışı Ürün

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 11UY DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0033-3 DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 02 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2016 11UY0033-3 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3) Yayın Tarihi: 02/11/2011

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU MOTORLU ARAÇ ALIM SATIM PERSONELİ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU MOTORLU ARAÇ ALIM SATIM PERSONELİ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU MOTORLU ARAÇ ALIM SATIM PERSONELİ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 Referans Kodu Motorlu Araç Alım Satım Personeli (Seviye 4) ÖNSÖZ Motorlu

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0210-3 RÜZGÂR GÜÇ SİSTEMİ PERSONELİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0210-3 RÜZGÂR GÜÇ SİSTEMİ PERSONELİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0210-3 RÜZGÂR GÜÇ SİSTEMİ PERSONELİ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0210-3 Rüzgâr Güç Sistemi Personeli (Seviye 3) Yayın Tarihi:../../20.. Rev.

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY ODUN DIŞI ÜRÜN TOPLAYICISI (YÜKSEKTEN) SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 17UY ODUN DIŞI ÜRÜN TOPLAYICISI (YÜKSEKTEN) SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 17UY0284-3 ODUN DIŞI ÜRÜN TOPLAYICISI (YÜKSEKTEN) SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY0284-3 Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (Yüksekten)(Seviye 3) ÖNSÖZ Odun

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0141-3 VARYANT/BASKI BOYA MUTFAĞI ELEMANI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0141-3 VARYANT/BASKI BOYA MUTFAĞI ELEMANI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0141-3 VARYANT/BASKI BOYA MUTFAĞI ELEMANI SEVİYE 3 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 ÖNSÖZ Varyant Baskı Boya Mutfağı Elemanı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0053-3 OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 12UY0053-3 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 3) Yayın Tarihi:30.05.2012

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-3 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-3 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-3 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 10UY0002-3 Makine Bakımcı (Seviye 3) ÖNSÖZ Makine Bakımcı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY RAYLI SİSTEMLER SİNYALİZASYON BAKIM VE ONARIMCISI SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK 15UY RAYLI SİSTEMLER SİNYALİZASYON BAKIM VE ONARIMCISI SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0233-5 RAYLI SİSTEMLER SİNYALİZASYON BAKIM VE ONARIMCISI SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0233-5Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY FERMENTE ÜRÜN ÜRETİM OPERATÖRÜ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 17UY FERMENTE ÜRÜN ÜRETİM OPERATÖRÜ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 17UY0295-4 FERMENTE ÜRÜN ÜRETİM OPERATÖRÜ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY0295-4 Fermente Ürün Üretim Operatörü (Seviye 4) ÖNSÖZ Fermente Ürün Üretim

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY İPLİK BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ SEVİYE 2

ULUSAL YETERLİLİK 11UY İPLİK BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ SEVİYE 2 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0036-2 İPLİK BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ SEVİYE 2 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 11UY0036-2 İplik Bitim İşleri Operatörü (Seviye 2) Yayın Tarihi:14/12/2014 Rev.

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0015-4 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0015-4 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0015-4 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2011 11UY0015-4 Direnç Kaynak Ayarcısı ÖNSÖZ Direnç Kaynak Ayarcısı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK. 16UY00xx-4 TEL ÇEKME ÖRME İŞÇİSİ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK. 16UY00xx-4 TEL ÇEKME ÖRME İŞÇİSİ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 16UY00xx-4 TEL ÇEKME ÖRME İŞÇİSİ SEVİYE 4 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2016 [16UY00XX-4] [Tel Çekme Örme İşçisi Seviye 4] Yayın Tarihi:../../20.. Rev. No: 00 ÖNSÖZ

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 REFRAKTERCİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 REFRAKTERCİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 REFRAKTERCİ SEVİYE 3 REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2011 12UY00..-3 Refrakterci Yayın Tarihi:../../20.. Rev. No:0 ÖNSÖZ Refrakterci (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY DOĞAL GAZ SAYAÇ SÖKME TAKMA ELEMANI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 17UY DOĞAL GAZ SAYAÇ SÖKME TAKMA ELEMANI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 17UY00..-3 DOĞAL GAZ SAYAÇ SÖKME TAKMA ELEMANI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY00..-3 Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı ÖNSÖZ Doğal Gaz Sayaç Sökme

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-4 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-4 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-4 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 4 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 10UY0002-4 Makine Bakımcı (Seviye 4) ÖNSÖZ Makine Bakımcı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0149-4 İZABECİ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0149-4 İZABECİ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİK 13UY0149-4 İZABECİ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 ÖNSÖZ İzabeci (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0224-4 PRESÇİ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0224-4 PRESÇİ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0224-4 PRESÇİ SEVİYE 4 REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0224-4 Presçi (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği Yayın Tarihi:29.07.2015 Rev. :00 ÖNSÖZ Presçi (Seviye 4)

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0053-4 OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 4 REVİZYON NO: 02 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 12UY0053-4 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 4) Yayın Tarihi:30.05.2012

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2016 Referans Kodu Yeterlilik Adı (Seviye X) ÖNSÖZ İşletme Elektrik Bakımcısı (Seviye

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 16UY00..-4

ULUSAL YETERLİLİK 16UY00..-4 ULUSAL YETERLİLİK 16UY00..-4 FERMENTE ÜRÜN ÜRETİM OPARATÖRÜ SEVİYE 4 REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2016 [16UY00..-4] [Fermente Ürün Üretim Operatörü (Seviye 4) Yayın Tarihi:../../20..

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 13UY ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0145-3 ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI SEVİYE 3 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 13UY0145-3 Endüstriyel Taşımacı Seviye 3 ÖNSÖZ Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0145-3 ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0145-3 ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0145-3 ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 13UY0145-3 Endüstriyel Taşımacı Seviye 3 ÖNSÖZ Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0076-4 OTOMASYON SİSTEMLERİ MONTAJCISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0076-4 OTOMASYON SİSTEMLERİ MONTAJCISI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0076-4 OTOMASYON SİSTEMLERİ MONTAJCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0076-4 Otomasyon Sistemleri Montajcısı ÖNSÖZ Otomasyon Sistemleri Montajcısı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 16UY0257-3 EL NAKIŞÇISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 16UY0257-3 EL NAKIŞÇISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 16UY0257-3 EL NAKIŞÇISI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2016 16UY0257-3 El Nakışçısı (Seviye 3) Yayın Tarihi:25/05/2016 Rev. No:00 ÖNSÖZ El Nakışçısı (Seviye

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0227-3 TORNACI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0227-3 TORNACI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0227-3 TORNACI SEVİYE 3 REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY00227-3 Tornacı (Seviye 3) ÖNSÖZ Tornacı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY MAKİNE RESSAMI SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK 12UY MAKİNE RESSAMI SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0104-5 MAKİNE RESSAMI SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0104-5 Makine Ressamı ÖNSÖZ Makine Ressamı (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 METAL SAC İŞLEMECİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 METAL SAC İŞLEMECİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 METAL SAC İŞLEMECİ SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ANKARA, 2012 ÖNSÖZ Metal Sac İşlemeci Seviye 3 Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu

Detaylı

Ek-20 KENT İÇİ RAYLI SİSTEMLER TREN SÜRÜCÜSÜ (SEVİYE 4) ULUSAL MESLEK STANDARDI KENT İÇİ RAYLI SİSTEMLER TREN SÜRÜCÜSÜ

Ek-20 KENT İÇİ RAYLI SİSTEMLER TREN SÜRÜCÜSÜ (SEVİYE 4) ULUSAL MESLEK STANDARDI KENT İÇİ RAYLI SİSTEMLER TREN SÜRÜCÜSÜ Ek-20 KENT İÇİ RAYLI SİSTEMLER TREN SÜRÜCÜSÜ (SEVİYE 4) ULUSAL MESLEK STANDARDI Meslek: KENT İÇİ RAYLI SİSTEMLER TREN SÜRÜCÜSÜ Seviye: 4 I Referans Kodu: 14UMS0405-4 Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0149-5 İZABECİ SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0149-5 İZABECİ SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİK 13UY0149-5 İZABECİ SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 13UY0149-5 İzabeci Seviye 5 ÖNSÖZ İzabeci (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY0..-3 CAM KESİM ELEMANI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK 17UY0..-3 CAM KESİM ELEMANI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİK 17UY0..-3 CAM KESİM ELEMANI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY00..-3 Cam Kesim Elemanı (Seviye 3) ÖNSÖZ Cam Kesim Elemanı Seviye 3 Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY REFRAKTERCİ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY REFRAKTERCİ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY00704 REFRAKTERCİ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY00704 Refrakterci ÖNSÖZ Refrakterci (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-4 REFRAKTERCİ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-4 REFRAKTERCİ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-4 REFRAKTERCİ SEVİYE 4 REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY00..-3 Refrakterci ÖNSÖZ Refrakterci (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM SORUMLUSU SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK 17UY MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM SORUMLUSU SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK 17UY0299-5 MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM SORUMLUSU SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY0299-5 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5)

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2016 Referans Kodu Yeterlilik Adı (Seviye X) ÖNSÖZ İşletme Elektrik Bakımcısı (Seviye

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY OTOMOTİV MONTAJCISI. [Belge başlığını yazın] [Belge alt başlığını yazın] YAYIN TARİHİ: REVİZYON NO:02

ULUSAL YETERLİLİK 11UY OTOMOTİV MONTAJCISI. [Belge başlığını yazın] [Belge alt başlığını yazın] YAYIN TARİHİ: REVİZYON NO:02 z [Belge başlığını yazın] ULUSAL YETERLİLİK [Belge alt başlığını yazın] [Tarihi seçin] 11UY0007-3 OTOMOTİV MONTAJCISI Turan SEVİYE 3 YAYIN TARİHİ:22.03.2011 REVİZYON NO:02 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 10UY0002-5 Makine Bakımcı (Seviye 5) ÖNSÖZ Makine Bakımcı (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ İŞLETME BAKIM GÖREVLİSİ SEVİYE 3 REVİZYON NO:00

ULUSAL YETERLİLİK 17UY ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ İŞLETME BAKIM GÖREVLİSİ SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 ULUSAL YETERLİLİK 17UY0275-3 ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ İŞLETME BAKIM GÖREVLİSİ SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY0275-3 Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY OTOMASYON SİSTEMLERİ MONTAJCISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY OTOMASYON SİSTEMLERİ MONTAJCISI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0076-4 OTOMASYON SİSTEMLERİ MONTAJCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 12UY0076-4 Otomasyon Sistemleri Montajcısı ÖNSÖZ Otomasyon Sistemleri Montajcısı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0054-3 ALÇI LEVHA UYGULAYICISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0054-3 ALÇI LEVHA UYGULAYICISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0054-3 ALÇI LEVHA UYGULAYICISI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0054-3 Alçı Levha Uygulayıcısı ÖNSÖZ Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0007-3 OTOMOTİV MONTAJCISI. [Belge baģlığını yazın] Mesleki Yeterlilik Kurumu. [Belge alt baģlığını yazın]

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0007-3 OTOMOTİV MONTAJCISI. [Belge baģlığını yazın] Mesleki Yeterlilik Kurumu. [Belge alt baģlığını yazın] z [Belge baģlığını yazın] ULUSAL YETERLİLİK [Belge alt baģlığını yazın] [Tarihi seçin] 11UY0007-3 OTOMOTİV MONTAJCISI Turan SEVİYE 3 Mesleki Yeterlilik Kurumu YAYIN TARİHİ:22.03.2011 REVİZYON NO:00 Mesleki

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0067-3 BOYA DOLUM OPERATÖRÜ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0067-3 BOYA DOLUM OPERATÖRÜ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0067-3 BOYA DOLUM OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 ÖNSÖZ Boya Dolum Operatörü (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY ALAN KILAVUZU SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 17UY ALAN KILAVUZU SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 17UY0282-4 ALAN KILAVUZU SEVİYE 4 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY0282-4 Alan Kılavuzu (Seviye 4) Yayın Tarihi: 18/01/2017 Rev. No:00 ÖNSÖZ Alan Kılavuzu (Seviye

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY GÖRME ENGELLİLER YÖNELİM VE BAĞIMSIZ HAREKET EĞİTMENİ SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK 15UY GÖRME ENGELLİLER YÖNELİM VE BAĞIMSIZ HAREKET EĞİTMENİ SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0235-5 GÖRME ENGELLİLER YÖNELİM VE BAĞIMSIZ HAREKET EĞİTMENİ SEVİYE 5 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0235-5 Görme Engelliler Yönelim ve Bağımsız Hareket

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0169-4 MEKATRONİK SİSTEM OPERATÖRÜ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0169-4 MEKATRONİK SİSTEM OPERATÖRÜ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0169-4 MEKATRONİK SİSTEM OERATÖRÜ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 13UY0169-4 Mekatronik Sistem Operatörü ÖNSÖZ Mekatronik Sistem Operatörü (Seviye 4)

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0195-3 PVC DOĞRAMA MONTAJCISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0195-3 PVC DOĞRAMA MONTAJCISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 14UY0195-3 PVC DOĞRAMA MONTAJCISI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 14UY0195-3 PVC Doğrama Montajcısı ÖNSÖZ 14UY0195-3 PVC Doğrama Montajcısı (Seviye 3)

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0055-3 ALÇI SIVA UYGULAYICISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0055-3 ALÇI SIVA UYGULAYICISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0055-3 ALÇI SIVA UYGULAYICISI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0055 3 Alçı Sıva Uygulayıcısı Seviye 3 ÖNSÖZ Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3) Ulusal

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0187-4 KONDÜKTÖR SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0187-4 KONDÜKTÖR SEVİYE 4 ULUSAL YEERLİLİK 13UY0187-4 KONDÜKÖR SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YEERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 13UY0187-4 Kondüktör Yayın arihi:25/12/2013 Rev. No:00 ÖNSÖZ Kondüktör (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0123-4 MOTOSİKLET BAKIM ONARIMCISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0123-4 MOTOSİKLET BAKIM ONARIMCISI SEVİYE 4 3UY023-4 MOTOSİKLET BAKIM ONARIMCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 203 3UY023-4 Motosiklet Bakım Onarımcısı ÖNSÖZ Motosiklet Bakım Onarımcısı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 10UY0002-5 Makine Bakımcı (Seviye 5) ÖNSÖZ Makine Bakımcı (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği 5544

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY İŞ VE MESLEK DANIŞMANI SEVİYE 6

ULUSAL YETERLİLİK 11UY İŞ VE MESLEK DANIŞMANI SEVİYE 6 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0017-6 İŞ VE MESLEK DANIŞMANI SEVİYE 6 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2016 11UY0017-6 Iş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) ÖNSÖZ İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0215-6 KOÇ SEVİYE 6

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0215-6 KOÇ SEVİYE 6 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0215-6 KOÇ SEVİYE 6 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 ÖNSÖZ Koç (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0223-4 METAL DOĞRAMACI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0223-4 METAL DOĞRAMACI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0223-4 METAL DOĞRAMACI SEVİYE 4 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 [15UY0223-4] [Metal Doğramacı Seviye 4] Yayın Tarihi:29.07.2015 Rev. No:00 ÖNSÖZ Metal Doğramacı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 PLASTİK ENJEKSİYON ÜRETİM ELEMANI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 PLASTİK ENJEKSİYON ÜRETİM ELEMANI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 PLASTİK ENJEKSİYON ÜRETİM ELEMANI SEVİYE 3 REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY00..-3 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı ÖNSÖZ Plastik Enjeksiyon Üretim

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0229-4 DEMİRYOLU YOL YAPIM, BAKIM VE ONARIM MAKİNESİ OPERATÖRÜ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0229-4 DEMİRYOLU YOL YAPIM, BAKIM VE ONARIM MAKİNESİ OPERATÖRÜ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0229-4 DEMİRYOLU YOL YAPIM, BAKIM VE ONARIM MAKİNESİ OPERATÖRÜ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0229-4 Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Makinesi

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK. 11UY0009-4 MOTOR TESTÇİSİ Turan SEVİYE 4. [Belge başlığını yazın] [Belge alt başlığını yazın]

ULUSAL YETERLİLİK. 11UY0009-4 MOTOR TESTÇİSİ Turan SEVİYE 4. [Belge başlığını yazın] [Belge alt başlığını yazın] [Belge başlığını yazın] ULUSAL YETERLİLİK [Belge alt başlığını yazın] [Tarihi seçin] 11UY0009-4 MOTOR TESTÇİSİ Turan SEVİYE 4 YAYIN TARİHİ:22.03.2011 REVİZYON NO:02 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 0 ÖNSÖZ

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAKÇISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 15UY ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAKÇISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0231-3 ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAKÇISI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0231-3 Alüminotermit Ray Kaynakçısı (Seviye 3) ÖNSÖZ Alüminotermit Ray Kaynakçısı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0222-5 KALIP VE TAKIM-APARAT İŞÇİSİ SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0222-5 KALIP VE TAKIM-APARAT İŞÇİSİ SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0222-5 KALIP VE TAKIM-APARAT İŞÇİSİ SEVİYE 5 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0222-5 Kalıp ve Takım-Aparat İşçisi Seviye 5 ÖNSÖZ Kalıp ve Takım-Aparat İşçisi

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK. 16UY00xx-3 AMBARCI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK. 16UY00xx-3 AMBARCI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 16UY00xx-3 AMBARCI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2016 Yayın Tarihi:../../20.. Rev. No: 00 ÖNSÖZ Ambarcı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0037-2 İPLİK EĞİRME OPERATÖRÜ SEVİYE 2

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0037-2 İPLİK EĞİRME OPERATÖRÜ SEVİYE 2 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0037-2 İPLİK EĞİRME OPERATÖRÜ SEVİYE 2 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 11UY0037-2 İplik Eğirme Operatörü (Seviye 2) ÖNSÖZ İplik Eğirme Operatörü (Seviye 2)

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0194-4 ANKETÖR SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0194-4 ANKETÖR SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 14UY0194-4 ANKETÖR SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 14UY0194-4 Anketör (Seviye 4) ÖNSÖZ Anketör (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK. 17UY00xx-3 KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK. 17UY00xx-3 KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİK 17UY00xx-3 KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 Yayın Tarihi:../../20.. Rev. No: 03 ÖNSÖZ Kalite Kontrolcü (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği Ulusal

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0017-6 İŞ VE MESLEK DANIŞMANI SEVİYE 6

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0017-6 İŞ VE MESLEK DANIŞMANI SEVİYE 6 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0017-6 İŞ VE MESLEK DANIŞMANI SEVİYE 6 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2011 11UY0017-6 İş ve Meslek Danışmanı Yayın Tarihi:19.07.2011 Rev. No:00 ÖNSÖZ İş ve Meslek

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] [KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRÜ] SEVİYE [3]

ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] [KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRÜ] SEVİYE [3] ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] [KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRÜ] SEVİYE [3] REVİZYON NO:.. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 [14UY...-3] [Köprülü Vinç Operatörü] ÖNSÖZ Köprülü Vinç Operatörü (Seviye 3)

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ ELEMANI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 17UY GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ ELEMANI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 17UY0287-4 GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ ELEMANI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY0287-4 Görüntü ve Ses Sistemleri Elemanı (Seviye 4) ÖNSÖZ Görüntü ve Ses

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0219-3 KAPI/KANTAR GÖREVLİSİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0219-3 KAPI/KANTAR GÖREVLİSİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0219-3 KAPI/KANTAR GÖREVLİSİ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0219-3 Kapı/Kantar Görevlisi (Seviye 3) ÖNSÖZ Kapı/Kantar Görevlisi (Seviye 3) Ulusal

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 11UY DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0033-3 DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 03 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 11UY0033-3 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3) Yayın Tarihi: 02/11/2011

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY YÜKSEK GERİLİM KABLO AKSESUARLARI MONTAJCISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY YÜKSEK GERİLİM KABLO AKSESUARLARI MONTAJCISI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0089-4 YÜKSEK GERİLİM KABLO AKSESUARLARI MONTAJCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 12UY0089-4 Yüksek Gerilim Kablo Aksesuarları Montajcısı ÖNSÖZ Yüksek

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ SAHA KOORDİNATÖRÜ SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK 17UY ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ SAHA KOORDİNATÖRÜ SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİK 17UY0278-5 ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ SAHA KOORDİNATÖRÜ SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY0278-5 Elektrik Dağıtım Şebekesi Saha Koordinatörü (Seviye 5)

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0207-3 BİYOGAZ SİSTEMLERİ PERSONELİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0207-3 BİYOGAZ SİSTEMLERİ PERSONELİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0207-3 BİYOGAZ SİSTEMLERİ PERSONELİ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0207-3 Biyogaz Sistemleri Personeli (Seviye 3) ÖNSÖZ Biyogaz Sistemleri Personeli

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0201-3 MATKAP TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0201-3 MATKAP TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 14UY0201-3 MATKAP TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 14UY0201-3 Matkap Tezgâh İşçisi (Seviye 3) Yayın Tarihi: 17/12/2014 Rev. No:00 ÖNSÖZ Matkap

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 16UY TAKI (PIERCING) UYGULAYICISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 16UY TAKI (PIERCING) UYGULAYICISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 16UY0249-3 TAKI (PIERCING) UYGULAYICISI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2016 16UY0249-3 Takı (Piercing) Uygulayıcısı (Seviye 3) ÖNSÖZ Takı (Piercing) Uygulayıcısı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0148-4 HADDECİ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0148-4 HADDECİ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİK 13UY0148-4 HADDECİ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 ÖNSÖZ Haddeci (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY TRANSFER ELEMANI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 13UY TRANSFER ELEMANI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0155-3 TRANSFER ELEMANI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 13UY0155-3 Transfer Elemanı ÖNSÖZ Transfer Elemanı (Seviye3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY HADDECİ SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK 13UY HADDECİ SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİK 13UY0148-3 HADDECİ SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 Yayın Tarihi:10.04.2013 Rev. No:00 ÖNSÖZ Haddeci (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY BASKI OPERATÖRÜ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 13UY BASKI OPERATÖRÜ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0136-4 BASKI OPERATÖRÜ SEVİYE 4 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 13UY0136-4 Baskı Operatörü (Seviye 4) ÖNSÖZ Baskı Operatörü (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0069-4 PLASTİK ENJEKSİYON ÜRETİM ELEMANI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0069-4 PLASTİK ENJEKSİYON ÜRETİM ELEMANI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0069-4 PLASTİK ENJEKSİYON ÜRETİM ELEMANI SEVİYE 4 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0069-4 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı ÖNSÖZ Plastik Enjeksiyon Üretim

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY00..-6 MEKATRONİK SİSTEM UZMANI SEVİYE 6

ULUSAL YETERLİLİK 13UY00..-6 MEKATRONİK SİSTEM UZMANI SEVİYE 6 ULUSAL YETERLİLİK 13UY00..-6 MEKATRONİK SİSTEM UZMANI SEVİYE 6 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 13UY00..-6 Mekatronik Sistem Uzmanı ÖNSÖZ Mekatronik Sistem Uzmanı (Seviye 6) Ulusal

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0122-5 İŞLETME ELEKTRONİK BAKIMCISI SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0122-5 İŞLETME ELEKTRONİK BAKIMCISI SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0122-5 İŞLETME ELEKTRONİK BAKIMCISI SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 13UY0122-5 İşletme Elektronik Bakımcısı (Seviye 5) ÖNSÖZ İşletme Elektronik Bakımcısı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0139-3 ÖN TERBİYE OPERATÖRÜ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0139-3 ÖN TERBİYE OPERATÖRÜ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0139-3 ÖN TERBİYE OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 13UY0139-3 Ön Terbiye Operatörü (Seviye 3) ÖNSÖZ Ön Terbiye Operatörü (Seviye 3) Ulusal

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0168-4 VERİ GİRİŞ ELEMANI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0168-4 VERİ GİRİŞ ELEMANI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0168-4 VERİ GİRİŞ ELEMANI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 13UY0168-4 Veri Giriş Elemanı ÖNSÖZ Veri Giriş Elemanı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544

Detaylı