Test. Coğrafi Konum BÖLÜM 3

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Test. Coğrafi Konum BÖLÜM 3"

Transkript

1 BÖLÜM 3 Coğrafi Konum 1. Coğrafi konum aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır? A) Bir ülkenin askeri açıdan ve savunma amaçlı konumu demektir. B) Yeryüzünde herhangi bir noktanın coğrafi koordinatlar ve coğrafi oluşumlar yardımıyla Dünya daki yerinin belirlenmesidir. C) Paralellerden ve meridyenlerden oluşan sistemdir. D) Kutup noktalarına eşit uzaklıkta bulunan noktaların birleştirilmesi oluşturulan hayali çemberdir. E) Ekvator a 1 lik aralıklarla ve birbirine paralel olarak çizilen çemberlerdir. 2. Aşağıdakilerden hangisi paralel ve meridyen dairelerinin ortak özelliklerinden biridir? A) Uzunluklarının eşit olması B) Ekvator u dik kesmeleri C) Birer derece aralıklarla çizilmeleri D) Kutuplara gidildikçe çevre uzunluklarının azalması E) Aralarındaki kuş uçuşu mesafenin eşit olması 5. Paraleller Test 1 Meridyenler Aşağıdakilerden hangisi paralel ve meridyenlerin özelliklerinden biri değildir? A) Paralellerin çevre uzunlukları kutuplara gidildikçe azalır. B) Paralel ve meridyenlerin sayıları birbirine eşittir. C) Ekvator, Dünya yı Kuzey Yarım Küre ve Güney Yarım Küre olarak ikiye ayıran paraleldir. D) Başlangıç meridyeninin antimeridyeni 180 meridyeni olup bu meridyen tarih değiştirme çizgisi olarak kabul edilmiştir. E) Ekvator üzerindeki ardışık iki meridyen arasındaki mesafeyle ardışık iki paralel arasındaki mesafe eşittir. 6. Aynı paralel üzerinde bulunan iki farklı yerleşim biriminin aşağıdaki özelliklerinden hangisi boylamıyla açıklanabilir? 3. Dünya üzerindeki her hangi bir noktanın Ekvator a uzaklığının açı cinsinden değerine enlem denir. Aşağıdaki durumlardan hangisinin temel nedeni enlemdir? A) Başlangıç meridyenine göre Güneş in doğuşu B) Gece ve gündüz süreleri C) Güneşin doğuş ve batış süresi D) Kutuplara uzaklıkları E) Ekvator a uzaklıkları A) Ankara nın yerel saatinin İzmir den ileri olması B) Türkiye de kalıcı karlara rastlanması C) Kış mevsiminde Ege kıyılarının İç Anadolu dan sıcak olması D) Türkiye de yerel saat farkının en fazla olduğu bölgenin Karadeniz Bölgesi nde olması E) Antalya nın yıl boyunca İstanbul dan sıcak olması 7. a b c d 4. Bir noktanın Ekvator a göre yerinin bilinmesi, o nokta hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisini kesinlikle vermez? A) Çizgisel hızını B) Gece ve gündüz süresini C) Greenwich e göre konumunu D) Güney kutup noktasına olan kuş uçuşu uzaklığını E) Gölge uzunluğunu Aşağıdakilerden hangisi, aynı boylam üzerinde yer alan noktaların benzer özellikleri arasında gösterilemez? A) Yerel saatleri B) Saat dilimleri C) Ekinokslarda Güneş in doğuş saatleri D) Boylam dereceleri E) Yaz mevsiminin başlangıç gününde yaşadıkları gece ve gündüz süreleri B 2. C 3. E 4. C 5. B 6. A 7. E

2 8. Yukarıdaki şekilde paralel daireleri gösterilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden biri değildir? A) Çevre uzunlukları kutuplara doğru azalır. B) Kutup noktalarında birleşirler. C) Aralarındaki kuş uçuşu mesafe eşittir. D) 1 lik aralıklarla çizilmişler. E) Dereceleri Ekvator un kuzeyine ve güneyine doğru büyür. 11. Bir noktanın Ekvator a ve Greenwich e göre konumuna bakılarak, o noktanın aşağıdaki özelliklerinden hangisi hakkında kesin bir fikir yürütmek doğru olmaz? A) İklimi B) Doğal bitki örtüsü C) Yerel saati D) Denizden olan yüksekliği E) Gece ve gündüz süreleri 12. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin denize göre konumundan etkilenmez? A) Yerel saat farkı B) Yıllık sıcaklık farkı C) Tarım ürünlerinin çeşitliliği D) Orman alanlarının dağılışı E) Kıyı ve iç kesimleri arasındaki yağış farkı BÖLÜM Aşağıdakilerden hangisi bir bölgenin enlemini tahmin etmek için kullanılmaz? Yukarıdaki şekilde meridyen yayları gösterilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi meridyenlerin özelliklerinden biri değildir? A) Aynı meridyen üzerindeki bütün noktaların yerel saatleri aynıdır. B) Ardışık iki meridyen arasında 4 dakikalık zaman farkı bulunur. C) Ardışık iki meridyen arasında kuş uçuşu uzaklık her yerde aynıdır. D) Uzunlukları birbirine eşittir. E) Bir meridyen yayının tam karşısına gelen ve onun tam bir çember olmasına neden olan meridyene antimeridyen denir. A) Atmosferindeki nem miktarı B) Ekinokslar dışında gece ve gündüz sürelerinin uzunluğu C) Yıllık sıcaklık ortalamaları D) Genel iklim özellikleri E) Güneş ışınlarının geliş açısı 14. Dünya üzerindeki bir noktanın, derece ( ), dakika ( ) ve saniye ( ) cinsinden yerinin belirlenmesine matematik konum denir. Başka bir deyişle herhangi bir noktanın Ekvator a ve Greenwich e göre olan konu mudur. Aşağıdakilerden hangisi matematik konumla en az ilgilidir? A) Matematik konum doğal bitki örtüsünü etkiler B) Matematik konum iklimi etkiler C) Matematik konum yerel saat farklarını etkiler D) Matematik konum tarım ürünlerinin olgunlaşma süresini ve hasat zamanını etkiler E) Matematik konum yer şekillerini etkiler 10. Ekvator dan kutuplara doğru gidildikçe, iki meridyen arasındaki mesafe azalmasına rağmen iki meridyen arasındaki 4 dakikalık yerel saat farkının değişmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Kara ve denizlerin her iki yarım kürede dağılışının farklılık göstermesi B) Yer ekseninin sağa doğru eğik olması C) Bütün paralel dairelerinin yer eksenini 90 lik açı ile kesmesi D) Dünya nın ekseni etrafındaki dönüş hızının kutuplara doğru düzenli bir şekilde azalması E) Aynı meridyen üzerindeki bütün noktaların yerel saatlerinin aynı olması 15. Türkiye, Bulgaristan, Finlandiya, Mısır ve Güney Afrika Cumhuriyeti yaklaşık 25 ve 40 Doğu meridyenleri arasındadır. Buna göre, bu ülkelerin bazı ortak özellikleri söz konusudur. Aşağıdakilerden hangisi bu ortak özelliklerden bir tanesidir? A) Güneş ışınlarının geliş açısı B) İklim özellikleri C) Saat dilimleri D) Aydınlanma süreleri E) Matematik iklim kuşakları 8. B 9. C 10. D 11. D 12. A 13. A 14. E 15. C 79

3 BÖLÜM 3 Coğrafi Konum 1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye de enlem etkisine ters düşen bir durumdur? A) Karadeniz in Akdeniz e göre sıcaklık ortalamalarının düşük olması B) İstanbul un Antalya ya göre serin olması C) Kışın, Ankara nın sıcak değerlerinin Samsun dan düşük olması D) Toros Dağları nda kalıcı kar alt sınırının Kuzey Anadolu Dağları na göre daha yüksekten başlaması E) Tarım ürünlerinin hasatının ilk önce Akdeniz ovalarında yapılması 2. Aşağıdaki coğrafi koordinat sisteminde dört nokta verilmiştir En kısa gölge boyu zıt tarihte oluşur. - Gece gündüz süreleri arasındaki fark aynıdır. - Ekinokslarda X te Güneş Y den sonra batar. - X te yaz mevsiminin süresi Y den uzundur. Yukarıdaki bazı özellikleri verilen X ve Y merkezlerinin matematik konumu aşağıdakilerden hangisi gibidir? A) B) x y x Test 2 y b a 4 2 C) D) y y d c 2 4 Bu noktalar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) b ve c noktalarının yerel saatleri aynıdır. B) d-c arasındaki mesafe b-c arasındaki mesafeden kısadır. C) a noktası Doğu Meridyenler Yarım Küresi nde d noktası Batı Meridyenler Yarım Küresi nde dir. D) b noktasında yıl boyunca gece ve gündüz süreleri eşittir. E) b ve c noktaları öğlen vaktini aynı anda yaşarlar. x E) y 5. Aşağıda iki ayrı bölgenin coğrafi koordinatları verilmiştir x 4 x Bir noktanın Ekvator a göre hangi yarım kürede yer aldığı, belirli tarihlerde yaşadığı özelliklerden tespit edilebilir. Buna göre, bir merkezin bulunduğu yarım küre hakkında; a bölgesi 2 b bölgesi 35 I. 21 Mart ta gece süresi, II. 21 Haziran da güneş ışınlarını alma açısı, III. 21 Aralık ta cisimlerin gölge yönü, IV. 23 Eylül de gölge yönü, gibi özelliklerinden hangileri en doğru bilgiyi verir? A) I ve II B) II ve III C) I, II ve IV D) Yalnız II E) Yalnız IV Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu iki bölge için söylenemez? A) b bölgesinde Güneş, a bölgesinden önce doğar ve batar. B) Greenwich e göre a bölgesinin yerel saati geri, b bölgesinin ileridir. C) a bölgesi, b bölgesinin kuzeydoğusunda yer alır. D) Her iki bölgenin izdüşüm alanları aynıdır. E) a bölgesinin kuzeyinden geçen paralelin uzunluğu b bölgesinin güneyinden geçen paralellin uzunluğuna eşittir C 2. B 3. E 4. A 5. C

4 6. Paralel dairelerinin uzunlukları Ekvator dan Kutuplara gidildikçe azalır. Ardışık iki paralel dairesi arasındaki uzaklık kuş uçuşu 111 km dir. İki meridyen arasındaki kuş uçuşu uzaklık Ekvator dan kutuplara doğru azalır. Meridyenlerin uzunlukları birbirine eşittir. Yukarıda paralellerin ve meridyenlerin bazı özellikleri verilmiştir. 8. Aşağıdaki şekilde a ve b merkezlerinin coğrafi konumları verilmiştir. a b 2 2 BÖLÜM 3 I. bölge II. bölge III. bölge IV. bölge Bu iki nokta için aşağıdaki özelliklerden hangisi söylenirse yanlış olur? A) Saat dilimleri aynıdır. B) Çizgisel hızları aynıdır. C) Üzerinde bulundukları paralellerin uzunlukları aynıdır. D) Aynı anda yaşadıkları mevsimleri aynıdır. E) Başlangıç meridyenine kuş uçuşu uzaklıkları aynıdır. V. bölge 9. Buna göre, yukarıda paralel ve meridyen farkları aynı olan bölgelerden hangileri sırasıyla, Ekvator a en yakın ve en uzaktır? Ekvator a Ekvator a en yakın en uzak A) I. bölge III. bölge B) II. bölge IV. bölge C) III. bölge I. bölge D) IV. bölge III. bölge E) V. bölge II. bölge a 3 4 b 5 Yukarıda matematik konumları verilen a ve b bölgelerinin aşağıda verilen özelliklerinden hangisi kesinlikle benzerlik gösterir? 7. Bir bölgede görülen özellikler tümüyle matematik konuma bağlı değildir. Bazı özelliklerin oluşmasında ye rel faktörlerin rolü de olabilir. Bu yerel faktörlerin tümüne özel konum denir. Aşağıdakilerden hangisi özel konumla ilgili bir özellik değildir? A) Denizlere göre uzaklık B) Ekvator a ve Başlangıç meridyenine olan uzaklık C) Önemli ticaret yollarına yakınlık D) Ülkelere göre konum E) Deniz seviyesinden olan yükseklik A) Yerel saatleri B) Kuzey ve güney yöndeki genişlikleri C) İz düşüm alanları D) Gece - gündüz süre farkları E) Başlangıç meridyenine ve Ekvator a göre konumları 10. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi Kuzey ve Güney Yarım Küre de benzerlik göstermektedir? A) Ekinokslarda 48 Doğu boylamında Güneş in doğuş saati B) 21 Haziran da 33 Kuzey ve Güney enlemlerine güneş ışınlarının geliş açısı C) Temmuz ayında sıcaklık ortalamaları D) Buzullarla kaplı alanların oranları E) Sürekli rüzgârların sapma yönü 6. C 7. B 8. D 9. B 10. A 81

5 BÖLÜM 3 Coğrafi Konum 1. Aşağıda coğrafi koordinatları verilen alanlardan hangisinin iz düşüm alanı en küçüktür? A) 2 B) Kanada Brezilya Cezayir Çin Test 3 Avustralya 2 C) 7 5 D) 12 E) Yukarıdaki dünya haritasında yüz ölçümleri gösterilen ülkelerden hangisi birden çok ortak saat kullanma gerekliliğini duymaz? A) Kanada B) Çin C) Avustralya D) Brezilya E) Cezayir 2. a b c d e I III II IV Yukarıdaki şekilde verilen noktalardan hangisinden aynı mesafede doğuya ya da batıya doğru gidilirse en az yerel saat farkı oluşur? A) a B) b C) c D) d E) e V 5 Yukarıda coğrafi koordinatları verilen bölgelerden hangisinin doğu - batı yönünde kuş uçuşu uzaklığı en kısadır? A) I B) II C) III D) IV E) V 3. Başlangıç meridyenine açısal uzaklıkları aynı fakat farklı yarım küre ve farklı paraleller üzerinde bulanan iki merkez için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Yerel saatleri aynıdır. B) Yıl içinde gece ve gündüz süresi iki kez eşitlenir. C) Ekinokslarda Güneş in tam karşısından aynı anda geçerler. D) Başlangıç meridyenine eşit uzaklıkta bulunurlar. E) Ekinoks tarihlerinde güneş aynı anda doğar ve batar. 6. Aşağıdakilerden hangisi hem matematik konumdan hem de özel konumdan etkilenir? A) Mevsimler B) Yerel saat C) Bitki örtüsü D) Yükselti E) Gece ve gündüz süresi E 2. C 3. D 4. E 5. A 6. C

6 7. Başlangıç meridyeni, 10 Batı meridyeni, 48 Doğu meridyeni, 111 Batı meridyeni ve 90 Doğu meridyeni doğrultusunda; aynı hız ve yükseklikte hareket eden beş uçağın, Ekvator a varış süreleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenirse doğru olur? A) Başlangıç meridyeni üzerinden hareket eden uçak Ekvator a ilk önce gelir. B) 10 Batı meridyeni üzerinden hareket eden uçak Ekvator a en son gelir. C) 48 Doğu meridyeni üzerinden hareket eden uçak 90 Doğu meridyeni üzerinden hareket eden uçağa göre Ekvator a önce gelir. D) 111 Batı meridyeni üzerinden hareket eden uçak Ekvator a ilk önce gelir Yukarıdaki şekilde gösterilen taralı alanın matematik konumu tanımlanırken, aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? BÖLÜM 3 E) Hepsi aynı anda Ekvator a gelir. A) 114 Doğu boylamı B) 12 Kuzey enlemi C) 154 Doğu boylamı 8. Ekvator un kuzeyinden ve güneyinden geçen özel paralel dairelerine dönence adı verilir. D) 22 Güney enlemi E) 36 Güney enlemi Aşağıdakilerden hangisi dönenceler için söylenirse yanlış olur? A) Yeryüzüne güneş ışınlarının dik olarak düşebildiği en son yerlerdir. B) Güneş ışınlarının yıl içinde iki kere dik açıyla düştüğü yerlerdir. C) Dönenceler arasında kalan yerlere güneş ışınları yıl içinde iki kere dik açıyla düşer. D) Tropikal kuşak ile Orta kuşağı birbirinden ayıran paralellerdir. E) Yıl boyunca alçalıcı hava hareketleri görüldüğü için dinamik yüksek basınç kuşaklarıdır. 11. Yarım küreleri farklı olan iki noktanın Başlangıç meridyenine olan kuş uçuşu uzaklıkları aynı ise, bu noktalar için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir? A) Ekvator a olan uzaklıkları aynıdır B) Yerel saatleri aynıdır. C) Ekinokslarda Güneş aynı anda doğar. D) Güneş ışınlarını aynı açıyla alırlar. E) Denize göre konumları aynıdır. 9. Aşağıdaki tabloda, beş bölgenin coğrafi koordinatları verilmiştir. Bölgeler Enlem Boylam a 12 K - 20 K 41 D - 51 D b 33 G - 52 K 12 B - 20 B c 41 K - 63 K 11 D - 42 B d 54 G - 69 K 21 B - 33 D e 66 K - 71 K 78 D - 83 D Buna göre, hangi bölgenin doğusu ile batısı arasındaki yerel saat farkı ile kuzey - güney yönündeki genişliği daha fazladır? 12. Bir ülkenin tümüyle gösterildiği bir fiziki duvar haritası ile aynı ülkenin tümüyle gösterildiği atlas sayfasındaki bir fiziki harita, I. yükselti değerleri, II. ayrıntıları gösterme gücü, III. coğrafi koordinatlar, IV. küçültme oranı, özelliklerinden hangileri bakımından benzerlik gösterir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV A) a B) b C) c D) d E) e 7. E 8. B 9. D 10. D 11. A 12. B E) III ve IV 83

7 BÖLÜM 3 Coğrafi Konum Batı boylamında bulunan A kentinde yerel saat iken 30 Doğu boylamında bulunan B kentinde yerel saat kaçtır? A) B) C) D) E) Doğu boylamındaki Elazığ da yerel saat iken 30 Doğu boylamındaki İzmit in yerel saati kaçtır? A) B) C) D) E) Başlangıç meridyeninde yerel saat olduğu sırada, 45 Doğu boylamında yerel saat kaçtır? A) B) C) D) E) Bir yörede, yerel saati belirlemek için aşağıdaki işlemlerden hangisinin yapılması yeterli olur? A) Yatay düzleme dikilen bir çubuğun en kısa gölgeyi verdiği anın belirlenmesi B) Güneş ışınlarının düşme açısının belirlenmesi C) Gündüz uzunluğunun belirlenmesi D) Denizden yüksekliğinin belirlenmesi E) Güneş in doğuş süresinin belirlenmesi Doğu boylamında bulunan Ankara da yerel saat iken X merkezinde yerel saat dır. Buna göre, X merkezi hangi boylam üzerinde yer alır? A) 35 Batı B) 96 Doğu C) 30 Batı D) 101 Doğu E) 86 Batı meridyeninin, antimeridyeninin 3330 km doğusunda ve Ekvator üzerinde yer alan A kentinde saat ve günlerden pazar iken bu meridyenin 3330 km batısındaki B kentinde yerel saat ve gün nedir? A) Pazartesi B) Pazartesi C) Cumartesi D) Pazar E) Pazar Test 4 9. Türkiye de yerel saat kullanılıyor olsa 39 Doğu boylamında yer alan Siirt te saat iken İstanbul da saat 7.20 olur. Buna göre, İstanbul hangi boylam üzerindedir? A) 37 Doğu B) 35 Doğu C) 33 Doğu D) 31 Doğu E) 29 Doğu Batı boylamında yerel saat olduğu sırada, 13 Doğu boylamında yerel saat kaçtır? A) B) C) D) E) Doğu boylamında yerel saat olduğu anda, 75 Batı boylamında yerel saat kaçtır? A) B) C) D) E) Türkiye nin en doğusunda Güneş ortak saatle de doğduğu an en batısında yerel saat kaçtır? A) B) C) D) E) Doğu boylamında bulunan X kentinde Güneş saat 6.30 doğuyor ise 60 Doğu boylamında bulunan Y kentinde Güneş saat kaçta doğar? A) 5.30 B) 6.00 C) 7.30 D) 8.00 E) C 2. D 3. B 4. A 5. D 6. C 7. A 8. E 9. E 10. A 11. A

8 12. Gece - gündüz sürelerinin eşit olduğu bir günde 10 Batı boylamı üzerindeki bir noktada 7.40 ta doğan Güneş, 20 Doğu meridyeni üzerindeki başka bir noktada saat kaçta batar? A) B) C) D) E) Doğu boylamındaki bir şehirde tarih 5 Nisan saat iken, 40 Batı boylamındaki başka bir şehirde aynı anda tarih ve yerel saat ne olur? A) 5 Nisan, B) 6 Nisan, C) 4 Nisan, D) 5 Nisan, E) 4 Nisan, Batı boylamında yerel saat ve tarih 16 Ağustos iken 67 Doğu meridyeninde saat ve tarih aşağıdakilerden hangisidir? 18. Aşağıda şekillerde 50 Kuzey paraleli üzerinde bulunan üç merkezin ufuk düzlemi üzerinde aynı anda Güneş in konumları verilmiştir. Batı X Doğu Batı Y Doğu Batı Z Doğu Buna göre, verilen merkezlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yerel saati en ileri olan Y merkezidir. B) Yerel saat farkı en fazla Y ve Z merkezleri arasındadır. C) Z merkezinde Güneş ilk önce batacaktır. D) En kısa gölge boyu X merkezinde oluşmuştur. E) X merkezinin üzerinde bulunduğu boylam Z merkezine daha yakındır. BÖLÜM 3 A) 16 Ağustos B) 17 Ağustos C) 18 Ağustos D) 18 Ağustos E) 17 Ağustos Aşağıda verilen kent çiftlerinden hangi ikisi arasındaki yerel saat farkı daha azdır? A) Samsun Ağrı B) Ankara Malatya C) İzmir Manisa D) Eskişehir Kars E) Antalya Siirt saat dilimini kullanan Londra da saat iken 2. saat dilimini kullanan İstanbul da saat kaçtır? 19. Batı Ankara Doğu Yukarıdaki şekilde, 23 Eylül günü Ankara da Güneş in ufuk düzlemi üzerindeki konumu verilmiştir. Buna göre, aynı anda Güneş Kars ta hangi konumda görülür? A) B) A) B) C) D) E) Batı Doğu Batı Doğu 17. Matematik konumu 45 Doğu boylam ve 54 Güney paraleli olan bir merkezin, aşağıdaki yerlerden hangisinin yerel saati ile aynıdır? A) 54 Doğu - 54 Kuzey B) 45 Batı - 54 Güney C) 54 Doğu - 45 Kuzey C) D) Batı Doğu Batı E) Doğu D) 45 Doğu - 10 Güney E) 45 Batı - 45 Güney Batı Doğu 12. E 13. C 14. A 15. C 16. A 17. D 18. C 19. E 85

9 BÖLÜM 3 Coğrafi Konum 1. Türkiye de görülen aşağıdaki durumlardan hangisi matematik konumun etkilerinden biri olduğu söylenemez? A) Türkiye de buzul etkisinin görülmesi B) Türkiye de aynı uzunluktaki cisimlerden gölge boyu uzunluğunun Antalya da Samsun dan kısa olması C) Iğdır ın yerel saatinin İzmir den ileri olması 5. Türkiye de yıl içinde dört mevsimin belirgin olarak yaşanması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? A) Yükseltinin batıdan doğuya doğru artmasının B) Ekvator un kuzeyinde bulunmasının C) Başlangıç meridyeninin doğusunda olmasının D) Sahip olduğu paralel derecelerinin Test 5 D) Türkiye de deniz suyu sıcaklığının kuzeye doğru gidildikçe azalması E) Türkiye de gece-gündüz süreleri arasındaki farkın en fazla Sinop ta olması 2. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nin özel konumunun sonuçlarından değildir? E) Üç tarafının denizlerle çevrili yarımada olmasının 6. Türkiye de aşağıdakilerden hangisinin oluşum nedeni matematik konum değildir? A) Tarım ürünlerinin güney kıyılarında daha önce hasat edilmesi A) Doğu Karadeniz de çay ve fındık tarımının yapılması B) Kış sıcaklık değerlerinin Doğu Anadolu da Ege den daha düşük olması C) Türkiye genelinde deprem riskinin fazla olması D) Akdeniz kıyılarında deniz turizminin uzun sürmesi E) Yılın ilk karının Palandöken Dağları na yağması B) Karadeniz kıyılarına kuzeyden esen rüzgarların sıcaklık değerlerini düşürücü etki yapması C) Yaz mevsiminde Adana nın Sinop tan daha sıcak olması D) İzmir de dört mevsimin belirgin olarak yaşanması E) Tuz Gölü ve çevresinin en az yağış alan sahalardan biri olması 3. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nin jeopolitik önemini artıran bir özellik değildir? A) Ortadoğu ve Hazar petrol kaynakları bölgelerine komşu olması B) Üç kıtanın birbirine en fazla yakınlaştığı yerde bulunması C) Kuzey ve güney kıyılarında dağların kıyıya paralel uzanması D) Farklı kültür bölgelerine komşu olması E) İstanbul ve Çanakkale Boğazları na sahip olması Haziran tarihinde, Ankara da bulunan birinin gecenin daha uzun olduğu bir yere gitmesi gerekirse, hangi yönde yol alması gerekir? A) Güneybatıya B) Batıya C) Kuzeybatıya D) Doğuya E) Kuzeye Kışın Kayseri nin Rize den daha soğuk olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir? A) Denize göre konum B) Yükselti C) Güneş ışınlarının geliş açısı D) Nem E) Karasallık 8. Türkiye, yüz ölçümü ve özel konum koşulları aynı kalmak üzere 30 daha kuzeyde yer alsaydı, aşağıdakilerden hangisinin görülmesi mümkün olmazdı? A) Mevsim farklılıkları azalırdı. B) Batı ve doğu uçları arasındaki yerel saat farkı azalırdı. C) Kış sıcaklık değerleri daha düşük olurdu. D) Buzulların etki alanı genişlerdi. E) Gece ve gündüz süreleri arasındaki fark artardı. 1. A 2. D 3. C 4. C 5. D 6. E 7. A 8. B

10 9. Aralık ayında öğle vakti yatay bir düzlem üzerine dik olarak yerleştirilen aynı uzunluktaki cisimlerin aşağıda verilen merkezlerden hangisinde gölge uzunluğu daha kısadır? A) Malatya B) İzmir C) Hatay D) İstanbul E) Iğdır 13. Türkiye nin aşağıda verilen alanlardan hangisinde bulunduğu söylenebilir? A) B) BÖLÜM 3 B) C) 10. Aşağıdaki enlem ve boylam dereceleriyle belirlen- miş bölgenin hangisinde Türkiye nin büyük bir bölümü kalır? A) 26 B) E) 36 C) 26 D) E) Ankara, 40 Kuzey paraleli ile 33 Doğu meridyeninin kesişim noktasında yer almaktadır. 11. Türkiye, Kuzey paralelleri, Doğu meridyenleri arasındadır. Yalnızca bu bilgiye bağlı olarak Türkiye için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Kuzey Yarım Küre nin Orta kuşağındadır. B) Başlangıç meridyeninin doğusundadır. C) Dört mevsimi belirgin olarak yaşar. D) Güneş ışınlarını hiç bir zaman dik açıyla alamaz. E) Aynı anda farklı iklim koşulları yaşanır. Buna göre, Ankara nın enlem değerini değiştirecek olursak, aşağıdakilerden hangisi böyle bir değişiklikten doğrudan etkilenmez? A) Gece ve gündüz süre farkı B) Sıcaklık ortalamaları C) Güneş ışınlarının geliş açısı D) Doğal bitki örtüsü E) Gölge boyu uzunluğu 12. Türkiye nin en kuzeydoğu noktasını oluşturan yerin coğrafi koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? A) 42 Kuzey - 45 Doğu B) 45 Kuzey - 36 Doğu C) 26 Kuzey - 45 Doğu D) 42 Kuzey - 26 Doğu E) 36 Kuzey - 42 Doğu 15. Türkiye, Doğu meridyenleri arasında kalmak koşuluyla Ekvatoral bölgede yer alsaydı, aşağıdakilerden hangisinde bir değişiklik olmazdı? A) Bir noktadaki çizgisel hızda B) İki nokta arasında yerel saat farkında C) İklim özelliklerinde D) Doğusu ile batısı arasındaki kuş uçuşu uzaklığında E) Haziran ayındaki gece ve gündüz sürelerinde 9. C 10. D 11. E 12. A 13. A 14. D 15. B 87

11 BÖLÜM ÜNİTE Doğu-batı yönünde geniş olan bölgelerin üzerinden geçen meridyen sayısı fazla olduğundan yerel saat farkı fazla olur. Aşağıda verilen coğrafi bölgelerden hangisinde doğusu ile batısı arasındaki yerel saat farkı diğerlerinden fazladır? A) Doğu Anadolu Bölgesi B) Karadeniz Bölgesi C) Marmara Bölgesi D) Ege Bölgesi E) Güneydoğu Anadolu Bölgesi 17. Türkiye de aynı anda farklı mevsim özelliklerinin yaşanmasına neden olan temel neden aşağıdakilerden hangisidir? A) Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi B) Orta kuşakta yer alması C) Bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi D) Yükseltinin batıdan doğuya doğru artması E) Üç tarafının denizlerle çevrili olması meridyen farkı bulunan iki bölgenin doğu - batı doğrultusunda uzaklıklarının eşit olmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Yükseltilerinin aynı olmaması B) Denize uzaklıklarının aynı olmaması C) Aynı yarım kürede bulunmamaları D) Farklı enlemlerde yer almaları E) Farklı yer şekillerine sahip olmaları 20. Aşağıdaki tabloda beş bölgenin paralel ve meridyen değerleri vermiştir. Bölge Paralel Dereceleri Meridyen Dereceleri I 0 15 G 10 B 30 B II 15 G 30 G 25 D 45 D III 45 K 60 K 50 B 70 B IV 30 G 45 G 68 D 88 D V 55 K 70 K 40 D 60 D Meridyenler arasındaki mesafe Ekvator dan kutuplara doğru gidildikçe azalır. Buna göre, hangi bölgenin doğusu ile batısı arasındaki kuş uçuşu mesafe daha fazladır? A) I. bölge B) II. bölge C) III. bölge D) IV. bölge E) V. bölge 18. K Y X Aynı paralel üzerinde olan ve aralarında 120 dakika yerel saat farkı bulunan iki nokta 6. saat diliminin merkez boylamına eşit uzaklıkta ise bu noktaların bulunduğu boylam değerleri aşağıdakilerden hangisidir? A) 90 D 150 D B) 45 D 60 D C) 45 B 75 B D) 75 B 105 B E) 75 D 105 D G Aşağıdakilerden hangisi, şekildeki X ve Y noktaları için yıl boyunca birbirinin aynıdır? A) Gündüz süresi B) Yerel saat C) Güneş ışınlarının geliş açısı D) Hakim rüzgâr yönü E) Yağış rejimi 22. Aşağıdakilerden hangisi kutup noktalarının özelliklerinden biri değildir? A) Çizgisel hızın sıfır olduğu paralellerdir. B) Tan ve gurup sürelerinin en uzun olduğu paralellerdir. C) Yer çekimi kuvvetinin en az olduğu paralellerdir. D) Gece ve gündüz sürelerinin 6 ay olarak yaşandığı paralellerdir. E) Yıl boyunca gece ve gündüz süreleri arasındaki farkın en fazla olduğu paralellerdir B 17. B 18. B 19. D 20. A 21. E 22. C

Test. Yerküre nin Şekli ve Hareketleri BÖLÜM 4

Test. Yerküre nin Şekli ve Hareketleri BÖLÜM 4 Yerküre nin Şekli ve Hareketleri 1. Dünya ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden yanlış olan hangisidir? A) Dünya, ekseni etrafındaki bir turluk dönüş hareketini 24 saatte tamamlar. B) Dünya ekseni etrafındaki

Detaylı

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA COĞRAFİ KONUM COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA Yeryüzünün belli bir bölümünü FİZİKİ coğrafya BEŞERİ ve gösterir. EKONOMİK -Doğa olaylarını -Kıtalar coğrafya konu alır. -Ülkeler -İnsanlar ve -Klimatoloji

Detaylı

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI COĞRAFİ KONUM Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. Özel ve matematik konum diye ikiye ayrılır. Bir ülkenin coğrafi konumu, o ülkenin tabii, beşeri ve ekonomik özelliklerini

Detaylı

Herhangi bir noktanın dünya üzerinde bulunduğu yere COĞRAFİ KONUM denir. Coğrafi konum ikiye ayrılır. 1. Matematik Konum 2.

Herhangi bir noktanın dünya üzerinde bulunduğu yere COĞRAFİ KONUM denir. Coğrafi konum ikiye ayrılır. 1. Matematik Konum 2. Herhangi bir noktanın dünya üzerinde bulunduğu yere COĞRAFİ KONUM denir. Coğrafi konum ikiye ayrılır. 1. Matematik Konum 2. Özel Konum 1. Türkiye nin Matematik (Mutlak) Konumu Türkiye nin Ekvatora ve başlangıç

Detaylı

PARALEL VE MERİDYENLER

PARALEL VE MERİDYENLER PARALEL VE MERİDYENLER Nasıl ki şehirdeki bir evi bulabilmek için mahalle, cadde, sokak ve ev numarası gibi unsurlara ihtiyaç varsa Yerküre üzerindeki herhangi bir yeri bulabilmek için de hayalî çizgilere

Detaylı

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir.

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Mart 30, 2013 Yerel Saat Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Yerel saat doğuda ileri, badda geridir.

Detaylı

E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2. www.kpsscografyarehberi.com ULUTAŞ

E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2. www.kpsscografyarehberi.com ULUTAŞ E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2 ULUTAŞ DÜNYA'NIN HAREKETLERİ ve SONUÇLARI Dünya'nın iki çeşit hareketi vardır. Dünya bu hareketlerin ikisini de aynı zamanda gerçekleştirir.

Detaylı

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1 Sunum ve Sistematik SUNUM Sayın Eğitimciler, Sevgili Öğrenciler, ilindiği gibi gerek YGS, gerekse LYS de programlar, sistem ve soru formatları sürekli değişmektedir. Öğrenciler her yıl sürpriz olabilecek

Detaylı

C O Ğ R A F İ K O NU M

C O Ğ R A F İ K O NU M BÖLÜM 3 C O Ğ RA Fİ K ON U M BÖLÜM 3 COĞRAFYA Yeryüzünde herhangi bir noktanın coğrafi koordinatlar ve coğrafi oluşumlar yardımıyla Dünya daki yerinin belirlenmesine coğrafi konum denir. İkiye ayrılır:

Detaylı

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI 0 DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI Dünya güneşten koptuktan sonra, kendi ekseni etrafında dönerken, meydana gelen kuvvetle; ekvator kısmı şişkince, kutuplardan basık kendine özgü şeklini almıştır. Bu şekle

Detaylı

ÇÖZÜMLÜ TEST. 1. Aşağıdakilerden hangisinde enlemin etkili ol duğu savunulamaz?

ÇÖZÜMLÜ TEST. 1. Aşağıdakilerden hangisinde enlemin etkili ol duğu savunulamaz? ÇÖZÜMLÜ TEST 1. Aşağıdakilerden hangisinde enlemin etkili ol duğu savunulamaz? A) İç Anadolu Bölgesi nde kuzey sektörlü rüzgâr ların sıcaklığı düşürmesi B) Antalya da deniz turizmi mevsiminin Samsun dakinden

Detaylı

Dünya nın Şekli ve Hareketleri

Dünya nın Şekli ve Hareketleri Dünya nın Şekli ve Hareketleri YGS Coğrafya 1 Dünya nın Şekli ve Hareketleri Dünya nın Şekli ve Hareketleri başlıklı hazırladığımız bu yazıda, dünyanın şeklinin getirdiği sonuçları; enlem, boylam ve meridyenlerin

Detaylı

DÜNYA NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ

DÜNYA NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ DÜNYA NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ YERKÜRE NİN ŞEKLİ Bilim ve teknolojik seviyeye bağlı olarak, İlk Çağ da Dünya mızın şekli, değişik biçimlerde tahmin ediliyordu. Dünya nın çevresi günümüzden yaklaşık 2.200

Detaylı

GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI

GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI LÜK ÇALIŞMA PLANI 1. 2. ÜN KONUSU TÜRKİYE NİN MATEMATİK KONUMU ÖZEL TARİHLER VE TÜRKİYE NİN ÖZEL KONUMU ÜN İÇERİĞİ SAYFA NO Coğrafi Konum 1 Türkiye nin Matematik Konumu ve Sonuçları 3 Günün Sorusu 8 Özel

Detaylı

KPSS soruda SORU GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

KPSS soruda SORU GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI KPSS 2019 120 soruda 86 SORU GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Komisyon KPSS LİSANS COĞRAFYA SORU BANKASI ISBN 978-605-241-277-0 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu

Detaylı

MEVSİMLER VE İKLİM A. MEVSİMLERİN OLUŞUMU

MEVSİMLER VE İKLİM A. MEVSİMLERİN OLUŞUMU MEVSİMLER VE İKLİM Ülkemizde hepimizinde bildiği gibi dört mevsim yaşanmaktadır. Bu mevsimler ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimleridir. Peki ilkokuldan beri özellikleriyle beraber öğrendiğimiz bu mevsimler

Detaylı

DOĞAL SİSTEMLER DÜNYA'NIN ŞEKLİ ve HAREKETLERİ

DOĞAL SİSTEMLER DÜNYA'NIN ŞEKLİ ve HAREKETLERİ 102 1. Ünite DOĞAL SİSTEMLER 2. BÖLÜM DÜNYA'NIN ŞEKLİ ve HAREKETLERİ 1. Dünya'nın Şekli... 38 2. Dünya'nın Hareketleri... 40 3. Mevsimlerle İlgili Önemli Tarihler... 43 4. İklim Kuşakları... 45 5. Eksen

Detaylı

çöz kazan kpss ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası

çöz kazan kpss ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası çöz kazan kpss 2015 ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-900-7

Detaylı

YGS Coğrafya Koordinat Sistemi Testi Soruları

YGS Coğrafya Koordinat Sistemi Testi Soruları YGS Coğrafya Koordinat Sistemi Testi Soruları Koordinat Sistemi 1 Soru 01 Bir haritanın ölçeğinin küçültülmesi durumunda; I. hata payı, II. ayrıntıyı gösterme gücü, III. gerçek alan ile harita alanı arasındaki

Detaylı

YGS COĞRAFYA. Ahmet Burak Kargı. Ahmet Burak Kargı Telefon:

YGS COĞRAFYA. Ahmet Burak Kargı. Ahmet Burak Kargı Telefon: YGS COĞRAFYA Ahmet Burak Kargı Ahmet Burak Kargı ahmetburakkargi@gmail.com Telefon: 0532 162 00 58 PARALEL ve MERİDYENLER Bu konu ile ilgili her yıl ortalama iki soru gelmektedir. 1 MATEMATİK KONUM Bir

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde KPSS Genel Yetenek Genel Kültür COĞRAFYA KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. SORU BANKASI

Detaylı

COĞRAFYA. kpss SORU. Lise ve Ön Lisans. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Genel Yetenek Genel Kültür. 120 Soruda

COĞRAFYA. kpss SORU. Lise ve Ön Lisans. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Genel Yetenek Genel Kültür. 120 Soruda Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 120 Soruda 85 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans COĞRAFYA Konu Anlatımı Pratik Bilgiler Sınavlara En Yakın Özgün Sorular ve Açıklamaları

Detaylı

ezberbozan serisi COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS 2017 eğitimde tamamı çözümlü Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir 30.yıl

ezberbozan serisi COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS 2017 eğitimde tamamı çözümlü Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir 30.yıl ezberbozan serisi COĞRAFYA KPSS 2017 SORU BANKASI eğitimde tamamı çözümlü 30.yıl Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN COĞRAFYA SORU BANKASI ISBN: 978-605-66845-4-8 Kitapta yer alan

Detaylı

MEVSİMLER VE OLUŞUMU

MEVSİMLER VE OLUŞUMU MEVSİMLER VE OLUŞUMU Mevsimler Güneş in gün dönümü ve gece gündüz eşitliği noktaları arasından geçişleri arasındaki sürelerdir. Mevsimlerin oluşmasının temel sebebi eksen eğikliği ve Dünya nın Güneş çevresindeki

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI. kpss SORU. Lise ve Ön Lisans. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Tamamı Çözümlü. 120 Soruda 85

COĞRAFYA SORU BANKASI. kpss SORU. Lise ve Ön Lisans. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Tamamı Çözümlü. 120 Soruda 85 Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 120 Soruda 85 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans COĞRAFYA Tamamı Çözümlü SORU BANKASI Editör Önder Cengiz Yazar Komisyon KPSS Lise ve

Detaylı

2. BÖLÜM COĞRAFİ KONUM

2. BÖLÜM COĞRAFİ KONUM 2. BÖLÜM COĞRAFİ KONUM 1. MATEMATİK KONUM A. Paraleller(Enlemler) 20 Kuzey Paraleli Paralellerin Özellikleri: 90 Ekvator 90 80 60 40 20 0 20 40 60 80 Ekvator un 90 kuzeyinde, 90 da güneyinde olmak üzere,

Detaylı

kpss Önce biz sorduk 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür COĞRAFYA Tamamı Çözümlü SORU BANKASI

kpss Önce biz sorduk 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür COĞRAFYA Tamamı Çözümlü SORU BANKASI Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür COĞRAFYA Tamamı Çözümlü SORU BANKASI Editör Önder Cengiz Yazar Komisyon KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde 30. yıl Editör Önder Cengiz Yazar Komisyon KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-318-503-1

Detaylı

Prof. Dr. Ceyhun GÖL. Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Havza Yönetimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ceyhun GÖL. Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Havza Yönetimi Anabilim Dalı Jeoloji Prof. Dr. Ceyhun GÖL Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Havza Yönetimi Anabilim Dalı Ders Konuları Jeolojinin tanımı ve tarihçesi Mineraller Güneş sistemi Dünyanın şekli ve hareketleri

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI

COĞRAFYA SORU BANKASI ezberbozan kpss serisi 2016 COĞRAFYA SORU BANKASI Eğitimde 29. yıl KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN COĞRAFYA SORU BANKASI ISBN 978-605-318-361-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Detaylı

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-596-2 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

TÜRKİYENİN COĞRAFİ KONUMU

TÜRKİYENİN COĞRAFİ KONUMU TÜRKİYENİN COĞRAFİ KONUMU..Türkiye nin Matematik(Mutlak) Konumunun Sonuçları Değerli arkadaşlar, Türkiye 36-42 Kuzey paralelleri, 26-45 Doğu Meridyenleri arasında yer alır. Türkiye; Kuzey yarım Kürenin

Detaylı

COĞRAFYA. kpss SORU. Lise ve Ön Lisans. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Genel Yetenek Genel Kültür. 120 Soruda

COĞRAFYA. kpss SORU. Lise ve Ön Lisans. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Genel Yetenek Genel Kültür. 120 Soruda Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 120 Soruda 85 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans COĞRAFYA Konu Anlatımı Pratik Bilgiler Sınavlara En Yakın Özgün Sorular ve Açıklamaları

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans Adayları İçin COĞRAFYA KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2014 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla

Detaylı

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz kpss soru bankası tamam çözümlü coğrafya mesut atalay - önder cengiz Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-240-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-596-2 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

İklim---S I C A K L I K

İklim---S I C A K L I K İklim---S I C A K L I K En önemli iklim elemanıdır. Diğer iklim olaylarının da oluşmasında sıcaklık etkilidir. Güneşten dünyamıza gelen enerji sabittir. SICAKLIK TERSELMESİ (INVERSİON) Kışın soğuk ve durgun

Detaylı

kpss ğrencinin D ers D efteri genel yetenek genel kültür COĞRAFYA Kolay oku Hızlı düşün Kalıcı öğren PEGEM AKADEMİ

kpss ğrencinin D ers D efteri genel yetenek genel kültür COĞRAFYA Kolay oku Hızlı düşün Kalıcı öğren PEGEM AKADEMİ kpss genel yetenek genel kültür Ö ğrencinin D ers D efteri COĞRAFYA Kolay oku Hızlı düşün PEGEM AKADEMİ Kalıcı öğren Yazar: Önder Cengiz ÖĞRENCİNİN DERS DEFTERİ COĞRAFYA ISBN 978-605-364-979-3 Kitap içeriğinin

Detaylı

KPSS. coğrafya. kim korkar. dan DERS NOTLARI. Türkiye'nin En Çok Satan. Önder Cengiz - Mesut Atalay

KPSS. coğrafya. kim korkar. dan DERS NOTLARI. Türkiye'nin En Çok Satan. Önder Cengiz - Mesut Atalay KPSS Türkiye'nin n Çok Satan DRS NOTLARI coğrafya kim korkar dan Önder Cengiz - Mesut Atalay Önder CNGİZ & Mesut ATALAY KPSS Coğrafya DRS NOTLARI ISBN: 978-605-4282-59-3 Kitapta yer alan bölümlerin tüm

Detaylı

ezberbozan serisi COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS 2017 eğitimde tamamı çözümlü Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir 30.yıl

ezberbozan serisi COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS 2017 eğitimde tamamı çözümlü Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir 30.yıl ezberbozan serisi COĞRAFYA KPSS 2017 SORU BANKASI eğitimde tamamı çözümlü 30.yıl Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN COĞRAFYA SORU BANKASI ISBN: 978-605-66845-4-8 Kitapta yer alan

Detaylı

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler :

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler : TÜRKİYE NİN İKLİMİ İklim nedir? Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca görülen atmosfer olaylarının ortalaması olarak ifade edilir. Bir yerde meydana gelen meteorolojik olayların toplamının ortalamasıdır.

Detaylı

YERYÜZÜNDE YAŞAM. Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır.

YERYÜZÜNDE YAŞAM. Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır. YERYÜZÜNDE YAŞAM COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır. 1- MATEMATİK KONUM Dünya üzerindeki bir yerin

Detaylı

Ağır Ama Hissedemediğimiz Yük: Basınç

Ağır Ama Hissedemediğimiz Yük: Basınç Ağır Ama Hissedemediğimiz Yük: Basınç Atmosfer çeşitli gazlardan oluşmuştur ve bu gazların belirli bir ağırlığı vardır. Havada bulunan bu gazların ağırlıkları oranında yeryüzüne yaptığı etkiye atmosfer

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

COĞRAFYA. kpss SORU. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Genel Yetenek Genel Kültür. 120 Soruda 83

COĞRAFYA. kpss SORU. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Genel Yetenek Genel Kültür. 120 Soruda 83 Önce biz sorduk kpss 2 0 8 20 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür COĞRAFYA Konu Anlatımı Pratik Bilgiler Sınavlara En Yakın Özgün Sorular ve Açıklamaları Çıkmış Sorular ve

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

Yerel saat ve ortak saat

Yerel saat ve ortak saat On5yirmi5.com Yerel saat ve ortak saat Güneşin gökyüzündeki durumuna göre ve yeryüzündeki cisimlerin gölge boyuna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Yayın Tarihi : 8 Mayıs 2014 Perşembe (oluşturma

Detaylı

COĞRAFYA KONU ANLATIMLI

COĞRAFYA KONU ANLATIMLI KPSS 2019 120 soruda 86 SORU VİDEO DESTEKLİ GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA KONU ANLATIMLI PRATİK BİLGİLER SINAVLARA EN YAKIN ÖZGÜN SORULAR VE AÇIKLAMALARI Önder Cengiz KPSS Coğrafya Konu Anlatımlı

Detaylı

RÜZGARLAR. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır.

RÜZGARLAR. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır. RÜZGARLAR Yüksek basınçtan alçak basınca doğru olan hava hareketidir. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır. Rüzgarın Hızında Etkili

Detaylı

31.10.2014. CEV 361 CBS ve UA. Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri. Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli

31.10.2014. CEV 361 CBS ve UA. Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri. Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli CEV 361 CBS ve UA Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli 1 Yerin Şekli Ekvator çapı: 12756 km Kuzey kutuptan güney kutuba çap: 12714 km

Detaylı

CEV 361 CBS ve UA. Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN Yerin Şekli

CEV 361 CBS ve UA. Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN  Yerin Şekli CEV 361 CBS ve UA Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli 1 Yerin Şekli Ekvator çapı: 12756 km Kuzey kutuptan güney kutuba çap: 12714

Detaylı

COĞRAFYA TÜRKİYE'NİN COĞRAFİ KONUMU. Test 1. Aşağıda verilenlerden hangisi enlem etki- sine ters düşer? Gece gündüz değişiminin Türkiye'deki

COĞRAFYA TÜRKİYE'NİN COĞRAFİ KONUMU. Test 1. Aşağıda verilenlerden hangisi enlem etki- sine ters düşer? Gece gündüz değişiminin Türkiye'deki COĞRAFYA Test 1 1. Aşağıda verilenlerden hangisi enlem etki- 3. sine ters düşer? durumuna bakıldığında; A) Akdeniz'in tuzluluk oranının Karadeniz'den fazla olması B) Sinop üzerindeki paralel dairesinin

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS 18. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. 19. Arazide yön ve hedef bulma sporlarında pusula ve büyük ölçekli haritalar sporcuların en önemli yardımcılarıdır. Sporcular

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Koordinat sistemleri. Kartezyen koordinat sistemi

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Koordinat sistemleri. Kartezyen koordinat sistemi Koordinat sistemleri Coğrafik objelerin haritaya aktarılması, objelerin detaylarına ait koordinatların düzleme aktarılması ile oluşur. Koordinat sistemleri kendi içlerinde kartezyen koordinat sistemi,

Detaylı

coğrafya dan DERS NOTLARI kim korkar KPSS 2016 Türkiye'nin en çok satan Eğitimde

coğrafya dan DERS NOTLARI kim korkar KPSS 2016 Türkiye'nin en çok satan Eğitimde PSS 2016 Pegem kademi Sınav omisyonu; 2015 PSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. kim korkar Türkiye'nin en çok satan DES TLI Eğitimde

Detaylı

Harita Nedir? Haritaların Sınıflandırılması. Haritayı Oluşturan Unsurlar

Harita Nedir? Haritaların Sınıflandırılması. Haritayı Oluşturan Unsurlar Harita Nedir? Yeryüzünün tamamının veya bir kısmının kuşbakışı görünüşünün belli bir ölçek dahilinde düzleme aktarılmasıyla oluşan çizimlere denir. Haritacılık bilimine kartografya denir. Bir çizimin harita

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

Yeryüzünde Sıcaklığın Dağılışını Etkileyen Etmenler

Yeryüzünde Sıcaklığın Dağılışını Etkileyen Etmenler İklimin Temel Elemanı: Sıcaklık İklim elemanları içinde en önemlisi sıcaklıktır. Çünkü diğer iklim elemanları sıcaklığın kontrolündedir. Sıcaklık; cisimlerin kütlesi içinde bulunan potansiyel enerjinin

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014 BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM DOÇ. DR. YASEMEN SAY ÖZER 26 ŞUBAT 2014 1 19.02.2014 TANIŞMA, DERSLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER, DERSTEN BEKLENTİLER 2 26.02.2014 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 3 05.03.2014 DOĞAL

Detaylı

Test. Atmosfer - Sıcaklık BÖLÜM Aşağıdaki tabloda gösterilen neden sonuç ilişkisi eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Test. Atmosfer - Sıcaklık BÖLÜM Aşağıdaki tabloda gösterilen neden sonuç ilişkisi eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? BÖLÜM 5 Atmosfer - Sıcaklık 1. Aşağıdaki tabloda gösterilen neden sonuç ilişkisi eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Neden A) Yer çekimi B) Su buharı Sonuç Atmosferin yoğunluğu yerden yükseldikçe azalır.

Detaylı

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Koordinat sistemleri. Kartezyen koordinat sistemi

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Koordinat sistemleri. Kartezyen koordinat sistemi Koordinat sistemleri Coğrafik objelerin haritaya aktarılması, objelerin detaylarına ait koordinatların düzleme aktarılması ile oluşur. Koordinat sistemleri kendi içlerinde kartezyen koordinat sistemi,

Detaylı

YEREL SAAT ve GÖLGE BOYU GRAFİĞİ.

YEREL SAAT ve GÖLGE BOYU GRAFİĞİ. YEREL SAAT ve GÖLGE BOYU GRAFİĞİ www.sosyal-bilgiler.com YEREL SAAT Yerel saat şöyle belirlenir; Bir merkezde güneş yükselebileceği en yüksek noktaya ulaştığı an oranın yerel saati 12.00dir. Başka bir

Detaylı

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz.

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz. 17. 18. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti sadece iki şeye güvenir. Biri millet kararı, diğeri en elim ve güç şartlar içinde dünyanın takdirlerine hakkıyla layık olan ordumuzun kahramanlığı; bu iki şeye güvenir.

Detaylı

Coğrafyanın Konusu ve İnsan - Doğa Etkileşimi

Coğrafyanın Konusu ve İnsan - Doğa Etkileşimi Coğrafyanın Konusu ve İnsan - Doğa Etkileşimi Çözüm 1 1. Fiziki Coğrafyanın konusu doğa olaylarıdır. Akarsula, bitki, fay hatları, çöller fiziki coğrafyanın inceleme alanıdır. Tarım ürünleri ekonomik coğrafyanın

Detaylı

GDM 417 ASTRONOMİ. Gökyüzünde Hareketler

GDM 417 ASTRONOMİ. Gökyüzünde Hareketler GDM 417 ASTRONOMİ Gökyüzünde Hareketler Günlük Hareket ve Gökyüzü Gökküresi: Dünyamız dışındaki bütün gökcisimlerinin üzerinde yer aldığını, üzerinde hareket ettiklerini varsaydığımız, merkezinde Yer in

Detaylı

kpss 2014 kim korkar COĞRAFYAdan Özgün Konu Anlatımı Haritalı ve Tablolu Tekrarlar Görsel Sunumlar Güncel Veriler ve Projeler İstatistiki Bilgiler

kpss 2014 kim korkar COĞRAFYAdan Özgün Konu Anlatımı Haritalı ve Tablolu Tekrarlar Görsel Sunumlar Güncel Veriler ve Projeler İstatistiki Bilgiler kpss 2014 ders türkiye'nin en notları çok satan kim korkar CYdan ' Özgün onu nlatımı Haritalı ve Tablolu Tekrarlar Görsel Sunumlar Güncel Veriler ve Projeler statistiki Bilgiler Önder CEGZ & esut TLY PSS

Detaylı

4) Yükselti ve engebenin kısa mesafelerde farklılık gösterdiği yörelerde iklim çeşitliliği fazladır.

4) Yükselti ve engebenin kısa mesafelerde farklılık gösterdiği yörelerde iklim çeşitliliği fazladır. 1 1) Aşağıdakilerden hangisi diğer dördünden farklı bir nedene bağlı olarak ortaya çıkmıştır? A) Bir dağ yamacı boyunca yükselen hava kütlesinin yağış bırakması B) Aynı enlemde yer alan, farklı yükseltiye

Detaylı

İKLİM TİPLERİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ ÇALIŞMA TESTİ

İKLİM TİPLERİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ ÇALIŞMA TESTİ İKLİM TİPLERİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ ÇALIŞMA TESTİ A. Aşağıdaki soruları yandaki şekle bakarak cevaplayınız. 1. Yağış rejimi. 2. Burası. Kuşakta bulunur. 3. Yarımküresi 4. Bitki örtüsü. 5. Yaz kuraklığı isteyen

Detaylı

EKVATORAL KOORDİNAT SİSTEMİ

EKVATORAL KOORDİNAT SİSTEMİ EKVATORAL KOORDİNAT SİSTEMİ Dünya nın yüzeyi üzerindeki bir noktayı belirlemek için enlem ve boylam sistemini kullanıyoruz. Gök küresi üzerinde de Dünya nın kutuplarına ve ekvatoruna dayandırılan ekvatoral

Detaylı

Coğrafya ve Türkiye nin En'leri

Coğrafya ve Türkiye nin En'leri Coğrafya ve Türkiye nin En'leri Enlemin etkilediği en önemli faktör iklimdir. Boylam en çok yerel saat farklılaşmasını sağlar. En büyük paralel Ekvator, en küçük paraleller kutup noktalarıdır. Meridyenlerin

Detaylı

kpss türkiye'nin en çok satan ders notları COĞRAFYAdan

kpss türkiye'nin en çok satan ders notları COĞRAFYAdan kpss 2013 ders notları türkiye'nin en çok satan kim korkar CĞRAFYAdan ' Özgün onu Anlatımı Haritalı ve Tablolu Tekrarlar Görsel Sunumlar Güncel Veriler ve Projeler statistiki Bilgiler Önder CENGZ & Mesut

Detaylı

Amerikalı Öğrencilere Liselere Geçiş Sınavında 8. Sınıf 1. Üniteden Sorulan Sorular.

Amerikalı Öğrencilere Liselere Geçiş Sınavında 8. Sınıf 1. Üniteden Sorulan Sorular. Amerikalı Öğrencilere Liselere Geçiş Sınavında 8. Sınıf 1. Üniteden Sorulan Sorular. 1- Şekilde Dünya nın uzaydan görünümü gösterilmiştir. Güneş ışınları Dünya bu konumda iken gündüzlerin en uzun olduğu

Detaylı

Bölgesel iklim: Makroklima alanı içerisinde daha küçük alanlarda etkili olan iklimlere bölgesel iklim denir.(marmara iklimi)

Bölgesel iklim: Makroklima alanı içerisinde daha küçük alanlarda etkili olan iklimlere bölgesel iklim denir.(marmara iklimi) YERYÜZÜNDEKİ BAŞLICA İKLİM TİPLERİ Matematik ve özel konum özelliklerinin etkisiyle Dünya nın çeşitli alanlarında farklı iklimler ortaya çıkmaktadır. Makroklima: Çok geniş alanlarda etkili olan iklim tiplerine

Detaylı

GÜNEŞ SİSTEMİ. 1-Havanın bulutsuz olduğu bir günde gökyüzüne gece ve gündüz baktığımızda neler görürüz?

GÜNEŞ SİSTEMİ. 1-Havanın bulutsuz olduğu bir günde gökyüzüne gece ve gündüz baktığımızda neler görürüz? üneş Sistemi ÜNEŞ SİSTEMİ Bu bölümde üneş Sistemi hakkında bilgi sahibi olacaksınız A Acaba yalnız mıyız? Etkinlik A 1-Havanın bulutsuz olduğu bir günde gökyüzüne gece ve gündüz baktığımızda neler görürüz?

Detaylı

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS COĞRAFYA Ödev Kitapçığı 1 (TM-TS) Doðal Unsurlar - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Adý

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

ÖZEL EGE LİSESİ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ ÖZEL EGE LİSESİ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ Danışman Öğretmen:Şule YILDIZ Hazırlayanlar:Çisil ORDU Çağla BOZKURT Can ERGÖNEN Hilmi GÜVEN Ilgın İÇÖZÜ 2001/2002 İZMİR TEŞEKKÜR Okulumuzda gerçekleştirilen

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

1.1 COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır.

1.1 COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır. 1. Yeryüzünde Yaşam 1.1 COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır. 1.2 MATEMATİK KONUM Dünya üzerindeki bir

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

CO RAFYA SICAKLIK. Kavram Dersaneleri 6. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada, Türkiye de y ll k günefllenme sürelerinin da l fl gösterilmifltir.

CO RAFYA SICAKLIK. Kavram Dersaneleri 6. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada, Türkiye de y ll k günefllenme sürelerinin da l fl gösterilmifltir. CO RAFYA SICAKLIK ÖRNEK 1 : Afla daki haritada, Türkiye de y ll k günefllenme sürelerinin da l fl gösterilmifltir. 2500 saat 2250 saat 1750 saat 2000 saat 2500 saat 2750 saat 3000 saat 3250 saat Bu haritadaki

Detaylı

4. Aşağıda verilen basınç merkezlerinden hangisi Güney

4. Aşağıda verilen basınç merkezlerinden hangisi Güney İklim Bilgisi, Basınç - BÖLÜM 06 Test 02 1.. Yüksek basınç alanlarında yağış ihtimali çok azdır.. Dünya nın günlük hareketi nedeniyle 30 ve 60 enlemlerinde sürekli basınç merkezleri oluşur.. Sıcaklığa

Detaylı

Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak? On5yirmi5.com Bugün hava nasıl olacak? Batı da sıcaklık 2-4 derece arasında düşerken, iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece artacak. Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde ise kuvvetli yağış beklentisi var. Yayın

Detaylı

örnektir örnektir Coğrafya TYT-AYT Yeni müfredata tam uygun MİKRO KONU TARAMA TEST AYRINTILARI VE ÖRNEKLERİ (1-10. Testler)

örnektir örnektir Coğrafya TYT-AYT Yeni müfredata tam uygun MİKRO KONU TARAMA TEST AYRINTILARI VE ÖRNEKLERİ (1-10. Testler) TYT-AYT Coğrafya MİKRO KONU TARAMA TEST AYRNTLAR VE ÖRNEKLERİ (-. Testler) Yeni müfredata tam uygun Değerli öğretmenimiz, branşınızla ilgili TYT-AYT konu tarama testlerimizden bazı örnekleri incelemeniz

Detaylı

Akdeniz iklimi / Roma. Okyanusal iklim / Arjantin

Akdeniz iklimi / Roma. Okyanusal iklim / Arjantin Akdeniz iklimi / Roma Okyanusal iklim / Arjantin Savan iklimi/ Meksika Savan iklimi/ Brezilya Okyanusal iklim / Londra Muson iklimi/ Calcutta-Hindistan 3 3 Kutup iklimi/ Grönland - - - - - - -3-4 -4 -

Detaylı

***Yapılan bir çizimin harita özelliğini gösterebilmesi için çizimin belirli bir ölçek dahilinde yapılması gerekir.

***Yapılan bir çizimin harita özelliğini gösterebilmesi için çizimin belirli bir ölçek dahilinde yapılması gerekir. HARİTA BİLGİSİ Harita Kuşbakışı görünümün Ölçekli Düzleme aktarılmasıdır. ***Yapılan bir çizimin harita özelliğini gösterebilmesi için çizimin belirli bir ölçek dahilinde yapılması gerekir. Kroki Kuşbakışı

Detaylı

Dr. Fatih AY. Tel:

Dr. Fatih AY. Tel: Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr Güneş Sabiti (The Solar Constant) ve Atmosfer Dışı Işınımın Değişimi Güneş Açıları Atmosfer Dışında Yatay Düzleme Gelen Güneş Işınımı 2 Bu bölümde

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü 4. HAFTA KOORDİNAT SİSTEMLERİ VE HARİTA PROJEKSİYONLARI Coğrafi Koordinat Sistemi Yeryüzü üzerindeki bir noktanın konumunun enlem

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ II. BÖLÜM

GÜNEŞ ENERJİSİ II. BÖLÜM GÜNEŞ ENERJİSİ II. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY GÜNEŞ AÇILARI GİRİŞ Güneş ışınları ile dünya üzerindeki yüzeyler arasında belirli açılar vardır. Bu açılar hakkında bilgi edinilerek güneş enerjisinden en

Detaylı

ÖRNEKTİR. COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi - 1 11. SINIF YGS GRUBU

ÖRNEKTİR. COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi - 1 11. SINIF YGS GRUBU COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi - 1 11. SNF YGS GRUBU 1 1. Coğrafya, insanla doğal çevre arasındaki etkileşimi incelerken çeşitli ilkelerden yararlanır. Bu ilkelerden biri de nedensel lik (neden-sonuç)

Detaylı

coğrafya kpss 94 soru yakaladık ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları 2014 kpss de

coğrafya kpss 94 soru yakaladık ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları 2014 kpss de kpss 2015 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık Editörler:

Detaylı

ÖABT. SORU BANKASI Tamamı Çözümlü. FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ ÖABT. YER BİLİMİ - ASTRONOMİ ÇEVRE BİLİMİ ve ALAN EĞİTİMİ

ÖABT. SORU BANKASI Tamamı Çözümlü. FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ ÖABT. YER BİLİMİ - ASTRONOMİ ÇEVRE BİLİMİ ve ALAN EĞİTİMİ ÖABT 2015 Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ YER BİLİMİ - ASTRONOMİ ÇEVRE BİLİMİ ve ALAN EĞİTİMİ SORU BANKASI Tamamı

Detaylı

İKLİM BİLGİSİ - 5 BASINÇ VE RÜZGARLAR - 1. cografya cepte 14 TON. Basınç Dağılışını Etkileyen Faktörler BASINÇ. cografya CEPTE

İKLİM BİLGİSİ - 5 BASINÇ VE RÜZGARLAR - 1. cografya cepte 14 TON. Basınç Dağılışını Etkileyen Faktörler BASINÇ. cografya CEPTE cografya cepte BASINÇ İKLİM BİLGİSİ 5 BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 Basınç Dağılışını Etkileyen Faktörler 14 TON Atmosfer basıncıyla, ortalama fiziğe sahip bir insanın üstüne 14 ton ağırlık yüklenmiş gibidir.

Detaylı

HARİTA BİLGİSİ ETKİNLİK

HARİTA BİLGİSİ ETKİNLİK HARİTA Dünya nın tamamının veya bir bölümünün kuş bakışı, küçültülerek bir düzleme aktarılmasıdır. kuşbakışı PLAN... Bir çizimin harita olabilmesi için... KROKİ... PROJEKSİYONLAR: Dünya nın şeklinin geoit

Detaylı

DOĞAL SİSTEMLER. TYT Coğrafya. Ünite 1. Test

DOĞAL SİSTEMLER. TYT Coğrafya. Ünite 1. Test Test 01 Ünite 1 DOĞA E İNSAN DOĞAL SİSTEMLER TYT Coğrafya 1. 4. Coğrafya Öğretmeni Tuncay, konuyu anlatırken Coğrafya, yeryüzünün kullanma kılavuzudur. demiş ve öğrencilere bu sözden neler anladıklarını

Detaylı

Harita Projeksiyonları ve Koordinat Sistemleri. Doç. Dr. Senem KOZAMAN

Harita Projeksiyonları ve Koordinat Sistemleri. Doç. Dr. Senem KOZAMAN Harita Projeksiyonları ve Koordinat Sistemleri Doç. Dr. Senem KOZAMAN Yeryüzü şekilleri ve ayrıntılarının düz bir yüzey üzerinde, belli bir ölçek ve semboller kullanarak, bir referans sisteme göre ifade

Detaylı