FİNANS TERİMLERİ TÜRKÇE-İNGİLİZCE HARİKA KARAVİN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİNANS TERİMLERİ TÜRKÇE-İNGİLİZCE HARİKA KARAVİN"

Transkript

1 FİNANS TERİMLERİ TÜRKÇE-İNGİLİZCE HARİKA KARAVİN

2 İçindekiler 1. ÖNSÖZ 2 2. TÜRKİYE FİNANS SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ 3 3. FİNANS ÇEVİRİSİ HATALI KULLANIMLAR.5 5. SIK KULLANILAN FİNANS TERİMLERİ GENEL FİNANS TERİMLERİ 12 A.12 B.13 C 13 D 14 E.15 F.16 G 16 H 17 İ..17 K.18 L/M..20 N.21 O.21 Ö/P/R. 22 S..23 Ş..24 T.24 Ü/V 25 Y/Z PRATİK DEYİŞLER SÖYLEŞİLER KAYNAKÇA 30 1

3 1. ÖNSÖZ Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü son sınıfta okumaktayım. Stajımın bitirme projesi olarak finans sektöründe çeviri konusunu seçtim. Ödevin ilk kısmında Türkiye deki finans sektörünün genel görünümü hakkında bilgi verdim. İkinci bölümde finans çevirilerinde sıkça rastlanan hatalı kullanımlara yer verdim. Bu örnekleri Dragoman ın yaptığı projelerden aldım. Ödevin geri kalanında detaylı bir şekilde terminoloji çalışması yaptım. Sık kullanılan finans terimleri başlığı altında oluşturduğum terimler için Merrill Lynch, IMF, IFC (International Finance Corporation), New York Stock Exchange ve World Bank gibi uluslararası beş önemli finans kurumunun HaziranTemmuz 2010 basın bültenlerini ve yıllık faaliyet raporlarını inceledim. Hepsinde sıkça tekrarlanan terimleri terminoloji listeme ekledim. Genel finans terminolojisi başlığı altındaki terimleri hazırlarken ise Dragoman Ltd nin müşterileri olan Yapı Kredi, Allianz, Fortis, Türkiye Finans gibi önemli kurumların terim listelerini inceledim. Ödevin diğer bir kısmında finans alanında sıkça kullanılan pratik deyişlere yer verdim. Ödevin son kısmında, finans alanında yoğun bir şekilde çeviri yapan, Dragoman ın çalıştığı iki önemli çevirmene finans çevirisi hakkında sorular yönelttim. Pınar Şengözer ve Cemil Tarhan a ödevime yaptıkları katkıdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Son olarak, bu çalışmanın benim için çok faydalı olduğunu belirtmek isterim. Yardımlarından dolayı tüm Dragoman ailesine teşekkür ediyorum. Saygılarımla, Harika Karavin 2

4 2. TÜRKİYE FİNANS SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Türkiye finans sektörünün aktif büyüklüğünün %79 unu bankalar, %3 ünü sigorta şirketleri, %1 ini bireysel emeklilik ve hayat sigortası şirketleri, %11 ini Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nın varlıkları ve geri kalan %6 sını ise finansal kiralama, faktoring, tüketici finansmanı, menkul kıymetler ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları şirketleri oluşturmaktadır. Finans sektörünün toplam aktif büyüklüğü 2008 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık %21 artarak 936 milyar TL düzeyine yükselmiş, 2009 yılının üçüncü çeyreğinde ise 2008 yılı sonuna göre %7,6 artmış ve 1.006,8 milyar TL ye ulaşmıştır sonu itibarıyla ABD de baş göstermesinin ardından küresel ekonomik dinamikleri de büyük oranda değiştirmiş olan ekonomik kriz, özellikle reel sektör başta olmak üzere Türkiye yi de etkisi altına almıştır. Tüm bu olumsuz gelişmelerin aksine, Türkiye bankacılık, sigortacılık ve emeklilik sektörleri bu süreçte büyüme ivmelerini artırmaya devam etmiştir. Türkiye Bankacılık sektörü küresel krizin yörüngesine yurt dışı örnekleri gibi girmemiş ve güçlü aktif kalitesi, sermaye yeterliliği, risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri sayesinde bu dönemden daha az etkilenmiştir. Özellikle kamu mevduat bankalarının, krizin etkilerinin önemli ölçüde hissedildiği reel ekonominin finansmanında çok önemli bir yere sahip olduğunun altını çizmek gerekir. Ekonomik krizin Türkiye finans sektörü üzerindeki etkilerinin diğer sektörlere ve yurt dışı örneklerine oranla sınırlı olmasının en önemli sebebi, 2001 krizi neticesinde getirilen yeni düzenlemeler sayesinde Türkiye finans sektörünün daha şeffaf ve sağlam bir mali yapıya sahip olmasıdır. 3

5 3. FİNANS ÇEVİRİSİ Finans çevirisi yüksek dil bilgisinin yanısıra muhasebe, ekonomi, vergilendirme ve diğer finans sektörlerinde de önemli derecede deneyim gerektirir. Finans alanında yapılan çevirilere örnekler aşağıda sıralanmaktadır: Yıllık raporlar İzahnameler Banka raporları Yatırım ve pazarlama çevirisi Poliçe çevirisi Makroekonomik anket çevirisi Öz sermaye araştırma çevirisi Hisse bilgileri Kâr ve zarar raporları Sigorta poliçesi çevirisi Sigorta pazarlama çevirisi Finansal analiz çevirisi Fizibilite raporu çevirisi Finans bülteni Mali tablo Menkul kıymetler ve fon izahnameleri Teknik şartnameler Yatırım araçları kılavuzu Banka evrakları Bankacılık dokümanları Finans modelleri 4

6 4. HATALI KULLANIMLAR Turkish Incorrect Correct Aktif kârlılığı Active profitability Return on assets Banka cüzdanı Bank wallet Bankbook Bekleyen başvuru Waiting application Pending application Bununla aynı olan This is the same with This is the same as Çek karnesi Check carnet Chequebook Daha büyük bir tarih Date greater Date after Daha küçük bir tarih Date smaller Date earlier Dün akşam Last evening Yesterday evening Dün gece Yesterday night Last night Fon bozum Fund exchange Fund selling Fuar katılımcısı Participants of the fair Exhibitor Gizli müşteri Hidden customer Mystery shopper Hesaba geçmek Pass to the account Apply to the account Hesabınız artıda Account is in positive Account is in credit Hesabınız ekside Account is in negative Account is in debit Hesap cüzdanı Account wallet Passbook Karar yeter sayısı Adequate number for decision Quorum Kredi dilimi Credit slice Tranche Kredili mevduat hesabı Savings account with credit Overdraft account Kullanım ayarları Usage settings User settings Ödeme yolu Payment way Payment method Performansı diğerlerinden yüksek olmak Program ortağı işyeri Have a higher performance than others Company participating the programme Programa üye işyeri Company participating the programme Satın alırken kullanılan hesap Account used while buying Outperform all others Size en yakın şube The closest branch to you Your nearest branch Son ödeme günü hatırlatması Final payment day reminder Reminder of the final payment day Merchant partner Member merchant Account used for buying 5

7 Sorulan çek Questioned cheque Inquired cheque Stopaj Withholding Withholding tax Şirket ana sözleşmesi Main contract of the company Articles of association Toplam aktifler Total actives Total assets Toplam pasifler Total passives Total liabilities Ücretli servis Service with charges Paid service Not: Daha fazla hatalı kullanım örneğine sözlüğündeki Kendimi Hatalı Hissediyorum özelliğini kullanarak ulaşabilirsiniz. Örnek: 6

8 5. SIK KULLANILAN FİNANS TERİMLERİ TÜRKÇE İNGİLİZCE Aktif büyümesi Asset growth Aktif devir hızı Asset turnover Aktifler piyasası Assets market Amortisman Depreciation Amortisman gideri Depreciation expense Artış hızı Rate of increase Bağışta bulunan Donor Bağlı ortaklık Subsidiary Banka kartı Debit card Bilanço Balance sheet Bireysel bankacılık Retail banking Bireysel kredi Personal loan Birikmiş amortisman Accumulated depreciation Birleşme Merger Bono Bond Borç yönetimi Debt management Borç yükü Debt burden Borçlu Debtor Brüt gelir Gross income Bütçe açığı Fiscal deficit Bütçe açığı Budget deficit Bütçe fazlası Budget surplus Cari getiri Current return Cari hesap Current account Çeşitlendirme Diversification Değer artışı Appreciation Dekont Receipt Devlet teşebbüsü State enterprise 7

9 Dış finansman External financing Dış fon External fund Dış talep Foreign demand Dışsal şoklar External shocks Döner sermaye Working capital Döviz kurunda dalgalanma Fluctuation Ülke borcu Sovereign debt Ekonomik düzelme Economic recovery Ekstre Statement Emeklilik maaşı Retirement benefit Emeklilik planı Retirement plan Emeklilik sosyal yardım planı Retirement benefit plans Enflasyon riski Inflation risk Envanter Inventory Faaliyet gideri Operating expense Faaliyet kârı Operating profit Faiz dışı harcamaları Primary expenditures Faiz geliri Interest income Faiz harcamaları Interest expenditures Fiilî Actual Fiyat endeksi Price index Gayri safi yurtiçi hâsıla Gross Domestic Product Gayrimaddi aktif Intangible asset Gelir tablosu Income statement Gelir uçurumu Income gap Gelişmekte olan ülkeler Developing countries Gelişmiş ülkeler Developed countries Gider analizi Expense analysis Hisse senedi Equity share Hissedar Shareholder 8

10 İç finansman Internal financing İç talep Domestic demand İflas Bankruptcy İhale Tender İpotek Mortgage Kalkınma Development Kamu borcu Public debt Kamu ihalesi Public tender Kararlılık Stability Karşılığını ödemek Commute Karşılıklı bağışta bulunan Bilateral donor Komisyon ücreti Brokerage Kredi derecesinin artırılması Credit enhancement Kur sabitleme Currency hedging Kurumsal bankacılık Corporate banking Likidite Liquidity Maaş bordrosu Pay bill Maddi aktif Tangible asset Mali aracılık Financial intermediation Mali ayarlama Fiscal adjustment Mali canlandırma Fiscal stimulus Mali çalkantı Financial turmoil Mali daralma Contraction Mali kaynaklar Fiscal resources Mali konsolidasyon Fiscal consolidation Mali kriz Fiscal crisis Mali politika Fiscal policy Mali sürdürülebilirlik Fiscal sustainability Mali tablo Financial statement Mali yıl Fiscal year 9

11 Mevduat Deposit Muhasebe Accounting Nakdi temettü Cash dividend Nakit akış tablosu Cash flow statement Nakit akışı Cash flow Nakit para yönetimi Cash management Net kâr Net profit Net satışlar Net sales Net zarar Net loss Ödenen para Disbursement Özel kişi Real person Özel teşebbüs Private enterprise Özkaynak verimliliği Return-on-equity Para arzı Money supply Para talebi Money demand Paydaş Stakeholder Poliçe Policy Pozisyon yenileme Rollover Rasyo Ratio Risk karşılığı Risk coverage Risk sermayesi Venture capital Risk yönetimi Risk management Sabit faiz geliri Net interest income Sabit gelir Fixed income Sabit masraf Fixed cost Sermaye harcaması Capital expenditure Sermaye hesabı Capital account Sermaye piyasası Capital market Sermaye yedekleri Capital reserves Sigorta Insurance 10

12 Şirket borcu Corporate debt Şüpheli alacak Bad debt Tedarik zinciri Supply chain Temayül Leverage Temerrüt Default Teminat Warrant Teşvik paketi Stimulus package Ticaret açığı Trade deficit Ticari işlem Transaction Ticari kredi Commercial credit Toplam aktifler Total assets Tüketim vergisi Excise tax Tüzel kişi Legal person Vade Maturity Varlık sınıfları Asset classes Varlık tahsisi Asset allocation Varlık yönetimi Wealth management Varlık yönetimi Asset management Vergi dairesi Tax Office Vergi dilimi Tax bracket Vergi iadesi Tax refund Vergi kaçırmak Tax evasion Vergi matrahı Tax base Vergi mükellefi Tax payer Vergi ödemesi Tax payment Vergi yükü Tax burden Yatırım danışmanlığı hizmeti Investment advisory services Yıllık faaliyet raporu Annual report Yurt içi tasarruflar Domestic savings 11

13 6. GENEL FİNANS TERİMLERİ TÜRKÇE İNGİLİZCE Abonman sigortası Floating policy Acente Bilgi Bankası Agency Information Bank Acente teşvik sistemi Agency incentive scheme Açığa satış Short selling Açık hesap Open account Açık pozisyon Short position Adi hisse senedi Ordinary shares Afet poliçesi Catastrophe bond Akıllı şifre Smart pin Akreditif Letter of credit Aktifleştirme Capitalization Alacaklı Beneficiary Alacaklı Creditor Alış maliyeti Cost of purchase Ana gayrimenkul Main immovable Ana sermaye Core capital Ana sözleşme Articles of association Anapara Principal Ara ödeme talimatı Intermediary payment order Araba kredisi Car loan Arbitraj Arbitrage Artı bakiye Account in credit Aşağı revizyon Downward revision Aşırı değerlenmiş Overvalued Avans Advance Avans ödemeleri Advance payment Avans teminat mektubu Advance payment guarantee Avcı şube Hunter branch 12

14 Bağışlar Donations Bağlı kredi Tied loan Banka hesabı açmak Open a bank account Baz etkisi Base effect Baz fiyat Base price Baz puan Basis point Bedelli hisse ihracı Rights issue Bildirim formu Disclosure form Bileşik faiz Compound interest Bileşik rasyo Compound ratio Bir defaya mahsus One-off Bireysel emeklilik Private pension Birim Division Birim pay değeri Unit fund value Birincil borç Primary debt Birleşik banka Combined entity Birleşmeler ve satın almalar Mergers and acquisitions Bloke hesap Frozen account Boğa piyasası Bull market Bono faizi bond interest rate Borç ödeme gücü Solvency Borç verme oranı Lending rate Borç yenileme oranı Roll-over rate Borçlanma maliyeti Cost of borrowing Bordro vergisi Payroll tax Bölge müdürlüğü Area directorate Bölge müdürü Area manager Canlı kredi Performing loan Cari işlem açığı Current account deficit Ciro etmek Endorse 13

15 Cirolama Endorsement Cüzdan payı Wallet share Çağrı merkezi Call center Çalışanlar sandığı Employees pension Çapraz kur Cross Exchange rate Çapraz satış Cross sell Çekirdek fiyat Core price Çıkarılmış sermaye Issued capital Çoklu fiyat ihalesi Multi price bid Dahili derecelendirme Internal rating Dalgalı döviz kuru sistemi Floating Exchange rate system Dalgalı kur Floating rate Damga vergisi Stamp duty Defter değeri Book value Değer düşüklüğü Impairment Değişken fon Variable fund Değiştirme hakkı Conversion option Demirbaş Fixture Denetçi Auditor Denetim Audit Denetim raporu Audit report Devir alan Assignee Devlet tahvili Government bonds Devreden Assignor Devreden bakiye Revolving balance Dış denetçi External auditor Dış işlem Foreign transaction Dış ticaret finansmanı Trade finance Doğal afet sigortaları kurumu Natural disaster insurance authority Doğal afet sigortası Natural disaster insurance 14

16 Doğrudan borçlandırma Direct debiting Donuk alacaklar Frozen receivables Dönen varlık Current asset Dönüştürme maliyeti Cost of conversion Dövize endeksli Foreign exchange indexed Duran varlık Fixed asset Durgunluk Stagnation Düşük faizli kredi Soft loan Edinilen varlıklar Assets acquired Ek kart Additional card Ek komisyon Additional commission Ek ücret Surcharge Ekonomi sicili Economic meltdown Ekonomik katma değer Economic value added (EVA) Eksi bakiye Account in debit Ekspertiz raporu Appraisal report Ekspertiz ücreti Appraisal fee Elde etme Acquisition Elektronik fon transferi (EFT) Electronic fund transfer (EFT) Emanetteki kıymetler Assets under custody Emir iyileştirme Order improvement Emir takibi Order view Enflasyondan arındırılmış Net of inflation Entegrasyon Integration Ertelenmiş borç Deferred liability Ertelenmiş vergi Deferred tax Eşyatırım Co-investment Ev kredisi Residential housing loan Factoring Factoring Faiz artırımı Rate hike 15

17 Faiz dışı harcama Primary expenditure Faiz tavanı Cap Faizsiz mevduat Non-interest-bearing deposit Fatura ödeme güvencesi Bill payment guarantee Fatura ödemeleri Bill payments Faturalı hat Subscribed line Finansal borç Financial liability Finansal kiralama Financial lease Finansal teminat Financial guarantee Fiyatlama davranışı Pricing pattern Fon fazlası Excess fund Garantiye almak Hegde Gayri nakdi kredi Non-cash loan Gayrimenkul Real property Gayrimenkul değer tespiti Real estate appraisal Gayrimenkul yatırım ortaklığı Real estate investment trust Gecelik borç alma faizi Overnight borrowing rate Gecikme faizi Default interest Gecikme tutarı Default amount Geçici hesaplar Transitory accounts Geçici teminat mektubu Bid bond Gelir Revenue Gelir vergisi Income tax Gelir yaratma Revenue generation Genç telecard Young telecard Gençlik bankacılığı Youth banking Gerçekleşen emir Order carried out Geri ödeme riski Repayment risk Getiri eğrisi Yield curve Gider Expense 16

18 Girişimci müşteriler Mass customers Gizli müşteri Mystery shopper Gösterge tahvili Benchmark bond Haczedilmiş Liened Halka açık şirket Public company Halka açık şirket Listed company Halka arz Public offering Hayat sigortası Life insurance Hazine bonosu Treasury bill Hazine bölümü Treasury division Hazine pazarlama Treasury marketing Hazine pazarlama birimi Treasury marketing unit Hesap bakiyesi Account balance Hesap dönemi Accounting period Hesap hareketi Account summary Hesap tutma Account retention Hızlı kontör Quick credit Hisse başına tutar Amount per share Hisse devri Share transfer Hisse senedi fonları Stock funds Hisse senedi ödülü Equity rewards İcra komitesi Executive committee İcra yazıları Confiscation notification İç denetim Internal audit İhale fiyatı Bid price İhracat kredisi Export loan İki haneli büyüme Double-digit growth İkincil borç Secondary debt İleride ödemeli kredi Deferred-payment loan İlk halka arz Initial public offering 17

19 İmtiyazlı hisse Preferred shares İmtiyazlı hisse senetleri Privileged shares İntifa hakkı Right of usufruct İpoteğe dayalı menkul kıymetler Mortgage backed securities İpotek belgesi Mortgage certificate İpotek finansmanı Mortgage finance İskonto etme Discounting İskonto oranı Discount rate İsme havale Remittance to name İşlem cirosu Transaction turnover İşletme dışı Non-operating İştirak hissesi Investee stock İştirakler Investments in associates İşyeri kredisi Commercial housing loan İtfa Amortisation Kabul kredisi Acceptance credit Kadastro Cadastral Kamu iktisadi teşebbüsü State economic enterprise Kanal ağı optimizasyonu Channel optimization Kapanış kuru Closing rate Kâr erozyonu Erosion of profits Kâr komisyonu Profit commission Kâr payı Profit share Kâr payı getirisi Profit sharing yield Kara para aklama Money laundering Karar ağacı Decision tree Karşılık giderleri Provision expenses Karşılıksız çek Bad cheque Kart sahibi Card holder Kartlar kanunu Cards law 18

20 Kâr-zarar ortaklığı Profit-loss sharing Kasko Auto insurance Kat mülkiyeti Apartment ownership Katılım fonu Participation fund Katılım hesabı Participation account Katkı payı Contribution Katkı sermaye Secondary capital Kayıtlı sermaye Authorized capital Kaynak kullanımı Resource utilization Kazanılmış net prim Net earned premium Kesim noktası Cut-off Keşide Drawing Kıdem tazminatı Severance fee Kıdem tazminatı karşılığı Provisions for severance pay Kırık vade Irregular maturity Kırık vadeli mevduatlar Odd-term deposits Kısmi zarar Partial loss Kıyı bankacılığı Off shore banking Kiraya veren Leaser Klasik bankacılık Conventional banking Konçerto Concerto Konsolidasyon Consolidation Koşullu borç Contingent liability Koşullu kira Contingent rent Koşullu varlık Contingent asset Kredi anaparası Loan principal Kredi bakiyesi Credit balance Kredi daralması Credit crunch Kredi değerliliği Credit worthiness Kredi erken kapanışı Loan early closing 19

21 Kredi geçmişi Credit history Kredi karşılıkları Loan provisions Kredi kartı Credit card Kredi limiti Credit line Kredi notu Credit rating Kredi puanı Credit score Kredi tahsisi Credit allocation Kredi teminatı Loan collateral Kur Currency Kur riski Exposure Kurdan etkilenme Currency exposure Kurum içi Internal Küçülme Downsize Lehdar Beneficiary Likit fon Money market funds Limit tahsisi Limit assignment Lot altı emir Odd lot order Lot altı satım Odd lot sale Mal sigortası Elementary insurance Mali alan Fiscal space Mali danışman Financial advisor Mali destek Fiscal boost Mali disiplin Fiscal discipline Mali kural Fiscal rule Mali politika Fiscal policy Mali sorumluluk Fiscal responsibility Mali teşvik Fiscal stimulus Maliyetin belirlenmesi Determination of cost Mamul Finished good Masraf kaydetme Charge off 20

22 Masraf oranı Overhead expenses Matrah Assessment Menkul değerler Stocks and shares Merkez Bankası Central Bank Muaccel borç Due debt Muafiyet Exemption Muhabir banka Correspondent bank Muhasebe geliri Accounting income Muhasebe kaydı Accounting registry Mücbir sebep Act of god Mücbir sebep Force majeure Müşteri karması Customer mix Müşteriyi elde tutma Customer retention Nakde çevirmek Cash out Nakdi kredi Cash loan Nakit çıkışı Cash outflow Nakit girişi Cash inflow Nakit sıkıntısı Cash blockage Nazım hesabı Regulatory account Net kamu borcu Net public debt Nitelikli paya sahip ortak Qualified-stake shareholder Nominal faiz oranı Nominal interest rate Ordino Order Ortaklık Shareholding Otomobil kredisi Auto loan Ödemede gecikme Delinquency Ödenek Allowance Ödenmemiş borç Outstanding debt Örtülü enflasyon Implicit inflation Özel sağlık sigortası Private health insurance 21

23 Özel şartlar Particular conditions Özelge Ruling Özkaynak yöntemi Equity method Para birimi Currency Para birimleri Currency units Para yatırma Cash deposit Pasif müşteri Dormant customer Pasifleşme modeli Inactivity model Peşin ödeme Cash-in-advance Piyasa değeri Market value Piyasa değeri Market cap Poliçe devri Assignment Poliçe sahibi Policy holder Prim Premium Puanlama Scoring Reel sektör Non-financial sector Rehin alacaklısı Loss payee Rehin alma Foreclosure Rekabet gücü Competitiveness Repo Repo Repo ihalesi Repo auction Resmi tasdik Authentication Risk göstergesi Risk indicator Risk izleme Risk monitoring Risk sermayesi Venture capital Risk üstlenimi Risk exposure Riske maruz değer Value at risk Riskten kaçınma Risk-averse Sabit faizli konut kredisi Fixed-interest housing loan Sabit faizli krediler Fixed-interest loans 22

24 Satın alma Acquisition Satış kanalları Sales channels Sendikasyon kredisi Syndicated loan Senet Promissory note Sermaye artırımı Capital increase Sermaye benzeri kredi Subordinated loan Sermaye emilimi Capital absorption Sermaye kazancı Capital gain Sermaye maliyeti Cost of capital Sermaye piyasası doğrusu Capital market line Sermaye yeterlilik oranı Capital adequacy ratio Sermayenin korunması Capital maintenance Seyahat sigortası Travel insurance Sıfır maliyet Zero cost Sigortacı Insurer Sigortalanan sigortacı Cedant Sigortalı Insured Sigortalı adayı Insurance applicant Sigortanın iptali Cancellation Sonradan ödeme Subsequent payment Sorgu Inquiry Sözleşme Contract Sözleşmeden doğan haklar Contractual rights Stopaj Withholding Stopaj vergisi Witholding tax Sürekli çek Continous cheque Şerefiye Goodwill Şirket ana sözleşmesi Articles of association of the company Şirket varlıkları Corporate assets Şirketin kuruluş yeri Country of incorporation 23

25 Taban oranı Floor Tabela bankaları Shell banks Tahakkuk Accrual Tahakkuk etmek Accrue Takipteki kredi Non-performing loan Taksitli kredi kartı Installment card Talep daralması Shrinking demand Tapu Title deed Tapu kaydı Title deed registry Tasarruf hesapları Savings accounts Tavan fiyat Ceiling price Tazminat Compensation Tebligat Notification Tek kullanımlık şifre One time password Teklif belgesi Proposal form Teklif fiyatı Asking price Telefon bankacılığı Tellerline Telekasa Televault Temerrüt halinde zarar Loss given default Temettü geliri Dividend income Teminat (Sigorta) Coverage Teminat (Kredi) Collateral Teminat (İş dünyası) Security Teminat belgesi Cover note Teminat çözümü Collateral release Teminat dışı Coverage exclusion Teminat girişi Collateral entry Teminat kredisi Collateral loan Teminatlı borç Secured debt Teminatsız borç Non-secured debt 24

26 Tescil belgesi Register certificate Tescil etmek Register Ticari alacak Commercial receivable Ticari esnek kredi Flexible commercial loan Ticari işyeri kredisi Commercial property finance Ticari mal Commodity Ticari tahsis Commercial underwriting Trafik cezası ödemeleri Traffic fine payments Trafik sigortası Traffic insurance Transfer konut kredisi Transfer housing loan Tüketici fiyat endeksi Consumer price index Tüketici kredisi Consumer loan Türev Derivative Türev finansal araçları Derivative financial instruments Uyum uzmanı Compliance supervisor Ücretli izinler Compensated absences Üniversite bankacılığı University banking Üretim açığı Output gap Üst gelir grubu Affluent customers Vade Maturity Vade sonu getirisi Yield to maturity Vade tarihi Maturity date Vade uyumsuzluğu Maturity mismatch Vadeli hesap Deposit account Vadesi geçen borç Aged debt Vadesiz hesap Current account Vadesiz mevduat Current deposit Vekâleten By Proxy Vergi affı Tax amnesty Vergi levhası Tax-plate Vergi öncesi kâr Pretax profit 25

27 Vergi tazminatı Tax indemnity Vergi teşviki Tax incentive Verimsiz şube Unproductive branch Vezne Cash point Veznedar Cashier Veznedar Teller Virman Internal transfer Yabancı para işlemi Foreign currency transaction Yakınlaşma Convergence Yatırım hesapları Investment accounts Yatırım maliyeti Cost of an investment Yıllık düzenli gelir Annuity Yıllık izin Annual leave Yıllık sigortalı Annuitant Yönetilen fonlar Assets under management Yönetilen varlıklar Assets under management Yukarı revizyon Upward revision Yükselen piyasa Emerging market Zararın anlaşmayla giderilmesi Accord and satisfaction Zorunlu karşılık Required reserve Zorunlu sigorta Compulsory insurance 7. PRATİK DEYİŞLER TÜRKÇE İNGİLİZCE Para hesabınıza geçti. Money was transferred to your account. Hesaba para yatırdım. I put some money into account. Hesaptan para çektim. I withdrew some money from account. Hesaba havale yaptım. I made a remittance to account. 26

28 Hesaptan düşün. Deduct from the account. Hesaptaki para faiz getirdi. The money in account carried interest. Kredi kartıyla ödedim. I paid by credit card. Kredi kartı borcu 100 TL. Credit card debt is 100 TL. Banka faiz oranlarını düşürdü. Bank decreased the interest rates. Banka faiz oranları çok düşük. Bank statements are very low. Banka iflasları çok arttı. Bank failures increased a lot. Dün gece bir banka soyuldu. Yesterday night a bank was knocked off. Müdür bankayı batırdı. The governor bankrupted the bank. Banka hesap numaranızı unutmayın. Do not forget your bank account number. Banka kuyruğunda bekledik. We waited in the bank queue. Kartınızın hesap kesim tarihi ne zaman? When is your card cut off date? Kredi kartı ekstresi tarafınıza yollandı. Credit card receipt was sent to you. Kredi borcum var. I have a credit debt. Tüm kredi kartlarımı iptal ettim. I cancelled all my credit cards. Bankadaki hesabımı kapatacağım. I will close my account. Yetersiz bakiye. Insufficient balance. Kalan bakiye 20 TL. Available balance is 20 TL. Borcu nakit ödediler. They paid the debt in cash. Bankalar çok fazla komisyon alıyor. Banks take too much commission. Kredi borcumu kapattım. I paid off my credit debt. Garanti deki hesabımı kapattım. I had my account in Garanti checked out. Hesap cüzdanınızı görebilir miyim? Could I see your bankbook. 27

29 8. SÖYLEŞİLER CEMİL TARHAN İLE SÖYLEŞİ Finans çevirisi yapmaya nasıl karar verdiniz? Bu planlanıp programlanarak verilmiş bir karar değildi, ilk başlarda maddi destek olsun diye çeviri yapmaya başladım ancak daha sonra terminoloji oluşturmak için finans çevirileri almak istedim. Finans dalında deneyimim olduğundan ve terminolojide tutarlılık ve anlam birliği sağlamaya çalışmamdan finans çevirilerini isteyerek alıyorum. Size göre finans çevirisi geleceği parlak bir alan mı? Finans, geleceği her zaman parlak olan bir meslek. Ayrıca sürekli gelişen ve büyüyen bir sektör. Bir anlamda tüm sektörlerin oluşumunda ve büyümesinde katkısı olan kaynak ve yapısal sürdürülebilirlik gereksinimlerini karşılayan bir sektör oldu. Bu yüzden, her zaman çekiciliğini ve geçerliliğini koruyacak olan bir sektör. Kendine has terminolojisiyle uzmanlaşma gerektiren bir sektör. Bu nedenle finans çevirisi alanında uzmanlaşanlar için geleceği çok parlak bir alan. Biz çevirmen adaylarına finans çevirisi alanında uzmanlaşmayı önerir misiniz? Neden? Bunun için neler yapabiliriz? Yukarıda açıkladığım nedenlerden çevirmen adaylarına bu dalda uzmanlaşmalarını öneririm. Özellikle son yıllardaki gelişmeler alanında üretilen bilgi, rapor, açıklama ve benzeri kaynakların artan hızına bakacak olursak belki de finans sektörlerinin kendisinden de hızlı büyüyen bir sektör olacak finans çevirisi sektörü. Sektörde uzmanlaşmak için her iki dilde de yayınlanan kaynakları izlemek gerek. Henüz oluşmuş ve ortak anlayış sağlanmış bir terminoloji birliği olmadığından bir çok kavram sürekli kendini yeniliyor ve sadece çevirilerde değil orijinal kullanımda da kelimelerin anlamları kullanım yerine göre değişiyor. Bu yüzden bu alanda uzman olabilmek için kavramlara, uygulamalara ve terminolojiye hakim olmak gerekiyor. 28

30 PINAR ŞENGÖZER İLE SÖYLEŞİ Finans çevirisi yapmaya nasıl karar verdiniz? Aslında ben böyle bir karar vermedim, finans çevirileri beni buldu. Ne de olsa finans, başlı başına bir sektör olmanın yanısıra, sektörü ne olursa olsun, her firmanın temel unsurlarından biri. Dolayısıyla çevirisi en yaygın ve bol olan alanlardan biri. Size göre finans çevirisi geleceği parlak bir alan mı? Yukarıdaki cevapta da belirttiğim gibi, sağlıktan imalata, multimedyadan bilişime, her sektörün temel unsurlarından biri olan finansın çevirisinin geleceği elbette çok parlak. Biz çevirmen adaylarına finans çevirisi alanında uzmanlaşmayı önerir misiniz? Neden? Bunun için neler yapabiliriz? Öneririm. Yine yukarıda verdiğim cevaplardan dolayı öneririm. Bu kadar yaygın olarak çevirisi yapılan bir alanda uzmanlaşmak, hem kaynak bulma kolaylığı hem de maddi getirisi açısından çok cazip. Uzmanlaşmak için hem Türkçe de hem de yabancı dilde finansla ilgili dergileri, gazeteleri okumak, TV programlarını izlemek ama bunları yaparken finansal durumu takip etmekten çok kullanılan terimlere dikkat etmek gerek. Bunları söyledikten sonra, bir de şöyle bir ekleme yapmak istiyorum: elbette bir alanda daha uzman ve deneyimli olmak faydalı olabilir; ancak ben bir çevirmenin dil cambazı olması gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka gerekliyse, bir alanda uzmanlaşabilirsiniz; ama sonrasında bir diğer alana geçerek bütün dile (hem anadil, hem yabancı dil) hakim olmak gerek bence. Finansta uzman oldum deyip bırakmamak, ben o alanı hiç bilmiyorum demekten rahatsız olmak gerek. Eğer bir dildeki finans terimlerini çok iyi biliyorsanız ama hukuk çevirilerinde çuvallıyorsanız, edebiyattan hiç anlamıyor ve tıp çevirilerinden köşe bucak kaçıyorsanız, o dili bildiğinizi söylemek bence haksızlık olur. 29

31 9. KAYNAKÇA Piyasalar Raporları/8094FPR art 2010.pdf Dağlı, Hüseyin: (2005). İngilizce Türkçe Finans Sözlüğü. Alter yayıncılık. Tuğlacı, Pars: (2002). İngilizce Türkçe Hukuk ve Ekonomi Terimleri Sözlüğü. Remzi Kitapevi 30

BORSA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

BORSA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ BORSA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ A Tipi Yatırım Fonu/ Ortaklığı Acenta Açığa Satış Açık Pozisyon Adi Hisse Senedi Ağırlıklı Ortalama Fiyat Alım Satıma Aracılık Anonim Şirket Apel Aracı Kuruluş A Type Mutual Fund/Investment

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU Çalışma Tebliği Sayı: 3 / BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU Çalışma Tebliği Sayı: 3 / Hazırlayanlar Faruk DEMİR Emine ERMİŞOĞLU Ayşegül KARABIYIK Ayhan

Detaylı

MSPD Çalışma Raporları : 2001/3. Sorunlu Aktiflerin Varlık Yönetimi Şirketlerince Tasfiyesi -Ülke Örnekleri- Berk Mesutoğlu

MSPD Çalışma Raporları : 2001/3. Sorunlu Aktiflerin Varlık Yönetimi Şirketlerince Tasfiyesi -Ülke Örnekleri- Berk Mesutoğlu MSPD Çalışma Raporları : 2001/3 Sorunlu Aktiflerin Varlık Yönetimi Şirketlerince Tasfiyesi -Ülke Örnekleri- Berk Mesutoğlu Mali Sektör Politikaları Dairesi Mayıs 2001 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME

Detaylı

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Bankalar mevduat kabul eden en büyük finansal kurumlardır. Geleneksel anlamda ticari bankalar işletmelere çalışma sermayesi sağlamak amacıyla ticari ve bireysel

Detaylı

Yıl: 27 Sayı: 100 Ekim 2013 95 KÜRESEL KRİZ: DIŞ BORÇLAR VE CARİ AÇIK PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE ANALİZİ. Hicabi ERSOY**

Yıl: 27 Sayı: 100 Ekim 2013 95 KÜRESEL KRİZ: DIŞ BORÇLAR VE CARİ AÇIK PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE ANALİZİ. Hicabi ERSOY** Yıl: 27 Sayı: 100 Ekim 2013 95 KÜRESEL KRİZ: DIŞ BORÇLAR VE CARİ AÇIK PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE ANALİZİ Hicabi ERSOY** 96 MALĐYE FĐNANS YAZILARI ÖZ Yabancı kaynak girişleri ekonomiler üzerinde ilk aşamalarda

Detaylı

FİNANSAL DOLARİZASYON VE FİNANSAL İSTİKRAR ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

FİNANSAL DOLARİZASYON VE FİNANSAL İSTİKRAR ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ FİNANSAL DOLARİZASYON VE FİNANSAL İSTİKRAR ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ Oya GENÇAY Uzmanlık Yeterlilik Tezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü

Detaylı

MSPD Çalışma Raporları : 2001/5. Türk Bankacılık Sisteminde Kaynak Maliyeti. Zeynep Ada Eroğlu

MSPD Çalışma Raporları : 2001/5. Türk Bankacılık Sisteminde Kaynak Maliyeti. Zeynep Ada Eroğlu MSPD Çalışma Raporları : 2001/5 Türk Bankacılık Sisteminde Kaynak Maliyeti Zeynep Ada Eroğlu Mali Sektör Politikaları Dairesi Temmuz 2001 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU MSPD Çalışma Raporları

Detaylı

GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155 Özel Emeklilik Sistemleri (sayfa 6) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi E. Nevzat Öztangut Başkan Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan Genel

Detaylı

FAİZSİZ SİSTEMDE BANKACILIK ANLAYIŞI VE KREDİ İŞLEMLERİ

FAİZSİZ SİSTEMDE BANKACILIK ANLAYIŞI VE KREDİ İŞLEMLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI FAİZSİZ SİSTEMDE BANKACILIK ANLAYIŞI VE KREDİ İŞLEMLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fırat KINALI Danışman Doç.Dr.

Detaylı

Yeni Bir Finansal Araç Olarak Sukuk: Çeşitleri, Türkiye Uygulaması ve Vergilendirilmesi

Yeni Bir Finansal Araç Olarak Sukuk: Çeşitleri, Türkiye Uygulaması ve Vergilendirilmesi Muhasebe ve Finansman Dergisi Ocak/2014 Yeni Bir Finansal Araç Olarak Sukuk: Çeşitleri, Türkiye Uygulaması ve Vergilendirilmesi Erdal YILMAZ ÖZET Faizsiz finansal araçlar, portföy çeşitliliği sağlamak

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ Ayten OLCAR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

Detaylı

SON YAġANAN KÜRESEL FĠNANSAL KRĠZ VE TÜRK FĠNANS SEKTÖRÜ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ. Latest Global Financial Crisis and Its Effects on Turkish Finance Sector

SON YAġANAN KÜRESEL FĠNANSAL KRĠZ VE TÜRK FĠNANS SEKTÖRÜ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ. Latest Global Financial Crisis and Its Effects on Turkish Finance Sector SON YAġANAN KÜRESEL FĠNANSAL KRĠZ VE TÜRK FĠNANS SEKTÖRÜ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ Latest Global Financial Crisis and Its Effects on Turkish Finance Sector Yrd. Doç. Dr. Ramazan AKBULUT Harran Üniversitesi,

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

Global Krize Karşı Politika Önlemleri ve Türkiye

Global Krize Karşı Politika Önlemleri ve Türkiye H.SOYLU Global Krize Karşı Politika Önlemleri ve Türkiye Hülya SOYLU * Özet Küresel ekonomi, öncelikle gelişmiş ekonomilerde başgösteren finansal krizin etkisiyle büyük bir sıkıntı yaşamaktadır. Sistemi

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş Kurumsal Profil - 1 Rakamlarla Halkbank - 2 Vizyonumuz, Misyonumuz, Hedeflerimiz - 6 Stratejilerimiz, Kurumsal Değerlerimiz

Detaylı

Kira Öder Gibi Ev Satın Almak Ne Zaman Karlı Olur?: Tutsat (Mortgage) Uygulaması Dr. Metin AKTAŞ 1

Kira Öder Gibi Ev Satın Almak Ne Zaman Karlı Olur?: Tutsat (Mortgage) Uygulaması Dr. Metin AKTAŞ 1 Kira Öder Gibi Ev Satın Almak Ne Zaman Karlı Olur?: Tutsat (Mortgage) Uygulaması Dr. Metin AKTAŞ 1 Öz Bu çalışmada, tutsat (mortgage) sistemi ile ilgili teorik bilgilerin yer almasının yanında, tutsat

Detaylı

ÜLKE KREDİ NOTLARININ BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNUN ÜLKE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ÜLKE KREDİ NOTLARININ BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNUN ÜLKE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Yayın No: 2923 ÜLKE KREDİ NOTLARININ BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNUN ÜLKE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Uzmanlık Tezi Fatih Bahadır HASPOLAT EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Tarım bankacılığına farklı bir bakış

Tarım bankacılığına farklı bir bakış 8 Tarım bankacılığına farklı bir bakış A A different view on agricultural banking A Hazırlayan / Editorial: Mehmet Yıldız Kıdemli Tarımsal Kredilendirme Uzmanı (Senior Agricultural Lending Expert), Erdal

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2014 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi :13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No

Detaylı

GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155 Türkiye de Tasarruflar (sayfa 8) Türkiye de ve Dünyada Özel Sektör Borçlanma Araçları (sayfa 13) Avrasya Borsaları (sayfa 23) TSPAKB TSPAKB

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE GELİR-GİDER ANALİZİ VE KARLILIK PERFORMANSININ BELİRLEYİCİLERİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE GELİR-GİDER ANALİZİ VE KARLILIK PERFORMANSININ BELİRLEYİCİLERİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE GELİR-GİDER ANALİZİ VE KARLILIK PERFORMANSININ BELİRLEYİCİLERİ Hakan ATASOY Danışman Prof. Dr. Kürşat AYDOĞAN Uzmanlık Yeterlilik Tezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılık

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler: Sayfa Özet finansal durum tablosu (bilanço) 1-2 Özet nazım hesaplar tablosu 3

Detaylı

İHRACATTA YAZIŞMA ÖRNEKLERİ

İHRACATTA YAZIŞMA ÖRNEKLERİ İHRACATTA YAZIŞMA ÖRNEKLERİ Hazırlayan Ebru GÜLSOY 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ÖNSÖZ 1980 li yıllarda 2 3 milyar dolar düzeyinde seyreden ihracat değerlerinin

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2006 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

ORANLAR ARACILIĞI İLE FİNANSAL DURUMUNUZU NASIL ÇÖZÜMLERSİNİZ? Küçük İşletmeler İçin Bir Rehber

ORANLAR ARACILIĞI İLE FİNANSAL DURUMUNUZU NASIL ÇÖZÜMLERSİNİZ? Küçük İşletmeler İçin Bir Rehber 49 ORANLAR ARACILIĞI İLE FİNANSAL DURUMUNUZU NASIL ÇÖZÜMLERSİNİZ? Küçük İşletmeler İçin Bir Rehber HOW CAN YOU ANALYSE YOUR OWN FINANCIAL STATEMENTS BY YOURSELVES READILY VIA RATIOS A Way Out For Small

Detaylı

AYLIK BÜLTEN Nisan 2015 Sayı:211

AYLIK BÜLTEN Nisan 2015 Sayı:211 AYLIK BÜLTEN Nisan 2015 Sayı:211 BIST 100 Endeksi Mart ayına 84.000 seviyesinden başlarken, FED faiz artışı beklentilerinin kuvvetlenmesi ve yurtiçi faiz indirimi tartışmalarının etkisiyle ayın ilk yarısında

Detaylı

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu 2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER VİZYONUMUZ... 2 MİSYONUMUZ... 2 STRATEJİLERİMİZ... 3 KURUMSAL PROFİL... 4 ORTAKLIK YAPISI... 5 ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 5 YÖNETİM KURULU

Detaylı