FİNANS TERİMLERİ TÜRKÇE-İNGİLİZCE HARİKA KARAVİN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİNANS TERİMLERİ TÜRKÇE-İNGİLİZCE HARİKA KARAVİN"

Transkript

1 FİNANS TERİMLERİ TÜRKÇE-İNGİLİZCE HARİKA KARAVİN

2 İçindekiler 1. ÖNSÖZ 2 2. TÜRKİYE FİNANS SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ 3 3. FİNANS ÇEVİRİSİ HATALI KULLANIMLAR.5 5. SIK KULLANILAN FİNANS TERİMLERİ GENEL FİNANS TERİMLERİ 12 A.12 B.13 C 13 D 14 E.15 F.16 G 16 H 17 İ..17 K.18 L/M..20 N.21 O.21 Ö/P/R. 22 S..23 Ş..24 T.24 Ü/V 25 Y/Z PRATİK DEYİŞLER SÖYLEŞİLER KAYNAKÇA 30 1

3 1. ÖNSÖZ Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü son sınıfta okumaktayım. Stajımın bitirme projesi olarak finans sektöründe çeviri konusunu seçtim. Ödevin ilk kısmında Türkiye deki finans sektörünün genel görünümü hakkında bilgi verdim. İkinci bölümde finans çevirilerinde sıkça rastlanan hatalı kullanımlara yer verdim. Bu örnekleri Dragoman ın yaptığı projelerden aldım. Ödevin geri kalanında detaylı bir şekilde terminoloji çalışması yaptım. Sık kullanılan finans terimleri başlığı altında oluşturduğum terimler için Merrill Lynch, IMF, IFC (International Finance Corporation), New York Stock Exchange ve World Bank gibi uluslararası beş önemli finans kurumunun HaziranTemmuz 2010 basın bültenlerini ve yıllık faaliyet raporlarını inceledim. Hepsinde sıkça tekrarlanan terimleri terminoloji listeme ekledim. Genel finans terminolojisi başlığı altındaki terimleri hazırlarken ise Dragoman Ltd nin müşterileri olan Yapı Kredi, Allianz, Fortis, Türkiye Finans gibi önemli kurumların terim listelerini inceledim. Ödevin diğer bir kısmında finans alanında sıkça kullanılan pratik deyişlere yer verdim. Ödevin son kısmında, finans alanında yoğun bir şekilde çeviri yapan, Dragoman ın çalıştığı iki önemli çevirmene finans çevirisi hakkında sorular yönelttim. Pınar Şengözer ve Cemil Tarhan a ödevime yaptıkları katkıdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Son olarak, bu çalışmanın benim için çok faydalı olduğunu belirtmek isterim. Yardımlarından dolayı tüm Dragoman ailesine teşekkür ediyorum. Saygılarımla, Harika Karavin 2

4 2. TÜRKİYE FİNANS SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Türkiye finans sektörünün aktif büyüklüğünün %79 unu bankalar, %3 ünü sigorta şirketleri, %1 ini bireysel emeklilik ve hayat sigortası şirketleri, %11 ini Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nın varlıkları ve geri kalan %6 sını ise finansal kiralama, faktoring, tüketici finansmanı, menkul kıymetler ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları şirketleri oluşturmaktadır. Finans sektörünün toplam aktif büyüklüğü 2008 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık %21 artarak 936 milyar TL düzeyine yükselmiş, 2009 yılının üçüncü çeyreğinde ise 2008 yılı sonuna göre %7,6 artmış ve 1.006,8 milyar TL ye ulaşmıştır sonu itibarıyla ABD de baş göstermesinin ardından küresel ekonomik dinamikleri de büyük oranda değiştirmiş olan ekonomik kriz, özellikle reel sektör başta olmak üzere Türkiye yi de etkisi altına almıştır. Tüm bu olumsuz gelişmelerin aksine, Türkiye bankacılık, sigortacılık ve emeklilik sektörleri bu süreçte büyüme ivmelerini artırmaya devam etmiştir. Türkiye Bankacılık sektörü küresel krizin yörüngesine yurt dışı örnekleri gibi girmemiş ve güçlü aktif kalitesi, sermaye yeterliliği, risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri sayesinde bu dönemden daha az etkilenmiştir. Özellikle kamu mevduat bankalarının, krizin etkilerinin önemli ölçüde hissedildiği reel ekonominin finansmanında çok önemli bir yere sahip olduğunun altını çizmek gerekir. Ekonomik krizin Türkiye finans sektörü üzerindeki etkilerinin diğer sektörlere ve yurt dışı örneklerine oranla sınırlı olmasının en önemli sebebi, 2001 krizi neticesinde getirilen yeni düzenlemeler sayesinde Türkiye finans sektörünün daha şeffaf ve sağlam bir mali yapıya sahip olmasıdır. 3

5 3. FİNANS ÇEVİRİSİ Finans çevirisi yüksek dil bilgisinin yanısıra muhasebe, ekonomi, vergilendirme ve diğer finans sektörlerinde de önemli derecede deneyim gerektirir. Finans alanında yapılan çevirilere örnekler aşağıda sıralanmaktadır: Yıllık raporlar İzahnameler Banka raporları Yatırım ve pazarlama çevirisi Poliçe çevirisi Makroekonomik anket çevirisi Öz sermaye araştırma çevirisi Hisse bilgileri Kâr ve zarar raporları Sigorta poliçesi çevirisi Sigorta pazarlama çevirisi Finansal analiz çevirisi Fizibilite raporu çevirisi Finans bülteni Mali tablo Menkul kıymetler ve fon izahnameleri Teknik şartnameler Yatırım araçları kılavuzu Banka evrakları Bankacılık dokümanları Finans modelleri 4

6 4. HATALI KULLANIMLAR Turkish Incorrect Correct Aktif kârlılığı Active profitability Return on assets Banka cüzdanı Bank wallet Bankbook Bekleyen başvuru Waiting application Pending application Bununla aynı olan This is the same with This is the same as Çek karnesi Check carnet Chequebook Daha büyük bir tarih Date greater Date after Daha küçük bir tarih Date smaller Date earlier Dün akşam Last evening Yesterday evening Dün gece Yesterday night Last night Fon bozum Fund exchange Fund selling Fuar katılımcısı Participants of the fair Exhibitor Gizli müşteri Hidden customer Mystery shopper Hesaba geçmek Pass to the account Apply to the account Hesabınız artıda Account is in positive Account is in credit Hesabınız ekside Account is in negative Account is in debit Hesap cüzdanı Account wallet Passbook Karar yeter sayısı Adequate number for decision Quorum Kredi dilimi Credit slice Tranche Kredili mevduat hesabı Savings account with credit Overdraft account Kullanım ayarları Usage settings User settings Ödeme yolu Payment way Payment method Performansı diğerlerinden yüksek olmak Program ortağı işyeri Have a higher performance than others Company participating the programme Programa üye işyeri Company participating the programme Satın alırken kullanılan hesap Account used while buying Outperform all others Size en yakın şube The closest branch to you Your nearest branch Son ödeme günü hatırlatması Final payment day reminder Reminder of the final payment day Merchant partner Member merchant Account used for buying 5

7 Sorulan çek Questioned cheque Inquired cheque Stopaj Withholding Withholding tax Şirket ana sözleşmesi Main contract of the company Articles of association Toplam aktifler Total actives Total assets Toplam pasifler Total passives Total liabilities Ücretli servis Service with charges Paid service Not: Daha fazla hatalı kullanım örneğine sözlüğündeki Kendimi Hatalı Hissediyorum özelliğini kullanarak ulaşabilirsiniz. Örnek: 6

8 5. SIK KULLANILAN FİNANS TERİMLERİ TÜRKÇE İNGİLİZCE Aktif büyümesi Asset growth Aktif devir hızı Asset turnover Aktifler piyasası Assets market Amortisman Depreciation Amortisman gideri Depreciation expense Artış hızı Rate of increase Bağışta bulunan Donor Bağlı ortaklık Subsidiary Banka kartı Debit card Bilanço Balance sheet Bireysel bankacılık Retail banking Bireysel kredi Personal loan Birikmiş amortisman Accumulated depreciation Birleşme Merger Bono Bond Borç yönetimi Debt management Borç yükü Debt burden Borçlu Debtor Brüt gelir Gross income Bütçe açığı Fiscal deficit Bütçe açığı Budget deficit Bütçe fazlası Budget surplus Cari getiri Current return Cari hesap Current account Çeşitlendirme Diversification Değer artışı Appreciation Dekont Receipt Devlet teşebbüsü State enterprise 7

9 Dış finansman External financing Dış fon External fund Dış talep Foreign demand Dışsal şoklar External shocks Döner sermaye Working capital Döviz kurunda dalgalanma Fluctuation Ülke borcu Sovereign debt Ekonomik düzelme Economic recovery Ekstre Statement Emeklilik maaşı Retirement benefit Emeklilik planı Retirement plan Emeklilik sosyal yardım planı Retirement benefit plans Enflasyon riski Inflation risk Envanter Inventory Faaliyet gideri Operating expense Faaliyet kârı Operating profit Faiz dışı harcamaları Primary expenditures Faiz geliri Interest income Faiz harcamaları Interest expenditures Fiilî Actual Fiyat endeksi Price index Gayri safi yurtiçi hâsıla Gross Domestic Product Gayrimaddi aktif Intangible asset Gelir tablosu Income statement Gelir uçurumu Income gap Gelişmekte olan ülkeler Developing countries Gelişmiş ülkeler Developed countries Gider analizi Expense analysis Hisse senedi Equity share Hissedar Shareholder 8

10 İç finansman Internal financing İç talep Domestic demand İflas Bankruptcy İhale Tender İpotek Mortgage Kalkınma Development Kamu borcu Public debt Kamu ihalesi Public tender Kararlılık Stability Karşılığını ödemek Commute Karşılıklı bağışta bulunan Bilateral donor Komisyon ücreti Brokerage Kredi derecesinin artırılması Credit enhancement Kur sabitleme Currency hedging Kurumsal bankacılık Corporate banking Likidite Liquidity Maaş bordrosu Pay bill Maddi aktif Tangible asset Mali aracılık Financial intermediation Mali ayarlama Fiscal adjustment Mali canlandırma Fiscal stimulus Mali çalkantı Financial turmoil Mali daralma Contraction Mali kaynaklar Fiscal resources Mali konsolidasyon Fiscal consolidation Mali kriz Fiscal crisis Mali politika Fiscal policy Mali sürdürülebilirlik Fiscal sustainability Mali tablo Financial statement Mali yıl Fiscal year 9

11 Mevduat Deposit Muhasebe Accounting Nakdi temettü Cash dividend Nakit akış tablosu Cash flow statement Nakit akışı Cash flow Nakit para yönetimi Cash management Net kâr Net profit Net satışlar Net sales Net zarar Net loss Ödenen para Disbursement Özel kişi Real person Özel teşebbüs Private enterprise Özkaynak verimliliği Return-on-equity Para arzı Money supply Para talebi Money demand Paydaş Stakeholder Poliçe Policy Pozisyon yenileme Rollover Rasyo Ratio Risk karşılığı Risk coverage Risk sermayesi Venture capital Risk yönetimi Risk management Sabit faiz geliri Net interest income Sabit gelir Fixed income Sabit masraf Fixed cost Sermaye harcaması Capital expenditure Sermaye hesabı Capital account Sermaye piyasası Capital market Sermaye yedekleri Capital reserves Sigorta Insurance 10

12 Şirket borcu Corporate debt Şüpheli alacak Bad debt Tedarik zinciri Supply chain Temayül Leverage Temerrüt Default Teminat Warrant Teşvik paketi Stimulus package Ticaret açığı Trade deficit Ticari işlem Transaction Ticari kredi Commercial credit Toplam aktifler Total assets Tüketim vergisi Excise tax Tüzel kişi Legal person Vade Maturity Varlık sınıfları Asset classes Varlık tahsisi Asset allocation Varlık yönetimi Wealth management Varlık yönetimi Asset management Vergi dairesi Tax Office Vergi dilimi Tax bracket Vergi iadesi Tax refund Vergi kaçırmak Tax evasion Vergi matrahı Tax base Vergi mükellefi Tax payer Vergi ödemesi Tax payment Vergi yükü Tax burden Yatırım danışmanlığı hizmeti Investment advisory services Yıllık faaliyet raporu Annual report Yurt içi tasarruflar Domestic savings 11

13 6. GENEL FİNANS TERİMLERİ TÜRKÇE İNGİLİZCE Abonman sigortası Floating policy Acente Bilgi Bankası Agency Information Bank Acente teşvik sistemi Agency incentive scheme Açığa satış Short selling Açık hesap Open account Açık pozisyon Short position Adi hisse senedi Ordinary shares Afet poliçesi Catastrophe bond Akıllı şifre Smart pin Akreditif Letter of credit Aktifleştirme Capitalization Alacaklı Beneficiary Alacaklı Creditor Alış maliyeti Cost of purchase Ana gayrimenkul Main immovable Ana sermaye Core capital Ana sözleşme Articles of association Anapara Principal Ara ödeme talimatı Intermediary payment order Araba kredisi Car loan Arbitraj Arbitrage Artı bakiye Account in credit Aşağı revizyon Downward revision Aşırı değerlenmiş Overvalued Avans Advance Avans ödemeleri Advance payment Avans teminat mektubu Advance payment guarantee Avcı şube Hunter branch 12

14 Bağışlar Donations Bağlı kredi Tied loan Banka hesabı açmak Open a bank account Baz etkisi Base effect Baz fiyat Base price Baz puan Basis point Bedelli hisse ihracı Rights issue Bildirim formu Disclosure form Bileşik faiz Compound interest Bileşik rasyo Compound ratio Bir defaya mahsus One-off Bireysel emeklilik Private pension Birim Division Birim pay değeri Unit fund value Birincil borç Primary debt Birleşik banka Combined entity Birleşmeler ve satın almalar Mergers and acquisitions Bloke hesap Frozen account Boğa piyasası Bull market Bono faizi bond interest rate Borç ödeme gücü Solvency Borç verme oranı Lending rate Borç yenileme oranı Roll-over rate Borçlanma maliyeti Cost of borrowing Bordro vergisi Payroll tax Bölge müdürlüğü Area directorate Bölge müdürü Area manager Canlı kredi Performing loan Cari işlem açığı Current account deficit Ciro etmek Endorse 13

15 Cirolama Endorsement Cüzdan payı Wallet share Çağrı merkezi Call center Çalışanlar sandığı Employees pension Çapraz kur Cross Exchange rate Çapraz satış Cross sell Çekirdek fiyat Core price Çıkarılmış sermaye Issued capital Çoklu fiyat ihalesi Multi price bid Dahili derecelendirme Internal rating Dalgalı döviz kuru sistemi Floating Exchange rate system Dalgalı kur Floating rate Damga vergisi Stamp duty Defter değeri Book value Değer düşüklüğü Impairment Değişken fon Variable fund Değiştirme hakkı Conversion option Demirbaş Fixture Denetçi Auditor Denetim Audit Denetim raporu Audit report Devir alan Assignee Devlet tahvili Government bonds Devreden Assignor Devreden bakiye Revolving balance Dış denetçi External auditor Dış işlem Foreign transaction Dış ticaret finansmanı Trade finance Doğal afet sigortaları kurumu Natural disaster insurance authority Doğal afet sigortası Natural disaster insurance 14

16 Doğrudan borçlandırma Direct debiting Donuk alacaklar Frozen receivables Dönen varlık Current asset Dönüştürme maliyeti Cost of conversion Dövize endeksli Foreign exchange indexed Duran varlık Fixed asset Durgunluk Stagnation Düşük faizli kredi Soft loan Edinilen varlıklar Assets acquired Ek kart Additional card Ek komisyon Additional commission Ek ücret Surcharge Ekonomi sicili Economic meltdown Ekonomik katma değer Economic value added (EVA) Eksi bakiye Account in debit Ekspertiz raporu Appraisal report Ekspertiz ücreti Appraisal fee Elde etme Acquisition Elektronik fon transferi (EFT) Electronic fund transfer (EFT) Emanetteki kıymetler Assets under custody Emir iyileştirme Order improvement Emir takibi Order view Enflasyondan arındırılmış Net of inflation Entegrasyon Integration Ertelenmiş borç Deferred liability Ertelenmiş vergi Deferred tax Eşyatırım Co-investment Ev kredisi Residential housing loan Factoring Factoring Faiz artırımı Rate hike 15

17 Faiz dışı harcama Primary expenditure Faiz tavanı Cap Faizsiz mevduat Non-interest-bearing deposit Fatura ödeme güvencesi Bill payment guarantee Fatura ödemeleri Bill payments Faturalı hat Subscribed line Finansal borç Financial liability Finansal kiralama Financial lease Finansal teminat Financial guarantee Fiyatlama davranışı Pricing pattern Fon fazlası Excess fund Garantiye almak Hegde Gayri nakdi kredi Non-cash loan Gayrimenkul Real property Gayrimenkul değer tespiti Real estate appraisal Gayrimenkul yatırım ortaklığı Real estate investment trust Gecelik borç alma faizi Overnight borrowing rate Gecikme faizi Default interest Gecikme tutarı Default amount Geçici hesaplar Transitory accounts Geçici teminat mektubu Bid bond Gelir Revenue Gelir vergisi Income tax Gelir yaratma Revenue generation Genç telecard Young telecard Gençlik bankacılığı Youth banking Gerçekleşen emir Order carried out Geri ödeme riski Repayment risk Getiri eğrisi Yield curve Gider Expense 16

18 Girişimci müşteriler Mass customers Gizli müşteri Mystery shopper Gösterge tahvili Benchmark bond Haczedilmiş Liened Halka açık şirket Public company Halka açık şirket Listed company Halka arz Public offering Hayat sigortası Life insurance Hazine bonosu Treasury bill Hazine bölümü Treasury division Hazine pazarlama Treasury marketing Hazine pazarlama birimi Treasury marketing unit Hesap bakiyesi Account balance Hesap dönemi Accounting period Hesap hareketi Account summary Hesap tutma Account retention Hızlı kontör Quick credit Hisse başına tutar Amount per share Hisse devri Share transfer Hisse senedi fonları Stock funds Hisse senedi ödülü Equity rewards İcra komitesi Executive committee İcra yazıları Confiscation notification İç denetim Internal audit İhale fiyatı Bid price İhracat kredisi Export loan İki haneli büyüme Double-digit growth İkincil borç Secondary debt İleride ödemeli kredi Deferred-payment loan İlk halka arz Initial public offering 17

19 İmtiyazlı hisse Preferred shares İmtiyazlı hisse senetleri Privileged shares İntifa hakkı Right of usufruct İpoteğe dayalı menkul kıymetler Mortgage backed securities İpotek belgesi Mortgage certificate İpotek finansmanı Mortgage finance İskonto etme Discounting İskonto oranı Discount rate İsme havale Remittance to name İşlem cirosu Transaction turnover İşletme dışı Non-operating İştirak hissesi Investee stock İştirakler Investments in associates İşyeri kredisi Commercial housing loan İtfa Amortisation Kabul kredisi Acceptance credit Kadastro Cadastral Kamu iktisadi teşebbüsü State economic enterprise Kanal ağı optimizasyonu Channel optimization Kapanış kuru Closing rate Kâr erozyonu Erosion of profits Kâr komisyonu Profit commission Kâr payı Profit share Kâr payı getirisi Profit sharing yield Kara para aklama Money laundering Karar ağacı Decision tree Karşılık giderleri Provision expenses Karşılıksız çek Bad cheque Kart sahibi Card holder Kartlar kanunu Cards law 18

20 Kâr-zarar ortaklığı Profit-loss sharing Kasko Auto insurance Kat mülkiyeti Apartment ownership Katılım fonu Participation fund Katılım hesabı Participation account Katkı payı Contribution Katkı sermaye Secondary capital Kayıtlı sermaye Authorized capital Kaynak kullanımı Resource utilization Kazanılmış net prim Net earned premium Kesim noktası Cut-off Keşide Drawing Kıdem tazminatı Severance fee Kıdem tazminatı karşılığı Provisions for severance pay Kırık vade Irregular maturity Kırık vadeli mevduatlar Odd-term deposits Kısmi zarar Partial loss Kıyı bankacılığı Off shore banking Kiraya veren Leaser Klasik bankacılık Conventional banking Konçerto Concerto Konsolidasyon Consolidation Koşullu borç Contingent liability Koşullu kira Contingent rent Koşullu varlık Contingent asset Kredi anaparası Loan principal Kredi bakiyesi Credit balance Kredi daralması Credit crunch Kredi değerliliği Credit worthiness Kredi erken kapanışı Loan early closing 19

21 Kredi geçmişi Credit history Kredi karşılıkları Loan provisions Kredi kartı Credit card Kredi limiti Credit line Kredi notu Credit rating Kredi puanı Credit score Kredi tahsisi Credit allocation Kredi teminatı Loan collateral Kur Currency Kur riski Exposure Kurdan etkilenme Currency exposure Kurum içi Internal Küçülme Downsize Lehdar Beneficiary Likit fon Money market funds Limit tahsisi Limit assignment Lot altı emir Odd lot order Lot altı satım Odd lot sale Mal sigortası Elementary insurance Mali alan Fiscal space Mali danışman Financial advisor Mali destek Fiscal boost Mali disiplin Fiscal discipline Mali kural Fiscal rule Mali politika Fiscal policy Mali sorumluluk Fiscal responsibility Mali teşvik Fiscal stimulus Maliyetin belirlenmesi Determination of cost Mamul Finished good Masraf kaydetme Charge off 20

22 Masraf oranı Overhead expenses Matrah Assessment Menkul değerler Stocks and shares Merkez Bankası Central Bank Muaccel borç Due debt Muafiyet Exemption Muhabir banka Correspondent bank Muhasebe geliri Accounting income Muhasebe kaydı Accounting registry Mücbir sebep Act of god Mücbir sebep Force majeure Müşteri karması Customer mix Müşteriyi elde tutma Customer retention Nakde çevirmek Cash out Nakdi kredi Cash loan Nakit çıkışı Cash outflow Nakit girişi Cash inflow Nakit sıkıntısı Cash blockage Nazım hesabı Regulatory account Net kamu borcu Net public debt Nitelikli paya sahip ortak Qualified-stake shareholder Nominal faiz oranı Nominal interest rate Ordino Order Ortaklık Shareholding Otomobil kredisi Auto loan Ödemede gecikme Delinquency Ödenek Allowance Ödenmemiş borç Outstanding debt Örtülü enflasyon Implicit inflation Özel sağlık sigortası Private health insurance 21

23 Özel şartlar Particular conditions Özelge Ruling Özkaynak yöntemi Equity method Para birimi Currency Para birimleri Currency units Para yatırma Cash deposit Pasif müşteri Dormant customer Pasifleşme modeli Inactivity model Peşin ödeme Cash-in-advance Piyasa değeri Market value Piyasa değeri Market cap Poliçe devri Assignment Poliçe sahibi Policy holder Prim Premium Puanlama Scoring Reel sektör Non-financial sector Rehin alacaklısı Loss payee Rehin alma Foreclosure Rekabet gücü Competitiveness Repo Repo Repo ihalesi Repo auction Resmi tasdik Authentication Risk göstergesi Risk indicator Risk izleme Risk monitoring Risk sermayesi Venture capital Risk üstlenimi Risk exposure Riske maruz değer Value at risk Riskten kaçınma Risk-averse Sabit faizli konut kredisi Fixed-interest housing loan Sabit faizli krediler Fixed-interest loans 22

24 Satın alma Acquisition Satış kanalları Sales channels Sendikasyon kredisi Syndicated loan Senet Promissory note Sermaye artırımı Capital increase Sermaye benzeri kredi Subordinated loan Sermaye emilimi Capital absorption Sermaye kazancı Capital gain Sermaye maliyeti Cost of capital Sermaye piyasası doğrusu Capital market line Sermaye yeterlilik oranı Capital adequacy ratio Sermayenin korunması Capital maintenance Seyahat sigortası Travel insurance Sıfır maliyet Zero cost Sigortacı Insurer Sigortalanan sigortacı Cedant Sigortalı Insured Sigortalı adayı Insurance applicant Sigortanın iptali Cancellation Sonradan ödeme Subsequent payment Sorgu Inquiry Sözleşme Contract Sözleşmeden doğan haklar Contractual rights Stopaj Withholding Stopaj vergisi Witholding tax Sürekli çek Continous cheque Şerefiye Goodwill Şirket ana sözleşmesi Articles of association of the company Şirket varlıkları Corporate assets Şirketin kuruluş yeri Country of incorporation 23

25 Taban oranı Floor Tabela bankaları Shell banks Tahakkuk Accrual Tahakkuk etmek Accrue Takipteki kredi Non-performing loan Taksitli kredi kartı Installment card Talep daralması Shrinking demand Tapu Title deed Tapu kaydı Title deed registry Tasarruf hesapları Savings accounts Tavan fiyat Ceiling price Tazminat Compensation Tebligat Notification Tek kullanımlık şifre One time password Teklif belgesi Proposal form Teklif fiyatı Asking price Telefon bankacılığı Tellerline Telekasa Televault Temerrüt halinde zarar Loss given default Temettü geliri Dividend income Teminat (Sigorta) Coverage Teminat (Kredi) Collateral Teminat (İş dünyası) Security Teminat belgesi Cover note Teminat çözümü Collateral release Teminat dışı Coverage exclusion Teminat girişi Collateral entry Teminat kredisi Collateral loan Teminatlı borç Secured debt Teminatsız borç Non-secured debt 24

26 Tescil belgesi Register certificate Tescil etmek Register Ticari alacak Commercial receivable Ticari esnek kredi Flexible commercial loan Ticari işyeri kredisi Commercial property finance Ticari mal Commodity Ticari tahsis Commercial underwriting Trafik cezası ödemeleri Traffic fine payments Trafik sigortası Traffic insurance Transfer konut kredisi Transfer housing loan Tüketici fiyat endeksi Consumer price index Tüketici kredisi Consumer loan Türev Derivative Türev finansal araçları Derivative financial instruments Uyum uzmanı Compliance supervisor Ücretli izinler Compensated absences Üniversite bankacılığı University banking Üretim açığı Output gap Üst gelir grubu Affluent customers Vade Maturity Vade sonu getirisi Yield to maturity Vade tarihi Maturity date Vade uyumsuzluğu Maturity mismatch Vadeli hesap Deposit account Vadesi geçen borç Aged debt Vadesiz hesap Current account Vadesiz mevduat Current deposit Vekâleten By Proxy Vergi affı Tax amnesty Vergi levhası Tax-plate Vergi öncesi kâr Pretax profit 25

27 Vergi tazminatı Tax indemnity Vergi teşviki Tax incentive Verimsiz şube Unproductive branch Vezne Cash point Veznedar Cashier Veznedar Teller Virman Internal transfer Yabancı para işlemi Foreign currency transaction Yakınlaşma Convergence Yatırım hesapları Investment accounts Yatırım maliyeti Cost of an investment Yıllık düzenli gelir Annuity Yıllık izin Annual leave Yıllık sigortalı Annuitant Yönetilen fonlar Assets under management Yönetilen varlıklar Assets under management Yukarı revizyon Upward revision Yükselen piyasa Emerging market Zararın anlaşmayla giderilmesi Accord and satisfaction Zorunlu karşılık Required reserve Zorunlu sigorta Compulsory insurance 7. PRATİK DEYİŞLER TÜRKÇE İNGİLİZCE Para hesabınıza geçti. Money was transferred to your account. Hesaba para yatırdım. I put some money into account. Hesaptan para çektim. I withdrew some money from account. Hesaba havale yaptım. I made a remittance to account. 26

28 Hesaptan düşün. Deduct from the account. Hesaptaki para faiz getirdi. The money in account carried interest. Kredi kartıyla ödedim. I paid by credit card. Kredi kartı borcu 100 TL. Credit card debt is 100 TL. Banka faiz oranlarını düşürdü. Bank decreased the interest rates. Banka faiz oranları çok düşük. Bank statements are very low. Banka iflasları çok arttı. Bank failures increased a lot. Dün gece bir banka soyuldu. Yesterday night a bank was knocked off. Müdür bankayı batırdı. The governor bankrupted the bank. Banka hesap numaranızı unutmayın. Do not forget your bank account number. Banka kuyruğunda bekledik. We waited in the bank queue. Kartınızın hesap kesim tarihi ne zaman? When is your card cut off date? Kredi kartı ekstresi tarafınıza yollandı. Credit card receipt was sent to you. Kredi borcum var. I have a credit debt. Tüm kredi kartlarımı iptal ettim. I cancelled all my credit cards. Bankadaki hesabımı kapatacağım. I will close my account. Yetersiz bakiye. Insufficient balance. Kalan bakiye 20 TL. Available balance is 20 TL. Borcu nakit ödediler. They paid the debt in cash. Bankalar çok fazla komisyon alıyor. Banks take too much commission. Kredi borcumu kapattım. I paid off my credit debt. Garanti deki hesabımı kapattım. I had my account in Garanti checked out. Hesap cüzdanınızı görebilir miyim? Could I see your bankbook. 27

29 8. SÖYLEŞİLER CEMİL TARHAN İLE SÖYLEŞİ Finans çevirisi yapmaya nasıl karar verdiniz? Bu planlanıp programlanarak verilmiş bir karar değildi, ilk başlarda maddi destek olsun diye çeviri yapmaya başladım ancak daha sonra terminoloji oluşturmak için finans çevirileri almak istedim. Finans dalında deneyimim olduğundan ve terminolojide tutarlılık ve anlam birliği sağlamaya çalışmamdan finans çevirilerini isteyerek alıyorum. Size göre finans çevirisi geleceği parlak bir alan mı? Finans, geleceği her zaman parlak olan bir meslek. Ayrıca sürekli gelişen ve büyüyen bir sektör. Bir anlamda tüm sektörlerin oluşumunda ve büyümesinde katkısı olan kaynak ve yapısal sürdürülebilirlik gereksinimlerini karşılayan bir sektör oldu. Bu yüzden, her zaman çekiciliğini ve geçerliliğini koruyacak olan bir sektör. Kendine has terminolojisiyle uzmanlaşma gerektiren bir sektör. Bu nedenle finans çevirisi alanında uzmanlaşanlar için geleceği çok parlak bir alan. Biz çevirmen adaylarına finans çevirisi alanında uzmanlaşmayı önerir misiniz? Neden? Bunun için neler yapabiliriz? Yukarıda açıkladığım nedenlerden çevirmen adaylarına bu dalda uzmanlaşmalarını öneririm. Özellikle son yıllardaki gelişmeler alanında üretilen bilgi, rapor, açıklama ve benzeri kaynakların artan hızına bakacak olursak belki de finans sektörlerinin kendisinden de hızlı büyüyen bir sektör olacak finans çevirisi sektörü. Sektörde uzmanlaşmak için her iki dilde de yayınlanan kaynakları izlemek gerek. Henüz oluşmuş ve ortak anlayış sağlanmış bir terminoloji birliği olmadığından bir çok kavram sürekli kendini yeniliyor ve sadece çevirilerde değil orijinal kullanımda da kelimelerin anlamları kullanım yerine göre değişiyor. Bu yüzden bu alanda uzman olabilmek için kavramlara, uygulamalara ve terminolojiye hakim olmak gerekiyor. 28

30 PINAR ŞENGÖZER İLE SÖYLEŞİ Finans çevirisi yapmaya nasıl karar verdiniz? Aslında ben böyle bir karar vermedim, finans çevirileri beni buldu. Ne de olsa finans, başlı başına bir sektör olmanın yanısıra, sektörü ne olursa olsun, her firmanın temel unsurlarından biri. Dolayısıyla çevirisi en yaygın ve bol olan alanlardan biri. Size göre finans çevirisi geleceği parlak bir alan mı? Yukarıdaki cevapta da belirttiğim gibi, sağlıktan imalata, multimedyadan bilişime, her sektörün temel unsurlarından biri olan finansın çevirisinin geleceği elbette çok parlak. Biz çevirmen adaylarına finans çevirisi alanında uzmanlaşmayı önerir misiniz? Neden? Bunun için neler yapabiliriz? Öneririm. Yine yukarıda verdiğim cevaplardan dolayı öneririm. Bu kadar yaygın olarak çevirisi yapılan bir alanda uzmanlaşmak, hem kaynak bulma kolaylığı hem de maddi getirisi açısından çok cazip. Uzmanlaşmak için hem Türkçe de hem de yabancı dilde finansla ilgili dergileri, gazeteleri okumak, TV programlarını izlemek ama bunları yaparken finansal durumu takip etmekten çok kullanılan terimlere dikkat etmek gerek. Bunları söyledikten sonra, bir de şöyle bir ekleme yapmak istiyorum: elbette bir alanda daha uzman ve deneyimli olmak faydalı olabilir; ancak ben bir çevirmenin dil cambazı olması gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka gerekliyse, bir alanda uzmanlaşabilirsiniz; ama sonrasında bir diğer alana geçerek bütün dile (hem anadil, hem yabancı dil) hakim olmak gerek bence. Finansta uzman oldum deyip bırakmamak, ben o alanı hiç bilmiyorum demekten rahatsız olmak gerek. Eğer bir dildeki finans terimlerini çok iyi biliyorsanız ama hukuk çevirilerinde çuvallıyorsanız, edebiyattan hiç anlamıyor ve tıp çevirilerinden köşe bucak kaçıyorsanız, o dili bildiğinizi söylemek bence haksızlık olur. 29

31 9. KAYNAKÇA Piyasalar Raporları/8094FPR art 2010.pdf Dağlı, Hüseyin: (2005). İngilizce Türkçe Finans Sözlüğü. Alter yayıncılık. Tuğlacı, Pars: (2002). İngilizce Türkçe Hukuk ve Ekonomi Terimleri Sözlüğü. Remzi Kitapevi 30

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. Financial Report 2016-2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit Company

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 253,305,608 110,848,280 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 178,350,609 46,043,483 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

Chapter 15. Para, Faiz Oranları ve Döviz Kurları. Slides prepared by Thomas Bishop. Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

Chapter 15. Para, Faiz Oranları ve Döviz Kurları. Slides prepared by Thomas Bishop. Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Chapter 15 Para, Faiz Oranları ve Döviz Kurları Slides prepared by Thomas Bishop Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Önizleme Para Nedir? Para arzının kontrolü Parasal varlık tutma

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 5,055,181 300,000 1- Kasa 972-2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 369.427.908 356.748.314 1- Kasa 2.12 - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 350.799.509 337.414.881 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 74.491.361 1 Kasa 22.011 2 Alınan Çekler 3 Bankalar Mad.14 45.095.851 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () (198.176) 5 Diğer Nakit Ve

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. IŞIK SİGORTA A.Ş. TL VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 173.884.215 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler 4.000.000-3- Bankalar 14 153.808.495 160.053.983 4- Verilen Çekler

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Bağımsız Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 172.120.436 177.695.461 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 152.832.141 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 178.824.772 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 159.286.582 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.252.907 148.162.389 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 138.670.963 133.651.828 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 96,825,150 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 41,615,970 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer Nakit

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012 Varlıklar sınırlı I Cari varlıklar A Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 315,516,428 295,254,223 1 Kasa 2 Alınan çekler 3 Bankalar 2.12, 14 259,515,622 251,221,994 4 Verilen çekler ve ödeme emirleri

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 5,304,441 300,000 1 Kasa 2.12 ve 14 885 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12 ve 14 5,291,898 300,000 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 183.877.069 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 160.470.088 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2, 14 18,747,345 21,075,452 1- Kasa 14-338 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 15,328,171 17,502,814 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka Garantili

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş)

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 89.594.137 85.304.601 1 Kasa 405 949.02 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 89.593.732 59.392.470 4 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5 Diğer Nakit ve

Detaylı

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir)

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dip not Cari Dönem 31 Aralık 2008 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 175,614,589 1- Kasa 14 30,940 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 126,682,134

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 344,276,641.97 1- Kasa 20,553.36 2- Alınan Çekler 52,155.00 3- Bankalar 344,242,919.76 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -38,986.15

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 4.2 140,189,744 84,308,388 1- Kasa 1,241 1,451 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 55,478,005 40,790,095 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015-31 MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 45.253.994,64 46.048.530,11

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 196.297.225 193.182.892 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 172.738.221 169.408.873 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 330.158.076 309.044.079 1- Kasa 2.12 (7) 13 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 308.139.310 287.777.816 4- Verilen

Detaylı

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.06.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO. I- CARİ VARLIKLAR Dipnot

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.06.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO. I- CARİ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 16,761,990 1 Kasa 1,208 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 16,359,427 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

51,098,442.43 1- Kasa. 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar

51,098,442.43 1- Kasa. 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dip Cari A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 51,098,442.43 1- Kasa 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 37,596,894.06 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit

Detaylı

VARLIKLAR. TUTAR I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. TUTAR I- Cari Varlıklar S.S. KORU SİGORTA KOOPERATİFİ 30.09.2013 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I Cari Varlıklar * A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.184.010 1 Kasa 900 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.585.768 4 Verilen

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 158.726.215 136.759.082 1 Kasa 8.099 890 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 136.570.535 116.629.038 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 213,507,060 133,722,172 1- Kasa 14 2,413 2,067 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 156,849,494 70,133,616 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

31 MART 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

31 MART 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR Dipnot 31-Mart-2016 31-Aralık-2015 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2, 14 218,469,092 265,650,443 1- Kasa 14 1,386 1,066 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 136,663,768 132,620,174 4-

Detaylı

(31/03/2014) (31/12/2013) A-

(31/03/2014) (31/12/2013) A- TÜRK P VE I SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR Dönem Dönem I- Cari Varlıklar Not A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 5.067.054 300.000 1- Kasa 33-2- Alınan

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.200830.09.2008 DÖNEMİ BİLANÇOSU I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 6.093.492,94 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 6.093.492,94 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 41.801.802 19.365.040 1- Kasa 9.428-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 32.101.491 11.660.450 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR Sınırlı I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 226.230.862 208.419.503 1- Kasa 14 4.723 4.295 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 201.568.745 177.740.692 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 583,896,838.74 489,476,208.32 1- Kasa 14 15,605.84 13,542.12 2- Alınan Çekler 14 12,488.00 6,555.00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 583,868,744.90

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ETHİCA SİGORTA A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI ,59

ETHİCA SİGORTA A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI ,59 ETHİCA SİGORTA A.Ş. 30.9.2016 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI 134.313.863,59 I- Cari Varlıklar 131.781.338,67 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 58.358.199,02 1- Kasa 0,00 2- Alınan

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 96.230.312 23.334.912 1- Kasa 5.495 11.922 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 50.286.913 12.673.009 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5-

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

Bağımsız denetimden geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014

Bağımsız denetimden geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 Varlıklar sınırlı I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 634.309.928 550.717.185 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 499.459.722

Detaylı

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) ARTIŞ (%) SHARE SHARE INCREASE GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 6,88 VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 1.725

Detaylı

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO. TL VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden I- CARİ VARLIKLAR Dipnot

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO. TL VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden I- CARİ VARLIKLAR Dipnot 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 34.264.006 30.945.308 1- Kasa 982 491 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 33.889.826 30.490.633 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 52.634.409 22.522.840 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2014 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2014 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 69.085.338 52.634.409 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014 2014 Eylül VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 7.709.351 1 Kasa 18.511 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 314.686 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 2015 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Mart 2015

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 2015 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Mart 2015 VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 2015 A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 29.914.323 1- Kasa 2.661 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 10.516.283 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Banka Garantili ve Üç

Detaylı

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 74.202.168 41.180.970 1- Kasa 437 399 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 72.495.814

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar DİPNOT 30/06/2013 31/12/2012 I- Varlıklar 414.976.300 377.590.795 A- Nakit Ve Nakit

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 91.541.114 1- Kasa 5.102 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 89.694.679 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -5.217 5- Diğer Nakit Ve Nakit

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

ERGOİSVİÇRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO

ERGOİSVİÇRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO ERGOİSVİÇRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not Dönem A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 89.747.477,58 1- Kasa 83.811,27 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 51.705.256,05

Detaylı

TÜRK P VE I SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.

TÜRK P VE I SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir. VARLIKLAR Denetimden Denetimden I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.788.250 300.000 1- Kasa 14 1.350 0 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 4.788.313 300.000 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033 31.3.2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 379.896.026 1 Cari Varlıklar 276.410.751 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 55.160.287 100 Kasa 5.188 101 Alınan

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

Ürün ve Hizmet Ücretleri

Ürün ve Hizmet Ücretleri Birim Birim Asgari Asgari Azami Azami Güncelleme İşlem Grubu işlem Adı Kalem Adı Masraf Tutar Oran Tutar Oran Tutar Oran Açıklama Tarihi Para Aktarma Havale TL Havaleler İsme (Kasadan) TL % 30 0,5 (%5)

Detaylı

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR Sınırlı I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 254.380.807 164.377.494 1- Kasa 12.849 871 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 228.544.340 140.890.987 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Ayrıntılı Bilanço (YTL) ANHYT VARLIKLAR Dip Not Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 I- Cari (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 14,834,247

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir.

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir. 30 Eylül 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR I-Cari Varlıklar not 30 Eylül 2008 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 114,890,332.21 1- Kasa 14 60,456.09 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 69,013,560.98

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS I- Ekonomik kalkınma/1 II- Tasarruf/4 1- İç tasarruf/5 1.1. Bireysel tasarruf/5 1.2. Kurumsal tasarruf7 1.3. Devletin bütçe fazlası/8 2- Dış

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7)

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Şirket ortakları tarafından sermaye artırımı sürecinde şirkete aktarılan nakitlerin;

Detaylı