Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 305/2011/AB

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 305/2011/AB"

Transkript

1 Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde Temel değişiklik Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 305/2011/AB PDDD Sistemleri İmalatçı - Onaylanmış Kuruluş ilişkileri Malzemenin standarda ve mevzuata uygunluğu «Malzemenin beyan edilen performansına uygunluğu» Performansın tutarlılığı, değişmezliği sağlanacak. Yapı Malzemeleri Mevzuatı Semineri /İSTANBUL Hülya ŞENTÜRK ÜNCÜ Onaylanmış Kuruluşlar Şb. Md. V. 1

2 Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde Terminolojik değişiklikler Sistem 89/106/EEC 305/2011/EU Tanım Uygunluk Teyit Sistemi Attestation of Conformity System (AoC system) AT Uygunluk Belgesi Fabrika üretim kontrolü uygunluk belgesi 3 Başlangıç tip deneyi Initial Type Testing (ITT) Performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi Assessment and Verification of Constancy of Performance System (AVCP system) Performans Değişmezliği Belgesi Certificate Of Constancy Of Performance Fabrika üretim kontrolü uygunluk belgesi Sistem 2 kalktı Tip Deneyi/Tip hesaplaması Type test /Type Calculation (TT) Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması (PDDD) Sistemleri Tüm sist. AT Uygunluk Beyanı EC Declaration of Comformity Performans Beyanı Declaration of performance (DoP) 2

3 Her ürünün piyasaya arzından önce PDDD işlemleri yerine getirilmelidir. Bu işlemler ürünün, Yapıda taşıdığı riske (Ürün taşıyıcı veya değil) Kullanım amacına (örn: İç mekan-dış mekan, dolgu veya kaplama,) Kullanıldığı yapı işinin tabi olduğu temel gereklere (Ürünün özelliklerinin veya kullanıldığı yapı elemanının deprem, yangın ve ısı yalıtım yönetmeliği hükümleriyle ilgili olup olmaması) göre değişir. Ana faaliyetler Ürünün tipini belirlemeye yarayan Tip Testi Ürünün tip testindeki performansının sürdürülmesini sağlayan Fabrika Üretim Kontrol sistemi İşlemler / Sistemler Malzeme tipinin tespiti (TT) OK OK İ OK İ FÜK (Fabrika üretim kontrolü) İ İ İ İ İ FÜK ün ve üretim tesisinin başlangıç denetimi FÜK ün sürekli gözetimi, ölçümü ve değerlendirilmesi Önceden hazırlanmış test planına göre fabrikada alınan numunelerin ilave testleri Malzemelerin piyasaya arzından önce alınmış numunelerinin denetlenmesi İşlem Çıktısı OK Performansın Değişmezliği Belgesi Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Ek V. PDDD Sistemleri OK OK OK OK OK OK İ İ İ OK Performansın Değişmezliği Belgesi FÜK Uygunluk Belgesi Deney/ hesaplama Raporu _ İmalatçı Performans Beyanı Performans Beyanı Performans Beyanı Performans Beyanı Performans Beyanı 3

4 İmalatçının OK Başvurusu (1+, 1, 2+, 3) Performans değişmezliği İşlemleri (OK VAR) Performans değişmezliği Belgesi (1+, 1) Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi (2+) Perform. Beyanı CE İşareti İliştirilmesi Deney/Hesaplam a Raporu (3) İmalatçı (4) Performans değişmezliği İşlemleri (OK YOK) 7 4

5 5

6 305/2011/AB Yönetmeliğinde OK türleri Önemli!!! Uyumlaştırılmış standartların Ek-ZA ları Avrupa Standardizasyon Kuruluşunca (CEN) Yönetmeliğe uygun hale getirilecektir. O tarihe kadar Ek-ZA lar ve CE işareti içeriği için Yönetmelik hükümleri esastır. (Madde 10 ve 11) Ürün belgelendirme kuruluşu: PDDD sistemi 1 ve 1+ da ürün belgelendirme hizmeti verir. (Akr.: TS EN ISO/IEC Uygunluk Değerlendirmesi-Ürün, proses ve hizmet belgelendirme kuruluşları için şartlar) Fabrika üretim kontrolü belgelendirme kuruluşu: PDDD sistemi 2+ da fabrika üretim kontrolünün belgelendirilmesi hizmeti verir. (Akr.: TS EN ISO/IEC Uygunluk Değerlendirmesi-Ürün, proses ve hizmet belgelendirme kuruluşları(organları) için şartlar) Deney laboratuvarı: PDDD sistemi 3 de üçüncü taraflarca yapılması gereken tip testlerini gerçekleştirir ve malzeme tipini tespit eder. (Akr.: TS EN ISO Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar) 6

7 Sistem 1+ ve Sistem 1 OK (Ürün Belgelendirme Kuruluşu) Ürünün tip testlerini gerçekleştirerek ürün tipini tespit eder, FÜK ün teknik şartnamede istenen gereksinimlere uyduğunu ortaya koymak için, hem FÜK ün başlangıç muayenesi, hem de sürekli gözetimini yapar. Sistemi 1+ da yani üründen gözetim niteliğinde fabrikadan numuneler alır ve deneye tabi tutar. Sistem 1 de böyle bir görev yoktur. İlgili tüm bilgilerin bir araya getirilmesinden, görevlerin teknik şartnamelere uygun olarak gerçekleştiğinin doğrulanmasından ve ürünün performansının belirlenerek belgelenmesinden sorumludur. Ürün belgelendirme, bu bakımdan, değişik kaynaklardan gelen bilgileri (TT sonuçları, FÜK değerlendirmesi ve ürün gözetimi) kullanan bir şemsiye aktivite olarak nitelendirilebilir. İmalatçı Fabrika üretim kontrolü (FÜK) sistemini oluşturmak ve belirlenen bir deney planı uyarınca fabrikadan alınan numuneler üzerinde rutin deneyleri yapmakla sorumludur. Sistem 2+ OK (Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu) FÜK ün teknik şartnamede istenen gereksinimlere uyduğunu ortaya koymak için, hem FÜK ün başlangıç muayenesi, hem de sürekli gözetimini yapar. İmalatçı Ürünün tip testlerini gerçekleştirerek ürün tipini tespit eder, Fabrika üretim kontrolü (FÜK) sistemini oluşturmak ve belirlenen bir deney planı uyarınca fabrikadan alınan numuneler üzerinde rutin deneyleri yapmakla sorumludur. Bu sistemde OK tarafından düzenlenen belge ürüne yönelik olmayıp FÜK sistemine yöneliktir bu sebeple bir imalatçının farklı fabrikalarında üretilen aynı ürününe yönelik ayrı belgeler düzenlenir. FÜK Belgelendirme kuruluşu yapı malzemesinin kendisinden, imalat aktivitesinin kontrolünden performans beyanından ve CE işaretlemesinden sorumlu değildir. (NB-CPR dokümanından) 7

8 Sistem 3 OK (Deney Laboratuvarı) Ürünün tip testlerini gerçekleştirerek ürün tipini tespit eder, İmalatçı Fabrika üretim kontrolü (FÜK) sistemini oluşturur. Sistem 3 de imalatçı her temel gerek için ayrı bir onaylanmış laboratuvarla çalışabilir. Performans beyanında tüm laboratuvarların ismi yer almalıdır. Sistem 4 İmalatçının görevleri OK nın GÖREVİ YOKTUR!!! Ürünün tip testlerini gerçekleştirerek ürün tipini tespit eder, Fabrika üretim kontrolü (FÜK) sistemini oluşturmak İşlemlerde bir OK nın görev alması imalatçının ürüne ve mevzuata ilişkin sorumluluğunu azaltmaz. OK nın faaliyetlerinden doğan olumsuzluklarda ilgili OK Bakanlığımızca ayrıca denetlenir ve mevzuata uygun yaptırım uygulanır. Çimento TS EN TS EN TS EN Yangın algılama ve alarm sistemleri TS EN 54 serisi Aydınlatma direkleri TS EN 40 serisi Yapısal donanımlar Beton ve harç katkılar TS EN 934 serisi Kil Bacalar TS EN 1457 TS EN TS EN serileri Taşıyıcı amaçlı önyapımlı beton elemanlar ISI YALITIM MALZEMELERİ 1/3/4 KAPI ve PENCERELER 1/3/4 CAM 1/3/4 KAGİR BİRİMLER 2+/4 Atıksu havalandırma sistemleri TS EN serisi Atıksu arıtma sistemleri TS EN serisi 8

9 Performans beyanında OK Bilgileri (sistem 4 hariç) (7) Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında: ABC BELGELENDİRME AŞ tarafınca, performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden Sistem 1+, 1, 2+, 3 altında malzeme tipinin tespiti, Fabrika üretim kontrolünün ve üretim tesisinin başlangıç denetimi, Fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetimi, ölçümü ve değerlendirilmesi, Malzemelerin piyasaya arzından önce alınmış numunelerinin denetlenmesi uygulanarak, performansın değişmezliği belgesi, fabrika üretim kontrolü uygunluk belgesi, test/hesaplama raporu düzenlenmiştir. (8) Hakkında düzenlenmiş bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında: XYZ DEĞERLENDİRME AŞ. tarafınca EAD 0001 e dayanılarak hazırlanan XYZ 2013 nolu teknik değerlendirme, performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden Sistem 1+, 1, 2+, 3 altında malzeme tipinin tespiti, Fabrika üretim kontrolünün ve üretim tesisinin başlangıç denetimi, Fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetimi, ölçümü ve değerlendirilmesi, Malzemelerin piyasaya arzından önce alınmış numunelerinin denetlenmesi uygulanarak, performansın değişmezliği belgesi, fabrika üretim kontrolü uygunluk belgesi, test/hesaplama raporu düzenlenmiştir. Onaylanmış Kuruluşların Bakanlıkça görevlendirilmesi 89/106/EEC Yönetmeliği kapsamında 15 adet Onaylanmış Kuruluş 196 adet uyumlaştırılmış standart kapsamında, uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yürütmekte idi. 305/2011/AB Yönetmeliğinin yayımı ile bu görevlendirmeler düşmüştür ancak bazı belge ve raporların geçerliliği devam etmektedir. Bakanlığımıza bu Yönetmelik kapsamında ilgili Tebliğe uygun şekilde başvuran 15 kuruluştan 10 kuruluş Avrupa Komisyonuna bildirilmiş olup 2 tanesi NANDO veritabanında yayımlanmıştır. Görevlendirmeler ayrı birer Tebliğ ile duyurulacaktır. İlgili Tebliğ: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Ve Denetlenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/ ) tarih ve sayılı Resmi Gazete 9

10 Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirme/ Bildirim Süreci Onaylanmış Kuruluş adayları Bakanlığa başvurur. Onaylanmış Kuruluş görevlendirme ve/veya kapsam genişletme başvuruları Bakanlıkça değerlendirilir Görevlendirme ve/veya kapsam genişletme talepleri uygun bulunan kuruluşlar, NANDO da yayımlanmaları için Ekonomi Bakanlığı na iletilir. Görevlendirmesi ve/veya kapsam genişletmesi NANDO da yayımlanan ve akabinde Bakanlıkça bir Tebliğ ile yayımlanan kuruluşlar ilgili teknik düzenleme kapsamında Onaylanmış Kuruluş statüsü elde eder. Onaylanmış Kuruluşların Gözetim ve Denetimleri Bakanlığımızca görevlendirilen Onaylanmış Kuruluşlar, kapsamlarındaki faaliyetlere yönelik olarak Bakanlıkça gözlenir ve denetlenirler. Gözetim YMDS sistemi üzerinden yapılacaktır. Denetimler; Resen veya şikayet üzerine gerçekleştirilir, Haberli veya habersiz olarak yapılır. Onaylanmış Kuruluşların ilk denetimi, atamayı izleyen ilk yılın içerisinde, sonraki denetimler ise en az yılda bir kez olmak üzere Bakanlığın uygun gördüğü aralıklarla yapılır. OK Onaylanmış Kuruluşların bildirime konu faaliyet ve özelliklerinde meydana gelen ve Başvuru Formu ile Bakanlığa iletilen değişiklikler Avrupa Komisyonuna bildirilir. 10

11 OK ların Faaliyet Kapsamlarının YMDS ye Girilmesi Ve Belge Takibi OK Gözetimi ve PGD Faaliyetleri OK tarafından düzenlenen belgeler YMDS ile kontrol edilmektedir. OK tarafınca belgesi iptal edilen imalatçı bilgileri YMDS üzerinden PGD ile paylaşılacaktır. OK ların YMDS ye girdikleri FÜK denetimi ve ürün gözetimi tarihlerine göre PGD yapılacaktır. Bakanlığımıza iletilen OK larla ilgili şikayetlere konu imalatçılara PGD yapılacaktır. 11

12 Onaylanmış Kuruluşlara Uygulanacak Yaptırımlar Faaliyet Kapsamının Kısıtlanması veya Askıya Alınması: Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda OK nın faaliyet kapsamı; gün için kısıtlanır veya askıya alınır. Görevlendirmenin İptali: OK akreditasyonunun geçerliliğini yitirmesi durumunda; Düzeltici faaliyet için verilen sürenin sonunda uygunsuzluklar giderilmediğinde; Faaliyet kapsamı askıya alınan OK nın faaliyetlerini sürdürdüğünün tespit edilmesi durumunda görevlendirmesi iptal edilir. İdari Para Cezası: 4703 sayılı Kanun un 9. maddesine aykırı hareket eden OK lara aynı kanunda yer alan ilgili yaptırımlar uygulanır. Bakanlıkça Onaylanmış Kuruluşlara uygulanan yaptırım ve kararlar kuruluşa tebliğ edildiği gibi, Bakanlıkça Resmî Gazete de yayımlanır ve Avrupa Komisyonu na bildirilir. Onaylanmış Kuruluş Bünyesindeki Test Laboratuvarları Dışındaki Tesislerin Kullanılması İmalâtçının talebi üzerine teknik, ekonomik ve lojistik açıdan geçerli sebepler de var ise, OK, PDDD sistemlerinden sistem 1+, 1 ve 3 için testleri yapmaya veya kendi denetimi altında, üretimin yapıldığı fabrikada imalâtçının laboratuvarındaki ekipmanı kullanarak veya imalâtçının muvafakati ile başka bir test laboratuvarında o laboratuvarın ekipmanını kullanarak yaptırmaya karar verebilir. Bu tür testleri yürütecek OK, kendi akredite test laboratuvarları dışında başka bir laboratuvarda çalışmak için ayrıca yetkilendirilir. OK, testler yapılmadan önce, test metotlarına ilişkin gereklerin karşılandığını teyit eder. Aynı zamanda test ekipmanının gerekli kalibrasyon sistemine sahip olmasından, ölçümlerin izlenebilirliğinin temin edilmesinden ve test sonuçlarının doğru ve güvenilir olmasından da sorumludur 12

13 Uyumlaştırılmış Standartların düzeltme/revizyonları Ve OK Sorumluluğu OK kendi prosedürlerinin standardın son versiyonuna uygun olmasını sağlamalı, belgelendirdikleri ürünün veya imalatçının prosedürlerinin standardın son versiyonuna uygun olduğuna emin olmalıdır. OK lar hazırladıkları test raporlarını teknik şartnamelerin son versiyonuna göre düzenlenmelidir. Ancak geçmişte düzenledikleri test raporlarının, teknik şartnamelerdeki değişiklik dolayısı ile geçersiz olması halinde bu durumu imalatçıya bildirmek test laboratuvarının sorumluluğunda değildir. Standartlardaki değişikliklerin CE işaretlemesine ilişkin gereklere belirgin bir etkisinin olması durumunda standartların her iki versiyonu için bir eş varlık süresi bulunmaktadır. OK lar eş varlık süresince prosedürlerini değiştirmeli ve düzenlenen her belgede gerekli revizyonların yapılmasını sağlamalıdır. Nedir? Avrupa Teknik Değerlendirmesi Tabi olduğu bir uyumlaştırılmış standart bulunmayan veya standardından sapma gösteren malzemelerin CE işareti iliştirilerek piyasaya arz edilebilmesini sağlar. Zorunlu değildir. Neler İçerir? imalatçı tarafından beyan edilen kullanım amacına uygun olarak temel karakteristiklerin seviye, sınıf veya bir tanım şeklinde beyan edilecek performansı ile birlikte PDDD sisteminin uygulanmasında gerekli olan teknik detayları içerir. Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşu Bu kuruluşların görevlendirme ve denetim esasları ile ATD Formatı ayrıca her bir kuruluşun görevlendirmeleri Bakanlıkça Tebliğ ile duyurulacaktır. Bakanlık, kuruluşun isim ve adresini ve hangi yapı malzemesi alanı veya alanları için görevlendirildiğini Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirir. 13

14 Sistem 1+ Kapsamındaki Ürünler İçin Performansın Değişmezliği Belgesi genel Formatı Ürün Belgelendirme Kuruluşu nun Logosu- Onaylanmış Kuruluş No: XXXXX Ürün Belgelendirme Kuruluşunun adı ve adresi Performans Değişmezliği Belgesi ve Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi Örnekleri Performansın Değişmezliği Belgesi XXX-CPR-XX 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ne uygun olarak bu belge yapı malzemesine uygulanır. (ya da Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 9/3/2011 tarihli 305/2011/EU Yapı Malzemeleri Tüzüğüne uygun olarak bu belge yapı malzemesine uygulanır. Ürün/ürünler -ürün parametreleri (ürün performansının seviye ve sınıfları) uygun olduğu hallerde eğer kullanılmışsa CE işaretlemesi metotları; imalatçının performans beyanındaki amacında olduğu gibi ürünün tanımı(kullanım amacı /amaçları ve tanıtımı) < Üretim tesis/tesisleri> <Tam adres/adresleri > Üretim tesisi/tesislerinde <İmalatçının adı> <Tam adresi> Tarafından veya adına üretilmiştir. Bu belge ilgili performansın değişmezliği ve doğrulama sistemi ve ilgili standardın/standartların Ek ZA sında tanımlanan performansa ilişkin tüm hükümleri <EN XXXX:yyyy/An:xxxx/AC:yyyy> Sistem altında<belgelendirilen seviye/seviler>uygulandığını ve Ürünün/ürünlerin yukarıda tanımlanan tüm gerekleri karşıladığını göstermektedir. Bu sertifika / /.. tarihinde ilk defa düzenlenmiştir ve beyan edilen karakteristiklerin performansını değerlendirmede kullanılan test metotlarını ve/veya uyumlaştırılmış standart kapsamındaki fabrika üretim kontrolü gerekleri değişmediği ve ürün ve üretim koşulları belirgin olarak değiştirilmediği sürece geçerlidir. <Şehir, Tarih> <Yetkilinin İmzası> < Unvanı, Pozisyonu> 14

15 Sistem 1+ Kapsamındaki Ürünler İçin Performansın Değişmezliği Belgesi genel Formatı Ürün Belgelendirme Kuruluşu nun Logosu- Onaylanmış Kuruluş No: XXXXX Ürün Belgelendirme Kuruluşunun adı ve adresi Performansın Değişmezliği Belgesi XXX-CPR-XX 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ne uygun olarak bu belge yapı malzemesine uygulanır. (ya da Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 9/3/2011 tarihli 305/2011/EU Yapı Malzemeleri Tüzüğüne uygun olarak bu belge yapı malzemesine uygulanır. Ürün/ürünler -ürün parametreleri (ürün performansının seviye ve sınıfları) uygun olduğu hallerde eğer kullanılmışsa CE işaretlemesi metotları; imalatçının performans beyanındaki amacında olduğu gibi ürünün tanımı(kullanım amacı /amaçları ve tanıtımı) < Üretim tesis/tesisleri> <Tam adres/adresleri > Üretim tesisi/tesislerinde <İmalatçının adı> <Tam adresi> Tarafından veya adına üretilmiştir. Bu belge ilgili performansın değişmezliği ve doğrulama sistemi ve ilgili standardın/standartların Ek ZA sında tanımlanan performansa ilişkin tüm hükümleri <EN XXXX:yyyy/An:xxxx/AC:yyyy> Sistem altında<belgelendirilen seviye/seviler>uygulandığını ve Ürünün/ürünlerin yukarıda tanımlanan tüm gerekleri karşıladığını göstermektedir. Bu sertifika / /.. tarihinde ilk defa düzenlenmiştir ve beyan edilen karakteristiklerin performansını değerlendirmede kullanılan test metotlarını ve/veya uyumlaştırılmış standart kapsamındaki fabrika üretim kontrolü gerekleri değişmediği ve ürün ve üretim koşulları belirgin olarak değiştirilmediği sürece geçerlidir. <Şehir, Tarih> <Yetkilinin İmzası> < Unvanı, Pozisyonu> 15

16 Sistem 2+ Kapsamındaki Ürünler İçin Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi Genel Formatı Ürün Belgelendirme Kuruluşu nun Logosu- Onaylanmış Kuruluş No: XXXXX FÜK BelgelendirmeKuruluşunun adı ve adresi Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi XXX-CPR-ZZZ 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ne uygun olarak bu belge yapı malzemesine uygulanır. (ya da Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 9/3/2011 tarihli 305/2011/EU Yapı Malzemeleri Tüzüğüne uygun olarak bu belge yapı malzemesine uygulanır. Ürün/ürünler -ürün parametreleri (ürün performansının seviye ve sınıfları) uygun olduğu hallerde eğer kullanılmışsa CE işaretlemesi metotları; imalatçının performans beyanındaki amacında olduğu gibi ürünün tanımı(kullanım amacı /amaçları ve tanıtımı) < Üretim tesis/tesisleri> <Tam adres/adresleri > Üretim tesisi/tesislerinde <İmalatçının adı> <Tam adresi> Tarafından veya adına üretilmiştir. Bu belge ilgili performansın değişmezliği ve doğrulama sistemi ve ilgili standardın/standartların Ek ZA sında tanımlanan performansa ilişkin tüm hükümleri <EN XXXX:yyyy/An:xxxx/AC:yyyy> Sistem 2+ nın -uygulandığını ve Fabrika Üretim Kontrolü nün yukarıda tanımlanan tüm gerekleri karşıladığını göstermektedir. Bu sertifika / /.. tarihinde ilk defa düzenlenmiştir ve beyan edilen karakteristiklerin performansını değerlendirmede kullanılan test metotlarını ve/veya uyumlaştırılmış standart kapsamındaki fabrika üretim kontrolü gerekleri değişmediği ve ürün ve üretim koşulları belirgin olarak değiştirilmediği sürece geçerlidir. <Şehir, Tarih> <Yetkilinin İmzası> < Unvanı, Pozisyonu> 16

17 Sistem 2+ Kapsamındaki Ürünler İçin Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi Genel Formatı Ürün Belgelendirme Kuruluşu nun Logosu- Onaylanmış Kuruluş No: XXXXX FÜK BelgelendirmeKuruluşunun adı ve adresi Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi XXX-CPR-ZZZ 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ne uygun olarak bu belge yapı malzemesine uygulanır. (ya da Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 9/3/2011 tarihli 305/2011/EU Yapı Malzemeleri Tüzüğüne uygun olarak bu belge yapı malzemesine uygulanır. Ürün/ürünler -ürün parametreleri (ürün performansının seviye ve sınıfları) uygun olduğu hallerde eğer kullanılmışsa CE işaretlemesi metotları; imalatçının performans beyanındaki amacında olduğu gibi ürünün tanımı(kullanım amacı /amaçları ve tanıtımı) < Üretim tesis/tesisleri> <Tam adres/adresleri > Üretim tesisi/tesislerinde <İmalatçının adı> <Tam adresi> Tarafından veya adına üretilmiştir. Bu belge ilgili performansın değişmezliği ve doğrulama sistemi ve ilgili standardın/standartların Ek ZA sında tanımlanan performansa ilişkin tüm hükümleri <EN XXXX:yyyy/An:xxxx/AC:yyyy> Sistem 2+ nın -uygulandığını ve Fabrika Üretim Kontrolü nün yukarıda tanımlanan tüm gerekleri karşıladığını göstermektedir. Bu sertifika / /.. tarihinde ilk defa düzenlenmiştir ve beyan edilen karakteristiklerin performansını değerlendirmede kullanılan test metotlarını ve/veya uyumlaştırılmış standart kapsamındaki fabrika üretim kontrolü gerekleri değişmediği ve ürün ve üretim koşulları belirgin olarak değiştirilmediği sürece geçerlidir. <Şehir, Tarih> <Yetkilinin İmzası> < Unvanı, Pozisyonu> 17

18 18

19 ÖNEMLİ! Ancak OK tarafından belge ve raporlar imalatçıya verildikten sonra imalatçı bu belge ve raporlara dayanarak performans beyanı hazırlayabilir. Performans beyanına hazırladıktan sonra ve bu beyana dayanarak ise CE işaretlemesini iliştirir. Certificate/Test report DoP CE Belge veya Rapor OK 1 Performans beyanı imalatçi CE işareti İMALATÇI 1 Sistem 4 hariç 19

20 Sistem AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050 CE marking, consisting of the CE -symbol Identification number of the product certification body (see note 17) name and the registered address of the manufacturer, or identifying mark CPR-year/month/day EN nnnn - p:yy - year Product A intended to be used in X applications essential characteristic 1: Units essential characteristic 2: Pass essential characteristic 3: Class A1 essential characteristic 4: RE 60 essential characteristic n: xxx Durability of essential characteristic 1: expressed as indicated in the DOP Durability of essential characteristic n: expressed as indicated in the DOP Dangerous substance X : Less than 0,2 ppm Last two digits of the year in which the marking was first affixed reference number of the DOP (see note 16) No. of European standard applied, as referenced in OJEU (see note 19) Unique identification code of the product-type Intended use of the product as laid down in the European standard applied Level or class of the performance declared GEÇİŞ PROSEDÜRLERİ tarihinden önce düzenlenen Belgelerin/Raporların sonrasında geçerliliği 20

21 89/106/EEC Kapsamında OK İmalatçı Performans Beyanı düzenleyebilir Sadece CPR da görevli OK belge düzenleyebilir!!! AT Uygunluk Belgesi... FÜK Uygunluk Belgesi Ürün gözetim tarihine kadar FÜK denetim tarihine kadar Bir OK nın 89/106/EEC kapsamında verdiği belgeye konu ürünün, tipinde, başlangıç tip testinde veya bu testlerle bağlantılı performansında veya fabrika üretim kontrol sisteminde bir değişiklik olması durumunda Deney Raporu Ürün tipi değişene kadar OK bir sonraki uygunluk kontrol tarihine kadar (305/2011/AB) Yönetmelik çerçevesinde görevlendirilirse düzenlediği belge ve raporların değiştirilmesine veya yeniden yayımlanmasına gerek yoktur. (İmalatçının veya ilgili OK nın bu konuda bir talebi olmaması kaydıyla) tarihinden sonraki uygunluk kontrol tarihine kadar 305/2011/AB Yönetmeliği kapsamında görevlendirilmemesi durumunda, düzenlemiş olduğu belge ve raporlar geçerliliğini kaybeder. Bu belge ve raporların sahibi imalatçı yeniden değerlendirme için 305/2011/AB Yönetmeliği kapsamında görevlendirilmiş bir OK ya başvurmalıdır. 21

22 305/2011/EU da görevli kuruluşlar NANDO web sitesinden kontrol edilebilir. ndo/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody &dir_id=33 305/2011/EU da Bakanlığımızca görevlendirilmiş kuruluşları NANDO web sitesinden kontrol edebilirsiniz. dex.cfm?fuseaction=country.notifiedbody&cou_id=792 22

23 SAHTE BELGE VE RAPORLAR Görevlendirmesi askıya alınan veya iptal edilen OK lar rprise/newapproach/nan do/index.cfm?fuseaction= notifiedbody.notifiedbodi es&num=dnb&text=with drawn%2fexpired%2fsus pended%20notifications %2FNBs SIK KARŞILAŞILAN ÖRNEKLER; NANDO da adı geçmeyen kuruluşlarca verilen belge ve raporlar (İçeriğinde Yönetmeliğe atıf olan) NANDO da adı geçen kuruluşlarca kapsamları dışındaki ürünlere veya kapsamları dışındaki faaliyetleri sonucu verilen belge ve raporlar Belge üzerinde referans verilen standartla ürün tipinin tutmaması Yapı malzemesi olmayan bir ürüne yapı malzemesi gibi belge düzenlenmesi Sistem 4 de olan ürünlere Yönetmeliğe referans veren belge düzenlenmesi 23

24 İmalatçıların Dikkatine SAHTE BELGE VE RAPOR ÖRNEKLERİ NANDO da 305/2011/EU Yönetmeliği altında adı yayımlanmamış kuruluşlara başvurmayın. Ürününüzün kuruluşun faaliyet kapsamı içinde bulunduğundan emin olun. Basitleştirilmiş usüller kullandığınızda uygun teknik belgeleri (YMY M.34.2) veya özel teknik belgeleri (YMY M.36.2)sistem 1+ ve 1 de OK ya doğrulatın. 24

25 SAHTE BELGE VE RAPOR ÖRNEKLERİ İlginiz için teşekkür ederim! Sunum için link Hülya ŞENTÜRK ÜNCÜ Onaylanmış Kuruluşlar Şb.Md.V. Tel:

YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB)

YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) 10 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28703 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Ürün Yeni Yaklaşım Direktifleri Hayır, girmiyor CE uygunluk işareti. Onaylanmış Kuruluşa Başvurur Uygunluk Değerlendirmesini Kendi Yerine Getirir

Ürün Yeni Yaklaşım Direktifleri Hayır, girmiyor CE uygunluk işareti. Onaylanmış Kuruluşa Başvurur Uygunluk Değerlendirmesini Kendi Yerine Getirir YENİ YAKLAŞIMA VE ASANSÖR YÖNETMELİĞİNE (95/16/AT) GÖRE UYGUNLUK DEĞERLEDİRMESİ NETİCESİNDE MONTAJCININ VEYA AKSAM İMALATÇISININ CE İŞARETİNE ERİŞİMİ VE ÜRÜNLERİN PİYASAYA ARZI İlyas Menderes BÜYÜKLÜ Sanayi

Detaylı

01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat

01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 1 Hazırlayan: Av. Füsun Gökçen 01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat R.G. 17 Ocak 2002

Detaylı

TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI

TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI 1. Giriş TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI Bu belgelendirme programı, GSI SLV-TR nin, TS EN 1090-1 standardına göre çelik ve alüminyum yapı imalatı için belgelendirme

Detaylı

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar.

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK)

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; vücut dışında (in-vitro)

Detaylı

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Sağlık Bakanlığından: TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığında doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan tıbbî

Detaylı

KAYNAKÇI VE KAYNAK OPERATÖRÜ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 03.01.2011

KAYNAKÇI VE KAYNAK OPERATÖRÜ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 03.01.2011 1 / 12 0.AMAÇ Bu talimat EN ISO 17024 standartı kuralları çerçevesinde INSPECCO tarafından Personel Belgendirme Sisteminin ilgili standard şartlarına göre değerlendirilerek Kaynakçı ve Kaynak Operatörlerinin

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 31.01.2013 tarihli 28545 sayılı düzenlemeli BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK KODU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK KODU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK KODU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deniz yoluyla olabilecek güvenlik tehditlerinin

Detaylı

ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN

ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN 8027 ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 4703 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/7/2001 Sayı : 24459 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelik. NCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelik. NCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelik BĐRĐNC NCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; tarım ürünleri lisanslı

Detaylı

8. SORU: Laboratuvarlar, dış cephe tabelalarını ne zaman yaptırmak zorundadır? 1/5

8. SORU: Laboratuvarlar, dış cephe tabelalarını ne zaman yaptırmak zorundadır? 1/5 Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı SIKÇA SORULAN SORULAR 1. SORU: Yeterlik Belgesine sahip Laboratuvarların belge süreleri 1 yıl uzatıldı mı? CEVAP: Geçici Madde 1 in 2 inci fıkrasına göre:

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU ONAYLANMIŞ KURULUŞ ADAYI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI İÇİN AKREDİTASYON REHBERİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU ONAYLANMIŞ KURULUŞ ADAYI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI İÇİN AKREDİTASYON REHBERİ R 10.13 ONAYLANMIŞ KURULUŞ ADAYI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI İÇİN AKREDİTASYON REHBERİ Rev.00 02-2012 İÇERİK Bölüm 0. Giriş 1. Kapsam... 2. Referanslar.. 3. Terimler ve Tanımlar.. 4. Akreditasyon

Detaylı

ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI MEVCUT YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çevre görevlilerinin

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü.

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No 00 --.--.---- İlk Yayın 20 Sayfa 1 / 20 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC 17024 standardının

Detaylı

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele,

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSGGM) SIK SORULAN ALO 170 SORULARI 1. SORU İşyerlerinde destek elemanı görevlendirilmesi nasıl gerçekleştirilir? 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 18.06.2013

Detaylı

05/08/2014 tarihli ve 1449 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan

05/08/2014 tarihli ve 1449 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan 05/08/2014 tarihli ve 1449 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan ÖZEL SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNCE DENETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK 21 Kasım 13 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28828 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK (06.05.14 TARİH VE

Detaylı

Yönetmelik. Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sağlık Bakanlığından: Yönetmelik Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; oyuncakların güvenliği ile ilgili olarak yerine getirilecek

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU Sunanın Adı Sunu Tarihi Sunum Planı Sorumlu olunan Kanun ve Yönetmelikler Deprem sonrası

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Kısım 3 Kaynak Kuralları 2015

Kısım 3 Kaynak Kuralları 2015 Kısım 3 Kaynak Kuralları 2015 Bu basım tüm kural değişimlerini içermektedir. En son revizyonlar düşey çizgi ile gösterilmiştir. Bölüm tamemen revize edildiyse bölüm başlığı çerçeve içine alınır. Yayın

Detaylı