CE İŞARETİ VE YAPI MALZEMELERİNDE KULLANIMI ÖZET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CE İŞARETİ VE YAPI MALZEMELERİNDE KULLANIMI ÖZET"

Transkript

1 CE İŞARETİ VE YAPI MALZEMELERİNDE KULLANIMI Mustafa K.AYDIN ÖZET Amaç: CE işaretinin uygulanması, onaylanmış kuruluşlar, CE işaretlemesinde Modüler yaklaşım ve Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemlerinin incelenmesidir. Anahtar Kelimeler: CE, Yapı Malzemeleri, Onaylanmış Kuruluşlar, Modüler Sistem, Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi 1. Giriş CE İşareti malların serbest dolaşımını sağlayabilmek amacıyla Avrupa Birliği'nin, 1985 yılında oluşturduğu "Yeni Yaklaşım" çerçevesinde uygulanan bir sağlık ve güvenlik işaretidir. AB genelinde kullanılmış olan değişik uygunluk işaretleri yerine AB direktiflerine uygunluğu belirten tek tip bir AB işareti kullanılması amaçlanmıştır. CE İşareti üzerine iliştirildiği ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren Avrupa Birliği'nin Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluk işaretidir. Yeni Yaklaşım Direktiflerinden biri veya bir kaçı kapsamına giren bir ürünün CE İşareti taşımadan AB pazarına girebilmesi mümkün değildir. Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluğu kanıtlamada imalatçıların direktiflerle ilgili uyumlaştırılmış standartlara uygun üretim yapmalarının büyük önemi bulunmaktadır. Standartlara uymak zorunlu olmamakla birlikte, standartlara uygun üretim yapılması halinde, direktiflere de uygun üretim yapıldığının varsayılması üreticinin standartlara uymasını teşvik etmektedir. 27 Haziran 1991 tarihinden itibaren, 89/106/EC Yapı Malzemeleri (Construction Products Directive) Üye Ülkelerde zorunlu olmuş ve Türkiye de 8 Eylül 2002 de Yapı Malzemeleri (89/106/AT) yayınlanarak zorunlu hale gelmiştir. Yapı Malzemeleri kapsamında CE işareti uygulanabilmesi için uyumlaştırılmış standartların veya Avrupa Teknik Onay Kılavuzlarının yürürlükte olması gerekmektedir. Uyumlaştırılmış standartlar veya Avrupa Teknik Onay Kılavuzları olmadan CE işaretlemesi yapılamaz. Bir ürün birden fazla Yeni Yaklaşım Direktifine girebilmekte olup, gerekli şartlar yerine getirilerek ürün üzerine iliştirilen CE İşareti o ürünün bu direktiflerin tümüne uygun olduğunu göstermektedir. Direktiflere uygunluk, direktiflerde belirtilen ilgili uygunluk değerlendirme prosedürlerini takip ederek direktiflerin temel gereklerini karşılamak anlamına gelmektedir. Bu temel gerekler ürün güvenliğine yönelik şartları öngörmektedir. Bununla birlikte temel gerekler ürünün performans özellikleri ve kalitesine yönelik şartları direkt olarak belirtmemektedir. Ürün belgelendirmelerinde direktiflerde atıfta bulunulan standartlarda öngörülen güvenlik şartlarının yanı sıra performans ve kalite kriterlerini, üretim yerinin yeterliliği ile birlikte göz önünde bulundurularak gerçekleştirildiğinden, uygunluk belgeli bir ürün güvenli olmanın yanı sıra performans ve kalite açısından da tüketiciye güvence vermektedir. Bu nedenle ürün belgelendirmesi CE işaretine bir alternatif değildir. CE işaretinin kalite yönetim sistemleriyle (ISO 9001) doğrudan bir ilişkisi olmamakla birlikte, modüler sistemde bazı ürün grupları için kalite yönetim sistemlerinin şart olduğu görülmektedir. "CE" uygunluk işareti aşağıdaki şekle sahip olan " CE " baş harflerinden oluşur. "CE" uygunluk işareti küçültülür veya büyültülür ise, aşağıdaki çizimde verilen oranlara sadık kalınmalıdır. Sayfa 1

2 CE Uygunluk İşareti "Conformité Européenne" China Export işareti 2. Tanım ve Kısaltmalar Başlangıç Tip Testleri : Teknik dokümanlarda tanımlanan tüm testlerin gerçekleştirilmesidir. Bu testler ile ürünün kullanım için uygunluğu değerlendirilmez. Ürün performansının teknik dokümanlarda açıklanan özellikler ile karşılaştırmasını gösterir. Fabrika Üretim Kontrolü (FÜK) Numunelerin Test- Denetimi Avrupa Teknik Onayı (European Technical Approval-ETA) Avrupa Teknik Onayı Ortak Esasları (European Technical Approval Guideline- ETAG) Uyumlaştırılmış standart (Harmonised standards) Onaylı Kuruluş (Notified Body-NB) : Üretici tarafından uygulanan sürekli iç üretim kontrolüdür. Yapı Malzemelerinin teknik dokümanlara uygun olarak üretildiğinin üretici tarafından güvence altına alınmasıdır. Üretici tarafından benimsenmiş tüm koşulların ve gereksinimlerin prosedür ve politikalar şeklinde dokümante edilmesidir. Bu dokümantasyon kalitenin nasıl sağlandığını, ürün özelliklerinin nasıl sağlandığını ve operasyonların nasıl kontrol edildiğini gösterir. : Ürün uygunluk belgelendirmesi için (Örnek Sistem 1+) Onaylanmış Kurum yada Üretici tarafından İnşaat Sahasından, Fabrika Alanından yada Satış Merkezlerinden alınan numunelerin testdenetimidir. Numune test-denetimi ilk tip testine göre test edilir ve beyan edilen gereksinimlere uygunluk incelenir. Yapı malzemelerinin performanslarının esas özellikleri ile ilgili olarak değerlendirildiği doküman. Avrupa Teknik Onayı, kılavuz dokümana uygun olarak veya kılavuz doküman olmadan da yayınlanabilir. Avrupa tekin Onayı (ETA) hazırlanmasına esas olarak kullanılan, bir malzemeye veya malzeme grubuna ilişkin olarak açıklayıcı dokümanlar çerçevesinde belirlenen ortak esaslar. Avrupa Standardizasyon Kuruluşları (CEN, CENELEC) tarafından kabul edilen, Komisyon ve Avrupa Standardizasyon Kuruluşlarının üzerinde uzlaştıkları Rehber İlkelere uygun olarak Üye Devletlerle danışıldıktan sonra Komisyon tarafından yapılan bir görevlendirmeyi takiben hazırlanan Avrupa Standardıdırlar. : Uyumlaştırılmış standartlara veya Avrupa teknik Onaylarına uygun olarak uygunluk değerlendirmesi yaparak, ürün belgelendirme, fabrika üretim kontrolü ve ürün tip belgelendirmesi yapmaya yetkili onaylı kuruluşlar. Sayfa 2

3 3. CE İşaretinin Usulsüz Kullanımı CE İşareti'nin ürünlerde usulsüz olarak kullanıldığı da gözlenmektedir. Buradaki amaç Avrupa dışında üretilen ve standartlara uymayan ürünleri gümrük birliği sahasına sokmaktır. Bilinen bir vaka Fransızca "Conformité Européenne" kelimelerinin kısaltması olan CE'nin "China Export" (Türkçe: Çin ihraç malı) ibaresinin kısaltılması şeklinde ve orijinalinden ayırt edilemeyecek boyut ve şekilde ürünün üzerine markalanmasıdır. Sahtekarlığı yapanlar bu sayede kendilerini savunacak hukuki bir zemin elde etmeye çalışmaktadırlar. Bir diğer durumda ise ürün teknik doküman hazırlanmadan CE İşareti ile markalanmaktadır. Yönetmeliklere uygun olmayan durumun tespit edilmesi halinde, ürünün imalatçısı veya yerleşik yetkili temsilcisi, ürünün CE uygunluk işaretiyle ilgili hükümlere uygun olmasını sağlamakla ve yapılan bu ihlali sona erdirmekle yükümlüdür. Uygunsuzluğun devam etmesi halinde, denetimden sorumlu kuruluş, kanunlarla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde, söz konusu ürünün piyasaya arzının kısıtlanmasına, yasaklanmasına, piyasadan çekilmesine veya kullanımının yasaklanmasına ilişkin tüm önlemleri alır. 4. Yeni Yaklaşım ve Modüler Sistem "Yeni Yaklaşım"da direktifler çok fazla teknik detay içermemekte, üretilen malların, mal gruplarına göre uyması gereken genel kuralları belirlenmektedir. Ayrıca, "Temel Gerekler"e uygun malların serbest dolaşım içinde olması sağlanmaktadır. Direktifler ürünlere göre değil, ürünlerin kullanım amaçlarına göre hazırlanmıştır. Böylece benzer işlevleri gören ürünler, gruplar halinde toplanmış ve tek bir direktif ile birden fazla ürün için "asgari güvenlik" koşulları sağlanmıştır yılından bu yana CE işaretlemesi sisteminde "modüler" bir anlayış uygulanmaktadır. Modüler anlayışın temel amacı, uygunluk değerlendirme yöntemlerini, ürünlerin özelliklerini ve taşıdıkları risk oranlarını dikkate alarak belirlemektir. 5. Uygunluk Değerlendirme Modülleri Modül A (İç Üretim Kontrolü) Modül B (Tip İncelemesi) Modül C (Tipe Uygunluk Beyanı) Modül D (Üretim Kalite Güvencesi) Modül E (Ürün Kalite Güvencesi) Modül F (Ürün Doğrulaması) : Hem tasarım hem üretim safhalarını içeren bu modülde üretici, ürünün ilgili direktiflere uygunluğunu beyan eder, tasarım, üretim ve kullanımını açıklayan teknik dokümanları hazırlar. Onaylanmış kuruluşa ihtiyaç yoktur. : Yalnızca tasarım aşamasını kapsayan bu modül genellikle uygunluk beyanı ile birlikte kullanılır. CE işareti şartı aranmayan bu modül çerçevesinde onaylanmış kurum, ürün örneğini ilgili direktif doğrultusunda test eder. : Üretim aşamasına yönelik olan bu modül tek başına yeterli değildir ve AT Tip İncelemesi modülünden (Modül B) sonraki bir aşamayı temsil eder. Ürünün ilgili direktif gereklerine uyduğunu kanıtlamak için kullanılan bu modül sonucunda üretici ürününe CE işareti iliştirir ve uygunluk beyanında bulunur. : Üretim aşamasını kapsar ve Modül B'yi takip eder. Onaylanmış bir kurum tarafından test edilme ve onaylanma sürecini içerir. İzlediği süreç ISO 9000'nin üretim, tesis ve satış sonrası hizmet kapsamı ile benzerlik gösterir. Üretim sürecine yönelik bir kalite güvence sistemi kurulmasını öngörür. Nihai ürün denetimi ve testleri imalatçı tarafından gerçekleştirilir. : Üretim aşamasını kapsar ve Modül B'yi takip eder. Onaylanmış bir kurum tarafından test edilme ve onaylanma aşamasını içerir. İzlediği süreç ISO 9000'nin son kontrol ve testler ' alım + ambalaj + satış sonrası hizmet [üretimi içermez] kapsamı ile benzerlik gösterir. Üretim sürecine yönelik bir kalite güvence sistemi kurulmasını öngörür. Nihai ürün denetimi ve testleri imalatçı tarafından gerçekleştirilir. : Sadece üretim aşamasına yönelik olan bu modül genellikle Modül B ile birlikte kullanılır. Onaylanmış bir kurumun, ürünün teknik dokümanlara veya tip incelemesindeki tanımlara uygunluğunu denetlediği modül çerçevesinde yazılı uygunluk belgesi ile birlikte ürüne CE işareti iliştirilir. Sayfa 3

4 Modül G (Birim Doğrulaması) Modül H (Tam Kalite Güvencesi) : Hem tasarım hem üretim safhalarını kapsayan bu modül çerçevesinde, onaylanmış kurumun, ürünün ilgili direktiflere uyduğunu bildirmesi ve yapılan testler neticesinde ürünün CE işareti taşıması gerekir. : Hem tasarım hem üretim safhalarıyla ilgili olan bu modülün uygulanması için onaylanmış bir kurum tarafından kalite yönetim sisteminin (TS EN ISO 9001)] varlığı denetlenir. Tasarımın uyumlaştırılmış standartlara tam olarak uyumlu olmadığı durumlarda; tasarımın yönetmeliğin hükümlerine uyup uymadığı incelenir. 6. Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri Yapı Malzemeleri nde, Modüler Yaklaşımın yerine, Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi şeklinde isimlendirilen bir yaklaşım söz konusudur. Sistem 1+ / Onaylanmış Ürün Belgelendirme Kuruluşu Üreticinin görevleri Görevleri Ürün Belgelendirmesi yapan Onaylanmış bir kuruluştan Performans Değişmezlik Belgesi alınması gerekir. Yapı malzemesine ilişkin temel karakteristiklerin performans beyanı imalâtçı tarafından aşağıdaki öğelere dayandırılır. Fabrika Üretim Kontrolü (FÜK) Öngörülen deney planına göre fabrikadan alınan numunelerin ileri testleri Malzemenin tip testine (numune alma dâhil), tip hesaplamalara, tablolanmış değerlere veya açıklayıcı dokümanlara dayanarak malzeme tipinin tespiti Fabrika üretim kontrolünün ve üretim tesisinin başlangıç denetimi Fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetimi, ölçümü ve değerlendirilmesi Malzemelerin piyasaya arzından önce numunelerinin rastgele denetlenmesi (sadece 1+ için) Fabrika Üretim kontörlü Belgelendirmesi yapan Onaylanmış bir kuruluştan Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi alınması gerekir. Yapı malzemesine ilişkin temel karakteristiklerin performans beyanı imalâtçı tarafından aşağıdaki öğelere dayandırılır. Fabrika Üretim Kontrolü (FÜK) Öngörülen deney planına göre fabrikadan alınan numunelerin testleri Malzemenin tip testine (numune alma dâhil), tip hesaplamalara, tablo halinde verilen değerlere veya açıklayıcı belgelere dayanarak malzeme tipinin tespiti Fabrika üretim kontrolünün ve üretim tesisinin başlangıç denetimi Fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetimi, ölçümü ve değerlendirilmesi Yapı malzemesine ilişkin temel karakteristiklerin performans beyanı imalâtçı tarafından aşağıdaki öğelere dayandırılır. Fabrika Üretim Kontrolü (FÜK) Malzemenin tip testine (numune alma dâhil), tip hesaplamalara, tablo halinde verilen değerlere veya açıklayıcı belgelere dayanarak malzeme tipinin tespiti Yapı malzemesine ilişkin temel karakteristiklerin performans beyanı imalâtçı tarafından aşağıdaki öğelere dayandırılır. Fabrika Üretim Kontrolü (FÜK) Yoktur Malzemenin tip testine (numune alma dâhil), tip hesaplamalara, tablo halinde verilen değerlere veya açıklayıcı belgelere dayanarak malzeme tipinin tespiti Sayfa 4

5 Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri Üreticilerin Sorumlulukları Fabrika Üretim Kontrolü (FÜK) Test Planına Göre Testlerin Yapılması Başlangıç Tip testi Onaylanmış Kuruluşun Sorumlulukları Başlangıç Tip Testi Fabrika Üretim Kontrolü (FÜK) Belgelendirmesi Fabrika Üretim Kontrolü (FÜK) Gözetimi Alınan Numunelerin Deneyden Geçirilmesi 7. CE Belgesi Nasıl Alınır? CE belgesi ürünün girdiği standarda göre CE belgesi vermeye yetkili onaylı kuruluş tarafından verildiği gibi üretici kendisi de hazırlayabilir. Ürün risksiz ise; ürünün temel gereklere uygunluğunu kendisi beyan edebilir. Burada, üreticinin bu büyük sorumluluğu, güven ilkesini sarsmayacak şekilde taşıması gerekir. AB mahkemelerinde uygunluğu beyan edilip, temel gerekleri sağlamadığı belirlenen ve piyasadan toplatılan ürünlerle ilgili, üreticiye uygulanacak cezai yükümlülüklere ilişkin pek çok davanın sürdüğü bilinmektedir. Ürünü riskli ise; ürünün temel gereklere uygunluğunun incelenmesi, onaylama yöntemiyle yapılır. Ürünün, risk derecesine bağlı olarak, Onaylı Kuruluş (Notified Body) tarafından incelenmesi ve gerekli testlerin yapılarak bu kuruluş tarafından onaylanması gerekir. Bir üretici kendi ülkesi ya da başka bir üye ülkedeki resmi tanınırlığı olan herhangi bir Onaylanmış Kuruluşu seçebilir. Onaylanmış Kuruluşların yasal olarak yetkilendirilmiş olması (akredite edilmesi) gerekir. Bu kuruluşlar belirli uygunluk incelemelerinde uzmanlaşmış ve sadece o konularda inceleme yapabilme yetkisine sahiptirler ve tarafsız olmak zorundadırlar. Bunun yanı sıra her ürün onaylanmış kuruluş belgesi gerektirmemektedir. Ürünün riskli gurup ürün olmamasına rağmen üretici onaylanmış kuruluştan belge istemesi durumunda Onaylanmış kuruluşlar "Uygunluğa Şahitlik Belgesi" yani "Attestation of Conformity" verebilmektedir. CE belgesi gerektiren ürünlerin piyasa gözetimi ve denetiminden, AB nin ürünlere CE işareti iliştirilmesini öngören Yeni Yaklaşım Direktiflerinin uyumu ile görevlendirilen kamu kuruluşları sorumludur. CE İşareti İliştirme İşlemleri 1. Ürün ile ilgili direktif / direktifleri belirlenir. 2. Varsa uyumlaştırılmış standartlar tespit edilir. 3. Modül veya modüller kombinasyonu seçilir. 4. Onaylanmış kuruluş gerekip gerekmediğini belirlenir. 5. Uygunluk değerlendirmesine müteakiben, uygunluk beyanı ve gerekiyorsa diğer dokümanlar hazırlanır. 6. Teknik dosya düzenlenir ve muhafaza edilir 7. Ürünün üzerine ve / veya ambalajına ve beraberindeki belgeye '' CE '' işareti iliştirilir ve piyasaya arz edilir. "CE" uygunluk işaretini müteakip, işlemleri yapan onaylanmış kuruluşun kimlik numarası yer almalıdır. Örneğin TSE için; "CE 1783" şeklindedir. Sayfa 5

6 8. Ürün Gruplarına Göre İlgili Yönetmelikler No. Ürün Grubu Yönetmelik AB Direktifi Yetkili Kuruluş 1 İnşaat malzemeleri (89/106/EEC)/ Yapı Malzemeleri 2 Asansörler (95/16/EC)/ Asansör Lifts 3 Gaz Yakan Aletler 4 Sıcak su kazanları 5 Basınçlı kaplar 6 Oyuncaklar 7 Kişisel Koruyucu Donanımları 8 Makinalar (90/396/EEC)/Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (92/42/EEC)/ Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik (97/23/EC)/Basınçlı Ekipmanlar (88/378/EEC)/ Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik (89/686/EEC)/ Kişisel Koruyucu Donanım (2006/42/AT) Makina Emniyeti Construction products Appliances Burning Gaseous Fuels Hot Water Boilers Pressure equipment Toys Personal protective equipment Machinery Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 9 Tıbbi cihazlar (93/42/EEC)/ Tıbbi Cihaz Medical devices Sağlık Bakanlığı 10 In vitro tıbbi tanı cihazları 11 Ölçü Aletleri Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Alçak Gerilim Cihazları Elektromanyetik Uyumluluk 15 Basit basınçlı kaplar Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar Sivil kullanım için patlayıcılar Yolcu Taşıma Amaçlı Kablo Üzerinde Hareket Eden Araçlar Gezi Amaçlı Tekneler Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları (98/79/EC)/ Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları (2004/22/EC) / Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene (90/384/EEC)/ Otomatik Olmayan Tartı Aletleri (2006/95/AT) / Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (2004/108/AT) / Elektromanyetik Uyumluluk (87/404/EEC)/ Basit Basınçlı Kaplar (90/385/EEC)/ Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar (94/9/EC)/ Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik (93/15/EEC)/ Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik (2000/9/EC)/ İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı (94/25/EC)/Gezi Tekneleri (99/5/EC)/Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları In vitro diagnostic medical devices Measuring Instruments Weighing Instruments Low voltage equipment Electromagnetic Compatibility Simple pressure vessels Active implantable medical devices Equipment and protective systems intended for use in Potentially explosive atmospheres Explosives for civil uses Cableway installations for persons Recreational craft Radio and telecommunications terminal equipment Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Denizcilik Müsteşarlığı Telekomünikasyon Kurumu Sayfa 6

7 9. Onaylanmış Kuruluşlar 16 Aralık 2006 tarihinde ülkemizden ilk defa TSE 1783 kimlik numarası ile onaylanmış kuruluş olarak atanmıştır. Türkiye'de 35 tane onaylanmış kuruluş bulunmaktadır ve bunlardan 19 u yapı malzemeleri konusunda CE işaretlemesi yapmaktadırlar. S. No. Kuruluş Tipi Kuruluşun Adı Yapı Malzemeleri 305/2011/EU 1 TAB İnşaat Teknik Değerlendirme ve Bilimsel Araştırma Kurumu İktisadi İşletmesi 2 NB 1783 Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 3 NB 1784 Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği-Kalite ve Çevre Kurulu (KÇK) 4 NB 1785 Türk Loydu Vakfı İktisadı İşletmesi 5 NB 1984 Kiwa Meyer Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. 6 NB 2055 Türkiye Hazır Beton Birliği 7 NB 2138 Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. 8 NB 2163 Universal Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. 9 NB 2164 TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.S. 10 NB 2179 Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. 11 NB 2184 ERA Laboratuvarları A.Ş. 12 NB 2195 Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 13 NB 2271 Standart Belgelendirme Denetim Deney Muayene ve Teknik Kontrol Ltd. Şti. 14 NB 2292 UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi San. Tic. Ltd. Şti. 15 NB 2344 BVA Belgelendirme ve Dış Ticaret Ltd. Şti. 16 NB 2372 EPS Sanayi Derneği-Çevre Enerji Verimlilik ve Kalite Kurulu İktisadi İşletmesi (ÇEVKAK) 17 NB 2404 CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 18 NB D Incerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd. Şti. 19 NB 2547 FTI Fasad Teknoloji Merkezi A.Ş. 20 NB 2022 TMMOB Makine Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi - 21 NB 2159 S & Q MART Kalite Güvenlik Sanayi ve Ticaret A. Ş NB 2284 IEP Uluslararası Enerji Petrol Gözetim Sertifikasyon ve Teknik Hizmetler Organizasyonu Tic. Ltd. Şti. 23 NB 2287 Bureau Veritas Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti NB 2336 SCA Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti NB 2354 TUV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş NB 2360 Dekra Kalite Kontrol Hizmetleri Ltd. Şti NB 2418 Kalibra International Metroloji Ltd. Şti NB 2422 INTEGRA 96 Uluslararası Ürün ve Sistem Belgelendirme Bağ. Den. Göz. Eğit. Hiz. Ltd. Şti. 29 NB 2430 BENART Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Ltd. Şti NB 2459 Inspecco Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti NB 2513 TCS Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti NB 2528 D Kare Gözetim Test ve Belgelendirme Tic. Ltd. Şti NB 2543 PGM Proje Gözetim Mühendislik ve Kalite Kontrol Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. 34 NB 2557 A1 Belgelendirme ve Muayene Hizmetleri Ltd. Şti NB 2568 NoBo Kalibrasyon Gözetim Denetim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti Sayfa 7

8 10. Kaynaklar The 'Blue Guide' on The Implementation of EU Product Rules 2014 CE İşareti Gerektiren) Yeni yaklaşım direktifleri, CE İşareti (Resmi Gazete Tarih: Sayı:28213) Yapı Malzemeleri (305/2011/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine ve Denetlenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No. MHG/ ) (Resmi Gazete Tarih: Sayı: 28739) Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (TAU/ ) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG-15/2006-5) (Resmi Gazete Tarih: Sayı:26326) Yapı Malzemeleri (305/2011/AB) (Resmî Gazete Tarih: Sayı: 28703) Yapı Malzemeleri (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: MHG/ ) (Resmî Gazete Tarih: Sayı: 28444) Sayfa 8

Ürün Yeni Yaklaşım Direktifleri Hayır, girmiyor CE uygunluk işareti. Onaylanmış Kuruluşa Başvurur Uygunluk Değerlendirmesini Kendi Yerine Getirir

Ürün Yeni Yaklaşım Direktifleri Hayır, girmiyor CE uygunluk işareti. Onaylanmış Kuruluşa Başvurur Uygunluk Değerlendirmesini Kendi Yerine Getirir YENİ YAKLAŞIMA VE ASANSÖR YÖNETMELİĞİNE (95/16/AT) GÖRE UYGUNLUK DEĞERLEDİRMESİ NETİCESİNDE MONTAJCININ VEYA AKSAM İMALATÇISININ CE İŞARETİNE ERİŞİMİ VE ÜRÜNLERİN PİYASAYA ARZI İlyas Menderes BÜYÜKLÜ Sanayi

Detaylı

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB)

YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) 10 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28703 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat

01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 1 Hazırlayan: Av. Füsun Gökçen 01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat R.G. 17 Ocak 2002

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar.

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin

Detaylı

Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış. Resmi Gazete. Sayı: 24637 (Asıl)

Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış. Resmi Gazete. Sayı: 24637 (Asıl) Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik (73/23/AT) Resmi Gazete 11.01.2002 Cuma Sayı: 24637 (Asıl) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ

Detaylı

Yönetmelik. Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sağlık Bakanlığından: Yönetmelik Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; oyuncakların güvenliği ile ilgili olarak yerine getirilecek

Detaylı

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; vücut dışında (in-vitro)

Detaylı

TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Sağlık Bakanlığından: TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığında doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan tıbbî

Detaylı

OTOMATĠK OLMAYAN TARTI ALETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ (1) (DeğiĢik baģlık:rg.14/11/2009-27406) (2009/23/AT) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

OTOMATĠK OLMAYAN TARTI ALETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ (1) (DeğiĢik baģlık:rg.14/11/2009-27406) (2009/23/AT) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26457 OTOMATĠK OLMAYAN TARTI ALETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ (1) (DeğiĢik baģlık:rg.14/11/2009-27406) (2009/23/AT) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

TEMEL GEREKLER. Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir.

TEMEL GEREKLER. Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir. TEMEL GEREKLER Ek-1 Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir. A. Tekne tasarımı ve imalatı için temel güvenlik kuralları 1. Tekne tasarım

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019 TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran -Haziran 2019 AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran - Haziran

Detaylı

ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN

ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN 8027 ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 4703 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/7/2001 Sayı : 24459 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI

TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI 1. Giriş TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI Bu belgelendirme programı, GSI SLV-TR nin, TS EN 1090-1 standardına göre çelik ve alüminyum yapı imalatı için belgelendirme

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU ONAYLANMIŞ KURULUŞ ADAYI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI İÇİN AKREDİTASYON REHBERİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU ONAYLANMIŞ KURULUŞ ADAYI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI İÇİN AKREDİTASYON REHBERİ R 10.13 ONAYLANMIŞ KURULUŞ ADAYI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI İÇİN AKREDİTASYON REHBERİ Rev.00 02-2012 İÇERİK Bölüm 0. Giriş 1. Kapsam... 2. Referanslar.. 3. Terimler ve Tanımlar.. 4. Akreditasyon

Detaylı

SIVI VE GAZ YAKITLI YENİ SICAK SU KAZANLARININ VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT)

SIVI VE GAZ YAKITLI YENİ SICAK SU KAZANLARININ VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT) SIVI VE GAZ YAKITLI YENİ SICAK SU KAZANLARININ VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT) Sayfa 1 / 5 Sıvı Ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik (92/42/At)

Detaylı

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ

Detaylı

TSE, CE, Tıbbi Cihaz Direktifleri, Standartlar Türk Standartları Enstitüsü Kuruluşu

TSE, CE, Tıbbi Cihaz Direktifleri, Standartlar Türk Standartları Enstitüsü Kuruluşu TSE, CE, Tıbbi Cihaz Direktifleri, Standartlar Türk Standartları Enstitüsü Kuruluşu Uzm. Ecz. Zeynep Füsun DENLİ Türk Standartları Enstitüsü, ANKARA Türk Standartları Enstitüsü (TSE); her türlü madde ve

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE Onay Tarihi : 07.01.2013 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk ve Tanımlar

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1) 7673 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 4457 Kabul Tarihi : 27/10/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4.11.1999 Sayı : 23866 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

» Kalite felsefesiyle tanışmak, temel kavram ve ilkeleri hakkında bilgi edinmek.

» Kalite felsefesiyle tanışmak, temel kavram ve ilkeleri hakkında bilgi edinmek. SUNUM AKIŞI» Amaç» Küresel Rekabet ve Kalite» Değişim» Kalite Odağı» Kalite Nedir?» Kalite Yönetim Sistemi Temel İlkeleri» Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi» Kalite Sistemi Dokümantasyonu Gerekleri» Kalite Standartları

Detaylı

Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti. - Ürüne ait teknik şartnamelerin listesi ve/veya ilgili direktif şartname listesi.

Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti. - Ürüne ait teknik şartnamelerin listesi ve/veya ilgili direktif şartname listesi. Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti Teknik dosya içeriğinde aşağıda belirtilen hususları içerir; - Ürüne ait genel tanımlama, - Tasarıma ait çizimler, ürünlerin /üretim prosedürüne ilişkin

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK)

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KKD İLE İLGİLİ YÖNLENDİRİCİ İLKELER

KKD İLE İLGİLİ YÖNLENDİRİCİ İLKELER KKD İLE İLGİLİ YÖNLENDİRİCİ İLKELER ÜYE DEVLETLERİN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMA İLİŞKİN YASALARININ YAKINLAŞTIRILMASI HAKKINDAKİ 21 ARALIK 1989 GÜN VE 89/686/EEC SAYILI KONSEY DİREKTİFİNİN UYGULANMASI HAKKINDAKİ

Detaylı