Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Konferans Salonu - Bakanlıklar / ANKARA 27 MART 2010 CUMARTESİ SAAT: 14.00

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Konferans Salonu - Bakanlıklar / ANKARA 27 MART 2010 CUMARTESİ SAAT: 14.00"

Transkript

1 Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Konferans Salonu - Bakanlıklar / ANKARA 27 MART 2010 CUMARTESİ SAAT: 14.00

2 Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.

3 KIRŞEHİR KÜLTÜR EĞİTİM ARAŞTIRMA V E S O S Y A L D A Y A N I Ş M A V A K F I KIRŞEHİRLİLER VAKFI (1997) 8. OLAĞAN GENEL KURUL G Ü N D E M Açılış ve Yoklama Divanın Teşkili ve Saygı Duruşu Yönetim Kurulu raporu, bilanço ve gelir-gider tablosunun okunması Denetim Kurulu raporunun okunması Raporlar Üzerinde görüşmeler Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası Vakıf Başkanının, Yönetim ve Denetim Kurulları ile Onur ve Danışma Kurullarının seçimi Vakfımız tarafından Merkezi Kırşehir olmak üzere bir vakıf üniversitesi kurulması ve adının KIRŞEHİRLİLER VAKFI AŞIKPAŞA ÜNİVERSİTESİ olma konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması Yeni Şirket kurma veya kurulu şirketlere ortak olma,vakıf servetini artırmak maksadıyla, Holdinglere, limitet ve Anonim şirketlere iştirak etme, şirketler devralma konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması. Tahmini Bütçenin görüşülmesi Dilek ve Temenniler Kapanış

4 KIRŞEHİR KÜLTÜR EĞİTİM ARAŞTIRMA V E S O S Y A L D A Y A N I Ş M A V A K F I KIRŞEHİRLİLER VAKFI (1997) YÖNETİM KURULU EROL TOSUN / Genel Başkan HALİL KAYA / Genel Başkan Vekili DOĞAN ASLAN / Genel Başkan Yardımcısı YAKUP KÖYSÜREN / Genel Başkan Yardımcısı GÜRBÜZ KAYA / Genel Başkan Yardımcısı SİNAN CAN / Genel Başkan Yardımcısı ÖMER ARICA / Genel Başkan Yardımcısı ÖMER ÜNLÜ / Genel Başkan Yardımcısı OĞUZ ALTIN / Genel Sekreter NADİR ERKAN / Genel Sekreter Yardımcısı SAKIP ÖZDEMİR / Genel Sekreter Yardımcısı KADİR İMAMOĞLU / Genel Sekreter Yardımcısı DUDU TÜRKKANI / Genel Sekreter Yardımcısı ABDULLAH CİHAN / Genel Sayman HİLMİ KOÇAK / Genel Sayman Yardımcısı DENETİM KURULU H.YUSUF TIRAŞ / Denetim Kurulu Başkanı TAHİR DİNÇER / Denetim Kurulu Üyesi ZÜLFİKAR ALTAY / Denetim Kurulu Üyesi

5 MERHABA AŞIKPAŞA ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR için yola çıkanlar yeni bir hedefe doğru ilerliyorlar: Aşıkpaşa Üniversitesi Bu satırları, Aşıkpaşa Üniversitesine giden yolun öyküsünü sizlerle paylaşmak ve Kırşehir halkına bir müjde vermek için yazmaktayız. Eğitim-Öğretim bir toplumun temelini oluşturur ve modern toplumun en vazgeçilmez unsurudur. Bilim üretilen üniversitelerin, bir ülkenin gelişmesinde ve çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasında oynadığı etkin rolü hepimiz biliyoruz. Bundan dolayıdır ki Kırşehirliler Vakfı kurucuları, Vakıf senedinde amaçlar kısmına: Vakıf Üniversitesi Kurmayı koymuşlardır. Bu amaç, Vakıf kurucularının ve mevcut yöneticilerinin hayalleri ve umutlarının ne kadar büyük olduğunu göstermektedir. Bizler, Vakıf kurucuları olarak; Kırşehir i geçmişten geleceğe taşımayı bir görev bildik Doğup büyüdüğümüz kentimize ve insanımıza sahip çıkabilmek için, yapabileceklerimizin en iyisi ve en hayırlısını yapmayı amaç edindik... Gün geçtikçe küçülen Kırşehir in derdine derman olabilmek için, Bacasız Fabrika kurmaya karar verdik. Geleceğimiz olan çocuklarımız, güzel şehrimiz, esnafımız, işsizimiz için yola çıktık ve bu yolda başarıyı ve umudu görmekteyiz. Kırşehir tarihini incelediğimizde bir kez daha göreceğiz ki, şehrimiz 1200 lü yıllarda eğitimin ve bilimin merkezi olmuştur yılında Melik Muzafferüddin Behremşah Medresesi ile başlayıp, 1272 yılında ise Cacabey Medresesi (günümüzün Kırşehir üniversitesi diyebileceğimiz) olarak faaliyete geçtiğine ve ilim insanı yetiştirdiğine tanık oluyoruz. Kılıç Arslan ın oğlu III. Gıyasettin Keyhüsrev zamanında Kırşehir Valisi Cebrail İbn-i Caca tarafından yapılan ve Kırşehir Valisi Nurettin Cacabey i ölümsüzleştirerek 1272 yılında faaliyete geçirilen Cacabey Medresesinde Selçuklu Rasathanesi (gözlemevi) olarak Astronomi eğitimi verilmiştir. Astronomi eğitimi yanında Felsefe, Tasavvuf, Türk Kültürü, Türk Dili, İslam Uygarlığı, İslam Hukuku dalında da eğitim vererek Arap ve İran kültürüne karşı, Türk kültürünün savunuculuğu da yapılmıştır. Bilimsel yönde verdiği eğitimi ile o günkü koşullarda memleketimizin mihenk taşı olan Cacabey Medresesi, Aşıkpaşa gibi Türkçe dilcisinin, Ahmedi Gülşehri gibi Mesnevi tasavvufçusunun, Süleyman Türkmani gibi bilimcilerin, Ahi Evran-i Veli gibi sanat ve örgütlenme önderlerinin de Kırşehir de yetişmelerine aracı olmuş bir medrese kültürümüz vardır.728 yıl önce temelleri atılmış olan eğitim ve bilim yuvamızın devamı olabilecek olan Ahi Evran Üniversitesi şehrimizde eğitim-öğretim faaliyetine başladı, on binin üzerinde öğrencisi ile şehrimize katkı sundu. Ancak bu şehrimizin eğitim- öğretimdeki başarılı durumunu karşılamakta yeterli değildir. Ahi Evran Üniversitesine hem kardeş hem de destek olabilecek Aşıkpaşa Üniversitesi kurulması artık günümüzde hem gerekli hem de zorunlu olmuştur. Kurulacak olan Vakıf Üniversitesine ismini vereceğimiz, AŞIKPAŞA ( ); Osmanlı Devletinin kuruluş döneminde yaşamış, Türk Dili nin gelişmesinde ve yayılmasında büyük hizmeti olmuş bir Türk Şairi ve Mutasavvıfıdır. Kırşehir doğumlu / Kırşehirli Aşıkpaşa nın, Türk Dili Edebiyatı açısından en önemli eseri Garipname dir. Türk Diline verdiği önem Aşıkpaşa nın kimliğini oluşturan bir öğedir. Aşıkpaşa, Arapça, Farsça, İbranice ve Ermenice bilmesine rağmen eserlerini katıksız öz Türkçe ile yazmıştır. Bu tutumu ile Aşıkpaşa, Arapça ve Farsça karşısında Türk Dili nin gücünü ve önemini ortaya koymuştur. Yazdığı şiirdeki şu kıtası onun bu niyetini ve arzusunu özetlemektedir:

6 Türk diline kimesne bakmaz idi, Türklere her giz gönül akmaz idi. Türk dahi bilmez idi bu dilleri, İnce yolu ol ulu menzilleri... Türk Dilini ve Edebiyatını, Türk Tarihini ve Kültürünü, Türk Halk Edebiyatını ve Halk Kültürünü/ İnanışlarını, Bilimi ve Fenni öğrenmek ve dünyayı ve dünyadaki gelişmeleri öğrenmek/tanımak, gelecek nesillere aktarmak ancak bu amaca uygun olarak kurulmuş kurumlarla mümkündür. Böyle kurumlar kurmak, kurulmasına katkıda bulunmak ve Aşıkpaşa, Ahi Evran, Cacabey, Hacı Bektaş-ı Veli gibi bilginleri yetiştirmek için çaba sarf etmek, ülkesini seven her insanın görevidir. Kırşehir in son yıllarda üniversite sınavlarında ilk üç sırayı paylaşması, insanımızın eğitim- öğretime ne denli önem verdiğinin bir kanıtıdır. Kırşehir de yaşanan işsizlik ve yoksulluğun gençlerimizi çaresizliğe, esnafımızı kepenk kapatmaya, sanayicimizi işyeri kapatmaya zorlandığı bu dönemde; Kırşehir in gün geçtikçe artan küçülmesine dur demek, tersine büyüyen bir KIRŞEHİR yaratmak için Türkiye deki gelişmelerden de yararlanarak hızla adım atıyoruz. Milli Eğitim bakanlığı verilerine de baktığımızda; ülkemiz genç nüfusunun yükseköğretim talebinin karşılanmasında, vakıf üniversitelerinin etkili bir rol üstlendiğini görüyoruz. Türkiye de üniversite sayısının 2003 yılından bu yana artış gösterdiğini, toplamda: 94 ü devlet, 45 i vakıf olmak üzere 139 üniversite bulunduğunu, Türkiye de yüksek öğrenimdeki okullaşma oranı öğretim yılında 27 bin 12 iken öğretim yılında bu sayının yüzde oranında arttığını görmekteyiz öğretim yılında bu oranı yüzde 48 e ulaşması beklendiği de belirtilmektedir. Türkiye de yükseköğrenime olan talep ve arz arasındaki farkın son 30 yıldan bu yana giderek arttığını, bunun sonucunda yurt dışındaki üniversitelere olan talebin de artış gösterdiğini bilmekteyiz. OECD verilerine göre, Türkiye, 2001 yılı itibariyle yurt dışında öğrencisi bulunan ülkeler arasında 44 bin 204 öğrenci ile 8. sırada yer alırken, 2006 verilerine göre, 47 bin 758 öğrenciyle 6. sıraya yükselmiştir öğretim yılında üniversitelerde 796 bin 79 öğrencinin kayıt yaptırdığını, öğrenim gören öğrenci sayısının toplamının 2 milyon 731 bin 828 e ulaştığını, bu öğrencilerin 1 milyon 142 bin 536 sının açık öğretimde öğrenim gördüğü öğretim yılında vakıf üniversitelerinde toplam 166 bin 157 öğrencinin öğrenim gördüğü, üniversite öğrencilerden yüzde 94 ünün devlet üniversitesinde olduğu, açık öğretim fakültesi öğrencileri haricinde vakıf üniversitelerinde öğrenim gören öğrenci sayısının, devlet üniversitelerine oranının yüzde 10.5 olduğunu görmekteyiz. Vakıf Üniversitelerine her geçen yıl ilgi daha da artmaktadır. Kurulacak olan Aşıkpaşa Üniversitesi, şehrimizde halen var olan Ahi Evran Üniversitesine kardeş olarak gelmektedir. Bu kardeşce dayanışmanın Kırşehir e daha çok öğrencini gelmesine neden olacağına inanıyoruz.bizler çocuklarımıza bırakılacak en iyi mirasın eğitim olduğunu, özellikle bunun göz önünde bulundurulması gerektiğini hatırlattıktan sonra konuyla ilgili bazı açılımlar getirmek istiyoruz.

7 KIRŞEHİR KÜLTÜR EĞİTİM ARAŞTIRMA V E S O S Y A L D A Y A N I Ş M A V A K F I KIRŞEHİRLİLER VAKFI (1997) IŞIK TUTACAK SORULAR - Her hangi bir Devlet Üniversitesinin, çok fazla istemediğiniz bir bölümünde mi okumak istersiniz? Yoksa, vakıf üniversitesinde, en çok istediğiniz bölüm de mi? - Elinizdeki ekonomik kaynakları üniversite öğrenimi için mi harcamak istersiniz yoksa yurtdışında yüksek lisans ya da doktora için mi? - İyi bir puanınız var. Bu puanı, en çok istediğiniz devlet üniversitesinden birinde değil de daha sonra gelenlerde mi değerlendirmek istersiniz, yoksa vakıf üniversitelerinin en iddialı olanlarında tam burslu olarak mı okumaya düşünürsünüz? - Çocuğunuzun geleceği için ev, arsa, hisse senedi gibi yatırımlar mı yapmak istersiniz yoksa öğrenimi için mi yatırım yaparsınız? Benzeri soruların sayısını fazlasıyla artırmak mümkün. Alacağınız her kararın, yaşamınızın bundan sonraki bölümüne yön verecek olması, üzerinizdeki yükü daha da artırıyor. Ama en kötü kararın bile kararsızlıktan iyi olduğunu unutmayın! Günümüzde olanakları olan her yurttaşın eğitim-öğretim seferberliğine katılması önce ilimize sonra da ülkemize karşı bir vatandaşlık görevidir. Çünkü aydınlık; cehaletten kurtulmaya bilimsel ve çağdaşlaşma yolunda ilerlemeye bağlıdır. Mustafa Kemal Atatürk, insanlığa hizmet için eğitim-öğretime olan aşkını şu sözlerle açıklamıştır: En mühim ve feyizli vazifelerimiz Milli Eğitim işleridir. Milli Eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir Milletin hakiki kurtuluşu ancak bu suretle olur Milli Eğitimde süratle yüksek bir seviyeye çıkaracak bir milletin hayat mücadelesinde maddi, manevi bütün kuvvetlerin artacağı muhakkaktır... Türk bilgesi Hacı Bektaş-ı Veli: Bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır vecizesinde eğitime ve bilime olan inancını net olarak vurgulamıştır. Bu örnek sözler bile bizlere, bugün yapmaya çalıştığımız işin ne denli önemli ve anlamlı bir iş olduğunu göstermektedir. Sizlerle paylaşmaya çalıştığımız bu bilgiler ışığında, Aşıkpaşa Üniversitesi adıyla başladığımız bu eğitim-öğretim seferberliğinin ayrıntılı olarak hazırlanmış olan FİZİBİLİTE çalışmasını bilgilerinize sunuyoruz. Kırşehir Aşıkpaşa Üniversitesinin kuruluş sürecine katkıda bulunan herkese, yönetim kurulumuz adına sonsuz teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Erol Tosun Kırşehirliler Vakfı Genel Başkanı

8 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 8 Mart 2008 tarihinde göreve geldiğimizde,yönetim kurulu olarak Vakfımız hemşerilerimiz ve Kırşehir için planlı ve programlı bir çalışma anlayışı ile faaliyetlerimize başladık. Bizden önce görev yapan yönetim kurulu üyelerinin başlattığı faaliyetleri tamamlamak ve yeni programlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için planlı bir çalışma içine girdik. Öncelikli olarak kurumsal bir işleyişin yerleştirilmesi gerektiği düşüncesinden hareketle; Vakıf kurucularımızın adres ve telefon bilgileri güncellenerek bilgisayar ortamında muhafaza edildi. Ahde vefa gösterme anlamında, vakfımızın kuruluşundan itibaren genel başkanlık yapan değerli büyüklerimiz için vakfımızda bir ONUR köşesi oluşturarak, Genel başkanlarımızın fotoğrafları bu köşeye yerleştirildi. Vakfımızın tanıtılması, faaliyetlerinin takip edilebilmesi ve üyelerimizin sürekli olarak bilgilendirilebilmesi için, internet ortamında bir web sayfası (kirsehirlilervakfi.org.tr) açıldı. Tüzel kişiliğimizin simgesi olması amacıyla bir amblem belirlendi. Vakfımızın çalışmalarını yaygınlaştırmak ve geleceğe umutla taşımak, kadınlarımızı ve gençlerimizi de çalışmalarımızın içerisine katabilmek için Kadın ve Gençlik kollarımız kurularak faaliyetlere başlamaları sağlandı. Eksikliklerimize karşın vakfımız kurumsallaşma yönünde önemli sayılabilecek adımlar atmıştır. ETKİNLİKLERİMİZ Kırşehirliler Vakfının Ankara da farklı çevrelerce de tanınması ve faaliyetlerinin tanıtılması için gerçekleştirdiğimiz faaliyetler; Vakfımız, KIR-DER ve Mamak belediyesi işbirliği ile Mamak KIRŞEHİR GECESİ ni düzenlemiştir. Vakfımız, KIR-DER ve Kırıkkale Belediyesi ile birlikte Kırıkkale de KIRŞEHİR GECESİ ni, düzenlemiştir. Vakfımız, Kırşehirli Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen iftar yemeğine katılmıştır. Vakfımız, Valiliğimizce Ankara da yapılan, Kırşehirli sanatçılar Resim-Fotoğraf- Süsleme sanatları sergisine katkıda bulunmuştur. Vakfımız, Valiliğimizce T.B.M.M. de yapılan, Kırşehirin T.B.M.M. de tanıtımı etkinliğine katılmıştır.

9 KIRŞEHİR KÜLTÜR EĞİTİM ARAŞTIRMA V E S O S Y A L D A Y A N I Ş M A V A K F I KIRŞEHİRLİLER VAKFI (1997) Vakfımız, Kırşehirspor a Yardım yemeğine katkı sunmuştur. Yönetim Kurulumuz, Kırşehir Valisi, Belediye Başkanı, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü ve Kırşehir yerel basını ziyaret etmiştir. Türkiye de ilk defa Kırşehir merkez olmak üzere, 81 Vilayetimizde Kutlanmasına başlanan, Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onurlandırılmış olan, 21. Ahilik Kutlamaları na Vakfımızı temsilen Genel Başkanımız Erol Tosun ve Yönetim kurulu üyelerimiz katılmıştır Aralık ayında yapılan Türkiye Vakıflar Meclisi seçiminde vakfımızın temsili için faaliyetlerimiz olmuş, Orta Anadolu Vakıfları başta olmak üzere, birçok Vakıfla iş birliği görüşmeleri yapılmıştır. Vakfımız, 4 Nisan 2009 da Kırşehir de Kutlanan Dünya Astronomi Yılı etkinliklerine katılmıştır. Vakfımız, 2009 Yılı Kaman Ceviz Festivali ne katılmıştır. Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın onurlandırdığı 22. Ahilik Kutlamaları na Vakfımızı temsilen Genel Başkanımız Erol Tosun ve Yönetim kurulu üyelerimiz katılmıştır. Yönetim kurulu üyelerimiz, Kırşehirli Dernekler Federasyonunun öncülüğünde gerçekleşen Fadime BALTACIOĞLU Resim Sergisine katılmıştır. Yerel ve genel seçimler öncesinde vakfımızdan randevu talebinde bulunan adaylarla görüşülmüş, ayrıca vakfımızın da kimi hemşerilerimizin çeşitli partilerden aday olmaları nedeniyle iadei ziyaretleri olmuştur. Bu ziyaretlerden bazıları şunlardır; SHP Genel Başkanı Murat KARAYALÇIN, Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif ŞENER, MHP Genel Başkan Yardımcısı Metin ÇOBANOĞLU, Keçiören Belediye Başkanı Turgut ALTINOK, Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi YAŞAR, Keçiören MHP Belediye Başkan Adayı Şükrü ŞAHİN, Mamak MHP Belediye Başkan Adayı Mehmet ÇEVİK, MHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı Enver DEMİREL, Keçiören SP Belediye Başka Adayı Cafer GÜNEŞ, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Eser ATAK. KIRŞEHİRSPOR İÇİN YAPILANLAR Kırşehir spora yardım için, Vakfımızın bu konuda yapabileceği katkılar belirlenmiş, işadamlarımızdan yardım toplama heyetinde görev alınmış, işadamlarımızdan Kırşehir spora sahip çıkmaları için destek istenmiştir. Ankara da yapılan Kırşehir spor maçlarına seyirci desteği verilmesi için, gençlik kollarımız faaliyetler yapmış, Kırşehir spora yardım için Keçiören Halil İbrahim Sofrasında düzenlenen yemek için bilet satışı desteği verilmiştir. KIRŞEHİRLİLER BİRLİĞİ Yıllardır hemşerilerimizin özlemi olan Kırşehirlilerin birlikte hareket etme düşüncesine Yönetim Kurulumuz katkı sunarak bu özlemi ve hayali gerçeğe dönüştürmek için olağan üstü çaba sarf etmiştir. Bu çabamızın neticesinde Kırşehirliler Birliği Kurulmuştur. 30 Mart 2009 Tarihinden itibaren;

10 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 1) Kırşehirliler Vakfı 2) Kırşehirli Dernekler Federasyonu 3) Kırşehir ve İlçeleri Dayanışma Kültür Derneği (KIR-DER) 4) Kırşehir Öğrenim Gençliğine Yardım Derneği 5) Kırşehir Platformu Derneği Birlikte hareket etme kararı almış, sürekli olarak 5 Sivil Toplum Kuruluşunun Başkanları istişare içerisinde olmuşlardır. Hemşerilerimizin yıllardır bekledikleri ve istedikleri özlemlerini ve hayallerini gerçekleştirmenin onurunu yaşıyoruz. KIRŞEHİR İÇİN İŞ BİRLİĞİ GÜÇ BİRLİĞİ Kırşehir Birliği kurulduktan sonra bu birlikteliğin Kırşehir!e bir şeyler yapması, projeler üretme Kırşehir de istihdamı artıracak, Kırşehirle ekonomik anlamda katkı sunacak projeler üretmenin zorunlu bir görev olduğu fikrinden hareketle Kırşehirlilerin oluşturduğu beş sivil toplum kuruluşu ve İçanadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonu (İÇASİFED) ile birlikte Kırşehir e yönelik projeler oluşturmak üzere Kırşehirli işadamlarımızla Kırşehir imize bir gezi düzenlenmiştir. Bu gezi sonucunda Belediyemiz ve Valiliğimizden aldığımız bilgiler doğrultusunda Vakıf Başkanımız Erol Tosun un başkanlığında bir proje grubu oluşturulmuş, Kırşehir i ayağa kaldıracak projelerden birisi olan, Termal Şehri Kırşehir projesi hazırlanmış ve işadamlarımıza sunumda bulunulmuştur. Kalkış sermayesi bulunduğu taktirde Kırşehir e bir Kırşehir daha katacak kadar nüfus kazandıracak, istihdam anlamında önemli katkı sunacak projemize Kırşehir Belediyemiz ve Valiliğimiz de tam destek vermektedir. Bu proje hayata geçirildiğinde şehrimiz Türkiye nin en önemli Termal Şehri olacaktır. Bu önemli ve hayati projeyi Vakıf yönetimimizin ortaya çıkarmasının da ayrıca gururunu yaşıyoruz. KEÇİÖREN İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ ARSANIN İNŞAATININ BAŞLATILMASI Bilindiği üzere Vakfımıza 1998 yılında Sn. Yahya KILIÇ ve Yönetim Kurulu üyeleri döneminde kazandırılan arsamız mahkeme nedeniyle uzun atıl şekilde boş durmuş, Mahkeme bitmesine rağmen içerisinde gece kondusu olan vatandaşın fiili zorlukları ile karşılaşılmış, ancak bu konuda Yönetim Kurulumuz tarafından olumlu sonuç alınması sağlanmıştır. Ekonominin ve müteahhitlerin durumunun en dipte olduğu bir süreçte. Öncelik Kırşehirli Müteahhitlerde olmak üzere teklif alma suretiyle arsamız kat karşılığı yapsatcı müteahhitlerden teklif alınmıştır. Alınan teklifler Vakfımızın teknik ve inşaat işlerinden anlayan Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilerinden yararlanılarak, Bağımsız Gayrimenkul Değerlendirme Şirketinin resmi raporu doğrultusunda hareket edilerek Hemşerimiz olan müteahhitle sözleşme yapılmıştır. Vakfımız, Müteahhitten arsa karşılığında 4 daire alacaktır. Ayrıca İNCEK bölgesinde bulunan, Gölbaşı ilçesi Taşpınar köyünde vakfımıza tahsis edilen 240 dönümlük arazinin tahsisi konusunda devam eden mahkeme Yargıtay aşamasında beklemektedir. Vakfımızın Hukuk Müşaviri Sayın Sevilay ASLAN konuyu titizlikle takip etmektedir. 10 ETİMESGUT BÜROSU Etimesgut Belediyesi Kent Konseyi binası içerisinde bulunan ve sivil toplum kuruluşlarınca kullanılan bir büro İrtibat ve Toplantı yeri olarak kullanılmak üzere vakfımıza tahsis edilmiştir.

11 KIRŞEHİR KÜLTÜR EĞİTİM ARAŞTIRMA V E S O S Y A L D A Y A N I Ş M A V A K F I KIRŞEHİRLİLER VAKFI (1997) Bilgisayar donanımı dahil kullanıma hazır olan büromuz, Etimesgut ve Sincandaki Hemşehrilerimizin Tanışmasına buluşmasına vesile olmaktadır. Ayrıca bölgede oturan Hemşehrilerimizin düğün,nişan gibi etkinliklerindede konsey binası içerisindeki salonlardan yararlanmaları sağlanmaktadır.hemşehrilerimizin meslek sahibi olmaları için konsey binası içerisinde bulunan kurslardanda yararlanmaları için gerekli girişimler yapılmaktadır. AŞIKPAŞA ÜNİVERSİTESİ İLE İLĞİLİ ÇALIŞMALARIMIZ Üniversite ile ilgili ilk işaret f işeği 7 Haziran 2008 de Eskişehir yolu Temellide Sn. Doğan ASLA- NIN çiftliğinde yakılmıştır. Siyasilerimiz, Millet Vekillerimiz, Bürokratlarımız, İşadamlarımız, Eğitimcilerimiz, Sivil toplum kuruluşu önderlerimiz başta olmak üzere Kırşehir imizin tamamını kucaklayan bir çalıştay grubu oluşturulmuştur. Çalıştay grubu kendi arasında iş ve işlemlerin daha hızlı yürümesini temin amacıyla, bir Çalıştay Yürütme Kurulu oluşturmuştur. Bu Çalıştay Yürütme Kurulu Vakıf Genel Başkanı Erol TOSUN un Başkanlığında kısa sürede sonuca ulaşmak için olağan üstü gayret sarf ederek toplantıları ve istişareleri sürekli hale getirerek Üniversite ile ilgili en iyi sonucu en kısa sürede olma çabası içerisine girmiştir. Kırşehirliler Vakfı AŞIKPAŞA ÜNİVERSİTESİ Çalıştay Grubu Yürütme Kurulu Kırşehirli İşadamlarımız başta olmak üzere Kırşehirli Sivil toplum kuruluşları, Eğitim ve Öğretim elemanları ve birçok şahıs ve işletmeniyle bilgi ve değerlendirme toplantıları düzenleyerek azami gayreti göstermiştir. Kırşehirliler Vakfı Çalıştay Grubu 2 defa, Kırşehirliler Vakfı Aşıkpaşa Üniversiteleri Çalıştay Grubu Yürütme Kurulu da defalarca toplantı yaparak iş ve işlemlere hız kazandırılmıştır. YÖK, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kırşehir Valiliği, Belediyeler ve diğer Vakıf Üniversiteleri ile sürekli istişare içerisinde bulunmuştur.süreç içerisinde görüşmeler ve toplantılar,periyodik hale getirilerek. İşadamlarımızla, Akademisyenlerle, temaslarımız sürdürülmüştür. Kırşehir imizi Üniversiteye kavuşturacak yol haritasında başlangıç olarak görüşmeler sürerken FİZİBİLİTE RAPORU Hazırlama işlemleride devam etmiştir. Fizibilite Raporu ortaya çıktıktan sonra işadamlarımız Belediyelerimiz ve Siyasi temsilcilerimizle görüşmelerimiz sürekli hale getirilerek ivedi sonuç alma gayreti içerisinde çalışmalarımız olağan üstü hale getirilmiştir. Hedefimiz, işsizliğe çözüm noktasında önemli bir katkı sağlayacak olan VAKIF ÜNİVERSİTE- Sİ ile Kırşehir imizi Türkiye mizin Marka Kenti haline getirmektir. Kırşehir imizi Üniversiteye kavuşturmak ve merkez kampus binasının alanını tespit etmek amacıyla Kırşehir Valiliğimiz, Belediyemiz, İlçe ve Belde Belediyelerimiz hızlı bir çalışma sürecini başlatarak yer tespiti için Kırşehir deki bütün kurumlar,başta Valiliğimiz olmak üzere adeta seferber olmuşlardır. Kırşehirliler Vakfı Aşıkpaşa Üniversitesi Merkez yerleşkeleri olarak değerlendirmek üzere Kırşehir Merkez Termal Tesis alanı civarında,çevre yoluna yakın bir bölgede yaklaşık 3050, ( m 2 ) Dönüm bir arazinin vakfımıza bağışı için Valiliğe müracaatımız yapılmış olup en geç Temmuz 2010 da işlemlerin sonuçlandıracağına inanmaktayız. Ayrıca Valimiz ve Milletvekillerimizin yardımlarıyla, Ahi Evran Üniversitesinin kullandığı Aşıkpaşa Kampusunun geçici olarak Vakfımıza tahsisi içinde görüşmelerimiz sürmektedir. Arazi tahsisi konusunda ilçelerimiz ve beldelerimizle sürekli görüşmeler yapılmıştır.buradan hareketle İsahocalı Belediyesi içerisinde 6 derslikli İlköğretim okulunun bulunduğu 11

12 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 6415m 2 lik arsayı tahsis etmiştir. Ayrıca Boztepe Belediyemizde, içerisinde eski ilköğretim okulu bulunan 1200m 2 lik bir alanı Vakfımıza 49 yıllığına tahsis etmiştir. Sırada diğer Belediyelerimiz var. Buradan Sayın Valimiz başta olmak üzere ilimizin Defterdarı; Milli Emlak, Özel İdare çalışanları, yardım ve desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanlarımıza teşekkür ederiz. KIRŞEHİR için yola çıkanlar yeni bir hedefe doğru ilerliyorlar: Aşıkpaşa Üniversitesi... Aşıkpaşa Üniversitesine giden yolun öyküsünü sizlerle yazmaya başlamak ve Kırşehir halkına bir müjde vermek için yola çıkan değerli vakıf üyelerimiz ve işadamlarımızın eğitime dair düşünceleri ışığında Eğitim-Öğretim bir toplumun temelini oluşturur ve modern toplumun en vazgeçilmez unsurudur. Bilim üretilen üniversitelerin, bir ülkenin gelişmesinde ve çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasında oynadığı etkin rolü hepimiz biliyoruz. Bundan dolayıdır ki Kırşehirliler Vakfı kurucuları, Vakıf senedinde amaçlar kısmına: Vakıf Üniversitesi kurmayı koymuşlardır. Bu amaç, Vakıf kurucularının ve mevcut yöneticilerinin hayalleri ve umutlarının ne kadar büyük olduğunu göstermektedir. Bizler, Vakıf kurucuları olarak; Kırşehir i geçmişten geleceğe taşımayı bir görev bildik Doğup büyüdüğümüz kentimize ve insanımıza sahip çıkabilmek için, yapabileceklerimizin en iyisi ve en hayırlısını yapmayı amaç edindik... Gün geçtikçe küçülen Kırşehir in derdine derman olabilmek için, Bacasız Fabrika kurmaya karar verdik. Geleceğimiz olan çocuklarımız, güzel şehrimiz, esnafımız, işsizimiz için yola çıktık ve bu yolda başarıyı ve umudu görmekteyiz. Kırşehir in son yıllarda üniversite sınavlarında ilk üç sırayı paylaşması, insanımızın eğitim- öğretime ne denli önem verdiğinin bir kanıtıdır. Kırşehir de yaşanan işsizlik ve yoksulluğun gençlerimizi çaresizliğe, esnafımızı kepenk kapatmaya, sanayicimizi işyeri kapatmaya zorladığı bu dönemde; Kırşehir in gün geçtikçe artan küçülmesine dur demek ve büyüyen bir KIRŞEHİR yaratmak için Türkiye deki gelişmelerden de yararlanarak hızla adım atıyoruz. Sizlerle paylaşmaya çalıştığımız bu bilgiler ışığında, Aşıkpaşa Üniversitesi adıyla başladığımız bu eğitim-öğretim seferberliğinin ayrıntılı olarak hazırlanmış olan FİZİBİLİTE çalışmasını bitirerek çeşitli kurum ve kuruluşlarla irtibata geçilmiştir. İşadamlarımız, belediyelerimiz, Valilik makamı VAKFIMIZ öncülüğünde başlatılan AŞIKPAŞA ÜNİVERSİTESİ çalışmasına büyük destek vererek yolumuzu açmışlardır. Genel başkanımız Erol Tosun Başkanlığında, Genel başkan yardımcısı ve işadamı Doğan Aslan, İşadamı Ömer DOĞAN, Prof. Dr. Recep KILIÇ Kırşehir de üniversite kuruluş çalışmalarının geldiği aşama ve ihtiyaçların neler olduğunun bilgisini vermek ve katkılarını talep etmek için; Kırşehir Valisi M. Ufuk ERDEN, Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Erksin GÜLEÇ, Kırşehir Esnaf Odaları Birliği Başkanı Bahamettin ÖZTÜRK,Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Müfit GÖÇEN, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN ve İsahocalı Belediye Başkanı ile görüşülmüş,ayrıca Toklumen Belediye Başkanı, Savcılı Büyükoba Belediye Başkanı, Çiçekdağı, Kaman, Mucur, Akpınar, Boztepe, Akçakent Belediye Başkanları ile temas kurularak, AŞIK- PAŞA ÜNİVERSİTESİ için yapılacaklar somutlaştırılmaya başlanmıştır. 12 Böylece Yeni dönemde görev yapacak olan, Vakıf Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin en büyük uğraş alanı da şimdiden belirlenmiş olmaktadır. Yeni dönemin ve takib eden dönemlerin en önemli işi Vakıf Üniversitesini en kısa zamanda Eğitim-Öğretime hazırlamak olacaktır.

13 KIRŞEHİRLİLER VAKFI AŞIKPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞTAY GRUBU YÜRÜTME KURULU 1. Prof. Dr. Recep KILIÇ Öğretim Üyesi (Koordinatör) 2. Prof. Dr. Haydar ÇAKMAK Öğretim Üyesi 3. Halil KAYA İşadamı 4. Doğan ASLAN İşadamı 5. Oğuz ALTIN İşadamı 6. Erdoğan BAYRAKTAR İşadamı 7. Ömer DOĞAN İşadamı 8. Ali DENİZ İşadamı 9. Mehmet AKYÜREK İşadamı 10. İhsan BAYTEMUR Müteahhit 11. Ömer YILMAZ Bürokrat (E.) 12. Yücel ÖZLEM Bürokrat (E.) 13. Süleyman ALTIN Bürokrat 14. Sevilay ASLAN Avukat 15. Mahmut ASLAN Eğitimci 16. Yıldırım KAYA Eğitimci 17. Dudu TÜRKKANI Eğitimci KIRŞEHİRLİLER VAKFI AŞIKPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞTAY GRUBU 1. Mikail ARSLAN Kırşehir Milletvekili 2. Abdullah ÇALIŞKAN Kırşehir Milletvekili 3. Metin ÇOBANOĞLU Kırşehir Milletvekili 4. Ramazan MİRZAOĞLU Devlet Bakanı (E.) 5. Gökhan MARAŞ Kültür Bakanı (E.) 6. Mustafa HAYKIR Kırşehir Milletvekili (E.) 7. Ömer DEMİR Kırşehir Milletvekili (E.) 8. Cafer GÜNEŞ Kırşehir Milletvekili (E.) 9. Yaşar BAHÇECİ Kırşehir Belediye Başkanı 10. Halil KAYA 11. Doğan ASLAN 12. Oğuz ALTIN 13. Yüksel MERMER 14. Ali DENİZ 15. Erdoğan BAYRAKTAR 16. Hamit YİĞİT 17. Ömer DOĞAN 13

14 KIRŞEHİRLİLER VAKFI AŞIKPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞTAY GRUBU Nevzat ÇELİK -Vakıf Gn. Bşk. (E.) 19. Nevzat KARADENİZ 20. Bekir ONAN 21. Yakup KÖYSÜREN 22. Mehmet AKYÜREK 23. Fevzi SAÇAK 24. Hilmi GÜNEŞ 25. Bektaş SUNGUR 26. Ergün GENÇ 27. Mustafa ABBASOĞLU 28. Müfit GÖÇEN Kırşehir Tic. San. Od. Bşk 29. Mustafa KARAGÜLLÜ Kırşehir Es. Kef. Koop. Bşk 30. Ali ERGEZER Müteahhit 31. Aydin AYDIN Müteahhit 32. Ihsan BAYTEMUR Müteahhit 33. Beytullah İLBEYİ Müteahhit 34. Yücel ÖZLEM Gen.Md. (E.) 35. Ömer YILMAZ Gen.Md.Yrd. (E.) 36. Zülfikar ALTAY Müh. Gen. Md. Yrd. 37. Nuri CANTÜRK Bürokrat-Gn. Müd. Yrd. 38. Kemal ÇALIŞKAN Bürokrat-Kırder Gn. Bşk. (E.) 39. Ekrem ERDOĞAN Gen. Müd.Yrd. (E.) 40. Süleyman ALTIN Bürokrat -Vakıf Gn. Bşk. (E.) 41. Osman KURT Bürokrat 42. Zeki YÜREKLİ Bürokrat 43. Hanifi S. KARACA Hukukçu 44. Sevilay ASLAN Hukukçu 45. Hilmi ŞİMŞEK Hukukçu 46. Prof. Dr. Haydar ÇAKMAK Gazi Ü.Uluslararası İlişkiler Bl. Bşk. 47. Prof. Dr. Recep KILIÇ Ank.Üni. Öğretim Üyesi 48. Prof. Ilhan KILIÇÖZLÜ Öğretim Üyesi (E.) 49. Prof. Dr. Birol BUMİN Öğretim Üyesi (E.) 50. Abdullah KUŞ Mali Müşavir 51. Ömer TOSUN Mali Müşavir 52. Ahmet EROĞLU Mali Müşavir 53. Serdar TRAŞ Mali Müşavir 54. Yildirim KAYA Eğitimci 55. Dudu TÜRKKANI Eğitimci 56. Mahmut ASLAN Eğitimci 57. Veli ÖZDEMİR Gazeteci

15

16 Toros Sokak 35/22 Sıhhiye / ANKARA Tel: i.org.tr

işgücü işveren İŞKUR SAYI 16 ŞUBAT-MART-NİSAN 2015 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ISSN: 1308-528x DÜNYA İSTİHDAM İÇİN İSTANBUL DA TOPLANIYOR WAPES

işgücü işveren İŞKUR SAYI 16 ŞUBAT-MART-NİSAN 2015 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ISSN: 1308-528x DÜNYA İSTİHDAM İÇİN İSTANBUL DA TOPLANIYOR WAPES işgücü işveren İŞKUR SAYI 16 ŞUBAT-MART-NİSAN 2015 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ISSN: 1308-528x DÜNYA İSTİHDAM İÇİN İSTANBUL DA TOPLANIYOR WAPES işgücü işveren İŞKUR Değerli Okurlarımız; İstihdamda3i

Detaylı

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA 2012-2014 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA I YÖNETİM VE YAZIŞMA ADRESİ Meltem Mahallesi 3808 Sok. No: 10 07030 Muratpaşa - ANTALYA Tel: (0242) 237 57 27-3 hat Faks: (0242) 237 57 31 Gsm: (0533) 658 97

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

Özışık'a stratejik görev

Özışık'a stratejik görev Durmuş Tanış: 'İşi ehline veririm' Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Kariyer Günlerine katılan Tanışlar Grup Yönetim Kurulu Başkanı hemşehrimiz Durmuş Tanış başarı hikayesini anlattı. Yozgat

Detaylı

SİZ YILDIZLARI HEP GÖKYÜZÜNDE Mİ ARARSINIZ?

SİZ YILDIZLARI HEP GÖKYÜZÜNDE Mİ ARARSINIZ? SİZ YILDIZLARI HEP GÖKYÜZÜNDE Mİ ARARSINIZ? Uluslararası elektromekanik taahhüt projelerinde kendisini kanıtlamış olan BİRLEŞİM GRUP, global bir marka olma yolunda istikrarlı bir şekilde çalışmalarına

Detaylı

ZİRVE SONUÇ kitabı. www.balkanekonomizirvesi.com

ZİRVE SONUÇ kitabı. www.balkanekonomizirvesi.com ZİRVE SONUÇ kitabı www.balkanekonomizirvesi.com www.balkanekonomizirvesi.com / 3 1. RUMELİSİAD ULUSLARARASI BALKAN EKONOMİ ZİRVESİ 01-02 ARALIK 2012 PROJE SAHİBİ DESTEKLEYEN KURUMLAR I. RUMELİSİAD ULUSLARARASI

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

Hasta Konukevi ni Başbakan Erdoğan Hizmete Açtı

Hasta Konukevi ni Başbakan Erdoğan Hizmete Açtı Yeni Yasa İle Hizmet Kalitesi Artacak Meram Belediye Başkanı Dr. Serdar Kalaycı, 2014 yılı mahalli seçimleriyle birlikte Meram Belediyesi nin mahallesi haline gelecek 6 beldenin belediye başkanları ve

Detaylı

Sultangazi değişimi yaşıyor

Sultangazi değişimi yaşıyor BAŞKAN DAN Sultangazi değişimi yaşıyor Sevgili hemşehrilerim; Dünyanın önde gelen metropollerinden güzel İstanbul un en genç ve en büyük ilçelerinden birisi olan Sultangazi, hızlı bir değişim yaşıyor.

Detaylı

Antalya Ticaret Borsası Yayın Organı Kasım - Aralık 2014 Sayı:49

Antalya Ticaret Borsası Yayın Organı Kasım - Aralık 2014 Sayı:49 Antalya Ticaret Borsası Yayın Organı Kasım - Aralık 2014 Sayı:49 02 GÜNCEL BORSA BORSA GÜNCEL 1 BORSA Antalya Ticaret Borsası Yayın Organı Kasım - Aralık 2014 Sayı:49 Antalya Ticaret Borsası adına İMTİYAZ

Detaylı

Kadoil in Ücretsiz Dergisidir SAYI. Her yıl emin adımlarla ilerliyoruz Başarımıza başarı, gücümüze güç katıyoruz

Kadoil in Ücretsiz Dergisidir SAYI. Her yıl emin adımlarla ilerliyoruz Başarımıza başarı, gücümüze güç katıyoruz Kadoil in Ücretsiz Dergisidir SAYI 4 Her yıl emin adımlarla ilerliyoruz Başarımıza başarı, gücümüze güç katıyoruz 2012 kadolife1 2 kadolife2012 İçindekiler 4 - BAŞKANIN MESAJI 6- GÜNDEM: Kadoil Satış Toplantısı

Detaylı

ARAZİ YÖNETİMİ GÜNLERİ

ARAZİ YÖNETİMİ GÜNLERİ ARAZİ YÖNETİMİ GÜNLERİ 1 Adres: HKMO İstanbul Şubesi 19 Mayıs Mahallesi Samanyolu Sk. Onur Apt. No: 106 Kat: 2 34360 Şişli - İstanbul Tel: +90 212 2328989 / Faks: +90 212 2329428 e-posta:istanbul@hkmo.org.tr

Detaylı

ODALARI 14 MAYIS DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ'NDE. Türk Çiftçisinin Sesi BAYRAKTAR, BUĞDAY HASADINI BAŞLATTI, BUĞDAY BİÇTİ DEVLETİN ZİRVESİ BİR ARAYA GELDİ

ODALARI 14 MAYIS DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ'NDE. Türk Çiftçisinin Sesi BAYRAKTAR, BUĞDAY HASADINI BAŞLATTI, BUĞDAY BİÇTİ DEVLETİN ZİRVESİ BİR ARAYA GELDİ Ziraat ODALARI BAYRAKTAR, BUĞDAY HASADINI BAŞLATTI, BUĞDAY BİÇTİ TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Adana Ceyhan'da ilk buğday hasadı için düzenlenen törene katılarak, biçerdöverle buğday hasat etti.

Detaylı

ELAZIĞ İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ

ELAZIĞ İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ 2009/202 ELAZIĞ İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL ELAZIĞ, 2009 1 İşbu kitap, 9 Ekim 2009 Cuma günü, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu nda gerçekleştirilen Seminerin

Detaylı

Toprak Bayramı Kutlandı

Toprak Bayramı Kutlandı Türkiye nin Tarım Gazetesi TEMMUZ 2014 Yıl:3 Sayı:32 TÜRKİYE KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİF BİRLİKLERİ MERKEZ BİRLİĞİ GAZETESİ Köy-Koop 16. Olağan Genel Kurulu Yapıldı»» Köy-Koop 2013

Detaylı

ÖNDERLİ KADINLAR ÖNDER OLMAYA HAZIRLANIYOR

ÖNDERLİ KADINLAR ÖNDER OLMAYA HAZIRLANIYOR SAYFA SAYFA 01 01 12 Altındağ Dünya Engelliler Günü programında engeller aşıldı Altındağ Belediyesi ve ZİÇEV (Zihinsel yetersiz çocukları yetiştirme ve koruma vakfı) işbirliğiyle gerçekleştirilen 3 Aralık

Detaylı

İçindekiler ekim 13 YENİ DÜNYA DÜZENİNDE TÜRKİYE NEREDE OLACAK? BAŞKAN IN MESAJI YAYIN TAKIMI

İçindekiler ekim 13 YENİ DÜNYA DÜZENİNDE TÜRKİYE NEREDE OLACAK? BAŞKAN IN MESAJI YAYIN TAKIMI Ekim 2013 Sayı: 39 İçindekiler ekim 13 5 7 BAŞKAN IN MESAJI YAYIN TAKIMI YENİ DÜNYA DÜZENİNDE TÜRKİYE NEREDE OLACAK? 10 9 10 12 14 16 18 22 30 36 38 42 50 DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE 5. ULUSLARARASI İZMİR İKTİSAT

Detaylı

lüyorum. Ebeveynlerinizi seniz düşersiniz. i belki de hiçbir şeyi Bu hayat mağduri- kalmayacak vaziyet-

lüyorum. Ebeveynlerinizi seniz düşersiniz. i belki de hiçbir şeyi Bu hayat mağduri- kalmayacak vaziyet- 01-15 ARALIK 2014 \\ www.212haber.com // Yıl:4 Sayı: 66 Fiyatı: 1 HAYATI OGRETIYORLAR BUGÜNLERDE farklı bir İLKELERİNİZDEN TAVİZ VERMEYİN projeye imza atan Darülaceze, Hayat Okulu ile çınarlarından biri

Detaylı

Ramazan İstanbul da Bir Başka Güzel

Ramazan İstanbul da Bir Başka Güzel Ramazan İstanbul da Bir Başka Güzel Temmuz 2012 Bu bülten sizindir alabilirsiniz www.ibb.gov.tr Sevgili İstanbullular İstanbul umuzun daha yaşanır bir kent olması için yatırım ve hizmetlerimize, onbir

Detaylı

Arşiv Vesikalarına Göre. Bingöl. Kolokyumu

Arşiv Vesikalarına Göre. Bingöl. Kolokyumu Arşiv Vesikalarına Göre Bingöl Kolokyumu BİNGÖL BELEDİYESİ YAYINLARI Eylül 2011 İÇİNDEKİLER ÖnSöz...5 AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI...7 I. Oturum OSMANLI ARŞİV BELGELERİNE GÖRE ÇAPAKÇUR (BİNGÖL) ÇEVRESİNDE

Detaylı

YAȘLI OLMAK ÖNCE İNSAN ÇOCUKLAR. Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız. yiz.

YAȘLI OLMAK ÖNCE İNSAN ÇOCUKLAR. Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız. yiz. Görme engelliler için Sesli Dergi CD niz kapak içindedir biz bir yiz Yıl: 1 Sayı: 1 Temmuz-Ağustos-Eylül 2012 YAȘLI OLMAK Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız

Detaylı

gündem özel sayı 2012 Kasım

gündem özel sayı 2012 Kasım gündem özel sayı 2012 Kasım özel sayı Türkiye Müteahhitler Birliği'ni 60. yılına taşıyan tüm eski Başkanlarımıza, Yönetim Kurulu Üyelerimize, üye firmalarımıza ve çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

Mimar ve Mühendis Kasım - Aralık 2013 Sayı: 74. Sayı: 74 Kasım - Aralık 2013. Türkiye de AR-GE VE TÜRKİYE DE AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ

Mimar ve Mühendis Kasım - Aralık 2013 Sayı: 74. Sayı: 74 Kasım - Aralık 2013. Türkiye de AR-GE VE TÜRKİYE DE AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ Mimar ve Mühendis Kasım - Aralık 2013 Sayı: 74 Sayı: 74 Kasım - Aralık 2013 74 Türkiye de AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ TÜRKİYE DE AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ İNSANIN YAŞADIĞI ŞEHRİ SEVMESİ BİR ŞUUR HÂLİDİR

Detaylı

Sayı: 74 Yıl: 13 Ekim 2014

Sayı: 74 Yıl: 13 Ekim 2014 Sayı: 74 Yıl: 13 Ekim 2014 Sayı: 74 Yıl: 13 Ekim 2014 Editör den aliyalcin@egitimbirsen.org.tr Ölüm Bir Tohumsa Kefen Zarında Gün Olur Fışkırır Bir Orman Olur H epimiz, imkânsıza ulaşmanın yolunun onun

Detaylı

ebülten Bülend Engin: ÇTSO olarak ilklere imza atan oda olduk ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI ORTAK KOMİTE VE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

ebülten Bülend Engin: ÇTSO olarak ilklere imza atan oda olduk ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI ORTAK KOMİTE VE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI ETKİNLİKLER... 1 DUYURULAR... 8 İHALELER.... 10 FUARLAR... 11 DIŞ TİCARET TALEPLERİ. İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ. MEVZUAT... 11 ORTAK KOMİTE VE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI Bülend Engin: ÇTSO olarak ilklere imza

Detaylı

2014 te büyüme için ihracat artışı kritik öneme sahip. Rusya, Türk yatırımcıları heyecanlandırıyor. Tarihi başkent Bursa da geçmişe yolculuk zamanı

2014 te büyüme için ihracat artışı kritik öneme sahip. Rusya, Türk yatırımcıları heyecanlandırıyor. Tarihi başkent Bursa da geçmişe yolculuk zamanı MESS TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI YAYINIDIR YIL: 51 SAYI: 885 MAYIS-HAZİRAN 2014 2014 te büyüme için ihracat artışı kritik öneme sahip Rusya, Türk yatırımcıları heyecanlandırıyor Tarihi başkent

Detaylı

Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği. 04-05 Mayıs 2011. Ankara

Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği. 04-05 Mayıs 2011. Ankara Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği 04-05 Mayıs 2011 Ankara İÇİNDEKİLER Selamlama ve Açılış 5 Jan SENKYR Konrad-Adenauer-Stiftung Türkiye Temsilcisi Açılış

Detaylı