Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Konferans Salonu - Bakanlıklar / ANKARA 27 MART 2010 CUMARTESİ SAAT: 14.00

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Konferans Salonu - Bakanlıklar / ANKARA 27 MART 2010 CUMARTESİ SAAT: 14.00"

Transkript

1 Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Konferans Salonu - Bakanlıklar / ANKARA 27 MART 2010 CUMARTESİ SAAT: 14.00

2 Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.

3 KIRŞEHİR KÜLTÜR EĞİTİM ARAŞTIRMA V E S O S Y A L D A Y A N I Ş M A V A K F I KIRŞEHİRLİLER VAKFI (1997) 8. OLAĞAN GENEL KURUL G Ü N D E M Açılış ve Yoklama Divanın Teşkili ve Saygı Duruşu Yönetim Kurulu raporu, bilanço ve gelir-gider tablosunun okunması Denetim Kurulu raporunun okunması Raporlar Üzerinde görüşmeler Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası Vakıf Başkanının, Yönetim ve Denetim Kurulları ile Onur ve Danışma Kurullarının seçimi Vakfımız tarafından Merkezi Kırşehir olmak üzere bir vakıf üniversitesi kurulması ve adının KIRŞEHİRLİLER VAKFI AŞIKPAŞA ÜNİVERSİTESİ olma konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması Yeni Şirket kurma veya kurulu şirketlere ortak olma,vakıf servetini artırmak maksadıyla, Holdinglere, limitet ve Anonim şirketlere iştirak etme, şirketler devralma konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması. Tahmini Bütçenin görüşülmesi Dilek ve Temenniler Kapanış

4 KIRŞEHİR KÜLTÜR EĞİTİM ARAŞTIRMA V E S O S Y A L D A Y A N I Ş M A V A K F I KIRŞEHİRLİLER VAKFI (1997) YÖNETİM KURULU EROL TOSUN / Genel Başkan HALİL KAYA / Genel Başkan Vekili DOĞAN ASLAN / Genel Başkan Yardımcısı YAKUP KÖYSÜREN / Genel Başkan Yardımcısı GÜRBÜZ KAYA / Genel Başkan Yardımcısı SİNAN CAN / Genel Başkan Yardımcısı ÖMER ARICA / Genel Başkan Yardımcısı ÖMER ÜNLÜ / Genel Başkan Yardımcısı OĞUZ ALTIN / Genel Sekreter NADİR ERKAN / Genel Sekreter Yardımcısı SAKIP ÖZDEMİR / Genel Sekreter Yardımcısı KADİR İMAMOĞLU / Genel Sekreter Yardımcısı DUDU TÜRKKANI / Genel Sekreter Yardımcısı ABDULLAH CİHAN / Genel Sayman HİLMİ KOÇAK / Genel Sayman Yardımcısı DENETİM KURULU H.YUSUF TIRAŞ / Denetim Kurulu Başkanı TAHİR DİNÇER / Denetim Kurulu Üyesi ZÜLFİKAR ALTAY / Denetim Kurulu Üyesi

5 MERHABA AŞIKPAŞA ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR için yola çıkanlar yeni bir hedefe doğru ilerliyorlar: Aşıkpaşa Üniversitesi Bu satırları, Aşıkpaşa Üniversitesine giden yolun öyküsünü sizlerle paylaşmak ve Kırşehir halkına bir müjde vermek için yazmaktayız. Eğitim-Öğretim bir toplumun temelini oluşturur ve modern toplumun en vazgeçilmez unsurudur. Bilim üretilen üniversitelerin, bir ülkenin gelişmesinde ve çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasında oynadığı etkin rolü hepimiz biliyoruz. Bundan dolayıdır ki Kırşehirliler Vakfı kurucuları, Vakıf senedinde amaçlar kısmına: Vakıf Üniversitesi Kurmayı koymuşlardır. Bu amaç, Vakıf kurucularının ve mevcut yöneticilerinin hayalleri ve umutlarının ne kadar büyük olduğunu göstermektedir. Bizler, Vakıf kurucuları olarak; Kırşehir i geçmişten geleceğe taşımayı bir görev bildik Doğup büyüdüğümüz kentimize ve insanımıza sahip çıkabilmek için, yapabileceklerimizin en iyisi ve en hayırlısını yapmayı amaç edindik... Gün geçtikçe küçülen Kırşehir in derdine derman olabilmek için, Bacasız Fabrika kurmaya karar verdik. Geleceğimiz olan çocuklarımız, güzel şehrimiz, esnafımız, işsizimiz için yola çıktık ve bu yolda başarıyı ve umudu görmekteyiz. Kırşehir tarihini incelediğimizde bir kez daha göreceğiz ki, şehrimiz 1200 lü yıllarda eğitimin ve bilimin merkezi olmuştur yılında Melik Muzafferüddin Behremşah Medresesi ile başlayıp, 1272 yılında ise Cacabey Medresesi (günümüzün Kırşehir üniversitesi diyebileceğimiz) olarak faaliyete geçtiğine ve ilim insanı yetiştirdiğine tanık oluyoruz. Kılıç Arslan ın oğlu III. Gıyasettin Keyhüsrev zamanında Kırşehir Valisi Cebrail İbn-i Caca tarafından yapılan ve Kırşehir Valisi Nurettin Cacabey i ölümsüzleştirerek 1272 yılında faaliyete geçirilen Cacabey Medresesinde Selçuklu Rasathanesi (gözlemevi) olarak Astronomi eğitimi verilmiştir. Astronomi eğitimi yanında Felsefe, Tasavvuf, Türk Kültürü, Türk Dili, İslam Uygarlığı, İslam Hukuku dalında da eğitim vererek Arap ve İran kültürüne karşı, Türk kültürünün savunuculuğu da yapılmıştır. Bilimsel yönde verdiği eğitimi ile o günkü koşullarda memleketimizin mihenk taşı olan Cacabey Medresesi, Aşıkpaşa gibi Türkçe dilcisinin, Ahmedi Gülşehri gibi Mesnevi tasavvufçusunun, Süleyman Türkmani gibi bilimcilerin, Ahi Evran-i Veli gibi sanat ve örgütlenme önderlerinin de Kırşehir de yetişmelerine aracı olmuş bir medrese kültürümüz vardır.728 yıl önce temelleri atılmış olan eğitim ve bilim yuvamızın devamı olabilecek olan Ahi Evran Üniversitesi şehrimizde eğitim-öğretim faaliyetine başladı, on binin üzerinde öğrencisi ile şehrimize katkı sundu. Ancak bu şehrimizin eğitim- öğretimdeki başarılı durumunu karşılamakta yeterli değildir. Ahi Evran Üniversitesine hem kardeş hem de destek olabilecek Aşıkpaşa Üniversitesi kurulması artık günümüzde hem gerekli hem de zorunlu olmuştur. Kurulacak olan Vakıf Üniversitesine ismini vereceğimiz, AŞIKPAŞA ( ); Osmanlı Devletinin kuruluş döneminde yaşamış, Türk Dili nin gelişmesinde ve yayılmasında büyük hizmeti olmuş bir Türk Şairi ve Mutasavvıfıdır. Kırşehir doğumlu / Kırşehirli Aşıkpaşa nın, Türk Dili Edebiyatı açısından en önemli eseri Garipname dir. Türk Diline verdiği önem Aşıkpaşa nın kimliğini oluşturan bir öğedir. Aşıkpaşa, Arapça, Farsça, İbranice ve Ermenice bilmesine rağmen eserlerini katıksız öz Türkçe ile yazmıştır. Bu tutumu ile Aşıkpaşa, Arapça ve Farsça karşısında Türk Dili nin gücünü ve önemini ortaya koymuştur. Yazdığı şiirdeki şu kıtası onun bu niyetini ve arzusunu özetlemektedir:

6 Türk diline kimesne bakmaz idi, Türklere her giz gönül akmaz idi. Türk dahi bilmez idi bu dilleri, İnce yolu ol ulu menzilleri... Türk Dilini ve Edebiyatını, Türk Tarihini ve Kültürünü, Türk Halk Edebiyatını ve Halk Kültürünü/ İnanışlarını, Bilimi ve Fenni öğrenmek ve dünyayı ve dünyadaki gelişmeleri öğrenmek/tanımak, gelecek nesillere aktarmak ancak bu amaca uygun olarak kurulmuş kurumlarla mümkündür. Böyle kurumlar kurmak, kurulmasına katkıda bulunmak ve Aşıkpaşa, Ahi Evran, Cacabey, Hacı Bektaş-ı Veli gibi bilginleri yetiştirmek için çaba sarf etmek, ülkesini seven her insanın görevidir. Kırşehir in son yıllarda üniversite sınavlarında ilk üç sırayı paylaşması, insanımızın eğitim- öğretime ne denli önem verdiğinin bir kanıtıdır. Kırşehir de yaşanan işsizlik ve yoksulluğun gençlerimizi çaresizliğe, esnafımızı kepenk kapatmaya, sanayicimizi işyeri kapatmaya zorlandığı bu dönemde; Kırşehir in gün geçtikçe artan küçülmesine dur demek, tersine büyüyen bir KIRŞEHİR yaratmak için Türkiye deki gelişmelerden de yararlanarak hızla adım atıyoruz. Milli Eğitim bakanlığı verilerine de baktığımızda; ülkemiz genç nüfusunun yükseköğretim talebinin karşılanmasında, vakıf üniversitelerinin etkili bir rol üstlendiğini görüyoruz. Türkiye de üniversite sayısının 2003 yılından bu yana artış gösterdiğini, toplamda: 94 ü devlet, 45 i vakıf olmak üzere 139 üniversite bulunduğunu, Türkiye de yüksek öğrenimdeki okullaşma oranı öğretim yılında 27 bin 12 iken öğretim yılında bu sayının yüzde oranında arttığını görmekteyiz öğretim yılında bu oranı yüzde 48 e ulaşması beklendiği de belirtilmektedir. Türkiye de yükseköğrenime olan talep ve arz arasındaki farkın son 30 yıldan bu yana giderek arttığını, bunun sonucunda yurt dışındaki üniversitelere olan talebin de artış gösterdiğini bilmekteyiz. OECD verilerine göre, Türkiye, 2001 yılı itibariyle yurt dışında öğrencisi bulunan ülkeler arasında 44 bin 204 öğrenci ile 8. sırada yer alırken, 2006 verilerine göre, 47 bin 758 öğrenciyle 6. sıraya yükselmiştir öğretim yılında üniversitelerde 796 bin 79 öğrencinin kayıt yaptırdığını, öğrenim gören öğrenci sayısının toplamının 2 milyon 731 bin 828 e ulaştığını, bu öğrencilerin 1 milyon 142 bin 536 sının açık öğretimde öğrenim gördüğü öğretim yılında vakıf üniversitelerinde toplam 166 bin 157 öğrencinin öğrenim gördüğü, üniversite öğrencilerden yüzde 94 ünün devlet üniversitesinde olduğu, açık öğretim fakültesi öğrencileri haricinde vakıf üniversitelerinde öğrenim gören öğrenci sayısının, devlet üniversitelerine oranının yüzde 10.5 olduğunu görmekteyiz. Vakıf Üniversitelerine her geçen yıl ilgi daha da artmaktadır. Kurulacak olan Aşıkpaşa Üniversitesi, şehrimizde halen var olan Ahi Evran Üniversitesine kardeş olarak gelmektedir. Bu kardeşce dayanışmanın Kırşehir e daha çok öğrencini gelmesine neden olacağına inanıyoruz.bizler çocuklarımıza bırakılacak en iyi mirasın eğitim olduğunu, özellikle bunun göz önünde bulundurulması gerektiğini hatırlattıktan sonra konuyla ilgili bazı açılımlar getirmek istiyoruz.

7 KIRŞEHİR KÜLTÜR EĞİTİM ARAŞTIRMA V E S O S Y A L D A Y A N I Ş M A V A K F I KIRŞEHİRLİLER VAKFI (1997) IŞIK TUTACAK SORULAR - Her hangi bir Devlet Üniversitesinin, çok fazla istemediğiniz bir bölümünde mi okumak istersiniz? Yoksa, vakıf üniversitesinde, en çok istediğiniz bölüm de mi? - Elinizdeki ekonomik kaynakları üniversite öğrenimi için mi harcamak istersiniz yoksa yurtdışında yüksek lisans ya da doktora için mi? - İyi bir puanınız var. Bu puanı, en çok istediğiniz devlet üniversitesinden birinde değil de daha sonra gelenlerde mi değerlendirmek istersiniz, yoksa vakıf üniversitelerinin en iddialı olanlarında tam burslu olarak mı okumaya düşünürsünüz? - Çocuğunuzun geleceği için ev, arsa, hisse senedi gibi yatırımlar mı yapmak istersiniz yoksa öğrenimi için mi yatırım yaparsınız? Benzeri soruların sayısını fazlasıyla artırmak mümkün. Alacağınız her kararın, yaşamınızın bundan sonraki bölümüne yön verecek olması, üzerinizdeki yükü daha da artırıyor. Ama en kötü kararın bile kararsızlıktan iyi olduğunu unutmayın! Günümüzde olanakları olan her yurttaşın eğitim-öğretim seferberliğine katılması önce ilimize sonra da ülkemize karşı bir vatandaşlık görevidir. Çünkü aydınlık; cehaletten kurtulmaya bilimsel ve çağdaşlaşma yolunda ilerlemeye bağlıdır. Mustafa Kemal Atatürk, insanlığa hizmet için eğitim-öğretime olan aşkını şu sözlerle açıklamıştır: En mühim ve feyizli vazifelerimiz Milli Eğitim işleridir. Milli Eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir Milletin hakiki kurtuluşu ancak bu suretle olur Milli Eğitimde süratle yüksek bir seviyeye çıkaracak bir milletin hayat mücadelesinde maddi, manevi bütün kuvvetlerin artacağı muhakkaktır... Türk bilgesi Hacı Bektaş-ı Veli: Bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır vecizesinde eğitime ve bilime olan inancını net olarak vurgulamıştır. Bu örnek sözler bile bizlere, bugün yapmaya çalıştığımız işin ne denli önemli ve anlamlı bir iş olduğunu göstermektedir. Sizlerle paylaşmaya çalıştığımız bu bilgiler ışığında, Aşıkpaşa Üniversitesi adıyla başladığımız bu eğitim-öğretim seferberliğinin ayrıntılı olarak hazırlanmış olan FİZİBİLİTE çalışmasını bilgilerinize sunuyoruz. Kırşehir Aşıkpaşa Üniversitesinin kuruluş sürecine katkıda bulunan herkese, yönetim kurulumuz adına sonsuz teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Erol Tosun Kırşehirliler Vakfı Genel Başkanı

8 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 8 Mart 2008 tarihinde göreve geldiğimizde,yönetim kurulu olarak Vakfımız hemşerilerimiz ve Kırşehir için planlı ve programlı bir çalışma anlayışı ile faaliyetlerimize başladık. Bizden önce görev yapan yönetim kurulu üyelerinin başlattığı faaliyetleri tamamlamak ve yeni programlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için planlı bir çalışma içine girdik. Öncelikli olarak kurumsal bir işleyişin yerleştirilmesi gerektiği düşüncesinden hareketle; Vakıf kurucularımızın adres ve telefon bilgileri güncellenerek bilgisayar ortamında muhafaza edildi. Ahde vefa gösterme anlamında, vakfımızın kuruluşundan itibaren genel başkanlık yapan değerli büyüklerimiz için vakfımızda bir ONUR köşesi oluşturarak, Genel başkanlarımızın fotoğrafları bu köşeye yerleştirildi. Vakfımızın tanıtılması, faaliyetlerinin takip edilebilmesi ve üyelerimizin sürekli olarak bilgilendirilebilmesi için, internet ortamında bir web sayfası (kirsehirlilervakfi.org.tr) açıldı. Tüzel kişiliğimizin simgesi olması amacıyla bir amblem belirlendi. Vakfımızın çalışmalarını yaygınlaştırmak ve geleceğe umutla taşımak, kadınlarımızı ve gençlerimizi de çalışmalarımızın içerisine katabilmek için Kadın ve Gençlik kollarımız kurularak faaliyetlere başlamaları sağlandı. Eksikliklerimize karşın vakfımız kurumsallaşma yönünde önemli sayılabilecek adımlar atmıştır. ETKİNLİKLERİMİZ Kırşehirliler Vakfının Ankara da farklı çevrelerce de tanınması ve faaliyetlerinin tanıtılması için gerçekleştirdiğimiz faaliyetler; Vakfımız, KIR-DER ve Mamak belediyesi işbirliği ile Mamak KIRŞEHİR GECESİ ni düzenlemiştir. Vakfımız, KIR-DER ve Kırıkkale Belediyesi ile birlikte Kırıkkale de KIRŞEHİR GECESİ ni, düzenlemiştir. Vakfımız, Kırşehirli Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen iftar yemeğine katılmıştır. Vakfımız, Valiliğimizce Ankara da yapılan, Kırşehirli sanatçılar Resim-Fotoğraf- Süsleme sanatları sergisine katkıda bulunmuştur. Vakfımız, Valiliğimizce T.B.M.M. de yapılan, Kırşehirin T.B.M.M. de tanıtımı etkinliğine katılmıştır.

9 KIRŞEHİR KÜLTÜR EĞİTİM ARAŞTIRMA V E S O S Y A L D A Y A N I Ş M A V A K F I KIRŞEHİRLİLER VAKFI (1997) Vakfımız, Kırşehirspor a Yardım yemeğine katkı sunmuştur. Yönetim Kurulumuz, Kırşehir Valisi, Belediye Başkanı, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü ve Kırşehir yerel basını ziyaret etmiştir. Türkiye de ilk defa Kırşehir merkez olmak üzere, 81 Vilayetimizde Kutlanmasına başlanan, Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onurlandırılmış olan, 21. Ahilik Kutlamaları na Vakfımızı temsilen Genel Başkanımız Erol Tosun ve Yönetim kurulu üyelerimiz katılmıştır Aralık ayında yapılan Türkiye Vakıflar Meclisi seçiminde vakfımızın temsili için faaliyetlerimiz olmuş, Orta Anadolu Vakıfları başta olmak üzere, birçok Vakıfla iş birliği görüşmeleri yapılmıştır. Vakfımız, 4 Nisan 2009 da Kırşehir de Kutlanan Dünya Astronomi Yılı etkinliklerine katılmıştır. Vakfımız, 2009 Yılı Kaman Ceviz Festivali ne katılmıştır. Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın onurlandırdığı 22. Ahilik Kutlamaları na Vakfımızı temsilen Genel Başkanımız Erol Tosun ve Yönetim kurulu üyelerimiz katılmıştır. Yönetim kurulu üyelerimiz, Kırşehirli Dernekler Federasyonunun öncülüğünde gerçekleşen Fadime BALTACIOĞLU Resim Sergisine katılmıştır. Yerel ve genel seçimler öncesinde vakfımızdan randevu talebinde bulunan adaylarla görüşülmüş, ayrıca vakfımızın da kimi hemşerilerimizin çeşitli partilerden aday olmaları nedeniyle iadei ziyaretleri olmuştur. Bu ziyaretlerden bazıları şunlardır; SHP Genel Başkanı Murat KARAYALÇIN, Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif ŞENER, MHP Genel Başkan Yardımcısı Metin ÇOBANOĞLU, Keçiören Belediye Başkanı Turgut ALTINOK, Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi YAŞAR, Keçiören MHP Belediye Başkan Adayı Şükrü ŞAHİN, Mamak MHP Belediye Başkan Adayı Mehmet ÇEVİK, MHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı Enver DEMİREL, Keçiören SP Belediye Başka Adayı Cafer GÜNEŞ, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Eser ATAK. KIRŞEHİRSPOR İÇİN YAPILANLAR Kırşehir spora yardım için, Vakfımızın bu konuda yapabileceği katkılar belirlenmiş, işadamlarımızdan yardım toplama heyetinde görev alınmış, işadamlarımızdan Kırşehir spora sahip çıkmaları için destek istenmiştir. Ankara da yapılan Kırşehir spor maçlarına seyirci desteği verilmesi için, gençlik kollarımız faaliyetler yapmış, Kırşehir spora yardım için Keçiören Halil İbrahim Sofrasında düzenlenen yemek için bilet satışı desteği verilmiştir. KIRŞEHİRLİLER BİRLİĞİ Yıllardır hemşerilerimizin özlemi olan Kırşehirlilerin birlikte hareket etme düşüncesine Yönetim Kurulumuz katkı sunarak bu özlemi ve hayali gerçeğe dönüştürmek için olağan üstü çaba sarf etmiştir. Bu çabamızın neticesinde Kırşehirliler Birliği Kurulmuştur. 30 Mart 2009 Tarihinden itibaren;

10 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 1) Kırşehirliler Vakfı 2) Kırşehirli Dernekler Federasyonu 3) Kırşehir ve İlçeleri Dayanışma Kültür Derneği (KIR-DER) 4) Kırşehir Öğrenim Gençliğine Yardım Derneği 5) Kırşehir Platformu Derneği Birlikte hareket etme kararı almış, sürekli olarak 5 Sivil Toplum Kuruluşunun Başkanları istişare içerisinde olmuşlardır. Hemşerilerimizin yıllardır bekledikleri ve istedikleri özlemlerini ve hayallerini gerçekleştirmenin onurunu yaşıyoruz. KIRŞEHİR İÇİN İŞ BİRLİĞİ GÜÇ BİRLİĞİ Kırşehir Birliği kurulduktan sonra bu birlikteliğin Kırşehir!e bir şeyler yapması, projeler üretme Kırşehir de istihdamı artıracak, Kırşehirle ekonomik anlamda katkı sunacak projeler üretmenin zorunlu bir görev olduğu fikrinden hareketle Kırşehirlilerin oluşturduğu beş sivil toplum kuruluşu ve İçanadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonu (İÇASİFED) ile birlikte Kırşehir e yönelik projeler oluşturmak üzere Kırşehirli işadamlarımızla Kırşehir imize bir gezi düzenlenmiştir. Bu gezi sonucunda Belediyemiz ve Valiliğimizden aldığımız bilgiler doğrultusunda Vakıf Başkanımız Erol Tosun un başkanlığında bir proje grubu oluşturulmuş, Kırşehir i ayağa kaldıracak projelerden birisi olan, Termal Şehri Kırşehir projesi hazırlanmış ve işadamlarımıza sunumda bulunulmuştur. Kalkış sermayesi bulunduğu taktirde Kırşehir e bir Kırşehir daha katacak kadar nüfus kazandıracak, istihdam anlamında önemli katkı sunacak projemize Kırşehir Belediyemiz ve Valiliğimiz de tam destek vermektedir. Bu proje hayata geçirildiğinde şehrimiz Türkiye nin en önemli Termal Şehri olacaktır. Bu önemli ve hayati projeyi Vakıf yönetimimizin ortaya çıkarmasının da ayrıca gururunu yaşıyoruz. KEÇİÖREN İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ ARSANIN İNŞAATININ BAŞLATILMASI Bilindiği üzere Vakfımıza 1998 yılında Sn. Yahya KILIÇ ve Yönetim Kurulu üyeleri döneminde kazandırılan arsamız mahkeme nedeniyle uzun atıl şekilde boş durmuş, Mahkeme bitmesine rağmen içerisinde gece kondusu olan vatandaşın fiili zorlukları ile karşılaşılmış, ancak bu konuda Yönetim Kurulumuz tarafından olumlu sonuç alınması sağlanmıştır. Ekonominin ve müteahhitlerin durumunun en dipte olduğu bir süreçte. Öncelik Kırşehirli Müteahhitlerde olmak üzere teklif alma suretiyle arsamız kat karşılığı yapsatcı müteahhitlerden teklif alınmıştır. Alınan teklifler Vakfımızın teknik ve inşaat işlerinden anlayan Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilerinden yararlanılarak, Bağımsız Gayrimenkul Değerlendirme Şirketinin resmi raporu doğrultusunda hareket edilerek Hemşerimiz olan müteahhitle sözleşme yapılmıştır. Vakfımız, Müteahhitten arsa karşılığında 4 daire alacaktır. Ayrıca İNCEK bölgesinde bulunan, Gölbaşı ilçesi Taşpınar köyünde vakfımıza tahsis edilen 240 dönümlük arazinin tahsisi konusunda devam eden mahkeme Yargıtay aşamasında beklemektedir. Vakfımızın Hukuk Müşaviri Sayın Sevilay ASLAN konuyu titizlikle takip etmektedir. 10 ETİMESGUT BÜROSU Etimesgut Belediyesi Kent Konseyi binası içerisinde bulunan ve sivil toplum kuruluşlarınca kullanılan bir büro İrtibat ve Toplantı yeri olarak kullanılmak üzere vakfımıza tahsis edilmiştir.

11 KIRŞEHİR KÜLTÜR EĞİTİM ARAŞTIRMA V E S O S Y A L D A Y A N I Ş M A V A K F I KIRŞEHİRLİLER VAKFI (1997) Bilgisayar donanımı dahil kullanıma hazır olan büromuz, Etimesgut ve Sincandaki Hemşehrilerimizin Tanışmasına buluşmasına vesile olmaktadır. Ayrıca bölgede oturan Hemşehrilerimizin düğün,nişan gibi etkinliklerindede konsey binası içerisindeki salonlardan yararlanmaları sağlanmaktadır.hemşehrilerimizin meslek sahibi olmaları için konsey binası içerisinde bulunan kurslardanda yararlanmaları için gerekli girişimler yapılmaktadır. AŞIKPAŞA ÜNİVERSİTESİ İLE İLĞİLİ ÇALIŞMALARIMIZ Üniversite ile ilgili ilk işaret f işeği 7 Haziran 2008 de Eskişehir yolu Temellide Sn. Doğan ASLA- NIN çiftliğinde yakılmıştır. Siyasilerimiz, Millet Vekillerimiz, Bürokratlarımız, İşadamlarımız, Eğitimcilerimiz, Sivil toplum kuruluşu önderlerimiz başta olmak üzere Kırşehir imizin tamamını kucaklayan bir çalıştay grubu oluşturulmuştur. Çalıştay grubu kendi arasında iş ve işlemlerin daha hızlı yürümesini temin amacıyla, bir Çalıştay Yürütme Kurulu oluşturmuştur. Bu Çalıştay Yürütme Kurulu Vakıf Genel Başkanı Erol TOSUN un Başkanlığında kısa sürede sonuca ulaşmak için olağan üstü gayret sarf ederek toplantıları ve istişareleri sürekli hale getirerek Üniversite ile ilgili en iyi sonucu en kısa sürede olma çabası içerisine girmiştir. Kırşehirliler Vakfı AŞIKPAŞA ÜNİVERSİTESİ Çalıştay Grubu Yürütme Kurulu Kırşehirli İşadamlarımız başta olmak üzere Kırşehirli Sivil toplum kuruluşları, Eğitim ve Öğretim elemanları ve birçok şahıs ve işletmeniyle bilgi ve değerlendirme toplantıları düzenleyerek azami gayreti göstermiştir. Kırşehirliler Vakfı Çalıştay Grubu 2 defa, Kırşehirliler Vakfı Aşıkpaşa Üniversiteleri Çalıştay Grubu Yürütme Kurulu da defalarca toplantı yaparak iş ve işlemlere hız kazandırılmıştır. YÖK, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kırşehir Valiliği, Belediyeler ve diğer Vakıf Üniversiteleri ile sürekli istişare içerisinde bulunmuştur.süreç içerisinde görüşmeler ve toplantılar,periyodik hale getirilerek. İşadamlarımızla, Akademisyenlerle, temaslarımız sürdürülmüştür. Kırşehir imizi Üniversiteye kavuşturacak yol haritasında başlangıç olarak görüşmeler sürerken FİZİBİLİTE RAPORU Hazırlama işlemleride devam etmiştir. Fizibilite Raporu ortaya çıktıktan sonra işadamlarımız Belediyelerimiz ve Siyasi temsilcilerimizle görüşmelerimiz sürekli hale getirilerek ivedi sonuç alma gayreti içerisinde çalışmalarımız olağan üstü hale getirilmiştir. Hedefimiz, işsizliğe çözüm noktasında önemli bir katkı sağlayacak olan VAKIF ÜNİVERSİTE- Sİ ile Kırşehir imizi Türkiye mizin Marka Kenti haline getirmektir. Kırşehir imizi Üniversiteye kavuşturmak ve merkez kampus binasının alanını tespit etmek amacıyla Kırşehir Valiliğimiz, Belediyemiz, İlçe ve Belde Belediyelerimiz hızlı bir çalışma sürecini başlatarak yer tespiti için Kırşehir deki bütün kurumlar,başta Valiliğimiz olmak üzere adeta seferber olmuşlardır. Kırşehirliler Vakfı Aşıkpaşa Üniversitesi Merkez yerleşkeleri olarak değerlendirmek üzere Kırşehir Merkez Termal Tesis alanı civarında,çevre yoluna yakın bir bölgede yaklaşık 3050, ( m 2 ) Dönüm bir arazinin vakfımıza bağışı için Valiliğe müracaatımız yapılmış olup en geç Temmuz 2010 da işlemlerin sonuçlandıracağına inanmaktayız. Ayrıca Valimiz ve Milletvekillerimizin yardımlarıyla, Ahi Evran Üniversitesinin kullandığı Aşıkpaşa Kampusunun geçici olarak Vakfımıza tahsisi içinde görüşmelerimiz sürmektedir. Arazi tahsisi konusunda ilçelerimiz ve beldelerimizle sürekli görüşmeler yapılmıştır.buradan hareketle İsahocalı Belediyesi içerisinde 6 derslikli İlköğretim okulunun bulunduğu 11

12 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 6415m 2 lik arsayı tahsis etmiştir. Ayrıca Boztepe Belediyemizde, içerisinde eski ilköğretim okulu bulunan 1200m 2 lik bir alanı Vakfımıza 49 yıllığına tahsis etmiştir. Sırada diğer Belediyelerimiz var. Buradan Sayın Valimiz başta olmak üzere ilimizin Defterdarı; Milli Emlak, Özel İdare çalışanları, yardım ve desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanlarımıza teşekkür ederiz. KIRŞEHİR için yola çıkanlar yeni bir hedefe doğru ilerliyorlar: Aşıkpaşa Üniversitesi... Aşıkpaşa Üniversitesine giden yolun öyküsünü sizlerle yazmaya başlamak ve Kırşehir halkına bir müjde vermek için yola çıkan değerli vakıf üyelerimiz ve işadamlarımızın eğitime dair düşünceleri ışığında Eğitim-Öğretim bir toplumun temelini oluşturur ve modern toplumun en vazgeçilmez unsurudur. Bilim üretilen üniversitelerin, bir ülkenin gelişmesinde ve çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasında oynadığı etkin rolü hepimiz biliyoruz. Bundan dolayıdır ki Kırşehirliler Vakfı kurucuları, Vakıf senedinde amaçlar kısmına: Vakıf Üniversitesi kurmayı koymuşlardır. Bu amaç, Vakıf kurucularının ve mevcut yöneticilerinin hayalleri ve umutlarının ne kadar büyük olduğunu göstermektedir. Bizler, Vakıf kurucuları olarak; Kırşehir i geçmişten geleceğe taşımayı bir görev bildik Doğup büyüdüğümüz kentimize ve insanımıza sahip çıkabilmek için, yapabileceklerimizin en iyisi ve en hayırlısını yapmayı amaç edindik... Gün geçtikçe küçülen Kırşehir in derdine derman olabilmek için, Bacasız Fabrika kurmaya karar verdik. Geleceğimiz olan çocuklarımız, güzel şehrimiz, esnafımız, işsizimiz için yola çıktık ve bu yolda başarıyı ve umudu görmekteyiz. Kırşehir in son yıllarda üniversite sınavlarında ilk üç sırayı paylaşması, insanımızın eğitim- öğretime ne denli önem verdiğinin bir kanıtıdır. Kırşehir de yaşanan işsizlik ve yoksulluğun gençlerimizi çaresizliğe, esnafımızı kepenk kapatmaya, sanayicimizi işyeri kapatmaya zorladığı bu dönemde; Kırşehir in gün geçtikçe artan küçülmesine dur demek ve büyüyen bir KIRŞEHİR yaratmak için Türkiye deki gelişmelerden de yararlanarak hızla adım atıyoruz. Sizlerle paylaşmaya çalıştığımız bu bilgiler ışığında, Aşıkpaşa Üniversitesi adıyla başladığımız bu eğitim-öğretim seferberliğinin ayrıntılı olarak hazırlanmış olan FİZİBİLİTE çalışmasını bitirerek çeşitli kurum ve kuruluşlarla irtibata geçilmiştir. İşadamlarımız, belediyelerimiz, Valilik makamı VAKFIMIZ öncülüğünde başlatılan AŞIKPAŞA ÜNİVERSİTESİ çalışmasına büyük destek vererek yolumuzu açmışlardır. Genel başkanımız Erol Tosun Başkanlığında, Genel başkan yardımcısı ve işadamı Doğan Aslan, İşadamı Ömer DOĞAN, Prof. Dr. Recep KILIÇ Kırşehir de üniversite kuruluş çalışmalarının geldiği aşama ve ihtiyaçların neler olduğunun bilgisini vermek ve katkılarını talep etmek için; Kırşehir Valisi M. Ufuk ERDEN, Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Erksin GÜLEÇ, Kırşehir Esnaf Odaları Birliği Başkanı Bahamettin ÖZTÜRK,Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Müfit GÖÇEN, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN ve İsahocalı Belediye Başkanı ile görüşülmüş,ayrıca Toklumen Belediye Başkanı, Savcılı Büyükoba Belediye Başkanı, Çiçekdağı, Kaman, Mucur, Akpınar, Boztepe, Akçakent Belediye Başkanları ile temas kurularak, AŞIK- PAŞA ÜNİVERSİTESİ için yapılacaklar somutlaştırılmaya başlanmıştır. 12 Böylece Yeni dönemde görev yapacak olan, Vakıf Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin en büyük uğraş alanı da şimdiden belirlenmiş olmaktadır. Yeni dönemin ve takib eden dönemlerin en önemli işi Vakıf Üniversitesini en kısa zamanda Eğitim-Öğretime hazırlamak olacaktır.

13 KIRŞEHİRLİLER VAKFI AŞIKPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞTAY GRUBU YÜRÜTME KURULU 1. Prof. Dr. Recep KILIÇ Öğretim Üyesi (Koordinatör) 2. Prof. Dr. Haydar ÇAKMAK Öğretim Üyesi 3. Halil KAYA İşadamı 4. Doğan ASLAN İşadamı 5. Oğuz ALTIN İşadamı 6. Erdoğan BAYRAKTAR İşadamı 7. Ömer DOĞAN İşadamı 8. Ali DENİZ İşadamı 9. Mehmet AKYÜREK İşadamı 10. İhsan BAYTEMUR Müteahhit 11. Ömer YILMAZ Bürokrat (E.) 12. Yücel ÖZLEM Bürokrat (E.) 13. Süleyman ALTIN Bürokrat 14. Sevilay ASLAN Avukat 15. Mahmut ASLAN Eğitimci 16. Yıldırım KAYA Eğitimci 17. Dudu TÜRKKANI Eğitimci KIRŞEHİRLİLER VAKFI AŞIKPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞTAY GRUBU 1. Mikail ARSLAN Kırşehir Milletvekili 2. Abdullah ÇALIŞKAN Kırşehir Milletvekili 3. Metin ÇOBANOĞLU Kırşehir Milletvekili 4. Ramazan MİRZAOĞLU Devlet Bakanı (E.) 5. Gökhan MARAŞ Kültür Bakanı (E.) 6. Mustafa HAYKIR Kırşehir Milletvekili (E.) 7. Ömer DEMİR Kırşehir Milletvekili (E.) 8. Cafer GÜNEŞ Kırşehir Milletvekili (E.) 9. Yaşar BAHÇECİ Kırşehir Belediye Başkanı 10. Halil KAYA 11. Doğan ASLAN 12. Oğuz ALTIN 13. Yüksel MERMER 14. Ali DENİZ 15. Erdoğan BAYRAKTAR 16. Hamit YİĞİT 17. Ömer DOĞAN 13

14 KIRŞEHİRLİLER VAKFI AŞIKPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞTAY GRUBU Nevzat ÇELİK -Vakıf Gn. Bşk. (E.) 19. Nevzat KARADENİZ 20. Bekir ONAN 21. Yakup KÖYSÜREN 22. Mehmet AKYÜREK 23. Fevzi SAÇAK 24. Hilmi GÜNEŞ 25. Bektaş SUNGUR 26. Ergün GENÇ 27. Mustafa ABBASOĞLU 28. Müfit GÖÇEN Kırşehir Tic. San. Od. Bşk 29. Mustafa KARAGÜLLÜ Kırşehir Es. Kef. Koop. Bşk 30. Ali ERGEZER Müteahhit 31. Aydin AYDIN Müteahhit 32. Ihsan BAYTEMUR Müteahhit 33. Beytullah İLBEYİ Müteahhit 34. Yücel ÖZLEM Gen.Md. (E.) 35. Ömer YILMAZ Gen.Md.Yrd. (E.) 36. Zülfikar ALTAY Müh. Gen. Md. Yrd. 37. Nuri CANTÜRK Bürokrat-Gn. Müd. Yrd. 38. Kemal ÇALIŞKAN Bürokrat-Kırder Gn. Bşk. (E.) 39. Ekrem ERDOĞAN Gen. Müd.Yrd. (E.) 40. Süleyman ALTIN Bürokrat -Vakıf Gn. Bşk. (E.) 41. Osman KURT Bürokrat 42. Zeki YÜREKLİ Bürokrat 43. Hanifi S. KARACA Hukukçu 44. Sevilay ASLAN Hukukçu 45. Hilmi ŞİMŞEK Hukukçu 46. Prof. Dr. Haydar ÇAKMAK Gazi Ü.Uluslararası İlişkiler Bl. Bşk. 47. Prof. Dr. Recep KILIÇ Ank.Üni. Öğretim Üyesi 48. Prof. Ilhan KILIÇÖZLÜ Öğretim Üyesi (E.) 49. Prof. Dr. Birol BUMİN Öğretim Üyesi (E.) 50. Abdullah KUŞ Mali Müşavir 51. Ömer TOSUN Mali Müşavir 52. Ahmet EROĞLU Mali Müşavir 53. Serdar TRAŞ Mali Müşavir 54. Yildirim KAYA Eğitimci 55. Dudu TÜRKKANI Eğitimci 56. Mahmut ASLAN Eğitimci 57. Veli ÖZDEMİR Gazeteci

15

16 Toros Sokak 35/22 Sıhhiye / ANKARA Tel: i.org.tr

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Konferans Salonu - Bakanlıklar / ANKARA 24 MART 2012 CUMARTESİ SAAT: 14.00

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Konferans Salonu - Bakanlıklar / ANKARA 24 MART 2012 CUMARTESİ SAAT: 14.00 1997 Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Konferans Salonu - Bakanlıklar / ANKARA 24 MART 2012 CUMARTESİ SAAT: 14.00 Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı,

Detaylı

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ.

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. Osmaniye de yaşayan Kahramanmaraş lılar tarafından kurulan Osmaniye Kahramanmaraşlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği nin

Detaylı

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilci Ali Güz Borsamızca Derneklerine yapılan yardımlardan dolayı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 674)

TBMM (S. Sayısı: 674) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 674) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma

Detaylı

NO ADI-SOYADI ÜNVANI KURUMU. 1 Remzi Oğuz YILMAZ Genel Sekreter İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İmamoğlu Kaymakamlığı

NO ADI-SOYADI ÜNVANI KURUMU. 1 Remzi Oğuz YILMAZ Genel Sekreter İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İmamoğlu Kaymakamlığı KALKINMA KURULU ADANA ÜYELERİ NO ADI-SOYADI ÜNVANI KURUMU 1 Remzi Oğuz YILMAZ Genel Sekreter İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği 2 İsmail Hakkı DEVELİ Kaymakam Seyhan Kaymakamlığı 3 Abdullah DÖLEK Kaymakam

Detaylı

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 14.05.2014 Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Çalışma ve İş Kurumu Ordu İl Müdürlüğü işbirliğinde alternatif iş fırsatları yaratmak, öğrenciler ile

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

İZMİR BEYAZ NOKTA GELİŞİM DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

İZMİR BEYAZ NOKTA GELİŞİM DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ İZMİR BEYAZ NOKTA GELİŞİM DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu 2. Divan seçimi 3. Faaliyet raporunun okunması 4. Denetçi raporunun okunması 5. Hesaplarının tetkiki,

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

ÜNYE TİCARET BORSASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU ARALIK

ÜNYE TİCARET BORSASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU ARALIK 2012 YILI FAALİYET RAPORU ARALIK 2012 İÇİNDEKİLER 1-Projeler 2-Temsil-Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri 3-Heyet ve ziyaretler 4-Törenler-Sergiler 5-Borsa Seminer ve eğitimler 6-Yayın Çalışmaları 7-Tescil

Detaylı

ARHAVİ SPOR KULÜBÜNE ANLAMLI DESTEK

ARHAVİ SPOR KULÜBÜNE ANLAMLI DESTEK ARHAVİ SPOR KULÜBÜNE ANLAMLI DESTEK Artvin ilini temsilen Bölgesel Amatör Liginde (BAL) mücadele eden ve ilin tek temsilcisi olan Arhavi spor kulübü almış olduğu başarılı sonuçların meyvesini maddi ve

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

Rize Tüccarı İftarda Buluştu Odamız Geleneksel İftar Programını Gerçekleştirdi

Rize Tüccarı İftarda Buluştu Odamız Geleneksel İftar Programını Gerçekleştirdi Kadir Gecesi Geceniz Mübarek Olsun 13 Temmuz 2015 Ramazan Bayramının, Tüm İslam Alemine Huzur ve Barış Getirmesini Temenni Ederiz. Hayırlı Bayramlar. 17-19 Temmuz 2015 Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yayın

Detaylı

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ 1. 2014 Türkiye Kitap Pazarı İstatistikleri Açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ISBN Ajansı, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü ve Yayımcı Meslek

Detaylı

ALTINCI BÖLÜM. Ziyaretler

ALTINCI BÖLÜM. Ziyaretler ALTINCI BÖLÜM Ziyaretler Ankara Barosu 61 inci Olağan Genel Kurulu nda seçilerek 13 Ekim 2010 tarihinde yeni görevine başlayan Ankara Barosu Başkanı Av. Metin Feyzioğlu, Baronun Yönetim Organları ve TBB

Detaylı

DÜNYA ŞEHRİ İSTANBUL DA GENÇ BİR ÜNİVERSİTE

DÜNYA ŞEHRİ İSTANBUL DA GENÇ BİR ÜNİVERSİTE DÜNYA ŞEHRİ İSTANBUL DA GENÇ BİR ÜNİVERSİTE FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ TOPLANTI GÜNDEMİ 2 TARİHİN DERİNLİKLERİNDEN, BİLİMİN VE SANATIN UFUKLARINA KURULUŞ TOPLANTI GÜNDEMİ 3 Fatih Sultan Mehmet

Detaylı

UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu. Konya. 8 Eylül 2015

UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu. Konya. 8 Eylül 2015 UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu Konya 8 Eylül 2015 UCLG-MEWA Projeler Departmanı Randa AL SABBAGH Akıllı Şehirler Komitesi Sorumlusu 30.10.2015 1 / 6 Arka plan UCLG-MEWA Akıllı Şehirler

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ 1.OLAĞAN (KURUCU) GENEL KURULU TUTANAĞI

İZMİR KENT KONSEYİ 1.OLAĞAN (KURUCU) GENEL KURULU TUTANAĞI İZMİR KENT KONSEYİ 1.OLAĞAN (KURUCU) GENEL KURULU TUTANAĞI İzmir Kent Konseyi 1.Olağan (Kurucu) Genel Kurulu 8 Haziran 2010 tarihinde saat 9:00-17:00 arasında Kültürpark alanı İsmet İnönü Sanat Merkezi

Detaylı

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı Beyaz Nokta Gelişim Vakfı 14. Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Vakfın 2007 yılı faaliyetlerine ilişkin, 23/04/2007 tarihinde

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

T.C. ÇERKEZKÖY KAYMAKAMLIĞI İlçe Müftülüğü İSTİŞARE KURULU PROJESİ

T.C. ÇERKEZKÖY KAYMAKAMLIĞI İlçe Müftülüğü İSTİŞARE KURULU PROJESİ T.C. ÇERKEZKÖY KAYMAKAMLIĞI İlçe Müftülüğü İSTİŞARE KURULU PROJESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM ÇERKEZKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ İSTİŞARE KURULU PROJESİ Projenin Adı: İstişare Kurulu Projesi Projenin Amacı: Dinin hedef kitlesi

Detaylı

ERDOĞAN, ARTVİN TÜRKİYE NİN ENERJİ MERKEZİ OLACAK

ERDOĞAN, ARTVİN TÜRKİYE NİN ENERJİ MERKEZİ OLACAK ERDOĞAN, ARTVİN TÜRKİYE NİN ENERJİ MERKEZİ OLACAK Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Karadeniz bölgesinde gerçekleştirdiği resmi açılış töreninin bir etabını da Artvin de yaptı. Valilik Meydanı

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası Öğrenmek İstiyorum Kampanyası TRABZON DA KAMPANYAYA İLGİ ARTIYOR sağlık üreme sağlığı bilgilerinin girmesine yönelik olarak başlanan Öğrenmek İstiyorum Kampanyası kapsamında Trabzon da ilgi gün geçtikçe

Detaylı

SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞININ 2012 YILI SOSYAL FAALİYETLERİNDEN GÖRÜNTÜLER

SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞININ 2012 YILI SOSYAL FAALİYETLERİNDEN GÖRÜNTÜLER SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞININ 2012 YILI SOSYAL FAALİYETLERİNDEN GÖRÜNTÜLER Üniversitemiz Merkez Kütüphane Konferans Salonunda İnovasyon ve Liderlik Topluluğu tarafından gerçekleştirilen Anılarla

Detaylı

MAYSI AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

MAYSI AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ MAYSI AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.04.2015 Mayıs ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 14 adet Ekspertiz

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu 17 Mayıs 2014 Tarihinde Ankara da Gerçekleştirildi UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre toplanan XXVI. Genel Kurul, 2014-2018

Detaylı

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK BİR SORUNU DAHA ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK Üniversitelerde idari ve akademik personeli bir bütün olarak görüyoruz. 666 Sayılı KHK ile idari personelin ek ödeme oranlarında artış gerçekleştirilirken,

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 11.TOPLANTI (27.04.2011) KARAR TUTANAĞI

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 11.TOPLANTI (27.04.2011) KARAR TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 27 Nisan 2011 İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 11.TOPLANTI (27.04.2011) KARAR TUTANAĞI Toplantı Yeri : İZMİR KENT KONSEYİ HİZMET BİNASI Toplantı Karar Sayısı: Yürütme-2011/4 KATILAN

Detaylı

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret ETO YENİ BAŞKANI COŞKUN SALON U, İDA EĞİTİM YARDIMLAŞMA DERNEĞİ VE AKBANK A.Ş. EDREMİT ŞUBE MÜDÜRÜ TEBRİK ZİYARETİNDE BULUNDULAR. İda Eğitim Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı;Zehra

Detaylı

A. KÜLTÜREL FAALİYETLER VE TANITMA ETKİNLİKLERİ : 26-29 Şubat 2004, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına (EMITT) katkıda bulunuldu.

A. KÜLTÜREL FAALİYETLER VE TANITMA ETKİNLİKLERİ : 26-29 Şubat 2004, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına (EMITT) katkıda bulunuldu. A. KÜLTÜREL FAALİYETLER VE TANITMA ETKİNLİKLERİ : 26-29 Şubat 2004, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına (EMITT) katkıda bulunuldu. İstanbul Beylikdüzü nde açılan fuarda Sivas Standı açtık.

Detaylı

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Ekibinde görevlendirilen personele 05 Aralık 2012 Çarşamba

Detaylı

DEDENİN ADAYI, ERDOĞAN BAŞEĞMEZ, PROJELERİNİ ANLATTI

DEDENİN ADAYI, ERDOĞAN BAŞEĞMEZ, PROJELERİNİ ANLATTI DEDENİN ADAYI, ERDOĞAN BAŞEĞMEZ, PROJELERİNİ ANLATTI Bodrum Çarşı Esnafı Erdoğan Başeğmez, Esnaf Odası Seçimlerinde Başkan adaylığını açıkladı. Bodrum Esnaf Odası önünde bir açıklama yapan Erdoğan Başeğmez

Detaylı

EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.09.2015 Eylül ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 25 üyeye Kapasite Raporu, 5 üyemize Ekspertiz Raporu ve

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 03/12/2015 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN T.C. 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 03/12/2015 Perşembe

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ TOPLANTI TARİHİ : 08 NİSAN 2014 TOPLANTI NUMARASI : 2014/01 TOPLANTI ŞEKLİ : OLAĞAN T.C. KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Meclisi 08/04/2014 Salı

Detaylı

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI Türkiye İstatistik Kurumu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, ülkemizde yaklaşık 8,4 milyon

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Onur Kurulu Prof. Dr. Reha Metin ALKAN Ziyatdin İsmihanoğlu KASSANOV Prof. Dr. İlyas DOĞAN Salim USLU Rektörü Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Dünya Ahıska Türkleri Birliği

Detaylı

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu adına hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu adına hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Milli Eğitim Müdürüm, Sayın Belediye Başkanım, Okul Aile Birliğimizin değerli yöneticileri, Saygıdeğer Velilerimiz, Sevgili öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz, Saygıdeğer Bağışçılarımız,

Detaylı

Sosyal Faaliyetler. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Sosyal Faaliyetler. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu Sosyal Faaliyetler 29 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Türkiye deki oda ve borsalar arasında düzenlenen futbol turnuvası nın Ankara bölgesi grup maçları Odamızın ev sahipliğinde 15 Mart 2008

Detaylı

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.06.2015 Haziran ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 42 adet Kapasite Raporu, 10 adet

Detaylı

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA Uluslararası IUA İdareciler Birliği Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve tecrübe paylaşımına zemin hazırlamak amacıyla 21-23 Kasım 2012 tarihlerinde

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK 2014 0 İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2014 EKİM / AFYONKARAHİSAR İHRACATI İlimizin Ekim ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artışla

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 396)

TBMM (S. Sayısı: 396) Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 TBMM (S. Sayısı: 396) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/712) Not:

Detaylı

İlyas Güven EROĞLU «Bizim köklerimizi CHP den kazımaya ne onun gücü yeter ne ömrü yeter!» Kılıçdaroğlu nun özde CHP lileri!

İlyas Güven EROĞLU «Bizim köklerimizi CHP den kazımaya ne onun gücü yeter ne ömrü yeter!» Kılıçdaroğlu nun özde CHP lileri! İlyas Güven EROĞLU «Bizim köklerimizi CHP den kazımaya ne onun gücü yeter ne ömrü yeter!» Kılıçdaroğlu nun özde CHP lileri! CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen in kurşunlanmasının

Detaylı

Sır Kapısı Aralanıyor

Sır Kapısı Aralanıyor Sır Kapısı Aralanıyor DAY 2009 Uluslararası Astronomi Birliği (International Astronomical Union-IAU) tarafından, Galileo Galilei nin teleskopla gökyüzünde ilk defa gözlem yapmasının 400. yıldönümüne rastlayan

Detaylı

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4.1 DANIŞMA KURULLARI Danışma Kurulu Çalışma Programı nı tartıştı 23. Genel Kurul`un ardından 24. Dönem I. Danışma Kurulu Toplantısı 09 Haziran 2012 tqrihinde

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

DİLEKÇE KAYIT DEFTERİ ADI SOYADI DİLEKÇE KONUSU EKİ SEVK EDİLDİĞİ BİRİM MÜKERRER SU FATURASI ÖDEME TİCARİ PLAKA TAHSİS BELG. İNTERNET PROTOKOLÜ HK.

DİLEKÇE KAYIT DEFTERİ ADI SOYADI DİLEKÇE KONUSU EKİ SEVK EDİLDİĞİ BİRİM MÜKERRER SU FATURASI ÖDEME TİCARİ PLAKA TAHSİS BELG. İNTERNET PROTOKOLÜ HK. KAYIT DEFTERİ Kayıt 3113 24.09.2014 SHM MİMARLIK MÜ İADESİ 3112 23.09.2014 TANK YAPI ENERJ GEÇİCİ KABUL 3111 22.09.2014 TANK YAPI ENERJ 11. NOLU HAKEDİŞ 3110 21.09.2014 MEHMET MUSTAFA 3109 20.09.2014 GÜRCAN

Detaylı

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI Bu yasa hazırlığı ile ilgili tartışmaya açılmış bir taslak bulunmamaktadır. Ancak hükümetin bir çalışma yaptığı ve bu çalışmanın tamamlanma

Detaylı

Böylesine anlamlı ve sevinçli bir günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye İş Bankası adına sizleri kutluyorum.

Böylesine anlamlı ve sevinçli bir günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye İş Bankası adına sizleri kutluyorum. Sayın Kaymakam, Sayın Belediye Başkanı, Sayın Milli Eğitim Müdürü, Darüşşafaka Cemiyeti nin Sayın Başkanı ve Yöneticileri, Saygıdeğer Öğretmenlerimiz, Darüşşafaka daki temel öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp,

Detaylı

YİSAD Üyeleri Karabük te Bir Araya Geldi

YİSAD Üyeleri Karabük te Bir Araya Geldi YİSAD Üyeleri Karabük te Bir Araya Geldi YİSAD Yassı Çelik İthalat İhracat ve Sanayicileri Derneği üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Sergen öncülüğünde Karabük te bir araya geldi. Katılımcılar arasında

Detaylı

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ MECLİS BAŞKANI : Mükerrem TOLLU Belediye Başkanı MECLİS ÜYELERİ Serdar ARSLAN Duran KARA Veli ŞAHMAN Şevk ŞEVK

Detaylı

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan

Detaylı

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MADDE 1: T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Fotoğraf sanatının toplumsal işlevini gerçekleştirmek, fotoğraf sanatı aracılığıyla kitlelerle bağ kurmak, fotoğraf

Detaylı

Aylık E-Bülten http://elbistanmyo.ksu.edu.tr - Haziran 2013

Aylık E-Bülten http://elbistanmyo.ksu.edu.tr - Haziran 2013 Aylık E-Bülten http://elbistanmyo.ksu.edu.tr - Haziran 2013 Yüksekokulumuz Projeleri Ankara da Tanıtıldı. Ankara Atatürk Kültür Merkezi nde düzenlenen Kahramanmaraş Tanıtım Günleri nde; Yüksekokulumuzda

Detaylı

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr Aylık Süreli Elektronik Yayın ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı Bakan İslam, 2015 yılı sonuna kadar, yurt ve yuvalarda şu anda kalmakta olan bin civarında çocuğumuzun da çocuk evlerine geçişini

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir Milletvekili ve aynı zamanda Tıp Doktoru olan Sayın Recep Çetin 06.08.2015, Saat:14:00'te Balıkesir Tabip

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir Milletvekili ve aynı zamanda Tıp Doktoru olan Sayın Recep Çetin 06.08.2015, Saat:14:00'te Balıkesir Tabip FAALİYET RAPORUMUZ Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir Milletvekili ve aynı zamanda Tıp Doktoru olan Sayın Recep Çetin 06.08.2015, Saat:14:00'te Balıkesir Tabip Odamızı ve Balıkesir Dişhekimleri Odasını

Detaylı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği nin 2010 yılı Genel Kurul Toplantısı, 20 Mart 2010 Cumartesi günü 14:00 de ARI Teknokent, ARI 2 Binası,

Detaylı

46.Yıl. 2009 Yılı Faaliyet Raporu HEYET ZİYARETLERİ. ASO I.Organize Sanayi Bölgesi

46.Yıl. 2009 Yılı Faaliyet Raporu HEYET ZİYARETLERİ. ASO I.Organize Sanayi Bölgesi 13 HEYET ZİYARETLERİ 13.1. Cibuti Cumhurbaşkanı Ziyareti: Cibuti Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı üst düzey yetkililerinden oluşan 100 kişilik heyet Başkan Vekilimiz Sn.Fahrettin KÜRKLÜ nün evsahipliğinde

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ 14 Kasım 2014 Cuma 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN 9:00-10:00 Kayıt 10:00-11:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları 14:00 14:20 Osmanlı Dönemi Ahıska Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ayna ASKEROĞLU ARSLAN,

Detaylı

Sivas ı Turizm Profesyonelleriyle Buluşturuyoruz. 06-09 Kasım 2014 TÜRSAB İstanbul Bölgesi Acentaları Sivas Tanıtım Gezisi

Sivas ı Turizm Profesyonelleriyle Buluşturuyoruz. 06-09 Kasım 2014 TÜRSAB İstanbul Bölgesi Acentaları Sivas Tanıtım Gezisi Sivas ı Turizm Profesyonelleriyle Buluşturuyoruz 06-09 Kasım 2014 TÜRSAB İstanbul Bölgesi Acentaları Sivas Tanıtım Gezisi İlimizin turizm potansiyelinin tanıtılması, öne çıkarılması ve turizm gelirlerinden

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ 1. TOPLANTI YILI 2015 SENESİ MART AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ 1. TOPLANTI YILI 2015 SENESİ MART AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ 1. TOPLANTI YILI 2015 SENESİ MART AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 1. Toplantı yılı 2015 Senesi MART ayı Meclis

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok

TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok Antalya daki 4 üniversitenin sektör için gerekli eğitimleri verdiği, Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1. Okul Öncesi Ve İlköğretim Okulları 1. Sınıf Öğrencilerinin Eğitim- Öğretime Hazırlanmaları

Detaylı

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum.

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum. Page 1 of 6 Edirne Valisi Sayın Dursun Ali Şahin, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Recep Zıpkınkurt, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası nın değerli üyeleri ve temsilcileri, Bilgi birikimi ve üslubunu,

Detaylı

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ 2011 İSTATİSTİKLERİ PARLAMENTO SEÇİM YILI PARLAMENTODAKİ MİLLETVEKİLİ MİLLETVEKİLİ İÇİNDEKİ PAY ( ) 1935 395 18 4.6 1943 435 16 3.7 1950 487 3 0.6 1957 610 8 1.3 1965 450 8 1.8 1973 450 6 1.3 1991 450

Detaylı

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı,

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı, AHMET BAHA ÖĞÜTKEN 24.DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI 1961'de İstanbul, Fatih te doğdu, Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

10.12.2014 Çarşamba İzmir Basın Gündemi

10.12.2014 Çarşamba İzmir Basın Gündemi 10.12.2014 Çarşamba İzmir Basın Gündemi Katip Çelebi'nin Rektörü Prof. Galip Akhan İzmir'in en genç devlet üniversitesi Katip Çelebi Üniversitesi'nde rektörlük seçimi sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Detaylı

OCAK 2013 FAALİYET RAPORU

OCAK 2013 FAALİYET RAPORU OCAK 2013 FAALİYET RAPORU 03 Ocak 2013 2012 Yılı Değerlendirme Toplantısı 2012 Yılının İstanbul Turizmi açısından değerlendirilmesinin yapıldığı, İstanbul Valisi Sayın Hüseyin Avni Mutlu nun teşrifleri

Detaylı

Sayı: 2003/04 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2003/04 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2003/04 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2003 Sayfa No: İÇERİK Kapak 2 İçerik 3 1. AKEV Hakkında 4-5 2. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 6 3. Özet 7-8 4. Faaliyetler ve Çıktılar 9 5. Genel Başarı Göstergeleri

Detaylı

SARILAR ZEKİ VARGÜN İLKÖĞRETİM OKULU. MEVCUT DURUM Mevcut Durum Devam Eden Çalışmalar Hedefler

SARILAR ZEKİ VARGÜN İLKÖĞRETİM OKULU. MEVCUT DURUM Mevcut Durum Devam Eden Çalışmalar Hedefler SARILAR ZEKİ VARGÜN İLKÖĞRETİM OKULU MEVCUT DURUM Mevcut Durum Devam Eden Çalışmalar Hedefler OKUL MÜDÜRÜ AHMET İYİOL MEVCUT DURUM Mevcut Durum Devam Eden Çalışmalar Hedefler MEVCUT DURUM Okulumuz Manavgat

Detaylı

CEZAYİR SEKTÖREL AÇILIM GEZİSİ

CEZAYİR SEKTÖREL AÇILIM GEZİSİ CEZAYİR SEKTÖREL AÇILIM GEZİSİ Sayın Cumhurbaşkanımızın 2014 yılı Kasım ayında yapmış oldukları Cezayir gezisi sırasında, Cezayir le ticaret hacminin arttırılmasına yönelik yapmış oldukları irade beyanının

Detaylı

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI TOPLANTI TUTANAĞI

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI TOPLANTI TUTANAĞI RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI TOPLANTI TUTANAĞI RİP Konu Başlığı: Toplantı Tarihi/Saati: Toplantı No: Toplantı Yeri: GENÇLİK İSTATİSTİKLERİ 11/07/2014 Saat:10.00 1 (2014 yılı) TÜİK, 7. Kat Toplantı Salonu

Detaylı

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI VELİ VE ÖĞRETMENLERİNDEN SOMA YA EL VER KAMPANYASINA BÜYÜK DESTEK

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI VELİ VE ÖĞRETMENLERİNDEN SOMA YA EL VER KAMPANYASINA BÜYÜK DESTEK TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI VELİ VE ÖĞRETMENLERİNDEN SOMA YA EL VER KAMPANYASINA BÜYÜK DESTEK Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi nin Soma nın Evlatları Artık Hepimizin Evladı başlığı ile başlatılan Soma ya

Detaylı

Sanatçılara Desteğimiz Devam Ediyor. 08-13 Nisan 2014 Hamdi Öner Kişisel Resim Sergisi

Sanatçılara Desteğimiz Devam Ediyor. 08-13 Nisan 2014 Hamdi Öner Kişisel Resim Sergisi Sanatçılara Desteğimiz Devam Ediyor 08-13 Nisan 2014 Hamdi Öner Kişisel Resim Sergisi Müdürlüğümüzün katkılarıyla, Hamdi Öner in kişisel Resim Sergisi, Sivas Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde açıldı. Açılışa,

Detaylı

Sayı: 2005/06 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2005/06 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2005/06 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2005 Sayfa No: İÇERİK Kapak 2 İçerik 3 1. AKEV Hakkında 4 2. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 6-7 3. Özet 8-9 4. Faaliyetler ve Çıktılar 10 5. Genel Başarı Göstergeleri

Detaylı

ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. HATAY VALİLİĞİ ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 3-5 Kasım 2009 Antakya - Hatay Açılış ve ilk gün oturumları 3 Kasım 2009, Salı Saat: 10.00 Hatay Kültür Merkezi Antakya - Hatay

Detaylı

EDİRNE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

EDİRNE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2010 YILI FAALİYET RAPORU 23/05/2010 tarihinde Odamızın 20. Olağan Seçimli Genel Kurulu na göre; oluşturulan Yönetim Kurulumuz, 26/05/2010 tarihinde görev dağılımı yaparak, Enver ÇEVİK Başkan, Nuri ÖZKAN Başkan Yardımcısı, Metin

Detaylı

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU AK PARTİ PENDİK İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI 2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU (30 Aralık 2013 29 Mart 2014) Hazırlayan: Ayser SOY Pendik İlçe Kadın Kolları Başkanı (07 Nisan 2014) GİRİŞ Pendik İlçe Kadın

Detaylı

DİLEKÇE KAYIT DEFTERİ ADI SOYADI DİLEKÇE KONUSU EKİ SEVK EDİLDİĞİ BİRİM

DİLEKÇE KAYIT DEFTERİ ADI SOYADI DİLEKÇE KONUSU EKİ SEVK EDİLDİĞİ BİRİM KAYIT DEFTERİ Kayıt ADI SOYADI KONUSU EKİ EDİLDİĞİ 2774 2773 2772 07.07.2015 Gazi Tunç Yeşil Pasaport Hk 07.07.2015 Murat Ekmekçi Hız Kesici 07.07.2015 Su/Yapı 14 lu Hakediş İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM

Detaylı

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti 21 Mayıs Dünya Süt Günümüzü Mecidiyeköy Meydanında Kutladık TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Üyeleri, Dünya Süt Günü etkinlikleri çerçevesinde süt ile alakalı yaşanan bilgi kirliliğini ortadan

Detaylı

BASKAN TOPRAK ISTANBUL ÜNIVERSITESI REKTÖRÜ PROF. DR. YUNUS SÖ...

BASKAN TOPRAK ISTANBUL ÜNIVERSITESI REKTÖRÜ PROF. DR. YUNUS SÖ... BASKAN TOPRAK ISTANBUL ÜNIVERSITESI REKTÖRÜ PROF. DR. YUNUS SÖ... Portal : www.habermrt.com İçeriği : Gündem Adres : http://www.habermrt.com/3-bolge/avcilar/baskan-toprak-istanbul-universitesi-rektoru-prof-dr-yunus-soyleti-agir

Detaylı

2010 2012 ETKİNLİK RAPORU. 29.1.2010 tarihli olağan Genel Kurulda bizlere bu derneği adımıza yaraşır bir biçimde yönetmek üzere görevlendirdiniz.

2010 2012 ETKİNLİK RAPORU. 29.1.2010 tarihli olağan Genel Kurulda bizlere bu derneği adımıza yaraşır bir biçimde yönetmek üzere görevlendirdiniz. ÇOCUK İSTİSMARINI VE İHMALİNİ ÖNLEME DERNEĞİ 2010 2012 ETKİNLİK RAPORU 29.1.2010 tarihli olağan Genel Kurulda bizlere bu derneği adımıza yaraşır bir biçimde yönetmek üzere görevlendirdiniz. Bu nedenle

Detaylı

Hürkuş a Türk Savunmayii nin İlkleri

Hürkuş a Türk Savunmayii nin İlkleri Avrupa nın gıpta ettiği Nu. D.38 den TSK nın gururu Hürkuş a Türk Savunmayii nin İlkleri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın Hürkuş'un açılış töreninde Havacılık ve savunma sanayiine isimlerini silinmeyecek

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 06/02/2014 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ 2-YOKLAMA :Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 06/02/2014 Perşembe

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

Aile Bülteni. Başbakan Ahmet Davutoğlu Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programını açıkladı. aile.gov.tr

Aile Bülteni. Başbakan Ahmet Davutoğlu Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programını açıkladı. aile.gov.tr Aile Bülteni Yıl 2015 Şubat Sayı 21 Aylık Süreli Elektronik Yayın Başbakan Ahmet Davutoğlu Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programını açıkladı Başbakan Davutoğlu son derece büyük önem verdikleri,

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 25.TOPLANTI (19.12.2012) KARAR TUTANAĞI

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 25.TOPLANTI (19.12.2012) KARAR TUTANAĞI İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 25.TOPLANTI (19.12.2012) KARAR TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 19 Aralık 2012 Toplantı Yeri : İZMİR KENT KONSEYİ HİZMET BİNASI Toplantı Karar Sayısı : YÜRÜTME-2012/10 KATILAN

Detaylı

Bir bankamızın 11 Haziran tarihinde düzenlediği Kentsel Dönüşüm Projesi konulu önemli bir toplantı, Odamız Merkezinde gerçekleştirildi.

Bir bankamızın 11 Haziran tarihinde düzenlediği Kentsel Dönüşüm Projesi konulu önemli bir toplantı, Odamız Merkezinde gerçekleştirildi. Sayın Meclis Başkanım, Değerli Meclis Üyelerimiz, Konuşmama başlarken Sayın Defterdarımızı Meclis toplantımızda görmekten duyduğumuz memnuniyetimizi belirtir, Kendisine huzurunuzda; bizlere gösterdiği

Detaylı

962,00 481,00 481,00

962,00 481,00 481,00 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE YATAY GEÇİŞ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Başlangıç Bitiş Kesin Kayıt 09.09.2015 11.09.2015

Detaylı

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 483 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokolün Onaylanmasının

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ R 7. imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü *BmYA

T.C. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ R 7. imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü *BmYA T.C. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ R 7 EXP02016 imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü *BmYA Sayı : 90852262-301.03-3 ö C/./09/2014 Konu: Serik İlçesi 130 ada 1 parsel UİP. BAŞKANLIK

Detaylı

Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 41850698.301.05-36. Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi

Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 41850698.301.05-36. Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi Karar No : 41850698.301.05-36 Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince, iki yıl süre ile

Detaylı