8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN"

Transkript

1 8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN

2 AMAÇLARIMIZ Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Özel emeklilik sistemlerinin dünya genelinde yaygınlaşmasını hazırlayan nedenleri açıklayabilecek, Özel emeklilik fonlarının dünyadaki büyüklüğünü ve yararlarını açıklayabilecek, Bireysel emeklilik sisteminin amacını ve özelliklerini açıklayabilecek, Bireysel emeklilik sisteminin taraflarını açıklayabilecek, Bireysel emeklilik sisteminin Türkiye deki gelişimini açıklayabilecek, ANAHTAR KAVRAMLAR Bireysel Emeklilik Sistemi Emeklilik Sözleşmesi Emeklilik Fonları Tasarruf İÇİNDEKİLER GİRİŞ ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN YAYGINLAŞMASI ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ Özel Emeklilik Planlarının Türleri Özel Emeklilik Fonları TÜRKİYE DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ Bireysel Emeklilik Sisteminin Amacı ve Özellikleri Bireysel Emeklilik Sisteminin İşleyiş Yapısı ve Tarafları Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Emeklilik Yatırım Fonları Bireysel Emeklilik Sistemine Devlet Katkısı TÜRKİYE DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞİMİ 1

3 GİRİŞ Dünyadaki çoğu sosyal güvenlik sistemleri pay as you go (Kuşaklar arası dağıtım modeli) esasına göre işletilmektedir. Bu sistemde çalışandan toplanan primler doğrudan doğruya mevcut emeklilerin maaşlarının ödenmesinde kullanılmaktadır. Son zamanlarda dünya genelinde ortaya çıkan yaşlanma olgusu ve yaşlanan nüfusa yönelik olarak uygulanan sosyal politikalardaki düşüş, mevcut emeklilik sistemlerinin yenilenmesi için mantıksal bir temel oluşturmuş ve dünya ülkelerini mevcut sisteme alternatif bir sistem arayışına itmiştir yılında Şili de ortaya çıkan emeklilik reformu ve özel emeklilik sistemi uygulaması adeta bir örnek oluşturmuş ve her ülkede farklı düzenlemeler altında olsa da dünya genelinde özel emeklilik sistemi uygulamaları yaygınlaşmıştır. Ülkemizde de sosyal güvenlik alanında yaşanan sorunlar, kapsamlı bir reform gereğini ortaya çıkarmış, 1999 yılında sosyal güvenlik reformuna ilişkin temel düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. Yapılan reform ile öncelikle mevcut sosyal güvenlik kurumlarının yeniden yapılandırılması, daha sonra kamu sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı, bireylere aktif çalışma döneminin sonunda ikinci bir emeklilik geliri sağlamayı amaçlayan Bireysel Emeklilik Sistemi nin oluşturulması amaçlanmıştır tarihinde yürürlüğe giren 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Yatırım ve Tasarruf Kanunu ile yasal alt yapısı oluşturulmaya başlanan Bireysel Emeklilik Sistemi 27 Ekim 2003 tarihinden itibaren fiili olarak uygulanmaya başlamıştır. ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN YAYGINLAŞMASI Dünyada sosyal güvenlik alanında uygulanmakta olan reform çalışmalarının ortak nedenlerinden birisi, Pay As You Go (Kuşaklar arası dağıtım modeli) olarak da adlandırılan çalıştığın sürece öde emeklilik sisteminin özellikle ülkelerin demografik yapılarında yaşanan değişim nedeniyle kendisinden beklenen fonksiyonları yerine getirememiş olmasıdır. Dünya Bankası nın 1994 yılında yayınladığı Averting the Old Age Crisis (Yaşlılık Krizinden Kaçınma) adlı rapor, dünya genelinde yaşlanan nüfusa ve yaşlı nüfusun ülkelerin emeklilik sistemleri üzerinde getireceği ilave mali yüklere dikkatleri çekmektedir. Dünya Bankası'nın 1994 tarihli Yaşlılık Krizinden Kaçınma raporunda; nüfusun yaşlanmasının ülkelerin emeklilik sistemleri üzerinde ek mali yük oluşturması nedeniyle, devletin emeklilik sistemindeki rolünü azaltan ve özel sektörün alanını genişleten, üç basamaklı sistem önerisi yer almaktadır. i 1.Basamak: Kamu tarafından yönetilen, belirli bir emeklilik geliri sağlayan, katılımın zorunlu olduğu ilk basamaktır. 2. Basamak: Bu basamak daha çok işverenlerin sağladığı, birinci basamağı tamamlayıcı bir emeklilik geliri sağlayan basamaktır. 3. Basamak: Bireylerin emeklilik döneminde yaşam standartlarının aktif çalışma hayatındaki seviyesinde devam etmesini güvence altına almayı hedefleyen katılımın genelde gönüllü olduğu son basamaktır. Dünya Bankası nın üç basamaklı sistem önerisiyle, üçüncü basamağı oluşturan gönüllü katılıma dayalı özel emeklilik sistemleri birçok ülke tarafından benimsenerek yaygınlaşmaya başlamıştır. i Melisa Erdilek Karabay, Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi: Sosyal Güvenlik Sisteminin Yapısı ve Gelişimi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları No:1484, Eskişehir, 2012, s

4 ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ Her ülkede farklı düzenlemeler altında uygulanan özel emeklilik sistemlerinin temel özelliği fonlama modeli üzerine kurulu olmasıdır. Sistem, bazı ülkelerde sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı bir rol oynarken, bazı ülkelerde zorunlu tutulmaktadır. Sisteme dahil olmak, genel olarak ABD, İngiltere, Fransa ve Türkiye de olduğu gibi katılımcıların tercihine bırakılmıştır. Öte yandan, Şili, Meksika ve Bolivya gibi daha sınırlı sayıdaki ülkelerde emeklilik sisteminde devletin yerini özel sektör almış, özel emeklilik zorunlu tutulmuştur. ii Özel emeklilik sistemlerinde oluşturulan fonların değişik yatırım alanlarında değerlendirilmesi, özellikle de sermaye piyasası araçlarına plase edilmesi, bu sistemde yaratılan fonların sermaye piyasalarının gelişimindeki önemini artırmaktadır. iii Özel Emeklilik Planlarının Türleri Özel emeklilik sistemlerinin finansmanı fonlama sistemi adı verilen bir sistem ile yapılmaktadır. Fonlama sistemi kendi içerisinde özel emeklilik vaatlerinin hesaplanmasına esas alınan ölçütlere göre ikiye ayrılmaktadır. Belirlenmiş katkı planları ve belirlenmiş fayda planları. Belirlenmiş Katkı Planları Bu sistem her çalışan için planda bir hesap açarak katılımcı ve işverenlerin bu hesaba prim yatırması ve bu primlerin sağladığı gelirlerin emeklilik döneminde katılımcıya ödenmesi esasına dayanmaktadır. iv Ülkemizde de uygulanmakta olan Bireysel emeklilik sistemi belirlenmiş katkı esasına göre işlemektedir. Belirlenmiş Fayda Planları Bu sistemde çalışanların emekli oldukları zaman alacakları haklar ve yararlar önceden tanımlanmıştır. Bu sisteme yapılan katkıların toplamı, çalışan yıl sayısı, emekli olunan yaş gibi kıstaslar çerçevesinde emeklilik geliri hesaplanmaktadır. v Bir anlamda çalışanların emeklilik döneminde alacağı geri ödemeler önceden belirlenmiştir. Özel Emeklilik Fonları Özel emeklilik fonları (private pension funds), çalışanların çalışma hayatı süresince elde ettikleri gelirden tasarruf ederek, emeklilik döneminde sürdürülebilir bir hayat düzeyi sağlamalarına olanak tanıyan ve şartları önceden belirlenmiş bir emeklilik planı çerçevesinde işverenler, çalışanlar veya her iki grubun ya da herhangi bir işverene bağlı olarak çalışmayan bireylerin düzenli olarak yaptıkları belirli tutardaki katkıların bir fonda toplanarak, profesyonel portföy yönetim ilkeleri çerçevesinde yatırıma yöneltildiği kurumsal yapılar olarak tanımlanmaktadır. vi ii Gökben Altaş, Özel Emeklilik Sistemleri, TSPAKB, 2011, s. 10. iii Azmi Demirci ve Atakan Şen, Bireysel Emeklilik Sistemi, Acar Basım, 2006, s iv Çağatay Ergenekon, Özel Emeklilik Fonları, Şili Örneğinden Alınacak Dersler, İMKB Yayınları, 1998, s v Şebnem Uralcan, Bireysel Emeklilik Sistemi ve Altyapısı, Beta Yayınevi, 2005, s. 72. vi Deniz Derelioğlu, Dünyada Özel Emeklilik Fonu Uygulamaları ve Türkiye için Öneriler, TÜGİAD Ekonomi Ödülleri Kitapları I, Istanbul, 2001, s

5 OECD ülkelerindeki emeklilik fonu varlıklarının GSYH ya oranı ile yapılan sıralamada Hollanda %138,2 ile birinci, İzlanda %128,7 ile ikinci İsviçre %110,8 ile üçüncü sırada yer almaktadır. ABD 10,6 trilyon $ fon varlığı ile OECD ülkeleri içinde birinci sırada yer alırken, ABD den sonra İngiltere 2,1 trilyon $ fon varlığı ve %10 pazar payı ile ikinci sırada yer almaktadır. Pazar paylarına göre İngiltere yi izleyen ülkeler sırasıyla Japonya (1,47 trilyon $), Avustralya (1,34 trilyon $), Hollanda (1,15 trilyon $) ve Kanada (1,1 trilyon $) dır. OECD ve OECD üyesi olmayan ekonomilerine bakıldığında 2011 yılı sonu itibarıyla dünya emeklilik fonu varlıklarının toplamı 20,71 trilyon $ dır. Bu toplamın 20,11 trilyon $ ı OECD ülkelerine ait iken, sadece 0,6 trilyon $ ı OECD üyesi olmayan ekonomilere aittir. vii OECD ülkeleri içerisinde en az fon büyüklüğüne sahip ülkelerden biride Türkiye dir. Sigortalılık bilincinin yeterince gelişmemesi ve Türkiye de uygulanan bireysel emeklilik sisteminin oldukça yeni bir uygulama olması bu sonucu ortaya çıkaran nedenlerden bazılarıdır. viii Tablo 1 de seçilmiş OECD ülkelerinde 2011 yılı sonu itibariyle emeklilik fonu varlıkları ve bu varlıkların GSYH ya oranları gösterilmektedir. Tablo 1: Seçilmiş OECD Ülkelerinde Emeklilik Fonu Varlıkları ve GSYH ya Oranı Ülkeler Emeklilik Fonu Varlıkları GSYH ya Oran (%) (Milyar USD) Hollanda 1, ,2 İzlanda ,7 İsviçre ,8 Avustralya 1, ,8 İngiltere 2, ,2 Finlandiya 199,8 75,0 ABD 10, ,5 Kanada 1, ,7 Şili ,5 Japonya 1, ,1 Polonya ,0 Meksika 149,0 12,9 İspanya 116,1 7,8 Almanya ,5 Türkiye ,2 Lüksemburg 1.2 0,2 OECD Toplamı 20,112.7 Dünya Toplamı 20,719.3 Kaynak: OECD, Private Pension in Focus, Issue 9, September 2012, p Özel emeklilik fonları, sistemin işleyişi bakımından taşıdığı önemin yanı sıra, finansal sistemde kurumsal yatırımcı kimliği ile de önem taşıyan kurumlardır. Günümüzde gelişmiş ülkelerin yanı sıra, sosyal güvenlik alanında reform gerçekleştiren ülkelerin vii OECD, Private Pension in Focus, Issue 9, September 2012, p. 13. viii Orhan Şener ve Faruk Akın, Özel Emeklilik Fonları ve Türkiye de Bireylerin Bireysel Emeklilik Sistemine Giriş Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 2010, s

6 çoğunda bu fonların, sermaye piyasasındaki en önemli kurumsal yatırımcılardan biri konumunda oldukları görülmektedir. ix TÜRKİYE DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ Ülkemizde sosyal güvenlik alanında yaşanan sorunlar Ağustos 1999 da sosyal güvenlik reformuna ilişkin düzenlemeleri de beraberinde getirmiştir. Söz konusu reform ve bunlara ilişkin mevzuat düzenlemeleri ile bir yandan mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesi, kurumların yeniden yapılandırılarak daha nitelikli ve yüksek bir sosyal güvenliğin sağlanması amaçlanırken, diğer taraftan da bu sisteme ek olarak tamamlayıcı nitelikteki bireysel emeklilik programlarının geliştirilmesi amaçlanmıştır. x Bireysel Emeklilik Sistemi, bireylerin aktif çalışma yaşamları süresince yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde, yaşam standartlarını koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerini amaçlayan özel bir emeklilik sistemidir. Bireyler bu sisteme gönüllü katılarak, sosyal güvenlik sisteminin sağladığı emeklilik gelirine ek bir gelir sağlayabilmektedir. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 28 Mart 2001 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2001 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Kanun, yayımı tarihinden 6 ay sonra 7 Ekim 2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 27 Ekim 2003 tarihinde ilk emeklilik planlarının tasdiki ile emeklilik şirketleri faaliyete başlamıştır. xi Bireysel Emeklilik Sistemin Amacı ve Özellikleri 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Yatırım ve Tasarruf Sistemi Kanunu na göre sistemin amacı Kanun un 1. Maddesinde belirtilmiştir. Buna göre sistemin amacı; Kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak, bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde ek bir gelir sağlanarak refah düzeylerinin yükseltilmesi, ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratarak istihdamın artırılması ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunulmasını teminen, gönüllü katılıma dayalı ve belirlenmiş katkı esasına göre oluşturulan bireysel emeklilik sisteminin düzenlenmesi ve denetlenmesidir. xii ix Nagihan Oktayer ve Asuman Oktayer, Özel Emeklilik Fonlarının Finansal Piyasaların Gelişimine Etkileri, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 2007, s. 67. x Beyazıt Önal, Türkiye de Bireysel Özel Emeklilik Sistemi, TÜGİAD Ekonomi Ödülleri-3, 2001, s.95. xi EGM, ( ) xii 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Yatırım ve Tasarruf Sistemi Kanunu, md.1. 5

7 Şekil 1: Bireysel Emeklilik Sisteminin Amaçları Kaynak: Yusuf Alper, Sosyal Güvenlikte Yeni Bir Adım: Bireysel Emeklilik, Çimento İşveren Dergisi, Sayı 2, Cilt 16, 2002, s. 17. Bireysel emeklilik sisteminin temel özellikleri şunlardır; xiii Sistem, gönüllülük esasına göre işlemekte ve her kesimin katılımına açık bulunmaktadır. Tasarruflar, Hazine Müsteşarlığı'nın denetimine tabi olarak kurulan emeklilik şirketleri tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde oluşturulan emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilmektedir. Emeklilik şirketleri en az 3 farklı risk ve getiri bileşimine sahip emeklilik yatırım fonu kurar, bu şekilde bireylerin kendi risk ve gelir beklentilerine uygun yatırım tercihleri yapabilmelerine olanak tanınmaktadır. Yatırımların kamu borçlanma senetleri ve ters repo gibi sabit getirili yatırım araçlarının yanı sıra, hisse senedi gibi değişken getirili yatırım araçlarına da yönlendirilmesi mümkün olmaktadır. Emeklilik yatırım fonları, Sermaye Piyasası Kurulu'na tabi portföy yönetim şirketleri tarafından profesyonel portföy yönetim ilkeleri çerçevesinde yatırıma yönlendirilmektedir. Birikimlerin asgari bir süre sonunda başka bir emeklilik yatırım fonuna ya da emeklilik şirketine aktarılması mümkün olmaktadır. Emeklilik yatırım fonunun varlıkları, emeklilik şirketinin malvarlığından ayrı olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülen merkezi bir saklama kuruluşunda saklanır. xiii ( ) 6

8 Bireysel Emeklilik Sisteminin İşleyiş Yapısı ve Tarafları Bireysel Emeklilik Sisteminin İşleyiş Yapısı Bireysel emeklilik sistemi, 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Yatırım ve Tasarruf Sistemi Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılan yönetmelikler ile düzenlenmiştir. xiv Bireysel emeklilik sistemi ilgili mevzuat gereği pek çok kurum ve kuruluşun koordinasyon içerisinde çalışmasını gerektirmektedir. Sistem genel hatları ile incelendiğinde sistemin en üst yetkili makamlarından katılımcılara kadar geçen süreçte sürekli gözetim ve denetimin hakim olduğu görülmektedir. xv Sistemin işleyişinde Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu, Hazine Müsteşarlığı, Emeklilik Gözetim Merkezi, Sermaye Piyasası Kurulu, Takasbank, Portföy yönetim şirketleri, Katılımcı, Emeklilik şirketleri ve Bireysel emeklilik aracıları önemli rol oynamaktadır. Bireysel emeklilik sisteminin işleyiş yapısı Şekil 2 de gösterilmektedir. Şekil 2: Bireysel Emeklilik Sisteminin İşleyiş Yapısı Kaynak: EGM, Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu, 2004, s. 23. xiv Hüseyin Dalğar, Kurumsal Yatırımcılar Olarak Emeklilik Yatırım Fonları ve Performanslarının Değerlendirilmesi, TBB, Şubat 2007, s. 49. xv Emin Avcı, Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Bireysel Emeklilik Şirketlerinin Etkinliği, Beta Yayınevi, 2.Baskı, 2011, s

9 Bireysel Emeklilik Sisteminin Tarafları Hazine Müsteşarlığı Bireysel emeklilik sisteminin kurumsal yapısını teşkil eden kurumlar arasında, sisteme temel teşkil edecek ve yön verecek kararların alındığı en üst yetkili kurum olarak Hazine Müsteşarlığı ve bağlı olduğu Bakanlık gelmektedir. Emeklilik Gözetim Merkezi Emeklilik Gözetim Merkezi, Bireysel emeklilik sisteminin güvenli ve etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak, katılımcıların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla hem denetleyici kamu otoritelerinin (Hazine Müsteşarlığı ve SPK) karar almasına yardımcı olacak verileri, hem de kamuoyuna sağlıklı bilgi aktarımı için gerekli verileri sağlamakla görevlendirilmiştir. Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş. (EGM), Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Hazine Müsteşarlığının görev ve yetkilendirmesi çerçevesinde merkezi İstanbul'da olmak üzere 10 Temmuz 2003 tarihinde kurulmuştur. xvi Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu, Bireysel emeklilik sisteminde emeklilik yatırım fonları, portföy yönetim şirketleri ve bu şirketler ile sözleşmeler ile saklayıcılara ilişkin düzenlemeleri yapmakla görevlendirilmiştir. Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu, bireysel emeklilik sistemine ilişkin politikalarını belirlemek, bu politikaların gerçekleştirilmesi için alınması gerekli önlemler konusunda önerilerde bulunmak ve mevzuat düzenlemeleri hakkında tavsiye niteliğinde karar almakla görevlidir. Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu, Hazine Müsteşarının başkanlığında, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Müsteşarlık ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından görevlendirilecek en az genel müdür düzeyinde birer temsilciden oluşur. xvii Saklayıcı Kuruluş Saklayıcı kuruluş, fon portföyündeki varlıkların ve katılımcıların katılma belgelerinin saklandığı, SPK tarafından uygun görülen saklama kuruluşudur. Fon portföyündeki varlıklar saklayıcı nezdinde saklanır. Katılımcıların sahip oldukları ve fondaki katkılarını gösteren pay adedi de, saklayıcı nezdinde katılımcı bazında ve katılımcıların erişebileceği şekilde izlenir. Portföy Yönetim Şirketleri/ Portföy Yöneticisi Portföy yöneticisi, emeklilik şirketlerinin kurduğu emeklilik yatırım fonlarını yöneten profesyonel kuruluşlardır. Portföy yönetim şirketleri, Sermaye Piyasası Kurulu ndan portföy yöneticiliği yetki belgesi almış ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen portföy yönetim şirketlerini içermektedir. xvi EGM, ( ) xvii Bireysel Emeklilik Danışma Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik md

10 (Bireysel)Emeklilik Şirketleri Bireysel emeklilik şirketleri, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu na göre kurulan ve bireysel emeklilik sisteminde faaliyet göstermek üzere bu Kanun ile ihdas edilen emeklilik branşında ruhsat almış şirketlerdir. Emeklilik Şirketlerinin Kuruluş Şartları Bireysel emeklilik sisteminde faaliyet gösteren ve ruhsat alan emeklilik şirketleri emeklilik ruhsatlarının yanı sıra hesapları ayrı tutulmak koşulu ile hayat ve ferdi kaza sigortası branşlarında da ruhsat alabilmeleri mümkündür. Şirket kuruluş izni Bakan tarafından verilir. Kurulacak şirketin ticaret unvanında emeklilik ibaresinin bulunması zorunludur. Kuruluş izni için Müsteşarlığa başvuruda bulunulur. Bireysel emeklilik şirketlerinin kurulabilmesi için aşağıda belirtilen şartların yerine getirilmesi gerekmektedir; Anonim şirket şeklinde kurulması, Faaliyet konusunun bu kanunda belirtilen faaliyetlerle sınırlandırılmış olması, Sermayesinin yirmi trilyon liradan az olmaması ve ödenmiş sermayesinin asgari on trilyon olması ve kalanının üç yıl içerisinde ödenmesinin taahhüt edilmesi, Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması ve tamamının nama yazılı olması, Ana sözleşmesinin bu kanun hükümlerine uygun olması, İş planı ve sistem tasarımı ile yapılabilirlik raporlarının sunulması, Kuruluş izni alan şirketin faaliyete geçebilmesi için emeklilik branşında faaliyet ruhsatı alması zorunludur. Emeklilik branşı faaliyet ruhsatı Müsteşarlık tarafından verilir. Faaliyet ruhsatı almak üzere Müsteşarlığa yapılan başvurularda; İki yıl içinde en az yüz bin katılımcıya hizmet verecek biçimde gerekli her türlü planlamanın yapılmış olması, İş planı ve sistem tasarımında öngörülen düzenlemelerin yapılmış olması, Fiziksel mekan, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları uyumunun sağlanmış olması şartları aranmaktadır. Kuruluşa ilişkin verilen izin, izin tarihinden itibaren bir yıl içinde emeklilik branşı faaliyet ruhsatı almak üzere başvurunun yapılmamış veya gerekli belgelerin süresi içinde tamamlanmamış olması halinde kendiliğinden geçersiz olur. Emeklilik branşında faaliyet ruhsatı alan şirketin, ruhsatın veriliş tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde fon kurmak amacıyla Kurula başvurması gerekir. Emeklilik Şirketlerinin Sorumlulukları Emeklilik şirketleri ilgili mevzuat hükümleri dahilindeki önemli yükümlülükleri şunlardır; xviii Emeklilik sözleşmelerine ilişkin Müsteşarlığın belirleyeceği esaslara göre bankalardan hizmet almakla, Emeklilik sözleşmesi çerçevesinde tahsil edilen katkıların fona yönlendirilmesini sağlamak ve bireysel emeklilik hesaplarının ve ilgili diğer kayıtların güncelleştirilmesi işlemlerini gerçekleştirmekle, Portföy yöneticilerinin, şirketin genel fon yönetim stratejisine ve kararlarına göre xviii 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, md

11 fon portföyünü yönetmesini sağlamakla, Katılımcılarının bireysel emeklilik hesaplarına ait günlük bilgilere erişimine olanak sağlamakla, Fon portföyünde yer alan varlıklar, fonun performansı, mali tabloları gibi konularda katılımcılara düzenli bilgi verilmesini sağlamakla, Müsteşarlık ve Kurul tarafından istenecek bilgi, belge ve tablolar ile bireysel emeklilik kayıt sisteminin belirlenecek esas ve usullere göre hazırlanmasını sağlamakla, Müsteşarlığın belirleyeceği esas ve usuller çerçevesinde şirketin, Kurulun belirleyeceği esas ve usuller çerçevesinde de fonun iç denetimini sağlamakla, Bireysel emeklilik hesaplarının ve emeklilik faaliyetlerinin sürekliliğini ve fon varlıklarının korunmasını sağlamak üzere, kayıtların ve varlıkların saklanması konusunda gerekli tedbirleri almakla, Katılımcıların hak ve menfaatleri ile bireysel emeklilik sisteminin işleyişini tehlikeye sokabilecek hareketlerden kaçınmakla, mevzuat ve işletme planı esaslarına uygun faaliyette bulunmakla, uygun tavsiyede bulunmakla, iyi niyet kurallarına uygun hareket etmekle ve bireysel emeklilik aracılarının bu esaslara uygun hareket etmesini sağlayacak tedbirleri almakla sorumludurlar. Bireysel Emeklilik Aracıları Bireysel emeklilik aracıları, Bireysel emeklilik şirketlerince katılımcılara sunulan emeklilik ürünlerinin tanıtımı, pazarlanması ve satışına ilişkin aracılık hizmetlerini bir sözleşmeye dayanarak, daimi surette şirketlerin emeklilik sözleşmelerine aracılık eden veya bunları şirket adına yapan kişilerdir. Bireysel emeklilik aracıları, Müsteşarlıkça belirlenen esaslar dahilinde emeklilik gözetim merkezince tutulan Bireysel Emeklilik Aracıları Siciline kaydolmak zorundadır. Bireysel emeklilik aracılarında aranacak nitelik ve şartlara, faaliyetlerine, yapamayacakları işlere, sicile kaydetme ve silmeye ve diğer hususlara ilişkin esas ve usuller Müsteşarlıkça düzenlenir. Bireysel emeklilik aracıları; xix Mesleğin icaplarına, iyi niyet kurallarına ve mevzuata uygun faaliyette bulunmakla, Katılımcıların hak ve menfaatleri ile bireysel emeklilik sisteminin işleyişini tehlikeye sokabilecek hareketlerden kaçınmakla, Katılımcının yaşı ve beklentilerine göre, sistemin uzun vadeli yapısını ve vergi düzenlemelerini de göz önünde bulundurarak katılımcıya uygun tavsiyede bulunmakla, Meslekî yeterliliğe ilişkin tamamlayıcı eğitim programına katılmakla sorumludur. Müsteşarlıkça, bu madde hükmüne aykırı hareket ettiği belirlenen bireysel emeklilik aracısının işlenen fiilin ağırlığına göre satış yetkisi geçici süreyle durdurulur yahut lisansı iptal edilir. Aracılarda aranan nitelik ve şartları kaybeden bireysel emeklilik aracılarının lisansları Müsteşarlıkça iptal edilir. Lisansı iptal edilen aracıların kayıtları Bireysel Emeklilik Aracıları Sicilinden silinir. xix 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, md

12 Katılımcı Katılımcı, bireysel emeklilik aracısı vasıtası ile emeklilik şirketi ile emeklilik sözleşmesi imzalayan ve sisteme katılan bireylerdir. Katılımcının, bireysel emeklilik sistemine katılabilmesi için öncelikle medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması ve emeklilik şirketi ile emeklilik sözleşmesi imzalaması gerekmektedir. Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Bireysel Emeklilik Sistemine Katılma ve Emeklilik Sözleşmesi Bireysel emeklilik sistemine katılmak için katılımcının medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması ve emeklilik şirketi ile emeklilik sözleşmesi imzalaması zorunludur. Emeklilik sözleşmesi; şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılması, hesaba katkı payı ödenmesi, ödenen katkı paylarının tercih edilen fonlarda yatırıma yönlendirilmesi ve hesapta biriken paraların hak sahiplerine ödenmesine ilişkin esas ve usuller ile tarafların bu kapsamdaki diğer hak ve yükümlülüklerini düzenleyen sözleşmedir.bireysel emeklilik hesabı ise, emeklilik sözleşmesi çerçevesinde katılımcı ad ve hesabına ödenen katkılar ve bu katkılara ilişkin her türlü getirinin katılımcı bazında izlendiği hesaptır. Emeklilik sözleşmesi, bireysel ve grup emeklilik sözleşmesi şeklinde yapılabilir. Bireysel emekliliğe sahip olmak isteyen katılımcı, kendi adına hareket ederek emeklilik sözleşmesini emeklilik şirketi ile imzaladığı takdirde bireysel emeklilik sistemi bünyesine alınmaktadır. xx Şekil 3 te akdedilen emeklilik sözleşmesinin üç tarafı gösterilmektedir. Şekil 3: Akdedilen Emeklilik Sözleşmesinin Tarafları Kaynak: Ali Argun Karacabey ve Fazıl Gökgöz, Emeklilik Fonlarının Portföy Analizi, Siyasal Kitabevi, 2005, s. 13. xx Ali Argun Karacabey ve Fazıl Gökgöz, Emeklilik Fonlarının Portföy Analizi, 2005, s

13 Bireysel Emeklilik Sisteminde Katılımcının Hak ve Yükümlülükleri Emeklilik şirketi ile bireysel emeklilik sözleşmesi imzalayarak sisteme dahil olan katılımcıların hak ve yükümlülükleri şunlarıdır; Katılımcılar, emeklilik sözleşmesinde belirtilen esaslar dahilinde, şirket nezdinde kendi adlarına açılan bireysel emeklilik hesabına katkı yapabilirler. Katılımcı, emeklilik sözleşmesinde yer alan şartlar çerçevesinde, katkı payını birden fazla fon arasında paylaştırabilir. Katılımcı, dilediği her zaman bireysel emeklilik hesabına düzenli katkı payı dışında da ödeme yapabilmektedir. Katılımcıların ödeyecekleri katkı payları emeklilik şirketlerinin kurmuş oldukları fonlarda değerlendirilecektir. Katkı payını katılımcı adına bir başkası da ödeyebilmektedir. Katılımcı, katkı paylarını sözleşmelerde belirtilen ödeme araçları ile yapılabilir. Banka şubesine verilen hesaptan otomatik ödeme talimatı, kredi kartı gibi araçlar sıklıkla kullanılmaktadır. Katılımcı, bireysel emeklilik hesabındaki birikimin ve ödenen katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranları veya tutarlarını, bir yılda azami altı kez değiştirilebilir. Katılımcı emeklilik sözleşmesi kapsamında katkı payı tutarını ve ödeme sistemini de değiştirebilmektedir. Ayrıca katılımcı emeklilik sözleşmesi içerisinde katkı payı ödemesine ara verebilmektedir. Bu durumda katılımcının birikimleri seçmiş olduğu emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilmeye devam eder. Katılımcı, emeklilik planını bir yılda azami dört kez değiştirilebilir. Katılımcının aynı veya farklı şirkette birden fazla emeklilik sözleşmesi bulunması halinde, katılımcının sisteme giriş tarihi, yürürlükte bulunan sözleşmeleri arasından sisteme giriş tarihi açısından en eski tarihli sözleşme dikkate alınarak belirlenir. Bu durumda katılımcının tüm sözleşmelerinden emekliliğe hak kazanması için en az birinden bu hakkı kazanması ve hesaplarını birleştirmesi gerekir. Emeklilik sözleşmesi süresi içinde, katılımcının vefat etmesi halinde lehdarı, malûliyet durumunun ortaya çıkması halinde ise katılımcı, bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerin kendisine ödenmesini talep edebilir. Katılımcı, bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin başka bir emeklilik şirketine aktarılmasını talep edebilir. Katılımcı, teklif formunun imzalanmasını veya teklifin onaylanmasını müteakip altmış gün içinde cayma hakkına sahiptir. 12

14 Bireysel Emeklilik Sisteminde Şirketlerin Hak ve Yükümlülükleri Bireysel emeklilik sisteminde faaliyet gösteren emeklilik şirketlerinin hak ve yükümlülükleri şunlarıdır; Şirket, katılımcının dahil olduğu emeklilik planının asgari katkı payı tutarını belirler. Şirket, katkı paylarını, en geç şirkete intikalini takip eden ikinci iş gününde yatırıma yönlendirmek zorundadır. Aktarım talebinde bulunulması halinde şirket, bildirimin ulaşmasından itibaren en geç on iş günü içinde talebi yerine getirmekle ve birikimlerle birlikte hesaba ilişkin bilgi ve belgeleri aktarmakla yükümlüdür. Başka bir şirkete aktarım talebinde bulunulabilmesi için şirkette en az bir yıl süreyle kalınmış olması gereklidir. Katılımcının emekliliğe hak kazanmadan sistemden ayrılma talebinde bulunması halinde şirket, bildirimin ulaşmasından itibaren yirmi iş günü içinde katılımcının birikimlerini tamamen öder. Şirket, emekliliğe hak kazanan ve birikimini almak için başvuran katılımcıyı emeklilik seçenekleri hakkında bilgilendirir ve emeklilik bilgi formunu ve hesap özetini, katılımcının tanımlı elektronik posta adresine veya faksına, bunlar yoksa posta adresine beş iş günü içinde gönderir. Şirket, emeklilik seçenekleri konusunda bilgilendirdiği katılımcının, birikiminin ve devlet katkısı hesabındaki tutarların tamamının kendisine ödenmesini talep etmesi halinde, bu talebi, talebin şirkete ulaşmasından itibaren on iş günü içinde yerine getirir. Giriş aidatı, yönetim gider kesintileri, fon toplam gider kesintileri ve bunların uygulanma şekli teklif formunda ve emeklilik sözleşmesinde açıkça belirtilir. Katılımcının, fon dağılımı değişikliği, emeklilik planı değişikliği, birikimin aktarımı, yatırım tercihinin yönlendirilmesi ve benzeri işlemler ile ilgili olarak şirketin çağrı merkezini veya İnternet sitesini kullanarak yaptığı tüm işlemler dahil olmak üzere verdiği talimatlar şirket tarafından en az beş yıl süreyle saklanır. Bireysel emeklilik şirketleri giderlerini karşılamak için azami limitleri yasal olarak belirlenmiş ve emeklilik sözleşmesinde yer alan oranlarda gider kesintisi yapabilirler. Bireysel emeklilik şirketlerinin yapabilecekleri gider kesintileri başlıca beş ana kalemden oluşmaktadır. Şekil 4 te Bireysel emeklilik sisteminde şirketlerin yapabilecekleri gider kesintileri gösterilmektedir. 13

15 Şekil 4: Bireysel Emeklilik Sisteminde Kesintiler Kaynak: Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik, md Yönetim Gideri Kesintisi: Mevcut uygulamada, ödenen katkı payları üzerinden azami %8 olarak alınabilecek yönetim gider kesintisi oranı, tarihinden itibaren %2 ye düşürülmüştür. Ara Verme Durumunda Yapılan Ek Yönetim Gideri Kesintisi: Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ara verilen her tam ay için iki Türk Lirasını aşmayacak şekilde ek yönetim gideri kesintisi alınabilir. Ara Verme Kesintisi: Bir yıldan fazla ödemeye ara verme durumunda, bireysel emeklilik hesabına ilişkin olarak emeklilik gözetim merkezine şirket tarafından ödenen sabit giderler, katılımcının birikiminden indirilebilir. Fon Toplam Gideri Kesintisi: 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, fon net varlık değeri üzerinden hesaplanan Fon İşletim Gideri Kesintisi, Fon Toplam Gideri Kesintisi olarak değiştirilmiştir. Fon İşletim Gider Kesintisi nin yıllık üst limiti %3,65 iken, aracılık komisyonu ile diğer gider ve masrafların da dahil edildiği Fon Toplam Gideri Kesintisi nin yıllık üst limitleri Para Piyasası Fonlarında %1,09; Kamu, Özel Sektör, Uluslararası Borçlanma Araçları Fonları, Kıymetli Madenler ve Endeks Fonlarında %1,91; Hisse, Esnek ve diğer fonlarda ise %2,28 olarak belirlenmiştir. Giriş Aidatı: Katılımcının, bireysel emeklilik sistemine ilk defa katılması sırasında veya işveren grup emeklilik sözleşmesi hariç bir şirkette akdettiği ilk sözleşmesi için giriş aidatı alınabilir. Giriş aidatı peşin ya da ertelenmiş olarak alınır. Giriş aidatının peşin olarak alınan kısmı, teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretin yüzde onunu aşamaz. Peşin olarak belirlenmiş bölümü taksitler halinde de alınabilir. Peşin ve ertelenmiş olarak alınan giriş aidatlarının toplamı teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretin; Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içinde şirketten ayrılanlar için yüzde yetmiş beşini, Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren üç yılını dolduran sözleşmelerden altı yıldan önce şirketten ayrılanlar için yüzde ellisini, Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren altı yılını dolduran sözleşmelerden on yıldan önce şirketten ayrılanlar için yüzde yirmi beşini aşamaz. 14

16 Emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren onuncu yılını dolduranlardan, vefat, maluliyet ya da emeklilik nedeniyle ayrılanlardan ertelenmiş giriş aidatı tahsil edilemez. Bireysel Emeklilik Sisteminden Emekli Olma 2 Katılımcı, sisteme giriş tarihinden itibaren en az on yıl sistemde bulunmak koşulu ile 120 ay asgari katkı payını ödeyerek, 56 yaşını tamamladıktan sonra sistemden emekli olmaya hak kazanır. Emekliliğe hak kazanan katılımcı, Bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin bir program dahilinde ödenmesini, Tamamının defaten ödenmesini ya da Yapacağı yıllık gelir sigortası sözleşmesi çerçevesinde kendisine maaş bağlanmasını talep edebilir. Katılımcının birikimlerinin ödenmesini talep etmesi veya başka bir şirket veya hayat sigorta şirketi ile yıllık gelir sigortası sözleşmesi yapması halinde şirket, katılımcının hesabındaki birikimleri bildirimin ulaşmasından itibaren en geç on iş günü içinde katılımcıya öder veya ilgili şirkete aktarır. Emeklilik Yatırım Fonları Fon, şirket tarafından emeklilik sözleşmesi çerçevesinde alınan ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla oluşturulan malvarlığıdır. Fonun tüzel kişiliği yoktur. Şirketin, fon içtüzüğü, emeklilik sözleşmesi ve Kurulca belirlenecek diğer belgelerle birlikte, fon kurmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu na başvurması zorunludur. Kuruluş izni almak üzere yapılacak başvurularda istenilecek şartlara ilişkin esas ve usuller Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak Kurul tarafından belirlenir. Fon içtüzüğü, katılımcı ile şirket, saklayıcı ve portföy yöneticisi arasında fon portföyünün inançlı mülkiyet esaslarına göre saklanmasını ve vekalet akdi hükümlerine göre yönetimini konu alan ve genel işlem şartlarını içeren iltihaki bir sözleşmedir. Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 45/1228 sayılı Kararına göre emeklilik yatırım fonu altı ana türlerden oluşmaktadır. Emeklilik yatırım fonu türleri şunlardır; xxi Şekil 5: Emeklilik Yatırım Fonu Türleri Kaynak: Sermaye Piyasası Kurulu tarih ve 45/1228 sayılı Kararı xxi Sermaye Piyasası Kurulu tarih ve 45/1228 sayılı Kararı 15

17 Gelir Amaçlı Fonlar Yatırım yapılacak varlıkların, bunlardan elde edilecek temettü ve faiz gelirlerine ağırlık verilerek belirlendiği fonlardır. Hisse Senedi Fonu: Fon portföyünün en az %80 ini düzenli temettü ödemesi yapan ve fiyat oynaklığı nispeten daha az olan hisse senetlerine yatıran ve temettü geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Kamu Borçlanma Araçları Fonu: Fon portföyünün en az %80 ini ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerine yatıran ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu: Fon portföyünün en az %80 ini özel sektör borçlanma araçlarına yatıran ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Karma Borçlanma Araçları Fonu: Fon portföyünün en az %80 ini kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatıran ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Karma Fon: Her birinin değeri fon portföyünün %20 sinden az olmayacak şekilde, fon portföyünün en az %80 ini hisse senetlerine ve borçlanma araçlarına yatıran ve temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Uluslararası Hisse senedi Fonu: Fon portföyünün en az %80 ini, düzenli temettü ödemesi yapan ve fiyat oynaklığı nispeten daha az olan yabancı hisse senetlerine yatıran ve temettü geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Uluslararası Borçlanma Araçları Fonu: Fon portföyünün en az %80 ini, yabancı borçlanma araçlarına yatıran ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Uluslararası Karma Fon: Her birinin değeri fon portföyünün %20 sinden az olmayacak şekilde, fon portföyünün en az %80 ini yabancı hisse senetlerine ve yabancı borçlanma araçlarına yatıran ve temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Esnek Fon: Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik in 5 inci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Bu tür fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez. Büyüme Amaçlı Fonlar Yatırım yapılacak varlıkların, bunlardan elde edilecek sermaye kazancına ağırlık verilerek belirlendiği fonlardır. Hisse Senedi Fonu: Fon portföyünün en az %80 ini borsada işlem gören şirketlerin hisse senetlerine yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur. Küçük Şirketler Hisse Senedi Fonu: Fon portföyünün en az %80 ini küçük veya büyüme potansiyeli olan şirketlerin hisse senetlerine yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur. Karma Fon: Her birinin değeri fon portföyünün %20 sinden az olmayacak şekilde, fon portföyünün en az %80 ini hisse senetleri ve borçlanma araçlarına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur. Uluslararası Hisse Senedi Fonu: Fon portföyünün en az %80 ini, yabancı hisse senetlerine yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur. 16

18 Uluslararası Karma Fon: Her birinin değeri fon portföyünün %20 sinden az olmayacak şekilde, fon portföyünün en az %80 ini yabancı hisse senetlerine ve yabancı borçlanma araçlarına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur. Esnek Fon: Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik in 5 inci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur. Bu tür fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez. Para Piyasası Fonları Devamlı olarak portföyünde vadesine en fazla 180 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçları yer alan ve portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan fonlardır. Likit Fon-Kamu: Fon portföyünün en az %80'i ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerine yatırılmak kaydıyla fon varlıklarını borsa para piyasası işlemleri dahil para piyasası fonu tanımında yer alan vade yapısına sahip para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendiren fondur. Likit Fon-Özel Sektör: Fon portföyünün en az %80'i özel sektör borçlanma araçlarına yatırılmak kaydıyla fon varlıklarını borsa para piyasası işlemleri dahil para piyasası fonu tanımında yer alan vade yapısına sahip para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendiren fondur. Likit Fon-Karma: Fon portföyünün tamamını kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve borsa para piyasası işlemleri dahil para piyasası fonu tanımında yer alan vade yapısına sahip para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendiren fondur. Kıymetli Madenler Fonları Fon portföyünün en az %80 ini kıymetli madenler ve altına dayalı varlıklardan oluşturmak amacıyla kurulan fonlardır. Kıymetli Madenler Fonu: Fon portföyünün en az %80 ini ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenlere dayalı varlıklara yatıran fondur. Altın Fonu: Fon portföyünün en az %80 ini ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altına dayalı varlıklara yatıran fondur. İhtisaslaşmış Fonlar Coğrafi bölge, ülke, sektör ve endeksler bazında yatırım yapan fonlardır. Yabancı Ülke Fonu: Fon portföyünün en az %80 ini, sadece bir yabancı ülke tarafından veya bu yabancı ülkede yerleşik şirketler tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatıran fondur. Sektör Fonu: Fon portföyünün en az %80 ini, belirli sektör ya da sektörlerde bulunan şirketlerin hisse senetlerine yatıran fondur. Endeks Fon: Hisse Senedi Endeks Fonu, Tahvil Endeks Fonu, Sektör Endeks Fonu veya benzer fonlar olmak üzere baz alınan ve Kurulca uygun görülen bir endeks kapsamındaki varlıklara, fon portföyünün en az %80 ini yatıran ve baz alınan endeks ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısının en az 0,9 olmasını ve endeksteki artış kadar bir getiri elde etmeyi hedefleyen fondur. 17

19 Diğer Fonlar Yukarıdaki fon türlerine girmeyen diğer fonlardır. Dengeli Fon: Fon portföyünün tamamını, hisse senedi ve/veya borçlanma araçlarının karmasından oluşturan ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Esnek Fon: Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik in 5 inci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Bu tür fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez. Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren getirilen devlet katkısı uygulaması ile bireysel katılımcıların ödedikleri katkı payına %25 oranında devlet katkısı verilmesi uygulaması getirilmiştir. Bu uygulamaya göre, ödenen her katkı payının %25'ine karşılık gelen tutar devlet katkısı olarak katılımcının emeklilik sözleşmesine bağlı ayrı bir hesapta takip edilecek ve yatırıma yönlendirilecektir. Vergi mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine katkı payı ödeyen tüm katılımcılar, herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan, devlet katkısı sisteminden faydalanabilecektir. Bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı uygulamasının esasları şunlardır; xxii Devlet katkısı, katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Bir bireysel ya da gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine katkı payı ödeyen tüm katılımcılar belirlenen limit dahilinde devlet katkısından faydalanabilirler. Bir katılımcının bir takvim yılı içinde alabileceği devlet katkısı tutarı, ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının %25 ini geçemez. Limit hesabı katılımcı bazında yapılır. Devlet katkısından yararlanabilmek için katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin katılımcının kendisi olma koşulu aranmaz. Bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine ödenen katkı payı tutarları için ödeyen tarafa bakılmaksızın devlet katkısı hesaplaması yapılmakta ve katılımcının emeklilik hesabına devlet tarafından ödenmektedir. Vergi mükellefi olsun veya olmasın bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine katkı payı ödenen herkes belirlenen limitler dahilinde devlet katkısından yararlanabilmektedir. Devlet katkısı hesaplaması şirketler tarafından iletilen veriler üzerinden Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından yapılmaktadır. 29 Mayıs 2012 tarihi itibarı ile sistemde bulunan sözleşmesini 29 Haziran 2012 ve 29 Haziran 2014 tarihleri arasında birikimlerini alarak sonlandıran katılımcılar adına 31 Aralık 2014 tarihine kadar yapılan katkı payı ödemeleri için devlet katkısı hesaplaması yapılmayacaktır. 1 Ocak 2016 tarihine kadar katılımcıların sistemden ayrılmaması durumunda, 2013 yılından önce geçirilen süreye bağlı olarak devlet katkısı hak kazanma esas süresine aşağıda belirtildiği şekilde süre eklemesi yapılacaktır. Sistemde üç yıldan fazla, 6 yıldan az bulunulması durumunda 1 yıl, xxii EGM, ( ) 18

20 Sistemde altı yıldan fazla, 10 yıldan az bulunulması durumunda 2 yıl, Sistemde on yıldan fazla bulunulması durumunda 3 yıl süre Devlet Katkısı hak ediş süresine eklenecektir. Devlet katkısına hak ediş uygulaması gereği, 1 Ocak 2013 tarihinden sonra sistemde geçirilen süreye göre aşağıda belirtilen oranlarda devlet katkısı ve getirisinin bir bölümü veya tamamı katılımcıya ödenecektir. En az üç yıl sistemde kalınması durumunda; Devlet Katkısı ve varsa getirilerinin %15 ine, En az altı yıl sistemde kalınması durumunda; Devlet Katkısı ve varsa getirilerinin %35 ine, En az on yıl sistemde kalınması durumunda; Devlet Katkısı ve varsa getirilerinin %60 ına hak kazanılır. Emeklilik, vefat ve maluliyet durumunda; Devlet Katkısı ve getirilerinin tümüne hak kazanılmaktadır. Devlet katkısının hak kazanılan bölümüne ilişkin getirisi üzerinden; aşağıda belirtilen oranlar kadar stopaj kesintisi yapılır. 10 yıl süreyle katkı payı ödemeden ayrılmanız durumunda getirileriniz üzerinden %15, 10 yıl süreyle katkı payı ödemekle beraber emeklilik hakkını kazanmadan ayrılmanız durumunda getirileriniz üzerinden %10, 10 yıl sistemde kalıp 56 yaşınızı doldurarak emekli olmaya hak kazandığınızda ise getirileriniz üzerinden %5 oranında stopaj kesintisi yapılmaktadır. 19

TÜRKĐYE DE ALTINCI YILINDA BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐ VE UYGULAMA SONUÇLARI

TÜRKĐYE DE ALTINCI YILINDA BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐ VE UYGULAMA SONUÇLARI TÜRKĐYE DE ALTINCI YILINDA BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐ VE UYGULAMA SONUÇLARI Yrd.Doç.Dr.Türker TOPALHAN Gazi Üniversitesi Đ.Đ.B.F. ÖZET Sosyal Güvenlik sistemimizde kamu emeklilik sistemini tamamlaması

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU 7875 BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU Kanun Numarası : 4632 Kabul Tarihi : 28/3/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/2001 Sayı : 24366 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt :

Detaylı

Bireysel Emeklilik. Sistemi ve Tanıtım Kılavuzu. Bugünlerin birikimleri yarınların güvencesi... Aegon Yarını Değiştirir. 0023 ve 0025 No lu Plan

Bireysel Emeklilik. Sistemi ve Tanıtım Kılavuzu. Bugünlerin birikimleri yarınların güvencesi... Aegon Yarını Değiştirir. 0023 ve 0025 No lu Plan Aegon Yarını Değiştirir Güven, saygı, kalite ve şeffaflık ilkeleriyle yürüyen Aegon; Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve 28 binden fazla çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik ve

Detaylı

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan:

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan: 13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU

AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın,

Detaylı

GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155 Özel Emeklilik Sistemleri (sayfa 6) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi E. Nevzat Öztangut Başkan Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan Genel

Detaylı

YENİ SÖZLEŞME İÇİN 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU

YENİ SÖZLEŞME İÇİN 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK YÖNÜYLE BİREYSEL EMEKLİLİK ÖZET

SOSYAL GÜVENLİK YÖNÜYLE BİREYSEL EMEKLİLİK ÖZET 160 ÖZET SOSYAL GÜVENLİK YÖNÜYLE BİREYSEL EMEKLİLİK Bünyamin BACAK * Sosyal güvenlik sistemleri; insanların hayatta kalma sürelerinin uzaması ve yaşlılık dönemlerinde daha iyi yaşam koşullarına sahip olma

Detaylı

Yatırımcı fon dağılım oranlarını veya emeklilik planını bir yılda kaç kez değiştirebilir?

Yatırımcı fon dağılım oranlarını veya emeklilik planını bir yılda kaç kez değiştirebilir? Bireysel Emeklilik Sistemi nedir? Bireysel emeklilik sistemi, kişilerin aktif çalışma yaşamları süresince yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde, yaşam standartlarını

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU Emeklilik sözleşmesi, şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılması, hesaba katkı payı ödenmesi, ödenen katkı paylarının tercih edilen fonlarda yatırıma

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI www.firstgate.com.tr SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile Başbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına ekli TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunca

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 bes28gr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes28gr.htm

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN DENETİM VE MUHASEBE YAPISI AUDITING OF INDIVIDUAL RETIREMENT SYSTEM AND ACCOUNTING STRUCTURE

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN DENETİM VE MUHASEBE YAPISI AUDITING OF INDIVIDUAL RETIREMENT SYSTEM AND ACCOUNTING STRUCTURE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN DENETİM VE MUHASEBE YAPISI AUDITING OF INDIVIDUAL RETIREMENT SYSTEM AND ACCOUNTING STRUCTURE Okan YAMAN * Arş. Gör. Murat EMİR ** Öz Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) çalışma

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE TÜKETİCİ PROFİLLERİNİN FARKLILAŞMASI: ANTALYA VE ISPARTA İLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖRNEĞİ

Detaylı

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber SERMAYE PİYASASI KURULU Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber Sermaye Piyasası Kurulu nun i-spk.37.1 (27.06.2014 tarih ve 20/661 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA

Detaylı

YATIRIM HĠZMETLERĠ VE FAALĠYETLERĠ ĠLE YAN HĠZMETLERE ĠLĠġKĠN ESASLAR HAKKINDA TEBLĠĞ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

YATIRIM HĠZMETLERĠ VE FAALĠYETLERĠ ĠLE YAN HĠZMETLERE ĠLĠġKĠN ESASLAR HAKKINDA TEBLĠĞ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler 16.04.2013 YATIRIM HĠZMETLERĠ VE FAALĠYETLERĠ ĠLE YAN HĠZMETLERE ĠLĠġKĠN ESASLAR HAKKINDA TEBLĠĞ TASLAĞI BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI ARALIK 2013 AÇIKLAMA Bu Rehberde, Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve

Detaylı

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular Sıkça Sorulan Sorular İçindekiler I- Para Politikası ve Enflasyon Hedeflemesi... 1 II- Finansal İstikrar... 13 III- TCMB Döviz Kuru Politikası ve Rezerv Yönetimi... 16 IV- Emisyon... 28 V- Sermaye ve Hissedarlık

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği Bağımsız Denetim Yönetmeliği Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI:

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI: 1.GİRİŞ Hemen her ülkede para ve kredi işlerinin ekonomik ihtiyaca göre ayarlanması zorunluluğu, devletin ve bankaların kısa vadeli kredi ihtiyacını karşılayan nihai bir kredi kurumuna ihtiyaç duyulması

Detaylı