MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU"

Transkript

1 MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU

2

3 İÇİNDEKİLER 2016 BÜTÇE KARARNAMESİ 5 ÖDENEK CETVELİ ( A ) 7 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ 21 FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI 25 GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI (C) CETVELİ 27 ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ 29 FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İZLEYEN İKİ YILDAN 2016 YILI BÜTÇE TEKLİFİ 31 FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İZLEYEN İKİ YILDAN 2017 YILI BÜTÇE TEKLİFİ 33 FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İZLEYEN İKİ YILDAN 2018 YILI BÜTÇE TEKLİFİ 35 ÇOK YILLI GELİR BÜTÇESİ 37 ÇOK YILLI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI 39 GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLENMELERİ KAPSAYAN TAAHÜTLER G-CETVELİ 41 MEMUR OLMAYANLARA VERİLECEK YOLLUKLARI GÖSTERİR H-CETVELİ 43 MEVCUT KADRO K1-CETVELİ 45 İHDAS OLUNAN İŞÇİ KADROLARINI GÖSTERİR K2-CETVELİ SAYILI TAŞIT KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA EDİNİLECEK TAŞITLAR T1-CETVELİ 109 MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ T2-CETVELİ YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI YILI AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI MALİ YILI BÜTÇE TASLAĞI MURAKIP RAPORU 116

4

5 GİDER BÜTÇESİ 2016 BÜTÇE KARARNAMESİ MADDE 1 İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerin harcamaları için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam [ ödenek verilmiştir. GELİR BÜTÇESİ MADDE Yılı Bütçe Gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması cetvelinde gösterildiği gibi toplam [ olarak tahmin edilmiştir. DENGE MADDE 3 MADDE 4 MADDE 5 MADDE 6 MADDE Yılı gider bütçesinde yer alan ödenekler ile gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler arasında oluşan gelir fazlasıyla borç ödenecektir. Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. (G) cetvelince nicelik ve niteliği gösterilen yatırımlar projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir sayılı Harcırah Kanununun 8. Maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar ödenecektir. Bütçe aşağıdaki cetvellerden oluşur. 1. Bütçe Kararnamesi 2. Ödenek (A) Cetveli 3. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması (B) Cetveli 4. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması (F) Cetveli 5. Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli 6. Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli 7. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli 8. Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli 9. Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli 10. Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli 11. Memur ve Hizmetli Olmayanlara Verilecek Harcırahı Gösterir (H) Cetveli 12. İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli 13. İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli sayılı taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli 15. Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli 16. Ayrıntılı Harcama Programı 17. Finansman Programı 5

6 MADDE 8 MADDE 9 MADDE 10 MADDE 11 MADDE 12 MADDE 13 MADDE 14 MADDE 15 MADDE 16 MADDE 17 MADDE 18 MADDE 19 Genel Müdürlüğün bütçesinde aylık alan memurların kadroları, ekli cetvelde gösterilmiş olup bunlar dışında memur çalıştırılması mümkün değildir. Aynı Faslın (Fonksiyonel Sınıflandırma 2. Düzeyi) maddeleri arasında aktarma yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir. Temsil ödeneğine ise diğer fasıl ve ödeneklerden aktarma yapılmaz. Temsil ödeneğinin kullanılması Genel Müdüre ait olup, işlevleri Özel Kalem Müdürlüğünce bizzat yürütülür. Gündelikçi hizmetli ve gerektiğinde yasalar uyarınca sözleşmeli personel çalıştırmaya aylık ve gündelikler ile sair haklarını bütçenin ilgili ödeneklerinde ödeme yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir. İhtiyat ve yatırım ödeneklerinin usul ve kanun dairesinde gerçekleştirmede sarf ve kullanılmasına Genel Müdürlük yetkilidir. Tesisatın yenilenmesi ve geliştirilmesi için gereken satın almalar yapılabilir. Ambarlardan işletme için çıkarılarak kullanılan malzeme bedelleri gider kabul edilir. Devlet veya müessese kadrolarında idarenin naklen veya ayrılmak suretiyle ilk defa memuriyete girilen bir sınıftan diğer bir sınıfa geçecekler ile derece veya kademe ilerlemesi suretiyle terfi edecek olanların tayin nakli ve terfi işlemleri 657 sayılı kanunu hükümlerine göre yapılır. 657 sayılı kanun 43. Maddesi, ek göstergelerin ödenmesinde söz konusu kanun ve kanunun gereği çıkarılan Bakanlar Kurulu kararları esasınca işlem yapılır. Kadrolarda yapılan nakil ilga ve ihdaslardan derece indirme ve yükselmesine müteallik değişiklikler kesinleşmesine müteakip işleme konur. Bir evvelki yıl kadrolu ilga edilen memurlara yeni kadrolara tayinlerinin tekemmüller kadar eski kadro maaşları üzerinden ödeme yapılır. Genel Müdürlük, ifa etmekte olduğu kamu görevlerinin aksatılmadan devamını sağlamak için ve işletmecilik gereğine göre herhangi bir daire ve şubedeki memur ve idareci başka bir daire veya şubede kendi kadrosuyla çalıştırmaya yetkilidir Sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleriyle analitik bütçe sınıflandırılması arasında gerekli uyumu sağlamaya ve ortaya çıkabilecek sorunları gidermeye yönelik düzenlemeler yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Bütçesinin 09 ekonomik sınıflandırılmasındaki yedek ödeneklerden ilgili tertiplere ödenek aktarmaya Genel Müdürlük yetkilidir. İş bu kararname 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girer. İş bu kararnamenin uygulanmasına ve yürütülmesine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ile İETT İşletmeleri Genel Müdürü yetkilidir. 6

7 ÖDENEK CETVELİ ( A ) KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONK. SIN FİN EKO. SIN I II III IV I II III I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ ([) 46 BELEDİYELER VE BAĞLI İDARELER İSTANBUL İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ULAŞTIRMA HİZMETLERİ KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ MAHALLİ İDARELER Personel Giderleri Memurlar Sözleşmeli Personel Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Memurlar Sözleşmeli Personel Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları Yolluklar Temsil Ve Tanıtma Giderleri İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GENEL KAMU HİZMETLERİ GENEL HİZMETLER GENEL PERSONEL HİZMETLERİ MAHALLİ İDARELER Personel Giderleri Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Diğer Personel Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

8 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONK. SIN FİN EKO. SIN I II III IV I II III I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ ([) Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri Tedavi Ve Cenaze Giderleri Cari Transferler Görev Zararları Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler Sermaye Giderleri Mamul Mal Alımları BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BŞK GENEL KAMU HİZMETLERİ GENEL HİZMETLER DİĞER GENEL HİZMETLER MAHALLİ İDARELER Personel Giderleri Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Mal Ve Hizmet Alım Giderleri

9 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONK. SIN FİN EKO. SIN I II III IV I II III I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ ([) Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları Yolluklar Hizmet Alımları Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri Sermaye Giderleri Mamul Mal Alımları Gayri Maddi Hak Alımları ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ULAŞTIRMA HİZMETLERİ KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ MAHALLİ İDARELER Personel Giderleri Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri Sermaye Giderleri Mamul Mal Alımları TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

10 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONK. SIN FİN EKO. SIN I II III IV I II III I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ ([) 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ULAŞTIRMA HİZMETLERİ KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ MAHALLİ İDARELER Personel Giderleri Memurlar Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Memurlar Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI GENEL KAMU HİZMETLERİ YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI, FİNANSAL VE MALİ İŞLER, DIŞİŞLERİ HİZMETLLERİ SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI, FİNANSAL VE MALİ İŞLER, DIŞİŞLERİ MAHALLİ İDARELER Personel Giderleri Memurlar Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Memurlar Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları Yolluklar Hizmet Alımları Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL KAMU HİZMETLERİ

11 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONK. SIN FİN EKO. SIN I II III IV I II III I I II 1 YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI,FİNANSAL VE MALİ İŞLER,DIŞİŞLERİ HİZM. AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ ([) FİNANSAL VE MALİ İŞLER VE HİZMETLER MAHALLİ İDARELER Personel Giderleri Memurlar Sözleşmeli Personel Geçici Personel Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Memurlar Sözleşmeli Personel Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri Faiz Giderleri Dış Borç Faiz Giderleri Cari Transferler Görev Zararları Sermaye Giderleri Mamul Mal Alımları Yedek Ödenekler Yedek Ödenek HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GENEL KAMU HİZMETLERİ GENEL HİZMETLER DİĞER GENEL HİZMETLER MAHALLİ İDARELER Personel Giderleri

12 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONK. SIN FİN EKO. SIN I II III IV I II III I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ ([) Memurlar Sözleşmeli Personel Geçici Personel Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Memurlar Sözleşmeli Personel Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI GENEL KAMU HİZMETLERİ GENEL HİZMETLER GENEL PLANLAMA VE İSTATİSTİK HİZMETLERİ MAHALLİ İDARELER Personel Giderleri Memurlar Sözleşmeli Personel Geçici Personel Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Memurlar Sözleşmeli Personel Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları Yolluklar Hizmet Alımları Cari Transferler Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler

13 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONK. SIN FİN EKO. SIN I II III IV I II III I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ ([) Yurtdışına Yapılan Transferler ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ULAŞTIRMA HİZMETLERİ KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ MAHALLİ İDARELER Personel Giderleri Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri Sermaye Giderleri Mamul Mal Alımları DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ULAŞTIRMA HİZMETLERİ KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ MAHALLİ İDARELER Personel Giderleri

14 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONK. SIN FİN EKO. SIN I II III IV I II III I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ ([) Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları Yolluklar Hizmet Alımları Temsil Ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri Sermaye Giderleri Mamul Mal Alımları KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ GÜVENLİK HİZMETLERİ KURUMSAL GÜVENLİK HİZMETLERİ MAHALLİ İDARELER Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Hizmet Alımları MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ULAŞTIRMA HİZMETLERİ KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ MAHALLİ İDARELER Personel Giderleri Memurlar Sözleşmeli Personel

15 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONK. SIN FİN EKO. SIN I II III IV I II III I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ ([) İşçiler Geçici Personel Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Temsil Ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri Cari Transferler Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler HIZLI OTOBÜS-METROBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ULASTIRMA HIZMETLERI DEMIRYOLU INSAATI VE ISLETME ISLERI VE HIZMETLERI MAHALLİ İDARELER Personel Giderleri Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Mal Ve Hizmet Alım Giderleri

16 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONK. SIN FİN EKO. SIN I II III IV I II III I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ ([) Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları Yolluklar Hizmet Alımları Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri Sermaye Giderleri Mamul Mal Alımları ULAŞIM PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ULAŞTIRMA HİZMETLERİ KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ MAHALLİ İDARELER Personel Giderleri Memurlar Sözleşmeli Personel Geçici Personel Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Memurlar Sözleşmeli Personel Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri OTOBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ULAŞTIRMA HİZMETLERİ KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ MAHALLİ İDARELER Personel Giderleri

17 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONK. SIN FİN EKO. SIN I II III IV I II III I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ ([) Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri SATIN ALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GENEL KAMU HİZMETLERİ GENEL HİZMETLER DİĞER GENEL HİZMETLER MAHALLİ İDARELER Personel Giderleri Memurlar Geçici Personel Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Memurlar Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları Yolluklar Hizmet Alımları Temsil Ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri

18 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONK. SIN FİN EKO. SIN I II III IV I II III I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ ([) 37 YAPI TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ULAŞTIRMA HİZMETLERİ KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ MAHALLİ İDARELER Personel Giderleri Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri Sermaye Giderleri Mamul Mal Alımları Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ULAŞTIRMA HİZMETLERİ KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ

19 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONK. SIN FİN EKO. SIN I II III IV I II III I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ ([) 5 MAHALLİ İDARELER Personel Giderleri Memurlar İşçiler Geçici Personel Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Memurlar İşçiler Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları Yolluklar Hizmet Alımları Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri Sermaye Giderleri Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri TÜNEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ULAŞTIRMA HİZMETLERİ SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN ULAŞTIRMA HİZMETLERİ MAHALLİ İDARELER Personel Giderleri Memurlar Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Memurlar Sermaye Giderleri Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

20

21 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ GELİRİN KODU I II III IV AÇIKLAMA 2016 YILI GELİR TAHMİNİ 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ MAL SATIŞ GELİRLERİ Şartname Basılı Evrak ve Form Satış Gelirleri Diğer Mal Satış Gelirleri HİZMET GELİRLERİ İlan ve Reklam Gelirleri Sosyal Tesis İşletme Gelirleri Eğitim Hizmetlerine İlişkin Gelirler Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler MALLARIN KULLANMA FAALİYETTE BULUNMA İZİN GELİRLERİ MALLARIN KULLANMA FAALİYETTE BULUNMA İZİN GELİRLERİ Malların Kullanma Faaliyette Bulunma İzin Gelirleri KİT VE KAMU BANKALARI GELİRLERİ HAZİNE PORTFÖYÜ VE İŞTİRAK GELİRLERİ İştirak Gelirleri KURUMLAR HASILATI MAHALLİ İDARELER KURUMLAR HASILATI Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı KİRA GELİRLERİ TAŞINMAZ KİRALARI Lojman Kiraları Sosyal Tesis Kira Gelirleri Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri Taşınır Kira Gelirleri Taşınır Kira Gelirleri ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

22 GELİRİN KODU I II III IV AÇIKLAMA 2016 YILI GELİR TAHMİNİ SERMAYE Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar DİĞER GELİRLER FAİZ GELİRLERİ TAKİPTEKİ KURUM ALACAK FAİZLERİ Takipteki Kurum Alacakları Faizleri DİĞER FAİZLER Kişilerden Alacak Faizleri Mevduat Faizleri KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR DİĞER PAYLAR Diğer Paylar PARA CEZALARI İDARİ PARA CEZALARI Diğer İdari Para Cezaları DİĞER PARA CEZALARI Yukarda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları Kişilerden Alacaklar Yukarda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler SERMAYE GELİRLERİ TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ DİĞER SATIŞ GELİRLERİ Diğer Bina Satış Gelirleri ARSA SATIŞ GELİRLERİ

23 GELİRİN KODU I II III IV AÇIKLAMA 2016 YILI GELİR TAHMİNİ Arsa Satışı BÜTÇE GELİRLERİ RED VE İADELER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ MAL SATIŞ GELİRLERİ HİZMET GELİRLERİ KURUMLAR HASILATI MAHALLİ İDARELER KURUMLAR HASILATI KİRA GELİRLERİ TAŞINMAZ KİRALARI DİĞER GELİRLER PARA CEZALARI DİĞER PARA CEZALARI DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER NET BÜTÇE GELİRLERİ

24

25 FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KODLAR I II III IV AÇIKLAMA 2016 YILI (TL±) 01 İÇ BORÇLANMA DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER DİĞER BANKALARDAN 0 01 BORÇLANMA 0 02 ÖDEME(-) 0 53 DİĞER BORÇLANMA ÖDEME(-) DIŞ BORÇLANMA DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER YABANCI BANKALAR BORÇLANMA 0 02 ÖDEME(-) KUR FARKI (-) GENEL TOPLAM

26

27 GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI (C) CETVELİ GELİRİN KODU I II III IV 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Mal Satış Gelirleri AÇIKLAMA YASAL DAYANAĞI Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri Diğer Mal Satış Gelirleri Hizmet Gelirleri Kurs, Toplantı, Seminer, Eğitim vb. Faaliyet Gelirleri İlan ve Reklam Gelirleri Sosyal Tesis İşletme Gelirleri Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler 3645 S.K.UKOME KAR Diğer hizmet gelirleri Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İznine İlişkin Diğer Gelirler 3645 S.K.UKOME KAR KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri Kurumlar Hasılatı Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 3645 S.K.UKOME KAR Kira Gelirleri Taşınmaz Kiraları Lojman Kira Gelirleri Ecrimisil Gelirleri Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri Taşınır Kiraları Taşınır Kira Gelirleri Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Diğer Gelirler Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Cari Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 27

28 GELİRİN KODU I II III IV 05 Diğer Gelirler Faiz Gelirleri Takipteki Kurum Alacakları Faizleri Takipteki Kurum Alacakları Faizleri Diğer Faizler Diğer Faizler Para Cezaları İdari Para Cezaları Diğer İdari Para Cezaları Diğer Para Cezaları AÇIKLAMA YASAL DAYANAĞI Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları Diğer Çeşitli Gelirler Diğer Çeşitli Gelirler İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları Kişilerden Alacaklar Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 06 Sermaye Gelirleri Taşınmaz Satış Gelirleri Arsa Satışı Arsa Satışı Taşınır Satış Gelirleri Taşıt Satış Gelirleri Taşıt Satış Gelirleri Stok Satış Gelirleri Stok Satış Gelirleri 09 RED VE İADELER(-) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Kurumlar Hasılatı Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı Diğer Gelirler Diğer Çeşitli Gelirler Diğer Çeşitli Gelirler 28

29 ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ EKO.KOD. I II AÇIKLAMALAR 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI ÖDENEĞİ 2018 YILI ÖDENEĞİ 01 Personel Giderleri Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Diğer Personel Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Temsil Ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri Tedavi Ve Cenaze Giderleri Faiz Giderleri Dış Borç Faiz Giderleri Cari Transferler Görev Zararları Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler Yurtdışına Yapılan Transferler Sermaye Giderleri Mamul Mal Alımları Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Yedek Ödenek Yedek Ödenek TOPLAM

30

31 FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İZLEYEN İKİ YILDAN 2016 YILI BÜTÇE TEKLİFİ A Ç I K L A M A PERSONEL GİDERLERİ SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD. MAL VE HİZMET ALIM GİD. FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM KOD 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ SAVUNMA HİZMETLERİ KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ EĞİTİM HİZMETLERİ SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ TOPLAM

32

33 FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İZLEYEN İKİ YILDAN 2017 YILI BÜTÇE TEKLİFİ A Ç I K L A M A PERSONEL GİDERLERİ SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD. MAL VE HİZMET ALIM GİD. FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM KOD 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ SAVUNMA HİZMETLERİ KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ EĞİTİM HİZMETLERİ SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ T O P L A M

34

35 FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İZLEYEN İKİ YILDAN 2018 YILI BÜTÇE TEKLİFİ A Ç I K L A M A PERSONEL GİDERLERİ SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD. MAL VE HİZMET ALIM GİD. FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM KOD 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ SAVUNMA HİZMETLERİ KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ EĞİTİM HİZMETLERİ SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ T O P L A M

36

37 ÇOK YILLI GELİR BÜTÇESİ GELİRİN KODU I II AÇIKLAMALAR 2016 YILI TAHMİNİ 2017 YILI TAHMİNİ 2018 YILI TAHMİNİ 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ MALLARIN KULLANMA FAALİYETTE BULUNMA İZİN GELİRLERİ KİT VE KAMU BANKALARI GELİRLERİ KURUMLAR HASILATI KİRA GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR DİĞER GELİRLER FAİZ GELİRLERİ KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR PARA CEZALARI DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ RED VE İADELER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ DİĞER GELİRLER NET BÜTÇE GELİRLERİ

38

39 ÇOK YILLI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KODLAR I II III IV AÇIKLAMA İÇ BORÇLANMA DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER DİĞER BANKALARDAN BORÇLANMA ÖDEME(-) DİĞER BORÇLANMA ÖDEME(-) DIŞ BORÇLANMA DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER YABANCI BANKALAR BORÇLANMA ÖDEME(-) KUR FARKI (-) TOPLAM

40

41 GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLENMELERİ KAPSAYAN TAAHÜTLER G-CETVELİ TAAHHÜDÜN MAHİYETİ 2016 TAAHHÜT TUTARI YENİ OTOBÜS ALIMI ,00 TROLEYBÜS ALIMI ,00 YENİLENEBİLİR ENERJİ TESİSLERİNİN KURULMASI (50 KW) ,00 YENİ ULAŞIM SİSTEMLERİ İÇİN ÖRNEK ARAÇ ALIMI ,00 SCADA SİSTEMİNİN KURULMASI ,00 İLAVE SUNUCU VE DEPOLAMA ALANI ALIMI ,00 GEÇİŞ KONTROL VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ KURULMASI ,00 USB ŞARJ ÜNİTELİ ARAÇ SAYISINI ARTIRMAK ,00 NETWORK ALT YAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ ,00 SES GÖRÜNTÜ VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ KURULUMU ,00 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK ,00 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ ,00 YENİ NOKTALARA AKILLI YOLCU BİLGİLENDİRME SİSTEMİ KONULMASI ,00 METROBÜS ARAÇLARI ÜZERİNE SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ KURULMASI ,00 METROBÜS HATTINA DİJİTAL TRAFİK YÖNETİM SİSTEMİ KURULMASI ,00 SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ KURULMASI ,00 METROBÜS YOLU ÜZERİNDEKİ SÜRÜCÜ VE YOLCU GÜVENLİĞİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK YAZILIM GELİŞTİRİLMESİ ,00 TÜM OPERASYONEL KAYNAKLARIN TEK ELDEN OPTİMİZE EDİLMESİNE YÖNELİK YAZILIM ALINMASI ,00 İLERİ YOLCU BİLGİLENDİRME SİSTEMLERİNE İLİŞKİN VERİ ALT YAPISININI OLUŞTURULMASI İLE DAHA HZILI, DAHA DETAYLI ESNEK RAPOR PLATFORMLARININ TEMİNİ ,00 YENİ TÜNEL ARAÇ YAPIMI VE MEVCUT ARACIN YENİLENMESİ ,00 TÜNEL CER SİSTEMNİNİN YENİLENMESİ ,00 TÜNEL İZOLASYONUNUN YAPIMI ,00 DURAK ALIMI VE MONTAJI ,00 DİĞER ARSA ALIM VE KAMULAŞTIRMA ,00 PROJE İŞLERİ YAPIMI ,00 BİNA-TESİSLERİMİZE MEFRUŞAT ALIMI ,00 BÜYÜK ONARIM VE YENİLEME İŞLERİ ,00 ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYACAK SİSTEMLER KURULMASI ,00 HİZMET TESİSLERİ YAPILMASI ,00 41

42

43 MEMUR OLMAYANLARA VERİLECEK YOLLUKLARI GÖSTERİR H-CETVELİ YOLLUK VERİLECEKLERİN ÜNVANI VERİLECEK YEVMİYE MİKTARI VERİLECEK YOL GİDERİ Genel Müdür Tarafından görevlendirilecek kişiler 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 8. Maddesi gereği azami 1-4 derece memur ve müstahdemlere verilen yevmiye miktarı Mutat ve Ekonomik olan taşıt araçlarına ait yol giderleri 43

44

45 MEVCUT KADRO K1-CETVELİ SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ GENEL MÜDÜRLÜK BKK 2 GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GİH BKK Toplam 4 İÇ DENETİM BİRİM BŞK. 5 İÇ DENETÇİ GİH BKK /2032 BKK 9 İÇ DENETÇİ GİH BKK Toplam 5 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BKK BMK 14 EKONOMİST THS /184 BKK 15 ŞEF GİH BKK 16 MÜHENDİS THS BMK BMK 18 MÜHENDİS THS BKK BMK 20 MEMUR GİH BMK 21 MÜHENDİS THS /1786 BKK 22 MÜHENDİS THS /288 BKK 23 UZMAN GİH BMK /184 BKK BMK 27 TEKNİSYEN THS BMK /184 BKK 30 A.P.K. UZMANI GİH BKK BKK 32 MÜHENDİS THS BKK 45

46 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ BKK 34 MEMUR GİH /184 BKK 35 ÇÖZÜMLEYİCİ THS /1786 BKK 36 MÜHENDİS THS BKK BKK BKK BKK /184 BKK 41 MÜHENDİS THS /1786 BKK /184 BKK 43 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BMK BKK 46 KONTROLÖR GİH BMK Toplam 37 TEFTIS KURULU BSK BKK BKK 49 TEFTİŞ KURULU BAŞKANI GİH BKK BKK BMK BKK 53 MÜFETTİŞ GİH BKK BKK 56 MÜFETTİŞ GİH BKK BMK BKK /184 BKK BMK BMK BKK 46

47 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ 65 MÜFETTİŞ GİH BKK 66 MÜFETTİŞ GİH BMK 67 MÜFETTİŞ GİH BKK BKK 71 MÜFETTİŞ GİH BKK BKK 73 MÜFETTİŞ GİH BKK BMK BKK 78 ŞEF GİH BKK 79 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BMK 81 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 82 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 83 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK /184 BKK Toplam 39 HUKUK MÜSAVİRLİGİ 86 AVUKAT AHS BKK BKK BKK 90 1.HUKUK MÜŞAVİRİ GİH BKK 91 HUKUK MÜŞAVİRİ GİH BKK 92 HUKUK MÜŞAVİRİ GİH BMK 93 AVUKAT AHS /184 BKK 94 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK BKK 96 AVUKAT AHS BKK 100 AVUKAT AHS /1786 BKK BKK 47

48 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ 102 AVUKAT AHS /1786 BKK /184 BKK /1130 BKK 107 AVUKAT AHS /288 BKK 112 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH /288 BKK BKK 114 ŞEF GİH BKK 115 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK BMK BKK 118 ŞEF GİH BKK BMK 120 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH /288 BKK BKK BMK BMK 124 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BKK 126 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 127 TEKNİSYEN THS BKK /1786 BKK 129 TEKNİSYEN THS BKK Toplam 44 STRATEJİ GEL. DAİ. BŞK BKK /121 BKK /121 BKK 134 MÜHENDİS THS BKK BKK 136 DAİRE BAŞKANI GİH BMK 137 ŞEF GİH BKK 48

49 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ 138 ŞUBE MÜDÜRÜ GİH BKK BKK /121 BKK BKK 142 MÜHENDİS THS /1786 BKK Toplam 13 STRATEJİ GEL. DAİ. BŞK. STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ BKK BKK 145 ŞUBE MÜDÜRÜ GİH BKK 146 MÜHENDİS THS BKK 147 MÜHENDİS THS /288 BKK BMK BKK BKK 151 ŞEF GİH BKK BMK BMK 154 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BKK BMK BMK BMK Toplam 16 STRATEJİ GEL. DAİ. BŞK. İŞ ZEKASI VE PROJE YÖNETİM MÜD BKK BKK BKK 49

50 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ 162 MÜHENDİS THS BKK BMK BMK BMK 166 MÜHENDİS THS /288 BKK 167 MEMUR GİH BKK BKK 169 ŞEF GİH BKK BMK BMK BMK BMK BMK BMK BMK BKK 179 İSTATİSTİKÇİ THS /1130 BKK /184 BKK /184 BKK 186 MÜHENDİS THS BKK 187 MÜHENDİS THS /288 BKK 188 MÜHENDİS THS BKK Toplam 30 STRATEJİ GEL. DAİ. BŞK. KALİTE VE KURUMSAL GELİŞİM MÜD BKK BKK 191 MÜHENDİS THS /288 BKK 192 MÜHENDİS THS BKK BMK 194 ŞEF GİH BKK 50

51 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ 195 MÜHENDİS THS BMK 196 MÜHENDİS THS BMK 197 MÜHENDİS THS /1786 BKK 198 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK 199 İSTATİSTİKÇİ THS BMK 200 MÜHENDİS THS /288 BKK 201 ÇÖZÜMLEYİCİ THS BKK Toplam 13 STRATEJİ GEL. DAİ. BŞK. HİZMET İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BKK BKK 204 MÜHENDİS THS BMK BKK 206 ŞEF GİH BKK BMK 208 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 209 VERİ HAZ. VE KONT. İŞL. GİH /288 BKK BMK BKK BKK 213 MÜHENDİS THS /288 BKK BKK BKK BKK BMK BMK BKK BKK BMK Toplam 20 51

52 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ OTOBÜS İŞLETME DAİ.BŞK BKK BKK BKK 225 DAİRE BAŞKANI GİH BMK 226 TEKNİKER THS BKK 227 TEKNİKER THS BKK 228 VERİ HAZ. VE KONT. İŞL. GİH BMK Toplam 7 OTOBÜS İŞLETME DAİ.BŞK. FİLO YÖNETİM MÜDÜRLÜĞÜ BKK 230 MÜHENDİS THS BKK 231 MÜHENDİS THS /121 BKK 232 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 233 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK 234 MÜHENDİS THS BKK 235 TEKNİKER THS BMK 236 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH /288 BKK Toplam 8 OTOBÜS İŞLETME DAİ.BŞK. İŞLETME YÖNETİM MÜDÜRLÜĞÜ /184 BKK BKK BKK 240 ŞUBE MÜDÜRÜ GİH BKK /1130 BKK 243 MÜHENDİS THS BMK BKK 52

53 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ 245 MÜHENDİS THS /288 BKK 246 MÜHENDİS THS BKK BKK 248 EKONOMİST THS BKK 249 İSTATİSTİKÇİ THS /1130 BKK 250 MÜHENDİS THS /1786 BKK BKK 252 EKONOMİST THS BMK 253 ŞEF GİH BKK 254 MUHASEBECİ GİH /1130 BKK 255 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK 256 VERİ HAZ. VE KONT. İŞL. GİH BKK /184 BKK BKK 261 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BMK /288 BKK /1786 BKK BMK 266 VERİ HAZ. VE KONT. İŞL. GİH /288 BKK BKK BMK BMK BMK Toplam 35 OTOBÜS İŞLETME DAİ.BŞK. AVRUPA 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BKK 274 ŞUBE MÜDÜRÜ GİH BKK BKK 277 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 53

54 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ 278 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BKK /288 BKK 281 VERİ HAZ. VE KONT. İŞL. GİH /288 BKK BMK BMK 284 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH /288 BKK 285 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 286 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 287 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK BMK BKK BKK 292 TEKNİSYEN THS BMK 293 ŞEF GİH BKK 294 ŞEF GİH /1130 BKK BKK 296 TEKNİSYEN THS /288 BKK BKK /288 BKK /184 BKK 301 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK /184 BKK /184 BKK 304 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK BMK BMK /288 BKK /184 BKK /184 BKK 313 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 314 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH /3661 BKK 54

55 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ 315 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BKK BKK 318 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BMK BMK BMK BKK Toplam 51 OTOBÜS İŞLETME DAİ.BŞK. AVRUPA 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BKK 326 ŞEF GİH BKK 327 ŞEF GİH /1130 BKK BMK BKK BKK 331 TEKNİSYEN THS BMK BMK BKK 334 TEKNİSYEN THS BKK 335 TEKNİSYEN THS BKK 336 ŞEF GİH BKK 337 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 338 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 339 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK /811 BKK 341 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK /184 BKK 345 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK 346 KONTROLÖR GİH BKK 55

56 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ BKK /184 BKK /288 BKK 350 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BKK /288 BKK /184 BKK BKK /184 BKK /184 BKK 359 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BKK BKK Toplam 39 OTOBÜS İŞLETME DAİ.BŞK. AVRUPA 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BKK 365 ŞUBE MÜDÜRÜ GİH BKK 366 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK 367 TEKNİSYEN THS BKK BMK 369 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK /184 BKK BMK /288 BKK 373 TEKNİSYEN THS /184 BKK /184 BKK 377 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK /184 BKK 379 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 380 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH /288 BKK 56

57 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ BMK BMK /184 BKK BKK /184 BKK 387 TEKNİKER THS BKK /184 BKK 390 TEKNİKER THS BKK 391 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK 392 TEKNİSYEN THS BKK 393 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK 394 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BMK 396 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK /184 BKK BKK 401 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK /288 BKK /184 BKK 405 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK /184 BKK BKK Toplam 46 OTOBÜS İŞLETME DAİ.BŞK. ANADOLU 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BKK BKK 411 ŞEF GİH BKK 412 ŞEF GİH BKK 413 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BMK 57

58 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ 415 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 416 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BMK BMK 421 MÜHENDİS THS BKK BMK 423 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BKK BMK BMK BKK BKK BMK BKK BMK BKK BMK BMK BMK 436 TEKNİSYEN THS BKK 437 TEKNİSYEN THS BMK BKK BKK BKK 441 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BMK /184 BKK 445 TEKNİSYEN THS BKK BKK 447 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 449 TEKNİSYEN THS /184 BKK 450 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 451 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BMK 58

59 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ 454 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK 455 KONTROLÖR GİH BMK 456 TEKNİSYEN THS BKK BKK 458 EKONOMİST THS BKK 459 TEKNİSYEN THS BKK /288 BKK /184 BKK 462 TEKNİSYEN THS BKK /184 BKK 464 KONTROLÖR GİH BKK /184 BKK BMK 467 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK 468 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BKK 470 ŞEF GİH BKK BMK BKK /184 BKK 475 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BKK 477 ŞEF GİH BKK 478 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 479 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BKK BKK 482 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BKK 484 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BKK 487 MUHASEBECİ GİH BKK 488 TEKNİSYEN THS BKK Toplam 81 59

60 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ OTOBÜS İŞLETME DAİ.BŞK. ANADOLU 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BKK 493 ŞEF GİH BKK 494 MÜHENDİS THS /1786 BKK BKK 496 TEKNİKER THS BKK BKK 498 KONTROLÖR GİH BKK 499 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BKK 501 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BMK 503 TEKNİSYEN THS BKK 504 ŞEF GİH BKK 505 ŞEF GİH BKK 506 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK 507 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK /1939 BKK 509 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK BKK 511 TEKNİSYEN THS BKK 512 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 513 TEKNİSYEN THS BKK 514 MÜHENDİS THS BKK BKK 516 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK 517 TEKNİSYEN THS /184 BKK 518 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BKK 520 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 60

61 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ Toplam 32 MÜŞTERİ HİZM.VE KUR.İLT. DAİ.B BKK BKK BKK 524 DAİRE BAŞKANI GİH BMK /184 BKK 526 KONTROLÖR GİH BMK Toplam 6 MÜŞTERİ HİZM.VE KUR.İLT. DAİ.B MÜŞTERİ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BKK BKK BKK 530 İSTATİSTİKÇİ THS /1130 BKK 531 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BKK BMK BKK 535 MATEMATİKÇİ THS /1786 BKK 536 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 537 MÜHENDİS THS BKK BKK BMK BMK 541 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 542 MÜHENDİS THS /1786 BKK BMK BKK Toplam 18 61

62 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ MÜŞTERİ HİZM.VE KUR.İLT. DAİ.B ELEKTRONİKKART YÖNETİM MÜDÜRLÜ BKK BKK 547 MÜHENDİS THS /1786 BKK /121 BKK BKK BMK BKK /1130 BKK 554 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH /288 BKK /1939 BKK BKK 557 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 558 VERİ HAZ. VE KONT. İŞL. GİH BMK BKK 560 VERİ HAZ. VE KONT. İŞL. GİH BMK 561 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 562 MÜHENDİS THS BKK 563 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BKK BMK BKK 567 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BMK BKK 570 VERİ HAZ. VE KONT. İŞL. GİH BKK 571 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BMK 573 TEKNİSYEN THS BKK 574 TAHSİLDAR GİH BKK 62

63 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ 575 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 576 TEKNİSYEN THS BMK 577 TEKNİSYEN THS BKK BKK 579 VEZNEDAR GİH BKK 580 ŞEF GİH BKK 582 ŞEF GİH BKK BKK 584 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 585 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK 586 MÜHENDİS THS /1786 BKK BMK BMK 589 MÜHENDİS THS /1786 BKK BMK BKK BKK BKK BMK BMK BKK BMK 598 EKONOMİST THS BKK Toplam 54 MÜŞTERİ HİZM.VE KUR.İLT. DAİ.B KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ /184 BKK BKK BKK 602 ŞEF GİH /1130 BKK 603 ŞEF GİH BKK 63

64 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ 604 EKONOMİST THS BKK BKK 606 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 607 MÜHENDİS THS BKK 608 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH /288 BKK 609 GRAFİKER THS BMK BMK 611 EKONOMİST THS BKK 612 EKONOMİST THS BKK BKK BMK BMK BKK BMK /184 BKK BMK 621 FİZİKÇİ THS BKK 622 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 623 MUHASEBECİ GİH /1130 BKK BMK Toplam 26 YAPI TESİSLERİ DAİ.BŞK BKK BKK BKK BKK BKK BKK BKK 633 DAİRE BAŞKANI GİH BMK BKK 64

65 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ /288 BKK 636 MUHASEBECİ GİH BMK BKK BMK BMK 640 RESSAM THS BKK 641 VERİ HAZ. VE KONT. İŞL. GİH BMK Toplam 17 YAPI TESİSLERİ DAİ.BŞK. PROJE VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ BKK BKK BKK 645 TEKNİSYEN THS BKK 646 TEKNİSYEN THS /1786 BKK BKK 648 MÜHENDİS THS BKK 649 MÜHENDİS THS BMK /121 BKK BMK /288 BKK BKK 654 ŞEF GİH BKK 655 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 656 MÜHENDİS THS BKK 657 MÜHENDİS THS BKK 658 MÜHENDİS THS BMK 659 TEKNİSYEN THS BKK 660 MÜHENDİS THS BKK BMK 662 MÜHENDİS THS BMK 65

66 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ 663 MÜHENDİS THS BKK 664 TEKNİKER THS BKK 665 TEKNİKER THS BMK 666 TEKNİSYEN THS BKK 667 MİMAR THS BMK 668 MİMAR THS BMK BMK 670 MÜHENDİS THS /2398 BKK 671 MÜHENDİS THS BKK 672 MİMAR THS BKK BKK BMK 676 MÜHENDİS THS BKK 677 MÜHENDİS THS /288 BKK 678 MİMAR THS BMK Toplam 37 YAPI TESİSLERİ DAİ.BŞK. EMLAK VE KAMULAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞ BKK BKK 681 ŞEF GİH BKK BMK 683 MÜHENDİS THS BKK 684 MÜHENDİS THS BKK 685 MÜHENDİS THS BKK 686 MÜHENDİS THS BKK 687 MÜHENDİS THS BKK 688 ŞEHİR PLANCISI THS /184 BKK 689 RESSAM THS BMK BMK 691 TEKNİSYEN THS BKK 66

67 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ BKK 693 TEKNİK RESSAM THS BKK BMK BMK 696 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK BMK BMK 699 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK Toplam 21 YAPI TESİSLERİ DAİ.BŞK. BAK.ONR.VE TES.MÜDÜRLÜĞÜ BKK BKK BKK 703 EKONOMİST THS BMK 704 MÜHENDİS THS /121 BKK 705 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BKK 707 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK BMK BMK BKK BMK 712 TEKNİSYEN THS /288 BKK BMK 714 TEKNİSYEN THS BKK BKK 716 TEKNİSYEN THS BKK BMK 718 TEKNİKER THS BMK 719 MÜHENDİS THS BKK 67

68 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ 720 TEKNİKER THS BMK 721 MÜHENDİS THS BKK BKK BKK BKK 725 TEKNİSYEN THS BKK 726 TEKNİSYEN THS /288 BKK 727 TEKNİSYEN THS BKK 728 MİMAR THS BMK 729 MİMAR THS /1786 BKK 730 TEKNİKER THS BMK BMK 732 MÜHENDİS THS BKK BMK /121 BKK 735 VERİ HAZ. VE KONT. İŞL. GİH BKK 736 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 737 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK 738 MÜHENDİS THS BKK BMK BMK 741 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK 742 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 743 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK /184 BKK 745 TEKNİKER THS BMK BKK 747 TEKNİSYEN THS BKK 748 MÜHENDİS THS BKK /121 BKK Toplam 50 68

69 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ MALİ HİZMETLER DAİ.BŞK. 750 DAİRE BAŞKANI GİH /1941 BKK BMK BMK BMK BMK BMK BMK BMK BMK BMK BMK BKK 764 MALİ HİZM. UZMAN YARD. GİH BMK BMK 767 MALİ HİZM. UZMAN YARD. GİH BMK BKK Toplam 19 MALİ HİZMETLER DAİ.BŞK. BÜTÇE MÜDÜRLÜĞÜ BKK BKK 773 ŞUBE MÜDÜRÜ GİH BKK 774 EKONOMİST THS /184 BKK 775 MÜHENDİS THS BKK 776 EKONOMİST THS BMK 777 MUHASEBECİ GİH /2032 BKK 778 EKONOMİST THS BMK /184 BKK /1130 BKK /2032 BKK 69

70 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ BKK 783 TEKNİKER THS BKK 784 EKONOMİST THS BKK 785 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH /288 BKK 786 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BMK BMK BMK 790 TEKNİSYEN THS BMK Toplam 22 MALİ HİZMETLER DAİ.BŞK. MUHASEBE FİNANSMAN MÜDÜRLÜĞÜ BKK 793 ŞUBE MÜDÜRÜ GİH BKK 794 MUHASEBECİ GİH /1130 BKK 795 EKONOMİST THS BKK 796 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BMK BMK BKK BMK BKK 803 MUHASEBECİ GİH BMK BKK BKK BKK 807 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH /641 BKK BKK BMK BKK 811 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 70

71 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ 812 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BKK 814 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BKK BKK BKK 818 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BKK BKK 821 MUHASEBECİ GİH BKK 823 EKONOMİST THS BMK 824 MUHASEBECİ GİH BMK 825 MUHASEBECİ GİH BKK 826 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BMK 828 EKONOMİST THS BKK 829 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK /2032 BKK 831 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK /2032 BKK BMK /811 BKK BMK BMK BKK BKK 839 MUHASEBECİ GİH BKK 840 VERİ HAZ. VE KONT. İŞL. GİH BKK 841 MUHASEBECİ GİH /1130 BKK 842 MUHASEBECİ GİH /2032 BKK 843 TEKNİSYEN THS /1786 BKK BKK 71

72 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ BKK 846 ŞEF GİH BKK 847 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK 848 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK 849 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK BMK BMK 852 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK BKK BKK BKK BKK BKK BKK BKK BKK BMK BKK BKK BKK BMK BKK BMK BKK BMK BKK BMK BMK Toplam 84 MALİ HİZMETLER DAİ.BŞK. İÇ KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 72

73 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ BKK BKK 877 MÜHENDİS THS BKK BKK 879 MUHASEBECİ GİH BKK 880 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 881 ŞEF GİH BKK 882 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BKK 884 MUHASEBECİ GİH BKK BKK 886 ŞEF GİH BKK /288 BKK 888 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK BKK Toplam 15 İNS. KAY. VE EĞT. DAİ. BŞK BKK BKK 893 DAİRE BAŞKANI GİH BMK 894 ŞUBE MÜDÜRÜ GİH BKK 895 ŞUBE MÜDÜRÜ GİH BKK 896 MÜHENDİS THS BKK 897 MÜDÜR YARDIMCISI GİH BMK 898 MÜDÜR YARDIMCISI GİH BKK BKK BKK 901 ŞUBE MÜDÜRÜ GİH BKK 902 ŞUBE MÜDÜRÜ GİH BKK 903 ŞUBE MÜDÜRÜ GİH BKK 904 MÜHENDİS THS BKK 73

74 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ 905 ŞUBE MÜDÜRÜ GİH BKK 906 MÜHENDİS THS BKK 907 MÜHENDİS THS BKK BKK 909 A.P.K. UZMANI GİH BKK 910 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK 911 MÜHENDİS THS /2398 BKK 912 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK 913 ŞEF GİH BKK 914 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK Toplam 25 İNS. KAY. VE EĞT. DAİ. BŞK. MEMUR PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ BKK BKK /642 BKK 921 ŞUBE MÜDÜRÜ GİH BKK 922 MÜDÜR YARDIMCISI GİH BKK 923 KONTROLÖR GİH BMK 924 ŞEF GİH /1130 BKK 925 KONTROLÖR GİH BKK /121 BKK BKK BMK 929 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH /288 BKK BKK BKK 932 MÜHENDİS THS BKK 933 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BKK 935 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 74

75 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ 936 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK /288 BKK BMK /288 BKK 940 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 941 VERİ HAZ. VE KONT. İŞL. GİH BMK 942 TEKNİSYEN THS BMK 943 ŞEF GİH BKK BMK 945 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK /288 BKK BKK 948 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 949 ŞEF GİH BKK BKK BKK /288 BKK BKK 956 TEKNİSYEN THS /1786 BKK Toplam 42 İNS. KAY. VE EĞT. DAİ. BŞK. IŞÇI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ BKK /1786 BKK 959 MÜHENDİS THS BMK 960 EKONOMİST THS BKK 961 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK 962 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BMK 964 TEKNİSYEN THS BKK 965 ŞEF GİH BKK 75

76 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ 966 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 967 MÜHENDİS THS BKK 968 MUHASEBECİ GİH BKK 969 ŞUBE MÜDÜRÜ GİH BKK 970 ŞEF GİH BKK 971 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 972 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BMK /288 BKK BKK BMK 977 KONTROLÖR GİH BMK 978 ŞEF GİH BKK 979 EKONOMİST THS BMK BKK BKK BKK BMK 984 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK 985 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 986 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK 987 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 988 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BMK 990 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK BKK BMK /288 BKK /288 BKK 995 MEMUR GİH BKK BKK BKK 76

77 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ BMK Toplam 42 İNS. KAY. VE EĞT. DAİ. BŞK. YAZI İŞL. VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞ BKK /642 BKK 1002 ŞEF GİH BKK 1003 ŞUBE MÜDÜRÜ GİH BKK 1004 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BKK BKK 1007 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK BKK 1009 KÜTÜPHANECİ THS BMK 1010 KÜTÜPHANECİ THS BKK 1011 TEKNİKER THS BKK 1012 TEKNİSYEN THS /184 BKK 1013 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK BKK 1015 ŞEF GİH BKK 1016 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK 1017 TEKNİSYEN THS BKK Toplam 19 İNS. KAY. VE EĞT. DAİ. BŞK. EGITIM MÜDÜRLÜĞÜ BKK BKK 1021 MÜHENDİS THS BKK 1022 MÜHENDİS THS BKK /121 BKK 77

78 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ BKK BKK 1027 ŞEF GİH BKK 1028 MÜHENDİS THS BKK /288 BKK 1030 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK 1031 ŞEF GİH BKK 1032 ÖĞRETMEN EÖH BKK 1033 ÖĞRETMEN EÖH BMK 1034 İSTATİSTİKÇİ THS /1130 BKK 1035 TEKNİSYEN THS BMK 1036 TEKNİKER THS BMK BMK 1039 TEKNİKER THS BMK 1040 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK BMK 1042 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 1043 TEKNİKER THS BKK 1044 TEKNİSYEN THS BKK Toplam 27 İNS. KAY. VE EĞT. DAİ. BŞK. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MÜDÜRL 1045 TABİP SHS BKK BKK BKK BKK BKK BKK BKK BKK BMK 78

79 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ BKK 1062 MÜHENDİS THS BKK BMK 1064 TABİP SHS BKK 1065 MÜHENDİS THS BKK BKK 1067 PSİKOLOG SHS BKK 1068 MÜHENDİS THS BKK 1069 TABİP SHS BKK 1070 PSİKOLOG SHS BKK BKK 1074 TABİP SHS BKK BKK 1076 PSİKOLOG SHS BKK BKK 1078 PSİKOLOG SHS BKK BKK 1080 HEMŞİRE SHS BKK BKK BKK BMK BKK 1085 TEKNİSYEN THS BKK 1086 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BKK 1088 PSİKOLOG SHS /1039 BKK 1089 DİYETİSYEN SHS BKK 1090 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 1091 MÜHENDİS THS BKK 1092 MÜHENDİS THS BKK /1786 BKK 1094 MÜHENDİS THS BKK 79

80 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ 1095 MÜHENDİS THS BKK 1096 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK Toplam 52 SATINALMA DAİ.BŞK BKK 1098 DAİRE BAŞKANI GİH /1941 BKK Toplam 2 SATINALMA DAİ.BŞK. SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ BKK BKK 1102 ŞUBE MÜDÜRÜ GİH BKK 1103 KONTROLÖR GİH BMK 1104 ŞEF GİH BKK 1105 ŞEF GİH BKK 1106 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 1107 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 1108 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK 1109 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK BKK BKK BMK 1114 EKONOMİST THS BKK 1115 ŞEF GİH BKK 1116 ŞEF GİH BKK 1117 ŞEF GİH BKK BMK BKK BKK BKK 80

81 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ 1122 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH /288 BKK 1123 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK Toplam 25 SATINALMA DAİ.BŞK. İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BKK BMK BKK BKK 1128 ŞEF GİH BKK 1129 TEKNİSYEN THS BMK 1130 MÜHENDİS THS BKK 1131 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BMK 1134 MUHASEBECİ GİH BKK BMK BKK 1137 ŞEF GİH BKK 1138 ŞEF GİH BKK 1139 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BKK BKK BKK 1144 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BKK 1146 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 1147 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK Toplam 24 ARAÇ BAKIM ONR.DAİ.BŞK BKK 81

82 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ /121 BKK BKK 1153 MÜHENDİS THS BKK BKK BKK 1159 DAİRE BAŞKANI GİH BMK 1160 MÜHENDİS THS BKK /121 BKK 1162 MÜHENDİS THS /1786 BKK BMK 1164 TEKNİSYEN THS /288 BKK BKK 1166 UZMAN GİH BMK BKK BMK 1169 TEKNİSYEN THS BKK /121 BKK 1171 TEKNİSYEN THS BKK 1172 ETÜD PLAN PROJE DAİRESİ BAŞK. GİH BKK BKK BKK 1176 ŞUBE MÜDÜRÜ GİH BKK 1177 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK 1178 MÜHENDİS THS BKK 1179 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK 1180 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 1181 MÜHENDİS THS BKK 1182 MÜHENDİS THS BKK 1183 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 1184 MÜHENDİS THS BKK 1185 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BKK 82

83 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ 1187 TEKNİKER THS BKK 1188 MÜHENDİS THS BMK 1189 MÜHENDİS THS BKK 1190 MÜHENDİS THS BMK 1191 TEKNİSYEN THS BMK 1192 MÜHENDİS THS BKK 1193 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH /811 BKK 1194 ŞUBE MÜDÜRÜ GİH BKK /1786 BKK BKK BMK BMK 1199 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BMK BKK 1202 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BKK BMK BMK BMK /288 BKK BMK BMK BKK 1212 MÜHENDİS THS BKK BKK Toplam 66 ARAÇ BAKIM ONR.DAİ.BŞK. ARAÇ BAKIM PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ BKK 1215 MÜHENDİS THS BKK 83

84 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ 1217 MÜHENDİS THS BKK 1218 MÜHENDİS THS BKK 1219 MÜHENDİS THS BKK 1220 MÜHENDİS THS BKK /121 BKK 1222 MÜHENDİS THS BKK 1223 MÜHENDİS THS /1786 BKK BKK 1225 MÜHENDİS THS BMK Toplam 12 ARAÇ BAKIM ONR.DAİ.BŞK. TOPKAPI GARAJ MÜDÜRLÜĞÜ 1226 ŞUBE MÜDÜRÜ GİH BKK 1227 MÜHENDİS THS BKK 1228 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 1229 MÜHENDİS THS BMK 1230 TEKNİSYEN THS BMK BKK BKK 1233 KONTROLÖR GİH BMK 1234 MÜHENDİS THS BMK BMK BMK 1237 VERİ HAZ. VE KONT. İŞL. GİH BKK BKK BMK BMK Toplam 15 ARAÇ BAKIM ONR.DAİ.BŞK. AYAZAGA GARAJ MÜDÜRLÜĞÜ 84

85 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ BKK 1242 MÜHENDİS THS BKK 1243 ŞEF GİH BKK 1244 MÜHENDİS THS /288 BKK BKK 1246 MÜHENDİS THS BKK 1247 MÜHENDİS THS /1786 BKK 1248 MÜHENDİS THS BKK /121 BKK 1250 MÜHENDİS THS BMK 1251 MÜHENDİS THS BKK BMK 1253 MÜHENDİS THS /1786 BKK 1254 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BKK 1256 TEKNİSYEN THS BKK Toplam 16 ARAÇ BAKIM ONR.DAİ.BŞK. IKITELLI GARAJ MÜDÜRLÜĞÜ BKK 1258 MÜHENDİS THS BKK 1259 ŞEF GİH BKK 1260 ŞEF GİH BKK 1261 MÜHENDİS THS BKK /288 BKK 1263 MÜHENDİS THS /1786 BKK 1264 MÜHENDİS THS BKK BMK 1266 MÜHENDİS THS BKK 1267 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK /121 BKK 85

86 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ BMK Toplam 13 ARAÇ BAKIM ONR.DAİ.BŞK. EDIRNEKAPI GARAJ MÜDÜRLÜĞÜ BKK 1271 MÜHENDİS THS BKK 1272 ŞEF GİH BKK BKK 1274 ŞEF GİH BKK 1275 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK 1276 MÜDÜR YARDIMCISI GİH BMK 1277 MÜHENDİS THS BKK BKK 1279 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK /121 BKK BKK 1282 TEKNİSYEN THS BMK 1283 TEKNİSYEN THS BKK 1284 MÜHENDİS THS BKK 1285 MÜHENDİS THS BKK 1286 TEKNİSYEN THS BMK BKK BMK 1289 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK 1290 TEKNİKER THS BKK 1291 MÜHENDİS THS BKK Toplam 22 ARAÇ BAKIM ONR.DAİ.BŞK. ANADOLU GARAJ MÜDÜRLÜĞÜ 1292 MÜHENDİS THS BKK 86

87 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ BKK 1296 ŞUBE MÜDÜRÜ GİH BKK 1297 MÜHENDİS THS BKK 1298 MATEMATİKÇİ THS BKK BKK 1300 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 1301 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 1302 MÜHENDİS THS BKK /1130 BKK BKK 1305 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 1306 TEKNİSYEN THS BMK 1307 TEKNİSYEN THS BKK BMK 1309 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 1310 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BMK /121 BKK BMK 1314 MÜHENDİS THS BKK 1315 MÜHENDİS THS BKK 1316 MÜHENDİS THS BMK /1786 BKK BMK BKK BMK BKK 1322 MÜHENDİS THS BKK 1323 MÜHENDİS THS BKK 1324 MÜHENDİS THS /1786 BKK 1325 TEKNİSYEN THS BKK BKK 87

88 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ BMK BMK BMK 1330 MUHASEBECİ GİH BKK /184 BKK BMK Toplam 42 ARAÇ BAKIM ONR.DAİ.BŞK. HASANPASA GARAJ MÜDÜRLÜĞÜ 1334 MÜHENDİS THS BKK 1335 MÜHENDİS THS BKK BKK BKK 1339 MÜHENDİS THS BMK 1340 MÜDÜR YARDIMCISI GİH BMK 1341 ŞEF GİH BKK 1342 ŞEF GİH BKK BKK 1344 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BKK BKK 1347 MÜHENDİS THS /121 BKK 1348 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BKK BKK 1352 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BMK 1354 TEKNİKER THS BKK 1355 TEKNİKER THS BMK BMK 1357 TEKNİSYEN THS BKK 88

89 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ 1358 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 1359 TEKNİSYEN THS BKK 1360 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK Toplam 27 ARAÇ BAKIM ONR.DAİ.BŞK. ŞAHİNKAYA GARAJ MÜDÜRLÜĞÜ BKK 1362 MÜHENDİS THS BKK 1363 ŞEF GİH BKK 1364 MÜHENDİS THS BKK BKK 1366 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 1367 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BMK /184 BKK 1370 TEKNİSYEN THS BMK /184 BKK 1372 MÜHENDİS THS BKK Toplam 12 ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİ.BŞK BKK BKK 1376 DAİRE BAŞKANI GİH BMK BKK BMK 1379 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK /288 BKK BMK BKK Toplam 10 89

90 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİ.BŞK. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜGÜ BKK BKK 1385 MÜHENDİS THS BKK 1386 MÜHENDİS THS BKK 1387 MÜHENDİS THS /121 BKK /1130 BKK 1389 MÜHENDİS THS /288 BKK 1390 TEKNİKER THS BKK /288 BKK BMK 1393 TEKNİSYEN THS BKK /184 BKK 1395 ŞUBE MÜDÜRÜ GİH BKK 1396 MÜHENDİS THS BMK 1397 MÜHENDİS THS BKK 1398 MÜHENDİS THS BKK 1399 MÜHENDİS THS BKK /121 BKK 1401 TEKNİSYEN THS BKK BMK BKK BKK BMK BMK Toplam 24 ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİ.BŞK. STOK VE KALİTE KONTROL MÜDÜRLÜ 1407 TEKNİKER THS BKK 90

91 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ 1408 ŞUBE MÜDÜRÜ GİH BKK 1409 ŞEF GİH BKK BKK 1411 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK /121 BKK BMK 1415 MÜHENDİS THS BKK 1416 TEKNİKER THS BKK /121 BKK BMK 1420 TEKNİKER THS BMK /288 BKK BMK 1423 TEKNİSYEN THS BKK 1424 ŞEF GİH BKK 1425 ŞEF GİH BKK 1426 TEKNİKER THS BMK 1427 TEKNİSYEN THS BMK /288 BKK 1429 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK 1430 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BMK BMK Toplam 27 ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİ.BŞK. ENERJİ VE ÇEVRE YÖNETİM MÜDÜRL 1434 MÜHENDİS THS BKK BKK 1436 ŞEF GİH BKK 1437 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK BKK 91

92 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ 1439 MÜHENDİS THS BKK 1440 MÜHENDİS THS BKK 1441 MÜHENDİS THS BMK 1442 MÜHENDİS THS /1786 BKK 1443 MÜHENDİS THS /288 BKK BKK BKK BKK BKK BMK 1449 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK 1450 MÜHENDİS THS /1786 BKK 1451 MÜHENDİS THS BKK Toplam 18 ULAŞIM PLANLAMA DAİ.BŞK BKK 1454 DAİRE BAŞKANI GİH /184 BKK BKK BMK BKK 1458 TEKNİKER THS BKK 1459 MÜHENDİS THS BKK 1460 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK Toplam 9 ULAŞIM PLANLAMA DAİ.BŞK. ENTEGRE ULAŞIM MÜDÜRLÜĞÜ BMK 1462 MÜHENDİS THS BKK 1463 MÜHENDİS THS /1786 BKK 1464 MÜHENDİS THS /184 BKK 92

93 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ 1465 ŞEHİR PLANCISI THS /184 BKK 1466 MÜHENDİS THS /2398 BKK 1467 MEMUR GİH BKK 1468 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK 1469 MÜHENDİS THS /288 BKK 1470 MÜHENDİS THS BKK 1471 MÜHENDİS THS BKK 1472 TEKNİSYEN THS BMK Toplam 12 ULAŞIM PLANLAMA DAİ.BŞK. ULAŞIM SİSTEM GELİŞTİRME MÜDÜR 1473 MÜHENDİS THS BKK 1474 MÜHENDİS THS /1786 BKK 1475 MİMAR THS BMK 1476 MÜHENDİS THS /184 BKK 1477 MÜHENDİS THS BKK 1478 MÜHENDİS THS BKK Toplam 6 ULAŞIM PLANLAMA DAİ.BŞK. İŞLETME PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ BKK 1480 MÜHENDİS THS BKK 1481 ŞEF GİH BKK 1482 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH /288 BKK 1483 MÜDÜR YARDIMCISI GİH BMK BMK 1485 MÜHENDİS THS BMK 1486 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 1488 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK 1489 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 93

94 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ 1490 TEKNİSYEN THS BKK 1491 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK BKK BMK 1494 ŞEF GİH BKK 1495 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BKK Toplam 18 ULAŞIM DAİ. BŞK DAİRE BAŞKANI GİH BKK BKK BMK BKK BKK 1502 MÜDÜR YARDIMCISI GİH BKK 1503 EKONOMİST THS BKK BKK 1505 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 1506 MÜHENDİS THS BKK 1507 A.P.K. UZMANI THS BKK 1508 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK 1509 TEKNİSYEN THS BKK 1510 MÜHENDİS THS BMK Toplam 14 ULAŞIM DAİ. BŞK. ÖZEL ULAŞIM MÜDÜRLÜĞÜ BKK 1512 ŞUBE MÜDÜRÜ GİH /184 BKK BKK 1514 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 94

95 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ 1515 EKONOMİST THS BMK BMK 1517 TEKNİKER THS BMK BMK BKK 1520 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 1521 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK BKK 1523 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK 1524 VERİ HAZ. VE KONT. İŞL. GİH BMK BKK BMK 1527 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH /288 BKK BMK 1529 MÜHENDİS THS BKK BKK 1531 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH /288 BKK 1532 TEKNİSYEN THS BKK 1533 İSTATİSTİKÇİ THS /1130 BKK Toplam 23 ULAŞIM DAİ. BŞK. RAYLI ULASIM YAPIM VE İŞLT.MÜD 1534 TEKNİKER THS BKK BKK BKK 1537 MÜHENDİS THS BKK BKK 1539 MÜHENDİS THS BKK 1540 TEKNİKER THS BMK BKK BKK 95

96 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ 1543 MÜHENDİS THS BKK BMK BKK BMK 1547 MÜHENDİS THS BKK BMK BMK 1550 MÜHENDİS THS BKK BMK BKK BMK 1554 TEKNİKER THS BMK 1555 TEKNİSYEN THS BKK BKK 1557 MÜHENDİS THS BMK 1558 MÜHENDİS THS BKK /1786 BKK Toplam 27 BILGI ISLEM DAI. BSK BKK BKK BKK BKK 1568 DAİRE BAŞKANI GİH BMK BKK 1570 ŞEF GİH BKK 1571 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 1572 MÜHENDİS THS BKK Toplam 12 BILGI ISLEM DAI. BSK. 96

97 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ MÜDÜR BKK BKK 1576 MÜHENDİS THS BKK 1577 MÜHENDİS THS BKK 1578 MÜHENDİS THS /288 BKK 1579 TEKNİKER THS BMK 1580 MÜHENDİS THS BKK 1581 MÜHENDİS THS BKK 1582 MÜHENDİS THS /1786 BKK 1583 MÜHENDİS THS BKK 1584 MÜHENDİS THS /1786 BKK Toplam 12 BILGI ISLEM DAI. BSK. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BKK BKK BMK BMK /184 BKK 1590 MÜHENDİS THS BMK BMK BKK BKK BKK BMK BKK 1597 MÜHENDİS THS BKK 1598 MÜHENDİS THS BKK 1599 TEKNİKER THS BMK 1600 TEKNİKER THS BMK 97

98 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ 1601 TEKNİKER THS BKK 1602 TEKNİKER THS BMK 1603 TEKNİKER THS /184 BKK 1604 TEKNİSYEN THS BMK 1606 TEKNİSYEN THS BKK 1607 MÜHENDİS THS BKK 1608 MÜHENDİS THS BMK 1610 GRAFİKER THS BMK 1611 MÜHENDİS THS /1786 BKK 1612 MÜHENDİS THS /2398 BKK 1613 TEKNİKER THS BMK 1614 MÜHENDİS THS /1786 BKK Toplam 30 BILGI ISLEM DAI. BSK. ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ BKK 1616 MÜHENDİS THS /121 BKK BKK 1618 MÜHENDİS THS BKK BMK /121 BKK /1786 BKK BKK BKK 1624 MÜHENDİS THS /1786 BKK 1625 TEKNİKER THS BMK 1626 MÜHENDİS THS BMK 1627 MÜHENDİS THS BKK 1628 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH /642 BKK 1629 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK 1630 TEKNİKER THS BMK 98

99 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ 1631 MÜHENDİS THS /1786 BKK 1632 TEKNİKER THS BMK 1633 MÜHENDİS THS BKK Toplam 19 DESTEK HİZMETLERİ DAİ.BŞK DAİRE BAŞKANI GİH BMK BKK 1636 ŞEF GİH BKK 1637 MÜHENDİS THS /288 BKK BKK 1639 ŞUBE MÜDÜRÜ GİH BKK 1640 SİVİL SAVUNMA UZMANI GİH BKK 1641 SİVİL SAVUNMA UZMANI GİH BMK Toplam 9 DESTEK HİZMETLERİ DAİ.BŞK. GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ BKK 1644 ARAŞTIRMACI GİH /32 BKK 1645 MÜHENDİS THS BKK 1646 TEKNİKER THS BMK BKK 1648 ŞEF GİH BKK 1649 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 1650 ŞEF GİH BKK 1651 TEKNİSYEN THS BKK /288 BKK BMK Toplam 11 DESTEK HİZMETLERİ DAİ.BŞK. 99

100 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ IDARI ISLER MÜDÜRLÜĞÜ BKK BKK 1656 ŞEF GİH BKK BKK 1658 ŞEF GİH BKK 1659 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 1660 ŞEF GİH /1130 BKK 1661 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 1662 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 1663 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH /288 BKK 1664 VERİ HAZ. VE KONT. İŞL. GİH BKK 1665 TEKNİKER THS BKK BMK /288 BKK BKK 1669 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 1670 TEKNİSYEN THS BKK BMK BKK 1673 TEKNİSYEN THS BMK Toplam 20 DESTEK HİZMETLERİ DAİ.BŞK. SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ BKK 1675 ŞUBE MÜDÜRÜ GİH BKK 1676 MUHASEBECİ GİH /1130 BKK 1677 ŞEF GİH BKK 1678 ŞEF GİH BKK BMK 1680 MÜHENDİS THS BKK 100

101 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ 1681 TEKNİKER THS BMK 1682 VEZNEDAR GİH BKK 1683 TEKNİSYEN THS BKK BKK 1685 MÜHENDİS THS BKK 1686 ŞEF GİH BKK /288 BKK 1689 TEKNİKER THS /184 BKK 1690 MÜHENDİS THS /1786 BKK BMK 1692 VETERİNER HEKİM SHS BKK Toplam 19 HIZLI OTO.-METR.İŞLT.DAİ.BŞK BKK BKK 1698 DAİRE BAŞKANI GİH /650 BKK 1699 ŞEF GİH BKK 1700 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 1701 MÜHENDİS THS BKK 1702 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK Toplam 10 HIZLI OTO.-METR.İŞLT.DAİ.BŞK. METROBÜS SABİT TESİSLER MÜDÜRL BKK BMK 1705 MÜHENDİS THS /1786 BKK 1706 MÜHENDİS THS /121 BKK 1707 MÜHENDİS THS /288 BKK 1708 MÜHENDİS THS BKK 1709 MÜHENDİS THS /2398 BKK 101

102 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ Toplam 7 HIZLI OTO.-METR.İŞLT.DAİ.BŞK. METROBÜS YÖNETİM MÜDÜRLÜĞÜ BKK 1711 ŞUBE MÜDÜRÜ GİH BKK /288 BKK 1713 KONTROLÖR GİH BMK /288 BKK BKK BKK /121 BKK 1718 MÜHENDİS THS BMK 1719 TEKNİSYEN THS BKK 1720 MÜHENDİS THS BKK 1721 MÜHENDİS THS /1786 BKK /288 BKK 1723 MÜHENDİS THS BKK /288 BKK 1725 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 1726 MEMUR GİH BKK BMK 1728 MÜHENDİS THS BKK Toplam 19 KARARLAR VE ARŞİV DAİRESİ BAŞK 1729 DAİRE BAŞKANI GİH BKK Toplam 1 2 NCİ DAİ.BŞK BKK Toplam 1 102

103 SNO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ TASDİKE AİT KARARIN TARİHİ VE SAYISI ONAY MERCİ 3 ÜNCÜ DAİ.BŞK BKK Toplam 1 4 ÜNCÜ DAİ.BŞK BKK Toplam 1 KALİTE VE KUR.GEL.DAİ.BŞK DAİRE BAŞKANI GİH BKK Toplam 1 DONDURULAN KADROLAR 1734 MÜŞTERİLER DAİRESİ BAŞKANI GİH BKK 1735 GAZ DAİRESİ BAŞKANI GİH BKK Toplam 2 TOPLAM KADRO SAYISI: 1735 DOLU KADRO SAYISI:

104

105 BİRİMİ İHDAS OLUNAN İŞÇİ KADROLARINI GÖSTERİR K2-CETVELİ UNVAN KODU ÜNVANI DOLU BOŞ TOPLAM Ustabaşı İ/Hat Amiri Ustabaşı İ/Hareket Amiri Şoför/Otobüs Şoförü Usta2/Otomotik Sant.Tekn OTOBÜS İŞLETME DAİRESİ BŞK İşçi/Binek Oto Şoförü İşçi/Telefon Operatörü İşçi/Tels.Telf.Operatörü İşçi/Bilgi Giriş Personeli İşçi/İşletme İşçisi TOPLAM Ustabaşı T/Vardiya Amiri Ustabaşı İ/Atölye Amir Muavini Ustabaşı T/Postabaşı Ustabaşı T/Ustabaşı Usta2/Oto Tamircisi Usta2/Oto Elektrikçisi Usta2/Bina Elektrikçisi Usta2/Karoseri İşçisi Usta2/Karoserici Usta2/Tesviyeci Usta2/Torna-Tesviyeci Usta2/Torna-Frezeci ARAÇ BAKIM ONR. DAİRESİ BŞK Usta1/Oto Boyacısı Usta1/Oto Lastikçisi Usta1/Marangoz Usta1/Kalorifer Tesisatçısı Usta1/Kaynakcı Usta1/Radyatörcü Usta1/Yağ-Yakıt İkmal İşçisi İşçi/Binek Oto Şoförü İşçi/Telefon Operatörü İşçi/Kayıt İşçisi İşçi/Garaj Silicisi İşçi/Bilgi Giriş Personeli İşçi/İşletme İşçisi

106 BİRİMİ UNVAN KODU ÜNVANI DOLU BOŞ TOPLAM TOPLAM Usta 1/Duvarcı Usta 1/Demirci Usta 1/Kalorifer Tesisatçısı Usta 1/Brülorcü Usta 1/Elektrikçi YAPI TESİSLERİ DAİRESİ BŞK Usta 1/Isı Tes.Vardiya Sor İşçi/Pis Su ve Sıhhi Tesisatçısı İşçi/Boyacı İşçi/Binek Oto Şoför İşçi/Betoncu İşçi/İşletme İşçisi TOPLAM İşçi/Odacı İşçi/İşletme İşçisi DESTEK HİZM. DAİRESİ BŞK İşçi/Malzeme Takım İşçisi İşçi/Bilgi Giriş Personeli İşçi/Telefon Operatörü TOPLAM Ustabaşı T/Makine Bakım Amiri Şoför/Vatman Usta2/Mekanik Bakım Ustası Usta2/Bakım Tamir Ustası Usta2/Elektrik Bakım Ustası ULAŞIM DAİ.BŞK Usta1/Yol Ustası Usta1/Tamirci-Operatör Usta1/Marangoz Usta1/Elektrikçi Usta1/Kaynakcı İşçi/Hareket İşçisi TOPLAM

107 BİRİMİ UNVAN KODU ÜNVANI DOLU BOŞ TOPLAM Ustabaşı İ/Hat Amiri Ustabaşı İ/Hareket Amiri Şoför/Otobüs Şoförü Usta2/Bina Elektrikçisi Usta1/Oto Boyacısı HIZLI OTB.METROBÜS İŞLT.D.BŞK Usta1/Elektrikçi Usta1/Kaynakcı Usta1/Yol Ustası İşçi/Yol Bakım İşçisi İşçi/İşletme İşçisi İşçi/Bilgi Giriş Personeli TOPLAM MÜŞTERİ HİZ.VE KUR.İLT.D.BŞK İşçi/Bilgi Giriş Personeli İşçi/İşletme İşçisi TOPLAM Ustabaşı T/Postabaşı Ustabaşı T/Ustabaşı Usta2/Hassas Alet Tamircisi Usta2/Oto Tamircisi Usta2/Oto Elektrikçisi Usta2/Bina Elektrikçisi Usta2/Tesviyeci ULAŞIM TEKNOLOJİ GELİŞTİRME D.BŞK Usta2/Torna-Frezeci Usta2/Karoserici Usta2/Rektifiyeci Usta1/Makinist İşçi/Malzeme Takım İşçisi İşçi/Bilgi Giriş Pers İşçi/Ambar İşçisi İşçi/Ambar Tevzi İşçisi İşçi/İşletme İşçisi TOPLAM

108 BİRİMİ UNVAN KODU ÜNVANI DOLU BOŞ TOPLAM Ustabaşı T/Tels.Telf.Tek.Kıs.Amiri Usta2/Tels.Telf.Tek.Ks.Amir Yrd Usta2/Telsiz Tamircisi Usta2/Hassas Alet Tamircisi BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BŞK Usta2/Otomotik Sant.Tekn Usta1/Telefon Tamircisi İşçi/Telefon Operatörü İşçi/Kayıt İşçisi İşçi/Bilgi Giriş Personeli TOPLAM İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİ. BŞK Usta 2/Yardımcı Sağlık Pers İşçi/Bilgi Giriş Personeli TOPLAM GENEL TOPLAM

109 237 SAYILI TAŞIT KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA EDİNİLECEK TAŞITLAR T1-CETVELİ (T) CETVELİ SIRA NO TAŞITIN CİNSİ DİFERANSİYEL ADET KULLANIM YERİ FİNANSMAN KAYNAĞI 1 SOLO OTOBÜS ÖZKAYNAK+DIŞ KREDİ 2 KÖRÜKLÜ OTOBÜS ÖZKAYNAK+DIŞ KREDİ 3 YÜKSEK YOLCU TAŞIMA KAPASİTELİ OTOB. METROBÜS HATTI ÖZKAYNAK+DIŞ KREDİ 4 DOĞALGAZ YAKITLI OTOBÜS ÖZKAYNAK+DIŞ KREDİ 5 TROLEYBÜS ÖZKAYNAK+DIŞ KREDİ 109

110

111 MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ T2-CETVELİ SIRA NO TAŞITIN CİNSİ SAYI T1- (*) Binek otomobil T2- Binek otomobil 5 T3- Station-Wagon T4- Arazi binek (Enaz 4, en çok 8 kişilik) 1 T5- Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) 3 T6- Kaptı-kaçtı (Arazi) T7- Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 9 T8- Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik) T9- Panel T10- Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik) 1 T11- Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik) 2774 T12- Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az Kg. 1 T13- Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az Kg. 6 T14- Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az Kg. 1 T15- Ambulans (Tıbbi donanımlı) 7 T16- Ambulans arazi hizmetleri için T17- Pick-up (Kamyonet) cenaze arabası yapılmak üzere T18- Motorsiklet en az cc.lik T19- Motorsiklet en az 600 cc.lik T20- Bisiklet T21-a Güvenlik önlemli binek otomobil T21-b Güvenlik önlemli servis taşıtı 2 T21-B GÜVENLİK ÖNLEMLİ SERVİS TAŞITI 9 (*) 237 SAYILI TAŞIT KANUNU NA EKLİ (1) SAYILI CETVELDE YER ALAN MAKAMLAR İÇİN. 111

112

113 2016 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI HES. KODU AÇIKLAMA I.3 AYLIK (Ocak,Şubat, Mart) II.3 AYLIK (Nisan,Mayıs, Haziran) III.3 AYLIK (Temmuz, Ağustos,Eylül) IV.3 AYLIK (Ekim,Kasım, Aralık) TOPLAM 01 Personel Giderleri Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Diğer Personel Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gid Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Tedavi ve Cenaze Giderleri Faiz Giderleri Dış Borç Faiz Giderleri Cari Transferler Görev Zararları Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler Yurtdışına Yapılan Transferler Sermaye Giderleri Mamul Mal Alımları Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri YEDEK ÖDENEK Yedek Ödenek TOPLAM

114

115 2016 YILI AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI HES. KODU AÇIKLAMA I.3 AYLIK (Ocak,Şubat, Mart) II.3 AYLIK (Nisan,Mayıs, Haziran) III.3 AYLIK (Temmuz, Ağustos,Eylül) IV.3 AYLIK (Ekim,Kasım, Aralık) TOPLAM 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ MALLARIN KULLANMA FAALİYETTE BULUNMA İZİN GELİRLERİ KİT VE KAMU BANKALARI GELİRLERİ KURUMLAR HASILATI KİRA GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR DİĞER GELİRLER FAİZ GELİRLERİ KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR PARA CEZALARI DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ RED VE İADELER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ KURUMLAR HASILATI KİRA GELİRLERİ DİĞER GELİRLER PARA CEZALARI DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER NET BÜTÇE GELİRLERİ İÇ BORÇLANMA DIŞ BORÇLANMA FİNANSMAN TOPLAMI

116 MALİ YILI BÜTÇE TASLAĞI MURAKIP RAPORU

117 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 2016 yılında uygulanmak üzere, 3645 sayılı kanun ve 5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanununun Bütçe ile ilgili hükümleri, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat gereğince hazırlanan ve Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmak üzere Murakıplığımıza iletilen 2016 yılı Bütçe Taslağı ile izleyen iki yıl Bütçe tahminleri ve kadro teklifi ile Performans Programı hakkındaki kanaat ve görüşlerimiz aşağıda arz edilmiştir. BÜTÇENİN GENEL GÖRÜNÜŞÜ İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2016 yılı bütçe ödenekleri toplamı A cetvelinde gösterildiği üzere [ dir. Gider bütçesinin finansmanı için [ gelir tahmin edilmiştir. Gelir ve gider arasındaki [ lik bütçe fazlasının ise dış borç anapara kredi ödemeleri ve otobüs filosunu gençleştirmek için alınan otobüslerin geri ödemesinde kullanılması planlanmıştır. 1-BÜTÇE GİDERLERİ BÜTÇE GİDERLERİ 2014 GERÇEKLEŞME 2015 BÜTÇE 2016 BÜTÇE ORAN (%) ARTIŞ/AZALIŞ (%) PERSONEL GİDERLERİ ,65% -10,13% SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİD ,77% -6,92% MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,89% 23,76% FAİZ GİDERLERİ ,08% -58,00% CARİ TRANSFERLER ,14% -4,58% SERMAYE GİDERLERİ ,10% 88,61% YEDEK ÖDENEKLER ,37% 37,18% BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,00% 25,88% İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2016 yılı Gider Bütçesi geçen yıla oranla %25,88 artarak [ olmuştur yılı bütçesinin %70,53 ü Cari Giderlerden, %22,10 u ise Yatırım Harcamalarından oluşmaktadır. Bütçede öngörülmeyen harcamalar için [ yedek ödenek ayrılmıştır.

118 %52,89 BÜTÇE GİDERLERİ Personel Giderleri Sosyal Güv. Kur. Primi Ödemeleri Mal ve Hizmet Alımları Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri %0,08 %0,14 %22,10 %14,65 %2,77 Not. Yedek ödenekler kalemi gösterilmemiştir yılı Cari Giderler bir önceki yıla oranla %13 oranında artış göstermiştir. Cari giderleri oluşturan gider kalemlerinden personel ve sosyal güvenlik kurumu devlet primi ödemeleri bir önceki yılın bütçesine göre azalış göstermiştir. Görülen azalışın sebebi kadrolu işçi personelin emekliye ayrılmasıdır. Faiz giderleri %58 azalmıştır. Bu azalıştaki en büyük etken geçmiş yıl yatırım kredilerinin büyük bir kısmının bitmesinden kaynaklanmaktadır. Sermaye giderleri bir önceki yıla göre %88,6 artmıştır. Artışın sebebi yeni otobüs alımı ve teknoloji altyapı yatırımlarındaki artıştan kaynaklanmaktadır. Mal ve hizmet alımları %23,76 oranında artış gösterirken cari transferler %4,58 oranında azalmıştır. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü; Stratejik Planında yer alan misyon ve vizyonu doğrultusunda 2016 yılı bütçesinde de İstanbullulara kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına devam etmektedir. Bu doğrultuda Sermaye Giderlerine [ ödenek ayrılmıştır. Sermaye Giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir: Otobüs Alımı [ Troleybüs Alımı [ Menkul, Gayrimenkul, Yapım Bakım Onarım [ Teknolojik Altyapı Yatırımları [ 2-BÜTÇE GELİRLERİ BÜTÇE GELİRLERİ 2014 GERÇEKLEŞME 2015 BÜTÇE 2016 BÜTÇE ORAN (%) ARTIŞ/AZALIŞ (%) TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ,90% 0,25% ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER ,78% 12,93% DİĞER GELİRLER ,64% 147,51% SERMAYE GELİRLERİ ,69% 626,67% TOPLAM ,00% 15,38% *Red ve İadeler düşülmüştür.

119 2016 Yılı Bütçe Gelir tahmini [ dir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler; yolculuk gelirleri, komisyon, hizmet bedeli, kira, reklam gelirleri, mal ve hizmet satış gelirlerinden oluşmaktadır. Teşebbüs mülkiyet gelirleri toplamı bütçe gelirlerinin %54,90 ına tekabül etmektedir. Bir önceki yıla göre %0,25 oranında artış göstermiştir. Yolculuk sayısındaki artış yolculuk gelirlerinin artmasına sebep olmuştur. Alınan bağış ve hibeler; İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu yatırımların finansmanında kullanılan kredi ödemeleri ve vergi, SGK yapılandırma taksit ödemelerinde kullanılacaktır. Alınan bağış ve yardımlar bir önceki yıla göre %12,93 oranında artış göstermiştir. Bu artışa yeni otobüs alımı ve teknoloji altyapı yatırımlarının artması etken olmuştur. Diğer Gelirler; faiz, ceza, hasar bedelleri ve diğer sair gelirlerden oluşmaktadır. %54,90 BÜTÇE GELİRLERİ %33,78 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri %1,64 %9,69 3-AÇIK/FAZLANIN FİNANSMANI 2016 bütçesindeki 110 milyon gelir fazlasının, daha önce yatırımlar için alınan kredilerin, vergi SGK yapılandırma taksit ödemelerinde ve yeni otobüs alımlarının geri ödemelerinde kullanılması planlanmıştır. İÇ BORÇLANMA BORÇLANMA BORÇ ÖDEME(-) DIŞ BORÇLANMA BORÇLANMA 0 BORÇ ÖDEME(-) KUR FARKI (-) NET BORÇLANMA/BORÇ ÖDEME

MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU

MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU 2014 BÜTÇE KARARNAMESİ GİDER BÜTÇESİ MADDE 1 İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerin harcamaları için "(A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU www.iett.gov.tr 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU 2014 İSTANBUL İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU

Detaylı

MALİ YILI BÜTÇESİ & MURAKIP RAPORU

MALİ YILI BÜTÇESİ & MURAKIP RAPORU MALİ YILI BÜTÇESİ & MURAKIP RAPORU İÇİNDEKİLER 2017 BÜTÇE YILI KARARNAMESİ 5 ÖDENEK CETVELİ A 7 GELİRLERİN EKOMİK SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ 17 FİNANSMANIN EKOMİK SINIFLANDIRMASI 19 GELİRLERİN YASAL

Detaylı

MALİ YILI BÜTÇESİ & MURAKIP RAPORU

MALİ YILI BÜTÇESİ & MURAKIP RAPORU 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ & MURAKIP RAPORU 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ & MURAKIP RAPORU 2018 İÇİNDEKİLER 2018 BÜTÇE YILI KARARNAMESİ... 05 ÖDENEK CETVELİ A... 09 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ...23

Detaylı

2013 MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU

2013 MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU 2013 MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU 2013 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Gider Bütçesi MADDE 1 İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü ne bağlı birimlerin harcamaları için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi

Detaylı

İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ YILI BÜTÇE TASLAĞI VE İZLEYEN İKİ YIL BÜTÇE TAHMİNLERİ MURAKIP RAPORU

İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ YILI BÜTÇE TASLAĞI VE İZLEYEN İKİ YIL BÜTÇE TAHMİNLERİ MURAKIP RAPORU 1 İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 MALİ YILI BÜTÇE TASLAĞI VE İZLEYEN İKİ YIL BÜTÇE TAHMİNLERİ MURAKIP RAPORU 2 İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI BÜTÇESİ 3 2010 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Gider Bütçesi MADDE

Detaylı

MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU

MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇESİ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Gider Bütçesi MADDE - 1 İETT İşletmeleri

Detaylı

Giriş01. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

Giriş01. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş01 Özet Tablo Dizini Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş Tablo Dizini 3 Özet 5 Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 6 Kesin Cetvelleri Bütçe Giderleri Kesin Cetveli 7 Bütçe

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... Bütçe Kararnamesi... Fonksiyonel

Detaylı

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş 01 Özet Tablo Dizini Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş Tablo Dizini 3 Özet 5 Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 6 Kesin Cetvelleri Bütçe Giderleri Kesin Cetveli 7 Bütçe

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü

MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ 2018-2019 GELİR-GİDER TAHMİNLERİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü İÇİNDEKİLER 2017 Yılı Bütçe Kararnamesi... 5 Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde

Detaylı

MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü

MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ 2019-2020 GELİR-GİDER TAHMİNLERİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü İÇİNDEKİLER 2018 Yılı Bütçe Kararnamesi... 5 Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

OSMANGAZİ BELEDİYESİ Mali Yılı Bütçesi Gelir Gider Tahminleri

OSMANGAZİ BELEDİYESİ Mali Yılı Bütçesi Gelir Gider Tahminleri OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2016 Mali Yılı Bütçesi 2016-2018 Gelir Gider Tahminleri www.osmangazi.bel.tr OSMANGAZİ BELEDİYESİ OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2016 Mali Yılı Bütçesi 2016-2018 Gelir Gider Tahminleri 2016

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1-Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için (A) Ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 21.000.000.00.TL. ödenek verilmiştir. İfadesi komisyonumuzca oy birliği ile

Detaylı

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 İÇİNDEKİLER 1. 2015 Yılı Bütçe Kararnamesi...2 2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 3. Ödenek (A) Cetveli...10 4. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli...25 5.

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... 11-17 Bütçe Kararnamesi... 18-21

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU (2018 MALİ YILI BÜTÇESİ)

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU (2018 MALİ YILI BÜTÇESİ) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU (2018 MALİ YILI BÜTÇESİ) Plan ve Bütçe Komisyonumuz 20.11.2017 tarihinde saat 17:00'de ve 24.11.2017 tarihinde saat 14:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye idare birimleri için (A) Ödenek Cetveli gösterildiği gibi toplam 21.600.00 TL. liralık verilmiştir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile Madde 2- Belediye

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ S.NO İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1 Gider Bütçesi Gerekçesi 1-4 2 Gelir Bütçesi Gerekçesi 5-6 3 Bütçe Kararnamesi 7-9 4 Ödenek Cetveli (A) 10-28 5 Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B)

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ Mali Hizmetler Müdürlüğü 2018 İçindekiler Bütçe Kararnamesi Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15)

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2 İÇİNDEKİLER 1-2014 Yılı Bütçe Kararnamesi...4 2- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...7 3- Ödenek (A) Cetveli... 11 4- Gelirlerin Ekonomik

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ ĠÇĠNDEKĠLER 1 2014 MALĠ YILI BÜTÇE KARARNAMESĠ 2 3 4 A CETVELĠ Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması B CETVELĠ Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması

Detaylı

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ TARİH BRÜT KESİNTİ TUTARI NET Ocak 5.886.620,18 2.354.648,08 3.531.972,10 Şubat 7.050.356,44 2.820.142,58 4.230.213,86 Mart 6.714.823,11 2.685.929,25 4.028.893,86 Nisan 6.261.501,02

Detaylı

HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU

HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU Karşıyaka Belediye Meclisi'nin 02.10.2017 tarihli toplantısında Komisyonlarımıza havale edilen 22.09.2017 tarih ve 31673748-301.01-E.4076 sayılı Kültür ve

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI BÜTÇESİ

T.C. MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI BÜTÇESİ T.C. MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 0 YILI BÜTÇESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 0/ Tarih : 0.0.0 Konu Teklif : Meram Belediyesi 0 Mali Yılı Bütçesi ile izleyen iki yıla ait bütçe tahminleri.

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Karşıyaka Belediye Meclisi'nin 03.10.2016 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen 26.09.2016 tarih ve 47383680-01/11196 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Gider Madde 1: 2015 yılı gider tahmini ödenek cetvelinde (A) gösterildiği gibi 7.000.000 TL.dır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Gelir Madde: 2015 yılı

Detaylı

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Müdürlüğü Sayfa 6 1-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Belediyemizin 2015 yılı gider bütçesi

Detaylı

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 İÇİNDEKİLER DULKADİROĞLU BELEDİYESİ 2016 YILI K URUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

2016 MALİ YILI KESİN HESABI

2016 MALİ YILI KESİN HESABI 2016 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ DÖNEMİ : EKİM-2015 BİRLEŞİM : 18 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 16.10.2015 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 89 ÖZÜ : SİNİN 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU. Belediyemizin 2016

Detaylı

01-Personel Giderleri

01-Personel Giderleri YILI VE HARCAMA TABLOLARI (OCAK MART DÖNEMİ) Ocak-Mart Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmektedir. 1- Bütçe EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 488 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. o) Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU Karşıyaka Belediye Meclisi'nin 05.10.2018 tarihli toplantısında Komisyonlarımıza havale edilen 04.10.2018 tarih ve 45914605-756.02-E.4005 sayılı Emlak

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

01-Personel Giderleri

01-Personel Giderleri YILI VE HARCAMA TABLOLARI (OCAK ARALIK DÖNEMİ) Ocak-Aralık Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmektedir. 1- Bütçe Giderleri EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA

Detaylı

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2013 tarihli oturumunda

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD. AÇIKLAMALAR 2010 OCAK ŞUBAT MART (EK: 2-a) (İCMAL) I. ÜÇ AY II. ÜÇ AY III. ÜÇ AY IV. ÜÇ AY NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK % % % % GELİRLER ÖZ GELİR HAZİNE YARDIMI CARİ HAZİNE

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ (Form:3A-3B)... 15-9 FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA

Detaylı

01-Personel Giderleri

01-Personel Giderleri YILI VE HARCAMA TABLOLARI (OCAK MART DÖNEMİ) Ocak-Mart Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmektedir. 1- Bütçe EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE

Detaylı

01-Personel Giderleri

01-Personel Giderleri YILI VE HARCAMA TABLOLARI (OCAK HAZİRAN DÖNEMİ) Ocak-Haziran Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmektedir. 1- Bütçe EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE

Detaylı

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ MECLİS ÜYESİ :Mehmet

Detaylı

01-Personel Giderleri

01-Personel Giderleri YILI VE HARCAMA TABLOLARI (OCAK EYLÜL DÖNEMİ) Ocak-Eylül Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmektedir. 1- Bütçe EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE

Detaylı

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Kurumsal. Sonraki Yıla Devreden. Net Bütçe Bütçe Gideri

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Kurumsal. Sonraki Yıla Devreden. Net Bütçe Bütçe Gideri . Ek 46 BELEDİYE VE BAĞLI İDARELER 11.095.000,00 1.345.740,35 1.345.740,35 11.095.000,00 6.658.737,84 6.658.737,84 4.436.262,16 45 MANİSA İLİ 11.095.000,00 1.345.740,35 1.345.740,35 11.095.000,00 6.658.737,84

Detaylı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Büyükşehir Belediyesi 2011 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Birimleri için (A) ödenek cetvelinde 842.720.000-TL

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ : EKİM-2016 BİRLEŞİM : 20 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 18.10.2016 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 118 ÖZÜ : ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü EKİM AYI 2. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 100: Gündemin birinci maddesi; 2016 mali yılı bütçe görüşülmesine

Detaylı

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Net Bütçe Bütçe Gideri. Sonraki Yıla Devreden.

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Net Bütçe Bütçe Gideri. Sonraki Yıla Devreden. . Ek Bütçe 46 BELEDİYE VE BAĞLI İDARELER 9.121.000,00 850.000,00 1.267.736,57 1.267.736,57 9.971.000,00 6.850.292,20 6.850.292,20 45 MANİSA İLİ 9.121.000,00 850.000,00 1.267.736,57 1.267.736,57 9.971.000,00

Detaylı

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, ,

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2012/31-12-2012 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2018 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2018 yılı Gelir Bütçemiz 16 milyar 250 milyon TL olarak tahmin edilmiş, Finansmanın

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ. A.Ersan

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ. A.Ersan 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ A.Ersan Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 12 ENCÜMEN KARARI

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A , , , , , ,

ÖDENEK CETVELİ - A , , , , , , ÖDENEK CETVELİ - A KURUMSAL SINIFLAN AN İPİ N 09 YILI I II III IV I II III IV I I II 0.000.000,00 0.000.000,00 0.000.000,00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ..,00 0..,00..,00..9,00..9,00 0 0.0.,00 9.,00 İŞÇİLER.,00

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR TARİHİ:18.10.016 KARAR SAYISI: 84516765-301-05/56 MECLİS BAŞKANI: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

TEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler SUNUŞ... 2 1. 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3

Detaylı

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 1.000, , , , ,

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 1.000, , , , , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2011/31-12-2011 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2011 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bütçe Kesin 2016 Hesabı Mali Hizmetler Müdürlüğü İçindekiler İlgili Mevzuat...4 Bütçe Kesin Hesap Özeti...5 Bütçe Gideri Kesin Hesap Cetveli (Ekonomik Kodun 1. Düzeyi)...6

Detaylı

SAYI : 197 MERSİN 21/10/2015 KARAR KONUNUN GÖRÜŞÜLEREK OYLANMASI SONUCUNDA

SAYI : 197 MERSİN 21/10/2015 KARAR KONUNUN GÖRÜŞÜLEREK OYLANMASI SONUCUNDA Belediye Meclisinin 05/10/2015 tarih ve 170 sayılı ara kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim-Kültür-Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna ortak havale edilen 2016 Mali

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

2014 YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Ek Eklenen Düşülen Üstü 46 BELEDİYE 1.050.000.000,00 0,00 233.844.518,56 233.844.518,56 1.050.000.000,00 763.118.737,72 0 286.881.262,28 73 46 1 ADANA 1.050.000.000,00 0,00 233.844.518,56 233.844.518,56

Detaylı

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2013/31-12-2013 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı I.OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı TEMMUZ 2018 SUNUŞ Mahalli İdareler, kamu hizmetlerinin vatandaşlara en kaliteli

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 5.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 5.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 5.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARAR NO : 2017/171 KARAR TARİHİ : 20/10/2017 KARARIN ÖZÜ: 2018 Yılı Gelir

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 1.000,

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 1.000, Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2010/31-12-2010 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2010 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2018 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA FORM:9 AĞUSTOS SONU BÜTÇE TEKLİFİ BÜTÇE TAHMİNİ HARCAMA. Sayfa No : 1 / 6 FONKSİYONEL KURUMSAL AĞUSTOS

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA FORM:9 AĞUSTOS SONU BÜTÇE TEKLİFİ BÜTÇE TAHMİNİ HARCAMA. Sayfa No : 1 / 6 FONKSİYONEL KURUMSAL AĞUSTOS 38 30 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 47.848.000 51.451.173 49.861.000 34.431.978 52.245.000 57.213.000 60.618.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 47.848.000 51.451.173 49.861.000 34.431.978

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2017 Kurum , ,36

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2017 Kurum , ,36 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., PERSONEL GİDERLERİ..,

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2017 Kurum , ,90

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2017 Kurum , ,90 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., PERSONEL GİDERLERİ..,

Detaylı

M A L İ Y I L I B Ü T Ç E S İ

M A L İ Y I L I B Ü T Ç E S İ MALİ YILI BÜTÇESİ Mali Yılı Bütçesi Mali Yılı Bütçesi MALİ YILI BÜTÇESİ Mali Yılı Bütçesi Mali Yılı Bütçesi İÇİNDEKİLER. YILI BÜTÇE KARARNAMESİ. ÖDENEK CETVELİ (A) (ÖRNEK ). GELİRLERİN EKON. SINIF. (B)

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ ALTI AYLIK BÜTÇE SONUÇLARI 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.646.085,40-TL açık veren bütçe, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.022.416,60-TL fazla vermiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , , , , , ,

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , , , , , , TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 5 Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.5., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI..55, PERSONEL GİDERLERİ

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2018 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2018 yılı Gelir Bütçemiz 16 milyar 250 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN MALİ BEKLENTİLER RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN MALİ BEKLENTİLER RAPORU BAKIRKÖY BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2017 2017 OCAK-HAZİRAN MALİ BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER I- SUNUŞ II- OCAK- HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri... 3 01.Personel

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ 2018 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ.

BODRUM BELEDİYESİ 2018 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ. 0 BODRUM BELEDİYESİ 2018 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2017-2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2017 2018 Değişim Oranı 6 Aylık (Ocak- 6 Aylık (Ocak- Haziran)

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ 2017 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

BODRUM BELEDİYESİ 2017 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 0 BODRUM BELEDİYESİ 2017 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016-2017 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2016 2017 Değişim Oranı 6 Aylık (Ocak- 6 Aylık (Ocak- Haziran)

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI BÜTÇESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Birimleri için (A) ödenek cetvelinde 579.220.000-TL

Detaylı

2015 Yılı Üniversite Ödenek Grafiği

2015 Yılı Üniversite Ödenek Grafiği Bütçe Uygulama Sonuçları Bütçe Giderleri Üniversitemize 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 121.538.000,00 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiş, Maliye Bakanlığı ek ödenek ve yedek ödenek tertiplerinden

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ, 2017 İÇİNDEKİLER I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 A. BÜTÇE GIDERLERI... 4 01. Personel

Detaylı