KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİĞİ YÖNETMELİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİĞİ YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1)Bu yönetmelik, Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde reklam, tabela, gölgelik(tente), boş alan, yapı ve arsa kullanımının, iletişim ve haberleşme araçlarınınvb. yol açtığı görsel kirliliği ortadan kaldırmayı, reklam asma ve ticari tabela kullanımını düzenlemeyi, kent estetiğine katkıda bulunmayı ve bu işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle kamu kurum ve kuruluşlarının uymak zorunda bulundukları esasları belirlemeyi amaçlar. Kapsam MADDE2-Bu Yönetmelik, Konya Büyükşehir Belediyesi sınırlarını kapsar. Dayanak MADDE 3- (1)Bu yönetmelik,6360 sayılı kanun, 5393 sayılı kanun, 5216sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin yetki, görev ve sorumluluklarını belirleyen hükümleri, 3194 sayılı İmar Kanunuve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri doğrultusunda hazırlanmıştır. İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler, Görev, Yetki ve Sorumluluklar, Tanımlar Genel hükümler MADDE4- (1)Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindekamuya ait ortakkullanım alanlarında açık hava reklam işlemleri ve işletmesi Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılır. (2) Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile ilçe Belediyeleri; mülkiyetlerinde veya kullanımında bulunan gayrimenkuller üzerinde kent mobilyaları ile (megalight, megaboard, raket, reklam panosu, billboard, led ekran, bez afiş vb.) açık hava reklamcılığı işletemez veya işlettiremezler. Ancak kamu kurum veya kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile ilçe belediyelerinin açık hava reklamcılığı işletmesi veya işlettirebilmesi bu yönetmelik hükümleri doğrultusunda Büyükşehir Belediye Encümeni iznine bağlıdır. (3)Özel işletmelere ait reklam tabelaları (Şehir giriş ve çıkışlarında meskûn alandışında tesis edilecek ve karayolu kenarına konulacak ilan ve reklam uygulamaları hariç) işletmeye ait bina ve parsel dışında, farklı bir parsel ve binada yapılamaz. (4) Bu yönetmelikte belirtilen tüm ilan ve reklam panolarının taşıyıcı sistemleri ve montajları; sorumluluk reklam ve ilan sahibine ait olmak üzere, can ve mal emniyetini tehlikeye düşürmeyecek, yağmur ve rüzgar gibi dış etkenlere karşı dayanıklı olacak şekildeyapılır. Bu yönetmelik çerçevesinde izin verilen kent mobilyaları, reklam tabelaları, ilanlar vb. reklam araçlarından doğabilecek zararlardan reklam sahibi ve montajı yapan reklam firması sorumludur. (5)Kamuya ait ortak kullanım alanlarına ticari tanıtım tabelası, bayrak ve flama direği konulamaz. Ancak bu yönetmeliğin 5.1.a. maddesinde belirtilen alanlarda Büyükşehir Belediyesi, diğer yerlerde ilgili İlçe Belediyesi Mimari Estetik Komisyonunca yeri ve ölçülerinin uygun görülmesi, belediyece gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla sadece belediyeler tarafından

2 kaldırımların uygun yerlerine tabela, bayrak ve flama direkleri dikilebilir. Ayrıca kamu için önem arz eden kurum ve kuruluşlara ait yönlendirme levhaları Büyükşehir Belediyesi MimariEstetik Komisyonunun uygun görüşü doğrultusunda tespit edilen yerlere dikililir. (6) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapı ruhsatı alan binaların mimari projelerinde yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilan ve reklam uygulamalarının yeri, boyutları ve malzemesi gösterilir. Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 5-(1)Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları; a) Büyükşehir Belediyesi yetki alanı: 5216 sayılı kanunun 7/g maddesinde belirtilen Büyükşehir Belediye sınırları dâhilinde, Büyükşehir Belediye Meclisince karar altına alınan veya tasarrufunda bulunan; meydan, bulvar, cadde, tercihli yollar ve karayolları, parklar, yeşil alanlar, bu alanlara cepheli bina ve parseller, Konya Tarihi Kent Merkezi, koruma amaçlı imar plan sınırları içerisi, Büyükşehir Belediyesine ait binalar, elektrik direkleri ile toplu taşıma araçları ve duraklarıdır. b) Görev ve yetki dağılımı; Büyükşehir Belediyesi denetimi alanında kalan; meydan, bulvar, cadde, ana yollarda ve koruma amaçlı imar plan sınırları içerisinde reklam ve ilan asma yerleri, büfeler, ATM ler, Konya Büyükşehir Belediyesi kent mobilyaları ihalesi kapsamında belirlenen yerler ile toplu taşıma araçlarına konulacak her türlü ilan ve reklamların vergileri ile asma şekil ve şartları, tahsis, inceleme ve bakım ücretleri işlemlerinin yerine getirilmesi, ilçe belediyelerinin yetki ve sorumluluk bölgesinde bulunsa dahi takibi ve bu yönetmelik çerçevesinde uygulamaları Büyükşehir Belediyesince yerine getirilir. Bu yönetmelik hükümleri ile ilgili Büyükşehir Belediyesince yapılan uygulamalarda; yollar, kaldırımlar, ulaşım araç ve materyallerinde Ulaşım Daire Başkanlığı nın, park, meydan gibi kamuya ait alanlarda ise Fen İşleri Daire Başkanlığı nın uygun görüşünü alarak, binalar, Koruma alanları, ATM, büfeler ve kamuya ait alanlarda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı izin verme noktasında sorumludur. İzinsiz uygulamaları denetlemek, tespit etmek ve kaldırmak Zabıta Daire Başkanlığının sorumluluğundadır. (2) İlçe Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları; a) İlçe belediyesi yetki alanı: 5.1.a maddesi dışında kalan alanlardaki reklam ve tanıtım uygulamalarıdır. b) Görev ve yetki dağılımı; İlçe belediyesi yetki alanı içerisinde tüm uygulama ve denetimleri bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştirir. c) İlçe Belediyeleri tarafından; İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce, işyerine ait reklam ve tanıtım tabelalarının Konya Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine uygunluk şartı aranır. Aksi takdirde ruhsat verilemez. Tanımlar MADDE6-(1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında; a)mimariestetik Komisyon: İmar kanunun 8.j maddesi veplanlı Alanlar Tip İmar yönetmeliğinin ilgili hükümlerine dayanılarak bu yönetmeliğin 20. maddesinde oluşum, görev ve yetkileri belirtilen, yönetmelikte açıklanan konularda ve şehrin estetiğine yönelik uygulamalarda karar veren kuruldur. b)sokak sağlıklaştırma proje ve uygulamaları: Kentsel sit alanları ve koruma alanlarında, korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları ile sokaktaki diğer yapıların özgün sokak dokusunu tanımlayan tüm öğelerle birlikte korunması ve belgelenmesine yönelik rölöve, restitüsyon,

3 restorasyon, kentsel tasarım projeleri ile mühendislik dallarında yapılması gereken her türlü proje ve bunların uygulamalarıdır. c)kent mobilyası: Şehirde insan ve araç trafiğinin geçtiği yerlerde estetik, fonksiyonel, ergonomik şekillerde yapılmış insanların hayat şartlarını kolaylaştıran(aydınlatma direkleri, oturma grupları, çevre düzenlemeleri ile ilgili saksılar, otobüs ve tramvay durakları, büfeler, çöp toplama elemanları, çocuk parkları, havuzlar, aydınlatma ve iletişim panoları, trafo binaları vb.) eleman ve araçlardır. d)toplu taşıma araçları: Metro, tramvay, otobüs, metrobüs, minibüs, midibüs vb. insanların toplu olarak seyahat ettikleri özel ve kamu vasıtalarıdır. e)ilan: Ticari amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirme şeklidir. f)ilan Panosu: Ticari amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirme araçlarının asıldığı veya sergilendiği alandır. g)reklam: İnsanları gönüllü olarak belirli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatleri belirli bir ürüne, hizmete, fikir ya da kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek, ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerine veya belirli bir görüşü ya da tutumu benimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan; iletişim araçlarından yer ya da süre satın almak yoluyla sergilenen veya başka biçimlerde çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret karşılığında oluşturulduğu belli olan duyurulardır. h)reklam veren: Ürettiği yada pazarladığı ürünün, hizmetin tanıtımını yaptırmak, satışını artırmak veya imaj oluşturup güçlendirmek amacıyla hazırlattığı, içinde firmasının veya ürün ve hizmet markasının yer aldığı reklamları yayınlatmak, dağıtmak veya başka yollarla sergilemek üzere bedel ödeyen kişi veya kuruluştur. ı)reklam firması: : Reklamı hedef kitleye ulaştıran, iletişim kanallarının veya her türlü reklam taşıyan aracın sahibi, işleticisi veya kiralayıcısı olan gerçek veya tüzel kişidir. i)reklam yerleri: İlan ve reklamın konulup, asılabildiği her türlü yer ve alanları ifade eder. j)hareketli reklam araçları: Binek ve ticari oto, kamyon,otobüs,uçak,zeplin,balon vb. araçlardır. k) Sabit reklam panoları: Ürün ya da hizmetin mesajını aktarmak içinbelirlenen bölgelerde konumlandırılan büyük, orta ve küçük ölçekli açık hava reklam üniteleridir. l) Reklam ve tanıtım tabelası: Işıklı veya ışıksız, reklam amaçlı konulan reklam levhalarıdır. m)tanıtım panosu: Kent mobilyası niteliği taşıyan gece ve gündüz estetik görüntüsü olan ışıklı veya ışıksız tanıtım elemanlarıdır. n)direkli Tanıtım Panosu (Totem): Köşegen veya dairesel kesitli direk üzerine montajıyapılmış,binadan bağımsız bir alanda zemine sabitlenmiş, ışıklı veya ışıksız reklam tabelasıdır. o)toplu Ticari Tanıtım Tabelası: Bir binada birden fazla ticari işyerinin bulunması halinde binadaki işyerlerinin her birine ait isim ve logosunun bulunduğu ve binanın giriş katında veya bahçesinde topluca yer alan ticari tanıtım tabelalarıdır. ö)sağır Duvar Reklamları: Yapıların sağır duvarlarına uygulanan ilan ve reklamlardır. p)yönlendirme tabelaları:bu yönetmelik kapsamında meydan, cadde, sokak,bölge, alan ve tarihi-turistik yerlerin adları ile kamu kurumlarının yerlerini işaret eden levhalardır. r)kutu Harfler: Bina cephesine ayrı ayrı monte edilen harf veya sayılardan oluşan reklam ünitesidir. s)cam reklamları:pencerelerin iç yada dış yüzeylerine sabitlenmiş cam grafikleri ya da direkt cam yüzeylerin boyanması ile oluşturulmuş, binanın dışından görülebilen reklam uygulamalarıdır. ş)yer(zemin) reklamları:kamuya açık alanlarda veya bina ortak alanlarında zemin kaplaması üzerine uygulanan reklamlardır.

4 t)gölgelik (tente):üzerine iş yeri isminin de yazılabileceği zemin kat seviyesinde bina cephesine monte edilen ve toplanıp açılabilen kumaş vb. malzemelerden yapılan dış cephe elemanlarıdır. u)bez afiş ve Reklamlar: Metruk binalar ile inşaat halinde veya cephe tadilatı yapılan binalar için kurulan iskele yüzeyine uygulanan reklamlardır. ü)iletişim ve haberleşme araçları: Her türlü anten, radyo ve televizyon vericileri ile baz istasyonları gibi araçlardır. v)prestijli Cadde ve alanlar: Tarihi Kentsel Sit Alanı, Meram Yeni Yol Caddesi, Ferit Paşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, Nalçacı Caddesi, Ankara Caddesi, Aslanlı Kışla Caddesi, Karaman Caddesi (Çevre yolu kavşağı-karatay Terminali arası), Beyşehir Çevre Yolu, Çevre Yolu Caddesi, Yeni İstanbul Caddesi, Yeni Sille Caddesi, Demiryolu Caddesi, Doç. Dr. Halil Ürün Caddesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Antalya Çevre Yolu Caddesi, Dutlu Caddesi, Adana Çevre Yolu ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Reklam Yerleri ve Uygulama Esasları Kamuya ait alanlarda reklam yerleri MADDE 7- (1)Sabit açık hava reklam panoları (billboard- megalight- megaboardraket- led ekran vb.); a)konya Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu alanlarda izin verilen veya ihale ile işletmeye verilen sabit açık hava reklam panolarıdır. b)sabit reklam panoları, mahallin özelliği dikkate alınarak belirlenen ölçü ve şekillerde, tarihi eser ve yapıların, heykel ve sanat eserlerinin kamu kuruluşlarına ait binaların kültür ve sanat işlevli yapıların önünü ve görünümlerini kapatmayacak biçimde ışıklı veya ışıksız olarak Büyükşehir Belediyesince veya görevlendirdiği birimlerce belirlenen yerlere konulur. c)kavşak alanlarına konulmak istenen sabit reklam panoları, araç dönüşünün her noktasındaki görüş açısını kapatmayacak, trafik ışıklarının görülmelerini engellemeyecek şekilde yer seçimi yapılarak yerleştirilir. Yol kenarına konulacak pano ve tanıtıcı levhalarda; yanıp sönen ışıkların kullanılması, kırmızı, sarı ve yeşil ışıklarla veya bu renkteki ışık yansıtıcı cisimlerle düzenlenmesi yasaktır. d)sabit açık hava reklam panoları yayaların geçişini engellemeyecek şekilde yerleştirilir. e)her türlü ilan ve reklam aracı; kent bütününde, kentin estetik ve mimari dokusunu bozacak, kentin doğal ve tarihi silueti ile çelişecek, kentin doğal ve tarihi sit alanını etkileyecek şekilde olamaz. f)sabit reklam panolarının üzerindeki ticari duyuruların bozulması ve yırtılması gibi durumlarda görüntü kirliliği meydana getirmemesi için gerekli tedbirler alınır. Duyuru süresinin dolması ya da boş kalması halinde panolar beyaz boya ile boyanır. Bu husus pano kiracısı tarafından yerine getirilir. Uyarıya rağmen gerekli işlem yerine getirilmediği takdirde, Konya Büyükşehir Belediyesince gerekli işlem yapılarak yapılan işlerin masrafı pano kiracısından %20 fazlası ile tahsil edilir. g)sabit reklam panolarının, takip, denetim, ilan, reklam vergisi ve gerekiyorsa yer tahsis ücreti tahsilatı Büyükşehir Belediyesince yapılır. (2)Kamuya ait ortak kullanım alanlarına (Yol, meydan, kaldırım, park, yeşil alanlar vb. gibi) konulacak reklam panoları; a)kamuya ait ortak kullanım alanları; yol, meydan, kaldırım, yeşil alan, yaya ve taşıt alt veya üst geçidi, pazar yeri, açık otopark ve benzeri alanlardır. Bu alanlarda Konya Büyükşehir

5 Belediyesince izin verilen sabit reklam panoları (bilboard vb.) dışında reklam ve tanıtım uygulaması yapılamaz. b)kamu kurumlarının mülkiyet sınırları içerisinde ve bahçe duvarlarında, Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonunun izin verdiği uygulamalar dışında, sabit reklam panoları tesis edilerek veya afiş ve pankart asılarak reklam yapılamaz. c)ortak kamu alanlarındaki döşeme kaplamalarında uygulanan yer reklamlarına, 5.1.a maddesi kapsamına giren yerler ile ana arterlerde Konya Büyükşehir Belediyesince, diğer yerlerde ilgili belediyece tanıtım amaçlı reklama izin verilebilir. Bu tip reklamların izin, takip, denetim ve tahsilinden ilgili belediyeleri yetkili ve sorumludur. Yer reklamları engelliler ve yayaların güvenliği açısından zemin üzerinde çıkıntı oluşturmayacak şekilde kaymaz malzemeden yapılır. (3) Elektrik direkleri ve trafolar; Elektrik direkleri, trafolar ve kaldırım üzerinde yer alan elektrik ve iletişim panoları hiçbir şekilde reklam alanı, ilan asma yeri olarak kullanılamaz. Ancak Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda Mimari Estetik Komisyonundan ve ilgili kurumdan uygun görüş almak kaydıyla reklam içermeyen simgesel objeler yapılabilir. (4) Alt ve üst geçitler; a) Yaya, taşıt alt ve üst geçitleri ve köprülerin hiçbir yüzü ve ayakları, taşıt alt geçitlerinin ise yan duvarları reklam alanı olarak kullanılamaz. b) Karayolları Genel Müdürlüğü yapım ve bakım ağında kalan yollarda anılan Genel Müdürlüğün ve Büyükşehir Belediyesinin, bunun dışındaki yollarda ise sadece Büyükşehir Belediyesinin onayı alınarak, anlaşmalı olarak yapılmış veya yapılacak bir isim koyma hakkı elde edilmiş üst geçitlerde geçidi yapan kurum veya kuruluşların sadece ad ve amblemleri korkuluk ve cephe alanlarının (% 10) unu geçmemek koşuluyla, izin alınmak suretiyle konulabilir. c) Yaya alt geçitlerinin giriş alanlarına sadece yaya alt geçidin ismini taşıyan ışıklı veya ışıksız levhalar Büyükşehir Belediyesince ismi verilmek suretiyle takılabilir. Yaya alt geçitlerinin merdivenli giriş ve çıkış alanları reklam alanı olarak kullanılabilir. (5) Büfeler; Yeşil alan, park ve benzeri alanlar ile kaldırım ve yol üstlerinde bulunan büfe ve benzeri ticari satış birimlerinin cephesinde bulunan sadece büfe isminin yer alacağı reklam tabelaları en fazla (0,70 mx2,10 m) ebatlarında olabilir. Bunun dışında Totem tabela, ürün reklamları gibi reklam materyali yer alamaz. Özel mülkiyete ait alanlarda reklam yerleri MADDE 8-(1)Konya Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde; tüm binaların zemin katları haricinde üst katları, bu yönetmelik ile izin verilen durumların haricinde reklam alanı olarak kullanılamaz. (2) Reklam alanları şunlardır: a) Konut alanları; (1) Zemin katta ticaret birimi veya birimleri olan binalarda her bir birimin tanıtıcı levhası, her işyerinin kendi bağımsız bölüm sınırları içinde kalmak, zemin kat tavan döşeme üst kotunu geçmemek, yerden en az (2.50)m. yüksekliğinde, eni en fazla (0.70)m. olmak ve bina yüzeyinden kepenk(stor) kullanılıyor ise kepenk kutusu dahil (0.50)m den fazla, kepenk kullanılmıyor ise (0.20) m den fazla çıkıntılı olmamak kaydıyla cephe boyunca konulabilir.(şekil 1) Ancak aynı cephede zemin katta bulunan tüm işyerlerinin birlikte müracaat etmesi, kat maliklerinin beşte dördünün muvaffakatının ve panonun cephesine monte edildiği bağımsız bölümlerin tamamının muvaffakatının alınması durumunda, bina cephesi boyunca devam eden sabit pano üzerine tek tip

6 olacak şekilde, cephe boyunca zemin kat seviyeni en fazla 0.50 m. aşan tabela İlgili Belediyesi Mimari Estetik Komisyonundan uygun görüş alınarak yapılabilir.(şekil 2) (2) Zemin katta birden fazla ticaret birimi bulunması halinde birimlerin tanıtıcı levhalarının yatay çizgilerinde uyum aranacaktır. Köşe parsel niteliğindeki yapılarda köşede yer alan ticaret biriminin tanıtıcı levhaları yukarıdaki kurallara uyarak her iki cephede yer alabilir. (3) Binanın asma katlı olması durumunda sağında ve solunda bulunan binaların zemin kat tabliye üst seviyesini aşmayacak şekilde, tabela genişliği en fazla 0.70 m olacak ve bina dışına 0.20 m den fazla taşmayacak şekilde yapılır. (4) Yatay pano tipinin kullanılamadığı durumlarda, bağımsız bölüm sınırlarını ve zeminden başlayıp bağımsız bölümün yüksekliğini aşmamak, eni en fazla 0.50 m olmak ve derinliği 0.10 m yi geçmemek şartı ile düşey reklam panosu yapılabilir.(şekil 3) (5) Konut alanlarında, zemin katın haricindeki üst katlarda büro ve benzeri hizmetlere ilişkin kısmi kullanımlar söz konusu olduğunda, dış cepheye tanıtıcı yazı yazılamaz veya tabela konulamaz. Üst katlarda bulunan işyerlerini tanıtmak için bina giriş cephesine binadaki işyerlerinin kat sırasına göre her işyerine eşit yer ayrılmak suretiyle düzenlenen toplu ticari tanıtım tabelası konulabilir. Toplu ticari tanıtım tabelası üst noktası, zemin kat tabliye üst kotunu aşamaz.(şekil 1) (6) Konut alanlarında işyerlerine ait ayaklı tabela, totem tabela gibi reklam materyalleri konulamaz. (7) Konut alanlarında bulunan ışıklı tanıtım elemanlarının çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde yerleştirilmesi zorunludur. b) Ticaret alanları; (1Ticaret alanlarında zemin kat işyeri tabelalarında 8.2(a) maddelerine uyulur. (2)Zemin katın haricindeki üst katlarda bulunan işyerlerine ait dış cepheye tanıtıcı yazı yazılamaz ve tabela konulamaz. Üst katlarda bulunan işyerlerini tanıtmak için binanın bahçe mesafesi içerisinde parsel sınırına 2.00 m den fazla yaklaşmamak ve zemin kat seviyesini aşmamak şartı ile maksimum (1,40x2,80) ebatlarında, derinliği 0.30 m yi aşmayan birimleri tanıtıcı toplu tanıtım levhası konulabilir. Veya bina giriş cephesine monte edilen üst noktası zemin kat tabliye üst kotunu aşmayan, binadaki işyerlerinin kat sırasına göre her işyerine eşit yer ayrılmak suretiyle düzenlenen toplu ticari tanıtım tabelası konulabilir. Bahçe içerisinde veya bina giriş cephesinde toplu ticari tanıtım tabelası için uygun yer olmaması durumunda bina cephesinde zemin kat seviyesini aşan toplu ticari tanıtım tabelası yapılabilmesi için Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonundan yeri ve şekli ile ilgili uygun görüş alınır.(şekil 4) (4) Bahçe mesafesi içerisine tek işyerine ait direkli tabela (totem) tipi ticari tanıtım panosu ve her türlü reklam tabelası konulamaz. Alışveriş merkezinde bulunan tüm işyerlerini toplu olarak tanıtmak için Direkli tabela (totem) tipi toplu ticari tanıtım panosu, parsel sınırına 2.00 m den fazla yaklaşmamak şartı ile Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonundan yeri, şekli ve ebatları ile ilgili uygun görüş alınarak yapılabilir. (Şekil 5) (5) Binanın tek işyerine ait olması halinde bina cephesine, Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonunun görüşü ve izni alındıktan sonra, cephe yüzey alanın % 5 ini aşmayan, sadece kurumun logosunun ve isminin yer aldığı ticari tanıtım levhası uygulanabilir. Bina cephesine takılacak tabela bina cephesinden 20 cm den fazla taşamaz. Yüksekliği 0.60m yi aşmayan kutu harfler de kullanılabilir.(şekil 6) (6) Ancak, sinema, tiyatro ve kültür merkezlerinde, Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu ndan izin almak şartıyla farklı tasarımlarda tabela kullanılabilir.

7 (7) Cam giydirme uygulaması yapılmış bina cephe yüzeylerinin reklam ve tanıtım amaçlı kullanılmaması, esastır. Ancak ticaret alanlarında cam giydirme uygulaması yapılmış binaların cephe yüzeyleri, Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenmiş olan; meydan, bulvar, cadde, ana yollara cepheli yapılaşmalarda Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonunun, bunun dışındaki yerlerde İlçe Belediyesi Mimari Estetik Komisyonunun, söz konusu güzergâhtaki reklam yoğunluğu, cadde bazında bina ön cephe tasarımına uygunluğu vb. etkenler göz önünde bulundurularak izin vermesi halinde cam grafiği, film vb. yöntemlerle reklam ve tanıtım alanı olarak kullanılabilir. Bu alan cephe yüzeyinin %30 unu geçemez. (8) Yılbaşı, bayram gibi özel günler ve arifelerinde işyerleri ilgili idareden izin almak şartı ile, kampanya tanıtımları dahil süresi 15 günü aşmamak koşulu ile ışıklı veya ışıksız özel süslemelerle tanıtım ve kampanya tanıtımı yapabilir. c) Sanayi alanları; (1) Sanayi tesislerinin cephelerinde yer alacak tanıtım tabelaları, cepheden en fazla (0.50)m çıkıntı yapmak, eni en fazla (1.40)m ve cephe yüzey alanının %10'unu aşmayacak şekilde yapılabilir. Ancak. Birden fazla yola cepheli yapılarda, yola bakan her cephe için aynı uygulama yapılabilir.(şekil 6) (2) Bu tür alanlarda ön bahçe varsa, kamu mülkiyetine ve bitişik parsele taşmamak ve parsel sınırına 2.00 m'den fazla yaklaşmamak koşuluyla, yüzey alanı 6.00 m²'yi aşmayan ve pano üst seviyesi 7.50 m yi geçmeyen bir adet ışıklandırılmış veya ışıksız direkli tanıtım panosu (totem) konulabilir. Uygulamalarda boyut, aydınlatma ve oran yönünden bütünlük aranır, bu hususta ilgili belediye mimari estetik komisyonundan görüş alınması zorunludur.(şekil 7) (3) Sanayi sitelerinin girişlerinde sanayi sitesinin adının bulunduğu giriş takları, Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonundan izin alınarak yapılabilir. (4) Sanayi sitelerinde, sanayi sitesinin parsel sınırları içinde kalmak koşulu ile tüm işyerlerinin isim ve logosunun yer aldığı toplu ticari tanıtım tabelası, yeri, şekil ve boyutları ile ilgili, Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonunun görüşü alınarak yapılır. ç) Akaryakıt ve LPG İkmal istasyonları; Büyükşehir Belediyesi sınırı içerisinde yer alan akaryakıt ve LPG ikmal istasyonlarında pompa kısımlarının üst örtüsü olan kanopi alınlarında kurumun logosu ve isminden başka isim ve ibare yer alamaz. İstasyonun kendi mülkiyet sınırları içerisinde, parsel sınırına 2.00 m den fazla yaklaşmamak koşulu ile yol cephesinde en fazla 7.50 m yükseklikte ve 6.00 m² yüzey alanına sahip ışıklı veya ışıksız direkli tanıtım panosu (totem) dikilebilir. Totemlerde ilgili firmanın adı ile akaryakıt ve LPG ürünlerinin fiyat listesinden başka ibare bulunamaz. (Şekil 8) d) Özellik arzeden binalar; (1)Sağlık kuruluşları, bina cephe veya cephelerine beyaz zemin üzerine kırmızı harflerle yazılmış bu yönetmelikte belirtilen ölçülerde ışıklı veya ışıksız tanıtıcı levha asabilirler. (2) Sağlık kuruluşlarınca (Hastahaneler, Özel poliklinikler, dispanserler, sağlık ocakları vb.) asılması gereken bu kurumlara ait acil levhaları kendileri için belirlenmiş standartlara bağlı kalmak kaydıyla bu yönetmelik hükümleri kapsamı dışındadır. (3) AVM lerin dış cephelerine uygulanacak reklam ve tanıtım uygulamalarına, bina cephe alanının %10 unu aşmayacak şekilde yalnız AVM içerisinde bulunan işyerlerinin isim ve logolarının yer alması şartı ile Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu izin vermeye yetkilidir. e) Bina üstlerine ve çatılarına konulacak reklam tabelaları; (1) Sanayi bölgeleri hariç mesken yada ticari yapıların her türlü çatılarında bina yüksekliğini aşan ilan ve reklam tabelaları yapılamaz.

8 (2) Paslanmaz malzeme kullanılarak, emniyet tedbirleri alınmış, statik hesabı yapılmış tanıtım tabelası, en fazla 1.40 m yüksekliğinde ve cephe uzunluğunun %30 unu ve çatı mahya kotunu aşmayacak şekilde yapılabilir. Birden fazla tanıtım uygulaması yapılamaz. (Şekil 6) (3) Ticaret alanlarında bina son kat alın yüzeyine, yalnızca bina ismi veya logosunun yer aldığı parapet seviyesini aşmayan paslanmaz malzeme kullanılarak, emniyet tedbirleri alınmış ve statik hesabı yapılmış yüksekliği 0.60m yi ve bina cephe uzunluğunun %30 unu aşmayan, kutu harfler ile tanıtım uygulaması yapılabilir. Birden fazla tanıtım uygulaması konulamaz. f)bina sağır duvarları; (1) Dini, tescilli ve sivil mimarlık örneği yapılar ile bunlara komşu yapıların, kentsel ve arkeolojik sit alanlarındaki yapıların sağır duvarları reklam alanı olarak kullanılamaz. (2) Bunun dışındaki binalarda bina sağır duvarlarının (bitişik ve blok nizam yapılaşmalarda komşu parsellere bakan, kapı ve pencere boşlukları bulunmayan duvarlar) reklam alanı olarak düzenlenmesi veya bu amaçla kiraya verilmesi: Büyükşehir Belediyesinin denetimi altında bulunan yerler ile imar planlarında özel proje alanı olarak belirlenmiş alanlarda, estetik açıdan Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonunun uygun görüşü ile diğer alanlarda ise ilgili İlçe Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu izni alındıktan sonra mümkündür. Kullanılan sağır yüzeye birden fazla reklam uygulaması yapılamaz ve bina sağır cephelerinde yapılacak olan reklam ve tanıtım araçlarındaki ürün mesajı sağır cephe yüzeyinin %50 sini geçemez. (3)Bina sahipleri sağır duvar ve bina sağır yüzeylerini reklam alanı olarak kullanmadıkları takdirde boyalı ve temiz tutmak zorundadır. (4) Duvar reklamlarının süresi en fazla bir yıl olup, talep edilirse bir yıl daha uzatılabilir. (5) Bina sahipleri bu nitelikteki duvarları reklam alanı olarak kullanmadıkları takdirde görüntü kirliliğine meydan vermeyecek biçimde düzenlenmekte yada reklam süresi bitince reklamı sildirmek veya silmekle yükümlüdürler. Yapılan uyarıya rağmen bu yükümlülük yerine getirilmediği takdirde gerekli düzenleme 3194 sayılı imar kanunu ve imar yönetmeliği doğrultusunda ilgili belediyesince bu işlem yapılır ve masrafı bina sahiplerinden %20 fazlasıyla tahsil edilir. (6) Bu tip reklamların izin, takip, denetim ve tahsili ilgili ilçe belediyesince yapılır. Ancak 5.1.a maddesindebelirtilen alanlarda denetim yetkisi büyükşehir belediyesine aittir. Görüntü kirliliğine yol açan yerler ve inşaat alanlarına konulacak reklam panoları MADDE 9 (1) Belediye sınırları içindeki imarlı veya imarsız boş parsel ve arazi parçaları belediyesinden izin alınmadan hafredilemez ve bu alanlara toprak, moloz enkaz vb. maddeleri dökmek suretiyle görüntü kirliliğine yol açan biçimde bulundurulmaz. (2) Görüntü kirliliğine yol açan parsel ve arazi parçalarında var olan görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla, ilgili belediyesinin tebligatı üzerine çukurların doldurulması veya toprak, moloz enkaz vb. yığınların kaldırılması ve belediyesince belirlenecek arazi kotuna getirilmesi düzenlemeleri arsa sahibi tarafından yerine getirilir. Belirtilen süre içinde gerekli düzenleme yapılmadığı takdirde belediyesince gerekli işlemler yapılır ve masrafı % 20 fazlasıyla arsa sahibinden tahsil edilir. (3) İnşaat halindeki parseller ve izinli hafriyat alanlarının etrafı emniyet tedbirleri almak ve Konya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla en fazla (2.00) m. yüksekliğinde, alan bütününde tek cins ve uygun malzemeden yapılmış paravan ile çevrilir. Paravan üzerinde, iş güvenliği ile ilgili koruyucu tedbirler ile uyarılara ait levhalar, yapıya ait yapı ruhsatı bilgileri ve inşaata ait diğer bilgiler ayrıca yapıda kullanan malzemeler ve yapımda yer alan firmaların reklamları bulunabilir. Parsel sınırları içerisine en fazla 7.50 m yükseklikte ve m² yüzey alanına sahip binaya ait resim ve yapı ruhsatında bulunan bilgilerin yer aldığı levha dikilebilir.

9 (4)Paravan üzerine reklam alınmasına izin vermek, takip ve tahsilatını yapmak 5.1.a maddesinde belirtilen Büyükşehir Belediyesinin denetimi altında bulunan yerler ile imar planlarında özel proje alanı olarak belirlenmiş alanlarda Büyükşehir belediyesince diğer alanlarda ise ilçe belediyesince yapılır. (5)Yeni yapılan binalarda, mevcut binaların yıkım işlerinde ve iskele kurulmasını gerektiren cephe tadilatlarında iskele sistemi, görüntü kirliliğini engellemek, emniyeti sağlamak, çevreye inşaat malzeme ve atıklarının gelmesini engellemek için bina cephesi ve saçak seviyesini aşmayacak şekilde vinil germe tekniği vb. ile kapatılır. Dış yüzeyinde reklam ve ilan uygulaması yapılması durumunda iskele yüzeyinin %50 sini aşmayacak şekilde tek bir reklam uygulamasının yapılmasına ilgili belediye mimari estetik komisyonunca izin verilir. Yapılan binanın üç boyutlu resim veya fotoğrafları kullanılabilir. Toplu taşıma araçları ve duraklarında yapılacak reklamlar MADDE 10 (1) Kamu ve özel toplu ticari taşıma aracı olarak kullanılan taksi, minibüs, midibüs, otobüs ve Hafif Raylı Sistem araçları ile bunlara ait duraklar Büyükşehir Belediyesinden izin alınmak suretiyle reklam alanı olarak kullanılabilir. (2) Toplu taşım araçlarının yan ve arkaları ile görünen kısımları tamamı ve iç mekânlarının belirlenmiş yerlerine Büyükşehir Belediyesince belirlenecek ölçülerde reklam alanı olarak kullanılabilir. Araçların ön camı, sinyal ışıkları, farları, plakası ve hat ismi yerlerine hiçbir şekilde reklam alınmaz. (3) Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarına konulacak reklamlar ve usulleri hakkında idaresince ayrıca bu esaslar dahilinde kalmak kaydıyla teknik şartname veya yönetmelik hazırlanabilir. (4) Toplu taşıma araçlarına ait kapalı durakların, araçların geliş yönü tersindeki yan iç ve dış yüzü ile arka iç yüzü sadece ayaklı reklam alanı olarak kullanılabilir. (5) Özel taşıtlar üzerindeki ilan ve reklam için, iş yerinin bulunduğu İlçe Belediyesinden izin almak suretiyle reklam yapılabilir. (6) Toplu taşıma araçlarında yapılacak reklamların izin, takip, denetim ve tahsili Büyükşehir Belediyesince özel taşıt araçlarında yapılacak reklamların işlemleri ise İlçe Belediyesince yapılır. Cadde sokak ve meydan tabelaları MADDE 11 (1) Cadde, sokak, meydan vb. mekanların tanıtım levhaları, cadde ve sokak başlarında bulunan binaların ait olduğu cephesinde görülebilir bir yere takılabileceği gibi cadde ve sokak başında yaya ve araç trafiğinin engellemeyecek şekilde (orta ve kenarda bulunan refüjlerin uygun bir yerindeki yeşil alan) direk üstlerine takılabilir. Şehir içindeki çeşitli alanlara konulan ve ait olduğu kuruluşun bulunduğu yeri gösterir yön ve tanıtım tabelaları, yönetmeliğin 5.1.a maddesinde belirtilen alanlarda Büyükşehir Belediyesi, diğer alanlarda ilgili İlçe Belediyesi kararı alınmak suretiyle konur. Bu tabelalar ilan ve reklam vergisine tabi değildir. (2) Levhaların direklere takılması halinde, direğin bulunduğu yerde kaldırımın genişliği en az (2.00) m. tabelanın yerden yüksekliği ise (2.70) m den az olamaz. (3) Bu levhaların boyut, renk ve yazılım şeklini belirlemeye Büyükşehir Belediyesi yetkilidir. Direklere birden fazla levha takılması halinde cadde ve sokak isimleri resmi nitelikteki tabelalar (hastane, okul, postane vb.) tarihi ve turistik nitelikli tabelalar, diğer levhalar sırasıyla takılacaktır. Direk üzerine takılacak levhalardan cadde ve sokak isimleri mavi zemin üzerine beyaz renkte tarihi ve turistik yer isimleri sarı zemin üzerine siyah renkte sağlık kurumları beyaz zemin üzerine kırmızı renkte yazılır. Şehir giriş ve çıkışlarında karayolları kenarına konulacak reklam panoları;

10 MADDE 12-1) Şehir giriş ve çıkışlarında meskûn alan dışında tesis edilecek ve karayolu kenarına konulacak ilan ve reklam panoları 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine aykırı olamaz. Panonun konulacağı alanın mülk sahiplerinin muvafakatı, Karayolları Bölge Müdürlüğünden onayı alınarak, can ve mal emniyetine zarar vermeyecek ve sürücülerin dikkatini dağıtmayacak biçimde yer seçimi yapılarak düzenlenir. Yapılan düzenleme bir proje haline getirilerek, Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonunun görüşü alınmak suretiyle Büyükşehir Belediyesi İmar Dire Başkanlığı ndan izin alınır. Bu tür yerlerde; (2) Asılacak ya da dikilecek tabelalar m 2 'lik tabela yüzey alanını geçemez. Ancak özellik arz eden durumlarda Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu nun uygun görüşü alınarak daha büyük yüzey alanına sahip tabela ve tanıtım elemanı yapılmasına izin verilebilir. (3) Asılacak ya da dikilecek tabelalar, eğer ayaklı ise tabela ve ayağının toplam yüksekliği 9.00 m den fazla olamaz. (4) İki tabela arasındaki mesafe m den, ayrıca karayoluna mesafesi m den az olmamak üzere Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığının uygun göreceği yere tanzim edilir. (5) Hazine arazisine dikilecek tabelaların çevresine tabela sahibi tarafından en az 100 adet ağaç dikilir ve bakımı yapılır. (6) Meskun alan sınırları dışında tesis edilecek tabelaların süresi en fazla bir yıl olup, talep edilirse bir yıl daha uzatılabilir. (7) Bu kapsam dışında düzenlenmiş resimli ve benzeri reklam panoları bu alanlara konulamaz. Konulmuş olanlara verilen süre içinde kaldırılması için tebligat yapılır. Yapılan uyarıya rağmen gerekli işlemleri yerine getirilmemiş reklam panoları Büyükşehir Belediye Başkanlığınca sökülür yapılan işlerin masrafı reklamı veren kurum veya kuruluştan % 20 fazlası ile tahsil edilir. (8) Bu madde kapsamındaki reklamların izin, tahsis, denetim, vergi, ücret tayin ve tahsili Büyükşehir Belediyesince yapılır. Sesli ve görüntülü reklamlar MADDE 13 (1)Büyükşehir Belediyesinden izin alınmadıkça araçlar veya sabit tesisler üzerinde monte edilmiş her çeşit sesli yayın araçları ile reklam yapılamaz. Seçim zamanlarında yapılacak sesli ve görüntülü reklamlar seçim kanunu veya ilgili mevzuat hükümlerine tabi olduğundan bu yönetmelik hükümlerine tabi değildir. (2)TV ve benzeri ekranlar ile elektronik düzenli panolar üzerinde hareketli yazılar ve/veya görüntülü olarak yapılacak reklam alan ve boyutları Büyükşehir Belediyesince tespit edilir. (3)Bu tip reklamların izin, takip, denetim, ücret tayin ve tahsili Büyükşehir Belediyesince yapılır. Bez pankart ve afiş yerleri MADDE 14 (1)Kamuya ait (yol, meydan, park vb.) yerlere Konya Valiliği veya Büyükşehir Belediye Başkanlığı kanalı ile gelen Kamu Kurum ve Sivil Toplum Kuruluşları Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri ile Üniversite etkinliklerini içeren bez, pankart ve afişlerden başka bez, pankart ve afiş asılamaz. (2)Bu şartlarda asılan bez, pankart ve afişte belirtilen etkinliğin günü geçtikten sonra biter. Süresi bitince ilgili kişi veya kurumca toplanır veya toplatılır. (3)Yerel ve genel seçimlerinde kullanılacak bez pankartlar ile afişlere ait asım yerleri ve diğer uygulamalar, seçim kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenmek kaydıyla bu yönetmelik hükümlerine tabi değildir. (4)Bu tip reklamların izin, takip, denetim ve tahsili Büyükşehir Belediyesince yapılır. El ilanları

11 MADDE 15 (1)Ticari amaçlı el ilanları Posta Telgraf veya benzeri dağıtım kuruluşlarınca adrese teslim edilmek suretiyle dağıtılır. Umuma açık yerlerde izinsiz el ilanı dağıtılması yasaktır. (2) İlan ve reklam vergisine tabi el ilanlarının izni ve bu ilanlardan tahakkuk edecek ilan ve reklam vergisinin tahsili ve bu uygulamaya ait tüm denetim işlemleri Büyükşehir Belediyesince yerine getirilir. İlanların içerikleri açısından izin alınmak gerekiyorsa bu iş için ilgili kurumdan gerekli izin alındıktan sonra Belediyece gerekli işlem yapılır. Uçak, helikopter ve balon ile yapılacak reklamlar MADDE 16 (1)Uçak, helikopter ve balon kullanılarak ticari amaçlı el ilanı ve broşür atmak yasaktır. (2) Uçak, helikopter sabit veya hareketli balon kullanılarak afiş ve pankart dolaştırmak, benzeri nitelikteki reklam faaliyetlerinde bulunmak izne tabidir. (3) Bu tür reklam ve duyurular içerikleri açısından izin alınmak gerekiyorsa bu iş için ilgili kurumdan gerekli izin alındıktan sonra reklam yapım izin ve tahakkuk edecek ilan ve reklam vergisinin tahsili ile bu uygulamaya ait tüm denetim işlemleri Büyükşehir Belediyesince yerine getirilir. Saçaklar (Gölgelik, tente ve sundurmalar) MADDE 17-(1) Lokanta, kafe ve pastanelerde bina cephesine montajı yapılan, sökülür takılır hafif malzemeden,düşey taşıyıcısı bulunmayan, zemin kat seviyesini aşmayan saçak ve sundurmalar, onaylı mimari projesinde gösterilmek şartı ile yapılabilir. (2) Binaya bitişik cephesi hariç tüm cepheleri açık, bina bütününde tek tip olacak şekilde yapılır ve tüm kat maliklerinin muvaffakatı alınır. (3) Bina cephesinden itibaren derinliği 5.00 m yi geçmeyen, parsel sınırlarına 2.00 m den fazla yaklaşmayan, ait olduğu bağımsız bölümün zemin kattaki alanının %50 sini geçmeyen ayrıca mevcut otopark alanını işgal etmeyen saçaklara izin verilir. (4) Yapılacak saçaklarda sokak silueti açısından bütünlüğü sağlamak amacıyla ilgili ilçe belediyesi Mimari Estetik Komisyonu ndan uygun görüş alınır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Tarihi Kent Merkezi, Arkeolojik, Kentsel ve Doğal Sit Alanlarında, Tescilli Yapılar ve Koruma Alanlarında Tabela, Reklam ve Saçak Uygulamaları MADDE 18 Kent bütününde uygulanacak her türlü ilan ve reklam aracı, kentin estetik ve mimari dokusunu, doğal ve tarihi silueti ile kentin doğal ve tarihi sit alanlarını olumsuz etkileyecek şekilde yapılamaz. Tescilli yapılarda, bu yapıların koruma alanlarında, tescilli yapıya cephesi olan yapılarda, Tarihi Kent Merkezi ve Tarihi, Arkeolojik, Kentsel ve Doğal Sit Alanlarında tabela, reklam ve saçak uygulamalarının denetimi ve izni Konya Büyükşehir Belediyesi KUDEB tarafından yerine getirilir. Aşağıda belirtilen veya bu yönetmelikte yer almayan hususlarda Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonunun görüşü alındıktan sonra KUDEB tarafından izin verilir. a)genel Esaslar; (1)Ağaçlar, trafolar, elektrik direkleri ve binaların zemin kat harici üst katlarına, balkon parapetleri ve kapalı çıkmalara hiçbir şekilde reklam panosu, reklam tabelası, el ilanları, resim, logo, yazı, bez afişler vb. asılarak reklam alanı olarak kullanılamaz. Ayrıca yol, kaldırım, park, yeşil alanlar vb. kamusal alanlar Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sabit reklam panoları hariç reklam alanı olarak kullanılamaz.

12 (2)Bina cephelerinde görüntü kirliliğine neden olan; kablo, klima cihazları dış üniteleri montajı, çanak anten, panjur vb. takılamaz ve çatılarda silüeti bozacak şekilde güneş kollektörleri ve depoları yerleştirilemez. Mimari projesine aykırı olarak teras ve balkonların kapatılması, cephe tasarımının değiştirilmesi gibi eklenti ve ilaveler yapılamaz. Daha önceden yapılmış olanlar bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilgili birim tarafından verilecek süre içerisinde kaldırtılır. Ayrıca sıvası dökülen, boyası yıpranan binaların cepheleri sokak siluetine uygun renkler ve malzemeler seçilerek kat malikleri tarafından yenilenir. (3)İşyeri vitrinlerine ve bina cam cephelerine reklam ve tanıtım amaçlı resim, logo, yazı vb. yapıştırılmasına ve cam grafikleri ile kaplanmasına izin verilmez. (4)Binaların sağır duvarları (bitişik ve blok nizam yapılaşmalarda komşu parsellere bakan, kapı ve pencere boşlukları bulunmayan duvarlar) reklam amaçlı kullanılamaz. (5) Görüntü kirliliği yaratan ve yıkılacak durumdaki tescilli binalara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu izniyle binadan bağımsız, cephe giydirme çalışması yapılabilir. (6)Sit alanlarında ayaklı reklam tabelası (totem) yapılmasına, yön ve yer gösterici tabelalar haricinde izin verilmeyecektir. Cadde ve sokak tabelaları, tarihi ve turistik yerler ile acil ünitesi olan hastaneler için yön ve yer gösterici tabelalar, Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonunun karar vereceği standartlara ve uygun görüş vereceği yerlere konulabilir. (7)Yön ve yer gösterici tabela direkleri, her türlü tanıtım levhaları ve tabelalar şehir estetiğini bozmayacak, engelli insanların dolaşımını etkilemeyecek ve engellilerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla engellilerle ilgili Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun şekilde yerleştirilir. (8)Binaların cephelerine sıva, kaplama malzemeleri ya da boya ile tanıtım veya reklam amaçlı uygulamalar yapılamaz. Ancak mimari proje müellifi, yapının müteahhidinin firma ismi, binanın iskân tarihi ve enerji kimlik belgesi bilgilerinin bulunabileceği 30x60 cm ebadını aşmayan tabela bina girişinde zemin kat hizasına yerleştirilebilir. (9)Yeni yapılan binalarda, mevcut binaların yıkım işlerinde ve iskele kurulmasını gerektiren cephe tadilatlarında iskele sistemi, görüntü kirliliğini engellemek, emniyeti sağlamak, çevreye inşaat malzeme ve atıklarının gelmesini engellemek için bina cephesi ve saçak seviyesini aşmayacak şekilde vinil germe tekniği vb. ile kapatılır. Dış yüzeyinde herhangi bir reklam ve ilan uygulaması bulunamaz. Yapılan binanın üç boyutlu resim veya fotoğrafları kullanılabilir. (10)Vitrin düzenlemeleri, cephe kaplama malzemeleri değişikliği ile bina cephesini etkileyen her türlü tamir ve tadilattan önce Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonunun uygun görüşü alınacaktır. (11)Reklam ve tanıtım tabelaları ve cephe düzenlemeleri ile ilgili Kentsel Tasarım Projesi, Geleneksel Bedesten, Arasta Kesimi ve Çevresi, Sokak Sağlıklaştırma Projeleri, Kentsel Tasarım Rehberi ve alınan kurul kararları çerçevesinde uygulama yapılır, proje ve kararlarda belirtilmeyen hususlarda bu yönetmelik hükümlerine uyulur. (12)Kamu kurum ve kuruluşları tanıtım tabelaları için Konya Büyükşehir Belediyesi Estetik Komisyonu kararı doğrultusunda uygulama yapılacaktır. (13) Bu yönetmeliğin Dördüncü Bölümünde yapılacak her türlü değişiklik ve ilave Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu görüşü ile yapılabilir. b) Tarihi Kent Merkezi, Arkeolojik, Kentsel ve Doğal Sit Alanlarında Reklam ve Tanıtım Tabelaları;

13 (1) Zemin katta birden fazla ticari birim bulunması durumunda camekân, vitrin ve tanıtıcı levhaların, malzeme ve düzenlemesi birbiri ile uyumlu olacaktır. (2) Tabela derinliği en fazla 0.20 m, kepenk (stor) yapılması durumunda ise en fazla 0.50 m olmalıdır. Tabela uzunluğu vitrin uzunluğundan daha fazla olamaz ve yüksekliği 0.70 m yi geçemez. Görüntü kirliliği oluşmaması için kepenk kutuları tabela arkasına gizlenir.(şekil 1) (3) Bina cephesine uygun renk ve malzemeler seçilir. Tabelalarda fosforlu renkler, neon ışıklar kullanılamaz. (4) Reklam ve tanıtım tabelalarının montajı sırasında binada varsa motif, süsleme, kabartma ve özellikli bölümlerin kapatılmamasına ve binanın özgün yapısına zarar verilmemesine dikkat edilecektir. (5) Binada zemin üzerindeki katlarda işyeri bulunması durumunda, zemin kat seviyesinde bina girişine binadaki işyerlerinin kat sırasına göre her işyerine eşit yer ayrılmak suretiyle düzenlenen toplu ticari tanıtım tabelası konulabilir. Toplu tanıtım levhası üst noktası, zemin kat tabliye üst kotunu aşamaz.(şekil 1) (6) Binanın asma katlı olması durumunda sağında ve solunda bulunan binanın zemin kat tabliye üst seviyesine uygun olarak, tabela genişliği 0.70 m yi aşmayacak ve bina dışına 0.20 m den fazla taşmayacak şekilde yapılacaktır. (7) Zemin kat cephesinde toplu ticari tanıtım levhası için uygun yer olmaması durumunda Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonundan tabela yeri ve şekli ile ilgili uygun görüş alınır.(şekil 12) (8) Ön bahçesi bulunan ve tamamı işyeri olan binalarda, konumu ve boyutları ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonundan görüş alınarak ön bahçe mesafesi içerisine toplu tanıtım levhası konulabilir. Tanıtım levhası bina cephesine 3 m. den fazla yaklaşmamak, parsel sınırı dışına taşmamak, yüksekliği 2.00 m yi, eni 1.00 m yi, derinliği 0.30 m yi aşmamak şartıyla yapılabilir.(şekil 11) (9) Binanın tek bir işyerine ait olması halinde Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonunun görüşü ve izni alındıktan sonra, cephe yüzey alanın % 5 ini aşmayan, sadece kurumun logosunun ve isminin yer aldığı ticari tanıtım levhası uygulanabilir. Bina cephesine takılacak tabela bina cephesinden 0.20 m den fazla taşamaz. Yüksekliği 0.60 m yi aşmayan kutu harfler de kullanılabilir.(şekil 6) (10) Bina parapet ve çatılarına, reklam tabelası veya panosu konulamaz. (11)Reklam ve tanıtım tabelalarında kurum adı ve kapı numarasından başka yazı bulunamaz. (12)Panosuz reklam uygulamalarında, metal yazıların harf boyutu 0.40m yi geçmeyecek ve zemin kat seviyesinde mağaza-bina girişinin üstünde ya da yanında yer alacak şekilde bina duvarına monte edilebilir.(şekil 9) c)tescilli Yapılar ve bu yapıların Koruma Alanlarında; (1)Tescilli binalarda reklam tabelası yapılamaz. Ancak tescilli bina ve koruma alanlarında 18.b(12) fıkrasında yer alan şartlarda tanıtım yazısı veya bina cephesine dik olarak derinliği (1.00)m yi geçmeyen, zemin seviyesine (2.40)m. den fazla yaklaşmayan, alanı (0.40)m2 yi geçmeyen ferforjeden tanıtım tabelası, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ndan uygun görüş alınarak yapılabilir. (Şekil 10) (2) Sit alanları dışındaki tescilli binaların bitişiğindeki komşu parsellerde ve yol geçse dahi karşısındaki tescilli yapıya cephe veren parsellerde bu bölüm hükümlerine uygun olarak yapılacak

14 reklam ve tanıtım tabelalarına Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ndan uygun görüş alındıktan sonra izin verilebilir. d) Gölgelik (tente) ve Saçaklar; (1) Zemin kat tabliye üst kotunu aşmayan, bina cephesine montajı yapılan, derinliği 1.50 m yi ve genişliği vitrin genişliğini aşmayan, kaldırım sınırı dışına taşmayan ve en düşük noktası 2.40 m yükseklikte olacak şekilde saçak ve tentelere izin vermeye Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu yetkilidir. Tente ve saçakların rengi ve malzemesi ait olduğu bina cephesiyle ve komşu binalarla uyumlu olarak yapılır. (2) İşyeri cephesinde tente bulunması durumunda, tente üzerindeki yazıların yüksekliği 0.40 m yi geçemez ve yalnızca işyeri ismi bulunur. (3) Araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılan cadde ve sokaklarda bulunan umuma açık kafe, lokanta, pastane, çay ocağı vb. işletmelere ait; sabit olmayan üstü örtülü yanları açık sokak dokusuna uygun ve yaya trafiğini etkilemeyecek şekilde sınırları belirlenen oturma alanları Büyükşehir Belediyesi Estetik Komisyonundan izin alınarak yapılabilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler MADDE19 - (1)Kanun, yönetmelik, çeşitli mevzuat hükümleri ile yapılması yasaklanmış reklamlardan başka halk sağlığını tehdit eden ve toplumun genel ahlak ve kültürel değerlerine aykırı olan reklamlar asılamaz, yayınlanamaz ve dağıtılamaz. (2)Reklamlar dil, ırk, cinsiyet, din ve mezhep üzerine dayalı ayrımcılık içeren öğeler, şiddet hareketlerine yol açıcı, destekleyici ve özendirici unsurlar içeremez. (3)Kamu kurum ve kuruluşları veya özel mülk sahipleri, ortak kullanım alanları olan Site Yönetimleri sahibi bulundukları veya tasarrufa yetkili oldukları alan, arsa, arazi ve boş mekânlarda ilgili belediyesinden izin almadıkça ticari tanıtım ve reklam amaçlı faaliyetlerde bulunamazlar. (4)Belediyeler, kendi mülk ve yetki alanlarında kullanacakları her türlü tanıtım, reklam, trafik, yön vb. levhaların, bez afiş ve pankartların çevreye uyum sağlayacak şekilde estetik olmalarına özen gösterirler. Bu tür tanıtım elemanlarının yapım ve montajı aşamasında imar birimlerinin veya işin önemine göre Büyükşehir Belediyesi Estetik Komisyonun görüşünü alırlar. (5)Bu yönetmelikte yer alan reklam ve tanıtım elemanlarından konumlarına göre inceleme, tahsis, takip, denetim vb. bakım hizmetlerine karşılık yasal ilan ve reklam vergileri dışında ilgili belediyelerin meclislerince belirlenecek ücretler alınır. (6)Reklam panosu ve tanıtıcı tabelaların bakım ve onarımı reklam sahibine aittir. Bu elemanların gerekli bakım ve onarımı yapılmadığı ve çevre kirliliğine neden olacak durumlarda bulunması halinde reklam sahibine belediyesince süre bildirilerek gerekli uyarı yapılır. Süresi sonunda istenilen hale getirilmeyen reklam panoları belediyesince kaldırılacak ve yapılan tüm masraflar %20 fazlası ile reklam sahibinden tahsil edilecektir. (7)Tanıtım, ilan ve reklam alanları birbirinin görüntüsüne engel olacak şekilde yerleştirilemez. Sabit reklam asma panoları ile tanıtıcı levhalar standart trafik işaretlerine mani olacak şekilde konumlandırılamaz. (8)Tanıtım amacı ile kullanılan ilan ve reklamların sağ alt köşelerinde izin veren Belediye veya reklam firmasının ismi bulunabilir. (9)Binaların cephelerine sıva, kaplama malzemeleri ya da boya ile tanıtım veya reklam amaçlı uygulamalar yapılamaz. Ancak mimari proje müellifi, yapının müteahhidinin firma ismi, binanın

15 iskân tarihi ve enerji kimlik belgesi bilgilerinin bulunabileceği 0.30x0.60m ebadını aşmayan tabela bina girişinde zemin kat hizasına yerleştirilebilir. (10)Tabelalarda uluslararası markalar haricinde Türkçe isimler ve Türkçe harf karakterleri dışında yazılar kullanılamaz. (11) Ağaçların üstüne hiçbir şekilde reklam panosu, afiş, ilan vb. asılmasına izin verilmez. (12)Binalarda bulunan çanak antenler tek noktada toplanarak merkezi anten haline getirilmesi suretiyle bina çatılarına yerleştirilir, çevre ve şehir estetiği bakımından görüntü kirliliği oluşturan bina dış cephelerine yerleştirilen çanak anten, klima, havalandırma borusu, güneş panelleri, tente gibi unsurlara izin verilmez. ALTINCI BÖLÜM Mimari Estetik komisyon oluşumu, çalışma şekli, görev ve yetkileri MADDE 20 - (1) Büyükşehir Belediyesinin yetki, görev ve sınırları içerisinde kalan yerlerde kentin estetiğine, tarihi ve doğal değerlerine uygun ilke kararları almak, yerleşik ve yerleşime yeni açılacak alanlardaki meydan, bulvar, cadde ve anayollara cephesi bulunan parsellerde yapılacak yeni yapı veya mevcut yapılar için şehircilik, mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı çerçevesinde estetik çözümlere dönük bina cepheleri, örnek kent mekânları ve kentsel tasarım projeleri elde etmek ve bu çerçevede hazırlanan projeleri incelemek, görüş bildirmek amacı ile Mimari Estetik Komisyon oluşturulur. Estetik Komisyon; Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının teklifi üzerine Belediye Başkanı tarafından atanan beş asil üyeden oluşur. Gerektiğinde Büyükşehir Belediyesi kurula ilgili ilçe belediyelerinden, meslek odalarından ve ilgili birimlerden konusuna göre uzman kişileri çağırır. (2) Estetik Komisyon bu yönetmeliğin 4.2 maddesinde tarif edilen tanıtım elamanları ile şehirciliğin gelişmesine veya estetiğine yönelik kent mobilyalarının tip, şekil ve niteliklerinin belirlenmesi ve düzenlenmesi, ATM ve elektronik haberleşme istasyonlarının yerlerinin belirlenmesinde görüş bildirir. Ayrıca şehirde görsel kirliliği önleyici aşağıda belirtilen hususlarda çalışmalar yapar. a) Kent estetiğine, tarihi ve doğal değerlere uygun, kentsel tasarıma dayalı örnek ve estetik bina cepheleri elde etmek için çalışmalar yapmak. b) Komisyona sunulan projelerin; mimari ve cephe tasarımını, dolu boş oranını, çatı şeklini, dış cephe boya ve kaplama rengini, kullanılacak malzeme ve özelliklerini İmar Kanunu, İmar Planı, Yönetmelikler kapsamında ve estetik yönden incelemek, c) Meclis kararı alarak, uygun gördüğü yerlerde yapıların estetiği, rengi, çatı ve cephe kaplaması ile ilgili kurallar getirmek, yapıların inşasında yöresel malzeme kullanılmasına ve yöresel mimarinin dikkate alınmasına ilişkin zorunluluk getirmek, her ölçek ve türdeki mimarlık, mühendislik, peyzaj ve kentsel tasarım projesini incelemek. Karar alınmadan önce yapılmış yapıların cephesinde yapılacak tadilat ve cephe çalışmasını incelemek. Komisyon tarafından onaylı projesine aykırı yapılan veya komisyon onayı alınmadan mevcut yapılanların cephesinde yapılan tadilat için ilgili Belediyesinden yasal işlem yapılmasını istemek ve bu konu ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bilgi vermek. d) Mimarlık eser ve projelerinin özgün fikir ifade edip etmediğine karar vermek. e) Uygulama imar planı ile tespit edilen yapı karakteri, mevcut doku ile uyumu ve cephe kütle etkisi de dikkate alınarak imar planında aksine bir hüküm bulunmuyorsa 60 metreden daha fazla cephe uzunluğu ve bina derinliği yapılabilmesine ilişkin karar almak. f) Uygulama imar planında belirlenmemiş ise binalara saçak yapılıp yapılmayacağı ve yapılacak saçakların genişliği, yörenin mimari karakterine ve yapılacak yapıların özelliğine göre karar almak. g) Planlı Alanlar Tip İmar yönetmeliğinin 10. maddesinde yer alan Mevzuat gereği Büyükşehir Belediyesine verilen yetkiler saklıdır. hükmü ile yönetmelikte Mimari Estetik Komisyona verilen

Tarihi Kent Merkezi, Arkeolojik, Kentsel Sit Alanlarında, Tescilli Yapılar ve Koruma Alanlarında Uygulama Esasları

Tarihi Kent Merkezi, Arkeolojik, Kentsel Sit Alanlarında, Tescilli Yapılar ve Koruma Alanlarında Uygulama Esasları Tarihi Kent Merkezi, Arkeolojik, Kentsel Sit Alanlarında, Tescilli Yapılar ve Koruma Alanlarında Uygulama Esasları Tarihi kent merkezi, arkeolojik, kentsel sit alanlarında uygulama esasları EK MADDE (1)

Detaylı

BALIKESİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

BALIKESİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİS BAŞKANI: Gündem Gereğince; İmar Müdürlüğünün 26/09/2004 gün ve 09-4-3000 sayılı, Balıkesir Belediyesi ve Mücavir alan sınırları içerisinde açık alanlarda ilan, reklam ve tanıtım araçlarının yol

Detaylı

TİCARİ TANITIM TABELA YÖNETMELİĞİ ( F İ H R İ S T İ )

TİCARİ TANITIM TABELA YÖNETMELİĞİ ( F İ H R İ S T İ ) 1 TİCARİ TANITIM TABELA YÖNETMELİĞİ ( F İ H R İ S T İ ) Amaç ve kapsam Madde 1 Dayanak. Madde 2 Tanımlar Madde 3 İdari yaptırım cezası ve uygulaması Madde 4 Ticari tanıtım tabelası nedir.. Madde 5 İzin

Detaylı

Kabul Tarihi: 09/08/2004 Kabul Sayısı: 60 Sayılı Belediye Meclis Kararı

Kabul Tarihi: 09/08/2004 Kabul Sayısı: 60 Sayılı Belediye Meclis Kararı KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR ESTETİĞİ, REKLAM, TANITIM VE TABELA YÖNETMELİĞİ Kabul Tarihi: 09/08/2004 Kabul Sayısı: 60 Sayılı Belediye Meclis Kararı MADDE 1 AMAÇ, KAPSAM BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM,

Detaylı

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI BÖLÜM 1 : Genel Hükümler AMAÇ Madde 1: Konya Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Camii ve çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içindeki uygulamaların; 5226-3386

Detaylı

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ŞEHİR ESTETİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ŞEHİR ESTETİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ŞEHİR ESTETİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Belediye yetki ve görev sınırları içerisinde kalan yerlerde şehir

Detaylı

Kordon Yönetmeliği Yasal Dayanak Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3- Tanımlar Madde 4-

Kordon Yönetmeliği Yasal Dayanak Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3- Tanımlar Madde 4- Kordon Yönetmeliği Atatürk Caddesinin (Birinci Kordon) Cumhuriyet Meydanı ile Alsancak Limanı Arasında Yapılan Düzenleme ve Bu Alanın Kullanım Esaslarına Ait Yönetmelik Yasal Dayanak Madde 1- Bu Yönetmelik,

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ MADDE - 1 AMAÇ Bu yönetmelik; Mersin Büyükşehir Belediyesi, yetki alanı dâhilindeki binalar, boş arsa, kamu kullanımındaki meydan,

Detaylı

İLAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM AMAÇ

İLAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM AMAÇ İLAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM AMAÇ MADDE 1 AMAÇ Bu yönetmelik; Bursa Büyükşehir Belediyesi, yetki alanı dâhilindeki

Detaylı

KENTSEL TASARIM KOORDİNE VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

KENTSEL TASARIM KOORDİNE VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KOMİSYONU Reklam uygulamaları; Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği kıstasları doğrultusunda değerlendirilerek, kentsel ölçekte reklam uygulamalarının oluşturduğu görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması

Detaylı

Bu yönetmelik Afyonkarahisar Belediyesi yetki, görev ve sorumluluk alanları ile mücavir alanlarını kapsar.

Bu yönetmelik Afyonkarahisar Belediyesi yetki, görev ve sorumluluk alanları ile mücavir alanlarını kapsar. Afyonkarahisar Belediyesi İlan ve Reklam Yönetmeliği GÜN : 01/04/2005 KARAR : 93 BİRİNCİ KISIM Madde 1 : Amaç Bu yönetmelik Afyonkarahisar Belediyesi,sınır ve mücavir alanları içerisinde; ilan reklam ve

Detaylı

Madde- 8 /A/ŞEKİL-1-a

Madde- 8 /A/ŞEKİL-1-a Madde- 8 /A/ŞEKİL-1-a ZH: TABELANIN YERDEN YÜKSEKLİĞİ EN AZ 2.40 M OLACAKTIR. H: TABELANIN YÜKSEKLİĞİ EN FAZLA 0.70 M OLACAKTIR. B: TABELANIN DERİNLİĞİ EN FAZLA 0.20 M OLACAKTIR. Madde - 8 / A / ŞEKİL-1

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM YÖNETMELİĞİ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM YÖNETMELİĞİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM YÖNETMELİĞİ (16.05.2008 Tarih, 01.1358 s. Mec. Kararı) (11.01.2010 Tarih, 01.50 s. Mec. Kararı) (13.07.2012 Tarih, 05.689 s. Mec. Kararı) (12.11.2012 Tarih, 05.1017

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TANITIM YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TANITIM YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TANITIM YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ 2017 1. Genel Hükümler 1.1.Kapsam Bu rehber Kocaeli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerine ilave

Detaylı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi nin 16.05.2008 tarihli kararı ile İlan ve Reklam Yönetmeliği aşağıdaki gibi değişmiştir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi nin 16.05.2008 tarihli kararı ile İlan ve Reklam Yönetmeliği aşağıdaki gibi değişmiştir. İlan Reklam Yönetmeliği İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi nin 16.05.2008 tarihli kararı ile İlan ve Reklam Yönetmeliği aşağıdaki gibi değişmiştir. Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç İZMİR BÜYÜKŞEHİR

Detaylı

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL 2005 KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL 2005 KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL 2005 KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR 1 İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ KISIM... 3 Amaç... 3 Kapsam...

Detaylı

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclisi nin 16.05.2008 tarihli kararı ile Ġlan ve Reklam Yönetmeliği aģağıdaki gibi değiģmiģtir.

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclisi nin 16.05.2008 tarihli kararı ile Ġlan ve Reklam Yönetmeliği aģağıdaki gibi değiģmiģtir. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclisi nin 16.05.2008 tarihli kararı ile Ġlan ve Reklam Yönetmeliği aģağıdaki gibi değiģmiģtir. Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠLAN VE REKLÂM

Detaylı

TİCARİ TANITIM TABELA YÖNETMELİĞİ

TİCARİ TANITIM TABELA YÖNETMELİĞİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN TİCARİ TANITIM TABELA YÖNETMELİĞİ Bel.Mec.Karar Numarası : 102 Kabul Tarihi : 18.02.1991 Yayınlandığı İlan panosu : 19.02.1991 Çevre kirliliği... Dünyamızın geleceğini

Detaylı

MUĞLA BELEDİYESİ İLAN-REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

MUĞLA BELEDİYESİ İLAN-REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ İLAN-REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ 2009 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK MADDE 1 : Amaç ve kapsam MADDE 2 : Yasal dayanak MADDE 3 : Kapsam dışı faaliyetler İKİNCİ KISIM : TANIMLAR VE GENEL

Detaylı

T.C. SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

T.C. SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ T.C. SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLÂM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ SAMSUN 2011 KENTSEL TASARIM BİRİMİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. İ Ç İ N D EK İ L E R BİRİNCİ KISIM 3 Amaç 3 Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama.

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. Karar Tarihi : 01.06.2016 Karar No : 41850698.301.05-101 : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. KARAR : Mülkiyeti Belediyemize ait, Tapunun Sille Mahallesi 42323 ada 6 parsel nolu gayrimenkulün,

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ( 14/10/2014 tarih ve 316 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir.)

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak A M A Ç

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak A M A Ç T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak A M A Ç MADDE 1 : Bu yönetmelik Sakarya Büyükşehir sınırları içerisinde; konulan her türlü reklam,

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İLAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM AMAÇ MADDE - 1 AMAÇ Bu yönetmelik; Bursa Büyükşehir Belediyesi, yetki alanı dâhilindeki

Detaylı

KUYUMCUKENT REKLAM ALANLARI KİRALAMA VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

KUYUMCUKENT REKLAM ALANLARI KİRALAMA VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ KUYUMCUKENT REKLAM ALANLARI KİRALAMA VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 1 İ Ç İ N D EK İ L E R * BİRİNCİ KISIM...2 Amaç...2 Kapsam... 2 * İKİNCİ KISIM...2 BİRİNCİ BÖLÜM...2 Tanımlar... 3 Uygulama Elemanları... 3

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ MADDE-1 AMAÇ Bu yönetmelik; Mersin Büyükşehir Belediyesi, yetki alanı içerisindeki; binalar, boş arsa, kamu kullanımındaki meydan,

Detaylı

( tarih ve132 sayılı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir.)

( tarih ve132 sayılı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir.) (12.03.2010 tarih ve132 sayılı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir.) Madde 1 AMAÇ Bu Yönetmeliğin amacı Kayseri Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisindeki

Detaylı

KOMİSYON RAPORU KOMİSYON ÜYELERİ

KOMİSYON RAPORU KOMİSYON ÜYELERİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MART 2016 BİRLEŞİM 5 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 01.03.2016 GÜNDEM MADDE NO 3 KARAR NO 34 ÖZÜ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ İMAR KOMİSYONU RAPORU. KOMİSYON

Detaylı

AVANOS BELEDĠYESĠ ĠLAN REKLÂM ve TABELA YÖNETMELĠĞĠ

AVANOS BELEDĠYESĠ ĠLAN REKLÂM ve TABELA YÖNETMELĠĞĠ AVANOS BELEDĠYESĠ ĠLAN REKLÂM ve TABELA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik, Avanos Belediyesi sınırları içerisinde açık alanlarda ilan ve reklâm araçlarının

Detaylı

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak A M A Ç MADDE 1 : Bu yönetmelik Kuşadası ilçesi idari sınırları içerisinde; konulan her türlü reklam, ilan

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınır ve mücavir

Detaylı

ALTINORDU BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

ALTINORDU BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ ALTINORDU BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ İ Ç İ N D EK İ L E R 2 BİRİNCİ KISIM 3 Amaç 3 Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 İKİNCİ KISIM 3 BİRİNCİ BÖLÜM 3 Tanımlar 3 Uygulama Elemanları 5 Uygulama

Detaylı

İKİNCİ KISIM Tanımlar Ve Esaslar. Reklâm: Bir ürünü veya hizmeti tanıtmayı, halkı bu ürünü veya hizmeti satın almaya yöneltmeyi amaçlayan etkinliği,

İKİNCİ KISIM Tanımlar Ve Esaslar. Reklâm: Bir ürünü veya hizmeti tanıtmayı, halkı bu ürünü veya hizmeti satın almaya yöneltmeyi amaçlayan etkinliği, T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmelik, Muğla Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ilan, tanıtım

Detaylı

İLAN REKLAM TABELA YÖNETMELİĞİ T.C. SİVAS BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE TABELA YÖNETMELİĞİ 2005

İLAN REKLAM TABELA YÖNETMELİĞİ T.C. SİVAS BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE TABELA YÖNETMELİĞİ 2005 İLAN REKLAM TABELA YÖNETMELİĞİ T.C. SİVAS BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE TABELA YÖNETMELİĞİ 2005 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç : Madde 1: Bu yönetmelik Sivas Belediyesi,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar KIRKLARELİ BELEDİYESİ İLAN REKLAM VE TABELA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Kırklareli Belediyesi, sınır ve mücavir alanları içerisinde;

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak AMAÇ MADDE 1: Bu yönetmelik Antalya Büyükşehir Belediyesi, sınır ve mücavir alanları içerisinde;

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ İLAN VE REKLAM YÖNETMELİĞİ

DEFNE BELEDĠYESĠ İLAN VE REKLAM YÖNETMELİĞİ 2015 DEFNE BELEDĠYESĠ İLAN VE REKLAM YÖNETMELİĞİ 1 DEFNE BELEDĠYESĠ ĠLAN VE REKLAM YÖNETMELĠĞĠ Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik, Defne Belediyesi sınırları içerisinde açık alanlarda

Detaylı

BİRİNCİ KISIM HUKUKİ DAYANAK

BİRİNCİ KISIM HUKUKİ DAYANAK İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 13.05.2005 TARİH ve 232 SAYILI, DEĞİŞİK 18.07.2008 TARİH VE 111 SAYILI KARARI ile KABUL EDİLEN ilan, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde açık alanlarda

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLÂM, İLAN VE TANITIM ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLÂM, İLAN VE TANITIM ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmelik Antalya Büyükşehir Belediyesi, sınır ve mücavir alanları içerisinde; ilan, reklam ve tanıtım amacıyla konulan pano, tanıtıcı

Detaylı

DÜZCE BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

DÜZCE BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM DÜZCE BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar AMAÇ: TASLAĞI BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1: Bu yönetmelik Düzce Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde;

Detaylı

RASİMPAŞA YELDEĞİRMENİ MAHALLE YENİLEME PROJESİ İLKE KARARLARI

RASİMPAŞA YELDEĞİRMENİ MAHALLE YENİLEME PROJESİ İLKE KARARLARI RASİMPAŞA YELDEĞİRMENİ MAHALLE YENİLEME PROJESİ İLKE KARARLARI İÇİNDEKİLER I.GİRİŞ II.AMAÇ III. KAPSAM IV.GENEL KARARLAR 1. TABELALA 1.1 Zemin Kat İşyeri (dükkan) Tabelaları a-opak Dükkan Tabelası b-harf

Detaylı

T.C. MALATYA BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. MALATYA BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. MALATYA BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç Madde 1- Bu yönetmelik Malatya Belediyesi, sınır ve mücavir alanları

Detaylı

Türk Tabipleri Birliğinden: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ TABELA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete: BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak.

Türk Tabipleri Birliğinden: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ TABELA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete: BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Türk Tabipleri Birliğinden: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ TABELA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete:14.2.2015-29267 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hakkı gözetilerek,

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ İLAN VE REKLÂM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç; Madde 1- Bu Yönetmelik, Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları

Detaylı

T.C. MUŞ BELEDİYESİ KAMUYA ACIK ALANLARDA İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ

T.C. MUŞ BELEDİYESİ KAMUYA ACIK ALANLARDA İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ T.C. MUŞ BELEDİYESİ KAMUYA ACIK ALANLARDA İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ AMAÇ VE KAPSAM Madde 1. Bu yönetmelik, Belediye ve Mücavir Alan sınırları içinde; tüzel ve gerçek kişilere ait bina ve alanlar

Detaylı

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 11.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25842 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Plan ve Bütçe Komisyonunun 25/09/2014 tarih ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 25/09/2014 tarih ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda; Karar No :162 Karar Tarihi :14/10/2014 KONUSU: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM YÖNETMELİĞİ Plan ve Bütçe Komisyonunun 25/09/2014 tarih ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda;

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde açık alanlarda

Detaylı

MİSİNLİ PLAN NOTLARI

MİSİNLİ PLAN NOTLARI MİSİNLİ PLAN NOTLARI A UYGULAMA HÜKÜMLERİ A.01- Uygulama net parsel üzerinden yapılacaktır. Uygulama imar planlarında yapılara kot binanın oturacağı tabii zemin ortalaması esas alınarak verilecektir. A.02-

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI

NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI VE YAKIN ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI PLAN NOTLARI OCAK 2013 A. KENTSEL VE ARKEOLOJİK

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1: Bu yönetmelik Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sorumluluğu altında bulunan her

Detaylı

İSTANBUL REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ İstanbul 2014 İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ KISIM... 2 Amaç ve kapsam... 2 Dayanak... 2 Tanımlar... 2 İKİNCİ KISIM...

Detaylı

İSTANBUL REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ İstanbul 2014 İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ KISIM... 2 Amaç ve kapsam... 2 Dayanak... 2 Tanımlar... 2 İKİNCİ KISIM...

Detaylı

Madde 3- Bu Yönetmelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Yönetmelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. TİCARİ ARAÇLARDA REKLAM BULUNDURULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 28.02.1998-22800İLK (Değ:22.04.2003-25087) (Değ:10.06.2003-25134) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ REKLAM, ĠLAN VE TANITIM YÖNETMELĠĞĠ

T.C. TEKĠRDAĞ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ REKLAM, ĠLAN VE TANITIM YÖNETMELĠĞĠ T.C. TEKĠRDAĞ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ REKLAM, ĠLAN VE TANITIM YÖNETMELĠĞĠ İçindekiler 1. BÖLÜM... 4 Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar... 4 Amaç... 4 Kapsam... 4 Hukuki Dayanak... 4 Tanımlar... 4 Genel

Detaylı

BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak AMAÇ

BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak AMAÇ ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 18.07.2008 TARİH ve 111 SAYILI, DEĞİŞİK 12.09.2012 TARİH VE 59 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLEN KENT ESTETİĞİ VE İLAN, REKLAM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

KOŞUYOLU MAHALLE PLANLAMASI VALİDEBAĞ IŞIKLAR MEYDAN DÜZENLEME PROJESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

KOŞUYOLU MAHALLE PLANLAMASI VALİDEBAĞ IŞIKLAR MEYDAN DÜZENLEME PROJESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOŞUYOLU MAHALLE PLANLAMASI VALİDEBAĞ IŞIKLAR MEYDAN DÜZENLEME PROJESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ YERLEŞİM MEYDAN VE ÇARŞI MEYDAN KOŞUYOLU PARKI KOŞUYOLU YAŞAM PARKI KOŞUYOLU KALP HASTANESİ 1951-1954

Detaylı

İLAN REKLAM TABELA YÖNETMELİĞİ 2005 Belediye meclisi Tarih: 06/08/2005 Karar No: 56 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak, Tanımlar ve Temel

İLAN REKLAM TABELA YÖNETMELİĞİ 2005 Belediye meclisi Tarih: 06/08/2005 Karar No: 56 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak, Tanımlar ve Temel İLAN REKLAM TABELA YÖNETMELİĞİ 2005 Belediye meclisi Tarih: 06/08/2005 Karar No: 56 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç : Madde 1: Bu yönetmelik Sivas Belediyesi,

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLÂM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLÂM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLÂM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönetmelik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde; her türlü

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Trabzon Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde açık alanlarda

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Estetiği Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Estetiği Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Estetiği Yönetmeliği Kabul Tarihi:15/01/2016 Kabul Sayısı: 14 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:11/02/2016 Tarihli Memleket Gazetesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Karar No :321 Karar Tarihi :10/09/2015

Karar No :321 Karar Tarihi :10/09/2015 Karar No :321 Karar Tarihi :10/09/2015 KONUSU: 3. Ulaşım Komisyonu-İmar ve Bayındırlık Komisyonun Müşterek Raporunun görüşülmesi a) Ulaşım Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi Sınırları

Detaylı

TİCARİ ARAÇLARDA REKLAM BULUNDURULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

TİCARİ ARAÇLARDA REKLAM BULUNDURULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç Resmi Gazete Tarihi: 06.08.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28017 TİCARİ ARAÇLARDA REKLAM BULUNDURULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB)

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak

Detaylı

Rize Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği

Rize Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Aralık 2015 Rize Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Aralık 2015 Rize Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Kıymetli Vatandaşlarım, Göreve geldiğimiz günden bu yana Rize miz için çalışmalarımıza

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir?

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir? 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Kanun kapsamı dışında kalan yapılar nelerdir? 2- Yapı denetim kuruluşlarının görevleri nelerdir? 3- Yapı denetim

Detaylı

Mükellef : İLAN ve Reklam vergisini Mükellefi olarak Belediyede kayıtlı gerçek veya tüzel kişilere,

Mükellef : İLAN ve Reklam vergisini Mükellefi olarak Belediyede kayıtlı gerçek veya tüzel kişilere, T.C. AYDIN BELEDİYESİ KAMUYA ACIK ALANLARDA İLAN, REKLAM VE TABELA YÖNETMELİĞİ AMAÇ ve Kapsam Madde 1. Bu yönetmelik, Belediye ve Mücavir Alan sınırları içinde; tüzel ve gerçek kişilere ait bina ve ve

Detaylı

GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; şehirleşme ve kent estetiği hedefleri gözetilerek düzenli bir kentsel

Detaylı

Karar No: 446 Karar Tarihi: 11/07/2006

Karar No: 446 Karar Tarihi: 11/07/2006 T.C. ĐLAN, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1- Amaç Bu yönetmelik Denizli Belediyesi sınır ve mücavir alanları içerisinde; ilan, reklam ve tanıtım amacıyla konulan

Detaylı

BELEDİYELER YASASI. (51/1995,33/2001,2/2003,9/2006,40/2007,14/2008,2/2009,91/2009,3/2013,33/2014 ve 53/2015 Sayılı Yasalar)

BELEDİYELER YASASI. (51/1995,33/2001,2/2003,9/2006,40/2007,14/2008,2/2009,91/2009,3/2013,33/2014 ve 53/2015 Sayılı Yasalar) BELEDİYELER YASASI (51/1995,33/2001,2/2003,9/2006,40/2007,14/2008,2/2009,91/2009,3/2013,33/2014 ve 53/2015 Sayılı Yasalar) Madde 88 ve 133 AltındaYapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ MİMARİ ESTETİK KOMİSYONU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

RİZE BELEDİYESİ MİMARİ ESTETİK KOMİSYONU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK RİZE BELEDİYESİ MİMARİ ESTETİK KOMİSYONU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Madde 1 AMAÇ Bu yönetmeliğin amacı Rize belediye ve mücavir alan sınırları içinde tarihi, kültürel ve doğal değerlere

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ (13.01.2014 GÜN 36 SAYILI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI İLE ONAYLANAN

Detaylı

T.C DURAĞAN BELEDİYESİ

T.C DURAĞAN BELEDİYESİ Karar No: 50..:5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi gereği Belediyemiz Meclisi 05.09.2011 Pazartesi günü saat 14.00.de gündeminde bulunan konuları karara bağlamak üzere Belediye Başkanlığında Belediye

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli,

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ AĞUSTOS 2014 İ Ç İ N D EK İ L E R BİRİNCİ KISIM 3 Amaç 3 Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 İKİNCİ KISIM 3 BİRİNCİ BÖLÜM 3 Tanımlar 3 Uygulama Elemanları

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE TABELA YÖNETMELİĞİ

T.C. TEKİRDAĞ BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE TABELA YÖNETMELİĞİ T.C. TEKİRDAĞ BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE TABELA YÖNETMELİĞİ AMAÇ Madde 1. Bu yönetmelik, Belediye ve Mücavir Alan sınırları içinde; tüzel ve gerçek kişilere ait bina ve ve alanlar ile, kamuya açık alanlarda,

Detaylı

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM, TABELA ve AFİŞ KULLANIMINA İLİŞKİN USUL ve ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM, TABELA ve AFİŞ KULLANIMINA İLİŞKİN USUL ve ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM, TABELA ve AFİŞ KULLANIMINA İLİŞKİN USUL ve ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1.BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM ve DAYANAK 1.1.Amaç Bu yönetmelik Çerkezköy Belediyesi, sınır ve mücavir

Detaylı

Çarşı Bölgesini koruma altına almak amacıyla Kültür Bakanlığı İstanbul İli II Numaralı K.T.V.K. Kurulu nca / 3623 sayılı kararı ile Sit

Çarşı Bölgesini koruma altına almak amacıyla Kültür Bakanlığı İstanbul İli II Numaralı K.T.V.K. Kurulu nca / 3623 sayılı kararı ile Sit KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE ve KÜLTÜR DEĞERLERİNİ KORUMA ve TANITMA VAKFI Kadıköy,bugünkü çarşı alanı ile şekillenmeye başlamış, 18.yy da Türkler ve Rumların yaşadığı bölgeye Ermeniler de yerleşmeye başlamıştır.

Detaylı

T.C. RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mimari Estetik Komisyonu Toplantı Kararları

T.C. RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mimari Estetik Komisyonu Toplantı Kararları T.C. RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mimari Estetik Komisyonu Toplantı Kararları Tarih : 05.11.2015 Karar No : 2015-11-05 Toplantı Yeri : Rize Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Detaylı

yaya alanları yeme-içme mekanları tasarım rehberi Kayseri Büyükşehir Belediyesi

yaya alanları yeme-içme mekanları tasarım rehberi Kayseri Büyükşehir Belediyesi yaya alanları yeme-içme mekanları tasarım rehberi Kayseri Büyükşehir Belediyesi DANIŞMANLAR: Doç.Dr. Hakan HİSARLIGİL Melikşah Üniversitesi, Mimarlık Bölümü Doç.Dr. Beyhan BOLAK HİSARLIGİL Melikşah Üniversitesi,

Detaylı

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

T.C. PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü

T.C. PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü T.C. PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü Sayı : 80281638-010.07.01-E.142 20/04/2017 Konu : Emirname - İş Yeri Açma, Çalıştırma Ruhsatı Hk. DAĞITIM YERLERİNE İŞLETMELERİN, İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA

Detaylı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Trabzon Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde açık alanlarda

Detaylı

T.C. MALTEPE BELEDİYESİ ÖRNEK ERİŞİLEBİLİRLİK UYGULAMASI: ÇAM SOKAK ENGELSİZ ERİŞİM PİLOT BÖLGE PROJESİ

T.C. MALTEPE BELEDİYESİ ÖRNEK ERİŞİLEBİLİRLİK UYGULAMASI: ÇAM SOKAK ENGELSİZ ERİŞİM PİLOT BÖLGE PROJESİ T.C. MALTEPE BELEDİYESİ ÖRNEK ERİŞİLEBİLİRLİK UYGULAMASI: ÇAM SOKAK ENGELSİZ ERİŞİM PİLOT BÖLGE PROJESİ 1. MALTEPE ERİŞİLEBİLİRLİK SORUNLARI Maltepe ilçesi 400.000 den fazla nüfusu ile İstanbul un en büyük

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

VI.ETAP ÇARŞI CADDESİ

VI.ETAP ÇARŞI CADDESİ VI.ETAP ÇARŞI CADDESİ PROJE ÖZETİ PARSEL ALANI PROJE KAPALI ALANI PROJE TANIMI Çanakkale; tarihinin her döneminde birçok kültüre ev sahipliği yapmış, coğrafi konumu, zengin tarihi ve kültürel mirasıyla,

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

T.C İSTANBUL BAĞCILAR BELEDİYESİ AFİŞ PLATFORMU KULLANMA YÖNETMELEĞİ

T.C İSTANBUL BAĞCILAR BELEDİYESİ AFİŞ PLATFORMU KULLANMA YÖNETMELEĞİ T.C İSTANBUL BAĞCILAR BELEDİYESİ AFİŞ PLATFORMU KULLANMA YÖNETMELEĞİ İSTANBUL 2007 1 İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ KISIM...2 Amaç...2 Kapsam...2 Hukuki Dayanak...2 İKİNCİ KISIM...2 BİRİNCİ BÖLÜM...2 Tanımlar...2

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 )

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Taslağı Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı