Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK"

Transkript

1 KAPAK KONUSU Kırsal Kalkıma içi IPARD Programı da Sektöre BÜYÜK DESTEK Kırsal Kalkıma (IPARD) Programı Kırmızı Et Üretimi ve Et Ürülerii İşlemesi ve Pazarlaması alalarıda gerçekleştirilecek yatırımları desteklemesie öemli bir yer ayıracak. Programı daha öce uygulaa kırsal kalkıma programlarıda temel farkı; yatırımları AB stadartlarıa ulaştırma hedefi ve destek miktarıdaki büyüklük. T arım ve Kırsal Kalkımayı Destekleme Kurumu Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti katkılarıyla oluşturula fo kapsamıda kırsal kalkımaya yöelik projeleri hayata geçirmek içi proje kabulüe başladı. IPARD Programı; Et ve Süt Üretimi, Et, Süt, Meyve-Sebze ve Su ürülerii İşlemesi ve Pazarlaması, Çiftlik Faaliyetlerii Çeşitledirilmesi, Yerel Ürüler ve Mikro İşletmeleri Desteklemesi, Kırsal Turizm ve Kültür Balıkçılığıı Geliştirilmesi koularıda destek sağlayacaktır. 18 ETBİR I KIRMIZI Türkiye i Katılım Öcesi Mali Yardım Aracı-Kırsal Kalkıma (IPARD) Programı kapsamıda hayat bulacak, Kırsal Kalkıma (IPARD) Programı öcelikle kırsal alalarda AB stadartlarıı yakalamış işletmeleri oluşturulmasıı, buula beraber bu alalarda sürdürülebilir kalkımaı sağlamasıı gerçekleştirecektir. Program bütçesii büyük bir kısmı; hayvasal üretim ve hayvasal ürüleri işlemesi koularıda gerçekleştirilecek yatırımlara ayrılmıştır. IPARD Programı Kırmızı Et Üretimi ve Et Ürülerii İşlemesi ve Pazarlaması sektörleride gerçekleştirilecek yatırımları desteklemesie öemli bir yer ayırmaktadır. Programı, yatırımları AB stadartlarıa ulaştırma hedefi ve destek miktarıdaki büyüklük, daha öce uygulaa kırsal kalkıma programlarıda temel farkıı oluşturmaktadır. IPARD Programıı sektörümüzde destek sağlayacağı yatırım kouları ve yatırım desteği başvurusuda araacak koşullara aşağıda ayrıtılı olarak yer verilmiştir.

2 ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM Bu yatırım alaıda destek faaliyetleri iki ayrı bütçe kalemi altıda toplamış olup, biri kaatlı eti üretimie yöelik yatırımlara diğeri ise Kırmızı Et Üretimi ile ilgili yatırımlara ayrılmıştır. IPARD Programı kapsamıda Et Ürete Tarımsal İşletmeleri; a) Moderize edilmesi, b) İlgili AB stadartlarıa yükseltilmesi ve c) İyi tarım uygulamalarıı yapar hale getirilmesi amaçlamaktadır. İyi Tarım Uygulamaları: Tarımsal üretim sistemii sosyal açıda yaşaabilir, ekoomik açıda karlı ve verimli, isa sağlığıı koruya, hayva sağlık ve refahı ile çevreye öem vere bir hale getirmek içi uygulaması gereke işlemlerdir. Kimler Başvurabilir? Gerçek ve tüzel kişiler yatırım desteği içi başvurabilir. Kamu hissesi %25 de fazla ola tüzel kişilikleri programa başvuramaz. Başvuru Sahiplerii Sağlaması Gereke Koşullar 1.Başvuru sahibi (tüzel kişilerde tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi) başvuru teslim edildiğide 65 yaşı üzeride olmamalı (66 yaşıda gü almış olmamalıdır). 2. Başvuru sahibi; gerçek kişi ise kedisi, tüzel kişilik ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili üst yöetim kademeside bir daimi çalışaı, Başvuru yapıla alada Meslek ve Tekik Lisesi diploması veya ö lisas, lisas, yüksek lisas, doktora diploması veya, Tarım ya da ilgili uzmalık alaıda e az 3 yıl çalıştığıa dair hizmet dökümüü veya, Hayva kayıt sistemie e az 3 yıl kayıtlı olduğuu göstere belge ibraz edilmelidir. İşletmei Sağlaması Gereke Koşullar 1. Tarımsal işletme yatırımıı destekleecek ola illeri kırsal alalarıda uygulamalıdır. 2. Tarımsal İşletme (gerçek kişi işletmeleride tarımsal işletmei sahibi) aşağıdaki sistemlere kayıtlı olmalıdır. Çiftçi Kayıt Sistemi, (Yei kurulacak tarımsal işletmelerde bu kriter yatırımı souda sağlaacaktır.) Hayva Kayıt Sistemi, (Yei kurulacak tarımsal işletmelerde bu kriter yatırımı souda sağlaacaktır.) Ulusal Vergi Sistemi 3. Yapılacak yatırımla ilgili mevcut tarımsal işletme; a) Kırmızı Et Ürete Küçük ve Orta Ölçekli Tarımsal İşletme (gerçek kişi işletmeleride tarımsal işletme sahibi) ise, E az 30, e fazla 250 baş sığıra veya E az 100, e fazla 300 koyu veya E az 100, e fazla 300 keçiye sahip olmalıdır. Yei kurulacak tarımsal işletmelerde bu kriter yatırımı souda sağlaacaktır. Destek Kapsamıdaki İller Tarımsal işletme yatırımıı aşağıda belirtile illeri kırsal alalarıda uygulamalıdır. Afyokarahisar Amasya Çorum Diyarbakır Erzurum Kahramamaraş Kars Koya Samsu Sivas Şalıurfa Tokat Va Yozgat Uygu Harcama Tutarı Faydalaıcı tarafıda, yukarıda belirtile alt ve üst sıırlar içeriside kalmak kaydıyla, bildirile uygu harcama tutarıı %50 sii Kamu Katkısı (AB ve Türkiye Cumhuriyeti Katkısı), diğer ETBİR I KIRMIZI 19

3 KAPAK KONUSU %50 sii ise Başvuru Sahibii katkısı oluşturacaktır. Başka bir ifadeyle, uygu harcamaları %50 ispetideki kısım içi destek sağlamaktadır. Acak, aşağıdaki hallerde kamu katkısı oraları artacak, dolayısıyla başvuru sahibii katkısı da bua bağlı olarak azalacaktır. Başvuru sahibi (gerçek kişi durumuda kedisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi) başvuru suulduğu tarihte 40 yaşı altıda ola geç çiftçileri sahip olduğu tarımsal işletmelere yatırımlar içi kamu katkısı %55, başvuru sahibi katkısı %45, Dağlık alalardaki tarımsal işletmelere yatırımlar içi kamu katkısı %60, başvuru sahibi katkısı %40 Başvuru suulduğu tarihte 40 yaşı altıda ola geç çiftçileri (gerçek kişi durumuda kedisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi) sahip olduğu dağlık alalardaki tarımsal işletmelere ait yatırımlar içi kamu katkısı %65, başvuru sahibi katkısı %35 olacaktır. Et Ürete Tarımsal İşletmelere yöelik hazırlaacak projei uygu harcamalar toplam tutarı; Kırmızı Et Ürete Tarımsal İşletmeler içi e az.000 Avro, e fazla Avro, Destek kapsamıdaki Açık veya yarı açık ahırlara/ ağıllara öcelik verilmesi kaydıyla, ahırları/ağılları işası, geişletilmesi veya Et Ürete Tarımsal İşletmeler içi pua tablosu; Kırmızı Et Ürete Tarımsal İşletmeler (Bütçe Kalemi 1) içi pua tablosu; Kriter Pua Başvuru sahibii yatırımıda yarı açık ya da açık ahır kullaıyor veya işa etmeyi plalıyor olması 30 Başvuru sahibii yatırımıı, IPARD Programı Bölüm 3, Kısım altıda taımlaa dağlık alalarda yer alması 30 Başvuru sahibii (gerçek kişi ise kedisi/tüzel kişilerde tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi) başvuruu suulduğu tarihte 40 yaşı altıda olması Tarımsal işletmei orgaik tarımla ilişkili olması TOPLAM 100 ETBİR I KIRMIZI moderizasyou, Depo biaları ve makie garajlarıı işası ve/veya yeilemesi, Silaj işleme makiesi ve ekipmaı, çiftlikte hayva yemi hazırlama, muamele etme, dağıtma ve depolama sistemleri, Gübre yöetimi, işleme ve depolamaya yöelik yatırımlar, Hayvalara yöelik ekipma ve tesisler (öreği tartma, dezefeksiyo vb.), AB hayva refahı stadartlarıa uygu akliye ekipmaları, Sulama sistemleri, Sadece mera yöetimie yöelik çit ve kapılar, Biyogaz tesisleri, Bilişim tekolojileri ve yazılım dahil özel tekolojik ekipmaı satı alıması (sürü yöetimi, hayva kaydı, geel çiftlik yöetimi). Destekleecek Nasıl Seçiliyor? Tarım ve Kırsal Kalkımayı Destekleme Kurumu; 1. Başvuru koşullarıı yerie getirilip getirilmediğii kotrolüde, 2. Suula iş plaıı değerledirilmeside sora, uygu başvuruları aşağıdaki pualama tablosudaki kriterler üzeride elde edilecek puaa göre öcelik sırasıa koyacaktır: IPARD Programıı Proje Seçimie Esas Sıralama Kriterlerie göre iki veya daha fazla başvuruu eşit pua aldığı durumlarda; iş plalarıa verile pualar dikkate alıır. Şayet iki veya daha fazla projei her iki pua souçları (IPARD sıralama kriterlerie göre alıa pua ve iş plaıda alıa pua) da eşitse, bu durumda başvuruu teslim tarihi ve saatie göre ilk suula proje bir üst sırada listeleir.

4 ET VE ET ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASINA DESTEK Bu yatırım alaıda destek faaliyetleri dört ayrı bütçe kalemi altıda toplamış olup, ikisi kaatlı eti işleme ve pazarlama yatırımlarıa diğer ikisi Kırmızı Et İşleme ve Pazarlama ile ilgili yatırımlara ayrılmıştır. Kırmızı Et İşleme ve Pazarlama Kousuda (a) Bütçe Kalemi 1: 3.sııf kesimhaeler (kombialara ait olalar dahil) dışıda kala 1. ve 2.sııf kesimhaeler (sığır/keçi/ koyu), (b) Bütçe Kalemi 2: Küçük ölçekli kırmızı et işleme tesislerii desteklemesii kapsamaktadır. Bu faaliyetleri desteklemesideki amaç; tüm bütçe kalemlerii AB stadartlarıa yükseltilmesii yaı sıra yei tekolojiler kullaarak toplam performaslarıı ve rekabet güçlerii artırılmasıdır. Kimler Başvurabilir? Gerçek ve tüzel kişiler yatırım desteği içi başvurabilir. Kamu hissesi %25 de fazla ola tüzel kişilikleri programa başvuramaz. Bu yatırım alaıda, mevcut işletmeleri moderizasyou ve mevcut işletmelerde yei tesis kurulumuu yaıda yei işletme kurulumu da desteklemektedir. Başvuru Sahiplerii Sağlaması Gereke Koşullar 1.Başvuru sahibi (tüzel kişilerde tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi) başvuru teslim edildiğide 65 yaşı üzeride olmamalı (66 yaşıda gü almış olmamalıdır). 2. Başvuru sahibi; gerçek kişi ise kedisi, tüzel kişilik ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili üst yöetim kademeside bir daimi çalışaı, Başvuru yapıla alada Meslek ve Tekik Lisesi diploması veya ö lisas, lisas, yüksek lisas, doktora diploması veya, Tarım ya da ilgili uzmalık alaıda e az 3 yıl çalıştığıa dair hizmet dökümüü ibraz etmelidir. İşletmei Sağlaması Gereke Koşullar Destek içi başvura tüm işletmeler; kişide az çalışaı istihdam ede ve yıllık cirosu veya bilaçosu 25 milyo TL yi aşmaya küçük ve orta ölçekli işletmeler kapsamıda olmalıdır. 2. Mevcut işletmeler, aşağıdaki kaularla belirtile üretim ve kayıt belgelerie sahip olmalıdır Sayılı Gıda Kauu veya 5996 sayılı Veterier Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kauu 5393 Sayılı Belediye Kauu 3. Ulusal Vergi Sistemie kayıtlı olmalıdır. 4. İşletme; Kırmızı Et Kesimhaesi (Bütçe Kalemi 1) ise; Mevcut işletme sığır, koyu veya keçi türü hayva kesimi üzerie faaliyet göstermelidir. Gülük e az 30 sığır +50 koyu/keçi, e fazla 250 sığır+00 koyu/keçi hayva kesim kapasitesie sahip olmalıdır, ya da sadece sığır kesimi gerçekleştiriyorsa gülük e az 36, e fazla 500 hayva kesim kapasitesie sahip olmalıdır, ya da sadece koyu ve keçi kesimi gerçekleştiriyorsa, gülük e az 290, e fazla 4000 hayva kesim kapasitesie sahip olmalıdır. Kırmızı Et İşleme Tesisi (Bütçe Kalemi 2) ise; Mevcut işletme ısıtma, tütsüleme, kürleme, olgulaştırma, mariasyo, kurutma, ekstrakte etme, ekstrüzyo işlemlerii veya bu işlemleri kombiasyolarıı içere süreçlerle ilk ürüü temel olarak değiştirilerek işlemesi ve pazarlaması üzerie faaliyet göstermelidir. Gülük e az 0,5 to, e fazla 5 to kurulu işleme kapasitesie sahip olmalıdır. Mevcut işletmeler içi işletmei kapasitesi yukarıda belirtile kapasite aralığıda olmalıdır; yei bir işletme olması durumuda, yei işletme yukardaki kapasite kriterlerii yatırım souda sağlamalıdır. 5. AB ihracat umarasıa sahip işletmeler destek içi uygu değildir. 6. Yatırım/proje AB stadartlarıı karşılamaya eski bir tesisi yerie yei bir tesisi kurulmasıı içeriyorsa, yei kurula tesis içi ihai ödeme, sadece eski tesisi faaliyetii tamame bırakmasıda ETBİR I KIRMIZI 21

5 KAPAK KONUSU sora yapılır. 7. Yei bir işletme veya mevcut işletmede yei tesis kurulumuu desteklemesi sadece, ilde kapasite fazlası yoksa uygu olacaktır. 8. Perakede seviyeside yatırımlar destek kapsamı dışıdadır. 9. Yatırım ile ilgili olarak yatırım souda ilgili Topluluk stadartları karşılamalıdır. 10. Nihai ödemei yapılmasıda soraki beş yıl boyuca yatırımı koruyacağıı ve çok öemli değişiklik yapmayacağıı taahhüt etmelidir. Yukarıda belirtile şartları sağlaya başvuru sahipleri kurumu resmi iteret siteside yayılaa ( sumaları gereke ilgili bilgi, resmi belgeleri sağlamak ve taahhütleri yerie getirmek kaydıyla destek içi başvuruda buluabilirler. Destek Kapsamıdaki İller İşletme yatırımıı aşağıda belirtile illerde biride uygulamalıdır ve mevcut işletmeler içi, işletmei buluduğu il ile yatırımı uygulama ili ayı olmalıdır. Kırmızı Et İşlemesi ve Pazarlaması (Bütçe Kalemi 1 ve 2) Afyokarahisar Amasya Çorum Diyarbakır Erzurum Kahramamaraş Kars Koya Samsu Sivas Şalıurfa Tokat Va Yozgat Uygu Harcama Tutarı Et ve Et Ürülerii İşlemesi ve Pazarlaması alt tedbiri kapsamıda her bir yatırım içi uygu harcamaları toplam değeri; Avro da az, Avro da fazla olamaz. Destek, Uygu Harcamalar Toplamıı %50 sidir. Destek Kapsamıdaki Kesimhaeleri işası veya yeilemesi, Et işleme tesislerii yeilemesi, Topluluk stadartlarıa tam olarak uyacak şekilde hijye ve ürü kalitesii geliştirilmesi içi ekipma, Ürü kalitesi ve hijye kotrollerii iyileştirilmesi içi laboratuvarlar ve ekipma, Gıda güveliği yöetim sistemii kurulması içi Kırmızı Et İşlemesi ve Pazarlaması (Bütçe kalemi 1&2) IPARD Programı Sıralama Kriterleri Yatırımı, ya ürüleri işlemesii hedeflemesi Et işletmeleri veya kesimhaeleri, atıkları değerledirilmesi içi rederig tesisie sahip olması veya atıkları değerledirilmesi içi rederig tesisleri ile sözleşmesii buluması Et işletmesi veya kesimhaede orgaik et işlemesi Kesimhaeleri karkas sııfladırmasıı gerçekleştirmesi Yatırımı gerçekleşmesii souda, et işleme tesisii tamamıda stadartlarıı sağlaması TOPLAM Pua yatırımlar (ISO 200; HACCP, GMP ve GHP), Çevre korumasıı geliştirilmesi; işleebilir atıklar ve ara ürüleri yeide işleebilmesi içi ekipma ve tesisler; atıkları arıtılması ve imha edilmesi: kesimhaelerde atık su ve et işleme tesisleride yağ toplama tesisleri, Hayva kesimlerii hayva refahı koşulları ile uyumlu hale getirilmesi içi yatırımlar, Paketleme işlemleri içi ekipma satı alıması, Soğuk hava deposu ekipmaı, karkas ve et ürüleri içi soğutuculu akliye araçlarıı satı alıması, Ürü ve işleme yöetimi içi Bilişim Tekolojileri doaım ve yazılımları, Tesis içide karkas ve eti izleebilirliğii geliştirilmesi içi yazılım ve izleme sistemii oluşturulması. Destekleecek Nasıl Seçiliyor? Tarım ve Kırsal Kalkımayı Destekleme Kurumu; 1. Başvuru koşullarıı yerie getirilip getirilmediğii kotrolüde, 2. Suula iş plaıı değerledirilmeside sora, uygu başvuruları aşağıdaki pualama tablosudaki kriterler üzeride elde edilecek puaa göre öcelik sırasıa koyacaktır: IPARD Programıı Proje Seçimie Esas Sıralama Kriterlerie göre iki veya daha fazla başvuruu eşit pua aldığı durumlarda; iş plalarıa verile pualar dikkate alıır. Şayet iki veya daha fazla projei her iki pua souçları (IPARD sıralama kriterlerie göre alıa pua ve iş plaıda alıa pua) da eşitse, bu durumda başvuruu teslim tarihi ve saatie göre ilk suula proje bir üst sırada listeleir. Başvuru içi: 22 ETBİR I KIRMIZI

6 Tarım ve Kırsal Kalkımayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkıma (IPARD) Programı BİRİNCİ ve İKİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafıda ortaklaşa fiase edilmektedir. Tarım ve Köyişleri Bakalığıı ilgili kuruluşu ola Tarım ve Kırsal Kalkımayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adıa Avrupa Birliği i Katılım Öcesi Mali Yardım Aracı ola IPA ı Kırsal Kalkıma Bileşei kapsamıda uygulaacak yatırımlara ilişki tarihide Birici Başvuru İlaıa ve tarihide İkici Başvuru İlaıa çıkmış bulumaktadır. PROGRAMIN KAYNAĞI Faydalaıcılara uygu harcamalar karşılığıda sağlaacak ola mali desteği kayağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş-fiasmaıda oluşturula IPARD Programı Foudur. Bu destek Kamu Katkısı olarak adladırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçeveside gerçekleşmiş yatırımlar içi geri ödemesiz olarak kulladırılacaktır. BİRİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI KAPSAMI Birici Başvuru Çağrı ilaı kapsamıda dağıtılacak destek miktarları belirleirke yatırım süresi e fazla 30 (otuz) gü olacak ola başvurular kabul edilip değerledirmeye alıacaktır. Değerledirme soucuda destek verilmesi kesileşe yatırımlar ile ilgili sözleşmeler 11 yılı Ekim ayıı so haftası imzalaacaktır. Sözleşme imzalaa yatırımlar ile ilgili Ödeme Talep Paketlerii Kuruma e geç 11 yılı Kasım ayıı so haftası teslim edilmesi gerekmektedir. Uygulama süresi 30 (otuz) güde fazla olacak ola başvurular, İkici Başvuru Çağrı döemi kapsamıda kabul edilecektir. BİRİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI BAŞVURU TARİHLERİ Başvurular tarihi saat da itibare, ilgili alt tedbiri destekleeceği ve yatırımı uygulaacağı ilde bulua TKDK İl Koordiatörlükleride kabul edilmeye başlayacak olup, başvuruları so teslim tarihi , saat dir. Bu çağrı içi so teslim tarihide sora yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. İKİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI BAŞVURU TARİHLERİ Başvurular tarihi saat da itibare, ilgili alt tedbiri destekleeceği ve yatırımı uygulaacağı ilde bulua TKDK İl Koordiatörlükleride kabul edilmeye başlayacak olup, başvuruları so teslim tarihi.09.11, saat dir. Bu çağrı içi so teslim tarihide sora yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ Başvuru çağrı ilaı kırmızı et sektörü kapsamıda destekleecek tedbirler, alt tedbirler, alt tedbir bazıda dağıtılacak toplam destek bütçesi ve yatırım uygulama illeri aşağıdadır. Tedbir Adı Tarımsal İşletmeleri Yeide Yapıladırılması ve Topluluk Stadartlarıa Ulaştırılmasıa Yöelik Tarım ve Balıkçılık Ürülerii İşlemesi ve Pazarlamasıı Yeide Yapıladırılması ve Topluluk Stadartlarıa Ulaştırılmasıa Yöelik TOPLAM Et Ürete Tarımsal İşletmelere Yatırım Et ve Et Ürülerii İşlemesi ve Pazarlaması Alt Tedbir Adı ve Bütçe Kalemleri Bütçe Kalemi-1 (Kırmızı Et Ürete Tarımsal İşletmeler) Bütçe Kalemi-1 (Kırmızı Et Kesimhaeleri) Bütçe Kalemi-2 (Kırmızı Et İşleme Tesisleri) Destek Almak Amacıyla Başvuruları Yapılacağı ve ı Uygulaacağı İller Afyokarahisar, Amasya, Çorum, Diyarbakır, Kahramamaraş, Kars, Koya, Samsu, Sivas, Şalıurfa, Tokat, Yozgat Afyokarahisar, Amasya, Çorum, Diyarbakır, Kahramamaraş, Kars, Koya, Samsu, Sivas, Şalıurfa, Tokat, Yozgat Birici Başvuru Çağrı İlaı Toplam Destek Bütçesi (AB+TC Katkısı (Avro) ÖNEMLİ NOT Kurumumuza tarihi ile tarihi arasıda yukarıda belirtile İllerde şartlı başvuruda bulua başvuru sahipleri, söz kousu başvurularıı yeilemeleri ile alakalı olarak TKDK İl Koordiatörlükleride bilgi alabilirler. Gücel başvuru paketi içeriğie göre yeilemeye şartlı başvurular değerledirmeye alımayacaktır. BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER Program ve başvurular hakkıda detaylı bilgiler, başvuru kurallarıı yer aldığı Başvuru Çağrı Rehberleri ve başvuru ile ilgili gerekli tüm dokümalar İl Koordiatörlüklerimizde ve iteret adreside temi edilmelidir. Ayrıca, bu başvuru çağrı döemide Kurumumuz tarafıda yapılacak ilave duyuru ve bilgiledirmeler, Tarım ve Kırsal Kalkımayı Destekleme Kurumu İl Koordiatörlükleri adres ve telefo umaraları kurumumuzu resmi iteret adreside ( temi edilebilir. Tarım ve Kırsal Kalkımayı Destekleme Kurumu, bu ilada yer ala tüm hususları değiştirme hakkıı saklı tutar. İlae Duyurulur. ETBİR I KIRMIZI İkici Başvuru Çağrı İlaı Toplam Destek Bütçesi (AB+TC Katkısı (Avro) Destek Oraları % 50 % 65 % 50

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013)

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013) KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013) 101 TARIMSAL İŞLETMELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR 2 101 101-1 Süt Üreten Tarımsal işletmeler 101-2

Detaylı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı YEDİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı YEDİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı YEDİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Gıda

Detaylı

KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMININ AMACI VE ÖNCELĐKLĐ EKSENLERĐ

KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMININ AMACI VE ÖNCELĐKLĐ EKSENLERĐ Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı SEKĐZĐNCĐ BAŞVURU ÇAĞRI ĐLANI Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Gıda

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ Selin ŞEN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM II. ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU IPARD PROGRAMI DESTEKLERİ

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU IPARD PROGRAMI DESTEKLERİ TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU IPARD PROGRAMI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI IPARD PROGRAMI KAPSAMINDA VERİLEN DESTEKLER 1- Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım Amaç: Küçük

Detaylı

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve AB ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakların, ülkemizde kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kullanılmasıyla görevli bir kurumdur. Tarım sektörümüzün

Detaylı

IPARD 2014-2020 Ankara 12 Haziran 2015

IPARD 2014-2020 Ankara 12 Haziran 2015 IPARD 2014-2020 Ankara 12 Haziran 2015 1 IPARD KAPSAMINDAKİ İLLER UYGUN İLLER 1 Afyon 11 Konya 21 Ağrı 32 Erzincan 2 Amasya 12 Malatya 22 Aksaray 33 Giresun 3 Balıkesir 13 Ordu 23 Ankara 34 Karaman 4 Çorum

Detaylı

IPARD KAPSAMINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI BURSA İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

IPARD KAPSAMINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI BURSA İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ IPARD KAPSAMINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI BURSA İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ Tedbiri TARIMSAL İŞLETMELERİN FİZİKİ VARLIKLARINA YÖNELİK YATIRIMLAR 101 SEKTÖRÜ Süt Üreten Tarımsal İşletmeler Et Üreten Tarımsal

Detaylı

KIRSAL KALKINMA (IPARD2) PROGRAMI NIN UYGULANMASI (2014-2020)

KIRSAL KALKINMA (IPARD2) PROGRAMI NIN UYGULANMASI (2014-2020) KIRSAL KALKINMA (IPARD2) PROGRAMI NIN UYGULANMASI (2014-2020) 5.11.2015 1 IPARD2 Programında Desteklenecek Tedbirler Konya İl Koordinatörlüğü IPARD2 Programında Desteklenecek Tedbirler/Alt- Tedbirler/Sektörler

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) MART-2011

AVRUPA BİRLİĞİ IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) MART-2011 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU AVRUPA BİRLİĞİ IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) 2007 2013 Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) MART-2011 IPARD NEDİR? IPARD, Avrupa Birliği tarafından

Detaylı

AB IPARD FONLARININ KULLANILABİLMESİ İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER,

AB IPARD FONLARININ KULLANILABİLMESİ İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER, AB IPARD FONLARININ KULLANILABİLMESİ İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programının hazırlanarak Avrupa Komisyonu tarafından onaylanması: (25 Şubat 2008 tarihinde onaylanmıştır. nun ve İl

Detaylı

TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI İLE İLGİLİ FİZİKİ VARLIKLARA YÖNELİK YATIRIMLAR

TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI İLE İLGİLİ FİZİKİ VARLIKLARA YÖNELİK YATIRIMLAR IPARD 2014-2020 1 103 TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI İLE İLGİLİ FİZİKİ VARLIKLARA YÖNELİK YATIRIMLAR 2 103 Süt ve Süt Ürünlerinin Et ve Et Ürünlerinin Meyve ve Sebzelerin Su

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makie Mühedisliği Bölümü 1 STAJLAR: Makie Mühedisliği Bölümü öğrecileri, öğreim süreleri boyuca 3 ayrı staj yapmakla yükümlüdürler. Bularda ilki üiversite içide e fazla 10 iş güü süreli

Detaylı

AB Kırsal Kalkınma Hibe Programı IPARD Açıldı

AB Kırsal Kalkınma Hibe Programı IPARD Açıldı Sayın DISTICARETTEYAKLASIMLAR UYELERI Dış Ticaret Yönetimi olarak var olan değişiklikleri size bildirmeye devam ediyoruz. DTY olarak ekibimizi yeniledik, Teşvik ve AB hibe projeleriniz için bizimle irtibata

Detaylı

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ARALIK 2014 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yönelik Destekler Tarımsal işletmelerin sürdürülebilirliklerini ve birincil ürünlerin üretiminde genel performanslarını geliştirmek,

Detaylı

TKDK DESTEKLERİ KAPSAMINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI

TKDK DESTEKLERİ KAPSAMINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI TKDK DESTEKLERİ KAPSAMINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI 1 2 YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI Yenilenebilir Enerji Nedir? Doğal süreç içerisinde kendini yenileyebilen enerji kaynaklarına, yenilenebilir

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) AVRUPA BİRLİĞİ FONLARI. Sinan MESUTER Eylül 2012

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) AVRUPA BİRLİĞİ FONLARI. Sinan MESUTER Eylül 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) AVRUPA BİRLİĞİ FONLARI Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI II. 8.ÇERÇEVE PROGRAMI III. IPARD IV. TURSEFF KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM

Detaylı

ŞANLIURFA İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ŞANLIURFA İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞANLIURFA İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ Şanlıurfa Kırsal Kalkınma ile Büyüyor destek bizden, üretim sizden Kerem AKGÜNDÜZ Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Tarım, Gayrisafi Yurtiçi Hasılaya katkısından

Detaylı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Ali ERGİN-ali.ergin@tarim.gov.tr HAZİRAN-2014 KIRSAL KALKINMA ÇALIŞMALARI

Detaylı

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER 1- Kalkınma Ajansı Destekleri A. Mali Destekler 50.000 500.000 TL arasında değişen bölgesel önceliklere göre farklı konu başlıklarında

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU 1 TARIM ve KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TKDK; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın ilgili kuruluşu olarak, 2007 yılında 5648 sayılı yasa ile kurulmuştur.

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU AYDIN İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ FİKRİM VAR, PARAM YOK. NE YAPABİLİRİM? 18 ŞUBAT 2015-AYDIN

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU AYDIN İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ FİKRİM VAR, PARAM YOK. NE YAPABİLİRİM? 18 ŞUBAT 2015-AYDIN TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU AYDIN İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ FİKRİM VAR, PARAM YOK. NE YAPABİLİRİM? 18 ŞUBAT 2015-AYDIN Kurum hakkında bilgilendirme Fon kaynaklarının duyurularına ulaşım Başvuru

Detaylı

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için ÖzelKredi İstekleriize daha kolay ulaşmaız içi Yei özgürlükler keşfedi. Sizi içi öemli olaları gerçekleştiri. Hayalleriizi süsleye yei bir arabaya yei mobilyalara kavuşmak mı istiyorsuuz? Veya özel güler

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.4

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.4 Bütün harcamalar TL olarak girilecektir. Yabancı para biriminde alınan teklifler, teklif davet mektubunun gönderildiği tarihteki TCMB döviz alış kurları kullanılarak TL'ye dönüştürülecektir. Azami uygun

Detaylı

T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 24.10.2017 Tanım Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, kırsal alanda ekonomik

Detaylı

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Sunuş İçeriği Yeni Gıda Kanununa Giden Süreç Müzakere süreci

Detaylı

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERĠ

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERĠ BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERĠ Tarık BÖREKÇĠ Temmuz 2011 SUNUM PLANI I. SÜT ÜRETEN TARIMSAL ĠġLETMELERE YATIRIM II. ET ÜRETEN TARIMSAL

Detaylı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı ONİKİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı ONİKİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı ONİKİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Gıda

Detaylı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı ONUNCU BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı ONUNCU BAŞVURU ÇAĞRI İLANI Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı ONUNCU BAŞVURU ÇAĞRI İLANI Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Gıda

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) AVRUPA BİRLİĞİ FONLARI Sinan MESUTER Şubat 2015 SUNUM PLANI I. KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI AR-GE HİBE DESTEKLERİ II. IPARD III. TURSEFF (TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİR

Detaylı

SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA

SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA Tar-Yat Birimi Destekler 2014 2003 2015 DGD - 387,2 Milyon TL Mazot 14,9 Milyon TL 152,7 Milyon TL ALAN BAZLI TARIMSAL DESTEKLER Kimyevi Gübre

Detaylı

YATIRIM YAPMAK İSTEYEN İŞLETMELERE YÖNELİK ÖN DEĞERLENDİRME FORMU

YATIRIM YAPMAK İSTEYEN İŞLETMELERE YÖNELİK ÖN DEĞERLENDİRME FORMU YATIRIM YAPMAK İSTEYEN İŞLETMELERE YÖNELİK ÖN DEĞERLENDİRME FORMU A. YATIRIMCI BİLGİLERİ BAŞVURU SAHİBİ VEYA FİRMA ADI (GERÇEK KİŞİ İSE KENDİSİ, TÜZEL KİŞİ İSE TÜZEL KİŞİYİ TEMSİL VE İLZAMA YETKİLİ KİŞİ

Detaylı

AYDIN İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

AYDIN İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ www.tarim.gov.tr www.tkdk.gov.tr Avrupa Komisyonu bu yayının içeriğinden sorumlu değildir. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Aydın İl Koordinatörlüğü Aydın-Denizli Bulvarı Ata Mahallesi Astim

Detaylı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı Öğreci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı SORU 1. a) Ekoomii taımıı yapıız, amaçlarıı yazıız. Tam istihdam ile ekoomik büyüme arasıdaki ilişkiyi açıklayıız. b) Arz-talep kauu edir? Arz ve talep asıl artar

Detaylı

TĐCARĐ MATEMATĐK - 5.2 Bileşik Faiz

TĐCARĐ MATEMATĐK - 5.2 Bileşik Faiz TĐCARĐ MATEMATĐK - 5 Bileşik 57ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER: Örek 57: 0000 YTL yıllık %40 faiz oraıyla yıl bileşik faiz ile bakaya yatırılmıştır Bu paraı yılı souda ulaşacağı değer edir? IYol: PV = 0000 YTL = PV (

Detaylı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı ON ÜÇÜNCÜ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı ON ÜÇÜNCÜ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı ON ÜÇÜNCÜ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Gıda

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Sadettin DİKMEN Şubat 2015

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Sadettin DİKMEN Şubat 2015 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ Sadettin DİKMEN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARI II. MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI SUNUM

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİ TALEP ve BİLGİ FORMU TAHSİLAT PERİYODU 15,-TL. 3 er aylık. 5 TL Talep başına 5 TL. İşlem Başına 5-TL.

TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİ TALEP ve BİLGİ FORMU TAHSİLAT PERİYODU 15,-TL. 3 er aylık. 5 TL Talep başına 5 TL. İşlem Başına 5-TL. TEMEL BANKACILIK HİZMEERİ TALEP ve BİLGİ FORMU ÜRÜNÜN /TANIMI : Katılım Fou (/Yabacı Para) Süresi (Vadesi) : Süresiz TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON; Özel Cari Hesap İşletim Ücreti Hesap Özeti

Detaylı

UYGUN HARCAMALAR LİSTESİ

UYGUN HARCAMALAR LİSTESİ ÖNEMLİ NOT: BU TEDBİR İÇİN ALACAĞINIZ MAKİNE EKİPMAN TEKLİFLERİNDE; AŞAĞIDA KIRMIZI RENKLE BELİRLENMİŞ OLAN MAKİNE EKİPMAN İSİMLERİNİ VE EK 2.1. MAKİNE EKİPMAN LİSTESİNİ KULLANINIZ. UYGUN HARCAMALAR LİSTESİ

Detaylı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı ON DÖRDÜNCÜ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı ON DÖRDÜNCÜ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı ON DÖRDÜNCÜ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Detaylı

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının amacı Amaç: Doğal kaynakların korunmasını dikkate alarak; Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi,

Detaylı

ERZİNCAN İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ERZİNCAN İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERZİNCAN İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ Erzincan Kırsal Kalkınma ile Büyüyor TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) AB ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan

Detaylı

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI Meryem Saatçı * Özet Amaç: Toplumu erkek hemşirelerle ilgili düşüce ve görüşlerii belirlemesi. Yötem: Kesitsel türde yapıla çalışma 100 kişi üzeride, yüz yüze görüşülerek

Detaylı

A dan Z ye FOREX. Invest-AZ 2014

A dan Z ye FOREX. Invest-AZ 2014 A da Z ye FOREX Ivest-AZ 2014 Adres Telefo E-mail Url : Büyükdere Caddesi, Özseze ş Merkezi, C Blok No:126 Esetepe, Şişli, stabul : 0212 238 88 88 (Pbx) : bilgi@ivestaz.com.tr : www.ivestaz.com.tr Yap

Detaylı

AVRUPA BĠRLĠĞĠ FONLARI

AVRUPA BĠRLĠĞĠ FONLARI AVRUPA BĠRLĠĞĠ FONLARI SUNUM PLANI I. KATILIM ÖNCESĠ MALĠ YARDIM ARACI II. AVRUPA TOPLULUĞU HĠBE PROGRAMLARI III. 7.ÇERÇEVE PROGRAMI IV. IPARD V. TURSEFF KATILIM ÖNCESĠ MALĠ YARDIM ARACI (IPA) Türkiye

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ Metin TATLI Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI II. ET VE ET ÜRÜNLERİNİN

Detaylı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı ON BEŞİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı ON BEŞİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı ON BEŞİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

ÇANAKKALE İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ÇANAKKALE İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇANAKKALE İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ Çanakkale Kırsal Kalkınma ile Büyüyor destek bizden, üretim sizden TARIM ve KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Kerem AKGÜNDÜZ Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Detaylı

65 Soruda TARIM ve KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ

65 Soruda TARIM ve KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ 65 Soruda TARIM ve KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011 SUNUM PLANI I. EKONOMİK YATIRIMLAR DESTEKLEME PROGRAMI II. TOPLU BASINÇLI SULAMA SİSTEMLERİ YATIRIMLARI III. MAKİNE

Detaylı

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ İkici bölümde verileri frekas tablolarıı hazırlaması ve grafikleri çizilmesideki esas amaç; gözlemleri doğal olarak ait oldukları populasyo dağılışıı belirlemek ve dağılışı geel özelliklerii

Detaylı

2011 de KOBİ ye BAKK. 2011'de

2011 de KOBİ ye BAKK. 2011'de 2011'de 2011 de KOBİ ye BAKK Bilindiği üzere, Avrupa Birliği ve Ülkemiz arasındaki mali işbirliği kapsamında, Bakanlığımızın IPA Katılım Öncesi Yardım Aracı altında sorumlu olduğu Bölgesel Rekabet Edebilirlik

Detaylı

LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ

LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ Sıra No Parametre 1 Kişisel Soluabilir Tozları Kosatrasyou 2 İşyeri Ortamı

Detaylı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Dicle Üiversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Aabilim Dalı TARİHÇEMİZ Dicle Üiversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji aabilim dalı 1969 yılıda kurulmuştur. 1982 yılıa kadar Histoloji

Detaylı

AYDIN İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

AYDIN İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ AYDIN İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ Ulusal Kalkınma İçin Kırsal Kalkınma destek bizden, üretim sizden Kerem AKGÜNDÜZ Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Tarım, Gayrisafi Yurtiçi Hasılaya katkısından

Detaylı

ET VE ET ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI

ET VE ET ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı

ET VE ET ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI

ET VE ET ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar

Detaylı

96.321.334 AVRO TUTARINDA DEV HİBE PROGRAMI (IPARD) BAŞVURULARI BAŞLIYOR...

96.321.334 AVRO TUTARINDA DEV HİBE PROGRAMI (IPARD) BAŞVURULARI BAŞLIYOR... 96.321.334 AVRO TUTARINDA DEV HİBE PROGRAMI (IPARD) BAŞVURULARI BAŞLIYOR... Hibe programının özeti aşağıda aktarılmıştır. Bununla birlikte, her başlığın içerikleri ve uygulanacağı iller birbirinden farklıdır.

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE DESTEKLEMELER. Fatma Tuğba ÇÖTELİ Ziraat Yük.Mühendisi Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE DESTEKLEMELER. Fatma Tuğba ÇÖTELİ Ziraat Yük.Mühendisi Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE DESTEKLEMELER Fatma Tuğba ÇÖTELİ Ziraat Yük.Mühendisi Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Dünyada En Hızlı Büyüyen Gıda Sektörü SU ÜRÜNLERİ Sektörüdür Su Ürünleri Sektöründe;

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR*

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR* YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR* Çağrı Dönemi Tedbir 0: Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar Alt Tedbir : Et

Detaylı

İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 17 Şubat 01 CUMA Resmî Gazete Sayı : 807 TEBLİĞ Bilgi Tekolojileri ve İletişim Kurumuda: İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Bileşik faiz hesaplamalarında kullanılan semboller basit faizdeki ile aynıdır. Temel formüller ise şöyledir:

Bileşik faiz hesaplamalarında kullanılan semboller basit faizdeki ile aynıdır. Temel formüller ise şöyledir: 1 BİLEŞİK FAİZ: Basit faiz hesabı kısa vadeli(1 yılda az) kredi işlemleride uygulaa bir metot idi. Ayrıca basit faiz metoduda her döem içi aapara sabit kalmakta olup o döem elde edile faiz tutarı bir soraki

Detaylı

YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 04

YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 04 İşaat projelerii içi fiasal ve ekoomik aaliz yötemleri İşaat projeleri içi temel maliyet kavramları Yaşam boyu maliyet: Projei kafamızda şekillemeye başladığı ada itibare başlayıp kullaım ömrüü tamamlayaa

Detaylı

Şanlıurfa İlinde Yatırımcılara Verilen Tarımsal Destekler

Şanlıurfa İlinde Yatırımcılara Verilen Tarımsal Destekler Şanlıurfa İlinde Yatırımcılara Verilen Tarımsal Destekler Dr. Hasan MARAL Ziraat Mühendisi İÇİNDEKİLER 1. KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN

Detaylı

KONYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KERIM MUZAÇ

KONYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KERIM MUZAÇ KONYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KERIM MUZAÇ SUNUM PLANI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Kırsal Kalkınma Yatırımları 2. Genç Çiftçi Projesi

Detaylı

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI. Mart 2011 ANTALYA

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI. Mart 2011 ANTALYA KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI Mart 2011 ANTALYA Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP), Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın 2011-2015 Tarım Strateji Belgesi

Detaylı

ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM

ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Serdar İMAMOĞLU Şube Müdürü 29.04.2014 BAŞKENT Ünv. Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU KONYA İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ IPARD II

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU KONYA İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ IPARD II TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU KONYA İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ IPARD II Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 18 Mayıs 2007 tarih ve 5648 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Gıda, Tarım

Detaylı

KATILIM ÖNCESİ MALİ İŞBİRLİĞİ Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD)

KATILIM ÖNCESİ MALİ İŞBİRLİĞİ Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) KATILIM ÖNCESİ MALİ İŞBİRLİĞİ Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) Dr. Gülçin KARAŞ DUMAN Koordinatör Avrupa Birliği Bakanlığı Tarım ve Balıkçılık Başkanlığı Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması

Detaylı

TARIMSAL İŞLETMELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM

TARIMSAL İŞLETMELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM BU TEDBİR İÇİN ALACAĞINIZ MAKİNE EKİPMAN TEKLİFLERİNDE; AŞAĞIDA KIRMIZI RENKLE BELİRLENMİŞ OLAN MAKİNE EKİPMAN İSİMLERİNİ VE EK 2.1. MAKİNE EKİPMAN LİSTESİNİ KULLANINIZ. UYGUN HARCAMALAR LİSTESİ TARIMSAL

Detaylı

3. Bölüm Paranın Zaman Değeri. Prof. Dr. Ramazan AktaĢ

3. Bölüm Paranın Zaman Değeri. Prof. Dr. Ramazan AktaĢ 3. Bölüm Paraı Zama Değeri Prof. Dr. Ramaza AktaĢ Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıkta sora aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiiz: Paraı zama değeri kavramıı alaşılması Faiz türlerii öğremek

Detaylı

GÖRÜNÜRLÜK REHBERĐ ĐÇĐNDEKĐLER. Amaç... 2. Kapsam... 2. Yasal Dayanak... 2. Tanımlar... 3. Sorumluluk... 3. Görünürlük... 4

GÖRÜNÜRLÜK REHBERĐ ĐÇĐNDEKĐLER. Amaç... 2. Kapsam... 2. Yasal Dayanak... 2. Tanımlar... 3. Sorumluluk... 3. Görünürlük... 4 PROJE YÖNETĐMĐ VERSĐYON 10.5 GÖRÜNÜRLÜK REHBERĐ ĐÇĐNDEKĐLER Amaç... 2 Kapsam... 2 Yasal Dayanak... 2 Tanımlar... 3 Sorumluluk... 3 Görünürlük... 4 AB Bayrağı ve Türkiye Cumhuriyeti Bayrağının Birlikte

Detaylı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin Đşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk

Detaylı

2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI Isparta 07.01.2013 Önceki Mali Destek Programları 2010 Mali Destek Programı Sözleşme imzalanan proje sayısı: 38 Toplam hibe miktarı:

Detaylı

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession Eczacılık Fakültesi Öğrecilerii Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Studets' Approach to Their Professio Işıl ŞİMŞEK* Yıldır ATAKURT** Bihter YAZICIOĞLU*** ÖZET Bu çalışmada, Eczacılık Fakültesi öğrecilerii

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ 8. HAFTA ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ PORTFÖY YÖNETİMİ II Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Geleeksel Portföy Yaklaşımı, Bu yaklaşıma göre portföy bir bilim değil,

Detaylı

DÜVE ALIM DESTEKLEMESİ

DÜVE ALIM DESTEKLEMESİ DÜVE ALIM DESTEKLEMESİ DESTEKLEMENİN KAPSAMI Türkvet'e Kayıtlı Sığır İşletmesi Olan şahıs ve tüzel kişi yetiştiricilere asgari 20 baş, azami 200 baş kombine veya etçi ırk düve alım bedelinin %30 unun hibe

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması Güz Dönemi

Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması Güz Dönemi Mühedislik Fakültesi Edüstri Mühedisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM4 Tesis Plalaması 6-7 Güz Döemi 3 Sisteme ekleecek tesis sayısı birde fazladır. Yei tesisler birbirleri ile etkileşim halide olabilirler

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Sadettin DİKMEN Eylül 2012

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Sadettin DİKMEN Eylül 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ Sadettin DİKMEN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARI DESTEKLEME PROGRAMI II. TOPLU BASINÇLI SULAMA SİSTEMLERİ YATIRIMLARI

Detaylı

2014 YILI KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

2014 YILI KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI 2014 YILI KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI A. Yatırım konuları Program, tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi programı ile ilgili aşağıdaki ekonomik yatırım konularını kapsar: (a)

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR Çağrı Dönemi Tedbir 3: Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Sektör 3-3: Kanatlı

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE ORGANİZASYONEL SORUNLARIN İNCELENMESİ: GATA HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE

Detaylı

27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 TEBLİĞ

27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 TEBLİĞ 7 Ağustos 011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 8038 TEBLİĞ Bilgi Tekolojileri ve ĠletiĢim Kurumuda: SABĠT TELEFON HĠZMETĠNE ĠLĠġKĠN HĠZMET KALĠTESĠ TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayaak ve Taımlar Amaç

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR Çağrı Dönemi: 0 Tedbir 0 - Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar Alt Tedbir :

Detaylı

Ki- kare Bağımsızlık Testi

Ki- kare Bağımsızlık Testi PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER Prof. Dr. Ali ŞEN Ki- kare Bağımsızlık Testi Daha öceki bölümlerde ölçümler arasıdaki ilişkileri asıl iceleeceğii gördük. Acak sıklıkla ilgileile veriler ölçüm

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.5.01

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.5.01 TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 0.5.0 BAŞVURU FORMU EKİ A 3. Makine Ekipman - lar Detaylı Tablosu kullanılarak TL'ye dönüştürülecektir. Azami uygun harcama genel toplam tutarı: 400,000 Avro, Asgari uygun

Detaylı

Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI GÜNEY EGE BÖLGESİNDE SOĞUK HAVA DEPOSU YATIRIMLARINDA SAĞLANAN DESTEKLER BİLGİ NOTU Yatırım Destek Ofisleri 10.01.2013 İçindekiler 1 DEVLET TEŞVİKLERİ

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları. Işık Aşar 21 Şubat 2017 TURKTOB, Ankara

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları. Işık Aşar 21 Şubat 2017 TURKTOB, Ankara TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları Işık Aşar 21 Şubat 2017 TURKTOB, Ankara 2 TEYDEB -Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının

Detaylı

BAŞVURU ÇAĞRI REHBERİ

BAŞVURU ÇAĞRI REHBERİ Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD II) TARIMSAL İŞLETMELERIN FIZIKI VARLIKLARINA YÖNELIK YATIRIMLAR BAŞVURU ÇAĞRI REHBERİ 3. ÇAĞRI 2017 - V3.0 İÇİNDEKİLER 1. IPARD PROGRAMI VE

Detaylı

DÜVE ALIM DESTEKLEMESİ

DÜVE ALIM DESTEKLEMESİ DÜVE ALIM DESTEKLEMESİ DESTEKLEMENİN KAPSAMI Türkvet'e Kayıtlı Sığır İşletmesi Olan şahıs ve tüzel kişi yetiştiricilere asgari 20 baş, azami 200 baş kombine veya etçi ırk düve alım bedelinin %30 unun hibe

Detaylı

ANKARA İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ANKARA İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANKARA İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ Ulusal Kalkınma İçi n Kırsal Kalkınma Ankara Keçisi destek bizden üretim sizden TARIM ve KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK),

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR * Tedbir 101: Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR * Tedbir 101: Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR * Çağrı Dönemi : 1 Tedbir 1: Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Alt Tedbir 1: Süt Üreten Tarımsal İşletmeler -Mahal büyüklükleri

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR *

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR * YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR * Çağrı Dönemi : 15 Tedbir 101: Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar Alt Tedbir

Detaylı

SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM

SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR * Tedbir 101: Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR * Tedbir 101: Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR * Çağrı Dönemi : Tedbir : Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Alt Tedbir : Et Üreten Tarımsal İşletmeler -Mahal büyüklükleri

Detaylı