1. E 2. C 3. E 4. A 5. B 6. E 7. C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. E 2. C 3. E 4. A 5. B 6. E 7. C"

Transkript

1 BÖLÜM 5 Nem - Yağış 1. Atmosferdeki su buharının kaynağı yeryüzündeki buharlaşmadır. Aşağıdakilerden hangisinin buharlaşmayla ilgisi yoktur? A) Basınç B) Buharlaşma yüzeyi C) Rüzgâr D) Sıcaklık E) Boylam 5.. Subtropikal çöller. Ekvator ve çevresi. Kutuplar ve çevreleri. Orta kuşak karalarının iç kesimleri. Yazın Muson Asyası Test 1 Yukarıdaki coğrafi alanların hangisinin atmosferdeki nem oranı (bağıl nem) diğerlerine göre daha azdır? 2. Atmosferdeki nem, kıyılardan karaların iç kesimlerine gidildikçe ve yerden yükseldikçe azalır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olur? A) ve B) ve C) ve D) ve E) ve A) Buharlaşmanın artmasına B) Mevsimlerin süresinin uzamasına C) Sıcaklık farklarının artmasına D) Bitki örtüsünün çeşitlenmesine E) Yerin ısı kaybının azalmasına 3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Mutlak nem sabit kalmak koşuluyla, sıcaklık arttıkça bağıl nem azalır. B) Sıcaklık azaldıkça havanın taşıyabileceği nem miktarı azalır. C) Sıcaklık, rüzgârın hızı ve zeminin nemliliği artarsa buharlaşma artar. D) Buharlaşma, sıcaklık ile doğru bağıl nem ile ters orantılıdır. E) Havanın nem açığı azaldıkça buharlaşma artar. 6. Havanın nem taşıma kapasitesi sıcaklık ile doğru orantılıdır. Sıcaklık arttığında havanın hacmi genleştiğinden nem taşıma kapasitesi de artar. Buna göre, aşağıda verilen alanların hangisinde havanın nem taşıma kapasitesi diğerlerine göre daha fazladır? A) Kutuplar çevresinde B) doruklarında C) Ekvator ve yakın çevresinde D) Kışın karaların iç kesimlerinde E) Dönenceler üzerindeki çöllerde 7. Bağıl nem, belli bir sıcaklıkta bulunan nemin, havanın taşıyabileceği en fazla nem miktarına oranıdır. Nem miktarı (g) Sıcaklık ( C) 2 4. Havadaki bağıl nemin yıl boyunca düşük olduğu yerler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Bulutluluk oranı fazladır. B) Sürekli olarak hava alçalıcı hareket yapar. C) Gece ve gündüz sıcaklık farkları fazladır. D) Fiziksel çözünme fazladır. E) Yıllık yağış miktarı azdır E 2. C 3. E 4. A 5. B 6. E 7. C : Nem miktarı : Sıcaklık Sıcaklık ile bağıl nem ters orantılı olduğuna göre, grafikte verilen beş merkezden hangisinde bağıl nem daha azdır? A) B) C) D) E)

2 13. Mutlak nemin maksimum neme oranına bağıl nem de- masını aşağıdakilerden hangisi engeller? BÖLÜM 5 8. Doyma noktasına ulaşan bir havanın yağış oluştur- nir. A) Havanın yükselici hareket yapması B) Yerden buharlaşmanın artması C) Sıcak havanın soğuk havayla karşılaşması E) Havanın bir dağ yamacı boyunca yükselmeye başlaması 9. D) Sıcaklığın artması Buna göre, yukarıdaki haritada verilen yerlerden hangisinde bağıl nem yıl boyunca daha azdır? ların yüksek kesimlerinde ve kutuplarda su buharı (mutlak nem) az olmasına rağmen bağıl nemin fazla olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) A) Atmosfer basıncının yüksek olması B) Yağışların yılın büyük bir bölümünde kar şeklinde olması 14. Mutlak nemin maksimum neme ulaşması havanın neme doyduğu anlamına gelir. C) Yıl boyunca karla örtülü olmaları D) Bitki örtüsünden yoksun olmaları Buna göre, havanın neme doygun hâle gelmesinin nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? E) Ortalama sıcaklıkların yıl boyunca düşük olması A) Alçalıcı harekete geçmesi B) Sıcaklığının azalması 1. Sıcakık ile bağıl nem ters orantılıdır. C) Yağış oluşturması D) Taşıyabileceği nem miktarının artması Aşağıdakierden hangisi bu durumun sonuçarından biri değidir? B) Havanın buutu oduğu kış günerinde ısı kaybının bulutsuz günlere göre daha az oması A) Bir dağ yamacı boyunca yükseen havanın yağış bırakma olasılığını artırması E) İçindeki nem miktarının azalması 15. Aşağıda verien yererden hangisinde yı boyunca E) Gündüz, sis yoğunuğunun gece sis yoğunuğundan az oması mutak nem, maksimum nem ve bağı nem yüksektir? A) Karaların iç kesimleri B) Dönenceer üzerindeki çöller C) Muson Asyası D) Kutup bögeeri E) Ekvatora böge C sıcaklıktaki bir havanın her m3 nde 11,52 gram su 16. Buutuuk oranının yüksek oduğu yererde güneşen- C) Sabaha karşı soğuk cisimer üzerinde çiy ouşması D) Açaan bir hava kütesinin neme olan ihtiyacının artması buharı vardır. Bu havanın taşıyabileceği maksimum nem miktarı 14,4 gram olduğuna göre, bağıl nem % kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 me süresi kısa iken buutuuk oranının az oduğu yerlerde güneşenme süresi uzun our. E) Mutlak nem miktarı değişmediği hâlde doyma nokta- Ekvator sına yaklaşan hava hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Yerden hızla yükselmektedir. D) Alçalıcı harekete geçmiştir. Buna göre, yukarıdaki haritada numaraandırımış aanarın ikim özeikeri göz önüne aındığında hangisinde güneşenme süresinin en az oması bekenir? E) Sıcaklığı artmaktadır. A) B) Basıncı artmaktadır. C) Taşıyabileceği nem miktarı artmaktadır. 8. D 9. E 1. B 11. E 12. A 13. D B) 14. B C) D) 15. E 16. D E) 21

3 BÖLÜM 5 Nem - Yağış 1. Türkiye de sıcaklığın mevsimsel değişimine bağlı olarak bağıl nemin değişmesi söz konusudur. Yukarıdaki Türkiye haritasında verilen yerlerden hangisinde yaz mevsiminde bağıl nem oranı diğerlerine göre daha azdır? Test 2 4. Hava içindeki nemin, taşıyabileceği en fazla nem miktarına oranı bağıl nemi verir. Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? A) Yüksek basınç alanlarında bağıl nem fazladır. B) Bir dağ yamacı boyunca yükselen havanın neme olan ihtiyacı artar. C) Havanın sıcaklığının artması doyma noktasına yaklaştırır. D) Sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşma alanlarında bağıl nem düşer. E) Havanın yükselici hareket yapması bağıl nemi arttırır. A) B) C) D) E) 2. Aşağıdaki tabloda beş farklı merkezde aynı anda ölçülen mutlak nem miktarı ve bağıl nem oranları verilmiştir. Merkez Bağıl Nem (%) Mutlak Nem (g) Diğer koşullar aynı olduğu kabul edilirse hangi merkezde atmosfer sıcaklığı daha düşüktür? A) B) C) D) E) 3. Bağıl nemin coğrafi dağılışı sıcaklık ve mutlak neme bağlı olduğu için çok düzenli değildir. Aşağıda bağıl nemle ilgili olarak verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? A) Batı ve Kutup rüzgârlarının karşılaşma alanlarında bağıl nem yüksektir. B) ların yüksek kesimlerinde bağıl nem düşüktür. C) Dönenceler çevresindeki çöllerde bağıl nem yıl boyunca düşüktür. D) Kutuplarda havanın taşıyabileceği nem miktarı az olduğu için bağıl nem yüksektir. E) Ekvatoral bölgede bağıl nem yıl boyunca yüksektir. 5. Havanın buutsuz oduğu günerde gündüz enerji kazanımı gece ise enerji kaybı fazla olacağından günlük sıcakık farkı fazla olur. Aşağıdakierden hangisi yukarıda verien durumu ouşturan nedene bağı oarak gerçekeşir? A) Gündüz, sis yoğunuğunun geceden az oması B) Kutuplarda yağışın az oması C) Sıcak çöllerde mutlak nemin düşük oması D) Bir dağı aşarak ouşan föhn rüzgârarının kurutucu etki yapması E) Yüksetisi fazla oan yererde geceeri ışımanın fazla oması 6. Buharlaşma miktarı sıcaklıkla doğru orantılı, bağıl nemle ters orantılıdır. Aşağıdaki grafikte beş merkezin sıcaklıkları ve bağıl nem oranları verilmiştir. Bağıl Nem (%) Sıcaklık ( C) : Bağıl nem : Sıcaklık Yukarıdaki bilgilere göre, bu merkezlerin hangilerinde buharlaşma miktarının en fazla ve en az olması beklenir? En fazla En az A) B) C) D) E) B 2. D 3. B 4. E 5. E 6. D

4 7. Aşağıdakilerden hangisi, havanın taşıyabileceği nem miktarının sıcaklığa göre değiştiğini kanıtlayan olaylardan biri değildir? A) Sıcak havanın soğuk bir zemin üzerinden geçerken yoğunlaşması B) Bir dağ yamacı boyunca alçalan havanın yağıştan uzaklaşması C) İlkbahar mevsiminde gece havanın soğumasına bağlı olarak zeminde çiy oluşması D) Havadaki nem miktarı arttıkça yoğunlaşmanın artması E) Sabah saatlerinde oluşan sisin öğlene doğru ortadan kalkması 1. Bağı nem; sıcakıka ters orantıı, yüksetiye doğru orantııdır. Deniz 1 Buna göre, yukarıdaki izohips haritasında numaraandırımış noktaardan hangisinde bağı nem en fazladır? BÖLÜM 5 A) B) C) D) E) 8. Bir bögede buutuuk oranının artması aşağıdakilerden hangisine bağı değildir? A) Sıcakığın artmasına B) Nem oranının artmasına C) Mutak nem miktarının artmasına D) Yükselici hava hareketerinin etkii omasına E) Hava hareketinin denizden kıyıdaki dağ sıralarına doğru omasına 11. Havanın içinde buunan nem miktarının havanın taşıyabieceği nem miktarına oranına bağı nem denir. Bağı nem sıcakıkta ters orantııdır. 9. Buna göre, yukarıdaki şekide gösterien basınç alanından hangi yöne doğru esen rüzgâr havanın bağı nemini daha çok artırır? A) B) C) D) E) sınan Hava sınan Hava. hava kütlesi. hava kütlesi Yukarıdaki şekierde verien hava hareketeriye igii aşağıdaki yargıardan hangisine uaşıamaz? 12. Cephe yağışarı; farkı karaktererdeki hava küteerinin karşıaşma aanarında ouşur. A). şekideki hava hareketi havanın maksimum nemini artırır. B). şekideki hava hareketi havanın bağı nemi azaltır. C). şekideki hava hareketi havanın nem açığını artırır. D). şekideki hava hareketi havayı nem bakımından doyma noktasına yakaştırır. E). şekideki hava hareketi Ekvator da,. şekideki hava hareketi dönencelerde etkilidir. Ekvator a d e Buna göre, yukarıda numaraandırımış taraı aanlardan hangisinde cephe yağışarı daha fazladır? A) a B) b C) c D) d E) e c b 7. D 8. A 9. B 1. E 11. E 12. D 23

5 BÖLÜM 5 Nem - Yağış 1. Aşağıda verilen olaylardan hangisi yağış olasılığını arttıran faktörlerden biri değildir? A) Nemli bir hava kütlesinin bir dağ yamacı boyunca yükselmesi B) Farklı sıcaklıktaki hava kütlelerinin karşılaşması C) Dikey yönde yükselen hava kütlesinin belli bir yükseklikte neme doymuş olması D) Atmosfer basıncının yükselmesi E) Sıcak bir hava kütlesinin yatay hareketle soğuk bir bölgeye geçmesi Test 3 5. Orografik yağışlar, denizden gelen nemli hava kütlelerinin kıyı çizgisine paralel uzanan dağ sıralarına çarparak yükselmesi sonucu meydana gelir. Buna göre, aşağıdaki yerlerin hangisinde yıl içinde orografik yağışların daha fazla görülmesi beklenir? A) Doğu Karadeniz ları nın güney yamaçlarında B) Batı Karadeniz ları nın kuzey yamaçlarında C) Menteşe ları nın kuzeydoğu yamaçlarında D) Batı Toros ları nın kuzey yamaçlarında E) Amanos ları nın doğu yamaçlarında 2. Cephe yağışları en fazla Orta kuşak karalarının batı kıyılarında görülmektedir. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Alize rüzgârların karşılaşma yerleri olması B) Sürekli alçalıcı hava hareketlerinin oluştuğu yerler olmaları C) Batı rüzgârları ile Kutup rüzgârlarının karşılaşma alanları olması D) Yer şekillerinin çeşitlilik gösterdiği yerler olması E) Doğal bitki örtüsünün karışık yapraklı ormanlar olması 6. Aşağıdaki haritada bazı yerler gösterilmiştir. Dünya nın en fazla yağış alan yerleri haritada kaç numaralı yerler olarak belirtilmiştir? 3. Bir yerde yağışın az olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz? A) Denize göre konumuyla B) Bağıl nem oranının azlığıyla C) Yükseltisinin az olmasıyla D) Sürekli alçalıcı hava hareketlerinin etkisinde kalmasıyla E) Ekvator a uzaklığınnın fazla olmasıyla A) ve B) ve C) ve D) ve E) ve 7. Aşağıdaki hava hareketlerinden hangisinin görüldüğü ortamda yağış oluşması beklenir? A) B) Havadaki su buharının yere yakın kesimerde su damlacıkarı şekinde yoğunaşmaya sis ouşur. Aşağıdaki durumardan hangisinde sis ouşmaz? A) Sıcak denizden soğuk karaya geen hava küteeri B) Sıcak denizden serin denize esen rüzgâr C) Soğuk denizden sıcak karaya esen rüzgâr D) Sıcak karadan serin denize esen rüzgâr E) Sıcak havanın soğuk havaya karşıaşması C) 1. D 2. C 3. E 4. C 5. B 6. C 7. D E) D) 3 sıcak soğuk

6 8. Yoğunlaşma, atmosferdeki su buharının sıvı ya da katı hâle geçmesine denir. Havanın nem taşıma kapasitesi azalırsa, yoğunlaşma artar. Buna göre,. havanın alçalıcı hareket yapması. soğuk havanın yatay hareketle sıcak bölgeye gitmesi. sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşması. hava kütlesinin bir dağ yamacı boyunca yükselmesi 11. Aşağıda verilen yoğunlaşma türlerinden hangilerinin oluştuğu atmosfer ortamı aynıdır? A) Kar ve Kırağı B) Çiy ve Kırç C) Dolu ve Çiy D) Sis ve Bulut E) Yağmur ve Kırç 12. Aşağıda deniz üzerinden gelen bir hava kütlesinin hareket yönü verilmiştir. BÖLÜM 5 gibi olaylardan hangileri yoğunlaşmayı engeller? A) Yalnız B) Yalnız C) ve D) ve E) ve Deniz a b 9. Bir yöreye düşen yağışlar yıl boyunca yağmur şeklinde ise bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Yükselti ortalamasının fazla olması B) Deniz kıyısında olması C) Yüksek enlemlerde bulunması D) Sıcaklığın yıl boyunca sıfır derecenin üzerinde olması E) 1m 3 havada nemin fazla olması Yatay hareketle deniz üzerinden gelen hava kütlesinin a ve b yamaçlardaki hareketine bağlı olarak ortaya çıkan sonuçlardan hangisi yanlıştır? A) A yamacındaki hareketinde sıcaklığı azalırken b yamacındaki hareketinde sıcaklığı artar. B) A yamacındaki hareketi sırasında mutlak nemi artar. C) B yamacındaki hareketi sırasında bağıl nemi azalır. D) A yamacındaki hareketi sırasında doyma noktasına yaklaşır. E) B yamacındaki hareketi sırasında nem açığı artar. 1. Aşağıdaki şekilde, ısınan havanın yükselerek soğuması ve sonrasında yoğunlaşması sonucunda oluşan bir yağış tipi gösterilmiştir. 13. Aşağıdaki hava hareketlerinden hangisi yağış getirmez?.. sıcak soğuk.. Aşağıdakilerden hangisi bu yağışların özellikleri arasında yer almaz? A) Kısa sürede bol miktarda yağışa neden olur. B) Ekvatoral sahada yıl boyunca oluşur. C) Karasal ortamda kış mevsiminde oluşur. D) İç Anadolu ve Erzurum-Kars ta hâkim olan yağışlardır. E) Şimşek ve yıldırım gibi doğa olayları oluşur.. A) ve B) ve C) ve D) ve E) ve 8. C 9. D 1. C 11. B 12. B 13. E 25

7 BÖLÜM 5 Nem - Yağış 1. sınmanın fazla olduğu ortamlarda, ısınan hava genleşir ve aynı bölgede yükselir. Yükselen hava kütleleri daha sonra soğur ve nem taşıma kapasitesi azalır. Yükselmeye ve soğumaya bağlı olarak yoğunlaşan havanın aynı yere yağış bırakma olasılığı artar... sıcak soğuk Test 4 4. Bir yerin çevresine göre daha fazla yağışlı olmasında hangisinin payı en azdır? A) Sıcak okyanus akıntılarının etkisinde olmasının B) Nemli rüzgârlara açık olmasının C) Çevresine göre yükselti ortalamasının fazla olmasının D) Denize yakın olmasının E) Bitki örtüsünün gür olmasının.. Deniz. soğuk sıcak Yukarıda açıklaması yapılan yağış türünün oluşum şekli hangisidir? A) B) C) D) E) 2. Yağışların mevsimlere göre dağılışına yağış rejimi denir. Aşağıdakilerden hangisi üzerinde yağış rejimi daha az etkilidir? A) Ulaşım faaliyetleri B) Yerleşme tipi C) Deniz suyu tuzluluk oranı D) Akarsu rejimleri E) Doğal bitki örtüsü 5. Aşağıdakierden hangisinin yağış getirmesi beklenmez? A) sınan ve yükseen hava B) Bir yamaç boyunca açaan hava C) Denizden karaya doğru esen rüzgâr D) Farkı karakterdeki iki hava kütesinin karşıaşması E) Bir yamaç boyunca yükseen hava 6. Dünya da yağış düzensiz dağılmıştır. Kimi yerler çok fazla yağış alırken kimi yerler ise yok denecek kadar az yağış almaktadır. Aşağıdaki alanlardan hangisine düşen yağış miktarı, diğerlerine göre daha fazladır? A) Kongo Havzası B) Batı Avrupa kıyıları C) Amazon Havzası D) Çerapunçi (Hindistan) E) Akdeniz kıyı kuşağı 3. Aşağıdaki grafiklerden hangisi Ekvatoral yağış rejimini göstermektedir? 7. Aşağıda oluşumuna göre bir yağış tipi gösterilmiştir. A) Yağış (mm) B) Yağış (mm) Cephe Soğuk Hava Sıcak Hava 26 Yağış (mm) C) 3 D) E) Yağış (mm) Yağış (mm) E 2. C 3. A 4. E 5. B 6. D 7. C Yukarıda gösterilen yağış türüne, daha çok aşağıdaki bölgelerin hangisinde rastlanır? A) Ekvatoral sahada B) Kutup noktaları ve yakın çevresinde C) Orta kuşak karalarının batı kıyılarında D) Dönenceler çevresinde E) Orta kuşak karalarının iç kesimlerinde

8 8.. Çiy. Kırağı. Yağmur. Kırç. Bulut Yukarıda verien yoğuşma ürünerinden hangieri C nin atında ouşur? A) ve B) ve C) ve D) ve E) ve 11. sınan Hava BÖLÜM 5 9. Aşağıda bir yağış oluşum tipi gösterilmiştir. Yükseici hava hareketerinin yağış bırakmasının teme nedeni aşağıdakierden hangisidir? Deniz A) Mutak nem miktarının azaması B) Maksimum nemin azaması C) Nem açığının artması D) Bitki örtüsünün seyrekeşmesi E) Kar yağışarının artması Yukarıdaki şekide gösterien yağış ouşum tipi, aşağıdaki haritada beirtien aanardan hangisinde daha çok yaz mevsiminde görüür? 12. Aşağıda ki şekillerde gösterilen. ve. hava kütlelerinin hareket hızları ve içlerindeki nem miktarları aynıdır. Ekvator e d a c sınan Hava sınan Hava. hava kütlesi. hava kütlesi A) a B) b C) c D) d E) e 1. Havadaki su buharının deniz seviyesinden yüksek kesimlerde su damacıkarı şekinde yoğunaşmasıya bulut ouşur. Aşağıdakierden hangisi buutarın özeikerinden biri değidir? A) Havanın yükselici hareketiyle oluşurlar. B) Tüy şekindeki buutar yağış getirmez. C) Sıcakık arttıkça buut yoğunuğu artar. D) Siyah ve gri renkli buutar yağış getirir. E) Yüksek seviyedeki buutarda nem miktarı daha azdır. b Yerden yükseen bu hava küteerinin mutak nemeri aynı olmasına rağmen, yoğunaşmanın iki farkı yüksetierde omasının teme nedeni aşağıdakierden hangisidir? A) Maksimum nemerinin farkı oması B) Yağış miktarlarının farkı oması C) Denize göre konumarının farkı oması D) Basınçlarının farklı olması E) Doğal bitki örtüsünün farkı oması 13. Kırç; çok soğumuş yüzeyere (taş, ağaç daları vb.) temas eden havadaki su buharının, C nin atında yoğunlaşarak buza dönüşmesidir. Buna göre, aşağıdaki ovaardan hangisinde kırç olayının yı içinde daha fazla oması bekenir? A) Balıkesir Ovası B) Bakırçay Ovası C) Antalya Ovası D) Harran Ovası E) Muş Ovası 8. C 9. A 1. C 11. B 12. A 13. E 27

9 BÖLÜM ÜNİTE Bir hava kütlesinin bağıl nemi %1 ü aşarsa, aşağıdakilerden hangisinin görülme olasılığı azalır? A) Bulutluluk B) Sis oluşumu C) Yağışın başlaması D) Rüzgâr hızının artması E) Su buharının yoğunlaşması 15. Sıcak havanın, soğuk hava ile karşılaşması sonucu cephe yağışları oluşur. 18. Bir hava kütlesinde bulunan su buharının gözle görünür hâle gelmesine yoğunlaşma denir. Aşağıdakilerden hangisi yoğunlaşmayı sağlayan en önemli etmendir? A) Basıncın yükselmesi B) Rüzgâr hızının artması C) Havanın alçalması D) Havanın sıcak hava ile karşılaşması E) Havanın soğuması Aşağıdaki alanların hangisinde bu yağış tipi daha çok görülür? A) Ekvatoral bölgede B) 6 enlemlerinde C) Doğu Karadeniz kıyılarında D) Himalaya ları nın eteklerinde E) 3 enlemlerinde 19. Bir bölgeye düşen yağışın, mevsimlere dağılışına yağış rejimi denir. Aşağıdakilerden hangisi yağış rejiminden etkilenmez? 16. Bir hava kütlesi incelendiğinde bağıl nem oranının %73 olduğu anlaşılmıştır. Bu hava kütlesi için yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? A) Havanın mutlak nemi 27 gramdır. B) Havanın nem açığı 27 gramdır. C) Hava, %27 oranında nem alması durumunda doyar. D) Havanın maksimum nemi 1 gramdır. E) Havadaki su buharının 7 gramı gözle görünür hâle gelmiştir. 17. Yaz mevsiminde Akdeniz kıyılarında mutlak nem yüksek olduğu hâlde yağış oluşmaz. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Bağıl nemin düşük olması B) Rüzgârın hızlı esmesi C) Sıcaklığın yeterli olmaması D) Bitki örtüsünün hava hareketini engellemesi E) Maksimum nemin fazla olması A) Yağış miktarı B) Doğal bitki örtüsü C) Akarsu rejimi D) Yetiştirilen tarım ürünü E) Barajlardaki su seviyesi 2. Aşağıda mutlak nemleri aynı olan beş bölgenin bağıl nem oranları verilmiştir. Bölge Bağıl nem (%) Buna göre verilen bölgelerden hangisinde alçalıcı hava hareketine bağlı olarak yüksek basıncın etkili olduğu söylenebilir? A) B) C) D) E) D 15. B 16. C 17. E 18. E 19. A 2. C

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

NEMLİLİK VE YAĞIŞ Su Döngüsü: döngüsü NEMLİLİK nem

NEMLİLİK VE YAĞIŞ Su Döngüsü: döngüsü NEMLİLİK nem NEMLİLİK VE YAĞIŞ Yeryüzünde yaşamın en önemli öğelerinden biri olan su, atmosferde katı, sıvı ve gaz halinde bulunur. Su, her derecede gaz haline geçebilir. Sıcaklık 0 C nin altına düşünce donarak, katı

Detaylı

Yandaki SOS oyununda toplam 100 tane kutu vardır. Bu oyunda en fazla 100 tane harf kullanabiliriz. MAKSİMUM NEM

Yandaki SOS oyununda toplam 100 tane kutu vardır. Bu oyunda en fazla 100 tane harf kullanabiliriz. MAKSİMUM NEM NEMLİLİK VE YAĞIŞ Su buharına nem denir. Miktarı bazen azalan bazen çoğalan ve yağışları oluşturan nem atmosferin en alt katmanı olan troposferde en çok bulunur. Nem le ilgili olarak nem konusunu, yoğunlaşma

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

Malezya. Palme Yayıncılık. 1 cm. Büyük Okyanus C) Doğal bitki örtüsü kışın yapraklarını döken ağaçlardan oluşmaktadır.

Malezya. Palme Yayıncılık. 1 cm. Büyük Okyanus C) Doğal bitki örtüsü kışın yapraklarını döken ağaçlardan oluşmaktadır. BÖLÜ Test İklim Tipleri 1. 1 4. Yeryüzünde sıcak, ılıman ve soğuk iklimler gibi makro klima tipler yanında bu tiplerden az çok ayrılan mikro klima tipler de vardır. şağıdakilerden hangisi makro klima tiplerle

Detaylı

İklim---S I C A K L I K

İklim---S I C A K L I K İklim---S I C A K L I K En önemli iklim elemanıdır. Diğer iklim olaylarının da oluşmasında sıcaklık etkilidir. Güneşten dünyamıza gelen enerji sabittir. SICAKLIK TERSELMESİ (INVERSİON) Kışın soğuk ve durgun

Detaylı

RÜZGARLAR. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır.

RÜZGARLAR. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır. RÜZGARLAR Yüksek basınçtan alçak basınca doğru olan hava hareketidir. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır. Rüzgarın Hızında Etkili

Detaylı

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler :

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler : TÜRKİYE NİN İKLİMİ İklim nedir? Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca görülen atmosfer olaylarının ortalaması olarak ifade edilir. Bir yerde meydana gelen meteorolojik olayların toplamının ortalamasıdır.

Detaylı

5. Bir dağ yamacı boyunca yükselirken veya Ekvator a doğru. Palme Yayıncılık. 6. Atmosfer basıncının düştüğü yerlerde hava bulutlu veya

5. Bir dağ yamacı boyunca yükselirken veya Ekvator a doğru. Palme Yayıncılık. 6. Atmosfer basıncının düştüğü yerlerde hava bulutlu veya ÖLÜM 5 asınç - Rüzgârlar 1. Atmosfer basıncı yere ve zamana bağlı olarak değişir. una göre, aşağıdakilerden hangisi atmosfer basıncının değişimi ve dağılışı üzerinde etkili değildir? A) Yer çekimi ) Sıcaklık

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

İKLİM TİPLERİ. Yıllık ortalama sıcaklık 25 C dolayındadır. Yıllık ve günlük sıcaklık farkı 2-3 C yi geçmez. Yıllık yağış miktarı 2000 mm den

İKLİM TİPLERİ. Yıllık ortalama sıcaklık 25 C dolayındadır. Yıllık ve günlük sıcaklık farkı 2-3 C yi geçmez. Yıllık yağış miktarı 2000 mm den İKLİM TİPLERİ Dünya'nın hemen her bölgesinin kendine özgü bir iklimi bulunmaktadır. Ancak, benzer iklim kuşaklarına sahip alanlar büyük iklim kuşakları oluştururlar. Yüzlerce km 2 lik sahaları etkileyen

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM Rehber Öğretmen : Şule Yıldız Hazırlayanlar : Bartu Çetin Burak Demiral Nilüfer İduğ Esra Tuncer Ege Uludağ Meriç Tekin 2000-2001 İZMİR TEŞEKKÜR Bize bu projede yardımda bulunan başta

Detaylı

Test. Atmosfer - Sıcaklık BÖLÜM Aşağıdaki tabloda gösterilen neden sonuç ilişkisi eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Test. Atmosfer - Sıcaklık BÖLÜM Aşağıdaki tabloda gösterilen neden sonuç ilişkisi eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? BÖLÜM 5 Atmosfer - Sıcaklık 1. Aşağıdaki tabloda gösterilen neden sonuç ilişkisi eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Neden A) Yer çekimi B) Su buharı Sonuç Atmosferin yoğunluğu yerden yükseldikçe azalır.

Detaylı

İKLİM BİLGİSİ - 5 BASINÇ VE RÜZGARLAR - 1. cografya cepte 14 TON. Basınç Dağılışını Etkileyen Faktörler BASINÇ. cografya CEPTE

İKLİM BİLGİSİ - 5 BASINÇ VE RÜZGARLAR - 1. cografya cepte 14 TON. Basınç Dağılışını Etkileyen Faktörler BASINÇ. cografya CEPTE cografya cepte BASINÇ İKLİM BİLGİSİ 5 BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 Basınç Dağılışını Etkileyen Faktörler 14 TON Atmosfer basıncıyla, ortalama fiziğe sahip bir insanın üstüne 14 ton ağırlık yüklenmiş gibidir.

Detaylı

Dünya'da Görülen Đklim Tipleri

Dünya'da Görülen Đklim Tipleri Dünya'da Görülen Đklim Tipleri Bir yerde benzer sıcaklık, basınç, rüzgar, nemlilik ve yağış özelliklerinin uzun süre etkili olmasıyla iklim tipleri belirmektedir. Đklimi oluşturan bu öğelerden birinin

Detaylı

Büyük İklim Tipleri COĞRAFYA DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ. Doruk Aksel Anil

Büyük İklim Tipleri COĞRAFYA DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ. Doruk Aksel Anil Büyük İklim Tipleri COĞRAFYA DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ Doruk Aksel Anil YERYÜZÜNDEKİ BAŞLICA İKLİM TİPLERİ Dünya'nın hemen her bölgesinin kendine özgü bir iklimi bulunmaktadır. Yüzlerce km² lik sahaları

Detaylı

AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ

AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ İklim Tipleri Dünya da İklim ve Doğal Bitki Örtüsü Dünya da Görülen İklim Tipleri Bir yerde benzer sıcaklık, basınç, rüzgar, nemlilik

Detaylı

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014 BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM DOÇ. DR. YASEMEN SAY ÖZER 26 ŞUBAT 2014 1 19.02.2014 TANIŞMA, DERSLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER, DERSTEN BEKLENTİLER 2 26.02.2014 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 3 05.03.2014 DOĞAL

Detaylı

METEOROLOJİ. VI. Hafta: Nem

METEOROLOJİ. VI. Hafta: Nem METEOROLOJİ VI. Hafta: Nem NEM Havada bulunan su buharı nem olarak tanımlanır. Yeryüzündeki okyanuslardan, denizlerden, göllerden, akarsulardan, buz ve toprak yüzeylerinden buharlaşma ve bitkilerden terleme

Detaylı

TÜRKĠYE NĠN ĠKLĠMĠ BĠTKĠ ÖRTÜSÜ VE TOPRAK TĠPLERĠ

TÜRKĠYE NĠN ĠKLĠMĠ BĠTKĠ ÖRTÜSÜ VE TOPRAK TĠPLERĠ COĞRAFYA TÜRKĠYE NĠN ĠKLĠMĠ BĠTKĠ ÖRTÜSÜ VE TOPRAK TĠPLERĠ Türkiye nin Matematik Konumunun İklim Üzerindeki Etkileri Dört mevsim belirgin olarak yaşanır Akdeniz iklim kuşağında bulunur Batı rüzgarlarının

Detaylı

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA COĞRAFİ KONUM COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA Yeryüzünün belli bir bölümünü FİZİKİ coğrafya BEŞERİ ve gösterir. EKONOMİK -Doğa olaylarını -Kıtalar coğrafya konu alır. -Ülkeler -İnsanlar ve -Klimatoloji

Detaylı

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz.

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz. 17. 18. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti sadece iki şeye güvenir. Biri millet kararı, diğeri en elim ve güç şartlar içinde dünyanın takdirlerine hakkıyla layık olan ordumuzun kahramanlığı; bu iki şeye güvenir.

Detaylı

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI 0 DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI Dünya güneşten koptuktan sonra, kendi ekseni etrafında dönerken, meydana gelen kuvvetle; ekvator kısmı şişkince, kutuplardan basık kendine özgü şeklini almıştır. Bu şekle

Detaylı

Test. Coğrafi Konum BÖLÜM 3

Test. Coğrafi Konum BÖLÜM 3 BÖLÜM 3 Coğrafi Konum 1. Coğrafi konum aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır? A) Bir ülkenin askeri açıdan ve savunma amaçlı konumu demektir. B) Yeryüzünde herhangi bir noktanın coğrafi

Detaylı

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOGY)

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOGY) JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOGY) Hazırlayan: Ibrahim CAMALAN Meteoroloji Mühendisi 2012 TROPİKAL OLAYLAR Ekvatoral Trof (ITCZ) Her iki yarım kürede subtropikal yüksek basınçtan nispeten alçak basınca doğru

Detaylı

Test. Yerküre nin Şekli ve Hareketleri BÖLÜM 4

Test. Yerküre nin Şekli ve Hareketleri BÖLÜM 4 Yerküre nin Şekli ve Hareketleri 1. Dünya ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden yanlış olan hangisidir? A) Dünya, ekseni etrafındaki bir turluk dönüş hareketini 24 saatte tamamlar. B) Dünya ekseni etrafındaki

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

Hava içindeki su buharı miktarı, basınç ve sıcaklıktan başka, su buharı kazancına da bağlıdır.

Hava içindeki su buharı miktarı, basınç ve sıcaklıktan başka, su buharı kazancına da bağlıdır. HAVA NEMLİLİĞİ VE YAĞIŞLAR Hidrometeorları Şu bölümde inceleyebiliriz. 1- Atmosferde ki Su Buharı 2- Atmosferde ki yoğunlaşmış su; Sis ve Bulutlar 3- Yağışlar ATMOSFERDE Kİ SU BUHARI Mutlak Nem: 1 m3 hava

Detaylı

Coğrafya ve Türkiye nin En'leri

Coğrafya ve Türkiye nin En'leri Coğrafya ve Türkiye nin En'leri Enlemin etkilediği en önemli faktör iklimdir. Boylam en çok yerel saat farklılaşmasını sağlar. En büyük paralel Ekvator, en küçük paraleller kutup noktalarıdır. Meridyenlerin

Detaylı

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI COĞRAFİ KONUM Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. Özel ve matematik konum diye ikiye ayrılır. Bir ülkenin coğrafi konumu, o ülkenin tabii, beşeri ve ekonomik özelliklerini

Detaylı

Yavuz KAYMAKÇIOĞLU- Keşan İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.

Yavuz KAYMAKÇIOĞLU- Keşan İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Yavuz KAYMAKÇIOĞLU- Keşan İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yvzkymkc@gmail.com 2 Atmosferi hangi coğrafya dalı inceler? Klimatoloji 4 Asal Gazlar 0,96% Oksijen 20,95% Azot 78,07% ASAL GAZLAR

Detaylı

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler Nüfusun Dağılışında Etkili Faktörler Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler 1-Doğal Faktörler: 1.İklim : Çok sıcak ve çok soğuk iklimler seyrek nüfusludur.

Detaylı

çöz kazan kpss ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası

çöz kazan kpss ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası çöz kazan kpss 2015 ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-900-7

Detaylı

YANLIŞ METEOROLOJİ (2): Bulutların Oluşum Nedeni: Soğuk havanın sıcak hava kadar su buharı tutamaması değildir* Nemli hava soğuyunca bulut oluşabilir. Evet, bu doğru. Değişik soğuma işlemleri, aşağıda

Detaylı

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü HİDROLOJİ Buharlaşma Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü BUHARLAŞMA Suyun sıvı halden gaz haline (su buharı) geçmesine buharlaşma (evaporasyon) denilmektedir. Atmosferden

Detaylı

Havacılık Meteorolojisi Ders Notları. 7. Yağış

Havacılık Meteorolojisi Ders Notları. 7. Yağış Havacılık Meteorolojisi Ders Notları 7. Yağış Yard.Doç.Dr. İbrahim Sönmez Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ballıca Kampüsü Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü isonmez@omu.edu.tr

Detaylı

SICAKLIK. 1. % 25 i atmosferin etkisiyle ve bulutlara çarparak uzaya geri yansır.

SICAKLIK. 1. % 25 i atmosferin etkisiyle ve bulutlara çarparak uzaya geri yansır. SICAKLIK İklim elemanlarının en önemlisi olan sıcaklık, canlı hayatı, coğrafi olaylar ve diğer iklim elemanları temelden etkilemektedir. Örneğin yağışın oluşabilmesi için yeryüzündeki suların buharlaşıp

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI. kpss SORU. Lise ve Ön Lisans. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Tamamı Çözümlü. 120 Soruda 85

COĞRAFYA SORU BANKASI. kpss SORU. Lise ve Ön Lisans. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Tamamı Çözümlü. 120 Soruda 85 Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 120 Soruda 85 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans COĞRAFYA Tamamı Çözümlü SORU BANKASI Editör Önder Cengiz Yazar Komisyon KPSS Lise ve

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS 18. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. 19. Arazide yön ve hedef bulma sporlarında pusula ve büyük ölçekli haritalar sporcuların en önemli yardımcılarıdır. Sporcular

Detaylı

DOĞAL SİSTEMLER DÜNYA'NIN ŞEKLİ ve HAREKETLERİ

DOĞAL SİSTEMLER DÜNYA'NIN ŞEKLİ ve HAREKETLERİ 102 1. Ünite DOĞAL SİSTEMLER 2. BÖLÜM DÜNYA'NIN ŞEKLİ ve HAREKETLERİ 1. Dünya'nın Şekli... 38 2. Dünya'nın Hareketleri... 40 3. Mevsimlerle İlgili Önemli Tarihler... 43 4. İklim Kuşakları... 45 5. Eksen

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

DOĞAL SİSTEMLER. ATMOSFER ve İKLİM. Konu Değerlendirme Testi Konu Değerlendirme Testi Konu Değerlendirme Testi

DOĞAL SİSTEMLER. ATMOSFER ve İKLİM. Konu Değerlendirme Testi Konu Değerlendirme Testi Konu Değerlendirme Testi 144 1. Ünite DOĞAL SİSTEMLER 3. BÖLÜM ATMOSFER ve İKLİM 1. Atmosfer, Hava Durumu ve İklim... 54 Konu Değerlendirme Testi - 5... 57 2. Sıcaklık... 59 Konu Değerlendirme Testi - 6... 66 3. Basınç... 67 4.

Detaylı

HİDROJEOLOJİ. Hidrolojik Çevrim Bileşenleri Buharlaşma-Yağış. 2.Hafta. Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT

HİDROJEOLOJİ. Hidrolojik Çevrim Bileşenleri Buharlaşma-Yağış. 2.Hafta. Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT HİDROJEOLOJİ 2.Hafta Hidrolojik Çevrim Bileşenleri Buharlaşma-Yağış Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr Hidrolojik Çevrim Bileşenleri Buharlaşma-terleme Yağış Yüzeysel akış Yeraltına süzülme

Detaylı

Rüzgar Çeşitleri. Rüzgar Nedir?

Rüzgar Çeşitleri. Rüzgar Nedir? Özel Bölümü Nedir? Çeşitleri 1 - Sürekli lar Alizeler Batı ları Kutup ları 2 - Mevsimlik Devirli lar (Musonlar) Yaz Musonu Kış Musonu 3 - Yerel lar 3.1 Meltemler (Günlük Devirli lar) a) Kara ve Deniz Meltemleri

Detaylı

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz kpss soru bankası tamam çözümlü coğrafya mesut atalay - önder cengiz Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-240-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

METEOROLOJİ. III. Hafta: Sıcaklık

METEOROLOJİ. III. Hafta: Sıcaklık METEOROLOJİ III Hafta: Sıcaklık SICAKLIK Doğada 2 tip denge var 1 Enerji ve sıcaklık dengesi (Gelen enerji = Giden enerji) 2 Su dengesi (Hidrolojik döngü) Cisimlerin molekülleri titreşir, ancak 273 o C

Detaylı

METEOROLOJİ. IV. HAFTA: Hava basıncı

METEOROLOJİ. IV. HAFTA: Hava basıncı METEOROLOJİ IV. HAFTA: Hava basıncı HAVA BASINCI Tüm cisimlerin olduğu gibi havanın da bir ağırlığı vardır. Bunu ilk ortaya atan Aristo, deneyleriyle ilk ispatlayan Galileo olmuştur. Havanın sahip olduğu

Detaylı

5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ KİMYA KONULARI MADDENİN DEĞİŞMESİ VE TANINMASI

5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ KİMYA KONULARI MADDENİN DEĞİŞMESİ VE TANINMASI 5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ KİMYA KONULARI MADDENİN DEĞİŞMESİ VE TANINMASI Yeryüzündeki sular küçük damlacıklar halinde havaya karışır. Bu damlacıklara su buharı diyoruz. Suyun küçük damlacıklar halinde havaya

Detaylı

4.BÖLÜM: İKLİM BİLGİSİ A.9.8. ATMOSFER

4.BÖLÜM: İKLİM BİLGİSİ A.9.8. ATMOSFER 4.BÖLÜM: İKLİM BİLGİSİ A.9.8. ATMOSFER ve ÖZELLİKLERİ Dünyamızı çepeçevre saran ve çeşitli gazların karışımından oluşan tabakaya atmosfer adı verilir. Atmosferin Katları Atmosfer, yerçekimi etkisiyle iç

Detaylı

1 Nem Kontrol Cihazı v3

1 Nem Kontrol Cihazı v3 NEM KONTROL CİHAZI v5.0 Nem Kontrol Cihazı v3.0 1 Nem Kontrol Cihazı v3 NEM Havada bulunan su buharı miktarına nem denir. Nem ölçümlerinde mutlak nem, bağıl nem ve spesifik nem hesaplanır. Mutlak nem birim

Detaylı

Prof.Dr. Tolga ELBİR. Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi, Buca/İzmir.

Prof.Dr. Tolga ELBİR. Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi, Buca/İzmir. Prof.Dr. Tolga ELBİR Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi, 35160 Buca/İzmir E-mail : tolga.elbir@deu.edu.tr Meteoroloji Bilim Dalı Atmosferde meydana gelen hava olaylarının

Detaylı

UĞUR AYSUL COĞRAFYA ÖĞRETMENİ - 22 -

UĞUR AYSUL COĞRAFYA ÖĞRETMENİ - 22 - İKLİM ELEMANLARI Kısa sürede hava durumunu, uzun sürede ise iklimi oluşturan elemanlara iklim elemanları denir. Bu iklim elemanları ise; Sıcaklık, Basınç, Rüzgar, Nem ve Yağıştır. ANTİBİYOTİK BİLGİ Bu

Detaylı

Büyük İklim Tipleri. Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi. Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır.

Büyük İklim Tipleri. Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi. Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır. Büyük İklim Tipleri Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi Hisar Okulları İçindekiler Büyük İklim Tipleri... 3 Ekvatoral İklim... 3 Görüldüğü Bölgeler... 3 Endonezya:... 4 Kongo:... 4 Tropikal İklim:...

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

MADDENİN ISI ETKİSİ İLE DEĞİŞİMİ

MADDENİN ISI ETKİSİ İLE DEĞİŞİMİ MADDENİN ISI ETKİSİ İLE DEĞİŞİMİ ISINMA-SOĞUMA Isı enerjisi alan maddenin sıcaklığı artar. Maddenin sıcaklığının artması ısınma sonucunda gerçekleşir Özel karışımlı toprakların pişmesi ile seramik,porselen,kiremit,tuğla

Detaylı

Havacılık Meteorolojisi Ders Notları. 11. Buzlanma

Havacılık Meteorolojisi Ders Notları. 11. Buzlanma Havacılık Meteorolojisi Ders Notları 11. Buzlanma Yard.Doç.Dr. İbrahim Sönmez Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ballıca Kampüsü Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü isonmez@omu.edu.tr

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans Adayları İçin COĞRAFYA KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2014 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

Kaya çatlaklarına yerleşen bitki köklerinin büyümesine bağlı olarak çatlak genişler, zamanla ana kayadan parçalar kopar.

Kaya çatlaklarına yerleşen bitki köklerinin büyümesine bağlı olarak çatlak genişler, zamanla ana kayadan parçalar kopar. Toprağın Hikâyesi (Toprak Oluşumu) Toprak, yer kabuğunu oluşturan kayaçların ayrışması ve ufalanması ile oluşmuş; içinde çeşitli mineraller, canlı organizmalar, organik maddeler, hava ve su bulunan yeryüzü

Detaylı

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-596-2 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

Suyun yeryüzünde, buharlaşma, yağış, yeraltına süzülme, kaynak ve akarsu olarak tekrar çıkma, bir göl veya denize akma vs gibi hareketlerine su

Suyun yeryüzünde, buharlaşma, yağış, yeraltına süzülme, kaynak ve akarsu olarak tekrar çıkma, bir göl veya denize akma vs gibi hareketlerine su Suyun yeryüzünde, buharlaşma, yağış, yeraltına süzülme, kaynak ve akarsu olarak tekrar çıkma, bir göl veya denize akma vs gibi hareketlerine su döngüsü denir. Su döngüsünü harekete geçiren güneş, okyanuslardaki

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI. 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar

10. SINIF KONU ANLATIMI. 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar 10. SINIF KONU ANLATIMI 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar SUCUL BİYOMLAR Sucul biyomlar, biyosferin en büyük kısmını oluşturur. Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre tatlı su ve tuzlu su biyomları

Detaylı

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir.

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Mart 30, 2013 Yerel Saat Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Yerel saat doğuda ileri, badda geridir.

Detaylı

C O Ğ R A F İ K O NU M

C O Ğ R A F İ K O NU M BÖLÜM 3 C O Ğ RA Fİ K ON U M BÖLÜM 3 COĞRAFYA Yeryüzünde herhangi bir noktanın coğrafi koordinatlar ve coğrafi oluşumlar yardımıyla Dünya daki yerinin belirlenmesine coğrafi konum denir. İkiye ayrılır:

Detaylı

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-596-2 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ)

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ) JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ) Hazırlayan: Ibrahim CAMALAN Meteoroloji Mühendisi 2012 YEREL RÜZGARLAR MELTEMLER Bu rüzgarlar güneşli bir günde veya açık bir gecede, Isınma farklılıklarından kaynaklanan

Detaylı

Maddenin Isı Etkisi İle Değişimi a)isınma-soğuma

Maddenin Isı Etkisi İle Değişimi a)isınma-soğuma MADDE VE ISI Maddenin Isı Etkisi İle Değişimi a)isınma-soğuma Isı enerjisi alan maddenin sıcaklığı artar. Maddenin sıcaklığının artması ısınma sonucunda gerçekleşir. Örneğin;Yanmakta olan ocağın üzerinde

Detaylı

BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA

BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA SUCUL BİYOMLAR Sucul biyomlar, biyosferin en büyük kısmını oluşturur. Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre tuzlu su ve tatlı su biyomları olmak üzere iki kısımda incelenir.

Detaylı

SU HALDEN HALE G İ RER

SU HALDEN HALE G İ RER SU HALDEN HALE GİRER Doğada Su Döngüsü Enerji Kaynağı Güneş Suyun yeryüzünde, buharlaşma, yağış, yeraltına süzülme, kaynak ve akarsu olarak tekrar çıkma, bir göl veya denize akma vs gibi hareketlerine

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

ezberbozan serisi COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS 2017 eğitimde tamamı çözümlü Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir 30.yıl

ezberbozan serisi COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS 2017 eğitimde tamamı çözümlü Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir 30.yıl ezberbozan serisi COĞRAFYA KPSS 2017 SORU BANKASI eğitimde tamamı çözümlü 30.yıl Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN COĞRAFYA SORU BANKASI ISBN: 978-605-66845-4-8 Kitapta yer alan

Detaylı

Hava Kirliliği Meteorolojisi Prof.Dr.Abdurrahman BAYRAM

Hava Kirliliği Meteorolojisi Prof.Dr.Abdurrahman BAYRAM Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR Hava Kirliliği Meteorolojisi Prof.Dr.Abdurrahman BAYRAM Meteoroloji Meteoroloji, içinde yaşadığımız atmosfer tabakasının

Detaylı

Büyük İklim Tipleri. Başak Karakuş 9A COĞRAFYA PERFORMANS ÖDEVİ HİSAR OKULLARI

Büyük İklim Tipleri. Başak Karakuş 9A COĞRAFYA PERFORMANS ÖDEVİ HİSAR OKULLARI Büyük İklim Tipleri Başak Karakuş 9A COĞRAFYA PERFORMANS ÖDEVİ HİSAR OKULLARI İçindekiler BÜYÜK İKLİM TİPLERİ... 3 SICAK İKLİMLER... 4 1) Ekvatoral İklim... 4 Görüldüğü Yerler Bölgeler... 4 Endonezya...

Detaylı

Taşların fiziksel etkiler sonucunda küçük parçalara ayrılmasına denir. Fiziksel çözülme, taşları oluşturan minerallerin kimyasal yapısında herhangi

Taşların fiziksel etkiler sonucunda küçük parçalara ayrılmasına denir. Fiziksel çözülme, taşları oluşturan minerallerin kimyasal yapısında herhangi TOPRAK Yer kabuğunu oluşturan çeşitli kaya ve minerallerin fiziksel ve kimyasal yoldan ayrışmasıyla meydana gelen, içinde son derece zengin flora, hayvan varlığı barındıran ve inorganik maddeler ile hava,

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde KPSS Genel Yetenek Genel Kültür COĞRAFYA KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. SORU BANKASI

Detaylı

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 392 4. Ünite KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 1. Bölge Kavramı... 146 2. Bölge Sınırları... 148 Konu Değerlendirme Testi-1... 151 145 Bölge Kavramı 393 394 BÖLGE NEDİR? Yeryüzünde doğal, beşeri ve ekonomik

Detaylı

Su, yaşam kaynağıdır. Bütün canlıların ağırlıklarının önemli bir kısmını su oluşturur.yeryüzündeki su miktarının yaklaşık % 5 i tatlı sulardır.

Su, yaşam kaynağıdır. Bütün canlıların ağırlıklarının önemli bir kısmını su oluşturur.yeryüzündeki su miktarının yaklaşık % 5 i tatlı sulardır. DOĞADA SU DÖNGÜSÜ Yaşama birliklerinde ve onun büyütülmüşü olan tabiatta canlılığın aksamadan devam edebilmesi için bazı önemli maddelerin kullanılan kadar da üretilmesi gerekmektedir.doğada ekolojik önemi

Detaylı

İKLİM BİLGİSİ ATMOSFER HAVA DURUMU VE İKLİM İKLİM ELAMANLARI SICAKLIK, BASINÇ VE RÜZGARLAR, NEMLİLİK VE YAĞIŞ İKLİM TİPLERİ

İKLİM BİLGİSİ ATMOSFER HAVA DURUMU VE İKLİM İKLİM ELAMANLARI SICAKLIK, BASINÇ VE RÜZGARLAR, NEMLİLİK VE YAĞIŞ İKLİM TİPLERİ İKLİM BİLGİSİ ATMOSFER HAVA DURUMU VE İKLİM İKLİM ELAMANLARI SICAKLIK, BASINÇ VE RÜZGARLAR, NEMLİLİK VE YAĞIŞ İKLİM TİPLERİ ATMOSFER Yer çekiminin etkisiyle Dünya yı çepeçevre saran, çeşitli gazların karışımından

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde 30. yıl Editör Önder Cengiz Yazar Komisyon KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-318-503-1

Detaylı

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ) World Climatology

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ) World Climatology JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ) World Climatology Ibrahim CAMALAN Meteoroloji Mühendisi 2012 Climate - İklim Geniş sahalarda uzun yıllar hava şartlarının ortalamalarıdır. Hava durumu, anlık hava şartlarını

Detaylı

1 - S u H a l d e n H a l e G i r e r Doğada su halden hale girer.yeryüzündeki sular birçok hava olayı ile yeryüzüne geri döner.

1 - S u H a l d e n H a l e G i r e r Doğada su halden hale girer.yeryüzündeki sular birçok hava olayı ile yeryüzüne geri döner. 1 - S u H a l d e n H a l e G i r e r Doğada su halden hale girer.yeryüzündeki sular birçok hava olayı ile yeryüzüne geri döner.yeryüzündeki sular Güneş in etkisiyle buharlaşır.buharlaşan su buharı havaya

Detaylı

Test. Beşeri Yapı BÖLÜM 7

Test. Beşeri Yapı BÖLÜM 7 BÖLÜM 7 Beşeri Yapı 1. Yeryüzünde sıcaklık ve yağış gibi iklim özellikleriyle birlikte denizler, buzullar ve yüksek alanlar gibi etkenler nüfus ve yerleşmenin dağılışında önemli rol oynar. Doğal şartlar

Detaylı

SINIF. İnsan, Doğa ve Çevre TEST. 4. Aşağıdakilerden hangisi doğal ortamı oluşturan temel unsurlardan biri değildir?

SINIF. İnsan, Doğa ve Çevre TEST. 4. Aşağıdakilerden hangisi doğal ortamı oluşturan temel unsurlardan biri değildir? SNF İnsan, Doğa ve Çevre 1. İklimi etkileyen faktörleri ve iklimin insan yaşamı üzerindeki etkilerini konu edinen coğrafyanın alt dalı aşağıdakilerden hangisidir? A) Jeomorfoloji B) Hidrografya ) Klimatoloji

Detaylı

BASINÇ VE RÜZGÂRLAR BASINÇ hava atmosfer basıncı barometre milibar barograf 1- Normal Hava Basıncı: normal hava basıncı

BASINÇ VE RÜZGÂRLAR BASINÇ hava atmosfer basıncı barometre milibar barograf 1- Normal Hava Basıncı: normal hava basıncı BASINÇ VE RÜZGÂRLAR BASINÇ Atmosfer çeşitli gazların karışımıdır. Her madenin olduğu gibi gazların da bir ağırlığı vardır. Atmosferi oluşturan gazların yere uygulamış olduğu basınca, hava veya atmosfer

Detaylı

ADI: DÜNYA ĠKLĠMLERĠ

ADI: DÜNYA ĠKLĠMLERĠ ADI: DÜNYA ĠKLĠMLERĠ DERS : SOSYAL BĠLGĠLER SINIF : 6 YAKLAġIK SÜRE : 2 DERS SAATĠ ÖĞRENME ALANI : ĠNSANLAR YERLER VE ÇEVRELER ÜNĠTE : YERYÜZÜNDE YAġAM KAZANIMLAR : 3.Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki

Detaylı

GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI

GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI LÜK ÇALIŞMA PLANI 1. 2. ÜN KONUSU TÜRKİYE NİN MATEMATİK KONUMU ÖZEL TARİHLER VE TÜRKİYE NİN ÖZEL KONUMU ÜN İÇERİĞİ SAYFA NO Coğrafi Konum 1 Türkiye nin Matematik Konumu ve Sonuçları 3 Günün Sorusu 8 Özel

Detaylı

MET201 Atmosfer Termodinamiği Final için Çalışma Soruları

MET201 Atmosfer Termodinamiği Final için Çalışma Soruları MET201 Atmosfer Termodinamiği Final için Çalışma Soruları 1. Nemli bir hava kütlesi bir dağ sırası ile karşılaşıyor ve yükselişi sırasında tersinemez (irreversible), güya adyabatik (pseudoadiabatic) bir

Detaylı

METEOROLOJĐYE GĐRĐŞ DENİZ METEOROLOJİSİ

METEOROLOJĐYE GĐRĐŞ DENİZ METEOROLOJİSİ METEOROLOJĐYE GĐRĐŞ DENİZ METEOROLOJİSİ Yelkencilik rüzgara dayalı gerçekleştirilen bir spor olduğundan, ayrıca rüzgarın ve diğer doğa olaylarının stabilitesini koruyamamasından dolayı bir yelkenci, yaptığı

Detaylı

Dünya nın Şekli ve Hareketleri

Dünya nın Şekli ve Hareketleri Dünya nın Şekli ve Hareketleri YGS Coğrafya 1 Dünya nın Şekli ve Hareketleri Dünya nın Şekli ve Hareketleri başlıklı hazırladığımız bu yazıda, dünyanın şeklinin getirdiği sonuçları; enlem, boylam ve meridyenlerin

Detaylı

PARALEL VE MERİDYENLER

PARALEL VE MERİDYENLER PARALEL VE MERİDYENLER Nasıl ki şehirdeki bir evi bulabilmek için mahalle, cadde, sokak ve ev numarası gibi unsurlara ihtiyaç varsa Yerküre üzerindeki herhangi bir yeri bulabilmek için de hayalî çizgilere

Detaylı

1. İnsan etkisi dışında, kendiliğinden oluşan her unsur doğayı oluşturmaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir doğal unsurdur?

1. İnsan etkisi dışında, kendiliğinden oluşan her unsur doğayı oluşturmaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir doğal unsurdur? COĞRAFYA, yeryüzünü oluşturan doğal ortamların özelliklerini, Dünya üzerindeki dağılışlarını; doğal ortamla insan toplulukları ve etkinlikleri arasındaki karşılıklı ilişki ve etkileşimi nedenleriyle birlikte

Detaylı

BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ

BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ Topraklar zonal, intrazonal ve azonal topraklar olmak üzere üçe ayrılır. 1. Zonal (Yerli) Topraklar iklim ve bitki örtüsüne bağlı olarak oluşan ve bütün katmanların(horizonların)

Detaylı

MEVSİMLER VE OLUŞUMU

MEVSİMLER VE OLUŞUMU MEVSİMLER VE OLUŞUMU Mevsimler Güneş in gün dönümü ve gece gündüz eşitliği noktaları arasından geçişleri arasındaki sürelerdir. Mevsimlerin oluşmasının temel sebebi eksen eğikliği ve Dünya nın Güneş çevresindeki

Detaylı

Isı enerjisi iletim, konveksiyon (taşıma = sıvı ve hava akımı) ve ışıma (radyasyon) yolu ile yayılır.

Isı enerjisi iletim, konveksiyon (taşıma = sıvı ve hava akımı) ve ışıma (radyasyon) yolu ile yayılır. 2) Isının Yayılımı Bulunduğu ortama göre sıcaklığı fazla (yüksek) olan her madde çevresine ısı aktarır, yayar. Masa, insan, ateş, buz, su kendisinden daha soğuk bir ortamda bulunduğunda çevresine ısı aktarır,

Detaylı

DÜNYA NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ

DÜNYA NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ DÜNYA NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ YERKÜRE NİN ŞEKLİ Bilim ve teknolojik seviyeye bağlı olarak, İlk Çağ da Dünya mızın şekli, değişik biçimlerde tahmin ediliyordu. Dünya nın çevresi günümüzden yaklaşık 2.200

Detaylı

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS COĞRAFYA Ödev Kitapçığı 1 (TM-TS) Doðal Unsurlar - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Adý

Detaylı

ÖABT. SORU BANKASI Tamamı Çözümlü. FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ ÖABT. YER BİLİMİ - ASTRONOMİ ÇEVRE BİLİMİ ve ALAN EĞİTİMİ

ÖABT. SORU BANKASI Tamamı Çözümlü. FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ ÖABT. YER BİLİMİ - ASTRONOMİ ÇEVRE BİLİMİ ve ALAN EĞİTİMİ ÖABT 2015 Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ YER BİLİMİ - ASTRONOMİ ÇEVRE BİLİMİ ve ALAN EĞİTİMİ SORU BANKASI Tamamı

Detaylı

Meteoroloji ve Klimatoloji 2009 Final Soruları

Meteoroloji ve Klimatoloji 2009 Final Soruları Meteoroloji ve Klimatoloji 2009 Final Soruları 1) Basınç merkezleri arasındaki farka ne denir? a) Sıcaklık gradyanı b) Basınç gradyanı c) Basınç eğimi d) Baro metrik eğim e) B ve D 2) Kara meşeli tropikal

Detaylı