Interpretation and Geotechnical Properties of Potential Landslide in Fethiye-Eşen II HEPP Power Collection and Plant Area

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Interpretation and Geotechnical Properties of Potential Landslide in Fethiye-Eşen II HEPP Power Collection and Plant Area"

Transkript

1 Süleyan Deirel Üniversitesi, Fen Bilileri Enstitüsü Dergisi, - (2007),84-90 Fethiye-Eşen II HES Şalt ve Santral Sahasındaki Potansiyel Heyelanının Yerteknik Özellikleri ve Yoruu Osan UYANIK, Ergün TÜRKER Süleyan Deirel Üniversitesi, Mühendislik-Miarlık Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölüü / ISPARTA Alınış Tarihi: , Kabul: Özet: Çalışa alanında gözleler ve yerinde deneyler yapılıştır. Gözlelerde alanın üst kesileri farklı kalınlıklarda yaaç olozlarını ve daha derinleri kiltaşı, killi kireçtaşı ve kutaşı ardalanasından oluşan birileri kapsadığı görülüştür. Tektonik hareketler sonucunda derinlerdeki birilerin dayanıı azalıştır ve bu birilerin yüzeyleyen kesileri aşırı ayrışış ve zein özelliği kazanıştır. Yağur suları yaaç olozundan sızarak alttaki birileri suya doygun hale getiriştir. Bu durudaki zeinde durağanlık bozuluş ve yer yer kayalar gözlenektedir. Eşen II HES Şalt ve Santrali için topagrafik eğiin fazla olduğu ve fosil heyelanların bulunduğu bir saha tercih ediliş ve santral yerinde derin kazı yapılış, kazıdan çıkan alzee potansiyel heyelan kütlesi üzerine dolduruluş, potansiyel heyelan kütlesinin etek kısındaki dayanak derin kazı ile ortadan kaldırılış ve suyun etkisiyle kaya ukaveetinin azalası sonucunda heyelan eydana geliştir. Çalışa alanında oluşan heyelanın geoetrisini belirleek aacı ile yerinde deneylerden sisik kırıla ve özdirenç çalışaları yapılıştır. Ayrıca açılan gözle çukurlarında yapılan yerinde deneylerle (proktor penetroetre ve vane) kayan alzeelerin direnç paraetreleri hesaplanıştır. Tü verilerin birlikte yorulanasıyla sağla ana kaya ve potansiyel heyelanın geoetrisi belirleniştir. Ana kayanın altere kısının da heyelan alzeesi içersinde olduğu saptanıştır. Durağanlık analizi için Veyn 25 turdan elde edilen kaya ukaveeti sonuçlarının kullanılası öneriliştir. Anahtar Kelieler : Heyelan, Dönel Kaya, Özdirenç, Sisik Kırıla, Kaya Direnci, Interpretation and Geotechnical Properties of Potential Landslide in Fethiye-Eşen II HEPP Power Collection and Plant Area Abstract: In situ observations and tests were ade at the sturdy area. The area consists of slope-debris covering the upper parts with varying thickness and, clayey liestone, sandstone intercalation deeper parts. As a result of tectonis, base of geological units loose its resistance and outcrops altered and decoposed and thus gained a soil character. Rain water leaking fro the pereable slope-debris saturated into layers below the surface. In such ground, the soil lost its stability and landslide occurred. An area which has high topographical slope and fossil landslides was selected for Eşen II HEPP and its plant. then, excavated soil pile up over the potential landslide body, the heel of the potential landslide was reoved through excavations and as a result of decreasing in shear strength, ø with the effect of water landslide occurred. In the study area, seisic refraction and resistivity survey were perfored in order to deterine the geoetry of the potential landslide. Besides, the resistance paraeters of the sliding units were obtained with in-situ experients (the proctor penetroeter and the vane) in the observation holes. Geoetry of the landslide and base unit were obtained by eans of joint interpretation of whole data. It is observed that even the altered part of the base unit is a part of the land slide. The use of shear strength obtained fro veyn (25 turn) test is proposed for stability analysis. Keywords: Landslide, Rotational Slide, Resistivity, Seisic Refraction, Shear Strength Giriş Heyelanlar, belirli bir şevi olan kaya, zein, dolgu alzeesi ve bunların karışıından oluşan alzeelerin yer çekiinden dolayı ani bir yenile ile birden bire ya da yavaş olarak aşağı ve dışa doğru kaya hareketleridir (Türker, 99; Ulusay, 200). Heyelan, çeşitli zein cinsi ile çok sayıda durağanlık bozucu etkenin iç içe olduğu karaşık bir olaydır. Heyelanların kontrolü oldukça pahalıdır ve yapılan yoğun çalışalar her zaan etkili olaaaktadır. Heyelanlarda oluşabilecek tehlikelerin değerlendirilesi için yaaçların oluşuları ve yapısı ile ilgili sorunların çözüleri gereklidir. Hareket eden kütle, düşe, kaya ve aka hareketlerinden biri veya çeşitli bileşileri şeklinde gelişir. Bu yüzdendir ki, arazi çalışalarında statik ve dinaik yöntelerin birlikte yapılası gereklidir. Bu çalışada dinaik olarak sisik kırıla ve düşey elektrik sondaj çalışaları ve statik olarak ekanik sondaj, laboratuar analizleri ve araştıra çukurlarında yerinde veyn ve penetroetre deneyleri yapılıştır. Sisik kırıla tekniği 960 lı yıllardan beri heyelan araştıralarında kullanılaktadır. Sisik kırıla çalışasıyla heyelanın kaya yüzey derinliği ve heyelan alzeesinin genişliği belirlenebilektedir (Cuings ve Clark, 988; Paler ve Weisgarber, 988; Bogoslovsky, 977; Brooke, 973; Carroll vd., 972; Trantina, 963). Sisik kırıla verileri ile kayan alzee ve alttaki sıkı tortul yada kayanın sisik hızlarındaki ve fiziksel özelliklerindeki farklılıklar yorulanaktadır. Ayrıca sisik kırıla verileri ile 84

2 O. UYANIK, E.TÜRKER kayan kütlenin önlenesine yönelik yapılacak çalışalar için veriler de sağlanaktadır. Heyelan araştıralarında sisik kırıla tekniğinin diğer tekniklere göre bazı üstünlükleri vardır. Bunlar: () çevreye zarar vereesi, (2) ekipanın kolay taşınabilir olası, (3) tekniğin diğer yöntelere göre ucuz olası, (4) çift taraflı sisik kırıla çalışasında basınç dalgaları kullanılarak heyelan geoetrisinin odellenesi ve kaya dalgalarının kullanılasıyla da kayan alzee ya da alttaki alzeenin ekanik özelliklerinin belirlenesi sayılabilir. Sisik kırıla tekniğinin heyelan araştıralarındaki eksiklikleri; bu teknik ile nuune alınaadığından zein tipi belirleneez, kayan alzee içerisindeki bloklardan saçılan dalgalar kırıla çalışalarında bozucu etki olarak kaydedilebilir, ince tabakaların belirlenesi hız farklılığına ve örnekleeye bağlıdır ve derinlik arttıkça hız artazsa tabaka derinlik hesabının hatalı olası sayılabilir. Düşey elektrik sondaj çalışaları ile yeraltının özdirenç değişii incelenektedir. Ayrıca heyelanlarda neli ya da suya doygun olan zeinler, yatay ve düşey yönde tabakaların konuları ve yüzeye yakın kesilerdeki ayrışa bölgelerinin belirlenesi ve kaya yüzeyinin konuunun odellenesinde etkin bir yöntedir. Statik çalışalardan yerinde veyn ve penetroetre deneyleri ile zeinlerin kaya direnç özellikleri belirlenektedir. Bu özelliklerin laboratuar yerine sahada belirlenesinin üstünlükleri vardır. Bunlar: () Doğal basınç altında deneyin yapılabilesi, (2) Doğrudan kese direncinin heen yerinde belirlenesinden dolayı zaan kaybının olaası, (3) Aynı yerde birçok deneyin yapılabilesi, (4) 25 tur veyn deneyi ile elde edilen kese direncinin durağanlık analizinde doğrudan kullanılabilesi, (5) Doğal şartlarda kese direncinin belirlenebilesi ve (6) Deneyin kaya düzleinde, kaya düzleinin üzerinde ve altında yapılasından dolayı kese direncinin değişiinin yerinde belirlenebilesi sayılabilir. Heyelan Türleri ve Nedenleri Heyelan türlerinden toprak ve kaya düşeleri en yaygın görülenlerdir. Toprak yada kaya düşelerinde kütleler, serbest düşe, sıçraa, seke yada yuvarlana yaparlar. Düşelerin yanı sıra kaya hareketi ise bir veya birkaç yüzey boyunca kese ukaveetinin azalasıyla oluşur. Bu yüzeyler ya gözle görülebilir yada tahin edilebilir. Hareket eden kütlede büyük değişiler (deforasyonlar) varsa daha çok kaya ve döküntü kayaları ve yanal yayılalar görülür. Düzlesel kayalar, ayrışış yüzey tabakaları, ekleli kayalar ve ana kaya üzerinde bulunan yaaç olozları ile daneli zeinlerde çok yavaş bir şekilde gelişebilektedir. Dönel kayalar, pekişeiş veya çok az pekişiş forasyonlarda (dolgu, kil, kiltaşı ve şeyl) çöke ve az ötelene ile karışık biçide gelişen şev kayalarıdır. Karaşık kayalar, düzlesel ve dönel kayaların karışıı biçiindedir. Dönel kayanın taç ve yan kesilerinde yeni kayalar, topuk kesiinde ise akalar başlarsa karaşık heyelan gelişebilir. Zein tabakalarının ardışık olarak ıslanası ve kuruası heyelanları harekete geçirir. Zein tabakalarındaki su doygunluğunun ve boşluk suyu basıncının artasıyla hareket hızlanır. Akalarda yer değiştiren kütle içerisindeki alzeenin aldığı şekil ve hareketin hızı yüksek viskoziteli sıvılardaki durua benzer. Akan alzee; kaya parçaları, ince granüler zein, su ve döküntü karışıı ya da plastik kilden oluşur. Herhangi bir heyelan, gelişiinin çeşitli evrelerinde değişik hareket tipleri gösterebilir. Bu duruda heyelanların çoğu karaşıktır. Herhangi bir heyelanın bir tek kesin nedene bağlanası heen heen olanaksızdır (Sowers ve Sowers, 95). Bir heyelanın gelişesine yol açan oluşuunun kökü, kayanın oluşuuna dayanır ve arz kabuğunun hareketleri, erozyon, hava koşulları etkisiyle oluşan aşına olaylarını da kapsar. Bundan sonra herhangi bir etken kütleyi şevden aşağıya hareket ettireye yeterli olabilir. Çoğunlukla birçok neden aynı zaanda evcuttur. Dengeyi bozan nedene karar verek güç olduğu kadar yanlıştır. Ana kayanın örtülü olup görünediği bir yerde, olası bir heyelan oluşuunun anlaşılası için, güvenilir bir zein arazi etüdü ile birlikte laboratuar veya yerinde kese deneylerinin yapılasında fayda vardır. Zeinin yapı kesitini ve yeraltı suyunun duruunu belirleek gerekir. Heyelanı geliştiren bütün jeolojik oluşularda, zayıf bir biri üzerinde kuvvetli bir biri bulunaktadır. Zayıf biri, kuvvetli biriden dökülen taş, toprak ve oloz gibi döküntü alzeesiyle taaen veya kısen gizleniştir. Bu duru alan çalışalarının öneini ortaya koyaktadır (Atalay ve Bekaroğlu, 973). Zein yüzeyindeki çatlaklar, her zaan zeinin hareket yönüne dik olak zorunluluğunda değildir. Örneğin bir dönel kaya hareketinin baş kısına yakın çatlaklar hareket doğrultusuna dik bulunaktadır. Öte yandan, heyelanın yanları boyunca yer alan çatlaklar ise heen heen hareket yönüne paraleldir. Güncel veya potansiyel bir heyelanı haber veren bu zein yüzeyindeki çatlaklar, bu özelliklerine ek olarak, yerel heyelanın saptanasında yardıcı olur. Örneğin, dönel kaya tipi bir heyelanda çatlak yüzeyleri düşey düzlee göre hafifçe kavisli olup, hareket yönüne göre konkavdır. Eğer ana hatları ile çatlak sistei atnalı biçiinde ise büyük bir olasılıkla dönel kayayı belirtir. Heyelanlardaki tehlikeli duruu saptaak aacıyla, taban kaya üzerindeki kayan kütlenin kalınlığını ve su içeriğini araştırak gerekir. Bunlara ek olarak yaaç durağanlığının değerleri bölgesel iklie, hidrolojik verilere, insanın ekonoik aktivitesine ve yerel heyelanların tarihi gibi verilere de bağlıdır. Mühendislik jeolojisinin bilinen yönteleri ile bütün bu sorunların ta olarak yorularını ve araştıralarını yapak bazen olanaksızdır. Yaaç durağanlığı için heyelanların yapıları ve suya doygunlukları genellikle yerelektrik ve sisik yöntelerle araştırılır. Bu yöntelerle heyelan geoetrisi ve ıslak zonlar belirlenektedir. Eşen II HES Santral ve Şalt Sahasında Oluşan Heyelanının Nedenleri Eşen II Hidroelektrik Enerji Santralı (HES) projesinde suyu daha fazla yüksekten düşürek aacıyla yeraltı santrali uygun görülüştür (Şekil ). Ancak santral kazısı 85

3 Fethiye-Eşen II HES Şalt ve Santral Sahasındaki Potansiyel Heyelanının Yerteknik Özellikleri ve Yoruu yapılan alanda heyelan oluşuş ve küçük su kaynakları ile karşılaşılıştır. Yeraltı santralinin yer aldığı yaacın üst katlarında şalt sahası projelendiriliştir. Santralde yapılan kazı sonucunda çıkan alzee şalt sahasında dolgu aaçlı kullanılıştır. Dolayısıyla Eşen II şalt sahası ve santral yerindeki olası heyelanın bir tek kesin nedene bağlaak doğru değildir. Heyelanın başlangıç nedenleri, yüksek kese gerilesini oluşturan etkenler ve kese ukaveetini azaltan etkenler olarak düşünülektedir. Yüksek kese gerilesini oluşturan etkenler olarak; Santral yerinde heyelanın etek kısında yapılan derin kazı sonucunda toprağın dayanağının ortadan kalkası, Bu kazıdan çıkan toprağın potansiyel heyelan kütlesi üzerine (şalt sahası için) dolgu yapılası (sürşarj), bu alanda topografik eğiin yüksekliği ve kayan kütlenin kalınlığının fazla oluşu sayılabilir. Kese (Kaya) ukaveetini azaltan etkenler olarak ise; Kutaşı ve kil taşlarının ardalanalı olarak oluşasından dolayı geçirgen kutaşlarının taşıdığı suyun kil ineralleri tarafından eilesi sonucunda su tenörü yükselen killi zeinlerin kaya ukaveetinin azalası, Potansiyel heyelan kütlesinin alt kesilerindeki su yatağının sızıntı yollarıyla akarsu yatağına birleşesi, Alt kesilerdeki sızıntıların yer yer gölleneler yaparak teas halinde bulunduğu filiş in (şeyl in) killi seviyelerinde kaya ukaveetini azaltası, Santral sahasında yapılan derin kazı sonucunda dayanaktan yoksun kalan sıkışış killerde görülen çatlaalar ve Derin kazı sonucunda sızıntı sularının daha düşük katlarda akaya başlaasıyla sıza basıncının artası sayılabilir. Eşen II HES Santral ve Şalt Sahasında Oluşan Heyelandaki Çatlakların Anlaı Çökenin baş kısına yakın yerlerde çatlaklar hareket doğrultusuna dik ve heyelanın yanındaki çatlaklar hareket doğrultusuna paraleldir (Şekil ) (Şekil 2). At nalı şeklinde izlenen çatlaklar dönel çökeyi belirtir. Dönel tipi bir heyelanda, çatlak yüzeyleri düşey düzlee göre hafifçe kavisli olup hareket yönüne göre konkavdır (Terzaghi, 950). Derinlere doğru çatlakların uçları kapanır ve kaa şeklini alır. Dönel çöke tipi bir kayanın topuk kısının heen üstündeki bölge bir basınç bölgesidir. Dönel çöke şeklinde kayış olan alzee topuk, yanlar ve esas ayna tarafından sınırlandığı ve üstteki yükün basınç etkisinde kaldığı için hiçbir açık çatlağına rastlanaaktadır. Topuk bölgesi bir çeke ve yukarıya ite bölgesi olarak tanınır. Kazı yapılınca yukarıya ite azalış ve çeke etkin durua geliştir. Bundan dolayı topuğun tekrar ve acilen oluşturulası gereği ortaya çıkış ve bu işle yapılıştır. Şalt Sahası Eşen Çayı Santral Yeri Şekil. Eşen II Santral Yeri Kazısı ve Yandaki Çatlakların Genel Görünüü Şekil 2. Kohezyonlu Bir Zein İçinde Meydana Gelen Dönel Çöke Tipi Bir Heyelanda, Tipik Olarak Meydana Gelen Çeke Çatlakları (Terzaghi ve Peck, 948) 86

4 O. UYANIK, E.TÜRKER Eşen II HES Santral ve Şalt Sahasındaki Kayan Malzeenin Fiziksel ve Mekanik Özellikleri Eşen II potansiyel heyelanı içinde ve altında kalan zeinlerin fiziksel ve ekanik özelliklerini belirleek aacı ile 4 adet derinlikte araştıra çukuru açılıştır (Şekil 3). Bu çukurlardan topla 4 adet örseleniş örnekler alınış ve yerinde Veyn ve Proktor Penetroetre deneyleri yapılıştır. Alınan örseleniş örneklerin laboratuar sonuçları Tablo de sunuluştur. Ayrıca, kaya yüzeyinde açılan trenç içerisinde yerinde deneyler; kaya yüzeyinde, kaya yüzeyinin ıslak kısında, kaya yüzeyinin üst ve alt kısıların da yapılış ve sonuçlar Tablo 2 de veriliştir. Aynı deneyler araştıra çukurlarında da yapılış ve sonuçlar Tablo 2 de sunuluştur. Yerinde yapılan veyn ve penetroetre deneylerinden elde edilen basınç ve kaya gerileleri ohr diyagraında çizilerek kohezyon ve içsel sürtüne açıları belirleniştir. Tablo ve Tablo 2 deki AÇ-, AÇ-2, AÇ-3 ve AÇ-4 ait su uhtevası (w n ) ve Veyn deney sonuçları incelendiğinde, su içeriğindeki artış kaya ukaveeti değerini hızlı bir biçide düşürektedir. Tablo 2 incelendiğinde kaya yüzeyinin ıslak kesinde kaya ukaveeti düşük değerlerde bulunuştur. Tablo 2 de verilen Veyn 25 tur deney sonuçları özellikle kayanın gerçekleştiği zeinlerde doğrudan kaya dayanıını verektedir. Bu değerlerin, heyelanın durağanlık analizinde kullanılası önerilir. Tablo. Eşen II HES Heyelanlı Zeinlerin Fiziksel Özellikleri Tane Boyu Dağılıı Kıva Liitleri Deney Yeri Derinlik () Çakıl Ku Silt Kil w LL w PL I P w n Zein Cinsi AÇ CL AÇ CH AÇ CL AÇ CH Tablo 2. Eşen II HES Heyelanlı Zeinlerin Mekaniksel Özellikleri Deney Yeri Penetroetre Veyn Veyn (25 Tur) Skala σ kg/c 2 Skala τ Skala τ kg/c 2 kg/c 2 c kg/c 2 Ф derece Trenç 40 2,48 5,6,2 2 0,40 0,78 25 (Kaya Yüzeyi) 60 3,72 7,5,5 3,2 0,64 3 Trenç (Kaya 20,24 3 0,6,6 0,32 0,54 0,3 Yüzeyi Islak Kısı) Trenç (Kaya 84 5,2 3 2,6 2 0,40 2,22 9,5 Yüzeyi Üst Kısı) 90 5,57 3 2,6 2 0,40,92 2 Trenç (Kaya 48 2,97 6,4,28,9 0,38 0,84 3 Yüzeyi Alt Kısı) 62 3,84 9,80 3,2 0,64,32 8,5 AÇ- 70 4,33 3 2,6 6,5,30 2, ,96,5,98 6,20,98 0 AÇ , ,2 0, , ,2 0, AÇ ,83 0,8 2,6 3 0,60,5 25,5 84 5,20 2,20 2,5 0,50,95 6 AÇ ,58 3,4 0, ,45 72,5 74 4,58 2 0, ,24 78 Eşen II HES Santral ve Şalt Sahasında Oluşan Heyelan Geoetrisinin Jeofizik Yöntelerle Belirlenesi ve Yoruu Heyelanların yeraltı yapılarının zor anlaşılası daha detaylı araştıraları gerektirektedir. Jeofizik yöntelerin uygulanası ile çok geniş alanlarda hızlı araştıralar yapılakta ve diğer ühendislik dallarından daha fazla veri üretilebilektedir. Kuru ve ıslak zeinlerin ekanik değerlerinin araştırası, laboratuar için alınış belirli bir haci olan nuuneler üzerinde yapılaaz. Ancak, kayaçların geniş çapta hacilerinin ölçüü ile olanaklıdır. Böylece saptanan paraetreler jeolojik ve hidrojeolojik karakteristikleri birlikte yansıtır. Bu nedenle jeofizik yöntelerin uygulanışı son derece yararlı ve yerinde bir karardır. Ayrıca bir heyelanda sisik profillerin ve yerelektrik sondajların sık alınası araştırayı başarıya götürektedir. Arazi koşullarından dolayı karelaj sisteinin uygulanaadığı yerlerde profiller boyunca çalışalar yapılış ve bu profiller heyelanın koptuğu sağla yaaç üzerine kadar uzatılıştır. Potansiyel heyelan geoetrisini saptaak aacıyla 9 profilde sisik kırıla ve 9 noktada elektrik özdirenç çalışaları yapılıştır (Şekil 3) (Türker ve Uyanık, 2000). Profil sayısının olanaklar ölçüsünde fazla olasına özen gösteriliştir. Böylece heyelanın koptuğu sağla yaaç ile yerinden oynayan kütlelerin sisik hız değerleri birbirleriyle karşılaştırılarak heyelanın konuu yorulanabiliştir. 87

5 Fethiye-Eşen II HES Şalt ve Santral Sahasındaki Potansiyel Heyelanının Yerteknik Özellikleri ve Yoruu K-2 K- H0 H6D H7 H2T H2 H 265 HT H6T H3T H7T 265 H3 260 H8 H4T H4 H9T 255 H8T H H6T Rezistivite derinlik sondaji Sisik profil atis noktasi AÇ Arastira Çukuru Trenç H5T H5 Büro Santral 20 Kesit dogrultusu Çatlak siniri Sizinti AÇ 0 0 Şekil 3. Eşen II (HES) Şalt ve Santral Sahasının Yer Bulduru Haritası Yer elektrik sondajlardan sağlıklı bir yoru yapabilek için bütün eğrilerin bu yoru doğrultusunda olası gerekir. Bu çalışalar, özellikle bahar aylarında yağışlardan sonra yapılasına dikkat ediliştir. Bilindiği üzere, heyelan oluşabilecek kütlenin kaya yüzeyinde, su doygunluğunun en fazla ve elektrik özdirenç değerinin en düşük olduğu ortalardır. Ayrıca su ile teas halinde olan zeinin gevşeesinden dolayı sisik dalga hızları da düşük değerler verektedir. Dolayısıyla, heyelan oluşturabilecek kütleyi teel kayadan ayırt etek kolaylaşır. Sisik kırıla çalışalarında, kayabilecek kütlenin sisik boyuna dalga hızlarının ( /s) düşük değerlerde ve teel kayanın sisik boyuna dalga hızlarının ( /s) daha yüksek değerde olası kaya yüzeyini belirlee olanağı veriştir. Kesit I ve II de görüldüğü gibi sisik kırıla ve elektrik özdirenç değerlendireleri birlikte yorulanarak potansiyel heyelanın geoetrisi ortaya çıkarılıştır (Şekil 4). Elektrik özdirencin kendi içerisinde yükseldiği ve yüksek sisik hızlara sahip olan ana kaya () nuara ile gösteriliştir. Ana kayanın kendi içindeki üst seviyelerinde elektrik özdirenç değerleri 2-8 oh- arasında ve sisik boyuna dalga hızı /s civarlarında olan kesi ana kayanın altere kısı olarak yorulanış ve a ile gösteriliştir. Altere ve sağla ana kayanın üstünde yer alan killi seviyeler () ve kutaşları () ile gösteriliştir. Kil, kutaşı ardalanası şeklindeki karaşık heyelan alzeesi yanal değişilerde gösterir. Yer yer iri bloklar vardır. Ana kayanın altere (bozuşuş) kısı da heyelan alzeesi içindedir. ile gösterilen killi seviyelerin özdirenci 3-20 oh- ve ile gösterilen kutaşlarının özdirenci oh- arasında değişektedir. ve ile gösterilen ardalanalı seviyelerin sisik boyuna dalga hızları 2500/s den daha az değerler elde ediliştir. Çatlaklar, ana kaya üstünde dönel olarak kayaya çalışan alzeede oluşaktadır. Kaya yüzeyi sızıntı sular nedeniyle elektrik özdirenç değerleri düşüktür. Su olayan H-9D deki elektrik özdirenç değerleri yüksektir. Burası bariyer görevi yapakta ve büyük bir olasılıkla bunun arkasında sızıntı sulardan oluşan gölleneler evcuttur. Şantiye bürosu yakınındaki çatlakta açılan trençde izlenilen ıslaklık ve killerdeki yuuşaa bunu doğrulaaktadır. Sisik profil ve yerelektrik sondaj çalışalarıyla ortaya konan kayan kütle ile ilgili yorular, daha sonra ekanik sondajlarla doğrulanıştır. Açılan ekanik sondaj kuyularına yeraltı suyu seviyesini ölçek için filtreli plastik borular indiriliş ve yeraltı suyu seviyesindeki değişiler izleniştir. Bir süre sonra bu ekanik sondaj kuyularında yeraltı suyu rasatları yapılaaz oluş ve rasat aleti belli seviyelerin altına ineiştir. Yavaş bir şekilde oluşan heyelan kütlesi ekanik sondajlardaki filtreli plastik boruları koparıştır. Bu nedenle yeraltı suyu rasat aleti daha aşağıya indirileeiştir. Plastik boruların koptuğu seviye sisik profil ve yerelektrik sondaj çalışalarından bulunan heyelan derinliği ile aynı seviyelerdedir. 88

6 O. UYANIK, E.TÜRKER H-0 60oh oh. 3oh. 2oh. 2oh Vp=464/s H-7 Vp=287/s 35oh. 20oh. Vp=3905/s 5oh. KESİT I H-3T Vp=32/s Vp=678/s 4oh. 35oh. Vp=252/s 5oh. 3oh. Vp=532/s Vp=805/s H-4 7oh. 34oh. 0oh. Vp=2554/s 5oh. 08oh. 6oh. H-9 Vp=442/s 60oh. Vp=03/s Vp=286/s a H-0 60oh oh. 8oh. 3oh. 2oh. 2oh H-4 Kaya Yüzeyi Siniri Sizinti Kaynagi Vp=373/s Rezistivite Derinlik Sondaji H-6T 98oh. 70oh. Vp=280/s Vp=463/s 8oh. 38oh. AÇIKLAMALAR a H-2T Vp=894/s Vp=960/s KESİT II H-2 Vp=565/s Vp=696/s 52oh. Vp=927/s 20oh. 90oh. Vp=724/s 20oh. Potansiyel Heyelan Malzeesindeki Kutasi Seviyeleri Potansiyel Heyelan Malzeesindeki Killi Seviyeleri Altere Ana kaya Vp=602/s 42oh. H-9T Vp=395/s Vp=88/s Vp=228/s Sisik Profil Atis Noktasi Ana kaya[filis-(seyl)] Şekil 4. Potansiyel heyelan Geoetrisini Gösterir Yerteknik Kesitleri Sonuçlar ve Öneriler Eşen II santral sahasında yapılan kazı sonucunda dayanağın ortadan kalkası, buradan çıkan alzeenin potansiyel heyelan kütlesi üzerine dolgu yapılası, topografik eğiin fazlalığı ve kaya ukaveetinin su etkisiyle azalası heyelanı oluşturuştur. Burada atnalı şeklinde izlenen çatlaklar çok yakın bir ihtialle dönel çökeyi gösterir. Sisik profil çalışalarında, kayan kütlenin sisik boyuna dalga hızlarının /s gibi düşük değerlerde ve teel kayanın sisik boyuna dalga hızlarının /s daha yüksek değerde olası kayan kütleyi teel kayadan ayırt ete olanağı veriştir. Zeinin su içeriği arttıkça kaya ukaveeti azalaktadır. Veyn 25 turdan elde edilen kaya ukaveeti sonuçlarına bağlı durağanlık analizi öneriliştir. Kaynaklar Atalay, F.İ., Bekaroğlu, N Heyelanlar ve Mühendislik Uygulaası. Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü yayını, Ankara, 349s. Bogoslovsky, V.A., Ogilvy, A.A Geophysical Methods for the Investigation of Landslides. Geophysics, 42, Brooke, J.P Geophysical Investigation of a Landslide Near San Jose, California. Geoexploration,, Carroll, R.D., Scott, J.H., Lee, F.T Seisic Refraction Studies in Geological, Geophysical and Engineering Investigations of the Loveland Basin Landslide Clear Creek County, Colorado, U.S. Geological Survey Professional Paper, 673, 7-9. Cuings, D., Clark, B.R Use of Seisic Refraction and Electrical Resistivity Surveys in Landslide Investigations. Bulletin of the Association of Engineering Geologists, 25, Paler, D.F., Weisgarber, S.L Geophysical Survey of the Stupy Basin Landslide, Ohio. Bulletin of the Association of Engineering Geologists, 25,

7 Fethiye-Eşen II HES Şalt ve Santral Sahasındaki Potansiyel Heyelanının Yerteknik Özellikleri ve Yoruu Sowers, G. B., Sowers, G. F. 95. Introductory Soil Mechanics and Foundations. The Macillan Copany, New York, 386pp. Terzaghi, K., Peck, R.B Soil Mechanics in Engineering Practices, JohnWiley and Sons, New York, 354pp. Terzaghi, K Mechanis of Landslides: In Application of Geology to Engineering Practice. Geological Society of Aerica, Berkey, Trantina, J.A Investigation of Landslides by Seisic and Electrical Methods. Aerican Society for Testing and Materials, 322, Türker, A. E. 99. Heyelanların Jeoelektrik Yöntelerle Araştırılası. Yağış, Sel, Heyelan Sepozyuu, Türk Mühendis ve Miar Odaları Birliği, 7-9 Eki, Ankara, Türker, A. E., Uyanık, O Eşen II HES Şalt ve Santral Sahası Potansiyel Heyelanların Geoetrisini Saptaak İçin Jeofizik Çalışa. Süleyan Deirel Üniversitesi Depre ve Jeoteknik Araştıra Merkezi, Isparta. Ulusay, R Uygulaalı Jeoteknik Bilgiler. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları, Ankara, 385s. 90

Geotechnical Properties of Esen-I HEPP Project Field

Geotechnical Properties of Esen-I HEPP Project Field Süleyan Deirel Üniversitesi, Fen Bilileri Enstitüsü Dergisi, - (2007),75-8 Eşen I HES Projesi Alanının Jeoteknik Özellikleri Mustafa BOZCU, OSMAN UYANIK 2, Olcay ÇAKMAK 2, Ergün TÜRKER 2 Çanakkale Onsekiz

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 5/29/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 5/29/2017 2 BÖLÜM 9 KÜTLE HAREKETLERİ 5/29/2017 3 9.1.

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 Zemin incelemesi neden gereklidir? Zemin incelemeleri proje maliyetinin ne kadarıdır? 2 Zemin incelemesi

Detaylı

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir.

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir. DERS 2 Yeraltısuları Türkiye'de yeraltısularından yararlanma 1950den sonra hızla artmış, geniş ovaların sulanmasında, yerleşim merkezlerinin su gereksinimlerinin karşılanmasında kullanılmıştır. Yeraltısuları,

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta: orhan.arkoc@kirklareli.edu.tr Web : http://personel.kirklareli.edu.tr/orhan-arkoc 2 BÖLÜM 12 Baraj Jeolojisi 3 Barajlar ve Baraj inşaatlarında

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu B - Zeminlerin Geçirimliliği Giriş Darcy Kanunu Geçirimliği Etkileyen Etkenler Geçirimlilik (Permeabilite) Katsayısnın (k) Belirlenmesi * Ampirik Yaklaşımlar ile * Laboratuvar deneyleri ile * Arazi deneyleri

Detaylı

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER FORMAT Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nın Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar

Detaylı

KUŞADASI YÖRESİ RÜZGAR VERİLERİNİN DENİZ YAPILARININ TASARIMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRİLMESİ

KUŞADASI YÖRESİ RÜZGAR VERİLERİNİN DENİZ YAPILARININ TASARIMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRİLMESİ KUŞADASI YÖRESİ RÜZGAR VERİLERİNİN DENİZ YAPILARININ TASARIMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRİLMESİ Gündüz GÜRHAN Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilileri ve Teknolojisi Enstitüsü İnciraltı/İzir E-Posta:gunduz.gurhan@deu.edu.tr

Detaylı

KARADENİZ MÜHENDİSLİK

KARADENİZ MÜHENDİSLİK KARADENİZ MÜHENDİSLİK BAĞLIK MAH. ŞEHİT RIDVAN CAD. NO:25/1 KDZ EREĞLİ / ZONGULDAK TEL & FAX : 0 (372) 322 46 90 GSM : 0 (532) 615 57 26 ZONGULDAK İLİ EREĞLİ İLÇESİ KIYICAK KÖYÜ İNCELEME ALANI F.26.c.04.c.4.d

Detaylı

JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Genel Jeoloji Prof. Dr. Kadir DİRİK Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2015 JEOLOJİ (Yunanca Yerbilimi ) Yerküreyi inceleyen bir bilim dalı olup başlıca;

Detaylı

Su seviyesi = ha Qin Kum dolu sütun Su seviyesi = h Qout

Su seviyesi = ha Qin Kum dolu sütun Su seviyesi = h Qout Su seviyesi = h a in Kum dolu sütun out Su seviyesi = h b 1803-1858 Modern hidrojeolojinin doğumu Henry Darcy nin deney seti (1856) 1 Darcy Kanunu Enerjinin yüksek olduğu yerlerden alçak olan yerlere doğru

Detaylı

Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları. Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA)

Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları. Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Zeminler Zeminler iri daneli ve ince daneli olarak iki ana grupta incelenebilir. İri daneli malzemeler

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 4/3/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 4/3/2017 2 BÖLÜM 4 TABAKALI KAYAÇLARIN ÖZELLİKLER, STRATİGRAFİ,

Detaylı

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA)

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) İçerik Yarmalarda sondaj Dolgularda sondaj Derinlikler Yer seçimi Alınması gerekli numuneler Analiz

Detaylı

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar JEOLOJİK YAPILAR GİRİŞ Dünyamızın üzerinde yaşadığımız kesiminden çekirdeğine kadar olan kısmında çeşitli olaylar cereyan etmektedir. İnsan ömrüne oranla son derece yavaş olan bu hareketlerin çoğu gözle

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

5. MODEL DENEYLERİ İLE GEMİ DİRENCİNİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ

5. MODEL DENEYLERİ İLE GEMİ DİRENCİNİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ 5. MODEL DENEYLEİ İLE GEMİ DİENİNİ BELİLEME YÖNTEMLEİ Gei projeinin değişik erelerinde iteatik odel deneylerine dayalı yaklaşık yöntelerle gei topla direnci e dolayııyla gei ana akine gücü belirlenektedir.

Detaylı

Yrd. Doç.. Dr. Selim ALTUN

Yrd. Doç.. Dr. Selim ALTUN İN371 ZEMİN N MEKANİĞİ I Yrd. Doç.. Dr. Selim ALTUN Dersin Amacı ve Hedefi Zemin mekaniği, inşaat mühendisliği öğrencileri için diğer mühendislik derslerinde gereksinim duyacakları araçların öğretildiği

Detaylı

Bir Rezervuardaki Su Seviyesinin Değişmesinin Yamaç Duraylılığına Etkisi

Bir Rezervuardaki Su Seviyesinin Değişmesinin Yamaç Duraylılığına Etkisi Bir Rezervuardaki Su Seviyesinin Değişmesinin Yamaç Duraylılığına Etkisi H. FUTİJA Japonya Çeviren : Jeoloji F. Müh. NECDET TÜRK DÜYF Jeoloji Mühendisliği Bölümü, tzmir ÖZ; Japonya'da, rezervuarlardaki

Detaylı

Deniz ÜLGEN ODTÜ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Çankaya/Ankara/Türkiye. udeniz@metu.edu.tr ÖZET

Deniz ÜLGEN ODTÜ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Çankaya/Ankara/Türkiye. udeniz@metu.edu.tr ÖZET İnşaat Mühendisleri Odası 2. Geoteknik Sempozyumu, Bildiriler Kitabı. s. 473-479 ÜLKEMİZDE YAPILAN GEOTEKNİK ETÜT SONDAJLARI İLE İLGİLİ BAZI DEĞERLENDİRMELER Adil ÖZDEMİR Adil ÖZDEMİR Sondaj ve Mühendislik

Detaylı

İNM 440 ŞEV STABİLİTESİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSİN AMACI

İNM 440 ŞEV STABİLİTESİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSİN AMACI T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSİN AMACI İnşaat mühendisinin rol oynadığı uygulama projelerinde karşılaşabileceği heyelan risklerini ve bunlara karşı alınabilecek

Detaylı

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları SIVILAŞMA Sıvılaşma Nedir? Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Sıvılaşmanın Etkileri Geçmiş Depremlerden Örnekler Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Detaylı

SUYUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (UYGULAMA)

SUYUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (UYGULAMA) 016-017 EÖY AKIŞKANLAR MEKANİĞİ & HİDROLİK SUYUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (UYGULAMA) Özgül Ağırlığı γ = 6 g/d olan bir sıvı içerisinde rölatif basıncın 150 g/c olabilesi için ne kadar derine inek gerektiğini

Detaylı

Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi*

Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi* Tarısal Mekanizasyon 23. Ulusal Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Çanakkale 205 Sulaada Kullanılan Santrifüj Popalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenesi* Tanzer Eryılaz (1) Sedat Çalışır (1) (1) S.Ü.Ziraat

Detaylı

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI Altan İÇERLER 1, Remzi BİLGİN 1, Belgin ÇİRKİN 1, Hamza KARAMAN 1, Alper KIYAK 1, Çetin KARAHAN 2 1 MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik

Detaylı

ÇEVRE GEOTEKNİĞİ DERSİ

ÇEVRE GEOTEKNİĞİ DERSİ ÇEVRE GEOTEKNİĞİ DERSİ ATIK VE ZEMİNLERİN OTURMASI DERSİN SORUMLUSU YRD. DOÇ DR. AHMET ŞENOL HAZIRLAYANLAR 2013138017 ALİHAN UTKU YILMAZ 2013138020 MUSTAFA ÖZBAY OTURMA Yapının(dolayısıyla temelin ) düşey

Detaylı

İZMİT - TAVŞANTEPE DOĞUSUNDA MEYDANA GELEN KAYA KAYMASININ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

İZMİT - TAVŞANTEPE DOĞUSUNDA MEYDANA GELEN KAYA KAYMASININ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Uygulamalı Yer Bilimleri Sayı:1 (Ocak-Şubat 2013) 1-9 İZMİT - TAVŞANTEPE DOĞUSUNDA MEYDANA GELEN KAYA KAYMASININ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Engineering geologic assessment of the

Detaylı

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU SAHĐBĐ ĐLĐ ĐLÇESĐ KÖYÜ MEVKĐĐ : BĐGA MERMER SANAYĐ VE TĐC. LTD. ŞTĐ : ÇANAKKALE : BĐGA : KOCAGÜR : SARIGÖL PAFTA NO : 6 ADA NO : -- PARSEL NO : 1731-1732-1734 ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT

Detaylı

Bu ders notunun çıkarılmasında değerlendirilen ve okunması tavsiye edilen kaynaklar

Bu ders notunun çıkarılmasında değerlendirilen ve okunması tavsiye edilen kaynaklar kaynaklar Amedei, B. and Stefanson, O., 1997. Rock Stress and Its Measurement. Chapman & Hall, London, 490p. Bell, F.G., 1983, Engineering Propeties of Soils and Rocks. Butterworth & Co., Second Edition,

Detaylı

HEYELANLAR HEYELANLARA NEDEN OLAN ETKENLER HEYELAN ÇEŞİTLERİ HEYELANLARIN ÖNLENMESİ HEYELANLARIN NEDENLERİ

HEYELANLAR HEYELANLARA NEDEN OLAN ETKENLER HEYELAN ÇEŞİTLERİ HEYELANLARIN ÖNLENMESİ HEYELANLARIN NEDENLERİ HEYELANLAR Y.Doç.Dr. Devrim ALKAYA Pamukkale Üniversitesi Doğal zemin veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın; yerçekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru hareketidir.

Detaylı

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKA DÜZLEMİNİN TEKTONİK KONUMU Tabaka düzleminin konumunu belirlemek için tabakanın aşağıdaki özelliklerinin

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

Akifer Özellikleri

Akifer Özellikleri Akifer Özellikleri Doygun olmayan bölge Doygun bölge Bütün boşluklar su+hava ile dolu Yer altı su seviyesi Bütün boşluklar su ile dolu Doygun olmayan (doymamış bölgede) zemin daneleri arasında su ve hava

Detaylı

JEO302 Kaya Mekaniği

JEO302 Kaya Mekaniği JEO302 Kaya Mekaniği Ders Notları Ders İçeriği 1) Giriş 1.1. Tanım, hedefler ve amaç 1.2. Kaya ve zemin 1.3. Kaya kütleleri 2) Kayaların Fiziksel ve Mekanik Özellikleri 2.1. Kaya karakteristikleri 2.2.

Detaylı

İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji

İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji Hafta_1 İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji Giriş: Jeolojinin tanımı ve alt disipleri Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com Dersin Amacı Yer bilimlerinin temel kavramlarını

Detaylı

TOA27 KOPOLİİMİD MEMBRAN MALZEMELERİNİN AYIRMA ÖZELLİKLERİNİN GRUP KATKISI YÖNTEMLERİ İLE TEORİK OLARAK HESAPLANMASI

TOA27 KOPOLİİMİD MEMBRAN MALZEMELERİNİN AYIRMA ÖZELLİKLERİNİN GRUP KATKISI YÖNTEMLERİ İLE TEORİK OLARAK HESAPLANMASI TOA27 KOPOLİİMİD MEMBRAN MALZEMELERİNİN AYIRMA ÖZELLİKLERİNİN GRUP KATKISI YÖNTEMLERİ İLE TEORİK OLARAK HESAPLANMASI Sadiye Halitoğlu, Ş. Birgül Tantekin-Ersolaz İstanbul Teknik Üniv., Kiya-Metalurji Fak.,

Detaylı

Arazi gözlemleri, kütle hareketlerini başlatan başlıca unsurların şunlar olduğunu göstermiştir:

Arazi gözlemleri, kütle hareketlerini başlatan başlıca unsurların şunlar olduğunu göstermiştir: BÖLÜM 11 KÜTLE HAREKETLERİ (MASS WASTING) GİRİŞ Jeolojik ortamda, kütleler sadece erozyonla aşınıp taşınmazlar. Yerçekimi, kütleleri hareket ettiren bir diğer unsurdur. Kütlelerin ağırlıkları, bu kütleleri

Detaylı

Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Daire Başkanlığı Tüneller Şubesi Müdürlüğü OCAK 2013

Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Daire Başkanlığı Tüneller Şubesi Müdürlüğü OCAK 2013 Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Daire Başkanlığı Tüneller Şubesi Müdürlüğü OCAK 2013 TÜNELLER ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ AMACI 1-Yapılacak tünellerin, projelendire kriterlerini belirleek ve teknik

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 ÖZET Yer yüzündeki her cismin bir konumu vardır. Zemine her cisim bir konumda oturur. Cismin dengede kalabilmesi için konumunu koruması gerekir. Yapının konumu temelleri üzerinedir.

Detaylı

Elektrik Özdirenç ve Sismik Kırılma Yöntemlerinden Heyelan Geometrisinin Belirlenmesi

Elektrik Özdirenç ve Sismik Kırılma Yöntemlerinden Heyelan Geometrisinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science 18(3), 22-29, 2014 Elektrik Özdirenç ve Sismik Kırılma Yöntemlerinden Heyelan

Detaylı

MADEN ARAMALARINDA DES VE IP YÖNTEMLERİ TANITIM DES UYGULAMA EĞİTİM VERİ İŞLEM VE SERTİFİKA PROGRAMI

MADEN ARAMALARINDA DES VE IP YÖNTEMLERİ TANITIM DES UYGULAMA EĞİTİM VERİ İŞLEM VE SERTİFİKA PROGRAMI MADEN ARAMALARINDA DES VE IP YÖNTEMLERİ TANITIM DES UYGULAMA EĞİTİM VERİ İŞLEM VE SERTİFİKA PROGRAMI a) Zaman b) V P c) V P V P V(t 1 ) V M S V(t 1 ) V(t 2 ) V(t 3 ) V(t 4 ) Zaman t 1 t 2 V(t ) 4 Zaman

Detaylı

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER EK- BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER Rüştü GÜNER (İnş. Y. Müh.) TEMELSU Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş. ) Varsayılan Zemin Parametreleri Ovacık Atık

Detaylı

BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI

BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI 5.1 Sprinkler Sistei Su İhtiyacının Belirlenesi 5.2 Tehlike Sınıfına Göre Su İhtiyacının Belirlenesi 5.2.1 Ön Hesaplı Boru Sistelerinde Su İhtiyacı 5.2.2 Ta

Detaylı

SÜREKSİZLİK DÜZLEMLERİNDE AYRIŞMANIN PÜRÜZLÜLÜK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ * Effect Of Alteration On Roughness In Discontinuities Surfaces *

SÜREKSİZLİK DÜZLEMLERİNDE AYRIŞMANIN PÜRÜZLÜLÜK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ * Effect Of Alteration On Roughness In Discontinuities Surfaces * SÜREKSİZLİK DÜZLEMLERİNDE AYRIŞMANIN PÜRÜZLÜLÜK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ * Effect Of Alteration On Roughness In Discontinuities Surfaces * Burcu ÖZVAN Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Altay ACAR Jeoloji Mühendisliği

Detaylı

Geoteknik Mühendisliği

Geoteknik Mühendisliği Geoteknik Mühendisliği 1 Mühendislik malzemesi nedir? İnşaat mühendisi inşa eder Paslı çelik Hala çelik Çelik Çelik 2 1 Mühendislik malzemesi nedir? İnşaat mühendisi inşa eder Beton Beton Hala beton 3

Detaylı

XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER

XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER 1- Bu çalışma Edirne İli, Keşan İlçesine bağlı Erikli Beldesinde G16-c-15-d-1-d nolu 1/1000 ölçekli hali hazır paftasında sınırları belirtilen tapuda 12 Pafta, 1041 Parsel olarak

Detaylı

TOPRAK İŞLERİ- 2A 1.KAZI YÖNTEMLERİ 2.DOLGULARIN OLUŞTURULMASI

TOPRAK İŞLERİ- 2A 1.KAZI YÖNTEMLERİ 2.DOLGULARIN OLUŞTURULMASI TOPRAK İŞLERİ- 2A 1.KAZI YÖNTEMLERİ 2.DOLGULARIN OLUŞTURULMASI KAZI YÖNTEMLERİ Yarma kazıları, doğal zemin üzerindeki bitkiler, ağaç kökleri, tüm organik maddelerle, bitkisel zemin kısmının kaldırılmasıyla

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Paukkale Üniversitesi Mühendislik Bilileri Dergisi Paukkale University Journal of Engineering Sciences Sakarya Üniversitesi için rüzgâr enerjisi potansiyel belirlee çalışası Study to deterine wind energy

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ. Amaç: Yapı zemininin genel yapısını inceleyerek, zeminler hakkında genel bilgi sahibi olmak.

ZEMİN MEKANİĞİ. Amaç: Yapı zemininin genel yapısını inceleyerek, zeminler hakkında genel bilgi sahibi olmak. ZEMİN MEKANİĞİ Amaç: Yapı zemininin genel yapısını inceleyerek, zeminler hakkında genel bilgi sahibi olmak. Yakın çevrenizdeki yerleşim alanlarında mevcut zemini inceleyerek; Renk, tane yapısı, biçim,

Detaylı

Surface Processes and Landforms (12.163/12.463) Fall K. Whipple

Surface Processes and Landforms (12.163/12.463) Fall K. Whipple MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 12.163./12.463 Yeryüzü Süreçleri ve Yüzey Şekillerinin Evrimi 2004 Güz Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak için http://ocw.mit.edu/terms

Detaylı

JEM 302 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ UYGULAMA NOTLARI

JEM 302 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ UYGULAMA NOTLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JEM 302 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ UYGULAMA NOTLARI Dr. Koray ULAMIŞ Şubat 2010 Ankara Ad Soyad : Numara : JEM 302 Mühendislik Jeolojisi

Detaylı

"HİDROLİK YAPILAR VE MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ"

HİDROLİK YAPILAR VE MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GEO 320 MESLEKİ SAHA UYGULAMALARI DERS NOTU "HİDROLİK YAPILAR VE MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ" Prof. Dr. Recep KILIÇ Jeoteknik Araştırma Grubu

Detaylı

1. GİRİŞ 2. ETÜT ALANI JEOLOJİSİ

1. GİRİŞ 2. ETÜT ALANI JEOLOJİSİ 1. GİRİŞ 1.1 Raporun Amacı Bu rapor, Ödemiş-Aktaş Barajı Kat i Proje kapsamında yer alan baraj gövde dolgusunun oturacağı temel zeminini incelemek, zemin emniyet gerilmesi ve proje yükleri altında temelde

Detaylı

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ADIĞI NOT:.... Boşluk doldura a) uetin büyüklüğünü ölçek için... kullanılır. b) Uyduların gezegen etrafında dolanasını sağlayan kuet... c) Cisilerin hareket

Detaylı

SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ. m 1 m 1

SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ. m 1 m 1 SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ. ütlesi = k olan bir halka, kütlesi =6 k olan cise iple bağlanıştır. Halka eği açısı =30 olan sürtünesiz bir çubuk üzerinde serbestçe hareket edebilektedir. Başlanıçta ip düşeydir.

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ DERSİ LABORATUVARI. (2014-2015 Güz Dönemi) NOKTA YÜK DAYANIMI DENEYİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ DERSİ LABORATUVARI. (2014-2015 Güz Dönemi) NOKTA YÜK DAYANIMI DENEYİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ DERSİ LABORATUVARI (2014-2015 Güz Dönemi) NOKTA YÜK DAYANIMI DENEYİ THE POINT LOAD TEST DENEY:4 Amaç ve Genel Bilgiler: Bu deney, kayaçların

Detaylı

II. DOĞAL AFETLER (NATURAL DISASTERS)

II. DOĞAL AFETLER (NATURAL DISASTERS) II. DOĞAL AFETLER (NATURAL DISASTERS) Olay, tehlike ve felaket (afet) arasında belirgin bir fark vardır. Doğal bir olay (jeolojik veya iklimsel olabilir) basit olarak doğal bir oluşumdur. Tehlike ise (jeolojik

Detaylı

PERKOLASYON İNFİLTRASYON YÜZEYSEL VE YÜZETALTI AKIŞ GEÇİRGENLİK

PERKOLASYON İNFİLTRASYON YÜZEYSEL VE YÜZETALTI AKIŞ GEÇİRGENLİK PERKOLASYON İNFİLTRASYON YÜZEYSEL VE YÜZETALTI AKIŞ GEÇİRGENLİK Toprak yüzüne gelmiş olan suyun, toprak içine girme olayına ve hareketine denir. Ölçü birimi mm-yağış tır. Doygunluk tabakası. Toprağın yüzündeki

Detaylı

70.DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ

70.DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Mikro Bölgeleme Sondaj, Jeofizik Ve Laboratuar Deneylerine Ait Log Ve Föyler 20.01-30 M. Arası Derinlikde Sondajlara Ait Loglar (Spt Ve Zemin İndeks Özelliklerinin Tayini

Detaylı

TAM KLİMA TESİSATI DENEYİ

TAM KLİMA TESİSATI DENEYİ TAM KLİMA TESİSATI DENEYİ. AMAÇ Klia sistelerini sınıflandırarak, tipik bir klia tesisatında kullanılan eleanların incelenesi, yaz ve kış kliasına etki eden paraetrelerin deneysel ve teorik olarak gözlenesidir.

Detaylı

JEOLOJİK ETÜT İŞLERİ JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ İŞİN ADI ESKİ POZ NO YENİ POZ NO

JEOLOJİK ETÜT İŞLERİ JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ İŞİN ADI ESKİ POZ NO YENİ POZ NO JEOLOJİK ETÜT İŞLERİ Jeolojik etüt ( 1/5000 ölçekli ) 38.1101 Jeolojik rapor yazımı ( 1/5000 ölçekli ) 38.1102 jeoteknik etüt ( 1/1000 ölçekli ) 38.1103 Jeolojik rapor yazımı ( 1/1000 ölçekli ) 38.1104

Detaylı

5. Bölüm: TOPRAK PROFİLİ

5. Bölüm: TOPRAK PROFİLİ 5. Bölüm: TOPRAK PROFİLİ Toprak profili: Toprak yüzeyinden ana kayaya kadar düşey kesittir. Horizon: Toprak oluşum süreçleri ile meydana gelmiş, yataya ve/veya birbirine oldukça paralel dizilmiş katmanlardır.

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölümü. Niğde Üniversitesi Toprak İşleri Ders Notları TOPRAK İŞLERİ. Dersin Amacı

İnşaat Mühendisliği Bölümü. Niğde Üniversitesi Toprak İşleri Ders Notları TOPRAK İŞLERİ. Dersin Amacı TOPRAK İŞLERİ Dersin Amacı Ulaştırma projelerinin yapımında gerekli olan toprak işleri konularında temel kavramların öğretilmesi. 1 Dersin Hedefleri Toprak işlerin hakkında genel bilgiye sahip 1 : olmak

Detaylı

BARAJLARIN SINIFLANDIRILMASI

BARAJLARIN SINIFLANDIRILMASI BARAJ JEOLOJİSİ BARAJLAR Barajlar (dams); enerji üretimi, içme suyu sağlanması, sulama ve taşkın önlemeye yönelik su kaynakları oluşturmak amacıyla akarsu vâdileri üzerinde yapay göller oluşturmak için

Detaylı

Bu ders notunun çıkarılmasında değerlendirilen ve okunması tavsiye edilen kaynaklar

Bu ders notunun çıkarılmasında değerlendirilen ve okunması tavsiye edilen kaynaklar kaynaklar Amedei, B. and Stefanson, O., 1997. Rock Stress and Its Measurement. Chapman & Hall, London, 490p. Bell, F.G., 1983, Engineering Propeties of Soils and Rocks. Butterworth & Co., Second Edition,

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 33, Ağustos 2012 67

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 33, Ağustos 2012 67 Dulupınar Üniversitesi Sosyal Bililer Dergisi, Sayı 33, Ağustos 2012 67 TÜRKİYE DE PARA TALEBİ İSTİKRARLILIĞININ TESTİ: KAYAN PENCERELERDE SINIR TESTİ YAKLAŞIMI Veli Yılancı, Arş.Grv., İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

3. TABAKA KAVRAMI ve V-KURALI

3. TABAKA KAVRAMI ve V-KURALI 1 3. T VRMI ve V-URLI Tabaka nedir? lt ve üst sınırlarıyla bir diğerinden ayrılan, kendine has özellikleri olan, sabit hidrodinamik koşullar altında çökelmiş, 1 cm den daha kalın, en küçük litostratigrafi

Detaylı

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN Heyelan ya da toprak kayması, zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın yerçekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru

Detaylı

... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU

... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE... (İL)... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN TEKNİK SORUMLU Adı Soyadı JEOLOJİ MÜHENDİSİ Oda Sicil No AY-YIL 1 İLETİŞİM İLE İLGİLİ BİLGİLER

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI Asgari Poz No İşin Adı i JF 1 GRAVİTE ÖLÇÜMLERİ VE HARİTALANMASI JF 1.1 250 m x 250 m karelaj Nokta 55 JF 1.2 100 m x 100 m karelaj Nokta 26 JF 1.3 50 m x 50 m karelaj Nokta 20 JF 1.4 25 m x 25 m karelaj

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Koitesi TÜRKİYE 1. ENERJİ KONGRESİ CUMALI [SEFERIHISAR/İZMIR] JEOTERMAL ALANINDA YAPILAN SP, MANYETİK VE ELEKTROMANYETİK ÇALIŞMALAR Petek SINDIRGI 1, Ere TİMUR 1 1 Dokuz

Detaylı

İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji

İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji Hafta_10 İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji Baraj ve rezervuar jeolojisi Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com Dersin Amacı Yer bilimlerinin temel kavramlarını inşaat

Detaylı

Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava İle Karbondioksitin Soğutma Sıcaklık Performanslarının Deneysel İncelenmesi

Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava İle Karbondioksitin Soğutma Sıcaklık Performanslarının Deneysel İncelenmesi CÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilileri Dergisi (2003)Cilt 24 Sayı 2 Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava İle Karbondioksitin Soğuta Sıcaklık Perforanslarının Deneysel İncelenesi *Hüseyin USTA,

Detaylı

u ( )z, ) başlangıç durumdaki yerdeğiştirme vektörünün radyal ve eksenel doğrultuda bileşenlerini, λ k

u ( )z, ) başlangıç durumdaki yerdeğiştirme vektörünün radyal ve eksenel doğrultuda bileşenlerini, λ k SÜREKSİZ TEMAS KOŞULLARININ ÖNGERİLMELİ İKİ KATLI İÇİ BOŞ SİLİNDİRLERDE EKSENEL SİMETRİK BOYUNA DALGA YAYILIMINA ETKİSİ(DIŞ SİLİNDİR İÇ SİLİNDİRE ORANLA DAHA RİJİT) (*) Surkay AKBAROV, (**) Cengiz İPEK

Detaylı

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR Kayaçların belirli bir yapısı vardır. Bu yapı kayaç oluşurken ve kayaç oluştuktan sonra kazanılmış olabilir. Kayaçların oluşum sırasında ve oluşum koşullarına bağlı olarak kazandıkları

Detaylı

5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR

5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR 5 SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR 55 Santrifüj Popalarda Kıyaslaa Değerleri Daha önce açıklandığı gibi santrifüj popalar çok değişik tip ve yapıdadır Popanın verdi, basınç, hız ve güç gibi karakteristik

Detaylı

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 3 GENLİK (AM) MODÜLASYONU

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 3 GENLİK (AM) MODÜLASYONU Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüü EEM 316 Haberleşe I DENEY 3 GENLİK (AM) MODÜLASYONU 3.1 Aaçlar 1. Genlik (AM) odülasyon prensiplerinin anlaşılası 2. Genlik (AM) sinyalinin

Detaylı

OYGU MEZARLARIN ÖZDİRENÇ YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI: NAGİDOS VE PATARA ÖRNEKLERİ

OYGU MEZARLARIN ÖZDİRENÇ YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI: NAGİDOS VE PATARA ÖRNEKLERİ OYGU MEZARLARIN ÖZDİRENÇ YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI: NAGİDOS VE PATARA ÖRNEKLERİ KAYA M.A. 1 BALKAYA Ç. 2 1 : ÇOMÜ, Müh.-Mim. Fak. Jeofizik Müh. Bölümü, 17020, Çanakkale. makaya@comu.edu.tr 2 : 9 Eylül

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Hasan Karakul Doğum Tarihi : 04.05.1980 Unvanı : Yrd.Doç.Dr Öğrenim Durumu : Doktora (Üniversite) Çalıştığı Kurum :İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

AKTİF KAYNAKLI YÜZEY DALGASI (MASW) YÖNTEMINDE FARKLI DOĞRUSAL DIZILIMLERIN SPEKTRAL ÇÖZÜNÜRLÜLÜĞÜ

AKTİF KAYNAKLI YÜZEY DALGASI (MASW) YÖNTEMINDE FARKLI DOĞRUSAL DIZILIMLERIN SPEKTRAL ÇÖZÜNÜRLÜLÜĞÜ AKTİF KAYNAKLI YÜZEY DALGASI (MASW) YÖNTEMINDE FARKLI DOĞRUSAL DIZILIMLERIN SPEKTRAL ÇÖZÜNÜRLÜLÜĞÜ M.Ö.Arısoy, İ.Akkaya ve Ü. Dikmen Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Aktif süspansiyon sistemli çeyrek araç modelinin gözlemleyiciyle optimal kontrolü

Aktif süspansiyon sistemli çeyrek araç modelinin gözlemleyiciyle optimal kontrolü SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt,. Sayı, s. 181-187, 13 SAU J. Sci. Vol 17, No, p. 181-187, 13 Aktif süspansiyon sisteli çeyrek araç odelinin gözleleyiciyle optial kontrolü Ayhan Özdeir 1*, Dinçer Maden 1*

Detaylı

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 4 GENLİK (AM) DEMODÜLASYONU

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 4 GENLİK (AM) DEMODÜLASYONU Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüü EEM 316 Haberleşe I DENEY 4 GENLİK (AM) DEMODÜLASYONU 4.1 Aaçlar 1. Genlik odülasyonunun genel prensiplerinin anlaşılası.. Diyot Algılayıı ile

Detaylı

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU SINIRLI SORUMLU KARAKÖY TARIMSAL KALKINMA KOOP. MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ BAYRAMİÇ İLÇESİ KARAKÖY KÖYÜ Pafta No : 1-4 Ada No: 120 Parsel No: 61 DANIŞMANLIK ÇEVRE

Detaylı

İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜTLER, JEOFİZİK ETÜTLER, JEOTEKNİK HİZMETLER İLE ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ Oğuzhan YILDIZ

Detaylı

2015 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT VE HİZMET İŞLERİ, JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ, ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ

2015 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT VE HİZMET İŞLERİ, JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ, ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT VE HİZMET İŞLERİ, JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ, ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ

Detaylı

ZEMİN İNCELEMELERİ. Yetersiz Zemin İncelemesi Sonucu Ortaya Çıkabilecek Kayıplar. İçin Optimum Düzey. Araştırma ve Deney

ZEMİN İNCELEMELERİ. Yetersiz Zemin İncelemesi Sonucu Ortaya Çıkabilecek Kayıplar. İçin Optimum Düzey. Araştırma ve Deney ZEMİN İNCELEMELERİ Doğal yamaç ve yarmada duraylılığın kontrolü Barajlarda ve atık depolarında duraylılık ve baraj temelinin kontrolü, sızdırmazlık Yapıdan gelen yüklerin üzerine oturduğu zemin tarafından

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ 1. KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI HİZMETLERİ BİRİM FİYAT LİSTESİ (KDV HARİÇ) KOD İŞİN ADI STANDART NO BİRİMİ 1.1. Parça Kayadan Numune Alınması 1.2.

Detaylı

Yay Dalgaları. Test 1 Çözümleri cm m = 80 cm

Yay Dalgaları. Test 1 Çözümleri cm m = 80 cm Yay Dalgaları YY DGRI 1 Test 1 Çözüleri 3. 0 c = 80 c 1. = 8 biri 0 c rdaşık iki tepe arasındaki uzaklık dalga boyudur. Bu duruda dalga boyu şekildeki gibi 80 c olarak bulunur. v = f bağıntısına göre hız;

Detaylı

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 (27): 87-103, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 (27): 87-103, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr 29 KMÜ Sosyal ve Ekonoik Araştıralar Dergisi 16 (27): 87-103, 2014 ISSN: 2147-7833, www.ku.edu.tr Karaanoğlu Mehetbey Üniversitesi (KMÜ) Öğrencilerinin Barına Sorunlarının Tespiti ve Değerlendirilesi *

Detaylı

JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN İŞLETME/REVİZE İŞLETME PROJESİ FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI ARAMA RUHSATINA İLİŞKİN İŞLETME PROJESİ

JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN İŞLETME/REVİZE İŞLETME PROJESİ FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI ARAMA RUHSATINA İLİŞKİN İŞLETME PROJESİ JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN İŞLETME/REVİZE İŞLETME PROJESİ FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI ARAMA RUHSATINA İLİŞKİN İŞLETME PROJESİ HAZIRLAYAN (Jeoloji Mühendisi) Adı Soyadı : Oda Sicil No (*) : AY-YIL Ruhsat

Detaylı

HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU

HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU İL HEYELAN AKTİVİTE DURUMU Olmuş Muhtemel Her ikisi FORMU DÜZENLEYENİN İLÇE AFETİN TARİHİ ADI SOYADI BELDE ETÜT TARİHİ TARİH KÖY GENEL HANE/NÜFUS İMZA MAH./MEZRA/MEVKİİ

Detaylı

BİLGİ DAĞARCIĞI 15 JEOTERMAL ÇALIŞMALARDA UYGU- LANAN DOĞRU AKIM YÖNTEMLERİ

BİLGİ DAĞARCIĞI 15 JEOTERMAL ÇALIŞMALARDA UYGU- LANAN DOĞRU AKIM YÖNTEMLERİ BİLGİ DAĞARCIĞI JEOTERMAL ÇALIŞMALARDA UYGU- LANAN DOĞRU AKIM YÖNTEMLERİ Hayrettin KARZAOĞLU* Jeotermal kaynakların ülke ekonomisine kazandırılmasında jeolojik ve jeofizik verilerin birlikte değerlendirilmesinin

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ TANIM KAPSAM ÖLÇME ÇEŞİTLERİ BASİT ÖLÇME ALETLERİ

ÖLÇME BİLGİSİ TANIM KAPSAM ÖLÇME ÇEŞİTLERİ BASİT ÖLÇME ALETLERİ ÖLÇME BİLGİSİ TANIM KAPSAM ÖLÇME ÇEŞİTLERİ BASİT ÖLÇME ALETLERİ Doç. Dr. Alper Serdar ANLI 1.Hafta Ölçme Bilgisi Dersi 2013 Bahar Dönemi Ders Programı HAFTA KONU 1.Hafta 2.Hafta 3.Hafta 4.Hafta 5.Hafta

Detaylı

BOZÜYÜK, YEDİLER YERLEŞİM ALANI KAYMASININ STABİLİTE ANALİZİ

BOZÜYÜK, YEDİLER YERLEŞİM ALANI KAYMASININ STABİLİTE ANALİZİ Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XVIII, S.2, 2003 Eng.&Arch.Fac.Osmangazi University, Vol.XVIII, No: 2, 2003 BOZÜYÜK, YEDİLER YERLEŞİM ALANI KAYMASININ STABİLİTE ANALİZİ Gülgün YILMAZ 1, Emre

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR İÇİN ZEMİN ETÜT HİZMETLERİ İÇİN ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR İÇİN ZEMİN ETÜT HİZMETLERİ İÇİN ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR İÇİN ZEMİN ETÜT HİZMETLERİ İÇİN ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME 1 MADDE 1. KAPSAM Bu özel teknik şartname, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yaptırılacak zemin etüt hizmetleri kapsamında

Detaylı

DOĞAL MİNERALLİ SULAR İÇİN ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE (İL)... NUMARALI RUHSATA İLİŞKİN... DÖNEM (*) ARAMA FAALİYET RAPORU

DOĞAL MİNERALLİ SULAR İÇİN ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE (İL)... NUMARALI RUHSATA İLİŞKİN... DÖNEM (*) ARAMA FAALİYET RAPORU DOĞAL MİNERALLİ SULAR İÇİN ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE (İL)... NUMARALI RUHSATA İLİŞKİN... DÖNEM (*) ARAMA FAALİYET RAPORU TEKNİK SORUMLUNUN (Jeoloji Mühendisi) Adı Soyadı : Oda Sicil No (**) : AY-YIL

Detaylı

KAMP STAJI HAZIRLIK NOTU (SP)

KAMP STAJI HAZIRLIK NOTU (SP) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAMP STAJI HAZIRLIK NOTU (SP) Araş. Gör. Gülten AKTAŞ İstanbul, Ağustos, 2014 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. Doğal Gerilim Yöntemi

Detaylı

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ)

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ) JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ) Hazırlayan: Ibrahim CAMALAN Meteoroloji Mühendisi 2012 YEREL RÜZGARLAR MELTEMLER Bu rüzgarlar güneşli bir günde veya açık bir gecede, Isınma farklılıklarından kaynaklanan

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 5/29/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 5/29/2017 2 BÖLÜM 10 KAYAÇLARIN ve SÜREKSİZLİKLERİNİN

Detaylı

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ TOPOĞRAFYA, YÜKSELTİ VE RÖLİYEF Yeryüzünü şekillendiren değişik yüksekliklere topoğrafya denir. Topoğrafyayı oluşturan şekillerin deniz seviyesine göre yüksekliklerine

Detaylı