BİLGİ YARIŞMASI SORULAR - CEVAPLAR. Kur an-ı Kerim Hadis-i Şerif Siyer-i Nebi Fıkıh Âdab-ı Muâşeret Genel Kültür

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLGİ YARIŞMASI SORULAR - CEVAPLAR. Kur an-ı Kerim Hadis-i Şerif Siyer-i Nebi Fıkıh Âdab-ı Muâşeret Genel Kültür"

Transkript

1 BİLGİ YARIŞMASI SORULAR - CEVAPLAR Kur an-ı Kerim Hadis-i Şerif Siyer-i Nebi Fıkıh Âdab-ı Muâşeret Genel Kültür

2

3 BİLGİ YARIŞMASI SORULAR - CEVAPLAR Kur an-ı Kerim Hadis-i Şerif Siyer-i Nebi Fıkıh Âdab-ı Muâşeret Genel Kültür 1

4 Öğrencinin: Adı:... Soyadı:... 2

5 KUR AN-I KERİM: SORULAR 1 1- Yüce Kitabımızın adı nedir? a) Tarih b) Harry Potter c) İncil d) Kur an-ı Kerim 2- Kur anın ilk suresi hangisidir? a) Fatiha b) Nas c) Bakara d) Kevser 3- Kur anın son suresi hangisidir? a) Fatiha b) Nas c) Bakara d) İhlas 4- Kur anda kaç ayet vardır? a) 6666 b) 571 c) Kur anda kaç sure vardır? a) 63 b) 114 c ) Kur anda en uzun surenin adı nedir? a) Bakara Suresi b) Nas Suresi c) Kevser Suresi d) Fatiha Suresi 7- Kur anda en kısa surenin adı nedir? a) Bakara Suresi b) Nas Suresi c) Kevser Suresi d) Fatiha Suresi 8- Kur an-ı Kerimde... adet cüz vardır. Boşluğa uygun sayıyı koy. a) 20 b) 30 c) 60 d) Mukaddes kitaplar hangileridir? Yanlış olanı bul a) İncil b) Tevrat c) Zebur d) Buhari e) Kuran 10- Kur anı ezbere bilen insanlara... denir. Boşluğa doğru olanı koy. a) Hacı b) Hafız c) Veli d) Derviş KUR AN-I KERİM: CEVAPLAR 1 1- d) Kur an-ı Kerim 2- a) Fatiha 3- b) Nas 4- a) b) a) Bakara Suresi 7- c) Kevser Suresi 8- b) d) Buhari 10- b) Hafız 3

6 KUR AN-I KERİM: SORULAR 2 1- Allah kelâmı olan ayetlerin toplandığı son mukaddes kitabın adı nedir? a) Tarih b) Harry Potter c) İncil d) Kur an-ı Kerim 2- Kur anın diğer isimlerinden ikisi;...ve...dır. Yanlış olanı bul a) Mushaf b) El Kitâb c) Kâmus 3- Ayetlerin bildirildiği, insanlar arasından seçilip kendisine vahiy gelen mübarek zatlara kim denir. Doğruyu bul a) Peygamber b) Veli c) Evliya 4- Vahiy meleğinin adı nedir? a) İsrafil b) Azrail c) Cebrâil d) Mikâil 5- İlk vahiy hangi ayda inmiştir? a) Recep ayında b) Ramazan ayında c) Şaban ayında d) Safer ayında 6- Kur anda bin aydan daha hayırlı olarak belirtilen gece hangisidir? a) 23 Nisan gecesi b) Kadir gecesi c) Miraç gecesi d) Regâib gecesi 7- Ayetler yan yana gelerek... oluşturur? Boşluğa doğru kelimeyi koy a) Sureleri b) Tefsiri c) Meal i d) Duaları 8- Kur anın dışında mukaddes hangi kitaplar vardır? Yanlış olanı bul. a) İncil b) Tevrat c) Zebur d) Müslim 9- Kaç peygambere kaç suhuf (sayfalar) indirilmiştir? Yanlış olanı bul a) Hz. Adem e 10, b) Hz Şit e 50, c) Hz. İdris e 30, d) Hz. İbrahim e 10 sayfa e) Hz İsmaile Peygamberlerin dışındaki insanlara vahiy iner mi? a) Evet b) Hayır 11- Kur anın her... sayfasına bir... denir. Uygun olanı seç a) 30 - cüz b) 20 - aşır c) 20 - cüz d) 30 - hızb 12- Hangisi doğru?: Abdestsiz olarak; a) Kuran okunur, b) Kurana el sürülür, c) Namaz kılınır. d) Camiye girilmez 13- Kitaplara iman etmenin şart olduğu; 32 farzın içinde geçen altı şarta... şartları denir. a) İslamın b) İmanın c) Abdestin d) Namazın 14- Asılları da Allahın sözleri olan İncil, Tevrat, Zebur gibi kitaplara M... kitaplar denir. a) Muhteşem b) Murakıp c) Mukaddes d) Mübalağalı KUR AN-I KERİM: CEVAPLAR 2 1- d) Kur an-ı Kerim 2- c) Kâmus 3- a) Peygamber 4- c) Cebrâil 5- b) Ramazan ayında 6- b) Kadir gecesi 7- a) Sureleri 8- d) Müslim 9- e) Hz İsmaile b) Hayır 11- c) 20 - cüz 12- a) Kuran okunur, 13- b) İmanın 14- c) Mukaddes 4

7 15- Kur an-ı Kerim ilk kez... senesinde inmeye başlamıştır. a) 632 b) 571 c) 622 d) Kuranı Kerim ilk olarak... mağarasında inmeye başlamıştır. a) Sevr b) Hıra c) Şems d) Kamer 17- İlk inen sure... suresidir. a) Fatiha b) Alak c) Nas d) İhlas 18- Kuranı Kerimin inişi... yılda tamamlanmıştır. a) 10 b) 20 c) 30 d) Cenab-ı Hakkın Kur anda geçen sözlerine... denir. a) Ayet b) Hadis c) Kudsi Hadis d) Nebevi Hadis 20- Hangisi doğru?: Kur an-ı Kerim e göre insanlar ve cinler... yaratıldı. a) Gezmek b) Eğlenmek c) Allah a kulluk için d) Çoğalmak KUR AN-I KERİM: CEVAPLAR d) b) Hıra 17- b) Alak 18- d) a) Ayet 20 - c) Allah a kulluk için 5

8 KUR AN-I KERİM: SORULAR 3 1- Ayet nedir? 2- Namazlarda ayetlerin dışındaki mukaddes sözlerle farz olan okumayı yapmak mümkün mü? 3- İlk inen ayetler hangi surededir? 4- İlk inen ayetin konusu nedir? 5- Vahiy nedir? 6- Sure ne demektir? 7- Muhkem ayet nedir? 8- Müteşabih ayet nedir? 9- Kur anın inmesi kaç yılda tamamlanmıştır? 10- Kudsi hadislerle namaz kılınabilinir mi? 11- Dört büyük kitabın dışında Allah kelamının geçtiği ve Peygamberlere gönderilen neler vardır? 12- Bazı ayetler bir olaydan sonra o olaya çözüm ve cevap olarak inmiştir. Bu sebeblere... sebebleri denir. 13- Cenab-ı Hakkın Kuranda geçmeyen bize efendimizin manasını aktardığı sözlerine... denir. 14- (Genel itibari ile) Mekkede inen surelere... Medinede inen surelere de...sureler denir. KUR AN-I KERİM: CEVAPLAR 3 1- Kur anda bulunan ve kendi içinde anlam bütünlüğü olan cümle veya cümle gruplarına ayet denir. 2- Hayır. Kur an dışındaki şeylerle (hadis-i Nebevi ve Hadis-i Kudsi gibi) namaz sahih olmaz. Kur andan olması farzdır. 3- İlk inen ayetler Alak Suresindedir. 4- İlk inen ayetin konusu okumadır. Allahın adıyla oku emridir. 5- Vahiy; Cenab-ı Hakkın ayetlerini Peygamberlerine ulaştırma işidir. Çoğunlukla Cebrail aracılığı ile oluyordu. 6- Kuran-ı Kerim ayetlerinin yan yana gelerek oluşturduğu ayetlerden oluşan ve (tevbe suresi hariç) besmele ile ayrılmış bölümülere Sûre denir. 7- Muhkem ayetler; manası yoruma açık olmayacak kadar açık ve kesin olan ayetlerdir. 8- Müteşâbih ayetler; Manası çok net olmayan değişik manalara gelebilen ayetlerdir. 9- Kur an ı Kerim 23 senede inmiştir. 10- Kudsi hadislerle namaz olmaz. Kurandan olması gerekir. 11- Dört büyük kitabın dışında Allah kelamının geçtiği ve Peygamberlere gönderilen Suhuflar (sayfalar) vardır. 12- Ayetlerin inmesine bağlı olan sebeblere nuzul (iniş) sebebi denir. 13- Cenab-ı Hakkın Kuranda geçmeyen bize efendimizin manasını aktardığı sözlerine kudsi hadis denir. 14- (Genel itibari ile) Mekkede inen surelere Mekkî, Medinede inen surelere de Medenî sureler denir. 6

9 15- Hangisi doğru?: Kuran-ı Kerimin daha iyi anlaşılması için yazılan eserlere; a) Tefsir, b) Biografi c) Hadis kitapları denir. 16- Hangisi doğru?: Kuran-ı Kerim ilk defa; a) Hz Ali b) Hz Ebu Bekir c) Hz Osman zamanında kitap haline getirildi. 17- Hangisi doğru?: Kuranı açıklayarak daha anlaşılır hale getiren alimlere; a) Müfessir b) Şarii c) Muhaddis denir. 18- Hangisi doğru?: Kuranın çok kısa anlamına; a) Meal b) Tefsir c) Şerh denir. 19- Hangisi doğru?: Kuranda başında besmele olmayan sure; a) Nas Suresi b) Fatiha Suresi c) Tevbe Suresidir. 20- Hangisi doğru?: Kur an ı Kerim i usulüne göre okumayı belirleyen kuralların tümüne; a) Tefsir b) Meal c) Tecvid kuralları denir. 21- Hangisi doğru?:kuran-ı Kerim; a)hz. Ali b) Hz Ebubekir c) Hz. Osman zamanında 4 adet olarak çoğaltıldı. 22- Hangisi doğru?: Kötülüklerden korunmak için okunan Muvazeteyn sureleri; a) Felak-Nas, b)fatiha-ihlas, c)kevser-ihlas dır KUR AN-I KERİM: CEVAPLAR Kuran-ı Kerimin daha iyi anlaşılması için yazılan eserlere a) Tefsir denir. 16- Kuran-ı Kerim ilk defa; b) Hz Ebu Bekir r.a zamanında kitap haline getirildi. 17- Kuranı açıklayarak daha anlaşılır hale getiren alimlere; a) Müfessir denir. 18- Kuranın çok kısa anlamına; a) Meal denir. 19- Kuranda başında besmele olmayan sure; c) Tevbe Suresidir. 20- Kur an ı Kerim i usulüne göre okumayı belirleyen kuralların tümüne; c) Tecvid kuralları denir. 21- Kuran-ı Kerim; c) Hz. Osman zamanında 4 adet olarak çoğaltıldı. 22- Kötülüklerden korunmak için okunan Muvazeteyn sureleri; a) Felak-Nas sureleridir. 7

10 HADİS: SORULAR 1 1- Terim olarak Hadis nedir? 2- Herkesin sözü hadismidir? 3- Istılahta Hadis-i Şerif ne demektir? HADİS: SORULAR 2 1- Erkeklerden en çok hadis rivayet eden sahabi kimdir? 2- Hanım sahabilerden en çok hadis rivayet eden kimdir? 3- Dini delil olma açısından Kur andan sonra gelen kaynak hangisidir? 4- Sünnete (efendimizin getirdiklerine) uymak Allah ın bir emrimidir? HADİS: CEVAPLAR 1 1- Terim olarak hadis: Hz. Peygamber (sas) e ait sözler, fiiller yani hareket ve davranışlar, tekrirler ve ona ait sıfatlardır. 2- Her söz sözlük karşılığı olarak hadistir. İslami terim olarak sadece efendimize ait sözler, fiilller, ve takrirler hadistir. 3- Sünnetlerin sözle ifade edilmesine denir HADİS: CEVAPLAR 2 1- Ebu Hureyre r.a 5374 Hadis rivayet etmiştir. 2- Hz Aişe r.a.2210 Hadis rivayet etmiştir. 3- Sünnet 4- Evet; Allah-u Teala Eğer Mümin iseniz Allah a ve O nun Rasulune uyunuz. buyuruyor. (8/Enfal Suresi 1. ayet) 8

11 HADİS: SORULAR 3 1- Sünnet kaça ayrılır? 2- En önemli iki hadis kitabı hangisidir? 3- Efendimizin sözleri ile uğraşan ilme... İlmi denilir. 4- Hadis ilmi ile uğraşan ilim adamlarına... Denir. 5- Peygamberimize atfedilen her söz hadis olabilirmi? Ölçüsü nedir? 6- Cebrail a.s ın insan şeklinde gelerek Efendimize sorular sorduğu hadise ne hadisi denir? 7- Hadisler ilk olarak kaçıncı asırda toparlanmaya başlamıştır? 8- Hadislerin toparlanmasına (hadis ıstılahına uygun olarak) hadislerin... denir. 9- Hadisler... ve... olmak üzere iki bölümden oluşur. 10- Mütevatir hadis ne demektir? 11- Ben Kur an a uyarım, hadisler önemli değil diyen kimse gerçekten Ku an a uymuş olurmu? 12- Çok meşhur iki Hadis alimi söylermisiniz. 13- Kütüb-ü sitte olarak olarak bilinen hadis kitapları hangilerir? 14- Hadisler arasında zayıf olanlarda var. Sebeb nedir? 15- Hadisleri almadan Kur an ı anlamak mümkünmü? 16- Efendimiz zamanında Mescidin bir kenarında kalıp, Kur an, Hadis ve diğer ilimlerle meşgul olanlara... ashabı denilir. 17- Manâsı Allah a, ifadesi Hazreti Peygambere aid olan hadislere... hadisler denir. 18- Kudsi hadislerle namaz kılmak caizmidir? 19- Sahih hadisler namazda Kur an yerine okunurmu? 20- Efendimizin Benim adıma kasden yalan uyduran... ki yerini hazırlasın hadisinde noktaların yerine doğru kelime koy 21- İnsanlardan bazıları hadis uydurmuştur. Bunları yaparken dine hizmet ettiklerini zannetmişlerdir. Bu inançları doğrumu? HADİS: CEVAPLAR 3 1- Kavli ve Fiili ve Takriri olmak üzere üçe ayrılır 2- Buhari ve Müslim 3- Hadis ilmi 4- Muhaddis 5- Hayır. Hadis olması için Mutlaka Efendimizin mübarek söz ve fiillerinden olması gerekir. 6- Cibril hadisi denir 7- tedvini 8- Kuranda başında besmele olmayan sure; c) Tevbe Suresidir. 9- senet ve metin 10- Sahabeden itibaren her devirde yalan üzerinde birleşmeleri aklen tasavvur olunamayan topluluklar tarafından rivayet edilen hadistir. 11- Hayır olmaz. Çünkü hadisler Kur anın tefsiri mahiyetindedir. 12- İmam Buhari ve İmam Müslim 13- Buhârî, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesâî ve ibn Mâce 14- Bir Hadîsin zayıf sayılmasına sebep olan haller ya senedinde en az bir ravi düşmesiyle inkita ın olması, ya da ravisinin zayıf bir kimse oluşudur. 15- Mümkün değil 16- Suffa 17- Kudsi 18- Kuranda başında besmele olmayan sure; c) Tevbe Suresidir. 19- Hayır okunmaz 20- cehennemdeki 21- Hayır, Tam zıddına günaha girmişlerdir. 9

12 22- Kırk hadisi bir araya getirerek yapılan derlemelere 40 hadis denmiştir. Bunlardan en meşhuru İmam-ı... dir. 23- Hadislerle emredilen her şey sünnetmidir?. Bunlar arasında farz da varmıdır? 24- Sünnete uymanın mükafatı Allah ın... sı ve Efendimizin... dır. 25- Bir belde halkı toptan sünnetleri terk ederse hepsi... olur 26- Sahih hadis ne demektir? 27- Zayıf hadis ne demektir? 28- Merfu hadis ne demektir? 29- Hadislerin manalarını genişçe açıklamaya hadisleri... etmek denir. 30- Hadislere abdestsiz el sürmek harammıdır? 31- Temizlik imanın... dır. hadisinde boş yere uygun kelime koyunuz. 32- Anne hakkıyla ilgili şu hadisi tamamla Cennet annelerin... altındadır terketmesi kişinin İslâmının (dininin hayatının) güzelliğindendir. 34- Namaz kılmayı sadece Kur ana bakarak öğrenebilirmiyiz? HADİS: CEVAPLAR Nevevinindir. 23- Evet hadislerle emredilen hükümler arasında farzlar, vacipler ve sünnetler de vardır. 24- rızası, şefaatı 25- günahkar 26- a)sahih Hadis; Sağlamlığında ve Hz. Peygambere (sas) ait olmasında şüphe olmayan hadislerdir. Adalet ve zabt sahibi ravilerin kesiksiz bir senetle birbirlerinden rivayet ettikleri; şâz ve illetli olmaktan uzak olan hadisdir. 27- c)zayıf Hadis; Kendi sinde sahih ve hasen hadislerin vasıfları bulunmayan hadislerdir. 28- a)merfu hadisler; Hz. Peygamber e (sas) ait olan söz,fiil ve takrirlerdir. 29- şerhetmek 30- Hayır değildir. Ama abdestli olmak iyidir. 31- yarısıdır 32- ayakları 33- Malayaniyi (kendini ilgilendirmeyen şeyleri) 34- Hayır, kaç rekat olduğu gibi şeyleri hadislerden öğreniyoruz. 10

13 SİYER: SORULAR 1 1- Ezan okuması ile ünlü sahabi efendimiz kimdir? a) Hz. Bilal-i Habeşi b) Hz. Cafer c) Hz.Hacer 2- Sevgili Peygamber Efendimiz`in babasının adı nedir? a) Abdülmuttalip b) Abdullah c) Abdurrahman 3- Peygamber Efendimizin annesinin adı nedir? a) Amine b) Şifa Hatun c) Hatice 4- Peygamber Efendimizin süt annesinin adı nedir? a) Şirin Hatun b) Amine c) Halime 5- Sevgili Peygamberimizin dedesinin adı nedir? a) Abdulmuttalip b) Abdülkasım c) Abdülvehap 6- Peygamber Efendimiz hangi Şehirde doğmuştur? a) Medine b) Mekke c) Riyat 7- Sevgili Peygamberimizin kabri aşağıdaki şehirlerden hangisindedir? a) Mekke b) Riyat c) Medine 8- Sevgili Peygamberimize Hazreti Hatice den sonra ilk inanan kimdir? a) Hz. Ömer b) Hz. Ebubekir c) Hazreti Ali 1- a) Hz. Bilal-i Habeşi 2- b) Abdullah 3- a) Amine 4- c) Halime 5- a) Abdulmuttalip 6- b) Mekke 7- c) Medine 8- c) Hazreti Ali SİYER: CEVAPLAR 1 11

14 SİYER: SORULAR 2 1- Mekke den Medine ye göç ederken Sevgili Peygamberimize eşlik eden sahabi efendimiz kimdir? a) Hz. Ebubekir b) Hz. Ali c) Hz. Osman d) Hz. Ömer 2- Efendimizin vefatından sonra halife olan ünlü sahabi kimdir? a) Hz. Ali b) Hz. Ömer c) Hz. Ebubekir d) Hz. Osman 3- Sevgili Peygamberimizin damadı, yumuşak huylu ve cömertliği ile tanınan üçüncü halife kimdir? a) Hz. Ali b) Hz. Osman c) Hz. Ebu Ubeyde d) Hz. Zübeyr bin Avvam 4- Sevgili Peygamberimizin damadı olan ve Hz. Osman dan sonra halife olarak seçilen sahabi kimdir a) Hz. Ömer b) Hz. Ali c) Hz. Ebubekir d) Hz. Muaviye 5- Sevgili Peygamberimizin kızı Hz. Fatıma dan iki torunu vardı. Bunların isimleri nelerdir? a) Hz. Hasan ve Hüseyin b) Hz. Abdullah ve İbrahim c) Hz. Zeynep ve Rukayye 6- Allah ın arslanı lakabıyla tanınan sahabe kimdir? a) Hz. Ali b) Hz. Hamza c) Hz. Osman 7- Sevgili Peygamberimizin vefatından sonra devleti yönetmek için seçilen ilk halife kimdir? a) Hz. Ebubekir b) Ebu Talip c) Enes bin Malik 8- Sevgili Peygamberimizle Hazreti Ebubekir müşriklerin kendilerini takip etmeleri üzerine hangi mağaraya sığınmışlardır? a) Hira Mağarasına b) Nur Mağarasına c) Sevr Mağarasına 9- Mekke den Medine ye hicret edeceği zaman Sevgili Peygamberimizin yatağına yatarak Efendimizin kolaylıkla evden ayrılmasını sağlayan sahabi kimdir? a) Hz. Osman b) Hz. Ali c) Hz. Enes 10- Peygamber Efendimizden sonra devleti yöneten dört halife de çok adildir. Ancak bunlardan birisi adalet konusunda diğerlerinden daha fazla ön plana çıkmıştır. Bu halife kimdir? a) Hz. Ebubekir b) Hz. Osman c) Hz. Ömer 11- Kur an-ı Kerim ilk kez hangi tarihte Sevgili Peygamberimize inmeye başlamıştır? a) 571 Yılında b) 610 Yılında c) 622 Yılında 12- Sevgili Peygamberimiz gelmeden önce Mekkede insanlar genellikle neye inanıyorlardı? a) Hıristiyanlığa b) Putlara c) Museviliğe 13- Sevgili Peygamberimizin, kızı Fatıma dan iki torunu vardı. Bunlardan birinin adı Hasan dır. Diğer torununun adı nedir? a) Enes b) İbrahim c) Hüseyin SİYER: CEVAPLAR 2 1- a) Hz. Ebubekir 2- c) Hz. Ebubekir 3- b) Hz. Osman 4- b) Hz. Ali 5- a) Hz. Hasan ve Hüseyin 6- b) Hz. Hamza 7- a) Hz. Ebubekir 8- c) Sevr Mağarasına 9- b) Hz. Ali 10- c) Hz. Ömer 11- b) 610 Yılında 12- b) Putlara 3- c) Hüseyin 12

15 14- Sevgili Peygamberimiz hangi tarihte doğmuştur? a) 20 Nisan 571 de b) 15 Mayıs 572 de c) 20 Nisan 622 de 15- Peygamber Efendimiz, kaç yaşındayken peygamberlik ile görevlendirilmiştir? a) 40 b) 35 c) 25 SİYER: CEVAPLAR a) 20 Nisan 571 de 15- a) 40 13

16 SİYER: SORULAR 3 1-Uhud Savaşı nda vücudunu kalkan yaparak Sevgili Peygamberimizi koruyan ve Sevgili Peygamberimizin Havarim dediği sahabi kimdir? a) Hz. Talha bin Ubeydullah b) Hz. Zubeyr bin Avvam c) Hz. Said bin Zeyd 2- Uhud Savaşı nda Efendimizi korurken birçok yerinden yaralanmış, bu savaşta bir kolu sakat kalmış sahabi kimdir? a) Hz. Talha bin Ubeydullah b) Hz. Zubeyr bin Avvam c) Hz. Said bin Zeyd 3- Sevgili Peygamberimizin zengin olması için dua ettiği, bütün zenginliğini Allah yolunda harcayan, Efendimizin önünde namaz kıldırmış iki arkadaşından biri olan sahabi kimdir? a) Hz. Abdurrahman bin Avf b) Hz. Zubeyr bin Avvam c) Hz. Ebu Ubeyde 4- Sevgili Peygamberimizin: İşte benim dayım Sa d, böyle bir dayısı olan var mı? dediği İran ı fetheden ordunun komutanı olan sahabi kimdir? a) Hz. Said bin Zeyd b) Hz. Sad bin Ebi Vakkas c) Hz. Es ad bin Zurare 5- İslamiyetten önce bile putlara tapmayan, Bedir Savaşı na katılmadığı halde Sevgili Peygamberimizin savaşanlardan saydığı, diğer bütün savaşlara katılan sahabi kimdir? a) Hz. Said bin Zeyd b) Hz. Ebu Ubeyde c) Hz. Bilal-i Habeşi 6- Uhud Savaşı nda, Sevgili Peygamberimizin yüzüne batan miğfer parçalarını dişleriyle çıkarırken dişleri kırılan sahabi kimdir? a) Hz. Ali b) Hz. Ebu Ubeyde c) Hz. Sad bin Ebi Vakkas 7- Aslan avcısı lakabıyla bilinen ve Sevgili Peygamberimizin amcası olan sahabi kimdir? a) Hz. Ömer b) Hz. Hamza c) Hz. Ebubekir 8- Kuşlarla konuşma mucizesi verilen peygamber kimdir? a) Hz. Musa b) Hz. Yakup c) Hz. Süleyman 9- Hazreti İdris in mesleği neydi? a) Terzi b) Hükümdar c) Tüccar 10- Bazı peygamberlerin babası da peygamberdi. Hazreti Yusuf da bunlardan biriydi. Hazreti Yusuf un babasının adı neydi? a) Hz. İsa b) Hz. Yakup c) Hz. Davut 11- Bir balık tarafından yutulduktan sonra Yüce Allah ın emriyle balığın sahile bıraktığı peygamber kimdir? a) Hz. Lût b) Hz. Nuh c) Hz. Yunus SİYER: CEVAPLAR 3 1- b) Hz. Zubeyr bin Avvam 2- a) Hz. Talha bin Ubeydullah 3- a) Hz. Abdurrahman bin Avf 4- b) Hz. Sad bin Ebi Vakkas 5-a) Hz. Said bin Zeyd 6- b) Hz. Ebu Ubeyde 7- b) Hz. Hamza 8- c) Hz. Süleyman 9- a) Terzi 10- b) Hz. Yakup 11- c) Hz. Yunus 14

17 12- Hazreti Yusuf hangi ülkede uzun süre vezirlik yapmış bir peygamberdir? a) Irak ta b) Mısır da c) İran da 13- Sevgili Peygamberimiz, Medine ye hicret ettiğinde hangi sahabenin evinde misafir olmuştur? a) Hz. Eyyub El Ensari b) Salman-ı Farisi c) Abdurrahman bin Avf 14- Bütün peygamberler geçimlerini çalışarak sağlamışlardır. Aşağıda peygamberlerle meslekleri verilmiştir. Yanlış olan hangisidir? a) Hz. Süleyman Demirci b) Hz. Nuh Marangoz c) Hz. Adem Balıkçı 15- Medine de Sevgili Peygamberimizi evinde misafir eden Eyyub El Ensari nin kabri nerededir? a) Mekke de b) İstanbul da c) Medine de 16- Medine ye hicret ettiğinde Sevgili Peygamberimizin hangi evde kalacağı nasıl belirlenmiştir? a) Peygamber Efendimiz seçmiştir b) Şehrin en ileri geleninin evi seçilmiştir c)efendimizin devesi kendi başına bırakılmış, önüne yattığı ev seçilmiştir. 17- Hazreti Hasan ve Hüseyin in annesi olan Sevgili Peygamberimizin büyük kızının adı nedir? a) Hazreti Rukiye b) Hazreti Fatıma c) Hazreti Ayşe 18- Sevgili Peygamberimizin Mekke den Kudüs e, oradan Yüce Rabbimizin huzuruna çıkarılması olayına ne ad verilir? a) Berat b) Kandil c) Miraç 19- Peygamber Efendimizin Ahmet, Muhammed, Mustafa gibi güzel isimleri vardır. Efendimiz bu isimleri anıldığında ne demeliyiz? a) Subhanallah b) Elhamdülillah c) Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed 20- Peygamber Efendimiz 632 yılında ilk ve son hac görevini yaptığı sırada yaklaşık yüz bin Müslümana hitaben bir konuşma yapmıştır. Sevgili Peygamberimizin bu konuşmasına ne ad verilir a) Hicret hutbesi b) Veda hutbesi c) Vuslat hutbesi 21- Biricik Peygamberimiz kac yaşında vefat etmiştir? a) 55 b) 63 c) Sevgili Peygamberimiz, 622 yılında Medineli Müslümanların davetiyle Mekke den Medine ye göçmüştür. Bu olaya ne ad verilir? a) Miraç b) Mucize c) Hicret 23- Peygamber Efendimiz, Medine ye hicret ederken yanında hangi sahabe vardı? a) Hazreti Ali b) Hazreti Osman c) Hazreti Ebubekir SİYER: CEVAPLAR b) Mısır da 13- a) Hz. Eyyub El Ensari 14- c) Hz. Adem Balıkçı (mesleği zıraatçılık) 15- b) İstanbul da 16- c) Efendimizin devesi kendi başına bırakılmış, önüne yattığı ev seçilmiştir. 17- b) Hazreti Fatıma 18- c) Mirac 19- c) Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed 20- b) Veda hutbesi 21- b) c) Hicret 23- c) Hazreti Ebubekir 15

18 FIKIH: SORULAR 1 1-Yüce Kitabımızın adı nedir? a) İncil b) Tevrat c) Sünnet-i seniyye d) Kur an-ı Kerim 2-Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından değildir? a) Allaha İnanmak b) Meleklere inanmak c) Oruç tutmak d) Kaza ve kadere inanmak 3- İslamın ilk şartı nedir? a) Kelime-i Şehadet getirmek b) Meleklere inanmak c) Peygamberlere inanmak d) Namaz kılmak 4-Abdestin farzı kaçtır? a) 3 b) 4 c) 5 d) 7 5- Hacıların mübarek topraklardan getirdiği suya ne ad verilir? a) memba b) sünnet c) zemzem d) gülsuyu 6- Yemeğe başlarken. denir Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? a) Allahuekber b) Sübhanallah c) Bismillahirrahmenirrahim d) Elhamdülillahi rabbil âlemin 7- Ramazan ayında kılınan 20 rekatlik namaza ne ad verilir a) Bayram namazı b) Evvabin Namazı c) Teravih namazı d) Ramazan Namazı 8- İmanın şartı kaçtır? a) 12 b) 6 c) 4 d) 5 9- Namazdan sonra 33 er defa Subhanallah, Elhamdülillah, Allahuekber denerek yapılan ibadetin adı nedir? a) Kıraat b) Tesbihat c) Tahiyyat d) Dua 10- Allaha inanan ve onun istediği gibi yaşayanların sonsuza kadar kalacağı eşsiz güzellikteki yerin adı nedir? a) Uzay b) Cehennem c) Cennet d) Ahiret 11- Zekat vermek. şartlarındandır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir. a) İslamın b) İmanın c) Namazın d) Orucun 12- Yemeği bitirdikden sonra denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir a) Allahuekber b) Elhamdülillah c) Allahumme salli ala seyyidina Muhammet d-bismillah 13- Vahiy meleği aşağıdakilerden hangisidir? a) Cebrail b) Mikail c) Azrail d) İsrafil FIKIH: CEVAPLAR 1 1- d) Kur an-ı Kerim 2- c) Oruç tutmak 3- a) Kelime-i Şehadet getirmek 4- b) 4 5- c) zemzem 6- c) Bismillahirrahmenirrahim 7- c) Teravih namazı 8- b) 6 9- b) Tesbihat 10- c) Cennet 11- a) İslamın 12- b) Elhamdülillah 13- a) Cebrail 16

19 14- Kurban bayramından bir önceki güne ne ad verilir? a) Bayram günü b) Arafe günü c) Aşure günü d) Sahur 15- Ramazan ayında ailedeki kişi sayısınca fakirlere verilen yardıma ne ad verilir? a) Sadaka b) Öşür c) Zekat d) Fitre 16- Namaz kılmak için su ile banyo yapmaksızın yapılan temizliğe ne ad verilir? a) oruç b) abdest c) yıkanmak d) teyemmüm 17- Müslüman zenginler mallarının kaçta kaçını zekat vermekle yükümlüdür? a) onda biri b) kırkta biri c) yüzde biri d) sekizde biri 18- Hacca gidip gelen kişilere ne ad verilir? a) Hoca b) Salih c) Hacı d) Evliya 19- Müslümanlar hac görevini ne zaman yaparlar? a) Ramazan ayında b) Kurban bayramında c) Ramazan bayramında d) Receb ayında 20- Kabenin duvarının inşası sırasında Hazreti İbrahimin oğlu Hazreti İsmaile melekler tarafından verilen taşın adı nedir? a) Musalla taşı b) Minber taşı c) Hacerül esved d) Muallak taşı 21- Yatsı namazından sonra kılınan 3 rekatlik namazın adı nedir? a) Teheccüt namazı b) Evvabin namazı c) Kuşluk namazı d) Vitir namazı 22- İslam tarihinde ilk kurban hangi peygamber tarafından kesilmiştir? a) İsmail as. b) Adem as. c) Hz. Muhammed d) İbrahim as. 23- İnsanın sağında ve solunda bulunarak yaptığı iyilik ve kötülükleri yazan meleklerin adı nedir? a) Münker ve Nekir b) Kiramen Katibin c) Hafaza melekleri d) Azrail ve Cebrail 24- Kuran-ı Kerim ne zaman inmeye başlamıştır? a) Mirac kandilinde b) Kadir gecesinde c) Mevlüt kandilinde d) Regaib Kandilinde 25- Ben şehadet ederim ki Allahtan başka ilah yoktur ve ben yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed (s.a.v.) onun kulu ve elçisidir. Aşağıdakilerden Hangisinin anlamıdır? a) Kelime-i tevhit b) Kelime-i şehadet c) Fatiha Suresi d) İhlas Suresi 26- Allahın yapılmasını yasakladığı fiillere ne ad verilir? a) Helal b) Sünnet c) Haram d) Caiz 27- Müslümanlar namaz kılarken nereye yönelirler a) Kudus b) Kâbe c) Mescid-i aksa b) Medine FIKIH: CEVAPLAR b) Arafe günü 15- d) Fitre 16- b) abdest 17- b) kırkta biri 18- c) Hacı 19- b) Kurban bayramında 20- c) Hacerül esved 21- d) Vitir namazı 22- d) İbrahim as.23- b) Kiramen Katibin 24- b) Kadir gecesinde 25- b) Kelime-i şehadet 26- c) Haram 27- b) Kâbe 17

20 FIKIH: SORULAR Kuran-ı Kerimde iki besmele arasındaki bölümlere ne ad verilir? a) Ayet b) Sure c) Dua d) Hatim 29- Ramazan ayında bilerek orucunu bozan kimse kaç gün oruç tutar? a) İki ay bir gün b) Sadece bir gün c) Hiçbirşey d) 61 gün 30- Allahın en güzel isimlerine ne ad verilir? a) Aşerei mübeşşere b) Esmaül hüsna c) Kelime-i tevhit d) Kelime-i şehâdet 31- Kuran-ı Kerimde kaç peygamberin adı geçmektedir? a) 20 b) 21 c) 25 d) Aşağıdakilerden hangisinde ilk peygamberle son peygamber doğru olarak verilmiştir? a) Adem as.- Ibrahim as. b) Yakup as.- Hz. Muhammet (s.a.v.) c) Adem as.- Hz. Muhammet (s.a.v.) d) Nuh as.- İlyas as. 33- Allah ismi söylendiğinde veya yazıldığında celle celalühü (c.c.) yazılır veya söylenir. Bu nedemektir? a) Onun şanı yücedir b) Allah en büyüktür c) Herşeyin sahibi odur d) Allah bizi affetsin 34- Tabiat olayları, rızık taksimatıyla v.b. görevli olan meleğin ismi nedir? a) Cebrail b) Mikail c) İsrafil d) Azrail 35- Allah a, Hz.Peygamber e ve O nun haber verdiği şeylere gönülden inanıp, kabul ve tasdîk eden kimseye ne ad verilir? a) Münafık b) Kafir c) Mümin d) hafız 36- Kutsal Kitabımız Kur an-ı Kerim in ilk emri aşağıdakilerden hangisidir? a) Oku b) Düşün c) Öğren 37- Müslümanların kıblesi aşağıdakilerden hangisidir? a) Ravza b) Kâbe c) Mina 38- Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden biri değildir? a) Yemezler içmezler b) Topraktan yaratılmışlardır c)allahın izniyle her şekle girebilirler 39- Kıyamet günü Sur u üfleyecek melek hangisidir? a) Azrail b) Mikail c) İsrafil d) Cebrâil 39- Hangi melek Yüce Allahın istediği şekilde tabiat olaylarını düzenler? a) İsrafil b) Azrail c) Cebrâil d) Mikail 40- Sevgili Peygamberimize ve diğer peygamberlere Yüce Allah ın emirlerini getiren melek hangisidir? a) Cebrail b) Mikail c) Kiramen Katibin d) Azrail 41- Yüce Kitabımızın adı nedir? a) Kuran-ı Kerim b) Hadis c) Sünnet FIKIH: CEVAPLAR b) Sure 29- a) İki ay bir gün 30- b) Esmaül hüsna 31- c) c) Adem as.- Hz. Muhammet (s.a.v.) 33- a) Onun şanı yücedir 34- b) Mikail 35- c) Mümin 36- a) Oku 37- b) Kâbe 38- b) Topraktan yaratılmışlardır 39- c) İsrafil 39- d) Mikail 40- a) Cebrail 41- a) Kuran-ı Kerim 18

21 42- Yemek yedikten sonra Yüce Allah a teşekkür amacıyla söylenen söz aşağıdakilerden hangisidir? a) Elhamdülillah b) Subhanallah c) Bismillah 43- Allahın adıyla anlamına gelen, yemeğe yada bir işe başlamadan önce söylediğimiz söz aşağıdakilerden hangisidir? a) Bismillah b) Allahü Ekber c) Subhanallah 44- Bir işe başlamadan evvel söylenen ve Esirgeyen ve bağışlayan Allahın adıyla anlamına gelen söz aşağıdakilerden hangisidir? a) Bismillahirrahmanirrahim b) Elhamdülillah c) Estağfurullah 45- Yaptığımız hataları anladıktan sonra pişman olmamız ve Yüce Allah a birdaha yapmayacağımıza söy vermemize ne denir? a) Şükür b) Tövbe c) Sabır 46- Yüce Allah ı tanıması ve ona ibadet etmesi için yaratılan varlık hangisidir? a) Bitkiler b) İnsanlar c) Hayvanlar 47- Yüce Allah ın emirlerini insanlara ulaştırmak için Allah tarafından görevlendirilen uyarıcılara ne ad verilir? a) Evliya b) Peygamber c) Müslüman d) Mürşid 48- Yüce Allah ın son gönderdiği kitap aşağıdakilerden hangisidir? a) Kur an-ı Kerim b) İncil c) Tevrat 49- Yüce Allah, kitapları hangi melek aracılığı ile peygamberlere indirmiştir? a) Azrail b) Mikail c) Cebrail 50- İlk Peygamber kimdir? a) Hz. Adem b) Hz. Nuh c) Hz. İbrahim 51- Nebi ve Resul ne anlama gelir? a) Hadis b) Kitap c) Peygamber 52- La ilahe illallah ne demektir? a) Allah a şükürler olsun b) Allah en büyüktür c) Allah tan başka ilah yoktur 53- Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlühü ne anlama gelir? a) Şehadet ederimki Allah tan başka ilah yoktur b) Şehadet ederimki Allah tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed O nun kulu ve elçisidir. c) Allah en yücedir ve Hazreti Muhamemd O nun elçisidir. FIKIH: CEVAPLAR a) Elhamdülillah 43- a) Bismillah 44- a) Bismillahirrahmanirrahim 45- b) Tövbe 46- b) İnsanlar 47- b) Peygamber 48- a) Kur an-ı Kerim 49- c) Cebrail 50- a) Hz. Adem 51- c) Peygamber 52- c) Allah tan başka ilah yoktur 53- b) Şehadet ederimki Allah tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed O nun kulu ve elçisidir. 19

22 54- Müslüman olmanın ilk şartı Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlühü sözüne ne ad verilir? a) Hadis b) Salavât c) Kelime-i Şahadet 55- Sevgili Peygamberimizin adını duyduğumuzda Allahümme salli ala seyyidina Muhammed deriz. Bu söz aşağıdaki kelimelerden hangisiyle anlatılır? a) Sohbet b) Salavât c) Ezan 56- Allah tan başka ilâh olmadığına ve Hz. Muhammedin O nun kulu ve elçisi olduğuna inanan kişiye ne denir? a) Müslüman b) Münafık c) Müşrik 57- Günde kaç kez ezan okunur? a) 3 b) 5 c) Namaz vaktini haber vermek için minareden yapılan çağrıya ne ad verilir? a) Sala b) Ezan c) Dua 59- Müslümanlar bir günde kaç vakit namaz kılmakla yükümlüdür? a) Bir Vakit b) Beş Vakit c) Altı Vakit 60- Namaz kılmak için toprakla yapılan temizliğe ne ad verilir? a) Abdest b) Duş c) Teyemmüm 61- Öğle namazı ile akşam namazı arasında kılınan namaz aşağıdakilerden hangisidir? a) Yatsı Namazı b) Sabah Namazı c) İkindi Namazı 62- Müslümanlar namaz için nereye dönerler? a) Kâbe ye b) Mescid-i Nebevî ye c) Mescid-i Aksa ya 63- Sevgili Peygamberimiz hangi şehirde vefat etmiştir? a) Mekke de b) Medine de c) Taif de 64- Allah a inanmak neyin şartlarındandır? a) İmanın b) İslamın c) Abdestin e) Namazın 65- Namaz kılmak neyin şartlarındandır? a) İmanın b) İslamın c) Abdestin e) Namazın 66- Ayakları topuklarla berâber yıkamak neyin şartlarındandır? a) Guslün b) Teyemmümün c) Abdestin e) İmanın 67- Rukuya gitmek neyin şartlarındandır? a) İslamın b) İmanın c) Namazın e) Abdestin FIKIH: CEVAPLAR c) Kelime-i Şahadet 55- b) Salavât 56- a) Müslüman 57- b) b) Ezan 59- b) Beş Vakit 60- c) Teyemmüm 61- c) İkindi Namazı 62- a) Kâbe ye 63- b) Medine de 64- b) İslamın 65- b) İslamın 66- c) Abdestin 67- c) Namazın 20

23 68- Abdest alırken muhakkak yapmamız gereken (farz olan) hangi şıktır? a ) Kulakları mesh etmek b) Boynu mesh etmek c) Yüzü yıkamak d) Burnu temizlemek 69- Bir müslüman günde kaç defa namaz kılmak zorundadır? a) 3 b) 5 c) 2 d) İnsanlar; insanlara karşı sorumlu olduğu gibi yaratanına karşı da sorumludur. Çünkü insan (ı)... Doğru olan şıkkı noktalı olan yere koy. a) Maymundan gelmiştir b) Tabiaat yaratmıştır c) Tesâdüfen olmuştur d) Allah yaratmıştır 71- İnsanın kendini yaratanına karşı görevini yerine getirmesine ne deriz? a) Kulluk deriz b) Cömertlik deriz c) İhsan deriz 72- Allah insanların doğru yolu bulmaları için Peygamberler göndermiştir. Bizim Onlara itaat etmemiz nedir? a) Farzdır b) Sünnettir c) Geri kafalılıktır d) Yobazlıktır 73- Allah ı görmeden inanıyoruz. Peki görmeden inandığımız başka neler var? Doğru olanı bul. a) Aklımız yok, çünkü göremiyoruz b) Hava yok, çünkü göremiyoruz c) Gece yok, çünkü gündüz olunca göremiyoruz d) Bir yerimiz acıyınca göremiyoruz, ama acının var olduğuna inanıyoruz. 74- Anne babamıza saygı duymalıyız, niçin? Doğru olanı seç a) Her istediğimizi aldıkları için b) Bizi büyüttükleri için c) Allah emrettiği için 75- İnsanı diğer canlılardan ayıran en büyük özellik nedir? a) Silahı b) Parası c) Maymuna benzemesi d) Aklı e) Gücü FIKIH: CEVAPLAR c) Yüzü yıkamak 69- b) d) Allah yaratmıştır 71- a) Kulluk deriz 72- a) Farzdır 73- d) Bir yerimiz acıyınca göremiyoruz, ama acının var olduğuna inanıyoruz. 74- c) Allah emrettiği için 75- d) Aklı 21

24 FIKIH: SORULAR 2 1- Melekler neyden yaratılmışlardır? a) Topraktan b) Nurdan c) Ateşten 2- İnsanlara öldükten sonra kabirde Rabbin kim?, Kitabın ne? gibi sorular yönelten meleklere... ve... melekleri denir. Yukarıdaki boşluğa uygun melek isimleri aşağıdakilerden hangisidir? a) Münker Mikail b) Kiramen Katibin Cebrail c) Azrail İsrafil d) Münker Nekir 3- Allah ın gönderdiği ve mutlaka yapmamızı istediği emirlere ne ad verilir? a) Farz b) Hadis c) Nasihat d) Dua 4- Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin özelliklerinden değildir? a) Peygamberler Allah a karşı gelmekten çok korkarlar. b) Asla yalan söylemezler. c) Peygamberler kendisi ve ailesinin geçimlerini sağlamak için çalışmazlar. d) Peygamberler Allah ın en sevdiği kullarıdır. 5- Kur-an ı Kerim de adı geçen peygamberlerin sayısı kaçtır. a) 25 b) 22 c) 15 d) Kelime-i şehadet getirdikten sonra yapılması gereken en önemli ibâdet hangisidir? a) Namaz b) Oruç c) Dua d d) Hac 7- Namaz kılarken aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmak doğru değildir? a) Kur-an dan ayetler ve dualar okumak b) Etrafı kolaçan etmek. c) Secdeye gitmek d) Kıbleye dönmek. 8- Zengin insanların, her yıl malının kırkta birini fakir insanlara vererek yerine getirdiği ibadetin adı nedir? a) Hac b) Sadaka c) Zekat d) Umre 9- Belli saatler arasında aç ve susuz kalarak diğer aç ve fakir insanları hatırlamamızı sağlayan ve Ramazan ayında üzerimize farz olan ibadetin adı nedir? a) Namaz b) Sadaka c) Hac d) Oruç 10- Ramazan ayı yardımlaşma ayıdır. Ramazan ayı içinde fakirlere, zengin insanların vermesi farz olan maddi yardıma... denir. Yukarıdaki boş olan yere aşağıdakilerden hangisi uygundur? a) Zekat b) Harçlık c) Sadaka d) Öşür 11- Ramazan ayında kılınan 20 rekat Namazın adı nedir? a) Bayram Namazı b) Cuma Namazı c) Teravih Namazı d) Teheccüd Namazı FIKIH: CEVAPLAR 2 1- b) Nurdan 2- d) Münker Nekir 3- a) Farz 4- c) Peygamberler kendisi ve ailesinin geçimlerini sağlamak için çalışmazlar. 5- a) a) Namaz 7- b) Etrafı kolaçan etmek. 8- c) Zekat 9- d) Oruç 10- a) Zekat 11- c) Teravih Namazı 22

25 12- Aşağıdakilerden hangisi Namazın farzlarından değildir? a) Abdest almak (Hadesten taharet) b) Namazı vaktinde kılmak (Vakit) c) Secde etmek (Sücud) d) Seccade üzerinde kılmak. (Seccâde) 13- Aşağıdakilerden hangisi sünnet olan Namazlardandır? a) Teheccüd Namazı b) Cuma Namazı c) Akşam Namzı d) Bayram Namazı 14- Farz kadar kesin olmayan, fakat yapılması emredilen ibadetlere... denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi uygundur? a) Sünnet b) Vacip c) Farz-ı ayn d) Müstehap 15- Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından değildir? a) Kulakları yıkamak b) Yüzü yıkamak c) Başın dörtte birini meshetmek d) Ayakları topuklarla birlikte yıkamak. 16- Aşağıdakilerden hangisi gusül abdestinin farzlarından değildir? a) Ağzı yıkamak b) Burnu yıkamak c) Bütüm vücudu yıkamak. d) Yıkamayı üç kere yapmak 17- Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmaz? a) Namazda konuşmak. b) Namazda esnemek c) Namazda abdestin bozulması. d) Namazda bir şey yemek içmek. 18- Aşağıdakilerden hangisi abdestsiz yapılmayan şeylerden değildir? a) Namaz Kılmak b) Ezberden Kur-an-ı Kerim okumak c) Kur-an ı Kerim e el sürmek d) Kabeyi tavaf etmek 19- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? a) Akşam Namazı: 3 Farz, 2 Sünnet b) Öğle Namazı: 4 ilk sünnet, 4 Farz, 2 son sünnet c) Sabah Namazı: 2 sünnet, 4 Farz d) ikindi Namazı: 4 sünnet, 4 Farz 20- Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmaz? a) Bilerek yemek içmek b) Kendi isteğiyle ağız dolusu kusmak c) Kulağına su kaçmak d) İlaç içmek. 21- Mekke şehrindeki Kabe yi ve civarındaki kutsal sayılan özel yerlere belirli bir zamanda usülüne uygun olarak yapılan farz ibadete verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? a) Umre b) Gezi c) Namaz d) Hac 22- Orucun açıldığı vakite ne ad verilir? a) Sahur b) İftar c) Seher d) Yatsı FIKIH: CEVAPLAR d) Seccade üzerinde kılmak. (Seccâde) 13- a) Teheccüd Namazı 14- b) Vacip 15- a) Kulakları yıkamak 16- d) Yıkamayı üç kere yapmak 17- b) Namazda esnemek 18- b) Ezberden Kur-an-ı Kerim okumak 19- c) Sabah Namazı: 2 sünnet, 4 Farz 20- c) Kulağına su kaçmak d) İlaç içmek. 21- d) Hac 22- b) İftar 23

26 FIKIH: SORULAR Aşağıdakilerden hangisi dinimizde yapılması kesin olarak yasaklanmış işlere verilen addır? a) Haram b) Mekruh c) Sünnet d) Mübah 24- Aşağıdaki şıklardan hangisinde Cuma Namazının rekatları doğru yazılmıştır. a) 6 rekattır: 4 sünnet, 2 farz b) 10 rekattır: 2 ilk sünnet, 4 farz, 4 son sünnet c) 10 rekattır: 4 ilk sünnet, 2 farz, 4 son sünnet d) 6 rekattır: 2 sünnet, 4 farz. 25- Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz? a) Küçük veya büyük tuvaleti yapmak b) Bayılmak c) Yatarak veya biryere dayanarak uyumak d) Gülmek 27- Tekbir ile başlayıp selam ile tamamlanan, Allah a karşı saygı ve teşekkür ifadesi olan ibadete ne ad verilir? a) Oruç b) Namaz c) Hac d) Zekat 28- Aşağıdakilerden hangisi Namaza başlamadan önce yapılması gereken farzlardan olan Setr-i avret in anlamıdır? a) Vucutta örtülmesi gereken yerleri örtmek b) Her Namazı vaktinde kılmak c) Ayakta durmak d) Namazı kıbleye (Kabeye) yönelerek kılmak 29- Aşağıdakilerden hangisi Vacip olan Namazlardandır? a) Teheccüd Namazı b) Cuma Namazı c) İkindi Namazı d) Bayram Namazı 30- İşlenmesinde sevap olan, terk edilmesinde günah olmayan şeylere... denir. Yukarıdaki boşluğu aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? a) Sünnet b) Farz c) Müstehap d) Mübah 31- Aşağıdakilerden hangisi Farz-ı Kifaye sınıfına giren bir ibadettir? a) Oruç b) Cenaze Namazı c) Zekat d) Vitir Namazı 32- Aşağıdakilerden hangisi Mal ile yapılan ibadetlerden biridir? a) Zekat b) Oruç c) Namaz d) Tavaf 33- Aşağıdakilerden hangisine Zekat verilmez? a) Borçlulara b) Parası olmayan yolculara c) Anne ve Babaya d) Fakirlere 34- Sevgili Peygamberimizin sohbetinde bulunmuş kimselere ne ad veririz? a) Sahabi b) İmam c) Müezzin d) Tabiin 35- Allah a inandığını söyleyen, ama gerçekte inanmayan kişiye ne ad verilir? a) Fasık b) Tabiin c) Münafık d) Mü min FIKIH: CEVAPLAR a) Haram 24- b) 10 rekattır: 2 ilk sünnet, 4 farz, 4 son sünnet 25- d) Gülmek 27- b) Namaz 28- a) Vucutta örtülmesi gereken yerleri örtmek 29- d) Bayram Namazı 30- a) Sünnet 31- b) Cenaze Namazı 32- a) Zekat 33- c) Anne ve Babaya 34- a) Sahabi 35- c) Münafık 24

27 36- Peygamber Efendimize ilk ayetin indiği mağara aşağıdakilerden hangisidir? a) Hira b) Sevr c) Uhud d) Hendek 37- Yaptığımız iyilik ve kötülükleri yazmakla görevli meleklere ne ad verilir? a) Sorgu melekleri b) Kiramen katibin melekleri c) Mikail d) Münker ve Nekir 38- Kuran-ı Kerimin her cümlesine ne ad verilir? a) Âyet b) Hadis c) Sünnet d) Sûre 39- Aşağıda peygamberlerle onlara indirilen kitaplar verilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır? a) Hz. Davut Zebur b) Hz. İsa İncil c) Hz. Nuh Tevrat d) Hz Muhammed - Kur an 40- Yüce Allah ın Sevgili Peygamberimize indirdiği ilk ayetin anlamı nedir? a) Oku b) Çalış c) Öğren 41- Yüce Allah ın güzel isimlerine ne ad verilir? a) Esmâül-Hüsna b) Aşere-i Mübeşşere c) Sahabi 42- Kur an-ı Kerim in ilk suresi hangisidir? a) İhlas b) Bakara c) Fatiha d) Nas 43- Peygamberlerin, kendilerine inanmayan insanlara peygamberliklerini ispat etmek amacıyla Allah ın iznine bağlı olarak gösterdikleri olağan üstü olaylara ne ad verilir? a) Mucize b) Sünnet c) Tufan d) Sihir 44- Sevgili Peygamberimiz in müezzini olarak bilinen sahabi aşağıdakilerden hangisidir? a) Hz. Zübeyr bin Avvam b) Hz. Enes bin Malik c) Hz. Bilal-i Habeşi 45- Karşımıza çıkabilecek acı, yoksulluk, haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında isyan etmeden gerekli tedbirleri alarak onların geçmesini beklemeye ne denir? a) Sabır b) Şükür c) İman 46- Yüce Rabbimize bize verdiği nimetlerden dolayı teşekkür etmek anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir? a) Dua b) Sabır c) Şükür 47- Öldükten sonra sonsuza kadar yaşayacağımız alemin adı nedir? a) Kabir b) Ahiret c) Dünya 48- Allah a inanan ve dünyada O nun istediği gibi yaşayan insanların sonsuza kadar kalacağı eşsiz güzellikteki yerin adı nedir? a) Cennet b) Uzay c) Dünyanın en güzel yeri d) Kabir 49- Dünya hayatının bitip ahiret hayatının başlayacağı büyük olay aşağıdakilerden hangisidir? a) Kıyamet b) Ahiret c) Kaza FIKIH: CEVAPLAR a) Hira 37- b) Kiramen katibin melekleri 38- a) Âyet 39- c) Hz. Nuh Tevrat 40- a) Oku 41- a) Esmâül-Hüsna 42- c) Fatiha 43- a) Mucize 44- c) Hz. Bilal-i Habeşi 45- a) Sabır 46- c) Şükür 47- b) Ahiret 48- a) Cennet 49- a) Kıyamet 25

28 50- Kıyametten sonra yeryüzünde şimdiye kadar yaşamış bütün insanların diriltilip toplanacağı büyük meydanın adı nedir? a) Haşir Meydanı b) Arafat c) Ahiret 51- Ramazan gecelerinde kılınan teravih namazı kaç rekattir? a) 33 b) 20 c) Yatsı namazının ardından kılınan üç rekâtlık namaz aşağıdakilerden hangisidir? a) Teheccüd Namazı b) Sabah Namazı c) Vitir Namazı 53- Kabenin damına çıkarak ilk ezanı okuyan sahabi kimdir? a) Hz. Bilal-i Habeşi b) Hz. Enes c) Hz. Ali 54- Namaz kılarken alnı, el ayalarını, dizleri ve ayak parmaklarını yere getirerek alınan durama ne ad verilir? a) Secde b) Kıraat c) Selam 55- Namaz sonunda otuz üçer defa Allahü Ekber, Subhanallah, Elhamdülillah denerek yapılan ibadete ne ad verilir? a) Tesbihat b) Teşehhüd c) Kıraat 56- Namaz kılarken elleri dizlerin üzerine koyup, sırt düz olacak şekilde öne eğilmeye ne ad verilir? a) Secde b) Rükû c)tahiyyat 57- Gün içinde oruç tutulmaya başlanan vakte ne ad verilir? a) Sahur b) İmsak c) İftar 58- Sevgili Peygamberimiz orucunu bazen su ve zeytinle açardı. Bazen de orucunu özellikle Medine de yetişen, çok faydalı bir meyve ile açardı. Bu meyvenin adı nedir? a) Hurma b) İncir c) Üzüm 59- Kurban bayramından bir önceki gününe ne ad verilir? a) Bayram Günü b) Arefe Günü c) Aşure Günü 60- Ramazan Bayramı kaç gündür? a) Üç gün b) Dört gün c) Beş gün 61- Hacerülesved nerededir? a) Medinede b) Minada c) Kabenin köşesinde 62- Sevgili Peygamberimize ilk vahyin geldiği mağaranın adı nedir? a) Sevr Mağarası b) Mekke Mağarası c) Hira Mağarası 63- Hacıların kutsal topraklardan getirdikleri mübarek suyun adı nedir? a) Şifa b) Zemzem c) Ab-ı Hayat FIKIH: CEVAPLAR a) Haşir Meydanı 51- b) c) Vitir Namazı 53- a) Hz. Bilal-i Habeşi 54- a) Secde 55- a) Tesbihat 56- b) Rükû 57- b) İmsak 58- a) Hurma 59- b) Arefe Günü 60- a) Üç gün 61- c) Kabenin köşesinde 62- c) Hira Mağarası 63- b) Zemzem 26

29 64- Hacca gidip gelen insanlara ne ad verilir? a) Salih b) Evliya c) Hacı 65- Namaz kılmalıyız. Çünkü... Boşluğa uygun kelimeyi koy. a) Spor yerine geçer b) Annemiz bizi çok sever c) Allah öyle emretti d) Arkadaşlar bize hayran kalır. 66- Kur an okumak bize ne fayda sağlar? Hangisi yanlış? a) İbâdetlerimizi düzgün yaparız b) Okuduğumuz her harf için sevap alırız c) Annemizden para isteriz d) Dinimizi daha doğru anlar ve yaşarız FIKIH: CEVAPLAR c) Hacı 65- c) Allah öyle emretti 66- c) Annemizden para isteriz 27

30 FIKIH: SORULAR 3 1- İlk inen ayetin manası aşağıdakilerden hangisidir? a) Cehennemden sakın b) Kalk ve tebliğ et c) Yaratan Rabbinin adıyla oku 2- Çamaşır makinasının bir kullanım kılavuzu var. Peki bizim hayatımızın kullanım kılavuzu nedir? a) Büyüklerimiz b) Okuma kitabı c) Kuran-ı Kerim d) Dergiler 3- Asağıda Peygamberler ve onlara gönderilen kitaplar verilmiştir. Hangisi yanlıştır? a) Hz Musa - Tevrat b) Hz İsa - İncil c) Hz Muhammed - Kuran-ı Kerim d) Hz Süleyman - Zebur 4- Peygamberlere, Allah ın dilediklerini hangi melek iletmiştir? a) Cebrail b) Azrail c) İsrafil d) Mikâil 5- Kuran-ı Kerim hangi ayda gönderilmeye başlandı? a) Mart b) Recep c) Haziran d) Ramazan 6- Kadere inanan, kurtulur. cümlesinde boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir? a) Yağmurdan b) Kederden c) Borçtan d) Açlıktan 7- Mevlid Kandili nde kimin doğum günü kutlanıyor? a) Peygamberimizin b) Hz Hatice nin c) Hazreti Ömer in d) Hazreti Ebubekir in 8- Peygamberlerin Allah ın izni ve yardımıyla olağanüstü işleri yapmalarına ne denir? a) Sünnet b) Mucize c) İbadet d) Hac 9- Uhud Savaşında Peygamberimiz okçulara ne emretti? a) Savaşta bize yardıma gelin. b) İkinci bir emir gelmedikçe yerinizi terk etmeyin. c) Oklarınızı boşa harcamayın. d) Savaş bitince ayrılabilirsiniz 10- Günde beş vakit yapılan ibadet hangisidir? a) Oruç b) Zekat c) Namaz d) Hac 11- Peygamberimizin Yüce Allah ın huzuruna çıktığı ve bize namazı hediye olarak getirdiği gecenin adı nedir? a) Mirac Gecesi b) Beraat Gecesi c) Regaip Gecesi d) Mevlit Gecesi 12- Abdest alırken elimizi ıslatıp başımızın dörtte birine sürmeye ne denir? a) Gargara yapmak b) Mazmaza yapmak c) Mesh etmek d) Islatmak 13- Namaz kılarken ne tarafa döneriz? a) Kıbleye b) Kuzeye c) Denize d) Doğuya 14- Namazda, ayakta duruşa ne denir? a) Son oturuş b) Ruku c) Secde d) Kıyam FIKIH: CEVAPLAR 3 1- c) Yaratan Rabbinin adıyla oku 2- c) Kuran-ı Kerim 3- d) Hz Süleyman - Zebur 4- a) Cebrail 5- d) Ramazan 6- b) Kederden 7- a) Peygamberimizin 8- b) Mucize 9- b) İkinci bir emir gelmedikçe yerinizi terk etmeyin. 10- c) Namaz 11- a) Mirac Gecesi 12- c) Mesh etmek 13-a) Kıbleye 14- d) Kıyam 28

31 15- İbadet ruhun... cümlesinde boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir? a) Aynasıdır b) Gıdasıdır c) Arkadaşıdır d) Yeridir 16- Hangi namazın farzı sünnetten önce kılınır? a) Sabah b) Akşam c) İkindi d) Öğlen 17- Namazda her rekatta okunan sure hangisidir a) Kevser b) Asr c) Fatiha d) Fil 18- Oruc tutarken hangi vakitler arasında yenilmez ve içilmez? a) imsak-iftar b) öğle-akşam c) kuşluk-imsak d) sabah- yatsı 19- Akşam vaktinin girmesiyle beraber orucun açılmasına ne denir? a) imsak b) iftar c) umre d) davet 20- Ramazan ayında yoksullara verilen vacip sadakaya ne denir? a) yardım b) ödünç c) fitre d) borç 21- Cebrail a.s ın görevi nedir? a) ruhları alır b) sura üfler c) vahiy getirir 22- Yandakilerden hangisi kurban kesmekle yükümlü olan kişide bulunması gereken bir şart değildir? a) müslüman olmak b) zengin olmak c) ergen olmak d) erkek olmak 23- Dinimizce zengin kabul edilen müslümanlar, altın, gümüş ve para cinsinden mallarının kaçta kaçını zekat olarak verirler? a) 1/12 b)1/40 c) 1/50 d) 40% 24- Peygamberimize (a.s) İslam dan önce güvenilirliğinden dolayı Mekkelilerin verdikleri isim aşağıdakilerden hangisidir? a) Muhammed Mustafa b) Muhammedü l- Emin c) Muhammed Resülullah d) Ebul Kâsım 25- Hz. Muhammed (as) peygamberlerin. İlkidir / sonuncusudur 26- Allah ın Rasülü (a.s), ashabından daha. İbâdet ederdi. Çok / az 27- Peygamberimiz (a.s) ramazanın.. itikafa girerdi. Son on gününde / ilk üç gününde 28- Resulullah (a.s) insanlara İslam-ı anlatıyordu. Sabırla / kızgınlıkla 29- Sevgili Peygamberimiz (a.s) bir toplantıya katıldığında otururdu. Başköşeye / boş olan yere FIKIH: CEVAPLAR b) Gıdasıdır 16- b) Akşam 17- c) Fatiha 18- a) imsak-iftar 19- b) iftar 20- c) fitre 21- c) vahiy getirir 22- d) erkek olmak 23- b)1/ b) Muhammedü l- Emin 25- İlkidir 26- Çok 27- Son on gününde 28- Sabırla 29- boş olan yere 29

32 30- Ey iman edenler! Allah a karşı gelmekten sakınmanız için oruç farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. ( 2/Bakara Suresi, 183 ayet) a) Sizden sonrakilere b) Hıristiyanlara c) Yahudilere d) Sizden öncekilere 31- Evrenin varlığının son bulup yok olmasına ne ad verilmektedir? a) Mahşer b) Kıyamet c) Sûr d) Ba s 33. Asağıdakilerden hangisi orucumuzu bozmaz? a) Oruçlu olduğumuzu unutarak yiyip içmek b) Güneş battı sanarak iftar etmek c) Ağza giren yağmur damlasını bilerek yutmak d) Ağızda kalan nohut tanesinden büyük artığı çiğnemek ve yutmak. 34- Hangisi yanlıştır? a) Teravih namazını ramazan ayında kılınan sünnet bir namazdır b) Bayram namazı yılda iki kez kılınır c) Cenaze namazı ayakta kılınan bir namazdır d) Teravih namazı akşam namazından dan sonra kılınır 35- Yüce kitabımız Kur an-ı Kerimde kaç sure vardır? a) 114 b) 666 c) Aşağıdakilerden hangisi Cennet de bulunan ağaçlardan birinin adıdır? a) Büşra b) Afra c) Tûba 37- Dünya hayatının bitip ahiret hayatının başlaması arasında geçen sürenin adı nedir? a) Kabir hayatı b) Haşir c) Cennet 38- Ramazan ayında ailedeki kişi sayısınca fakirlere verilen yardımın hükmü nedir? a) farz b) vacip c) sünnet 39- Ramazan ayında camilerin minarelerinin arasına yerleştirilen ışıklı yazılara ne ad verilir? a) Mahya b) Bilbord c) Şerefe 40- Müslüman zenginlerin fakirlere verdikleri mallarının1/40 ne ad verilir? a) Fitre b) Sadaka c) Zekat 41- Zekâtla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? a) Fakir-Zengin herkes zekât vermekle yükümlüdür. b) Zekât vermek isteğe bağlı bir ibadettir. c) Zekât vermek dinimizin gereğidir, farzdır. 42- Az..., çok belayı defeder. Hadisinde noktalı yerlere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir. a) Zekât b) Sadaka c) Fitre 43- Kimler zekât verir? a) Herkes b) Fakirler c) İhtiyacından fazla kazancı ve malı olan kimseler (zengin olanlar) FIKIH: CEVAPLAR c) c) Tûba 37- a) Kabir hayatı 38- b) vacip 39- a) Mahya 40- c) Zekat 41- c) Zekât vermek dinimizin gereğidir, farzdır. 42- b) Sadaka 43- c) İhtiyacından fazla kazancı ve malı olan kimseler (zengin olanlar) 30

33 44- Aşağıdaki davranışlardan hangisi diğerlerinden daha güzeldir? a) Verdiğimiz zekât miktarını herkese söylemeliyiz. b) Zekâtı mümkün olduğunca gizli verme liyiz. c) Fakirlere zekat vermek yerine onlara yanlızca tavsiyelerde bulunmalıyız. 45- Zekâtın verilme zamanıyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? a) Aylık kazancımıza göre verilir. b) Yıllık kazancımıza göre verilir. c) Üç yıllık kazancımıza göre verilir. 46- Zekat vermek...şartlarından biridir. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? a) Müslüman ve zengin olmanın b) Fakir olmanın c) Cömert olmanın 47- Az sadaka çok belayı defeder. Sözü kime aittir? a) Hazreti Ömere b) Hazreti Osmana c) Sevgili Peygamberimize 48- Müslümanların hacı olmak için Kâbenin etrafında dönmesine ne ad verilir? a) Say b) Tavaf c) Hâle 49- Müslümanlar Hac görevlerini ne zaman yaparlar? a) Ramazan ayında b) Ramazan Bayramı nda c) Kurban Bayramı nda 50- Hac mevsimi dışında kutsal toprakları ziyaret etmeye ne ad verilir? a) Umre b) Selamlama c) Ziyaret 51- Peygamber Efendimizin Ahmet, Muhammed, Mustafa gibi güzel isimleri vardır. Efendimiz bu isimleri anıldığında ne demeliyiz? a) Subhanallah b) Elhamdülillah c) Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed 52- Aşağıdakilerden hangisi Efendimizin kızı değildir? a) Zeynep b) Aişe c) Rukiyye d)ümmü Gülsüm e)fatıma 53- Aşağıdakilerden hangisi Efendimizin oğlu degildir? a) Kâsım b) Abdullah c)hüseyin d) İbrahim 54- Peygamberimiz...senesinde Mekkeden Medineye hicret etmiştir. Doğru rakamı koy. a) 622 b) 632 c) 571 d) Dört büyük kitabın dışında kalan Allah ın vahyettiği mukaddes nushalara ne denir? a) Suhuf b) Kütüp c) Ceride 56- Hangisi yanlış? Hangi Peygambere kaç sayfa indirilmiştir? a) Adem a.s 10 b) Şit a.s 50 c) İdris a.s 30 d) İsmail a.s 10 sayfa 57- Ehli sünnete göre İtikatte (inançta) Mezhepler nelerdir? Hangisi yanlış? a) Eşari Mezhebi b) Maturidi Mezhebi c) Hambeli Mezhebi FIKIH: CEVAPLAR b) Zekâtı mümkün olduğunca gizli vermeliyiz. 45- b) Yıllık kazancımıza göre verilir. 46- a) Müslüman ve zengin olmanın 47- c) Sevgili Peygamberimize 48- b) Tavaf 49- c) Kurban Bayramı nda 50- a) Umre 51- c) Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed 52- b) Aişe 53- c)hüseyin 54- a) a) Suhuf 56- d) İsmail a.s 10 sayfa 57- c) Hambeli Mezhebi 31

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır.

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır. NAMAZ 1 Namazın önemi ve faydaları nelerdir? 1. İslam ın şartlarından biridir. 2. Kulu, Allah a yaklaştırır. 3. Cemaatle kılınması, birlik ve beraberliği pekiştirir. 4. Sorumluluk bilincini geliştirir.

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

İBADET 1 İBADET NEDİR?

İBADET 1 İBADET NEDİR? İBADET 1 İBADET NEDİR? Allah ın rızasını kazanmak ve ona yakın olmak için Allah tarafından emredilen Peygamberimiz tarafından uygulamalı olarak gösterilen namaz, oruç, hac gibi davranışlara denir. Ayrıca

Detaylı

5. Kureyş kabilesinin önde gelenlerinden olup İslâm a düşmanlığından dolayı peygamberimizin ''bilgisizlerin önderi'' dediği kişi kimdir?

5. Kureyş kabilesinin önde gelenlerinden olup İslâm a düşmanlığından dolayı peygamberimizin ''bilgisizlerin önderi'' dediği kişi kimdir? 1. Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilkokullar arası düzenlenen bu yarışmada sorumlu olduğunuz kitabın adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Peygamberimi Seviyorum B) Peygamberimi Öğreniyorum

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir.

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir. KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER Soru 1 : Kur an ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır? Cevap : Kur an ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

İçindekiler. Günlük namazlar. Cemaatle namaz. Cuma namazı. Bayram namazı. Cenaze namazı. Teravih namazı. Namazın insana kazandırdıkları

İçindekiler. Günlük namazlar. Cemaatle namaz. Cuma namazı. Bayram namazı. Cenaze namazı. Teravih namazı. Namazın insana kazandırdıkları Ön Söz Bu dergide namaz ibadetinden bahsedilmektedir. Namaz ibadetinin bize kazandırdıklarını, nasıl namaz kılacağımızı, namazın içindeki ve dışındaki şartları vb. gibi konuları özetlemektedir. Dergi kolay

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan.

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan. Sevgili Peygamberimiz 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke de doğdu Babası Abdullah, annesi Âmine, dedesi Abdülmuttalip, büyük babası Vehb, babaannesi Fatıma, anneannesi ise Berre dir. Doğduktan sonra 4 yaşına

Detaylı

İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır.

İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır. Lise 2. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Video Ders Anlatımları Oruç Hac ve Zekat Video Ders Anlatımı 2.2. Oruç İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır. Oruç, niyet ederek

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi Niçin Teravih Namazı denilmiştir? Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaz. "Teravih" kelimesi Arapça, "Terviha"nın çoğuludur ve "oturmak, istirahat etmek'" anlamına gelmektedir. Teravih namazı

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI HAFTA 1 6 DİN, İMAN VE İNSAN 2 6 ALLAH-İNSAN VE ÂLEM İLİŞKİSİ 3 6 ALLAH A İMAN 4 6 MELEKLERE İMAN 5 6 KİTAPLARA İMAN 6 6 PEYGAMBERLERE İMAN 7 6 AHİRETE İMAN 8 6 KADER VE KAZAYA İMAN 1. Dinin İnsan Hayatındaki

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. UMRE DİNİ SUNUM UMRENİN FAZİLETİ CİHADA DENKTİR Hz. Aişe (r.a) Efendimiz e (s.a.v) sorar: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İMAM HATİP ORTAOKULU TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; 5, 6,7 ve 8.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 1 İsmail İPEK İl Müftüsü Sultan Bayezit Camii 5.6.2016 Pazar Yatsı Rahmet Ayı Ramazan 2 Mehmet BUŞKUN Vaiz Sultan Bayezit Camii 6.6.2016 Pazartesi Öğle Rahmet Ayı Ramazan 3 Adem AYRANCI Müftü Yardımcısı

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ UMRENİN FAZİLETİ UMRE YAPMANIN FAZİLETİ İbn Mâce deki rivayet şöyledir: Hz. Aişe (r.a) der ki: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad

Detaylı

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI AY S.N ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAPACAĞI YER TARİHİ GÜNÜ VAKTİ Ana Konu Alt Konu Vaaz Konusu 1 H.Basri DÜZDAŞ Müezzin-Kayyım

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1 TEMEL KAVRAMLARI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1 TEMEL KAVRAMLARI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1 TEMEL KAVRAMLARI 1. İNANÇ A. ALLAH İNANCI Tevhit: Bütün kâinatın yaratıcısı olan Allah ın bir tek ilah olduğuna, onun ne zatında, ne fiillerinde, hiçbir ortağı olmadığına

Detaylı

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

İTİKAT ( İNANÇ ) 1 KELİME- İ TEVHİD

İTİKAT ( İNANÇ ) 1 KELİME- İ TEVHİD KELİME- İ TEVHİD Allah tan başka ilah yoktur, Muhammed, Allah ın elçisidir. İTİKAT ( İNANÇ ) 1 TEVHİD: Allah ın bir ve tek olduğuna inanmak demektir. İnsanlar inanarak Kelime-i Tevhid i söylerlerse Mümin

Detaylı

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii VAAZIN 2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii PEYGAMBERİMİZİN

Detaylı

Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği İÇİNDEKİLER بسم هللا الرحمن الرحيم İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 ÖNSÖZ... 7 İLİM ÖĞRENMEK... 9 İLMİN

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI

2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 2.4.2015 PerşembeÖğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Huzurevi Mescidi

Detaylı

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır.

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır. Türkiye de Diyanet İşleri Başkanlığı nın belirlediği ve uyguladığı imsak vakti, oruca başlama ve sabah ezanın okunması ile Müslümanların sabah namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli

Detaylı

Peygamber ve Peygamberlere İman

Peygamber ve Peygamberlere İman Peygamber ve Peygamberlere İman İslam da inanç esaslarından biri de peygamberlere inanmaktır. Allah ın sözlerini bizlere ulaştıran peygamberlere inanmak, Allah a imanın gereğidir. Peygamber, Allah tarafından

Detaylı

", diye niyet edilir. Hemen eller yukarıya kaldırılıp

, diye niyet edilir. Hemen eller yukarıya kaldırılıp 1) Sabah Namazı Sabah namazının iki rekat sünnetini kılmak için: "Niyet ettim bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya ", diye niyet edilir. Hemen eller yukarıya kaldırılıp "A llahu Ekber" diye tekbir

Detaylı

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz)

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) V A İ Z İ N ADI - SOYADI ÜNVANI VAAZIN YERİ VAAZIN GÜNÜ VE SAATİ VAAZIN KONUSU Cahit ÇETİN Müftü Haydarçavuş Camii

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti)

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) KURAN YOLU- DERS 3 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) Mübin : Açık ve Açıklayan. Kur an ın sıfatlarındandır. Kur an sadece

Detaylı

KABA DEĞERLENDİRME FORMLARININ DOLDURULMASI

KABA DEĞERLENDİRME FORMLARININ DOLDURULMASI KABA DEĞERLENDİRME FORMLARININ DOLDURULMASI BEP için hazırlanmış olan kaba değerlendirme formları öğrencinin performansını almak için hazırlanmış ve öğrencinin öncellikli gereksinimleri göz önünde bulundurulmuştur.

Detaylı

Diyanet Đlmihali 1. Cilt (200 den 300 e) KADAR OLAN SAYFALARIN SORU CEVAP ŞEKLĐNDE ÖZETĐ

Diyanet Đlmihali 1. Cilt (200 den 300 e) KADAR OLAN SAYFALARIN SORU CEVAP ŞEKLĐNDE ÖZETĐ 2011 yeterlilik sınavına hazırlık soruları 2 " Diyanet Đlmihali 1. Cilt" Diyanet Đlmihali 1. Cilt (200 den 300 e) KADAR OLAN SAYFALARIN SORU CEVAP ŞEKLĐNDE ÖZETĐ S1- Abdesti bozan durumlardan üç tanesini

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI KONULAR 01.04.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

PEYGAMBERLERE İMAN... 96 Peygamberler Seçkin insanlardır... 100 Peygamberlerin Sayısı... 101 Peygamberler Arasında Derece Farkı Var Mıdır?...

PEYGAMBERLERE İMAN... 96 Peygamberler Seçkin insanlardır... 100 Peygamberlerin Sayısı... 101 Peygamberler Arasında Derece Farkı Var Mıdır?... PEYGAMBERLERE İMAN... 96 Peygamberler Seçkin insanlardır... 100 Peygamberlerin Sayısı... 101 Peygamberler Arasında Derece Farkı Var Mıdır?... 102 Dinsel Ve Tarihsel Bir Tespit...103 Vahiy Nedir?... 105

Detaylı

TOKAT İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL İRŞAT PROGRAMI VAAZ SİSTEMİ

TOKAT İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL İRŞAT PROGRAMI VAAZ SİSTEMİ S.N. ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAP CAMİ TOKAT İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL İRŞAT PROGRAMI VAAZ SİSTEMİ 1 Ahmet ERDEM İl Müftüsü ALİPAŞA C. MERKEZİ 2 Doç.Dr. Hüseyin ÇELİK Öğr. Gör. BEHZAT C.

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI D 1.4.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık ve Önemi 1.4.2014 Salı 14:00

Detaylı

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI S.NO TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN TARİH ADI SOYADI UNVANI YERİ VAKTİ KONUSU Tepebaşı Camii 1 05.06.2016 29 Şaban Nalbant Camii Rahman Camii Ramazan'a

Detaylı

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN 1 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ MUSTAFA KOÇ GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN BASKI YERÝ ÇAÐLAYAN A.Þ. TS EN ISO 9001:2008 SER NO: 300-01 SARNIÇ YOLU ÜZERÝ NO:7 GAZÝEMÝR / ÝZMÝR TEL: 0

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE SADAKA-I FITR İbni Abbas (r.a) şöyle buyurmuştur:

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE SADAKA-I FITR İbni Abbas (r.a) şöyle buyurmuştur: ATEŞTEN KORUNMANIN YOLU: SADAKA Arınmak için, malını (sırf Allah rızası için) veren en takvâlı (Allah ın emirlerine en uygun yaşayan) kimse ise, o (ateşin azabı)ndan uzaklaştırılacaktır. Leyl/17-18 Sevdiğiniz

Detaylı

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri http://yenidunyadergisi.com// 2015 HAZİRAN sayısında yayınlanmıştır Ebû Hüreyre (ra) den Rasûlullâh In (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Kim inanarak

Detaylı

KUR AN-I KERİM AYET: İlk inen ayetler ise Alak suresine aittir.

KUR AN-I KERİM AYET: İlk inen ayetler ise Alak suresine aittir. KUR AN-I KERİM Kur an-ı Kerim; Hz. Muhammed (s.a.v.) e Cebrail vasıtasıyla Arapça olarak vahiy yolu ile indirilmiş olan, günümüze kadar hiçbir değişikliğe uğramadan gelen, Mushaflarda yazılı, Fatiha suresi

Detaylı

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI SOYADI UNVANI VAAZIN KONUSU VAAZIN YAPILDIĞI YER 3.10.2014 CUMA ÖĞLEDEN ÖNCE HASAN İZMİRLİ İlçe Müftüsü

Detaylı

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Aşure Günü zerre kadar sadaka veren kimseye, Allahü teâlâ Uhud dağı kadar sevap verir. [Şir a]

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Aşure Günü zerre kadar sadaka veren kimseye, Allahü teâlâ Uhud dağı kadar sevap verir. [Şir a] Muharrem in onuncu gününe Aşure Günü (10 Muharrem 1433/5 Aralık 2011 Pazartesi), dokuzuncu günü ile onuncu günü arasındaki geceye de Aşure Gecesi denir. Muharrem ayı, Kur ân-ı kerîmde kıymet verilen dört

Detaylı

1.GÜN 2.GÜN 3.GÜN 3.GÜN. Mehmet AVCI İmam Hatip Müftülük Sitesi Camii Seyit BADIR Eğitim Görevlisi Taşçıoğlu Camii

1.GÜN 2.GÜN 3.GÜN 3.GÜN. Mehmet AVCI İmam Hatip Müftülük Sitesi Camii Seyit BADIR Eğitim Görevlisi Taşçıoğlu Camii Yakup TURHAN Vaiz Yeni Orta Camii Abdulvahit AVCI Baş İmam Eski Orta Camii Mustafa ÇAKIR Vaiz Sahil Camii Ramazan GÜNDÜZ Kursiyer Şeyh Camii Hakan USTA Kursiyer Müftü Mah. Camii Abdulhalim ÇEVİK Kursiyer

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

5. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken kiminle evlenmiştir? 1. Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yaşında peygamber olmuştur?

5. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken kiminle evlenmiştir? 1. Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yaşında peygamber olmuştur? - 1 - 1. Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yaşında peygamber olmuştur? A) 23 yaşında B) 30 yaşında C) 35 yaşında D) 40 yaşında 5. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken kiminle evlenmiştir? A) Hz. Aişe B) Hz. Sevde

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI 01.01.2014 Çarşamba 10:30 Bornova Debre Camii Fatma Özmen ERGEN Ölüm ve Ömür Muhasebesi 01.01.2014

Detaylı

Yarışma Sınavı. 5 İslam dininin ikinci emri aşağıdakilerden hangisidir?

Yarışma Sınavı. 5 İslam dininin ikinci emri aşağıdakilerden hangisidir? 1 Hangi ibadet sabretmeyi en çok öğretir? ) oruç B ) hac C ) zekat D ) namaz E ) sadakat 5 İslam dininin ikinci emri aşağıdakilerden hangisidir? ) oku B ) insanlara emret C ) yaz D ) giyisilerini temiz

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

Sonpeygamber.info web sitesi Ramazan ayında çokça sorulan sözcüklerin anlamlarını bir araya getirdi.

Sonpeygamber.info web sitesi Ramazan ayında çokça sorulan sözcüklerin anlamlarını bir araya getirdi. On5yirmi5.com Ramazan Sözlüğü Sonpeygamber.info web sitesi Ramazan ayında çokça sorulan sözcüklerin anlamlarını bir araya getirdi. Yayın Tarihi : 14 Temmuz 2013 Pazar (oluşturma : 12/15/2015) Ramazan:

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT İLÇE YER VAİZ ADI/SOYADI VAAZ KONUSU 08.07.2013 Pazartesi Teravih Namazı Konak Hisar Camii Prof. Dr. Ramazan MUSLU Cematle

Detaylı

5.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ 5.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ 5.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ 5.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ 5.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ 5.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ 5.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ 5.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ ??? ????? ???? ???? Besinler

Detaylı

HAC ÖNCESİ DİNİ HAZIRLIKLAR

HAC ÖNCESİ DİNİ HAZIRLIKLAR HAC ÖNCESİ DİNİ HAZIRLIKLAR HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar

Detaylı

RESİMLERLE ABDESTİN ALINIŞI

RESİMLERLE ABDESTİN ALINIŞI RESİMLERLE ABDESTİN ALINIŞI 1) Önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm"

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE DERSİ İÇİN KELİME LİSTESİ. Hazırlayan: Doç.Dr. Mustafa ALTUN

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE DERSİ İÇİN KELİME LİSTESİ. Hazırlayan: Doç.Dr. Mustafa ALTUN İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE DERSİ İÇİN KELİME LİSTESİ http://www.dilbilimi.net/akademik_turkce.html Hazırlayan: Doç.Dr. Mustafa ALTUN Son Güncelleme: 14 Şubat 2015 1 Açıklama:

Detaylı

Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği İÇİNDEKİLER بسم هللا الرحمن الرحيم İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 ÖNSÖZ... 9 İLİM ÖĞRENMEK... 11 İLMİN

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 1. İnsanın sorumlu bir varlık olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A) Düşünmesi B) Konuşması ) Yürümesi D) Beslenmesi 4. Hz. Muhammed

Detaylı

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? Müslüman olmak. Akıllı olmak. Ergenlik çağına gelmiş olmak. Hür olmak. Nisap miktarı mal yada paraya sahip olmak. Yolcu olmamak. DEVE En az 5 yaşını doldurmuş olmalı.

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir?

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir? Besmele Kitapcığı Besmelenin Anlamı Besmele, bütün varlıkların hal diliyle ve iradeli varlık olan insanın lisanıyla ve haliyle meşru olan her işine Allah ın ismiyle başlamasıdır. En önemli dua ve zikirlerdendir.

Detaylı

Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği İÇİNDEKİLER بسم هللا الرحمن الرحيم İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 ÖNSÖZ... 9 İLİM ÖĞRENMEK... 11 İLMİN

Detaylı

Birinci Bölüm Đ T Đ K A T SORU VE CEVAPLARI

Birinci Bölüm Đ T Đ K A T SORU VE CEVAPLARI Birinci Bölüm Đ T Đ K A T SORU VE CEVAPLARI A) DĐN, ĐMAN ve ĐSLÂM S. 1- Din neye denir? C. 1- Din; akıl sahibi insanları kendi istekleri ile dünya ve ahirette iyiliğe ve mutluluğa ulaştırmak amacıyla Allah

Detaylı

5. SINIF 4.ÜNİTE: KURAN DA KISSALAR. 1. Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir? a) Olay b) Haber c) Hadis d) Kıssa

5. SINIF 4.ÜNİTE: KURAN DA KISSALAR. 1. Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir? a) Olay b) Haber c) Hadis d) Kıssa 1. Kıssa nedir? 5. SINIF 4.ÜNİTE: KURAN DA KISSALAR 1. Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir? a) Olay b) Haber c) Hadis d) Kıssa 2. Kıssa nedir? a) Mucizedir b) Efsanedir c)

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

2016 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) BAYANLARA YÖNELİK VAAZ İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

2016 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) BAYANLARA YÖNELİK VAAZ İRŞAT PROGRAMI VAİZİN 1.Hafta 2016 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) BAYANLARA YÖNELİK VAAZ İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAAZIN Adı Soyadı Görev Yapacağı Yer Görev Tarihi Günü Vakti Konusu Amine BAYRAM Emir Bayırı Kur'an Kursu

Detaylı

(EZAN) Ezan [1] [1] ve Kamet. Ezan ve kamet

(EZAN) Ezan [1] [1] ve Kamet. Ezan ve kamet (EZAN) Ezan [1] [1] ve Kamet Erkeklerin, ister tek başlarına kılsınlar, ister edâ isterse kaza kılsınlar, ister seferde ve isterse hazarda bulunsunlar, farz namazlarını kılarlarken ezan ve kamet (okumaları)

Detaylı

FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal

FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal dayanışma ve İslamî değerlerin mali olarak desteklenmesi

Detaylı

ÜNYE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN DÖNEMİ VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

ÜNYE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN DÖNEMİ VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI 27.06.2014 CUMA NAMAZ VE ÖNEMİ İBRAHİM TOPAL CEZAEVİ VAİZİ MERKEZ ORTA CAMİİ CUMA ÖNCESİ OSMAN ŞAHİN EMEKLİ MÜFTÜ MERKEZ BÜYÜK CAMİ CUMA ÖNCESİ KENAN CEBECİ ÖĞRETMEN MERKEZ BÜYÜK CAMİ YATSI ÖNCESİ 28.06.2014

Detaylı

BİLGE EĞİTİM DERNEĞİ FIKIH SINAVI 03 TEMMUZ 2011

BİLGE EĞİTİM DERNEĞİ FIKIH SINAVI 03 TEMMUZ 2011 1. Müşrik kime denir? A. Đslam dininin bir kısmını veya tamamını inkâr eden kimse. B. Müslüman olduktan sonra dinden çıkan kimse. C. Allah a ortak koşan kimse. D. Đslam dininin tamamına kalbiyle inanan,

Detaylı

6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI Peygamber ve peygamberlere iman Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenleri Peygamberlerin nitelikleri Peygamberlere gelen mesajların ortak amacı KAZANIMLAR

Detaylı

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar yusufisik1@hotmail.de K ur ân-ı Kerim deki dua ayetleri gibi Peygamberimizin duaları da Arapça aslından okunursa daha iyidir. Ancak, tercümeleri de dua olarak okunabilir.

Detaylı

BİLGE EĞİTİM DERNEĞİ FIKIH SINAVI 03 TEMMUZ 2011

BİLGE EĞİTİM DERNEĞİ FIKIH SINAVI 03 TEMMUZ 2011 1. Peygamber Efendimizi görmüş olan ve iman üzerine ölmüş olan Müslümanlar kimlerdir? 4. Hac veya Umre yapmak için niyet edip ihrama giren kimseye bazı şeyler haram olur. A) Havariler B) Sahabeler C) Tabiinler

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır.

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Kur'an-ı Kerimde bir kimseye hayat vermenin adeta bütün insanlara hayat verme gibi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata yön veren, temel hak ve

Detaylı

Allah (cc) hiçbir günde Arefe günündeki kadar çok kişiyi cehennemden azat etmez..

Allah (cc) hiçbir günde Arefe günündeki kadar çok kişiyi cehennemden azat etmez.. Biz Müslümanlara verilen en değerli zamanlardan birileri hiç kuşkusuz ki arefe günleri ve bayramlardır. Bu günler bizlere ilahi birer lütuf olarak verilmişlerdir. Bu günler rahmeti ilahinin üzerimize aktığı

Detaylı

b) Kaynağı vahiydir c) Hz. Muhammed e ilk vahiy Ramazan ayında gelmiştir d) Evrensel bir kitaptır.

b) Kaynağı vahiydir c) Hz. Muhammed e ilk vahiy Ramazan ayında gelmiştir d) Evrensel bir kitaptır. 4. SINIF 4. ÜNİTE KURANI KERİMİ TANIYALIM ( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. ) 1. Son İlahî Kitap Kur an-ı Kerim Kur an ın

Detaylı

HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ

HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ ARAFAT Hz. Adem İle Hz. Havva Validemizin yeryüzünde ilk buluştuklar tukları,, kavuştuklar tukları yerdir. Peygamber Efendimizin Veda Hutbesini söyledis ylediği yerdir. Orada

Detaylı

Mehmet MARANGOZ C.vaiz Yunusemre C. T.Ö. Fatih YILMAZ C.vaiz 50. Yıl C. T.Ö. İsmail GÜVEN Vaiz Koca C. Ö.Ö. 2

Mehmet MARANGOZ C.vaiz Yunusemre C. T.Ö. Fatih YILMAZ C.vaiz 50. Yıl C. T.Ö. İsmail GÜVEN Vaiz Koca C. Ö.Ö. 2 NAZİLLİ MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI RAMAZAN AYI MERKEZVE DIŞ MAHALLE VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI V A A Z E D E N İ N ADI SOYADI ÜNVANI YERİ VAKTİ TARİHİ GÜNÜ KONUSU Mehmet SAVAN Vaiz Beşeylül C. T.Ö. 1 İsmail GÜVEN

Detaylı

ZEKAT, HAC VE KURBAN İBADETİ

ZEKAT, HAC VE KURBAN İBADETİ ZEKAT, HAC VE KURBAN İBADETİ 1. İnsanın paylaşma ve Yardımlaşma ihtiyacı - İnsanın yeme, içme, barınma ve korunma gibi temel ihtiyaçları vardır. - İnsan temel ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz. Başka

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata yön veren, temel hak

Detaylı