KARAPARA AKLAMA İLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BOYUT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARAPARA AKLAMA İLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BOYUT"

Transkript

1 T.C. POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI POLİSLİK ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI KARAPARA AKLAMA İLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BOYUT YÜKSEK LİSANS TEZİ Dül DANZANJAMTS Danışman Yrd. Doç. Dr. Süleyman AYDIN Ankara 2008

2

3 ÖZET Danzanjamts, Dul, (2008), Karapara Aklama ile Mücadelede Uluslararası Boyut, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Süleyman Aydın, 133 sayfa. Günümüz dünyasında karapara aklama suçu, bütün ülkeleri etkileyen, uluslararası alanda büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Ama ne yazık ki birçok ülkede karapara konusunda yeterli düzenlemeler yapılmamıştır. Bu çalışmanın amacı, karapara aklama yöntemlerini tespit edip, buna karşı mücadele konusunda ulusal ve uluslararası işbirliğinin önemini vurgulayarak, insanları bilgilendirmek ve bilinçli davranmaya yöneltmektir. Yüksek lisans tezi olarak sunacağımız bu çalışmanın ilk bölümünde karapara, karapara aklama kavramları ve karapara aklama aşamalarını açıklayarak konuya giriş yapılacaktır. Daha sonra, yasal olmayan yollardan elde edilen gelirlerin ne tür yollarla meşruiyet kazandırılıp finansal sisteme nasıl dâhil edildiği irdelenecektir. Aynı Bölümde, karaparanın Kayıtdışı Ekonomi ve Organize Suçlarla olan ilişkisi de irdelenecektir. İkinci Bölümde ise, çalışmanın asıl amacı olan uluslararası alanda karapara aklama ile mücadele konusu ele alınacak ve şu anki dünyada karapara aklama sorunlarıyla etkin bir şekilde mücadele eden bazı ülkelerin çabaları incelenecektir. Sonuç bölümünde ise genel bir değerlendirme yapılarak bu araştırmanın genel amacına ulaşılmaya çalışılacaktır. Anahtar Kelimeler: Karapara, Para Aklama, Mücadele, Suç, Uluslararası

4 ABSTRACT Danzanjamts, Dul, (2008), Fight Against the Money Laundering And Its International Dimensions, MA Dissertation, Supervisor: Asist. Prof. Suleyman Aydın, 133 pages. When we look at the crime arena of today, we see that organized crime and financial crimes are increasing day by day. Unfortunately, in the world, there are not enough effort to fight against Money Laundering and Organized Crimes. Therefore, we can not deal with such crimes in world. The world organizations have to come together and fight the organized crimes and money laundering, after that they have to educate and inform the citizens against those crimes. In the first section of the study which is offered as master thesis, we would like to explain the concept of the Money laundering as well as all the methods and steps. Also we tried to examine that the dirty money is the kind of revenue which is earned from the illegal activities and how this revenue is legalized and included in the financial system. In the same section, the relation of dirty money with the unrecorded economy and organized crime, the battle of money laundering in the international arena. In the last section, we try to explain the international efforts and endeavors with the Money Laundering. Key Words: Money, Money Laundering, Fight, Crime, International. II

5 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET...I ABSTRACT... II İÇİNDEKİLER... III KISALTMALAR...IX GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM KARAPARA AKLAMA KAVRAMLARI, KURUMLARI, ORGANİZE SUÇLARI VE KAYITDIŞI EKONOMİ İLE İLİŞKİSİ 1.1. KARAPARA KAVRAMI Karapara Aklama Kavramı Karapara ve Karapara Aklanmanın Tarihi Gelişimi Karapara Aklama Aşamalar Yerleştirme (Placement) Aşaması: Ayrıştırma Aşaması Bütünleştirme Aşaması Nakit Para Kaçakçılığı Yapılandırma (Bütünleşme) Fiktif veya Yanlış İsimle Hesap Açma Borç Ödeme III

6 Yasal Olarak Faaliyet Gösteren Şirketlerden Yararlanma Sahte veya Karavan Şirketlerden Yararlanma Yeraltı Bankacılık Sistem Yoluyla Hawala (Hundi): (Güven) Fei Ch ien: (Uçan Para) Hui: (Ödünç) Chit Chop Shop: (İşaret) Nakit Değişimi veya Takas Küçük Parçalara Bölme (Mantarlama, Smurfing) Döviz Büroları İştirak Uydu Satın Alınması Çek Kullanımı Yoluyla Casinolar Küçük Banknotları Büyükleriyle Değiştirmek (Refining) Hileli Alım (Reverse Flip) Paralel Kredi Faktoring Şirketleri Döviz Büfeleri (Yetkili Müesseseler) Mali Kurumlarla İşbirliği Para Piyasası Araçlarına Yatırım Sermaye Piyasası Araçlarına Yatırım Leasing (Kiralama) Elektronik Fon Transferleri Yoluyla Otomatik Para Çekme Makineleri (ATM) ve Para Vericiler (CD) ile Smart Kart Okuyucuları ve Doldurma Makineleri IV

7 Finans Kurumları Cari ve Katılma Hesapları ve Diğer İşlemler Golf, Uzak Doğu Sporlar, Futbol ve Basketbol gibi Spor Kulüpleri Kurulması ve Faaliyetleri Karşılıklı veya İnanca Dayalı İşlemler (Finduciary) Fon Transferiyle Uğraşan Yasal ve Yasadışı Malı Kurumlarca veya Bunlar Kullanılarak ve Posta Havalesi, Banka Havalesi ile Overdraft Yoluyla Danışman veya Aracı Olarak Faaliyet Gösteren Avukat, Noter ve Muhasebeciler gibi Görevliler Eliyle Sahte ya da Şişirişmiş Faturaların Kullanılması Oto Finans Borç Yöntemi (Loan-Back) Nakit Para Ödeyerek İş Makineleri Dâhil Her Türlü Kara, Hava ve Deniz Nakit Vasıtalarının ve Lüks Malların Alımı ve Satımı Tarihi Eser, Antika, Değerli Taş ve Sanat Eserine Yatırım veya Bunların Araçları, Komisyoncuları ve Satıcılar Yoluyla Gayrimenkul Alım Satımıyla İştigal Eden Şirketler ve Emlakçiler Kullanılarak Galeriler Yoluyla Mal Şeklinde Aklama Serbest Ticaret Bölgelerinde Off Shore Bankacılığı Sigorta Şirketlerin Kullanılması Özelleştirilen Kamu Kurumlarıyla İlgili İhalelere Doğrudan veya Dolaylı Olarak Katılarak Yurtiçinde ve Dışında Banka veya Benzeri Mali Kurum Faaliyeti veya Kurulması İle Banka Satın Alınması Yoluyla Toplum Üzerinde Önemli Etkilere Sahip Basın ve Yayın Kurumlarının Satın Alınması Yoluyla V

8 Sahte Borç ve Alacak Davaları Açarak Aracı Kurumlar Satın Alınarak, Kurularak veya Kullanılarak Yasadışı İkrazatçılar Taksitli ve Kapıdan Satış Yoluyla Kredi Kartı İhraç Eden Kurumlar Posta ve Kargo Şirketleri Kuyumcular, Altın Aracı Kurumları ve Kıymetli Maden, Taş ve Mücevherlerin Alım Satımını Yaparlar İnternet Üzerinden İşçileri Kullanma Karapara Aklamada Kullanılan Kurumlar Karaparanın Aklaması ve Kayıtdışı Ekonomi Kayıtdışı Ekonomi Kavramı Kayıtdışı Ekonomi ve Karaparanın Aklanmasıyla İlişkisi Karapara İle Kayıtdışı Ekonomi Arasındaki Farklar Karaparanın Aklanması ve Organize Suçları İKİNCİ BÖLÜM KARAPARA AKLAMA İLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BOYUTU 2.1. GENEL OLARAK KARAPARAYLA MÜCADELE AMACIYLA YAPILAN ULUSLARARASI ÇALIŞMALARI VI

9 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin R (80) 10 Sayılı Tavsiye Kararı (27 Haziran 1980) Basle Komitesi İlkeler Bildirisi (12 Aralık 1988) Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Viyana Konvansiyonu, 1988) Suç Kaynaklı Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Zapt edilmesi ve Müsadere Edilmesine İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (Strazburg Konvansiyonu, 1990) Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Avrupa Topluluğu Konsey Direktifi (1991) Mali Eylem Görev Grubu (FATF) Güneydoğu Avrupa İşbirliği İnisiyatifi (SECI) ve Sınır Asan Suçların Önlenmesi ve Bu Suçlarla Mücadele Konusunda İşbirliği Anlaşması Birleşmiş Milletler Sınır Aşan Örgütlü Suçlarla Mücadele Sözleşmesi (Palermo Sözleşmesi) Karayipler Malı Eylem İşbirliği Gücü (CFATF) ABD Devletleri Örgütü (OAS) İnterpol Avrupa Konseyi ve Pompidou Grubu Europol Egmont Grubu Karaparaya Karsı Uluslararası Şeffaflık Hareketi Karaparanın Aklanmasını Önlemek İçin Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvet İle Mücadele Sözleşmesi BAZI ÜLKELERİN KARAPARA AKLANMA İLE MÜCADELESİ ABD İngiltere VII

10 Fransa Almanya Japonya Türkiye Suç Gelirlerinin Müsaderesi Öncül Suçlar Şüpheli İşlemleri Bildiri Karapara Aklamayla Mücadele İçin Oluşturulan Kurumlar Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu (MSMKK) Türkiye de Karapara Aklama İle Mücadele Konusunda Yapılan Değişiklikler Karapara ile Mücadele Etmek Amacıyla Kurulan Uluslararası Kuruluşlara Türkiye nin Üye Olarak Katılması: Karapara İle İlgili Olarak Türkiye nin Taraf Olduğu İkili Anlaşmalar SONUÇ KAYNAKÇA Ek VIII

11 KISALTMALAR ABD AB ADSL AOCL APG ATM BCCİ BIS BİMBO BKK BM CEPG CEPOL CFATF CPI EBO EFT EGM ESOP ESW EUROPOL FBİ FİNCEN FIU :Amerika Birleşik Devletler :Avrupa Birliği :Anti-Drug Special Law :Anti-Organized Crime Law :The Asia/Pasific Group on Monye Laundering :Automatic Teller Machine :Bank of Credit and Commerce International :Bank for International Settlements :Buy In Management Buy Out :Bakanlar Kurulu Karar :Birleşmiş Milletler :The Council Of Europe and Pompidou Group :Avrupa Polis Koleji :The Caribbean Financial Action Task Force :Corruption Perception İndex :Employee Buy Out :Electronic Funds Transfer :Emniyet Genel Müdürlüğü :Employee Stock Ownership Plan :Egmont Secure Web :European Police Offıce :Federal Bureau of Investigation :Financial Crimes Enforcement Network :Financial Intelligence Unit IX

12 FOPAC FSA FSA FSRBs GAFISUD GRECO GSMH HLT İCRG İMF İNTERPOL İRS JAFIO KAÖHK LBO MAFF MASAK MBİ MBO Md MHW :Funds derived from criminal activities :Financial Supervisory Agency :Financial Servives Authority :FATF Style Regional Bodies :The Financial Action Task Force on Money Laundering in South America :Group of States Against Corruption :Gayri Safi Milli Hasıla :High Leveraged Transaction :International Cooperation Rewiev Group :International Monetary Fund :International Criminal Police Organization :İnternal Revenue Service :Japan Financial Intelligence Office :Karaparanın Önlenmesi Hakkında Kanun :Leveraged Buy Out :Ministry of Agriculture, Forestry and Fishery :Mali Suç Araştırma Kurumu :Management Buy In :Management Buy Out :Madde :Ministry of Health and Welfare MONEYVAL:The Council of Europe Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti Money Laundering Measures MOU MPT :Memorandum Of Understanding :Ministry of Posts and Telecommunications X

13 MSMKK NCCT NCIS OAS OECD OLAF SASMUS SİTCEN SWİFT SECI TCK :Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu :Non Coorperative Countries or Territories :National Criminal İntelligence Service :Organization of American States :Organisation for Economic Co-operation and Development :Avrupa Sahtecilikle Mücadele Ofisi :Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele Sözleşmesi :Ortak Durum Merkezi :Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication :Southeast European Cooperative Initiative :Türk Ceza Kanun XI

14 GİRİŞ Globalleşme, günümüz dünyasını deyim yerinde ise küçük bir köy haline dönüştürmektedir. Dolayısıyla 21. yüz yılında küreselleşme, çok hızla genişleyerek hayatımızın her aşamasında kendisini göstermektedir. Bir başka ifade ile ulusal kültürlerin, ekonomilerin ve sınırların ortadan kalkmaya yüz tuttuğu, politik kutuplaşmaların yok olduğu, hemen hemen her alanda liberal eğilimlerin güç kazandığı, teknolojinin akıl almaz bir hızla geliştiği ve toplumsal hayatın büyük bir kısmının küresel süreçler tarafından belirlendiği bu çağda sermaye, işgücü, teknoloji ve bilgi sınır tanımaz hale gelmiştir. Küreselleşmenin etkileri sadece yukarıda değinilenlerle sınırlı kalmamıştır. Yerel çıkar amaçlı organize suç örgütleri çıkar çevresinde sınır ötesi organize suç örgütleriyle yakınlaşmıştır. Böylelikle, birlikte çalışma imkânları, kendi mal ticaretini artırabilmek için illegal faaliyetler uluslar arası bir boyuta erişmiştir. Bu sayede organize suç örgütlerinin işlediği uyuşturucu ticaret, silah kaçakçılığı, tarihi eser kaçakçılığı, değerli maden kaçakçılığı, organ kaçakçılığı ve beyaz kadın ticareti gibi karaparanın elde edildiği suçların işlenmesi kolaylaşmıştır. Kapitalizmin getirmiş olduğu fırsatçılık ilkesinden kaynaklanarak bazı insanlar, kolay yoldan para kazanmayı hedeflemişlerdir. Böylece aynı amaç taşıyan gruplar organize olup suç işleyerek kolay para kazanmaya yönelmişlerdir. Bu tür organize suç örgütlerinin genel anlamda işledikleri suçları sayacak olursa; uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, değerli maden ve tarihi eser kaçakçılığı gibi suçlar ön planda işlenmektedir. Organize suç örgütleri bu tür yasadışı yollardan elde ettikleri kazançları ve hukuki terimi ile karaparayı, kanuni yollardan elde edilmiş bir gelir gibi göstermek için mali sisteme dâhil etmeye çalışırlar. Yani suç işleyerek yüklü miktar paraya ulaşanlar artık kazandıkları parayı harcamak istediklerinde bu paranın asıl kaynağını gizleme gereksinim duymaktadırlar. Bunun için karapara aklayıcıların asıl amacı, paraya kanuni bir görünüm kazandırmak ve hem suç gelirlerinin müsaderesini engellemek hem de işledikleri suçların takibini zorlaştırmaktır.

15 Karapara aklama süreci, genellikle uluslar arası alanda gerçekleştirilmektedir. Bu yüzden karapara aklama ile sıkı bir şekilde mücadele edebilmek için, uluslar arası alanda karapara aklama ile mücadele konusunda işbirliğinin yapılması şarttır. Dolayısıyla karapara aklamanın küreselleştiği kesindir. Şimdiye kadar karapara aklama ile mücadele eden birimlerinin karşılaştıkları 180 civarında değişik karapara aklama yöntemi bulunmuştur. Günümüzde dünyadaki karapara miktarın 2 trilyon dolar olarak tahmin edilmektedir. Bu miktar Fransa bütçenin 3 katına denk gelmektedir yılında yapılan IMF araştırmasına göre, karapara aklama miktarı dünya gayri safi milli hâsılasının yüzde 2 5 arasındadır. ABD de ise her yıl 500 milyar dolar aklanmaktadır. Çalışmamızın asıl amacı, karapara aklama ile etkin mücadele için uluslar arası işbirliğini gerektiren gelişmeleri tespit ederek, bu suçun önlenmesine yönelik uluslar arası örgütler ve sözleşmeler nelerdir ve uluslar arası girişimlerin karapara ile mücadele açısından getirdikleri katkılar nelerdir? sorularına cevap vermektir. Ayrıca karapara aklama suçunun soruşturulması hakkında gelişmiş ülkelerde uygulanmakta olan yeni teknikleri tanıtmak ve bu tür bilgilerle insanları bilgilendirip karapara aklamaya karşı bilinçli bir şekilde hareket etmesini sağlamaktır. Çalışmamızın birinci bölümü olan karapara Aklama Kavramları, Kurumları, Organize Suçları ve Kayıtdışı Ekonomi ile İlişkisi Bölümün başlangıç kısımında karapara aklama kavramları ve karapara aklamanın tarihi sürecinden bahsederek ekonomik, ahlaki, sosyal ve hukuki anlamda karaparanın tanımları yapılmaya çalışılacaktır. Bunun yanında karapara aklama aşamalarını ele alınacaktır. Karapara aklama yöntemlerinin sayısı şu kadardır diye söylemek zordur. Çünkü karapara aklama yöntemleri insanların düşünme becerisine tabidir. Karapara aklama ile mücadelede, karapara aklama ne tür yollarla yapıldığı ve hangi yöntemlerin daha yoğun bir biçimde kullanıldığı büyük bir önem ifade etmektedir. Bu yüzden yine aynı bölümde, son zamanlarda yoğun kullanılan aklama yöntemlerinin tamamına yer vermeye özen gösterilecektir. Kayıtdışı ekonomi ve karapara zaman-zaman aynı anlama geldiği düşünülmektedir. Oysa kayıtdışı ekonomi karaparayı kapsamına almakta, karapara kapsamına giren her şey ise kayıtdışı olarak değerlendirilmemektedir. Birinci 2

16 bölümün son kısımlarında ise kayıtdışı ekonominin ne olduğu ve karapara ile kayıtdışı ekonomi arasındaki ilişki ve bunun yanında organize suç örgütü ve karapara arasındaki bağdan bahsedilerek karapara aklama suçunun soruşturma tekniklerinden birisi ele alınacaktır. Bu çalışmamızın asıl konusu olan karapara aklama ile mücadelenin uluslararası boyutları son bölümde ele alınacaktır. Ayrıca karapara aklama suçunun soruşturulmasının uluslararası boyutları ve bazı ülkelerdeki bu suçun soruşturma tecrübeleri incelenecektir. Soruşturma konusunda bahsetmeden geçilmesi imkânsız olan bir unsur ise mali istihbarat birimleridir. Bu birimin etkinliği, önemi ve fonksiyonları irdelenecektir. Karapara aklama ile mücadelede olması gereken önemli mihenkler olan uluslar arası sözleşmeler ve BM, AB, OECD bünyelerinde bağımsız kurulan örgütler tek-tek irdelenecektir. Bunun yanında bazı ülkelerinde karapara aklama ile mücadele, suçun oluşmasını önlenmesi ve bu suçun müsaderesi ele alınacaktır. 3

17 BİRİNCİ BÖLÜM KARAPARA AKLAMA KAVRAMLARI, KURUMLARI, ORGANİZE SUÇLARI VE KAYITDIŞI EKONOMİ İLE İLİŞKİSİ 1.1. KARAPARA KAVRAMI Karaparanın aklanması ile karapara arasında yakın bir ilişki vardır. Aklanamayan karapara mali sisteme yasal görünüm altında karışamayacağından, karapara sahipleri için elde edilen karaparanın bir anlamı olmayacaktır. Bu nedenle aklama konusunda bilgi vermek yararlı olacaktır. Genel olarak renk diliyle para konusunu ele alırsak, ak para, gri para ve kara para olmak üzere üç sınıfa ayırabiliriz; Yasal bir ekonomik faaliyetten gelen ve vergi dairesine bildirilmiş parayı ak para denilmektedir. Fakat yasal bir ekonomik faaliyetten gelip vergi dairesine bildirilmemiş parayı gri para olarak ifade etmek mümkündür. Son olarak karapara ise yasadışı bir ekonomik faaliyetten gelen ve vergi dairesine bildirilmemiş paradır (Ergül, 2005: 1 2). Ülkeler karapara konusunda farklı yaklaşımlar sergilediklerinden, doktrinde karaparanın tanımı üzerinde fikir birliğinden bahsetmek güçtür. Karaparayı; ekonomik, ahlaki, sosyal ve hukuki anlamda ayrı ayrı tanımlamak gerekir. Aksi halde, ortak bir tanıma indirgemek karapara sorununun incelenmesi, analiz edilmesi ve önlenmesi açısından yanılgılara yol açabileceğinden bu farklı kavramlar ait oldukları çerçeve içerisinde değerlendirilmeleri gerekmektedir. Mesela geniş anlamda vergi kaçakçılığı ekonomik açıdan karapara kabul edilmesine karşılık, bazı ülkelerde hukuki olarak karapara olarak kabul edilmemiştir. Ancak hukuken adının karapara olmaması, devletin bu suça göz yumması veya bununla mücadele etmemesi anlamına gelmez. Bu bağlamda karaparanın tanımını değişik açılardan yapmak gerekirse: (Yurdan, 2008). 4

18 Ahlaki anlamda karapara yasalarla yasaklanmış olsun veya olmasın, karapara olarak adlandırılsın veya adlandırılmasın toplum nazarında suç sayılan hareketler sonucunda elde edilen tüm kazançlar olarak tanımlanabilir. Bu itibarla karaparanın en geniş tanımının ahlaki anlamda karapara olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çünkü toplum tarafından erdemsiz bir yolla kazanıldığına inanılan her para ahlaki açıdan karapara kapsamına girecektir. Toplum nazarında karapara olarak değerlendirilen her kazancın hukuken de karapara olması beklenemez. Ahlaki anlamda kullanılan karapara ile mücadele, toplumsal mekanizmalar ile sağlanacaktır (Needham, 2003). Hukuki anlamda karapara, ülke mevzuatlarında öncül suç olarak belirlenmiş fiillerden elde edilen kazançlardır. Ekonomik anlamda karapara, kanunlar tarafından suç sayılan fiillerin yanı sıra, ekonomik hayatı düzenleyen kural ve usullerin ihlal edilmesi ile elde edilen kazanç olarak tanımlanabilir (Çelik, Koçağra, Güler, 2000: 9). Kamuoyu tarafından bilinen bu tanım, suç faaliyetlerinden doğan, kaynağı kanun dışı olan kazanç olarak belirtilebilir. Günümüzde bazı ülkeler bu anlamdaki karaparayı her türlü suç faaliyetinden elde edilmiş gelir olarak tanımlarken, bazı ülkeler de sadece belirli suçlardan elde edilmiş geliri karapara olarak tanımlamaktadır. Ancak uyuşturucu, silah, tarihi eser kaçakçılığı gibi suçlardan elde edilen gelirler tüm ülkeler tarafından karapara olarak kabul edilmektedir. Zaten karapara kavramı ilk olarak uyuşturucu ve Psikotrop maddelerin satışından elde edilen kazanç olarak ele alınmıştır. Daha sonra bu tanıma başka örgütlü suçlara da dâhil edilmiştir. Artık kavram birçok ülkede, her türlü ağır suçlardan elde edilen kazançları kapsar hale gelmiştir. Ancak tarihi gelişim uyuşturucu suçlarına bağlı bir süreç izlemiştir (Ergül, 2001: 2). 91/308/EEC Sayılı Avrupa Konseyi Direktifinde karapara şöyle tanımlanmıştır; karapara, uyuşturucu maddelerle ilgili faaliyetlerden ve bu faaliyetlere iştirak edilmesinden elde edilen her türlü kazançtır (KOM Daire Başkanlığı, 2005). 19 Aralık 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin (Viyana Sözleşmesi) 3. Maddesinin 1/a bendine göre, 91/308/EEC Sayılı Direktif inde uyuşturucuya dayalı olarak bir karapara tanımı yapılmış, ancak bu tanımın genişletilebileceği ve üye ülkelerin 5

19 belirleyeceği diğer suçların da Direktif kapsamına alınacağı şerhi konmuştur. Ayrıca Viyana Sözleşmesinde, Bir iktisadi değere sahip maddi ya da gayri maddi, taşınır ya da taşınmaz her türlü varlık ile bu varlıklar üzerindeki bir hakkı veya menfaati kanıtlayan her türlü hukuksal belgeler ve araçlar, suç sayılan faaliyetlerden kazanıldığı takdirde karapara olarak nitelendirilirler denilerek tanım genişletilmeye çalışılmıştır. Karaparanın uyuşturucu madde ticareti ile sınırlı olarak yapılan tanımı 29 Kasım 1 Aralık 1994 tarihleri arasında gerçekleşen Strazbourg Konferansı nda genişletilerek her türlü kriminal aktivitelerden elde edilen kazanç olarak açıklanmıştır (Başak, 1998: 2) Karapara Aklama Kavramı Güç üzerinde söz sahibi olmak, gücü elde etmek suç işlemenin altında yatan temel amaçlardan biridir. Bu nedenle suçun işlenmesiyle elde edilen gücün kullanılabilir olması gereklidir. Bu açıdan yaklaşan bir çerçevede karaparanın aklanmasına ilişkin bazı tanımlar aşağıda verilmektedir. Karapara Aklama: Kanun dışı yollardan kazanılan gelirin, değerini mümkün olduğunca koruyarak, yetkililerin dikkatini çekmeyecek ve kullanılabilirliğini arttıracak şekilde gizleyerek veya kanuni gerekçe kazandırarak başka varlıklara dönüştürülmesi işlemidir (FSA, 2001). Bir malın suçtan kaynaklandığını bilerek; onun doğru tabiatını, kaynağını, pozisyonunu, tasarrufunu, hareketini, haklarını veya sahibini gizlemek veya değiştirmektir (EGM, 2002: 70). Yasadışı gelirin ekonomiye aktarılması ve yasal amaçlarla kullanılması sürecidir. Yasadışı olarak elde edilen varlıkların gerçek kaynağını gizlenmek için başka varlıklara transfer edilmesidir. 6

20 Yasadışı faaliyetlerden elde edilen gelirin kaynağını, sahibini, kontrol edenini, yerini gizlenmek veya şeklini değiştirmek suretiyle işlem yapılması veya işlem yapılma girişiminde bulunulmasıdır. Aklama; suçluların yasadışı faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlerinin gerçek kaynağını ve sahiplerini gizleme sürecidir. Tüm bu tanımlar sonucunda karaparanın aklanabilmesi için şu unsurların gerektiğini söyleyebiliriz; İşlenen suç sonucunda bir gelir elde edilmesi, bu gelirin elde eden kişinin beklenen gelirinden belirgin ölçüde fazla olması, gelirin kaynağındaki fiilin suç olması ve gelirin kullanabilirliğini artırmak ve değerini korumak için yasal görüntü kazandırılması veya gizlenmesi gerekmektedir (Akar, 1997: 4 5) Karapara ve Karapara Aklanmanın Tarihi Gelişimi Modern anlamda karapara, uyuşturucu ve psikotrop madde ile mücadele sonucunda ortaya çıkmıştır. İlk başlarda karapara, uyuşturucu ve Psikotrop maddelerin satışından elde edilen kazanç olarak ele alınmıştır. Daha sonra ise karapara, bir çok ülkede her türlü ağır suçlardan elde edilen kazanç olarak ele alınmaya başlamıştır dünya ekonomi krizi zamanında hızla yayılan uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen karapara, uluslararası boyutta ciddi bir sorun haline gelmiştir. Mafyalaşmanın çoğalması üzerine karapara oluşumu da artmıştır. Artık günümüz dünyasında, aşırı hızla gelişen teknoloji ve küreselleşme ile paralel olarak karapara aklama yöntemleri de gelişmektedir (Ergül, 2005: 2-5). Suçlular çok eski zamanlardan beri yasadışı faaliyetlerden elde ettikleri gelirleri aklamaktadırlar. Karapara aklama teriminin kökeni, 1920 yıllarına uzanmaktadır yılında ABD deki Şikago mafia babası Al Capone, ödemelerin sadece nakitle yapıldığı çamaşırhaneler zinciri kurarak, suçtan elde ettikleri karaparayı bu kurdukları çamaşırhanelerin geliri olarak göstermişlerdir. Dolayısıyla çamaşırhanelerin günlük gelirine aklayacağı karaparayı ilave ederek, temiz parayı karapara ile karıştırmak suretiyle aklama işlemini gerçekleştirilmekteydi. 7

21 Karapara aklamanın tarihinde, Al Capone den sonra gelen meşhur mafya babası Lucky Luciano nun sağ kolu olarak bilinen Meyer Lansky den bahsetmek yanlış olmaz. Meyer Lansky, suçtan elde ettikleri karaparayı ülke dışına çıkartarak vergi cennetlerine ve İsviçre deki isimsiz hesaplara yatırmaktaydı. Sonra geri ABD ye büyük şirketlerin doğrudan yatırımları veya borçları olarak gösterilip getirilmesiyle aklama işlemi yapmaktaydı. Bu aklanan fonlar sayesinde ABD deki Las Vegas ı kurduğunu iddia etmektedir. Karaparanın aklanmasının basında duyurulması, 1973 yılında ABD de Watergate skandalıyla olur. Bu skandalın ayrıntılarıysa ABD gazetesi olan The Guardian haberine göre, Meksika da aklanılan doların Cumhuriyetçi parti kampanyasında kullanılmasıydı. Karaparanın aklanması deyiminin uluslararası nitelik kazanması, 1980 li yıllarında Amerika daki kokainin ortaya çıkması sonucunda, suç örgütlerinin uyuşturucu satışından elde ettikler büyük miktarda olan karaparanın aklamasıyla olmuştur. Günümüzde İngilizce karşılığı Money Launderıng olan karapara aklama teriminin hukuki olarak kullanışı, 1982 de Kolombiya kokaininden elde edilen gelirin müsaderesine ilişkin bir dava sırasında kullanılmıştır (Ergül, 2005: 5-7) Karapara Aklama Aşamalar Karaparanın aklanması genelde Yerleştirme-Ayrıştırma-Bütünleştirme aşamaları olmak üzere üç aşamadan oluşan bir süreç içerisinde gerçekleştirilmektedir (Ergül, 1998: 3). Bu aşamalar bir kirli çamaşırın makinede yıkanmasına benzetilerek açıklanmaktadır. Birinci aşamada çamaşır makineye atılmakta (Yerleştirme- Placement aşaması), İkinci aşamada çamaşır makinede yıkanmakta (Ayrıştırma- Layering aşaması), Üçüncü ve Son aşamada çamaşır temizlenmiş halde makineden çıkarılmaktadır ki buna Bütünleştirme- İntegration aşaması denir. Her karapara olayında bu aşamaların üçünün de ayrı-ayrı gerçekleşmesi zorunlu değildir. Bazen bu aşamaların ikisi veya üçü tek işlemde gerçekleşebilir veya 8

22 bazı aşamalar gerçekleştirilmeden karaparanın aklanması sağlanabilir. Bu durum para aklanacak ülkeye, finansal olanaklara, aklayıcıların faaliyetlerine kadar pek çok şeye bağlı olabilir (Çelik, Koçağra, Güler, 2000: 75). Karapara aklama işleminde dört esaslı amaç bulunmaktadır. Bu amaçları sayacak olursa: 1. Paranın gerçek sahibi ve kaynağı gizlenmelidir. 2. Paranın şekli değiştirmelidir. Dolayısıyla şeklin değiştirilmesi malların azalması anlamına gelir. 3. Bu işlemle ilgili iz ve ipuçları ortadan kaldırılmalıdır. 4. Karapara daima kontrol altında tutulmalıdır (Aydın, 2008: 177) Yerleştirme (Placement) Aşaması: Karapara aklamanın yerleştirme aşaması, karapara aklama işleminin en belirgin olan aşamasıdır, dolayısıyla bu aşamada para, kaynağına çok yakın olduğundan suçlular açısından en zor bölümünü oluşturmaktadır. Bu aşamaya plasman aşaması da denilmektedir (Somay, 1995: 72-75). Nakit paranın güvenlik güçleri tarafından yakalanması ve el konulması riski daha fazla olan aşamasıdır. Karapara ile mücadele eden birimlerin bu paranın kaynağı olan suç ile ilişkisini bu bölümde çok kolay ortaya çıkarabilmektedir. Çünkü bu aşamada karapara ile illegal kaynağı arasındaki bağ henüz kesilmiş değildir. Yani karapara aklayıcısının paranın kaynağına ilişkin kanuni bir gerekçesi yoktur (Akar, 1997: 69). Fakat karapara nakit halinde değilse bu aşamaya gerek yoktur (İpek, 2000: 17). Bu aşamada, genellikle suçlunun amacı, suçtan elde ettiği kazancı nakit formundan kurtarmaya çalışmaktadır. Başta uyuşturucu ticareti olmak üzere karaparayı doğuran suçlarda para, genelde nakit halindedir. Dolayısıyla kredi kartı, çek vb. uygulamaların sıklıkla kullanıldığı toplumlarda nakit formundaki para çok daha dikkat çekmektedir. Bu sebeple karapara aklayıcılar yerleştirme aşamasını daha kolay gerçekleştirmek için, bu tür uygulamaların yaygınlaşmadığı, kayıtdışı ekonominin ve nakit kullanımın yaygın olduğu ve denetiminin az olduğu ülkeleri 9

23 seçmektedir. Böyle ülkeler karapara aklayıcılar için gözde ülkelerdir. Nakit paranın aktarılması, taşınması, kullanılması veya benzeri işlemlere tabi tutulması oldukça zordur. Örneğin 100 dolar değerinde satın alabilecek kokainin ağırlığı, 100 dolarlık banknotun ağırlığından daha azdır. Dolayısıyla 100 kilogram kokainin ağırlığı, 100 kilogram kokainin karşılığında alacağı 100 dolarlık banknotların ağırlığından daha azdır. "Dönüştürme" de diyebileceğimiz bu aşamada, doğrudan suç sayılan fiillerden elde edilen çoğunlukla büyük tutarlardaki nakit paraların finansal sistemi içine sokulması ya da kaçak olarak ülke dışına çıkarılmak suretiyle gerçekleştirmeye çalışılmaktadır. Bir başka ifade ile karapara aklamanın yerleştirme aşaması, illegal yollardan elde edilen büyük miktardaki gelirin, fiziksel olarak malî sistemi içine girmesidir. Yerleştirme aşamasında nakit para; Küçük tutarlara bölünerek ülke içerisindeki çeşitli bankalara, farklı kişiler adına açılmış hesaplara yatırılabilir, fiziki olarak yurt dışına çıkarılarak denetimin az olduğu ülkelerde bankaya yatırılabilir, Banka hesaplarına yatırılmadan önce ihracat geliri, turizm geliri, kumarhane geliri vb. çeşitli sektörlerden kazanılmış bir gelir gibi gösterilerek her hangi bir açıklama yapılmasına gerek duyulmadan mali işlemlere sokabilir; Lüks araba, mücevher, gayrimenkul, antika veya sanat eserleri alımında kullanılabilir; hisse senedi, çek, poliçe, tahvil, bono gibi mali araçlara dönüştürülebilir, Finansal kuruluşların çalışanları ile işbirliği yapılarak sisteme sokulabilir veya mafya tarafından finansal kuruluşlara sahip olmak suretiyle nakit formundan kurtarılabilir. Karapara, yukarıda yazılı şekillerden biri sonucunda finansal sisteme girerse, gelir nakit formundan kurtulmaktadır ve nakit formundan kurtulduğunda, özellikle bankacılık sistemine sokulduğunda, paranın hareketliliği kolaylaşacak ve artacaktır. Bu aşamaya kadar karaparaya ulaşılamamışsa, bu aşamadan sonra karaparaya ulaşmak oldukça zorlaşacaktır (Çelik, Koçağra, Güler, 2000: 75-78). 10

Aklamanın Aşamaları ve Yöntemleri

Aklamanın Aşamaları ve Yöntemleri Aklamanın Aşamaları ve Yöntemleri Aklamanın Aşamaları Yerleştirme (Placement) Ayrıştırma (Layering) Bütünleştirme (Integration) Her aklama sürecince bu aşamaların üçünün de ayrı ayrı gerçekleşmesi zorunlu

Detaylı

SUÇ GELİRİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ EĞİTİMİ ÖZET DOKÜMANI

SUÇ GELİRİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ EĞİTİMİ ÖZET DOKÜMANI SUÇ GELİRİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ EĞİTİMİ ÖZET DOKÜMANI SUÇ GELİRİ NEDİR? Suç Geliri Ne Değildir: Kayda alınmayan yasal faaliyetler sonucunda elde edilen gelir veya değer suç

Detaylı

MASAK BAŞKANLIĞI. Ömer Lütfi YALÇIN Aklama Suçu İnceleme Şube Müdürü AKLAMA SUÇU

MASAK BAŞKANLIĞI. Ömer Lütfi YALÇIN Aklama Suçu İnceleme Şube Müdürü AKLAMA SUÇU MASAK BAŞKANLIĞI VE Ömer Lütfi YALÇIN Aklama Suçu İnceleme Şube Müdürü AKLAMA SUÇU 1 İçerik MASAK Başkanlığı Suç Geliri (Karapara) Aklama Aklamanın Aşamaları Aklama Yöntemleri Aklama Suçu Mevzuatı 2 Mali

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS I- Ekonomik kalkınma/1 II- Tasarruf/4 1- İç tasarruf/5 1.1. Bireysel tasarruf/5 1.2. Kurumsal tasarruf7 1.3. Devletin bütçe fazlası/8 2- Dış

Detaylı

YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER

YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER Varlık Barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren 21.05.2013 tarih ve 6486 sayılı Kanun 29.05.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun un

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

KARAPARANIN AKLANMASIYLA MÜCADELE KONUSUNDAKİ TEMEL ULUSLARARASI METİNLER VE OLUŞUMLAR

KARAPARANIN AKLANMASIYLA MÜCADELE KONUSUNDAKİ TEMEL ULUSLARARASI METİNLER VE OLUŞUMLAR KARAPARANIN AKLANMASIYLA MÜCADELE KONUSUNDAKİ TEMEL ULUSLARARASI METİNLER VE OLUŞUMLAR Hasan AYKIN Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı Yayım Yeri ve Tarihi: Uluslararası Ekonomik Sorunlar,

Detaylı

79/267/EEC sayılı direktife göre izin verilmiş ve bu direktifte yer alan faaliyetleri yürüten sigorta şirketini;

79/267/EEC sayılı direktife göre izin verilmiş ve bu direktifte yer alan faaliyetleri yürüten sigorta şirketini; KARA PARANIN AKLANMASINDA MALİ SİSTEMİN KULLANILMASININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 91/308/EEC SAYILI DİREKTİFTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 2001/97/EC SAYILI DİREKTİF 91/308/EEC sayılı direktif aşağıdaki gibi

Detaylı

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D) Hesap

Detaylı

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ SERMAYE PİYASASI KURUMU KONFERANSI 8 MAYIS 2003 1 FİNANSAL SİSTEMİN İŞLEVLERİ I Malların, hizmetlerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER v xiv xv xvi

İÇİNDEKİLER v xiv xv xvi İÇİNDEKİLER Sunuş W Önsöz v ŞEKİLLER LİSTESİ xiv TABLOLAR LİSTESİ xv KISALTMALAR xvi Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM KARA PARA AKLAMAYA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1.1. Kara Para Aklama 5 1.1.1. Viyana Konvansiyonuna

Detaylı

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ Kanun Adı : Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 SayIlI Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi HakkInda Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye BakanIığının Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Hakkında 1944 yılında Türkiye nin perakende bankacılık odaklı ilk ulusal çaplı özel bankası olarak

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler . Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler 31/07/2012 Yayın Hakkında Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler yayını; Basel II geçişiyle uyumlu olarak BDDK

Detaylı

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye (Tebliğ'in 2B Fıkrası Doğrultusunda Onaylı) B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı)

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

Future Forward Oplsiyon Piyasaları. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI 1

Future Forward Oplsiyon Piyasaları. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI 1 Future Forward Oplsiyon Piyasaları Doç. Dr. A. Can BAKKALCI 1 Döviz Türevi Ürünler Gelecek piyasasına ait ilk sözleşme 13 Mart 1851 yılında 3000 kile mısırın Haziran ayında Chicago da teslimine yönelik

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

Çeşitli kanunlarda yapılan değişiklikler ve diğer düzenlemeler; İstanbul un uluslararası bir finans merkezi haline getirilmesi, Yurtiçi tasarrufların

Çeşitli kanunlarda yapılan değişiklikler ve diğer düzenlemeler; İstanbul un uluslararası bir finans merkezi haline getirilmesi, Yurtiçi tasarrufların Çeşitli kanunlarda yapılan değişiklikler ve diğer düzenlemeler; İstanbul un uluslararası bir finans merkezi haline getirilmesi, Yurtiçi tasarrufların artırılması, Finansman imkanlarının çeşitlendirilmesi

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

01/01/2008 Tarihinden Geçerli Değişiklikler İşlenmiş Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi. : Yeni Açılan Hesaplar : Değişiklik Yapılan Hesaplar

01/01/2008 Tarihinden Geçerli Değişiklikler İşlenmiş Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi. : Yeni Açılan Hesaplar : Değişiklik Yapılan Hesaplar Deloitte. EK : 01/01/2008 Tarihinden Geçerli Değişiklikler İşlenmiş Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi 0 010 KASA 011 EFEKTİF DEPOSU 012 YOLDAKİ PARALAR - T.P. 01200 YURTİÇİ HAVALELER 01201 YURTDIŞI HAVALELER

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz?

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? a. 30 b. 60 c. 90 d. 120 e. 365 2. Paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine sahip oldukları tahviller karşılığında verilecek paylar için esas

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME Yatırım ortaklıkları,sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslar arası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti

Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti TEPAV Değerlendirme Notu Şubat 2011 Cari işlemler açığında neler oluyor? Ekonomide gözlemlenen

Detaylı

MASAK Şüpheli. Tebliğ 14.01.2014. www.gsghukuk.com

MASAK Şüpheli. Tebliğ 14.01.2014. www.gsghukuk.com MASAK Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Taslak 14.01.2014 www.gsghukuk.com Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Taslak 5337 sayılı Suç Gelirleri nin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MENKUL KIYMET YATIRIMLARI KISA ÖZET

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

«VERGİ ANLAŞMALARI VE UYGULAMASI» KONULU SEMİNER

«VERGİ ANLAŞMALARI VE UYGULAMASI» KONULU SEMİNER ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI EV SAHİPLİĞİNDE «VERGİ ANLAŞMALARI VE UYGULAMASI» KONULU SEMİNER Dr. Hüseyin IŞIK Ankara, 08.05.2015 Seminer OECD Modeli, BM Modeli ve Türkiye-Almanya Vergi Anlaşması

Detaylı

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri Tanım Ve Açıklamalar İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İçindekiler I- Tanımlar... 3 II- Türkiye de Özel Sektörün Dış

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM Fon talep edenler, fon arz edenler, fon akımını sağlayan araçlar, kuruluşlar ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan

Detaylı

DERS İÇERİĞİ. Bankacılık İşlemleri ve Teknikleri. Zorunlu DERS HEDEFİ

DERS İÇERİĞİ. Bankacılık İşlemleri ve Teknikleri. Zorunlu DERS HEDEFİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Bankacılık İşlemleri ve Teknikleri Zorunlu DERS HEDEFİ Bankacılık İşlemleri ve Teknikleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Bankacılık Sektörü hakkında

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

5549 sayılı RLERİNİN N AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN

5549 sayılı RLERİNİN N AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN 5549 sayılı SUÇ GELİRLER RLERİNİN N AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN TCK & 5549 sayılı Kanun Aklama suçuyla mücadelenin iki temel boyutu bulunmaktadır. Önleyici tedbirler Caydırıcı tedbirler TCK &

Detaylı

ING FAKTORİNG A.Ş. ING Bank A.Ş. - İzmir Ticaret Odası. 22 Mayıs 2014 ING Faktoring A.Ş. Mete Ünsal Genel Müdür Yardımcısı

ING FAKTORİNG A.Ş. ING Bank A.Ş. - İzmir Ticaret Odası. 22 Mayıs 2014 ING Faktoring A.Ş. Mete Ünsal Genel Müdür Yardımcısı ING FAKTORİNG A.Ş. ING Bank A.Ş. - İzmir Ticaret Odası 22 Mayıs 2014 ING Faktoring A.Ş. Mete Ünsal Genel Müdür Yardımcısı Faktoring Nedir? Faktoring, en genel tanımı ile; mal ve hizmet satışlarından doğmuş

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

Ürün ve Hizmet Ücretleri

Ürün ve Hizmet Ücretleri Birim Birim Asgari Asgari Azami Azami Güncelleme İşlem Grubu işlem Adı Kalem Adı Masraf Tutar Oran Tutar Oran Tutar Oran Açıklama Tarihi Para Aktarma Havale TL Havaleler İsme (Kasadan) TL % 30 0,5 (%5)

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI Suç gelirlerinin aklanması

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

D) Hesap Özeti nde Yer Alan Vergi Provizyonundan Sonraki Dönem Karı ve GeçmişYıllar Karı Toplamı

D) Hesap Özeti nde Yer Alan Vergi Provizyonundan Sonraki Dönem Karı ve GeçmişYıllar Karı Toplamı EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D)

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYE VE DÜNYADA ALACAK SİGORTASI

İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYE VE DÜNYADA ALACAK SİGORTASI İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYE VE DÜNYADA ALACAK SİGORTASI HAZIRLAYAN: EKİN SILA ÖZSÜMER AB VE ULUSLARARASI ORGANİZAYONLAR MASASI UZMAN YARDIMCISI 1 TİCARİ ALACAK SİGORTASI Ticari alacak sigortası, alıcılar

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BANKA VE BANKACILIK...

İÇİNDEKİLER 1. BANKA VE BANKACILIK... İÇİNDEKİLER 1. BANKA VE BANKACILIK... 1 1.1 Bankanın Tanımı... 2 1.2 Bankacılığın Tarihi Gelişimi... 2 1.3 Türkiye de Bankacılığın Tarihi Gelişimi... 3 1.3.1 Cumhuriyet ten Önce Ülkemizde Bankacılık...

Detaylı

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI Türk mali sektörü 27 yılının ilk altı ayında büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisi de devam etmiştir. Grafik II.1. Mali Sektörün

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 2 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (*) Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 (*) 02 Ocak 2013 tarihi itibariyle Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 4: SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 4: SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 4: SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Ekim 2011 1 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI 1. Faslın Kapsamı 2. AB Müktesebatı 3. Ulusal Mevzuat 4. Müzakere Sürecinde Gelinen Aşama 5. Yapılması

Detaylı

VARLIK BARIŞI TUTARININ ÖDENMEMESİNİN SONUÇLARI VE UYGULAMADA BİLİNMESİ GEREKLİ PÜF NOKTALAR. Dr. Mustafa ALPASLAN

VARLIK BARIŞI TUTARININ ÖDENMEMESİNİN SONUÇLARI VE UYGULAMADA BİLİNMESİ GEREKLİ PÜF NOKTALAR. Dr. Mustafa ALPASLAN VARLIK BARIŞI TUTARININ ÖDENMEMESİNİN SONUÇLARI VE UYGULAMADA BİLİNMESİ GEREKLİ PÜF NOKTALAR Dr. Mustafa ALPASLAN SMMM Eda KAYA Denetçi 5811 sayılı yasa ile ilgili müracaat süresi 31.12.2009 tarihinde

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) 1

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) 1 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam,

Detaylı

KARAPARANIN AKLANMASI VE TÜRK

KARAPARANIN AKLANMASI VE TÜRK i KARAPARANIN AKLANMASI VE TÜRKİYE BOYUTU (Doktora Tezi) Sacit YILMAZ Kütahya - 2006 i T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI Karaparanın Aklanması ve Türkiye Boyutu

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011 31/032011 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 23 Kasım 2011 Almanya Sermaye Piyasası Kurumları Bankacılık Sermaye Piyasaları Sigortacılık BankacılıkDüzenlemeve Denetleme Kurulu (BDDK) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**)

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri

Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

1. Elektronik Tebligat Nedir ( Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi; KEP ) 2. Elektronik Tebligat Yapacak Kurumlar Hangileridir

1. Elektronik Tebligat Nedir ( Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi; KEP ) 2. Elektronik Tebligat Yapacak Kurumlar Hangileridir 1. Elektronik Tebligat Nedir ( Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi; KEP ) Kamunun yapacağı tebligatlarda da elektronik ortamın kullanımını gündeme getirmiş ve elektronik tebligat da uygulamaya girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu. Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu. Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV BİBLİYOGR AFYA... XVII KONUNUN

Detaylı

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren)

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren) GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI (GVK Md.94 ve GEÇİCİ Md. 67) MADDE GVK 94/.a..b. 3 4 5.a. 5.b. 5.c. 5.d. 6.a. 6.b. 7 AÇIKLAMA Yaptıkları serbest meslek isleri dolayısıyla bu isleri icra edenlere yapılan

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 BÜYÜME AMAÇLI ULUSLAR ARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

EK-1 TMK İZAHNAMESİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKEN BELGELER(*) 1) İhraççıyı tanıtıcı bilgiler, 2) Yürürlükte bulunan tüm değişiklikleri içeren ve tek

EK-1 TMK İZAHNAMESİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKEN BELGELER(*) 1) İhraççıyı tanıtıcı bilgiler, 2) Yürürlükte bulunan tüm değişiklikleri içeren ve tek EK-1 TMK İZAHNAMESİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKEN BELGELER(*) 1) İhraççıyı tanıtıcı bilgiler, 2) Yürürlükte bulunan tüm değişiklikleri içeren ve tek bir metin haline getirilmiş, ihraççıyı temsile yetkili

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı

www.tunagokdemir.com

www.tunagokdemir.com www.tunagokdemir.com MEVZUATTA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE TÜRK HUKUKUNDA SUKUK Klasik piyasalarda yatırımcıların, ihtiyaç sahiplerine fon aktarımı, genellikle bu aktarımdan bir maddi menfaat

Detaylı

TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 10 Eylül 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26639 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1- (1)

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Tanım... 3 III- Sınıflama... 5 IV- Yöntem...

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur?

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur? 1. Yatırım amacı taşıyan kıymetli evrak aşağıdakilerden hangisidir? a. Menkul kıymet b. Para c. Çek d. Bono e. Poliçe 2. Aşağıdakilerden hangisi payların sahibine sağladığı mali haklardan a. Kar payı alma

Detaylı

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetici Sorumluluk Teminatı. GÖZDE KARATOPAK Manager, FINPRO Practice

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetici Sorumluluk Teminatı. GÖZDE KARATOPAK Manager, FINPRO Practice Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetici Sorumluluk Teminatı GÖZDE KARATOPAK Manager, FINPRO Practice Program Türkiye de yöneticinin sorumluluğu Yeni TTK Neden Yönetici Sorumluluk Sigortası? Poliçe işleyişi

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-059 Tarih : 22.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Banka Sigorta Muameleleri Vergisine İlişkin Yapılan Değişikle Alakalı Yayımlanan 87 Seri Numaralı Gider Vergileri

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

A Global Crime: Legalizing the Funds Derived From Crime and Forwarded Problems

A Global Crime: Legalizing the Funds Derived From Crime and Forwarded Problems Polis Bilimleri Dergisi Cilt:9 (1-4) Turkish Journal of Police Studies Vol: 9 (1-4) GLOBAL BİR SUÇ: SUÇTAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN AKLANMASI VE ORTAYA KOYDUĞU SORUNLAR A Global Crime: Legalizing the Funds

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 25.11.2013 Sayı: 2013/020 Konu: 90 SAYILI K.H.K. NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI NEDENİYLE ŞİRKETLERİN ORTAKLARINA, ÇALIŞANLARINA, İŞTİRAKLERİNE VE DİĞER TÜZEL VE GERÇEK KİŞİLERE FAİZ KARŞILIĞI VERDİKLERİ

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ)

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) GİRİŞ Rasim SEZER 1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini

Detaylı

MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MENKUL KIYMETLER

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı