1018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013"

Transkript

1 1018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013 Elektrikli ve Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünde Tüketici Davranışları: İstanbul Örneği Consumer Behavior in the Recycling of Electrical and Electronic Waste: The Case of Istanbul Ph.D. Candidate Aslı Okay Toprak (Kırklareli University, Turkey) Asst. Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu (Istanbul University, Turkey) Ph.D. Candidate Taha Eğri (Istanbul University, Turkey) Prof. Dr. Zekai Özdemir (Istanbul University, Turkey) Abstract An inevitable consequence of the technological advances has increased electrical and electronic equipment consumption at a dizzying manner in the world. Especially advances in personal computer and telephone technology within the impact of the rapid changes in this sector reached enormous figures launched an e-waste production. Therefore, e-waste has become one of the major environmental problems of modern world. Besides the environmental problems they cause e-waste, along with the precious metals they contain they have an economic potential. No doubt the realization of e-waste recycling with the right methods point out both economic and environmental social benefit. However, at this point, both the manufacturers and end-users sensitivity loom large. This study was conducted on the basis of end users awareness of e-waste with a survey conducted on the basis Istanbul. 1 Giriş Elektrikli ve elektronik araçların üretimi günümüzün en hızla büyüyen endüstrilerden biri olduğundan, yaşanan süreç, e-atık oranlarındaki artışı da beraberinde getirmiştir (Babu, Parande, & Basha, 2007). Elektronik endüstrisi, modern yaşam tarzımızı sürdürebilmemiz için zaruri hale gelen ürünleri üretirken henüz sürdürülebilirliği tam olarak tespit edilmemiş bir üretim alanını da temsil etmektedir (Hester & Harrison, 2009). Nitekim elektrikli ve elektronik araçlar, sürekli gelişme süreci içinde olmaları ve her yeni nesil üründe maliyetlerin düşmesi ile karakterize edilmektedirler (Hester & Harrison, 2009). Bu nitelikleri ile gün geçtikçe artan bir kitlesel tüketim eğiliminin merkezi haline gelen elektronik araçların kullanım sürelerinin kısalması, e- atıkları sanayileşmiş dünyanın en hızlı büyüyen atık kollarından biri haline getirmiştir (Puckett, ve diğerleri, 2002). Özellikle cep telefonları gibi moda trendi yüksek ürünlerinin tasarımsal ömürlerinin kullanım ömürlerine göre çok kısa olması ve eskisi ile yenisi arasındaki değişim süresinin kısalığı bu yüksek tüketim hacmini tetiklemektedir (Hester & Harrison, 2009). Ancak bilgi teknolojilerinin göz kamaştırıcı yükselişinin derinliklerinde karanlık bir taraf da bulunmaktadır (Puckett, ve diğerleri, 2002). Yükselen e-atık dağı istenilen düzeyde geri dönüştürülemediğinden dünya genelinde hem önemli bir kaynak israfına yol açmış hem de dikkat çekici bir çevre sorununa dönüşmüş durumdadır. Bu bağlamda özellikle gelişmiş ülkelerde e-atık geri dönüşümünün kontrollü bir hale gelmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Avrupa komisyonu Waste Electrical and Electronic Equipment(WEEE) (Atık Elektrik Elektronik Cihazları) yönergesi ile e-atıkların geri dönüşümünü zorunlu hale getirirken, Restriction of the Use of certain Hazardous Substances (RoHS) (Bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılması) yönergesi ile de elektrikli ve elektronik cihazların üretim sürecinde belirli maddelerin kullanımını kısıtlamıştır. Türkiye de de bu yönergelere uyumlu yasal düzenlemeler gerçekleştirilmektedir (Yazıcı & Deveci, 2009). Ancak yönergelerin fiili uygulamalarda da yerini bulması için belirli değişkenlerin etkisinin olması gerekmektedir. Widmer e-atık geri dönüşüm sistemlerini karşılaştırırken yapısal anlamda, merkezi ve yerel yönetimlerin işbirliği ve etkinliği, e-atık geri dönüşümü için gerekli alt yapı ve teknik yeterlilik, sanayileşme düzeyi ve sosyal ve kültürel yapıda geri dönüşüm kültürünün yaygınlığı ve çevre bilincini ele almaktadır (Widmer, Oswald-Krapf, Sinha-Khetriwal, Schellmann, & Böni, 2005). Türkiye açısından bu değerlendirme ele alındığında tüketicilerin e-atık geri dönüşümü ile ilgili bilgi ve bilinç düzeylerinin sınırlı olmadı ve e-atık geri dönüşümünü gerçekleştirebilecek tesislerin sınırlılığı önemle üzerinde durulması gereken konulardır. Türkiye deki son kullanıcıların e-atıkların geri dönüşüm sürecinin önemi hakkındaki bilgilendirilmesi şu aşamada mevcut potansiyelin değerlendirilmesinde önemli bir fark yaratacaktır. 2 E-Atık Tanımı ve Türleri E-Atıklar, buzdolabı ve klima gibi büyük ev aletlerinden, kişisel bilgisayar ve telefonlara kadar uzanan geniş bir elektronik araç çeşitliliğine sahiptir (Puckett, ve diğerleri, 2002). Bu nedenle, WEEE Direktifi, hane halkının kullandığı tüm elektrikli ve elektronik cihazlarından büyük çaptaki belediye atıklarına kadar geniş bir atık çeşitliliğine sahiptir. Direktifte elektrikli ve elektronik cihazlar 10 ana kategoride sınıflandırılmaktadır (Press, 2003).

2 SESSION 5D: Enerji ve Tabii Kaynaklar 1019 Büyük Ev Eşyaları (Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi vb.) Küçük Ev Aletleri (Elektrik Süpürgesi, Tost makinesi vb.) Bilişim ve Telekomünikasyon Ekipmanları (Bilgisayarlar, Telefonlar vb.) Tüketici Ekipmanları (Video Kameralar, Müzik Enstrümanları vb.) Aydınlatma Ekipmanları Elektrikli ve Elektronik Aletler ( Büyük Sanayi Aletleri hariç olmak üzere matkaplar, testereler vb.) Eğlence ve Spor Aletleri ile Oyuncaklar Tıbbi Cihazlar İzleme ve Kontrol Aletleri ( Termostatlar, Isı Ayarlayıcılar vb.) Otomatlar E-atıklar, hem kimyasal hem de fiziksel olarak belediye ya da sanayi atıklarından farklı niteliklere sahiptirler. E-atıklar, çeşitli değerli madenlerin yanında insan sağlığını tehdit eden bileşenleri de içerdiklerinden geri dönüştürmeleri sürecinde çok daha ileri düzeyde ayrıştırma teknikleri kullanılması gerekmektedir (Robinson, 2009). 3 E-Atıkların Çevresel Etkileri E-Atıkların geri kazanımı sadece bir insan sağlığı ve çevre problemi değil aynı zamanda içeriklerinde barındırdıkları değerli madenler açısından da kaynak israfının önlenmesinde ve ülke kaynaklarının verimli kullanılmasında önemli bir etkendir. Örneğin ortalama 100 gram ağırlığındaki bir cep telefonu ortalama 25 gram değerli maden içermektedir ve bu oranın büyük bir kısmı bakırdan oluşmaktadır dolayısıyla küçük boyutuna rağmen sadece Mobil telefonlarının içerdiği değerli madenler toplamda önemli bir ekonomik kaynağa işaret etmektedir (Press, 2003). Dünya genelindeki e-atık oluşumuna en fazla katkısı olan ürünlerin ağırlıklı olarak bilgisayarlar ve mobil telefonla olduğu yönünde ortak bir görüş birliği mevcuttur. Herhangi bir ürünün e-atık oluşumuna katkısını hesaplanırken[e=kg/yıl] ele alınan değişkenler; ürünün ağırlığı,[m(kg)], kullanımdaki ürün sayısı[n] ve ortalama kullanım ömrü[l=yıl] şeklinde sıralanmaktadır. E=MN/L şeklinde formülize edilen denklemden yola çıkarak ortalama kullanım ömrü 3 yıl olan bilgisayarın e-atık oluşumuna katkısı ile ortalama kullanım ömrü 10 ile 12 yıl arasında değişen buzdolabının e-atık oluşumuna katkısının farklı düzeyde olduğunu söyleyebiliriz (Robinson, 2009). Dünya genelinde senede meydana gelen milyon ton elektronik atıkların en fazla oluştuğu yerler; teknolojik ürün kullanımının ve kişi başına düşen gelirin yüksekliğinin bir sonucu olarak Avrupa ülkeleri ve ABD dir (Robinson, 2009). Her yıl ortalama 5-7 milyon ton elektronik atığın oluştuğu ABD de, oluşan bu atıkların %10 u geri kazanım işlemine tabi tutulmakta ve %30 u depolanmaktadır. Avrupa daki elektronik atık oluşumunun ise her yıl % 3-5 oranında arttığı gözlenmektedir (W.J.Rankin, 2011). Dünyanın önemli e-atık üretim kaynaklarından biri olan Avrupa ülkelerinde her yıl oluşan 8,7 milyon ton e-atığın 6,6 milyon tonu geri dönüşüme tabi tutulmaktadır. Geri dönüşüm işlemine uğrayan bu e-atıkların %10 bilgisayar ekipmanı, %14 ü ise televizyondur (Çiftlik, ve diğerleri, 2009). E-atık oluşumundaki bu hızlı artış ve geri dönüşüm oranlarındaki düşük düzey, son yıllarda gelişmeye başlayan çevresel duyarlılık ve sorumluluk anlayışının etkisiyle e-atık önemli bir gündem konusu haline gelmiştir (Hester & Harrison, 2009). Avrupa Birliğinde Elektrikli ve Elektronik cihazların üretiminde tehlikeli maddelerin kullanımını kısıtlayan (2002/95/EC) ve bu tür cihazların toplanması ve geri dönüşümünü teşvik eden (2002/96/EC) mevzuatı 2003 şubat ayından beri yürürlüktedir. Mevzuat tüketiciler için ücretsiz olarak e-atık geri toplama programlarının oluşturmasına imkân sağlamaktadır. Bu programların amacı elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümünü yaygınlaştırmak ve e-atık geri dönüşüm faaliyetlerine daha geniş toplumsal katılımı sağlamaktadır. Ayrıca WEEE mevzuatı, civa, artı altı değerlikli krom, polibromürlü bifeniller ve polibromine difenil eterler gibi ağır metallerin yerini daha güvenli alternatiflerin almasını da amaçlamaktadır (European Commision, 2013). Gelişmiş ülkelerdeki mevzuat ve yönetmelikler e-atık geri dönüşümünü kontrol alma çabasının somut bir göstergesidir ancak dünya genelinde artan e-atıkların geri dönüşümünde bazı ülkelerde çocuk işçiler çalıştırılmakta ve bu çocuk işçiler, elektronik cihazların demonte işlemlerinde ve e-atıklardaki değerli madenlerin ayrıştırılmasında sırasında zehirli kimyasallara maruz kalmaktadırlar (Miller & Spooman, 2012). Birleşmiş Milletlerin verilerine göre e-atıkların %70 nin yolculuğu Çin de sonlanmaktadır (Miller & Spooman, 2012). Çin in küçük bir liman kenti olan Guiyu da e-atık geri dönüşümünde çalışanlar genellikle maske ve eldiven kullanmadan havalandırma olmayan odalarda zehirli kimyasallara maruz kalarak çalışmaktadırlar (Miller & Spooman, 2012). Televizyon tüplerinin çekiçlerle parçalanarak kurşun tozunun açığa çıkarılması ve havaya karışması, bilgisayar kablolarının yakılarak bakır açığa çıkarılması, bilgisayara ana kartalarının değerli maden

3 1020 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013 elde etmek için asit kullanılarak eritilmesi insan ve çevre sağlığı için çok büyük bir tehdit meydana getirmektedir (Miller & Spooman, 2012). Guiyu daki ilkel e-atık geri dönüşüm metotları; Dioksin ve ağır metal emisyonları, Mavi, sarı ve kırmızı tonerlerin yol açtığı zehirlilik, Hava, su ve toprağa karışan hidrokarbon külleri, Ağır metal ve hidrokarbon emisyonları, Nehirlere karışan ağır metallerin ve hidrokarbonların neden olduğu balık türlerinin ve bitki örtüsünün yok olması, Yer altı sularında kurşun kirliliği gibi sorunlarla karşı karşıya kalmalarına neden olmuştur (Puckett, ve diğerleri, 2002). AB dışına yasadışı e-atık ticareti ve mevcut uygulamadaki aksaklıklar neticesinde Avrupa Komisyonu giderek artan e-atık geri dönüşüm problemini çözmek adına 2008 yılında direktifi revize etmiştir. Bu yeni düzenleme elektrikli ve elektronik cihaz üretimi yüksek olan üye ülkelerin sorumlu oldukları geri dönüşüm oranlarının yükseltilmesi aracılığı ile her ülkenin ürettiği e-atık oranında geri dönüşüm yapmasını sağlamak şeklinde değerlendirilebilir (Puckett, ve diğerleri, 2002). Daha sonraki süreçte 2012 yılı ocak ve şubat aylarında gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu toplantılarında Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıklarına Dair Direktif ve Atık Yönetimi Direktifinin Uygulanması Bağlamında Alınan AP Kararı ile üye ülkelerde bazı yeni hedefler belirlenmiştir. Bu çerçevede hedefler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (AB İMMİB, 2013). Üye ülkelerde 2016 yılında, önceki 3 yıl içerisinde kilo bazında oluşacak e-atıkların %45 nin ve 2019 yılında ise %65 nin toplanması hedeflenmektedir. 10 ülke için 2016 yılındaki hedef %40 oranında geri dönüşüm iken, 2021 yılı için nihai hedef %80 olarak hedeflenmiştir. Üye ülkelerdeki üreticiler diğer ülkelere elektrikli ve elektronik ürün sattıklarında ilgili üye ülkede direktiflerden sorumlu tutacakları yetkili temsilciyi yazılı olarak atamak zorundadırlar. Avrupa Atık Yönetim Ajansının kurulum çalışmalarına başlanmıştır. 4 E-Atıkların Ekonomik Etkileri E-Atıkların geri kazanımı genel olarak birincil kaynakların tüketim hızını azaltması, katı atık miktarının azaltılması, metal dışı malzemenin kazanılması, demir, demir dışı ve değerli madenlerin kazanılması gibi önemli avantajların yaratılmasında faydalı olmaktadır. İkincil kaynak elde edişi olarak ifade edilen e-atık geri dönüşüm işleminden metal elde edilmesi sırasında harcana enerji cevherden metal elde edilmesinde kullanılan enerji miktarından düşük olması nedeniyle önemli bir enerji tasarrufu sağlamaktadır. Dolayısıyla e-atıklardan metal geri kazanımı hem enerji tasarrufu hem de ulusal kaynakların etkin kullanımına katkıda bulunmaktadır (Yazıcı & Deveci, 2009). Ayrıca çeşitli metotların uygulanması amacıyla ileri tekniklerle donatılmış yüksek teknolojik alt yapıya sahip tesisler, nitelikli işgücü için yaratılmış önemli bir istihdam kaynağı olacaktır. Bu anlamda bu tür tesislerin çoğalması hem enerji tasarrufu, hem kaynak verimliliği hem de istihdam yaratma niteliği ile ekonomide genişletici bir etki yaratacaktır. Tablo 2 de birincil kaynaklara kıyasla geri kazanımın sağladığı enerji tasarrufu oranları verilmektedir. Metal/Malzeme Enerji Tasarrufu Alüminyum 95 Bakır 85 Demir ve Çelik 74 Kurşun 65 Çinko 60 Kağıt 64 Plastik >80 Tablo 1. Birincil Kaynaklara Kıyasla Geri Kazanımın Sağladığı Enerji Tasarrufu Kaynak: Ersin Yener Yazıcı, Hacı Deveci, E-Atıklardan Metallerin Geri Kazanımı, Madencilik, Cilt.48, Sayı: 3, 2009, s.5. E-Atıkların geri kazanımında fiziksel yöntemler, Hidrometalurjik yöntemler, Biyometalurjik Yöntemler ve Pirometalurjik yöntemler kullanılmaktadır. E-Atıkların geri kazanımında kullanılacak metot seçiminde yapısal anlamda karmaşık olan elektrikli ve elektronik aletlerin fiziksel ve kimyasal yapısının analizi yapılacak işlemin verimliliği açısından vazgeçilemez bir koşuldur. Tablo 3 de kullanılan metotların avantaj ve dezavantajları verilmektedir (Yazıcı & Deveci, 2009).

4 SESSION 5D: Enerji ve Tabii Kaynaklar 1021 Avantajlar Dezavantajlar Fiziksel Yöntemler Tüm e-atıklarda kullanılabilecek basit Değerli metal kaybı yüksek. prosedürler mevcut. Hidrometalurjik Yöntemler Metal kazanma verimi yüksek, esnek, küçük ölçekte uygulanabilir ve Zaralı gaz çıkışı yok. Ön hazırlık işlemi gerektiriyor. Atık çözeltinin arıtılması gerekiyor. Biyometalurjik Yöntemler Çevresel etkisi düşük. Küçük ölçekli Liç süresi uzun firmaların uygulayabileceği nitelikte. Pirometalurjik Yöntemler Çoğu e-atık türü için uygun Pahalı ve enerji yoğun bir işlem. Tablo 2. E-Atıkların Geri Kazanımında Kullanılabilecek Metotların Karşılaştırılması (Yazıcı & Deveci, 2009) E-Atık geri dönüşüm metot seçiminde toplama ve transfer, parçalama ve sınıflandırma, geri kazanım süreci, yakma işlemi ve arazi giderleri ele alınan ve değerlendirilen maliyet kalemleridir. Ancak birçok bilim adamına göre en kötü geri dönüşüm faaliyetinin en verimli madencilik çalışmasında daha iyi sonuç verdiğini iddia etmektedir. Dünya genelinde bakır, altın, alüminyum, plastik ve çelik gibi maddelere olan ihtiyaç her geçen gün arttığından, bu gereksinimi sadece madencilik faaliyetlerinden sağlamak hem finansal açıdan hem de çevre açısından mümkün görünmemektedir (Çiftlik, ve diğerleri, 2009). 5 Türkiye de E-Atık Geri Dönüşüm Uygulamaları ve Yasal Düzenlemeler Türkiye de elektrikli ve elektronik atıklara yönelik ilk çalışma 2004 yılında Marta Projesi adıyla Hollanda hükümeti ile gerçekleştirilmii ardından da WEEE ve RoHS Direktiflerinin uygulanmasına dair UK Department for Business Enterprise and Regulary Reform(BERR) kurumu ile bilgi paylaşımında bulunulmuştur. Şu an halen AEEE ve RoHS Direktifleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir (E-Atık, 2012). 22 Mayıs 2012 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan ve Mayıs 2013 itibariyle işlevsel olarak yürürlüğe giren Atık Elektrikli ve Elektronik Atıkların Kontrolü Yönetmeliği(AEEE), Türkiye de e-atıkların geri dönüşümü için insan ve çevre sağlığını gözeten yeni bir sürecin başlangıcını ifade etmektedir. 2002/96/EC-WEEE Direktifine paralel olarak hazırlanan yönetmelik; belediyeleri, Elektrikli ve Elektronik araç üreticilerine, dağıtıcılarına ve tüketicilerine çeşitli sorumluluklar yüklemektedir. Bu süreçte kurulacak olan Bakanlığa rapor sunmakla görevlendirilmiş olan Koordinasyon Merkezlerinin toplanan, geri dönüştürülen ve ihraç edilen e-atık miktarı ve oranı hakkındaki faaliyetleri T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından netleştirildiğinde atık geri dönüşüm sektörünün önemli bir gelişme göstermesi beklenmektedir. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre; Türkiye de yılda 539 bin ton e-atık oluşmakta ve söz konusu atıkların sadece 20 bin tonu doğru ve sağlıklı yöntemlerle geri dönüştürülmektedir. Bakanlığın açıklamalarında ayrıca en fazla çöpe atılan ürünlerin televizyon ve CRT monitörler olması ve en çok e-atık üreten şehirler sıralamasında İstanbul, Kocaeli ve Ankara yer alması dikkat çekici noktalardır. Türkiye de ayrıca 2011 yılı sonu itibariyle lisanslı E-atık işleme tesis sayısı 21 olarak açıklanmıştır (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı, 2013). Türkiye de e-atıkların toplanması ve çevre ve insan sağlığını dikkate alarak geri dönüştürülmesiyle ilgili son yıllarda önemli adımlar atılmaktadır. Ancak bu sürecin işlemesi ve sürdürebilirliği e-atık üretici ve tüketicilerin çevre bilinci ile doğrudan ilişkilidir ve ancak bu bilinç geliştikçe verimli sonuçlara ulaşmak mümkün olabilecektir. 6 Araştırmanın Amacı ve Metodolojisi 6.1 Araştırmanın Amacı Bu araştırmanın amacı; İstanbul da artan e-atık kapasitesinin ekonomiye geri kazanımı ile ilgili bölge potansiyelini ve bölge halkının bu konudaki tutum, davranış, bilgi düzeyini tespit etmektir. Araştırma sonuçları, e-atık geri kazanımı ile ilgili verimli ve uygulanabilir faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde, yatırım kararları alınmasında ve bu amaca yönelik politikaların oluşturulmasında yönlendirici olacaktır. 6.2 Araştırmanın Yöntemi Bu araştırmada, kantitatif araştırma yöntemi ve bu yöntemin yüz yüze anket tekniği uygulanmıştır. Görüşülen bireylerin %78.3 ü ile sokakta, %16.7 si ile evde, %11.0 i ile işyerinde yapılmıştır. 6.3 Araştırmanın Örneklemi Basit tesadüfi örneklem türüne göre İstanbul genelinde toplam 1092 kişi ile görüşülmüştür.

5 Hiç Katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen Tamamen Toplam Ortalama 1022 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi 7.2 Hanehalkının Demografik Özellikleri Araştırma katılanların %26.4 sı 25-34, %21,5 i 34-44, %17.7 si 18-24, %17,5 i 55 yaş üstü ve %16.9 u yaş aralığındadır. Katılımcıların %50,2 si kadın, %49,8 si erkektir. Katılımcıların %4 ü okur-yazar değil, %4.8 i okur yazar, %29.2 si ilkokul mezunu, %20.3 ü ortaokul ya da ilköğretim mezunu, %27.5 i lise mezunu ve %14.2 si üniversite mezunudur. Katılımcıları iş durumu ise sırasıyla %35.2 ev hanımı, %12.5 eğitimli işçi, %12.1 emekli, %10.1 eğitimsiz işçi, %9 esnaf, %8.2 öğrenci, %4.8 geliri düşük serbest meslek, %3.6 işsiz, %2.8 memur ve %1.7 ise geliri yüksek meslek grubuna mensuptur. Katılımcıların gelir grubu dağılımı %19.7 alt gelir, %2.6 üst gelir ve %77.7 orta gelir grubu şeklindedir. 7.3 Hanehalkının E-Atık Geri Dönüşümü İle İlgili Bilinç Düzeyi İstanbul genelinde yapılan görüşmelerde; bireylerden elektronik atıklar ve çevre bilinci ile ilgili toplam 14 ifadeyi 5 puan üzerinden değerlendirmeleri istenmiştir. Yaşadığım şehirde merkezi bir geri dönüşüm tesisi kurulursa atıkları oraya bırakırım Yaşadığım mahallede geri dönüşüm konteynırları olursa atıkları oralara bırakabilirim E-atıklar zararlı olduğu için normal çöpe atılmamalıdır. E-atıklar içerisinde değerli madenler bulunmaktadır. E-atıklar elle parçalanarak ayrıştırılabilirler Geri dönüşüm çalışmaları için ek vergi veririm Çevreyi koruma ve geliştirme için fazladan vergi öderim Frekans ,91 Yüzde 0,5 7,0 20,8 45,1 26,6 100 Frekans ,83 Yüzde 0,8 4,2 28,7 43,9 22,4 100 Frekans ,61 Yüzde 3,2 10,7 23,0 47,8 15,3 100 Frekans ,42 Yüzde 1,4 9,3 39,2 46,0 4,1 100 Frekans ,70 Yüzde 12,6 31,2 30,3 25,0 0,9 100 Frekans ,42 Yüzde 15,8 46,1 22,8 10,8 4,5 100 Frekans ,40 Yüzde 12,2 49,0 25,8 12,4 0,6 100 Tablo-3 İfadelere ne derece katıldığınızı «1.Hiç katılmıyorum- 5.Kesinlikle katılıyorum» belirtir misiniz? Anket katılımcılarının elektronik ve çevre bilincini ölçmek amacıyla puanlamalarının istedikleri ifadelerin ilki Yaşadığım şehirde merkezi bir geri dönüşüm tesisi kurulursa atıkları oraya bırakırım şeklindedir. İfadeye katılıyorum diyenler %45,1 ile en yüksek orana sahiptir. Tüm katılımcılar arasında bu ifadenin puan ortalaması 3,91 düzeyindedir ve genel olarak katılımcılar ifadeyi katılıyorum şeklinde değerlendirmiştir. Dolayısıyla bu ifadeye yaklaşımları ile katılımcıların çevreci ve bilinçli bir eğilim içinde olduklarını söyleyebiliriz. Yaşadığım mahallede geri dönüşüm konteynırları olursa atıkları oralara bırakabilirim ifadesine katılıyorum diyenlerin oranı %43,9 dur. Tüm katılımcılar arasında bu ifadenin puan ortalaması 3,83 düzeyindedir ve genel olarak katılımcılar ifadeyi katılıyorum şeklinde değerlendirmiştir. Dolayısıyla bu ifadeye yaklaşımları ile katılımcıların çevreci ve bilinçli bir eğilim içinde olduklarını söyleyebiliriz. E-atıklar zararlı olduğu için normal çöpe atılmamalıdır ifadesine katılımcılar %47,8 düzeyinde katılmışlardır. Tüm katılımcılar arasında bu ifadenin puan ortalaması 3,61 düzeyindedir ve genel olarak katılımcılar ifadeyi katılıyorum şeklinde değerlendirmiştir. Dolayısıyla bu ifadeye yaklaşımları ile katılımcıların çevreci ve bilinçli bir eğilim içinde olduklarını söyleyebiliriz. E-atıklar içerisinde değerli madenler bulunmaktadır ifadesine katılıyorum diyenlerin oranı %46 dır. Tüm katılımcılar arasında bu ifadenin puan ortalaması 3,42 düzeyindedir ve genel olarak katılımcılar ifadeyi katılıyorum şeklinde değerlendirmiştir. Dolayısıyla bu ifadeye yaklaşımları ile katılımcıların çevreci ve bilinçli bir eğilim içinde olduklarını söyleyebiliriz. E-atıklar elle parçalanarak ayrıştırılabilirler ifadesinde katılımcılar %31,2 si katılmıyorum görüşünü tercih ederken, katılımcıların %30,3 ü kısmen katılıyorum görüşünü tercih etmişlerdir. Tüm katılımcılar arasında bu ifadenin puan ortalaması 2,70 düzeyindedir ve genel olarak katılımcılar ifadeye kısmen

6 Hiç Katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen Tamamen Toplam Ortalama SESSION 5D: Enerji ve Tabii Kaynaklar 1023 katılıyorum şeklinde değerlendirmiştir. Dolayısıyla bu ifadeye yaklaşımları ile Katılımcıların bu ifadeye yaklaşımlarının çevreci ve bilinçli bir eğilim içinde olmadıklarını söyleyebiliriz. Geri dönüşüm çalışmaları için ek vergi veririm ifadesine katılmıyorum diyenlerin oranı %46,1 dir. Tüm katılımcılar arasında bu ifadenin puan ortalaması 2,42 düzeyindedir ve Katılımcıların bu ifadeye yaklaşımlarının çevreci ve bilinçli bir eğilim içinde olmadıklarını söyleyebiliriz. Çevreyi koruma ve geliştirme için fazladan vergi öderim ifadesinde en fazla tercih edilen %49 oranıyla katılmıyorum seçeneği olmuştur. Tüm katılımcılar arasında bu ifadenin puan ortalaması 2,40 düzeyindedir. Katılımcıların bu ifadeye yaklaşımlarının çevreci ve bilinçli bir eğilim içinde olmadıklarını söyleyebiliriz. Geri dönüşüm için kullanılacak atıkların evimden alınmasını beklerim Geri dönüşüm için ekstra masraf ödemek istemem Yeni çıkan ürün kullanmak benim için önemlidir Geri dönüşüm için mahallemden dışarı çıkamam İstihdam ve ekonominin gelişmesi benim için çevreden önce gelir Teknolojik ürünlerin fiyatı benim için çevre dostu olmasından daha önemlidir Frekans ,98 Yüzde 0,4 3,3 21,0 48,8 26,5 100 Frekans ,82 Yüzde 1,4 5,0 24,4 48,7 20,5 100 Frekans ,59 Yüzde 2,6 8,3 29,5 46,5 13,1 100 Frekans ,40 Yüzde 1,6 16,3 35,8 33,3 13,0 100 Frekans ,87 Yüzde 10,6 28,9 27,0 30,2 3,3 100 Frekans ,78 Yüzde 9,3 28,2 39,0 22,5 1,0 100 E-atıklar sağlığa zararlı değildirler Frekans ,29 Yüzde 19,7 45,1 22,1 13,0 0,1 100 *Bu soruya yanıt vermeyenler tabloya dahil edilmemiştir. Tablo.4 İfadelere ne derece katıldığınızı «1.Hiç katılmıyorum- 5.Kesinlikle katılıyorum» belirtir misiniz? Ankete katılanların Geri dönüşüm için kullanılacak atıkların evimden alınmasını beklerim ifadesine katılıyorum diyenlerin oranı %48,8, tamamen katılıyorum diyenlerin ise %26,5 dur. Cevapların puan ortalaması 3,98 olduğundan genel görüşün katılıyorum şeklinde olduğunu ifade edebiliriz. Katılımcıların bu ifadeye yaklaşımlarının çevreci olmayan ve bilinçsiz bir eğilim içinde olduklarını söyleyebiliriz. Ankete katılanların Geri dönüşüm için ekstra masraf ödemek istemem ifadesine katılıyorum diyenlerin oranı %48,7, tamamen katılıyorum diyenlerin ise %20,5 dir. Cevapların puan ortalaması 3,82 olduğundan genel görüşün katılıyorum şeklinde olduğunu ifade edebiliriz. Katılımcıların bu ifadeye yaklaşımlarının çevreci olmayan ve bilinçsiz bir eğilim içinde olduklarını söyleyebiliriz. Ankete katılanların Yeni çıkan ürün kullanmak benim için önemlidir ifadesine katılıyorum diyenlerin oranı %46,5, tamamen katılıyorum diyenlerin ise %13,1 dir. Cevapların puan ortalaması 3,59 olduğundan genel görüşün katılıyorum şeklinde olduğunu ifade edebiliriz. Katılımcıların bu ifadeye yaklaşımlarının çevreci olmayan ve bilinçsiz bir eğilim içinde olduklarını söyleyebiliriz. Ankete katılanların Geri dönüşüm için mahallemden dışarı çıkmam ifadesine kısmen katılıyorum diyenlerin oranı %35,8, katılıyorum diyenlerin ise 33,3 dür. Cevapların puan ortalaması 3,40 olduğundan genel görüşün katılıyorum şeklinde olduğunu ifade edebiliriz. Katılımcıların bu ifadeye yaklaşımlarının çevreci olmayan ve bilinçsiz bir eğilim içinde olduklarını söyleyebiliriz. Ankete katılanların İstihdam ve ekonominin gelişmesi benim için çevreden önce gelir ifadesine katılıyorum ve tamamen katılıyorum diyenlerin toplamı %33,5, katılmıyorum diyenler ise %28,9 dur. Cevapların puan ortalaması 2,87 olduğundan genel görüşün kısmen katılıyorum şeklinde olduğunu ifade edebiliriz. Katılımcıların bu ifadeye yaklaşımlarının çevreci olmayan ve bilinçsiz bir eğilim içinde olduklarını söyleyebiliriz. Ankete katılanların Teknolojik ürünlerin fiyatı benim için çevre dostu olmasından daha önemlidir ifadesine kısmen katılıyorum diyenlerin oranı %39 iken Katılmıyorum ve hiç katılmıyorum diyenlerin toplam oranı %37,5 dir. Cevapların puan ortalaması 2,78 olduğundan genel görüşün kısmen katılıyorum şeklinde olduğunu

7 1024 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013 ifade edebiliriz. Katılımcıların bu ifadeye yaklaşımlarının çevreci olmayan ve bilinçsiz bir eğilim içinde olduklarını söyleyebiliriz. Ankete katılanların E-atıklar sağlığa zararlı değildirler ifadesine katılmıyorum şeklinde yanıtlayanların oranı %45,1 iken kısmen katılıyorum şeklinde yanıtlayanların oranı %22,1 dir. Cevapların puan ortalaması 2,29 olduğundan genel görüşün katılmıyorum şeklinde olduğunu ifade edebiliriz. Katılımcıların bu ifadeye yaklaşımlarının çevreci olmayan ve bilinçsiz bir eğilim içinde olduklarını söyleyemeyiz. Çevreci ve bilinçli olmayı sorgulayan ifadelerden elde edilen ortalama puan yaş, cinsiyet, eğitim durumu ve gelir gruplarına göre incelenmiştir. Cinsiyete göre ortalama puanların farklılık gösterme durumu t testi ile incelenmiştir. Cinsiyete göre bireylerin çevreci ve bilinçli olmaları bakımından farklılık göstermedikleri görülmektedir. Yaş gruplarına ve eğitim durumuna göre yapılan inceleme ise varyans analizi ile yapılmıştır. Yaş ve eğitim duruma göre elektronik atıklar konusunda bilinç düzeyi ve çevrecilik bilinci farklılık göstermemektedir. İstanbul genelinde elektronik atıklar konusundaki bilinç düzeyi ve çevrecilik anlayışı ortalama bir düzeydedir, 5 puan üzerinden 3,18 olarak hesaplanmıştır. Gelir gruplarına göre yapılan incelemede ise gelir arttıkça çevreciliğin da arttığı görülmektedir. İstanbul da bireyin demografik özellikleri çevre bilinci üzerinde etkili faktörler değildir. Gelir düzeyinin çevre bilinci konusunda etkili bir faktör olduğu tespit edilmiştir. Gelir arttıkça çevre bilinci de artmaktadır. Çevreci ve bilinçli olmayı sorgulayan ifadelerden elde edilen ortalama puan yaş, cinsiyet, eğitim durumu ve gelir gruplarına göre incelenmiştir. Cinsiyete göre ortalama puanların farklılık gösterme durumu t testi ile incelenmiştir. Cinsiyete göre bireylerin çevreci ve bilinçli olmaları bakımından farklılık göstermedikleri görülmektedir. Yaş gruplarına ve eğitim durumuna göre yapılan inceleme ise varyans analizi ile yapılmıştır. Yaş ve eğitim duruma göre elektronik atıklar konusunda bilinç düzeyi ve çevrecilik bilinci farklılık göstermemektedir. İstanbul genelinde elektronik atıklar konusundaki bilinç düzeyi ve çevrecilik anlayışı ortalama bir düzeydedir, 5 puan üzerinden 3,18 olarak hesaplanmıştır. Gelir gruplarına göre yapılan incelemede ise gelir arttıkça çevreciliğin da arttığı görülmektedir. İstanbul da bireyin demografik özellikleri çevre bilinci üzerinde etkili faktörler değildir. Gelir düzeyinin çevre bilinci konusunda etkili bir faktör olduğu tespit edilmiştir. Gelir arttıkça çevre bilinci artmaktadır. Frekans Yüzde Geri dönüşüme ayrılır ,3 Hurdacıya veya eskiciye verilir 46 14,6 Çöpe atılır 27 8,6 Atık ürünlerin toplanabileceği toplama alanları oluşturulup buralarda 24 7,6 toplanabilir Aldığımız yere iade edilebilir 16 5,1 Depolarda saklanır 10 3,2 Belediyeye verilir 10 3,2 Eşyalar yenilenir 10 3,2 İkinci el kabul eden yerlere satılır 5 1,6 Atık tesisi varsa oraya verilir 4 1,3 İhtiyacı olan birine verilir 2 0,6 Satıp paraya çevrilebilir 2 0, Tablo.5 Elektronik eşyaların kullanım ömrü dolduğunda neler yapılması gerektiğini belirtir misiniz? Anket katılımcılarına yöneltilen Elektronik eşyaların kullanım ömrü dolduğunda ne yapılması gerektiğini biliyor musunuz sorusuna %29 oranında biliyorum ve %71 oranında da bilmiyorum şeklinde yanıt alınmıştır. Biliyorum yanıtını veren 314 katılımcıya Elektronik eşyaların kullanım ömrü dolduğunda neler yapılması gerektiğini belirtir misiniz? sorusunu yöneltildiğinde ise %50,3 gibi yüksek bir oranda geri dönüşüme ayrılır yanıtı alınmıştır. Diğer yanıtlar sırasıyla %14,6 oranında Hurdacıya veya eskiciye verilir, %8,6 oranında çöpe atılır, %7,6 oranında Atık ürünlerin toplanabileceği toplama alanları oluşturulup buralarda toplanabilir, %5,1 oranında aldığımız yere iade edilebilir şeklinde sıralanmaktadır. Depolarda saklanır, belediyeye verilir ve eşyalar yenilenir cevaplarının her üçünün de oranı %3,2 iken, ikinci el kabul eden yerlere satılır yanıtının oranı 1,6 dır. Atık tesisi varsa oraya verilir yanıtının oranı %1,3, ihtiyacı olan birine verilir ve satıp paraya çevrilebilir yanıtlarını veren her iki grupta da oran %0,6 dır. Genel olarak yanıtları incelediğimizde bilgi sahibi olduğunu ifade eden katılımcıların önemli kabul edilebilecek bir kesiminin e-atıkların bir atık türü olarak geri dönüşüme ayrılması gerektiği konusunda bilgi sahibi olduğu sonucuna ulaşabiliriz.

8 SESSION 5D: Enerji ve Tabii Kaynaklar 1025 Baz:1092 Kişi Frekans Cevapların Yüzdesi Deneklerin Yüzdesi* Eskiciye veririm ,8 53,8 Çöpe atarım ,9 17,9 İhtiyacı olan birine veririm ,6 14,4 İkinci el dükkanlarına satarım ,4 11,0 Geri dönüşüm kutusuna bırakırım 56 4,8 5,1 Evde saklarım 8 0,7 0,7 Cevap yok 33 2,9 3, ,0 106,0 *Birden çok cevap alınmıştır. Tablo.6 Elektronik cihazlarınızı değiştirdiğinizde eski cihazlarınızı nasıl değerlendirirsiniz? Anket katılımcılarının %50,8 i elektronik cihazlarını değiştirdiklerinde eski cihazlarını eskiciye vererek değerlendirdiklerini ifade etmişleridir. Katılımcıların %16,9 u eski cihazlarını çöpe attığını, %13,6 sı ise ihtiyacı olan birine verdiğini belirtmiştir. Eski cihazlarını ikinci el dükkânlarına satmayı düşünenlerin oranı %10,4 iken eski elektronik cihazlarını geri dönüşüm kutusuna bırakırım diyenler %4,8 gibi bir orana sahiptir. 8 Sonuç Çevre ve insan sağlığı için oluşturduğu tehdit ve yol açtığı kaynak israfı ulusal ve uluslararası düzeyde etkin bir e-atık geri dönüşüm politikasının gerekliliği konusunu önemli bir gündem konusu haline getirmiştir. Nitekim konunun merkezi ve yerel yönetimler ile sivil kuruluşlar nezdinde yoğun olarak dile getirilmesi de bu durumun en somut göstergelerinden biridir. Ancak söz konusu politikaların uygulanması, yürürlülükteki yönetmeliklerin gündelik hayatta karşılığını bulması büyük oranda kişilerin konuya atfettikleri önem ve ilgi ile doğrudan alakalıdır. E-atık konusunda üreticiler kadar son tüketicilere de önemli sorumluluklar düşmektedir. İstanbul halkının e-atık konusundaki çevre bilinç düzeyi ve davranışlarına yönelik yaptığımız anket sonuçlarında hanehalkında merkezi bir geri dönüşüm tesisine atıklarını koyma eğiliminin yanında geri dönüşüm için kullanılacak atıkların evinden alınmasını tercih edenler de olmuştur. Zararlı içerikleri nedeniyle diğer evsel atıklarla birlikte çöpe atılmaması gerektiği konusunda da bilinçli olan katılımcıların yanında e-atıkların elle parçalanabileceğini düşünen katılımcılar da mevcuttur. Sonuçlarda en dikkat çekici nokta katılımcıların çevreyi koruma ve geliştirme adına ek vergi ödemek gibi ekstra ödemelere razı olmamalarıdır. Genel itibari ile İstanbul özelinde e-atık geri dönüşümün önemi ve yaratacağı toplumsal fayda konusunda toplumun daha fazla bilgi aktarımına ihtiyaç duyduğu görülmektedir. Nitekim demografik özellikler çevre bilincinde etkili değilken eğitim düzeyinin bilinçli bir çevre yaklaşımı ile doğrudan ilişkili olduğunu görmekteyiz. Kaynakça AB İMMİB. (2013, 05 17). adresinden alındı Babu, B. R., Parande, A. K., & Basha, C. A. (2007). "Electrical and Electronic Waste: A Global Environmental Problem", Waste Management & Research, 4(25), pp Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı. (2013, 05 17). Sayfa/Cevko/Haberler/AEEE.aspx Çiftlik, S., Handırı, İ., Beyhan, M., Akçil, A. U., Ilgar, M., & Gönüllü, M. T. (2009). "Elektrikli ve Elektronik Atıkların (E-Atık) Yönetimi, Ekonomsi ve Metal Geri Kazanım Potansiyeli Bakımından Değerlendirilmesi", Türkiye'de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu (s. 1-8). İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi. E-Atık. (2012, 06 06). European Commision, (2013, Mayıs 07). European Commission. Recast of the WEEE Directive: Hester, R. E., & Harrison, R. M. (2009). Electronic Waste Management: Design, Analysis and Application. The Royal Society of Chemistry. Hester, R., & Harrison, R. (2009). Electronic Waste Management, RSC Publishing, Cambridge. Miller, G. T., & Spooman, S. E. (2012). Living in the Environment. Volando Cossio. Press, B. (2003). Statistics on Waste Eectrical and Electronic Equipment, Ekspressen Tryk and Kopycenter, Kopenhag. Puckett, J., Byster, L., Westervelt, S., Gutierrez, R., Davis, S., Hussain, A., & Dutta, M. (2002). Exporting Harm:The High-Tech Trashing of Asia. (Ed. J. Puckett, & T. Smith)

9 1026 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013 Robinson, B. H. (2009). "E-waste: An assessment of global production and environmental impacts", Science of the Total Environment(408), W.J.Rankin. (2011). Minerals, Metals and Sustainability Meeting Future Material Needs, Csiro Publishing, Oxford. Widmer, R., Oswald-Krapf, H., Sinha-Khetriwal, D., Schellmann, M., & Böni, H. (2005). "Global Perspectives on E-waste", Environment Impact Assessment Review(25), Yazıcı, E. Y., & Deveci, H. (2009). "E-atıklardan metallerin geri kazanımı", Madencilik, 48(3), 4.

ATIK ELEKTRİKLİ ve ELEKTRONİK EŞYALARIN TOPLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ ve BERTARAF EDİLMESİ

ATIK ELEKTRİKLİ ve ELEKTRONİK EŞYALARIN TOPLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ ve BERTARAF EDİLMESİ ATIK ELEKTRİKLİ ve ELEKTRONİK EŞYALARIN TOPLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ ve BERTARAF EDİLMESİ 1 Çevre Nedir? İçinde bulunduğumuz tüm canlı ve cansız varlıkların birbirleriyle ilişkilerini içine alan ortamdır.

Detaylı

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Yönetmeliği (AEEE) ile ilgili. hakkında TÜBİSAD üyelerine yönelik Bilgi Notu

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Yönetmeliği (AEEE) ile ilgili. hakkında TÜBİSAD üyelerine yönelik Bilgi Notu : 1/2012 Tarih: 25 Eylül 2012 BİLGİ NOTU Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Yönetmeliği (AEEE) hakkında TÜBİSAD üyelerine yönelik Bilgi Notu KONU / SUBJECT: İLGİ / REFERENCE: KOMİSYON/ COMMISSION: ÇALIŞMA

Detaylı

ELEKTRONİK EŞY A ÜRETİCİLERİ VE SORUMLULUKLARI (AEEE Yönetmeliği) NİSAN-2017

ELEKTRONİK EŞY A ÜRETİCİLERİ VE SORUMLULUKLARI (AEEE Yönetmeliği) NİSAN-2017 ELEKTRONİK EŞY A ÜRETİCİLERİ VE SORUMLULUKLARI (AEEE Yönetmeliği) NİSAN-2017 Elektrikli ve Elektronik Atıklar 22.05.2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Atıkların Kontrolü

Detaylı

AB ve Türkiye de AEEE Yönetimi İstanbul Teknik Üniversitesi Mart 2015, İstanbul

AB ve Türkiye de AEEE Yönetimi İstanbul Teknik Üniversitesi Mart 2015, İstanbul İstanbul Elektrikli ve Elektronik Atık Zirvesi AB ve Türkiye de AEEE Yönetimi İstanbul Teknik Üniversitesi Mart 2015, İstanbul Rifat Ünal Sayman REC Türkiye, Direktör AEEE Ön Bilgi Ø Küresel elektrikli

Detaylı

BAŞVURU FORMU. Başvuru Yapan Kurum Danışman Öğretmen Telefon ve e- posta Hazırlayan Öğrenci(ler) Hilal KARAKIŞ

BAŞVURU FORMU. Başvuru Yapan Kurum Danışman Öğretmen Telefon ve e- posta Hazırlayan Öğrenci(ler) Hilal KARAKIŞ BAŞVURU FORMU Başvuru Yapan Kurum Danışman Öğretmen Telefon ve e- posta Hazırlayan Öğrenci(ler) Proje Dalı Proje Adı Problem Durumu Amaç Hilal KARAKIŞ Bilişim Teknolojileri Bizde E-Artık diyoruz. Üzerinde

Detaylı

ÖZEL ATIKLARIN YÖNETİMİ

ÖZEL ATIKLARIN YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yönetim Dairesi Başkanlığı ÖZEL ATIKLARIN YÖNETİMİ Gökhan ŞENTÜRK 22Ekim 2015 Ankara Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Temel Görev Alanları ve Mevzuat Atıkların; kaynağında

Detaylı

47. Grup Aydınlatma Donanımları Sanayii Meslek Komitesi Genişletilmiş Sektör Toplantısı

47. Grup Aydınlatma Donanımları Sanayii Meslek Komitesi Genişletilmiş Sektör Toplantısı 47. Grup Aydınlatma Donanımları Sanayii Meslek Komitesi Genişletilmiş Sektör Toplantısı 23 HAZİRAN 2011, İSO Odakule Erbil BÜYÜKBAY İSO Çevre Şb Müd.Yrd 1 G Ü N D E M AEEE Direktifi Neden AEEE Direktifi

Detaylı

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Atık Kod Listesi

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Atık Kod Listesi 1. Büyük ev eşyaları a) Büyük soğutucu cihazlar b) Buzdolapları c) Dondurucular ç)gıdaların soğutulması, korunması ve saklanması için kullanılan diğer büyük cihazlar Tehlikeli tehlikesiz Açıklama 16 02

Detaylı

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü NİSAN 2013

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü NİSAN 2013 NİSAN 2013 1 Atık Elektrikli Elektronik Eşya ( AEEE) Nedir? Kullanıcısı için kullanım değeri kalmayan, Hasar görmüş, Bozuk, Kırık ve tamir edilemez, Ömrünü tamamlamış elektrikli ve elektronik cihazların

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

26.04.2012 Sueno Hotel/Antalya

26.04.2012 Sueno Hotel/Antalya 26.04.2012 Sueno Hotel/Antalya Elektronik Cihazlar Nelerdir? Günlük hayatımızda kullandığımız her türlü bilgisayar ve ekipmanları; DVD, VCD oynatıcıları, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi ile diğer

Detaylı

AEEE ATIKLARI (ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALAR)

AEEE ATIKLARI (ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALAR) AEEE ATIKLARI (ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALAR) Teknolojinin hızla gelişmesi ve değişmesi nedeniyle başta bilgisayarlar olmak üzere, televizyon, monitörler, buzdolabı, çamaşır makinası, cep telefonları,

Detaylı

TÜRKİYE BEYAZ EŞYA SANAYİSİ

TÜRKİYE BEYAZ EŞYA SANAYİSİ TÜRKİYE BEYAZ EŞYA SANAYİSİ Diğer 4. Almanya 3. Polonya 1. Türkiye 2. İtalya Avrupa nın en büyük beyaz eşya üreticisi 4 ana beyaz eşya grubunda üretim adetleri (2009) 1 Türkiye: 16,4 milyon İtalya: 13,6

Detaylı

AEEE DİREKTİFİ DEA TOPLANTISI

AEEE DİREKTİFİ DEA TOPLANTISI TÜBİSAD MEVZUAT KOMİSYONU Çevre Çalışma Grubu AEEE DİREKTİFİ DEA TOPLANTISI 9 Şubat 2011 İstanbul 1 İÇERİK TÜBİSAD Hakkında AEEE Direktifi Bilişim Sektörünü Nasıl Etkiliyor? Türkiye de Durum ve Öngörüler

Detaylı

Dr.Nalan A.AKGÜN 2014

Dr.Nalan A.AKGÜN 2014 Dr.Nalan A.AKGÜN 2014 Vacha barajı, Krichim kasabası yakınları, Güney Bulgaristan, 16 Haziran 2007. Plovdiv University Ağustos 2008 : 0.25 ppb Eylül 2009 :0.5 ppb Vacha barajı, Krichim kasabası yakınları,

Detaylı

ELEKTRONİK ATIKLARDAN BAZI METALLERİN GERİ KAZANIMI

ELEKTRONİK ATIKLARDAN BAZI METALLERİN GERİ KAZANIMI ELEKTRONİK ATIKLARDAN BAZI METALLERİN GERİ KAZANIMI H.MADENOĞLU, T.GÜNGÖREN, M.SERT, S.ERDEM, L.BALLİCE, M.YÜKSEL, M.SAĞLAM Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 35100 Bornova/İzmir

Detaylı

AEEE ATIKLARI (ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALAR)

AEEE ATIKLARI (ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALAR) 1 AEEE ATIKLARI (ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALAR) Teknolojinin hızla gelişmesi ve değişmesi nedeniyle başta bilgisayarlar olmak üzere, televizyon, monitörler, buzdolabı, çamaşır makinası, cep telefonları,

Detaylı

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Bu sunum Greener and Smarter, ICTs, the Environment and Climate Change başlıklı Eylül 2010 tarihli OECD raporundan uyarlanmıştır.

Detaylı

Social Business@Anadolu

Social Business@Anadolu Social Business@Anadolu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Olarak E-Atıkların Bertarafı E-Waste Disposal for Corporate Social Responsibility in Turkey Ayşe Hepkul 1 - Vichuda Kettanurak Polatoğlu 2

Detaylı

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN (AEEE) KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA TÜSİAD GÖRÜŞLERİ

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN (AEEE) KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA TÜSİAD GÖRÜŞLERİ ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN (AEEE) KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA TÜSİAD GÖRÜŞLERİ 05 02.2015 Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

Detaylı

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Nedir Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan

Detaylı

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 22.05.2012 tarihli ve 28300 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 3, 261-267, 2011 Review Paper / Derleme Makalesi EVALUATION OF MANAGEMENT, ECONOMY AND THE POTENTIAL OF METAL RECOVERY

Detaylı

ÇİN ÜLKE RAPORU 15.12.2014

ÇİN ÜLKE RAPORU 15.12.2014 ÇİN ÜLKE RAPORU 15.12.2014 ÇİN ÜLKE RAPORU 17.12.2014 YÖNETİCİ ÖZETİ BTSO Dış Ticaret Müdürlüğü nün kayıtlarına göre, Bursa dan Çin e ihracat yapan 86 firma bulunmaktadır. 31.12.2013 tarihi itibariyle

Detaylı

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI RAŞTIRMASI - S V.01A - 18 HAZİRANH 2004 - SONUÇ RAPORU Nükleer Silahlar Araştırması - Sonuç Raporu v.01a - 18 Haziran 2004 Proje Ekibi Güçlü Atılgan Proje Sorumlusu Infakto

Detaylı

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 KULLANILMIŞ ALÜMİNYUM MALZEMELERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ ALÜMİNYUM HAKKINDA BİLGİ * Alüminyumun yeryüzündeki en önemli hammadde bileşiği boksit madenidir.

Detaylı

TÜRKİYE'DE DÖNGÜSEL EKONOMİ KAPSAMINDA ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜME GENEL BAKIŞ

TÜRKİYE'DE DÖNGÜSEL EKONOMİ KAPSAMINDA ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜME GENEL BAKIŞ TÜRKİYE'DE DÖNGÜSEL EKONOMİ KAPSAMINDA ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜME GENEL BAKIŞ 7. TÜRKTAY Türkiye de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli 19-20 Ekim 2016, ANKARA 4. Oturum Türkiye de Döngüsel Ekonomi

Detaylı

2.Uluslarası Özel Atık Zirvesi Adana/2016 Türkiye de AEEE Uygulamaları ve TÜBİSAD Yetkilendirilmiş Kuruluş Katkısı

2.Uluslarası Özel Atık Zirvesi Adana/2016 Türkiye de AEEE Uygulamaları ve TÜBİSAD Yetkilendirilmiş Kuruluş Katkısı 2.Uluslarası Özel Atık Zirvesi https://twitter.com/tubisad_dernek Adana/2016 Türkiye de AEEE Uygulamaları ve TÜBİSAD Yetkilendirilmiş Kuruluş Katkısı TÜBİSAD 1979 yılında kurulmuştur. 200 den fazla kurumsal

Detaylı

654 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2015

654 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2015 654 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2015 Çevre Ekonomisi ve Sürdürülebilir Kalkınma Açısından E-Atık Yönetiminin Önemi The Importance of E-Waste Management In Terms of Environmental Economics

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

Elektrikli ve Elektronik Atıkların (E-Atık) Yönetimi, Ekonomisi ve Metal Geri Kazanım Potansiyeli Bakımından Değerlendirilmesi

Elektrikli ve Elektronik Atıkların (E-Atık) Yönetimi, Ekonomisi ve Metal Geri Kazanım Potansiyeli Bakımından Değerlendirilmesi Elektrikli ve Elektronik Atıkların (E-Atık) Yönetimi, Ekonomisi ve Metal Geri Kazanım Potansiyeli Bakımından Değerlendirilmesi Selçuk Çiftlik 1, İsmail Handırı 1, Mehmet Beyhan 2, Ata Utku Akçil 1, Murat

Detaylı

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI Hulusi DOĞAN Adnan Menderes Üniversitesi Doç. Dr. Nazilli İİBF Fakültesi hulusidogan@gmail.com

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran EKONOMİK GELİŞMELER Haziran - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - HAZİRAN 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ, ÇEVRE FASLI MÜZAKERELERİNDEKİ GELİŞMELER VE SEKTÖRE OLAN ETKİLERİ. Banu GÖZET Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Uzmanı

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ, ÇEVRE FASLI MÜZAKERELERİNDEKİ GELİŞMELER VE SEKTÖRE OLAN ETKİLERİ. Banu GÖZET Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Uzmanı TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ, ÇEVRE FASLI MÜZAKERELERİNDEKİ GELİŞMELER VE SEKTÖRE OLAN ETKİLERİ Banu GÖZET Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Uzmanı İçerik Türkiye- AB ilişkileri Çevre Faslına İlişkin Müzakere

Detaylı

Türkiye de Beyaz Eşya ve Klimalarda A Sınıfı ve Üzeri Ürünlerin Sağlayacağı Tasarruf

Türkiye de Beyaz Eşya ve Klimalarda A Sınıfı ve Üzeri Ürünlerin Sağlayacağı Tasarruf Türkiye de Beyaz Eşya ve Klimalarda A Sınıfı ve Üzeri Ürünlerin Sağlayacağı Tasarruf Enerji de verimlilik evlerden başlar; eğer enerji verimli ürünler kullanılırsa Mart 2008 GĐRĐŞ Son dönemlerde tüm dünyada,

Detaylı

WEEE VE ROHS DİREKTİFLERİ

WEEE VE ROHS DİREKTİFLERİ WEEE VE ROHS DİREKTİFLERİ Bilindiği üzere, teknolojik gelişmenin günden güne hız kazanması, elektrikli ve elektronik ekipman atık miktarının da hızla artması sonucunu doğurmaktadır. Nitekim AB verilerine

Detaylı

AVRUPA DA ATIK HİYERARŞİSİ GENEL DURUM, HEDEFLER ve POLİTİKALAR. Mahmut Özgür ŞAKI Avrupa Çevre Ajansı

AVRUPA DA ATIK HİYERARŞİSİ GENEL DURUM, HEDEFLER ve POLİTİKALAR. Mahmut Özgür ŞAKI Avrupa Çevre Ajansı AVRUPA DA ATIK HİYERARŞİSİ GENEL DURUM, HEDEFLER ve POLİTİKALAR Mahmut Özgür ŞAKI Avrupa Çevre Ajansı Avrupa Çevre Ajansı Kuruluş tarihi: 1994 Yer: Kopenhag Uzmanlaşmış AB ajansı Görev: Çevre hakkında

Detaylı

TÜRK SERAMİK SEKTÖRÜNÜN AB KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ KONUMU. Berke Uğural 21 Mayıs 2007

TÜRK SERAMİK SEKTÖRÜNÜN AB KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ KONUMU. Berke Uğural 21 Mayıs 2007 TÜRK SERAMİK SEKTÖRÜNÜN AB KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ KONUMU Berke Uğural 21 Mayıs 2007 İçerik Standartlar ve CE İşaretlemesi İş Sağlığı ve Güvenliği İş Hukuku Çevre Entegre kirlilik önlenmesi ve yönetimi

Detaylı

Anket formu. 2. Bilgilerini girmek üzere olduğunuz kurum aşağıdaki hangisidir?

Anket formu. 2. Bilgilerini girmek üzere olduğunuz kurum aşağıdaki hangisidir? Anket formu Bu anket formu www.monitor.coop adresinde de doldurulabilir. Eğer anket formunu kağıt üzerinde doldurmayı tercih ederseniz, lütfen doldurulmuş formu şu adrese gönderiniz: Alex Rigotti (Eposta:

Detaylı

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER 2011 ATIK PİLLER Bu sunum; Atık Piller Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamı

Detaylı

COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Dr.Aslı ZULUĞ Prof. Dr. Bülent MĠRAN 7. Gıda Mühendisliği Kongresi 24-26 Kasım Ankara Coğrafi Etiketli Ürünler TUTUM

Detaylı

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 Geri Dönüşümün Amacı Var olan kaynakların sonsuz değil kısıtlı olduğunu bilerek harcama bilincine sahip olmaktır. Eğer geri dönüşümü sağlayabilirsek,

Detaylı

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞTAYI 31 Ocak 1 Şubat 2013 CK Farabi

Detaylı

AB ve TURKIYE KIYASLAMASI

AB ve TURKIYE KIYASLAMASI PLASTIKLERINBILINMEYEN YAŞAMI AB ve TURKIYE KIYASLAMASI PLASTİKLER DEĞERLİDİR TÜRKİYE DE ÜRÜNLERİN %47 Sİ PLASTİK MALZEME İLE AMBALAJLANIYOR PLASTİK AMBALAJLAR GIDA İSRAFINI ÖNLÜYOR TÜM AMBALAJ ATIKLARIN

Detaylı

Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine

Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine GERİ DÖNÜŞÜM Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine geri dönüşüm denir. Geri dönüşebilen maddeler;

Detaylı

Geleceğin Madenleri: E-atıklar Mines of Future: E-waste

Geleceğin Madenleri: E-atıklar Mines of Future: E-waste Türkiye 22. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi 11-13 Mayıs 211 ANKARA Geleceğin Madenleri: E-atıklar Mines of Future: E-waste EY Yazıcı, H. Deveci Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maden Müh. Böl.,

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ/ANKETLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Haziran 214 1 Sayfa İçindekiler 1 ANKETE/ANKETLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...

Detaylı

YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ)

YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ) YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ) 1. ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ Firma İsmi : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası/Vergi Dairesi : İşletme Sahibi(Yetkili Kişi) : Tel: 0534

Detaylı

um talaş benzeri hafif bir metaldir ve hafifliğinin yanı sıra direnci ile de biliriz. Bir çok alanda demirden daha pahalı olduğu için alüminyum talaş

um talaş benzeri hafif bir metaldir ve hafifliğinin yanı sıra direnci ile de biliriz. Bir çok alanda demirden daha pahalı olduğu için alüminyum talaş Hurda Kenti Hurdacı Geri dönüşüm hakkında toplum olarak çok duyarsız davrandığbımız için çöpe attığımız bazı malzemeler denizi, toprağı veya havayı kirletir mi? diye hiç düşünmüyoruz.artık hepimizin bildiği

Detaylı

Türkiye de ÖTA Atık Yönetimi Sempozyumu ( 2012 )

Türkiye de ÖTA Atık Yönetimi Sempozyumu ( 2012 ) Türkiye de ÖTA Atık Yönetimi Sempozyumu ( 2012 ) 25 Nisan, Side / Antalya Mine Koç, Anel Doğa Entegre Geri Dönüşüm Endüstri A.Ş., Kocaeli/Türkiye Yönetmelikler Katı Atıklar Çevre Kanunu 1983 Tehlikeli

Detaylı

Rekabetçi ve Sorumlu İşletmeleri Destekleme Programı (SCORE): Türkiye için Fizibilite Çalışması

Rekabetçi ve Sorumlu İşletmeleri Destekleme Programı (SCORE): Türkiye için Fizibilite Çalışması ARAŞTIRMA NOTU 13/C-01A ARAŞTIRMA NOTU 14/C-01A Yayınlanma tarihi: Nisan 2014 Rekabetçi ve Sorumlu İşletmeleri Destekleme Programı (SCORE): Türkiye için Fizibilite Çalışması Pınar Kaynak TEPAV Araştırmacı

Detaylı

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular 5. BÖLÜM: BULGULAR Bu bölümde proje süresince belirlenmiş hedefler ışığında ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Bulgular, yerleşik yabancılar ve halk kütüphaneleri olmak üzere iki farklı bölümde sunulmuştur.

Detaylı

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine Đlişkin

Detaylı

Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Merkezi. Şişecam Kurumsal Araştırma ve Teknolojik Geliştirme

Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Merkezi. Şişecam Kurumsal Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Merkezi Şişecam Kurumsal Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Şişecam Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı 1 ŞİŞECAM ŞİRKET GRUPLARI

Detaylı

Türkiye de Döngüsel Ekonomi Kapsamında AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ

Türkiye de Döngüsel Ekonomi Kapsamında AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ Aylin ÇİÇEK Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü 19--20 Ekim 2016 - ANKARA 1 Doğal Kaynak Al-Kullan-At Atık LİNEER EKONOMİ SÜRECİ Üretim Geri Dönüşüm Tüketim Atık Yönetimi

Detaylı

Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Recep ŞAHİN Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ekim 2015, Ankara Belediyeler ve Atıklar Belediyelerin sorumlu olduğu

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Eczacıbaşı Topluluğu nda Sürdürülebilirlik Yaklaşımı Çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları ANIL SUGETİREN ECZACIBAŞI ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Detaylı

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 83 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %10,5 ine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

Söz konusu dönemde benzinli otomobil sayısı ise yüzde 27,8'lik azalışla 4 milyon 62 bin adetten 2 milyon 929 bin adete geriledi.

Söz konusu dönemde benzinli otomobil sayısı ise yüzde 27,8'lik azalışla 4 milyon 62 bin adetten 2 milyon 929 bin adete geriledi. Lpg li araçlar güvenli mi diye tereddüt eden araç sahipleri gün geçtikçe azalıyor. Türkiye'de son yıllarda benzin fiyatlarında yaşanan artış tüketicileri LPG'li otomobillere yönlendirdi. AA muhabirinin

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ Tebliğ; 14 Aralık 2011 tarih ve 28142 sayılı R.G. EK 1. TESİS İÇİ MEVCUT EN İYİ TEKNİK (MET) UYGULAMALARI EK 2. TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARI

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU Şubat 10 2012 Yener YÜKSEL Mülkiye Başmüfettişi 0 İÇERİK Araştırmanın Amacı:... 3 Anket Ölçeklerinin Oluşturulması:... 3

Detaylı

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 39 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %5 ine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

Tablo 41. 2011 Yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-1 e göre Bireylerin Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranı

Tablo 41. 2011 Yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-1 e göre Bireylerin Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranı 1.9 Hanehalklarında Bilişim Teknolojileri Kullanımı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, 2011 yılında Türkiye genelinde internete erişim imkânı olan hanehalkı oranı %42,9

Detaylı

Redife YAŞAR Çevre Mühendisi. Çevre Yönetimi ve Çevre Denetimi İşleri Şube Müdürlüğü

Redife YAŞAR Çevre Mühendisi. Çevre Yönetimi ve Çevre Denetimi İşleri Şube Müdürlüğü Redife YAŞAR Çevre Mühendisi Çevre Yönetimi ve Çevre Denetimi İşleri Şube Müdürlüğü 29/01/2013 1. 2872 sayılı Çevre Kanunu 2. 30/07/2004 tarih ve 25538 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 3.

Detaylı

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları Betül DOĞRU Çevre ve Orman Bakanlığı Atık Yönetimi Daire Başkanlığı

Detaylı

MAVİ BAYRAK ARAŞTIRMA SONUÇLARI

MAVİ BAYRAK ARAŞTIRMA SONUÇLARI MAVİ BAYRAK ARAŞTIRMA SONUÇLARI FEE nin 2011 yılında Mavi Bayraklı plaj ve marina yöneticilerine yönelik olarak düzenlenen anket sonuçları açıklandı. Toplamda 33 ülkeden 1151 plaj ve marina yöneticisinin

Detaylı

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU Ülkemizde, gıda ve elektrik enerjisine olan ihtiyaç, sanayileşme, ekonomik gelişme ve nüfus artışı gibi nedenlerden

Detaylı

YEŞİL İŞ KONFERANSI YEŞİL TÜKETİM ARAŞTIRMASI 6-7 EKİM 2011

YEŞİL İŞ KONFERANSI YEŞİL TÜKETİM ARAŞTIRMASI 6-7 EKİM 2011 Araştırmanın amacı, tekniği ve örneklemi Ne kadar yeşil tüketiciyiz? Bu konudaki çalışmalar nasıl algılanıyor? 15 yaş ve üstü yetişkin kentli nüfus temsili 18 Ağustos 16 Eylül 1 487 tüketici Hanelerde

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - MART 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

Okullardaki Elektrik Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sağlamanın Yolları

Okullardaki Elektrik Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sağlamanın Yolları Okullardaki Elektrik Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sağlamanın Yolları Yrd. Doç. Dr. Hacer Şekerci Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü (Bina Enerji Yöneticisi)

Detaylı

Birlikte Yürüyoruz. Görme Engellilerle Birlikte Yaşama Kültürünü Artırmak Amaçlı Hazırlanmış Araştırma Raporu Ekim 2012

Birlikte Yürüyoruz. Görme Engellilerle Birlikte Yaşama Kültürünü Artırmak Amaçlı Hazırlanmış Araştırma Raporu Ekim 2012 Birlikte Yürüyoruz Görme Engellilerle Birlikte Yaşama Kültürünü Artırmak Amaçlı Hazırlanmış Araştırma Raporu Ekim 2012 ARAŞTIRMANIN KİMLİĞİ 2 ARAŞTIRMANIN ADI Birlikte Yürüyoruz- Görme Engellilerle Birlikte

Detaylı

Çevreyi Tehdit Eden Tehlike: Atıklar

Çevreyi Tehdit Eden Tehlike: Atıklar Çevreyi Tehdit Eden Tehlike: Atıklar Hande UZUNOĞLU Ortaya çıkan bu atıklar; Dünyada ve ülkemizde özellikle nüfus ve sanayinin yoğun olduğu büyük yerleşim yerleri önemli çevre sorunları ile karşı karşıya

Detaylı

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü Sayı: 2016/1 TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA BOYA SEKTÖRÜ Son dönemde dünya boya sanayisi önemli değişikliklere sahne olmaktadır. Sektörde konsantrasyon, uzmanlaşma,

Detaylı

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY Bugün, yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan performansıyla ülkesi için önemli bir katma değer oluşturan sayılı merkezlerden birisidir. Gelişmekte olan ekonomisine paralel olarak birçok sektörde yeni iş

Detaylı

ÜRETİCİ SORUMLULUĞU KAVRAM BELGESİ

ÜRETİCİ SORUMLULUĞU KAVRAM BELGESİ ÜRETİCİ SORUMLULUĞU KAVRAM BELGESİ Üretici Sorumluluğu İlkesi bir ürün için üretici sorumluluğunun ürün ömrünün tüketici sonrası aşamasına kadar uzandığı çevre politikası yaklaşımı olarak tanımlanabilir.

Detaylı

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 Geri Dönüşüm Metotları Geri dönüştürme metotları her malzeme için farklılık göstermektedir: - Alüminyum - Demir (Çelik) - Plastik malzemeler

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2016 - İstanbul PGD faaliyetlerinin etkinleştirilmesine ilişkin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

Birleşik Metal İş Sendikası üyesi işçilerin % 92,4 ü erkek, % 7,6 sı kadındır.

Birleşik Metal İş Sendikası üyesi işçilerin % 92,4 ü erkek, % 7,6 sı kadındır. Kadın 7,6% Birleşik Metal İş Sendikası üyesi işçilerin % 92,4 ü erkek, % 7,6 sı kadındır. Erkek 92,4% Kocaeli 8% Trakya 5% Anadolu 8% Bursa 6% Eskişehir 7% İzmir 23% İstanbul 1'nolu (Anadolu ) 16% Gebze

Detaylı

Atık pilleri ne yapmalı?

Atık pilleri ne yapmalı? Akdeniz Üniversitesi Atık Pil Toplama Kampanyası Atık pilleri ne yapmalı? Kapsam Pil bağımlılığı Atık pil Çevreye olan zararları Ne yapılabilir? Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları

Detaylı

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi Pınar ELMAS

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi Pınar ELMAS Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi Pınar ELMAS Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, 31 Ağustos 2004 tarihli resmi

Detaylı

TÜRKİYE DE KATASTROFİK SAĞLIK HARCAMA ORANLARINDA YAŞANAN YÜKSELİŞ NEDENİNİN ARAŞTIRILMASI ÖN ÇALIŞMA SONUÇLARI

TÜRKİYE DE KATASTROFİK SAĞLIK HARCAMA ORANLARINDA YAŞANAN YÜKSELİŞ NEDENİNİN ARAŞTIRILMASI ÖN ÇALIŞMA SONUÇLARI TÜRKİYE DE KATASTROFİK SAĞLIK HARCAMA ORANLARINDA YAŞANAN YÜKSELİŞ NEDENİNİN ARAŞTIRILMASI ÖN ÇALIŞMA SONUÇLARI YRD. DOC. D R. GUVENC KOCKAYA, YRD. DOC. D R. B E RNA T U NCAY, YRD. DOC. D R. AYS U N AYGUN

Detaylı

Lojistik te te SürdS. rdürülebilir Kasım, 2009

Lojistik te te SürdS. rdürülebilir Kasım, 2009 Lojistik te te SürdS rdürülebilir Kalkınma Kasım, 2009 Euromonitor 2008 Global markalar sıralaması:mikrodalga hariç temel beyaz eşyalar 1955 den bugüne yarım asırlık tecrübe Ev yaşamına yönelik dayanıklı

Detaylı

I. Evsel atıklar Günlük hayatta ve sanayide kullanılan milyonlarca çeşit madde vardır. Bu maddelerin büyük çoğunluğu bir süre kullanıldıktan sonra

I. Evsel atıklar Günlük hayatta ve sanayide kullanılan milyonlarca çeşit madde vardır. Bu maddelerin büyük çoğunluğu bir süre kullanıldıktan sonra I. Evsel atıklar Günlük hayatta ve sanayide kullanılan milyonlarca çeşit madde vardır. Bu maddelerin büyük çoğunluğu bir süre kullanıldıktan sonra fiziksel ve ekonomik ömrünü tamamlar ve artık kullanılamaz

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

TÜİK ENERJİ SEKTÖRÜ. Dr. Ali CAN. T.C.BAŞBAKANLIK Türkiye İstatistik Kurumu

TÜİK ENERJİ SEKTÖRÜ. Dr. Ali CAN. T.C.BAŞBAKANLIK Türkiye İstatistik Kurumu ENERJİ SEKTÖRÜ Dr. Ali CAN 10.03.2010 24 3.ENERJİ - 3.1. Yakıt Yanması IPCC ye göre, enerji sektöründen kaynaklanan emisyon büyük ölçüde yakıt yanmasını içermektedir. Hemen hemen bütün ülkelerde görülebildiği

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ Pil ve Akümülatör Nedir? Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren, kompleks elektro kimyasal cihazlardır. Piller ve Aküler Şarj Edilemez (Primer) Şarj Edilebilir

Detaylı

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 46 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %6,8 ine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM. Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Sempozyumu

TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM. Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Sempozyumu Türkiye nin Tekstil Sektöründe KOBİ ler İçin Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri Oluşturulması Birleşmiş Milletler Ortak Programı TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Politikaları ve AB Uyum Süreci

Türkiye de Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Politikaları ve AB Uyum Süreci Türkiye de Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Politikaları ve AB Uyum Süreci AB 7. Çerçeve Programı Kapsamında Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Projesi Çalıştayı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/479 12/11/2012 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ÇEMAŞ ÇELİK VE METAL TİC.A.Ş. Ankara Asfaltı No:224 Bornova BORNOVA / İZMİR İlgi: (a) 28/10/2011 tarihli ve 10369 sayılı

Detaylı

ATIK PİL NEDEN TOPLAMALIYIM Pil üreticileri, kullandıkları yeni teknolojilerle hem daha çok fayda yaratmakta, hem de çevre için daha dost üretim

ATIK PİL NEDEN TOPLAMALIYIM Pil üreticileri, kullandıkları yeni teknolojilerle hem daha çok fayda yaratmakta, hem de çevre için daha dost üretim ATIK PİL NEDEN TOPLAMALIYIM Pil üreticileri, kullandıkları yeni teknolojilerle hem daha çok fayda yaratmakta, hem de çevre için daha dost üretim gerçekleştirmektedir. Yine de tükenen pilleri çevreye veya

Detaylı

Gıdaya Temas Eden Geri Dönüştürülmüş Plastik Ambalajların Üretiminde Otomatik Ayrıştırma Makinelerinin Kullanımı

Gıdaya Temas Eden Geri Dönüştürülmüş Plastik Ambalajların Üretiminde Otomatik Ayrıştırma Makinelerinin Kullanımı S+S Separation and Sorting Technology GmbH Metal Separatörleri Renk Separatörleri Ayrıştırma Sistemleri Gıdaya Temas Eden Geri Dönüştürülmüş Plastik Ambalajların Üretiminde Otomatik Ayrıştırma Makinelerinin

Detaylı

KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR. 1 İÇİNDEKİLER KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU 1.GENEL DURUM 2. SEKTÖR İHRACAT ORANLARI

Detaylı

BĠTKĠSEL ATIK YAĞ. Çevre Koruma ve Kontrol Daire BaĢkanlığı Atıklar ġube Müdürlüğü

BĠTKĠSEL ATIK YAĞ. Çevre Koruma ve Kontrol Daire BaĢkanlığı Atıklar ġube Müdürlüğü BĠTKĠSEL ATIK YAĞ Çevre Koruma ve Kontrol Daire BaĢkanlığı Atıklar ġube Müdürlüğü 2011 BĠTKĠSEL ATIK YAĞLAR Bitkisel atık yağlarımızı lavaboya, çöpe ve toprağa dökmeyelim, biriktirelim. Lisanslı toplayıcılara/geri

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011 KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011 www.macnamar.com Kale Mah. Kaptanağa Sok. Mecit Turan İş Merk. No: 5/86 Samsun Tel : 362 431 91 61 Fax: 362 431 91 61 1. Araştırmanın Kimliği... 1 1.1. Araştırmanın

Detaylı